Aandacht 196 april 2015 Geluk, is dronken kunnen worden van een glas water.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aandacht 196 april 2015 Geluk, is dronken kunnen worden van een glas water."

Transcriptie

1 Aandacht Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober april 2015 Geluk, is dronken kunnen worden van een glas water. In dit nummer o.a. * Misverstanden over de WMO * Voorjaarsontmoetingsdag 15 april * Stukken voor de jaarvergadering * 50 plus, bewegen dus!

2 2 Het Nieuwe Wij Sla ik een tijdschrift open, zie ik een essay van Lisette Thooft met breed gedrukte zwarte kop: Het nieuwe WIJ. Meteen begonnen er belletjes in mijn hoofd te rinkelen. Het is een thema dat me uitzonderlijk boeit. Ik heb er waarschijnlijk al eens over geschreven, hoe de menselijke samenleving in deze tijdsperiode bezig is met een transformatie van IK naar WIJ. We komen allemaal nog uit de tijd van gemeenschap met een sterke gezagsstructuur. Als persoon telden we niet mee, het geheel de gemeenschap was belangrijk. In de achter ons liggende tijdsperiode is de verandering begonnen, misschien wel in de roerige 60 er jaren. Het is een proces van bewustwording van het IK, van de plaats die je inneemt in het geheel. Een IK die zoekt naar erkenning, bevestiging, liefde, vriendschap en al die Ikken zijn met elkaar op weg om samen weer één gemeenschap te worden, waar ieder op zich zijn plaats vindt en belangrijk is. Dat is het in grote lijnen. In het nieuwe Wij mag en kan iedereen zichzelf zijn en dat niet alleen, mag ook zichzelf blijven. En als ik mezelf mag zijn, mag jij het ook en dat vraagt wel enige souplesse en aanpassing. Het is bijzonder te zien, dat we dat aan het leren zijn en zo groeien we van lieverlee boven de verschillen uit. Ineens moet ik denken aan een ervaring onlangs in een oecumenische viering, toen de dominee ons uitnodigde samen het Onze Vader te bidden, ieder in onze eigen taal! Het was grappig en bijzonder om mee te maken, enigszins een kakafonie maar veel meer van vanuit het hart dan het voorgelezen oecumenische Onze Vader. Bevrijdend is het om los te komen van dat wij-zij denken, hier en daar ontstaan er idealistische groepen. Lisette Thooft noemde er enkele bij namen. STADVERLICHTING van Tijn Touber, een initiatief dat nog steeds groeit. Duizenden mensen in heel ons land komen elke 1 e zondag van de maand in bijna 800 huiskamers samen om te bidden en te mediteren, met als doel samen groeien, samen bloeien, samen een beetje een nieuwe wereld scheppen. En was dat ook Jezus levensdroom niet? Na dat uur gaat iedereen zijnsweegs. Type stadsverlichting in op Google en je kunt alle adressen in Haarlem vinden. Ze noemde nog een voorbeeld: Eetcafé De Ceuvel in Amsterdam Noord. Een team van jonge mensen is er in geslaagd met de

3 3 hulp van crowdfunding geld te verzamelen en op een super hippe plek iets te bouwen, waar je kunt eten, drinken, muziek luisteren, films kijken, luieren, yoga doen en elkaar ontmoeten. Ook zij willen de wereld verbeteren. Ze hebben bv eindeloos gepraat of ze wel of niet cola zouden verkopen. Dat is wat het nieuwe wij inhoudt: net zo lang praten tot je er samen uit bent. Ze noemde in het artikel ook de wereldwijde immigratie die gaande is, de vermenging van zoveel culturen, allemaal mensen die een nieuw thuis zoeken, zodat we gaandeweg vaardiger worden om met verschillen om te gaan. Want uiteindelijk: we ZIJN allen EEN juist met alle verschillen! Maria van Ooijen Beste leden van de KBO afdeling Haarlem, Hieronder vindt u de agenda voor de jaarlijkse ledenvergadering die, tijdens de voorjaarsontmoetingsdag, op woensdag 15 april 2015 gehouden zal worden. Tevens vindt u eronder het beknopte jaarverslag en het financieel jaarverslag 2014 van de KBO afdeling Haarlem. Deze verslagen zullen tijdens de vergadering aan de orde komen. De agenda en de beide verslagen zullen op de ledenvergadering van 15 april 15 niet worden uitgedeeld. U dient hiervoor de Aandacht van april 2015 mee te nemen. In de Aandacht van maart 2015 stond het conceptverslag van de ledenvergadering van dinsdag 15 april Dit verslag zal goedgekeurd en vastgesteld worden tijdens bovengenoemde vergadering en ook niet worden uitgedeeld. Daarvoor dient u de Aandacht van maart 2015 mee te nemen. Met vriendelijke groet, Nel Pool secretaris. Agenda voor de ledenvergadering d.d. 15 april Opening van de vergadering door de voorzitter, Herrie Weber 2. Goedkeuring van het conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering van 15 april 2014; dit conceptverslag staat in de Aandacht van maart 2015

4 4 3. Mededelingen 4. Jaarverslag 2014; de samenvatting van het jaarverslag staat in de Aandacht van april De uitgebreide versie staat op de website of kan bij het secretariaat opgevraagd worden. 5. Bestuursverkiezing * 6. Financieel jaarverslag 2014; staat in de Aandacht van april Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie 8. Contributieverhoging KBO afdeling Haarlem 9. Rondvraag en sluiting * Aftredend zijn: Mevrouw Nel Dellebeke, aandachtgebied Commissie Welzijn, is niet herkiesbaar. - Door het bestuur wordt voorgedragen mevrouw Marianne Mathijssen De heer Jack de Mooy, 2 e secretaris, is niet herkiesbaar. - De vacature wordt intern vervuld De heer Jan ter Ellen, aandachtgebied werkgroep Computerhulp, is niet herkiesbaar. Voor de vacature penningmeester, die is vrijgekomen, stelt het bestuur de heer Ton van Meurs voor. Uit het jaarverslag KBO Haarlem 2014 * Samenstelling van het bestuur is zoals op de achterkant van deze Aandacht staat vermeld. Als vice-voorzitter is de heer Joop Boelsma en als bestuurslid met aandachtspunt ledenadministratie is mevrouw Nancy van Kampen gekozen. * De heer Dames Klunder is herkozen als bestuurslid met aandachtspunt commissie Communicatie en PR. Afgetreden is mevrouw Toos van Gendt. Tussentijds is afgetreden de heer Hans

5 5 Rasch en hiermee is een vacature voor de functie penningmeester ontstaan. Gelukkig is deze vacature na de grote vakantie ingevuld door de heer Ton van Meurs. Hij is als interim penningmeester gestart. Per 1 januari 2014 is het computersysteem KBOLEDEN in gebruik genomen en per 31 december 2014 telt ons ledenbestand ruim 4792 leden. * De volgende evenementen en diensten vonden in 2014 plaats: - Nieuwjaarsbijeenkomst voor kaderleden - Bijeenkomst voor nieuwe leden - Bijeenkomst bestuur met hoofdcontact- en contactleden - Ontmoetingsdagen in voor- en najaar en kerstviering - Er is een Bingomiddag en er zijn drie themamiddagen georganiseerd - Algemene ledenvergadering in april - Bridgemiddagen elke laatste woensdag van de maand - Klaverjassen elke 1 e vrijdagmiddag van de maand - Fietstochten gehouden elke 2 e woensdag van de maand (april t/m oktober) - Wandelen het hele jaar door elke 1 e en 3 e woensdag in de maand - Vier busdagtochten en twee vakantieweekreizen in de zomer en in december Samen eten op iedere 1 e zondag van de maand het hele jaar door - Samen uit naar film/theater/concert in samenwerking met de ANBO - SOOS-dagen in KBO Sociëteit St. Jan de Doper - Luister- en Praatcafé dat eind van dit jaar is gestart - Internationale dag van de ouderen in de Moeder van de Verlosserkerk samen met ANBO en PCOB in oktober * Er is 10 keer een algemene bestuursvergadering gehouden * Drie bestuursleden bezochten de Algemene Ledenvergadering van KBO NH * Vanuit de Participatieraad houdt mevrouw Gien Baltus ons op de hoogte van de ontwikkelingen * Wij zijn een ledenwervingsactie begonnen (moet nog goed van de grond komen) * Binnen de SOB (Samenwerkende Ouderen Bonden) werd twee keer samen met de ANBO en de PCOB overleg gevoerd met de wethouder. Binnen Bloemendaal werd overleg gevoerd met de

6 6 wethouder vanuit het BOB (Beraad Ouderenbonden Bloemendaal) * Diensten: -Mogelijkheid om met korting het rijbewijs te laten verlengen - Een BROEM-cursus (Breed Overleg Ouderen Mobiliteit), rijvaardigheidstest voor senioren - Er werden door onze belastinghelpers ongeveer 681 aangiftes 2013 gedaan, waaronder ook PCOB-leden - Door de groep computerhelpers zijn veel leden geholpen met hun computerproblemen en elke donderdagmiddag kan men instructie krijgen voor de Tablet - Acht VOA-medewerkers (Vrijwillige Ouderen Adviseurs) zijn gecertificeerd * De commissie Communicatie en PR houdt de website KBO Haarlem-Bloemendaal- Zandvoort actueel - Het dagelijks bestuur heeft dit jaar twee maal een overleg gehad met een delegatie van de redactie en de commissieleden van Communicatie/PR * Er zijn in 2014 tien nummers van de Aandacht verzorgd door de redactie en steeds gelijk met de Nestor bezorgd bij de leden door onze bezorgers Voor het uitgebreid jaarverslag kunt u zich wenden tot onze website en de secretaris, Nel Pool Financieel verslag KBO-afdeling Haarlem 2014 In 2013 is een nieuw systeem KBO-ledenadministratie ingevoerd. In verband daarmee is er vertraging opgelopen met de inning van de contributies Met deze zin begon de penningmeester vorig jaar zijn verslag. Nu, nadat ik in juli van dit jaar, ad-interim het penningmeesterschap overnam, kan ik niet anders dan beamen dat dit de waarheid is. Niet alleen is er een vertraging opgetreden in het verzenden van de acceptgirokaarten, ook bij de eindejaar controle bleek dat een groot aantal accepten niet was aangemaakt. De gevolgen laten zich raden. Leden die altijd trouw betalen, kregen onverwacht een herinnering in de bus met het

7 7 verzoek 2014 alsnog te betalen. Veel leden trekken zich dat persoonlijk aan, maar ik verzeker u dat dit niet nodig is. De fout ligt geheel buiten uw de schuld. Ook de wijziging van gewone rekeningnummers naar IBAN nummers zorgde voor veel problemen. Ons incassocontract bleek opeens niet meer geldig en pas na uitgebreid contact met de ING en met de hulp van het regiokantoor kon dit in september opgelost worden. De problemen zijn nu opgelost en ik verwacht voor 2015 geen problemen meer. Financieel gezien is het uiteindelijke resultaat bijna gelijk aan de begroting. Het begrote tekort voor 2014 is overschreden met 558,00 en komt uit op 4.960,00. Grootste kostenpost blijft de afdracht aan de landelijke organisaties, in totaal ,00. Ongeveer 4700 leden brachten bijna ,00 aan contributie op, vanwege de late inning van de contributie staat er nu nog ,00 op onze rekening en is er ,00 aan contributie nog niet betaald. Daar tegenover staat dat de afdracht aan de landelijke organisatie pas in 2015 betaald wordt en dat een aantal kosten voor 2014 pas in 2015 zijn gefactureerd. Wanneer deze posten afgewikkeld zijn, is ons werkelijke banksaldo ongeveer ,00. Ton van Meurs, penningmeester a.i. Het woord is aan het bestuur Een slecht bericht in de krant: stel helm verplicht bij e-bikes. Het aantal ongevallen met deze fietsen stijgt explosief en de medische gevolgen stijgt met de leeftijd mee. Zes maanden na een hersenschudding ten gevolge van een ongeval met een e-bike heeft 18% van de 50 jarigen nog last

8 8 van restverschijnselen. Voor 60-jarigen is dit 30%, bij 70- jarigen 47% en bij 80-jarigen al 64%. Voor ongevallen met gewone trapfietsen liggen deze percentages veel lager. Dit komt vooral door de hoge snelheid van de e-bikes. Deze schijnt al boven de 25 Km per uur te liggen. Het aantal ongevallen bij trapfietsen is veel lager, dus veiliger. Toch ben ik blij met het grote aantal ouderen die mij passeren op een e-bike als ik in de omgeving van onze mooie stad fiets. Zonder e-bike zouden velen van hen dit ritje niet kunnen maken en op de geraniums zijn veel ouderen ook wel uitgekeken. Dus bewegen, de natuur in en dat kan op een e-bike maar matig uw snelheid tot maximum 20 km per uur en zet een helm op. Al enkele keer heb ik u bijgepraat over de problemen met de invoering van de ledenadministratie en de daaraan gekoppelde financiële administratie. De problemen zijn opgelost maar de acceptgiro s voor de contributie 2014 zijn pas in het najaar van 2014 verzonden. In februari 2015 zijn ca. 900 herinneringen verzonden naar de leden die de contributie over 2015 nog niet voldaan hebben. Daar hebben wij veel telefoontjes over ontvangen. Om niet alles door elkaar te laten lopen heeft het bestuur besloten de contributie over 2015 pas in april a.s. te innen van hen die een machtiging afgegeven hebben en dan worden ook weer de acceptgiro s verzonden. U kunt het voor ons gemakkelijker en goedkoper maken door ons te machtigen de contributie te innen. Wij als bestuur denken er nog over na hoe we u een machtigingsformulier kunnen bezorgen, z.w.s. bij een volgende Aandacht. Elke acceptgiro kost KBO Haarlem e.o en dat is dan wel incl. 6% BTW. En daar kunnen we niets anders mee doen voor onze leden. Eind februari heeft het bestuur een bijeenkomst georganiseerd met de HUBA s, de vrijwilligers die de belastingformulieren voor onze leden invullen. Ongerustheid was er over de digitale bereikbaarheid van de belastingdienst. Dat is al weer veranderd en er niet gemakkelijker op geworden. Dat bleek op 1 maart toen de belastingdienst de lijn opende. Allereerst gingen veel te veel mensen tegelijk op de lijn zodat de belastingdienst onbereikbaar was. Daarnaast ging het inloggen van onze HUBA s

9 9 niet volgens plan met als gevolg veel irritatie. Op het eind van de 1 e week van maart was dat weer opgelost en vanaf toen ging het gesmeerd. Alleen wordt de groep HUBA s kleiner en het aantal aanvragen groter. Zijn er onder onze leden nog mensen die ervaring hebben in het invullen van belastingformulieren en dat in het voorjaar ook wel voor onze leden willen doen, meldt u dan aan bij het bestuur. Wij maar vooral onze leden zullen u dankbaar zijn. Op bovenvermelde bijeenkomst merkten wij hoe hecht de groep is met hoeveel plezier zij deze taak vervullen. Een dank je wel voor deze mensen is op zijn plaats. Onze Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA s) waren deze week voor een terugkommorgen bijeen om ervaringen uit te wisselen. Het is nog niet overweldigend druk, maar de bekendheid moet ook nog toenemen. De 1 e ervaring is wel dat er bij onze hulpbehoevende leden nog veel onbekendheid is m.b.t. de veranderingen in de WMO. Het is dan prettig om hier hulp te kunnen bieden in het woud van de nieuwe regels. Onze jaarvergadering wordt gehouden tijdens de voorjaarsontmoetingsdag op 15 april. Daar zal het bestuur u bijpraten over het afgelopen jaar en kunt u met vragen bij ons terecht. De financiën zullen besproken worden en dan zal blijken dat we niet om een contributieverhoging heen kunnen. Wij zullen goed uitleggen waar we de contributie aan besteden en uiteraard heeft de vergadering het laatste woord, u dus. Dus ook komen. En dan moet ik besluiten met een triest bericht. Ton Invernizzi is overleden. Jarenlang was hij betrokken bij onze Aandacht als lid van de redactie. Leden die iets kwijt wilden in de Aandacht maar niet over een computer beschikten konden bij hem de handgeschreven tekst inleveren en hij zorgde dan dat het artikeltje digitaal opgenomen kon worden. De redactie zal hem missen. Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het gemis van deze markante persoonlijkheid. Herrie Weber, voorzitter

10 10 Voor u gelezen Preventie: oud geleerd is oud gedaan Vorige week debatteerde de Tweede Kamer over preventiebeleid in Nederland. In een brief d.d. 25 februari 2015 vroeg de Unie KBO om een specifieke aanpak voor senioren. Temeer omdat ouderen steeds langer zelfstandig blijven. De Unie KBO vindt het goed dat de regering inzet op jongeren en werkenden, maar is daarnaast van mening dat aandacht voor preventieve gezondheid bij ouderen ook noodzakelijk is. Ouderen vormen nu geen doelgroep van het Nederlandse preventiebeleid. Terwijl er zoveel gezondheidswinst te behalen valt! Gerichte gezondheidsbevordering bij ouderen kan de zorg- en ondersteuningsvraag van ouderen voorkomen of zelfs uitstellen. Ouderen hebben veel vermijdbare gezondheidsklachten. Meer en gerichte aandacht voor leefstijl en leefomgeving kan voor hen nog veel winst opleveren. Denk aan stoppen met roken, gezonde voeding en vroege opsporing van oogafwijkingen. Directeur Manon Vanderkaa: Een gericht en integraal preventiebeleid voor senioren maakt het mogelijk dat ouderen langer thuis wonen. Sociaal actief en in een goede gezondheid. Dat vertaalt zich terug in een leuke oude dag en in lagere kosten voor de gezondheidszorg. De oproep van de Unie KBO bleef gelukkig niet onbesproken, mede door toedoen van de Kamerleden Hanke Bruin Slot (CDA) en Henk Krol (50PLUS). Staatsecretaris Martin van Rijn deed de Kamer namelijk de toezegging om meer aandacht te gaan schenken aan preventie bij ouderen. En de Unie KBO wordt hierbij betrokken, aldus de staatsecretaris. `Een eerste stap is hiermee gezet`, aldus Manon Vanderkaa in een reactie. Voor de gehele brief: Preventie loont, juist bij ouderen, zie de website van de kbo: Bron: Nieuwsbrief KBO editie Anneke Alders

11 11 Meerdaagse Reizen Voor de deelnemers van onze afgelopen meerdaagse reizen houden wij dinsdag 21 april 2015 om uur een bijeenkomst in de zaal van de Moeder van de Verlosserkerk Prof. Eijkmanlaan 48. Bus 3 stopt er vlak voor. Leny en Theo Kooijman en de medische begeleider(s) zullen er uitleg geven en vertellen over de reizen in zijn algemeenheid en over de te maken reizen van dit jaar, tevens kunt u er uw reisgenoten van de reis ontmoeten. Verder laat Theo dia 's zien van de door u gemaakte reizen. Gezelligheid staat centraal! Bent u nog nooit meegeweest en heeft u wel interesse dan bent u ook van harte welkom. Uw vragen worden indien mogelijk beantwoord; ook staan we open voor nieuwe suggesties. Het is niet de bedoeling dat u zich daar gaat opgeven. Opgave kan na plaatsing in de Aandacht op een nader te bepalen tijdstip. De Reiscommissie Hieronder de KBO woensdagwandelclub o.l.v. Do Schreurs. Die werd geportretteerd in de vorige Nestor en zo u ziet is het een flinke groep. En dat in december.

12 12 Door een grij(n)ze(nde) bril bekeken Staar Mijn oude, bijna tachtigjarige opa moest zo n 60 jaar geleden aan staar geopereerd worden. Letterlijk een hele operatie, want hij bleef er voor in het ziekenhuis en toen hij thuis kwam, moest hij opeens een bril dragen (had hij nooit gedaan). Nou bril het was meer zo n attribuut uit een komische, André van Duin scene. Dikke bril met borrelglazen erin; toen nog van echt glas en dat maakte de bril zo zwaar dat hij automatisch naar het puntje van zijn neus schoof en dat hij er krom van ging lopen. Erg onpraktisch dus en mijn opa droeg hem bijna nooit. Hij was dus aan twee ogen geopereerd en zag nu nog minder dan in zijn staartijd. Tel uit je winst. Dit schrikbeeld doemde voor mij op toen ik een paar maanden geleden bij de opticien kwam voor een oogmeting en een nieuwe bril. Die verkoop ik u graag, merkte hij droog op, maar ik zou maar eerst eens langs de oogarts gaan. U heeft namelijk staar in beide ogen en daar helpt een bril niet tegen. Staar aan twee ogen, wat een ellende! Allerlei rampscenario s spookten door mijn hoofd en die oude opa kwam moeiteloos uit de mist der historie langs om te laten zien wat me te wachten stond. Als het om doktoren gaat, ben ik geen held, dat geef ik toe, maar eerder een bibberende angsthaas. En die bibberende angsthaas zou dus voortaan door het leven schuifelen als een bijna blind Willempie type, meewaardig nagekeken door de normale mensen op straat. U begrijpt dus hoe ik naar het ziekenhuis ging voor de operatie aan het linkeroog (het rechter zou twee weken later gedaan worden). Ik moest er om 9.00 uur zijn en wonder boven wonder, om uur kon ik mijn vrouw al bellen om te zeggen dat ze me op kon halen. Van die kleine twee uur heb ik vooral liggen wachten en friemelden allerlei zustertjes aan me om me klaar te maken voor de ingreep. Die duurde een kwartiertje, niet overdrijven 20 minuten en had een verbluffend resultaat: ik kon zonder bril moeiteloos zien. U moet weten dat ik vanaf mijn negende, misschien tiende jaar een bril draag en altijd bijziend was. Dingen verder weg zag ik

13 13 wel, maar meer als wazig geheel; nu zag ik van een boom op afstand ook ieder blaadje. En dat zonder bril! Later begreep ik dat de oogarts er een klein lensje in gezet had en dat ik dus eigenlijk door een heel klein brilletje keek. Een openbaring! Het linkerglas van mijn bril heb ik direct door vensterglas laten vervangen, want door mijn eigen sterkte zag ik niets. U begrijpt dat ik twee weken later fluitend naar het ziekenhuis ging, want de ingreep is pijnloos (hoe dat kan, is me een raadsel) en het resultaat verbluffend. Ik loop nu met twee vensterglazen in mijn bril, want mijn vrouw vindt die kop zonder bril geen gezicht. Klein minpuntje: ik kan de krant nu niet meer lezen zonder bril en dat ging altijd moeiteloos. Moet ik op mijn oude dag toch nog aan een leesbril. Lichtgrijs Fietsen Op 8 april om 10 uur verzamelen in de Van Oosten de Bruinstraat nummer 60. Eerst koffiedrinken en dan fietsen. We starten met het fietsseizoen We hopen op mooi weer, maar laten ons niet afschrikken als het eens ietsje minder is. Door van Eeden

14 14 Ontmoetingsdag 15 april 2015 Hierbij nodigen we u uit voor de voorjaarsontmoetingsdag, in de Moeder van de Verlosserkerk, Prof. Eijkmanlaan 48. Het programma ziet er als volgt uit: Om uur begint de viering. De kerk is open om 9.30 uur. Het Adelbertuskoor verzorgt de zang. De schaalcollecte is bestemd voor het Hospice Haarlem. Tijdens de voorjaarsontmoetingsdag wordt altijd de ledenvergadering gehouden. Het conceptverslag voor deze vergadering staat afgedrukt in de Aandacht van maart Tijdens de lunch kunt u loten kopen voor de verloting. Na de lunch volgt het optreden van goochelaar Korvera. Hij brengt een vrolijk en hilarisch programma. Natuurlijk is er een pauze met een hapje en een drankje. Aan het einde van de middag volgt de verloting en daarna kunt u (met de gewonnen prijzen!) weer op huis aan. Dat zal zijn om ongeveer uur De kosten voor deze dag bedragen 4,00 per persoon. Aanmelden voor deze dag: t/m 8 april bij: Lia Burger, tel Joke van Galen, tel Clemens Reus, tel Marijcke van der Ploeg

15 15 Natuurlijk! U hebt het grootste gelijk van de wereld als u zegt dat de korting op de collectieve zorgverzekering via Zilveren Kruis niet alleen door de KBO wordt gegeven, want er zijn talloze kortingenclubs die dat aanbieden. Maar KBO-leden krijgen bij het Zilveren Kruis ook nog eens een uniek extra pakket voordelen! En... geven die andere kortingenclubs ook al de onderstaande financiële voordelen?? Reizen met de lokale KBO. Rijbewijskeuringen tegen gereduceerd tarief. Reizen (sommige UNIE-KBO reizen geven voordelen). Inkoop van energie (elektra en gas) via de UNIE-KBO. Speciale KBO-prijzen voor de Passiespelen in Tegelen. De KBO-tablet met gratis apps. en niet te vergeten Landelijke belangenbehartiging m.b.t. wonen, zorg, pensioenen, koopkracht en veiligheid. Lokale belangenbehartiging m.b.t. wonen, hulp, zorg en vervoer. De vele activiteiten: wandelen, fietsen, samen uit, samen eten, klaverjassen, bridgen enz. Fit blijven door daar gezamenlijk wat aan te doen (zijn we mee bezig). De belastinghulpen. De Vrijwillige Ouderen Adviseurs. De computerhelpers ook voor de IPad. Zinvol vrijwilligerswerk. Ideeën opdoen en inbrengen. en als extra s: 10 x per jaar het landelijk tijdschrift Nestor, waarin ons lokale clubblad Aandacht en de website met up-to-date informatie over onderwerpen die voor senioren van belang zijn. NIETS DOEN IS GEMAKKELIJK. LID WORDEN VAN DE KBO MAAKT HET LEVEN NOG GEMAKKELIJKER! U hebt ongetwijfeld 50+ familieleden, 50+ vrienden of kennissen die nog geen lid zijn van de KBO. Op de achterzijde van deze pagina vindt u een aanmeldingsformulier. Knip deze pagina uit de Aandacht, ga op pad en overtuig die andere 50-plussers waarom ook voor hen lid worden van belang is of kan worden! KBO-lidmaatschapskosten van slechts: 20,50 per jaar p.p. / 36,00 per jaar voor een echtpaar.

16 16 Stuur deze volledig ingevulde bon in een gefrankeerde envelop naar: Ledenadministratie KBO Haarlem. Neptunusstraat 43, 2024 GN Haarlem. Aanmelden kan ook via telefoonnummer Dhr/ mw Voorletters tussenvoegsel Handtekening: Geboortedatum / / en (eventueel bij echtparen en samenwonenden) 2. Dhr/ mw Voorletters tussenvoegsel Handtekening: Geboortedatum / / Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer adres: IBAN rekeningnummer: Aangemeld door:(naam) (adres en postcode)

17 17 Samen uit De Samen Uit werkgroep van de KBO heeft in samenwerking met de ANBO een programma samengesteld. Helaas zijn we alweer bijna aan het eind van het seizoen Er resten nog twee voorstellingen. Donderdag 23 april. Romeo en Julia in de Schouwburg uur. 25. Lucas de Man regisseert het beroemde liefdesverhaal van Shakespeare, vertolkt door dertigers die zijn opgegroeid in grenzeloze vrijheid. Wat kies je als je alles al hebt? Een zoektocht naar echte liefde. Woensdag 27 mei. De troupe van Joep in de Schouwburg uur. 25. Boer zoekt betere vrouw. Een goed verhaal, cabareteske uitstapjes, herkenbare liedjes en topacteurs die je steeds op het verkeerde been zetten. Een lekker grappige avond onder leiding van Joep Onderdelinden. Voor de voorstelling van uw keuze tot uiterlijk 3 weken vóór de datum opgeven bij Joke Neuvel: of mailen Direct daarna het bedrag overmaken op NL58INGB van ANBO Haarlem. Omschrijving: Naam van de voorstelling en de datum (dat is voldoende). Uw kaartje ontvangt u in de hal van de Schouwburg of Philharmonie waar de gastvrouw van de ANBO klaar staat om u wegwijs te maken en uw vragen te beantwoorden. Zij zorgt dat uw drankje klaarstaat in de pauze op een speciaal gereserveerde tafel. We wensen u veel samen-uit-plezier. De prijzen zijn op basis van 1 e rang. Mocht u een voorkeur hebben voor een andere rang, dan is het beter dat u de reservering zelf regelt. Mocht u onverwacht niet aanwezig kunnen zijn, probeer dan iemand anders gebruik te laten maken van uw ticket. Ida Lammertínk en Gien Baltus

18 ? Bewegen dus! In beweging blijven, fit blijven, dagelijks minstens een half uur buiten lopen. Het zijn aansporingen die veel senioren niet nodig hebben. De oudere sportievelingen die ik tijdens mijn wandelingen in de Kennemer duinen of Duin en Kruidberg tegen kom hebben vaak te weinig lucht om me gedag te zeggen. Maar het schijnt dat er daarentegen grote bevolkingsgroepen zijn die alleen nog lenige vingers hebben. Ja, houdt dat beeldscherm u ook zo bezig? Voor deze groep ja en vast en zeker ook voor u lezer hebben wij graag een kleurig inlegvel in deze Aandacht laten stoppen. Neem beslist eens contact op met SPORT- SUPPORT in Haarlem. U vindt er beslist iets van uw gading. Vraag hun brochure aan, bestudeer hun website, of neem contact op met mevrouw Lucia Grooff. Geef uw ouder worden een verstandige wending en blijf langer, ja zo lang mogelijk fit. Herman Broek Kopij voor het meinummer van Aandacht Uiterlijk bij de redactie: 19 april. * per naar C. Teeuwen, * handgeschreven of getypte kopij naar A. Invernizzi, Rosorum Residentie Joannes de Deo, M. van Heemskerckstraat 2, 2023 ZJ Haarlem

19 19 NUance Uitdagingen Als alle mensen zo vriendelijk/vrolijk/sociaal zouden zijn als jij, nou, dan zag de wereld er heel wat mooier uit. Een getuigenis waarop je trots kan zijn. Maar meestal pas uitgesproken bij de begrafenis, als goede eigenschappen dankbaar gememoreerd worden en kwalijke trekjes terecht verzwegen blijven. Bij mijn verscheiden zal waarschijnlijk niemand op de gedachte komen om te betogen dat als alle mensen zouden zijn als ik, we nu nog met paard-en-wagen over zandpaden zouden sjokken. Terwijl dat toch echt een juiste typering zou zijn. En dan nog is het een te gunstige voorstelling, want eerlijker zou zijn om te praten over handkarren; voor getrokken voertuigen moet je immers eerst dieren domesticeren tot trekkrachten en voor dat soort dingen ontbreekt het mij ten enenmale aan lef. Niets begrijp ik van mensen die voortdurend de uitdaging, de kick, de thrill zoeken. Ik snap niet dat mensen opleven als ze zo hard mogelijk door de woestijn mogen ploegen. Waarom zou je zonder enige noodzaak de Himalaya moeten bedwingen? Hoe haal je t in je hersens om roeiend de Pacific over te steken? En als die uitdaging dan wordt afgerond met een overwinning (de Himalaya bedwongen? kom nou! de oceaan getrotseerd, wel ja!) moet ik platliggen van bewondering over de bijna bovenmenselijke prestaties onder barre omstandigheden. En, nog erger, als het misgaat, word ik geacht mee te voelen met de slachtoffers. Nee, als iedereen zou zijn zoals ik, dan bestond die onzin niet! Dan woonden we vredig in lemen hutjes met onbespoten groenten in de moestuin, zonder parkeerproblemen; geen journaal, geen Olympische Spelen, geen Piet Paulusma, hooguit ziek en hongerig en afhankelijk. Jammer dat zoveel mensen zo anders zijn dan ik. Gerard van de Mast

20 20 Ton Invernizzi Op 6 maart overleed op bijna 90 jarige leeftijd onze redacteur Ton Invernizzi. Sinds augustus 2006 maakte hij deel uit van de redactie van Aandacht. Dat was namelijk het moment dat de vorige voorzitter Henk Zurlohe ons (Karel v.d. Ploeg, Ton Invernizzi en ondergetekende) vroeg de Aandacht nieuw leven in te blazen. Eerst was Ton nog actief als schrijver onder het pseudoniem ANTIN; vaak leuke verhaaltjes met vooral een originele kijk op het onderwerp. Toen zijn inspiratie (zoals hij het zelf zei) opraakte bleef hij de rubrieken overledenen en jarigen verzorgen. Nauwgezet en accuraat, want als eindredacteur hoefde ik bij Ton nooit bang te zijn dat hij zijn stukje niet op tijd inleverde. Voor de vroegere St. Liduinaparochie (nu Adelbertus) heeft Ton zich altijd ingezet. Tot op hoge leeftijd heeft hij meegewerkt aan het parochieblad. De teloorgang van de RK kerk in Nederland moet hem pijn hebben gedaan. Hij kon daar in onze gesprekken echter altijd met humor en relativering over spreken en hij zag en benoemde de fouten. Dat kun je niet van iedereen op die hoge leeftijd zeggen. Het liefst bracht Ton zijn vakantie en de kerstdagen door in een oud klooster (nu conferentieoord) in Twente. Daar werden voor de (oudere) mensen altijd leuke, maar vooral interessante dingen georganiseerd. En dat sprak Ton aan, want hij stond nog volop in het leven. Misschien was het ook wel de binding met het verleden: rust zoeken in een oud klooster. We herinneren ons hem als een prima en nauwgezet redacteur en bovenal een prettig, beter: een prachtig mens. Dat hij ruste in vrede. Cees Teeuwen

21 21 Misverstanden over de WMO De veranderingen in de WMO roepen nogal wat misverstanden op en het lijkt me goed om deze recht te zetten. Als ik veel inkomen of vermogen heb, krijg ik geen maatschappelijke ondersteuning Deze bewering is onjuist. De gemeente mag in dat geval wél een hogere bijdrage vragen, maar nooit hoger dan de bijdragen die staan in het Uitvoeringsbesluit. Die regels gelden voor alle gemeenten. De hoogte van de eigen bijdrage is dus afhankelijk van inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Kinderen, vrienden en buren worden verplicht mee te helpen Een verplichting is het niet. Wél wordt onderzocht of het zogenoemde sociale netwerk de cliënt kan helpen. Als dat het geval is dan wordt daar rekening mee gehouden bij het hulpaanbod. In het gesprek met de cliënt moet ook aan de mantelzorger gevraagd worden of hij/zij hulp nodig heeft bij de taken. Als het geld bij de gemeente op is, krijg ik geen ondersteuning meer Deze bewering is onjuist. De gemeente moet altijd aan haar wettelijke plicht voldoen. Dat wil zeggen: Afgesproken ondersteuningsplannen worden nagekomen. Ook als het geld op is. Mijn gespecialiseerde dagbesteding wordt wegbezuinigd. Dat zal wel een algemene voorziening worden Gekeken wordt welke ondersteuning het meest passend is voor de cliënt. Gespecialiseerde dagbesteding zal blijven bestaan voor hen die echt maatwerk nodig hebben en niet zelfredzaam kunnen zijn. Daarnaast is een categorie die voldoende ondersteuning vindt door deel te nemen aan activiteiten in een buurthuis of andere algemene voorziening. Gemeenteambtenaren hebben weinig kennis van zorg en zij gaan bepalen wat ik nodig heb Opnieuw een misverstand! Het onderzoeken van de persoonlijke situatie hoeft niet door de gemeente zelf te gebeuren. Veelal wordt dit uitbesteed aan externen die vanwege hun beroep ervaring hebben met zorg. Als de gemeente het onderzoek zelf

22 22 wil uitvoeren, dan moet de gemeente mensen daartoe opleiden. Overigens moet hierbij aangetekend worden dat persoonlijke zorg en huishoudelijk zorg twee totaal verschillende begrippen zijn. Ik moet vertrekken uit mijn verzorgingshuis en weer zelfstandig gaan wonen. Dat klopt niet. Wie in een verzorgingshuis woont houdt dat recht. Wél is het denkbaar dat mensen gaan verhuizen, omdat hun verzorgingshuis gaat sluiten. Reden kan zijn: te weinig bewoners, het gebouw te oud enz. Vanaf 2015 zijn de regels strenger geworden om in een verzorgingshuis te worden toegelaten. De gemeente mag mijn Persoons Gebonden Budget (PGB) afpakken Na onderzoek kan de gemeente een maatwerkvoorziening aanbieden. Dat is een voorziening die op uw situatie van toepassing is. Bijvoorbeeld, een specialistische dagbesteding of een aanpassing aan uw huis. Om bij maatwerk een PGB te krijgen moet aan twee voorwaarden voldaan worden. De eerste is, dat de cliënt of mantelzorger goed moet kunnen beheren. De tweede is dat de cliënt of mantelzorger in staat moet zijn om met het PGB veilige en goede ondersteuning in te kopen. Gemeenten krijgen de beschikking over mijn medische dossier De gemeente krijgt in principe geen medische dossiers. Mochten die gegevens toch nodig zijn voor een juiste beoordeling van uw ondersteuningsbehoefte, dan zal de gemeente uw toestemming vragen om die gegevens aan te leveren. Ik hoop dat hiermee enkele misverstanden de wereld uit zijn geholpen. Gien Baltus, lid Participatieraad

23 Naar het strand in Ik trilde van spanning, opwinding, leuk, leuk, leuk. Toe nou moe, kom nou mee, straks is de bus weg. Eindelijk, ik zat aan het raam vastgeplakt, keek mijn ogen uit. Ik zag de weg alsof hij nieuw was, zonovergoten en trillend van warmte. Daar was het doel, de zee!!! Ik rende het duin omhoog, stond doodstil om alles in me op te nemen, de rollende golven, het witte zand, de zinderende strakblauwe lucht. Ik haalde diep adem, stak beide armen in de lucht en liep hard gillend de zee tegemoet. Daarna sloot ik me breed lachend bij mijn familie aan, de tantes, neven en nichten gezellig samen een dagje uit. Wij waren met de boot over gekomen, via de sluizen van IJmuiden, naar de eerste pier. De tantes moesten zich over het bootje verdelen vanwege hun wat hoge gewicht, maar dat mocht de pret niet drukken. Op verzoek van de tantes werd er, vooral door de jongens, een flinke kuil gegraven. Daarin werden trapsgewijs zitjes gemaakt en kon de proviand worden uitgestald. Ik popelde, wist niet hoe snel ik mijn badpak aan moest trekken. En weer holde ik als eerste naar de zee en de golven in. Wat was ik toen nog dun en spichtig, mijn badpak was duidelijk te groot voor mijn magere lijfje. Maar dat merkte ik niet, ik dook langdurig in elke aanrollende golf en was zielsgelukkig. Pas toen ik hongerig naar het strand terug liep merkte ik dat het pak wel erg groot was. Ik moest het met beide handen ophouden om in ieder geval mijn billen te verbergen. De jongens monkelden en de meisjes keken ontzet. Maar mijn moeder wist raad en met een grote veiligheidsspeld bracht zij de stof bij elkaar. De vrouwen zaten allemaal in een kring, met hun voeten in de kuil, het breiwerk op schoot. En geen badpak voor hen, zij hielden hun korset en onderjurk aan, zij waren niet gewend aan zichtbaar bloot.

24 24 Er werd een tafellaken uitgevouwen en de potjes met boter, jam en stroop geopend. Zij sneden en smeerden, onder druk gepraat, ettelijke boterhammen voor ons, hongerige kinderen. Ik was moe geworden en rozig van zon en water. Ik keek lekker op mijn handdoekje toe hoe iedereen zich vermaakte en bedacht, heel wijs voor mijn tien jaren: Wat ben ik toch een bofkont met zo n leuke, grote familie Martina Computerscholing in Steunpunt voor ouderen Ipad instructie op woensdag- en vrijdagmiddag. Heeft u pas een I-pad of tablet en weet u hier nog niet helemaal de weg op? Maak dan via de receptie een afspraak voor 1 uur privé instructie. Kosten: 5,- per keer. Workshop rond een thema. De eerste woensdag van de maand van tot uur. - 1 april: Praktische problemen oplossen. Aan bod komt o.a.: beeldscherm en taakbalk, omgaan met updates en antivirus, muis en toetsenbord, back-ups, en wat u zelf nog aan de orde wilt laten komen. Kosten: 5,-. In een kleine groep gaat u met dit thema aan de slag. Meldt u snel aan! Computerinloop woensdag uur Voor al uw (korte) vragen over het gebruik van uw PC, laptop, IPad of tablet. Steunpunt voor ouderen, van Oosten de Bruijnstraat 60, 2014 VS Haarlem, tel

25 25 Overleden en in uw gebeden aanbevolen Mw. A. van Amelsvoort-Nieuwint, Anthony Fokkerlaan Mw. L. Grijmans, Leonard Springerlaan Mw. A.M. Voorham-van Berkel, Willem Klooslaan Mw. R. Sewalt-Uytendaal, Leonard Springerlaan Mw. L.W.C. Mosch-Borst, Leidseplein Mw. E.M. Bekkering-Borghols, Leonard Springerlaan Mw. H.M.B. v.d. Velde-Hokkeling, Timorstraat Mw. M.M.A. van der Schalk, Trompstraat Mw. P.J.M. Teuwissen, Costa del Sol Dhr. N.A. van Leeuwen, Kennemerpark Dhr. A. Invernizzi, Maerten van Heemskerkstraat Dhr. A.M. van Warmerdam, Leon Springerlaan Dhr. W. Breuker, Obistraat Dhr. F. v.d. Ham, Hofdijkstraat Dhr. G. Kooge, Schreveliusstraat Dhr. J. Termaat, Zocherstraat Dhr. B.C. Dolron, Cort. V.d. Lindenstraat Er hebben zich deze maand 9 nieuwe leden aangemeld. Van harte welkom! Wandelen Woensdag 6 mei wandelen in Duin en Kruidberg, verzamelen om 10 uur parkeerterrein Duin en Kruidberg. Woensdag 20 mei wandelen Bleek en Berg, verzamelen om 10 uur parkeerterrein Bleek en Berg. Do Schreurs, tel of Stuur uw adres naar:

26 26 Jarigen in maart Dhr. W. Koning, Kam. Onnesstr. 85 jaar Dhr. P. Hammers, Plesmanplein 95 jaar Jarigen in april Mw. A. Rooze-Blanke, C. v.d. Lijnlaan 90 jaar Dhr. D. v. Zanten, J. Röntgenstr. 80 jaar Dhr. J. Marchand, Assumburg 90 jaar Dhr. J. Gotje, Erasmuslaan 80 jaar Mw. D. Zwetsloot-Veenenbos, J. Maetsuykerlaan 80 jaar Dhr. W. Burlage, Marnixstr. 90 jaar Dhr. A. Spee, Pal Maleterweg 85 jaar Dhr. J. Steegmans, Tempeliersstr. 85 jaar Mw. H. Hooreman-Alders, Sterrebosstr. 85 jaar Mw. J. Zegwaart-Rooyers, A. Schweitzerlaan 80 jaar Mw. H. Duits-Webhofer, Beatrixplein 90 jaar Mw. G. Jacobs-Pardoel, Spaarnrijkstr. 100 jaar Dhr. M. Hooff, Rich.Holkade 80 jaar Dhr. T. Veenings, Bakenessergracht 85 jaar Dhr. H. Vreeswijk, Lissabonplantsoen 85 jaar Mw. C. Arends-Christoffels, J. Haringstr. 90 jaar Dhr. C. Hardebelt, R. Kochlaan 80 jaar Dhr. B. Schouten, Korte Kleverlaan 85 jaar Dhr. A. Grannetia, Ooievaarstr. 80 jaar In de vorige Aandacht stond mw. A. v. Deursen vermeld als 105 jarige. Zelfs deze hoge leeftijd was nog te weinig, want ze is 106 jaar geworden. Geweldig, nogmaals gefeliciteerd!!! En wat we enige tijd terug in het Haarlems Dagblad konden lezen: ze is de oudste inwoner van Haarlem!!! Abusievelijk stond in de vorige Aandacht vermeld dat de heer Harren op 1 maart 85 jaar werd. Dit moet zijn: Mw. Harren.

27 27 Redactie Aandacht: Cees Teeuwen (Vormgeving/eindredactie) Obistraat 15, 2022 CE Haarlem tel Anneke Alders tel Stuyvesantstraat 33, 2023 KL Haarlem Loket Haarlem (ouderenadviseurs ) Loket Haarlem Schalkwijk: Rivieraplein 4, tel Ma t/m vrij uur; di en do uur Loket Haarlem Bomenbuurt: Pijnboomstraat 17, ma, di, do uur, tel Loket Haarlem Delftwijk: Jan Gijzenkade 305b. Ma, di do dag 9 tot 12 uur, tel Loket Haarlem Parkwijk: Leonard Springerlaan 1, di en do uur, tel Loket Haarlem Slachthuisbuurt: Noormannen straat 1, wo uur, tel Loket Rozenprieel: Voortingsplantsoen 56. Ma t/m vrij 9 tot 12 uur. Woensdag tot uur. tel Loket Voor info en Advies (o.a. gemeentelijke WMO aanvragen). Tel (voor heel Haarlem) Bloemendaal: WB Bloemendaalseweg CH Bloemendaal Tel of Zandvoort: Louis Davidsstraat 17, 2042 LS Zandvoort Tel Ledenadministratie Nancy van Kampen Neptunusstraat GN Haarlem tel ,

28 28 Belangrijke adressen : Dagelijks Bestuur Voorzitter: Herrie Weber Prof. Pelstraat 5, 2035 CP Haarlem tel Vice voorzitter: Joop Boelsma Duiveland 12, 2036 GS Haarlem tel Secretaris: Nel Pool L. Meijerstraat 18 zwart, 2021 AD Haarlem tel Penningmeester: Rekening NL29INGB KBO Haarlem Algemeen Bestuur 2 e secretaris: Jack de Mooy Parklaan 40 e, 2011 KX Haarlem tel e penningmeester: Piet Sneek Rijnstraat 24, 2025 RS Haarlem tel Ledenad./Cont. leden: Nancy van Kampen Neptunusstraat 43, 2024 GN Haarlem tel Evenementen: Jan Stuve Jan v. Zutphenstraat 308, 2037 VH Haarlem tel Reizen: Ronny Visser Corn. v.d. Lijnlaan 1, 2024 BA Haarlem tel Welzijn: Nel Dellebeke Marnixstraat 160, 2023 RK, Haarlem tel PR Dames Klunder Prof. v.d. Waalsstraat 31, 2014 ED Haarlem tel Computerhulp Jan ter Ellen Laan van Parijs 6, 2034 EG, Haarlem tel Dagreizen: Charles Heerschop Cordell Hullstraat 12, 2037 KA Haarlem tel

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a.

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning Misverstanden over WMO 2015 Mantelzorgcompliment aanvragen Niet vergeten Gehandicaptenraad Westervoort Molenacker 79 6932 JG

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

De heer B.W.N. Vermeer

De heer B.W.N. Vermeer Jaarverslag secretaris 2013 ANBO afdeling Alphen aan den Rijn Bestuur Per 1 januari 2013 bestond het bestuur uit: Mevrouw A Brokerhof De heer P.G.S. Dobbe De heer C.R. de Feiter Mevrouw J. Broer- van Leeuwen

Nadere informatie

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 . Maandelijks convocaat voor de leden van het Katholiek Vrouwengilde van Tegelen en omstreken Jaargang 51 Nr. 1 januari 2015 Redactie: Tiny Testroote Contactadres voor

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Activiteitenplan 2017

Activiteitenplan 2017 Activiteitenplan 2017 KBO afdeling Apeldoorn en Epe Katholieke Belangenorganisatie voor Senioren 2 Activiteitenplan 2017 - KBO afd. Apeldoorn en Epe Inhoud Inleiding 4 Ledenaantal 4 Jaarvergadering 4 Organisatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief. K B O afd. Berkel en Rodenrijs. Woordje van de Voorzitter. mei tot en met juli 2015

Nieuwsbrief. K B O afd. Berkel en Rodenrijs. Woordje van de Voorzitter. mei tot en met juli 2015 K B O afd. Berkel en Rodenrijs mei tot en met juli 2015 Nieuwsbrief Redactie Nieuwsbrief: Trees Verbraeken,Watersnip28 2651 ZA Berkel en Rodenrijs.Telefoon:5117969 e-mail: exbakker@upcmail.nl Secretaris:

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Info no. 256 december 2016 / januari 2017

Info no. 256 december 2016 / januari 2017 Secretariaat: D.Burggraaff-Siebesma Meester Flapperlaan 5 8801 BN Franeker tel: 391733 www.pcob.nl Prot.Chr.Ouderenbond e-mail:hjburggraaff@hotmail.com Afd. Franeker en Omstreken Banknummer:NL17RABO 0118371274

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk?

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Verantwoordelijkheid. Ja, ook heel belangrijk voor school!!! Het lijkt veel op zelfstandigheid, maar toch is het net iets anders. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

SRG Nieuwsbrief 14. Kaderdag 7 maart 2015

SRG Nieuwsbrief 14. Kaderdag 7 maart 2015 SRG Nieuwsbrief 14 Kaderdag 7 maart 2015 SRG Nieuwsbrief 14 februari 2015 De medewerkers hebben afgelopen periode gehoord op welke reis zij voorlopig ingedeeld zijn. Aan het meegaan als medewerker zijn

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

Niet in slaap vallen hoor!

Niet in slaap vallen hoor! Niet in slaap vallen hoor! Marcus 13: 33-37: Dierenversie Geïllustreerd door: 30 november 2014 Maria Koninginkerk Baarn 2 De oude leeuw heeft vakantieplannen. Dat vertelde hij vanmorgen aan alle dieren:

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor.

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor. NIEUWSBRIEF December Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant 2015 Editie 2 Jaargang 1 Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van het Mentorschap Midden -en Noordoost brabant. Hiermee houden wij u op

Nadere informatie

Nog geen lid? Word lid!

Nog geen lid? Word lid! Word ANBO-lid! Nog geen lid? Word lid! ANBO: voor huidige en toekomstige senioren. WORD NU ANBO-LID EN PROFITEER OOK! www.anbo.nl/anbolidworden Lid zijn loont! Fikse korting op uw zorgpremie Hulp bij belastingaangifte

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1 Zwanger Ik was voor het eerst zwanger. Ik voelde het meteen. Het kon gewoon niet anders. Het waren nog maar een paar cellen in mijn buik. Toch voelde ik het. Deel 1 0-3 maanden zwanger Veel te vroeg kocht

Nadere informatie

Gefeliciteerd, je hebt ADHD!

Gefeliciteerd, je hebt ADHD! Gefeliciteerd, je hebt ADHD! Eerste druk, augustus 2012 2012 Petra van der Burg-Jansen Illustrator: Roel van Gestel Kaft: Denise Kennedy van Dam & Roel van Gestel Voorwoord: Mw. E. Chatrou, kinder- en

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan.

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan. LESBRIEF Binnenkort gaan jullie met jullie groep naar de voorstelling Biggels en Tuiten Hieronder een aantal tips over hoe je de groep goed kan voorbereiden op de voorstelling. VOOR DE VOORSTELLING Vertel

Nadere informatie

Een gelukkige huisvrouw

Een gelukkige huisvrouw Een gelukkige huisvrouw Voordat ik zwanger was, was ik een gelukkige huisvrouw, ik had alles wat ik wilde. En daarvoor hoefde ik geen dag te werken. Want werken, dat deed mijn man Harry al. Harry zat in

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Afdeling VeluwerandMeer

Afdeling VeluwerandMeer Afdeling VeluwerandMeer Nieuwsbrief Nr. 3 2015 Van de bestuurstafel Deze keer een wat ander voorwoord dan u van mij gewend bent. Omdat er belangrijke zaken te melden zijn, praat het bestuur u graag bij

Nadere informatie

Voordat je de toets maakt

Voordat je de toets maakt informatieve en andere teksten 1, Voordat je de toets maakt Je gaat een toets maken. Deze toets bestaat uit twee delen. Dit is. Je krijgt drie teksten en 10 opdrachten. Geef altijd een antwoord! Succes!

Nadere informatie

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 1 Vera Kleuskens groep 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Wat is E.H.B.O... 5 2. E.H.B.O. vereniging... 6 3. Cursus... 7+8+9 4. Reanimatie en A.E.D....

Nadere informatie

We zijn inmiddels weer een aantal weken verder sinds de vorige uitgave van het ABO- Nieuws. Hieronder vindt u het actuele nieuws van ABO.

We zijn inmiddels weer een aantal weken verder sinds de vorige uitgave van het ABO- Nieuws. Hieronder vindt u het actuele nieuws van ABO. We zijn inmiddels weer een aantal weken verder sinds de vorige uitgave van het ABO- Nieuws. Hieronder vindt u het actuele nieuws van ABO. Officiële start ABO Op 15 april 2016 is tijdens een receptie in

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 27 maart 2008 2. POPEL Jaarverslag 2007 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. Service abonnement RRS-rioolreiniging 6. Bericht penningmeester

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

Bureau Activiteiten Bemiddeling. Activitei wrinken tocht. tuinieren dames kunst uit ho

Bureau Activiteiten Bemiddeling. Activitei wrinken tocht. tuinieren dames kunst uit ho Activitei wrinken tocht maken FIETSEN VITAA winkelen samen TV kijk korte vakantie actiefdansje rum tuinieren dames kunst uit ho ergens samen UIT eten OF THUIS dagtocht ka leggen museum genieten terras

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF HUISKAMER VAN ODIJK

NIEUWSBRIEF HUISKAMER VAN ODIJK 1-2017 Beste dorpsgenoten De lente is al aardig op gang gekomen. De narcissen en tulpen bloeien volop en de vogels zijn al druk in de weer om een nestje te bouwen. Tijd voor de geboorte van een nieuw item,

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014

Nieuwsbrief oktober 2014 Nieuwsbrief oktober 2014 Beste ouders, In de afgelopen weken hebben we alweer zo ontzettend veel geleerd! Eigenlijk is het schooljaar maar net goed op gang, maar wat we geleerd hebben is al niet meer op

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! 2 Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

Musical De Eendenclub verdwaalt

Musical De Eendenclub verdwaalt Pagina 1 van 9 Musical De Eendenclub verdwaalt Normale versie voor 3 typetjes (Otto/Elle/Izzi) Een eigen productie van Recrateam Zang: Leonie van Gent en Martijn Boer Stemmen op de cd-versie: Martijn Boer

Nadere informatie

Vindt het leuk om met ouderen om te gaan en te luisteren en te schrijven. Volgens afspraak tussen stagebieder, oudere en stagiair.

Vindt het leuk om met ouderen om te gaan en te luisteren en te schrijven. Volgens afspraak tussen stagebieder, oudere en stagiair. Informatie voor stagebieders Inhoudsopgave Beschrijving stage... 1 Stagecriteria... 1 Definities voor deze stage... 2 Stappenplan... 2 Planning voor stagebieder... 4 Checklist kennismakingsgesprek... 4

Nadere informatie

7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg.

7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg. Bestuurslid op de TV bij L1. 7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg. Begin januari werd het ROL via de provincie gevraagd een bijdrage te leveren

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7)

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Liturgie aangepaste dienst Baflo, 28-09-14 om 14.30 uur Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Welkom en mededelingen a. Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen b. Opw. 88 Een rivier vol

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n HANDIG ALS EEN HOND DREIGT OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN HIER LEES JE HANDIGE INFORMATIE OVER HONDEN DIE DREIGEN. JE KUNT

Nadere informatie

Agenda Het Korennieuws Juli Zaterdag 26 Augustus Vossenjacht Dinsdag 29 Augustus Vergadering Spooktocht

Agenda Het Korennieuws Juli Zaterdag 26 Augustus Vossenjacht Dinsdag 29 Augustus Vergadering Spooktocht Agenda 2017 Het Korennieuws Juli 2017 Zaterdag 26 Augustus 14.00 Vossenjacht Dinsdag 29 Augustus 20.30 Vergadering Spooktocht Zondag 03 September 07.30 Vissen Zondag 17 September 13.30 Fietstocht BBQ Zaterdag

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

!!!!! !!!!!!!!!!!! Uit: Glazen Speelgoed (Tennesse Williams)! (zacht) Hallo. (Ze schraapt haar keel)! Hoe voel je je nu? Beter?!

!!!!! !!!!!!!!!!!! Uit: Glazen Speelgoed (Tennesse Williams)! (zacht) Hallo. (Ze schraapt haar keel)! Hoe voel je je nu? Beter?! Uit: Glazen Speelgoed (Tennesse Williams) Jim Laura Jim Laura Jim wijn aan) Laura Hallo Laura (zacht) Hallo. (Ze schraapt haar keel) Hoe voel je je nu? Beter? Ja. Ja, dankje. Dit is voor jou. Een beetje

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Van de redactie Hierbij ontvangt u de nazomer nieuwsbrief van Haagse Ontmoetingen Wij houden graag iedereen op de hoogte van de gebeurtenissen in en rond dit bijzondere project.

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

leverdatum kopij: Bewoners Infobulletin Careyn de Vloot februari 2016 Pagina 1

leverdatum kopij: Bewoners Infobulletin Careyn de Vloot februari 2016 Pagina 1 Careyn, editie De Vloot, nummer februari 2016 Beste bewoners en meelezers, De 1 e maand van het jaar zit er al weer bijna op. Wind, regen, een paar graden onder 0 en een enkele sneeuwvlok heb ik al voorbij

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook:

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook: Weten jullie hoe Sinterklaas van Spanje naar Nederland komt? Ja? Met de fiets? Nee! Met de stoomboot, natuurlijk! Het is een heel gedoe voordat Sinterklaas en zijn Pieten kunnen vertrekken. Je wil niet

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 3 April 2014 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar: Cliëntzeggenschap,

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Borstkanker ''Angst voor het onbekende''

Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Ellen Wagter-Streep Schrijver: Ellen Wagter-Streep ISBN: 9789402129663 Ellen Wagter-Streep Inhoud Inhoud... 05 Voorwoord...

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Voortaan haal ik, zodra ik wilde wingerd zie, de plant gelijk uit de heg. Wat opvalt is, dat hij steeds weer terugkomt: op blijven letten dus!

Voortaan haal ik, zodra ik wilde wingerd zie, de plant gelijk uit de heg. Wat opvalt is, dat hij steeds weer terugkomt: op blijven letten dus! Liefde Je kunt je soms lelijk vergissen! Het lijkt heel wat, maar als je beter kijkt of de gevolgen ziet, dan is het toch ineens heel anders! Je zou s zomers mijn heg moeten zien. Niets bijzonders, hoor!

Nadere informatie

Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor? Almere, juni 2015 De Stichting Vrienden van Archipel bestaat alweer bijna een jaar. In 2014 zijn we begonnen met het werven van donateurs en sponsors en gelukkig kunnen wij u melden dat we op de goede

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Bloemlezing van gedichten van de Dichters Kring 2013 2014. Verwondering maakt het leven mooier

Bloemlezing van gedichten van de Dichters Kring 2013 2014. Verwondering maakt het leven mooier Bloemlezing van gedichten van de Dichters Kring 2013 2014 Verwondering maakt het leven mooier Voorwoord Vorig jaar februari kwam de eerste gezamenlijke dichtbundel van de Dichters Kring Nederland tot stand.

Nadere informatie

dat ouders vaak afspraken maken om hun kinderen bij elkaar thuis te laten spelen.

dat ouders vaak afspraken maken om hun kinderen bij elkaar thuis te laten spelen. CP7 Vrije tijd In Nederland zijn veel kinderen lid van een sportclub of een andere club zoals bijvoorbeeld een knutselclu Maar het is ook heel gewoon dat kinderen na schooltijd bij elkaar thuis spelen.

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Stichting De Klaprozen

Jaarverslag 2015 Stichting De Klaprozen Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer Jaarverslag 2015 Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer Amsterdam Juni 2016 Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer

Nadere informatie

Lesbrief 14. Naar personeelszaken.

Lesbrief 14. Naar personeelszaken. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 14. Naar personeelszaken. Wat leert u in deze les? Wanneer u zeggen en wanneer jij zeggen. Je mening geven en naar een mening vragen. De voltooide tijd gebruiken.

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen. Bidden Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl en kinderactiviteiten www.lambertuskerk-rotterdam.nl

Nadere informatie

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit Preek Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst Thema: @Home Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen zo begint het verhaal. Met de beschrijving van een gezin.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl

NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl DOORSCHUIVEN GROEPEN Op maandag 29 juni en donderdag 2 juli worden de groepen

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Wij maken van deze gelegenheid gebruik om ons aan u voor te stellen. Wij zijn

Wij maken van deze gelegenheid gebruik om ons aan u voor te stellen. Wij zijn w4(- Aan Burgemeester & Wethouders en de Leden van de Raad van de gemeente Moerdijk Postbus 4 4760 AA Zevenbergen Zevenbergschen Hoek, 9 december 2016 Geachte Dame/Heer, Wij maken van deze gelegenheid

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk!

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk! Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs Thema: delen maakt je rijk! Voorganger : Tina Kerssies Organist : Fokke v d Woude Welkom en mededelingen Aansteken van de liturgiekaars

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 e jaargang nr. 1 winter 2013.

Nieuwsbrief 2 e jaargang nr. 1 winter 2013. Nieuwsbrief 2 e jaargang nr. 1 winter 2013. Beste Vrienden van de stichting, Nog een paar weken en dan is het zover, dan staat ons tweede event voor de deur. Let op zoals eerder vernoemd is de datum gewijzigd

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 NOVA Voorzitter Anthony Matthijsen 24-9-2014 Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Mijn taken... 3 Externe contacten... 4 Vergaderingen... 4 Administratie... 4 Commissies... 5 Eerstejaarsfeest... 5 De club...

Nadere informatie

www.queridokinderboeken.nl

www.queridokinderboeken.nl www.queridokinderboeken.nl Copyright 2013 Joke van Leeuwen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Vriendenbulletin. Brielle, mei 2015 16e jaargang. Nr.1. Beste vrienden,

Vriendenbulletin. Brielle, mei 2015 16e jaargang. Nr.1. Beste vrienden, Vriendenbulletin Brielle, mei 2015 16e jaargang. Nr.1 Beste vrienden, Het afgelopen halfjaar heeft het bestuur zich ingezet om de in het vorige bulletin genoemde projecten te kunnen realiseren. Mede door

Nadere informatie

Een goed leven voor.

Een goed leven voor. Een goed leven voor. Juultje Holla - Perspectief - maart 2013 Als onderdeel van het ZonMW project Zeggenschap en Inclusie Met dank aan Rob, die mij hierbij enorm geholpen heeft. Een goed leven voor. Een

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Mededelingen:

Nieuwsbrief. Mededelingen: Nieuwsbrief 06-11-2014 Schooljaar 2014-2015 Mededelingen: Sinterklaas Vorige week woensdag hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 met veel plezier in de schatkamer van Sinterklaas aangegeven welk cadeautje

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Vol Liefde Leven vanuit liefde in de Geest. Ari Schol

Vol Liefde Leven vanuit liefde in de Geest. Ari Schol Vol Liefde Vol Liefde Leven vanuit liefde in de Geest Ari Schol Colofon www.arischol.nl 2016, Tweede druk Oorspronkelijke titel: Omslagontwerp en foto s: Foto auteur: Redactie: Opmaak: Vol Liefde Ari

Nadere informatie

Jeugdcompetitie 2013 A.V.Start

Jeugdcompetitie 2013 A.V.Start Nieuwsbrief januari 2013. Alle leden nog de beste wensen voor 2013. Bomenwacht Nederland is de nieuwe sponsor van de competitie. Jeugdcompetitie 2013 A.V.Start Dag Datum Wedstrijd Plaats Afstand zondag

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco.

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. 1 Het portiek Jacco ruikt het al. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen.

Nadere informatie

De geest is goed, maar het lichaam is versleten tekst PATRICK MEERSHOEK foto s AD NUIS

De geest is goed, maar het lichaam is versleten tekst PATRICK MEERSHOEK foto s AD NUIS IK HEB EEN SCHANDELIJK HOOG IQ. Ik lees kranten in zeven talen. Ik heb vroeger veel in het buitenland gezeten. De actualiteit houd ik met hartstocht bij, maar naar de televisie kijk ik niet en naar de

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur)

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur) J a a r g a n g 1 0, n r. 5 2 1 j a n u a r i 2 0 1 5 Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Toename aantal leerlingen: We starten met een derde groep 1/2. Belangrijke data 2 1 2 Informatieavond Vijf

Nadere informatie

Belangenbehartiging voor de leden van KBO - Goes NESTOR BIJ DE TIJD. Websites, adressen en telefoonnummers De Unie KBO

Belangenbehartiging voor de leden van KBO - Goes NESTOR BIJ DE TIJD. Websites, adressen en telefoonnummers De Unie KBO Belangenbehartiging voor de leden van KBO - Goes De Unie KBO is de landelijke federatie van de provinciale bonden. Hier kan men terecht voor algemene vragen en advies. Voor vragen die betrekking hebben

Nadere informatie