Inhoudstafel. Pagina 2 van 46

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudstafel. Pagina 2 van 46"

Transcriptie

1 Verkiezingsprogramma Brussels en Vlaams Parlement 13 juni 2004

2 Inhoudstafel 1 Brussel in het blauw Wat de VLD voor u deed de voorbije 5 jaar Brussel: een stad om in te leven Een nieuw fiscaal regime Een degelijk onderwijs als springplank Een aantrekkelijke stad voor iedereen Zorg voor alle Brusselaars Jong Brussel? Brussel jong! Een thuis voor Vlamingen Conclusie Ons programma voor de toekomst Het Brussels samenlevingsmodel verfijnen Een Vlaams beleid voor Brussel Fiscale hefbomen voor de stad Veiligheid voor de burgers Een degelijke woning voor alle Brusselaars Stadsvernieuwing: de stad is ook een thuis Mobiliteit voor iedereen Harder werken aan werk Een sterke economie die voor Brusselse welvaart zorgt Groene stad Propere stad Nederlandstalig onderwijs: de verwachtingen van elk kind en elke ouder inlossen De culturele dynamiek versterken Brussel, stad van vele kleuren Eindelijk een sportbeleid! Jong zijn in Brussel? Het mag! Ouder worden in de stad Welzijn en gezondheid, ook in de stad Brussels goes international...45 Pagina 2 van 46

3 1 Brussel in het blauw 'Ceci n'est pas une capitale'. (*) Zo schildert men Brussel à la Magritte. De hoofdstad als een Belgische paradox. Brussel. Is de ambitie van een hoofdstad: Van België, van Vlaanderen en van Europa. Brussel, anno 2004, dat is Brussel niet meer. Brussel is veranderd, verandert nog elke dag. Deze stad is 'Bruxelles' niet meer. Wel steeds meer 'Brussels'. De metamorfose van een hoofdstad tot een wereldstad op mensenmaat. Brussel staat voor een Gewest. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is 19 gemeenten groot en ontstond in Over de ambities voor ons Gewest, daar gaat het over. Over het belang van een liberale visie op de hoofdstad en op het samenleven van 1 miljoen mensen in ons Gewest over de band met Vlaanderen. Al eeuwen brengen steden mensen samen, mensen die in vrijheid willen leven, mensen die zichzelf willen zijn, mensen met ideeën. Die willen leven, ideeën doen leven. Een stad ademt vrijheid. De stadslucht maakt vrij. De Vlaamse Liberalen en Democraten hebben ideeën. Ideeën om hun hoofdstad te doen leven. Ideeën op maat van wie in de hoofdstad leeft. Ideeën om samen te leven. Ideeën om het leven in de hoofdstad te verbeteren, voor al wie hier woont, voor al wie hier werkt of wil werken, voor al wie leeft met de hoofdstad. En vooral voor al wie wil meeleven met de hoofdstad. Liberalen zijn opbouwend, vooruitstrevend en verdraagzaam. Ze denken toekomstgericht, handelen doordacht en met zin voor verantwoordelijkheid. Werken aan een betere stad, bouwen aan een beter leven in de stad, aan een toekomst voor die stad. Dat is een uitdaging. Echt iets voor blauwe Brusselaars. Echt iets voor ons. Guy Vanhengel Sven Gatz Jean-Luc Vanraes Annemie Neyts René Coppens (*) vrij naar Magritte : ceci n est pas une pipe Pagina 3 van 46

4 2 Wat de VLD voor u deed de voorbije 5 jaar 2.1 Brussel: een stad om in te leven Brussel heeft lange tijd een negatief imago met zich meegesleept, heeft de schulden opgestapeld en werd gekenmerkt door een absoluut gebrek aan daadkracht om de problemen aan te pakken. De VLD heeft daar de voorbije vijf jaar mee verandering in gebracht. Samen met onze coalitiepartners hebben we Brussel opnieuw ademruimte geboden om haar troeven ten volle uit te spelen en de zwakke plekken weg te werken. We hebben tijdens die vijf jaar natuurlijk niet alles kunnen realiseren wat we wensten. Toch zijn we van mening dat wat we gerealiseerd hebben, gezien mag worden. Brussel bruist opnieuw. Samen met U willen we voortbouwen op dit elan. 2.2 Een nieuw fiscaal regime Het is een algemeen bekend cliché dat in Brussel alles minstens tien keer zo complex is als in de rest van het land. Met Guy Vanhengel als Brussels Minister van financiën hebben we dat cliché ontkracht: de Brusselse Gewestbelasting is een toonbeeld van eenvoud geworden. Bovendien hield de hervorming voor de bevolking een gevoelige lastenverlaging in. Vanhengel schafte niet alleen het Kijk- en Luistergeld in Brussel af, maar stelde eveneens één gezin op vier vrij van de gewestbelasting. De totale lastenverlaging komt uit op 109 EUR (4.397 BEF) per Brussels gezin. En dan hebben we het nog niet eens over de drastische verlaging van de registratie- en successierechten! Vele mensen zijn er van overtuigd dat lastenverlagingen een gat in de kas van de overheid slaan. Toch heeft de VLD bewezen dat het ook anders kan: reeds 5 jaar op rij levert Guy Vanhengel begrotingen in evenwicht af. De verlaging van de registratierechten bracht zelfs méér geld in het laatje dan voorheen! Tegelijkertijd bedong hij extra financiering bij de federale overheid, die hij grotendeels doorstuurde naar de basis voor onze toekomst, het onderwijs. Daarnaast werkte hij de schulden weg in de sector sociale huisvesting, zodat onze opvolgers met een gezonde financiële kas aan de slag zullen kunnen gaan. 2.3 Een degelijk onderwijs als springplank Onze Nederlandstalige scholen barsten zo stilaan uit hun voegen. De versterkte positie van het Nederlands op de Brusselse arbeidsmarkt en het uitstekende werk dat onze leerkrachten en directies leveren zorgen voor een nooit geziene toeloop op onze instellingen. Aangezien we er van overtuigd zijn dat kwaliteitsvol onderwijs de beste springplank is voor het leven, maakte Guy Vanhengel als Collegelid van Onderwijs hier 30 miljoen EUR (of meer dan 1,2 miljard BEF) vrij om op drie jaar tijd de gebouwen van de Nederlandstalige scholen in Brussel te verbouwen en te renoveren. Daarnaast versterkte hij de klusjesploeg, die ter beschikking staat van de scholen om hun kleine en grote problemen op te lossen. Op inhoudelijk vlak zijn we blijven investeren in het voorrangsbeleid Brussel, Taalvaart en het Nascholingscentrum voor leerkrachten. Op die manier wordt de meertalige omgeving van Brussel niet langer een handicap, maar een troef voor beter onderwijs. Het Huis van het Onderwijs en het Huis van het Nederlands worden centra vanwaar we het Brussels Onderwijs blijven versterken, samen met de positie van het Nederlands. Ook voor de ouders en kinderen zelf hebben we hard gewerkt. Via het gratis openbaar vervoer voor kinderen uit de basisschool worden de ouders verder ontlast. Daarnaast hebben we er voor gezorgd dat het nieuwe GOK- of Gelijke Onderwijs Kansendecreet aangepast werd aan de Brusselse realiteit. Op die manier kunnen Nederlandstalige ouders toch nog terecht in de school van hun keuze. Pagina 4 van 46

5 Onderwijs stopt niet aan de schoolpoort. Tewerkstelling hangt vaak af van de kwaliteit van het onderwijs, of zelfs de beschikbaarheid daarvan. De arbeidsmarkt in Brussel kent 20% werkloosheid! Dit gigantisch hoge cijfer heeft vaak te maken met een gebrekkige talenkennis en een gebrek aan aangepaste opleidingen. Daarom hebben we in Brussel geïnvesteerd in het onderwijs van het Nederlands, maar ook in het aanbieden van meer VDAB-opleidingen in het Brusselse Gewest. Het heeft lang geduurd vooraleer Jean-Luc Vanraes en Sven Gatz Brussels Minister Eric Tomas (PS) konden overtuigen, maar uiteindelijk heeft hij er dan toch mee ingestemd om samen met de Vlaamse Gemeenschap werk te maken van duurzame tewerkstelling. 2.4 Een aantrekkelijke stad voor iedereen Brussel is door de jaren heen een stad geworden van tegenstellingen. De stad miste de visie om uit te groeien tot een échte Europese grootstad, terwijl volledige wijken in de ijzeren greep van de armoede terechtkwamen. De stadsvlucht die er op volgde was navenant: Brussel verloor samen met die middenklassers een belangrijk fundament van haar sociaal en financieel weefsel. Het resultaat: de verloedering van sommige wijken en financiële problemen voor het Gewest. De VLD wil van Brussel weer een aangename stad maken om te wonen, te werken en te leven Zo voerde Guy Vanhengel een algemene verlaging van de registratierechten door, zodat het aankopen van een woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opnieuw heel interessant wordt. De maatregel had duidelijk succes, want in de eerste zeven maanden van de verlaging hadden reeds gezinnen een woning in Brussel gekocht, waardoor de inkomsten van de registratierechten reeds hoger lagen dan voordien. Daarnaast heeft Guy Vanhengel ook de middelen van het woningfonds verdubbeld, zodat meer mensen voor hun woning aan uiterst interessante tarieven kunnen lenen, en heeft hij de schulden van de sociale huisvestingsmaatschappij weggewerkt. Maar ook de rest van de Brusselse fractie heeft onze hoofdstad op haar manier nieuw leven willen inblazen. Zo zorgde Sven Gatz er voor dat oude fabriekspanden makkelijker toegankelijk zijn voor diegenen die ze willen omvormen tot moderne lofts. Op die manier bruisen vele achtergestelde wijken opnieuw van het leven. Hetzelfde wil Gatz doen met de handelskernen, door het wonen boven winkels te stimuleren. Daarnaast heeft Sven steeds oog gehad voor de nieuwe en grootse projecten die in Brussel op stapel staan, zoals de inrichting van de site rond het Rijksadministratief Centrum, de Europese Wijk of Turn en Taxis. Om voor iedereen en in het bijzonder voor de Vlamingen opnieuw interessant te worden, heeft Brussel een stevig Nederlandstalig aanbod nodig. Ook hier heeft de VLD hard aan gewerkt. De stadszender FM Brussel krijgt binnenkort nieuwe, krachtige frequenties en is gehuisvest in het Flageygebouw te Elsene, samen met TV Brussel en Brussel Deze Week. De Ancienne Belgique blijft ten slotte een steunpunt voor de Vlamingen in Brussel. 2.5 Zorg voor alle Brusselaars De kwaliteit van onze gezondheidszorg is een voorbeeld voor het buitenland. Toch bleven er in Brussel problemen bestaan. Mensen konden wel verzorgd worden, maar vaak kon dat niet in hun eigen taal. Dit brengt vaak moeilijkheden met zich mee, want de communicatie tussen arts en patiënt is letterlijk en figuurlijk van levensbelang. Sven Gatz diende tijdens deze legislatuur samen met enkele andere Vlaams-Brusselse politici klacht in bij de Raad van Europa betreffende de tweetaligheid van de spoeddiensten in het Brusselse. De Let Boris Cilevicss kwam poolshoogte nemen, en constateerde dat er inderdaad extra inspanningen nodig waren om het aanbod van Nederlandstalige zorg in onze hoofdstad te garanderen. Dit zorgde voor een stroomversnelling: op dit moment wordt op verschillende vlakken werk gemaakt van een Nederlandstalig zorgaanbod. Natuurlijk kan dit niet van vandaag op morgen gebeuren, maar er wordt aan gewerkt. De Vlaamse wachtdienst voor geneesheren wordt intussen Pagina 5 van 46

