CD&V. Sterker Antwerpen, Sterker Vlaanderen ONS 3D PLAN VOOR ANTWERPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CD&V. Sterker Antwerpen, Sterker Vlaanderen ONS 3D PLAN VOOR ANTWERPEN"

Transcriptie

1 CD&V 3 D PLANANTWERPEN STERKER ANTWERPEN, Sterker Antwerpen, Sterker Vlaanderen STERKER VLAANDEREN ONS 3D PLAN VOOR ANTWERPEN

2 UITDAGING 10 CULTURELE HOOFDSTAD VLAANDEREN UITDAGING 1 ANTWERPEN ECONOMISCHE GROEIPOOL Open for Business UITDAGING 9 VEILIGHEID UITDAGING 2 KORDATE AANPAK WERKLOOSHEID UITDAGING 8 SAMENLEVEN & DIVERSITEIT UITDAGING 7 KWALITATIEVE DUURZAME WOONOMGEVING UITDAGING 6 COMBINATIE WERK GEZIN CD&V 3 D PLAN STERKER ANTWERPEN, STERKER VLAANDEREN UITDAGING 5 AANGEPAST ZORGBELEID UITDAGING 4 ONDERWIJS EEN PLAATS VOOR ELK KIND UITDAGING 3 VLOTTE, VEILIGE DUURZAME MOBILITEIT Sterker Antwerpen, Sterker Vlaanderen ONS 3D PLAN VOOR ANTWERPEN

3 UITDAGING 1 ANTWERPEN, ECONOMISCHE GROEIPOOL Open for Business Sterker Antwerpen, Sterker Vlaanderen ONS 3D PLAN VOOR ANTWERPEN

4 UITDAGING 1 ANTWERPEN, ECONOMISCHE GROEIPOOL Open for Business VOLGENS MEEST RECENTE CIJFERS NATIONALE BANK ZORGDE DE HAVEN VAN ANTWERPEN IN 2011 VOOR EEN TOEGEVOEGDE WAARDE VAN 18.9 MILJARD EURO (5,1% VAN HET BBP) DE HAVEN VAN ANTWERPEN IS GOED VOOR JOBS DE VLAAMSE CHEMISCHE INDUSTRIE DIE GECONCENTREERD IS IN ANTWERPEN, IS GOED VOOR DIRECTE JOBS INDIRECTE JOBS 32% VLAAMSE EXPORT DE UNIVERSITEIT ANTWERPEN EN HAAR SPINOFFS, ZOALS BLUECHEM, ALS MOTOR VAN INNOVATIE DIAMANT: JOBS DIE RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS AFHANKELIJK ZIJN VAN DE DIAMANTHANDEL EN 1700 GEREGISTREERDE DIAMANTBEDRIJVEN 1 OP 6 BEDRIJVEN IN ANTWERPEN IS GELINKT AAN DE CREATIEVE ECONOMIE/INDUSTRIE: DE SECTOR STELT MEER DAN MENSEN TEWERK IN DE STAD: 77% VAN DIE CREATIEVELINGEN WERKT NIET ALLEEN IN ANTWERPEN MAAR WOONT ER OOK. Sterker Antwerpen, Sterker Vlaanderen ONS 3D PLAN VOOR ANTWERPEN

5 UITDAGING 1 ANTWERPEN, ECONOMISCHE GROEIPOOL Open for Business CD&V stelt voor: We verlagen de loonkosten met 3 miljard om meer mensen aan het werk te krijgen. Antwerpen heeft alle troeven in handen om de economische groeipool van Vlaanderen te blijven: de haven als motor van de Vlaamse economie en werkgelegenheid, de chemische industrie, de logistiek. Antwerpen is ook het kloppend hart van de mondiale diamantindustrie, de creatieve sector, We moeten hier volop in blijven investeren zodat Antwerpen al haar troeven kan ontplooien Wie meer werkt, moet netto meer overhouden, ook in Antwerpen. Daarom verhogen we het deel van uw inkomen waar u géén belasting op betaalt. Uw winst? 700 euro per jaar! Vlaanderen en de stad versterken de ontwikkeling van Tech startups. Vlaanderen en de stad verzekeren de versnelde sanering en de herontwikkeling van het eco-innovatief bedrijventerrein Blue Gate Antwerp: we starten de internationale investeringspromotie voor Blue Gate Antwerp om internationale bedrijven aan te trekken, en zetten stevig in op clean tech en duurzame chemie via FISCH en BlueChem. We garanderen 5 jaar fiscale stabiliteit door het behoud van de notionele intrestaftrek

6 UITDAGING 1 ANTWERPEN, ECONOMISCHE GROEIPOOL Open for Business We blijven investeren in onze haven. We werken de Deurganckdoksluis af, de grootste sluis ter wereld, die zal zorgen voor een vlotte ontsluiting van de Waaslandhaven. De waardevolle fabrieksterreinen van General Motors worden opnieuw opengesteld voor economische ontwikkeling. Vlaanderen en de stad versterken de creatieve industrie. We investeren in een nieuw Huis van de Mode, dat het ondernemerschap in de modesector duurzaam moet versterken. Via Antwerp Powered by Creatives stimuleren we het ondernemerschap en de Research&Development in de creatieve sector. De ondertunneling van de Krijgsbaan verzekert de toekomst van de luchthaven van Antwerpen. CD&V stelt voor Sterker Antwerpen, Sterker Vlaanderen ONS 3D PLAN VOOR ANTWERPEN

7 UITDAGING 2 KORDATE AANPAK WERKLOOSHEID Sterker Antwerpen, Sterker Vlaanderen ONS 3D PLAN VOOR ANTWERPEN

8 UITDAGING 2 KORDATE AANPAK WERKLOOSHEID WERKZOEKENDEN 16,4% WERKLOOSHEIDSGRAAD T.O.V. 7,8% IN VLAANDEREN 4 OP 5 WERKZOEKENDEN BEHOORT TOT KANSENGROEP TEGELIJK 4000 OPEN VACACTURES Antwerpen telde in december 2013 bijna niet-werkende werkzoekenden en stijgt al 8 jaar op rij sinds het begin van de crisis in De werkloosheidsgraad in Antwerpen is 16,4%. Dit is ruim het dubbele van de werkloosheid in Vlaanderen nl.7,8%. 4 op 5 van de Antwerpse werkzoekenden behoort tot een kansengroep (allochtone, laaggeschoolden, personen met een arbeidshandicap, langdurig werklozen, jonger dan 25, ouder dan 50). In Antwerpen is er een paradox op de arbeidsmarkt: veel werklozen maar toch nog veel openstaande vacatures. Er staan 4000 vacatures open in Antwerpen Sterker Antwerpen, Sterker Vlaanderen ONS 3D PLAN VOOR ANTWERPEN

9 UITDAGING 2 KORDATE AANPAK WERKLOOSHEID De werkloosheid in Antwerpen blijft te hoog, terwijl er toch veel vacatures openstaan. Vooral de activering van kansengroepen blijft een moeilijk verhaal: ze raken niet weg uit de werkloosheidsval CD&V stelt voor: De sociale zekerheid moet betaalbaar blijven. Er gaan meer mensen aan de slag en de gemiddelde loopbaan verlengt, maar in werkbare jobs. Wie kan werken, moet ook effectief aan de slag gaan. Daarom sluiten we met de sociale partners een ambitieus banenpact met vijf grote luiken: opleiding, stages en werkervaring, strijd tegen de jeugdwerkloosheid, langere loopbanen en kansengroepen. Antwerpen is een grootstad met specifieke problemen. CD&V wil daarom een lokaal Antwerps arbeidsmarktbeleid om klemtonen te leggen. Vele jongeren staan zwak op de arbeidsmarkt en hebben nood aan extra ondersteuning. De jeugdgarantie zorgt ervoor dat alle -25-jarigen zonder werk binnen de 4 maand een opleiding, baan of vorming op maat krijgen. Stadsjongeren die we moeilijk bereiken, zoeken we zelf op in jeugdcentra, op pleintjes en straten. Bedrijven moeten we overtuigen, ook financieel, om jongeren een kans te geven en op de werkvloer op te leiden. We geloven in de combinatie van leren en werken. Met de nieuwe campus Metropool aan het station in Berchem willen we de leertijd een sterke boost geven. Deeltijds beroepsonderwijs moet de bekwame vakmensen afleveren die we in de industrie nodig hebben. Personen met een arbeidshandicap en langdurig werklozen geven we alle kansen op een job. Sociale economie bedrijven en de beschutte werkplaatsen krijgen daarvoor middelen. Antwerpen heeft al een sterke sociale economie sector. Dit zijn geen liefdadigheidsinstellingen afhankelijk van overheden, maar sterke economische bedrijven die op de vrije markt concurreren.

10 UITDAGING 3 VLOTTE, VEILIGE & DUURZAME MOBILITEIT Sterker Antwerpen, Sterker Vlaanderen ONS 3D PLAN VOOR ANTWERPEN

11 UITDAGING 3 VLOTTE, VEILIGE DUURZAME MOBILITEIT De personenmobiliteit is tussen 2000 en 2010 met 14% gestegen. We leggen 81 miljard (personen)km af per jaar. Het goederenverkeer kende nog een grotere stijging met 25 % tussen 2000 en 2010 en komt op 45 miljard tonkilometer. 7 op 10 van de verplaatsingen in de regio Antwerpen heeft als bestemming de stad of de rand. Tegen 2020 moet volgens het Masterplan Antwerpen 2020 minstens de helft van alle verplaatsingen in de Antwerpse agglomeratie met het openbaar vervoer, met de fiets of te voet gebeuren. Het gebruik van de trams is sterk toegenomen dankzij de aanleg van 7,5 km nieuwe tramlijnen van Deurne naar Wijnegem en van Mortsel naar Boechout. De werken voor de nieuwe 6,7 km lange tramlijn door de Reuzenpijp naar Wommelgem schieten op. 3 op 10 van de inwoners stapt of neemt de fiets. Voor hun woon-werkverplaatsingen tot 5 km neemt 41% van de Antwerpenaren de fiets.. De voorbije jaren werd er ruim 120 km fietspaden gerenoveerd en aangelegd in de stad Antwerpen, zoals het Singelfietspad (langs de Singel tussen de Scheldekaaien en de Stenenbrug) en het hernieuwen van het Ringfietspad (fietsweg naast de ring). Dit jaar werd gestart met de bouw van een 600 meter lange fietsbrug over de Singel, die de Berchemse Posthofbrug met het nieuwe fietsparkeergebouw van het station Antwerpen-Berchem verbindt. Sterker Antwerpen, Sterker Vlaanderen ONS 3D PLAN VOOR ANTWERPEN

12 UITDAGING 3 VLOTTE, VEILIGE DUURZAME MOBILITEIT CD&V stelt voor: Het Masterplan Antwerpen 2020 is een integraal project: nieuwe weginfrastructuur met fietspaden, tramprojecten en een verhoging van de capaciteit van de waterweg. De stad Antwerpen kent een zware mobiliteitsproblematiek. We zijn steeds met meer. We verplaatsen ons steeds verder. Waarbij we zelf voor korte afstanden uit gewoonte naar de auto grijpen. We staan met zijn allen dan ook af en toe in de file. De gevolgen zijn groot voor de gezondheid, de leefbaarheid en de economie. Mirakeloplossingen bestaan niet. Maar als we niets doen, blijven we letterlijk stilstaan. De spade voor Oosterweelverbinding moet de grond in nu alle studies uitgevoerd zijn. Het Masterplan Antwerpen 2020 moet gerealiseerd worden, in zijn volledigheid. We vervolledigen dus het wegennetwerk met onder meer de Oosterweelverbinding, de A102 en de R11bis. De overkapping van de Ring blijft mogelijk met de beslissing vann de Vlaamse regering. We vermijden sluipverkeer in de woonwijken en verhogen de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de stad. We vervolledigen het fietsnetwerk mét meer en betere fietspaden en fietsostrades. We versterken het openbaar vervoer aanbod met een stipt en comfortabel aanbod. We bouwen het openbaar vervoernetwerk verder uit met 8 km nieuwe tramlijn van het Operaplein naar het noorden van de stad. 3 nieuwe tramprojecten naar Wilrijk,

13 UITDAGING 3 VLOTTE, VEILIGE DUURZAME MOBILITEIT Beveren en Kontich krijgen voorrang. Met een betere doorstroming worden de trams stipter en een echt alternatief. Op korte termijn voorzien we nog de aanleg van een derde spitsstrook voor Antwerpen op de E17 richting Kruibeke. De spitsstrook op de E313 is een succes, met kortere reistijden. De 8 km lange nieuwe spitsstrook op de E19 van Antwerpen-Noord naar Sint-Job wordt nu aangelegd. De Royersluis wordt gerenoveerd en door de verhoogde bruggen over het Albertkanaal, kan er meer binnenvaart op het kanaal en halen we meer vrachtwagens van de weg.

14 UITDAGING 4 ONDERWIJS PLAATS VOOR ELK KIND Sterker Antwerpen, Sterker Vlaanderen ONS 3D PLAN VOOR ANTWERPEN

15 UITDAGING 4 ONDERWIJS PLAATS VOOR ELK KIND Dankzij CD&V investeert de stad 144,4 miljoen euro in het onderwijs (voor het eerst ook in het vrij onderwijs). Krijgt voor het schooljaar ,5 miljoen euro van de Vlaamse Regering. Via DBFM-projecten wordt bovendien 97,3 miljoen euro geïnvesteerd in de Antwerpse scholen ANTWERPEN Er komen bijna kleuters en lage schoolkinderen bij tegen 2019 Ruim 1 op 4 jongeren verlaat school zonder diploma Investeringen van de Vlaamse Regering voor Extra plaatsen in periode ,8 miljoen euro

16 UITDAGING 4 ONDERWIJS PLAATS VOOR ELK KIND De sterke bevolkingsgroei vereist extra onderwijsplaatsen in Antwerpen. Bovendien stoppen veel jongeren met school zonder diploma. De voorbije jaren konden de stad én de onderwijsnetten telkens extra plaatsen creëren. Ook dit jaar is er voor alle kinderen een plaats in een kleuterschool of lagere school, maar de voet mag niet van het gaspedaal. CD&V stelt voor: Bijkomend geld voor extra scholen blijft nodig. Niet alleen de overheden moeten geld voorzien. We zullen de private sector aanspreken en giften aan scholen promoten door ze fiscaal aftrekbaar te maken. Schoolgebouwen moeten ook gebruikt worden voor culturele, sportieve, sociale en andere verenigingen en omgekeer moeten die hun gebouwen open stellen voor scholen. Les geven in Antwerpen is een topjob die respect verdient. Er is een lerarentekort, dus beginnende leerkrachten moeten we goed soigneren. We zullen ze sterk begeleiden om het vak te leren en hun motivatie hoog te houden. We stimuleren de instroom van leerkrachten op latere leeftijd. Het inbrengen van ervaring buiten het onderwijs zal het Antwerpse onderwijs versterken. Die ervaring telt mee in het loon. Wachtrijen en kamperen voor de schoolpoort is niet meer van deze tijd. Inschrijvingen verlopen eerlijk en transparant volgens duidelijke criteria, met respect voor het recht op vrije schookeuze. We zetten alles op alles om schoolverlaten zonder diploma tegen te gaan. Leerlingen worden tijdens hun volledige schoolloopbaan begeleid, en worden geholpen om een juiste studiekeuze te maken. Deeltijds onderwijs is niet de onderkant van de waterval. Jongeren die niet aarden in een klaslokaal worden praktijkgericht opgeleid tot vaklui. Verder maken we werk van time-outprojecten en optimaliseren we de samenwerking met jeugd- en sportclubs.

17 UITDAGING 5 AANGEPAST ZORGBELEID Sterker Antwerpen, Sterker Vlaanderen ONS 3D PLAN VOOR ANTWERPEN

18 UITDAGING 5 AANGEPAST ZORGBELEID AFGELOPEN 10 JAAR De relatief grootste stijging van de Antwerpse bevolking was er de afgelopen tien jaar bij de 80 plussers een stijging met ongeveer + 30%. GEEN ZORG DOOR FAMILIE BUDGET WELZIJN De Vlaamse regering heeft ondanks de crisis het budget Welzijn laten toenemen met + 30% sinds haar aantreden in 2009 Iets meer dan 8% van de Antwerpenaren kan geen beroep doen op zorg door familie of kennissen bij ziekte MENSEN DIE INSTAAN VOOR ZORG VAN OUDERS VERWACHTINGEN De samenstelling van de bevolking in Antwerpen zal sterk veranderen. Het aantal 0- tot 9-jarigen en 80-plussers kent een enorme stijging (vergroening en verzilvering). ongeveer 22% van de mensen die instaan voor de zorg van ouders heeft geen hulp van familie of kennissen ter beschikking bij de zorg voor hulpbehoevende ouders. GEEN HULP ZORG UITGESTELD Ongeveer 14% van de Antwerpenaren stelt medische zorg uit omwille van financiële redenen. OM FINANCIËLE REDENEN

19 UITDAGING 5 AANGEPAST ZORGBELEID CD&V stelt voor: Zorgbehoevend zijn is geen pretje. Iedereen is liever jong, gezond, mobiel en zelfstandig. De stad Antwerpen telt veel zorgbehoevenden. Zij verdienen onze aandacht en een beleid op maat. Zorg in de vertrouwde thuisomgeving staat voorop. In de Stad is dit niet altijd vanzelfsprekend. Isolatie en eenzaamheid van zorgbehoevenden loeren om de hoek. Op budgetten voor zorg wordt niet bespaard. Ze blijven groeien met de toenemende zorgvraag. Wij werken verder aan de uitbouw van het zorgaanbod, voor nu en voor later. Bovenop de meerjarenbegroting investeren we 750 miljoen euro extra voor kinderopvang, personen met een handicap en jongerenwelzijn en voorzien we extra middelen zorginfrastructuur. We investeren een belangrijk deel daarvan in Antwerpen. De sociale zekerheid mag met 10,6 miljard stijgen. Er wordt een maximumfactuur voor niet-medische zorgkosten in het leven geroepen. Zorg in de vertrouwde thuisomgeving staat voorop. Thuisverzorging en mantelzorg in de nabijheid van vrienden en familie zijn het ideaal. In de stad is dit niet vanzelfsprekend. Isolatie en eenzaamheid van zorgbehoevenden in de stad gaan we tegen. Zorginstellingen staan in het midden van de maatschappij, niet aan de rand. We verbinden ze met sociale centra, scholen en andere ontmoetingsplekken. Zorgbehoevenden, ook residentieel, moeten voeling houden met hun sociale omgeving. Het werk dat vrijwilligers verzetten is daarvoor van enorm belang.

20 UITDAGING 5 AANGEPAST ZORGBELEID Innovatie in de zorg is nodig om aan de toenemende vraag te voldoen en het betaalbaar te houden. Nieuwe zorgconcepten krijgen alle kansen, zoals het Thuishuis in Borgerhout. ehealth ondersteunt gezondheidszorg in grote steden. We zorgen ervoor dat ehealth verder uitgebouwd wordt als goed georganiseerde elektronische dienstverlening en informatieuitwisseling tussen alle actoren in de gezondheidszorg. Voor de patiënten wordt op die manier de wachttijd voor het vertrekken van bepaalde zorgen serieus korter. Zorg op afstand in diverse vormen wordt hierdoor mogelijk zonder dat aan kwaliteit wordt ingeboet.

21 UITDAGING 6 COMBINATIE WERK GEZIN Sterker Antwerpen, Sterker Vlaanderen ONS 3D PLAN VOOR ANTWERPEN

22 UITDAGING 6 COMBINATIE WERK GEZIN + Eenoudergezinnen en koppels met kinderen is de afgelopen jaren in de stad A pen met respectievelijk 3% en 7% gestegen Er zijn in Antwerpen Eenoudergezinnen en tweeoudergezinnen met kinderen Antwerpse kinderen in Eenoudergezin en Antwerpse kinderen in tweeoudergezin In Antwerpen staan momenteel kinderen op wachtlijst van stedelijke kinderopvang Vlaanderen heeft, ONDER IMPULS VAN CD&V sinds extra plaatsen gerealiseerd voor kinderopvang. 9 % daarvan in Antwerpen.

23 UITDAGING 6 COMBINATIE WERK GEZIN CD&V stelt voor: Gelijkstellingen in de pensioenopbouw maken het mogelijk om langere effectieve loopbanen te bereiken. Periodes van werkonderbreking in het kader van de combinatie van zorg en werk blijven meetellen voor het pensioen. De combinatie van werk en gezin is voor vele gezinnen een grote uitdaging. We hebben aandacht voor die combinatie, met een goede kinderopvang, aangepast loopbaantraject, gezinsondersteuning e.d. Gezinnen die tijdelijk nood hebben aan ondersteuning na een bevalling, bij ziekte van de moeder of andere relevante redenen, moeten een beroep kunnen doen op betaalbare gezinszorg. Flexibele arbeidsvormen zoals telewerken, vierdaagse werkweek zonder arbeidsduurvermindering, glijdende arbeidstijden willen we faciliteren. Voor oudere werknemers komen er flexibele werkvormen zodat ze mee kunnen instaan voor de opvang van kleinkinderen of de zorg voor hun ouders. We bouwen de Vlaamse Sociale Bescherming uit met gezinsondersteunende maatregelen zoals de kinderbijslag, studietoelagen en dienstencheques.

24 UITDAGING 6 COMBINATIE WERK GEZIN Kinderopvang is een basisbehoefte. Het verdient investeringen van de Vlaamse overheid én de stad. Een gebrek aan opvang is een obstakel om te kunnen werken. Daarom krijgen kinderen van ouders die werken of een beroepsgerichte opleiding volgen voorrang. Bovendien zal CD&V ervoor zorgen dat ook kansengroepen hun weg vinden naar betaalbare kinderopvang. De kinderopvang wordt uitgebreid. Ons doel is duidelijk: alle gezinnen kunnen binnen een redelijke termijn en op een redelijke afstand van hun woning een kwaliteitsvolle en betaalbare opvangplaats vinden. We geven voorrang aan regio s met een tekort aan kinderopvang, zoals de stad Antwerpen.

25 UITDAGING 7 KWALITATIEVE DUURZAME WOONOMGEVING Sterker Antwerpen, Sterker Vlaanderen ONS 3D PLAN VOOR ANTWERPEN

26 UITDAGING 7 KWALITATIEVE DUURZAME WOONOMGEVING In ANTWERPEN zijn bijna 50% van de gezinnen ALLEENSTAANDEN In ANTWERPEN is ongeveer 53% EIGENAAR VAN ZIJN WONING tegenover 73% IN VLAANDEREN ANTWERPEN telt ongeveer 10 % SOCIALE WONINGEN TEGEN 2030 komen er ongeveer NIEUWE INWONERS bij in Antwerpen Sterker Antwerpen, Sterker Vlaanderen ONS 3D PLAN VOOR ANTWERPEN

27 UITDAGING 7 KWALITATIEVE DUURZAME WOONOMGEVING CD&V stelt voor: Wij ijveren voor betaalbaar en kwaliteitsvol wonen. Beloofd is beloofd. Wie nu gebruik maakt van de woonbonus kan erop rekenen dat dit behouden blijft. Antwerpen is een prachtige stad om te wonen, werken en leven en moet dat ook blijven. Voor jongeren, ouderen, alleenstaanden, jonge gezinnen, Investeringen in een kwaliteitsvolle en duurzame woonomgeving zijn een noodzaak. Ook in de toekomst blijft de woonbonus bestaan. De nadruk ligt op de aankoop van een woning en op renovatie, maar ook voor nieuwbouw zal er een woonbonus zijn Woonbehoeften verschillen naargelang leeftijd, inkomen, gezinssituatie, werksituatie, enz. Een slim woonbeleid houdt daarmee rekening. Zeker in een stad als Antwerpen is er behoefte aan verschillende en innovatieve woonvormen die de beperkte bouwruimte optimaal benutten. De stad geeft met projecten als het Groen Kwartier, Cadix, arresthuis Begijnenstraat, alvast het goede voorbeeld. Wie recht heeft op een sociale lening, mag erop rekenen dat hij die krijgt via een eenvoudige aanvraagprocedure. Alle subsidies voor energiebesparende investeringen in gebouwen zullen we samenvoegen in één vereenvoudigd en krachtig premie-stelsel: het energie+ pakket.

28 UITDAGING 7 KWALITATIEVE DUURZAME WOONOMGEVING Verkrotting en leegstand, zeker in de stad Antwerpen, worden verstrengd aangepakt. Elke vierkante meter woonoppervlakte is nodig in de stad. Via het sociaal beheersrecht stimuleren overheden zelf de renovatie van leegstaande en verkrotte woningen. We continueren de inspanningen in de sociale huisvesting. We renoveren om de kosten van huurders voor elektriciteit en gas te laten dalen. Nieuwe projecten bouwen we in verhouding tot de groei van de bevolking en de woningmarkt. Gezien het grote aantal huurders versterken we de private huurmarkt. We blijven dus ook inzetten op huursubsidies.

29 UITDAGING 8 SAMENLEVEN & DIVERSITEIT IN A PEN Sterker Antwerpen, Sterker Vlaanderen ONS 3D PLAN VOOR ANTWERPEN

30 UITDAGING 8 SAMENLEVEN & DIVERSITEIT IN A PEN ANTWERPEN 70 % van de Antwerpse kinderen JONGER DAN 9 JAAR heeft een DIVERSE CULTUREEL-ETNISCHE ACHTERGROND Antwerpen telt vandaag 71 ROOMS-KATHOLIEKE 140 PROTESTANTSE 6 ORTHODOXE KERKEN 32 SYNAGOGES 48 MOSKEEËN + enkele boeddhistische, hindoe en jaïntempels, talrijke vrijzinnige locaties en vrijmetselaarsloges, en andere levensbeschouwelijke locaties. MEER DAN 40% van de Antwerpse bevolking heeft een DIVERSE CULTUREEL-ETNISCHE ACHTERGROND Antwerpen telt ca INWONERS en meer dan 170 NATIONALITEITEN (enkel NYC en Amsterdam tellen er meer)

31 UITDAGING 8 SAMENLEVEN & DIVERSITEIT IN A PEN CD&V stelt voor: Wij gaan voor een samenleving waarin elke gemeenschap respect heeft voor de eigenheid en de geloofsovertuiging van andere gemeenschappen. Opdat we elkaar beter leren kennen en begrijpen ondersteunen we de organisatie van de Internationale Vredesontmoeting van San Egidio in Antwerpen in september 2014, waar religieuze leiders van alle geloofsgemeenschappen met elkaar in dialoog treden. Antwerpen is een smeltkroes, een ongelooflijke rijkdom maar het zorgt tegelijk voor grote uitdagingen. Nieuwkomers en oudkomers steunen we bij hun integratie. Maar wie naar hier komt door de regels te omzeilen of om misbruik te maken van ons sociaal systeem, zullen we kordaat aanpakken. Een goede kennis van het Nederlands is een noodzakelijke basisvoorwaarde voor integratie, net als deelname aan het sociaal-culturele leven. Daarom wordt er blijvend gefocust op een consequent inburgerings- en integratiebeleid en waken we over een kwaliteitsvol aanbod van taal- en inburgeringscursus sen. We willen deelnameplicht voor kinderen vanaf drie jaar in het kleuteronderwijs. Tegelijk bevorderen we ouderparticipatie en taalontwikkeling vóór de leeftijd van drie jaar.

32 UITDAGING 9 VEILIGHEID Sterker Antwerpen, Sterker Vlaanderen ONS 3D PLAN VOOR ANTWERPEN

33 UITDAGING 9 VEILIGHEID CRIMINALITEIT IN ANTWERPEN daalde in 2013 met - 3% ten opzichte van het jaar ervoor maar het gaat NOG STEEDS over bijna CRIMINELE FEITEN PER JAAR HET AANDEEL WONINGINBRAKEN 7,3% OVERLAST 7,3 % DRUGHANDEL EN -GEBRUIK 5,6 % GEWELDADIGE DIEFSTALLEN 3,2 % maken SAMEN 23,4 % uit van de geregistreerde criminele feiten.

34 UITDAGING 9 VEILIGHEID CD&V stelt voor: Het garanderen van de veiligheid is een kerntaak van de overheid. Criminaliteit, overlast en antisociaal gedrag, zoals sluikstorten, zwerfvuil, geluidsoverlast e.d. moeten krachtig worden aangepakt. De GAS-boetes zijn er enkel om overlast te bestrijden. Echte criminaliteit behandelen we uitsluitend via het strafrecht. Een beperkte en doordachte toepassing van GAS is noodzakelijk. Vooral voor minderjarigen pleiten we voor een alternatieve aanpak die niet straft, maar een echte gedragsverandering beoogt. Absurditeiten moeten eruit. GAS-boetes zijn er enkel voor echte overlast. Dit leggen we op voorhand vast in een lijst. Willekeur of pestboetes door individuele gemeenten of GAS-ambtenaren kunnen niet. Wij versterken de rol van de wijkpolitie. Politiekorpsen moeten maximaal ingezet worden waarvoor ze opgeleid zijn. Administratieve taken worden zoveel mogelijk uitgevoerd door administratief personeel. We moedigen initiatieven zoals buurtinformatienetwerken, winkelinformatienetwerken en andere antennes van lokale coördinatie aan.

