PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN"

Transcriptie

1 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 52e Zittingsperiode van 19/ 01/2009 tot 23/ 01/

2 Voor meer informatie surft u naar : Parlementaire Mededelingen is het informatiebulletin van de Kamer van volksvertegenwoordigers van België en verslaat de activiteiten van de voorbije week (van donderdag tot donderdag). Deze uitgave verschijnt iedere week in het Nederlands en in het Frans, behalve tijdens het parlementair reces. Parlementaire Mededelingen kan tegen abonnering opgestuurd worden naar iedereen die erom verzoekt. De abonnementsprijs is 13,00 per parlementair jaar (van de tweede dinsdag van oktober tot de tweede dinsdag van oktober van het daaropvolgend jaar). Het bedrag moet worden gestort op rekening nummer van de "Kamer van volksvertegenwoordigers publicaties te 1008 Brussel". Het bulletin verschijnt in het Frans onder de titel Informations parlementaires ; het abonnement op beide versies bedraagt 26,00. Deze publicatie wordt volledig door de diensten van de Kamer verzorgd. coördinatie en redactie lay-out drukwerk : dienst Public Relations en Internationale Betrekkingen tel : 02/ / fax : 02/ : PRI : drukkerij van de Kamer postadres bezoekerstoegang : Kamer van volksvertegenwoordigers van België B BRUSSEL : Leuvenseweg 13 - Brussel verantwoordelijke uitgever : de secretaris-generaal van de Kamer

3 Inhoud COMMISSIES Commissievergaderingen 3 PLENAIRE VERGADERING Wetsvoorstellen en voorstel tot verwerping 37 Mondelinge vragen 38 MINISTERRAAD 41 BIJLAGEN Interpellatieverzoeken 47 Wetsontwerpen, wetsvoorstellen en 49 commissieverslagen Internationale Parlementaire Assemblees 51 ADDENDA 53 Agenda van de plenaire vergaderingen en van de 55 commissievergaderingen

4 PM 52 / 49-2 WEEK VAN 19 JANUARI TOT 23 JANUARI 2009

5 COMMISSIES Parlementaire onderzoekscommissie scheiding der machten PARLEMENTAIRE ONDERZOEKSCOMMISSIE DIE MOET NAGAAN OF DE GRONDWET, IN HET BIJZONDER DE SCHEIDING DER MACHTEN, EN DE WETTEN WERDEN GEËERBIEDIGD IN HET RAAM VAN DE TEGEN DE NV FORTIS INGESTELDE GERECHTELIJKE PROCEDURES VRIJDAG 16 JANUARI Benoeming van het bureau - De h. Bart Tommelein werd als voorzitter aangewezen. - De hh. Jean-Marc Nollet, Gerald Kindermans en Christian Brotcorne werden als ondervoorzitters aangewezen. - De hh. Renaat Landuyt en Pierre-Yves Jeholet en mevrouw Karine Lalieux werden als rapporteurs aangewezen. 2. Regeling van de werkzaamheden. MAANDAG 19 JANUARI 2009 Voorzitter : de heer Bart Tommelein 1. Aanwijzing van de deskundigen. 2. Regeling van de werkzaamheden. - Een gedachtewisseling heeft plaatsgevonden. DINSDAG 20 JANUARI Aanwijzing van de deskundigen. Volgende deskundigen werden aangewezen : - de h. Adrien Masset (hoogleraar Ulg); - de h. Jean-François Van Drooghenbroeck ( hoogleraar UCL); - de h. Frans Van Istendael ( em. hoogleraar KULeuven); - de h. Jean Dujardin ( ere-docent VUB). 2. Regeling van de werkzaamheden. Volgende vergadering : maandag 26 januari PM 52 / 49-3

6 Bijzondere commissie financiële en bankcrisis BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET HET ONDERZOEK NAAR DE FINANCIËLE EN BANKCRISIS VRIJDAG 16 JANUARI 2009 Benoeming van het bureau - De h. Joseph George werd als voorzitter aangewezen. - De h. Johan Vande Lanotte (S) werd als 1 ste ondervoorzitter aangewezen. - De h. Hugo Vandenberghe (S) werd als 2 de ondervoorzitter aangewezen. - De h. José Daras (S) werd als 3 de ondervoorzitter aangewezen. - De hh. François Bellot, Guy Coëme, Herman De Croo en mevrouw Liesbeth Van der Auwera werden als rapporteurs aangewezen. MAANDAG 19 JANUARI 2009 Voorzitter : de heer Joseph George 1. Aanstelling van de deskundigen. - Een gedachtewisseling heeft plaatsgevonden. 2. Omschrijving van de opdrachten van de deskundigen. 3. Regeling van de werkzaamheden. - Hebben het woord gevoerd : de hh. Herman De Croo, Jean-Marc Nollet, Olivier Hamal, Yvan Mayeur, Hugo Vandenberghe (S), Robert Van de Velde, Wouter Beke (S), Joseph George, François Bellot, Jan Jambon, Gerolf Annemans, Peter Vanvelthoven, Guy Coëme et de dames Liesbeth Van der Auwera, Meyrem Almaci en Marie-Hélène Crombé-Berton. DONDERDAG 22 JANUARI Aanstelling van de deskundigen. Volgende deskundigen werden aangeduid : - de heer Georges Hübner; - de heer Michel Massart; - de heer Ludo Swolfs; - de heer Walter Van Gerven. 2. Omschrijving van de opdrachten van de deskundigen. - Een gedachtewisseling heeft plaatsgevonden. - De omschrijving van de opdrachten werd bij stemming aangenomen. 3. Regeling van de werkzaamheden. Volgende vergadering : vrijdag 6 februari 2009 PM 52 / 49-4

7 Onderzoekscommissie Fiscale fraude PARLEMENTAIRE ONDERZOEKSCOMMISSIE BELAST MET HET ONDERZOEK VAN DE GROTE FISCALE FRAUDEDOSSIERS Voorzitter : de heer François-Xavier de Donnea MAANDAG 19 JANUARI Hoorzitting met de heer Philippe Ullmann, hoofdadministrateur bij het Europees bureau voor fraudebestrijding (OLAF), gewezen substituut van de Procureur des Konings te Brussel. - Vragen werden gesteld door de hh. François-Xavier de Donnea, Hagen Goyvaerts en Stefaan Van Hecke. 2. Hoorzitting over FBB-dossiers met : - de heer Paul D haeyer, substituut van de procureur des Konings te Brussel; - de heer Jean-François Godbille, substituut van de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel; - Vragen werden gesteld door de hh. François-Xavier de Donnea, Raf Terwingen, Robert Van de Velde en Stefaan Van Hecke. Infrastructuur COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN Voorzitter : de heer François Bellot MAANDAG 19 JANUARI Vraag van de heer Bruno Stevenheydens aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over een ongeval op een overweg zonder slagbomen in het havengebied (nr. 9512). - De vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen heeft geantwoord. 2. Vraag van de heer Jan Mortelmans aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over de problemen met de Spaanse dieseltreinen (nr. 9514). - De vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen heeft geantwoord. 3. Vraag van de heer Jan Mortelmans aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over het treinincident op 28 december 2008 (nr. 9515). - De vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen heeft geantwoord. PM 52 / 49-5

8 4. Interpellatie van de heer Georges Gilkinet tot de vice-eerste minister en minister van Amtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn over de vrijmaking van de postmarkt (nr. 252). - De vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen heeft geantwoord. - Er werd een motie van aanbeveling ingediend door de h. Georges Gilkinet. - Er werd een eenvoudige motie ingediend door de hh. Jef Van den Bergh en Ludo Van Campenhout. 5. Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over het aantal treinen die in het station Brussel-Congres stoppen (nr. 9564). - De vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen heeft geantwoord. 6. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Bart De Wever aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over "de verkoop van gronden op de locatie Petroleum-Zuid door het Fonds voor spoorweginfrastructuur" (nr. 9591) - Vraag van de heer Ludo Van Campenhout aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over de verkoop van de gronden van het Fonds voor de Spoorweginfrastructuur te Antwerpen (nr. 9809). - De vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen heeft geantwoord. 7. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over het Actieplan Zelfdoding op het Spoor (nr. 9590). - Vraag van mevrouw Hilde Vautmans aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over het Actieplan Zelfdoding op het Spoor (nr. 9779). - Vraag van de heer Michel Doomst aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over het actiepan tegen zelfdodingen op het spoor (nr. 9793). - De vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen heeft geantwoord. 8.Vraag van mevrouw Thérèse Snoy et d Oppuers aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over het schrappen van de city night line tussen Brussel en Berlijn (nr. 9619). - De vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen heeft geantwoord. PM 52 / 49-6

9 9. Vraag van de heer David Geerts aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over een gratis vervoersticket op een verkiezingsdag (nr. 9642). - De vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen heeft geantwoord. 10. Vraag van mevrouw Thérèse Snoy et d Oppuers aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over de toegang tot de stations voor personen met een beperkte mobiliteit (nr. 9664). - De vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen 11. Vraag van de heer Bruno Stevenheydens aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over de treinverbindingen in Beveren en tussen St-Niklaas en Brussel (nr. 9666). - De vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen heeft geantwoord. 12. Vraag van de heer Bruno Stevenheydens aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over de criteria om postkantoren te sluiten (nr. 9667). - De vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen heeft geantwoord. 13. Vraag van de heer Stefaan Vercamer aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over de spoorlijn 89, Kortrijk-Oudenaarde-Brussel (nr. 9706). - De vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen heeft geantwoord. 14.Vraag van mevrouw Thérèse Snoy et d Oppuers aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over de aankoop van houten biels door de NMBS (nr. 9718). - De vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen heeft geantwoord. 15. Vraag van de heer David Geerts aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over het inleggen van een bus na treinpanne (nr. 9722). - De vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen heeft geantwoord. PM 52 / 49-7

10 16. Vraag van de heer Raf Terwingen aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over een aantal aanpassingen met betrekking tot de dienstregeling van de NMBS in Limburg en de voorziene investeringen door de NMBS (nr. 9726). - De vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen heeft geantwoord. 17. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Michel Doomst aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over "de gebrekkige informatieverstrekking naar treinreizigers" (nr. 9736) - Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over de logica van de informatie op de website van de NMBS (nr ). - De vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen heeft geantwoord. 18. Vraag van mevrouw Hilde Vautmans aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over graffiti (nr. 9777). - De vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen heeft geantwoord. 19. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Luk Van Biesen aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over het aantal ongevallen op overwegen (nr. 9810). - Vraag van de heer Jan Mortelmans aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over de ongevallen op overwegen en het plan Overwegen (nr. 9871). - De vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen heeft geantwoord. 20. Vraag van de heer David Geerts aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over de ontsluiting van De Panne (nr. 9913). - De vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen heeft geantwoord. 21. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer David Geerts aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over een pro-actieve aanpak van de invloed van extreme weersomstandigheden op de spoorweginfrastructuur (nr. 9915). PM 52 / 49-8

11 - Vraag van de heer François Bellot aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over de ernstige verstoring van het treinverkeer door de winterse weersomstandigheden tussen 3 en 12 januari 2008 (nr ). - De vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen heeft geantwoord. 22. Vraag van de heer Patrick De Groote aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over de vervanging van de spoorwegbrug te Moerbrugge (nr. 9966). - De vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen heeft geantwoord. 23. Interpellatie van de heer David Geerts tot de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over de uitvoering van de geplande prijsstijgingen van de NMBS (nr. 259). - De vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen heeft geantwoord. - Er werd een motie van aanbeveling ingediend door de h. David Geerts. - Er werd een eenvoudige motie ingediend. 24. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Jan Mortelmans aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over de spoorlijn Antwerpen-Brecht (nr ). - Vraag van de heer Jef Van den Bergh aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over het station van Brecht (nr ). - De vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen heeft geantwoord. WOENSDAG 21 JANUARI Samengevoegde interpellatie en vragen : - Interpellatie van de heer Bart Laeremans tot de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister over het nieuw akkoord over het baangebruik in Zaventem (nr. 251). - Vraag van de heer Xavier Baeselen aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de minister over het opheffen van het spreidingsplan voor de vluchten te Zaventem (nr. 9506). - Vraag van mevrouw Valérie De Bue aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister over het beheer van de geluidshinder rond de luchthaven van Zaventem (nr. 9750). - Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister over de gevolgen van het nieuwe plan voor het overvliegen van de omgeving van Brussels Airport (nr ). - Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister over het nieuwe plan voor het beheer van de geluidshinder op Brussels Airport (nr ). PM 52 / 49-9

12 - Vraag van mevrouw Sonja Becq aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister over een akkoord met betrekking tot de geluidshinder rond Brussels Airport (nr ). - De staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister heeft geantwoord. - Er werden geen moties ingediend. 2. Vraag van de heer Peter Logghe aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister over carpooling en verzekeringen (nr. 9524). - De staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister heeft geantwoord. 3. Vraag van mevrouw Valérie Déom aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister over de hervorming van het rijbewijs B (nr. 9583). - De staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister heeft geantwoord. 4. Vraag van de heer David Geerts aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister over het inschrijvingsgeld voor de theorie-examens ATPL (nr. 9650). - De staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister heeft geantwoord. 5. Vraag van de heer Jean-Luc Crucke aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister over de Federale Commissie voor de verkeersveiligheid (nr. 9690). - De staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister heeft geantwoord. 6. Vraag van de heer Jef Van den Bergh aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister over de uniformisering van de verkeersborden (nr. 9741). - De staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister heeft geantwoord 7. Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister over het voorbeeld van de politie van Châtelet in verband met de Bobcampagne, en het personeelstekort in de kerstperiode (nr. 9758). - De staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister heeft geantwoord 8. Hoorzitting over de twee verslagen die werden uitgebracht in uitvoering van de resolutie van de Kamer van 19 maart 2008 tot invoering van een onderzoek door het Rekenhof naar de opvolging van de beheerscontracten door de NMBS, Infrabel, NMBS Holding en de Staat (DOC /003) : - de heer Franki Vanstapel (eerste voorzitter van het Rekenhof); - de heer Michel de Fays (raadsheer bij het Rekenhof); - de heer Jannie Haek (gedelegeerd bestuurder van de NMBS-holding); - de heer Marc Descheemaecker (gedelegeerd bestuurder van de NMBS); - de heer Luc Lallemand (gedelegeerd bestuurder van Infrabel). - Rapporteur : de heer Jef Van den Bergh. - Een gedachtewisseling heeft plaatsgevonden. Volgende vergadering : maandag 26 januari PM 52 / 49-10

13 Landsverdediging en Buitenlandse Betrekkingen GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING EN DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN Voorzitters : de heer Ludwig Vandenhove en Mevr. Hilde Vautmans MAANDAG 19 JANUARI 2009 Gemeenschappelijke vergadering met de commissie voor de Buitenlandse en de commissie voor de Landsverdediging van de Senaat Uiteenzetting door de heer Jaap de Hoop Scheffer, secretaris-generaal van de NAVO, over de nieuwe uitdagingen voor het bondgenootschap. - Gedachtewisseling. - Hebben het woord gevoerd : de hh. Philippe Monfils (S), Herman De Croo, Georges Dallemagne, Patrick Van Krunkelsven (S), Josy Dubié (S) en François Roelants du Vivier (S). Bedrijfsleven COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW Voorzitter : de heer Bart Laeremans DINSDAG 20 JANUARI Vraag van de heer Philippe Henry aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over "de evaluatie van de directeur wetenschapsbeleid" (nr ) - De minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid heeft geantwoord. 2.Vraag van mevrouw Hilde Vautmans aan de minister van KMO s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over de rode cijfers van de landbouwers (nr. 9975). - De minister van KMO s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid heeft geantwoord. 3. Vraag van mevrouw Sofie Staelraeve aan de minister van KMO s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over de adviesverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden (nr. 9977). - De minister van KMO s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid heeft geantwoord. 4. Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de minister van KMO s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over de toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar (nr ). - De minister van KMO s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid heeft geantwoord. PM 52 / 49-11

14 5. Vraag van de heer Peter Logghe aan de minister van KMO s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over meer overheidsinvestering voor onderzoek en ontwikkeling (nr ). - De minister van KMO s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid heeft geantwoord. 6. Wetsontwerp tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, nr. 1662/1. - Rapporteur : Mevr. Kattrin Jadin. - Inleidende uiteenzetting van de staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Financiën. - De commissie heeft beslist om hoorzittingen te organiseren. 7. Vraag van de heer Peter Logghe aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over de Balance Score Card Gegevenskwaliteit (nr. 9523). - De minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen heeft geantwoord. 8. Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over Kaupthing (nr. 9632). - De minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen heeft geantwoord. 9. Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over de oprichting van een schuldencentrale voor wanbetalers (nr. 9839). - De minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen heeft geantwoord. 10. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Jan Jambon aan de minister van KMO s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over het aantal onbetaalde facturen (nr. 9800). - Vraag van de heer Jan Jambon aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over het aantal onbetaalde facturen (nr. 9807). - De minister van Ondernemen en Vereenvoudigen heeft geantwoord. 11. Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over de betalingen met een Bancontact- en met een Visakaart (nr. 9837). - De minister van Ondernemen en Vereenvoudigen heeft geantwoord. 12. Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over de controle met betrekking tot de eventuele inbreuken op de koopjeswetgeving (nr. 9845). - De minister van Ondernemen en Vereenvoudigen heeft geantwoord PM 52 / 49-12

15 13. Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over een door een internetmagazine uitgevoerde enquête over de verkoop van de iphone in België (nr. 9890). - De minister van Ondernemen en Vereenvoudigen heeft geantwoord. 14. Regeling van de werkzaamheden. 15. Voorstel van resolutie (Philippe Henry, Tinne Van der Straeten, Jean-Marc Nollet, Meyrem Almaci, Muriel Gerkens, Thérèse Snoy et d Oppuers, Dalila Douifi) betreffende de conclusies van de hoorzittingen en debatten ingevolge het rapport van de Commissie Energie 2030, nrs. 1212/1 en 2. (Voortzetting). (Rapporteurs : de hh. Willem-Frederik Schiltz en Philippe Henry). 16.Voorstel van resolutie (Bart Laeremans, Peter Logghe, Bruno Valkeniers, Bruno Stevenheydens, Hagen Goyvaerts, Barbara Pas, Rita De Bont) inzake het streven naar een evenwichtig energiebeleid op basis van hernieuwbare en nucleaire energie, nr. 1237/1. (Voortzetting). (Rapporteurs : de hh. Willem-Frederik Schiltz en Philippe Henry). - De heer Daniel Clarinval heeft gevraagd om zijn voorstel van resolutie nr toe te voegen, dat hij vervolgens heeft toegelicht. - De minister voor Klimaat en Energie heeft zijn standpunt toegelicht. Volgende vergadering: dinsdag 27 januari COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE Justitie Voorzitter : mevrouw Mia De Schamphelaere DINSDAG 20 JANUARI Wetsontwerp tot opheffing van de wet van 11 april 1936 waarbij de regering gemachtigd wordt het binnenbrengen in België van sommige vreemde publicaties te verbieden, nr. 1284/1. - Rapporteur : de h. André Perpète. - De algemene bespreking en de artikelsgewijze bespreking hebben plaatsgevonden. - Amendementen werden ingediend door de hh. Van Hecke en Landuyt en mevr. Nyssens c.s. - Amendement 1 werd aangenomen. - Amendement 2 werd ingetrokken. - Het gehele wetsontwerp, zoals geamendeerd, werd aangenomen met 12 stemmen en 1 onthouding. 2. Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 187bis, 191bis en 194bis van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het statuut van de referendarissen bij het Hof van Cassatie en van de referendarissen bij het Grondwettelijk Hof - Overgezonden door de Senaat, nrs. 1231/1 en 2. (Voortzetting). (Rapporteur : de h. Raf Terwingen). Advies van de Raad van State. - De algemene bespreking werd voortgezet. PM 52 / 49-13

16 3. Regeling van de werkzaamheden : - Hoorzittingen over terrorisme; - Studiereis naar Nederland; - Varia. 4. Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek, teneinde de herhaling van misdaad na wanbedrijf in te voeren, en tot wijziging van de bepalingen betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling, de voorlopige invrijheidstelling met het oog op de verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering, en de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank - Overgezonden door de Senaat, nr. 1190/1. (Rapporteur : mevr. Carina Van Cauter). - Het wetsvoorstel nr. 572/1 werd aan de bespreking toegevoegd. - De heer Bert Schoofs heeft het wetsvoorstel uiteengezet. 5. Wetsvoorstel (Michel Doomst, Yolande Avontroodt, Herman De Croo, Mia De Schamphelaere, Bart Somers, Raf Terwingen, Bart Tommelein, Servais Verherstraeten) tot wijziging van het Strafwetboek wat de strafrechtelijke aansprakelijkheid van publiekrechtelijke rechtspersonen betreft, nsr. 1146/1 tot 7. (Voortzetting). (Rapporteur : mevr. Clotilde Nyssens). Amendementen van de h. Terwingen c.s. Adviezen van de Raad van State. - Het advies van de Raad van State werd besproken. - De algemene bespreking werd voortgezet. 6.Samengevoegde wetsontwerpen en wetsvoorstellen : - Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 587, 589 en 628 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de invoering van een betalingsbevel in het Gerechtelijk Wetboek - Overgezonden door de Senaat, nrs. 1285/1 en 2. Amendementen van mevr. Van Cauter c.s. - Wetsontwerp tot invoering van een betalingsbevel in het Gerechtelijk Wetboek - Overgezonden door de Senaat, nrs. 1287/1 en 2. Amendementen van mevr. Van Cauter c.s. - Wetsvoorstel (Pierre-Yves Jeholet, Jean-Luc Crucke, Carine Lecomte, Olivier Hamal, David Clarinval, Corinne De Permentier) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het begrip omkering van het geschil op te nemen in een nieuwe summiere rechtspleging om betaling te bevelen, nr. 790/1. - Wetsvoorstel (Raf Terwingen, Els De Rammelaere, Mia De Schamphelaere, Sarah Smeyers) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de inning van kleine geldsommen betreft, nr. 1243/1. (Voortzetting). (Rapporteur : mevr. Carina Van Cauter). - De bespreking werd voortgezet. - Amendementen werden ingediend door de hh. Landuyt c.s., Giet c.s., Terwingen en mevr. Nyssens. PM 52 / 49-14

17 WOENSDAG 21 JANUARI 2009 Samengevoegde wetsvoorstellen : - Wetsvoorstel (Clotilde Nyssens, Olivier Hamal, Carina Van Cauter, Thierry Giet, Zoé Genot, Pierre-Yves Jeholet, Marie-Christine Marghem, Sarah Smeyers, Raf Terwingen, Xavier Baeselen) teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken, nrs. 1334/1 tot 3. - Wetsvoorstel (Clotilde Nyssens, Christian Brotcorne, Brigitte Wiaux) tot wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851, met het oog op het creëren van een voorrecht voor de verenigingen van mede-eigenaars, nrs. 110/1 en 2. - Wetsvoorstel (Clotilde Nyssens, Christian Brotcorne, Brigitte Wiaux) tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende mede-eigendom, nrs. 123/1 en 2. - Wetsvoorstel (François-Xavier de Donnea, Marie-Christine Marghem, Olivier Hamal) tot wijziging van de artikelen en van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de taken van de syndicus, nr. 241/1. - Wetsvoorstel (Sarah Smeyers, Els De Rammelaere) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek voor wat betreft de mede-eigendom, nr. 346/1. - Wetsvoorstel (Olivier Hamal, Marie-Christine Marghem, Pierre-Yves Jeholet, Xavier Baeselen) tot wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851, met het oog op het creëren van een voorrecht voor de verenigingen van mede-eigenaars, nrs. 636/1 en 2. - Wetsvoorstel (Olivier Hamal, Marie-Christine Marghem, Pierre-Yves Jeholet, Xavier Baeselen) teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken, nrs. 684/1 en 2. - Wetsvoorstel (Olivier Hamal, Marie-Christine Marghem, Pierre-Yves Jeholet, Xavier Baeselen) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde in geval van mede-eigendom een vordering te kunnen instellen bij een verzoekschrift op tegenspraak, nr.s 717/1 en 2. - Wetsvoorstel (Sabien Lahaye-Battheu, Bart Tommelein, Carina Van Cauter) tot wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851 voor wat betreft de toekenning van een voorrecht aan de vereniging van mede-eigenaars, nr. 1040/1. (Rapporteurs : de h. Renaat Landuyt en mevr. Valérie Déom). Hoorzittingen : Vertegenwoordigers van de Koninklijke Federatie van vrederechters en politierechters: - de heer Bert Janssens, sectievoorzitter van de KVVP, vrederechter 5de kanton-antwerpen; - de heer Vincent Bertouille, vrederechter te Brussel; - de heer Jules Malaise, vrederechter. Vertegenwoordigers van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat: - de heer Bart van Opstal, notaris; - de heer Pierre Van den Eynde, notaris; - de heer Hans De Decker, notaris. Vertegenwoordigers van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren: - de heer Pierre Berger, voorzitter; - de heer Michel De Wolf, vice-voorzitter; - de David Szafran, secretaris- generaal. - Vertegenwoordigers van het Instituut van de accountants en de belastingenconsulenten: - de h. André Bert, voorzitter ; - mevr. Micheline Claes, voorzitter ; - mevr. Corinne Mostin, advocaat. - Een gedachtewisseling heeft plaatsgevonden. PM 52 / 49-15

18 2. Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie over de problemen met de internationale adoptie in de institutionele dialoog (nr. 9589). - De staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie heeft geantwoord. 3. Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken over de internationale ontvoeringen door ouders (nr. 9815). - De staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie heeft geantwoord. 4. Vraag van de heer Peter Logghe aan de minister van Justitie over een anomalie in het Burgerlijk Wetboek inzake het erfrecht (nr. 9945). - De staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie heeft geantwoord. 5. Vraag van de heer Raf Terwingen aan de minister van Justitie over het tijdstip vanaf wanneer een kind erkend kan worden (nr ). - De staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie heeft geantwoord. 6. Vraag van de heer Raf Terwingen aan de minister van Justitie over het toezicht op overeenkomsten inzake het ouderlijk gezag bij (echt)scheiding (nr ). - De staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie heeft geantwoord. 7. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Bruno Stevenheydens aan de minister van Justitie over de vrijlating van carjackers na een procedurefout (nr. 9513). - Vraag van de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over de vrijlating van drie carjackers ingevolge een procedurefout (nr. 9567). - De minister van Justitie heeft geantwoord. 8. Vraag van de heer Xavier Baeselen aan de minister van Justitie over het transfert van gevangene Dutroux van de gevangenis van Ittre naar Nijvel (nr. 9503). - De minister van Justitie heeft geantwoord. PM 52 / 49-16

19 9. Vraag van de heer Xavier Baeselen aan de minister van Justitie over de vrijlating van gevangenen door gevangenisdirecteurs zonder voorafgaande toestemming (nr. 9528). - De minister van Justitie heeft geantwoord. 10. Vraag van de heer Stefaan Van Hecke aan de minister van Justitie over het rapport van het VN-comité tegen foltering over de Belgische gevangenissen (nr. 9559). - De minister van Justitie heeft geantwoord. 11. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Stefaan Van Hecke aan de minister van Justitie over een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (nr. 9561). - Vraag van mevrouw Els De Rammelaere aan de minister van Justitie over de uitspraak van het EHRM in de zaak Salduz (nr. 9887). - De minister van Justitie heeft geantwoord. 12. Vraag van de heer Stefaan Van Hecke aan de minister van Justitie over de uithandengeving van jongeren (nr. 9562). - De minister van Justitie heeft geantwoord. 13. Vraag van de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over de invulling van het beginsel van de scheiding der machten (nr. 9568). - De minister van Justitie heeft geantwoord. 14. Vraag van de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over de vrijlating van de persoon verdacht van de moord op Kitty Van Nieuwenhuysen (nr. 9584). - De minister van Justitie heeft geantwoord. 15. Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de minister van Justitie over de preventie van zelfdoding in gevangenissen (nr. 9588). - De minister van Justitie heeft geantwoord. 16. Vraag van de heer Jean-Luc Crucke aan de minister van Justitie over het anti-semitisme in sketches (nr. 9627). - De minister van Justitie heeft geantwoord. 17. Vraag van de heer Jean-Luc Crucke aan de minister van Justitie over het justitiepaleis van Doornik (nr. 9629). - De minister van Justitie heeft geantwoord. 18. Vraag van de heer Robert Van de Velde aan de minister van Justitie over het onderzoek naar disfuncties bij justitie en politie (nr. 9649). - De minister van Justitie heeft geantwoord. PM 52 / 49-17

20 19. Vraag van de heer Michel Doomst aan de minister van Justitie over het eigen snelrecht van de burgemeester van Merchtem (nr. 9657). - De minister van Justitie heeft geantwoord. 20. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Michel Doomst aan de minister van Justitie over het elektronisch toezicht (nr. 9658). - Vraag van de heer Bart Laeremans aan de minister van Justitie over het elektronisch toezicht, de uitvoering van korte straffen en de ondraagbare werkdruk bij de justitiehuizen (nr. 9942). - Vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de minister van Justitie over de toepassing van het elektronisch toezicht (nr ). - De minister van Justitie heeft geantwoord. 21.Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Carina Van Cauter aan de minister van Justitie over overuren door geheim agenten van de Staatsveiligheid (nr. 9680). - Vraag van de heer Michel Doomst aan de minister van Justitie over de overuren van geheim agenten (nr. 9704). - Vraag van de heer Robert Van de Velde aan de minister van Justitie over de werking van de Staatszekerheid (nr. 9719). - Vraag van de heer Raf Terwingen aan de minister van Justitie over het niet-uitbetalen van de overuren van de geheimagenten (nr. 9737). - De minister van Justitie heeft geantwoord. 22. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Bruno Stevenheydens aan de minister van Justitie over "een datingsite voor criminelen op internet" (nr. 9707) - Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de internetaansluitingen in de gevangenissen" (nr. 9932) - De minister van Justitie heeft geantwoord. 23.Vraag van mevrouw Els De Rammelaere aan de minister van Justitie over "agenten die handelen in wapens" (nr. 9712) - De minister van Justitie heeft geantwoord. 24.Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Raf Terwingen aan de minister van Justitie over drugsrunners (nr. 9725). - Vraag van de heer Bert Schoofs aan de minister van Justitie over de haalbaarheid van een gebiedsverbod voor auto s van drugsrunners, zoals gesuggereerd door de Nederlandse politie (nr. 9954). - De minister van Justitie heeft geantwoord. PM 52 / 49-18

21 25. Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de minister van Justitie over de toegang tot rechtsbijstand in de gesloten centra (nr. 9742). - De minister van Justitie heeft geantwoord. 26. Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de minister van Justitie over de autodiefstallen door georganiseerde netwerken in de streek van Doornik (nr. 9752). - De minister van Justitie heeft geantwoord. 27. Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de minister van Justitie over de aanslepende gerechtelijke procedure in de zaak van de pcb-vervuiling op het industrieterrein van Hennuyères (nr. 9753). - De minister van Justitie heeft geantwoord. 28. Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de minister van Justitie over de problemen in verband met de termijn waarbinnen zaken met financiële belangen worden behandeld, in het bijzonder wanneer het rechtzoekenden met lage inkomens betreft (nr. 9754). - De minister van Justitie heeft geantwoord. 29. Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de minister van Justitie over de voorwaarden voor de invrijheidstelling van personen die schuldig bevonden zijn aan slagen met de dood tot gevolg (nr. 9757). - De minister van Justitie heeft geantwoord. 30. Vraag van de heer Bart Laeremans aan de minister van Justitie over "de arrestaties naar aanleiding van de Palestinabetoging in Brussel" (nr. 9928) - De minister van Justitie heeft geantwoord. 31. Vraag van de heer Denis Ducarme aan de minister van Justitie over "de oproep van het Executief van de Moslims van België om deel te nemen aan de pro-palestijnse betoging op zondag 11 januari" (nr. 9952) - De minister van Justitie heeft geantwoord. 32.Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Justitie over de toestand op de griffie van de gevangenis van Vorst (nr. 9963). - Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de minister van Justitie over de verouderde staat van de gebouwen van de gevangenis van Vorst (nr ). - De minister van Justitie heeft geantwoord. 33. Vraag van de heer Denis Ducarme aan de minister van Justitie over "de anti-semitische daden in ons land sinds het begin van het conflict in de Gazastrook" (nr ). - De minister van Justitie heeft geantwoord. PM 52 / 49-19

