Eindrapport verwaarloosde panden in de binnenstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindrapport verwaarloosde panden in de binnenstad"

Transcriptie

1 Eindrapport verwaarloosde panden in de binnenstad Voor het behoud van het monumentale erfgoed in de binnenstad Juni 2009 Eindrapport verwaarloosde panden in de binnenstad

2 Aan de leden van de deelraad, In 2006 en 2007 is u in twee tranches inventarisaties van verwaarloosde panden in het gebied van het stadsdeel Centrum aangeboden. Het betrof in totaal 72 panden of complexen van panden, die in een vorm van vergaande verwaarlozing, beschadiging of veel erger verkeerden. Met foto s was te zien hoe ernstig het gesteld was met de bouwkundige staat van deze panden en complexen. Daarbij ging het vooral om monumenten, orde-ii-panden of potentiële monumenten. Doel van deze inventarisatie was het zichtbaar maken dat we er nog lang niet zijn als het gaat om het behoud van het erfgoed in de binnenstad. Om twee redenen is recent, in de maanden maart en april, een nieuwe inventarisatie gehouden van verwaarloosde panden in de binnenstad. Evenals de vorige is ook deze inventarisatie uitgevoerd in samenwerking met leden van de Bond Heemschut. Ook nu weer zijn alle straten, grachten, stegen en poortjes, die de binnenstad rijk is, langs gelopen om met eigen ogen de stand van zaken van de panden waar te nemen. Voor zowel Heemschut als voor GroenLinks leek het nuttig om na te gaan wat in de afgelopen twee jaar is gedaan met de geconstateerde verwaarloosde panden. Dan vallen twee dingen op. Ten eerste dat een deel van deze panden inmiddels is verbouwd en dus in een goede staat verkeert. En ten tweede dat er vrijwel geen panden meer zijn in de binnenstad, die bijna op instorten staan. Ook zijn enkele van die serie verwaarloosde panden, die nog geen beschermde status hadden, inmiddels tot gemeentelijk monument verklaard. In die zin is er dus vooruitgang waar te nemen. Wel signaleren we, dat er nog vaak sprake is van kleiner verval zoals kapotte ramen, gebroken stenen stoepen, rot houtwerk of gaten in de muur van vroegere reclameborden. De tweede reden voor de update van de verwaarloosde panden in de binnenstad is dat in het afgelopen jaar voor de Amsterdamse Grachtengordel de status van wereldmonument bij de UNESCO is aangevraagd. Wanneer die status wordt toegewezen zal dat consequenties hebben voor het beheer van de Grachtengordel en van vrijwel de hele rest van de binnenstad, die dan fungeert als bufferzone. De UNESCO zal van Amsterdam eisen dat de panden in de binnenstad in een voldoende staat van onderhoud verkeren. Dat betekent dus extra inzet voor het stadsdeel op het toezicht op de panden, met name wanneer dat orde I (monumenten) of orde II (alleen gevelbescherming) of orde III-panden (van minder belang voor het stadsgezicht) betreft. Met name zal het stadsdeel af moeten van het huidige reactieve beleid en overgaan naar een proactief beleid. De inventarisatie levert inderdaad op dat er nog veel te doen is als het gaat om een beter onderhoud van de panden in de binnenstad.18 panden stonden ook al vermeld in de inventarisaties van 2006 en In het bijgaande foto- en adressenoverzicht zijn deze met een * aangegeven. 108 panden zijn nieuw ten opzichte van de vorige inventarisaties. Er van uitgaande dat er toen goed is waargenomen zijn deze panden in de afgelopen twee jaar dus sterk verwaarloosd. Verder zijn die verwaarloosde panden waarvan bekend is dat een bouwvergunning is afgegeven in bijna alle gevallen achterwege gelaten. Overigens is dat nog geen garantie dat herstel ook werkelijk plaatsvindt. Voor het stadsdeel dus de vraag hoe het adequaat en pro-actief kan reageren, zodat het ontstaan van nieuwe verwaarloosde panden kan worden voorkomen en de huidige vervallen panden kunnen worden aangepakt.

3 Aanbevelingen 1. het stadsdeel brengt voor de verwaarloosde panden voor zover er nog geen bouwplannen zijn of in die gevallen, dat de bouwwerkzaamheden al langere tijd stilliggen, voor de panden aanschrijvingen tot herstel en onderhoud uit; 2. als eigenaren niet meewerken voert het stadsdeel het onderhoud zelf op kosten van de eigenaren uit; 3. als alternatief voor aanbeveling 2 bemiddelt het stadsdeel indien eigenaren geen onderhoud willen of kunnen uitvoeren, dat instellingen, die actief betrokken zijn bij behoud en herstel in Amsterdam, deze panden willen overnemen; 4. het stadsdeel zet voor de hele binnenstad een systeem op dat er actief wordt geïnspecteerd. Bijvoorbeeld zó dat elk pand regelmatig wordt bekeken en dat vervolgens waar nodig actie wordt ondernomen. Actie kan bestaan uit het vriendelijk benaderen van eigenaren bij kleine gebreken (om te voorkomen dat zaken uit de hand lopen), of indien de problemen groter zijn, het aanschrijven van eigenaren. Dingeman Coumou (raadslid voor GroenLinks Amsterdam-Centrum) Namens Bond Heemschut commissie Amsterdam Leen Eelman (voorzitter) Juni 2009 Legenda De panden, die al voorkwamen op de eerdere inventarisaties in 2006 en 2007 zijn in bijgaand overzicht gemarkeerd met een *. De staat van de panden is verdeeld in 3 klassen (per pand/complex vermeld tussen [ ] ): Klasse 1: ook in constructief opzicht zijn inmiddels diverse gebreken zichtbaar, te herkennen aan o.a. scheuren in de gevels. Klasse 2: kapotte vensters worden niet meer gerepareerd en gevelmetselwerk en/of pleisterwerk zijn slecht. Klasse 3: zichtbaar achterstallig onderhoud, zoals slecht schilderwerk aan kozijnen en overig houtwerk, vervuiling, etc.

4 Middeleeuwse stad: Burgwallen en Nieuwmarktbuurt, inclusief oostzijde Singel (Rayon Stadshart) Binnenkant 44 (links) en * 46 (rechts) [3]: beide op het eerste gezicht niet heel slecht, maar ook hier draagt afbladderende verf bij aan het verwaarloosde beeld van de gevels. Nummer 46 heeft inmiddels wel een nieuwe fundering, maar de gevel is nog steeds niet aangepakt. Zo is de kroonlijst van nummer 46 (onder) slecht.

5

6 Bloedstraat 23 [3]: dichtgespijkerd en beklad met graffiti. Is renovatie hier gaande? Let ook op het gevelmetselwerk! De voegen zijn niet geprononceerd en liggen vlak in het metselwerk. Zijn hier straks ook harde moderne knipvoegen aan te treffen?

7 Damstraat 44 [2]: afbladderende verflagen op de gevel, slechte ramen en een lelijke pui.

8 Eggertstraat 9-11 [2]: nummer 99 heeft gebroken ruiten, gaten in de gevel en slecht schilderwerk. Op nummer 11 trekt vooral de met graffiti besmeurde pui de aandacht, terwijl er ook sprake is van vochtschade bij de rookgasafvoer linksboven de deur.

9 Eggertstraat 21 [3]: dit pand dat op een prominente plek aan de Dam ligt, naast de Nieuwe Kerk, vormt in de huidige vorm geen aanwinst voor het stadsbeeld. Matig schilderwerk, een schreeuwerige reclameuiting (klomp) en slecht in de gevel passende kozijnen op de eerste verdieping, die bovendien op diverse plekken door ventilatieroostertjes ontsierd worden.

10 * Geldersekade 19: zoek de verschillen! Links de situatie in 2006, rechts de huidige situatie. De gevel is geschilderd en de kozijnen zijn vernieuwd. Het resultaat mag er zijn.

11 * Geldersekade 108 [1]: een schrijnend geval dat al jaren het stadsbeeld ter plaatse ontsiert.

12 * Geldersekade 108 [1]: een schrijnend geval dat al jaren het stadsbeeld ter plaatse ontsiert.

13 Groenburgwal 35 [3]: slechte stoep, met name de ingang tot het souterrain verkeert in zeer slechte staat.

14 * Haringpakkerssteeg 7 [3]: dit zeventiende-eeuwse pakhuis ziet er weinig florissant uit: duiven hebben hun sporen nagelaten op de vensterbanken, de gevel hangt vol reclameborden, is besmeurd met graffiti en is behangen met touwen, kabels en andere zaken. Voorts zijn enkele ruiten gebroken.

15 Kloveniersburgwal 46 [1]: dit markante hoekpand oogt verveloos, tenzij men de overvloedig aanwezige graffiti pui als zodanig aanmerkt. De vervuilde en gedeeltelijk kapotte markiezen dragen ook al niet bij aan een positieve uitstraling van het pand.

16 Kloveniersburgwal 50 [3]: verzakte en gedeeltelijk gebroken hardstenen stoep. Kloveniersburgwal 58 [3]: slecht houtwerk en graffiti op de pui.

17 * Krom Boomsloot 22, Armeens-Apostolische Kerk [2]: pleister- en gevelmetselwerk zijn al jaren matig en de gevel is aan de linkerzijde gescheurd. De penanten tussen de vensters van de vleugel in de Keizersstraat zijn instabiel en worden ondersteund.

18 Lijnbaanssteeg 1 [3]: op de eerste verdieping duiden de lakens achter de ramen op leegstand, een indruk die nog versterkt wordt door het kapotte venster op de verdieping daarboven.

19 Monnikenstraat 23 [3]: graffiti wordt niet verwijderd en de stoep is beschadigd. Voorts is dit pand in het verleden liefdeloos opgeknapt. De schuiframen met roedeverdeling en de oude paneeldeuren zijn vervangen door lelijke moderne exemplaren. Van de oude ingang tot het souterrain links resteren slechts twee kleine openingen.

20 Boven: Nieuwendijk 80/Nieuwezijds Armsteeg 2-4 [3]: kraakpand. De vele graffiti op de gevels ontsiert het pand. Links: Nieuwendijk 106 [3]: het lijkt erop dat de bovenverdiepingen leeg staan. Heel slecht ziet dit pand er niet uit, het schilderwerk kan echter wel een opknapbeurt gebruiken!

21 Nieuwendijk 121 [3]: dit pand wordt langzaam aangepakt, maar helaas wordt hier meer kwaads dan goeds verricht. De waardevolle empire-kozijnen zijn zonder vergunning verwijderd en vervangen door slechte nieuwe kozijnen, slechts op de eerste verdieping resteert nog een oorspronkelijk venster. De houten kroonlijst is dringend aan een schilderbeurt toe! Nieuwendijk 150 [3]: een aardig, smal winkelpandje uit het begin van de twintigste eeuw. De bovenverdiepingen staan leeg, de ramen worden niet schoongemaakt en het schilderwerk niet bijgehouden. Dit alles zorgt voor een verloederde uitstraling van het pand. Ook de lelijke winkelpui en de enorme stalen bak van het rolluik dragen niet bij aan de kwaliteit van het geheel.

22 Nieuwendijk 172 [3]: dit neo-renaissancepand heeft gaten in het metselwerk, blijvende getuigen van verdwenen reclameborden. Het metselwerk is gescheurd en tegels in de boogvelden laten los. De geveltop is vervangen door een niet passende opbouw, geflankeerd door vormeloze bouwsels.

23 Nieuwendijk 126 hoek Kolksteeg [3]: de etalages van deze voormalige winkel van De Gruyter zijn dichtgezet en vormen daardoor een Walhalla voor wildplakkers en taggers. Nieuwendijk 181 [3]: het pand maakt een algehele verwaarloosde indruk. Het houtsnijwerk rondom het hijsluik in de kroonlijst is gedeeltelijk verdwenen, evenals delen van de fraaie consoles aan de uiteinden. Kan dit hersteld worden?

24 Nieuwendijk 198 hoek Gravenstraat [3]: het ziet er naar uit dat de verdiepingen van dit monumentale winkelpand slechts als opslagruimte worden gebruikt. De ramen worden niet meer gereinigd en op de tweede verdieping zijn er gebroken ruiten. En is er vergunning aangevraagd voor de lelijke rookgasafvoer tussen de ramen op de eerste verdieping?

25 Nieuwendijk 206 [2] en 224 [3]: leegstaande bovenverdiepingen zorgen, mede doordat vensters niet gereinigd worden, voor een verloederde uitstraling. Ook de kwaliteit van de winkelpuien is een punt van aandacht. Nieuwendijk 206 [2]: detail met dichtgezette vensters op de eerste verdieping.

26 * Nieuwe Nieuwstraat 21 [3]: hier is de hoognodige restauratie weliswaar begonnen, maar de werkzaamheden liggen reeds geruime tijd stil.

27 Nieuwezijds Voorburgwal 76 [3]: het metselwerk vertoont op vele plekken scheuren. Door het slechte schilderwerk en de graffiti oogt het pand vervallen.

28 Nieuwezijds Voorburgwal 78 [3]: zettingen en slecht gevelschilderwerk. Nieuwezijds Voorburgwal 80 [3]: de schouderstukken van de topgevel zijn reeds jaren weg waardoor water het metselwerk kan binnendringen. Nieuwezijds Voorburgwal 132 [3]: dit rijksmonument heeft op de 1e en 2e verdieping kunststof kozijnen gekregen! De kroonlijst wordt verwaarloosd.

29 Nieuwmarkt 26 [3]: grote gaten in de gevel verraden de plek van een verwijderde gevelreclame. Wordt hier iets aan gedaan?

30 Oude Doelenstraat 16 [3]: net als op Oudezijds Voorburgwal 97 is de gevel hier goed onderhouden, maar verkeert slechts de waardevolle top in kommervolle toestand. Zijn dergelijke geveltoppen door hun positie kwetsbaarder voor verval? Oude Hoogstraat [2]: verveloos en met gedeeltelijk verdwenen pleisterlagen. Een belangwekkend pand met karakteristieke etalages op de verdieping, echter: het is geen monument!. De architect E.M. Rood ontwierp het pand in 1898.

31 Oudezijds Achterburgwal 29 [1]: ook hier is de schilder al lang niet meer langs geweest. Metselwerk is gedeeltelijk verweerd en de gevel is van houten verstijvingen voorzien. Oudezijds Achterburgwal 38 [1]: bouwvallige gevel. Gebroken ruiten worden niet hersteld. Oudezijds Achterburgwal 41 [2]: instabiele topgevel vanwege te grote raampartij op de bovenverdieping.

32 * Links: Oudezijds Achterburgwal 57 [1]: al sinds jaren is dit rijksmonument gedeeltelijk dichtgespijkerd en beklad en als zodanig een rotte plek in het stadsbeeld! Onder: Oudezijds Voorburgwal 19 [3]: een monumentale zandstenen pilastergevel uit de zeventiende eeuw waarschijnlijk onherstelbaar beschadigd door graffiti.

33 Oudezijds Voorburgwal 50 hoek Lange Niezel [3]: bij dit hoekpand is veel aan de hand. De bekleding van mozaïektegeltjes is op de puibalk gedeeltelijk verdwenen, het onderliggende houtwerk slecht, de pui is met graffiti besmeurd en de gevel is behangen met allerhande borden, lampen, kabels en leidingen, zonweringen, airco-units en nog veel meer. De kwaliteit van het pand komt dit alles echter niet ten goede!

34 Oudezijds Voorburgwal 67 [2]: het gehele pand maakt een verwaarloosde indruk, zoals op deze foto de topgevel met rotte hijsbalk.

35 Prins Hendrikkade 171 [3]: dit rijksmonument staat er al jaren slecht bij. De verveloze voorzetramen verstoren de oorspronkelijke verfijnde detaillering. De stoep is slecht, evenals het fraaie achttiende-eeuwse tuinhuis, dat overigens een andere eigenaar heeft. Het pand bezit overigens ook bijzondere interieurs die bij een eventuele restauratie en herbestemming om een zorgvuldig aanpak vragen!

36 * Raamsteeg 6 [1]: na decennialange verwaarlozing zal deze rotte plek eindelijk aangepakt worden. Echter, niet zoals we dat graag gezien hadden. Recent is besloten dit bijzondere pand, een rijksmonument, te slopen voor nieuwbouw en slechts de voorgevel in gewijzigde vorm te herbouwen, omdat het pand al te ver is afgetakeld. Voorbeeld van te lang wachten voordat wordt ingegrepen?

37 * Boven: Reguliersbreestraat 45 [3]: de reclame-uitingen achter de ramen en de lantaarns zijn na de eerste inspectie in 2006 verwijderd, het pand zelf is echter niet opgeknapt. Het schilderwerk is verder achteruitgegaan en de totaalindruk is er een van verwaarlozing. * Links: Reguliersbreestraat 38 [3]: hoewel de situatie hier niet dramatisch is, zou het pand door een schilderbeurt een positievere bijdrage aan zijn omgeving leveren.

38 Rokin 132 [3]: met dit pand is van alles mis! Een lelijke, slecht passende winkelpui met storende reclame-uitingen, op iedere verdieping andere kozijnen zodat de samenhang in de gevel verstoord is. Last but not least: zichtbaar achterstallig onderhoud, onder meer aan het schilderwerk, zoals goed zichtbaar is aan de detailfoto van de kroonlijst waaruit blijkt dat daar tevens meer mis moet zijn. Let ook op de hekwerken voor de ramen!

39 * Schippersstraat 8 en 10 [3]: bij de vorige inventarisatieronde zijn deze panden al opgenomen. Plannen uit 2003 voor sloop en nieuwbouw van de nummers 4-10 zijn niet tot uitvoering gekomen. De situatie is er sindsdien niet beter op geworden... * Schippersstraat 6 en 4 [2]: idem.

40 Singel 105 [3]: een sterk verloederde pui met graffiti die al jaren niet verwijderd is. Het bord van een aannemer achter de ruit suggereert werkzaamheden maar volgens de buren is daar niets van te merken. Het schilderwerk is matig tot slecht, met name in de stenen dakkapel.

41 Sint Annendwarsstraat 3 (hoge pand in het midden) [3]: slecht schilderwerk en slechte lijst. Sint Nicolaasstraat 46 [3]: ook hier is sprake van achterstallig schilderwerk, met name op de bovenste verdiepingen...

42 Links: Spuistraat 199 en [2]: kraakpanden. Nummer 199 is bont beschilderd en inmiddels een icoon. Nummer 215 (met erker) is een fraai pandje dat er echter slecht bijstaat. Deze zogenaamde Tabakpanden zijn eigendom van De Key, die een bouwplan voorbereid. Linksonder: Spuistraat 59 [3]: het gevelschilderwerk kan hoognodig een opknapbeurt gebruiken. Rechtsonder: Spuistraat 21 [3]: niet heel slecht onderhouden, maar het glas-in-lood is al jaren beschadigd en de rolluiken en gevelreclames doen het fraaie pand geen goed.

43 Waalsteeg 15 [2]: het pand is verzakt er zitten scheuren in de gevel - de begane grond is dichtgetimmerd en met graffiti beklad.

44 Boven: Warmoesstraat 87 [3]: schilderwerk zeer slecht waardoor het pand een verwaarloosde indruk maakt. * Links: Warmoesstraat 12 [2]: door ondeskundige reiniging is het gevelmetselwerk zeer sterk aangetast, zoals tegenwoordig op zoveel plekken in de stad kan worden waargenomen. Het schilderwerk is eveneens slecht: de goten zijn op sommige plekken kaal.

45 * Links: Warmoesstraat 12, Damrakzijde [2]. Rechts: Warmoesstraat 99 [3]: wanneer zijn de houten kozijnen van dit rijksmonument vervangen door lelijke exemplaren van kunststof? Warmoesstraat 59 hoek Lange Niezel [3]: de gevel is toe aan een nieuwe schilderbeurt. De ronde trappenhuisvensters verkeren in niet al te beste toestand.

