gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 11 januari 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20:30 uur, einde 22:45 uur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 11 januari 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20:30 uur, einde 22:45 uur."

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Inboeknummer Verslag Bladnummer Aanwezig 42 leden 10 februari 2011 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 11 januari 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20:30 uur, einde 22:45 uur. Uitnodiging aan Aanw Uitnodiging aan Aanw. R. van Gijzel voorzitter drs. J. Verheugt griffier drs. W.G.F. Aarts D66 X ing. P.A. Mulder OAE X E.A.H. van den Berg OAE X ing. T.J.H. van den GL X mw. A.M.J. van den Berk-van Trots op Ned. X Nieuwenhuijzen X Bragt M.F. Oosterveer VVD X B. Bonsen D66 X drs. M.G. Punte VVD X M. Bouassria GL mw. drs. E. Quanten D66 X H. Bouteibi PvdA X A.W.C.M. Raaijmakers PvdA X F. van den Broek VVD X R.G.J. Reker LPF X F.J.A.G. Depla PvdA X A.J.A. Rennenberg OAE X M. van Dorst D66 X mw. drs. R.J.A. Richters GL X J.A.A.M. van Erp SP X K.M. Rijnders LE X mw. J.W.H.M. Heesterbeek- SP X mw. M.J.S. de Rooij-Driessen D66 Senders ir. J. Rozendaal VVD X M.J. Houben MBA CDA X mw. P. Sodenkamp FPS X E. Isik PvdA X N.H. Stoevelaar CDA X mw. H.M.E. Jacobs-van VVD X C.M. Stroek LPF X Nisselrooij E. Thewissen VVD X mw. B.G.M.W. van Kaathoven SP X Y. Torunoglu PvdA mr. P.P.H.A. Leenders CDA X mw W.C.F.M. Verhees PvdA X J.R. Legrom VVD X R. Verkroost D66 X P.J. van Liempd PvdA X mw. drs. K. Wagt CDA X mw L.H. Lioe-Anjie PvdA X C.H.B. Weijs CDA X mw drs. M.C.T.M. List-de Roos VVD X A.J.O. Wijbenga CDA X E.R. Maas SP J.F.A. van Zijl GL X A. Meulensteen PvdA X

2 Wethouders: H. Brink ir. J.B. Helms ir. G.C.S.M. Depla mw. drs. H.T.M. Scholten mw. drs. M.C.T. Fiers mw. drs. M.-A. Schreurs A.M.M.M. Verbakel gem.secr.a.i. Afwezig met kennisgeving: mevrouw M.J.S. de Rooij-Driessen en de heren E.R. Maas, Y. Torunoglu. 2

3 Overzicht van het behandelde 1 Opening en mededelingen 2 Vaststellen van de volgorde van de agenda. 3 Benoemingen en ontheffingen van het lidmaatschap van leden in raadscommissies en voorzitters van raadscommissies. 3.1.Raadsvoorstel Ontheffing en benoeming leden van de fractie Lijst Pim Fortuyn in raadscommissie. (Voorstel 10R4131). 3.2.Raadsvoorstel tot het (her)benoemen van mevrouw P. Sodenkamp in de raadscommissie Ruimte en Vastgoed. (Voorstel 10R4136). 4 Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 9 november Akkoord. Dhr. M.M.J. Barten is ontheven en dhr. T. Langman is benoemd in de cie EM. Akkoord. Mw. P. Sodenkamp is herbenoemd in de cie RV. Akkoord. 5 Vragenhalfuur ex artikel 44 van het Reglement van orde van de raad. Partij Onderwerp Beantwoord door: VVD Opzeggen buurtcontract Wethouder mw. drs. M.C.T. Fiers wijk Lievendaal Toezegging wethouder mw. drs. M.C.T. Fiers (zie bijlage). CDA De Landing Wethouder mw. drs. M. Schreurs CDA Alcoholpoli Wethouder mw. drs. H.T.M. Scholten Toezegging wethouder mw. drs. H.T.M. Scholten (zie bijlage). 6 Onderwerpen waarover geen of nauwelijks discussie wordt verwacht om tot besluitvorming te komen. 6.1 Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Subsidieverordening gemeente Eindhoven 2008; paragraaf intrekking regeling stimulering Akkoord. (Zie onder voorstel). 3

4 onderhoud particulier eigendom. (Voorstel 10R4050). Voorstel: Stemming: 41 Fractie Petra Sodenkamp afwezig Voor: 32 PvdA, VVD, D66, GroenLinks, OuderenAppèl, Lijst Pim Fortuyn, leefbaar eindhoven en Trots Op Nederland Lijst Rita Verdonk Tegen: 9 CDA en SP 6.2 Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Subsidieverordening gemeente Akkoord (unaniem). Eindhoven 2008 t.b.v. het voorkomen en bestrijden van jeugdwerkloosheid Motie M2 is verworpen. (paragraaf Werkcheque). (Voorstel 10R4095). (Zie onder voorstel). Toezegging wethouder H. Brink (zie bijlage). Motie M2: Stemming: 41 Fractie Petra Sodenkamp afwezig Voor: 3 SP Tegen: 38 PvdA, VVD, D66, CDA, GroenLinks, OuderenAppèl, Lijst Pim Fortuyn, leefbaar eindhoven en Trots Op Nederland Lijst Rita Verdonk 6.3 Raadsvoorstel met betrekking tot het aanwijzingsbesluit voor een categorie van gevallen waarin voor het verlenen van een omgevingsvergunning geen "verklaring van geen bedenkingen" van de gemeenteraad is vereist. (Voorstel 10R4100). Akkoord. Amendement A3 is verworpen. (Zie onder voorstel). Toezegging wethouder mw. drs. M.C.T. Fiers (zie bijlage). Voorstel: Stemming: 41 Fractie Petra Sodenkamp afwezig Voor: 37 PvdA, VVD, D66, CDA, SP, OuderenAppèl, Lijst Pim Fortuyn, leefbaar eindhoven en Trots Op Nederland Lijst Rita Verdonk Tegen: 4 GroenLinks Amendement A1: Stemming: 41 Fractie Petra Sodenkamp afwezig Voor: 14 CDA, GroenLinks, SP en leefbaar eindhoven Tegen: 27 PvdA, VVD, D66, OuderenAppèl, Lijst Pim Fortuyn en Trots Op Nederland Lijst Rita Verdonk 4

5 6.4 Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Erfgoedverordening. (Voorstel10R4103). Akkoord (unaniem). 6.5 Raadsvoorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan II Strijp buiten de Ring 2004 (Zeelsterstraat). (Voorstel 10R4104). Akkoord (unaniem). 6.6 Raadsvoorstel vaststellen begrotingswijzigingen 2011 diverse besluiten B&W (Verzamelwijziging) (Voorstel 10R4141). Voorstel beslispunt 4: Stemming: 41 Fractie Petra Sodenkamp afwezig Voor: 37 PvdA, VVD, D66, CDA, GroenLinks, SP, Lijst Pim Fortuyn en Trots Op Nederland Lijst Rita Verdonk Tegen: 4 OuderenAppèl en leefbaar eindhoven Akkoord. Beslispunt 1 t/m 3 akkoord unaniem. Beslispunt 4 is akkoord. (Zie onder voorstel). 7 Onderwerpen waarover discussie wordt verwacht alvorens tot besluitvorming te komen. Geen. 8 Actuele moties. AcM1B D66, VVD Koopzondagen Actuele Motie AcM1B: Stemming: 41 Fractie Petra Sodenkamp afwezig Voor: 21 VVD, D66, GroenLinks, Lijst Pim Fortuyn, leefbaar eindhoven en Trots Op Nederland Lijst Rita Verdonk Tegen: 20 PvdA, CDA, SP en OuderenAppèl AcM1B is aangenomen. (Zie onder AcM1B) AcM2B CDA Koopzondagen Actuele Motie AcM2B: Stemming: 41 Fractie Petra Sodenkamp afwezig Voor: 12 CDA, SP en OuderenAppèl Tegen: 29 PvdA, VVD, D66, GroenLinks, Lijst Pim Fortuyn, leefbaar eindhoven en Trots Op Nederland Lijst Rita Verdonk AcM2B is verworpen. (Zie onder AcM2B). 5

6 AcM3 Raadswerkgroep Minsk Gebeurtenissen Actuele Motie AcM1B: Stemming: 41 Fractie Petra Sodenkamp afwezig Voor: 28 PvdA, D66, CDA, GroenLinks, SP en leefbaar eindhoven Tegen: 13 VVD, OuderenAppèl, Lijst Pim Fortuyn, Trots Op Nederland Lijst Rita Verdonk AcM3 is aangenomen. (Zie onder AcM3). 9 Raadsinformatiebrieven ter kennisname. Akkoord. 10 Ingekomen stukken. Voorgesteld wordt de stukken onder A voor kennisgeving aan te nemen. A1. Werkgroep Infrastructuur en ontsluiting Verkeersevaluatie Meerhoven te Eindhoven, brief d.d. 13 november Inzake duidelijkheid scheppen over de daadwerkelijke invloed die bewoners hebben binnen het vervolgtraject verkeersevaluatie Meerhoven. (10ink27631). Akkoord. A2. Gemeente Eersel te Eersel, brief d.d. 8 december Betreft een aangenomen motie van de Gemeentraad van Eersel inzake een nieuw Regionale Overeenkomst Eindhoven Airport. Akkoord. A3.De heer F. Hoedemakers te Eindhoven, brief d.d. 9 december Inzake Verjaring? Nee, nog even niet. (10ink29685). Akkoord. A4. De heer F. Hoedemakers te Eindhoven, brief d.d.11 december Inzake aanvulling Verjaring - nee nog even niet. (10ink29840). Akkoord. A5. Gemeente Waalre te Waalre, brief d.d. 8 december Betreft verzoek met klem om op het besluit terug te komen inzake dat er in de nacht van oud op nieuw geen Taxbus vervoer is. Akkoord. A6. Provincie Noord-Brabant te s-hertogenbosch, brief d.d. 14 december Inzake begroting (10ink30231). Akkoord. A7.Centrum voor de Kunsten Eindhoven, brief d.d. 16 december

7 Inzake Bezuinigingen. (10ink30331). Akkoord. A8. De heer F. Hoedemakers te Eindhoven, brief d.d. 17 december Inzake de raad weigert mijn klacht te behandelen. (10ink30352). Akkoord. A9. Gemeente Leek te Leek, brief d.d. 20 december Betreft een aangenomen motie van de gemeente Leek, inzake de voorgenomen rijksbezuinigingen op de sociale werkplaatsen, de bijstand en de beperking van de gemeentelijke armoederegelingen. (10ink30367). Akkoord. A10.GGD Brabant-Zuidoost te Helmond, brief d.d. december Inzake bezuiniging GGD-logopedie. (10ink30088). Akkoord. A11.Gemeente Losser te Losser, brief d.d. 22 december Betreft een aangenomen motie, inzake kortingwsw-budget. Akkoord. Voorgesteld wordt de stukken onder B ter afdoening in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. B1. GGD Brabant-Zuidoost te Helmond, brief d.d. 8 december Inzake Begrotingswijziging GGD. (10ink29824). Akkoord. De stukken onder C zijn reeds in behandeling bij de commissie voor planschade. C1. De heer F. Hoedemakers te Eindhoven, brief d.d. 2 juli Inzake klacht onpartijdige klachtafhandeling. (10ink17169). Akkoord. 11 Sluiting. 7

8 8

9 Verslag van het gesprokene 1 Opening en mededelingen Voorzitter: Goedenavond. Misschien mag ik u verzoeken even te gaan staan? Afgelopen week heeft ons het bericht bereikt dat op 2 januari jl. de drager van het ereteken van onze stad, Dick Winters, op 92-jarige leeftijd in zijn woonplaats in de Verenigde Staten is overleden. Sommigen van u kennen hem persoonlijk. Hij is hier meerdere keren geweest. Dick Winters was in 1944 bij de bevrijding van Eindhoven commandant van de E-compagnie. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de bevrijding van Eindhoven en wordt gezien als een buitengewoon goed militair, een slim tacticus, maar ook een moedig leider, zoals dat gezegd wordt. In het Eindhovens Dagblad van vandaag staat een overzicht van zijn militaire activiteiten. Ik zal daar een paar dingen uitlichten. U kent de film Band of Brothers? Stephen Spielberg heeft wel eens gezegd dat Winters eigenlijk de beste brother was die je je kon voorstellen. Hij heeft het hier, voordat hij in Eindhoven kwam, de dag vóór D-day, eigenlijk mogelijk gemaakt dat de Amerikanen de kust van Frankrijk konden bereiken. Vervolgens heeft hij bijgedragen aan de bevrijding van Eindhoven en daarna ook nog de bevrijding van een groot aantal kameraden, die uiteindelijk geëvacueerd moesten worden toen ze over de Rijn heen kwamen en daarmee uiteindelijk het bevrijde deel van Nederland konden bereiken. Winters heeft gezegd dat hem altijd van de oorlog is bijgebleven het beeld van de stad in vreugde, die de volgende dag in brand stond. Dat ging over onze stad. Het is om die reden dat wij, u, de stad Eindhoven hem een grote erkentelijkheid toe hebben gezwaaid in de vorm van het ereteken van de stad Eindhoven, dat op 2 maart 2007 aan Dick Winters door burgemeester Sakkers is uitgereikt. Dat ereteken was niet alleen voor Dick Winters, want hij heeft veel kameraden verloren, ook hier in de strijd om Eindhoven. Het ereteken betrof dus ook zijn kameraden, die hun leven gegeven hebben voor onze bevrijding. Ik zou graag een moment stilte voor Dick Winters willen betrachten. [Stilte] Ik dank u wel. Welkom aan de mensen op de publieke tribune. Dat zijn er overigens niet zo heel veel. Ik wou ook zeggen: welkom aan de kijkers thuis, maar hoewel er camera s staan is het geen live uitzending. Er kan wel via internet mee gekeken worden, dus wees alert, zou ik zeggen. Overigens zal dat een van de laatste keren zijn, volgens mij. 9

10 Er zijn berichten van verhindering binnengekomen van de heer Maas, de heer Torunoglu, mevrouw Sodenkamp en mevrouw De Rooij. Zijn er nog andere berichten van verhindering? Dat is niet het geval. 2 Vaststellen van de volgorde van de agenda Voorzitter: Is er iemand die daar opmerkingen over wenst te maken? Dan is de agenda conform het voorstel vastgesteld. 3 Benoemingen en ontheffingen van het lidmaatschap van leden in raadscommissies en voorzitters van raadscommissies 3.1 Raadsvoorstel Ontheffing en benoeming leden van de fractie Lijst Pim Fortuyn in raadscommissie Voorzitter: Agendapunt 3.1 betreft het ontheffen van de heer Barten als lid van de raadscommissie Economie & Mobiliteit. Kunt u daarmee instemmen? Dat is het geval. Dan volgt de benoeming van de heer Langman tot lid van de commissie voor de fractie van de Lijst Pim Fortuyn. De heer Leenders zou dit normaalgesproken doen, maar het is nu mevrouw Wagt, namens de geloofsbrievencommissie. Mevrouw Wagt. Mevrouw Wagt: Onze commissie, belast met het onderzoek van de geloofsbrieven van de heer T. Langman, wonende te Eindhoven, heeft deze geloofsbrieven onderzocht en in orde bevonden. Zij adviseert de heer Langman toe te laten als lid van de raadscommissie. Ondergetekenden: mevrouw Wagt, de heer Aarts en de heer Bouteibi. Voorzitter: Kunt u instemmen met het voorstel van de geloofsbrievencommissie? Dat is het geval, onder dankzegging aan de commissie voor de geloofsbrieven. Gaat u akkoord dat de heer Langman benoemd wordt in de commissie Economie, Ruimte en Vastgoed? Dat is ook akkoord. Zoals te doen gebruikelijk zal de eed of gelofte van de heer Langman, voor zijn werkzaamheden in de raad, buiten de raad op een later moment worden afgenomen. De heer Van Liempd: Voorzitter, mag ik heel even? Volgens mij sprak u net de naam van de commissie niet goed uit en zei u Economie, Ruimte en Vastgoed. Dat moet Economie & Mobiliteit zijn. Voorzitter: Ja, anders zit hij meteen in twee commissies. Economie, Mobiliteit en Vastgoed. Heel erg bedankt voor uw alertheid. 10

11 De heer Van Liempd: Economie & Mobiliteit. Voorzitter: Er is ook Ruimte & Vastgoed, maar die doen we niet. [Gelach] Dank! Ik ben blij dat het geen live-uitzending is! [Gelach] 3.2 Raadsvoorstel tot het (her)benoemen van mevrouw P. Sodenkamp in de raadscommissie Ruimte en Vastgoed Voorzitter: Dit betreft een herbenoeming. Is dat akkoord? Dat is ook akkoord. 4 Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van dd. 9 november 2010 Voorzitter: Er zijn geen opmerkingen van u ontvangen. Kunt u instemmen met de notulen zoals die zijn rondgezonden? Dat is het geval. Met dankzegging aan de notulist zijn die zo vastgesteld. 5 Vragenhalfuur ex artikel 44 van het Reglement van orde van de raad Voorzitter: Dan komen wij nu bij het vragenhalfuur. Er zijn drie aangekondigde vragen waarover het presidium zich heeft gebogen. Alle drie zijn toegelaten. Eerste actuele vraag VVD betreffende buurtcontracten Lievendaal en Doornakkers Voorzitter: Allereerst de vraag met betrekking tot de opzegging van het buurtcontract van de wijk Lievendaal. De heer Rozendaal, namens de VVD-fractie. De heer Rozendaal: Dank u wel, voorzitter. Geacht college. Uit de krant vernam de VVD dat het college zonder overleg met overige deelnemende instanties en zeker zonder overleg met de bewonersorganisatie, het buurtcontract met de wijk Lievendaal heeft opgezegd. Ondertussen is ons ter ore gekomen dat eenzelfde situatie zich afspeelt in de wijk Doornakkers. Deze zaken brengen ons tot de volgende vragen. Kan het college een overeenkomst met meerdere partijen zomaar eenzijdig opzeggen? Mijn tweede vraag gaat over de geloofwaardigheid van burgerparticipatie. Kijk, burgerparticipatie is toch een probleem dat niet altijd even goed wordt opgelost volgens burgers. Wij moeten zuinig zijn op alle instrumenten die wij daarvoor hebben, denken wij. Hoe gaat het college om met de geloofwaardigheid ten aanzien van de burgerparticipatie als andere deelnemers worden genegeerd bij dit soort 11

