Auditrapport instellingen. Instelling: Artex Kunstenschool Texel Auditor: Arthur de Bussy Auditdatum: Advies: Positief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auditrapport instellingen. Instelling: Artex Kunstenschool Texel Auditor: Arthur de Bussy Auditdatum: 12-12-2011 Advies: Positief"

Transcriptie

1 Auditrapport instellingen Instelling: Artex Kunstenschool Texel Auditor: Arthur de Bussy Auditdatum: Advies: Positief 1

2 Factsheet Naam Instelling/vereniging of collectief Adres (bezoek- en post-) Stichting Artex Kunstenschool Texel Schilderend 39, 1791 BB, Den Burg Directeur (naam/ /tel. nrs.) Pauline Folkerts, ontactpersoon (naam/ /tel. nrs.) Pauline Folkerts, Rechtspersoon Toezichthouders (s) (bijv. namen bestuursleden) Stichting Personeel totaal Aantal: 24 FTE: 8,43 Management Inhoudelijk medewerkers: Bestuur: penningmeester (Jan Bot, directeur Kopwerk/scholenorganisatie), secretaris (Marjon Hoogerheide, notaris), voorzitter (Peter Bakker, gepensioneerd ondernemer) Aantal: 1 FTE: 0,7 (= directeur) Ondersteunend personeel: Aantal: 3 en stagiair FTE: 1,63 Afdelingen: Verdere bijzonderheden: Aantal: coördinatoren 2 x FTE: 0,55 (zit in een functie van een docent en onze coördinator korte cursussen en evenementen verweven) nvt Artex Kunstenschool Texel is een kleine organisatie. De meeste docenten hebben hier relatief kleine aanstellingen en komen van de overkant omdat Texel zelf niet genoeg vakbekwame kunsteducatieve mensen heeft. We doen veel met weinig: momenteel bedienen we op jaarbasis 2000 leerlingen. De organisatie is plat: docenten lopen makkelijk bij mij of de administratie binnen. Ook zorg ik dat ik regelmatig in het docentenlokaal kom. De sfeer is goed. Doordat de meeste docenten een gevulde jaartaak hebben, doen de ondersteunende mensen zelf heel veel. In 2009/2010 is onze naam veranderd van Muziek- en Dansschool Texel (MDT) in Stichting Artex Kunstenschool Texel. AANBEVELINGEN TER VERBETERING IN 2007 WAREN 1. Meten van klanttevredenheid: er is een systeem met evaluatieformulieren en een tweejaarlijks KTO. De uitslagen van de KTO worden gebruikt ter: - aanpassen aanbod - verbetering processen - vinger aan de pols individuele docenten - strategisch ingezet richting pers/gemeente/partners 2. Planning: geborgd in koersplan 2

3 luster 1: De klant centraal entraal in dit cluster staat de vraag of de aanbieder zich voldoende verdiept in de vraag van de klant en daar ook wat mee doet. De klant kan zijn een individuele afnemer, een instelling (bijv. school) of een overheid. In dat laatste geval is er vaak sprake van een maatschappelijke opdracht. Wanneer dit het geval is dient de gehele keten van opdracht tot uitvoering te worden beoordeeld en vindt de toetsing plaats door een extern toetsingsbureau. De toetsingseisen met een * gelden alleen voor instellingen met een maatschappelijke opdracht. Bij de toetsing van cluster 1 wordt nadrukkelijk de mening van de klant betrokken. De toetsingseisen in dit cluster komen overeen met de volgende zekerheden die gegarandeerd worden door de certificering. Heldere afspraken De klant weet wat hij of zij kan verwachten. Een aanbodfolder, een website, een huishoudelijk reglement; alles is mogelijk, als het voor de klant maar duidelijk is wat hij of zij kan verwachten van de lessen, projecten of producten. Ook moet duidelijk zijn welke afspraken er liggen over prijs, leermiddelen, communicatiemomenten, verwachtingen naar de klant, sociale veiligheid e.d. Klantevaluatie Permanente bewustheid van wat de klant verwacht en vindt is onontbeerlijk voor kwaliteitsverbetering. Het is een essentieel onderdeel van de toetsing in die zin dat de mening van de klant betrokken wordt bij de toetsing. Ook toont u aan wat u doet met de evaluaties. 3

4 Toetsingseisen Toelichting door instelling - Beschrijf op welke wijze u of uw instelling de toetsingseis in de praktijk toepast - Goede punten - Punten ter verbetering Aantoonbaarheid Beschrijf op welke wijze u de toepassing van de toetsingseis aantoonbaar kunt maken (bijv. door verwijzing naar relevante documentatie of te bevragen functionarissen) Bevindingen van de auditor (in te vullen tijdens de audit) /V 1 Er is sprake van een helder aanbod zodat de klant een goede keuze kan maken. 1. Website (www.artex-texel.nl) 2. Brochures/worden huis aan huis verspreid 3. losse folders/flyers, posters 4. ings, algemene nieuwsbrieven en gesegmenteerd aanbod / twitter 5. Open lesweken 6. Open Dag Tijdens de open dag kunnen klanten rechtstreeks met docenten in gesprek gaan om te horen wat het aanbod is. 7. Ook kunnen mensen informatie krijgen bij onze balie. Wanneer de administratie geen antwoord kan geven wordt de klant doorverwezen naar de desbetreffende docent of inhoudelijk medewerker. 8. Na 3 jaar krijgen muziekleerlingen een brief waarin we duidelijk uitleggen wat voor een vervolgstudie ze kunnen kiezen. 9. Veel wordt gecommuniceerd via de media (mailings, Texelse ourant, website, twitter) 10. Docenten worden er dikwijls op geattendeerd dat we een examenstructuur hebben waaraan leerlingen mee MOGEN doen. Zodra leerlingen in aanmerking komen voor een diploma, schrijven we ze aan en vragen we aan docenten om dit te bespreken met hun leerlingen. 11. De leerlijnen voor muziek zijn voor de klant op het eerste gezicht misschien te moeilijk / niet duidelijk en niet relevant. We communiceren het wel, en sturen mensen de goede kant op als ze eenmaal binnen zijn. Mensen willen doorgaans gewoon muziekles is de ervaring. Daarom hebben we op de website een korte beschrijving van de lesstructuur (zie hier). Mensen schrijven zich in voor muziekles. Aan de hand van het aantal jaren les dat ze al hebben gehad, kunnen wij ze in overleg met hen indelen. 11. Het dansaanbod is zo gestructureerd, dat leerlingen in een leerlijn terecht 1.www.artex-texel.nl 2. bijlage: een cursussenkrant: AA 3. Bijlage folder: OO 4. link naar een ing: w/111 link naar twitter: xtexel 8. voorbeeldbrief, bijlage: BB 10 voorbeelden van examenformulieren: 11. Leerlijnen muziek: ziek 12 Dansdiploma: DD Site en drukwerk maken een duidelijke, verzorgde en moderne indruk. Ruime inzet (sociale) media bij activiteiten. Het aanbod wordt duidelijk gecommuniceerd en cursisten krijgen persoonlijke adviezen t.b.v. een keuze uit het aanbod. 4