22 34.Vraag van mevrouw Marie-Christine Marghem aan de minister van Justitie over "de manier waarop gevolg gegeven dient te worden aan het arrest van het Hof van cassatie d.d. 1 september 2008 met betrekking tot de korpsoversten" (nr ). - De minister van Justitie heeft geantwoord. 35. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Xavier Baeselen aan de minister van Justitie over de ontsnapping van twee gedetineerden uit het Justitiepaleis van Brussel (nr ). - Vraag van de heer Michel Doomst aan de minister van Justitie over de ontsnapping van twee gevangenen uit het Justitiepaleis te Brussel (nr ). - Vraag van de heer Bart Laeremans aan de minister van Justitie over de ontsnapping van twee gedetineerden (nr ). - Vraag van mevrouw Carina Van Cauter aan de minister van Justitie over de ontsnapping van twee gedetineerden uit het Brussels justitiepaleis (nr ). - Vraag van de heer Stefaan Van Hecke aan de minister van Justitie over de ontsnapping van gedetineerden (nr ). - Vraag van de heer Bart Laeremans aan de minister van Justitie over de nieuwe ontsnapping van twee gedetineerden (nr ). - Vraag vande heer Raf Terwingen aan de minister van Justitie over de ontsnapping van gedetineerden (nr ). - Vraag van mevrouw Els De Rammelaere aan de minister van Justitie over de ontsnapping van gedetineerden (nr.10328). - De minister van Justitie heeft geantwoord. Volksgezondheid COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING Voorzitter : mevrouw Muriel Gerkens WOENSDAG 20 JANUARI Bezoek aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Voorstelling van het kadaster van de gezondheidszorgberoepen. - Er heeft een gedachtewisseling plaatsgevonden. 2. Het aanbod van artsen in België. Huidige toestand en uitdagingen. Huisartsgeneeskunde : aantrekkingskracht en beroepstrouw bevorderen. Voorstelling van de studies van het federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg door : - Dr. Dominique Paulus; - Dr. Dominique Roberfroid; - De heer Christian Léonard. - Er heeft een gedachtewisseling plaatsgevonden. PM 52 / 49-20

23 WOENSDAG 21 JANUARI Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Marie-Martine Schyns aan de minister van Klimaat en Energie over de toxiciteit van producten voor dagelijks gebruik (nr. 9780). - Vraag van mevrouw Marie-Martine Schyns aan de minister van Klimaat en Energie over de eventuele schadelijkheid van spaarlampen (nr. 9782). - De minister van Klimaat en Energie heeft geantwoord. 2. Vraag van mevrouw Tinne Van der Straeten aan de minister van Klimaat en Energie over het federale aankoopbeleid van emissierechten (nr. 9883). - De minister van Klimaat en Energie heeft geantwoord. 3. Vraag van mevrouw Tinne Van der Straeten aan de minister van Klimaat en Energie over de bescherming van het nationaal park Yasuni in Ecuador (nr. 9884). - De minister van Klimaat en Energie heeft geantwoord. 4. Vraag van de heer Wouter De Vriendt aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over de slachting van dolfijnen op de Faeröereilanden (nr. 9901). - De minister van Klimaat en Energie heeft geantwoord. 5. Vraag van mevrouw Valérie Déom aan de minister van Klimaat en Energie over "het door België op het Europese niveau verdedigde standpunt inzake GGO's" (nr. 9906) - De minister van Klimaat en Energie heeft geantwoord. 6. Vraag van de heer Peter Logghe aan de minister van Klimaat en Energie over hybride en duurzame wagens (nr. 9944). - De minister van Klimaat en Energie heeft geantwoord. 7. Vraag van de heer Michel Doomst aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden over minderjarige vreemdelingen in opvangcentra (nr. 9659). - De minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden heeft geantwoord. 8. Vraag van de heer Maxime Prévot aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden over de toezegging met betrekking tot de financiering van het Centrum voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen te Assesse (nr. 9844). - De minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden heeft geantwoord. 9. Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden over de opvang van asielzoekers (nr ). - De minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden heeft geantwoord. PM 52 / 49-21

24 10. Vraag van mevrouw Martine De Maght aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden over de opvang van daklozen (nr. 9967). - De minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden heeft geantwoord. 11. Vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de minister van KMO s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over de verplichte identificatie en registratie van paarden, ezels en pony s (nr. 9598). - De minister van KMO s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid heeft geantwoord. 12. Vraag van mevrouw Thérèse Snoy et d Oppuers aan de minister van KMO s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over het standpunt van België ten aanzien van het Verdrag van Rotterdam (nr. 9622). - De minister van KMO s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid heeft geantwoord. 13. Vraag van mevrouw Thérèse Snoy et d Oppuers aan de minister van KMO s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over de markttoelatingen voor nieuwe ggo s op de volgende Europese raad van landbouwministers (nr. 9965). - De minister van KMO s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid heeft geantwoord. Volgende vergadering : dinsdag 27 januari Europese Aangelegenheden en Buitenlandse Betrekkingen GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING VAN HET FEDERAAL ADVIESCOMITE VOOR DE EUROPESE AANGELEGENHEDEN EN DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN Voorzitters : de heer Herman De Croo, mevrouw Anne Delvaux (S) en mevrouw Hilde Vautmans DINSDAG 20 JANUARI 2009 Gemeenschappelijke vergadering met de homologe commissies van de Senaat Uiteenzetting door de Ambassadeur van Tsjechië in België, de h. Vladimir Müller, over de prioriteiten van het Tsjechische EU-voorzitterschap. - - Gedachtewisseling. Hebben het woord gevoerd : de hh. Luc Van den Brande (S) en François Roelants du Vivier (S), mevr. Marleen Temmerman (S), de h. Herman De Croo, mevr. Olga Zrihen (S), de hh François-Xavier de Donnea en Bruno Tuybens en de dames Thérèse Snoy et d Oppuers en Camille Dieu. PM 52 / 49-22

25 Wetenschappelijke en technologische vraagstukken ADVIESCOMITE VOOR WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNOLOGISCHE VRAAGSTUKKEN Voorzitter : mevrouw Yolande Avontroodt DINSDAG 20 JANUARI Bespreking van een ontwerp van aangenomen tekst van een resolutie inzake nanotechnologieën. 2. Regeling van de werkzaamheden : bepaling van verder te onderzoeken thema s. - Hebben het woord gevoerd : de dames Yolande Avontroodt en Brigitte Wiaux, de hh. Mark Verhaegen, David Clarinval, Philippe Henry en Jean Cornil. Volgende vergadering : dinsdag 17 februari COMMISSIE VOOR DE NATURALISATIES Naturalisaties Voorzitter : de heer David Lavaux DINSDAG 20 JANUARI 2009 Onderhoud met leden van het parket van de procureur des Konings te Brussel. Herziening van de Grondwet COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE GRONDWET EN DE HERVORMING VAN DE INSTELLINGEN Voorzitter : de heer Patrick Dewael WOENSDAG 21 JANUARI Samengevoegde wetsontwerpen : - Wetsontwerp tot aanpassing van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, aan de benaming Grondwettelijk Hof - Overgezonden door de Senaat, nrs. 1112/1 en 2. Advies van de Raad van State. - Wetsontwerp tot aanpassing van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, aan de benaming Grondwettelijk Hof - Overgezonden door de Senaat, nrs. 1113/1 en 2. Advies van de Raad van State. - Ontwerp van bijzondere wet tot aanpassing van verschillende bepalingen aan de benaming Grondwettelijk Hof - Overgezonden door de Senaat, nrs. 1114/1 en 2. Advies van de Raad van State. PM 52 / 49-23

26 Toegevoegd wetsvoorstel : - Voorstel van bijzondere wet (Ben Weyts) tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof om het woord Arbitragehof te vervangen door de woorden «Grondwettelijk Hof», nr. 1727/1. (Rapporteur : de heer Christian Brotcorne). - De commissie vraagt een nota van de juridische dienst over de door de Raad van State uitgebrachte adviezen. 2. Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof - Overgezonden door de Senaat, nr. 1283/1. - Rapporteur : de h. Raf Terwingen. - Inleidende uiteenzetting van de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen. - De commissie vraagt aan de voorzitter, overeenkomstig artikel 98 van het Reglement, het advies van de Raad van State in te winnen. 3. Samengevoegde voorstellen : - Voorstel (Daniel Bacquelaine, Denis Ducarme, Daniel Ducarme, Jean-Luc Crucke, Jean- Jacques Flahaux) tot herziening van de Grondwet teneinde er een artikel 39bis in te voegen betreffende een volksraadpleging, nr. 218/1. - Voorstel (Linda Musin, Colette Burgeon) tot herziening van artikel 57 van de Grondwet, teneinde het petitierecht te moderniseren en het om te vormen tot een echt parlementair debat op volksinitiatief, nr. 472/1. (Rapporteur : Willem-Frederik Schiltz) (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Willem-Frederik Schiltz) - De commissie heeft beslist om de tekst van het voorstel nr. 218 als werkbasis te behouden. - De algemene bespreking werd beëindigd. - Er werden amendementen ingediend door mevr. De Bondt. Binnenlandse Zaken COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT Voorzitter : de heer André Frédéric WOENSDAG 21 JANUARI Samengevoegde interpellaties : - Interpellatie van de heer Ben Weyts tot de eerste minister over het dossier Brussel-Halle- Vilvoorde (nr. 254). - Interpellatie van de heer Bart Laeremans tot de eerste minister over de splitsing van de kieskring en het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde (nr. 255). - De eerste minister heeft geantwoord. - Er werd een motie van aanbeveling ingediend door de h. Ben Weyts. - Er werd een eenvoudige motie ingediend door mevr. Leen Dierick en de h. Philippe Collard. PM 52 / 49-24

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 25-11 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 87

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 25-11 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 87 QRVA 52 87 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 25-11 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste CD&V

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 12 januari 2009 tot vrijdag 16 januari 2009

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 12 januari 2009 tot vrijdag 16 januari 2009 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 12 januari 2009 tot vrijdag 16 januari 2009 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 12

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 februari 2009 tot vrijdag 13 februari 2009

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 februari 2009 tot vrijdag 13 februari 2009 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 februari 2009 tot vrijdag 13 februari 2009 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 27 tot 31 mei 2013 23/05/2013 176 2 DONDERDAG 30 mei 2013 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen en wetsvoorstellen

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 64 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 64 DE BELGIQUE QRVA 52 64 QRVA 52 64 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 08-06 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DOC 52 2615/001 1 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS TABEL VAN DE VOORSTELLEN EN WETSONTWERPEN ALS NIET-BESTAANDE BESCHOUWD TEN GEVOLGE VAN DE ONTBINDING VAN DE KAMERS OP 7 mei 2010 INHOUD A.Voorstellen

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 26-10 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 82

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 26-10 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 82 QRVA 52 82 QRVA 52 82 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 26-10 - 2009 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. De Kamer online. 52e zittingsperiode. van 22/02/2010 tot 26/02/2010 88

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. De Kamer online. 52e zittingsperiode. van 22/02/2010 tot 26/02/2010 88 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS De Kamer online 52e zittingsperiode van 22/02/2010 tot 26/02/2010 88 Voorzitterschap DINSDAG 23 FEBRUARI 2010 BEZOEK VAN DE AMBASSADEUR VAN FRANKRIJK AAN DE

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 54 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 54 DE BELGIQUE QRVA 52 54 QRVA 52 54 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 23-03 - 2009 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 52e Zittingsperiode van 26/ 01/2009 tot 30/ 01/ 2009 050 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 52e Zittingsperiode van 30/ 11/2009 tot 04/ 12/ 2009 079 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 19-10 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 81

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 19-10 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 81 QRVA 52 81 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 19-10 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 23 maart 2009 tot vrijdag 27 maart 2009

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 23 maart 2009 tot vrijdag 27 maart 2009 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 23 maart 2009 tot vrijdag 27 maart 2009 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 23 maart

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 06-04 - 2010 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 101

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 06-04 - 2010 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 101 QRVA 52 101 QRVA 52 101 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 06-04 - 2010 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

De Kamer online BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 52e zittingsperiode. van 18/01/2010 tot 22/01/2010 84

De Kamer online BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 52e zittingsperiode. van 18/01/2010 tot 22/01/2010 84 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS De Kamer online 52e zittingsperiode van 18/01/2010 tot 22/01/2010 84 Voorzitterschap MAANDAG, 21 DECEMBER 2009 REPUBLIEK INDIA Op 21 december 2009 had de heer

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 5263 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 5263 DE BELGIQUE QRVA 5263 QRVA 5263 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 02-06 - 2009 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

1. Wetsontwerp tot wijziging van artikel 96 van de programmawet van... december 2009 - Overgezonden door de Senaat, nr. 2333/1.

1. Wetsontwerp tot wijziging van artikel 96 van de programmawet van... december 2009 - Overgezonden door de Senaat, nr. 2333/1. Commissies Buitenlandse Betrekkingen COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN Voorzitter : de heer Geert Versnick DINSDAG 5 JANUARI 2010 1. Vraag van de heer Francis Van den Eynde aan de minister van

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 61 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 61 DE BELGIQUE QRVA 52 61 QRVA 52 61 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 06-05 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 29-03 - 2010 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 100

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 29-03 - 2010 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 100 QRVA 52 100 QRVA 52 100 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 29-03 - 2010 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

BIJLAGE 1 INVENTARIS. van Parlementaire Documenten. legislatuur 2007-2010

BIJLAGE 1 INVENTARIS. van Parlementaire Documenten. legislatuur 2007-2010 BIJLAGE 1 INVENTARIS van Parlementaire Documenten legislatuur 2007-2010 deel I. Kamerdocumenten gerangschikt volgens nummer doc. nr. 52- of CRIV52PLEN 2572/1 tot wijziging van de wet van 15 april 1994

Nadere informatie

Sociale Zaken. Actuele vragen aan de regering : http://www.dekamer.be/doc/ccri/pdf/53/ic397.pdf

Sociale Zaken. Actuele vragen aan de regering : http://www.dekamer.be/doc/ccri/pdf/53/ic397.pdf Commissies Europese Aangelegenheden FEDERAAL ADVIESCOMITÉ VOOR EUROPESE AANGELEGENHEDEN Voorzitters : de heren André Flahaut en Philippe Mahoux (S) MAANDAG 13 FEBRUARI 2012 Het werkprogramma van de Europese

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 80

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 80 QRVA 52 80 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 13-10 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE 52 58 52 58 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 20-04 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE 52 66 52 66 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 22-06 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste CD&V

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 52 67 QRVA 52 67 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 29-06 - 2009 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 84

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 84 QRVA 52 84 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 09-11 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste CD&V

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 52e Zittingsperiode van 4/ 05/2009 tot 8/ 05/ 2009 061 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 november 2009 tot vrijdag 13 november 2009.

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 november 2009 tot vrijdag 13 november 2009. Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 november 2009 tot vrijdag 13 november 2009. OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 15-03 - 2010 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 98

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 15-03 - 2010 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 98 QRVA 52 98 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 15-03 - 2010 cdh : centre démocrate Humaniste CD&V

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 52e Zittingsperiode van 02/06/2008 tot 06/06/2008 028 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 52 52 QRVA 52 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 09-03 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Samenstelling van de Kamer 09/03/2010

Samenstelling van de Kamer 09/03/2010 Samenstelling van de Kamer 09/03/2010 23 zetels CD&V 1. Inge Vervotte (eed: 28/06/2007) Vervangen door eerste opvolgster Katrien Schryvers (eed: 21/12/2007) Inge Vervotte nam op 31/12/2008 haar parlementair

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 15-12 - 2008 QRVA 52 045 QRVA 52 045

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 15-12 - 2008 QRVA 52 045 QRVA 52 045 QRVA 52 045 QRVA 52 045 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 12056 QRVA 52 045 cdh : centre

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 20 tot 24 juni 2011 16/06/2011 048 2 DONDERDAG 23 juni 2011 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen en voorstellen

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 52e Zittingsperiode van 19/ 11/2007 tot 23/ 11/2007 006 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 52e Zittingsperiode van 30/06/2008 tot 04/07/2008 032 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 24 tot 28 april 2006 20/04/2006 160 2 DONDERDAG 27 april 2006 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen en wetsvoorstellen

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 10-11 - 2008 QRVA 52 040 QRVA 52 040

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 10-11 - 2008 QRVA 52 040 QRVA 52 040 QRVA 52 040 QRVA 52 040 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 10216 QRVA 52 040 cdh : centre

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 52e Zittingsperiode van 13/05/2008 tot 16/05/2008 025 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

Commissie van Buitenlandse Zaken

Commissie van Buitenlandse Zaken Commissies WOENSDAG 6 JANUARI 2010 BEZOEK VAN EEN THAISE DELEGATIE Commissie van Buitenlandse Zaken Op 6 januari 2010 ontving de heer Geert Versnick, voorzitter van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen,

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 52e Zittingsperiode van 03/ 11/2008 tot 07/11/ 2008 039 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

Inhoud. Commissievergaderingen 5

Inhoud. Commissievergaderingen 5 Inhoud ORGANEN VAN DE KAMER VOORZITTERSCHAP 3 COMMISSIES Commissievergaderingen 5 PLENAIRE VERGADERING Voorstel van resolutie 27 Mondelinge vragen 27 Europees Parlement - Onerenigbaarheden 30 Klachten

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 52e Zittingsperiode van 20/ 07/2009 tot 03/ 10/ 2009 072 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

Na dit eerste bezoek zullen ook de kazernes van Bastenaken, Jambes, Amay en Sijsele worden bezocht.

Na dit eerste bezoek zullen ook de kazernes van Bastenaken, Jambes, Amay en Sijsele worden bezocht. Commissies WOENSDAG 31 MAART 2010 BEZOEK VAN EEN DELEGATIE VAN DE COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING AAN DE KAZERNES VAN HELCHTEREN, LEOPOLDSBURG EN DIEST COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING Op woensdag

Nadere informatie

Inhoud. Voorzitterschap 3. Commissievergaderingen 5. Mondelinge vragen 29 Stemmingen over de moties 32 In memoriam Frank Swaelen 34

Inhoud. Voorzitterschap 3. Commissievergaderingen 5. Mondelinge vragen 29 Stemmingen over de moties 32 In memoriam Frank Swaelen 34 Inhoud ORGANEN VAN DE KAMER Voorzitterschap 3 COMMISSIES Commissievergaderingen 5 PLENAIRE VERGADERING Mondelinge vragen 29 Stemmingen over de moties 32 In memoriam Frank Swaelen 34 PUBLICATIES 37 BIJLAGEN

Nadere informatie

Justitie. Vraag van de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over de sluiting van de gevangenis van Verviers (nr. 3001).

Justitie. Vraag van de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over de sluiting van de gevangenis van Verviers (nr. 3001). Commissies COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE Justitie Voorzitter : mevrouw Sarah Smeyers VRIJDAG 18 MAART 2011 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van

Nadere informatie

De Kamer online BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 52e législature. van 11/01/2010 tot 15/01/2010 83

De Kamer online BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 52e législature. van 11/01/2010 tot 15/01/2010 83 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS De Kamer online 52e législature van 11/01/2010 tot 15/01/2010 83 Voorzitterschap DINSDAG, 1 DECEMBER 2009 KONINKRIJK THAILAND Op 1 december 2009 had de heer

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 52e Zittingsperiode van 02/ 02/2009 tot 06/ 02/ 2009 051 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 52 73 QRVA 52 73 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 17-08 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 52e Zittingsperiode van 12/ 01/2009 tot 16/ 01/ 2009 048 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 92

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 92 QRVA 52 92 QRVA 52 92 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 01-02 - 2010 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

- De minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven heeft geantwoord.

- De minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven heeft geantwoord. Commissies Infrastructuur COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN Voorzitter : de heer François Bellot MAANDAG 1 FEBRUARI 2010 1. Vraag van de heer Francis Van den Eynde

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 52e Zittingsperiode van 16/06/2008 tot 20/06/2008 030 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 26 tot 30 januari 2015 22/01/2015 032 2 DONDERDAG 29 januari 2015 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerp Wetsontwerp

Nadere informatie

Parlementaire agenda 05/03/2012 1. Kamer

Parlementaire agenda 05/03/2012 1. Kamer Parlementaire agenda 05032012 1. Kamer 1.1. AGENDA 1.1.1. Plenum 1.1.2 Commissies Commissie Bedrijfsleven (dinsdag 6 maart, om 10u15) Wetsvoorstel (Liesbeth Van der Auwera, Jef Van den Bergh, Jenne De

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. De Kamer online. 52e zittingsperiode. van 08/02/2010 tot 12/02/

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. De Kamer online. 52e zittingsperiode. van 08/02/2010 tot 12/02/ BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS De Kamer online 52e zittingsperiode van 08/02/2010 tot 12/02/2010 87 Bericht Bericht aan de lezers De Kamer online past zich aan. Graag houden we rekening met

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 52e Zittingsperiode van 19/ 10/2009 tot 23/ 10/ 2009 074 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

Fiscale hervorming GEMENGDE PARLEMENTAIRE COMMISSIE BELAST MET DE FISCALE HERVORMING. Voorzitters : de heer Carl Devlies en mevrouw Marie Arena (S)

Fiscale hervorming GEMENGDE PARLEMENTAIRE COMMISSIE BELAST MET DE FISCALE HERVORMING. Voorzitters : de heer Carl Devlies en mevrouw Marie Arena (S) Commissies Fiscale hervorming GEMENGDE PARLEMENTAIRE COMMISSIE BELAST MET DE FISCALE HERVORMING Voorzitters : de heer Carl Devlies en mevrouw Marie Arena (S) MAANDAG 4 NOVEMBER 2013 Hoorzitting met : -

Nadere informatie

Hoorzitting met de heer René Stockman, Generale Overste van de Congregatie van de Broeders van Liefde.

Hoorzitting met de heer René Stockman, Generale Overste van de Congregatie van de Broeders van Liefde. Commissies Bijzondere Commissie seksueel misbruik BIJZONDERE COMMISSIE BETREFFENDE DE BEHANDELING VAN SEKSUEEL MISBRUIK EN FEITEN VAN PEDOFILIE BINNEN EEN GEZAGSRELATIE, INZONDERHEID BINNEN DE KERK Voorzitter:

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. De Kamer online. 52e zittingsperiode. van 25/01/2010 tot 29/01/2010 85

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. De Kamer online. 52e zittingsperiode. van 25/01/2010 tot 29/01/2010 85 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS De Kamer online 52e zittingsperiode van 25/01/2010 tot 29/01/2010 85 Voorzitterschap MAANDAG 11 JANUARI 2010 REPUBLIEK BULGARIJE Op 11 januari 2010 ontmoette

Nadere informatie

Herziening Grondwet COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE GRONDWET EN DE HERVORMING VAN DE INSTELLINGEN. Voorzitter : de heer André Flahaut

Herziening Grondwet COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE GRONDWET EN DE HERVORMING VAN DE INSTELLINGEN. Voorzitter : de heer André Flahaut Commissies Herziening Grondwet COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE GRONDWET EN DE HERVORMING VAN DE INSTELLINGEN Voorzitter : de heer André Flahaut VRIJDAG 8 NOVEMBER 2013 Samengevoegde voorstellen : -

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 4-8 - 2008 QRVA 52 029 QRVA 52 029

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 4-8 - 2008 QRVA 52 029 QRVA 52 029 QRVA 52 029 QRVA 52 029 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 7552 QRVA 52 029 cdh : centre

Nadere informatie

Parlementaire agenda 19/03/2012

Parlementaire agenda 19/03/2012 Parlementaire agenda 19032012 1. Kamer 1.1. AGENDA 1.1.1. Plenum 1.1.2 Commissies Bijzondere Commissie Dexia (maandag 1903, om 14u; dinsdag 2003, om 10u en 14u; woensdag 2103, om 10u en 14u) Bespreking

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 16-6 - 2008 QRVA 52 022 QRVA 52 022

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 16-6 - 2008 QRVA 52 022 QRVA 52 022 QRVA 52 022 QRVA 52 022 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 4812 QRVA 52 022 cdh : centre

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 52e Zittingsperiode van 26/ 10/2009 tot 30/ 10/ 2009 075 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 13 tot 17 september 2004 ONTWERP-AGENDA WAAROVER DE KAMER ZICH MOET UITSPREKEN 09/09/2004 063 2 WOENSDAG 15 september

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode van 06/06/2006 tot 09/06/2006 103 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 26-5 - 2008 QRVA 52 019 QRVA 52 019

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 26-5 - 2008 QRVA 52 019 QRVA 52 019 QRVA 52 019 QRVA 52 019 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 3426 QRVA 52 019 cdh : centre

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. De Kamer online. 52e zittingsperiode. van 22/03/2010 tot 26/03/

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. De Kamer online. 52e zittingsperiode. van 22/03/2010 tot 26/03/ BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS De Kamer online 52e zittingsperiode van 22/03/2010 tot 26/03/2010 92 Commissies Politie + Inlichtingen GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING VAN DE BIJZONDERE COMMISSIE

Nadere informatie

2. Uiteenzetting door de heer Patrick Lafontaine, deskundige van de commissie, over veiligheidsmanagement in de spoorwegsector.

