Activiteitenverslag inclusief financieel verslag Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk Dongemond zaaknummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenverslag inclusief financieel verslag Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk Dongemond zaaknummer 1499332"

Transcriptie

1 Activiteitenverslag inclusief financieel verslag Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk Dongemond zaaknummer Periode 2010

2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 1. BESTUUR EN ORGANISATIE 2 Aanleiding 2 Organisatiestructuur 2 Projectorganisatie 3 2. ACTIVITEITEN EN RESULTATEN IN Stuurgroepvergaderingen 4 Werkgroepbijeenkomsten 4 Werkgroep expertiseontwikkeling 5 Werkgroep publiekscampagne 6 Werkgroep Dementiepunten Moerdijk en Drimmelen 8 Werkgroep Dementiepunten Geertruidenberg, Werkendam, Woudrichem en Aalburg 8 Samenwerking met stichting Zet en de RDO s in de Provincie 9 Afwijkingen, knelpunten en ervaringen over samenwerking 9 3. FINANCIËLE VERANTWOORDING VOORUITBLIK

3 1. Bestuur en organisatie Aanleiding De Provincie Noord-Brabant heeft op 8 juni 2008 besloten subsidie te verlenen voor het opstarten van Regionale Dementie Ondersteuningspunten (RDO). De subsidieperiode loopt van 1 januari 2009 tot 31 december Dit document betreft het subsidiejaar De grootste knelpunten landelijk en ook in onze regio zijn het gebrek aan informatie over dementie, moeite met het omgaan met mensen met dementie en de overbelasting van de partner en/of de kinderen van de mensen met dementie (Nivel, juni 2009). Het Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk wil gedurende het project de genoemde knelpunten verminderen door: - Dementiepunten in de wijk te openen waar mensen gratis (en zonder indicatie van het CIZ) terecht kunnen voor informatie, advies, ondersteuning en ontmoeting. - een scholingsprogramma op te zetten voor professionals en vrijwilligers, zodat zij eind 2011 beter om kunnen gaan met mensen met dementie. - dementie onder de aandacht te brengen bij de inwoners van de regio, waardoor mensen eerder alert worden op dementie bij iemand uit hun omgeving en het taboe rond dementie wordt doorbroken. - Het scholingsaanbod op het gebied van omgaan met dementie inzichtelijk maken voor de regio. - De website uitbreiden naar alle aan het project deelnemende gemeenten en up-to-date houden. In de regio Breda e.o. zijn in RDO s van start gegaan: Breda/Oosterhout, Etten-Leur/Zundert, Woudrichem/Werkendam/Aalburg/Moerdijk/Drimmelen/Geertruidenberg, samengevoegd onder de naam RDO Dongemond. Alzheimer Nederland, afdeling Breda e.o. heeft een adviesrol in deze RDO s. De organisaties die participeren in de RDO s komen uit de gezondheidszorg (verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorginstellingen, GGZ en het Amphia Ziekenhuis), welzijnsinstellingen en mantelzorgondersteuning zoals STIB (Steunpunt informele zorg Breda) en HOOM. Ook alle genoemde gemeenten nemen deel aan dit project. Organisatiestructuur Het project is ondergebracht bij de Annevillegroep, het samenwerkingsverband van zorgaanbieders in de regio Breda. Sinds 7 december 2006 is de Annevillegroep een formele vereniging. Het project wordt aangestuurd vanuit het Annevillebureau, door mevrouw B. van Aalst en mevrouw C. van Hulten, beiden projectleiders van de Annevillegroep. p/a Amphia Ziekenhuis PL, 7 e etage Pasteurlaan DH Oosterhout Tel

4 Projectorganisatie De samenwerking tussen de ketenpartners is vastgelegd in een convenant. Hierin zijn ook de projectstructuur (Het RDO heeft een stuurgroep, met daaronder diverse werkgroepen) en de verdeling van de cofinanciering opgenomen. 3

5 2. Activiteiten en resultaten in 2010 Stuurgroepvergaderingen In 2010 zijn de stuurgroepleden van RDO Dongemond vier maal bij elkaar geweest om de voortgang van het RDO te bespreken. De financiering van de Dementiepunten in de regio was het meest besproken thema in de stuurgroep. Mede door de extra inspanningen van de stuurgroepvoorzitter, de gemeenten en zorginstellingen is er naar ieders tevredenheid een verdeelsleutel afgesproken. De gemeenten zorgen door taakherschikking of extra financiële middelen voor de professionele coördinatie van de Dementiepunten. Voor de Dementiepunten in Geertruidenberg, Made en Woudrichem is deze taak neergelegd bij de welzijnsinstelling die al actief is in de betreffende gemeente, respectievelijk Stichting Welzijn Ouderen Geertruidenberg, Stichting Welzijn en Ondersteuning Drimmelen en Stichting de Vleet. Het dementiepunt in Moerdijk wordt gecoördineerd door een zorgconsulent van Surplus Zorg. Helaas heeft gemeente Aalburg laten weten niet te participeren in de het Dementiepunt in Woudrichem. Dit punt wordt gemeentelijk ondersteund door Werkendam en Woudrichem. De zorginstellingen zorgen voor huisvesting ban de Dementiepunten, de scholing van de vrijwilligers, betalen de feestelijke opening en zorgen voor informatiemateriaal in de Dementiepunten. Ook betalen zij de PR en communicatiekosten na afronding van het project. Naast de reguliere stuurgroepvergaderingen kwamen de stuurgroepleden van de RDO s Breda/Oosterhout, Etten-Leur/Zundert en Dongemond op 9 december 2010 bij elkaar voor het Groot Overleg. Ook alle stuurgroepleden met een meeleesrol waren voor dit overleg uitgenodigd. Dit samenzijn bestond uit de volgende onderdelen: Methode MiMakkus; theorie en toepassing Interactief gedeelte; aan de hand van stellingen werd thema s als dementieconsulent, diagnostiek, borging project en toekomstig dementiebeleid bediscussieerd. De belangrijkste conclusie is dat de stuurgroepleden na afronding van het project een netwerkstructuur wil behouden waarin ontmoeten, afstemmen van beleid en scholing centraal staan. Samen met de twee andere RDO s binnen de Annevillegroep wordt verder nagedacht hoe dit vorm en inhoud moet krijgen. Gedacht wordt aan een stuurgroep met daaronder drie netwerken (geografische afbakening zoals in huidige RDO s) ondersteund door een netwerkcoördinator die enerzijds de producten uit de projecten beheert (website, publiekscampagne en foldermateriaal) en anderzijds de stuurgroep en de netwerken faciliteert. Uitleg Methode Familiezorg door Jona van Laarhoven en Jeannette Kamps. In november zijn twee workshops gehouden over de methode familiezorg. Geïnteresseerde organisaties kunnen de methode integreren in hun bedrijfsvoering. Jona en Jeannette hebben uitleg gegeven over de mogelijkheden daartoe. Werkgroepbijeenkomsten Binnen de Annevillegroepregio zijn drie RDO s van start gegaan. Twee werkgroepen hebben in 2009 een bovenregionale opdracht uitgevoerd. De resultaten zijn door alle drie de RDO s ook in 2010 gebruikt. Dit betreft de resultaten van de werkgroepen: - expertiseontwikkeling van professionals 4

6 - publiekscampagne In de figuur hieronder is een overzicht gegeven van de verschillende werkgroepen per RDO. Figuur 1: Overzicht werkgroepen per RDO In 2010 waren binnen RDO Dongemond twee werkgroepen actief: - De werkgroep Dementiepunten Moerdijk en Drimmelen - De werkgroep Dementiepunten Woudrichem en Geertruidenberg Deelnemende lidorganisaties stellen voor de werkgroep om niet medewerkers te beschikking. Ook alle bestuurders en leden van het hoger management van de deelnemende organisaties spannen zich in de stuurgroep om niet in voor dit project. In de hiernavolgende alinea s worden van zowel de bovenregionale als de regionale werkgroepen de uitgevoerde activiteiten in 2010 weergegeven. Werkgroep expertiseontwikkeling De werkgroep expertise ontwikkeling van professionals (formeel geplaatst onder RDO Etten- Leur/Zundert) heeft in 2009 voor de gehele Annevillegroepregio een scholingsprogramma voor professionals ontwikkeld, zodat zij eind 2011 beter om kunnen gaan met dementie. In 2010 zijn aan de hand van dit programma scholingsbijeenkomsten georganiseerd. Twee collega RDO projectleiders van Noord-Brabantse dementieprojecten hebben het scholingsprogramma opgevraagd en gaan de opzet in 2011 in hun regio gebruiken. De eerste scholingsbijeenkomst vond plaats op 2 maart 2010 en werd verzorgd door Dhr. Th. Feitsma, Klinisch Geriater van het Amphia Ziekenhuis en had als thema vormen van dementie, diagnostiek en 5

7 behandeling. Het aantal aanmeldingen van 425 overtrof alle verwachtingen, vandaar dat de avond op 9 maart 2010 is herhaald, zodat allen geïnteresseerden de gelegenheid hebben gehad aan de scholing deel te nemen. De kosten van de avonden zijn betaald door uit de cofinanciering van de participerende organisaties, waardoor de scholing kosteloos kon worden aangeboden. Tijdens deze avonden is aan de aanwezigen middels een enquête gevraagd over welke items op het gebied van dementie zij graag meer willen leren. Omgaan met probleemgedrag en de Methode Familiezorg zijn veelvuldig genoemd. De tweede scholingsbijeenkomst werd gegeven op 17 en 22 november Tijdens deze identieke workshops werden facetten van de Methode Familiezorg behandeld (zorgtriade, waardevrij oordelen en instrument voor vraagverheldering). Het Expertisecentrum Familiezorg heeft deze avonden aangeboden en verzorgd en naar aanleiding daarvan binnen de 40 deelnemende organisaties geïnventariseerd of er interesse was in een brede uitrol van de Methode over de regio. In totaal hebben 76 personen deelgenomen aan de workshop. Uit de evaluatie kwam een gemiddelde beoordeling van een acht. Beide scholingen (in maart en november) waren bestemd voor MBO en HBO/WO opgeleide professionals die tijdens hun werk in aanraking komen met dementie. Speciaal voor de doelgroep helpenden, alphahulpen, hulp in de huishouding en huismeesters zijn in het najaar van 2010 scholingbijeenkomsten gegeven door de dementieconsulenten Scholingsbijeenkomst vroegsignalering dementie Moerdijk-Drimmelen Een dankbetuiging van één van de cursisten: Scholingsbijeenkomst vroegsignalering dementie Geertruidenberg-LvH&A Hartelijk dank voor u uitnodiging. Naar lang vragen binnen mijn organisatie - 26 November extra avond in Geertruidenberg krijg ik dan nu bij u organisatie de kans Scholingsbijeenkomst vroegsignalering dementie Breda om deze cursus te mogen gaan volgen. Het lijkt mij zeer interresant om dat ik Scholingsbijeenkomst vroegsignalering dementie Etten-Leur/Zundert hier veel mee te maken heb zowel binnen het werk als privé Scholingsbijeenkomst vroegsignalering dementie Oosterhout Daarnaast kregen we van enkele organisaties het verzoek om een incompany training vroegsignalering dementie te organiseren voor deze doelgroep. De trainingen staan gepland in het najaar van 2010 en lopen door tot begin In totaal zijn de regio Etten-Leur/Zundert in 2010 ca. 30 medewerkers geschoold. Werkgroep publiekscampagne De werkgroep publiekscampagne heeft in 2010 de folder signalen van dementie: waar kan ik terecht? ontwikkeld. De tekst van de folder is inmiddels door verschillende RDO s in de Provincie Noord - Brabant overgenomen. 6

8 Daarnaast is de campagne met Loesje posters, die in 2009 is ontwikkeld binnen de Annevillegroep in de week van Wereld Alzheimerdag (21 september) herhaald. De posters waren te bewonderen in bibliotheken, gemeentehuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en buurthuizen. Ook werden de posters uitgedeeld in de Alzheimer Cafés in de regio. De posters zijn beschikbaar gesteld via de website zodat ook andere regio s gebruik kunnen maken van de posters. Dit heeft geresulteerd in een aantal enthousiaste reacties van andere RDO s in Noord- Brabant, die de posters ook gebruikt hebben. Naast deze posters, gericht op vroegsignalering en taboedoorbreking dementie, heeft publieksvoorlichting plaatsgevonden via de website en regionale media en magazines. In veel regionale kranten, de Seniorenwijzer en interne huiskranten van organisaties is aandacht besteed aan dementie en de opening van de Dementiepunten in Etten-Leur en Zundert. Dementiepunten Het Dementiepunt is een laagdrempelig punt waar mensen vanuit de gemeente terecht kunnen voor informatie over dementie, ondersteuning, ontmoeting en activiteiten. In het Dementiepunt wordt een gevarieerd programma aangeboden met onder andere gespreksgroepen voor mantelzorgers, informatieve bijeenkomsten en activiteiten voor mantelzorgers en mensen met dementie, waardoor het contact met de wijkbewoners gestimuleerd wordt. Ook zijn er mogelijkheden voor praktische hulp, advies en verspreiding van foldermateriaal. Er is geen indicatie nodig en er wordt niet gewerkt met toelatingscriteria of een aanmeldingsprocedure. De Dementiepunten worden gerund door geschoolde vrijwilligers, aangestuurd door een professionele coördinator. Alle Dementiepunten binnen de Annevillegroepregio hebben hetzelfde logo: 7

9 Op de website is een tab aangemaakt met de naam Dementiepunt, hieronder is informatie te vinden over alle dementiepunten in de regio, zoals de adresgegevens, het programma en de openingstijden. Werkgroep Dementiepunten Moerdijk en Drimmelen In de gemeente Moerdijk is er voor gekozen het Dementiepunt te vestigen in Bibliotheek Zevenbergen. De samenwerking met de Bibliotheek verloopt prettig. Het Dementiepunt is sinds 4 november 2010 twee uur in de week geopend, daarnaast heeft de Bibliotheek standaard een tafel met informatie over dementie. Ook kan men de Eerste Hulp Bij Dementie (EHBD) informatiekoffer lenen bij de Bibliotheek. Het Informatie Café Dementie wordt gehouden in het Dementiepunt en de dementieconsulent houdt een avondspreekuur. De coördinatie van het Dementiepunt wordt verzorgd door een zorgconsulent van Surplus en wordt gefinancierd door de gemeente Moerdijk. In de gemeente Drimmelen in het Dementiepunt gevestigd in Zorgcentrum De Wijngaerd in Made. Aangezien hier al een servicepunt gevestigd was, is aansluiting gezocht op dat bestaande initiatief. Het Dementiepunt is sinds 21 september twee uur per week geopend. De coördinatie wordt verzorgd door Stichting Welzijn en Ondersteuning (SWO) in Drimmelen, zij worden gefinancierd vanuit de gemeente. Het Informatie Café Dementie wordt gehouden in het Dementiepunt en ook de dementieconsulent heeft hier een avondspreekuur. De EHBD informatiekoffer is te leen bij het Dementiepunt en via SWO Drimmelen. Ook binnen dit Dementiepunt wordt samenwerking gezocht met de Bibliotheek. Werkgroep Dementiepunten Geertruidenberg, Werkendam, Woudrichem en Aalburg De werkgroep heeft twee Dementiepunten gerealiseerd, in Geertruidenberg en voor de inwoners van de gemeenten Woudrichem, Werkendam en Aalburg in de gemeente Woudrichem. Helaas heeft gemeenten Aalburg laten weten met ingang van 2011 dit initiatief niet verder te ondersteunen. Het Dementiepunt in Geertruidenberg is op 22 september één dagdeel per week geopend. Met ingang van 2011 worden er wisselend spreekuren gehouden door de dementieconsulent, de coördinator mantelzorgondersteuning en de ouderenadviseur. De coördinatie van het Dementiepunt is in handen van SWO Geertruidenberg. De vrijwilligers zijn erg enthousiast en gaan in 2011 een middag meekijken op de verpleegafdeling en de dagbehandeling van verpleeghuis de Riethorst. Het Dementiepunt in Woudrichem is ondergebracht bij het bestaande Kernpunt. De vrijwilligers die al actief waren in het Kernpunt zijn erg enthousiast over het onderwerp dementie. Zij hebben allemaal een scholingsbijeenkomst over dementie gevolgd. Naast de informatie die al gegeven wordt in het Kernpunt kunnen zijn nu ook mensen ondersteunen met een hulpvraag op het gebied van dementie. Het Dementiepunt/Kernpunt is één dagdeel per week geopend. 8

10 Eerste Hulp bij Dementie informatiekoffer In 2009 is in de regio Woudrichem, Werkendam en Aalburg de Eerste Hulp Bij Dementie informatiekoffer ontwikkeld. Deze zogenaamde EHBD koffer zit boordevol informatie over dementie in de vorm van boeken, een DVD, een spel, folders en brochures. De koffer is te leen voor een periode van 4-6 weken bij de dementieconsulent. De mantelzorgers die de koffer geleend hebben zijn erg enthousiast, en ook de professionals vinden dat de koffer een grote meerwaarde heeft. Vandaar dat bij het Fonds Sluyterman van Loo en het RCOAK gelden zijn aangevraagd en toegekend voor de uitrol van de EHBD koffers over de gehele Annevillegroepregio. In september 2010 zijn 40 EHBD koffers over de regio verdeeld en vanaf die datum te leen via de meeste dementiepunten. Ook de folder is per regio/gemeente aangepast. Inventarisatie sociale kaart gegevens De sociale kaart gegevens zijn in 2009 voor alle gemeenten binnen het RDO op het gebied van wonen, zorg en welzijn voor dementerenden en hun naasten in kaart gebracht en toegevoegd aan de website Het overzicht is nu volledig en wordt continue up-to-date gehouden. Veel deelnemende organisaties hebben op hun website een link aangemaakt naar de site dementiezorg.nl. Samenwerking met stichting Zet en de RDO s in de Provincie De samenwerking met stichting Zet en de collega projectleiders verloopt prettig. Helaas is onze adviseur Joost Geerts door ziekte langdurig afwezig geweest. In 2011 komt een nieuwe adviseur RDO Dongemond ondersteunen. Tijdens de Provinciale RDO dag heeft RDO Etten-Leur/Zundert een workshop/presentatie gegeven over omgaan met mensen met dementie op de kleinschalige woonvorm De inzet van de ondersteuningsuren van stichting Zet hebben tot de volgende resultaten geleid: - Joost Geerts heef tin 2009 een plan van aanpak geschreven om de behoefte aan scholing op het gebied van dementie onder professionals in kaart te brengen. Dit heeft geresulteerd in een evaluatieformulier dat tijdens de eerste twee scholingsbijeenkomsten gebruikt gaat worden. De verwerking van de ruim 300 enquêteformulieren is in maart 2010 door stichting Zet gedaan. - Joost Geerts heeft de coördinatoren van de Dementiepunten in Etten-Leur en Zundert geïnterviewd en een artikel hierover geschreven. - Joost Geerts heeft psycholoog Ronald Geelen geïnterviewd naar aanleiding van zijn gepubliceerde boeken en een artikel hierover geschreven. Afwijkingen, knelpunten en ervaringen over samenwerking - De kracht van het RDO ligt in de samenwerking tussen gezondheidszorg, welzijn en gemeenten. Ieder heeft vanuit zin/haar professionaliteit inbreng in het project. Hierdoor 9

11 worden sneller koppelingen gelegd en ontstaat een sluitend vangnet voor dementerenden en hun mantelzorgers. Een bijkomend voordeel is dat professionals van de drie sectoren elkaar hebben leren kennen en regelmatig ontmoeten. Meting resultaten Er zijn een aantal prestatie indicatoren afgesproken die jaarlijks in december worden gemeten om de voortgang en de kwaliteit te monitoren. Ook voert Alzheimer Nederland een onderzoek uit waarvan de resultaten begin 2011 gereed zijn. Aan de hand van de resultaten wordt beslist of er nog aanvullend aanbod ontwikkeld gaat worden. Met name de wensen van de mantelzorgers spelen daarin een belangrijke rol. 10

12 3. Financiële verantwoording De kosten van het project zijn in 2010 gedragen door een financiële bijdrage van de Provincie Noord- Brabant en cofinanciering van de deelnemende organisaties. Kosten begroting RDO Dongemond 2010, 2011 en 2012 Werkelijk begroot begroot begroot 2012 Totaal Projectleider niet overheadkosten niet secretariële ondersteuing niet PR en communicatiekosten onvoorzien Totale kosten Inkomsten Totaal subsidie provincie cofinanciering leden totale inkomsten Financiële cijfers RDO Dongemond 2010 Kosten Werkelijk Begroot verschil Projectleider overheadkosten secretariële ondersteuning PR en communicatiekosten onvoorzien Totale kosten Inkomsten subsidie provincie doorgeschoven gelden Provincie van cofinanciering leden doorgeschoven gelden cofinanciering leden van totale inkomsten Saldo RDO Dongemond op 31 december Waarvan cofinanciering leden door te schuiven naar

13 Waarvan subsidiegelden Provincie: ontvangen subsidie in doorgeschoven gelden salariskosten projectleider PR kosten aanvraag doorschuiven subsidiegelden naar Aan de Provincie wordt toestemming gevraagd het restant van 2010 groot door te mogen schuiven naar De subsidiegelden worden in 2011 ingezet voor het ontwikkelen van extra aanbod in de Dementiepunten. nieuwe begroting RDO Dongemond 2011 en 2012 Kosten Werkelijk 2009 Werkelijk 2010 begroot 2011 begroot 2012 Totaal Projectleider niet overheadkosten niet secretariële ondersteuning niet PR en communicatiekosten onvoorzien Totale kosten Inkomsten Totaal subsidie provincie voor projectleider en PR cofinanciering leden totale inkomsten doorgeschoven subsidie voorgaand jaar doorgeschoven cofinanciering leden te besteden

14 4. Vooruitblik 2011 Dementiepunten In september 2010 zijn de dementiepunten geopend. Per bezoeker wordt (anoniem) een vragenlijst ingevuld, zodat duidelijk is hoeveel bezoekers er komen, met welke hulpvraag de bezoekers naar het dementiepunt toekomen en of de vrijwilligers voldoende zijn toegerust om alle vragen te beantwoorden. Op basis van inventarisatie van de vragenlijsten en de ervaringen van de coördinator van het Dementiepunt wordt samen met de coördinator van het dementiepunt gekeken of het bestaande ondersteuningsaanbod dat in de ondersteuningspunten wordt aangeboden toereikend is en aan welke aanvullingen behoefte is. Ook wordt gekeken of de vrijwilligers een aanvullende scholing nodig hebben. PR en communicatie krijgen in 2011 nog meer aandacht dan in Iedereen moet de weg naar het Dementiepunt weten te vinden. Expertise ontwikkeling professionals In 2011 worden minimaal twee scholingsbijeenkomsten georganiseerd voor MBO en HBO/WO professionals. De eerste bijeenkomst staat gepland voor 7 april met als thema omgaan met dementie. Deze avond wordt verzorgd door Ronald Geelen, verpleeghuispsycholoog en auteur van diverse boeken op het gebied van omgaan met dementie en Madeleine Timmermann. Zij deed promotieonderzoek naar goede verpleeghuiszorg voor mensen met dementie. Werkgroep publiekscampagne De werkgroep ontwikkelt weer een spraakmakende publiekscampagne rond dementie die in de week van Wereld Alzheimerdag opnieuw de tongen zal losmaken. Ook wordt gedacht aan een overzicht van de resultaten, zodat aan het einde van het project duidelijk is wat het project heeft opgeleverd. Verwachte samenwerking met stichting Zet - Professionals kunnen voor scholingsbijeenkomsten (mits voldaan aan bepaalde voorwaarden) accreditatiepunten krijgen wanneer dit vooraf is aangevraagd bij de betreffende instanties. Dit is een kostbaar en tijdrovend proces. Stichting Zet kan een grote toegevoegde waarde leveren door, net als bijvoorbeeld het IKC (Integraal Kanker Centrum), de accreditatieaanvragen te verzorgen. Dit idee hebben wij tijdens de laatste projectleidervergadering in december 2009 aangedragen. We hoopten dat dit in 2010 gevolg zou krijgen. Dat is helaas niet gebeurd, wellicht volgt dit in Borging en vervolg In 2011 zal ook verder nagedacht worden over de opzet van een netwerkstructuur, waardoor ook na afronding van het project afstemming, interactie en kennisuitwisseling plaatsvindt. Ook het beheer van de opgeleverde producten zoals de website en het foldermateriaal wordt daarin meegenomen. De eerste ideeën hierover zijn aangegeven tijdens het Groot Overleg in december Tijdens de stuurgroepvergaderingen in 2011 wordt hier uitvoerig aandacht aan besteed. 13

Activiteitenverslag inclusief financieel verslag Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk Dongemond zaaknummer 1499332

Activiteitenverslag inclusief financieel verslag Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk Dongemond zaaknummer 1499332 Activiteitenverslag inclusief financieel verslag Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk Dongemond zaaknummer 1499332 Periode 2009 Inhoudsopgave 1. BESTUUR EN ORGANISATIE 2 Aanleiding 2 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Activiteitenverslag inclusief financieel verslag Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk Etten-Leur / Zundert zaaknummer

Activiteitenverslag inclusief financieel verslag Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk Etten-Leur / Zundert zaaknummer Activiteitenverslag inclusief financieel verslag Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk Etten-Leur / Zundert zaaknummer 1494445 Periode 2010 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 1. BESTUUR EN ORGANISATIE 2

Nadere informatie

Activiteitenverslag inclusief financieel verslag Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk Breda / Oosterhout zaaknummer 1480964

Activiteitenverslag inclusief financieel verslag Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk Breda / Oosterhout zaaknummer 1480964 Activiteitenverslag inclusief financieel verslag Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk Breda / Oosterhout zaaknummer 1480964 Periode 2009 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 1. BESTUUR EN ORGANISATIE 2 Aanleiding

Nadere informatie

Activiteitenverslag inclusief financieel verslag Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk Etten-Leur / Zundert zaaknummer 1494445 Periode 2009

Activiteitenverslag inclusief financieel verslag Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk Etten-Leur / Zundert zaaknummer 1494445 Periode 2009 Activiteitenverslag inclusief financieel verslag Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk Etten-Leur / Zundert zaaknummer 1494445 Periode 2009 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 1. BESTUUR EN ORGANISATIE 2

Nadere informatie

Inleiding. Hoofddoelstelling. Strategie [2]

Inleiding. Hoofddoelstelling. Strategie [2] Jaarprogramma Palliatieve Zorg 2015 [2] Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda is een samenstelling van 4 subregionale netwerken. Het gaat om de netwerken Etten-Leur/Zundert, Moerdijk/Drimmelen,

Nadere informatie

Plan van aanpak. Dementiezorg gemeenten Breda en Oosterhout. Dementie Ondersteuningsnetwerk Breda en Oosterhout

Plan van aanpak. Dementiezorg gemeenten Breda en Oosterhout. Dementie Ondersteuningsnetwerk Breda en Oosterhout Plan van aanpak Dementiezorg gemeenten Breda en Oosterhout Dementie Ondersteuningsnetwerk Breda en Oosterhout Documentbeheer Projecteigenaar Mw. H. Meijs Datum 24 maart 2009 Projectmanager Mw. C. van Hulten

Nadere informatie

Dementiezorg gemeenten Etten-Leur en Zundert

Dementiezorg gemeenten Etten-Leur en Zundert Concept Projectvoorstel Dementiezorg gemeenten Etten-Leur en Zundert Dementie Ondersteuningsnetwerk Etten-Leur en Zundert 1 Het projectvoorstel vormt de bijlage bij het convenant Samenwerkingspartners

Nadere informatie

Rapportage. Werkgroep 7 Kennis en Voorlichting

Rapportage. Werkgroep 7 Kennis en Voorlichting Rapportage Werkgroep 7 Kennis en Voorlichting Werkgroepleden Annemiek van Dorst, fysiotherapeut Astrid Lanslots, diëtist Thuiszorg Mark en Maas Judith Vera, fysiotherapeut Marianne Jansen, Huispitaal Janine

Nadere informatie

Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda

Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda Jaarprogramma Palliatieve Zorg 2013 [2] Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda is een regionale samenwerking van 4 subregionale netwerken met

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Netwerkindicatoren Dementie 2016

Netwerkindicatoren Dementie 2016 Netwerkindicatoren Dementie 2016 Individuele rapportage: Netwerk Dementie regio Haaglanden versie 2, februari 2017 Samen sterk: Goed voorbeeld doet goed volgen! 1 Netwerkindicatoren Dementie 2016 Vilans

Nadere informatie

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Op het snijvlak van Zorg en Welzijn De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Even voorstellen Bureau Meulmeester & Veltman Kernthema s: samenwerking, kwaliteit

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

A Vast te stellen de navolgende beleidsregel dementie 2006-2007

A Vast te stellen de navolgende beleidsregel dementie 2006-2007 Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Onderwerp Beleidsregel Dementie 2006-2007

Nadere informatie

Workshop Dementie-netwerk RPD en Alzheimer Nederland Afd. West-Brabant

Workshop Dementie-netwerk RPD en Alzheimer Nederland Afd. West-Brabant Workshop Dementie-netwerk RPD en Alzheimer Nederland Afd. West-Brabant Voorstellen (15 minuten) Alzheimer Nederland Afdeling West-Brabant RPD dementie-netwerk Meerwaarde samenwerking Uit elkaar in groepjes

Nadere informatie

Project EHPZ koffers: Eerste Hulp bij Palliatie Zorg

Project EHPZ koffers: Eerste Hulp bij Palliatie Zorg Projectplan Project EHPZ koffers: Eerste Hulp bij Palliatie Zorg Documentbeheer Divisie/dienst Annevillegroep Datum 28 oktober 2010 Projecteigenaar NP Stadsgewest Versie 3 Breda Projectmanager Kitty van

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Activiteitenprogramma Netwerk Palliatieve Zorg 2009

Activiteitenprogramma Netwerk Palliatieve Zorg 2009 Activiteiten Netwerk Palliatieve Zorg 2009 ASPECT DOEL ACTIVITEIT WIE WANNEER STATUS FINANCIERING 1. Gezamenlijke verbetercultuur Samenwerking opnieuw vastleggen 2. Nieuw convenant opstellen door partijen

Nadere informatie

Geheugenstoornissen Hulpverlenende instanties. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Geheugenstoornissen Hulpverlenende instanties. Ziekenhuis Gelderse Vallei Geheugenstoornissen Hulpverlenende instanties Ziekenhuis Gelderse Vallei Inhoud Inleiding 2 Casemanager 2 Praktische zorgverlening 2 CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) 3 WMO 3 Psychosociale hulpverlening

Nadere informatie

Projectvoorstel. Project Dementie subregio Breda. Documentbeheer. Cluster/dienst Annevillegroep Datum 5 februari 2007

Projectvoorstel. Project Dementie subregio Breda. Documentbeheer. Cluster/dienst Annevillegroep Datum 5 februari 2007 Projectvoorstel Project Dementie subregio Breda Documentbeheer Cluster/dienst Annevillegroep Datum 5 februari 2007 Opdrachtgever P. Smittenaar a.i. Versie 5 Projectmanager vacature Status definitief Projectnummer

Nadere informatie

17 Initiatieven voor dementievriendelijke gemeenten

17 Initiatieven voor dementievriendelijke gemeenten 17 Initiatieven voor dementievriendelijke gemeenten Dementie in het vizier Wat wordt er door Nederlandse gemeenten eigenlijk georganiseerd voor mensen met dementie? En is dat bruikbaar voor de gemeente

Nadere informatie

Verslag Multidisciplinaire casuïstiekbespreking Dementie 11 oktober 2010

Verslag Multidisciplinaire casuïstiekbespreking Dementie 11 oktober 2010 Verslag Multidisciplinaire casuïstiekbespreking Dementie 11 oktober 2010 Op maandag 11 oktober organiseerde de werkgroep deskundigheidsbevordering van Dementie ketenzorg Maastricht Heuvelland haar eerste

Nadere informatie

Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing

Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Bestuursopdracht 2012 Subregio West-Brabant Oost Oktober 2012 Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Bestuursopdracht 2012 Subregio

Nadere informatie

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Samenvatting Scores Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Uit de opmerkingen van de deelnemers blijkt dat zij de training als leerzaam, interactief en praktijkgericht

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Organisatie Programma Cluster ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Verlening 2016 Vaststelling 2016 Aangevraagd bedrag - Budgetsubsidie: 376.930,-

Nadere informatie

Ziekte- en zorgdiagnostiek Dementie Regio Breda, Alphen/Chaam en Baarle Nassau. Stand van zaken d.d. 1 juni 2009

Ziekte- en zorgdiagnostiek Dementie Regio Breda, Alphen/Chaam en Baarle Nassau. Stand van zaken d.d. 1 juni 2009 Ziekte- en zorgdiagnostiek Dementie Regio Breda, Alphen/Chaam en Baarle Nassau Stand van zaken d.d. 1 juni 2009 Inhoud presentatie Dementie: feiten en cijfers Korte introductie project dementie Stand van

Nadere informatie

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Organisatie Programma Cluster ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Verlening 2017 Vaststelling 2017 Aangevraagd bedrag - Budgetsubsidie: 340.007

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Langer thuis wonen met dementie. Andrea Kuijpers, Spectrum Sylvia Lambrichs, gemeente Wijchen

Langer thuis wonen met dementie. Andrea Kuijpers, Spectrum Sylvia Lambrichs, gemeente Wijchen Langer thuis wonen met dementie Andrea Kuijpers, Spectrum Sylvia Lambrichs, gemeente Wijchen Van visie naar gezamenlijke uitvoering 1. Vraag van gemeenten 2. Gezamenlijke uitvoering en rol gemeente 3.

Nadere informatie

Stuurgroep komt elke 2 maanden bijeen. 2 maandelijkse vergaderingen gepland.

Stuurgroep komt elke 2 maanden bijeen. 2 maandelijkse vergaderingen gepland. 1 Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2012 Inleiding Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met dementie en hun naasten. In 2008 is het netwerk dementie regio Haaglanden

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Kennis-, informatie- en ontmoetingscentrum voor mensen met (een vermoeden van) beginnende dementie en hun mantelzorgers. Adres: Harenbergweg 1 7204 KZ Zutphen info@debovenkamerzutphen.com

Nadere informatie

Van binnen naar buiten: ervaringen uit LPD plus MO Buitenhof in Haarlem

Van binnen naar buiten: ervaringen uit LPD plus MO Buitenhof in Haarlem Van binnen naar buiten: ervaringen uit LPD plus MO Buitenhof in Haarlem Franka Meiland Els Paap To Vermoolen Info: fj.meiland@vumc.nl; e.paap@sintjacob.nl Quality of Care EMGO Institute for Health and

Nadere informatie

Projectplan: Inzet van VPTZ vrijwilligers en deskundigheid bij palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Projectplan: Inzet van VPTZ vrijwilligers en deskundigheid bij palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Projectplan: Inzet van VPTZ vrijwilligers en deskundigheid bij palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Inleiding Mensen met een verstandelijke beperking die ongeneeslijk ziek zijn,

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Wensen en problemen van mantelzorgers van mensen met dementie: prioriteiten voor de regio Midden-Brabant

Wensen en problemen van mantelzorgers van mensen met dementie: prioriteiten voor de regio Midden-Brabant Wensen en problemen van mantelzorgers van mensen met dementie: prioriteiten voor de regio Midden-Brabant Rapportage LDP-monitor 07-01-2009 Henk van den Hoven en Marlies Smulders, Alzheimer Nederland, afdeling

Nadere informatie

Werkplan. Raad van de Informele Zorg en de Regionale Platforms Mantelzorg 2006

Werkplan. Raad van de Informele Zorg en de Regionale Platforms Mantelzorg 2006 Werkplan Raad van de Informele Zorg en de Regionale Platforms Mantelzorg 2006 Tilburg, februari 2006 Werkplan Raad van de Informele Zorg, februari 2006 1 Inleiding In 2006 staat de omvorming centraal

Nadere informatie

BIJEENKOMST JONGERENCENTRUM

BIJEENKOMST JONGERENCENTRUM BIJEENKOMST JONGERENCENTRUM Betreft: Bijeenkomst Jongerenraad, Gruitpoort en gemeente: notulen Datum: 7 december 2011 Status: Definitief Verslag: Mark Waaijenberg & Natascha Walenberg (B&A) Toelichting

Nadere informatie

Inhoud masterclass. Achtergrond. Zorgbeleid. Gevolgen voor omgeving. Gevolgen dementie in dagelijks leven. EMGO Institute - Common Mental Disorders 1

Inhoud masterclass. Achtergrond. Zorgbeleid. Gevolgen voor omgeving. Gevolgen dementie in dagelijks leven. EMGO Institute - Common Mental Disorders 1 Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en Inhoud masterclass Franka Meiland fj.meiland@vumc.nl Brabantse dementiedag 5 november 2015 Quality of Care EMGO Institute for Health and Care Research Onderzoekslijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2011

Nieuwsbrief oktober 2011 RSZK is In voor Zorg! Woensdag 28 september was een mooie zonnige dag met zomerse temperaturen. Een prachtige dag om van start te gaan met het project In voor Zorg. In dit project gaan we als organisatie

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei

Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei Klankbordbijeenkomst september 2015 Kien Smulders Programma 1. Welkom 2. Missie, visie, waarden & organisatie van het netwerk 3. Presentatie bestuur

Nadere informatie

Verslag project. Ouderenmishandeling in de Kop van Noord-Holland. Agendasetting afstemming overdracht - positionering

Verslag project. Ouderenmishandeling in de Kop van Noord-Holland. Agendasetting afstemming overdracht - positionering Verslag project Ouderenmishandeling in de Kop van Noord-Holland Agendasetting afstemming overdracht - positionering Projectperiode: 1 juni 2005 t/m 31 december 2005 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel en

Nadere informatie

EHBD koffer. Eerste hulp bij dementie informatiekoffer. Eerste hulp bij dementie informatiekoffer datum: 25 augustus 2009

EHBD koffer. Eerste hulp bij dementie informatiekoffer. Eerste hulp bij dementie informatiekoffer datum: 25 augustus 2009 EHBD koffer Eerste hulp bij dementie informatiekoffer In de gemeenten Woudrichem, Werkendam en Aalburg Dit project is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van 1 Inhoud Inleiding... 3 1 Projectdefinitie...

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013

Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013 Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013 1. Bekendheid vergroten van het begrip mantelzorg, het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, en het ondersteuningsaanbod bij mantelzorgers

Nadere informatie

Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden

Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden Bernadette Hessing Coördinator Dementie Zorgketen Amsterdam ZO-Diemen oktober 2012 1 Initiatief ontwerp fase - Via ZiZo is project groep

Nadere informatie

Dementie Coöperatie Oisterwijk. Presentatie Rabobank Hart van Brabant Themagroep zorg en ouderen 24 juni 2015

Dementie Coöperatie Oisterwijk. Presentatie Rabobank Hart van Brabant Themagroep zorg en ouderen 24 juni 2015 Dementie Coöperatie Oisterwijk Presentatie Rabobank Hart van Brabant Themagroep zorg en ouderen 24 juni 2015 dementie: Brabantse feiten Verhouding aantal mensen met dementie in de Brabantse bevolking 2012

Nadere informatie

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG Datum: oktober 2016 Geachte heer, mevrouw, Middels deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over nieuws en activiteiten voor mantelzorgers. Bij sommige activiteiten

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Informatiebrochure. Goezate De Riethorst Stromenland

Informatiebrochure. Goezate De Riethorst Stromenland Informatiebrochure Goezate De Riethorst Stromenland Warm welkom 2 Met deze folder geven we u een eerste indruk van zorgcentrum Goezate in Werkendam. U bent van harte welkom bij ons in zorgcentrum Goezate.

Nadere informatie

Projectplan Uitrol Geheugensteunpunten Oost-Veluwe. Netwerk Dementie Oost-Veluwe. Samengesteld door: Lisenka van Gogh

Projectplan Uitrol Geheugensteunpunten Oost-Veluwe. Netwerk Dementie Oost-Veluwe. Samengesteld door: Lisenka van Gogh Projectplan Uitrol Geheugensteunpunten Oost-Veluwe Netwerk Dementie Oost-Veluwe Samengesteld door: Lisenka van Gogh Inhoudsopgave Inhoud 1. Samenvatting... 3 2. Aanleiding... 3 Groeiende doelgroep... 4

Nadere informatie

DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee

DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee 1.a Uw gemeente kent/heeft een actuele sociale kaart dementie opgebouwd uit vragersperspectief met het aanbod in uw gemeente en in de eigen regio. 1 wel

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.1145, d.d. 25 november 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sluiten samenwerkingsconvenant 'Veerkracht' in het kader van preventie van depressie bij ouderen in Leiden Zuidwest BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

Inleiding. Resultaten Traject Communicatie deel 2

Inleiding. Resultaten Traject Communicatie deel 2 Netwerk Bezoekadres Postcode Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda Liesboslaan 8 4813 EC Breda Telefoon 076-5233733 toestel 621 Internet www.annevillegroep.nl Contactpersoon Mevrouw K. van de Ven E-mail kvandeven@annevillegroep.nl

Nadere informatie

Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen

Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen 27.677 inwoners Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen Individuele ondersteuning 2015 2014 Intake cliënt 46 33 Intake zorgvrijwilliger (incl. VPTZ) 14 19 Matching 47 28 Enkelvoudige

Nadere informatie

MEE Zuid-Holland Noord Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Jaarverslag 2010

MEE Zuid-Holland Noord Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Jaarverslag 2010 Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Praktische Thuishulp 4 Samenwerking en externe contacten 6 PR Activiteiten 8 Praktische

Nadere informatie

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND Convenant palliatieve zorg Meppel / Steenwijkerland 1-7 Samenwerkingsovereenkomst netwerk voor palliatieve zorg in de regio Meppel Steenwijkerland

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Doe mee als gespreksbegeleider van Zorg Verandert

Doe mee als gespreksbegeleider van Zorg Verandert Doe mee als gespreksbegeleider van Zorg Verandert Vindt u het belangrijk dat mensen zoveel mogelijk zélf regie hebben over de zorg of ondersteuning? Lees dan deze folder. De zorg verandert. Dat roept bij

Nadere informatie

Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten

Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten Leerervaringen uit het ontwikkel- en onderzoeksproject 14 maart 2011 Jolanda Habraken Inhoud presentatie Aanleiding project Structuur Activiteiten Resultaten

Nadere informatie

Meer info over Prisma en WMO?

Meer info over Prisma en WMO? Meer info over Prisma en WMO? wmo@prismanet.nl www.prismanet.nl Plan een bezoekje! U kunt het Prisma-aanbod pas echt ervaren als u het ook met eigen ogen gezien heeft. Prisma heet u van harte welkom voor

Nadere informatie

Informare. voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg. Handleiding

Informare. voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg. Handleiding Informare Handleiding voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut Centrum voor medische ethiek Utrechtse weg 1a, 3811 NA Amersfoort (033) 4647779

Nadere informatie

NOTITIE. Inleiding. Bestemd voor: Status

NOTITIE. Inleiding. Bestemd voor: Status NOTITIE Onderwerp: Bestemd voor: Status Borging Programma palliatieve zorg/netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda DB Annevillegroep; leden Vereniging Annevillegroep; Hans Meij, directeur innovatie

Nadere informatie

Pleyade. Algemene informatie. www.pleyade.nl

Pleyade. Algemene informatie. www.pleyade.nl Pleyade Algemene informatie www.pleyade.nl Zorg voor elkaar Pleyade is gespecialiseerd in zorg voor mensen van 55 jaar en ouder in de regio Arnhem. Als geen ander kunnen wij anticiperen op de veranderingen

Nadere informatie

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015 Kennisplatform Mantelzorg West Friesland Een netwerkorganisatie van gemeenten, zorgaanbieders, hulverlenende instellingen en belangenbehartigers van mantelzorgers Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Nadere informatie

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Met kleinzoon Stijn trekt meneer Zijlstra er vroeg op uit. Samen vangen ze die snoekbaars wel. Wonen bij Vecht en IJssel betekent

Nadere informatie

Uitnodiging Themabijeenkomst 9 juni 2015 De kracht van de mantelzorger

Uitnodiging Themabijeenkomst 9 juni 2015 De kracht van de mantelzorger Uitnodiging Themabijeenkomst 9 juni 2015 De kracht van de mantelzorger Inspirerende bijeenkomst over mantelzorg met aandacht voor: de kracht van zeggenschap van cliënten en mantelzorgers; eigen regie voor

Nadere informatie

Plan van Aanpak 2012

Plan van Aanpak 2012 Plan van Aanpak 2012 Auteurs: Mevr. B.H.(Bernadette) Hessing, coördinator/meldpunt dementie zorgketen A dam Zuidoost & Diemen Dhr. V.W.G. (Wouter) Hogervorst, medisch directeur GAZO en lid dagelijks bestuur

Nadere informatie

Informatiebrochure. Slotjesveste De Riethorst Stromenland

Informatiebrochure. Slotjesveste De Riethorst Stromenland Informatiebrochure Slotjesveste De Riethorst Stromenland Warm welkom 2 In deze folder willen wij u graag kennis laten maken met Slotjesveste en u een idee geven van wat wij kunnen betekenen voor u. Uitgangspunt

Nadere informatie

Kaarten Sociale Veerkracht

Kaarten Sociale Veerkracht Kaarten Sociale Veerkracht Auteurs Drs. Wim Haarmann Ruben Smeets, MSc Tilburg, 30 april 2014 Documentnummer: 14.096 Warandelaan 2 5037 AB Tilburg Postbus 90153 5000 LE Tilburg T 013-466 87 12 F 013-466

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

Beschikking. Beleidsregel sociale veiligheid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking. Beleidsregel sociale veiligheid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Onderwerp Beleidsregel

Nadere informatie

BEGROTING WEST BRABANT, (FEBRUARI 2011)

BEGROTING WEST BRABANT, (FEBRUARI 2011) BEGROTING WEST BRABANT, (FEBRUARI 2011) De uiteindelijke programmabegroting is afhankelijk van de keuzes voor het uitvoeringsniveau van de deelnemende gemeenten. De inkomsten in de begroting worden samengesteld

Nadere informatie

Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland. augustus 2015 - augustus 2016

Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland. augustus 2015 - augustus 2016 Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland augustus 2015 - augustus 2016 Inleiding In dit jaarplan worden visie, uitgangspunten en producten beschreven die de ketenzorg Dementie in Zaanstreek/ Waterland

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

Projectresultaten Inzet van de vrijwilliger palliatieve terminale zorg (VPTZ) bij palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Projectresultaten Inzet van de vrijwilliger palliatieve terminale zorg (VPTZ) bij palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Projectresultaten Inzet van de vrijwilliger palliatieve terminale zorg (VPTZ) bij palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Herman van Laarhoven Begrafenis Organisatie Annevillegroep

Nadere informatie

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT)

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) 1a. Niveau Samenhangende zorg. 1b. Kwaliteitsthema Vernieuwd ambulant geriatrisch team (AGT) Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit

Nadere informatie

Pilot begeleiding Oosterschelderegio

Pilot begeleiding Oosterschelderegio Pilot begeleiding Oosterschelderegio Inleiding In 2016 hebben vier zorgaanbieders een pilot gedaan in de Oosterschelderegio waarbij gekeken is of de huishoudelijke zorg ook lichte individuele begeleiding

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. laurens De Blijvenburg

Ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. laurens De Blijvenburg Laurens De Blijvenburg Ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en hun mantelzorgers laurens De Blijvenburg Wat is een ontmoetingscentrum? Een ontmoetingscentrum is er voor mensen met lichte tot matige

Nadere informatie

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos Bijlage 2 Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos A1 Uitbrengen jaarkrant A2 Advertentie huis aan huis bladen A3 Consultatie B1 Brochures

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning 1 Nuttig bezig zijn, iets voor een ander betekenen, sociale contacten of werkervaring opdoen. Er zijn talloze redenen waarom mensen

Nadere informatie

Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant

Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

Rapportage audit Afasiecentrum Zwolle e.o.

Rapportage audit Afasiecentrum Zwolle e.o. Rapportage audit Afasiecentrum Zwolle e.o. De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe samenwerking

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Projectplan. Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers. [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen

Projectplan. Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers. [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen Projectplan Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen [Naam organisatie] vindt het belangrijk om alert te zijn op

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Inhoud

Jaarverslag 2015 Inhoud Jaarverslag 2015 Inhoud 1. Achtergrond Pact Sam Sam... 2 2. Stuurgroep en ondersteuning... 2 3. Voortgang uitwerking programma... 3 3.1 Netwerkcafés... 3 3.2 Deskundigheidsbevordering... 3 3.3 Besturenbijeenkomst...

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 13/01/2015 Smits C. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Kuijpers J.B.M. (Wethouder), aanwezig Stoop P.J.W. (Wethouder), aanwezig

Nadere informatie

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam!

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Pagina 1 van 5 Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Informatiebrief voor directie en management van (potentiële) afnemers van diensten van de Vrijwilligersacademie Amsterdam. Wij willen u allereerst

Nadere informatie

Ketenplan & plan van aanpak Netwerk Dementie Gooi en Vechtstreek 2011

Ketenplan & plan van aanpak Netwerk Dementie Gooi en Vechtstreek 2011 Ketenplan & plan van aanpak Netwerk Dementie Gooi en Vechtstreek 2011 Juli 2010 1 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 SAMENVATTING... 3 2.1 INLEIDING... 3 2.2 STAND VAN ZAKEN NETWERK DEMENTIE GOOI EN

Nadere informatie

4 Enquête personeel en directies

4 Enquête personeel en directies 4 Enquête personeel en directies Toelichting Deze vragenlijst dient ertoe om de opinies en ideeën van het personeel (leerkrachten, leidsters, welzijnswerkers, etc.. ) en de betrokken directies over de

Nadere informatie

Ondernemingsplan Zorgcoöperatie t Loo

Ondernemingsplan Zorgcoöperatie t Loo Ondernemingsplan Zorgcoöperatie t Loo 1. Aanleiding Op t Loo, één van de dorpskernen van de gemeente Bergeijk, is een start gemaakt met het maken van idops om zo de leefbaarheid in de kleine kernen te

Nadere informatie

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017 Resultaatsverslag N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen op 14 februari 2017 Heerenveen, 31 juli 2017 Inleiding Op 14 februari heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Jaarverslag 2016

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2016 Geachte heer, mevrouw, Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2016 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve. Mocht u over de inhoud van dit jaarverslag nog vragen hebben dan kunt u hiervoor

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Soms merk ik dat ik dingen die ik graag deed, zoals fietsen en koken, niet meer kan doen. Daardoor heb

Nadere informatie

Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015

Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015 Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Dienstverlening en deelnemers in de Bibliotheek [voorbeeld]... 2 2.1 Dienstverlening... 2 2.2 Deelnemers...

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Eten & Drinken

Jaarverslag 2006 Eten & Drinken Jaarverslag 2006 Eten & Drinken Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 1. BESTUUR EN ORGANISATIE 2 Inleiding 2 Organisatiestructuur 2 Projectorganisatie 2 Financiering 3 2. ACTIVITEITEN 4 Communicatie 4 Scholing/deskundigheidsbevordering

Nadere informatie