6 versterkt en uitgebreid, en we werken een Digitaal Vlaams zorgnetwerk uit, zodat alle Vlamingen makkelijk de weg naar Nederlandstalige zorg kunnen vinden. Intussen zorgde Jean-Luc Vanraes er voor dat de Iriskoepel (de Brusselse openbare ziekenhuizen) een beter beheer kreeg. De organisatie wordt nu immers nauwer in het oog gehouden door het parlement, zodat afwijkingen op tijd recht kunnen gezet worden. Maar ook de derde leeftijd kreeg zijn bijzondere aandacht: niet alleen jonge gezinnen ontvluchten immers de stad, ook onze senioren moeten op een gegeven moment op zoek naar een oplossing voor hun situatie buiten Brussel. Vanraes zorgde er voor dat zij terechtkunnen in serviceresidenties, waar zij zich in alle zelfstandigheid verzekerd weten van de nodige zorg. Daarnaast wordt werk gemaakt van een meerjarenplan om het woon- en zorgaanbod voor senioren gevoelig uit te breiden. Dat wordt mogelijk gemaakt door het Brusselfonds, dat door de Vlaamse overheid ter beschikking wordt gesteld. 2.6 Jong Brussel? Brussel jong! Niet alleen senioren werden op hun wenken bediend. Ook voor de jongeren hebben we in Brussel hard gewerkt. Zo gingen verschillende jeugdhuizen gebukt onder de onredelijk zware openingstaks voor cafés. Deze voorbijgestreefde belasting hebben we dan ook afgeschaft, om het mogelijk te maken deze jeugdverenigingen hun centen elders en beter zouden kunnen besteden. Brussel is bovendien een studentenstad, hoewel je dat aan het beleid in het verleden te zien niet altijd zou zeggen. Verschillende gemeentes hebben immers nog steeds belastingen op studentenkamers, terwijl de huurprijzen voor die kamers nu al tot de hoogste van België behoren. Toch zijn het vaak de hooggeschoolde studenten die na hun studies in Brussel blijven rondhangen. We moeten ze dan ook de kans geven verliefd te worden op onze stad. Daarom heeft de VLD op gemeentelijk niveau de strijd aangebonden met deze taksen, maar dat is lang niet alles. Brussel is immers een grote stad, en je verplaatsen kost geld. Daarom heeft Guy Vanhengel het gratis openbaar vervoer voor studenten aan universiteiten en hogescholen ingevoerd. Op die manier herwinnen de jongeren hun vrijheid om Brussel te verkennen, zodat ze er later ook zullen willen blijven. De sportinfrastructuur hebben we ook onder handen genomen. Veel jongeren gaan vandaag naar allerhande sportclubs, al is de ruimte voor sportterreinen in onze hoofdstad beperkt. Daarom hebben we met de VLD het Gewestelijk budget voor sportinfrastructuur verdubbeld. Daardoor kunnen we onder meer het gesloten zwembad van Ganshoren opnieuw openen, of kunnen we nieuwe installaties bouwen voor de vele jeugdvoetballertjes van FC Brussels en Anderlecht. 2.7 Een thuis voor Vlamingen Dit alles kan slechts gebeuren in een kader waarin wij als Brusselse Vlamingen ons thuis kunnen voelen en ook zeggenschap hebben. De VLD is één van de voortrekkers geweest van het Lombardakkoord, het Brusselse luik van de Lambermont-onderhandelingen. Dit akkoord heeft de Vlamingen een stevige armslag gegeven in de Brusselse Politiek. Zo worden de Brusselse volksvertegenwoordigers voor de eerste maal in de Belgische geschiedenis rechtstreeks verkozen in het Vlaams Parlement, waardoor ze zich volledig kunnen concentreren op het verdedigen van de Brusselse belangen bij de Vlamingen. Daarnaast hebben we een gegarandeerde vertegenwoordiging van de Vlamingen in het Brussels parlement afgedwongen. Met de 17 Vlaamse zetels in het Brussels Parlement hebben we de mogelijkheid om meer te gaan wegen op het Brusselse beleid. Op gemeentelijk vlak zijn we er in geslaagd om in zowat elke Brusselse gemeente een Vlaamse schepen af te leveren. Op die manier kunnen de Vlamingen ook in alle gemeenten meewerken aan een beleid voor alle Brusselaars. Pagina 6 van 46

7 De Lombard-akkoorden brachten niet alleen meer politieke armslag, maar leverden ook meer budgettaire beleidsruimte op. Het Brusselfonds bevat meer dan 400 miljoen BEF, en wordt onder meer aangewend voor de uitbreiding en ondersteuning van de Nederlandstalige instellingen in onze hoofdstad. Dit geld werd onder meer aangewend voor de renovatie van onze scholen, het ondersteunen van Vlaamse initiatieven in onze hoofdstad en het uitbreiden van het zorgaanbod in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 2.8 Conclusie U merkt het, de VLD heeft niet stil gezeten de voorbije vijf jaar. We hebben het Brussels Hoofdstedelijk Gewest weer op het goede spoor gezet, haar financiën weer gezond gemaakt en haar armslag gevoelig vergroot. Ondanks begrotingen die keer op keer sluitend waren zijn we er in geslaagd gevoelig te investeren in de toekomst van onze hoofdstad. We hebben onze stad opnieuw aantrekkelijk gemaakt voor ouderen én jongeren, zonder onderscheid van rang of stand. Daarom willen we verder gaan op ons elan. Nu we de fundamenten van een dynamisch en vooruitstrevend beleid hebben gelegd, willen we er ook op verder bouwen. Verderop leest U onze plannen voor onze hoofdstad, gedurende de komende vijf jaar. We zijn er van overtuigd dat we Uw vertrouwen in de voorbije vijf jaar niet beschaamd hebben, en willen doorgaan met ons project. De keuze is aan u. U hebt daar straks een beslissende stem in, gebruik ze. Pagina 7 van 46

8 3 Ons programma voor de toekomst 3.1 Het Brusselse samenlevingsmodel verfijnen De Brusselaar heeft recht op een goed bestuur. Kernachtig gesteld komt het erop neer dat de overheden die op het Brusselse grondgebied actief zijn de Brusselse inwoners op alle vlakken correct moeten helpen: moderne dienstverlening die vriendelijk, snel genoeg, volledig én in beide landstalen verloopt natuurlijk. Dit gaat niet over onmogelijke opdrachten en ook niet over communautaire twisten, maar wel over klantvriendelijkheid. De Brusselse VLD wil dit o.m. bereiken via de juiste wetgeving en via promotie van het Nederlands. Goed bestuur gaat ook over betrokkenheid en burgerschap, over een goed institutioneel kader en een gezond budget. Ook hier heeft de Brusselse VLD vernieuwende voorstellen klaarliggen. 1. De VLD wil de kennis van de Brusselse instellingen en de participatie bij het Brussels beleid verhogen. In de Nederlandstalige en Franstalige scholen moet de nodige aandacht besteed worden aan het functioneren van de Brusselse instellingen. Bijzondere aandacht moet hierbij gaan naar het evenwicht tussen en samenleven van de twee gemeenschappen en de vele culturen in Brussel. 2. De VLD wil op Brussels niveau volksraadplegingen mogelijk maken om het debat over de stad te versterken en de inspraak van de inwoners te vergroten. Het debat kan geenszins leiden tot een onderdrukking van de meerderheid door een minderheid, daarom stellen wij een vorm van referendum voor die de nodige garanties biedt voor o.a. de Nederlandstaligen in Brussel. 3. De Brusselse instellingen en de relatie Gewest-gemeenten is aan een restylen toe. Alle partijen beseffen dit, geen enkele durft het debat te gronde aan. De Brusselse VLD wil alle bestaande taboes hierover overstijgen. De VLD wil een New Deal inzake bevoegdheden tussen de gemeenten en het Gewest. Grote bevoegdheden van gewestelijk belang, zoals de gehele fiscaliteit (voor particulieren, bedrijven en middenstand), de sportinfrastructuur (waaronder de zwembaden), de parken, het gehele mobiliteitsbeleid, de ziekenhuizen, het informaticabeleid moeten naar het gewest worden overgeheveld. 4. Wij willen de gewaarborgde vertegenwoordiging van Nederlandstaligen in de verschillende gemeenteraden en schepencolleges. 5. Wij pleiten voor de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester en adjunctburgemeester die zich als duo aan de kiezer aanbieden en waarvan telkens één een Nederlandstalige is en de andere een Franstalige. 6. In het college moet de Nederlandstalige schepen steeds minimaal bevoegd zijn voor Nederlandstalige cultuur, onderwijs en verenigingen. 7. De Vlaamse gemeenschap moet in iedere gemeente een rechtmatig deel krijgen toegewezen van het bestedingsbudget van de gemeente en de gemeenten moeten voor het Nederlandstalig onderwijs en voor de Vlaamse verenigingen in verhouding dezelfde middelen vrijmaken als voor de Franstalige tegenpolen. 8. De VLD wil een observatorium van de VGC om de correcte verdeling van de budgetten van de gemeenten inzake gemeenschapsbevoegdheden te controleren. 9. Meer samenwerking tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie kan de Brusselaars alleen ten goede komen. Pagina 8 van 46

9 10. Efficiënt en goed bestuur gebiedt ons ook instellingen in vraag te stellen en te oordelen over hun werking en nut. De VLD is van oordeel dat het bestaan van een gouverneur voor Brussel nutteloos en overbodig is. Men moet de politieke moed en eerlijkheid hebben om dit niet functionerende bestuursniveau af te schaffen en de aan de gouverneur toegemeten bevoegdheden over te hevelen naar het Gewest. 11. De politiehervorming heeft grotere politiezones ingevoerd om efficiënter en grootschaliger te kunnen werken. Het is echter belangrijk dat de burger een aanspreekpunt heeft binnen de controlerende en uitvoerende structuren van deze grotere zones. En voor de Brusselse Vlaming is het van groot belang dat hij dit in zijn eigen taal kan doen. Binnen de politieraden die controle uitoefenen over de verschillende Brusselse politiezones is al voorzien in een minimumvertegenwoordiging van de Brusselse Vlamingen. Deze moet echter versterkt worden zodat iedere Brusselse gemeente minstens 1 Vlaming afvaardigt naar dit orgaan. 12. Ook in de Colleges van de politiezones (het uitvoerende orgaan) die samengesteld zijn uit de burgemeesters van de gemeenten die van deze politiezones deel uitmaken moet naar een Vlaamse vertegenwoordiging gestreefd worden. 13. Intercommunales zijn belangrijk voor de dienstverlening aan de burgers: water, gas, elektriciteit, telefoon en kabeldistributie zijn basisbehoeften waar iedere burger recht op heeft. Daarom dient de werking en het beleid van deze intercommunales transparanter te worden en moet binnen hun controle en beleidsorganen voorzien worden in de vertegenwoordigers van de Vlaamse burgers. 14. Europa en haar instellingen hebben hun plaats binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Van Europa wordt niet enkel een financiële bijdrage aan de stad verwacht, de VLD wil ook een formeel overlegniveau waar Europa en het Gewest hun respectieve verzuchtingen t.a.v. elkaar m.b.t. de stad kunnen aankaarten. 15. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft ook budgettaire ademruimte nodig. Het heeft een budgettaire ruimte nodig om een beleid te kunnen voeren om nieuwe inwoners en bedrijven aan te trekken die werkgelegenheid creëren, om de stad te verfraaien en veilig te houden. En het heeft die budgettaire ruimte ook nodig om zijn grootstedelijke en hoofdstedelijke functie te kunnen uitvoeren. Op basis van objectieve criteria moet de financiering van Brussel herberekend worden. Iedere bijkomende financiering van Brussel als Hoofdstedelijke Gewest moet gepaard gaan met de nodige waterdichte garanties voor de tweetaligheid van het Hoofdstedelijk Gewest. 16. Voor de VLD is een goed bestuur een klantvriendelijk en toegankelijk bestuur. Alle internetinitiatieven en -informatie, zowel van het gewest, de gemeenten, de intercommunales, de pararegionale instellingen, moeten via één portaalsite overzichtelijk toegankelijk worden. Wij willen in Brussel het e-government uitbouwen. Alle administratieve informatie en formulieren moeten beschikbaar zijn en afgehandeld kunnen worden via het Internet. 17. Internet mag geen kloof slaan tussen de burgers en het beleid, maar moet de kloof dichten. Daarom pleiten wij niet enkel voor meer toegang tot het Internet, bijvoorbeeld in gemeentehuizen, maar pleiten we naast een e-government ook voor een c-government (citizen- of burgergericht beleid): elke burger moet op zijn gemeentehuis aan één loket met behulp van gemeentepersoneel door alle administratieve informatie gegidst kunnen worden van alle bestuursniveaus waarmee hij in aanraking kan komen. 18. Brussel is bovendien toe aan een modernisering van de gewestelijke overheidsdiensten, parastatalen, ziekenhuizen (grotere zelfstandigheid) en aan een administratieve vereenvoudiging (vereenvoudiging van procedures voor een efficiëntere dienstverlening). Pagina 9 van 46

10 19. Om een betere dienstverlening te garanderen is een reële bijscholing van ambtenaren via onder andere de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur nodig. Het onderscheid tussen arbeiders en bedienen moet ook bij de overheid afgeschaft worden. 20. De VLD wil de controle op de naleving van de taalwet en sanctionering van niet-naleving verbeteren: dit is enerzijds een kwestie van een goed controleerbare wet, maar anderzijds ook van goed en functioneel opgeleid personeel en van promotie van de Nederlandse taal op lange termijn binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 21. Het huidige taalhoffelijkheidsakkoord dat de naleving van de taalwetten door contractuele ambtenaren in de Brusselse gemeenten vastlegt, moet in de federale taalwet opgenomen worden. 22. Voorafgaand aan de aanpassing van de taalwetgeving op federaal niveau vraagt de VLD een doorlichting van alle knelpunten bij de huidige naleving van de taalwet door de vicegouverneur. De federale regering moet de vice-gouverneur hiermee belasten. 23. Momenteel schorst de vice-gouverneur aanstellingen van contractuele werknemers op gemeentelijk niveau die niet beschikken over het wettelijk verplicht taalbrevet. De schorsing moet vervolgens bevestigd worden door een Nederlandstalige én Franstalige Minister. De VLD vraagt de omkering van die voogdij. De VLD vraagt dat de vice- gouverneur de onwettige aanstellingen vernietigt en dat deze vernietiging kan ongedaan gemaakt worden door een Nederlandstalige én Franstalige minister. Zo ligt het eindoordeel, in overeenstemming met alle internationale voorbeelden terzake, in handen van de kleinste taalgroep ter bescherming van voor wie deze wetten werden ingevoerd. 24. De VLD wenst voor alle functies in overheidsdiensten waar rechtstreeks contact is met de burgers de tweetaligheid van de ambtenaar in te voeren i.p.v. de tweetaligheid van de dienst. Dit geldt in het bijzonder voor de brandweer die ook de dienst 100 verzorgt in Brussel en Vlaams-Brabant. 25. Op federaal niveau moet in de wet de voorwaarde worden ingebouwd dat de bemanning van Medische Urgentie Groepen (MUG) bestaat uit een arts en verpleger die beschikken over het wettelijke taalbrevet. 26. Alle spoedgevallendiensten van alle ziekenhuizen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - ongeacht het statuut van het ziekenhuis, moeten permanent tweetalig bemand zijn. Een goede tweetaligheid van de Brusselse ziekenhuizen is voor de VLD een prioriteit in het beleid. 27. De VLD wil het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde splitsen, met waarborgen voor de Brusselse Vlamingen. 28. De VLD waarschuwt dat een mogelijke splitsing van het gerechtelijke arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde en maatregelen om de gerechtelijke achterstand in Brussel aan te pakken geen afbreuk mogen doen aan de bestaande taalkaders. De VLD pleit voor de herinrichting van het gerechtelijke arrondissement zodat de gerechtelijke achterstand weggewerkt wordt en tegemoet wordt gekomen aan de rechtszekerheid van Nederlandstalige rechtzoekenden. 29. De VLD is er zich van bewust dat taalwetten en taalkaders op zich geen garantie zijn voor voldoende tweetaligen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarom willen we op korte en vooral lange termijn de kennis en plaats van het Nederlands verstevigen in het Gewest. Wij willen ambtenaren op gewestelijk en gemeentelijk niveau de kans bieden stages te lopen in administraties van de Vlaamse of Franse Gemeenschap of in gemeenten in Vlaanderen of Wallonië om hun taalkennis te verbeteren. Pagina 10 van 46

11 30. Wij willen alle laatstejaarsstudenten in het secundair onderwijs (Franstalig en Nederlandstalig) de kans bieden om het Selor-taalexamen af te leggen en zodoende een taalbrevet te bemachtigen. 31. Wij vragen bijzondere aandacht voor het aanleren van de tweede landstaal in de verplegersscholen en de artsenopleidingen. 32. De VLD zal alle knelpunten opgenomen in dit programma die betrekking hebben op de verhoudingen tussen Nederlandstaligen en Franstaligen in het Gewest meenemen naar het Forum van de gemeenschappen en gewesten, waarvan de werkzaamheden worden opgestart na juni Pagina 11 van 46

12 3.2 Een Vlaams beleid voor Brussel Brussel is de hoofdstad van Vlaanderen. Zoals in de grondwet bepaald, heeft de Vlaamse Gemeenschap ook de kans om beleidsinitiatieven in Brussel te ontplooien. Met de beleidsbrief Hoofdstedelijke Aangelegenheden 2003 tekende minister Vanhengel een ambitieus actieplan uit dat de band tussen Vlaanderen en Brussel moest versterken. Een sterke band tussen Vlaanderen en Brussel is in het belang van de Brusselse Vlamingen, anderstalige Brusselaars én de Vlamingen buiten Brussel. Openheid vanuit Brussel voor Vlaanderen én engagement van Vlaanderen voor Brussel is voor beide partijen een goede zaak. Amper anderhalf jaar later is 85% van de beleidsbrief Hoofdstedelijke Aangelegenheden al verwezenlijkt door de twee liberale ministers Vanhengel en Somers. De resultaten mogen gezien worden. Een greep hieruit: de oprichting van het Huis van het Nederlands, de promotie van Brussel als Vlaamse studentenstad (investeringen in huisvesting, het gratis openbaar vervoer voor studenten), de oprichting van een volwaardige Vlaams-Brusselse stadsradio, de uitbouw van het Vlaams mediahuis in Flagey, de uitbouw van een actief promotiebeleid via de vzw Onthaal en Promotie Brussel, het mogelijk maken van culturele werking in het Flagey gebouw, De aandachtspunten voor de VLD in de volgende legislatuur: 1. De Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie moeten de 1/3- doelgroepnorm samen verfijnen. Tijdens de voorbije legislatuur werd beslist dat de Vlaamse beleidsmakers Brussel moesten beschouwen als een stad van inwoners. Hierdoor wordt de groep van Brusselse Vlamingen ruim overschreden. Dit is een offensief beleid dat we verder moeten uitwerken. 2. Het Vlaams-Brussels mediahuis in Flagey, een samenwerkingsverband tussen TV-Brussel, Brussel Deze Week en FM-Brussel, moet verder uitgebouwd worden. 3. Brussel Deze Week bericht wekelijks over cultureel, maatschappelijk, politiek en sociaal Brussel. Brussel Deze Week moet verder uitgroeien tot het journalistiek referentiepunt voor Brussel. Momenteel kunnen alle Brusselaars de krant gratis ontvangen. Abonnees buiten Brussel betalen abonnementsgeld. Het verhogen van het aantal lezers in Brussel en het Vlaams Gewest dient een blijvend aandachtspunt te zijn. 4. TV-Brussel brengt al jaren nieuws over en programma s rond Brussel. Via de zaterdaguitzendingen op de VRT is TV-Brussel ook buiten Brussel te bekijken. Onder impuls van minister Vanhengel participeert TV-Brussel ook aan het project digitale televisie van de VRT. Deze digitale piste, ook wel de televisie van de toekomst genoemd, moet verder bewandeld worden in functie van het opbouwen van expertise voor digitale televisie in Brussel én ook in functie van een ruimere verspreiding buiten Brussel. 5. De ministers Vanhengel en Somers zetten eind 2003 het licht op groen voor de lokale radio FM-Brussel. Hiermee werd het mediadrieluik (Televisie, krant en radio) van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel voltooid. FM-Brussel start de uitzendingen in mei De volgende legislatuur zal gebruikt moeten worden om deze zender te laten uitgroeien tot een volwaardige stadsradio voor de Nederlandstalige Brusselaars en de vele pendelaars uit Vlaanderen. 6. De Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie moeten samenwerken betreffende hun communicatie en promotiebeleid. De verdere ontwikkeling van een gezamenlijk informatie-, communicatie- en ontmoetingscentrum in Het Monnaiehuis op het Muntplein moet het sluitstuk worden van dit proces. 7. De vzw Onthaal en Promotie Brussel kreeg onder minister Vanhengel de kans om uit te groeien tot een belangrijke actor bij het promoten van Brussel in Vlaanderen, het ontvangen van Vlamingen in Brussel én het ontsluiten van het in Brussel aanwezig cultureel Pagina 12 van 46

13 aanbod. De volgende legislatuur zal OPB verder moeten uitgroeien tot een hoofdstedelijk promotie-, onthaal- en animatiecentrum dat naast haar klassieke opdracht - een beleid uitstipt waarbij het samen met de culturele partners in Brussel grote hoofdstedelijke producties aanbiedt die Vlamingen uit heel Vlaanderen naar Brussel aantrekt. 8. Steeds meer Brusselse gemeenten raken overtuigd dat samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap een goede zaak is. De Vlaamse Gemeenschap dient hier op in te spelen. Het is aan de minister Hoofdstedelijke Aangelegenheden om hier tijdens de volgende legislatuur het initiatief in te nemen. Samen met de gemeentebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie moet bekeken worden in welke beleidsdomeinen er samenwerking kan zijn tussen de Brusselse gemeenten en de Vlaamse Gemeenschap. Per gemeente kan dan een kaderafspraak uitgewerkt worden om het Vlaams Gemeenschapsaanbod in die gemeente uit te breiden via de financieringskanalen en de beleidsinstrumenten van de Vlaamse Gemeenschap. 9. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de status en gebruik van het Nederlands in Brussel stijgt. Steeds meer anderstaligen raken overtuigd van het belang van het Nederlands. Deze tendens dient in de volgende legislatuur verder ondersteund te worden door het Huis van het Nederlands. Er moet een strategische visie en een meerjarig actieplan uitgewerkt worden om de positie van het Nederlands in Brussel te versterken. 10. Elke beslissing van de Vlaamse regering op het vlak van gemeenschapsbevoegdheden dient een Brusseltoets te doorstaan. Het is aan de initiatiefnemende minister om de implicaties van de maatregel in Brussel te onderzoeken en te omschrijven. 11. De VLD wil een betere taakverdeling tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Hierbij gaan we geen taboes uit de weg: de volledige integratie van de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in de Vlaamse Gemeenschap kan overwogen worden. 12. Op het gebied van cultuur en onderwijs heeft de Vlaamse regering al veel geïnvesteerd in Brussel, hoewel er nog veel werk aan de winkel blijft. Het is echter broodnodig om de volgende legislatuur een inhaaloperatie uit te voeren, via een strategisch zorgplan, in de welzijnssector. Pagina 13 van 46

14 3.3 Fiscale hefbomen voor de stad Het is een gezond liberaal principe om de overheid te beperken tot haar maatschappelijk verantwoorde omvang. De dadenkracht van een overheid wordt al te vaak gemeten aan de hand van de taken die zij al dan niet voor haar rekening neemt. Hierdoor ontstaat er al te vaak een ongebreidelde uitbreiding van nieuwe initiatieven en de hierbij horende fiscale druk. Een beter mechanisme zou erin bestaan de totale overheidsmiddelen te onderwerpen aan een budgetbeperking die overeenstemt met een groei van de overheidsmiddelen a rato van de inflatie. Hierdoor ontstaat de natuurlijke behoefte bij beleidsmakers om het gevoerde beleid te rationaliseren en te evalueren alvorens over te gaan tot nieuwe initiatieven. 1. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil de VLD van de jaarlijkse bijkomende middelen 50% aanwenden voor schuldafbouw en 50% voor fiscale initiatieven. 2. De aanwending voor schuldafbouw heeft een cumulatief karakter. Het versneld terugbetalen van schulden vermindert de intrestlast voor het gewest. Hierdoor komen er opnieuw marges vrij die eveneens opgenomen dienen te worden in de logica van de budgetbeperking (50% fiscale initiatieven - 50% schuldafbouw). Hierdoor komen we terecht in een omgekeerd sneeuwbaleffect in het afbetalen van schulden. Cijfermatige illustratie (hypothese NBB): Jaar Groei BBP deflatoir Reële middelen Middelen na beperking Marge 2004 n.v.t. n.v.t n.v.t. n.v.t ,50% 1,60% ,11% 1,60% ,41% 1,50% ,30% 1,40% ,28% 1,40% Aanwending van de marge en de budgettaire effecten: Jaar Marge Fiscaliteit Schuldafbouw Budget effect Totaal: Opm: de marge en fiscaliteit zijn niet cumulatief!!! Conclusie: Er is dus een jaarlijkse marge van 40 miljoen euro. De VLD wil jaarlijks ongeveer voor 20 miljoen ruimte voor fiscale initiatieven aanwenden om de fiscale druk te verminderen. De VLD wil daarnaast jaarlijks ongeveer 20 miljoen schuld afbouwen wat inhoudt dat tegen het eind van de legislatuur de gewestschuld gedaald zal zijn met ongeveer 20%! 3. De VLD stelt de volgende belastingsverminderingen voor in de komende legislatuur: Voor gezinnen: De forfaitaire gezinshoofdenbelasting, de zogenaamde gewestbelasting wordt in het eerste jaar van de legislatuur teruggebracht tot 125 i.p.v. de huidige 167. Kostprijs: 20 miljoen op jaarbasis. Pagina 14 van 46

