Bomen planten... dat samen met zes andere ondernemingen in Nederland.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bomen planten... dat samen met zes andere ondernemingen in Nederland."

Transcriptie

1 Magazine Nr.35 - April Bomen planten - Het raadsel van de kunst - Rudolf Steiner lezen (3) - Voorjaarskaarten - Informatieve boeken voor kinderen Bomen planten... Het moderne leven is vol tegenstrijdigheden. Wat merken we in Nederland bijvoorbeeld van de economische crisis? De gevolgen van de crisis drukken zich op veel verschillende manieren uit, maar uiteindelijk komt het er voor de meesten van ons op neer dat we minder te besteden hebben en dat allerlei vooruitzichten waarop we meenden vast en zeker te kunnen bouwen niet zo vast en niet zo zeker meer zijn. En dat terwijl, en daar is de tegenstrijdigheid, de crisis zijn wortels heeft in het feit dat er teveel geld was. (Namelijk zóveel dat banken en financiële instellingen er geen zinnige bestemming meer aan konden geven en overgingen tot het verstrekken van krediet en hypotheken aan mensen die niet kredietwaardig waren. Toen vervolgens duidelijk werd dat miljarden aan uitgezette kredieten niet meer terug zouden komen hadden we de poppen aan het dansen.) Merkwaardig: er was teveel geld in de wereld, we gingen er niet goed mee om en gevolg is dat vele miljoenen mensen met minder moeten zien toe te komen. Wie hierover doordenkt zal beseffen dat het natuurlijk eigenlijk nooit écht zo kan zijn dat er teveel geld op de wereld is. We moeten alleen anders met dat geld omgaan. Dan is er nooit teveel en wordt het zinnig benut. Misschien komen we mede dankzij de crisis tot nieuwe inzichten en dan heeft die crisis toch zijn nut. Op basis van nieuwe inzichten (nou ja, ze zijn eigenlijk niet eens zó nieuw maar ze zijn ongebruikelijk en lijken daarom nieuw) kunnen we de economie een heel andere basis geven, een basis waarop werkelijk vertrouwen kan groeien, waarop we via de economie voor elkaar zorgen en dat wat er is op een rechtvaardige manier verdelen. dat samen met zes andere ondernemingen in Nederland. In het aprilnummer van het tijdschrift Motief was Koos Bakker, oprichter van Odin Estafette, een van onze zuster-ondernemingen, aan het woord over de inzichten en idealen die hieraan ten grondslag liggen. Ik heb altijd het gevoel gehad dat het scheppingsproces - van zaadje naar kool naar winkelschap - van niemand persoonlijk is. Het is een resultaat ontstaan door samenwerking. De winst die daar eventueel uit ontstaat, moet dan ook ten goede komen aan het geheel. Laat ik een ander voorbeeld geven. Stel, je plant een beukenboom in je eigen tuin. Het is jouw besluit en je hebt eigenhandig het beukennootje in de grond gestopt. Op een gegeven moment is de beuk zo dik geworden, dat je niet meer zelfstandig mag besluiten om de boom om te zagen. Naarmate de boom groeide, is de waarde ervan in de gemeenschap geplaatst. Dit voorbeeld van de boom geldt mijns inziens ook voor het bedrijfsleven. Hoewel ik een van de initiatiefnemers van Odin ben, is het eigendom mij ontgroeid dankzij het toenemen van het maatschappelijk belang. Dat betekent dus dat wij het bij Odin Estafette zo geregeld hebben, dat ik geen aanspraak kan maken op het kapitaal of de goodwill. Wij hebben het eigendom geneutraliseerd door het kapitaal in stichtingen onder te brengen en vast te leggen dat dat het bedrijf van zichzelf is. Om bomen te laten groeien en eerlijk om te gaan met wat ze voortbrengen hoeven we op niets of niemand te wachten... Meer weten? Zie de rubriek Mens en samenleving > subrubriek Sociale driegeleding en zie ABC Antroposofie (deel van Nearchus CV) functioneert al ruim 20 jaar op zo n ongebruikelijke manier en doet

2 Nieuw van Nearchus CV Het raadsel van de kunst Kunst heeft iets magisch. Eerst is er niets. Dan wordt de mens scheppend actief en dan is er iets. Iets nieuws. Op het eerste gezicht lijkt het zo n eenvoudige handeling. Een tweejarig kind pakt een potlood en een blad papier en maakt een tekening. Iets dat er tot dan toe niet was komt in de wereld. Maar in al zijn eenvoud is het een revolutionaire gebeurtenis. Want met dat ene scheppende vermogen trekt de mens een resolute grens tussen zichzelf en de drie andere natuurrijken, die van mineraal, plant en dier. De oorsprong van ons bestaan hangt samen met die natuurrijken. Maar de toekomst van het bestaan, van onszelf en van die natuurrijken, zal steeds meer worden bepaald door dit ene vermogen waar alleen de mens over beschikt: het vermogen om iets nieuws te scheppen. Kunst heeft ook iets raadselachtigs. Want als de kunstenaar aan de slag gaat dan is er wel al iets dat hij gaat bewerken: het materiaal. Wat is dus precies het nieuwe dat ontstaat? De beeldhouwer Michelangelo nam een blok marmer van vijf meter lang en begon daarin te hakken. Hadden we nauwkeurig alle afvalbrokken verzameld en die aan het einde samen met het beeld van de David gewogen, dan hadden we gezien dat de totale hoeveelheid marmer nog steeds evenveel was als aan het begin. Ook de chemische samenstelling van het marmer was niet veranderd. Materieel gezien was er dus eigenlijk niets veranderd. Toch gaat er van de David van Michelangelo een andere werking uit dan van het onbewerkte blok steen dat het daarvoor was. Wanneer we over de David praten, dan noemen we dat beeldhouwwerk zo omdat het een verbeelding is van koning David uit het oude testament. We herkennen hem aan de slinger die hij over zijn linkerschouder heeft geslagen en de steen die hij in zijn rechterhand houdt. Met die slinger en steen is hij op weg om Goliath te verslaan. Michelangelo heeft David afgebeeld in zijn belangrijkste overgangsmoment. Vóór dat moment leefde David als een eenvoudige herder. Hij hoedde schapen en speelde op zijn citer. Zijn volk werd echter bedreigd door een reusachtige tegenstander: Goliath. Niemand durfde het tegen Jan hem de Kok op te nemen, dus besloot David de strijd aan te gaan. In figuurlijke zin helemaal naakt, zoals Michelangelo hem heeft uitgebeeld, alleen gewapend met zijn slinger en een steen. Op het gezicht van David zien we de verschillende emoties die bij zo n overgang horen. Hij is geconcentreerd op de strijd die komen gaat, wat te zien is aan de sterk gefronste wenkbrauwen. Maar hij weet niet wat de uitkomst van de strijd zal zijn. Daarom staan zijn ogen wat wijder dan normaal, hij is bang voor wat er komen gaat. Zijn aderen zijn onnatuurlijk gezwollen, zijn handen eigenlijk te groot voor zijn lengte. Verder neigt hij zijn hoofd iets naar opzij, alsof hij in gedachten ook nog vertoeft bij dat wat hij voor altijd achterlaat. Want wat de uitkomst van de strijd ook zal zijn: een herder zal hij nooit meer worden. Verliest hij, dan sterft hij. Wint hij, dan zullen ze hem tot koning kronen, en ook dan is zijn leven als herder voorbij. Het beeld, dat in eerste instantie aan een Grieks klassiek beeld doet denken, blijkt daar subtiel maar beslissend van te verschillen. Hier is geen ideale mensengestalte verbeeld maar een persoonlijkheid! Toen de David af was en in 1504 op het Piazza della Signoria in Florence werd geplaatst, bracht het beeld de hele stad in vervoering. De inwoners van Florence voelden herkenning, bevestiging en troost. Ze maakten namelijk in het groot een vergelijkbare overgang door als Michelangelo in zijn David liet zien. Die overgang hebben we later de Renaissance genoemd: de bewustzijnssprong van de middeleeuwen naar de moderne tijd. Wij zijn gewend aan het wereldbeeld van de moderne tijd omdat we daar al een aantal eeuwen in leven. Maar voor de renaissancemens was het vaak nog niet duidelijk welke kant het op zou gaan. Wat hij ervoer was dat het warme, veilige wereldbeeld van de middeleeuwen barsten begon te vertonen. Mensen met een vooruitziende blik zagen dat het niet bij een paar barsten zou blijven maar dat er een hele nieuwe kijk op

