Architecture d'exception Uitzonderlijke architectuur. par le Journal de l Architecte. door architectenkrant. Belgique : 25 eur port inclus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Architecture d'exception Uitzonderlijke architectuur. par le Journal de l Architecte. door architectenkrant. Belgique : 25 eur port inclus"

Transcriptie

1 Belgie : 25 eur verzendingkosten inb. Andere landen : 30 eur verzendingkosten inb. Belgique : 25 eur port inclus Autres pays : 30 eur port inclus Architecture d'exception Uitzonderlijke architectuur OUTSTANDING architecture THE BEST OF par le Journal de l Architecte door architectenkrant INTERNATIONAL ARCHITECTURE

2 Architecture d exception Uitzonderlijke architectuur Outstanding architecture De gepresenteerde projecten willen getuigen van het eclectisme van de hedendaagse architecturale expressie waarmee het ontbreken van elke notie van een bepaalde stijl op internationaal niveau wordt bevestigd. Afwijkende architectuur wordt de referentie en dat wordt verre beschouwd als een bron van chaos, anarchie, dan wel disrespect. Deze opeenvolgende woorden vormen de ware getuigenis van onze huidige manier van leven. Er is geen tijd meer om nog langer op een nieuw idee te wachten. Dikwijls heeft men zelfs niet meer het geduld om zich bezig te houden met de integratie van ideeën, vanwege het telkens veranderende karakter dat men op de betreffende architectuur wil uitdrukken. De architect die overstelpt wordt met informatie van over de hele wereld, zoekt zijn toevlucht tot zijn eigen beelden, waarvan men de oorspronkelijke basis nog kan herkennen. Door de mediatisering van de architectuur wordt enkel het genoegen gediend om afwijkingen te bedenken, originaliteit te etaleren, het verschil te tonen en extravagantie te uiten. Laten we ons plezier dus niet vertroebelen! Les projets présentés se veulent être le témoignage de l éclectisme de l expression architecturale d aujourd hui. Confirmant ainsi l abandon de toute notion de style à l échelle internationale. L architecture d exception devient référence et loin d être considérée comme source de chaos, d anarchie, voir d irrespect, cette forme de superposition des langages devient l authentique témoignage de notre mode de vie actuel. Le temps n a plus le temps d attendre l émergence d une pensée, il n a souvent plus la patience de se soucier d intégration, il revendique son caractère évolutif qu il ambitionne d imprimer à sa propre architecture. L architecte lui-même confronté aux informations planétaires, se réfugie au sein de ses propres phantasmes dont il se remémore encore les racines. La médiatisation de l architecture a ce privilège de ne servir qu a la joie de contempler l exception, de divulguer l originalité, d exposer la spécificité, et d exhiber l extravagance. Alors, ne boudons pas notre plaisir! Charly Cordemans Charly Cordemans 1

3 Inhoud - Sommaire - Contents Infoproducten 04 Infos produits 04 Een schip van beton en glas 11 A vessel of concrete and glass 11 Un vaisseau de béton et de verre 11 Een canyon van beelden 17 A canyon of images 17 Un canyon d images 17 Kristal- architectuur 23 Crystal architecture 23 Architecture de cristal 23 Een duurzame stadsinrichting 29 Sustainable urban development 29 Un aménagement urbain durable 29 Een metafoor voor de natuur 35 Metaphor of nature 35 Métaphore de la nature 35 Een hybride ruimte 41 A hybrid space 41 Espace hybride 41 Zwart van buiten, wit van binnen 47 Black outside, white inside 47 Noir dehors, Blanc dedans 47 Transparant paviljoen 53 Transparent pavilion 53 Un pavillon transparent 53 Boeddhistische retraite 59 Buddhist retreat 59 Retraite bouddhiste 59 HL23: van plek naar ruimte 65 HL23: the place in space 65 HL23: du lieu à l espace 65 Architectuur voor een langere levensduur 71 Architecture defeats mortality 71 Une architecture pour prolonger la vie 71 Architectuur als instrument voor ontwikkeling 77 Architecture as development tool 77 L architecture comme outil de développement 77 Even halthouden 83 A stop in public space 83 Un arrêt dans l espace public 83 Media-TIC 91 Media-TIC 91 Media-TIC 91 Pre-architectuur 97 Before architecture 97 Avant l architecture 97 Doorheen de muur, doorheen de tijd 103 Through the wall, through time 103 A travers le mur, à travers le temps 103 Identiteit en erfgoed 109 Identity and heritage 109 Identité et héritage 109 Stedelijke herbestemming 115 New urban life 115 Réappropriation urbaine 115 Colophon 120

4 10

5 Een schip van beton en glas Pierresvives, la Cité du savoir et du sport Montpellier, Frankrijk Zaha Hadid In september 2012 heeft het departement Hérault een nieuwe openbare voorziening in het noordwesten van Montpellier geopend: pierresvives (levende stenen), het Centrum van kennis en sport voor iedereen. Dit gebouw van de kracht van de kennis is doordrenkt met een geometrie van vloeiende en scherpe lijnen en op elkaar gestapelde vlakken, overhangende ruimtes, golvende en ronde vormen, puntige hoeken, een spel van transparantie en nerven. Goud, muisgrijs, donkergroen, gitzwart... Het licht speelt met de kleuren en materialen, hecht zich er aan vast, laat ze oplichten en fonkelen, Het gebouw imponeert door de indruk van beweging. Het interieur onthult andere A vessel of concrete and glass Pierresvives, la Cité du savoir et du sport Montpellier, France Zaha Hadid In September 2012, the Department of Hérault opened a new public facility at the north-west of Montpellier: pierresvives, the city of knowledge and sport for all. Flowing geometrical lines, sharp features and superimposed planes, volume amplified with cantilevers, wavy forms, curved, sharp edges, play with transparency and veins irrigate the building with juice of knowledge. Gold, dark gray, smoky green, black cantilevers... The light plays with the colors and the materials, and it hooks, sparkles, illuminates... The building is imprinted with a sense of movement. The interior reveals other sensations: volume of both delicate and towering walls, inclined curved walls reacting to curves, Un vaisseau de béton et de verre Pierresvives, la Cité du savoir et du sport Montpellier, France Zaha Hadid En septembre 2012, le Département de l Hérault a ouvert un nouvel équipement public au Nord-Ouest de Montpellier: pierresvives, la Cité des savoirs et du sport pour tous. Géométrie de lignes fluides, traits aigus et plans superposés, volumes en porte-à-faux, formes ondulées, courbées, arêtes vives, jeu de transparence et nervures irriguent le bâtiment de la sève de la connaissance. Ors, gris souris, verts fumés, noirs corbeaux La lumière joue avec les teintes et les matériaux, s accroche, scintille, illumine L édifice frappe par une impression de mouvement. L intérieur révèle d autres sensations: volumes à la fois doux et imposants, murs inclinés répondant à des courbes, plafonds 11

6 sensaties: ruimtes die tegelijkertijd zacht als imposant zijn, hellende muren in reactie op de kromme lijnen, duizelingwekkende plafonds die de blik vangen en ons naar omhoog trekken, glazen wanden die het licht van buiten tot in het centrum van het gebouw laten doordringen, de lucht met de melkwitte golven verlicht door het zachte indirecte licht vanuit de plafonds. Zaha Hadid heeft het gebouw ontworpen als een boom van kennis. Het toont zich aan de blikken van de bezoeker en dringt met zijn wortels door in de nabije wereld van de wijken Paillade, Petit Bard en Cévennes en ver daarbuiten. De wortels vertakken zich over het hele departement: hier wordt het collectief geheugen bewaard, worden de contacten tussen de sportverenigingen, lokale mediatheken en hogescholen gelegd. En omgekeerd bevloeit pierresvives het hele grondgebied, de mediatheken, gemeentearchieven, sportcommissies en colleges. Het centrum biedt dit rijke en dichte netwerk de middelen en de kennis, ontvangt professionals als gebruikers voor reflectie en om samen verder na te denken. vertiginous ceilings aspiring the spectacle and attracting bodies towards the heights, transparent glazing brings the outside inside the lair of the building, a ceiling of milky waves lit by the soft indirect light incorporated into the ceilings. Zaha Hadid has envisaged the building as a tree of knowledge. It presents itself to visitors eyes, rooted in the proximity universe of Paillade neighborhoods, Petit Bard and Cevennes, but more broadly, its roots branch out to all the department: here it collects its memory, inspiring itself to the contact with sports clubs, local media libraries and colleges. In return, pierresvives irrigates the whole territory, media libraries, municipal archives, sports committees and colleges. It offers its researchers rich and dense resources and network engineering, and welcomes professionals and users to reflect and think together. Why the name pierresvives? François Rabelais was inspired for the name of this project when he wrote in The Third Book humanist statement: I only build living stones, they are men. vertigineux aspirant le regard et attirant le corps vers les hauteurs, vitrages faisant entrer par transparence l extérieur dans l antre du bâtiment, ciel de vagues laiteuses éclairé par la douce lumière indirecte incorporée dans les plafonds. Zaha Hadid a imaginé son bâtiment comme un arbre de la connaissance. Il s offre aux regards des visiteurs, plonge ses racines dans l univers de proximité des quartiers Paillade, Petit Bard et Cévennes, mais plus largement, ses racines se ramifient dans tout le département: il y collecte sa mémoire, se vivifie au contact des clubs sportifs, médiathèques locales et collèges. En retour pierresvives irrigue l ensemble du territoire, médiathèques, archives municipales, comités sportifs et collèges. Il fournit à ce réseau riche et dense ressources et ingénierie, accueille ses professionnels et usagers pour réfléchir et penser ensemble. Pourquoi le nom pierresvives? François Rabelais a inspiré le nom de ce projet, lorsqu il a écrit dans le Tiers livre cette déclaration 12

7 13

8 14

9 Vanwaar de naam pierresvives? François Rabelais was de inspiratiebron voor de naam van dit project toen hij in zijn boek Le tiers livre (Het derde boek) uit 1546 deze humanistische passage schreef: Ik bouw alleen levende stenen, mensen. pierresvives (aaneengeschreven en zonder hoofdletters) is een nieuw symbool in het noordwesten van de stad. Door het ontwerp van deze instelling toe te vertrouwen aan de Brits-Iraakse architecte Zaha Hadid - internationaal erkend en winnares van meerdere prijzen, waaronder de prestigieuze Pritzker Architecture Prize - wilde het departement deze sector een representatief symbool van de grandioze architectuur van de 21ste eeuw bieden. Het gebouw herbergt de departementale mediatheek, Hérault Sport en de archieven van het departement Hérault: een op doortastende wijze in stand gehouden archief van 60 km (sommigen werken dateren uit de 11de eeuw) in betonnen silo s, waardoor de luchtvochtigheid en temperatuur goed kunnen worden beheerd. De circa werken (boeken, cd s, dvd s, enz.), een amfitheater, tentoonstellingszalen bevestigen het sterke verlangen om mee te gaan in digitale revolutie. n pierresvives (written in one word and not capitalized) will constitute a new sign in the northwest of the city. Confident in the design of this equipment to the Anglo-Iraqi architect Zaha Hadid, and internationally recognized winner of multiple awards including the prestigious Pritzker Prize, the Department wanted to give this sector a representative symbol of the great architecture of the twenty-first century. The building will house the department of medialibrary, Hérault Sport, and the department of Hérault Archives: 60 km of archives to be preserved in a drastical manner (some dating back to the XI century) in concrete silos providing humidity and controlled temperature; near 300,000 works (books, CD, DVD...), an amphitheater, exhibition halls, a strong determination to engage in the digital revolution... n humaniste : Je ne bâtis que pierres vives, ce sont hommes. pierresvives (en un mot et sans majuscule) constituera un nouveau signal au Nord-Ouest de la ville. En confiant la conception de cet équipement à l architecte angloiraquienne Zaha Hadid, mondialement reconnue et lauréate de multiples prix dont le prestigieux Pritzker Prize, le Département a souhaité doter ce secteur d un emblème représentatif de la grande architecture du XXIe siècle. Le bâtiment abritera la Médiathèque départementale, Hérault Sport et les Archives départementales de l Hérault: 60 km d archives à conserver de manière drastique (certaines datent du Xième siècle) au sein de silos de béton assurant une hygrométrie et une température maîtrisées; près de ouvrages (livres, CD, DVD ), un amphithéâtre, des salles d exposition, une volonté affirmée de s engager dans la révolution numérique n 15

10 64

11 HL23: van plek naar ruimte Residentieel gebouw New York, VS Neil Denari Vanaf de jaren tachtig is de directeur van de School of Architecture SCI-ARC in Los Angeles, Neil Denari, de belangrijkste hoofdrolspeler op het terrein van de technologische architectuur die machine architecture wordt genoemd. Deze vorm van architectuur staat voor het uitdiepen van bronnen voor nieuwe toepassingen die de wetenschap aanreikt. Na zijn opleiding architectuur aan de Universiteit van Houston (1980) en Harvard (1982), werkte Neil M. Denari bij de grafische afdeling van Aerospatiale in Parijs voor het onderdeel helikopter. Hij vestigde zich in 1983 in New York waar hij zich bij het bureau James Stewart Polshek en Partners voegde. In 1988 richtte hij Co-Tex Architecture in Los Angeles op dat later Neil M. Denari Architects (NMDA) zal gaan heten. Denari is auteur van diverse boeken (Interrupted Projections, 1996; Gyroscopic Horizons, 1999). Hij levert bijdragen aan het onderwijs (UCLA, Columbia University, Princeton University) en fungeert sinds 2010 als gastdocent aan de Harvard GSD. Momenteel werkt hij aan een groot HL23: the place in space Residential building New York, USA Neil Denari Director of the School of Architecture SCI -ARC in Los Angeles, Neil Denari was the main protagonist in the 1980s of a technological architecture, the machine architecture, which intended to draw its sources from the new possibilities offered by science. After studying architecture at the University of Houston (1980) and Harvard (1982), Neil M. Denari worked in Paris in the helicopter section of Aerospace s graphics department. He then moved to New York in 1983, where he joined James Stewart Polshek and Partners. In 1988, he founded Co -Tex Architecture in Los Angeles, which later became Neil M. Denari Architects (NMDA). Author of several works (Interrupted Projections, 1996; Gyroscopic Horizons, 1999), he boosted his learning (UCLA, Columbia University, Princeton University) and has been invited as a guest professor at the Harvard GSD since Today Denari has spread his achievements worldwide, particularly in Japan, where he is the author of several projects for Mitsubishi. The referential universe of Neil Denari is not real, but his understanding of the technical world, understood HL23: du lieu à l espace Immeuble d habitations New York, Etats-Unis Neil Denari Directeur de l école d architecture SCI- ARC à Los Angeles, Neil Denari fut, dès les années 1980, le principal protagoniste d une architecture technologique, appelée «machine architecture», qui entend puiser ses sources dans les nouvelles possibilités qu offre la science. Après avoir étudié l architecture à la Houston University (1980) et à Harvard (1982), Neil M. Denari travaille à Paris au département graphique de l Aérospatiale, section hélicoptère. Il s installe en 1983 à New York et rejoint l agence James Stewart Polshek and Partners. En 1988, il crée Co-Tex Architecture à Los Angeles, qui deviendra Neil M. Denari Architects (NMDA). Auteur de plusieurs ouvrages (Interrupted Projections, 1996; Gyroscopic Horizons, 1999), il multiplie les enseignements (UCLA, Columbia University, Princeton University) et intervient en tant que professeur invité à la Harvard GSD depuis Aujourd hui, Denari multiplie les réalisations à travers le monde, notamment au Japon, où il est l auteur de plusieurs projets pour Mitsubishi. L univers de référence de Neil Denari n est donc pas le réel, mais la compréhension du monde 65

12 aantal projecten over de gehele wereld, waaronder in Japan waar hij verschillende projecten voor Mitsubishi ontwerpt. Het referentiekader van Neil Denari is dus niet de reële werkelijkheid maar het begrip voor de technische wereld in de ruimste zin, namelijk die van de mediacultuur. De architectuur laat zich als een kaartmodel van de wereld zien waar het bijzondere met het algemene samenvalt: van plek en van ruimte, van plaatselijk en van wereldwijd, ontwricht van de informatiestroom. Zijn nieuwe humanisme is te streven om de informatieve complexiteit van de wereld via de architectuur te begrijpen. Het HL23-gebouw in New York is vernoemd naar High Line Park dat er vlakbij ligt. Het interieur van de woningen is ontworpen door Thomas Juul-Hansen. De constructie draagt aan de gedaanteverandering van het stedelijk landschap bij met zijn silhouet van staal en glas dat de verhouding tussen oppervlak en niveau omkeert. De vorm van het gebouw heeft betrekking op de elf woningen die strategisch geplaatste ramen hebben met een panoramisch uitzicht over de stad en de rivier. in the broadest sense, has provided him with knowledge about media culture. The architecture appears as a cartographic model of the world, where the fusion of the particular and of the generic, of place and of space, of the local and of the global, operates in the disruption of the information flux. His new knowledge is to grasp the informational complexity of the world through architecture. The interior of the New York building HL23, named after the nearby High Line Park, was designed by Thomas Juul-Hansen. Its construction contributed to the transformation of the urban landscape with its silhouette of steel and glass which inverts the ratio surfacearea:floor. The shape of the building affects the eleven residences of which it is composed, with windows strategically placed to offer panoramic views of the city and the river. I cannot express the satisfaction that this project has brought to me. It is rare that a building is constructed in the way it was designed and without compromises, explained Neil Denari. Built on a concrete structure, clad in glass panels and integrating the ingenious technique, entendu au sens le plus large, à savoir celui de culture des médias. L architecture apparaît comme une modélisation cartographique du monde, où s opère la fusion du particulier et du générique, du lieu et de l espace, du local et du global, dans la disruption des flux d information. Son nouvel humanisme est de tendre à saisir la complexité informationnelle du monde à travers l architecture. L édifice de New York doit son nom, HL23, au High Line Park tout proche. L intérieur des habitations a été projeté par Thomas Juul-Hansen. La construction participe à la transformation du paysage urbain avec sa silhouette en acier et en verre qui inverse le rapport surface étage. La forme de l édifice influe sur les onze habitations qui le composent, les fenêtres placées de façon stratégique offrent des vues panoramiques sur la ville et sur le fleuve. Je ne peux pas vous dire la satisfaction que m a apporté ce projet. Il est rare qu un bâtiment soit construit comme il a été conçu - sans compromis, explique Neil Denari. Edifié sur une structure en béton, habillé de panneaux de verre et intégrant le système ingénieux de poutres 66

13 67

14 68

15 Ik kan u niet zeggen hoeveel voldoening dit project me heeft gegeven. Het gebeurt zelden dat een gebouw wordt gebouwd zoals het ook was ontworpen - zonder compromissen, zegt Neil Denari. Gebouwd op een betonnen constructie, bekleed met glazen panelen en de integratie van ingenieuze uitkragende balken, wordt er in HL23 gebruikgemaakt van de voordelen van het daglicht en de technische eigenschappen van de materialen om voldoende ruimte te bieden voor de toekomstige bewoners. Met de ongebruikelijke silhouet, een gevel van metaal en glas, geeft de aanpak van de Amerikaanse architect uiteraard blijk van esthetische keuzes, maar ook van zijn wens om het gebouw in het kader van duurzame ontwikkeling en energiebesparing te laten passen. De veertien verdiepingen passen perfect in deze stadstructuur en de omliggende openbare ruimte. n cantilever beams, HL23 exploits the benefits of natural light and the technical specifications of materials to provide ample space for future occupants. An unexpected silhouette with a façade in metal and glass: the options taken from the American architect revealed aesthetic choices, certainly, but also his willingness to express himself via sustainable development and energy saving. The fourteen floors fit perfectly together into the urban texture and in the surrounding public space. n en cantilever, HL23 exploite les bienfaits de la lumière naturelle et les spécificités techniques des matériaux pour offrir de larges espaces aux futurs occupants. Silhouette inattendue, façade de métal et de verre: les partis pris de l architecte américain relèvent de choix esthétiques, certes, mais aussi de sa volonté de s inscrire dans le développement durable et les économies d énergie. Les quatorze étages s intègrent à la perfection dans le tissu urbain et l espace public environnant. n 69

