U beschikt over bijzonder en waardevol vastgoed, maar heeft er geen goede bestemming meer voor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "U beschikt over bijzonder en waardevol vastgoed, maar heeft er geen goede bestemming meer voor"

Transcriptie

1 HERBESTEMMINGSSCAN

2 Herbestemmingsscan U beschikt over bijzonder en waardevol vastgoed, maar heeft er geen goede bestemming meer voor U heeft te maken met een leegkomend of leegstaand pand Uw kosten voor leegstaande panden blijven doorlopen, de waarde daalt Buurtbewoners ondervinden last en roepen om maatregelen U wilt weten wat mogelijke bestemmingen en opbrengsten zijn U heeft de mogelijkheid om bestaand vastgoed te verwerven maar u vraagt zich af of dit goed voor u is

3 Herbestemmen, hoe doe je dat? Leegstaande gebouwen in Nederland, het worden er steeds meer. Volgens het Nationaal Programma Herbestemming staat 7 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg. Dagelijks verliest één boerderij zijn functie, wekelijks twee kerken en per maand komt één klooster leeg te staan. De wens tot herbestemmen wordt dan ook steeds groter. Herbestemmen biedt veel kansen voor het onderbrengen van woningen, bedrijvigheid, zorgfuncties, educatieve en culturele functies. En het zorgt voor economische impulsen en een mooi en compact Nederland. Basisschool Edith Stein Zijtaart

4 Prachtige panden en locaties verdienen een goede bestemming Gebouwen hebben waarde. Waarde die veelal uitgedrukt wordt in termen als boekwaarde, marktwaarde of leegwaarde. Maar gebouwen hebben ook emotionele waarde. Een waarde die moeilijk uit te drukken is in geld en cijfers, maar wel van wezenlijk belang is voor een buurt, wijk of dorp. De emotionele waarde van een gebouw is essentieel voor de haalbaarheid van herbestemming. Zorgcentrum Paardenmarkt Delft Eigenaren van waardevol emotioneel vastgoed, zoals scholen, kloosters, fabrieken, gemeentehuizen en kerken, worden geconfronteerd met leegstand. Goed nadenken over emotioneel vastgoed is noodzakelijk. Kijken naar slimme en pragmatische oplossingen. Een vroegtijdige scan zonder grote plannen te maken, maar kijken naar de opbrengsten in de toekomst. Hoe behouden we onze monumenten? En hoe bepalen we de monumenten van de toekomst? Met de Herbestemmingsscan maken we in vier weken tijd de mogelijkheden van herbestemmen van emotioneel vastgoed voor u inzichtelijk. We kijken samen met u naar de aspecten: potentiële partners voor de locatie en de waarde van de locatie, zowel emotioneel als technisch, investering, exploitatie en opbrengstpotentieel. We gaan met u op zoek naar nieuwe mogelijkheden.

5 Uw vragen Hoe krijg ik inzicht in de mogelijkheden van mijn locatie? Welke bestemmingen zijn mogelijk? Hoe voorkom ik dat ik aan grote ontwikkelen renovatiekosten vastzit? Waar vind ik kansen? Hoe vind ik partners? Hoe krijg ik de financiering rond? Wil ik zelf eigenaar blijven en het gebouw beheren? Zijn er opbrengsten? Wat zijn de risico s? Wij geven hier het antwoord op!

6 Basisschool Edith Stein Zijtaart

7

8 Overzichtelijk stappenplan Het stappenplan maakt onderscheid in een aantal producten: In de Quickscan wordt onderzocht of herstemmen mogelijk en kansrijk is. Hierbij wordt de locatie en het gebied geanalyseerd. Het gebouw getoetst op bouwkundige staat, de technische haalbaarheid (ventilatie, isolatie en constructie) en functionele mogelijkheden. Vervolgens worden scenariostudies uitgevoerd naar nieuwe kansen en doorgerekend wat dit voor de kosten en opbrengsten betekent. Uit deze Quickscan wordt duidelijk of herbestemming kansrijk of kansarm is. Indien kansrijk kan ervoor gekozen worden om het pand in eigendom te houden en een nieuwe functie te geven. In dat geval wordt samen met de opdrachtgever en mogelijke toekomstige gebruikers een Programma van Eisen opgesteld, dat verwerkt wordt in een structuurontwerp met investerings- en exploitatiekostenraming. Ook kunt u ervoor kiezen om marktpartijen te betrekken bij de ontwikkeling. In dat geval adviseren wij u bij de te volgen procedure, het stellen van randvoorwaarden en het opstellen van de juiste uitvraag en documenten. Uiteraard heeft HEVO ook veel ervaring bij het ontwerp- en realisatieproces dat volgt op deze voorgaande fases. Onze werkmethode is toepasbaar op waardevol vastgoed, al dan niet monumentaal. We kunnen onze werkmethode inzetten van gebouw tot een gebiedsontwikkeling. Het doel is te komen tot een optimaal resultaat met emotionele en economische waarde. Avans s-hertogenbosch

9 Investering Input Analyse Scenariostudie of opbrengst- Is herbestemming kansrijk potentieel HAALBAARHEID go / no go In eigendom PvE Advisering procedure Structuurontwerp Randvoorwaarden Financiële haalbaarheid Uitvraag documenten Op de markt MARKTVRAAG ZELF ONTWIKKELEN go / no go

10 Door vroegtijdig inzicht te krijgen in de mogelijkheden en beperkingen, het kunnen beheersen van de risico s waar andere partijen een hoge financiële opslag voor zouden rekenen, kan HEVO instaan voor een optimaal proces en herbestemmingsplan. Creatief denken RDM Campus Rotterdam In de Herbestemmingsscan verbinden we emotionele waarde van het gebouw aan economische waarde en technisch inpasbare oplossingen. De Herbestemmingsscan helpt u door anders te denken bij het vinden van nieuwe mogelijkheden. Voor wie De Herbestemmingsscan is bestemd voor eigenaren en beleidsadviseurs die verantwoordelijk zijn voor emotioneel vastgoed dat door een nieuwe bestemming een nieuwe kans krijgt!

11 Ons product De Herbestemmingsscan bestaat uit verschillende stappen. Dit maakt het voor u mogelijk om in een kort tijdbestek op basis van de mogelijkheden en risico s keuzes te maken. Een vroegtijdige Basisscan om de haalbaarheid te toetsen is aan te raden om vervolgens deze scan met alle partijen uit te werken in de Uitgebreide scan. De stappen zijn als onafhankelijke producten uit te voeren. Projectspecifieke zaken worden ingepast. Wij leveren maatwerk. Quickscan (gratis) Wij kunnen voor u een Quickscan uitvoeren. Daarvoor verzamelen wij relevante informatie (door het gebruik van een checklist) en brengen we een bezoek aan de locatie. Ook kijken we naar de financiële kaders en mogelijkheden. In deze scan beoordelen we of herbestemmen kansen biedt. Deze Quickscan is geheel vrijblijvend en hieraan zijn geen kosten verbonden. Basisscan Na de Quickscan gaan we met u op zoek naar de mogelijke functies, bestemmingen en partners. Hierbij wegen wij het opbrengstpotentieel. Dat wil zeggen dat de mogelijke functies worden gewogen met de opbrengsten in de toekomst. Daarnaast analyseren we de geschiktheid van het gebouw. We gaan met u op zoek naar de waardevolle elementen van de locatie en benoemen de kansen. Deze informatie vertalen wij in een eindadvies Basisscan, waarin de mogelijkheden en risico s zijn vertaald in mogelijke scenario s. Voorkeursscenario s worden uitgewerkt in een vlekkenplan en worden financieel vertaald in mogelijke kosten en opbrengsten. Hierna volgt het eindadvies van de Basisscan. Dit advies biedt u inzicht in de haalbaarheid van herbestemming en vormt een go/no go -moment. Wij bieden u de mogelijkheid om de haalbaarheid van de herbestemming in detail in kaart te brengen in de Uitgebreide scan. Uitgebreide scan Het proces van de Uitgebreide scan wordt bepaald aan de hand van de keuzes in de Basisscan. Indien u een uitvraag voor de markt wilt formuleren om de hoogste opbrengst uit uw locatie te halen, kunnen wij u door middel van tendermanagement ondersteunen bij het opzetten van de procedure en het formuleren van de marktvraag. Indien u zelf eigenaar wilt blijven en een andere bestemming wilt geven aan uw pand, wordt gestart met een interactieve workshop Missie en Visie, waarbij het Programma van Ruimten wordt vertaald naar een integraal Programma van Eisen. We bekijken met u de vervolgstappen op het gebied van beheer en eigendom. Daarna volgt de ruimtelijke vertaling van het Programma van Eisen en het gekozen scenario naar een structuurontwerp. In een aantal duidelijke plattegronden en ruimtelijke schema s laten we zien hoe de bestaande locatie wordt herbestemd tot een nieuwe locatie.

12 Het Carillon Nieuw Lekkerland VAN GEMEENTEHUIS TOT BREDE SCHOOL

13

14 een aantal voorbeelden van onze HERBESTEMMINGSPROJECTEN 1. RDM Campus Rotterdam Van scheepswerf tot school (VMBO, MBO en HBO) en bedrijven 2. Paardenmarkt Delft Van kazerne naar zorgcentrum 3. Klooster Zijtaart Van klooster naar multifunctionele accommodatie, w.o. Basisschool Edith Stein 4. Koning Willem 1 College s Hertogenbosch Van kazerne naar ROC 5. Avans Hogeschool s Hertogenbosch Van kantoor naar (tijdelijke) hogeschool 6. Het Carillon Nieuw Lekkerland Van gemeentehuis naar brede school en dorpshuis 7. Waterschap Brabantse Delta Herbestemmen en uitbreiden Kasteel Bouvigne tot kantoor Onze ervaring Het Carillon Nieuw Lekkerland

15

16 Kennis delen, duurzaam presteren HEVO voorziet opdrachtgevers met complexe huis vestingsvraagstukken van antwoorden die bijdragen aan een optimale leef- en werkomgeving. De expertise die we hierbij opbouwen, willen we teruggeven, delen en samen verder ontwikkelen. We geloven in de kracht van kennisdeling met opdrachtgevers, deskundigen en procespartners. Alleen door voort te bouwen op elkaars deskundigheid kunnen we zorgen voor duur zaam presterend vastgoed: gebouwen die passen in hun omgeving, het welzijn van de gebruikers bevorde ren en het milieu minimaal belasten. Naast publicaties in eigen beheer, de organisatie van bijeenkomsten en deelname aan diverse kennisnetwerken speelt onze website hierbij een steeds prominentere rol. Kijk op voor actuele inzichten en achtergronden over huisvesting en vastgoed.

MARIANNE VAN DER HARTEN VAN ZORGINSTELLING DE NOORDERBRUG DOORBREEKT HET TABOE EN GOOIT DE VASTGOEDSTRATEGIE OM

MARIANNE VAN DER HARTEN VAN ZORGINSTELLING DE NOORDERBRUG DOORBREEKT HET TABOE EN GOOIT DE VASTGOEDSTRATEGIE OM THEMANUMMER 7, JUNI 2014 STRATEGISCH VASTGOED VISIE MARIANNE VAN DER HARTEN VAN ZORGINSTELLING DE NOORDERBRUG DOORBREEKT HET TABOE EN GOOIT DE VASTGOEDSTRATEGIE OM DE CIRKEL ROND DE PIJNPUNTEN VAN DECENTRALISATIE

Nadere informatie

Transformatie. Woonoplossingen in leegstaand vastgoed. Transformatie wordt steeds makkelijker

Transformatie. Woonoplossingen in leegstaand vastgoed. Transformatie wordt steeds makkelijker In Nederland staat meer dan 8 miljoen vierkante meter kantoren leeg, inclusief verborgen leegstand (gedeeltelijk leegstaande panden) meer dan 10 miljoen. Daar staat tegenover dat er in veel gemeenten vraag

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

HANDREIKING. Leegstand te lijf HANDVATTEN VOOR LANGETERMIJNSTRATEGIE

HANDREIKING. Leegstand te lijf HANDVATTEN VOOR LANGETERMIJNSTRATEGIE HANDREIKING Leegstand te lijf HANDVATTEN VOOR LANGETERMIJNSTRATEGIE Handreiking Leegstand te lijf Handvatten voor langetermijnstrategie De digitale versie van deze handreiking geeft de mogelijkheid met

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening Aanwijzingen en aanbevelingen 2 Inhoud 1 De ruimtelijke ordening en cultuurhistorisch onderzoek 3 2 Producent, participant, proces

Nadere informatie

Wie wordt de bouwheer?

Wie wordt de bouwheer? november 2013 het fundament Nieuwbouw en renovatie Wie wordt de bouwheer? 26 het fundament november 2013 Bij nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen is het nodig dat iemand de regie heeft. Dit zogenoemde

Nadere informatie

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling Houd het simpel met vlag en wimpel Een handreiking voor marktpartijen en overheden in het verlengde van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 1 Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

ZORG VOOR LEEGSTAND. Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties

ZORG VOOR LEEGSTAND. Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties ZORG VOOR LEEGSTAND Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties Voorwoord Zorginstellingen hebben vaak grote moeite, vooral in de grote steden, om geschikte locaties te vinden voor nieuwbouw.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een Architectuur voor business en IT Joost bentvelsen 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een architectuur

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Rapportage van een kwalitatief onderzoek in opdracht Agentschap NL Referentienummer UGC1300002 drs. Peter Paul van Kempen en ir. Jan

Nadere informatie

Actueel. de essentie! Keuzes voor de juiste richting. Dat is. EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011

Actueel. de essentie! Keuzes voor de juiste richting. Dat is. EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011 Actueel EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011 Keuzes voor de juiste richting. Dat is de essentie! De Jager Actueel is een uitgave voor ondernemers. Met dit blad informeren wij u

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Wat zijn buurtrechten en waarom willen we ze?

Wat zijn buurtrechten en waarom willen we ze? Wat zijn buurtrechten en waarom willen we ze? Het LSA pleit voor een pakket aan buurtrechten en stimuleringsmaatregelen. Met de buurtrechten krijgen burgers meer zeggenschap over hun directe leefomgeving.

Nadere informatie

A L W AY S O N Always On

A L W AY S O N Always On ALWAYS ON Always On Dé IT-hardware dienstverlener voor Nederland Scholten Awater is dé IT-hardware dienstverlener voor Nederland. Met onze uitgebreide IT-diensten nemen wij u veel werk uit handen. Hierdoor

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

handleiding meetbare doelstellingen

handleiding meetbare doelstellingen handleiding meetbare doelstellingen > uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030-286 1350 internet http://www.onderzoek.utrecht.nl E-mail:

Nadere informatie

Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader

Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader [BELEIDSEVALUATIE INSTRUMENT PRIMAIR ONDERWIJS] Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader Inhoudsopgave [ INHOUDSOPGAVE] Voorwoord 2 Inleiding 4 1 Sociale competentie

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

St@dium. Nummer 6, maart 2011. Inhoud

St@dium. Nummer 6, maart 2011. Inhoud St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven Nummer 6, maart 2011 Inhoud 1. Welkom bij St@dium, het e-zine van Stade Advies.. 2 2. Cursusoverzicht eerste helft 2011 3 3. Welzijn Nieuwe Stijl

Nadere informatie

Verkenning en scope voor Smart Retail City

Verkenning en scope voor Smart Retail City Verkenning en scope voor Smart Retail City Verslag van de verkenningscommissie Roosendaal Smart Retail City Roosendaal, februari 2014 Eindrapport Verkenningen Roosendaal Smart Retail City v1.22 1 Inleidende

Nadere informatie