Studiehandleiding. Opleiding: Helpende Zorg & Welzijn Crebonummer: KD Niveau: 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiehandleiding. Opleiding: Helpende Zorg & Welzijn Crebonummer: 92640 KD 2009. Niveau: 2"

Transcriptie

1 Studiehandleiding Opleiding: Helpende Zorg & Welzijn Crebonummer: KD 2009 Niveau: 2 Leerweg: BOL Cohort: Opleidingsduur: 2 jarig

2 Pagina 2 van 40 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 1 Inleiding De waarde van de studiehandleiding Het gebruik van de studiehandleiding Bewaaradvies 4 2 Profiel van de branche Welzijn & Onderwijs Opzet van de onderwijsprogramma s Schematisch overzicht van de welzijnsopleidingen Kansen en mogelijkheden na de opleiding (algemeen) 5 3 Leren bij de branche Welzijn & Onderwijs Intake en plaatsing Toelatingseisen Jaarindeling Opleidingsvarianten: BOL/BBL/deeltijd-BOL Studievoortgang, studieloopbaanbegeleiding en ontwikkelingsportfolio Maatwerk Ziekmelden, verzuimregeling en voortijdig schooluitval Klachtenregeling 11 4 Specifieke informatie over de opleiding Introductie van het beroep Beschrijving van de kwalificaties en uitstroomdifferentiaties Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde Het brondocument Leren, loopbaan en burgerschap Beschrijving van de keuze- en de doorstroommogelijkheden Studiebelastingsuren Lessentabel en werkvormen Opleidingskosten, deelnemersbijdrage (extra leermiddelen) en de mogelijkheid voor studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten 20 5 De beroepspraktijkvorming (BPV) en stage De beroepspraktijkvorming Maatwerk binnen de BPV De spelregels voorafgaand en tijdens de BPV of stage Het vinden van een erkende BPV plaats 22 6 Informatie over de Examinering Wijze van beoordelen van de kwalificaties Examenplan Examenreglement Erkenning van eerder verworven competenties (EVC) Diploma en certificering Procedure van bezwaar en beroep 29 7 Begrippenlijst 31

3 Pagina 3 van 40 Voorwoord Welkom bij de opleiding van de branche Welzijn & Onderwijs van het Albeda College. Wij hopen dat je het naar je zin zult hebben op de opleiding en dat je de opleiding binnen de gestelde termijn met een diploma af kunt sluiten. Deze studiehandleiding is gemaakt om je snel wegwijs te maken in onze branche en de opleiding die jij hebt gekozen. Maar voordat over de opleiding wordt gesproken wordt hieronder het beeldmerk van het Albeda College toegelicht. Het beeldmerk van het Albeda College is een boom. Dit beeld wordt gebruikt om te verduidelijken welke rol het Albeda wil spelen in de samenleving en welke waarden het wil vertegenwoordigen. De boom als een beschutte plaats waar onderwijs plaatsvindt In vroeger tijden ontmoetten een leraar en zijn leerlingen elkaar onder een stevige boom, die tijdens het onderwijzen beschutting gaf tegen zon, regen en wind. De boom als de boom der kennis In de westerse traditie wordt een boom ook geassocieerd met kennis. Iets wat als vanzelfsprekend van toepassing is op het Albeda College. De boom als een levensboom De boom groeit in de hoogte, maar staat met zijn wortels ook stevig in de grond. De takken vertonen elk jaar nieuw leven en zijn nooit uitgegroeid. De boom staat voor duurzaamheid en voortdurende groei. De boom zorgt voor zuurstof en dus voor leven. In de missie, de kernwaarden en vijf ankerpunten van het Albeda College zijn bovengenoemde punten ook terug te vinden. Dit is te lezen in het deelnemersbulletin. Alle medewerkers uit onze branche wensen je veel succes met je opleiding en een prettige studietijd. Namens alle medewerkers, Mevrouw M. Klapwijk Branchedirecteur Welzijn en Onderwijs

4 Pagina 4 van 40 1 Inleiding 1.1 De waarde van de studiehandleiding Deze handleiding geeft inzicht hoe de opleiding eruit ziet. Er wordt in omschreven wat door de opleiding van een deelnemer verwacht wordt vanaf de intake tot en met de examinering om de opleiding succesvol af te kunnen sluiten. De informatie uit de studiehandleiding geldt voor de gehele opleidingsduur. 1.2 Het gebruik van de studiehandleiding De studiehandleiding is te gebruiken als naslagwerk en is bedoeld voor de gehele opleiding. In deze handleiding staan belangrijke afspraken die de deelnemer met het Albeda College maakt zodra de deelnemer is ingeschreven en de onderwijsovereenkomst heeft getekend. De studiehandleiding beschrijft die onderwerpen die van belang zijn om het opleidingstraject te kunnen volgen. Het is belangrijk dat de deelnemer deze studiehandleiding goed bestudeert. Overal waar in de studiehandleiding zij of haar staat, kan ook hij of zijn gelezen worden Veranderingen op deze studiehandleiding zal de deelnemer middels een addendum (bijlage) ontvangen. Elke deelnemer ontvangt ook een Deelnemersbulletin, waarin gedragsregels en algemene Albeda College informatie is opgenomen. Ook is er een Deelnemersstatuut (www.albeda.nl), waarin regels omtrent rechten en plichten vermeld staan. 1.3 Bewaaradvies Omdat deze studiehandleiding informatie bevat voor de duur van de gehele opleiding, wordt de studiehandleiding bij de start van de opleiding bekend gemaakt aan iedere deelnemer. Het bewaaradvies geldt dus voor de totale opleidingsduur.

5 Pagina 5 van 40 2 Profiel van de branche Welzijn & Onderwijs 2.1 Opzet van de onderwijsprogramma s Elk opleidingstraject binnen de branche Welzijn en Onderwijs wordt per jaar verdeeld in onderwijsperiodes van 10 weken. Elk onderwijstraject is opgebouwd uit een school- en praktijkperiode. periode school beroepspraktijk 1 5 dagen per week - oriëntatiefase 2 5 dagen per week - ontwikkelfase 3 3 dagen per week 2 dagen per week ontwikkelfase 4 3 dagen per week 2 dagen per week ontwikkelfase 5 2 dagen per week 3 dagen per week ontwikkelfase 6 2 dagen per week 3 dagen per week ontwikkelfase 7 2 dagen per week 3 dagen per week ontwikkelfase 8 2 dagen per week 3 dagen per week ontwikkelfase 9 2 dagen per week 3 dagen per week ontwikkelfase 10 2 dagen per week 3 dagen per week ontwikkelfase 11 2 dagen per week 3 dagen per week afrondingsfase 12 2 dagen per week 3 dagen per week afrondingsfase 2.2 Schematisch overzicht van de welzijnsopleidingen Opleidingen in de Opleidingen Niveau Branche 1 Helpende Zorg & Welzijn 2 2 Pedagogisch medewerker kinderopvang 3 3 Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg 4 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang 4 Medewerker maatschappelijke zorg 3 5 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg 4 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen 6 Onderwijsassistent 4 7 Sociaal-maatschappelijk dienstverlener 4 8 Sociaal-cultureel werker 4 9 Praktijkopleider Kansen en mogelijkheden na de opleiding (algemeen)

6 Pagina 6 van 40 De bedoeling van het beroepsonderwijs is om deelnemers op te leiden voor een beroep. Daarnaast vindt de branche het belangrijk om deelnemers die de mogelijkheid hebben om verder te leren te stimuleren door te stromen naar een vervolgopleiding op een hoger niveau. Het diploma HZW geeft de mogelijkheid door te stromen naar de opleidingen PW3 en MMZ3. Het is mogelijk om vanuit een niveau 3 opleiding door te stromen naar een niveau 4 opleiding. Doorstromen vanuit niveau 4 naar het HBO (niveau 5) behoort ook tot de mogelijkheden.

7 Pagina 7 van 40 3 Leren bij de branche Welzijn & Onderwijs 3.1 Intake en plaatsing Intake Voorafgaand aan de intake levert de deelnemer de volgende bescheiden in: kopie geldig identiteitsbewijs; ingevuld inschrijfformulier; onderwijskaart (18+); De onderwijskaart is nodig voor de studiefinanciering en de OV-jaarkaart. de onderwijsovereenkomst. De onderwijsovereenkomst is een overeenkomst tussen het Albeda College en de deelnemer van 18+. Is de deelnemer jonger dan tekent de deelnemer en zijn wettelijke vertegenwoordiger. Dus ouders of vervangende opvoeders. Wanneer de overeenkomst is getekend en ingeleverd bij de opleiding is de deelnemer pas echt deelnemer van de opleiding en moet zich dan houden aan de rechten en plichten die daarbij horen. Op de achterkant van de overeenkomst staan de rechten en plichten van de deelnemer en die van school. ondertekend formulier VOG; Voor een aantal beroepen waar de branche Welzijn en Onderwijs voor opleidt, wordt in de praktijk de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht gesteld, zie ook deelnemersbulletin. Als de deelnemer geen VOG zou kunnen verkrijgen, kan de deelnemer niet met de opleiding starten. recente pasfoto (2 stuks). Na de definitieve plaatsing levert de deelnemer kopie diploma en cijferlijst van de toeleidende vooropleiding of een bewijs van de hoogste vooropleiding (indien van toepassing). Pas dan kan worden deelgenomen aan de intake. De intake bestaat uit de volgende onderdelen: Een digitaal onderzoek dat een beeld oplevert van de motivatie en de capaciteiten van de deelnemer gekoppeld aan de opleidingskeuze. Het VDL onderzoek. Het invullen van het intakeformulier: vaak tijdens het intake gesprek. Dit gesprek wordt gevoerd aan de hand van de uitslag van het VDL onderzoek en het ingevulde intakeformulier. Er kunnen toetsen worden afgenomen die het startniveau van de deelnemer meten op het gebied van Nederlands, Engels en Rekenen. Plaatsing Na de intake krijgt de deelnemer binnen veertien dagen een schriftelijk bericht of de deelnemer is aangenomen en ingeschreven wordt op de opleiding van de keuze.

8 Pagina 8 van Toelatingseisen Deelnemers met een VMBO-diploma in de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg zijn toelaatbaar tot de opleidingen op niveau 3 en/of 4. Een overgangsbewijs van HAVO 3 naar HAVO 4 staat gelijk aan de theoretische leerweg. De basisberoepsgerichte leerweg geeft toelating tot de opleiding op niveau 2. Wanneer er geen diploma van de basisberoepsgerichte opleiding is behaald, wordt middels het VDLonderzoek en intakegesprek bekeken of en op welk niveau de deelnemer toegelaten kan worden op de opleiding van haar keuze.

9 Pagina 9 van Jaarindeling weeknummer datum bijzonderheden periodeweek aug aug. 10 Eerste schoolweek aug sep sep sep sep sep sep sep sep okt okt okt okt okt okt okt. 10 Herfstvakantie okt okt nov nov nov nov nov nov nov nov nov.- 03 dec dec dec dec dec dec dec. 10 Kerstvakantie dec dec. 11 Kerstvakantie jan jan jan jan jan jan jan jan jan feb feb feb feb feb feb feb feb mrt. 11 Voorjaarsvakantie mrt mrt mrt mrt mrt mrt mrt apr apr apr apr apr apr apr apr. vrij apr apr apr. 2 e paasdag mei - 06 mei 11 Mei vakantie mei - 13 mei mei - 20 mei mei mei mei jun en 3 juni vrij jun.- 10 jun jun jun juni 2 e Pinksterdag jun jun jun jul jul jul e wk zomervakantie

10 Pagina 10 van Opleidingsvarianten: BOL/BBL/deeltijd-BOL Het beroepsonderwijs kent drie leerwegen: de beroepsopleidende leerweg (BOL), de beroepbegeleidende leerweg (BBL) en de deeltijd BOL (dlt. BOL). De leerwegen leiden op voor hetzelfde diploma. De beroepsopleidende leerweg (BOL) kent een praktijkgedeelte tussen de 20 en 60% van de studieduur. De beroepsbegeleidende leerweg (BBL) bestaat uit een praktijkdeel van 60%. De deelnemer gaat over het algemeen één dag per week naar school en is minimaal drie dagen (24 uur) werkzaam in een erkend leerbedrijf. De deeltijd BOLopleiding (dlt.bol) heeft ook een praktijkdeel en leidt op voor een diploma. 3.5 Studievoortgang, studieloopbaanbegeleiding en ontwikkelingsportfolio Iedere deelnemer heeft een studieloopbaanbegeleider (SLB-er). De studieloopbaanbegeleider begeleidt de deelnemer bij de beroepsontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en sociaal maatschappelijke ontwikkeling. De deelnemer maakt een POP en PAP. (persoonlijk ontwikkelingsplan en persoonlijk activiteitenplan). Begeleiding van de deelnemer bij haar studievoortgang vindt plaats aan de hand van een ontwikkelportfolio. In dit portfolio zijn bewijzen verzameld die duidelijk maken hoever de deelnemer is gevorderd met de opleiding. Er vinden met vaste regelmaat evaluatie-, reflectie-, en voortgangsgesprekken plaats tussen de deelnemer en de studieloopbaanbegeleider. Dit resulteert per 10 weken in een studievoortgangadvies. 3.6 Maatwerk De branche biedt op de volgende gebieden maatwerk aan deelnemers: Na de eerste 10 weken, de oriëntatiefase, wordt de deelnemer aan de hand van de inhoud van het portfolio beoordeeld en krijgt de deelnemer een studieadvies. Op grond van het studieadvies wordt bekeken welk onderwijstraject bij de capaciteiten en mogelijheden van de deelnemer past. Vrijstellingen Als een deelnemer verwacht in aanmerking te komen voor vrijstellingen, omdat bepaalde onderdelen van de opleiding al op een andere school zijn afgerond, kan vrijstelling aangevraagd worden bij de subexamencommissie van de opleiding. De studieloopbaanbegeleider kan hierover meer informatie geven. 3.7 Ziekmelden, verzuimregeling en voortijdig schooluitval Wanneer een deelnemer ziek is, moet de deelnemer zich vóór 9.00 uur afmelden. Wanneer een deelnemer absent is en zich niet heeft afgemeld, zal het Albeda College de afwezigheid melden bij Leerplicht.

11 Pagina 11 van Klachtenregeling De klachtenregeling staat beschreven in het deelnemersstatuut. Dit statuut is te vinden op

12 Pagina 12 van 40 4 Specifieke informatie over de opleiding 4.1 Introductie van het beroep De helpende zorg en welzijn werkt vaak in de persoonlijke leefsfeer van de cliënt/zorgvrager. Zij verricht werkzaamheden ten behoeve van de cliënt/zorgvrager die soms kortdurend of middellang, maar meestal langdurig, zorg, ondersteuning of begeleiding ontvangt in een over het algemeen stabiele zorg- en leefsituatie. De helpende zorg en welzijn is werkzaam in verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg, maar ook in kleinschalige woonvormen of instellingen voor gehandicapten en psychiatrische patiënten, in een ziekenhuis, (dag)activiteitencentrum, buurthuis, peuterspeelzaal, jeugdzorg, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang. De helpende zorg en welzijn werkt zowel in teamverband als solistisch. De zorg en ondersteuning zijn niet alleen individueel gericht, maar ook gericht op een groep cliënten/zorgvragers. 4.2 Beschrijving van de kwalificaties en uitstroomdifferentiaties Kerntaken en werkprocessen Uitstroom Kerntaak Werkproces HZ&W Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie x x 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke zorg/adl x 1.4 Handelt in onvoorziene situaties x 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten en recreëren x Kerntaak 2: Ondersteunen bij het zelfstandig functioneren 2.1 Ondersteunt een cliënt/zorgvrager op emotioneel gebied 2.2 Ondersteunt een cliënt/zorgvrager bij de zelfredzaamheid x x Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep x 3.2 Stemt de werkzaamheden af x 3.3 Evalueert de werkzaamheden x

13 Pagina 13 van 40 Kerntaken met werkprocessen en competenties Betekenis van de kerntaak voor deze uitstroom In deze matrix is per kerntaak aangegeven welke competenties aangewend worden bij de uitvoering van de werkprocessen voor deze uitstroom. Dit is zichtbaar door middel van een kruisje in de matrix Helpende Zorg & Welzijn KD-2009 Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Competenties A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Werkprocessen 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie x x x x x x x

14 Pagina 14 van 40 Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Competenties A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Werkprocessen 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke zorg/adl 1.4 Handelt in onvoorziene situaties x x x x x x x 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten en recreëren. x x x

15 Pagina 15 van 40 2 Ondersteunen bij het zelfstandig functioneren Kerntaak 2 Ondersteunen bij het zelfstandig functioneren Competenties A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Werkprocessen 2.1 Ondersteunt een cliënt/zorgvrager op emotioneel gebied x x 2.2 Ondersteunt een cliënt/zorgvrager bij de zelfredzaamheid x x

16 Pagina 16 van 40 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Competenties A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Werkprocessen 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep x x 3.2 Stemt de werkzaamheden af x x x 3.3 Evalueert de werkzaamheden x x

17 Pagina 17 van Nederlands en rekenen/wiskunde Voor alle soorten onderwijs, zijn landelijk niveaubeschrijvingen voor Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde gemaakt. Het doel van deze beschrijvingen is om nauwkeurig aan te geven wat een deelnemer moet kunnen voor de verschillende taalvaardigheden (lezen, luisteren, schrijven, gesprekken voeren, spreken) en rekenvaardigheden. In het schema s hieronder staan de niveaubeschrijvingen. Tijdens en aan het eind van de opleiding wordt het vereiste niveau Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde getoetst. Vrijstellingen worden niet verleend Niveau Nederlands Mondelinge taalvaardigheid Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Taalverzorging en taalbeschouwing 4F 3F 2F X X 1F X X X X Niveau rekenen Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden 4F 3F 2F X X 1F X X X 4.4 Het brondocument Leren, loopbaan en burgerschap De MBO-deelnemer is niet alleen een aankomend beroepsbeoefenaar, maar is ook onderdeel van en functioneert in de samenleving. Voor elke mbo-opleiding geldt dat het dossier leren, loopbaan en burgerschap (LLB) een onderdeel is van het opleidingstraject.

18 Pagina 18 van 40 Kerntaken LLB Werkprocessen LLB Kerntaak 1: Benoemt eigen ontwikkeling en gebruikt middelen en wegen om daarbij passende leerdoelen te bereiken Kerntaak 2: Stuurt de eigen loopbaan Kerntaak 3: Participeert in het politieke domein, in besluitvorming en beleidsbeïnvloeding Kerntaak 4: Functioneert als werknemer in een arbeidsorganisatie Kerntaak 5: Functioneert als kritisch consument Kerntaak 6: Deelnemen in allerlei sociale verbanden en respectvol gebruiken van de openbare ruimte Kerntaak 7: Zorgt voor de eigen gezondheid (vitaal burgerschap) Benoemt leerdoelen voor de eigen ontwikkeling. Inventariseert geschikte manieren van leren. Kiest bij de situatie en bij zichzelf passende manieren van leren Plant zijn eigen leerproces en voert het uit. Evalueert de gekozen manier van leren. Reflecteert op eigen kwaliteiten en motieven Onderzoekt welk werk er is en wat bij hem past. Stuurt de eigen loopbaan en onderneemt acties die daarbij nodig zijn. Reflecteert op eigen kwaliteiten en motieven Onderzoekt welk werk er is en wat bij hem past. Stuurt de eigen loopbaan en onderneemt acties die daarbij nodig zijn. Gedraagt zich als werknemer bij het uitvoeren van het werk. Maakt gebruik van werknemersrechten. Stelt zich collegiaal op Oriënteert zich op de consumentenmarkt en houdt rekening met eigen wensen en mogelijkheden. Onderneemt acties om producten en diensten aan te schaffen. Neemt deel in diverse sociale verbanden en leeft in de openbare ruimte. Voert activiteiten uit voor de leefbaarheid van zijn sociale omgeving Zoekt informatie over een gezonde leefwijze. Beslist op basis van informatie en handelt ernaar. Onderneemt activiteiten om de gezondheid te bevorderen 4.5 Beschrijving van de keuze- en de doorstroommogelijkheden Met het diploma Helpende zorg en Welzijn kun je onder andere doorstromen naar opleidingen op niveau 3 binnen Welzijn. Dit zijn de opleidingen Pedagogisch medewerker kinderopvang of Medewerker Maatschappelijke Zorg. Ook kun je doorstromen naar een opleiding op niveau 3 in de Gezondheidszorg, bijvoorbeeld de opleiding Verzorgende.

19 Pagina 19 van Studiebelastingsuren Onderwerp 1 e jaar 2 e jaar Contacturen/lesuren ,3 Contacturen/SLB 3,3 3,3 Contacturen/BPV Contacturen: -totaal 993,3 631,6 Zelfstandig werken 606,7 168,4 SBU-totaal Lessentabel en werkvormen De lessentabel ziet als volgt uit: Periode Centraal vastgesteld Aantal lesuren p/w Vastgesteld per locatie Integrale 1 Methodiek opdracht SLB 2 Sociale vaardigheden SLB 0,06 (ped)agogiek individueel Nederlands 2 Zorg & welzijn Engels 1 Activiteiten Rekenen 1 LLB 1 Aantal lesuren p/w 16 Periode Centraal vastgesteld Aantal lesuren p/w Vastgesteld per locatie SLB 2 Methodiek SLB 0,06 Sociale individueel vaardigheden Nederlands 2 (ped)agogiek Engels 1 Zorg & welzijn Rekenen 1 Activiteiten LLB 1 Aantal lesuren p/w 7 21 Beroepspraktijkvorming

20 Pagina 20 van 40 Periode Centraal vastgesteld Aantal lesuren p/w Vastgesteld per locatie SLB 2 Methodiek SLB 0,06 Sociale individueel vaardigheden Nederlands 2 (ped)agogiek Engels 1 Zorg & welzijn Rekenen 1 Activiteiten Aantal lesuren p/w 8 21 Beroepspraktijkvorming 4.8 Opleidingskosten, deelnemersbijdrage (extra leermiddelen) en de mogelijkheid voor studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten Op de boekenlijst staan de kosten vermeld voor boeken, licenties en overige extra kosten.

21 Pagina 21 van 40 5 De beroepspraktijkvorming (BPV) en stage 5.1 De beroepspraktijkvorming In een beroepsopleiding is leren in de praktijk een vereiste. Bij elke opleiding in de branche Welzijn en Onderwijs wordt veel waarde gehecht aan het leren in de praktijk van het beroep waarvoor wordt opgeleid. Het leren in de praktijk start al in het eerste leerjaar. Praktijkervaring opdoen betekent leren in de echte beroepsomgeving en oefenen met het echte werk waarvoor is gekozen. In de branche is gekozen voor een doorlopende leerlijn. Dat betekent dat de deelnemer elke week zowel op school als in de beroepspraktijk kennis, vaardigheden en beroepsgericht handelen gaat leren. Integrale opdrachten, door school verstrekt, geven sturing aan de beroepspraktijkvorming van de deelnemer. Het is de bedoeling dat de deelnemer bewijzen kan tonen waaruit blijkt dat de integrale opdrachten met goed resultaat zijn uitgevoerd. De integrale opdrachten zijn op verschillend uitvoeringsniveau. Het hoogste uitvoeringsniveau levert bewijzen op voor het portfolio. De laatste BPV periode is de periode van de proeve van bekwaamheid. Tijdens deze periode wordt ook nog bewijsmateriaal voor het portfolio verzameld. 5.2 Maatwerk binnen de BPV Aan de hand van het persoonlijk ontwikkelplan en de inhoud (resultaten) van het ontwikkelportfolio heeft de deelnemer gesprekken met de SLB-er. In gezamenlijkheid wordt vastgesteld of de deelnemer zich sneller-, volgens de norm, of minder snel ontwikkelt. Per tien weken krijgt de deelnemer een studieadvies wat kan leiden tot nieuwe afspraken voor de BPV-periode en het vervolgen van de opleiding. Wanneer er in een bepaalde periode geen resultaten, ofwel bewijzen, getoond kunnen worden die duidelijk maken wat de deelnemer geleerd heeft, wordt samen met de SLB-er besproken of en hoe het leertraject bijgesteld gaat worden. 5.3 De spelregels voorafgaand en tijdens de BPV of stage Voorafgaand aan het leren in de beroepspraktijk is het noodzakelijk dat er een overeenkomst wordt getekend door de manager van de opleiding, de vertegenwoordiger van het praktijkadres en de deelnemer. Deze overeenkomst is de BeroepsPraktijkVormings overeenkomst ofwel BPV-overeenkomst. Met het tekenen van deze overeenkomst zijn alle partijen, dus ook de deelnemer, gehouden aan de afspraken die op de achterzijde van de overeenkomst staan. Voor de stage in periode 3 en 4, die ook gelopen mag worden bij een niet-erkende instelling, wordt een stagecontract opgesteld dat eveneens wordt getekend door de manager van de opleiding, de vertegenwoordiger van het praktijkadres en de deelnemer. De overeenkomst moet voorafgaand aan het leren in de praktijk getekend zijn en ingeleverd op school. NB: Meerdere praktijkplaatsen willen dat de deelnemer een actuele V.O.G. inlevert. Wanneer de deelnemer geen V.O.G. kan overleggen is de deelnemer niet welkom op het praktijkadres.

22 Pagina 22 van Het vinden van een erkende BPV plaats Calibris erkent als kenniscentrum van de branche een werkveld als BPV plaats. Dit houdt in dat de BPV plaats dan aan criteria voldoet die duidelijk maken dat deelnemers er kunnen leren en begeleid zullen worden. De deelnemer zal er ook examenresultaten kunnen behalen. Op de site van Calibris zijn erkende BPV plaatsen/leerbedrijven vinden.

23 Pagina 23 van 40 6 Informatie over de Examinering 6.1 Wijze van beoordelen van de kwalificaties Hieronder volgt een beschrijving van het examen voor de branche Welzijn & Onderwijs m.i.v. het schooljaar Er wordt geëxamineerd op de volgende onderdelen: het Kwalificatiedossier Beroepsonderwijs het brondocument Leren, Loopbaan en Burgerschap (LLB), de Nederlandse taal, Rekenen Het Kwalificatiedossier Beroepsonderwijs De examenmix Het Kwalificatiedossier beroepsonderwijs voor de opleiding MMZ in de branche Welzijn en Onderwijs wordt geëxamineerd in de afrondingsfase van de opleiding en zal bestaan uit een examenmix van: A een portfolio beoordeling Een portfolio met bewijzen van uitvoering van werkprocessen door de kandidaat. De bewijzen voldoen aan tevoren opgestelde criteria. De criteria bevatten de betreffende prestatie-indicatoren. B een proeve van bekwaamheid De proeve van bekwaamheid wordt gerealiseerd in de laatste periode van de BPV. De kandidaat zal aan moeten tonen dat in de context van het beroep, als beginnend beroepsbeoefenaar gefunctioneerd kan worden.tijdens de proeve zal een gedeelte van de werkzaamheden van de kandidaat door beoordelaars worden bekeken en beoordeeld. De uit te voeren proeve van bekwaamheid moet voldoen aan tevoren opgestelde criteria en zal door de kandidaat worden voorbereid en aangevraagd. De regels hieromtrent zullen in een addendum op deze studiehandleiding in januari 2011 worden aangeboden. Ook de te hanteren beoordelingscriteria en de regels en richtlijnen rond de beoordeling zullen in dit addendum worden opgenomen. C een beroepsgesprek Het gesprek zal gaan over de kwaliteiten van de kandidaat als beginnend beroepsbeoefenaar. De kandidaat moet haar keuzes tijdens de uitoefening van het beroep en de afwegingen die daar een rol bij hebben gespeeld kunnen verantwoorden. Het gesprek vindt plaats aan de hand van tevoren opgestelde criteria. Het beroepsgesprek vindt plaats aan het einde van de opleiding. Behalve de kandidaat is een onafhankelijk vertegenwoordiger uit het werkveld en uit de opleiding aanwezig bij het beroepsgesprek. Het beroepskwalificatiedossier moet met een voldoende worden afgerond. Dat wil zeggen dat alle onderdelen (3) van de examenmix met een voldoende moeten worden afgesloten.

24 Pagina 24 van 40 Het brondocument Leren, Loopbaan en Burgerschap (LLB) Om de kerntaken en werkprocessen van het brondocument LLB met een voldoende te kunnen beoordelen wordt van de kandidaat het volgende verwacht: - Aan de hand van tevoren opgestelde criteria verzameld de deelnemer bewijzen dat zij zich heeft ontwikkeld op het gebied van de werkprocessen/kerntaken van het LLBdossier. - Als de verzamelde bewijzen, in een LLB-portfolio, voldoen aan gestelde criteria heeft de deelnemer het LLB-dossier met een voldoende afgerond. - Elke kerntaak moet daarvoor met voldoende zijn beoordeeld. Het examen Nederlandse taal Het vak Nederlands wordt aan alle deelnemers van niveau 2 tot en met niveau 4 aangeboden en met een examen op het niveau van de opleiding afgesloten. Bij voldoende beoordeling op niveau 2 en 3 krijgt de deelnemer een certificaat. Wil de deelnemer doorstromen van niveau 2 > 3 > 4, dan is een certificaat noodzakelijk. Elk van de 4 hieronder genoemde deelvaardigheden wordt geëxamineerd: Mondelinge taalvaardigheid leesvaardigheid schrijfvaardigheid taalverzorging en taalbeschouwing Om het examen Nederlands met een voldoende te kunnen afsluiten moeten alle deelvaardigheden met een voldoende beoordeeld zijn. Het resultaat wordt vermeld op het diploma. Het examen Rekenen Informatie over dit examen wordt opgenomen in een addendum dat in januari 2011 zal worden uitgereikt.

25 Pagina 25 van Examenplan Portfoliobeoordeling Weging Cesuur Herkansing Jaar Beoordeling van de aangeboden bewijsstukken van alle werkprocessen Helpende Zorg & Welzijn op basis van vooraf gestelde criteria. Kerntaken Werkprocessen V 1 2, V 1 2, V 1 2, V 1 2, V 1 2, V 1 2, V 1 2, V 1 2, V 1 2, V 1 2,3 Het portfolio van de kandidaat bevat alle bewijzen die duidelijk maken dat de deelnemer elk werkproces/kerntaak voldoende beheerst. Het portfolio is voldoende als alle werkprocessen, en daarmee de kerntaken, voldoende zijn beoordeeld. Proeve van Bekwaamheid Beoordeling van de uitvoering van werkprocessen Helpende Zorg &Welzijn Weging Cesuur Herkansing Jaar 1 V 1 3 Beroepsgesprek Weging Cesuur Herkansing Jaar Beoordeling van het gesprek aan de hand 1 v 1 2,3 van vooraf opgestelde criteria, Het gesprek is voldoende als voldaan is aan 60% van de criteria die voor het beroepsgesprek zijn gesteld.

26 Pagina 26 van 40 Portfolio LLB Weging Cesuur Herkansing Jaar Beoordeling van de aangeboden bewijsstukken die ontwikkeling aantonen van de deelnemer op elk werkproces LLB. De beoordeling vindt plaats aan de hand van vooraf gestelde criteria. Kerntaken Werkprocessen V V V V V V V 1 1 Het LLB-portfolio van de kandidaat bevat alle bewijzen die duidelijk maken dat de deelnemer zich op elk werkproces LLB heeft ontwikkeld. Het portfolio LLB is voldoende als alle werkprocessen, en daarmee de kerntaken, voldoende zijn beoordeeld. Nederlands Weging Cesuur Herkansing Jaar Beoordeling van de aangeboden bewijsstukken die aantonen dat de deelnemer het vereist niveau Nederlands heeft op de 4 gestelde onderwerpen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van vooraf gestelde criteria. 1-Mondelinge 2F 1 V 1 1,2, taalvaardigheid 2-Leesvaardigheid 2F 1 V 1 1,2, 3-Schrijfvaardigheid 1F 1 V 1 1,2, 4-Taalverzorging en!f 1 V 1 1,2, taalbeschouwing De eindbeoordeling voor Nederlands is voldoende als alle onderdelen afzonderlijk met een voldoende zijn beoordeeld.

27 Pagina 27 van 40 Rekenen Weging Cesuur Herkansing Jaar Beoordeling van de aangeboden bewijsstukken die aantonen dat de deelnemer het vereiste niveau Rekenen heeft op de 4 gestelde onderwerpen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van vooraf gestelde criteria. 1. Getallen 2F 1 V 1 1,2,3 2. Verhoudingen 2F 1 V 1 1,2,3 3. Meten en 1F 1 V 1 1,2,3, meetkunde 4. Verbanden niet vereist

28 Pagina 28 van Examenreglement Het examenreglement, versie april 2007, bestaat uit de volgende onderwerpen: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1.1 Begripsbepalingen 1.2 De indeling van het examen en de toepassing van dit reglement 1.3 De inhoud en vorm van het examen 1.4 De toelating tot het examen Hoofdstuk 2 Regeling van het examen 2.1 De organisatie van het examen 2.2 Het examenprogramma 2.3 De examinatoren 2.4 Het toezicht op de examens 2.5 Geheimhouding Hoofdstuk 3 De afname van het examen 3.1 Procedure rond het examen 3.2 De gang van zaken tijdens het examen Hoofdstuk 4 Uitslag, herkansing, diplomering 4.1 Vaststelling van het examenresultaat 4.2 Vrijstellingen 4.3 Uitslag 4.4 Diploma, certificaat, beoordelingslijst 4.5 Herkansing examens 4.6 Bewaren en inzage van beoordelingen en processen verbaal Hoofdstuk 5 Onregelmatigheden 5.1 Onregelmatigheden 5.2 Klachten over het examen 5.3 Recht van beroep 5.4 De samenstelling van de Commissie van Beroep voor de examens Hoofdstuk 6 Overige bepalingen 6.1 Examendeelnemers (voorheen: extranei) 6.2 Afwijkende wijze van examinering 6.3 Onvoorziene omstandigheden 6.4 Informeren kandidaten 6.5 Inwerkingtreding Het Examenreglement Albeda College, versie april 2008, is in te zien op de kamer van de teamleider. Het examenreglement is ook via mijn Albeda (het portaal van het Albeda College, zie deelnemersbulletin) te bekijken.

29 Pagina 29 van Erkenning van eerder verworven competenties (EVC) EVC is gericht op mensen die werkzaam zijn in een beroep zonder dat zij daarvoor een rechtsgeldig diploma hebben. Zij beschikken over veel kennis, ervaring en een goede beroepshouding. Mensen die bekwaam zijn maar niet bevoegd! De EVC procedure stelt hen in staat om op basis van hun bekwaamheid en eerder verworven competenties voor de ontbrekende delen een verkort traject te volgen om hun diploma te behalen. EVC is geschikt voor werknemers, herintreders, werkzoekenden en re-integratiekandidaten. Voorwaarden zijn: Recente werkervaring in zorg of welzijn van minimaal 2jaar Relevante (eventueel niet afgeronde) vooropleiding Zelfstandig, studievaardig en reflectievermogen Ouder dan 20 jaar 6.5 Diploma en certificering Eisen voor het behalen van het diploma Het diploma wordt uitgereikt als: Het portfolio Leren Loopbaan en burgerschap op orde is; Het portfolio kwalificatiedossier afgerond is en de bewijsstukken alle voldoende zijn beoordeeld; De Proeve van bekwaamheid met voldoende is beoordeeld; Het beroepsgesprek met een voldoende is beoordeeld; De bewijsstukken voor het behaalde niveau Nederlands zijn beoordeeld met voldoende of onvoldoende*; De bewijsstukken voor het behaalde niveau Engels zijn beoordeeld met voldoende of onvoldoende*; De bewijsstukken voor het behaalde niveau Rekenen zijn beoordeeld met voldoende of onvoldoende*. * Een onvoldoende beoordeling heeft geen invloed op het behalen van het diploma N3, maar wel op de doorstroom van niveau 3>4. De opleiding heeft geen certificeerbare eenheden. 6.6 Procedure van bezwaar en beroep Hoe bovenstaande procedures verlopen, wordt hieronder toegelicht. 1 Wanneer de deelnemer een klacht heeft over de beoordeling, bespreekt deze haar klacht met haar SLB-er. Mogelijk zal dit tot een oplossing leiden. Mocht dit niet het geval zijn dan kan de deelnemer een bezwaarschrift indienen: 2 De deelnemer stuurt na het SLB-gesprek een bezwaarschrift naar de subexamencommissie. Deze onafhankelijke commissie beoordeelt of de klacht terecht is. Wanneer de deelnemer het met de uitspraak van de subexamencommissie ook niet eens is, kan de deelnemer hiertegen in beroep gaan. 3 De deelnemer stuurt dan een beroepsschrift naar de commissie van beroep.

30 Pagina 30 van 40 Bezwaar Wanneer de deelnemer het met een bepaalde beslissing of maatregel rond de beoordeling niet eens is, kan deze haar bezwaar schriftelijk kenbaar maken bij de subexamencommissie via een bezwaarschrift. Termijn De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 10 werkdagen. De termijn begint na de dag waarop de maatregel of beslissing bekend is gemaakt. De subexamencommissie beslist binnen 10 werkdagen na de datum waarop de klacht ontvangen is. Deze beslissing wordt schriftelijk kenbaar gemaakt. De termijn voor het indienen van een beroepsschrift bedraagt 10 werkdagen na de dag waarop de subexamencommissie de deelnemer van haar beslissing op de hoogte heeft gebracht. De Commissie beslist binnen 15 werkdagen, maar kan die termijn als dat nodig is één maal verlengen met een maximum van 10 werkdagen.

31 Pagina 31 van 40 7 Begrippenlijst Begrip Omschrijving Toelichting A Addendum Bijlage Ankerpunten Criteria die duidelijk maken hoe het Albeda Collega haar missie en visie in het onderwijs gestalte wil geven. Het Albeda College kent 5 Ankerpunten (zie deelnemersbulletin) B BBL-opleiding Beroepsbegeleidende leerweg De opleiding valt niet onder de wet Studiefinanciering. Structuur van deze opleiding is: 1 dag op school en 24 uur werkzaam in het werkveld. Beginnend beroepsbeoefenaar Beroepsbekwaam Beroepsdilemma Beroepsethiek Beroepsgesprek Beroepspraktijkvorming (BPV) Na de diplomering voldoet een deelnemer, met nog weinig ervaring, aan het beroepsprofiel uit het kwalificatiedossier voldoet. De deelnemer heeft getoond dat zij als beginnend beroepsbeoefenaar kan functioneren. Beroepssituaties waarin tegenovergestelde belangen een rol spelen Nadenken over beroepsdilemma s en de te maken verantwoorde keuzes. Een onderdeel van het examen, waarin aan de hand van vooraf opgestelde criteria een gesprek plaats vindt tussen een kandidaat, een beoordelaar van school en een beoordelaar uit de beroepspraktijk Leren in de praktijk van het beroep. Het gesprek vindt plaats aan het einde van de opleiding als afsluiting van de opleiding. Bewijsstukken Documenten waarmee de deelnemer aantoont dat zij bepaalde werkprocessen en de daarmee samenhangende competenties beheerst. BOL Beroepsopleidende leerweg. De opleiding valt onder de wet Studiefinanciering. B.P.V. Beroepspraktijkvorming

32 Pagina 32 van 40 Begrip Omschrijving Toelichting Branche Welzijn en Onderwijs Een organisatorische onderwijseenheid van het Albeda College aangestuurd door één directeur. Opleidingen: HZW - N2 O.A. - N4 SMD - N4 SCW - N4 PW - N3 PW-KO N4 en - JZ N4 MMZ -N3 MMZ-VW N4 en GZ N4 Burgerschap C Casus Het vermogen om als actief en maatschappelijk betrokken burger deel te nemen aan scholing, werk, recreatie en maatschappij. Een beschrijving van een (beroeps)situatie. Cesuur De grens tussen een voldoende en onvoldoende. Competentiegericht onderwijs Onderwijs dat zich vanuit de kwalificatiedossiers ook richt op en beïnvloed wordt door de leervragen van deelnemers en werkvelden. CGO Competentiegericht onderwijs Coachen Begeleiden bij het doen, het denken en het willen, ofwel functiegericht en persoonsgericht begeleiden. College van Bestuur Bevoegd gezag Mevrouw A. van Gorsel, Mevrouw R. Voss De heer M. Nollen Communicatie Competenties Complexiteit Het uitzenden en ontvangen van boodschappen. Die samenhang van kennis, vaardigheden, attitude en persoonlijke ontwikkeling die de deelnemer nodig heeft om in voorkomende beroepssituaties professioneel te kunnen handelen. De mate van ingewikkeldheid van een beroepstaak of beroepssituatie. Het onderwijs richt zich op functionele en persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer. Coachen is niet het onderwijzen maar het bevorderen van het leren met hoofd, hart en handen. Componenten Specifieke omschrijving van competenties Competentie: Overtuigen en beïnvloeden: Componenten: indruk maken op anderen onderhandelen overeenstemming nastreven.

33 Pagina 33 van 40 Begrip Omschrijving Toelichting Context De beroepssituatie, de leersituatie of de maatschappelijke situatie Criteria Curriculum Vitae Eisen waaraan een product moet voldoen om met een voldoende beoordeeld te worden Een opsomming van: Persoonlijke gegevens Gevolgde scholing/diploma s Werkervaring, betaald en onbetaald. Curriculum Vitae Voor product kan ook toets of examen worden gelezen. C.V. D Deelnemer Een persoon, ingeschreven in ons ROC, die een opleiding volgt. Deelnemersbulletin Een document met informatie die voor alle deelnemers van het Albeda College van toepassing is. Diploma Een door een examencommissie uitgereikt bewijsstuk dat het examen met goed gevolg is afgelegd. DLtbol-opleiding Deeltijdbol opleiding. De opleiding valt niet onder de wet studiefinanciering Doelstelling Een omschrijving waarnaar gestreefd wordt, wat bereikt moet worden. E Ethiek Ethische dilemma s Evalueren EVC De leer van goed en kwaad. Nadenken over dilemma s en de te maken verantwoorde keuzes. Situaties waarin rechtvaardige belangen van verschillende mensen/partijen met elkaar botsen. Het beoordelen van: het nagestreefde doel. het proces dat geleid heeft tot het al/niet behalen van het doel. Erkenning van eerder verworven competenties EVC-assessment Beoordeling, aan de hand van bewijzen in een portfolio en gesprekken of de eerder verworven competenties (beheerst) en dus erkend kunnen worden.

34 Pagina 34 van 40 Begrip Omschrijving Toelichting Examenportfolio Een map met bewijsstukken die duidelijk moeten maken dat de deelnemer de werkprocessen in verschillende beroepssituaties kan uitvoeren. F Feedback Feedback 360 Terugkoppeling middels een ik - boodschap aan de ander over het gedrag van de ander in een concrete situatie. Vorm van feedback waarbij een deelnemer haar eigen oordeel over haar functioneren vergelijkt met het oordeel van meerdere anderen. Bewijzen kunnen zijn: Uitgevoerde (Integrale) opdrachten Reflectieverslagen Theorietoetsen Feedback 4xg: Ik, ego, concreet gedrag, mijn gevoel, het gevolg voor mijn handelen. Ik zag dat je Jantje kneep, ik schrok ervan, nu durf ik je niet meer alleen met de groep te laten. Format G Gecommitteerde I Intake Integraal Integrale opdracht Een vaste structuur om gegevens in te delen. Een werkvelddeskundige, niet betrokken bij de begeleiding van de kandidaat, die uitgenodigd is om bij het beroepsgesprek betrokken te zijn. 1 e beoordeling van de geschiktheid van de deelnemer voor het door haar gekozen opleidingstraject en haar latere beroep Alles omvattend Een opdracht in de beroepscontext waar bij appel gedaan wordt op kennis, inzicht, attitude (houding) en vaardigheden van de deelnemer. W&O intake: VDL-toets Intakeformulier Formatieve toetsen Nederlands en Engels Gesprek 0 e studieadvies.

35 Pagina 35 van 40 Begrip Omschrijving Toelichting Intervisie Middel om beroepsmatig handelen van de deelnemer zelf en anderen te verbeteren. In een groep(je) wordt een leervraag ingebracht naar aanleiding van werkervaringen/ beroepsdilemma s. Door het stellen van vragen en het geven van feedback wordt de inbrenger zich bewust van mogelijke antwoorden op zijn leervraag. Inzicht K Kandidaat Kennis Kerntaken Kritische beroepssituaties Kwalificatiedossier (KD) Kwalificatieniveau Kwalificatiestructuur Kwaliteitsborging L Leerdoel Feitelijke, theoretische en praktische kennis met elkaar in logisch verband brengen. Deelnemer ingeschreven bij het Albeda College die deelneemt aan een examen. Weet hebben van feiten, begrippen en theorieën. De belangrijkste taken van een beroep, waarmee het ene beroep zich onderscheidt van het andere. Beroepssituaties die kenmerkend zijn voor het beroep. In een kwalificatiedossier staan de kerntaken, werkprocessen en competenties genoemd die nodig zijn voor de professionele uitoefening van een beroep. Het niveau van beroepsuitoefening, gebaseerd op de mate van verantwoordelijkheid en complexiteit. Landelijk samenstel van alle vastgestelde kwalificatiedossiers. Maatregelen die het nakomen van de kwaliteit moeten bewaken en garanderen. Maakt duidelijk wat de deelnemer tijdens of na afloop van een leersituatie bereikt moet hebben. Kerntaken worden omschreven in werkprocessen. Kerntaken zijn terug te vinden in het kwalificatiedossier N1 Assistent beroepsbeoefenaar N2 Basis beroepsbeoefenaar N3 De vakfunctionaris N4 De middenkaderfunctionaris en de specialist. Kwalificaties worden per bedrijfstak of groep van bedrijfstakken geordend.

36 Pagina 36 van 40 Begrip Omschrijving Toelichting Leerlijnen Een wijze van opbouw van het onderwijs. De leerlijnen; kennisleerlijn vaardigheidsleerlijn - integrale leerlijn persoonlijke ontwikkelingsleerlijn (SLBleerlijn) Leerstijl Manier van leren. Leerstijl: Leren door te doen, te voelen, Ook de leerstijl van 0-2jr doen/accommoderen aan te raken, en te herhalen, Leerstijl: bezinnen/divergeren Leren door te observeren en oriënteren. Door te reflecteren en gedrag en beelden op te slaan. Ook de leerstijl van 2-6jr Leerstijl: denken/ assimileren Leerstijl: Beslissingen nemen en experimenteren/ convergeren Leerdoel SMART Leren Leren door te observeren en te denken vanuit abstracties. Leren door verschillende observaties te integreren. Leren door concreet theorie te testen in de praktijk. Een concreet geformuleerd leerdoel Opdoen van kennis en vaardigheden die leidt tot gedragsverandering. Ook de leerstijl van 7-11jr Ook de leerstijl van 12-16jr S - specifiek M - meetbaar A - acceptabel / aantrekkelijk. R realistisch T tijdsgebonden. M MWB Methodische werkbegeleiding In een werkgroep, op methodische wijze, aan de hand van een beroepservaring reflecteren op de gemaakte keuzes en conclusies trekken over het professioneel handelen in de beroepssituatie. N N1 Niveau 1 Omschrijving van de context en handelingsniveau van een deelnemer op N1. N2 Niveau 2 Omschrijving van de context en handelingsniveau van een deelnemer op N2. en de mogelijkheid tot reflecteren. Met aansturing kan de deelnemer in afgebakende werksituatie taken uitvoeren en geleerde feiten toepassen. Met hulp kan de deelnemer in gesloten en begrensde werksituaties informatie verzamelen en handelen door feiten en procedures toe te passen. Kan reflecteren op handelingsniveau n.a.v. een vraag.

37 Pagina 37 van 40 Begrip Omschrijving Toelichting N3 Niveau 3 Omschrijving van de context en handelingsniveau van een deelnemer op N3. en de mogelijkheid tot reflecteren Onder regie van een leidinggevende kan de deelnemer in open en variabele werksituaties kennis en procedures planmatig en flexibel inzetten. Deelnemer reflecteert zelfstandig en/of met stimulus van de leiding. N4 Niveau 4 Omschrijving van de context en handelingsniveau van een deelnemer op N4. en de mogelijkheid tot reflecteren Deelnemer stuurt anderen aan en kan al haar kennis en handelingsniveau inzetten in open en complexe werksituaties. Deelnemer reflecteert zelfstandig. Normering Beschrijving van de regels om te komen tot een uitspraak over de prestatie van een deelnemer. O Opleidingstraject H.Z.W. Helpende Zorg en Welzijn N2 Opleidingstraject M.M.Z. Medewerker Maatschappelijke N3 Zorg Opleidingstraject M.M.Z. G.Z. Medewerker Maatschappelijke N4 Zorg, Gehandicaptenzorg Opleidingstraject M.M.Z. V.W. Medewerker Maatschappelijke N4 Zorg, Volwassenen werk Opleidingstraject O.A. Onderwijsassistent N4 Opleidingstraject P.W. Pedagogisch Werk N3 Opleidingstraject P.W.J.Z. Pedagogisch Werk, Jeugdzorg. N4 Opleidingstraject P.W.K.O. Pedagogisch Werk, N4 Kinderopvang Opleidingstraject S.C.W. Sociaal Cultureel Werk N4 Opleidingstraject S.M.D. Sociaal Maatschappelijke N4 Dienstverlening OVK Onderwijsovereenkomst. Een overeenkomst tussen de deelnemer en de opleiding waarin duidelijk gemaakt wordt wat van elkaar verwacht mag worden. P Panel Een groep mensen die op basis van hun deskundigheid met elkaar vragen kunnen beantwoorden. PAP Persoonlijk activiteitenplan. Een PAP maakt de deelnemer op basis van haar leerdoelen vanuit de vraag: Wat ga ik doen om mijn leerdoelen te bereiken. Een PAP maakt onderdeel uit van het POP en portfolio van de deelnemer

38 Pagina 38 van 40 POP Portfolio Praktijkbegeleider Prestatie-indicator Proeve van bekwaamheid R Reflectie S SLB SLB-er Studiehandleiding Persoonlijk ontwikkelingsplan. Dit is een document dat de deelnemer maakt, aanpast en bijstelt, met als doel haar eigen ontwikkeling vast te leggen en te sturen. Een POP maakt de deelnemer n.a.v. de vragen: Wat wil ik bereiken, wat moet ik daarvoor kunnen, hoe ga ik dat aanpakken. Een persoonlijk dossier met tastbare bewijzen van werkzaamheden Medewerker van de instelling waar de kandidaat haar Beroeps Praktijk Vorming loopt en die belast is met de begeleiding van de betrokken kandidaat. Beschrijft aan welke kennis-, houding- en gedragseisen moet worden voldaan om competent te zijn. Met de proeve van bekwaamheid laat de kandidaat formeel zien dat zij kan werken als beginnend beroepsbeoefenaar. Kritisch terug kijken op het eigen functioneren door de deelnemer. Studieloopbaanbegeleiding Studieloopbaanbegeleider Dit document geeft informatie over de opleiding, het onderwijs, de begeleiding en de examinering. Een portfolio: Toont een verzameling van werk van een deelnemer, Toont bewijzen die duidelijk maken: Hoe de deelnemer zich wil ontwikkelen, Of de deelnemer zich ontwikkelt, Hoe de deelnemer zich heeft ontwikkeld, Toont de reflectie van de deelnemer op zijn ontwikkeling en prestaties..

39 Pagina 39 van 40 Begrip Omschrijving Toelichting Studieloopbaanbegeleider Die docent die de deelnemer begeleidt in zijn loopbaan gedurende de opleidingsperiode. De SLB-er begeleidt de deelnemer bij het vormgeven van het leertraject: het maken van het POP en PAP. Verder heeft zij de taak de voortgang van het leertraject van de deelnemer te monitoren en begeleidt zij de deelnemer in het samenstellen van het portfolio. Swot-analyse T Toetsing Toetsing Formatief Toetsing summatief V Vaardigheden Sterkte-Zwakte analyse en analyse van Kansen en Bedreigingen ten aanzien van een bepaalde situatie. Doel; - Beoordelen van de kennis/vaardigheden/attitude, persoonlijke ontwikkeling, om een reëel beeld van het opleidingsniveau te krijgen. Toetsing met als doel reflecteren op de eigen prestaties van de deelnemer, om zo vast te stellen of de deelnemer al voldoende niveau heeft. Toetsing met als doel de voortgang en eindprestaties te beoordelen en te registreren. Praktische handelingen die nodig zijn voor het beroep. Strong = sterk, Weakness = zwakte Opportunity = kans Threat = bedreiging Formatief: Waar ben ik al goed in en wat moet ik nog leren, Summatief: Heb ik voldoende bewezen dat ik het kan? W W&O Werkbegeleider Werkproces Z Welzijn en Onderwijs Medewerker van de instelling waar de kandidaat haar Beroeps Praktijk Vorming loopt en die belast is met de directe begeleiding van de betrokken kandidaat op de werkvloer. Een afgebakend geheel van beroepshandelingen binnen een kerntaak. Een werkproces wordt als kenmerkend gezien voor de beroepspraktijk.

40 Pagina 40 van 40

Studiehandleiding Persoonlijk Begeleider gehandicaptenzorg BBL Rosestraat

Studiehandleiding Persoonlijk Begeleider gehandicaptenzorg BBL Rosestraat Studiehandleiding Persoonlijk Begeleider gehandicaptenzorg BBL Rosestraat KD 2010-2011 BBL Rosestraat Cohort 2009-2012 BBL Rosestraat Cohort 2010-2013 BBL Rosestraat NAAM OPLEIDING : Persoonlijk Begeleider

Nadere informatie

Studiehandleiding BOL SOCIAAL PEDAGOGISCH WERK 4 KOPJAAR. Opleiding: Sociaal Pedagogisch Werker 4. Crebonummer: 10743. Niveau: 4

Studiehandleiding BOL SOCIAAL PEDAGOGISCH WERK 4 KOPJAAR. Opleiding: Sociaal Pedagogisch Werker 4. Crebonummer: 10743. Niveau: 4 Studiehandleiding SOCIAAL PEDAGOGISCH WERK 4 KOPJAAR BOL Opleiding: Sociaal Pedagogisch Werker 4 Crebonummer: 10743 Niveau: 4 Leerweg: BOL, februari-instroom 2011 Cohort: 2010-2011 Opleidingsduur: 1 jaar

Nadere informatie

Studiehandleiding. Crebonummer: 92640 KD 2011. Niveau: 2

Studiehandleiding. Crebonummer: 92640 KD 2011. Niveau: 2 Studiehandleiding Opleiding: Helpende Zorg & Welzijn, Crebonummer: 92640 KD 2011 Niveau: 2 Leerweg: BBL Cohort: 2011-2013 Opleidingsduur: 1,5 en 2- jarig Pagina 2 van 39 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 1 Inleiding

Nadere informatie

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker ICT Cohort 2010 Crebocode 90560 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Studiehandleiding. Crebonummer: 92620 en 92630 KD 2011. Niveau: 3 en 4

Studiehandleiding. Crebonummer: 92620 en 92630 KD 2011. Niveau: 3 en 4 Studiehandleiding Opleiding: Pedagogisch Werk niveau 3 en 4, - Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang (92620) - Pedagogische medewerker 4 jeugdzorg (92631) - Gespecialiceerd Pedagogisch medewerker 4 kinderopvang

Nadere informatie

Studiehandleiding Branche Welzijn en Onderwijs

Studiehandleiding Branche Welzijn en Onderwijs Studiehandleiding Branche Welzijn en Onderwijs SMD locatie Baljuwstraat Opleiding: Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener Crebonummer: 92670 KD 2010 Niveau: 4 Leerweg: BOL Cohort: 2010-2011 Opleidingsduur:

Nadere informatie

Studiehandleiding Branche Welzijn en Onderwijs

Studiehandleiding Branche Welzijn en Onderwijs Studiehandleiding Branche Welzijn en Onderwijs PW3 Dlt-BOL locatie Alexanderlaan, teamleider B. van Leeuwen Opleiding: Pedagogisch Werker Crebonummer: 92620 KD 2008 Niveau: 3 Leerweg: Dlt-BOL Cohort: 2009-2012

Nadere informatie

Studiehandleiding. Welzijn & Onderwijs

Studiehandleiding. Welzijn & Onderwijs Studiehandleiding Branch: Welzijn & Onderwijs Opleiding: Pedagogisch werk Crebo 22197 Pedagogisch Medewerker 3 Kinderopvang Crebo 92620 Pedagogisch Medewerker 4 Jeugdzorg Crebo 92631 Gespecialiseerd Medewerker

Nadere informatie

OER 2010 A. Basisgegevens

OER 2010 A. Basisgegevens OER 2010 A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Applicatieontwikkelaar Cohort 2010 Crebocode 90020 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studieprogramma nummer(s) BOL 1 : BBL : DTBOL : Niveau 4 Studiebelasting

Nadere informatie

Studiehandleiding. Opleiding: Sociaal Pedagogisch Werk niveau 4, Crebonummer: 10743. Niveau: 4

Studiehandleiding. Opleiding: Sociaal Pedagogisch Werk niveau 4, Crebonummer: 10743. Niveau: 4 Studiehandleiding Opleiding: Sociaal Pedagogisch Werk niveau 4, Crebonummer: 10743 Niveau: 4 Leerweg: BOL Cohort: 2011-2012 Opleidingsduur: 1 jarig (kopklas) Pagina 2 van 35 Pagina 3 van 35 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studiehandleiding. Crebonummer: 93500. Niveau: 4. Cohort: 2012-2014. Opleidingsduur:

Studiehandleiding. Crebonummer: 93500. Niveau: 4. Cohort: 2012-2014. Opleidingsduur: Studiehandleiding Branche : Opleiding: Welzijn en Onderwijs Onderwijsassistent Crebonummer: 93500 Niveau: 4 Leerweg: BBL Cohort: 2012-2014 Opleidingsduur: 2 jaar Pagina 2 van 38 Albeda College, studiehandleiding

Nadere informatie

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft*

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Schooljaar 2013-2014 * Gebaseerd op handboek Examinering Praktijkonderwijs 6 Haagse scholen 2009/2010 Handboek Examinering versie Grotius College

Nadere informatie

OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Applicatieontwikkelaar Cohort 2011 Crebocode 90020 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie nummer(s)

Nadere informatie

Studiehandleiding. Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener, Crebonummer: 92670 KD 2011. Niveau: 4

Studiehandleiding. Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener, Crebonummer: 92670 KD 2011. Niveau: 4 Studiehandleiding Opleiding: Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener, Crebonummer: 92670 KD 2011 Niveau: 4 Leerweg: BOL Cohort: 2011-2014 Opleidingsduur: 3 jarig Pagina 2 van 41 INHOUDSOPGAVE Voorwoord

Nadere informatie

nummer 91450 Schilder (niveau 2) 41053 Certificeerbare eenheden X Nee Ja, namelijk Bij crebocode Certificeerbare eenheid

nummer 91450 Schilder (niveau 2) 41053 Certificeerbare eenheden X Nee Ja, namelijk Bij crebocode Certificeerbare eenheid oer voor competentiegerichte opleidingen A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker schilderen niveau 2 Cohort 2010 Crebocode 91450 Studieprogramma nummer(s) BBL :41053 Niveau 2 Studiebelasting o.g.v.

Nadere informatie

91462 Examenplan Medewerker (gezel) Schilderen 3 Uitstroom Gezel Schilder Afwerking van Interieurs

91462 Examenplan Medewerker (gezel) Schilderen 3 Uitstroom Gezel Schilder Afwerking van Interieurs 91462 Examenplan Medewerker (gezel) Schilderen 3 Uitstroom Gezel Schilder Afwerking van Interieurs examen/ Examendatum: Wegingsfactor: Is altijd Flexibel (F). De student geeft zelf aan gereed te zijn voor

Nadere informatie

EXAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE

EXAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE EAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE Opleiding: Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg, Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Niveau: 4 Crebocode: 92631 92661-92662

Nadere informatie

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft*

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Schooljaar 2011-2012 * Gebaseerd op handboek Examinering Praktijkonderwijs 6 Haagse scholen 2009/2010 Handboek Examinering versie Grotius College

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Studiehandleiding. Cohort: 2012-2013. Opleidingsduur:

Studiehandleiding. Cohort: 2012-2013. Opleidingsduur: Studiehandleiding Branche : Welzijn en Onderwijs Opleiding: Maatschappelijke zorg crebo 95 - Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg niveau 4, crebo 966 - Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

Reglement Diploma Praktijkonderwijs, Regio Haaglanden. Inhoudsopgave reglement

Reglement Diploma Praktijkonderwijs, Regio Haaglanden. Inhoudsopgave reglement Inhoudsopgave reglement Reglement Diploma Praktijkonderwijs, Regio Haaglanden. 1. Algemeen 2. Begrippen 3. Totstandkoming en wijziging 4. Publicatie 5. Eisen 6. Commissie Examinering PrO den Haag 7. Beroepsmogelijkheid

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Studiehandleiding. Cohort: 2012-2015. Opleidingsduur:

Studiehandleiding. Cohort: 2012-2015. Opleidingsduur: Studiehandleiding Branche : Welzijn en Onderwijs Opleiding: Maatschappelijke zorg crebo 95 - Medewerker maatschappelijke zorg niveau crebo 9650 - Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg niveau 4, crebo

Nadere informatie

Vanuit het Albeda College een korte toelichting op de producten CCB en de deelnemers aan de opleiding Jeugdopbouwwerker

Vanuit het Albeda College een korte toelichting op de producten CCB en de deelnemers aan de opleiding Jeugdopbouwwerker september 2007 Vanuit het Albeda College een korte toelichting op de producten CCB en de deelnemers aan de opleiding Jeugdopbouwwerker In 2007 is door ons bij de projectleiding CCB een CD aangeleverd met

Nadere informatie

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140)

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) Studiewijzer Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) 1 Inhoud Inleiding... 3 1 Hoe ziet de opleiding eruit?... 4 1. Visie... 4 1.1 De opbouw van de opleiding... 4 1.2 De opbouw

Nadere informatie

Studiehandleiding. Helpende Zorg & Welzijn. Crebonummer: 92640 KD 2012. Niveau: 2

Studiehandleiding. Helpende Zorg & Welzijn. Crebonummer: 92640 KD 2012. Niveau: 2 Studiehandleiding Branche : Opleiding: Welzijn en Onderwijs Helpende Zorg & Welzijn Crebonummer: 92640 KD 2012 Niveau: 2 Leerweg: BBL Cohort: 2012-2014 Opleidingsduur: 1,5 jaar Pagina 2 van 42 Albeda College,

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Pedagogisch Werker 3 CREBONUMMER : 10742 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Cultureel Werker 4 CREBONUMMER : 10746 NIVEAU : 4, Middenkaderopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding AG. Crebonummer 91300/

Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding AG. Crebonummer 91300/ Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP Loopbaan en Burgerschap Cohort 2013 Opleiding AG Crebonummer 91300/ 91310 Leerweg BOL/BBL Dimensies Loopbaan en Burgerschap Loopbaan Politiek-juridisch Economisch

Nadere informatie

Scholen voor Zorg. Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding Verzorgende- IG MBO.

Scholen voor Zorg. Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding Verzorgende- IG MBO. Scholen voor Zorg Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP Loopbaan en Burgerschap Cohort 2013 Opleiding Verzorgende- IG MBO Crebonummer 95530 Leerweg BBL Dimensies Loopbaan en Burgerschap Loopbaan Politiek-juridisch

Nadere informatie

oer voor competentiegerichte opleidingen

oer voor competentiegerichte opleidingen oer voor competentiegerichte opleidingen A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker stukadoor niveau 3 Cohort 2011 Crebocode 91500 Studieprogramma nummer(s) BBL :41069 Niveau 3 Studiebelasting o.g.v.

Nadere informatie

Studiehandleiding. Sociaal-maatschappelijk Dienstverlener. Crebonummer: 92670. Niveau: 4. Cohort: 2012-2015. Opleidingsduur:

Studiehandleiding. Sociaal-maatschappelijk Dienstverlener. Crebonummer: 92670. Niveau: 4. Cohort: 2012-2015. Opleidingsduur: Studiehandleiding Branche : Opleiding : Welzijn en Onderwijs Sociaal-maatschappelijk Dienstverlener Crebonummer: 92670 Niveau: 4 Leerweg: BOL Cohort: 2012-2015 Opleidingsduur: 3 jaar Pagina 2 van 42 Pagina

Nadere informatie

EXAMENPLAN OPLEIDING Handhaver Toezicht en Veiligheid

EXAMENPLAN OPLEIDING Handhaver Toezicht en Veiligheid EXAMENPLAN OPLEIDING Handhaver Toezicht en Veiligheid Beroepsgerichte s Examen: Praktijk Toelichting: extern bestaat uit 3 kerntaken in de vorm van proeven van bekwaamheid Kerntaak Werkproces(sen) Kerntaken

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 01 08 2011 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Domein Opleiding Maatschappelijke Dienstverlening Pedagogisch Werk Niveau 4 Crebonummer 92630 Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Economie, Wet- en Regelgeving

Economie, Wet- en Regelgeving Economie, Wet- en VRAAG: Hoe is de aansluiting van de DGS-leerstof Economie, Wet- en op de CKS gerealiseerd? Bronnen: S LL&B S Kwalificatiedossiers Ondernemen/Managen C Kerntaak 4: Onderneemt/Managet Werkprocessen:

Nadere informatie

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Metaalbewerker Cohort 2011 Crebocode 94300 Versie van het 1-12-2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

Leerplanschema. Helpende zorg/ welzijn

Leerplanschema. Helpende zorg/ welzijn Leerplanschema Helpende zorg/ welzijn BBL-traject 2009-2010 Thema Basiszorg 10 weken LLB Kerntaak 1 Benoemt de eigen ontwikkeling en kiest middelen en wegen om daarbij passende leerdoelen te bereiken Werkproces

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

OER voor 2009 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

OER voor 2009 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens OER voor 2009 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Laboratoriummedewerker / Allround laborant Cohort 2009 Crebocode 91730 Versie van het 1 februari 2009

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn en Artiest Opleiding : Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 kinderopvang Crebonummer : 92632 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Helpende Welzijn CREBONUMMER : 10745 NIVEAU : 2, Basisberoepsopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Leren, loopbaan en burgerschap

Leren, loopbaan en burgerschap Leren, loopbaan en burgerschap Een kleine vooruitblik 28-05-2008 (c) CINOP en SLO 1 Leren Kerntaak 1: Benoemt de eigen ontwikkeling en kiest middelen en wegen om daarbij passende leerdoelen te bereiken

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 augustus 2013 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Opleiding Onderwijsassistent Niveau 4 Crebonummer 93500 Kwalificatiedossier 2010 Cohort 2011 Leerwegen

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Hoofd Informatie niveau 4 crebo 94071 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Addendum Datum van ingang Schooljaar 2015-2016 Naam school Kwalificatie School voor Orde en Veiligheid Aankomend Onderofficier Grondoptreden

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

Leerplanschema. Helpende zorg/ welzijn

Leerplanschema. Helpende zorg/ welzijn Leerplanschema Helpende zorg/ welzijn BBL-traject 2010-2011 Thema 1 Basiszorg 10 weken Leer loopbaan en burgerschapscompetenties LLB Kerntaak 1 Benoemt de eigen ontwikkeling en kiest middelen en wegen

Nadere informatie

Toets en Examenplan MBO Verpleegkunde GGZ Leerplan COHORTEN 2013-2017 Crebo 95520

Toets en Examenplan MBO Verpleegkunde GGZ Leerplan COHORTEN 2013-2017 Crebo 95520 Toets en examenplan Leeswijzer In het toets- en examenplan is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen toetsen ( ontwikkelingsgericht) per fase en de examens van de startbekwame fase. Beroepstaak D neemt

Nadere informatie

EXAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE

EXAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE EXAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE Opleiding: Sociaal Cultureel Werker Niveau: 4 Crebocode: 91370 Kwalificatiedossier: 2010-2011 Cohort: 2011-2014 Leerweg: BOL Team: Sociaal Cultureel Werker Vastgesteld

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Kapper Niveau 3 Naam opleiding kapper Crebonummer 91182 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2012-2014 Startmoment opleiding Februari 2013 Vaststellingsdatum wijziging 25-11-2013

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012 2013 Crebocode: 94830 en 95530 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG Inhoudsopgave

Nadere informatie

Welzijn-breed (Pedagogisch Werk Kinderopvang)

Welzijn-breed (Pedagogisch Werk Kinderopvang) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25486 3 jaar Niveau 3 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Einsteinweg, Elst verschillende gebieden te stimuleren. Ook draag je zorg voor een veilige, gezellige

Nadere informatie

Verkoper Reizen 94090

Verkoper Reizen 94090 Specifiek deel Onderwijsen examenregeling College voor Toerisme Verkoper Reizen 94090 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Specifiek deel OER Toerisme-2013 / Verkoper Reizen 2 Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur A. Basisgegevens Kwalificatie Chauffeur goederenvervoer Cohort 2011 Crebocode 91830 Studieprogramma nummer(s) BBL :x Niveau 2 Studiebelasting zoals 3200 SBU landelijk vastgesteld Kenniscentrum beroepsonderwijs

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 Opleiding : Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Crebo : 90440 Niveau : 1 Duur opleiding : 1 jaar Leerweg : BOL Inhoud Inleiding blz. 2 Welk werk doet een assistent blz.

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Pedagogisch Werker 3 CREBONUMMER : 10742 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN: Variant,

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN - 2017 1 Inhoud Voorwoord.............................................................................. 3 Algemene informatie..............................................................

Nadere informatie

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060 Versie 24-10-11 Opleidingsplan Medewerker ICT Crebo nummer :95060 Leerweg :BOL, Niveau 2 Sector Afdeling :TECHNIEK :ICT-LYCEUM Cohort :2011-2012 Uitstromen : Medewerker ICT 95060 TE-IC-95060-BOL-2011-medewerker

Nadere informatie

EXAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE

EXAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE EAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE Opleiding: Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg, Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Niveau: 4 Crebocode: 22195-92631

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Inleiding In dit document staat informatie die je nodig hebt wanneer je aan de slag gaat

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018 School voor Welzijn & artiest Opleiding : Sociaal Cultureel Werk Crebonummer : 91370 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015-2018

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : MBO Verpleegkundige Crebonummer : 99520 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL en BBL Opleidingsduur : 4 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 27-2-2015

Nadere informatie

kwaliteiten en motieven

kwaliteiten en motieven Project Kerntaken Werkprocessen Competenties Afspraak is afspraak Stuurt de eigen loopbaan Functioneert als werknemer in een arbeidsorganisatie Reflecteert op eigen kwaliteiten en motieven Gedraagt zich

Nadere informatie

Manager Verkoop Reizen

Manager Verkoop Reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager Verkoop Reizen 94100 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Concept niet vastgesteld Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Inleiding Beste student, Het toelatingsbeleid van Lentiz MBO Greenport is er op gericht je in de meest geschikte opleiding te plaatsen. Dat moet voor jou ook haalbaar

Nadere informatie

Toets en Examenplan MBO Verpleegkundige COHORT 2015-2019 Crebo 95520

Toets en Examenplan MBO Verpleegkundige COHORT 2015-2019 Crebo 95520 Toets en examenplan Leeswijzer In het toets- en examenplan is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen toetsen ( ontwikkelingsgericht) per fase en de examens van de startbekwame fase. Beroepstaak D neemt

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

WAT IS ER NODIG VOOR EEN DIPLOMA ONDERWIJSASSISTENT

WAT IS ER NODIG VOOR EEN DIPLOMA ONDERWIJSASSISTENT LOOPBAANCOACHING OPLEIDING ONDERWIJSASSISTENT 2013-2016 NAAM: WAT IS ER NODIG VOOR EEN DIPLOMA ONDERWIJSASSISTENT VOOR HET LEREN Je maakt een portfolio en in dat portfolio heb je bewijzen van competenties

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 september 2016 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Opleiding: Niveau: 4 Crebonummer: 25484 Kwalificatiedossier: 2015 Pedagogisch werk, gespecialiseerd

Nadere informatie

Opleidingsplan. Uitstroomdifferentiaties : Medewerker beheer ICT Crebo uitstroom 95070 Cohort : 2014-2016 Niveau : 3.

Opleidingsplan. Uitstroomdifferentiaties : Medewerker beheer ICT Crebo uitstroom 95070 Cohort : 2014-2016 Niveau : 3. Opleidingsplan Opleiding : Medewerker ICT Crebo opleiding : n.v.t. Uitstroomdifferentiaties : Medewerker beheer ICT Crebo uitstroom 95070 Cohort : 2014-2016 Niveau : 3 Leerweg : BBL Locatie De Sumpel,

Nadere informatie

Opleidingsplan. Crebo uitstroom 95060 Cohort : 2014-2016 Niveau : 2

Opleidingsplan. Crebo uitstroom 95060 Cohort : 2014-2016 Niveau : 2 Opleidingsplan Opleiding Crebo opleiding Uitstroomdifferentiaties Crebo uitstroom 95060 Cohort : 2014-2016 Niveau : 2 Leerweg : BBL : Medewerker ICT : n.v.t. : Medewerker ICT Hoe ziet je opleiding eruit

Nadere informatie

Welzijn Breed (Onderwijsassistent)

Welzijn Breed (Onderwijsassistent) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25485 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk contact.

Nadere informatie

OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen

OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Timmerman niveau 3 Cohort 2011 Crebocode 94930 Studieprogramma nummer(s) BBL : X Niveau 3 Studiebelasting o.g.v. opleidingsniveau

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Gelderland. Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden. Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en is mede mogelijk gemaakt door BKK.

Gelderland. Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden. Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en is mede mogelijk gemaakt door BKK. samenwerkingsverband kinderopvang beroepsonderwijs Gelderland Colofon Februari 2014 Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden Kinderopvang-Beroepsonderwijs Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1 Het beroepsgericht examen Handleiding voor de student Inhoud Inleiding... 2 1 Het beroepsgericht examen... 3 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1.2 Het maken van een verantwoordingsverslag...

Nadere informatie

Welzijn-breed (gespecialiseerd pedagogisch medewerker in de kinderopvang) BOL

Welzijn-breed (gespecialiseerd pedagogisch medewerker in de kinderopvang) BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start 25484 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid

Nadere informatie