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

ARCHITECTURE D'EXCEPTION UITZONDERLIJKE ARCHITECTUUR

ARCHITECTURE D'EXCEPTION UITZONDERLIJKE ARCHITECTUUR ARCHITECTURE D'EXCEPTION UITZONDERLIJKE ARCHITECTUUR THE BEST OF INTERNATIONAL ARCHITECTURE APOLOGIE VAN GLAS APOLOGIE DU VERRE LEONARDO GLASS CUBE BAD DRIBURG, DUITSLAND DELUXE LEONARDO GLASS CUBE BAD

Nadere informatie

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER CHRISTMAS at work 2014 We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: DREAMS, NATURE, GLAMOUR, WINTER Naast deze thema s blijven we u ook onze CLASSIC-thema s (rood, zilver of goud) aanbieden; onze sfeer-volle

Nadere informatie

Moss. Frame steel without topper rim Flat moss. Frame Polystone natural finish Round moss/flat moss

Moss. Frame steel without topper rim Flat moss. Frame Polystone natural finish Round moss/flat moss Frame steel without topper rim Flat moss Frame Polystone natural finish Round moss/flat moss Frame Aluminium without topper rim Round moss/flat moss Frame Aluminium with topper rim Round moss/flat moss

Nadere informatie

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: FABULOUS CHIC, WINTER LODGE, CHRISTMAS MORNING, BALANCED WHITE.* Naast deze thema s blijven

Nadere informatie

The professional s choice!

The professional s choice! GEEF UW PROJECT KLEUR COLORIEZ VOTRE PROJET The professional s choice! Geef persoonlijkheid aan uw voegwerk Een gevel bestaat voor 15 à 20% uit voegen. Die spelen een belangrijke rol in de duurzaamheid

Nadere informatie

dv d sign is following a new direction

dv d sign is following a new direction tavola d sign dv d sign is following a new direction dv d sign produce objects for interior decoration in your home, which are sold across the World! The goal of our design is always to combine the best

Nadere informatie

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.)

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.) De stad en duurzame mobiliteit: verandering op til La ville et la mobilité durable: une transition en cours 1. Vaststellingen De moderne stad New York Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens Bologna

Nadere informatie

4 VL ARCHITECTURE RANDOM

4 VL ARCHITECTURE RANDOM RT 2014 stelt zich al méér dan 10 jaar tot doel meerdere kunstdisciplines met elkaar te verbinden. de galerie brengt jaarlijks 4 tentoonstellingen met hoofdzakelijk fotografie, grafiek en vooral glaskunst.

Nadere informatie

OdenneBoom Design Christmas tree

OdenneBoom Design Christmas tree OdenneBoom Design Christmas tree A DESIGN CHRISTMAS TREE? w w w. s t u d i o b o o n. b e Deze producten zijn eigendom van StudioBoon. En zijn auteursrechtelijk geregistreerd. Ces produits sont la propriété

Nadere informatie

Ballonnen Ballons. Taal. Langue. Nederlands. Français

Ballonnen Ballons. Taal. Langue. Nederlands. Français Ballonnen Ballons Taal Langue Ballonnen Ballonnen! En dat betekent... knallen! Laat nu je logo of bedrijfsnaam extra groot op ballonnen drukken. Kies voor elke kleur uit de regenboog, of voor een chique

Nadere informatie

Bedrukte CD/DVD CD / DVD Imprimés

Bedrukte CD/DVD CD / DVD Imprimés Bedrukte CD/DVD CD / DVD Imprimés Taal Langue Bedrukte CD/DVD Wij zijn de ideale partner voor het bedrukken van recordable media, die u later zelf kunt b randen. Hierbij maken wij gebruik van drie professionele

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

Chairs for the quality office FLIGHT

Chairs for the quality office FLIGHT Chairs for the quality office FLIGHT Flight 20 Het nieuwe werken Une nouvelle façon de travailler Het nieuwe werken houdt in dat één bureaustoel meerdere gebruikers heeft. Flight 20 is hiervoor geschikt

Nadere informatie

Libellé: ABO GROUP ISIN: BE0974278104 Code Euronext: BE0974278104 Mnémonique: ABO

Libellé: ABO GROUP ISIN: BE0974278104 Code Euronext: BE0974278104 Mnémonique: ABO Augmentation du nombre d'actions en circulation PLACE: AVIS N : DATE: 22/12/2014 MARCHE: Augmentation du nombre d'actions en circulation Euronext fait connaître que 1 actions nouvelles émises par, immédiatement

Nadere informatie

0216 Witte Villa s, s-hertogenbosch White Villas, s-hertogenbosch

0216 Witte Villa s, s-hertogenbosch White Villas, s-hertogenbosch 0216 Witte Villa s, 0216 White Villas, hoto: Arjen Schmitz WITTE VILLA S WHITE VILLAS locatie: Watertuinen, programma: 24 villa s b.v.o.: 4167 m2 architect: Liesbeth van der ol ontwerpteam:. van der Werf,

Nadere informatie

bars & buffets BY EXPO RENT

bars & buffets BY EXPO RENT Bb bars & buffets BY EXPO RENT Bb eps inhoud index Bb design & service zwarte bars & bars noirs zwarte bars & backbars noirs witte bars & backbars blancs bruine bars & backbars bruns houten bars & backbars

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

Stadsvilla s Grienden. Puttershoek 1997-2004

Stadsvilla s Grienden. Puttershoek 1997-2004 Stadsvilla s Grienden Puttershoek 1997-2004 Stadsvilla s Grienden Puttershoek 1997-2004 nieuwbouw 46 woningen in de vrije huursector en medisch centrum in 2 fasen, Penningkruid, Puttershoek bouwsom ca.

