NIEUWSBRIEF ONZE NIEUWSVOORZIENING HANDICAPNIEUWS.NET WORDT AVONDEDITIE. Nieuwsbrief is een kwartaaluitgave van Handicap Nationaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF ONZE NIEUWSVOORZIENING HANDICAPNIEUWS.NET WORDT AVONDEDITIE. Nieuwsbrief is een kwartaaluitgave van Handicap Nationaal"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF Nieuwsbrief is een kwartaaluitgave van Handicap Nationaal ONZE NIEUWSVOORZIENING HANDICAPNIEUWS.NET WORDT AVONDEDITIE WIL JIJ OOK VRIENDJES WORDEN MET ONS? Nieuws en feiten voor gehandicapten, chronisch zieken en hun omgeving. Handicap Nationaal Nummer 2 Jaargang 3 juni

2

3 INHOUD Van de redactietafel. Van het hoofdbestuur. Zorgakkoord neemt zorgen niet weg. Handicapnieuws.net wordt avond-editie. Gespecialiseerde zorgwijzer voor stomadragers. Nierstichting lanceert Mijn Niergids. Onderzoek: Slenteren gezonder dan sporten. Eerste hulp bij oorsuizen. Kabinetsvisie bij bezuinigingen ontbreekt. Diabetes Fond: Weg met suikervrij! Gids passend onderwijs helpt. Slaapstoornis bij half miljoen Nederlanders. Klachtenafhandeling in de zorg vaak onder de maat. De juiste scootmobiel met Keuzewijzer. INFOpunt: Kan ik boodschappen doen met mijn scootmobiel? Ben ik met epilepsie nog rijgeschikt? Wordt personenalarmering voor thuis vergoed? Treinen beter toegankelijk voor gehandicapten. Participatiewet uitgesteld tot Transparantieregister Zorg gelanceerd. Deze fouten maakt iedereen bij het nemen van pijnstillers. Zorgkosten onbetaalbaar! Wat nu? De eerste smartphone voor blinden in aantocht. Draadloos rookalarm voor doven en slechthorenden. Maat-kleding voor mensen in een rolstoel. Handicap Nationaal vanaf 2014 verder als stichting. Meer zeggenschap ouders binnen passend onderwijs. Oogdruppel-APP moet techniek verbeteren. Veel bedrijven ondersteunen geen mantelzorg. Vermogenstoets schept onrust en verwarring onder ouderen. HN s Prijspuzzel. Oude HN-nieuwsbrieven. Word vriend van Handicap Nationaal! Word lid of sponsor van HN of maak een vrijwillige bijdrage over op Rabobankrekening (o.v.v. HN te s-hertogenbosch) COLOFON COLOFON HN-nieuwsbrief 3e jaargang nummer 2 JUNI 2013 Redactie: Ton van Vugt Marianne op t Hoog Secretariaat Handicap Nationaal Otto Copesstraat GK s-hertogenbosch Telefoon: Fax: internet: Rabobankrekening: t.n.v. Handicap Nationaal te s-hertogenbosch Volgende Nieuwsbrief zal verschijnen: juni 2013 Kopij inleveren vóór 1 augustus vormgeving en acquisitie KROONLAND uitgevers B.V. De uitgever is niet aansprakelijk voor de inhoud van tekst dan wel advertenties geplaatst in deze uitgave Handicap Nationaal 3

4 Van de bestuurstafel De nieuwsbrief (nieuwe stijl) is weer voor een groot deel gevuld met nieuws en weetjes afkomstig van onze redactie van Handicapnieuws.net. Mijn persoonlijk dank gaat dus mede uit naar Marlies en Carlijn voor de redactie en de medewerkers van Kroonland voor de technische realisatie. Welkom bij ons juni-nummer van onze HN-nieuwsbrief. Op onze kalender in het kantoor heeft iemand Zomernummer geschreven, maar als we op het moment van het schrijven van dit voorwoord naar buiten kijken is het nog maar te hopen dat het weer een beetje zomerse waarden gaat aannemen. Voor iedereen die voor onze volgende Nieuwsbrief iets leuks of interessants heeft. schroom niet en stuur het naar onze redactie (zie colofon) Mag ik u veel plezier wensen met dit nummer en wij vernemen uw reacties graag. Mocht het weer toch te koud voor de tijd van het jaar blijven, dan heeft u met deze nieuwsbrief in ieder geval een beetje zon in handen. Van het hoofdbestuur Ton van Vugt (voorzitter HN) Op maandag 15 april j.l hadden wij onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. We waren blij verrast dat ruim 70% van onze leden de moeite had genomen om bij deze vergadering aanwezig te zijn. Er is weer veel gebeurt sinds onze vorige Nieuwsbrief. Niet alleen in de landelijke politiek, maar ook bij ons als kleine zelfstandige belangenvereniging. 4 Handicap Nationaal In deze nieuwsbrief vindt u een artikel over één van de belangrijkste uitkomsten van deze vergadering, namelijk dat we als Handicap Nationaal per 1 januari 2014 van vereniging naar een stichting (met volledige bevoegdheid) gaan. (lees artikel elders in deze Nieuwsbrief) Verder bleek dat we binnen onze doelstelling en financiële middelen een

5 prima jaar (2012) afgesloten hebben. Vele mensen vonden de weg naar ons; was het niet voor de dagelijkse nieuwsvoorziening, dan wel via social media en tevens konden we door onze informatieverstrekking ruim 1400 mensen helpen bij hun probleem of vraag. Verder was 2012 succesvol door o.a. de ons toegekende ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en het toegekende Zegel Gezond voor onze website Handicapnieuws.net. Het bestuur is nog steeds op zoek naar vrijwillig(st)ers die het bestuur willen versterken. Iets wat dit jaar meer dan ooit nodig zal zijn om ons voor de toekomst te profileren en te versterken. We hebben al veel bereikt, maar de toekomst ligt nog vol mogelijkheden en uitdagingen. Iets waar we als Handicap Nationaal ons graag voor openstellen en inzetten. Marianne op t Hoog en Ton van Vugt (dagelijks bestuur HN) ZORGAKKOORD NEEMT ZORG NIET WEG (publicatiedatum: ) van minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn een gemengd beeld zien. Aan de ene kant is er verzachting van bezuinigingen. Dat is goed nieuws. Zeker het besluit dat een grotere groep in de instellingen mag blijven, is fijn voor verstandelijk gehandicapten. Die dreigden zelfstandig te moeten gaan wonen, terwijl dat helemaal niet kan. Ook het terugdraaien van bezuinigingen op de thuiszorg is prettig. Opgetogen is Handicap Nationaal over de verzachting van bezuinigingen op zorg, maar zorgen over toekomstige budgetbeperking, de inkomenspositie van mensen met een beperking en beleidsvrijheid voor gemeenten zijn ook legio. Volgens Handicap Nationaal en de CG-Raad (de raad voor chronisch zieken en gehandicapten) laat het zorgakkoord en de brief Herziening Langdurige Zorg Handicap Nationaal 5

6 Vragen onvoldoende beantwoord. Aan de andere kant moeten gemeenten straks meer cliënten bedienen met hetzelfde geld. Vooral mensen met zware beperkingen op het minimum dreigen geen zorg meer te krijgen. Dat is pijnlijk. Ook hebben we grote zorgen over de gevolgen voor patiënten van de decentralisaties. De budgetten worden, ondanks het uitstel, toch minder. Patiëntenorganisaties en gemeenten hoopten dat hierop antwoord zou komen, maar die vragen worden onvoldoende beantwoord. Compensatiebeginsel Wmo moet leidend zijn. Daarnaast maken we ons druk over het proces van toekenning van zorg, dat volgens staatssecretaris Van Rijn transparant moet zijn. Maar dan moet hij wel duidelijker zijn hoe dit tot stand komt. Hoe kun je mensen maatwerk in zorg en ondersteuning geven? Wij vinden dat het compensatiebeginsel uit de Wmo leidend moet zijn voor gemeenten. Dat is een duidelijk kader dat al bekend is bij gemeenten. Je weet 6 Handicap Nationaal wat je eraan hebt, namelijk dat we beperkingen in het dagelijks leven zo veel mogelijk moeten compenseren. Gemeenten moeten eigen verantwoordelijkheid faciliteren. Verder constateren we dat voortdurend wordt gehamerd op eigen verantwoordelijkheid. Maar dan moet je ook duidelijker omschrijven wat je verwacht van gemeenten en mensen en dit niet helemaal aan de beleidsvrijheid van gemeenten overlaten. Meer verantwoordelijkheid nemen kan, maar dan moeten gemeenten dit ook faciliteren. Dat doet je door gebouwen, openbare ruimte en vervoer toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Dat is nu niet vanzelfsprekend. Het is goedkoop om te zeggen dat deze mensen hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen, maar zij wel steeds iemand moet meenemen om een gebouw in te kunnen komen. Ook daarin moet de staatssecretaris krachtiger worden om te zorgen dat gemeenten zaken op orde krijgen. Zorgen over inkomenspositie. Tot slot wijzen we op de inkomenspositie van mensen met een beperking, nu zij