12 beslissingen, mede gezien het feit dat buurtcontracten nu juist op het gebied van burgerparticipatie goed lijken te werken? De derde vraag gaat over de rol van de raad daarin. Heeft de raad hier ook iets in te zeggen? Zo ja, dan verbaast het ons dat u, vooruitlopend op de beslissingen die worden genomen op het bezuinigingspalet, deze beslissing op dit moment heeft genomen. Het wel of niet doorgaan met buurtcontracten zal onderdeel uitmaken van het bezuinigingspalet. Wij zouden dan ook graag van de wethouder horen wat zij hiervan vindt. Hangende het feit dat dit in het bezuinigingspalet straks ook wordt besproken, zouden wij willen dat hierin geen onomkeerbare beslissingen worden genomen. Voorzitter: De wethouder. Mevrouw Fiers: Dank u wel, voorzitter. Volgens mij bestaat over de waarde van burgerparticipatie bij degenen die net beneden bij het uitreiken van de waarderingssubsidies zijn geweest, geen misverstand. Inzoomend op de vragen waarin u refereert aan Lievendaal: nee, het is niet zo dat het buurtcontract eenzijdig is opgezegd. Er is door een aantal partijen aan de totstandkoming van het buurtcontract gewerkt en met name binnen de bewonersorganisatie is er wat onenigheid tussen de voorzitter en een aantal andere leden over de inhoud van het buurtcontract. In die zin is dat proces eigenlijk aan de voorkant met alle partijen in Lievendaal gelopen. Ik ga er vanuit dat het binnenkort getekend wordt. Er heeft wel een discussie gespeeld over de omvang van het actiegebied. Zoals u weet, wijzen wij een keer in de twee jaar actiegebieden aan, speciale gebieden waarvan wij met elkaar zeggen dat daar het stoplicht op oranje staat en waar wij gezamenlijk inzet moeten plegen om te zorgen dat de buurt er weer bovenop komt. In de Groene zone en in Lievendaal hebben wij niet de hele wijk Lievendaal als actiegebied aangewezen, maar een deelgebied. Daar is in het voortraject wat discussie over geweest, maar wij hebben dus niet eenzijdig opgezegd. Wij gaan er ook gewoon vanuit dat het buurtcontract in Lievendaal gewoon ondertekend wordt en het is absoluut geen onderdeel van de bezuinigingen. Als er één ding recht overeind blijft staan, dan is het wel het ondertekenen van buurtcontracten; het is een heel goed instrument om in wijken en buurten met elkaar concrete afspraken te maken over wat je wel en niet doet. In Doornakkers speelt een wat andere situatie. Ik ben graag bereid om de fracties daarover buiten deze raadsvergadering te informeren. Zonder een concrete vraag lijkt me dat niet echt een situatie om nu hier te bespreken. Als u na mijn uitleg nog behoefte hebt aan een bespreking in de commissie, dan kan dat altijd, maar daar speelt wel een wat andere situatie. Voorzitter: De heer Rozendaal. 12

13 De heer Rozendaal: Dank u wel. Ik ben blij dat u in ieder geval ook het belang van de buurtcontracten kunt onderschrijven. Ja, wij willen graag van u een nadere toelichting hebben want u komt nu met een ander verhaal dan wij uit de krant hebben vernomen en van mensen uit de buurt. Wij horen dus graag hoe het precies zit. Wij willen dat andere verhaal ook van u horen. Ik denk dat andere fracties daarin ook zeer geïnteresseerd zijn. Mochten wij dat dan alsnog in de commissie willen bespreken, dan zullen wij dat te zijner tijd agenderen. Voorzitter: Oké. Zijn er nog anderen die daarover het woord willen voeren? Dat is niet het geval. Er is afgesproken dat de wethouder de fracties nog afzonderlijk zal informeren en dat, indien dat noodzakelijk is, daarop in de commissie zal worden teruggekomen. Tweede actuele vraag CDA, leefbaar eindhoven en OuderenAppèl betreffende De Landing Voorzitter: De tweede actuele vraag betreft een vraag van de CDA-fractie over De Landing. Mevrouw Wagt. Mevrouw Wagt: De vraag wordt niet alleen namens het CDA gesteld, maar ook namens leefbaar eindhoven en het OuderenAppèl. In de laatste commissievergadering voor het kerstreces heeft de wethouder toegezegd dat De Landing wel dichtging, maar voorlopig open bleef en dat de KBO voor 2011 nog in De Landing terechtkon. Twee dagen na die toezegging bleek dat tafeltjes, stoelen en dergelijke verkocht en weggehaald zouden worden, zodat praktisch gezien de KBO helemaal niet in De Landing terechtkon. Voor de KBO is het van belang dat ze terechtkunnen. Zij halen daar hun bron van inkomsten vandaan. Het is 1 januari geweest en zij staan nu dus op straat met alle andere ouderen die niet meer kunnen kienen. Vandaag is er een gesprek geweest tussen het bestuur van De Landing en de gemeente en wij zijn heel erg benieuwd naar de uitslag van het gesprek omdat wij vinden dat het eigenlijk niet nog een dag langer kan wachten. Voorzitter: Mevrouw Schreurs. Mevrouw Schreurs: Voorzitter, als ik eerst even een vraag mag stellen. U zegt in uw vragen dat het om honderden ouderen gaat. Gaat het om zoveel ouderen? Mevrouw Wagt: Ja, want de kleine bijeenkomsten zijn het probleem niet. Daar hebben zij een bestemming voor gevonden. Op de bijeenkomsten waar zij hun inkomsten vandaan halen komen inderdaad honderden ouderen die kienen en daar is in de hele buurt geen oplossing voor te vinden, dus daar ligt het grote probleem. 13

14 Mevrouw Schreurs: Ja. Voorzitter: De wethouder. Mevrouw Schreurs: Voorzitter, even in volgorde. Het bestuur van De Landing kon het financieel niet meer bolwerken, dus na jaren inzet in de buurt sloten zij de zaak per 1 januari. Het feit dat de KBO geen plek had, had dus te maken met het feit dat er geen beheersituatie meer was. Dat gold ook voor alle andere partijen die daar zaten. Iedereen heeft op eigen kracht een plek gevonden, met uitzondering van de KBO. Vanuit de raad zijn er ook vragen gekomen rond de ondersteuning en uiteindelijk is er een aantal locaties aangeboden, in die zin dat ernaar is verwezen, onder andere naar Unitas aan de Vlokhovenseweg. Daar is de KBO daadwerkelijk op bezoek geweest en volgens mijn informatie is dat afgeketst op de prijs ( 28,50) die daar per uur gerekend wordt. Ik kan mij wel voorstellen dat dit relatief gezien een klap was ten opzichte van de prijs die bij De Landing werd betaald, want dat was helemaal niets. Er zijn ook andere locaties aangeboden. Een erg interessante is die in een ouderenhuisvesting aan de Andromedalaan. Bij mijn weten zijn ze daar nooit geweest. Onderwijl loopt het proces door. Wij hebben daar een ruimte waar geen beheer is, maar die moet je natuurlijk wel ten dienste van de stad inzetten. Gezien de omgeving is het wenselijk dat dit onderdeel wordt van een SPIL-ontwikkeling. Tot die tijd kun je er wel tijdelijk zaken in onderbrengen. Er wordt gekeken of de ruimte bijvoorbeeld voor koren of andere activiteiten die met zang te maken hebben, geschikt zou kunnen worden gemaakt. Dat betekent echter wel dat die instellingen zelf het beheer zullen moeten opnemen, want wij doen dat soort dingen zelf niet. Als je zegt: laten we kijken of dat soort organisaties er een plek kan vinden, is het ook logisch om (als het dan toch tijdelijk doorfunctioneert) ook de KBO in de gelegenheid te stellen om dat te doen. Vandaar mijn toezegging. Onderwijl loopt er van alles door en u stuurt mij een brandbrief, een mailtje, tijdens mijn vakantie dat de KBO eraan kwam en er feitelijk niet in kon. Althans, zij kwamen wel binnen maar er werd duidelijk dat er voor hen geen plek was. Ik had intussen te horen gekregen dat het erop leek dat het bestuur van De Landing eigenlijk nog steeds schulden had. Er waren al spullen verkocht. Mijn idee was dat wij hen feitelijk uit de nood geholpen hadden en dat het dan logisch was dat de spullen bleven staan, zodat het verder kan functioneren, maar er waren al allerlei spullen verkocht. Het enige wat nog over was waren stoeltjes en tafeltjes. Onderwijl hadden wij ook de noodzaak om de zaak tegen inbezitneming door krakers te beschermen, want anders zou het helemaal een lastig verhaal zijn geworden. Ik informeerde u over deze situatie, zo n beetje omgaand, en zei dat sowieso het 14

15 gebruik door de KBO van De Landing tijdelijk zou zijn, ook als je dat soort dingen kon oplossen, en dat het dus handiger zou zijn als ze toch elders onderdak zouden vinden. Het eerstvolgende wat ik dan van u voorbij zie komen zijn officiële raadsvragen, wat ik dan in de vakantietijd eigenlijk niet zo netjes vind. De reden die ik heb aangegeven om met het bestuur van De Landing in overleg te gaan, is de volgende. U moet het besef hebben dat zo n bestuur, dat volledig uit vrijwilligers bestaat, zich jarenlang ingezet heeft in de stad. Het is al tragisch genoeg dat het omvalt. Het is dan ook heel erg vervelend als zou blijken dat het bestuur daardoor verder in de problemen zou komen. Het gesprekje dat ik met het bestuur wilde hebben, ging met name over hoe hun feitelijk financiële situatie nu was en of het te verwachten was dat zij op enigerlei wijze voor de schuld aansprakelijk gesteld zouden worden. Ik probeerde vooral de beheersituatie, die zij namens de stad jarenlang vervuld hadden, tot een net einde te brengen. Voor de KBO was het prettig als zij nog terechtkonden in De Landing, maar dat zou sowieso tijdelijk zijn en honderden mensen kunnen, lijkt mij, in De Landing bij een uurtarief van 28,50 ook wel een plek vinden. Ik denk dat het niet terecht is dat u formuleert dat honderden ouderen in de kou staan want, zoals u waarschijnlijk ook weet, heb je op elke avond in Eindhoven en de directe omgeving kienavonden en iedereen verhuist van de ene plek naar de andere. Het is niet onze opzet geweest om het onmogelijk te maken, maar op dit moment is het zowel beheersmatig als logistiek in het gebouw niet mogelijk om het acuut te regelen. Pas als daar weer een goede beheersituatie is, kunnen we het oplossen. Voorzitter: Mevrouw Wagt. Mevrouw Wagt: Nou op de eerste plaats vind ik het heel erg naar om te horen dat wij in het kerstreces blijkbaar niets mogen sturen. Het is aan u om te beantwoorden, ja of nee, maar als ik de Gemeentewet of wat dan ook erop nalees, staat er niet dat wij in de vakantie niets mogen doen. Mevrouw Schreurs: Nee, ik heb gezegd dat wij Voorzitter: Mevrouw Wagt. Mevrouw Wagt:Ik heb alleen een punt gemaakt en daar is volgens mij niets op tegen, al doe ik dat zondagnacht, zondagochtend, zaterdag, wanneer ik maar wil. [Gelach als reactie op gebaar buiten zicht van camera.] Ja! [Lachend] Om maar duidelijk te maken dat wij, volgens mij, raadsvragen mogen indienen wanneer wij willen. Het is aan het college wanneer zij de tijd nemen voor de beantwoording. 15

16 Mevrouw Schreurs: Voorzitter? Voorzitter: U mag zo meteen antwoorden. Mevrouw Schreurs: Maar het gaat om iets Wat ik raar vind is dat op het moment dat een informele brief Voorzitter: Nee, ik vind echt Kijk, we gaan het nu over de inhoud van de vraag hebben. U heeft iets gezegd over dat u het niet prettig vond dat u zo plompverloren een vraag kreeg, maar elk raadslid heeft het recht om vragen te stellen wanneer zij dat willen. Of u dat nou prettig vindt of fatsoenlijk vindt of in de omgang terecht vindt laat ik in het midden, maar het recht bestaat voor elk raadslid om dat te doen. Ik zou mevrouw Wagt ook willen verzoeken om zich te richten op de vraag zoals zij die gesteld heeft. Mevrouw Wagt: De volgende opmerking is dat het ons met name gaat om het feit dat in de commissievergadering echt een toezegging is gedaan dat de KBO daar voorlopig terechtkon. Het zou voorlopig zijn, ze zouden voor zichzelf moeten zorgen, maar ze zouden er wel terechtkunnen. Dan mag je er dus vanuit gaan dat ze daar terecht kunnen komen. Op de Andromedalaan is de KBO zeker geweest, maar daar is het nog helemaal niet klaar. Als ze geluk hebben, kunnen ze daar op zijn vroegst in maart terecht. U heeft het er wel over dat iedereen overal kan kienen, maar als je een bepaalde groep hebt, dan heb je daar al jaren een bepaalde band mee. Als er een paar maanden niets gebeurt, is dat uit elkaar gevallen. Mevrouw Schreurs: U weet zoveel, wat is er dan mis met De Landing? Voorzitter: Nou doet u het weer. U kunt uw verhaal afmaken, mevrouw Wagt. Mevrouw Wagt: Nou ja, het grootste punt waar het ons om ging was dat u een toezegging heeft gedaan dat de KBO daar voorlopig terechtkon en dat na twee dagen bleek dat dit niet kon. Wij hadden gehoopt dat dit gesprek duidelijkheid gaf waarom dat niet zo was. Voorzitter: Oké, zijn er anderen die hierover het woord willen voeren? De heer Rijnders. De heer Rijnders: Ja, ik wil een kleine aanvulling op mevrouw Wagt geven. Er is in de commissie duidelijk een toezegging gedaan dat de zaak in combinatie met de fanfare 16

17 zou worden geregeld. Vooral door die toezegging zijn wij ervan uitgegaan dat die zaak was geregeld. Dat bleek twee dagen later niet het geval. Voorzitter: Oké. De wethouder. Mevrouw Schreurs: Mijnheer Rijnders, u heeft gelijk dat het uitgangspunt was: in combinatie met de fanfares. Dat moet je dus ook met de fanfares regelen, want die moeten dan de beheerorganisatie op zich nemen of iemand anders. Het andere punt, dat het binnen twee dagen geregeld zou zijn, heeft u er denk ik zelf in gehoord. Het is in ieder geval zo dat toen wij de situatie daar daadwerkelijk zagen, bleek dat er geen koelkast meer was. Er zijn geen schoteltjes, er zijn geen kopjes meer, er is helemaal niets meer behalve stoeltjes en tafeltjes. Even refererend: voor mij mag elk raadslid altijd vragen stellen op welke manier dan ook. Ik vond het alleen vreemd dat op het moment dat wij in een informele mailwisseling waren, dat de mailwisseling op een gegeven ogenblik verstomde en officieel een vraag werd. Voorzitter: Maar dat had u al gezegd. Dit zijn de antwoorden waar u het mee kunt doen. Als u er aanleiding toe ziet, kunt u het nog terug laten komen in de commissie. De heer Mulder: Ik zou graag de wethouder een vraag willen stellen. Voorzitter: Nee, kijk, het is de regel Ik heb net gevraagd wie er nog een vraag over wilde stellen. Toen heeft de heer Rijnders zich gemeld en u niet. Daarna heeft de wethouder het woord gevoerd. De heer Mulder: Uit hoffelijkheid heb ik even gewacht met mijn vinger opsteken. Voorzitter: Maar de procedure is als volgt: iemand stelt een vraag, vervolgens antwoordt de wethouder, vervolgens krijgt de vraagsteller de gelegenheid om opnieuw vragen te stellen. Dan vraag ik aan de leden: heeft u nog aanvullende vragen? De heer Rijnders heeft zich daarvoor gemeld. Niemand anders. Toen heeft de wethouder weer antwoord gegeven en daarmee was het voorbij. U krijgt misschien in de commissie nog de kans om er nader van gedachten over te wisselen. De heer Weijs. 17

18 Derde actuele vraag CDA betreffende alcoholpoli De heer Weijs: De afgelopen jaren is er met veel succes in Eindhoven een alcoholpoli opgezet waarin jongeren die zich in coma drinken niet alleen met de kater worden geholpen, maar ook worden begeleid om niet opnieuw in de fout te vallen. Dit project is opgezet met relatief weinig geld van de zorgverzekeraar en sluit ook nog eens naadloos aan bij het SRE-project Laat je niet flessen, waar onze collega Hanny Jacobs zich zo onvermoeibaar voor inzet. Waarvoor applaus. [Lachend] Maar goed, het is in elk geval even goed om te weten dat het breed gedragen wordt in onze regio en dat we al een aantal jaren bezig zijn met het probleem van overmatig alcoholgebruik van jongeren. Aan de ene kant is het heel goed om te zien dat er concrete resultaten zijn uit de alcoholpoli. Tegelijkertijd komt het signaal dat de leeftijd van de jongeren die daar komen naar beneden gaat en dat het aantal meisjes stijgt. Dat zijn toch twee heel ongewenste ontwikkelingen. Dan is het extra jammer om te horen dat er eind vorig jaar volstrekte onduidelijkheid was over de voortzetting en dat tot vanmorgen het volledig onduidelijk was of er geld zou komen of niet ook na beantwoording door de minister van de vragen van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Omdat wij de maatschappelijke waarde van dit project, dat zo breed gedragen wordt, hoog willen houden, vragen wij aan het college of zij op de een of andere manier toch iets zouden kunnen doen, of zij op de hoogte zijn van de bedreiging, of zij het met ons eens zijn dat de alcoholpoli aantoonbaar in een behoefte voorziet en of zij wellicht mogelijkheden zien om op de een of andere manier een rol te spelen ter bevordering van een positieve uitkomst voor de alcoholpoli voor het lopende jaar en wellicht ook voor de komende jaren, want dat blijft natuurlijk nog steeds erg onduidelijk in het huidige tijdsgewricht. Tot zover. Voorzitter: Dank u wel. Wethouder Scholten. Mevrouw Scholten: Dank u wel, voorzitter. Ik ben het met u eens dat het een heel belangrijke en ook heel nuttige voorziening is, maar eerlijk gezegd is op basis van de antwoorden van de minister bij mij een stukje onrust weggenomen over het voortbestaan van die voorziening. De minister laat weten (ik citeer even de antwoorden van de vragen): ( ) dat enerzijds partijen nog wel met elkaar in gesprek zijn, maar dat zorgverzekeraar CZ mij [de minister] recentelijk uitdrukkelijk heeft laten weten niet de intentie te hebben de financiële ondersteuning te stoppen. Vervolgens gaan de vragen in op de verschillende onderdelen van de poli s en dan gaat het met name om het nazorgtraject. (U gaf dat zelf ook aan: zodat jongeren niet weer terugvallen.) Daarvan zegt zij bij vraag 3: Het streven is om over het land verspreid in meer ziekenhuizen het multidisciplinaire nazorgtraject aan te bieden. Bovendien wordt ernaar gestreefd deze manier van werken financieel en 18

19 organisatorisch te borgen. Ik was dus eerlijk gezegd gerustgesteld door de antwoorden van de minister. Kijk, als u andere aanwijzingen heeft, waardoor die dreiging toch nog zou bestaan, is het college uiteraard bereid om zich daarvoor in te zetten, dus dat is het punt niet. De vraag is nu even: is die dreiging nog reëel? Voorzitter: De heer Weijs. De heer Weijs: In principe was die er rond twaalf uur een opmerking in het Eindhovens Dagblad dat er zou zijn. Dat is de helft van het bedrag dat vorig jaar nodig was voor het draaien van deze poli, dus dat zou dan toch nog te weinig zijn. Het tweede is dat CZ eigenlijk heel sterk bezig is om het te borgen in de GGZ. Dan zou je dus zo n jongere van 14 jaar al een psychiatrisch stempel geven, terwijl de manier van werken in het ziekenhuis nu juist heel laagdrempelig is en veel meer rekening houdt met het feit dat het om experimenterende jongeren gaat die een keer de fout ingaan maar allesbehalve gelijk een psychiatrisch stempel zouden moeten hebben. Dat zijn een beetje de achtergronden die toch aanleiding geven om aan u te vragen om wellicht toch nog eens eventjes uw voelhoorns uit te steken. Voorzitter: Zijn er nog anderen? Mevrouw Jacobs. Mevrouw Jacobs: Ja, voorzitter, ik heb vanmiddag van de projectleider van Laat je niet flessen een mail gekregen dat de alcoholpoli in ieder geval dit jaar nog open blijft. Ik moet zeggen dat er geen bedragen bij stonden die daaraan vast hingen, maar de bevestiging ging naar dokter Pelleboer in het Catharina-ziekenhuis. Voorzitter: De wethouder. Mevrouw Scholten: Ja, voorzitter, die financiering is volgens mij best een ingewikkeld verhaal, want het gaat om twee bronnen van financiering. Het ministerie draagt die bij en de zorgverzekeraars doen weer een ander deel van de financiering. De heer Weijs gaat nu eigenlijk in op een ander, inhoudelijk punt en daarin heeft u gelijk. De financiering op de lange termijn gaat inderdaad via de GGZ-stroom lopen. Daarmee komt het in een bepaald daglicht te staan. Wat dat betreft wil ik mij daar nog wel eens in verdiepen en dan kom ik er bij u op terug. Voorzitter: Hoe komt u daarop terug? Mevrouw Scholten: Zal ik daar een keer een mededeling over doen in de commissie? Dan vertel ik daar even wat de bevindingen zijn en naar aanleiding daarvan kom ik met een voorstel om wel of geen actie te ondernemen. Voorzitter: Oké. Waarvan akte. 19

20 6 Onderwerpen waarover geen of nauwelijks discussie wordt verwacht om tot besluitvorming te komen 6.1 Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Subsidieverordening gemeente Eindhoven 2008; paragraaf intrekking regeling stimulering onderhoud particulier eigendom Voorzitter: Over dit onderwerp wil de fractie van de SP het woord voeren. De heer Van Erp. De heer Van Erp: Voorzitter, de SP zal tegen het voorstel stemmen om de subsidieparagraaf voor het stimuleren van onderhoud van particuliere woningen in te trekken. Ons is duidelijk geworden dat de bestaande subsidieregeling niet heeft gewerkt, maar het is niet duidelijk geworden waar dat aan gelegen heeft. Ofwel de regeling is niet genoeg gepromoot of er heeft iets anders aan de werkwijze geschort. Wat de belemmeringen waren voor de eigenaren is niet duidelijk en hoe de regeling verbeterd zou kunnen worden evenmin. Wat wij met een motie willen voorkomen is dat de leefbaarheid van de buurten met eigen woningen onder druk komt te staan door verwaarlozing van het onderhoud van een deel (het hoeft maar een heel klein deel te zijn) van particuliere woningen. In die situaties dient de gemeente haar verantwoordelijkheid te nemen door eigenaren te stimuleren en te ondersteunen en - desnoods met een stok achter de deur - door handhavend op te treden. We willen vooral voorkomen dat het zover moet komen. Met de motie die wij indienen, willen wij het college vragen ons beleid voor te leggen waarmee een minimale kwaliteit van de particuliere woningvoorraad gewaarborgd kan worden. We willen daarmee bereiken dat de gemeente de regie blijft houden, ook over de integrale wijkvernieuwing en de aanpak van de krachtwijken en actiegebieden, inclusief het particuliere deel. We willen echter ook voorkomen dat de gemeente haar verantwoordelijkheid voor het handhaven van een minimale kwaliteit alleen achteraf kan waarmaken als het vaak al te laat is en alleen het aanschrijvingsinstrument over is. Dank u. Voorzitter: Dank u wel. Er zijn geen andere woordmeldingen. De heer Stoevelaar. De heer Stoevelaar: Ik wilde alleen een stemverklaring straks. Voorzitter: Dat is straks, oké. De wethouder. Mevrouw Fiers: Dank u wel, voorzitter. Dit is eigenlijk een kleine kerntakendiscussie en dan kijk ik even naar de heer Houben aan de overkant. Ik zal in eerste instantie even reageren op de motie en een aantal overwegingen die daarin staan over waar de primaire verantwoordelijkheid ligt voor het onderhoud van de eigen woning. Die 20

21 ligt toch echt bij de eigenaar zelf. Wij hebben landelijk natuurlijk ook beleid en wetgeving om de eigenaar daartoe aan te sporen. Er is ook in het recente verleden wetgeving gekomen over waar een vereniging van eigenaren aan moet voldoen als het gaat om het onderhoud en het onderhoudsfonds. In die zin zijn er wel een aantal landelijke mogelijkheden. Natuurlijk is er in het uiterste geval ook handhaving, en daarin ben ik het met de SP eens, maar daar ligt volgens mij wel de kern. De regeling die wij de afgelopen periode hebben gehad heeft inderdaad niet opgeleverd wat wij hadden bedacht. Dat heeft u ook in een nadere toelichting kunnen lezen. Die stimulering om mensen aan te sporen om onderhoudsplannen te maken heeft niet gewerkt en wij stellen daarom voor om de regeling te beëindigen. Zeker in deze tijd lijkt mij dat een heel legitieme keuze, dus wij ontraden de motie. Voorzitter: De heer Van Erp. Heeft u nog behoefte? Niet? Anderen nog? Dat is niet het geval. Dan gaan wij over tot stemming. De motie is nog niet formeel ingediend hè? Mijnheer Van Erp, ik kijk naar u. De heer Van Erp: De motie wil ik formeel indienen en hij ligt daar al op tafel. Voorzitter: Oké. Dan maakt de motie nu deel uit van de beraadslagingen en kan de heer Stoevelaar er meteen iets over zeggen. De heer Stoevelaar. De heer Stoevelaar: Dank u wel, voorzitter. Wij zijn het niet helemaal met de wethouder eens. Wij vinden dat wij, zoals wij dat in het verleden ook gedaan hebben, particulieren toch in beperkte mate moeten ondersteunen bij de verbetering van hun woningen. Wij vinden dat toch voor een stukje de taak van de gemeente. Dat het de laatste jaren niet gewerkt heeft, heeft natuurlijk te maken met de wijziging van de subsidieverordening zoals wij die enkele jaren geleden hebben doorgevoerd. We denken dat wij naar het origineel terugmoeten en de reden waarom de regeling nu geschrapt zou gaan worden (omdat er geen gebruik van wordt gemaakt) heeft als oorzaak dat het gewoon niet is gepromoot. Wat dat betreft zullen wij het voorstel dan ook niet steunen. Voorzitter: Goed, dan gaan wij nu over tot stemming. Allereerst het voorstel zoals het er ligt, daarna gaan we over de motie stemmen. Wie is voor het voorstel? [Stemmen bij handopsteken] Wie is ertegen? [Stemmen bij handopsteken] Met de stemmen van het CDA en de SP tegen, is het voorstel aangenomen. Dan komen we bij de motie. Wie is voor de motie? [Stemmen bij handopsteken] De fractie van de SP. Daarmee is de motie verworpen. 21

22 6.2 Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Subsidieverordening gemeente Eindhoven 2008 t.b.v. het voorkomen en bestrijden van jeugdwerkloosheid (paragraaf Werkcheque) Voorzitter: Daarvoor is een woordmelding van de CDA-fractie binnengekomen, de heer Houben. De heer Houben: Voorzitter, dank u wel. We hebben in de commissie het voorstel uitgebreid besproken, dus die discussie hoeven we hier niet te herhalen (daarom staat dit onderwerp ook bij niet-discussie) op één punt na. Allereerst namens het CDA de complimenten aan de hele afdeling EZ die met een krappe formatie toch dit soort kansen pakken die voorbij komen. Dat is een compliment waard. We gaan 370 jongeren aan het werk helpen en dat juichen wij uiteraard toe. Maar dan We gaan wel 2 miljoen uitgeven en het CDA wil graag dat wij dat goed gaan doen. We gaan SRE-jeugd in de leeftijdscategorie tussen de 16 en 27 jaar aan het werk helpen. Wat staat er uiteindelijk in die toelichting? Daar staat in dat wij dat gaan doen via huis-aan-huisbladen. Het CDA heeft voor de zekerheid wat navraag gedaan, onder andere bij wat deskundigen en bij uitzendbureaus. Wat blijkt de jeugd tussen de 16 en 27 leest geen huis-aan-huisbladen. Die willen graag bereikt worden via Hyves, sms en via Twitter. Het college heeft in de commissie al aangegeven dat zij met een notitie zouden komen. Die hebben wij tot de dag van vandaag niet gezien, dus wij willen graag van de wethouder de toezegging dat er van die 2 miljoen geen geld wordt uitgegeven aan huis-aan-huisbladen maar wel aan middelen die de doelgroep, tussen 16 tot 27 jaar, wat beter kunnen bereiken. Dank u wel. Voorzitter: Ja, we hebben twee wethouders die twitteren, maar dat is niet de wethouder van economische zaken. Mevrouw Fiers: Maar wij werken samen, dus ik wil daar best voor zorgen. [Gelach] Voorzitter: Kijk! De heer Brink. De heer Brink: Dank u wel, voorzitter. Mag ik blijven zitten? Voorzitter: Ja hoor. De heer Brink:Ja, wij proberen natuurlijk wel de doelgroep te bereiken, maar ik twitter zelf niet en ik heb ook verder geen blog en dergelijke, dus u heeft gelijk dat het misschien niet via deze wethouder moet gaan, maar ik wil u wel toezeggen dat ik al het mogelijke zal doen zodat de doelgroep bereikt zal worden en ik heb een goede collega [wethouder Fiers] die mij daar s morgens vroeg mee wil helpen. 22

23 Mevrouw Fiers: Nou [Gelach] De heer Brink: Want wij zijn beiden vroeg aanwezig namelijk. Het zijn de zogenaamde Klijnsma-middelen, dus dat wordt door het Rijk aan ons overgemaakt en wij spelen als Eindhoven eigenlijk een beetje bankier want wij zorgen er ook voor dat de regiogemeenten dat geld toegestuurd krijgen. Het is een component binnen die Klijnsma-middelen dat wij dat goed moeten verbreiden onder de doelgroep daar heeft u gelijk in. Ik heb toegezegd dat ik dat zal doen. Ik wil er een notitie over schrijven, maar ik hoop dat deze toezegging voor u voldoende is, anders val ik misschien in herhaling in de notitie. Voorzitter: Oké. Ik denk dat u nu rond kunt twitteren dat u de buit binnen heeft. Toch? De heer Houben: Het antwoord van de wethouder stelt ons gerust en wij zullen netjes mee voorstemmen. Voorzitter: Heel goed. Dan moet ik natuurlijk wel het voorstel zelf in stemmingen brengen. Is er iemand die daar een stemverklaring over wenst af te leggen? Is er iemand die daar stemming over wenst? Dan is het voorstel aangenomen. 6.3 Raadsvoorstel met betrekking tot het aanwijzingsbesluit voor een categorie van gevallen waarin voor het verlenen van een omgevingsvergunning geen "verklaring van geen bedenkingen" van de gemeenteraad is vereist Voorzitter: Daarover is een woordmelding van de zijde van GroenLinks. De heer Van Zijl. De heer Van Zijl: Voorzitter, dank u wel. Dit is natuurlijk ook in de commissie aan de orde geweest, helaas ging daar de discussie voornamelijk over het verschil tussen een mandaat, een aanwijzingsbesluit en een delegatie. Daar kwamen we toen gewoon niet goed uit, vandaar dat ik het nu toch nog een keer opnieuw wil proberen. Het ging daar namelijk niet om. Het ging om de inhoud van de categorieën, zoals die zijn opgenomen in de bijlage bij dit raadsvoorstel. Ik ga even terug in de tijd. Voor 2008 hadden we artikel 19. Toen hadden we gedeputeerde staten die een toetsing deed op voorstellen voor ontheffing van bestemmingsplannen vanuit de gemeente. De provincie stond natuurlijk wat op afstand en die hadden in elk geval een aantal categorieën waarvan zij zeiden: college, zoek dat zelf maar uit. Daar bemoeiden ze zich niet zo zwaar mee. Dat was een club op afstand. De wetgever wilde dat op een gegeven moment anders. Toen is de nwro 23

24 gekomen, waarbij op een gegeven moment de totale bevoegdheid bij de gemeenteraad werd neergelegd waarbij er onder andere via projectbesluiten de mogelijkheid bestond om, vooruitlopend op bestemmingsplanwijzigingen door het college, een aantal zaken op voorhand te laten regelen. Dat hebben we dan ook gedaan via een delegatiebesluit. Daarin hebben we twee dingen geregeld: het aantal woningen (één tot twintig) en maximaal 1000 m 2 bruto vloeroppervlak. Daarvoor zou het college dan ontheffingen kunnen geven zonder daar de gemeenteraad voor te raadplegen. Blijkbaar wijzigt de wereld nog sneller dan we allemaal weten, dus krijgen we nu de wet Wabo. Wat daarin geregeld is, is in feite datgene wat eerst door de provincie werd gedaan. Het toetsingsmoment van de provincie wordt in feite bij de gemeenteraad neergelegd. De gemeenteraad heeft dan een soort aanwijzingsbesluit of die kan een verklaring van geen bedenkingen uitgeven, zoals gedeputeerde staten dat in het verleden ook deed. In feite blijft dan de bevoegdheid bij de ontheffing van bestemmingsplannen wel bij de gemeenteraad liggen, maar zij kan daar in een aantal gevallen van afzien. Zij kan dat overdragen en dan kun je gaan discussiëren of het een delegatie, een aanwijzingsbesluit of een mandaat betreft, maar in ieder geval kan voor een aantal zaken de bevoegdheid bij het college worden neergelegd. Nu hadden we eerst twee gevallen waarvoor wij het college gedelegeerd hadden en als wij nu kijken in de bijlage staat daar een hele waslijst van gevallen waarvoor we in feite het college de bevoegdheid geven om bestemmingsplanwijzigingen goed te keuren. Voor GroenLinks is dat eigenlijk net te snel. We hebben net de hele discussie gehad over het delegatiebesluit naar aanleiding van het projectbesluit. Dat was ook al een discussie waarin de meningen niet allemaal overeenkwamen. Nu is het in feite ook nog een verruiming, inhoudelijk gezien, van wat wij bij het college neerleggen. Ik wil bij dezen dan nog een keer naar de raad kijken en vragen of u bij uzelf wilt nagaan of u vindt dat het niet te vroeg is om dit nu al zo weg te geven en of wij dit wellicht later, op een ander moment, nog een keer met elkaar kunnen bezien. Daarom is er eerst een amendement om het in lijn te brengen met datgene wat wij hadden rondom het projectbesluit. In tweede instantie is er een motie, om in ieder geval op het moment dat het college gebruik maakt van haar bevoegdheid (hoe wij vanavond ook besluiten, inhoudelijk gezien) in ieder geval een terugkoppeling naar de raad te geven over wat dat dan voor impact heeft. Voorzitter: Ik kijk even of er anderen zijn die hier het woord over willen voeren in de eerste termijn. De heer Stoevelaar. De heer Stoevelaar: Mijnheer Van Zijl, het idee dat u heeft ingediend spreekt ons heel erg aan. Het is in feite een stuk minder uitbreiding dan het collegevoorstel. Via die motie komt er waarschijnlijk een rapportage. Heeft u er ook over nagedacht of op 24

25 termijn dit nog weer verruimd zou moeten worden? Of zegt u: we blijven voorlopig de eerste jaren op deze uitbreiding zitten? Voorzitter: Het is een interruptie. Ja, de heer Van Zijl. De heer Van Zijl: Ik zou er geen termijn aan willen koppelen. Wat wij in feite twee jaar geleden hebben gedaan is ook rondom dat projectbesluit bekijken wat daaruit komt om dan te beoordelen wat er dan eventueel aan uitbreiding van de delegatie zou moeten plaatsvinden. Daarover is heel weinig teruggekoppeld en eigenlijk is er nauwelijks aanleiding geweest, tenminste: er zijn geen signalen geweest die aanleiding gaven om dat te verruimen. Wat mij betreft kunnen we na een jaar, of na twee jaar bekijken wat er nou uiteindelijk op ons afkomt. Voorzitter: Oké. Zijn er nog andere woordmeldingen? Dan gaan we naar de wethouder voor de beantwoording. Mevrouw Fiers: Voordat we weer in een heel juridische discussie terechtkomen, ga ik even proberen om een klein stukje van de commissiediscussie te herhalen om dan uiteindelijk terecht te komen bij wat nu de afweging is en het belang van het voorstel wat voorligt. In de Wet ruimtelijke ordening kennen wij bestemmingsplannen en die zijn een bevoegdheid van de raad. Dat blijft ook zo. In de vorige periode hebben wij met elkaar nog niet zo lang geleden gesproken over het projectbesluit. Dat was eigenlijk een besluit vooruitlopend op een bestemmingsplan. Wij hebben heel lang met elkaar gediscussieerd over onder welke voorwaarden het college een projectbesluit mag nemen. Dat hebben wij inderdaad niet veel gedaan. Volgens mij één of twee keer. Een van de gebouwen op het TU-terrein is vooruitlopend op het bestemmingsplan middels een projectbesluit gerealiseerd. Verder hebben wij daar inderdaad geen gebruik van gemaakt. De juridische werkelijkheid verandert echter soms sneller dan het geluid en we hebben een nieuwe wet: de wet op de omgevingsvergunning (Wabo). Dat is een andere wet. Daar zit eigenlijk alles in: van gebruikersvergunningen tot bouwvergunningen is het één vergunning, als het ware. Je hebt een initiatief, je komt bij de overheid en je krijgt in één keer een ja of een nee. Dus niet: hier een vergunning en daar een vergunning en o, die bent u nog vergeten! De aanvraag wordt in één keer behandeld. Dat betekent dat er dan soms een ontheffing van een bestemmingsplan nodig is. Het gaat dus om het benoemen van de ruimte waarbinnen wij die ontheffingen kunnen verlenen. Nu sluiten wij zoveel mogelijk aan bij de afspraken die we daarover hadden in de oude artikel-19-procedure. Dat was ook een soort ontheffing op een bestemmingsplan. Wij hebben een balans gezocht tussen de dagelijkse praktijk aan het vergunningenloket van wat daar aan projecten 25

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad

Besluitenlijst Gemeenteraad Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 21 juni 2016, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur Definitieve agenda 1 Opening en

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 19 november 2013, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 22:35 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 19 november 2013, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 22:35 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 19 november 2013, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 22:35 uur 1. Opening

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 19 oktober 2010, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20:30 uur, einde 23:00 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 19 oktober 2010, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20:30 uur, einde 23:00 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 39 leden 25 november 2010 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 19 oktober 2010, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

OpenbareBesluitenlijst uoor de raad van de gemeente Eindhoven

OpenbareBesluitenlijst uoor de raad van de gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Agendanummer rz 20 oktober 2oro OpenbareBesluitenlijst uoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering op 19 oktober 2010, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 22 mei 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 17:00 uur, einde 18:30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 22 mei 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 17:00 uur, einde 18:30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 44 leden 10 juli 2012 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 22 mei 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 4 februari 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 21.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 4 februari 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 21.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 11 februari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 4 februari 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 7 juli 2015, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 7 juli 2015, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 7 juli 2015, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur Definitieve agenda

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 45 leden 29 februari 2012 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 29 mei 2012, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 29 mei 2012, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.15 uur. gemeente Eindhoven CONCEPT Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 2012 Verslaggecombineerde vergadering commissies Ruimte & Vastgoed (cie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw.

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 42 leden 10 november 2011 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 4 oktober 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 19 september 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20:30 uur, einde 22:15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 19 september 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20:30 uur, einde 22:15 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 37 leden 26 oktober 2012 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 19 september 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad CONCEPT Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 2014 Verslag commissie Ruimte en Vastgoed (cie RV) Betreft openbare

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 27 augustus 2013, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 27 augustus 2013, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 2013 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft openbare

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 7 februari 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20:30 uur, einde 21:15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 7 februari 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20:30 uur, einde 21:15 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 40 leden 16 maart 2012 voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 7 februari 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 25 maart 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 13.00 uur, einde 15.25 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 25 maart 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 13.00 uur, einde 15.25 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 11 april 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 25 maart 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 13.00

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 14 december 2010, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20:30 uur, einde 22:30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 14 december 2010, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20:30 uur, einde 22:30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 43 leden 26 januari 2011 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 14 december 2010, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: Openbare vergadering van dinsdag 18 november 2014, locatie Raadzaal, aanvang 20:15 uur, einde 22:00 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: Openbare vergadering van dinsdag 18 november 2014, locatie Raadzaal, aanvang 20:15 uur, einde 22:00 uur. gemeente Eindhoven Griffie Gemeenteraad, Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 11 december 2014 Verslag Commissie Economie en Mobiliteit Betreft: Openbare vergadering van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 14 januari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30

Nadere informatie

Agendavoor de raad van de gemeente Eindhoven

Agendavoor de raad van de gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Agendanummer rr r6 juli zoog Agendavoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering op 22 september 2009, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 21:00 uur, einde

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 29 oktober 2013, locatie raadszaal/commissiekamer Stadhuis, aanvang 19.00 uur, einde 12.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 29 oktober 2013, locatie raadszaal/commissiekamer Stadhuis, aanvang 19.00 uur, einde 12.30 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 13 november 2013 Verslaggecombineerde vergadering commissies Financiën en Bestuur

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 28 juni 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19:00 uur, einde 22:40 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 28 juni 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19:00 uur, einde 22:40 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 43 leden 31 augustus 2011 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 28 juni 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 november 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20:30 uur, einde 23:45 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 november 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20:30 uur, einde 23:45 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 44 leden 23 januari 2013 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 november 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw.

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 43 leden 10 januari 2011 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 16 november 2010, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven griffier PvdA X PJ.van Liempd CDA X Y. Torunoglu CDA X mw W.C.F.M.

gemeente Eindhoven Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven griffier PvdA X PJ.van Liempd CDA X Y. Torunoglu CDA X mw W.C.F.M. gemeente Eindhoven Inboeknummer Veralagnummer tr Bladnummer t Aanutezig qr leden t2 oktober 2009 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 22 september 2009, locatie

Nadere informatie

OpenbareBesluitenlijst uoor de raad van de gemeente Eindhoven

OpenbareBesluitenlijst uoor de raad van de gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Agendanummer rr 30 )uni 2OIO OpenbareBesluitenlijst uoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering op 29 juni 2010, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20:30

Nadere informatie

gemeente Eindhoven II Vaststellen van de volgorde van de agenda. A1.Onderzoek geloofsbrieven van de heer A. Meulensteen en

gemeente Eindhoven II Vaststellen van de volgorde van de agenda. A1.Onderzoek geloofsbrieven van de heer A. Meulensteen en gemeente Eindhoven Agendanummer g 8 april aoro Voorlopige-voor de raad van de gemeente Eindhoven Agenda Betreft openbare vergadering op 18 mei 2010, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20:30 uur,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: Openbare vergadering van dinsdag 10 september 2013, locatie Raadszaal, aanvang uur, einde uur.

gemeente Eindhoven Betreft: Openbare vergadering van dinsdag 10 september 2013, locatie Raadszaal, aanvang uur, einde uur. gemeente Eindhoven Griffie Gemeenteraad, Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 2013 CONCEPT Verslag Commissie Maatschappij en Cultuur (MC) Betreft: Openbare vergadering van

Nadere informatie

Verslag Commissie Ruimte en Vastgoed (Cie RV)

Verslag Commissie Ruimte en Vastgoed (Cie RV) gemeente Eindhoven Griffie Gemeenteraad, Behandeld door H.P.C. Verbruggen Telefoon (040) 238 25 41 Verzenddatum 11 maart 2015 Verslag Commissie Ruimte en Vastgoed (Cie RV) Betreft: Openbare vergadering

Nadere informatie

gemeente Eindhoven PvdA PvdA PvdA PvdA X mw. drs. R.J.A. Richters BJ.M. Gerard PvdA VVD CDA CDA CDA X Y. Torunoglu E.

gemeente Eindhoven PvdA PvdA PvdA PvdA X mw. drs. R.J.A. Richters BJ.M. Gerard PvdA VVD CDA CDA CDA X Y. Torunoglu E. gemeente Eindhoven Inboeknummer Veralagnummer 2 Bladnummer t Aanutezig qz leden g maart zoto Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 2 februari 2010, locatie Raadzaal,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 5 juni 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang uur, einde 23:30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 5 juni 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang uur, einde 23:30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 41 leden 15 augustus 2012 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 5 juni 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 11 maart 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang uur, einde uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 11 maart 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang uur, einde uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 24 maart 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 11 maart 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 30 oktober 2012, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang uur, einde uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 30 oktober 2012, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang uur, einde uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 15 november 2012 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft openbare

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft vergadering van dinsdag 8 mei 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur 2 Vaststellen van de volgorde van de agenda

gemeente Eindhoven Betreft vergadering van dinsdag 8 mei 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur 2 Vaststellen van de volgorde van de agenda A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Gemeenteraad Betreft vergadering van dinsdag 8 mei 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur 1 Opening en mededelingen 2 Vaststellen van de

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw Uitnodiging aan Aanw.

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw Uitnodiging aan Aanw. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 42 leden 15 juni 2011 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 26 april 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 23 november 2010, locatie raadszaal/commissiekamer Stadhuis, aanvang uur, einde uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 23 november 2010, locatie raadszaal/commissiekamer Stadhuis, aanvang uur, einde uur. gemeente Eindhoven Commissiesecretariaat Griffie gemeenteraad Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 22 december 2010 Verslagcommissie Ruimte en Vastgoed (RV) Betreft openbare vergadering

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw.

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 41 leden 16 maart 2012 voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 24 januari 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw.

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 45 leden 28 februari 2008 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 8 januari 2008, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie Raadszaal, aanvang uur, einde uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie Raadszaal, aanvang uur, einde uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 20 maart 2013 VerslagCommissie Economie en Mobiliteit(cie EM) Betreft

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw.

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 40 leden 18 maart 2013 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 5 februari 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

Betreft vergadering van dinsdag 13 oktober 2015, locatie, aanvang 19:00 uur

Betreft vergadering van dinsdag 13 oktober 2015, locatie, aanvang 19:00 uur Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Gemeenteraad Betreft vergadering van dinsdag 13 oktober 2015, locatie, aanvang 19:00 uur Wijzigingenregister: Toegevoegd: 17-12: Reactie wethouder Depla. 17-12:

Nadere informatie

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo)

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo) Zaaknummer: OLOGMM11-01 Collegevoorstel Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingrecht (Wabo) in werking getreden. Hiermee zijn enkele ruimtelijke instrumenten en bevoegdheden

Nadere informatie

gemeente Eindhoven X PvdA mw L.H. Lioe-Anjie mw. drs. J.G.C.L. Breuers X GL X PvdA X PvdA R.G.J. Reker mw. C.B.T. v. d. Crommert X SP X SP X PvdA

gemeente Eindhoven X PvdA mw L.H. Lioe-Anjie mw. drs. J.G.C.L. Breuers X GL X PvdA X PvdA R.G.J. Reker mw. C.B.T. v. d. Crommert X SP X SP X PvdA gemeente Eindhoven Inboeknummer Veralagnummer 4 Bladnummer t Aanutezig 4r leden t april zoto Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 4 maart 2010, locatie Raadzaal,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft vergadering van dinsdag 10 april 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft vergadering van dinsdag 10 april 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Gemeenteraad Betreft vergadering van dinsdag 10 april 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur 1 Opening en mededelingen 2 Vaststellen van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 12 oktober 2010 locatie raadszaal Stadhuis, aanvang uur, einde uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 12 oktober 2010 locatie raadszaal Stadhuis, aanvang uur, einde uur. gemeente Eindhoven CONCEPT Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 12 november 2010 Verslagcommissie Ruimte en Vastgoed (cie RV) Betreft

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft vergadering van dinsdag 31 mei 2011, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur 2 Vaststellen van de volgorde van de agenda

gemeente Eindhoven Betreft vergadering van dinsdag 31 mei 2011, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur 2 Vaststellen van de volgorde van de agenda gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Gemeenteraad Betreft vergadering van dinsdag 31 mei 2011, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur 1 Opening en mededelingen 2 Vaststellen van de

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 13 mei 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 21:00 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 13 mei 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 21:00 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 13 mei 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 21:00 uur 1 Opening en

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 5 juni 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 17:00 uur, einde 19:20 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 5 juni 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 17:00 uur, einde 19:20 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 39 leden 15 augustus 2012 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 5 juni 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 2 oktober 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20:30 uur, einde 22:15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 2 oktober 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20:30 uur, einde 22:15 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 39 leden 7 november 2012 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 2 oktober 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw.

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 44 leden 17 januari 2013 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 6 november 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo)

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo) Raadsvoorstel Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingrecht (Wabo) in werking getreden. Hiermee zijn enkele ruimtelijke instrumenten en bevoegdheden anders vormgegeven. Veel procedures

Nadere informatie

Agendavoor de raad van de gemeente Eindhoven

Agendavoor de raad van de gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Agendanummer ra as september 2009 Agendavoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering op 6 oktober 2009, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.00 uur, einde

Nadere informatie

gemeente Eindhoven II Vaststellen van de volgorde van de agenda.

gemeente Eindhoven II Vaststellen van de volgorde van de agenda. gemeente Eindhoven Attentie afwijkende verg aderdag Agendanummer to 7 september 2007 Agendavoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering op 19 september 2007, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van raadszaal, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang uur, einde uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van raadszaal, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang uur, einde uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 21 oktober 2013 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Betreft vergadering van dinsdag 6 oktober 2015, locatie Raadszaal/Commissiekamer, aanvang 20:15 uur Wijzigingenregister: 13-10:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. agendapunt. Bestuur

Raadsvoorstel. agendapunt. Bestuur agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer: Datum: 12 oktober 2011 programma: Blad: 1 van 7 cluster: Bestuur portefeuillehouder: drs. P.C. van den Brink Informatie bij: Griffier

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw.

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 1 leden 10 januari 2012 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 8 november 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

Verslag Commissie Financiën en Bestuur (Cie FB)

Verslag Commissie Financiën en Bestuur (Cie FB) gemeente Eindhoven Griffie Gemeenteraad, Behandeld door mw. M. van Meijl Telefoon (040) 238 5855 Verzenddatum 7 oktober 2015 Verslag Commissie Financiën en Bestuur (Cie FB) Betreft: Openbare vergadering

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Gemeenteraad Landsmeer

Gemeenteraad Landsmeer Gemeenteraad Landsmeer BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 04 december 2014 Voorzitter Raadsgriffier Aanwezige raadsleden Afwezige raadsleden Aanwezige collegeleden A.N. Nienhuis C.B.H. Heusingveld N.H.W.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 30 november 2010, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20:30 uur, einde 22: 50 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 30 november 2010, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20:30 uur, einde 22: 50 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 41 leden 14 januari 2011 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 30 november 2010, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw.

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 43 leden 15 augustus 2012 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 26 juni 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

gemeente Eindhoven II Vaststellen van de volgorde van de agenda. Nadere toeli cb ti ng en herzien ontvverpraadsbeslui t zijn bijgevoegd.

gemeente Eindhoven II Vaststellen van de volgorde van de agenda. Nadere toeli cb ti ng en herzien ontvverpraadsbeslui t zijn bijgevoegd. gemeente Eindhoven Agendanummer zs z6 juli zozo Concept-voor de raad van de gemeente Eindhoven Agenda Betreft openbare vergadering op 20 juli 2010, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20:30 uur,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 juni 2013, locatie raadszaal/commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.00 uur, einde 19.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 juni 2013, locatie raadszaal/commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.00 uur, einde 19.30 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 2013 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft openbare

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 OplegvelRaadsvoorstel inzake particuliere

Nadere informatie

gemeente Eindhouen OplegvelRaadsuoorstel tot het aanscherpen uan de Beleidsnotitie Taxi

gemeente Eindhouen OplegvelRaadsuoorstel tot het aanscherpen uan de Beleidsnotitie Taxi gemeente Eindhouen Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07.R2024.00I Inboeknummer oybstoosy4 Beslisdatum B%W 6 maart 2007 Dossiernummer zro.ssr OplegvelRaadsuoorstel tot het aanscherpen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 december 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19:00 uur, einde 20:45 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 december 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19:00 uur, einde 20:45 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 43 leden 19 februari 2013 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 december 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 april 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 22:45 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 april 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 22:45 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig43 leden 31 mei 2012 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 april 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1,

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 28 mei 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

Delegatie vaststelling Exploitatieplan art lid 3 Wet ruimtelijke ordening

Delegatie vaststelling Exploitatieplan art lid 3 Wet ruimtelijke ordening Onderwerp Volgnr. 2014-001 Delegatie vaststelling Exploitatieplan art. 6.12 lid 3 Wet ruimtelijke ordening Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter Ambtenaar S. Ouwerkerk Afdeling Ruimte Datum voorstel

Nadere informatie

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Betreft vergadering van dinsdag 19 januari 2016, locatie Raadszaal/Commissiekamer, aanvang 17:00 uur LET OP: VERGADERING START

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 5 november 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 13.00 uur, einde 21.00 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 5 november 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 13.00 uur, einde 21.00 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 14 januari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 5 november 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 13.00

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz RAADSVOORSTEL ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz Portefeuillehouder Dhr. S. Jansen Ronde Tafel 24 januari 2017 Opsteller Mevrouw Y.W.E.P Kerkhof Debat 07 februari 2017 Zaak/stuknummer

Nadere informatie

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform Kort verslag Datum: raadsvergadering 21 maart 2013 1. Vragenuur De vragen gesteld door de fractie D66 inzake provinciale herverdeling worden beantwoord door burgemeester Schneiders De vragen gesteld door

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw.

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 44 leden 2 mei 2013 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 26 februari 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw.

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 44 leden 30 juni 2006 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 6 juni 2006, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Registratiedatum:24A)972013 iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Titel/onderwerp: Beslissen over het initiatiefvoorstel 'Verbeteren omgeving Station Veiperpoorť Datum: 23 september 2013 Van:

Nadere informatie

Agendavoor de raad van de gemeente Eindhoven

Agendavoor de raad van de gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Agendanummer 4. 4 februari 2008 Agendavoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering op 18 maart 2008, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 17:00 uur, schorsing

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

Datum: 16 december 2014 Nummer: Onderwerp: Aanwijzings- en delegatiebesluit Omgevingsvergunning gemeente Dinkelland

Datum: 16 december 2014 Nummer: Onderwerp: Aanwijzings- en delegatiebesluit Omgevingsvergunning gemeente Dinkelland RAADSVOORSTEL Datum: 16 december 2014 Nummer: Onderwerp: Aanwijzings- en delegatiebesluit Omgevingsvergunning gemeente Dinkelland Voorgesteld raadsbesluit: het Aanwijzings- en delegatiebesluit Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen. Tweede Kamer, 54e vergadering, Donderdag 14 februari 2008 Algemeen Concurrentievermogen Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET RAADSDEBAT VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 5 OKTOBER 2006

VERSLAG VAN HET RAADSDEBAT VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 5 OKTOBER 2006 VERSLAG VAN HET RAADSDEBAT VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 5 OKTOBER 2006 Onderwerp: Toekenning uitkering aan de heer mr. A.Ph. Hertog De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. U heeft

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 1. Bijzondere gebeurtenis (van uur tot uur). 1. Aanbieding burgerinitiatief "Gratis bus voor 55+". pag.

gemeente Eindhoven 1. Bijzondere gebeurtenis (van uur tot uur). 1. Aanbieding burgerinitiatief Gratis bus voor 55+. pag. gemeente Eindhoven Agendanummer rg S november 2OIO Concept-voor de raad van de gemeente Eindhoven Agenda Betreft openbare vergadering op 16 november 2010, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19:30

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 1 OKTOBER 2015, VOORTGEZET OP 5 OKTOBER 2015

CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 1 OKTOBER 2015, VOORTGEZET OP 5 OKTOBER 2015 CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 1 OKTOBER 2015, VOORTGEZET OP 5 OKTOBER 2015 De raadsvergadering is live te volgen op TV (via kanaal van Weert FM) en via

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Aanvr. Uitnodiging aan drs. A.B. Sakkers E.M. Abbou PvdA PvdA PvdA PvdA PvdA VVD X Senders CDA CDA OAE

gemeente Eindhoven Aanvr. Uitnodiging aan drs. A.B. Sakkers E.M. Abbou PvdA PvdA PvdA PvdA PvdA VVD X Senders CDA CDA OAE gemeente Eindhoven Inboeknummer Veralagnummer t Bladnummer t Aanutezig qs leden 28 februari 2007 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 30 januari 2007, locatie

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 8 juni 2017 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 18 mei 2017 De notulen

Nadere informatie