Veilig, Vlaams en leefbaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veilig, Vlaams en leefbaar"

Transcriptie

1 Prov. Antwerpen

2 Veilig, Vlaams en leefbaar Veel Vlamingen hadden gehoopt dat er met Yves Leterme iets zou veranderen. Dat Vlaanderen n meer mogelijkheden zou krijgen om een eigen beleid eid te ontwikkelen. De CD&V en de N-VA beloofden plechtig dat ze niet in een regering zouden stappen zonder garanties op een ernstige staatshervorming, de splitsing van Brussel-Halle-lle- Vilvoorde en transparante transfers. We weten ondertussen wat er van gekomen is. Er is geen enkele garantie, integendeel: Didier ier Reynders (MR) liet al weten dat die er ook in juli niet komt. En toch zit de CD&V in de regering, met - tegen beter weten in - de steun en de goedkeuring van de N-VA. Ook inzake veiligheid en immigratie komt er met Leterme geen trendbreuk. Het linkse en lakse beleid van Verhofstadt wordt gewoon verder gezet. Dat kan ook moeilijk anders wanneer men de Waalse PS in de regering opneemt. De kiezers van CD&V en N-VA dreigen bedrogen uit te komen. De Vlamingen willen duidelijk meer vrijheid en meer Vlaanderen, en, maar krijgen opnieuw een door de Franstaligen overheerste coalitie. Er zijn nu zelfs meer Franstalige dan Vlaamse regeringsleden. De Belgische constructie is niet alleen onbetaalbaar, maar ook onbestuurbaar geworden. Negen maanden lang heeft dit land zonder regering gezeten, en nu is er een coalitie die geen enkel probleem wil, kan of zal oplossen. Vlaanderen verdient beter. Er is al genoeg tijd verloren. Alle toekomstgerichte krachten moeten nu meer dan ooit de handen uit de mouwen steken en de Vlaamse onafhankelijkheid voorbereiden. Op het Vlaams Belang kunt u in elk geval blijven rekenen. Bruno Valkeniers Voorzitter Vlaams Belang

3 VL: recht op Veiligheid en Leefbaarheid! Beste Vlaming, Het is er de voorbije jaren niet veiliger op geworden. De vele gevallen van agressie in het openbaar vervoer zijn daar een voorbeeld van. Haast dagelijks worden buschauffeurs en reizigers geschopt, geslagen, beroofd, bespuwd of bedreigd. Meestal komen de daders er met lichte strafjes van af. Zelfs de moordenaars van Guido Demoor mochten fluitend de rechtbank verlaten. Wat een verschil met de nultolerantie en de hoge boetes tegen verkeersovertredingen. Verkeersboetes schrijven is natuurlijk gemakkelijker dan criminaliteit bestrijden. Het is hoog tijd voor een kordate aanpak. Om te beginnen moeten de zaken bij hun naam genoemd worden. Het heeft geen zin om altijd maar te spreken over jongeren wanneer het om allochtonen gaat. Doorgaan met knuffelen en pamperen is geen optie. Dat zou het asociaal gedrag en het geweld nog meer in de hand werken. Wat er moet gebeuren: delijke grenzen stellen, onmiddellijk optreden, serieuze straffen geven. Een dui- streng maar rechtvaardig optreden is de enige manier om de veiligheid te herstellen. Overal. Wat het Vlaams Belang al jaren voorstelt, is een kwestie van gezond verstand en politieke moed. De traditionele partijen hebben alleen maar hun onwil getoond. Aan u om uw conclusie te trekken. Filip Dewinter, Fractievoorzitter van het Vlaams Belang in het Vlaams Parlement

4 Anti-Vlaams In het regeerakkoord van de regering-leterme I staan amper enkele lijntjes over de staatshervorming. Eerst zijn er wat borrelnootjes, en tegen half juli zouden er echte maatregelen komen. Er is geen mens die daar nog in gelooft. Na negen maanden gepalaver blijven de Franstalige partijen nog altijd non zeggen tegen elk Vlaams voorstel. Waarom zou het over enkele maanden dan plotseling wel lukken? Alles zit hopeloos geblokkeerd. Er wordt niet meer gepraat over de miljardenstroom van Vlaanderen naar Wallonië, over fiscale autonomie of over de mogelijkheid om een eigen, Vlaams sociaal beleid te voeren. De Franstaligen willen Brussel uitbreiden door Vlaamse randgemeenten in te lijven. Samen met de VLD pleiten ze ook voor een federale kieskring, zodat Brussel-Halle- Vilvoorde in feite uitgebreid wordt tot heel het land. Di Rupo, Onkelinx en Maingain kunnen dan in heel Vlaanderen stemmen komen ronselen in het Frans. De regering van Leterme wordt gedomineerd door de Franstaligen. Telt men het aantal ministers en staatssecretarissen op, dan zijn er 10 Vlamingen en Franstaligen. Vlaanderen telt 60% van de totale bevolking, maar wordt slechts vertegenwoordigd door een minderheid in de federale regering. Hoelang nog? Elk jaar vloeit ongeveer 12 miljard euro van Vlaanderen naar Wallonië. Per Vlaming is dat euro per jaar, of 5,5 euro per dag. De werkloosheid ligt bijna driemaal hoger in Wallonië dan in Vlaanderen. De pensioenen liggen in Vlaanderen gemiddeld 5,2% lager dan in Wallonië. 40% van de actieve bevolking in Wallonië werkt bij de overheid; in Vlaanderen is dat slechts 25%. In Vlaanderen staan ongeveer flitspalen, in Wallonië slechts enkele tientallen. Toch gaat een groot deel van de opbrengst van de boetes naar Wallonië.

5 Onafhankelijkheid = Vlaamse vrijheid Het wordt tijd dat iedereen de realiteit onder ogen ziet: de Belgische constructie werkt niet. Goed bestuur is onmogelijk, want Vlaanderen en Wallonië hebben verschillende behoeften en zijn het bijna nergens over eens. onderhandelingen met de Walen. Dat tijdverlies kunnen we ons niet meer veroorloven. Vlaanderen moet vooruit. Daarom moeten we de Vlaamse onafhankelijkheid voorbereiden. Vlaanderen moet vooruit Het Vlaams Belang wil een einde maken aan de oeverloze en uitzichtloze Een onafhankelijke Vlaamse staat is een goede zaak voor alle Vlamingen: Door de onrechtvaardige miljardenstroom naar Wallonië geleidelijk aan te stoppen, kunnen we de gen verlagen. Zo stijgt uw koopkracht en worden er belastin- nieuwe jobs gecreëerd. We kunnen een goed werkende en toekomstgerichte Vlaamse sociale zekerheid uitbouwen, met gere pensioenen en meer kindergeld. homeer rekening worden gehouden met de wil van de Zonder de Waalse bemoeienissen kan er kiezer. Het bestuur staat dichter bij de mensen en wordt doorzichtiger. Er is nog één Vlaamse regering en één Vlaams parlement: een grote besparing, en een efficiënter bestuur.

6 Nog meer immigratie Het linkse immigratiebeleid van Verhofstadt zal grotendeels verder gevoerd worden onder Leterme. Op sommige vlakken wordt het zelfs nog erger. Zo wil de nieuwe regering de economische immigratie aanzwengelen, ondanks het feit dat er in dit land werklozen zijn. Illegalen zullen nog gemakkelijker dan vroeger beloond worden met een regularisatie. Het volstaat dat ze (uitzicht op) een job hebben, een kind naar school hebben gestuurd of wat Nederlands spreken, en de duurzame lokale verankering is aangetoond. De voorwaarde is dat ze minstens sinds 31 maart 2007 in ons land zijn. Ook het terugkeer- en verwijderingsbeleid blijft een farce, net zoals onder Verhofstadt. Wie het land moet verlaten, krijgt gewoon een papiertje, en beslist zelf of hij in de illegaliteit duikt of niet. De rampzalige snel-belgwet wordt niet ingrijpend gewijzigd. Vijf jaar wettig verblijf volstaat om genaturaliseerd te worden. Nieuw is het bewijs van integratiebereidheid dat door een lokale overheid zal worden uitgereikt. Hoe die bereidheid moet worden bewezen, wordt niet gezegd. Een simpele verklaring zal wellicht voldoende zijn om het document te krijgen. Dweilen met de kraan open Volgens een recente studie van de Koning Boudewijnstichting vestigen zich per jaar vreemdelingen legaal in ons land. Dat is evenveel als de totale bevolking van een stad als Hasselt. De jaarlijkse toevloed van illegalen wordt even hoog geschat. België telt vreemdelingen en Nieuwe Belgen. Vorig jaar alleen al kregen mensen de Belgische nationaliteit. De grootste groepen zijn Marokkanen en Turken. Patrick Dewael (VLD) heeft op drie jaar tijd illegalen geregulariseerd. UCL-hoogleraar Olivier Servais schat dat de moslims binnen 15 of 20 jaar de meerderheid van de bevolking zullen uitmaken in Brussel.

7 Thuis in eigen land Het lakse immigratie- en integratiebeleid van de voorbije twintig jaar heeft de problemen alleen maar erger gemaakt. Het gevolg is dat niet alleen de allochtonen, maar ook meer en meer autochtonen zich ontheemd voelen, in eigen land nota bene. Daarom wil het Vlaams Belang dat het roer omgegooid wordt. Stop immigratie Onze nationaliteit moet verdiend worden De snel-belgwet en het vreemdelingen-nstemrecht moeten afgeschaft worden. De automatische nationaliteitsverwer-rving moet vervangen worden door een ernstige procedure met als regel: onze nationaliteit moet je verdienen. Kandidaten moeten daartoe met succes een Vlaamse burgerschapsproef afleggen. Eerst en vooral moet er een immigratiestop komen. Met de poorten wagenwijd open is het immers niet mogelijk een echt integratiebeleid te voeren. Illegale vreemdelingen en afgewezen kandidaat-politieke vluchtelingen moeten op een humane manier maar daadwerkelijk uit het land worden gezet. Allochtonen moeten zich aanpassen In Vlaanderen moeten de rechtsstaat en de Vlaamse, Europese leidcultuur als norm gelden: vrije meningsuiting, scheiding van kerk en staat, gelijkwaardigheid van man en vrouw, enzovoort. Wie dat niet aanvaardt, geeft zelf te kennen hier niet zijn thuis te willen maken en kan dus beter terugkeren naar zijn land van herkomst.

8 Laks op justitie Laurette Onkelinx (PS) heeft een puinhoop achtergelaten op het departement Justitie. Zware gangsters werden vervroegd vrijgelaten of pleegden misdaden tijdens hun penitentiair verlof. Er waren massale ontsnappingen van gevangenen, zoals in Dendermonde. De informatisering was een flop, net zoals het systeem van het elektronisch toezicht. Het regeerakkoord van Leterme bevat veel wollige taal ( reflectie met de betrokken actoren ), maar een ommekeer in het beleid komt er niet. De wet-lejeune blijft bestaan. Criminelen kunnen al vrijkomen na een derde van hun straf te hebben uitgezeten. Slechts in heel uitzonderlijke gevallen kan die periode eventueel opgevoerd worden tot twee derden. De regering zegt de bestaande gevangeniscapaciteit te willen uitbreiden, maar vertelt niet hoe dat moet gebeuren. Aangezien de PS tegen de bouw van nieuwe gevangenissen is, lijkt het uitgesloten dat er voldoende plaatsen bijkomen. Het resultaat is dat gevaarlijke criminelen nog altijd vroegtijdig zullen vrijgelaten worden wegens plaatsgebrek in de gevangenissen. Van een eigen Vlaamse magistratenschool wordt niet meer gesproken. Ook worden geen maatregelen aangekondigd om de werking van de blunderende Staatsveiligheid te verbeteren.

9 Veiligheid is een recht Het Vlaams Belang is voorstander van een kordaat en rechtvaardig veiligheidsbeleid. Steeds meer Vlamingen voelen zich in de steek gelaten door de lakse aanpak van politiek en gerecht, door de vaak belachelijke strafjes waar criminelen mee wegkomen. Politiemensen raken gedemotiveerd. Wet-Lejeune afschaffen De wet-lejeune moet afgeschaft worden. Rechters moeten onsamendrukbare straffen kunnen uitspreken: twee jaar is twee jaar. Er moet een volledig einde gemaakt worden aan de politieke benoemingen bij het gerecht. In afwachting van de Belgische boedelscheiding moet Justitie tie gesplitst worden, zodat Vlaanderen n een eigen beleid kan voeren. Hetzelfde geldt ui- teraard voor het gerechtelijke arrondis- sement Brussel-Halle-Vilvoorde. Gevangenisstraf in eigen land Er moet een Vlaamse magistratenschool komen Vreemde criminelen moeten hun straf in hun land van herkomst uitzitten. De politiediensten moeten overal kunnen optreden, ook in de gevoelige zones van de grote steden. en. Voor het Vlaams Belang heeft elke Vlaming het recht zich veilig te voelen in zijn eigen wijk.

10 Meer vrijheid, meer openheid De regering-leterme beweert de burgers meer inspraak te willen geven door burgerpanels en online openbare raadplegingen te organiseren. Het Vlaams Belang wil echte vernieuwing in plaats van halfslachtige maatregelen. Zo kan de democratie aangevuld en verfijnd worden door de invoering van het referendum. Het Vlaams Belang pleit ook voor een volledige depolitisering van de overheidsdiensten. Mensen moeten aangeworven en bevorderd worden op basis van hun bekwaamheid en ervaring, niet op basis van de juiste partijlidkaart. De politieke kabinetten van ministers moeten afgeschaft worden. In andere Europese landen bestaat zoiets niet. wel over gepraat, maar de belastingaangiftes worden elk jaar ingewikkelder. De sociale verkiezingen dienen opengesteld te worden voor alle mensen en lijsten die willen deelnemen. Vakbonden moeten zich toespitsen op hun kerntaken. Geld verdienen door het uitbetalen van werkloosheidsvergoedingen hoort daar niet bij. Het Vlaams Belang wil het recht op vrije meningsuiting hersteld zien. Over alle problemen moet vrij en open kunnen gedebatteerd worden, zelfs het falende immigratie- en integratiebeleid. Er moet meer werk gemaakt worden van de administratieve vereenvoudiging. Er wordt

11 VL GRATIS VL-GADGETS S Sms gadget + ex + naam en adres naar 3031 (0.50 euro per sms) SMS - toets: vlag... ex. (maximum 3 stuks) balpen... ex. (maximum 5 stuks) sleutel... ex. (maximum 5 stuks) klever... ex. (maximum 5 stuks) rits... ex. (maximum 5 stuks) Deze actie is geldig tot 31 juli 2008 of zolang de voorraad strekt. w 1 MEI-MANIFESTATIE 08 11u.00 H. Conscienceplein - Antwerpen Bloemenhulde aan standbeeld Hendrik Conscience Toespraken door: Filip Dewinter, Marie-Rose Morel en Bruno Valkeniers Vlaamse zekerheid!

12 IEDER VLAAMS GEZIN EEN GRATIS LEEUWEN- VLAG! Het Vlaams Belang biedt u gratis een leeuwenvlag aan. De leeuwenvlag is het symbool van een vrij en Vlaams Vlaanderen. Laat u zien als zelfbewuste Vlaming! Hang uw leeuwenvlag thuis uit want Vlaanderen moet geel en zwart kleuren! VLAANDEREN MOET GEEL EN ZWART KLEUREN! SMS vlag + ex. + naam en adres naar (0.50 euro per sms) 3031 Deze actie is geldig tot 31 juli 2008 of zolang de voorraad strekt. Wil u nog een gratis vlag of wil u vrienden, familieleden en/of kennissen een leeuwenvlag schenken? Aarzel niet en bestel gratis extra vlaggen via Vlaams Belang, Madouplein 8 b9, 1210 Brussel tel.: 02/

Eindelijk... de regering!

Eindelijk... de regering! Hugo Vanderstraeten Wereldrecord! Eindelijk! Na 1 jaar en 176 dagen heeft ons land een nieuwe federale regering met Elio Di Rupo als eerste minister. Hij wordt de eerste Franstalige premier sinds 1970.

Nadere informatie

Eindelijk... de regering!

Eindelijk... de regering! Gerwin De Decker Eindelijk, we hebben een regering! Zo staat het in de krant. Maar wat betekent dat eigenlijk? Daar gaat dit krantje over. Een regering? Bij jou thuis regelen je mama of papa alles. Ze

Nadere informatie

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven).

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven). Akkoord BHV Wat staat er in het akkoord? In grote lijnen: 1) BHV wordt zuiver gesplitst De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde

Nadere informatie

Het gebruik van de voorkeurstem bij de federale parlementsverkiezingen van 13 juni 2010

Het gebruik van de voorkeurstem bij de federale parlementsverkiezingen van 13 juni 2010 Onderzoeksnota Het gebruik van de voorkeurstem bij de federale parlementsverkiezingen van 13 juni 2010 Bram Wauters Hogeschool Gent Bram.wauters@hogent.be 0484 / 403 338 Belangrijkste conclusies: - De

Nadere informatie

Verkiezingsdrukwerk. Leefbaar RUMST

Verkiezingsdrukwerk. Leefbaar RUMST Verkiezingsdrukwerk Leefbaar RUMST E en Vlaamse gemeente Voor het Vlaams Belang moet de gewone Vlaming zich thuis kunnen blijven Niet andersom. Allochtonen die de naar onze wetten, normen en waarden. voelen

Nadere informatie

Verkiezingen 2010! Wat is BHV? Vervroegde verkiezingen op 13 juni 2010. Auteur: Hugo Vanderstraeten. minderheid in de rand rond Brussel.

Verkiezingen 2010! Wat is BHV? Vervroegde verkiezingen op 13 juni 2010. Auteur: Hugo Vanderstraeten. minderheid in de rand rond Brussel. Auteur: Hugo Vanderstraeten Vervroegde verkiezingen op 13 juni 2010 Op maandag 26 april 2010 bood premier Yves Leterme het ontslag van de federale regering aan aan Koning Albert II. De regering viel over

Nadere informatie

1 jaar Michel Ontgoocheling over de hele lijn

1 jaar Michel Ontgoocheling over de hele lijn 1 jaar Michel Ontgoocheling over de hele lijn Communautair: totale stilstand langs Vlaamse zijde Eerste regering sinds 1970 zonder communautair programma Transfers onaangeroerd: Van Overtveldt weigert

Nadere informatie

complexiteit: rechtbanken ondoorzichtig kluwen, weinig transparante taalregeling

complexiteit: rechtbanken ondoorzichtig kluwen, weinig transparante taalregeling Wetsvoorstel tot oprichting van een gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde van Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken in het arrondissement Brussel en van het Hof van Beroep van Leuven Persconferentie,

Nadere informatie

Aan Zijne Majesteit Koning Albert, Koning der Belgen.

Aan Zijne Majesteit Koning Albert, Koning der Belgen. Vrijdag 6 juni 2003. Aan Zijne Majesteit Koning Albert, Koning der Belgen. Sire, Ondergetekenden, burgemeesters uit het arrondissement Halle-Vilvoorde, en de voorzitter en een gedeputeerde van de provincie

Nadere informatie

Splitsing = onze eigenheid bewaren

Splitsing = onze eigenheid bewaren HALLE VILVOORDE Splitsing = onze eigenheid bewaren Geachte Mevrouw, Mijnheer, Misschien ligt u niet wakker van het politieke debat over Brussel-Halle-Vilvoorde. En toch heeft het louter bestaan van dit

Nadere informatie

Proeftoets E2 havo

Proeftoets E2 havo Proeftoets E2 havo 5 2016 1. Een verdachte kan te maken krijgen met een aantal personen en instanties. Wat is de juiste volgorde? A. 1. de politie 2. de rechter 3. de officier van justitie. B. 1. de officier

Nadere informatie

LEO BELGICUS, WERKGROEP VOOR DE HERENIGING DER NEDERLANDEN

LEO BELGICUS, WERKGROEP VOOR DE HERENIGING DER NEDERLANDEN LEO BELGICUS, WERKGROEP VOOR DE HERENIGING DER NEDERLANDEN Onze uitgangspunten Democratie, dwz het besturen van de staat door zijn burgers, behoort tot het wezen van de Nederlandse identiteit. Het is de

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE JONGERENPARLEMENT INTEGRAAL VERSLAG

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE JONGERENPARLEMENT INTEGRAAL VERSLAG VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE JONGERENPARLEMENT Zitting 2007-2008 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van woensdag 20 februari 2008 OCHTENDVERGADERING VGC 2 - De vergadering wordt geopend om 10u15

Nadere informatie

Hoeveel mogen de partijen in totaal uitgeven voor de komende verkiezingscampagne?

Hoeveel mogen de partijen in totaal uitgeven voor de komende verkiezingscampagne? Hoeveel mogen de partijen in totaal uitgeven voor de komende verkiezingscampagne? Bart Maddens & Jef Smulders KU Leuven Instituut voor de Overheid Faculteit Sociale Wetenschappen Tel: 0032 16 32 32 70

Nadere informatie

Voorzitter, collega s,

Voorzitter, collega s, Voorzitter, collega s, Ik besef dat de onderhandelaars geen gemakkelijke opdracht hadden. België, de onmogelijke opdracht, als het ware, om het met de woorden van Remi Vermeiren te zeggen. Maar hoe vreemd

Nadere informatie

Standpunten. Belastingen

Standpunten. Belastingen Standpunten Belastingen VLOTT vertrekt in haar programma vanuit de klassieke liberale ideologie waarbij belastingen tot het minimum beperkt moeten worden. In principe moet een overheid zich enkel bezighouden

Nadere informatie

TerZake Magazine 1, 2014,

TerZake Magazine 1, 2014, Een federale kieskring voor een betere federale politiek Kris Deschouwer & Philippe Van Parijs TerZake Magazine 1, 2014, 23-27. Een voorstel voor Valentijn Toen wij op 14 februari 2007 in naam van de Paviagroep

Nadere informatie

VLAAMS BELA G IET TER BESCHIKKI G VOOR KIEZERSBEDROG Immigratiekranen blijven open ondanks straffe verklaringen

VLAAMS BELA G IET TER BESCHIKKI G VOOR KIEZERSBEDROG Immigratiekranen blijven open ondanks straffe verklaringen Persconferentie 22 februari 2011 VLAAMS BELA G IET TER BESCHIKKI G VOOR KIEZERSBEDROG Immigratiekranen blijven open ondanks straffe verklaringen Niet alleen premier Leterme beweert op tijd en stond dat

Nadere informatie

Splitsing van BHV zonder toegevingen

Splitsing van BHV zonder toegevingen Motie ter voorlegging aan de gemeenteraden van Vlaams-Brabant Splitsing van BHV zonder toegevingen Bevestiging van de engagementen van de Vlaamse partijen in de federale en Vlaamse regering: december 2009

Nadere informatie

Het alfabet van de Communautaire scheeftrekkingen

Het alfabet van de Communautaire scheeftrekkingen Het alfabet van de Communautaire scheeftrekkingen V. Vennootschapsbelasting niet-aftrekbaarheid milieuheffingen. De hervorming van de vennootschapsbelasting wordt niet onverdeeld positief onthaald door

Nadere informatie

ZA4566. European Election Study Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA4566. European Election Study Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) ZA4566 European Election Study 2004 Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) VRAGENLIJST Geachte Mevrouw, Mijnheer, Deze vragenlijst is eenvoudig in te vullen. Mogen wij u vriendelijk verzoeken

Nadere informatie

2014-2015 Cursus geschiedenis 6TSO Pagina 14

2014-2015 Cursus geschiedenis 6TSO Pagina 14 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2014-2015 Cursus geschiedenis 6TSO Pagina 14 Partijen ontstaan uit conflicten Historici onderscheiden in de Belgische naoorlogse geschiedenis drie breuklijnen of conflictzones

Nadere informatie

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering!

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Beste vrienden, Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Vooreerst, en vanuit de grond van mijn hart: Bedankt! Bedankt om al weken keihard campagne te voeren. Bedankt voor jullie tijd, energie,

Nadere informatie

betreffende een belangenconflict

betreffende een belangenconflict stuk ingediend op 1704 (2011-2012) Nr. 1 5 juli 2012 (2011-2012) Motie van de heren Joris Van Hauthem en Wim Van Dijck betreffende een belangenconflict verzendcode: IED 2 Stuk 1704 (2011-2012) Nr. 1 TOELICHTING

Nadere informatie

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Inleiding Een zuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde De splitsing van de kieskring BHV is ruim 50 jaar de eis van de

Nadere informatie

Makers van biodiesel en bioethanol

Makers van biodiesel en bioethanol De Standaard Makers van biodiesel en bioethanol verzuipen donderdag 12 maart 2009 Auteur: BRUSSEL - Verscheidene biodiesel- en bioethanolbedrijven dreigen over de kop te gaan. Hun installaties draaien

Nadere informatie

Splits Be! Het is een onding!

Splits Be! Het is een onding! Splits Be! Het is een onding! Hendrik Vuye en Veerle Wouters (allebei NVA) publiceren vandaag in het linkse bijvoegsel aan het islamofascistische magazine MO een opmerkelijk artikel over de zoveelste staatshervorming

Nadere informatie

Van-A-3 Verkiezingen

Van-A-3 Verkiezingen Van-A-3 Verkiezingen Didactische suggesties Doelen Dit Actua-magazine verschijnt naar aanleiding van de Europese en Vlaamse verkiezingen op 07 juni 2009. De leerlingen kunnen individueel de Van-A-3 krant

Nadere informatie

Offerte ivm de Politieke Doorlichting

Offerte ivm de Politieke Doorlichting Brussel, 27 november 2014. Offerte ivm de Politieke Doorlichting Vertrekkende vanuit een politieke stelling, stelt Wijburgers een inventaris op van alle politieke actoren die een standpunt (voor of tegen)

Nadere informatie

BRUSSEL - De kritiek dat het VRT-journaal linkser' zou zijn dan het VTM-nieuws wordt door onderzoek van het Elektronisch Nieuwsarchief tegengesproken.

BRUSSEL - De kritiek dat het VRT-journaal linkser' zou zijn dan het VTM-nieuws wordt door onderzoek van het Elektronisch Nieuwsarchief tegengesproken. Nieuwsmonitor 2 in de pers Oktober 2010 VRT-journaal niet linkser dan VTM-nieuws Nieuwsmonitor onderzoekt de media-aandacht voor politici en partijen Birgit Van Mol in het VTM-nieuws. BRUSSEL - De kritiek

Nadere informatie

HERZIENING VAN DE GRONDWET. Herziening van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen. (Voorstel van de heer Bart Laeremans c.s.

HERZIENING VAN DE GRONDWET. Herziening van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen. (Voorstel van de heer Bart Laeremans c.s. HERZIENING VAN DE GRONDWET Herziening van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (Voorstel van de heer Bart Laeremans c.s.) TOELICHTING Dit voorstel moet worden samen gelezen met ons voorstel nr.

Nadere informatie

De Titanic vaart zich te pletter. De officieren staan machteloos

De Titanic vaart zich te pletter. De officieren staan machteloos De Titanic vaart zich te pletter. De officieren staan machteloos Nog maar net plaatste ik een een artikel met een Duits onderzoeksfilmpje naar de uitkeringsfraude door moslim-immigranten, en hup daar verschijnt

Nadere informatie

Nieuwsmonitor 1 Berichten van het Elektronisch Nieuwsarchief September 2010

Nieuwsmonitor 1 Berichten van het Elektronisch Nieuwsarchief September 2010 Franstalige politici in het Vlaamse televisienieuws: quantité négligeable? Slechts één vierde van de federale politici die in het Vlaamse TV-nieuws aan bod komen, is Franstalig. Dat blijkt uit een onderzoek

Nadere informatie

De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde: 2 zetels minder voor Vlaamse partijen...

De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde: 2 zetels minder voor Vlaamse partijen... DRAFT 1 De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde: 2 minder voor Vlaamse partijen... Er is al veel gezegd en geschreven over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde maar weinig gerekend over

Nadere informatie

STEMRECHT IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK

STEMRECHT IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK STEMRECHT IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK 1. EEN WOORDJE UITLEG Tijdens het bezoek aan de Democratiefabriek, hebben jullie kunnen vaststellen dat bepaalde elementen essentieel zijn om tot een democratie

Nadere informatie

De Directie Verkiezingen

De Directie Verkiezingen G De Directie Verkiezingen G.1. Inleiding 54 2004 ACTIVITEITENRAPPORT De Directie Verkiezingen waakt over de uitvoering van de wetgeving en de reglementering betreffende de Europese, de nationale en de

Nadere informatie

Toekomstverwachtingen van jongvolwassenen

Toekomstverwachtingen van jongvolwassenen Toekomstverwachtingen van jongvolwassenen Onderzoek in samenwerking met de Stichting P&V Rapport 5 Hoeveel Belgen willen splitsen en welke toekomst zien ze voor België? MARK ELCHARDUS & PETRUS TE BRAAK

Nadere informatie

Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen

Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen Naast de federale besparingen mogen we natuurlijk niet vergeten wat er op Vlaams niveau op ons af komt. Wie verwacht dat de Vlaamse regering Bourgeois I de wonden van de federale besparingen zalft, komt

Nadere informatie

Interview met Bart Laeremans

Interview met Bart Laeremans Interview met Bart Laeremans Na 540 dagen onderhandelen is er dan toch een nieuwe Belgische regering. Met Di Rupo kreeg het land weer een Franstalige premier. Senator Bart Laeremans maakt brandhout van

Nadere informatie

Het Vlaams Regeerakkoord is duidelijk over de splitsing

Het Vlaams Regeerakkoord is duidelijk over de splitsing DOSSIER CD&V (overgenomen van webstek CD&V op 5-2-2005) SPLITSING BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE De splitsing van het kiesarrondissement én het gerechtelijke arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde staat gezien

Nadere informatie

10-puntenplan voor het herstel van de Nederlandse economie

10-puntenplan voor het herstel van de Nederlandse economie 10-puntenplan voor het herstel van de Nederlandse economie Nederland zit in een grote economische crisis. Het consumentenvertrouwen is dramatisch laag. Nederlanders zijn onzeker over hun baan, hun huis,

Nadere informatie

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Meer actieven in verhouding tot niet-actieven tot 2040... 2 1.1 Demografische versus economische afhankelijkheidsratio...

Nadere informatie

Trends CEO Poll 5 Juli 2007

Trends CEO Poll 5 Juli 2007 Trends CEO Poll 5 Juli 2007 Inhoudstafel 1. Korte inleiding...3 2. Nederlandstaligen vs franstaligen...3 2.1.1 Wie vult deze enquête in? U bent......3 2.1.2 BRON...3 2.1.3 Hoe denkt u dat de economische

Nadere informatie

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

Verkiezingen. Mensen met dezelfde ideeën vormen gemeenten besturen.

Verkiezingen. Mensen met dezelfde ideeën vormen gemeenten besturen. Verkiezingen Op zondag 7 juni moeten alle inwoners tegelijk verkiezen we ook kandidaten van België die ouder zijn dan 18 jaar naar voor het Europees Parlement, waar men de stembus. Ze moeten mensen kiezen

Nadere informatie

sterker vlaanderen, sterker land economische groei met sociale vooruitgang

sterker vlaanderen, sterker land economische groei met sociale vooruitgang sterker vlaanderen, sterker land economische groei met sociale vooruitgang Laakdal, 28 februari 2014 CD&V stelt als eerste zijn programma voor: duidelijk, doelgericht en duurzaam en maakt een duidelijke

Nadere informatie

Maatschappijleer par. 1!

Maatschappijleer par. 1! Maatschappijleer par. 1 Iets is een maatschappelijk probleem als: 1. Het groepen mensen aangaat 2. Het samenhangt met of het is gevolg is van maatschappelijke verandering 3. Er verschillende meningen zijn

Nadere informatie

PAV [VERKIEZINGEN 2014]

PAV [VERKIEZINGEN 2014] PAV [VERKIEZINGEN 2014] INLEIDING Als je 18 jaar bent, moet je in ons land voor het eerst gaan stemmen. Dat brengt vaak vragen met zich mee. Op wie moet ik stemmen? Hoe zit ons land precies in elkaar?

Nadere informatie

Verkiezingen. Wat gebeurt er op 07/06/09? Vlaamse - en Europese verkiezingen. Van-A-3 gesteld aan een grote groep. A-3 zal in deze editie proberen het

Verkiezingen. Wat gebeurt er op 07/06/09? Vlaamse - en Europese verkiezingen. Van-A-3 gesteld aan een grote groep. A-3 zal in deze editie proberen het Wat gebeurt er op 07/06/09? Deze vraag werd door de redactie van Van-A-3 gesteld aan een grote groep jongeren tussen 11 en 13 jaar. De meeste kinderen wisten spontaan te vertellen dat er die dag verkiezingen

Nadere informatie

Onze vraag: CD&V antwoordde ons:

Onze vraag: CD&V antwoordde ons: Onze vraag: Een resultaat gebonden interculturalisering moet de regel zijn in zowel overheidsorganisaties als organisaties die subsidies krijgen. Dat betekent meetbare doelstellingen op het vlak van etnisch-culturele

Nadere informatie

Gewesten en gemeenschappen

Gewesten en gemeenschappen Staten en kiesstelsels België België is, anders dan Nederland, een federatie. Juist ook omdat België een land is met verschillende taalgebieden, is de structuur van deze staat veel ingewikkelder dan die

Nadere informatie

verkiezingen 7 juni STEM NIET OP MIJ!

verkiezingen 7 juni STEM NIET OP MIJ! verkiezingen 7 juni STEM NIET OP MIJ! www.stemnietopmij.be Neem het van mij aan, want ik kan het weten : u stemt maar beter niet op mij. Ik lees elke dag in de krant dat mijn partij toch geen enkele kans

Nadere informatie

(licht aangepaste versie, september 2003)

(licht aangepaste versie, september 2003) Simulatie zetelverdeling voor het Vlaams Parlement op basis van de uitslagen van 18 mei 2003 en Een korte analyse van het effect van de kiesdrempel voor de Kamer (licht aangepaste versie, september 2003)

Nadere informatie

1. Grote overdrachten van bevoegdheden en middelen. 2. Een nieuwe Financieringswet die responsabiliseert. 3. De splitsing van BHV

1. Grote overdrachten van bevoegdheden en middelen. 2. Een nieuwe Financieringswet die responsabiliseert. 3. De splitsing van BHV 1. Grote overdrachten van bevoegdheden en middelen 2. Een nieuwe Financieringswet die responsabiliseert 3. De splitsing van BHV 4. Een vereenvoudiging van de Brusselse instellingen 5. Politieke vernieuwing

Nadere informatie

Ministerraad van 16 juni 2010

Ministerraad van 16 juni 2010 Ministerraad van 16 juni 2010 De ministerraad vergaderde op woensdag 16 juni 2010 in het Egmontpaleis onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme De ministerraad nam volgende beslissingen:

Nadere informatie

DE KOST VAN HET FEDERALISME

DE KOST VAN HET FEDERALISME DE KOST VAN HET FEDERALISME Een becijferde analyse van de kost van het Belgische taalfederalisme DE KOST VAN HET BELGISCH FEDERALISME 1. Directe kosten 2. Indirecte kosten 3. Totale kost 4. Impact van

Nadere informatie

Gemeentelijk Instituut Brasschaat 24 september 2013

Gemeentelijk Instituut Brasschaat 24 september 2013 Parlement@school Gemeentelijk Instituut Brasschaat 24 september 2013 Wie ben ik? Dirk de Kort 28 juli 1964 Vlaams parlementslid sinds 2007 Democratie Jullie mogen 1 van de 4 projecten kiezen voor de klas

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ]

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2003 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

WOORDEN BINNENLANDSE POLITIEK. LC_BW_500_woorden_P2.indd 10 4/09/13 10:50

WOORDEN BINNENLANDSE POLITIEK. LC_BW_500_woorden_P2.indd 10 4/09/13 10:50 500 WOORDEN BINNENLANDSE POLITIEK LC_BW_500_woorden_P2.indd 10 4/09/13 10:50 Olijfboomcoalitie De MR dreigt bijkomende zetels te verliezen bij een eventueel B-HV-compromis, en is doodsbang om bij de volgende

Nadere informatie

GEAUTOMATISEERDE STEMMING VOORSTELLING VAN DE SCHERMEN.

GEAUTOMATISEERDE STEMMING VOORSTELLING VAN DE SCHERMEN. GEAUTOMATISEERDE STEMMING VOORSTELLING VAN DE SCHERMEN. 1. Algemene procedure. a. Inleiding. De stemprocedure wordt op gedetailleerde wijze beschreven in artikel 7 van de wet van 11 april 1994 houdende

Nadere informatie

Oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken (2004-03-31)

Oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken (2004-03-31) Persbericht van de Ministerraad Oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken (2004-03-31) Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, keurde de Ministerraad

Nadere informatie

Deelakkoord splitsing kiesring Brussel Halle Vilvoorde.

Deelakkoord splitsing kiesring Brussel Halle Vilvoorde. Deelakkoord splitsing kiesring Brussel Halle Vilvoorde. Basis: CD&V formuleerde duidelijke voorwaarden en hield vol. Nu boeken we resultaat. We hebben altijd gezegd: eerst een oplossing voor BHV. Die eerste,

Nadere informatie

Steven Dewulf Studiecentrum voor militair recht en oorlogsrecht KMS 15 mei 2013

Steven Dewulf Studiecentrum voor militair recht en oorlogsrecht KMS 15 mei 2013 Steven Dewulf Studiecentrum voor militair recht en oorlogsrecht KMS 15 mei 2013 Rechtsmachtrecht Misdrijven op Belgisch grondgebied gepleegd Misdrijven buiten het grondgebied van het Rijk gepleegd Territorialiteitsbeginsel

Nadere informatie

GELIJKE KANSEN IN BELGIË

GELIJKE KANSEN IN BELGIË GELIJKE KANSEN IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK 1. EEN WOORDJE UITLEG Tijdens het bezoek aan de Democratiefabriek hebben jullie kunnen vaststellen dat bepaalde elementen essentieel zijn om tot een democratie

Nadere informatie

Examen HAVO. Maatschappijleer (oude stijl en nieuwe stijl)

Examen HAVO. Maatschappijleer (oude stijl en nieuwe stijl) Maatschappijleer (oude stijl en nieuwe stijl) Examen HAVO Vragenboekje Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 19 juni 9.00 12.00 uur 20 02 Voor dit examen zijn maximaal 86 punten te behalen;

Nadere informatie

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5-5-5 GROEIPLAN We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5 HEFBOMEN VOOR GROEI 1 2 3 4 5 MEER MENSEN AAN HET WERK MINDER LASTEN BETER

Nadere informatie

Verkiezingen 2010! Waarom kiezen? Overal foto's. Auteur: Stef Van Malderen. In ons land zijn er veel ministers. Zij zorgen er samen met hun

Verkiezingen 2010! Waarom kiezen? Overal foto's. Auteur: Stef Van Malderen. In ons land zijn er veel ministers. Zij zorgen er samen met hun Auteur: Stef Van Malderen Overal foto's Waarom kiezen? In ons land zijn er veel ministers. Zij zorgen er samen met hun medewerkers voor dat alles goed loopt in ons land. Het verkeer, de politie, de school,...

Nadere informatie

Inhoud Inhoud I. Grondwet en (quasi-)constitutionele teksten II. Federale instellingen III. Gemeenschappen en Gewesten 167

Inhoud Inhoud I. Grondwet en (quasi-)constitutionele teksten II. Federale instellingen III. Gemeenschappen en Gewesten 167 Inhoud InhoudhoudPagina I. Grondwet en (quasi-)constitutionele teksten 13 1. Gecoördineerde grondwet 17 februari 1994 met concordantietabel 15 2. Besl. Voorlopig Bewind 16 oktober 1830 vrijheid van drukpers,

Nadere informatie

Analysenota politieke situatie Centrumgemeenten +30.000 inwoners in Vlaanderen

Analysenota politieke situatie Centrumgemeenten +30.000 inwoners in Vlaanderen Analysenota politieke situatie Centrumgemeenten +30.000 inwoners in Vlaanderen BASISGEGEVENS - de Vlaamse Centrumsteden die minstens 30.000 inwoners tellen (32 in totaal), bepaald volgens het Ruimtelijk

Nadere informatie

Betreft: Mogelijke onderwerping van de intercommunales aan de vennootschapsbelasting: impact op de intercommunales en op de gemeenten

Betreft: Mogelijke onderwerping van de intercommunales aan de vennootschapsbelasting: impact op de intercommunales en op de gemeenten ASSOCIATION DE LA VILLE ET DES COMMUNES DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE asbl VERENIGING VAN DE STAD EN DE GEMEENTEN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST vzw De heer Vincent VAN V QUICKENBORNE Vice-Eerste

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.minbuza.nl Contactpersoon T.H. Wouda Kuipers T 070-348 5689

Nadere informatie

Advies ontwerpbesluit aanscherping glijdende schaal

Advies ontwerpbesluit aanscherping glijdende schaal De minister voor Immigratie en Asiel drs. G.B.M. Leers Postbus 20011 2500 EA Den Haag datum 15 augustus 2011 doorkiesnummer 070-361 9721 e-mail voorlichting@rechtspraak.nl uw kenmerk 2011-2000250817 cc

Nadere informatie

JUSTITIE FAALT NIEMAND. Krant Limburg. Limburg slachtoffer gedoogbeleid. wint bij regularisatie illegalen

JUSTITIE FAALT NIEMAND. Krant Limburg. Limburg slachtoffer gedoogbeleid. wint bij regularisatie illegalen oktober 2009 Ver. uitg. B. Valkeniers, Madouplein 8 bus 9, 1210 Brussel Krant Limburg JUSTITIE FAALT Lees pag. 2 & 3 NIEMAND wint bij regularisatie illegalen Limburg slachtoffer gedoogbeleid Lees pag.

Nadere informatie

Feiten of. fictie. Feiten. fictie. Migranten, de sociale zekerheid en het OCMW. Nima Nilian Boosheri

Feiten of. fictie. Feiten. fictie. Migranten, de sociale zekerheid en het OCMW. Nima Nilian Boosheri Feiten of of fictie Feiten fictie Nima Nilian Boosheri Migranten, de sociale zekerheid en het OCMW 2 Ze werken niet maar doppen liever Als je wil doppen moet je voldoen aan een aantal voorwaarden: voldoende

Nadere informatie

Beste kandidaten, Beste vrienden,

Beste kandidaten, Beste vrienden, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID CD&V Kandidatendag 28 mei 2012 Beste kandidaten, Beste vrienden,

Nadere informatie

Open stad ASOCIAAL EN SLECHT VOOR DE STAD. Liberale nieuwsbrief. Burgemeester Evere laat laagste inkomens bijbetalen. Schaarbeek - Evere - Sint-Joost

Open stad ASOCIAAL EN SLECHT VOOR DE STAD. Liberale nieuwsbrief. Burgemeester Evere laat laagste inkomens bijbetalen. Schaarbeek - Evere - Sint-Joost België-Belgique P.B. 1099 Brussel X BC6491 Open stad Liberale nieuwsbrief Schaarbeek - Evere - Sint-Joost Tijdschrift van de Vlaamse Liberalen en Democraten Evere-Schaarbeek - Sint-Joost - evere@vldbrussel.be

Nadere informatie

Migratie Illegaliteit en criminaliteit Een overzicht van recente feiten en cijfers

Migratie Illegaliteit en criminaliteit Een overzicht van recente feiten en cijfers Migratie Illegaliteit en criminaliteit 1 Illegaliteit en criminaliteit SAMENGEVAT 5.200 van de ca. 11.000 gevangenen in België, zijn vreemdelingen (d.i. 47%). In 3.387 gevallen gaat het zelfs om illegale

Nadere informatie

1Nederland als democratie

1Nederland als democratie Thema 1Nederland als democratie en rechtsstaat 1.1 Inleiding Nederland is een democratie. Wij kiezen bepaalde mensen - de volksvertegenwoordigers - die namens ons regeren. Zij nemen besluiten en besturen

Nadere informatie

Origine: personen van Noord-Afrikaanse of Turkse origine die zich als gelovig omschrijven en zich het meest verwant voelen met de Islam

Origine: personen van Noord-Afrikaanse of Turkse origine die zich als gelovig omschrijven en zich het meest verwant voelen met de Islam Toelichting Dit rapport geeft een overzicht van de onderzoeksresultaten van de Islamenquête editie 2016, in opdracht van HUMO en VTM Nieuws uitgevoerd door ivox Voor dit onderzoek werden 500 respondenten

Nadere informatie

Tussenkomst Tom commissie gevolgen asielcrisis. Ministers, collega s,

Tussenkomst Tom commissie gevolgen asielcrisis. Ministers, collega s, Tussenkomst Tom commissie gevolgen asielcrisis Ministers, collega s, Als de regering voortdurend geconfronteerd wordt met een kritiek van de linkerzijde die de trappers totaal kwijt is, die niet wil weten

Nadere informatie

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 INSCHRIJVING VAN VREEMDELINGEN DIE IN BELGIË VERBLIJVEN EN DIE GEEN ONDERDANEN ZIJN VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UNIE De omzendbrief

Nadere informatie

Historiek van de initiatieven voor de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde

Historiek van de initiatieven voor de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde Historiek van de initiatieven voor de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde Vóór de regering Dehaene Plechtige oproep in 1959 van Stijn Streuvels en Herman Teirlinck tot het wetgevend

Nadere informatie

Als er in dit land niets moet veranderen, dan is er veel keuze

Als er in dit land niets moet veranderen, dan is er veel keuze Waarover zijn wij het eens? Open brief aan mijn geachte medeburgers. Als er in dit land niets moet veranderen, dan is er veel keuze België leeft al meer dan zestig jaar boven zijn stand - Vanaf 1951 hebben

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 mei 2014

Nieuwsbrief 9 mei 2014 Katrien Schryvers Aan de bel voor Zorg, Wonen en Kinderen Nieuwsbrief 9 mei 2014 Beste lezer, Mijn nieuwsbrief kreeg een nieuw kleedje, om te onderstrepen dat ik aan de bel trek voor u! Voor wonen, zorg

Nadere informatie

Voorstel van resolutie

Voorstel van resolutie stuk ingediend op 651 (2009-2010) Nr. 1 21 september 2010 (2009-2010) Voorstel van resolutie van de heren Johan Deckmyn, Filip Dewinter, Wim Wienen en Felix Strackx betreffende de splitsing van de Koninklijke

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken Strafuitvoeringsrechtbanken Op 1 februari 2007 traden de strafuitvoeringsrechtbanken in werking. Heel wat beslissingen die vroeger door de minister van justitie genomen werden, zullen nu door een rechter

Nadere informatie

De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen. Jef Smulders en Bart Maddens

De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen. Jef Smulders en Bart Maddens De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen Jef Smulders en Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid 25 juni 2014 Geactualiseerde versie

Nadere informatie

De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen. Jef Smulders en Bart Maddens

De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen. Jef Smulders en Bart Maddens De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen Jef Smulders en Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid 26 mei 2014 Inleiding en belangrijkste

Nadere informatie

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven Versie nr: 1 Laatste wijziging: 12-06-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Waartoe dient deze fiche? 3) Wat verstaan we onder materiële hulp aan kinderen die illegaal in België verblijven? 4) Wat omvat

Nadere informatie

1.Brussel: bevolkingstoename aan steeds hoger ritme. Anderhalf miljoen inwoners in 2030? Persnota, 4 april 2011

1.Brussel: bevolkingstoename aan steeds hoger ritme. Anderhalf miljoen inwoners in 2030? Persnota, 4 april 2011 Persnota, 4 april 2011 Demografische ontwikkeling Brussel en Halle-Vilvoorde: immigratie zwaar onderschat Nieuwe cijfers Binnenlandse Zaken overduidelijk: Planbureau en Vlaamse regering vergissen zich

Nadere informatie

Twijfel niet: het moet nu

Twijfel niet: het moet nu Ver. uitgever: Johan Deckmyn - Charles de Kerchovelaan 9-9000 Gent Uw mening telt! ook in Gent Twijfel niet: het moet nu enquête Nog slechts enkele maanden scheiden ons van nieuwe gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Volledige enquêteresultaten

Volledige enquêteresultaten Volledige enquêteresultaten www.seniorennet.be 1 Moet de kleine criminaliteit harder aangepakt worden? Belangrijkheidfactor bezoekers =3,98 ( Partijoordeel ) 25,79% Vlaams Blok Heel belangrijk JA 25,50%

Nadere informatie

houdende invoering van een recht op kinderbijslag naar Deens model

houdende invoering van een recht op kinderbijslag naar Deens model ingediend op 542 (2015-2016) Nr. 1 26 oktober 2015 (2015-2016) Voorstel van decreet van Chris Janssens, Stefaan Sintobin, Guy D haeseleer, Ortwin Depoortere, Tom Van Grieken en Anke Van dermeersch houdende

Nadere informatie

De federale wetgevende verkiezingen van 13 juni 2010 in cijfers

De federale wetgevende verkiezingen van 13 juni 2010 in cijfers De federale wetgevende verkiezingen van 13 juni 2010 in cijfers A. Kiezers 1. Aantal kiezers (die in België verblijven) op de kiezerslijsten op 7 mei 2010 Belgische kiezers die in België verblijven: 7.726.632

Nadere informatie

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat Jef Smulders & Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid Faculteit Sociale Wetenschappen Tel: 0032 16 32 32 70 Parkstraat

Nadere informatie

Dankjewel Wouter! Wat een fantastische voorzitter, beste vrienden! De man die het vertrouwen niet met kruiwagens, maar met vrachtwagens terugbrengt!

Dankjewel Wouter! Wat een fantastische voorzitter, beste vrienden! De man die het vertrouwen niet met kruiwagens, maar met vrachtwagens terugbrengt! TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Nationale Nieuwjaarsreceptie CD&V 25 januari 2014 Dankjewel Wouter!

Nadere informatie

Afschaffing van de pensioenbonus: tot twee keer meer pensioenen onder de armoedegrens

Afschaffing van de pensioenbonus: tot twee keer meer pensioenen onder de armoedegrens Afschaffing van de pensioenbonus: tot twee keer meer pensioenen onder de armoedegrens Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Afschaffing pensioenbonus: tot 187,2 minder pensioen per maand... 2 1.1 De vroegere

Nadere informatie

VLAANDEREN GESCAND. 27 april Steekproeftrekking & Veldwerk

VLAANDEREN GESCAND. 27 april Steekproeftrekking & Veldwerk VLAANDEREN GESCAND 27 april 2009 1 Inhoud Achtergrond Methodologie & Steekproef Onderzoeksresultaten Wat is belangrijk voor de Vlaming in de hedendaagse samenleving? Welke visie heeft de Vlaming op de

Nadere informatie

School en studietoelagen EERSTE HULP BIJ HET DIGITALE CONTACT 23/01/2017 1

School en studietoelagen EERSTE HULP BIJ HET DIGITALE CONTACT 23/01/2017 1 School en studietoelagen EERSTE HULP BIJ HET DIGITALE CONTACT 23/01/2017 1 Inhoud Algemeen: wat zijn school- en studietoelagen? Aanvragen van een toelage I. Evolutie II. Hoe kan ik een school- of studietoelage

Nadere informatie