Subsidie- en fondswerving Handvaten voor bibliotheken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidie- en fondswerving Handvaten voor bibliotheken"

Transcriptie

1 Subsidie- en fondswerving Handvaten voor bibliotheken 1. Inleiding Hoe verwerf je als bibliotheek aanvullende financiering vanuit subsidies en fondsen? Bij wie moet je zijn voor financiering van je innovatieve projecten en nieuw beleid? Laat je geen financieringskansen liggen en ben je op de hoogte van de mogelijkheden? Actuele vragen die bij veel bibliotheken hoog op de agenda staan. Zeker in het licht van de veranderende functie van bibliotheken en de bezuinigingen die momenteel de culturele sector treffen. Vaak ontbreekt binnen bibliotheken de tijd om proactief met subsidie- en fondsenwerving bezig te zijn. Soms ontbreekt het bibliotheken ook specifieke expertise om derde geldstromen te verwerven. In dit document worden handvaten geboden om je weg te kunnen vinden in het subsidielandschap. Bij het opstellen van dit document zijn de volgende vragen als uitgangpunt genomen: Wat zijn subsidies en particuliere fondsen? (paragraaf 2) Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten bij het verwerven van een bijdrage uit subsidies en particuliere fondsen? (paragraaf 2) Hoe signaleer ik mogelijkheden? (paragraaf 3) Hoe vind ik kansrijke regelingen en fondsen? (paragraaf 3) Hoe kom ik tot een match tussen projectidee en subsidie of fonds? (paragraaf 3) Wat zijn de vervolgstappen? (paragraaf 4) Welke hulp en ondersteuning zijn beschikbaar? (paragraaf 4) Kijk voor het laatste nieuws over subsidies en fondsen en toegang tot de subsidiewijzer (zoekmachine) op de website van de Brabantse Netwerk Bibliotheek: 1

2 2. Subsidie- en fondsenwerving: hoe doe je dat? 2.1 Projectfinanciering Er zijn in Nederland ruim 650 particuliere fondsen beschikbaar voor het verkrijgen van projectfinanciering. Het aantal subsidieregelingen op provinciaal, landelijk en Europees niveau ligt naar schatting boven de 1000, daarnaast zijn er meer dan 100 fiscale stimuleringsregelingen. Deze financieringsmiddelen vallen samen onder de noemer projectfinanciering. Projectfinanciering laat zich kenmerken door een tijdelijk karakter en de middelen zijn per definitie gekoppeld aan specifieke doelstellingen. Voor het succesvol verwerven van projectfinanciering is het belangrijk om op voorhand te realiseren wat de mogelijkheden en beperkingen van subsidie- en fondsengelden zijn. Het verwerven van subsidies en/of fondsen betekent dat je een andere organisatie of een overheid om geld vraagt. Dit is uiteraard nooit vrijblijvend. De verstrekker van een subsidie of fonds heeft zijn of haar eigen doelstellingen en een financiële bijdrage wordt alleen verstrekt wanneer je project bijdraagt aan het verwezenlijken van deze doelstellingen. Je kunt jezelf hierbij de volgende vragen stellen: Op welke schaal (lokaal, regionaal, landelijk of Europees) heeft jouw project effect? Welke thema s sluiten aan op het project? Welke doelgroep(en) beoogt je project te bereiken? In hoeverre is het project vernieuwend: voor je organisatie, voor de regio of binnen de branche? In hoeverre kun je ander partijen bij jouw project betrekken? Doelstellingen zijn in brede variaties terug te vinden en focussen zich bijvoorbeeld op verschillende doelgroepen, specifieke thema s, regio s en branches. Een fonds, subsidie of vergoeding aanvragen voor een tekort in de exploitatie of achterstallig onderhoud is kansloos. Het verwerven van subsidies of fondsen is nooit een doel op zich. Subsidies en fondsen zijn een middel. Een financieringsmiddel om de ambities, projectinitiatieven en -doelstellingen van je organisatie te verwezenlijken. 2

3 2.2 Uitgangspunten subsidie- en fondsenwerving In deze handleiding worden handvaten geboden voor het verwerven van subsidie- en fondsmogelijkheden. Zowel subsidies als fondsen zijn vormen van projectfinanciering. De oorsprong van deze financiering is echter verschillend: Subsidies zijn een beleidsinstrument en een middel van een overheidsinstantie om de doelstellingen uit haar eigen beleid te realiseren. Fondsen zijn particuliere vermogensfondsen die een eigen vermogen beheren. Deze fondsen besteden de opbrengst van hun vermogen aan het realiseren van de doelstellingen van het fonds. Voor het succesvol verwerven van subsidies en fondsen is het belangrijk om kennis te hebben van een aantal uitgangspunten. Deze kunnen je helpen bij het maken van een inschatting of je project gefinancierd zou kunnen worden met een bijdrage uit een subsidie of een fonds. o Tekort op de begroting Een project komt in de regel alleen in aanmerking voor een bijdrage uit een subsidieregeling of fonds, wanneer er een tekort op de begroting aanwezig is. Zonder tekort bestaat er immers geen noodzaak om tot subsidiëring over te gaan. o Cofinanciering Een bijdrage uit een subsidie of fonds dekt in de regel niet 100% van de kosten. Subsidie- en fondsenverstrekkers dragen vaak tot een maximaal bedrag of maximaal percentage bij in de kosten van een project. Een eigen bijdrage (in uren of geld) of bijdrage uit andere financieringsbronnen is veelal noodzakelijk. Met name een eigen bijdrage in geld laat zien dat je als aanvrager ook bereidt bent om zelf in het project te investeren. Een toezegging van deze cofinanciering moet meestal beschikbaar zijn op het moment van aanvragen. o Treed in overleg met verstrekker Het is altijd aan te raden om op voorhand contact op te nemen met het particuliere fonds of de subsidieverstrekker waar u een aanvraag wilt gaan indienen. Dit levert u de meest actuele informatie op en zorgt ervoor dat de verstrekker bekend raakt met uw project of initiatief. Vaak bieden particuliere fondsen ook de mogelijkheid om online een korte toets op de haalbaarheid van financiering voor uw project uit te voeren (zie de website van het 3