7 allerlei compensatieregelingen, zoals toeslagen, zien verdwijnen. Dat is voor ons een groot punt van zorg. In de brief staat dat gemeenten 700 miljoen krijgen om vrij te besteden in het sociale domein, ook voor voorzieningen. Maar mensen gaan er honderden euro s op achteruit en hopen erop iets terug te krijgen. Het lijkt ons stug dat alles naar de inkomenspositie gaat. En het compensatiebudget is al gehalveerd. We vrezen dat velen erop achteruit zullen gaan in koopkracht. Hier zal nog wel forse discussie over ontstaan, zeker als je kijkt naar de stapeling van kortingen. Blij zijn we wel met de verplichting voor elke gemeente om een persoonsgebonden budget aan te bieden bij individuele voorzieningen. 'In de voorwaarden voor het verstrekken van een pgb kunnen we ons vinden.' HANDICAPNIEUWS.NET WORDT AVOND-EDITIE Marlies van der Vloot/Ton van Vugt (publicatiedatum: ) het nieuws voor, door en over gehandicapten, chronisch zieken online. Social media. Ook voor onze social media (Facebook, Twitter, Hyves, LinkenId en Google+) zal dit even wennen zijn. Hier worden onze berichten (tweets) tussen en uur verzonden. Wij proberen onze nieuwsselectie niet alleen zo toegankelijk en compleet mogelijk aan te bieden, maar ook zo actueel mogelijk. Daarom: Waarom wachten tot morgen als het ook 's avonds kan? HANDICAPNIEUWS.net is daarom vanaf eind maart 2013 het dagelijks nieuwsoverzicht al 's avonds aan gaan bieden. Iedere werkdag om uur staat al HANDICAPNIEUWSmail Voor ontvangers van onze HANDI- CAPNIEUWSmail zal er geen verschil te merken zijn. Zij krijgen deze op hun gewone tijd. Hoge verwachtingen. Wij denken als redactie dat wij met een avondeditie nog actueler kunnen zijn. De meeste mensen nemen momenteel ook ons nieuws uitgebreid in de avonduren door. Zij krijgen nu een compleet en actueel dag-overzicht in toegankelijke vorm en wij verwachten dat dit hen prima zal bevallen. Handicap Nationaal 7

8 Zorgwijzer voor stomadragers Eén van die normen is bijvoorbeeld dat een patiënt voorafgaand aan een operatie kan oefenen met stomamateriaal. Uit de gegevens die de ziekenhuizen in eerste instantie aanleverden, bleek een derde hier niet aan te voldoen. Inmiddels zijn er al veel wijzigingen bij de ziekenhuizen doorgevoerd. Nu voldoen zes ziekenhuizen nog niet aan deze norm. De nieuwe website biedt stomadragers betrouwbare informatie over de stomazorg in 93 Nederlandse ziekenhuizen. De wijzer helpt patiënten om een keuze te maken tussen de ziekenhuizen die stomazorg bieden. Dat gaat snel en gemakkelijk: stomadragers voeren hun postcode in en krijgen meteen een overzicht van de ziekenhuizen in de buurt die stomazorg bieden. Ook kan de stomazorg tussen twee verschillende ziekenhuizen met elkaar worden vergeleken. Zo weten kunnen verwachten. Normen voor goede stomazorg. De Stoma Zorgwijzer laat stomadragers zien of een ziekenhuis voldoet aan de normen voor goede stomazorg. De Nederlandse Stomavereniging heeft samen met patiënten, stomaverpleegkundigen, chirurgen en urologen de normen voor goede stomazorg vastgesteld. 8 Handicap Nationaal Ook op het gebied van informatievoorziening en met name informatie over bereikbaarheid voor vragen van stomadragers buiten kantooruren, zijn nog verbeteringen mogelijk. Voldoet een ziekenhuis aan alle vastgestelde normen, dan krijgt het in de stomazorgwijzer een groen vinkje. Als een ziekenhuis niet aan alle normen voldoet, helpt de Nederlandse Stomavereniging bij het opzetten van een verbetertraject. Inzicht in verschillen. De Nederlandse Stomavereniging heeft de Stoma Zorgwijzer gemaakt vanwege de behoefte van patiënten aan goede en betrouwbare informatie. De stomazorg is in de Nederlandse ziekenhuizen van hoge kwaliteit, maar in de praktijk zijn er wel verschillen te zien tussen ziekenhuizen. Bij het ene ziekenhuis wordt een stomadrager ontslagen na een operatie zodra dit medisch verantwoord is, bij het andere ziekenhuis gebeurt dit pas als iemand zelfstandig de stoma kunt verzorgen of als er thuiszorg is toegezegd. De wijzer maakt deze verschillen inzichtelijk en zorgt ervoor dat elke stomadrager een persoonlijke afweging kan maken.

9 Nierstichting lanceert Mijn niergids Als een nierpatiënt een nierfunctievervangende behandeling moet gaan kiezen, roept dat allerlei vragen op. Welke behandelingen zijn er? Waar voel ik me het beste bij? Welke behandeling is medisch gezien het meest geschikt voor mij en welke past het beste bij mijn leven? 'Mijn Niergids - Leven met een nierfunctie vervangende behandeling' geeft antwoord op deze vragen en helpt een nierpatiënt bij het maken van een weloverwogen en persoonlijke keuze. Ook de gevolgen die een behandeling kan hebben voor het dagelijkse leven én naaste omgeving komen uitgebreid aan de orde. Mijn Niergids biedt up-to-date informatie, gebaseerd op de inbreng van patiënten en professionals in de zorg voor nierpatiënten. Ook de leesbaarheid is verbeterd, onder andere dankzij de vernieuwde vormgeving en de toevoeging van korte samenvattingen. Mijn Niergids wordt door de Nierstichting via de zorgverlener (gratis) ter beschikking gesteld aan nierpatiënten voor wie deze informatie belangrijk is. De zorgverlener c.q. behandelaar speelt namelijk een belangrijke ondersteunende en coachende rol bij de keuzes die een patiënt maakt. De Nierstichting vindt het van groot belang dat iedere patiënt de gelegenheid krijgt om te kiezen voor de behandeling die voor zijn of haar situatie optimaal is. Mijn Niergids wordt daarom gratis ter beschikking gesteld aan nierpatiënten. Mijn Niergids is ontwikkeld door de Nierstichting en de Nierpatiënten Vereniging Nederland en is de opvolger van het Zorgboek Nierfunctie vervangende behandeling. Voor overige geïnteresseerden is het boek te bestellen bij de Nierstichting door 21 (incl. verzendkosten in Nederland) over te maken op ING ten name van Nierstichting, Bussum o.v.v. Mijn Niergids. Het is een nuttig naslagwerk met veel waardevolle informatie die nierpatiënten kan helpen bij het maken van een weloverwogen keuze. Handicap Nationaal 9

10 Onderzoek: Slenteren gezonder dan sporten staan, slenteren, wandelen en fietsen verkleint het risico op suikerziekte en hart- en vaatziekten veel meer dan een uur per dag sporten. Wel moet het calorieverbruik bij beide vormen dan ongeveer aan elkaar gelijk zijn. Betere bloedwaarden. Dagelijks meer staan en bewegen, bijvoorbeeld door te slenteren, is beter voor je gezondheid dan een uur intensief sporten. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht. "De Nederlandse beweegnorm, die inhoudt dat je elke dag een half uur intensief moet bewegen, blijkt dus onjuist", zegt hoofddocent Hans Savelberg. Laagintensief, alledaags bewegen zoals Savelberg stelde in zijn onderzoek drie bewegingsprogramma's op voor gezonde studenten. In het eerste programma moesten zij 14 uur per dag zitten, twee uur lopen en acht uur slapen. In het tweede werd één uur zittijd verruild voor intensieve beweging, in het derde werd zes uur zitten ingewisseld voor vier uur lopen en twee uur staan. Het laatstgenoemde slenterprogramma leidde tot een aanzienlijke verbetering van de bloedwaarden ten opzichte van de andere programma's. Eerste hulp bij oorsuizen Aan oorsuizen (tinnitus) is medisch vaak weinig te doen. 'Je moet ermee leren leven', is vaak het advies. Dat blijkt echter niet altijd eenvoudig. De website Oorsuizen.nl biedt eerste hulp bij oorsuizen. De kennis over oorsuizen bij huisartsen, psychologen en medisch specialisten verschilt enorm, waardoor ook de behandeladviezen of begeleidingsmethoden erg verschillen. Olav Wagenaar, neuropsycholoog en mede-initiatiefnemer van Oorsuizen.nl, ontwikkelde de cursus Controle over Tinnitus en beschreef dit in het boek Eerste Hulp Bij Oorsuizen. Dit zelfhulpboek wordt aanbevolen door de patiëntenvereniging. 10 Handicap Nationaal

11 Om prettig te kunnen leven met tinnitus is het belangrijk om te leren de oorsuizen onder controle te krijgen. Het is dan makkelijker om ermee om te gaan. Om controle te krijgen over tinnitus is het belangrijk er veel van te weten. Het boek Eerste Hulp Bij Oorsuizen bevat daarom veel uitleg over wat tinnitus is en waarom het ontstaat. Met de doe-het-zelftherapie leert u de negatieve gevolgen van tinnitus terug te dringen of te voorkomen. U leert hoe u de luidheid en hinderlijkheid van tinnitus zelf onder controle kunt brengen. Dat vereist niet alleen inzicht en begrip, maar ook een behoorlijke dosis oefening en training. Wagenaar stelt dat oorsuizen geen tinnitus (meer) hoeft te zijn, maar daar moet de lezer wel wat voor doen. Mensen die met het zelfhulpboek niet uit de voeten kunnen, kunnen terecht bij Oorsuizen.nl voor cursussen en persoonlijke begeleiding. Oorsuizen.nl is een initiatief van Olav Wagenaar en René van der Wilk, psycholoog en onder andere werkzaam als (hoor-)coach. Cijfers. Een groot aantal mensen over de hele wereld heeft last van oorsuizen. In Nederland zijn dat naar schatting zo'n 6 miljoen mensen. De ervaren last kan erg verschillen per persoon. Sommigen vinden het alleen irritant, anderen klagen over slaapproblemen, depressiviteit of voelen zich er ernstig door beperkt in hun werkzaamheden of andere bezigheden. Sommigen worden echt ziek van oorsuizen. In Nederland gaat het hierbij om zo'n mensen. Bij deze mensen is de tinnitus zo erg dat het een normale dagbesteding in de weg staat. Kabinetsvisie bij bezuiniginen ontbreekt Marlies van der Vloot/Carlijn de Groot (publicatiedatum: ) "Het kabinet moet een visie ontwikkelen, want die ontbreekt nu. Het schiet met losse flodders", aldus de voorzitter van Handicap Nationaal Ton van Vugt. Hij reageert daarmee op de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) over het begrotingstekort van dit en volgend jaar. Koopkracht. Volgens het CPB komt het begrotingstekort over 2013 uit op 3,3 procent en volgend jaar op 3,4 procent. In beide jaren vallen de tekorten hoger uit dan de EU-norm van 3 procent. De economische krimp wordt geraamd op 0,5 procent, maar groeit volgend jaar volgens het CPB met Handicap Nationaal 11

12 1 procent. De werkloosheid stijgt verder naar 6,5 procent in Dit alles betekent waarschijnlijk extra miljardenbezuinigingen, die oplopen tot 5 miljard in De extra bezuinigingen geven volgens het kabinet ruimte om ook nog wat te doen aan een verbetering van de koopkracht van chronisch zieken, gehandicapten, de ouderen en het stimuleren van de werkgelegenheid in de bouw. Losse flodders. Van Vugt: "Er moet zoveel extra bezuinigd worden. De vraag is nu, hoe ga je dat doen?" HN vindt dat het kabinet een visie moet ontwikkelen, voor de zorg, de woning- en arbeidsmarkt, maar ook op koopkracht. En dan niet alleen voor ouderen, ook andere groepen moeten extra aandacht. Volgens Van Vugt schiet het kabinet met losse flodders: "Zoals bij de zorg, daar kun je best 5 miljard op bezuinigen, maar bedenk wel hoe je de kwaliteit van de zorg kunt behouden. Nu wordt er bezuinigd op de thuiszorg waardoor je ouderen de instellingen injaagt. Maar ook daar wordt bezuinigd. Die mensen kunnen dan geen kant meer op. Dat slaat helemaal nergens op.'' Volgens HN moet het kabinet ook niet bezuinigen op zaken die negatief uitpakken voor de koopkracht. Want anders zal het consumentenvertrouwen nog verder dalen. Diabetes fonds: Weg met suikervrij! Diabetes heet ook suikerziekte mag je dan geen suiker meer? Hoe zet je met diabetes een lekkere én gezonde maaltijd op tafel? Honderden recepten, tips en weetjes over koken met diabetes staan op de website van het Diabetes Fonds. Op kunnen mensen ook zelf recepten voor de site insturen, die door diëtisten worden gecheckt. Ook kan iedereen op elkaars recepten reageren. Gezond eten is een belangrijk onderdeel van de behandeling van diabetes. Het kan de kans op gevolgen van diabetes, zoals hart- en vaatziekten, flink verkleinen. Bij gezond eten gaat het om de juiste voedingsmiddelen, niet alleen om hoeveel koolhydraten of vetten erin zitten. De website geeft inzicht in allebei. 12 Handicap Nationaal Misverstanden over eten en diabetes. Hanneke Dessing, directeur Diabetes Fonds: Er bestaan veel misverstanden over eten als je diabetes hebt. Zo denken nog steeds veel mensen dat je geen suiker mag eten. Op de site helpen we misverstanden de wereld uit; we

13 vertalen wetenschappelijke kennis door naar gebruiksvriendelijke informatie. Daarnaast checken diëtisten elk ingestuurd recept en vullen deze aan met de voedingswaarden en een uitleg waarom dit recept gezond is. Dat is echt de meerwaarde van dit nieuwe receptenplatform; door de extra informatie bij de recepten kan je zelf bewust gezonde keuzes maken. Stuur een recept in. Het Diabetes Fonds roept iedereen met diabetes en hun directe omgeving op om recepten in te sturen. Dessing: We willen dat het echt een platform wordt van en voor mensen met diabetes. Daarnaast is het ook handig voor hun vrienden en familie. Mensen blijken het in de praktijk lastig te vinden om voor mensen met diabetes te koken; wat mag wel en wat mag niet? Als iemand met diabetes komt eten, hoef je alleen nog maar op onze site een recept uit te zoeken. Zo wordt lekker en gezond eten voor iedereen makkelijker. Gids passend onderwijs helpt bij zoektocht naar geschikte school niet makkelijk met andere kinderen. Ik vind het daarom belangrijk een school te vinden die creatief met me mee wil denken." De gids Passend onderwijs geeft uitvoerig informatie over passend onderwijs. De gids helpt ouders bij hun zoektocht naar passend onderwijs voor hun kind. De informatie is voor ouders van kinderen die extra ondersteuning op school nodig hebben vanwege een beperking of chronische ziekte. Citaat van een ouder, opgenomen in de gids: "Het ging niet vanzelf, een goede school vinden voor mijn dochter. Ze heeft cerebrale parese en daardoor is ze licht spastisch. Ze loopt moeilijk en praat De gids richt zich vooral op het regulier basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, omdat daar de grootste veranderingen plaatsvinden. In de gids vindt u onder andere informatie over: Passend onderwijs in een notendop; Op zoek naar een school: welke ondersteuning biedt een school? Een school gevonden, en dan? Meepraten op school; Als het niet goed gaat op school; Checklist 'wat is nodig voor goed passend onderwijs'. Bestellen. De gids Passend onderwijs is gratis te downloaden of te bestellen via de Handicap Nationaal 13

14 CG-Raad webwinkel (verzendkosten 3,05). Steunpunt Passend onderwijs. De gids is een uitgave van het Steunpunt Passend onderwijs, een samenwerking tussen oudervereniging Balans, CG-Raad en Platform VG. Ouders van leerlingen met een chronische ziekte of een lichamelijke beperking kunnen met al hun vragen over passend onderwijs terecht bij het Steunpunt Passend onderwijs. Slaapstoornis Bij Half Miljoen Nederlanders samenwerking met de Universiteit Twente, Medisch Spectrum Twente en de Apneu Vereniging. Tachtig procent van de deelnemers die de slaapstoornis hebben, wist dat zelf nog niet. De structurele slaapstoornis slaapapneu komt veel vaker voor dan artsen tot nu toe dachten. Uit nieuw onderzoek blijkt dat een half miljoen Nederlanders aan de stoornis lijden. Bij slaapapneu stokt de adem tijdens het slapen tien tot soms wel vijftig seconden. De ziekte kan grote gevolgen hebben, legt Job van de Palen, klinisch epidemioloog, uit: ''Doordat je niet fit bent overdag, functioneer je op je werk minder. Ook je relaties leiden eronder en er is bij ernstige slaapapneu een extra risico op hart- en vaatziekten. En er is een vergrote kans op verkeersongelukken.'' Het onderzoek werd gehouden onder medewerkers van Philips in In totaal deden 4206 werknemers mee aan het onderzoek. Door vertaald naar de hele Nederlandse beroepsbevolking is het volgens de onderzoekers waarschijnlijk dat zo'n mensen aan slaapapneu lijden. Dat zijn mensen meer dan tot nog toe werd gedacht. Ziekte goed te behandelen. Met een zogeheten CPAP-luchtmasker is de ziekte goed te behandelen, zegt Van de Palen. "Via het slangensysteem in het masker wordt lucht in de neus en de keelholte geblazen en daarmee verdwijnen de ademstops. Daarnaast is er een beugelbehandeling, waarmee de onderkaak naar voren wordt geschoven.'' Patiënten die behandeld zijn, zeggen dat ze meer energie hebben en minder geïrriteerd zijn. 14 Handicap Nationaal

15 Klachten-afhandeling in de zorg vaak onder de maat voor klachtbehandeling. Wat een extra drempel kan opwerpen voor mensen die een klacht willen indienen. De klachtenopvang loopt nog niet in iedere zorginstelling even soepel. Patiënten en cliënten zijn vaak onbekend met klachtenprocedures, en de drempel om een klacht in te dienen is nogal eens hoog. Dit blijkt uit de Kennisvraag van het NIVEL over patiënte rechten. Niet in alle zorginstellingen blijkt de klachtenopvang goed op orde. Slechts bij één op de drie is tijdens kantooruren met één keer bellen iemand telefonisch bereikbaar voor klachten. In ziekenhuizen is dit wel beter geregeld dan in verpleegen verzorgingshuizen en thuiszorg, en bij zelfstandige behandelcentra en privéklinieken. Respectievelijk 40%, 24% en 30% is direct bereikbaar. Terwijl in 80% van de ziekenhuizen speciale klachtenfunctionarissen of vertrouwenspersonen werken die ervoor zijn opgeleid, heeft slechts 20% van de zelfstandige behandelcentra en privéklinieken een klachtenfunctionaris. Vaak is daar een directielid of afdelingshoofd de eerste contactpersoon Informeel en snel. In februari 2013 besloot de minister van VWS om het voorstel voor de Wet cliëntenrechten zorg niet in zijn oorspronkelijke vorm voort te zetten. Waarschijnlijk wordt het afgeslankt tot een voorstel over klachten en geschillen. Dit wetsvoorstel wil klagers een laagdrempelige en informele mogelijkheid bieden om hun recht te krijgen. Op dit moment wordt het overgrote deel van de klachten al informeel behandeld. Dat heeft voordelen vergeleken met formele klachtenbehandeling. Informele klachtenbehandeling gaat doorgaans sneller en is vaak meer gericht op een oplossing. Patiënten en cliënten waarderen dit ook meer dan formele klachtenbehandeling. Het gaat niet om geld. NIVEL-onderzoeker prof. dr. Roland Friele: De nadruk die er in het wetsvoorstel ligt op het informele traject sluit hier goed bij aan. De geschillencommissie richt zich op dit moment vooral op de vraag of een financiële vergoeding gegeven dient te worden en de procedures duren lang. Dit gaat voorbij aan wat patiënten met een klacht belangrijk vinden: het gaat hen meestal niet om geld en ze willen graag snel een antwoord. Handicap Nationaal 15

16 Kwaliteitsverbetering. Er is nog een andere reden om de nadruk te leggen op een informele behandeling van klachten. Informele klachten worden vaker op de werkvloer besproken door zorgverleners, waardoor de kans groter is dat ze worden benut om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Formele klachten worden vaker door het management of de directie besproken en afgehandeld, en minder vaak op de werkvloer. De juiste scootmobiel met keuzewijzer Onlangs is de Keuzewijzer Scootmobiel officieel gelanceerd tijdens de beurs Zorgtotaal in de jaarbeurs te Utrecht. De Keuzewijzer Scootmobiel helpt particulieren en professionals bij het maken van de juiste keuze voor een scootmobiel. Vilans ontwikkelde de Keuzewijzer in opdracht van het samenwerkingsverband Blijf Veilig Mobiel. Hij is te raadplegen via internet of kosteloos aan te vragen bij Blijf Veilig Mobiel, een landelijk samenwerkingsverband dat inhoudelijk en financieel wordt ondersteund door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Keuze scootmobiel is maatwerk. De Keuzewijzer Scootmobiel voorziet in een behoefte. Scootmobielen zijn immers een uitkomst voor veel ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking. Ze vergroten hun de mobiliteit en daarmee hun zelfredzaamheid. Naar schatting rijden er in Nederland al een kwart miljoen scootmobielen rond. Het is echter uitermate belangrijk dat mensen de scootmobiel kiezen die aansluit bij hun mogelijkheden en behoeften. Dat is niet eenvoudig want scootmobielen zijn er in alle soorten en maten. Die staan allemaal uitgebreid omschreven in de keuzewijzer. Maar welk type is nu geschikt? Door het stellen van de juiste vragen komen mensen bij de scootmobiel die bij hen past. Ben je groot of klein? Dik of dun? Heb je beperkingen of niet? Wil je grote afstanden met de scootmobiel af gaan leggen of er alleen een ommetje mee maken? Wil je hem gemakkelijk kunnen vervoeren? Beantwoording van deze vragen leidt tot de scootmobiel die bij hen past. Hierdoor neemt de verkeersveiligheid van de scootmobiel gebruiker toe. Totstandkoming. Vilans heeft de Keuzewijzer ontwikkeld in opdracht van Blijf Veilig Mobiel. Vilans is het kenniscentrum in de langdurige zorg met kennis en ervaring over 16 Handicap Nationaal

17 de mogelijkheden van mensen met beperkte mobiliteit en deskundigheid van hulpmiddelen. Blijf Veilig Mobiel is een landelijk samenwerkingsverband van ANBO (trekker), ANWB, CG-Raad, Fietsersbond, NVVS, Oogvereniging, PCOB, samenwerkende ROV s, Unie KBO en VVN. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu ondersteunt het samenwerkingsverband inhoudelijk en financieel. De Keuzewijzer Scootmobiel is een aanvulling op de producten van Blijf Veilig Mobiel. Het samenwerkingsverband had al een basiscursus scootmobiel ( Scoot veilig ) ontwikkeld voor gemeenten. Bestel gratis! Belangstellenden kunnen de Keuzewijzer Scootmobiel (en de digitale keuzewijzer in de vorm van een beslisboom) vinden op keuzewijzerscootmobiel en op www. hulpmiddelenwijzer.nl. INFOpunt INFOpunt is een dagelijkse rubriek op onze internetsite, waarin onze HN-informateur een duidelijk antwoord geeft op een binnengekomen vraag en/of een algemeen onderwerp zal uitleggen. Kan ik boodschappen doen met mijn scootmobiel Ik heb deze week een nieuwe scootmobiel gekregen van de gemeente, alleen boodschappen kan ik er niet meer mee doen. De ruimte om een boodschappentas tussen mijn benen te zetten gaat niet meer, krijg de melding door daar heb je de kinderen en vrouw voor. Vrouw werkt de hele week plus weekeinde, kinderen kunnen niet helpen; mijn jongste zit op school en mijn oudste werkt ook. Wat kan ik nu nog doen? Onze HN-informateur antwoordt: Het doel waarvoor de scootmobiel wordt gebruikt is vergelijkbaar met het doel waarvoor de fiets gebruikt wordt: boodschappen doen, op bezoek gaan of een ritje door de natuur. Handicap Nationaal 17

18 Uw bevinding dat er geen tas tussen u en het stuur geplaatst kan worden is correct, maar normaliter wordt er bij (of is het mogelijk om) een boodschappenmand/ rek aan uw voorzijde van het stuur te doen (zie foto), gelijk aan een fiets. Bij boodschappen doen moet u hem dus wel vergelijken met een fiets en niet met het laadvermogen van een achterbak van een personenauto. Er zijn ook wel enkele hulpmiddelen voor uw probleem in de handel, zoals: Scootmobielstuurtas Hadig tasje om je spulletjes op te bergen en veilig bij je te houden. Scootmobiel bagagehaak/fleshouder Zeer handig product om aan de hoofdsteun van de zitting van uw scootmobiel te bevestigen. Zo kan er een tas of flesje drinken meegenomen worden op de scootmobiel. Het antwoord van uw gemeente vinden wij daarom wel erg kort door de bocht. Ben ik met epilepsie nog rijgeschikt? Ik heb sinds korte tijd last van epilepsie. Dit kan in de toekomst nog wel erger worden zegt de specialist. Mag ik nu nog wel autorijden? Onze HN-informateur antwoordt: De algemene regel is dat u met epilepsie een jaar aanvalsvrij moet zijn, voordat u weer mag auto- of motorrijden. Was er sprake van slechts eenmalig een insult, dan geldt 18 Handicap Nationaal

19 een ongeschiktheidstermijn van minimaal een half jaar. Wordt u geconfronteerd met epilepsie of een eenmalig insult, bespreek dan met uw neuroloog of deelname aan het gemotoriseerde verkeer voor u al dan niet verantwoord is. Voorwaarden bij epilepsie: Zoals u medicijnen tegen epilepsie gebruikt, blijft u onder regelmatige neurologische controle (minimaal één keer per jaar). U houdt zich aan de gegeven adviezen, vooral wat betreft medicijngebruik. Krijgt u toch een aanval, dan mag u niet langer auto- of motorrijden. Neem dan contact op met uw neuroloog. Bij wijziging van uw medicatie overlegt u met uw neuroloog of er gevolgen zijn voor deelname aan het gemotoriseerde verkeer. Zo ja, vraag hem dan hoelang u niet mag rijden. Wordt personen-alarmering voor thuis vergoed? Wat is personenalarmering voor thuis en wordt dit vergoed? Onze HN-informateur antwoordt: Met een personenalarm voor thuis (personenalarmering) kunt u in geval van nood verbinding maken met een meldkamer. Via het alarmsysteem kunt u snel hulp inschakelen. Of u in aanmerking komt voor een vergoeding hangt af van u persoonlijke situatie. Zijn er medische redenen voor personenalarmering, dan vergoedt uw zorgverzekeraar mogelijk de kosten. U moet hiervoor een medische indicatie van uw huisarts hebben. Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar. Vergoeding personenalarmering bij sociale redenen: Het is soms mogelijk om via de gemeente een aansluiting te krijgen op de personenalarmering. Het gaat dan om sociale redenen. Bijvoorbeeld als u zich thuis niet veilig voelt en u heeft geen mensen in de buurt die u kunt waarschuwen als er iets mis is. Handicap Nationaal 19

20

21 U kunt met uw gemeente overleggen wat de mogelijkheden zijn in uw situatie. Niet alle gemeenten vergoeden de personenalarmering. Geen vergoeding voor personenalarm Als u niet in aanmerking komt voor een medische of sociale indicatie, dan kunt u zelf een personenalarm aanschaffen. U moet dan wel alle kosten zelf betalen. Verkrijgbaarheid personen alarmerings-systemen Veel organisaties voor wonen, welzijn en zorg (thuiszorginstellingen, verzorgingshuizen e.d.) leveren personen-alarmeringssystemen. Deze organisaties kunnen u meer informatie geven over de mogelijkheden. Ook kunt u voor informatie terecht bij uw gemeente. Treinen beter toegankelijk voor gehandicapten De Nederlandse Spoorwegen hebben bijvoorbeeld in 100 intercity's voor doven schermen geplaatst met overstapinformatie. De 21 nieuwe dubbeldekstreinen hebben allemaal een toilet dat ook voor invaliden toegankelijk is. ProRail heeft de helft van alle 218 stations toegankelijk gemaakt voor mensen die minder mobiel zijn of in een rolstoel zitten. Treinen en treinstations zijn afgelopen jaar beter toegankelijk geworden voor mensen in een rolstoel. Ook het reizen voor doven, slechthorenden, blinden, slechtzienden en mensen met een motorische beperking is makkelijker of aangenamer geworden. Staatssecretaris Wilma Manveld (Infrastructuur en Milieu) heeft dat aan de Tweede Kamer geschreven. Helemaal zelfstandig. Eerder is afgesproken dat gehandicapten of mensen met andere beperkingen in 2030 helemaal zelfstandig toegang moeten hebben tot treinen en stations. In totaal is hiervoor 644 miljoen euro beschikbaar. Mansveld vindt dat het ook nog wel wat sneller kan en praat daarover met NS en ProRail. Handicap Nationaal 21

22

23 Participatiewet uitgesteld tot 2015 januari 2014 zoals in het Regeerakkoord stond, aldus de woordvoerder van staatssecretaris Jetta Klijnsma. De invoering van de Participatiewet wordt met een jaar uitgesteld. Dat bevestigt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De participatiewet zou in 2014 worden ingevoerd, maar in verband met het sociaal akkoord is die datum niet langer haalbaar. Bij gemeenten, Sw-bedrijven en sociale diensten bestaan nog veel vragen en onduidelijkheden over de gevolgen van het sociaal akkoord. Ook op het ministerie is nog niet duidelijk wat er nu precies moet gebeuren met het door kabinet en sociale partners gesloten sociaal akkoord. Duidelijk is wel dat een concreet gevolg van het sociaal akkoord is dat de Participatiewet per 1 januari 2015 in werking treedt en niet per 1 Raad van State. Klijnsma heeft sinds haar aantreden hard gewerkt om het wetsvoorstel voor de Participatiewet te maken. Eind maart was het klaar en stuurde ze het ter advies naar de Raad van State. Wat er nu precies mee moet gebeuren, is nog niet duidelijk. Het kan zijn dat dat even on hold moet of dat het teruggehaald wordt, aldus de woordvoerder. Maar dat er een aantal aanpassingen in zal komen, is zonneklaar. Basis voor invoering verdween. In het sociaal akkoord was al afgesproken dat de stop op nieuwe instroom in de Wsw uitgesteld werd van 2014 naar Ook stond er al in dat de veranderingen in de Wajong een jaar later doorgevoerd worden. Daarmee verdween de basis van de invoering per Of het uitstel van de Participatiewet gevolgen heeft voor de andere decentralisaties, is nog niet bekend. De veranderingen in de jeugdzorg en de Awbz stonden al voor 2015 gepland. Transparantie-register zorg gelanceerd Onlangs werd het Transparantieregister Zorg gelanceerd. Vanaf nu is het register online te raadplegen, meldt de KNMG. Het register is ingesteld om openheid te geven over de gelden die artsen, verpleegkundigen, physician assistents Handicap Nationaal 23

24

25 en apothekers ontvangen van farmaceutische bedrijven voor dienstverlenende activiteiten. Het Transparantieregister is een initiatief van de betrokken beroeps- en koepelorganisaties, samenwerkend binnen de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR). Het register wordt onder meer betaald door het ministerie van VWS. Het register wordt beheerd en gepubliceerd door de Stichting Transparantieregister Zorg. Deze fouten maakt iedereen bij het nemen van pijnstillers Maar dat is niet zonder gevaar. 'Te veel paracatamol verhindert de enzymen van de lever om goed te werken en kan leiden tot permanente schade en zelfs de dood', waarschuwt farmaceute Angela Chalmers. Als we last hebben van hoofdpijn grijpen we al snel naar een pijnstiller. Maar het gebruik van deze schijnbaar onschuldige medicatie is niet zonder gevaar. Zo neem je ze misschien in met het verkeerde drankje of sta je niet stil bij de juiste hoeveelheid. Wij zetten enkele fouten op een rijtje en geven advies om die in de toekomst te vermijden. 1. Neem de aanbevolen hoeveelheid. Uit een recent onderzoek is gebleken dat een derde van de vrouwen bewust wel eens de aanbevolen hoeveelheid van een pijnstiller overschrijdt. Ook het nemen van pijnstillers en pillen tegen verkoudheid of het gebruik van een ontstekingsremmende zalf (zoals ibuprofen gel) met antiontstekingsmedicijnen kunnen het risico op neveneffecten en een overdosis verhogen. Hou het veilig: hou je aan de aanbevolen hoeveelheid. Let erop dat je verschillende medicijnen niet dezelfde ingrediënten bevatten. 2. Check de vervaldatum. 'Fabrikanten voeren kwaliteitstesten uit om te beslissen wanneer de vervaldatum van een medicijn ligt', zegt Chalmers. 'Na deze datum kan het actieve ingrediënt afgebroken zijn of kan er sprake zijn van microbegroei die leidt tot een verstoorde werking van de maag of huiduitslag.' Handicap Nationaal 25

26 Hou het veilig: breng oude, vervallen medicijnen naar je apotheker. 3. Slik in als een geheel. 'Het breken van tabletten, tenzij dat zo aangeraden werd, kan mogelijk gevaarlijke gevolgen hebben', waarschuwt Leyla Hannbeck van de Britse National Pharmacy Association. Veel medicijnen hebben een speciale laag die de maag beschermt of zorgt voor een trage opname van de werkende stof. Hou het veilig: breek pillen alleen als ze voorzien zijn van een breekstreepje in het midden. 4. Voor of na het eten? 'Terwijl paracetamol veilig genomen kan worden op een lege maag, is dat bij niet-steroïdale ontstekingsremmende middelen (zoals ibuprofen) niet het geval. Die moeten met of na het eten genomen worden, omdat ze de maagwand kunnen aantasten. Dat leidt tot irriatie, bloedingen of maagzweren', weet Chalmers. Hou het veilig: neem ibuprofen met of na een glas melk als je niets kan eten. 5. Het juiste drankje. 'Neem je pijnstiller nooit met grapefruitsap', luidt het advies van Chambers. 'Dat bevat een stof die de afbraak van sommige medicijnen gevaarlijk kan aantasten.' Ook alcohol is natuurlijk geen goed idee, aangezien dat de verdovende effecten van codeïne kan verhogen en kan leiden tot maagbloedingen. 'Zelfs het innemen van je medicijnen met warme drank kan leiden tot problemen, aangezien de hitte de beschermende laag kan doen smelten.' Hou het veilig: neem alle medicatie met water, tenzij anders voorgeschreven. 6. Vermijd overmatig gebruik. 'Wie vrij verkrijgbare pijnstillers twee of drie keer per week gebruikt, verhoogt het risico op hoofdpijn door een verslaving aan die medicijnen', waarschuwt dr. Andrew Dowson van het King's College Hospital in Londen. 'Omdat je herhaaldelijk de breinreceptoren die verantwoordelijk zijn voor pijn onderdrukt, gaat het lichaam dat compenseren door die nog gevoeliger te maken.' Hou het veilig: beperk je inname tot niet meer dan 10 per maand. Drink ook meer water om uitdroging te voorkomen en probeer eventueel relaxatietechnieken. 7. Let op met autorijden. 'Alle mensen reageren anders op pijnstillers die codeïne bevatten', waarschuwt Chalmers. 'Dat medicijn is een mild opiaat en kan bestuurders slaperig maken, trager doen reageren op gevaar en meer geneigd om fouten te maken.' Hou het veilig: check of de pijnstiller kan leiden tot slaperigheid voor je in de auto stapt. 8. Blijf bij je eigen medicijnen. Veel mensen gebruiken medicijnen die eigenlijk voor iemand anders bedoeld zijn, zo bleek onlangs nog uit een enquête. 'Als je dokter een medicijn voorschrijft of 26 Handicap Nationaal

27 je krijgt het van de apotheker, dan wordt daarbij rekening gehouden met jouw symptomen en diagnose', legt Hannbeck uit. 'Maar dat is misschien niet geschikt voor een ander persoon. Het kan een allergische reactie veroorzaken of neveneffecten door de combinatie met andere medicatie.' Hou het veilig: neem nooit medicijnen die voor iemand anders bedoeld zijn. 9. Kinderen hebben minder nodig. 'Dit kan zeer gevaarlijk zijn', waarschuwt Hannbeck. 'Het metabolisme en de fysiologie van een kind is helemaal anders wat betreft de opname van medicatie. Medicijnen voor volwassenen worden dan ook speciaal gemaakt voor hen en zijn veel sterker dan die voor kinderen.' Hou het veilig: geef kinderen alleen medicijnen die voor hen ontwikkeld zijn. Zorgkosten onbetaalbaar! Wat nu? Marlies van der Vloot/ Ton van Vugt (publicatiedatum: ) In drie jaar tijd is het aantal Nederlanders met een betalingsachterstand bij hun zorgverzekeraar spectaculair gestegen. Heb je nog recht op medische zorg als je een betalingsachterstand hebt? Wij proberen in zes vragen meer inzicht te geven om inzicht te krijgen en (misschien) u te helpen om een oplossing voor uw probleem te vinden. 1. Hoe groot is het probleem? De vijf grootste verzekeraars bij elkaar hebben klanten die een betalingsregeling hebben afgesproken. Daarnaast zijn er zo n mensen die een betaalachterstand hebben van zes maanden of meer. 2. Hoe komen mensen in de problemen bij hun zorgverzekering? Mensen komen in de knel omdat ze hun zorgpremie niet (kunnen) betalen, maar ook een te hoog eigen risico kan problemen opleveren. Het verplichte eigen risico is nu 350 euro. Voor wie het al krap heeft, kan dat een forse uitgave zijn als iemand die plotseling moet ophoesten. Verder moeten patiënten verplicht meebetalen aan sommige medicijnen. Ook daardoor kunnen mensen een betalingsachterstand opbouwen. 3. Wat kan je doen als jij een betalingsachterstand hebt? Handicap Nationaal 27

28 Dan kan je het beste contact opnemen met je verzekeraar. Vrijwel alle zorgverzekeraars bieden betalingsregelingen om te voorkomen dat klanten verder in de problemen raken. Vaak is het mogelijk om rekeningen die onder het eigen risico vallen, gespreid te betalen, zonder extra rente of administratiekosten. 4. Wat gebeurt er als je een grote betalingsachterstand hebt? Heb je een achterstand van zes of meer maanden dan draagt jouw verzekeraar je over naar het College van Zorgverzekeringen. Dan betaal je je premie niet meer maandelijks aan je eigen verzekeraar, maar aan het CvZ. Je bent dan nog wel verzekerd. Het CvZ rekent een standaardpremie, verhoogd met een boete van 30 procent. In 2013 betaalt iemand dan 160,12 euro per maand aan CvZ. 5. Als je niet verzekerd bent of een betalingsachterstand hebt, laten ze je dan met een gebroken been liggen? 6. Mag een verzekeraar je weigeren als je een betalingsachterstand hebt? Ja. Sterker nog, zo lang je een premieschuld hebt, kan je niet overstappen. De schuld bij je verzekeraar moet je eerst aflossen. Daarna meldt je zorgverzekeraar je af bij het CVZ. Eenmaal afgemeld, kan je overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Dat kan alleen aan het eind van een kalenderjaar. Alleen je zorgverzekeraar kan je bij het CVZ afmelden als wanbetaler. Dat gebeurt als: Je jouw totale schuld bij de zorgverzekeraar hebt afgelost; e met instemming van je zorgverzekeraar schuldhulpverlening (hulp bij het aflossen van je schuld) hebt getroffen; Je bent toegelaten tot de wettelijke schuldsanering (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen - WSNP). Zodra het CVZ de afmelding ontvangt, stopt het met de incasso van de hogere premie. Je krijgt daarover schriftelijk bericht. Elke arts in Nederland heeft een zorgplicht. Hij mag niet weigeren medische hulp te geven omdat de patiënt het niet kan betalen. Een arts is verplicht om altijd 'passende en verantwoorde zorg' te geven. De medische zorg is dan niet gratis: de rekening van een arts of medische instelling moet de onverzekerde zelf betalen. 28 Handicap Nationaal

29 Eerste smartphone voor blinden in aantocht De eerste smartphone die gebruikt kan worden door blinden, is momenteel in ontwikkeling bij een bedrijf uit India. Het toestel vertaalt s, sms-berichten en teksten op websites naar braille, zodat blinden het op het touchscreen kunnen lezen. De telefoon zal er als een normale smartphone uitzien, maar beschikt volgens uitvinder Sumit Dagar over een uniek touch-screen. "Het scherm is in staat om de content die het ontvangt om te zetten naar patronen die kunnen worden aangeraakt", aldus Dagar. Het gaat hierbij volgens hem niet alleen om teksten, maar ook afbeeldingen en een gebruikersinterface zullen op het scherm voelbaar zijn. Metalen pinnen. In plaats van een beeldscherm is er een raster met kleine metalen pinnen aanwezig, welke zichzelf in hoogte verstellen om het voor blinden leesbare braille te vormen. Deze pinnen beschikken over de zogenoemde Shape Memory Alloy-technologie, wat ervoor zorgt dat ze weer terugkeren naar hun originele vorm als ze niet meer worden aangeraak door vingers. Zodoende kan het scherm zichzelf continue verversen, zodat de gebruiker kan verder lezen. Wanneer het toestel op de markt zal komen is nog onduidelijk. Dagar zegt al drie jaar aan het prototype te werken, en het project wordt momenteel gesteund door verschillende bedrijven en de overheid. De smartphone voor blinden wordt momenteel bij Dagar's eigen Kiryate Design Solutions verder ontwikkeld. Handicap Nationaal 29

30 Draadloos rookalarm voor doven en slechthorenden Sprue safety products introduceert een rookmelder die speciaal is gemaakt voor mensen die minder goed horen, zoals bijvoorbeeld ouderen en kinderen. De rookmelders communiceren met elkaar via een draadloos netwerk, met een bereik tot 35 meter. In een netwerk kunnen tot 50 melders worden toegevoegd. Naast de rookmelder is een trilplaat verkrijgbaar om onder het hoofdkussen te plaatsen en een onderdeel dat een knipperlicht laat zien. Ook kan hier een speaker aan gekoppeld worden met een lage frequentie alarmsignaal. Deze lage frequentie is geschikt voor slechthorenden en kinderen, die het waarschuwingssignaal bij brand dan beter kunnen horen. Maat-kleding voor mensen in een rolstoel Christa de Wit uit 's-hertogenbosch wil een bijzonder bedrijf beginnen. Ze wil confectiekleding maken voor rolstoelgebruikers. Ik wilde altijd al kleren maken voor mensen die niet in een gewone winkel terecht kunnen. Van haar (uit de hand gelopen) hobby, is Christa enkele maanden geleden gaan onderzoeken of ze hier haar werk van kan maken. Ik heb dit al meer dan twintig jaar in mijn hoofd. Ik hou er van om kleding op maat te maken in de aangepaste sfeer. Eerst deed ik dit puur als hobby, naast mijn werk. Ik vergaderde veel en hoe meer ik aan het vergaderen was, hoe meer ik thuis achter de naaimachine kroop. Het is echt een uitlaatklep voor me. Op een gegeven moment schreef Christa een bedrijfsplan dat er eigenlijk op gericht was om bruidskleding en feestjurken te maken voor rolstoelgebruikers. Volgens 30 Handicap Nationaal

31 mijn zoon was dat echter te beperkt en zo zijn we op het idee gekomen om volledige confectiekleding voor mensen in een rolstoel te maken. Volgens de Bossche reageren rolstoelbezitters erg enthousiast op de plannen. De reacties zijn echt overweldigend. Waar mensen in een rolstoel bijvoorbeeld altijd tegenaan lopen is dat de ruimte bij de rug en mouwen te smal is. Met name bij mensen met een handgestuurde rolstoel zijn dat de plaatsen die gaan schuren en niet fijn zitten. Mensen in een elektrische rolstoel hebben vaak problemen met hun armen en daarvoor wil ik graag een blouse ontwerpen die er van voren uit ziet als een gewone blouse, maar die wel van achteren gesloten kan worden. Dat is veel makkelijker met het aan- en uitkleden. Ik ben nu contact aan het zoeken met rolstoelgebruikers om een duidelijk beeld te krijgen van de wensen die ze hebben. Daarvoor is ze onder andere aanwezig geweest bij wedstrijden van rolstoeldansen. Daar heb ik heel veel adressen kunnen verzamelen. Ook ben ik in contact gegaan met het Gehandicaptenplatform s-hertogenbosch. Op 1 mei houden we een bijeenkomst om hopelijk nog meer wensen en ideeën te krijgen. Dames in een rolstoel die hier bij willen zijn, kunnen zich nog aanmelden via Zie ook haar website: Handicap nationaal vanaf 2014 verder als stichting De leden van Handicap Nationaal hebben bij de afgelopen Algemene Ledervergadering (ALV) d.d. 15 april j.l. het voorstel van het Dagelijk Bestuur (DB) om per 1 januari 2014 de vereniging Handicap Nationaal om te zetten naar een Stichting (met volledige bevoegdheid) met algehele stemmen en enthousiast overgenomen. Het bestuur wees de leden op het teruglopen van vrijwilligers en de behoefte van de leden ten opzichte van activiteiten in het kader van het zogeheten lotgenotencontact. De ANBI-status, hetgeen betekent dat wij een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn, staat ook niet toe dat de vereniging veel meer voor leden kan en mag doen dan zij op dit moment geven en doen. De stichting Handicap Nationaal zal zich daarom vooral gaan richten op de drie kerntaken waar zij momenteel goed en Handicap Nationaal 31

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen?

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen? zorgwijzer 2013/2014 Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! De beste zorg vinden? Uw verzekering snel en digitaal regelen? Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Inhoudsopgave 4 Regel uw verzekering

Nadere informatie

boek mantelzorg In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger

boek mantelzorg In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger mantelzorg boek In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger (020) 333 53 53 info@mantelzorgenmeer.nl www.mantelzorgenmeer.nl Mantelzorgboek Er zijn momenten dat de mantelzorger

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

zorgwijzer Vind de beste zorg voor uw situatie Persoonlijk advies over uw gezondheid Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt!

zorgwijzer Vind de beste zorg voor uw situatie Persoonlijk advies over uw gezondheid Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! zorgwijzer 2014/2015 Vind de beste zorg voor uw situatie Persoonlijk advies over uw gezondheid Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! Inhoudsopgave 4 Persoonlijk advies over uw gezondheid 6 Digitaal inzicht

Nadere informatie

Sterker met Stoma. door jouw ervaring te delen. Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging.

Sterker met Stoma. door jouw ervaring te delen. Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging. FC 60 C 22 M 21 Y 10K PMS 549 FC 0 C 54 M 100 Y 0 K PMS 144 Sterker met Stoma door jouw ervaring te delen Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging.nl

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Gezondheidscentrum Heelkom ARGO BV 2015 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Gezondheidscentrum Heelkom is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? PZP helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen?

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? PZP helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen? 2013/2014 Zorg of ondersteuning nodig? PZP helpt! De beste zorg vinden? Uw verzekering snel en digitaal regelen? Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Inhoudsopgave 4 Uw verzekering snel en digitaal

Nadere informatie

zorgwijzer Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen

zorgwijzer Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen zorgwijzer 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Toen mijn vriendin

Nadere informatie

boek mantelzorg In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger

boek mantelzorg In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger november 2014 mantelzorg boek In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger Dit mantelzorgboek is mogelijk gemaakt door Univé Zorg en de Zorgkantoren Coöperatie VGZ Er zijn

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

zorgwi 2015/2016 jzer

zorgwi 2015/2016 jzer zorgwijzer 2015/2016 1 2 Voorwoord Goede zorg is belangrijk. Wij denken hierover graag met u mee, want het kan soms best lastig zijn om een keuze te maken. Wij zetten de mogelijkheden en verschillen voor

Nadere informatie

Slaapproblemen, angst en onrust

Slaapproblemen, angst en onrust Slaapproblemen, angst en onrust WAT KUNT U ZELF DOEN WAT KAN UW APOTHEKER VOOR U DOEN WAT GEBEURT ER ALS U STOPT AUTORIJDEN INFORMATIE ADRESSEN HULPVERLENING VRAAG OVER UW MEDICIJNEN? WWW.APOTHEEK.NL SLAAPPROBLEMEN,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

MANTELZORG BOEK. In geval van nood. Belangrijke info voor de vervangende mantelzorger

MANTELZORG BOEK. In geval van nood. Belangrijke info voor de vervangende mantelzorger MANTELZORG BOEK In geval van nood Belangrijke info voor de vervangende mantelzorger Er zijn momenten dat de mantelzorger de zorg en hulp (tijdelijk) moet overdragen aan iemand anders. Bij het overdragen

Nadere informatie

mantelzorg boek In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger

mantelzorg boek In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger mantelzorg boek In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger Er zijn momenten dat de mantelzorger de zorg en hulp (tijdelijk) moet overdragen aan iemand anders. Bij het

Nadere informatie

en compensatieregelingen

en compensatieregelingen Het regeerakkoord: gevolgen voor de Wmo en compensatieregelingen Cliëntenbelang Amsterdam 11 februari 2013 Onderwerpen Bezuinigingen Wmo Decentralisaties AWBZ - Wmo Maatregelen compensatieregelingen Maatregelen

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen

Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen Bent u ontevreden? Vertel het ons! Kijk voor meer informatie op www.prolife.nl/klachten Bent u ontevreden? Vertel het ons! Bent u ontevreden over een beslissing

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Factsheet Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl info@lcr-suwi.nl Auteurs

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 5 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 6 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Wie

Nadere informatie

P Doe de risicotest P Laat uw bloedsuikerwaarde meten P Lees wat u zelf kunt doen

P Doe de risicotest P Laat uw bloedsuikerwaarde meten P Lees wat u zelf kunt doen Diabetes en uw apotheek Als bij u diabetes is vastgesteld, dan kunt u natuurlijk terecht bij uw apotheek. Het apotheekteam zorgt ervoor dat u: Op tijd het juiste medicijn krijgt. Medicijnen krijgt die

Nadere informatie

De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden

De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden ALV Vereniging Deelnemers NEDLLOYD Pensioenfonds Utrecht, 20 maart 2013. Joop Blom Voorzitter commissie Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

HET MANTEL ZORG BOEK Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorg bestemd voor de waarnemer van de mantelzorger

HET MANTEL ZORG BOEK Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorg bestemd voor de waarnemer van de mantelzorger HET MANTEL ZORG BOEK Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorg bestemd voor de waarnemer van de mantelzorger HET MANTELZORGBOEK bestemd voor de waarnemer van de mantelzorger Er kunnen momenten

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Compensatie eigen risico is nog onbekend

Compensatie eigen risico is nog onbekend Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Reitsma-van Rooijen, J. de Jong. Compensatie eigen risico is nog onbekend Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt. U

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 26 mei 2015 Betreft Kamervragen. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 26 mei 2015 Betreft Kamervragen. Geachte Voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Contacten die het verschil maken

Contacten die het verschil maken n ie u w s b r ie f Spotlight on Anke Van Der Heijden, Case Manager FOCUS VAN DE MAAND: Contacten die het verschil maken de best doctors stichting: in Mei 2014 Ik hoor regelmatig van patiënten dat ze het

Nadere informatie

ONZE COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING

ONZE COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING ONZE COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING ZILVEREN KRUIS ACHMEA EN KBO: SAMEN STERK Uniek aanbod voor KBO-leden: samen verzekerd, samen voordeel! Tot 1 januari 2015 kunt u veranderen van zorgverzekering. Kies net

Nadere informatie

Specifieke adviezen. Wondverzorging / hechting / pleister: Douche en bad beleid: Activiteiten: Eten: Diversen:

Specifieke adviezen. Wondverzorging / hechting / pleister: Douche en bad beleid: Activiteiten: Eten: Diversen: Ontslag wat nu? Uw kind gaat weer naar huis nadat het opgenomen is geweest op de kinderafdeling. Het is van belang dat u de eerste dagen thuis extra goed op uw kind let. Deze folder geeft u enkele adviezen.

Nadere informatie

Checklist bij het tijdelijk overdragen van zorg

Checklist bij het tijdelijk overdragen van zorg Checklist bij het tijdelijk overdragen van zorg Mezzo Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg is per 2006 ontstaan uit de fusie tussen LOT en Xzorg. Auteur : Marja Veltman

Nadere informatie

Tips tegen nervositeit

Tips tegen nervositeit Vijf jaar lang heb ik een slaapmiddel gebruikt om in slaap te komen soms had ik de moed om het eens zonder dat tabletje te proberen. Ik sliep dan zo slecht, dat ik de moed snel weer opgaf. Toch vond ik

Nadere informatie

Steun voor mensen met kanker aan:

Steun voor mensen met kanker aan: vereniging voor mensen met blaas- of nierkanker Steun voor mensen met kanker aan: blaas nier nierbekken urineleider plasbuis Steun voor u Steeds meer mensen worden geconfronteerd met blaas- of nierkanker.

Nadere informatie

Aandacht voor iedereen

Aandacht voor iedereen Aandacht voor iedereen Veranderingen in de zorg Klankbordgroep belangenbehartiging Aalsmeer 12 mei 2014 Esther Anker Adviseur versterking Wmo In deze presentatie 1. Landelijke ontwikkelingen 2. Hoe is

Nadere informatie

Checklist bij het tijdelijk overdragen van de zorg van uw kind

Checklist bij het tijdelijk overdragen van de zorg van uw kind Checklist bij het tijdelijk overdragen van de zorg van uw kind Mezzo Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg is per 2006 ontstaan uit de fusie tussen LOT en Xzorg. Auteur :

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Voorwoord. Ook wanneer u vragen hebt over uw gezondheid, staan wij voor u klaar. Aarzel dan ook niet om contact met ons op te nemen.

Voorwoord. Ook wanneer u vragen hebt over uw gezondheid, staan wij voor u klaar. Aarzel dan ook niet om contact met ons op te nemen. 2015/2016 2 Voorwoord Goede zorg is belangrijk. Wij denken hierover graag met u mee, want het kan soms best lastig zijn om een keuze te maken. Wij zetten de mogelijkheden en verschillen voor u op een rij

Nadere informatie

mantelzorg boek In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger

mantelzorg boek In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger mantelzorg boek In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger Er zijn momenten dat de mantelzorger de zorg en hulp (tijdelijk) moet overdragen aan iemand anders. Bij het overdragen

Nadere informatie

Word nu lid van de Stomavereniging

Word nu lid van de Stomavereniging Word nu lid van de Stomavereniging sterker met stoma door jouw ervaring te delen Sterker met Stoma door jouw ervaring te delen Elke De stomazorgwijzer heeft mij inzicht gegeven in de kwaliteit van de stomazorg

Nadere informatie

2014/2015. Vind de beste zorg voor uw situatie. Persoonlijk advies. Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt!

2014/2015. Vind de beste zorg voor uw situatie. Persoonlijk advies. Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt! 2014/2015 Vind de beste zorg voor uw situatie Persoonlijk advies Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt! Inhoudsopgave 4 Persoonlijk medisch advies 6 Digitaal inzicht in uw zorgverzekering 8 Zorg of

Nadere informatie

Aan De leden van de programmacommissie

Aan De leden van de programmacommissie Aan De leden van de programmacommissie Utrecht 16 mei 2012 Kenmerk: 12-0114/RS Betreft: Advies verkiezingsprogramma Inlichtingen bij: CG-Raad, Rolf Smid (06) 207 447 67 en Platform VG, Xandra van der Swan

Nadere informatie

Rusteloze benen restless legs syndrome (RLS)

Rusteloze benen restless legs syndrome (RLS) Rusteloze benen restless legs syndrome (RLS) Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2015 pavo 1159 Wat zijn rusteloze benen? Het rusteloze benen syndroom (ofwel restless legs syndrome, afgekort RLS) is een

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 3 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 4 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Hoe

Nadere informatie

Jobbersguide - 2015. Jobbersguide 2015 0

Jobbersguide - 2015. Jobbersguide 2015 0 Jobbersguide - 2015 Jobbersguide 2015 0 Introductie Jobbersguide Om ervoor te zorgen dat jij als Jobber succesvol aan de slag kan en niet tegen verrassingen aanloopt hebben wij deze Jobbersguide gemaakt.

Nadere informatie

Vrij verkrijgbare medicijnen

Vrij verkrijgbare medicijnen Vrij verkrijgbare medicijnen WAT ZIJN VRIJ VERKRIJGBARE MEDICIJNEN TIPS VOOR EEN GOEDE KEUZE WAT KAN UW APOTHEKER VOOR U DOEN MEDICIJNEN WERKEN BETER DANKZIJ UW APOTHEKER VRIJ VERKRIJGBARE MEDICIJNEN Een

Nadere informatie

Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Handleiding voor patiënten

Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Handleiding voor patiënten Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Handleiding voor patiënten Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te gaan. Waarom deze informatie? 2 Gebruiksaanwijzing 3 Cartoon 1 bereid uw ziekenhuisopname

Nadere informatie

Medicijngebruik; enquête Nierpatiënten Perspectief online: www.nponline.nl

Medicijngebruik; enquête Nierpatiënten Perspectief online: www.nponline.nl Medicijngebruik; enquête Nierpatiënten Perspectief online: www.nponline.nl Samenvatting Medicijngebruik In een inventarisatie betreffende medicijngebruik onder nierpatiënten is gevraagd naar de volgende

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, Raad van Bestuur, medewerkers en artsen van het willen graag dat u tevreden bent over uw medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom voelt bij

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Passend onderwijs - Op zoek naar een school

Passend onderwijs - Op zoek naar een school Passend onderwijs - Op zoek naar een school Wanneer u op zoek gaat naar een passende school voor uw kind zijn veel factoren van belang. Uiteindelijk gaat het om een match tussen wat het beste bij uw kind

Nadere informatie

het mantelzorg boek voor de vervangende mantelzorger

het mantelzorg boek voor de vervangende mantelzorger het mantelzorg boek voor de vervangende mantelzorger 1 Het mantelzorgboek voor de waarnemer van de mantelzorger Er zijn momenten dat de mantelzorger de zorg en hulp (tijdelijk) moet overdragen aan iemand

Nadere informatie

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg ontdek. Informatie over: Thuiszorg De beste zorg voor u, thuis. Zo goed en zelfstandig mogelijk leven in uw eigen vertrouwde omgeving. Laurens biedt alle zorg die u hierbij nodig heeft. meer dan zorg Langer

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Lesbrief 6. Gezondheid

Lesbrief 6. Gezondheid www.edusom.nl Opstartlessen Lesbrief 6. Gezondheid Wat leert u in deze les? Praten met de dokter. Zinnen maken. Zeggen dat iets niet zo is. Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

Uw collectieve zorgverzekering

Uw collectieve zorgverzekering Uw collectieve zorgverzekering CZ en Stichting CVEZ bieden u verschillende diensten en handige tools bij uw collectieve zorgverzekering. Meer dan alleen zorg verzekeren CZ doet meer dan alleen zorg verzekeren.

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Behandeling psychische problemen voortaan in het basispakket van uw zorgverzekering In deze brochure leest u hoe het is geregeld na 1 januari 2008 Ministerie van

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Gemeente Tilburg laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Tilburg laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Tilburg laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Tilburg.

Nadere informatie

E-panel. Belangrijke rol weggelegd voor Zorgverzekeraars Second opinion: een patiëntenrecht met obstakels

E-panel. Belangrijke rol weggelegd voor Zorgverzekeraars Second opinion: een patiëntenrecht met obstakels E-panel Met de uitkomsten van de enquête over second opinion Nr. 18 - januari 2011 Belangrijke rol weggelegd voor Zorgverzekeraars Second opinion: een patiëntenrecht met obstakels We weten bijna allemaal

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk De Vries ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk de Vries is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis

Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Wat kunt u zelf doen? mca.nl Inhoudsopgave Patiëntveiligheidskaart 3 Gebruiksaanwijzing 3 Bereid uw ziekenhuisopname voor 4 Laat u ook uw naasten de brochure

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Rotterdam laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Rotterdam laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Rotterdam.

Nadere informatie

Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger!

Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger! Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger! Vooraf Psychisch verzuim Problemen. Op het werk of privé. Die Psychisch verzuim is ziekteverzuim vanwege hebben we allemaal wel eens. Uw psychische

Nadere informatie

Collega s activeren collega s. De aanjager laat mensen meer bewegen

Collega s activeren collega s. De aanjager laat mensen meer bewegen Collega s activeren collega s De aanjager laat mensen meer bewegen Waarom hebben we aanjagers nodig? Veel mensen willen wel meer bewegen. Maar in de hectiek van alledag lukt dat vaak niet. Een klein zetje

Nadere informatie

De bestuursrechtelijke zorgverzekeringspremie

De bestuursrechtelijke zorgverzekeringspremie De bestuursrechtelijke zorgverzekeringspremie Informatie voor werkgevers en uitkeringsinstanties De regeling in negen stappen 1 2 Een verzekerde heeft een betalingsachterstand ter hoogte van zes maandpremies

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Voor mensen met een verstandelijke beperking en diabetes, mantelzorgers en begeleiders. Verstandelijke beperking en diabetes: zo doe je dat samen!

Voor mensen met een verstandelijke beperking en diabetes, mantelzorgers en begeleiders. Verstandelijke beperking en diabetes: zo doe je dat samen! Voor mensen met een verstandelijke beperking en diabetes, mantelzorgers en begeleiders Verstandelijke beperking en diabetes: zo doe je dat samen! Leven met diabetes kan behoorlijk lastig zijn. Het heeft

Nadere informatie

Volg meer dan 50.000 KBO'ers:

Volg meer dan 50.000 KBO'ers: Volg meer dan 50.000 KBO'ers: stap over op Zilveren Kruis Achmea Met fikse kortingen en uitstekende service U kunt weer overstappen Volop voordelen voor KBO-leden bij Zilveren Kruis Achmea Per 1 januari

Nadere informatie

Geschreven en geillustreerd door Sandra J. Hollenberg (Malcolm s Oma Sandy) Auteur van MIJN EIGEN TYPE 1 DIABETES BOEK Vertaald door Anne de Graaf

Geschreven en geillustreerd door Sandra J. Hollenberg (Malcolm s Oma Sandy) Auteur van MIJN EIGEN TYPE 1 DIABETES BOEK Vertaald door Anne de Graaf Geschreven en geillustreerd door Sandra J. Hollenberg (Malcolm s Oma Sandy) Auteur van MIJN EIGEN TYPE 1 DIABETES BOEK Vertaald door Anne de Graaf Editie 2010 Sandra J Hollenberg Extra kopieën zijn gratis

Nadere informatie

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Z0rg Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder! Soms loopt het contact met uw zorgverlener anders dan u had verwacht. Er ging bijvoorbeeld iets mis bij uw

Nadere informatie

Protocol Medisch handelen & Medicijnverstrekking

Protocol Medisch handelen & Medicijnverstrekking Protocol Medisch handelen & Medicijnverstrekking Inhoudsopgave Augustus 2016 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Een kind wordt ziek op school... 4 2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek... 5 3.

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

de bijsluiter bijt niet

de bijsluiter bijt niet de bijsluiter bijt niet Twijfelt u na het lezen? Ga dan naar uw arts of apotheker. de bijsluiter bijt niet Bijsluiters geven u informatie over een geneesmiddel. Toch kan deze informatie u ook ongerust

Nadere informatie

Wil je zwanger worden? In deze folder vind je tips en adviezen.

Wil je zwanger worden? In deze folder vind je tips en adviezen. Wil je zwanger worden? In deze folder vind je tips en adviezen. Dit zijn Kelly en Karim. Zij willen graag een kind. Kelly en Karim willen over een half jaar zwanger zijn. 1. Kelly en Karim willen over

Nadere informatie

Verwijderen van de keelamandelen Tonsillectomie

Verwijderen van de keelamandelen Tonsillectomie Verwijderen van de keelamandelen Tonsillectomie Binnenkort wordt u opgenomen in verband met het verwijderen van de keelamandelen (tonsillectomie). Deze folder geeft informatie over de operatie zelf, de

Nadere informatie

Met medicijnen alléén bent u er niet

Met medicijnen alléén bent u er niet Cholesterolverlagers Met medicijnen alléén bent u er niet Steeds meer mensen gebruiken medicijnen tegen een te hoog cholesterol. Maar wie niet tegelijkertijd zijn leefstijl aanpast (stoppen met roken,

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht

Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht De zorgvraag in Nederland stijgt. De toename is zodanig, dat de overheid aangeeft de zorg anders te moeten organiseren. Anders houden we de zorg in Nederland

Nadere informatie

Veilig met ontslag Informatie voor patiënten vanaf 70 jaar en hun familie/mantelzorger

Veilig met ontslag Informatie voor patiënten vanaf 70 jaar en hun familie/mantelzorger Veilig met ontslag Informatie voor patiënten vanaf 70 jaar en hun familie/mantelzorger U bent voor een medische behandeling opgenomen in Meander Medisch Centrum. Het is van belang om zo snel mogelijk na

Nadere informatie

Depressie tijdens de zwangerschap uit de taboesfeer

Depressie tijdens de zwangerschap uit de taboesfeer Depressie tijdens de zwangerschap uit de taboesfeer Depressie en angstklachten tijdens de zwangerschap komen regelmatig voor. Toch wordt dit onderwerp nog vaak als taboe ervaren en is niet duidelijk welke

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek ARGO BV 2015 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Gemeente Utrecht laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Utrecht laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Utrecht laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

Altijd iemand dichtbij

Altijd iemand dichtbij Altijd iemand dichtbij UES030_brochureA5_06.indd 1 27/10/15 17:41 UES030_brochureA5_06.indd 2 27/10/15 17:41 Het mooiste cadeau: altijd iemand dichtbij. Het is voor veel mensen erg herkenbaar: uw ouders,

Nadere informatie

Tactus Verslavingszorg. Programma. Tactus op De Rede. Gamen & Internet. Gamen. Bianca Swart Preventiewerker

Tactus Verslavingszorg. Programma. Tactus op De Rede. Gamen & Internet. Gamen. Bianca Swart Preventiewerker Tactus Verslavingszorg Stedendriehoek, Twente, Zwolle/Noord Veluwe en Flevoland Informatie, advies en hulp Alcohol, drugs, medicijnen, gamen, gokken Bianca Swart Preventiewerker Preventie basisonderwijs

Nadere informatie