Netwerkaanbod NVK klaar voor het najaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Netwerkaanbod NVK klaar voor het najaar"

Transcriptie

1 4 Netwerken maakt je sterker 8 Wordt eenheidsstatuut zure appel voor kaderleden? 14 Hardwerkende Vlamingen slachtoffer van graaizucht van de staat Ledenblad van het Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel nummer 148 Verschijnt driemaandelijks OKT - NOV - DEC 2012 NVK Netwerk is de kaderwerking van LBC-NVK VU: Sandra Vercammen, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen Netwerkaanbod NVK klaar voor het najaar Imageglobe

2 In dit nummer Netwerken maakt je sterker Hoger geschoolden, leidinggevenden en professionals zijn vaak geneigd om zelf het antwoord te zoeken bij problemen. Maar de oplossing ligt dan niet altijd voor de hand. Het NVK biedt je een netwerk aan om bij experten en collega s te rade te gaan. wordt Eenheidsstatuut zure appel voor kaderleden? Tegen volgende zomer moeten de statuten van arbeiders en bedienden in elkaar geschoven worden. Ook voor kaderleden zal dat belangrijke gevolgen hebben. Marc Masschelein is lid van het nationaal comité van het NVK en waarschuwt voor nieuwe scheeftrekkingen door de harmonisering van de statuten. Workshops voor kaderleden Het kadernetwerk NVK heeft het komende najaar drie workshops op het programma staan. In samenwerking met het Centrum voor Loopbaanontwikkeling werd een aanbod rond interviewtechnieken, leiding geven en burn-out op maat gesneden voor kaderleden en leidinggevenden. Hardwerkende Vlamingen slachtoffer van graaizucht van de staat? Volgens de organisatoren van de jaarlijkse Tax Freedom Day geven we tot in juni onze zuur verdiende centen aan de staat. Pas nadien werken we voor onszelf. Maar in hoeverre klopt die redenering? Tuur Vanempten plaatst alvast een aantal bedenkingen bij deze logica. Eerste hulp bij sociaal beleid De Gids is het 64-pagina s tellende opinieblad van ACW. Met strakke standpunten, kritische analyses, stevige aanbevelingen. Wie geïnteresseerd is in een abonnement, kan via LBC-NVK een speciale voordeelformule krijgen. Imageglobe Colofon Deze uitgave verschijnt vier maal per jaar en wordt verstuurd naar alle leden Vormgeving Hoofdredactie Sandra Vercammen, Jan De Paepe Eindredactie Jan Deceunynck Drukkerij Artoos Communicatiegroep Verantwoordelijke Uitgever Sandra Vercammen, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen 2 oktober - november - december 2012

3 Nationaal Secretaris NVK Sandra Vercammen Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen tel. 03/ fax 03/ NVK Secretaris Jan De Paepe Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen tel. 03/ fax 03/ Dagelijks Bestuur NVK Marnix Aerssens, voorzitter Isabelle Ven, ondervoorzitter Dirk Decock, bureaulid Luc Bosmans, werkgroepwerking Thierry Wargée, opvolging Bestuurlijke Raad Wilfried Eynatten, secretaris REGIONAAL LBC-NVK Aalst-Oudenaarde Kris De Block Hopmarkt 45, 9300 Aalst tel. 053/ fax 03/ LBC-NVK Antwerpen Karin Schaerlaekens Nationalestraat , 2000 Antwerpen tel. 03/ fax 03/ LBC-NVK Brussel-Halle- Vilvoorde Marian Willekens Pletinckxstraat 19, 1000 Brussel tel. 02/ fax 03/ LBC-NVK Brugge-oostende Erik Somers Kan. Dr. L. Colensstraat 7, 8400 Oostende tel. 050/ fax 03/ LBC-NVK Dendermonde/ Sint-Niklaas Patrick Wauman H. Heymanplein 7, 9100 Sint-Niklaas tel. 03/ fax 03/ LBC-NVK Gent-Eeklo-Zelzate Swat Clerinx Poel 7, 9000 Gent tel. 09/ fax 03/ LBC-NVK Hasselt Koen De Punder Mgr. Broekxplein 6, 3500 Hasselt tel. 011/ fax 03/ LBC-NVK Kortrijk-ieperroeselare Gino Dupont Pres. Kennedypark 16D, 8500 Kortrijk tel. 056/ fax 03/ LBC-NVK Leuven Luc De Lentacker Martelarenlaan 8, 3010 Kessel-Lo tel. 016/ fax 03/ LBC-NVK Mechelen Magali Verhaegen Onder den Toren 5, 2800 Mechelen tel. 015/ fax 03/ LBC-NVK Turnhout Leo Lauwerysen Korte Begijnenstraat 20, 2300 Turnhout tel. 014/ fax 03/ Editoriaal Inzet en engagement Eerder dit jaar werden via sociale verkiezingen in ondernemingen mandaten verdeeld. Een indrukwekkend cijfer dat de mandaten, die in de 589 gemeenteraadsverkiezingen zullen toegewezen worden, ruim overtreft. De vakorganisaties staan nu voor de enorme uitdaging om al die vrijwilligers te ondersteunen in de uitvoering van hun mandaat. Sociaal overleg is immers niet eenvoudig omdat het er op aan komt verschillende belangen met elkaar te verzoenen in collectieve akkoorden. Om succesvol te zijn hebben vakbondsafgevaardigden een flinke dosis kennis en vaardigheden nodig. De vormingsmedewerkers van het ACV en de LBC-NVK staan klaar met een behoorlijk aanbod om hen op weg te helpen. De praktijk is echter complex en verschilt naargelang de sector en onderneming. Moeilijke opdrachten slagen beter als je kan terugvallen op een netwerk van mensen die je feedback geven, ervaringen delen of je voorzien van goede tips en ideeën om vraagstukken op te lossen. Netwerken kunnen maar tot stand komen in een open communicatiecultuur die werknemers, vakbondsleden, afgevaardigden en vrijgestelden verbindt. De ledenbladen Kader en Ons Recht, aangevuld met de website (www.nvk.be) en de digitale nieuwsbrieven, spelen hierin een belangrijke rol. Voor het Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel ligt de eerste opdracht in de zorg voor goede loon- en arbeidsvoorwaarden van de steeds groeiende groep van hoger opgeleiden, leidinggevenden en professionals. Met een passende dienstverlening, op maat van deze doelgroep, willen we de brug maken. Het open Kadernetwerk, dat in dit nummer uitgebreid aan bod komt, biedt je een aantal workshops aan die aansluiten bij jouw professionele leefwereld. Uit de onderlinge wisselwerking zullen zeker nieuwe ideeën, visies en opportuniteiten groeien die uiteindelijk hun weg vinden naar het sociaal overleg. Beschouw dit Kadernummer dan ook als een uitnodiging om deel te nemen aan netwerkinitiatieven die je zowel professioneel als menselijk sterker en weerbaarder zullen maken. Veel leesplezier en hopelijk tot kijk. Sandra Vercammen en Jan De Paepe Vakbondsverantwoordelijken van het Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel KADER 3

4 Netwerken maakt sterker Jan De Paepe Imageglobe Kaderleden hebben, ondanks een sterkere positie op de arbeidsmarkt, heel wat vragen over hun werksituatie. Hoger geschoolden, leidinggevenden en professionals zijn vaak geneigd om eerst zelf het antwoord te zoeken. Nochtans passen veel arbeidsvraagstukken in een groter geheel en is een geïntegreerde aanpak noodzakelijk. De oplossing ligt dan niet altijd voor de hand. Het Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel (NVK) biedt je een netwerk aan om met experten en collega s van gedachten te wisselen en ervaringen te delen. Je leest meer over ons aanbod rond burn out, interviewtechnieken en leiding geven op p. 10.

5 Je loopbaan heeft zorg nodig Kaderleden zijn meestal werknemers met een bediendenstatuut. Hun job wordt dus juridisch gekaderd door het arbeidsrecht, aangevuld met sectorale en ondernemingsakkoorden over pakweg de loonopbouw, de index, economische werkloosheid of ouderschapsverlof. Voor een aantal onderwerpen lopen de belangen gelijk met de andere werknemers en is er geen specifieke syndicale kaderwerking nodig. Maar er zijn ook specifieke aandachtspunten voor kaderleden. Denk maar aan de steeds verder oprukkende flexibilisering en werkdruk, wijzigende taakinhoud, bonussen die al dan niet worden toegekend, Zelfs voor wie houdt van een uitdaging, is zorg en aandacht voor deze veranderingen levensnoodzakelijk. Zorg voor je loopbaan is als de zorg voor je lichaam: een werk van elke dag dat bestaat uit een mix van preventieve en een curatieve elementen. Netwerken met collega s met gelijkaardige noden en bekommernissen, helpt je zorgen voor je loopbaan. programmapunten van het NVK 1 Passie voor de job Hoger opgeleide werknemers of leidinggevenden voelen zich sterk verbonden met hun beroep of de organisatie waarvoor ze werken. Dit creëert kansen en uitdagingen voor een boeiende job, maar spijtig genoeg ook enkele valkuilen. Zo kan bv. het verzoenen van werk en privé een valkuil zijn. De zorg voor de manier waarop de uitdagingen aangepakt of de valkuilen vermeden worden, is een permanent aandachtspunt voor de kaderwerking. 2Het nieuwe werken Moderne organisaties zoeken rendement en veranderen hun arbeidsorganisatie quasi permanent. Van kaderleden wordt flexibiliteit verwacht. Tijd- en plaatsonafhankelijk werken in zelfsturende en wisselende teams is eerder regel dan uitzondering. De communicatietechnologie mist zijn impact niet en verhoogt de druk. De uitbouw van een hedendaagse arbeidsorganisatie biedt kansen, mits het centraal stellen van het psychosociaal welzijn van werknemers. En daar wringt al eens het schoentje. 3 Leiding geven Goed leidinggeven is een kunst. Leidinggevende kaderleden zijn zich bewust van hun sociale verantwoordelijkheid voor hun medewerkers. In veranderende organisatiestructuren moeten ze zelf overeind blijven, maar ook oog hebben voor de vertaling naar de collega s. Een organisatie heeft baat bij een degelijke omkadering van haar leidinggevenden bij de uitbouw van een menselijk personeelsbeleid. Leidinggevenden kunnen hun vaardigheden via de NVK workshops aanscherpen. 4 Diversiteit Organisaties die te weinig respect opbrengen voor diversiteit verengen en verarmen. Als de gehanteerde criteria eenzijdig en stereotiep zijn, blijken de doorgroeiers vaak alleen maar blank en mannelijk te zijn. Maat- en paswerk verbreedt het draagvlak en maakt het personeelsbeleid geloofwaardiger. Diversiteit tot op het hoogste niveau versterkt een organisatie door talenten te benutten en door open te staan voor een verscheidenheid aan zienswijzen op beleidsvoering. Ethische gedragscodes 5 Gezag oefent zich vaak heel subtiel uit via allerlei gedragscodes die soms op het randje van het haalbare liggen. Op het eerste zicht lijken deze gedragsregels eerder onschuldig en vaak goed bedoeld om het ethisch gehalte van bedrijfsvoering op te krikken. Maar vaak dienen ze als opgestoken vingertje of stok achter de deur om de verantwoordelijk van het management af te schuiven op kaderleden en andere groepen werknemers. 6Arbeidsduur De passie voor de job, de internationale context en de digitalisering maken dat veel kaderjobs tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen uitgevoerd worden. Je kan gemakkelijk de klok rond digitaal beschikbaar blijven. Veel kaderleden verkiezen een zekere vrijheid boven een rigide regeling maar behouden graag regelmogelijkheden om het werk af te stemmen met het familiaal leven. 7 Inkomen Een gebrek aan transparantie over het globale verloningspakket (vast, variabel, extralegaal, enz.) speelt kaderleden nogal eens parten. Of is een gezonde verhouding tussen vast en variabel loon zoek. LBC-NVK helpt je inzicht te verwerven in je eigen loon via het salarisadvies op NVK ijvert bovenal voor collectief onderhandelde loonakkoorden, ook voor kaderleden. Maar over ons globale inkomen hebben we ook graag wat zekerheid. Sociale zekerheidsuitkeringen worden echter berekend op een geplafonneerd loon. Daarom willen veel kaderleden zich aanvullend verzekeren. 8Aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid Veel leidinggevende kaderleden dragen een extra verantwoordelijkheid als gemachtigde van het management of als deel van de hiërarchische lijn in de welzijnsreglementering. Als het mis gaat kunnen ze aansprakelijk gesteld worden. Wat zijn de rechten en plichten van kaderleden? Ook ondernemingen hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid: duurzame ontwikkeling, respect voor het algemeen belang en maatschappelijke solidariteit. Kaderleden zijn daarbij betrokken, maar hebben niet altijd de middelen om hun verantwoordelijke rol op te nemen als er wat fout loopt. Klokkenluiders stellen onaanvaardbare mistoestanden aan de kaak. Dit bemoeilijkt hun positie ten aanzien van de onderneming, maar vaak ook ten aanzien van de collega s. Hoe kan hun positie verbeterd worden? KADER 5

6 9 Intellectuele eigendomsrechten Wie creatief is op het werk kan over intellectuele rechten beschikken. Werkgevers eigenen zich deze rechten vaak automatisch toe. Dit is niet altijd terecht en soms kan het voor zeer flexibel tewerkgestelde kaderleden (freelancers, tijdelijke of deeltijdse contracten) een opportuniteit zijn om hun kennis aan te wenden voor het versterken van hun persoonlijk curriculum. 10 Grensoverschrijdend werken Heel veel kaderleden werken grensoverschrijdend. Dit heeft zijn weerslag op de ganse familie. Via gesprekken of onderhandelingen moet uitgemaakt worden welke sociale zekerheid van toepassing is, of hoe nadien kan teruggekeerd worden naar het moederbedrijf, of hoe de woonomstandigheden van het gezin geregeld worden. 11 Sociaal overleg Loyauteit met de onderneming sluit deelname aan het vakbondswerk niet uit. Steeds meer kaderleden zien de meerwaarde van collectief onderhandelde afspraken over hun loon, arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Vandaar dat wij ervoor ijveren dat ook kaderleden hun rechtmatige plaats in het sociaal overleg opnemen in alle sectoren. Onder geen beding zullen wij aanvaarden dat de uitsluiting van kaderpersoneel van sociaal overleg, na de invoering van het één gemaakt werknemersstatuut, nog versterkt wordt door hen als een nieuwe en aparte groep werknemers te beschouwen. Praktische organisatie van de dienstverlening en het syndicaal werk Individuele dienstverlening LBC-NVK beschikt voor haar dienstverlening over een regionaal netwerk van secretariaten. Wie er gebruik wil van maken neemt best contact op met het secretariaat dat dichtst bij de woonplaats ligt. Op p. 3 van dit Kadernummer lees je wie regionaal verantwoordelijk is voor de kaderwerking in je regio. Uiteraard zullen zij niet alle regelingen in jouw onderneming kennen. Daarom zullen ze je in contact brengen met de secretaris die jouw onderneming of sector opvolgt. Samen met de eventuele ondernemingsmilitanten bezorgen ze je zo spoedig mogelijk de gewenste info. Onderneming en sector In de onderneming komen verkozen werknemersafgevaardigden regelmatig samen in de ondernemingskern. Op regionale en nationale basis gebeurt dat in de gewestelijke en nationale belangengroep. Daar bespreken ze onderwerpen die gerelateerd zijn aan de collectieve belangen van alle werknemers in de onderneming of sector. Het is belangrijk dat ook kaderleden en hun bekommernissen hierin betrokken worden. De themagerichte NVK-werking Binnen de LBC-NVK zorgt het NVK voor de themagerichte kaderwerking. Enerzijds is er het informele Kadernetwerk. Anderzijds de formele werking van het NVK Nationaal Comité. Imageglobe 6 oktober - november - december 2012

7 Kadernetwerk Het Kadernetwerk is een informeel netwerk dat zeer breed thematisch werkt. Het is de uitgelezen ontmoetingsplaats om collega kaderleden te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. De bijeenkomsten hebben geen statutaire impact, maar beogen vooral de uitwisseling van ideeën en ervaringen tussen de deelnemende kaderleden. Het Kadernetwerk heeft daarom eerder een dienstverlenend dan een syndicaal karakter. Hier komen de specifieke kadervraagstukken aan bod en worden ze in een brede maatschappelijke context geplaatst. Alle kaderleden zijn welkom om er aan deel te nemen. Niet enkel leden van de LBC-NVK, maar ook kaderleden die zijn aangesloten bij andere vakbondscentrales, bijvoorbeeld uit de openbare diensten of het onderwijs. Op de initiatieven zijn ook niet leden welkom. Hoe meer kaderleden deelnemen, hoe rijker het debat. Waarom netwerken? Ons Kadernetwerk biedt kansen om (discreet) in contact te komen met anderen, om te leren, om inzicht te verwerven in juridische en maatschappelijke kaders. Netwerken is productief voor je loopbaan! Welk engagement mag een werkgever precies van mij vragen? Hoe houd ik de balans in evenwicht tussen privé-leven en arbeidstijd? Stemt mijn loon overeen met mijn marktwaarde? Wat zijn de voor- en nadelen van variabele lonen en extralegale voordelen? Wat moet ik denken over loonoptimalisatie? Hoe ga ik als leidinggevende om met stress bij mijn medewerkers? Word ik als werknemer in het buitenland correct uitbetaald? Heb ik recht op een bedrijfswagen? Hoe ga ik om met het gegeven dat het management in het buitenland vertoeft? Waar eindigen de belangen van de werkgever en begint mijn privacy? Hoe blijf ik op een ethische manier mijn job uitoefenen, ondanks druk van het management? Het Kadernetwerk helpt je netwerk uit te bouwen via workshops en lunchcauserieën over coaching en leiderschap, personeelsbeleid, intellectuele rechten, gendergelijkheid, statuut arbeiders en bedienden, rechtvaardige fiscaliteit, Dit lijstje is zeker niet af! Arbeidsvoorwaarden zijn bovendien meer dan de optelsom van individuele regelingen. Collectieve afspraken maken het professioneel leven een stuk aangenamer. Daarom proberen we via sociaal overleg met werkgevers oplossingen te zoeken rond signalen en uitdagingen die we opvangen langs het kadernetwerk. Wil je hierover meer weten? Aarzel dan niet en contacteer ons of treed toe tot het Kadernetwerk op NVK Nationaal Comité Het NVK Nationaal Comité is de statutaire poot van de kaderwerking. Daarin is plaats voor 48 kaderleden, liefst evenredig verdeeld over de verschillende sectoren en provincies. In hun midden verkiezen ze het NVK Dagelijks Bestuur en 12 afgevaardigden voor de Bestuurlijke Raad, het hoogste gezagsorgaan binnen LBC-NVK. Het Nationaal Comité bereidt de officiële standpunten van het NVK voor en vormt de kern van de kaderwerking. Het NVK Nationaal Comité kan kleuriger met jou er bij! In het jaar volgend op de sociale verkiezingen vernieuwt het NVK Nationaal Comité zich. Een uitgelezen moment om te verjongen en te differentiëren. Daarom nodigen wij heel expliciet jongeren en vrouwen uit om deel te nemen. Het Nationaal Comité komt vier keer per jaar samen en vormt de kern van de kaderwerking van LBC-NVK. Er wordt overleg gepleegd over een aantal belangrijke zaken met een sociale en maatschappelijke impact. Heel vaak wordt een standpunt ingenomen. Zeker als het belangen van kaderleden betreft. Deze standpunten worden vertaald naar de beleidsorganen van de LBC-NVK (Bestuurlijke Raad) en het ACV. Hier wordt je stem daadwerkelijk vertaald naar het beleidsniveau. Geïnteresseerd? Aarzel niet en meld je aan op We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op. KADER 7

8 Wordt eenheidsstatuut zure appel voor kaderleden? Marc Masschelein Pleit voor nuancering Imageglobe Tegen 8 juli 2013 moeten de statuten van arbeiders en bedienden geharmoniseerd worden. Dat heeft het Grondwettelijk Hof vorig jaar beslist. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. De sociale partners zijn er inmiddels nog lang niet uit. Ook voor kaderleden zal de gelijkschakeling belangrijke gevolgen hebben. Marc Masschelein is syndicaal afgevaardigde bij CNH Belgium, een producent van grote landbouwwerktuigen. Naast hoofdafgevaardigde is hij ook lid van het nationaal comité van het NVK. Vanuit die positie waarschuwt hij alvast voor nieuwe scheeftrekkingen door de harmonisering van de statuten. Iedereen is natuurlijk principieel tegen discriminatie en voor gelijke rechten. Maar anderzijds is het ook duidelijk dat er nu eenmaal verschillen zijn tussen beroepsgroepen. En dan is het niet altijd mogelijk om eenzelfde gelijke behandeling naar alle werknemersgroepen door te trekken Masschelein heeft zich de voorbije jaren vastgebeten in het dossier. Als geen ander weet hij waar de pijnpunten en gevoeligheden liggen. Niet alleen bij zijn eigen rechtstreekse collega s, maar ook bij kaderleden uit andere sectoren en bedrijven. Kaderleden maken zich wel degelijk zorgen om de toekomst van hun statuut, heeft hij geleerd. Tijdelijke werkloosheid Net zoals andere bedienden, of misschien zelfs nog meer, vrezen kaderleden dat de harmonisering nadelig zal uitdraaien voor hun eigen situatie. Ze zien de bui al hangen. Ik krijg nogal wat signalen van kaderleden die tijdelijk werkloos worden, legt Masschelein uit. Tot voor kort bestond dit systeem enkel voor arbeiders, maar nu ook voor bedienden en dus ook voor kaderleden. Bedrijven passen die tijdelijke werkloosheid nu dus lineair toe voor alle werknemers. Voor arbeiders is het systeem verantwoord. Als er minder bestellingen binnen lopen, moet er minder geproduceerd worden. Maar voor kaderleden ligt dat anders. Hun werk en hun specifieke verantwoordelijkheden zijn veel minder productiegebonden. Hun tijdelijke werkloosheid is dus een loutere besparingsmaatregel van de werkgever. En dat is nooit de bedoeling geweest. Bovendien krijgen ze dan meestal nog de vraag van de werkgever om tijdens de periode van werkloosheid thuis toch een aantal taken verder op te volgen, uit loyauteit tegenover het bedrijf 8 oktober - november - december 2012

9 Ook de huidige, dure ontslagregeling voor kaderleden, die door het eenheidsstatuut dreigt te verdwijnen, is voor veel betrokkenen een belangrijk punt. Ontslag vergemakkelijken is niet de juiste piste, meent Masschelein samen met hen. Nogal wat kaderleden vrezen dat hun degelijk en beschermend statuut uitgehold en afgebouwd wordt, zogezegd ten voordele van een andere werknemersgroep. Kaderleden, die nogal wat te verliezen hebben bij de harmonisering, begrijpen die afbouw niet als solidariteit. Voor alle duidelijkheid, Masschelein trekt hier niet de kar van een groep oudere werknemers, die allergisch is aan elke vorm van vernieuwing of verandering. Ook van jongere collega s hoor ik dat ze hun statuut wel degelijk belangrijk vinden. Ze zijn weliswaar vaak in de eerste plaats met hun carrière bezig, maar ze hechten toch ook belang aan de juridische omkadering van hun job. Hun algemene vrees is dat die er niet meer zal zijn op het moment dat ze die nodig zullen hebben. Nuancering Masschelein betwist niet dat er iets kan gedaan worden om de discriminatie tegen te gaan. Wel wil hij wijzen op een aantal nadelige effecten voor kaderleden door een al te lineaire aanpak. Anders dan bij andere werknemersgroepen worden voor kaders ook specifieke en individuele afspraken gemaakt, de eigenheid van de kadergroep verschilt van bedrijf tot bedrijf. Ook kaderleden - met hun specifieke verantwoordelijkheden in een soms vrij unieke situatie - moeten voldoende bescherming ervaren in een ééngemaakt statuut. Bij alle aspecten in een eenmakingsdossier moet afgetoetst worden welke de implicaties zijn voor de kaderleden. Kaderleden mogen vooral niet buiten categorie vallen. Ze vallen buiten de voordelen die cao s bieden, maar worden wel mee op een hoop gegooid als het over het eengemaakte werknemersstatuut gaat. We moeten vermijden dat onvoldoende genuanceerd wordt, waardoor kaderleden lineair gevat worden door regelingen die initieel niet bedoeld zijn voor hun categorie en enkel nefaste effecten hebben, zoals bijvoorbeeld wat ik eerder al zei over tijdelijke werkloosheid. Nuances in het verhaal. Dat is voor Masschelein de juiste weg. Er zijn nu eenmaal verschillen tussen werknemers. Dat moeten we niet wegsteken, stelt hij. En die verschillen zullen er ook nog zijn na de harmonisering van de statuten. Er zijn verschillen tussen verschillende werknemersgroepen, er zijn verschillen tussen sectoren. Het Grondwettelijk Hof verplicht daarom tot een harmonisering tussen de statuten en niet tot een eenheidsstatuut. Dat is een wezenlijk verschil. Maar die nuancering verdwijnt vaak in de discussies. Harmonisering hoeft daarom geen eenheidsworst te zijn. Het kan evenzeer een basisstatuut zijn, dat dan verder per sector of beroepsgroep kan verfijnd worden. Syndicale herverkaveling De harmonisering van de statuten zal ongetwijfeld ook gevolgen hebben op het vakbondswerk. Krijgen we bij de sociale verkiezingen dan eenheidslijsten in plaats van afzonderlijke lijsten voor arbeiders, bedienden en kaderleden? Verdwijnen de aparte vakbondscentrales voor arbeiders en bedienden (en kaderleden)? Masschelein hoopt alvast van niet. Een aparte werking is de beste garantie op een verdere belangenverdediging van kaderleden, meent hij. Als een minderheid dreigen de belangen van kaderleden in een eengemaakte vakbondswerking bedolven te worden onder andere dossiers, die voor grotere personeelsgroepen van belang zijn. Het gevolg zou dan zijn dat kaderleden het gevoel krijgen dat de vakbond niets voor hen kan betekenen. Waardoor ze ontgoocheld afhaken en de macht van hun getal nog verder afbrokkelt. Dat zou zeer jammer zijn, want kaderleden hebben wel degelijk iets te winnen bij collectief overleg en vakbondswerk. Daniël Rys Het zal er dus op aan komen de diversiteit binnen het vakbondswerk ten volle te blijven uitspelen en appreciëren. Zonder verschillende doelgroepwerkingen dreigen we onze representativiteit te verliezen. De harmonisering van de statuten mag syndicaal geen machtsgreep worden van één werknemersgroep. Want daar wordt op termijn alleen de werkgever beter van. KADER 9

10 Workshops voor kaderleden Netwerken maakt je sterker! Jan Deceunynck Het kadernetwerk NVK heeft het komende najaar drie workshops op het programma staan. In samenwerking met het Centrum voor Loopbaanontwikkeling werd een aanbod rond interviewtechnieken, leiding geven en burn-out op maat gesneden voor kaderleden en leidinggevenden. LBC-NVK biedt je met dit aanbod een unieke kans aan om je persoonlijk te versterken. De workshops gaan uit van je eigen specifieke leefwereld als kaderlid en willen in de eerste plaats jouw welzijn verbeteren en dat van je medewerkers. 10 oktober - november - december 2012

11 Interviewtechnieken en feedback gesprekken Als leidinggevende word je soms ingeschakeld om sollicitanten voor je dienst of afdeling te interviewen. Een hele klus als je dit niet gewend of er op voorbereid bent. De juiste persoon aanwerven is de kunst en voorkomt later veel moeizame gesprekken en momenten. We bieden je hulpmiddelen aan om op voorhand de verwachtingen en eisen, die aan kandidaten of pas aangeworven medewerkers gesteld worden, correct in te schatten. Daarom gaan we eerst in op technische en gedragscompetenties. Vervolgens leggen we uit hoe je tijdens een interview de juiste vragen kan stellen om precies te weten wat je moet weten. Via een rollenspel zullen we enkele oefeningen doen en bekijken hoe je achteraf op een objectieve manier de verschillende kandidaten beoordeelde. Heb je advertenties of functie-omschrijvingen die je reeds gebruikt hebt? Breng ze gerust mee. Tijdens de workshop is er ook aandacht voor andere personeelsgesprekken, zoals de eerste feedback- en andere opvolgingsgesprekken als functioneringsof evaluatiegesprekken. Als er een nieuwe medewerker op je dienst of afdeling start hebben we allemaal graag dat dit een succesverhaal wordt en dat de medewerker goed ingewerkt geraakt en na de proeftijd kan blijven. We tonen hoe je een nieuwe medewerker kan opvolgen. Welke competenties vind jij, als leidinggevende, belangrijk en hoe evolueert de medewerker? We leren je hierover op een gestructureerde, duidelijke en begripvolle manier met je medewerker te praten. Ook na die eerste startperiode, is samenwerken niet altijd een evidentie. Het ergste wat kan gebeuren is dat problemen onder de mat geschoven worden. Dit is misschien comfortabel op het moment zelf, maar leidt onherroepelijk tot scheefgegroeide situaties waar niemand beter van wordt. Hoe je op zulke momenten best reageert, met respect voor je medewerker, laten we je al doende ervaren. Deze workshop wordt georganiseerd op vrijdag 30 november 2012 van 10 tot 16 uur in het Bondsgebouw van LBC-NVK, Sudermanstraat 5 te 2000 Antwerpen. Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 22. LBC-NVK leden kunnen gratis deelnemen. Niet-leden betalen 100 (inclusief middaglunch). Schrijf vandaag nog in via Heb je nog vragen? Stuur die gerust door naar Uiterste inschrijvingsdatum is vrijdag 23 november. Leiding geven kan je leren Leiding geven, hoe doe je dat? Zelfs leidinggevenden met een flink aantal jaren op de teller vragen zich wel eens af of ze het op de juiste manier aanpakken. Zo ook Conny Roelands, gerante bij E5 Mode en al 16 jaar actief in een leidinggevende functie. Er was niet meteen een rechtstreekse aanleiding. Maar steeds vaker vroeg ik me af of mijn leidinggevende stijl wel de juiste was. De meest efficiënte. Met die vraag in het achterhoofd nam ze deel aan een workshop leiding geven van het Centrum voor Loopbaanontwikkeling van de LBC-NVK. Nee, er was geen concrete aanleiding. Geen klachten van rechtstreekse medewerkers of hogerhand. Geen problemen met omzetcijfers of winstcijfers. Geen nare ervaringen met klanten of leveranciers. Maar toch wilde Conny na 16 jaar leiding geven wel eens weten of ze als leidinggevende wel op het goede spoor zat. Of ze het niet anders kon aanpakken, met nog betere resultaten. Daniël Rys Ik was eigenlijk verbaasd van het resultaat van de workshop, legt ze uit. Vooraf had ze online een psychologische test ingevuld die tijdens de workshop zou gebruikt worden te zoeken naar manieren om haar leidende rol verder aan te scherpen. Het resultaat van die test klopte als een bus met wie ik ben. Ik herkende er mezelf voor de volle 100% in. Een prima basis dus om op verder te bouwen. KADER 11

12 Daniël Rys Uit de analyse leerde ze dat haar stijl wellicht wat te dominant was. Niet alleen naar de medewerkers van haar filiaal, maar ook naar de hogere echelons. Ik was het niet gewoon om iets te vragen. Ik zei gewoon hoe het moest. Naar mijn medewerkers is dat misschien nog zo vreemd niet, maar naar de regioverantwoordelijke is dat wellicht toch niet altijd de beste manier. Nu ja, heel erg bleek het allemaal niet te zijn. Ik bleek er vooral zélf last van te hebben. Want van hogerhand kreeg ik nooit opmerkingen. Ze waren altijd wel tevreden over mij. Mijn aanpak is nooit een punt van discussie geweest. Maar ik voelde me er zelf niet meer goed bij. Inmiddels heeft Conny lessen getrokken uit de workshop. Na de eigenlijke workshop heb ik nog een gesprek met de loopbaancoach gehad, om de resultaten verder uit te diepen. Van hem leerde ik hoe ik op een minder dominante manier óók leiding kan geven. Door af en toe eens aan anderen te vragen hoe zij het zien, haal ik meer resultaat. Ik probeer niet meer uit te gaan van mijn eigen idee over hoe iets zou moeten werken, maar rekening te houden met hoe anderen de dingen zien. Ik heb nu ook meer aandacht voor de sterktes en zwaktes van mijn medewerkers. Niet iedereen zit op dezelfde manier in mekaar, maar die verschillen probeer ik nu te gebruiken. Ook dingen waar ik zelf minder sterk in ben, kan ik op die manier delegeren naar anderen. Ik blijf natuurlijk nog de uiteindelijke verantwoordelijke, maar in veel gevallen beperkt dat zich tot een controle op het einde. Het werk zelf laat ik nu makkelijker aan anderen over. Natuurlijk zijn er nog valkuilen, vertelt ze. Die dominantie zit nu eenmaal in mijn karakter. Ik blijf natuurlijk wie ik ben. Maar ik herken de valkuilen nu wel. En dan is het makkelijker om er wat aan te schaven. Ik kan daardoor ook makkelijker mijn stressniveau beheersen. Het is niet altijd nodig om me druk te maken in dingen die niet lopen zoals ik het zou willen. Het draait ook zonder dat ik me daarin opboei. Ik zou iedereen de workshop aanraden. Je manier van werken eens extern laten analyseren, is een opsteker. De grote les die ik er leerde, is dat er geen foute manier van leidinggeven is, maar dat je je manier van werken wel zuiverder kan maken. Deze workshop wordt georganiseerd op vrijdag 14 december 2012 van tot uur in LBC-NVK Mechelen, ACV gebouw, Onder den Toren 5 (zaal 2-3) Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 25. LBC-NVK leden kunnen gratis deelnemen. Niet-leden betalen 100 (inclusief middaglunch). Schrijf vandaag nog in via Heb je nog vragen? Stuur die gerust door naar Uiterste inschrijvingsdatum is vrijdag 7 december. Burn-out maakt leidinggeven extra moeilijk saskia de bondt Het lijkt wel of meer en meer werknemers kampen met een burn-out. Het fenomeen grijpt wild om zich heen op de werkvloer en lijkt weinig onderscheid te maken tussen mensen. Zowel administratieve krachten als managers vallen eraan ten prooi. Ongeacht de functie is het een lijdensweg om weer te herstellen. Maar de lijdensweg van leidinggevenden heeft toch enkele specifieke kantjes. Een leidinggevende moet niet alleen krachtig en uitgerust genoeg zijn om zijn eigen verantwoordelijkheden te dragen. Hij kan ook maar best heel alert zijn voor uitputtingsverschijnselen bij medewerkers van zijn afdeling. Ondanks het feit dat ondertussen iedereen wel iemand kent met burn-out, blijft het toch opvallend moeilijk om een keurige beschrijving te geven van kenmerken en symptomen. We doen een poging. Sowieso is burn-out altijd werkgerelateerd. Wie eraan lijdt, voelt zich uitgeput, gedemotiveerd en onzeker van zijn functioneren. Het is een heel langzaam proces. Vaak bouwt men jaren aan een stuk de vermoeidheid op. Lichamelijke en emotionele klachten stapelen op. Aanvankelijk kan men die nog negeren. Functioneren lukt steeds moeilijker. Tot er uiteindelijk een crash volgt. Werkonbekwaamheid duurt al snel enkele maanden tot meer dan een jaar. Een prangende vraag blijft: Komt burn-out op elke werkvloer voor? en Kan ik het ook krijgen? Jammer genoeg is het antwoord dikwijls ja. Er zijn heel wat risicofactoren. Maar gelukkig ook factoren Imageglobe 12 oktober - november - december 2012

13 verantwoordelijkheid van de organisatie als haar medewerkers overbelast worden met een te grote werkdruk en te zware eisen. Het is de organisatie die zeggenschap kan geven aan haar medewerkers over de organisatie van hun taken. Het bestuur bepaalt of lonen al dan niet billijk zijn. Managers kunnen omstandigheden creëren waarin rechtvaardigheid en saamhorigheid kunnen bestaan. Het staat dus buiten kijf dat leidinggevenden veel kunnen doen. Zij kunnen signalen opvangen van hun medewerkers. Op tijd aankaarten bij hoger management kan de schade sterk inperken. Kaderleden zitten vaak gewrongen tussen een directie die eist en teamleden die last hebben van de werkdruk. Dit veroorzaakt een vorm van stress die hun eigen medewerkers niet ervaren. Hun verantwoordelijkheid is eigenlijk driedubbel. Ze zijn verantwoordelijk over de medewerkers die aan hen rapporteren. Het is jammer om bevlogen collega s te zien lijden en uitvallen. Daarnaast dragen ze verantwoordelijkheid tegenover de organisatie. Als medewerkers langdurig afwezig zijn, kan dat de organisatie heel wat kosten. Lang niet alleen financieel. Ook voor de motivatie en efficiëntie van de overblijvers zijn er gevolgen. Het werk moet immers onder hen herverdeeld worden. Last but not least heeft elke leidinggevende een grote verantwoordelijkheid voor zichzelf. Wat als je als leidinggevende zelf opgebrand raakt? Men heeft heel wat energie nodig om z n werk te doen. En om te delegeren én z n medewerkers betrokken te houden. die bescherming bieden. Sommige werknemers zijn vatbaarder dan andere. Gek genoeg zijn het de meest enthousiaste, zorgzame en verantwoordelijke werkers die meer risico lopen. Collega s die hoge verwachtingen koesteren over de voldoening die hun werk zou moeten bieden, kunnen zwaar teleurgesteld raken in hun verwachtingen. In een eerste fase gooien ze zich met hun hele hebben en houden in hun job. Maar mogelijk raken ze daarin opgebrand. In plaats van meer afstand te nemen, gaan ze zich zelfs nog verder engageren naarmate ze meer moe en onzeker worden. Dit is niet gezond en leidt tot de voorlopige eindstreep: burn-out. Hoewel ze in hun eigen uitputting een grote rol spelen, is het niet hun schuld. De echte oorzaken van burn-out liggen bij de organisatie en haar management. Het is de Om beter te kunnen omgaan met dit complexe gegeven kan loopbaanbegeleiding helpen. Je zelfinzicht vergroot. Je leert je waarden beter kennen en communiceren. Stemmen je persoonlijke waarden overeen met die van je organisatie? Met die van je team? Je waarden bepalen immers wat jou of hen motiveert, waar je naartoe werkt. Wat doe je als die overeenstemming er niet is? Je leert scherper inschatten wat je aankan en waar je obstakels zitten in samenwerking met teamleden. Kan je inschatten waar de nood in je team hoog is? Herken en aanvaard je symptomen van burn-out bij jezelf? En bij anderen? Een presentatie over de theoretische grondslagen van burn-out en een passende persoonlijkheidstest wordt georganiseerd op donderdag 18 oktober 2012 van 18 tot uur in de gebouwen van LBC-NVK, Sudermanstraat 5 in Antwerpen. Een interactieve workshop voor mensen die het probleem bij zichzelf of in hun nabije omgeving herkennen, wordt georganiseerd op vrijdag 16 november 2012 van 10 tot 16 uur in de gebouwen van LBC-NVK Gent, Poel 7 in zaal Stillemans. Hiervoor is het aantal inschrijvingen beperkt tot 12. LBC-NVK leden kunnen gratis deelnemen. Nietleden betalen 100. Schrijf vandaag nog in via www. nvk.be. Heb je nog vragen? Stuur die gerust door naar Uiterste inschrijvingsdatum is vrijdag 9 november. KADER 13

14 Hardwerkende Vlamingen: slachtoffer van de graaizucht van de staat? tuur van empten Tax Freedom Day viel dit jaar op 14 juni. Dat lazen we toen in de kranten. Op die dag hebben de Belgische bedrijven en burgers eindelijk al hun belastingen van het jaar betaald en kunnen ze voor zichzelf beginnen te verdienen. Eenvoudig gezegd: vanaf 14 juni werk je voor jezelf en daarvóór werk je voor de staat. Tuur Vanempten Hoe komt men tot die conclusie? Men neemt de totale som van bijdragen voor sociale zekerheid en belastingen die naar de overheid vloeien en vergelijkt deze som met het totale inkomen van alle Belgen in een jaar. Men telt álle belastingen, d.w.z. de belasting op je loon, maar ook de btw op je aankopen, de belasting op je auto, tot de gemeentetaks voor de vuilzakken. Die verhouding zou meer dan 50% bedragen. Halve waarheden en leugens Dit soort verhalen zijn halve waarheden. Een halve waarheid omdat men kijkt naar wat je betaalt en niet naar wat je ontvangt. Een halve waarheid is zeker in dit geval een hele leugen. De leugen is niet dat je als gemiddelde hard werkende Belg 50% of méér van je loon afdraagt aan de staat. De leugen is wel de conclusie dat de staat de helft inpikt Vooraf misschien toch iets zeggen over wat inkomen is. Als je van werk verandert, kijk je naar wat je zult verdienen in de nieuwe job. Hierbij reken je de wagen of gsm die de firma ter beschikking stelt voor persoonlijk gebruik, de groepsverzekering of hospitalisatieverzekering die je krijgt. Je verdienste is niet enkel wat je als geld in handen krijgt, maar ook dat waarover je nu (bedrijfswagen, gsm) of later (groepsverzekering, hospitalisatieverzekering) kunt beschikken. Suzanne en Erik Met dit in het achterhoofd kijken we naar het gezin van Suzanne en Erik met drie kinderen van twintig, achttien en vijftien jaar. Erik is technisch bediende, Suzanne onderwijzeres. De oudste zoon volgt les aan de hogeschool, de twee andere kinderen zitten in het middelbaar onderwijs. Beide ouders samen hebben een bruto jaarinkomen van Zij behoren tot de categorie van de hardwerkende Vlamingen. Zij zullen wel de helft van hun inkomen, , aan de staat afdragen. Maar wat staat daar tegenover? Met hun drie kinderen ontvangen ze jaarlijks aan kindergeld. De kinderen volgen onderwijs. Gemiddeld betaalt de overheid per student in de hogescholen. Zonder tussenkomst van de staat zouden Erik en Suzanne dit uit hun eigen portemonnee moeten betalen. Voor een student in het middelbaar onderwijs geeft de overheid gemiddeld uit. Voor twee kinderen samen betekent dit Erik heeft een operatie ondergaan. De rekening van het ziekenhuis bedroeg 4.886; daarvan betaalde de ziekteverzekering Zonder de bijdrage aan deze laatste zou het gezin méér moeten uitgeven. Erik was drie maanden werkongeschikt. De eerste maand betaalde de werkgever zijn loon verder uit. Twee maanden kreeg hij een uitkering van de ziekteverzekering, 2.806, gelijk aan 60% van zijn loon. Ook de andere gezinsleden deden een beroep op Daniël Rys 14 oktober - november - december 2012

15 de ziekteverzekering: 370 voor orthodontie, 35 voor orthopedie, 155 voor andere ziektekosten. De oudste zoon pendelt naar de hogeschool, met de trein en met De Lijn, een totale afstand van 20 km. Hij betaalt een treinabonnement, 144 voor drie maanden, of 432 voor heel het schooljaar. De stadsbus is gratis. Indien hij het traject met de wagen aflegt, bedragen de kosten: aantal gereden km (dagelijks 40 km, 150 km per week, een schooljaar telt dertig weken) aan 0,3 per km, geeft Met het openbaar vervoer bespaart het gezin ( ). Voor de veiligheid van het gezin zorgen politie en brandweer. De staat betaalt gemiddeld 276 per inwoner aan de politie en 42 voor de brandweer. Voor de vijf gezinsleden komt dit neer op [( ) x 5]. Optelsom Kinderbijslag School Ziekteverzekering Erik ( ) Anderen ( ) 560 Openbaar vervoer Veiligheid Totaal Zo gezien beschikken de leden van dit gezin voor aan geld, goederen en diensten als tegenprestatie voor wat ze afdragen aan de staat. En er is nog meer. Suzanne als onderwijzeres krijgt haar wedde (netto ) van de overheid. Het ontvangen bedrag stijgt dan tot In dit bedrag zitten nog vele tegenprestaties niet. Suzanne en Erik hebben dankzij de afhoudingen een verzekering voor ziekte en pensioen. Als ze die verzekeringen uit eigen zak aan een privé verzekering zouden moeten betalen, zijn ze meer geld kwijt dan nu met de afhoudingen op hun loon. Ze rijden bovendien jaarlijks km met de auto over wegen die de overheid aanlegt en betaalt. Als de overheid dit níet deed, dan betaalden ze per kilometer een vergoeding aan een privéfirma in de vorm van tol of rekeningrijden. De kinderen zijn hevige fans van de Chiro. Door de subsidie die de Chiro krijgt, blijft het lidgeld beperkt. Erik en Suzanne gaan regelmatig naar optredens of uitvoeringen in het gemeenschapscentrum. Dat ontvangt subsidies waardoor de prijzen betaalbaar blijven. Ze bekennen zich tot een kerkgemeenschap waarvan de bedienaars betaald worden door de staat. Was dat niet het geval, moeten de leden van de kerkgemeenschap de bedienaars zélf betalen. Tussen markt en staat Als morgen of overmorgen de overheid minder uitgeeft, zullen Suzanne en Erik en alle hardwerkende Vlamingen misschien wel een hoger netto loon ontvangen, maar zullen ze met dat hoger loon méér (moeten) betalen voor onderwijs, gezondheidszorg, wegen, veiligheid, cultuur, pensioen, werkloosheidsverzekering, Eigenaardig: de groepsverzekering, de hospitalisatieverzekering betaald door de werkgever wordt beschouwd als loon. De bijdrage voor de sociale verzekering: ziekte, pensioen, werkloosheid is een vorm van pikken of werken voor de staat. Wat is het verschil? Hier raken we de kern van het probleem. De discussie over de te hoge lasten, sociale bijdragen en belastingen gaat over de verhouding tussen markt (privé) en staat. Degenen die beweren dat de sociale lasten, de belastingen te hoog zijn, houden een pleidooi om de overheid te vervangen door de markt. Als morgen de overheid wordt teruggedrongen uit de sociale verzekering, uit het onderwijs, uit de gezondheidszorg, uit het openbaar vervoer enz., dan ontstaat er een enorme markt voor de privé sector om daar te investeren en winsten te realiseren. En wat zal het resultaat zijn voor de hardwerkende Vlamingen? Ze zullen meer betalen voor een slechter product. De gezondheidszorg in de VS is in handen van de markt. De kost ervan ligt er veel hoger dan in de landen met een sociale ziekteverzekering. En vele ook hardwerkende Amerikanen hebben geen of een ontoereikende ziekteverzekering, en dus een beperkte toegang tot de gezondheidszorg. In landen waar onderwijs en gezondheidszorg in handen zijn van de markt zien we een onderwijs en gezondheidszorg op twee sporen. De groepen met geld, en soms zelfs veel geld, hebben toegang tot een goede gezondheidszorg en goed onderwijs. Maar grote categorieën van mensen zijn aangewezen op gezondheidszorg of onderwijs, georganiseerd door de overheid, ondergefinancierd en van mindere kwaliteit. De hardwerkende Vlaming en zijn gezin hebben er voordeel bij dat de discussie niet meer gevoerd wordt over belastingen, sociale bijdragen méér of minder, maar wel over welke rol geven we aan de overheid en op welke domeinen. En als díe vraag beantwoord is, kan men zorgen voor de noodzakelijke inkomsten voor die overheid. Dus niet zoals nu. Via de belastingdiscussie slinken de inkomsten van de overheid, zodat deze laatste taken moet doorschuiven naar de markt. Resultaat: een kleinere overheid, een grotere markt en een hardwerkende Vlaming die méér betaalt voor minder welvaart en velen die uit de boot vallen. Dit artikel verscheen eerder al in de Gids op Maatschappelijk Gebied. Meer over dit tijdschrift lees je op de rugzijde van dit nummer. KADER 15

16 Eerste hulp bij sociaal beleid De Gids is het 64-pagina s tellende opinieblad van ACW. Met strakke standpunten, kritische analyses, stevige aanbevelingen. De Gids wil de eerste hulp bij sociaal beleid zijn. N DEGIDS OP MAATSCHAPPELIJK GEBIED maandelijks, behalve juli & augustus gesticht in jaargang nr. 5 - Mei 2012 Afgiftekantoor Antwerpen X - Erkenning P Terug naar de wortels van de democratie Dit jaar was er bijvoorbeeld de reeks over de gemeenteraadsverkiezingen. Het eerste artikel in het meinummer bracht een diepgaande en behoorlijke donkere schets van Mark Suykens (VVSG) die erop wijst dat de dualisering van de maatschappij lokaal het hardst zal aankomen. De consumptiesamenleving leidt tot enorme problemen van schuldenlast en budgetbeheer. Ook modale tweeverdieners komen in de problemen. Verder wil Suykens ook dat er een nieuwe frisse wind door de gemeenteraad moet waaien: te veel gemeenteraadsleden komen onvoorbereid en onbegeleid in de zetel terecht. De Gids werkt ruw weg met twee soorten artikels: enerzijds hoofdartikels die je veel inzichten geven in boeiende maar niet zo eenvoudige materie. Het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA), het Centrum voor Sociaal Beleid (CSB), de studiediensten van ACV, CM en andere delen van de christelijke arbeidersbeweging leveren hier vaak bijdrages. Anderzijds biedt De Gids ook meer gebalde opinies over prangende vraagstukken, cijfers en statistieken over werk, sociaal beleid en duurzame ontwikkeling. Je vindt in De Gids ook recensies over boeken of andere culturele onderwerpen. België - Belgique PB - PP Antwerpen X 4 Uitdagingen voor de lokale besturen 10 Sociale aspecten van de zesde staatshervorming 16 Ieders stem telt 34 Wenen om Athene LBC-NVK Sudermanstraat Antwerpen Tijdschrift toegelaten gesloten verpakking Antwerpen X Dit en nog veel meer lees je in De Gids. Een blad dat al meer dan honderd jaargangen aan de sociale kar trekt. Vraag een gratis proefexemplaar op volg ons via twitter. Wie geïnteresseerd is in een abonnement, kan via LBC-NVK een speciale voordeelformule krijgen. Je betaalt het gewone jaarabonnement van 26,50 euro maar krijgt alle resterende nummers van 2012 (3 nummers) + het jaarabonnement van Vermeld gewoon bij overschrijving code Actie GMG.

Delegee worden, iets voor jou? Grafische

Delegee worden, iets voor jou? Grafische Delegee worden, iets voor jou? Grafische Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Juni 2014 Delegee worden, iets voor jou?

Nadere informatie

Mobiliteit Bouw. Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding

Mobiliteit Bouw. Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding Mobiliteit Bouw Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Februari 2015 Hoeveel

Nadere informatie

Zwartwerk echt voordelig? PC 124

Zwartwerk echt voordelig? PC 124 Zwartwerk echt voordelig? PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2011 In het zwart betaald worden......echt

Nadere informatie

Jij bent lid van ACV Voeding en Diensten.

Jij bent lid van ACV Voeding en Diensten. jouw beroepscentrale Als je aansluit bij het ACV, ben je automatisch ook lid van een beroepscentrale. De sector waarin je werkt, bepaalt bij welke beroepscentrale je aangesloten bent. Jij bent lid van

Nadere informatie

Lid worden. van ACV Openbare Diensten. Vlaamse overheid

Lid worden. van ACV Openbare Diensten. Vlaamse overheid Lid worden van ACV Openbare Diensten Vlaamse overheid ACV Openbare Diensten is binnen de Vlaamse overheid de referentievakbond. Zowel in onderhandelingen en overleg, als voor dienstverlening en bijstand.

Nadere informatie

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2015 BESTE WENSEN

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2015 BESTE WENSEN PC 330 TANDPROTHESEN JAN2015 Woordje van de nationaal verantwoordelijke Sinds 1 januari 2015 gelden er voor de arbeiders nieuwe en. Zij hebben vanaf 1 januari 2015 ook het recht om de redenen van hun ontslag

Nadere informatie

doorheen de metaal welkom!

doorheen de metaal welkom! doorheen de metaal welkom! Welkom bij de metallo s Welkom op je nieuwe job in de metaalsector. Spannend? Allicht wel en misschien ben je ook een beetje onwennig tijdens de eerste dagen. Dat is normaal.

Nadere informatie

Goed nieuws voor schoolverlaters!

Goed nieuws voor schoolverlaters! jouw beroepscentrale Als je aansluit bij het ACV, ben je automatisch ook lid van een beroepscentrale. De sector waarin je werkt, bepaalt bij welke beroepscentrale je aangesloten bent. Jij bent lid van

Nadere informatie

Betonindustrie PSC 106.02

Betonindustrie PSC 106.02 Betonindustrie PSC 106.02 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Betonindustrie September 2015 PSC 106.02

Nadere informatie

kandidaat / kandidate?

kandidaat / kandidate? Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be December 2015 Sociale verkiezingen Mei 2016 Word jij die NIEUWE kandidaat / kandidate?

Nadere informatie

Word onze nieuwe delegee BOUW

Word onze nieuwe delegee BOUW Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Januari 2016 Word onze nieuwe delegee BOUW Sta jij als 1 man voor je collega s?

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

Tweede pensioenpijler chemie. 27 vragen en antwoorden

Tweede pensioenpijler chemie. 27 vragen en antwoorden Tweede pensioenpijler chemie 27 vragen en antwoorden Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be November 2012 Tweede pensioenpijler

Nadere informatie

Vezelcement PSC

Vezelcement PSC Vezelcement PSC 106.03 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be 2013-2014 Vezelcement 2013-2014 PSC 106.03 1 Minimumlonen

Nadere informatie

Sociaal voordeel Bouw

Sociaal voordeel Bouw Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Januari 2012 Sociaal voordeel Bouw Sociaal voordeel bouw Bouw PC 124 1 Sociaal

Nadere informatie

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ...

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ... Thema 1: De kern van het ondernemen overheid klanten leveranciers leefomgeving onderneming werknemers... mede-eigenaars drukkingsgroepen en actiecomités U Ondernemen doet iemand in de eerste plaats uit

Nadere informatie

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009 Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie Mei 2009 1 Inleiding De crisis kan ook een opportuniteit zijn voor werknemers om hun job veilig te stellen en zelfs hun kansen

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

Steenbakkerijen PC 114

Steenbakkerijen PC 114 Steenbakkerijen PC 114 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Augustus 2013 Steenbakkerijen Augustus 2013 PC 114 1 Minimumlonen

Nadere informatie

Inge Test

Inge Test Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Werkbeleving 2 Hoe beleef je je werk? Je hebt een vragenlijst ingevuld met vragen over je werkbeleving. Hierbij is ingegaan op je ervaringen in het werk en

Nadere informatie

Voorwoord! Wie wil ik helpen?!

Voorwoord! Wie wil ik helpen?! Voorwoord Allereerst dankjewel dat je mijn boek hebt gekocht of gekregen en dat je dit ook leest. Dit toont dat jij vooruit wil in het leven en dat je ook actiegericht bent. En actiegerichte mensen halen

Nadere informatie

Vrouwen, durf kleur bekennen!

Vrouwen, durf kleur bekennen! Vrouwen, durf kleur bekennen! Sociale verkiezingen 9 > 22 mei 2016 Vrouwen, durf durf leur kleur bekennen! Afgevaardigde worden jouw in jouw onderneming, en een kans! kans! ehartig Behartig als vrouw als

Nadere informatie

VZW LOOPBAANCENTRUM. Tevreden. met je huidige. werksituatie?

VZW LOOPBAANCENTRUM. Tevreden. met je huidige. werksituatie? VZW LOOPBAANCENTRUM Tevreden met je huidige werksituatie? Kompas loopbaancentrum: een kwarteeuw aan ervaring met diverse loopbaanvragen, coaching op maat van de klant. Kompas is erkend door de Vlaamse

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Marmer PSC Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T

Marmer PSC Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T Marmer PSC 102.08 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be April 2012 Marmer April 2012 PSC 102.08 1 Minimumuurlonen (38-urenweek)

Nadere informatie

Online Psychologische Hulp Overspanning & Burn-out

Online Psychologische Hulp Overspanning & Burn-out Online Psychologische Hulp 2 Therapieland 3 Therapieland Online Psychologische Hulp In deze brochure maak je kennis met de online behandeling Overspanning & Burn-out van Therapieland. Je krijgt uitleg

Nadere informatie

Welkom. bij OCMW Antwerpen

Welkom. bij OCMW Antwerpen Welkom bij OCMW Antwerpen 1 Onthaalbrochure_klanten.indd 1 25/08/15 16:52 2 Onthaalbrochure_klanten.indd 2 25/08/15 16:52 Inhoud Wat is een OCMW? 4 Waar is het OCMW? 4 Wie kan hulp vragen? 4 Hoe vraag

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Young People Coaching Experience

Young People Coaching Experience Hét loopbaanprogramma voor Young Professionals Young People Coaching Experience In 5 stappen naar je ideale baan! Ga jij met tegenzin naar je werk? Heb je er genoeg van om werk te doen dat niet bij je

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen

Werkloosheidsuitkeringen je rechten op zak Werkloosheidsuitkeringen Het bedrag van je werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van je laatst verdiende loon en je gezinstoestand. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk

Nadere informatie

Fase 2: ANALYSE. Leidraad voor coaches. Te bevragen topics

Fase 2: ANALYSE. Leidraad voor coaches. Te bevragen topics In de analysefase klaar je noden van werknemer en werkgever uit om de heropstart in de job mogelijk te maken. Deze fase is doorgaans verspreid over meerdere gesprekken of contactmomenten. Het doel is om

Nadere informatie

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je je rechten op zak Tijdskrediet Tijdskrediet is een individueel recht om je loopbaan te onderbreken, je prestaties gedurende je loopbaan te verminderen. Dit recht garandeert je dat je achteraf terug aan

Nadere informatie

Resultaten cao-review cao NWb

Resultaten cao-review cao NWb Resultaten cao-review cao NWb Op 15 september 2015 is de cao-review online verschenen en een paar dagen later hadden bijna 1.200 collega s de cao-review ingevuld. Wij zijn blij dat jullie in zo n grote

Nadere informatie

Wim Annerel Life coach Loopbaancoach Business coach.

Wim Annerel Life coach Loopbaancoach Business coach. Wim Annerel Life coach Loopbaancoach Business coach Goede voornemens? Vergeet het maar, zeggen de statistieken: slechts 18% slaagt erin om goede voornemens ook succesvol na te komen. En toch. Als je weet

Nadere informatie

Voorbeelden compententieprofiel mentor

Voorbeelden compententieprofiel mentor BIJLAGE 1 Voorbeelden compententieprofiel mentor Voorbeeld 1 Meetindicator voor competenties en gedragingen van een mentor, opgesteld door Ryhove, beschutte werkplaats in Gent (PH= persoon met een handicap)

Nadere informatie

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN E-blog HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN In talent & groei Het is belangrijk om je talent goed onder woorden te kunnen brengen. Je krijgt daardoor meer kans om het werk te

Nadere informatie

Betonindustrie PSC 106.02

Betonindustrie PSC 106.02 Betonindustrie PSC 106.02 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Augustus 2013 Betonindustrie Augustus 2013 PSC 106.02

Nadere informatie

Re-integratie op de (eigen) werkvloer na burn-out

Re-integratie op de (eigen) werkvloer na burn-out 1 Re-integratie op de (eigen) werkvloer na burn-out Voorwaarden en kanttekeningen Centrum voor Loopbaanontwikkeling LBC-NVK Saskia De Bondt Vaststelling 2 Herstellen van burn-out is mogelijk Re-integratie

Nadere informatie

Burn-out: een geluk bij een ongeluk

Burn-out: een geluk bij een ongeluk Burn-out: een geluk bij een ongeluk Als ik Els (39) voor het eerst spreek, is zij al bijna een jaar thuis vanwege een burn-out. Ze werkt zeven jaar als communicatiemedewerker voor een sportbond wanneer

Nadere informatie

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen DISC KLEURENTRAININGEN: ken jezelf en en verbeter je relaties verbeter met anderen je relaties met anderen Waarom klikt het met de ene persoon direct en verloopt het contact met andere altijd moeizaam?

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Rapport Duurzame Inzetbaarheid

Rapport Duurzame Inzetbaarheid Rapport Duurzame Inzetbaarheid Naam Adviseur Piet Pieterse Reinier van der Hel Datum 31-08-2015 Inleiding Duurzame inzetbaarheid is talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken, nu en in de

Nadere informatie

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR Altijd al gezocht naar een trainingsconcept voor uw medewerkers waar je meteen van zegt: GewoonDoen! Nu is deze kans eindelijk aanwezig en wel voor een deelnameprijs van

Nadere informatie

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU?

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? INHOUDSTAFEL BEDRIJF IN FALING. WAT NU? 5 Wat moet je doen? 5 Wat moet je meebrengen? 6 Wat gebeurt er na het opmaken van de schuldvordering? 7 Waarvoor komt het Fonds Sluiting

Nadere informatie

www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers?

www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers? www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers? Gespecialiseerd boekhoudkundig of financieel personeel uitzenden is ons vak. Daarnaast adviseren en informeren wij bedrijven ook graag over verloning

Nadere informatie

Gratis workshops voor ACV leden. Neem je loopbaan zelf in handen!

Gratis workshops voor ACV leden. Neem je loopbaan zelf in handen! 19 september 2012 Gratis workshops voor ACV leden Neem je loopbaan zelf in handen! Nadat je gestopt bent met studeren start er een nieuwe fase in je loopbaan. Je gaat op zoek naar een job die bij je past.

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

vervoerkosten horeca

vervoerkosten horeca vervoerkosten horeca Folder_transport_HORECA_2012_NL.indd 1 04/03/12 09:20 Folder_transport_HORECA_2012_NL.indd 2 04/03/12 09:20 Vervoerkosten woon-werk verkeer De werkgever komt financieel tussen in de

Nadere informatie

ÔÔOpzegging einde contract Wat is de duur van mijn opzeggingsperiode? De regels zijn dezelfde als bij voltijdse medewerkers.

ÔÔOpzegging einde contract Wat is de duur van mijn opzeggingsperiode? De regels zijn dezelfde als bij voltijdse medewerkers. je rechten op zak Deeltijds werken Sinds het einde van de jaren 70 nam deeltijds werken vooral bij vrouwen sterk toe. De wetgeving voorziet in speciale regels om te voorkomen dat deeltijdse werknemers

Nadere informatie

Training Persoonlijke Kracht!

Training Persoonlijke Kracht! Training Persoonlijke Kracht! Zet binnen acht weken stevige stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Training Persoonlijke Kracht! Persoonlijk leiderschapsprogramma

Nadere informatie

Loon naar werk of Antonio en Ali (Uit: Allemaal anders, allemaal gelijk) (Uit: Mensenrechteneducatie in NCZ)

Loon naar werk of Antonio en Ali (Uit: Allemaal anders, allemaal gelijk) (Uit: Mensenrechteneducatie in NCZ) Loon naar werk of Antonio en Ali (Uit: Allemaal anders, allemaal gelijk) (Uit: Mensenrechteneducatie in NCZ) Op onderstaande link vind je een leuk filmpje waarmee je deze methodiek over genderongelijkheid

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen)

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) je rechten op zak Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) Sinds 1 januari 2012 werd het zogenaamde brugpensioen vervangen door het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Nadere informatie

WELKE BEST WORKPLACE BIEDT HET ANTWOORD OP JOUW CARRIÈRE-BEHOEFTEN? VERONIEK DE SCHAMPHELAERE (@VDSCHAM)

WELKE BEST WORKPLACE BIEDT HET ANTWOORD OP JOUW CARRIÈRE-BEHOEFTEN? VERONIEK DE SCHAMPHELAERE (@VDSCHAM) WELKE BEST WORKPLACE BIEDT HET ANTWOORD OP JOUW CARRIÈRE-BEHOEFTEN? VERONIEK DE SCHAMPHELAERE (@VDSCHAM) Psychological success CARRIÈRES ALS LEERCYCLI D.T. Hall Ex T Es M Exploration Trial Establishment

Nadere informatie

7 INGREDIENTEN VOOR ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS (SPECIAL MANAGER)

7 INGREDIENTEN VOOR ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS (SPECIAL MANAGER) E-blog 7 INGREDIENTEN VOOR ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS (SPECIAL MANAGER) In leidinggeven Er zijn 7 interessante ingrediënten voor leidinggevenden om uit hun medewerkers te halen wat er in zit en hun talent

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

HET SALARIS. Welke factoren bepalen je loon?

HET SALARIS. Welke factoren bepalen je loon? HET SALARIS Welke factoren bepalen je loon? Inhoudstafel 1. Functie, sector en grootte van het bedrijf p4 2. Je diploma p5 3. De loonkloof p6 4. Plaats waar je werkt p9 5. Anciënniteit p10 Welke factoren

Nadere informatie

INTERVIEWVRAGEN Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

INTERVIEWVRAGEN Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid INTERVIEWVRAGEN Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid INTERVIEWVRAGEN MANTELZORGVRIENDELIJK PERSONEELSBELEID Korte omschrijving: Dit is een overzicht van mogelijke interviewvragen voor een semi-gestructureerd

Nadere informatie

Nog voor de zomer van baan veranderen?

Nog voor de zomer van baan veranderen? Nog voor de zomer van baan veranderen? Op naar een baan met meer blije hoogtepunten. Een verslaggever van Radio 1 noemde mij een soort psycholoog nadat ik hem afgelopen maandag had uitgelegd hoe ik twijfelaars

Nadere informatie

RESOLUTIES & MOTIES STATUTAIR CONGRES 2010. BBTK SETCa. Socialisme. Welvaart. Dienstverlening. Vakbondsalternatieven. Visie

RESOLUTIES & MOTIES STATUTAIR CONGRES 2010. BBTK SETCa. Socialisme. Welvaart. Dienstverlening. Vakbondsalternatieven. Visie Socialisme Welvaart Gepensioneerden Bruggepensioneerden Internationaal Jongeren Militantisme Vooruitgang Leden Acties Dienstverlening België Europa Kaderleden BBTK SETCa RESOLUTIES & MOTIES STATUTAIR CONGRES

Nadere informatie

Kraak de code naar meer goesting en plezier op de werkvloer. Tijd voor nieuwe HR-inzichten

Kraak de code naar meer goesting en plezier op de werkvloer. Tijd voor nieuwe HR-inzichten Kraak de code naar meer goesting en plezier op de werkvloer Tijd voor nieuwe HR-inzichten I. Opzet van het onderzoek Enquête bij 4.000 Belgen: face-to-face decision en opinion makers Representatieve quota-steekproef

Nadere informatie

ONTSLAG GEKREGEN Hoe moet het nu verder? De gids naar je volgende uitdaging

ONTSLAG GEKREGEN Hoe moet het nu verder? De gids naar je volgende uitdaging ONTSLAG GEKREGEN Hoe moet het nu verder? De gids naar je volgende uitdaging Inhoudstafel 1. De spelregels p4 2. Zo ga je ermee om p5 3. Outplacement helpt je aan een nieuwe job p7 4. Sollicitatieverlof

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

Expresso. 4 opleidingsdagen. voor elke bediende: de troef voor jouw toekomst!

Expresso. 4 opleidingsdagen. voor elke bediende: de troef voor jouw toekomst! Expresso 4 opleidingsdagen voor elke bediende: de troef voor jouw toekomst! Edito Opleiding: een ver-van-mijn-bedshow? Niet in het PC 218! De BBTK is ervan overtuigd dat permanente vorming één van de oplossingen

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

PC 333 TOERISTISCHE ATTRACTIES

PC 333 TOERISTISCHE ATTRACTIES 2016 SD I E B R NA E N O UW LO WAARDEN VOOR KORT T E H IN PC 333 TOERISTISCHE ATTRACTIES IN DEZE FOLDER KAN JE EEN OVERZICHT VINDEN VAN DE LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN IN DE SECTOR VAN DE TOERISTISCHE ATTRACTIES.

Nadere informatie

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB Socioprofessionele reïntegratie Conny Daens, GTB GTB - dienst, vzw die vanuit de werkwinkels heel nauw samenwerkt met VDAB binnen een samenwerkingsakkoord voor personen met een werkvraag. - Onderscheidt

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Chiro-solidariteitsfonds aanvraagformulier

Chiro-solidariteitsfonds aanvraagformulier Chiro-solidariteitsfonds aanvraagformulier Wat kunnen wij nu al zeggen? een beslissing over jullie aanvraag moet eerst besproken worden, maar er zijn wel enkele zaken die wij op voorhand kunnen vertellen:

Nadere informatie

Werken bij lokale besturen in Leuven

Werken bij lokale besturen in Leuven Werken bij lokale besturen in Leuven Stad Leuven Saskia De Beucker, afdelingshoofd Personeelsbeleid OCMW Leuven Sabrina Roosen, deskundige HRM 26 maart 2015 Korte kennismaking Stad Leuven 1194 personeelsleden

Nadere informatie

Je gedachten gestructureerd op papier

Je gedachten gestructureerd op papier Online training: Je gedachten gestructureerd op papier Start: 14 september 2015 Een online programma, mét coaching, voor ondernemers en werknemers Voor als je logisch opgebouwde teksten wil leren schrijven,

Nadere informatie

FNV Professionals. Krachtige mensen die zich ontwikkelen, elkaar ontmoeten en samenwerken

FNV Professionals. Krachtige mensen die zich ontwikkelen, elkaar ontmoeten en samenwerken FNV Professionals Krachtige mensen die zich ontwikkelen, elkaar ontmoeten en samenwerken Visie FNV Professionals Krachtige mensen die de regie nemen en samen verder willen komen Mensen die verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Werknemers willen ook flexibiliteit op hun maat

Werknemers willen ook flexibiliteit op hun maat ACV-nieuwarsbabbel 18 nuari 2017 Diepenbeek Werknemers willen ook flexibiliteit op hun maat Het ACV plaatste bij de verhoging van de pensioenleeftijd heel wat vraagtekens bij de 'werkbaarheid' van die

Nadere informatie

Welkom. bij OCMW Antwerpen

Welkom. bij OCMW Antwerpen Welkom bij OCMW Antwerpen 1 2 Inhoud Wat is een OCMW? 4 Waar is het OCMW? 4 Wie kan hulp vragen? 4 Hoe vraag je hulp? 5 Waar vraag je hulp? 5 Wat moet je doen? 5 Wie helpt jou? 6 Hoe verloopt het eerste

Nadere informatie

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken.

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. The Orange Code Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. De Orange Code is ons manifest waarin we hebben vastgelegd hoe we

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Bosontginning PSC

Bosontginning PSC Bosontginning PSC 125.01 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Maart 2016 Bosontginning PSC 125.01 Maart 2016 1 Aanvullende

Nadere informatie

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Oktober 2015 Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Uitkomsten van meerjarig onderzoek naar de effecten van het Loopbaanlab Leestijd 8 minuten Hoe blijf ik in beweging? De kwaliteit

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

Vragenlijst Leeftijdsscan

Vragenlijst Leeftijdsscan De leeftijdsscan Dit document is een blanco vragenlijst ter voorbereiding van het invullen van de leeftijdsscan op www.leeftijdsscan.be. Die website helpt u in real time om een duidelijk beeld te vormen

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

EERSTE HULP BIJ. Hoogsensitiviteit

EERSTE HULP BIJ. Hoogsensitiviteit EERSTE HULP BIJ Hoogsensitiviteit Elke Van Hoof EERSTE HULP BIJ Hoogsensitiviteit Onrust ligt in onze aard. Spinoza zei het al: Al wat leeft, streeft. Inhoud Woord vooraf 7 1/ Wat is hoogsensitiviteit?

Nadere informatie

Flexpoint Loopbaanbegeleiding

Flexpoint Loopbaanbegeleiding Flexpoint Loopbaanbegeleiding Flexpoint loopbaanbegeleiding tilt je carrière naar een hoger niveau Ben jij toe aan een nieuwe stap in je carrière, maar weet je niet echt meteen welke richting je uit kan?

Nadere informatie

30 DAGEN FOCUS TRAINING

30 DAGEN FOCUS TRAINING BROCHURE 30 DAGEN FOCUS TRAINING Voor medewerkers van woningcorporaties In samenwerking met de corporatie-academie Informatie colofon en aanmeldprocedure: zie einde brochure Simpel en snel leren op je

Nadere informatie

PRIORITEITEN. drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE

PRIORITEITEN. drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE PRIORITEITEN drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE Ook zo druk, druk, druk? Hebt u het gevoel dat u geleefd wordt door de waan van de dag en dat u altijd tijd te kort hebt? Of hebt u uw zaakjes prima onder controle

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

GOED BEZIG BURGERSCHAPSLEREN THEMA 1

GOED BEZIG BURGERSCHAPSLEREN THEMA 1 Goed bezig GOED BEZIG BURGERSCHAPSLEREN THEMA 1 In deze module houd jij je bezig met de vraag waarom mensen werken en wat ze doen om in hun levensonderhoud te voorzien. Je krijgt informatie over de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Workshop Evenwicht, je leven in Balans Werkboek bijeenkomst 1

Workshop Evenwicht, je leven in Balans Werkboek bijeenkomst 1 Workshop Evenwicht, je leven in Balans Werkboek bijeenkomst 1 Evenwicht 2004 Dit product is met toestemming overgenomen en is ontwikkeld binnen het Europese project Evenwicht, werk en privé in balans dat

Nadere informatie

Coaching & Leadership Academy - Executive level - Curriculum

Coaching & Leadership Academy - Executive level - Curriculum Coaching & Leadership Academy - Executive level - Curriculum 1. Ondersteuningssystemen en paradigma s in de praktijk Inge Rock ontwikkelde een unieke methode om paradigma s en ondersteuningssystemen te

Nadere informatie

jongeren sociale verkiezingen alles weten van A tot Z

jongeren sociale verkiezingen alles weten van A tot Z jongeren sociale verkiezingen alles weten van A tot Z In elk bedrijf zijn er dingen die we graag veranderd zouden willen zien, die nog verbeterd kunnen worden en zaken die gewoonweg niét werken. Sommige

Nadere informatie

Hoe staat het met de ontwikkeling van talent in jouw organisatie? Hoe competentiemanagement & talentontwikkeling verbinden 1

Hoe staat het met de ontwikkeling van talent in jouw organisatie? Hoe competentiemanagement & talentontwikkeling verbinden 1 Hoe staat het met de ontwikkeling van talent in jouw organisatie? Hoe competentiemanagement & talentontwikkeling verbinden 1 Bij het werken rond het thema talentontwikkeling in organisaties, kristalliseren

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Leven met Multipele Sclerose uitgave 14. MS en werken EEN UITGAVE VAN HET NATIONAAL MS FONDS

Leven met Multipele Sclerose uitgave 14. MS en werken EEN UITGAVE VAN HET NATIONAAL MS FONDS Leven met Multipele Sclerose uitgave 14 MS en werken EEN UITGAVE VAN HET NATIONAAL MS FONDS Inleiding Voor veel mensen is werk belangrijk. Het werk verschaft inkomen. Door het werk ben je financieel onafhankelijk.

Nadere informatie

Rapportage Zingeving. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 19.06.2015. Email:

Rapportage Zingeving. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 19.06.2015. Email: Rapportage Zingeving Naam: Bea Voorbeeld Datum: 19.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 19.06.2015 / Zingeving (QZN) 2 Mens-zijn betekent verantwoordelijkheid nemen: het je ervan bewust zijn

Nadere informatie

Steenbakkerijen PC 114

Steenbakkerijen PC 114 Steenbakkerijen PC 114 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Steenbakkerijen September 2015 PC 114 1 Minimumlonen

Nadere informatie

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I Advies bij ontslag De zekerheid van een vaste baan. Veel artsen in dienstverband hechten er sterk aan, vooral in deze onzekere tijden. Toch kan het iedereen overkomen, ook u: de organisatie wordt anders

Nadere informatie