Inleiding. Mei Marleen Buster

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. Mei 2011. Marleen Buster"

Transcriptie

1 Inleiding Mei 2011 Naar aanleiding van het onderzoek binnen het vak KBO in het derde leerjaar creatieve therapie, is dit product ontwikkeld. Een stappenplan met informatie over het nationaal registratie traject dat je in kunt gaan wanneer je werkzaam bent als vaktherapeut. Registratie is een status naast je hbo opleiding die laat zien dat je aan bepaalde kwaliteitscriteria voldoet. Hierdoor is het voor anderen zichtbaar dat je beroepsbekwaam bent. Het product start met een oriëntatie binnen het registreren, wat zijn voor- en nadelen van registreren en wat moet je allemaal van te voren weten? Daarna wordt een stappenplan beschreven van het registreren bij de FVB, Federatie Vaktherapeutische Beroepen. In de bijlage wordt nog extra informatie gegeven over nascholing en wordt een lijst met verzekeringsmaatschappijen weergegeven die geregistreerde vaktherapeuten bij de FVB wel of niet vergoeden. Dit product is geschreven voor vaktherapeuten (en met name muziektherapeuten) die werkzaam zijn binnen 'Dichterbij'. 'Dichterbij' is een organisatie die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt in het dagelijks leven, zoals wonen, werken, activiteiten begeleiding en vrije tijd. Daarnaast worden verschillende vormen van expertise geboden waaronder ook vaktherapie. Vaktherapie vindt zowel plaats binnen de volwassenenzorg als binnen kinder- en jeugdzorg (kinder- en jeugdzorg valt onder de naam 'KLEUR' ). Doordat dit product specifiek aan vaktherapeuten van 'Dichterbij' is gericht komt deze organisatie vaker naar voren en worden koppelingen gemaakt. Zo worden er vergelijkingen gemaakt tussen het volgen van supervisie/intervisie via de FVB ( Federatie Vaktherapeutische Beroepen) en via Dichterbij. Studenten: Damaris Maas Marleen Buster 1

2 Registratie Vaktherapie binnen Dichterbij Registratie, een veel gehoord begrip met veel onduidelijkheid. Denk je er over om je te laten registreren maar weet je niet waar je moet beginnen of hoe je het moet aanpakken? Hieronder volgt een stappenplan met de volgende indeling: 1. Waarom registreren? 2. Hoe en met welke argumenten kan ik naar mijn werkgever? 3. Oriëntatie, welke organisaties zijn mogelijk? 4. Starten bij de FVB, wat kom je tegen? 5. Supervisie 6. Intervisie Bijlage 3. Nascholing Bijlage 4. Vergoeding verzekeringen 2

3 Stappenplan: Hoe begin ik aan registratie? 1. Waarom wil ik mij wel of niet laten registreren? - Continue verbetering van beroepsuitoefening: Door binnen het registratie proces als vaktherapeut een ontwikkeling door te maken levert dit een erkende bijdrage aan de behandeling van cliënten. - Voor een stevige positie in de werksituatie: De positie in de instelling wordt sterker doordat er een betere positie in het verdelen van bijvoorbeeld financiële middelen ontstaat. In een eigen praktijksituatie zullen cliënten met vertrouwen geld geven om een behandeling te volgen. - Duidelijkheid wat er verwacht mag worden van een vaktherapeut. - Registratie is enkel nodig voor vaktherapeuten die buiten Dichterbij ook voor de eerstelijns zorg werken. - Ga na of het aantal uren dat je werkt voldoende zijn om aan de eisen van de register organisatie te voldoen (zie punt 4c) 2. Hoe en met welke argumenten kan ik dit aangeven bij mijn werkgever? Om met het proces van registratie te starten is het belangrijk eerst in overleg te gaan met de werkgever. Wanneer de therapeut registratie wil declareren bij Dichterbij heb is toestemming van de werkgever nodig. Het is goed om van tevoren goed voorbereidt naar het gesprek te gaan om het overtuigend over te brengen aan de manager. Hier enkele tips over de meerwaarde van geregistreerde vaktherapeuten voor de werkgever: - Zekerheid van kwaliteit: Door therapeuten te ondersteunen in het behalen hun registratie verhoogt de organisatie de professionaliteit van zijn vaktherapeuten. De werkgever heeft op die manier een garantie dat de vaktherapeuten binnen zijn instelling actuele kennis hebben van wat zich in het werkveld afspeelt, dat ze aan kunnen sluiten bij collega beroepsgroepen en op een goede manier kunnen communiceren met werkgevers, behandelaars, cliënten en collega's. (registervaktherapie.nl/voordelenregistratie) - Het Register is een steun voor de werkgever bij het opbouwen van het op kwaliteitsnormen gebaseerde personeelsbestand en bij het opstellen van opleidingsplannen. Vaktherapie is een belangrijk onderdeel van Dichterbij omdat het juist vaak die aansluiting vindt bij de hulpvraag van de doelgroep die binnen verbale therapieën lastiger kan zijn. Het is daarom erg belangrijk om vaktherapie te exploreren binnen Dichterbij. 3. Oriëntatie, welke organisaties zijn mogelijk? De volgende organisaties hebben wij benaderd met de vraag of het mogelijk is om daar de registratie als vaktherapeut te behalen: NFG, BATC, NBVH, SNRO, CPION, NOBCO, NVNLP, NMI, CEDEO. LVSC. We hebben contact gehad met al deze organisaties en daaruit bleek dat het voor muziektherapeuten helaas níet mogelijk is om het registratie traject bij hen aan te gaan. Bij de volgende organisaties is wel een mogelijkheid: Voor vaktherapeuten binnen KLEUR is er eventueel de mogelijkheid om geregistreerd te worden bij de VVK (Vereniging van & en voor kindertherapeuten). Deze vereniging is officieel alleen voor therapeuten bedoeld die met 'normaal ontwikkelde' kinderen werken. Het is wel de moeite waard om het toch te proberen. Meer informatie over VVK op: Ook de Landelijke Vereniging Psychosociaal WerkendenVaktherapie biedt een mogelijkheid voor vaktherapeuten om geregistreerd te kunnen worden. Vaktherapie hoort niet tot automatisch de erkende opleidingen van de LVPW. Maar er is wel een Validatie reglement waarin een commissie de opleiding volgens de procedure en naar aanleiding van criteria die in dit reglement staan, toetst. 3

4 Als de commissie tot de conclusie komt dat de opleiding aan de criteria van de LVPW voldoet, is registratie via deze organisatie mogelijk. Er is geen lijst is met al eerder gevalideerde opleidingen. De LVPW wil elke aanvraag individueel behandelen. Op onder het kopje Praktisch staat een aanvraagformulier om te downloaden, in te vullen en op te sturen. Deze procedure kost 50. De meest voor de handliggende organisatie om als vaktherapeut geregistreerd te worden is bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (later FVB) Deze staat hieronder in een stappenplan weergegeven, echter zien wij hier wel een kritische noot: - Voor zowel de organisatie als de werknemer zijn de kosten hoog. (zie pagina 6.) - Er wordt veel tijd en inzet gevraagd naast cliënt gebonden tijd. Voor medewerkers die weinig uren draaien is het dus niet mogelijk om het traject van registratie aan te gaan. - Enkel cursusdagen en scholingen gebonden aan de FVB worden geaccrediteerd (deze zijn vaak duur) - Door de hoge eisen en voorwaarden die gesteld worden, is registratie bij deze organisatie een bureaucratisch proces. Dus bedenk dat er mogelijk nog andere organisaties zijn die wij niet benaderd hebben maar die wél de mogelijkheid bieden voor registratie als vaktherapeut, schroom dus niet om zelf verder te zoeken! Met name wanneer al extra scholing op een ander gebied is gevolgd, is dit mogelijk. Bijvoorbeeld bij de beroepsvereniging NVPA, Nederlands Verbond van Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen. Hiervoor dient een therapeut in bezit te zijn van een tweede HBO studie, als bijvoorbeeld HBOpsychologie. In het traject van registratie zal altijd supervisie of intervisie naar voren komen. Informatie hierover staat vanaf pagina 7. 4

5 4. Starten bij FVB, wat kom je tegen 4a. Aanmelding bij de FVB: Ga naar: Hier staat het aanmeldingformulier om in te vullen, dit wordt automatisch naar de FVB toegestuurd. Belangrijk: Voor het aanmeldingsformulier in te vullen dient men lid te zijn van de NVvMT, NVBT, NVPMT of NVDT. Eerst nog wat meer informatie? Stuur een mail naar: 4b. Na aanmelding Na het aanmelden wordt een registratiemap en inloggegevens thuis gestuurd. Met de inloggegevens is het mogelijk op een voor u persoonlijk aangemaakte pagina in het register in te loggen. Deze is later nodig tijdens het proces van registratie, zie punt 5. Er zijn drie vormen van registratie. De eerste vorm, het kandidaat register, is voor vaktherapeuten die de Bachelor opleiding voor creatieve therapie hebben gevolgd. De tweede vorm van registratie is voor vaktherapeuten die een opleiding op Masterniveau hebben afgerond, het senior register. Om registratie te behouden dient een vaktherapeut zich periodiek te herregistreren, de derde vorm van registratie. 4c. Eisen en voorwaarden Voor elke vorm van registratie gelden verschillende eisen en voorwaarden. Hieronder volgt een schematische weergave per vorm van registratie Voorwaarden Kandidaat - Register: - Lidmaatschap van een beroepsvereniging die aangesloten is bij FVB. - Een door de beroepsvereniging erkende basisopleiding voor CT op bachelor niveau - 16 uur per week werkervaring van min. 5 jaar met daarin een mogelijkheid van 1 sabbatical year. Punten behalen door Elementen Verplicht? Inhoudelijke eisen Punten 1 Supervisietraject Verplicht Minimaal 16 supervisies met eindverslag 45 min. = 3 punten 2 Nascholing Verplicht Niveau Post HBO, minimaal 40 dagdelen (bijlage 1) Studiebelasting Elk belast dagdeel = 1 punt 3 Intervisie Facultatief Minimaal 12 sessies van 120 minuten 4 Bestuurlijke activiteiten Facultatief minuten = 1 punt Afhankelijk van de intensiteit en functie wordt 0-12 het aantal punten toegekend. Totaal aantal te behalen punten: 100 5

6 Voorwaarden Senior- Register: - Lidmaatschap van een beroepsvereniging die aangesloten is bij FVB. - Een door de FVB erkende HBO beroepsopleiding op Masterniveau - 16 uur per week werkervaring van min. 5 jaar met mogelijkheid van 1 sabbatical year. - Wetenschappelijk onderzoekers, verbonden aan een onderzoeksinstelling (of een vergelijkbare organisatie), die bezig zijn met wetenschappelijk of praktijkonderzoek op het gebied van vaktherapie. Punten behalen door: Elementen Verplicht? Inhoudelijke eisen Punten 1 Supervisietraject Verplicht Minimaal 16 supervisies met eindverslag 45 min. = 3 punten 2 Nascholing Verplicht Niveau Post HBO, minimaal 40 dagdelen (bijlage 1) Studiebelasting. Elk belast dagdeel = 1 punt 3 Intervisie Facultatief Minimaal 12 sessies van 120 minuten 4 Bestuurlijke activiteiten Facultatief minuten = 1 punt Afhankelijk van de intensiteit en functie wordt het 0-12 aantal punten toegekend. Totaal aantal te behalen punten: 100 Voorwaarden Herregistratie: - Lidmaatschap van een beroepsvereniging die aangesloten is bij FVB. - Een door de beroepsvereniging erkende basisopleiding voor CT op Bachelor of Master niveau - 16 uur per week werkervaring van min. 5 jaar. - Mogelijkheid van sabbatjaar, na bespreking met de beoordelingscommissie. - Voor speciale groepen worden 8 in plaats van 16 uur per week geaccepteerd. Eisen om herregistratie te behouden: Elementen Verplicht? Inhoudelijke eisen Punten 1 Supervisietraject Facultatief Minimaal 16 supervisies met eindverslag 48 2 Nascholing Verplicht Niveau Post HBO, minimaal 40 dagdelen (bijlage 1) Studiebelasting. Elk belast dagdeel = 1 punt. 3 Intervisietraject Verplicht Minimaal 12 sessies van 120 minuten min = 2 punten 4 Bestuurlijke Facultatief Afhankelijk van de intensiteit en functie wordt 0-36 activiteiten 5 Profilering (bijv. publicatie en workshops) Facultatief het aantal punten toegekend. Aantal punten Publicatie wordt bepaald door accreditatiecommissie Geven van workshops, lessen = per uur 1 punt. Totaal aantal te behalen punten: 100 Herregistratie verloopt volgens een oplopend periodesysteem: De eerste herregistratie moet 5 jaar na de (Kandidaat of Senior)registratie worden behaald, de tweede 7 jaar daarna, de derde 7 jaar daarna, de vierde weer 7 jaar daarna, en de vijfde tot slot 10 jaar daarna

7 4d. Speciale groepen bij herregistratie Voor een aantal specifieke groepen worden de eisen van 16 uur werkervaring als praktiserend vaktherapeut versoepeld tot 8 uur per week. Dit is wanneer de vaktherapeut ook als docent, supervisor, opleidingscoördinator en andere vergelijkbare functie werkzaam is bij een erkende opleiding die opleidt tot een vaktherapeutisch beroep, leiding geeft aan vaktherapeut of verbonden is aan een onderzoeksinstelling als wetenschappelijk onderzoeker. Om een beroep te doen op deze regeling dient de werkervaring apart aangegeven te worden van de FVB. 4e. Bestuurlijke activiteiten. Als een vaktherapeut naast het praktiserende werk ook bestuurlijke activiteiten uitvoert kunnen door de FVB punten worden toegekend in het kader van de registratie. Dit dient minimaal een periode van een jaar te zijn, tenzij de commissie of werkgroep minder dan een jaar actief is geweest. Het toekennen van punten kan als dit binnen de volgende organen gebeurt: - Bestuur FVB en/of beroepsvereniging, vallend onder de FVB - Lidmaatschap officieel orgaan van Federatie en/of beroepsvereniging (commissie, werkgroep of anderszins) - Bestuur of commissie SRVB - CONO kamer Vaktherapie - Ondernemingsraad instelling waar geregistreerde werkzaam is 4f. Hoe hou ik mijn punten bij/waar lever ik punten in? Het Register Vaktherapeutische Beroepen werkt bijna geheel online. Zoals eerder genoemd wordt na aanmelding een registratiemap en inloggegevens thuis gestuurd. Bewijsstukken die bij supervisie, intervisie, nascholing en andere activiteiten worden verzameld, dienen ondertekend en uitprinten te worden bewaard in de geleverde registratiemap. Door in te loggen op een door het register aangemaakte persoonlijke pagina, kunnen punten ook digitaal ingevoerd worden. Op deze manier wordt het persoonlijke registratieproces digitaal en in de map bij gehouden. Op basis van steekproeven kunnen vaktherapeuten worden verzocht hun registratiemap op te sturen ter controle. 4g. Kosten: Aanmeldingskosten: 30,- (Vervolgens jaarlijks als registratie kosten) Lidmaatschap: 305,- per jaar Studiedagen: 100,- per studiedag (gemiddeld, waarvan 4 per jaar) Supervisie/intervisie Afhankelijk van aanbieder (zie pagina 7-8) Totaal is dit gemiddeld. 2000,- tot 2500,- per periode (afhankelijk van de tarieven voor opleidingen en supervisoren) 7

8 5. Supervisie Wat is supervisie? Supervisie is een individueel leertraject onder leiding van een supervisor waarbij methodisch wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar werk. Het is een vorm van reflecteren op de eigen werkstijl. Het geeft zicht op welke situaties iemand problemen opleveren, waar dit mee te maken kan hebben, hoe ze ermee omgaan en welke alternatieven er zijn. De "supervisanten" verkennen en herkennen vaste patronen en gaan op zoek naar dieperliggende motieven en overtuigingen die hun interacties sturen. Supervisie aanvragen binnen Dichterbij: Hoe verloopt supervisie bij Dichterbij: Binnen dichterbij vindt supervisie plaats in een serie van minimaal 10 á 15 bijeenkomsten van 1 tot 1,5 uur. De deelnemers brengen beurtelings actuele ervaringen in, onderling wordt hulp geboden met het omgaan met een als problematisch ervaren situatie, zodat het eigen functioneren kan verbeteren. De intervisiegroep heeft drie tot zes deelnemers, die allen op vrijwillige basis betrokken zijn bij de intervisie. Ze hebben een overeenkomstig beroep of functie, maar geen directe werk- of gezagsrelatie. Voordeel Het voordeel van het volgen van Supervisie binnen Dichterbij is dat dit valt onder de Interne ontwikkelkosten binnen de formatie van leren en ontwikkelen waardoor de kosten worden doorbelast. Hierdoor wordt het geldende uurtarief voor die medewreker gehanteerd. (waar ook reiskosten en voorbereidingstijd wordt meegeteld) Aanvraag Op Intranet bij informatie en kennis kunt u een link vinden om je aan te melden voor supervisie. Vraag bij aanmelding naar de actuele groepen waarbij u eventueel zou kunnen aansluiten of naar de mogelijkheden voor het zelf samenstellen van een groep. Bij aanvraag van Supervisie binnen Dichterbij wordt een offerte uitgebracht (op maat traject). Hierin worden ook de kosten vastgelegd (opbouw: aantal bijeenkomsten, aantal uren per bijeenkomst, aantal deelnemers, reistijd en kosten, etc.) Supervisie via de FVB Eisen: - Minimaal 16 bijeenkomsten is verplicht voor de kandidaat en senior registratie (dus niet voor herregistratie!) Een sessie van minimaal 45 min levert 3 punten op. - Supervisie kan individueel of in een groep van max. vier supervisanten plaatsvinden. - Een traject wordt afgerond met een door de supervisor goedgekeurde verslag. - De supervisor dient aan een aantal eisen te voldoen en kan worden geaccrediteerd door de SRVB. Welke supervisoren dit zijn? Kijk op: Belangrijk: - Start met supervisie vijf jaar vóór het moment van registratie. - Indien supervisie onderdeel is geweest van de gevolgde initiële Masteropleiding wordt deze meegerekend in het kader van de Registratie. In dat geval hoeft geen extra supervisie worden gevolgd. 8

9 6. Intervisie Wat is intervisie? Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers een beroep doen op collega's om mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Ze vormen samen een intervisiegroep. Het mee denken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen maar door het stellen van vragen om zo met behulp van eigen analytisch en probleemoplossend vermogen zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen. Intervisie aanvragen binnen Dichterbij: Hoe verloopt supervisie bij Dichterbij Onder begeleiding van een intervisietrainer leer je één of meerdere intervisiemethoden kennen die je behulpzaam kunnen zijn bij de bespreking van werkproblemen. De begeleiding is steeds gericht op de kracht van de groep en streeft naar autonoom leerproces Voordeel Zoals bij supervisie beschreven is zal ook hier het voordeel van het doorbelasten van de kosten gelden. Aanvraag Dit verloopt op dezelfde wijze als bij het aanvragen van supervisie Intervisie via de FVB Eisen: Intervisie is enkel verplicht bij herregistratie, bij de andere vormen van registratie is dit facultatief. - Voor herregistratie levert een bijeenkomst van 120 min 2 punten op, bij de andere vormen van registratie 1 punt. bij herregistratie. - Een groep moet tenminste drie en max. acht leden hebben. Allen dienen een HBO opleiding afgerond te hebben en ook dient min. 1 therapeut geregistreerd te zijn. - De intervisor dient aan een aantal eisen van te voldoen en kan worden geaccrediteerd door de SRVB. Welke supervisoren dit zijn? Kijk op Verschillende mogelijkheden 1. Vaktherapie intervisiegroep met alleen collega-vaktherapeuten (onder wie minimaal één geregistreerd vaktherapeut). 2. Multidisciplinaire intervisiegroep met andere disciplines (minimaal op HBO niveau werkzaam). Dit zijn vaak intervisiegroepen die vanuit een instelling worden georganiseerd. 9

10 Bijlage 3 Nascholing voor FVB. De nascholing moet van post HBO-niveau zijn De inhoud moet relevant zijn voor de uitvoering van het beroep vaktherapeut, zoals omschreven in het beroepsprofiel De studiebelasting van de nascholing moet gedocumenteerd zijn Tot geldt dat voor bij- en nascholing die is aangeboden na accreditatie kan worden aangevraagd. Na geldt dat alleen voor bij- en nascholing die is aangeboden vanaf het voorgaande kalenderjaar accreditatie kan worden aangevraagd. Dat betekent voor 2013 dat alleen voor bij- en nascholing die is aangeboden na accreditatie kan worden aangevraagd Per afzonderlijke bij- en nascholing kan maximaal 30 punten worden behaald. Dat betekent bijvoorbeeld dat aan een geaccrediteerde bij- of nascholingsactiviteit die meer dat 30 dagdelen studiebelasting heeft gevergd toch niet meer dan 30 punten wordt toegekend. Alleen door de SRVB geaccrediteerde bij- en nascholing kan worden opgevoerd in het kader van de (her)registratie. Zowel aanbieders als cursisten kunnen accreditatie aanvragen. De aanvragen worden beoordeeld door een accreditatiecommissie, waarbij de volgende algemene regels worden gehanteerd: Geaccrediteerde activiteiten: Kijk op voor een lijst van geaccrediteerde na- en bijscholingen. 10

11 Bijlage 4. OVERZICHT VERGOEDINGEN VAKTHERAPIE (feb 2011) N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend Opmerking: met ingang van januari 2011 vergoeden alle bij UVIT aangesloten zorgverzekeraars (Univé, VGZ, IZA/IZZ en Trias) geen vaktherapie meer. Aevitae Plus pakket Top pakket Vip pakket 80% tot max. 250 per kalenderjaar voor de gezamenlijke kosten met een maximum van 50 per behandeling. (100 % tot) max. 400 per kalenderjaar voor de gezamenlijke kosten met een maximum van 50 per behandeling. (100 % tot) max. 750 per kalenderjaar voor de gezamenlijke kosten Met een maximum van 50 per behandeling. AnderZorg Anderzorg Jong Anderzorg Extra 80 % tot maximaal 200 per jaar. 80 % tot maximaal 500 per jaar. Avero achmea / NVPMKT Start Extra Royaal Excellent Maximaal 40 per dag tot maximaal 440 per jaar inclusief alternatieve geneesmiddelen. Maximaal 40 per dag tot maximaal 640 per jaar inclusief alternatieve geneesmiddelen. Geen vergoeding. Geen vergoeding. FBTO Achmea groep Module alternatieve geneeswijzen Module alternatieve geneeswijzen 2 Vergoeden 35 per dag met een maximum van 500. Vergoeden 35 per dag met een maximum van

12 De Friesland zorgverzekeraar AV Budget AV Standaard AV extra AV optimaal AV Student AV Gezin AV 55 Plus AV Excellent geen max. 50 per dag, max. 250 per jaar max. 50 per dag, max. 500 per jaar max. 50 per dag, max. 750 per jaar 80% per keer, max 200 per jaar Max 50 per dag, max 500 per jaar Max 50 per dag, max 1000 per jaar Max 50 per dag, max 1500 per jaar de Goudse verzekeringen Aangesloten FVB / NVPMKT Basis Uitgebreid Totaal Top Max 50 per consult tot max 300 voor alle behandelvormen Max 50 per consult tot max 500 voor alle behandelvormen 100% per consult tot max 1000 voor alle behandelvormen 100% per consult tot max 1500 voor alle behandelvormen Groene land Achmea Per Zilveren Kruis (Achmea) geworden Polis 1 ster Polis 2 sterren Polis 3 sterren Polis 4 sterren Max. 40 per dag tot max. 240 p.p. per kalenderjaar Max. 40 per dag tot max. 440 p.p. per Max. 40 per dag tot max. 640 p.p. per Max. 40 per dag tot max. 840 p.p. per 12

13 Interpolis Achmea groep Zorg actief basis Zorg actief aanvulling 1 ster Zorg actief aanvulling 2 sterren Zorg actief aanvulling 3 sterren Zorg actief aanvulling 4 sterren Geen vergoeding Max. 40 per dag, tot max. 240,- p.p. per jaar. Max. 40 per dag, tot max. 440,- p.p. per jaar. Max. 40 per dag, tot max. 640,- p.p. per jaar. Max. 40 per dag, tot max. 840,- p.p. per jaar. Kruidvat De Friesland Polis Vergoeding: Vermelden AV Lieke & AV Sanne Geen vergoeding. AV Femke AV Ayla max 50 per dag tot max 500 per jaar max 50 per dag tot max 1500 per jaar Menzis Jongeren Verzorgend Extra Verzorgd 1 Extra Verzorgd 2 Extra Verzorgd 3 Extra Verzorgd 4 80% tot een max van 200 per jaar 80% tot een max van 50 per jaar 80% tot een max van 300 per jaar 80% tot een max van 500 per jaar 80% tot een max van 1000 per jaar 13

14 OZF Achmea groep Basisverzekerin g Geen vergoeding AV compact AV Royaal AV Top (collectief) Max 40, - per dag tot 200 per kalenderjaar Max 50, - per dag tot 500 per kalenderjaar PWZ Per Zilveren Kruis (Achmea) geworden Polis 1 ster Polis 2 sterren Polis 3 sterren Polis 4 sterren Max. 40 per dag tot max. 240 p.p. per kalenderjaar Max. 40 per dag tot max. 440 p.p. per Max. 40 per dag tot max. 640 p.p. per Max. 40 per dag tot max. 840 p.p. per Zilveren kruis Achmea groep Polis 1 ster Polis 2 sterren Polis 3 sterren Polis 4 sterren Max. 40 per dag tot max. 240 p.p. per kalenderjaar Max. 40 per dag tot max. 440 p.p. per Max. 40 per dag tot max. 640 p.p. per Max. 40 per dag tot max. 840 p.p. per 14

OVERZICHT VERGOEDINGEN VAKTHERAPIE (feb 2011) N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend

OVERZICHT VERGOEDINGEN VAKTHERAPIE (feb 2011) N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend OVERZICHT VERGOEDINGEN VAKTHERAPIE (feb 2011) N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend Opmerking 1: met ingang van januari 2011 vergoeden alle bij UVIT zorgverzekeraars (Univé, VGZ, IZA/IZZ

Nadere informatie

ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend!

ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend! ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend! Aevitae Plus pakket Top pakket Vip pakket 80% tot max. 200 per kalenderjaar

Nadere informatie

N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend

N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend OVERZICHT VERGOEDINGEN VAKTHERAPIE 2012 (December 2011) N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend Opmerking: indien CZ en UVIT aangeven dat de NVBT wel wordt vergoed, wordt daarmee bedoeld

Nadere informatie

OVERZICHT VERGOEDINGEN VAKTHERAPIE 2013 (december 2012)

OVERZICHT VERGOEDINGEN VAKTHERAPIE 2013 (december 2012) OVERZICHT VERGOEDINGEN VAKTHERAPIE 2013 (december 2012) Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de vergoedingen kunnen voorwaarden verbonden zijn. Deze zijn niet in dit overzicht opgenomen.

Nadere informatie

OVERZICHT VERGOEDINGEN VAKTHERAPIE 2014 (december 2013)

OVERZICHT VERGOEDINGEN VAKTHERAPIE 2014 (december 2013) OVERZICHT VERGOEDINGEN VAKTHERAPIE 2014 (december 2013) Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de vergoedingen kunnen voorwaarden verbonden zijn. Deze zijn niet in dit overzicht opgenomen.

Nadere informatie

OVERZICHT VERGOEDINGEN VAKTHERAPIE 2014 (december 2013)

OVERZICHT VERGOEDINGEN VAKTHERAPIE 2014 (december 2013) OVERZICHT VERGOEDINGEN VAKTHERAPIE 2014 (december 2013) Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de vergoedingen kunnen voorwaarden verbonden zijn. Deze zijn niet in dit overzicht opgenomen.

Nadere informatie

OVERZICHT VERGOEDINGEN VAKTHERAPIE

OVERZICHT VERGOEDINGEN VAKTHERAPIE OVERZICHT VERGOEDINGEN VAKTHERAPIE 2014 Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de vergoedingen kunnen voorwaarden verbonden zijn. Deze zijn niet in dit overzicht opgenomen. De lijst

Nadere informatie

OVERZICHT VERGOEDINGEN VAKTHERAPIE 2013 (december 2012)

OVERZICHT VERGOEDINGEN VAKTHERAPIE 2013 (december 2012) OVERZICHT VERGOEDINGEN VAKTHERAPIE 2013 (december 2012) Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de vergoedingen kunnen voorwaarden verbonden zijn. Deze zijn niet in dit overzicht opgenomen.

Nadere informatie

Psychomotorische therapie / psychomotorische kindertherapie

Psychomotorische therapie / psychomotorische kindertherapie Vak-therapie Vak-therapie is de overkoepelende naam voor verschillende vak-therapieën, namelijk: beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie en psychomotorische

Nadere informatie

Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m. Plus (VGZ) 100% 300 ( 50 per behandeling) 11,76 p/m

Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m. Plus (VGZ) 100% 300 ( 50 per behandeling) 11,76 p/m Vergoedingsmogelijkheden vaktherapie per verzekeraar Aevitae Aanvullend Dekking Maximale vergoeding Premie Plus (VGZ) 100% 300 ( 50 per behandeling) 11,76 Top (VGZ) 100% 400 ( 50 per behandeling) 31,38

Nadere informatie

Vaktherapie Beeldende therapie Danstherapie Dramatherapie Muziektherapie Psychomotorische therapie / psychomotorische kindertherapie

Vaktherapie Beeldende therapie Danstherapie Dramatherapie Muziektherapie Psychomotorische therapie / psychomotorische kindertherapie Vaktherapie Vaktherapie is de overkoepelende naam voor verschillende vaktherapieën, namelijk: beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie en psychomotorische

Nadere informatie

Naam Verzekeringsmaatschappij Aanvullend pakket Vergoeding Rubriek Registratie Wel vergoeding; nog onbekend in welke pakketten.

Naam Verzekeringsmaatschappij Aanvullend pakket Vergoeding Rubriek Registratie Wel vergoeding; nog onbekend in welke pakketten. Overzicht vergoedingen Hieronder vindt u een overzicht van de meest gangbare verzekeringsmaatschappijen. Met de betreffende beroepsverenigingen zijn contractafspraken gemaakt. Dat wil zeggen dat afzonderlijke

Nadere informatie

Besluit Register Vaktherapie ( juli 2007)

Besluit Register Vaktherapie ( juli 2007) Besluit Register Vaktherapie ( juli 2007) 1. Inleiding In opdracht van de besturen van de NVPMT, de NVCT en de SRCT heeft in 2003 een commissie een gezamenlijk Registratiesysteem voor vaktherapeuten ontworpen.

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoeding

Voorwaarden en vergoeding Voorwaarden en vergoeding Vaktherapie kan in sommige gevallen vanuit de basis zorgverzekering onder de noemer Basis of Specialistische geestelijke gezondheidszorg (GGZ) worden vergoed. Soms kan de zorg

Nadere informatie

ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend!

ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend! ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend! Achmea (PWZ,Avero,Centraal beheer,topland, Het groene achmea,euro cross

Nadere informatie

Vergoedingen Vaktherapie

Vergoedingen Vaktherapie Vergoedingen Vaktherapie Vaktherapie is de overkoepelende naam voor verschillende vaktherapieën, namelijk: beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie en

Nadere informatie

Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m. Plus (VGZ) 100% 300 ( 50 per behandeling) 11,76 p/m

Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m. Plus (VGZ) 100% 300 ( 50 per behandeling) 11,76 p/m Vergoedingsmogelijkheden vaktherapie Aevitae Plus (VGZ) 100% 300 ( 50 per behandeling) 11,76 p/m Top (VGZ) 100% 400 ( 50 per behandeling) 31,38 p/m Vip (VGZ) 100% 600 ( 50 per behandeling) 48,30 p/m Supervip

Nadere informatie

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS AnderZorg AnderZorg Extra AnderZorg Jong 80%; max. 400,- p.p. per jaar (incl. alternatieve 80%; max. 200,- p.p. per jaar ( incl. alternatieve Avéro Azivo Avéro-Start Avéro-Extra

Nadere informatie

Vergoedingen 2015. De onderstaande vergoedingen en tarieven hebben betrekking op 2015 en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Vergoedingen 2015. De onderstaande vergoedingen en tarieven hebben betrekking op 2015 en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Vergoedingen 2015 Belangrijke wijziging ten opzichte van 2014: De ONVZ verzekeringsgroep is met ingang van 2015 gestopt met het vergoeden van vaktherapie vanuit de aanvullende zorgverzekering. VGZ is met

Nadere informatie

Tarieven en vergoedingen 2013

Tarieven en vergoedingen 2013 Tarieven en vergoedingen 2013 De individuele kindsessies en oudergesprekken duren 60 minuten. De kind-ouder sessies duren 45 minuten. Deze worden 50/50 gedeclareerd per sessie. Prijzen 2013 Sessie met

Nadere informatie

VERGOEDING zorgverzekeraars

VERGOEDING zorgverzekeraars VERGOEDING zorgverzekeraars Agis 50+ Actief Geen Compactpolis Geen Compleetpolis Geen Comfortpolis Geen Comfort Plus Geen AnderZorg AnderZorg Extra AnderZorg Jong 80%; max. 400,- p.p. per jaar (incl. alternatieve

Nadere informatie

Consult max. 50,00 per behandeling met maximum van 750,00 per jaar voor alle alternatieve behandelingen en

Consult max. 50,00 per behandeling met maximum van 750,00 per jaar voor alle alternatieve behandelingen en VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2012 Onderstaande verzekeraars vergoeden de behandelingen van therapeuten die bij ons zijn aangesloten. Aan dit overzicht kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Lijst 2011 van zorgverzekeraars die consulten van therapeuten van de LVNG vergoeden in euro's.

Lijst 2011 van zorgverzekeraars die consulten van therapeuten van de LVNG vergoeden in euro's. Lijst 2011 van zorgverzekeraars die en van therapeuten van de LVNG vergoeden in euro's. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Zorgverzekeraar Soort Aanvullende Polis Maximale vergoeding per

Nadere informatie

Consult max. 50,00 per behandeling met maximum van 400,00 per jaar voor alle alternatieve behandelingen en. geneesmiddelen samen. geneesmiddelen samen

Consult max. 50,00 per behandeling met maximum van 400,00 per jaar voor alle alternatieve behandelingen en. geneesmiddelen samen. geneesmiddelen samen VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2014. Onder voorbehoud! Menzis/Anderzorg/Azivo nog niet duidelijk Onderstaande verzekeraars vergoeden de behandelingen van therapeuten die bij ons zijn aangesloten.

Nadere informatie

Verzekeraars met een sterretje stellen de aanvullende voorwaarde dat therapeuten die lid zijn van de LVPW ook lid zijn van de koepelorganisatie RBCZ

Verzekeraars met een sterretje stellen de aanvullende voorwaarde dat therapeuten die lid zijn van de LVPW ook lid zijn van de koepelorganisatie RBCZ en oplossingen. Problemen hebben in veel gevallen een sociaal en een psychisch karakter. Psychosociale therapie is ervoor bedoeld om deze problemen samen met de cliënt op te lossen. Iedere psychosociaal

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 d.d. 14-02-2011. AEVITAE 100% met een maximum van 750,- per jaar en een maximum van 50,- per behandeling

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 d.d. 14-02-2011. AEVITAE 100% met een maximum van 750,- per jaar en een maximum van 50,- per behandeling VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 d.d. 14-02-2011 Bijgewerkt Wij adviseren u om bij uw zorgverzekeraar na te vragen of de reflexzonebehandelingen vergoed worden. ÁEGON Aegon Zorgverzekering Top

Nadere informatie

OVERZICHT VERGOEDINGEN VAKTHERAPIE 2014 (december 2013)

OVERZICHT VERGOEDINGEN VAKTHERAPIE 2014 (december 2013) OVERZICHT VERGOEDINGEN VAKTHERAPIE 2014 (december 2013) Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de vergoedingen kunnen voorwaarden verbonden zijn. Deze zijn niet in dit overzicht opgenomen.

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 Bijgewerkt d.d. 14-02-2011

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 Bijgewerkt d.d. 14-02-2011 VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 Bijgewerkt d.d. 14-02-2011 Wij adviseren u om bij uw zorgverzekeraar na te vragen of de reflexzonebehandelingen vergoed worden. ÁEGON Aegon Zorgverzekering Top

Nadere informatie

Aan de onderstaande vergoedingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan de onderstaande vergoedingen kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de onderstaande vergoedingen kunnen geen rechten worden ontleend. Aevitae Plus (VGZ) 300 ( 50 per behandeling) 11,47 Top (VGZ) 400 ( 50 per behandeling) 30,61 Vip (VGZ) 600 ( 50 per behandeling) 47,12

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2010. Wij adviseren u om bij uw zorgverzekeraar na te vragen of de reflexzonebehandelingen vergoed worden.

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2010. Wij adviseren u om bij uw zorgverzekeraar na te vragen of de reflexzonebehandelingen vergoed worden. VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2010 Wij adviseren u om bij uw zorgverzekeraar na te vragen of de reflexzonebehandelingen vergoed worden. ÁEGON Aegon Zorgverzekering Top Aegon Zorgverzekering Super

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars 2013 eerstelijns psychologische zorg en aanvullende verzekering.

Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars 2013 eerstelijns psychologische zorg en aanvullende verzekering. Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars 2013 eerstelijns psychologische zorg en aanvullende verzekering. AnderZorg Extra zittingen 5 sessies uit basisverzekering,1 e lijn. afhankelijk van aanvullende verzekering:

Nadere informatie

Lijst Zorgverzekeraars die Biodynamische Therapie (BT) vergoeden (2012)

Lijst Zorgverzekeraars die Biodynamische Therapie (BT) vergoeden (2012) Algemeen In alle verzekeringsvoorwaarden wordt vergoed onder de rubriek Alternatieve geneeswijzen. Behalve bij Zorg en Zekerheid, die vergoed onder de rubriek Lichaamsgerichte therapie. Verzekeraars met

Nadere informatie

ANDERZORG AnderZorgExtra: 80% per behandeling met een maximum van 500,- per jaar. Therapeut dient aangesloten te zijn bij VNRT.

ANDERZORG AnderZorgExtra: 80% per behandeling met een maximum van 500,- per jaar. Therapeut dient aangesloten te zijn bij VNRT. VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 AEGON Aegon Zorgverzekering Top: Max. 1 consult per dag à 65,- met een maximum van 500,- per jaar. Aegon Zorgverzekering Super: Max. 1 consult per dag à 65,- met

Nadere informatie

Psychosociale therapie

Psychosociale therapie Psychosociale therapie Problemen hebben in veel gevallen een sociaal en een psychisch karakter. Psychosociale therapie is ervoor bedoeld om deze problemen samen met de cliënt op te lossen. Iedere psychosociaal

Nadere informatie

Lijst 2013 van zorgverzekeraars die consulten van LVNG-therapeuten vergoeden, in euro s.

Lijst 2013 van zorgverzekeraars die consulten van LVNG-therapeuten vergoeden, in euro s. Lijst 2013 van zorgverzekeraars die consulten van LVNG-therapeuten vergoeden, in euro s. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Staat uw verzekeraar niet op de lijst, of twijfelt u, neem dan

Nadere informatie

Lijst 2013 van zorgverzekeraars die consulten van LVNG-therapeuten vergoeden, in euro s.

Lijst 2013 van zorgverzekeraars die consulten van LVNG-therapeuten vergoeden, in euro s. Lijst 2013 van zorgverzekeraars die consulten van LVNG-therapeuten vergoeden, in euro s. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Staat uw verzekeraar niet op de lijst, of twijfelt u, neem dan

Nadere informatie

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2010*

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2010* VNT overzicht Zorgverzekeraars 2010* * Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. * Vergoeding geldt uitsluitend voor de genoemde aanvullende polissen. * Dit overzicht vermeldt

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2014.

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2014. VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2014. Onderstaande zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen in de genoemde aanvullende verzekeringen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren

Nadere informatie

ACADEMICA Aanvullend1 80% max. 50,00 per consult; max. 200,00 p.p.p.jr. 100% tot 500, daarboven 70%; max. 50,00 per consult;

ACADEMICA Aanvullend1 80% max. 50,00 per consult; max. 200,00 p.p.p.jr. 100% tot 500, daarboven 70%; max. 50,00 per consult; Overzicht zorgverzekeraars Vergoedingen 2011 * Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. * Vergoeding geldt uitsluitend voor de genoemde aanvullende polissen. * p.p.p.jr =

Nadere informatie

Aevitae/ASR of Aevitae/VGZ Plus Pakket Max. 125,- per jaar. Agis. Anderzorg. Top Pakket Max. 250,- per jaar. Vip Pakket Max. 500,- per jaar.

Aevitae/ASR of Aevitae/VGZ Plus Pakket Max. 125,- per jaar. Agis. Anderzorg. Top Pakket Max. 250,- per jaar. Vip Pakket Max. 500,- per jaar. Vergoedingen 2013 1 Inhoudsopgave Aevitae 3 Agis 3 Anderzorg 3 Avéro Achmea 4 Azivo 4 AZVZ 4 CZ 5 CZdirect 6 De Amersfoortse 6 De Friesland 7 De Goudse 7 Delta Lloyd 8 Ditzo 9 DSW 9 DVZ 9 FBTO 10 Groene

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2016 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend

Vergoedingen Mesologie 2016 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend 1 Vergoedingen Mesologie 2016 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend Anderzorg onderdeel van Menzis Aevitae (ook soort tussenpersoon die voor VGZ, Avero en ASR uitvoert,

Nadere informatie

Verzekeraar Voorwaarden Mutatiedatum Aevitae (mits in zorggids vermeld)

Verzekeraar Voorwaarden Mutatiedatum Aevitae (mits in zorggids vermeld) Zorgverzekeraars Hierbij een opsomming van zorgverzekeraars die bereid zijn onze consulten en behandelingen geheel of gedeeltelijk te vergoeden vanuit de aanvullende polisvoorwaarden. Consulten en behandelingen

Nadere informatie

Afkorting Naam Vergoedt Voorwaarde Mutatiedatum

Afkorting Naam Vergoedt Voorwaarde Mutatiedatum Aegon AGIS Aegon AGIS Shiatsu therapie. Compleetpolis: 75% per consult tot een maximum van 300. Comfortpolis: 75% per consult tot een maximum van 450. Comfortpluspolis: 75% per consult tot een maximum

Nadere informatie

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2010*

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2010* VNT overzicht Zorgverzekeraars 2010* * Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. * Vergoeding geldt uitsluitend voor de genoemde aanvullende polissen. * Dit overzicht vermeldt

Nadere informatie

Lijst 2014 van zorgverzekeraars die consulten van LVNG-therapeuten vergoeden, in euro s.

Lijst 2014 van zorgverzekeraars die consulten van LVNG-therapeuten vergoeden, in euro s. Lijst 2014 van zorgverzekeraars die consulten van LVNG-therapeuten vergoeden, in euro s. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Staat uw verzekeraar niet op de lijst, of twijfelt u, neem dan

Nadere informatie

LVNG overzicht zorgverzekeraars 01-01-2008. Aanvullende pakketten onder gebracht bij ONVZ

LVNG overzicht zorgverzekeraars 01-01-2008. Aanvullende pakketten onder gebracht bij ONVZ LVNG overzicht zorgverzekeraars 01-01-2008 Aegon Ziektekosten Aanvullende pakketten onder gebracht bij ONVZ Agis Product Dekking Alt. geneesmiddelen compactpolis geen vergoeding compleetpolis 75% max.

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2013

Vergoedingen Mesologie 2013 verleend Vergoedingen Mesologie 2013 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden Verzekeraars. Vergoeding Dekking Aegon Agis Zorgverzekeringen Anderzorg onderdeel van Menzis Aevitae (ook

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2017 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend

Vergoedingen Mesologie 2017 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend 1 Vergoedingen Mesologie 2017 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend Verzekeraars. Anderzorg onderdeel van Menzis Aevitae (ook soort tussenpersoon die voor VGZ, Avero en

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2012. consulten. Top 50,- 400,- 50,- 750,- Compactpolis Geen vergoeding

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2012. consulten. Top 50,- 400,- 50,- 750,- Compactpolis Geen vergoeding Naam verzekeraar Achmea Pakketnaam (aanvullend) Onderdeel Maximaal aantal consulten Zie: Interpolis, Zilveren Kruis Achmea, FBTO, Avero Achmea, AGIS, OZF Achmea, DVZ Achmea Maximaal per consult/dag Maximaal

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2013 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend

Vergoedingen Mesologie 2013 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend Vergoedingen Mesologie 2013 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend Verzekeraars. Vergoeding Dekking Aegon = ONVZ Agis Compact zorg: geen vergoeding Zorgverzekeringen Compleet

Nadere informatie

De Cirkel is aangesloten bij 2 beroepsverenigingen, te weten:

De Cirkel is aangesloten bij 2 beroepsverenigingen, te weten: Beroepsverenigingen De Cirkel is aangesloten bij 2 beroepsverenigingen, te weten: VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten); RBCZ (Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Algemene informatie over de

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2013

Vergoedingen Mesologie 2013 Verzekeraars Vergoeding Dekking Aegon = ONVZ Agis Zorgverzekeringen Compact zorg: geen vergoeding Compleet 40 per dag, max. 350 per Comfort 40 per dag, max. 500 per Comfort plus 40 per dag, max. 650 per

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2009. consulten. Geen vergoeding. Alternatieve geneeswijzen 35,- 175,-

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2009. consulten. Geen vergoeding. Alternatieve geneeswijzen 35,- 175,- Naam verzekeraar Achmea (Zilverenkruis, Interpolis, Groene Land, DVZ, PWZ) Pakketnaam (aanvullend) Beter Af Plus Polis 1 ster Beter Af Plus Polis 2 sterren Beter Af Plus Polis 3 sterren Beter Af Plus Polis

Nadere informatie

zorgverzekeraar aanvullend pakket per consult per jaar opmerkingen

zorgverzekeraar aanvullend pakket per consult per jaar opmerkingen vergoedingen craniosacraal therapie 2013 zorgverzekeraar aanvullend pakket per consult per jaar opmerkingen AEVITAE (UVIT) Plus 50,- Top 50,- 400,- Vip 50,- 500,- Vip 50,- 500,- - / 750,- = 70% Supervip

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2016 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend

Vergoedingen Mesologie 2016 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend 1 Vergoedingen Mesologie 2016 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend Verzekeraars. Anderzorg onderdeel van Menzis Aevitae (ook soort tussenpersoon die voor VGZ, Avero en

Nadere informatie

Deze lijst is met uiterste zorg samengesteld. Desondanks kunnen er geen rechten aan ontleend worden en zijn wijzigingen voorbehouden.

Deze lijst is met uiterste zorg samengesteld. Desondanks kunnen er geen rechten aan ontleend worden en zijn wijzigingen voorbehouden. Deze lijst is met uiterste zorg samengesteld. Desondanks kunnen er geen rechten aan ontleend worden en zijn wijzigingen voorbehouden. Naam verzekering naam pakket(ten) vergoeding 2013 behandelaar moet

Nadere informatie

Trias Jong Nee 0 Fit en vrij Nee 0 Gezin Nee 0 Vitaal Ja 250 per jaar

Trias Jong Nee 0 Fit en vrij Nee 0 Gezin Nee 0 Vitaal Ja 250 per jaar Verzekeraar Aangeboden polissen Diëtist Menzis Jongeren verzorgd Ja 4 Extra verzorgd 1 Nee 0 Extra verzorgd 2 Ja 4 Extra verzorgd 3 Ja 4 Extra verzorgd 4 Ja 6 Uren CZ Jongeren 18 t/m 30 Ja jr Jongeren

Nadere informatie

Lijst 2014 van zorgverzekeraars die consulten van LVNG-therapeuten vergoeden.

Lijst 2014 van zorgverzekeraars die consulten van LVNG-therapeuten vergoeden. Lijst 2014 van zorgverzekeraars die consulten van LVNG-therapeuten vergoeden. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Staat uw verzekeraar niet op de lijst, of twijfelt u, neem dan contact

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen 2014

Overzicht vergoedingen 2014 Overzicht vergoedingen 2014 Hieronder treft u een overzicht van zorgverzekeraars die consulten van de bij BATC aangesloten therapeuten vergoeden. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Aevitae

Nadere informatie

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS januari 2011 MAATSCHAPPIJ POLIS VERGOEDINGEN. Zie Delta Lloyd. Plus Pakket. Top Pakket. Vip pakket.

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS januari 2011 MAATSCHAPPIJ POLIS VERGOEDINGEN. Zie Delta Lloyd. Plus Pakket. Top Pakket. Vip pakket. VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS januari 2011 MAATSCHAPPIJ POLIS VERGOEDINGEN ABN/AMRO 2011 Zie Delta Lloyd Academica Zie National Academica ACHMEA 2011 Zie Interpolis; Zilveren Kruis; FBTO; AGIS; OZF Achmea;Groene

Nadere informatie

OVERZICHT VERGOEDINGEN SPELTHERAPIE (Alternatieve geneeswijzen) N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend

OVERZICHT VERGOEDINGEN SPELTHERAPIE (Alternatieve geneeswijzen) N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend OVERZICHT VERGOEDINGEN SPELTHERAPIE (Alternatieve geneeswijzen) N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend Anderzorg Polis Vergoeding: Anderzorg Budget Anderzorg Jong Anderzorg Extra -

Nadere informatie

Verzekeraar Voorwaarden Mutatiedatum. Plus: 300,- max. 50,- per dag Top: 400,- max. 50,- per dag Vip : 750,- max. 50,- per dag

Verzekeraar Voorwaarden Mutatiedatum. Plus: 300,- max. 50,- per dag Top: 400,- max. 50,- per dag Vip : 750,- max. 50,- per dag Verzekeraar Voorwaarden Mutatiedatum Aevitae (mits in zorggids vermeld) Plus: 300,- max. 50,- per Top: 400,- max. 50,- per Vip : 750,- max. 50,- per Agis zorgverzekeringen Compleet: 350 per 40,- =T@ke

Nadere informatie

Anderzorg Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m

Anderzorg Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m 1 Vergoedingen en voorwaarden van zorgverzekeraars in 2015 Er is een groot aantal zorgverzekeraars die natuurgeneeskundige therapie vergoeden. Dit is afhankelijk van de voorwaarden die de zorgverzekeraar

Nadere informatie

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS 2009

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS 2009 VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS 2009 Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Uitsluitend Natuurgeneeskundige consulten! AEGON zorgverzekering TOP zorgverzekering SUPER AEVITAE Plus Top Vip www.aegonziektekosten.nl

Nadere informatie

Vergoedingen Craniosacraal therapie 2017

Vergoedingen Craniosacraal therapie 2017 Vergoedingen Craniosacraal therapie 2017 Zorgverzekeraar Aanvullend Per Consult Per jaar pakket Aevitae VGZ Plus (VGZ) 50,- 300,- Top (VGZ) 50,- 400,- Vip (VGZ) 50,- 600,- Anderzorg Extra 80% 400,- Jong

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars 2016 Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend

Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars 2016 Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars 2016 Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend Ik heb het zo goed mogelijk samengesteld, maar vraag het voor de zekerheid altijd even nu bij de betreffende

Nadere informatie

Dekking. Vergoedingen Mesologie Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend. Verzekeraars.

Dekking. Vergoedingen Mesologie Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend. Verzekeraars. Vergoedingen Mesologie 2016 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend Verzekeraars. Dekking Anderzorg onderdeel van Menzis Mesoloog lid van NVVM Extra 80% per dag, max. 400

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2015

Vergoedingen Mesologie 2015 Vergoedingen Mesologie 2015 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend. Wij raden u aan om deze richtlijn na te vragen bij uw verzekeraar. Elke verzekeringsmaatschappij bepaalt

Nadere informatie

Verzekeraar Voorwaarden Mutatiedatum. Plus: 300,- (max. 50,- per dag) Vip : 600,- (max. 50,- per dag) Compleet: 350,- (max.

Verzekeraar Voorwaarden Mutatiedatum. Plus: 300,- (max. 50,- per dag) Vip : 600,- (max. 50,- per dag) Compleet: 350,- (max. Aevitae (mits in zorggids vermeld) Plus: 300,- (max. 50,- per Top: 400,- (max. 50,- per Vip : 600,- (max. 50,- per Agis ( gaat verder als Zilveren Kruis Achmea ) Compleet: 350,- (max. 40,- per Comfort:

Nadere informatie

Aevitae. AnderZorg. max. 200,- per jaar (alternatieve. geneesmiddelen en behandelwijze samen) geneesmiddelen en behandelwijze samen) Avéro

Aevitae. AnderZorg. max. 200,- per jaar (alternatieve. geneesmiddelen en behandelwijze samen) geneesmiddelen en behandelwijze samen) Avéro Aevitae Aevitae Plus max. 50,- per behandeling, max. 300,- (incl. geneesmiddelen) Aevitae Top max. 50,- per behandeling, max. 400,- (incl. geneesmiddelen) Aevitae Vip max. 50,- per behandeling, max. 600,-

Nadere informatie

100% met een maximum van 750,- per jaar en een maximum van 50,- per behandeling

100% met een maximum van 750,- per jaar en een maximum van 50,- per behandeling VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 Bijgewerkt d.d. 28-12-2010 Wij adviseren u om bij uw zorgverzekeraar na te vragen of de reflexzonebehandelingen vergoed worden. ÁEGON Aegon Zorgverzekering Top

Nadere informatie

Vergoedingen zorgverzekeraars 2011

Vergoedingen zorgverzekeraars 2011 Vergoedingen zorgverzekeraars 2011 In dit document vindt u een overzicht van alle zorgverzekeraars in Nederland. U kunt hier zien in hoeverre de zorgverzekeraars de natuurgeneeskundige consulten van BATC

Nadere informatie

OVERZICHT VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS 2008 M.B.T.ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN, CONSULTEN EN BEHANDELING:

OVERZICHT VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS 2008 M.B.T.ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN, CONSULTEN EN BEHANDELING: OVERZICHT VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS 2008 M.B.T.ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN, CONSULTEN EN BEHANDELING: Zorgverzekeraar Aanvullend pakket =Vergoeding: Alternatieve Geneeswijzen* =Vergoeding: alleen Acupunctuur**

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2013

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2013 Naam verzekeraar Pakketnaam (aanvullend) Onderdeel Maximaal aantal consulten Maximaal per consult/dag Maximaal per kalenderjaar Achmea Zie: Interpolis, Zilveren Kruis Achmea, FBTO, Avero Achmea, AGIS,

Nadere informatie

Vergoedingen craniosacraal therapie 2014

Vergoedingen craniosacraal therapie 2014 Vergoedingen craniosacraal therapie 2014 Zorgverzekeraar Aanvullend pakket Per Consult Per Jaar Aevitae VGZ Jong en Vrij 30,00 200,00 Jong en Vrij Collectief 30,00 200,00 Plus Pakket 50,00 300,00 Solide

Nadere informatie

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2009*

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2009* VNT overzicht Zorgverzekeraars 2009* * Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. * Vergoeding geldt uitsluitend voor de genoemde aanvullende polissen. * Dit overzicht vermeldt

Nadere informatie

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2011*

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2011* VNT overzicht Zorgverzekeraars 2011* * Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. * Vergoeding geldt uitsluitend voor de genoemde aanvullende polissen. * Dit overzicht vermeldt

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen Zorgverzekeraars 2011

Overzicht vergoedingen Zorgverzekeraars 2011 MAATSCHAPPIJ POLIS VERGOEDINGEN voor Homeopathie (NVKH leden) AEVITAE Pakket 80% max. 50,- / consult, max. 250,- /jaar Pakket 100% max. 50,- / consult, max. 400,- /jaar Vip pakket 100% max. 50,- / consult,

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars 2017

Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars 2017 Aevitae Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars 2017 Plus 300 ( 50 per behandeling) 12,76 p/m Top 400 ( 50 per behandeling) 33,60 p/m Vip 600 ( 50 per behandeling) 54,75 p/m Anderzorg Extra 80% tot 400

Nadere informatie

Basic 0 0. Plus 50 per dag 300. Top 50 per dag 400. Vip 50 per dag 600. Budget 0 0. Jong 80% per afspraak 200,00. Extra 80% per afspraak 400,00

Basic 0 0. Plus 50 per dag 300. Top 50 per dag 400. Vip 50 per dag 600. Budget 0 0. Jong 80% per afspraak 200,00. Extra 80% per afspraak 400,00 Dit overzicht bevat alle aanvullende verzekeringen die per 1-1-16 afgesloten kunnen worden. Bij het samenstellen van dit overzicht is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. U kunt hier echter geen

Nadere informatie

OVERZICHT VERGOEDINGEN SPELTHERAPIE 2014 (Alternatieve geneeswijzen) N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend

OVERZICHT VERGOEDINGEN SPELTHERAPIE 2014 (Alternatieve geneeswijzen) N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend OVERZICHT VERGOEDINGEN SPELTHERAPIE 2014 (Alternatieve geneeswijzen) N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend Anderzorg Polis Vergoeding: Anderzorg Budget Anderzorg Jong 80% tot 200,00

Nadere informatie

Werken grotendeels alleen met collectieve verzekeringen met volmachten van VGZ, Avéro en ASR. Max. 45,- per dag met een max. van 200,- per jaar

Werken grotendeels alleen met collectieve verzekeringen met volmachten van VGZ, Avéro en ASR. Max. 45,- per dag met een max. van 200,- per jaar VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2016 Onderstaande zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen in de genoemde aanvullende verzekeringen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren

Nadere informatie

Vergoedingen Craniosacraal therapie 2016

Vergoedingen Craniosacraal therapie 2016 Vergoedingen Craniosacraal therapie 2016 Zorgverzekeraar Aanvullend pakket Per Consult Per jaar Dekking Aevitae VGZ Plus (VGZ) 50,- 300,- Top (VGZ) 50,- 400,- Vip (VGZ) 50,- 600,- Anderzorg Extra 400,-

Nadere informatie

Aanvullende verzekering voor Osteopathie Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie

Aanvullende verzekering voor Osteopathie Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie Aanvullende voor Osteopathie 2017 Aevitae Plus (VGZ) 100% 300 ( 50 per behandeling) 12,76 Top (VGZ) 100% 400 ( 50 per behandeling) 33,60 Vip (VGZ) 100% 600 ( 50 per behandeling) 49,28 Anderzorg Extra 80%

Nadere informatie

De onderstaande vergoedingen en tarieven hebben betrekking op 2015. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

De onderstaande vergoedingen en tarieven hebben betrekking op 2015. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De onderstaande vergoedingen en tarieven hebben betrekking op 2015. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Aevitae Plus (VGZ) 100% 300 ( 50 per behandeling) 11,76 p/m Top (VGZ) 100% 400 ( 50 per

Nadere informatie

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS januari 2013 MAATSCHAPPIJ POLIS VERGOEDINGEN. Comfort Polis. Comfort Plus Polis. 50+ Actiefpolis.

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS januari 2013 MAATSCHAPPIJ POLIS VERGOEDINGEN. Comfort Polis. Comfort Plus Polis. 50+ Actiefpolis. VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS januari 2013 MAATSCHAPPIJ POLIS VERGOEDINGEN AEVITEA 2013 Vergoedingen volgens Achmea/ASR/Avéro/VGZ AGIS 2013 Compleet Polis Comfort Polis Comfort Plus Polis 50+ Actiefpolis

Nadere informatie

De Amersfoortse Aanvullend tel.: 033-4642911 1. Budget: 150,- 2. Basis: 250,- 3. Uitgebreid: 500,- 4. Optimaal: 1.000,- 5.

De Amersfoortse Aanvullend tel.: 033-4642911 1. Budget: 150,- 2. Basis: 250,- 3. Uitgebreid: 500,- 4. Optimaal: 1.000,- 5. Vergoedingen Zorgverzekeraars 2012. Raadpleeg voor verdere informatie uw zorgverzekeraar. Dit overzicht is gemaakt aan de hand van de website van de zorgverzekeraars. LET OP: mits opgenomen in het pakket,

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen vaccinaties per zorgverzekeraar

Overzicht vergoedingen vaccinaties per zorgverzekeraar Overzicht vergoedingen vaccinaties per zorgverzekeraar Aevitae vergoedingen Plus 200 Top 250 Vip 100% Agis vergoedingen Compact 75 Compleet 75 Comfort 100 Comfortplus 125 Actief 50+ 100 Gezinnen 100 De

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars 2015 Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend

Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars 2015 Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars 2015 Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend Ik heb het zo goed mogelijk samengesteld, maar vraag het voor de zekerheid altijd even nu bij de betreffende

Nadere informatie

Daarnaast heeft Aevitae als volmachtkantoor ook een volmacht van Avéro Achmea en VGZ. Zie hiervoor de eigen polissen van deze zorgverzekeraars.

Daarnaast heeft Aevitae als volmachtkantoor ook een volmacht van Avéro Achmea en VGZ. Zie hiervoor de eigen polissen van deze zorgverzekeraars. Zorg- Soort Vergoeding Vergoeding Verzekeraar aanvullende maximaal maximaal Polis per consult/ per verzekerde per dag per kalenderjaar ACHMEA ZORG: Agis Achmea Compleet 40,-- per dag 350,-- Comfort 40,--

Nadere informatie

Registratiereglement Register Vaktherapie

Registratiereglement Register Vaktherapie Registratiereglement Register Vaktherapie Hoofdstuk 1: algemeen Artikel 1: definities In deze regeling wordt verstaan onder: Accreditatie: Accreditatiecommissie: Algemeen bestuur: Beoordeling: Beoordelingscommissie:

Nadere informatie

Overzicht aanvullende zorgverzekeringen 2017

Overzicht aanvullende zorgverzekeringen 2017 Overzicht aanvullende zorgverzekeringen 2017 In dit overzicht vindt u de vergoeding chiropractie per aanvullende verzekering en de premie van de betreffende verzekering per maand en per jaar. In de laatste

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2015 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend

Vergoedingen Mesologie 2015 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend 1 Vergoedingen Mesologie 2015 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend Verzekeraars. Vergoeding Dekking Aegon Agis Zorgverzekeringen (per 1-1-2015 Zilveren Kruis) Anderzorg

Nadere informatie

Vergoeding alternatieve geneeswijzen 2011

Vergoeding alternatieve geneeswijzen 2011 Vergoeding alternatieve geneeswijzen 2011 Aevitae Plus Pakket Top Pakket Vip Pakket Agis 50+ Actief Polis 75%, max. EUR 350,- p.jr. ComfortPluspolis Comfortpolis Compleetpolis Gezinnenpolis AnderZorg Jong

Nadere informatie

Vergoedingen zorgverzekeraars 2011.

Vergoedingen zorgverzekeraars 2011. Vergoedingen zorgverzekeraars 2011. Bijgewerkt op 7 december 2010 Zorgverzekeraar Polis Vergoedingen Acupunctuur Shiatsu Tuina Aevitae Plus 80% tot maximaal 250,- per jaar x x x Top Maximaal 400,- per

Nadere informatie

Vergoeding natuurgeneeskunde 2017

Vergoeding natuurgeneeskunde 2017 Vergoeding natuurgeneeskunde 2017 De onderstaande zorgverzekeraars vergoeden acupunctuur vanuit de aanvullende zorgverzekering. Deze zorg komt niet ten laste van het eigen risico. De onderstaande vergoedingen

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht zorgverzekeraars 2011 *

Vergoedingenoverzicht zorgverzekeraars 2011 * Vergoedingenoverzicht zorgverzekeraars 2011 * Overgangspraktijk Women's Life adviseert volgens de orthomoleculaire (voedings)-methoden. De praktijk is aangesloten bij de MBOG (Maatschappij ter Bevordering

Nadere informatie

Werken grotendeels alleen met collectieve verzekeringen met volmachten van VGZ, Avéro en ASR. Max. 45,- per dag met een max. van 1000,- per jaar

Werken grotendeels alleen met collectieve verzekeringen met volmachten van VGZ, Avéro en ASR. Max. 45,- per dag met een max. van 1000,- per jaar VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2017 Onderstaande zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen in de genoemde aanvullende verzekeringen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren

Nadere informatie

Zorgpremie 2012. VERZEKERAAR BASISPREMIE ** Aanvullend ACUPUNCTUUR LIDMAATSCHAP OPMERKING AnderZorg 96.25 jong = 14,75

Zorgpremie 2012. VERZEKERAAR BASISPREMIE ** Aanvullend ACUPUNCTUUR LIDMAATSCHAP OPMERKING AnderZorg 96.25 jong = 14,75 AnderZorg 96.25 jong = 14,75 Anderzorg jong 80% tot maximaal 250 extra = 13,00 Extra 80% tot maximaal 400 Zekur 92.50 116,25 (incl. Basis) Extra Zorg 250,-** Max. 25,- per behandeling/consult DSW 102.50

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2013

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2013 Attentie: de verzekerde kan bij twijfel over vergoeding contact met de verzekeringsmaatschappij opnemen Hieronder vallen Avero Achmea, OZF Achmea, Achmea Zilveren Kruis, Achmea Groene Land, Agis Achmea,

Nadere informatie