Laboratorium voor Materialenonderzoek en Chemische analyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Laboratorium voor Materialenonderzoek en Chemische analyse"

Transcriptie

1 Laboratorium voor Materialenonderzoek en Chemische analyse Overzicht organisch chemische analyses 2011

2 Laboratorium voor Materialenonderzoek en Chemische analyse Overzicht organisch chemische analyses KWR Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

3 Ten geleide In deze brochure wordt een overzicht gegeven van de meest voorkomende analyses die het Laboratorium voor Materialenonderzoek en Chemische analyse (LMC) voor u kan uitvoeren. Het overzicht bestaat uit informatie over de te bepalen componenten of componentgroepen, de gehanteerde meetmethoden, rapportagegrens, benodigde monsterhoeveelheid, monsterfles, conservering en analyseprijs. Er is een verdeling gemaakt voor doelstoffen in watermonsters, doelstoffen in migratiewater van kunststoffen en materialen, brede screeningstechnieken voor het verkrijgen van een totaalindruk van de chemische waterkwaliteit en overige analyses. Deze brochure vervangt alle eerder uitgebrachte informatie. De meest actuele informatie kan bij het laboratorium worden opgevraagd. Mocht u analyses willen laten uitvoeren die niet in dit overzicht beschreven zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen en uw wensen kenbaar te maken. Het laboratorium is voorbereid om allerlei bijzondere (niet standaard) analyses voor u uit te voeren. Naast de expertise die binnen het laboratorium beschikbaar is, kan het laboratorium ook gebruik maken van analytisch chemici, toxicologen, gezondheidsdeskundigen en technologen die jarenlange ervaring hebben met (wetenschappelijk) onderzoek. Deze collega s zijn beschikbaar om u bij uw onderzoeksvraag te ondersteunen en de laboratoriumanalyses verder te helpen interpreteren. Ton van Leerdam Teamleider LMC KWR Overzicht organisch chemische analyses 2011 pagina 1

4 KWR en het LMC KWR, Watercycle Research Institute ondersteunt waterleidingbedrijven en andere opdrachtgevers met onderzoek en advies op het terrein van drinkwater, waterkwaliteit en waterbeheer. KWR bestrijkt het gehele traject van winning, behandeling, distributie en kwaliteitsbeoordeling van (drink)water en de daarmee verwante natuurontwikkeling en milieu- en gezondheidsaspecten. Het researchcentrum onderscheidt zich door bundeling van uiteenlopende wetenschappelijke, technische en beleidsondersteunende deskundigheden, variërend van hydrologie, ecologie, procestechnologie en distributietechniek tot analytische chemie, biologie, toxicologie en informatica. Naast het laboratorium voor Materialenonderzoek en Chemische analyse beschikt KWR over een laboratorium voor Microbiologie. Het laboratorium voor Materialenonderzoek en Chemische analyse voert o.m. analyses uit op aanwezigheid van organische componenten in diverse matrices waar onder drinkwater, oppervlaktewater, grondwater en ultrazuiver water. Indien gewenst, kan KWR de monsterneming voor deze analyses uitvoeren. De juiste selectie van monsters en parameters is niet alleen van belang voor het verkrijgen van goede informatie, maar kan ook kostenbesparend zijn. Naast de toepassing van analyses kan in samenwerking met één van de aandachtsvelden van KWR worden geadviseerd op het gebied van methodeontwikkeling of aanpassing van analysemethoden. Ook worden in het werkgebied ringonderzoeken voorbereid. KWR, Watercycle Research Institute heeft experts in huis om te assisteren bij het opstellen van onderzoekplannen, het interpreteren van de analyseresultaten in relatie met gezondheidsaspecten of te adviseren bij complexe problemen. Analyses van microbiologische, organische chemische en anorganische chemische parameters kunnen in dergelijke onderzoeken worden opgenomen. Deze kunnen in een gezamenlijk onderzoek bij de KWR-laboratoria worden uitgevoerd. Het LMC werkterrein voor organische parameters Het organisch chemisch onderzoek richt zich vooral op de aanwezigheid van organische microverontreinigingen in water. Deze analyses worden uitgevoerd in het kader van middellange-termijn onderzoek en voor adviesopdrachten. De analysemethoden zijn toegespitst op (drink)water en de zuivering, transport en distributie daarvan. De rapportagegrenzen van de analyses liggen in de grootte orde van microgrammen en nanogrammen per liter water. n zijn veelal recent ontwikkeld in het gezamenlijk onderzoeksprogramma van de drinkwaterbedrijven. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om analyses van: bestrijdingsmiddelen en metabolieten humane en veterinaire geneesmiddelen en metabolieten verboden drugs zoals cocaïne glucocorticoiden zoals prednison nitroso amines zoals N-nitrosodimethylamine (NDMA) isothiazolines vluchtige stoffen Als basis worden intern ontwikkelde analysevoorschriften gebruikt. Waar mogelijk sluiten de analysemethoden aan bij (inter)nationaal geaccepteerde werkwijzen, zoals ISO-normen. Onze experts kunnen u bovendien adviseren over methodeontwikkeling of aanpassing van analysemethoden Naast dit onderzoek van specifieke stoffen is het ook mogelijk breed screenend onderzoek uit te voeren naar zowel bekende als onbekende stoffen. Hierdoor wordt een goed beeld verkregen van de chemische waterkwaliteit. De technieken die hiervoor ingezet kunnen worden zijn gaschromatografie in combinatie met massaspectrometrie (GC-MS) en/of vloeistofchromatografie in combinatie met UV en massaspectrometrie (LC-UV-MS). Identificatie van onbekende stoffen wordt uitgevoerd met accurate massa massspectrometrie (Orbitrap technologie), eventueel in combinatie met Nuclear Magnetic Resonance (NMR). KWR Overzicht organisch chemische analyses 2011 pagina 2

5 Het laboratorium kan tevens voorbewerkingen uitvoeren teneinde microbiologische testen (bijvoorbeeld mutageniteitstest volgens Ames en toxiciteittest met Toxprint) en Bio-Assays (zoals ER-Calux) te kunnen uitvoeren. Monsterneming Om analyses goed te kunnen uitvoeren en de analyseresultaten op de juiste manier te kunnen interpreteren is het van belang om monsters van een goede kwaliteit aan te leveren. Voor dit doel heeft KWR de beschikking over een technicus/monsternemer. Bij de monsterneming is het van belang, dat al het monstermateriaal op de juiste wijze gereinigd is en wordt voorgespoeld met het te bemonsteren water. Specifieke informatie over, monsterfles en conservering is vermeld bij elke analyse. Voor diverse analyses zijn ultra gereinigde flessen nodig. Deze zijn op verzoek door KWR te leveren. De houdbaarheidstermijn van de monsters kan per bepaling verschillend zijn. De meest recente informatie is altijd op te vragen bij het laboratorium Levertijden De levertijden vinden altijd plaats in overleg. Het is meestal mogelijk om analyses op korte termijn of met spoed uit te voeren. Het is hiervoor noodzakelijk om contact op te nemen met de coördinator van het laboratorium (contactpersoon Nanda Berg, zie onder Informatie) Kwaliteitsborging De laboratoria van KWR zijn sinds 1989 door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd. De accreditatie staat vermeld onder nummer L479. Een groot deel van het analysepakket is ondergebracht in deze accreditatie. De basis hiervoor is de ISO In 1996 is daar de accreditatie voor ringonderzoeken bijgekomen. KWR, Watercycle Research Institute als geheel beschikt over het ISO-9001:2000 certificaat. Om de kwaliteitsborging te garanderen wordt deelgenomen aan beschikbare interlaboratorium onderzoeken (ringonderzoeken). Wat kost het onderzoek? Omdat een onderzoek zeer uiteenlopend kan zijn qua omvang, soort en matrix is het niet mogelijk om hierop een eenduidig antwoord te geven. In deze brochure wordt voor de meeste analyses een richtprijs vermeld. Deze prijs wordt uitgedrukt als Water Analyse Punt (WAP), een systematiek die binnen de NLwaterlaboratoria wordt gehanteerd. Voor 2011 bedraagt het tarief van één WAP excl. BTW 4,04. Voor elk onderzoek wordt u verzocht om een offerte aan te vragen. Informatie Voor vragen over anorganisch chemische analyses kunt u contact opnemen met dhr. Asmail Asgadaouan, tel , Voor vragen over organisch chemische analyses kunt u contact opnemen met dhr. Piet Speksnijder, tel: , Voor nadere informatie over monsterflessen, bemonstering, levertijden en planning kunt u terecht bij mevr. Nanda Berg, tel: , KWR Overzicht organisch chemische analyses 2011 pagina 3

6 Analyse van doelstoffen Hieronder staan de meest gevraagde stofgroepen vermeld op alfabetische volgorde. Op verzoek kunnen wij ook andere specifieke stoffen en stofgroepen analyseren. Barbituraten huisvoorschrift De analyse wordt uitgevoerd met LC-accurate massa MS na voorconcentrering. Voor de kwantificering wordt gebruik gemaakt van interne standaarden en een kalibratiecurve. De methode is toepasbaar voor de analyse van de volgende 3 stoffen: barbital, pentobarbital en phenobarbital. De barbituraten amobarbital, butalbital, secobarbital en thiopental worden kwalitatief gemeten. De methode is geschikt voor drink- grond- en oppervlakte- en afvalwater. vanaf 3 ng/l gegevens op verzoek te leveren donker glas Beschikbare KWR publicatie: Sara Castiglioni and Ettore Zuccato: Mass Spectrometric Analysis of Illicit Drugs in the Environment by Wiley, ISBN: , March 2011 Chapter 5. Determination if illicit drugs in the water cycle by LC-Orbitrap MS (Pim de Voogt, Erik Emke, Rick Helmus, Pavlos Panteliadis, Jan A. van Leerdam). Bestrijdingsmiddelen en metabolieten diverse huisvoorschriften Omschrijving methode De analyse wordt uitgevoerd met LC-MS/MS en groot volume injectie. Voor de kwantificering wordt gebruik gemaakt van interne standaarden en een kalibratiecurve of éénpunts-kalibratie. Op dit moment bevat de analysemethode ruim 30 verschillende stoffen. Op verzoek kunnen andere bestrijdingsmiddelen en metabolieten aan deze analysemethode worden toegevoegd. De methode is geschikt voor drink- grond- en oppervlaktewater. circa 10 ng/l donker glas KWR Overzicht organisch chemische analyses 2011 pagina 4

7 Benzotriazolen en benzothiazolen huisvoorschrift LOA-601 De analyse wordt uitgevoerd met LC-accurate massa MS na voorconcentrering. Voor de kwantificering wordt gebruik gemaakt van interne standaarden en een kalibratiecurve. De methode is toepasbaar voor de analyse van de volgende 8 stoffen: 1-H-benzotriazool, 4-methyl-1-H-benzotriazool, 5-methyl-1-H-benzotriazool, 5,6-dimethyl-1-H-benzotriazool, 5-chloor-1-H-benzotriazool, benzothiazool, 2-hydroxybenzothiazool en 2-(methylthio) benzothiazool. De methode is geschikt voor drink- grond- en oppervlaktewater. 10 ng/l gegevens op verzoek te leveren donker glas Beschikbare KWR publicatie: Jan A. van Leerdam, Ariadne C. Hogenboom, Margaretha M.E. van der Kooi, Pim de Voogt, Determination of polar 1H-benzotriazoles and benzothiazoles in water by solid-phase extraction and liquid chromatography LTQ FT Orbitrap massspectrometry. International Journal of Mass Spectrometry 282 (2009) Beschikbare KWR poster: J.A. van Leerdam, A.C. Hogenboom, M.M.E. van der Kooi, P. de Voogt. Determination of polar 1Hbenzotriazoles and benzothiazoles in water by solid-phase extraction and liquid chromatography LTQ FT Orbitrap mass spectrometry. Posterpresentatie door Ton van Leerdam op LC-MS congres in Montreux (CH), november Chloorfenoxycarbonzuren en bentazon huisvoorschrift LOA ng/l?? 125 De analyse wordt uitgevoerd met GC-MS na voorconcentrering en derivatisering. Voor de kwantificering wordt gebruik gemaakt van interne standaarden en een kalibratiecurve. De methode is toepasbaar voor de analyse de volgende 11 stoffen: 2,4,5-TP, 2,4,5-T, MCPP, MCPB, MCPA, dicamba, 2,4-DP, 2,4-DB, 2,4-D, 4-chloorfenoxyazijnzuur en bentazon. De methode is geschikt voor drink- grond- en oppervlaktewater. donker glas KWR Overzicht organisch chemische analyses 2011 pagina 5

8 Verboden drugs huisvoorschrift LOA-xxx De analyse wordt uitgevoerd met LC-accurate massa MS na voorconcentrering. Voor de kwantificering wordt gebruik gemaakt van interne standaarden en een kalibratiecurve. De methode is toepasbaar voor de analyse van De methode is toepasbaar voor de analyse van de volgende 25 stoffen: amphetamine, metamphetamine, MDA, MDMA, MDEA, cocaine, benzoylecgonine (BE), 11-nor-9-carboxy-THC (THC-COOH), 11-OH- Δ-9-THC, Δ-9-THC, diazepam, nordazepam, oxazepam, temazepam, fentanyl, heroine, 6-monoacetylmorfine (=6-MAM), codeine, morfine, methadon, ketamine, meprobaat, meta-cpp, methcathinon en ritalin. De methode is geschikt voor drink- grond- en oppervlakte- en afvalwater. vanaf 10 ng/l gegevens op verzoek te leveren donker glas Beschikbare KWR publicatie: Sara Castiglioni and Ettore Zuccato: Mass Spectrometric Analysis of Illicit Drugs in the Environment by Wiley, ISBN: , March 2011 Chapter 5. Determination if illicit drugs in the water cycle by LC-Orbitrap MS (Pim de Voogt, Erik Emke, Rick Helmus, Pavlos Panteliadis, Jan A. van Leerdam). N,N-Dimethylsulfamide huisvoorschrift LOA-541 De analyse wordt uitgevoerd met LC-MS/MS na een indamp stap. Voor de kwantificering wordt gebruik gemaakt van interne standaarden en een calibratiecurve. De methode is geschikt voor drink- grond- en oppervlaktewater. 50 ng/l donker glas Opmerking N,N-Dimethylsulfamide is een metaboliet van tolylfluanid. KWR Overzicht organisch chemische analyses 2011 pagina 6

9 (halogeen)fenolen huisvoorschrift LOA-533 De analyse wordt uitgevoerd met GC-MS na voorconcentrering en derivatisering. Voor de kwantificering wordt gebruik gemaakt van interne standaarden. De methode is toepasbaar voor de analyse van de volgende 29 stoffen:? 165 Halogeenfenolen: 2-chloorfenol, 4-chloorfenol, 2,3-dichloorfenol, 2,4-dichloorfenol, 2,5-dichloorfenol, 2,6-dichloorfenol, 3,4-dichloorfenol, 3,5-dichloorfenol, 2,3,4-trichloorfenol, 2,4,5- trichloorfenol, 2,4,6 & 2,3,5-trichloorfenol, 2,3,6 & 3,4,5-trichloorfenol, 2,3,4,6- tetrachloorfenol, 2,3,4,5-tetrachloorfenol, 2,3,5,6-tetrachloorfenol, pentachloorfenol, 4-chloor-2-methylfenol en 4-chloor-3-methylfenol. Nitrofenolen 2-nitrofenol, 4-nitrofenol, DNOC en dinoseb Alkylfenolen en overige fenol, pentylfenol, octylfenol, nonylfenol, o/p-cresol, m-cresol en bisfenol-a. De methode is geschikt voor drink- grond- en oppervlaktewater. donker glas Ftalaten huisvoorschrift LOA-534 De analyse wordt uitgevoerd met GC-MS na voorconcentrering. Voor de kwantificering wordt gebruik gemaakt van interne standaarden. De methode is toepasbaar voor de analyse van de volgende 8 stoffen: dimethylftalaat, diethylftalaat, di-n-butylftalaat, di-(2-methyl-propyl)ftalaat, di-n-octylftalaat, di-(2-ethylhexyl)ftalaat, diallylftalaat en butylbenzylftalaat. De methode is geschikt voor drink- grond- en oppervlaktewater.? glas Opmerking: Ftalaten zijn stoffen die wijd verbreidt toegepast worden om de flexibiliteit kunststoffen te vergroten. Door het gebruik van ftalaten in bijvoorbeeld inkt, pesticiden, kleefmiddelen en verpakking van diverse producten zijn deze overal in het milieu te vinden. KWR Overzicht organisch chemische analyses 2011 pagina 7

10 Geneesmiddelen en metabolieten huisvoorschrift LOA-602 De analyse wordt uitgevoerd met LC-accurate massa MS na voorconcentrering. Voor de kwantificering wordt gebruik gemaakt van interne standaarden en een calibratiecurve. De methode is geschikt voor drink- grond- en oppervlaktewater. Op dit moment bevat de analysemethode ruim 30 verschillende stoffen waaronder pijnstillers, antibiotica,. Op verzoek kunnen andere bestrijdingsmiddelen en metabolieten aan deze analysemethode worden toegevoegd. vanaf 10 ng/l gegevens op verzoek te leveren bruin glas Glucocorticoiden huisvoorschrift LOA-xxx De analyse wordt uitgevoerd met LC-accurate massa MS na voorconcentrering. De volgende 19 componenten kunnen met deze methode worden geanalyseerd: Aldosterone, amcinonide, betamethasone, cortisone, cortisol, desoximetasone, dexamethasone, flunisolide, fluorometholone, hydrocortisone, methylprednisolone, paramethasone, prednicarbate, prednisolone, prednisone, rimexolone, triamcinolone, triamcinoloneacetonide en triamcinolonehexacetonide. Op verzoek kunnen andere glucocorticoiden en/of hormonen aan deze analysemethode worden toegevoegd. Voor de kwantificering wordt gebruik gemaakt van interne standaarden en een calibratiecurve. De methode is geschikt voor drink- grond- en oppervlaktewater. vanaf 10 ng/l gegevens op verzoek te leveren bruin glas Beschikbare KWR publicatie: Merijn Schriks, Jan A. van Leerdam, Sander C. van der Linden, Bart van der Burg, Annemarie P. van Wezel and Pim de Voogt, High-Resolution Mass spectrometric Identification and Quantification of Glucocorticoid Compounds in Various Wastewaters in The Netherlands. Environ. Sci. Technol. 2010, 44, Beschikbare KWR poster: Merijn Schriks, Jan A. van Leerdam, Sander C. van der Linden, Bart van der Burg, Annemarie P. van Wezel, Pim de Voogt, High resolution mass spectrometric identification and quantification of glucocorticoid compounds in various wastewaters in The Netherlands. KWR Overzicht organisch chemische analyses 2011 pagina 8

11 Gehalogeneerde azijnzuren en dalapon huisvoorschrift LOA-518 De analyse wordt uitgevoerd met GC-MS na voorconcentrering en derivatisering, Voor de kwantificering wordt gebruik gemaakt van interne standaarden. De methode is toepasbaar voor de analyse van de volgende 7 componenten: Monochloorazijnzuur, dichloorazijnzuur, trichloorazijnzuur, monobroomazijnzuur, dibroomazijnzuur, broomchloorazijnzuur en dalapon. De methode is geschikt voor drink- grond- en oppervlaktewater.? 500 ml glas 125 Hormonen huisvoorschrift LOA-539 De analyse wordt uitgevoerd met LC-MS/MS na voorconcentrering. Voor de kwantificering wordt gebruik gemaakt van interne standaarden en een kalibratiecurve. De methode is toepasbaar voor de analyse van de volgende 5 stoffen: estrone, 17-α-estradiol, 17-β-estradiol, 17-α-ethinylestradiol en estriol. De methode is geschikt voor drink- grond- en oppervlaktewater. 2 ng/l 250 ml polypropyleen 150 Beschikbare KWR poster Jan. A. van Leerdam, Borislav Lazarov and Ariadne C. Hogenboom. Determination of steroid hormones in water at low ng/l level by on-line SPE combined with HPLC-MS/MS and post column addition. KWR Overzicht organisch chemische analyses 2011 pagina 9

12 Nitroso amines huisvoorschrift LOA-535 De analyse wordt uitgevoerd met GC-MS (chemische ionisatie) na voorconcentrering. Voor de kwantificering wordt gebruik gemaakt van interne standaarden en een calibratiecurve. De methode is toepasbaar voor de analyse van de volgende 8 componenten: NPYR, NPIP, NMOR, NMEA, NDPA, NDMA, NDEA en NDBA. De methode is geschikt voor drink- grond- en oppervlaktewater. vanaf 1 ng/l donker glas, spoelen met dichloormethaan, droog blazen met schone stikstof 175 Specifieke Vluchtige verbindingen huisvoorschrift LOA-405 De analyse wordt uitgevoerd met GC-MS na uitblazen van de vluchtige stoffen. Voor de kwantificering wordt gebruik gemaakt van interne standaarden en een calibratiecurve. Op dit moment bevat de analysemethode ruim 30 verschillende stoffen waaronder aromaten, halogeenhoudende stoffen, ethers, tetrahydrofuraan en MITC. Op verzoek kunnen andere vluchtige stoffen aan deze analysemethode worden toegevoegd. De methode is geschikt voor drink- grond- en oppervlaktewater. vanaf 10 ng/l?? 100 ml glas 125, aanzuren tot ph=2 met zwavelzuur KWR Overzicht organisch chemische analyses 2011 pagina 10

13 Analyse van doelstoffen in kunststoffen en materialen Acrylamide huisvoorschrift ATA-043 De analyse wordt uitgevoerd met LC-MS/MS na oplossen van het monster in water. Kwantificering vindt plaats door middel van een standaard additiereeks aan deze oplossing.??? Monsterhoeveelheid 0,2 gram 205 (150 voor analyse in water) Acrylzuur Monsterhoeveelheid huisvoorschrift ATA-043 De analyse wordt uitgevoerd met LC-MS/MS na oplossen van het monster in water. Kwantificering vindt plaats door middel van een standaard additiereeks aan deze oplossing. 1 g/kg 0,2 gram 205 (150 voor analyse in water) Bisfenol-A?? huisvoorschrift ATA-045 De analyse wordt uitgevoerd met LC-UV. Voor de kwantificering wordt gebruik gemaakt van interne standaarden en een calibratiecurve. 0,5 µg/l 500 ml donkere fles van 1 liter, schroefdop met teflon inlage KWR Overzicht organisch chemische analyses 2011 pagina 11

14 4-(t-butyl)catechol huisvoorschrift ATA-032 De analyse wordt uitgevoerd met LC-UV. Voor de kwantificering wordt gebruik gemaakt van een additie aan de matrix en een calibratiecurve. Zie separaat overzicht kengetallen per parameter Zie separaat overzicht kengetallen per parameter 100 ml borosilicaatglas 45 Opmerking: het CAS-nummer van deze stof is Crosslinking (vernettingsgraad) huisvoorschrift ATA-046, conform NEN-EN-579 en DIN Monsterhoeveelheid oplosextractie van vernet polyethyleen (PE-X) niet van toepassing (verschil meting) polyethyleen buis met een lengte van 1 meter 115 Formaldehyde huisvoorschrift ATA-008 Formaldehyde reageert met chromotroopzuur in sterk zuur milieu onder vorming van een paarsgekleurde complexe verbinding. De extinctie hiervan wordt gemeten bij 580 nm. 0,05 mg/l 100 ml glas 17 KWR Overzicht organisch chemische analyses 2011 pagina 12

15 Hydrochinonen 45 huisvoorschrift ATA-040 De analyse wordt uitgevoerd met LC-UV. De methode is toepasbaar voor de analyse van de volgende 3 componenten: hydrochinon, methylhydrochinon en tert. Butylhydrochinon. Voor de kwantificering wordt gebruik gemaakt van een standaard additie aan de matrix en een calibratiecurve µg/l 500 ml fles van 1 liter met donker glas, schroefdop met teflon inlage Isothiazolines huisvoorschrift ATA-047 De analyse wordt uitgevoerd met LC-MS/MS met groot volume injectie. De methode is toepasbaar voor de analyse van de volgende 3 componenten: 2-methyl-4-isothiazolin-3-one (MIT), 5-chloor-2-methyl-4-isothiazolin-3-one (CMIT) en 4,5-dichloor-2-methyl-4-isothiazolin-3-one (DCMIT). 0,1 µg/l 100 ml 150 fles van 1 liter met donker glas, schroefdop met teflon inlage Primaire aromatische amines (PAAS) huisvoorschrift ATA-020 Primaire aromatische amines worden omgezet in gekleurde verbindingen. Hiervan wordt de absorptie bepaald bij 546 nm. 20 µg/l 250 ml borosilicaatglas gespoeld met zoutzuur 1:1 80 KWR Overzicht organisch chemische analyses 2011 pagina 13

16 Secundaire alifatische amines (SAAS) huisvoorschrift ATA-023 Secundaire alifatische amines worden omgezet tot een gekleurd complex. De extinctie van deze oplossing wordt bepaald bij 435 nm. 30 µg/l 250 ml borosilicaatglas gespoeld met zoutzuur 1:1 80 Sulfonen huisvoorschrift ATA-041 De analyse wordt uitgevoerd met LC-UV. Voor de kwantificering wordt gebruik gemaakt van een additie aan de matrix en een calibratiecurve. De methode is toepasbaar voor de analyse van de volgende 3 componenten: 4-4 -di(chloorfenyl)sulfon (CAS ),.4,4 -di(hydroxfenyl)sulfon (CAS: ) en 4-methoxy-4 -dichloor-difenylsulfon (CAS: ). 0,1 µg/l 100 ml borosilicaatglas 135 KWR Overzicht organisch chemische analyses 2011 pagina 14

17 Brede screeningstechnieken Brede screeningstechnieken kunnen ingezet worden voor het verkrijgen van een totaalindruk van de chemische waterkwaliteit, eventueel in combinatie met microbiologisch onderzoek. Screening van vluchtige stoffen LOA-xxx Dit onderzoek is bedoeld om de aanwezigheid van vluchtige organische verbindingen vast te stellen en de eventueel aangetoonde componenten te identificeren. De analyse wordt uitgevoerd met GC-MS. Zo mogelijk wordt een kwantitatieve indruk gegeven op basis van vergelijking met de interne standaardstof. Op verzoek kunnen geïdentificeerde stoffen nauwkeurig gekwantificeerd worden na aankoop van de zuivere referentiestof. Afhankelijk van de organische component (ca 10 ng/l) niet bekend donker glas, speciale reinigingsprocedure Screening van apolaire en semi-polaire stoffen LOA-411?? De isolatie van de verbindingen wordt uitgevoerd door middel van extractie met een geschikt oplosmiddel of isolatie met SPE-materiaal of XAD waarbij zoveel mogelijk stoffen uit het watermonster worden geïsoleerd. De analyse wordt uitgevoerd met GC-MS na concentreren van het monster. Alle gedetecteerde stoffen boven een vastgestelde grens worden gerapporteerd. De monsters kunnen gescreend worden op honderden bekende en onbekende stoffen die eerder in watermonsters zijn aangetoond. Afhankelijk van de organische component (ca 10 ng/l) niet bekend donker glas, speciale reinigingsprocedure KWR Overzicht organisch chemische analyses 2011 pagina 15

18 Screening van semi-polaire en polaire stoffen LOA-600 en andere De isolatie wordt uitgevoerd met Solid Phase Extraction (SPE) waarbij zoveel mogelijk stoffen uit het watermonster worden geïsoleerd. Na concentreren wordt de analyse uitgevoerd met LC-accurate massa MS (met de LTQ-Orbitrap MS). Hierbij wordt de hoogste resolutie ( FWHM) gebruikt. Alle gedetecteerde stoffen boven een vastgestelde grens worden gerapporteerd. De monsters kunnen gescreend worden op honderden bekende en onbekende stoffen die eerder in water monsters zijn aangetoond. Identificatie van onbekende stoffen is mogelijk, eventueel in combinatie met Nuclear Magnetic Resonance (NMR). Afhankelijk van de organische component (ca 10 ng/l) niet bekend donker glas, speciale reinigingsprocedure Beschikbare KWR publicaties: De Hoogh, C.J., Wagenvoort, A.J., Jonker, F., Van Leerdam, J.A., Hoogenboom, A.C., HPLC-DAD and Q- TOF MS techniques identify cause of Daphnia biomonitor alarms in the River Meuse. Environ. Sci. Technol.; 2006; 40(8), Accelerated article A.C. Hogenboom, J.A. van Leerdam, P. de Voogt, Accurate mass screening and identification of emerging contaminants in environmental samples by liquid chromatography-hybrid linear ion trap Orbitrap mass spectrometry. Journal of Chromatography A, 1216 (2009) Beschikbare KWR posters: J.A. van Leerdam, E. Emke, A.C. Hogenboom, P. de Voogt, Accurate mass screening and identification of emerging contaminants in environmental samples by liquid chromatography-hybrid linear ion trap Orbitrap mass spectrometry. Thomas ter Laak, Leo Puijker, Ton van Leerdam, and Annemarie van Wezel, Screening and identification of organic contaminants in Dutch groundwater. L.M. Puijker, A.C. Hogenboom, E. Emke, J.A. van Leerdam, P. de Voogt, Screening and identification of emerging contaminants in groundwater and surface water by liquid chromatograp hybrid linear ion trap Orbitrap mass spectrometry. KWR Overzicht organisch chemische analyses 2011 pagina 16

19 Screening met LC-UV xx De isolatie wordt uitgevoerd met Solid Phase Extraction (SPE) waarbij zoveel mogelijk stoffen uit het watermonster worden geïsoleerd. Na concentreren wordt de analyse uitgevoerd met LC-DAD. Het verkregen LC-UV chromatogram geeft een fingerprint van de chemische waterkwaliteit. De aangetroffen pieken in het chromatogram worden vergeleken met een database waarin circa.. bekende en onbekende stoffen zijn opgeslagen die bij eerder onderzoek in watermonsters zijn aangetoond. Afhankelijk van de organische component (ca 0,1 µg/l) niet bekend donker glas, speciale reinigingsprocedure KWR Overzicht organisch chemische analyses 2011 pagina 17

20 Overige analyses Niet vluchtig organisch koolstof (NPOC) LAM-041, conform NEN-EN 1484 en ISO 8245 Monster 15 Na verwijdering van anorganische en vluchtige koolstofverbindingen wordt het organisch koolstof omgezet in CO 2. Met behulp van een infrarood sensor wordt het CO 2 gehalte gemeten. 0,20 mg/l 100 ml borosilicaatglas Karakteriseren van kunststoffen LOA-503 Een kleine hoeveelheid kunststof wordt thermisch afgebroken tot vluchtige bestanddelen met behulp van Curie-point pyrolyse. Deze vluchtige bestanddelen worden geanalyseerd met GC-FID. De identificatie van rubbers en kunststoffen kan uitgevoerd worden op 2 manieren: (i) statistische data-analysemethode en (ii) met behulp van een referentie materiaal. De twee manier is alleen mogelijk als er een referentiemateriaal aanwezig is. Het uiteindelijke resultaat wordt uitgedrukt in een cijfer. Monsterhoeveelheid niet van toepassing 5 g niet van toepassing De software voor de statistische dataverwerking, gemaakt door Artesia, is een pakket welke ontwikkeld is door drs. P. Baggelaar (Icastat Statistisch Adviesbureau). KWR Overzicht organisch chemische analyses 2011 pagina 18

21 Isolaties ten behoeve van biologische testen LOA-xxx de stoffen worden geisoleerd met een geschikt oplosmiddel, SPE-materiaal of XAD ten behoeve van biologische testen zoals Ames, ER-calux, GR-calux, Comet-assay en Toxprint. niet van toepassing niet van toepassing Monsterhoeveelheid ml? donker glas, speciale reinigingsprocedure Ook zijn isolaties mogelijk van grote volumina tot 200 liter, bijvoorbeeld voor identificatie onderzoek met NMR. Prijs. Wij leveren ook ultra-zuivere XAD hars, prijzen. KWR Overzicht organisch chemische analyses 2011 pagina 19

22 KWR Overzicht organisch chemische analyses 2011 pagina 20 Postbus BB Nieuwegein T F E I

Laboratoria voor Materialenonderzoek en Chemische analyse. Overzicht uit te voeren organoleptische bepalingen 2010. Januari 2010 Versie 1.

Laboratoria voor Materialenonderzoek en Chemische analyse. Overzicht uit te voeren organoleptische bepalingen 2010. Januari 2010 Versie 1. Laboratoria voor Materialenonderzoek en Chemische analyse Overzicht uit te voeren organoleptische bepalingen 2010 Januari 2010 Versie 1.4 Laboratoria voor Materialenonderzoek en Chemische analyse Overzicht

Nadere informatie

Analyse van de chemische waterkwaliteit. Annemieke Kolkman Chemische Waterkwaliteit en Gezondheid KWR Watercycle Research Institute

Analyse van de chemische waterkwaliteit. Annemieke Kolkman Chemische Waterkwaliteit en Gezondheid KWR Watercycle Research Institute Analyse van de chemische waterkwaliteit Annemieke Kolkman Chemische Waterkwaliteit en Gezondheid KWR Watercycle Research Institute Chemische (drink)water kwaliteit Chemische analyse van water Organische

Nadere informatie

Laboratoria voor Materialenonderzoek en Chemische analyse. Overzicht uit te voeren organische bepalingen 2008-2009. November 2008 V 1.

Laboratoria voor Materialenonderzoek en Chemische analyse. Overzicht uit te voeren organische bepalingen 2008-2009. November 2008 V 1. Laboratoria voor Materialenonderzoek en Chemische analyse Overzicht uit te voeren organische bepalingen 2008-2009 November 2008 V 1.3 November 2008 v1.3 Laboratoria voor Materialenonderzoek en Chemische

Nadere informatie

Brede chemische screening voor het monitoren van de waterkwaliteit

Brede chemische screening voor het monitoren van de waterkwaliteit Brede chemische screening voor het monitoren van de waterkwaliteit Ton van Leerdam (KWR), Bernard Bajema (Vitens), Bendert de Graaf (Vitens), Jan van der Kooi (WLN), Leo Puijker (KWR) Wereldwijd worden

Nadere informatie

Meten en Monitoren. Weet wat je meet. Startsymposium Expertisecentrum PFOS. Virtualisatie project Omegam Eline Klooster.

Meten en Monitoren. Weet wat je meet. Startsymposium Expertisecentrum PFOS. Virtualisatie project Omegam Eline Klooster. Meten en Monitoren Weet wat je meet Inhoud presentatie Omegam Laboratoria Proces ontwikkelen analyse methoden De analyse /PFOA Prestatiekenmerken /PFOA bij Omegam De praktijk : Weet wat je meet Omegam

Nadere informatie

HPLC- UV- screening: geharmoniseerde analysemethode voor efficiënte waterkwaliteitsbewaking

HPLC- UV- screening: geharmoniseerde analysemethode voor efficiënte waterkwaliteitsbewaking HPLC- UV- screening: geharmoniseerde analysemethode voor efficiënte waterkwaliteitsbewaking Annemieke Kolkman (KWR), Erik Emke (KWR), Gerard Stroomberg (Rijkswaterstaat), Henk Ketelaars (Evides) Bij een

Nadere informatie

LabAnalyse 14-10-2015

LabAnalyse 14-10-2015 LabAnalyse 14-10-2015 1 LabAnalyse 14-10-2015 2 Brede chemische screening beschermt drinkwaterkwaliteit Ton van Leerdam, LabAnalyse 14-10-2015 KWR: opening nieuwbouw 18-9-2015 We hebben permanent nieuwe

Nadere informatie

Methoden voor de bepaling van groepsparameters

Methoden voor de bepaling van groepsparameters Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water Methoden voor de bepaling van groepsparameters Versie november 2016 WAC/III/D Inhoud INHOUD 1 Drinkwater 3 2 Afvalwater 5 3 Grondwater 8 4

Nadere informatie

Gisteren, vandaag en morgen

Gisteren, vandaag en morgen Gisteren, vandaag en morgen De ontwikkeling van organische analyses in Het Waterlaboratorium Cees Bijsterbosch Het Waterlaboratorium Labanalyse, 1 oktober 2013 Plaats hier uw logo via: beeld => diamodel

Nadere informatie

april 2003 Validatie ringonderzoek VGK en VAK in afvalwater

april 2003 Validatie ringonderzoek VGK en VAK in afvalwater april 2003 Validatie ringonderzoek VGK en VAK in afvalwater April 2003 Validatie ringonderzoek VGK en VAK in afvalwater 2002 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

CONSERVERING EN RECIPIËNTEN

CONSERVERING EN RECIPIËNTEN 1 INLEIDING CONSERVERING EN RECIPIËNTEN Deze procedure vervangt de procedures CMA/1/B van januari 2005. Monsters kunnen tengevolge van fysische, chemische of biologische reacties wijzigingen ondergaan,

Nadere informatie

Methoden voor de bepaling van anionen

Methoden voor de bepaling van anionen Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water Versie november 2014 WAC/III/C Inhoud INHOUD 1 Drinkwater 3 2 Afvalwater 5 3 Grondwater 8 4 Oppervlaktewater 10 Voor de conservering en behandeling

Nadere informatie

1 Chloorfenolen Interne standaard: middel: hexaan; met cleanup en derivatisering met azijnzuuranhydride.

1 Chloorfenolen Interne standaard: middel: hexaan; met cleanup en derivatisering met azijnzuuranhydride. Bijlage 6 bij de Regeling milieukwaliteitseisen gevaarlijke stoffen oppervlaktewateren: Informatie over gangbare analysemethoden voor individuele stoffen en stofgroepen waarvoor in bijlage 1 milieukwaliteitseisen

Nadere informatie

CONSERVERING EN RECIPIËNTEN

CONSERVERING EN RECIPIËNTEN 1 INLEIDING CONSERVERING EN RECIPIËNTEN Deze procedure vervangt de procedures AAC/1/B van mei 1996 en AAC/1/C van december 1991. Monsters kunnen tengevolge van fysische, chemische of biologische reacties

Nadere informatie

Rijnmeetprogramma chemie buitengewoon onderzoek met HPLC MS/MS in 2013

Rijnmeetprogramma chemie buitengewoon onderzoek met HPLC MS/MS in 2013 Rijnmeetprogramma chemie buitengewoon onderzoek met HPLC MS/MS in 2013 Rapport Nr. 221 Colofon Uitgegeven door de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) Kaiserin-Augusta-Anlagen 15,

Nadere informatie

Bepaling van de totale organische koolstof (TOC) en/of de opgeloste organische koolstof (DOC) in water

Bepaling van de totale organische koolstof (TOC) en/of de opgeloste organische koolstof (DOC) in water Bepaling van de totale organische koolstof (TOC) en/of de opgeloste organische koolstof (DOC) in water september 2009 Pagina 1 van 5 WAC/III/D/050 INHOUD 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 DEFINITIES...

Nadere informatie

De termijn tussen monsterneming (direct gevolgd door conservering) en het moment van zekerstellen van het gehalte.

De termijn tussen monsterneming (direct gevolgd door conservering) en het moment van zekerstellen van het gehalte. Notitie Datum: 3 november 2014 Onderwerp: Watermonsters nemen en conserveren Algemeen Dit document beschrijft de flessen, conservering en de werkwijze voor het vullen van watermonsters. De conservering

Nadere informatie

RIKILT Institute of Food Safety

RIKILT Institute of Food Safety RIKILT Institute of Food Safety In het kort Referentie instituut Metingen & Advies Onderzoek RIKILT Institute of Food Safety RIKILT Institute of Food Safety is onderdeel van de internationale kennisorganisatie

Nadere informatie

Methoden voor de bepaling van elementen

Methoden voor de bepaling van elementen Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water Versie maart 2013 WAC/III/B De volgende analysemethoden kunnen gebruikt worden voor het bepalen van elementen in water. Voor de conservering

Nadere informatie

Bodemarchief van stoffen in de Amsterdamse Waterleidingduinen

Bodemarchief van stoffen in de Amsterdamse Waterleidingduinen Bodemarchief van stoffen in de Amsterdamse Waterleidingduinen BTO 2011.061 December 2011 Bodemarchief van stoffen in de Amsterdamse Waterleidingduinen BTO 2011.061 December 2011 2011 KWR Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

HOGE RESOLUTIE MASSASPECTROMETRIE MET UPLC- QTOF. Erik Olyslager Lab apotheek Gelre ziekenhuizen LCMS gebruikersmiddag Do

HOGE RESOLUTIE MASSASPECTROMETRIE MET UPLC- QTOF. Erik Olyslager Lab apotheek Gelre ziekenhuizen LCMS gebruikersmiddag Do HOGE RESOLUTIE MASSASPECTROMETRIE MET UPLC- QTOF Erik Olyslager Lab apotheek Gelre ziekenhuizen LCMS gebruikersmiddag Do-20-11-2014 WAAROM HRMS IN GELRE Vraag om dopingcontroles uit te voeren bij kamelenraces.

Nadere informatie

MILIEUKUNDIG ONDERZOEK ASFALT, HAMERVELDSEWEG TE LEUSDEN

MILIEUKUNDIG ONDERZOEK ASFALT, HAMERVELDSEWEG TE LEUSDEN PROJECT 19481 MILIEUKUNDIG ONDERZOEK ASFALT, HAMERVELDSEWEG TE LEUSDEN Grondslag - WLN Galileistraat 69 1704 SE Heerhugowaard t 072 5729457 www.grondslag.nl met Grondslag vestigingen in : Kamerik ı Heerhugowaard

Nadere informatie

Analyserapport. Watercycle Research Institute Handelsregister Regio 1/12. Geachte meneer La.gerweij,

Analyserapport. Watercycle Research Institute Handelsregister Regio 1/12. Geachte meneer La.gerweij, W Analyserapport Groningenhaven 7 Postbus 1072 3430 BB Nieuwegein Stichting Moedige Moeders Nederland t.a.v. de Heer Lagerweij Frans Halsplantsoen 119 2251XD VOORSCHOlEN T 030 606 95 11 F030 606 11 65

Nadere informatie

KWR Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek

KWR Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek INHOUD 1. MONSTERBEDELING... 2 2. BESCHRIJVEND GEDEELTE... 2 2.1 Doelstelling... 2 2.2 Contactpersonen... 2 2.3 Programma 2017... 3 Tabel 1 : Overzicht organische ringonderzoeken... 5 Tabel 2 : Overzicht

Nadere informatie

Conservering en behandeling van watermonsters

Conservering en behandeling van watermonsters Conservering en behandeling van watermonsters oktober 2010 Pagina 1 van 9 WAC/I/A/010 INHOUD 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 TERMEN EN DEFINITIES... 3 3 PRINCIPE... 3 4 VOORBEHANDELING... 9 4.1 HOMOGENISATIE...

Nadere informatie

SPECTROFOTOMETRISCHE BEPALING VAN HET ORGANISCH KOOLSTOFGEHALTE IN BODEM

SPECTROFOTOMETRISCHE BEPALING VAN HET ORGANISCH KOOLSTOFGEHALTE IN BODEM SPECTROFOTOMETRISCHE BEPALING VAN HET ORGANISCH KOOLSTOFGEHALTE IN BODEM 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Deze methode beschrijft de spectrofotometrische bepaling van het organisch koolstofgehalte in bodem

Nadere informatie

Analyse van Straat Drugs

Analyse van Straat Drugs Analyse van Straat Drugs DIMS Drugs Informatie en Monitoring Systeem John Mommers DSM Resolve / TMFI 22-04-2010 LABanalyse 2010 IHUD PRESETATIE Informatie over DIMS (rganisatie, type monsters) Analyse

Nadere informatie

Vakbijlage Kwantitatief onderzoek aan verdovende middelen

Vakbijlage Kwantitatief onderzoek aan verdovende middelen Vakbijlage Kwantitatief onderzoek aan verdovende middelen Inhoudsopgave 2. Inleiding 1. De vakbijlage algemeen 2. Inleiding 3. Verloop van het onderzoek Monstername Onderzoeksmethode Technieken Interpretatie

Nadere informatie

KKGT DRUGS OF ABUSE. DOA Ronde A

KKGT DRUGS OF ABUSE. DOA Ronde A DOA Ronde 2013.1 A Casus: Fictieve casus dus graag drugstest ook als dit normaal niet uw lab policy zou zijn: Patiënt heeft op de zwarte markt pillen gekocht om te kunnen slapen. Graag een screening en

Nadere informatie

RIOOLWATERANALYSE. Rioolwateranalyse verdovende middelen. Gemaal Iepenlaan: gemeente Enkhuizen. KWR 2016.009 Januari 2016

RIOOLWATERANALYSE. Rioolwateranalyse verdovende middelen. Gemaal Iepenlaan: gemeente Enkhuizen. KWR 2016.009 Januari 2016 RIOOLWATERANALYSE KWR 2016.009 Januari 2016 Rioolwateranalyse verdovende middelen Gemaal Iepenlaan: gemeente Enkhuizen KWR 2016.009 Januari 2016 Rioolwateranalyse verdovende middelen KWR 2016.009 Januari

Nadere informatie

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Tabel 1 van 2. Organische parameters - overig Q chemisch zuurstofverbruik (CZV) mg/l

Tabel 1 van 2. Organische parameters - overig Q chemisch zuurstofverbruik (CZV) mg/l Tabel 1 van 2 Monsterreferenties monster-1 = uw monsterreferentie nr. 1 monster-2 = uw monsterreferentie nr. 2 monster-3 = uw monsterreferentie nr. 3 Opgegeven bemonsteringsdatum : Onbekend Onbekend Onbekend

Nadere informatie

Methoden voor de bepaling van elementen

Methoden voor de bepaling van elementen Compendium voor analyse van water februari 2012 Pagina 1 van 8 WAC/III/B De volgende analysemethoden kunnen gebruikt worden voor het bepalen van elementen in water. Voor de conservering en behandeling

Nadere informatie

DRUGS OF ABUSE. Casus: Een sollicitant moet worden getest maar had een feestje de avond te voor. Graag een screening en uw commentaar.

DRUGS OF ABUSE. Casus: Een sollicitant moet worden getest maar had een feestje de avond te voor. Graag een screening en uw commentaar. DOA Ronde 2010.1A Casus: Een sollicitant moet worden getest maar had een feestje de avond te voor. Graag een screening en uw commentaar. Samenstelling: urine gespiked met ethanol 535 mg/l en ranitidine

Nadere informatie

IMARES Wageningen UR. PFOS in waterbodems Schiphol II. M. Hoek-van Nieuwenhuizen Rapportnummer C007/12

IMARES Wageningen UR. PFOS in waterbodems Schiphol II. M. Hoek-van Nieuwenhuizen Rapportnummer C007/12 PFOS in waterbodems Schiphol II M. Hoek-van Nieuwenhuizen Rapportnummer C007/12 IMARES Wageningen UR (IMARES - Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies) Opdrachtgever: Tijhuis Ingenieurs BV,

Nadere informatie

Aanbevolen methoden voor de bepaling van elementen

Aanbevolen methoden voor de bepaling van elementen Aanbevolen methoden voor de bepaling van elementen februari 2009 Pagina 1 van 6 WAC/III/B De volgende analysemethoden kunnen gebruikt worden voor het bepalen van elementen in water. Richtlijn voor de conservering

Nadere informatie

Bepaling van vaste stoffen in suspensie. Methode door filtratie op glasvezelfilter

Bepaling van vaste stoffen in suspensie. Methode door filtratie op glasvezelfilter Bepaling van vaste stoffen in suspensie. Methode door filtratie op glasvezelfilter september 2011 Pagina 1 van 5 WAC/III/D/002 INHOUD 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 PRINCIPE... 3 3 OPMERKINGEN... 3 4 APPARATUUR

Nadere informatie

Bepaling van het Biochemisch Zuurstofverbruik (BZV) in oppervlaktewater

Bepaling van het Biochemisch Zuurstofverbruik (BZV) in oppervlaktewater Bepaling van het Biochemisch Zuurstofverbruik (BZV) in oppervlaktewater april 2005 One Cue Systems Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

BEPALING VAN DOXYCYCLINE, TETRACYCLINE, OXYTETRACYCLINE EN CHLOORTETRACYCLINE IN

BEPALING VAN DOXYCYCLINE, TETRACYCLINE, OXYTETRACYCLINE EN CHLOORTETRACYCLINE IN Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria I-MET-FLVVT-091 I-MET-FLVVT-091 BEPALING VAN DOXYCYCLINE, TETRACYCLINE, OXYTETRACYCLINE EN CHLOORTETRACYCLINE IN DIERENVOEDERS

Nadere informatie

DRUGS OF ABUSE. Samenstelling: urine gespiked met MDEA 1564 µg/l, diazepam 658 µg/l en ethanol 974 mg/l.

DRUGS OF ABUSE. Samenstelling: urine gespiked met MDEA 1564 µg/l, diazepam 658 µg/l en ethanol 974 mg/l. DOA Ronde 2012.2 A Casus: Fictieve casus dus graag drugstest ook als dit normaal niet uw lab policy zou zijn: Urine van een jongere binnen gebracht bij de SEH post van een ziekenhuis. Graag een screening

Nadere informatie

Pesticidenanalyse: methodevertaling van bodem naar appel. Marina Vanhecke Lab 4 U

Pesticidenanalyse: methodevertaling van bodem naar appel. Marina Vanhecke Lab 4 U Pesticidenanalyse: methodevertaling van bodem naar appel Marina Vanhecke Lab 4 U Kerncijfers KHLim 6000 studenten en 700 personeelsleden 4 campussen 6 departementen 30 bacheloropleidingen + 11 masters

Nadere informatie

Validatie van de conserveringstermijn van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in bodem definitief

Validatie van de conserveringstermijn van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in bodem definitief Validatie van de conserveringstermijn van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in bodem definitief R001-0464953EBA-D01 Verantwoording Titel Validatie van de conserveringstermijn van polycyclische

Nadere informatie

Oefenopgaven ANALYSETECHNIEKEN

Oefenopgaven ANALYSETECHNIEKEN Oefenopgaven ANALYSETECHNIEKEN vwo Massaspectrometrie en IR-spectrometrie OPGAVE 1 MTBE is een stof die aan benzine wordt toegevoegd voor een betere verbranding (de klopvastheid wordt vergroot). Door middel

Nadere informatie

Vaste mest en vaste behandelde mest Ammoniumstikstof

Vaste mest en vaste behandelde mest Ammoniumstikstof Bemonsterings- en analysemethodes voor mest, bodem en veevoeder in het kader van het mestdecreet Vaste mest en vaste behandelde mest stikstof Versie november 2015 BAM/deel 4/05 1 PRINCIPE Voor de bepaling

Nadere informatie

Vitaminen. Definitie. Classificatie en functie

Vitaminen. Definitie. Classificatie en functie Vitaminen Definitie Vitaminen zijn essentiële organische voedingsstoffen, die in tegenstelling tot andere voedingsstoffen (koolhydraten, vetten, eiwitten) geen energie of bouwstoffen leveren, maar die

Nadere informatie

Rioolwater, spiegel van de samenleving

Rioolwater, spiegel van de samenleving KWR 2016.041 Mei 2016 Rioolwater, spiegel van de samenleving Regionale pilotstudie Utrecht: Rioolwateranalyse op de aanwezigheid van vijf drugs Gemeente Lopik KWR 2016.041 Mei 2016 Rioolwater, spiegel

Nadere informatie

KWR 05.026 april 2005

KWR 05.026 april 2005 KWR 05.026 april 2005 Kiwa N.V. - 1 - april 2005 KWR 05.026 april 2005 2005 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Brug tussen chemische en biologische beoordeling waterkwaliteit

Brug tussen chemische en biologische beoordeling waterkwaliteit Brug tussen chemische en biologische beoordeling waterkwaliteit Bioassays meten de risico s van stoffen voor het ecosysteem in oppervlaktewater 1 Brug tussen chemische en biologische beoordeling waterkwaliteit

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Matrix effecten: de achilleshiel van kwantitatieve LC-MS?

Matrix effecten: de achilleshiel van kwantitatieve LC-MS? Matrix effecten: de achilleshiel van kwantitatieve LC-MS? Ing. Klaas Stienstra* en Dr. Erik van Maarseveen* Apotheek Laboratorium, Universitair Medisch Centrum Utrecht *beide sprekers hebben geen belangenverstrengeling

Nadere informatie

Oestrogene activiteit in oppervlaktewater van de Rijn

Oestrogene activiteit in oppervlaktewater van de Rijn Oestrogene activiteit in oppervlaktewater van de Rijn Celkern Receptor Steroid hormoon Nieuw eiwit Acceptor mrna trna DNA L.M. Puijker Maart 2007 Vereniging van Rivierwaterbedrijven Oestrogene activiteit

Nadere informatie

Meting ter plaatse van temperatuur, ph, elektrische geleidbaarheid, opgeloste zuurstof, vrije chloor en gebonden chloor

Meting ter plaatse van temperatuur, ph, elektrische geleidbaarheid, opgeloste zuurstof, vrije chloor en gebonden chloor Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water Meting ter plaatse van temperatuur, ph, elektrische geleidbaarheid, opgeloste zuurstof, vrije chloor en gebonden chloor Versie november 2013

Nadere informatie

Multi-residu analyse van geneesmiddelen in afvalwater

Multi-residu analyse van geneesmiddelen in afvalwater Multi-residu analyse van geneesmiddelen in afvalwater Leendert Vergeynst, Herman Van Langenhove, Kristof Demeestere EnVOC ENVIRONMENTAL ORGANIC CHEMISTRY & TECHNOLOGY RESEARCH GROUP ENVOC Vakgroep duurzame

Nadere informatie

Bepaling van petroleumetherextraheerbare stoffen in water

Bepaling van petroleumetherextraheerbare stoffen in water Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water Bepaling van petroleumetherextraheerbare stoffen in water Versie januari 2012 WAC/IV/B/005 Inhoud INHOUD 1 TOEPASSINGSGEBIED 3 2 PRINCIPE 3

Nadere informatie

2. FederaalLaboratoriumvoorde

2. FederaalLaboratoriumvoorde 2. FederaalLaboratoriumvoorde VoedselveiligheidGentbrugge (FLVVG) Mieke Van de Wiele Belgian Federal Agency for the Safety of the Food Chain 1 FAVV laboratoriumflvvg-mijlpalen 1875: oprichting Rijksontledingslaboratorium

Nadere informatie

MO1000-10 Geert Kraijema. Afdelingshoofd Buitendienst Afdelingshoofd Buitendienst

MO1000-10 Geert Kraijema. Afdelingshoofd Buitendienst Afdelingshoofd Buitendienst Flessenboek wijzigingen/aanvullingen C PB2_ZZUUR en M PS1_EDTA toegevoegd wijzigingen door Geert Kraijema, Ger Duijf Handboek Monsterneming Opsteller MO1000-10 Geert Kraijema Ingangsdatum laatste versie

Nadere informatie

Informatie over GenX van waterbedrijven Evides en Dunea

Informatie over GenX van waterbedrijven Evides en Dunea Informatie over GenX van waterbedrijven Evides en Dunea Van de site van Evides: In de media: PFOA en GenX Diverse media berichtten over de kwaliteit van het drinkwater in relatie tot de stoffen GenX en

Nadere informatie

Veranderende analysemethoden voor TDM (geneesmiddelconcentraties in humane matrices) en klinische en forensische toxicologie

Veranderende analysemethoden voor TDM (geneesmiddelconcentraties in humane matrices) en klinische en forensische toxicologie LAB-Analyse Analyse 30 oktober 2008, De Kuip Rotterdam Veranderende analysemethoden voor TDM (geneesmiddelconcentraties in humane matrices) en klinische en forensische toxicologie Implementatie van de

Nadere informatie

Smart Monitoring Innovatie van waterkwaliteitsbeoordeling. Milo de Baat

Smart Monitoring Innovatie van waterkwaliteitsbeoordeling. Milo de Baat Smart Monitoring Innovatie van waterkwaliteitsbeoordeling Milo de Baat ILOW Symposium 15 februari 2017 KRW waterkwaliteitsbeoordeling Chemische status? Ecologische status Chemische analyse 45 prioritaire

Nadere informatie

BEPALING VAN LASALOCID-NATRIUM IN DIERENVOEDERS (HPLC)

BEPALING VAN LASALOCID-NATRIUM IN DIERENVOEDERS (HPLC) Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria I-MET-FLVVT-005 I-MET-FLVVT-005 BEPALING VAN LASALOCID-NATRIUM IN DIERENVOEDERS (HPLC) Versie 04 Datum van toepassing 2014-01-27

Nadere informatie

Munitiestort Oosterschelde

Munitiestort Oosterschelde RWS BEDRIJFSINFORMATIE Munitiestort Oosterschelde metingen waterkwaliteit 2014 Datum 17 april 2015 Status Colofon Uitgegeven door RWS WVL Informatie R.P.M. Berbee Telefoon 06 103 25 654 Fax Uitgevoerd

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Chromatografische analyse van kleine metabolieten in biologische matrixen Metabolieten zijn kleine moleculen (doorgaans < 1 kda) die het moleculair fundament van het leven vormen en het resultaat zijn

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

Rioolwater, spiegel van de samenleving

Rioolwater, spiegel van de samenleving KWR 2016.044 Mei 2016 Rioolwater, spiegel van de samenleving Regionale pilotstudie Utrecht: Rioolwateranalyse op de aanwezigheid van vijf drugs Gemeente Montfoort KWR 2016.044 Mei 2016 Rioolwater, spiegel

Nadere informatie

Methoden voor de bepaling van anionen

Methoden voor de bepaling van anionen Compendium voor monsterneming en analyse in uitvoering van het Materialendecreet en het Bodemdecreet Methoden voor de bepaling van anionen Versie augustus 2015 CMA/2/I/C Deze procedure vervangt de procedure

Nadere informatie

Moderne Instrumentele Analyse

Moderne Instrumentele Analyse Moderne Instrumentele Analyse Niels Jonker Time of Flight Infrarood en Massa Spectrometrie 2 Time of flight Infrarood en Massa Spectrometrie 3 Time of flight Voordelen Nadelen Extreem Hoge Massa Range

Nadere informatie

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties Project Certificaten Toetsversie 19454BEATRIXSTRAAT 2 416751 versie 5.10 24 Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) Toetsdatum : 02072012 Monsterreferentie Monsteromschrijving 2627285 MM8 01 (1560)

Nadere informatie

Brunelleschi. De Dom van Florence

Brunelleschi. De Dom van Florence Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv, Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

AL-West B.V. ANALYSERAPPORT. TEC NV Nele Claeys INDUSTRIEPARK ROSTEYNE ZELZATE BELGIQUE. Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. ANALYSERAPPORT. TEC NV Nele Claeys INDUSTRIEPARK ROSTEYNE ZELZATE BELGIQUE. Geachte heer, mevrouw, TEC NV Nele Claeys INDUSTRIEPARK ROSTEYNE 1 9060 ZELZATE BELGIQUE Datum Relatienr Opdrachtnr. 27.01.2017 35004683 634261 ANALYSERAPPORT Opdracht 634261 Bodem / Eluaat Opdrachtgever Uw referentie Opdrachtacceptatie

Nadere informatie

hoofdgroep maatschappelijke technologie

hoofdgroep maatschappelijke technologie hoofdgroep maatschappelijke technologie organisatie voor. toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek Rapport nr. Project nr. Datum R 84/41 10881 15-03-1984 ONDERZOEK NAAR DE BIODEGRADATIE VAN DE KLEURSTOF

Nadere informatie

Labanalyse in de voedingsmiddelenindustrie, ook een kwestie van chemie. Ron Davidse Cargill B.V. Rotterdam, 31 maart 2011 www.cargill.

Labanalyse in de voedingsmiddelenindustrie, ook een kwestie van chemie. Ron Davidse Cargill B.V. Rotterdam, 31 maart 2011 www.cargill. Labanalyse in de voedingsmiddelenindustrie, ook een kwestie van chemie. Ron Davidse Cargill B.V. Rotterdam, 31 maart 2011 www.cargill.com Waarom analyseren we voedingsmiddelen? Eisen van overheidswege

Nadere informatie

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Gene Zever. Dr. Apr. Sarah Wille NICC

Gene Zever. Dr. Apr. Sarah Wille NICC Gene Zever Dr. Apr. Sarah Wille NICC Overzicht presentatie Waarom drugs opsporen in speeksel? Welk nut heeft een bijkomende analyse in het laboratorium? Zijn de huidige speekseltesten zever of gene zever?

Nadere informatie

Tabel 1 van 2. AP04 : Organisch onderzoek - niet aromatisch A minerale olie mg/kg ds 53 36

Tabel 1 van 2. AP04 : Organisch onderzoek - niet aromatisch A minerale olie mg/kg ds 53 36 Tabel 1 van 2 Monsterreferenties monster-1 = uw monsterreferentie nr. 1 monster-2 = uw monsterreferentie nr. 2 Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/02/2015 20/02/2015 Ontvangstdatum opdracht : 20/02/2015

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU 4 FEBRUARI 2000. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende reglementering van het in de handel brengen

Nadere informatie

Bepaling van de oxideerbaarheid bij warmte

Bepaling van de oxideerbaarheid bij warmte Bepaling van de oxideerbaarheid bij warmte februari 2009 Pagina 1 van 7 WAC/III/D/022 INHOUD 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 PRINCIPE... 3 3 OPMERKINGEN... 3 4 APPARATUUR EN MATERIAAL... 4 5 REAGENTIA EN OPLOSSINGEN...

Nadere informatie

Laboratoriumanalyses voor grond- en grondwateronderzoek

Laboratoriumanalyses voor grond- en grondwateronderzoek Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond- en grondwateronderzoek SIKB Protocol 3140 Aanvullend III 1 2 3 40 Dit document, versie 1, is op april 06 vrijgegeven voor een openbare kritiekronde door

Nadere informatie

Vergisting van eendenmest

Vergisting van eendenmest Lettinga Associates Foundation for environmental protection and resource conservation Vergisting van eendenmest Opdrachtgever: WUR Animal Sciences Group Fridtjof de Buisonjé Datum: 3 oktober 2008 Lettinga

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 11-11-2015 tot 01-01-2019 Vervangt bijlage d.d.: 30-09-2014

Deze bijlage is geldig van: 11-11-2015 tot 01-01-2019 Vervangt bijlage d.d.: 30-09-2014 J.W. Lucasweg 2 2031 BE HAARLEM Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Monsterneming a Monsterneming via tapkranen t.b.v. alle in deze lijst opgesomde anorganische-

Nadere informatie

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2013 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Organische stoffen in het Drinkwaterbesluit: 1. Hoe geven we invulling aan de eisen voor overige antropogene stoffen?

Organische stoffen in het Drinkwaterbesluit: 1. Hoe geven we invulling aan de eisen voor overige antropogene stoffen? Organische stoffen in het Drinkwaterbesluit: 1. Hoe geven we invulling aan de eisen voor overige antropogene stoffen? Corine J. Houtman, Barry J. Pieters, Ilona Velzeboer, Jan Kroesbergen (Het Waterlaboratorium)

Nadere informatie

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Van de Giessen Milieupartner T.a.v. de heer D.K.J. van de Giessen Slophoosweg 16 5491 XR SINT OEDENRODE Uw kenmerk : 0906-10 Graafseweg 315A te Nijmegen Ons kenmerk : Project 300195 Validatieref. : 300195_certificaat_v1

Nadere informatie

Vloeibare mest en vloeibare behandelde mest Ammoniumstikstof

Vloeibare mest en vloeibare behandelde mest Ammoniumstikstof Bemonsterings- en analysemethodes voor mest, bodem en veevoeder in het kader van het mestdecreet Vloeibare mest en vloeibare behandelde mest stikstof Versie november 2015 BAM/deel 3/05 1 PRINCIPE De bepaling

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: Water, zuren en basen

Hoofdstuk 3: Water, zuren en basen Hoofdstuk 3: Water, zuren en basen NaSk II Vmbo 2011/2012 www.lyceo.nl Hoofdstuk 3: Water, zuren en basen NaSk II 1. Bouw van materie 2. Verbranding 3. Water, zuren en basen 4. Basis chemie voor beroep

Nadere informatie

Dynamische test voor het aantonen van de retentie van chemische reststoffen door de Fontinet membraan microfilter

Dynamische test voor het aantonen van de retentie van chemische reststoffen door de Fontinet membraan microfilter Verspreiding: Beperkt Eindrapport Dynamische test voor het aantonen van de retentie van chemische reststoffen door de Fontinet membraan microfilter Guido Vanermen, Jo Lievens, Kathleen Allaerts, Wilfried

Nadere informatie

Bloedalcoholen bepaling met GC-FID op een apolaire kolom

Bloedalcoholen bepaling met GC-FID op een apolaire kolom Bloedalcoholen bepaling met GC-FID op een apolaire kolom E Olijslager en R Langen Klinisch Farmaceutisch Laboratorium TweeSteden ziekenhuis Dr. Deelenlaan 5, 5042 AD Tiiburg. EOlyslager@zamb.tsz.nl Inleiding

Nadere informatie

Waterkwaliteit 2: Natuur/chemie

Waterkwaliteit 2: Natuur/chemie Waterkwaliteit 2: Natuur/chemie Prof. ir. Hans van Dijk 1 Afdeling Watermanagement Sectie Gezondheidstechniek Inhoud hydrologische kringloop kwalitatief 1. regenwater 2. afstromend/oppervlaktewater. infiltratie

Nadere informatie

Gene Zever. Dr. Apr. Sarah Wille NICC

Gene Zever. Dr. Apr. Sarah Wille NICC Gene Zever Dr. Apr. Sarah Wille NICC Overzicht presentatie Waarom drugs opsporen in speeksel? Welk nut heeft een bijkomende analyse in het laboratorium? Zijn de huidige speekseltesten zever of gene zever?

Nadere informatie

Opdrachtverificatiecode : TXJO-VQIJ-YEPT-JGGA : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Opdrachtverificatiecode : TXJO-VQIJ-YEPT-JGGA : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n) NIPA Milieutechniek b.v T.a.v. de heer J. van der Stroom Landweerstraat-Zuid 109 5349 AK OSS Uw kenmerk : 11945-Huissensche Waarden te Huissen Ons kenmerk : Project 348033 Validatieref. : 348033_certificaat_v1

Nadere informatie

Bepaling van petroleumether extraheerbare stoffen in water

Bepaling van petroleumether extraheerbare stoffen in water Bepaling van petroleumether extraheerbare stoffen in water Januari 2012 1/5 WAC/IV/B/005 INHOUD 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 PRINCIPE... 3 3 OPMERKINGEN... 3 4 APPARATUUR, MATERIAAL EN REAGENTIA... 3 4.1

Nadere informatie

Tabel 1 van 2 14,1 19,6

Tabel 1 van 2 14,1 19,6 Tabel 1 van 2 Monsterreferenties monster-11 = uw monsterreferentie nr. 11 monster-12 = uw monsterreferentie nr. 12 Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/02/2015 20/02/2015 Ontvangstdatum opdracht : 20/02/2015

Nadere informatie

BEPALING VAN DE UITLOGING VAN ANORGANISCHE COMPONENTEN UIT POEDER- EN KORRELVORMIGE MATERIALEN MET DE KOLOMPROEF

BEPALING VAN DE UITLOGING VAN ANORGANISCHE COMPONENTEN UIT POEDER- EN KORRELVORMIGE MATERIALEN MET DE KOLOMPROEF BEPALING VAN DE UITLOGING VAN ANORGANISCHE COMPONENTEN UIT POEDER- EN KORRELVORMIGE MATERIALEN MET DE KOLOMPROEF Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen

Nadere informatie

Bepaling van het gehalte aan orthofosfaat met behulp van doorstroomanalyse

Bepaling van het gehalte aan orthofosfaat met behulp van doorstroomanalyse Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water Bepaling van het gehalte aan orthofosfaat met behulp van doorstroomanalyse Versie november 2008 WAC/III/C/010 INHOUD Inhoud 1 TOEPASSINGSGEBIED

Nadere informatie

Bepaling van de elektrische geleidbaarheid

Bepaling van de elektrische geleidbaarheid Bepaling van de elektrische geleidbaarheid april 2006 Pagina 1 van 8 WAC/III/A/004 INHOUD 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 DEFINITIES... 3 2.1 SPECIFIEKE GELEIDBAARHEID, ELEKTRISCHE GELEIDBAARHEID (γ)... 3 2.2

Nadere informatie

ISG De heer P. Carton Oostpolder XT EEMSHAVEN. Gedoogbeschikking. Geachte heer Carton,

ISG De heer P. Carton Oostpolder XT EEMSHAVEN. Gedoogbeschikking. Geachte heer Carton, ISG De heer P. Carton Oostpolder 4 9979 XT EEMSHAVEN Uw brief van: 2 maart 2016 Groningen, 29 maart 2016 Uw kenmerk: PC 001 Ons kenmerk: Z/16/000375/1 Behandeld door: I.F. (Iris) Nijhof Bijlage(n): - Onderwerp:

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: Eemland 1A 9405 KD Assen Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Monsterneming a Oppervlaktewater Monsterneming t.b.v. fysisch en chemisch onderzoek (alle

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

Kwaliteitseisen voor de analysemethoden

Kwaliteitseisen voor de analysemethoden Compendium voor monsterneming en analyse in uitvoering van het Materialendecreet en het Bodemdecreet voor de analysemethoden Versie november 2014 CMA/6/D Inhoud INHOUD 1 Doel en toepassingsgebied 3 2 voor

Nadere informatie

Methoden voor de bepaling van elementen

Methoden voor de bepaling van elementen Compendium voor monsterneming en analyse in uitvoering van het Materialendecreet en het Bodemsaneringsdecreet Versie september 2012 CMA/2/I/B Deze procedure vervangt de procedure CMA/2/I/B van juni 2011.

Nadere informatie