Kanteling ondersteuning. Begeleidingsarrangementen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kanteling ondersteuning. Begeleidingsarrangementen"

Transcriptie

1 Aan : College van B&W, wethoudersoverleg (PHO3), Ronald Ruijters (Manager Zorgkantoren Coöperatie VGZ Nijmegen en Noord- en Midden-Limburg) Van : Implementatieteam begeleiding: Ron Genders (gemeente Peel en Maas), Angelique Gillis (Zorgkantoor Coöperatie VGZ), Maarten Thönissen (Extern adviseur) Onderwerp : Beleidsadvies dagvoorzieningen Datum : Bijlage : 1 Contact : Ron Genders, regisseur Leven in het Dorp WWZ, tel.: , GSM: , Mail: 1 Inleiding Collectieve voorzieningen zoals dagvoorzieningen zijn het hart van de aanpak van de ondersteuning van burgers in een kwetsbare positie in Peel en Maas. Juist door ondersteuning in de dorpen te organiseren met inzet van andere dorpsgenoten zorgt ervoor dat mensen langer zelfstandig in eigen dorp kunnen blijven leven. Met de overheveling van de functie begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo wordt de versterking van de functie van deze voorzieningen in de dorpsgemeenschappen nog belangrijker. 2020FLITS * In alle dorpen zijn dorpsdagvoorzieningen. * Stichtingen van vrijwilligers staan in de eigen dorpsdagvoorziening aan het roer en zorgen voor beheer en exploitatie. *Zorgboeren en maatschappelijk ondernemers (ZB/MO) hebben een rechtstreekse inkooprelatie met regiepartijen. *De dorpsdagvoorzieningen, ZB/MO en AWBZdagbesteding vormen een samenwerkend netwerk en zijn versterkend naar elkaar toe. * Dagvoorzieningen in Peel en Maas herbergen deelnemers uit andere gemeenten en andersom. 1.1 Positionering dagvoorzieningen in decentralisatie begeleiding Dat vanuit het regeerakkoord van het nieuwe kabinet Rutte II de aanspraak op dagbesteding wordt geschrapt, c.q. versoberd, betekent dan ook niet dat er in Peel en Maas geen dagvoorzieningen meer zouden zijn voor de burgers (in een kwetsbare positie). Sterker nog: de inzet is juist op het realiseren van een netwerkstructuur van dagvoorzieningen in alle dorpen. Dagvoorzieningen zijn immers collectieve voorzieningen ingebed in het sociale netwerk van burgers (in een kwetsbare positie) en passen dus in de gekantelde aanpak van ondersteuning. Zie de vertaling van de kanteling Wmo naar nieuwe ondersteuningsarrangementen in onderstaand schema. Kanteling ondersteuning Individuele Collectieve Sociaal Eigen kracht Begeleidingsarrangementen Individuele begeleiding Zorgboerderij Eigen tijdsbesteding Dorpsdagvoorziening netwerk voorziening voorziening De beleidsruimte, die in het regeerakkoord met het laten vervallen van de aanspraak op dagbesteding ontstaat, geeft wel de ruimte om de in Peel en Maas ingezette beleidslijn van de positionering van dagvoorzieningen als niet-geïndiceerde welzijns- en ontmoetingsvoorzieningen (in plaats van zorgvoorzieningen) verder vorm te geven. 1

2 De ingangsdatum van de overheveling van begeleiding is volgens het Regeerakkoord vastgesteld op Dit betekent dat ook in 2014 nog onder het oude AWBZ-regime moet worden gewerkt. In het kader van het convenant en gezamenlijke inkoopkader met zorgkantoor/zorgverzekeraar zal echter in 2013 en 2014 al zoveel mogelijk invulling worden gegeven aan de nieuwe manier van werken en vorm worden gegeven aan de nieuwe gekantelde dagvoorzieningenstructuur. Dorpsdagvoorzieningen in Peel en Maas vanaf 2005 sterk in ontwikkeling Dagvoorzieningen spelen een cruciale rol bij het langer leven in de eigen omgeving. Een omgeving waarin burgers, maatschappelijk partners en overheid samen de sociale cohesie versterken via een dagvoorziening, is hiermee een doel op zich. De dagvoorzieningen zijn een buffer tussen thuis wonen en langdurige AWBZ-zorg en daarmee een belangrijk instrument in de Wmo. De gemeente en het zorgkantoor hebben in 2008 een opdracht geformuleerd om een afsprakenkader op het gebied van dagvoorzieningen voor senioren te ontwikkelen. Een themagroep heeft het beleidsadvies Dagvoorzieningen senioren regio Peel en Maas opgesteld (augustus 2009). De gemeente en het zorgkantoor hebben in samenspraak met de betrokken netwerkpartners een sterkte-zwakte analyse gemaakt van de dagvoorzieningen. Per dagvoorziening is een veranderopgave opgesteld. In een positiepaper en een beleidsadvies zijn de resultaten van dit onderzoek uitgewerkt (juli 2010). Het thema dagvoorzieningen staat al langer op de agenda in Peel en Maas. Experiment dorpsdagvoorziening in gemeenschapshuis De Ankerplaats in Grashoek in 2005 Voor 2005 zijn mensen met een indicatie in Peel en Maas gescheiden opgevangen van mensen zonder een indicatie. Voordat er sprake was van de invoering van de Wmo is in 2005 door een lokale werkgroep in Grashoek in samenwerking met Vorkmeer en Proteion de eerste dorpsdagvoorziening opgezet. In de dorpsdagvoorziening nemen (oud-)inwoners van Grashoek met en zonder indicatie deel aan dezelfde groep. In maart 2010 is het vijfjarig jubileum gevierd. De ervaringen tot nu toe leren dat de deelnemers het erg naar hun zin hebben, deel blijven uitmaken van dezelfde groep ongeacht of ze meer zorg nodig hebben en de deelnemers met een zwaardere indicatie helpen. Hiermee zijn zij in feite vrijwilliger binnen de dagvoorziening waaraan ze zelf deelnemen en houden zij de dagvoorziening mee in stand. De deelnemers genieten tussen de middag van een gezonde maaltijd die door vrijwilligers in de dagvoorziening wordt klaargemaakt. Naast een mooie dagbesteding voor de deelnemers geeft de dagvoorziening een stuk ontlasting aan de mantelzorgers thuis. Protocollen en regelgeving zijn ondersteunend Duidelijk is dat de dorpsdagvoorziening consequenties heeft voor vigerende protocollen en regelgeving. Creatieve oplossingen en een praktische benadering maken dat protocollen en regels niet langer leidend, maar ondersteunend zijn. Beroepskrachten ondersteunen daarbij de vrijwilligers en de deelnemers zo lang mogelijk richting zelfhulp. In de uitvoering wordt van de betrokken beroepskrachten een grote mate van eigen verantwoordelijkheid gevraagd. Dit betekent dat de leidinggevende rol meer op afstand komt te staan en meer coachend wordt. Maatschappelijk rendement Het aanbieden van welzijn en zorg vanuit een dagvoorziening in een dorp of buurt is efficiënter dan de verplaatsing van de deelnemers naar geïnstitutionaliseerde, intramurale AWBZ-zorg. Kijkend naar de financiering is duidelijk dat veel dagvoorzieningen structureel exploitabel zijn. In de nieuwe opzet met vrijwilligers, een beroepskracht vanuit welzijn en zorg en andere zorg op afstand nemen voor dezelfde AWBZ-middelen meer deelnemers deel aan de dagvoorziening. Aangezien de betrokkenheid vanuit inwoners aan de voorkant verankerd is, resulteert de aanpak in voldoende vrijwilligers. Hierdoor is het mogelijk om in kleine kernen (van tot inwoners) een dorpsdagvoorziening te realiseren. 1.2 Beleidslijn Peel en Maas: een breed palet aan dagvoorzieningen Peel en Maas biedt een divers palet aan dagvoorzieningen. In de inrichting van een dekkende dagvoorzieningenstructuur wordt onderscheid gemaakt naar drie type dagvoorzieningen: 1. Dorpsdagvoorzieningen en huiskamers. 2. Dagvoorzieningen zorgboerderijen/maatschappelijk ondernemers 3. Dagbesteding AWBZ De dagvoorzieningen richten zich op verschillende doelgroepen, waarbij zoveel als mogelijk gestreefd wordt naar integrale dagvoorzieningen. Daarnaast bestaan er grofweg een drietal profielen van type activiteiten/dagbesteding die verzorgd worden binnen de dagvoorzieningen in Peel en Maas, te weten: Ontmoeting, waar ontmoeting primair centraal staat (als vervanging van de thuissituatie). Arbeidsmatig, waar de deelnemers werken (als vervanging van de reguliere werksituatie). Vrije tijd, waar een breed palet aan activiteiten plaatsvindt (als vervanging van de vrijetijdsbesteding) Uiteraard heeft elke dagvoorziening zijn unieke opzet en zijn eigen profiel waardoor er een breed pallet aan dagvoorzieningen is met ieder zijn eigen specifieke kenmerken en kwaliteiten. De keuzevrijheid voor de inwoners van Peel en Maas wordt hiermee versterkt. Er is voor elck wat wils. 2

3 De dagvoorzieningen zijn er niet alleen voor de inwoners van Peel en Maas. Vooral de dagvoorzieningen die een specifieke invulling kennen, zoals zorgboerderijen of arbeidsmatige dagbesteding trekken ook deelnemers van buiten de gemeente Peel en Maas. Met deze specifieke voorzieningen is er een aanbod voor burgers in een kwetsbare positie uit andere gemeenten, dat in de eigen gemeente niet voor handen is. Hiermee wordt bovendien het draagvlak voor een divers palet aan dagvoorzieningen in Peel en Maas vergroot. Hierover zullen afspraken gemaakt moeten worden met de gemeenten in de regio. 2 Terugblik dagvoorzieningen 2.1 Terugblik Dorpsdagvoorzieningen In de afgelopen tijd hebben de lokale initiatiefnemers uit de dorpen (allen vrijwilligers) en welzijn- en zorgaanbieders gewerkt aan de transformatie van de dagbesteding naar een dorpsdagvoorziening, die opgezet en gerund wordt door de lokale gemeenschap en in de lokale gemeenschap ingebed is. In elk dorp is door de initiatiefnemers een lokale werkgroep gevormd die de dorpsdagvoorzieningen mee hebben opgezet of ontwikkelen in hun eigen dorp. In de dorpsdagvoorzieningen kunnen senioren met en zonder AWBZ-indicatie terecht (binnen de grenzen/mogelijkheden die de dorpsdagvoorziening kan bieden). Koningslust en Grashoek zelf aan het roer in Dorpsdagvoorziening Op 4 april 2012 hebben Lies Joosten, Toos Manders en wethouder Marlou Absil hun handtekening gezet onder de pilot voor de Dorpsdagvoorzieningen in Koningslust en Grashoek. Lies Joosten is voorzitter van de stichting Welzijnsbevordering Inwoners Koningslust. Toos Manders is voorzitter van stichting Dorpsdagvoorziening Grashoek. In 2005 is de Dorpsdagvoorziening in gemeenschapshuis De Ankerplaats in Grashoek van start gegaan. Ouderen uit Grashoek nemen op dinsdag, donderdag en de vrijdagochtend deel aan de dagvoorziening. De activiteiten bepalen de deelnemers grotendeels zelf. Tussen de middag eten ze een gezonde maaltijd die door vrijwilligers is bereid. Zo gaat dat hier, vertelt Grad Drissen, penningmeester van de kersverse stichting Dorpsdagvoorziening Grashoek: Op verjaardagen of in de winkel spreken dorpsgenoten elkaar aan, zo van: wordt het niet eens tijd om je aan te melden? Zo komen ze ook aan vrijwilligers. Grad Drissen vertelt: Dan kom ik unne Graashookse tegen op de markt van wie ik weet dat ie in de vut is en dan zeg ik: je verveelt je zeker, hè? Nou, een week later hebben we een nieuwe chauffeur op het vrijwillige ouderenvervoer. Ouderen die willen, worden gebracht en weer opgehaald. Allemaal door mensen uit het dorp. In Koningslust vindt de dorpsdagvoorziening in Dorpshuis De Sprunk plaats. Piet Geurts, secretaris/penningmeester van de nieuwe stichting Welzijnsbevordering Inwoners Koningslust, legt uit wat er zo bijzonder is aan de opzet. Bij ons mogen alle ouderen deelnemen, niet alleen diegenen die van de overheid geld krijgen omdat ze iets mankeren. Daarnaast, en dat is echt heel nieuw, staan we vanaf 2 april zelf aan het roer. Om Koningslust en Grashoek zelf de baas te laten worden over de dagvoorzieningen, moet echter worden afgeweken van traditionele regels en procedures. Een aankomende wetswijziging versnelde het voornemen. Piet Geurts: In een notendop? Mogelijk komt in 2015 het geld voor dagvoorziening niet meer van de AWBZ maar van de Wmo. Dat gaat gepaard met een bezuiniging. Onder de streep betekent dat, dat er minder geld beschikbaar is terwijl de behoefte aan ondersteuning stijgt. In plaats van in paniek te raken, hebben we deze verandering als een uitdaging aangegrepen. En zo hebben we samen een manier bedacht waarop we toch alle nodige zorg kunnen bieden. Door twee nieuwe stichtingen op te richten, wordt het voor Koningslust en Grashoek mogelijk om zelf de financiën te beheren. Dat houdt in dat zij de beroepskrachten die nodig zijn, zelf kunnen inhuren. Tot nu toe was een zorgaanbieder eindverantwoordelijk. De grootste winst is echter de hulp van vrijwilligers. Piet Geurts: Zij drukken de kosten en houden de lijntjes kort tussen het dorp, de deelnemers en de beroepskracht. Dankzij hen is de ouderenzorg écht geworteld in het dorp. Dat Peel en Maas met de nieuwe constructie een landelijke voorbeeldfunctie heeft, vertelt Piet, komt doordat er met een andere bril naar mensen die ondersteuning of begeleiding nodig hebben wordt gekeken. Wij zien ze niet als cliënten maar als inwoners van het dorp. Iedereen mee laten doen, dat is het idee. Alle partijen nemen dus een andere rol dan gebruikelijk, zo moet de gemeente een stapje terug doen om burgers de ruimte te geven en moeten zorg- en welzijnaanbieders van hun standaard werkwijze afwijken. Piet Geurts: Zo zie je: ook innovatie in de zorg vergt lef en creativiteit. Wethouder Marlou Absil beaamt dat. Koningslust en Grashoek steken hun nek uit. Zij gaan daarmee weer een stap verder dan de andere werkgroepen die dorpsdagvoorzieningen in hun eigen dorp hebben opgezet of ontwikkelen. Zo leren we van elkaar. In 2030 zijn er in Peel en Maas dubbel zoveel 75-plussers als nu. Dan ondersteunen ouderen elkaar zoveel mogelijk in hun eigen dorp. Als we dan terugkijken dan is dat met trots naar deze voorlopers. Zij laten zien dat het kan. De nieuwe opzet is heel belangrijk, vertelt Ronald Ruijters, Regiomanager Zorgkantoor Coöperatie VGZ, Zeven jaar geleden hebben we samen met de gemeente de ruimte gegeven aan Grashoek, Vorkmeer en Proteion om een nieuw soort dagvoorziening in het dorp op te zetten. Dat is een succes en laat zien dat het Samen Anders kan. Zo kan ondersteuning van burgers in hun eigen leefomgeving ook in de toekomst betaalbaar en dus beschikbaar blijven. 3