3 Het raadsel van de kunst de wereld ontstond. In die benadering speelde God een veel minder prominente rol en ging de mens meer op eigen benen staan. De mens begon zichzelf als een onafhankelijke persoonlijkheid te ervaren, die een eigen standpunt kon innemen ten aanzien van het oude wereldbeeld. Dat uitte zich bijvoorbeeld in de uitvinding van het perspectief in de schilderkunst. De schilder verbeeldde de wereld vanuit een eigen standpunt. De inwoners van Florence die voor de David stonden, herkenden zichzelf erin. Zij voelden zich ook naakt een nieuwe tijd instappen. Ze waren alleen gewapend met hun fysieke zintuigen (de steen) en hun verstand (de slinger). Het oude, dogmatische wereldbeeld stond als een schijnbaar onoverwinnelijke tegenstander te wachten. Als een reus op lemen voeten. En ook zij wisten: de wereld zal nooit meer worden zoals zij de afgelopen duizend jaar was. Maar als ze naar de David keken dan voelden ze zich getroost en gesterkt: koning David was het gelukt! Dus waarom zou het hen ook niet lukken? De David wekte een golf van enthousiasme op. De inwoners van Florence stapten met nieuwe moed het leven in. De wetenschappen en kunsten bloeiden, een nieuw gevoel van zelfverzekerdheid ontstond en in het kielzog daarvan maakte zelfs de lokale economie een periode van bloei door. Zakenlieden die een contract opstelden, dateerden dat met zoveel jaar na de plaatsing van de David. En dat allemaal omdat één blok marmer van de ene vorm in de andere was veranderd. De eerste vorm, die van het ruwe blok marmer, had geen noemenswaardige werking gehad. Er was nog niets. Na het werk van Michelangelo was de vorm van de David ontstaan en was er iets dat een grote uitwerking op de mensen had. Daarin ligt het raadsel en de magie van de kunst. Dit is een fragment uit: Code Mens. De samenwerking van de kunsten in de 21e eeuw Jonas van der Sloot & Bart Keer Jonas van der Sloot & Bart Keer Code Mens De samenwerking van de kunsten in de 21 eeuw Willen samenwerkingsprojecten van de kunsten in de eenentwintigste eeuw werkelijk een vernieuwende, impulserende werking hebben, dan vraagt dat veel van de kunstenaars. De kunstenaar moet in de wereld staan, zijn ego overwinnen en de verbinding met de geestelijke wereld zoeken. Het thema moet eigen zijn, en tegelijk algemeen menselijk. Als dat lukt zullen de kunsten wellicht in hun samenhang weer een echte avant-garde rol krijgen. Als je dit serieus neemt, vraagt het kunstenaarschap in onze tijd bijna het onmogelijke. Maar de strekking van dit boek is dan ook dat het er uiteindelijk om gaat dat de mens medeschepper wordt aan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En juist in de kunsten zien we daarvan de eerste proefresultaten verschijnen. Dit boek wil een mind-set zijn en bewustzijn wekken voor de nieuwe en onmisbare rol die de kunsten, juist in hun onderlinge samenhang, kunnen spelen in de cultuur van de eenentwintigste eeuw. Paperback, 91 pagina s, met 38 afb. in zw 14,25 Bestel deze titel en u krijgt uw gehele bestelling zonder verzendkosten thuisgestuurd! Geldt tot en met maandag 23 april a.s. (voor leveringen in Nederland, klanten daarbuiten ontvangen 1,95 korting op de verzendkosten)

4 Rudolf Steiner lezen (3) Dit is alweer de derde aflevering waarin we u, in delen, álle op dit moment leverbare Nederlandstalige titels van Rudolf Steiner presenteren. En u weet dat we graag zien dat Rudolf Steiner gelezen wordt. Daarom ook deze keer weer een extra stimulans in de vorm van een cadeautje. Interesse voor de ander In het omgaan met elkaar verkeren we vaak tussen polen: sympathie en antipathie en tussen sociale en antisociale impulsen. Maar het opbouwen van een sociaal gezond klimaat valt of staat met de vraag of we in staat zijn om werkelijke interesse voor de andere mens op te brengen. In deze voordrachten (drie plus een fragment) zet Rudolf Steiner uiteen hoe we tot deze ware interesse kunnen komen en wat daarvan de betekenis is. [uit GA 185 en 186] (paperback, 83 pagina s) 13,50 Inwijdingswetenschap en sterrensterrenwijsheid Inzicht krijgen in het wezen en de werking van planeten en sterren was het doel van de eerste reeks voordrachten in dit boek. Op zijn reis naar Engeland bezocht Rudolf Steiner oude inwijdingsplaatsen. Geesteswetenschappelijk onderzocht hij hoe de oude mysteriën daar waren ingericht en hoe de druïdenpriesters destijds te werk gingen. En de mens wordt hier op diepzinnige wijze beschreven wat betreft de aspecten van zijn verleden, zijn heden en zijn toekomst. [GA 228] (gebonden) 32,00 ruim 2000 boeken en 1700 kaarten Sociale hygiëne bevat een voordracht die begint met de antroposofische visie op ziekte en gezondheid maar waarin Rudolf Steiner vervolgens laat zien dat zijn blik op de gezondheid van de mens verder gaat. Wat uit balans is moet weer in evenwicht komen. Wat verstard is weer in beweging. Dat geldt voor de mens en geldt ook voor de samenleving. Indien u voor meer dan 12,50 aan boeken van Rudolf Steiner koopt, krijgt u Sociale hygiëne cadeau! [Maximaal één exemplaar per klant / geldt tot en met dinsdag 24 april a.s. / zolang de voorraad strekt] Inzicht in het mysterie van Golgotha Elf voordrachten waarin Rudolf Steiner op zoek ging naar de betekenis van het Mysterie van Golgotha voor de ontwikkeling van mens en mensheid en naar de ontwikkeling van het christendom tot in onze tijd. Het Mysterie van Golgotha is van zo n diepe betekenis dat het tot dusverre slechts gedeeltelijk begrepen kon worden. De moderne mens kan daarin een nieuwe stap zetten en dieper doordringen in dit Mysterie en in de betekenis die het in het leven en samenleven van de mens kan hebben. Met een nawoord van Bastiaan Baan [GA 175] (gebonden, 349 pagina s) 24,50

5 Rudolf Steiner Lezen (3) Het karakter van de mens Dat wat wij in het alledaagse leven ervaren wordt in de nacht, als we slapen, omgezet in krachten en vermogens. Zo gaat het in het klein, van dag tot dag, maar ook in het groot: van leven tot leven. Langs deze weg wordt ons karakter gevormd. Een boeiende voordracht over het karakter van de mens: we hebben het allemaal maar het maakt ons juist heel verschillend van elkaar. [uit GA 58] (paperback, 49 pagina s) 10,00 Karma 3 De karmische bepaaldheid in het lot van enkele mensenlevens. Zes voordrachten (uit GA 235, eerste karmaband), o.a. over Schubert, Nietzsche, Haroen al Raschid, Woodrow Wilson en andere individualiteiten. [uit GA 235] (eenvoudige uitgave, 94 pagina s) 2,50 Karma 4 Karmische beschouwingen aangaande de wording van de mensheid door de geschiedenis heen. Vijf voordrachten o.a. over Comenius, Herman Grimm, Ibsen, de antroposofische beweging. [uit GA 236] (eenvoudige uitgave, 93 pagina s) 2,50 Karma 7 Negen voordrachten over (karmische achtergronden van) geestesstromingen in de geschiedenis van Europa en over de stromingen die de antroposofische beweging vormen (o.a. met de bekende Arnhemse voordrachten ). [uit GA 237 en 240] (eenvoudige uitgave., 174 pagina s) 2,50 De karmaoefening voor de nacht In deze voordracht beschrijft Rudolf Steiner een oefening voor het onderzoeken van karma. Het is een oefening die zich over drie dagen, eigenlijk: nachten, uitstrekt en die tot een beeld van het karma leidt. Daarvoor is natuurlijk een sterke innerlijke activiteit nodig. [uit GA 236] (paperback, 35 pagina s) Karmaonderzoek 1 De zgn. karmavoordrachten van Rudolf Steiner zijn in het Nederlands beschikbaar in 5 delen. Ze bieden inzicht in de algemene principes van karma en reïncarnatie alsmede concrete beschrijvingen van de werking van het karma bij verschillende historische personen die de algemene principes verduidelijken en concretiseren. Serie Werken en Voordrachten. [GA 235 en uit 240] (gebonden, 304 pagina s) 24,50 Karmaonderzoek 2 Tweede deel in de reeks karmavoordrachten. Dit deel handelt o.a. over de verhouding tussen individueel- en groepskarma, de methoden van het karmaonderzoek en het verwerken van de levenservaringen na de dood. Met een nawoord van Ate Koopmans. Serie Werken en Voordrachten. [GA 236] (gebonden, 318 pagina s) 24,50 Karmaonderzoek 3 Twaalf karmavoordrachten o.a. over persoonlijk- en groepskarma en de karmische achtergronden bij natuurrampen, oorlogen e.d. Ook met de drie bekende Arnhemse karmavoordrachten. Met een nawoord van Hans Peter van Manen. Serie Werken en Voordrachten. [uit GA 236, 237, 240] (gebonden, 260 pagina s) 24,50

