X e n i o r. Het blad voor de oudere in Olst-Wijhe. juni welzijn. olst-wijhe

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "X e n i o r. Het blad voor de oudere in Olst-Wijhe. juni 2015. welzijn. www.welzijnolstwijhe.nl. olst-wijhe"

Transcriptie

1 X e n i o r Het blad voor de oudere in Olst-Wijhe juni 2015 welzijn olst-wijhe

2 Leren internetbankieren. Om helemaal bij de tijd te zijn. Leren internetbankieren? Volg één van onze cursussen. Geld overboeken, uw saldo bekijken, uitgaven verdelen? In twee uur tijd leert u hoe u veilig online bankiert. En natuurlijk gaat u ook zelf aan de slag. De cursussen worden kosteloos gegeven op verschillende data en locaties. Wilt u ook meedoen? Meld u aan via (0570) Een aandeel in elkaar

3 Beste lezers, Xenior nr.39, juli 2015 Als u deze Xenior ontvangt is al (bijna) de helft van het jaar 2015 voorbij. Hopelijk kunt u het blad lezen in uw tuin of op het balkon onder een koesterend zonnetje. Dit jaar is een zogenaamd overgangsjaar. We moeten er aan wennen dat de overheid zich terugtrekt en dat we meer zelf moeten regelen en organiseren. Soms weten we niet waar we aan toe zijn en raken we een beetje van slag. Datzelfde lijkt voor het weer te gelden: vrijdag 30 graden onder een bewolkte hemel, zaterdag 14 graden met een stralende zon, woensdag zitten we heerlijk buiten rond de barbecue en donderdag zetten we bibberend de thermostaat een paar graadjes hoger. Aan het weer valt niets te veranderen maar de organisaties die in deze Xenior staan, kunnen u wel bij staan met advies en informatie. Hopelijk geeft dit rust en duidelijkheid. Leg de paraplu, de zonnebrandolie, de bladhark en deze Xenior onder handbereik, dan bent u goed voorbereid op de tweede helft van 2015! Redactie: Dinie Euverman Cees Vonk Opmaak: Joop Hoes Redactieadres ut Huus: Jan Schamhartstr. 5j 8121 CM Olst, tel ut Huus Olst-Wijhe Kopij voor Xenior nr. 40 vóór 15 september 2015 Verder werken mee: Apothekers Olst-Wijhe Carinova Gemeente Olst-Wijhe Gez. ouderenbonden KBO - ANBO Rabobank Salland Wonen ut Huus Informatief Apetito Drukwerk: Acora Wijhe Bezorgd door vrijwilligers Oplage: 1275 expl. Pagina /

4 U t huus Olst-Wijhe (1) Nieuwe kwartiermaker bij ut Huus Drie maanden is ze nu werkzaam bij ut Huus en er zijn al bergen werk verzet. Marieke Korterik (opvolger van Karin Köster) is per 1 april jl. als Kwartiermaker aangesteld bij ut Huus. Als kwartiermaker houdt zij zich bezig met het bevorderen van het maatschappelijk klimaat. Daardoor ontstaan er voor mensen meer mogelijkheden om erbij te horen en mee te doen naar eigen wens en kunnen. Voor ut Huus is maatschappelijk innoveren een belangrijk item. We weten wat erbij komt kijken. Anno nu is de urgentie voor vernieuwend denken en doen groter dan ooit: het moet slimmer, meer samen en met ruimte voor initiatieven van burgers. Marieke ondersteunt organisaties bij deze vaak complexe opgave. Een kwestie van inspireren en enthousiasmeren, zorgen voor betrokkenheid en draagvlak. De focus van Marieke ligt vooral op het gebied van vrijwilligerswerk, (culturele) programmering en bewonersinitiatieven. Ondersteuning van vrijwilligersorganisaties, het zoeken en vinden en binden van vrijwilligers (via de vrijwilligersvacaturebank op het adviseren van besturen, geven van trainingen en het houden van lezingen voor vrijwilligers, het brainstormen over nieuwe ideeën en het geven van advies voor fondsenwerving is een greep uit de bezigheden van de kwartiermaker van ut Huus. Daarnaast zal Marieke een actieve rol gaan spelen in ondersteuning van programmering op het gebied van welzijn, cultuur e.d. binnen de drie multifunctionele gebouwen van ut Huus. 4

5 U t huus Olst-Wijhe (2) Kwartier maken Marieke ondersteunt nieuwe samenwerkingsverbanden in hun start up. Dat is eerst en vooral: met elkaar een heldere visie ontwikkelen op de doelen van de samenwerking en afspreken hoe deze ook echt te bereiken. Is dit denken en handelen gemeenschappelijk goed geworden? Dan is het pad gebaand naar een zelfstandige en efficiënt opererende eenheid en verlaat de adviseur het hoofdkwartier. Hiervoor worden aanstekelijke werkvormen ingezet die aanzetten tot een intensieve oriëntatie op elkaars verwachtingen, kennisbehoefte en reeds aanwezige know how. Doelgerichte uitwisseling van kennis en ervaring brengt vervolgens alle partijen verder in hun ideeën en plannen. Wilt u meer informatie? Kennismaken met Marieke? Vragen over vrijwilligerswerk? Een goed idee dat u eens met haar wil delen? Voor inspiratie of advies kunt u terecht bij Marieke Korterik tel Marieke is bij ut Huus werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00 en Dag van de Ouderen: Alvast in agenda zetten: woensdag 7 oktober. Meer informatie in de volgende Xenior. 5

6 U t huus Olst-Wijhe (3) Door Karin Köster De Huuskamer bij ut Huus Mensen in de kracht van hun leven zetten Op de tweede verdieping van het Holstohus tref ik deze week Dinie Euverman (welzijnsadviseur) en Minie Kettelarij (netwerkcoördinator), beiden werkzaam bij ut Huus. We kennen elkaar al lang en babbelen er vrolijk op los, maar ik kom eigenlijk voor De Huuskamer, een nieuw project van ut Huus, waar ik nog niet eerder over had gehoord. Ik ben al snel enthousiast. De Huuskamer bij ut Huus is een gezellige bijeenkomst voor mensen met geheugenproblemen en/of hun mantelzorgers, vertelt Minie: Er zijn vele soorten dagopvang bijeenkomsten maar bij veel van deze projecten wordt een activiteitenprogramma aangeboden. Niet iedereen voelt zich daar prettig bij. Daarom doen we het bij de Huuskamer anders. Daar bieden we geen programma aan, maar vragen naar de wensen van de bezoekers en zorgen ervoor dat die activiteit uitgevoerd kan worden. De Huuskamer is begin mei gestart en komt één maal per 3 weken bijeen. Nu al zijn er 10 bezoekers. Daarmee wordt aangetoond, dat er een behoefte is aan dit soort bijeenkomsten, aldus Dinie. En wat de bijeenkomsten ook onderscheidt van andere bijeenkomsten is, dat hij wordt georganiseerd voor zowel mensen met een geheugenprobleem als voor mantelzorgers. Na een gezamenlijk kopje koffie gaan we in twee groepen uiteen voor een eventuele activiteit. Minie vult aan: Bij de mantelzorgers is dat duidelijk; die willen ervaringen uitwisselen en steun bij elkaar vinden. Zij zijn allen ervaringsdeskundigen, willen elkaar daarom leren kennen en wisselen ook contactgegevens uit. 6

7 U t huus Olst-Wijhe (4) Bij de mensen met geheugenproblemen is de wens moeilijker boven tafel te krijgen, maar er wordt al samen met een vrijwilliger een potje biljart gespeeld en gaat de groep gezamenlijk naar het Infocentrum IJssel. Rond De Huuskamer staat een geweldige groep vrijwilligers klaar. Daarnaast is altijd professionele begeleiding aanwezig. Minie: De bijeenkomsten zijn laagdrempelig en gratis te bezoeken. Er wordt slechts een bijdrage gevraagd voor de koffie. Dinie benadrukt nog eens de kracht van het lokale werken: Als lokale welzijnsadviseur kom ik in situaties waar ik mensen kan adviseren naar De Huuskamer te gaan. Ut Huus is daarnaast een kleine organisatie die flexibel en snel een nieuwe activiteit kan opzetten, wanneer in de praktijk blijkt dat hier belangstelling voor is. Daar is De Huuskamer een mooi voorbeeld van. Door terugtrekkende professionele zorginstellingen vallen er gaten in het aanbod. Het is de taak van een lokale welzijnsinstelling die gaten te ontdekken en op te vullen. Voor de datum van de volgende bijeenkomst kunt u bellen naar Minie Kettelarij: tel

8 welzijn olst-wijhe WELZIJN Olst-Wijhe is de welzijnsorganisatie in de gemeente Olst-Wijhe. WELZIJN is er voor alle inwoners van de gemeente, ongeacht hun leeftijd. Waarvoor kunt u bij WELZIJN terecht? Informatie en advies over uw woon- en leefsituatie Advies over zaken m.b.t. ouder worden Individuele ondersteuning Ondersteuning aan de allochtone inwoners Praktische ondersteuning door onze vrijwillige hulpdiensten (N.B. Als vrijwilliger bent u bij WELZIJN van harte welkom!) Ontmoetingsactiviteiten J. Schamhartstraat 5j (Holstohus) in Olst Tel (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en uur)

9 G ezamenlijke Ouderenbonden Olst-Wijhe (1) PARTICIPATIE In 1945, na 5 jaar bezetting, keerde de democratie weer terug in onze samenleving. We waren trots op ons stemrecht, waren voorstanders van transparantie, fanatieke insprekers en we knokten voor medezeggenschap. We stimuleerden evaluaties, bevorderden onderzoeken en namen deel aan denktanks. Maar in de loop der jaren werden we geconfronteerd met vraagtekens over democratie, twijfels over het effect van inspraak, afkeer van toenemende bureaucratie en we kregen een hekel aan protocollen. Ook deden zich in toenemende mate schandalen voor bij organisaties, instellingen en beroepen die voorheen model stonden voor integriteit en betrouwbaarheid. Gedacht wordt daarbij aan banken, woningbouwcorporaties die ons miljarden kostten, morele schandalen bij kerkgenootschappen en onbetrouwbaarheid van wetenschappers, bestuurders, notarissen en rechters. Door deze schandalen werd het vertrouwen van burgers in overheden en burgers niet bevorderd. Onder bovengenoemde omstandigheden en ten gevolge van de haperende economie was de overheid genoodzaakt drastische bezuinigingen door te voeren. Tot dusver werden voornamelijk burgers het kind van de rekening en liet de overheid na om te bezuinigen op politieke organen of ambtelijke instellingen. Daar komt nog bij dat taken van rijksoverheid en provincie over de schutting van de gemeenten werden gegooid zonder adequate financiering, met als gevolg dat onder andere vrijwel alle aspecten van zorg en welzijn op de tocht kwamen te staan. 9

10 Slik geen onzin Vraag het in de apotheek Mevr. drs. S.L. Wong Drs. S.R. Blaauw Apotheker Apotheker Averbergen 3a, 8121 CA Olst Raadhuisplein 2-1, 8131 BN Wijhe Tel: , Fax: Tel: Wij verhuren woningen geschikt voor senioren in de gemeente Olst-Wijhe en Raalte Voor meer informatie: Domineeskamp CC Raalte Postbus AD Raalte T:

11 G ezamenlijke Ouderenbonden Olst-Wijhe (2) Begin 2015 vonden de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen plaats. De uitslag van de Statenverkiezing was van grote invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer, waarvan de regeringspartijen te vergeefs hun meerderheid proberen te handhaven. Meer dan de helft van de kiezers nam niet de moeite onder deze omstandigheden zijn/haar stem uit te brengen. Opmerkelijk is dat de media vrijwel geen aandacht besteden aan dit fenomeen, dat in feite een dolkstoot in het hart van de democratie betekent. Zonder al te diep op dit verschijnsel in te gaan, mogen we wel met zorg constateren, dat er momenteel allerwegen ernstig wordt getwijfeld aan het functioneren van de democratie in onze samenleving. Inspraak en mede- zeggenschap oude stijl blijken ondoorzichtige, dus ondeugdelijke pogingen te zijn om de democratie boven water te houden. MEDE- zeggenschap betekent in feite GEEN zeggenschap bij overheden die te allen tijde een vinger in de pap willen houden! Een onschuldig voorbeeld: Olst-Wijhe heeft sinds enige jaren een nieuw gemeentehuis; tot stand gekomen met inspraak. Burgers vinden dat huis niet uitsluitend een huis van het gemeentebestuur en- niet alleen- een kantoor voor gemeenteambtenaren, maar vooral een huis ten behoeve van en voor de burgers van de gemeente. Het moet uiteraard goed toegankelijk zijn; bestuur en ambtenaren gemakkelijk bereikbaar en eenvoudig aanspreekbaar. 11

12 G ezamenlijke Ouderenbonden Olst-Wijhe (3) Middels een ruime brug aan de voorkant is het gemeentehuis toegankelijk; deze toegang leidt gelijkvloers naar de informatiebalies. Die toegang wordt echter uitsluitend gebruikt voor trouwpartijen. Ambtenaren en burgers moeten het gemeentehuis aan de achterkant via een weinig comfortabele trap betreden; voor rolstoelhouders is er een lift. Herhaalde verzoeken van ouderenbonden, gehandicaptenorganisaties en individuele burgers om de ingang via de voorkant te mogen betreden, werden tot dusver genegeerd. Kortom: door deze beperkingen zijn bestuurders en ambtenaren in de praktijk lastig bereikbaar, weinig toegankelijk, minder aanspreekbaar, hetgeen als een beperking wordt gevoeld voor de gewenste communicatie. Tijd om het begrip participatie eens wat nader te bezien. Een van de betekenissen is volgens Wikipedia: participatie beoogt de gelijkheid van burgers te bevorderen. Eveline Tonkens, hoogleraar Actief Burgerschap, noemt als sociologische voorwaarden voor actief burgerschap, dat participatie in een onze samenleving haalbaar en nastrevenswaard moet zijn. Zij stelt dat de participatiesamenleving het einde van de verzorgingsstaat markeert. Met andere woorden participatie staat voor interactie van terugtrekkende overheid en onbevlekt burgerschap. In een participatiesamenleving wordt uitgegaan van burgers; maar, pas op, wel van betrokken burgers die in toenemende mate zelfstandig willen worden. 12

13 G ezamenlijke Ouderenbonden Olst-Wijhe (4) Naar verwachting zal door participatie de samenleving als geheel beter worden en hoeft de overheid zich minder te bemoeien met de burger. De samenleving vertoont de tendens om de richting van participatie te kiezen, omdat de verzorgingsmaatschappij onbetaalbaar is geworden. Om die reden moet de overheid binnen afzienbare tijd meer verantwoordelijkheid en zorg bij de burger neerleggen. Mensen hebben de behoefte onderdeel te zijn van de maatschappij; het gaat immers om werken, sociaal contact en het opdoen van vaardigheden. Buurtcommunes van onderop zijn een mooi voorbeeld van zorg nieuwe stijl. Zowel voor burgers, maar ook voor ambtenaren blijft het moeilijk om buiten de oude kaders te denken. Gelijkwaardigheid, herverdeling van invloed, echte zeggenschap en beslissingsbevoegdheid vormen de meest zichtbare uitingen van een participatieve netwerkdemocratie. Ga er mee aan de slag! Olst, Lente 2015, Toine Bindels. 13

14 Gezamenlijke Ouderenbonden in Olst en Wijhe Bakens en Belangenbehartigers voor: wonen, welzijn en zorg financiële zaken en vervoer Voorts praktische hulp bij: belastingaangiften aanvragen voor huur-/zorgsubsidie korting zorgverzekeringen en keuring rijbewijs Niet te vergeten: ontspanning voor elk wat wils themadagen actuele onderwerpen Een telefoontje is voldoende: ANBO Olst: ANBO Wijhe: KBO Olst: KBO Wijhe: Drukkerij Acora, voor al uw drukwerk! Wij staan garant voor: Kwaliteitsdrukwerk Betrouwbare levertijden Scherpe prijzen en/of offertes Vergaande services Specialist in het vouwen en drukken van bijsluiters Enkweg 6a 8131 VH Wijhe T M E I

15 W oningstichting Salland Wonen Groene tuintegels schoonmaken Groene aanslag van tuintegels verwijderen? Los in een emmer heet water wat groene zeep op en verdeel het sop met een harde bezem over de tegels. Laat het even inwerken en spoel het weg met water. Deze methode werkt het beste voor het schoonmaken van betontegels en natuursteen. U kunt ook kiezen voor schoonmaakazijn of gewone azijn. Giet die over de aanslag en laat het inwerken. Vervolgens nog even goed borstelen met een harde bezem. Het is niet aan te raden om uw tegels schoon te maken met chloor of zout, want die verbleken de kleur van uw tuintegels. Om mossen en algen te doden giet u kokend water over de tegels heen. Vervolgens kunt u snel en eenvoudig de resten wegkrabben. Er is ook een slimme manier om te voorkomen dat er überhaupt groene aanslag ontstaat. Wanneer u regelmatig aardappels kookt, kunt u het kookvocht op de tegels gooien. Dan blijft de groene aanslag weg. 15

16 A pothekers Olst-Wijhe (1) Anders hetzelfde Ja maar, zo lang kan het niet wachten hoor! De toon van de man van mevrouw Jansen was zeer beslist. De telefoon aan het oor van de apothekersassistente leek warmer te worden. Het gesprek vlotte niet meer zo lekker, nadat ze meneer Jansen had verteld, dat de pillen van zijn vrouw even niet leverbaar waren. Ze had hem de keuze voorgelegd om nu direct een pilletje van een andere fabrikant te accepteren of te wachten tot de andere weer beschikbaar zouden zijn. Volgens de groothandel zal het over twee weken weer binnenkomen. Kan ik misschien een apotheker spreken? klonk het toen vrij kortaf. Maar natuurlijk, had Nadia vriendelijk geantwoord. Die middag was de familie Jansen met opgestreken veren de apotheek binnengewandeld. Wij hebben een afspraak! Eenmaal in de spreekkamer lag het probleem al snel op tafel: Leg mij nou eens uit waarom er zo vaak gedonder is met die pilletjes van mijn vrouw Hij zat er zich al helemaal op te verheugen, dat de apotheker door het stof zou moeten gaan. Die trok doodgemoedereerd een computerscherm wat dichterbij: Ik wilde vragen om mee te kijken naar de samenstelling van de tabletten. Daarna wilde ik uitleggen hoe de overheid en de verzekeraars tegenwoordig tegen medicijnen aankijken. Het werd een vrij technisch verhaal: van vijf milligram kun je alleen tabletten ter grootte van een speldenknop maken. Om er iets hanteerbaars van te maken moeten er vulstoffen bij. Bovendien gaat er soms een kleurtje aan, stoffen die voorkomen dat de machines vastlopen en stoffen die moeten voorkomen dat een mengsel weer ontmengt tijdens de bewerking. 16

17 A pothekers Olst-Wijhe (2) Mevrouw Jansen knikte begrijpend; meneer Jansen zat een beetje nors voor zich uit te kijken. Zo kon het nog wel even duren voordat de apotheker door het stof ging. Die laatste ging intussen onverstoorbaar verder: Er is een wettelijke eis dat die hulpstoffen zelf geen werking mogen hebben en ook dat ze niet van invloed mogen zijn op de werking van het hoofdbestanddeel in de tablet. Nou ja interrumpeerde meneer Jansen, dat zal allemaal wel. Vertel nu maar hoe het zit met die verzekeraars. Daar betaal ik anders genoeg aan Er volgde een uitleg over de voorkeur die verzekeraars mogen hebben voor een bepaalde fabrikant, uiteraard op grond van de prijs die voor een medicijn wordt berekend. Door die preferentie kwam het voor dat een fabrikant tijdelijk uit de gratie was en dat daardoor de voorraad soms opraakte. Geen onwil van de apotheker, gewoon een kwestie van geld: je gaat geen voorraad aanleggen van iets dat niet vergoed wordt. Zegt u nou echt dat die andere pilletjes net zo goed werken? wilde mevrouw Jansen weten. Jazeker! zei de apotheker, daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken. Zo ver wilde meneer Jansen het echter niet laten komen. Met één probeerdoosje van een ander merk dan het vertrouwde goedje gingen ze terug naar huis. Op de drempel draaide meneer Jansen zich met een glimlachje om: Nog bedankt voor de goeie uitleg. 17

18 Leren internetbankieren? Volg onze cursus. Geld overboeken, saldi bekijken, uitgaven verdelen. Regelmatig organiseren we de cursus internetbankieren. In twee uur tijd krijgt u informatie over hoe u veilig bankiert. U gaat natuurlijk ook zelf aan de slag. De cursussen worden kosteloos op verschillende data en locaties gegeven. Wilt u ook meedoen? Meld u aan via (0570) Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

19 C ARINOVA Langer thuis blijven wonen? Carinova gemaksdiensten Via het Carinova Servicepakket kunt u gebruik maken van gemaksdiensten met aantrekkelijke kortingen. Denkt u hierbij aan maaltijden aan huis, personenalarmering of de tuinman aan huis. Hierdoor wordt u in staat gesteld langer in uw vertrouwde omgeving te blijven wonen. Nieuwe diensten Het Carinova Servicepakket is voortdurend in ontwikkeling en regelmatig worden er nieuwe diensten aan het pakket toegevoegd. Bijvoorbeeld schoonheidsspecialiste aan huis. Of wat dacht u van de computerhulp aan huis een dienst die al veel computerproblemen bij abonnees oploste. Dichtbij Als abonnee van het Carinova Servicepakket ontvangt u ook drie keer per jaar het relatiemagazine Dichtbij. In dit magazine leest u het laatste nieuws over Carinova. Daarnaast komen de aanvullende diensten en kortingen van het Carinova Servicepakket aan de orde. Bovendien vindt u in Dichtbij regelmatig aantrekkelijke aanbiedingen en leuke acties. Digitaal kunt u al een kijkje in het magazine nemen. Gaat u naar en klikt u bovenaan in de oranje balk bibliotheek ; u krijgt dan alle uitgaven te zien inclusief de nieuwste zomereditie. Lidmaatschap De kosten voor het lidmaatschap zijn slechts 16,00 per jaar per huishouden! Alle leden van uw huishouden kunnen dan gebruik maken van de services en diensten inclusief de aantrekkelijke kortingen. Nog geen lid van het Carinova Servicepakket? Neemt u dan contact op met Carinova; tel (lokaal tarief). 19

20 G EMEENTE OLST-WIJHE (1) Openingstijden balie gemeentehuis Wijhe: maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur Openingstijden balie Holstohus Olst: - maandag, dinsdag en vrijdag van 13:30 tot 16:30 uur - woensdag van 13:30 tot 18:00 uur - donderdag hele dag gesloten Bellen met de gemeente Olst-Wijhe U kunt ons iedere werkdag bereiken op het zes-cijferig telefoonnummer van 08:15 tot 12:15 uur - en van 13:00 tot 17:00 uur. Voorlopig kunt u ons ook nog bereiken op telefoonnummer Toegangsteam: dagelijks tussen uur (voor vragen over zorg en ondersteuning) Bijzondere bijstand Compensatie Eigen Risico 2014 Voor iedereen met een zorgverzekering geldt voor bepaalde zorgkosten een verplicht eigen risico. Sommige verzekerden kregen tot 2013 als compensatie aan het eind van het jaar een bedrag terug. De Compensatie Eigen Risico ter hoogte van 99,00 is voor het laatst eind 2013 door het CAK (Centraal Administratie Kantoor) uitbetaald. De gemeente heeft besloten om voor deze kosten een overgangsregeling te treffen voor het jaar U kunt een aanvraag bijzondere bijstand voor deze kosten indienen. Om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand voor een tegemoetkoming in het eigen risico voor zorgkosten, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: 20

21 G emeente Olst-Wijhe (2) - U bent ouder dan 18 jaar en woont in de gemeente Olst- Wijhe; én - Uw (gezins)inkomen is lager dan 110% van de op u van toepassing zijnde bijstandsnorm; én - U hebt het verplicht eigen risico van 360,00 in of over het kalenderjaar 2014 volledig betaald. De tegemoetkoming bedraagt eenmalig 100,00 per persoon. U kunt de tegemoetkoming uiterlijk tot 1 januari 2016 aanvragen. Of als u na 1 januari 2016 nog een nota voor het eigen risico 2014 ontvangt, kunt u binnen één maand na ontvangst van deze nota ook in 2016 nog een aanvraag doen. Hebt u vragen over bijzondere bijstand voor een tegemoetkoming in het eigen risico voor zorgkosten? Neemt u dan contact op met team Werk, Inkomen en Zorg tijdens het telefonisch spreekuur op werkdagen tussen 9.00 uur en uur. U kunt een aanvraagformulier Bijzondere Bijstand afhalen bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis in Wijhe en in het Holstohus in Olst. Ook kunt u het aanvraagformulier vinden op onze website: Natuurlijk kunnen wij dit formulier ook aan u opsturen. Aankondiging Informatiemarkt Lang Zult U Wonen Dit jaar zijn wij weer van plan om een Lang Zult U Wonen Informatiemarkt te organiseren, waarop u volop inspiratie op kunt doen over langer zelfstandig blijven wonen. Dit jaar staan de thema s thuistechnologie en dementie centraal. Informatiemarkt Lang Zult U Wonen op 25 september 2015 van uur in sporthal de Hooiberg, Hooiberglaan 11 te Olst. Noteert u die datum alvast in uw agenda. 21

22 A CTIVITEITEN AGENDA (1) Wo.1 jul. - Wesepe - het Wapen van Wesepe Gezamenlijke maaltijd 12.30u. Organisatie: Senioren soos Wesepe Averlo Kosten: 3-gangen menu + 1 consumptie Info: Jan Wichems tel aanmelden vóór 24 juni Don. 9 jul. - Boskamp - Eetcafé Boskamp (Voorheen IJsseldijk) Gezamenlijke maaltijd u Organisatie ut Huus en gezamenlijke ouderenbonden. Kosten: 3-gangen menu + 1 consumptie Info: Minie Legebeke tel aanmelden vóór 5 juli Do. 9 jul. - Welsum - De Bongerd u. Inloopochtend Welsum Organisatie: Stichting Dorpshuis Welsum en ut Huus Info: ut Huus aanmelden niet nodig. Di. 14 jul. Bezoek aan stad of dorp Informatie via nieuwsbrief Info: Bep van Vilsteren tel Di. 28 jul. - Wijhe - Het Langhuus vanaf 12.00u. Organisatie: ut Huus en gezamenlijke ouderenbonden Ontmoeting van u. Daarna gezamenlijke maaltijd Kosten: 3 gangen menu + 1 consumptie Info: Roelie Letteboer aanmelden vóór 24 juli Wo.5 aug. - Wesepe - het Wapen van Wesepe Gezamenlijke maaltijd 12.30u. Organisatie: Senioren soos Wesepe Averlo Kosten: 3-gangen menu + 1 consumptie Info: Jan Wichems tel aanmelden vóór 30 juli Di. 11 aug. - KBO Boerhaar-Wijhe - Fietsdag Informatie via nieuwsbrief Info: Bep van Vilsteren tel

23 A CTIVITEITEN AGENDA (2) Do. 13 aug. - Welsum - De Bongerd u. Inloopochtend Welsum Organisatie: Stichting Dorpshuis Welsum en ut Huus Info: ut Huus aanmelden niet nodig. Do. 13 aug. - Boskamp - Eetcafé Boskamp (Voorheen IJsseldijk) Gezamenlijke maaltijd u Organisatie ut Huus en gezamenlijke ouderenbonden. Kosten: 3-gangen menu + 1 consumptie Info: Minie Legebeke tel aanmelden vóór 9 aug. Di. 25 aug. Olst Brasserie Holstohus Gezamenlijke maaltijd u. Organisatie ut Huus en gezamenlijke ouderenbonden. Kosten: 3-gangen menu + 1 consumptie Info: Henk Greeven tel aanmelden vóór 21 aug. Di. 25 aug. - Wijhe - Het Langhuus vanaf 12.00u. Organisatie: ut Huus en gezamenlijke ouderenbonden Ontmoeting van u. Daarna gezamenlijke maaltijd Kosten: 3 gangen menu + 1 consumptie Info: Roelie Letteboer aanmelden vóór 20 aug. Wo.2 sept. - Wesepe - het Wapen van Wesepe Gezamenlijke maaltijd 12.30u. Organisatie: Senioren soos Wesepe Averlo Kosten: 3-gangen menu + 1 consumptie Info: Jan Wichems tel aanmelden vóór 27 aug. Di. 8 sept. - Het Klankbord u. Afgevaardigden van Veilig Verkeer Nederland, geven ons voorlichting over de nieuwe verkeersborden en regels. Info: Bep van Vilsteren tel Wo. 9 sept. - Wesepe - de Brouwershof 14.30u. Spelmiddag; Info. Mevr. J. Wonink-de Graaf tel

24 A CTIVITEITEN AGENDA (3) Do. 10 sept. - Welsum - De Bongerd u. Inloopochtend en aansluitend maaltijd Welsum Organisatie: Stichting Dorpshuis Welsum en ut Huus Info: De Bongerd aanmelden vóór maaltijd 3 sept. Do. 10 sept. - Boskamp - Eetcafé Boskamp (Voorheen IJsseldijk) Gezamenlijke maaltijd u Organisatie ut Huus en gezamenlijke ouderenbonden. Kosten: 3-gangen menu + 1 consumptie Info: Minie Legebeke tel aanmelden vóór 6 sept. Wo. 16 sept. - Wesepe - Het Wapen van Wesepe 14.00u. Surinaamse klederdracht en hapjes Info: Jan Wichems tel Di. 22 sept. Olst Brasserie Holstohus Gezamenlijke maaltijd u. Organisatie ut Huus en gezamenlijke ouderenbonden. Kosten: 3-gangen menu + 1 consumptie Info: Henk Greeven tel aanmelden vóór 18 sept. Di. 22 sept. - Wijhe - Het Langhuus vanaf 12.00u. Organisatie: ut Huus en gezamenlijke ouderenbonden Ontmoeting van u. Daarna gezamenlijke maaltijd Kosten: 3 gangen menu + 1 consumptie Info: Roelie Letteboer aanmelden vóór 17 sept. Di. 6 okt. - Het Klankbord u. Gevangenebewaarder Jos Groen vertelt ons over het leven in de gevangenis. Info: Bep van Vilsteren tel Wo. 7 okt. - Wesepe - het Wapen van Wesepe Gezamenlijke maaltijd 12.30u. Organisatie: Senioren soos Wesepe Averlo Kosten: 3-gangen menu + 1 consumptie Info: Jan Wichems tel aanmelden vóór 1 okt. 24

25 Gedicht: Oude Rijkdom Een stokoud echtpaar ging naar bed op t kastje twee bakjes met tanden. Vol liefde keek de man haar aan en streelde haar rimpelige handen. Hij zei: Al meer dan zestig jaar zijn wij gelukkig, meid! Geloof me als ik zeg: Ik wil jou voor een miljoen niet kwijt! Dat weet ik, jongen, zegt zijn vrouw, ook jij bent niet te koop, en ook nog niet voor een miljoen en da s een hele hoop! Ze lagen daar tevreden, in de avond van hun leven, twee mensen die elkaar zolang zoveel hadden gegeven! Ze zeiden: Slaap maar lekker hoor! Hij gaf haar nog een zoen en fluisterde: Is de deur op slot? hier ligt voor twee miljoen! 25

26 T ELEFOONLIJST juli 2015 Alarm (brandweer, politie, ambulance) 112 Alzheimer Nederland ANBO Olst ANBO Wijhe Apotheek Olst Apotheek Wijhe Bankpas (verlies, schade, diefstal) Buurtzorg Olst-Wijhe Belastingtelefoon Carinova Centrale huisartsenpost Salland Centrale Huisartsenpost Zwolle Gemeente Olst-Wijhe Hulpmiddelen Vegro Humanitas Steun bij Verlies en Rouw Juridisch loket (Bureau Rechtshulp) KBO Boerhaar-Wijhe KBO Olst Mantelzorglijn Nat. Storingsnummer Gas en Stroom Ouderentelefoon Oost-Nederland Politie algemeen nummer Regiotaxi West-Overijssel Rova huishoudelijk afval SallandWonen woningcorporatie Vrijwillige Thuiszorg Overijssel ut Huus Olst-Wijhe WMO loket Gemeente Olst-Wijhe Ziekenhuis Deventer Ziekenhuis Zwolle Isala klinieken Zorgspectrum Het Zand Het Weijtendaal

27 PROBEERACTIE! Nu zeer voordelig proeven! Ruime keuze in maaltijden en soepen ~ Slechts 3,99 per maaltijd PROEFPAKKET (art. nr 93928) Slavink in jus met spinazie en aardappelpuree Nasi goreng met kipsaté Macaronischotel Runderlapje in jus met bloemkool en aardappelpuree Grootmoeders kippannetje: kippenpoot met groenten en gebakken aardappelen Ook verkrijgbaar als natriumarm (art.nr ). Informeer naar de mogelijkheden. 5 HEERLIJKE MAALTIJDEN nu 19,95 (gratis bezorgd) Uw actiecode: Eenmalige deelname per adres Meer weten of bestellen? (gratis) Wij helpen u graag verder via Ut Huus krijgt u 10% korting op al uw vervolgbestellingen Breed Breed WelzijnsVerband Olst-Wijhe apetito Ut Huus Ligg. adv. 115x90mm.indd :5 Stichting Kulturhus Olst-Wijhe, Stichting Welzijn Olst-Wijhe, Stichting de Kern Stichting Kulturhus Olst-Wijhe, Stichting Welzijn Olst-Wijhe, Stichting de Kern (algemeen maatschappelijk werk), Stichting Landstede (jeugd en jongerenwerk) (algemeen maatschappelijk werk), Stichting Landstede (jeugd en jongerenwerk) en de Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel, voor mantelzorgers en en de Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel, voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg(informele zorg) werken vanaf 1 januari 2015 samen vrijwilligerszorg(informele en bieden u informatie, zorg) advies, werken begeleiding, vanaf 1 hulp januari en ondersteuning 2015 samen en bieden op u het informatie, gebied van advies, welzijn, begeleiding, informele zorg, hulp cultuur en ondersteuning en sport. op het gebied van welzijn, informele zorg, cultuur en sport. Voor meer informatie: Voor meer informatie: I: I: I: I: I: T: T: T: T: T: of I: E: I: E: I: E: I: I: E: T: T: T: T: T: of E: E: E: E:

28 Vandaag gebeld, vanavond zorg Snelle zorg Carinova Thuiszorg kan snel zorg inzetten. Belt u vandaag dan is het in onderling overleg al mogelijk dezelfde elfde avond zorg te krijgen. Zorg dichtbij Carinova werkt in overzichtelijke teams, geleid door een coördinerend wijkverpleegkundige. Altijd direct bereikbaar Via het telefooonnummer is Carinova 24 uur per dag, elke dag van de week, het hele jaar door bereikbaar. baa Afspraak is afspraak Wij overleggen bezoeken altijd met elke cliënt. De teams van Wijhe zijn te vinden in het Gezondheidscentrum het IJsselhuis, Raadhuisplein 2-10 in Wijhe. Het team Olst op Averbergen 3 in Olst. Voor meer informatie kunt u bellen met de coördinerend wijkverpleegkundige via het algemene nummer of kijk op Vertrouwd dichtbij

X e n i o r. Het blad voor de oudere in Olst-Wijhe. december 2015. welzijn. www.welzijnolstwijhe.nl. olst-wijhe

X e n i o r. Het blad voor de oudere in Olst-Wijhe. december 2015. welzijn. www.welzijnolstwijhe.nl. olst-wijhe X e n i o r Het blad voor de oudere in Olst-Wijhe december 2015 welzijn olst-wijhe www.welzijnolstwijhe.nl Leren internetbankieren. Om helemaal bij de tijd te zijn. Leren internetbankieren? Volg één van

Nadere informatie

X e n i o r. Het blad voor de oudere in Olst-Wijhe. september 2015. welzijn. www.welzijnolstwijhe.nl. olst-wijhe

X e n i o r. Het blad voor de oudere in Olst-Wijhe. september 2015. welzijn. www.welzijnolstwijhe.nl. olst-wijhe X e n i o r Het blad voor de oudere in Olst-Wijhe september 2015 welzijn olst-wijhe www.welzijnolstwijhe.nl Leren internetbankieren. Om helemaal bij de tijd te zijn. Leren internetbankieren? Volg één van

Nadere informatie

X e n i o r. Het blad voor de oudere in Olst-Wijhe

X e n i o r. Het blad voor de oudere in Olst-Wijhe X e n i o r Het blad voor de oudere in Olst-Wijhe juli 2016 Leren internetbankieren. Om helemaal bij de tijd te zijn. Leren internetbankieren? Volg één van onze cursussen. Geld overboeken, uw saldo bekijken,

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 4 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 7 5 6 Welkom

Nadere informatie

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG Datum: oktober 2016 Geachte heer, mevrouw, Middels deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over nieuws en activiteiten voor mantelzorgers. Bij sommige activiteiten

Nadere informatie

Betaalbaar, zelfstandig wonen met zorg én service

Betaalbaar, zelfstandig wonen met zorg én service Betaalbaar, zelfstandig wonen met zorg én service Welkom in Ten Anker In Ten Anker bieden Vrijwaard en Woonzorg Nederland een nieuw woonconcept aan. Betaalbaar, zelfstandig wonen met de zekerheid van zorg

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg. Een uitgebreid dienstenpakket voor als u nog thuis woont.

Thuiszorg. Thuiszorg. Een uitgebreid dienstenpakket voor als u nog thuis woont. Thuiszorg Thuiszorg Een uitgebreid dienstenpakket voor als u nog thuis woont. 3 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 3 Thuiszorg 4 Hulp bij het huishouden 6 Kosten Thuiszorg en Hulp bij het huishouden 8 Servicepakket

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

ThuisZorg en plusdiensten 1

ThuisZorg en plusdiensten 1 ThuisZorg en plusdiensten 1 2 ThuisZorg Zorgfederatie Oldenzaal: ThuisZorg die goed en vertrouwd voelt! Wanneer u nog zelfstandig woont, kan het toch zijn dat u hulp van anderen nodig heeft. Maar ook als

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

Beth San. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen. Uitleenbalie hulpmiddelen

Beth San. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen. Uitleenbalie hulpmiddelen Beth San Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Uitleenbalie hulpmiddelen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Beth San Op loopafstand van het centrum van Aalten, vlakbij het station, ligt Beth

Nadere informatie

Vrijwilligers Sport & Bewegen Informatie & Advies

Vrijwilligers Sport & Bewegen Informatie & Advies ensen brengt m samen Bij Stichting Welzijn Veere staan de inwoners van alle kernen van onze gemeente centraal. Bij ons draait het om u: hoe het met u gaat en of u zich thuis voelt in uw woonomgeving. Samen

Nadere informatie

Hoge kosten - Laag inkomen?

Hoge kosten - Laag inkomen? Hoge kosten - Laag inkomen? Financiële tegemoetkomingen gemeente Olst-Wijhe juni 2017 Hoge kosten Eten en drinken, wonen en kleding. Het zijn normale uitgaven die we allemaal hebben. Maar soms krijgt u

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015. Column van Puck. Hallo Allemaal,

NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015. Column van Puck. Hallo Allemaal, NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015 Agenda Column van Puck 4 December Auti Soos 11 december Soep- en spellenavond 12 december Auti Actie Dag 29 december AutiJongerenCafé Vanaf Januari 2016 Auti

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

pluz nieuwsflits December 2016

pluz nieuwsflits December 2016 pluz nieuwsflits December 2016 VOORDELIGE ZORGVERZEKERING VIA PLUZ Elfstedendagtocht 1 februari 2017 Boek deze gezellige dagtocht met Veenstra Reizen. U bezoekt onder andere het schaatsmuseum in Hindeloopen

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Misverstand #2 over de Wmo 2015

Misverstand #2 over de Wmo 2015 Jeugd, zorg en werk Informatie over de drie transities Per 1 januari 2015 is de gemeente Oosterhout verantwoordelijk voor (bijna) alle ondersteuning op het gebied van werk en inkomen, zorg en welzijn en

Nadere informatie

Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015. Inleiding

Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015. Inleiding Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015 Inleiding Over 3 maanden is het Odensehuis al weer een jaar open. We beginnen goed op gang te komen. Het is duidelijk dat er behoefte is aan

Nadere informatie

Special Cursusaanbod Bureau Herstel. Bureau Herstel organiseert.

Special Cursusaanbod Bureau Herstel. Bureau Herstel organiseert. Nummer 2, jaargang 4, juli 2015 Special Cursusaanbod Bureau Herstel Beste lezer.. Voor je ligt de Herstel nieuwsbrief. Deze keer met als onderwerp het cursusaanbod van Bureau Herstel. Cursusaanbod voor

Nadere informatie

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2 September 2011 Naam Adres Woonplaats Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van Sociale Zaken van dit jaar. In elke nieuwsbrief behandelen we onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn. Hieronder vindt u

Nadere informatie

Zo lang mogelijk zelfstandig

Zo lang mogelijk zelfstandig Zo lang mogelijk zelfstandig Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord U wilt zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dat lukt u goed. Toch kan

Nadere informatie

Omdat u er niet alleen voor staat Een aandeel in elkaar

Omdat u er niet alleen voor staat Een aandeel in elkaar Samen bankieren Omdat u er niet alleen voor staat Een aandeel in elkaar Leeswijzer Handige hulpmiddelen om zelfstandig te bankieren: 3 - Geld opnemen 3 - Rabo Internetbankieren en de Rabo Bankieren App

Nadere informatie

Zo lang mogelijk zelfstandig

Zo lang mogelijk zelfstandig Zo lang mogelijk zelfstandig Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord U wilt zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dat lukt u goed. Toch kan

Nadere informatie

Aangenaam... De Friese Wouden. www.friesewouden.nl

Aangenaam... De Friese Wouden. www.friesewouden.nl Aangenaam... De Friese Wouden www.friesewouden.nl Wij zijn er voor u De Friese Wouden levert diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Als klant houdt u hierbij de regie in eigen handen, het gaat

Nadere informatie

Gewoon meedoen! www.estinea.nl

Gewoon meedoen! www.estinea.nl Gewoon meedoen! Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen niveau en je eigen manier - levert

Nadere informatie

Voorlichting collectieve zorgverzekering 2016 Tubbergen en Dinkelland

Voorlichting collectieve zorgverzekering 2016 Tubbergen en Dinkelland Voorlichting collectieve zorgverzekering 2016 Tubbergen en Dinkelland Wat weet ik na vandaag? Waarom de gemeente een collectieve zorgverzekering heeft Waarom het van belang is dat mensen met een laag inkomen

Nadere informatie

maandag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur

maandag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur vragen over hulp bij het huishouden? VIA Houten, Vraagbaak voor Informatie en Advies Hollandsspoor 1 (in Loericker Stee), Houten Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur Telefonisch bereikbaar:

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Hulp Thuis Vertrouwd Dichtbij

Hulp Thuis Vertrouwd Dichtbij Hulp bij de dagelijkse dingen Hulp Thuis Vertrouwd Ik kan nog best veel zelf, maar niet alles. Dus ik kan wel wat hulp gebruiken. Precies de hulp die u nodig heeft U wilt natuurlijk zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Nieuwsbrief Mantelzorg Uitgave nr. 4 oktober 2012

Nieuwsbrief Mantelzorg Uitgave nr. 4 oktober 2012 Nieuwsbrief Mantelzorg Uitgave nr. 4 oktober 2012 Inhoud: Nieuws vanuit Steunpunt Mantelzorg Agenda oktober november - december Dag van de Mantelzorg 2012 Terugblik van het respijtweekend Nieuws vanuit

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere!

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Vrijwilligers maken het verschil Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Mark, Hanneke en Carola zijn drie enthousiaste vrijwilligers van Zorggroep Almere. Mark is lid van de Cliëntenraad, Hanneke

Nadere informatie

Tandartspraktijk Hoek verder als Mondmedicentrum Tiel

Tandartspraktijk Hoek verder als Mondmedicentrum Tiel Tandarts Hoek Konijnenwal 23 4001 HA Tiel T. 0344 61 62 40 Tandartspraktijk Hoek verder als Mondmedicentrum Tiel Geachte heer/mevrouw, Al enige tijd werken Tandartspraktijk Hoek, Tandartspraktijk G. van

Nadere informatie

Wilt u lid worden van LOC? Wat doet LOC voor cliëntenraden

Wilt u lid worden van LOC? Wat doet LOC voor cliëntenraden www.loc.nl Wilt u lid worden van LOC? Wat doet LOC voor cliëntenraden 1 Een visie op de zorg Samen met cliënten, cliëntenraden en zorgverleners heeft LOC een visie op de toekomst van de zorg gemaakt. Daarin

Nadere informatie

De Hassinkhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Appartementen te huur. Woonzorgcentrum. Tijdelijke zorg. Groepswonen

De Hassinkhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Appartementen te huur. Woonzorgcentrum. Tijdelijke zorg. Groepswonen De Hassinkhof Appartementen te huur Woonzorgcentrum Tijdelijke zorg Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Hassinkhof De Hassinkhof ligt in het kloppend hart van Beltrum en is onderdeel

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) ook in 2016

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) ook in 2016 Deze nieuwsbrief bevat informatie over de Jeugdwet, de Wmo 2015 en de Participatiewet in de gemeente Dongen zoals die sinds 1 januari 2015 gelden. In deze tijd van verandering wil de gemeente Dongen inwoners,

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Het Theeblaadje Januari 2013

Het Theeblaadje Januari 2013 Het Theeblaadje Januari 2013 55+ ontmoetingscentrum Het Theehuis Het Theehuis is een wijklocatie van zorgorganisatie Het Spectrum. Ontmoetingscentrum Het Theehuis is in het bijzonder een centrum waar senioren

Nadere informatie

STEUNPUNT MANTELZORG. Datum: mei 2015 Betreft: nieuwsbrief. Geachte heer, mevrouw,

STEUNPUNT MANTELZORG. Datum: mei 2015 Betreft: nieuwsbrief. Geachte heer, mevrouw, STEUNPUNT MANTELZORG Datum: mei 2015 Betreft: nieuwsbrief Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik u graag informeren over nieuws en activiteiten voor mantelzorgers. Bij sommige activiteiten is aanmelden

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016. Ouderen

Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016. Ouderen Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016 Ouderen 1 ONTMOETINGSCENTRUM DE ROOS Adres: Beekstraat 29 6001 GG Weert Tel: 0495-688190 (tijdens kantooruren) 0495-688199 (buiten kantooruren) Fax: 0495-537299

Nadere informatie

EFFE BUURTEN MET NAJAAR 2012. Gezondheidscentrum

EFFE BUURTEN MET NAJAAR 2012. Gezondheidscentrum EFFE BUURTEN MET NAJAAR 2012 Gezondheidscentrum Effe buurten met de huisarts, diëtist, fysiotherapeut of ergotherapeut? Gezondheidscentrum de Bolzen wil graag, naast gezondheidszorg, ook voorlichting bieden

Nadere informatie

Rabobank Utrecht, partner voor bankzaken. Ook als u extra hulp nodig heeft. Een aandeel in elkaar

Rabobank Utrecht, partner voor bankzaken. Ook als u extra hulp nodig heeft. Een aandeel in elkaar Rabobank Utrecht, partner voor bankzaken Ook als u extra hulp nodig heeft Een aandeel in elkaar 1875 RABO_Folder_A5_WEL-schreef.indd 1 01-05-15 13:45 De Rabobank, uw partner bij bankzaken Soms is het lastig

Nadere informatie

Dagbehandeling De Horst

Dagbehandeling De Horst Dagbehandeling De Horst U wilt graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar zonder extra ondersteuning lukt dat niet meer. U wordt ouder en krijgt geheugenproblemen. Het is niet meer zo gemakkelijk

Nadere informatie

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien.

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. Zit u niet lekker in uw vel en wilt u hier wat aan veranderen? Vindt u het moeilijk om

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober. Maatschappelijk nuttig. Hulp bij verhuizing. In dit nummer:

Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober. Maatschappelijk nuttig. Hulp bij verhuizing. In dit nummer: Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober In dit nummer: Hulp bij verhuizing/ Burendag/Samenwerking met Stichting Present/Alzheimertuin/ Salomon gastlocatie voor Dag van Dialoog/ Taalcoach/Fietscursus en

Nadere informatie

Gezamenlijke nieuwsbrief. voor de Drechtsteden

Gezamenlijke nieuwsbrief. voor de Drechtsteden Gezamenlijke nieuwsbrief 3 voor de Drechtsteden ~ 3 e editie - oktober 2013 ~ Inleiding Voor u ligt de derde editie van de nieuwsbrief van de Zichtbare Schakel. Er zijn weer nieuwe ontwikkelingen en activiteiten

Nadere informatie

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Najaar 2012 www.zorgbelang-brabant.nl

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Najaar 2012 www.zorgbelang-brabant.nl academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Najaar 2012 www.zorgbelang-brabant.nl Academie Zorgbelang Trainingen Welkom! Graag presenteren we u het aanbod van de Academie Zorgbelang Brabant voor

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Waarom bent u huurderswerk gaan doen?

Waarom bent u huurderswerk gaan doen? 1 Tijdens de laatst gehouden Huurdersraadvergadering hebben we jullie deelgenoot gemaakt van onze bevindingen tijdens de cursus Hoe betrek ik de achterban Voorzitter Rien Stek, secretaris Joop Kuipers

Nadere informatie

mensen hebben mensen nodig

mensen hebben mensen nodig mensen hebben mensen nodig mensen hebben mensen nodig Dat vinden we bij Mosae Zorggroep. Vanuit vijf locaties en een eigen thuiszorgorganisatie. Met ruim 600 mensen in dienst en 300 vrijwilligers verzorgen

Nadere informatie

Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) en Welzijn Ouderen

Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) en Welzijn Ouderen Welzijn Ouderen Thuisadministratie Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) en Welzijn Ouderen Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Algemeen

Nadere informatie

CONTACTBRIEF nr

CONTACTBRIEF nr CONTACTBRIEF nr.03 2013 Bereikbaarheid Hulpdienst Voor Elkaar (HVE) De HVE is op maandag t/m vrijdag (tussen 09.00 en 13.00 uur) rechtstreeks bereikbaar op telefoonnummer 06-15587336. Buiten deze uren

Nadere informatie

2. Vraag: Antwoord: 3. Vraag:

2. Vraag: Antwoord: 3. Vraag: Vragen en antwoorden van de 10 meest verwachte vragen over de Regeling eenmalige financiële tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015 Gemeente Waalwijk. 1.Vraag:Ik heb geen brief gehad van

Nadere informatie

Vrije tijd. Activiteiten Walcheren September 15

Vrije tijd. Activiteiten Walcheren September 15 Activiteiten Walcheren September 15 zon 30aug Rondje fietsen op Walcheren Zou je best eens een mooie fietstocht willen maken, maar doe je dat liever niet alleen? Fiets dan mee! We gaan een tocht maken

Nadere informatie

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Welkom bij De Goede Zorg Zelf zorg kiezen Bij De Goede Zorg kiest u zelf de zorg of hulp die u nodig heeft. Onze dienstverlening is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Voorlichting collectieve zorgverzekering 2016 Enschede

Voorlichting collectieve zorgverzekering 2016 Enschede Voorlichting collectieve zorgverzekering 2016 Enschede Wat weet ik na vandaag? Waarom de gemeente een collectieve zorgverzekering heeft Waarom het van belang is dat mensen met een laag inkomen deelnemen

Nadere informatie

De nieuwe regeling Tegemoetkoming Zorgkosten. Jaargang 19 no.10 november 2015

De nieuwe regeling Tegemoetkoming Zorgkosten. Jaargang 19 no.10 november 2015 Jaargang 19 no.10 november 2015 Deze maand: Zorgkosten en een laag inkomen - Tegemoetkoming Zorgkosten - Zorgverzekering VGZ Zuid-Limburgpakket Campagne Burenhulp Vacatures vrijwilligerswerk Sluitingsdagen

Nadere informatie

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg ontdek. Informatie over: Thuiszorg De beste zorg voor u, thuis. Zo goed en zelfstandig mogelijk leven in uw eigen vertrouwde omgeving. Laurens biedt alle zorg die u hierbij nodig heeft. meer dan zorg Langer

Nadere informatie

ALLES OVER DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

ALLES OVER DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ALLES OVER DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING DE WMO IS ER OOK VOOR HULP IN HET HUISHOUDEN Eén van de prestatievelden binnen de Wmo betreft de hulp in het huishouden. Onlangs zijn met acht organisaties

Nadere informatie

Welkom. Ivo Snelders Zorgeloos Service

Welkom. Ivo Snelders Zorgeloos Service Welkom Ivo Snelders Zorgeloos Service Inhoud Aanleiding Zorgeloos Service Invulling geven aan een behoefte Zorgeloos Service: Uw Zorg uit handen Overzicht verschillende diensten Hoe werkt Zorgeloos Service

Nadere informatie

Zorg Thuis van Vecht en IJssel IJsselstein (locatie Ewoud) en Utrecht (locaties Transwijk en Zuylenstede)

Zorg Thuis van Vecht en IJssel IJsselstein (locatie Ewoud) en Utrecht (locaties Transwijk en Zuylenstede) Zorg Thuis van Vecht en IJssel IJsselstein (locatie Ewoud) en Utrecht (locaties Transwijk en Zuylenstede) Mevrouw Derks gaat naar een bruiloft. Yvonne hielp haar met douchen en aankleden, waardoor ze precies

Nadere informatie

Onderzoek woonservicegebieden

Onderzoek woonservicegebieden Gemeente Dalfsen Onderzoek woonservicegebieden Kern: Lemelerveld Onderzoek uitgevoerd en opgesteld: - Lemelerveld: Stichting Welzijn Ouderen Lemelerveld - Dalfsen: Landstede Welzijn Ouderen Dalfsen - Nieuwleusen:

Nadere informatie

Basis Comfortpakket van Beweging 3.0

Basis Comfortpakket van Beweging 3.0 Beweging 3.0 Postbus 1599 3800 BN Amersfoort T 033-469 20 20 E klantenservice@beweging3.nl I www.beweging3.nl WZO-064-1114 Basis Comfortpakket van Beweging 3.0 Een veilig gevoel! Een veilig gevoel met

Nadere informatie

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Datum: 15 december 2012 Auteur: Coöperatie Austerlitz Zorgt U.A., Jan Smelik Inlichtingen: info@austerlitzzorgt.nl Verspreiding:

Nadere informatie

Oktober 2013. Aan leden van de SARW,

Oktober 2013. Aan leden van de SARW, Redaktie Nieuwsbrief F.J.J. Scholtes-Brinkman email:francinescholtes@sarw.nl Oktober 2013 Aan leden van de SARW, In de laatste bijeenkomst van de SARW (afgevaardigden van ANBO, PCOB en KBO) werd aangegeven

Nadere informatie

Hoe de gemeente Hardenberg u van dienst is

Hoe de gemeente Hardenberg u van dienst is Hoe de gemeente Hardenberg u van dienst is Kwaliteit is de norm Kwaliteit, dat is wat wij willen leveren. Natuurlijk, het is een mooi begrip en ook normaal. Maar wat betekent kwaliteit eigenlijk. Immers,

Nadere informatie

Aan de bewoners van dit pand: STICHTING INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBADEN DE BREEDE

Aan de bewoners van dit pand: STICHTING INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBADEN DE BREEDE Aan de bewoners van dit pand: STICHTING ZWEMBADEN EEMSMOND INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBAD DE BREEDE De winter is bijna ten einde en het zwemseizoen staat weer voor de deur. In de gemeente Eemsmond

Nadere informatie

Wet werk en bijstand (Wwb) Wet investeren in jongeren (WIJ) U kunt bij Loket Altena terecht

Wet werk en bijstand (Wwb) Wet investeren in jongeren (WIJ) U kunt bij Loket Altena terecht U kunt bij Loket Altena terecht Op het gemeentehuis van Werkendam: van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur. Op het gemeentehuis van Woudrichem: op dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00

Nadere informatie

Voorlichting collectieve zorgverzekering 2016 WIL Lekstroom

Voorlichting collectieve zorgverzekering 2016 WIL Lekstroom Voorlichting collectieve zorgverzekering 2016 WIL Lekstroom Wat weet ik na vandaag? Waarom de gemeente een collectieve zorgverzekering heeft Waarom het van belang is dat mensen met een laag inkomen deelnemen

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! 2 Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Extramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied

Extramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Extramurale Zorg Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Extramurale zorg Zorgcentrum Mennistenerf Meer dan wat ook is van belang dat elke bewoner zich thuis, welkom en goed verzorgd voelt. Daarom zet

Nadere informatie

De kijk op. zelfstandigheid in zorg

De kijk op. zelfstandigheid in zorg De kijk op zelfstandigheid in zorg Inhoudsopgave Welkom bij Carintreggeland 7 Meld en Zorg Centrale 7 Indicatie aanvragen 7 Zorgzwaartepakketten (ZZP) 8 Lid worden 8 Hulpmiddelen 8 Kwaliteit 9 Cliëntenraad

Nadere informatie

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam In Rotterdam wonen veel actieve senioren. Bent u één van hen? Voor u wil Lelie zorggroep graag het bruisende middelpunt van de wijk zijn! Wij doen dit door activiteiten

Nadere informatie

CLIENTENRAAD SOCIALE ZEKERHEID HULST Nieuwsbrief november 2013. Beste mensen,

CLIENTENRAAD SOCIALE ZEKERHEID HULST Nieuwsbrief november 2013. Beste mensen, CLIENTENRAAD SOCIALE ZEKERHEID HULST Nieuwsbrief november 2013 Beste mensen, In de gemeente Hulst ontvangen momenteel ongeveer 300 inwoners een bijstandsuitkering. Door de slechte economische omstandigheden

Nadere informatie

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO carintreggeland huis T GERBRAND HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

Voorlichting Collectieve zorgverzekering 2016 Oost Achterhoek

Voorlichting Collectieve zorgverzekering 2016 Oost Achterhoek Voorlichting Collectieve zorgverzekering 2016 Oost Achterhoek Wat weet ik na vandaag? Waarom de gemeente een collectieve zorgverzekering (gemeentepolis) heeft Waarom het van belang is dat mensen met een

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak 2016 van CdK Ank Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koning in Overijssel.

Nieuwjaarstoespraak 2016 van CdK Ank Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koning in Overijssel. Nieuwjaarstoespraak 2016 van CdK Ank Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koning in Overijssel. Dames en heren, Allereerst natuurlijk alle goeds voor het nieuwe jaar gewenst! Fijn dat u er allemaal bent

Nadere informatie

Informatieblad. Ondersteuning bij een laag inkomen

Informatieblad. Ondersteuning bij een laag inkomen Informatieblad Ondersteuning bij een laag inkomen November 2016 Inhoud 1. Heeft u een laag inkomen? 3 2. Bijzondere bijstand 5 3. Bijdrageregeling Sociale Activiteiten 6 4. Collectieve verzekering ziektekosten

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Zorgsteunpunt Heusden

Zorgsteunpunt Heusden Zorgsteunpunt Heusden Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant 2011 Zorgsteunpunt Heusden Inleiding Bij het opzetten van een Platform Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort de omschrijving van

Nadere informatie

Hoe de gemeente Ommen u van dienst is

Hoe de gemeente Ommen u van dienst is Hoe de gemeente Ommen u van dienst is Optimale dienstverlening Tegenwoordig kunt u de gemeente Ommen op veel verschillende manieren benaderen. Naast een telefoontje, brief of bezoek aan de balie kunt u

Nadere informatie

Voorwoord Voor u ligt het werkplan 2016. Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten.

Voorwoord Voor u ligt het werkplan 2016. Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten. Werkplan 2016 Voorwoord Voor u ligt het werkplan 2016. Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten. Belangenbehartiging blijft ook in 2016 een belangrijk speerpunt. Vanuit KBO Overijssel

Nadere informatie

Voorlichting Collectieve Zorgverzekering Gemeenten 2016 Culemborg

Voorlichting Collectieve Zorgverzekering Gemeenten 2016 Culemborg Voorlichting Collectieve Zorgverzekering Gemeenten 2016 Culemborg Wat weet ik na vandaag? Waarom de gemeente een collectieve zorgverzekering gemeenten heeft Waarom het van belang is dat mensen met een

Nadere informatie

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Vredense Hof Dagopvang speciaal Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in de Vredense Hof Aan de oostelijke rand van Winterswijk nabij weilanden en de

Nadere informatie

schoonmaakhulp klussendienst hulp bij borstvoeding extra kraamzorg en meer! www.puntextra.nl info@puntextra.nl

schoonmaakhulp klussendienst hulp bij borstvoeding extra kraamzorg en meer! www.puntextra.nl info@puntextra.nl in één keer fris geknipt gemakkelijk met een kapper aan huis schoonmaakhulp klussendienst tuinonderhoud glazenwasser was- en strijkservice verhuisservice kinderoppas honden uitlaatservice kapper aan huis

Nadere informatie

Voorlichting Collectieve Zorgverzekering Gemeenten 2016 Amersfoort en Leusden

Voorlichting Collectieve Zorgverzekering Gemeenten 2016 Amersfoort en Leusden Voorlichting Collectieve Zorgverzekering Gemeenten 2016 Amersfoort en Leusden Wat weet ik na vandaag? Waarom de gemeente een collectieve zorgverzekering gemeenten heeft Waarom het van belang is dat mensen

Nadere informatie

Acht financiële regelingen voor minima in Nunspeet

Acht financiële regelingen voor minima in Nunspeet Acht financiële regelingen voor minima in Nunspeet Heeft u langere tijd een laag inkomen? Dan komt u zeer waarschijnlijk in aanmerking voor financiële regelingen. Deze regelingen horen bij het minimabeleid

Nadere informatie

Meer vóór mensen met minder

Meer vóór mensen met minder Meer vóór mensen met minder Iedereen zit wel eens krap bij kas. Maar wie al jarenlang een laag inkomen heeft, zit altijd krap. Door de steeds maar stijgende lasten, onverwachte uitgaven of bijzondere kosten

Nadere informatie

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief:

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015 In deze nieuwsbrief: Wist je dat... Thema's en cursussen in maart Lezersvraag: "Moet ik mijn zoon verplichten met andere kinderen te spelen?" Mamatijd Moeders

Nadere informatie

Kennismaking met Woonzorgcentrum

Kennismaking met Woonzorgcentrum Kennismaking met Woonzorgcentrum Hof van Batenstein Hof van Batenstein, dicht bij u in de buurt In Vianen kunt u zorg krijgen die bij u past. Dit kan bij u thuis zijn of in Hof van Batenstein, in uw eigen

Nadere informatie

Activiteitenfolder januari 2016

Activiteitenfolder januari 2016 ntmoetingscentrum de plek waar je thuis bent Activiteitenfolder januari 2016 Namens iedereen van Ontmoetingscentrum Prinsenhof, wensen wij u een mooi en gelukkig nieuwjaar! Om het nieuwe jaar goed te beginnen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur

Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur Zondag 28 apr. Oranje Bingo Vrijdag 10 mei Spreekuur wijkagent en

Nadere informatie

Activiteitenfolder november 2015

Activiteitenfolder november 2015 Activiteitenfolder november 2015 Wat kunt u deze maand allemaal van ons verwachten? We openen onze deuren waarbij u een kijkje kan nemen achter de schermen van Prinsenhof. Daarnaast hebben we onze maandelijkse

Nadere informatie