46 Grachtengordel-westzijde en Haarlemmerbuurt (Rayon West) Haarlemmerdijk 186 [3]: matig schilderwerk, maar met name de gedeeltelijk gebroken consoles in de kroonlijst zijn een bron van zorg, hoe lang blijven deze nog zitten? Ook de rechter hijsbalk ziet er niet al te best meer uit...

47 Herengracht 12 [2]: zowel van binnen als van buiten zwaar aangetast na jaren van verwaarlozing. Inmiddels opnieuw gefundeerd en waterdicht maar onlangs opnieuw van eigenaar veranderd. Zal de treurige toestand van het pand eindelijk verbeteren?

48 Herengracht 12 [2]: van de rijke interieurs resteert na jarenlange lekkages en brand weinig. Op de foto de restanten van 19de-eeuwse betimmeringen en een beschilderd stucplafond in het achterhuis.

49 Herengracht 153 [1]: hoe lang zal dit zeldzame 19de-eeuwse houten poortje, nog inclusief het originele opschrift [!] nog bestaan?

50 Herengracht 240 (zijgevel Raadhuisstraat) [3]: afbladderende verflagen en graffiti verlenen deze markante hoeklokatie een groezelige uitstraling. De fraaie Jugendstilwinkelpui op de hoek is wel onlangs opgeknapt, nu de rest nog

51 Herengracht 402 [3]: de rijke stoep van dit monumentale 17de-eeuwse monument verkeert in niet al te beste toestand. Het gesneden ornament tussen de stoepbalusters (een 19deeeuwse toevoeging?) is aangetast. Snel ingrijpen kan erger voorkomen!

52 Herenmarkt 8 [3]: waterschade rechts aan de gevel, vermoedelijk als gevolg van een defecte vergaarbak. De vensters kunnen ook een likje verf gebruiken.

53 Keizersgracht 157 [3]: Café Brandon, hoekpand op prominente lokatie. slecht pleisterwerk en afbladderende verf waardoor het pand een verwaarloosde indruk maakt.

54 Leliegracht 34 [2]: o.a. scheuren in de gevel, slecht schilderwerk en een dichtgespijkerd venster. Bij de vergaarbak steenkanker door voortdurende inwatering. Het metselwerk dateert overigens uit drie eeuwen!

55 Oude Leliestraat 8 [3]: scheuren in de gevel en rotte kozijnen en vensterbanken.

56 Links: Prinsengracht 98 [3]: sterk aangetaste pleisterlaag. Rechts en onder: Prinsengracht 96 [3]: zettingen in het metselwerk, verveloze kozijnen. Let ook op de verschillende typen kozijnen die de samenhang binnen deze eenvoudige gevel verstoren!

57 Prinsengracht 58 [2]: smal pandje met eenvoudige lijstgevel en erker uit ca De erker op de eerste verdieping is ooit kapotgereden door een vrachtwagen en vervangen door een venster. De scheuren in het metselwerk boven de onderpui wijzen op funderingsproblemen. Wordt momenteel tijdelijk bewoond.

58 Gang tussen Prinsengracht [1]: dit 17de eeuwse poortje, een restant van het Nieuwezijds Huiszittenhuis dat hier ooit gevestigd was, verkeert in erbarmelijke staat. Het metselwerk, steenhouwerswerk en de houten deuren verkeren in vergaande staat van verval.

59 Gang tussen Prinsengracht [1]: (vervolg). Prinsengracht 625 [2]: verwaarloosd en ernstig verzakt. Prinsengracht 625 [3]: verwaarloosd, maar een verbouwing lijkt gaande. De werkzaamheden slepen zich echter voort

60 Raadhuisstraat 12 [3]: achter deze afbladderende verflagen gaat een fraai tegeltableau schuil van de EHLB, dat oorspronkelijk een eenheid vormde met de onderliggende winkelpui. Onzichtbaar en onbekend verdwijnen dergelijke fraaie details ongemerkt. De bijzondere achttiende-eeuwse top vraagt eveneens om aandacht.

61 Singel 112 [3]: de anti-graffitilaag op de begane grond manifesteert zich als een witte film op de gevel. Waarschijnlijk ademt de gevel hier niet meer en zal.schade optreden. Het metselwerk van de topgevel is verweerd.

62 Singel 278/Gasthuismolensteeg 2 [3]: de fraaie 19de-eeuwse pui van het hoekpand is verveloos en gedeeltelijk verwijderd. De situatie is bij Gastjuismolensteeg 2 niet veel beter, de puilijst vertoont zelfs houtrot.

63 Singel 352 [2]: de balk die de pui aan de rechterzijde ondersteunt al jaren aanwezig is in dezelfde kleur geschilderd als de pui zodat deze minder opvalt. Het zou echter wenselijk zijn dat men eindelijk eens tot constructief herstel zou overgaan. Ook het gevelschilderwerk, zoals hier op en onder de kroonlijst, verkeert niet meer in al te beste conditie...

64 Jordaan (Rayon West) Boomstraat 12 [3]: strakke tuitgevel uit de jaren 20 of 30. Pui en vensters zijn verveloos wat het pand een zeer verwaarloosde uitstraling geeft. Op de eerste verdieping is de oorspronkelijke roedeverdeling verdwenen. De gevel is fraai gepatineerd, gevelreiniging zou hier niet toegestaan moeten worden!

65 Boomstraat 12 [3]: vensters (boven) en pui (onder) zijn verveloos wat het pand een zeer verwaarloosde uitstraling geeft.

66 Eerste Leliedwarsstraat 5 [3]: de verveloze kozijnen en gootlijst geven het pand een haveloze uitstraling. Eerste Leliedwarsstraat 7 [3]: evenals bij het buurpand bepaalt verveloos houtwerk het aanzien van het pand. Boven het grote boograam in de pui is het pleisterwerk aangetast.

67 * Goudsbloemstraat 159 [1]: een troosteloze ruïne, midden in de Jordaan. Even leek het erop dat hier een herbouwplan uitgevoerd zou worden met koopappartementen, maar hier lijkt weinig van terecht te komen. Let ook op de fraaie puibalk! Misschien is dit iets voor Stadsherstel?

68 Lijnbaansgracht [2]: de fraaie eclectische gevel van deze voormalige bioscoop gaat schuil achter lelijke betimmeringen. Er bestaan concrete sloopplannen voor dit bijzondere bouwwerk, wellicht had dit voorkomen kunnen worden als de gevel in het zicht was geweest!

69 * Noordermarkt 30 [2]: op een prominente lokatie tegenover de Noorderkerk ligt dit haveloze pand. Vensters zijn vuil, het schilderwerk slecht en de vensterbanken rotten weg. Van het smeedijzeren stoephek resteert slechts het voetstuk.

70 Palmstraat [3]: een weinig fraai rijtje negentiende-eeuwse panden dat blijkbaar ook de nodige constructieve gebreken vertoont. Deze panden horen niet echt op deze lijst thuis omdat de gemeente al sinds 1983 met deze panden in de weer is...

71 Palmstraat 94 [3]: als voren. Het onderhoud van dit pand is, anders dan bij de vorige panden, echter beduidend slechter te noemen, vooral voor wat betreft het schilderwerk en de rotte vensterbanken van de ramen.

72 Rozengracht 238 [3]: deze voormalige brandweerkazerne heeft zeer te lijden van graffiti. Tweede Egelantiersdwarsstraat 14 [1]: ernstige gebreken aan de fundering leidden ertoe dat onlangs de gevel is ingepakt. Hoe lang blijft deze steunconstructie het straatbeeld sieren?

73 Westerstraat 102 [3]: fraaie pilastergevel afgesloten door eenvoudige tuitgevel. De kozijnen kunnen een schilderbeurt gebruiken! Het zoldervenster is ooit op weinig fraaie wijze gemoderniseerd. Het metselwerk is plaatselijk matige. De pui zit wel goed in de verf. Willemsstraat 28 [3]: rotte plekken in de pui van dit verder redelijk onderhouden pand. Aandachtspunt!

74 Weesperbuurt en Oostelijke Eilanden (Rayon Oost) Nieuwe Herengracht 39 [2]: ontbrekende dakpannen, matig schilderwerk en scheuren in de gevels. De erker wordt al jarenlang gestut, de steunconstructie lijkt zelf inmiddels aan vervanging toe...

75 Nieuwe Kerkstraat 18 [2]: verveloos, slecht metselwerk. Nieuwe Kerkstraat 26 [1]: de verwaarloosde plint.

76 Nieuwe Kerkstraat 26 [1]: de topgevel is gedeeltelijk ingepakt. Nieuwe Kerkstraat 24 [1]: de bouwvallige gevel is ingepakt.

77 Nieuwe Kerkstraat 28 [3]: graffiti op de plint verlenen het pand een verwaarloosde indruk, waardoor he teen negatieve uitstraling op de omgeving heeft. Voor het overige verkeert de gevel in redelijke toestand.

78 Nieuwe Prinsengracht 45 [2]: de fundering van dit pand is blijkens de stempels erg slecht, maar voor het overige ziet de gevel er redelijk uit. Wanneer wordt dit probleem echter aangepakt? Nieuwe Prinsengracht 53 [1]: de gevel is ingepakt, schilderwerk en metselwerk slecht.

79 Leidse- en Weteringbuurt, Grachtengordel-Zuid en omgeving Rembrandtplein (Rayon Zuid) Amstel 32 [3]: het natuursteen- en pleisterwerk van dit negentiende-eeuwse juweeltje ziet er haveloos uit, diverse decoratieve onderdelen zoals een balkonhek en verschillende pinakels en bollen op de top verdwenen. Zijn deze elementen opgeslagen?

80 Achtergracht 41 [3]: wat is hier aan de hand met de pleisterlaag?

81 Frederiksplein 2 [3]: beschadigde cordonband boven de pui. De nieuwe kozijnen vormen geen aanwinst voor de gevel. Frederiksplein 4 [3]: scheuren in het metselwerk.

82 Halvemaansteeg 4 [2]: deze gevel vertoont scheuren die wellicht het gevolg zijn van de nieuwe cementgebonden voegen, aangebracht na de gevelreiniging en uithakken van de oorspronkelijke plastische kalkmortelvoegen, die de zettingen als gevolg van de zwakke fundering niet kunnen afvoeren.

83 Herengracht 561 en Thorbeckeplein 30 [3]: twee panden onder één kap. De gevel van Herengracht 561 zit vol scheuren. Het hoekpand, Thorbeckeplein 30, heeft een rotte gootbodem en slecht schilderwerk.

84 Keizersgracht 701 [3]: de fraaie stoeppalen van dit gerenoveerde pand, een gemeentelijk monument, liggen al jarenlang aan de kant, deels gebroken.

85 Keizersgracht 820 [3]: slecht schilderwerk, met name onder de dakgoot. Keizersgracht 826 [3]: de stoep van dit pand is aan de rechterzijkant gebroken.

86 Boven: Kerkstraat 170 [3]: verwaarloosd poortje. * Kerkstraat 17 [1]: sterk vervallen en ramen op de derde verdieping zijn weg en vervangen door plastic.

87

88 Kerkstraat [1]: hier is ooit een verbouwing gestart, maar de werkzaamheden liggen al maanden stil.

89 Links: Korte Leidsedwarsstraat 123 [3]: maakt een verwaarloosde indruk; het kapotte raam op de bovenverdieping is een punt van aandacht. Onder: Korte Leidsedwarsstraat [3]: veel achterstallig onderhoud. De schilder is al lang niet meer langsgeweest en gebroken ruiten worden niet meer hersteld. Door de omvang van dit blok is er sprake van een negatieve uitstraling op de omgeving.

90 Boven: Korte Leidsedwarsstraat [3]: achterstallig onderhoud, slecht schilderwerk. Linksonder: Korte Leidsedwarsstraat [3]. Rechts: Korte Leidsedwarsstraat 70 [3]: achterstallig schilderwerk en gebroken ruit.

91 * Lange Leidsedwarsstraat 149 [1]: funderingsproblemen, achterstallig schilderwerk (gootlijst) en graffiti. * Lange Leidsedwarsstraat 35 [1]: ingepakt, van zijn top beroofd en slechte kozijnen. Dit voormalige pakhuis is geen aanwinst voor de straat!

92 Leidsestraat [2]: groezelige uitstraling gevel door verdwijnen zwarte verflaag en slecht schilderwerk houtwerk en ornamenten. Leidsestraat 110 [1]: bouwvallige gevel ingepakt (gestempeld); kapotte ruiten en matig tot slecht schilderwerk.

93 Leidsestraat 26 [3]: van deze fraaie zeventiende-eeuwse halsgevel, rijksmonument, wordt alleen de begane grond gebruikt. Achter de vuile ruiten van de leegstaande verdiepingen is rommel zichtbaar; de gevel is hoognodig aan een opknapbeurt toe.

94 Lijnbaansgracht [3]: gymnastiekgebouw Barlaeus Gymnasium. Het schoolgebouw is onlangs zorgvuldig gerestaureerd, hopelijk is ook dit pand snel aan de beurt! In het fraaie metselwerk zijn liefdeloos ronde gaten uitgefreesd, diverse ruiten op de eerste verdieping zijn vervangen door ventilatiekasten en van de glas-in-loodramen zijn diverse ruitjes stuk. Zoals overal draagt ook hier graffiti bij aan een verloederde uitstraling, o.a. bij de achtergevel in de Korte Leidsedwarsstraat.

95 Lijnbaansgracht [3]: een fraaie zeventiendeeeuwse halsgeveltweeling. Hier lijkt op het eerste gezicht niet zoveel aan de hand te zijn, maar wie wat dichterbij komt ziet dat ook hier de schilder zich al een tijd niet heeft laten zien, met alle gevolgen van dien... Wellicht dat ook ooit de toppen aangevuld kunnen worden?

96 Nieuwe Looiersdwarsstraat 20/Noorderstraat [3]: zit slecht in de verf. * Noorderstraat [1]: met name het pand rechts is sterk vervallen; beide panden hebben naar het zich laat aanzien wel een nieuwe fundering. Noorderstraat [3]: houtrot in de puibalk en uitgespoeld voegwerk: opletten! Bouwvergunning zou zijn verleend. * Noorderstraat 17 [1]: detail van de topgevel die gedeeltelijk verwijderd is.

97 * Openhartsteeg (achter Reguliersdwarsstraat 51) [1]: ingepakt pand. Prinsengracht 688 [2]: dit pand heeft ernstige funderingsproblemen en is gestempeld. Prinsengracht 757 [3]: verzakt en zichtbaar achterstallig onderhoud, met name aan het schilderwerk.

98 * Reguliersdwarsstraat 27 [1]: deze gevel van dit monumentale koetshuis is reeds jarenlang ingepakt. Het schilderwerk van de vensters is slecht.

99 Thorbeckeplein 15 hoek Herengracht [1]: na een brand jarenlang verder vervallen, beplakt en beklad. Onlangs zijn hier eindelijk de restauratiewerkzaamheden gestart.

100 Utrechtsedwarsstraat 51 [1]: het eindstadium van een decennialange verwaarlozing is bereikt, dit pand met eenvoudige lijstgevel is tot ruïne verworden. Vermoedelijk wordt het gesloopt.

101 Utrechtsestraat 95: algehele verwaarlozing. Utrechtsestraat 77: verwaarloosde gevel en verschillende kozijnen; wel fraaie nieuwe pui. Utrechtsestraat 51: de fraaie tegels in de portieken zijn al sinds jaren gedeeltelijk verdwenen en beschadigd, wordt dit niet hersteld? De dakbedekking (leien) verkeert in slechte toestand.

102 Utrechtsestraat 91/Kerkstraat 383A [3]: schilder- en pleisterwerk aan de gevel is matig, met name op en rond de hoekerker.

103 Vijzelgracht 2-2A, Maison Descartes [2]: dit belangrijke monument wordt al jarenlang verwaarloosd. De voorgevel ziet er nog redelijk uit, het aanzicht van de zijgevels wordt echter bepaald door slecht metselwerk, slecht schilderwerk en rottende kozijnen.

104 Weteringstraat 32 [3]: hier is boven de goed onderhouden pui sprake van zichtbaar achterstallig onderhoud, met name bij de kozijnen. De rode verflaag van de kozijnen moet vernieuwd worden en onder de rollaag van de topgevel beginnen gevelplantjes aan hun opmars.

105 Weteringstraat 45 hoek Lijnbaansgracht [3]: hoekpand op prominente lokatie. Het pleisterwerk van de afdekking van de hoekerker is grotendeels verdwenen: dit leidt tot verval van het metselwerk. De gevels zijn voorts ondeskundig gereinigd en opnieuw gevoegd, met desastreuze gevolgen!

co z Bouwhistorisch onderzoek

co z Bouwhistorisch onderzoek co z Bouwhistorisch onderzoek Boerderij aan de Graafdijk oost 24b te Molenaarsgraaf nummer: 2507 datum : 26-05 -2015 opdrachtgever Fam. K. de Jong IJsselstein 26-05- 2015 Wout van Vliet Bouwkundige Prins

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing Damstraat 42 Oudezijds Voorburgwal 242

Ruimtelijke Onderbouwing Damstraat 42 Oudezijds Voorburgwal 242 Ruimtelijke Onderbouwing Damstraat 42 Oudezijds Voorburgwal 242 1 Verplaatsing van een horeca en een winkel binnen de bestemming gemengde doeleinden. 1 Foto Denis Filyukov Verschenen op 1 Aanleiding en

Nadere informatie

Quickscan Gemeente Drimmelen maart - april 2013

Quickscan Gemeente Drimmelen maart - april 2013 Quickscan Gemeente Drimmelen maart - april 2013 Wagenberg, Brouwerijstraat 3 Woonhuis met garage, ca. 1910. Kenmerken van Jugendstil. Rijk gedetailleerde voorgevel in rode strengperssteen met speklagen

Nadere informatie

HISTORISCHE WINKELPUIEN LEIDEN HAARLEMMERSTRAAT 3

HISTORISCHE WINKELPUIEN LEIDEN HAARLEMMERSTRAAT 3 Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 152703 / 2051403 HISTORISCHE WINKELPUIEN LEIDEN HAARLEMMERSTRAAT 3 B O U W H I S T O R I S C H E A N A L Y S E april 2012 architektenburo

Nadere informatie

Nieuwlandsedijk 7 Woning van bescheiden formaat onder zadeldak, ca Traditioneel-ambachtelijke bouwtrant. IJsselsteen. Verkeert, op de voordeur

Nieuwlandsedijk 7 Woning van bescheiden formaat onder zadeldak, ca Traditioneel-ambachtelijke bouwtrant. IJsselsteen. Verkeert, op de voordeur Molenweg 1 Langgevelboerderij, ca. 1850. Traditioneel-ambachtelijke bouwtrant. Het gebouw is volledig in gebruik als woonhuis. Hiertoe zijn in het dak van het voormalige bedrijfsgedeelte dakramen aangebracht.

Nadere informatie

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij)

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij) OPNAMEAPPOT objectnummer 68016 INSPECTIEAPPOT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig aadhuis (kosterij) Bureau Delfgou Dorpsstraat 208 B 3925 KH Scherpenzeel tel. 033-465 49 01 / fax 033-461 26 76 e-mail: info@delfgou.nl

Nadere informatie

Monumenten en beschermde gezichten Vergunningvrije werkzaamheden. Informatieblad

Monumenten en beschermde gezichten Vergunningvrije werkzaamheden. Informatieblad Informatieblad Monumenten en beschermde gezichten Vergunningvrije werkzaamheden Bent u eigenaar van een rijksmonument of van een pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht? Wilt u het pand opknappen,

Nadere informatie

ALGEMENE OMSCHRIJVING AANPAK:

ALGEMENE OMSCHRIJVING AANPAK: ALGEMENE OMSCHRIJVING AANPAK: 00 Algemeen Indeling pand blijft ongewijzigd. Gevelbeeld zoveel mogelijk terug brengen in originele staat. Alles binnen de schil is voor rekening en uitvoering van de koper

Nadere informatie

onderzoek leegstand en verwaarlozing historische binnenstad Dordrecht

onderzoek leegstand en verwaarlozing historische binnenstad Dordrecht onderzoek leegstand en verwaarlozing historische binnenstad Dordrecht dd juli 2009 SO/IS, Tim Vermeer Samenvatting Op verzoek van de gemeenteraad is een onderzoek uitgevoerd naar de leegstand in de historische

Nadere informatie

Quickscan Gemeente Drimmelen maart - april 2013

Quickscan Gemeente Drimmelen maart - april 2013 Quickscan Gemeente Drimmelen maart - april 2013 Made Adelstraat 17 Karakteristiek woonhuis onder Mansardedak, ca. 1930. Detailleringen in o.a. het metselwerk zijn kenmerkend voor de bouwperiode en omgeving.

Nadere informatie

Bouwhistorisch onderzoek

Bouwhistorisch onderzoek Bouwhistorisch onderzoek BOUWHISTORISCHE NOTITIE Adres : Gelkingestraat, 4, 6 en 8/10 Status : Rijksmonument Periode : augustus 008 Onderzocht door : Taco Tel Auteur : Taco Tel Datum : Groningen, 13 augustus

Nadere informatie

Schitterend monumentaal grachtenpand op een fenomenale locatie!

Schitterend monumentaal grachtenpand op een fenomenale locatie! Schitterend monumentaal grachtenpand op een fenomenale locatie! Keizersgracht 241 in Amsterdam Keizersgracht 241 adembenemend, mogelijkheden, rijke historie, voor de echte grachtenliefhebber die creatief

Nadere informatie

Inspectie monumenten Nieuwe Energie

Inspectie monumenten Nieuwe Energie Inspectie monumenten Nieuwe Energie Datum rapport 15 januari 2015 Datum foto s 14 januari 2015 Naam inspecteur Bas Teunissen (gemeente Haarlem) Opdrachtomschrijving Opname bouwkundige herstelwerkzaamheden/conserveringsmaatregelen

Nadere informatie

RESTAURATIE en VERBOUWING VESTESTRAAT 146, LEIDEN

RESTAURATIE en VERBOUWING VESTESTRAAT 146, LEIDEN RESTAURATIE en VERBOUWING VESTESTRAAT 146, LEIDEN Datum : Kenmerk : 3 november 2017 1725-002 0. Vestestraat 146, Leiden monumentnummer 435 A. Globale omschrijving werkzaamheden Het plan bestaat uit een

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT Objectnummer 2167 Singel 137 Amsterdam

INSPECTIERAPPORT Objectnummer 2167 Singel 137 Amsterdam BOUWEXPLOOT2008 INSPECTIERAPPORT Objectnummer 2167 Singel 137 Amsterdam INSPECTIERAPPORT objectnummer 2167 Objectgegevens Objectnummer Object Gelegen te : Eigenaar/beheerder : Adres eigenaar : : S485l

Nadere informatie

z Bouwhistorisch onderzoek Boerderij aan de Graafdijkwest 10/11 te Molenaarsgraaf

z Bouwhistorisch onderzoek Boerderij aan de Graafdijkwest 10/11 te Molenaarsgraaf z Bouwhistorisch onderzoek Boerderij aan de Graafdijkwest 10/11 te Molenaarsgraaf IJsselstein 16-06- 2014 Wout van Vliet Bouwkundige Prins Bernhardlaan 2 3402CD IJsselstein tel 0306883426 mobiel 0623886155

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0068 v.m. Stadhuis Heerenwal 48 8556 XW Sloten

INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0068 v.m. Stadhuis Heerenwal 48 8556 XW Sloten INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0068 v.m. Stadhuis Heerenwal 48 8556 XW Sloten Monumentenwacht Fryslân Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058-2157365 / fax. 058-2157336 info@monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael - NIEUWS - Wijziging Bijzondere inspraakprocedure ruimtelijke ordening.

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael - NIEUWS - Wijziging Bijzondere inspraakprocedure ruimtelijke ordening. Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 2 december 2010 (verschijnt in principe om de twee weken op donderdag, afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare informatie). NIEUWS Wijziging Bijzondere inspraakprocedure

Nadere informatie

Dorpsstraat 25 Ilpendam

Dorpsstraat 25 Ilpendam Dorpsstraat 25 Ilpendam opmerkingen: Voormalige pastorie, begin 19 de eeuw. Schilddak met geglazuurde oude Hollandse pannen en voorop origineel dakkapel. Originele wanden met origineel voegwerk. Imposant

Nadere informatie

Inspectie rapport. Opname rapport Bosrand 16 Dwingeloo. Ing. B. Wortelboer

Inspectie rapport. Opname rapport Bosrand 16 Dwingeloo. Ing. B. Wortelboer Inspectie rapport Opname rapport Bosrand 16 Dwingeloo Ing. B. Wortelboer 28 mei 2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Historische weging... 5 1.1. Opname binnenzijde voorhuis... 5 1.2. Opname

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT objectnummer 29 ON Fort Vechten Poortgebouwen Marsdijk 2, 3931 HE Bunnik

INSPECTIERAPPORT objectnummer 29 ON Fort Vechten Poortgebouwen Marsdijk 2, 3931 HE Bunnik INSPECTIERAPPORT objectnummer 29 ON Fort Vechten Poortgebouwen Marsdijk 2, 3931 HE Bunnik Monumentenwacht Utrecht Postbus 10058 3505 AB Utrecht tel. 0488-2343880 / fax. 030-2328624 e-mail: mwu@erfgoed-utrecht.nl

Nadere informatie

Korte omschrijving. nr.

Korte omschrijving. nr. Bijlage 7 Redengevende omschrijving orde 2 Door de architectuurhistoricus van de gemeente Haarlem is een redegevende omschrijving gemaakt van alle orde 2 panden. Deze matrix geeft per pand of ensemble

Nadere informatie

Voorwoord. Gezien door de Welstands en Monumentencommissie Leiden. d.d Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden

Voorwoord. Gezien door de Welstands en Monumentencommissie Leiden. d.d Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Voorwoord Dit kleuronderzoek is uitgevoerd in opdracht van Mevr. S. van Romburgh in het kader van het project historische kleuren op gevels van de gemeente Leiden. De gemeente stimuleert eigenaren van

Nadere informatie

Bank 4381 92 427 KvK 110 18629 BTW 0075 08 803 B01

Bank 4381 92 427 KvK 110 18629 BTW 0075 08 803 B01 Project: Project nr. Opdrachtgever: Betreft: Datum onderzoek: Inspecteur: Algemene informatie Beschikbare informatie Boekenwinkel P. van Hoeven Locatie Adres Locatienummer BVO VVO Soort gebouw Aantal bouwlagen

Nadere informatie

SUB COMMISSIE ERFGOED van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 10-12-2013

SUB COMMISSIE ERFGOED van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 10-12-2013 SUB COMMISSIE ERFGOED van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T weeknummer: 50 Verslag d.d. 10-12-2013 Status: vastgesteld Aanwezig: Leden: mevr. Ir. L.L.M. Oudenaarde, voorzitter, stadsbouwmeester

Nadere informatie

DE LEIDSE MONUMENTEN EN HET LEIDSE STADSGEZICHT

DE LEIDSE MONUMENTEN EN HET LEIDSE STADSGEZICHT DE LEIDSE MONUMENTEN EN HET LEIDSE STADSGEZICHT Veranderingen in het stadsbeeld in 1993 door E.J. Veldhuyzen In 1993 werd een aantal monumentale panden gerenoveerd, waarvan de plannen in voorgaande jaren

Nadere informatie

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet.

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. rapport: 41402012 datum: Maart 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Bouwtechnische beoordeling 3 Conclusie bevindingen: 4 Kosten raming achterstallig

Nadere informatie

Middenbeemster, Korenmolen De Nachtegaal

Middenbeemster, Korenmolen De Nachtegaal Inleiding In opdracht van Cultureel Erfgoed Noord-Holland heeft op 1 december 2010 een kort onderzoek plaatsgevonden naar de opbouw en datering van de lage voetmuur van de korenmolen De Nachtegaal, gelegen

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Margarethastraat 33

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Margarethastraat 33 Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM094 Naam monument : n.v.t. Adres : Margarethastraat 33 Postcode en plaats : 6014 AD Ittervoort Kadastrale aanduiding : ITV00 sectie B nr(s) 1138 Coördinaten

Nadere informatie

Studie Luifels Jan Evertsenstraat d.d. 21 Februari 2013

Studie Luifels Jan Evertsenstraat d.d. 21 Februari 2013 Studie Luifels Jan Evertsenstraat d.d. 21 Februari 2013 Van der Schaar Investments B.V. Ir. K.H. van der Schaar Jeroen de Vries Architecten Colofon Opdrachtgever: Van der Schaar Investments B.V. ir. K.H.

Nadere informatie

DE LEIDSE MONUMENTEN

DE LEIDSE MONUMENTEN DE LEIDSE MONUMENTEN DE VERANDERING IN HET STADSBEELD GEDURENDE HET JAAR Ofschoon door het onvermoeid streven van de Oudheidkundige verenigingen in ons land en zeker niet in de laatste plaats van de Vereniging

Nadere informatie

Subcommissie Erfgoed. van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 22-03-2016

Subcommissie Erfgoed. van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 22-03-2016 Subcommissie Erfgoed van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T weeknummer: Verslag d.d. 22-03-2016 Status vastgesteld Aanwezig: Leden: - mevr. Ir. L.L.M. Oudenaarde, voorzitter, stadsbouwmeester

Nadere informatie

Kuyperschool Ridderkerk Bouwkundige opname 15 augustus 2011. Bouwkundige opname. Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk

Kuyperschool Ridderkerk Bouwkundige opname 15 augustus 2011. Bouwkundige opname. Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk Bouwkundige opname Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk 5 september 2011 1. Inleiding In opdracht van Leyten Bouwplanontwikkeling B.V. heeft er op 15 augustus 2011 een inspectie plaats gevonden naar een

Nadere informatie

Hij moet avond aan avond bezig zijn geweest

Hij moet avond aan avond bezig zijn geweest Hij moet avond aan avond bezig zijn geweest 76 Herenhuis januari/februari 2013 Getalenteerde kunstenaar beschilderde eigen woning en winkel Decoratieschilderingen van top tot teen Eind 2013 worden twee

Nadere informatie

M.O.B. Consultancy bv

M.O.B. Consultancy bv M.O.B. Consultancy bv Meerjarenonderhoudsplan Verenigingsplein MOB Consultancy b.v. Jacob Catslaan 23 3705 BN Zeist www.mob.nl info@mob.nl 030-6940000 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert

Nadere informatie

Gemeentelijke monumenten Bouwen en verbouwen

Gemeentelijke monumenten Bouwen en verbouwen Gemeentelijke monumenten Bouwen en verbouwen www.sudwestfryslan.nl Gemeentelijke monumenten Bent u eigenaar of huurder van een gemeentelijk monument? En wilt u het opknappen, verbouwen, uitbreiden of slopen?

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Dorpstraat 16, 16a en 18

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Dorpstraat 16, 16a en 18 Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM066 Naam monument : n.v.t. Adres : Dorpstraat 16, 16a en 18 Postcode en plaats : 6093 EC Heythuysen Kadastrale aanduiding : HHS00 sectie C nr(s) 3948,

Nadere informatie

Het bestaat uit een voorhuis dat gebouwd is in 1777, met een hardstenen gevel, en een dubbel

Het bestaat uit een voorhuis dat gebouwd is in 1777, met een hardstenen gevel, en een dubbel Over het Pand Het pand Prinsenstraat 61 is een Rijksmonument. Het bestaat uit een voorhuis dat gebouwd is in 1777, met een hardstenen gevel, en een dubbel achterhuis uit de 17e eeuw, deels verbouwd in

Nadere informatie

straat en nummer : Stuurmanspad 2 Objectgegevens straat en nummer : Stuurmanspad 2 postcode en plaats : 1506 EP Zaandam bouwdatum : 1894

straat en nummer : Stuurmanspad 2 Objectgegevens straat en nummer : Stuurmanspad 2 postcode en plaats : 1506 EP Zaandam bouwdatum : 1894 Objectgegevens object postcode en : 1506 EP Zaandam gemeente : Zaanstad bescherming : gemeentelijk monument oorspronkelijke functie huidige functie : woonhuis architect : onbekend bouwdatum : 1894 datum

Nadere informatie

Klachtenoverzicht Horeca Procesunit, Directie Toezicht en Handhaving

Klachtenoverzicht Horeca Procesunit, Directie Toezicht en Handhaving Klachtenoverzicht Horeca 2012 Procesunit, Directie Toezicht en Handhaving Vooraf Deze rapportage biedt een overzicht van klachten over horecabedrijven de in het jaar 2012 bij het stadsdeel Centrum zijn

Nadere informatie

Bouwkundig Adviesbureau Adres: 1235GT Barendrecht Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend:

Bouwkundig Adviesbureau Adres: 1235GT Barendrecht Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend: Bouwkundige rapport inzake Nationale ypotheek Garantie Administratieve gegevens: Aanvrager: Naam: Keuringsinstantie: Janis van Donk Bedrijf: Bouwkundig Adviesbureau Adres: Telefoon: Adres: Beemd 24 3193L

Nadere informatie

Oude Rijn HM Leiden

Oude Rijn HM Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 111039/151714 Oude Rijn 168 2312 HM Leiden Opdrachtgever S. Cool Oude Rijn 168 2312 HM Leiden Betreft Inventarisatie van de houten

Nadere informatie

De kleuren van de gevels van de hofhuizen Waelwijk, Bruheze en Assendelft Nieuwstraat 21, 23 en 25 te Breda

De kleuren van de gevels van de hofhuizen Waelwijk, Bruheze en Assendelft Nieuwstraat 21, 23 en 25 te Breda De kleuren van de gevels van de hofhuizen Waelwijk, Bruheze en Assendelft Nieuwstraat 21, 23 en 25 te Breda Kleuronderzoek Peter Dijkman en Claudia Junge-Dijkman Oktober 2014 Inhoud Inleiding... 3 Huis

Nadere informatie

Subcommissie Erfgoed. van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 31-05-2016

Subcommissie Erfgoed. van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 31-05-2016 Subcommissie Erfgoed van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T weeknummer: 22 Verslag d.d. 31-05-2016 Status vastgesteld Aanwezig: Leden: - mevr. Ir. L.L.M. Oudenaarde, voorzitter, stadsbouwmeester

Nadere informatie

156 Abraham & Boddaert Verbouwing van monumentale school tot woongroep met ateliers en Boddaertcentrum Oosterparkbuurt, Amsterdam

156 Abraham & Boddaert Verbouwing van monumentale school tot woongroep met ateliers en Boddaertcentrum Oosterparkbuurt, Amsterdam 156 Abraham & Boddaert Verbouwing van monumentale school tot woongroep met ateliers en Boddaertcentrum Oosterparkbuurt, Amsterdam VILLANOVA architecten, Rotterdam, 1996 Project 156 - Abraham/Boddaert Verbouwing

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Gevelonderhoud en -reiniging

Gemeente Den Haag. Gevelonderhoud en -reiniging Gemeente Den Haag A Gevelonderhoud en -reiniging 2 De gevel: het gezicht van uw pand Den Haag bezit een rijkdom aan historische gevels in het oude centrum en de uitbreidingswijken van de negentiende en

Nadere informatie

Cultuurhistorische inventarisatie gemeente Groningen Gemeente Groningen, dienst RO/EZ, afdeling Bouw- Woningtoezicht en Monumenten

Cultuurhistorische inventarisatie gemeente Groningen Gemeente Groningen, dienst RO/EZ, afdeling Bouw- Woningtoezicht en Monumenten Cultuurhistorische inventarisatie gemeente Groningen Gemeente Groningen, dienst RO/EZ, afdeling Bouw- Woningtoezicht en Monumenten BOUWHISTORISCHE VERKENNING Adres: Kleine Leliestraat 5, Groningen Status:

Nadere informatie

E E R H U G O W A A R D. 6 2008-034 wijziging subsidieverordening monumenten Heerhugowaard

E E R H U G O W A A R D. 6 2008-034 wijziging subsidieverordening monumenten Heerhugowaard Raadsvergadering* F.eo!i!it: Voorsto-lniim.TiV: E E R H U G O W A A R D -latir 7008 i> Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp Aan de Raad, 6 2008-034 wijziging subsidieverordening monumenten Heerhugowaard Heerhugowaard,

Nadere informatie

Toelichting behorend bij de Concept Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2015 (toelichting op de artikelen waar nodig) Afkorting: SHS

Toelichting behorend bij de Concept Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2015 (toelichting op de artikelen waar nodig) Afkorting: SHS Toelichting behorend bij de Concept Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2015 (toelichting op de artikelen waar nodig) Afkorting: SHS Artikel 1 Begrippen Dit artikel geeft aan op welke projecten, gebieden

Nadere informatie

Toelichting op de bouwhistorische verwachtingenkaart Verborgen geschiedenis achter de gevels van Dordrecht

Toelichting op de bouwhistorische verwachtingenkaart Verborgen geschiedenis achter de gevels van Dordrecht Toelichting op de bouwhistorische verwachtingenkaart Verborgen geschiedenis achter de gevels van Dordrecht Lange Breestraat 44-46 Gravenstraat 9-11 (stucplafond uit begin 20 e eeuw) Gravenstraat 9-11 (balken

Nadere informatie

Bennebroekerlaan 10. Bouwjaar : Circa 1890 Architect : : Neorenaissance-trant met invloed van de Chaletstijl Oorspronkelijke functie : Woonhuis

Bennebroekerlaan 10. Bouwjaar : Circa 1890 Architect : : Neorenaissance-trant met invloed van de Chaletstijl Oorspronkelijke functie : Woonhuis Bennebroekerlaan 10 Straat en huisnummer : Bennebroekerlaan 10 Postcode en plaats : 2121 GR Bennebroek Kadastrale aanduiding : A4647 Complexonderdeel : Naam object : De Lijsterhof Bouwjaar : Circa 1890

Nadere informatie

Donkerelaan 20. Straat en huisnummer : Donkerelaan 20 Postcode en plaats : 2061 JM Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A9941 Complexonderdeel :

Donkerelaan 20. Straat en huisnummer : Donkerelaan 20 Postcode en plaats : 2061 JM Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A9941 Complexonderdeel : Donkerelaan 20 Straat en huisnummer : Donkerelaan 20 Postcode en plaats : 2061 JM Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A9941 Complexonderdeel : Naam object : Oude Dorpshuis Bouwjaar : 1929 Architect : H.W.

Nadere informatie

Historische Winkelpuien Leiden. Breestraat 7 te Leiden

Historische Winkelpuien Leiden. Breestraat 7 te Leiden Breestraat 7 te Leiden Bouwhistorische analyse Januari 2010 Voorwoord Deze bouwhistorische analyse van de winkelpui Breestraat 7 te Leiden is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Leiden, als onderdeel

Nadere informatie

Historische Winkelpuien Leiden. Analyse Breestraat 161 te Leiden. Voorwoord

Historische Winkelpuien Leiden. Analyse Breestraat 161 te Leiden. Voorwoord Voorwoord Analyse Breestraat 161 te Leiden Deze bouwhistorische analyse van de winkelpui Breestraat 161 te Leiden is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Leiden, als onderdeel van de realisatie van de

Nadere informatie

TE KOOP - ZAANKERK Botenmakersstraat 112-114 - Zaandam. Vraagprijs: 525.000,-

TE KOOP - ZAANKERK Botenmakersstraat 112-114 - Zaandam. Vraagprijs: 525.000,- TE KOOP - ZAANKERK Botenmakersstraat 112-114 - Zaandam Vraagprijs: 525.000,- www.reliplan.nl 2 Object Object Dit unieke object bestaat uit een kerk, consistorie (uitbouw) en kosterswoning Ligging - De

Nadere informatie

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat.

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat. 2 Daken 2.1 Dakbedekking Op de schuine dakvlakken liggen keramische Verbeterde Hollandsche pannen. Tijdens de inspectie waren aan de voorzijde diverse hoekkeper vorsten los. Steek proefsgewijs enkele pannen

Nadere informatie

HISTORISCHE WINKELPUIEN LEIDEN PRINSESSEKADE 3 Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden

HISTORISCHE WINKELPUIEN LEIDEN PRINSESSEKADE 3 Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden HISTORISCHE WINKELPUIEN LEIDEN PRINSESSEKADE 3 Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 150785 / 1758557 B O U W H I S T O R I S C H E A N A L Y S E april 2012 architektenburo

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Eindstraat 11

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Eindstraat 11 Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM078 Naam monument : n.v.t. Adres : Eindstraat 11 Postcode en plaats : 6085 AE Horn Kadastrale aanduiding : HOR02 sectie D nr(s) 1403 Coördinaten :

Nadere informatie

De achterkant van Kampen door Ernst Hupkes

De achterkant van Kampen door Ernst Hupkes De achterkant van Kampen door Ernst Hupkes Wanneer een bezoeker voor de eerste keer de oude binnenstad van Kampen betreedt kan deze zomaar het gevoel krijgen een 19de-eeuwse stad binnen te treden. Met

Nadere informatie

Historische Winkelpuien Leiden. Analyse Steenstraat 12 te Leiden. Voorwoord

Historische Winkelpuien Leiden. Analyse Steenstraat 12 te Leiden. Voorwoord Voorwoord Analyse Steenstraat 12 te Leiden Deze bouwhistorische analyse van de winkelpui Steenstraat 12 te Leiden is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Leiden, als onderdeel van de realisatie van de

Nadere informatie

Oorspronkelijke functie : paardenstalling (begane grond) en feestzaal (verdieping)

Oorspronkelijke functie : paardenstalling (begane grond) en feestzaal (verdieping) Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM015 Naam monument : Phillokaal Adres : Gats 1a Postcode en plaats : 6131 EM Sittard Kadastrale aanduiding : STD00 sectie F nr(s) 2291 Coördinaten

Nadere informatie

Typering van het monument: Voormalige directeurswoning en het smeedijzeren hekwerk van de voormalige Huyben s Bierbrouwerij De Kroon.

Typering van het monument: Voormalige directeurswoning en het smeedijzeren hekwerk van de voormalige Huyben s Bierbrouwerij De Kroon. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM077 Naam monument : voormalige brouwerij Huybens De Kroon Adres : Dorpstraat 55 en 57 Postcode en plaats : 6085 BE Horn Kadastrale aanduiding : HOR02

Nadere informatie

In een vorig artikel is uiteengezet hoe de monumentenwet

In een vorig artikel is uiteengezet hoe de monumentenwet In een vorig artikel is uiteengezet hoe de monumentenwet funktioneert en is opgegeven welke gebouwen in Hilversum door het Rijk beschermd zijn (de z g n o Rijksmonumenten) Van de mogelijkheid om voor objekten

Nadere informatie

Notitie monumentale waarden Van Sijpesteijnkade 25

Notitie monumentale waarden Van Sijpesteijnkade 25 Notitie monumentale waarden Van Sijpesteijnkade 25 Aanleiding In verband met de inpassing van het rijksmonument Van Sijpesteijnkade 25 binnen de grootschalige herontwikkeling van het gebied, is op 13 oktober

Nadere informatie

Toelichting aanvraag schetsplan Restauratie, verbouwing en uitbreiding Rijnsburgerweg 152 Leiden. Programma

Toelichting aanvraag schetsplan Restauratie, verbouwing en uitbreiding Rijnsburgerweg 152 Leiden. Programma 5 april 2016-1/7 Toelichting aanvraag schetsplan Restauratie, verbouwing en uitbreiding Rijnsburgerweg 152 Leiden Programma Het huis gaat bewoond worden door een gezin met jonge kinderen. Het programma

Nadere informatie

Inspectierapport 2015

Inspectierapport 2015 Inspectierapport 2015 Objectnummer: Object: Straat: Pc en plaats: UT 2234 rafkapel "Coelhorst" Coelhorsterweg 35 3838 PA Hoogland Monumentenwacht Utrecht Adres: Koningsweg 133-C Pc en plaats: 3582 D Utrecht

Nadere informatie

Monumentenregister Nijmegen. Register van beschermde monumenten krachtens de Nijmeegse Monumentenverordening

Monumentenregister Nijmegen. Register van beschermde monumenten krachtens de Nijmeegse Monumentenverordening Register van beschermde monumenten krachtens de Nijmeegse Monumentenverordening Plaatselijke aanduiding monument Ganzenheuvel 71/ Lange Brouwerstraat 55 Aanwijzingsbesluit 11-11-2015 MON ID-code 2749 Redengevende

Nadere informatie

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Beoordeling kozijnen residentie Seepaerdstad Eindhoven. 1. Inleiding. De Vereniging van

Nadere informatie

A SLAAKHUYS TE ROTTERDAM BOUWKUNDIG RAPPORTAGE / PLAN VAN AANPAK

A SLAAKHUYS TE ROTTERDAM BOUWKUNDIG RAPPORTAGE / PLAN VAN AANPAK 6 APRIL 2016 Marge A.97.18 SLAAKHUYS TE ROTTERDAM BOUWKUNDIG RAPPORTAGE / PLAN VAN AANPAK MARGE ARCHITECTEN s Gravendijkwal 39 3021 EC Rotterdam Inhoudsopgave Codes en omschrijving Tekeningen exterieur

Nadere informatie

MEIJER RO P. Aankoopinspectie. Straat 123 te Plaats. In opdracht van: de heer A. Noniem in de buurt van Delft Zuid-Holland

MEIJER RO P. Aankoopinspectie. Straat 123 te Plaats. In opdracht van: de heer A. Noniem in de buurt van Delft Zuid-Holland MEIJER RO P Aankoopinspectie Straat 123 te Plaats In opdracht van: de heer A. Noniem in de buurt van Delft Zuid-Holland MEIJERPRO Steltloper 16 2693 AE s-gravenzande Nederland +31 6 11 15 97 55 www.meijerpro.nl

Nadere informatie

Werkomschrijving. Project: Voorbeeld Monumenten Werkomschrijving Opdrachtgever: Datum: 16 mei 2012 Onderwerp: Werkomschrijving

Werkomschrijving. Project: Voorbeeld Monumenten Werkomschrijving Opdrachtgever: Datum: 16 mei 2012 Onderwerp: Werkomschrijving Willem Beukelsstraat 35 HS 1097 CR Amsterdam T 020 6403306 F 020 6402507 www.amsterdamsvastgoedbeheer.nl info@amsterdamsvastgoedbeheer.nl Werkomschrijving ABN Amro 432013660 KvK 34276475 BTW 1733.80.505.B01

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2010 Objectnummer 2781 Mausoleum Achter Ljouwerterdyk GC Akkrum

INSPECTIERAPPORT 2010 Objectnummer 2781 Mausoleum Achter Ljouwerterdyk GC Akkrum INSPECTIERAPPORT 2010 Objectnummer 2781 Achter Ljouwerterdyk 6 8491 GC Akkrum Stichting Monumentenwacht Fryslân Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058 2157365/fax. 058 2157336 info@monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK gemeentelijke monumentenlijst, vastgesteld door de gemeenteraad op 14 november 2000

GEMEENTE OLDEBROEK gemeentelijke monumentenlijst, vastgesteld door de gemeenteraad op 14 november 2000 straat + huisnummer : Zuiderzeestraatweg 501 postcode + plaats : 8091 CN WEZEP naam object : Liquenda kadastrale aanduiding : gemeente Oldebroek, sectie M, nr. 4307 bescherming : gemeentelijk monument

Nadere informatie

Foto 1 Muur deel 1. Foto 2 Muur deel 2, veel begroeiing aanwezig

Foto 1 Muur deel 1. Foto 2 Muur deel 2, veel begroeiing aanwezig Pagina 1 van 21 Foto 1 Muur deel 1 Foto 2 Muur deel 2, veel begroeiing aanwezig Pagina 2 van 21 Foto 3 Deel 3, deels begroeid, enkele slechte mergelblokken Foto 4 Rechterzijde van deel 4, in bovenste deel

Nadere informatie

HAMERSTUKKENLIJST Welstands- en Monumentencommissie 2 10 mei 2017

HAMERSTUKKENLIJST Welstands- en Monumentencommissie 2 10 mei 2017 HAMERSTUKKENLIJST Welstands- en Monumentencommissie 2 10 mei 2017 Hamerstukkenlijst voor vaststelling in de vergadering van de Welstands- en Monumentencommissie van woensdag 10 mei 2017. Atjehstraat 62

Nadere informatie

belangrijke situering op kruispunt, gerenoveerd

belangrijke situering op kruispunt, gerenoveerd STRAAT HUISNR OORSPR. FUNCTIE HUIDIGE FUNCTIE BOUWJAAR VERVOLGSTATUS OPMERKINGEN Hamrik 4 boerderij boerderij 1762 Oud voorhuis, schuren jonger. Wel sterk gewijzigd, kozijndetails, schuren. Naast molen,

Nadere informatie

Nederasselt. Eindsestraat 1 (MIP lijst 1396; NED6)

Nederasselt. Eindsestraat 1 (MIP lijst 1396; NED6) Nederasselt Eindsestraat 1 (MIP lijst 1396; NED6) Woning gebouwd rond 1930 metselwerkgevel, houten kozijnen en keramische dakpannen In de voorgevel is een erker aangebracht waarvan het dak als luifel doorloopt

Nadere informatie

HAMERSTUKKENLIJST Welstands- en Monumentencommissie II 27 juli 2016

HAMERSTUKKENLIJST Welstands- en Monumentencommissie II 27 juli 2016 HAMERSTUKKENLIJST Welstands- en Monumentencommissie II 27 juli 2016 Hamerstukkenlijst voor vaststelling in de vergadering van de Welstands- en Monumentencommissie van woensdag 27 juli 2016. 1 2e Schuytstraat

Nadere informatie

Bouwhistorische waarneming Wegje 1/Apenspel 5, Enkhuizen

Bouwhistorische waarneming Wegje 1/Apenspel 5, Enkhuizen Bouwhistorische waarneming Wegje 1/Apenspel 5, Enkhuizen door Gerrit Vermeer in opdracht voor de gemeente Enkhuizen namens de Vereniging Oud Enkhuizen. oktober 2015 1 Afbeelding omslag. De voorgevel van

Nadere informatie

e jaargetijden 4Herengracht 498. Amsterdam.

e jaargetijden 4Herengracht 498. Amsterdam. e jaargetijden 4Herengracht 498. Amsterdam. 4 es Saisons Herengracht 498. Amsterdam. 4 keer een foto van de ornamenten 4 jaargetijden FOTOGRAFEREN! L es4saisons Herengracht 498. Kantoor met charisma in

Nadere informatie

Inspectie belendingen Konijn-Noord concept

Inspectie belendingen Konijn-Noord concept concept R003-4261259NDZ-D01-A Verantwoording Titel Inspectie belendingen Konijn-Noord Opdrachtgever Stadsdeel Centrum Projectleider ing. M.E. van Staveren Auteur(s) ing. N. de Zwijger Uitvoering meet-

Nadere informatie

Gijselaarsbank, Leiden beschrijving en gebrekenopname

Gijselaarsbank, Leiden beschrijving en gebrekenopname Gijselaarsbank, Leiden beschrijving en gebrekenopname architektenburo Veldman Rietbroek Smit Leiden Vollersgracht 23 2312 VK Leiden 071 513 00 28 www.veldmanrietbroeksmit.nl b202-004a b202-004a blad 2

Nadere informatie

Lager gelegen dak zijn planken vervangen. Dak afdekken en latten structuur. Ter controle dat de afmetingen correct zijn

Lager gelegen dak zijn planken vervangen. Dak afdekken en latten structuur. Ter controle dat de afmetingen correct zijn Er is veel gebeurd sinds de eerste rapportage. De werkzaamheden aan het dak, die toen net waren begonnen, liepen voorspoedig. Het dakbeschot is in de nabijheid van de toren volledig vervangen. Ook op de

Nadere informatie

161 Weesperzijde renovatie en verbetering van 67 woningen aan de Amstel studieplan voor het optoppen van dit blok met 15 koopwoningen

161 Weesperzijde renovatie en verbetering van 67 woningen aan de Amstel studieplan voor het optoppen van dit blok met 15 koopwoningen 161 Weesperzijde renovatie en verbetering van 67 woningen aan de Amstel studieplan voor het optoppen van dit blok met 15 koopwoningen Oost/Watergraafsmeer, Amsterdam VILLANOVA architecten, Rotterdam, 1999

Nadere informatie

Typering van het monument: Karakteristiek woonhuis voorzien van een pleisterlaag op L-vormige plattegrond daterende uit circa 1910.

Typering van het monument: Karakteristiek woonhuis voorzien van een pleisterlaag op L-vormige plattegrond daterende uit circa 1910. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM052 Naam monument : n.v.t. Adres : Napoleonsweg 33 Postcode en plaats : 6081 AA Haelen Kadastrale aanduiding : HLN02 sectie B nr(s) 1000 Coördinaten

Nadere informatie

TE KOOP - ZAANKERK Botenmakersstraat Zaandam. Vraagprijs: n.o.t.k.

TE KOOP - ZAANKERK Botenmakersstraat Zaandam. Vraagprijs: n.o.t.k. TE KOOP - ZAANKERK Botenmakersstraat 112-114 - Zaandam Vraagprijs: n.o.t.k. www.reliplan.nl 2 Object Object Dit unieke object bestaat uit een kerk, consistorie (uitbouw) en kosterswoning Ligging - De locatie

Nadere informatie

Geweldigershoek 2. Langs- en dwarsdoorsnede kapconstructie en zolderplattegrond van het hoofdhuis op de hoek. Geweldigershoek

Geweldigershoek 2. Langs- en dwarsdoorsnede kapconstructie en zolderplattegrond van het hoofdhuis op de hoek. Geweldigershoek GEWELDIGERSHOEK 2 Het huis ligt op de zuidoosthoek van de Geweldigershoek en de Dieserstraat en bestaat eigenlijk uit twee huizen, een groter witgepleisterd hoekhuis en een heel klein huisje daar links

Nadere informatie

Bouwhistorisch onderzoek

Bouwhistorisch onderzoek Bouwhistorisch onderzoek BOUWHISTORISCHE NOTITIE Adres : Gedempte Zuiderdiep 8 Status : Gemeentelijk monument Periode : januari 2003 Onderzocht door : Taco Tel en Henk Wierts Auteur : Taco Tel Datum :

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan appartementen Dorpsweg 126abc-140abc Rotterdam Algemene Objectgegevens Code Code 20110114 Object Type Adres Postcode Plaats Telefoon appartementen Dorpsweg 126abc-140abc 3083LG

Nadere informatie

TE KOOP KEIZERSGRACHT 44-B AMSTERDAM

TE KOOP KEIZERSGRACHT 44-B AMSTERDAM TE KOOP KEIZERSGRACHT 44-B AMSTERDAM Appartement op de 4e etage Met lift, berging en terras, 1 slaapkamer Woonoppervlak circa 65 m2 Vraagprijs 320.000,- k.k. Hakkenbroek Hakkenbroek Housing Housing Company

Nadere informatie

Typering van het monument: Woonhuis uit 1896 dat deel uitmaakt van de historische bebouwingsstructuur van de dorpskern Hunsel.

Typering van het monument: Woonhuis uit 1896 dat deel uitmaakt van de historische bebouwingsstructuur van de dorpskern Hunsel. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM088 Naam monument : n.v.t. Adres : Jacobusstraat 2 Postcode en plaats : 6013 KK Hunsel Kadastrale aanduiding : HSL00 sectie B nr(s) 2771 Coördinaten

Nadere informatie

Patronaatstraat 2 en 4

Patronaatstraat 2 en 4 Patronaatstraat 2 en 4 Dubbel woonhuis, 1931. Expressionistische baksteenarchitectuur. Vrijwel symmetrisch gebouwd, op de erker na. Beeldbepalend gebroken schilddak met overstek. Patronaatstraat 5 Dubbel

Nadere informatie

Opnamerapport. Straatnaam, Plaatsnaam. Project kenmerk: 0000-R-V1. Opdrachtgever : Datum opname: - Datum rapport: - Behandeld door :

Opnamerapport. Straatnaam, Plaatsnaam. Project kenmerk: 0000-R-V1. Opdrachtgever : Datum opname: - Datum rapport: - Behandeld door : Opnamerapport Project kenmerk: 0000-R-V1 Opdrachtgever : Datum opname: - Datum rapport: - Behandeld door : Bouwstudio PelserHartman BV Veemarktkade 8 5222 AE s-hertogenbosch Project nummer : 0000 Straatnaam,

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN HANDHAVING WONINGWET GEMEENTE ROTTERDAM

PROGRAMMA VAN EISEN HANDHAVING WONINGWET GEMEENTE ROTTERDAM PROGRAMMA VAN EISEN HANDHAVING WONINGWET GEMEENTE ROTTERDAM Afdeling Toezicht Gebouwen Versie 1.2 februari 2007 INLEIDING Dit Programma van Eisen is van toepassing op alle handhavingsbesluiten op grond

Nadere informatie

Plannen voor uw gevel of winkelpui? Regel het samen met de gemeente! gemeente T i e l

Plannen voor uw gevel of winkelpui? Regel het samen met de gemeente! gemeente T i e l Plannen voor uw gevel of winkelpui? Regel het samen met de gemeente! gemeente T i e l Vóór u met (ver)bouwen begint Bent u van plan uw winkelpui te vernieuwen? Wilt u gevelreclame aanbrengen? Of een rolluik?

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Hogewoerd 123. Uw referentiecode Ingediend op

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Hogewoerd 123. Uw referentiecode Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 3011705 Aanvraagnaam Hogewoerd 123 Uw referentiecode 1701 Ingediend

Nadere informatie

Cascoherstel Scheltemagebouw BESLUITEN. Behoudens advies van de Commissie voor voor Milieu, Sport, Cultuur en GroteStedenBeleid

Cascoherstel Scheltemagebouw BESLUITEN. Behoudens advies van de Commissie voor voor Milieu, Sport, Cultuur en GroteStedenBeleid Aanbiedingsformulier Onderwerp Cascoherstel Scheltemagebouw In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh. B&W Nr: 01.0758/11 09 2001 Dienst : BoWo BoWo EGTP Agenda

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 514503 Smallepad 5 Wooncomplex Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 3 514505, 514504, 8164 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject: BY Loseweg

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 1

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 1 1 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: 3 110139 Bouwadres Rading 146 Loosdrecht Soort bouwwerk Winkel Omschrijving supermarkt Aanvrager Walmarkt vastgoed B.V. M.A. Slager Welstandsnota

Nadere informatie

TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem

TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem Kerkgebouw + dienstwoning met ruime bestemming herontwikkeling tot woningbouw mogelijk Omschrijving Het object betreft een vrijstaand voormalige

Nadere informatie