6 Rudolf Steiner Lezen (3) Karmaonderzoek 4 In de in deze bundel opgenomen elf karmavoordrachten gaat het over individualiteiten en ontwikkelingen in Europa, vanaf de middeleeuwen tot in de 20e eeuw. Onder meer over Michaël als tijdgeest, de school van Chartres en de ontwikkeling van de menselijke intelligentie in de moderne tijd. Serie Werken en Voordrachten, met nawoord, aantekeningen en dergelijke. [uit GA 237, 240] (gebonden, 260 pagina s) 24,50 Karmaonderzoek 5 Elf karmavoordrachten die de 5 karmabanden compleet maken. Daarin spreekt hij o.a. over innerlijke problematiek die bij steeds meer mensen in de moderne tijd optreedt en waarvoor karmische gezichtspunten en therapie nodig zijn. Met noten, aantekeningen en een nawoord van Coenraad van Houten. Serie Rudolf Steiner Werken en Voordrachten. [GA 238] (gebonden, 224 pagina s) 24,50 De kennis van het bovenzinnelijke De mens bezit de vermogens om kennend door te dringen in de wereld van het bovenzinnelijke. [GA 178] (eenvoudige uitgave, 53 pagina s) 3,50 De kernpunten van het sociale vraagstuk Hét basiswerk over Rudolf Steiners visie op een gezonde samenleving: de sociale driegeleding. Hoe we kunnen werken aan een situatie die krachten en kwaliteiten in de samenleving hun juiste plaats biedt. Serie Werken en Voordrachten. [GA 23] (gebonden, 223p) 27,50 Kleuren Wie de kleuren om zich heen bewust beleeft zal dat als een enorme verrijking van het leven ervaren. Wat valt er eigenlijk aan de kleuren te beleven en hoe kunnen we ons met de wereld van de kleur verbinden? In de drie voordrachten in deze uitgave voert Rudolf Steiner ons binnen in de wereld van de kleuren. [uit GA 291] (paperback, 82 pagina s) 13,50 Kosmische hiërarchieën Voordrachten over de geestelijke hiërarchieën en hun werken aan de ontwikkeling van mens en aarde. Serie Rudolf Steiner Werken en Voordrachten, met nawoord, aantekeningen e.d. [GA 110] (gebonden, 238 pagina s) 26,50 Kosmogonie Een weergave van een serie van 18 voordrachten die Rudolf Steiner in 1906 hield waarin de ontwikkeling van de mensheid, vanaf het allereerste begin tot in een komende apokalyptische tijd, wordt beschreven. Met een nawoord van Edouard Schuré en een van Bart Muijres, aantekeningen, register e.d. [uit GA 94] (gebonden, 206 pagina s) 26,00 De kracht van het gebed Wat is de essentie van het gebed en hoe bidden we werkelijk, zonder egoïstisch motief? [uit GA 58] (paperback, 76 pagina s) 9,00

7 De kringloop van het jaar Over het vinden van een nieuwe toegang tot de kringloop van het jaar en de daarmee verbonden jaarfeesten. Serie Werken en Voordrachten, met 15 bordtekeningen in kleur en een nawoord van Jan Diek van Mansvelt. [uit GA 223 en 229] (gebonden, 222 pagina s) 27,00 Rudolf Steiner Lezen Voorjaarskaarten in onze afdeling Kaart en Repro Kunst en cultuurvernieuwing Voor Rudolf Steiner lag de betekenis van kunst niet in het verfraaien, veraangenamen of shockeren: kunst is een middel om de wereld een ziel te geven. Kunst moet het innerlijk van de dingen zichtbaar maken. De acht voordrachten in deze uitgave werden gehouden tijdens de bouw van het eerste Goetheanum en beschouwen de kunst in het licht van de mysteriewijsheid. Serie Rudolf Steiner Werken en Voordrachten. [GA 275] (gebonden, 236 pagina s) 24,50 De kunst en haar wereldmissie Steiners laatste voordrachtenreeks over kunst. Waar komen de architektuur, schilderkunst, kleedkunst en de plastische kunsten vandaan? Wat is de rol van de muziek, en van de epische, lyrische en dramatische kunsten? Hoe verhouden zich mimische kunst en danskunst met euritmie? Steiner gaat o.a. op deze vragen in. Als extra is aan dit boek toegevoegd Steiners toespraak De toekomstige taak van de kunst. - Een grandioos beeld van aarde, kunst en kosmos. Het diepzinnigste, het meest omvattende wat ooit over kunst is gezegd, aldus Marie Steiner over deze voordrachtenreeks. Met nawoorden van Rik ten Cate en Chris van der Most. [GA 276] (257 pagina s, gebonden, met kleurenillustraties, waaronder de bordtekeningen bij deze voordrachten) 32,00 Zoek in onze kaartenafdeling, bijvoorbeeld op: lente; lammetje; haasje; eend of tulp.

8 Informatieve boeken voor kinderen George Johansson Karel Klus en Boris de hond Karel Klus is een dag van huis en zijn hond Boris kan niet mee. Als Karel weg is gaat Boris opruimen. Hij wil Karel verrassen. En zo is Boris druk bezig. Met de afwas, hout halen, het bed opmaken en alles wat hij Karel altijd ziet doen. En in gedachten ziet hij al hoe blij Karel zal zijn als hij terug komt... Maar kan een hond wel alles dat een mens kan? Zal Karel echt blij verrast zijn als hij vanmiddag terug komt? (geb, 40p) Leeftijd: 5 tot 7 jaar. 13,50 Meer deeltjes in deze informatieve serie: Karel Klus bouwt een huis Karel Klus bouwt een auto Karel Klus bouwt een vliegtuig Karel Klus bouwt een boot Annet Huizing & Margo Westermann Het BomenBloemen- BeestenBuitenBoek Een enthousiasmerend en origineel boek met zeven verhaaltjes uit de natuur, doedingen en wetenswaardigheden uit de natuur. Kikkers, paardebloemen, hommels en andere dicht-bijhuis natuur komen aan bod en laten je vol nieuwsgierigheid kijken en beleven. (Geb, 40 p, volledig in kleur geïllustreerd). Voor kinderen van vijf jaar en ouder. 14,95 Petra de Jong Koken kun je leren Een uitnodigend kookboek voor kinderen - niet met recepten voor kleine mooi versierde gerechtjes maar om echte gerechten te leren koken. Het boek is zo opgezet dat kinderen zonder hulp van volwassenen aan de slag kunnen gaan. De recepten zijn zo dat het gezond eten als vanzelf inbegrepen is. Met een grote hoeveelheid heel verschillende recepten, algemene iunleidende informatie en met heel veel vrolijke illustraties in kleur. (geb, 56p) 9,90 Charlotte Borggreve Kookologie Een kookboek met onverwachte en originele natuurlijk niet te moeilijke recepten. De gerechten zien er mooi uit eten moet lekker maar mag ook mooi zijn daar krijg je trek van. Met veel verschillende recepten voor alle maaltijden maar ook voor tussendoortjes voor griezel- of smikkeldiners eetcadeautjes enzovoort. Ruim geïllustreerd in kleur (geb, 47p) Leeftijd: vanaf 8 jaar. AFGEPRIJSD 5,00 Op pad met natuurdetective Nick Baker met onverwachte ideeën om plant, dier en boom in het bos (of in tuin en park) beter te leren kennen, zoals het leren herkennen van bomen, het verzamelen en bewerken van bladeren, een fluitje snijden, communiceren met vogels en meer. Met praktische aanwijzingen en vele illustraties in kleur. Verkrijgbaar: Bos // Tuin en park (pap, 72p) VAN 9,95 VOOR 4,25 per deel Colofon: ABC Magazine, Nr. 35, April 2012 ABC Magazine is een uitgave van ABC Antroposofie en wordt verspreid als PDF-bestand. Oplage Nr.35: 3398 exemplaren. Alle auteursrechten voorbehouden: niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd in welke vorm dan ook zonder toestemming van de rechthebbende. In ongewijzigde vorm mag ABC Magazine onbeperkt verder verspreid worden. Redactie en alle niet ondertekende teksten: John Hogervorst 2012 Assen, ABC Antroposofie.

9 Arend van Dam Overal en nergens Een informatief boek dat een rondreis maakt door de 12 provincies van Nederland en daarbij in de vorm van 50 verhalen een levendig beeld geeft van gebeurtenissen, plaatsen, mensen en kunst die Nederland tot Nederland maakten. Dat gebeurt in de vorm van verhalen. (geb, 149p, met kaart) Leeftijd: 9 jaar e.o. Chiara Lossani Vincent van Gogh. Op de vleugels van de wind Een speciaal boek over het leven van Vincent van Gogh, gebaseerd op zijn schilderijen en op de brieven die hij aan zijn broer Theo schreef. Zo wordt enerzijds een lijn zichtbaar in zijn werk als schilder, en ontstaat anderzijds een boeiend beeld van zijn leven, zijn zoeken en zijn twijfels. Met illustraties die op zijn werk geïnspireerd zijn. Voor kinderen vanaf 9 jaar. (geb, groot formaat, 44p) 14,95 Andreas Steinig Het grote otterboek Een leerzaam boek over de otter. Nog niet zo lang geleden in Nederland uitgestorven maar nu leven er naar schatting weer 60 exemplaren in het wild. In dit rijk met kleurentekeningen geïllustreerde boek vind je alles over de otter. (geb, 32p) Leeftijd: 9 jaar en ouder. 13,50 Annette Fienieg en Pieter Duizer Het grote boerenboek. Alles wat je weten wilt over landbouw en veeteelt Een aantrekkelijke geïllustreerde uitgave over het leven op het platteland. Geen nostalgische maar een eigentijdse blik, met oog voor de positieve kanten van de biologische landbouw. Veelzijdig en informatief, met veel kleurenafbeeldingen en met proefjes, recepten en andere doedingen. (geb, groot formaat, 40p). Vanaf 10 jaar, 13,50 Monika Lange Over wolken, bliksem en de rest van het weer Een zeer informatief en uitnodigend boek over het weer. Waar komen de wolken vandaan; de kleuren in de lucht; wind, sneeuw en regen? De informatie in dit boek wordt in korte teksten gegeven, verduidelijkt met illustraties en verlevendigd met allerlei proefjes en dingen om zelf te doen. (geb, 48p) Leeftijd: 10 jaar en ouder, 13,50 Andreas Korn-Müller Stinkbommen, vuurwerk, diamanten en andere chemische experimenten Een boek voor nieuwsgierige kinderen met een interesse voor scheikunde. Het presenteert een veelheid aan heel verschillende experimenten die thuis of in de klas gedaan kunnen worden: cola laten schuimen, kristallen maken, vuurspugen, geurstickers maken enzovoort. Met stapsgewijze instructie en vele afbeeldingen in kleur. Geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar, onder begeleiding (geb, 48p) 13,75 Johnny Ball Spelen en goochelen met cijfers. Ga mee op een ongelofelijke reis naar de wereld van getallen en wiskunde De wereld van getallen, van de wiskunde, is een fascinerende wereld - maar is voor veel kinderen niet makkelijk toegankelijk. Dit boek bevat raadsels, opgaven en uitleg over onder andere de oorsprong van getallen, magische getallen (bijvoorbeeld priemgetallen, pi, de gulden snede) en meetkundige vormen (3-zijdig, 4-zijdig, driedimensionaal). Enthousiasmerend voor kinderen vanaf ongeveer 13 jaar maar ook interessant voor de leerkracht die zijn stof wil verlevendigen. Geb, groot formaat, rijk geïllustreerd, 96p, 14,95 Meer informatieve jeugdboeken in onze Kinderboekenafdeling, zie daar de rubriek Diversen > Informatieve boeken

Magazine Nr.42 -Maart 2013

Magazine Nr.42 -Maart 2013 Magazine Nr.42 -Maart 2013 - De tuinman - Het voorjaar komt er aan! - Wat brengt het voorjaar nog meer? De tuinman In gedichten, verhalen, liederen en schilderijen wordt op de symboliek van de planten

Nadere informatie

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 Provided by Fanart Central. http://www.fanart-central.net/stories/user/fightgirl91/21803/rijm Chapter 1 - rijm 2 1 - rijm Gepaard

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Verhalen uit een ander rijk

Verhalen uit een ander rijk Verhalen uit een ander rijk Ana-Magdalena Zainea www.anderssamen.nl www.ana-magdalena.nl Titel: Verhalen uit een ander rijk Auteur: Ana-Magdalena Zainea Correctie: Bart Renaer en Dorien Ruben Illustraties

Nadere informatie

Nieske Selles-ten Brinke God kent jou! Dagboek voor kinderen 5+

Nieske Selles-ten Brinke God kent jou! Dagboek voor kinderen 5+ Nieske Selles-ten Brinke God kent jou! Dagboek voor kinderen 5+ Uitgeverij Jes! Zoetermeer Bij de productie van dit boek is gebruikgemaakt van papier dat het keurmerk Forest Stewardship Council (FSC )

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Opening van zondag 19 april 2009. Gerda van Leeuwen Thea Peters Carla de Kievid

Opening van zondag 19 april 2009. Gerda van Leeuwen Thea Peters Carla de Kievid Opening van zondag 19 april 2009 Gerda van Leeuwen Thea Peters Carla de Kievid De opening Hans Siegmund oud-docent van de exposanten begon de openingstoespraak met te zeggen dat hij wel eerst wat glaasjes

Nadere informatie

Vol Liefde Leven vanuit liefde in de Geest. Ari Schol

Vol Liefde Leven vanuit liefde in de Geest. Ari Schol Vol Liefde Vol Liefde Leven vanuit liefde in de Geest Ari Schol Colofon www.arischol.nl 2016, Tweede druk Oorspronkelijke titel: Omslagontwerp en foto s: Foto auteur: Redactie: Opmaak: Vol Liefde Ari

Nadere informatie

De exodus. Foto s van het materiaal

De exodus. Foto s van het materiaal De exodus Focus van dit verhaal De focus van dit verhaal ligt bij de uittocht van het volk van God (Exodus 11:1 15:21). Het verhaal is één van de heilige verhalen en behoort tot de kernpresentatie. Lesdoelen

Nadere informatie

VAN GOGH KRIJGT SCHILDERLES NIVEAU ++

VAN GOGH KRIJGT SCHILDERLES NIVEAU ++ NIVEAU ++ 1/5 Vincent van Gogh heeft nooit een kunstenaarsopleiding afgemaakt. Met deze leskaart leer je meer over de jonge Vincent én hoe je met wat hulp en (vooral) heel veel doorzettingsvermogen toch

Nadere informatie

LES 2. De reus en de steen. Sabbat

LES 2. De reus en de steen. Sabbat Sabbat Doe Leer de powertext. De reus en de steen Denk aan een keer toen je gestuurd werd voor een speciale booodschap. Was het iets dat graag wilde doen of had je er geen zin in? Liep het heel anders

Nadere informatie

Een werkboek met creatieve ideeën om met kinderen originele portretten en zelfportretten te maken. Voor kinderen van 6 12 jaar

Een werkboek met creatieve ideeën om met kinderen originele portretten en zelfportretten te maken. Voor kinderen van 6 12 jaar Ursula Gareis CREATIEF WERKEN MET PORTRET EN ZELFPORTRET Een werkboek met creatieve ideeën om met kinderen originele portretten en zelfportretten te maken Voor kinderen van 6 12 jaar Elke pagina van dit

Nadere informatie

Liedjes Kerstmusical: Volg die ster

Liedjes Kerstmusical: Volg die ster 14-1: Waar ben je geboren Waar ben je geboren, waar kom je vandaan Waar is het begonnen, waar is het ontstaan Waar ken jij de weg zelfs met je ogen dicht Waar ben je geboren, waar zag jij het licht Iedereen

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Oefeningen voor inkeer en verstilling

Oefeningen voor inkeer en verstilling Oefeningen voor inkeer en verstilling Oefeningen voor inkeer en verstilling In de christelijke traditie zijn veel voorbeelden te vinden van oefeningen die een hulp kunnen zijn voor het gebedsleven. Hieronder

Nadere informatie

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur.

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur. Psalmen Psalm 78 1 Een lied van Asaf. De lessen van het verleden Luister allemaal naar mijn woorden. Luister goed, want ik wil jullie iets leren. 2 Wijze woorden wil ik spreken, wijze woorden over het

Nadere informatie

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen Geloven, wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen pagina 10 Hoe is de wereld ontstaan? pagina 26 Waarom bestaat de mens? pagina 42 Wat is geloven? pagina 58 Wie is God? pagina 74 Waarom heeft

Nadere informatie

WELKE VAKKEN DOE JIJ GRAAG?

WELKE VAKKEN DOE JIJ GRAAG? WELKE VAKKEN DOE JIJ GRAAG? Sommige mensen zijn goed in talen, andere mensen zijn goed in wiskunde. Waar ben jij goed in? Welke vakken doe jij graag? Wat moet je doen? Werk samen in groep. 1. Maak de woordenschatoefeningen

Nadere informatie

Tuin van Heden 5 en 6 Werken met kunst in de paasperiode. Kernles 1: Kunstenaar, wat vertel je mij?

Tuin van Heden 5 en 6 Werken met kunst in de paasperiode. Kernles 1: Kunstenaar, wat vertel je mij? Tuin van Heden 5 en 6 Werken met kunst in de paasperiode Opmerking vooraf: Voor de uitwerking van deze lessen hebben we doelen gehaald uit verschillende thema s van de betreffende graad. Na elk doel verwijzen

Nadere informatie

De samenhang van de kosmische omstandigheden, de aardse omstandigheden en de dierenwereld met de mens

De samenhang van de kosmische omstandigheden, de aardse omstandigheden en de dierenwereld met de mens INHOUD AAN DE LEZER 11 I De samenhang van de kosmische omstandigheden, de aardse omstandigheden en de dierenwereld met de mens EERSTE VOORDRACHT Dornach, vrijdag 19 oktober 1923 15 De mens als mikrokosmos.

Nadere informatie

Hendrick Avercamp, de winterschilder

Hendrick Avercamp, de winterschilder Hendrick Avercamp, de winterschilder Hendrick Avercamp werd in 1585 geboren in Amsterdam. Hij was een zoon van Berent Avercamp en Beatrix Vekemans. In 1586 verhuisde het gezin naar Kampen. Zijn vader kreeg

Nadere informatie

De Twaalf Tekenen van Jouw Ontwakende Goddelijkheid

De Twaalf Tekenen van Jouw Ontwakende Goddelijkheid De Twaalf Tekenen van Jouw Ontwakende Goddelijkheid Tobias gechanneld door Geoffrey Hoppe www.crimsoncircle.com Inspiring Consciousness De Twaalf Tekenen van Jouw Ontwakende Goddelijkheid Tobias gechanneld

Nadere informatie

Tuin van Heden 3 en 4 Werken met kunst in de paasperiode. Kernles 1: Kunstenaar, wat vertel je mij?

Tuin van Heden 3 en 4 Werken met kunst in de paasperiode. Kernles 1: Kunstenaar, wat vertel je mij? Tuin van Heden 3 en 4 Werken met kunst in de paasperiode Opmerking vooraf: Voor de uitwerking van deze lessen hebben we doelen gehaald uit verschillende thema s van de betreffende graad. Na elk doel verwijzen

Nadere informatie

Levende School

Levende School Levende School 2016-2017 Lezingen voor ouders, leraren en belangstellenden. Plaats: Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24 Zeist. Zie ook: www.svszeist.nl Aanvang lezingen 20.00 uur; eindtijd ca. 21.30

Nadere informatie

Johanna Kruit. Gedichten, geïnspireerd door bomen. Geheimen

Johanna Kruit. Gedichten, geïnspireerd door bomen. Geheimen 1 Gedichten, geïnspireerd door bomen Geheimen In het donker huizen bomen die overdag gewoner zijn. Wij slaan de bochten van een pad mee om en gaan, ontkomen aan het licht af op geheimen.kleine geluiden

Nadere informatie

Samenvatting Kunst ABC

Samenvatting Kunst ABC Samenvatting Kunst ABC Week 1: Kunst algemeen + film, beeldhouwen en fotografie Info: Wat is kunst? Kunst kan verschillende soorten dans, muziek, schilderijen, toneel en beelden zijn. Beeldhouwkunst of

Nadere informatie

Leonardo Da Vinci. Doel: Na deze opdracht weet meer over het leven van Leonardo Da Vinci

Leonardo Da Vinci. Doel: Na deze opdracht weet meer over het leven van Leonardo Da Vinci Thema: de boer op Geschiedenis Tijd van Ontdekkers en Hervormers Renaissance Leonardo Da Vinci Moeilijkheid: **** Tijdsduur: **** Juf Carolien Doel: Na deze opdracht weet meer over het leven van Leonardo

Nadere informatie

Kinderdienst: Helden Over David en Goliath.

Kinderdienst: Helden Over David en Goliath. Kinderdienst: Helden Over David en Goliath. Voor de dienst: *Wat is dat, dat is Goliath *Trek je wapenrusting aan *Ik volg de Heer *Groot en machtig zijt Gij 387 *Van A tot Z 241 opwekking voor kids Welkom

Nadere informatie

weekend workshop ONT-DEK de PERSOONLIJKE DEUR NAAR JE ESSENTIE

weekend workshop ONT-DEK de PERSOONLIJKE DEUR NAAR JE ESSENTIE weekend workshop ONT-DEK de PERSOONLIJKE DEUR NAAR JE ESSENTIE met lichaam en geest naar je essentie workshop begeleid door twee ervaren vakspecialisten Laurence Brian spiritueel lichaamswerker en Monique

Nadere informatie

DAVID DE HERDERSJONGEN

DAVID DE HERDERSJONGEN Bijbel voor Kinderen presenteert DAVID DE HERDERSJONGEN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Klee. en Cobra. Opnieuw beginnen

Klee. en Cobra. Opnieuw beginnen Klee Lesmateriaal groep 5 en 6 deel 1: klassikale les op school bij de tentoonstelling Klee en Cobra Het begint als kind 28.01-22.04 2012 en Cobra Opnieuw beginnen Dit is Paul Klee En dit ook. En dit is

Nadere informatie

Niet bang zijn! God maakt je sterk!

Niet bang zijn! God maakt je sterk! Niet bang zijn! God maakt je sterk! Aangepaste dienst Zondag 22 november 2015 Br. Peter Zuidema Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen:E & R 230 - Jezus is de goede Herder 1. Jezus is de goede herder

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

5 lessen voor maar 5!!!

5 lessen voor maar 5!!! Aanbod naschoolse activiteiten Brede school Heemse 5 lessen voor maar 5!!! Toneelspelen Ontdek t! Lijkt het je leuk om op een podium te staan? Je in te leven in een ander? Een persoon of een typetje te

Nadere informatie

De eekhoorn. œ œ œ œ œ. Ó Œ œ œ. œ œ œ œ. œ j. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ J. - hoorn, de eek - hoorn eet.

De eekhoorn. œ œ œ œ œ. Ó Œ œ œ. œ œ œ œ. œ j. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ J. - hoorn, de eek - hoorn eet. oktober 2010 tekst: Joke de Klerck muziek: Ton Kerkhof De eekhoorn Refrein Intro Ó Œ œ œ J œ œ œ œ eek stapelen: œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Al - hoorn, de eek - hoorn eet zich vol en rond. œ œ œ œ

Nadere informatie

Andere boeken in deze serie:

Andere boeken in deze serie: Andere boeken in deze serie: 978-94-6175-157-7 (HB) 978-94-6175-964-1 (e-book) 978-94-6175-218-5 (HB) 978-94-6175-960-3 (e-book) 978-94-6175-216-1 (HB) 978-94-6175-158-4 (HB) 978-94-6175-958-0 (e-book)

Nadere informatie

De Tuin. der Lusten. Het is een psychische werkelijkheid, wat je daar ziet gaat over jou

De Tuin. der Lusten. Het is een psychische werkelijkheid, wat je daar ziet gaat over jou 22 BOVENBOUW De Tuin der Lusten TEKST EVELIEN NIJEBOER BEELD JEROEN BOSCH Uren kan je kijken naar dit schilderij van Jeroen Bosch. Niet alleen omdat er zoveel op staat, maar ook omdat al die taferelen

Nadere informatie

WIJ zijn hier gekomen niet alleen om jullie en alle anderen hier te

WIJ zijn hier gekomen niet alleen om jullie en alle anderen hier te SAMENVATTING VAN DE REDEVOERINGEN GEHOUDEN VOOR DE JEUGD IN SURINAME EN DE NEDERLANDSE ANTILLEN Willemstad, 19 oktober 1955, Oranjestad, 22 oktober 1955. Paramaribo, 5 november t 955 WIJ zijn hier gekomen

Nadere informatie

Latijn: iets voor jou?

Latijn: iets voor jou? : n j i t a L r o o v s iet jou? De Romeinen en wij Waar komen onze letters vandaan? Hoe komen we aan de namen van de maanden? De antwoorden op vele van deze vragen vind je vaak in het verleden bij de

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Een muziekles over Haydns Schöpfung (voorbeeldles basisschool)

Een muziekles over Haydns Schöpfung (voorbeeldles basisschool) Een muziekles over Haydns Schöpfung (voorbeeldles basisschool) Paul Knöps Dit materiaal is onderdeel van het compendium christelijk leraarschap dat samengesteld is door het lectoraat Christelijk leraarschap

Nadere informatie

* Musical. Spelers: David

* Musical. Spelers: David David * Musical Musical over het leven van David: 1. David bij de schapen 2. David wordt tot koning gezalfd 3. David komt bij Saul aan het hof 4. David en Goliath 5. David op de vlucht voor Saul 6. David

Nadere informatie

KINDEREN VAN HET LICHT

KINDEREN VAN HET LICHT KINDEREN VAN HET LICHT Verteller: Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden, dat er herders in het veld waren, die de wacht hielden over hun schapen. Zij stonden net wat met elkaar te praten,

Nadere informatie

Kunstlessen over Hundertwasser

Kunstlessen over Hundertwasser Kunstlessen over Hundertwasser Bovenbouw primair onderwijs en vmbo - een tekst met vragen en opdrachten voor een les op school - opdrachten in de tentoonstelling in het Cobra Museum Colofon 2013 Uitgave

Nadere informatie

Levende School

Levende School Levende School 2016-2017 Lezingen voor ouders, leraren en belangstellenden. Plaats: Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24 Zeist. Zie ook: www.svszeist.nl Aanvang lezingen 20.00 uur; eindtijd ca. 21.30

Nadere informatie

Mens- en wereldbeeld - HV 12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/61301

Mens- en wereldbeeld - HV 12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/61301 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 25 June 2015 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/61301 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Durf je de confrontatie met jezelf aan?

Durf je de confrontatie met jezelf aan? Durf je de confrontatie met jezelf aan? Niets is toeval het valt je toe yogalerares Voor mijn dochters: Katy Perry Firework 1 Je bent Vuurwerk! Laat alle Kracht, Licht en Liefde eruit komen! Wanneer je

Nadere informatie

10. Gebarentaal [1/3]

10. Gebarentaal [1/3] 10. Gebarentaal [1/3] 1 Gebarentalen Stel, je kunt niets horen. Je bent doof. Hoe praat je dan met andere mensen? Je kunt liplezen, maar dat is moeilijk en je mist dan toch nog veel van het gesprek. Bovendien

Nadere informatie

Hallo, ik ben Leo! Leuk om kennis met je te maken! Ik ben lang en dun en ik heb heel veel krullen. Ik moet eerlijk zeggen...ik mag er best wezen!

Hallo, ik ben Leo! Leuk om kennis met je te maken! Ik ben lang en dun en ik heb heel veel krullen. Ik moet eerlijk zeggen...ik mag er best wezen! Hallo, ik ben Leo! Leuk om kennis met je te maken! Ik ben lang en dun en ik heb heel veel krullen. Ik moet eerlijk zeggen...ik mag er best wezen! Maar om nog eerlijker te zijn, gisteren zag ik er heel

Nadere informatie

PLATTEGROND. Je neemt de trap tot halverwege, gaat linksaf en volgt de pijl

PLATTEGROND. Je neemt de trap tot halverwege, gaat linksaf en volgt de pijl Lieve kinderen? In heel veel schilderijen en beelden van het Bonnefantenmuseum staan kinderen afgebeeld: kleine, grote, mooie, witte, eenzame en gezellige kinderen. Sterker nog, de naam van het museum

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

VAN GOGH KRIJGT SCHILDERLES NIVEAU ++

VAN GOGH KRIJGT SCHILDERLES NIVEAU ++ NIVEAU ++ 1/5 Vincent van Gogh heeft nooit een kunstenaarsopleiding afgemaakt. Met deze leskaart leer je meer over de jonge Vincent én hoe je met wat hulp en (vooral) heel veel doorzettingsvermogen toch

Nadere informatie

In het begin. Schepping versus Evolutie voor groep 7. Inhoud. 1. Wat is waar? 2. Het verschil tussen een feit en een gedachte

In het begin. Schepping versus Evolutie voor groep 7. Inhoud. 1. Wat is waar? 2. Het verschil tussen een feit en een gedachte In het begin Schepping versus Evolutie voor groep 7 Inhoud 1. Wat is waar? 2. Het verschil tussen een feit en een gedachte 3. Wat gebeurde er in het verleden? 4. Waar komt het leven vandaan? 5. Hoe oud?

Nadere informatie

125 jaar. Geïnspireerd door de beroemde werken van Nederlands schilder. Vincent van Gogh (1853-1890)

125 jaar. Geïnspireerd door de beroemde werken van Nederlands schilder. Vincent van Gogh (1853-1890) 125 jaar Geïnspireerd door de beroemde werken van Nederlands schilder Vincent van Gogh (1853-1890) WWW.BNWALLCOVERINGS.COM 125 JAAR GEÏNSPIREERD DOOR DE WERKEN VAN KUNSTSCHILDER VINCENT VAN GOGH De collectie

Nadere informatie

Over Karen. In ieder stuk steen zit iets verborgen wat zichtbaar gemaakt kan worden.

Over Karen. In ieder stuk steen zit iets verborgen wat zichtbaar gemaakt kan worden. Over Karen In ieder stuk steen zit iets verborgen wat zichtbaar gemaakt kan worden. In 1997 beeldhouwde ik voor het eerst in steen. Bij de World Art Foundation volgde ik een workshop. Een verborgen stuk

Nadere informatie

Latijn en Grieks in de 21ste eeuw

Latijn en Grieks in de 21ste eeuw Latijn en Grieks in de 21ste eeuw Kiezen voor Latijn en/of Grieks? Als leerling in het laatste jaar van de basisschool sta jij voor een belangrijke keuze. Welke studierichting moet je gaan volgen in het

Nadere informatie

BOOM de kampioen. vertelt over de plek die alle bomen over de hele wereld in ons. Er zijn ontelbaar veel boomsoorten en soms heeft een boom

BOOM de kampioen. vertelt over de plek die alle bomen over de hele wereld in ons. Er zijn ontelbaar veel boomsoorten en soms heeft een boom BOOM de kampioen vertelt over de plek die alle bomen over de hele wereld in ons leven innemen. En in het leven van de dieren. Er zijn ontelbaar veel boomsoorten en soms heeft een boom ook nog eens familieleden

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

Jij en jouw diepste drijfveren

Jij en jouw diepste drijfveren Jij en jouw diepste drijfveren blok E - nivo 2 - avond 7 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugkoppeling en intro 19.25 Bijbelstudie 19.35 Catechismus 19.45 Bijbelstudie Matteus 22 19.55

Nadere informatie

Nieuw Rijsenburg. Ons aanbod. Behandeldoelen

Nieuw Rijsenburg. Ons aanbod. Behandeldoelen Nieuw Rijsenburg Op de biologisch- dynamische boerderij Nieuw Rijsenburg bieden we psychiatrische zorg voor jongeren van 18 tot 28 jaar. Ons aanbod Je volgt een intensief behandelprogramma. We combineren

Nadere informatie

Dit product wordt u aangeboden door ComputerBijbel (http://www.computerbijbel.com) ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/6

Dit product wordt u aangeboden door ComputerBijbel (http://www.computerbijbel.com) ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/6 ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/6 EEN MAN NAAR GOD'S HART. Handelingen 13:22 INTRODUCTIE. 1. In zijn toespraak in Antiochië, gaat Paulus kort in op de geschiedenis van Israël, hij citeert een

Nadere informatie

Johannes 15:1-10. Colofon. Wim van der Schee 2011 datum en plaats 09-01-11 Amsterdam-ZW

Johannes 15:1-10. Colofon. Wim van der Schee 2011 datum en plaats 09-01-11 Amsterdam-ZW Johannes 15:1-10 preek Johannes 15:1-10 Colofon Wim van der Schee 2011 datum en plaats 09-01-11 Amsterdam-ZW orde morgendienst welkom zingen Psalm 84,2.5 Psalm 36,2.3 stil gebed votum en groet zingen Opwekking

Nadere informatie

Evolutie. schepping. belangrijk! Wat geloof jij?

Evolutie. schepping. belangrijk! Wat geloof jij? Evolutie schepping belangrijk! Van levensbelang van levensbelang Wat geloof jij? 1 1. Onze gedachten bepalen wat we zien. Zal een kleuter van vier jaar een boek zonder plaatjes mooi vinden? Nee, uiteraard

Nadere informatie

CONTEMPLATIEVE FOTOGRAFIE BEWUST ANDERS WAARNEMEN

CONTEMPLATIEVE FOTOGRAFIE BEWUST ANDERS WAARNEMEN CONTEMPLATIEVE FOTOGRAFIE BEWUST ANDERS WAARNEMEN Inleiding Wat wij beogen met deze drie dagen is een verdieping in fotograferen. Dat doen we door het effect van foto s te bestuderen. In algemeenheid geven

Nadere informatie

Ik mis je in alle kleuren

Ik mis je in alle kleuren Ik mis je in alle kleuren Ik mis je in alle kleuren Met gedichten van Margreet Jansen en illustraties van Angelique Bosman Voor... een lotgenotengroep van de Stichting Jonge Helden Ik schrijf je vandaag

Nadere informatie

Universiteit van het leven

Universiteit van het leven Universiteit van het leven Eerste druk, april 2012 2012 Lucien M. Verkooijen Corrector: Elly van de Vlugt Fotografie: Fred van Welie Coverbeeld: schilderij De Parel, olieverf op paneel, door Lia Vonk isbn:

Nadere informatie

Hoe beschrijft de Bijbel de kampvechter van de Filistijnen en hoe heette hij?

Hoe beschrijft de Bijbel de kampvechter van de Filistijnen en hoe heette hij? David en Goliath. Hoe beschrijft de Bijbel de kampvechter van de Filistijnen en hoe heette hij? 1 Samuel 17:4-7 4 Toen kwam er een kampvechter tevoorschijn uit het leger van de Filistijnen. Zijn naam was

Nadere informatie

GELOOFSVRAGEN EN LEVENSVRAGEN

GELOOFSVRAGEN EN LEVENSVRAGEN WAAROM??? DAAROM!!! Soms sta je met je mond vol tanden, wanneer je kind je met een vraag overvalt. "Waarom zijn de bomen groen?", "Waarom regent het vandaag?" Waarom... waarom..., steeds weer waarom. De

Nadere informatie

Toelichting op de lezing uit 1 Tessalonicenzen 4 : 13-18

Toelichting op de lezing uit 1 Tessalonicenzen 4 : 13-18 Toelichting op de lezing uit 1 Tessalonicenzen 4 : 13-18 De apostel Paulus onderhield tijdens zijn zendingsreizen per brief contact met de gemeenten die hij gesticht had. In die brieven ging hij in op

Nadere informatie

Lesbrief voor leerlingen: hoe ontwerp je een omslag voor een boek

Lesbrief voor leerlingen: hoe ontwerp je een omslag voor een boek Lesbrief voor leerlingen: hoe ontwerp je een omslag voor een boek KIEZEN Een goed begin is het kiezen van het juiste boek. Er zijn zo veel mooie verhalen waardoor het soms lastig is om een goede keuze

Nadere informatie

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december 2016 Kerstverhaal Heel lang geleden was er een jonge vrouw, Maria. Zij woonde in het dorpje Nazareth. Maria was een heel gewone vrouw, net zo gewoon

Nadere informatie

Ook$met$kinderen$van$0$/$4$jaar$de$natuur$in!

Ook$met$kinderen$van$0$/$4$jaar$de$natuur$in! Ook$met$kinderen$van$0$/$4$jaar$de$natuur$in! Inleiding Ook met kinderen van 0-4 jaar kun je de natuur in! Kinderen willen spelen, ontdekken, leren en genieten. Hun leefwereld wordt langzaam groter en

Nadere informatie

Toetsvragen Geschiedenis Toelatingstoets Pabo. Tijdvak 1 Toetsvragen

Toetsvragen Geschiedenis Toelatingstoets Pabo. Tijdvak 1 Toetsvragen Tijdvak 1 Toetsvragen 1 De meeste kennis over de periode waarin de eerste mensen leefden, komt van archeologen. Wat houdt het werk van archeologen in? A Zij bestuderen de verschillende theorieën over de

Nadere informatie

Academie Psychosofia. Een onafhankelijke academie in oprichting, gericht op onderzoek van spirituele energieën.

Academie Psychosofia. Een onafhankelijke academie in oprichting, gericht op onderzoek van spirituele energieën. E E N N I E U W E O N A F H A N K E L I J K E G E E S T E L I J K E S T R O M I N G Academie Psychosofia Een onafhankelijke academie in oprichting, gericht op onderzoek van spirituele energieën. Onderzoek

Nadere informatie

Oasemoment "De Heer is mijn herder" Parochie Sint-Willibrord - woensdag 22 mei 2013

Oasemoment De Heer is mijn herder Parochie Sint-Willibrord - woensdag 22 mei 2013 Oasemoment "De Heer is mijn herder" Parochie Sint-Willibrord - woensdag 22 mei 2013 Lezing (uit de Nieuwe Bijbelvertaling) Psalm 23 Een psalm van David. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.

Nadere informatie

VAN GOGH KRIJGT SCHILDERLES NIVEAU ++

VAN GOGH KRIJGT SCHILDERLES NIVEAU ++ NIVEAU ++ 1/5 Vincent van Gogh heeft nooit een kunstenaarsopleiding afgemaakt. Met deze leskaart leer je meer over de jonge Vincent én hoe je met wat hulp en (vooral) heel veel doorzettingsvermogen toch

Nadere informatie

Waar de hemel de aarde raakt daar wordt de mens bewogen...

Waar de hemel de aarde raakt daar wordt de mens bewogen... Waar de hemel de aarde raakt daar wordt de mens bewogen... Ton Schulten Woord vooraf Al van jongs af heeft Ton Schulten zich aangetrokken gevoeld tot schilderkunst en vormgeving. Op 53-jarige leeftijd

Nadere informatie

DE OGEN VAN CHARLEY NIVEAU ++

DE OGEN VAN CHARLEY NIVEAU ++ NIVEAU ++ 1/5 Charley Toorop (1891-1955) kwam uit een echte kunstenaarsfamilie. Haar vader was de beroemde Jan Toorop en ook haar zonen bleken zeer creatief: één zoon werd documentairemaker, de andere

Nadere informatie

DAVID DE HERDERSJONGEN

DAVID DE HERDERSJONGEN Online Bijbel voor kinderen presenteert DAVID DE HERDERSJONGEN Geschreven door Edward Hughes Illustraties door Janie Forest and Lazarus Aangepast door Lyn Doerksen Alle Bijbelcitaten zijn afkomstig uit

Nadere informatie

Michelangelo s Sixtijnse Kapel MASTERCLASS RENAISSANCE 19 SEPTEMBER 2016 STEDELIJK GYMNASIUM SCHIEDAM

Michelangelo s Sixtijnse Kapel MASTERCLASS RENAISSANCE 19 SEPTEMBER 2016 STEDELIJK GYMNASIUM SCHIEDAM Michelangelo s Sixtijnse Kapel MASTERCLASS RENAISSANCE 19 SEPTEMBER 2016 STEDELIJK GYMNASIUM SCHIEDAM Oriëntatie/ voorkennis 1 Wat zie je/ herken je? Welke voorstellingen/ figuren? 2 Wat weet je al over

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

LES 11. Respect tonen of een lesje leren? Sabbat

LES 11. Respect tonen of een lesje leren? Sabbat LES Respect tonen of een lesje leren? Heb je ooit het gevoel dat je niet respectvol of eerlijk werd behandeld? Behandel jij anderen altijd op die manier? Omdat we allemaal Gods kinderen zijn, moeten we

Nadere informatie

Waarom we een derde van ons leven missen 17. 2 Nieuwe wegen naar het innerlijke leven. Hoe de wetenschap dromen grijpbaar maakt 24

Waarom we een derde van ons leven missen 17. 2 Nieuwe wegen naar het innerlijke leven. Hoe de wetenschap dromen grijpbaar maakt 24 Inhoud inleiding Nieuw inzicht in onze dromen 11 i wat dromen zijn 1 Terugkeer naar een vergeten land Waarom we een derde van ons leven missen 17 2 Nieuwe wegen naar het innerlijke leven Hoe de wetenschap

Nadere informatie

Inhoud Inleiding viii Genesis Exodus

Inhoud Inleiding viii Genesis Exodus Inhoud Inleiding viii Genesis 2 Exodus 54 Leviticus 106 Numeri 154 Deuteronomium 200 Bijbelse ingrediënten 246 Verklarende woordenlijst 256 Dankwoord 267 Register 271 Inleiding Als de liefde van een man

Nadere informatie

Kleur op school Nummer 1, jaargang 7 Groep 1-2 Materialen

Kleur op school Nummer 1, jaargang 7 Groep 1-2 Materialen Kleur op school Nummer 1, jaargang 7 Groep 1-2 Materialen 1. Ouderbrief 2. Kleurplaat les 2 3. Scheppingsverhalen Beste Ouders De Kinderboekenweek draait dit jaar om natuur, wetenschap en techniek. In

Nadere informatie

Edmond Schoorel Kinderarts. Juf, ik ben een kunstenaar

Edmond Schoorel Kinderarts. Juf, ik ben een kunstenaar Voorwoord Van alle kunsten, zoals muziek, drama, schilderen, beeldhouwen en nog vele andere, is de sociale kunst misschien wel de hoogste. Ik bedoel, de hoogste op de ladder van de menselijkheid. Kunst

Nadere informatie

Wees wijs met licht. Leo Cheizoo. We begrijpen waarom kinderen bang zijn voor het donker, maar waarom zijn mensen bang voor het Licht?

Wees wijs met licht. Leo Cheizoo. We begrijpen waarom kinderen bang zijn voor het donker, maar waarom zijn mensen bang voor het Licht? Wees wijs met licht Leo Cheizoo We begrijpen waarom kinderen bang zijn voor het donker, maar waarom zijn mensen bang voor het Licht? Plato ISBN: 90-76564-63-9 NUR-code: 720 NUR-omschrijving: Esoterie algemeen

Nadere informatie

Zeven hulpbronnen van vertrouwen. Door: Carlos Estarippa

Zeven hulpbronnen van vertrouwen. Door: Carlos Estarippa Zeven hulpbronnen van vertrouwen Door: Carlos Estarippa Geïnspireerd door het boek van Bertie Hendriks Dagboek van de Ziel. De zeven levensfasen (Hendriks, 2013) wil ik in onderstaand artikel beschrijven

Nadere informatie

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk GEWASSEN IN WATER Inhoud: Vanuit de dopeling gezien een statement dat hij in het watergraf alles wat oud is achter zich laat. Hij weet niet alles, kent nog niet

Nadere informatie

Leesboekje de seizoenen

Leesboekje de seizoenen Leesboekje de seizoenen Leesboekje De Seizoenen Pagina 1 Dit is de winter. Dit is de sneeuw. Dit is de hagel. Dit is de ijzel. Dit is het ijs. Dit is het donker. Dit is het licht. Dit is de kat. Dit is

Nadere informatie

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart.

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 108 1 Een lied van David. God geeft mij moed 2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 3 Ik wil mijn harp laten klinken, ik wil de zon wakker maken met mijn lied. 4 Heer,

Nadere informatie

Lesbrief. De vis op het droge. Laros & de Jong beeldmakerij. De vis op het droge. spreekwoorden en spelen met woorden

Lesbrief. De vis op het droge. Laros & de Jong beeldmakerij. De vis op het droge. spreekwoorden en spelen met woorden Laros & de Jong beeldmakerij spreekwoorden en spelen met woorden Beste leerkracht, Binnenkort gaat u met uw leerlingen naar de poppentheatervoorstelling de Vis op het Droge van Beeldmakerij Laros & de

Nadere informatie

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Met dit Ebook wil ik je graag inzichten geven in hoe je van jezelf kunt (leren) houden. Dit bereik je (wellicht helaas) niet door even een knop

Nadere informatie

Opleidingen tot Aardeheler Werken aan je innerlijke ontwikkelingswezen en aan de aarde

Opleidingen tot Aardeheler Werken aan je innerlijke ontwikkelingswezen en aan de aarde Opleidingen tot Aardeheler Werken aan je innerlijke ontwikkelingswezen en aan de aarde Voel je de behoefte om mee te helpen aan de transformatie van mensen en de aarde? En daardoor aan de innerlijke groei

Nadere informatie

ART IN PEACE. Hier geven we je een aantal artistieke ideeën voor het vieren van Peace Day in je school, met je vrienden, of met een hele gemeenschap!

ART IN PEACE. Hier geven we je een aantal artistieke ideeën voor het vieren van Peace Day in je school, met je vrienden, of met een hele gemeenschap! Elk Roots & Shoots project is een stap naar een toekomst waarin de mens in vrede kan leven op een ecologisch duurzame manier. " ~Dr. Jane Goodall www.rootsandshoots.org/peaceday www.facebook.com/rootsandshootspeaceday

Nadere informatie

De dood is dood, leve het leven!

De dood is dood, leve het leven! De dood is dood, leve het leven! blok A - nivo 3 - avond 5 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Bijbelstudie Romeinen 6:1-13 19.30 De opstanding als historisch feit 19.45 Zondag 17 HC 20.00

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Gemeente van onze Here Jezus Christus, Echt gelukkig! Dat is het thema waar we vanochtend over na gaan denken. En misschien denkt u wel: Wat heeft dat thema nu met deze tekst te maken, Die gaat toch over

Nadere informatie

Hans van Rooij VERSTAG

Hans van Rooij VERSTAG Hans van Rooij VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie