Voorwoord. Beste lezer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Beste lezer"

Transcriptie

1 Voorwoord Beste lezer In mijn eerste voorwoord van 2007 wil ik met u nog even kort terugblikken op de vorige bestuursperiode. We sloten de legislatuur af tijdens een feest met personeel en gemeenteraad op 20 december Op deze avond namen we afscheid van een aantal uittredende gemeenteraadsleden. Ze ontvingen hiervoor een blijvend aandenken. Ik prijs hen voor hun inzet ten bate van de Hoogstraatse gemeenschap. - May Joris zat 6 jaar in de gemeenteraad. - Jos Van Bavel nam afscheid na 12 jaar als gemeenteraadslid. - Thérèse Coppens was 17 jaar en 3 maanden lid van de gemeenteraad. - Marth Pemen zat eerst 12 jaar in de ocmw-raad en sloot haar politiek loopbaan af met nog eens 6 jaar in de gemeenteraad wat het totaal brengt op 18 jaar. - Herman Verlinden maakte 24 jaar deel uit van de gemeenteraad waarvan 5 jaar als lid van het schepencollege. - Juul Verhulst maakte 24 jaar vol in de gemeenteraad waarvan 6 jaar in het schepencollege. - Gustaaf Peerlinck zat 24 jaar in de gemeenteraad waarvan 18 jaar als schepen. - Marcel van Ammel begon gedurende 5 jaar en 4 maanden als ocmw-raadslid en werd dan 24 jaar gemeenteraadslid waarvan 18 jaar als schepen. - Jos Brosens was 5 jaar en 3 maanden lid van de ocmw-raad en gedurende 30 jaar en 4 maanden gemeenteraadslid. Alles samen is dit een loopbaan van bijna 36 jaar. Ik dank langs deze weg nogmaals alle mensen uit de gemeenteraad voor de samenwerking en de constructieve wijze van beleidsvoering in de voorbije jaren. Hun plaats in de gemeenteraad werd ingenomen door een aantal nieuwkomers. Ook het schepencollege is samengesteld. U vindt de namen van alle bestuurders in dit magazine. Nieuw is de aparte functie van voorzitter van de gemeenteraad. De maanden na de verkiezingen verliepen erg woelig op het politieke front. Toch is er in de voorgaande jaren ernstig en degelijk bestuurd en gewerkt binnen het stadsbestuur. Nu de kaarten definitief zijn geschud, wil ik dan ook snel terug overgaan naar de orde van dag. Ik hoop dat we de komende zes jaar op dezelfde positieve en serene wijze kunnen besturen. Natuurlijk zal er voor de nieuwe bestuurders een korte aanloopperiode nodig zijn om te wennen aan de werking van het gemeentelijke apparaat en om zich in te werken in de bevoegheden die ze krijgen. Er ligt de komende weken veel werk op de plank met het samenstellen van alle commissies, comité s en raden De begroting is goedgekeurd en bevat weer heel wat plannen. Blikvangers zijn wegen- en rioleringswerken, de aanleg van fietspaden naar Wuustwezel en Strijbeek, maar ook de bouw van een school in Meersel-Dreef, verbouwing van het IKO, aankoop van variabele led-verkeersborden voor de schoolomgeving en een vooronderzoek voor restauratie van de St-Catharinatoren. Als ik terugblik naar mijn beginperiode als burgemeester moet ik vaststellen dat het stadsbestuur nu steeds vaker wordt ingeschakeld in een soort partnership met de Federale of Vlaamse overheid om bepaalde doelstellingen te realiseren. Dit gaat gepaard met steeds wijzigende wetgeving en nieuwe procedures. Nooit eerder maakte het stadsbestuur zoveel plannen. Enkele bundels die we na de zomer willen goedkeuren zijn het milieubeleidsplan, een jeugdbeleidsplan, sportbeleidsplan, cultuurbeleidsplan. Aan het werk dus maar! Tot slot wil ik er op wijzen dat het stadsbestuur opnieuw zes sociale bouwgronden kan aanbieden in de Akkerloopstraat te Minderhout. Kandidaten kunnen zich inschrijven tussen 1 en 28 februari. De toewijzing is op 22 maart. Meer info staat in dit magazine op pagina 13. Veel leesgenot Uw burgemeester A. VAN APEREN Ere-Senator

2 Bestuur INSTALLATIE GEMEENTERAAD en SCHEPENCOLLEGE Schepencollege Dinsdagavond 2 januari 2007 kwamen de verkozen gemeenteraadsleden van Hoogstraten bijeen om er de eed af te leggen. Twee van hen, Juul Verhulst (GROEN!) en Stefaan Voet (CD&V), namen inmiddels ontslag en werden vervangen door hun opvolgers. Arnold Van Aperen legde kort voor kerstmis al de eed af als burgemeester en zat de vergadering voor. De gemeenteraad besliste om het aantal schepenen vast te stellen op vijf en om de OCMW-voorzitter niet op te nemen in het College van Burgemeester en Schepenen. Omdat er geen geldige voordrachtsakte was voor de leden van het schepencollege, werd beslist om op 11 januari opnieuw bijeen te komen voor de verkiezing van schepenen en een voorzitter van de gemeenteraad. De elf werkende leden van de OCMW-raad werden al wel verkozen en ook de acht Hoogstraatse leden in de politieraad. Volgende vijfentwintig personen legden de eed af als gemeenteraadslid en of worden verkozen als lid van de politieraad: Tijdens de gemeenteraad van 11 januari werd Marcel Verschueren gekozen tot voorzitter van de gemeenteraad. Dit is een nieuwe functie die met het nieuwe gemeentedecreet is ingevoerd. De verkozenen van de partijen Groen! en Hoop zullen samen één fractie vormen in de gemeenteraad. Tijdens de gemeenteraad van 11 januari zijn volgende personen gekozen als lid van het schepencollege: burgemeester Arnold Van Aperen KVB eerste schepe Tinne Rombouts CD&V Gemeenteraad - Karel Aerts (KVB) - Arnold Van Aperen (burgemeester KVB) - Jos Martens (KVB) - Jef Van Looy (CD&V) - Geert Marijnissen (KVB lid politieraad) - Mai Sterkens (CD&V) - Anne Desmedt (CD&V) - Piet De Bie (CD&V) - Jos Brosens (KVB) - Ward Baets (CD&V lid politieraad) - Marc Haseldonckx (CD&V lid politieraad) - Roger Van Aperen (KVB) - Leen Vermeersch (KVB lid politieraad) - Jan Huijbrechts (VLAAMS BELANG) - Lief Pans (GROEN!) - Herman Snoeys (KVB lid politieraad) - René Sprangers (HOOP) - Tinne Rombouts (CD&V lid politieraad) - Jos Matthé (CD&V lid politieraad) - Johan Vermeeren (CD&V) - Danny Adams (CD&V) - May Van Bavel - opvolger (CD&V) - Marcel Verschueren (KVB) - Dirk Van Der Linden (KVB) - Fons Jacobs - opvolger (GROEN! lid politieraad) tweede schepen Jos Martens KVB derde schepen- Ward Baets CD&V vierde schepen- Marc Haseldonckx CD&V vijfde schepen Annie Desmedt CD&V

3 Adviesraden ALGEMENE VERGADERING GEMEENTELIJKE SPORTRAAD HOOGSTRATEN VZW De algemene vergadering van de gemeentelijke sportraad Hoogstraten vzw vindt plaats op dinsdag 6 februari De vergadering start om 20.00u in zaal de Welgezinde van het Administratief Centrum. Bent u geïnteresseerd om vanuit uw deskundigheid in de sport deel uit te maken van het bestuur van de sportraad, dan kan u zich hiervoor schriftelijk kandidaat stellen op de sportdienst. Zorg er ook voor dat u en uw sportclub vertegenwoordigd zijn op deze vergadering. Verenigingen die afwezig zijn, verliezen hun erkenning als lid van de sportraad en daardoor het recht op jeugdsportsubsidies. OPENBARE VERGADERING DORPSRADEN Naar jaarlijkse gewoonte nodigt de dorpsraad in elke deelgemeente de inwoners uit voor een openbare vergadering. Omdat er in januari een nieuwe gemeenteraad is samengesteld, vinden de openbare vergaderingen één maand later plaats. Het schepencollege geeft er een korte stand van zaken bij de voorstellen uit de prioriteitenlijst 2006 en de voornaamste plannen uit de begroting Nadien is het de beurt aan het publiek om vragen te stellen of voorstellen te doen. Voor kleinere meldingen van technische aard is dit echter niet de geschikte gelegenheid. U kan dergelijke probleempjes ter plaatse noteren of via het e-loket van de website doorgeven. Ze worden meteen in behandeling gegeven bij de betreffende dienst. Alle andere onderwerpen die van algemeen belang zijn, kunnen wel aan bod komen. Op basis van de meest gehoorde en dringendste voorstellen, wordt dan een nieuwe prioriteitenlijst gemaakt. Rond de onderwerpen uit deze lijst zal de dorpsraad in het komende jaar werken zodat er bij het opmaken van de volgende begroting een aantal zeer concrete voorstellen op tafel kunnen liggen. De data zijn als volgt: Dorpsraad Meer: maandag 5 februari 20 uur refter De Meerpaal Dorpsraad Wortel: donderdag 8 februari 20 uur refter De Wijsneus Dorpsraad Meersel-Dreef: dinsdag 13 februari 20 uur t Kapucientje Dorpsraad Meerle: dinsdag 20 februari 20 uur parochiezaal Dorpsraad Minderhout: donderdag 22 februari 20 uur parochiezaal Dorpsraad Hoogstraten maandag 26 februari 20 uur De Welgezinde Er volgt nog een uitnodiging huis-aan-huis.

4 Berichten LADEN EN LOSSEN IN DE VRIJ- HEID Hoogstraten is gekend als toeristisch stadje én winkelcentrum. Het is een belangrijke economische troef voor onze gemeente. Handelaars, bewoners en bezoekers varen er wel bij. Maar dagelijks moeten ook horeca en handelszaken bevoorraad worden. Vrachwagens die stilstaan voor laden en lossen kunnen het doorgaande verkeer op de Vrijheid op drukke momenten hinderen. Dit is frustrerend voor automobilisten, maar ook voor handelaars en leveranciers. De verkeersraad en het schepencollege willen dit probleem onder de aandacht brengen. Een eenvoudige remedie bestaat niet én is misschien ook niet nodig als alle betrokken partijen hoffelijk met elkaar omgaan. Handelaars kunnen hun leveranciers responsabiliseren om ervoor te zorgen dat het laden en lossen snel en reglementair gebeurt en dit bij voorkeur buiten de piekuren. Van automobilisten wordt begrip gevraagd voor de werkdruk en verkeersproblemen waarmee de leveranciers kampen, en voor de lokale handelaars die bestellingen snel willen uitvoeren en hun klanten graag dagelijks verse produkten aanbieden. energiebesparende maatregelen, tot de contactgegevens van overheids- en andere nuttige diensten. Dat blijft ook onder de nieuwe naam 1700 de kerntaak van de dienst. Op langere termijn is het de bedoeling om ook andere infolijnen van de Vlaamse overheid onder te brengen bij het nummer Ook de website onderging een transformatie. Ze kreeg niet alleen een vernieuwde lay-out, maar werd ook inhoudelijk grondig herwerkt. Meer info - TRACTOR TE KOOP De stad Hoogstraten verkoopt een tractor International 745 S van bouwjaar Biedingen kunnen gebeuren onder gesloten omslag, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten. De biedingen moeten vóór eind februari op het stadhuis toekomen. De tractor is te bezichtigen op het werkhuis na afspraak op het telefoonnummer DE VLAAMSE INFOLIJN WORDT 1700 Vanaf 5 december heeft de Vlaamse Infolijn een nieuw gratis nummer en tegelijkertijd ook een nieuwe naam: Daarmee is ze de eerste overheidsdienst in België met een verkort nummer. De dienstverlening van het unieke informatieloket blijft voorlopig dezelfde. De Vlaamse Infolijn is al meer dan zeven jaar een gratis loket voor eenduidige, correcte en toegankelijke overheidsinformatie. De burger kan er terecht met alle mogelijke vragen aan de overheid, van informatie over studietoelagen, over subsidies voor

5 Begroting De gemeenteraad stelde op 18 december de begroting vast voor Dit is een raming van de verwachte inkomsten en uitgaven.. GEWONE DIENST De gewone dienst betreft de dagelijkse werking van de gemeente en de ontvangsten en uitgaven die zich regelmatig voordoen zoals de lonen, werkingskosten, belastingen en retributies... Uitgaven De courante uitgaven zijn te verdelen in 4 groepen: Uitgaven personeelskosten werkingskosten Overdrachten* Schulduitgaven** TOTAAL (*) De overdrachten bestaan vooral uit de bijdragen aan de lokale politie Noorderkempen en aan het OCMW (**)De schulduitgaven omvatten de afl ossingen en intresten van leningen..ontvangsten De belangrijkste inkomsten van de gemeente zijn: - subsidies uit het gemeentefonds EUR - opcentiemen onroerende voorheffi ng EUR - opcentiemen personenbelasting EUR - weddesubsidies onderwijzend personeel EUR - weddesubsidies gesco s EUR - dividenden EUR. BUITENGEWONE DIENST Het stadsbestuur heeft na een aantal begrotingsbesprekingen voor 2007 in totaal 62 investeringen weerhouden voor een bedrag van EUR. De bijdragen van het grondfonds werden voor EUR ingeschreven om mogelijke aankopen van onbebouwde gronden voor sociale doeleinden te realiseren. Verder houden bijna 40% van de investeringen verband met de realisatie van fi etspaden. Andere grote posten zijn onder meer de nieuwe school in Meersel-Dreef ( EUR). Voor de rest verwijzen we naar bijgaand lijstje. Grootste investeringen 2006 raming in EUR - Werken Molenstraat EUR - Werken Gemeentestraat EUR - Riolering Wortel kolonie EUR - Riolering Strijbeek EUR - Aankoop brandweermateriaal o.a. poedercontainer EUR - Aankoop gronden fi etspaden o.a. Strijbeek en Wuustwezel EUR - Aanleg fi etspaden o.a. Wuustwezel en Strijbeek EUR - Buitengewoon onderhoud wegen en voetpaden EUR - Oprichting school Meersel-Dreef EUR - Aankoop gronden grondfonds EUR - Uitrusting nieuw IKO-gebouw EUR - Waterglijbaan De Mosten EUR - Vooronderzoek toren Sint Katharina EUR Deze investeringen worden als volgt gefi nancierd: - op te nemen leningen: EUR - te verwachten subsidies: EUR - eigen middelen: EUR

6 Economie 7 DE WINWINLENING VOOR JONGE ONDERNEMERS Om ondernemende mensen gemakkelijker aan startkapitaal te helpen werd door de vlaamse overheid de mogelijkheid gecreëerd om bij de start van een onderneming geld te lenen bij familie en/of vrienden. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de vlaamse jongeren wel een eigen bedrijf wil oprichten, maar uiteindelijk zet slechts 3% de stap. Dat komt voor een deel omdat kandidaat-ondernemers vaak kampen met een gebrek aan startkapitaal. Met de winwinlening wordt dit anders. Wie als vriend, kennis of familielid maximaal euro leent aan een startend vlaams bedrijf, krijgt daarvoor een jaarlijkse belastingkorting van 2,5 % (tot maximum euro per jaar) gedurende acht jaren. Particulieren kunnen sinds begin september 2006 hun leningovereenkomst met de starter laten registreren bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV). Meer info - VLAAMS AGENTSCHAP ONDERNEMEN Om de bedrijven in Vlaanderen wegwijs te maken in de administratie van de Vlaamse overheid werd een uniek aanspreekpunt opgezet, het Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO). Het VLAO helpt bedrijven om hun weg te vinden naar de overheidsinstelling die ze zoeken. Al de contacten tussen ondernemers en de Vlaamse overheid verlopen nu via het VLAO, dat terugkoppelt naar de andere agentschappen en departementen van de Vlaamse administratie. Meer info - NIEUWE CONTACTGEGEVENS WERKWINKEL In de werkwinkel zijn voortaan het Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap (PWA), de Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB) en het arbeidstrajectbegeleiding (ATB) gevestigd. Voor ATB dient steeds een afspraak gemaakt te worden. De werkwinkel is gelegen in de Heilig Bloedlaan 246, 2320 Hoogstraten - telefoonnummer 03/ faxnummer Het PWA verhuist vanaf maandag 22 januari 07 van het administratief centrum naar de Werkwinkel. Het nieuwe telefoonnummer is Het adres blijft skynet.be. Openingsuren PWA Maandag 9u-12u 13.30u-15.30u (eerste en laatste maandagavond van de maand op afspraak) Dinsdag 9u-12u op afspraak Woensdag op afspraak op afspraak Donderdag 9u-12u op afspraak Vrijdag op afspraak op afspraak VDAB Telefoonnummer 03/ adres en vdab.be openingsuren VDAB Elke voormiddag van 9u tot 12u - s Namiddags op afspraak (donderdagnamiddag gesloten)

7 Veiligheid Sla uw ICE- nummer op in je GSM Om de hulpdiensten te helpen je dierbaren zo spoedig mogelijk te verwittigen in geval van nood, is het meer dan aan te raden de contactgegevens ervan aan hen kenbaar te maken. Maar hoe of waar doe je dit het beste? Vermits praktisch iedereen tegenwoordig met een GSM op zak loopt is het aangewezen deze gegevens in je mobiele telefoon op te slaan. Om de hulpdiensten te helpen bij de zoektocht naar verwanten of naasten van slachtoffers werd door een Engelse verpleger het idee ontwikkeld om een ICE-nummer in je mobiele telefoon op te slaan. ICE staat hier voor In Case of Emergency of in-geval-vannood. Het telefoonnummer(s) dus van dierbaren die de hulpdiensten in geval van noodsituaties kunnen verwittigen. Deze idee wordt volledig ondersteund door de Belgische hulpdiensten!!! In geval van een (verkeers)ongeval blijken de meeste personen over een GSM te beschikken. In de huidige situatie is het haast onmogelijk voor de hulpdiensten om te weten wie ze moeten contacteren uit deze lijst(en) met contactpersonen. Zo ontstond de idee om een standaardnaam te creëeren voor te contacteren perso(o)nen in noodgeval. De naam ICE (afkorting voor In case of Emergency ) werd gelanceerd met daarbij het telefoonnummer van de perso(o)n(en) die dien(t)(en) gebeld te worden in geval van nood. Zo kan iemand van de hulpdiensten (politie, verplegers, brandweer,...) deze persoon onmiddellijk verwittigen. Verschillende ICE zijn mogelijk (ICE1, ICE2, ICE3,...), waardoor men verschillende personen kan aanduiden die kunnen verwittigd worden. Gemakkelijk te doen en het kost eigenlijk niets, maar kan wel het verschil uitmaken voor uw dierbaren in een noodsituatie! Uiteraard werkt dit systeem enkel indien zoveel mogelijk mensen op de hoogte zijn van het bestaan van deze procedure en mogelijkheid!!! Praat er dus over met zoveel mogelijk mensen, zodat dit systeem over de hele wereld kan toegepast worden! SAVE YOUR NUMBERS In België kunnen 90% van de door de politie teruggevonden goederen niet worden terugbezorgd aan hun wettige eigenaar. Bewaar daarom het serienummer van uw elektrische en elektronische apparaten. Deze maken identificatie en dus teruggave veel gemakkelijker. Om u hierbij te helpen, stelt het Vast Secretariaat voor Preventiebeleid een formulier ter beschikking. U vindt dit formulier bij de lokale politie of op de website De meeste elektrische en elektronische apparaten hebben een serienummer. Dit unieke nummer laat toe het toestel in alle omstandigheden te identificeren. Noteer daarom zeker dit nummer in de inventaris van uw waardevolle voorwerpen. Daarnaast kan u ook een eigen markering aanbrengen, bijvoorbeeld uw rijksregisternummer. Vraag de verkoper bij de aankoop van uw nieuwe apparaat u een serienummer te tonen. Sommige winkels vermelden het serienummer van het apparaat op het kasticket of ze behouden een spoor van de serienummers van uw aankopen in een databank. De winkels die deze dienst voorzien kan u identificeren dankzij de sticker save your numbers op hun etalage. Niet alle waardevolle goederen dragen een serienummer. Denk maar aan unieke stukken, kunstwerken, juwelen, In dit geval is het onontbeerlijk om meerdere goede foto s van de voorwerpen te nemen, vanuit verschillende invalshoeken, naast een liniaal of een meter om een idee te krijgen van de grootte ervan, in goede lichtomstandigheden, en deze samen met uw inventaris te bewaren. Identificatie is ook één van de maatregelen die je kan treffen tegen diefstallen en vandalisme op bouwwerven. Door een betere registratie (inventaris) van het aanwezige materiaal op de werven, kan in geval van diefstal de aangifte meer gedetailleerd en makkelijker verlopen, waardoor de politie gerichter kan speuren. Voor kunstwerken, bouwmaterialen en dergelijke bestaat er een apart registratieformulier, eveneens beschikbaar op de website of bij de lokale politie. Doe er uw voordeel mee en gebruik deze formulieren. U kan beter te vooruitziend zijn, dan er achteraf uw beklag over te moeten maken.

8 ROOKMELDERS Elk jaar worden in België ongeveer branden geregistreerd. De afschrikwekkende balans: 1000 personen met ernstige brandwonden en 120 doden!! De meeste slachtoffers van een woningbrand sterven door verstikking. Uit Britse cijfers blijkt dat door plaatsing van rookmelders het aantal slachtoffers met 70% afneemt. Het plaatsen van een rookmelder blijft daarom de beste preventie. De Belgische brandwondenstichting zet via campagnes de bevolking aan om een rookmelder te installeren. Optische rookmelders zijn de meest milieuvriendelijke detectoren. Zij signaleren snel smeulende materialen die vaak aan de basis liggen van nachtelijke woningbranden, bijvoorbeeld door een brandende sigaret op de bekleding van een stoel of zetel. Rookmelders worden gevoed door een batterij en hebben een ingebouwd alarmsysteem. Wanneer de batterij leeg is, geeft het apparaat gedurende een aantal dagen met tussenpozen een signaal. Na een langere afwezigheid kunt u best de werking van de rookmelders controleren. Koop bij voorkeur ook een rookmelder die gecertificeerd is door een erkende instelling zoals BOSEC, CE,... Waar hangt u rookmelders Juist Plaats er één op de gang in de buurt van de slaapkamers. Zeker één op elke verdieping van uw woning in de kamer naast de keuken en bovenaan de trap die naar de kelder leidt. U brengt de detector bij voorkeur aan in het midden van het plafond: rook stijgt immers. Plaats hem in ieder geval op minstens 30 cm van een hoek of rand van het plafond. U kunt hem ook boven aan een muur hangen, maar dan tussen 30 en 15 cm van het plafond en minstens 30 cm van een hoek. Fout In de buurt van een open raam of een ventilatiegat omdat de rook er wordt weggeblazen. Ook niet in de badkàmer of de keuken want een rookmelder maakt geen onderscheid tussen condensatiedampen en rook van een brand. In stookplaatsen of koele ruimtes functioneert een rookmelder niet goed bij een temperatuur van minder dan 4 C of van meer dan 38 C. In de garage kunnen uitlaatgassen van auto s het alarm doen afgaan. Nuttige tips Doe een luistertest en ga na of u het alarm hoort tot op uw slaapkamer met de deur dicht en de radio aan. Houd uw rookmelder stofvrij. Als u hem jaarlijks stofzuigt aan de buitenkant, voorkomt u dat het stof de gleufjes verstopt en het apparaat binnendringt. Test uw rookmelder af en toe door op de testknop te duwen. Zo wordt u gewend aan het alarmsignaal en herkent u het meteen, als het ooit afgaat. De rookmelder is ook nuttig bij uw zoon of dochter op kot. Meer info - REGISTRATIEPERIODE WAPENS VERLENGD Door een uitspraak van het Arbitragehof werd de periode om een wapen te regulariseren of in te leveren bij de politie verlengd tot 30 juni Eind 2006 waren er bij de lokale politie Noorderkempen al 203 vuurwapens ingeleverd, waarvan ongeveer de helft als illegaal kon beschouwd worden. Twaalf vuurwapens werden gelegaliseerd en kregen een vergunning. Voor de jacht en sportwapens, die vroeger geen vergunning nodig hadden, zijn 241 vergunningen uitgereikt. Een sportschuttersstatuut zit nog in de Brussels pijplijn. Wanneer hierover meer bekend is, zal u het hier kunnen lezen. Er boden zich ook meer dan 500 jagers aan om zich opnieuw te registreren. Indien u thuis toch nog een wapen in de kast of op zolder hebt rondslingeren, raden we toch dringend aan om dit bij de lokale politie te regulariseren of uit omloop te halen.

9 10 KEN UW WIJKAGENT Voor het dagelijkse contact met onze inwoners zet de lokale politie Noorderkempen zeven wijkagenten in. Hierdoor is de politie op straat zichtbaar en aanspreekbaar. De wijkagenten staan onder leiding van Leen Martens, coördinator van het wijkteam. U kan bij hen terecht met problemen en voor informatie. We stellen ze hier nog even aan u voor. In Hoogstraten zijn 2 wijkposten. De mensen van Hoogstraten en Wortel vinden hun wijkagenten in het hoofdcommissariaat, Vrijheid 13-17, tel , fax Openingsuren: - Maandag 8-17 uur - Dinsdag 8-17 uur - Woensdag 8-17 uur - Donderdag 8-20 uur - Vrijdag 8-17 uur De inwoners van Meer, Meerle, Meersel-Dreef en Minderhout vinden hun wijkagent in de wijkpost van Meer, Meerseweg 14, tel , fax Openingsuren: - Maandag 9-12 uur en uur - Dinsdag 9 12 uur - Woensdag uur - Donderdag 9-12 uur - Vrijdag 9 12 uur WIE IS WIE 1. Gerrie Dockx - Meer 2. Frank Jespers - Meerle 3 Jef Moelans - Minderhout 4. Guy Aerts - Wortel 5. Chris Verschueren Meersel-Dreef Meerse Bergen 6. Jef Bertels - Hoogstraten West 7. Leen Martens - Coördinator 8. Paul Verschueren - Hoogstraten Oost

10 Sociaal 11 GEMEENTELIJKE TOELAGEN Toelage 75-jarigen SOCIALE Het stadsbestuur geeft onder volgende voorwaarden een toelage aan inwoners die 75 jaar zijn of worden in 2007: - op 01/01/2007 minstens één jaar in Hoogstraten wonen; - minimum 75 jaar oud zijn op 31/12/2007; - bij het ziekenfonds ingeschreven zijn als WIGW, weduwe-invalidegepensioneerde-wees (zelfklever meebrengen); - een aanvraag ten laatste op 01/12/2007 indienen bij het stadsbestuur; - de toelage bedraagt 123,95 euro als beide partners minstens 75 jaar oud zijn en 92,96 euro voor een alleenstaande. Toelage aan zorgverstrekkers van zorgbehoevenden. Er bestaat ook een toelage voor inwoners van Hoogstraten die de verzorging op zich nemen van zorgbehoevende bejaarden, gehandicapten of zieken. Zowel de zorgverstrekker als de zorgbehoevende moeten woonachtig zijn in onze gemeente. De toelage bedraagt 24,79 euro of 49,58 euro per maand en wordt bepaald door de graad van zelfredzaamheid van de zorgbehoevende. Deze graad wordt vastgesteld door de Federale Overheidsdienst - Sociale Zekerheid (Ministerie van Sociale Zaken), Zwarte Lievevrouwstraat 3 C te 1000 BRUSSEL. Bovendien moet aan volgende voorwaarden voldaan worden: - de zorgbehoevende moet thuis verzorgd worden; - per zorgbehoevende kan er slechts één aanvraag ingediend worden; - de zorgbehoevende bejaarde moet de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben; - de zorgbehoevende zieke of gehandicapte moet minstens 25 jaar oud zijn; - de aanvraag vergezeld van het attest afgeleverd door de F.O.D.- Sociale Zaken (Ministerie van Sociale Zaken) moet ten laatste op 1/12/2007 worden ingediend bij het stadsbestuur. Bijkomende gratis huisvuilzakken Net als vorige jaren worden gratis 20 grote huisvuilzakken gegeven bij: - elke geboorte: het gezinshoofd krijgt automatisch bericht van het stadsbestuur - in geval van incontinentie (ook stomapatiënten) : op voorlegging van een doktersattest Meer info en aanvraagformulieren - dienst Bevolking en Sociale Zaken (loket 3) hoogstraten.be. SOCIALE TARIEVEN VOOR DEELNAME AAN HET JEUGDWERK Kinderen en jongeren van gezinnen die het financieel minder breed hebben, kunnen aan verminderde tarieven deelnemen aan activiteiten van de jeugdverenigingen. In het gemeentelijk subsidiereglement voor het jeugdwerk is hiervoor een regeling opgenomen. Volgende gezinnen komen hiervoor in aanmerking: - leefloontrekkers - WIGW ers (= weduwen, invaliden, gehandicapten, wezen) - gezinnen met een maximum bruto jaarinkomen van ,34 euro ,25 euro per kind ten laste - gezinnen die onder begeleiding staan van het Comité Bijzondere Jeugdzorg Zij krijgen vermindering op het lidgeld en op inschrijvingskosten voor activiteiten. De tussenkomst voor lidgelden bedraagt 50 % met een maximum van 15 euro per jaar en voor inschrijvingsgelden voor activiteiten zoals het kamp, weekend en daguitstappen bedraagt deze 50 % van de kosten met een maximum van 50 euro per activiteit en een maximum van 125 euro per persoon per jaar. Gezinnen of jongeren kunnen een aanvraag indienen bij de sociale dienst van het OCMW of op de jeugddienst. Als zij in aanmerking komen krijgen ze een attest mee dat ze voorleggen aan de jeugdvereniging. Met dit bewijs moeten ze enkel het verminderde tarief van het lidgeld of de activiteit betalen. De jeugdverenigingen kunnen deze korting achteraf terugvorderen bij het stadsbestuur. Meer info - Jeugddienst - tel

11 OCMW 12 OCMW HOOGSTRATEN BOUWT Nieuw Woon- en Zorgcentrum Multifunctioneel woon-, rust-, en verzorgingstehuis met dienstencentrum. Het OCMW van Hoogstraten wil de bestaande groep gebouwen (campus) rondom de Jaak Aertslaan uitbreiden en uitbouwen tot een woon-, rust-, en verzorgingscentrum. Bij de bestaande bejaardenwoningen, de serviceflats en de OCMW-administratie komen een lokaal dienstencentrum en 120 woongelegenheden voor bejaarden. Bij de inplanting is rekening gehouden met de beperkte ruimte die op deze plek beschikbaar is. Het huidige H-vormige gebouw tegen de Vrijheid moet van de overheid als stadsgezicht behouden blijven. Om een opnamestop in het rusthuis te vermijden, is beslist om als eerste de geplande verzorgingsflats te bouwen. Ze worden tijdelijk ingericht als woon- en zorgcentrum. De inplanting van deze flats gebeurt op de hoek van de Loenhoutseweg en de Jaak Aertslaan. Tegen einde 2007 wil men beginnen met de bouw van het nieuwe Woon- en Zorgcentrum (WZC). Het eerste werk hiervoor is de afbraak van het vroegere Moederhuis. Dit is het witte gebouw langs de Heilig Bloedlaan (zie foto). De bewoners van dit gebouw verhuizen dus eind 2007 als eersten. Afhankelijk van de voortgang van de werken kan in de loop van 2010 het nieuwe WZC in gebruik genomen worden. Het nieuwe gebouw zal zich situeren tussen de serviceflats aan de Loenhoutseweg en het H-vormig gebouw van het oude rusthuis. De bouwlijn van het nieuwe gebouw volgt deze van de middenvleugel uit het H-vormig gebouw. De twee dwarsvleugels van het te behouden gebouw blijven hierdoor zeer herkenbaar aanwezig in het straatbeeld van de Heilig Bloedlaan. De hoofdingang van het nieuwe complex bevindt zich in het H-vormige gebouw en bestaat uit een overdekte wandelgang die door het gebouw loopt. Hierdoor is de ingang bereikbaar vanuit de Heilig Bloedlaan maar is eveneens herkenbaar voor de bezoekers die via de Loenhoutseweg de campus betreden. De administratie en het lokaal dienstencentrum zijn ondergebracht in het bestaande gebouw. In de centrale hoofdingang leidt een overdekte glazen gang naar de woongelegenheden in de nieuwbouw. De 120 woongelegenheden zijn opgesplitst in 3 gelijkwaardige niveaus van 40 woongelegenheden met verschillende woonvormen. Elke bouwlaag bestaat uit een harde woonkern voor 16 bewoners, 2 kleinschalige woongemeenschappen van 8 woongelegenheden clusterbaar tot een leefgroep van 16 bewoners en 8 zorgflats. Iedere bewoner krijgt binnen de kleinschalige leefgroep zijn eigen kamer. Deze drie vormen van wonen zijn terug te vinden in de drie verschillende nieuwbouwen. Door de schakeling van de verschillende gebouwen en de glazen verbindingsgang met het bestaand gebouw ontstaan er verschillende vormen en sferen van buitenruimten. Grotere buitenpleinen vormen de schakel tussen de omgeving en de gebouwen. Deze buitenruimten spelen een belangrijke rol in de ervaring van het project door bewoners en personeel. De relatie met de omgeving wordt versterkt door de glazen wanden van de leefruimten en door de verschillende terrassen. De doorlopende terrassen doen eveneens dienst als zonnewering voor de kamers aan de zuid- en de westgevel. Ze betekenen een belangrijk element in het gekozen concept om duurzaam te bouwen. Na de bouw en verbouwing van het nieuwe woon- en zorgcentrum zullen in 2011 de nieuwe serviceflats als dusdanig in gebruik komen en kan het hele project worden afgerond. Dan zitten onze zorgbehoevende bejaarden eindelijk in een ruimere, praktische en knusse leefomgeving. DE NIEUWE O.C.M.W-RAAD Op 5 januari jongstleden werd de nieuwe O.C.M.W.-raad samengesteld. Rik Michielsen werd tot voorzitter gekozen. De raad is samengesteld uit: Rik Michielsen (CD&V) Adams Joël (CD&V) Brosens Joseph (K.V.B.) Brosens Roza (CD&V) Geysen Marleen (CD&V) Jacobs Alfons (Groen!) Roos Joseph (HOOP) Strybos Bjorn (CD&V) Verlinden Herman (CD&V) Vermonden Lucia (K.V.B.) Verschueren Marcel (K.V.B.)

12 Bouwen VERKOOP SOCIALE BOUWGRONDEN IN DE AKKERLOOPSTRAAT In de maand maart verkoopt het stadsbestuur van Hoogstraten 6 sociale bouwgronden in de Akkerloopstraat in Minderhout. Kandidaat kopers ontvangen bij de inschrijving een brochure met een verkoopplan en de stedenbouwkundige voorschriften. Er wordt dan ook de nodige informatie gegeven over de verkoopmodaliteiten. Om in te schrijven is een kopie nodig van de identiteitskaart(en) en een attest gezinssamenstelling. Dit attest vraagt men bij het gemeentebestuur van de eigen woonplaats aan. Inschrijven voor de aankoop van één van deze percelen kan van 1 februari tot en met 28 februari op de dienst openbare werken (loket 7) tijdens de openingsuren van het administratief centrum. Meer info dienst openbare werken ONTSLUITING EN BEBOUWING ACHTERLIGGENDE GRONDEN De gemeenteraad nam een principebeslissing in verband met de ontsluiting en bebouwing van achterliggende gronden in het kleinstedelijk gebied van Hoogstraten. De laatste maanden werd het college een aantal maal geconfronteerd met de aanvraag voor de ontwikkeling van achterliggende gronden zonder dat hiervoor een verkavelingsaanvraag was ingediend. Dit oneigenlijke gebruik van een bouwaanvraag wil het stadsbestuur met deze beslissing opvangen. Het besluit heeft betrekking op achterliggende gronden in het woon- en woonuitbreidingsgebied van Hoogstraten die ingesloten zijn en niet liggen aan een uitgeruste weg. Ze kunnen alleen ontwikkeld worden, indien ze ontsloten worden door een (aan te leggen) openbare weg, die gratis door de verkavelaar wordt overgedragen naar het openbaar domein van de stad Hoogstraten. Hiervoor moet een verkavelingsaanvraag worden ingediend, waarin het tracé van de wegen en de aanleg van nutsvoorzieningen wordt geregeld en alle andere door het bestuur opgelegde lasten. Deze verkaveling moet tevens voorzien in bouwkavels voor individuele gezinswoningen, al dan niet losbouw, halfopen of gesloten bebouwing, die op de markt worden gebracht volgens de raamovereenkomst met betrekking tot het realiseren van sociale kavels in verkavelingen van 17/11/2003. Deze principebeslissing is geldig voor alle stedenbouwkundige aanvragen met betrekking tot achterliggende gronden vanaf 24/10/2006. ZEGELRECHT AFGESCHAFT Het zegelrecht op stedenbouwkundige en milieuvergunningen werd vanaf 1 januari 2007 afgeschaft. De federale regering schafte het voorbije jaar al heel wat zegels af. Eerst werden de fi scale zegels voor rijbewijzen afgeschaft, daarna de zegels voor een huwelijksakte en er kwam ook een einde aan de boetezegels. In het kader van de administratieve vereenvoudiging besloot de federale ministerraad nu ook het zegelrecht op stedenbouwkundige en milieuvergunningen af te schaffen. Vanaf 1 januari moet er op deze vergunningen geen federaal zegelrecht meer worden betaald.

13 Milieu 14 GEMEENTELIJKE MILIEUPRE- MIES De stad verleent subsidies aan bewoners die duurzame maatregelen toepassen. Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de diverse subsidieregelingen. De volledige informatie staat op onder de rubriek milieu en duurzame ontwikkeling. a) Aanleg van een groendak Groendaken zijn daken waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit plantensoorten die goed bestand zijn tegen wind, hitte, vorst en uitdroging. De stad Hoogstraten verleent een subsidie van 25 euro per m², met een maximumbedrag van euro (het subsidiebedrag kan evenwel nooit meer dan 50% van het totaalbedrag van de aanvaarde facturen bedragen). Uiteraard moeten de nodige voorwaarden nageleefd worden, o.a.: - het extensieve groendak bestaat minstens uit een draineer-, substraat- en vegetatielaag. - een minimale oppervlakte van 6 m². - het groendak moet minimum 15 jaar in goede staat behouden worden. b) Aanleg hemelwaterinstallatie bij een bestaande woning De stad Hoogstraten verleent een premie van maximum 250 euro voor aanleg van een nieuwe hemelwaterput bij een bestaande woning (bouwvergunning verkregen vóór 07/09/1999). Het subsidiebedrag hangt af van het aantal aangesloten verbruikspunten: euro bij aansluiting van minstens 1 WC of 1 wasmachine euro bij aansluiting van minstens 1 WC en 1 wasmachine euro bij aansluiting van 1 WC, 1 wasmachine en 1 of meer bijkomende aftappunten. Uiteraard moeten een aantal voorwaarden nageleefd worden: zo moet bv. de inhoud van de regenwaterput in verhouding staan tot de grootte van het dakoppervlak. Aanvullend op de gemeentelijke premie kan er eventueel een bijkomende gewestelijke subsidie verleend worden. c) Aanleg van een infiltratievoorziening De aanleg van een infiltratievoorziening bij bestaande woningen, nieuwbouwof herbouwde woningen - waarbij de aanleg van een infiltratievoorziening niet verplicht is volgens de betreffende gewestelijke stedenbouwkundige verordening (Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 01/10/2004) kan gesubsidieerd worden. De stad Hoogstraten verleent een premie van 2,50 euro per aangesloten m², met een maximum van 250 euro. Uiteraard moeten de nodige voorwaarden nageleefd worden. Zo moet er op de infiltratievoorziening minstens 50 m² aan verhard oppervlak aangesloten worden. Aanvullend op de gemeentelijke premie kan er eventueel een bijkomende gewestelijke subsidie verleend worden. d) Bouw van een individuele zuiveringsinstallatie (IBA) Wanneer je een woning bouwt in een gebied waar geen riolering ligt en ook niet voorzien is, moet je zelf instaan voor zuivering van het afvalwater. Een septische put is hier niet voldoende. Om bewoners in deze situatie te helpen, verleent de stad Hoogstraten een premie van maximum 500 euro. Uiteraard moeten de nodige voorwaarden nageleefd worden, onder andere: - Het betreft de sanering van huishou- BEREKEN DE ENERGIEHONGER VAN JE HUISHOUDEN Gezinnen verbruiken almaar meer energie. Vaak staan we daar onvoldoende bij stil. Daarom lanceerde de federale regering een website met een rekenmodule Op deze website kan u 3 dingen berekenen: 1. Hoe is uw energieprofiel? Verbruikt u veel of bent u een zuinig persoon. 2. Hoe presteren uw huishoudapparaten. 3. AIs u een nieuw apparaat overweegt, welk kiest u dan best. In eerste instantie worden de typische energieverslinders bekeken: droogkast, diepvriezer, koelkast, De site zal echter voortdurend aangevuld en geactualiseerd worden. Beschikt u niet over internet en wilt u toch weten of uw toestellen veel energie verbruiken, dan kan u op de milieudienst van de stad Hoogstraten een energiemeter ontlenen. U kan deze gedurende twee weken gratis ontlenen om de nodige metingen te doen. Samen met de meter krijgt u ook een brochure mee naar huis, waarin allerlei cijfergegevens opgenomen zijn die u als referentie voor het verbruik kan gebruiken. U kan dan zelf vaststellen welke toestellen zuinig zijn en welke niet. Reserveer de energiemeter tijdig. Meer info milieudienst

14 delijk afvalwater. - Het gezuiverde afvalwater moet voldoen aan de lozingsnormen gesteld in Vlarem II. - Bij toepassing van niet-plantensystemen dienen de zuiveringsinstallaties, horende bij gebouwen waarvoor de stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd na 01/01/2006, het BENOR-keurmerk te dragen en/of een certifi caat/keurmerk waaruit blijkt dat het gezuiverde afvalwater beantwoordt aan de lozingsnormen gesteld in Vlarem II. Particulieren die voldoen aan de voorwaarden kunnen boven op de gemeentelijke premie ook een gewestelijke subsidie bekomen. e) Plaatsen van een zonne-installatie De gemeente verleent een premie voor het plaatsen van een installatie op zonne-energie bestemd is voor de productie van elektriciteit en/of warm water in woningen en bedrijfsgebouwen De premie voor een zonne-installatie voor de verwarming van sanitair water, zwembadwater of van gebouwen, bedraagt maximum van 400 euro, beperkt tot 15% van de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW) van het systeem. De premie voor de installatie van een fotovoltaïsch systeem bedraagt maximum 500 euro, beperkt tot 5% van de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW) van het systeem. Hoe kan u deze premies aanvragen? De reglementen en de aanvraagformulieren vindt u op be, onder de rubriek e-loket. Meer info duurzaamheidsambtenaar be WATERBEHEERSPLANNEN TER DISCUSSIE In Vlaanderen werden beheersplannen voor de waterlopen opgesteld. Om u hierover in te lichten zal op 8 februari 2007 een informatie- en inspraakvergadering over de waterbeheerplannen voor onze regio doorgaan. Sinds eind november gingen in Vlaanderen de waterbeheerplannen in openbaar onderzoek. Het gaat om de elf bekkenbeheerplannen, bijna 100 deelbekkenbeheerplannen en het voorbereidend document voor de opmaak van de stroomgebiedbeheerplannen van Schelde en Maas. Deze plannen werden opgemaakt in uitvoering van het Vlaamse decreet Integraal Waterbeleid en de Waterbeleidsnota van de Vlaamse Regering, op hun beurt een vertaling van de Europese Kaderrichtlijn Water. De bedoeling van deze plannen is om op een integrale manier een waterbeheer uit te stippelen. Het watersysteem omvat immers niet alleen de waterlopen maar ook het grondwater, de oevers en valleien, maar ook alle dieren en planten die er leven. Dat watersysteem heeft geen (administratieve) grenzen. Daarom is een integrale aanpak noodzakelijk, met veel overleg over de grenzen van gemeenten, provincies, gewesten en landen heen. Tijdens het openbaar onderzoek, dat loopt tot 22 mei 2007, krijgt u, als burger, de kans om verschillende water- beheerplannen te raadplegen. U kunt dat doen op de milieudienst of via de site Hierbij kunt u uw opmerkingen formuleren, verbeteringen voorstellen of ideeën voor acties en projecten kenbaar maken. Tijdens de infovergadering in het Provinciaal Vormingscentrum - Smekenstraat MALLE, om 19 uur geven de waterbeheerders meer uitleg over de waterbeheerplannen. Ze lichten ook de procedure toe om een reactie of een bezwaar over te maken. U kunt hen ook persoonlijk vragen stellen. Iedere vergadering wordt voorafgegaan door een infomarkt, telkens van 10 tot 18 uur. Om het openbaar onderzoek te duiden, werden er per bekken speciale posters opgemaakt met achtergrondinformatie over de plannen en met voorbeelden van acties uit de bekken- en deelbekkenbeheersplannen. Deze posters zijn te bezichtigen in de hal van het administratief centrum van 6/02/2007 tot 23/02/2007. Meer info - milieudienst GRIJZE HUISVUILZAKKEN BLIJVEN TOT EINDE 007 Het stadsbestuur zal in de toekomst overschakelen naar grijze containers voor huisvuil. Samen met de GFT-containers worden deze voorzien van een chip, waarbij uw afval gewogen wordt en u betaalt voor de hoeveelheid die u meegeeft. In de loop van 2007 zal u hierover uitgebreid geïnformeerd worden. De effectieve invoering van de containers is voorzien vanaf januari Hou hiermee rekening bij de aankoop van uw grijze huisvuilzakken. Koop niet meer huisvuilzakken dan u dit jaar denkt nodig te hebben

15 Toerisme 16 GRENSLAND 2007: EVENEMEN- TENKALENDER EN WEBSITE Voor het eerst geven de verschillende toeristische diensten van Grensland Hoogstraten samen een evenementenkalender uit. Wie op de hoogte wil blijven van de meest uiteenlopende evenementen en activiteiten van 2007 in Hoogstraten, Baarle-Hertog, Rijkevorsel en Merksplas kan bij het infokantoor toerisme een gratis exemplaar van deze kalender halen. Onze toeristische evenementenkalender is stilaan een vertrouwd instrument geworden voor de actieve Hoogstratenaar en haar vele bezoekers. Al enkele jaren slagen wij erin om een uitgebreide activiteitenkalender samen te stellen, maar dit jaar gaan we dus nog verder! u kennis maken met de toeristische troeven van Hoogstraten, Baarle-Hertog, Rijkevorsel en Merksplas. De website biedt u een waaier aan informatie omtrent wandelen & fietsen, streekgastronomie, evenementen, natuur & cultuur, bezienswaardigheden, Kortom, alles wat zowel de toerist als de plaatselijke inwoners kan boeien. Benieuwd naar de allerlaatste nieuwtjes binnen Grensland Hoogstraten? Hou dan alvast deze website in het oog! Máár ere wie ere toekomt! Het zijn uiteraard de verschillende verenigingen die ervoor zorgen dat de kalender jaar na jaar weer gevuld wordt. Op deze manier houden zij het bruisende verenigingsleven op peil en bovendien gaan ze op een gezonde manier de verveling tegen! Toch nog even vermelden dat u gans het jaar door de aankondiging van activiteiten en evenementen kan bezorgen op de dienst voor toerisme of via het e-loket van de gemeentelijke website. Wij zorgen er dan voor dat uw activiteiten worden aangekondigd in het Hoogstraatse magazine, op de website van Flapuit, Naast de gezamenlijke evenementenkalender van Grensland Hoogstraten, staan er in 2007 nog enkele initiatieven op het programma die ontwikkeld worden binnen dit toeristische samenwerkingsverband. Als eerste wordt de nieuwe website gelanceerd. Deze website laat NIEUWE TOERISTISCH BROCHURES Een nieuw jaar, een nieuw begin en dus uiteraard ook nieuwe toeristische brochures! Het toeristisch aanbod wordt elk jaar ruimer, interessanter en gevarieerder. Jaarlijks kunnen we rekenen op onze vaste, terugkerende publicaties maar er verschijnen ook elk jaar totaal nieuwe, verrassende brochures met een boeiend aanbod aan toeristische informatie. Enkele vaste waarden uit ons aanbod: Vlaanderen Vakantieland, regiopocket Antwerpse Kempen, Hageland, Scheldeland en de Groene Gordel, Kustschatten, Look Out gastronomische gids, Hoeve- en plattelandstoerisme, Belsud Wallonië, Fietsen & Genieten, Groepsuitstappen, Uiteraard allemaal gratis te verkrijgen in het toeristisch infokantoor.

16 Bibliotheek 17 TENTOONSTELLING OVER MENSEN MET EEN AANDACHTSSTOORNIS MET HYPERACTIVITEIT (ADHD) Een reizende tentoonstelling van het Centrum ZitStil over ADHD is van vrijdag 2 februari tot en met 24 februari te bezichtigen in de bibliotheek van Hoogstraten. De tentoonstelling is opgebouwd uit 4 portretreeksen (meisje/jongen/man/vrouw). De portretten worden ondersteund door een sobere slagzin. In totaal vertellen 15 opmerkelijk emotionele zwart-witbeelden van fotograaf Koen Broos een verhaal over leven met ADHD. Meer info ADHD - GEBRUIKERS VOOR DE BIBBEL (BELEIDSINSPRAAK ) De bibliotheek is op zoek naar geïnteresseerde bib-gebruikers om kritisch mee te denken over de bibliotheek van de volgende jaren. De BIB van Hoogstraten is een stedelijke openbare bibliotheek. Ze wordt beheerd door een beheersorgaan. In dit bibliotheekbeheersorgaan vergaderen vertegenwoordigers van de verschillende ideologische en politieke strekkingen binnen de gemeenteraad samen met vertegenwoordigers van het socioculturele veld. Dit beheersorgaan wordt na elke gemeenteraadsverkiezing opnieuw samengesteld. De voorzitter van het beheersorgaan is de schepen voor cultuur en bibliotheek. Er worden eveneens enkele deskundigen (personeel, afgevaardigden van scholen en gebruikers) gecoöpteerd om mee het bibliotheekbeleid vorm te geven. U kan één van hen zijn. Dit bibliotheekbeheersorgaan vergadert ongeveer 4 X per jaar. Wil u met ons nadenken over collecties, personeel, bibliotheekactiviteiten, automatisering van publieksdiensten? Meer info of aanmelden JEUGDBOEKENWEEK 2007 Ook in 2007 werkt de bibliotheek van Hoogstraten mee aan de jeugdboekenweek. Dit jaar gaat deze door van 3 tot 18 maart 2007 met als thema avontuur. In het kader van deze jeugdboekenweek organiseert de bibliotheek van Hoogstraten in februari en maart voor alle graden van het basisonderwijs een leesbevorderende activiteit. Voor de eerste graad organiseren we een aantal voorleessessies op woensdagvoormiddag. Het voorlezen gebeurt door de Leesfee. Voor meer informatie over deze professionele vertelster kan u terecht op haar website: www. deleesfee.be. Voor de tweede graad vindt er een voorleeswedstrijd van BeNeBib plaats. Eerst is er een plaatselijke wedstrijd op vrijdag 9 februari 2007 om uur in het stadhuis van Hoogstraten. Elke Hoogstraatse basisschool mag twee voorleesduo s afvaardigen. Een duo bestaat uit een leerling en iemand ouder dan 18 jaar.de twee winnende duo s mogen het op 16 maart 2007 in de finale tegen kinderen uit Baarle- Hertog-Nassau, Merksplas en Rijkevorsel opnemen. Voor de leerlingen van de derde graad komt Peter Vervloed op vrijdag 16 maart 2007 een lezing geven. Het aantal deelnemers is beperkt. Daarom zal de bibliotheek een opdracht uitwerken rond het werk van Peter Vervloed. Op basis van de ontvangen resultaten beslist de bibliotheek welke klassen op 16 maart mogen komen. Deze activiteiten om de jeugd meer te laten lezen worden uiteraard in nauwe samenwerking met de scholen opgezet, want lezen hoort nu eenmaal bij de ontwikkeling en ontplooiing van elk kind, zeker in deze informatiemaatschappij. En lezen is plezant! THEMAKOFFERS In samenwerking met BeNeBib ontwikkelt de bibliotheek van Hoogstraten een aantal themakoffers. De eerste in de reeks is aan rouwen gewijd. Bij een overlijden komt er zoveel op u af dat elke steun welkom is. De bibliotheek probeert op haar manier een helpende hand te bieden. De boeken in deze rouwkoffer zijn zeer divers van inhoud: boeken voor kinderen, gedichten en teksten die u kan gebruiken op het doodsprentje of tijdens de plechtigheid, uitleg hoe u uw kinderen tijdens het rouwproces kan begeleiden, De bijgeleverde cd bevat liederen waarvan de tekst in het boek Ogen die mij zoeken te vinden is. Meer info - hoofdbiliotheek

17 Cultuur 18 F O T O T E N T O O N S T E L L I N G FRANK CROES VERLENGD CULTUREEL SMAAK JAARTHEMA Op de verdieping van het stedelijk museum kan u sinds december een selectie foto s van gerenommeerd fotograaf Frank Croes bekijken. Frank is gespecialiseerd in het fotograferen van de meest smakelijke gerechten. Deze tentoonstelling werd speciaal verlengd, zodat u zowel op het gelijkvloers als op de eerste verdieping ondergedompeld wordt in de wereld van de smaak. De gemeentediensten uit de sector cultuur & vrije tijd, het museum, de bibliotheek en het IKO kozen voor 2007 als jaarthema smaak. Het culturele jaar opent met het toeristisch seizoen in april en sluit af in februari 2008 met een kunstzinnig publieksevenement van het IKO. Meer hierover in de volgende edities van het gemeentelijk maandblad. De tentoonstelling loopt nog tot en met 17 februari CARTOONS EN DE WINNAAR IS! Op 13 januari jongstleden ging een smakelijke tentoonstelling van start in het stedelijk museum. Er worden 73 cartoons van 26 verschillende kunstenaars getoond die zijn ingezonden voor de wedstrijd in het kader van de week van de smaak. De ingezonden cartoons zijn enorm verscheiden: sommige leggen de nadruk op een tekort aan eten, andere op de overvloed, sommige zijn een aanklacht, andere drijven de spot met onze eetcultuur. En de winnaar is Eervolle vermeldingen gaan naar Danny Maes uit Schoten die schuil gaat achter de naam Germanus, en Stefaan Profijn oftewel Stef uit Sint Martens-Latem die beiden al bij andere gelegenheden in de prijzen vielen. De eerste prijs werd door de jury toegekend aan de cartoon met de boer en de koe (zie hiernaast) van Patrick Heymans, beter gekend als Trick. Patrick woont in Asse en is een autodidact. Hij volgde geen tekenopleiding en werkt als gemeentearbeider. Dit belet hem niet om de ene onderscheiding na de andere prijs weg te kapen in binnen- en buitenland. Zijn cartoons werden reeds geselecteerd voor boeken en tentoonstellingen in 18 Europese en niet-europese landen. Proficiat! Bent u het eens of niet met deze juryprijs? U kan het laten blijken bij de toekenning van de publieksprijs. Bij een bezoek aan de tentoonstelling kan u uw eigen favoriet opgeven. Onder de deelnemers aan de selectie van deze publieksprijs worden een aantal interessante en waardevolle boeken verloot. Kom kijken en doe mee!!

18 Jeugd KUNSTBENDE - DE WEDSTRIJD IN KUNST VOOR JONGEREN Weet je geen blijf met je energie, ben je creatief of expressief, dan is de wedstrijd van de kunstbende misschien iets voor jou. De Kunstbende is in 2007 aan zijn achtste editie toe. Deze landelijke wedstrijd in kunst wil jonge creatievelingen tussen 13 en 19 jaar een podium geven en hen stimuleren om actief met kunst en cultuur om te gaan. Er zijn diverse categorieën: dans, muziek, performance, txt, txt on stage, fotografi e, video, games n sites. Wacht niet te lang met inschrijven, want het aantal plaatsen is beperkt. De voorrondes in onze provincie vinden plaats op 3 en 4 maart 2007, o.m. in de Warande te Turnhout. De laureaten van alle provincies treffen elkaar tijdens de fi nale in de Vooruit te Gent op zaterdag 12 mei JEUGDLEID(ST)ER WORDEN Wil je monitor of monitrice worden, maar ben je niet aangesloten bij een jeugdvereniging? Dan nog kan je terecht bij verschillende organisaties in Vlaanderen die een cursus animator in het jeugdwerk inrichten. Deze organisaties leggen echter wel verschillende accenten. Je kan dus kiezen volgens je interesses. Meestal zijn deze cursussen wel bedoeld voor jongens/meisjes van 16 jaar of ouder, en vraagt men dat je natuurlijk graag met kinderen of jongeren omgaat. De cursussen duren doorgaans een werkweek (van maandag tot vrijdag) en gaan door in de schoolvakantie. Voor folders of meer info over het vormingsaanbod voor jeugdleid(st)ers kan je terecht op de jeugddienst. Daar kan je ook een vormingssubsidie aanvragen. De gemeente betaalt de helft van de cursuskosten terug met een maximum van 70 euro. Info: jeugddienst website Inschrijvingen en meer info - - De Warande, Jan Maas INRICHTING VAN BUURTSPEELPLEINTJES Een plezant speelpleintje geeft kinderen de kans naar hartelust te spelen. Het kan ook een geschikte plek zijn voor een jaarlijks buurtfeest of barbecue. Wie plannen heeft om in zijn of haar buurt een speelpleintje in te richten, doet best vóór april een aanvraag bij de jeugddienst. De afgelopen jaren zijn er verscheidene buurtspeelpleintjes (her)ingericht dankzij de buurtbewoners die de handen in elkaar sloegen. Wijken of gebuurten die een speelpleintje willen (her)inrichten kunnen een beroep doen op het stadsbestuur voor de aankoop van speeltoestellen. In de eerste plaats wordt er overlegd met alle geïnteresseerde buurtbewoners. Dit kan eventueel met ondersteuning van de jeugddienst. Hierbij is ook een plan of ontwerp van inrichting nodig. Na goedkeuring van de aanvraag worden de speeltuigen aangekocht door de gemeente. De plaatsing van deze toestellen gebeurt in principe door het gebuurte zelf. Voor de aankoop van materialen voor herstelling of vervanging van kleine speeltoestellen geldt een vereenvoudigde procedure. Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend. Maar de verwerking van een aanvraag neemt heel wat tijd in beslag (inwinnen adviezen, opmaak dossier, enz.) en bij de meeste leveranciers van speeltuigen geldt een leveringstermijn van 4 tot 6 weken. Indien uw gebuurte of wijk plannen heeft, is het aangeraden vóór april een aanvraag in te dienen om zeker te zijn dat u deze zomervakantie gebruik kan maken van het speelpleintje. Meer info en aanvragen: jeugddienst

19 20 ZES MAAL INFORMATIE VOOR KINDEREN EN JONGEREN Onlangs stelde de Vlaams minister van jeugd drie nieuwe gidsen en drie websites voor met informatie op maat van kinderen en jongeren: - de Kidsgids en voor kinderen tot 12 jaar, - en voor de 12 tot 15-jarigen, - de Jongerengids en voor de 16-plussers. Het antwoord op alle mogelijke vragen die kinderen en jongeren zich stellen, staan hierin. Dat gaat van waar vind ik een repetitieruimte voor mijn muziekgroep tot hoe kan ik contact houden met mijn grootouders waarmee mijn ouders ruzie hebben. De websites en de gidsen zijn opgesteld vanuit de leefwereld en ervaringswereld van kinderen en jongeren. Je kan deze gidsen gratis meenemen in het administratief centrum of in de hoofdbibliotheek. PLANNEN IN HET BUITENLAND Wil jij voor, tijdens of na je studies er even op een zinvolle manier tussenuit? Dan ben je bij JINT (Jongerenpunt Buitenland) aan het goede adres. JINT geeft info over verschillende internationale mogelijkheden voor jongeren. Daarnaast hebben zij ook nog twee beursprogramma s die je een financieel duwtje in de rug geven: - EVS : twee tot twaalf maanden meedraaien in een buitenlandse organisatie met financiële steun van de Europese Unie; - Extra-Time : één tot drie maand een eigen inleefproject opzetten ergens op de wereld met de financiële hulp van de Vlaamse gemeenschap. Meer info over Extra-Time: be/extratime Meer info over EVS: Regionale infoavond in Geel Op dinsdag 27 februari is er een infomoment gepland i.s.m. het Jongerenadviescentrum (JAC) Geel. Hier kan je met al je vragen over internationale plannen terecht. Deze avond start om 19 uur en vindt plaats in jeugdcentrum De Bogaard, Diestseweg 135 in Geel. Graag inschrijven vóór 21 februari op KINDERTHEATER EN SKIËN OF SNOWBOARDEN IN DE KROKUSVAKANTIE Ook dit jaar staan Grabbelpas en swap weer garant voor plezante activiteiten voor kinderen en jongeren in de schoolvakanties. We zetten 2007 meteen goed in met de ski- en snowboarddag en een theatervoorstelling in de Krokusvakantie. Wief Woef Waf - dinsdag 20 februari Een avontuurlijke woordkunsttocht door de farm West, met livemuziek, voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Deze voorstelling is een cocktail van verhalen, gedichten, liedjes en anekdotes. In samenwerking met de bibliotheek van Hoogstraten, als voorloper op de jeugdboekenweek. Ski- en snowboarddag - donderdag 22 februari In de voormiddag gaan we zwemmen in het subtropisch zwembad Erperheide en in de namiddag skiën of snowboarden in Snowvalley te Peer. Voor jongeren van 10 tot 18 jaar. Opgelet: snel inschrijven is de boodschap, want het aantal plaatsen is beperkt. Wacht dus niet langer als je wil meedoen. Een pasje kopen? Om deel te kunnen nemen aan de sportdagen en Grabbelpasactiviteiten heb je een Grabbelpas (tot 12 j.) of Swappas (+12 j.) 2007 nodig. Een pasje kost 2,50 euro en is het hele jaar geldig. Hierbij krijg je ook de Grabbelaar of het Swapboekje, een gids boordevol tips en kortingen voor uitstappen naar speeltuinen, pretparken, enz. Meer info en inschrijvingen - Sportdienst - Jeugddienst /

20 Sport 21 LESSEN NORDIC WALKING Sportregio Noorderkempen organiseert Nordic Walking in uw buurt! Nordic Walking of wandelen met stokken (poles) is dé nieuwe rage in Europa. Nordic walking is geen wandelen of joggen, maar door gebruik van de speciaal ontwikkelde wandelpoles is het wel een totale body workout die jong en oud weet te verleiden. Nordic Walking is ontstaan in Finland als zomertraining voor de crosscountry skiërs. Bij deze vorm van sportwandelen worden de rug- schouder- en armspieren tijdens het wandelen intensief gebruikt. Tijdens de goed uitgevoerde Nordic Walking techniek worden de spieren in nek, schouders en armen doorlopend aangespannen en ontspannen. Daarnaast worden ook de rug-, buik en bilspieren optimaal gebruikt. De beweging lijkt op langlaufen, maar dan zonder ski s. Met speciaal ontwikkelde poles worden zwierende bewegingen gemaakt. De ergonomisch ontwikkelde handgrepen en de speciale polsriemen van de poles zorgen ervoor dat er een efficiënte krachtoverdracht mogelijk is. START TO RUN Doe zoals Evi Gruyaert en leer afstandslopen onder begeleiding. De gemeentelijke sportdienst organiseert in het voorjaar twee cursussen start to run. Deze lessen worden georganiseerd in samenwerking met twee Hoogstraatse sportverenigingen nl KWB Wortel (organisatie Landlopersjogging) en de Atletiekvereniging Noorderkempen. Laat u eerst testen in de FIT-bus Nieuw is de koppeling van de FIT-bus aan de cursus Nordic Walking. Alle deelnemers van de cursus Nordic Walking kunnen zich eveneens inschrijven voor de FIT-bus. De FIT-bus geeft je de mogelijkheid je algemene conditie te meten. En elke deelnemer krijgt tips aangereikt hoe best de conditie te verbeteren door bijvoorbeeld door te wandelen. Na 10 weken volgt een herkeuring. De FIT-bus kost 5 euro en staat op 17 maart 2007 in Hoogstraten. Maximum 30 deelnemers kunnen zich hiervoor inschrijven. Lessen in Hoogstraten In Hoogstraten worden vanaf eind maart, na de FIT-bus, opnieuw cursussen Nordic Walking ingericht door de sportregio Noorderkempen i.s.m. de sportdienst: - Op woensdag 19u: Initiatie Nordic Walking, met start op 28 maart Op donderdag 19u: initiatie Nordic Walking, met start op 29 maart Op vrijdag 9u: initiatie Nordic Walking, met start op 30 maart Op vrijdag 10.30u: initiatie Nordic Walking, met start op 30 maart 2007 Dit jaar wordt er in tegenstelling tot de vorige jaren een lessenreeks van 10 sessies ingericht. Elke sessie duurt 1u 30min. Deze lessen gaan door in Wortel kolonie, bijeenkomen aan het Casino. Zorg zelf voor comfortabele lage sportwandelschoenen. We voorzien maximum 20 deelnemers per sessie! Bij voldoende inschrijvingen kan er op woensdag ook een tweede sessie doorgaan. De prijs voor deze 10 lessen bedraagt 50 euro of 55 euro met inbegrip van de FIT-bus. Inbegrepen zijn de huur van de stokken, de lesgever en de verzekering. Meer info en inschrijven Sportdienst Start to run in Wortel Volgens een welbepaald schema en onder begeleiding van 3 enthousiaste begeleiders (Han, Benny en Brigitte) worden er looptrainingen gegeven. Zo zullen de deelnemers na 10 weken 5 km kunnen lopen. Ook meer gevorderde lopers kunnen meedoen. Zij hebben als streefdoel om binnen de 10 weken 10 km te lopen. De trainingen gaan door op maandag, woensdag en vrijdag om 19u aan het voetbalveld van KVNA in Wortel (op Poeleinde na 150

Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen

Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen Zitting van 24 mei 2007. Gepubliceerd op 29 mei 2007. Artikel 1. Definities - dakoppervlakte: de oppervlakte

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST Gemeenteraad

OVERZICHTSLIJST Gemeenteraad OVERZICHTSLIJST Gemeenteraad Maandag 19 december 2016 aanwezig Ilse Verachtert, plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad Tinne Rombouts, burgemeester Michel Jansen, Marc Haseldonckx, Roger Van Aperen,

Nadere informatie

stad brugge woondienst

stad brugge woondienst stad brugge woondienst GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET AFKOPPELEN VAN DE HEMELWATERAFVOER VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET EN HET GEBRUIK VAN HEMELWATER BIJ BESTAANDE

Nadere informatie

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap 19de nummer in een reeks informatiebrochures voor de Oostendse bevolking (gegevens op 12 oktober 2006), een uitgave van de Voorlichtingsdienst,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST Gemeenteraad

OVERZICHTSLIJST Gemeenteraad OVERZICHTSLIJST Gemeenteraad Maandag 30 mei 2016 aanwezig Johan Vermeeren, voorzitter gemeenteraad Tinne Rombouts, burgemeester Michel Jansen, Marc Haseldonckx, Roger Van Aperen, Ward Baets, Jef Vissers

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

Punt 15 - Renovatie dak muziekschool en kinderopvang

Punt 15 - Renovatie dak muziekschool en kinderopvang MARC VAN APEREN Punt 15 - Renovatie dak muziekschool en kinderopvang Ons raadslid Jos Martens is verontschuldigd voor deze zitting, maar Jos heeft dit dossier vorige week bestudeerd - hij is zelfs ter

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Datum indiening:............ AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Dit formulier volledig en leesbaar invullen, ondertekenen en terugsturen naar Gemeentebestuur Olen, dienst leefomgeving, Dorp

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE Erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen

TOELICHTINGSBROCHURE Erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen TOELICHTINGSBROCHURE Erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen Sinds 1 januari 2003 werd een nieuw reglement ingevoerd in verband met de erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen.

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09)

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09) Gemeentebestuur Sint-Laureins Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09)218 76 40 Fax (09)379 07 77 Reglement inzake betoelaging jeugdwerkverenigingen Art. 1 Toelagen inzake het volgen van kadervorming

Nadere informatie

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016.

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. Artikel 1. Om de gemeenteraadsbeslissing, dd. 30 december 2015, betreffende het verlenen van een gemeentelijke verbeteringspremie met ingang

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst bij de plaatsing van een AED-toestel

Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst bij de plaatsing van een AED-toestel Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst Aanvragende vereniging, organisatie of handelszaak, verder vermeld als de aanvrager: Persoon die deze vereniging, organisatie of handelszaak vertegenwoordigt

Nadere informatie

Regelgeving over zorgwonen in GENT

Regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS Regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N T I E W O N I N G E N

K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N T I E W O N I N G E N WOONZORGCENTRUM HEILIG-HART-TEREKEN Tereken 14 9100 SINT-NIKLAAS Tel.: 03 780 53 40 fax : 03 780 53 59 E-mail : hhtereken@hhart.be www.hhart.be K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N

Nadere informatie

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad ART. 1 : Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke cultuurraad door het organiseren van de algemene vergadering,

Nadere informatie

Wegenis- en rioleringswerken Stroobantsstraat, Steenbeek- en Potterstraat. Informatievergadering 18/09/2017

Wegenis- en rioleringswerken Stroobantsstraat, Steenbeek- en Potterstraat. Informatievergadering 18/09/2017 Wegenis- en rioleringswerken Stroobantsstraat, Steenbeek- en Potterstraat Informatievergadering 18/09/2017 Agendapunten Inleiding door de heer burgemeester Danny Vangoidtsenhoven Toelichting door N.D.R.

Nadere informatie

Stedelijk aanmoedigingsreglement inzake de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij bestaande particuliere gebouwen

Stedelijk aanmoedigingsreglement inzake de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij bestaande particuliere gebouwen Stedelijk aanmoedigingsreglement inzake de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij bestaande particuliere gebouwen Artikel 1 - Definities Hemelwater Hemelwaterinstallatie Horizontale dakoppervlakte Verharde

Nadere informatie

Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota

Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota 2 WVI - OOSTROZEBEKE VERKAVELING KRIEKESTRAAT INFONOTA 1 Omschrijving De verkaveling, gerealiseerd in samenwerking met het gemeentebestuur van

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 november 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/2 Wijziging subsidiereglement 'Erkenning en

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement voor het plaatsen en gebruiken van regenwaterputten door particulieren plaatsing vanaf 01/01/2009

Gemeentelijk subsidiereglement voor het plaatsen en gebruiken van regenwaterputten door particulieren plaatsing vanaf 01/01/2009 Gemeentelijk subsidiereglement voor het plaatsen en gebruiken van regenwaterputten door particulieren plaatsing vanaf 01/01/2009 Artikel 1: Definities. horizontale dakoppervlakte hemelwater hemelwaterput

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST Gemeenteraad

OVERZICHTSLIJST Gemeenteraad OVERZICHTSLIJST Gemeenteraad Maandag 27 juni 2016 aanwezig Johan Vermeeren, voorzitter gemeenteraad Tinne Rombouts, burgemeester Michel Jansen, Marc Haseldonckx, Roger Van Aperen, Ward Baets, Jef Vissers,

Nadere informatie

STEDELIJK AANMOEDIGINGSREGLEMENT INZAKE DE AANLEG VAN EEN HEMELWATERINSTALLATIE BIJ BESTAANDE PARTICULIERE GEBOUWEN

STEDELIJK AANMOEDIGINGSREGLEMENT INZAKE DE AANLEG VAN EEN HEMELWATERINSTALLATIE BIJ BESTAANDE PARTICULIERE GEBOUWEN Artikel 1 - Definities Hemelwater Verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater (in niet-verontreinigde toestand) Hemelwaterinstallatie Het geheel van een reservoir voor het opvangen

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

Subsidieaanvraag hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening

Subsidieaanvraag hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening Subsidieaanvraag hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening Ontvangstdatum Gemeentebestuur Destelbergen Dienst Leefmilieu Dendermondesteenweg 430, 9070 DESTELBERGEN Tel. 09 218 92 60 Fax 09 228

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

VLAANDEREN WALLONIE BRUSSEL. Keuring BOSEC of gelijkwaardig BOSEC of gelijkwaardig BOSEC of gelijkwaardig

VLAANDEREN WALLONIE BRUSSEL. Keuring BOSEC of gelijkwaardig BOSEC of gelijkwaardig BOSEC of gelijkwaardig WETGEVING De wetgeving over het gebruik van rookmelders is gewestelijke materie en verschilt bijgevolg in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Dit schema geeft een overzicht van de 3 gewesten: VLAANDEREN WALLONIE

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven.

Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven. Gemeentebestuur Wevelgem Vanackerestraat 16 8560 Wevelgem Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1: Doel van de

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Gegevens Naam van de aanvrager:. Adres van de aanvrager: Telefoon thuis: Telefoon overdag: GSM: Rekeningnummer: Bent u eigenaar of huurder van het gebouw

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie

Aanvraagformulier premie Aanvraagformulier premie Grote Baan 112 3530 Houthalen-Helchteren t 011 60 05 11 f 011 60 05 01 Premie zonne-installatie voor de opwekking van elektriciteit (fotovoltaïsche zonne-installatie) 1. Aanvrager

Nadere informatie

Raming totaalproject: 6.277.804 EUR

Raming totaalproject: 6.277.804 EUR Project gemeente Schelle: Wegen- en rioleringsproject Steenwinkelstraat, Tuinlei, Hulstlei, A. Rodenbachplaats en Hoge Weg - Aanleg gescheiden riolering en wegenis - Status ontwerpfase - Raming totaalproject:

Nadere informatie

ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009)

ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009) ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Wat Binnen de perken van

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005.

Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005. Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005. Hoofdstuk I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Binnen de perken

Nadere informatie

UITTREKSEL Gemeenteraad

UITTREKSEL Gemeenteraad UITTREKSEL Gemeenteraad d a t u m z i t t i n g a g e n d a p u n t n r. 16/11/2009 Openbare vergadering 32 a a n w e z i g Marcel Verschueren, Arnold Van Aperen, burgemeester Tinne Rombouts, Jos Martens,

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Dit formulier dient om toelagen aan te vragen volgens het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen, goedgekeurd door de gemeenteraad in haar zitting

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR EEN EENGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2017 Belangrijk

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie zonneboiler

Aanvraagformulier premie zonneboiler Aanvraagformulier premie zonneboiler De gemeenteraad van 31 januari 2013 heeft de uitdoving van deze premie goedgekeurd. Alleen aanvragen tot en met 5 april 2013 met stavingsfacturen met facturatiedatum

Nadere informatie

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Ste tedelijk reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Art. 1: Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de stadsbegroting en overeenkomstig

Nadere informatie

A renovatie van de voorgevel B verfraaiing van de commerciële ruimte C beide. eigenaar van het pand

A renovatie van de voorgevel B verfraaiing van de commerciële ruimte C beide. eigenaar van het pand Vak bestemd voor administratie Dossiernummer:... Aanvraagdatum:... Aanvraagformulier toelage renovatie handelspanden Met dit formulier dient u een aanvraag in voor het verkrijgen van een toelage voor de

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

WONEN BIJ DE KERK IN NEEROETEREN

WONEN BIJ DE KERK IN NEEROETEREN WONEN BIJ DE KERK IN NEEROETEREN 15 bouwkavels en 19 koopwoningen Mathieu Corstjens HET NIEUWE WONINGPROJECT VAN ONS DAK IN T KRAMELT IS ER EEN VAN UITZONDERLIJKE KWALITEIT. Het verenigt in zich de twee

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT SPORTINFRASTRUCTUURSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT SPORTINFRASTRUCTUURSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN ARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN Dit reglement is van toepassing in het kader van het lokaal sportbeleid van de gemeente Nijlen. Binnen de perken van het meerjarenplan 2014-2019 verleent het college van

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT:

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT: DE GEMEENTERAAD, Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake; Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Stad Eeklo Cultuurdienst Molenstraat 36 9900 EEKLO T 09 218 27 31 F 09 378 40 49 info@stad.eeklo.be SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Gelet op het decreet van 12 juli 2012 betreffende

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL TUD - technische dienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL Artikel 1: categorie Het stadsbestuur stelt materiaal ter beschikking aan

Nadere informatie

Milieu. Subsidiereglement voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie. Art. 1.- Definities:

Milieu. Subsidiereglement voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie. Art. 1.- Definities: Milieu. Subsidiereglement voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie Art. 1.- Definities: dakoppervlakte: horizontale projectie van de buitenafmetingen van het dak; hemelwater: verzamelnaam voor regen,

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE ARTIKEL 1 Artikel 1.1 ALGEMENE BEPALINGEN Definities (bron: Kind en Gezin) Kinderopvang:

Nadere informatie

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k.

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k. Aan de heer Jean-Marie De Groote Voorzitter van de Gemeenteraad Marktplein 2 9860 Oosterzele Voorzitter.Oosterzele@telenet.be CC: Aan het College van Burgemeester en Schepenen Dorp 1 9860 Oosterzele secretariaat@oosterzele.be

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement vzw Kinderopvang Leuven Inhoud 1. Voorwoord... 3

Nadere informatie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie OCMW Boortmeerbeek Dienst thuiszorg Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie Artikel 1 Met ingang van 1 november 2010 kent het OCMW Boortmeerbeek een mantelzorgpremie toe aan de mantelzorgers

Nadere informatie

Infovergadering project: Betonweg Ellikom. Doortocht centrum Ellikom

Infovergadering project: Betonweg Ellikom. Doortocht centrum Ellikom Infovergadering project: Betonweg Ellikom Doortocht centrum Ellikom Infrax Elektriciteit Aardgas Kabeltelevisie Riolering De taken van Infrax riolering Investeringen Onderhoud en exploitatie Project ontwerpen

Nadere informatie

Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning

Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning 1 Artikel 1 - Doel Binnen de perken van het jaarlijks in de begroting voorziene en goedgekeurde

Nadere informatie

Aquafin plant werken in uw buurt Infoavond 1. Marianne Verhaert 12 oktober 2017

Aquafin plant werken in uw buurt Infoavond 1. Marianne Verhaert 12 oktober 2017 Aquafin plant werken in uw buurt Infoavond 1 Marianne Verhaert 12 oktober 2017 Werken aan zuiver water 1. Waarom deze werken? (Aquafin) 2. Toelichting van het project (Sweco) 3. Afkoppelingen en subsidies

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1.1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen Art. 1.1.1. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer. Art.

Nadere informatie

GR Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring

GR Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring GR20161124 Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeenteraadsbesluit

Nadere informatie

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Gemeente Moorslede Dienst ruimtelijke ordening Marktplaats 1 8890 Moorslede Tel.: 051/788 914 Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Principiële goedkeuring

Nadere informatie

Subsidiedossier dakisolatie

Subsidiedossier dakisolatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document GEMEENTELIJK

Nadere informatie

ERKENNINGSBESLUIT DORPSRADEN

ERKENNINGSBESLUIT DORPSRADEN ERKENNINGSBESLUIT DORPSRADEN Art. 1. Een dorpsraad heeft als doel de deelname te bevorderen van inwoners binnen het grondgebied van de eigen leefgemeenschap, voortaan dorp genoemd, bij het gemeentelijk

Nadere informatie

Infovergadering 17 november Weg naar Opoeteren Weg naar Opitter Groenstraat - Waterlozestraat

Infovergadering 17 november Weg naar Opoeteren Weg naar Opitter Groenstraat - Waterlozestraat Infovergadering 17 november 2016 Weg naar Opoeteren Weg naar Opitter Groenstraat - Waterlozestraat Infrax Elektriciteit Aardgas Kabeltelevisie Riolering De taken van Infrax riolering Investeringen Onderhoud

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een subsidie infrastructuurwerken Truiense VZW s 1 voor niet-stedelijke infrastructuur

Aanvraagformulier voor een subsidie infrastructuurwerken Truiense VZW s 1 voor niet-stedelijke infrastructuur Aanvraagformulier voor een subsidie infrastructuurwerken Truiense VZW s 1 voor niet-stedelijke infrastructuur Wanneer kan je een subsidieaanvraag indienen? Uiterlijk tot 1 oktober van het jaar dat voorafgaat

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

TAAK 1. Straatfeest. 1. Welke straatfeesten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente?...

TAAK 1. Straatfeest. 1. Welke straatfeesten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente?... TAAK 1 Straatfeest U woont in de gemeente Bertem in Vlaanderen. U wilt graag een straatfeest organiseren. U zoekt informatie in de folder van de gemeente over de organisatie van straatfeesten. Lees het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD De Algemene Vergadering van de gemeentelijke cultuurraad van Brecht, in zitting van 20 november 2002. Gelet op het decreet van 11 juli 2001 houdende

Nadere informatie

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht!

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! Volg de aanwijzingen in deze brochure stap voor stap en kom zo tot een perfect subsidiedossier! We overlopen alle formulieren zodat je duidelijk weet

Nadere informatie

SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE

SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE REGLEMENT TOELAGEREGLEMENT VOOR DE BEVEILIGING VAN VERENIGINGSLOKALEN Artikel 1 In het district Ekeren zijn veel verenigingen actief. Het districtsbestuur wenst het verenigingsleven

Nadere informatie

Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016

Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016 Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016 Dit subsidiereglement wil de voetbalclubs van Westerlo ondersteunen bij de aanleg van een kunstgrasvoetbalveld

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten Binnen het in het budget voorziene en goedgekeurde bedrag (1419/4/3/7/9 steun voor erkende socio-culturele verenigingen en 1419/4/3/6/4 Ondersteuning

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00576 Onderwerp: Addenda bij subsidieovereenkomsten tussen de Stad Gent en het SVK OCMW Gent als gevolg van enerzijds

Nadere informatie

Artikel 2 De studentenhuisvestingssubsidie bestaat uit 2 luiken: - de starterssubsidie; - de investeringssubsidie;

Artikel 2 De studentenhuisvestingssubsidie bestaat uit 2 luiken: - de starterssubsidie; - de investeringssubsidie; Reglement betreffende het toekennen van studentenhuisvestingssubsidies ter bevordering van het behoud en vergroten van het aanbod aan kwalitatieve studentenkamers. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen SUBSIDIEREGLEMENT Subsidie voor de plaatsing van een thermische zonne-installatie, vloerisolatie, muurisolatie, dak- en zoldervloerisolatie, superisolerende beglazing, een condensatieketel op aardgas of

Nadere informatie

Infovergadering. Project: Grote Markt, Gen. Bar. Jacquesstr e.a. Diksmuide

Infovergadering. Project: Grote Markt, Gen. Bar. Jacquesstr e.a. Diksmuide Infovergadering Project: Grote Markt, Gen. Bar. Jacquesstr e.a. Diksmuide Infrax Elektriciteit Aardgas Kabeltelevisie Riolering De taken van Infrax riolering Investeringen Onderhoud en exploitatie Project

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Subsidiereglement betreffende de terugbetaling van kadervorming in het jeugdwerk

Subsidiereglement betreffende de terugbetaling van kadervorming in het jeugdwerk Subsidiereglement betreffende de terugbetaling van kadervorming in het jeugdwerk Goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 april 2015 Bekendgemaakt op 28 april 2015 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel

Nadere informatie

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN versie 01 januari 2017 Dit betreft een aanvraag voor: Dossiernummer Kind en Gezin : oprichting nieuw initiatief... uitbreiding capaciteit

Nadere informatie

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang 2013-2019 Art. 1. Begrippen In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 1 LOK: lokaal overleg kinderopvang 2 DVG: diensten voor gezinsopvang 3 IBO: initiatief

Nadere informatie

Volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar bovenstaand adres vóór het starten van de werken.

Volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar bovenstaand adres vóór het starten van de werken. Wonen Aanvraagformulier Renovatiepremie voor woningen ingehuurd door Sociaal Verhuurkantoren Aan de deputatie van West-Vlaanderen Dienst Wonen Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries

Nadere informatie

S t a d s b e s t u u r H o o g s t r a t e n

S t a d s b e s t u u r H o o g s t r a t e n -2.078.51 Goedkeuren subsidiereglement jeugdinfrastructuur. De raad, Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het jeugdbeleidsplan 2011-2013, goedgekeurd door de

Nadere informatie

Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen

Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen Artikel. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas erkende sportverenigingen op basis van criteria die een brede en kwaliteitsvolle

Nadere informatie

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - OUDEREN

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - OUDEREN PROVINCIE ANTWERPEN Dienst Welzijn Boomgaardstraat 22 - bus 101 2600 Berchem-Antwerpen Tel : 03-240 61 61 Fax : 03-240 61 62 Provinciale Directie INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - OUDEREN INDIVIDUELE TOELAGE

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN VAN EEN MEERGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN

Nadere informatie

GR punt 18: Leefmilieu wijziging subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties voor woningen - goedkeuring

GR punt 18: Leefmilieu wijziging subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties voor woningen - goedkeuring GR20140227 punt 18: Leefmilieu wijziging subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties voor woningen - goedkeuring De raad Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende

Nadere informatie