4 betreffende fonds). Subsidieverstrekkers bieden soms ook de mogelijkheid om een gesprek aan te gaan over uw project. Maak van deze mogelijkheden gebruik en neem de aanbevelingen van een fonds of subsidieverstrekker in je plannen op. Je creëert hiermee betrokkenheid en versterkt de aansluiting van je project op de doelstellingen van de subsidiënt of het fonds. o Eerst aanvragen dan starten Bij het aanvragen van projectfinanciering mag er vaak nog geen opdracht zijn verleend of gegund. Deze voorwaarde komt voort uit de gedachte dat wanneer er reeds opdracht is gegeven, het project voldoende levensvatbaar is. Een bijdrage uit een subsidie of fonds is in dergelijke gevallen niet noodzakelijk om een project tot uitvoer te laten komen. o Planning en uitvoeringsgereedheid Hoewel nog niet met een project gestart mag zijn, is het wel belangrijk om een uitvoeringsgereed project in te dienen. Fonds- en subsidieverstrekkers willen graag dat een project na toekenning snel van start gaat. Vaak worden er bij een toekenning termijnen gesteld, waarbinnen het project gestart en afgerond moet zijn. Treedt tijdig in overleg met de subsidie- of fondsenverstrekker, wanneer je de planning of een gestelde termijn niet dreigt te halen. o Kosten/baten afweging Het verwerven van subsidies en fondsen kan een tijdrovende bezigheid zijn. Ook wanneer je een geschikte subsidieregeling of een kansrijk fonds hebt gevonden, is het van belang om een afweging te maken tussen de kosten en de baten. Welke inspanning kost het om een volledige en sterke aanvraag in te dienen? Hoe groot is het budget en wat is de hoogte van een mogelijke bijdrage? En tot slot is het van belang om ook inzicht te krijgen in de verantwoordingsverplichtingen die met het verkrijgen van projectfinanciering samenhangen. 3. Financieringsmogelijkheden 3.1 Signaleren van mogelijkheden Start een project vanuit de wensen, ambities en behoeften van je organisatie. Zorg dat een project aansluit bij de doelstellingen van je organisatie. Waar mogelijk leg je dwarsverbanden tussen projectinitiatieven in relatie tot nieuwe bibliotheekfuncties in samenwerking met andere (regionale) maatschappelijke en/of commerciële partners. 4

5 Je dient er voor te zorgen dat je project sterk, overtuigend en breed gedragen gaat worden. Het is niet alleen een project van je organisatie, maar een project met maatschappelijke meerwaarde voor je leden, klanten en maatschappelijke partners. Een project begint vaak met een gesprek bij de koffieautomaat, een brainstorm op een heidag of urgent probleem. Ideeën, wensen en doelstellingen die meestal niet direct een overtuigend en afgebakend project vormen. Om met deze ideeën aan de slag te gaan vind je in bijlage 1 het formulier Projectidee. In het formulier Projectidee worden de belangrijkste vragen gesteld om een idee concreet te maken. Het geeft inzicht in de basisvragen die relevant zijn om het project af te bakenen en beantwoord de vragen die noodzakelijk zijn om naar subsidieregelingen en fondsen te kunnen zoeken. In het formulier projectidee worden de belangrijkste vragen gesteld om op basis van een idee een project te ontwikkelen (zie bijlage 1). 3.2 Zoeken naar kansen Wanneer je een project aan het ontwikkelen bent, dan wordt het van belang om financieringsmogelijkheden te zoeken. Voor het zoeken van mogelijkheden zijn diverse online databases beschikbaar. Cubiss biedt online toegang tot een database op de website Deze database biedt informatie over Europese, landelijke, provinciale en regionale subsidieregelingen en particuliere fondsen. De inhoud is specifiek gericht op het educatieve, sociale en maatschappelijke domein. Relevant voor bibliotheken en uniek in Nederland. De database bevat de mogelijkheid om op basis van projectkenmerken, doelgroepen en thema s te zoeken naar mogelijkheden. Een online database is uiteraard een hulpmiddel. Om dit hulpmiddel effectief in te zetten is het van belang om zoektermen breed te definiëren. Maak bijvoorbeeld gebruik van een associatieboom om meerdere zoektermen te definiëren. 5

6 Voorbeeld op basis van trefwoord leesbevordering: Naast de subsidiewijzer worden op ook nieuwsberichten geplaatst over de laatste ontwikkelingen op het gebied van subsidie- en fondsenwerving voor bibliotheken. Ten slotte vind je op deze site handvaten en dossiers over specifieke thema s met actuele subsidie en fondseninformatie. 3.3 Een match: wanneer is een regeling een kans? Je hebt een projectidee uitgewerkt en bent op zoek gegaan naar subsidieregelingen en particuliere fondsen die aansluiten op je projectidee. Bij het zoeken ben je een aantal regelingen tegengekomen, maar zijn dit ook kansen voor jouw project? Om te bepalen of er sprake is van een match tussen projectidee en regeling kijk je eerst naar de doelstellingen van de subsidieregeling of het particuliere fonds en de doelstelling van je eigen organisatie en project. Zoals eerder besproken, is het verwerven van projectfinanciering nooit vrijblijvend. Het betekent dat je een andere organisatie of een overheid om geld vraagt. De verstrekker van een subsidie of fonds heeft zijn of haar eigen doelstellingen en een financiële bijdrage wordt alleen verstrekt wanneer het project bijdraagt aan het verwezenlijken van deze doelstellingen. Een match tussen projectidee en regeling of fonds ontstaat door een overlap in doelstellingen van het fonds of de regeling met je projectidee. Uitdaging voor de subsidiewerver is om deze match te versterken en de doelstellingen sterker op elkaar te laten aansluiten. Dit ziet er visueel als volgt uit: Doelstelling project Doelstelling subsidiegever Doelstelling Doelstelling subsidiegever project 6

7 4. Financieringskansen: wat is de volgende stap? 4.1 Vervolgstappen Uw project sluit aan bij een of meerdere subsidieregelingen of particuliere fondsen. De volgende stap is het ontwikkelen van financieringskansen in succesvolle aanvragen. Dit proces bestaat uit een aantal stappen: 1 Haalbaarheidsanalyse uitvoeren Voor het verrichten van een goede haalbaarheidsanalyse heb je kennis en inzicht nodig in de regeling en het achterliggend beleid. Je moet in staat zijn om de inhoud en voorwaarden van een regeling of fonds te kunnen interpreteren en analyseren in relatie tot het projectidee. Daarbij is een gezonde dosis opportunisme en overleg met de subsidieverstrekker onmisbaar. Wat is het nut van een haalbaarheidsanalyse? Je bekijkt of de mogelijke financiering uit een subsidie of fonds in verhouding staat tot de inspanning die je moet leveren om een aanvraag in te dienen; Je krijgt inzicht in de sterktes en zwaktes van een aanvraag (en inzicht in de mogelijkheden om je project te versterken); Het geeft je de mogelijkheid tot het verkrijgen van extra, informele informatie via de subsidieverstrekker of het particuliere fonds; Met een haalbaarheidsanalyse kun je richting collega s en management onderbouwen waarom er wel of geen subsidieaanvraag wordt ingediend. 2 Projectplan opstellen Het schrijven van een projectplan is natuurlijk altijd functioneel voor het realiseren van een project. Een projectplan zorgt ervoor dat u de consequenties van een project de revue laat passeren en goed overweegt. Het beste is om dit in samenwerking te doen met betrokkenen binnen uw organisatie en eventuele samenwerkingspartners. Belangrijk is natuurlijk de inhoud van het plan met een beschrijving van de projectdoelstelling(en). Hieronder valt een compacte beschrijving van de beoogde en meetbare eindresultaten. Wat is het uiteindelijke effect van het project op de beoogde eindgebruiker? Ook valt hieronder een beschrijving van het risico, de projectorganisatie, de projectaanpak, het communicatieplan, de projectkosten en de projectplanning. 7

8 Een compleet en doordacht projectplan bevat alle elementen om een project uiteindelijk een goede kans van slagen te geven (zie bijlage 2 voor een voorbeeld projectplan). Hierbij denkt u niet alleen aan de korte termijn, waarvoor u incidenteel subsidies of een bijdrage uit een fonds ontvangt, maar tegelijkertijd aan de langere termijn, waarbij u kijkt naar mogelijkheden om het project structureel te financieren. In het formulier projectplan worden de belangrijkste vragen en onderdelen van een concreet projectplan weergegeven (zie bijlage 2). Vaak hebben subsidie- of fondsverstrekkers een format voor een projectplan, begroting en aanvraag. Gebruik deze, want dit maakt de beoordeling makkelijker. Soms is het mogelijk om een aanvraag vooraf te laten toetsen. Dit kan bijvoorbeeld een digitale toets zijn. Het is ook mogelijk een gesprek aan te vragen of telefonisch contact op te nemen met een medewerker van de subsidieverstrekker. Laat deze toetsingskansen niet liggen, want hiermee kunt u uw aanvraag optimaal benutten. 3 Aanvraagformulier invullen Het is bij het invullen van een aanvraagformulier van belang om goed te realiseren wat het doel van de aanvraag is en wie de aanvraag gaat beoordelen. Beoordelaars hebben vaak kennis van het onderwerp, maar zijn meestal geen inhoudelijk expert. Treedt dan niet te veel in detail, maar licht je project op hoofdlijnen toe. Focus op projectdoelstellingen en meetbare resultaten. Een beoordelaar van een subsidieregeling of het bestuur van een particulier fonds hebben vaak slechts beperkte tijd om een aanvraag door te nemen. Presenteer je project volgens beschikbare formats en kies voor heldere en bondige teksten. De centrale boodschap dient te bestaan uit een uitleg van het probleem en de aanpak om dit probleem op te lossen. Zorg daarbij voor een toelichting op de activiteiten die worden uitgevoerd om het probleem op te lossen, de kosten die hiervoor gemaakt moeten worden en de resultaten die na het afronden van het project verwacht kunnen worden. 4 Aanvraag indienen Lever uw aanvraag ruim voor de sluitingsdatum in. Houdt hierbij zorgvuldig rekening met alle formele eisen die aan de regeling zijn verbonden. Voorzie de aanvraag bijvoorbeeld van alle 8

9 gevraagde documenten (controle op volledigheid) en zorg dat alle gevraagde contactgegevens duidelijk zijn. Als u ervan verzekerd wilt zijn dat uw aanvraag goed aankomt, kunt u deze het best persoonlijk afgeven of aangetekend versturen. Deel ook dit moment met de medewerkers van uw organisatie en uw eventuele samenwerkingspartners. Vanaf nu zult u de datum moeten afwachten waarop de verstrekkende organisatie uitspraken doet over de ingediende aanvraag. Subsidie- en fondsverstrekkers werken vaak met standaard termijnen waarbinnen aanvragen worden beoordeeld. Dit kan enkele maanden duren. 5 Financiële verantwoording Een subsidiebeschikking of toekenning van een fonds is eigenlijk een toezegging onder voorbehoud. Je krijgt het geld, mits je voldoet aan de voorwaarden die in de beschikking zijn opgenomen. Een (gesubsidieerd) project kent altijd een einddatum en moet op enig moment verantwoord worden aan de subsidieverstrekker. Bij de financiële verantwoording is een goede voorbereiding het halve werk. Daarmee voorkom je dat je gedurende de looptijd van het project ineens voor verrassingen komt te staan. Zorg dat de projectpartners duidelijk inzichtelijk hebben welke kostensoorten uit een subsidie gefinancierd kunnen worden. Ontvang je subsidie voor uren die vanuit de eigen organisatie worden uitgevoerd, dan dient een (sluitende) uurregistratie als verantwoordingsmechanisme. Voor externe kosten dienen facturen en betaalbewijzen als verantwoordingsstukken. Voor een juiste inrichting van het verantwoordingstraject is het aan te raden om op het moment van beschikking samen met overige betrokkenen een startbijeenkomst te plannen om het dossier in te richten en afspraken te maken over verantwoordingsmomenten en verantwoordelijkheden. 4.2 Advies en ondersteuning Deze handvaten vormen een startdocument om projectfinanciering te verwerven voor de projectplannen binnen uw organisatie. In paragraaf 4.1 is beschreven welke vervolgstappen noodzakelijk zijn om geselecteerde kansen om te zetten in inkomsten. 9

10 Je kunt uiteraard zelf aan de slag met het verwerven van deze subsidies en fondsen, maar Cubiss kan je ook in het vervolgtraject ondersteunen. In het kader van subsidie- en fondswerving heeft Cubiss de volgende adviesdiensten ontwikkeld: Haalbaarheidsanalyse U heeft een potentiele financieringsmogelijkheid gevonden? Een haalbaarheidsanalyse geeft inzicht in de aansluiting van uw project op de financieringsvoorwaarden van een subsidie of fonds. Inhoudelijke, procesmatige en financiële voorwaarden worden inzichtelijk gemaakt. Per onderdeel adviseren wij je over het versterken van je potentiële aanvraag. Projectplan en aanvraag opstellen U wilt een aanvraag indienen? Het opstellen van een kansrijke subsidieaanvraag vraagt om tijd en specifieke kennis. Wij kunnen het aanvraagtraject samen met jou verzorgen. Je voert dit werk uit naast je dagelijkse werkzaamheden. Wij kunnen desgewenst op korte termijn capaciteit vrijmaken om jouw projectplan en/of aanvraag te schrijven. Financiële verantwoording en projectmanagement Voldoet u aan alle verplichtingen? Gefeliciteerd, je aanvraag is positief beoordeeld! Je kunt aan de slag met het uitvoeren van je project. Een positieve beschikking of bijdrage uit een fonds wordt echter pas definitief wanneer je aan alle verplichtingen hebt voldaan. Bij grotere bedragen dient vaak ook een accountant naar je dossier te kijken. Wij kunnen je ondersteunen bij het inrichten van je projectadministratie en het uitvoeren van het projectmanagement. Training en coaching Uw vaardigheden en kennis vergroten? Op basis van de subsidiekennis en vaardigheden waar je naar op zoek bent, kunnen wij een opleidings- of coachingstraject voor je opzetten. Ook organiseren wij enkele malen per jaar workshops rond het thema subsidie- en fondsenwerving voor bibliotheekmedewerkers. 10

11 PROJECTKADERS Bijlage 1 Formulier Projectidee 1. Probleem / Uitdaging Wat is het probleem of de uitdaging? PROJECTINHOUD Opgesteld door: 2. Aanleiding Waarom hier iets aan doen? 5. Resultaat: Wat is er klaar als project is afgerond? 3. Doelstelling Waar draagt het project aan bij? 4. Vernieuwend / innovatief - In hoeverre is je project vernieuwend: voor je organisatie, voor de regio of binnen de branche? Thema s: Doelgroep(en): Partners: Impact: o Lokaal o Regionaal o Landelijk o Europees Schatting kosten: Schatting projectduur: Schatting startdatum: Financieel tekort:

12 Bijlage 2 Formulier Projectplan U Indienende organisatie Hoofdaanvrager hoofdaanvrager Telefoon hoofdaanvrager TITEL De titel (en evt. ondertitel) van uw project WAT Wat gaat u doen? WAARTOE Wat wilt u bereiken? WAAROM (1) Waarom is het volgens u absoluut van belang dat uw project gerealiseerd wordt? WAAROM (2) Waarom is het volgens anderen absoluut van belang dat uw project gerealiseerd wordt? Laat 1 tot 3 personen (met naam en toenaam) aan het woord van buiten de projectgroep (bijvoorbeeld: personen uit de potentiële doelgroep, afnemers, het werkveld, experts, jongeren, etc.) MET WIE Werkt u met andere organisaties samen? Wat is de meerwaarde van deze samenwerking? 12

13 HOE LANG Wat is de duur van het project en wanneer is het project afgerond? Wat gaat u ondernemen om de projectresultaten blijvend en duurzaam te maken? HOEZO Wat zijn de succesfactoren voor het slagen van uw project? Wat zijn de risico s en welke maatregelen treft u om deze tegen te gaan? WANNEER Wat is de planning & fasering van uw project? 2.0 Wat gaat u t.a.v. uw project ondernemen op het gebied van kennisdeling, publiciteit en public relations? HOEVEEL Welk tekort heeft u op uw begroting? Voor welke zaken gaat u dit bedrag gebruiken? WAAR Optioneel U kunt hier urls plaatsen naar webpagina s, sociale media kanalen, afbeeldingen en video s m.b.t. uw project. Gebruik bij voorkeur maximaal 150 woorden per invulveld. 13

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29620 21 oktober 2013 Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 10 oktober 2013 Het bestuur

Nadere informatie

CALL FOR PROPOSALS. Die initiatieven versterken we met geld. Wij helpen ideeën te realiseren met financiële ondersteuning tot ,- per project.

CALL FOR PROPOSALS. Die initiatieven versterken we met geld. Wij helpen ideeën te realiseren met financiële ondersteuning tot ,- per project. CALL FOR PROPOSALS HET VOGIN FONDS STEUNT KANSRIJKE INNOVATIEVE INITIATIEVEN OP HET GEBIED VAN KENNIS- & INFORMATIE(TECHNOLOGIE) MET MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE Die initiatieven versterken we met geld.

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Succesvol subsidie aanvragen

Succesvol subsidie aanvragen Succesvol subsidie aanvragen MIT Succesvol subsidie aanvragen MIT Haalbaarheidsprojecten en R&Dsamenwerkingsprojecten Voordat je aan de slag gaat met een subsidieaanvraag, is het aan te raden om een goede

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1 Format Projectplan Onbeperkt Sportief biedt u een format voor het maken van een projectplan. Met zeven hoofdvragen krijgt u helder op papier wat uw project inhoudt. Het projectplan heeft als doel het stimuleren

Nadere informatie

Innovatiefonds Oost Gelre (IOG)

Innovatiefonds Oost Gelre (IOG) Innovatiefonds Oost Gelre (IOG) Inleiding In de gemeente Oost Gelre kunnen bedrijven, verenigingen, instellingen en particulieren gebruik maken van de IOG-regeling, zijnde het innovatiefonds Oost Gelre.

Nadere informatie

STIMULERINGSREGELING VERNIEUWENDE HR-PROJECTEN

STIMULERINGSREGELING VERNIEUWENDE HR-PROJECTEN arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo STIMULERINGSREGELING VERNIEUWENDE HR-PROJECTEN Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: Het is toegestaan om (delen van) de informatie uit dit rapport

Nadere informatie

Subsidieregels Cultuurfonds

Subsidieregels Cultuurfonds Subsidieregels Cultuurfonds Op deze subsidieregels is de algemene subsidieverordening Borger-Odoorn van toepassing. Deze subsidieregels horen als bijlage bij de Beleidsregels Cultuur en Welzijn 2004-2008

Nadere informatie

cultuuronderwijs: het onderwijs gericht op het bereiken van de kerndoelen in het leergebied Kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs;

cultuuronderwijs: het onderwijs gericht op het bereiken van de kerndoelen in het leergebied Kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs; Tijdelijke Regeling Flankerende Projecten Cultuureducatie met Kwaliteit 2014 Fonds voor Cultuurparticipatie Maart 2014 Het bestuur van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie, Gelet op artikel 3 van

Nadere informatie

Hoe kan subsidie worden aangevraagd? Waaraan moet een subsidieaanvraag voldoen? Ambities en activiteiten... 4

Hoe kan subsidie worden aangevraagd? Waaraan moet een subsidieaanvraag voldoen? Ambities en activiteiten... 4 HANDLEIDING SUBSIDIEAANVRAAG PLUS PROJECT In deze handleiding vind je de informatie voor de aanvraag, inclusief nadere toelichting over het invullen van het format. Mocht je nog vragen hebben, neem dan

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording.

Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording. Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording Aan de gemeenteraad van Nijmegen Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Korte Nieuwstraat

Nadere informatie

Wegwijs in fondsen- en subsidieland Een korte inleiding in het Wat en Hoe

Wegwijs in fondsen- en subsidieland Een korte inleiding in het Wat en Hoe Wegwijs in fondsen- en subsidieland Een korte inleiding in het Wat en Hoe Ermen Consult, Pieternel Ermen Fondsenwerving Wat verstaan we daar onder? Alle manieren van geld verwerven zonder dat daarvoor

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE INNOVATIEFONDS SOCIAAL DOMEIN 2017 VOOR ORGANISATIES

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE INNOVATIEFONDS SOCIAAL DOMEIN 2017 VOOR ORGANISATIES Het aanvraagformulier tijdig, volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar: Gemeente Westland Cluster Beleid / Innovatiefonds Postbus 150 2670 AD Naaldwijk ACTIVITEIT Naam GEGEVENS AANVRAGER Naam instelling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Deelregeling uitwisselingsprogramma Duitsland-Nederland Jonge Kunst 2017

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Deelregeling uitwisselingsprogramma Duitsland-Nederland Jonge Kunst 2017 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 57649 1 november 2016 Deelregeling uitwisselingsprogramma Duitsland-Nederland Jonge Kunst 2017 Het bestuur van stichting

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020)

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid Toelichting Duurzame Inzetbaarheid In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten en wat u van het

Nadere informatie

Aanvraagformulier projecten

Aanvraagformulier projecten Aanvraagformulier projecten Gebruik voor het invullen van dit aanvraagformulier de invulkaders. Kaders worden scrollbaar als u meer tekst wilt gebruiken dan het kader groot is. Projectnaam Aanvrager Geplande

Nadere informatie

RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST

RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST Inleiding Deze richtlijnen zijn bestemd voor iedereen die een aanvraag wil indienen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Ouderenparticipatie - Voorbeeldproject 1. Projectplan Let op! Dit is een voorbeeldformulier dat ter inzage gebruikt kan worden. U kunt dit formulier niet invullen. Aanvragen kunnen alleen via Mijn Fonds

Nadere informatie

Introductie FONDSENWERVING. door Carla van de Brake werkzaam bij

Introductie FONDSENWERVING. door Carla van de Brake werkzaam bij Introductie FONDSENWERVING door Carla van de Brake werkzaam bij Inleiding Waarom fondsen werven? 1. Fondsen willen hun geld graag kwijt aan maatschappelijke projecten/ontwikkelingen. 2. Georganiseerde

Nadere informatie

ons kenmerk DIR/EUI/U201401037 Lbr. 14/037

ons kenmerk DIR/EUI/U201401037 Lbr. 14/037 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Dienstverlening Directie Europa VNG uw kenmerk ons kenmerk DIR/EUI/U201401037 Lbr. 14/037 bijlage(n) datum

Nadere informatie

Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015

Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015 Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015 Het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag; gelet op artikel 3:1 van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Subsidie aanvragen bij gemeente De Marne

Subsidie aanvragen bij gemeente De Marne Subsidie aanvragen bij gemeente De Marne Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente De Marne. Algemeen De gemeente De Marne subsidieert activiteiten van uiteenlopende instellingen,

Nadere informatie

Activiteitenbudget Cultuur Vragen? Invulinstructie

Activiteitenbudget Cultuur Vragen? Invulinstructie Activiteitenbudget Cultuur 2013-2016 Met het Activiteitenbudget Cultuur geven wij uitvoering aan de Cultuurnota Het Verhaal van Groningen 2013 2016. Met dit budget wil de Provincie Groningen de volgende

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID SERVICE FONDS Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor

Nadere informatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Managementsamenvatting/advies: Meetlat met toetscriteria Toetscriterium 1. Kansen en bedreigingen, behoefte- en omgevingsanalyse Door een analyse te maken