2. Uiteenzetting door de heer Patrick Lafontaine, deskundige van de commissie, over veiligheidsmanagement in de spoorwegsector. Commissies Spoorwegveiligheid BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET HET ONDERZOEK NAAR DE VEILIGHEID VAN HET SPOORWEGENNET IN BELGIË NAAR AANLEIDING VAN HET DRAMATISCH TREINONGEVAL IN BUIZINGEN Voorzitter :

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 52e Zittingsperiode van 02/ 06/2009 tot 05/ 06/ 2009 065 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 14 tot 18 maart 2005 10/03/2005 093 2 DONDERDAG 17 maart 2005 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen 1. Wetsontwerp

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 23-11 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 86

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 23-11 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 86 QRVA 52 86 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 23-11 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN

WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN Plenaire vergadering DINSDAG 8 OKTOBER 2013, NAMIDDAG (159) DONDERDAG 10 OKTOBER 2013 NAMIDDAG (160) WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN 1. - Wetsvoorstel (de heren Christophe Lacroix, Raf Terwingen en Daniel

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 11-8 - 2008 QRVA 52 030 QRVA 52 030

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 11-8 - 2008 QRVA 52 030 QRVA 52 030 QRVA 52 030 QRVA 52 030 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 7660 QRVA 52 030 cdh : centre

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 75 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 75 DE BELGIQUE QRVA 52 75 QRVA 52 75 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 07-09 - 2009 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

Commissie Buitenlandse Zaken

Commissie Buitenlandse Zaken Commissies DINSDAG 21 MEI 2013 GEDACHTEWISSELING MET DE VOORZITTER VAN DE PARLEMENTAIRE ASSEMBLEE VAN DE RAAD VAN EUROPA, DE HEER JEAN-CLAUDE MIGNON Commissie Buitenlandse Zaken De commissie voor de Buitenlandse

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 52e Zittingsperiode van 22/ 06/2009 tot 26/ 06/ 2009 068 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 25 februari 2013 tot vrijdag 1 maart 2013

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 25 februari 2013 tot vrijdag 1 maart 2013 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 25 februari 2013 tot vrijdag 1 maart 2013 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Dinsdag 26

Nadere informatie

Financiën en Begroting

Financiën en Begroting Commissies COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING Voorzitter : de heer Georges Gilkinet MAANDAG 17 MAART 2014 Financiën en Begroting Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 oktober 2011 tot vrijdag 14 oktober 2011

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 oktober 2011 tot vrijdag 14 oktober 2011 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 oktober 2011 tot vrijdag 14 oktober 2011 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Dinsdag 11

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. De Kamer online. 52e zittingsperiode. van 15/03/2010 tot 19/03/

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. De Kamer online. 52e zittingsperiode. van 15/03/2010 tot 19/03/ BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS De Kamer online 52e zittingsperiode van 15/03/2010 tot 19/03/2010 91 Commissies DONDERDAG 18 MAART 2010 BEZOEK VAN EEN GROEP DEELNEMERS AAN DE HOGERE STUDIES

Nadere informatie

Voorwoord Artikelsgewijze commentaar... 1

Voorwoord Artikelsgewijze commentaar... 1 Voorwoord.......................................... XI 1. Artikelsgewijze commentaar........................... 1 Afdeling II. Gerechtelijke verdeling... 1 Onderafdeling 1. De inleiding van de vordering

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. De Kamer online. 52e zittingsperiode. van 08/03/2010 tot 12/03/2010 90

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. De Kamer online. 52e zittingsperiode. van 08/03/2010 tot 12/03/2010 90 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS De Kamer online 52e zittingsperiode van 08/03/2010 tot 12/03/2010 90 Voorzitterschap DINSDAG 16 FEBRUARI 2010 ARABISCHE REPUBLIEK EGYPTE Op dinsdag 16 februari

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 22 april 2013 tot vrijdag 26 april 2013

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 22 april 2013 tot vrijdag 26 april 2013 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 22 april 2013 tot vrijdag 26 april 2013 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 22 april

Nadere informatie

De Kamer online BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 52e législature. van 04/01/2010 tot 08/01/2010 82

De Kamer online BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 52e législature. van 04/01/2010 tot 08/01/2010 82 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS De Kamer online 52e législature van 04/01/2010 tot 08/01/2010 82 Voorzitterschap DINSDAG 1 DECEMBER 2009 CANADA Op 1 december 2009 werd de heer L. de Lorimier,

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 11 tot 15 april 2016 ONTWERPAGENDA WAAROVER DE KAMER ZICH MOET UITSPREKEN 25/03/2016 118 2 DINSDAG 12 april 2016

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 24 maart 2014 tot vrijdag 28 maart 2014

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 24 maart 2014 tot vrijdag 28 maart 2014 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 24 maart 2014 tot vrijdag 28 maart 2014 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 24 maart

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 17 maart 2014 tot vrijdag 21 maart 2014

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 17 maart 2014 tot vrijdag 21 maart 2014 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 17 maart 2014 tot vrijdag 21 maart 2014 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 17 maart

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 17 tot 21 oktober 2016 13/10/2016 159 2 DONDERDAG 20 oktober 2016 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen

Nadere informatie

Inhoud. Organen van de Kamer Voorzitterschap 3. Commissies Commissievergaderingen 7

Inhoud. Organen van de Kamer Voorzitterschap 3. Commissies Commissievergaderingen 7 Inhoud Organen van de Kamer Voorzitterschap 3 Commissies Commissievergaderingen 7 Plenaire vergadering 25 Mondelinge vragen 25 Wetsontwerpen en Wetsvoorstel 28 Stemmingen over de moties 30 Internationale

Nadere informatie

Naturalisaties. Volksgezondheid

Naturalisaties. Volksgezondheid Commissies COMMISSIE VOOR DE NATURALISATIES Naturalisaties Voorzitter : mevrouw Jacqueline Galant MAANDAG 4, DINSDAG 5, WOENSDAG 6, DONDERDAG 7 EN VRIJDAG 8 APRIL 2011 Individueel onderzoek van naturalisatieaanvragen.

Nadere informatie

WETSONTWERPEN EN VOORSTELLEN

WETSONTWERPEN EN VOORSTELLEN Plenaire vergadering DONDERDAG 12 JULI 2012 VOORMIDDAG (097), NAMIDDAG (098) WETSONTWERPEN EN VOORSTELLEN 1. Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek en van d wet van 23 maart

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 23-6 - 2008 QRVA 52 023 QRVA 52 023

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 23-6 - 2008 QRVA 52 023 QRVA 52 023 QRVA 52 023 QRVA 52 023 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 5058 QRVA 52 023 cdh : centre

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. De Kamer online. 52e zittingsperiode. van 01/03/2010 tot 05/03/

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. De Kamer online. 52e zittingsperiode. van 01/03/2010 tot 05/03/ BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS De Kamer online 52e zittingsperiode van 01/03/2010 tot 05/03/2010 89 Voorzitterschap WOENSDAG 13 JANUARI 2010 AUDIËNTIE VAN MEVROUW JOZEFINA TOPALLI, VOORZITTER

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 158 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 158 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 158 QRVA 53 158 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 52 71 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 27-07 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 28 maart 2011 tot vrijdag 1 april 2011

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 28 maart 2011 tot vrijdag 1 april 2011 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 28 maart 2011 tot vrijdag 1 april 2011 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 28 maart

Nadere informatie

Parlementaire agenda 10/12/2012

Parlementaire agenda 10/12/2012 Parlementaire agenda 10122012 1. Kamer 1.1. AGENDA 1.1.1. Plenum (donderdag 1312, om 14u15) Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie (fiscale bepalingen), nrs 24301 tot 6. Ontwerp van

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 52e Zittingsperiode van 12/ 10/2009 tot 16/ 10/ 2009 073 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie