Jaarprogramma. Oud Krispijn Vernieuwt 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarprogramma. Oud Krispijn Vernieuwt 2006"

Transcriptie

1 Jaarprogramma Oud Krispijn Vernieuwt 2006 Esther van Beelen, Krispijn Wonen Marlies Vulto, Gemeente Dordrecht Dordrecht, 15 februari 2006

2 Integraal jaarprogramma 2006 Oud Krispijn Vernieuwt 2

3 3

4 Integraal jaarprogramma 2006 Oud Krispijn Vernieuwt 4

5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 7 2 Ambities, doelen en resultaten in 2004 en Ambities Raamwerk Oud Krispijn Vernieuwt Ambities vertaald in meerjarendoelstellingen De resultaten 10 3 Wat gaan we doen in 2006? Speerpunten Oud Krispijn Zuid Aandachtsvelden Raamwerk vertaald naar Doelstellingen en activiteiten in Oud Krispijn Zuid Activiteiten en projecten nader uitgewerkt 4 Kaart van Oud Krispijn Zuid Adressen 53 5

6 Integraal jaarprogramma 2006 Oud Krispijn Vernieuwt 6

7 1 Inleiding Hierbij presenteren wij het integraal jaarprogramma 2006 voor het project Oud Krispijn Vernieuwt, waarin de doelstellingen en projecten van Krispijn Wonen en de gemeente Dordrecht voor Oud Krispijn Zuid zijn opgenomen. Oud Krispijn Noord en Zuid De wijk Oud Krispijn bestaat uit twee gedeeltes: Oud Krispijn Noord en Oud Krispijn Zuid. Voor beide delen wordt een afzonderlijk wijkjaarprogramma gemaakt. In Oud Krispijn Zuid vindt momenteel een ingrijpende herstructureringsoperatie plaats. Ten behoeve daarvan is een aparte organisatie opgericht waarin de gemeente Dordrecht en de drie betrokken corporaties zijn vertegenwoordigd: Oud Krispijn Vernieuwt. Raamwerk OKV 2013 In 2004 is het raamwerk Oud Krispijn Vernieuwt 2013 vastgesteld. Dit is tevens de reden dat er voor 2005 geen afzonderlijk jaarprogramma Oud Krispijn Zuid is verschenen. De doelen en activiteiten waren immers opgenomen in het bedoelde raamwerk. Het raamwerk 2013 dient als beleidsmatig kader voor de vernieuwing en zal daarmee ook als basis voor dit jaarprogramma dienen. Buurtprofielen In het raamwerk zijn drie buurtprofielen onderscheiden: deelgebieden met een eigen typerende identiteit, sfeerbeeld, straatbeeld, architectuur én bewoners 1. Veelzijdig wonen in de driehoek: een levendige, bedrijvige, diverse en multiculturele buurt. Tolerant, dynamisch, leven op straat en sociale cohesie als kernbegrippen. 2. Tuindorp; het westelijk deel van de Brouwersdijk: een ruime, open, veilige en groene buurt. Intern gericht, een gezinswijk ook met ouderen, scholen, voorzieningen en goede verbindingen. Rust en nostalgie. 3. Wonen en werken in het groen; gebied rondom de Patersweg: gebied met potenties en mogelijkheden. Toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden: luxe en divers, ruimtelijk met groen, koopwoningen en combinaties van wonen en werken. Gebied waar nog keuzes gemaakt moeten worden. Het SGB levert inmiddels managementinformatie op buurtprofielniveau. Helaas kan het 3 e buurtprofiel Patersweg niet apart in de cijfers worden getoond. Dit buurtprofiel wordt door het SGB samen genomen met het Tuindorp. 7

8 Integraal jaarprogramma 2006 Oud Krispijn Vernieuwt Opbouw van dit jaarprogramma We beginnen in hoofdstuk 2 met een terugblik. Aan de hand van de cijfers uit de monitor leefbaarheid en veiligheid zeggen we iets over de resultaten over de afgelopen twee jaar. Vervolgens presenteren wij de speerpunten voor het project Oud Krispijn Vernieuwt. Aan de hand van de vijf eerder geformuleerde meerjarendoelen presenteren wij onze doelen en activiteiten voor het komende jaar. De activiteiten worden in projectformulieren nader beschreven. 8

9 2. Ambities, doelen en resultaten in 2004 en Ambities Raamwerk Oud Krispijn Vernieuwt In het raamwerk 2013 is de volgende ambitie geformuleerd. In 2013 kent Oud Krispijn Zuid: - actieve en betrokken bewoners - een positief imago - een gemiddelde werkloosheid (zoals verder in Dordrecht) - een sociaal en fysiek veilige openbare ruimte - nieuwe bewoners in m.n. de hogere inkomenssfeer, zijn middengroepen voor de wijk behouden en is er ruimte voor de lagere inkomensgroepen die ervoor kiezen om in de wijk te blijven wonen. - laagbouw, voldoende open ruimte en groen - nette straten en schone leefomgeving waar de bewoners trots op zijn - goede leerprestaties van de opgroeiende jeugd - een toereikend zorgaanbod voor ouderen - een betere bereikbaarheid en toegankelijkheid van de welzijnsvoorzieningen De gedifferentieerde wijkopbouw moet uiteindelijk resulteren in een meer evenwichtige bevolkingssamenstelling in het werkgebied van Krispijn Wonen: 75% lage inkomens 25 % middelhoge tot hogere inkomens. 2.2 Ambities vertaald in meerjarendoelstellingen De ambities zijn in 2002 vertaald in een vijftal meerjarendoelstellingen (GSB). 1. Vergroten betrokkenheid en activering bewoners 2. Vergroten sociale en fysieke veiligheid 3. Verbeteren van de kwaliteit van het woningaanbod en het woonmilieu 4. Versterken sociale infrastructuur 5. Vermindering werkloosheid en verbetering economische bedrijvigheid Op basis van deze meerjarendoelstellingen worden jaarlijks in het jaarprogramma SMART doelen geformuleerd. Of deze doelen gehaald worden wordt gemeten met indicatoren die ontleend zijn aan kwantitatieve onderzoeken van het SGB en de Monitor Leefbaarheid en Veiligheid die tweejaarlijks wordt afgenomen. 9

10 Integraal jaarprogramma 2006 Oud Krispijn Vernieuwt 2.3 De resultaten (2005) In algemene zin kunnen we uit de monitor veiligheid en leefbaarheid 2005 in vergelijking met de monitor van 2003 het volgende afleiden: - Oud Krispijn scoort op 24 van de 30 indicatoren 1 positief - Slechts 1 indicator is lager dan 2 jaar geleden, namelijk de verwachting m.b.t. de ontwikkeling van de stad Dordrecht - Maar 17 indicatoren zijn lager dan het gemiddelde in Dordrecht. In 1999 waren dit er nog 24, in en in Oud Krispijn loopt op een aantal onderwerpen langzaam maar zeker in op het Dordts gemiddelde Opvallende stijgers - Oordeel over de buurt is van 5,1 naar 6,2 gestegen - De buurt zal vooruitgaan: o Tuindorp (incl Patersweg) 47% o Driehoek 33% o Vergelijk Dordrecht 13% Rapportcijfers De vijf rapportcijfers van de monitor veiligheid en leefbaarheid 2005 laten de volgende tendens zien ten opzichte van Tuindorp Driehoek Woning + + Woonomgeving + ++ Veiligheid = + Voorzieningen = ++ Sociale samenhang = ++ Leefbaarheid 5,9 > 6 5,0 > 6,1 In de Krispijnse Driehoek zitten alle ontwikkelingen in de plus. In het Tuindorp (incl. Patersweg) zijn enkele negatieve ontwikkelingen zichtbaar: - Buurt gaat achteruit - Verloedering - Overlast - Verkeersoverlast - de waardering voor andere mensen in de buurt (gevat in het Rapportcijfer: mensen in de buurt) 1 Zie pag 7 van de monitor leefbaarheid en veiligheid 2005 voor inzicht in alle 30 indicatoren. Voorbeeld van indicatoren; oordeel over buurt: buurt is vooruit gegaan / zal vooruit gaan / is achteruit gegaan / zal achteruit gaan 10

11 3 Wat gaan we doen in 2006? 3.1 Speerpunten Oud Krispijn Zuid 2006 Wat stelt de projectleiding Oud Krispijn Vernieuwt zich ten doel in Oud Krispijn Zuid voor 2006? In oktober 2005 hebben het wijk-mt en het MT van Krispijn Wonen gezamenlijk zes speerpunten voor 2006 geformuleerd binnen de aandachtsvelden van het Raamwerk. Aandachtsvelden raamwerk 2013 Oud Krispijn Vernieuwt 1. Mobiliseren eigen kracht bewoners 2. Buurt in beweging 3. Voorzieningen 4. Veiligheid 5. Jong zijn in Oud Krispijn 6. Oud worden in Oud Krispijn 7. Zorg 8. Werk en economie 9. Woningbouwprogramma 10. Openbare ruimte 11. Communicatie Speerpunten gezamenlijke MT s MFA: de samenwerking versterken 2. Driehoek: plan en programma deelgebied 8 en Imago van de wijk 4. Particuliere woningverbetering 5. Leefbaarheid en botsende leefstijlen: toewijzing en beheer 6. Veiligheid 11

12 Integraal jaarprogramma 2006 Oud Krispijn Vernieuwt 3.2 Aandachtsvelden van Raamwerk vertaald naar In oranje gearceerd zijn de speerpunten 2006 van 3.1 opgenomen Aandachtveld Activiteiten in 2006 Opdrachtgever Opdrachtnemer 1. Mobiliseren Uitvoering beheerplan Mauvebuurt Ad Boets Arie Keppel eigen kracht Bewoners Uitvoering beheerplan Jan Robberegt Driss Tabghi (bewonersparticipatie) Nic. Beetsplein/Heijeplein Actieve participatie van be- woners bij planontwikkeling Mauveplein Projectleiding OKV Marlies Vulto 2. Buurt in beweging (tijdelijk beheer en op peil houden leefbaarheid) 3. Voorzieningen 4. Veiligheid 5. Jong zijn in OK 6. Oud worden in OK Initiëren van een kopersvereniging voor nieuwe complexen Actief sturen op bewonersparticipatie bij planontwikkeling in de Driehoek Uitvoering plan van aanpak campagne OK Schoon in de Driehoek Ontwikkeling plan van aanpak OK Schoon in Tuindorp Ism beheerplan Mauvebuurt Organisatie portiekgesprekken Patersweg bij iedere verhuizing Diagnose leefbaarheid en botsende leefstijlen; PVA indien nodig 7. Zorg Goed functionerend zorgnetwerk Ad Boets Marlies Vulto Jan Robberegt Jan Robberegt Ad Boets Ad Boets Ferdinand Jongeling Peter vd Linden Nelis Beukenboom Nelis Beukenboom Ida Perdaems Esther van Beelen Realisatie MFA Marlies Vulto BBN Werken aan samenwerking Marlies Vulto Jori de Saint binnen MFA Aulaire Plan van aanpak verbetering Jan Robberegt verkeersveiligheid Aanpak verbetering veiligheid Jan Robberegt Goeverneurstraat eo Uitvoering vernieuwende Marlies Vulto Jori de Saint aanpak jongerenwerk Aulaire Goed functionerend ouderenpanel Marlies Vulto Jori de Saint Aulaire Stuurgroep Wonen Zorg Projectleiding Ad Boets Welzijn reactiveren OKV Marlies Vulto Jori de Saint Aulaire 12

13 8. Werk en economie 9. Woningbouwprogramma 10. Openbare ruimte 11. Communicatie Uitvoering plan van aanpak revitalisering bedrijven OKZ Gebruik maken van ontwikkeling Maasterras voor economische Ontwikkeling OK Aansluiting zoeken bij route 23 vwb jeugdwerkloosheid Planontwikkeling & realisatie nieuwbouw deelgebied Iris Ontwikkeling plan en programma Driehoek deelgebied 8 en 11 Planontwikkeling deelgebied 8.3 Schaepmanstraat Planontwikkeling en planuitvoering deelgebied 8.6 Planontwikkeling particuliere woningverbetering de Driehoek Planontwikkeling gevelaanpak galerijwoningen deelgebied 10 Uitvoering herinrichting Heijeplein Plan van aanpak herinrichting openbare ruimte deelgebied 10 in relatie tot gevelaanpak Goed functionerend wijkinfocentrum Imago van de wijk: Meten van het beeld dat buitenstaanders hebben van OK Marlies Vulto Marlies Vulto Marlies Vulto Ad Boets projectleiding Ad Boets Ad Boets Marlies Vulto Ad Boets Marlies Vulto Marlies Vulto Marlies Vulto Jan Robberegt Evt. In te huren bureau Arjan Baan Jori de Saint Aulaire Ferdinand Jongeling projectleiding Ferdinand Jongeling Ferdinand Jongeling Bert Sekeris Ferdinand Jongeling Frank Moesman Frank Moesman Debby Vlasblom SGB 13

14 Integraal jaarprogramma 2006 Oud Krispijn Vernieuwt 14

15 3.3 Doelstellingen voor Oud Krispijn Zuid MEERJARENDOEL 1 Vergroten betrokkenheid en activering bewoners DOELEN OKV 2006 Vanaf wordt het beeld dat buitenstaanders hebben van OKZ concreter en positiever Per is het aantal bewoners dat zich verantwoordelijk voelt voor de buurt minstens gelijk gebleven tov Per is het aantal bewoners dat denkt dat de buurt vooruit zal gaan minimaal op het niveau van 2005 gebleven ACTIVITEITEN OKV 2006 be- Mauve- Uitvoering heerplan buurt Uitvoering beheerplan Nic. Beetsplein Heijeplein Actief sturen op bewonersparticipatie bij planontwikkeling in de driehoek Actieve participatie van bewoners bij planontwikkeling Mauveplein Meten van het beeld dat buitenstaanders hebben van Oud Krispijn Goed functionerend Wijk Informatie Centrum 15

16 Integraal jaarprogramma 2006 Oud Krispijn Vernieuwt MEERJARENDOEL 2 Vergroten sociale en fysieke veiligheid DOELEN OKV 2006 Per is het aantal bewoners dat zich wel eens onveilig voelt afgenomen tov Per is het rapportcijfer veiligheid gestegen tov Per is het rapportcijfer voor de verkeersveiligheid verhoogd tov ACTIVITEITEN OKV 2006 Ontwikkeling plan van aanpak verbetering verkeersveiligheid: relatie gedrag - veiligheid Aanpak verbetering veiligheid Goeverneurstraat e.o. Uitvoering Campagne plan van aanpak Oud Krispijn Schoon in de Driehoek Ontwikkeling plan van aanpak Oud Krispijn Schoon in Tuindorp Organisatie portiekgesprek-ken Patersweg bij iedere verhuizing Initieren van een kopersvereniging voor opgeleverde nieuwbouwcomplexen Diagnose leefbaarheid en botsende leefstijlen; indien nodig PVA 16

17 MEERJARENDOEL 3 Verbeteren van de kwaliteit van het woningaanbod en het woonmilieu DOELEN OKV 2006 Per is de waardering voor de woonkwaliteit ten minste gelijkgebleven tov Per is het aandeel lage inkomens afgenomen tov Per is de waardering voor de woonomgeving toegenomen tov Per is het aantal mensen dat vindt dat het in de toekomst beter gaat met OKZ ten minste gelijk gebleven tov ACTIVITEITEN OKV 2006 Realisatie nieuwbouw deelgebied 3.1 Planontwikkeling deelgebied 3.2 en 8.3 Planontwikkeling en planuitvoering deelgebied 8.6 Plantwikkeling PWV de Driehoek Planontwikkeling gevelaanpak galerijwoningen deelgebied 10 Plan van aanpak herinrichting deelgebied 10 in aansluiting op gevelaanpak Uitvoering herinrichting JP. Heijeplein 17

18 Integraal jaarprogramma 2006 Oud Krispijn Vernieuwt MEERJARENDOEL 4 Versterken sociale infrastructuur DOELEN OKV 2006 Per is de soci- Per is het algemeen oordeel over ale samenhang toegenomen tov ten minste gelijk gebleven tov Per is de waardering van het voorzieningenniveau ten minste gelijkgebleven tov ACTIVITEITEN OKV 2006 Realisatie MFA Ontwikkeling samenwerking binnen MFA Uitvoering vernieuwende aanpak jongerenwerk Goed functionerend Ouderenpanel Goed functionerend Zorgnetwerk Reactiveren stuurgroep Wonen Zorg Welzijn 18

19 MEERJARENDOEL 5 Verminderen werkloosheid en verbeteren van de economische bedrijvigheid DOELEN OKV 2006 Per is de werkloosheid gedaald tov Per is het % bewoners dat tevreden is over winkels voor dagelijkse levensbehoeften in de buurt ten minste gelijk gebleven tov ACTIVITEITEN OKV 2006 De daling in 2006 van de werkloosheid is evenredig verdeeld onder allochtone en autochtonen Uitvoering plan van aanpak revitalisering bedrijven OKZ Gebruik maken van ontwikkeling Maasterras voor economische ontwikkeling Oud Krispijn Aansluiting zoeken bij route 23 vwb verbetering jeugdwerkloosheid 19

20 Integraal jaarprogramma 2006 Oud Krispijn Vernieuwt 20

21 3.4 Activiteiten en projecten nader uitgewerkt Projectformulieren jaarprogramma OKZ 2006 Naam project of activiteit: Uitvoering beheerplan Mauvebuurt 1. [ ] Regulier werk [x ] Nieuw werk (project) Doel: 0-situatie realiseren en beheerplan implementeren keuzes uit implementatieplan Tijdsplanning van totale project/activiteit: november 2005 t/m augustus 2006 Beoogde resultaten: Beheer Mauvebuurt is op orde volgens de kwaliteitseisen die worden gesteld Benodigde capaciteit intern: consulent sociaal beheer en technisch consulent voor gemiddeld 2-4 uur per week gedurende het implementatietraject Benodigd budget: ,-- Zijn capaciteit en budget al geregeld: nee Zo ja, hoe: extra kosten ad ,-- wordt nog dekking voor gezocht opdrachtgever/opdrachtnemer: Projectleiding OKV Arie Keppel is opdrachtnemer Rol van het wijkmt: Jos van Engelen is deelnemer aan het overleg beheerplan Mauvebuurt, op afroep inzet Gemeente t.a.v. implementatiezaken aan de orde Partners waarmee wordt samengewerkt: DWO bewoners politie KW - Gemeente Bewonerscommissie Mauvebuurt participeert, regelmatig terugkoppelingen met huurders zelf/eventueel kopers Communicatie: nieuwsbrief bewonersavond(en) I.v.m. aanstellen nieuwe technisch consulent/complexbeheerder per , tot dat moment alleen werken aan (voor)tuinen en gebruik daarvan (capaciteitsgebrek) 21

22 Integraal jaarprogramma 2006 Oud Krispijn Vernieuwt Naam project of activiteit: Uitvoering beheerplan Nic. Beetsplein/Heijeplein 2. [ ] Regulier werk [X ] Nieuw werk (project) Doel: dat zowel omwonenden als gebruikers zich betrokken en verantwoordelijk voelen voor het schoon, heel en veilig houden van het plein Tijdsplanning van totale project/activiteit: Heel 2006 Beoogde resultaten: Een schoon, heel en veilig plein Een goed functionerende beheergroep Een goed functionerend pleincomité Benodigde capaciteit: Benodigd budget: Zijn capaciteit en budget al geregeld: ja Zo ja, hoe: onderhoudsbudget Stadswerken budget sociaal Oud Krispijn vernieuwt Opdrachtgever/opdrachtnemer: Wijkmanager/Driss Tabghi DWO Rol van het wijkmt: monitoren Partners waarmee wordt samengewerkt: Omwonenden, winkeliers, KW, Politie, SW, BST, Binnen en Buitenspelen, DWO, Wijkbeheer Bewoners en organisaties participeren actief in een beheergroep ter realisering van bovengenoemde doelen. Communicatie: Peter van de Linden 22

23 Naam project of activiteit: Actieve participatie bewoners bij planontwikkeling Mauveplein 3. [ ] Regulier werk [X] Nieuw werk (project) Doel: Ontwikkelen plan herinrichting Mauveplein Inbreng van en draagvlak bij bewoners en gebruikers van het nieuwe Mauveplein. Tijdsplanning van totale project/activiteit: Medio 2006 tot medio 2007 Beoogde resultaten: Herinrichtingsplan Mauveplein Bewoners beschouwen het plein als eigen. Een plein dat goed gebruikt wordt, veilig is en waar geen sprake is van vandalisme. Benodigde capaciteit: uren Projectleider, ondersteuning DWO, Benodigd budget: valt binnen uren projectleider OKV en offerte DWO voor 2006 Zijn capaciteit en budget al geregeld: ja Zo ja, hoe: zie hiervoor Opdrachtgever/opdrachtnemer: Projectleiding OKV/Marlies Vulto Rol van het wijkt: Akkoord plan van aanpak, toets op voortgang en voldoende resultaat, zo nodig coordinatie inbreng eigen sector door MT leden Partners waarmee wordt samengewerkt: KW, SW, IB, SO, DWO, Bewonersraad Het project is voor en van de bewoners, Zij participeren in de werkgroep Communicatie: Via reguliere middelen (wijkkrant, wijkwebsite) en gericht op direct betrokkenen 23

24 Integraal jaarprogramma 2006 Oud Krispijn Vernieuwt Naam project of activiteit: Initiëren kopersvereniging bij nieuw opgeleverde complexen koopwoningen (Iris) 4. [x ] Regulier werk [ ] Nieuw werk (project) Doel: De nieuwe eigenaren deelgenoot maken van de (beeld)kwaliteitseisen van Oud Krispijn om gezamenlijk de kwaliteit te houden zoals die bij de oplevering is aangebracht Tijdsplanning van totale project/activiteit: In 2006 voorbereiden oprichting kopersverereniging complex Iris Beoogde resultaten: Oprichting van een goed functionerende kopersvereniging Benodigde capaciteit: 0,1 fte per jaar (onderdeel van functie verkoopleider) Benodigd budget: 2.500,- Zijn capaciteit en budget al geregeld: ja Zo ja, hoe: de formatie zit binnen het formatieplan KW en de begeleidingskosten (vergaderingen voorbereiden incl. locaties) e.d worden verwerkt in de stichtingskosten van de koopprojecten. Opdrachtgever/opdrachtnemer: Opdrachtgever is : directeur Krispijn Wonen Opdrachtnemer: projectontwikkelaar Krispijn Wonen. Uitvoerder: verkoopleider Krispijn Wonen Rol van het wijk MT: volgend Partners waarmee wordt samengewerkt:woondrecht (Woonbron), DWO De eigenaren kiezen hun eigen bestuur. De randvoorwaarden van de kopersvereniging zijn bij de koopaannemingsovereenkomst reeds vastgelegd. Communicatie: Krispijn Wonen nodigt kopers tijdens de uitvoering 2 x uit voor overleg en het oprichten van de vereniging. Daarna heeft Krispijn Wonen als eigenaar van de huurwoningen (indien van toepassing) in de verschillende complexen nog een (grote) stem in de vereniging. 24

25 Naam project of activiteit: Bewonersparticipatie bij planontwikkeling in de Driehoek 5. [X] Regulier werk [X] Nieuw werk (project) Doel: Participatie van bewoners(groepen) en winkeliers in de Krispijnse Driehoek optimaliseren bij de uitvoering van het Raamwerk 2013 (fysiek en sociaal) en het bevorderen van de leefbaarheid Tijdsplanning van totale project/activiteit: Eerste kwartaal 2006 bijeenkomsten met (bestaande) groepen en activiteiten rond vaststelling fysieke plannen deelgebieden 8 en 11 Rest 2006 en verder vervolgactiviteiten Beoogde resultaten: - deelname van alle bestaande groepen, - afrondende bijeenkomst / inloop voor geintereseerden rond de vaststelling van de uitgewerkte plannen - samen met actieve bewoners en geinteresseerden bouwen aan concept veelzijdig wonen in buurt die schoon, heel en veilig is Benodigde capaciteit: uur communicatie, capaciteit DWO (in opdracht 2006) Benodigd budget: - koffie, kinderopvang, kopieren e.d ,- plus gebruik eigen media - t.b.v. middelen rond vaststellen uitgewerkte plannnen 8 en 11 uit budgetten Krispijn Wonen nader vast te stellen in communicatiewerkplan OKV 2006 Zijn capaciteit en budget al geregeld: Ja, in werkplan communicatie OKV 2006 Zo ja, hoe: uit overall budget OKV, uit budget Krispijn Wonen (nader vast te stellen) in opdracht aan DWO voor 2006 Opdrachtgever / opdrachtnemer: - projectleiding OKV - Peter van der Linden Rol van het wijkmt - afhankelijk van resultaten bijeenkomsten deelnemen in vervolgbijeenkomsten Partners waarmee wordt samengewerkt: - gemeente Dordrecht, Krispijn Wonen, DWO - zie beschrijving doel en resultaat Communicatie: - via eigen media van OKV en publiciteit, in nauwe samenwerking met communicatieteam - via persoonlijke benadering door DWO 25

26 Integraal jaarprogramma 2006 Oud Krispijn Vernieuwt Naam project of activiteit: Uitvoering Campagne Oud Krispijn Schoon in de Driehoek 6. [ ] Regulier werk [x ] Nieuw werk (project) Doel: realiseren van gedragsverandering bij bewoners zodat huis en grofvuil conform de regels word aangeboden. Onderzoek vervolg project zwerfvuil. Tijdsplanning van totale project/activiteit: Onderzoek gereed± mei 2006 Besluitvorming over vervolg± juni 2006 Evt uitvoering± 2 e helft 2006 Beoogde resultaten: Wijk ziet er schoon en netjes uit. Benodigde capaciteit: Benodigd budget: Zijn capaciteit en budget al geregeld: ja Zo ja, hoe: via de campagne en via de sectoren Opdrachtgever/opdrachtnemer: Wijkmanager/Nelis Beukenboom Rol van het wijkmt Voert regie op de uitvoering categorie 1 project Partners waarmee wordt samengewerkt: Wijkbeheer, SW, Politie, BST, Toezicht, Milieucontrole, NMC. KW Bewoners informeren andere bewoners over hoe ze moeten omgaan met huis/tuin en grofvuil Communicatie: Peter van der Linden 26

27 Naam project of activiteit: Ontwikkeling Plan van Aanpak OK Schoon in Tuindorp 7. [ ] Regulier werk [x] Nieuw werk (project) Doel: Realiseren van een gedragsverandering bij bewoners zodat huis/tuin en grofvuil conform de regels word aangeboden doormiddel van integratie van het aanpak Oud Krispijn Schoon in het beheerplan Mauvebuurt Onderzoek naar de mogelijkheden om het project Oud Krispijn Schoon toe te passen in Tuindorp Tijdsplanning van totale project/activiteit: Onderzoek gereed: mei 2006 Besluitvorming. Juni 2006 Evt uitvoering. 2 e helft 2006 Beoogde resultaten: Wijk ziet er schoon en netjes uit Benodigde capaciteit: Benodigd budget: Zijn capaciteit en budget al geregeld: nee Zo ja, hoe: opdrachtgever/opdrachtnemer: Wijkmanager/Nelis Beukenboom Rol van het wijkmt Voert regie op de uitvoering categorie 1 project Partners waarmee wordt samengewerkt: Wijkbeheer, KW, BST, DWO, SW, Politie, Toezicht, Milieucontrole Bewoners informeren andere bewoners over hoe ze moeten omgaan met huis/tuin en grofvuil. Communicatie: Peter van der Linden 27

28 Integraal jaarprogramma 2006 Oud Krispijn Vernieuwt Naam project of activiteit: Portiekgesprekken zijstraten Patersweg bij verhuizing 8. [X] Regulier werk [ ] Nieuw werk (project) Doel: Overlast reduceren Cohesie bevorderen Tijdsplanning van totale project/activiteit: 2006 tot sloop (gepland in 2011) Beoogde resultaten: Tot in 2011 is de buurt leefbaar. Nieuwkomers en oude bewoners kennen elkaar. Het aantal overlastkwesties in 2006 ligt onder het niveau van Benodigde capaciteit: Benodigd budget: Capaciteit leefbaarheid in de avonduren. Zijn capaciteit en budget al geregeld: Zo ja, hoe: Ja; binnen de bestaande formatie Opdrachtgever/opdrachtnemer: Krispijn Wonen Ad Boets/Ida Perdaems Rol van het wijkmt Nemen kennis van de evaluatie van aanpak zijstraten Paterweg via BMO (jan 2006) Partners waarmee wordt samengewerkt: N.v.t. Op klein schaalniveau: op portiekniveau worden onderwerpen besproken Communicatie: Het plan is reeds gepresenteerd in nov aan alle bewoners.. 28

29 Naam project of activiteit: Ontwikkeling plan van aanpak omgaan met leefstijlen 9 [ ] Regulier werk [X] Nieuw werk (project) Doel: Inzicht krijgen in (interne) verhuisstromen en de samenhang met overlast (=leefbaarheid onder druk) in buurten in Oud Krispijn Zuid. Tijdsplanning van totale project/activiteit: 1 e helft 2006 Beoogde resultaten: Verminderen overlast en verbeteren leefbaarheid door aanscherping inplaatsing (voor zover mogelijk) Benodigde capaciteit: formatie: 30 uur Benodigd budget: Zijn capaciteit en budget al geregeld: Zo ja, hoe: binnen bestaande capaciteit Opdrachtgever/opdrachtnemer: Krispijn Wonen Ad Boets / Esther van Beelen Rol van het wijkmt Neemt kennis van onderzoeksresultaat en voor te stellen maatregelen. Partners waarmee wordt samengewerkt: Gemeentelijke administratie GBA, Krispijn Wonen, Wijkbeheer. Terugkoppeling naar Huurdersraad zal plaatsvinden. Communicatie: Vooralsnog n.v.t. 29

30 Integraal jaarprogramma 2006 Oud Krispijn Vernieuwt Naam project of activiteit: Realisatie MFA 10. [X] Regulier werk lopend project [ ] Nieuw werk (project) Doel: Nieuwbouw van een Multi Functionele Accommodatie, waarin huisvesting voor scholen, sport, servicepunt voor ouderen, DWO, peuterspeelzaal en na schoolse opvang is geregeld. Tijdsplanning van totale project/activiteit: 1 maart 2006 tot 1 juli 2007 Beoogde resultaten: Een prachtig gebouw waarin een groot aantal voorzieningen voor bewoners van Oud Krispijn gehuisvest is. Benodigde capaciteit: Benodigd budget: Zijn capaciteit en budget al geregeld: reservering binnen gemeentelijke gelden geregeld Zo ja, hoe: in januari 2006 wordt krediet aan de gemeenteraad gevraagdf opdrachtgever/opdrachtnemer: Marlies Vulto/BBN Rol van het wijkmt Toets op voortgang en resultaten, zo nodig coordinatie inbreng eigen sector door MT leden Partners waarmee wordt samengewerkt: Openbaar Primair Onderwijs, St. Prot. Christelijk Onderwijs Dordrecht, DWO, CSPZ, Chr. St. Peuterspeelzaalgroepen Dordrecht, Internos/Het Spectrum, Krispijn Wonen, Sector O&W, sector S&R. Voortgang wordt besproken in Wijk Overleg, bewoners worden betrokken bij feestelijk startmoment Communicatie: Voortgang melden via wijkkrant en wijkwebsite. Maquette ten toon stellen in WIC. Start nieuwbouw wordt feestelijk moment voor de hele buurt. 30

31 Naam project of activiteit: Werken aan samenwerking binnen de MFA 11. [ ] Regulier werk [x ] Nieuw werk (lopend project) Doel: Komen tot overeenstemming mbt het inhoudelijk en fysieke gebruik van de gezamenlijke ruimtes in de MFA Tijdsplanning van totale project/activiteit: 2006 Beoogde resultaten: Overeenstemming over het gebruik van de gezamenlijke ruimte. Inhoudelijke samenwerking geregeld in het kader van SIS. Benodigde capaciteit: regulier via projectleiding OKV en inzet O&W, wellicht extra inhuur nodig Benodigd budget: Zijn capaciteit en budget al geregeld: Zo ja, hoe: eventueel,sociaal programma OKV Opdrachtgever/opdrachtnemer: M. Vulto/ J. de Saint Aulaire Rol van het wijkmt Volgend en adviserend Partners waarmee wordt samengewerkt: Gebruikers MFA: Scholen, kinderopvang, sport en DWO Nvt Communicatie: In Wijkoverleg wordt voortgang gemeld 31

32 Integraal jaarprogramma 2006 Oud Krispijn Vernieuwt Naam project of activiteit: Plan van aanpak verbetering verkeersveiligheid 12. [ ] Regulier werk [ X] Nieuw werk (project) Doel: (Mogelijkheden onderzoeken voor) een project gericht op mentaliteitsbeinvloeding van bewoners/verkeersgebruikers. Verbeteren verkeersgedrag. Tijdsplanning van totale project/activiteit: Voorbereidingsfase: januari t/m mei ; projectplan gereed. Go/nogo Uitvoering 2 e half jaar 2006 Beoogde resultaten: Afname verkeersonveiligheid Afname: te hard rijden. Te meten door: indicatorscore verkeersonveiligheid (monitor L & V 2005 OKZ : 5,6), % bewoners dat vindt dat te hard rijden vaak voorkomt (monitor L & V 2005:56%) Benodigde capaciteit: nog niet bekend Benodigd budget: nog niet bekend Zijn capaciteit en budget al geregeld: neen. Mogelijkheden zijn campagnebudget Zo ja, hoe: Opdrachtgever/opdrachtnemer: Opdrachtgever: gemeentelijk projectleider Oud Krispijn OKV Opdrachtnemer: nog niet bekend Rol van het wijkmt: Vaststellen projectopdracht, voortgangscontrole Partners waarmee wordt samengewerkt: SO, OOV, 3VO, politie, DWO Bewoners zijn doelgroep. Bewonersorganisatie wordt betrokken bij opstellen en uitvoering activiteiten Communicatie: Wordt opgenomen in projectplan 32

33 Naam project of activiteit: Aanpak verbetering veiligheid Goeverneurstraat e.o. 13. [ ] Regulier werk [ X] Lopend (project) Doel: Verbeteren leefklimaat en terugbrengen overlast op straat, m.n. rondom de voetbalkooi Tijdsplanning van totale project/activiteit: heel 2006 ( tot slopen van het gebied) Beoogde resultaten: Vermindering klachten over overlast op straat, verhuren woningen rond de voetbalkooi, gereguleerd gebruik van de voetbalkooi. Reguliere buiten-spelen activiteiten van de DWO Benodigde capaciteit: Wijkmanager/projectleider OKV: 50 uur DWO: via offerte 2006 Politie; via jaarplan politie 2006 Krispijn Wonen: zie jaarplan Benodigd budget: Uit reguliere middelen deelnemers. Zijn capaciteit en budget al geregeld: Zo ja, hoe: opgenomen in jaarplannen Opdrachtgever/opdrachtnemer: wijkmanager/nog nader in te vullen Rol van het wijkmt: voortgangscontrole Partners waarmee wordt samengewerkt: politie, dwo, krispijn wonen Signaleringsfunctie. Invloed bewonersorganisatie via werkgroep beheer en veiligheid en politieoverleg Communicatie: Incidenteel bij acties, activiteiten. 33

34 Integraal jaarprogramma 2006 Oud Krispijn Vernieuwt Naam project of activiteit: Uitvoering vernieuwende aanpak jongerenwerk 14. [ ] Regulier werk [ x] Nieuw werk (project) Doel: Het tot stand brengen van communicatie tussen de jongeren en andere buurtbewoners Tijdsplanning van totale project/activiteit: initiatieffase in 2005 totale looptijd uitvoering: ongeveer 5 maanden, 1 e helft 2006 Beoogde resultaten: Ontwikkelen ketensamenwerking, tussen jong en oud, Methodiekbeschrijving Benodigde capaciteit: Benodigd budget: Zijn capaciteit en budget al geregeld: Zo ja, hoe: offerte DWO OKV Opdrachtgever/opdrachtnemer: Projectleider OKV, Marlies Vulto Accountmanager O&W, Jori de Saint Aulaire Rol van het wijkt: volgend Partners waarmee wordt samengewerkt: DWO, Tobe, Popcentrale Bewonersorganisaties zijn partner in de keten Communicatie: Website OKV, Dordrocks, 34

35 Naam project of activiteit: Goed functionerend ouderenpanel 15. [ ] Regulier werk [x ] Nieuw werk (project) Doel: Het ontwikkelen en opzetten van een ouderen panel Tijdsplanning van totale project/activiteit: Inititatieffase in 2005, uitvoering in 2006 Beoogde resultaten: Afstemming over voorzieningen en activiteiten aanbod in Oud Krispijn Benodigde capaciteit: Benodigd budget: Zijn capaciteit en budget al geregeld: Zo ja, hoe: offerte DWO Opdrachtgever/opdrachtnemer: Marlies Vulto/ Jori de Saint Aulaire Rol van het wijkmt Account zal voortgang volgen en rapporteren in wijkmt Partners waarmee wordt samengewerkt: Stuurgroep Wonen Zorg en Welzijn, DWO Bewonersorganisaties zijn uitgenodigd deel te nemen aan het panel Communicatie: Via Oud Krispijn vernieuwt 35

36 Integraal jaarprogramma 2006 Oud Krispijn Vernieuwt Naam project of activiteit: Reactiveren Stuurgroep Wonen en Zorg 16. [X] Regulier werk [ ] Nieuw werk (project) Doel: Ervoor zorgen dat ouderen in Oud Krispijn zo lang mogelijk de regie hebben in een kansrijke omgeving en zich zolang mogelijk kunnen redden. Tijdsplanning van totale project/activiteit: Looptijd van het project Oud Krispijn Vernieuwt Beoogde resultaten: In samenhang een aantal activiteiten (laten) ontwikkelen (ten behoeve van het doel, de missie van de stuurgroep) - informatiepunt - registratie (van woon-, zorg-, welzijn- productie) - servicepunt voor ouderen - gebruikerspanel - nieuw aanbod Benodigde capaciteit: Benodigd budget: Gezamenlijk overeen te komen binnen de stuurgroep Zijn capaciteit en budget al geregeld: Zo ja, hoe: Opdrachtgever/opdrachtnemer: Projectleiding OKV / Ad Boets Rol van het wijkmt Nader in te vullen Partners waarmee wordt samengewerkt: Gemeente, Krispijn Wonen, ouderenzorginstellingen, Opmaat, DWO Op deelaspecten: ouderenpanel Communicatie: Zal plaatsen op basis van geboekte resultaten op onderdelen als het ouderpanel, servicepunt etc. 36

37 Naam project of activiteit: Goed functionerend zorgnetwerk 17. x[ ] Regulier werk [ ] Nieuw werk (project) Doel: Komen tot een goede afstemming op het gebied van zorg tussen de verschillende professionals in de wijk Tijdsplanning van totale project/activiteit: doorlopend Beoogde resultaten: Een goed zorgaanbod in de wijk Benodigde capaciteit: Benodigd budget: Zijn capaciteit en budget al geregeld: Zo ja, hoe: tot 2005 sociaal programma OKV Opdrachtgever/opdrachtnemer: Marlies Vulto/ Jori de Saint Aulaire Rol van het wijkmt Volgend Partners waarmee wordt samengewerkt: Alle partners op het gebied van zorg onder voorzitterschap van de GGD De bewoners organisaties zullen worden gevraagd te participeren Communicatie: Zo nodig via wijkkrant en wijkwebsite 37

38 Integraal jaarprogramma 2006 Oud Krispijn Vernieuwt Naam project of activiteit: Uitvoering plan van aanpak revitalisering winkels en bedrijven 18. [ ] Regulier werk [X] Nieuw werk (project) Doorstart van een lopend traject Doel: Revitalisering bedrijfsconcentraties in Oud Krispijn Vergroten betrokkenheid winkeliers bij elkaar en bij de wijk Tijdsplanning van totale project/activiteit: tot Beoogde resultaten: Actieve winkeliersvereniging Economische vitaliteit in Oud Krispijn Benodigde capaciteit: inhuur ondersteuning winkeliers Benodigd budget: nog nader te bezien, offertes worden in januari opgevraagd Zijn capaciteit en budget al geregeld: Zo ja, hoe: via sociaal programma Oud Krispijn Vernieuwt Opdrachtgever/opdrachtnemer: Marlies Vulto/in te huren bureau Rol van het wijkmt Toets op voortgang en resultaten, zo nodig coordinatie inbreng eigen sector door MT leden Partners waarmee wordt samengewerkt: EZ, SD, KW, KvK Voortgang wordt besproken in Wijk Overleg. Bewonersorganisatie wordt betrokken bij organisatie activiteiten, ondernemers worden actief benaderd voor deelname in winkeliersvereniging Communicatie: Via nieuwsbrief en wijkwebsite, speciale activiteiten krijgen bijzondere aandacht. 38

39 Naam project of activiteit: 19. Gebruik maken ontwikkeling Maasterras voor economische ontwikkeling Oud Krispijn [ ] Regulier werk [X] Nieuw werk (project) Doel: Oud Krispijn lift mee met verbetering bedrijfsklimaat, toegankelijkheid en imago ivm ontwikkelingen Maasterras Tijdsplanning van totale project/activiteit: Voorbereiding loopt in 2006, uitvoering duurt tot 2010 Beoogde resultaten: Meer mogelijkheden voor vestiging van grotere bedrijven en bedrijven met een bovendijks karakter rondom Oud Krispijn. Daardoor ook een aantrekkelijker vestigingsklimaat in Oud Krispijn Benodigde capaciteit: Benodigd budget: Zijn capaciteit en budget al geregeld: ja, via project Maasterras Zo ja, hoe: Opdrachtgever/opdrachtnemer: Marlies Vulto/Arjan Baan Rol van het wijkmt Toets op voortgang en resultaten, zo nodig coördinatie inbreng eigen sector door MT leden Partners waarmee wordt samengewerkt: Project Maasterras, KvK, EZ, Ondernemers Oud Krispijn Voortgang wordt gemeld in Wijk Overleg. Tussentijds wordt speciale informatieavond georganiseerd Communicatie: Via Wijkkrant en wijkwebsite. Via het project Maasterras. 39

40 Integraal jaarprogramma 2006 Oud Krispijn Vernieuwt Naam project of activiteit: Aansluiting zoeken bij route 23 voor wat betreft jeugdwerkloosheid 20. [ ] Regulier werk [x ] Nieuw werk (project) Doel: Het verminderen van de werkloosheid onder jongeren Tijdsplanning van totale project/activiteit: 2006 Beoogde resultaten: Het in kaart hebben van de doelgroep, Afstemming met route 23 Afstemming met socialal Return Benodigde capaciteit: Benodigd budget: Nog niet bekend, Zijn capaciteit en budget al geregeld: Zo ja, hoe: sociaal Programma OKV Opdrachtgever/opdrachtnemer: M. Vulto/J. de Saint Aulaire Rol van het wijkmt adviserend Partners waarmee wordt samengewerkt: Route 23, Sociale dienst Social Return Communicatie: Moet nog afgestemd worden 40

41 Naam project of activiteit: Realisatie nieuwbouw deelgebied 3.1 en 3.2 (Iris) 21. [x] Regulier werk [ ] Nieuw werk (project) Doel: Realiseren van een deel van het fysieke deel van het Raamwerk Totaal 78 koopwoningen en 17 huurwoningen. Tijdsplanning van totale project/activiteit: Planontwikkeling: januari 2005 t/m maart Uitvoering: juli 2006 t/m november 2007 Beoogde resultaten: Nieuwe buurt zoals is omschreven in het beeldkwaliteitplan, een tuindorp. Benodigde capaciteit: 2 full timers (projectleiding en toezicht) Benodigd budget: Zijn capaciteit en budget al geregeld: ja, meegenomen in begroting Formele besluitvorming na investeringsaanvraag bij Vennoten Zo ja, hoe: Opdrachtgever/opdrachtnemer: Opdrachtgever: Directeur Krispijn Wonen Opdrachtnemer: Projectontwikkelaar Krispijn Wonen Rol van het wijk MT Opdrachtgever openbaar gebied binnen de plangrenzen. (straatprofielen, inrichting openbaar gebied, sloop bestaande bouw, bouwrijpmaken locatie, uitgifte kavels etc) Partners waarmee wordt samengewerkt: Planteam-samenstelling: Architect Molenaar en van Winden, huurdersraad (mevr. Spruit), gemeente (Projectmanagement, SO, Ingenieursbureau) ; Krispijn Wonen OZP makelaars, Waltmann Makelaars, Myosotis Jochems notaris, Een lid van der huurdersraad van Krispijn Wonen heeft zitting in het planteam. Communicatie: Vanaf januari zal het plan wereldkundig worden gemaakt en vanaf maart 2006 zal de verkoop starten (indien de besluitvorming binnen Krispijn Wonen is afgerond). Samen met de makelaar en he reclamebureau zal een verkoopcampagne worden gestart 41

42 Integraal jaarprogramma 2006 Oud Krispijn Vernieuwt Naam project of activiteit: Planontwikkeling en programma Driehoek deelgebied 8 en [x] Regulier werk [ ] Nieuw werk (project) Doel: Ontwikkeling samenhangend woonmilieu en programma Tijdsplanning van totale project/activiteit: Planontwikkeling: januari 2006 t/m juli 2006 Beoogde resultaten: programma voor de Driehoek deelgebied 8 en 11 gedragen door gemeente, Krispijn Wonen en bewoners Benodigde capaciteit: regulier Benodigd budget: Zijn capaciteit en budget al geregeld: ja Zo ja, hoe: via jaarprogramma Opdrachtgever/opdrachtnemer: Opdrachtgever projectleiding Oud Krispijn Vernieuwt Opdrachtnemer idem Rol van het wijk MT: participerend Partners waarmee wordt samengewerkt: Krispijn Wonen, gemeente Dordrecht Inspraak op concept-programma Communicatie: Via wijknieuwsbrief 42

43 Naam project of activiteit: Planontwikkeling deelgebied 8.3 (Schaepmanstraat) 23. [x] Regulier werk [ ] Nieuw werk (project) Doel: Het woonblok aan de dr. Schaepmanstraat op een technisch en woontechnisch goede kwaliteit brengen. Tijdsplanning van totale project/activiteit: Planontwikkeling: januari 2006 t/m december 2006 Planuitvoering : januari 2007 t/m januari 2008 Beoogde resultaten: Het op hoog niveau renoveren van de 19 gestapelde woningen. Na renovatie zijn de woningen op nieuwbouwkwaliteit. De levensduur van de gerenoveerde woningen is 40 jaar Benodigde capaciteit: ½ fte directievoerder (projectleider) en ½ fte toezichtleider Benodigd budget: opgenomen in stichtingskosten Zijn capaciteit en budget al geregeld: ja Zo ja, hoe: Opdrachtgever/opdrachtnemer: Opdrachtgever directeur Krispijn Wonen Opdrachtnemer projectontwikkelaar Krispij Wonen Rol van het wijk MT Opdrachtgever zijn voor herprofilering van de straat Partners waarmee wordt samengewerkt: Planteam: Krispijn Wonen, bewonersafvaardiging, architect, gemeente Dordrecht (SO, Ingenieursbureau,) Via het Planteam Communicatie: Als het renovatiebesluit wordt genomen zal er contact gezicht worden met de bewoners met betrekking tot hun woonwensen. Voor die bewoners zal op dat moment het sociaal plan gaan gelden. De renovatievariant conform het Raamwerk staat ter discussie vanwege de slechte resultaten van het funderingsonderzoek van Fugro. In januari 2006 zal de ingreep ter discussie komen (tezamen met de andere complexen in deelgebied 8 en 11) 43

44 Integraal jaarprogramma 2006 Oud Krispijn Vernieuwt Naam project of activiteit: Planontwikkeling en planvoorbereiding deelgebied [x] Regulier werk [ ] Nieuw werk (project) Doel: Het realiseren van een nieuw gebouw bestaande uit 24 tot 30 seniorenwoningen. Tijdsplanning van totale project/activiteit: Planvorming: maart 2006 t/m maart 2007 Planuitvoering: oktober 2007 t/m december 2008 Beoogde resultaten: Goed functionerend gebouw voor ouderen tegenover het nieuwe Gouverneurplein Benodigde capaciteit: Krispijn Wonen: 0,5 fte projectontwikkelaar, 0,4 fte directievoerder/projectleider en 0,4 fte toezichthouder Benodigd budget: investeringskosten zijn opgenomen in de meerjarenbegroting van Krispijn Wonen Zijn capaciteit en budget al geregeld: ja Zo ja, hoe: opgenomen in het formatieplan en onderdeel van de stichtingskosten van het complex Opdrachtgever/opdrachtnemer: Opdrachtgever: directeur Krispijn Wonen Opdrachtnemer: projectontwikkelaar Krispijn Wonen Rol van het wijk MT Opdrachtgever zijn voor de inrichting van de openbare ruimte en de nieuwe straatprofielen. Partners waarmee wordt samengewerkt: Planteam: Krispijn Wonen, gemeente (SO, Ingenieursbureau, grindbedrijf, projectmanagement), architect, huurdersafvaardiging Moet nog worden afgestemd. Er zijn geluiden voor het inpassen van een woongroep van Turkse Ouderen. Wordt door DWO geïnitieerd en moet februari 2007 duidelijk zijn, ivm opdrachtverstrekking aan architect. Communicatie: Na het sloopbesluit dat door Krispijn Wonen zal worden genomen zullen de bewoners via een individuele enquête hun woonwensen kenbaar kunnen maken. Tevens zal het sociaal plan voor deze bewoners van toepassing zijn. Per ontwerpfase zal worden teruggekoppeld naar de belanghebbenden. Deze locatie hangt samen met het totale beeld van deelgebied 8 en 11. In januari/februari 2006 zal duidelijk worden wat nu werkelijk wat de taakstelling van het planteam zal worden. 44

45 Naam project of activiteit: Plantontwikkeling PWV de Driehoek 25. [ ] Regulier werk [ x] Nieuw werk (project) Doel: Verbeteren van de particuliere woningvoorraad Tijdsplanning van totale project/activiteit: Het proces is in gang gezet met een eerste verkenning onder de eigenaren naar bereidheid deelname. Vervolgstappen worden nog ingepland. Beoogde resultaten: Een deel van de particuliere woningvoorraad is verbeterd door sloop en vervangende nieuwbouw en/of woningrenovatie. Eigenaren zijn opdrachtgever voor deze aanpak. Benodigde capaciteit: nog niet bekend Benodigd budget: woningverbetering is voor kosten van de eigenaren. Een gemeentelijke bijdrage is nodig. En bedrag is nog niet bekend. Subsidie wordt aangevraagd bij VROM in het kader van de Impulsregeling. Zijn capaciteit en budget al geregeld: zie boven Zo ja, hoe: Opdrachtgever/opdrachtnemer: Opdrachtgever is de projectmanager van Oud Krispijn Vernieuwt. Opdrachtnemer is de stadsdeelmanager van stadsontwikkeling Rol van het wijkmt Bewaken voortgang proces en het oplossen van knelpunten die het proces belemmeren. Partners waarmee wordt samengewerkt: Particuliere eigenaren, BBO, Projectontwikkelaar. Bij de aanpak wordt uitgegaan van particulier opdrachtgeverschap. Communicatie: Er is een klankbordgroep van bewoners opgericht en er worden bijeenkomsten voor alle bewoners georganiseerd. Daarnaast wordt overlegd bewoners/eigenaren per blok. 45

46 Integraal jaarprogramma 2006 Oud Krispijn Vernieuwt Naam project of activiteit: Planontwikkeling deelgebied 10 (gevelaanpak galerijwoningen) 26. [x] Regulier werk [ ] Nieuw werk (project) Doel: De esthetische kwaliteit van deze (lelijke) gevels op een hoger peil te brengen, waarbij de tegenoverliggende gevelwanden en pleinen uitgangspunt zijn. Tijdsplanning van totale project/activiteit: Planvorming : januari t/m april 2006 Bewonersinbreng : april t/m juli 2006 Planuitvoering : september 2006 t/m februari 2007 Beoogde resultaten: Een rustig gevelbeeld aan de Genestetstraat en de Tollensstraat welke in overeenstemming is met het beeldkwaliteitplan. Benodigde capaciteit: Krispijn Wonen: 0,25 fte projectontwikkelaar en 0,1 fte projectleider Benodigd budget: Zijn capaciteit en budget al geregeld: ja Zo ja, hoe: in het formatieplan en de jaarbegroting 2006 van Krispijn Wonen Opdrachtgever/opdrachtnemer: Opdrachtgever: directeur Krispijn Wonen Opdrachtnemer: projectontwikkelaar Krispijn Wonen Rol van het wijk MT Opdrachtgever zijn voor de herinrichting van de tussenliggende straten: Staringstraat, ten Katestraat en de da Costastraat en de speelstraat. Partners waarmee wordt samengewerkt: Planteam: Krispijn Wonen (ontwikkelaar en woonconsulent), architect (IOB), gemeente (projectmanagement, SO, Ingenieursbureau) De kopersvereniging van de Staringstraat/ten Katestraat en de I. da Costastraat zal worden betrokken in de planvorming. Tevens kan deze ingreep een nieuwe start zijn voor het oprichten van de een huurderscommissie van deze complexen. Communicatie: Er zal intensief contact zijn met de individuele bewoners (zie planning) om de plannen voor te leggen en afspraken te maken. Daarnaast zullen er in de loop van januari verzoeken uitgaan naar alle bewoners om zitting te nemen in het planteam. 46

47 Naam project of activiteit: Uitvoering herinrichting J.P. Heijeplein 27. sloop gereed [ ] Regulier werk [x] Nieuw werk (project) Doel: herinrichting J.P.Heijeplein Tijdsplanning van totale project/activiteit: start herinrichting week 10 einde week 19 Beoogde resultaten: Heringericht plein, met meer parkeerruimte, ruimte voor marktkramen en speelse verlichting Benodigde capaciteit: 200 u Benodigd budget: Zijn capaciteit en budget al geregeld: Zo ja, hoe: raamwerk 2013 Krediet en uitvoering verkeersplan ( ) Opdrachtgever/opdrachtnemer: F. Moesman, projectleider PM A. Visser SO/IS, P. Muller, ID Rol van het wijkmt Bewaken voortgang Partners waarmee wordt samengewerkt: Winkeliers, Stadswerken, Stedenbouw, Verkeer, Marktwezen, BKR, Krispijn Wonen Betrokken bij planvorming Informatie omtrent voortgang Communicatie: Via KW Peter vd Linden 47

48 Integraal jaarprogramma 2006 Oud Krispijn Vernieuwt Naam project of activiteit: Plan van aanpak herinrichting openbare ruimte Deelgebied 10 in relatie tot gevelaanpak 28. [ ] Regulier werk [x] Nieuw werk (project) Doel: Helderheid krijgen over gevelaanpak van te renoveren woningen in samenhang met de OR Tijdsplanning van totale project/activiteit: start via programmagroep Beoogde resultaten: mogelijkheid scheppen om door gevelrenovatie in combinatie met herinrichting OR tot betere leefbaarheid te komen. Benodigde capaciteit: 40 u (niet begroot) Benodigd budget: PM Zijn capaciteit en budget al geregeld: nee Zo ja, hoe: Opdrachtgever/opdrachtnemer: Opdrachtgever Krispijn Vernieuwd Opdrachtnemer Frank Moesman, met programmateam als adviserend orgaan Rol van het wijkmt Advies wegen en eventueel overnemen Partners waarmee wordt samengewerkt: Gemeente, Krispijn Wonen (nog) n.v.t. Communicatie: 48

49 Naam project of activiteit: Goed functionerend wijkinformatiecentrum 29. [x ] Regulier werk [ ] Nieuw werk (project) Doel: goed informeren bewoners Oud Krispijn en andere geïnteresseerden over activiteiten in het kader van Raamwerk 2013 in het bijzonder en Oud Krispijn in het algemeen Tijdsplanning van totale project/activiteit: Tot 2013 Planning tentoonstellingen 2006 in jaarprogramma communicatieteam OKV Beoogde resultaten: - meer bezoekers Wijkinformatiecentrum nieuwe bezoekers, die niet (alleen) voor balie Krispijn Wonen langskomen - maandelijkse tentoonstellingen - vragen persoonlijk beantwoorden Benodigde capaciteit: 30 uur per week (inclusief afstemming, overleg e.d.) Benodigd budget: nader af te stemmen, uit communicatiebudget OKV (overall budget, deel salariskosten uit Sociaal Programma) Zijn capaciteit en budget al geregeld: ja Zo ja, hoe: opgenomen in werkplan communicatieteam OKV voor 2006, uit overall budget Opdrachtgever/opdrachtnemer: - projectleiding - Debby Vlasblom Rol van het wijkmt - afstemming over programmering - inbreng in inhoud tentoonstellingen en te geven info - deelnemen in (openings)activiteiten rond tentoonstellingen Partners waarmee wordt samengewerkt: - Krispijn Wonen - Gemeentelijke sectoren - DWO - Bewonersorganisaties en individuele bewoners Overige samenwerkingspartners in OKV - Wijkinformatiecentrum is er VOOR de bewoners - samenwerking bij tentoonstellingen Communicatie: - via eigen media OKV en gemeente Dordrecht - publiciteit via pers 49

50 Integraal jaarprogramma 2006 Oud Krispijn Vernieuwt Naam project of activiteit: Meten van het beeld dat buitenstaanders hebben van Oud Krispijn 30. [ ] Regulier werk [ X] Nieuw werk (project) Doel: Via gericht onderzoek nagaan of de gewenste imagoverbetering van Oud Krispijn ook in de rest van Dordrecht plaatsvindt. Tijdsplanning van totale project/activiteit: Opzet onderzoek : januari-maart; Uitvoering onderzoek in 2006 in overleg met SGB Beoogde resultaten: Monitor imagoverbetering Benodigde capaciteit: Wijkmanager/projectleider OKV 20 uur Beleidsmedewerker KW: 20 uur Communicatiemedewerker OKV 20 uur Benodigd budget: nog niet bekend, afhankelijk van offerte SGB Zijn capaciteit en budget al geregeld: Zo ja, hoe: Capaciteit: opgenomen in werkplanning Budget: uit overall-budget Oud Krispijn Vernieuwt Opdrachtgever/opdrachtnemer: Opdrachtgever: projectleiding OKV Opdrachtnemer: Sociaal Gerografisch Bureau Rol van het wijkmt: Partners waarmee wordt samengewerkt: Gemeente, KrispijnWonen Bewonersorganisaties spelen door hun manier van werken een belangrijke rol bij imagoverbetering Communicatie: is betrokken bij opzet onderzoek 50

51 5. Kaart werkgebied Oud Krispijn gebied met gebiedsindeling,. 51

Wijkjaarprogramma 2006 Oud Krispijn-Noord

Wijkjaarprogramma 2006 Oud Krispijn-Noord Wijkjaarprogramma 2006 Oud Krispijn-Noord 1 Inleiding 1.1 Algemeen Al ruim tien jaar werkt Dordrecht aan het vergroten van de leefbaarheid van de stad door het ontwikkelen van integraal beleid voor

Nadere informatie

1e proef 12-12-07. Vertrouwen in de toekomst van de wijk BEWAARNUMMER. december 2007

1e proef 12-12-07. Vertrouwen in de toekomst van de wijk BEWAARNUMMER. december 2007 Dit is een speciale uitgave in kleur van de Wijknieuwsbrief voor alle bewoners van Oud Krispijn in het gebied waar de komende jaren nog veel meer plannen in uitvoering gaan voor het op knap - pen van de

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1 2.2.6 Inrichtingsontwerp Sterrenberg fase 1 1 Dossier 1556 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1556 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 28 maart 2017 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Inrichtingsontwerp

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorstel Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168639 datum voorstel: 7 september 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Projectvoorstel Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Inhoudsopgave 2/8 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Historie 3 1.3. Doel

Nadere informatie

Kaderafspraken Alliantie Eemvallei - VHB projecten Amersfoort vernieuwt

Kaderafspraken Alliantie Eemvallei - VHB projecten Amersfoort vernieuwt Kaderafspraken Alliantie Eemvallei - VHB projecten Amersfoort vernieuwt Bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst. De kaderafspraken waarborgen een goed proces van overleg tussen de Alliantie en de VHB

Nadere informatie

Stand van zaken fysieke projecten in Zuid. Spreker René Pruysers Datum 4 oktober 2016

Stand van zaken fysieke projecten in Zuid. Spreker René Pruysers Datum 4 oktober 2016 Stand van zaken fysieke projecten in Zuid Spreker René Pruysers Datum 4 oktober 2016 Plaats De Posten Huidige fysieke projecten in Zuid Het Rutbeek/bungalowpark, PL: René Pruysers Beekwoude, PL: René Pruysers

Nadere informatie

Waarom dit onderzoek?

Waarom dit onderzoek? Waarom dit onderzoek? Een betere buurt in 2026! Woningstichting De Volmacht wil uw buurt vernieuwen en verbeteren en klaar maken voor de toekomst. Daarvoor is een allereerst goede analyse van uw buurt

Nadere informatie

Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2

Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2 Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2 Bewonersondersteuners: H. v. d. Velden, F. Klijzen, J. Freyee Totaal aantal beschikbare uren 2014: 585 Omschrijving wijk vanuit woonbelangen Schiedam Groenoord

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Inhoud presentatie 1. Aanleiding: - goede woningen - goede en vitale wijk 2. Programma (wat gaan we doen): Geleidelijke bloksgewijze aanpak - Van de woningen

Nadere informatie

Algemene inleiding 3. Inleiding Ambacht 5. Leefbaarheidsprojecten 2015 Ambacht 7

Algemene inleiding 3. Inleiding Ambacht 5. Leefbaarheidsprojecten 2015 Ambacht 7 2 0 1 5 Algemene inleiding 3 Inleiding Ambacht 5 Leefbaarheidsprojecten 2015 Ambacht 7 2 Inleiding Waarom doen wij aan leefbaarheid? Waterweg Wonen wil actief bewoners betrekken bij hun woon- en leefomgeving.

Nadere informatie

Participatie Oost Boswinkel versie

Participatie Oost Boswinkel versie Bijlage 6 Participatie Oost Boswinkel versie 0.4 02-02-2017 Inleiding De wijk Oost Boswinkel wordt gesloopt en opnieuw opgebouwd. Er zijn twee verhuurders, de Woonplaats en Ons Huis. Globaal is de wijk

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project Onze Wijk 2010

Plan van aanpak. Project Onze Wijk 2010 Plan van aanpak Project Onze Wijk 2010 Plaats, datum: Opgesteld door: Opdrachtgever: Projectleider: Woudenberg, naam, functie..(indien van toepassing) Versie Versie:..(maand/jaar) Becommentarieerd door:

Nadere informatie

Vervolgwerkzaamheden. Concrete werkzaamheden

Vervolgwerkzaamheden. Concrete werkzaamheden Concept-projectplan brede school te Zuidwolde Locatie Schoolbrink Hier mee wordt de oriëntatiefase afgesloten, de voorbereidingsfase afgerond en de ontwerpfase gestart. Bijlage van het voorstel aan burgemeester

Nadere informatie

Skaeve Huse Tilburg. Presentatie 18 april 2013 Carin Turi Accountmanager Wonen, Welzijn, Zorg WonenBreburg

Skaeve Huse Tilburg. Presentatie 18 april 2013 Carin Turi Accountmanager Wonen, Welzijn, Zorg WonenBreburg Skaeve Huse Tilburg Presentatie 18 april 2013 Carin Turi Accountmanager Wonen, Welzijn, Zorg WonenBreburg Onderwerpen presentatie Hoe geeft Tilburg vorm aan Skaeve Huse? Aanleiding Doelstelling Participanten

Nadere informatie

WIJKSCHETS 2005-2008 + WIJKJAARPROGRAMMA 2005 OUD-KRISPIJN NOORD. Oud-Krispijn Noord vernieuwt mee!

WIJKSCHETS 2005-2008 + WIJKJAARPROGRAMMA 2005 OUD-KRISPIJN NOORD. Oud-Krispijn Noord vernieuwt mee! WIJKSCHETS 2005-2008 + WIJKJAARPROGRAMMA 2005 OUD-KRISPIJN NOORD Oud-Krispijn Noord vernieuwt mee! December 2004 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Deel I: Wijkschets 2005-2008 2 Schets van de wijk 5 3 Analyse

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

*Z01028CCE49* Voorstel voor de gemeenteraad

*Z01028CCE49* Voorstel voor de gemeenteraad *Z01028CCE49* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer Voorstellen Raad Directeur : mevr. S. van Heeren Zaakgericht\392 Behandelend ambtenaar P. Reine Zaaknummer Z.15-15644 Datum: 19 september 2016

Nadere informatie

Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017.

Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017. Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017. Activiteit Wie Planning Actie Gemeentelijk projectplan Uitspreken intentie

Nadere informatie

B&W Vergadering. 7. de gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

B&W Vergadering. 7. de gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief. 2.1.7 Realiseren van een veilige schoolomgeving Synergieschool en Basisschool Neel 1 Dossier 384 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 384 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 14 juni 2016 Agendapunt 2.1.7

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

1 De betrokken Partijen

1 De betrokken Partijen Statuut Leefkwaliteit Palenstein Concept d.d. 20 februari 2006 0 Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave...1 1 De betrokken Partijen...1 2 Kader en geldigheid...1 3 Doelstellingen...2 4 Regie en rollen van betrokken

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Projectplan Schoon Heel en Veilig, bijlage 1 bij raadsvoorstel

Projectplan Schoon Heel en Veilig, bijlage 1 bij raadsvoorstel Projectplan Schoon Heel en Veilig, bijlage 1 bij raadsvoorstel 356660 Programma: Preventiepakket Berflo Es. Kansen scheppen, stappen maken Looptijd: medio 2009-medio 2012 Aanleiding Programma herstructurering

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie Opschoondag Offenbachlaan Inzet buurtconciërges bij beheer openbare ruimte Verbeteren van de beeldkwaliteit

Nadere informatie

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken;

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken; Werkplan STOK 2017 De prioriteiten van STOK STOK is de stedelijke organisatie van huurders bij de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex. Bewonerscommissies, actief op de wooncomplexen vormen de leden van vereniging.

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal.

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal. MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN Maatschappelijke effecten kunnen worden gedefinieerd als de beoogde gevolgen van het gemeentelijk beleid voor de samenleving en geven daarmee antwoord op de vraag: Wat willen

Nadere informatie

Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014

Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014 Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014 Openbaar wat willen we bereiken? (doel) Het doel voor de gemeente is om, in samenwerking met Woonvisie, de (ruimtelijke) kaders

Nadere informatie

1. Bestuurlijke opdracht

1. Bestuurlijke opdracht PROJECTPLAN LEA KAMER ZORG 1. Bestuurlijke opdracht 1.1. Algemeen De algemene bestuurlijke opdracht luidt: Gebruik de bestaande inventarisatie over signalering en sluitende aanpak, om vorm te geven aan

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Wie is wie. Egon van Ineveld, Erik vd Elst. Paul Roodnat. Theo Dohle

Wie is wie. Egon van Ineveld, Erik vd Elst. Paul Roodnat. Theo Dohle Molenkwartier Programma Welkom, toelichting op programma Wie is wie, voorstelronde Reacties uit het verleden over de plannen Aanvullen reacties door aanwezigen De volgende stappen: proces & planning Afsluiting

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Vaststelling 'Aanpak Kanaleneiland Zuid '

Voorstel aan de raad. Vaststelling 'Aanpak Kanaleneiland Zuid ' Voorstel aan de raad Vaststelling 'Aanpak Kanaleneiland Zuid 2010-2020' Opgesteld door StadsOntwikkeling Sector Programma's Utrecht Vernieuwt Dienstkenmerk 10.003886 Vergaderdatum 8 april 2010 Jaargang

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek 40 3328KG DORDRECHT

Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek 40 3328KG DORDRECHT Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek 40 3328KG DORDRECHT Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: DORDRECHT Datum inspectiebezoek: 24-10-2013 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Wijkvisie. De Volgerlanden December 2011. De Volgerlanden, dynamisch en aantrekkelijk!

Wijkvisie. De Volgerlanden December 2011. De Volgerlanden, dynamisch en aantrekkelijk! Wijkvisie De Volgerlanden December 2011 De Volgerlanden, dynamisch en aantrekkelijk! Trivire wil als woningcorporatie van betekenis zijn voor mensen. Dat is onze missie. Wij zorgen voor goed onderhouden

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Bewonersinitiatief Versie 1.1 augustus 2013 Inhoudsopgave A Inleiding... 2 B Aanpak van het project... 2 1 Vaststellen plangebied en uitgangssituatie...

Nadere informatie

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010 Wonen in Dordrecht De crisis voorbij?; trends en verwachtingen 30 november 2010 Inhoudsopgave 1. Wat willen we? Beleid en welke afspraken zijn er voor Dordrecht? 2. Hoe staan we er voor? Stand van zaken

Nadere informatie

werkgroep denktank Zuid Denktank wijk Zuid

werkgroep denktank Zuid Denktank wijk Zuid werkgroep denktank Zuid Leden denktank Zuid: Mevr. Leni de Heer, dhr. Herman van Doorn, dhr. Henk Saman, dhr. Marc Boonman, dhr. Ron Geiger en dhr. Gilles Dellebeke. Missie: Hoe ziet de wijk eruit in 2025-2030?

Nadere informatie

Meer woonkansen voor ouderen

Meer woonkansen voor ouderen Meer woonkansen voor ouderen Ouderen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde leefomgeving blijven wonen. Met een slimme combinatie van maatregelen maakt u als gemeente dat mogelijk. Uw resultaten: Efficiënte

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Oud Krispijn Vernieuwt

Oud Krispijn Vernieuwt Oud Krispijn Vernieuwt y CSKOSPOJIK] P Y K y o M T \. _ - ' /.: Dordrecht KRISPIJN WONEN leven met elkaar 0*\ #*$$* Voorwoord 2 Oud Krispijn, tussen geschiedenis en toekomst 4 Sociaal programma Oud Krispijn,

Nadere informatie

Inhoud voorstel aan Raad

Inhoud voorstel aan Raad 2016/73597 Onderwerp Jongerenactiviteitenruimte in MFA De Kaaik Inhoud voorstel aan Raad Gevraagd besluit 1. Kennis te nemen van het door het college genomen besluit om: Akkoord te gaan met het gewijzigd

Nadere informatie

Openluchttheater (OLT)

Openluchttheater (OLT) Projectaanvraag regio FoodValley Openluchttheater Ede (OLT) REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY A. Projectgegevens A.1. Project Gegevens project Projectnaam: Openluchttheater (OLT) Speerpunt Strategische agenda

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

Projectopdracht en voorlopig ontwerp inrichtingsplan ontwikkellocatie Pantarhei entielen

Projectopdracht en voorlopig ontwerp inrichtingsplan ontwikkellocatie Pantarhei entielen 1310524 Afdeling: Onderwerp Projectopdracht en voorlopig ontwerp inrichtingsplan ontwikkellocatie Pantarhei entielen Samenvatting In maart 2013 is met Bouwfonds een koopovereenkomst gesloten voor de realisering

Nadere informatie

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o.

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Datum: 16 maart 2017 Agenda: 1. Opening 2. Voorstelronde 3. Stand van zaken en planning 4. Sociaal Statuut; wat is dat? En wat is belangrijk

Nadere informatie

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Inleiding Op de slotbijeenkomst is in de workshop Organisatiestructuur naar voren gekomen dat de taken en de verantwoordelijkheden van de deelnemers

Nadere informatie

Projectplan aanvullende seksualiteits hulpverlening 1 e lijn (ASH 1 e lijn)

Projectplan aanvullende seksualiteits hulpverlening 1 e lijn (ASH 1 e lijn) Projectplan aanvullende seksualiteits hulpverlening 1 e lijn (ASH 1 e lijn) GGD Nederland Utrecht, 28 maart 2007 Inleiding Het ministerie van VWS heeft zich voorgenomen de kwaliteit, financiering en organisatie

Nadere informatie

Voordracht voor de Bestuurscommissie Datum: 19-11-2014. 13 Wijken. Strategiebesluit Verplaatsing Tempo-Team

Voordracht voor de Bestuurscommissie Datum: 19-11-2014. 13 Wijken. Strategiebesluit Verplaatsing Tempo-Team Nummer BD2014-002377 Zuidas Voordracht voor de Datum: 19-11-2014 Publicatiedatum 14 november 2014 Programma 13 Wijken Datum besluit DB 28-10- 2014 Te publiceren tekst Onderwerp Strategiebesluit Verplaatsing

Nadere informatie

Wijkvisie. Dubbeldam. Dordrecht. december Inleiding. Dubbeldam

Wijkvisie. Dubbeldam. Dordrecht. december Inleiding. Dubbeldam Wijkvisie Dubbeldam Dordrecht december 2014 1 Inleiding Missie Trivire Trivire wil als woningcorporatie van betekenis zijn voor mensen. Dat is onze missie. We zorgen voor goed onderhouden woningen in schone,

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. Brede school Giessen/Rijswijk Volgnr Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma

VOORSTEL AAN DE RAAD. Brede school Giessen/Rijswijk Volgnr Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Onderwerp Brede school Giessen/Rijswijk Volgnr. 2012-049 Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Ambtenaar Gerty Vonk Afdeling Samenleving Datum voorstel 21 augustus 2012 Opiniërende raad 11 september

Nadere informatie

WBÊ Heerhugowaard 7^ &. ^ Stad van kansen ^ ^

WBÊ Heerhugowaard 7^ &. ^ Stad van kansen ^ ^ Raadsvergadering llsep Bssiuit: WBÊ Heerhugowaard 7^ &. ^ Stad van kansen ^ ^ jg^tainurnmef': j^p^omj Agendanr.: 16 Voorstelnr.: RB2011109 Onderwerp: Kredietaanvraag realisatie uitvaartfaciliteit Aan de

Nadere informatie

Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer

Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer Inhoudsopgave 1 HET STAPPENPLAN VEILIG ONDERNEMEN WINKELGEBIEDEN IN ZOETERMEER...3 2 PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING: BETROKKEN PARTIJEN...3 GEMEENTE...3

Nadere informatie

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt!

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Sociaal plan Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Wonen Zuid werkt continu aan het verbeteren van haar woningaanbod. Dat doen we door onze woningen goed

Nadere informatie

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Inhoud:. Conclusies. Oordeel over communicatie 3. Hoe ging de samenwerking? 4. Oordeel over verloop en resultaat 5. Oordeel over nieuwe participatie werkwijze.

Nadere informatie

Datum: 28-10-2010 L.Bongarts J.Wauben, JP Spelthan, S.Niekamp Mariena van der Slot, Ineke van der Laan, Alf Schösser

Datum: 28-10-2010 L.Bongarts J.Wauben, JP Spelthan, S.Niekamp Mariena van der Slot, Ineke van der Laan, Alf Schösser Projectplan samenwerking Onderdeel Week van de Jeugd Opdrachtnemers Werkgroep Datum: 28-10-2010 L.Bongarts J.Wauben, JP Spelthan, S.Niekamp Mariena van der Slot, Ineke van der Laan, Alf Schösser 1. Projectomschrijving

Nadere informatie

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1 Format Projectplan Onbeperkt Sportief biedt u een format voor het maken van een projectplan. Met zeven hoofdvragen krijgt u helder op papier wat uw project inhoudt. Het projectplan heeft als doel het stimuleren

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Rapportage Europawijk Zuid 1 e kwartaal 2007. Bestuurlijke context. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Rapportage Europawijk Zuid 1 e kwartaal 2007. Bestuurlijke context. B&W-besluit: Onderwerp Rapportage Europawijk Zuid 1 e kwartaal 2007 Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Dhr. A.W. Kuiper Telefoon 5113692 E-mail: a.kuiper@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. PM2007/135371 Bijlage:

Nadere informatie

Ontwikkelingen Centrum

Ontwikkelingen Centrum Informatiebrief Ontwikkelingen Centrum 21 juli 2015 Jong en oud, ondernemers, inwoners, toeristen, werknemers: alles komt samen in het Centrum van Boxtel. Dit betekent ook dat het Centrum een onderwerp

Nadere informatie

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Woonvisie Regio Eindhoven Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Actieprogramma 2013 1 Inleiding Op 28 juni 2012 heeft de Regioraad de Regionale Woonvisie 2012-2015 vastgesteld.

Nadere informatie

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN Zo gezegd, zo gedaan 2015 is het derde jaar van onze vijfjarige beleidsperiode. De eerste resultaten zijn gehaald. Wij hebben jaarlijks de doelgroep een

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

ja nee toelichting KI D blz. 1 D K] blz. ja nee Toelichting blz. 1 blz. blz. blz. blz. blz. zie ontwerp besluit

ja nee toelichting KI D blz. 1 D K] blz. ja nee Toelichting blz. 1 blz. blz. blz. blz. blz. zie ontwerp besluit Alleen een compleet ingevulde lijst tja/nee] geeft toegang tot de B&W-agenda Niet alle vragen hoeven met ja te worden beantwoord! Leeswijzer ja nee toelichting Geformuleerde opdracht/probleemstelling 1

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

-Een grauwe kale gevel van een flat omtoveren in een kleurige gevel met schilderingen die bewoners samen bedacht hebben.

-Een grauwe kale gevel van een flat omtoveren in een kleurige gevel met schilderingen die bewoners samen bedacht hebben. Beleidsplan Pimp je Wijk Algemeen Pimp je wijk is een stichting die in het kader van het algemeen nut een bijdrage wil leveren aan buurtopbouw, sociale cohesie en participatie van bewoners door met hen

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Bijlage bij stap 1 Voorbeeld (fictief) projectplan

Bijlage bij stap 1 Voorbeeld (fictief) projectplan Bijlage bij stap 1 Voorbeeld (fictief) projectplan STAP 1: STARTEN PROJECT IN GEMEENTELIJKE ORGANISATIE 1. Achtergrond De Troonrede 2013 vat het kernachtig samen: van traditionele verzorgingsstaat naar

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. : 2 juni 2016 Agendanr.: 6b

Raadsvergadering d.d. : 2 juni 2016 Agendanr.: 6b Raadsvergadering d.d. : 2 juni 2016 Agendanr.: 6b Afdeling : Beleid en Ontwikkeling Portefeuillehouder : Wethouder M.M. Kuijken Onderwerp : Resultaten evaluatie centrumplan 't Hof / herinrichting fase

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr. RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 21 september 2011 onderwerp: Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve bijlage: ontwerp-besluit datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Cultureel en ontmoetingscentrum De Kei te Reusel

Haalbaarheidsonderzoek Cultureel en ontmoetingscentrum De Kei te Reusel Haalbaarheidsonderzoek Cultureel en ontmoetingscentrum De Kei te Reusel Raadscommissie gemeente Reusel - De Mierden 8 september 2015 Laride Vastgoedstrategie Procesmanagement Projectmanagement Beheer en

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2018

Beleidsplan 2014-2018 Beleidsplan 2014-2018 (versie 20 oktober 2014) INLEIDING Wooninitiatief Plu-S is een stichting waarvan het bestuur wordt gevormd door ouders of de wettelijke vertegenwoordigers van mensen met een beperking.

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

IVN afdeling Dordrecht (Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie)

IVN afdeling Dordrecht (Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie) IVN afdeling Dordrecht (Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie) secretariaat; Pieter G. Slot Pelserstraat la 3311VP Dordrecht telefoon: 078-6350027 of 06-12148752 email: p.g.siot@planet.nl Aan de leden

Nadere informatie

Statuut Leefkwaliteit Palenstein. 16 maart 2006

Statuut Leefkwaliteit Palenstein. 16 maart 2006 16 maart 2006 0 Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave...2 1 De betrokken Partijen...3 2 Kader en geldigheid...4 3 Doelstellingen...5 4 Regie en rollen van betrokken partijen...6 5 Samenwerking...8 6 Inhoudelijke

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Voorstellen college n.a.v. de Kaderbrief 2018

Voorstellen college n.a.v. de Kaderbrief 2018 len college n.a.v. de Kaderbrief 2018 len Openbare Orde en Veiligheid 4 2 Veilige en leefbare buurten. Meer toezicht en handhaving in de openbare ruimte door het vergroten van de capaciteit stadstoezicht

Nadere informatie

Plan van aanpak Ontwerpfase fusie 2016 (Voorbereiding fusie inclusief raming kosten)

Plan van aanpak Ontwerpfase fusie 2016 (Voorbereiding fusie inclusief raming kosten) Plan van aanpak Ontwerpfase fusie 2016 (Voorbereiding fusie inclusief raming kosten) Plan van aanpak Ontwerpfase fusie - versie 8 februari 2016 - Pagina 1 Inhoud Fasen fusieproces... 3 Tijdsplanning fusieproces...

Nadere informatie

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7.

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. *ZE946A470E0* = = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. Aan de Raad No.ZA.13-22432/DV.13-190, afdeling Ruimte. Sellingen, 16 mei 2013 Onderwerp: Beleidsvisie Wonen en Leven Inleiding

Nadere informatie

Broek op Langedijk/Zuid-Scharwoude (ten zuiden van de Geestweg)

Broek op Langedijk/Zuid-Scharwoude (ten zuiden van de Geestweg) Convenant Dorpsgericht samenwerken Gebied 3: Broek op Langedijk/Zuid-Scharwoude (ten zuiden van de Geestweg) 2007 De volgende partners zijn overeengekomen om dorpsgericht te gaan samenwerken: - Gemeente

Nadere informatie