Nadere informatie

SEPT FONTAINES POUR LA SENNE ZEVEN FONTEINEN VOOR DE ZENNE HET BEURSPLEIN

SEPT FONTAINES POUR LA SENNE ZEVEN FONTEINEN VOOR DE ZENNE HET BEURSPLEIN PLACE DE LA BOURSE Une Nouvelle place Une endroit de fêtes et de manifestations Une scène de joie et de colère Des colonnes baroques d eau La «mexican wave» HET BEURSPLEIN Een nieuw plein Een plek van

Nadere informatie

GOLD COLLECTION* *COLLECTION OR GOUDCOLLECTIE

GOLD COLLECTION* *COLLECTION OR GOUDCOLLECTIE GOLD COLLECTION* *COLLECTION OR GOUDCOLLECTIE GOLD COLLECTION * *COLLECTION OR GOUDCOLLECTIE CREATIONS AU 600 90 AU 60 9 AU 606 96 AU 60 9 AU 600 90 AU 608 98 AU 60 9 AU 609 99 6 CREATIONS AU 600 90 AU

Nadere informatie

Nordex biedt u. verschillende stijlvolle. oplossingen om uw. deuren, ongeacht hun. draairichting, subtiel. over te laten gaan in de

Nordex biedt u. verschillende stijlvolle. oplossingen om uw. deuren, ongeacht hun. draairichting, subtiel. over te laten gaan in de defined by Nordex biedt u verschillende stijlvolle oplossingen om uw deuren, ongeacht hun draairichting, subtiel over te laten gaan in de sobere vormgeving van uw interieur. Nordex vous propose différentes

Nadere informatie

AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING

AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING Quatre-vingts ans d expérience en aménagement de magasin L agencement de votre magasin vous rappelle les années 70? Vous ouvrez prochainement une nouvelle boutique?

Nadere informatie

NOTEBORN. creating new dimensions

NOTEBORN. creating new dimensions NOTEBORN creating new dimensions 38 3 8 3 Welk verhaal vertelt uw boekenkast? De boeken die u om zich heen verzamelt weerspiegelen uw karakter. Nu kunt u uw boekenkast net zo persoonlijk maken als de inhoud.

Nadere informatie

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur.

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa brievenbussen blinken niet alleen uit door hun stijlvol design. Ze zijn ook functioneel,

Nadere informatie

AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013

AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013 AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013 Een bestaand kantoorgebouw op het Schinkel terrein In Amsterdam wordt nieuw leven ingeblazen als bedrijfsverzamelgebouw.

Nadere informatie

E G U L O A T A C S G U O A T A L C Te l : + 3 2 5 1 2 5 0 6 8 7 sales@supremebelgium.com w w w. s u p r e m e b e l g i u m. c o m Drinkflessen/Bidons Alle drinkflessen zijn vervaardigd in de UK. De flessen

Nadere informatie

L.O.G ENJOY YOUR WORKSPACE TRADING ELECTRABEL

L.O.G ENJOY YOUR WORKSPACE TRADING ELECTRABEL L.O.G ENJOY YOUR WORKSPACE TRADING ELECTRABEL 1 PROJET PROJECT PROJECT Projet d envergure, très spécifique de par la nature du travail qui y est effectué. Cet espace doit être fonctionnel en faisant la

Nadere informatie

Spandoeken met ringen Bâches et banderoles avec œillets

Spandoeken met ringen Bâches et banderoles avec œillets Spandoeken met ringen s et banderoles avec œillets Taal Langue Spandoeken met ringen Spandoeken kunnen worden afgewerkt met ringen. Daarbij heb je de keuze uit ringen om de 30 cm, ringen om de 50 cm of

Nadere informatie

GIP. Geïntegreerde proef. Robin Haentjens 6 IB Nr. 4

GIP. Geïntegreerde proef. Robin Haentjens 6 IB Nr. 4 GIP Geïntegreerde proef Robin Haentjens 6 IB Nr. 4 Inhoudsopgave 1 Informatiedossier...2 1.1 Coördinaten... 2 1.2 Historiek van IRC... 2 1.3 Naam en logo... 2 1.4 Missie... 2 1.5 Ondernemingsvorm... 3

Nadere informatie

Servetten Serviettes. Langue. Taal. Nederlands. Français

Servetten Serviettes. Langue. Taal. Nederlands. Français Servetten Serviettes Taal Langue Servetten Op zoek naar fijne en stijlvolle witte servetten? Wij hebben ze in alle soorten en maten. Of maak het nog bonter: servetten met jouw logo, design of foto! Tips

Nadere informatie

Kerstkaarten Cartes de Noël

Kerstkaarten Cartes de Noël Kerstkaarten Cartes de Noël Taal Langue Kerstkaarten Op zoek naar een hippe vintage kerstkaart? Of heb je liever een zakelijk klassiek ontwerp? We hebben ruim 300 sprankelende ontwerpen voor je klaarstaan

Nadere informatie

i29 interior architects

i29 interior architects i29 interior architects We are i29 l interior architects, a creative and versatile interior design studio. Our aim is to create intelligent designs and striking images. Space is the leitmotiv, the result

Nadere informatie

deco & lighting BY EXPO RENT

deco & lighting BY EXPO RENT De deco & lighting BY EXPO RENT De inhoud index De design & service kussens coussins verlichting éclairage deco déco 4 6 8 14 naam / nom afmetingen / dimensions www.eventattitude.be 4 De design & service

Nadere informatie

Johto. Flexible light

Johto. Flexible light Johto Flexible light Johto is a high quality lighting system based on LED for technically sophisticated interior and exterior light. It provides homogeneous and dot free illumination in very low installation

Nadere informatie

SUPPORT A NOBLE PROJECT

SUPPORT A NOBLE PROJECT Ecumenical Patriarchate Orthodox Metropolis of Belgium Exarchate of The Netherlands and Luxemburg SUPPORT A NOBLE PROJECT it s a unique opportunity AN ORTHODOX CHURCH FOR AMSTERDAM The Orthodox Metropolis

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

La bière bio Cuvée des Lacs de l Eau d Heure» a été jugée appropriée par les scientifiques pour un régime sans gluten Le Département des Sciences appliquées en ingéniérie de la Haute Ecole de Gand a confirmé

Nadere informatie

Voorstelling Raven 31 augustus Heverlee. Dames en Heren in uw titels, graden en hoedanigheden, Defensie is een verhaal van mensen en middelen.

Voorstelling Raven 31 augustus Heverlee. Dames en Heren in uw titels, graden en hoedanigheden, Defensie is een verhaal van mensen en middelen. Voorstelling Raven 31 augustus Heverlee Dames en Heren in uw titels, graden en hoedanigheden, Defensie is een verhaal van mensen en middelen. In mijn strategische visie schets ik de toekomst van ons leger.

Nadere informatie

Relatieringen - Trouwringen Bagues pour relations - Alliances

Relatieringen - Trouwringen Bagues pour relations - Alliances Relatieringen - Trouwringen Bagues pour relations - Alliances VRIENDSCHAP. LIEFDE. VERBONDENHEID. Omdat je zoveel voor elkaar betekent Wil je graag dat je partner je ring draagt? Toon aan iedereen in je

Nadere informatie

A&D SERIES 5. Cosmopolitan Living Glenn Sestig

A&D SERIES 5. Cosmopolitan Living Glenn Sestig A&D SERIES 5 Cosmopolitan Living Glenn Sestig C O N T E N T S S O M M A I R E I N H O U D 12 PRIVATE HOMES 14 PIED-A-TERRE DK 26 APARTMENT LD 50 SUITE CD 60 PRIVATE HOUSE MS 80 PENTHOUSE GL 12 PROJETS

Nadere informatie

Foto op hout Photo sur bois

Foto op hout Photo sur bois Foto op hout Photo sur bois Taal Langue Foto op hout natuurproduct en de scherpte van de afdruk zullen je verbazen. - Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines. - Full color

Nadere informatie

Parts de marché / Maarktaandelen

Parts de marché / Maarktaandelen Les marchés du gaz et de l électricité en région de Bruxelles-Capitale en chiffres De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers Parts de marché / Maarktaandelen

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

BELGIUM NEW ARCHITECTURE 5OFFICES / SHOPS HOUSING / WORKING PUBLIC SPACES CULTURAL SITES / EDUCATIONAL SITES

BELGIUM NEW ARCHITECTURE 5OFFICES / SHOPS HOUSING / WORKING PUBLIC SPACES CULTURAL SITES / EDUCATIONAL SITES BELGIUM NEW ARCHITECTURE 5OFFICES / SHOPS HOUSING / WORKING PUBLIC SPACES CULTURAL SITES / EDUCATIONAL SITES OFFICES / SHOPS 84 11 2011 YOUTH HOSTEL Architects / Architectes / Architecten KRISTOF GELDMEYER

Nadere informatie

Wie zijn wij? Qui sommes-nous?

Wie zijn wij? Qui sommes-nous? Projectbrochure Brochure promoteurs 2015 Wie zijn wij? Grando Keukens is in België een vertrouwd merk. Met een landelijk netwerk van prachtige toonzalen bedienen wij de keukenmarkt. Gericht op: - Verkoop

Nadere informatie

Ansichtkaarten Cartes postales

Ansichtkaarten Cartes postales Ansichtkaarten Cartes postales Taal Langue Ansichtkaarten Wil je het eens persoonlijk aanpakken? Laat dan ansichtkaarten bedrukken met jouw ontwerp! Wat dacht je van een geboortekaartje, een verhuisbericht

Nadere informatie

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina)

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina) NATUREALLY Commissioned work for the hospital of Enschede (MST) 2016 Transparent print and coloured backlight. 450 x 800 cm, Geert Mul 2016 (Nederlandse tekst onderaan de pagina) The work of art called

Nadere informatie

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15 Tool introduction Telebib2 Edifact Validation page 1 / 15 10.01.2012 Er is nu een tool beschikbaar die het mogelijk maakt een tekstbestand met inhoud op basis van de Telebib2 Edifact syntaxis the valideren.

Nadere informatie

Le Style Art Deco. Art Deco Stijl

Le Style Art Deco. Art Deco Stijl C O L L E C T I O N Le Style Art Deco est incontestablement dans l air du temps. Loin des excès, la simplicité et la géométrie de ses formes séduisent les designers contemporains. NMC s est inspiré de

Nadere informatie

Sphinx Option. Mijn badkamer Ma salle de bains My bathroom

Sphinx Option. Mijn badkamer Ma salle de bains My bathroom 48 Sphinx Option Mijn badkamer Ma salle de bains My bathroom Het lichtspiegelprogramma van de serie Sphinx Option biedt nu ook ruime spiegelkasten uitgerust met veel uiterst praktische functies en verkrijgbaar

Nadere informatie

FUTURA RBE SUR GRAND RA COU YON INSTALLATION VERBUIGING OP GROTE STRAAL INSTALLATIE

FUTURA RBE SUR GRAND RA COU YON INSTALLATION VERBUIGING OP GROTE STRAAL INSTALLATIE www.mottura.com ORIENTE ORIENTE 542 ORIENTE 543 Une gamme complète - Oriente est le programme de systèmes de parois coulissantes de Mottura, fonctionnel et qualitatif et qui se décline comme suit: La gamma

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Bouwen:

Opleiding Duurzaam Bouwen: Opleiding Duurzaam Bouwen: Duurzamer werfbeheer Leefmilieu Brussel Feedback Belle-vue Brouwerijen Florence Hoffmann L ESCAUT ARCHITECTURE Formation Bâtiment Durable : Gestion de chantier plus durable Bruxelles

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

COMPLETE TRANSFORMATION OF A CONTEMPORARY HOUSE IN BRABANT WALLOON TRANSFORMATION RADICALE D UNE HABITATION CONTEMPORAINE EN BRABANT WALLON

COMPLETE TRANSFORMATION OF A CONTEMPORARY HOUSE IN BRABANT WALLOON TRANSFORMATION RADICALE D UNE HABITATION CONTEMPORAINE EN BRABANT WALLON COMPLETE TRANSFORMATION OF A CONTEMPORARY HOUSE IN BRABANT WALLOON TRANSFORMATION RADICALE D UNE HABITATION CONTEMPORAINE EN BRABANT WALLON INGRIJPENDE TRANSFORMATIE VAN EEN HEDENDAAGSE WONING IN WAALS-BRABANT

Nadere informatie

WIJ ZIJN IN-LITE. In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig.

WIJ ZIJN IN-LITE. In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig. WIJ ZIJN IN-LITE In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig. HET IN-LITE SYSTEEM Alle in-lite verlichting is gebaseerd op laagspanning

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

ir. T.V.J. (Victor) Pastoor, commercial director, Grontmij Sustainable Buildings: Green Talker naar Green Walker naar Green Star

ir. T.V.J. (Victor) Pastoor, commercial director, Grontmij Sustainable Buildings: Green Talker naar Green Walker naar Green Star Inspiratiemiddag ir. T.V.J. (Victor) Pastoor, commercial director, Grontmij Sustainable Buildings: Green Talker naar Green Walker naar Green Star Vrijdag 10 oktober Mijn boodschap voor u 1. Respecting

Nadere informatie

AAN DE ANDERSTALIGE OUDERS VAN KINDEREN IN DE SCHOLEN VAN TERVUREN

AAN DE ANDERSTALIGE OUDERS VAN KINDEREN IN DE SCHOLEN VAN TERVUREN AAN DE ANDERSTALIGE OUDERS VAN KINDEREN IN DE SCHOLEN VAN TERVUREN Hoe schrijf ik mijn kind in op school? Welk schoolgerief moet ik kopen? Wat mag mijn kind eten en drinken op school? Wat heeft mijn kind

Nadere informatie

0227 Mediatheek, Delft Media library, Delft

0227 Mediatheek, Delft Media library, Delft 0227 Mediatheek, Delft 0227 Media library, Delft Photo: Arjen Schmitz CAI lift lift 60 60 DUURZAAMHEID DOOR TRANSFORMATIE SUSTAINABILITY BY TRANSFORMATION locatie: Vesteplein, Delft Het Hoogovenpand in

Nadere informatie

Sleutelhangers Porte-clés

Sleutelhangers Porte-clés Sleutelhangers Porte-clés Taal Langue Sleutelhangers Zaklampjes, smartphonehouders of flessenopeners: sleutelhangers zijn handige attenties waar je relaties echt wat aan hebben. Natuurlijk zijn al onze

Nadere informatie

Notitieboekjes Carnet de Notes

Notitieboekjes Carnet de Notes Carnet de Notes Taal Langue Algemene aanleverspecificaties - Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines. - Wit is een uit te voeren drukkleur, zowel in zeefdruk transfer als als

Nadere informatie

9301 Oldenelerbroek, Zwolle Oldenelerbroek, Zwolle

9301 Oldenelerbroek, Zwolle Oldenelerbroek, Zwolle 9301, 9301, 9301, 9301, OLDENELERBROEK OLDENELERBROEK locatie: programma: 28 Grondgebonden woningen b.v.o.: m2 architect: Liesbeth van der Pol Het landschap langs de IJssel wordt gekarakteriseerd door

Nadere informatie

Session 2016 BACCALAUREATS GENERAL ET TECHNOLOGIQUE NEERLANDAIS LANGUE VIVANTE 2

Session 2016 BACCALAUREATS GENERAL ET TECHNOLOGIQUE NEERLANDAIS LANGUE VIVANTE 2 Session 2016 BACCALAUREATS GENERAL ET TECHNOLOGIQUE NEERLANDAIS LANGUE VIVANTE 2 Epreuve du Mardi 21 Juin 2016 Série L langue vivante obligatoire (LVO) Durée de l épreuve : 3h Coefficient : 4 Série L LVO

Nadere informatie

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé III. 1. Accord de l adjectif 1.1 prend s 1.2 + E 1.3 substantivé 2. Les degrés de comparaison 2.1 Les comparatifs 2.2 Les superlatifs 2.3 Les irréguliers 1 III. 1. Accord de l adjectif 1.1. prend S Quand

Nadere informatie

LA TABLE PAYSAGE DE LANDSCHAPSTAFEL

LA TABLE PAYSAGE DE LANDSCHAPSTAFEL FR/ La Table-Paysage est une plate-forme de culture, de transformation, de cuisson et de partage. Grâce aux plantes comestibles et médicinales insérées dans la table même, l installation invite le public

Nadere informatie

VERTO Naoto Fukasawa, 2012. 80 watts*. VERTO a été développé conjointement

VERTO Naoto Fukasawa, 2012. 80 watts*. VERTO a été développé conjointement VERTO VERTO Naoto Fukasawa, 2012 VERTO is de efficiëntste staande bureaulamp met LED van deze tijd. Met slechts 80 watt* verlicht de lamp twee kantoorwerkplekken. VERTO werd samen met N aoto Fukasawa vrij

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

WHITE SILVER MOODS BY UNI-BRIGHT

WHITE SILVER MOODS BY UNI-BRIGHT WHITE SILVER MOODS BY UNI-BRIGHT WHITEMOODS Radius Orion 540-900 - 2000 Lm Triton 540-900 - 2000 Lm Shadow Fragma 540 - Sphere 2 De White & Silver Moods collectie maakt sfeer met LEDs nu écht tastbaar.

Nadere informatie

HOPE UNIVERSITY COLLEGE ADDIS ABABA ETHIOPIA

HOPE UNIVERSITY COLLEGE ADDIS ABABA ETHIOPIA HOPE UNIVERSITY COLLEGE ADDIS ABABA ETHIOPIA Service Centre Classroom 1 Management Faculty Multi Purpose Hall Classroom 2 Library Sport Staff Residence PROGRESS REPORT Page 1 of 9 Project : Construction

Nadere informatie

I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s

I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s 2 0 1 0-2 0 1 1 HOUTCASSETTES VAN OLYMPIA : EEN BEREDENEERDE KEUZE! UW KEUZE VOOR FUNCTIONALITEIT De houtcassettes

Nadere informatie

Recreation house G R O U N D E D A R C H I T E C T U R E. Title Client projectteam period Collaboration

Recreation house G R O U N D E D A R C H I T E C T U R E. Title Client projectteam period Collaboration Recreation house Title Client projectteam period Collaboration Recreation house in the surrounding of Utrecht Private client Carcass: Bert Oostenbruggen, Finishing and interior: Roel van Norel 2013-2014

Nadere informatie

Open haarden Feux ouverts

Open haarden Feux ouverts Open haarden Feux ouverts Vaartstraat 64 B-3920 Lommel Tel.: 011 60 00 60 Fax: 011 60 00 70 E-mail: info@bemal.be URL: http://www.bemal.be De Bemal open haarden worden vervaardigd uit vuurvast materiaal.

Nadere informatie

Bedrukte paraplu s en ponchobal Parapluie imprimé

Bedrukte paraplu s en ponchobal Parapluie imprimé Bedrukte paraplu s en ponchobal Parapluie imprimé Taal Langue Bedrukte paraplu s en ponchobal Met deze mooie paraplu s en poncho kan je zelfs met regen goed voor de dag komen. We hebben 4 soorten paraplu

Nadere informatie

Zutphen Groenmarkt >>>

Zutphen Groenmarkt >>> Zutphen Groenmarkt >>> Zutphen Groenmarkt project public space refurbishment Groenmarkt square & Marspoortstraat (street) location Zutphen designers Ronald Bron Marike Oudijk Mark van Rijnberk partners

Nadere informatie

Bayer TRS. User Guide Handleiding Mode d emploi Towers Watson. All rights reserved.

Bayer TRS. User Guide Handleiding Mode d emploi Towers Watson. All rights reserved. Bayer TRS User Guide Handleiding Mode d emploi 2013 Towers Watson. All rights reserved. Login to Total Reward Online 1 1 1 1 Please insert the following address on the address bar of your internet browser:

Nadere informatie

MICRO-RÉSEAUX DE CHALEUR

MICRO-RÉSEAUX DE CHALEUR Séminaire Bâtiment Durable MICRO-RÉSEAUX DE CHALEUR 18 novembre 2016 L ÉTUDE DE FAISABILITÉ, ÉLÉMENT CLÉ D AIDE À LA DÉCISION Pedro PATTIJN Ingenium 2 3 4 ORDRE DU JOUR Chauffage & refroidissement 2020

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Taal Langue Bedrukte envelop EA4 Formaat 220 x 312 mm Opmaakformaat 226 x 318 mm Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster*

Nadere informatie

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service MIELE SERVICE Tot uw dienst / A votre service Miele Service Certificate 2 Miele Service Certificate 10 jaar totale zekerheid Sinds meer dan 100 jaar is het merk Miele synoniem van kwaliteit, duurzaamheid,

Nadere informatie

Veilig werken? Da s kinderspel! Travailler en toute sécurité? Un jeu d enfant!

Veilig werken? Da s kinderspel! Travailler en toute sécurité? Un jeu d enfant! Onze kinderen zijn onze grootste schatten. We proberen ze zo goed mogelijk af te schermen van alle potentiële gevaren. Maar met onze eigen veiligheid springen we vaak minder zorgzaam om. Met als uitgangspunt

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées DOC 54 2141/007 DOC 54 2141/007 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 januari 2017 11 janvier 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 22 maart 2001

Nadere informatie

9811 Borneodriehoek, Amsterdam Borneotriangle, Amsterdam

9811 Borneodriehoek, Amsterdam Borneotriangle, Amsterdam 9811 Borneodriehoek, Amsterdam 9811 Borneotriangle, Amsterdam photo: Dok architects ruimtelijk Spacious locatie: Indische buurt, Amsterdam Op vier plaatsen in de negentiende eeuwse Indische Buurt is vervangende

Nadere informatie

Cela vous dit-il d emboîter le pas avec la Loterie Nationale?

Cela vous dit-il d emboîter le pas avec la Loterie Nationale? Let s Move Loterie Nationale Service des Ressources Humaines Service Interne pour la Prévention et la Protection au travail Nationale Loterij Dienst Human Ressources Interne Dienst voor Preventie en Bescherming

Nadere informatie

DOUCHES WWW.BALMANI.EU

DOUCHES WWW.BALMANI.EU DOUCHES WWW.BALMANI.EU Een inloopdouche op maat voor een redelijke prijs. Dat klinkt als een droom, maar het Balmani Modular Shower System komt wel heel erg in de buurt van die droom. Het systeem kortweg

Nadere informatie

Table des matières Les bases de la machine Enfilage de la machine Couture Informations générales Entretien et dépannage

Table des matières Les bases de la machine Enfilage de la machine Couture Informations générales Entretien et dépannage 1412 I II III 2 3 A 4 A 5 1 6 7 8 9 1 10 2 3 11 A C B D a b c 2 3 1 4 S 12 13 1 2 3 14 A 1 2 B 15 3 2 1 16 2 3 1 4 2 3 1 4 17 1 2 3 4 18 1 2 c a b 5 3 4 19 20 a a e b c 1 b 2 d f e g 21 3 4 22 23 A C B

Nadere informatie

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc Eik rustiek it geolied Chêne rustique huilé blanc parket Leuke aanbiedingen in FSC hout 2015 parquet Offres attractives en bois FSC hout 2015 Beuk ild, natuur geolied 41,50 Eik ild rood, natuur geolied

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

HOUTEN JALOEZIEËN STORES EN BOIS GEWEVEN HOUT BOIS TISSÉ. www.lecluyse.be

HOUTEN JALOEZIEËN STORES EN BOIS GEWEVEN HOUT BOIS TISSÉ. www.lecluyse.be HOUTEN JALOEZIEËN STORES EN BOIS GEWEVEN HOUT BOIS TISSÉ LECLUYSE nv/sa Tel. +32(0)51-56 62 29 Tel. +32(0)51-57 56 91 Fax +32(0)51-57 56 96 E-mail: info@lecluyse.be www.lecluyse.be houten jaloezieën 25mm

Nadere informatie

De l énergie verte pour tous

De l énergie verte pour tous De l énergie verte pour tous Gérald Semenjuk Directeur regional France et Suisse Décembre 2016 Agenda Quels enjeux? Pourquoi? 2 2016 Inc. Quels enjeux? Energies Bilan monde Besoins-Ressources 4 2016 Inc.

Nadere informatie

De theaterclown STAGE VAN EEN WEEK THEATRE MODERNE PARIJS

De theaterclown STAGE VAN EEN WEEK THEATRE MODERNE PARIJS De theaterclown STAGE VAN EEN WEEK THEATRE MODERNE PARIJS 1 Algemene presentatie De theaterclown is een personnage ontstaan vanuit zijn persoonlijkheid, die zijn menselijkheid ervaart en deelt al reagerend

Nadere informatie

* Les illustrations peuvent s écarter de la réalité. * Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.

* Les illustrations peuvent s écarter de la réalité. * Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. CHRISTMAS AT WORK Nous sommes ravis de vous présenter nos thèmes de Noël pour 2016 : SECRETS, PURE, TRADITION et MISTY.* Outre ces nouveaux thèmes, nous continuons aussi à proposer les thèmes CLASSIC (doré,

Nadere informatie

d o c o _ m o m o _ for office use only International working party for of buildings, sites and neighbourhoods of the modern movement

d o c o _ m o m o _ for office use only International working party for of buildings, sites and neighbourhoods of the modern movement Minimum Documentation Fiche 2004 composed by national/regional working party of: 0.1 Picture of building/site depicted item: House and garden Albert Bontridder sou rce: Hedendaagse architectuur in België.

Nadere informatie

Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5

Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5 Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5 Taal Langue Bedrukte envelop C5 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* C5 229 x 162 90 gr.

Nadere informatie

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN LA COLOMBE JOYEUSE - 2017 REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN Er worden drie voorbereidende klassementen opgesteld. 1 KLASSEMENT 1 ste AFGEGEVEN: ( max. 20 personen) Hier worden alle liefhebbers geklasseerd die

Nadere informatie

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Taal Langue Eco Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Voorkeur plaatsing *1 110 mm 110 mm Aan te leveren formaat 235 x (breedte x hoogte)

Nadere informatie

Aspetta Bonne humeur et légèreté Light and cheery Project

Aspetta Bonne humeur et légèreté Light and cheery Project www.dauphin-group.com Bonne humeur et légèreté Light and cheery Project 2 public space 3 Un petit fauteuil tout en légèreté pour vos différents petits coins de réunion. Petit, délicat, compact, élégant

Nadere informatie

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Edition 01 Réservation d un cours au Siemens SITRAIN Institute 1.1 Commencer sur le site web A partir de la page de démarrage https://www.sitrain-learning.siemens.com/bel-pl/en/index.do

Nadere informatie

Topborden Tableau additionnel pour stop trottoir

Topborden Tableau additionnel pour stop trottoir Topborden Tableau additionnel pour stop trottoir Taal Langue Français Topborden Val extra op in de winkelstraat door een topbord op je stoepbord te plaatsen. Topborden zijn de beste manier om meer aandacht

Nadere informatie

Roll-up banner Small (85 x 200 cm)

Roll-up banner Small (85 x 200 cm) Roll-up banner Small (85 x 200 cm) Taal Langue Nederlands Français Roll-up banner Small (85 x 200 cm) Nederlands Deze banner op klein formaat is van prima kwaliteit voor actiematig gebruik. De zichtmaat

Nadere informatie