4 De lokale werkgroepen, hebben Peel en Maas breed, de Werkgroep Dorpsdagvoorzieningen Peel en Maas gevormd en zijn periodiek bij elkaar gekomen om ervaringen uit te wisselen en van gedachten te wisselen over de invulling van de dorpsdagvoorzieningen. Dit is een vorm van co-creatie. Het Implementatieteam begeleiding neemt deel aan de bijeenkomsten van de werkgroep. Verder heeft het implementatieteam met de betrokken zorg- en welzijnaanbieders bilateraal overleg gevoerd over de veranderopgave. In de afgelopen periode is gewerkt aan: De organisatie en inrichting van de dorpsdagvoorziening, waarbij door de vrijwilligers een stichting wordt opgericht of aangehaakt wordt bij een bestaande rechtspersoon in het dorp, die als formele partij de verantwoordelijkheid voor de dorpsdagvoorziening op zich neemt. Deze stichting stelt een plan en jaarlijkse begroting op, op basis waarvan een financieringsbijdrage gevraagd wordt aan de regiepartijen. Primair wordt de dorpsdagvoorziening aangestuurd door deze stichting, met daarbij professionele ondersteuning, afhankelijk van de behoefte van de dagvoorziening. De mate en kwaliteit van ondersteuning wordt mede bepaald door de mogelijkheden en behoeften vanuit het dorp. De dagvoorziening is primair een vervanging van de thuis-, werk- of vrije tijdssituatie, geen vervanging van een intramurale zorgomgeving. De stichting huurt een beroepskracht in die de vrijwilligers ondersteunt tijdens de dagdelen dat de dagvoorziening draait. De beroepskracht heeft een welzijn- en zorgachtergrond. Indien nodig worden zorgverleners ingehuurd wanneer deelnemers dit nodig hebben. De kwaliteit van zorg wordt geborgd door de beroepskrachten en zorgverleners. Nadrukkelijk wordt bij de ontwikkeling van de dorpsdagvoorzieningen aandacht besteed aan een gezond evenwicht in de belastbaarheid van de vrijwilligers en de toenemende ondersteuningsvraag van deelnemers. Door welzijnsstichting Vorkmeer en de betrokken zorgaanbieders is ondersteuning geboden aan de lokale werkgroepen bij de doorontwikkeling van een bestaande dorpsdagvoorziening of opzet van een nieuwe dorpsdagvoorziening. In de Werkgroep Dorpsdagvoorzieningen Peel en Maas wordt van gedachten gewisseld over de mogelijke verbreding van de dorpsdagvoorziening naar andere doelgroepen. In samenspraak met de werkgroep is door het implementatieteam een eigen bijdrage regeling voor de deelnemers zonder indicatie ontwikkeld. Deze eigen bijdrage zal straks na overheveling vanuit de AWBZ en vervallen van de indicaties voor alle deelnemers gaan gelden. 2.2 Terugblik Zorgboeren en maatschappelijk ondernemers In de afgelopen tijd zijn voorbereidingen getroffen voor de inrichting van zelfstandige dagvoorzieningen, die gerund worden door zorgboeren of andere maatschappelijk ondernemers. Dat wil zeggen dat de maatschappelijk ondernemer verantwoordelijk is voor de exploitatie van de dagvoorziening. De ondernemer wordt rechtstreeks bekostigd door de regiepartijen op basis van geleverde diensten/dagdelen opvang. De maatschappelijk ondernemer bepaalt zelf welke beroepskrachten of andere professionele ondersteuning ingehuurd wordt bij diverse deskundige partijen (welzijn- en zorgaanbieders). De zorgboeren/maatschappelijk ondernemers (ZB/MO) hebben de Werkgroep ZB/MO Peel en Maas geformeerd waarin ze samen werken aan de voorbereidingen. Het Implementatieteam begeleiding kijkt over de schouders van de werkgroep mee. Ook hier een vorm van co-creatie. Aanvankelijk was het voorstel om in een papieren pilot met de nieuwe manier van werken te starten in Peel en Maas. Met het uitstel van de landelijke besluitvorming over de overheveling van de begeleiding is ervoor gekozen om deze papieren pilot nog niet te starten, aangezien dit administratief en organisatorisch teveel werk met zich mee zou brengen, terwijl de toekomstige landelijke beleidslijn nog teveel onduidelijkheden bevat. Wel is gezamenlijk gewerkt aan een aantal onderwerpen: Door de ZB/MO is afgesproken om in 2013 invulling te geven aan gezamenlijke PR. Door een aantal ZB/MO is een voorstel ontwikkeld voor een op maat gemaakt eenvoudiger kwaliteitssysteem passend bij de complexiteit van de ondersteuning op de dagvoorziening en aansluitend op de transitie van zorg naar welzijn, die de dagvoorzieningen in Peel en Maas door gaan maken. De aangekondigde beleidsvrijheid vanuit het regeerakkoord zal hier straks ook ruimte voor moeten creëren. 4

5 Er is een overleg over vervoer gestart, waarin gekeken wordt hoe de ZB/MO samen het vervoer kunnen regelen en samenwerking met het dorpsvervoer wordt opgepakt. De ketensamenwerking en afstemming met de WWZ-infrastructuur is wel geagendeerd in de werkgroep maar nog niet concreet vorm gegeven. Vanuit Arvalis is informatie verstrekt voor een pilotproject met de zorgboeren in Peel en Maas, waarvoor een provinciale subsidie beschikbaar komt. Het implementatieteam voert in het kader van inkoop van dagdelen dagopvang overleg met hoofdaannemers (zorgaanbieders) over de veranderende rol van de zorgaanbieders ten aanzien van de ZB/MO. Het implementatieteam bewaakt via het gezamenlijk inkoopkader het totale volume en de diversiteit aan dagvoorzieningen ZB/MO. Door gemeente en zorgkantoor is het aandachtspunt van gemeentegrensoverschrijdende deelnemers naar voornamelijk de zorgboerderijen geagendeerd in het regionaal overleg met andere gemeenten. Daarnaast bereiden de ZB/MO zich uiteraard individueel voor op de komende veranderingen. 2.3 Terugblik Dagbesteding AWBZ In het regeerakkoord van kabinet Rutte II worden ingrijpende maatregelen ten aanzien van de AWBZ voorgesteld. Het merendeel van de extramurale AWBZ wordt overgeheveld naar de Wmo, de extramurale verpleging wordt ondergebracht in de Zorgverzekeringswet. De aanspraak op intramurale AWBZ wordt fors ingekrompen. Alleen mensen met een ZZP deels 4 of hoger kunnen straks nog terecht binnen een intramurale AWBZ-voorziening voor wonen, welzijn en zorg. Concreet betekent dit dat mensen zoveel als mogelijk zelfstandig moeten blijven wonen en daarbij door gemeente vanuit de Wmo ondersteund moeten worden. Dit betekent dat de AWBZ-dagbesteding en dagverzorging op termijn relatief minder groot zal zijn. De meeste mensen zullen in Wmo-voorzieningen opgevangen moeten worden. De resterende AWBZ zal volgens het regeerakkoord aangestuurd wordt vanuit een landelijke voorziening. Ondanks dat dit betekent dat het merendeel van de dagbesteding (niet-medische zorg volgens het regeerakkoord) onder de Wmo komt te vallen wordt er in Peel en Maas voor gekozen om ook de resterende AWBZ-voorzieningen aan te sluiten op de WWZ-infrastructuur in de kernen. De AWBZ-dagbesteding blijft onder regie van de meest betrokken partij, de zorgaanbieder, en deze worden rechtstreeks gefinancierd vanuit de AWBZ-budgetten. Inhoudelijk maken deze dagvoorzieningen wel dezelfde ontwikkeling door als de dagvoorzieningen die onder de Wmo gaan vallen. Dat wil zeggen dat de AWBZ-dagbesteding zoveel als mogelijk integreren/samenwerken met de andere type dagvoorzieningen (bijv. in een gezamenlijke huisvesting en/of activiteitenprogramma) en worden deze dagvoorzieningen ook zoveel als mogelijk in de lokale gemeenschap ingebed. Inzet van vrijwilligers of mensen met een arbeidsbeperking wordt gestimuleerd. Tevens is er verbinding met de dorps- en buurtgerichte zorgverlening en 1 e lijn waardoor synergie tussen AWBZ, Wmo en Zvw plaats kan vinden. De zorgcentra ontwikkelen zich dan naar wijkzorgcentra. In de afgelopen tijd is door het implementatieteam in bilaterale gesprekken met de welzijn- en zorgaanbieders over deze ontwikkeling gesproken en zijn concrete ideeën ingebracht over de transitie door de welzijn- en zorgaanbieders. Ook in het AWBZ-inkooptraject vanuit het zorgkantoor wordt hier nadrukkelijk aandacht voor gevraagd. Met het regeerakkoord zal deze beleidslijn ten aanzien van de intramurale AWBZ en de dagbesteding de komende tijd wel nog verder aangescherpt moeten worden. 3 Stand van zaken dagvoorzieningen 3.1 Stand van zaken Dorpsdagvoorzieningen De dorpsdagvoorzieningen zijn volop in ontwikkeling, ieder in zijn eigen tempo en aanpak. Maatwerk naar behoefte vanuit de kern en naar draagkracht vanuit de lokale gemeenschap staat daarbij centraal. Onderstaand de stand van zaken eind In bijlage 1 is per dorpsdagvoorziening een uitgebreidere beschrijving opgenomen. 5

6 In onderstaande figuur is het huidig aanbod aan dorpsdagvoorzieningen weergegeven. Dorpsdagvoorzieningen Peel en Maas Grashoek Maasbree Koningslust Meijel Beringe 6 Panningen Baarlo Helden 4 1 Huiskamer Wozoco Hof van Kessel 2 Contactgroep Keppelerhof 3 Huiskamer t Hofje Maasbree 4 Ouderensoos Baarlo 5 Hoeskamer t Erf Egchel 6 Wieksjlaag DDV Beringe 7 Kerkeböske DDV Helden 8 Ankerplaats DDV Grashoek 9 Sprunk DDV Koningslust 10 t Erf DDV Egchel 11 Huiskameractiviteiten St. Jozef WenZ Egchel Kessel Dagvoorziening Wietel/Ringoven 13 Dagvoorziening ZC Ter Borcht Baarlo 14 Dagvoorziening Wozoco Hof van Kessel 15 Dagvoorziening De Merwijck Senioren 16 Dagvoorziening Wozoco In de Clockenslagh Maasbree 17 Dagvoorziening St. Jozef WenZ 18 Activiteitencentrum Vorkmeer Panningen Kessel-eik Type dorpsdagvoorziening 1) Dorpsdagopvang huiskamers regie vrijwilliger 2) Dorpsdagopvang regie dorp 3) Dorpsdagvoorziening regie zorgaanbieder Er zijn vijf huiskamers, die veelal één dagdeel dagbesteding bieden voor mensen zonder een indicatie. Deze huiskamers worden volledig door vrijwilligers gedraaid en zijn onder gebracht in een multifunctionele ruimte van een gemeenschapshuis of zorgcentrum. In Peel en Maas zijn 5 dorpsdagvoorzieningen: Twee daarvan, Koningslust en Grashoek, werken sinds 2 april 2012 als pilot al volledig conform de voorgestelde beleidslijn voor de dorpsdagvoorzieningen. D.w.z.: de lokale werkgroepen hebben ieder een stichting opgericht en een projectplan met exploitatiebegroting voor de pilot opgesteld. De stichtingen hebben samen met de gemeente en zorgkantoor een intentieovereenkomst getekend. Het bestuur van de stichtingen is verantwoordelijk voor de organisatie en financiën en de inhuur en aansturing van de beroepskrachten. Gemeente en zorgkantoor subsidiëren deze dorpsdagvoorzieningen rechtstreeks vanuit de Wmo en AWBZ zonder tussenkomst van Vorkmeer of een zorgaanbieder. Eind 2012 is in samenspraak met de beide stichtingen de nieuwe rol en aanpak zeer positief geëvalueerd. Er zijn geen noemenswaardige knelpunten naar voren gekomen en beide dagvoorzieningen hebben bovendien binnen de begroting en afspraken met gemeente en zorgkantoor geopereerd. Tevens wordt duidelijk dat de dorpsdagvoorzieningen tegen een kostprijs werken van ca. 2/3 van het huidige AWBZ-tarief per dagdeel/deelnemer, indien de groepen goed gevuld zijn. Financieel gezien kun je dat interpreteren als een bezuiniging waarmee je de financiële gevolgen van het regeerakkoord deels pareert. Ga je echter uit van het maatschappelijk rendement en de ontwikkeling dat de ondersteuningsvraag gaat toenemen dan is de interpretatie dat voor hetzelfde AWBZ-budget binnen de dorpsdagvoorzieningen 2 3 keer meer mensen deel kunnen nemen. Voorgesteld wordt om de pilots te continueren. De drie dorpsdagvoorzieningen in Beringe, Helden-Dorp en Egchel zijn in voorbereiding en gaan naar verwachting vanaf 2014 als zelfstandige stichting verder. Door de lokale werkgroepen worden op dit moment in overleg met de welzijn- en zorgaanbieders de voorbereidingen hiervoor getroffen. In de dorpen Baarlo, Kessel/Kessel-Eik, Maasbree en Panningen zijn op dit moment de dagvoorzieningen nog ondergebracht bij de zorgaanbieders. Door lokale werkgroepen wordt met de zorg- en welzijnaanbieders constructief gewerkt aan de ontwikkeling van deze dagvoorzieningen naar een dorpsdagvoorziening. Hierbij zijn nieuwbouwplannen veelal bepalend voor de fasering. In Panningen zal met de ontwikkeling van de 6

7 dagvoorzieningen in de Ringoven deze stap op korte termijn gezet kunnen worden. In de kernen Baarlo en Maasbree is dit afhankelijk van de plannen met betrekking tot de realisatie van multifunctionele centra in de kernen. In Kessel en Kessel-Eik is door de lokale werkgroep onlangs een behoeftenonderzoek verricht en wordt gewerkt aan de samenhang tussen de dagbesteding in multifunctioneel centrum De Merwijck en de dagvoorzieningen en huiskamer in het Woonzorgcomplex Hof van Kessel. In Meijel wordt invulling gegeven aan het concept dorpsdagvoorziening binnen Sint Jozef Wonen en Zorg, door de uitvoering van verschillende activiteiten voor geïndiceerde en niet geïndiceerde deelnemers. De activiteiten worden georganiseerd en begeleid door vrijwilligers uit het dorp en ondersteund door het zorgcentrum. Dorpsdagvoorziening biedt meerwaarde in leven van de oudere In het kader van een oriënterende stage in het tweede jaar van de opleiding toegepaste gerontologie aan de Fontys hogeschool in Eindhoven heeft Mariëlle van Hoek eind 2012 acht weken stage gelopen bij de gemeente Peel en Maas. Ze heeft in deze periode een onderzoek gedaan naar de waarde van de dorpsdagvoorzieningen Koningslust en Grashoek voor de ouderen die deze bezoeken. Ter vergelijking heeft ze ook gesproken met vier ouderen die de dagvoorziening niet bezoeken. In totaal heeft ze 16 ouderen uit Koningslust en Grashoek geïnterviewd. De leeftijd van de geïnterviewde personen liggen tussen de 71 en 87 jaar. Er zijn drie mannen en 13 vrouwen geïnterviewd. Er is gekozen voor interviews met de minst kwetsbare participanten van de voorzieningen. Voor mensen die nog fysiek en cognitief in staat zijn hun verhaal te vertellen. De interviews vormen stuk voor stuk echte en oprechte verhalen. Er is uitgegaan van de volgende onderzoeksvragen: 1. Hoe staan de ouderen in Koningslust en Grashoek in het leven? Wat is voor hen belangrijk? 2. Wat zoeken en wat vinden de mensen die de dorpsdagvoorziening bezoeken in de dorpsdagvoorziening? 3. Hoe vullen de mensen die de dorpsdagvoorziening niet bezoeken hun dag in en waar vinden zij contacten? 4. Wat zou de dagvoorziening kunnen bieden voor ouderen die er niet naartoe gaan en waarom maken ze er geen gebruik van? De mensen die geen gebruik maken van de dagvoorziening doen dit omdat zij zelf aangeven voldoende activiteiten en contacten te hebben om de dagen mee in te vullen. De belangrijkste redenen waarom ouderen de dagvoorziening bezoeken zijn: 1. om sociale contacten op te doen 2. om even weg van thuis te zijn 3. voor de gezelligheid en 4. om er nieuws uit het dorp te vernemen. De dagvoorziening wordt door de deelnemers als erg positief en prettig ervaren en is een meerwaarde in het leven van de ouderen. Men komt onder de mensen, heeft meer contacten en plezier en voelt zich betrokken bij het dorp. Het is er gezellig en de activiteiten zijn over het algemeen leuk. Het eten is erg belangrijk. De deelnemers geven aan dat het eten goed is en dat het gezelliger is om samen te eten. Ook eten ze meer dan als ze alleen eten. Het programma wordt afgestemd op de vraag van de deelnemers. Er wordt een gevarieerd programma aangeboden en er wordt gevraagd naar de interesses van de deelnemers. De deelnemers geven aan dat er goed wordt geluisterd naar wat voor activiteiten ze willen doen. Men kan problemen of andere zaken met elkaar, de vrijwilligers of de beroepskracht bespreken. Daarnaast hebben de ouderen, de vrijwilligers en de beroepskrachten een signalerende functie naar elkaar. Als iemand afwezig is kan nagegaan worden of er iets aan de hand is. Het dorp is vertrouwd en iedereen kent elkaar. Als de dagvoorziening niet in het eigen dorp zou zijn maar in Panningen zouden de meeste mensen niet meer gaan. Het aantal keren dat men naar de dagvoorziening komt varieert sterk. Er zijn vrij veel ouderen die maar 1 dagdeel of 1 dag komen. Ze geven aan dit voldoende te vinden en nog geen behoefte te hebben aan meer. Het valt op dat het overgrote deel van de geïnterviewden erg actief is in het verenigingsleven. Dit geldt zowel voor de ouderen die naar de dagvoorziening gaan als voor de ouderen die er niet naar toe gaan. In Grashoek zijn vier geïnterviewden bezorgd over de toekomst van de dorpsdagvoorziening vanwege de kabinetsplannen. Het is goed om de deelnemers op de hoogte te brengen van aankomende veranderingen. De vraag is wanneer men dat moet doet. Als er toch belangrijke informatie gegeven wordt, zorg dat dit op een rustig en apart moment gebeurd en doe dit bijvoorbeeld niet tijdens het koffie drinken als iedereen druk in gesprek is. De dagvoorzieningen kampen met een verkeerde beeldvorming. Het blijkt dat het dorp denkt dat de dagvoorziening iets is voor oude mensen die samen koffie drinken. Veel ouderen voelen zich niet oud. Ook blijkt dat het lastig is om nieuwe deelnemers bij de dagvoorzieningen te krijgen. Wil men als dagvoorziening nieuwe deelnemers aantrekken en er echt zijn voor het hele dorp, dan zal er iets gedaan moeten worden aan het imago van de dagvoorziening. Enkele citaten: Ik zou het verschrikkelijk vinden als iemand anders mijn daginvulling bepaalt. Die ouderen die niet komen denken allemaal dat is voor mensen die oud zijn, terwijl ze zelf vaak ook al 80 zijn geweest. Ik wilde eerst helemaal niet gaan. Ik vond het verschrikkelijk dat ik moest gaan kijken van mijn kinderen. Maar toen ik er eenmaal was vond ik het zo gezellig, echt geweldig. Hier kun je nog eens lachen, in je eentje doe je dat toch niet zo snel. 7

8 De deelnemers aan de dorpsdagvoorzieningen, die minder mobiel zijn worden door vrijwilligers van de dagvoorzieningen of het dorpsvervoer thuis opgehaald en thuisgebracht. In zeven dorpen is het dorpsvervoer door vrijwilligers opgezet en wordt dit door een lokale stichting van vrijwilligers gecoördineerd en beheerd. In het beleidsadvies vervoer (april 2013) is de opzet van het dorpsvervoer uitgewerkt. De lokale werkgroepen/stichtingen werken allen zelfstandig aan hún dorpsdagvoorziening. Zij hebben daarbij wel behoefte aan ondersteuning door de medewerker van Vorkmeer voor de opzet en (door)ontwikkeling van hun dorpsdagvoorziening en voor het regelen van een aantal praktische zaken, zoals een (gezamenlijke) scholing bedrijfshulpverlening etc.. Daarnaast vindt beleidsmatige ondersteuning vanuit het implementatieteam plaats. Rol en meerwaarde beroepskracht in de dorpsdagvoorziening De stichtingen van vrijwilligers en lokale werkgroepen vinden de inzet van beroepskrachten een voorwaarde voor de dorpsdagvoorzieningen. De beroepskracht van de dorpsdagvoorzieningen is een andere dan de beroepskrachten van de meer traditionele dagvoorzieningen in de zorgsector. In de meer traditionele dagvoorzieningen in de zorgsector hebben de beroepskrachten een zorgachtergrond dan wel een verpleegkundige achtergrond en wordt vaak een diëtist aan het team toegevoegd. Deze beroepskrachten richten zich vooral op de zorg en begeleiding die de deelnemers nodig hebben. Vrijwilligers zijn betrokken maar de aansturing van de dagvoorziening vindt plaats door de beroepskracht. De beroepskracht in de dorpsdagvoorzieningen heeft een welzijnsachtergrond en deels een zorgachtergrond. De vrijwilligers sturen de dorpsdagvoorziening aan en de beroepskracht ondersteunt en coacht hun daarbij. Zij fungeren als vraagbaak voor de vrijwilligers. Een deel van de deelnemers heeft een ondersteunings- en begeleidingsvraag. In de afgelopen jaren is deze ondersteunings- en begeleidingsvraag van de deelnemers toegenomen en gaat deze verder toenemen. De beroepskracht bepaalt in overleg met de vrijwilligers de inzet en invulling van de individuele ondersteunings- en begeleidingsvraag binnen de groep. Daar waar bij deelnemers zwaardere zorg of verpleegkundige handelingen moeten worden ingezet, ondersteunt de beroepskracht de vrijwilligers in het inschakelen van een beroepskracht vanuit de thuiszorg. De zwaardere zorg/verpleging wordt daarmee ingezet op het moment dat het nodig is; zorg op afstand. In de dorpsdagvoorziening koken de vrijwilligers een gezonde maaltijd samen met de deelnemers. Indien deelnemers een dieet hebben, wordt indien nodig gebruik gemaakt van de deskundigheid van een diëtist. De beroepskrachten hebben een opleiding bedrijfshulpverlening. Door de aanwezigheid van de beroepskracht is dit stuk regelgeving ingevuld. In vergelijking met activiteiten die door vrijwilligers van de KBO-afdeling of ZijActief en huiskamers die door vrijwilligers worden georganiseerd nemen aan de dorpsdagvoorzieningen mensen met een kleine en grote ondersteunings- en begeleidingsvraag deel. Daar waar huiskamers vooral op de activiteiten zelf zijn gericht is de dorpsdagvoorziening daarnaast gericht op het bevorderen van de eigen kracht en regie van de deelnemers. De inzet van beroepskrachten in relatie tot zwaarte van de ondersteuningsvragen van de deelnemers en de inzet en deskundigheid van vrijwilligers is een aandachtspunt dat jaarlijks meegenomen wordt in het gezamenlijke inkoopkader en de afspraken en contractering die daaruit volgt. 3.2 Stand van zaken zorgboerderijen/maatschappelijk ondernemers In Peel en Maas zijn 10 zorgboerderijen/maatschappelijk ondernemers (ZB/MO). Allen werken samen in de werkgroep. Er zijn 6 zorgboerderijen, die zich op verschillende doelgroepen richten. Zorgwijngaard Vinea Cura is in 2012 nieuw gestart. Er zijn 4 maatschappelijk ondernemers die allen verschillende activiteiten en doelgroep bedienen. Maatschappelijk initiatief Selen is in 2012 gestart. De dagbesteding voor kinderen, jongeren en jong volwassenen is nog niet geheel in beeld gebracht. De meeste ZB/MO werken momenteel als onderaannemer samen met één of meerdere zorgaanbieders. Dit betekent dat de zorgaanbieders tot de overheveling van de begeleiding nog afspraken maken met de ZB/MO op basis van de productievolumes en budgetten, die de zorgaanbieders van het zorgkantoor gekregen hebben. Per zijn hier kortingen op doorgevoerd zowel qua volume dagdelen dagopvang als op de tarieven van vervoer. Deze kortingen zijn door de zorgaanbieders één op één doorvertaald naar de onderaannemers. Dit betekent dat de ZB/MO hun bedrijfsvoering hier vanaf 2013 op hebben moeten aanpassen. De ZB/MO bereiden zich voor op hun nieuwe rol na de overheveling waarin zijzelf verantwoordelijk zijn voor de exploitatie van de dagvoorziening. Alle ZB/MO willen graag zelfstandig verder en in een meer gelijkwaardige samenwerkingsrelatie met zorgaanbieders en andere netwerkpartners opereren. Dan kunnen zij ook meer als zelfstandig ondernemer opereren en tot maatwerk komen in de lokale situatie en rechtreeks afspraken maken met de financiers gemeente en zorgkantoor. 8

9 In onderstaande figuur is het huidig aanbod aan ZB/MO ondernemers weergegeven. Zorgboerderijen/ maatschappelijk ondernemers Peel en Maas Meijel 4 Grashoek 6 Beringe 10 Koningslust Panningen 5 2 Maasbree Baarlo Egchel 8 Helden 1 Zorgboerderij Odahoeve Kessel 2 Zorgboerderij Paddestool Maasbree 3 Zorgboerderij Dubbroek Maasbree 4 Zorgboerderij Katsberg Meijel 5 Zorgtuinderij Kaate Helden 6 Zorgwijngaard Vinea Cura Beringe 7 Dagvoorziening de Fabriek Maasbree 8 Zorgpony Menno Panningen 9 Initiatief Selen Baarlo 10 Peetershof Panningen Belangrijkste doelgroep 1 Senioren 2 Senioren 3 Verstandelijke,psychische beperking 4 Senioren 5 Verstandelijke,psychische beperking 6 Psychische beperking 7 Senioren 8 Jeugd 9 Lichamelijke beperking 10 Verstandelijke,psychische beperking Kessel-eik 1 Kessel Type zorgboerderij/maatschappelijk ondernemer 1) Zorgboerderij 2) Maatschappelijk ondernemer Ca. 50% van de deelnemers is afkomstig uit Peel en Maas (peildatum medio 2012). De rest komt uit de omliggende gemeenten. Herkomst Dubbroek Katsberg Zorgtuinderij De Oda Padde- Zorg Fabriek Initiatief Zorg Totaal deelnemers aantal Kaate Hoeve stool Pony Menno Selen Wijngaard Vinea Cura Peel en Maas Nog niet Nog niet bekend bekend 91 Venlo Horst a/d Maas Leudal Elders Limburg Brabant Stand van zaken AWBZ-dagbesteding In Peel en Maas is een 11-tal voorzieningen met AWBZ-dagbesteding. Daarbinnen zijn vijf dagvoorzieningen, die zich richten op ontmoeting en dagbesteding en dagverzorging. Veelal vindt dit plaats in de intramurale setting van de zorgaanbieder. Er zijn vier dagbestedingen die zich richten op vrijetijdsactiviteiten. Twee richten zich op arbeidsmatige dagbesteding. In een deel van de ZB/MO vindt ook arbeidsmatige dagbesteding plaats. De AWBZdagbesteding is op dit moment nog veelal zelfstandig georganiseerd en vooral gericht op eigen deelnemers van de betrokken zorgaanbieders. Met nieuwbouw of verbouw van de bestaande voorzieningen als katalysator is de afgelopen tijd wel al een vernieuwing van het aanbod in gang gezet, waarbij een aantal van deze dagbestedingen in een integrale accommodatie is ondergebracht. Hierdoor ontstaat samenwerking tussen de partijen en ontmoeting en integratie van doelgroepen plaats. 9

10 Het betreft: De multifunctionele accommodatie De Merwijck in Kessel waar wonen en dagbesteding van Proteion en van Daelzicht samen komen. In 2013 is de opening van de Ringoven in Panningen gepland, waar ondermeer een Atelier Oet de Verf van Daelzicht, de dorpsdagvoorziening van Panningen en de dagbesteding vanuit Zorgcentrum De Wietel van De Zorggroep zijn gehuisvest. Atelier Oet de Verf is in december 2012 gestart en de dorpsdagvoorziening en dagbesteding voor senioren zijn in april 2013 van start gegaan in de Ringoven. In Meijel ontwikkelt Sint Jozef Wonen en Zorg zich sterk richting een wijkzorgcentrum. Ondermeer door integrale dagbesteding voor de intramurale bewoners en ontmoeting en welzijnsactiviteiten voor dorpsbewoners te combineren en een spilfunctie te vervullen in de 1 e lijn geïntegreerde ouderenzorg en - welzijn in de kern Meijel. In onderstaande figuur een overzicht van de AWBZ-dagbesteding in Peel en Maas. AWBZ-dagbesteding Peel en Maas Maasbree 11 Grashoek 4 Koningslust 9 Meijel 3 Beringe 10 Panningen Helden 6 Baarlo Egchel 1 Dagbehandeling ZC De Wietel De Zorggroep 2 Dagbesteding Vincent Depaul 3 Dagbesteding St. Jozef WenZ 4 Dagbesteding Savelberg Daelzicht 5 De Merwijck Proteion/Daelzicht 5 Kessel 6 Activiteitencentrum De Maashorst SGL 7 Atelier Oet de Verf Daelzicht 8 Dagbesteding Schoolstraat Daelzicht 9 Atelier Greun De Fabriek Daelzicht 10 Bakkerij Op de Beek Dichterbij 11 Assemblagegroep Meijel Daelzicht Kessel-eik Dagbesteding AWBZ Dagbehandeling/ ontmoeting Dagbesteding vrije tijd Arbeidsmatige dagbesteding 4 Beleidslijn dagvoorzieningen 4.1 Inleiding De overheveling van de begeleiding, waaronder ook de dagvoorzieningen vallen, is voorzien per Inmiddels is Peel en Maas echter al dermate ver in samenwerking met zorgkantoor in de beleidsontwikkeling én uitvoering van de nieuwe structuur van dagvoorzieningen, dat in 2013 en 2014 al verder gegaan wordt met de implementatie van de veranderopgave, vooruitlopend op de decentralisatiedatum. Hierbij wordt qua reikwijdte en fasering wel onderscheid gemaakt naar de drie type dagvoorzieningen, gezien de verwevenheid van de verschillende dagvoorzieningen met de nu nog vigerende AWBZ regelgeving: Met de dorpsdagvoorzieningen is de inzet om al zoveel als mogelijk in 2013 en 2014 op de nieuwe manier gaan werken, onder andere door een rechtstreekse integrale bekostiging vanuit AWBZ en Wmo. Met de ZB/MO is de inzet om in het gezamenlijk inkoopkader met het zorgkantoor/zorgverzekeraar ook al zoveel mogelijk in te spelen op de nieuwe zelfstandige rol van deze voorzieningen. Hierbij zal echter via de AWBZ-systematiek blijven gefinancierd. Verder zal het gezamenlijk inkoopkader gericht zijn op een planning 10

11 van volumes en contractafspraken met de ZB/MO zoveel als mogelijk conform de toekomstige (Wmo)beleidslijnen. In de AWBZ-dagbesteding zullen vooral qua samenwerking en afstemming de veranderopgave worden vormgeven. Aansturing en planning zal immers via de AWBZ blijven lopen. Onderstaand wordt deze beleidslijn verder geconcretiseerd. In 2014 worden de resultaten en effecten van de beleidslijn dagvoorzieningen geëvalueerd aan de hand van een maatschappelijke effectmeting. 4.2 Beleidslijn dagvoorzieningen Opgave Dorpsdagvoorzieningen Gesteld kan worden dat de dorpsdagvoorzieningen op koers liggen. In alle dorpen wordt hard gewerkt aan de realisatie van een dorpsdagvoorziening. De uitdaging die de lokale werkgroepen zich hebben gesteld is om de komende jaren de dorpsdagvoorziening in hun eigen dorp door te ontwikkelen. De komende twee jaar wordt dit, als volgt, gefaseerd vormgeven. De pilot van de dorpsdagvoorzieningen in Koningslust en Grashoek zal in 2013 gecontinueerd worden. Dit betekent dat beide dorpsdagvoorzieningen ook in 2013 rechtreeks gesubsidieerd worden door gemeente en zorgkantoor. De ervaringen en resultaten van de pilot worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van het beleid in heel Peel en Maas. De andere werkgroepen geven, ieder vanuit lokaal maatwerk en mogelijkheden, invulling aan hun nieuwe rol. Inzet is dat de dorpsdagvoorzieningen in Beringe, Egchel, Helden en Panningen per als zelfstandige stichting verder gaan. De anderen zullen dan in de loop van 2014 of begin 2015 volgen, afhankelijk van de opstart van de dorpsdagvoorzieningen. Om dit mogelijk te maken zal de financiering van de dorpsdagvoorzieningen in 2013 en 2014 integraal onderdeel worden van het gezamenlijk inkoopplan van gemeente en zorgkantoor. Gezien de aangekondigde bezuinigingen zal de verdere doorontwikkeling van de dorpsdagvoorzieningen binnen de bestaande budgettaire kaders van AWBZ moeten plaatsvinden. De inzet van beroepskrachten in relatie tot zwaarte van de ondersteuningsvragen van de deelnemers en de inzet en deskundigheid van vrijwilligers zal jaarlijks geëvalueerd worden. Dit geeft input voor het gezamenlijke inkoopkader en de afspraken en contractering die daaruit volgt. De lokale werkgroepen zullen blijvend ondersteund en gefaciliteerd moeten worden bij de ontwikkeling, inrichting en exploitatie. Dit vraagt een versterking van de ondersteuningsfunctie door Vorkmeer. Ook zullen de dorpsdagvoorzieningen aansluiting krijgen op het Schakelplein, voor advies en ondersteuning bij het samenstellen van de ondersteuningsarrangementen van hun deelnemers. Verder wordt een aantal ondersteunende activiteiten/faciliteiten georganiseerd, zoals een scholing bedrijfshulpverlening. De dorpsdagvoorzieningen zullen (nog meer) aansluiting moeten krijgen bij het dorpsvervoer voor vervoer van deelnemers naar de dorpsdagvoorziening. Afstemming en flexibiliteit in begin en eindtijden van de programma s is hierbij van belang. Evenals de financiering en sturing op het gebruik van het dorpsvervoer door de dorpsdagvoorzieningen. In 2013 zal er tevens een verdere stap worden gezet naar aansluiting van de dorpsdagvoorzieningen in de WWZstructuur op dorpsniveau. Dit betekent dat er afstemming en aansluiting zal moeten zijn met de informele en formele welzijn-zorgpartijen in de dorpen en de sociale infrastructuur. De zorgaanbieders en 1 e lijn partijen zullen vanuit hun specifieke deskundigheid in een dorps- en buurtgerichte aanpak nauw afstemmen met de dorpsdagvoorzieningen. Daar waar mogelijk en behoefte is zal gekeken worden of verschillende doelgroepen (naast senioren ook mensen met verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking) gebruik kunnen gaan maken van de dorpsdagvoorzieningen. Ook zal onderzocht worden of inzet van mensen met een arbeidsbeperking in de dorpsdagvoorzieningen mogelijk is. 11

12 Opgave Zorgboerderijen/maatschappelijk ondernemers Peel en Maas beschikt over een uitgebreid en divers aanbod aan zorgboerderijen en initiatieven van maatschappelijk ondernemers. Allen bereiden zich voor op de meer zelfstandige rol, die zij in Peel en Maas krijgen na de overheveling van de begeleiding. Aandachtspunt is dat zij nu nog (tot ) binnen het AWBZregime als onderaannemer moeten opereren. In Peel en Maas wordt door het implementatieteam bekeken hoe in 2013 en 2014 echter al afspraken gemaakt kunnen worden met de ZB/MO vooruitlopend op de overheveling. Dit betekent enerzijds dat de ZB/MO zich organisatorisch verder moeten voorbereiden op de rol als zelfstandige dagvoorziening, waarmee gemeente en zorgkantoor/zorgverzekeraar een rechtstreekse inkooprelatie aangaan. Aandacht voor innovatie, productontwikkeling en productdifferentiatie is hierbij van belang in het bijzonder om ook deelnemers van buiten Peel en Maas te kunnen blijven trekken op de langere termijn. De samenwerking tussen de ZB/MO zal hiertoe gecontinueerd en verstevigd worden, voornamelijk ten aanzien van PR, netwerksamenwerking, kwaliteitsbeleid, vervoer en afstemming in producten en activiteiten. Ook zullen de ZB/MO nog meer onderdeel uit moeten gaan maken van de lokale WWZ-structuur in de dorpen. Dit wordt ondermeer vormgegeven via de samenwerking met de dorpsdagvoorzieningen, het dorpsvervoer, de Kernteams WWZ uit de dorpen en de dorps- en buurtgerichte aanpak 1 e lijn geïntegreerde ouderenzorg. Samenwerking in de keten vindt plaats via het Schakelplein. Dit wordt onder andere vormgegeven door de pilot Gezond Ouder worden vanuit Arvalis (met provinciale subsidie) met betrekking tot gezondheidsinterventies op een aantal zorgboerderijen in Peel en Maas. Anderzijds zullen gemeente en zorgkantoor/zorgverzekeraar al zoveel als mogelijk vanuit het gezamenlijk inkoopkader afspraken maken met ZB/MO, die aansluiten op de toekomstige beleidslijn. De samenwerking met en ondersteuning door de zorgaanbieders zal gekanteld worden. Hierin zal ook de aansluiting met de inkoop dagbesteding voor zwaardere AWBZ-deelnemers geborgd worden. De landelijke versobering van de aanspraak op AWBZ-dagbesteding en terugbrengen van budgetten voor vervoer vergt een efficiënte inzet van middelen voor dagbesteding bij de ZB/MO, ondermeer door rechtstreeks afspraken te maken met de (huidige) onderaannemers. Ook betekent dit dat er binnen de huidige AWBZbudgetten geopereerd moet worden, in ieder geval totdat er zicht is op de budgetten en randvoorwaarden in het kader van de overheveling van AWBZ naar Wmo. In het gezamenlijk inkoopkader van gemeente en zorgkantoor/zorgverzekeraar zal dan ook op de capaciteit en wijze van inkoop bij ZB/MO voor de periode 2013/2014 gestuurd worden. Met andere gemeenten zullen afspraken gemaakt moeten worden over organisatie en financiering van de deelnemers van buiten de gemeentegrenzen. De verwachting is dat gemeenten op termijn de vervoerstromen willen terugbrengen en daarmee een deel van de deelnemers, waarvoor zelf een adequaat aanbod aanwezig is, binnen eigen wijk/gemeente gaan opvangen. In het overleg met de regiogemeenten zal in dat kader afstemming moeten komen over specialistische voorzieningen, zoals zorgboerderijen en voorzieningen voor specifieke groepen, die niet in elke gemeente aanwezig kunnen/moeten zijn. Tevens zal een beleid ten aanzien van bestaande deelnemers gemaakt moeten worden. Gemeenteoverschrijdend deelnemersverkeer is één van de vraagstukken waarmee de zeven Noord-Limburgse gemeenten in de regionale werkgroep decentralisatie AWBZ- Wmo aan de slag gaan. Indien de deelnemers van buiten Peel en Maas niet meer (kunnen) komen valt een belangrijk draagvlak en daarmee continuïteit van een aantal zorgboerderijen in Peel en Maas weg (vooral voor de zorgboerderijen die meer dan 50% deelnemers van buiten Peel en Maas hebben). Hiermee zou de infrastructuur en diversiteit van het aanbod aan dagbesteding in Peel en Maas ook sterk kunnen inboeten. Het vervoer naar de ZB/MO zal dan ook efficiënt georganiseerd moeten worden binnen de krappe budgettaire kaders om de zorgboerderijen laagdrempelig toegankelijk te houden. Primair door aansluiting te zoeken bij het dorpsvervoer voor deelnemers uit Peel en Maas en secundair door het specialistisch vervoer en vervoer van deelnemers buiten Peel en Maas onder eigen regie te organiseren. Voor dit laatste onderdeel zal door de betrokken ZB/MO samengewerkt moeten worden. Tevens ligt voor dit vervoer te zijner tijd koppeling met ander doelgroepvervoer of andere vervoersystemen voor de hand. De dagbesteding voor kinderen, jongeren en jong volwassenen wordt meer inzichtelijk gemaakt. 12

13 Opgave AWBZ-dagbesteding Voor de (intramurale) AWBZ-dagbesteding geldt ook dat er een veranderopgave ligt naar een verdere integratie in en samenwerking met de lokale gemeenschappen. Hierbij is integratie een belangrijk speerpunt. Integratie met WWZ-infrastructuur in de kernen middels samenwerking en integratie met (dorps)dagvoorzieningen en ontmoetingsactiviteiten voor dorpsbewoners. En daarnaast verdere aansluiting AWBZ-voorzieningen op de WWZ-infrastructuur en evolueren naar wijkzorgcentra. Dit zal in de afspraken met de zorgaanbieders vormgegeven worden mede via de beleidslijnen van het Schakelplein en Netwerk Welzijn Versterkt en versterking van de 1 e lijn. In Meijel zal in Sint Jozef Wonen en Zorg een pilot als wijkzorgcentrum opgezet worden. Verder is integratie van arbeidsmatige dagbesteding met andere vormen van (beschut) werk in het kader van de Participatiewet een belangrijk streven. Dit zal nog verder uitgewerkt moeten worden in de afstemming en kruisbestuiving tussen de drie decentralisaties in het sociale domein. Daarbij is een koppeling van de arbeidmatige dagbesteding aan activiteiten/maatschappelijke taken in de dorpsgemeenschappen gewenst. 5 Planning beleidslijn dagvoorzieningen De volgende stappen worden gezet om bovenstaande beleidslijn te operationaliseren Planning dagvoorzieningen 1 e kw e kw 2013 Dorpsdagvoorzieningen 3 e kw e kw 2013 Versterking ondersteuningsfunctie dorpsdagvoorzieningen Continuering en evaluatie pilot dorpsdagvoorzieningen in Koningslust en Grashoek Uitbreiding pilot naar Beringe, Egchel, Helden, Panningen Uitbreiding pilot naar Baarlo, Kessel (Eik), Maasbree Aansluiting dorpsdagvoorzieningen op het dorpsvervoer Aansluiting dorpsdagvoorzieningen op lokale WWZ-structuur en 1 e lijn Aansluiting dorpsdagvoorzieningen op het Schakelplein Jaarlijkse evaluatie inzet beroepskrachten in dorpsdagvoorzieningen Financiering van de dorpsdagvoorzieningen gezamenlijk inkoopkader gemeente en zorgkantoor Zorgboeren/maatschappelijk ondernemers (ZB/MO) Samenwerking tussen de ZB/MO continueren en verstevigen Doorontwikkeling ZB/MO (organisatorisch, innovatie, productontwikkeling en productdifferentiatie) Afstemming met de zorgaanbieders vooral voor AWBZ-doelgroepen Ontwikkeling vervoer naar de ZB/MO Aansluiting ZB/MO op lokale WWZ-infrastructuur en 1 e lijn Aansluiting ZB/MO op Schakelplein Contracteren begeleiding bij ZB/MO via inkoopkader Afspraken met regiogemeenten over gemeenteoverschrijdende deelnemers AWBZ-dagbesteding Pilot wijkzorgcentrum Sint Jozef Wonen en Zorg Doorontwikkelen en uitrollen concept wijkzorgcentra Aansluiting op lokale WWZ-infrastructuur en 1 e lijn Ontwikkeling dagbestedingsarrangementen Aansluiting op Schakelplein Integratie en koppeling arbeidmatige dagbesteding aan activiteiten/bedrijvigheid in de dorpsgemeenschappen Versterking en uitbreiding arbeidsmatige dagbesteding Contracteren AWBZ-dagbesteding via inkoopkader Dagvoorzieningen algemeen Dagbesteding voor kinderen, jongeren en jong volwassenen meer inzichtelijk maken Evaluatie en effectmeting dagvoorzieningen

14 6 Financiën beleidslijn dagvoorzieningen 2013 Voor de implementatie van de beleidslijn dagvoorzieningen zijn in 2013 de volgende middelen begroot. Onderdeel Totaal VGZ Gemeente Peel en Maas Continuering pilot DDV in Koningslust en Grashoek Huur dagvoorziening Egchel Versterking ondersteuningsfunctie DDV Vorkmeer Scholing bedrijfshulpverlening Facilitering werkgroepen/stichtingen opstart notariskosten Analyse t.b.v. pilot wijkzorgcentrum Sint Jozef Wonen en Zorg Totaal Dit betreft middelen voor implementatieprojecten. Afspraken over de inzet van middelen voor de reguliere uitvoering (dagbesteding gefinancierd uit AWBZ-gelden) worden vastgelegd in het gezamenlijk inkoopkader en regionale afspraken. 7 Voorstel In te stemmen met de ingezette beleidslijn ten aanzien van de dagvoorzieningen en vooruitlopend op de overheveling van de begeleiding per de dagvoorzieningenstructuur volgens de visie Leven in het Dorp WWZ en de implementatiestrategie begeleiding, verder in te richten. Concreet betekent dit: Gefaseerde doorontwikkeling dorpsdagvoorzieningen door: o Continuering pilot dorpsdagvoorziening Grashoek/Koningslust o Inzetten op gefaseerde doorvoering van de zelfstandige dorpsdagvoorzieningen vanaf o Een jaarlijkse evaluatie over de inzet van beroepskrachten in relatie tot zwaarte van de ondersteuningsvragen van de deelnemers en de inzet en deskundigheid van vrijwilligers. Deze geeft input voor het gezamenlijke inkoopkader en de afspraken en contractering die daaruit volgt. o Versterking ondersteuningsfunctie dorpsdagvoorziening en onderbrengen in Schakelplein o Verdere inbedding en aansluiting dorpsdagvoorzieningen op de WWZ-infrastructuur, 1 e lijn en het dorpsvervoer. o Facilitering opstart werkgroepen/stichtingen bij scholing bedrijfshulpverlening, notariskosten e.d. Voorbereiden toekomstig beleid ten aanzien van zorgboerderijen/maatschappelijk ondernemers (ZB/MO) door: o De opdracht mee te geven aan deze partijen om hun organisatie, bedrijfsvoering op de toekomstige situatie in te richten o In het gezamenlijk inkoopkader tussen gemeente en zorgkantoor/zorgverzekeraar in te spelen op de toekomstige ontwikkelingen (en bezuinigingen) door afspraken te maken ten aanzien van (verdeling van) volumes en rechtstreeks afspraken met ZB/MO ondernemers. o Met de regiogemeenten af te stemmen over gemeenteoverschrijdende deelnemers, onder andere ook in verband met een efficiënte inrichting van het vervoer. o Aansluiting ZB/MO op dorpsvervoer voor deelnemers uit Peel en Maas. De aansluiting tussen de intramurale AWBZ-dagbesteding en de lokale WWZ-infrastructuur te borgen door: o Aansluiting op 1e lijn en door de uitvoering van een pilot wijkzorgcentrum door Sint Jozef Wonen en Zorg in Meijel en vervolgens het concept wijkzorgcentra doorontwikkelen en uitrollen. o Afstemming en integratie te zoeken tussen arbeidsmatige dagbesteding en ander (beschut) werk in het kader van de participatiewet. o Ontwikkeling dagbestedingsarrangementen en aansluiting op Schakelplein Dagbesteding voor kinderen, jongeren en jong volwassenen meer inzichtelijk maken. Evaluatie en effectmeting dagvoorzieningen in

15 Bijlage: stand van zaken Dorpsdagvoorzieningen maart 2013 Dorpsdagvoorzieningen bestaand Dorpsdagvz. / Beringe Egchel Grashoek Helden Koningslust Dagdelen Dagdeel Maandag ochtend eten middag Dinsdag ochtend (zond. beroepskr.) eten middag Woensdag ochtend eten middag Donderdag ochtend eten middag Vrijdag ochtend eten middag (Koersbal, adhoc beroepskr.) Beringe De organisatie De Dorpsdagvoorziening (DDV) in Beringe wordt begeleid door een werkgroep. Op dit moment zijn er vier nieuwe mensen geworven die zich als bestuurslid van de stichting i.o. willen in zetten. De stichting i.o. verdiept zich nu in de opdracht d.m.v. het lezen van documenten en het bezoeken van projecten en is hierbij in gesprek met andere stichtingen in oprichting. Naast de stichting is er nog een contactgroep actief. Deze contact groep bestaat uit mensen de actief zijn bij vrijwillige organisaties als KBO, Zonnebloem of ZijActief en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de stichting. De stichting bewaakt de voortgang van het project en voert het beleid uit en zorgt ervoor dat de contactgroep zich in kan zetten voor concrete taken die direct met het project zelf te maken hebben. De stichting is voornemens om in november 2013 start klaar te zijn voor definitieve overname van het project van de Zorggroep. De opzet De DDV Beringe is geopend op dinsdag en donderdag de hele dag en vindt plaats in gemeenschapshuis de Wieksjlaag. Doordat de ruimte klein is, kunnen er maximaal 10 tot 12 inwoners deelnemen. De maaltijden worden verzorgd door vrijwilligers. Aantal dagdelen en planning Het project is vier dagdelen geopend en er is op deze dagen geen ruimte om meer inwoners deel te laten nemen. De contactgroep gaat in een persoonlijk gesprek met alle deelnemers in kaart brengen wat wensen en behoeften zijn van de huidige groep deelnemers voor eventuele uitbreiding. De contactgroep is voornemens om het project met één dagdeel uit te breiden en wel op woensdagochtend met maaltijd. Hiervoor worden nieuwe vrijwilligers geworven, maar worden huidige vrijwilligers de kans geboden om eventueel naar een ander dagdeel door te schuiven. Dit alles naar wens van de vrijwilliger. Er zal gestart worden met begeleiding door enkel vrijwilligers. Egchel De organisatie De DDV in Egchel is door een werkgroep opgezet. Deze werkgroep valt onder de stichting van gemeenschapshuis t Erf. De werkgroep wil geen extra stichting oprichten. De financiën zullen door de penningmeester van stichting gemeenschapshuis t Erf beheert gaan worden met een eigen begroting voor de DDV. De gelden van de DDV en het gemeenschapshuis worden apart van elkaar beheert. De opzet De DDV in Egchel vindt plaats in gemeenschapshuis t Erf en wordt begeleid door vrijwilligers. 15

16 Op vrijdag is het project geopend en is er een beroepskracht aanwezig. Op dinsdagochtend is het project geopend en vindt de begeleiding enkel plaats door vrijwilligers. Inwoners met een te grote zorgvraag kunnen op dinsdag niet deelnemen. De maaltijd wordt verzorgd door een betaalde kracht. Zij is de eigenaresse van café Manders. Aantal dagdelen en planning Het project is drie dagdelen geopend. Er is ruimte voor deelnemers Helden De organisatie De DDV in Helden wordt begeleid door een werkgroep. De werkgroep leden hebben enkele burgers benaderd om zitting te nemen in een stichting om van hieruit de regie over te nemen van de Zorggroep. De Stichting i.o bestaat uit vijf personen. Er is verder geen werkgroep actief. Het idee is dat wanneer er een opdracht uitgezet moet worden, hier een werkgroep voor in het leven geroepen wordt die met de vraag of de opdracht aan de slag gaat en weer stopt als de opdracht volbracht is. Momenteel heeft de stichting i.o. een projectplan in concept klaarliggen, het vrijwilligersbeleid is vertaald naar de wensen van de DDV Helden en ligt er een statuut in concept klaar voor de notaris. De stichting is voornemens om in mei 2013 alle documenten klaar te hebben. De opzet De DDV Helden is vier dagen in de week geopend en vindt plaats in gemeenschapshuis Kerkeböske. Door de grote ruimte is het mogelijk om 15 deelnemers te plaatsen. Het project wordt dagelijks begeleid door een grote groep vrijwilligers ondersteund door een beroepskracht. De maaltijden worden verzorgd door vrijwilligers. Aantal dagdelen en planning De DDV in Helden is geopend om maandag, woensdag, donderdag en vrijdag de hele dag. De stichting i.o bewaakt de kwaliteit van het project en is voornemers om in september 2013 als zelfstandige stichting de regie van de Zorggroep over te nemen. De stichting i.o gaat in overleg met de stichting van het gemeenschapshuis om de huur van de ruimte voor de DDV over te nemen van de Zorggroep. Grashoek De organisatie Dorpsdagvoorziening (DDV)Grashoek heeft vanaf als zelfstandige stichting de regie op zich genomen en draagt hiermee de zorg voor het project, de vrijwilligers, de financiën, de beroepskracht. Er is verder geen werkgroep actief. De stichting bestaat uit vijf personen. Zes keer per jaar vindt er overleg plaats met de stichting. Tijdens de overleggen sluit de beroepskracht mee aan en de coördinator DDV vanuit Vorkmeer De opzet De DDV in Grashoek vindt plaats in gemeenschapshuis de Ankerplaats op dinsdag en donderdag de hele dag en vrijdagochtend met maaltijd. Aansluitend kunnen deelnemers deelnemen aan het koersbal georganiseerd door de KBO. Dagelijks zijn er een vijf tot zeven vrijwilligers actief ondersteund door een beroepskracht. De maaltijden worden verzorgd door vrijwilligers Aantal dagdelen en planning Het project is vijf dagdelen geopend. Alle dagen is er een volle bezetting. De zorgvraag neemt de laatste periode toe. Beginnende dementie is één van de zorgvragen. Er is ruimte voor deelnemers. Koningslust De organisatie De DDV Koningslust heeft net als de DDV Grashoek vanaf als zelfstandige stichting de regie op zich genomen en draagt hiermee de zorg voor het project, de vrijwilligers, de financiën, de beroepskracht. Iedere zes weken vindt er een bijeenkomst plaats met de stichting en de werkgroep. DDV Koningslust heeft ervoor gekozen om als stichting samen met de werkgroep te overleggen. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de leden van de stichting aanwezig, de werkgroepleden, de beroepskracht, een vrijwilliger en de coördinator DDV vanuit Vorkmeer. De opzet De DDV in Koningslust vindt plaats in gemeenschapshuis de Sprunk en wordt begeleid door vrijwilligers die ondersteund worden door een beroepskracht. Het project is geopend op dinsdagochtend met maaltijd en vrijdag de hele dag. 16

17 Op vrijdagmiddag vindt de koersbal activiteit plaats. De professional is indien de situatie dit toelaat niet aanwezig bij deze activiteit In overleg met deelnemers en vrijwilligers wordt er steeds bekeken of vervanging nodig is op momenten dat de beroepskracht niet aanwezig is of kan zijn. Voor vrijwilligers is er een vrijwilligersbeleid opgesteld en heeft er een arbocheck plaatsgevonden om de veiligheid van de vrijwilligers tijdens hun werkzaamheden te waarborgen De maaltijden worden verzorgd door vrijwilligers Aantal dagdelen en planning Het project is drie dagdelen geopend en er is nog ruimte op alle drie de dagdelen om het huidige aantal deelnemers door te laten groeien. Er is ruimte voor deelnemers. Verder is er in Koningslust de open inloop op donderdagmiddag en de Welfaregroep actief. Vooralsnog is er geen vraag naar uitbreiding qua dagdelen. Naast deze bestaande activiteiten is er door de vrijwillige organisaties (KBO, eetpunt, ZijActief, Welfare, Open inloop) geconcludeerd tijdens een gezamenlijk overleg dat er nog een grote groep burgers niet actief is en waarvan men niet weet wat er bij deze burgers leeft en speelt. Een groep vrijwilligers gaat d.m.v. keukentafel gesprekken deze burgers in beeld brengen. Dagvoorzieningen in ontwikkeling Baarlo De organisatie De DDV in Baarlo wordt opgezet door de werkgroep bestaande uit vier inwoners. De werkgroep is voornemens om de DDV te realiseren in de Engelbewaarder (Ronde School). De accommodatie zoals de werkgroep die voor ogen heeft biedt ruimte aan twee groepen. Één groep van de meest kwetsbare burgers kunnen gebruik maken van een nog te creëren rustige ruimte en één groep in de open inloop waar voldoende beweging is doordat de bibliotheek gehuisvest is in dezelfde accommodatie. De opzet De dagvoorziening van de Zorggroep (dagverzorging ouderenzorg) vindt plaats in een ruimte van zorgcentrum Ter Borgt. De werkgroep DDV is in gesprek met de Zorggroep. Tevens is er in Aan t Paedje een huiskamerproject. Dit huiskamerproject wordt begeleid door enkel vrijwilligers. Deze vrijwilligers worden, op afstand, ondersteund door Vorkmeer Kessel / Kessel Eik De organisatie Het Kernteam WWZ Kessel/Kessel-Eik is leden aan het werven om een werkgroep op te zetten die met de kanteling van de begeleidende ondersteuning van AWBZ naar Wmo aan de slag gaat. Deze groep zal verder onderzoek uit zetten naar wat er in Kessel en Kessel-Eik is en wat er nodig is. A.d.v. deze gegevens zullen verdere afspraken gemaakt moeten worden. De opzet Momenteel is er in Kessel een dagvoorziening van de Zorggroep (dagverzorging ouderenzorg) en een huiskamerproject. De dagvoorziening wordt gerund een beroepskracht van de Zorggroep ondersteund door vrijwilligers. Het project is vier dagen in de week geopend in WoZoCo Hof van Kessel Het huiskamerproject Kessel is een eigen stichting en draaien geheel zelfstandig en met enkel vrijwilligers. In Multifunctionele accommodatie De Merwijck wonen mensen met een verstandelijke beperking die zorg krijgen van Daelzicht en zijn verpleeghuisplaatsen voor senioren opgezet door Proteion. De mensen met een verstandelijke beperking krijgen dagbesteding in de Merwijck. Het is aan de werkgroep om tot een integrale dorpsdagvoorziening te komen om de verschillende vormen van dagbesteding op termijn met elkaar te verbinden en te versterken. Aantal dagdelen en planning In totaal zijn er 8 dagdelen dagvoorziening van de Zorggroep en één dagdeel huiskamerproject. Er is ruimte voor deelnemers. Het stichtingsbestuur van het huiskamerproject heeft aangegeven niet als zelfstandige stichting verder te hoeven gaan. Dit biedt ruimte om samen te gaan werken met de nieuw te vormen werkgroep. Maasbree De organisatie Het kernteam Maasbree is doende met het zoeken van een geschikte locatie voor de DDV. Hiervoor is onderzoek gedaan door een bezoek te brengen aan een groot aantal bestaande projecten in gemeenschapshuizen. Met de komst van het verpleeghuis aan de Broekstraat met zorgwoningen, wordt er een grote groep nieuwe deelnemers verwacht bij de dagvoorziening 17

18 De opzet Momenteel is de dagvoorziening in Maasbree in handen van de Zorggroep (dagverzorging ouderenzorg) en vindt plaats in een eigen ruimte van de Zorggroep in de Clockenslagh. Het project is vijf dagen in de week geopend en wordt begeleid door professionals en ondersteund door vrijwilligers. De maaltijden worden verzorgd door vrijwilligers. Naast de dagverzorging is er in Maasbree ook een huiskamerproject voor één middag in de week. Dit project wordt begeleid door vrijwilligers. Ondersteuning geschied vanuit Vorkmeer op afstand. Aantal dagdelen en planning De dagverzorging in Maasbree is 10 dagdelen geopend. Er is ruimte voor deelnemers. Momenteel is er geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen. Panningen De organisatie De DDV Ringoven in Panningen is een samenwerking tussen de werkgroep en de Zorggroep. De werkgroep bestaat uit inwoners die actief zijn bij vrijwillige organisaties als KBO, ZijActief, de Zonnebloem en de Vrouwen Gilde. De werkgroep heeft een behoefteonderzoek voor de DDV gehouden onder senioren in Panningen. Momenteel is er een dagvoorziening in Zorgcentrum De Wietel van De Zorggroep (dagverzorging ouderenzorg) en wordt de multifunctionele accommodatie Ringoven verbouwd. In april 2013 gaat de dagverzorging in Zorgcentrum De Wietel over naar de Ringoven. Deze ontwikkelt zich verder naar een DDV. Dit staat verwoord in een samenwerkingsovereenkomst tussen de werkgroep DDV Ringoven en De Zorggroep. Vijf burgers zijn bereid om een stichting te vormen waarvan twee burgers reeds actief zijn bij de werkgroep. Naast de stichting. De stichting i.o. heeft regelmatig overleg en organiseren daarnaast nog bijeenkomsten met de stichting i.o., de werkgroepleden, teamleider dagbesteding van De Zorgroep en de coördinator DDV van Vorkmeer. In de Ringoven is schilderatelier Oet de Verf gevestigd van Daelzicht. Verder is er een Panningen een projectgroep blinden en slechtzienden. Het project vindt één keer per veertien dagen plaats in een accommodatie die voldoet aan de eisen die van belang zijn voor deze specifieke doelgroep. De opzet De dagvoorziening in Zorgcentrum De Wietel gaat t.z.t. in zijn geheel over naar de Ringoven. Met de komst van de naastgelegen multifunctionele accommodatie Groenling zullen straks ook bewoners van de Groenling gebruik gaan maken van de DDV in de Ringoven. De DDV zal vijf hele dagen in de week geopend zijn. De maaltijden worden verzorgd door vrijwilligers De huidige groep vrijwilligers gaat mee naar de Ringoven aangevuld met nieuwe vrijwilligers die vanuit de enquête hebben aangegeven zich als vrijwilliger in te willen zetten voor de DDV in de Ringoven. De stichting is in overleg met de exploitant en regelmatig vinden gesprekken plaats met de werkgroep/stichting i.o., Vorkmeer, De Zorggroep, Daelzicht en gemeente. Er wordt gezocht naar een goede samenwerking tussen alle partijen. De activiteiten van de projectgroep blinden en slechtzienden worden georganiseerd en aangeboden door vrijwilligers. De groep vrijwilligers wordt, op afstand, ondersteund door Vorkmeer. Aan het project nemen inwoners uit Peel en Maas deel. Aantal dagdelen en planning De dagverzorging in Zorgcentrum De Wietel gaat over naar de Ringoven. Deelnemers en vrijwilligers worden hierover geïnformeerd door de stichting i.o. in samenwerking met De Zorggroep, wanneer een startdatum duidelijk is. Om betrokkenheid te creëren in Panningen is de stichting voornemens om voldoende PR uit te zetten. Er is ruimte voor 20 deelnemers. Meijel In Meijel wordt invulling gegeven aan het concept dorpsdagvoorziening binnen Sint Jozef Wonen en Zorg, door de uitvoering van verschillende activiteiten voor geïndiceerde en niet geïndiceerde deelnemers. De activiteiten worden georganiseerd en begeleid door vrijwilligers uit het dorp en ondersteund door het zorgcentrum. 18

NEVI-PIANOo congres. Innovatie en besparingen door samenwerking in de zorg i.s.m. Actiz

NEVI-PIANOo congres. Innovatie en besparingen door samenwerking in de zorg i.s.m. Actiz NEVI-PIANOo congres Innovatie en besparingen door samenwerking in de zorg i.s.m. Actiz 5-6-2014 Ron Genders, gemeente Peel en Maas Regisseur Leven in het Dorp WWZ, Transitie-Trekker AWBZ-Wmo-Zvw GSM: 06-54972596,

Nadere informatie

Inleiding 2020 Dorpsvervoer Peel en Maas AWBZ-vervoer

Inleiding 2020 Dorpsvervoer Peel en Maas AWBZ-vervoer Aan : College van B&W, wethoudersoverleg (PHO3), Ronald Ruijters (Manager Zorgkantoren Coöperatie VGZ Nijmegen en Noord- en Midden-Limburg) Van : Implementatieteam begeleiding: Ron Genders (gemeente Peel

Nadere informatie

01-07-14. Wat willen we? Congres Dagvoorzieningen voor mensen met demen1e. Doelstelling Leven in het Dorp WWZ opgave: Transforma1e in Peel en Maas

01-07-14. Wat willen we? Congres Dagvoorzieningen voor mensen met demen1e. Doelstelling Leven in het Dorp WWZ opgave: Transforma1e in Peel en Maas 0-0- gemeente Peel en Maas Fusie gemeenten per 0-0- 00.000 inwoners In Noord- Limburg tussen Venlo en Weert PlaAelandsregio met dorpen BehoeDe WWZ veel overeenkomsten Voorzieningenniveau verschilt per

Nadere informatie

Pilot Inkoopkader Wmo-AWBZ-Zvw 2014

Pilot Inkoopkader Wmo-AWBZ-Zvw 2014 Pilot Inkoopkader Wmo-AWBZ-Zvw 2014 3-4-2014 Ron Genders, gemeente Peel en Maas Regisseur Leven in het Dorp WWZ, Transitie-Trekker AWBZ-Wmo-Zvw GSM: 06-54972596, mail: ron.genders@peelenmaas.nl Angelique

Nadere informatie

Beleidsplan en Begroting Stichting Dorpsdagvoorziening Kessel Kessel Eik 2015

Beleidsplan en Begroting Stichting Dorpsdagvoorziening Kessel Kessel Eik 2015 Individuele voorziening Beleidsplan en Begroting Stichting Dorpsdagvoorziening Kessel Kessel Eik 2015 Januari 2015 Bestuur Stichting DDV Kessel-Kessel Eik Voorwoord In Kessel / Kessel Eik, twee kernen

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/573612 Documentnummer: 1894/2014/583861 Besluitnummer: 51 9.6 Onderwerp: Lokaal subsidiekader Sociaal Domein 2015 Advies:

Nadere informatie

Pilot gezamenlijk inkoopkader decentralisatie Wmo-AWBZ-Zvw 2014

Pilot gezamenlijk inkoopkader decentralisatie Wmo-AWBZ-Zvw 2014 Pilot gezamenlijk inkoopkader decentralisatie Wmo-AWBZ-Zvw 2014 Onderdelen: Begeleiding individueel persoonlijke arrangementen (Pilot Schakelplein) Begeleiding groep (Dorpsdagvoorzieningen, Dorpsvervoer,

Nadere informatie

Stichting Dorpsdagvoorziening Grashoek. Inhoud. Verleden Verleden heden - toekomst. Leefbaarheidsdiscussie

Stichting Dorpsdagvoorziening Grashoek. Inhoud. Verleden Verleden heden - toekomst. Leefbaarheidsdiscussie 01-07- 14 Stichting Dorpsdagvoorziening Grashoek Verleden heden - toekomst Inhoud Stichting DDV Grashoek Verleden - Leefbaarheidsdiscussie - Senioren enquête - Eetpunt - 2005: Opstart dagopvang - Ouderenvervoer

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidieverlening dorpsdagvoorzieningen en andere burgerinitiatieven

Uitvoeringsregeling subsidieverlening dorpsdagvoorzieningen en andere burgerinitiatieven HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS Overwegende dat - het wenselijk is om dorpsdagvoorzieningen en een aantal hieronder te benoemen burgerinitiatieven in de gemeente

Nadere informatie

Lokaal subsidiekader Sociaal Domein 2015

Lokaal subsidiekader Sociaal Domein 2015 Lokaal subsidiekader Sociaal Domein 2015 Onderdelen: Dorpsdagvoorzieningen Andere burgerinitiatieven Maatwerkondersteuning Innovatiekader 12-12-2014 Coöperatie VGZ Lokaal subsidiekader Sociaal Domein 2015

Nadere informatie

Integrale dagvoorzieningen senioren en mensen met een beperking Peel en Maas. Gemeente Peel en Maas Zorgkantoor Noord- en Midden-Limburg

Integrale dagvoorzieningen senioren en mensen met een beperking Peel en Maas. Gemeente Peel en Maas Zorgkantoor Noord- en Midden-Limburg Beleidsadvies Integrale dagvoorzieningen senioren en mensen met een beperking Peel en Maas Gemeente Peel en Maas Zorgkantoor Noord- en Midden-Limburg 6 mei 2010 Aan: Gemeente Peel en Maas R. Genders, regisseur

Nadere informatie

Onderwerp Van: Datum: Contact: 1. Inleiding Innovatiekader in collectieve ondersteuning doel van het innovatiekader

Onderwerp Van: Datum: Contact: 1. Inleiding Innovatiekader in collectieve ondersteuning doel van het innovatiekader Onderwerp: Innovatiekader in collectieve ondersteuning Van: Implementatieteam Wmo-AWBZ-Zvw: Ron Genders, Angelique Gillis, Maarten Thönissen Datum: 18-3-2014 Contact: gemeente Peel en Maas, GSM: 06-54972596,

Nadere informatie

Samen Anders met Co-creatie in begeleiding in Peel en Maas

Samen Anders met Co-creatie in begeleiding in Peel en Maas Beknopte versie bestuur / beleid Samen Anders met Co-creatie in begeleiding in Peel en Maas Herijking implementatiestrategie en positionering functie begeleiding en dagvoorzieningenstructuur 2013 en verder

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

Convenant samenwerking Zorgverzekeraar - Zorgkantoor gemeente Peel en Maas

Convenant samenwerking Zorgverzekeraar - Zorgkantoor gemeente Peel en Maas Convenant samenwerking Zorgverzekeraar - Zorgkantoor gemeente Peel en Maas 18 juni 2013 Convenant samenwerking Zorgverzekeraar - Zorgkantoor gemeente Peel en Maas Partijen Het Zorgkantoor Noord en Midden

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 1.Welkom Wethouder Ina van der Werf heet alle aanwezigen welkom en wenst hen alle goeds voor het nieuwe

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Samen innovatief grenzen verleggen Convenant Leven in het Dorp WWZ

Samen innovatief grenzen verleggen Convenant Leven in het Dorp WWZ Samen innovatief grenzen verleggen Convenant Leven in het Dorp WWZ 2008 2012 Leven in het Dorp Wonen, welzijn en zorg in de Gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel 4 november 2008 Samen innovatief

Nadere informatie

De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s

De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s Aanleiding (concept)beleidsplan Wmo 2013-2016: Duurzaam, Dynamisch, Verbindend, opmaat naar toekomst bestendige Maatschappelijke

Nadere informatie

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ AWBZ WMO Transitie: Project structuur en regionale aanpak Waar staan we nu Planning Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Be z o e k a d r e s Kreupelstraat 1 Leden van de gemeenteraad O p e n i n g s t i j d

Nadere informatie

Stichting Bevordering Welzijn Inwoners Koningslust. Piet Geurts

Stichting Bevordering Welzijn Inwoners Koningslust. Piet Geurts Stichting Bevordering Welzijn Inwoners Koningslust Piet Geurts 1 Accomodatie 2 Historie Start werkgroep sept 2009 Start DV sept 2010 Start Stg BWIK 2 april 2012 Onwikkeling besturingsconcept DDV Bestuur,

Nadere informatie

Aanzet transformatie Wmo

Aanzet transformatie Wmo Aanzet transformatie Wmo 3 initiatieven nader toegelicht Raadsinformatiebijeenkomst 4 februari 2015 Programma 1. Aanzet transformatie Wmo 2. Zelfregiecentrum Weert a. Flexibele maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio.

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio. Startnotitie Dagactiviteiten Huidige situatie In de huidige uitvoering van dagactiviteiten is een onderscheid in drie segmenten : dagactiviteiten voor jeugd, volwassenen en ouderen. Zij worden gescheiden

Nadere informatie

Sociale netwerkstrategie, zelforganisatie burgers en Wmo. GGD Flevoland 21mei 2015

Sociale netwerkstrategie, zelforganisatie burgers en Wmo. GGD Flevoland 21mei 2015 Sociale netwerkstrategie, zelforganisatie burgers en Wmo GGD Flevoland 21mei 2015 Inhoud Sociale netwerkversterking/strategie Zelforganisatie van burgers Combinatie met Wmo Sociaal netwerk en strategie

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Aandacht voor iedereen

Aandacht voor iedereen Aandacht voor iedereen Veranderingen in de zorg Klankbordgroep belangenbehartiging Aalsmeer 12 mei 2014 Esther Anker Adviseur versterking Wmo In deze presentatie 1. Landelijke ontwikkelingen 2. Hoe is

Nadere informatie

Leven in het Dorp Wonen-Welzijn-Zorg op maat in de gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel d.d. 06-06-2005

Leven in het Dorp Wonen-Welzijn-Zorg op maat in de gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel d.d. 06-06-2005 Leven in het Dorp Wonen-Welzijn-Zorg op maat in de gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel d.d. 06-06-2005 Aanleiding Wonen-Welzijn-Zorg (WWZ) kwam in 2000 hoog op de agenda te staan doordat uit onderzoek

Nadere informatie

DE INHOUD ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN DE INHOUD ZORG EN WELZIJN / WMO AGENDA PROF. DR. JAN TELGEN ROTTERDAM, 28 MAART 2013

DE INHOUD ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN DE INHOUD ZORG EN WELZIJN / WMO AGENDA PROF. DR. JAN TELGEN ROTTERDAM, 28 MAART 2013 DE INHOUD ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ROTTERDAM, 28 MAART 2013 Zorginkoop door gemeenten 28-3-2013 3 AGENDA DE INHOUD ZORG EN WELZIJN / WMO De inhoud Zorg en Welzijn / Wmo Gemeenten

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Begeleiding naar de Wmo?!

Begeleiding naar de Wmo?! Begeleiding naar de Wmo?! NAH-Conferentie in Heiloo 10 december 2012 Anja Hommel 22 maart 2012 10 januari 2012 Vorige kabinet: Decentralisatie AWBZ-begeleiding 1.0 Geleidelijke invoering (2013-2014) Géén

Nadere informatie

Sportzorgarrangementen in kader van transitie AWBZ-Wmo

Sportzorgarrangementen in kader van transitie AWBZ-Wmo Sportzorgarrangementen in kader van transitie AWBZ-Wmo Workshop seminar 23 mei 2013 Maarten Thönissen Procesbegeleider pilot sport-zorgprogramma s Arend te Velde Teamleider Daelzicht Inhoud Transitie AWBZ-Wmo

Nadere informatie

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIE BEGELEIDING Ontwikkelingen: - Wijzigingswet Wmo: besluitvorming Tweede Kamer (april 2012) - Controversieel verklaring

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Ontwerp Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Gemeente Midden-Delfland Datum: 18 mei 2015 Inkoopkader Wmo 2016: toelating nieuwe aanbieders Inleiding De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk

Nadere informatie

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk Factsheet Wmo 2015-2018 Drechtsteden Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk 2 Decentralisatie AWBZ/Wmo Nieuwe taken Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Nijmegen 27 juni 2011

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Nijmegen 27 juni 2011 Regionale bijeenkomsten overheveling Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Nijmegen 27 juni 2011 1 Programma extramurale begeleiding en Cliënten Omvang Zorgaanbieders Budgetten 2 Opening: UVIT Zorgkantoren

Nadere informatie

AGENDA. Presentatie Symposium Kwetsbare ouderen RCH. VGZ Presentatie Symposium Kwetsbare Ouderen. Symp Kwetsbare Ouderen 29-10-13 1

AGENDA. Presentatie Symposium Kwetsbare ouderen RCH. VGZ Presentatie Symposium Kwetsbare Ouderen. Symp Kwetsbare Ouderen 29-10-13 1 Presentatie Symposium Kwetsbare ouderen RCH Jelle Vrijsen Tilburg, 29 oktober 2013 1 AGENDA Algemene ontwikkelingen Kosten zorg Visie VGZ en bekostiging Visie VGZ op ouderenzorg * Kernwaarden * Doel Integrale

Nadere informatie

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ De 12 gemeenten in Brabant Noordoost-oost (BNO-o) hebben samen met een groot aantal instellingen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de transitie AWBZ.

Nadere informatie

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord-Oost Brabant 29 juni 2011

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord-Oost Brabant 29 juni 2011 Regionale bijeenkomsten overheveling Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord-Oost Brabant 29 juni 2011 1 Programma extramurale begeleiding en Cliënten Omvang Zorgaanbieders Budgetten 2 Opening:

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder H.A. Driessen en M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp - Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp 2015 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

JAARVERSLAG ozjt/samen 14 TwenTse samenwerking op het gebied van zorg en jeugdhulp. Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015

JAARVERSLAG ozjt/samen 14 TwenTse samenwerking op het gebied van zorg en jeugdhulp. Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015 Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015 2015 1 januari 28 januari 2015 februari maart 2015 start Organisatie Zorg en Jeugdhulp Twente OZJT/Samen 14 TWENTSE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ZORG EN JEUGDHULP PLEIN14

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

DECENTRALISATIES EN DE GEVOLGEN VOOR ZORGVERLENERS PROF. DR. JAN TELGEN INTRAKOOP JAARCONGRES DEN BOSCH, 17 JUNI 2014

DECENTRALISATIES EN DE GEVOLGEN VOOR ZORGVERLENERS PROF. DR. JAN TELGEN INTRAKOOP JAARCONGRES DEN BOSCH, 17 JUNI 2014 DECENTRALISATIES EN DE GEVOLGEN VOOR ZORGVERLENERS PROF. DR. JAN TELGEN INTRAKOOP JAARCONGRES DEN BOSCH, 17 JUNI 2014 AGENDA De veranderende situatie voor gemeenten Attentiepunt: substitutie Inkopen van

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN HOUTEN, 7 FEBRUARI 2013

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN HOUTEN, 7 FEBRUARI 2013 ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN HOUTEN, 7 FEBRUARI 2013 AGENDA De inhoud Zorg en Welzijn / Wmo Het speelveld De spelers Het spel De spelregels De opgave Inkopen van zorg Enkele modellen Enkele

Nadere informatie

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 1 De welzijnskoers 2013-2016 Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 2 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Aanleiding... 3 1 Welzijnsvisie Roermond... 3 2 Regeerakkoord Rutte II... 4 3 Het routeboek: de

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Drie typen dagbesteding

1. Inleiding. 2. Drie typen dagbesteding 1. Inleiding In het transformatieprogramma sociaal domein 1 is één van de vragen hoe we de zorg en ondersteuning weer dichter bij de burger in zijn eigen omgeving kunnen organiseren. De term die wij hiervoor

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg Een nieuwe koers voor welzijn en zorg 14 november 2012 Themadag Commissie Ouderenzorg Religieuzen Carla Cornuit Inleiding Carla Cornuit: bestuurder LuciVer LuciVer Een kleinschalige

Nadere informatie

De ervaring Leven in het Dorp WWZ Peel en Maas

De ervaring Leven in het Dorp WWZ Peel en Maas Masterclass: Aan de slag met zorgverzekeraars De ervaring Leven in het Dorp WWZ Peel en Maas 22-8-2013 Ron Genders, gemeente Peel en Maas Regisseur Leven in het Dorp WWZ, Transitie-Trekker AWBZ-Wmo-Zvw

Nadere informatie

Hieronder beschrijven we diverse vormen van bekostiging en hun effecten.

Hieronder beschrijven we diverse vormen van bekostiging en hun effecten. Bekostiging inkoop Wmo-producten Limburg Noord Werkgroep bekostiging 25 maart 2016 John Reijnders Yvonne Hellegers Marloes Geraedts John Bankers Bart van Oort PSW SGL Zorg Proteion Gemeente Beesel Gemeente

Nadere informatie

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord- en Midden Limburg 22 juni 2011

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord- en Midden Limburg 22 juni 2011 Regionale bijeenkomsten overheveling Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord- en Midden Limburg 22 juni 2011 1 Programma extramurale begeleiding en Cliënten Omvang Zorgaanbieders Budgetten 2

Nadere informatie

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Decentralisaties Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Jeugdzorg

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

VPT in de WMO. ZBz Partners Wij maken zorg gezond!

VPT in de WMO. ZBz Partners Wij maken zorg gezond! VPT in de WMO VPT in de Wijk 2 VPT in de Wijk is een volwaardig alternatief voor intramuraal wonen (verzorgingshuiszorg) In 2009 heeft het zorgkantoor aan Evean gevraagd om een oplossing te bedenken voor

Nadere informatie

Zorgsteunpunt Heusden

Zorgsteunpunt Heusden Zorgsteunpunt Heusden Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant 2011 Zorgsteunpunt Heusden Inleiding Bij het opzetten van een Platform Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort de omschrijving van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 25 september 2014 Agendanummer : 12 Datum : 26 augustus 2014

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 25 september 2014 Agendanummer : 12 Datum : 26 augustus 2014 Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 25 september 2014 Agendanummer : 12 Datum : 26 augustus 2014 Onderwerp Beleidsplannen Sociaal Domein inclusief zeven verordeningen Aan de leden van de raad, Voorgesteld

Nadere informatie

Toelichting Stand van Zaken Decentralisatie AWBZ. Gemeenteraden IJmond

Toelichting Stand van Zaken Decentralisatie AWBZ. Gemeenteraden IJmond Toelichting Stand van Zaken Decentralisatie AWBZ Gemeenteraden IJmond Korte terugblik IJmond Voorjaar 2012 Kadernota Van Zorg naar Participatie. Samenwerking KAM Voorbereidingsfase Aantal cliënten met

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team: Welzijn Convenant samenwerking gemeenten Noord- Limburg, VGZ zorgkantoor Noord- en Midden- Limburg en zorgverzekeraar cvgz Afdelingshoofd: Bremmers,

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken.

Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. Goed voorbeeld De Haamen Thema: - Sport- Zorg - Sport en gezondheid - Decentralisaties - Wmo Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. Waar: Sportzone

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr.7c

1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr.7c Agenda nr.7c Onderwerp: Soort: Opsteller: Portefeuillehouder: Zaaknummer: Informatieve notitie betreffende de inkoop jeugdhulp Informatieve notitie E.J.M. Toonen-van den Berg T.C.W. Maas SOM/2014/003961

Nadere informatie

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg Agendapunt 6 060915 BOSD Vergadering : Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein Regio Amersfoort Datum : 17 september 2015 Onderwerp : Notitie aansluiting regionaal HLZ agenda op vast te stellen regionaal convenant

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013 ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013 AGENDA Attentiepunten Inkopen van zorg Enkele modellen Met voor- en nadelen 2 ATTENTIEPUNTEN 3

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

Kaders voor continuïteit en vernieuwing op het sociale domein.

Kaders voor continuïteit en vernieuwing op het sociale domein. RIS.6468 Kaders voor continuïteit en vernieuwing op het sociale domein. Beleid voor de invoering van de drie decentralisaties in Emmen. Januari 2014. 2 1. Inleiding. Op 1 januari 2015 worden de nieuwe

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

en compensatieregelingen

en compensatieregelingen Het regeerakkoord: gevolgen voor de Wmo en compensatieregelingen Cliëntenbelang Amsterdam 11 februari 2013 Onderwerpen Bezuinigingen Wmo Decentralisaties AWBZ - Wmo Maatregelen compensatieregelingen Maatregelen

Nadere informatie

Regionale visie en uitgangspunten maatschappelijke opgave op gebied van Wmo-AWBZ Datum: Definitief concept Van: Contact: 1.

Regionale visie en uitgangspunten maatschappelijke opgave op gebied van Wmo-AWBZ Datum: Definitief concept Van: Contact: 1. Regionale visie en uitgangspunten maatschappelijke opgave op gebied van Wmo-AWBZ Datum: 09-11-2012 (Definitief concept) Van: Ron Genders, gemeente Peel en Maas, regionale werkgroep WWZ Noord-Limburg Contact:

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Per 1 januari 2015 worden grote veranderingen in de zorg van kracht. De Hervorming Langdurige Zorg is één van de ingrijpendste veranderingen in het zorgstelsel

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Kopie aan Onderwerp 3 november 2016 2016/18 S.K. Augustin 023-511 5273 augustsk@haarlem.nl

Nadere informatie

Proces transitie AWBZ. gemeenteraad 17 september 2013

Proces transitie AWBZ. gemeenteraad 17 september 2013 Proces transitie AWBZ gemeenteraad 17 september 2013 Inhoud Achtergrond Terugblik Planning en landelijke kaders Keuzenota Planning en rol gemeenteraad (door onafhankelijk adviseur Nicole Oltheten) 1. Achtergrond

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg.

Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg. Onderwerp Decentralisatie Jeugdzorg Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg. Inleiding Gemeenten worden verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur

Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur Maart 2017 Begin 2017 zijn enquêtes uitgezet bij (A) gemeenten uit de kernwerkgebieden van Menzis, (B) zorgaanbieders die gecontracteerd zijn voor de

Nadere informatie

Andere trajecten: Andere decentralisatieopgaven en aanpalende trajecten

Andere trajecten: Andere decentralisatieopgaven en aanpalende trajecten Traject Dantumadiel Aanvragers: Gemeente Dantumadiel, Achtkarspelen, Ameland, Dongeradeel, Kollumerland, Schiermonnikoog, SW Het Bolwerk, Timpaan Welzijn, Stichting Welzijn Schiermonnikoog Adviseur: Sjoerd

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2018

Beleidsplan 2014-2018 Beleidsplan 2014-2018 (versie 20 oktober 2014) INLEIDING Wooninitiatief Plu-S is een stichting waarvan het bestuur wordt gevormd door ouders of de wettelijke vertegenwoordigers van mensen met een beperking.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Raadsvergadering: 24-09-2013 Voorstel : 2013-065 Agendapunt : <###>

Raadsvoorstel. Raadsvergadering: 24-09-2013 Voorstel : 2013-065 Agendapunt : <###> 390825 Raadsvoorstel Raadsvergadering: 24-09-2013 Voorstel : 2013-065 Agendapunt : Documentnummer: 1894/2013/46685 Datum : 15 augusuts 2013 Onderwerp Krediet dorpsdagvoorziening MFA Maasbree Voorstel

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal 0 1. Inleiding Het vitaal houden van onze samenleving is cruciaal in het bouwen aan een solide toekomst voor onze inwoners. Het Sociaal Domein is volledig

Nadere informatie

Doorontwikkeling dagbesteding. Vanuit voorveld en dagbesteding naar een laagdrempelige basisvoorziening

Doorontwikkeling dagbesteding. Vanuit voorveld en dagbesteding naar een laagdrempelige basisvoorziening Doorontwikkeling dagbesteding Vanuit voorveld en dagbesteding naar een laagdrempelige basisvoorziening Hoe ziet de dagbesteding er nu uit? 614 cliënten Ruim 55 aanbieders en daarnaast onderaannemers Aanbod

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt.

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt. Opmerkingen/verzoeken Meer leesbare versie Graag zouden we zien dat er een meer leesbare/publieksvriendelijkere versie van de verordening komt. Er wordt in dit stuk er al wel vanuit gegaan dat iedereen

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B en W. nr. 12.1154 d.d. 27-11-2012 Onderwerp Gewijzigd proces beleidsplan MO als gevolg van regeerakkoord Rutte II Besluiten:Behouden s advies van de commissie 1. Bijgaande

Nadere informatie

Oprichting stichting 14 september Stichting Seniorenvervoer H.E.P. februari

Oprichting stichting 14 september Stichting Seniorenvervoer H.E.P. februari Oprichting stichting 14 september 2009 H.E.P. februari 2014 1 Ton Joosten Mat Bruijnen Voorzitter H.E.P. Sponsor begeleiding Voorzitter KBO Egchel Vrijwillige ouderenadviseur Vrijwilliger SGLimburg Penningmeester

Nadere informatie

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding CONCEPT Startdocument AWBZ begeleiding Gemeente Wijk bij Duurstede, maart 2012 Algemene informatie In het regeer- en gedoogakkoord van het huidige kabinet is overeengekomen dat de functies dagbesteding

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Overlegresultaat decentralisatie langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning Samenvatting uw kenmerk

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie