Reglement Fondsen en Fondsbeheerder NBB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement Fondsen en Fondsbeheerder NBB"

Transcriptie

1 Reglement Fondsen en Fondsbeheerder NBB Maart 2015

2 Inhoud Taken en verantwoordelijkheden Fondsbeheerder NBB... 3 Coördinator Fondsenwerving... 3 Toezicht op besteding en verantwoording... 3 Website informatie... 3 Fonds op naam en maatwerkgiften... 3 Procedure Fondsmanagement NBB... 4 Bijlage 1 Wat is fondsenwerving en waarom schenken of nalaten aan bridge?... 5 Bijlage 2 Jeugdbridgefonds... 6 Bijlage 3 rouwenbridgefonds... 7 Bijlage 4 Bridge- en Samenlevingsfonds... 8 Bijlage 5 Anders schenken: bijvoorbeeld aan uw bridgeclub... 9 Bijlage 6 Het verschil tussen een eenmalige of periodieke schenking Bijlage 7 Nalaten Reglement Fondsen en Fondsbeheerder NBB Pagina 2 van 12

3 Taken en verantwoordelijkheden Fondsbeheerder NBB De Nederlandse Bridge Bond (NBB) heeft voor fondsenwerving (Bijlage 1) drie fondsen in het leven geroepen (Bijlage 2 t/m 4) die ieder een aparte Fondsbeheerder kennen die is aangesteld door de directeur van het bondsbureau van de NBB. Bij de benoeming wordt erop gelet dat de betrokkene geen persoonlijke belangen heeft bij de activiteiten van het fonds. De Fondsbeheerder: - is met betrekking tot het themafonds verantwoordelijk voor relatiebeheer, middelenbeheer, besteding en verantwoording volgens de Procedure Fondsmanagement NBB. - stelt voor het themafonds een plan op met daarin doelstelling (bestedingsdoelen), doelgroep, aanpak en organisatie vanaf het moment dat er voor het eerst aan het fonds is gegeven of nagelaten; - zorgt - in aanvulling op de taak van de Coördinator Fondsenwerving - voor actuele informatie over het themafonds in NBB voorlichtingsmaterialen (zoals website en brochures); - denkt mee over het bereik van de specifieke doelgroep die wil geven aan het themafonds. Coördinator Fondsenwerving Er is een Coördinator Fondsenwerving aangesteld door de directeur van het bondsbureau die de navolgende taken heeft: - verzorgen van actuele informatie over de fondsen van de NBB; - bekend maken van de fondsen van de NBB bij de doelgroep gevers; - geven van voorlichting en verstrekken van advies aan potentiële grote gevers door middel van een persoonlijk advies; - waar nodig begeleiden van schenkingen aan de eigen bridgeclub - actueel houden van informatie over de eenmalige of periodieke schenking (Bijlage 6) en over nalaten (Bijlage 7). Toezicht op besteding en verantwoording De Financiële Commissie van de NBB, ingesteld krachtens de statuten van de NBB, houdt toezicht op de correcte verwerking van uw gift en of de bestedingen van het themafonds vallen binnen de doelstellingen (en/of maatwerkafspraken). De leden van de Financiële Commissie zijn onafhankelijk en worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering van de NBB. Website informatie Op is een algemene pagina ingericht die wordt bijgehouden door de Coördinator Fondsenwerving. Hierin wordt algemene informatie verstrekt en ook ingegaan op de diverse themafondsen. Fonds op naam en maatwerkgiften Bij een schenking of nalatenschap van tenminste ,- kan desgewenst een fonds op naam worden gestart mits de doelstellingen van het fonds volgens een besluit van het Bondsbestuur past binnen de doelstellingen van de NBB. In overleg met de gever wordt in het beheer van dit fonds voorzien waarbij de NBB bevoegd is en moet zorgen voor beheer, besteding en verantwoording. Een gever kan ook behoefte hebben aan maatwerkafspraken inzake de gift aan een bepaald themafonds. Hierover kan met de betreffende Fondsbeheerder, maar uitsluitend voorafgaande aan de gift, afspraken worden gemaakt die schriftelijk worden bevestigd. Reglement Fondsen en Fondsbeheerder NBB Pagina 3 van 12

4 Procedure Fondsmanagement NBB Activiteit Gever Fondsbeheerder Coördinator Fondsenwerving Financiële Commissie Bondsbestuur Financiële afdeling 1. Instellen fonds 2. Promotie/foldermateriaal/website 3. Contacten gevers 4. Optioneel: Advies aan gever 5. Optioneel: voorwaardelijke gift - fonds op naam - maatwerkafspraken 6. Beslissing aanwending gelden 1) 2) 7. Financiële administratie/rapportage 8. Toezicht besteding/verantwoording 2) 9. Fiscaliteiten/Juridische aspecten 1) De fondsbeheerder beslist niet dan na overleg met ingestelde vakcommissies, indien aanwezig, zoals bijvoorbeeld de Commissie Jeugdbridge (CJB) in het geval van het Jeugdbridgefonds 2) De Nederlandse Bridgebond werkt met één begroting en jaarrekening, van waaruit uit de bestedingen van de fondsen kunnen worden gevolgd en waarover de Financiële Commissie zijn toezichthoudende taak verricht. Reglement Fondsen en Fondsbeheerder NBB Pagina 4 van 12

5 Bijlage 1 Wat is fondsenwerving en waarom schenken of nalaten aan bridge? Wat is fondsenwerving? Onder fondsenwerving verstaan we het genereren van middelen onder particulieren, bedrijven of andere fondsen zonder dat daar een tegenprestatie tegen over staat (is er sprake van een tegenprestatie, dan betreft het sponsoring). Meestal betreft het een gift of een nalatenschap, een groot of een klein bedrag. Schenken en nalaten zijn overigens verschillende dingen. Aan het doen van schenkingen aan de NBB zijn fiscale voordelen verbonden voor particulieren en bedrijven, vanwege onze zogenaamde ANBI-status. Ook mag de NBB schenkingen en nalatenschappen belastingvrij ontvangen. Waarom schenken en nalaten aan bridge? Er zijn veel mensen met passie voor sport. Over de kracht van bridge valt niet te twisten. Bridge is passie, vermaakt mensen en zorgt voor langdurige vriendschappen. Bridge geeft mensen vaak rust en steun, maar bij bridge kan je ook excelleren. U heeft dit waarschijnlijk zelf ervaren en u ziet om u heen wat bridge voor mensen kan betekenen. Daarom is bridge een goed doel, een goed doel dat uw ondersteuning nodig heeft. Nederlanders geven jaarlijks ongeveer 2 miljard euro aan goede doelen. Tot nu toe wordt daarbij nog weinig aan de bridgesport gedacht. En dat terwijl bridge uw bijdrage hard nodig heeft! Sponsorbijdragen en subsidies nemen namelijk jaarlijks af. Daarom is het goed om te weten, dat u de bridgesport kunt helpen. Door te geven aan de Nederlandse Bridge Bond (NBB) of aan uw bridgeclub; op een manier die bij u past! Er zijn vier uitgewerkte mogelijkheden: - Jeugdbridgefonds - rouwenbridgefonds - Bridge en samenlevingsfonds - Uw eigen bridgeclub Maar natuurlijk kunt u ook aan andere bridgedoelen van de NBB schenken. De Coördinator Fondsenwerving, Just van der Kam, adviseert u graag over alle mogelijkheden Overweegt u een schenking of een legaat voor de bridgesport? Wilt u eerst overleggen over de manier waarop u dat kunt doen, of over de besteding van uw gift? Neem dan contact op met: Just van der Kam, Coördinator fondsenwerving, tevens adjunct-directeur NBB, , Direct een schenking doen kan natuurlijk ook. Nederlandse Bridge Bond, rekeningnummer: IBAN NL84FLB o.v.v. de naam van het fonds, of een ander bridge gerelateerd doel, waaraan u wilt schenken. Reglement Fondsen en Fondsbeheerder NBB Pagina 5 van 12

6 Bijlage 2 Jeugdbridgefonds Het Jeugdbridgefonds indt u ook dat bridge een leerzame denksport is voor kinderen waar ze de rest van hun leven iets aan hebben? Was u vroeger zelf een enthousiaste jeugdbridger? Denkt u dat de jeugd belangrijk is voor de toekomst van bridge? Overweeg dan een bijdrage aan het Jeugdbridgefonds! Meer kinderen zouden moeten leren bridgen Door te bridgen ontwikkelen kinderen vanzelf belangrijke vaardigheden, zoals samenwerken, rekenen, planning en strategie. Wie eenmaal kan bridgen heeft daar bovendien de rest van zijn leven wat aan. Er opent zich een nieuwe wereld, overal ter wereld kun je voortaan terecht om te bridgen en je maakt snel en gemakkelijk nieuwe vrienden. Hoe kunt u het Jeugdbridge helpen? Bridge is een sport voor jong en oud. Helaas krijgt bridge onder jongeren te weinig aandacht. Hier ligt een belangrijke taak voor de Nederlandse Bridge Bond. Om in de toekomst ook de jeugd weer aan het bridgen te krijgen, zijn bijdragen van mensen zoals u hard nodig. Wilt u het jeugdbridge dat mogelijk beslissende zetje in de rug geven? Overweeg dan een gift of een legaat aan het Jeugdbridgefonds. Het Jeugdbridgefonds Het Jeugdbridgefonds stelt zich ten doel om fondsen te werven, waardoor het mogelijk wordt op veel meer scholen en universiteiten bridgeles te gaan geven en in veel plaatsen jeugdbridgeclubs op te richten. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de fondsbeheerder Nancy de Boer (hoofd breedtesport NBB) Of hebt u al besloten om bij te dragen aan het Jeugdbridgefonds? Direct een schenking doen kan natuurlijk ook: Nederlandse Bridge Bond, rekeningnummer: IBAN NL84FLB o.v.v. Jeugdbridgefonds. Reglement Fondsen en Fondsbeheerder NBB Pagina 6 van 12

7 Bijlage 3 rouwenbridgefonds Het rouwenbridgefonds Wist u dat de Nederlandse Bridge Bond (NBB) voor meer dan 57% uit vrouwelijke leden bestaat? En dat vrouwentopbridge niet in aanmerking komt voor subsidie? Het is gewoon fijn (en nodig) als vrouwen een steuntje in de rug krijgen bij de ontwikkeling van talent. Overweeg daarom een schenking aan het rouwenbridgefonds! rouwen moeten dezelfde kansen krijgen als mannen Het is bij bridge zoals bij veel plekken in de maatschappij: formeel is er geen discriminatie en is iedereen gelijk. Maar soms is er wel wat extra stimulans nodig en extra inzet om een stilzwijgend gegroeide ongelijkheid weg te nemen. Niet alleen door de inspanningen van de vrouwen zelf, maar ook door die omstandigheden aan te bieden die uitzicht geven op verbetering. Sinds 2013 heeft NOC*NSF besloten geen topsportsubsidie meer aan vrouwenbridge te geven. Hierdoor dreigt ons buitengewoon succesvolle vrouwentopsportprogramma (altijd bij de eerste 5 op WK s en EK s, zelfs goud in 2014) te verpieteren. Hoe kunt u het vrouwenbridge helpen? Bridge is natuurlijk een sport voor alle seksen. Het, uiterst succesvolle, medailleprogramma vrouwenbridge wil de NBB graag voortzetten. Maar hiervoor zijn trainers en trainingen nodig. Een bijkomend effect daarbij is dat vrouwenbridge op deze manier ook positief de aandacht zal trekken in Nederland en zich optimaal kan manifesteren. Uiteraard kost dit geld en hiervoor zijn bijdragen van mensen zoals u hard nodig. Want zonder uw bijdrage verandert de wereld veel te langzaam. Wilt u het vrouwen(top)bridge dat, mogelijk beslissende, zetje in de rug geven? Overweeg dan een gift of een legaat aan het rouwenbridgefonds. Het rouwenbridgefonds Het rouwenbridgefonds stelt zich ten doel om fondsen te werven waardoor het mogelijk wordt talentontwikkeling onder vrouwen goed op te zetten en de begeleiding en de trainingen van de nationale vrouwenselectie van de NBB die deelneemt aan op Europese- en Wereldkampioenschappen te intensiveren. Alex van Reenen (captain vrouwen), Hans Kelder (coach vrouwen) en Just van der Kam (directeur topbridge) zien er op toe dat uw gehele bijdrage wordt gebruikt voor extra activiteiten om het vrouwenbridge naar de top te brengen en daar te houden. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de fondsbeheerder Just van der Kam (directeur Topbridge), Of hebt u al besloten om bij te dragen aan het rouwenbridgefonds? Direct een schenking doen kan natuurlijk ook. Nederlandse Bridge Bond, rekeningnummer: IBAN NL84FLB o.v.v. de naam van rouwenbridgefonds Reglement Fondsen en Fondsbeheerder NBB Pagina 7 van 12

8 Bijlage 4 Bridge- en Samenlevingsfonds Het Bridge- en samenlevingsfonds Bent u er ook van overtuigd dat bridge mensen helpt gelukkiger te worden? Hebt u zelf ervaren hoe bridge uw leven verrijkt heeft en gunt u dat anderen ook? Overweeg dan een schenking aan het Bridge- en Samenlevingsfonds. Bridge is belangrijk voor de samenleving Ouderen hebben bridge massaal gevonden en omarmd. Terecht, want bridge heeft ouderen heel veel te bieden aan sociaal contact en gezelligheid. Bridge is een middel om mensen te verbinden. Je blijft erbij horen. Bovendien is het ook nog eens goed voor je hersenen. Wat doet de Nederlandse Bridge Bond ia het project 'Denken en Doen' zorgt de Nederlandse Bridge Bond (NBB) er voor, in samenwerking met de gemeenten, dat er sociale netwerken voor ouderen worden opgezet. Er zijn al honderden van deze groepen waar men samen bridge leert. Dat duurt twee jaar waarna er een nieuwe bridgeclub wordt opgericht of men sluit aan bij een bestaande bridgeclub. Elke bridgemiddag of bridgeavond is een uitje, een moment om naar uit te zien. Onderzoek heeft bevestigd wat we allemaal al weten, namelijk dat bridge mensen steun geeft. Men wordt er minder eenzaam van: Sinds moeder bridgen heeft geleerd moet ik een afspraak maken als ik langs wil komen. Het Bridge- en Samenlevingsfonds Een Denken en Doen project kost De NBB wil via het Bridge- en Samenlevingsfonds fondsen werven om veel meer lokale Denken en Doen projecten te realiseren. Hoe kunt u het Bridge en Samenlevingsfonds steunen? Wilt u anderen de kans geven op een gelukkiger leven? Overweeg dan een schenking of een legaat aan het Bridge- en Samenlevingsfonds. Elke bijdrage is meer dan welkom. ele kleintjes maken immers één grote. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met fondsbeheerder Gijs van der Scheer (directeur NBB): ; Of hebt u al besloten om bij te dragen aan het Bridge- en Samenlevingsfonds? Direct een schenking doen kan natuurlijk ook: Nederlandse Bridge Bond, rekeningnummer: IBAN NL84FLB o.v.v. Bridge en Samenlevingsfonds Reglement Fondsen en Fondsbeheerder NBB Pagina 8 van 12

9 Bijlage 5 Anders schenken: bijvoorbeeld aan uw bridgeclub Natuurlijk kunt u ook anders schenken of nalaten. U kunt denken aan een fonds op naam of aan een gift aan de vereniging waar u zelf lid van bent (geweest). Het is een mooie gedachte om te schenken of na te laten aan de bridgeclub waar u vele jaren met plezier hebt gespeeld. Het biedt u een goed gevoel en de bridgeclub nieuwe kansen. Dankzij een schenking of een nalatenschap kan de vereniging doen waar zij anders lang voor moet sparen. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van nieuwe materialen en apparatuur, het jubileum of de organisatie van een grote jaarlijkse bridgedrive (met uw naam?). Of misschien zelfs wel voor een eigen denksportcentrum! Maar ook het inrichten van een eigen fonds op naam is een interessante mogelijkheid. U kunt dan gebruik maken van de professionaliteit van het bondsbureau om gedurende lengte van jaren een actieve behartiging van het doel te krijgen dat u kiest. SBBI-status De Nederlandse Bridge Bond en de aangesloten bridgeclubs hebben de SBBI-status en worden dus fiscaal hetzelfde behandeld. De informatie over schenkingen en legaten is dus ook op de aangesloten bridgeclubs van toepassing. Sport, Daar Geef Je Om Ook bridgeclubs kunnen zelf actief fondsen werven. Alle sportverenigingen kunnen meedoen met de actie Sport, Daar Geef Je Om van NOC*NSF. Op de website van die campagne staat alle informatie die een bridgeclub nodig heeft om zelf fondsen te gaan werven. Reglement Fondsen en Fondsbeheerder NBB Pagina 9 van 12

10 Bijlage 6 Het verschil tussen een eenmalige of periodieke schenking U kunt op twee manieren schenken aan de Nederlandse Bridge Bond (NBB). Namelijk d.m.v. een eenmalige schenking of een periodieke schenking met belastingvoordeel. Eenmalige schenking Wilt u eenmalig iets bijdragen? Dan is de eenmalige schenking iets voor u. Op deze manier kunt u de bridgebond direct helpen. U bepaalt zelf hoeveel u geeft. Een klein of een groot bedrag, ze zijn allebei meer dan welkom! Een eenmalige schenking aan de NBB is niet fiscaal aftrekbaar, maar er hoeft ook geen schenkbelasting betaald te worden. Periodieke schenking Het woord periodiek zegt het eigenlijk al; door herhaalde schenkingen draagt u voor een langere periode bij. Zo kunt u bijvoorbeeld helpen bij de stimulering van het jeugdbridge, wat langere tijd in beslag neemt. Het grote verschil met een eenmalige schenking is dat een periodieke schenking aan de NBB wel belastingvoordeel oplevert voor de gever! oorwaarden periodieke schenking De schenking is periodiek als deze aan de volgende voorwaarden voldoet: - U maakt minstens 1 keer per jaar een bedrag over naar de betreffende organisatie; - U maakt dit bedrag voor minimaal 5 jaar achter elkaar over naar de betreffende organisatie; - De bedragen die u overmaakt zijn steeds (ongeveer) even hoog; - De organisatie waaraan u geeft, levert geen tegenprestatie voor de gift; - U heeft deze periodieke schenking vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Met ingang van 1 januari 2014 is het niet meer noodzakelijk om deze periodieke giften vast te leggen in een notariële akte. U kunt nu volstaan met een schriftelijke overeenkomst met de sportorganisatie waaraan u de gift doet. Neem contact op met de NBB Overweegt u om een schenking aan de NBB te doen en wilt u overleggen over de manier waarop u dat kunt doen? Neem dan contact op met Just van der Kam (adjunct-directeur NBB), , Toelichting fiscale voordelen periodieke schenking Een periodieke schenking is aftrekbaar van de belasting als u die geeft aan een sportorganisatie met een SBBI-status*, zoals bijna alle sportbonden en sportverenigingen. Een sportorganisatie heeft automatisch de SBBI-status als zij aan een beperkt aantal voorwaarden voldoet. oor een periodieke schenking geldt geen drempel of maximaal aftrekbaar bedrag, dus de hoogte van uw periodieke schenking kunt u zelf bepalen. Mocht u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar kunnen betalen? Of bestaat de sportvereniging niet meer? Dan mag u de al betaalde bedragen nog steeds aftrekken. Download hier het model van een overeenkomst voor een periodieke schenking. Rekenvoorbeeld periodieke schenking U zou bijvoorbeeld graag zien dat er meer jongeren gaan bridgen en u besluit voor een langere periode een bijdrage te leveren aan de stimulering van jeugdbridge. U heeft besloten dat u gedurende 5 jaar ieder jaar wilt schenken. Dit is een periodieke schenking en deze hebt u met de NBB laten vastleggen in een schriftelijke overeenkomst. Dat betekent dat een periodieke schenking voor u als gever belastingvoordeel oplevert. Stel dat uw jaarlijkse belastbaar inkomen bedraagt, dan valt u voor het deel boven de in de hoogste schijf van de inkomstenbelasting (52%). Omdat er sprake is van een periodieke Reglement Fondsen en Fondsbeheerder NBB Pagina 10 van 12

11 schenking aan een SBBI mag u het jaarlijks te schenken bedrag aftrekken van het belastbaar inkomen. Dit betekent dat u jaarlijks niet over belasting hoeft te betalen maar over ( ). Per jaar levert dit belastingvoordeel op, na 5 jaar is het voordeel zelfs De NBB ontvangt over een periode van 5 jaar in totaal terwijl het u, door het belastingvoordeel, slechts kost. * erschil tussen de ANBI en SBBI status Bij sportbonden en sportverenigingen erkent de belastingdienst alleen de SBBI-status (Sociaal Belang Behartigende Instelling) en niet de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Sommige goede doelen, zoals bijvoorbeeld de Hartstichting, hebben de ANBI-status. Het enige verschil tussen ANBI en SBBI is dat bij ANBI eenmalige giften wel van de belasting mogen worden afgetrokken. Reglement Fondsen en Fondsbeheerder NBB Pagina 11 van 12

12 Bijlage 7 Nalaten Wat moet er met mijn bezittingen gebeuren als ik er zelf niet meer ben? Er komt een moment waarop u over die vraag gaat nadenken. oor veel mensen staan de (klein)kinderen op de eerste plaats. Hebt u geen (klein)kinderen of hebt u een bijzondere band met bridge, dan zoekt u waarschijnlijk naar andere of extra mogelijkheden. In dat geval kunt u er aan denken om (een gedeelte van) uw bezit na te laten aan de Nederlandse Bridge Bond (NBB) of aan uw eigen bridgeclub. Uw wil vastleggen in een testament In de sport komt het nog maar weinig voor, maar bij andere goede doelen is het heel gebruikelijk om bezittingen aan één of twee organisaties na te laten. De ervaring leert dat daarbij twee manieren het meest worden toegepast, namelijk via een legaat of door de betreffende organisatie(s) als erfgenaam te benoemen. In beide gevallen doet u dat via een testament. oor het opstellen van een testament moet u naar een notaris. Die kan u ook informeren over eventuele andere vormen van nalaten. Legaat Met een legaat in uw testament kunt u een vast bedrag of een bepaald bezit aan een sportorganisatie nalaten. Doordat het bedrag of het bezit vooraf is vastgesteld, onderscheidt een legaat zich van andere vormen van nalaten. Een legaat in uw testament is dus een passende keuze als u precies weet wat u aan de bridgesport wilt nalaten. Houd er wel rekening mee dat u het testament afsluit voor de toekomst, dus laat u bij twijfel goed adviseren door een notaris. Mede-erfgenaam Door de NBB in uw testament tot (mede-)erfgenaam te benoemen, kunt u uw volledige bezit of een gedeelte daarvan aan de NBB nalaten. Deze tweede mogelijkheid van nalaten heet een erfstelling. Er kunnen meerdere erfgenamen zijn, zoals familieleden en vrienden, maar ook andere organisaties. Na uw overlijden wordt uw totale bezit onder de verschillende erfgenamen verdeeld. Daarbij kunt u in uw testament een onderscheid aanbrengen. Bijvoorbeeld 80% voor uw kinderen en voor de andere erfgenamen elk 5 of 10%. Fiscale voordelen Sportverenigingen en sportbonden die vallen onder de SBBI hoeven geen belasting te betalen over de ontvangen inkomsten uit nalatenschappen. Het volledige nagelaten bedrag wordt dus besteed aan iets dat u belangrijk vindt en dat is een prettig idee. Neem contact op met de NBB Overweegt u om de NBB in uw testament op te nemen en wilt u overleggen over de manier waarop u dat kunt doen? Neem dan contact op met: Just van der Kam (adjunct-directeur NBB), , Reglement Fondsen en Fondsbeheerder NBB Pagina 12 van 12

STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL

STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL SCHENKEN EN NALATEN HARDERWIJK Missie van de Stichting Vrienden van het St Jansdal Het bevorderen van het welzijn van de patiënten van het ziekenhuis St Jansdal Motto:

Nadere informatie

Geven aan de molens van Nederland

Geven aan de molens van Nederland Geven aan de molens van Nederland ALLES OVER SCHENKEN EN NALATEN AAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Geef om de molens Van Nederland Belastingvoordeel door ANBI-status en CI-status De Hollandsche Molen heeft van

Nadere informatie

Informatie over geef om schenken en nalaten. het nationale ballet

Informatie over geef om schenken en nalaten. het nationale ballet Informatie over geef om schenken en nalaten het nationale ballet ballet van wereldklasse Het Nationale Ballet is trots op zijn vooraanstaande plaats in het Nederlandse culturele leven. Het gezelschap behoort

Nadere informatie

Een vriend erbij is een zorg minder!

Een vriend erbij is een zorg minder! Een vriend erbij is een zorg minder! Informatie over schenken en nalaten STICHTING Vrienden van Ypsilon Positief en creatief In mijn studententijd raakte ik betrokken bij Ypsilon. Een van mijn vrienden

Nadere informatie

SCHENKEN EN NALATEN VOOR HET BEHOUD VAN ONS ERFGOED

SCHENKEN EN NALATEN VOOR HET BEHOUD VAN ONS ERFGOED SCHENKEN EN NALATEN VOOR HET BEHOUD VAN ONS ERFGOED Ons erfgoed is wat we nalaten aan komende generaties. Monumenten zijn er voor de eeuwigheid. Althans, dat is de bedoeling. Toch zijn er tal van gevaren

Nadere informatie

Informatie over schenken aan de Haastrechtse Kring

Informatie over schenken aan de Haastrechtse Kring Informatie over schenken aan de Haastrechtse Kring ANBI en belastingvoordeel Stichting De Haastrechtse Kring Stichting Voor Culturele Belangen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent

Nadere informatie

Geven aan uw kerk. Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage Nu geven voor later: een gift in het testament

Geven aan uw kerk. Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage Nu geven voor later: een gift in het testament Geven aan uw kerk Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage Nu geven voor later: een gift in het testament Inleiding Inhoud In deze brochure leest u alles over schenken en nalaten aan de Protestantse

Nadere informatie

PERIODIEK SCHENKEN VAN UW KERKELIJKE BIJDRAGE

PERIODIEK SCHENKEN VAN UW KERKELIJKE BIJDRAGE PERIODIEK SCHENKEN VAN UW KERKELIJKE BIJDRAGE Wat is periodiek schenken? Een periodieke schenking is een structurele gift aan een goed doel met ANBI erkenning - > Actie Kerkbalans. Onze Protestantse kerk

Nadere informatie

Vragen&Antwoorden particulieren

Vragen&Antwoorden particulieren Vragen&Antwoorden particulieren Om een beroep te doen op de voordelen van de Geefwet, gelden bepaalde criteria. Hieronder een overzicht van de belangrijkste vragen: 2. Gedurende welke periode kan ik gebruik

Nadere informatie

Nalaten uw visie, onze toekomst

Nalaten uw visie, onze toekomst Nalaten uw visie, onze toekomst Zelfstandig leven met een visuele beperking Blind of slechtziend door het leven gaan, het overkomt steeds meer mensen. Dit komt onder meer door de vergrijzing en ziektes

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Welzijnsfonds Saffier

Beleidsplan. Stichting Welzijnsfonds Saffier Beleidsplan Stichting Welzijnsfonds Saffier Den Haag, Inhoudsopgave 1 Inleiding Blz. 3 2 De taak van Stichting Welzijnsfonds Saffier Blz. 3 2.1 Doelstelling Blz. 3 2.2 Structuur Blz. 4 2.3 ANBI status

Nadere informatie

Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014. Denk ondernemend. Denk Bol.

Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014. Denk ondernemend. Denk Bol. Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014 Denk ondernemend. Denk Bol. Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten.

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

Samen roeien, tradities en prestaties van Nereus in stand houden

Samen roeien, tradities en prestaties van Nereus in stand houden Roeien bij Nereus Samen roeien, tradities en prestaties van Nereus in stand houden U kunt trots zijn op Nereus. Als lid of oud-lid maakt u deel uit van de rijke historie van s lands beste, grootste en

Nadere informatie

De economie van de sportvereniging. Wat merkt de sportvereniging van de economische crisis?

De economie van de sportvereniging. Wat merkt de sportvereniging van de economische crisis? De economie van de sportvereniging Wat merkt de sportvereniging van de economische crisis? Sportverenigingen in Nederland Enkele indicatieve cijfers: 27.000 sportverenigingen 5 mln. aangesloten sporters

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING PANCREAS

BELEIDSPLAN STICHTING PANCREAS BELEIDSPLAN STICHTING PANCREAS Inleiding Dit beleidsplan geldt als leidraad voor de bestuurders van de stichting. Gestelde doelen worden aangegeven en nader uitgewerkt. Tevens wordt voldaan aan de aanpassing

Nadere informatie

Steun het Helen Dowling Instituut Help kankerpatiënten en hun naasten

Steun het Helen Dowling Instituut Help kankerpatiënten en hun naasten Steun het Helen Dowling Instituut Help kankerpatiënten en hun naasten Het HDI hielp mij en mijn gezin om te gaan met de ziekte. Want kanker heb je niet alleen. Monique Het Helen Dowling Instituut Kanker

Nadere informatie

WIE IS ONZE ERFGENAAM?

WIE IS ONZE ERFGENAAM? WIE IS ONZE ERFGENAAM? WELDOEN DOOR NA TE LATEN Handreiking voor christenen bij het maken van een testament. Vrije Evangelische Gemeente Heerde Pastorale Handreiking 3 INLEIDING Veel mensen zien op tegen

Nadere informatie

Verenigingen en Stichtingen Blijf op de hoogte. whitepaper

Verenigingen en Stichtingen Blijf op de hoogte. whitepaper Verenigingen en Stichtingen 2017 Blijf op de hoogte whitepaper In dit whitepaper: Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten.

Nadere informatie

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o.

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. 1 De kerkelijke gemeenschap in Wirdum, Wytgaard en Swichum Tijdens het fusiefeest in 2005 van de Hervormde en Gereformeerde kerk werden onder andere de volgende

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016

Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016 Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016 Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds is opgericht op 15 december 2016. In onderstaand plan legt het bestuur van de Stichting het beleid van

Nadere informatie

Nalaten aan de diabetesvereniging

Nalaten aan de diabetesvereniging Nalaten aan de diabetesvereniging DVN-lid Toon van Engelen met zijn kleindochter Julie Inhoud Voorwoord pagina 3 Waar staan wij voor? pagina 4 Wat doen wij met uw gift? pagina 6 Nalaten, hoe zit dat? pagina

Nadere informatie

1l Partner Ja / Nee; bij Ja door naar vraag 2, anders vraag 3

1l Partner Ja / Nee; bij Ja door naar vraag 2, anders vraag 3 OVEREENKOMST TOT PERIODIEKE SCHENKING 1 Gegevens van de schenker 1a Aanspreekvorm Mevrouw / De heer 1b 1c 1d 1e 1f 1g 1h 1i 1j 1k Achternaam Voornamen (voluit) Straat + huisnummer Postcode + woonplaats

Nadere informatie

Giften. 2014 Aanvullende toelichting vraag 5g. bij Opgaaf wereldinkomen 2014

Giften. 2014 Aanvullende toelichting vraag 5g. bij Opgaaf wereldinkomen 2014 2014 Aanvullende toelichting vraag 5g Gaf u in 2014 geld aan een goed doel of een kerkelijke of maatschappelijke instelling? Of maakte u kosten voor zo n instelling? Dan mag u deze uitgaven onder bepaalde

Nadere informatie

DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012

DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012 DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012 Per 1 januari 2012 zijn verschillende belastingregels voor culturele instellingen veranderd, sommige verbeterd, andere verslechterd. De meeste veranderingen

Nadere informatie

Voordelen voor vrienden

Voordelen voor vrienden Voordelen voor vrienden U ontvangt gratis ons kwartaalblad de Antoni (met daarin verhalen van patiënten en medewerkers van het, fondsenwervingsacties en Vriendennieuws). U wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse

Nadere informatie

Schenken en nalaten aan goede doelen

Schenken en nalaten aan goede doelen Schenken en nalaten aan goede doelen Om hun doelstelling te bereiken zijn de meeste goede doelen voor een groot deel afhankelijk van de financiële steun van particulieren. Naast de bekende manieren om

Nadere informatie

GEEF KINDEREN DE KANS VAN HUN LEVEN

GEEF KINDEREN DE KANS VAN HUN LEVEN GEEF KINDEREN DE KANS VAN HUN LEVEN NEEM EDUKANS OP IN UW TESTAMENT LAAT KINDEREN DE KANS VAN HUN LEVEN NA DOOR EDUKANS TE STEUNEN LEVEN UW IDEALEN VOORT IN DE KINDEREN DIE Een kind dat leert, is een kind

Nadere informatie

Geven aan de molens van Nederland

Geven aan de molens van Nederland de Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Geven aan de molens van Nederland Alles over schenken en nalaten Zeeburgerdijk 139 www.molens.nl 1095 AA Amsterdam dhm@molens.nl T: 020-623

Nadere informatie

Als één team achter de sporters met een handicap

Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning

Nadere informatie

Fiscaal voordelig schenken

Fiscaal voordelig schenken Fiscaal voordelig schenken Alzheimer Nederland werkt aan oplossingen Dementie waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm is - is een ongeneeslijke hersenziekte, waarbij de verstandelijke

Nadere informatie

Schenken - Geven - Nalaten

Schenken - Geven - Nalaten Schenken - Geven - Nalaten Uw financiële bijdrage is van groot belang voor de fondsen van de Stichting Tekenbeetziekten (STZ) en voor u fiscaal aantrekkelijk! 1 0. Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Geven als particulier

Nadere informatie

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o.

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. 2017 1 De kerkelijke gemeenschap in Wirdum, Wytgaard en Swichum Tijdens het fusiefeest in 2005 van de Hervormde en Gereformeerde kerk werden onder andere de volgende

Nadere informatie

Gemeenten en de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status.

Gemeenten en de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status. Bijlage Gemeenten en de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status. Stand van zaken eind 2010 Zeventien Nederlandse gemeenten hebben de status van "algemeen nut beogende instelling". Burgers kunnen

Nadere informatie

Slim geven. maximaal belastingvoordeel van uw kerkelijke bijdrage. Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk

Slim geven. maximaal belastingvoordeel van uw kerkelijke bijdrage. Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk Slim geven maximaal belastingvoordeel van uw kerkelijke bijdrage Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk Uw bijdrage aan de kerk en de belasting De Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk is voor hun inkomsten

Nadere informatie

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting)

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) 2 Nieuwe Successiewet 2010 Met ingang van 1 januari 2010 is de Successiewet gewijzigd. Om te beginnen verdwijnt al de naam successieen schenkings recht.

Nadere informatie

Laat een duurzame en gezonde wereld tot bloei komen. Nalaten aan Natuur & Milieu

Laat een duurzame en gezonde wereld tot bloei komen. Nalaten aan Natuur & Milieu Laat een duurzame en gezonde wereld tot bloei komen Nalaten aan Natuur & Milieu NAtuur & Milieu laat een duurzame en gezonde wereld tot bloei komen Laat uw erfenis de toekomst veranderen Ons klimaat verandert.

Nadere informatie

Foto: Camiel Donders. partnerprogramma 2014/2015

Foto: Camiel Donders. partnerprogramma 2014/2015 Foto: Camiel Donders partnerprogramma 2014/2015 Rob van Steen, directeur Theaters Tilburg Help ons om onze dromen te realiseren en word Partner van Theaters Tilburg Juist in deze turbulente tijd hebben

Nadere informatie

Provinciale vereniging voor natuurbescherming. Leven is doorgeven. It Fryske Gea vereniging voor natuurbescherming in Fryslân

Provinciale vereniging voor natuurbescherming. Leven is doorgeven. It Fryske Gea vereniging voor natuurbescherming in Fryslân Provinciale vereniging voor natuurbescherming UW SCHENKING Deel uw liefde voor de natuur Leven is doorgeven Bescherm de natuur voor later It Fryske Gea vereniging voor natuurbescherming in Fryslân It Fryske

Nadere informatie

Nico van Dijk, voorzitter; Janny van de Werfhorst-Mulder, secretaris; Martin van Dorp, penningmeester; Wim Balfoort; Fenna Frens en Jan-Paul Timmer

Nico van Dijk, voorzitter; Janny van de Werfhorst-Mulder, secretaris; Martin van Dorp, penningmeester; Wim Balfoort; Fenna Frens en Jan-Paul Timmer ANBI informatie Stichting Protestant Christelijk Hospice De Regenboog Hospice is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan Stichting wil nalaten

Nadere informatie

Voor hetzelfde geld geeft u meer Steun uw kerk met een periodieke gift

Voor hetzelfde geld geeft u meer Steun uw kerk met een periodieke gift Voor hetzelfde geld geeft u meer Steun uw kerk met een periodieke gift Steunt u uw plaatselijke gemeente met een kerkelijke bijdrage, bijvoorbeeld via Kerkbalans? Geeft u uw diaconie geregeld een gift?

Nadere informatie

Provinciale vereniging voor natuurbescherming UW NALATENSCHAP. Geef het door. Leven is doorgeven

Provinciale vereniging voor natuurbescherming UW NALATENSCHAP. Geef het door. Leven is doorgeven Provinciale vereniging voor natuurbescherming UW NALATENSCHAP Geef het door Leven is doorgeven Bescherm de natuur voor later It Fryske Gea vereniging voor natuurbescherming in Fryslân It Fryske Gea is

Nadere informatie

Beleidsplan Careyn Zorgfonds

Beleidsplan Careyn Zorgfonds Beleidsplan Careyn Zorgfonds Priscilla Loor Fondsenwerver Careyn Zorgfonds Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Careyn Zorgfonds... 3 3. Activiteiten... 4 3.1 Fondsenwerving... 4

Nadere informatie

Wilt u ook meehelpen om nieuwe priesters op te leiden?

Wilt u ook meehelpen om nieuwe priesters op te leiden? Wilt u ook meehelpen om nieuwe priesters op te leiden? Bent u ook bereid de opleiding en vorming van nieuwe priesters en diakens financieel te ondersteunen? Uw gift is zeer welkom en kan goed worden gebruikt.

Nadere informatie

CharityWijzer. Inhoud

CharityWijzer. Inhoud CharityWijzer Misschien geeft u wel eens aan één of meer goede doelen. Effectief geven is niet altijd eenvoudig. Er zijn veel goededoelenorganisaties en er zijn verschillende manieren om vermogen over

Nadere informatie

jaarrekening 2009www.rrdf.nl

jaarrekening 2009www.rrdf.nl jaarrekening 2009www.rrdf.nl Medische zorg voor iedereen Stichting RRDF levert medische zorg aan alle bewoners. Er is ook een vaccinatieprogramma voor alle kinderen uit onze slums. Dit meisje heeft een

Nadere informatie

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 november 2011 Inleiding Op 26 oktober 2011 is de stichting Vrienden van de Firma van Drie, afgekort Vrienden van De Firma, opgericht. De vriendenstichting

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Scheveningen

Protestantse Gemeente te Scheveningen Wat betekent de kerk voor u? Protestantse Gemeente te Scheveningen Misschien is het de plek waar u getroost wordt als er verdriet is. Of juist de gemeenschap waar gelachen wordt als er wat te vieren valt.

Nadere informatie

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 Voorwoord: Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Blind Vertrouwen 2014-2015 De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 13 Juni 2014 en

Nadere informatie

NalateN. aan zoa. www.zoa.nl GIRO 550

NalateN. aan zoa. www.zoa.nl GIRO 550 NalateN aan zoa www.zoa.nl GIRO 550 Geven voor schoon drinkwater De beschikbaarheid van schoon drinkwater spreekt na een ramp of conflict niet vanzelf. Het aanleggen van waterputten is de eerste stap op

Nadere informatie

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken?

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken? VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN DOOR LEDEN 1. Zijn er methoden waarbij een lening of schenking voor ons leden fiscaal aantrekkelijk gemaakt kan worden? Ja er zijn enkele financieringsmogelijkheden

Nadere informatie

Laat de fiscus helpen!

Laat de fiscus helpen! Geven aan de kerk? Laat de fiscus helpen! Geven aan de kerk Laat de fiscus helpen! De Financiën Geld is een belangrijk middel, ook voor onze Gereformeerde kerk in Almkerk. Alles kost geld: gebouwen, energie,

Nadere informatie

NEDERLANDSE BRIDGE BOND LID STRAF- EN TUCHTCOMMISSIE COMPETENTIEPROFIEL

NEDERLANDSE BRIDGE BOND LID STRAF- EN TUCHTCOMMISSIE COMPETENTIEPROFIEL NEDERLANDSE BRIDGE BOND LID STRAF- EN TUCHTCOMMISSIE COMPETENTIEPROFIEL Kenmerken Nederlandse Bridge Bond De Nederlandse Bridge Bond (NBB) is de nationale sportbond op het gebied van bridge, aangesloten

Nadere informatie

DVN-lid Toon van Engelen met zijn kleindochter. Nalaten aan DVN

DVN-lid Toon van Engelen met zijn kleindochter. Nalaten aan DVN DVN-lid Toon van Engelen met zijn kleindochter Nalaten aan DVN Inhoud Voorwoord pagina 3 Waar staan wij voor? pagina 4 Waar wordt uw gift voor gebruikt? pagina 6 Nalaten, hoe zit dat? pagina 8 Contact

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Geeft u Afrika hoop op een betere toekomst? ook als u er niet meer bent?

Geeft u Afrika hoop op een betere toekomst? ook als u er niet meer bent? Geeft u Afrika hoop op een betere toekomst? ook als u er niet meer bent? Beste lezer, De toekomst, denkt u daar vaak over na? Over de mooie dingen die nog in het verschiet liggen, maar ook het onvermijdelijke

Nadere informatie

Homo-emancipatie behouden voor volgende generaties. moet zichzelf kunnen zijn

Homo-emancipatie behouden voor volgende generaties. moet zichzelf kunnen zijn Homo-emancipatie behouden voor volgende generaties Ieder mens moet zichzelf kunnen zijn Daarom bewaakt en versterkt Het Blauwe Fonds de rechten van homoseksuelen. We nodigen je uit om Het Blauwe Fonds

Nadere informatie

Foto: Camiel Donders. partnerprogramma 2015/2016

Foto: Camiel Donders. partnerprogramma 2015/2016 Foto: Camiel Donders partnerprogramma 2015/2016 Rob van Steen, directeur Theaters Tilburg Help ons om onze dromen te realiseren en word Partner van Theaters Tilburg Juist in deze turbulente tijd hebben

Nadere informatie

DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012

DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012 DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012 Per 1 januari 2012 zijn verschillende belastingregels voor culturele instellingen veranderd, sommige verbeterd, andere verslechterd. De meeste veranderingen

Nadere informatie

Bent u er ook nog voor haar dochter en kleindochter?

Bent u er ook nog voor haar dochter en kleindochter? Bent u er ook nog voor haar dochter en kleindochter? Emerge Kinder Fonds in uw testament Zo mooi geschapen, is onze aarde helaas lang niet overal leefbaar. Er zijn mensen in nood. Op de vlucht voor oorlog

Nadere informatie

Overeenkomst Schenking periodieke gift 2015

Overeenkomst Schenking periodieke gift 2015 Overeenkomst Schenking periodieke gift 2015 De ondergetekende(n), de heer/mevrouw (naam schenker), verklaart/verklaren te zijn overeengekomen dat de hierna te noemen schenker een periodieke gift doet aan

Nadere informatie

Stichting Service Rotary Amsterdam Arena

Stichting Service Rotary Amsterdam Arena Stichting Service Rotary Amsterdam Arena Uitgave september 2010 Inleiding Met deze brochure willen wij de (nieuwe) leden van de Rotary Club Amsterdam-Arena, in het volgende kortweg aan te duiden met "de

Nadere informatie

GEEFWET, ANBI-STATUS EN VENNOOTSCHAPSBELASTING

GEEFWET, ANBI-STATUS EN VENNOOTSCHAPSBELASTING GEEFWET, ANBI-STATUS EN VENNOOTSCHAPSBELASTING Algemene Leden Vergadering VSCD 21 november 2011 Dr. Dick Molenaar / All Arts Belastingadviseurs 1 ANBI-STATUS Algemeen nut beogende instelling Voordelen:

Nadere informatie

GEEFWET, ANBI-STATUS EN VENNOOTSCHAPSBELASTING

GEEFWET, ANBI-STATUS EN VENNOOTSCHAPSBELASTING GEEFWET, ANBI-STATUS EN VENNOOTSCHAPSBELASTING Algemene Leden Vergadering VSCD 21 november 2011 Dr. Dick Molenaar / All Arts Belastingadviseurs 1 ANBI-STATUS Algemeen nut beogende instelling Voordelen:

Nadere informatie

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Daar Geef JeOm Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Cultuur Daar Geef Je Om Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Geven

Nadere informatie

jaarrekening 2008www.rrdf.nl

jaarrekening 2008www.rrdf.nl jaarrekening 2008www.rrdf.nl Onderwijs voor alle kinderen Onderwijs wordt gegeven op een zogenaamde bridge school. Dit is een tussenschooltje, waar leerlingen van elke leeftijd bij elkaar zitten. Het onderwijs

Nadere informatie

STICHTING ZOALSJAN!?... Kamer van Koophandel: RSIN / fiscaal nummer: BELEIDSPLAN. van

STICHTING ZOALSJAN!?... Kamer van Koophandel: RSIN / fiscaal nummer: BELEIDSPLAN. van STICHTING ZOALSJAN!?... Kamer van Koophandel: 63605562 RSIN / fiscaal nummer: 8553.10.431 http://www.zoalsjan.nl BELEIDSPLAN van STICHTING ZOALSJAN!?... September 2016 INHOUDSOPGAVE Oprichting Verkrijgen

Nadere informatie

Omnizwemvereniging Nieuwe Doetinchemse Dolfijn sinds NDDdaargeefjeom. Schenken en Nalatenschap aan de sportvereniging

Omnizwemvereniging Nieuwe Doetinchemse Dolfijn sinds NDDdaargeefjeom. Schenken en Nalatenschap aan de sportvereniging NDDdaargeefjeom Schenken en Nalatenschap aan de sportvereniging Datum uitgifte: 01 september 2015 NDD is een organisatie met een SBBI-status en heeft belastingvoordeel bij het ontvangen van nalatenschappen

Nadere informatie

ERFENIS, TESTAMENT EN SLIM SCHENKEN

ERFENIS, TESTAMENT EN SLIM SCHENKEN PAGINA 1 VAN 6 Erfgenamen. Wie uw nalatenschap erft is via de wet bepaalt. Mocht u andere wensen hebben dan kunt u dit vastleggen in een testament. Op deze manier bepaalt uzelf wie uw erfgenamen zijn.

Nadere informatie

Net dat beetje meer, daar kunt u voor zorgen

Net dat beetje meer, daar kunt u voor zorgen Net dat beetje meer, daar kunt u voor zorgen Net dat beetje meer, daar kunt u voor zorgen Elke dag bieden onze medewerkers met enthousiasme en professionaliteit zorg en behandeling aan onze cliënten. Om

Nadere informatie

Schenk een betere wereld. Schenken en nalaten aan Greenpeace

Schenk een betere wereld. Schenken en nalaten aan Greenpeace Schenk een betere wereld Schenken en nalaten aan Greenpeace Rouvillois/GP Wat doet Greenpeace? Greenpeace is een internationale milieuorganisatie die door onderzoek, overleg en acties werkt aan een duurzaam

Nadere informatie

GEVEN SCHENKEN NALATEN AAN DE STICHTING MELANOOM

GEVEN SCHENKEN NALATEN AAN DE STICHTING MELANOOM GEVEN SCHENKEN NALATEN AAN DE m e t m e l a n o o m, o o g m e l a n o o m e n 2010, versie 1 Uitgave: Stichting Melanoom Vormgeving: Matt Art Concept & Design Druk: Drukkerij Out Papier: Conqueror Smooth

Nadere informatie

Slim geven. maximaal belastingvoordeel van uw kerkelijke bijdrage

Slim geven. maximaal belastingvoordeel van uw kerkelijke bijdrage Slim geven maximaal belastingvoordeel van uw kerkelijke bijdrage Uw bijdrage aan de kerk en de belasting Onze wijkgemeente Emmaüs is voor haar inkomsten vooral afhankelijk van de bijdragen van haar leden.

Nadere informatie

Geluk geef je door. Nalaten aan Heifer

Geluk geef je door. Nalaten aan Heifer Geluk geef je door Nalaten aan Heifer Geluk geef je door Mensen zoals u maken het mogelijk dat Edith Wogisha en Beatrice Vlodeya een beter leven kunnen opbouwen. Veel mensen steunen tijdens hun leven een

Nadere informatie

Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam

Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam Beleidsplan 2015-2018 (versie 25-02- 2015) H1: Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Hippische Alliantie Rotterdam 2015-2018. Gedurende de vorige beleidsperiode (2011-2014) is de naam

Nadere informatie

schenken Informatie, tips en adviezen

schenken Informatie, tips en adviezen schenken Informatie, tips en adviezen Mijn man en ik hebben een goed leven. We hebben alles wat we wensen. Daarom vinden we het ook zo fijn om de kinderen en kleinkinderen af en toe te verwennen met een

Nadere informatie

BELEIDSPLAN van STICHTING ZOALSJAN!?...

BELEIDSPLAN van STICHTING ZOALSJAN!?... STICHTING ZOALSJAN!?... Kamer van Koophandel: 63605562 RSIN / fiscaal nummer: 8553.10.431 http://www.zoalsjan.nl BELEIDSPLAN 2015 van STICHTING ZOALSJAN!?... November 2015 1 INHOUDSOPGAVE Oprichting Verkrijgen

Nadere informatie

Overeenkomst Periodieke gift in geld

Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor ontvanger Overeenkomst Periodieke gift in geld Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) Verklaart een gift te doen aan De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc

Beleidsplan. Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc Beleidsplan Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc 2013 2015 Aanleiding Alzheimer is de epidemie van de toekomst: het aantal patiënten groeit razendsnel. De ziekte is dramatisch voor de patiënt én voor

Nadere informatie

In het voorbeeld ontvangt de gever die eerst 84 terug kreeg van de belasting, door het opstellen van de periodieke overeenkomst, nu 168 terug.

In het voorbeeld ontvangt de gever die eerst 84 terug kreeg van de belasting, door het opstellen van de periodieke overeenkomst, nu 168 terug. PERIODIEKE GIFTEN maximaal belastingvoordeel van uw kerkelijke bijdrage Gereformeerde kerk Aarlanderveen Uw bijdrage aan de kerk en de belasting De Gereformeerde Kerk te Aarlanderveen is voor hun inkomsten

Nadere informatie

Katja Tähjä VOORDELIG SCHENKEN

Katja Tähjä VOORDELIG SCHENKEN Katja Tähjä VOORDELIG SCHENKEN voordelig schenken U kunt uw gift aan Amnesty International volledig fiscaal aftrekbaar maken. Als u uw gift door de notaris laat vastleggen in een notariële akte, mag u

Nadere informatie

BELEIDSPLAN stichting FONDS VOOR DE SPORT 2016-2019

BELEIDSPLAN stichting FONDS VOOR DE SPORT 2016-2019 BELEIDSPLAN stichting FONDS VOOR DE SPORT 2016-2019 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2016 2019 van stichting Fonds voor de Sport. Stichting Fonds voor de Sport is opgericht op 2 november 2015 te Amsterdam.

Nadere informatie

BELASTINGVOORDELEN VOOR CULTURELE INSTELLINGEN IN BELASTINGPLANNEN 2012

BELASTINGVOORDELEN VOOR CULTURELE INSTELLINGEN IN BELASTINGPLANNEN 2012 BELASTINGVOORDELEN VOOR CULTURELE INSTELLINGEN IN BELASTINGPLANNEN 2012 Op Prinsjesdag heeft het kabinet de belastingplannen voor 2012 gepresenteerd. Daarin worden verschillende belastingvoordelen voor

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer Beleidsplan Stichting Gelukskoffer 2011-2015 Stichting Gelukskoffer te Amersfoort Bezoekadres: Printerweg 16, 3821 AD Amersfoort Handelsregisternummer 32169581 Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Werkzaamheden

Nadere informatie

Als uw instelling bijdraagt aan het algemeen belang

Als uw instelling bijdraagt aan het algemeen belang Als uw instelling bijdraagt aan het algemeen belang Zet uw instelling zich in voor algemeen nuttige doelen? Uw instelling heeft belastingvoordelen, als wij uw instelling aanwijzen als algemeen nut beogende

Nadere informatie

Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten

Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten 5 april 2013 mr. Carina Vrieling cv@carinavrieling.nl 1 ANBI-kwalificatie Vereisten: algemeen nut > 90% ( nagenoeg uitsluitend,

Nadere informatie

Met een financiële bijdrage van de Dullertstichting konden beiden ruimtes worden aangekleed en ingericht.

Met een financiële bijdrage van de Dullertstichting konden beiden ruimtes worden aangekleed en ingericht. Jaarverslag Voorwoord Stichting Theater, Zorg & Welzijn (STZW) is in januari 2013 opgericht met als doel het bewerkstelligen van theatervoorstellingen die toeschouwers laten ervaren hoe psychische problematiek

Nadere informatie

Zorgen voor een wereld zonder tbc. Ook als u er straks niet meer bent

Zorgen voor een wereld zonder tbc. Ook als u er straks niet meer bent Zorgen voor een wereld zonder tbc Ook als u er straks niet meer bent Ten geleide Nadenken over ons overlijden doen we niet dagelijks. Maar erover praten wordt wel steeds gewoner. We gaan bewuster om met

Nadere informatie

Voor hetzelfde geld, helpt u ze alle twee

Voor hetzelfde geld, helpt u ze alle twee Voor hetzelfde geld, helpt u ze alle twee Alles over het voordeel van periodiek schenken Iedere euro telt! Iedere euro telt. Daarom vertellen we u graag hoe u met een periodieke schenking aan Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019 Inhoud Inleiding 2 1. Stichting Seniorenwens 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 2 2.2. Statutaire doelstelling 3 2.3. Afwezigheid van winstoogmerk 3 2.4. Bestemming liquidatiesaldo 3

Nadere informatie

Erven en schenken. in 2012. www.smitmoormann.nl

Erven en schenken. in 2012. www.smitmoormann.nl Erven en schenken in 2012 www.smitmoormann.nl Als u een schenking doet of ontvangt, krijgt u met belastingen te maken. Ook als u aan iemand bij uw overlijden iets wilt nalaten of u ontvangt een erfenis,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Historie 3. Doelstelling van het fonds 4. Maatschappelijke omgeving 5. Activiteiten 6. Het bestuur 7. Adviescommissie Projecten 8. Beleidsplan van de stichting

Nadere informatie

#ikzieje 2017/2018 partner programma

#ikzieje 2017/2018 partner programma #ikzieje 2017/2018 partner programma help ons om onze dromen te realiseren en word partner van Theaters Tilburg Foto: Leen Braspenning Foto: Hanneke Wetzer Rob van Steen Juist in deze turbulente tijd hebben

Nadere informatie

Erven en schenken. in

Erven en schenken. in Erven en schenken in 2010 www.netwerknotarissen.nl Als je een schenking doet of ontvangt, krijg je met belastingen te maken. Ook als je aan iemand bij je overlijden iets wilt nalaten of je ontvangt een

Nadere informatie

Stichting Pajong. Jaarplan 2015. Stichting Pajong

Stichting Pajong. Jaarplan 2015. Stichting Pajong Stichting Pajong Jaarplan 2015 Stichting Pajong 1. Inleiding Stichting Pajong is opgericht als vriendenstichting van het Indisch Herinneringscentrum (IHC). De stichting heeft de status van ANBI en richt

Nadere informatie

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / /

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / / Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel. 0342-471355 / 06-10170034 / e-mail: fred.bakema@gmail.com Rapport inzake de financiële jaarstukken 2016 Voor u ligt het door de penningmeester

Nadere informatie

JAARREKENING 2012WWW.RRDF.NL

JAARREKENING 2012WWW.RRDF.NL JAARREKENING 2012WWW.RRDF.NL Stichting RRDF - Jaarrekening 2012 2 Vooraf Dit is een beknopte versie van de jaarrekening 2012 van de Stichting RRDF (Rural Relief & Development Foundation). De jaarrekening

Nadere informatie

Trouwe vriend. Help ons honden. helpen

Trouwe vriend. Help ons honden. helpen Trouwe vriend Help ons honden helpen Trouwe vrienden van honden Onze honden. We zijn aan ze gehecht. Ze geven ons leven kleur en zijn er op de mooie én de moeilijke momenten. Niet voor niets noemen we

Nadere informatie

De ondergetekende. De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag in cijfers)

De ondergetekende. De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag in cijfers) Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring gift De ondergetekende verklaart een gift te doen aan Stichting ADRA Nederland RSIN/Fiscaalnummer: 800305589 De gift bestaat

Nadere informatie

Cursusboek. Verstandig schenken

Cursusboek. Verstandig schenken Cursusboek Verstandig schenken Verstandig schenken Beste cursist, Mensen schenken vanuit verschillende motieven. De één wil erfbelasting voorkomen, de ander wil zijn kind of een dierbare helpen of wil

Nadere informatie