5 2 De activiteiten zijn voldoende afgestemd op de mogelijkheden/ambi ties/leerstijlen van de klanten. komen. Daar waar men kan kiezen tussen leerlijnen, krijgen leerlingen aan het eind van het jaar een eenvoudig diplomaatje met daarin een advies van de docent. Dit advies wordt meestal aangenomen. 1)Al onze cursussen zijn afgestemd op doelgroepen. Niet alleen qua leeftijd, maar ook wat betreft beginners, gevorderden, mensen met een handicap, scholen, zorginstellingen et cetera. Ons aanbod bevat cursussen voor zowel beginners als gevorderden. Er is voor de meeste cursussen een doorstroommogelijkheid. 2)Voor dans en muziek hebben we duidelijke doorlopende leerlijnen waarbij mensen kunnen kiezen tussen gewoon lekker lessen, talentontwikkeling en voorbereiding vakopleiding. 3) Muziek: Door onze examenstructuur (theorie-examens en praktijkexamens op verschillende niveaus) is omschreven wat leerlingen na ongeveer 3 jaar moeten kunnen op hun instrument. Dit is duidelijk voor de docenten. Alleen leerlingen die zelf willen, leiden we concreet op volgens die structuur. We attenderen leerlingen actief via brieven, mailings en korte cursussenaanbod, dat ze examen kunnen doen en ook muziektheorie kunnen volgen. Maar eerst krijgen ze na drie jaar les een derdejaarsrapportage. Er is een map met muziekleerplannen per instrument aanwezig. Deze wordt door veel docenten als te veel omvattend omschreven: het blijft maatwerk met leerlingen. De examenstructuur op zich geeft echter ook een zeer goede leidraad van waar leerlingen na 3 jaar moeten zijn. 4)We werken erg marktgericht. Waar is vraag naar en op welke trends kunnen we inspelen. In ons marketingplan maken we onderscheid in de doelgroepen en meten we publiekbereik afgezet tegen leeftijdcohortes en demografische ontwikkelingen. Zie voorbeeld marketingplan 5)Texel is klein: we leggen ons oor te luister, passen cursussen aan zodat ze wel voldoende aftrek krijgen et cetera. Veel informatie halen we uit: 6)Korte cursussen worden vaak geëvalueerd d.m.v. formulieren. 7) Tweejaarlijks voeren we een klanttevredenheidsonderzoek uit onder alle leerlingen 1)Zie website onder de button: voor iedereen (daar zie je leeftijdsindeling/zorg/scho len e.d.), onder cursusaanbod zie je de disciplines: er is ook een filter menu waarmee men gericht kan kiezen: voorbeeld: :cursus/dans/jongeren 2)Muziek: korte beschrijving van de lesstructuur (zie hier) en ziek ook de brochure AA (p. 2 en 3, uitleg dans en muziek) 3)Examenformulieren voor A t/m D. Deze worden regelmatig besproken met docenten. De eisen zijn per instrument in grote lijnen vastgelegd. Zodra een leerling examen wil doen, krijgt hij/zij een formulier zodat hij zich samen met de docent kan voorbereiden op het praktijkexamen. Evaluaties en KTO s worden over het algemeen gedetailleerd uitgewerkt en geanalyseerd. Terugkoppeling van de resultaten vindt plaats in diverse overleggen, afhankelijk van het aggregatieniveau. Resultaten die Artex als instituut betreffen worden besproken op plenaire vergaderingen, met desbetreffende vak- of instrumentengroepen worden resultaten besproken in vakgroepvergaderingen en resultaten op het niveau van individuele docenten komen aan de orde in functioneringsgesprekken. Door het uitgebreide en gevarieerde aanbod kan een breed publiek bediend worden. Er is aandacht voor de (toekomstige) lokale situatie zoals demografie en inkomensverschillen. De nijpende huisvestingssituatie is 5

6 3 Er zijn voldoende communicatie momenten met de afnemers over de voortgang. 8)tweejaarlijks verspreiden we enquêtes onder alle leerlingen en ouders van de basisscholen die instrumentale lessen bij ons volgen 9) evaluaties van deelprojecten Verbeterpunt: voor beeldend en theater kunnen we (mede door capaciteitsproblemen en bezuinigingen) de doorlopende leerlijnen beter ontwikkelen dan nu het geval is. Ook hebben we meer (fysieke) ruimte nodig. Artex is de afgelopen 3 jaar uit haar jasje gegroeid en is nu bezig met het verkennen van andere ruimtes. Pas als dit rond is en Artex stabiel door de bezuinigingsoperaties heen komt, kunnen we concreet verder bouwen aan beelden en theater. verbeterpunt: De examenstructuur blijft onderwerp van gesprek. Zeker als het gaat om eisen per instrument. De meeste docenten hebben dit nu in kaart gebracht, maar nog niet iedereen. Overigens wordt er nu gewerkt aan het vaststellen van de eisen voor lichte muziek De theorie-examens zijn vastomlijnd. 1)Tijdens de lessen stemmen docenten e.e.a. af op de wensen en capaciteiten van de leerlingen 2)Open lesweken dans, muziek voor ouders/verzorgers: men ontvangt een brief hierover/mailings/ 3)Samenspelweken met een voorspeelmoment voor de ouders: men ontvangt een brief hierover, verder verloopt de informatie via de website, e- mailings en krant. 4)Voorspeelavonden/presentaties: na de voorspeelavonden wordt altijd even nagepraat met de docent. Iedere muziekdocent houdt tenminste 1 voorspeelavond per jaar (afhankelijk van het aantal leerlingen). Verder hebben we vele evenementen. Theater start altijd met een open les en eindigt met een presentatie. Een keer in de twee jaar organiseren we ene grote dansshow. Verder houden we open lesweken dans, theater, muziek 5)Evaluatieformulieren en KTO 6)Als iemand zich uitschrijft, vragen we diegene altijd een exit-formulier in te vullen met reden van afzegging. 7. Verder geldt ook hier: dansdiploma (bijlage DD, derdejaarsrapportage PP) 3a) derdejaarsrapportage: PP 4)Voorbeeld: marketingplan EE Zie wat uitwerkingen van onderzoek: 7) KTO: GG 8)IMV samenvatting onderzoek: FF 9)voorbeeld: IMV evaluatie: FF 10) Verteltheater, zie voorbeeld verslag RR / IMV FF 3)zie voorbeeld ing: w/106 4)evenementen zie bijvoorbeeld een overzicht met foto s 5) Zie eerder KTO: GG 6)Uitschrijven Zie ook online: texel.nl/inschrijven- 1/uitschrijven voortvarend aangepakt en een oplossing lijkt in het verschiet. Klanten waarderen het bestaan van de mogelijkheid om examens af te leggen maar evenzeer de mogelijkheid hiervan om af te zien. Hetzelfde geldt voor de vrijheid om al dan niet bij te dragen aan publieke evenementen van Artex. Gezien de schaal van de instelling en de open bedrijfscultuur zijn de lijnen kort en is communicatie relatief eenvoudig. Ouders waarderen deze kleinschaligheid en voelen nauwelijks belemmeringen in het uiten van wensen of kritiekpunten. Eerder is sprake van een gevoel van ownership. Artex organiseert uiteenlopende contactmomenten waarop de voortgang door de ouders geobserveerd en 6

7 4 Het aanbod/de resultaten worden regelmatig geëvalueerd met de afnemers. Evaluatiemomenten: 1) evaluaties korte cursussen worden gericht en ad hoc ingezet, we merkten dat mensen een beetje enquêtemoe zijn. We zetten de extra enquêtes (naast het KTO) alleen uit als er gerede twijfel bestaat over voortgang, kwaliteit of iets dergelijks 2Tweejaarlijks voeren we een klanttevredenheidsonderzoek uit onder alle leerlingen 3)tweejaarlijks verspreiden we enquêtes onder alle leerlingen en ouders van de basisscholen die instrumentale lessen bij ons volgen 4)evaluaties van deelprojecten 5)schoolaanbod wordt jaarlijks geëvalueerd met de scholen en met onze docenten. 6)bovengenoemde (onder punt 3) contactmomenten zijn belangrijk 7)Als iemand zich uitschrijft, vragen we diegene altijd een exit-formulier in te vullen met reden van afzegging De onderzoeksresultaten worden voorgelegd in de plenaire werkoverleggen. De suggesties worden serieus bekeken, het aanbod wordt waar nodig aangepast. Bijvoorbeeld: er waren mensen die om samenspel voor volwassenen vroegen. We hebben toen mensen samengebracht (nu hebben we een kamermuziekensemble) en korte cursussen samenspel georganiseerd. Kritische noten die op een docent gericht zijn, worden discreet besproken en zonodig meegenomen in de functioneringsgesprekken. Nog een voorbeeld: uit het KTO bleek dat veel mensen dachten dat de popkoorprijzen dusdanig hoog waren, dat wij er fors aan moesten verdienen. Ik heb toen alle popkoorleden aangeschreven met een uitleg over de prijsopbouw en we hebben nooit meer iemand hierover gehoord. Verbeterpunt: Door het KTO zijn de losse evaluatieformulieren minder frequent afgenomen. Dit gaan we weer oppakken. We merkten dat men al die formulieren een 1) voorbeeld: salsaenquête, afgenomen omdat er onrust was in de groep en wij niet duidelijk kregen wat er speelde zie TT 2)uitslag KTO GG 3)uitslag IMV FF 4) voorbeeld verteltheater RR 5)evaluaties met docenten / scholen NN 6)zie onder punt 3: 3 Er zijn voldoende communicatie momenten met de afnemers over de voortgang. 7)Uitschrijven Zie ook online: texel.nl/inschrijven- 1/uitschrijven Popkoor: mailing n.a.v. KTO UU besproken kan worden. Klanten worden actief uitgenodigd om feedback te geven. Het tweejaarlijkse KTO levert bruikbare informatie op verschillende niveaus op. Wel wordt het KTO soms als enigszins lang ervaren. Het gericht inzetten van enquêtes getuigt van sensibiliteit bij de organisatie voor de geconstateerde enquêtemoeheid. Wellicht kan een andere wijze van enquêteren bijv. online en/of beknoptere evaluaties verlichting bieden. Aanbevolen wordt de balans tussen organisatie-brede onderwerpen en individuele, lesgebonden onderwerpen in het tweejaarlijkse KTO nader te bezien. Wellicht kunnen lesgebonden onderwerpen uit het KTO gelicht worden en aan de orde gesteld worden door docenten in hun contacten met ouders en cursisten. Hiermee zou het KTO korter kunnen en docenten gestimuleerd 7

8 5 De maatschappelijke opdracht wordt vertaald in een samenhangend aanbod op het gebied van de cultuurparticipatie.* beetje zat was. Maar dat betekent niet dat we het weer moeten oppakken. We zetten ze daar in, waar we gericht meer willen weten over evt. vervolgcursussen of dat we vermoeden dat er iets speelt. Uit: BF Hoofdresultaatgebied (HRG) ontactpersoon gemeente: Riekie van Dijk: Het realiseren van een breed aanbod van kunst en cultuur dat de inwoners van Texel 0222 stimuleert om zelf actief deel te nemen. Deel Resultaat Gebied (DRG) 1 Vrijetijdsbesteding Het realiseren van een breed aanbod aan vrijetijdsonderwijs in de disciplines muziek, dans, theater en beeldende vorming voor alle inwoners van Texel. -Leerlijnen muziek inclusief Hafaaanbod -Leerlijnen dans -Leerlijnen theater (jeugd, jongeren, volwassenen) Korte cursussen voor alle leeftijden voor alle disciplines Deel Resultaat Gebied (DRG) 2 Kunstzinnige vorming regulier onderwijs Het realiseren van kunstzinnige activiteiten in het reguliere onderwijs op Texel Lespakketten voor basisscholen en voortgezet onderwijs Alle groep 5 leerlingen krijgen een jaar instrumentaal les en een instrument mee naar huis 1. BF: II 2. Koersplan: HH Kunst 3. in Marketingplan: de Zorg EE - 4. HAFA-aanbod Jaarverslag: JJ organiseren van veel publiekelijke evenementen (met immer volle zalen) - kinderpartijtjes - optredens verzorgen in verzorgingscentra samenwerking met andere instellingen als de fanfares, bibliotheek, kunstenaarsvereniging en andere relevante instellingen worden om ouders en leerlingen actiever te bevragen. Op het gebied van muziek en dans heeft Artex een goed gestructureerd aanbod met doorlopende leerlijnen. Zie BF, Deel koersplan Resultaat en Gebied De (DRG) samenwerking 3 met andere Maatschappelijke beleidsstukken dienstverlening scholen, SWOT en aanbod voor speciale doelgroepen (gehandicapten) getuigt van een brede opvatting over de Resultaat: groei van ruim 1300 leerlingen naar 2000 leerlingen Dienstverlening (exclusief aan instellingen, maatschappelijke opdracht. publieksbereik bij verenigingen enzovoorts op Texel. voorstellingen) Tevens benadert Artex actief het rijke verenigingsleven op Texel, hetgeen heeft geresulteerd in uiteenlopende samenwerkingsverbanden. 8

9 6 De opdracht wordt vertaald in helder vastgelegde afspraken met partners.* 7 Wanneer gesubsidieerd maakt de aanbieder haar onderscheid duidelijk met andere (nietgesubsidieerde) aanbieders in het werkgebied. 1. BF overeenkomst, per kwartaal evaluatie/bespreking (incl. verslag) en jaarlijkse eindevaluatie 2. Koersplan strategisch plan voor 4 jaar 3. Marketingplan (zie vervolg in koersplan en jaarverslagen) 4. Jaarverslag 5. Begroting (zie accountantsverklaring) Verbeterpunt: in 2008/2009 is een uitgebreid marketingplan gemaakt en in 2010 een koersplan. Belangrijke items uit deze plannen komen nu telkens terug in de operationele plannen en jaarverslagen. De bedoeling is dat in 2014 een nieuw koersplan wordt gemaakt met een bijbehorende marketingstrategie. Texel is geografisch afgebakend en kent bijna geen andere aanbieders. Wel zijn er voor muziek privé-docenten voor een paar instrumenten. Wij onderscheiden ons door de samenspelmogelijkheden, voordelen van de organisatie, professionaliteit, evenementen. Wat betreft dans is er concurrentie op het gebied van Zumba. Doordat wij met dansdocentes werken die een dansacademie hebben afgerond, weten mensen dat de kwaliteit bij ons goed is (getuige de volle groepen). We geven aan dat we met gekwalificeerde docenten werken, dat we veel aan samenspel doen, dat we de leerlingen een podium bieden d.m.v. voorspeelavonden, evenementen, concerten, uitvoeringen et cetera. 1.ontactpersoon gemeente: Riekie van Dijk: t/m 4 zie bijlagen 5 (zit verwerkt in de accountantsverklaring bij de jaarrekening KK, zie bijlage, bv p. 18 (middelste kolom bevat de begroting)) ex-kunstenschool-texel Hier staat een lijst met alle docenten, als je op de links klikt, kom je terecht bij docentenpagina s met een korte biografie. Ook vanuit de cursussen op de website kom je uit op de docentinformatie. Met de gemeente worden heldere prestatie-afspraken gemaakt over de maatschappelijke opdracht. Afspraken met het verenigingsleven en de scholen blijken helder genoeg om verkeerde verwachtingen te voorkomen. Hier speelt mede het eilandelijke karakter waarbij korte lijnen en veelvuldig persoonlijk overleg heldere communicatie bevorderen. Een lichte vorm van schriftelijke bevestiging is wellicht soms aan te bevelen maar gewaakt moet worden voor onnodige bureaucratie. Naast Artex zijn er, met uitzondering van dans, geen institutionele aanbieders. Op het gebied van muziek zijn enkele privé-docenten actief die zich veelal beperken tot instrumentaal onderwijs. Van deze docenten wordt enige concurrentie ervaren, met name in verder afgelegen gebieden. En in een enkel 9

10 8 Het beleid wordt regelmatig geëvalueerd met de partners/opdrachtge ver/subsidiënt* - BF overeenkomst met gemeente, per kwartaal evaluatie en jaarlijkse eindevaluatie - alle plannen worden ingebracht in het BF-overleg (er is volledige transparantie) en gezonden naar het college van B&W - Het bestuur vergadert minimaal 4 keer per jaar (ook in de statuten vastgelegd) - De accountant legt een accountantsverklaring af. staat in brochures (zie AA_cursusboekje , p.1: Een aantal redenen om hier les te volgen ) maar ook op losse folders OO Zie verder website: ex-kunstenschool-texel BF overeenkomst: > II. verslagen, in te zien op locatie. ontactpersoon gemeente: Riekie van Dijk: , - zie agenda s, in te zien op locatie - zie bestuursverslagen, in te zien op locatie en gecontroleerd door accountant (accountantsverklarin g). Staat ook in statuten MM p. 3 - bijgevoegd accountantsverklaring : KK geval op scholen. Artex hecht belang aan de regelmatige evaluaties op uiteenlopende abstractieniveaus. Algemene bevindingen t.a.v. cluster 1 (in te vullen door de auditor) 10

11 Mede naar aanleiding van de visitatie in 2007 heeft Artex sterk ingezet op klantenevaluaties. Een sterk punt is dat dit niet alleen heeft geleid tot concrete aanpassingen in het aanbod maar tevens doorwerkt in het personeelsbeleid. Dat Artex de afgelopen jaren geleid wordt door een directeur met een marketing-achtergrond lijkt zich te vertalen in een versterkte positie in de Texelse samenleving. Het bereik onder bevolking van 14%, ver boven het landelijk gemiddelde, getuigt hiervan. Artex komt over als een goed in de samenleving ingebedde instelling, met een transparant en helder communicerend management en met een toegewijd team. Zowel medewerkers als klanten zijn sterk op elkaar betrokken hetgeen leidt tot korte, informele lijnen en snelle en accurate reacties op feedback vanuit de omgeving. Dat Artex de wenselijkheid van georganiseerde klantenfeedback serieus heeft genomen, heeft extra bijgedragen aan de resultaten. Artex ziet zich geconfronteerd met toekomstige bezuinigingen echter vanuit de gemeente is nog geen uitsluitsel geboden over de omvang. Anticiperend heeft Artex een aantal bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd waaronder verhoging van de lesgelden. Tot op heden heeft dit niet geleid tot significante vraaguitval; het bereik is de afgelopen jaren sterk gestegen. De instelling werkt actief aan kwaliteitsverbetering op basis van klanten-evaluaties. Hoewel daarbij idealiter nog verder gedetailleerd zou kunnen worden in werkwijze, vraagstelling en vastlegging van de resultaten, dringt zich de vraag op of de daarmee gepaard gaande administratieve lastendruk in verhouding staat tot te verwachten resultaten. Wanneer het gaat om certificering voldoet Artex ruimschoots aan de standaarden. 11

12 luster 2: Professionaliteit Kern van dit cluster is de professional en zijn of haar handelen. KunstKeur stelt zich op het standpunt dat een professional zichzelf permanent ontwikkelt en zicht heeft op de ontwikkelingen in en buiten het vak. Daarvoor dient er een visie te zijn op het vak en zicht op de resultaten van het handelen (de zog. leeropbrengst). Wanneer samenwerkend binnen een grotere organisatie deelt de professional zijn/haar visie met die van de organisatie of collega s. Dit cluster sluit aan bij de volgende 3 zekerheden: Planmatige aanpak Er wordt planmatig gewerkt vanuit een visie op kunsteducatie. Dit kan met een leerplan, een schoolwerkplan, projectplan of wat dan ook. Omdat er binnen de organisatie of afdeling vaak meerdere mensen werken vanuit dezelfde visie wordt uitgegaan van een beschrijving op papier (of digitaal). Wanneer de organisatie namens KunstKeur diploma s wil uitreiken moeten de procedures en eindtermen uit het raamleerplan worden gehanteerd. Bekwaam personeel De organisatie toont aan dat de uitvoerende medewerkers over voldoende competenties beschikken. Dit kan door diploma s te overleggen of andere bewijzen waaruit blijkt dat degene die met de klant werkt een professional is. Ook kan de organisatie aantonen de professionele kwaliteit wordt bewaakt, bijvoorbeeld door aanvullende scholing, goed personeelsbeleid, e.d. Uitdagende leeromgeving De klant wordt uitgedaagd in zijn of haar ambitie. Dat wil zeggen dat de aanbieder moet weten welke ambities er zijn en hoe, vanuit de eigen professionaliteit, de ander is verder te helpen. Dat betekent ook dat de aanbieder zichzelf permanent moet vernieuwen om bij te blijven. 12

13 Toetsingseisen 9 De aanbieder beschikt over voldoende professionele competenties Toelichting door instelling - Beschrijf op welke wijze u of uw instelling de toetsingseis in de praktijk toepast - Goede punten - Punten ter verbetering 1)Bijna al onze vaste medewerkers beschikken over een voor hun vak relevant diploma. Een medewerker werkt als invalkracht. Zij is niet bevoegd. Wel heeft ze veel ervaring op dit gebied (djemm, conservatorium 2 jaar, vanaf 16 jaar speelde ze al mee in Van den Ende producties). Na het beoordelen van haar lessen hebben we geoordeeld dat ze in staat is de lessen goed te geven, zeker als het gaat om beginnende leerlingen. 2)Uit ons klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat men onze docenten gemiddeld waardeert met het rapportcijfer van 8,2. Daar waar kritische noten klinken, bespreekt de directeur dit met de desbetreffende docent. 3)Jaarlijks houden we beoordelings- /functioneringsgesprekken volgens een vast stramien, hiervan krijgt iedereen een verslag. Hierin staat ook altijd competentieontwikkeling op het programma. Artex is actief in het sturen van mensen wat betreft opleidingen / bijscholing e.d. 4)Minimaal drie keer per jaar komt al het personeel bijeen om te vergaderen. Plenaire vergaderingen 5)Minimaal een keer per jaar is er een studiedag voor alle docenten. 6)We werken niet alleen pro-actief, maar ook reactief. Komt Aantoonbaarheid Beschrijf op welke wijze u de toepassing van de toetsingseis aantoonbaar kunt maken (bijv. door verwijzing naar relevante documentatie of te bevragen functionarissen) 1)Alle dossiers van medewerkers zijn in te zien tijdens de audit. Daarin zijn opgenomen de diploma s en andere bewijzen van competenties, verslagen van gesprekken e.d. zie verder op de website: Hier staat een lijst met alle docenten, als je op de links klikt, kom je terecht bij docentenpagina s met een korte biografie. 2)zie KTO: GG, samenvatting: voorbeeld p. 1, een na laatse alinea 3)zie dossiers, in te zien op locatie, in het jaarverslag staat wat we doen aan scholing 4)Zie verslagen plenair, in te zien op locatie 5)studiethema wordt Bevindingen van de auditor (in te vullen tijdens de audit) Artex getroost zich veel moeite om hooggekwalificeerde medewerkers aan te trekken én te behouden. In concreto beschikt vrijwel het hele onderwijzend team over relevante hbo- diploma's. In het enkele geval wanneer dit niet van toepassing is, heeft de organisatie de geschiktheid nauwlettend in de gaten gehouden. Artex heeft een scholingsbudget dat ingezet wordt om de professionele kwaliteiten van medewerkers te onderhouden en verbreden. Medewerkers geven aan waar zij hun professionaliteit wensen /V 13

14 10 Er is sprake van een systeem voor het gezamenlijk bewaken van de artistiek/pedagogische kwaliteit. er een klacht binnen, dan bespreken we dit altijd met de klant en de docent. Verbeterpunt: nog meer inzoomen op lesgeven in groepjes. Algemeen: De docenten hebben minimaal 2 keer per jaar een plenair overleg met iedereen en 2 keer per jaar een plenair overleg met de docenten die op die betreffende dag werken. Op de agenda staan dan steevast onderwerpen m.b.t. studieinhoud, examens, samenspel et cetera. IMV: Wordt jaarlijks geëvalueerd en aangepast. Evaluatie vindt plaats met docentenonderling en met de scholen. Verder wordt de kwaliteit bewaakt door: Wederom onderzoeken als KTO MTO IMV evaluatieformulieren En: Visiteren van lessen door directeur Studiedagen Scholing Bezoeken evenementen/open dagen gezamenlijk gekozen: Veel docenten geven les in het onderwijs. Dat vergt andere competenties dan het reguliere onderwijs. Twee jaar geleden hadden we een studiedag met dr. Frits Evelein (coöperatief werken in het onderwijs). Heel leerzaam. Afgelopen jaar wilden we een studiedag organiseren over ASSstoornissen in het onderwijs en hoe daarop in te spelen. Dat ging niet door wegens omstandigheden. Zie voorbeeld agenda en verslagen plenair SS, bijlagen in te zien op locatie Zie eerder ook persverslagen: Zie voor een voorbeeldoverzicht VV te verbeteren. Een structureel georganiseerde koppeling tussen beleidsdoelen en de inzet van het scholingsbudget kon niet geconstateerd worden, hoewel het eindresultaat goed lijkt aan te sluiten bij de toekomstverwachting van de organisatie. Naast de georganiseerde overleggen blijkt de lokale situatie van grote invloed. Docenten reizen veelal vanaf de vaste wal naar Texel en spreken elkaar op de boot. Hier komen regelmatig inhoudelijke onderwerpen ter sprake en men wisselt visies, ervaringen en kennis uit. Docenten blijken in staat om de visie van de organisatie in eigen woorden te verwoorden. 14

15 Ondersteunende mensen hebben wekelijks werkoverleg 11 Het aanbod wordt gestructureerd aangeboden Samenspelweken en examens worden geregeld door de administratie en inhoudelijk bijgestaan door docenten. Dit wordt altijd uitgebreid gecommuniceerd en geëvalueerd tijdens het plenair SS MUZIEK Docenten werken via lesmethodes die erop gericht zijn te voldoen aan onze exameneisen (voor leerlingen die dat willen en kunnen). De exameneisen per instrument zijn gebaseerd op eisen van unisono, epta, ergta et cetera. 2)Docenten muziek bieden hun lessen aan binnen ons systeem (zie website): 1. Maak kennis met muziek - verkennende fase Wat voor instrumenten bestaan er allemaal? Welk instrument past bij jou? Wat is er leuk aan muziek? Wil je een keer een instrument proberen? Dat kan! Voor jong en oud hebben we verkennende (korte) cursussen. - ursussen Maak kennis met muziek voor kinderen - Oriëntatiecursussen op instrumenten voor volwassenen - Probeerlessen muziek per instrument: 2 voor 10,--! 2. Kies een instrument - basisopleiding De basisopleiding begint meestal als je in groep 6 zit, maar dit kan ook eerder of later zijn. Je krijgt dan wekelijks les en leert het instrument bespelen en beheersen. Meestal krijg je tijdens de basisopleiding groepsles. Hierdoor leer je ook van de andere leerlingen en kunnen we de lessen tegen een lagere prijs aanbieden. Soms is het niet mogelijk om een groepje te vormen, bijvoorbeeld omdat de niveauverschillen te groot zijn. In dat geval krijg je individueel les (tegen een kleine bijbetaling). De basisopleiding duurt 3 of 4 jaar, afhankelijk van het instrument en de ontwikkeling van de leerling. In het 3e of 1)exameneisen: eisen voor examens A t/m D. leerlingen vullen dit samen met de docent in, maken een examenprogramma. De examencommissie beoordeelt dit. 2)brochure AA en 3) Jaarlijks worden de leerlijnen geëvalueerd, zie het jaarverslag. Waar nodig passen we aan. JJ (bv p ) In de marketing wordt het aanbod via duidelijke, op hoofdlijnen geformuleerde en begrijpbare structuren aangeboden. Leerplannen en methodiekbeschrijvingen zijn overwegend aanwezig maar worden niet gecommuniceerd met klanten. Docenten kunnen kiezen - en kiezen in de praktijk inderdaad - gezien de beperkte schaalgrootte, voor individueel maatwerk. Daarmee dreigt het gevaar van papieren tijgers: leerplannen die op schrift bestaan maar in de praktijk niet worden toegepast. Bovenstaande geldt de disciplines muziek en dans. De discipline theater kan momenteel 15

16 4e jaar gaan leerlingen zich oriënteren op de vervolgmogelijkheden binnen Artex. Je krijgt dan van de docent een advies in rapportvorm en de docent bespreekt met jou wat voor muzikaal vervolg bij jou past. - Probeerlessen muziek: 2 voor 10,--! - Jaarcursussen/muzieklessen tot 21 jaar - Korte cursussen tot 21 jaar 3. Leer meer op je instrument - instrumentale vervolgopleidingen Als je 3 of 4 jaar les hebt gehad op een instrument of zangles hebt gevolgd, kun je je verder specialiseren. Je kunt naar de popschool, volgt gewoon lessen of je kiest een richting waarin je kunt worden voorbereid op het conservatorium. Na de 3- of 4-jarige basisopleiding kunnen leerlingen kiezen voor de verschillende vervolgopleidingen: Popschool Leerrichting extra intensief, met examens, solfege en muziektheorie Voortgezette basisopleiding niet ontwikkeld worden vanwege het ontbreken van een centrale figuur - de docent theater is onlangs met pensioen gegaan - en de discipline audiovisueel leunt nog sterk op de plaatselijke vereniging van kunstenaars (die overigens groot en divers is). DANS De leerlijn is: Leeftijd/groep Dans voor peuters lesvorm van 2 jaar tot 4 jaar Dans voor kleuters Vanaf 4 jaar tot groep 1 Groep 1 en 2 Groep 3-4 en 5-6 Groep 5-6 en 6-7 ADV = Algemene Dansante Vorming na dit jaar krijgen kinderen advies: dansmix streetmix 16

17 Groep 5-6 en 6-7 Groep en Vanaf 12 jaar Vanaf 13 jaar tieners en volwassenen volwassenen streetmix klassiek ballet voor kinderen Klassiek ballet voor tieners en volwassenen klassiek spitzen Streetdance, streetzumba (mengvorm streetdance en zumba) en Zumba dansexpressie THEATER Jeugdtheater 1 -- > 6-8 jaar Jeugdtheater jaar Jongerentheater voortgezet onderwijs Seniorentheater Vertetheater in het verzorgingshuis Onze docent Theater is dit jaar met pensioen gegaan. Vanwege de bezuinigingsopdracht werken we nu met een zzp er die alleen korte cursussen aanbiedt. We hebben nu werkplaatsen op leeftijdsniveau: afhankelijk van het aantal inschrijvingen weten we of e.e.a. doorgaat. BEELDEND: Voor beeldend werken we nog erg ad hoc wegens ruimtegebrek. Overigens kent Texel wel veel professionele kunstenaars die zelf ook van alles aanbieden. De prioriteit ligt derhalve niet bij beeldend. 17

18 12 Er is sprake zijn van een artistiek/didactisch klimaat. D.w.z. dat de aanbieder de ambitie moet hebben een betekenisvolle leeromgeving te creëren waarin de verschillende facetten van de betreffende kunstdiscipline aan bod komen De docenten vormen een hecht team. Er is onderling veel contact, dat begint al op de boot. Er is veel en vaak overleg. De vele evenementen, voorspeelavonden en uitvoeringen maken dat Artex veelvuldig op het netvlies komt van de Texelaars. Het gebouw bruist van de activiteiten. Bij muziek werken we ook met samenspelweken en ook in de orkestjes wordt duidelijk dat (samen) muziek maken geweldig is. Alle docenten zijn professionals. We proberen zo veel mogelijk spelplezier te combineren met verdieping. Daar waar nodig werkt men samen. Medewerkers prijzen de werksfeer. De lijnen zijn kort. Verder worden belangrijke plannen als het koersplan, besproken tijdens plenaire vergaderingen. Het feit dat Artex de laatste jaren wat betreft leerlingen zo explosief gegroeid is (publieksbereik van 14%, van 1300 leerlingen naar 2000), geeft mede aan dat we positief zichtbaar aanwezig zijn op Texel. Het management profileert zich als peoplemanager. Daarmee weet het medewerkers te committeren. Dit resulteert in een groot aantal geïnspireerde publieke activiteiten en leidt daarmee tot een leeromgeving die klanten inspireert en stimuleert. Leerlingen en ouders geven blijk geïnspireerd te worden door hetgeen Artex biedt. 13 De aanbieders binnen de organisatie delen een gezamenlijke visie op het kunsteducatieve aanbod Men is in grote lijnen op de hoogte van de visie/missie. Hierover voeren we vanzelfsprekend discussies tijdens plenaire overleggen (als er weer een plan op de agenda staat) over de ambachtelijkheid versus leuk liedjes spelen. Ik juich die discussie telkens toe. Verbeterpunt: De missie kan beter worden samengevat in een missiestatement zodat deze makkelijker te onthouden is voor Zie o.a. Koersplan HH Leerlingen en ouders zijn in staat onderscheid te maken tussen de meer inspirerende presentatiemogelijkheden die Artex biedt en de ambachtelijke vaardigheden die overgedragen moeten worden om tot goede presentaties te komen. Alhoewel docenten sterk hechten aan maatwerk per cursist, is er consensus over de visie. Dit houdt in dat consensus bestaat over de drieslag die Artex hanteert, die neerkomt 18

19 eenieder. op een globale structuur in het aanbod van: kennismaken kunstproductie voorzieningen voor talent 14 De aanbieders onderhouden voldoende functionele contacten met elkaar en de omgeving. 15 De maatschappelijke opdracht wordt herkend en gedragen door zowel partners als de organisatie* Zie hierboven onder punt 10 / overleg/communicatiestructuur Verbeterpunt: ik wil meer stimuleren dat docenten bij elkaar lessen visiteren en het MTO moet weer worden afgenomen. Door de vele evenementen en uitvoeringen blijven docenten in contact met de omgeving. Wel moet gezegd dat veel docenten kleine aanstellingen hebben en velen reizen behoorlijk wat af om hier les te geven. Dat beperkt ons wel in de mogelijkheden om frequent verbinding te leggen met de omgeving. Al het ondersteunend personeel deelt alle werkdocumenten op een gemeenschappelijke netwerkschijf. De koersplannen, statuten, BF-overeenkomst worden gezamenlijk goedgekeurd met het bestuur. Bij het vervaardigen van plannen wordt het oor te luister gelegd bij de docenten. belangrijke plannen worden ook voorgelegd tijdens plenaire vergaderingen. In 2009 hebben we een wedstrijd uitgeschreven onder alle Texelaars om een nieuwe naam te verzinnen voor de Statuten LL Waar de organisatie aangeeft een verbeterpunt te zien in het beknopter formuleren van de missie, zien wij een uitdaging om de missie samen te vatten in een slogan. De aanbieders tonen een sterke verbondenheid met de instelling en het eiland. Er is sprake van veelvuldige functionele contacten met elkaar en bestaande klanten. Het leggen en onderhouden van contacten met potentiële klanten komt neer op het management. Geconstateerd kan worden dat het onderwijs en een deel van het verenigingsleven de maatschappelijke opdracht ondersteunen. Intern blijkt deze goed geborgd. 19

20 16 De aanbieder werkt aantoonbaar aan innovatie en productvernieuwing. 17 De aanbieder heeft een goed zicht op de (leer)resultaten van de opleidingen/producten toenmalige MDT. Dit was een uitstekende mogelijkheid om Artex goed op het netvlies te krijgen en ook goed te communiceren wat we in huis hebben aan disciplines. Dit zie je met name terug in de korte cursussen maar ook in het reguliere dans- en muziekaanbod. We spelen in op de actualiteit. Altijd met het oog op ons afzetgebied, onze doelgroepen. Muziek : - Examens / diploma s - Schriftjes / huiswerk - voorspeelavonden - open lesweken - concerten - derdejaarsrapportage - keuze vervolgopleiding brief Klein voorbeeld: Dans: eerst hadden we een korte cursus Zumba, nu zijn dat jaarcursussen geworden met een differentiatie in niveauverschillen. Zie marketingplan EE, p.14 e.v. / jaarverslagen JJ (op p. 8 staat een lijst met alle cursussen die we organiseren per jaar, en dat verandert telkens) etc. Korte cursussen dienen meer dan eens als instrument voor marktverkenning: bij succes worden korte cursussen omgezet in structureler aanbod en praktijkervaring leidt tot aanpassingen. De frequente evaluaties leiden tot continue productvernieuwing. Examenresultaten en diploma's worden geadministreerd. Dans: - Diploma s dans - uitvoeringen - open lesweek - heel goede leerlingen stromen door naar de selectiegroep Theater (nu door bezuinigingen alleen nog in de vorm van korte cursussen) - uitvoeringen - open lessen 20

21 18 De aanbieder past het aanbod systematisch aan n.a.v. de evaluaties 19 Wanneer landelijk erkende diploma s worden afgegeven dienen de gediplomeerden te voldoen aan de landelijk vastgestelde eisen. Beeldend: - de eigen maaksels Ja, bijvoorbeeld: n.a.v. de Zumbalessen ontstond de vraag naar Zumba voor mensen die iets minder goed kunnen meekomen. Daar hebben we nu aparte groepen voor en we hebben een groep streetzumba (een mix tussen streetdance en zumba). Samenspelgroep voor volwassenen is opgezet. Vergelijk brochures, op locatie in te zien. Jaarverslagen JJ (op p. 8 staat een lijst met alle cursussen die we organiseren per jaar, en dat verandert telkens) Ja, hafa: unisono diploma s Karin Wolse: coördineert dit Zie 16. Algemene bevindingen t.a.v. cluster 2 (in te vullen door de auditor) Aan landelijk vastgestelde diploma-eisen wordt voldaan. De vrijwel zonder uitzondering hbo-gediplomeerde medewerkers tonen tevredenheid over het werkgeverschap en de werkomstandigheden en zetten hun professionaliteit ten volle in. Er is een scholingsbudget en opleidingswensen maken onderdeel uit van de functioneringsgesprekken. Van het scholingsbudget wordt daardoor goed gebruik gemaakt. Innovatie en productvernieuwing wordt veelal gebaseerd op klantencontacten - met zowel particuliere als institutionele klanten - en de resultaten van evaluaties. 21

22 luster 3: Voorwaarden Hoewel niet direct van artistiek-didactische aard dient de aanbieder aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze voorwaarden zijn direct verbonden aan het artistiek-didactische proces. entraal staat de belofte aan de klant. Deze moet worden nagekomen. Toetsingseisen 20 De organisatie beschikt over voldoende middelen en accommodatie om de kunsteducatieve processen adequaat en inspirerend te kunnen vormgeven. De financiële en administratieve processen met de klant zijn voldoende geregeld. 21 Er is zorg voor sociale veiligheid en zorgvuldige omgang tussen en met de deelnemers. Toelichting door instelling - Beschrijf op welke wijze u of uw instelling de toetsingseis in de praktijk toepast - Goede punten - Punten ter verbetering Zie accountantsverklaring. Wel hebben we in 2012 een bezuinigingsopdracht van 10%. Daarnaast zijn we bezig met verkenningen richting een nieuw en groter pand waarin we efficiënter kunnen (samen) werken. Door de leerlingengroei zijn we te krap gehuisvest hetgeen ons beperkt in de mogelijkheden bepaalde cursussen goed verder te ontwikkelen (met name wat betreft beeldend). Administratie cursisten, salarissen en roosters zijn geregeld via online applicaties die verbonden zijn met o.a. de accountant. E.e.a. werkt naar behoren. Jaarlijks geeft de accountant de administratie een compliment voor de uitstekende boekhouding en cursistenadministratie. 1. Transparant gebouw: overal is zicht op de lesruimte 2. Tijdens openingstijden is er altijd minimaal 1 BHV er in het pand 3. Tijdens spitsuren is conciërge aanwezig Aantoonbaarheid Beschrijf op welke wijze u de toepassing van de toetsingseis aantoonbaar kunt maken (bijv. door verwijzing naar relevante documentatie of te bevragen functionarissen) Rob Logtenberg: accountant, zie verder de accountantsverklaring KK 1&4 te zien op locatie 2/3wordt constant op gelet, meerdere medewerkers hebben Bevindingen van de auditor (in te vullen tijdens de audit) De huisvesting van Artex vertoont tekenen des tijds en biedt onvoldoende ruimte voor de sterk gegroeide organisatie. Er wordt systematisch in inventaris geïnvesteerd. Klanten geven blijk van inzicht in de voor hen relevante administratieve processen en geven aan dat deze adequaat worden uitgevoerd. Artex beschikt over een vertrouwenspersoon. Indien noodzakelijk kan uitgeweken worden naar /V V 22

23 4. Er is een AED in het pand 5. Vastomlijnde Klachtenprocedures / lesgeld en leerlingreglement 6. Vertrouwenspersoon 7. Docenten hebben gehoorbescherming aangemeten gekregen en wijzen leerlingen ook op het gevaar van te lang te hard geluid (er hangen ook posters in het gebouw) 8. Docenten krijgen bij hun aanstelling een informatiemap 9. Leerlingenreglement 10. Daar waar de onderlinge omgang niet goed gaat, voert de directeur gesprekken 11. MTO BHV-cursus 5/6/9 zie website lesgeld en leerlingreglement: texel.nl/inschrijven- 1/lesgeldreglement 7. zie dossiers, kortingregeling met schooneveld, posters in gebouw, besproken in plenair de externe, niet op Texel gevestigde, vertrouwenspersoon van de gezamenlijke centra voor de kunsten in Noord-Holland. 22 De bedrijfsprocessen binnen de organisatie zijn adequaat voor het uitvoeren van de verschillende opdrachten.* 23 De sturing van de organisatie is adequaat voor het bereiken van de gestelde doelen (ode ultural Governance) en er is een heldere taakverdeling tussen de verschillende bestuurslagen. Verbeterpunt: dit jaar staat op de agenda om van alle docenten een verklaring van goed gedrag te vragen. Van sommigen hebben wij er een, van anderen niet. Voorheen was dit geen beleid. Een platte organisatie vraagt om mensen die hun takenpakket breed kunnen interpreteren. Er zijn wel afgestemde takenpakketten. - Wekelijks is er werkoverleg voor conciërges en ondersteunend personeel waarbij de taken worden verdeeld. - plenaire overleggen met z n allen/iedereen 2 a 3 keer per jaar - plenaire overleggen op de werkdagen van docenten 1 a 2 x per jaar - studiedag (in combinatie met plenair vaak) 1 keer per jaar. Bestuur statuten / directiestatuten. Minimaal 4 keer per jaar vergadering Directeur: taakomschrijving oördinatoren: taakomschrijving conform AO Docenten: taakomschrijving conform AO Ondersteunend personeel: taakomschrijving Stagiair coördinator korte cursussen/evenementen: taakomschrijving Administratief medewerker: taakomschrijving In te zien op locatie: notulen/agenda s Voorbeeld taken administratie QQ Taakomschrijving QQ Statuten: MM en AO directiestatuut: LL Dagelijkse Taken administratie staan Naast veelvuldig informeel overleg - zoals op de boot heeft Artex de bedrijfsprocessen adequaat georganiseerd, zodanig dat sprake is van een goede borging. Het directiestatuut loopt af in Een nieuw statuut is voorzien maar nog niet uitgewerkt. Er worden geen wezenlijke wijzigingen verwacht. Artex hanteert het traditionele stichtingsmodel met verregaande delegatie van bevoegdheden aan het management. 23

24 Verbeterpunt: directiestatuut moet worden aangepast, staat op de agenda naast elkaar in een overzichtje, zie bijlage QQ De taakverdeling tussen de directie, coördinatoren en ondersteunend personeel is logisch vormgegeven en medewerkers lijken zich bewust van de eigen taak en die van anderen. Algemene bevindingen t.a.v. cluster 3 (in te vullen door de auditor) Artex toont ruime aandacht voor randvoorwaardelijke aspecten. Er bestaat begrip bij medewerkers en deelnemers voor de beperkingen van het gebouw. 24

Auditrapport instellingen

Auditrapport instellingen Auditrapport instellingen Instelling: Texel Artex Kunstenschool Auditdatum: 12-12-2011 Advies: Positief Naam Instelling/vereniging of collectief Adres (bezoek- en post-) Email Directeur (naam/email/tel.

Nadere informatie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie Kwaliteitskader aanbieders Kunsteductie juni 2013 1 1. Toetsingskaders, toetsing en registratie Inleiding Kwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden

Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Mei 2015 Inleiding Westland Cultuurweb is op zeer korte termijn op zoek naar aanbieders voor lessen theater aan

Nadere informatie

JEUGDPLAN MUZIEKOPLEIDING

JEUGDPLAN MUZIEKOPLEIDING muziekvereniging Door Eendracht Sterk Hall JEUGDPLAN MUZIEKOPLEIDING VERSIE APRIL 2009-1- INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING.. 3 2.0 DE OPLEIDING.. 3 2.1 STAP 1 BLOKFLUITOPLEIDING.. 3 2.2 STAP 2 INSTRUMENTOPLEIDING...

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Inleiding De gemeente Dalfsen wil voor haar jonge inwoners een cultureel en kunstzinnig klimaat scheppen waarin zoveel

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2011 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek

Nadere informatie

Peer review in de praktijk

Peer review in de praktijk Rotterdam, maart 2013 Gwen de Bruin Susan van Geel Karel Kans Inhoudsopgave Inleiding Vormen van peer review Wat is er nodig om te starten met peer review? Wat levert peer review op? Succesfactoren Inleiding

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Groepslesdocent Portfolio Groepslesdocent Fit!vak Deelopdrachten 1: Het

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en voorwaarden December 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Visie

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Dario Fo, ondernemers in de kunst Poeldijk, 13 december 2012 Inleiding Op de vraag van de gezamenlijke basisscholen uit De Lier voor een

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING Cursusjaar 2009 2010 ROC Zeeland Cluster Welzijn Versie 1.0 Vastgesteld in Examencommisie Welzijn d.d. 16-06-2011 Kwaliteitsjaarverslag Examinering ROC Zeeland, cluster

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Maart 2014 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

Communicatie onderzoek Team haarverzorging

Communicatie onderzoek Team haarverzorging Communicatie onderzoek Team haarverzorging Introductiebrief behorende bij de enquête over de interne communicatie Beste collega s, Gedurende het schooljaar doen wij ons uiterste best om de taken te vervullen

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden

Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden Mei 2014 Inleiding Onlangs maakte Muziekschool Westland bekend dat zij gaat stoppen met haar activiteiten. Muziekschool

Nadere informatie

Rembrandt College Veenendaal

Rembrandt College Veenendaal Rembrandt College Veenendaal Werving en selectie Teamleider Talen en Techniek 1 Inleiding Het Rembrandt College is met het vertrek van de Teamleider Talen en techniek op zoek naar een inspirerend leidinggevende

Nadere informatie

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland KWALITEITSCODE EVC Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland CODE 1. DOEL Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties.

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

oudervragenlijst 2014

oudervragenlijst 2014 oudervragenlijst 2014 Uitslagen Vragenlijst C.B.S. De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Organisatiegegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Checklist MTO voor OR-en

Checklist MTO voor OR-en Checklist MTO voor OR-en Wat is een MTO: Een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) is een belangrijk instrument om een beeld te krijgen van wat medewerkers van de organisatie vinden, hoe zij in hun werk

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK MIK KUNST & CULTUUR

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK MIK KUNST & CULTUUR KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK MIK KUNST & CULTUUR Waarom Kunst en Cultuur? BELANGRIJKSTE CONCLUSIES Waarom MIK? Beoordeling cursussen 7,7 Redenen voor het kiezen voor kunst & cultuur is volgens de respondenten:

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W BELEIDSPLAN 2011-2012 Stichting De Burght CT&W 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inleiding 3 Visie en doelstelling 4 Beleid en bestedingen 6 Fondsenwerving en financieel beheer 8 Nawoord 9 3 Voorwoord

Nadere informatie

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011 CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211 Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool Werk- en jaarplan Medezeggenschapsraad Julianaschool 2013-2014 Inleiding In voorliggend plan blikt de medezeggenschapsraad van de Julianaschool vooruit op de dingen die gaan komen in het cursusjaar 2013/2014.

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007 Aan de Raad Made, 13 februari 2007 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Raadsvergadering: 12 april 2007 Onderwerp: Diagnose Integrale Veiligheid gemeente

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen docenten LD vmbo en havo/vwo. (tekst: Wet op de beroepen in het onderwijs en Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel / 2006). 1. Zeven

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

kwaliteitscriteria voor opleiders in de voetverzorging

kwaliteitscriteria voor opleiders in de voetverzorging kwaliteitscriteria voor opleiders in de voetverzorging Toelichting Binnen de pedicurebranche is de afgelopen jaren hard gewerkt aan kwaliteit. Met eigen branchekwalificaties is in een systeem van gedegen

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Leermiddelenbeleid. Opzet van het leermiddelenbeleidsplan Uitgangspunt is het Vier in balans-model

Leermiddelenbeleid. Opzet van het leermiddelenbeleidsplan Uitgangspunt is het Vier in balans-model Leermiddelenbeleid Waarom een leermiddelenbeleidsplan? In een integraal leermiddelenbeleidsplan is helder omschreven welke doelen de school op kortere en middellange termijn wil realiseren en hoe dit gerealiseerd

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd?

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? MijnID.nu en QRM helpen je op weg naar geregistreerd directeur onderwijs. MijnID.nu en QRM bieden gezamenlijk een traject aan tot een erkend

Nadere informatie

HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESINSTRUCTEUR

HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESINSTRUCTEUR HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESINSTRUCTEUR INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Groepslesinstructeur A Verwerven competenties Theorieexamen Portfolio

Nadere informatie

Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren.

Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren. 1/5 Fase 1: Wat wilde ik bereiken? Handelen/ ervaring opdoen Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren. De opdracht wilde ik zo ontwikkelen,

Nadere informatie

Richtlijnen voor de Huisstijl vanh Hoogeveen. Met een hoofdletter

Richtlijnen voor de Huisstijl vanh Hoogeveen. Met een hoofdletter Richtlijnen voor de Huisstijl vanh Hoogeveen. Met een hoofdletter Juni 2009 Beste partner, U gaat aan de slag met de huisstijl van Hoogeveen. In deze richtlijnen ziet u hoe dat kan. Deze richtlijnen zijn

Nadere informatie

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2013 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING... 3 2.0 UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK EN DEFINITIE MUZIKALE EN BEELDENDE VORMING... 3 2.1 UITGANGSPUNTEN... 3 2.2 DEFINITIE

Nadere informatie

Intentieverklaring. Kwaliteitsborging brancheonderwijs

Intentieverklaring. Kwaliteitsborging brancheonderwijs Intentieverklaring Kwaliteitsborging brancheonderwijs Partijen ProVoet, vertegenwoordigd door dhr. C. van de Groes, directeur, verder te noemen ProVoet en.. (naam opleider), vertegenwoordigd door. (naam

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten

De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten OPEN ACADEMIE LINGEWAARD De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten Kunst en cultuur zijn essentieel om ons staande te houden BEELDENDE KUNST THEATER FOTO/VIDEO D A N S M U Z I E K Lingewaard,

Nadere informatie

Rhedelijk Cultureel. Leerplan. September 2015

Rhedelijk Cultureel. Leerplan. September 2015 Rhedelijk Cultureel Leerplan September 2015 1 Inhoudsopgave 1. Ter inleiding 3 2. Missie en visie 4 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Doelstellingen 2.4 Werkwijze 3. Uitgangspunten en kwaliteitsbeleid 5 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Crescendo Opleidingshuis

Crescendo Opleidingshuis Crescendo Opleidingshuis Muziek maken begint met goed muziekonderwijs 25 November 2010 Agenda Deel 1: Aanleiding Deel 2: Opleidingshuis Crescendo Deel 3: Individueel muziekonderwijs verandert Deel 4: Ambitie

Nadere informatie

Centrum voor de kunsten

Centrum voor de kunsten regio Ontdek jezelf bij De Muzehof 2014 2015 Centrum voor de kunsten Muzehof Coehoornsingel 1, Zutphen - info@muzehof.nl - muzehof.nl muzehof Centrum voor de kunsten is dé ontmoetingsplek op het gebied

Nadere informatie

Maak je eigen professionaliseringsplan!

Maak je eigen professionaliseringsplan! DAG VAN DE LERAAR 5 OKTOBER 2013 Maak je eigen professionaliseringsplan! Een minicursus Sectorraad Hoger Onderwijs CNV Onderwijs Academie Maak je eigen professionaliseringsplan! 1. Inleiding In de CAO

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor!

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! Verbindingen leggen en onderhouden. Dat is de belangrijkste taak van de combinatiefunctionaris.

Nadere informatie

Rapportage Cursistenonderzoek 2012 Scholen in de Kunst

Rapportage Cursistenonderzoek 2012 Scholen in de Kunst Rapportage Cursistenonderzoek 2012 Scholen in de Kunst M.A. Keijzer N. den Toom Keijzer & Toom Klant Tevredenheid pp. Inleiding 3 1. Verantwoording en methode 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Profiel

Nadere informatie

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6 EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Concept 9 januari 2014 Blad 2 van 6 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN 3 3. COMMUNICATIEBOODSCHAP

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2015-2019

Cultuurbeleidsplan 2015-2019 CBS Maranatha Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Cultuurbeleidsplan 2015-2019 1. Inleiding Dit is het cultuureducatieplan van de CBS Maranatha in Winschoten. Een plan dat is opgesteld om een bijdrage te leveren

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

VERSLAG MR VERGADERING

VERSLAG MR VERGADERING VERSLAG MR VERGADERING Datum: 22 september 2015 Aanwezig: Afwezig: Verslag: (P) Annemieke, Annick, Astrid, Saskia (O) Edwin, Lizzy, Michel, Harm, Gabor. (D) Adriana, Madelon. Ellen (met kennisgeving) Edwin

Nadere informatie

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 1 Inhoudelijk jaarverslag 2011 Open Academie Lingewaard` Inleiding 2011 was voor de Open Academie een geslaagd jaar. Dit verslag geeft

Nadere informatie

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Jaarplan De Berkel

Jaarplan De Berkel Jaarplan De Berkel 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 4 School en positionering 5 Kwaliteit 5 Team en leiderschap 5 Onderwijs 6 Personeel 6 Administratie 6 Beheer 6 2 van 7 Voorwoord

Nadere informatie

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Partner for progress Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Even voorstellen - Drs. Petra van Mastrigt - Ing. Gerard Crone - Drs. Willy Limpens Kiwa Nederland B.V. Visie Kiwa B.V.: Kiwa

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Aanvraagformulier subsidie 2015 FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Voor de functies ontmoeting en dagbesteding wordt een aanvraag

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572 Jaarverslag Januari 2012- december 2012 Naam zorgboerderij Boerderijnummer: 1572 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

blazersbende Muziek voor het leven KUNSTHUIS blazersbende is muziekonderwijs waarvan iedereen profiteert: leerlingen, ouders, docenten en de school.

blazersbende Muziek voor het leven KUNSTHUIS blazersbende is muziekonderwijs waarvan iedereen profiteert: leerlingen, ouders, docenten en de school. blazersbende Muziek voor het leven blazersbende is muziekonderwijs waarvan iedereen profiteert: leerlingen, ouders, docenten en de school. KUNSTHUIS open academie lingewaard www.openacademie.nl t is de

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

gut feeling BRANDBOOK

gut feeling BRANDBOOK gut feeling BRANDBOOK Inhoud 3. inleiding 4. DESIGN PROCES 7. STRATEGY 11. MOODBOOK 18. TEASER Gut Feeling Brandbook 2 inleiding Vanwege het feit dat Gut Feeling zelf branding levert voor bedrijven is

Nadere informatie

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Inleiding Tijdens de BPV-periode heeft de deelnemer recht op gesprekken. Afhankelijk van de duur van de opleiding zal de

Nadere informatie

GOED BESTUUR VOOR CULTUUR! CULTURAL GOVERNANCE ALS HEFBOOM TOT PROFESSIONALISERING. Prof. dr. Annick Schramme & Joke Schrauwen

GOED BESTUUR VOOR CULTUUR! CULTURAL GOVERNANCE ALS HEFBOOM TOT PROFESSIONALISERING. Prof. dr. Annick Schramme & Joke Schrauwen GOED BESTUUR VOOR CULTUUR! CULTURAL GOVERNANCE ALS HEFBOOM TOT PROFESSIONALISERING Prof. dr. Annick Schramme & Joke Schrauwen 2 trajecten Werkgroep Bilsen Fonds Leidraad: principes governance op organisatieniveau

Nadere informatie

danstheater Iedereen kan dansen KUNSTHUIS Danstheater IMPRO VI stimuleert het plezier in beweging via expressie het is toegankelijk voor iedereen.

danstheater Iedereen kan dansen KUNSTHUIS Danstheater IMPRO VI stimuleert het plezier in beweging via expressie het is toegankelijk voor iedereen. danstheater Iedereen kan dansen Danstheater IMPRO VI stimuleert het plezier in beweging via expressie het is toegankelijk voor iedereen. KUNSTHUIS open academie lingewaard www.openacademie.nl t is de lazersklas?

Nadere informatie

Portfolio en beoordeling

Portfolio en beoordeling Portfolio en beoordeling Doel Inzicht bieden in de mogelijkheden met een portfolio en de aanpak om hiermee te gaan werken. Soort instrument Achtergrondinformatie en stappenplan. Te gebruiken in de fase

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' School : basisschool 'Sint Jozef' Plaats : Nieuw-Namen BRIN-nummer : 06XE Onderzoeksnummer : 94514 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek

Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek GASTLESSEN 2016-2017 Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek Het afgelopen schooljaar is het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek met veel plezier en succes gestart met het geven van gastlessen

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

GOED BESTUUR VOOR CULTUUR! CULTURAL GOVERNANCE ALS HEFBOOM TOT PROFESSIONALISERING

GOED BESTUUR VOOR CULTUUR! CULTURAL GOVERNANCE ALS HEFBOOM TOT PROFESSIONALISERING 2 trajecten Werkgroep BilsenFonds GOED BESTUUR VOOR CULTUUR! CULTURAL GOVERNANCE ALS HEFBOOM TOT PROFESSIONALISERING Prof. dr. Annick Schramme & Joke Schrauwen Leidraad: principes governance op organisatieniveau

Nadere informatie

Notitie ter aanvulling op en nadere uitwerking van de nota Contouren strategisch beleidsplan (Contourennota)

Notitie ter aanvulling op en nadere uitwerking van de nota Contouren strategisch beleidsplan (Contourennota) Notitie ter aanvulling op en nadere uitwerking van de nota Contouren strategisch beleidsplan 2015 2017 (Contourennota) Vereniging in een veranderende samenleving Bij de verdere doordenking van het voornemen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie