Bergse Actieve Senioren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bergse Actieve Senioren"

Transcriptie

1 Bergse Actieve Senioren Jaargang 2 - nummer 9 - november 2014

2

3 COLOFON BAS NU is een uitgave van BAS, Bergse Actieve Senioren, de afdeling Bergen op Zoom van KBO-Brabant. BAS NU verschijnt tien keer per jaar. Voor informatie over BAS NU, ook over adverteren, raadpleeg onze website of mail naar Redactie: Ton van der Sluijs en Frans de Vries Activiteiten van BAS : Zomerschool BAS cursusprogramma Reizen Activiteitenprogramma Lief en Leed Theater Fietsclub Wandelclub Computerhelpdesk Leesclubs Lunchclub Rollatorspreekuur BAS SOOS Belastingadviezen Sluitingsdata 2014 voor kopij en advertenties: 28 januari 25 februari 1 april 29 april 17 juni 26 augustus 30 september 28 oktober 25 november BIJ DE VOORPLAAT: November 2013: herfst op het Ravelijn. Een heel verschil met tegenwoordig! VAN DE VOORZITTER WIJZIGINGEN IN DE ZORG Per 1 januari 2015 gaat er veel veranderen in de zorg, zorg waar we vroeg of laat allemaal mee te maken hebben of krijgen. De AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) verdwijnt, de Wlz (Wet langdurige zorg) verschijnt, de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) treedt in werking en er gaan onderdelen naar de Zvw (Zorgverzekeringswet ). Het kan zijn dat u momenteel nog niet (veel) te maken hebt met deze veranderingen, maar op termijn kan dat, ongewild, wel het geval worden. Daarom: houd deze ontwikkelingen bij, voor uzelf maar ook voor uw omgeving. In deze BAS NU staat nieuws over deze ontwikkelingen. SAMENWERKEN VOOR BELANGENBEHARTIGING Het OOBOZ werkt hard aan de belangenbehartiging voor alle senioren in de gemeente Bergen op Zoom. In het OOBOZ werken samen BAS, de KBO afdelingen van Lepelstraat en Halsteren en de PCOB. De ANBO heeft helaas afgehaakt o.a. door landelijk beleid. Als u interesse hebt om via BAS mee te werken aan de belangenbehartiging voor senioren, geef dat dan door aan de voorzitter, We hebben in deze drukke tijd van veranderingen dringend behoefte aan menskracht. BELEID KBO-BRABANT KBO-Brabant heeft het voornemen om de Kringen anders te gaan organiseren. Nu werken we samen met de KBO-afdelingen van de gemeenten Woensdrecht en Bergen op Zoom. Uiterlijk per 1 januari 2016 gaat dat veranderen. De KBO-afdelingen Lepelstraat, Halsteren en Bergen op Zoom (= BAS) gaan dan de nieuwe Kring Bergen op Zoom vormen om zo de belangenbehartiging per gemeente beter te kunnen organiseren. Verder zullen de afdelingen van Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom ook gaan samenwerken omdat de drie Brabantse Wal gemeenten ook op die schaal samenwerken. Bestuurlijk een hele omslag maar voor u als lid is het van belang dat we samenwerken met de regio. Martien Franken voorzitter BAS Foto: Ad Weijdt 3

4 CONTRIBUTIE 2015 In de algemene ledenvergadering van maart 2014 is de contributie voor het verenigingsjaar 2015 vastgesteld op 21,-. Voor de leden, die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven wordt dit bedrag rond 21 december 2014 verrekend. De leden die nog geen machtiging hebben afgegeven zou ik willen vragen dit alsnog te doen. U bespaart uzelf en zeker uw penningmeester een berg extra werk. Indien u wilt overgaan tot deze gemakkelijke manier van betalen kunt u contact opnemen met de penningmeester Jan Dons of met de ledenadministrateur Sjaak Linders U ontvangt dan een machtigingsformulier. Als u dat invult, tekent en voor 10 december terugstuurt, wordt uw contributie eveneens rond 21 december 2014 verrekend. Indien u geen machtiging wilt afgeven voor de automatische incasso dient u uw contributie voor 31 december 2014 te betalen door overschrijving op rekeningnr. NL14RABO t.n.v. BAS. Indien u uw contributie over 2015 niet voor 31 december 2014 betaald hebt, ontvangt u een nota en wordt de contributie verhoogd met 7,50 administratiekosten. BAS SOOS De SOOS, de huiskamer van BAS Iedere dinsdagmiddag staat de deur voor u open in De Korenaere van uur tot uur. Velen hebben de weg al gevonden naar de huiskamer van BAS. Gezellig met elkaar een praatje maken, Rummikub spelen, kaarten, darten, enz. Het is een leuke groep die daar aanwezig is. Ook de ruimte en de sfeer zijn prima. De toegang is gratis, de koffie 1 euro, thee 80 cent en de andere dranken zijn ook tegen lage prijzen verkrijgbaar. Daar hoeft u dus ook niet voor thuis te blijven. Hebt u vragen over uw administratie, computer of andere zaken? Ook daarvoor zijn mensen aanwezig om u te helpen. Nu kunnen wij ons indenken dat u de zaken waar u mee zit niet in de ruimte wilt bespreken waar ook andere mensen zijn. Geen probleem, wij maken dan gewoon een afspraak met u om bij u thuis te komen. Is de persoon met wie u, eventueel, een afspraak wilt maken niet aanwezig tijdens de soos, dan kunt u een afspraak regelen bij de gastheer of gastvrouw. Komt u ook eens bij ons kijken? Wilt u niet alleen komen breng dan gerust iemand mee. De gastheren en gastvrouwen van de BAS SOOS De penningmeester BAS CURSUSSEN De cursuscommissie kan terug zien op een succesvolle inschrijving. Slechts enkele cursussen zijn niet doorgegaan. Jammer dar er twintig deelnemers gedupeerd zijn omdat er voor hun cursus weinig belangstelling was. Net als vorig jaar waren ook dit jaar weer de bijeenkomsten voor ipad en tablet de succesnummers met 175 aanmeldingen. In november is er een tweede ronde om in te schrijven. U kunt zich nog aanmelden voor cursussen die in januari van start gaan. Inschrijven kan voor Schilderen/ tekenen, Legendarische personages in de kunst, Engels conversatie en voor de lezingen. Voor alle overige cursussen is inschrijven helaas niet meer mogelijk. U kunt een inschrijfformulier downloaden via de website: of een formulier aanvragen bij Lia Bastiaanse of per mail: Door omstandigheden heeft het incasseren vertraging opgelopen, inmiddels is dat nu weggewerkt. Een tweede incassoronde gebeurt in december. LET OP! In tegenstelling tot wat staat vermeld op het inschrijfformulier van de cursuscommissie is de brievenbus van Ton van der Sluijs niet langer beschikbaar. Inleveren bij of sturen naar Lia Bastiaanse t Lindeke HN halsteren of per naar: Ton van der Sluijs is VERHUISD! 4

5 BAS FILMCLUB Woensdag 17 december is er een kerstfilm in de bioscoop van Residentie Moermont. Aansluitend is er ook de mogelijkheid om in het sfeervolle restaurant van een smakelijk driegangenmenu, gebruik te maken. George is nooit geboren. George ziet hoe zijn vrouw Mary (Donna Reed) een oude vrijster is geworden omdat hij er niet was om met haar te trouwen. Zijn broer is dood omdat George er niet was om hem als kind te redden, waardoor zijn moeder doodongelukkig is. En het stadje is in handen van Mr. Potter (Lionel Barrymore) omdat George er niet was om zijn expansiedrang met zijn bank tegen te houden. George ziet hoe het leven zonder hem eruit ziet en echt vrolijk wordt hij er niet van. De film gaat over de teleurstelling en druk in het leven van de gewone man die ertoe leiden dat men de mooie, simpele dingen van het leven over het hoofd ziet. Acteurs: James Stewart, Donna Reed & Lionel Barrymore. Regisseur: Frank Capra. Filmduur: 130 minuten. Samenkomst is om uur. De film begint om uur. Alleen de film kost 6,- De film en het diner kosten samen 18,50. De koffie of thee vooraf en het drankje na de film zijn gratis. Aanmelden kan, liefst per , bij Sjaak Hector: of tel tot 10 dagen voor de vertoning van de film. Bij het opgeven vermelden of u alleen de film bekijkt of dat u ook blijft eten. Betalen contant aan de zaal, liefst met gepast geld. OUDER WORDEN IS EEN FEEST It's a Wonderful Life is een Amerikaanse komedie/ dramafilm uit 1946, van de regisseur Frank Capra geproduceerd door zijn eigen bedrijf Liberty Films. De film wordt wel eens de beste ooit genoemd. De film staat zelfs op één in de AFI's Jaren geleden hebben we de exacte overgang naar de middelbare leeftijd ontdekt. Dit is het punt waarop je te jong bent om te beginnen golfen, en te oud om naar het tennisnet te hollen. George Bailey (James Stewart) heeft zoveel problemen dat hij aan zijn leven een eind wil maken. Op kerstavond nog wel! Opgegroeid in Bedford Falls droomt George zijn hele leven van reizen en ontsnappen aan het monotone leven van zijn stadje. Telkens als het zover is dat hij zijn koffers pakt, komt er iets tussen en moet George klaarstaan voor anderen. Wanneer hij buiten zijn schuld om ook in de financiële problemen raakt, is er niets meer om voor te leven. Hij springt in de rivier. Maar God heeft de engel Clarence (Henry Travers) gezonden om George te helpen. Als dat lukt, zal Clarence zijn vleugels krijgen. Clarence vist George uit het water maar in plaats van dankbaar te zijn, wenst George dat hij nooit geboren was. Clarence overlegt even met God en het is gebeurd: 5

6 NIEUWE WMO Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Wmo in. Voor de klanten en de gemeente een heel belangrijke en grote wijziging. In de Wmo 2015 staat dat u recht hebt op een oplossing voor uw probleem, maar de route naar een oplossing begint bij uzelf en uw directe omgeving. Opname in verzorgingstehuizen kan haast niet meer! U zult langer thuis moeten blijven wonen, al of niet met zorg aan huis. Mensen die al in een verzorgingstehuis wonen behouden (gelukkig) hun rechten. Om u nader te informeren over de nieuwe Wmo wordt er op woensdag 19 november een informatiebijeenkomst belegd. Aanvang uur, einde ca uur. Locatie De Wittenhorst, Schoolstraat 6, Halsteren. De bijeenkomst is voor iedere belangstellende te bezoeken en natuurlijk gratis! De organisatie is in handen van OOBOZ, BAS en PCOB. Mevrouw Y. Kammeijer, wethouder met o.a. de portefeuille ouderen en vanaf 1 november ook verantwoordelijk voor de Wmo, zal daar spreken evenals enkele ambtenaren van de gemeente Bergen op Zoom die gespecialiseerd zijn in de Wmo. Dus kom naar De Wittenhorst voor nadere informatie over de Wmo: het is voor uw belang! ROLLATORSPREEKUUR BAS en Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom organiseren elke eerste dinsdag van de maand een rollatorspreekuur in de diverse ouderensteunpunten in Bergen op Zoom. Iedereen is welkom vanaf uur tot uur. Tijdens het spreekuur kunt u uw rollator laten controleren en repareren. Ook krijgt u tips over het veilig en juist gebruiken van uw rollator. Er zijn goed opgeleide vrijwilligers aanwezig die u instructies kunnen geven over het gebruik van uw rollator en kleine reparaties of onderhoudswerkzaamheden kunnen uitvoeren. Zij weten of de rollator op de juiste hoogte is afgesteld en ook hebben zij informatie over hoe men de rollator veilig kan gebruiken. Denk bijvoorbeeld eens aan de stoeprand op en af, of hoe moet ik nu een helling afdalen. De vrijwilligers willen daarbij graag helpen. De hulp is gratis. Gemaakte kosten, bijvoorbeeld voor het monteren van een nieuw handvat of kabeltje, worden wel in rekening gebracht. Aanmelden voor het rollatorspreekuur is niet nodig. U kunt tussen en uur binnenwandelen. Eerstvolgende spreekuur: Dinsdag 2 december in Stuijvenburg, Van der Goesstraat 2 KERSTVIERING Op donderdag 18 december zal onze jaarlijkse kerstviering plaatsvinden op het vertrouwde adres De Raayberg. U wordt daarvoor van harte uitgenodigd. De kerstviering is voor u gratis. Niet-leden betalen 5,-. Aansluitend is er de mogelijkheid om een kerstdiner bij te wonen. Het diner kost voor leden 16,- per persoon, niet-leden betalen 20,-. De zaal gaat om uur open en er zal een kop koffie zijn voor iedereen. Na een welkomstwoord van onze voorzitter Martien Franken zal pastor Willemsen ons voorgaan in een sfeervolle viering. Het koor Fortissimo zal voor en tijdens de viering een aantal kerstliederen verzorgen. Hierna zal het seniorenorkest van het CKB voor gezellige muziek zorgen met tussendoor natuurlijk een lekkere vloeibare versnapering. Vanaf uur zal dan het kerstdiner geserveerd worden. 6 Het kerstdiner: Feestelijk pasteitje ******* Varkensgebraad met een wintergroentengarnituur ******* Bavarois Natuurlijk krijgt u bij het diner ook wat te drinken. Wilt u deelnemen aan het diner dan dient u zich hiervoor op te geven en vooruit het bedrag te storten op de rekening van onze penningmeester, rekening NL14RABO t.n.v. BAS afdeling BoZ met vermelding: Kerstviering. Tijdens de viering kunt u extra koffiemunten à 2,- en consumptiebonnen à 2,75 kopen bij onze penningmeester Jan Dons. Indien u geen vervoersmogelijkheid hebt, laat ons dat dan weten. Het bestuur hoopt dat vele leden van onze vereniging dit jaar aanwezig zijn op deze viering. Een teken van verbondenheid met allen.

7 7

8 THEATER DE MAAGD VOORSTELLINGEN VOOR DE KOMENDE PERIODE Dinsdag : The Kilkennys : The best of Irish folk & ballads (Ierse muziek) Aanvang uur, prijs 20,- Zondag Maria de Fatima : 40 jaar Fado! Koffieconcert in de CKB-zaal (Burg. Stulemeijerlaan 3, 4611 EH Bergen op Zoom) Aanvang uur, prijs 16,50 Dinsdag 2 december : Jeans (JEANS24 Dé tropische verrassing van dit seizoen) Aanvang uur, prijs 24,- Woensdag 3 december : NUHR met Back to basic (Een avondje ouderwets topcabaret) Aanvang uur, prijs 24,- Dinsdag 9 december : Alles went behalve een Vent (gouden koppel Joke Bruijs en Gerard Cox) Aanvang uur, prijs 28,- Woensdag 10 december : De Notenkraker Sint Petersburg Ballet & Orkest, kerstballet op live muziek Aanvang uur, prijs 21,50 Donderdag 11 december : Een avond met Dorus (Interactieve musical met H. Poort, John Kraaijkamp e.a.) Aanvang uur, prijs 30,- maandag 15 december : Christmas with Anúna (A whisper of Paradise) een betoverend kerstconcert Aanvang uur, prijs 22,50 Meer info : U kunt zich zowel bij SWO als bij BAS opgeven en kaarten bestellen. Bij SWO (Keldermanslaan 5, ) door middel van onderstaand formulier. Dit formulier levert u dan ingevuld in bij de Vraagwijzer of bij SWO. Natuurlijk kunt u de kaarten zoals vanouds bestellen bij Riet Plasmans, lid van de Theatercommissie BAS, tel: U hoeft dan bovenstaand formulier niet in te vullen. Als U hiervoor kiest dan moet wel minstens één week voor de voorstelling het totale bedrag overgemaakt zijn op bankrekening: NL14 RABO t.n.v. penningmeester BAS BoZ met vermelding van de desbetreffende voorstelling. NB. De kaarten kunnen vanaf een half uur voor de voorstelling in de hal van De Maagd opgehaald worden bij een lid van de Theatercommissie, herkenbaar aan de BAS/SWO speld. BESTELLING TOEGANGSKAARTEN THEATER DE MAAGD Naam voorstelling:... Datum voorstelling:. Aantal personen:... Naam voorstelling:... Datum voorstelling:. Aantal personen:... Totale bedrag:. Naam:. Adres:. Postcode en plaats:... Telefoonnummer:.. (IBAN)rekeningnummer:. Ik verleen BAS/SWO toestemming om de kosten automatisch van mijn rekening af te schrijven. Handtekening:. Datum:. NB. Het bedrag voor de desbetreffende voorstelling(en) wordt een maand nadien afgeschreven. INLEVEREN BIJ VRAAGWIJZER OF SWO, KELDERMANSLAAN 5, BERGEN OP ZOOM 8

9 GEZELLENTONEEL IN DE STOELEMAT 't Plein - een onvervalste volkskomedie door Het Gezellentoneel HORTUS MUSICUS RELIGIOSUS Wij hebben ons aanbod uitgebreid met activiteiten van HMR. Eind jaren '40 staat op een plein ergens op de Brabantse Wal een café, waar het leven van alledag breed wordt uitgemeten en roddel en achterklap aan de orde van de dag zijn. Vrijdag 28 november om uur en zondag 30 november (matinee) om uur in De Stoelemat (Westersingel 40, Bergen op Zoom). Kaarten kunt u à 12,50 p.p. (normale prijs 15,-) bestellen bij Riet Plasmans, tel (niet via SWO formulier). U dient dan minstens één week voor de voorstelling het totale bedrag over te maken op bankrekening: NL14 RABO t.n.v. penningmeester BAS BoZ met vermelding van de desbetreffende voorstelling en datum. Meer info: hetgezellentoneel.nl Zondag 16 november om uur in de Gertrudiskerk: eucharistieviering ter gelegenheid van 50 jaar HMR Koor en orkest o.l.v. Ted van der Heijdt met o.a. Messe in G. van F. Schubert (kerkdienst, toegang vrij) Zaterdag 13 december om uur: A Festival of nine Lessons and Carols HMR Gemengd koor m.m.v. CKB Kinderkoor Koren en organisten o.l.v. T. van der Heijdt (kerkdienst, toegang vrij) 9

10 10

11 MOSSELMAALTIJD was gekeken - of het geheugen werkt geen 100% meer - want de scores waren nu direct niet "om over naar huis te schrijven". Integendeel. De winnaars ontvingen een fles wijn. Maar het was gezellig, en dat is het voornaamste. Rond uur werden de mosselen geserveerd. Jammer, dat onze volle schaal zo gauw leeg was, want wat smaakten de - overigens prachtige(!) - mosselen heerlijk. Een goed klaargemaakte salade, stokbrood, diverse sauzen en een glas wijn maakten de maaltijd compleet. Maar ho, wacht eens. Direct werd een tweede volle schaal mosselen op tafel gezet. Smullen geblazen! En ook een derde schaal vond de weg naar de liefhebbers. Onbeperkt mosselen eten! En dat voor die lage prijs. Maar ook voor de niet-mosseleters was gezorgd en kwam er - meer dan voldoende - heerlijke saté op de borden. In een knusse ruimte van de voormalige r.-k. kerk Sint Antonius Abt konden op 7 oktober jl. alle deelnemers aan de mosselmaaltijd een plaatsje vinden, tevoren traditioneel gescreend op de presentielijst door onze nauwkeurige penningmeester Jan Dons. Voorafgaand aan de maaltijd, om de eetlust op te wekken, kwamen na een welkomstwoord drie quizzen aan de orde, waarvoor tevoren rode en blauwe kaartjes en een wit vel papier waren uitgereikt. De rode en blauwe kaartjes waren goed voor een ochtendgymnastiek (gaan staan/gaan zitten). De derde ronde was een geluidsquiz. Tien tunes van tv-series. Nadat de geluiden waren gehoord kon je aan onze tafel zien, dat er nauwelijks naar soapseries De organisatoren, de koks en al de medewerkers/-sters aan deze voortreffelijke avond verdienen een dikke pluim, want niets was voor hen te veel. Met dank namens alle aanwezigen. De leden mogen terugkijken op een zeer geslaagde, gezellige en lekkere avond. Willy Mol P.S.: Was u niet in de gelegenheid om te komen? Vond u het ook zo goed, zo gezellig en voor herhaling vatbaar? Er komen nog zes maanden met een "RRR" in de maand. Wie weet.. ONTMOETINGSLUNCHES Maandelijks kunt u terecht voor de gezellige ontmoetingslunches in hotelschool De Canise. Op maandag 1 december en op maandag 15 december kunt u weer aanschuiven voor de ontmoetingslunch. Als u zich op vrijdag 28 november tussen uur telefonisch opgeeft bij Antje Bastiaanse dan komt het allemaal in orde. Antje s telefoon: Misschien hebben de leerlingen en begeleiders voor 15 december nog een kerstverrassing in petto! Bent u verhinderd, neem dan contact op met de hotelschool op tel. nr Antje Bastiaanse 11

12 Deze foto is gemaakt tijdens de sloop van de Warandeflat, jarenlang een begrip in Bergen op Zoom. Bij het zien van deze werkzaamheden kwam de gedachte naar boven: Is dit de toekomst die senioren te wachten staat? We zijn met z n allen terecht gekomen in een tijd waarin langer werken en minder voorzieningen de overhand hebben. Nog maar tien tot vijftien jaar geleden was er de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken via een VUT-regeling, nu is het devies: werken tot 67 jaar. De uitkeringen van de pensioenen zijn de laatste jaren niet geïndexeerd door slechte rendementen bij de pensioenfondsen, deels veroorzaakt door de financiële crisis. De beurzen deden het slecht, spaargeld levert bijna geen rente op en het vermogen wordt belast met een tarief dat niet door de opbrengst wordt gedekt. Toch heeft de overheid de gedachte dat bij de senioren het meeste te halen valt, zij hebben immers AOW, pensioen, vermogen en/of een eigen huis vrij van lasten. Daar ligt dan ook vaak een lang arbeidsverleden aan ten grondslag en dat heeft bij lange na niet bij iedereen dezelfde rijkdom gebracht! De premie van de zorgverzekering voor alle Nederlanders is de laatste jaren flink gestegen en als de premie niet stijgt wordt er beknibbeld op de voorzieningen. Het gevolg: minder zorg tegen een hogere prijs. Steeds meer mensen stoppen met hun aanvullende verzekering. Toch doet de overheid een beroep op ons, we moeten naar een participatiemaatschappij, alsof dat iets nieuws is. Eerst noemden we dat sociaal en solidair zijn met elkaar, maar als je iets verandert kun je het ook beter een andere naam geven. Het jaar 2015 staat in het teken van veranderingen en bezuinigingen cliënten verlaten per 1 januari de AWBZ en gaan vanaf die datum vallen onder het lokale regime van de gemeente, voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz) en de Jeugdwet (Jw). Wat beteken de veranderingen voor senioren? Taken gaan naar de gemeenten Dichter bij huis 12

13 Langer thuis wonen Beroep op vrijwilligers/mantelzorgers Meer algemene voorzieningen Hogere eigen bijdrage Andere toegang (wijkteams) Algemene voorziening/maatwerkvoorziening Beleidsvrijheid gemeenten Maar er bestaan ook misverstanden over de Wet maatschappelijke ondersteuning. De 10 misverstanden over de Wmo: als ik veel inkomen of vermogen heb, krijg ik geen maatschappelijke ondersteuning; kinderen, vrienden en buren worden verplicht om te helpen; ik verlies mijn rechtszekerheid en wordt overgeleverd aan de willekeur van gemeenten; als het geld bij de gemeente op is, krijg ik geen ondersteuning; mijn gespecialiseerde dagbesteding wordt wegbezuinigd en de gemeente zal mij afschepen met een algemene voorziening, zoals een activiteit in het buurthuis; gemeenteambtenaren hebben te weinig kennis van de zorg om te bepalen wat ik nodig heb; ik zal moeten vertrekken uit mijn verzorgingstehuis en weer zelfstandig thuis moeten gaan wonen; het is afhankelijk van de goede bui van de Wmo-consulent of ik de hulp krijg die ik nodig heb; de gemeente mag mijn persoonsgebonden budget (pgb) afpakken; gemeenten krijgen de beschikking over mijn medisch dossier. BAS en KBO-Brabant delen de zorg die onder hun leden leeft. De komende tijd zetten we dan ook hoog in om op te komen voor de belangen en zorg die we nodig hebben. Samen met Stichting Welzijn Ouderen en Ouderen Overleg Bergen op Zoom (OOBOZ ) laten wij uw belang doorklinken en zijn wij gesprekspartner van de gemeente Bergen op Zoom. 70 jaar geleden werden we bevrijd en dat vierden we massaal de afgelopen maand. Bevrijden betekent ook vrij zijn, de vrijheid houden om te kiezen. BAS zet zich in voor uw vrijheid, met 1400 leden marcheren we 2015 in. Bassist 13

14 TANTEACTIEF PROGRAMMA Doe mee met de activiteiten van tantelouise-vivensis! De activiteiten zijn leuk en gezellig, leerzaam en gezond. We bieden voor ieder wat wils. Ook als u niet bij tantelouise-vivensis woont of klant bent, kunt u gebruik maken van deze ontspanningsactiviteiten. U dient zich wel te allen tijde van tevoren aan te melden via het uitbureau van tantelouise-vivensis. Ook kunt u hier terecht voor meer informatie over de activiteiten. uitbureau tantelouise-vivensis Sint Catharinaplein TV Bergen op Zoom en Activiteitenkalender tantelouise-vivensis: Bloemschikken 20 november uur Residentie Meilust, Bergen op Zoom 21 november uur Woonzorgcentrum St. Elisabeth, Halsteren 4 december uur Residentie Moermont, Bergen op Zoom 4 december uur Woonzorgcentrum Stuijvenburgh, Bergen op Zoom 10 december uur Woonzorgcentrum Vissershaven, Bergen op Zoom 11 december uur Woonzorgcentrum Jacqueline, Bergen op Zoom Filmarrangement 26 november uur Residentie Moermont, Bergen op Zoom Winkelen en lunch V&D 17 november 9.00 uur Bergen op Zoom Kerstmarkt Intratuin 25 november 9.30 uur Halsteren 26 november 9.30 uur Halsteren 27 november 9.30 uur Halsteren Spel en bewegen Elke maandag uur Woonzorgcentrum Avondvrede, Bergen op Zoom uur Woonzorgcentrum Avondvrede, Bergen op Zoom Elke donderdag uur Residentie Moermont, Bergen op Zoom uur Woonzorgcentrum St. Elisabeth, Halsteren uur Woonzorgcentrum Catharina, Bergen op Zoom uur Woonzorgcentrum Vissershaven, Bergen op Zoom uur Woonzorgcentrum Jacqueline, Bergen op Zoom Gymfit Elke maandag uur Woonzorgcentrum Jacqueline, Bergen op Zoom uur Woonzorgcentrum Jacqueline, Bergen op Zoom Elke woensdag uur Woonzorgcentrum Jacqueline, Bergen op Zoom uur Woonzorgcentrum Jacqueline, Bergen op Zoom (Zit)dansen Elke donderdag uur Residentie Meilust, Bergen op Zoom 14

15 WONING AANPASSINGEN Door de gewijzigde wetgeving o.a. Wmo 2015 zullen vele senioren die een lichte vorm van zorg en ondersteuning nodig hebben, langer thuis moeten blijven wonen. De zorg wordt geregeld via de gemeente via het Wmo-loket (Vraagwijzer), maar de woning zal veelal door uzelf of de woningeigenaar geschikt gemaakt moeten worden. Die aanpassingen kunnen ingrijpend zijn: badkamer en/of slaapkamer maar ook kleinere verbeteringen kunnen het wooncomfort verbeteren. BAS gaat een voorlichtingscampagne houden in diverse wijken om u bewust te maken van uw woonsituatie in de toekomst. We starten in de wijk Meilust. De eerste bijeenkomst is op maandag 24 november van uur in wijkgebouw De Moerkens. Middels een powerpoint presentatie brengen we een aantal situaties in beeld. De toegang is gratis! U krijgt ook aanvullende informatie mee om thuis alles nog eens rustig te bekijken. Het is de bedoeling dat BAS in 2015 nog een aantal presentaties gaat houden In Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat. Maar daar wordt u nog nader van op de hoogte gebracht. Sjaak Linders, Dicky Boekel en Martien Franken VERSLAG PROEFBIJEENKOST WONINGAANPASSINGEN Een aantal belangstellenden kwam op de invitatie af over de onderwerpen het zelfstandig en veilig (moeten!) blijven wonen en eventuele aanpassingen van een woning, dit in verband met de komende wijzigingen in de zorg, de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Door Martien Franken en Sjaak Linders werd deze bijeenkomst geleid en duidelijk gemaakt dat we langer in ons eigen huis zullen moeten blijven wonen - al of niet met zorg aan huis - en bijna niet meer in verzorgingshuizen terecht kunnen, ook als men dementerend is, een lichte handicap heeft, of met andere ongemakken te kampen krijgt. Op een scherm werd zichtbaar uiteengezet over woningaanpassingen, veilig wonen en belangrijke veiligheidspunten. Aandachtspunten kwamen aan de orde om vallen te voorkomen bijv. door een opgekruld vloerkleed, elektrische draden niet veilig weggewerkt, natte gladde vloeren, over brandgevaarlijke materialen en goed functionerende rookmelders op de juiste plek(ken) aangebracht. Nieuwe apparaten werden besproken, om bijv. gemakkelijk een stekker uit het stopcontact te kunnen trekken en meer handige - vaak volledig onbekende bruikbare - apparatuur om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Een aantal goede tips was vooral van belang voor jongere ouderen, die overwegen om op hun vertrouwde stek te blijven wonen en het plan hebben om hun woning te verbouwen c.q. aan te passen, waardoor de woning bewoond kan blijven, ook als er zich lichamelijke ongemakken voordoen. Verder werd gewezen op belangrijke adressen, die of zo antwoord kunnen geven of op zoek gaan naar het antwoord op gestelde vragen. Medegedeeld werd, dat in de komende tijd gestart wordt - in nauwe samenwerking met de KBO's van Halsteren en Lepelstraat - met voorlichtingsbijeenkomsten in Halsteren, Lepelstraat en in diverse wijken in Bergen op Zoom. De na afloop meegekregen brochures en vragenformulieren zijn meer dan de moeite waard om eens goed door te nemen. De eerste proef bijeenkomst is zeker geslaagd te noemen. Het verbaast me, als ik de laatste weken de mogelijkheden hoor, wat er allemaal fout kan gaan in huis, dat tot op heden nog niets - of niet veel - fout is gegaan op elektrisch gebied. Niet alleen bij "Broodje Brandweer", op de 50plus-beurs in De Raayberg alsook op dinsdag 28 oktober in De Korenaere werd op de nodige gevaren aandacht gevestigd om zo veilig mogelijk te wonen. Nuttige bijeenkomsten; men hoort altijd weer nieuwe vindingen - nooit te oud om te leren - dat vindt ook: Molleke. INFORMATIEMIDDAG ZORGVERZEKERING Op woensdag 26 november is er net als vorig jaar weer een presentatie door IAK over de zorgverzekering. Deze keer gaat het om de situatie van U bent hiervoor van harte welkom om uur in de wijkaccommodatie aan de Ooitas. Zoals u weet hebt u als KBO-lid recht op een collectiviteitskorting op de tarieven van de zorgverzekeraar. Graag even opgeven: of telefoon (Sjaak Linders). 15

16 BAS REISCOMMISSIE VERSLAG VERRASSINGSREIS Op 9 oktober om kwart over negen vertrok de bus met 38 deelnemers naar?? Via de Oude Zeeuwseweg reden we richting Goes, daarna over de Zeelandbrug richting Noord-Beveland. Alsmaar langs een dijk rijdend kwamen we om half elf bij twee enorme caissons die in 1953 onderdeel waren van de afsluiting van het dichten van de grote gaten in de dijken na de stormramp van februari. In deze aan elkaar verbonden caissons kwamen we in het Watersnoodmuseum. Daar werden we ontvangen met koffie en een echte Zeeuwse Bolus. Na deze pauze werden we via een film en diaseries geconfronteerd met de verschrikkingen van toen. Hierna kon iedereen voor zichzelf een rondgang maken door dit 3500 vierkante meter grote museum. Om half twee was er een lunch, waarna eenieder zijn rondgang verder kon afmaken. Rond half vijf zouden we aan de terugreis beginnen, maar omdat nagenoeg iedereen om drie uur weer in het restaurant aanwezig was besloot de chauffeur, na het nuttigen van nog een consumptie, een half uur eerder de reis voort te zetten naar het dineradres. Hij wist door binnendoor te rijden het adres nog steeds als een verrassing te bewaren. Eerst in Hoogerheide, daarna richting Ossendrecht, dan weer richting Huijbergen. Uiteindelijk kwamen we terecht in het restaurant van Familyland. Daar kregen we een heerlijk viergangenmenu voorgeschoteld. Al met al een reis die echt de moeite waard was. Hanny van Tilborg werd onder applaus bedankt voor het vele werk dat zij had gedaan om het iedereen naar de zin te maken. Een medereiziger PASSIESPELEN TEGELEN VOORAANKONDIGING De reis commissie is de voorbereiding gestart voor de reis naar de Passiespelen in Tegelen in de maand mei in Op 17 of 31 mei zijn er speciale voorstellingen voor de KBO-leden. Verdere gegevens zijn nog niet bekend. Indien u hierin geïnteresseerd bent kunt zich hier alvast opgeven bij : Piet Musters Schorrenkruid JG Bergen op Zoom Tel : Of (via heeft de voorkeur) 16

17 17

18 VRIJWILLIGER GEZOCHT De redactie van BAS NU maakt deel uit van de BAS PR commissie. De redactie ontvangt alle ingezonden teksten, schrijft zelf, redigeert en verzorgt de opmaak van BAS NU. Daarvoor heeft de redactie vele contacten binnen en buiten de vereniging. De PR commissie is actief voor het werven van adverteerders. Advertenties vergroten de aantrekkelijkheid van BAS NU en zorgen voor kostendekking. Ook geeft de redactie input aan de webmaster, die de BAS website beheert. De redactie heeft versterking nodig. Daarvoor zoeken wij een vrijwilliger (m/v) die ervaring heeft met Desktop Publishing en die mee wil helpen BAS NU vorm te geven. Toevoeging van andere taken van de PR commissie zoals advertentiewerving, behoort tot de mogelijkheden. Hebt u er zin in om (weer) samen in een team iets moois te maken? Laat u dan horen en stuur een naar: AGENDA Elke dinsdagmiddag Za. 15 november Wo. 19 november Do. 20 november Ma. 24 november Wo. 26 november Ma. 1 december Di. 2 december Ma. 15 december Wo. 17 december Do. 18 december Do. 8 januari Di. 17 maart BAS SOOS Intocht Sinterklaas Informatie Wmo BAS kennismaking Ontmoetingslunch Info zorgverzekering Ontmoetingslunch Rollatorspreekuur Ontmoetingslunch Kerstfilm in Moermont BAS Kerstviering Nieuwjaarsreceptie BAS ledenvergadering IK WORD LID VAN BAS! Voor 21,00 per jaar bent u lid van BAS en kunt u volop meedoen met onze vele activiteiten. Voornaam:... M/V* Achternaam: Geboortedatum: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer:... GSM nummer:... adres:... (blokletters s.v.p.) Het clubmagazine BAS NU en ONS, het blad van KBO-Brabant, worden in de gemeente Bergen op Zoom thuisgebracht. Woont u daarbuiten, kruis dan hieronder aan hoe u BAS NU en ONS wilt ontvangen: O afhalen bij SWO, Keldermanslaan 5, Bergen op Zoom O laten bezorgen bij familie of een kennis in Bergen op Zoom O bezorging per post (vooraf te betalen extra kosten van 20,-) Stuur uw aanmelding naar: Of inscannen en per zenden aan: Ledenadministratie BAS, de heer S. Linders, Dr. Ensinkstraat 50, 4661 EJ Halsteren 18

19 19

20

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur

Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur Zondag 28 apr. Oranje Bingo Vrijdag 10 mei Spreekuur wijkagent en

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede december 2016

Activiteiten programma De Meerstede december 2016 Mededeling: dinsdag 6 december wordt het huis in de kerstsfeer gezet door creatieve vrijwilligers. Donderdag 1 december Sinterklaas lunch feest. De goede Sint komt vanmiddag op de Lunch. Hij moet tenslotte

Nadere informatie

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a.

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning Misverstanden over WMO 2015 Mantelzorgcompliment aanvragen Niet vergeten Gehandicaptenraad Westervoort Molenacker 79 6932 JG

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2016, nummer 10

Nieuwsbrief oktober 2016, nummer 10 Katholieke Bond van Ouderen St. Norbertus Nieuwsbrief oktober 2016, nummer 10 Wandelen Informatieavond Website (strookje) Op vrijdag 30 september 2016 naar Mook (Heumense-Mookerschans). Op vrijdag 28 oktober

Nadere informatie

Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor? Almere, juni 2015 De Stichting Vrienden van Archipel bestaat alweer bijna een jaar. In 2014 zijn we begonnen met het werven van donateurs en sponsors en gelukkig kunnen wij u melden dat we op de goede

Nadere informatie

10 december 2014 Jaargang 28 nummer 8 Volgende Info verschijnt op 07-01-2015 Kerstuitnodiging verschijnt op ma 15 dec 14. Kerst op De Uilenburcht

10 december 2014 Jaargang 28 nummer 8 Volgende Info verschijnt op 07-01-2015 Kerstuitnodiging verschijnt op ma 15 dec 14. Kerst op De Uilenburcht In deze Info onder andere: Kerst op De Uilenburcht De agenda tot half februari 2015. Een terugblik op 2014 10 december 2014 Jaargang 28 nummer 8 Volgende Info verschijnt op 07-01-2015 Kerstuitnodiging

Nadere informatie

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 . Maandelijks convocaat voor de leden van het Katholiek Vrouwengilde van Tegelen en omstreken Jaargang 51 Nr. 1 januari 2015 Redactie: Tiny Testroote Contactadres voor

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Effect veranderingen zorg in 2015

Effect veranderingen zorg in 2015 Effect veranderingen zorg in 2015 Dorien Kloosterman beleidsmedewerker Langdurige zorg Donderdag 4 juni 2015 Stichting Overlegorganisatie voor Ouderen in Eindhoven Maatregelen Weet u het nog? Invoering

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Belangenorganisatie senioren. Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad. Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR

Belangenorganisatie senioren. Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad. Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR Belangenorganisatie senioren Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR 1 Welke voordelen biedt uw KBO lidmaatschap bij uw afdeling? HUL P NODIG - bij

Nadere informatie

Bureau Activiteiten Bemiddeling. Activitei wrinken tocht. tuinieren dames kunst uit ho

Bureau Activiteiten Bemiddeling. Activitei wrinken tocht. tuinieren dames kunst uit ho Activitei wrinken tocht maken FIETSEN VITAA winkelen samen TV kijk korte vakantie actiefdansje rum tuinieren dames kunst uit ho ergens samen UIT eten OF THUIS dagtocht ka leggen museum genieten terras

Nadere informatie

MAANDINFORMATIE DECEMBER 2012

MAANDINFORMATIE DECEMBER 2012 MAANDINFORMATIE DECEMBER 2012 OBS Het Startblok Burgemeester van Haarenlaan 871 Telefoon: 010-4737889 www.hetstartblok.net Ma 03 Di 04 Wo 05 Week 49 Sinterklaasfeest! 08.20 uur ontvangst Sint en Pieten

Nadere informatie

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden!

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden! NIEUWSFLITS Augustus 2015 Beste ouders/verzorgers en leden, Het is alweer augustus 2015, de zomervakantie vliegt voorbij. En wat is er een hoop gebeurd in de afgelopen weken. Wij hebben afscheid genomen

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede December 2015

Activiteiten programma De Meerstede December 2015 Dinsdag 1 december Mozaïek De laatste keer in dit jaar. Het wordt een kleurrijke middag. Locatie: 1 e etage creatief-centrum + materiaalgeld Kosten intern: materiaalgeld Zaal open 14.00 uur Aanvang 14.15

Nadere informatie

Jan Thijs Seinenhof Diever. Verenigingsleven en recreatieve activiteiten

Jan Thijs Seinenhof Diever. Verenigingsleven en recreatieve activiteiten Jan Thijs Seinenhof Diever Verenigingsleven en recreatieve activiteiten 1 2 Geachte meneer, mevrouw, In deze uitgave van Jan Thijs Seinenhof staat beschreven welke mogelijkheden wij bieden voor vrijetijdsbesteding

Nadere informatie

Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE nr 10 oktober 2014

Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE nr 10 oktober 2014 Nieuwsbrief VAN DE AFDELING ZWOLLE nr 10 oktober 2014 Samenwerken De PCOB, afdeling Zwolle, heeft al heel lang een samenwerkingsverband met de KBO, afdeling Zwolle. Ieder jaar weer verzorgen de reiscommissies

Nadere informatie

Maand programma. januari 2016. Activiteiten in de Beijerkorf groen. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw

Maand programma. januari 2016. Activiteiten in de Beijerkorf groen. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw Maand programma Activiteiten in de Beijerkorf groen activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw ma 4 09.30-12.00 uur Nieuwjaarsreceptie voor bewoners, familie, vrijwilligers en personeel

Nadere informatie

Het Theeblaadje Juni 2013

Het Theeblaadje Juni 2013 Het Theeblaadje Juni 2013 55+ ontmoetingscentrum is een wijklocatie van zorgorganisatie Het Spectrum. Ontmoetingscentrum is in het bijzonder een centrum waar senioren elkaar ontmoeten al dan niet gekoppeld

Nadere informatie

Maandagmorgen gymnastiek van 10.00 10.45 uur door de SWON

Maandagmorgen gymnastiek van 10.00 10.45 uur door de SWON Voorwoord Samen met de Stichting Welzijn Ouderen Nunspeet (SWON) en Het Venster worden er al jarenlang activiteiten georganiseerd in de recreatiezaal van de Brem, van Hallstraat 1. Het aantal mensen dat

Nadere informatie

Wekelijkse activiteiten van de Seniorenraad in De Zevensprong:

Wekelijkse activiteiten van de Seniorenraad in De Zevensprong: Wekelijkse activiteiten van de Seniorenraad in De Zevensprong: Maandag: 13.30-15.00 uur: computerinloop (1 ste maandag van de maand) Maandag: 14.00-17.00 uur: biljarten Dinsdag: 13.30-17.00 uur: biljarten

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 Inhoud van de presentatie 1.Wat zijn de belangrijkste trends 2.Hoe is het nu geregeld? 3.Hooflijnen nieuwe stelsel 4.PGB in de Wmo 5.Eigen bijdragen

Nadere informatie

Op zoek naar leuke activiteiten en verenigingen in De Vesting? Kies. foto 2. Kies. foto 1. Kies. foto 3. Leefplezier & Zingeving Vivium Naarderheem

Op zoek naar leuke activiteiten en verenigingen in De Vesting? Kies. foto 2. Kies. foto 1. Kies. foto 3. Leefplezier & Zingeving Vivium Naarderheem Leefplezier & Zingeving Vivium Naarderheem Kies foto 2 Kies foto 1 Kies foto 3 17 0 Editie 2 Op zoek naar leuke activiteiten en verenigingen in De Vesting? Vivium helpt u verder Een vereniging verbindt!

Nadere informatie

Algemene informatie Wmo

Algemene informatie Wmo Algemene informatie Wmo Informatie over de Wmo Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo. Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning. Veel mensen met een beperking krijgen daar mee te maken. Het

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekeringen 2013

Collectieve zorgverzekeringen 2013 Collectieve zorgverzekeringen 2013 Het eind van het jaar nadert en dus wordt u weer overstelpt met allerlei aanbiedingen van zorgverzekeraars. De één nog beter dan de ander, en lastig om een en ander goed

Nadere informatie

LEERLINGEN UITVOERING 28 en 29 maart 2015

LEERLINGEN UITVOERING 28 en 29 maart 2015 LEERLINGEN UITVOERING 28 en 29 maart 2015 Het is bijna zover! De leerlingenuitvoering in De Kampanje op zaterdag 28 en zondag 29 maart, waar alle danseressen en dansers al druk voor aan het repeteren zijn,

Nadere informatie

Augustus 2014 zo 03 Vakantie zo 10 Vakantie zo 17 Vakantie zo 24 Vakantie zo 31

Augustus 2014 zo 03 Vakantie zo 10 Vakantie zo 17 Vakantie zo 24 Vakantie zo 31 Augustus 2014 zo 03 Vakantie zo 10 Vakantie zo 17 Vakantie zo 24 Vakantie zo 31 ma 04 Vakantie ma 11 Vakantie ma 18 Vakantie ma 25 1e schooldag, 08.30-09.00 uur weerzien met koffie en thee voor ouders,

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 14 25-03-2014 TorenTheater In dit nummer: TorenTheater Maandopening

Nadere informatie

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Aanvang: 16:00 uur Einde: 20:30 uur Zaal open vanaf 15:30 uur. Uw bijdrage: 15,00. Deze uitnodiging is alléén voor onze vaste

Nadere informatie

Kom voor jezelf en de ander op, dan ben je voor de Odulfus helemaal top! Agenda:

Kom voor jezelf en de ander op, dan ben je voor de Odulfus helemaal top! Agenda: Schooljaar 2014-2015 Nr. 17 Een nieuw jaar, een frisse start! Na de kerstvakantie gaan we gevoelsmatig het tweede half jaar van schooljaar het schooljaar 2010-2011 in. Voor de leerlingen betekent dit dat

Nadere informatie

De Vraagwijzer Maaltijdservice Weert

De Vraagwijzer Maaltijdservice Weert De Vraagwijzer Maaltijdservice Weert Informatie Gezond eten kan ook lekker zijn Gezond eten levert een belangrijke bijdrage aan een gezond leven. Kies bewust voor een gezonde voeding, maar geniet ook van

Nadere informatie

bureau Activiteiten bemiddeling Activitei wrinken tocht maken Fietsen vitaa winkelen samen tv kijk tuinieren dames kunst uit ho

bureau Activiteiten bemiddeling Activitei wrinken tocht maken Fietsen vitaa winkelen samen tv kijk tuinieren dames kunst uit ho Activitei wrinken tocht maken Fietsen vitaa winkelen samen tv kijk korte vakantie ActieFdAnsje rum tuinieren dames kunst uit ho ergens samen uit eten of thuis dagtocht ka Leggen museum genieten terras

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

Weekbrief. 7 11 december 2015

Weekbrief. 7 11 december 2015 Sinterklaas op de Leer Afgelopen vrijdag bracht de Sint met zijn Pieten een bezoek aan onze school. Het werd een heerlijke sfeervolle dag. De kinderen genoten van de geweldige surprises die de knutselpieten

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Mededelingen:

Nieuwsbrief. Mededelingen: Nieuwsbrief 06-11-2014 Schooljaar 2014-2015 Mededelingen: Sinterklaas Vorige week woensdag hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 met veel plezier in de schatkamer van Sinterklaas aangegeven welk cadeautje

Nadere informatie

MAANDPROGRAMMA NOVEMBER n Stee woar j thoes könt veul n. n Stee woar j thoes könt veul n

MAANDPROGRAMMA NOVEMBER n Stee woar j thoes könt veul n. n Stee woar j thoes könt veul n MAANDPROGRAMMA NOVEMBER 2016 BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS: Woonzorgcentrum Sint Jozef De Aanleg 2 7595 AD Weerselo Tel: 0541-222100 Jos Leliefeld, Zorgmanager Mail: j.leliefeld@zorggroepsintmaarten.nl Christel

Nadere informatie

Nieuws zieriks Aagje

Nieuws zieriks Aagje Nieuws zieriks Aagje ANBO AFDELING ZIERIKZEE Nieuwsbrief nummer 3 2014 augustus september - oktober Beste vrienden, leden van de ANBO, Nog eenmaal, en ik beloof U dat dit echt de laatste keer is, nog een

Nadere informatie

Charlois. Ontmoetingscentrum. Activiteitenprogramma maart en april 2016. Bewegen. Eten en drinken. Advies en Informatie.

Charlois. Ontmoetingscentrum. Activiteitenprogramma maart en april 2016. Bewegen. Eten en drinken. Advies en Informatie. Eten en drinken Activiteitenprogramma maart en april 2016 Ontmoetingscentrum Advies en Informatie Charlois Steun voor Mantelzorg Dagbesteding Spel en Creativiteit ONTMOETINGS- CENTRUM CHARLOIS In dit

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Voor u ligt het programma van de Zomerschool voor Senioren 2014. We bestaan dit jaar 5 jaar en daarom hebben we een mooi programma samengesteld.

Voor u ligt het programma van de Zomerschool voor Senioren 2014. We bestaan dit jaar 5 jaar en daarom hebben we een mooi programma samengesteld. VIJF JAAR ZOMERSCHOOL VOOR SENIOREN Voor u ligt het programma van de Zomerschool voor Senioren 2014. We bestaan dit jaar 5 jaar en daarom hebben we een mooi programma samengesteld. Inschrijven Op 25 juni

Nadere informatie

Het Theeblaadje Juni 2015

Het Theeblaadje Juni 2015 Het Theeblaadje Juni 2015 Het Theehuis is een wijklocatie van zorgorganisatie Het Spectrum. Het is een gezellig ontmoetingscentrum voor 55-plussers waar diverse activiteiten plaatsvinden. Het Theehuis

Nadere informatie

TAFEL VAN DE WEEK GROEP 4 TAFEL VAN DE WEEK GROEP 5 t/m 8

TAFEL VAN DE WEEK GROEP 4 TAFEL VAN DE WEEK GROEP 5 t/m 8 Jan Naardingweg 56 7914 PN Noordscheschut T: 0528-341268 E: info@regenboognoordscheschut.nl www.regenboognoordscheschut.en3.nl 27 november 2015 Ma 30 Di 1 Woe 2 Do 3 Vrij 4 Za 5 Sinterklaas Oud Papier

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 8 4 december 2015. Contactavond. Inleveren bestellijsten + geld oliebollenactie. Om 14.00 uur zijn alle kinderen vrij

Nieuwsbrief nr. 8 4 december 2015. Contactavond. Inleveren bestellijsten + geld oliebollenactie. Om 14.00 uur zijn alle kinderen vrij Nieuwsbrief nr. 8 4 december 2015 Agenda Maandag 7 december Groep 3 t/m 8 schaatsen in Nijverdal Contactavond Dinsdag 8 december Zwemles Vrijdag 11 december Inleveren bestellijsten + geld oliebollenactie

Nadere informatie

Wijkontmoetingscentrum

Wijkontmoetingscentrum Wijkontmoetingscentrum Jeanne d Arc Bezoekadres Wijkontmoetingscentrum Jeanne d Arc Hertog Willemweg 3, 8084 VP t Harde Tel: (0525) 65 96 90 www.facebook.com wijkontmoetingscentrum Jeanne d Arc Openingstijden

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 17 december 2014 Alle locaties Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28. Korenpraatjes Jaargang 19 No.28. 4 december 2014 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

Activiteitenfolder oktober 2015

Activiteitenfolder oktober 2015 Activiteitenfolder oktober 2015 Prinsenhof bruist van de activiteiten in oktober! We organiseren deze maand een nieuwe ontmoetingsmiddag met een heerlijke maaltijd, mooie activiteiten bij het verliescafé,

Nadere informatie

Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender. December

Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender. December Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender December 2015 DINSDAG 1 DECEMBER 09.15-11.45 uur Internetcafé Persoonlijke begeleiding bij het, momenteel een wachtlijst 9.30-11.30 uur Hobbycafé Gezellig samen

Nadere informatie

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam In Rotterdam wonen veel actieve senioren. Bent u één van hen? Voor u wil Lelie zorggroep graag het bruisende middelpunt van de wijk zijn! Wij doen dit door activiteiten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Lahr-Uulke. Beste ouders/verzorgers, Kerstwerkgroep

Lahr-Uulke. Beste ouders/verzorgers, Kerstwerkgroep SCHOOLJAAR 2014-2015 B A S I S S C H O O L L A H R H O F Beste ouders/verzorgers, Activiteiten December 5 december: Sinterklaasviering 13 december: Oud papier 18 december: Kerstdiner Let i.v.m. dit Kerstdiner

Nadere informatie

Nieuwsbrief november/december 2015

Nieuwsbrief november/december 2015 Nieuwsbrief november/december 2015 4 december bezoekt Sint Kei 13 Vrijdag 4 december komt Sinterklaas een bezoekje brengen aan onze school. Alle kinderen worden om 8.30 uur verwacht op het schoolplein.

Nadere informatie

Jaargang 02 nummer Informatieblad

Jaargang 02 nummer Informatieblad Jaargang 02 nummer 10 2013 Informatieblad Secretariaat: D. Goldenbeld. Meidoornstraat 16, 6011 RT ELL. 0495 551574 d.goldenbeld@ziggo.nl Agenda: 20 dec, 10 jan, Internetcafé John. 31 jan. Volgt Vervolg

Nadere informatie

Kringgesprek. september gestart met 14 deelnemers voor koken en streetdance.

Kringgesprek. september gestart met 14 deelnemers voor koken en streetdance. Kringgesprek Geachte ouders, 2013 2013--2014 De maand november komt alweer tot zijn einde. Sinds het begin van dit schooljaar verzorgt Buurtwerk Prins Alexander activiteiten op school op woensdagmiddag.

Nadere informatie

Hoe gaat het bij de gemeente na de decentralisatie?

Hoe gaat het bij de gemeente na de decentralisatie? Hoe gaat het bij de gemeente na de decentralisatie? Wat zijn de ervaringen en wat kunnen wij daarmee in onze eigen (burgerlijke) gemeente? 1 oktober 2015 Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben?

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

Activiteitenfolder december 2015

Activiteitenfolder december 2015 ntmoetingscentrum de plek waar je thuis bent Activiteitenfolder december 2015 Aangepaste openingstijden Prinsenhof: 11 december: Gesloten tot 11.30 uur 24 december: Gesloten vanaf 14.00 uur Gesloten: 25,

Nadere informatie

Nieuwsbrief twintigste jaargang, 11 december 2015, nummer 6

Nieuwsbrief twintigste jaargang, 11 december 2015, nummer 6 Agenda Nieuwsbrief 2015-2016 twintigste jaargang, 11 december 2015, nummer 6 Zat. 12 dec. Kerstmarkt Boekelo Ma. 14 dec. Adventsviering Woe. 16 dec. Groepen 1/4 kerstbakjes maken op school Do. 17 dec.

Nadere informatie

Activiteitenfolder november 2015

Activiteitenfolder november 2015 Activiteitenfolder november 2015 Wat kunt u deze maand allemaal van ons verwachten? We openen onze deuren waarbij u een kijkje kan nemen achter de schermen van Prinsenhof. Daarnaast hebben we onze maandelijkse

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Eigen bijdrage Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Niets vragen, niets weigeren

Niets vragen, niets weigeren Franciscus van Sales (1567-1622) leefde in het Franse stadje Annecy, in een tijd van politieke verwarring en godsdienstoorlogen. Hij is bekend als schrijver van twee belangrijke en invloedrijke handleidingen

Nadere informatie

Maandag 20 juli tot en met vrijdag 24 juli 2015. Het Programma

Maandag 20 juli tot en met vrijdag 24 juli 2015. Het Programma Stichting Buurtbeheer Beersdal Rennemig organiseert ook dit jaar weer het kindervakantiewerk voor kinderen van de groepen 1 t/m 8 van de basisschool. Dit jaar is het thema Globetrotter. De hele week staat

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Februari - maart 2014

NIEUWSBRIEF Februari - maart 2014 NIEUWSBRIEF Februari - maart 2014 Dagelijks bestuur: Voorz. Antoon v.d. Ven - 272327 Penningm. Jan Swinkels - 272256 Martien van Kessel ontving tijdens de zittingsavond van 6 februari j.l. van Zijne Doorluchtige

Nadere informatie

DATUM NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2013

DATUM NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2013 Nieuwsbrief 02/2013 DATUM SEPTEMBER 2013 ABV Noorderhaghe Interessante informatie: BBQ. Traplift. Activiteiten. Barruimte is opgeknapt. Burenhulp. Bingo komt. In dit nummer: De BBQ 1 Traplift 2 Opknapbeurt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF KBO AFDELING PRINSENBEEK

NIEUWSBRIEF KBO AFDELING PRINSENBEEK NIEUWSBRIEF KBO AFDELING PRINSENBEEK Secretariaat: Schoolstraat 17, 4841 XC Prinsenbeek tel: 06-25008445. JAARGANG 31 rienus.huijbregts@casema.nl www.kboprinsenbeek.nl website: Bankrekening: NL07 RABO

Nadere informatie

PGB Special. Zorgovereenkomstenwijzer

PGB Special. Zorgovereenkomstenwijzer PGB Special 2017 Zorgovereenkomstenwijzer U hebt een Persoonsgebonden budget omdat u bijvoorbeeld door ziekte, een handicap of ouderdom zorg of hulp in de huishouding nodig heeft. Met het Persoons gebonden

Nadere informatie

Kindervakantieweek THE STARS

Kindervakantieweek THE STARS Kindervakantieweek 20-22 juli 2015 THE STARS Hutten bouwen Dit jaar zijn onze hutten ook ons «decor» want wij zijn echte «Sterren» Pagina 2 Theater en Musical We leren acteren en muziek maken als echte

Nadere informatie

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in Maand programma Activiteiten in de Beijerkorf groen activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw 2 10.00-12.00 uur Bingo - deelname E 5,-. * 2 10.00-12.00 uur lezing over de renaissance

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL 2016 VAN DE VOORZITTER BELASTINGAANGIFTE 2015 CAPELSE ZOMERSCHOOL 2016

NIEUWSBRIEF APRIL 2016 VAN DE VOORZITTER BELASTINGAANGIFTE 2015 CAPELSE ZOMERSCHOOL 2016 NIEUWSBRIEF APRIL 2016 VAN DE VOORZITTER Het is weer voorjaar! Er breekt weer een fijne tijd aan voor velen van ons. Ons eerste busreisje van dit jaar naar het van Gogh museum was erg gezellig en smaakt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor.

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor. NIEUWSBRIEF December Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant 2015 Editie 2 Jaargang 1 Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van het Mentorschap Midden -en Noordoost brabant. Hiermee houden wij u op

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 In deze nieuwsbrief: MR informatieavond Nieuws uit het schoolteam Koningsspelen De Oase rekent er op los! Schoonmaakavond Zomerfeest Vakanties en studiedagen 2016/2017 Oproep

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer. Extra zomeropening huiskamer

Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer. Extra zomeropening huiskamer Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer En omgeving 24 juni 2016 Wijkkamer.de.Dommer@ribw-nr.nl Dommer van Poldersveldtweg 73 Nijmegen Mail ons als je een bijdrage hebt! Extra zomeropening huiskamer We willen

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 7 1 December 2015 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief nummer 7 1 December 2015 Pagina 1 van 5 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Algemeen: Sponsorloop geld Algemeen: Intro dans & de Onderwijsspecialisten SO: Kijkles zwemmen SO: Schoen zetten SO: Kerstmarkt 2015 - deel 2 VSO: Attentie Gymspullen VSO:

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

31 mei Studiedag ++++++++++++ 1 juni Samenwerken op het plein. Nieuwsbrief

31 mei Studiedag ++++++++++++ 1 juni Samenwerken op het plein. Nieuwsbrief Nieuwsbrief 24 mei 2013 Inhoud Mededeling 2 Oproep 2 Theatervoorstelling 2 Jubileumboek 2 Oud papier 3 Bereikbaarheid 4 Nieuwsbriefkopij 4 Agenda zesde klas leerlingen en ouders 5 Voor de volledige JAARKALENDER

Nadere informatie

Programmaoverzicht half januari en februari 2012

Programmaoverzicht half januari en februari 2012 Programmaoverzicht half januari en februari 2012 maandag 16 januari 11.30 uur Gym op muziek en materiaal onder leiding van Marijke Bakker in de ruimte van het dinsdag 17 januari Koffieconcert in de ontmoetingsruimte

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 8 10-12-2013 In dit nummer: Actie schoenendoos Kerstfeest Kerstbakjes

Nadere informatie

Voor alle cursussen geldt Wijzigingen voorbehouden

Voor alle cursussen geldt Wijzigingen voorbehouden Locatie cursussen FNV Scholing FNV Scholing & IT Werkgroep Kantooradres: Nieuwe Fellenoord 7, 5612 KB EINDHOVEN Postadres: p/a Gentiaanweg 8, 5643 CB EINDHOVEN Telefoon 06 1513 3287 (na 14.00 uur) E-mail:

Nadere informatie

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Welkom bij De Goede Zorg Zelf zorg kiezen Bij De Goede Zorg kiest u zelf de zorg of hulp die u nodig heeft. Onze dienstverlening is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Fouten maken is geen probleem, want dat doet iedereen

Fouten maken is geen probleem, want dat doet iedereen 29 27 mei 2015 Agenda voor de komende 2 weken Do 28 Vr 29 Groep 3 gaat naar het museum en de juffen vieren hun verjaardag! Weekend Ma 1 Kamp groepen 8. Di 2 Kamp groepen 8. Wo 3 Kamp groepen 8. Verjaardag

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerstviering. DVD Kerstspel. In dit nummer: Het programma voor de kerstviering op woensdag 16 december ziet er als volgt uit:

Nieuwsbrief. Kerstviering. DVD Kerstspel. In dit nummer: Het programma voor de kerstviering op woensdag 16 december ziet er als volgt uit: 8 december 2015 Nieuwsbrief Kerstviering Het programma voor de kerstviering op woensdag 16 december ziet er als volgt uit: 16.30 uur: kinderen komen aan in de eigen klas, ouders kunnen de koude gerechten

Nadere informatie

SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014

SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014 SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014 Jubileum en afscheid juffrouw Jannie. Op 21 november is juffrouw Jannie 40 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Dit is natuurlijk een

Nadere informatie

Kom gezellig bij ons langs op zaterdag 29 november tussen 10.00 en 14.00 uur op de Bloemendaalseweg 125!

Kom gezellig bij ons langs op zaterdag 29 november tussen 10.00 en 14.00 uur op de Bloemendaalseweg 125! December 2014 Kerstmarkt & Open Dag Op zaterdag 29 november houden wij een gezellige Kerstmarkt & Open Dag ineen! U bent van harte welkom op onze locatie in Bloemendaal tussen 10.00 en 14.00 uur om ons

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Nieuwsbrief. K B O afd. Berkel en Rodenrijs. Woordje van de Voorzitter. mei tot en met juli 2015

Nieuwsbrief. K B O afd. Berkel en Rodenrijs. Woordje van de Voorzitter. mei tot en met juli 2015 K B O afd. Berkel en Rodenrijs mei tot en met juli 2015 Nieuwsbrief Redactie Nieuwsbrief: Trees Verbraeken,Watersnip28 2651 ZA Berkel en Rodenrijs.Telefoon:5117969 e-mail: exbakker@upcmail.nl Secretaris:

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Afdeling VeluwerandMeer

Afdeling VeluwerandMeer Afdeling VeluwerandMeer Nieuwsbrief Nr. 4 2014 Van de bestuurstafel Dit is een bijzondere nieuwsbrief, want het is voor het eerst dat de nieuwsbrief terecht komt bij alle ANBO leden in de gemeenten Ermelo,

Nadere informatie

Computercursussen en workshops

Computercursussen en workshops Computercursussen en workshops voorjaar 2015 Aan de slag met computers en tablets! De mogelijkheden van computers zijn eindeloos: chatten met familie aan de andere kant van de wereld, vakantiefoto s delen,

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

BREDE SCHOOL POELENBURG Leuke (naschoolse) activiteiten, voor alle kinderen in de buurt!

BREDE SCHOOL POELENBURG Leuke (naschoolse) activiteiten, voor alle kinderen in de buurt! BREDE SCHOOL POELENBURG Leuke (naschoolse) activiteiten, voor alle kinderen in de buurt! BREDE SCHOOL POELENBURG Leuke (naschoolse) activiteiten, voor alle kinderen in de buurt! In de wijk Poelenburg willen

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

Seniorenvereniging KBO Borkel & Schaft

Seniorenvereniging KBO Borkel & Schaft Seniorenvereniging KBO Borkel & Schaft Om te Weten 2012 10 (november / december) Inhoud Nieuwe zorgverzekering Betalen in het dorpshuis Ledennieuws Eetpunt in D n Teut Kienen in het dorpshuis Ma 10-12

Nadere informatie

Aesopus, uw persoonlijke keuze. laurens Aesopus

Aesopus, uw persoonlijke keuze. laurens Aesopus Aesopus, uw persoonlijke keuze laurens Aesopus Aesopus Laurens Aesopus is een woonbehandelcentrum voor ouderen met psychiatrische problemen en fysieke beperkingen, met veelal ook een verslavingsachtergrond.

Nadere informatie

Leren in een rustig tempo en nog gezellig ook!!!

Leren in een rustig tempo en nog gezellig ook!!! COMPUTERCURSUSSEN in groepen of individueel PRESENTATIES ADVIES & HULP Uitgave voorjaar 2017 Locaties Bibliotheek van Veldhoven en Rundgraafpark complex Voor 50 + Door 50 + Leren in een rustig tempo en

Nadere informatie