Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.seniorenraadhilvarenbeek.nl"

Transcriptie

1 Uitgave SSH: 8 e jaargang, nr mrt Seniorenkrant Hoe zit WMO dat nou 2015 met de nieuwe Wmo Kinderen, vrienden en buren worden verplicht mij te helpen. = maatwerk De Wmo 2015 stelt hulp door kinderen, vrienden Misverstanden opgehelderd Vanaf 1 januari 2015 ziet de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) er anders uit. Wat dat precies voor u gaat betekenen Dat weten we nog niet. De gemeente beslist de komende maanden hoe de Wmo2015 in Hilvarenbeek uitgevoerd zal worden. Daarna wordt duidelijk hoe die beslissingen invloed hebben op uw persoonlijke situatie. We kunnen al wel een algemene toelichting op de nieuwe wet geven. En meteen wat misverstanden ophelderen. Werkgroep Wonen en Zorg Als ik veel inkomen of vermogen heb, krijg ik geen maatschappelijke ondersteuning. Gemeenten mogen cliënten geen ondersteuning weigeren. Dus ook niet omdat ze een hoog inkomen of veel vermogen hebben. Gemeenten mogen wel een hogere eigen bijdrage vragen aan cliënten met meer inkomen of vermogen, maar nooit hoger dan de eigen bijdrage volgens het uitvoeringsbesluit Wmo. In het uitvoeringsbesluit staan regels voor de eigen bijdrage. Gemeenten mogen daarvan afwijken en een lagere bijdrage vragen; nooit een hogere. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen, het vermogen, de leeftijd en de gezinssamenstelling. of buren niet verplicht. Gemeenten mogen wel onderzoeken of het sociale netwerk de cliënt kan helpen. De gemeente kan ook rekening houden met deze hulp als ze een aanbod doet aan de cliënt. In het gesprek met de cliënt moet de gemeente ook vragen of de mantelzorger hulp nodig heeft bij het uitvoeren van zijn taken. Als het geld bij de gemeente op is, krijg ik geen ondersteuning meer. In de wet staat dat de gemeente maatschappelijke ondersteuning moet bieden als iemand niet zelf of met hulp van zijn netwerk kan meedoen in de samenleving of zelfredzaam kan zijn. Gemeenten moeten altijd aan deze wettelijke plicht voldoen. Ook als het geld op is. De gemeente mag mijn persoonsgebonden budget (pgb) afpakken. Na onderzoek kunnen gemeenten een cliënt een maatwerkvoorziening aanbieden. Een maatwerkvoorziening is een individuele voorziening. Voorbeelden zijn een woningaanpassing of specialistische dagbesteding. Mensen die een maatwerkvoorziening krijgen, kunnen kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Maar alleen als ze voldoen aan twee voorwaarden. De eerste is dat de cliënt het pgb goed moet kunnen beheren. De tweede is dat de cliënt met het pgb veilige en goede ondersteuning moet inkopen. Heeft u ook vragen Stel deze dan via onze Facebookpagina of De familie Van Beek staat model voor de veranderingen in Hilvarenbeek. Op de site leest u meer over hen. Overzicht activiteiten april t/m juni 2015 Werkgroepen Zorg & Welzijn en Wonen van de Seniorenraad Hilvarenbeek familie Van Beek S P G WMO Participatieraad Steunpunt Mantelzorg Zorg indicatie Vele handen maken licht werk N a Esbeek, Diessen en Biest-Houtakker heeft nu ook Hilvarenbeek een dorpsondersteuner, en wel Tanja Pieters van ContourdeTwern. Ook zij kreeg de opdracht om zoveel mogelijk problemen van zorgvragende dorpsgenoten op te lossen binnen hun informele netwerk van familieleden en vrienden. Hierdoor wordt het mogelijk dat inwoners langer thuis blijven wonen, ondanks dat de professionele zorg aan huis afneemt. Daarnaast kunnen zowel andere vrijwilligers als professionals (indien nodig) worden ingeschakeld. Geen vraag is de dorpsondersteuners te gek. Burgers mogen alles vragen wat ze willen wat betreft wonen, zorg en welzijn. Voor Hilvarenbeek gaat het Tanja niet alleen lukken om alle vragen te beantwoorden, aangezien deze kern daar te groot voor is. Ik zoek hulp en verzoek burgers dan ook om de slogan van ons dorp waar te maken: Samen zorgen voor Hilvarenbeek. Ik stimuleer immers vrijwillige initiatieven. Zelf heb ik al mensen benaderd voor in mijn denktank om mij bij te staan met strategieën en adviezen, legt ze uit. Deze groep bestaat uit Henk van der Loo, Marijke Eissens, Kees Machielsen, Jeroen van Breemen en Gaby van Puyenbroek. Na benadering waren zij meteen enthousiast. Sindsdien kan Tanja op hun hulp rekenen. Anderzijds kijkt ze uit naar inwoners die haar in operatie gaan ondersteunen, oftewel buurtondersteuners op vrijwillige basis. Zij vormen het eerste aanspreekpunt, de ogen en oren van de wijk. Deze mensen zelf geen hulpvra- oplossen, maar doorverwijzen naar e e n zullen gen buurtgenoot die kan helpen. In eerste instantie gaat het om praktische zaken waaronder de boodschappen doen, de vuilnisbak buiten zetten of een knoop aanzetten. Ieder heeft zijn eigen talent en door elkaar zo te helpen heb je geen hulp van buitenaf nodig. Iemand die eenzaam is en iemand die ondersteuning wil bij het maken van huiswerk, zouden een perfecte match kunnen zijn, weet Tanja, de schakel tussen informele hulp en professionele hulpverlening. Ook signaléért de buurtondersteuner, want niet iedereen durft hulp te vragen. Deze vrijwilligersfunctie is overigens geen dagtaak en er kunnen meerdere mensen buurtondersteuner worden. Belangstelling De eerste buurtondersteuners hebben zich al bij haar gemeld, dus animo is er. Als de groep straks compleet is, wordt samen met Tanja de invulling van deze functie bekeken. Een goede dorpsondersteuner heeft hart voor mensen, is bij hen betrokken en kan flexibel denken. Anderzijds is het aangeven van hun grenzen en het zich niet persoonlijk aantrekken van hulpvragen een vereiste, licht ze toe. Tanja is ervaren in het maken van een geschikte selectie en wil hen tevens onderling met elkaar in contact brengen, zodat zij hulpvragen kunnen uitwisselen. Om zich extra te bekwamen krijgen de dorpsondersteuners een scholing aangeboden, ter ondersteuning in hun functie. Nu draagt Tanja het bord van Hilvarenbeek nog in haar eentje, maar buurtbewoners kunnen haar een handje gaan helpen. Behalve de dorps- en buurtondersteuners en de denktank, is er de dorpsraad, die we eigenlijk samen vormen. Als dorpsraad ontwikkelen we allerlei nieuwe ideeën om de samenhang tussen de inwoners te versterken. Dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen kan één van de doelstellingen zijn, zegt Tanja. ContourdeTwern zoekt diegenen die zich aangesproken voelen om op één of andere manier de handen uit de mouwen te steken. Stuur een mail naar of bel Even binnenlopen tijdens de inloopochtenden op de dinsdag en donderdag tussen 9:00 en 12:00 uur, mag natuurlijk ook. Het adres is Vrijthof 11 in Hilvarenbeek. Door hulp te bieden, verdien je respect e n w a t je geeft, krijg je van een ander vaak terug, aldus Tanja. De seniorenkrant richt zich op ouderen. Zij moeten weten met welke vragen ze bij dorps- en buurtondersteuners terecht kunnen. Dit is ondermeer voor ziekenhuisvervoer, overbelasting als mantelzorger, zinvolle dagbesteding na pensioen, voorbereiding op WMO-gesprek, het invullen van formulieren en boodschappenhulp. Tekst: Mariël Hoefkens Bron foto: Jan Scherders Photography

2 Werkgroep Wonen en Zorg gaat onverdroten voort Pagina 2 Zoveel senioren, zoveel zinnen. De een wil graag wonen in een natuurlijke omgeving terwijl een ander juist behoefte heeft aan leven om zich heen. De een heeft vrede met een klein balkonnetje waar juist een ander weer van gruwelt. Gedifferentieerd bouwen, voor elk wat wils, op meerdere locaties, voorkomt niet alleen eenheidsworst maar voorkomt ook één groot industrieel zorgcomplex. Jammer en vreemd is dan ook de zoveelste poging om de Hilverhoeve de nek om te draaien. Een gegarandeerde 24-uurszorg en een ruim aanbod aan faciliteiten in een natuurlijke omgeving dreigt geen kans te krijgen. Midden in de natuur je oude dag kunnen slijten, zou toch mogelijk moeten zijn. Hoe kan het dat twee wethouders, die zich gesteund weten door een meerderheid in de raad, het zouden moeten afleggen tegen één wethouder en een burgervader, die geacht wordt zich onafhankelijk op te stellen in dit dossier Gelukkig denkt een meerderheid in de Raad er anders over en ligt het, gezien de gedane uitspraken in de commissievergadering Ruimte van 22 januari 2015, in de lijn van verwachting dat er initiatieven op tafel komen waarin wordt voorgesteld Roozen Van Hoppe met een uitgewerkt plan te laten komen waarmee de provincie kan beoordelen of de Hilverhoeve past binnen de Verordening Ruimte. Wethouder Van de Wiel opperde onlangs in het Brabants Dagblad dat de locatie Papenstraat / Koestraat goed dienst zou kunnen doen voor de bouw van 60 gestapelde zorgwoningen. Kennelijk als alternatief voor de locatie Hilverhoeve. Maar de huidige en toekomstige behoefte aan geschikte huisvesting voor valide en minder valide senioren passende in aard en schaal van Hilvarenbeek, vraagt om én de Hilverhoeve én een dorpse invulling van genoemde locatie. Locatie gebied De Driehoek (Papenstraat / Koestraat) Het voorliggende particulier initiatief maakt het mogelijk dat beeld te verwezenlijken. De gemeente Hilvarenbeek heeft een unieke mogelijkheid om een optimale balans te bereiken tussen enerzijds de behoefte aan geschikte huisvesting en anderzijds het behoud van een dorpse uitstraling. Als gemeend wordt toch te moeten stapelen, dan beter in het deel van de Papenstraat waar de verouderde en uitgeleefde grijze woningen staan. Die liggen namelijk in een stedelijk gebied in tegenstelling tot de plek waar de scholen de Driehoek en de voormalige Adrianus zijn gehuisvest. Op dat gebied heeft de gemeenteraad namelijk bij het vaststellen van de structuurvisie in februari 2010 besloten de aanduiding Landschapsverbinder in plaats van Centrumverschil toe te kennen. Lucht rondom de Clossenborch kopte het Brabants Dagblad toen. Onze werkgroep Wonen en Zorg heeft dit aangegrepen om vanuit een eigen initiatief betaalbare nul treden woningen te bouwen met voldoende voorzieningen, zowel koop als huur. Wonen en Zorg met behulp van een zorgcoöperatie. Gesteund door de groots opgezette enquête samen met de gemeente Hilvarenbeek en begeleid door Stichting Zet (Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Brabant) gaat de werkgroep onverdroten voort. De samenwerking met woningstichting Leijstromen in deze wordt op dit moment verder uitgediept. Tekst en foto: Hein Kanters (lid werkgroep Wonen en Zorg, omwonende van het gebied De Driehoek en 65 plusser) Het zelfstandig zorgen Nu de centrale overheid per haar taken heeft overgeheveld naar haar lagere overheden (gemeentelijk niveau) met daarbij een budget korting van maar liefst 40%, houden wij ons hart vast aangaande de kwaliteit alsook de kwantiteit van de zorg. Gelukkig verandert er in 2015 nog niet echt veel, immers iedereen behoudt namelijk het recht op zijn huidige zorg. Maar dat is geen garantie dat er niets verandert (recentelijk werd bekend dat Thebe Thuiszorg failliet ging en met recht maken wij ons zorgen over deze uitdaging in Het moet gezegd: de gemeente Hilvarenbeek heeft haar nieuwe uitdaging voortvarend opgepakt. Zij heeft het afgelopen jaar gebruikt om haar verantwoordelijkheid op te pakken en is bijzonder actief geweest om organisaties, zowel professionals als vrijwilligers, rond de tafel krijgen en te anticiperen op het hetgeen wat er nu op ons af gaat komen. In dat kader is de documentaire die zorgverlener Thebe recentelijk over Bram Heeren maakte een eye-opener voor wat betreft aanbod en het hebben van de regie over je eigen leven, een combinatie van mantelzorg, buddy hulp en professionele ondersteuning. Dankzij zijn Persoonsgebondenbudget (ook wel genaamd PGB) en positieve levenshouding, mondigheid en waardering voor zijn directe omgeving, maakt dat Bram ondanks zijn ernstige beperking toch nog volop kan genieten van het leven. Door gebruik te maken van de Social media (Facebook) kwam Bram in contact met zijn buddy, waarmee hij uitstapjes maakt. Door een goede verhouding met zijn buren, die op afroep hand en spandiensten verrichten, kan Bram overdag, zelfstandig, in zijn vertrouwde omgeving vertoeven. Door in overleg te gaan met Thebe, gaat Bram nu een paar keer per jaar bij hen logeren in Goirle, waar hij alle zorg en aandacht krijgt die hij nodig heeft. Met name om zijn vrouw wat te ontlasten qua zorgdruk. Relatieve schaarste maakt inventief en gedwongen door een progressieve ziekte, maakt dat Bram keuzes in zijn leven moet maken. Bram ziet in dat zijn zorgvraag een zwa- re claim legt op zijn partner, familie, vrienden en dat zijn partner daardoor overvraagd kan worden en neemt maatregelen. Door zijn zorgvraag dus te verdelen en door zelf de regie te nemen, door te geven en te nemen, maakt dat er dus echt wat te kiezen valt. Hierdoor kan Bram en zijn familie, ondanks al zijn misère, een goed leven leiden. Niet iedereen is natuurlijk zo mondig als Bram. Maar u als persoon die ondersteuning nodig heeft, moet weten dat er veel mogelijk is, door zelf of met hulp van anderen de touwtjes in handen te houden. Als belangen vertegenwoordiger waken wij ervoor dat de gemeente haar beleidsverantwoordelijkheid neemt en dringen wij via o.a. het WMO-overleg aan op de kwaliteit van zorg en met name het recht van u om zelfstandig de regie te houden over uw eigen leven. Heeft u vragen of opmerkingen neem dan contact op met ons secretariaat: p/a Gebr. Aartspad 12. Tel of spg-hilvarenbeek.nl. Natuurlijk kunt u ook reageren via onze website: nl. Op onze site vindt u tevens een verwijzing naar de film van Bram. Tekst en foto: Michèle de Vries

3 Pagina 3 Wmo 2015 = maatwerk Uitgangspunt van de Wmo 2015 is dat we maatwerk leveren. We proberen een bepaalde richtlijn te geven voor de uitvoeringspraktijk zodat we waarborgen dat we altijd het juiste besluit nemen. Namelijk ondersteuning waar nodig is. Het mag hierbij niet uitmaken waar je je probleem voorlegt, het te behalen resultaat zal het zelfde moeten zijn. Je behoefte aan ondersteuning op het vlak van meedoen (participatie) en je vermogen om jezelf te kunnen redden (zelfredzaamheid) kunnen we invullen via een algemene voorziening, algemeen gebruikelijke voorziening of een voorliggende voorziening. Zijn er algemene voorzieningen, algemeen gebruikelijke voorzieningen die tegemoetkomen aan de behoefte van de cliënt op het gebied van participatie en zelfredzaamheid, dan moet hier gebruik van worden gemaakt. Bij algemene voorzieningen moet dit wel een voldoende realistisch aanbod zijn. De algemeen gebruikelijke voorzieningen zijn aan verandering onderhevig. Dit zijn namelijk voorzieningen die voor iedereen de vrije markt verkrijgbaar zijn. Als blijkt dat deze voorzieningen niet voldoende zijn om de ondersteuning te bieden die je nodig hebt, dan zetten we een maatwerkvoorziening in. Deze voorziening zetten we dus alleen in, als er geen andere mogelijkheden meer zijn. De maatwerkvoorziening is hierbij aanvullend op wat je zelf kan bijdragen en vormt samen met de inzet van eigen kracht of, indien van toepassing, gebruikelijke hulp of mantelzorg een samenhangend ondersteuningsaanbod, ofwel maatwerk. Dit kan betekenen dat ogenschijnlijk gelijke gevallen ongelijk behandeld worden. familie Van Beek Waar kunt u terecht voor Gaat er iets niet goed in uw leven Maakt u zich zorgen over iemand anders Denkt u dat u professionele zorg of ondersteuning nodig heeft Blijf dan doen wat u nu waarschijnlijk ook al doet: praat met iemand die u kent. Een vriend, een zus of een ouder; de huisarts, de wijkverpleegkundige of het steunpunt mantelzorg. Of neem contact op met een van de mensen en organisaties op onze website. Waar kunt u terecht voor zorg en ondersteuning Ga naar dersteuning/waar-kunt-u-terecht/ Waar kunt u terecht voor jeugdzorg Ga naar waar-kunt-u-terecht-voor-jeugdzorg/ Waar kunt u terecht voor meedoen Kunt u (tijdelijk) niet zelf voor uw inkomen zorgen Hebt u ondersteuning nodig bij het vinden van betaald werk of een andere zinvolle dagbesteding Dan kunt u terecht bij de organisaties zoals vermeld op onze website: Heeft u ook vragen De familie Van Beek staat model voor de veranderingen in Hilvarenbeek. Op de site leest u meer over hen.

4 Pagina 4 Als u zich aan de vijf principes voor veilig bankieren houdt, loopt u minder kans om slachtoffer te worden van fraude. Ontvangt u een valse (phishingmail) U kunt de valse doorsturen naar en daarna direct verwijderen. Ga nooit in op het verzoek in een vermoedelijk valse en klik nooit op een link. Het klikken kan schadelijk zijn voor uw computer. Kijk op voor meer informatie, voorbeelden en filmpjes. Rabobank Hart van Brabant Kantoor Hilvarenbeek: Vrijthof 1 (013) Elckerlyc Filmclub presenteert op vrijdag 27 maart om uur de film Bride Flight. Speciaal voor deze gelegenheid wordt de theaterzaal een filmzaal. Iedere laatste vrijdagmiddag van de maand is er een andere film. De entreeprijs bedraagt 6,00 inclusief een kopje koffie of thee. KAARTEN BESTELLEN VIA OF AAN DE BALIE Zorgboerderij de Wederloop zinvolle dagbesteding voor ouderen Ontmoeten en sociale interacties Een balans vinden in de juiste hoeveelheid prikkels Passende zorg afgestemd op wensen en behoeften Ontlasten mantelzorger Uitzicht over groene weide richting natuurgebied het Broek Kleur je Zorg biedt activiteiten en individuele begeleiding op maat voor ouderen. U kunt onze diensten inkopen bij u thuis of in een zorginstelling. Meer informatie Heeft u, of iemand in uw naaste omgeving, zinvolle dagbesteding nodig en spreekt bovenstaande u aan, neem dan contact op met: Familie Reijrink-Raijmakers Lage Haghorst TX Diessen Tel Vrijwilligers zijn meer dan welkom! Deelname via WMO is mogelijk zowel via een gecontracteerde partij als middels PGB. Ook is deelname met betaling uit eigen gelden mogelijk.

5 Participatieraad Wmo ook actief voor u in 2015 Pagina 5 De Participatieraad Wmo bestaat al sinds De raad bestaat uit vertegenwoordigers van belangenorganisaties zoals de Seniorenraad, de KBO, het Gehandicaptenplatform en de Dorpspcorporatie Biest-Houtakker en deskundige burgers op persoonlijke titel. Jarenlang adviseerde de Participatieraad de gemeente voornamelijk over het Wmo beleid in brede zin ten aanzien van voorzieningen/ondersteuning voor/van burgers, jong en oud, met beperkingen. Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de Wmo 2015, een groot deel van de Wet Jeugdzorg en de Participatiewet. Dat betekent voor de gemeente een omslag, maar ook voor de Participatieraad is besteed aan de voorbereiding van de uitvoering van de 3 wetten. Na met de ambtenaren maandelijks overleg te hebben gehad over de visie op de wetten heeft de Participatieraad adviezen uitgebracht over de kadernota s, verordeningen en de bijbehorende beleidsregels (zie www. wmo.hilvarenbeek.nl). Al met al heeft de Participatieraad het in 2014 erg druk gehad. Blik op de toekomst De Participatieraad is verleden jaar bijeengeweest in een zgn, heisessie om zich te beraden over de rol en functie bij de nieuwe ontwikkelingen. Geconcludeerd is dat de V.l.n.r. Marcel Berkel (ex-voorzitter) neemt met een bos bloemen afscheid van Annie van Dijck-van Rijn als lid van de WMO Participatieraad Hilvarenbeek. Zij was - als vertegenwoordigster van Belangenorgaan Biest-Houtakker (later Corporatie Biest-Houtakker) - lid vanaf het allereerste uur (2007). Wegens ziekte moest zij helaas stoppen met deelname. Participatieraad over (de uitvoering van) de 3 nieuwe wetten zal adviseren. Ook de gemeente is daar voorstander van. Nieuw voor de raad is dat Voor álle mantelzorgers de problematiek van mensen die moeilijk aan een baan kunnen komen tot zijn aandachtsgebied behoort. Nieuw is ook de Jeugdzorg. Dat betekent dat de raad meer contact wil hebben met jeugd/jongeren en met mensen die begeleid gaan worden naar werk en/of een minimum inkomen hebben i.v.m. het minimumbeleid. Wanneer de laatste doelgroepen meer invloed op het beleid willen hebben (en dat hoeft echt niet altijd via regelmatige deelname aan de Participatieraad) neem dan contact op met Tekst: Leon Bertens, vz en Beitske Feldbrugge, secr. Foto: Els Snijders Op mantelzorgers wordt structureel een beroep gedaan. Zij bieden steun vanuit een bestaande sociale relatie. Steunpunt Mantelzorg is er voor deze doelgroep. Het kan iedereen op een (on)verwacht moment overkomen mantelzorger te worden, ongeacht leeftijd. Door tijdig aan de bel te trekken voorkomen ze dat ze overbelast raken. Daarom is ondersteuning van groot belang. Mantelzorg is langdurige en onbepaalde zorgverlening voor een partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis, die zorg nodig heeft vanwege een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd. Om onze belangen te kunnen behartigen verzamelen we als bestuur kennis. Zo blijven we op de hoogte van veranderende situaties binnen de zorg. Daarnaast organiseren we de dag van de mantelzorg en inloopbijeenkomsten in het Diessense Partycentrum Hercules en in het Beekse Open Huis, zegt vicevoor- zitter Bep Hagenberg. Alert Het steunpunt brengt bovendien mantelzorgers in een ontspannen sfeer samen om lief en leed te delen. Tevens signaleert zij dan knelpunten, waarbij ze ondersteunt of doorverwijst. Hulpvragen sturen we door naar het gemeentelijk loket. Het is iedereen bekend dat de zorg drastisch veranderd is. In het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) moeten gemeenten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, waardoor er hulpvragen ontstaan, voegt Bep toe. Om overal van op de hoogte te blijven werkt Steunpunt Mantelzorg samen met ondermeer de gemeente Hilvarenbeek, ContourdeTwern, Mezzo, Stichting MEE, Stichting Seniorenraad Hilvarenbeek (SSH) en Zorgbelang Brabant. Stappenplan Na de huisarts volgt de stap naar het WMO-loket, waar men voor veel zaken terecht kan. Bij zwaardere zorg komt er deskundige, v.l.n.r.: Cees Priems (bestuurslid), Bep Hagenberg (vicevoorzitter), Joke Rademakers (bestuurslid), Bep van Poppel (bestuurslid), Mien Vingerhoets (voorzitter) en Toos Nijhuis (bestuurslid). Theo Nefkens (bestuurslid) ontbreekt op de foto. verpleegkundige hulp om de hoek kijken en langdurige zorg wordt door de zorgverzekering opgelost. Verder houden we ons bezig met het uitbreiden en actualiseren van ons ledenbestand, want als ondersteunende organisatie willen we alle mantelzorgers binnen de gemeente leren kennen, aldus Bep. Het steunpunt levert verder informatie zowel aan leden als niet-leden, individueel en aan groepen. En we geven voorlichting door middel van bijeenkomsten rondom een thema of naar aanleiding van de wensen van onze leden. Zo vond op 5 maart een infomiddag plaats, verzorgd door Zorgbruggen Thuiszorg uit Lage Mierde. Dit is een particuliere thuiszorgorganisatie, die direct zorg op maat levert. Behalve zorg uit persoonsgebonden budget, kan Zorgbruggen zorg in natura bieden in de vorm van hulp op het gebied van huishoudelijk werk, verzorging, begeleiding en verpleging. Het samenzijn was bedoeld voor ouderen, jongeren, gezinnen, lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten, volwassenen en kinderen met een psychiatrische problematiek en chronische zieken, legt ze uit. In april komt de notaris vertellen over het opstellen van een testament en je huis verkopen als je er niet meer zelfstandig in kunt wonen. Aan de andere kant staat voor mei een ontspanningsuitje met de huifkar in de agenda. We trekken er dan op uit in de omgeving en gaan Maria vereren. Bep kijkt vooral uit naar het 10-jarig bestaan van het Steunpunt Mantelzorg, in september. Kijk voor meer informatie op nl, of benader voorzitter Mien Vingerhoets ( ) of Bep Hagenberg ( ). Tekst: Mariël Hoefkens Foto: Judith Hagenberg

6 De nieuwe zorg Pagina 6 Vroeger werd veel zorg vanuit het AWBZ geregeld, terwijl een deel hiervan nu onder de verantwoordelijkheid valt van de WMO, een ander gedeelte onder de zorgverzekering van cliënten en tot slotte een deel onder de nieuwe Wet Langdurige Zorg. De indicatie die Carin van Gorp als wijkverpleegkundige stelt gaat uit van de zorgverzekering. Eén van haar cliënten is mevrouw Der Kinderen. We gaan met hen beiden in gesprek over wat de nieuwe zorg voor hen betekent. Per 1 januari heeft de gemeente er een aantal taken bij gekregen. Dit vanuit de gedachte dat gemeentes beter laagdrempelige zorg en beter zorg op maat aan kunnen bieden dan landelijke instanties. Tegenwoordig worden de cliënt en zijn of haar omgeving ingezet voor de zorg rondom deze cliënt. Daarom zijn er een aantal zaken doorgeschoven vanuit de AWBZ naar de WMO, legt Carin uit. De verpleging en verzorging thuis zijn echter onder de zorgverzekering gaan vallen. Iedereen heeft in het basispakket aanspraak op deze wijkverpleging. Beoordeling De zorgverzekeraar wil inzicht krijgen in het stellen van indicaties. Gekeken wordt naar wat iemand nog zelfstandig kan, of iemand hulpmiddelen nodig heeft en of er een beroep gedaan moet worden op zijn of haar netwerk of op andere disciplines. Zo beoordelen we welke zorg een cliënt nodig heeft. Deze nieuwe situatie is voor zowel ons als voor de cliënten wennen, maar we hebben goede begeleiding gekregen in het aangaan van gesprekken met hen over dit onderwerp, vindt Carin. Voorheen stond er een vaste tijd of een vast product voor bepaalde lichamelijke en/of geestelijke klachten. Nu kijken we wat de cliënt wil bereiken en waardoor dat momenteel niet lukt. Dan heb je een bredere visie waarin je je meer richt op de situatie dan op het gezondheidsprobleem. Iedereen heeft in het basispakket aanspraak op deze wijkverpleging. Angst Er werd altijd wel gekeken naar de zelfredzaamheid van mensen, wat ook werd gestimuleerd. Tegenwoordig gaat men hierin nog een stap verder. We letten nu op wat iemand nodig heeft om zijn zelfstandigheid te vergroten. Tijdens gesprekken zien we dat cliënten dit meer zelfvertrouwen geeft, merkt Carin. Toch zijn ze bang de zorg niet te kunnen behouden. Veranderingen in de hulpverlening zijn soms onvermijdelijk. Door er samen over te praten en door mee te denken kom je er wel uit. Dankzij deze maatregel is er nu meer tijd voor zorg op maat, wat de zorgkwaliteit verbetert. v.l.n.r. Carin van Gorp en mevrouw Der Kinderen Cliënt aan het woord Dat mevrouw Der Kinderen uit Diessen door de thuiszorg wordt geholpen, doet haar goed. Hoewel meestal andere wijkverpleegkundigen bij haar thuis komen, wordt ze ook wel eens door Carin geholpen. Ze doen bij mij al een paar jaar iedere dag elastieken kousen aan en 2 keer per week word ik gedoucht. Mijn kousen uítdoen kan ik zelf, dankzij een handig hulpmiddel, vertelt ze. Vanwege evenwichtstoornissen heeft mevrouw tijdelijk een bed in de huiskamer staan. Ze zegt zelf inmiddels wel weer boven te kunnen gaan slapen. Nu de thuiszorg bij haar komt moet ze vroeg opstaan, maar dat is ze van jongs af aan gewend. Tekst en foto: Mariël Hoefkens Kleur je Zorg begeleidt ouderen met en zonder dementie of met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) in hun vertrouwde omgeving. Hierbij staat passende, individuele dagbesteding en begeleiding op maat voorop. Dat is waarin Jule van den Hurk en Yvonne Verspaandonk zich met hun initiatief in onderscheiden. Op deze manier kunnen ouderen langer in hun eigen vertrouwde huis blijven wonen en functioneren. Dit vergroot hun eigenwaarde aanzienlijk. Voor mensen die dementerend zijn of een NAH hebben zijn het doorkomen van de dag en het plannen van telkens terugkerende bezigheden moeilijk. Denk hierbij aan het maken en nakomen van (medische) afspraken, het innemen van medicatie, boodschappen doen en een fatsoenlijke maaltijd op tafel zetten, noemt Jule als voorbeelden. Dankzij onze begeleiding kunnen zij langer zelfstandig functioneren en krijgen zij weer het gevoel nuttig te zijn. Uiteraard zijn er ook mensen waarbij dit minder speelt, waar wij er echt zijn als extraatje, om mensen op te vrolijken en hun leven te kleuren. Ze legt uit dat dit mogelijk is door ondermeer met hen een concert, museum of familie waar ze niet meer zelf heen kunnen, te bezoeken, of thuis een gezelschapsspel te spelen, de krant door te nemen, samen in de tuin te werken of te koken. Alleen zijn werkt soms deprimerend en Kleur je Zorg haalt de mensen die het aangaat uit hun isolement, want dat is het doel dat Kleur je Zorg nastreeft. Voor velen is dat een lichtpuntje waar ze naar uitkijken. Daar doen we het voor en het geeft ons veel voldoening, merkt Yvonne. Overigens ontlasten we hier bovendien de mantelzorgers mee. Zij hebben het immers zwaar en moeten ook eens kunnen ontspannen. Door de zorg die ze verlenen raken sommige mantelzorgers overbelast waardoor ze hun taken minder goed kunnen uitvoeren. En dat moet natuurlijk voorkomen worden. Buiten eten De dames willen hun ouderen een keer laten lachen v.l.n.r. Yvonne Verspaandonk en Jule van den Hurk en dat in hun vertrouwde thuisomgeving. Dit is hard nodig, zeker gezien de actuele veranderingen in de zorg en daar speelt het tweetal op in. Zo heb ik afgelopen zomer met een dementerende oudere in haar eigen achtertuin een barbecue georganiseerd, voor haar en haar dochter, vertelt Jule. Kleur je Zorg is voor korte en langere tijd in te huren met of zonder een persoonsgebonden budget. Ook incidenteel kunt u bij deze dames terecht, zonder ergens aan vast te zitten. Zij bezorgen uw vader of moeder dan zomaar een gezellig dagje uit. Jule en Yvonne zetten zich voor meer dan 200% voor hun initiatief in. We hebben alle twee heel veel passie voor het werken met ouderen. Hier ligt echt ons hart, zegt Yvonne. Onze klanten hoeven trouwens niet persé nog thuis te wonen. We hebben namelijk ook ouderen die in een zorginstelling verblijven. Eveneens dàn kunnen mensen een beroep op ons doen. Ze steken er wekelijks behoorlijk wat uren in en richten zich vooral op regio s in Midden-Brabant, waaronder Hilvarenbeek. Kijk op of neem contact op via nl. Tekst: Mariël Hoefkens

7 Overzicht activiteiten voor senioren april t/m juni 2015 Pagina 7 Soort activiteit Datum - Tijd Plaats - Locatie Contactpersoon - Tel. (013) Inloop huiskamer Ma. t/m Vr. vm uur Ineke Cloosterman; Warme maaltijden 8 april, 13 mei en 10 juni om uur CC Elckerlijc Ineke van Riel; of Ineke Cloosterman KBO Hilvarenbeek/Esbeek/Biest-Houtakker: Wekelijkse aktiviteiten (volg bij onverhoopte wijzigingen altijd de actuele nieuwsbrieven) Fietsclub Velocitas Wo Vrijthof bij de Kerk Paul Buiks; Wandelen Vr uur Molen de Doornboom Paul Buiks; Trimmen Di uur Groot Loo Paul Buiks; Zangkoor "Zang en Vriendschap" repetitie Ma Huize Clossenborch Gerard van Son; Jeu de boules Di-Do-mi Aan de Veldhoven Paul Buiks; Yoga Wo uur CC Elckerlijc Paul Buiks; Tai chi Wo uur CC Elckerlijc Paul Buiks; Bridge Sluiting bridgeseizoen 2 april CC Elckerlijc Paul Buiks; Biljart competitie Ma-mi-Di-mo-Do-mo-en-mi en vr-mo CC Elckerlijc Wijnand Bles; Inloop Vr uur CC Elckerlijc Paul Buiks; Biljarten (vrij) Vr uur CC Elckerlijc Wijnand Bles; Handwerken Handwerken: Vr uur. CC Elckerlijc Ineke van Riel (handwerken); KBO/Hilvarenbeek/Esbeek/Biest-Houtakker: Overige activiteiten (volg bij onverhoopte wijzigingen altijd de actuele nieuwsbrieven) Meerdaagse vakantiereis; Computerspreekuur zie nieuwsbrieven Computer: CC Elckerlijc Ineke v. Riel Kees Weijers gangen diner April t/m Juni (18.00 uur) Di -21 april (Kookgenoten), Ma-25 mei (De Zwaan), Di -23 juni (Het Landgoed) Cees van de Wiel Rik en Jokerconcours 1-8 april CC Elckerlijc Wijnand Bles; Dagtocht Ridderzaal en 1 e en 2 e Kamer 14 april Den Haag Ineke v. Riel Picknicktocht Wo 27 mei en 24 juli H. Kerk Paul Buiks; KBO Diessen/Baarschot/Haghorst: Wekelijkse activiteiten. Contact persoon: Jac Linnemans Fietsen Vertrek: elke do. om u. Alleen 4e do. in mei + juni om 9.30 u. Hercules Niet op 14 mei (Hemelvaartsdag) Bedevaart Mariakapel van de H. Eik, Oirschot 7 mei Biljarten (vrij biljarten) Kan niet op di., do. en vr.-middag i.v.m. competitie Hercules Rode Kruis afd. Hilvarenbeek. Contact persoon: Cees Berkelmans: tel ; Site: Eetprojecten Di uur (wekelijks) Hondsbosch, Esbeek Chris Way Wo. (oneven weken) uur Eenhoorn, Diessen Berdy Sevens Laatste dinsdag van de mnd uur Open Huis, Hilvarenbeek Riky Bles Welfare Di Hondsbosch, Esbeek Chris Way Ma uur (in café Ome Toon) 't Gebint, Biest-H.A. Corry de Rooij Wo uur Eenhoorn, Diessen Jeanne van Doormaal Di uur Open Huis, Hilvarenbeek Henny v Helvert Huiskamerproject Di uur (wekelijks) Eenhoorn, Diessen Toos Comperen Zonnebloem afd. Hilvarenbeek, Biest-Houtakker en Esbeek Muziekmiddag 21 april (tijd nog onbekend). Vertrek: ingang Clossenborch Druiventros, Berkel Enschot Bezoek gasten door vrijwilliger voor opgave. Regiovakantie Mechelen 20 t/m 25 april Mechelen Opgave niet meer mogelijk Picknick 17 juni (tijd nog onbekend). Vertrek: ingang Clossenborch Waar nog niet bekend Bezoek gasten door vrijwilliger voor opgave. Zonnebloem afd. Diessen. Contact persoon: Joke Verhoeven-Oomen Geen activiteiten opgegeven Biest-Houtakker: Kookpunt. Contact persoon: Rina v. d. Heuvel Samen-eten project voor ouderen Elke 1 e wo. van de maand uur t Gebint, Biestsestr. 38c, Biest-Houtakker Samenzijn, ontmoeten en dineren in gezellige setting. ContourdeTwern Hilvarenbeek. Contact persoon: Tanja Pieters: tel ; Zondagse Ontmoetingen 24 mei (Hercules) + 26 juli (Hilvarenbeek; locatie onbekend) uur Diessen en Hilvarenbeek Vrijwillige eigen bijdrage Bikse Kamer Elke Di en Do uur Clossenborch; Vr. in Uilenburg Clossenborch/Uilenburg Eigen bijdrage 3,00 Diessense Kamer Elke Ma. en Vr. van 10:00 tot 13:30 uur Eenhoorn Diessen Eigen bijdrage 3,00 Luisterend Oor Op aanvraag In overleg Johan van Beurden Tel: SSB 60 + Voor informatie of aanmelden: Noor van Bragt / Rian Kraaijvanger Sport en spel Maandag uur Esbeek De Hondsbosch Ad Versteijnen Gymnastiek 75 + en spel 75 + Maandag uur Esbeek Schuttershof Chris Way Gymnastiek en spel (2 verschillende groepen) 1 e gr.: Dinsdag uur; 2 e gr.: Dinsdag uur Hilvarenbeek CC Elckerlyc 1 e gr.: Riet van Dormolen; 2 e gr.: Mariet Ketelaars Gymnastiek en spel 75 + Dinsdag uur Diessen Hercules Bep Hagenberg Sport en spel Dinsdag uur Diessen Hercules Jo van Nunen Sport en spel heren Woensdag uur Diessen Hercules Jan Klessens Sport en spel dames Woensdag uur Diessen Hercules Ria de Wit Sport en spel Donderdag uur Biest-Houtakker Antoniusschool Toos van der Aa: Gymnastiek en spel Donderdag uur Esbeek De Hondsbosch José Hesselmans Sport en spel Donderdag uur Haghorst St. Josefschool vacature Volksdans Donderdag uur Hilvarenbeek CC Elckerlyc Bep Hagenberg STEUNPUNT MANTELZORG GEMEENTE HILVARENBEEK Notaris Arts 9 April om uur Hercules, Diessen opstellen testament en verkoop huis als je er niet meer kunt wonen Tocht met huifkar van Jozef v.bijsterveldt 9 Mei uur verzamelen Hercules, Diessen Gezonde voeding 4 juni van uur "Het Schop" Hilvarenbeek Bij Ceciel en Jan v.d.broek THEBE DE CLOSSENBORCH (diverse soorten van activiteiten voor bewoners van de Clossenborch en mensen uit het dorp al dan niet tegen betaling) Ontspanning (b.v. lingo, bingo, muziekoptreden bijwonen of bioscoopje pikken) Service (bibliotheek, expositie, modeshow, bezoek stiltecentrum/kabelkrant, luisteren koor repetities, ontmoeten gastouders oppaskinderen) Club (biljarten, denksport, etc. zie ook rechts ) Op vaste momenten in de week of om de week Het Heerlijcke Hof van de Clossenborch Voor deelname aan activiteiten wordt een bijdrage gevraagd. Dit verschilt per activiteit. Voor meer informatie of aanmelding kunt u terecht bij de activiteitenbegeleiding van de Clossenborch. Tel Meer voorbeelden van clubactiviteiten: jeu de Boules, kaarten, koersbal, gymnastiek, yoga, rummikub, schilderen, sjoelen, wandelen, duo fietsen, gespreksgroep, handwerken. Dorpscoöperatie WIJ-WEL / Buurtteam Diessen. Contact persoon: Carin van Gorp, wijkverpleegkundige Tel Spreekuur dorpsondersteuners Elke woensdag van 11 tot 13 uur Eenhoorn, Diessen Geen activiteiten van Buurtteam. De Vergeten tuin (voor mensen met dementie en hun mantelzorger; Rens Henquet) Vergeten Tuin 14 april (laatste bijeenkomst van de eerste groep deelnemers) Voornemen is om na zomer vakantie weer een nieuwe groep te starten, met 8 paren.

8 Aandachtspunt is als eerste de seniorenwijzer. De oorspronkelijke tekst is na aanpassing nog duidelijker en overzichtelijker voor de doelgroep geworden. De uiteindelijke versie zal vanaf komend voorjaar digitaal beschikbaar zijn en gekoppeld worden aan de gemeentesite en die van de Seniorenraad Hilvarenbeek, aldus werkgroepvoorzitter Ton Lebbink. Verder bogen we ons over Sport en Be- Pagina 8 werkgroep Zorg & Welzijn van Stichting Seniorenraad Hilvarenbeek (SSH) De werkgroep Zorg en Welzijn is druk bezig met senioren in de gemeente Hilvarenbeek. Zij heeft heel wat voor Beekse ouderen op de plank staan. wegen SSB60 +, waarvoor Helmi van der Loo een visie document opstelde. Hieruit blijkt hoe belangrijk sport en bewegen voor ouderen is. Wat betreft De Vergeten Tuin is huisarts Rens Henquet tevreden over de weliswaar kleine opkomst van de eerste bijeenkomst. Deze avonden voorzien duidelijk in een behoefte en op deze manier wordt zorg met elkaar gedeeld. Gezellig bijeen in CC Elckerlyc terwijl de warme maaltijden door enkele vrijwilligers worden opgediend De werkgroep heeft een aantal uitgangspunten geformuleerd over de huisvesting van senioren in onze gemeente. Deze uitgangspunten gebruikt de werkgroep om eventuele adviesaanvragen daar aan te kunnen toetsen. De volgende uitgangspunten hanteren wij: Huisvesting van senioren zo veel mogelijk bij de voorzieningen. Gedifferentieerd aanbod waardoor het bereikbaar wordt voor de hele doelgroep. Economisch verantwoord ontwikkelen waardoor het maximale resultaat kan worden bereikt: een goede mix van koop en huur, van grondgebonden en gestapelde bouw. Voorrang geven aan initiatieven die zich rond de kernen aandienen. Niet per definitie afwijzen van initiatieven van buiten de kernen, mits ze voorzien in huisvesting voor de doelgroep en geen belemmering zijn voor ontwikkelingen op locaties die de voorkeur hebben. Van groot belang is een goede herinvulling van mo- Klaar voor de start Ook het jaarverslag 2014 van Wij-wel zag er goed uit, waarin medeoprichter Jac Linnemans wijst op veilig wonen, brand- en rookmelders en digitale ondersteuning bij overlijden. Dit wordt door de organisatie aangepakt, weet Ton. Gezelliger dan alleen Op initiatief van de KBO Hilvarenbeek en de Seniorenraad werd vorig jaar de huiskamer in Elckerlyc geopend. Ouderen kunnen hier van maandag t/m vrijdag tussen uur samen koffie drinken, buurten of een spel spelen. Hieruit vloeide, in goed overleg met het Rode Kruis, het eetpunt voort in de entreehal van het gebouw. Op 14 januari jl. woonden maar liefst 32 senioren de opening bij. Voor deze gelegenheid was het welkomstdrankje gratis. Op 11 februari waren er zelfs 33 gasten. Deelnemers kunnen zich aanmelden via Ineke van Riel (tel.: , of Ineke Cloosterman (tel.: , Even binnenlopen bij Elckerlyc kan uiteraard ook. De maaltijden kosten 7,- per stuk, de koffie en thee in de huiskamer zijn 0,50 en overige drankjes 2,- à 3,-. Graag contant afrekenen. Eters aan het woord Eén van de gasten was Annie Timmermans: Ik vind het leuk om het eens uit te proberen. Het ziet er goed uit en het is lekker dicht bij huis. Of ik het blijf doen hangt af van hoe laat het is afgelopen. s Woensdagsmiddags ga ik namelijk altijd wandelen en dat is met een volle maag niet fijn. Naast haar zit Mia Gulikers, die op het idee kwam dankzij de oproep in het blaadje van de KBO. Op het menu staat courgettesoep en dat is mijn lievelingsmaal, lacht ze. Verder krijgen we hachee met rode kool, Mantelzorgwoningen en huisvestingsbeleid wat ik gisteren thuis ook op heb. Ik ben benieuwd hoe dat hier smaakt. Het initiatief, dat sowieso ook plaatsvindt op: 8 april 13 mei 10 juni wordt mede mogelijk gemaakt door 6 culinaire vrijwilligsters, te weten Jeanne Damen, Riet Timmermans, Toos van den Broek, José Lebbink, Leonie Huijgens en Bregje van Gestel. Zowel het Rode Kruis (al ruim 10 jaar lang in Hilvarenbeek, Diessen, Biest-Houtakker en Esbeek) als de Seniorenraad organiseren maandelijks een eetmoment, beide met een club enthousiaste vrijwilligers. Voor het Rode Kruis geldt de laatste dinsdag van de maand (in het Open Huis). Tekst: Mariël Hoefkens werkgroep Wonen van Stichting Seniorenraad Hilvarenbeek (SSH) De werkgroep Wonen van de Seniorenraad heeft zich in de afgelopen periode intensief bezig gehouden met het beleid rondom huisvesting van senioren en mantelzorgwoningen. V.l.n.r. Ad Broeders, Jaap Beemster, Jozef van Bijsterveldt, Rob van Buuren gelijk vrijkomende ruimte in de Clossenborch. Vanzelfsprekend zullen we deze uitgangspunten meenemen in onze overwegingen die moeten leiden tot een aanzet voor een beleid rondom mantelzorgwoningen. De gemeente heeft in diverse bestemmingsplannen aandacht besteed aan mantelzorgwoningen, maar het ontbreekt volgens ons aan een samenhangend beleid. Ook woningcorporatie Leystromen dagen we uit te komen tot een beleid met betrekking Leden werkgroep Wonen (SSH) Naam/Functie/ Namens organisatie Jozef van Bijsterveldt, vz; KBO Diessen Jaap Beemster, secr.; Huurders Belangen Vereniging Hilvarenbeek Ad Broeders, lid; KBO Hilvarenbeek Rob van Buuren, lid; SSH Sabine Goverde, lid; Thebe tot de mantelzorgwoning. Gebleken is immers dat veel mantelzorgers problemen ervaren met betrekking tot de woonsituatie en dat het zoeken naar een oplossing hiervoor vaak zeer moeizaam verloopt. Het is niet altijd even duidelijk bij welk loket je moet zijn om de juiste informatie te krijgen. Daarnaast worden procedures als lastig ervaren, waardoor het lijkt alsof het intensief zorgen voor een ander negatief wordt benaderd. Sinds november 2014 is een nieuwe wet van kracht waardoor het makkelijker wordt te voorzien in een mantelzorgwoning. Als men zich houdt aan de bepalingen van die wet, is het zelfs vergunningvrij. Dat betekent niet dat men zo maar aan de slag kan gaan. Overleg met de gemeente vooraf is altijd aan te raden om er zeker van te zijn dat men achteraf niet voor problemen komt te staan. Heel goed moet men weten wat er gebeurt als de mantelzorgvoorziening niet meer nodig is omdat de verzorgende naar een verpleegtehuis is gegaan of is overleden. Moet dan alles weer in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht In de themakrant van juni 2015 gaat de werkgroep uitgebreid in op deze thematiek. Ondertussen werken we aan het opstellen van een beleid over mantelzorgwoningen. We willen dat de gemeente aanbieden om zo een handreiking te geven voor een te ontwikkelen gemeentelijk beleid hierover. De werkgroep Wonen wil alle senioren in de gemeente aanbevelen zich op te geven voor de bijeenkomsten over langer zelfstandig thuis blijven wonen. Tekst: Jaap Beemster De volgende editie (thema wonen) verschijnt op 19 juni 2015 Colofon Dit is een uitgave van Stichting Seniorenraad Hilvarenbeek (SSH). Gratis verspreiding (4 x p/jr.) huis-aanhuis in Hilvarenbeek en haar kernen (Diessen, Baarschot, Biest-Houtakker, Esbeek, Haghorst). Oplage: ex. SSH 2015 Redactie adres T.J. van Buuren, secr. SSH, Dekanijstr. 2, 5081 BZ Hilvarenbeek. nl Gegevens in deze uitgave zijn met de grootste zorg samengesteld. Voor zetfouten, onjuist- of onvolkomenheden kan SSH niet aansprakelijk worden gesteld. Overname artikelen (excl. foto's) is toegestaan, mits met bronvermelding.

www.seniorenraadhilvarenbeek.nl Met deze september-editie van de Seniorenkrant willen we op de ingeslagen

www.seniorenraadhilvarenbeek.nl Met deze september-editie van de Seniorenkrant willen we op de ingeslagen Uitgave SSH: 8 e jaargang, nr. 3-10 sept. 2015 Seniorenkrant www.seniorenraadhilvarenbeek.nl Dorpsondersteuners in Hilvarenbeek W a r m e SSB60 + Advies minimabeleid e e t p u n t e n WMO PR Hilvarenbeek

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

Zorgcoöperatie Hoogeloon. Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant

Zorgcoöperatie Hoogeloon. Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant Zorgcoöperatie Hoogeloon Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant December 2011 Inleiding Bij het opzetten van een Platform Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort de omschrijving van een zestal

Nadere informatie

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a.

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning Misverstanden over WMO 2015 Mantelzorgcompliment aanvragen Niet vergeten Gehandicaptenraad Westervoort Molenacker 79 6932 JG

Nadere informatie

Wonen bij Berkenhove. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Berkenhove u? Waar vindt u Berkenhove? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij Berkenhove. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Berkenhove u? Waar vindt u Berkenhove? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Wekelijks verse bloemen bij Eens per week is er een bloemenkraam in de hal. Verder vindt u vlakbij appartementencomplex

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, ondersteuning werk en inkomen Hulp bij het Huishouden zodanig te ondersteunen dat u zo lang mogelijk en zo prettig mogelijk in uw eigen omgeving kunt blijven en goed kunt deelnemen aan de samenleving.

Nadere informatie

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling De Molenberg Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Molenberg In het centrum van Groenlo, nabij parken en winkels, ligt

Nadere informatie

Het zal u opgevallen zijn. Een nieuw logo en deze krant in een andere kleur. Recent

Het zal u opgevallen zijn. Een nieuw logo en deze krant in een andere kleur. Recent Uitgave SSH: 7e jaargang, nr. 2-19 juni 2014 Seniorenkrant Thema Welzijn www.vitaalhilvarenbeek.nl KBO Hilvarenbeek KBO Diessen Seniorenraad met een nieuwe uitstraling Het zal u opgevallen zijn. Een nieuw

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015

Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015 Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) is er op gericht dat gemeenten

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

ditie E Markenhof www.atlant.nl

ditie E Markenhof www.atlant.nl Wonen in Markenhof Markenhof ligt op een prachtige locatie Verpleeghuis Markenhof ligt midden in de bosrijke omgeving van Beekbergen. De geur van dennenbomen maakt deze locatie tot een bijzonder rustige

Nadere informatie

Familie- en vriendenzorg. Informatie voor mantelzorgers. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is

Familie- en vriendenzorg. Informatie voor mantelzorgers. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Familie- en vriendenzorg Informatie voor mantelzorgers Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Familie- en vriendenzorg Uw partner, familielid, vriend of andere naaste krijgt zorg bij Zorgbalans.

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops en bijeenkomsten Individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid of een bekende

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Zorgcoöperatie Hoogeloon

Zorgcoöperatie Hoogeloon Zorgcoöperatie Hoogeloon Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant 2011 Zorgcoöperatie Hoogeloon Inleiding Bij het opzetten van een Platform Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort de omschrijving

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

ditie E Berkenhove www.atlant.nl

ditie E Berkenhove www.atlant.nl Wonen in Berkenhove Berkenhove ligt op een prachtige locatie Vlakbij appartementencomplex Berkenhove vindt u de binnenstad van Apeldoorn. Theater Orpheus ligt op loopafstand, net als de gezellige winkels

Nadere informatie

Wat is er in uw situatie veranderd dat u juist nu naar het loket komt?

Wat is er in uw situatie veranderd dat u juist nu naar het loket komt? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9. Startvraag A B C D E F G H Start van het proces: Klant komt in het loket Startvraag Waar kan ik u mee helpen? Antwoord van de klant De klant vertelt zijn verhaal in zijn eigen

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Wonen bij Markenhof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Markenhof u? Waar vindt u Markenhof? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij Markenhof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Markenhof u? Waar vindt u Markenhof? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Een rustige plek in een bosrijke omgeving Verpleeghuis ligt midden in de bosrijke omgeving van Beekbergen. De dennenbomen

Nadere informatie

Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren

Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren Inleiding Tot 1 januari 2015 ontvingen mantelzorgers die aan bepaalde criteria voldeden via het SVB het mantelzorgcompliment. Per 1-1-2015 is deze regeling

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Inovum

Mantelzorgbeleid Inovum Paginanummer: 1 / 5 Mantelzorgbeleid Inovum 1. Doel Geven van duidelijkheid over wie mantelzorgers zijn, wat het verschil is tussen mantelzorgers en vrijwilligers en hoe Inovum en mantelzorgers elkaar

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops en bijeenkomsten Individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid of een bekende

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen

iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen Gemeente Almelo Gemeente Almelo De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Vredense Hof Dagopvang speciaal Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in de Vredense Hof Aan de oostelijke rand van Winterswijk nabij weilanden en de

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein?

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? 11 juni 2014 Bijeenkomst SBO provincie Utrecht NUZO Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen presentatie door Anneke van Heertum directeur Cosbo-Stad-Utrecht

Nadere informatie

Zorgsteunpunt Heusden

Zorgsteunpunt Heusden Zorgsteunpunt Heusden Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant 2011 Zorgsteunpunt Heusden Inleiding Bij het opzetten van een Platform Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort de omschrijving van

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Welkom bij De Goede Zorg Zelf zorg kiezen Bij De Goede Zorg kiest u zelf de zorg of hulp die u nodig heeft. Onze dienstverlening is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

ThuisZorg en plusdiensten 1

ThuisZorg en plusdiensten 1 ThuisZorg en plusdiensten 1 2 ThuisZorg Zorgfederatie Oldenzaal: ThuisZorg die goed en vertrouwd voelt! Wanneer u nog zelfstandig woont, kan het toch zijn dat u hulp van anderen nodig heeft. Maar ook als

Nadere informatie

Verzorgingshuis Zonnewiede

Verzorgingshuis Zonnewiede Verzorgingshuis Zonnewiede Inhoud 1. Wonen in Zonnewiede 3 1.1 Eigen sfeer 3 1.2 Vragen 3 2. Hoe komt u in aanmerking? 4 2.1 Eigen bijdrage 4 2.2 Wachtlijst 4 3. Zorg en begeleiding 5 3.1 Eerstelijns (zorg)diensten

Nadere informatie

Wat staat er in zorgblad Het manteltje?

Wat staat er in zorgblad Het manteltje? Het zorgblad voor mantelzorgers en zorgvragers Hoe kunnen mantelzorgers ontlast worden? Alle mantelzorgers zouden zich minder belast voelen als ze eens op vakantie zouden kunnen gaan. Ze zouden er dan

Nadere informatie

Wonen bij Sprengenhof

Wonen bij Sprengenhof Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Dorps karakter en winkels op loopafstand Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum.

Nadere informatie

Beth San. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen. Uitleenbalie hulpmiddelen

Beth San. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen. Uitleenbalie hulpmiddelen Beth San Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Uitleenbalie hulpmiddelen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Beth San Op loopafstand van het centrum van Aalten, vlakbij het station, ligt Beth

Nadere informatie

H.M.P.G. (Henk) van der Loo. Het bestuur was rond de jaarwisseling in gesprek met enkele kandidaten om de ontstane vacatures in te vullen.

H.M.P.G. (Henk) van der Loo. Het bestuur was rond de jaarwisseling in gesprek met enkele kandidaten om de ontstane vacatures in te vullen. Jaarverslag 2013 Samenstelling bestuur In het voorjaar heeft Janus Hendrikx aangegeven te willen stoppen. Het bestuur heeft in de juni vergadering van hem afscheid genomen. De zekerheid dat de huiskamer

Nadere informatie

Visie op zorg. en wonen

Visie op zorg. en wonen Wonen met zorg Uw vraag naar zorg Natuurlijk wilt u als u ouder wordt zo lang mogelijk zelfstandig blijven en, eventueel met de nodige ondersteuning, zorg en behandeling, in uw eigen huis blijven wonen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Vriendschapsbank maart 2016

Nieuwsbrief De Vriendschapsbank maart 2016 Dit is alweer de derde nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt een paar keer per jaar en wordt zo veel mogelijk digitaal verstuurd. Als u zelf een bijdrage wilt leveren, is die van harte welkom. Beste mensen

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

www.seniorenraadhilvarenbeek.nl

www.seniorenraadhilvarenbeek.nl Uitgave SSH: 8 e jaargang, nr. 2-18 juni 2015 Seniorenkrant www.seniorenraadhilvarenbeek.nl Thema Wonen Project Langer Wonen Zelfstandig KBO Hilvarenbeek & Werkgroep Wonen SSH Wonen in Gemeente Hilvarenbeek

Nadere informatie

Nu is van u. Vivent De Hooghe Clock

Nu is van u. Vivent De Hooghe Clock Nu is van u. Ontm oetin in de gsplek w w w wijk.vive nt.n l Vivent De Hooghe Clock Vivent De Hooghe Clock Open en gastvrij. Een plek waar iedereen welkom is. Dat is typisch Vivent De Hooghe Clock. Wie

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Zelfstandig leven en wonen Heeft u ondersteuning nodig? Zo werkt het

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties

Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties Decentralisatie AWBZ, Participatiewet en Jeugdzorg Bijeenkomst inwoners 12 november 2014 Tamara van de Wijdeven Nieuwe taken gemeente: AWBZ/Wmo Decentralisatie

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Ubent al 8 jaargangen vertrouwd

Ubent al 8 jaargangen vertrouwd Uitgave SSH: 9 e jaargang, nr. 1-24 mrt. 2016 Seniorenkrant www.seniorenraadhilvarenbeek.nl CPO pagina 2 Gemeente keukentafel pagina 3 Hilvarenbeek digitaal pagina 5 Overzicht activiteiten pagina 6 Overzicht

Nadere informatie

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden Belangrijk nieuws voor alle inwoners van Leiden ONDERSTEUNING - ZORG - JEUGDHULP - WERK IN 2015 Meedoen en zelf aan zet Nieuwe taken voor de gemeente Iedereen doet mee Mensen gaan naar school, zijn aan

Nadere informatie

Sint Annaklooster, de beste zorg bij u in de wijk

Sint Annaklooster, de beste zorg bij u in de wijk Sint Annaklooster, de beste zorg bij u in de wijk Even voorstellen Sint Annaklooster is een brede zorginstelling in de regio Eindhoven en Helmond. Met een op maat gesneden aanbod van zorg- en dienstverlening

Nadere informatie

U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT

U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT Steunpunt Mantelzorg De Bilt is onderdeel van MENS De Bilt, www.mensdebilt.nl. Maatschappelijke ondersteuning in de zes kernen

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

Programma 18 november 2014

Programma 18 november 2014 Programma 18 november 2014 19.30 uur Welkom voorzitter 19.35 uur Veranderingen in de zorg Henk Procé, gemeente 19.50 uur PGB 2015 in Zwolle 20.00 uur Veranderingen PGB Bianca van Venetiën SVB 20.30 uur

Nadere informatie

Thuiszorg Groningen. Werken met zorg. Bel 0900-8615 *

Thuiszorg Groningen. Werken met zorg. Bel 0900-8615 * Thuiszorg Groningen Werken met zorg Bel 0900-8615 * Thuiszorg Groningen Werken met zorg 1 Thuiszorg Groningen Werken met zorg 2 Thuiszorg Groningen is er voor iedereen: ouders, kinderen, jonge gezinnen,

Nadere informatie

Colofon Dit blad is een uitgave van de volgende platforms:

Colofon Dit blad is een uitgave van de volgende platforms: Twaalfde jaargang Nummer 1, maart 2014 Colofon Dit blad is een uitgave van de volgende platforms: PGBM Platform Gehandicaptenbeleid Maastricht Brouwersweg 100, kamer L.1.00.04 6216 EG Maastricht, Telefoon:

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 - Stichting Seniorenraad Hilvarenbeek - Pag. 1

Jaarverslag 2014 - Stichting Seniorenraad Hilvarenbeek - Pag. 1 Jaarverslag 2014 - Stichting Seniorenraad Hilvarenbeek - Pag. 1 Jaarverslag 2014 Samenstelling bestuur Door het terugtreden van Jan Bols en Nico van den Heuvel, eind 2013, is de Seniorenraad (SSH) het

Nadere informatie

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Aanvang: 16:00 uur Einde: 20:30 uur Zaal open vanaf 15:30 uur. Uw bijdrage: 15,00. Deze uitnodiging is alléén voor onze vaste

Nadere informatie

Overzicht activiteiten en diensten voor senioren RAVENSTEIN

Overzicht activiteiten en diensten voor senioren RAVENSTEIN Overzicht activiteiten en diensten voor senioren RAVENSTEIN Dit is een uitgave van: KBO Ravenstein Secretaris A. Megens (0486) 413713 / admegens@home.nl Stichting OWR - Ontwikkeling Woonservicezone Ravenstein

Nadere informatie

Thuiszorg Groningen Werken met zorg

Thuiszorg Groningen Werken met zorg Thuiszorg Groningen Werken met zorg 1 Thuiszorg Groningen Werken met zorg 2 Gestart als het Groene Kruis, hebben wij al meer dan 100 jaar ervaring met zorg thuis. Dichtbij en vertrouwd.thuiszorg Groningen

Nadere informatie

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 . Maandelijks convocaat voor de leden van het Katholiek Vrouwengilde van Tegelen en omstreken Jaargang 51 Nr. 1 januari 2015 Redactie: Tiny Testroote Contactadres voor

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen Riwis Thuiszorg gemeente Brummen Thuiszorg Riwis Zorg & Welzijn Zelfstandig wonen in een vertrouwde omgeving is voor ieder mens belangrijk. Een ziekte, thuiskomst vanuit een ziekenhuis of een lichamelijke

Nadere informatie

Voelt beter. Zo lang mogelijk plezierig thuis wonen

Voelt beter. Zo lang mogelijk plezierig thuis wonen Verpleging en verzorging aan huis Voelt beter Zo lang mogelijk plezierig thuis wonen Welkom bij Thuiszorg Pantein U leidt uw eigen leven met persoonlijke wensen en voorkeuren. Ook als u zorg nodig heeft,

Nadere informatie

Van landelijk naar lokaal

Van landelijk naar lokaal Van landelijk naar lokaal Decentraliseren en particperen Wat kunnen wij daarmee in onze eigen (burgerlijke) gemeente? 7 februari 2015 Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben? Overgang naar Wmo

Nadere informatie

De Hassinkhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Appartementen te huur. Woonzorgcentrum. Tijdelijke zorg. Groepswonen

De Hassinkhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Appartementen te huur. Woonzorgcentrum. Tijdelijke zorg. Groepswonen De Hassinkhof Appartementen te huur Woonzorgcentrum Tijdelijke zorg Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Hassinkhof De Hassinkhof ligt in het kloppend hart van Beltrum en is onderdeel

Nadere informatie

Op zoek naar leuke activiteiten en verenigingen in De Stichtse Hof?

Op zoek naar leuke activiteiten en verenigingen in De Stichtse Hof? Meer informatie? Welzijnsprogramma 2015 Vivium De Stichtse Hof Neem voor meer informatie gerust even contact op met het Uitbureau van De Stichtse Hof. Wij helpen u graag! Op zoek naar leuke activiteiten

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014 Welbevinden Doel Het bevorderen van welzijn en de kwaliteit van leven, achteruitgang vertragen en mantelzorgers ontlasten door het dragelijk houden van de effecten van de aandoening van de cliënt en langer

Nadere informatie

Wonen met zorg midden in het centrum van Wijchen. St. Jozef. Woonzorgcentrum

Wonen met zorg midden in het centrum van Wijchen. St. Jozef. Woonzorgcentrum Wonen met zorg midden in het centrum van Wijchen St. Jozef Woonzorgcentrum Het is fijn dat mijn kinderen en kleinkinderen in de buurt wonen. Meneer van de Vondervoort woont zijn hele leven al in Wijchen.

Nadere informatie

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen De Berkhof Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Wonen Welzijn Zorg Welkom in De Berkhof Nabij het centrum van Winterswijk en landelijk gelegen door het aangrenzende park ligt woonzorgcentrum De Berkhof.

Nadere informatie

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG Datum: oktober 2016 Geachte heer, mevrouw, Middels deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over nieuws en activiteiten voor mantelzorgers. Bij sommige activiteiten

Nadere informatie

Thuiszorg die bij ú past

Thuiszorg die bij ú past Thuiszorg die bij ú past www.evitazorg.nl Evita, thuiszorg die bij ú past Evita Zorg is een organisatie die professionele zorg en ondersteuning aan huis biedt. Volgens onze visie vraagt thuiszorg altijd

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie