jaarverslag brandweer Sliedrecht 2005 INHOUDSOPGAVE 1 0. INLEIDING 3 1. PERSONEEL 5 2. ORGANISATIE EN TAAKVERDELING MATERIEEL EN HUISVESTING 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag brandweer Sliedrecht 2005 INHOUDSOPGAVE 1 0. INLEIDING 3 1. PERSONEEL 5 2. ORGANISATIE EN TAAKVERDELING 12 3. MATERIEEL EN HUISVESTING 14"

Transcriptie

1 Brandweer Sliedrecht postadres : Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht bezoekadres : Middeldiepstraat 44, 3361 VT Sliedrecht, tel , fax INHOUDSOPGAVE 1 0. INLEIDING 3 1. PERSONEEL Personeelssterkte en leeftijdsopbouw 1.2. Personeelsmutaties 1.3. Opleidingen en bevordering 1.4. Onderscheidingen 1.5. Beroepskern 1.6. Vergaderingen 1.7. Contactavond 1.8. Arbo jaarverslag en Klankbordgroep 1.9. Personeelsblad Nader Bericht Sporten Personeelsvereniging Jeugdbrandweer ORGANISATIE EN TAAKVERDELING Organisatie en opbouw 2.2. Taakverdeling binnen de staf 2.3. Brandweerbeleidsplan MATERIEEL EN HUISVESTING Materieel / Materiaal 3.2. Huisvesting ALARMERING EN COMMUNICATIE Alarmering 4.2. Communicatie 4.3. Piketdiensten PREVENTIE EN PRO-ACTIE Preventie 5.2. Pro-actie pagina 1

2 6. REPRESSIE EN NAZORG Brand - Hulpverlening - Bijstand 6.2. Verdeling van de alarmering 6.3. Subregio 6.4. Nazorg OEFENEN EN WEDSTRIJDEN Oefenen 7.2. Wedstrijden 7.3. Rampenbestrijding BRAND EN HULPVERLENINGSOVERZICHTEN 26 pagina 2

3 INLEIDING Hierbij bied ik U het jaarverslag 2005 aan van de brandweer Sliedrecht. In het derde jaar van de vierjarige inhaalslag is er een groot aantal zaken gebeurd bij de brandweer Sliedrecht. Niet alleen gebruiksvergunningen aan de lopende band, maar nu ook is een behoorlijke snelheid gekomen in het maken van de aanvalsplannen en de bereikbaarheidskaarten. Er zijn veel opleidingen gevolgd door de repressieve dienst. Na aanname van de laatste medewerker van de beroepsondersteuning van de brandweer wordt er nu ook geoefend conform de Leidraad Oefenen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. De formatie van de beroepsondersteuning is nu op sterkte met 8,6 functieplaatsen. Tijdens dit verslagjaar is het ziekteverzuim bij de beroepsondersteuning van de brandweer aanzienlijk verminderd. De plaatsvervangend commandant is helaas nog steeds ziek. In het derde jaar hebben we 53 gebruiksvergunningen verleend, 111 bereikbaarheidskaarten en 2 aanvalsplannen vervaardigd. 30 gebruiksvergunningen zijn van nieuwe gebruiksvoorwaarden voorzien òf afgehandeld, zonder dat het tot een vergunningverlening is gekomen. Op het gebied van de gebruiksvergunningen liggen we op schema. De formatie van de repressieve dienst bedraagt 42 personen, zodat er op dit moment nog steeds voldoende vrijwilligers zijn. In het afgelopen jaar zijn door zeer veel leden van de brandweer weer cursussen (met goed resultaat) gevolgd. Ook is er enkele malen realistisch geoefend. Ook het voornemen van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om, in de loop van 2006, te komen tot een veiligheidsregio lijkt steeds vastere vormen aan te gaan nemen. In 2005 waren er weer meer uitrukken (299) dan de vorige jaren ( , , ) en ook met veel brandweeractiviteiten. Een groot deel van de alarmeringen wordt veroorzaakt door loze meldingen (100 stuks 33,4%) en brandstichtingen (circa 80 stuks 26,8%) In de tweede helft van 2005 lijkt hier een kentering ten goede in te zijn gekomen. We spreken de hoop uit dat 2006 een kleiner aantal alarmeringen zal geven dan het verslagjaar. In 2005 hebben er zich een 12-tal grote òf middelbranden (of alarmen) voorgedaan in de gemeente Sliedrecht, in een aantal gevallen is bijstand ontvangen uit verschillende andere gemeenten. De heftigste brand deed zich in april voor bij het Griendencollege. pagina 3

4 De brandweer Sliedrecht heeft 10 maal bijstand verleend aan gemeenten in de omgeving, en vijf maal bijstand ontvangen. Ook is aan het eind van het jaar de opvolger van de huidige 543 besteld. Dit voertuig wordt zo goed als een kopie van het voertuig, dat we in 2002 in gebruik genomen hebben. De overdracht wordt verwacht in mei In het verslagjaar hebben de brandweer en de jeugdbrandweer meegedaan aan diverse brandweerwedstrijden. Ook dit jaar waren we wat minder succesvol dan vorige jaren. J. Doedeijns Commandant Brandweer Sliedrecht, 20 maart 2006 pagina 4

5 1. PERSONEEL. 1.1 Personeelssterkte en leeftijdsopbouw. Het korps had op , qua aantallen en gemiddelde leeftijd, de volgende samenstelling: Functie Commandant, Hoofdbrandmeester, Plv. Commandant (Adj. Hoofdbrandmeester-1) Officier P,O&O (Adj. Hoofdbrandmeester gemiddelde functie leeftijd 49 3 Brandmeester 49 5 Onderbrandmeester 44 3 Hoofdbrandwacht Brandwacht 1e klas Brandwacht 23 5 Adspirant Brandwacht 18 2 Gemiddelde leeftijd eind Totaal aantal brandweerlieden op Personeelsmutaties. De heer S. Graansma heeft met ingang van 1 mei 2005 een aanstelling gekregen als beleidsmedewerker Pro-Actie, Opleidingen en Oefeningen. De heer Graansma zal repressief tevens optreden als Staflid van dienst en als Officier van Dienst in het piket Drechtsteden-Noord. Mevrouw J. Korevaar Van den Enden heeft met ingang van 1 juli 2005, op eigen verzoek, eervol ontslag gekregen Opleidingen en bevorderingen. In het verslagjaar hebben volgende korpsleden een diploma en/of certificaat behaald: Brandwacht 1 e klas: M.D.L. van Gameren A.T. Meerkerk diploma diploma pagina 5

6 Aanvullende opleidingen, die zijn gevolgd op verzoek van de brandweer: M.D.L. van Gameren certificaat Pompbediender J. de Jong certificaat Pompbediender Hoofdbrandwacht: W.A.J Blom diploma A.B. van den Bos diploma J.T. Flier diploma T. van Heteren diploma J. de Jong diploma A.M. Korevaar diploma J. Korevaar Van den Enden diploma D.C. Noordergraaf diploma B.J. Noteboom diploma M.C.J. Versloot diploma Aanvullende module: J.M. van Wijgerden certificaat hulpverlening Onderbrandmeester: Aanvullende module, die zijn gevolgd op verzoek van de brandweer, nodig om aan de cursus instructeur deel te nemen: M. Kolders certificaat Sociale vaardigheden Brandmeester: T. Mali diploma Brandmeester/Adjunct Hoofdbrandmeester: I. Leenhouts certificaat Brandmeester / Adjunct Hoofdbrandmeester Preventie Instructeur: A. Cleton diploma J.L. van Es diploma M. Kolders diploma T. Mali diploma P. Verhoef diploma G. van Wijgerden diploma P. de Winter diploma pagina 6

7 Onderhoud ademlucht apparatuur: M.D.L. van Gameren Certificaat niveau 2 A.T. Meerkerk Certificaat niveau 2 A.K. Redelijkheid jr. Certificaat niveau 2 Verantwoord alcoholgebruik NOC-NSF: R. van den Enden certificaat J.L. van Es certificaat M. Kolders certificaat R.M. van Selm certificaat G. van Wijgerden certificaat J.M. van Wijgerden certificaat Diploma Sociale Hygiëne R.M. van Selm diploma J.M. van Wijgerden diploma G. van Wijk diploma Een aantal diploma s Sociale hygiëne en certificaten Verantwoord alcoholgebruik zijn nodig voor de beperkte horeca - vergunning, die de brandweer nodig heeft. Deze vergunning is eind van het jaar aangevraagd Onderscheidingen: In het jaar 2005 werden de volgende onderscheidingen wegens een aantal jaren trouwe dienst uitgereikt. Naam Jubilaris: Aantal dienstjaren: Teus Versloot 25 Jan van Es 30 Bas Visser Beroepskern. De beroepsondersteuning is ook dit jaar vol vertrouwen en enthousiasme aan het werk geweest. Ook in het derde jaar hebben we een behoorlijk stuk van de inhaalslag kunnen uitvoeren. Op het gebied van opleidingen en oefenen zijn we na de vakantieperiode begonnen met het implementeren van de Leidraad Oefenen, hetgeen inhoudt dat er behoorlijk meer geoefend dient te worden door de vrijwilligers. Op het gebied van de bereikbaarheidskaarten en aanvalsplannen hebben we, dank zij het inhuren van een drietal vrijwilligers, een behoorlijke inhaalslag kunnen uitvoeren. pagina 7

8 We zijn erin geslaagd om, met ingang van 1 mei 2005 de laatste nieuwe medewerker, S. Graansma, aan te trekken voor de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van pro-actie, opleidingen en oefeningen. Hiermee is de sterkte van de beroepsondersteuning van de brandweer op het afgesproken niveau gekomen. De beroepsondersteuning bestond op 31 december 2005 uit de volgende personen: naam: functie: D.J.M. Brak medewerker inhaalslag J. Doedeijns commandant S. Graansma beleidsmedewerker pro-actie, Opleidingen en Oefening C. de Groot medewerker preventie M. Kolders medewerker onderhoud I.F.Leenhouts medewerker inhaalslag J. Ruiter-Mees administratief medewerkster J.J.L. Staal coordinator PPP / medewerker rampenbestrijding G.A. Wijgerden plv. commandant 1.6. Vergaderingen. De directievergadering is een vergadering, waarbij in principe de burgemeester, de medewerker rampenbestrijding en de staf van de brandweer aanwezig zijn. Deze directievergaderingen worden eens per kwartaal gehouden. In het verslagjaar hebben er 4 vergaderingen plaatsgevonden. Dit jaar zijn de verslagen van de directievergadering gemaakt door de heer J.J.L. Staal, Medewerker Rampenbestrijding. De stafvergadering bestaat uit alle officieren en onderofficieren van de brandweer Sliedrecht. De stafvergaderingen hebben dit jaar 6 maal plaatsgevonden. Verslagen van de stafvergaderingen werden opgemaakt door P. Verhoef Contactavond. pagina 8 Op dinsdagavond 22 november 2005 is de jaarlijkse contactavond van de Brandweer Sliedrecht gehouden. Op deze avond heeft Burgemeester M.C. Boevée de in dit seizoen behaalde brandweerdiploma s uitgedeeld. Zoals elders in dit jaarverslag te lezen is, waren het er dit jaar behoorlijk wat. Een drietal leden van de vrijwillige brandweer kregen op deze avond een onderscheiding voor een aantal jaren trouwe dienst. T. Versloot kreeg een medaille voor 25 jaar trouwe dienst en J.L. van Es en B. Visser voor respectievelijk 30 en 35 jaar trouwe dienst als vrijwilliger bij de gemeentelijke brandweer. Na dit officiële gedeelte heeft de commandant nog teruggeblikt op de gebeurtenissen van

9 het lopende jaar en vooruit gekeken naar de toekomstige veranderingen bij de brandweer, die het komend jaar te verwachten zijn. De avond werd afgesloten met een gezellig samenzijn ARBO - jaarverslag en Klankbordgroep Dit jaar kunnen we terugzien op een periode waarin geen ongeval heeft plaatsgevonden, Ook door de bevelvoerende zijn de maandstaten zonder op- of aanmerkingen getekend. Er is in overleg met het dagelijks bestuur en de Arbo coördinator van de gemeente Sliedrecht regelmatig contact over de vorig jaar uitgevoerde risico inventarisatie en de daarin opgenomen punten waarvan er wederom een aantal zijn verwerkt of opgelost. De overige punten zijn opgenomen in het Arbo jaarplan. De nieuwe ontwikkelingen van techniek en regelgeving worden nauwlettend gevolgd, zodat veiligheid, gezondheid en welzijn de benodigde aandacht krijgen bij het verrichten van arbeid bij uitrukken, oefeningen en administratieve werkzaamheden. Voor de klankbordgroep, welke bestaat uit de heren A. Cleton en T. Versloot was geen reden om contact op te nemen met het dagelijks bestuur, betreffende eventuele op- of aanmerkingen voortkomend uit het korps Personeelsblad "HET NADER BERICHT" is dit jaar 4-maal verschenen met een voorwoord van de commandant, mededelingen van de staf, beknopte weergave van de vergaderingen, piketdiensten tijdens de feestdagen en uitrukken in de afgelopen maanden. Verder worden hierin opgenomen de verjaardagskalender, agenda van activiteiten, verslagen van de gespeelde wedstrijden, belangrijke, noemenswaardige of leuke berichten op brandweergebied uit de media en verdere personeelsaangelegenheden of gebeurtenissen. Het blad wordt verspreid onder alle korpsleden, FLO-leden, oud-leden en leden van de Jeugdbrandweer Sporten. Dit jaar is er ook weer deelgenomen aan een volleybaltoernooi, waaraan diverse bedrijven en diverse brandweerkorpsen uit de regio deelnamen. Dit toernooi vond plaats in Sporthal De Ooievaar in Groot-Ammers. Verder is er deelgenomen aan de nachtzwemmarathon in de Lockhorst Personeelsvereniging. pagina 9

10 Het bestuur van de Personeelsvereniging bestond in het verslagjaar uit: functie voorzitter vice-voorzitter penningmeester secretaris naam: T. Versloot D.van Herpe R.Flier R.van den Enden Activiteiten van het afgelopen jaar waren ; de nieuwjaars receptie, jaarvergadering in februari, dag uit, de historische driehoek in Noord-Holland, de familiedag, fietsen met een opdracht door Sliedrecht met aansluitend een barbeque. De PV heeft als nieuw lid verwelkomt E.Wiersema. De barcommissie is op genomen in de PV, dit heeft heel wat veranderingen te weg gebracht Jeugdbrandweer. Het aantal leden van de Jeugdbrandweer bedraagt: Junioren 8 7 Adspiranten 6 8 Totaal De leiding van de jeugdbrandweer is gewijzigd door het bedanken van mevrouw J. Korevaar - van den Enden (zwangerschap) en heer G.A. van Wijgerden als leiders bij de jeugdbrandweer. Door een andere verzdeling van de werkzaamheden zijn er een aantal nieuwe jeugdleiders aangezocht. De leiding van de Jeugdbrandweer bestond dit jaar uit: Leiding Jeugdbrandweer - R. van den Enden (hoofdleider/aspiranten) - A. Cleton, junioren - B.J. Noteboom, junioren - R.M. van Selm, aspiranten - P. Verhoef, aspiranten pagina 10

11 - J.M. van Wijgerden, aspiranten Geoefend wordt er eenmaal in de veertien dagen op de vrijdagavond. In het (wedstrijd) seizoen van maart tot en met mei wordt er wekelijks geoefend met beide ploegen. Aanvang van de oefenavonden is om uur in de brandweerkazerne. Lesstof; beginselen van brandbestrijding en voorkomen van brand in de ruimste zin van het woord, zowel theorie als praktische oefeningen. Programma: De onderstaande activiteiten hebben plaatsgevonden; 05 januari Kerstboomverbranding 12 maart Landelijke Jaarvergadering in Arnhem maart juni Oefening wedstrijden 04 mei assistentie verleend aan optocht 4 mei comité 05 mei Demonstratie i.v.m. bevrijdingsfeest. 28 mei Wedstrijden in Alblasserdam Junioren 8e plaats van de 11 ploegen Aspiranten 6e plaats van de 12 ploegen 23 september Aanvang nieuwe seizoen oktober Landelijke collecte "brandwonden" verzorgd door de jeugd Opbrengst ,00 Opbrengst ,00 10 december demonstratie Oefencentrum RICAS Zoetermeer In het jaar 2005 zijn er 2 nieuwe (dames) jeugdleden bij gekomen en zijn er 3 leden afgegaan, 1 op eigen verzoek, 1 i.v.m. leeftijd, en 1 vanwege het niet komen op de oefenavonden. pagina 11

12 2. ORGANISATIE EN TAAKVERDELING Organisatie en opbouw. (Opperbevel art. 222 Gemeentewet) Burgemeester Commandant Brandweer Plv. commandant Staflid van Dienst Brandmeesters Onderbrandmeesters M.C. Boevée J. Doedeijns G.A. van Wijgerden J. Doedeijns R. van den Enden B. Visser A. Cleton P. Verhoef G. van Wijgerden J.L. van Es T. Mali P. de Winter 2.2. Taakverdeling binnen de staf. pagina 12 Naast de taakverdeling tussen de commandant en de plaatsvervangend commandant (de dagelijkse werkzaamheden) heeft de brandweer Sliedrecht een aantal commissies die een behoorlijk aantal taken voorbereiden en uitvoeren. In verband met langdurige ziekte van de plaatsvervangend Commandant is er een tijdelijke vervangingsregeling door het College van Burgemeester en Wethouders vastgesteld ten aanzien van de vervanging van de Commandant, bij diens afwezigheid. De taken worden dan waargenomen door: Repressie ( warme taken) B. Visser Beroepsondersteuning ( koude taken) J.L.L. Staal Materieel M. Kolders Onder de dagelijkse werkzaamheden van de (beroeps)staf vallen onder andere: - beleidszaken, - financiën, - contacten in- en extern, - preventie, preparatie, pro-actie, - contacten met de regionale brandweer en de voorbereidingen om te komen tot de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, - inhaalslag gebruiksvergunningen, bereikbaarheidskaarten en aanvalsplannen, - implementeren van het brandweerbeleidsplan , - werkgroepen, zoals Verkeer, de A-15 en de Betuwe lijn,

13 - voorbereiden repressie, - onderhoud materieel en voertuigen. In het organisatieplan zijn o.a de taken en werkwijze van de diverse commissies beschreven. De samenstelling van de diverse commissies is, per 31 december 2005; Commissie materieel: - B. Visser, voorzitter - A. Cleton, - R. van den Enden, - P. de Winter Commissie oefening en opleidingen: - S. Graansma, voorzitter - J.L. van Es - T. Mali - P. Verhoef - G. van Wijgerden Arbo - coördinator: - A. Cleton Medewerker Rampenbestrijding: - J.L.L. Staal 2.3. Brandweerbeleidsplan. Wat betreft de inhaalslag op het gebied van de gebruiksvergunningen ligt de Brandweer op schema. Op het gebied van de aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten is inmiddels een aanmerkelijk deel van de achterstand weggewerkt. Verder worden de vorderingen halfjaarlijks aan het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad gerapporteerd. pagina 13

14 3. MATERIEEL EN HUISVESTING Materieel / Materiaal. Op 31 december 2005 was het volgende rollend materieel aanwezig: Voertuig bouwjaar Roep - naam Soort voertuig Mercedes-Benz 1120 F Ecoliner Tas HD/LD MAN LLLF Tas HD/LD Mercedes-Benz 711 FD HV II Regionaal voertuig Ford Transit 300M.TDi Commando/dienstbus Opel Astra Dienstauto Staflid van Dienst Opel Corsa Preventie / Opleidingen Motorspuitaanhanger 1994 n.v.t Motorspuitaanhanger Aanhangwagen 1985 n.v.t Poeder-aanhanger Aanhangwagen 1999 n.v.t. 2 tons tandemaster Gelet de ontwikkelingen op technisch gebied bij de brandweer is in de loop van het jaar de slangenaanhanger buiten dienst gesteld en ontmanteld. Tevens is in de loop van 2005 de haakarmcontainer met de daarin liggende olieschermen overgedragen aan de gemeentelijke afdeling, die verantwoordelijk is voor de haven. De container heeft een plaats vlak bij de Haven gekregen, op het terrein van IHC aan de Molendijk. Vanaf deze plaats is de container direct inzetbaar. Naast de inbraakinstallatie en de nieuwe afzuiginstallatie (zie volgende punt) zijn er een aantal body-guards aangeschaft en gemonteerd op de ademluchttoestellen. De bodyguard is een veiligheidsapparaat, dat bij het optreden bij brand een akoestisch signaal aan de gebruiker van een ademlucht apparaat geeft op het moment, dat de gebruiker nog een zodanige restdruk in de ademlucht cilinder heeft, dat de terugtocht uit het (meestal) brandende gebouw noodzakelijk is. Tevens heeft dit apparaat een bewegingsloosmelder zodat de drager van het ademlucht apparaat, na onwel worden òf een ongeval, door het luide akoestische signaal snel teruggevonden kan worden. Halverwege december 2005 is de vervanger van de tankautospuit (TAS) 543 besteld. Het zal een bijna exacte kopie worden van de huidige TAS-544 worden. De overdracht wordt half mei 2006 verwacht. pagina 14

15 3.2. Huisvesting. Er is een nieuwe afzuiginstallatie aangebracht in de uitrukgarage tbv de verbrandingsgassen van de (grote) voertuigen. Verder heeft het noodstroomaggregaat een vaste opstellingsplaats gekregen. Ook is er een beveiligingsinstallaties in het gehele gebouw aangebracht tbv het nieuwe verbindingssysteem C Tot slot zijn er een aantal sturingen aangebracht, die ervoor zorgen dat de beveiligingsinstallatie, de afzuiginstallatie en de uitrukdeuren in de goede volgorde en op het gewenste moment wel of in het geheel niet functioneren. pagina 15

16 4. ALARMERING EN COMMUNICATIE Alarmering De reeds in 1992 ingevoerde wijziging in de wekelijkse wisseling van groepen heeft ook in dit jaar tot volle tevredenheid van de korpsleden gefunctioneerd. De controle op de werking, alsmede de activering van de alarmontvangers, wordt centraal geregeld vanuit de Gemeenschappelijke Meld Centrale (GMC) Zuid-Holland Zuid en wordt op maandagavond getest. De alarmontvangers van de Waarschuwings- en Verkenningsdienst (WVD-ploegen) werden op donderdagavond getest. De wekelijkse wisseling van de groepen voor de korpsleden vindt plaats op maandag uur. Voor het staflid van Dienst (SvD) vindt deze wisseling plaats op maandagmorgen uur, aan het begin van de werkweek. Half december zijn de brandweren in de regio overgegaan op het nieuwe alarmeringssysteem P Alleen op maandagavond circa uur wordt er nog een proefalarm gegeven. Helaas is met de komst van het nieuwe alarmeringssysteem het gesproken woord vervallen Communicatie In 2005 is begonnen met het invoeren van het nieuwe verbindingsnetwerk, C 2000 netwerk. Dit zal het huidige netwerk van de hulpverleningsdiensten (Ambulance- Politie, Brandweer)vervangen door een digitaal netwerk met een landelijke dekking voor spraaken datacommunicatie. Dit netwerk zal het mogelijk maken om interdisciplinair en zelfs in Europees verband te kunnen communiceren. De verwachting is nog steeds dat dit netwerk voor de zomer van 2006 operationeel wordt. Aangezien uit de testen bleek, dat de kwaliteit van het signaal in Sliedrecht onvoldoende was, is er in de loop van het jaar een extra zendmast geplaatst voor de omgeving Sliedrecht. In de loop van 2003 is, op advies van de Brandweer, het C 2000 project geplaatst in de risicoparagraaf van de gemeentelijke begroting. Dit o.a. naar aanleiding van het rapport Communicatienetwerk C 2000 en Geïntegreerd Meldkamersysteem van de Algemene Rekenkamer van 17 juni Tot op vandaag de dag is het niet bekend wie en op welke wijze de verrekening van de exploitatiekosten uiteindelijk zal gaan plaatsvinden Piketdiensten Tijdens vakantie, feestdagen en Oud en Nieuw zijn er wederom piketdiensten ingesteld voor het korps. Tot nu toe voldoet dit systeem nog steeds. Verder lopen de Stafleden van Dienst al langere tijd een piketdienst en in de loop van 2004 hebben de bevelvoerders eveneens gekozen om een piketdienst te gaan lopen. pagina 16

17 5. PREVENTIE EN PRO-ACTIE Preventie. In principe worden elke woensdagmiddag de lopende bouwplannen doorgenomen met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht (BWT). Ook worden de bouwplannen en aanvragen inzake de gebruiksvergunning ter toetsing opgestuurd aan de brandweer, die de betreffende aanvraag van een schriftelijk advies voorziet en terugstuurt naar BWT. In dit jaar zijn er door de brandweer in totaal 382 verschillende bouwplannen, aanvragen APV, aanvragen voor gebruiksvergunningen en dergelijke ontvangen. Voor deze 382 aanvragen hebben wij 586 verschillende activiteiten verricht. Door te werken met standaard invullijsten bij de controles, is het mogelijk gebleken bij het grootste deel van de uitgevoerde controles geen aanvullende rapportages meer te hoeven opstellen Advies- / vergunningsaanvragen Handelingen De weergegeven afbeeldingen geeft de schematische verdeling van de verschillende activiteiten, zoals deze in het jaar 2005 zijn verricht. Onderverdeling in de hoofdgroepen Technische installaties 4% Nieuwbouw 19% Wet Milieubeheer 1% Verbouw 8% APV 3% Diversen 2% Gebruiksverg. 63% Figuur 1: preventieactiviteiten 2005 per hoofdgroep pagina 17

18 verdeling naar soort activiteit Aanschrijvingen; 78 Toelichting; 6 Voorbespreking; 43 Rapportage; 147 Diversen; 11 Controle; 301 Figuur 2 preventieactiviteiten 2005 per soort activiteit Preventieactiviteiten 2005 gebruiksvergunningen hoofdgroep soort activiteit onderwerp aantal onderwerp aantal Gebruiksvergunningen, nieuw 53 Aanschrijvingen 78 Gebruiksvergunningen, oud 114 (Her)controles, voor verlening 108 Oude voorwaarden Controlerapporten, voor vervangen 3 verlening 69 Controles verleende vergunningen 245 totaal 'Gebruik" 170 totaal "Gebruik" 374 overige preventieactiviteiten hoofdgroep soort activiteit onderwerp aantal onderwerp aantal APV 12 Controle 56 Diversen 7 Diversen 11 Nieuwbouw 71 Nieuwbouw 0 Technische installaties 17 Rapportages 96 Verbouw 32 Toelichting 6 Wet Milieubeheer 3 Verbouw 0 Gebuik-overig 70 Voorbesprekingen 43 totaal "Overig" 212 totaal 'Overig" 212 totaal totaal pagina 18

19 Toelichting grafieken en tabel: Een aanvraag voor een bouwvergunning kan uiteenvallen in een aantal verschillende onderwerpen. Bij een groter bouwplan is het niet ondenkbaar dat er voorbesprekingen komen, een bouwaanvraag, een toelichting (veelal overleg over wijzigingen of alternatieven), veelal gevolgd door tekeningen van de geëiste technische installaties (o.a. brandmeldinstallaties, ontruimingsalarminstallies, rook- en warmte-afvoerinstallaties en/of sprinklerinstallatie) en tot slot de benodigde controles van de brandpreventieve voorzieningen en de aangebrachte technische installaties Ook andersoortige aanvragen kunnen vaak uiteen vallen in meerdere activiteiten op verschillende tijdstippen. Gebruiksvergunningen en vergunningen voor tijdelijke festiviteiten: Onderstaande tabel geeft de stand van zaken aan op het gebied van de inhaalslag gebruiksvergunningen, aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten. voortgangsoverzicht inhaalslag brandweer Verleend in Onderwerp opm. Begin Actueel Rest Te verlenen gebruiksvergunningen Verleende gebruikvergunningen "Geparkeerde" aanvragen Oude vergunningen Aangeschreven Aanvraag nog niet ontvangen In behandeling Totaal vergunningen Nieuwe gebruiksvoorwaarden afg Bereikbaarheidskaarten Aanvalsplannen Toelichting tabel: 1. "Geparkeerde" vergunningen zijn stopgezette procedures. Aanvrager geeft aan niet aan de criteria te voldoen stuks vergunningen zijn in de periode 2001 en 2002 afgegeven voor R-BWT in samenwerking met de brandweer. 60 stuks vergunningen zijn in de archieven bij FZ teruggevonden. 50 van deze vergunningen zijn om verschillende redenen niet meer geldig. 3. Totaalstand op moment van rapporteren 4. De "oude" vergunningen worden vaak voorzien van vernieuwde vergunningsvoorwaarden. Hiervoor kan echter géén leges in rekening worden gebracht. pagina 19

20 5.2. Pro-actie. Pro-actie is het voorkomen van risico s door reeds voor en in de ontwerpfase de nodige aanpassingen te introduceren. Om dit onderdeel van de taken van de brandweer te kunnen verlenen is de brandweer vertegenwoordigd in o.a. de volgende werkgroepen: - Verkeer, - Dekkingsplan regio, - A-15, - Betuwelijn. pagina 20

21 6. REPRESSIE EN NAZORG Brand - Hulpverlening - Bijstand. Hieronder worden het aantal uitrukken gegeven in het verslagjaar en de verdeling naar soort. In dit hoofdstuk wordt verder een nadere onderverdeling gegeven naar tijdstip op de dag, dagen in de week en per maand over het gehele jaar. Aantal Alarmeringen Brand Hulpverlening Loos alarm Bijstand Totaal Ook dit jaar wordt weer geconstateerd, dat het aantal uitrukken op jaarbasis gestegen is tegenover het vorige jaar. Helaas bedraagt het aantal loze meldingen en brandstichtingen (vooral containers) bijna 60% van het totaal aantal alarmeringen. Tijdens dit jaar zijn er een aantal grotere branden geweest, zoals bijvoorbeeld die bij het Griendencollege, een winkel in de Kerkbuurt en een toko in de Emmastraat Verdeling van de alarmering januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december verdeling van de alarmen over de maanden van het jaar pagina 21

22 Alarmeringen verdeeld in de week zaterdag 24% zondag 13% maandag 10% vrijdag 14% donderdag 17% woensdag 11% dinsdag 11% verdeling van de alarmeringen over de week Alarmeringen verdeeld over de dag uur 31% uur 26% uur uur 43% Verdeling alarmeringen over de dag 6.3 Subregio Drechtsteden pagina 22 Brandweer Sliedrecht behoort tot het officierpiket (OvD-piket) voor subregio Drechtsteden Noord samen met Nieuw-Lekkerland, Papendrecht en Alblasserdam. Voor onze gemeente levert de heer J. Doedeijns zijn bijdrage en in totaal is hij in 2005, 11 maal uitgerukt om assistentie te verlenen voor zowel de gemeente Sliedrecht als de overige deelnemende gemeenten.

23 In totaal is de officier van dienst 76 maal opgeroepen, waarvan 19 maal in de gemeente Sliedrecht. Drie maal werd er buiten de subregio als OvD of als Staffunctionaris Brandweer in het Regionaal Opertioneel Team opgetreden Nazorg. Incidenteel wordt een incident nabesproken met de betrokken brandweerlieden. Dit gebeurt in ieder geval na een schokkende gebeurtenis, òf wanneer iemand aangeeft daar behoefte aan te hebben. Het draaiboek Opvang bij traumatische ervaringen is in de loop van 2005 afgerond en vastgesteld. In enkele gevallen is er door het gezamenlijke brandweerpersoneel een uitruk geëvalueerd. Bij een aantal incidenten is de Stichting Salvage door de brandweer ter plaatste gevraagd om zo spoedig mogelijk te beginnen met schadebeperkende maatregelen. De Stichting Salvage is opgericht door de gemeenschappelijke verzekeraars. pagina 23

24 7. OEFENEN EN WEDSTRIJDEN. 7.1 Oefenen In 2005 is een start gemaakt met het oefenen volgens de Leidraad Oefenen. Deze Leidraad wordt uitgesmeerd over een periode van ongeveer 1 ½ jaar. Deze periode gaat 4 oefencyclussen beslaan. In samenspraak met de commissie opleiding en oefening wordt iedere oefencyclus inhoudelijk vastgesteld. In iedere cyclus worden een aantal elementaire oefeningen en eind-oefeningen gehouden. Mede op verzoek van de korpsleden zijn de oefengroepen opnieuw ingedeeld. De drie oefengroepen zijn op hun beurt ook weer opgesplitst. Door regelmatig de groepen onderling te wisselen wordt bewerkstelligd, dat de korpsleden onderling regelmatig met elkaar oefenen. Het rouleren bevordert dat het personeel goed op elkaar is ingespeeld. Dit heeft een positieve invloed bij de repressieve inzet. Naast de reguliere oefenavonden zijn er op de dinsdagavonden ook oefeningen gehouden voor: Bevelvoerders Chauffeur/pompbedieners W.V.D.-ploeg. Voor het realistisch oefenen is gebruik gemaakt van een zogenaamde flash-over en backdraft oefencontainer. Tevens werd in de container een hittetraining gehouden. Deze oefeningen werden als zeer nuttig ervaren. Deze oefeningen dragen in hoge mate bij in het vergroten van het risicobewustzijn. In regionaal verband is in oktober meegedaan aan een pelotonsoefening bij het bedrijf Suiker Unie in Puttershoek. In Zwijndrecht, bij het bedrijf Unimills, werd door de regionale brandweer een aantal oefeningen georganiseerd met als thema Ongeval Gevaarlijke stoffen (OGS). Hier nam een officier en een bevelvoerder aan deel. Er is gebruik gemaakt van de uitnodiging van het korps Alblasserdam, om met enkele bevelvoerders en een officier deel te nemen in een sessie virtueel oefenen. Deze oefening met behulp van een computersimulatieprogramma was vooral bedoeld voor het oefenen van de bevelvoeringseenheden procedure. 7.2 Wedstrijden Brandweer Sliedrecht heeft ook dit jaar weer deelgenomen aan regionale, provinciale en gewestelijke wedstrijden voor brandbestrijding, technische hulpverlening en WVD met de volgende resultaten: pagina Brielle Wedstrijd, Provinciaal 112 TAS H.D., 2e plaats Poortugaal Wedstrijd, Provinciaal TAS H.D., 10e plaats Maasdam / Wedstrijd, Provinciaal 112, 8e plaats Puttershoek Alblasserdam Wedstrijd, Jeugd, aspiranten 6e, junioren 8e plaats Colijnsplaat Wedstrijd, Gewestelijk 112, 7e plaats

25 Strijen Wedstrijd, Brand en WVD, 7e plaats Schoonrewoerd Wedstrijd, Selectie hulpverlening, 1e plaats 7.3. Rampenbestrijding. In het afgelopen jaar heeft er op het gebied van de rampenbestrijding de nodige activiteiten plaatsgevonden. Per 1 juni 2005 is er een nieuw rampenplan voor de gemeente Sliedrecht van kracht. Het is gebaseerd op het regionale model waarin het directiemodel van de gemeentelijke organisatie is opgenomen. Ook de draaiboeken voor de afzonderlijke afdelingen werden opnieuw vastgesteld en sommige zijn met de verantwoordelijke ambtenaren doorgenomen. Voor het gemeentelijk proces operationele ondersteuning is een verantwoordelijke afdeling aangewezen en de afgevaardigde voor het rampenbestrijdingsteam geregeld. Er hebben twee bestuurlijke oefeningen plaatsgevonden. Bij één van deze oefeningen hebben een drietal gemeentelijke actiecentra meegedaan. Tevens hebben het dia-overleg (inmiddels weer MT) en de afdeling welzijn, educatie en zorg afzonderlijk geoefend. De opzet van het nieuwe rampenplan is in een aantal informatiesessies uitgelegd aan de gemeentelijke organisatie en de staf van de brandweer. De sessies werden druk bezocht. Het sirenenet werd het afgelopen jaar met twee sirenes uitgebreid, namelijk één aan de Parallelweg en één aan het Prisma. De verplaatsing van de sirene op het voormalig kantoorgebouw de Zetsteen is in voorbereiding genomen. Op regionaal niveau hebben er de nodige overleggen plaatsgevonden in verschillende werkgroepen. Er werd gestart met de regionale draaiboeken voor de influenza-pandemie. Voor het laatste werd in samenwerking met de gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Graafstroom en Liesveld een concept draaiboek zorgmeldpunt de Lockhorst opgesteld. In de tweede helft van 2005 werd door de regionale brandweer de nieuwe alarmeringscomputer in bedrijf genomen. pagina 25

26 8. BRAND EN HULPVERLENINGSOVERZICHTEN. Ook dit jaar zijn er weer veel automatische meldingen geweest vanuit de diverse instellingen. Deze meldingen betroffen, zoals alle jaren, nog steeds meestal kleine incidenten, koken en /of werkzaamheden, waarbij daadwerkelijke inzet niet meer nodig was. Wederom moet (zoals elk jaar) gezegd worden dat veel van de automatische brandmeldingen niet veroorzaakt worden door slechte brandmeldinstallaties! Zij worden nog steeds veroorzaakt door slechte instructies, onoplettendheid en slordigheid. Een steeds grotere bron van zorg is het nog steeds stijgende aantal brandstichtingen. Van minimaal 80 van de 299 alarmeringen moet/kan gezegd worden dat zij aangestoken zijn echter is er in de tweede helft van 2005 een scherpe daling van het aantal brandstichtingen ingezet. Ook de samenwerking met de ASVZ De Merwebolder begint zijn vruchten af te werpen. Na regelmatig overleg tussen de gemeente, de brandweer en de ASVZ is inmiddels het aantal loze meldingen een stuk afgenomen. Een verdere reductie in 2006 moet haalbaar zijn. Verder heeft de Brandweer Sliedrecht 10 maal bijstand geleverd aan andere gemeenten (oa. met een heel peloton aan Gorinchem bij de wateroverlast), vijf maal werd er bijstand ontvangen van omliggende gemeenten. De drie indrukwekkendste branden van 2005 waren die van de Griendencollege, de winkel in de Kerkbuurt en de Toko in de Emmastraat. In het overzicht zijn de alarmeringen weergegeven. Hierin zijn een aantal meldingen weggelaten en een aantal meldingen zijn iets minder herkenbaar gemaakt. Desondanks resteert een lijst waarin alle facetten van het brandweerwerk voldoende aan het licht komen. Onderstaand vindt U een aantal van de branden en andere uitrukken van de brandweer Sliedrecht in de loop van het jaar januari Rijksweg A-15 Hardinxveld-Giessendam, Autobrand, thv km 93.4 (zuid) Lijsterweg Middelbrand, kamer Rijksweg A-15 Hardinxveld-Giessendam, Ongeval A15, km 91.2 februari Baanhoek Baanhoek Autobrand, kortsluiting Middelbrand machinekamer motorschip pagina 26

27 maart Baanhoek Kerkbuurt Rijksweg A-15 Craijensteijn Oosteind Trapezium Grote brand, oververhitting oven Middelalarm, loos Ongeval met beknelling Middelalarm, Brandstichting, container tegen gevel Oud Alblas, Ongeval met beknelling Ongeval met beknelling, auto teruggelopen op helling april Valkhof Stevinstraat Parallelweg west Prof. Kam. Onneslaan Prof. Kam. Onneslaan Brandstichting, Kelderbox Rolstoel te water Autobrand Zeer Grote Brand Aula "De Grienden" College Aula Scholengemeenschap Grienden College, bijstand recherche mei Rijksweg A-15 Hardinxveld-Giessendam, Autobrand juni Rijksweg A-15 Middeldiepstraat Brouwerstraat Molenburgseweg Gorinchem, Ongeval A-15/A-27 Stroomstoring, kazerne bezet Autobrand Gorinchem, Peloton Drechtsteden-Noord, Wateroverlast, bijstand juli Rijnstraat Liftopsluiting augustus Rijksweg A-15 Industrieweg Industrieweg Roerdompstraat Rivierdijk P.C. Hooftlaan Auto in sloot Brand Magazijnboot Ponton drijvend gehouden Gaslucht woonhuis, coating galerij flat Schoorsteenbrand Autobrand door ongeval/aanrijding september Krommestoep Middelbrand Sporthal De Stoep, dakbedekking Neder - Hardinxveld Hardinxveld-Giessendam, Bijstand wateroverlast Tolsteeg Wateroverlast in fietstunnel Baanhoek Gaslucht in/bij loods Jacob P. Thijssensingel Pompen, open water grote regenval pagina 27

28 oktober A-15 Gorinchem Gorinchem, Ongeval A-15/A-27 Kerkbuurt Middelbrand, brandstichting, brand schuur P.C. Hooftlaan Brandstichting, brand gasfles Thorbeckelaan Autobrand Karakietstraat Bank in brand, in slaap gevallen door roken Rijshoutstraat Schoorsteenbrand Kerkbuurt Brandstichting, brand/explosie leegstaand pand november Giessendamse Tiendweg Craijensteijn Oosterbrugstraat Meulenbroek Rivierdijk Baanhoek Hardinxveld-Giessendam, Koe in de sloot Brandstichting, Container, tegen keuken Reinigen wegdek na sinterklaasoptocht, pepernoten Bleskensgraaf, Ongeval met beknelling Brand woning, schoorsteen Middelbrand, schoorsteen december De Wiel Rivierdijk Industrieweg Snelliusweg Kerkbuurt Emmastraat Middeldiepstraat Baanhoek Autobrand, kortsluiting Schoorsteenbrand Brand motorschip door las/snij werkzaamheden Schoorsteenbrand Middelbrand bloemenzaak Middelbrand winkel/woonhuis, hoek Dr.Langeveldplein Bezetting kazerne ivm extreme gladheid Middelalarm, Brand pallet hout pagina 28

Verordening betreffende de organisatie, het beheer en de taak van de

Verordening betreffende de organisatie, het beheer en de taak van de Verordening betreffende de organisatie, het beheer en de taak van de gemeentelijke brandweer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Dordrecht Officiële naam regeling

Nadere informatie

SAMENVATTING. Meerjaren Beleidsplan Brandveiligheid en Hulpverlening

SAMENVATTING. Meerjaren Beleidsplan Brandveiligheid en Hulpverlening SAMENVATTING Van: Nico van der Sluijs Datum: 9 maart 2005 Onderwerp: Meerjaren Beleidsplan Brandveiligheid en Hulpverlening Indeling van het beleidsplan Het beleidsplan is opgebouwd uit veertien paragrafen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen,

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen, VERORDENING BRANDVEILIGHEID EN HULPVERLENING BRANDWEER PARKSTAD LIMBURG 2005 Het Algemeen Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg, gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg,

Nadere informatie

' m. Raadsvoorstel 1999 234 ABBA Ā 2. Verordening hulpverlening en brandveiligheid.

' m. Raadsvoorstel 1999 234 ABBA Ā 2. Verordening hulpverlening en brandveiligheid. Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 1999 234 ABBA Ā 2 onderwerp Verordening hulpverlening en brandveiligheid. ' m Aan de raad Sinds de vaststelling door de Raad van de Organisatieverordening

Nadere informatie

Nr. 1998/5/6 Sector MI. Exloo, 14 april Onderwerp: Vaststelling Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening gemeente Borger-Odoorn

Nr. 1998/5/6 Sector MI. Exloo, 14 april Onderwerp: Vaststelling Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening gemeente Borger-Odoorn Nr. 1998/5/6 Sector MI Exloo, 14 april 1998 Onderwerp: Vaststelling Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening gemeente Borger-Odoorn OS M c,c? S" / i J Aan de gemeenteraad, ^~- ) De raden van de voormalige

Nadere informatie

Brandweer Sliedrecht Draaiboek brand- en ontruimingsoefening ASZ Sliedrecht 26-10-2010

Brandweer Sliedrecht Draaiboek brand- en ontruimingsoefening ASZ Sliedrecht 26-10-2010 Draaiboek brand- en ontruimingsoefening ASZ Sliedrecht 26-10-2010 Referentie oefenkaart / lesbrieven Oefenkaart(en) Manschappen Oefenkaarten: L103 : Gevaren bij repressief optreden 105-A : Verkenning 105-B

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Verordening brandveiligheid en hulpverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Vrijwillige Brandweer van Hoensbroek, 1922 1969.

Inventaris van de archieven van de Vrijwillige Brandweer van Hoensbroek, 1922 1969. Inventaris van de archieven van de Vrijwillige Brandweer van Hoensbroek, 1922 1969. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Inventaris... 4 3. Overzicht van vernietigde archiefbescheiden... 5 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid gemeente Eindhoven Dienst Brandweer en Rampenbestrijding Raadsbijlage nummer xa Inboeknummer oxroox64r Beslisdatum Blkw 22 januari 2002 Dossiernummer 204.104 Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente Beverwijk met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland

Nadere informatie

De nieuwe Brandweer Hollands Midden

De nieuwe Brandweer Hollands Midden De nieuwe Brandweer Hollands Midden Bijeenkomst gemeentebesturen (Leiden, 8 oktober 2010) Henk Meijer Regionaal Commandant Korte terugblik Discussie over regionalisering brandweer ruim 5 jaar geleden gestart

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 568 PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE BRANDWEER WATERWEG 1890-2000 INHOUDSOPGAVE Wijze van citeren... 2 INVENTARIS... 3 2 Wijze van citeren

Nadere informatie

Ons kenmerk C220/ Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C220/ Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Bestuur en Veiligheid Integrale Veiligheid en Handhaving de leden van de commissie Algemeen Bestuur Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax

Nadere informatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Veiligheidregio Haaglanden Brandweer Haaglanden Bijlage 5.3 C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren brandweer

Prestatie-indicatoren brandweer Prestatie-indicatoren brandweer Prestatie-indicatoren brandweer Inhoud 1 Inleiding 9 1.1 Aanleiding 10 1.2 Doelstelling 10 1.3 Prestatie-indicatoren 11 1.4 Uitgangspunten prestatie-indicatoren 11 1.5

Nadere informatie

Samenwerken aan Brandveiligheid

Samenwerken aan Brandveiligheid Gemeente Leiderdorp Gemeente Leiderdorp Wie zijn wij als Brandweer Hollands Midden? Wat mag u van ons verwachten en hoe zijn we aan elkaar verbonden? Samenwerken aan Brandveiligheid Missie Brandweer Hollands

Nadere informatie

Organisatie, Afspraken en Informatieboek. Jeugdbrandweer Gilze en Rijen

Organisatie, Afspraken en Informatieboek. Jeugdbrandweer Gilze en Rijen Organisatie, Afspraken en Informatieboek Jeugdbrandweer Gilze en Rijen November 2008 Inhoud 1. Inleiding Aanleiding 3 Doel.. 3 2. Organisatie en leiding 4 3. Informatie voor jeugdleden en hun ouders/verzorgers

Nadere informatie

BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005

BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005 RIS129203_04-JUL-2005 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BRW/2005.34 RIS 129203 BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005 Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op: artikel 1, tweede lid, artikel

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden en voorzieningen voor medewerkers Veiligheidsregio Groningen

Arbeidsvoorwaarden en voorzieningen voor medewerkers Veiligheidsregio Groningen Onderwerp Vaststelling Aanvullende arbeidsvoorwaarden en voorzieningen Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 10 januari 2014 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Blad bekendmakingen

Nadere informatie

T000343. Inventaris van het archief van de Vrijwillige Brandweer Langbroek, 1943-2010

T000343. Inventaris van het archief van de Vrijwillige Brandweer Langbroek, 1943-2010 T000343 Inventaris van het archief van de Vrijwillige Brandweer Langbroek, 1943-2010 E. Hinders Augustus 2011 INHOUDSOPGAVE I. INLEIDING 1.1 Geschiedenis 3 1.2 Taken 3 1.3 Organisatie 4 1.4 Personeel 4

Nadere informatie

Korps Diepenveen zoekt vrijwilligers (m/v)

Korps Diepenveen zoekt vrijwilligers (m/v) Informatiefolder Korps Diepenveen zoekt vrijwilligers (m/v) gemeente Deventer september 2003 Werving vrijwilligers Brandweer Diepenveen Als gevolg van de gemeentelijke herindeling in 1999 zijn de gemeenten

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) i.o.

Nadere informatie

5 1 a nota rangen voorblad RMT met besluit (2) 1

5 1 a nota rangen voorblad RMT met besluit (2) 1 Vergadering RMT Brandweer 9 november 2010 Agendapunt nummer 5.1 Onderwerp notitie functies en rangen brandweer Limburg-Noord. Auteur Lenders/ van Mierlo Portefeuillehouder Van der Schuit Voorstel : 1.

Nadere informatie

Beleidsplan 2004-2009 Opleiding en Oefening Gemeentelijke brandweer Grave

Beleidsplan 2004-2009 Opleiding en Oefening Gemeentelijke brandweer Grave Beleidsplan 2004-2009 Opleiding en Oefening Gemeentelijke brandweer Grave 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Pag. 1. Inleiding Opleidingsplan 4 1.1 Wettelijk kader 5 1.2 Uitgangspunten 6 1.3 Huidige situatie

Nadere informatie

Verordening Brandveiligheid en hulpverlening

Verordening Brandveiligheid en hulpverlening Raadsbesluit nummer : Rb2009/05 Onderwerp : Verordening Brandveiligheid en hulpverlening De raad der gemeente Hulst gelet op; 1. artikel 1, tweede lid en artikel 12 van de Brandweerwet 1985, 2. artikel

Nadere informatie

Management Rapportage Brandweer Koggenland 2013

Management Rapportage Brandweer Koggenland 2013 Management Rapportage Brandweer Koggenland 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Totstandkoming Marap 3 1.2 Voor wie 3 1.3 Inhoud 3 1.4 Managementrapportage 3 1.5 Vervolg 3 2. Voortgang activiteiten,

Nadere informatie

Opleidings- en oefenbeleid

Opleidings- en oefenbeleid Bijlage 1 Opleidings- en oefenbeleid 2011-2014 Brandweer Bladel Opleidings- en oefenbeleid 2011-2014 Brandweer Bladel 1 Inhoudsopgave pagina 1.0 Opleiding (Vakbekwaam worden) 2 1.1 Uitgangspunten opleidingsbehoefte

Nadere informatie

Normenkader kwaliteit en het bijbehorende dashboard inclusief de financiële consequenties

Normenkader kwaliteit en het bijbehorende dashboard inclusief de financiële consequenties Bijlage 1 Normenkader kwaliteit en het bijbehorende dashboard inclusief de financiële consequenties Inleiding Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft, in het kader van

Nadere informatie

Inzicht in de activiteiten die brandweer Maas en Waal verricht voor de gemeente Beuningen.

Inzicht in de activiteiten die brandweer Maas en Waal verricht voor de gemeente Beuningen. Lokaal pakket brandweerzorg Dienstenboek brandweer Maas en Waal voor de gemeente Beuningen Inzicht in de activiteiten die brandweer Maas en Waal verricht voor de gemeente Beuningen. Bijlage bij de dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

REGELING tot vaststelling van de tarieven voor het beschikbaar stellen

REGELING tot vaststelling van de tarieven voor het beschikbaar stellen REGELING tot vaststelling van de tarieven voor het beschikbaar stellen van personen, het beschikbaar stellen en gebruiken van materiaal, het verrichten van diensten en het gebruikmaken van ruimten van

Nadere informatie

Deze regeling vervangt de Tarievenregeling Brandweer Lelystad 2006 van 22 december 2005.

Deze regeling vervangt de Tarievenregeling Brandweer Lelystad 2006 van 22 december 2005. REGELING tot vaststelling van de tarieven voor het beschikbaar stellen van personen, het beschikbaar stellen en gebruiken van materiaal, het verrichten van diensten en het gebruikmaken van ruimten van

Nadere informatie

Kan de brandweer een gevelbrand bestrijden

Kan de brandweer een gevelbrand bestrijden Kan de brandweer een gevelbrand bestrijden L O A D I N G [ C L I C K T O S TA R T ] Mark van Houwelingen Specialist brandpreventie Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Peter, Brandweerman van beroep Brandweer

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Plan van Aanpak Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Inspectie Veiligheid en Justitie 7 september 2015 1. Inleiding Aanleiding Op zaterdag 25 juli 2015, omstreeks 15:40

Nadere informatie

ECCvA/U Lbr: 07/40

ECCvA/U Lbr: 07/40 Brief aan de leden T.a.v. het college en gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 3738020 uw kenmerk bijlage(n) onderwerp Brandweerontwikkelingen Samenvatting ons kenmerk ECCvA/U200700611 Lbr: 07/40 datum

Nadere informatie

MEMO. Datum : 17 december 2013 Onderwerp : Notitie stand van zaken betreffende de brandweer van Langedijk

MEMO. Datum : 17 december 2013 Onderwerp : Notitie stand van zaken betreffende de brandweer van Langedijk MEMO Aan : De gemeenteraad Afdeling : - Van : College van B&W Afdeling : - Datum : 17 december 2013 Onderwerp : Notitie stand van zaken betreffende de brandweer van Langedijk Inleiding Deze notitie is

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden. Nr. 7 2 januari 2017 REGELING VERGOEDING AANWEZIGHEIDSDIENSTEN OFFICIEREN VAN DIENST BRANDWEER

Nadere informatie

Deze regeling vervangt de Tarievenregeling Brandweer Lelystad 2008 van 6 december 2007.

Deze regeling vervangt de Tarievenregeling Brandweer Lelystad 2008 van 6 december 2007. REGELING tot vaststelling van de tarieven voor het beschikbaar stellen van personen, het beschikbaar stellen en gebruiken van materiaal, het verrichten van diensten en het gebruikmaken van ruimten van

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Brandweer Parkstad-Limburg voor de gemeente Nuth 2006

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Brandweer Parkstad-Limburg voor de gemeente Nuth 2006 CVDR Officiële uitgave van Nuth. Nr. CVDR54254_2 4 oktober 2016 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Brandweer Parkstad-Limburg voor de gemeente Nuth 2006 Ongestructureerd artikel Gem. reg. nr.

Nadere informatie

Jan Scheurwater. Songül Serindag Bureauhoofd. Coördinator. Administratieve 078 6203469. Leergang Bevelvoerder (Interim) Wendy Arkenbout.

Jan Scheurwater. Songül Serindag Bureauhoofd. Coördinator. Administratieve 078 6203469. Leergang Bevelvoerder (Interim) Wendy Arkenbout. Marco Boulogne Jan Scheurwater Songül Serindag Bureauhoofd Administratieve 078 6203469 Leergang Bevelvoerder (Interim) Ondersteuning 078 6203463 078 6203465 André Poelmans 078 6203461 Immanuel Warsen 078

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Commissie integriteit overheid (CIO)

JAARVERSLAG 2010. Commissie integriteit overheid (CIO) JAARVERSLAG 2010 Commissie integriteit overheid (CIO) Inhoudsopgave 1. Instelling en taken CIO 3 2. Samenstelling CIO en secretariaat 4 3. Aantallen en doorlooptijd 4 4. Analyse aantallen 4 5. Opvolging

Nadere informatie

Opleiding Operationeel leider/ploegleider

Opleiding Operationeel leider/ploegleider Opleiding Operationeel leider/ploegleider Gecertificeerde cursus Ploegleider NIBHV opleidingsduur 2 dagen + plus dagdeel voor het examen. Doelgroep De cursus ploegleider BHV is bedoeld voor de Bedrijfshulpverlener

Nadere informatie

Wat je al met 4 niet kan!!! Pilot TS-4 Brandweer Utrecht Brandweer Amersfoort

Wat je al met 4 niet kan!!! Pilot TS-4 Brandweer Utrecht Brandweer Amersfoort Wat je al met 4 niet kan!!! Pilot TS-4 Brandweer Utrecht Brandweer Amersfoort Jan Hazeleger Kenny Essers Plv Hfd Repressie Chef Preparatie Utrecht Amersfoort 30/06/2008 1 Waar gaan we het over hebben Aanleiding

Nadere informatie

Analyse GMS-gegevens. 1. Inleiding. 2. Methode

Analyse GMS-gegevens. 1. Inleiding. 2. Methode Analyse GMS-gegevens 1. Inleiding Het doel van deze studie is te onderzoeken of op basis van meldkamergegevens meer inzicht kan worden gekregen over hoe vaak door de brandweer wordt uitgerukt, de redenen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 1 MEI 2007 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer J.A. Lavooi, wethouder

Nadere informatie

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar:

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar:  behandelend ambtenaar: gemeente Raadsvoorstel Voorstel no: Agendapunt: 140717/13 13 Vergaderdatum 17 juli 2014 Registratie nr Z64103.RD14-00791 Naam portefeuillehouder: Naam behandelend Telefoon behandelend E-mail behandelend

Nadere informatie

Deze regeling vervangt de Tarievenregeling Brandweer Lelystad 2007 van 21 december 2006.

Deze regeling vervangt de Tarievenregeling Brandweer Lelystad 2007 van 21 december 2006. REGELING tot vaststelling van de tarieven voor het beschikbaar stellen van personen, het beschikbaar stellen en gebruiken van materiaal, het verrichten van diensten en het gebruikmaken van ruimten van

Nadere informatie

Afwezig: mevrouw A.J. Verboom-Hofman, wethouder

Afwezig: mevrouw A.J. Verboom-Hofman, wethouder Aanwezig: de heer K. Blijenberg, wethouder de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: mevrouw

Nadere informatie

75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011

75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011 75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011 1936 Oprichting 20 april 1936 Eerste bestuur bestond uit: De heer S. Valk (voorzitter) Mej. Dijkstra (1 e secretaresse) Mej. A. Kroft (2 de secretaresse) De heer

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

hittebestendig? Kom DE BUSSUMSE BRANDWEER

hittebestendig? Kom DE BUSSUMSE BRANDWEER jij Ben hittebestendig? Kom DE BUSSUMSE BRANDWEER versterken! De brandweer van Bussum De brandweer van Bussum draagt zorg voor het beperken en bestrijden van gevaar voor onze inwoners (en dieren) bij brand

Nadere informatie

Leidraad conversie rangen

Leidraad conversie rangen Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding Leidraad conversie rangen Documentatie: - Bijlage 1: Overzicht rangen oud en nieuw; - Bijlage 2: Overzicht operationele en beheersmatige functies

Nadere informatie

woensdag 19 januari 2011

woensdag 19 januari 2011 woensdag 19 januari 2011 Datum Cursus plaats Begin Eind lesblok hoofdstuk leerstof Onderwerp wo 19-01-11 Apeldoorn 19:30 22:30 algemeen OR 1 en 2 Oriëntatie op de functie en opleiding van Bevelvoerder

Nadere informatie

Gemeente in Bergen op Zoom

Gemeente in Bergen op Zoom Gemeente in Bergen op Zoom RMD06-0117 Datum Van Aan Kopie aan Onderwerp 14 december 2006 Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Toekomst Brandweer Bergen op Zoom en Roosendaal Nr.: 06-115 Mededeling

Nadere informatie

Agenda commissie. Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n. Geachte commissieleden,

Agenda commissie. Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n. Geachte commissieleden, Agenda commissie Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n Kenmerk : MB/ Onderwerp : Agenda vergadering Strijen, 26 augustus 2010 Geachte commissieleden,

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement p. Functie medewerker brandpreventie Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub p Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Aan de raad van de gemeente Wormerland. Datum aanmaak 25 mei Onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening Wormerland 2011

RAADSVOORSTEL. Aan de raad van de gemeente Wormerland. Datum aanmaak 25 mei Onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening Wormerland 2011 RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 25 mei 2011 Onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening Wormerland 2011 Programma en portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid, portefeuillehouder:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER

HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ======== ===== 1 BEGRIPSBEPALINGEN * Begripsbepalingen 20:1:1 2 TOEPASSELIJKHEID BEPALINGEN EN

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 18 maart 2014

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 18 maart 2014 Kerkplein 2 T (343) 56 56 Postbus 2 F (343) 41 57 6 394 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Raadsinformatiebrief B&W vergadering 18 maart 214 Steller E-mailadres Onderwerp : D.P.J. Brom : daan.brom@heuvelrug.nl

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Zaaknummer : Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Portefeuillehouder : J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo tel: : 0545-250 576 Openbaar

Nadere informatie

HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER

HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ======== ===== 1 BEGRIPSBEPALINGEN * Begripsbepalingen 20:1:1 2 TOEPASSELIJKHEID BEPALINGEN EN

Nadere informatie

Uitruk op Maat. In deze uitgave. Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Uitruk op Maat. In deze uitgave. Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Uitruk op Maat Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Nieuwsbrief 1 november 2010 In deze uitgave Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant 2 3 Aanleiding van het project Uitruk

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG. Bijlage 4 bij brief U2008-159 d.d. 2 juli 2008: gemeenschappelijke regeling GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG. GEMEENSCHAPPELIJKE VERORDENING BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP. DATUM 3 februari 2010 KOPIE AAN J. Spijkerman BIJLAGE. REGISTRATIENUMMER 107967 Geachte raadsleden, Burgemeester en

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007; 07.0003314 De raad van de gemeente Son en Breugel; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007; gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel

Nadere informatie

Functiehuis Bedrijfsbrandweer

Functiehuis Bedrijfsbrandweer Functiehuis Bedrijfsbrandweer Art. 31 Wet veiligheidsregio s 1. Bestuur veiligheidsregio kan inrichting die in geval van brand of ongeval bijzonder gevaar kan opleveren voor openbare veiligheid, aanwijzen

Nadere informatie

Overzicht uitrukken brandweer Neder-Betuwe - Alle groepen 2015

Overzicht uitrukken brandweer Neder-Betuwe - Alle groepen 2015 deel 160 Ochten 21 augustus 18:12 vrijdag avond Brand TS Buitenbrand PRIO 1 Echteld Betuweroute, loos alarm door werkzaamheden 159 Ochten 21 augustus 08:59 vrijdag ochtend Hulp TS Ass.ambulance PRIO 2

Nadere informatie

Waarom naar een nieuwe aanpak? René Hagen, Lector Brandpreventie (Uitvoerder project Nodeloze uitrukken terugdringen )

Waarom naar een nieuwe aanpak? René Hagen, Lector Brandpreventie (Uitvoerder project Nodeloze uitrukken terugdringen ) Waarom naar een nieuwe aanpak? René Hagen, Lector Brandpreventie (Uitvoerder project Nodeloze uitrukken terugdringen ) Eerste doormeldingen in Nederland Eerste doormelding in Nederland in 1874 Beroepsbrandweer

Nadere informatie

Jeugdbrandweer Laarbeek www.brandweerlaarbeek.nl/jeugdbrandweer jeugdbrandweer@brandweerlaarbeek.nl. Veelgestelde vragen

Jeugdbrandweer Laarbeek www.brandweerlaarbeek.nl/jeugdbrandweer jeugdbrandweer@brandweerlaarbeek.nl. Veelgestelde vragen 1 Veelgestelde vragen 1. Hoe oud moet ik zijn? In het jaar dat je 12 jaar wordt kun je al toetreden. Als je in het jaar van aanmelden 17 wordt kun je jezelf helaas niet meer aanmelden. 2. Waarom mag ik

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken

College voor Arbeidszaken College voor Arbeidszaken doorkiesnummer (070) 373 8021 betreft onderhandelingsinzet vrijwillige brandweer uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U200802258 bijlage(n) datum 9 januari 2009 Geachte vakbondsbestuurder,

Nadere informatie

Afwezig: mevrouw A.J. Verboom-Hofman, wethouder

Afwezig: mevrouw A.J. Verboom-Hofman, wethouder Aanwezig: de heer K. Blijenberg, wethouder de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: mevrouw

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 11 SEPTEMBER 2007 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer R.G. van de

Nadere informatie

woensdag 12 januari 2011

woensdag 12 januari 2011 woensdag 12 januari 2011 Datum Cursus plaats Begin Eind lesblok hoofdstuk leerstof Onderwerp wo 12-01-11 Doetinchem 19:30 22:30 algemeen OR 1 en 2 Oriëntatie op de functie en opleiding van Bevelvoerder

Nadere informatie

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening 700 Inzet met accent op brandbestrijding Oefening Doel Basisbrandweerzorg, eventueel met specialisme(n) Brandbestrijding Minimaal twee TS-en, OVD, eventueel ondersteunende voertuigen Frequentie: minimaal

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 27 MEI 2008 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.P. Tanis, wethouder de heer J.A. Lavooi, wethouder

Nadere informatie

Naar een geregionaliseerde brandweer Utrechts Land. Achtergrondinformatie voor gemeenteraad Houten

Naar een geregionaliseerde brandweer Utrechts Land. Achtergrondinformatie voor gemeenteraad Houten Naar een geregionaliseerde brandweer Utrechts Land Achtergrondinformatie voor gemeenteraad Houten Doel informatiebijeenkomst Toelichting op het regionaliseringsproces van de brandweer Voorgenomen stappen

Nadere informatie

De brandweervrijwilliger en de Arbeidstijdenwet VNG februari 2010

De brandweervrijwilliger en de Arbeidstijdenwet VNG februari 2010 De brandweervrijwilliger en de Arbeidstijdenwet VNG februari 2010 Inhoud Inleiding 1. De Arbeidstijdenwet en de brandweervrijwilliger 1.1 Hoofdbetrekking en de brandweervrijwilliger 1.2 Uitzonderingen

Nadere informatie

Voorwoord. Jasper Derks Commandant Brandweer - 1

Voorwoord. Jasper Derks Commandant Brandweer - 1 Voorwoord Met genoegen bied ik u het jaarverslag 2005 aan. Evenals vorig jaar volgt het jaarverslag de structuur van het Brandweerbeleidsplan Brandveiligheid en Hulpverlening. Hierdoor wordt het verband

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 24 september 2013 Registratienummer: Agendapunt nummer:

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 24 september 2013 Registratienummer: Agendapunt nummer: Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 24 september 2013 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Beschikbaar stellen kredieten vervanging brandweermaterialen.

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

Nummer Toegang: 526 Plaatsingslijst van het archief van de brandweer Delft,

Nummer Toegang: 526 Plaatsingslijst van het archief van de brandweer Delft, Nummer Toegang: 526 Plaatsingslijst van het archief van de brandweer Delft, 1925-1997 Archief Delft 526 Brandweer Delft 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING

Nadere informatie

Woensdag. februari. Wat doet BOT-MI? Brandweerscheurkalender 2012

Woensdag. februari. Wat doet BOT-MI? Brandweerscheurkalender 2012 Woensdag 15 Wat doet BOT-MI? februari Het BOT-mi is een samenwerkingsverband van zes ministeries en de daaraan verbonden kennisinstellingen. Het heeft expertise in huis op diverse gebieden zoals het uitvoeren

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; gelet op de bereikte overeenstemming in het Netwerk Georganiseerd Overleg van 20 april 2012; Vast te stellen de navolgende regeling:

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Brandweer Oldebroek

Jaarverslag 2006 Brandweer Oldebroek GEMEENTE OLDEBROEK Jaarverslag 2006 Brandweer Oldebroek - 1 - INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 2 2. Samenvatting 3 3. Inleiding 4 4. Pro-actie 4 5. Preventie 5 6. Preparatie 7 7. Repressie 9 8. Nazorg 17 9.

Nadere informatie

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde In de gemeente Zeewolde worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor uw omgeving. Daarom is het

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Programma : Veiligheid Portefeuillehouder : R. Bandell (burgemeester) Thema : Fysieke veiligheid Commissie : Bestuur en middelen

Programma : Veiligheid Portefeuillehouder : R. Bandell (burgemeester) Thema : Fysieke veiligheid Commissie : Bestuur en middelen Programma : Veiligheid Portefeuillehouder : R. Bandell (burgemeester) Thema : Fysieke veiligheid Commissie : Bestuur en middelen Product : Brandweer Directeur : R.O. v.d. Pol Inlichtingen : T. van Deijck

Nadere informatie

KORPS BRANDWEER SURINAME Mission Statement van het Korps Brandweer Suriname luidt als volgt:

KORPS BRANDWEER SURINAME Mission Statement van het Korps Brandweer Suriname luidt als volgt: KORPS BRANDWEER SURINAME Mission Statement van het Korps Brandweer Suriname luidt als volgt: Missie: Visie: Het KBS is de toonaangevende dienstverlenende organisatie dat de samenleving dient, helpt bij

Nadere informatie

Afwezig: - 1. Onderwerp Besluitenlijst d.d. 19 februari 2008. Besluit De besluitenlijst d.d. 19 februari 2008 gewijzigd vast te stellen.

Afwezig: - 1. Onderwerp Besluitenlijst d.d. 19 februari 2008. Besluit De besluitenlijst d.d. 19 februari 2008 gewijzigd vast te stellen. Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: - 1. enlijst

Nadere informatie

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan Titel BOA Oostzaan Nummer 10 / 49 Datum 8 september 2010 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Inzet BOA Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Communicatieplan R.K.V.V. St. Odiliënberg www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Inhoud: 1. Inleiding... 3 2. Doelgroepen... 4 3. Communicatiemiddelen... 5 4. Interne en externe

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding. Leidraad conversie rangen

Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding. Leidraad conversie rangen Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding Leidraad conversie rangen Vastgesteld door de RRC op 10 september 2010 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Minder rangen 3 3. Operationele functies

Nadere informatie

Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden

Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden 33 Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) 34 Veiligheidsregio Haaglanden HlMlIIlil

Nadere informatie

VISIE UITRUK OP MAAT DEFINITIEF CONCEPT

VISIE UITRUK OP MAAT DEFINITIEF CONCEPT VISIE UITRUK OP MAAT DEFINITIEF CONCEPT In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie heeft Brandweer Gelderland-Midden een visie Uitruk op maat ontwikkeld. Landelijk wordt de term

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Memo: Wob-verzoek inhuur

Memo: Wob-verzoek inhuur Memo: Wob-verzoek inhuur Aan: Leden Algemeen Bestuur VRU Van: Algemeen directeur Datum: 13 juli 2017 Onderwerp: Wob-verzoek inhuur Bijlagen: A. Overzicht inhuuropdrachten groter dan 100.000 B. Normen WNT

Nadere informatie