15 Deze belasting wordt in het vijfde jaar van de legislatuur teruggebracht tot 100 i.p.v Kostprijs: 20 miljoen op jaarbasis In het derde jaar van de legislatuur willen we de opcentiemen op de onroerende voorheffing verlagen voor een totaal gewestelijk bedrag van 26, 2 miljoen euro per jaar. Met de geraamde opbrengst van het Brussels casino willen we de opcentiemen op de personenbelasting voor de agglomeratie (een belasting die enkel Brusselaars betalen en elders niet bestaat, afschaffen (26.32 miljoen euro). Voor bedrijven: De m²-belasting voor bedrijven wordt in het tweede jaar van de legislatuur teruggebracht tot 4,75 per m² ipv 6,36. Kostprijs: 20 miljoen op jaarbasis. In het vierde jaar van de legislatuur wordt deze zelfde m²-belasting teruggebracht tot 3,25 per m² ipv 4,75. Kostprijs: 20 miljoen op jaarbasis. Voor iedereen: De VLD wil de fiscale bevoegdheid van de gemeenten naar het gewest overhevelen. Maar in ieder geval wil de VLD op korte termijn een fiscaal pact met de gemeenten: Geen toename in de gemeentelijke fiscaliteit op bedrijven of gezinnen gedurende de hele legislatuur. Samengevat wil de VLD dus de gewestschuld met 20% af te bouwen in volgende legislatuur; de gezinshoofdenbelasting met minimaal 50% laten dalen; de m²-belasting met minimaal 50% laten dalen; een fiscaal pact afsluiten met de gemeenten met het oog op het bevriezen van de fiscale druk voor gezinnen en bedrijven. Op deze wijze wil Brussel concurrentieel zijn op fiscaal vlak met andere gewesten Nieuwe beleidsinitiatieven moeten gepaard gaan met keuzes binnen het huidige geïndexeerd budget. Dit geldt ook voor de voorstellen uit het voorliggende VLD-programma. De VLD-voorstellen inzake fiscaliteit en budget zijn gemaakt zonder rekening te houden met de wil van de VLD om de financiering van Brussel te herzien. De VLD kiest bij mogelijke herfinanciering om de budgettaire autodiscipline aan te houden en verder te investeren in schuldafbouw en verlaging van de gewestbelasting en de onroerende voorheffing. 4. Kadastraal inkomen We breken een lans voor het bevriezen van de herziening van het kadastrale inkomen de eerste vijf jaar na renovatie van een woning. Zo verminderen de inkomsten uit de onroerende voorheffing niet; de stijging schuift alleen op in de tijd. De terugverdieneffecten voor een stad zijn niet alleen in geld uitgedrukt meetbaar: de leefbaarheid en woonkwaliteit neemt ook toe. De onroerende voorheffing wordt vandaag berekend op basis van het kadastrale inkomen. Het KI is de geraamde waarde van het eigendom voor de fiscus anno Ons voorstel van herziening heeft tot doel een nieuwe parameter aan de berekening voor de onroerende voorheffing toe te voegen die stadsvriendelijker is en rekening houdt met de maatschappelijke kost van de ligging van het eigendom. Deze nieuwe parameter is de verstedelijkingsgraad. Hoe dichter bevolkt de streek waar je woont, hoe lager de kost per inwoner is voor de staat, voor algemene voorzieningen (scholen, ziekenhuizen, riolering, bekabeling, wegen, openbaar vervoer, postbedeling, elektriciteit ). De parameter verstedelijking is dan een geraamde maatschappelijke kost voor de ligging van het eigendom voor de fiscus. De KI s liggen om historische redenen te hoog in de steden. De KI s zelf herberekenen is voor de overheid een te kostelijke zaak, waar de investering de opbrengst niet dekt. We Pagina 15 van 46

16 behouden dus de bestaande KI s voor de berekening van de onroerende voorheffing, maar verminderen die met de coëfficiënt verstedelijking. Deze coëfficiënt is 0 in volledig landelijk gebied en wordt groter naarmate de woonomgeving dichter bevolkt of meer verstedelijkt is. Het gevolg is dat de inwoner van een stad minder onroerende voorheffing betaalt dan de inwoner van een landelijk gebied. De hoogte van het verschil wordt uiteraard bepaald door de coëfficiënt. Omdat de fiscale druk in ons land al zo hoog is mag de onroerende voorheffing voor de landelijke gebieden niet stijgen. De stimulus mag enkel positief werken. Het verlies aan inkomsten moet gecompenseerd worden door de Lambertmontgelden. Pagina 16 van 46

17 3.4 Veiligheid voor de burgers Om de leefbaarheid van de stad te bevorderen is het bijzonder belangrijk dat er gewerkt wordt aan veiligheid. Het is immers onmogelijk zich thuis te voelen in een stad waar men, omwille van het onveiligheidsgevoel, nauwelijks zijn huis of appartement nog uit durft. Het beleid van de overheid moet erop gericht zijn de veiligheid daadwerkelijk te verhogen en het onveiligheidsgevoel bij de mensen weg te nemen. De bestrijding van de criminaliteit dient steeds te gebeuren aan de hand van een integraal beleid dat zowel preventie als repressie behelst. Het verzekeren van veiligheid van de bevolking is voor de VLD één van de meest essentiële opdrachten van de overheid. 1. De VLD wil de bestaande politiezones de tijd laten om hun werking te optimaliseren vooraleer er sprake kan zijn van verdere integratie naar één zone. Wel wenst de VLD dat de politie nu al stappen zet naar één centrale leiding die in het hele Gewest consequent en op eenduidige wijze aan de bestrijding van de criminaliteit kan werken. 2. De Brusselse politie moet sterk lokaal ingebed worden. In iedere gemeente moet minstens één politiekantoor continu toegankelijk zijn om mensen te helpen. De liberalen willen dat de politie in Brussel ook naar Antwerps voorbeeld werkt met mobiele antennes in probleembuurten. Dit betekent dat de politie voor een beperkte tijd, steeds in een wisselende buurt een politiecontainer plaatst. 3. De politie dient aanwezig te zijn in het straatbeeld. Daartoe kunnen gemengde patrouilles van politie en stewards worden ingezet. Politiepatrouilles moeten niet enkel op de openbare weg patrouilleren, maar ook op gevoelige plaatsen zoals publieke ondergrondse parkings en de metro. 4. Meer communicatie tussen de bevolking en de politie moet tot beter wederzijds begrip leiden. Dit kan geconcretiseerd worden in afspraken tussen een wijk en de politie. De politie informeert naar de bezorgdheidprioriteiten, houdt er een irritatielijst op na en kan hier dan specifiek rekening mee houden: glasbreuk bij wagens, nachtlawaai, hondenpoep, 5. Straatcriminaliteit en overlast mogen niet ongestraft blijven. Men kan hierbij in de eerste plaats best gebruik maken van het al bestaande arsenaal aan alternatieve straffen en administratieve boetes. In geval van recidive geldt de zero tolerantie. 6. Kortstondige en doortastende acties moeten als middel gehanteerd worden voor het bestrijden van sluikstorten en dergelijke overlast. 7. Vandalisme moet, omwille van het effect dat het heeft op het onveiligheidsgevoel, gezien worden als een ernstig misdrijf en in verhouding worden gestraft. 8. Het betrekken van minderjarigen in het criminele circuit moet zwaar bestraft worden. Minderjarige criminelen moeten steeds de meest aangepaste maatregelen opgelegd krijgen. Minderjarigen moeten na het plegen van ernstige feiten of bij herhaalde misdrijven ook daadwerkelijk gestraft worden. 9. Slachtoffers van criminaliteit moeten op een correcte en menselijke manier opgevangen worden, met respect voor tweetaligheid en ongeacht hun culturele achtergrond. 10. Naast een goedwerkende politie is een gemoderniseerd justitieapparaat noodzakelijk. Zoniet blijft het dweilen met de kraan open. Pagina 17 van 46

18 11. Veiligheid is in de eerste plaats een zaak van de overheid, maar elke Brusselaar kan zijn steentje bijdragen. Sociale controle is immers een zeer efficiënt preventief middel voor het verhogen van de veiligheid. Initiatieven zoals Buurtvaders in Mechelen en preventieambtenaren in Evere kunnen hierbij een rol spelen. Bij buurtvaders werkt de politie samen qua preventie en vooral sociale controle met een groep vrijwilligers-ouders uit een buurt die een oogje in het zeil houden en kunnen bemiddelen. Preventieambtenaren maken deel uit van een vzw die de politie kan inschakelen als bemiddelaars bij kleine conflicten tussen buren. 12. Belangrijke metrostations moeten over een permanente patrouillerende veiligheidsbrigade beschikken. Pagina 18 van 46

19 3.5 Een degelijke woning en woonomgeving voor alle Brusselaars Een grootstad zoals Brussel heeft steeds als kenmerk gehad dat het armoede aantrekt. De VLD is zich daar zeer van bewust en meent dat de overheid een belangrijke rol te spelen heeft in het verstrekken van een woning aan deze bevolkingsgroep. De sociale huisvesting is dus in een grootstad een belangrijke aangelegenheid ook voor grote en jonge gezinnen, modale Vlamingen die in Brussel komen wonen en al wie inkomensgewijs recht heeft op een sociale woning De VLD meent dan ook dat het beleid erin moet bestaan in deze sector de bestaande instrumenten te optimaliseren en de beperkte middelen zo goed mogelijk aan te wenden. De overheid kan in deze haar verantwoordelijkheid niet ontlopen. Ook de middenklasse heeft het steeds moeilijker om een betaalbare woning in de hoofdstad te vinden. Hoewel onder impuls van Minister Vanhengel in de afgelopen legislatuur al fiscale maatregelen werden genomen om de verwerving van een woning te vergemakkelijken, moet de overheid ook de nodige aandacht blijven besteden aan dit probleem. De VLD wil de complexe woningmarkt dan ook aanpakken met een mix van maatregelen. 1. Men moet voor de sociale huisvesting voldoende middelen vrijmaken voor een inhaaloperatie. Verouderde en onveilige woningen moeten gerenoveerd worden. 2. De VLD is voorstander van het ontwikkelen van een publiekprivate samenwerking in de vorm van gemengde sociale huisvestingsmaatschappijen. Het aantal sociale huisvestingsmaatschappijen (33) moet overigens worden verminderd door samenvoeging van sommige bestaande maatschappijen. Één per gemeente is voldoende. 3. De VLD wenst uitdrukkelijk dat de regels die werden uitgevaardigd om tot een objectievere toewijzing van de sociale woningen zouden worden nageleefd. Misbruiken kunnen in deze niet en moeten gesanctioneerd worden. 4. De VLD wil meer sociale verhuurkantoren. 5. Huurcheques zijn middel om de druk op de woningmarkt te verminderen. 6. De VLD kiest resoluut voor het verlagen van de instapdrempels voor een eigen woning. De mensen die een sociale woning toegewezen krijgen moeten, indien zij dat wensen, door middel van huur met inkoopmogelijkheid in staat worden gesteld hun woning te verwerven. 7. De nodige aandacht moet ook besteed worden aan het creëren van betaalbare woningen voor de middenklasse. Publiekprivate samenwerking lijkt hier de best mogelijke oplossing. De GOMB moet in staat worden gesteld verder te werken aan het tot stand brengen van betaalbare koopwoningen. Zij dient zich echter ook op minder achtergestelde buurten te focussen. 8. De VLD is voorstander van een herziening van de onroerende voorheffing. Tevens zou er best een plafond komen voor de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing. 9. Het wonen boven winkels moet sterk aangemoedigd worden. Op die manier kunnen bepaalde wijken die nu s avonds dood zijn opnieuw herleven. 10. Er moet worden ingespeeld op de vraag naar nieuwe vormen van samenwonen (lofts, ). Ieder jaar moet aldus een collectieve vastgoedbeurs worden georganiseerd op Gewestelijk niveau. 11. Verkrotting en verloedering, zowel in hoofde van de huurder als van de eigenaar moeten bestreden worden. Pagina 19 van 46

20 3.6 Stadsvernieuwing: de stad is ook een thuis Stadsvernieuwing moet er in eerste plaats op gericht zijn de stad aan te passen aan de mensen die er leven of die er komen wonen. Het moet er goed toeven zijn, veilig en net voor jong en oud. Al te vaak worden grote projecten opgezet, ontsproten aan de geest van architecten die de stad en de bewoners onvoldoende kennen of aanvoelen. Bewoners moeten de maatstaf zijn. Niet het origineelste project moet worden doorgezet wel datgene waar de bewoners het meest aan hun trekken komen. 1. Onze 19 gemeenten als één stad bekeken worden. Een totaalvisie op Brussel is noodzakelijk. 2. De binnenstad autoluw maken is een prioriteit. Maar dit kan enkel bereikt worden in overleg met de diverse handelaarsverenigingen en de bewoners. Meer en beter openbaar vervoer, bereikbaarheid voor de middenstand en duidelijke parkeermogelijkheden zijn wel de randvoorwaarden. 3. De bewoners moeten meer medezeggenschap krijgen in de architectuur en de urbanistische omgeving (openbare ruimte, speelpleinen, groenzones, verkeerssituatie). Er moet namelijk vermeden worden dat architecten hun klanten zonder inspraak van de omwonenden op hun wenken bedienen met hun originele maar snel vergankelijke projecten. De nadruk moet liggen op integratie van de nieuwe projecten in het bestaande stadslandschap qua stijl en schaal. Dit neemt niet weg dat echte vernieuwende ideeën hun plaats moeten krijgen in de stad. 4. Het werk inzake stadsvernieuwing door verschillende actoren, zoals de wijkcontracten en het stedenfonds moeten meer op elkaar inspelen. Te vaak wordt naast elkaar gewerkt. 5. De VLD pleit voor een betere coördinatie van de openbare werken teneinde de hinder voor omwonenden tot een minimum te beperken. Pagina 20 van 46

21 3.7 Mobiliteit voor iedereen De mobiliteitsproblematiek is en blijft een heet hangijzer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het dichtslibben van het verkeer kost de Brusselse bedrijven handenvol geld. Dit veroorzaakt stress en frustraties. De stilstaande of dubbel geparkeerde wagens veroorzaken tevens lawaai- en geurhinder of hinderen trams en bussen. Een mirakeloplossing voor dit probleem bestaat niet. Het komt echter wel aan de overheid toe de nodige maatregelen te treffen om Brusselaars en pendelaars kwaliteitsvolle alternatieven voor vervoer aan te bieden. Zo worden voorwaarden gecreëerd die op termijn moeten leiden tot een betere mobiliteit. In ons Gewest wordt overigens nog steeds gezocht naar het moeilijke evenwicht dat bereikt moet worden om alle gebruikers van de openbare weg de ruimte te geven waar ze recht op hebben. Voetgangers, fietsers en automobilisten hebben recht op hun plaats in het verkeer. 1. Het Gewestelijk Expres Net (GEN) dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met de ruime omgeving van Brussel verbindt moet eindelijk voltooid worden. Op die manier ontstaat een reëel alternatief vervoermiddel voor de pendelaars en de Brusselaars komende uit de ruime rand rond Brussel. 2. De MIVB moet een stipt, comfortabel, veilig en kwalitatief hoogstaande dienstverlening verzekeren. Het beleid van de MIVB moet er dan ook steeds op gericht zijn haar passagiers in de best mogelijke omstandigheden te vervoeren. Ook tijdens de piekuren moet dit mogelijk worden gemaakt. Alleen zo zullen meer mensen voor het openbaar vervoer kiezen. 3. De MIVB dient haar cliënteel beter te informeren. De informatie en de frequentie van tram-, bus- en metronetten moeten duidelijk raadpleegbaar zijn. Ook moet duidelijk aangegeven worden waar de bus- en tramhaltes zich bevinden. De informatie moet steeds correct in de twee officiële talen worden verstrekt. 4. De MIVB moet tevens snel inspelen op wijzigende omstandigheden. Zo moeten nieuwe industrieterreinen zeer snel in het MIVB-netwerk worden opgenomen. Ook bijzondere evenementen of manifestaties moeten door de MIVB worden bediend. 5. Aan iedere tram- en bushalte moet een oversteekplaats worden voorzien. 6. Gebruikers van het openbaar vervoer moeten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vlot en zonder meerkost gebruik kunnen maken van de aanvullende diensten van de MIVB, de Lijn en de TEC en de NMBS. Concreet moet de informatie over het Jumpticket eenduidig zijn ( waarom hebben houders van een MIVB-schoolabonnement geen recht op een overstap naar de Lijn, Tec en NMBS?) 7. Er dient op korte termijn een rechtstreekse verbinding naar het AZ-VUB en de omliggende woonwijken te worden gerealiseerd. 8. Het openbaar vervoer moet s avonds één uur langer functioneren en we willen een systeem van taxicheques invoeren voor nachtelijke verplaatsingen. 9. Wanneer een te hoge ozonconcentratie in de lucht aanwezig is, moet de MIVB haar diensten tegen een sterk verminderd tarief aanbieden. De MIVB dient dit spoor vooraf financieel te onderzoeken op zijn praktische gevolgen. 10. Ook de mogelijkheden om transport per water te organiseren moeten benut worden ( in het bijzonder via het kanaal). Pagina 21 van 46

Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011

Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011 Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011 1. Hebben de Franstaligen uit Halle-Vilvoorde het automatisch recht op een Franstalige rechter? Uitgangspunt De

Nadere informatie

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Inleiding Een zuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde De splitsing van de kieskring BHV is ruim 50 jaar de eis van de

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

Voorstel van resolutie

Voorstel van resolutie stuk ingediend op 351 (2009-2010) Nr. 1 2 februari 2010 (2009-2010) Voorstel van resolutie van de heren Dirk Van Mechelen, Sven Gatz en Sas van Rouveroij betreffende de aanwending van een deel van de meerwaarde

Nadere informatie

Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad

Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad PERSCONFERENTIE 6 december 2014 Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad Verstandig investeren in toekomst Hamont-Achel Vorig jaar bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 heeft het schepencollege

Nadere informatie

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen Verkiezingsprogramma Open Vld - Federale verkiezingen 13 juni 2010 Ambitie 2020 1. een nieuwe politiek. In 2020 heeft 1 op

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen Vlaamse Ouderenraad vzw 18 december 2013 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas 10 puntenplan Inleiding. Sint-Gillis-Waas is een goede gemeente om in te wonen. De typische elementen die onze gemeente kenmerken, namelijk de rust, de goede

Nadere informatie

Splitsing van BHV zonder toegevingen

Splitsing van BHV zonder toegevingen Motie ter voorlegging aan de gemeenteraden van Vlaams-Brabant Splitsing van BHV zonder toegevingen Bevestiging van de engagementen van de Vlaamse partijen in de federale en Vlaamse regering: december 2009

Nadere informatie

Belgen bevraagd

Belgen bevraagd 1 41.420 Belgen bevraagd De PVDA vroeg 41.420 Belgen hun mening over de crisis, armoede, werk, koopkracht, de toekomst van de jongeren, discriminatie & justitie, klimaat & milieu, democratie en energie.

Nadere informatie

Meer weten over kinderbijslagen

Meer weten over kinderbijslagen Troonstraat 125-1050 Brussel Tel. 02 507 89 37 - studiedienst@gezinsbond.be Meer weten over kinderbijslagen 1. Waarvoor dient de kinderbijslag? De kinderbijslag is een tussenkomst van de overheid om deels

Nadere informatie

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat Jef Smulders & Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid Faculteit Sociale Wetenschappen Tel: 0032 16 32 32 70 Parkstraat

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een harmonisatie in de sociale kredietsector

Voorstel van resolutie. betreffende een harmonisatie in de sociale kredietsector stuk ingediend op 548 (2009-2010) Nr. 1 20 mei 2010 (2009-2010) Voorstel van resolutie van mevrouw Mercedes Van Volcem, de heer Filip Anthuenis, de dames Irina De Knop en Vera Van der Borght en de heer

Nadere informatie

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat Jef Smulders & Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid Faculteit Sociale Wetenschappen Tel: 0032 16 32 32 70 Parkstraat

Nadere informatie

Gemeentelijk charter voor de integratie van gehandicapten

Gemeentelijk charter voor de integratie van gehandicapten Gemeentelijk charter voor de integratie van gehandicapten AANSLUITING VAN DE GEMEENTE JETTE Gemeentelijk charter voor de integratie van gehandicapten AANSLUITING VAN DE GEMEENTE JETTE Gemeentelijk charter

Nadere informatie

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Naar een nieuw en modern belastingsysteem #jijmaaktmorgen België is uitzonderlijk. Je belast kapitaal niet en je overbelast arbeid. Dat moet je dus herzien. Pascal Saint-Amans

Nadere informatie

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars Persdossier 7 juni 2017 : 255 miljoen euro voor de Brusselaars Didier Gosuin Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding 1 Het Brussels Gewest vereenvoudigt de tewerkstellingssteun

Nadere informatie

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5-5-5 GROEIPLAN We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5 HEFBOMEN VOOR GROEI 1 2 3 4 5 MEER MENSEN AAN HET WERK MINDER LASTEN BETER

Nadere informatie

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van vrijdag 5 oktober Debat over:

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van vrijdag 5 oktober Debat over: VGC 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS Zitting 2012-2013 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 5 oktober 2012 Debat over: Gemeenteraadsverkiezingen 14/10 VGC 2

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis; Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen Gelet op artikelen

Nadere informatie

AANGENOMEN RESOLUTIES. Voorstel van resolutie betreffende het muziekonderwijs

AANGENOMEN RESOLUTIES. Voorstel van resolutie betreffende het muziekonderwijs Overzicht resoluties AANGENOMEN RESOLUTIES 1989-1990 Voorstel van resolutie betreffende het muziekonderwijs STUK 11 nrs. 1-4 (1989-1990) Goedgekeurd in de Raad: 23/02/1990 Voorstel van resolutie houdende

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Er zit meer in onze gezinnen

Er zit meer in onze gezinnen Er zit meer in onze gezinnen 1. Werk en gezin beter combineren Naar 120.000 plaatsen in de kinderopvang. Open Vld wil het aantal plaatsen in de kinderopvang in de komende legislatuur optrekken tot 120.000.

Nadere informatie

Het beleid rond administratieve lasten kritisch bekeken

Het beleid rond administratieve lasten kritisch bekeken Het beleid rond administratieve lasten kritisch bekeken Prof. dr. Frankie Schram Gastprofessor Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen UA Gastprofessor Instituut voor de Overheid K.U.Leuven Medewerker

Nadere informatie

Voorstel van decreet ( ) Nr maart 2017 ( ) ingediend op

Voorstel van decreet ( ) Nr maart 2017 ( ) ingediend op ingediend op 1102 (2016-2017) Nr. 1 15 maart 2017 (2016-2017) Voorstel van decreet van Guy D haeseleer, Chris Janssens, Stefaan Sintobin, Ortwin Depoortere, Tom Van Grieken en Anke Van dermeersch houdende

Nadere informatie

PlanninG en FinancierinG

PlanninG en FinancierinG 1 budgetta ire PlanninG en FinancierinG Het groeiende succes van eersteklas openbaar vervoer voor iedereen vormt de sluitsteen voor de toegankelijkheid tot de verschillende functies in het Gewest. Als

Nadere informatie

Samen sterker! Voor een rechtvaardigere toekomst

Samen sterker! Voor een rechtvaardigere toekomst Samen sterker! Voor een rechtvaardigere toekomst SAMENVATTING VAN HET PS-PROGRAMMA INLEIDING De verkiezingen van 25 mei 2014 zullen beslissend zijn. Ze gaan om de toekomst van onze Sociale zekerheid, ons

Nadere informatie

INITIATIEFADVIES. Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

INITIATIEFADVIES. Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. INITIATIEFADVIES Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 16 juni 2016 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen. Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot

Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen. Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot Trendbreuk 1990-2000: Mechelen, zieke stad 2000-2010: Mechelen, stad in volle vaart Mechelen, zieke stad Diagnose: zieke

Nadere informatie

Toespraak van Sven Gatz. Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel. Viering 80 jaar Doktersgild Van Helmont. Brussel, zaterdag 1 oktober 2016

Toespraak van Sven Gatz. Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel. Viering 80 jaar Doktersgild Van Helmont. Brussel, zaterdag 1 oktober 2016 Toespraak van Sven Gatz Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Viering 80 jaar Doktersgild Van Helmont Brussel, zaterdag 1 oktober 2016 Geachte voorzitter, dames en heren, - Het is me een grote

Nadere informatie

MENSEN STERKER MAKEN

MENSEN STERKER MAKEN MENSEN STERKER MAKEN IN VERANDERENDE TIJDEN CONGRES 12/12/2015 RESULTATEN WERKWIJZE CONGRES EEN OPEN PARTIJ KIEST VOOR EEN OPEN MANIER VAN WERKEN Voor het congres Mensen sterker maken in veranderende tijden

Nadere informatie

Inleiding. A. analyse per programma

Inleiding. A. analyse per programma Inleiding De Vlaams-fractie in het Vlaams Parlement heeft een analyse gemaakt van de voornaamste VRT-programma s waarin politici worden uitgenodigd. Tijdens de periode 1-11- 2006 t.e.m. 29-04-2007 werden

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

THEMA 7 : De energiefactuur van de huurders en van de inwonenende eigenaars verlichten

THEMA 7 : De energiefactuur van de huurders en van de inwonenende eigenaars verlichten 7. De energiefactuur van de huurders en van de inwonenende eigenaars verlichten Niet begonnen Opgegeven Aangekondigd In project En cours Voltooid Info/commentaar 48 Het energiecertificaat waarin voorzien

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt

Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt 1) Openbaar vervoer 2) Park en Ride Signalisatie 3) Doorgaand verkeer 4) Binnen de grote ring 5) Sluipverkeer 6) Alternatieve vervoersmiddelen De Situatie

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet;

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 1/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE ALGEMENE SAMENWERKING Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg»

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» «Historisch Koekelberg» in enkele cijfers Gewestelijke toelage : 11.000.000 Federale

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1 VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist.

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist. BEGROTING 2017 door het College van Burgemeester en Schepenen VERSLAG EN COMMENTAAR van dhr. C. Beoziere, Schepen van Financiën Het project van de begroting 2017 werd opgesteld in overeenstemming met het

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen

Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen Naast de federale besparingen mogen we natuurlijk niet vergeten wat er op Vlaams niveau op ons af komt. Wie verwacht dat de Vlaamse regering Bourgeois I de wonden van de federale besparingen zalft, komt

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het afschaffen van sociale koopwoningen

Voorstel van resolutie. betreffende het afschaffen van sociale koopwoningen stuk ingediend op 1687 (2011-2012) Nr. 1 21 juni 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de dames Mieke Vogels en Elisabeth Meuleman en de heren Filip Watteeuw en Dirk Peeters betreffende het afschaffen

Nadere informatie

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen Nummer 34 Op zoek naar betaalbare woonvormen Betaalbaar wonen in Knokke-Heist Het BVK Betaalbaar VerhuurKantoor Inleiding Missie In het bruisende en sfeervolle Knokke-Heist is het voor elk van hun bewoners

Nadere informatie

Stad Gent investeert tien miljoen euro in sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent

Stad Gent investeert tien miljoen euro in sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent Stad Gent investeert tien miljoen euro in sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent De Stad Gent plant als hoofdaandeelhouder van sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent een bijkomende investering

Nadere informatie

3. Inspraak - Participatie aan het beleid

3. Inspraak - Participatie aan het beleid kwaad berokkenen. Vaak is de zorgverlener zich dus niet bewust van de gevolgen van zijn handelingen (vandaar de be tussen haakjes). Voor Vlaanderen bestaat er een Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling.

Nadere informatie

BERT ANCIAUX EN PASCAL SMET STELLEN PLANNEN VOOR HET VLAAMS COMMUNICATIEHUIS BRUSSEL VOOR

BERT ANCIAUX EN PASCAL SMET STELLEN PLANNEN VOOR HET VLAAMS COMMUNICATIEHUIS BRUSSEL VOOR PERSCONFERENTIE VAN MINISTERS BERT ANCIAUX EN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL COLLEGELID VAN DE VGC BEVOEGD VOOR CULTUUR EN PATRIMONIUM BERT ANCIAUX EN PASCAL SMET STELLEN

Nadere informatie

Open stad ASOCIAAL EN SLECHT VOOR DE STAD. Liberale nieuwsbrief. Burgemeester Evere laat laagste inkomens bijbetalen. Schaarbeek - Evere - Sint-Joost

Open stad ASOCIAAL EN SLECHT VOOR DE STAD. Liberale nieuwsbrief. Burgemeester Evere laat laagste inkomens bijbetalen. Schaarbeek - Evere - Sint-Joost België-Belgique P.B. 1099 Brussel X BC6491 Open stad Liberale nieuwsbrief Schaarbeek - Evere - Sint-Joost Tijdschrift van de Vlaamse Liberalen en Democraten Evere-Schaarbeek - Sint-Joost - evere@vldbrussel.be

Nadere informatie

GAS in Vlaanderen. Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16

GAS in Vlaanderen. Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16 GAS = nieuw? GAS in Vlaanderen Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16 Waarom? Ongepast gedrag blijft ongestraft:

Nadere informatie

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven).

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven). Akkoord BHV Wat staat er in het akkoord? In grote lijnen: 1) BHV wordt zuiver gesplitst De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde

Nadere informatie

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan?

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de economische crisis van 2009 en 2012 doorstaan? Die twee jaar bedraagt de economische groei respectievelijk -2,8% en

Nadere informatie

BRUSSELS PROGRAMMA VOOR HET ONDERWIJS EN ACTIEPLAN VAN DE DIENST SCHOOLFACILITATOR VOOR 2016

BRUSSELS PROGRAMMA VOOR HET ONDERWIJS EN ACTIEPLAN VAN DE DIENST SCHOOLFACILITATOR VOOR 2016 BRUSSELS PROGRAMMA VOOR HET ONDERWIJS EN ACTIEPLAN VAN DE DIENST SCHOOLFACILITATOR VOOR 2016 Strategie 2025 Bepaalt de sociaaleconomische prioriteiten voor Brussel tegen 2025. Is ondertekend door de bevoegde

Nadere informatie

Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel. ChanceArt 10 december 2009

Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel. ChanceArt 10 december 2009 Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel ChanceArt 10 december 2009 Inhoud 1. De naakte cijfers 2. Decenniumdoelstellingen 3. Armoedebarometers 4. Armoede en cultuurparticipatie 5. Pleidooi

Nadere informatie

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 1 Waarom veranderen? Wellicht ken je het lokaal jeugdbeleidsplan wel, het is het plan van een gemeente over hoe ze werk willen maken van jeugdwerk- en

Nadere informatie

BRUSSEL HERADEMT. Vanaf 2018 worden de meest vervuilende voertuigen geleidelijk aan geweerd uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BRUSSEL HERADEMT. Vanaf 2018 worden de meest vervuilende voertuigen geleidelijk aan geweerd uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BRUSSEL HERADEMT Vanaf 2018 worden de meest vervuilende voertuigen geleidelijk aan geweerd uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest WAAROM EEN LAGE-EMISSIEZONE? Bepaalde vervuilende stoffen afkomstig van

Nadere informatie

Kortessem KORTESSEM DOSSIER FINANCIËN. Verkiezingen 25 Mei 2014 Vlaams Parlement 12e opvolger lijst N-VA

Kortessem KORTESSEM DOSSIER FINANCIËN. Verkiezingen 25 Mei 2014 Vlaams Parlement 12e opvolger lijst N-VA Verkiezingen 25 Mei 2014 Vlaams Parlement 12e opvolger lijst N-VA Kortessem Luc Dullaers 1e Schepen Kortessem 011/37 63 09 luc.dullaers@kortessem.be KORTESSEM DOSSIER FINANCIËN Beste Mensen, De gezondheid

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 671 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 2 MEI 2017 INTERPELLATIE Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van dinsdag 2 mei 2017 INTEGRAAL

Nadere informatie

Ook de wijk rond Pierstraat wacht al jaren op een volwaardige busverbinding. Die vraag wordt dan ook opgenomen in het mobiliteitsplan.

Ook de wijk rond Pierstraat wacht al jaren op een volwaardige busverbinding. Die vraag wordt dan ook opgenomen in het mobiliteitsplan. Kontich gaat voor een beter aanbod van openbaar vervoer Dat het gemeentebestuur een voorstander is van de tramdoortrekking naar de park & ride aan de E19 is ondertussen wel bekend. Die visie wordt ook

Nadere informatie

Brusselse fiscale hervorming : Strategische oriëntaties

Brusselse fiscale hervorming : Strategische oriëntaties Brusselse fiscale hervorming : Strategische oriëntaties Voorstellen van de sociale partners 25 november 2015 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 581 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 17 JUNI 2015 VOORSTEL VAN RESOLUTIE - van mevrouw Annemie MAES - betreffende het Brussels medialandschap 1355 2 TOELICHTING

Nadere informatie

TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID

TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 20 jaar VLARIO 29 maart 2011 Meneer de Voorzitter,

Nadere informatie

Projectoproep. Gericht aan de schuldbemiddelingssector. Innoverende projecten of nieuwe initiatieven inzake preventie van overmatige schuldenlast

Projectoproep. Gericht aan de schuldbemiddelingssector. Innoverende projecten of nieuwe initiatieven inzake preventie van overmatige schuldenlast Projectoproep Gericht aan de schuldbemiddelingssector Innoverende projecten of nieuwe initiatieven inzake preventie van overmatige schuldenlast Uiterste datum voor het indienen van de projecten : 6 juli

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020 Vlaamse Ouderenraad vzw 5 november 2014 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Advies 2014/3 naar aanleiding

Nadere informatie

VR 2016 DOC.0943/1BIS

VR 2016 DOC.0943/1BIS VR 2016 DOC.0943/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling Vlaamse Regering over het ontwerp

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

2.3.2. Wie is er bevoegd om het huishoudelijk reglement op te stellen?

2.3.2. Wie is er bevoegd om het huishoudelijk reglement op te stellen? DEEL 1: DE IDENTITEITSKAART VAN DE VZW 23 de wijze van benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0802 23-05-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Artikel 24 - Onderwijs. Schriftelijke communicatie

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Artikel 24 - Onderwijs. Schriftelijke communicatie Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap Artikel 24 - Onderwijs Schriftelijke communicatie Het Belgian Disability Forum (BDF) is een vzw die thans 18 lidorganisaties telt en meer dan 250.000

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 5 Inleiding 7 Inhoud 11 Lijst van afkortingen 17

Inhoud. Woord vooraf 5 Inleiding 7 Inhoud 11 Lijst van afkortingen 17 Woord vooraf 5 Inleiding 7 Inhoud 11 Lijst van afkortingen 17 A. DEMOGRAFIE 19 Trefwoorden 19 Vaststellingen 19 De stand van zaken 19 1 De grenzen van Brussel 19 2 Bevolkingsverloop 22 3 Leeftijden en

Nadere informatie

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Overdracht familiebedrijf

Nadere informatie

Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be

Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be België, een federale staat bestaande uit 3 gewesten. Vlaanderen België Wallonië België = 3 gewesten, nl. Vlaanderen

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen BIV (1999-2000) Nr. 12 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Commissie voor de huisvesting en stadsvernieuwing VERGADERING VAN DINSDAG 14 DECEMBER 1999 Brusselse

Nadere informatie

Voorstel van bijzonder decreet. houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest

Voorstel van bijzonder decreet. houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest ingediend op 471 (2014-2015) Nr. 1 16 september 2015 (2014-2015) Voorstel van bijzonder decreet van Wouter Vanbesien houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest Dit voorstel van

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Studiedag over pensioenen 09.06.2015

Studiedag over pensioenen 09.06.2015 Dames en heren, Studiedag over pensioenen 09.06.2015 Vooreerst dank ik u voor de uitnodiging op deze studiedag. U hebt mij uitgenodigd om te spreken over een fundamentele kwestie: «Met welke uitdagingen

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 17 JANUARI 2002

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 17 JANUARI 2002 ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 17 JANUARI 2002 inzake het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de wet van

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Impact van de zesde staatshervorming op de Vlaamse administratie

Impact van de zesde staatshervorming op de Vlaamse administratie Impact van de zesde staatshervorming op de Vlaamse administratie Studiedag Instituut voor de Overheid - 15 maart 2012 Dr. Martin Ruebens, Secretaris-generaal Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid

Nadere informatie

BRUSSEL EN DE STUDENT?! Brussels studentenmemorandum

BRUSSEL EN DE STUDENT?! Brussels studentenmemorandum BRUSSEL EN DE STUDENT?! Brussels studentenmemorandum Over het memorandum Dit is een gezamenlijk memorandum van de Vlaamse studentenraden in Brussel voor de verkiezingen van 2014. Het memorandum wordt ondersteund

Nadere informatie

Beste kandidaten, Beste vrienden,

Beste kandidaten, Beste vrienden, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID CD&V Kandidatendag 28 mei 2012 Beste kandidaten, Beste vrienden,

Nadere informatie

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie houdende de oprichting van een «stedelijke vrijhandelszone» 17 april 2013

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie houdende de oprichting van een «stedelijke vrijhandelszone» 17 april 2013 ADVIES Voorontwerp van ordonnantie houdende de oprichting van een «stedelijke vrijhandelszone» 17 april 2013 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

Gemeentelijk arbeidsloket: tewerkstellingsmotor voor langdurig werklozen

Gemeentelijk arbeidsloket: tewerkstellingsmotor voor langdurig werklozen Gemeentelijk arbeidsloket: tewerkstellingsmotor voor langdurig werklozen Jean-Luc Vanraes wil in Brussel één loket per gemeente voor werkzoekenden en werkgevers December 2007 Afbeelding cover uit De Liberale

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Ronde van Vlaanderen 28/1/15 12/2/15 Hasselt, Gent, Torhout, Malle, Leuven Inhoud 2 - Vlaams regeerakkoord

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID C158 OND20 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 19 april 2001 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID Vraag om uitleg van de heer Dirk De Cock tot mevrouw

Nadere informatie

Enquête. Dienstregeling naleven. 12 Test-Aankoop 559 december 2011

Enquête. Dienstregeling naleven. 12 Test-Aankoop 559 december 2011 Enquête Op de drie vervoernetten laat de stiptheid te wensen over. De klanten van De Lijn verlangen ook meer beschutting aan de haltes. En gebruikers van de MIVB zouden zich graag veiliger voelen. N Dienstregeling

Nadere informatie

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde.

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde. Limburgse kinderopvang misdeeld door huidige Vlaamse Regering. Uit het antwoord vanwege Vlaams minister van Welzijn Heeren op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns blijkt

Nadere informatie

Registreren tot 30 april

Registreren tot 30 april Sinds 1 januari 2015 is het systeem van de geregistreerde kassa in de horeca eindelijk in werking getreden. Ondertussen heeft de fiscus nog wat aan de details gemorreld. Tijd dus om nog eens een stand

Nadere informatie