ASRA Associatie Studentenraad Antwerpen Beleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ASRA Associatie Studentenraad Antwerpen Beleidsplan 2010 1"

Transcriptie

1 ASRA Associatie Studentenraad Antwerpen Middelheimlaan Antwerpen ASRA Associatie Studentenraad Antwerpen Beleidsplan

2 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Doelstelling van het Beleidsplan Missie en doelstellingen... 5 De structuur van de Associatie Studentenraad Antwerpen... 6 De werkgroepen van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen... 6 Werkgroep Studeren Doe Je In Antwerpen... 8 Werkgroep Studentenvoorzieningen Antwerpen Stuvant... 9 Werkgroep Onderwijs Antwerpen Studentenstad vzw. en het Antwerps StudentenOverleg Communicatie tussen de StudentenRaden van de Associatie Antwerpen Conclusie Beleidsplan 2010 van de Associatie Studentenraad Antwerpen...13 ASRA Associatie Studentenraad Antwerpen Beleidsplan

3 Inleiding De Associatie Studentenraad Antwerpen neemt dit jaar een nieuwe start. Met vernieuwd engagement van alle studentenraden van de Associatie Antwerpen blijft de Associatie Studentenraad Antwerpen een belangrijke speler in het Antwerps onderwijslandschap. In een constant veranderend hoger onderwijslandschap is het meer dan ooit essentieel dat ook de stem van de studenten op een kwaliteitsvolle manier wordt verkondigd. De Associatie Studentenraad Antwerpen moet een partner zijn voor alle spelers op het veld van het hoger onderwijs in de Associatie Antwerpen. De Associatie Studentenraad Antwerpen zal de banden blijven aanhouden en versterken met de verschillende actoren van het Antwerps onderwijslandschap. De Associatie Studentenraad Antwerpen moet een actieve vertegenwoordiging handhaven in de verschillende werkgroepen, raden en overlegplatformen waarin het vertegenwoordigd is. Het kader waarin de bevoegdheden van de Associatie Studentenraad Antwerpen zijn opgenomen moeten herbekeken worden. De centrale doelstellingen die in het verleden zijn aangehaald bij de vorming van de Associatie Studentenraad Antwerpen moeten verder nagestreefd en indien nodig bijgestuurd worden. De Associatie Studentenraad Antwerpen staat in voor de vorming van de studentenraden van de Associatie Antwerpen. Op instellingsniveau moeten de Studentenraden een actief beleid voeren. Indien hierin zich problemen aandoen moet de Associatie Studentenraad Antwerpen een bijsturende rol op zich nemen. Inzet, motivatie en gedrevenheid is tweeledig. De Associatie Studentenraad Antwerpen staat immers enerzijds voor interne uitdagingen. Anderzijds zijn er de meer de inhoudelijke uitdagingen. Als studentenvertegenwoordigers is het belangrijk om een aantal inhoudelijke dossiers op punt te zetten. De prioritaire thema s die grotendeels de agenda beheersen moeten in het kader van de Associatie Studentenraad Antwerpen pro-actief behandeld worden. Vernieuwing brengen in de Associatie Studentenraad Antwerpen met een relatief korte geschiedenis is niet altijd even gemakkelijk. De Associatie Studentenraad Antwerpen vormgeven door heel wat enthousiaste studentenvertegenwoordigers binnen de Associatie Antwerpen. De Associatie Studentenraad Antwerpen begint het jaar 2010 met een vernieuwde geest, en hoewel de sporen misschien anders worden gelegd, de bestemming blijft hetzelfde. De Associatie Studentenraad Antwerpen blijft gaan voor een democratisch en kwaliteitsvol hoger onderwijs in de Associatie Antwerpen met internationale uitstraling is het jaar van de tijger. Het jaar van de tijger bevat volgende eigenschappen : energiek, dynamisch, revolutionair, heethoofdig en een alles of niets houding. De voorzitter Associatie Studentenraad Antwerpen : Dimitri Popelier ASRA Associatie Studentenraad Antwerpen Beleidsplan

4 Doelstelling van het Beleidsplan 2010 Het beleidsdocument beoogt een aantal doelstellingen, deze richten zich zowel tot de interne als de externe aspecten van de Associatie StudentenRaad Antwerpen. In eerste instantie is het bedoeld om naar de Studentenraden van de Associatie Antwerpen en de relevante actoren in het hoger onderwijslandschap te communiceren waarop de Associatie Studentenraad Antwerpen het komend jaar 2010 zal inzetten. De Associatie Studentenraad Antwerpen zal het beleidsplan gebruiken om onze activiteiten te toetsen aan de vooropgestelde doelstellingen. Het beleidsplan zal als instrument dienen om overzicht te houden op waar de Associatie Studentenraad Antwerpen staat en waar de Associatie Studentenraad Antwerpen heen gaat. De Associatie Studentenraad Antwerpen is vertegenwoordigd in een aantal werkgroepen van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen. De Associatie Studentenraad Antwerpen moet zich engageren voor de verkregen werkgroepen. Specifiek betekent dit dat de Associatie Studentenraad Antwerpen zal nagaan in welke werkgroepen de Associatie Studentenraad Antwerpen een rol kan spelen. De Associatie Studentenraad Antwerpen moet zich daarom meer thematisch opstellen. De Associatie Studentenraad Antwerpen gaat zich concreet toeleggen op de thema s die een belangrijk effect hebben op de studenten. De thema s die niet rechtstreeks de studenten, in het algemeen, aanbelangen kunnen door de Associatie Studentenraad Antwerpen beslist worden minder op te volgen. Concreet moet de Associatie Studentenraad Antwerpen zich focussen op de belangrijke thema s. De Associatie Studentenraad Antwerpen speelt ook een belangrijke troef uit op het gebied van een aantal externe organisaties. Het is belangrijk hierin dezelfde inzet en vooropgestelde doeleinden te gaan bereiken. De Associatie Studentenraad Antwerpen moet een deftige communicatie voeren met de verschillende actoren die open staan voor de input van de Associatie Studentenraad Antwerpen. Anderzijds kunnen deze actoren een belangrijke informatiebron vormen voor dossiers die aanhangig zijn op de agenda van de Associatie Studentenraad Antwerpen. Het extern beleid van het beleidsplan moet hierop inspelen. Bij het vastleggen van de prioriteiten van de Associatie Studentenraad Antwerpen zijn we uitgegaan van de huidige bezetting van de Associatie Studentenraad Antwerpen. In het geval van wijzigingen of aanpassingen in het kader van het extern beleid zal het beleidsplan zich hierop afstemmen. ASRA Associatie Studentenraad Antwerpen Beleidsplan

5 Missie en doelstellingen De Associatie Studentenraad Antwerpen verdedigt de rechten van de studenten in het ruimer kader van democratisering van het onderwijs in de Associatie Antwerpen. Dit betekent dat iedereen het recht heeft om zonder financiële, materiële, socio-culturele of andere drempels en in overeenstemming met zijn of haar capaciteiten het onderwijs van zijn of haar keuze kan volgen. Democratisering gaat over iedereen gelijke kansen geven. De Associatie Studentenraad Antwerpen stelt zich hierbij de volgende doelstellingen : Het behartigen van alle studentenbelangen, zonder discriminatie; Het behartigen van alle belangen van alle studenten binnen het kader van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen; De belangen van de studenten van de Associatie Antwerpen in de werkgroepen verdedigen; Het ontwikkelen van instrumenten die de democratisering stimuleren en verdedigen; Streven naar onderwijs van de allerhoogste kwaliteit. Democratisch onderwijs dat niet kwaliteitsvol is, of kwaliteitsvol onderwijs dat niet democratisch is, is zinloos; Het ijveren voor democratische georganiseerde onderwijsinstellingen met studenteninspraak; ASRA Associatie Studentenraad Antwerpen Beleidsplan

6 De structuur van de Associatie Studentenraad Antwerpen Antwerpse studenten Studentenraden van de Associatie Antwerpen Associatie StudentenRaad Antwerpen Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen Werkgroep Onderwijs Antwerps StudentenOverleg Associatie StudentenRaad Antwerpen Werkgroep Stuvant Werkgroep Studeren Doe Je In Antwerpen ASRA Associatie Studentenraad Antwerpen Beleidsplan

7 De werkgroepen van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen De Associatie Studentenraad Antwerpen heeft een stem in drie werkgroepen binnen het kader van de Associatie Antwerpen. De werkgroepen zijn : werkgroep studeren doe je in Antwerpen, werkgroep Onderwijs en de werkgroep Stuvant. Het Antwerps StudentenOverleg is een bijzonder geval binnen het kader van de externe vertegenwoordiging van de Associatie Studentenraad Antwerpen. De werking wordt meegedeeld op pagina 11 van het Beleidsplan De Associatie Studentenraad Antwerpen moet binnen het kader van de werkgroepen een pro-actieve rol spelen. De Associatie Studentenraad Antwerpen gaat thematisch te werk bij het behandelen van de onderwerpen die behandeld worden door de werkgroepen. De Associatie Studentenraad Antwerpen moet in het kader van een goede opvolging de uitnodigingen en verslagen bewaren. De leden van de Associatie Studentenraad Antwerpen moeten jaarlijks de expertise en kennis in de dossiers van de werkgroepen overdragen. De Associatie Studentenraad Antwerpen moet voorkomen dat er een nieuwe lichting van leden komt zonder overdracht van relevantie informatie. ASRA Associatie Studentenraad Antwerpen Beleidsplan

8 Werkgroep Studeren Doe Je In Antwerpen De werkgroep Studeren doe je in Antwerpen bestaat uit 3 partners : de vzw Antwerpen Studentenstad, de instellingen van de Associatie Antwerpen en één vertegenwoordiger van de Associatie Studentenraad Antwerpen. De werkgroep is vooral gericht rond het thema communicatie. Antwerpen Studentenstad heeft veel promotie en communicatie geleverd voor het promoten van Antwerpen als studentenstad. De visie van de partners is het gaan promoten van Antwerpen als studentenstad in het buitenland. Het promoten van Antwerpen als studentenstad zal gebeuren in de Engelse taal. De instroomcampagne is een onderwerp die het academiejaar overheerst in het kader in van de werkgroep Studeren Doe Je In Antwerpen. De campagne zelf wordt grotendeels door de vzw Antwerpen Studentenstad verricht. De werkzaamheden op het vlak van de instroomcampagne van de vzw Antwerpen Studentenstad worden teruggekoppeld via de werkgroep Studeren Doe Je In Antwerpen. De visie van de studenten op de instroomcampagne wordt graag gehoord. De Associatie Studentenraad Antwerpen kan op dergelijke wijze de instroomcampagne mee sturen of bijsturen indien nodig. Voor het academiejaar is de vertegenwoordiger van de Associatie Studentenraad Antwerpen in de werkgroep Studeren Doe Je In Antwerpen : Dimitri Popelier ASRA Associatie Studentenraad Antwerpen Beleidsplan

9 Werkgroep Studentenvoorzieningen Antwerpen Stuvant De werkgroep Stuvant is de overkoepeling van de studentenvoorzieningen van de Associatie Antwerpen, met name de vijf instellingen van de Associatie Antwerpen. De Antwerpse student krijgt een pakket extra ondersteuningen dankzij de bundeling van de knowhow van de partners in de Associatie Antwerpen. De voorzieningen worden centraal ondersteund, maar op de verschillende campussen aangeboden. Als student hoef je dus meestal- niet ver te lopen. De Studentenvoorzieningen Antwerpen Stuvant bestaat uit Kotweb, Jobwet, Fietshaven, Psynet en Studentenartsen. De Studentenvoorzieningen Antwerpen staan nog in voor andere realisaties binnen zijn bevoegdheidsdomein: cultuurcheques, Cultour,... De werkgroep behandelt de onderwerpen die gerelateerd zijn aan studentenvoorzieningen, maar op Associatieniveau. De begroting van de Studentenvoorzieningen Antwerpen komen jaarlijks ook aan bod. De Associatie Studentenraad Antwerpen kan met de werkgroep proactief samenwerken aan enkele thematische onderwerpen die de studenten aanbelangen. De Associatie Studentenraad Antwerpen is vertegenwoordigd met één mandaat in de werkgroep Studentenvoorzieningen Antwerpen Stuvant. De Associatie Studentenraad Antwerpen zou graag een betere communicatie voeren met de sub-werkgroepen ( Kotweb, Jobweb,... ) waar thematische onderwerpen besproken worden die studenten al dan niet rechtstreeks aanbelangen. De Associatie Studentenraad Antwerpen zou graag op de hoogte gehouden worden van de handelingen en activiteiten van de sub-werkgroepen van de Studentenvoorzieningen Antwerpen. De Associatie Studentenraad Antwerpen kan indien de noodzaak aanwezig is, een advies formuleren naar de ( sub- )werkgroep in kwestie. Een transparante communicatie, in de vorm van het verkrijgen van de verslagen, zou de Associatie Studentenraad Antwerpen op weg helpen om het reilen en zeilen van de sub-werkgroepen te volgen. De Associatie Studentenraad Antwerpen zal hieromtrent communicatie voeren met de verantwoordelijken van de sub-werkgroepen. De Associatie Studentenraad Antwerpen is ervan overtuigd dat de visie van de studenten heel nuttig en vernieuwend kan zijn en zo bijdragen tot een goede besluitvorming in concreet. Voor het academiejaar zijn de vertegenwoordigers van de Associatie Studentenraad Antwerpen in de werkgroep Studentenvoorzieningen Antwerpen Stuvant : Dimitri Popelier en Amos Sebrechts ASRA Associatie Studentenraad Antwerpen Beleidsplan

10 Werkgroep Onderwijs De Associatie Antwerpen wil jonge volwassenen maximale kansen bieden in het hoger onderwijs door hen optimaal te begeleiden op pedagogische, materieel en psychosociaal vlak. In het kader van levenslang leren staat de Associatie Antwerpen voor iedereen open om haar / zijn maatschappelijke, intellectuele en morele ontplooiing blijvend te behartigen. De Associatie Antwerpen wil studenten een maatschappelijk verantwoord, samenhangend, helder gestructureerd en toekomstgericht opleidingsaanbod bieden. De Associatie Antwerpen heeft de bachelor-masterstructuur ingevoerd en gaat de accreditering van al haar opleidingen organiseren en ondersteunen. De Associatie Antwerpen streeft naar maximale integratie in het Europese tertiair onderwijs, met respect voor de Nederlandse taal. De Associatie Antwerpen zal in het kader van een gemeenschappelijk stelsel van kwaliteitszorg zal de Associatie Antwerpen maximale kwaliteit en efficiëntie nastreven. De Associatie Antwerpen zal hierbij bijzondere aandacht schenken aan de democratisering en de toegang tot het hoger onderwijs en hierbij de talenten en competenties van alle studenten optimaal ontwikkelen. De Associatie Studentenraad Antwerpen pleit voor, en volgt, het kader van de democratisering en de toegang tot het hoger onderwijs met argusogen. De Associatie Studentenraad Antwerpen zal zijn expertise in het kader van de werkgroep onderwijs komend jaar proberen drastisch- uit te breiden. De Associatie Studentenraad Antwerpen zal met verschillende organen informatie inwinnen in de huidige topics. De studentenvertegenwoordigers van de Associatie Antwerpen die via de Vlaamse Vereniging van Studenten ( VVS ) een extern mandaat opnamen binnen VLHORA,VLIR en / of VLOR gaat de Associatie Studentenraad Antwerpen samenbrengen. De Associatie Studentenraad Antwerpen kan enkel expertise en kennis van zaken genereren indien de informatie effectief word doorgegeven. De Associatie Studentenraad Antwerpen zal hierbij een vorm van beleid uitdokteren waarbij informatie gemakkelijk onder de studentenvertegenwoordiger van de instellingen van de Associatie Antwerpen kan uitgewisseld worden. Voor het academiejaar is de vertegenwoordiger van de Associatie Studentenraad Antwerpen in de werkgroep Onderwijs : Lawrence Vancraeyenest en Maarten Duym ASRA Associatie Studentenraad Antwerpen Beleidsplan

11 Antwerpen Studentenstad vzw. en het Antwerps StudentenOverleg De inbreng van studenten wordt hoog in het vaandel gedragen bij de vzw Antwerpen Studentenstad. De Associatie Studentenraad Antwerpen moet hierop handig inspelen door een coöperatie te bewerkstellen. Het Huis van de Student staat daarom altijd zeer open voor elke inbreng die de studenten kunnen brengen. Een goede communicatie met Annelies Kolacny, Veerle Desimpelaere en Tom Ollivier zal bevorderend zijn voor de Associatie Studentenraad Antwerpen. De vzw Antwerpen Studentenstad heeft op heel wat vlakken een expertise opgebouwd. De Associatie Studentenraad Antwerpen ondervindt veel nut aan de expertise komend van vzw Antwerpen Studentenstad. Een goede verstandhouding tussen beide partners moet ook leiden tot continuïteit doorheen de jaren. Een belangrijk orgaan aan de vzw Antwerpen Studentenstad gekoppeld, is het Antwerps StudentenOverleg ( ASO ) en bestaat uit : medewerkers van de vzw Antwerpen Studentenstad, de studentenvertegenwoordigers, de vertegenwoordigers van de studentenclubs. De Associatie Studentenraad Antwerpen heeft één afgevaardigde vanuit de Associatie Studentenraad Antwerpen in het Antwerps StudentenOverleg. De Associatie Studentenraad Antwerpen heeft binnen het kader van zijn draagvlak ook één afgevaardigde in de Algemene Vergadering ( AV ) van de vzw. Antwerpen Studentenstad. De afvaardiging vanuit de Associatie Studentenraad Antwerpen naar het Antwerps StudentenOverleg en de Algemene Vergadering hoeft niet dezelfde persoon te zijn. Jaarlijks word binnen het Antwerps StudentenOverleg volgende mandaten verdeeld : een woordvoerder van het Antwerps StudentenOverleg, een stemgerechtigd lid in de Raad van Bestuur ( RvB ) van de vzw Antwerpen Studentenstad en een niet-stemgerechtigd lid in de Raad van Bestuur van de vzw Antwerpen Studentenstad. De Associatie Studentenraad Antwerpen zorgt voor de afvaardiging van het Antwerps StudentenOverleg in de Algemene Vergadering van vzw Antwerpen StudentenOverleg. Voor het academiejaar zijn de vertegenwoordigers : - Woordvoerder Antwerps StudentenOverleg : Orry Van de Wauwer - Raad van Bestuur vzw Antwerpen Studentenstad, stemgerichtigd : Dimitri Popelier - Raad van Bestuur vzw Antwerpen Studentenstad : Orry Van de Wauwer - Algemene Vergadering vzw Antwerpen Studentenstad : Lawrence Vancraeyenest ASRA Associatie Studentenraad Antwerpen Beleidsplan

12 Communicatie tussen de StudentenRaden van de Associatie Antwerpen De Associatie Studentenraad Antwerpen moet gedragen worden vanuit van de verschillende instellingen die de Associatie Antwerpen rijk is. Een belangrijke factor hieraan verbonden is de doorstroom van relevante informatie over dossiers. De Associatie Studentenraad Antwerpen kan een belangrijke rol spelen als het gaat over dossiers die associatief karakter vertonen. Een goede en vertrouwde communicatie met de verschillende studentenraden van de Associatie Antwerpen moet opgestart worden. De verschillende instellingen van de Associatie Antwerpen worden vertegenwoordigd in de werkgroepen van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen. Het is van cruciaal belang om de Associatie Studentenraad Antwerpen de nodige informatie te bezorgen. De Associatie Studentenraad Antwerpen is immers het enig adviesorgaan die in de werkgroepen zetelt. De Associatie Studentenraad Antwerpen zal zich moeten buigen over het probleem van de doorstroommogelijkheden van de informatie. De doorstroom van informatie heeft het karakter van tweerichtingsverkeer. De studentenraden van de Associatie Antwerpen moeten de weg vinden naar de Associatie Studentenraad Antwerpen om de informatie op te vragen. Anderzijds moet het mogelijk gemaakt worden om informatie rechtstreeks vanuit de instellingen op te vragen voor de Associatie Studentenraad Antwerpen, in bijzonder via de studentenraden van de desbetreffende instellingen. ASRA Associatie Studentenraad Antwerpen Beleidsplan

13 Conclusie Beleidsplan 2010 van de Associatie Studentenraad Antwerpen We kunnen niet anders dan het bevestigen, het jaar 2010 staat voor dynamiek, energiek en vooruitgang. De Associatie Studentenraad Antwerpen zal het jaar starten met volle gedrevenheid en motivatie. De Associatie Studentenraad Antwerpen heeft meer dan eens zijn nut bewezen. De beleidsplannen kreunen onder de vraag naar vernieuwing of een nieuwe kijk. De studenten, via de Associatie Studentenraad Antwerpen, kunnen een praktisch en vernieuwde visie geven op uiteenlopende zaken die behandeld worden in het onderwijslandschap. Een goede besluitvorming kan hier slechts slagen met de verschillende actoren verenigd in kracht. De Associatie Studentenraad Antwerpen verklaart dat een goede samenwerking weggelegd is op voorwaarde dat de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen een open en transparant beleid voeren. De Associatie Studentenraad Antwerpen zal altijd open staan om een advies te geven over de verschillende onderwerpen die behandeld worden door de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen. Het overlegplatform tussen de Associatie Studentenraad Antwerpen en de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen is daarom een cruciaal platform waar wederzijdse problemen kunnen voorgelegd worden en naar een oplossing kan worden gestreefd. De Associatie Studentenraad Antwerpen : Dimitri Popelier [ Voorzitter ] Amos Sebrechts [ Secretaris ] [ HZS ] Lawrence Vancraeyenest [ Ondervoorzitter ] Justine Wauters [ VUAS ] Delphine Draelants [ VUAS ] Annelies De Corte [ VUAS ] Maarten Duym [ KDG ] Iline Ceelen [KDG ] Orry Van de Wauwer [SRUA] Wilco Kwanten [ SRUA ] Alain Narinx [ Plantijn ] Robert Guss [ Plantijn ] ASRA Associatie Studentenraad Antwerpen Beleidsplan

Charter Flanders Food Faculty

Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty 1 / DE MISSIE VAN DE FLANDERS FOOD FACULTY De missie van de Flanders Food Faculty is het versterken van de associatie tussen Vlaanderen en lekker

Nadere informatie

Statuten. de Leuvense studentenraad

Statuten. de Leuvense studentenraad de Leuvense studentenraad.be LOKO, de Leuvense studentenraad s Meiersstraat 5-3000 Leuven tel.: 016/22 31 09 fax: 016/22 01 03 loko@loko.be www.loko.be Statuten TITEL I Principiële vraagstelling Artikel

Nadere informatie

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK OPDRACHTSVERKLARING SINT- LODEWIJK cliënt-organisatie-medew MISSIE SINT-LODEWIJK - biedt aangepast onderwijs

Nadere informatie

Externe mandatenlijst (2014-2015)

Externe mandatenlijst (2014-2015) Externe mandatenlijst (2014-2015) In het Vlaamse hoger onderwijslandschap bestaat een cultuur van overleg. Dit overleg komt tot uiting binnen diverse werkgroepen waarin standpunten, adviezen en beleidsaanbevelingen

Nadere informatie

Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 12 december 2009

Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 12 december 2009 Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 1 Dag van de VTS-medewerker Workshop 4: Denkcelwerking en -structuur Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 2 Inleiding Denkcelwerking

Nadere informatie

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Artikel 1 In de stad Lier wordt een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, hierna milieuraad Lier, afgekort milieuraad, genoemd,

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: een netwerk van sterke partners Groep T, KHLeuven en KHLim bereiden een fusie voor Facts & figures 4% % 45% 49% 95.000

Nadere informatie

Vacature Stafmedewerker Centraal

Vacature Stafmedewerker Centraal Studentenraad KU Leuven vzw s Meiersstraat 5 3000 Leuven www.sturakuleuven.be Over Stura KU Leuven Vacature Stafmedewerker Centraal Studentenraad KU Leuven (Stura KU Leuven) vzw is de officiële studentenraad

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ---------------------------------------------------------------------------------- CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD ADVIES Nr. 1.402 Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Participatiedecreet. Infofiche 1. WAT VOORAFGING

Participatiedecreet. Infofiche 1. WAT VOORAFGING Infofiche Participatiedecreet Het participatiedecreet legt de voorwaarden vast waaraan studentenparticipatie in het Vlaamse hoger onderwijs moet voldoen. VVS heeft nog enkele vragen om dit decreet aan

Nadere informatie

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014)

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) TITEL I Inleidende bepalingen Artikel 1. De HoGent Studentenraad (hierna genoemd HGSR) is de officiële rechtstreeks

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en bevoegdheden Artikel 1 De Studentenraad verdedigt de belangen van de studenten en verstrekt

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Diploma van bachelor Ervaring op vlak van coördineren en leiding geven in een keukenomgeving

FUNCTIEPROFIEL. Diploma van bachelor Ervaring op vlak van coördineren en leiding geven in een keukenomgeving Functie: Verantwoordelijke grootkeuken FUNCTIEPROFIEL A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Je bent verantwoordelijk voor het coördineren, opvolgen en bijsturen van de algemene werking van de drie

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Audiovisuele Mediacademie

Audiovisuele Mediacademie Audiovisuele Mediacademie mediarte.be, als spil voor talentmanagement in de audiovisuele sector mediacademie.be, als regisseur, moderator, facilitator en monitor voor talentmanagement in de audiovisuele

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD Hoofdstuk I: Samenstelling van de Onderwijsraad. Art. 1: Dit reglement werd opgesteld in uitvoering van en rekening houdend met de bepalingen

Nadere informatie

Studenteninspraak Onbeperkt. 10 strategieën voor inclusieve studentenvertegenwoordiging

Studenteninspraak Onbeperkt. 10 strategieën voor inclusieve studentenvertegenwoordiging Studenteninspraak Onbeperkt 10 strategieën voor inclusieve studentenvertegenwoordiging 2 Inhoudstabel Inhoudstabel...p3 Inleiding...p4 Partners van dit project...p5 Waarom participeren studenten?...p6

Nadere informatie

Katholieke Scholengemeenschap Oscar Romero Sint-Bavostraat 51, 2610 Wilrijk tel fax

Katholieke Scholengemeenschap Oscar Romero Sint-Bavostraat 51, 2610 Wilrijk tel fax Katholieke Scholengemeenschap Oscar Romero Sint-Bavostraat 51, 2610 Wilrijk tel. 03 827 16 23 fax 03 825 13 34 FUNCTIEBESCHRIJVING COÖRDINEREND DIRECTEUR DOMEIN DOEL AANDACHTSVELDEN Communicatie en overleg

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2017 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... p. 4 Inhoudelijke werking... p. 8 Financiering hoger onderwijs... p. 9 Onderwijs... p. 11 Sociaal... p. 13 Intraregionaal & internationaal... p. 15 Organisatie...

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

Bijlage 5 OER

Bijlage 5 OER Bijlage 5 OER 2013-2014 Studentenparticipatiereglement Bijlage 5 Onderwijs- en examenregeling AP 2013-2014 1 Algemene Studentenraad AP Hogeschool (ASAP) 1.1 Samenstelling en verkiezingsprocedure Art. 1

Nadere informatie

O.D. 1.1 Zoeken naar argumenten om anders/meer/beter te investeren, bijvoorbeeld in fietsenstallingen

O.D. 1.1 Zoeken naar argumenten om anders/meer/beter te investeren, bijvoorbeeld in fietsenstallingen LOKO Deelbureau Sociaal 8 oktober 2012 BELEIDSPLAN Algemeen Het jaarthema van LOKO dit jaar stad en student & oriëntering en integratie. Binnen het sociale beleid van LOKO kunnen deze thema s gemakkelijk

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek 1 Inleiding 2 Op 15 juni 2015 verzamelden de leden van de advieswerkgroep Sociaal-Cultureel Werk en vertegenwoordigers van regionale koepelverenigingen

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Charter Buro Project.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Charter Buro Project. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Charter Buro Project. De visie en missie van Buro Project over MVO Buro Project streeft via haar MVO-charter een strategie voorop te stellen waarbij iedere stakeholder

Nadere informatie

Statuten van de Seniorenraad van de stad Zoutleeuw

Statuten van de Seniorenraad van de stad Zoutleeuw Oprichting Zetel Status Statuten van de Seniorenraad van de stad Zoutleeuw Artikel 1: Er wordt een gemeentelijke seniorenadviesraad opgericht. Hij wordt erkend onder de naam Seniorenraad. Artikel 2: De

Nadere informatie

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten!

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! samen voor kinderen 2 2 Waarom is het belangrijk om leerlingen en leerkrachten te sensibiliseren over de Rechten van het Kind?

Nadere informatie

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen AFSTANDSLEREN EN ICT GECOMBINEERD ONDERWIJS 4 1 Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen Steven De Pauw Coördinator Toll-net Steven Verjans Universitair docent Open Universiteit

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona

Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona Bestemd voor: Abrona Geschreven door: Werkgroep Visie op Medezeggenschap, bestaande uit vertegenwoordiging van cliënten, familie, afdeling Medezeggenschap

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Reflectiegesprek: toekomstbeelden

Reflectiegesprek: toekomstbeelden 1 Reflectiegesprek: toekomstbeelden 1. Mastercampussen: nog sterkere excellente partnerschappen in gezamenlijke opleidingscentra (VDAB West-Vlaanderen) 2. Leertijd+: duaal leren van de toekomst (Syntra

Nadere informatie

HET DEPARTEMENT CULTUUR VAN SABAM WERKINGSREGLEMENT VAN SABAM CULTUUR

HET DEPARTEMENT CULTUUR VAN SABAM WERKINGSREGLEMENT VAN SABAM CULTUUR LOGO HET DEPARTEMENT CULTUUR VAN SABAM WERKINGSREGLEMENT VAN SABAM CULTUUR OVERZICHT 1. SABAM en de culturele promotie situering 2. De nieuwe structuren ingevoerd om aan de culturele en educatieve doeleinden

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING

SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING SCHOOLJAAR 2015-2016 1. Visie op kwaliteitsvolle vakgroepwerking Een school beschikt over voldoende beleidsvoerend vermogen als ze in staat is om zelfstandig

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Buitengewoon onderwijs - Bijkomende of gespecialiseerde opleidingen voor leerkrachten

Buitengewoon onderwijs - Bijkomende of gespecialiseerde opleidingen voor leerkrachten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 163 van KATHLEEN HELSEN datum: 21 januari 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Buitengewoon onderwijs - Bijkomende

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Statuten Studentenraad

Statuten Studentenraad Statuten Studentenraad Artikel 1 Pronominale en derivationele verwijzingen naar personen in deze statuten worden geacht genderneutraal te zijn. TITEL I NAAM, RECHTSVORM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 2 De

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee?

Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee? Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee? 1.1 Het DNA van de Werkwinkel Waar staan we voor als Werkwinkel? Het antwoord op die vraag mag misschien op het eerste zicht heel evident lijken.

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel.: 02 211 82 11 www.favv.be Verantwoordelijke uitgever: Herman Diricks Februari

Nadere informatie

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen onze hogeschool is een op kwaliteit georiënteerde instelling voor hoger onderwijs, onderzoek en dienstverlening zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen reflecteren PDCA-cirkel motor van verandering

Nadere informatie

1.2.1 VISIE, MISSIE EN KERNWAARDEN

1.2.1 VISIE, MISSIE EN KERNWAARDEN 1.2.1 VISIE, MISSIE EN KERNWAARDEN VISIE Een goede organisatie moet een basisfilosofie hebben. Die zal dan ook aan de basis liggen van wat er, en hoe, dat precies georganiseerd moet worden. Onze club heeft

Nadere informatie

Studentenorganisaties in Howest. Hoe ondersteuning krijgen voor je studentenorganisatie?

Studentenorganisaties in Howest. Hoe ondersteuning krijgen voor je studentenorganisatie? Studentenorganisaties in Howest Hoe ondersteuning krijgen voor je studentenorganisatie? 2010-2011 Deze brochure geldt voor het academiejaar 2010-2011. Studenten kunnen altijd suggesties geven om de inhoud

Nadere informatie

OPRICHTING EN DOELSTELLINGEN

OPRICHTING EN DOELSTELLINGEN Statuten ngo-federatie VZW Goedgekeurd te Brussel op 22 september 1992. Gepubliceerd in B.S. van 18 februari 1993 (identificatienummer 2050/93). Gewijzigd op de AV van 16 september 1999, 29 maart 2001,

Nadere informatie

je eigen leven vorm geven. met ondersteuning daar waar nodig met respect voor jouw levensverhaal met oog voor jouw kwaliteit

je eigen leven vorm geven. met ondersteuning daar waar nodig met respect voor jouw levensverhaal met oog voor jouw kwaliteit Volwassenen met een verstandelijke beperking of met een niet-aangeboren hersenletsel ondersteunen in hun levensverhaal is de kernopdracht van vzw De Bolster je eigen leven vorm geven. met ondersteuning

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Standpunt nieuw accreditatiestelsel

Standpunt nieuw accreditatiestelsel Standpunt nieuw accreditatiestelsel VVS heeft in de discussie rond het nieuw accreditatiestelsel volgend standpunt a) met betrekking tot de instellingsaudits: - akkoord met het principe van instellingsaudits

Nadere informatie

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang 2013-2019 Art. 1. Begrippen In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 1 LOK: lokaal overleg kinderopvang 2 DVG: diensten voor gezinsopvang 3 IBO: initiatief

Nadere informatie

Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be

Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be Elementen van een pedagogisch project 1 GEGEVENS M.B.T. DE SITUERING VAN

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Mobiliteitsactieplan

Mobiliteitsactieplan Infofiche Mobiliteitsactieplan Het Leuven-communiqué stelt dat tegen 2020, 20% van de studenten een internationale ervaring moet opdoen. Om deze norm te halen werkt de Vlaamse regering aan een mobiliteitsactieplan.

Nadere informatie

De zetel van het Welzijnsforum is gevestigd te 9300 Aalst, Grote Markt 3.

De zetel van het Welzijnsforum is gevestigd te 9300 Aalst, Grote Markt 3. STATUTEN WELZIJNSFORUM AALST 1. Oprichting Welzijnsforum Artikel 1 Stedelijke adviesraad Het Welzijnsforum is een stedelijke adviesraad die lokale welzijnsactoren in Groot-Aalst samenbrengt met het oog

Nadere informatie

Kiesreglement verkiezingen

Kiesreglement verkiezingen Kiesreglement verkiezingen I Algemeen Artikel 1 Participatiedecreet Dit reglement voert de bepalingen uit van de artikelen II.48 tot II.52 en van artikel II.66, 3 van het participatiedecreet. (Het decreet

Nadere informatie

Studentendocentenforum

Studentendocentenforum Studentendocentenforum Via studentenparticipatie studenten actief betrekken bij onderwijs en kwaliteitszorg Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Studentendocentenforum Wat Doelen Studentenparticipatie

Nadere informatie

VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen

VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen OPDRACHT, SAMENSTELLING EN WERKING VAN HET BUREAU BESTUREN EN OVERLEGFORUM BESTUREN Intern reglement OPDRACHT Art. 1, 1 Art. 1, 2 Het

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

Student Information Networking

Student Information Networking I Algemene bepalingen Student Information Networking Huishoudelijk reglement Art. 1 : Voor de toepassingen van dit huishoudelijke reglement wordt begrepen onder: SIN : Student Information Networking, zoals

Nadere informatie

Doelstellingen Onderwerp niet behandeld tijdens de verkorte procedure na tijdelijke erkenning.

Doelstellingen Onderwerp niet behandeld tijdens de verkorte procedure na tijdelijke erkenning. Ontwerp van accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Master of Science in de architectuur (master) van de Universiteit Antwerpen (na tijdelijke

Nadere informatie

BASECAMPvzw 2011. De missie van Basecamp vzw

BASECAMPvzw 2011. De missie van Basecamp vzw BASECAMPvzw 2011 De missie van Basecamp vzw 1 Doel Basecamp vzw groeide vanuit een kerngroep van begeleiders met elk een eigen theoretische, technische en sociale achtergrond. Omwille van deze achtergronden

Nadere informatie

De stem van de student

De stem van de student De stem van de student Evaluatievergaderingen aan de Universiteit Hasselt Cel Onderwijsontwikkeling UHasselt 1. Relevantie Evaluatievergaderingen als good practice van inspraak van studenten en luisteren

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER)

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR ECONOMIE Dossier behandeld door: ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 E mail: secretaris@ingelmunster.be STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) ART. 1. In de

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR (GROS) ZOTTEGEM ARTIKEL 1. STATUS De Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Zottegem, afgekort GROS Zottegem, werd opgericht op 12 juni 2008 Hij is als adviesorgaan

Nadere informatie

Fedactio Federatie van Actieve Verenigingen van België

Fedactio Federatie van Actieve Verenigingen van België Over Fedactio Koepelorganisatie 54 Verenigingen actief in verschillende domeinen in Brussel, Vlaanderen en Wallonië gemeenschappelijke doel : actieve bijdrage leveren aan de sociale cohesie www.fedactio.be

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. - Ouderwerkgroep -

Huishoudelijk reglement. - Ouderwerkgroep - Huishoudelijk reglement - Ouderwerkgroep - HUISHOUDELIJK REGLEMENT VZW DE ZEVENSPRONG OUDERWERKGROEP Huishoudelijk reglement vzw De Zevensprong Ouderwerkgroep 1 INHOUD 1! Lidmaatschap van vzw De Zevensprong

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW

H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW 1. BEPALING EN DOEL Artikel 1: Geos is de vereniging van studenten geologie verbonden aan de afdeling Geologie van het departement

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Instroom Doorstroom - Uitstroom

Instroom Doorstroom - Uitstroom Infofiche Instroom Doorstroom - Uitstroom De Vlaamse overheid wil inzetten op instroom, doorstroom en uitstroom van studenten in het hoger onderwijs en dit vooral wat betreft studenten die onevenredig

Nadere informatie

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN De ondergetekenden De heer, Kennis, Jan, Fruithoflaan 106 bus 16, 2600 Berchem, 03/06/1983, Leuven Mevrouw, Adubango Uweka, Ines,

Nadere informatie

Structuur van het NPZ

Structuur van het NPZ Winthontlaan 200 3526 KV Utrecht T 030 8506061 E info@stichtingfibula.nl I www.stichtingfibula.nl @StichtingFibula Structuur van het NPZ Adviesdocument 1. Inleiding structuur van het NPZ Het document structuur

Nadere informatie

3. Inspraak - Participatie aan het beleid

3. Inspraak - Participatie aan het beleid kwaad berokkenen. Vaak is de zorgverlener zich dus niet bewust van de gevolgen van zijn handelingen (vandaar de be tussen haakjes). Voor Vlaanderen bestaat er een Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling.

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving STATUTEN Gemeenteraad 14 januari 2014 Statuten stedelijke jeugdraad Waregem Titel I Een inleidende omschrijving De stedelijke jeugdraad van Waregem is het parlement waar jongeren, met interesse voor het

Nadere informatie

BRUSSEL EN DE STUDENT?! Brussels studentenmemorandum

BRUSSEL EN DE STUDENT?! Brussels studentenmemorandum BRUSSEL EN DE STUDENT?! Brussels studentenmemorandum Over het memorandum Dit is een gezamenlijk memorandum van de Vlaamse studentenraden in Brussel voor de verkiezingen van 2014. Het memorandum wordt ondersteund

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs Juliana van Stolberg Castricum JAARVERSLAG 2013-2014

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs Juliana van Stolberg Castricum JAARVERSLAG 2013-2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs Juliana van Stolberg Castricum JAARVERSLAG 2013-2014 1.Inleiding Dit jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van de openbare basisschool Juliana van Stolberg (obs JvS) betreft

Nadere informatie

Statuten JC Bouckenborgh vzw

Statuten JC Bouckenborgh vzw Statuten JC Bouckenborgh vzw TITEL I Maatschappelijke zetel, doel en duur Artikel 1 De vereniging is opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2014-2015. Hierin zijn de

Nadere informatie

6. Medezeggenschap van studenten

6. Medezeggenschap van studenten 6. Medezeggenschap van studenten De medezeggenschap van studenten is vastgelegd in een drietal reglementen: de Structuurregeling, het reglement UGV/FGV en het reglement USR/FSR. 6.1 Medezeggenschap op

Nadere informatie

betreffende het onderwijs XXIV

betreffende het onderwijs XXIV stuk ingediend op 2422 (2013-2014) Nr. 2 26 februari 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXIV Amendementen Stukken in het dossier: 2422 (2013-2014) Nr. 1: Ontwerp van decreet

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a Wat is het doel/de bestaansreden van de functie? : Het leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en ervoor zorgen dat strategische projecten geïmplementeerd

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO is een federale adviesraad die alle erkende interprofessionele en beroepsorganisaties samenbrengt. Als overlegforum

Nadere informatie

Model Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model

Model Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model Model Vervoersregio en Economische Profilering Beschrijving model In dit model richt de samenwerking in de stadsregio zich op de economische profilering en ontwikkeling van het gebied en de daarmee verband

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie 2006-2007 Tussen de partijen: De Vlaamse Gemeenschapscommissie, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, hierna genoemd de regionaal coördinator,

Nadere informatie

Samenwerken over sectoren heen

Samenwerken over sectoren heen Samenwerken over sectoren heen Inhoud In deze workshop wordt de betekenis en de meerwaarde van samenwerken tussen verschillende organisaties uitgewerkt. We schetsen hoe zo n samenwerking kan evolueren,

Nadere informatie

Bestuursplan Geervliet

Bestuursplan Geervliet Bestuursplan Geervliet Samen verder Remco Geervliet Voorzitter Mieke de Wit Algemeen Secretaris Zeno Thijsse Penningmeester Mitchel Eijkemans Secretaris Organisatie Thijs van Rens Secretaris Politiek Marceline

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Datum 20/12/2013 Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

HR beleidsplan departement LV

HR beleidsplan departement LV HR beleidsplan departement LV Filip Grauls Donderdag 30 september 2010 1 Agenda De aanleiding Het resultaat Het vervolg Aandachtspunten 2 1 1. De aanleiding Eyeopener EFQM zelfevaluatie 2007 Probleemstelling

Nadere informatie