Adventviering Zuiderhout

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adventviering Zuiderhout"

Transcriptie

1 44e jaargang nr december 2014 WEEKBLAD VOOR TETERINGEN DE LEI VOOR IEDEREEN AANLEVEREN KOPIJ ALLER-LEI, DONDERDAG VOOR UUR: DRUKKERIJ ZOPFI, KONINGSDIJK 24, 4905 AP OOSTERHOUT, TEL.: , Oproep voor onderscheidingen Bij de intocht van de Prins op carnavalszaterdag worden elk jaar onderscheidingen uitgereikt aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het Totdenringse carnaval. Het AKV-protocol kent diverse onderscheidingen. De toewijzing hiervan vindt plaats volgens vastgestelde criteria, waarmee bij de beoordeling rekening zal worden gehouden. Wij vragen u om personen, waarvan u denkt dat zij in aanmerking komen voor een onderscheiding, aan ons voor te dragen. De voordracht moet voorzien zijn van de volgende gegevens: Naam, adres en telefoonnummer van de kandidaat; Motivatie van de voordracht; Inzet voor A.K.V. of voor andere carnavalsactiviteiten; Naam, adres en tel.- nummer van de aanmelder. Een voordracht is geen garantie dat de onderscheiding wordt toegekend. Dit wordt beoordeeld door de Prins en de protocolcommissie. We zien uw reactie graag voor 1 februari 2015 tegemoet op Aanstede 1a, 4847HL Teteringen of via De Protocolsik, Willem-Jan Vermeulen Adventviering Zuiderhout Op vrijdag 19 december vierden de gasten van de Zonnebloem de voorbereiding op het kerstfeest De adventviering. Deze middag werd door Stichting Woonzorgcentra Zuiderhout aangeboden en georganiseerd voor de gasten van de Zonnebloem Teteringen. De middag begon met een eucharistieviering die werd voorgegaan door Pastor A. Verheijden en Pastor Y. Geraets. Het was een sfeervolle viering met begeleiding van het gelegenheidskoor o.l.v. René v. Assche. In de dienst werd veel waarde gehecht aan het mysterie van de geboorte van Jezus. God heeft de wereld bedoeld als een plek waar menselijke warmte en liefdevolle uitstraling nieuw leven mogelijk maken. Zoals een moeder verlangend geborgenheid wil geven aan het kind dat ze in haar schoot draagt, zo voelen ook wij het verlangen naar een nieuwe samenleving. En zo leven wij naar Kerstmis toe in het hier en nu, met de boodschap om eens naar het mysterie van ons eigen leven te kijken. Na de dienst wachtte de gasten een heerlijk stukje banketstaaf bij de koffie. Daarna trad het Breda`s Senioren koor op met een programma van kerstliederen, afgewisseld met mooie aloude gedichten. Het koor vierde in 2014 hun 20-jarig jubileum en er waren 6 koorleden die vanaf de oprichting lid zijn. De voorzitter van het koor deed een poging om nieuwe leden te werven onder het muzikale publiek. Zij repeteren elke maandag in De Odilia van Salmstraat in het oude Gerardus Majélla gebouw (nu buurthuis). Website: Seniorenkoorbreda.nl Alle gasten kregen van de Zonnebloem een kerstwens mee en verschillende mensen lieten horen: Wij genieten altijd bij de Zonnebloem. Met dank aan Stichting Woonzorgcentrum Zuiderhout wenste het bestuur alle gasten een Zalig Kerstfeest en een gelukkig nieuw jaar. Voorlichtingsstickers op brandweerauto s Begin december is Midden- en West-Brabant gestart met het aanbrengen van voorlichtingsstickers op de tankautospuiten. Op de stickers staan tips over hoe burgers zelf brand kunnen voorkomen. Per jaar worden twee á drie verschillende boodschappen uitgelicht. De brandweer start met: Even weg? Kaarsen uit!. Brandveiligheid is je eigen verantwoordelijkheid Met de stickers informeert de brandweer de inwoners in de regio over hoe ze de kans op brand kunnen verkleinen. Zo worden inwoners bewuster van brandgevaar en het voorkomen ervan. Het sluit aan bij de landelijke campagne Brandveiligheid regel je zelf! over het zelf verantwoordelijk zijn voor je veiligheid. Brandveilig Leven Deze campagne is onderdeel van het landelijke programma Brandveilig Leven. Waarin de brandweer de samenwerking zoekt met gemeenten, bedrijven, instellingen en burgers om branden te voorkomen en het brandveiligheidsbewustzijn te vergroten.

2 KERKNIEUWS WILLIBRORDUSKERK Tel.: Zondag 4 januari uur Eucharistieviering - Mgr. J. Liesen - Willebrordkoor Misdienaars Erika van den Broek; Mattijs de Haas; Elias Kruis Misintenties Sjaak Theeuwes; Riet Berende-Damen; ouders Aartsv.d. Wijngaard; Petra de Jong; Nel Koenen e.v. Bert Eestermans; Nel v. Nimwegen w.v. Jos v. Nimwegen; Marjon de Jong e.v. Wil Marijnissen; Trees Withoos Swinkels; Nel Damen e.v. Jan Dilven; Hans Sio; Cor en Nel Akkermans; Gerard van Raaij; Peter Heijligers; Janus van Haperen; Annie Martens e.v. Joop Valk; Willem van Berkel; Jacques Oomen; Riet Berende wed. v. Kees van Twist; Marijke Snoek-v.d. Velden; Liza Rombouts-Aarts; Kees Snijders; Toos Hoogelander-v. Doremalen; Piet v. Toren; Peter Peters; Madeleine Emeleer-Stevens; Ton van der Kraaij. Dinsdag 6 januari uur Woord- en Communieviering Diaken V. de Haas Intenties o.a. Piet van Toren; Peter Peters; Ton van der Kraaij. Donderdag 8 januari uur Woord- en Communieviering Diaken V. de Haas Intenties o.a. Piet van Toren; Peter Peters; Ton van der Kraaij. Overleden Maandag 22 december is Ton van der Kraaij, echtgenoot van Wil van Roermund, overleden op 86 jarige leeftijd. Zijn uitvaart in onze kerk en zijn begrafenis op onze begraafplaats, waren maandag 29 december. Uit het pastoraal team Door goede machten stil en trouw omgeven, beschermd, getroost, beveiligd wonderbaar, zo wil ik deze dagen met U leven en met U binnengaan in 't nieuwe jaar. Dit is de eerste strofe van het beroemd geworden gedicht dat de theoloog Dietrich Bonhoeffer schreef tijdens zijn gevangenschap in Berlijn, in de vertaling van Jan Willem Schulte Nordholt. Hij stuurde het in een brief naar zijn verloofde, en schreef erbij: Het zijn nog een paar regels, die mij de laatste avond zijn ingevallen. Ze zijn een kerstgroet voor jou, onze ouders en zuster. Dit gedicht wordt vaak gelezen of gezongen tijdens de viering op oud- en nieuwjaar. Het getuigt van een diep geloof. Bonhoeffer wist welk lot hem wachtte. Drie maanden later, op 9 april 1945, werd hij door de nazi s vermoord. Het is mooi dat je in zo n benarde situatie je omgeven mag weten door goede machten, stil en trouw. Mogen ook wij ervaren dat deze machten met ons mee gaan, het nieuwe jaar in. Frans Verkleij Van achteruit Tweeduizendenvijftien is een groot getal als je het voluit schrijft. Dit jaar gaan we in. Vroeger (u weet, ik ben een beetje van vroeger) zongen we als kinderen op Driekoningen van deur tot deur liederen. En we kregen een mooie wens mee. Op die wens stonden en het jaartal en de letters CMB. Die letters stonden voor de namen van de drie koningen die bij Jezus op bezoek gingen. Ze waren nieuwsgierig om Hem te ontmoeten. Hun namen (CMB) zijn Caspar, Melchior en Balthasar. Natuurlijk vragen we ook de Driekoningen om zegen over het nieuwe jaar. Maar die namen houden een geheim in zich. Deze drie letters (CMB) staan ook voor Christus Mansionem Benedicat. Deze mooie Latijnse spreuk betekent: Moge Christus in 2015 dit huis zegenen. Het is een huiszegen die ik iedereen graag gun. Oudjaar 2014 Op 31 december sluiten we met een viering het jaar 2014 af. Samen met alle parochianen van de Augustinus in onze Willibrorduskerk. Voorganger is het pastoraal team van de parochie. Het Willebrordkoor zingt met en voor ons. Thema is: bouwen in vertrouwen. Een moment van bezinning, van te- ZORG AAN HUIS DOOR ZUIDERHOUT Ook voor zorg aan huis bent u bij Zuiderhout aan het goede adres! Wij leveren maatwerk en u kunt erop rekenen dat wij al onze diensten op een professionele, persoonlijke en vriendelijke manier leveren: o verpleging o persoonlijke verzorging en o persoonlijke begeleiding. Naast de zorg aan huis bieden wij ook: o dagopvang o alarmering o een inloopuur op dinsdag van uur tot uur in t Web te Teteringen o wasservice en o maaltijdenservice. Op Zuiderhout bent u welkom voor bijvoorbeeld: o de warme maaltijd. Elke dinsdag kunt u vanaf uur bij ons de warme maaltijd gebruiken. Het diner begint om uur. o het deelnemen aan activiteiten. Wilt u meer weten of een afspraak met ons maken? Neemt u dan contact op met ons. Stichting Woonzorgcentra Zuiderhout Arnold Janssenlaan DK Teteringen T (076) E I

3 rugkijken, en over de grens kijken. Weet dat u van harte welkom bent. Het zal ons allemaal goed doen als u er ook bent. Diaken Vincent de Haas Nieuwjaar Januari 2015 is om uur de eucharistieviering waarin we om zegen bidden over Te midden van de crises zoeken we naar een woord dat ons draagt. Graag nodigen wij u uit voor die viering in de Michaelkerk. Celebrant is mgr. J. Liesen, bisschop van Breda. Aansluitend is er de nieuwjaarsreceptie om ook elkaar alle goeds toe te wensen voor Wij hopen u daar te ontmoeten. Vesper Zaterdag 3 januari 2015 om uur is er weer een vespers met uitstelling van het Sacrament in de Michaelkerk. De vespers wordt al eeuwen door de Kerk gebeden, en bestaat uit psalmen, het evangelie van de zondag en stille overweging. Deze vesper is aan de vooravond van het feest van Driekoningen. Omwille van het roepingenpastoraat in het bisdom zullen we het Sacrament uitstellen, en aanbidden. Heel die vespers is dus een bijzondere intentie voor roepingen. We bidden dat God mensen roept die met ons mee willen doen, of die ons willen voorgaan in geloof. Na het zingen van het Tantum Ergo volgt de zegen met het Sacrament. Graag nodigen wij u uit met ons mee te bidden, zingen en mediteren. Beweging van Barmhartigheid Op maandag 5 januari 2015 om uur komen de mensen die de beweging van barmhartigheid vormen weer samen in de Annakapel. Elke eerste maandag van de maand komen ze bij elkaar om te bidden en met elkaar te spreken. ze beginnen om uur meteen met de vespers. Ze bidden rond het evangelie van die dag. Dat geeft stof om het geloof met elkaar te delen, en met elkaar te spreken hoe wij het waar maken in het leven van alledag. Deel wat van je tijd met een ander, is een mooie kreet. Maar ook moeilijk om waar te maken. Het is goed om dit met elkaar te bespreken, en een uitweg te zoeken. Ieder die mee wil doen is van harte welkom. Aktie Kerkbalans In januari zal de Aktie Kerkbalans weer gehouden worden. Wat betekent de kerk voor u? Misschien is het de plek waar u getroost wordt als er verdriet is. Of juist de gemeenschap waar gelachen wordt als er wat te vieren valt. Waar mensen geïnspireerd worden om voor anderen het goede te zoeken. Een plek waar God wordt gezocht of gevonden. Een onmisbare pijler van de samenleving. Elk lid is onderdeel van die wereldwijde, veelzijdige gemeenschap. Met elkaar houden we de kerk in stand. We steunen op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag. Die momenten zijn goud waard. We kunnen die momenten echter niet verzilveren bij de bank. Helaas, want de kerk kost geld. Het onderhoud en inrichting van het kerkgebouw, de verwarming, verlichting, personeelskosten, pastorale projecten, de koffie die geschonken wordt, de vele bijeenkomsten van en voor werkgroepen allemaal kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten. Daar-om is er Kerkbalans Door betrokken te zijn in woord en daad bouwt u aan uw ge-meenschap. U geeft om door te geven, u houdt uw kerk in balans... Vieringen Breda-Oost Michaelkerk, Hooghout 67 Zo. 4 jan uur: Eucharistieviering. Annakapel Heusdenhout Maandag uur; woensdag uur; vrijdag uur: afwisselend Eucharistie- en Woord- en Communieviering. Vieringen Protestantse Wijkgemeente Midden/Zuid, Breda Markus Kerk, Hooghout 96 Zo. 4 jan uur: Ds. Vieringen Protestantse Gemeente Oosterhout De Ark Zo. 4 jan uur: Ds. M. Boevé. Vredeskerk Zo. 4 jan uur: Ds. A. Vlieger. W W W. D O R P S R A A D T E T E R I N G E N. N L Begrafenisonderneming van Gemert voor een persoonlijke en stijlvolle begrafenis- of crematieverzorging telefoon of contactadres koster H. Damen Schijfstraat Teteringen - tel.: waar u terecht kunt voor een ruime keuze grafmonumenten (ook onderhoud) M FYSIO Fysiotherapie Manuele Therapie Geriatrie Fysiotherapie Oncologie Fysiotherapie Oedeemtherapie FysioFit De Fysiotherapeut bij u in de buurt! Tevens gespecialiseerd in Oncologie Fysiotherapie Revalidatie tijdens en na kanker Praktijk Fysiotherapie W. Alexanderplein AL Teteringen

4 MISSIEHUIS TETERINGEN 100 JAAR Patroon van het missiehuis: Franciscus Xaverius Elk missiehuis, zoals elke parochie en kerk, heeft een patroonheilige, die de bewoners en bezoekers ten allen tijde zal beschermen ; welke missionaris is niet meer bekend dan Franciscus Xaverius, vooral als het gaat om een missionaris naar het Verre Oosten. Want dáár gingen de eerste SVDers vanuit Nederland naar toe, ook al was het zuidelijker (Nederlands-Indië) dan waar deze heilige pater gemissioneerd heeft. Franciscus Xaverius was een Jezuïet in de zestiende eeuw, geboren in Baskenland van Spanje te Navarra, en in Parijs filosofie studeerde. Daar ontmoette hij zijn streek-genoot Ignatius van de plaats Loyola, die hem overgehaald heeft om mensen in hun geloof en gebed te begeleiden. Na zijn theologiestudie heeft hij samen met Ignatius en acht anderen hun missionaire geloften uitgesproken, waarna ze eerst naar Venetië gingen en verder naar de Paus in Rome. Ze kregen verlof om een religieuze orde op te richten; de naam die ze kozen was Sociëteit van Jezus, vandaar hun naam jezuïeten. De gebieden waar de leden van deze orde voornamelijk naar toe werden gestuurd waren de Portugese en Spaanse koloniën, waar ook het toen zo geheten Achter Azië bij hoorde. Allereerst kwam Franciscus in India, dan gaat hij naar de Molukken en verder naar Japan. Zijn vurig temperament helpt hem vele obstakels te overwinnen en zo lukt het hem om de keizer van Japan te ontmoeten. Die gaf hem uiteindelijk verlof om het christelijk geloof te verkondigen, maar Franciscus heeft zijn blik altijd naar China gericht. Het is hem gelukt om via Goa (India) naar een eilandje voor de Chinese kust te reizen, maar daar werd hij ziek en stierf op 46-jarige leeftijd. Omdat Franciscus beschouwd wordt als de grondlegger van de moderne missie, wordt hij in 1622 heilig verklaard. En nu is hij uitgeroepen tot patroonheilige van de missies. Onze wens is dat wij op voorspraak van deze heilige Franciscus Xaverius het missiewerk kunnen voortzetten met onze buitenlandse SVD missionarissen in diverse plaatsen in Nederland. Broeder Peter van de Wiel svd Rug-training nu ook in Teteringen! Heb je enig idee hoeveel mensen wel eens last van hun (lage) rug hebben, of zelfs last van chronische rugklachten? Dat zijn er meer dan je denkt! Gelukkig kunnen velen goed geholpen worden door fysiotherapie, chiropractie of manuele therapie. Maar dan, wat daarna...? Meestal krijg je na je therapie nog oefeningen die je thuis moet blijven doen om terugval in je klachten te voorkomen. Je spieren versterken, je rug soepel houden en een goede stabiliteit ( core stability ) is zó enorm belangrijk! Helaas lukt het niet iedereen om die oefeningen zelf te blijven doen. In Dorpshuis t Web bestaat met ingang van 13 januari de mogelijkheid om onder deskundige leiding wekelijks in groepsverband mee te doen aan Rug-training! Deze training is géén therapie, maar juist bedoeld als vervolg daarop. De training wordt gegeven door Annemieke Akkermans-v.d. Enden, die al jarenlang Rug-training geeft in Breda, Bavel en Etten-Leur. Zij is docente lichamelijke opvoeding en heeft de kennis om op de juiste manier oefenprogramma s te ontwikkelen en te begeleiden. Dus voor al diegenen die t niet kunnen opbrengen om thuis oefeningen te doen, of misschien niet goed weten hoe te oefenen, is Rug-training dé oplossing! Door regelmatig trainen zullen je rugklachten niet zo snel meer terugkeren. Je kunt de training natuurlijk ook preventief volgen om je rug sterk te houden. Rug-training wordt inmiddels door veel therapeuten en artsen aanbevolen. Overleg met de behandelend therapeut over jouw specifieke klachten is natuurlijk altijd mogelijk. Zowel dames als heren, jong en oud, kunnen deelnemen. BERT HOOSEMANS UURWERKREPARATIE OOK RESTAURATIE VAN ANTIEKE KLOKKEN EN HORLOGES PATERSERF 765 TE OOSTERHOUT ALTIJD TIJD - TEL.: VOOR TIJD FEESTJE?! PIANOSTUDIO FRANK ANTENS PIANOLESSEN en OPTREDENS

5 Rug-training wordt gegeven op dinsdagochtend. Bij voldoende belangstelling is uitbreiding naar meerdere dagen mogelijk. Ter kennismaking mag je een keer gratis meedoen! Kijk voor meer informatie op of neem contact op met Annemieke Akkermans-v.d. Enden, tel , Weekend-agenda t Web Zondag 11 januari 2015 Nieuwjaarsborrel t Web van uur tot uur. Zaterdag 17 januari 2015 Reünie 44 jaar Jeugdraad Teteringen tot uur. Zondag 25 januari 2015 Nieuwjaarsconcert Entre-Nous van uur tot uur. Huisdierbezitter maakt zich zorgen om vuurwerk Kwart van de Brabanders ziet liefst verbod op vuurwerk Vuurpijlen, duizendklappers en gillende keukenmeiden. De jaarwisseling gaat op veel plekken in Nederland gepaard met vuurwerk. Voor mensen leuk om naar te kijken, voor huisdieren minder fijn. Maar liefst de helft van de Brabantse huisdierenbezitters ziet op tegen oud en nieuw, omdat ze zich zorgen maken om hun huisdier. Veel honden en katten zijn bang voor vuurwerk. Een op de vier Brabanders is zelfs van mening dat het afsteken van vuurwerk strafbaar zou moeten zijn. Volgens hen zorgt het naast gestreste huisdieren ook voor onnodig veel ongelukken. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Buurtlink onder respondenten. Flevolanders maken zich het meest zorgen om hun huisdier tijdens de jaarwisseling. Maar liefst 80% van de Flevolandse huisdierenbezitters ziet op tegen oud en nieuw. In Gelderland maakt men zich minder druk. Slechts een op de vier Gelderse huisdierenbezitters geeft aan dat vuurwerk voor onrust zorgt. De helft van de Geldenaren vindt vuurwerk vooral mooi om naar te kijken en is dan ook fel tegen een verbod. Om ervoor te zorgen dat Brabantse huisdierenbezitters de jaarwisseling goed door komen, heeft Buurtlink een speciale oud-en-nieuwpagina ontwikkeld met diverse tips en tricks. Daarnaast zijn op gratis posters te downloaden. Op deze manier kunnen mensen hun vuurwerkminnende buren op een sympathieke en originele manier vragen rekening te houden met hun huisdier. Over Stichting Buurtlink Stichting Buurtlink heeft in 2006 het online platform Buurtlink.nl ontwikkeld om het buurtgevoel in Nederland te versterken. Op het platform kunnen Nederlanders door hun postcode in te vullen, kennismaken met mensen in hun buurt en leuke en relevante informatie over hun buurt met elkaar delen. Ook kunnen buurtgenoten via het platform inspiratie opdoen voor activiteiten in hun buurt. De stichting hoopt hiermee de leefbaarheid in Nederlandse buurten te verbeteren en dat mensen zich nog meer thuis zullen voelen in hun woonomgeving. Buurtlink.nl is voor en van iedere buurt in Nederland, en heeft sinds de oprichting al leden. Meer informatie over Buurtlink is te vinden op Tennisarm? Voorkom dit! Laat uw tennisracket GRATIS met electronische apparatuur controleren in Sportcentrum Teteringen Wij staan vanaf dinsdag voor u klaar en wij zullen u advies geven op alle vragen over rackets en bespanningen. Gespecialiseerde babygroep Peutertuin & peutertop groep Buitenschoolse opvang Tennismarkt.nl (Ad Lambregts) Locatie aan het bos in een natuurlijke omgeving Flexibele opvang op maat! Persoonlijk en betrokken Verschillende pakket-keuzen Ruime openingstijden tot uur L. v.d. Westen Montage Voor al uw werkzaamheden op het gebied van: Loodgieterswerk Riolering - Ventilatie Dakbedekking - Sanitair Verwarming - Gas - Water Onderhoud -Storingsdienst Hoolstraat AB Teteringen Tel.: Mob.: Hoolstraat AB Teteringen Tel.: Fax: Het adres voor al uw montage werkzaamheden o.a.: * Badkamer-renovatie * Tegelwerk * Kozijnen * Toilet-renovatie * Plafonds * Velux dakvensters

6 wenst u een goede jaarwisseling en een glansrijk 2015! Om het nieuwe jaar voordelig te starten bieden wij u tot 1 april % korting! op al uw schilderen stucwerk Wij zijn u graag van dienst! Robbert Matthijs // Kevin Verdaas // Walther Verdaas iets voor jou? per 13 januari in Dorpshuis t Web RUG-TRAINING Heb je last van rugklachten? Komt het er niet van om daar zelf aan te werken? Of wil je je rug preventief sterk maken? Dan is deze RUG-TRAINING iets voor jou! GRATIS PROEFTRAINING Annemieke Akkermans - v.d. Enden Tel.: Wij willen iedereen en vooral onze klanten in het bijzonder, een fijne jaarwisseling toewensen en een geknipt 2015! Team THE HAIR LOUNGE W. Alexanderplein AL Teteringen - Tel.:

7 Gastlanden Spanje en Curaçao Vakantiebeurs Van woensdag 14 t/m zondag 18 januari wordt in de Jaarbeurs in Utrecht de jubileumeditie gehouden van de populaire Vakantiebeurs. Een grote overdekte speurtocht langs zon en zee, cultuur en natuur, avontuur en actie, eenvoudig of exotisch vakantievieren.' Onder het motto Je zou zweren dat je er al was' wordt meer dan ooit ingespeeld op beleving, met doe-activiteiten en proeverijen. De beursbezoekers hebben persoonlijk contact met aanbieders uit 160 landen. De twee gastlanden Curaçao en Spanje worden extra in de spotlights geplaatst. Ranger Wat de komende 45ste editie van de Vakantiebeurs zo bijzonder maakt is de gerichte informatie van lokale vakantie experts uit wereldwijde bestemmingen. In de Afrikahal praat je met een ranger uit Zimbabwe, in de Azië hal met lokale exposanten uit Thailand over dat bijzondere plekje waar bijna niemand is geweest en in de gezellige Bierstube wanen de bezoekers zich al in Oostenrijk. Vakantie voorpret te kust en te keur. Moldavië, Roemenië en Litouwen zijn enkele nieuwe bestemmingen. Ook veel exclusieve aanbiedingen tijdens de beurs. Jungle en Kooktheater Heel spectaculair is de jungle die op de Vakantiebeurs wordt aangelegd en een stuk woestijn compleet met oase. Veel voorpret ook met de doe-activiteiten, zoals duiken, yoga, golfen, wandelen, fietsen, meditatie en een boulder wand om de klimvaardigheid alvast op peil te brengen. Letterlijk voorproeven van bestemmingen kan in een mooi Kooktheater, waar live wereldgerechten worden bereid, of op een terras van het Zuid-Europese stadsplein met mediterrane gerechten op het menu. Door alle hallen loopt de Culinaire Route voor een kennismaking met traditionele gerechten uit zeven bestemmingen. Oriëntatie eenvoudig Oriëntatie op de Vakantiebeurs is eenvoudig. De zes meest populaire typen vakanties van Nederlanders staan overzichtelijk bij elkaar op pleinen. Zo zijn liefhebbers van kamperen en camping aan het goede adres op het plein 'Buiten' en op de nabijgelegen sfeervolle Camping by Night. Andere pleinen zijn Ontdek (verre bestemmingen), Actief (outdoor & sport), Zien (steden & cultuur), Samen (familie & kinderen) en Vaar (cruises & zeilen). Reisleiders en ervaren medereizigers geven op de pleinen reisadvies en reistips uit eerste hand. Curaçao Het bij vele Nederlanders bekende gastland Curaçao is enorm in trek. Vliegmaatschappijen hebben komend seizoen weer extra capaciteit gereserveerd. Toeristen vallen niet op te midden van 65 nationaliteiten en voelen zich thuis in de tropen. Curaçao is op de Vakantiebeurs prominent van de partij op de Culinaire Route en beursbezoekers kunnen ook in het Caribbean Village samen met een chef kok zelf traditionele gerechten klaarmaken en heerlijk voorproeven van deze zonzekere bestemming. Spanje Gastland Spanje wijst op de door weinigen nog ontdekte schoonheid van het binnenland en op de vele mogelijkheden voor combinaties met stedenbezoek. Madrid bijvoorbeeld is een ideale bestemming voor een citytrip om daarna richting bergen te gaan voor een ontdekkingstocht door de natuur. In Granada kun je 's ochtends skiën in de Sierra Nevada met de après-ski aan het warme strand. In Spanje ook veel mogelijkheden voor shopping. In Barcelona bijvoorbeeld in combinatie met een strandvakantie. De paella in alle regionale varianten staat op de Vakantiebeurs centraal bij de proeverijtjes van culinaire Spaanse geneugten. Voor meer informatie, openingstijden en entree met korting: Blijf alert op woninginbraken! In 2014 is het aantal woninginbraken in Breda gedaald. Na jaren van stijging zien de inbraakcijfers er in 2014 er een stuk gunstiger uit. De daling van de inbraakcijfers staat echter haaks op de stijging van het aantal inbraakclaims bij de verzekeraars. Breda scoort landelijk hoog op de inbraakclaimlijst (1e), maar lager op de woninginbrakenlijst (6e). De daling geldt overigens niet alleen voor de buurtpreventie gebieden, waar het aantal inbraken doorgaans al een stuk later is, maar voor de gehele stad. Maar we mogen niet te vroeg juichen, het jaar is immers nog niet ten einde. Het venijn kan nog in de staart zitten. Want traditioneel gezien is de kerstperiode niet alleen een tijd van gezellig samenzijn en feest vieren, het is ook een periode waarin 6% van het aantal inbraken plaatsvindt dat in een jaar wordt gepleegd. Goed afsluiten? Sleutel omdraaien! De beste sloten helpen niet als u ze niet gebruikt of als u tegelijkertijd een raam open laat staan. Draai uw deuren en ramen dus echt op slot. Anders kunnen inbrekers eenvoudig binnenkomen door te flipperen (met een stuk hard plastic wordt de sleuf van het slot terug gedrukt) of door te hengelen (bijvoorbeeld met een ijzeren kledinghanger wordt door de brievenbus de deurklink bewogen). En laat daarbij de sleutel niet in het slot zitten. Inbrekers kunnen anders onder het slot een gat boren om vervolgens met behulp van een geprepareerd voorwerp de sleutel omdraaien (gaatjesboormethode). Babbeltruc Kijk altijd via het raam of een spionnetje wie er voor de deur staat. Met behulp van een babbeltruc is men zo binnen. Instrueer ook uw kinderen en huisgenoten voordat zij de deur openmaken. Met zielige verhalen over een kapotte auto, de gsm die niet meer werkt of hulp bij pech probeert men toegang tot uw woning te verschaffen. Niet thuis? Licht aan! Het is belangrijk om uw woning er uit te laten zien alsof u thuis bent. Laat binnen lampen branden als u s avonds niet thuis bent. U kunt dat regelen met tijdklokken. Denk ook aan de bovenverdieping! Hiermee zet u gelegenheidsinbrekers op het verkeerde been. Gebruik ook de aanwezige buitenverlichting. Bijvoorbeeld een lamp met schemerschakelaar die automatisch aangaat zodra het donker wordt. Een inbreker staat niet graag in het licht. Als u goed contact heeft met uw buren, spreekt het vanzelf dat u elkaar informeert over uw afwezigheid tijdens de feestdagen. Ook als u op (ski)vakantie gaat. Bel 112 als u iets verdachts ziet (Te)veel mensen denken dat 112 alleen gebeld mag worden als er een ernstig ongeval met gewonden en/of doden heeft plaatsgevonden. Maar de politie verzoekt u om ook 112 te bellen als u verdachte personen in uw woonomgeving ziet of bij verdachte situaties. Niet voor niets gebruikt de politie tegenwoordig de slogan: daar vang je boeven mee! Kijk voor meer informatie op Country line dance in t Rietveldhuis Op maandag 5 januari start er in t Rietveldhuis een wekelijkse nieuwe activiteit namelijk Country line dance. Aanvang tot uur. De zaal is open vanaf uur. De begeleiding wordt verzorgd door Marianne en Gerard de Mooij, voor informatie kun je ook bij hen terecht. Kom eens kijken om te genieten van deze specifieke dance stijl en country muziek! t Rietveldhuis, Gerrit Rietveldplein 24, tel.: BredaPas 2015 Ruim Bredanaars ontvangen tussen 15 en 19 december een brief met de BredaPas voor De pas is bedoeld voor Bredase inwoners met een laag inkomen. Op vertoon van de BredaPas krijgen zij allerlei kortingen, onder andere bij de Nieuwe Veste en de Bredase sportverenigingen, op cultuur en recreatie, op een abonnement op de krant of een gratis lidmaatschap van de Bibliotheek. Speciale

8 aanbiedingen met BredaPas-korting staan regelmatig in de Bredase Bode. Wie in aanmerking komt voor een BredaPas en deze op 31 december niet heeft ontvangen, kan deze aanvragen op Men komt vanaf 1 januari 2015 in aanmerking voor een BredaPas als het inkomen niet hoger is dan ongeveer 1.000,- netto per maand voor een alleenstaande en ongeveer 1.500,- netto per maand voor een alleenstaande ouder of iemand die gehuwd is of samenwoont. Ook kijkt de gemeente naar de hoogte van het vermogen, zoals spaargeld, beleggingen en een eigen huis. Het vermogen mag niet hoger zijn dan 5.895,- voor een alleenstaande en ,- voor een alleenstaande ouder of iemand die gehuwd is of samenwoont. Bob Bergkamp, wethouder Sociale Zaken: Om te kunnen meedoen in de maatschappij hebben we in het bijzonder aandacht voor alleenstaande ouders, AOW-ers met een klein pensioen en opgroeiende kinderen in gezinnen met een minimum inkomen. Daarom hebben we geregeld dat de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor regelingen in het armoedebeleid per 2015 hoger is dan nu, zodat een grotere groep mensen een beroep kan doen op regelingen. Zo n regeling is een vergoeding of een tegemoetkoming voor mensen met een laag inkomen en de BredaPas is er daar één van. Mensen beleven veel plezier aan deze pas. Ons uitgangspunt is en blijft dat iedere Bredanaar kan meedoen in de samenleving. Speciaal voor kinderen zijn er sinds vorig jaar het Jeugdsportfonds Breda en Jeugdcultuurfonds Breda. Het doel is om opgroeiende kinderen te stimuleren actief deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten. Meer informatie hierover staat op en Budgetcursus en budgetcoach Bredanaars die meer inzicht willen in inkomen en uitgaven kunnen zich inschrijven voor de gratis cursus Rondkomen met Inkomen. Deze budgetcursus wordt verzorgd door medewerkers van de Kredietbank West-Brabant en het Instituut voor Maatschappelijk Welzijn Breda (IMW). Dat kan door een te sturen aan of telefonisch via Het is ook mogelijk om een budgetcoach in te schakelen. Een budgetcoach komt bij mensen thuis en helpt met de financiële administratie. Bijvoorbeeld met het huishoudboekje, met het ordenen van papieren of met het bijhouden van post. Budgetcoaches zijn vrijwilligers, opgeleid door het Instituut voor Maatschappelijk Welzijn Breda (IMW) en werken altijd samen met een professional. Mensen die gebruik van willen maken, kunnen dit aanvragen via of bellen met e SPRINT Mastboscross Op zondag 1 februari 2015 vindt de 46e editie van de SPRINT Mastboscross plaats. Na de zeer succesvolle editie van 2014 belooft de Mastboscross in 2015 weer een spannende, stoere en gezellige wedstrijd te worden. Organisator AV Sprint blikt terug op een zeer succesvolle editie van de SPRINT Mastboscross in Zowel het recordaantal deelnemers als het publiek genoot van een zonovergoten winterdag in het teken van topatletiek en Brabantse gezelligheid. In 2015 verwacht de organisatie dit met een gevarieerd programma te kunnen evenaren. Ook in 2015 is de SPRINT Mastboscross de finale van het Nationaal LOTTO Crosscircuit waar Runnersworld Breda gezamenlijk met Racetimer de cross-onderdelen ondersteunt. Naast zo n 200 landelijke en regionale topatleten weten ook steeds meer recreanten de weg naar de winterse cross te vinden. De SPRINT Mastboscross vormt de kick-off voor een fantastisch hardloopjaar in Breda. Na de succesvolle en internationale Singelloop van begin oktober is de Mastboscross ook voor steeds meer recreanten een overbrugging naar het voorjaar. AV Sprint organiseert in het najaar een winterclinic om de lopers voor te bereiden voor de 5KM BN/deStem prestatieloop en de 10 km ABN Amro Bank prestatieloop. Verder is er een speciale familie- en scholenloop, 5km Mam&Mam loop voor hardloopmoeders en wedstrijd voor verstandelijk beperkten. Ook de Runnersworld Breda scholencross is voor scholen de manier om sportief het nieuwe jaar te beginnen. Bedrijven kunnen deelnemen aan de 5km Run2day Bedrijvenloop en sportief genieten van de gezellige, Brabantse sfeer. Staatsbosbeheer werkt dit najaar aan de natuurlijke en recreatieve beleving van het Bredase Mastbos, dat in 2015 alweer 500 jaar bestaat. Het afwisselende parcours van de Mastboscross zorgt voor een uitdagende cross. Tot op het laatste moment blijft het spannend wat de winterse weersomstandigheden van de lopers gaan vragen. Een ding staat vast: de stoere prestatie wordt omlijst door de typische Bredase gezelligheid. De inschrijving van de SPRINT Mastboscross op zondag 1 februari 2015 is nu geopend. Wie inschrijft voor 19 januari a.s. profiteert van een aantrekkelijke voorinschrijf-korting. Deelname kost 8 euro (3 euro voor leden van AV Sprint). Inschrijven kan via en volg ons op twitter en facebook (facebook.com/mastboscross) om volledig op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Ook via SPRINT zijn we te volgen op facebook via facebook.com/avsprint en twitter via twitter.com/avsprint. Meer info over SPRINT check:avsprint.nl Weekend-agenda t Web Zondag 11 januari 2015 Nieuwjaarsborrel t Web van uur tot uur. Zaterdag 17 januari 2015 Reünie 44 jaar Jeugdraad Teteringen tot uur. Zondag 25 januari 2015 Nieuwjaarsconcert Entre-Nous van uur tot uur. 14 t/m 17 februari 2015 Carnaval in t Web met; 4 avonden tienercarnaval van tot uur. Zondag: G oudensikkenbal en Brakkenbal van uur tot uur. Dinsdag: Kindermiddag en Bitterballenbal van uur tot uur. Zondag 1 maart 2015 Muziekcafé Popkoor BSUR en d'accord Zaterdag 7 maart Carnavalskwis Bokkensprongen van uur tot uur Zaterdag 14 maart Seniorenbeurs van uur tot uur Zaterdag 21 maart Kinderkledingbeurs van uur tot uur (vrijdag 20 maart kleding inleveren) Zaterdag 28 maart 2015 Uitwisselingsconcert Euphonia en de Club Didam van tot uur Zondag 19 april Rommelmarkt Euphonia Agenda Euphonia 10 januari 2015 Inzameling materialen voor boeken- en rommelmarkt. Aanmelden via: Kiosk Willem Alexanderplein tussen uur en uur. 7 februari 2015 Inzameling materialen voor boeken- en rommelmarkt en ophalen oude metalen. Aanmelden via: Kiosk Willem Alexanderplein tussen uur en uur. 28 maart 2015 Uitwisseling met De Club uit Didam - De Stee, Teteringen 19 april 2015 Boeken- en Rommelmarkt: uur - De Stee, Teteringen

9 KONINGSDIJK AP OOSTERHOUT tel.: fax: Voor al uw (full-color) drukwerk Briefpapier, enveloppen, visitekaartjes, brochures, leaflets, flyers, etc. Tevens hét adres voor al uw geboortetrouw- en jubileumkaarten zeer grote up-to-date collectie keuze uit vele lettertypen boeken mee naar huis altijd een drukproef vooraf eigen ontwerp mogelijk Ook kunnen wij voor u digitaal printen en maken wij de mooiste, betaalbare kleurkopieën!

De WOS verdeelt het laatste budget. Bonte Sikkenbal 2015

De WOS verdeelt het laatste budget. Bonte Sikkenbal 2015 44e jaargang nr. 2203 7 januari 2015 WEEKBLAD VOOR TETERINGEN DE LEI VOOR IEDEREEN AANLEVEREN KOPIJ ALLER-LEI, DONDERDAG VOOR 18.00 UUR: DRUKKERIJ ZOPFI, KONINGSDIJK 24, 4905 AP OOSTERHOUT, TEL.: 0162-453159,

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. ZATERDAG-ZONDAG 1 / 2 april VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

NIEUWSBRIEF. ZATERDAG-ZONDAG 1 / 2 april VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD VAN KRUIS NAAR OPSTANDING April 2017 Parochie Breda Centrum ZATERDAG 1 april ZATERDAG-ZONDAG 1 / 2 april VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 17.00 Begijnhof: samenzang ZONDAG 2 april 10.30 Antoniuskathedraal:

Nadere informatie

Oase veelgestelde vragen:

Oase veelgestelde vragen: Oase veelgestelde vragen: De mensen van Oase krijgen vaak vragen van mensen buiten Oase, met name van katholieken van wie de thuis-kerk gesloten is. In dit artikel proberen we daar antwoord op te geven.

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Scheveningen

Protestantse Gemeente te Scheveningen Wat betekent de kerk voor u? Protestantse Gemeente te Scheveningen Misschien is het de plek waar u getroost wordt als er verdriet is. Of juist de gemeenschap waar gelachen wordt als er wat te vieren valt.

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

PA R K VIER HET LEVEN THUIS IN PARK ZUIDERHOUT

PA R K VIER HET LEVEN THUIS IN PARK ZUIDERHOUT PA R K VIER HET LEVEN THUIS IN PARK ZUIDERHOUT WELKOM IN PARK ZUIDERHOUT Ouder worden is een mooie fase in het leven. Om nieuwe energie en inspiratie op te doen en van onze dierbaren te genieten. Tijd

Nadere informatie

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013 Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Parochietour 2013 NOVEENGEBED PAROCHIETOUR 2013 Beste meebidder! Het gebed is van onschatbare waarde. Waarom bidden we dan zo weinig? Dat is een vraag

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

Op zoek naar leuke activiteiten en verenigingen in De Stichtse Hof?

Op zoek naar leuke activiteiten en verenigingen in De Stichtse Hof? Meer informatie? Welzijnsprogramma 2015 Vivium De Stichtse Hof Neem voor meer informatie gerust even contact op met het Uitbureau van De Stichtse Hof. Wij helpen u graag! Op zoek naar leuke activiteiten

Nadere informatie

44e jaargang nr. 2205 21 januari 2015

44e jaargang nr. 2205 21 januari 2015 44e jaargang nr. 2205 21 januari 2015 WEEKBLAD VOOR TETERINGEN DE LEI VOOR IEDEREEN AANLEVEREN KOPIJ ALLER-LEI, DONDERDAG VOOR 18.00 UUR: DRUKKERIJ ZOPFI, KONINGSDIJK 24, 4905 AP OOSTERHOUT, TEL.: 0162-453159,

Nadere informatie

Prettige Jaarwisseling! Cursus Engels voor 50+ Beste Vrouwen van Nu. Nieuwjaarsconcert Flanellen

Prettige Jaarwisseling! Cursus Engels voor 50+ Beste Vrouwen van Nu. Nieuwjaarsconcert Flanellen 45e jaargang nr. 2252 30 december 2015 WEEKBLAD VOOR TETERINGEN DE LEI VOOR IEDEREEN AANLEVEREN KOPIJ ALLER-LEI, DONDERDAG VOOR 18.00 UUR: DRUKKERIJ ZOPFI, KONINGSDIJK 24, 4905 AP OOSTERHOUT, TEL.: 0162-453159,

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Sint Franciscuscentrum Programmaoverzicht voorjaar 2016 (versie november 2015)

Sint Franciscuscentrum Programmaoverzicht voorjaar 2016 (versie november 2015) Sint Franciscuscentrum Programmaoverzicht voorjaar 2016 (versie november 2015) Voor informatie en opgave E opgave@sintfranciscuscentrum.nl of T 076 5223444 (alleen ochtenden) Beste lezer, VOORWOORD Voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief christelijke bso De Kleine Reiziger. Beste lezer,

Nieuwsbrief christelijke bso De Kleine Reiziger. Beste lezer, Nieuwsbrief christelijke bso De Kleine Reiziger Beste lezer, De december maand is weer begonnen. De bladeren zijn van de bomen en de december drukte is in volle gang, de sint is in het land, de schoentjes

Nadere informatie

Wat betekent de kerk voor u?

Wat betekent de kerk voor u? Wat betekent de kerk voor u? Misschien is het de plek waar u getroost wordt als er verdriet is. Of juist de gemeenschap waar gelachen wordt als er wat te vieren valt. Waar de leden bevraagd worden op hun

Nadere informatie

Jouw avontuur met de Bijbel

Jouw avontuur met de Bijbel Nieske Selles-ten Brinke Jouw avontuur met de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

TRAININGEN & WORKSHOPS

TRAININGEN & WORKSHOPS Een creatieve start van het nieuwe seizoen Deze herfst staat in het teken van creativiteit bij het ZRCN. Zo kun je toneelspelen bij Trias en zijn wij benieuwd naar jouw ervaringsverhalen. Wil je liever

Nadere informatie

Lees Zoek op Om over na te denken

Lees Zoek op Om over na te denken Welkom bij de Online Bijbelcursus van Praise De bijbelcursus is wat voor jou als je: 1. Als je wilt weten wat christenen geloven. 2. Als je meer wilt begrijpen van de bijbel. 3. Als je wilt groeien in

Nadere informatie

DECEMBER 2016 JANUARI 2017 TRIMENZO HET GROTENHUIS

DECEMBER 2016 JANUARI 2017 TRIMENZO HET GROTENHUIS DECEMBER 2016 JANUARI 2017 TRIMENZO HET GROTENHUIS Het Grotenhuis Binnenweg 2 7391 GP Twello TRIMENZO Hallo Allen, Voor u ligt weer een veelzijdig programma-overzicht. voor de maanden December 2016 en

Nadere informatie

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief april TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl U bent voor eeuwig Koning. Door alle eeuwen heen zult U regeren. Psalm 145:13 Koningsdag.

Nadere informatie

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen Met medewerking van - Voorganger: Ds. Richtsje Abma - de Oosterlichtband onder leiding van Willem Boersma - Hans Koster, Bianca Posthumus, Martijn Bakker, Ronella van der Torre, Ilse van der Torre - Ouderling:

Nadere informatie

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen In de brochure Pastoraal bij het vormsel. Catechese en gemeenschap, wordt de eerste zondag van de advent gesuggereerd als een geschikt moment

Nadere informatie

MAANDMEMO december 2016

MAANDMEMO december 2016 MAANDMEMO december 2016 Beste Ouders, Hoewel Sint nog niet zijn hielen heeft gelicht, Komt 2017 al snel in zicht. De eerste helft van het schooljaar is al bijna omgevlogen, Maar de rest van het jaar laat

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016. Ouderen

Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016. Ouderen Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016 Ouderen 1 ONTMOETINGSCENTRUM DE ROOS Adres: Beekstraat 29 6001 GG Weert Tel: 0495-688190 (tijdens kantooruren) 0495-688199 (buiten kantooruren) Fax: 0495-537299

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014

SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014 SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014 Jubileum en afscheid juffrouw Jannie. Op 21 november is juffrouw Jannie 40 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Dit is natuurlijk een

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse OM TE BEGINNEN - Orgelspel - Welkom - Stil worden - Kind ontsteekt Tweede Adventskaars: Vandaag steek ik de tweede kaars

Nadere informatie

kalender Woon-zorgcentrum Rustoord: maart 2014 MAANDKALENDER WOON-ZORGCENTRUM April 2014

kalender Woon-zorgcentrum Rustoord: maart 2014 MAANDKALENDER WOON-ZORGCENTRUM April 2014 MAANDKALENDER WOON-ZORGCENTRUM April 2014 Dinsdag 01 Woensdag 02 Donderdag 03 09.15-10.15 uur Bibliotheek is geopend Bibliotheek 09.30 uur-10.30 uur Inschrijven Diner Rustorant. Het diner is op 8 April

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

bij avondwake en kerkelijke uitvaart

bij avondwake en kerkelijke uitvaart Informatie bij avondwake en kerkelijke uitvaart Rooms-katholieke parochies van de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin Maasdijk - Poeldijk Heenweg - s Gravenzande Kwintsheul - De Lier

Nadere informatie

Kaarsen en ramen Licht van de Heer

Kaarsen en ramen Licht van de Heer Kaarsen en ramen Licht van de Heer Er branden kaarsen op het altaar. Lichtende kaarsen begeleiden het evangelie dat wordt voorgelezen. Licht der wereld De belangrijkste kaars is de paaskaars. Veel mensen

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Johanneskapel. Ontmoeting en inspiratie. Een nieuwe lente

Johanneskapel. Ontmoeting en inspiratie. Een nieuwe lente Johanneskapel Ontmoeting en inspiratie Een nieuwe lente Programma januari-april 2014 Welkom Voor u ligt het nieuwe programma van De Johanneskapel. Het is nog winter, maar we kijken alweer uit naar de lente.

Nadere informatie

Beelden en verhalen van advents- en kerstactiviteiten in en vanuit de Ontmoetingskerkgemeente

Beelden en verhalen van advents- en kerstactiviteiten in en vanuit de Ontmoetingskerkgemeente Beelden en verhalen van advents- en kerstactiviteiten in en vanuit de Ontmoetingskerkgemeente Kinderen Vanaf half november oefenen de kinderen samen met de kinderen van de Adventskerk voor het kerstspel

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Ouders eindigen na bezoek in de museumwinkel. Tot slot krijgen de ouders op vertoon van hun entreekaartje een hapje en drankje.

Ouders eindigen na bezoek in de museumwinkel. Tot slot krijgen de ouders op vertoon van hun entreekaartje een hapje en drankje. Nieuwsbrief Nummer 11 jaargang 6 ALGEMEEN Agenda Activiteiten Wat hebben we komende tijd voor de kinderen in petto: 25 april - Duinendag/Koningsspelen voor de groepen 3 t/m 8 - Sport voor kleuters 13-23

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

Zending wereldwijd. Najaarsactiviteiten GZB. Concerten Psalm Project. GZB-jongerenevent. Driebergen, september 2015

Zending wereldwijd. Najaarsactiviteiten GZB. Concerten Psalm Project. GZB-jongerenevent. Driebergen, september 2015 Najaarsactiviteiten GZB Concerten Psalm Project De GZB organiseert samen met The Psalm Project twee concerten: op 3 oktober in Nijkerk en 10 oktober in Waddinxveen. De avonden staan in het teken van het

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

4 september 2015 Extra Nummer

4 september 2015 Extra Nummer 4 september 2015 Extra Nummer Inhoud: Toch alvast een Polderik Inloopavond Campina schoolmelk Typecursus Centrum Jeugd en Gezin Heilig Hartkoor zoekt leden Try out sports Toch alvast een Polderik Vanwege

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

Muzikaal het jaar afsluiten met Euphonia. Bonte Sikkenbal 2015. Stichting Algemene Karnavalsviering De Sikken

Muzikaal het jaar afsluiten met Euphonia. Bonte Sikkenbal 2015. Stichting Algemene Karnavalsviering De Sikken 44e jaargang nr. 2201 24 december 2014 WEEKBLAD VOOR TETERINGEN DE LEI VOOR IEDEREEN AANLEVEREN KOPIJ ALLER-LEI, DONDERDAG VOOR 18.00 UUR: DRUKKERIJ ZOPFI, KONINGSDIJK 24, 4905 AP OOSTERHOUT, TEL.: 0162-453159,

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse.

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: 09.30 uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. OM TE BEGINNEN Welkom Stil worden Zingen: LB 288, Goedemorgen, welkom allemaal Bemoediging en groet

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter 3de aanzet Toen Jezus op zekere dag aan zijn leerlingen vroeg maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?, was het Petrus die namens allen antwoordde: Gij zijt de Christus, de Zoon van de Levende God. Petrus sprak

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Theresia

Woonzorgcentrum Theresia zonnehuisgroep amstelland Woonzorgcentrum Theresia Het leeft hier. Er lopen altijd mensen rond. Net een dorp. Licht, vriendelijk en sfeervol. ruimte voor wensen Theresia is een kleinschalig woonzorgcentrum,

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 29 april 2012 vierde zondag van Pasen Wijkgemeente Ambacht-Oost In de Bethelkerk

Orde van dienst voor de viering van zondag 29 april 2012 vierde zondag van Pasen Wijkgemeente Ambacht-Oost In de Bethelkerk Orde van dienst voor de viering van zondag 29 april 2012 vierde zondag van Pasen Wijkgemeente Ambacht-Oost In de Bethelkerk Jezus als de goede herder. Fresco begin derde eeuw, catacombe van Callixtus.

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

Voor de ouders en verzorgers,

Voor de ouders en verzorgers, Voor de ouders en verzorgers, Het is duidelijk te merken dat Sinterklaas weer in het land is, een gezellige tijd en tegelijkertijd een spannende tijd voor veel kinderen. We volgen binnen de school de lijn

Nadere informatie

Nieuwsbulletin basisschool De Grienden Maandag 3 november 2014

Nieuwsbulletin basisschool De Grienden Maandag 3 november 2014 Nieuwsbulletin basisschool De Grienden Maandag 3 november 2014 Belangrijke data schooljaar 2014-2015 Maandag 10 november Rapportbespreking Dinsdag 11 november Rapportbespreking Vrijdag 5 december Sinterklaasfeest

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Het project 2. Misdienen 3. Goed doel 4. Verhindering 5. Taak van de ouders 6. Ouderavond 7. Kerkversiering en fotograaf 8. Financiële bijdrage 9. Aanmelden

Nadere informatie

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Orde van de dienst van van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Deze dienst is voorbereid en wordt uitgevoerd door leden van de werkgroep

Nadere informatie

Entre-Nous. Vicaris generaal Hopman legt beperkingen vast. Bokkensprongen Carnavalsquiz

Entre-Nous. Vicaris generaal Hopman legt beperkingen vast. Bokkensprongen Carnavalsquiz 44e jaargang nr. 2204 14 januari 2015 WEEKBLAD VOOR TETERINGEN DE LEI VOOR IEDEREEN AANLEVEREN KOPIJ ALLER-LEI, DONDERDAG VOOR 18.00 UUR: DRUKKERIJ ZOPFI, KONINGSDIJK 24, 4905 AP OOSTERHOUT, TEL.: 0162-453159,

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie 1 van 8 26-1-2016 11:59 Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over uw ervaringen met de Thomas a Kempisparochie. Ons doel is beter in beeld te krijgen waar

Nadere informatie

(2 de Advent ) Organist: mevr. M. Kok uur Nevendienst: Tieneke, Hannah en Sippie Oldholtpade

(2 de Advent ) Organist: mevr. M. Kok uur Nevendienst: Tieneke, Hannah en Sippie Oldholtpade 8de jaargang 6 december 2015 Nummer: 20 Kerkdiensten: Zondag 6 december Voorganger: ds. G.P. den Hollander (2 de Advent ) Organist: mevr. M. Kok 10.00 uur Nevendienst: Tieneke, Hannah en Sippie Oldholtpade

Nadere informatie

o.a. cito groep 2, kerstborrel ouders, nieuwjaarskoffie 4 januari

o.a. cito groep 2, kerstborrel ouders, nieuwjaarskoffie 4 januari Hofbode 4 16 december 2015 o.a. cito groep 2, kerstborrel ouders, nieuwjaarskoffie 4 januari Informatieochtend Citotoets groep 2 Woensdagochtend 25 november zijn we met de ouders van kinderen van groep

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. Clubdag 10 mei

Algemene ledenvergadering. Clubdag 10 mei Let op! 26 april a.s. (koningsdag) worden er geen trainingen gegeven. Algemene ledenvergadering april 2014 Het bestuur nodigt hierbij alle leden uit voor de algemene ledenvergadering op maandag avond 12

Nadere informatie

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief:

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015 In deze nieuwsbrief: Wist je dat... Thema's en cursussen in maart Lezersvraag: "Moet ik mijn zoon verplichten met andere kinderen te spelen?" Mamatijd Moeders

Nadere informatie

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012 Inleiding Het seizoen 2011-2012 is met de afsluitende week van de JeugdSportPas (JSP) tot een einde gekomen. Dat betekent dat het bestuur even gas kan terugnemen en iedereen een welverdiende vakantie geniet,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie

Aan alle jongeren in België

Aan alle jongeren in België Aan alle jongeren in België Beste jongeren, De paus roept regelmatig elke twee of drie jaar bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te denken over belangrijke thema s uit het leven van de Kerk

Nadere informatie

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 In deze aflevering: - H. Hartmaand. - Eftelingactie. - Verwijsspreekuur. - Sop- en zeepplank. - Algemene gegevens. H. Hartmaand. De grote feestdagen als Pasen en

Nadere informatie

EVANGELIE. hoogfeest christus koning. Bidden met het Evangelie. Bidden met dit Evangelie: zie achterzijde

EVANGELIE. hoogfeest christus koning. Bidden met het Evangelie. Bidden met dit Evangelie: zie achterzijde Bidden met dit Evangelie: zie achterzijde EVANGELIE hoogfeest christus koning I MATTEÜS 25:31-46 n die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Wan neer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en vergezeld

Nadere informatie

Harmonie Euphonia DORPSRAAD TETERINGEN. 44e jaargang nr. 2239 30 september 2015

Harmonie Euphonia DORPSRAAD TETERINGEN. 44e jaargang nr. 2239 30 september 2015 44e jaargang nr. 2239 30 september 2015 WEEKBLAD VOOR TETERINGEN DE LEI VOOR IEDEREEN AANLEVEREN KOPIJ ALLER-LEI, DONDERDAG VOOR 18.00 UUR: DRUKKERIJ ZOPFI, KONINGSDIJK 24, 4905 AP OOSTERHOUT, TEL.: 0162-453159,

Nadere informatie

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd ProJOP jeugdwerk VPKB 40 Days stilstaan in de 40 dagentijd Hey! Voor je ligt 40 Days. De veertigdagentijd is de periode waarin we uitkijken naar Pasen, het feest van Jezus opstanding. Onderweg lezen we

Nadere informatie

Dit is een oefentoets KNM voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken.

Dit is een oefentoets KNM voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken. Informatie Het echte examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) is een examen dat u doet op de computer. U kijkt naar korte filmpjes op de computer. In de filmpjes ziet u Nederlandse situaties. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof Zondag 19 januari 2014 Viering in de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen Paulusgemeenschap en Protestantse Gemeente de Eshof Hoevelaken Thema: Is Christus dan verdeeld? (1 Kor. 1,13) 1 / 7

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

tientallen miljoenen euro s per jaar. Ook een vrijwilliger heeft zo een economische waarde.

tientallen miljoenen euro s per jaar. Ook een vrijwilliger heeft zo een economische waarde. Mt.5:16 De Week van gebed voor de eenheid van alle kerken. Ieder jaar is dit gebed in dezelfde week in januari. Het zal puur toeval zijn, maar ieder jaar valt ook de actie Kerkbalans in deze periode. Met

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar..

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Dit is alweer de laatste donderdagbrief van het jaar 2015. Wat is het allemaal snel gegaan. Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan. Iedereen kan

Nadere informatie

Nieuwsbrief de Horizon

Nieuwsbrief de Horizon P a g i n a 1 Nieuwsbrief de Horizon Agenda 5 januari: luizencontrole 6 januari: oud papier 7 januari: inloopmiddag 11 januari: kleuters en onderbouw vrij 21 januari: studie dag leerlingen vrij 22 januari:

Nadere informatie

Raad van kerken. Groningen - Drenthe. Werkgroep Kerk en Media. Tips voor redacties van kerkelijke websites

Raad van kerken. Groningen - Drenthe. Werkgroep Kerk en Media. Tips voor redacties van kerkelijke websites website. Daar kunnen de leden dan op inloggen en de liederen afspelen en/of downloaden. Het blijkt een goed hulpmiddel bij het oefenen te zijn en daarmee een goed intern gebruik van het internet. Rond

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : ds. Freek L. Bakker, Voorschoten : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

Inhoud. Thuiszorg Persoonsalarmering 7. Adressen en openingstijden

Inhoud. Thuiszorg Persoonsalarmering 7. Adressen en openingstijden Inhoud 1. De Buurthuiskamer 2. Warme maaltijd 3. ZINNpas 4. ZINN tours 5. ZINN Behandeldiensten 6. Wat biedt ZINN nog meer? Thuiszorg Persoonsalarmering 7. Adressen en openingstijden 2 Zo lang mogelijk

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Mirjam van t Veld Maandag 4 januari, uur. Raadhuis Amstelveen

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Mirjam van t Veld Maandag 4 januari, uur. Raadhuis Amstelveen Nieuwjaarstoespraak burgemeester Mirjam van t Veld Maandag 4 januari, 19.30 uur. Raadhuis Amstelveen Dames en heren, Fijn om u hier vanavond te zien! Afgelopen jaar heb ik voor het eerst alle seizoenen

Nadere informatie

In deze school, in dit lokaal, is ruimte voor ieders verhaal! Agenda: Schooljaar 2015-2016 Nr. 17

In deze school, in dit lokaal, is ruimte voor ieders verhaal! Agenda: Schooljaar 2015-2016 Nr. 17 Schooljaar 2015-2016 Nr. 17 Gezinsvieringen Op zondag 17 januari verzorgt de school de gezinsviering van 10.15 uur. Op zondag 31 januari is er een hele speciale viering in de kerk waarbij het schooljaar

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

2152 BE Nieuw-Vennep 23 december tel

2152 BE Nieuw-Vennep 23 december tel Het Mozaïek Nieuwstraat 43 Nieuwsbrief 2152 BE Nieuw-Vennep 23 december 2016 www.basisschoolhetmozaiek.nl directie.mozaiek@jl.nu tel. 0252 672694 Data: 27 en 28 dec Basketball scool maandag 9 januari start

Nadere informatie

Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben.

Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben. ZOMERSPELEN 2015 Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben. De zomerspelenweek is dit jaar van 17

Nadere informatie

ROFFELTJE. Directie. Als ze als kind

ROFFELTJE. Directie. Als ze als kind ROFFELTJE > Directie Als ze als kind Als ze als kind niet altijd zo stil had hoeven zijn Had ze vandaag misschien het hoogste lied gezongen Als ze als kind niet altijd zo alleen had hoeven zijn Had ze

Nadere informatie

Poort 20 Activiteiten overzicht

Poort 20 Activiteiten overzicht Poort 20 Activiteiten overzicht Recreatie voorjaar 2014 Kienen Vrij biljarten Dames biljarten Competitie biljarten 2 e dinsdag vd mnd. 14.30 u. tot 1630 u. Kosten : 3,50 per plankje Iedere dag met uitzondering

Nadere informatie

ACTIVITEITENKRANT. Locatie Kasteelhof/De Hof. Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn Juni 2016 Krant ook te bekijken via: www.zmw.

ACTIVITEITENKRANT. Locatie Kasteelhof/De Hof. Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn Juni 2016 Krant ook te bekijken via: www.zmw. ACTIVITEITENKRANT Locatie Kasteelhof/ Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn Juni 2016 Krant ook te bekijken via: www.zmw.nl/actueel Colofon Activiteitenkrant: Jaargang 52, Juni 2016 Zorgcentrum De Kasteelhof

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

Lichtinval Geroepen om te komen

Lichtinval Geroepen om te komen Maanlicht 2 e jaargang nr. 4, april 2015 Lichtinval Geroepen om te komen Geroepen om te komen, geroepen om te zijn. Een vast besluit genomen, begin van een refrein. Dat is voor ons de grond: Belangeloos

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

ROFFELTJE. Hij ziet het niet

ROFFELTJE. Hij ziet het niet Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284 ROFFELTJE > Hij ziet het niet Vol vertrouwen legt hij zijn kleine bruine handjes in die van mij. Ik heb zwarte Piet gezien vertelt hij me met glanzende bruine

Nadere informatie

Uitvaart. Orde I Gebedsdienst. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde I Gebedsdienst. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken In kerk aula Uitvaart Orde I Gebedsdienst Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken bemoediging Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Oudewater

Protestantse Gemeente Oudewater Protestantse Gemeente Oudewater Welkom in deze kerkdienst van de PROTESTANTSE GEMEENTE OUDEWATER. Een hartelijke groet gaat ook uit naar degenen die via de Kerk TV deze dienst meemaken. Zondag 20 maart:

Nadere informatie

Liturgie. Zondag 13 december 2015

Liturgie. Zondag 13 december 2015 Liturgie Zondag 13 december 2015 3 e zondag van advent Voorganger Organist m.m.v. ds. Dirk Neven Ko Zwanenburg Jan Wiebe Kloosterman, trompet Berit van der Velden, piano Maaike Zuurmond, dwarsfluit Maartje

Nadere informatie

Activiteitenbulletin Ewoud en Elisabeth Gasthuis. September en oktober 2015

Activiteitenbulletin Ewoud en Elisabeth Gasthuis. September en oktober 2015 Activiteitenbulletin Ewoud en Elisabeth Gasthuis September en oktober 2015 Welkom in het Ewoud en Elisabeth Gasthuis Voor uw gemak hebben wij dit activiteitenbulletin samengesteld. Hierin vindt u informatie

Nadere informatie

Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender. Juni

Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender. Juni Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender Juni 2015 MAANDAG 1 JUNI 10.00-11.00 uur Leesclub Grootletterboeken te leen voor de leesliefhebbers 0,25 per boek oplossen van allerlei puzzels 14.45-16.00

Nadere informatie

Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender. December

Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender. December Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender December 2015 DINSDAG 1 DECEMBER 09.15-11.45 uur Internetcafé Persoonlijke begeleiding bij het, momenteel een wachtlijst 9.30-11.30 uur Hobbycafé Gezellig samen

Nadere informatie