KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN IN DELFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN IN DELFT"

Transcriptie

1

2 KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN IN DELFT BESTUUR Voorzitter: dhr. P.C.M. Duijndam Secretaris: dhr. L.A.M. Persoon Penningmeester: dhr. C.J. van Wijk 2 e secretaris: mevr. W.H.H. Dagli-v.d. Broek Bestuurslid: mevr. J. van der Graaf Nummer 3 maart 2015 Voor nummer 4: copy inleveren voor 13 maart 2015 Voor betalingen: IBAN nummer: NL82 INGB t.n.v. KBO - Afdeling Delft Website: KBO-Delft.nl REDACTIE INFO: Mevr. W. Suijkerland, mevr. J. van der Graaf, mevr. W. Dagli en dhr. L. Persoon. of ADRES KBO - AFDELING DELFT KBO - afdeling Delft Leo Persoon, van Heemstrastraat 11, 2613 CD Delft tel.: LEDENADMINISTRATIE Voor het inschrijven van nieuwe leden, adreswijzigingen, opzeggingen en informatie over contributiebetalingen, kunt u contact opnemen met: Mevr. Wil Dagli van den Broek; Wielewaalstraat 3, 2623 GT Delft tel: , BEZORGKLACHTEN Voor klachten over de bezorging van de 'Nestor' en/of het maandelijkse informatieblad 'INFO' kunt u contact opnemen met: Mevr. Jetty van der Graaf, (tel: , van tot uur)

3 VAN DE REDACTIE Bij dit nummer treft u een los enquêteformulier aan. Wij verzoeken u om dit in te vullen en terug te zenden. Wij willen komen tot meer activiteiten, die aansluiten bij de wensen van onze leden. Helaas heeft niemand gereageerd op onze oproep om foto s in te sturen voor de voorpagina van ons blad. Ook hebben wij geen namen ontvangen van mogelijke nieuwe adverteerders. Beide oproepen blijven actueel en de mogelijkheid bestaat nog steeds om foto s of namen van mogelijke adverteerders door te geven. Een verzoek is opgenomen aan die leden die hun contributie voor 2015 nog niet hebben voldaan, dit alsnog zo spoedig mogelijk te voldoen. Ook een gift is van harte welkom. We zijn deze keer op bezoek geweest bij onze bridgeclub, een verslag met enkele foto s is opgenomen. Een selectie van foto s van de Winterschool voor senioren is te vinden op onze website. Wij wensen u veel leesplezier. namens de redactie: Leo Persoon EVALUATIE LEDENWERFACTIE De in de maanden september t/m december 2014 gehouden ledenwerfactie is een groot succes geworden. In totaal hebben we in die periode 46 nieuwe leden ingeschreven. Aan alle leden die een nieuw lid (betalend) hebben aangemeld is inmiddels een IRIS bon ter waarde van 5,00 uitgereikt. Daarnaast hebben wij onder de aanbrengers en ook onder de nieuwe leden een tegoedbon voor een lunch voor twee personen, ten waarde van 30,00, bij Stads-Koffyhuis aan het Oude Delft verloot. Deze zijn gewonnen door mevr. W.E.A. Verleg Kruijswijk en mevr. M. Mantel. Alle leden die zich hebben ingespannen voor het werven van nieuwe leden onze hartelijke dank. Leo Persoon 3

4 AGENDA 2 maart Ipad vervolgcursus groep 1, van uur tot ca uur Locatie: Pr. Mauritsstraat 92 3 maart Ipad vervolgcursus groep 2, van uur tot ca uur Locatie: van Heemstrastraat 11 4 maart Bridgeclub, van uur tot uur Locatie: kantine vv Delfia, Mozartlaan maart Bestuursvergadering, aanvang uur Locatie: Pastorie Nassaulaan 2 10 maart Overleg DB parochiebestuur en DB KBO bestuur Locatie: Pastorie Raamstraat 78, aanvang uur 11 maart Bridgeclub, van uur tot uur Locatie: kantine vv Delfia, Mozartlaan maart Uiterste datum inleveren copy voor INFO nr maart. Redactievergadering INFO aanvang uur Locatie: Pr. Mauritsstraat maart Foto s bekijken. Van uur tot uur Locatie: Pastorie Nassaulaan 2 18 maart Bridgeclub, van uur tot uur Locatie: kantine vv Delfia, Mozartlaan maart KBO reis, dagtocht naar Helmond Vertrek 9.00 uur vanaf Huize Stefanna 19 maart Bingomiddag, aanvang uur Locatie: Pastorie Nassaulaan 2 23 maart Betaaldatum AOW 25 maart Bridgeclub, van uur tot uur Locatie: kantine vv Delfia, Mozartlaan april Klaverjasmiddag, aanvang uur Locatie: Pastorie Nassaulaan 2 4

5 OVERZICHT NIEUWE LEDEN Mevr. P.J.M Paalvast - v.d. Maarel De Hoop 31 Mevr. W.J.M. de Zwijger - de Cock Bankastraat 23 Mevr. E. van Zon Jan Joostenplein 21 Mevr. C.A.M. van Dam, Maerten Trompstraat 7 Mevr. C.M. Gerritsen - Oken, Diamantpad 10 Mevr. Y. Bijkerk, Bikolaan 76 Dhr. L.J.P. Eekhout, Koningsplein 91 Mevr. S.H.T. Eekhout - Stegeman, Koningsplein 91 Mevr. M.E.A.I. Schie - Janssen Aart v.d. Leeuwlaan 138 Mevr. A.H.J. Ploegmakers - Talens Gerbrandylaan 40 Mevr. M.W.M. van Winden Roland Holstlaan 864 Mevr. C. Starink - van der Kolff Chinalaan 37 Rectificatie nieuwe leden in januari Mevr. J. van Schijndel - Kaalhoven moet zijn: Mevr. J. van Schijndel Koolhoven Gebbenlaan 51 Het bestuur heet de nieuwe leden van harte welkom als lid van de KBO OVERLEDEN LEDEN (voor zover ons bekend) Mevr. J.G.M. v.d. Steuijt - Warffemius, Afrikalaan 28 Wij bidden tot God, dat hij mevr. van der Steuijt mag opnemen in de vrede van onze verrezen heer. Advertentie 5

6 AANVULLING VERJAARDAGEN IN JANUARI 75 jaar Mevr. A. Scholtes R. de Graafweg jan. VERJAARDAGEN IN MAART 90 jaar Mevr. W. Nieuwpoort - Koene A. Jacobsstraat maart Mevr. P. Nieuwenhuijse - Bom G. de Haenstraat maart Dhr. J.W. de Kok A. Jacobsstraat maart Dhr. G.J. Bentvelzen A. Jacobsstraat maart 85 jaar Mevr. M. v.d. Drift - Suijkerland Zagwijnpad maart Mevr. A.C. Paalvast A. v.d. Leeuwlaan maart Mevr. E.G.M. ten Berge R. Holstlaan maart Mevr. A.C.A. Stolk - Henneveld Zusterlaan 52 8 maart Dhr. J.J. Doodeman C.v.d.Lindenstraat maart Mevr. A. Smit - Scholten Kristalplein 8 21 maart Dhr. G.J.C Verhoeven Vorrinkplein maart 80 jaar Dhr. F.L.J. Berger Kristalweg 42 2 maart 75 jaar Mevr. A.H. van Kan Wezelstraat maart 70 jaar Mevr. Kattevilder - Turk M. ter Braaklaan maart Mevr. A. Kok P.C. Boutersepad 6 11 maart Mevr. P.P.M. v. Leeuwen - Duijvesteijn Dijkhoornseweg 4 B 11 maart Merv. M. v.d. Hoeven Prof. Henketstraat maart Allen van harte gefeliciteerd 6

7 EXPOSITIE SENIOREN EN VRIJE TIJD Helaas moeten we concluderen dat er op dit moment geen mogelijkheden zijn om een dergelijke expositie te organiseren. Met name het gebrek aan een goede ruimte doet ons tot dit besluit komen. Er waren wel voldoende deelnemers voor een dergelijke expositie. Misschien zijn er mogelijkheden in het najaar (b.v. september). Dit gaan we nader onderzoeken, we geven de hoop nog niet op. De aangemelde exposanten blijven op de lijst staan en deze zullen we in het najaar benaderen. U hoort nog van ons. Wil Dagli, Jetty v.d. Graaf en Leo Persoon CONTRIBUTIE 2015 Het is weer de hoogste tijd om uw financiële verplichtingen aan de KBO - afd. Delft te voldoen. Vriendelijk verzoeken wij de leden die nog niet hebben betaald dit voor 31 mei 2015 te doen. Dit voorkomt dat wij u straks een herinnering moeten sturen. Dit brengt onnodige kosten voor ons mee. Het betalen kan geschieden via internetbankieren, of via een in uw bezit zijnde overschrijvingskaart. Er worden geen acceptgiro's toegezonden. Vermeldt u echter wel duidelijk uw naam, adres en/of uw lidmaatschapsnummer. Dit geldt zeker voor degenen die voor iemand anders betalen. De contributie voor dit jaar bedraagt wederom ten minste 22,50 per lid. Let wel, indien uw huisgenote of samenwonende ook lid is van de KBO, dat u dit bedrag dan tweemaal moet overmaken. U dient dan ten minste 45,00 te betalen. Meer overmaken mag altijd (gift), is niet verboden en altijd welkom. De contributie dient te worden overgeschreven naar: IBAN nummer: NL82 INGB ten name van KBO - AFDELNG DELFT Wil Dagli ledenadministratie. 7

8 BESTE LEDEN. De winterschool is weer achter de rug en ondanks dat we naar een andere locatie moesten, ( er zijn nog steeds personen die denken dat we zelf dit besluit hebben genomen), kunnen we toch spreken van een geslaagde winterschool. Op alle dagen waren er veel deelnemers en op bepaalde dagen was de zaal zelfs vol. Vooral de lezingen van Ria v/d Meer en Shaheila Winklaar waren vol en zeer interessant. Van Dr. Kraan heb ik een mail gekregen en daarin bedankte hij ons en de deelnemers voor een interactieve ochtend. Hij had genoten van de belangstelling en heeft gezorgd dat volgend jaar, tijdens de winterschool, Dr. Niesten bij ons een lezing komt houden over voeten en enkels. Ik heb van Shaheila Winklaar na afloop een mail gekregen over een tentoonstelling van haar eigen werk in Rotterdam. Ik wist wel dat zij zelf beeldend kunstenaar was, maar wat ik in de mail zag en waar ze dit jaar nog meer exposeert ( Houston en Dubai ) dan zie je dat dit niet niks is. Zij exposeert in Rotterdam ( uiteindelijk het dichtste bij) tot 11 maart op werkdagen / kantoortijden bij het Podium 0950 aan de Oostmaaslaan 950 in Rotterdam. Gratis te bezoeken. Wat betreft de locatie: die is ons best bevallen en van menige deelnemer hebben we gehoord dat de zaal gezelliger / huiselijker is dan in het Buitenhuis. In iedere geval, zoals al eerder gezegd, zitten we met de Zomerschool ook weer in de Wipmolen. De Zomerschool is gepland in de weken van 20 juli t/m 7 augustus a.s. Bingo en klaverjas De volgende bingomiddag is op 19 maart en de volgende klaverjasmiddag op 16 april as. om uur in de Pastorie aan de Nassaulaan 2 Passiespelen Op dit moment zijn er 50 personen die mee gaan op 31 mei naar de Passiespelen in Tegelen. Hierbij is een aantal KBO-ers uit de omgeving. Deze personen krijgen tegen die tijd te horen waar vandaan wij vertrekken en hoe laat. 8

9 AV-DELFT 2015 Speciale aanvullende zorgverzekering voor Delftenaren met een laag inkomen. Een aantal tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten is afgeschaft. De Cer en de WTCG zijn daar voorbeelden van. De gemeente Delft compenseert de Cer en de WTCG door nog meer zorgkosten onder te brengen in de speciale aanvullende zorgverzekering AV- Delft. Daarmee wordt de AV-Delft interessant voor nog meer inwoners met specifieke zorgkosten. De AV-Delft is mogelijk in combinatie met een basiszorgverzekering van VGZ en Zilveren Kruis Achmea en een basis- en aanvullende zorgverzekering van DSW Zorgverzekeraar. De voorwaarden, het pakket aan vergoedingen en premie verschillen per zorgverzekeraar. De premie voor de basisverzekering en aanvullende verzekering blijft u, zoals nu, zelf betalen. De aanvullende zorgverzekering en de AV-Delft zijn dus niet gratis. Echter, u krijgt meer vergoed voor dezelfde prijs als u een aanvullende zorgverzekering heeft. Voor meer informatie en een folder ( of u er eventueel voor in aanmerking komt) kunt u terecht bij Klant Contact Centrum (KCC). Voor het aanvragen van de AV-Delft kijkt u op advertentie - Barbecues - Palmen - Statafels - Terrasmeubilair - Popcornmachines - Koelkasten - Biertaps - etc. Einsteinweg Delft. Tel Fax Website: 9

10 DE BRIDGECLUB VAN DE KBO -DELFT, Nu eens geen verslag van een interview met een van onze adverteerders maar een weergave van ons bezoek aan bovengenoemde bridgeclub. Elke woensdagmiddag wordt er gebridged in de kantine van de voetbalvereniging Delfia. Leo Persoon en ik (Wil Suijkerland), zijn daar woensdag 4 februari jl. op bezoek gegaan. Persoonlijk was ik verbaasd over het grote aantal deelnemers. De voorzitter, de heer Jörning, vertelde ons, dat er ongeveer 90 leden zijn. We kwamen in gesprek met 2 dames, die even niet konden bridgen. Er moeten altijd per spel 4 mensen aanwezig zijn anders kan men niet spelen. De dames hebben geprobeerd ons enige kennis bij te brengen van dit spel. Wat mij bij gebleven is: het is behalve een kaartspel vooral een denk spel. Het hele spel gaat over SPELEN en BIEDEN. Men speelt samen met een partner en met die partner probeer je punten binnen te halen. Op het tafeltje lag of stond een bord, met daarom 4 doosjes. Misschien wordt het in het kaartspel anders genoemd maar ik zag dat er 4 doosje stonden, gestapeld op elkaar. We kregen uitleg. In elke doos zit een volledig kaartspel met 52 kaarten, verdeeld over Noord, Oost, Zuid en West. Elke speler krijgt 13 kaarten. Met de kaarten uit elke doos wordt slechts eenmaal gespeeld. Na het eerste spel wordt met de inhoud van de tweede doos gespeeld en vervolgens met de derde en de vierde. Aan elke tafel wordt hetzelfde systeem gehanteerd. Het is de bedoeling dat men, na 30 minuten, aan alle tafels 4 spellen gespeeld heeft. Ook heb ik begrepen dat Noord samenspeelt met Zuid en Oost met West. Vervolgens zijn wij gaan kijken hoe het toegaat tijdens het spel. Iedere speler heeft een bakje waarin kaarten zitten. Geen speelkaarten maar kaarten met daarop vermeld of men gaat spelen of dat men past. Uiteindelijk wordt er gespeeld. De speler (de maat van degene die speelt) legt zijn/haar kaarten op tafel. De speler, die zijn eigen kaarten kent en nu ook de kaarten van zijn maat, geeft zijn maat aan welke kaart er bijgelegd moet worden. De speler, die dus niet speelt, slechts de kaarten bijlegt die de (maat)speler noemt, wordt dummy genoemd. Hoe de puntentelling gaat, weet ik niet. Een aas heeft de waarde van 4 punten, de heer van 3, de dame van 2 en de boer van 1. 10

11 Er worden ook competities gehouden. Een competitie duurt 6 weken. Er zijn dan 12 bridge-paren in een lijn. (Er kunnen ook minder paren in een lijn zijn). In deze bridgeclub zijn 3 lijnen: A, B en C. lijn. A. is de hoogste lijn. Als de competitie is afgelopen weet men, welke paren degraderen en welke paren promoveren. Deze KBO.- bridgeclub is niet aangesloten bij de bridgebond. Er werd ons gezegd: Wij zijn amateurs. Er is geen vakantietijd. Er kan het hele jaar gebridged worden. Verder is er ook ruimte voor gezelligheid. Met Kerst wordt er voor een aardigheidje gezorgd voor elke bridger. Met Pasen trakteert men op paaseitjes of iets anders dat naar het Paasfeest verwijst. Aan het eind van het seizoen, in juli of augustus, wordt er ook wel een gezamenlijke maaltijd georganiseerd. Voor mij was het een boeiende middag. Maar zover ik bridge kan beoordelen, is het een prachtig spel om te spelen maar ook al heb je enig begrip van kaartspellen, hiervoor heb je een leertijd nodig. 11

12 7-daagse cruise met de Rhine Prinsess van 25 t/m 31 mei 2015 Wij vertrekken op 25 mei 2015 tussen en uur vanaf Huize Stefanna. Aart van der Leeuwlaan 904. Juiste tijd volgt op uw deelname bevestiging. U kunt zich vanaf heden aanmelden voor deze cruise met het luxe schip MS Rhine Princess. Programma: Maandag: 25 mei Keulen inschepen Bonn Dinsdag: 26 mei Bonn Boppard Woensdag: 27 mei Boppard Koblenz Donderdag: 28 mei Koblenz Cochem Vrijdag: 29 mei Cochem Alken Alken Andernach Zaterdag: 30 mei Andernach Dusseldorf Zondag: 31 mei Dusseldorf Nijmegen Ontschepen in Nijmegen. Indeling hut Rijndijk Restaurant 12

13 Boekingsmogelijkheden met de prijzen. 2 pers. hut Promenadedek 640,00 p.p. 1 pers. hut Promenadedek 790,00 p.p. 2 pers. hut Moezeldek 590,00 p.p. 1 pers. hut Moezeldek 725,00 p.p. 2 pers mini suites Moezeldek 690,00 p.p. 2 pers. hut Rijndek 540,00 p.p. 1 pers. hut Rijndek 640,00 p.p. 3 pers. hut Rijndek 525,00 p.p. Toeslag introducees 35,00 p.p. e.v.t. Kosten Annuleringsverzekering 45,00 p.p. e.v.t. Kosten Groepsreisverzekering 10,00 p.p. Alle dekken zijn per lift bereikbaar m.u.v. het Rijndek U kunt zich nog aanmelden voor deze reis tot 20 maart. Vol is vol Dagelijks na uur bij Lea en Leo Vroonland Telefoonnummer: of b.g.g. ( ). Na inschrijving bent u deelnemer voor deze reis. Overmaken binnen 14 dagen na inschrijving het volledige bedrag van uw keuze + eventuele het bedrag reisverzekering en annuleringsverzekering. Betalingen overmaken naar: IBANnr: NL75 INGB t.n.v. Reiscommissie RK Bond van Ouderen, Koetlaan 6, 2625 KS Delft. (met vermelding R54) U dient bij u te hebben op alle reizen: 1. Uw legitimatiebewijs. Voldoende medicijnen 2. Bewijs ziektekostenverzekering + Telefoonnummer hulp/alarmdienst van uw ziektekostenverzekering. 3. Alarmnummer van uw reisleiding tijdens de reisdag Telefoonnummer van familielid dat gebeld kan worden in noodgevallen. Indien niet aanwezig, kan dit problemen geven bij u en uw reisleiding Reisorganisatie: Lea en Leo Vroonland 13 R e i

14 Duitsland Sauerland Reisduur: 5 dagen 4 nachten Periode: zaterdag 19 t/m woensdag 23 september 2015 Accommodatie: Hotel Bilstein **** Vertrek datum: zaterdag 19 september Vertrek tijd : uur vanaf Huize Stefanna Aart van der Leeuwlaan 904, Delft Accommodatie Hotel Bilstein Dit 4-sterren hotel ligt In het centrum van het schilderachtige plaatsje Bilstein, met uitzicht op de middeleeuwse Burcht. Het hotel beschikt over een receptie, bar/lounge met gezellige openhaard, restaurant, bruin café De Sauerland Stube, gratis wifi, meerdere liften, verwarmd binnenzwembad, sauna, whirlpool, huisbioscoop, recreatiezaal met o.a. biljart en darts, sfeervolle wintertuin/serre en bibliotheek Uw bus Een Comfort Class touringcar biedt plaats aan maximaal 42 personen. De touringcars zijn voorzien van verwarming, dubbele beglazing, airconditioning, toilet, koffie-, soepen chocolade- apparaat en een minibar met frisdranken en licht alcoholische drankjes. 1e dag Heenreis zaterdag 19 september 2015 We vertrekken om uur vanaf Stefanna richting ons hotel in Sauerland. We maken op de heenreis een stop voor koffie enz 2 e dag - Dagtocht - Lennestadt, Winterberg en Schmallenberg 3 e dag - Dagtocht - Siegen, Attendorn en boottocht op de Biggesee 4 e dag - Dagtocht - Brilon en natuurtocht Sauerland 14

15 5 e dag Terugreis - vrije ochtend en terugreis met afscheidsdiner Op de terugreis sluiten we deze gezellige reis af met een 3 gangen diner, waarna u wordt teruggebracht naar Delft. Thuiskomst rond uur. Meer informatie vindt u op de website: ww.kbo-delft.nl. Reissom De prijs per persoon bedraagt voor KBO leden: 414,00 p.p. Introducees: 450,00 p.p. e.v.t. Kosten Annuleringsverzekering: 28,00 p.p. e.v.t. Kosten Groepsreisverzekering basisdekking: 9,00 p.p. Inbegrepen: - reis per Comfort Class touringcar - ervaren chauffeur/reisleider - tolgelden, toeristenbelastingen en reserveringskosten. - 4 nachten verblijf in 4-sterren Hotel Bilstein - hotelverzorging op basis van: - all inclusive: ontbijtbuffet, lunch incl. koffie/thee, 3-gangen diner of dinerbuffet, - gratis tussen en uur (koffie, thee, consumpties frisdranken, vruchtensappen, bieren, jenevers, wijnen en apfelkorn U kunt zich nog aanmelden voor deze reis tot 20 maart. Vol is vol Dagelijks na uur bij Lea en Leo Vroonland Telefoonnummer: of b.g.g. ( ). Na inschrijving bent u deelnemer voor deze reis. Overmaken binnen 14 dagen na inschrijving 207,00 p.p. + eventueel het bedrag van de reisverzekering en de annuleringsverzekering. Restant van de reissom voldoen voor 1 augustus Betalingen overmaken IBANnr: NL75 INGB t.n.v. Reiscommissie RK Bond van Ouderen, Koetlaan 6, 2625 KS Delft. (met vermelding R56) U dient bij u te hebben op alle reizen: 1. Uw legitimatiebewijs. Voldoende medicijnen 2. Bewijs ziektekostenverzekering + Telefoonnummer hulp/alarmdienst van uw ziektekostenverzekering. 3. Alarmnummer van uw reisleiding tijdens de reisdag Telefoonnummer van familielid dat gebeld kan worden in noodgevallen. Indien niet aanwezig, kan dit problemen geven bij u en uw reisleiding Reisorganisatie : Leo & Lea Vroonland Turnhout 15

16 16

17 FOTO-IMPRESSIE REUNIE REISCOMMISSIE 17

18 UIT HET ARCHIEF (30) Na de bijdragen over de woonvoorzieningen Monica en het Annagesticht wil ik het deze keer hebben over een door velen al lang vergeten woongelegenheid voor ouderen en wel die van de zusters Augustinessen aan het Oude Delft. Over die zusters en het Hippolytusziekenhuis is al eerder geschreven maar in deze bijdrage gaat het vooral over hun zorg voor de oudere mens. Tegen het eind van de negentiende eeuw wordt de behoefte aan een tehuis voor gegoede bejaarden steeds sterker en daarom besluit het Parochiaal Armbestuur in 1885 tot oprichting van een Roomsch Katholiek Liefdehuis voor bejaarden. Het woord gegoede staat er niet voor niets want het armbestuur wil aan de bewoners een dusdanige bijdrage vragen die ruimte biedt voor een (beetje) winst waarmee dan weer de ziekenverpleging gefinancierd kan worden. Het kostgeld hangt af van de klasse; voor de eerste klasse is dat 600 gulden per jaar, voor de tweede 400 gulden en voor de derde klasse 200 gulden per jaar. Daar moet dan nog de kamerhuur bij worden opgeteld en die varieert van 50 tot 200 gulden per kamer. Men kan zich ook voor de rest van zijn of haar leven inkopen in dat tehuis en merkwaardigerwijs betalen vrouwen voor een dergelijke levensvoorziening meer dan mannen namelijk 8000 gulden tegen 7500 gulden. Kennelijk weet men dan al dat vrouwen langer leven dan mannen. Aangezien de levensverwachting destijds nog geen 55 jaar is maken in de praktijk maar weinig mensen gebruik van de mogelijkheid om zich in te kopen. Want om voordeliger uit te zijn dan met een jaarlijks bedrag moet je nog ten minste twaalf of dertien jaar verzorgd worden. De naam van het liefdehuis wordt al spoedig het St. Hippolytusgesticht dat gevestigd wordt aan het Oude Delft op nummer 203. Het pand, dat omschreven wordt als een kapitaal heerenhuis wordt gekocht van notaris Schagen van Leeuwen. Later wordt ook nummer 205 nog aan het pension toegevoegd dat al eerder door het Armbestuur is gekocht van een kastelein. Nog later wordt nummer 207 weer aan het complex toegevoegd dat wel bewijst dat de verzorging van bejaarden ook dan al een gewild product is. De president van het Armbestuur, de heer Vlek (ja, die van de 'oude') kent de zogenaamde 'zwartzusters' in het Belgische Dendermonde en nodigt die uit om zich ook in Delft met ziekenverzorging en met de verzorging van ouderen 18

19 te gaan bezig houden. En die zusters komen: aanvankelijk drie en later uitgebreid naar veertien maar dan zijn zij ook al bezig met bijvoorbeeld de wijkverpleging. De behuizing aan het Oude Delft wordt dan ook tevens een echt klooster. Net als in Monica en in Stefanna wordt er ook een kapel ingericht aan het Oude Delft. Die kapel wordt tot in onze dagen ook gebruikt om voor een overledene te bidden zoals wij dat tot voor kort deden tussen het overlijden van een dierbare en zijn of haar begrafenis. Over de geschiedenis van de bejaardenverzorging vermeldt mijn bron niet zoveel meer. Over de veranderingen in het religieuze leven van de zusters mede onder invloed van het Tweede Vaticaans Concilie wil ik hier niet uitwijden maar een feit is dat het Hippolytusziekenhuis in 1970 van de Phoenixstraat naar de Reinier de Graafweg verhuist. De behuizing aan het Oude Delft wordt daardoor overbodig. De bejaarden die daar in de verzorging zijn of waren zijn in de loop van de voorgaande jaren al ondergebracht in andere tehuizen of bij particulieren. Monica en Stefanna zijn ten slotte niet voor niets gebouwd. Om niet het verwijt krijgen dat ik plagiaat pleeg (u weet wel, het gebruiken van andermans wijsheid zonder de bron te vermelden) zij hier vermeld dat bovenstaande gegevens voor een belangrijk deel afkomstig zijn uit een boek van Peter Sierksma dat verschenen is in 1988 bij het 100-jarig bestaan van de Zusters Augustinessen van Heemstede. Maar u en ik weten dat die Augustinessen begonnen zijn in Delft. Koos de Ridder. DE BEDEVAART NAAR DEN BOSCH Dit jaar organiseert de KBO-Zuid-Holland voor de 25 e keer de bedevaart naar Den Bosch. Deze bedevaart vindt plaats op dinsdag 19 mei Wilt u mee? Reserveer dan alvast deze datum, in de volgende INFO volgt meer informatie over deze bedevaart. Leo Persoon 19

20 FOTO S BEKIJKEN Regelmatig wordt tijdens het maken van foto s bij de diverse activiteiten gevraagd wanneer kunnen we de foto s zien en/of bestellen. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om foto s te bekijken en eventueel te bestellen. Van de volgende activiteiten zijn foto s te bezichtigen: - Zomerschool; gehouden van 11 augustus t/m 29 augustus Kerstviering; gehouden op 19 december Reünie reiscommissie; gemaakt op 28 januari Bridgeclub; gemaakt op 4 februari Winterschool; gehouden van 12 t/m 22 januari 2015 Op dinsdagmiddag 17 maart zullen we van uur tot uur aanwezig zijn op de pastorie, Nassaulaan 2. U kunt dan de foto s bekijken en eventueel te bestellen. Leo Persoon en Jetty van der Graaf Een selectie van de foto s van de Zomerschool 2014 en van de Winterschool 2015, zijn te vinden op onze website: KBO-Delft.nl Heeft u het enquêteformulier al ingevuld en teruggestuurd? Niet vergeten! 20

21 I N S C H R I J F F O R M U L I E R K B O - D E L F T Hierbij geef ik mij op als nieuw lid van de KBO Dhr./Mevr.* Voornaam:...Voorletters:... Achternaam:... Geboortedatum: Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnr.:... Mobielnr.:... IBANnummer: Werkzaam (geweest) als:... Hobby's... De contributie voor 2015 bedraagt 22,50 p.p. Dit formulier volledig ingevuld afgeven aan een van de bestuursleden of zenden aan: KBO Ledenadministratie, Wielewaalstraat 3, 2623 GT Delft. Tel

22 KBO - ACTIVITEITEN BRIDGE Waar: kantine voetbalclub Delfia, Mozartlaan 664, Wanneer: woensdagmiddag van uur tot uur Informatie: Dhr. Jörning, tel: REISCOMMISSIE Informatie: Lea & Leo Vroonland, tel: Anton van der Zalm, tel: ACTIVITEITENCOMMISSIE Waar: Pastorie Nassaulaan 2 Wanneer: elke 3 e donderdag in de maand Wat: klaverjassen of bingo Informatie: Mevr. J. van der Graaf tel: tussen en uur BELASTINGSERVICE Dhr. H. van der Zon, tel: , Dhr. J.D.Dupon, tel: , tussen tot uur IPAD COACH Dhr. H. van der Zon, Dhr. L. Persoon, tel tel

23 23

24

m m ra g ro p n e t h c a n 4 / n e g a d

m m ra g ro p n e t h c a n 4 / n e g a d Welkom in Fam. Willemsen 5 dagen / 4 nachten programma 2014 Comfortabel genieten van uw welverdiende vakantie! Ons nieuwe all-in vakantiehotel Bilstein ligt in het centrum van het schilderachtige bergstadje

Nadere informatie

Rotterdam Nijmegen Keulen Bonn Nijmegen 14-18 december 2014. Vanaf 225,00 volpension (hoofddek) (Leden NNPV Excursie 225,00)

Rotterdam Nijmegen Keulen Bonn Nijmegen 14-18 december 2014. Vanaf 225,00 volpension (hoofddek) (Leden NNPV Excursie 225,00) 5 daagse Kerstcruise met de Rigoletto Rotterdam Nijmegen Keulen Bonn Nijmegen 14-18 december 2014 Vanaf 275,00 volpension (hoofddek) (Leden Excursie 225,00) Rotterdam of 4 daagse Kerstcruise met de Rigoletto

Nadere informatie

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN IN DELFT

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN IN DELFT KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN IN DELFT BESTUUR Voorzitter: dhr. P.C.M. Duijndam Secretaris: dhr. L.A.M. Persoon Penningmeester: dhr. C.J. van Wijk 2 e secretaris: mevr. W.H.H. Dagli-v.d. Broek Bestuurslid:

Nadere informatie

Excursie. Ms Rigoletto. Rotterdam In de avond is er live muziek en kunt Nijmegen u dansen op uw geliefde melodieën.

Excursie. Ms Rigoletto. Rotterdam In de avond is er live muziek en kunt Nijmegen u dansen op uw geliefde melodieën. 5 daagse Kerstcruise met de Rigoletto Rotterdam Nijmegen Keulen Bonn Nijmegen Rotterdam 10-14 december 2016 Vanaf 355,00 volpension (hoofddek) (Leden 275,00) of 4 daagse Kerstcruise met de Rigoletto Nijmegen

Nadere informatie

Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur

Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur Zondag 28 apr. Oranje Bingo Vrijdag 10 mei Spreekuur wijkagent en

Nadere informatie

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN IN DELFT

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN IN DELFT KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN IN DELFT BESTUUR Voorzitter: dhr. P.C.M. Duijndam Secretaris: dhr. L.A.M. Persoon Penningmeester: dhr. C.J. van Wijk 2 e secretaris: mevr. W.H.H. Dagli-v.d. Broek Bestuurslid:

Nadere informatie

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN IN DELFT

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN IN DELFT KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN IN DELFT BESTUUR Voorzitter: dhr. P.C.M. Duijndam Secretaris: dhr. L.A.M. Persoon Penningmeester: dhr. C.J. van Wijk 2 e secretaris: mevr. W.H.H. Dagli-v.d. Broek Bestuurslid:

Nadere informatie

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN IN DELFT

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN IN DELFT KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN IN DELFT BESTUUR Voorzitter: dhr. P.C.M. Duijndam Secretaris: dhr. L.A.M. Persoon Penningmeester: dhr. C.J. van Wijk 2 e secretaris: mevr. W.H.H. Dagli-v.d. Broek Bestuurslid:

Nadere informatie

WINTERSCHOOL VOOR SENIOREN

WINTERSCHOOL VOOR SENIOREN Aantekeningen WINTERSCHOOL VOOR SENIOREN 2016-2017 Hierbij het programma van de Winterschool voor Senioren 2016 2017 Inschrijven: in de Wipmolen, Professor Krausstraat 71b Op woensdag 16 november van 10.00-13.00

Nadere informatie

Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE nr 10 oktober 2014

Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE nr 10 oktober 2014 Nieuwsbrief VAN DE AFDELING ZWOLLE nr 10 oktober 2014 Samenwerken De PCOB, afdeling Zwolle, heeft al heel lang een samenwerkingsverband met de KBO, afdeling Zwolle. Ieder jaar weer verzorgen de reiscommissies

Nadere informatie

Het bestuur van K.B.O.- Stokhasselt wenst alle leden een Vredig, Gezond en Gelukkig 2015

Het bestuur van K.B.O.- Stokhasselt wenst alle leden een Vredig, Gezond en Gelukkig 2015 Secretariaat Gluckstraat 49 tel.06 4755.09.12 Rek.nr.: IBAN NL88 INGB 0000 66 17 22 Januari 2015 Het bestuur van K.B.O.- Stokhasselt wenst alle leden een Vredig, Gezond en Gelukkig 2015 We beginnen 2015

Nadere informatie

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN IN DELFT

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN IN DELFT KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN IN DELFT BESTUUR Voorzitter: dhr. P.C.M. Duijndam Secretaris: dhr. L.A.M. Persoon Penningmeester: dhr. C.J. van Wijk 2 e secretaris: mevr. W.H.H. Dagli-v.d. Broek Bestuurslid:

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016. Ouderen

Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016. Ouderen Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016 Ouderen 1 ONTMOETINGSCENTRUM DE ROOS Adres: Beekstraat 29 6001 GG Weert Tel: 0495-688190 (tijdens kantooruren) 0495-688199 (buiten kantooruren) Fax: 0495-537299

Nadere informatie

Het Theeblaadje Juni 2015

Het Theeblaadje Juni 2015 Het Theeblaadje Juni 2015 Het Theehuis is een wijklocatie van zorgorganisatie Het Spectrum. Het is een gezellig ontmoetingscentrum voor 55-plussers waar diverse activiteiten plaatsvinden. Het Theehuis

Nadere informatie

Wekelijkse activiteiten van de Seniorenraad in De Zevensprong:

Wekelijkse activiteiten van de Seniorenraad in De Zevensprong: Wekelijkse activiteiten van de Seniorenraad in De Zevensprong: Maandag: 13.30-15.00 uur: computerinloop (1 ste maandag van de maand) Maandag: 14.00-17.00 uur: biljarten Dinsdag: 13.30-17.00 uur: biljarten

Nadere informatie

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN IN DELFT

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN IN DELFT KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN IN DELFT BESTUUR Voorzitter: dhr. P.C.M. Duijndam Secretaris: dhr. L.A.M. Persoon Penningmeester: dhr. C.J. van Wijk 2 e secretaris: mevr. W.H.H. Dagli-v.d. Broek Bestuurslid:

Nadere informatie

Secretariaat Gluckstraat 49 tel.06 4755.09.12 Rek.nr.: IBAN NL88 INGB 0000 66 17 22 Juni 20155

Secretariaat Gluckstraat 49 tel.06 4755.09.12 Rek.nr.: IBAN NL88 INGB 0000 66 17 22 Juni 20155 Secretariaat Gluckstraat 49 tel.06 4755.09.12 Rek.nr.: IBAN NL88 INGB 0000 66 17 22 Juni 20155 Voorjaarsreisje. Beste leden voor ons voorjaarsreisje op woensdag 24 Juni zijn nog plaatsen open,voor die

Nadere informatie

Ontdek België, Nederland & Duitsland. Aan boord van Rembrandt van Rijn. Vertrek Mei, Juni, Juli, Augustus & September 2015

Ontdek België, Nederland & Duitsland. Aan boord van Rembrandt van Rijn. Vertrek Mei, Juni, Juli, Augustus & September 2015 Ontdek België, Nederland & Duitsland Aan boord van Rembrandt van Rijn Vertrek Mei, Juni, Juli, Augustus & September 2015 Welkom aan boord Een riviercruise met de luxueuze Rembrandt van Rijn is beslist

Nadere informatie

Voor u ligt het programma van de Zomerschool voor Senioren 2014. We bestaan dit jaar 5 jaar en daarom hebben we een mooi programma samengesteld.

Voor u ligt het programma van de Zomerschool voor Senioren 2014. We bestaan dit jaar 5 jaar en daarom hebben we een mooi programma samengesteld. VIJF JAAR ZOMERSCHOOL VOOR SENIOREN Voor u ligt het programma van de Zomerschool voor Senioren 2014. We bestaan dit jaar 5 jaar en daarom hebben we een mooi programma samengesteld. Inschrijven Op 25 juni

Nadere informatie

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN IN DELFT

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN IN DELFT KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN IN DELFT BESTUUR Voorzitter: dhr. P.C.M. Duijndam Secretaris: dhr. L.A.M. Persoon Penningmeester: dhr. C.J. van Wijk 2 e secretaris: mevr. W.H.H. Dagli-v.d. Broek Bestuurslid:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Februari - maart 2014

NIEUWSBRIEF Februari - maart 2014 NIEUWSBRIEF Februari - maart 2014 Dagelijks bestuur: Voorz. Antoon v.d. Ven - 272327 Penningm. Jan Swinkels - 272256 Martien van Kessel ontving tijdens de zittingsavond van 6 februari j.l. van Zijne Doorluchtige

Nadere informatie

diabetes, psychiatrie en palliatieve zorg/oncologie. Voor de deelnemers zullen accreditatiepunten aangevraagd worden.

diabetes, psychiatrie en palliatieve zorg/oncologie. Voor de deelnemers zullen accreditatiepunten aangevraagd worden. Shouf Shouf Marokko organiseert jaarlijks in samenwerking met verschillende achterstandsfondsen waaronder AOF Amsterdam en FAW Rotterdam nascholingsreizen voor huisartsen en POHs onder andere naar Marokko.

Nadere informatie

5-daagse groepsreis naar FULDA & WITTENBERG. 15 t/m 19 augustus 2017

5-daagse groepsreis naar FULDA & WITTENBERG. 15 t/m 19 augustus 2017 5-daagse groepsreis naar FULDA & WITTENBERG 15 t/m 19 augustus 2017 Pelikaan Reizen Reis technische zaken Dagprogramma Inbegrepen Toeslagen Inhoud Hoofdkantoor gevestigd in Zevenbergen 5 reisbureaus Touroperating

Nadere informatie

website Nieuwsbrief Januari 2017

website  Nieuwsbrief Januari 2017 Brabants Amateur Wijnmakers-en Bierbrouwersgilde Rivierenland Beste Gildeleden, website www.gilde-rivierenland.nl Nieuwsbrief Januari 2017 Voor iedereen die we nog niet gezien hebben op onze nieuwjaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief. K B O afd. Berkel en Rodenrijs. Woordje van de Voorzitter. mei tot en met juli 2015

Nieuwsbrief. K B O afd. Berkel en Rodenrijs. Woordje van de Voorzitter. mei tot en met juli 2015 K B O afd. Berkel en Rodenrijs mei tot en met juli 2015 Nieuwsbrief Redactie Nieuwsbrief: Trees Verbraeken,Watersnip28 2651 ZA Berkel en Rodenrijs.Telefoon:5117969 e-mail: exbakker@upcmail.nl Secretaris:

Nadere informatie

STICHTING INZICHTS MEDITATIE UITNODIGING

STICHTING INZICHTS MEDITATIE UITNODIGING STICHTING INZICHTS MEDITATIE UITNODIGING Vijf daagse -VIPASSANA-MEDITATIERETRAITE o.l.v. Chris Grijns & Peter Baert woensdag 30 oktober zondag 3 november 2013 Liobaklooster Egmond Binnen VIPASSANAMEDITATIE

Nadere informatie

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN IN DELFT

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN IN DELFT KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN IN DELFT BESTUUR Voorzitter: dhr. P.C.M. Duijndam Secretaris: dhr. L.A.M. Persoon Penningmeester: dhr. C.J. van Wijk 2 e secretaris: mevr. W.H.H. Dagli-v.d. Broek Bestuurslid:

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

WISPO 2013. Wat is de WISPO? Elk jaar organiseert NOVA voor alle studenten van de Haagse Hogeschool Delft een

WISPO 2013. Wat is de WISPO? Elk jaar organiseert NOVA voor alle studenten van de Haagse Hogeschool Delft een WISPO 2013 Wat is de WISPO? Elk jaar organiseert NOVA voor alle studenten van de Haagse Hogeschool Delft een wintersport vakantie, genaamd de WISPO. De WISPO commissie 2013 heeft dit jaar een reis georganiseerd

Nadere informatie

Hoe ziet de reis eruit:

Hoe ziet de reis eruit: Bij voldoende belangstelling organiseren wij voor de echte berggeiten wederom een fietsreis naar de Franse Pyreneeën. vertrek: vrijdag 18 september 2015 terugkomst: zaterdag 26 september 2015 Hoe ziet

Nadere informatie

Ac viteitengids De Uiterton. Seizoen 2014-2015. www.woonzorgflevoland.nl

Ac viteitengids De Uiterton. Seizoen 2014-2015. www.woonzorgflevoland.nl Ac viteitengids De Uiterton Seizoen 2014-2015 www.woonzorgflevoland.nl U bent van harte welkom! In dit boekje vindt u alle activiteiten die georganiseerd worden in De Uiterton voor het seizoen September

Nadere informatie

2. Vraag: Antwoord: 3. Vraag:

2. Vraag: Antwoord: 3. Vraag: Vragen en antwoorden van de 10 meest verwachte vragen over de Regeling eenmalige financiële tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015 Gemeente Waalwijk. 1.Vraag:Ik heb geen brief gehad van

Nadere informatie

20 jaar Sauerlandhotels... Vier het mee met ons!!!!

20 jaar Sauerlandhotels... Vier het mee met ons!!!! 20 jaar 2014 Winterberg / Siedlinghausen 2014 1994-2014... Vier het mee met ons!!!! Gezelligheid, amusement, topservice en een sfeer die door gasten als bijzonder omschreven wordt. Dat zijn de vaste ingrediënten

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN

JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN PRIMAVERA VIERDAAGSE MALLORCA PAGUERA SPANJE In navolging van de bekende Vierdaagse van Nijmegen wordt er nu ook op het bekende toeristeneiland Mallorca een wandelvierdaagse

Nadere informatie

Activiteitenfolder december 2015

Activiteitenfolder december 2015 ntmoetingscentrum de plek waar je thuis bent Activiteitenfolder december 2015 Aangepaste openingstijden Prinsenhof: 11 december: Gesloten tot 11.30 uur 24 december: Gesloten vanaf 14.00 uur Gesloten: 25,

Nadere informatie

Orchideeën Kring Noord-Brabant West en Zeeland

Orchideeën Kring Noord-Brabant West en Zeeland Kringblad NOV kring Noord- Brabant West Zeeland Jaargang 24 nr.3 Orchideeën Kring Noord-Brabant West en Zeeland Dendrobium chrysotoxum Maart 2015 1 Agenda: - Welkom en mededelingen Maandag 16 maart 2015

Nadere informatie

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN IN DELFT

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN IN DELFT KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN IN DELFT BESTUUR Voorzitter: dhr. P.C.M. Duijndam Secretaris: dhr. L.A.M. Persoon Penningmeester: dhr. C.J. van Wijk 2 e secretaris: mevr. W.H.H. Dagli-v.d. Broek Bestuurslid:

Nadere informatie

Cuypersgenootschap. Jubileumreis langs de Rijn 10 t/m 12 oktober 2014

Cuypersgenootschap. Jubileumreis langs de Rijn 10 t/m 12 oktober 2014 Cuypersgenootschap Vereniging tot behoud van negentiende- en Twintigste-eeuws cultuurgoed in Nederland Jubileumreis langs de Rijn 10 t/m 12 oktober 2014 De heerlijke vader Rijn stuwt met zijn brede stromen

Nadere informatie

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Poortwacht 54 2353 EB Leiderdorp : 071-8870183 «hr_mv» «Voorl» «Voorv» «Naam» «Adres» «Postcode» «woonplaats» Leiderdorp, februari 2014 Nieuwsbrief 2014-1

Nadere informatie

Voor bijkomende informatie en reservaties contacteer Cruise selection: + 32 3 313 60 79 info@cruiseselection.be verg: A 6231

Voor bijkomende informatie en reservaties contacteer Cruise selection: + 32 3 313 60 79 info@cruiseselection.be verg: A 6231 RHEIN PRINZESSIN 2010 5-daagse cruise langs de Rijn & Moesel Ontdekt Andernach, Boppard, Ruedesheim, Cochem, Bonn, Keulen Vertrek 21 Oktober 2010 Prijs vanaf 299 Euro P/P Cruise Rijn en Moezel Men kan

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

Mindfulness training 7 dagen op 2 juni -9 juni 2012 in Andalusië in Spanje, wat een heerlijk idee!

Mindfulness training 7 dagen op 2 juni -9 juni 2012 in Andalusië in Spanje, wat een heerlijk idee! Mindfulness training 7 dagen op 2 juni -9 juni 2012 in Andalusië in Spanje, wat een heerlijk idee!.uitzicht vanuit de tuin naar de zee Praktisch mindfulness leren en toepassen, én ontspanning én een vakantie,

Nadere informatie

Activiteitenfolder november 2015

Activiteitenfolder november 2015 Activiteitenfolder november 2015 Wat kunt u deze maand allemaal van ons verwachten? We openen onze deuren waarbij u een kijkje kan nemen achter de schermen van Prinsenhof. Daarnaast hebben we onze maandelijkse

Nadere informatie

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Poortwacht 54 2353 EB Leiderdorp : 071-8870183 «hr_mv» «Voorl» «Voorv» «Naam» «Adres» «Postcode» «woonplaats» Leiderdorp, februari 2012 Nieuwsbrief 2012-1

Nadere informatie

JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN DRIEDAAGSE VAASSAN MARSSI FINLAND

JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN DRIEDAAGSE VAASSAN MARSSI FINLAND JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN DRIEDAAGSE VAASSAN MARSSI FINLAND In het land van de middernachtzon en de 1001 meren wordt al sinds 1988 een wandeldriedaagse georganiseerd. Vanaf 1998 is deze tocht onderdeel

Nadere informatie

Driedaagse Busreis naar Friesland en Texel

Driedaagse Busreis naar Friesland en Texel Beste Leden, KBO SAMBEEK Driedaagse Busreis naar Friesland en Texel Maandag 22 september t/m woensdag 24 september 2014 De KBO heeft in 2013 een enquête gehouden onder haar leden. 42% Van de leden die

Nadere informatie

Bezoek München met l/o in Hilton City

Bezoek München met l/o in Hilton City PERSONEELSVERENIGING GEMEENTE HEERLEN www.personeelsvereniging.heerlen.nl Bezoek München met l/o in Hilton City Woensdag 28 mei tot en met zondag 1 juni 2014 Arrangement: Bestemming: Ledenprijs: 5-daagse

Nadere informatie

Parkhotel Horst, verassend veelzijdig!

Parkhotel Horst, verassend veelzijdig! Parkhotel Horst, verassend veelzijdig! Parkhotel Horst is een luxe 4 sterren hotel en beschikt over 78 hotelkamers, waaronder 15 deluxe kamers en suites. Daarnaast heeft Parkhotel de beschikking over 12

Nadere informatie

De Elzas. Studiereis 7 14 mei 2014. In het voorjaar van 2014 gaan we een van de oudste en interessantste regio s in Europa bezoeken:

De Elzas. Studiereis 7 14 mei 2014. In het voorjaar van 2014 gaan we een van de oudste en interessantste regio s in Europa bezoeken: Studiereis 7 14 mei 2014 In het voorjaar van 2014 gaan we een van de oudste en interessantste regio s in Europa bezoeken: De Elzas Hieronder vindt u informatie over - het reisprogramma en de reissom -

Nadere informatie

dat ouders vaak afspraken maken om hun kinderen bij elkaar thuis te laten spelen.

dat ouders vaak afspraken maken om hun kinderen bij elkaar thuis te laten spelen. CP7 Vrije tijd In Nederland zijn veel kinderen lid van een sportclub of een andere club zoals bijvoorbeeld een knutselclu Maar het is ook heel gewoon dat kinderen na schooltijd bij elkaar thuis spelen.

Nadere informatie

Ontdek de wereld...met Pelikaan Reizen!

Ontdek de wereld...met Pelikaan Reizen! Ontdek de wereld..met Pelikaan Reizen! 5-daagse techniek- en cultuurreis Per luxe touringcar naar Allgau Zuid-Duitsland 16 t/m 20 september 2015 Hoofdkantoor Zevenbergen De koffie staat altijd klaar! Inhoud

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juni Wijkvereniging Wijchen-Noord

Nieuwsbrief Juni Wijkvereniging Wijchen-Noord Nieuwsbrief Juni Wijkvereniging Wijchen-Noord AGENDA Beste lezers, Ondanks het prachtige weer wordt er bij de wijkvereniging hard nagedacht over de komende receptie ter ere van ons 25-jarig bestaan. Wat

Nadere informatie

Beste mensen, We hopen je weer te zien bij de reis naar Melun en omgeving. Met vriendelijke groeten,

Beste mensen, We hopen je weer te zien bij de reis naar Melun en omgeving. Met vriendelijke groeten, Beste mensen, Met trots presenteren wij ons programma voor de reis naar Melun (Région Ile-de-France- Fontainebleau). We zijn erin geslaagd een afwisselend programma samen te stellen. Net als vorig jaar

Nadere informatie

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Naam : Voornaam : Adres : Postcode/woonplaats : / Telefoonnummer : / Mobiel: Geboortedatum : / E-mail adres Geslacht : M / V* *doorstrepen wat niet van toepassing is.

Nadere informatie

JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN LITHUANIA WALKING FESTIVAL JUBARKAS LITOUWEN

JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN LITHUANIA WALKING FESTIVAL JUBARKAS LITOUWEN JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN LITHUANIA WALKING FESTIVAL JUBARKAS LITOUWEN Sinds enkele jaren is er ook een IML-wandeltocht in de Baltische staat Litouwen. In de plaats Jubarkas wordt in augustus een tweedaags

Nadere informatie

Overzicht activiteiten en diensten voor senioren RAVENSTEIN

Overzicht activiteiten en diensten voor senioren RAVENSTEIN Overzicht activiteiten en diensten voor senioren RAVENSTEIN Dit is een uitgave van: KBO Ravenstein Secretaris A. Megens (0486) 413713 / admegens@home.nl Stichting OWR - Ontwikkeling Woonservicezone Ravenstein

Nadere informatie

Stichting WoonMere kreeg bijdrage RABO coöperatiefonds. Hardheidsclausule huurverhoging verder verruimd

Stichting WoonMere kreeg bijdrage RABO coöperatiefonds. Hardheidsclausule huurverhoging verder verruimd Jaargang 17 nr. 4 juli / augustus 2013 St. SOGA is een vrijwilligersorganisatie en bestaat sinds 1986. Zij behartigt de collectieve belangen van mensen met een functiebeperking, handicap of chronische

Nadere informatie

Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek

Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek Voor u ligt de nieuwe folder van ons hotel voor 2016. Hotel Eureka ligt in het Montferland, een bosrijke omgeving met volop fiets- en wandelmogelijkheden,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL 2016 VAN DE VOORZITTER BELASTINGAANGIFTE 2015 CAPELSE ZOMERSCHOOL 2016

NIEUWSBRIEF APRIL 2016 VAN DE VOORZITTER BELASTINGAANGIFTE 2015 CAPELSE ZOMERSCHOOL 2016 NIEUWSBRIEF APRIL 2016 VAN DE VOORZITTER Het is weer voorjaar! Er breekt weer een fijne tijd aan voor velen van ons. Ons eerste busreisje van dit jaar naar het van Gogh museum was erg gezellig en smaakt

Nadere informatie

JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN

JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN PRIMAVERA VIERDAAGSE MALLORCA PAGUERA SPANJE In navolging van de bekende Vierdaagse van Nijmegen wordt er nu ook op het bekende toeristeneiland Mallorca een wandelvierdaagse

Nadere informatie

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 . Maandelijks convocaat voor de leden van het Katholiek Vrouwengilde van Tegelen en omstreken Jaargang 51 Nr. 1 januari 2015 Redactie: Tiny Testroote Contactadres voor

Nadere informatie

WISPO 2010. 1. Wat is de WISPO

WISPO 2010. 1. Wat is de WISPO WISPO 2010 1. Wat is de WISPO Elk jaar organiseert NOVA voor alle studenten van de Haagse Hogeschool Delft een wintersport vakantie. De WISPO-commissie 2010 heeft dit jaar een reis georganiseerd naar Saint

Nadere informatie

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Cameliadal 6 2317 HK Leiden : 071-5212938 «hr_mv» «Voorl» «Voorv» «Naam» «Adres» «Postcode» «woonplaats» Leiden, september 2010 Nieuwsbrief 2010-2 De vakantieperiode

Nadere informatie

6 Daagse Dubai & Oman Metaalunie studiereis. 3 8 maart 2015

6 Daagse Dubai & Oman Metaalunie studiereis. 3 8 maart 2015 6 Daagse Dubai & Oman Metaalunie studiereis 3 8 maart 2015 Dag 1, dinsdag Vertrek per KLM 427 om 14.30 uur van Amsterdam naar Dubai Aankomst om 23.59 uur, M&G met Nederlandse gids Transfer naar het viersterren

Nadere informatie

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN IN DELFT

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN IN DELFT KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN IN DELFT BESTUUR Voorzitter: dhr. P.C.M. Duijndam Secretaris: dhr. L.A.M. Persoon Penningmeester: dhr. C.J. van Wijk 2 e secretaris: mevr. W.H.H. Dagli-v.d. Broek Bestuurslid:

Nadere informatie

5 daagse Bus- relaxreis De Oranjeroute 1 juni t/m 5 juni 2015

5 daagse Bus- relaxreis De Oranjeroute 1 juni t/m 5 juni 2015 5 daagse Bus- relaxreis De Oranjeroute 1 juni t/m 5 juni 2015 Een reis met een koninklijk tintje. De Oranjeroute verbindt 34 plaatsen in Nederland en Duitsland, die historische banden hebben met het Huis

Nadere informatie

We hopen je weer te zien bij de reis naar Lille. Met vriendelijke groeten,

We hopen je weer te zien bij de reis naar Lille. Met vriendelijke groeten, Beste mensen, Opnieuw kunnen we jullie een reis aanbieden met een prachtig programma. Het is steeds lastiger om contracten af te sluiten voor een betaalbare prijs. Met name voor een eenpersoonskamers vraagt

Nadere informatie

6 Daagse Dubai & Oman Metaalunie studiereis. 4 9 november 2014

6 Daagse Dubai & Oman Metaalunie studiereis. 4 9 november 2014 6 Daagse Dubai & Oman Metaalunie studiereis 4 9 november 2014 Dag 1, dinsdag Vertrek per KLM 427 om 14.30 uur van Amsterdam naar Dubai Aankomst om 23.59 uur, M&G met Nederlandse gids Transfer naar het

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea invullen iinvullen Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl

Nadere informatie

Belangenorganisatie senioren. Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad. Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR

Belangenorganisatie senioren. Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad. Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR Belangenorganisatie senioren Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR 1 Welke voordelen biedt uw KBO lidmaatschap bij uw afdeling? HUL P NODIG - bij

Nadere informatie

Info bulletin mei t/m september 2015

Info bulletin mei t/m september 2015 Clubgebouw De Veldschoppe Gebr. Ketteringstraat 15 7131NM Lichtenvoorde Tel: 06-30690868 Info bulletin mei t/m september 2015 Overzicht activiteiten mei t/m september 2015 Gezinsfietstocht donderdag 14

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Activiteitenfolder maart 2016

Activiteitenfolder maart 2016 ntmoetingscentrum de plek waar je thuis bent Activiteitenfolder maart 2016 Openingstijden Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur (keuken sluit om 19.30 uur) Zaterdag van 13.00 tot 16.30 uur Ontmoetingscentrum

Nadere informatie

MotorRijvaardigheidsVakantie Tsjechië 2010

MotorRijvaardigheidsVakantie Tsjechië 2010 MotorRijvaardigheidsVakantie Tsjechië 2010 In het jaar 2010 zullen er 3 MRV s naar Tsjechië plaatsvinden op de volgende data: reis A, van zaterdag 1 mei t/m zaterdag 8 mei 2010 (7 overnachtingen) reis

Nadere informatie

ANDERS OUDER WORDEN. Anders Ouder Worden wordt financieel ondersteund door WOP Schollevaar

ANDERS OUDER WORDEN. Anders Ouder Worden wordt financieel ondersteund door WOP Schollevaar ANDERS OUDER WORDEN Anders Ouder Worden wordt financieel ondersteund door WOP Schollevaar A C T I V I T E I T E N SEPTEMBER DECEMBER 2017 HET BESTUUR VAN ANDERS OUDER WORDEN IS OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE

Nadere informatie

Fascinerend Zweden! 13 16/17 juni ATC Nederland Veilig op reis met Pelikaan Reizen!

Fascinerend Zweden! 13 16/17 juni ATC Nederland Veilig op reis met Pelikaan Reizen! Fascinerend Zweden! 13 16/17 juni 2017 ATC Nederland 161109-04 Veilig op reis met Pelikaan Reizen! Zweden is het grootste land van het Scandinavisch schiereiland. Het land strekt zich uit van de gematigde

Nadere informatie

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Cameliadal 6 2317 HK Leiden : 071-5212938 «hr_mv» «Voorl» «Voorv» «Naam» «Adres» «Postcode» «woonplaats» Leiden, februari 2010 Nieuwsbrief 2010-1 Beste

Nadere informatie

23 oktober 2015 Nummer 4

23 oktober 2015 Nummer 4 23 oktober 2015 Nummer 4 Inhoud: Deelname Europees schoolfruitprogramma Ingekomen stuk: onthulling jeugdprins Informatieavond groepen 8 verzet Speculaasactie Ingekomen stuk: werkgroep eerste heilige communie

Nadere informatie

Naam : man vrouw. Geboortedatum : BSN nummer

Naam : man vrouw. Geboortedatum : BSN nummer AANMELDFORMULIER LTC Boost Naam : man vrouw Voorletters en roepnaam : Straat en huisnummer : Geboortedatum : BSN nummer Telefoon privé/mobiel : Telefoon werk : E-mail : Werkgever / bedrijf : Ik ben verzekerd

Nadere informatie

JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN PRIMAVERA VIERDAAGSE MALLORCA PAGUERA, SPANJE

JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN PRIMAVERA VIERDAAGSE MALLORCA PAGUERA, SPANJE JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN PRIMAVERA VIERDAAGSE MALLORCA PAGUERA, SPANJE In navolging van de bekende Vierdaagse van Nijmegen wordt er nu ook op het bekende toeristeneiland Mallorca een wandelvierdaagse

Nadere informatie

Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek

Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek Voor u ligt de nieuwe folder van ons hotel voor 2015. We organiseren dit jaar 8 weekarrangementen met 3 bustochten, 1 boottocht en 1 huifkartocht.

Nadere informatie

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken De Buutpraat Nieuwsblad van openbare basisschool et Buut Maandag 6 oktober 2014 Tel. : 075-6165701 / info@etbuut.nl / www.etbuut.nl Van alles De data op een rijtje Dinsdag 7 oktober Woensdag 8 oktober

Nadere informatie

PERSONEELSVERENIGING GEMEENTE HEERLEN www.pv-gemeente-heerlen.nl

PERSONEELSVERENIGING GEMEENTE HEERLEN www.pv-gemeente-heerlen.nl PERSONEELSVERENIGING GEMEENTE HEERLEN www.pv-gemeente-heerlen.nl 4 Daagse reis Edinburgh donderdag 13 t/m zondag 16 september 2012 We hebben 48 tickets met vroeg boekkorting. Op = Op weg = pech Vroeg boekkorting

Nadere informatie

Activiteitenkalender Rosengaerde Dalfsen

Activiteitenkalender Rosengaerde Dalfsen Activiteitenkalender Rosengaerde Dalfsen Activiteitenkalender Rosengaerde In deze kalender vindt u terug welke activiteiten er wanneer, waar en hoe laat plaatsvinden. De geplande activiteiten vindt u terug

Nadere informatie

DE STROOM. Informatieblaadje Basisschool de Beerze

DE STROOM. Informatieblaadje Basisschool de Beerze DE STROOM JAARGANG 3 NUMMER 16 7 JANUARI 2016 Inhoud: De allerbeste wensen voor 2016! Hulpouders bedankt! Voorbereiding Vormsel Vakantierooster 2016-2017 Agenda en bijlagen Informatieblaadje Basisschool

Nadere informatie

VOORJAARS-ACTIVITEITEN

VOORJAARS-ACTIVITEITEN VOORJAARS-ACTIVITEITEN WELKOM De lente is weer in aantocht! Groene blaadjes aan de bomen, het zonnetje breekt voorzichtig door en alles staat weer in volle bloei. Ook bij ons zijn de lentekriebels al volop

Nadere informatie

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg December 2010 Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Voorzitter: Erik-Jan Huisman de Heuvel 5 3931 RH Woudenberg tel. 033-2866901 1 e Secretaris: Daan Huisman Henschoterlaan 28 3931 DB

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REIZEN GEBOEKT VANAF 1 APRIL 2017.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REIZEN GEBOEKT VANAF 1 APRIL 2017. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REIZEN GEBOEKT VANAF 1 APRIL 2017. Artikel 1. Reserveren Alle reissommen zijn per persoon. Elke (hoofd)deelnemer - de organisator van de reservering - ontvangt van ons een reisbevestiging

Nadere informatie

WINTERSCHOOL VOOR SENIOREN 2016

WINTERSCHOOL VOOR SENIOREN 2016 Het team: Chris van Wijk Joop Richaers Diny Kraay Koos Pronk Jetty van der Graaf Onze vrijwilligers: Roos v/d Kruk Els de Bruijn Anneke Breemer Lida Nadorp Padma Bindraban Delft, 16 november 2015 WINTERSCHOOL

Nadere informatie

Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus

Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus Woon- en Zorgcentrum St. Franciscus in Coevorden bestaat al sinds 1958 en is het oudste katholieke woon- en zorgcentrum in Drenthe. In 2006 is het oude

Nadere informatie

Techniek in Bremen! 8 t/m 9 april ATC Deventer - Zutphen. Offertenummer Veilig op reis met Pelikaan Reizen!

Techniek in Bremen! 8 t/m 9 april ATC Deventer - Zutphen. Offertenummer Veilig op reis met Pelikaan Reizen! Techniek in Bremen! 8 t/m 9 april 2016 ATC Deventer - Zutphen Offertenummer 151020-3 Veilig op reis met Pelikaan Reizen! PROGRAMMA Wij stellen voor deze reis als volgt voor u te verzorgen: Dag 1, vrijdag

Nadere informatie

Scoutskamp 2007 KAMP 2007. 4 augustus tot 11 augustus 2007. Mook. 2007 Scouting Hike-Groep

Scoutskamp 2007 KAMP 2007. 4 augustus tot 11 augustus 2007. Mook. 2007 Scouting Hike-Groep KAMP 2007 4 augustus tot 11 augustus 2007 Hallo allemaal, Beetje bijgekomen in de vakantie? Mooi! Dan heb je dus genoeg energie opgedaan om op kamp te gaan. Een week lang samen met de rest een gezellig

Nadere informatie

Radboudhotel Radboud universitair medisch centrum

Radboudhotel Radboud universitair medisch centrum Radboudhotel Voor familieleden van patiënten is het mogelijk om te verblijven in het Radboudhotel. Dit eenvoudige hotel heeft 17 kamers, waaronder zowel een- als tweepersoonskamers. Kosten De kosten voor

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Het Rode Kruis Tilburg geeft een workshop In en om het huis.

Het Rode Kruis Tilburg geeft een workshop In en om het huis. Secretariaat Gluckstraat 49 tel.06 4755.09.12 Rek.nr.: IBAN NL88 INGB 0000 66 17 22 Oktober 2016 Het Rode Kruis Tilburg geeft een workshop In en om het huis. Het doel is iedereen bewust te maken van waar

Nadere informatie

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012 Inleiding Het seizoen 2011-2012 is met de afsluitende week van de JeugdSportPas (JSP) tot een einde gekomen. Dat betekent dat het bestuur even gas kan terugnemen en iedereen een welverdiende vakantie geniet,

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie