Zorg & Welzijn ROC Friese Poort:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorg & Welzijn ROC Friese Poort:"

Transcriptie

1 Zorg & Welzijn ROC Friese Poort: 1e BREEAM Excellent schoolgebouw Voor het schoolseizoen is het schoolgebouw Zorg & Welzijn van ROC Friese Poort, onderdeel van de schoolcampus in Drachten waaraan nog tot 2017 wordt gebouwd, opgeleverd door Bouwgroep Dijkstra Draisma, vestiging Dokkum. Het is het eerste schoolgebouw dat een Excellent -klassering op gebouw en gebied binnen BREEAM-NL heeft gekregen. Jaap van Bruggen, opdrachtgever en projectleider, is sinds 2011 actief met de nieuwbouw en verbouw volgens het masterplan Huisvesting ROC Friese Poort. Voor Drachten lag er ook een Masterplan Onderwijscampus van Inbo, adviesbureau voor urban strategy, architectuur, bouwkunde en interieur. Daarmee heb je de kaders, vertelt Van Bruggen. Aanleiding voor de nieuwbouw was de verouderde onderwijshuisvesting, die niet meer past in deze tijd. Plan van Eisen Uitgangspunt voor de opstelling van een Plan van Eisen is een doorlopende visie op huisvesting. Van Bruggen: Dat is de kapstok van het beleid en die gebruiken we bij elk project weer. In hoofdlijnen komen de projecten namelijk overeen, zodat je niet steeds opnieuw hoeft beginnen. Dat geldt zowel voor de technologische als ruimtelijke en financiële kaders, die steeds worden aangepast aan de ervaringen met elk voorgaand project. ROC Friese Poort heeft vanaf 2008 namelijk elk jaar wel één of twee bouwprojecten uitgevoerd. Van Bruggen: We nemen zulke leermomenten mee. De ruimtes voor de opleiding Zorg & Welzijn zijn niet bijzonder specifiek te noemen, anders dan bij Techniek bijvoorbeeld. In onze scholen in Emmeloord en Sneek hebben we een vrij hoge duurzaamheidsgraad gerealiseerd. Dat was én is onze ambitie en dat is destijds uitgevoerd met de GPRmethode. Keuze voor BREEAM Excellent In de loop der tijd is het technisch beleidsprogramma aangepast en zijn in alle onderwijsprogramma s duurzaamheidspakketten structureel ingebed. Het onderwijsprogramma sluit zo aan bij de visie van ROC Friese Poort op gebied van duurzaamheid. Van Bruggen: Dan is het ook naar docenten en organisatie toe om dit extra te laten zien in de nieuwbouw. Het College van Bestuur heeft het ambitieuze plan opgevat - passend bij de strategische doelstelling - om het meest duurzame onderwijsgebouw neer te zetten, met een BREEAM Excellent certificaat. Er werd echter niet meteen voor de BREEAMmethodiek gekozen, dat gebeurde pas tijdens de voorbereidingsfase (SO-fase), vertelt Van Bruggen. Ik kan nu wel de conclusie trekken dat het de meest complete methode is. De methodiek is goed, ook voor de voorbereiding. Er moest bijvoorbeeld een levenskostenanalyse opgesteld worden voor gebouw en installaties. Dat geeft een andere kijk op exploitatie. ROC Friese k kan nu wel de Iconclusie trekken dat het de meest complete methode is 63

2 en vroeg besluit Evoor deelname aan het BREEAMtraject is wenselijker Poort besloot tijdens de SO-fase om voor BREEAM Excellent te gaan en zo het eerste onderwijsgebouw met dit certificaat te zijn. Een quickscan op kosten en baten van DGRM Adviseurs en een subsidie van gemeente Smallingerland voor certificering op zowel gebouw als gebied ondersteunden die keuze. Door het late moment van beslissen zijn er achteraf toch een aantal problemen aan het licht gekomen die niet makkelijk op te lossen waren. Een vroeg besluit voor deelname aan het BREEAM-traject is dan ook wenselijker, weet Van Bruggen nu. Strategisch voorraadbeleid De bouwkosten stijgen wel door de keuze voor BREEAM. Van Bruggen: Maar dat is een bewuste keuze. De meerkosten liggen circa 10% hoger, maar door de tijd heen is dat terug te verdienen. Daar moet je slim mee omgaan, door te besparen op energie of schoonmaakkosten. Een andere overweging is de waarde van het vastgoed zelf, die stijgt. Een andere factor is de tevredenheid van gebruikers, die minder goed in geld te meten is. Voor ROC Friese Poort is de mens ook een belangrijke factor. Van Bruggen vertelt: Zo werd voor het ontwerp al als centraal uitgangspunt gekozen voor herkenbaarheid, overzichtelijkheid en geborgenheid in een compact gebouw. Voor ons strategisch voorraadbeheer moet het gebouw ook in de toekomst een waardevast gebouw zijn. In de toekomst krijgt dit gebouw wellicht een andere functie of het wordt afstoten. Dan is waardevast vastgoed een belangrijk punt. Wij houden er rekening mee dat het gebouw moet veranderen als gevolg van demografische of maatschappelijke verschuivingen, of door concurrentie. Dat zijn voor het mbo belangrijke factoren, anders dan bij basisscholen. Daar moet je heel goed op insteken met je vastgoed. De nieuwbouwplannen zijn nu zowel op groei als op toekomstige krimp van onderwijs gemaakt. Van Bruggen: Je moet voor een breed scenario kiezen, waarbij het draait om inzicht in onderwijslogistiek. En daarbij is dan alles wat je niet bouwt winst, en tevens winst op duurzaamheid. Sturen op multifunctionaliteit Het bouwvolume heeft een omvang van bruto m2 op een locatieterrein van m2 Van Bruggen: Er is vooraf veel tijd gestoken in de logistiek van dit traject om het zo optimaal mogelijk te krijgen. Het is slim om niet meer te bouwen dan je nodig hebt. Dat klinkt simpel, maar is moeilijk. De ervaringen uit al die voorgaande bouwtrajecten van onderwijsgebouwen in Sneek en Emmeloord nemen 64

3 we mee. Wij sturen nu op multifunctionaliteit, zodra er een voorlopig ontwerp is. Zo n twee jaar voor de bouw zetten we een proefrooster voor het nieuwe gebouw op. Natuurlijk voeren we ook gesprekken met gebruikers, die vaak weer andere ambities hebben. Er is software die dat alles mogelijk maakt. Dat rooster maken we niet alleen voor het eerste jaar, maar voor meerdere jaren met variabelen als instroom en veranderingen in wetgeving e.d. De winst zit in het voortraject, want als het PvE klaar is kun je niet zoveel meer. Slagvaardig handelen Met het College van Bestuur heeft Van Bruggen kaders en budget afgesproken, zodat er snel beslissingen in het bouwteam kunnen worden genomen en er slagvaardig kan worden gehandeld. Hij zegt: Een werkwijze met kortere lijnen is haast niet mogelijk. Als opdrachtgever zitten we er bovenop en ik word ondersteund door een aantal adviseurs. De leden van het bouwteam contracteren we zelf, zodat we onafhankelijk zijn in het proces. Wij houden niet zo van de build&design-methodiek. De budgettaire kaders worden strak gehouden. Van Bruggen: In het PvE en het bestek is weinig ruimte. De besluitvorming vindt plaats op grond van inhoud en financiën. Maar laat je ruimte als opdrachtgever, dan heb je kans dat het ontwerp via het PvE anders verloopt. We zijn binnen het budget gebleven, ook al moesten we voor BREEAM met een stevig bestek komen. Dat hebben we grondig doorlopen. Normaal heb je met meer- en minderwerk te maken, maar dat was nu nauwelijks het geval. Bij Zorg & Welzijn was het wel complexer door de BREEAM-eisen, omdat nog niet alle producten en materialen BREEAM-proof zijn. Daarnaast was de aanbestedingsmarkt gunstig, een voordeel van deze tijd. e winst zit in Dhet voortraject lles wat je niet bouwt A is winst, en tevens winst op duurzaamheid Menselijke factor De keuze van de architect is via de aanbestedingskalender gegaan waar zo n dertig bureaus op inschreven. Van die groslijst naar een shortlist is moeilijk, vertelt Van Bruggen. Dat is deels gegaan op referentie. We kiezen niet altijd de goedkoopste, het gaat meer om de presentatie en waar je het beste bij voelt. Uiteindelijk viel de keuze op DP6. De wens was de menselijke factor zichtbaar te maken. Van Bruggen: In het ontwerp is een hand te zien (splitlevel gebouw), de schuine lijnen zijn die van een open hand en dat is weer het symbool van hulp. Dat wordt gedragen, geholpen door de anderen. Dat vormt het menselijke karakter. Een architectonisch ontwerp geeft ook meerwaarde aan je vastgoed. Bij de aanbesteding voor de aannemer ging het voor 50% om de prijs en voor de overige 50% gold een puntensysteem. Men kon punten krijgen voor beantwoording van de vraag: Wat kun je aan verbeteringen in het ontwerp en bestek aandragen op materialen, exploitatie en budget. Van Bruggen: Dat doen we al jaren zo en daar scoren we heel goed mee. Er worden vaak innovatieve zaken aangedragen en dan krijg je bijzondere ideeën. Dat is voor elk project toegepast. Van Bruggen is goed te spreken over het verloop van het project: Tot op de maand hebben we het traject doorlopen zoals gepland en we zijn exact op het budget uitgekomen. Als je wat je zegt en communiceert uiteindelijk ook allemaal kunt waarmaken op deze schaal, is dat wel iets waar je trots op kunt zijn. Tekst: Henri Hendriks Fotografie: BGDD 65

4 Sturen op een gezond, energiezuinig, toekomstbestendig en minimaal milieubelastend gebouw Zorg & Welzijn van ROC Friese Poort te Drachten is het eerste onderwijsgebouw met een BREEAM-kwalificatie Excellent, zowel in de ontwerp- als de uitvoeringsfase. Daarbij is energiebesparing niet een doel op zich; het is een integraal proces waarin gestuurd wordt op een gezond, energiezuinig, toekomstbestendig en minimaal milieubelastend gebouw. En dat maakt deze kwalificatie bijzonder, vertelt René van Netten, vestigingsdirecteur van Ingenieurs- en adviesburo Technion Heerenveen, adviseur in de ontwerpfase en de uitvoeringsfase namens opdrachtgever ROC Friese Poort. 66

5 n het bouwproces Ispelen de BREEAMeisen continu - Heerke Osinga De duurzaamheid van een gebouw wordt in de BREEAM-systematiek op verschillende terreinen, zoals management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, ecologie en vervuiling, beoordeeld. Van Netten: Het gaat dus veel verder dan alleen energiebesparing in een gebouw. Als adviseur geeft BREEAM je in het voortraject de ruimte en inspireert je om alles grondig te onderzoeken om het gebouw zo optimaal mogelijk te verduurzamen. Alle verzamelde informatie van het onderzoek dient als bewijslast voor het proces om te komen tot het kwalificatieniveau. Dat wordt vervolgens in drie stappen door onafhankelijke partijen getoetst: stap 1 de expert, stap 2 de assessor en als stap 3 en definitieve beoordeling Dutch Green Building Council. Na dit proces is vastgesteld of de credits zijn gehaald en de kwalificatie is geborgd. Van Netten: Het is een zeer arbeidsintensief proces dat veel onderzoek en onderbouwing vraagt van het gehele ontwerpteam en uitvoeringsteam in het voortraject (ontwerp) en de realisatiefase. Een belangrijke rol om het hele proces goed te laten verlopen is daarbij weggelegd voor de Breeam procescoördinator in de rol van de expert, in dit geval DGMR Adviseurs uit Drachten. Kennis uitnutten Een groot deel van de credits is installatietechnisch gerelateerd. Van Netten: Wij hebben onder meer een onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van duurzame energie op technische en financiële haalbaarheid. Verschillende technieken zijn onderzocht, zoals toepassing van zonne-energie, zonnecollectoren, windturbines, koude-warmte-opslag, geothermie, waterkracht en brandstofcellen. Als adviseur kun je dan al je kennis echt optimaal uitnutten. Tevens ligt er veel aandacht op en wordt onderzoek gedaan naar het creëren van een gezonde en prettige leefomgeving, zowel klimaattechnisch als visueel (verlichting). Kwaliteitsborging In de BREEAM-systematiek draait het om kwaliteitsborging. Van Netten: Die kwaliteitsborging MAN1 is in onze beleving een echte eyeopener. In het ontwerptraject zijn de prestatieeisen voor onder meer het klimaat vastgesteld. Gedurende het hele ontwerp- en bouwproces wordt door de commissioning manager, in dit geval Technion, de kwaliteit getoetst, tot bijna twee jaar na de oplevering. De aannemer moet door metingen aantonen dat de kwaliteit aansluit bij die eisen. Van Netten: Dit is een belangrijke tool om de kwaliteit van de techniek in de gebouwen te optimaliseren, zodat de techniek werkt zoals het is bedacht. Zo n verduurzamingsslag heb je wel nodig om je vastgoed voor de toekomst meerwaarde te geven. Het gebouw krijgt hiermee een hoger niveau. 67

6 BREEAM speelt continu In het bouwproces spelen de BREEAM-eisen voor ons als aannemer continu, vertelt Heerke Osinga, projectleider Bouwgroep Dijkstra Draisma, vestiging Dokkum. Er was niet alleen een grondig bestek, maar ook nog een compleet boekwerk. Zo is duurzaamheid ook bepalend voor de keuze van bouwmaterialen. Dat maakt het complexer in de uitvoering. Osinga: Voor leveranciers ligt er naast een eis van certificaten ook één voor ISOnormeringen, en dat op allerlei gebied zoals milieu, samenleving, hergebruik e.d. Voor de omgeving moet je alles vastleggen, de ecologische waarden vooraf controleren, maar ook registratie van leveranciers en kilometers die materialen afleggen. Je moet voortdurend doelen stellen. Zo liep de projectleider aan tegen het feit dat er maar weinig leveranciers van betonproducten zijn die voldoen aan de BREEAM-eisen. Leveranciers zijn er nog lang niet klaar voor om aantoonbaar aan de eisen te kunnen voldoen. oed nadenken wat Gvoor gebouw je met elkaar gaat maken - René van Netten Bewustwording De keuze voor BREEAM Excellent geeft ook bij de bouwer een druk om het voor elkaar te krijgen. BGDD heeft daar in de organisatie wel ervaring mee. Zo werden het gemeentehuis in Hoogkarspel en de Audigarage in Leeuwarden in BREEAM uitgevoerd. Osinga: Op de aanbestedingsvraag om met aanpassingen te komen hebben we alle voorstellen voor wijzigingen grondig op BREEAM afgewogen en zijn tot de conclusie gekomen om daar zo weinig mogelijk aan te wijzigen. Budgettair is BREEAM voor de eigen werkuren niet goed in te schatten. Het vraagt veel tijd en dat moet je commercieel weer meenemen in een volgend project. Ook veel tijd vergt de nazorg om alle registratie goed op papier te krijgen. De projectleider constateert wel dat er sprake is van een grote mate aan bewustwording. Jan Boon, projectleider van Pranger- Rosier Installaties beaamt dat: Met BREEAM moet je niet te veel wijzigen. Voor de installatie lag alle inkoop al vast, zodat je bewegingsvrijheid als installateur beperkt is. De lat ligt weliswaar hoog, maar het werkt ook efficiënt. 69

7 Optimaal leefcomfort Het schoolgebouw heeft een hoogwaardige technische en duurzame installatie, zodat een optimaal leefcomfort is gerealiseerd. Pranger-Rosier Installaties was verantwoordelijk voor de realisering van het concept. Daarbij is ervoor gekozen dat materialen zoveel mogelijk gezond en zo weinig mogelijk milieubelastend zijn. Zo wordt de energie voor de verwarming en koeling onttrokken uit een warmte-koude-opslag in de bodem, waarop naast Zorg & Welzijn ook het onderwijsgebouw van Techniek is aangesloten. Twee gebouwen op één bron, dat mag je best uniek noemen, stelt Van Netten, want meestal is het gebouw-gebonden. Kostentechnisch leverde het ook een voordeel voor de opdrachtgever op. Wij hebben daarom gekozen voor om dezelfde sprinklerinstallatieleverancier te nemen, vult projectleider Jan Boon aan. BREEAM, dat werkt wel effectief. Tekst: Henri Hendriks Fotografie: BGDD e lat ligt hoog Dmaar BREEAM werkt ook efficiënt - Jan Boon Rondlopende gevelbanden De belangrijkste innovatieve bouwkundige maatregelen bij dit project zijn de flexibiliteit van de draagconstructie door grote overspanningen. Daarnaast zijn de vloervelden als één vlakke plaat uitgevoerd, zodat draagbalken ontbreken. Toekomstige aanpassingen zijn hierdoor gemakkelijk door te voeren, waarmee de levensduur van het gebouw aanzienlijk verlengd wordt. Het ontwerp kent betonnen gevelbanden die rondlopen. Dat is constructief een echte opgave. Alles moet worden opgehangen en dan komt het heel precies op maatvoering aan, maar uiteindelijk hebben we dat wel goed gekregen, licht Heerke Osinga toe. Die constructie hebben we uiteindelijk zelf geëngineerd om het goed sluitend te krijgen. Dat proces liep wat stroef in de tijd, maar het is wel gelukt. Voor de realisering van het leefcomfort zijn de ventilatie en de energiezuinige, deels ledverlichting in het gebouw volledig gestuurd op basis van aanwezigheid, dus vraaggestuurd. Boon: Daarnaast is de helft van het dak voorzien van PV-cellen. Met de bouwkundige en installatietechnische voorzieningen wordt volgens Van Netten een CO2-reductie verkregen van meer dan 64% ten opzichte van de geldende regelgeving. Een goed project kan alleen gerealiseerd worden in een integrale samenwerking. Om het BREEAMcertificaat te behalen is veel technische afstemming nodig binnen het ontwerpteam van opdrachtgever, architect, constructeur, bouwfysische adviseur, maar ook van de uitvoerende partijen vraagt BREEAM continue aandacht om de credits te behalen, omdat de markt - de leveranciers - er nog niet klaar voor is. ROC FRIESE POORT ZORG & WELZIJN, DRACHTEN Opdrachtgever & Gebruiker : ROC Friese Poort Leeuwarden, Leeuwarden Bouwdirectie & toezicht : DMA bouwkundig ontwerp en adviesbureau, Kollumerzwaag BOUWTEAMLEDEN Architect : DP6 Architectuurstudio, Delft Constructeur : Goudstikker- de Vries, Sneek Adviseur BREEAM : DGMR Adviseurs, Drachten Adviseur Installaties : Ingenieurs en Adviesburo Technion, Heerenveen Aannemer : Bouwgroep Dijkstra Draisma, Dokkum Installateur E&W : Pranger & Rosier, Dokkum ONDERAANNEMERS EN LEVERANCIERS Leverancier betonmortel : Cementbouw, Heemstede Aluminium kozijnen : Rollecate, Staphorst Levering en montage stompe deuren & levering hangen sluitwerk : BPZ, Tynaarlo 70

INZENDING ARC AWARD ARCHITECTUUR 2015 ROC FRIESE POORT, SECTOR ZORG & WELZIJN NIEUWBOUW GEBOUW VOOR ROC ZORG & WELZIJN EN CAMPUSTERREIN

INZENDING ARC AWARD ARCHITECTUUR 2015 ROC FRIESE POORT, SECTOR ZORG & WELZIJN NIEUWBOUW GEBOUW VOOR ROC ZORG & WELZIJN EN CAMPUSTERREIN NIEUWBOUW GEBOUW VOOR ROC ZORG & WELZIJN EN CAMPUSTERREIN NAAM PROJECT ROC Friese Poort, sector Zorg & Welzijn PLAATS Drachten ONTWERP DP6 architectuurstudio Doelenplein 6 2611 BP Delft Postbus 2969 2601

Nadere informatie

Automotive & Logistiek Noorderpoort

Automotive & Logistiek Noorderpoort 3 BREEAM-NL sterren voor Automotive & Logistiek Noorderpoort Vorig jaar rond deze tijd hebt u in Bouwen in het Noorden een artikel kunnen lezen over het project Automotive en Logistiek Noorderpoort. Daarin

Nadere informatie

Gebouw met karakter en hart

Gebouw met karakter en hart ONDERWIJS ONDERWIJS Gebouw met karakter en hart Spannend van buiten, intiem van binnen dat moest het nieuwe gebouw van de opleiding Zorg en Welzijn van ROC Friese Poort worden. DP6 architectuurstudio koos

Nadere informatie

Hoge duurzaamheidsambities realiseren met de efficientie van Lean?

Hoge duurzaamheidsambities realiseren met de efficientie van Lean? Hoge duurzaamheidsambities realiseren met de efficientie van Lean? Perfectie Waarde Pull Waardestroom Flow Lean en BREEAM stappenplan Een oplossing om de efficientie van de realisatie van duurzame kwaliteit

Nadere informatie

Figuur 1: impressie Rabobank Dommelstreek te Geldrop. Figuur 2: uitleg ontwerpconcept oorwarmers

Figuur 1: impressie Rabobank Dommelstreek te Geldrop. Figuur 2: uitleg ontwerpconcept oorwarmers Omschrijving van het project Rabobank Dommelstreek heeft in Geldrop het bestaand kantoor herontwikkeld. Er is een kantoor ontstaan met alle faciliteiten onder één dak. Een vernieuwde omgeving die beter

Nadere informatie

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase. Başak Karabulut

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase. Başak Karabulut BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase Başak Karabulut Introductie Arnold Heertje Duurzaamheid is een kwalitatief hogwaardige ontwikkeling die meer is dan economische groei. Duurzaamheid

Nadere informatie

UPC duurzaam kantoor en callcenter

UPC duurzaam kantoor en callcenter UPC duurzaam kantoor en callcenter Het UPC kantoor en callcenter in Leeuwarden heeft als eerste opgeleverde gebouw het BREEAM-NL Excellent certificaat ontvangen. Met een GPR score van 8.3 gemiddeld, is

Nadere informatie

Nieuwe kenmerkende woontoren in centrum Emmen Soepel lopend treintje Vaker een constructeur op de bouwplaats bij kenmerkende constructieve details

Nieuwe kenmerkende woontoren in centrum Emmen Soepel lopend treintje Vaker een constructeur op de bouwplaats bij kenmerkende constructieve details 20 Zorg Nieuwe Zorg kenmerkende woontoren in centrum Emmen Wie de nieuwe woontoren van acht verdiepingen Zuidesch in het centrum van Emmen ziet staan, zal vooral de rond gevormde buitenmuren opvallen.

Nadere informatie

BOUWEN MET ZO MIN MOGELIJK OVERLAST VOOR STUDENTEN

BOUWEN MET ZO MIN MOGELIJK OVERLAST VOOR STUDENTEN BOUWEN MET ZO MIN MOGELIJK OVERLAST VOOR STUDENTEN In verhouding is het alsof je een dakkapel op je woning zet, zegt Siebrith Hoekstein. Maar ja, als die woning de nieuwe NHL Stenden Hogeschool is, met

Nadere informatie

Casestudy Valkenburgerstraat BREEAM-NL

Casestudy Valkenburgerstraat BREEAM-NL Management 9 Kennisoverdracht d.d. 12 augustus 2015 Case-study Valkenburgerstraat Omschrijving van het project Het programma bestaat uit een driesterren- en een viersterrenhotel. Het driesterrenhotel heeft

Nadere informatie

Fryske Akademy. en nieuwbouw voor de. Renovatie, restauratie. Onderwijs

Fryske Akademy. en nieuwbouw voor de. Renovatie, restauratie. Onderwijs Renovatie, restauratie en nieuwbouw voor de Fryske Akademy ooi dat we met Mnieuwe toepassingen de isolatiewaarde sterk verbeterd hebben - Jelle Teun Terpstra In eendrachtige samenwerking tussen aannemer

Nadere informatie

Een slim, duurzaam gebouw hoe maak je dat?

Een slim, duurzaam gebouw hoe maak je dat? Een slim, duurzaam gebouw hoe maak je dat? Donderdag 10 november Jan Kadijk, Hoofd DGBC Academy 2 3 4 6 7 8 9 DGBC: Onze rollen Stimuleren Communiceren Verbinden Inspireren Opleiden Certificeren BREEAM:

Nadere informatie

HET HELE IDEE ROND DUURZAAM BOUWEN IS VOLOP IN ONTWIKKELING

HET HELE IDEE ROND DUURZAAM BOUWEN IS VOLOP IN ONTWIKKELING HET HELE IDEE ROND DUURZAAM BOUWEN IS VOLOP IN ONTWIKKELING In gesprek met Jacco Paauw, Jeroen Krijnders en Kirsten van Vollenhoven De gebouwen voor Stibbe en Akzonobel behaalden beide het internationale

Nadere informatie

Duurzame renovatie provinciekantoor Noord-Holland. Haarlem 15 april 2013 Kees Schouten Omgevingsmanager Een Nieuw Huis

Duurzame renovatie provinciekantoor Noord-Holland. Haarlem 15 april 2013 Kees Schouten Omgevingsmanager Een Nieuw Huis Duurzame renovatie provinciekantoor Noord-Holland Haarlem 15 april 2013 Kees Schouten Omgevingsmanager Een Nieuw Huis Met passie, samenwerken en deskundigheid naar een blijvend duurzaam provincie kantoor

Nadere informatie

Nieuwbouw Ontwerpcertificaat

Nieuwbouw Ontwerpcertificaat Nieuwbouw Ontwerpcertificaat Hiermee wordt verklaard dat: Nieuwbouw distributiecentrum met kantoor te Zwijndrecht is beoordeeld op basis van het schema: Nieuwbouw Ontwerpfase 2011 v1.0 door een BREEAM-NL-assessor

Nadere informatie

Casestudy Valkenburgerstraat BREEAM-NL

Casestudy Valkenburgerstraat BREEAM-NL Management 9 Kennisoverdracht d.d. 3 maart 2016 Case-study Valkenburgerstraat Omschrijving van het project Het programma bestaat uit een driesterren- en een viersterrenhotel. Het driesterrenhotel heeft

Nadere informatie

'DE ZWAAN' vof. Inhoud. 01 Bouwmanagement. 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw

'DE ZWAAN' vof. Inhoud. 01 Bouwmanagement. 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw 0 T Inhoud 01 ouwmanagement 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw 04 Initiatieffase bij nieuwbouw 05 Schetsfase bij verbouwing of nieuwbouw 06 Voorontwerp

Nadere informatie

CASESTUDY DUURZAME NIEUWBOUW DINTELOORD

CASESTUDY DUURZAME NIEUWBOUW DINTELOORD CASESTUDY DUURZAME NIEUWBOUW DINTELOORD PROJECTTEAM Opdrachtgever: Bouwmanagement: Aannemer: E-installateur: W-installateur: Koeling: Adviseurs: Van Oers United B.V. Van Vliet Bouwmanagement B.V. Bouwonderneming

Nadere informatie

Verduurzaming Gouvernement

Verduurzaming Gouvernement Verduurzaming Gouvernement Agenda Welkomstwoord Omschrijving van de case door Provincie Limburg Van vraagstelling naar aanpak BREEAM als leidraad Analyse en scenario s Duurzaamheidskeuzes (interactief

Nadere informatie

Van Swaay Aangenaam. Van ons mag u meer verwachten. De kracht van Van Swaay. Projectontwikkeling. Groot- & Utiliteitsbouw.

Van Swaay Aangenaam. Van ons mag u meer verwachten. De kracht van Van Swaay. Projectontwikkeling. Groot- & Utiliteitsbouw. Van Swaay Aangenaam Van ons mag u meer verwachten. De kracht van Van Swaay Van Swaay is een aannemingsbedrijf en projectontwikkelaar met stevige roots in Wageningen. Onze activiteiten richten zich voornamelijk

Nadere informatie

Nieuwbouw logistiek centrum te Venlo TRAVELLER. Casestudie

Nieuwbouw logistiek centrum te Venlo TRAVELLER. Casestudie Nieuwbouw logistiek centrum te Venlo TRAVELLER Casestudie 2 INHOUD GEBOUWINFORMATIE... 3 INNOVATIE EN MILIEUVRIENDELIJKE ONTWERPMAATREGELEN... 4 MILIEU-IMPACT REDUCTIE BOUWPLAATS:... 4 BREEAM-NL ASPECTEN:...

Nadere informatie

inzending ARC15 Interieur Award Waal Vlaardingen

inzending ARC15 Interieur Award Waal Vlaardingen Waal Vlaardingen Opdrachtgever Waal, Vlaardingen Adres Schiedamsedijk 22, Vlaardingen Opgave herontwikkeling kantoorgebouw: interieur Ontwerp Van Ouwerkerk Architecten, Rotterdam Projectarchitect Arnold

Nadere informatie

Nieuwbouwproject AMG Schmidtschool. Welkom

Nieuwbouwproject AMG Schmidtschool. Welkom Nieuwbouwproject AMG Schmidtschool Welkom Partijen en betrokkenen project Het schoolbestuur De gemeente De schooldirectie Het schoolteam De kinderopvang De ouders De buurt Architect, adviseurs Kaders en

Nadere informatie

jadewerkwijze voor particuliere opdrachtgevers

jadewerkwijze voor particuliere opdrachtgevers jadewerkwijze voor particuliere opdrachtgevers ZELF (VER)BOUWEN? Zelf bouwen of verbouwen? JADE architecten biedt hiervoor reeds sinds 2010 een laagdrempelige service. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen

Nadere informatie

Duurzaam Vastgoed. Roy Bruggeman

Duurzaam Vastgoed. Roy Bruggeman Duurzaam Vastgoed Roy Bruggeman Ingenieursbureau Archicom Multidisciplinair ingenieursbureau gericht op: Consultancy: logistiek & supply chain advies, Architectuur en detail engineering, Bouwmanagement

Nadere informatie

Nieuwbouw Faxx gebouw, Veemarktkwartier Tilburg

Nieuwbouw Faxx gebouw, Veemarktkwartier Tilburg Nieuwbouw Faxx gebouw, Veemarktkwartier Tilburg BREEAM Excellent**** 6 juli 2015 Voorstellen Andre Dröge Adviseur duurzame leefomgeving o.a. BREEAM-NL assessor/expert Nieuwbouw en in-use Trainer assessoren

Nadere informatie

Uw aanspreekpunt. voor

Uw aanspreekpunt. voor Uw aanspreekpunt voor Nieman & Tauw hebben de krachten gebundeld. Twee gerenommeerde ingenieursbureaus met een gemeenschappelijke visie over het ontzorgen van de klant en het integraal adviseren. Om de

Nadere informatie

Nieuwbouw. Veelgesteldevragenover BREEAM-NL Aleenhetbesteisgoed genoegvoorlely Pionierslateneigen woningcertificeren

Nieuwbouw. Veelgesteldevragenover BREEAM-NL Aleenhetbesteisgoed genoegvoorlely Pionierslateneigen woningcertificeren Veelgesteldevragenover BREEAM-NL Aleenhetbesteisgoed genoegvoorlely Pionierslateneigen woningcertificeren Veelgestelde vragen over BREEAM-NL De Dutch Green Building Council krijgt regelmatig inhoudelijke

Nadere informatie

Privaat vastgoed. Optimaal renderend en toekomstbestendig

Privaat vastgoed. Optimaal renderend en toekomstbestendig Privaat vastgoed Optimaal renderend en toekomstbestendig Duurzaam huisvesten Royal HaskoningDHV is sinds jaar en dag een betrouwbare partner in commercieel vastgoed. Als adviseurs hebben wij mede het aanzicht

Nadere informatie

Case-study Valkenburgerstraat

Case-study Valkenburgerstraat Case-study Valkenburgerstraat Omschrijving van het project Het programma bestaat uit een driesterren- en een viersterrenhotel. Het driesterrenhotel heeft 105 hotelkamers en het viersterrenhotel 132 hotelkamers.

Nadere informatie

REGIOKANTOOR ENEXIS ZWOLLE

REGIOKANTOOR ENEXIS ZWOLLE REGIOKANTOOR ENEXIS ZWOLLE Periode 2010-2013 Architect atelier PRO Projectarchitect Alex Letteboer en Bas Woldman Projectleiding Jaco de Koning Opdrachtgever Enexis Contactpersoon Dhr W. Stege Tel: 06-5515

Nadere informatie

STADKAMER ZWOLLE: NIEUWE TREKPLEISTER VOOR DE BINNENSTAD

STADKAMER ZWOLLE: NIEUWE TREKPLEISTER VOOR DE BINNENSTAD Foto: Arthur Meerloo STADKAMER ZWOLLE: NIEUWE TREKPLEISTER VOOR DE BINNENSTAD Zwolle is een prachtig cultureel gebouw net buiten het stadscentrum rijker én een publiekstrekker voor het centrum. Daar waar

Nadere informatie

NIEUWBOUW IN SNEEK VOOR PHILADELPHIA ZORG: MET ZORG BOUWEN VOOR DE ZORG. Zorg

NIEUWBOUW IN SNEEK VOOR PHILADELPHIA ZORG: MET ZORG BOUWEN VOOR DE ZORG. Zorg NIEUWBOUW IN SNEEK VOOR PHILADELPHIA ZORG: MET ZORG BOUWEN VOOR DE ZORG Door heel Nederland biedt Philadelphia op ruim vijfhonderd locaties zorg aan cliënten met een verstandelijke beperking. Zo ook op

Nadere informatie

2. Omschrijving en kenmerken van de nieuwbouw Noorderpoort Bornholmstraat

2. Omschrijving en kenmerken van de nieuwbouw Noorderpoort Bornholmstraat N O T I T I E Datum 26 augustus 2014 Kenmerk 131004 Notitie - Tekst website NP Project NP Bornholmstraat, Groningen Betreft Voorstel Casestudy t.b.v. publicatie op website 1. Inleiding Door de uitwisseling

Nadere informatie

Khuene + Nagel Schiphol. Figuur 1: Artis Impressie

Khuene + Nagel Schiphol. Figuur 1: Artis Impressie Project: Khuene + Nagel Schiphol Figuur 1: Artis Impressie WDP realiseert op het Schiphol Logistics Park een modern en duurzaam distributiecentrum van 2 circa 16645 m, zie Figuur 12. Figuur 2: Situatieschets

Nadere informatie

Building4life. Wilt u weten hoe? Building4life. Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus 1069 4801 BB Breda

Building4life. Wilt u weten hoe? Building4life. Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus 1069 4801 BB Breda Wilt u weten hoe? Ga stap voor stap door onze aanpak: - Kennismaking Building4life - De Building4life werkwijze - Uitgewerkte case Amarant Tilburg Building4life Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus

Nadere informatie

Steek Energie in je huis

Steek Energie in je huis Steek Energie in je huis 9 oktober 2012 Breda 1 Bouwbedrijf Boot B.V. Bouwbedrijf Boot is actief in de woningbouw (particulier, ontwikkeling), zorg huisvesting en utiliteit (scholen, kantoren, bedrijfsgebouwen).

Nadere informatie

Nieuwbouw logistiek centrum te Zwijndrecht. Bring Cargo. Casestudie

Nieuwbouw logistiek centrum te Zwijndrecht. Bring Cargo. Casestudie Nieuwbouw logistiek centrum te Zwijndrecht Bring Cargo Casestudie 2 Inhoud GEBOUWINFORMATIE...3 INNOVATIE EN MILIEUVRIENDELIJKE ONTWERPMAATREGELEN...4 MILIEU-IMPACT REDUCTIE BOUWPLAATS:...4 BREEAM-NL ASPECTEN:...4

Nadere informatie

Vanderlande Veghel. Opdrachtgever: Programma

Vanderlande Veghel. Opdrachtgever: Programma Opdrachtgever: Programma Start ontwerp: Oplevering: Vanderlande kantoor 19.000 m 2 en parkeergarage 600 plaatsen mei 2014 parkeergarage december 2014 kantoor maart 2016 In mei 2014 zijn we na een architecten

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst Duurzaam integraal ontwerpen

Netwerkbijeenkomst Duurzaam integraal ontwerpen Netwerkbijeenkomst Duurzaam integraal ontwerpen 18 november 2009 Deerns raadgevende ingenieurs bv Klokgebouw 125 Strijp-S S Terrein 5617 AB Eindhoven Tel. 088 374 0220 Ir. E. Lousberg Ir. E. Kerkhof Ir.

Nadere informatie

Case study tbv BREEAM Credit MAN 9 tbv nieuwbouw kantoor en bedrijfshal GKB te Barendrecht

Case study tbv BREEAM Credit MAN 9 tbv nieuwbouw kantoor en bedrijfshal GKB te Barendrecht Case study tbv BREEAM Credit MAN 9 tbv nieuwbouw kantoor en bedrijfshal GKB te Barendrecht Beschrijving van het project: GKB Vastgoed BV realiseert aan de Augustapolder 13 te Barendrecht een nieuw kantoor

Nadere informatie

wijzer in aanbesteden

wijzer in aanbesteden wijzer in aanbesteden investeren in Het voortraject betaalt zich later uit Lisa Bloem, Danny Bosman Een architect of adviseur inhuren (dienst), nieuw kantoormeubilair kopen (levering) of een nieuw gemeentehuis

Nadere informatie

Werken met een Architect. Jeroen de Vries Architecten

Werken met een Architect. Jeroen de Vries Architecten Werken met een Architect Jeroen de Vries Architecten WERKEN MET EEN ARCHITECT Je loopt rond met het idee je droomhuis te gaan bouwen of je huis te laten verbouwen, maar eigenlijk weet je niet precies hoe

Nadere informatie

Persbericht 2 november 2017

Persbericht 2 november 2017 Nieuw hoofdgebouw voor Radboudumc Bron: EGM architecten Westgevel gebouw S, Radboudumc Nijmegen - Het Radboudumc start met de aanbesteding van haar nieuwe hoofdgebouw met entree, gebouw S, als onderdeel

Nadere informatie

Doel ITANNEX: Verbeteren van de kwaliteit van de bebouwde omgeving en van het proces waarmee het ontworpen, gerealiseerd en beheerd wordt

Doel ITANNEX: Verbeteren van de kwaliteit van de bebouwde omgeving en van het proces waarmee het ontworpen, gerealiseerd en beheerd wordt Doel ITANNEX: Verbeteren van de kwaliteit van de bebouwde omgeving en van het proces waarmee het ontworpen, gerealiseerd en beheerd wordt Aannemers Architectenbureaus Ingenieurs- en Adviesbureaus Installateurs

Nadere informatie

VAN G NAAR A: EEN ENORME DUURZAAMHEIDSSLAG

VAN G NAAR A: EEN ENORME DUURZAAMHEIDSSLAG KANTOOR VAN G NAAR A: EEN ENORME DUURZAAMHEIDSSLAG Het hoofdkantoor van de Dienst Wegverkeer (RDW) draagt na een ingrijpende verbouwing niet langer energielabel G, maar label A. Bovendien is het er veel

Nadere informatie

Duurzaamheid Van ambitie naar werkelijkheid

Duurzaamheid Van ambitie naar werkelijkheid Provinciekantoor Houtplein te Haarlem Duurzaamheid Van ambitie naar werkelijkheid 15 juni 2013 Ir. J.W. (Jack) Ponsteen Cauberg-Huygen raadgevende ingenieurs BV Even voorstellen ir. Jack Ponsteen Vestigingsmanager

Nadere informatie

Zorg TOEKOMSTBESTENDIGE ZORGAPPARTEMENTEN IN WOONWIJK MEPPEL

Zorg TOEKOMSTBESTENDIGE ZORGAPPARTEMENTEN IN WOONWIJK MEPPEL 30 TOEKOMSTBESTENDIGE ZORGAPPARTEMENTEN IN WOONWIJK MEPPEL In Meppel werden voor het plan Koedijkslanden oudere flats gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Voor Woonconcept werden hier 42 zorgappartementen

Nadere informatie

Nieuwbouw uitbreiding Distributiecentrum (DC) HSF Logistics Winterswijk BV. Casestudie BREEAM

Nieuwbouw uitbreiding Distributiecentrum (DC) HSF Logistics Winterswijk BV. Casestudie BREEAM Nieuwbouw uitbreiding Distributiecentrum (DC) HSF Logistics Winterswijk BV Casestudie BREEAM 2 Inhoud SITUATIE PROJECT...3 GEBOUWINFORMATIE...4 INNOVATIEF EN MILIEUBESPAREND ONTWERPEN...6 MILIEUBESPAREND

Nadere informatie

Netwerk Groene Bureaus Themabijeenkomst BREEAM-NL 6 december Jeroen van Haasteren

Netwerk Groene Bureaus Themabijeenkomst BREEAM-NL 6 december Jeroen van Haasteren Netwerk Groene Bureaus Themabijeenkomst BREEAM-NL 6 december 2013 Jeroen van Haasteren !! Programma 1. Intro DGBC 2. Waarom en hoe verduurzamen? 3. Hoe werkt certificeren? 4. Ecologische credits in operationele

Nadere informatie

Casestudy BREEAM / New EMEA Headoffice EINDHOVEN. Össur EMEA Headoffice Eindhoven. Titel. Opdrachtgever Össur Europe BV.

Casestudy BREEAM / New EMEA Headoffice EINDHOVEN. Össur EMEA Headoffice Eindhoven. Titel. Opdrachtgever Össur Europe BV. Casestudy BREEAM / New EMEA Headoffice EINDHOVEN Titel Össur EMEA Headoffice Eindhoven Opdrachtgever Össur Europe BV Afbeelding(en) Website Locatie BVO Functie(s) BREEAM-NL score Projectteam Expert: Assessor:

Nadere informatie

Innovatief aanbesteden: fase A-B-C contract. Aronsohn Management raadgevende ingenieurs. 9 mei 2017

Innovatief aanbesteden: fase A-B-C contract. Aronsohn Management raadgevende ingenieurs. 9 mei 2017 Innovatief aanbesteden: fase A-B-C contract 9 mei 2017 Aronsohn Management raadgevende ingenieurs Aronsohn Management raadgevende ingenieurs bv 2 - onafhankelijk ingenieursbureau op het gebied van bouwprojectmanagement

Nadere informatie

BREEAM-NL CASE STUDY (MAN9)

BREEAM-NL CASE STUDY (MAN9) BREEAM-NL CASE STUDY (MAN9) Citroëngebouwen te Amsterdam 27-11-2015 Pagina 1 van 7 Inhoud 1. Project, Organisatie en Breeam... 3 2. Ontwerpmaatregelen... 3 3. Onderverdeling van het aantal vierkante meters...

Nadere informatie

Uw partner in bouwend Nederland!

Uw partner in bouwend Nederland! De Blaay-Van den Bogaard Raadgevende Ingenieurs B.V. Bouwend Nederland kan niet meer zonder virtual ontwerpen en gecertificeerde realisatie van projecten. Opdrachtgevers verwachten een integraal ontwerp

Nadere informatie

Marijn Emanuel van RAU architecten Amsterdam

Marijn Emanuel van RAU architecten Amsterdam Marijn Emanuel van RAU architecten Amsterdam ALGEMENE TEKSTEN Het Revius wordt beleefd als een warme school, waar je thuis bent als leerling en leraar. De gemeenschappelijke activiteiten spelen zich centraal

Nadere informatie

EEN BOOST VOOR HET STADSCENTRUM

EEN BOOST VOOR HET STADSCENTRUM KANTOOR HET KIELZOG, HUIS VOOR CULTUUR EN BESTUUR IN HOOGEZAND EEN BOOST VOOR HET STADSCENTRUM Een prominent publiek gebouw voor de gemeente, het theater, het kunstencentrum en de muziekschool van Hoogezand-Sappemeer,

Nadere informatie

BATAVUSFABRIEK: markante uitstraling behouden, functie veranderd

BATAVUSFABRIEK: markante uitstraling behouden, functie veranderd BATAVUSFABRIEK: markante uitstraling behouden, functie veranderd Het is een pand met een markante uitstraling, dat ontegenzeggelijk bij de geschiedenis van Heerenveen hoort. In de voormalige fabriek van

Nadere informatie

Extraverte multifunctionele buurtschool in Heerenveen

Extraverte multifunctionele buurtschool in Heerenveen 58 Scholen Design, Build & Maintenance Extraverte multifunctionele buurtschool in Heerenveen Met een feestelijke onthulling van het bouwbord en het aandragen van de eerste stenen door kinderen, medewerkers

Nadere informatie

SCHOLEN & HUISVESTING

SCHOLEN & HUISVESTING SCHOLEN & HUISVESTING Wij ontzorgen, u maakt de keuzes! Planmatig Onderhoud volgens NEN 2767 Niet Planmatig Onderhoud (Servicedesk) Shared Service Center Onderwijshuisvesting Projectbegeleiding nieuwbouw

Nadere informatie

Wie zijn wij? Van 0-meting tot haalbare business case. Programma. De methode. Meten van duurzaamheid. Heldere kijk op duurzaamheid.

Wie zijn wij? Van 0-meting tot haalbare business case. Programma. De methode. Meten van duurzaamheid. Heldere kijk op duurzaamheid. Van 0-meting tot haalbare business case Meer informatie: www.w-e.nl www.gprsoftware.nl ir. Janny Stevens (stevens@w-e.nl) ir. Saskia van Hulten (hulten@w-e.nl) Wie zijn wij? W/E adviseurs www.w-e.nl Saskia

Nadere informatie

1. Meten van duurzaamheid 2. Het instrument BREEAM 3. BREEAM: hoe werkt het? 4. Proces en kwaliteitsborging 13-10-2015 3

1. Meten van duurzaamheid 2. Het instrument BREEAM 3. BREEAM: hoe werkt het? 4. Proces en kwaliteitsborging 13-10-2015 3 1 2 Meten is weten 1. Meten van duurzaamheid 2. Het instrument BREEAM 3. BREEAM: hoe werkt het? 4. Proces en kwaliteitsborging 13-10-2015 3 Waarde duurzaam gebouw JLL nov 2013: Twee-derde van ondervraagden

Nadere informatie

Transformatie MOOIE OPLOSSING VOOR

Transformatie MOOIE OPLOSSING VOOR MOOIE OPLOSSING VOOR KERK + SCHOOL De Johan Willem Frisoschool in de Leeuwarder wijk Huizum is uitgebreid met de naastgelegen voormalige Kapel Pniël. In het nieuwe schooljaar gaat de school verder als

Nadere informatie

03 november 2011. Bart Brink manager business development / corporate coördinator Cradle to Cradle

03 november 2011. Bart Brink manager business development / corporate coördinator Cradle to Cradle 03 november 2011 Bart Brink manager business development / corporate coördinator Cradle to Cradle Voor meer informatie: b.brink@royalhaskoning.com of 06-55885393 Duurzaam ontwerpen Geïnspireerd door Cradle

Nadere informatie

Conceptoplossingen en samenwerking. Albert van Lohuizen Manager Installatieconcepten

Conceptoplossingen en samenwerking. Albert van Lohuizen Manager Installatieconcepten Conceptoplossingen en samenwerking Albert van Lohuizen Manager Installatieconcepten Waarom bouwen we zoveel muren en slaan we zo weinig bruggen? Brink Climate Systems 1903 Smederij te Assen 2013 Fabrikant

Nadere informatie

Aantoonbaar duurzaam materiaalgebruik. Kwantificeren van milieuprestaties van gebouwen

Aantoonbaar duurzaam materiaalgebruik. Kwantificeren van milieuprestaties van gebouwen Aantoonbaar duurzaam materiaalgebruik Kwantificeren van milieuprestaties van gebouwen Aanleiding Het schaarser worden van grondstoffen maakt zorgvuldig omgaan met bouwmaterialen (nog) belangrijker! Wat

Nadere informatie

Projectinformatie herontwikkeling Heineken Hoek

Projectinformatie herontwikkeling Heineken Hoek Projectinformatie herontwikkeling Heineken Hoek 20 mei 2016 Opdrachtgever: Architect: Constructeur: Installatieadviseur: Caransa Groep B.V. Heineken Nederland B.V. Van Rossum Raadgevende Ingenieurs B.V.

Nadere informatie

j o r r i t s m a b o u w. n l

j o r r i t s m a b o u w. n l jorritsmabouw.nl Sinds 1880 de bouw meester Jorritsma Bouw is al vijf generaties een modern, vooruitstrevend familiebedrijf. De historie van ons bedrijf gaat terug tot 1880, toen Johannes Jorritsma zijn

Nadere informatie

Van duurzaam gebouw naar duurzaam gebruik

Van duurzaam gebouw naar duurzaam gebruik Van duurzaam gebouw naar duurzaam gebruik Artikelen over duurzaam bouwen en renoveren buitelen over elkaar heen. Maar Nederland bouwt tegenwoordig al erg duurzaam. En het energieverbruik is al fors teruggedrongen.

Nadere informatie

CASE STUDY. Datum 23-05-2013. Betreft Case study conform credit MAN 9. Onze referentie Bijlage

CASE STUDY. Datum 23-05-2013. Betreft Case study conform credit MAN 9. Onze referentie Bijlage CASE STUDY Datum 23-05-2013 Project AkzoNobel HQ Betreft Case study conform credit MAN 9 Van GroupA Onze referentie Bijlage Omschrijving van het project Lange tekst Hoofdkantoor AkzoNobel Het nieuwe hoofdkantoor

Nadere informatie

Scholen. Markante brede school Zwolle: schoolvoorbeeld van teamwork

Scholen. Markante brede school Zwolle: schoolvoorbeeld van teamwork Markante brede school Zwolle: schoolvoorbeeld van teamwork De christelijke basisschool De Paperclip Stadshagen) in Zwolle te bouwen. Zo (onderdeel van stichting voor christelijk ontstond een bijzondere

Nadere informatie

Wie is Woonlinie Het project duurzame isolatietechnieken oplossingen in de installaties van de woningen Monitoren

Wie is Woonlinie Het project duurzame isolatietechnieken oplossingen in de installaties van de woningen Monitoren Wie is Woonlinie Woonlinie is een middelgrote woningcorporatie actief in het Land van Heusden en Altena en Zaltbommel. Totaal verhuurt Woonlinie ongeveer 4200 woningen. Daarnaast bouwt de vastgoed afdeling

Nadere informatie

Een binnenklimaat dat werkt Productieve werkomgeving met energiebesparende ventilatie

Een binnenklimaat dat werkt Productieve werkomgeving met energiebesparende ventilatie Een binnenklimaat dat werkt Productieve werkomgeving met energiebesparende ventilatie werken De ClimaRad Comfort Solution meet en regelt het binnenklimaat per ruimte, zonder dat uw medewerkers hier iets

Nadere informatie

Nieuwbouw logistiek centrum te s Heerenberg

Nieuwbouw logistiek centrum te s Heerenberg Nieuwbouw logistiek centrum te s Heerenberg Casestudie 2 INHOUD GEBOUWINFORMATIE... 3 INNOVATIE EN MILIEUVRIENDELIJKE ONTWERPMAATREGELEN... 4 MILIEU-IMPACT REDUCTIE BOUWPLAATS:... 4 BREEAM-NL ASPECTEN:...

Nadere informatie

Stappenplan. U (ver)bouwd uw huis niet zomaar. U wilt dat uw huis mooier wordt en beter bij u past. Daar heeft u ongetwijfeld al ideeën over.

Stappenplan. U (ver)bouwd uw huis niet zomaar. U wilt dat uw huis mooier wordt en beter bij u past. Daar heeft u ongetwijfeld al ideeën over. Introductie U (ver)bouwd uw huis niet zomaar. U wilt dat uw huis mooier wordt en beter bij u past. Daar heeft u ongetwijfeld al ideeën over. Het idee omzetten in werkelijkheid is voor velen een grote stap.

Nadere informatie

Vaillant & rendement. Technisch Project Advies

Vaillant & rendement. Technisch Project Advies Vaillant & rendement Technisch Project Advies meer rendement van uw project? Begin bij Vaillant Technisch Project Advies tijdige inschakeling TPA Uw winst Hoe blijven we samen aan de voortdurend aangescherpte

Nadere informatie

ONDERHOUD EN ENERGIE-UPGRADE

ONDERHOUD EN ENERGIE-UPGRADE ONDERHOUD EN ENERGIE-UPGRADE GAAN HAND IN HAND BIJ AANPAK PORTIEKFLATS In Drachten kregen 114 portiekflats van Accolade een energetische upgrade. De flats aan de Oude Nering, het Oud Ambacht, de Lange

Nadere informatie

Inmeting en Opname. Voorlopig Ontwerp& Definitief Ontwerp. (Bouw)vergunning aanvraag. 2D, 3D en BIM tekenwerk. Maatvoering.

Inmeting en Opname. Voorlopig Ontwerp& Definitief Ontwerp. (Bouw)vergunning aanvraag. 2D, 3D en BIM tekenwerk. Maatvoering. Inmeting en Opname Voorlopig Ontwerp& Definitief Ontwerp (Bouw)vergunning aanvraag 2D, 3D en BIM tekenwerk Maatvoering Projectmanagement Wie zijn wij? Van Zaal Bouwtechniek is een onafhankelijk projectmanagementbureau

Nadere informatie

Indicatief Stappenplan

Indicatief Stappenplan Indicatief Stappenplan In het stappenplan zijn globaal de per fase te verrichten werkzaamheden en producten voor de totstandkoming van een (interieur)project beschreven. Hoewel elke opdracht anders is

Nadere informatie

Conceptoplossingen door samenwerking. Albert van Lohuizen Manager Installatieconcepten

Conceptoplossingen door samenwerking. Albert van Lohuizen Manager Installatieconcepten Conceptoplossingen door samenwerking Albert van Lohuizen Manager Installatieconcepten Waarom bouwen we zoveel muren en slaan we zo weinig bruggen? Brink Climate Systems 1903 Smederij te Assen 2013 Fabrikant

Nadere informatie

...brengt ideeën tot leven

...brengt ideeën tot leven ...brengt ideeën tot leven Lichtontwerp van Deerns Duurzame en slimme verlichting Foto: Herman de Winter Uw uitdaging Er is sprake van een zeer competitieve vastgoedmarkt. Voor gebouweigenaren en investeerders

Nadere informatie

De NESK scholen duurzaam opgeleverd. Focus-Huygens College gebouwd voor de toekomst

De NESK scholen duurzaam opgeleverd. Focus-Huygens College gebouwd voor de toekomst De NESK scholen duurzaam opgeleverd Focus-Huygens College gebouwd voor de toekomst Tabel actoren Projectfase Organisatie Programma van Eisen (PvE) Ontwerp Bestek/Inkoop Realisatie Gebruik Gemeente Heerhugowaard

Nadere informatie

Duurzame zorgomgevingen

Duurzame zorgomgevingen Duurzame zorgomgevingen Healing Environments in woonzorggebouwen drs. ing. Bert Krikke Een healing environment is een omgeving die het welzijn, welbevinden en ziekteherstel bevordert Traditionele kenmerken:

Nadere informatie

Naar een duurzame school - een stappenplan - Kennis en regie schoolbesturen sleutelfactoren

Naar een duurzame school - een stappenplan - Kennis en regie schoolbesturen sleutelfactoren White Paper Naar een duurzame school - een stappenplan - Kennis en regie schoolbesturen sleutelfactoren Door: Jeroen Nollet Escoplan Barrel Ripper Matrix Onderwijshuisvesting Wim Fieggen Instituut Voor

Nadere informatie

KLEURRIJKE GROTE SCHOENENDOOS IN HAREN. Scholen

KLEURRIJKE GROTE SCHOENENDOOS IN HAREN. Scholen Het Zernike College in Haren verhuisde vlak voor de zomervakantie van de Westerse Drift naar een compleet nieuw gebouw aan de Kerklaan. Over het bouwproces van het opvallende nieuwe pand is veel te vertellen,

Nadere informatie

Inleiding prestatieborging / commissioning

Inleiding prestatieborging / commissioning Inleiding prestatieborging / commissioning 1 2 1. Waarom prestatieborging 2. Wat is commissioning 3. Wat levert commissioning op 4. De markt en commissioning 1. Waarom prestatieborging Maar goed dat de

Nadere informatie

ONTWIKKELEN EN BOUWEN, DE KRACHT VAN VAN SWAAY

ONTWIKKELEN EN BOUWEN, DE KRACHT VAN VAN SWAAY ONTWIKKELEN EN BOUWEN, DE KRACHT VAN VAN SWAAY Van Swaay is een aannemingsbedrijf en projectontwikkelaar met stevige roots in Wageningen. Sinds de oprichting in 1937 hebben we onze kennis en ervaring voortdurend

Nadere informatie

R e n o v a t i e e n v e r d u u r z a m i n g S c h o o l m e t d e B i j b e l t e L a n g b r o e k

R e n o v a t i e e n v e r d u u r z a m i n g S c h o o l m e t d e B i j b e l t e L a n g b r o e k datum: 16-10-2013 ARCOM B.V. Postbus 381 3900 AJ Veenendaal Koningsschot 45 3905 PR Veenendaal T 0318 64 55 52 F 0318 66 88 52 E info@arcombv.nl I www.arcombv.nl Vraagstelling Door het bestuur van de school

Nadere informatie

Discussiebijeenkomst Breeam In-Use Wat levert het op voor de gebruiker?

Discussiebijeenkomst Breeam In-Use Wat levert het op voor de gebruiker? Dutch Green Building Week, 16 september 2013 ANWB & Techniplan Adviseurs 1. Introductie (15.15 15.25 uur) 2. Vraagstelling DGBC Stefan van Uffelen (15.25 15.30 uur) 3.1. Discussie in workshopvorm deel

Nadere informatie

BREEAM Casestudy. Mr T - Amsterdam

BREEAM Casestudy. Mr T - Amsterdam BREEAM Casestudy ten behoeve van het renovatieproject Mr T - Amsterdam Projectomschrijving Impact Vastgoed B.V. is namens Mr T (Investments) B.V. voornemens de locatie Meester Treublaan 7, verder genoemd

Nadere informatie

SAMENWERKING EN ZELFWERKZAAMHEID BIJ MFA DE SCHANS IN EEN

SAMENWERKING EN ZELFWERKZAAMHEID BIJ MFA DE SCHANS IN EEN SAMENWERKING EN ZELFWERKZAAMHEID BIJ MFA DE SCHANS IN EEN In het Drentse dorp Een opende 16 september De Schans, een multifunctionele accommodatie waarvoor het dorp sinds 2009 geijverd heeft. Uniek was

Nadere informatie

Uw woningvoorraad is er aan toe De nieuwe, revolutionaire methode om al uw woningen moeiteloos te verduurzamen!

Uw woningvoorraad is er aan toe De nieuwe, revolutionaire methode om al uw woningen moeiteloos te verduurzamen! Uw woningvoorraad is er aan toe De nieuwe, revolutionaire methode om al uw woningen moeiteloos te verduurzamen! snelle realisatie in duurzame renovatie Met Renolution is uw woningbezit verrassend snel

Nadere informatie

Bureau Bouwkunde: omdat het beter kan

Bureau Bouwkunde: omdat het beter kan Bureau Bouwkunde: omdat het beter kan Herkent u dit? U, als architect, heeft inspirerende ideeën maar wilt technisch en procesmatig ondersteund worden. U, als opdrachtgever, wilt vroegtijdig weten wat

Nadere informatie

Transformatiescan Schoolgebouwen

Transformatiescan Schoolgebouwen Transformatiescan Schoolgebouwen Is uw school aan opwaardering toe? Schoolbesturen worden geconfronteerd met veranderingen en trends in de samenleving én met wijzigingen in de wet- en regelgeving. Demografische

Nadere informatie

Duurzame Technische Centra

Duurzame Technische Centra Duurzame Technische Centra Gedurfde aanpak voor NS (NedTrain) Albert Timmerman Strategisch Adviseur ODE Decentraal najaarscongres 7 november Persoonlijke stelling name Waar sta ik voor? De andere aanpak,

Nadere informatie

Casestudy Faxx-locatie

Casestudy Faxx-locatie Casestudy Faxx-locatie Van de Ven Bouw en Ontwikkeling 28-4-2014 Inhoud Algemeen... 3 Projectgegevens... 4 BREEAM-NL... 5 Specifieke ontwerpmaatregelen... 6 Specifieke uitvoeringsmaatregelen... 6 Reductie

Nadere informatie

CPO Ons Dorp. Transformatie van een schoolgebouw uit 1910 tot 10 duurzame woningen op maat. Elisabeth Wolffstraat 50 Amsterdam

CPO Ons Dorp. Transformatie van een schoolgebouw uit 1910 tot 10 duurzame woningen op maat. Elisabeth Wolffstraat 50 Amsterdam CPO Ons Dorp Transformatie van een schoolgebouw uit 1910 tot 10 duurzame woningen op maat Elisabeth Wolffstraat 50 Amsterdam CASAarchitecten Nieuwpoortkade 2a 1055 RX Amsterdam T 020-6060774 W www.casa-architecten.nl

Nadere informatie

TVVL lezing EAE BREEAM. 15 feb 2017

TVVL lezing EAE BREEAM. 15 feb 2017 TVVL lezing EAE BREEAM 15 feb 2017 introductie Jean Frantzen Adviseur Duurzaam Bouwen DGMR Bouw bv Breeam Expert 2 Inhoud Intro Duurzaam? Doelen stellen Meten Breeam Breeam voor EAE 3 Waarom de bouw verduurzamen?

Nadere informatie

Bouwproces volgens de visie van Veelzijdigbouw

Bouwproces volgens de visie van Veelzijdigbouw 2011 Bouwproces volgens de visie van Veelzijdigbouw Veelzijdigbouw Walnootstraat 26 2461 DV Ter Aar Telefoon 06-43822608 Fax 0847-593939 info@veelzijdigbouw.nl www.veelzijdigbouw.nl Het bouwproces volgens

Nadere informatie

Casestudy Stadskantoor Almelo

Casestudy Stadskantoor Almelo Casestudy Stadskantoor Almelo Omschrijving Aan de Joke Smitstraat te Almelo wordt namens de gemeente Almelo een nieuw stadskantoor gerealiseerd. In het gebouw zullen alle ambtenaren en het college van

Nadere informatie

2 e BIM- Bijeenkomst. 23 april 2013

2 e BIM- Bijeenkomst. 23 april 2013 2 e BIM- Bijeenkomst 23 april 2013 Ketensamenwerking Van Ontwerp naar Uitvoering Welkom bij Klictet Advies! Management/ Adviseur Kees Kelder Willem-Jan van den Berk Stefan Janssen Projectleiding Mark Ernst

Nadere informatie