Nadere informatie

Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis

Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis Programma voor alleenstaande ouderen met een beperking om hen langer zelfstandig te kunnen laten wonen, zonder verlies van kwaliteit van leven. Oproep tot het indienen

Nadere informatie

Praktisch fondswerven binnen uw organisatie Juni 2007

Praktisch fondswerven binnen uw organisatie Juni 2007 maar geen geld? Praktisch fondswerven binnen uw organisatie Juni 2007 Doel workshop Instellingen in zorg & welzijn zijn voor nieuwe projecten en ontwikkelingen vaak op zoek naar 3 e geldstromen. In deze

Nadere informatie

Aanvraagformulier VOGIN Fonds

Aanvraagformulier VOGIN Fonds Aanvraagformulier VOGIN Fonds Met dit aanvraagformulier kun je financiële ondersteuning aanvragen bij het VOGIN Fonds, tot 100.000, per project. Aanvragen kunnen op twee momenten van het jaar worden ingediend.

Nadere informatie

Notitie toetsingsprocedure Initiële aanvraag EQUAL

Notitie toetsingsprocedure Initiële aanvraag EQUAL Notitie toetsingsprocedure Initiële aanvraag EQUAL Het totale proces: algemeen Bij de beoordeling van de aanvraag door het Agentschap SZW worden twee toetsingsmomenten onderscheiden. initiële aanvraag

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering.

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

Wie kan subsidie aanvragen? Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon kan LEF subsidie aanvragen, mits ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

Wie kan subsidie aanvragen? Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon kan LEF subsidie aanvragen, mits ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Veelgestelde vragen LEF 6 nov 2015 Waarom een Lokaal Economisch Fonds? De gemeente stimuleert de economie en werkgelegenheid in Utrecht. Het Lokaal Economische Fonds, met een budget van 8 miljoen euro,

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008WMC16-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 15 april 2008 Nummer PS : PS2008WMC16 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT216622 Portefeuillehouder : De Wilde

Nadere informatie

Subsidies, fondsen & sponsoring. Bart de Wolf 4 november 2015

Subsidies, fondsen & sponsoring. Bart de Wolf 4 november 2015 Subsidies, fondsen & sponsoring Bart de Wolf Programma Subsidies & fondsen Hoe ziet deze wereld eruit? Do s en don t s Belangrijkste voorbeelden Handige (overzichtelijke) sites Sponsoring Trends & stappenplan

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland

AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER: R&D samenwerkingsproject Aanvraagformulier voor subsidieaanvragen voor projecten gericht op het

Nadere informatie

Subsidieregeling VUvereniging / VCAS

Subsidieregeling VUvereniging / VCAS Subsidieregeling VUvereniging / VCAS Artikel 1 Afbakening subsidieregeling Deze regeling heeft betrekking op subsidies die door VUvereniging, of door tussenkomst van VUvereniging door de Van Coeverden

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

Aanvraagformulier incidentele subsidie

Aanvraagformulier incidentele subsidie Aanvraagformulier incidentele subsidie Gemeente Wijdemeren verleent subsidie aan projecten en activiteiten die eenmalig plaatsvinden binnen de gemeente. Het project of de activiteit moet daarvoor voldoen

Nadere informatie

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Ammodo hanteert voor elk donatiebesluit (op initiatief van derden of van Ammodo zelf) de met het formulier Projectvoorstel verzamelde gegevens. Om zoveel

Nadere informatie

Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag ISF

Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag ISF Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag ISF Donderdag 2 april 2015 ISF Internal Security Fund Fonds voor interne veiligheid balancing Security and Mobility EUROPESE UNIE het Fonds voor interne

Nadere informatie

REGIONAAL ECONOMISCH ACTIEPROGRAMMA 2014

REGIONAAL ECONOMISCH ACTIEPROGRAMMA 2014 REGIONAAL ECONOMISCH ACTIEPROGRAMMA 2014 Versie: 6 december 2013 Pagina 1 van 6 Regionaal Economisch Actieprogramma 2014. Artikel 1. Begripsbepalingen. In deze regeling en de daarop berustende bepalingen

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort Collegevoorstel Sector : SOB Reg.nr. : 4540609 Opsteller : J.C. Engels Telefoon : (033) 469 42 99 User-id : ENGH Onderw erp Indiening Europese subsidieaanvraag FI-PPP Media in the City Voorstel: 1. De

Nadere informatie

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Onderdeel van toolkit Nieuw Delen 2. Zelftest Werken met Communities Wat kan ik met de zelftest? Hieronder tref je een test aan waarmee je een

Nadere informatie

Medisch Applicatie Centrum Midden-Brabant. januari 2010

Medisch Applicatie Centrum Midden-Brabant. januari 2010 januari 2010 Pagina: 2 Missie Het Medisch Applicatie Centrum (MAC) is een onafhankelijk Midden Brabants samenwerkingsverband van gezondheidszorginstellingen, verzekeraars, kennisinstellingen en bedrijven

Nadere informatie

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 maart 2008, afdeling MOW, nummer: 2008int219494;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 maart 2008, afdeling MOW, nummer: 2008int219494; Verordening van Provinciale Staten van Utrecht van 19 mei 2008, registratienummer 2008int219494, houdende regels voor subsidiëring van projecten gericht op maatschappelijke ontwikkeling (Stimuleringsregeling

Nadere informatie

Projectplan POP3: Openstelling niet-productieve investeringen water Zeeland 2016

Projectplan POP3: Openstelling niet-productieve investeringen water Zeeland 2016 Projectplan POP3: Openstelling niet-productieve investeringen water Zeeland 2016 Projecttitel: 1. Aanvrager en evt Medeaanvragers Wie vragen aan en nemen eventueel deel aan het samenwerkingsverband? Beschrijf

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieverstrekking Uitvoeringsverordening Subsidie Agenda Recreatie en Toerisme provincie Utrecht

Aanvraagformulier subsidieverstrekking Uitvoeringsverordening Subsidie Agenda Recreatie en Toerisme provincie Utrecht Aanvraagformulier subsidieverstrekking Uitvoeringsverordening Subsidie Agenda Recreatie en Toerisme 2016-2019 provincie Utrecht Voor het indienen van uw subsidieaanvraag gebruikt u dit formulier. De aanvragen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. Kennisoverdracht bodem en water op landbouwbedrijven

AANVRAAGFORMULIER. Kennisoverdracht bodem en water op landbouwbedrijven Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier is bedoeld voor conceptdoeleinden. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat beschikbaar is via

Nadere informatie

Programma beschrijving

Programma beschrijving Programma beschrijving Achtergrond Al 1 op de 16 Nederlanders heeft diabetes en elke week komen daar 1.000 mensen bij. Daarmee is diabetes een gezondheidsprobleem voor veel Nederlanders, en een groeiend

Nadere informatie

Projectidee. Algemene gegevens. Inhoud. Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting:

Projectidee. Algemene gegevens. Inhoud. Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting: Projectidee Algemene gegevens Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting: Inhoud Probleemstelling: Beschrijf hier de aanleiding en achtergrond

Nadere informatie

POP3 Uitvoering LEADER- projecten provincie Flevoland

POP3 Uitvoering LEADER- projecten provincie Flevoland POP3 Uitvoering LEADER- projecten provincie Flevoland 2015-2022 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mandemaat3 Assen Postbus 40225 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 Het Plattelandsontwikkelingsprogramma

Nadere informatie

Aanvraagformulier Rabo ImP³actfonds

Aanvraagformulier Rabo ImP³actfonds Aanvraagformulier Rabo ImP³actfonds Rabobank Apeldoorn en omgeving De PDF viewer (plug-in) van Chrome geeft dit formulier niet goed weer. Sla het formulier op en open deze in Acrobat of gebruik een andere

Nadere informatie

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland, overwegende dat: Provinciale Staten op de begroting onder vermelding van Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017-2019 financiële middelen beschikbaar hebben gesteld

Nadere informatie

POP3 Regeling Uitvoering van LEADER projecten Overijssel Zuidwest Twente 2017

POP3 Regeling Uitvoering van LEADER projecten Overijssel Zuidwest Twente 2017 POP3 Regeling Uitvoering van LEADER projecten Overijssel Zuidwest Twente 2017 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mandemaat3 Assen Postbus 40225 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 Het Plattelandsontwikkelingsprogramma

Nadere informatie

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen BELEIDSREGELS BIJDRAGE VOOR INNOVATIE GEMEENTE DRIMMELEN 2016 Het college van Burgemeester en Wethouders, Gelet op de Algemene subsidieverordening Drimmelen 2007;

Nadere informatie

Handleiding EU Subsidies

Handleiding EU Subsidies SUBtracers international subsidy consultants Handleiding EU Subsidies SUBtracers.com Handleiding EU Subsidies De Europese Unie (EU) verstrekt subsidies aan bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen,

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor internationale projecten

Aanvraagformulier voor internationale projecten Aanvraagformulier voor internationale projecten Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering. U kunt

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

POP3 Overijssel Uitvoering LEADERprojecten

POP3 Overijssel Uitvoering LEADERprojecten POP3 Overijssel Uitvoering LEADERprojecten Salland 2017 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mandemaat3 Assen Postbus 40225 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 Het Plattelandsontwikkelingsprogramma

Nadere informatie

REGELING Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt (regio Hart van Brabant)

REGELING Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt (regio Hart van Brabant) REGELING Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt (regio Hart van Brabant) Karakter regeling Artikel 1 a. Deze regeling is een regeling als bedoeld in artikel 2 lid 2* van de Algemene subsidieverordening gemeente

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Margreet

Nadere informatie

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER: Innovatieadviesproject Aanvraagformulier voor subsidieaanvragen voor projecten gericht op het uitvoeren

Nadere informatie

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER: Haalbaarheidsproject Aanvraagformulier voor subsidieaanvragen voor projecten gericht op het uitvoeren

Nadere informatie

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties Tenders Flexibele subsidies 2015: Tender 4 Flexibele subsidies 2015 - Tender 4 U bent een nieuwe stichting of vereniging die (nog) geen beroep gedaan heeft op, of nog niet in aanmerking kan komen voor,

Nadere informatie

Beschikking. Beleidsregel sociale veiligheid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking. Beleidsregel sociale veiligheid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Onderwerp Beleidsregel

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Esther

Nadere informatie

2. Samenvatting 2 a. Beschrijf uw project in maximaal 3 zinnen Deze korte samenvatting kan worden gebruikt voor publicatiedoeleinden:

2. Samenvatting 2 a. Beschrijf uw project in maximaal 3 zinnen Deze korte samenvatting kan worden gebruikt voor publicatiedoeleinden: Projectplan POP3: Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen: investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven

Nadere informatie

Internationale contacten

Internationale contacten Aanvraagformulier Internationale contacten Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Internationale contacten Formulier retour

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2013. Subsidie in de vorm van een lening; Planontwikkelingsfase

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2013. Subsidie in de vorm van een lening; Planontwikkelingsfase Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2013 Subsidie in de vorm van een lening; Planontwikkelingsfase Toelichting Voorwaarden voor subsidieaanvraag. Onderstaand

Nadere informatie

Infoshop Het schrijven van AMIF. Donderdag 2 april 2015

Infoshop Het schrijven van AMIF. Donderdag 2 april 2015 Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag AMIF Donderdag 2 april 2015 AMIF Asylum, Migration and Integration Fund Europese Fonds voor Asiel, migratie en integratie Migratie in beweging EUROPESE UNIE

Nadere informatie

Kosteloos innovatie: Innoveren met subsidies.

Kosteloos innovatie: Innoveren met subsidies. 1. Wat is innovatie. Kosteloos innovatie: Innoveren met subsidies. Innovatie is een ruim begrijp. Het is het vernieuwen en ontwikkelingen van nieuw producten, diensten of proces om iets nieuws waarde te

Nadere informatie

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend NOTITIE PROJECT CO 2 -Servicepunt ONDERWERP Gemeentelijke subsidie DATUM 4 januari 2010 STATUS Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend 1 Inleiding Meerdere Noord-Hollandse gemeenten en Amsterdamse

Nadere informatie

KIOSK TRANSITIEREGLEMENT. Gebruikershandleiding

KIOSK TRANSITIEREGLEMENT. Gebruikershandleiding / Gebruikershandleiding KIOSK TRANSITIEREGLEMENT Gebruikershandleiding 16.08.2017 cjm.vlaanderen.be INHOUD EENMALIG: Registratie & Vertegenwoordiging... 3 Registreer jezelf eenmalig als KIOSK-gebruiker

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Uitwisselingsprogramma Duitsland-Nederland Jonge Kunst 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Uitwisselingsprogramma Duitsland-Nederland Jonge Kunst 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 37856 2 november 2015 Deelregeling Uitwisselingsprogramma Duitsland-Nederland Jonge Kunst 2016 Het bestuur van het Fonds

Nadere informatie

Procedure voor aanvraag van de subsidie voor projecten in 2017

Procedure voor aanvraag van de subsidie voor projecten in 2017 Procedure Projectaanvraag NVORWO 2017 De NVORWO heeft ten doel het stimuleren van de ontwikkeling van het rekenwiskundeonderwijs. De NVORWO wil dit onder andere realiseren door het ondersteunen van projecten

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december 2009 Bekendgemaakt

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen

Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen 1 Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen De Regionale Cultuurplannen (RCP) omvatten een subsidiebudget voor het vergroten van cultuurparticipatie, bedoeld voor amateurkunst (alle kunst- en

Nadere informatie

DHK: subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Kennisverwerving

DHK: subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Kennisverwerving Subsidieregeling DHK: ondersteunt MKB ondernemingen bij export en internationalisering in 3 soorten landen De DHK-regeling staat open voor 88 landen. Afhankelijk van het land en het beschikbare budget

Nadere informatie

1. CONTACTGEGEVENS. PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen. E-mailadres. Voornaam. Correspondentieadres. Tussenvoegsel Postcode

1. CONTACTGEGEVENS. PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen. E-mailadres. Voornaam. Correspondentieadres. Tussenvoegsel Postcode 1. CONTACTGEGEVENS PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen E-mailadres Voornaam Correspondentieadres Tussenvoegsel Postcode Achternaam Plaats Geslacht Telefoonnummer Functie GEGEVENS ORGANISATIE

Nadere informatie

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING financiële bijdragen uit het leefbaarheidsbudget 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Hellendoorn heeft enkele budgeten overgedragen aan de dorpen en wijken in de

Nadere informatie

Hebt u kennisgenomen van de criteria die voor deze subsidietender van toepassing zijn?

Hebt u kennisgenomen van de criteria die voor deze subsidietender van toepassing zijn? HANDLEIDING ELEKTRONISCH AANVRAAGFORMULIER FLEXIBELE SUBSIDIE VRIJWILLIGERSORGANISATIES WELZIJN EN ZORG 2015: Vrijwilligers koesteren Deze handleiding is uitsluitend bedoeld voor uw eigen gebruik zodat

Nadere informatie

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling ICT in Drenthe: een economische kijk Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 22 februari 2005, kenmerk 5.3/2005001126,

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR EEN AANVRAAG BINNEN DE REGELING PROFESSIONELE KUNST

RICHTLIJNEN VOOR EEN AANVRAAG BINNEN DE REGELING PROFESSIONELE KUNST RICHTLIJNEN VOOR EEN AANVRAAG BINNEN DE REGELING PROFESSIONELE KUNST RICHTLIJNEN VOOR EEN AANVRAAG BINNEN DE REGELING PROFESSIONELE KUNST Inleiding Deze richtlijnen zijn bestemd voor kunstenaars of culturele

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER WADDENFONDS TWEEDE TENDER

AANVRAAGFORMULIER WADDENFONDS TWEEDE TENDER AANVRAAGFORMULIER WADDENFONDS TWEEDE TENDER Projectnaam (Kies een logische aanduiding van ongeveer vijf woorden) Niet door aanvrager in te vullen! Datum ontvangst bij DLG: Paraaf ontvangst: Projectnummer:

Nadere informatie

Aanvraagformulier resultaatsubsidie

Aanvraagformulier resultaatsubsidie Aanvraagformulier resultaatsubsidie KOM IK IN AANMERKING VOOR EEN RESULTAATSUBSIDIE Ik vraag subsidie aan namens een instelling Ik wens een subsidie van meer dan 1.000,-- De activiteit waarvoor ik subsidie

Nadere informatie

Regeling professionalisering van docenten en schoolleiders in het Voortgezet Onderwijs

Regeling professionalisering van docenten en schoolleiders in het Voortgezet Onderwijs 1 / 7 Regeling professionalisering van docenten en schoolleiders in het Voortgezet Onderwijs Versienummer: 1.0 (20 november 2006) 2006 Kennisnet 2 / 7 Inhoudsopgave 1 Citeertitel 4 2 Achtergrond 4 3 Doelstelling

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Noorderpoort Groningen Postbus 530 9700AM GRONINGEN 9700AM530 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9829 28 februari 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 februari 2017, nr. MBO/1147339,

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN Artikel 1 Doelstelling De stad Tongeren wil erfgoedinitiatieven in Tongeren stimuleren en financieel ondersteunen, binnen de perken van het vastgestelde

Nadere informatie

Wmo en subsidiemogelijkheden

Wmo en subsidiemogelijkheden Wmo en subsidiemogelijkheden Veranderingen in de Wmo anno 2012 en aansluiting op het missionair-diaconale werkveld Ermen Consult, Pieternel Ermen Programma workshop Wmo en subsidies De Wmo tweede fase:

Nadere informatie

Immaterieel erfgoed Voorbeeldproject

Immaterieel erfgoed Voorbeeldproject Immaterieel erfgoed Voorbeeldproject 1. Projectplan Let op! Dit is een voorbeeldformulier dat ter inzage gebruikt kan worden. U kunt dit formulier niet invullen. Aanvragen kunnen alleen via Mijn Fonds

Nadere informatie