35 UITDAGING 9 VEILIGHEID Justitie willen we moderniseren. Meer transparantie en afhandeling van zaken binnen een redelijke termijn is nodig. Procedurefouten worden rechtgezet, maar kunnen niet leiden tot straffeloosheid. Justitie moet daarnaast meer dan vandaag inzetten op preventie, re-integratie in de samenleving en welzijn. Criminaliteit, hoe klein ook, is nooit normaal. Straffen zijn geen doel op zich, maar moeten bijdragen tot een veiligere samenleving en de oorzaken van criminaliteit en recidive bestrijden. De enkelband is een goed instrument. Gevangenisstraffen voor alle vormen van criminaliteit verhogen de veiligheid niet en zijn onbetaalbaar. Nieuwe ontwikkelingen zoals camerabewaking moeten sneller en binnen een rechtszeker kader kunnen worden ingezet, met respect voor de privacy.

36 UITDAGING 10 A PEN CULTURELE HOOFDSTAD VLAANDEREN Sterker Antwerpen, Sterker Vlaanderen ONS 3D PLAN VOOR ANTWERPEN

37 UITDAGING 10 A PEN CULTURELE HOOFDSTAD VLAANDEREN Onze stedelijke musea en erfgoedinstellingen telden vorig jaar haast 1,4 MILJOEN BEZOEKERS Het totale publieksbereik van de Antwerpse cultuurhuizen ligt rond de 3,5 MILJOEN BEZOEKERS Het gesubsidieerde cultuurveld alleen al is goed voor zo n HONDERDEN ORGANISATIES EN GEZELSCHAPPEN en tientallen podia, musea, cultuur- en ontmoetingscentra, beeldende kunstenorganisaties en bibliotheken, en een TEWERKSTELLING VAN PERSONEN

38 UITDAGING 10 A PEN CULTURELE HOOFDSTAD VLAANDEREN CD&V stelt voor: Antwerpen kent een bloeiende en diverse culturele scene. Dit is een belangrijke troef voor onze stad die we moeten koesteren en versterken. Cultuur brengt mensen bij elkaar, en cultuur bruist in Antwerpen: bezoekers uit binnen- en buitenland vinden elke dag de weg naar onze stad. Antwerpen kan niet zonder haar kunstenaars en creatievelingen. Ze zijn uitstekende ambassadeurs die de stad elke dag met hun innovatie en vakmanschap internationaal op de kaart zetten. We moeten onze kunstenaars omarmen, door een beleid op maat via het nieuwe Kunstendecreet. We moeten blijven investeren in het cultuurpatrimonium. De heropleving van bepaalde buurten gaat immers hand in hand met investeringen in cultuur: kijk maar naar het Eilandje met het MAS en het Red Star Line Museum. Maar we kijken verder vooruit in Antwerpen, met de ontwikkeling van het Droogdokkeneiland en het Maritiem Park met een permanente plek voor de Doelse Kogge. Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) wordt na de grondige renovatie opnieuw de kunsttempel van Vlaanderen. In 2018 pakken we fors uit met Rubens en de Antwerpse barokmeesters.

39 UITDAGING 10 A PEN CULTURELE HOOFDSTAD VLAANDEREN Vlaanderen en de stad investeren fors in het prachtig historisch erfgoed van Antwerpen: de Filharmonie krijgt een gloednieuw concertzaal in de Koningin Elizabethzaal, de Opera krijgt een schitterend nieuw plein voor de deur, er wordt gerestaureerd in de Sint-Jacobskerk, de Carolus Borromeuskerk, het Antwerpse stadhuis en het Vleeshuis. We pleiten voor een betere samenwerking tussen de cultuursector en de markt, maar dit mag uiteraard niet leiden tot een economisering van de hele cultuursector of een verschraling van het aanbod. We ontwikkelen een beleid dat vrijwilligers in de culturele sector ondersteunt en versterkt. De BTW-vrijstelling voor kleine ondernemingen en verenigingen stijgt van Euro naar Euro.

40 WIJ GELOVEN IN HET 3D PLAN LUDWIG CALUWÉ Gedeputeerde van de Provincie Antwerpen "De kordate aanpak van de hoge werkloosheid in Antwerpen vind ik heel belangrijk. Het voorstel van de jeugdgarantie in het 3D plan Antwerpen spreekt mij dan ook erg aan. We moeten zorgen dat jongeren zo snel mogelijk werk hebben. Dat versterkt onze Antwerpse economie, maar vooral de jongeren zelf. Als gedeputeerde van economie en innovatie merk ik dat er in Antwerpen elke dag nieuwe producten, diensten en technologieën worden ontwikkeld. We hebben dus elk talent nodig! EDDY VAN DE VOORDE Transporteconoom, Universiteit Antwerpen "De duurzame mobiliteitsoplossingen die ik lees in het 3D plan Antwerpen zijn de juiste keuze. De bereikbaarheid van zowel de stad als de haven is cruciaal voor de toekomst van Antwerpen. Zeker als je weet dat de transportvolumes en de verplaatsingen van personenwagens de komende jaren nog gevoelig zullen toenemen. We hebben nood aan doelgerichte investeringen in infrastructuur en mobiliteit. De aanleg van de Oosterweelverbinding en de plannen voor investeringen in tramlijnen en fietspaden zijn cruciaal voor een vlotte en duurzame mobiliteit PHILIPPE JADOUL CEO, Vialegis Vista Capital Advisors Bloomz Als ondernemer waardeer ik politici die verstandig, degelijk en rechtlijnig zijn, en die een gezonde sociaal-economische ambitie koppelen aan een brede maatschappelijke visie. Eigienschappen die ik terugvind bij Kris Peeters en CD&V. Ik weiger ook om mee te huilen met de wolven in het bos, of toe te geven aan populisme en verzuring. Het is goed ondernemen in Vlaanderen, en het is prettig wonen in een stad als Antwerpen. En ik leg mijn lot, zowel bedrijfsmatig als persoonlijk, liever in handen van ervaren doeners. MARC VAN PEEL Schepen van haven, industrie en werk van de stad Antwerpen Als havenschepen ondervind ik elke dag hoe belangrijk het is dat we alles op alles zetten om te werken aan de competitiviteit van de Antwerpse Haven. Voor de economie maar vooral voor de jobs van zovele Antwerpenaren. Er is natuurlijk de noodzaak aan investeringen in logistiek en mobiliteit maar de uitdaging is veel groter. Het onder controle houden van de loonkosten, de energiekosten en het zorgen voor een aantrekkelijk en stabiel fiscaal klimaat. Op al die domeinen legt het 3D-plan de juiste klemtonen. PHILIP HEYLEN Schepen voor cultuur, economie, stads- en buurtonderhoud, patrimonium en erediensten. "Ik heb vertrouwen in Kris omdat hij de juiste keuzes durft te maken: ook voor een sterker Antwerpen!"

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

Armoedebarometer 2012

Armoedebarometer 2012 Armoedebarometer 2012 Jill Coene An Van Haarlem Danielle Dierckx In opdracht van Decenniumdoelen 2017 Armoede in cijfers Kinderen geboren in een kansarm gezin verdubbeld tot 8,6% op tien jaar tijd - Kwalijke

Nadere informatie

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5-5-5 GROEIPLAN We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5 HEFBOMEN VOOR GROEI 1 2 3 4 5 MEER MENSEN AAN HET WERK MINDER LASTEN BETER

Nadere informatie

Toespraak Kris Peeters Verkiezingscongres CD&V 26 april 2014

Toespraak Kris Peeters Verkiezingscongres CD&V 26 april 2014 Toespraak Kris Peeters Verkiezingscongres CD&V 26 april 2014 Beste vriendinnen en vrienden, Dit is fantastisch! De enorme opkomst voor dit schitterend congres. Ik ben deze middag een trots boegbeeld. Om

Nadere informatie

sterker vlaanderen, sterker land economische groei met sociale vooruitgang

sterker vlaanderen, sterker land economische groei met sociale vooruitgang sterker vlaanderen, sterker land economische groei met sociale vooruitgang Laakdal, 28 februari 2014 CD&V stelt als eerste zijn programma voor: duidelijk, doelgericht en duurzaam en maakt een duidelijke

Nadere informatie

Beste kandidaten, Beste vrienden,

Beste kandidaten, Beste vrienden, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID CD&V Kandidatendag 28 mei 2012 Beste kandidaten, Beste vrienden,

Nadere informatie

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE NATIONAAL SECRETARIAAT Huidevettersstraat 165 1000 Brussel T 02 502 55 75 F

Nadere informatie

Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag

Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag De Vlaamse regering hakte uiteindelijk de knoop door over de hervorming van de Vlaamse kinderbijslag.

Nadere informatie

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid stuk ingediend op 1228 (2010-2011) Nr. 1 7 juli 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen, de heren Filip Dewinter, Jan Penris en Wim Wienen en mevrouw Gerda Van Steenberge betreffende

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

Vlaams Parlement PLAATS

Vlaams Parlement PLAATS Vlaams Parlement PLAATS Ward aan het werk (2009-2014): Als fractiewoordvoerder buitenland had Ward heel wat interessante contacten. Zoals de ontmoeting in Cambodja met Chum Mey die de communistische horror

Nadere informatie

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme een aantrekkelijker een veiliger een Vlaamser Hamme Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme 1. Het imago van Hamme als sterk verouderde gemeente moet omgezet worden naar een landelijke gemeente met leefbare

Nadere informatie

ARMOEDEBAROMETER 2015

ARMOEDEBAROMETER 2015 ARMOEDEBAROMETER 2015 Wat zeggen de cijfers? ARMOEDE GEWIKT EN GEWOGEN Kinderarmoede: 11.2% Sinds 2008 gestaag gestegen Toekomst: blijft stijgen Kinderarmoede vooral bij moeders met een migratiegeschiedenis

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Sociale economie. Een boeiende kennismaking

Sociale economie. Een boeiende kennismaking Sociale economie Een boeiende kennismaking 1. Wat is sociale economie? De sociale economie bestaat uit verschillende bedrijven/initiatieven, die deze basisprincipes respecteren voorrang van arbeid op kapitaal

Nadere informatie

Wat is ESF? ESF financiert organisaties die:

Wat is ESF? ESF financiert organisaties die: MEDIAKIT Wat is ESF? 2 ESF staat voor Europees Sociaal Fonds. Dit fonds heeft als doel de werkgelegenheid te bevorderen en de arbeidmarkt te verstevigen. Hiervoor krijgt het ESF-Agentschap Vlaanderen subsidies

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Belgen bevraagd

Belgen bevraagd 1 41.420 Belgen bevraagd De PVDA vroeg 41.420 Belgen hun mening over de crisis, armoede, werk, koopkracht, de toekomst van de jongeren, discriminatie & justitie, klimaat & milieu, democratie en energie.

Nadere informatie

GROEN LICHT, ACV STEUNT DEZE VISIE. PAS OP, GEVAAR VOOR KWALITEITSVOLLE, STOP! STOP! DUIDELIJK GEVAAR VOOR KWALITEITSVOLLE,

GROEN LICHT, ACV STEUNT DEZE VISIE. PAS OP, GEVAAR VOOR KWALITEITSVOLLE, STOP! STOP! DUIDELIJK GEVAAR VOOR KWALITEITSVOLLE, Kinder pvang De Vlaamse Regering presenteerde in juli 2010 haar visie op de nieuwe structuur van de voorschoolse kinderopvang. Deze visie zal tegen 2012 uitgewerkt worden in een kaderdecreet voorschoolse

Nadere informatie

1. Grootste groep gezinnen gaat er op vooruit

1. Grootste groep gezinnen gaat er op vooruit Wat zegt sp.a over de kinderbijslag De kinderbijslag wordt straks een Vlaamse bevoegdheid. We willen een sterk vereenvoudigd systeem van kinderbijslag waarbij elk kind hetzelfde bedrag krijgt, onafhankelijk

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA. Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. tijdenveranderen.be www.s-p-a.be PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.indd 1 24/02/14 11 NA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Persbriefing. College van 3 juli 2015

Persbriefing. College van 3 juli 2015 Persbriefing College van 3 juli 2015 Stad Antwerpen creëert ruimte voor industrie en logistiek en pakt kantoorleegstand aan... 2 Antwerpen brengt stille stukjes stad onder de aandacht... 5 Persbriefing

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

Begroting 2014 Meerjarenbegroting

Begroting 2014 Meerjarenbegroting Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 Het is de kunst om het geld dat je beschikbaar hebt optimaal in te zetten! GBWP wil als grootste coalitiepartij de burger niet extra laten betalen voor de Haagse

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Socio-economische blik op de Kempen

Socio-economische blik op de Kempen Socio-economische blik op de Kempen AAN : CC : AUTEUR : Streekplatform Kempen Kim Nevelsteen, Dominique Van Dijck DATUM : 6 maart 2017 BETREFT : Socio-economische analyse van de Kempen 517.884 inwoners

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Is er morgen nog werk voor iedereen? Egbert Lachaert Jong Vld 30 maart 2015

Is er morgen nog werk voor iedereen? Egbert Lachaert Jong Vld 30 maart 2015 Is er morgen nog werk voor iedereen? Egbert Lachaert Jong Vld 30 maart 2015 Werkloosheid Vacatures Loonkosten Loopbanen Man vrouw Sectoren Evoluties arbeidsmarkt Werkloosheidscijfers België Jaar België

Nadere informatie

SEPTEMBERVERKLARING van de Vlaamse regering

SEPTEMBERVERKLARING van de Vlaamse regering SEPTEMBERVERKLARING van de Vlaamse regering Vastberaden kiezen voor een welvarend Vlaanderen Minister-president Kris Peeters 23-9-2013 Mijnheer de voorzitter, Beste collega s, 6 jaar geleden sprak ik voor

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

Socio-economische blik op de Kempen

Socio-economische blik op de Kempen Socio-economische blik op de Kempen AAN : CC : AUTEUR : Streekplatform Kempen Kim Nevelsteen, Dominique Van Dijck DATUM : 6 maart 2017 BETREFT : Socio-economische analyse van de Kempen 517.884 inwoners

Nadere informatie

'Snoeien om te investeren'

'Snoeien om te investeren' 'Snoeien om te investeren' 23/07/2014 om 16:13 door Lin Louage, Rogier Verschueren De nieuwe Vlaamse meerderheid (N-VA, CD&V en Open VLD) heeft haar regeerakkoord 2014-2019 voorgesteld. Geert Bourgeois

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL KBO 0421 111 543 RPR Brussel BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 Dankzij het ter beschikking

Nadere informatie

Samen sterker! Voor een rechtvaardigere toekomst

Samen sterker! Voor een rechtvaardigere toekomst Samen sterker! Voor een rechtvaardigere toekomst SAMENVATTING VAN HET PS-PROGRAMMA INLEIDING De verkiezingen van 25 mei 2014 zullen beslissend zijn. Ze gaan om de toekomst van onze Sociale zekerheid, ons

Nadere informatie

De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen.

De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen. De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen. Durfplan voor Vlaanderen. Een plan voor morgen en overmorgen. Op 7 juni kiest u hoe we samen de toekomst ingaan. Mét of zonder plan. Ons

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Kinderarmoedebestrijding. Senaat, 22 juni 2015. Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede

Kinderarmoedebestrijding. Senaat, 22 juni 2015. Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede Kinderarmoedebestrijding Senaat, 22 juni 2015 Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede Kinderarmoedebestrijding 1. Voorstelling 2. Algemeen 3. Welke maatregelen zijn er nodig? 4.

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Dankjewel Wouter! Wat een fantastische voorzitter, beste vrienden! De man die het vertrouwen niet met kruiwagens, maar met vrachtwagens terugbrengt!

Dankjewel Wouter! Wat een fantastische voorzitter, beste vrienden! De man die het vertrouwen niet met kruiwagens, maar met vrachtwagens terugbrengt! TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Nationale Nieuwjaarsreceptie CD&V 25 januari 2014 Dankjewel Wouter!

Nadere informatie

Voka Metropolitan: Demografische boom omzetten in economische boost voor de Brusselse metropool

Voka Metropolitan: Demografische boom omzetten in economische boost voor de Brusselse metropool Persbericht Ambitieus groeiplan voor Brusselse metropool Voka Metropolitan: Demografische boom omzetten in economische boost voor de Brusselse metropool Tot 30.000 extra jobs in de logistiek en de luchthaven.

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL EU doelstellingen voor 2020 Werkgelegenheid voor 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar Daling van het percentage inzake vroegtijdige schoolverlating tot minder

Nadere informatie

Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen

Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen Naast de federale besparingen mogen we natuurlijk niet vergeten wat er op Vlaams niveau op ons af komt. Wie verwacht dat de Vlaamse regering Bourgeois I de wonden van de federale besparingen zalft, komt

Nadere informatie

De bruisende stad. Beleidskader

De bruisende stad. Beleidskader De bruisende stad Vlaams Regeerakkoord: Beleidskader» Werk maken van duurzame, creatieve steden» Stedelijke kernen uitbouwen tot aantrekkelijke woonkernen met een interessant cultureel, onderwijs-, verzorgings-,

Nadere informatie

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde.

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde. Limburgse kinderopvang misdeeld door huidige Vlaamse Regering. Uit het antwoord vanwege Vlaams minister van Welzijn Heeren op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns blijkt

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE Bij het openen van het rapport worden de meest recente gegevens uit de databank gehaald. Inleiding In dit document worden de kansarmoede-indicatoren weergegeven

Nadere informatie

Vlaams-Nederlandse Delta

Vlaams-Nederlandse Delta ONTWERP Vlaams-Nederlandse Delta Speech SERV-voorzitter Caroline Copers Inhoud INTRODUCTIE... 2 Begroeting... 2 SERV en SER... 2 SERV... 2 Overzicht presentatie... 2 VLAAMSE ARBEIDSMARKT... 2 Toekomstverkenning

Nadere informatie

Kinderopvang gewikt en gewogen. Joris Ghysels TIER (UM) Centrum voor Sociaal Beleid (UA)

Kinderopvang gewikt en gewogen. Joris Ghysels TIER (UM) Centrum voor Sociaal Beleid (UA) Kinderopvang gewikt en gewogen Joris Ghysels TIER (UM) Centrum voor Sociaal Beleid (UA) Focus = Voorschoolse opvang Drie stellingen 1. Vlaanderen doet het beter dan (bijna) alle andere landen 2. Genoeg

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010

Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010 Griet Coppé Vlaams Volksvertegenwoordiger CD&V www.grietcoppe.be Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010 Synthese Onze samenleving staat voor enorme uitdagingen op het vlak van zorg. De verzilvering

Nadere informatie

Ik ben trots op Nederland. Met elkaar. hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om. Nederland nog mooier te maken voor de

Ik ben trots op Nederland. Met elkaar. hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om. Nederland nog mooier te maken voor de Ik ben trots op Nederland. Met elkaar hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om Nederland nog mooier te maken voor de komende generaties aan wie we het land straks door zullen geven. Een welvarend land,

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen Nummer 34 Op zoek naar betaalbare woonvormen Betaalbaar wonen in Knokke-Heist Het BVK Betaalbaar VerhuurKantoor Inleiding Missie In het bruisende en sfeervolle Knokke-Heist is het voor elk van hun bewoners

Nadere informatie

Groen maakt 530 miljoen euro vrij om van Antwerpen Europese topstad te maken DE ALTERNATIEVE BEGROTING VAN GROEN:

Groen maakt 530 miljoen euro vrij om van Antwerpen Europese topstad te maken DE ALTERNATIEVE BEGROTING VAN GROEN: Groen maakt 530 miljoen euro vrij om van Antwerpen Europese topstad te maken DE ALTERNATIEVE BEGROTING VAN GROEN: 2016 2019 #AntwerpenAnders Cijfers, cijfers, cijfers Geen woorden, maar cijfers Wat zijn

Nadere informatie

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang Figure 1 logo vrouwenraad De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang INHOUDSTAFEL kinderopvang... 1 Een kaderdecreet kinderopvang... 2 Kwaliteitsvolle kinderopvang...

Nadere informatie

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen Verkiezingsprogramma Open Vld - Federale verkiezingen 13 juni 2010 Ambitie 2020 1. een nieuwe politiek. In 2020 heeft 1 op

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5074 Inboeknummer Dossiernummer Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding Het tafelzilver is op, de tijd dat we ruim in

Nadere informatie

Pensioenzekerheid voor iedereen

Pensioenzekerheid voor iedereen Pensioenzekerheid voor iedereen WAAROM HERVORMEN? Fundamenten sociale zekerheid dateren van WO II: 65 jaar geleden Uitgangspunten (sociale bescherming met evenwicht tussen solidariteit en verzekerd inkomen)

Nadere informatie

impact in Antwerpen Meer dan 550 jaar aan diamantgeschiedenis zit vervat in de slogan Cut in Antwerp, tot op vandaag nog

impact in Antwerpen Meer dan 550 jaar aan diamantgeschiedenis zit vervat in de slogan Cut in Antwerp, tot op vandaag nog Hoofdstuk 6 Indirecte economische impact in Antwerpen De Antwerpse diamantsector is ontzettend belangrijk voor de Vlaamse en Belgische economie. Niet alleen door de toegevoegde waarde en inkomsten die

Nadere informatie

Infomoment 1/3 de is de max Een ander beleid is mogelijk. Vlaams Huurdersplatform 18 februari 2014 Spreker: Geert Inslegers

Infomoment 1/3 de is de max Een ander beleid is mogelijk. Vlaams Huurdersplatform 18 februari 2014 Spreker: Geert Inslegers Infomoment 1/3 de is de max Een ander beleid is mogelijk Vlaams Huurdersplatform 18 februari 2014 Spreker: Geert Inslegers Een ander woonbeleid Waarom? Overheid moet tussenkomen waar de noden het grootst

Nadere informatie

Prioriteiten jongeren in armoede, Verkiezingen 2014 Videoboodschap: De shit waar je in zit

Prioriteiten jongeren in armoede, Verkiezingen 2014 Videoboodschap: De shit waar je in zit Prioriteiten jongeren in armoede, Verkiezingen 2014 Videoboodschap: De shit waar je in zit Sinds 2011 komt een groep jongeren in armoede op regelmatige basis samen. Om elkaar te leren kennen, om naar elkaar

Nadere informatie

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting In Gent steeg het aantal mensen met financiële moeilijkheden met 12,6 procent ten opzichte van vorig jaar (van 7.870 leefloongerechtigden

Nadere informatie

CD&V SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG

CD&V SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG CDV 3 D ZORGPLAN SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG CDV 3 D ZORGPLAN SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI MENS CENTRAAL TOTALE ZORG SAMENWERKEN

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

Groeipakket, de nieuwe, Vlaamse kinderbijslag

Groeipakket, de nieuwe, Vlaamse kinderbijslag Van kinderbijslag tot Groeipakket Voor een sterke ondersteuning van jonge gezinnen Precies een jaar na de presentatie van de conceptnota voor een nieuwe, Vlaamse kinderbijslag gaf de Vlaamse Regering vandaag

Nadere informatie

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar ANDERS-WACHTEBEKE RESULTATEN WONEN-ENQUETE 2008 1) Gezinssituatie * gehuwd of samenwonend 80,51% * alleenstaand 15,25% * alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen 4,24% * alleenstaande moeder of

Nadere informatie

FEBRUARI 2016 BAROMETER

FEBRUARI 2016 BAROMETER FEBRUARI 2016 BAROMETER Deze nieuwe editie van de barometer geeft een overzicht van de werkloosheidscijfers en vacaturecijfers in 2015, aangevuld met enkele indicatoren met betrekking tot de economische

Nadere informatie

TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID 11-juli viering Antwerpen 10 juli 2013 Mijnheer de burgemeester,

Nadere informatie

Sociale economie. 1 Tewerkstellingsgroei varieert van sociale economie initiatief. Streekpact Cijferanalyse

Sociale economie. 1 Tewerkstellingsgroei varieert van sociale economie initiatief. Streekpact Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Sociale economie De sociale economie bestaat uit een verscheidenheid van bedrijven en initiatieven die

Nadere informatie

Een stad om in te wonen

Een stad om in te wonen Een stad om in te wonen Woningmarkt Aantrekkelijke woonstad Vitale wijken & buurten Beleidskader Wonen is een basisbehoefte ~ Vlaamse wooncode Vlaams Regeerakkoord: groen & dynamisch stedengewest Wonen

Nadere informatie

CD&V STERKER VLAAMS-BRABANT, STERKER VLAANDEREN. Sterker Vlaams-Brabant, Sterker Vlaanderen ONS 3D PLAN VOOR VLAAMS-BRABANT

CD&V STERKER VLAAMS-BRABANT, STERKER VLAANDEREN. Sterker Vlaams-Brabant, Sterker Vlaanderen ONS 3D PLAN VOOR VLAAMS-BRABANT CD&V 3 D PLANVLAAMS BRABANT STERKER VLAAMS-BRABANT, STERKER VLAANDEREN 1 UITDAGING 9 ECONOMIE MEER JOBS EN RUIMTE VOOR ONDERNEMEN UITDAGING 10 LAND- EN TUINBOUW TOEKOMST GARANDEREN UITDAGING 1 MOBILITEIT

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in november 2015

De arbeidsmarkt in november 2015 De arbeidsmarkt in november 2015 Datum: 7 december 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche november 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Volkshuisvesting naar Weens voorbeeld als antwoord op de wooncrisis

Volkshuisvesting naar Weens voorbeeld als antwoord op de wooncrisis Volkshuisvesting naar Weens voorbeeld als antwoord op de wooncrisis Studiedienst PVDA Limburg Stefanie Kerckhoven 1. De crisis op de woningmarkt... 2 1.1 Voor wie is kopen nog betaalbaar?... 2 1.2 Van

Nadere informatie

Personeelsvoorziening van de toekomst

Personeelsvoorziening van de toekomst Personeelsvoorziening van de toekomst een transitienetwerk voor Noordoost-Brabant Food & Feed Noordoost-Brabant Wie doet over tien jaar het werk? Waar staat uw bedrijf over tien jaar? De crisis voorbij,

Nadere informatie

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht Cel Externe Communicatie Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T. 02-2773408 GSM 0473-916424 Persbericht Datum: 26 november 2007 Betreft: Bijna 200 indicatoren geven

Nadere informatie

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen.

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 636 van GRIET COPPÉ datum: 5 juli 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Profiel gebruikers Sinds 1 januari 2014 is het

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker Samen Sterker Vrije tijd Mike Broers > gemeente moet verleiden tot bewegen > aansluiten bij Jeugdcultuurfonds > verdere groei Muziekgieterij als verbinden in de popcultuur Vrije tijd Sport & Bewegen In

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

HOORZITTING INSCHRIJVINGSDECREET 24 MAART 2015

HOORZITTING INSCHRIJVINGSDECREET 24 MAART 2015 HOORZITTING INSCHRIJVINGSDECREET 24 MAART 2015 1 Hoorzittingen Inschrijvingsdecreet Case Vilvoorde 1. Context: stad in superdynamiek 2. Capaciteit en impact op inschrijvingen 3. Ligging/geografie en impact

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 5 Inleiding 7 Inhoud 11 Lijst van afkortingen 17

Inhoud. Woord vooraf 5 Inleiding 7 Inhoud 11 Lijst van afkortingen 17 Woord vooraf 5 Inleiding 7 Inhoud 11 Lijst van afkortingen 17 A. DEMOGRAFIE 19 Trefwoorden 19 Vaststellingen 19 De stand van zaken 19 1 De grenzen van Brussel 19 2 Bevolkingsverloop 22 3 Leeftijden en

Nadere informatie

Dichter bij elkaar. Strategie 2015-2019

Dichter bij elkaar. Strategie 2015-2019 Dichter bij elkaar Strategie 2015-2019 De zorg verandert. Vrijwilligers veranderen. De wensen van families veranderen. De maatschappij verandert. Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam wil klaar zijn voor

Nadere informatie

Arbeidsmarkt vijftigplussers

Arbeidsmarkt vijftigplussers Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt vijftigplussers Samenvatting 2012) 50.216 werkende 50+ ers (2011) aantal werkende vijftigplussers

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2015

De arbeidsmarkt in augustus 2015 De arbeidsmarkt in augustus 2015 Datum: 8 september 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs Koningsstraat 154-158 1000 Brussel tel. 02 229 81 11 www.voka.be Persbericht Datum 10 oktober 2013 aantal pagina s 1/6 meer informatie bij Frederik Meulewaeter woordvoerder tel. 02 229 81 22 gsm 0477 39

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2013

De arbeidsmarkt in augustus 2013 De arbeidsmarkt in augustus 2013 Datum: 5 september 2013 Van: Stad Antwerpen Actieve stad Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2012 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie