prinsengrachtziekenhuis Amsterdam cultuurhistorische verkenning en opname Henket & partners architecten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "prinsengrachtziekenhuis Amsterdam cultuurhistorische verkenning en opname Henket & partners architecten 31-03-2009"

Transcriptie

1 prinsengrachtziekenhuis Amsterdam cultuurhistorische verkenning en opname Henket & partners architecten

2

3 Prinsengrachtziekenhuis Amsterdam cultuurhistorische verkenning en opname Henket & partners architecten 1

4 Inhoudsopgave Inleiding en identificatie 03 Ontstaansgeschiedenis 04 Gebruiksgeschiedenis 05 De Amsterdamse wijk Spiegelkwartier 07 De bebouwing 08 De nieuwbouw in De uitbreidingen in De verbouwing in De uitbreiding in De uitbreiding in De binnentuin 21 De huidige bebouwing 22 Constructie 34 Gevels 36 Terrassen 44 Daken 45 Plafonds 47 Vloerafwerking 48 Trappenhuizen 49 Hoogte verschillen 50 Binnenwanden en wandafwerking 51 Houten Binnendeuren 52 Waardestelling 53 Uitgangspunten herontwikkeling 54 Aanbevelingen voor verder onderzoek 55 Bronnen 56 Bijlagen 57 Bijlage monumentenomschrijving 57 2

5 Inleiding In opdracht van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis is er een Cultuurhistorische Verkenning gemaakt van het Prinsengrachtziekenhuis te Amsterdam. Het OLVG is voornemens het Prinsengrachtziekenhuis drastisch te renoveren en uit te breiden. Ter ondersteuning van deze planontwikkeling is deze rapportage gemaakt. Het rapport bestaat enerzijds uit de beschrijving van de historische opbouw en de opname van de huidige toestand en anderzijds uit een waardestelling. Identificatie Oorspronkelijke naam: Adres: Kadastrale gegevens: Eigenaar: Oorspronkelijk gebruik: Huidig gebruik: Opdrachtgever: De Vereeniging voor Ziekenverpleging prinsengracht 767, 769, Amsterdam gemeente Amsterdam sectie I, nr stichting Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Ziekenhuis Ziekenhuis onze Lieve Vrouwe Gasthuis Inleiding en identificatie Architect: J.H. Leliman Stroming: eclecticisme Gerealiseerd ontwerp: 1857 Architect: g. B. Salm Stroming: hollandse Neo-Renaissance Uitbreidingen 1872, 1882 Architect: c.b. Posthumus Meyjes Sr. en Jr. Stroming: eclecticisme, Hollandse neo - Renaissance Verbouwingen 1902 en 1923 Prinsengracht ziekenhuis, 1971 Architect: c. de Geus & J.B. Ingwersen architecten Stroming: modernisme Uitbreiding: 1957 Monumentstatus: rijksmonument 3

6 Ontstaansgeschiedenis Oprichting de Vereeniging voor Ziekenverpleging In de eerste helft van de negentiende eeuw is ziekenhuisopname uitsluitend van toepassing voor armen. In verband met de stand van de medische wetenschap is het niet nodig om iemand vanwege medische gronden op te laten nemen. Een opname gebeurde op basis van de sociale omstandigheden (financiële situatie van de zieke). Iemand die niet in zijn levensonderhoud kon voorzien, kon natuurlijk onmogelijk zelf geneeskundige hulp bekostigen. Voor deze groep mensen worden de gasthuizen opgericht. Er wordt onderscheid gemaakt in religie. De meer welgestelden worden thuis van medische hulp voorzien. Naast primitieve geneeskundige zorg zijn er ook zeer beperkte mogelijkheden voor verpleegkundige zorg. Dit inspireerde particulieren om wijkverplegingen op te richten, voor de verpleging aan huis. In 1839 wordt in Amsterdam de eerste particuliere wijkverpleging, Zuster der liefde opricht door rooms-katholieken. De zusters verplegen bedlegerige patiënten aan huis. Het geloof van de patiënten speelde hierbij geen rol. De protestanten konden niet achterblijven; op initiatief van de arts, dichter en politicus J.P. Heije wordt op 25 juli 1843 de Vereeniging voor Ziekenverpleging opgericht. De zusters van de Vereeniging wonen onder andere samen in een zusterhuis aan de Binnen Amstel 332. Ze kregen de naam pleegzusters en werden opgeleid voor deze taak, een unicum in Nederland. De opleiding van de verpleegsters is altijd van groot belang gebleven voor de Vereeniging. Groepsfoto pleegzusters van de Vereeniging, met in het midden de hoofdzuster. J.P. Heije, oprichter van de Vereeniging Pleegzusters van de Vereeniging dragen de herkenbare Prinsengrachtmutsjes. 4 Verscheidene panden van de Vereeniging Woonkamer in zusterhuis, datum onbekend.

7 Het ziekenhuis In de tweede helft van de 19de eeuw maakt de medische wetenschap een aantal belangrijke ontwikkelingen door. Door de uitvinding van de narcose, antiseptische methoden (voorkomen van ontstekingen) en de röntgendiagnostiek kunnen niet meer alle operatieve handelingen aan huis worden uitgevoerd. Opname vindt daarom niet alleen plaats op sociale gronden maar nu ook op medische. Hierdoor ontstaat de behoefte aan ziekenhuizen. De Vereeniging speelt een voortrekkersrol en opent het eerste particuliere ziekenhuis van Amsterdam in Het nieuwe ziekenhuis biedt enerzijds onderdak aan de pleegzusters en het opleidingsinstituut en fungeert anderzijds als ziekeninrichting. Het gehele ziekenhuiswezen groeit in die tijd enorm en zo ook De Vereeniging. In enkele decennia groeit het aantal verpleegsters van tien tot dertig. Het aantal opnames groeit van twintig naar al snel honderd per jaar. Dit is mogelijk door een aantal uitbreidingen van het ziekenhuis in de periode Gebruiksgeschiedenis In 1902 wordt het gehele ziekenhuis gerenoveerd en nogmaals uitgebreid. Door de uitbreidingen en verbouwingen neemt de opnamecapaciteit van 235 in 1900 toe naar 719 patiënten in De stijging van het aantal opnames is een gevolg van de toenemende betekenis van de chirurgie. Het aantal operatiekamers wordt dan ook in 1923 uitgebreid. Door het toenemende aantal opnames in het ziekenhuis verminderen de verplegende werkzaamheden aan huis. In het jaar 1934 wordt de laatste patiënt thuis verzorgd. Binnen een eeuw is een kleine wijkverpleegkundige organisatie uitgegroeid tot een ziekenhuis. De Vereeniging voor Ziekenverpleging, rond In 1886 wordt voor het eerst een echte operatiekamer ingericht. Mannenzaal, bebouwing ontwerp 1902 Zusterkamer, bebouwing ontwerp

8 De uitbreidingen in De Vereeniging koopt enkele huizen aan de Kerkstraat achter het hoofdgebouw. Op die manier kunnen er in de toekomst eventuele uitbreidingen plaatsvinden en daarnaast komen de panden niet in handen van minder ernstige personen. Zo wordt er bijvoorbeeld ook na langdurig onderhandelen een stal aan de Kerkstraat, die grensde aan de tuin van het ziekenhuis, aangekocht. Uiteindelijk heeft het ziekenhuis de kavels van Kerkstraat nr. 110 tot nr. 128 in bezit. Architect G. B. Salm maakt een aantal ontwerpen voor het zusterhuis aan deze Kerkstraat. Functionele opbouw 1872, Kerkstraat nr. 124 In 1872 ontwerpt architect Gerlof Bartholomeus Salm het hoofdverblijf der zusters aan de Kerkstraat 124. Het nieuwe hoofdverblijf van de zusters bestond uit een eetzaal, 24 zuster-kamertjes en een keuken, die onmiddellijk met het hoofdgebouw verbonden was. Verder was er een isoleer-inrichting voor besmettelijke zieken. Architectonische opbouw 1872, Kerkstraat nr. 124 Het ontwerp voor het zusterhuis van G.B. Salm is het eerste van een reeks. Helaas ontbreken de geveltekeningen van de achterbouw die in verbinding staat met het Prinsengrachtgedeelte van het ziekenhuis. Bebouwing 1882 nr. 126 nr. 124 Bebouwing 1902 Bebouwing 1872 Plek van bebouwing 1882, verbouwd in 1902 Bebouwing van het Zusterhuis aan de Kerkstraat, nr. 122 Het drie verdiepingen tellende gebouw met zolder is eenvoudig en praktisch opgezet. In de Kerkstraatgevel is een horizontale tweedeling aangebracht. Deze scheiding wordt gemaakt door een hardstenen waterslag met daaronder gedetailleerd uitgevoerd metselwerk. Verder bevindt er zich een houten boeiboord waarin aan de onderzijde een aantal details zijn aangebracht. Kerkstraat 124 De schuiframen zijn in een terugliggend gemetseld kader geplaatst, de onderste laag zijn rondboogramen. Op de tekening is in de rollaag boven deze ramen een verspringing aangebracht, die nu niet meer terug te vinden is. Verder waren er in de oorspronkelijke situatie in het metselwerk ook tussen de ramen horizontale details herkenbaar, die ook niet meer aanwezig zijn. Het stramien met de entree is uitgevoerd als risaliet, zowel in het metselwerk als boeiboord. De deur is in een hardstenen kader geplaatst. In deze oorspronkelijke tekening is geen tekst aangebracht boven de deur, in latere tekeningen is dit wel het geval. In het dak aan de Kerkstraat is een enkele dakkapel opgenomen met verscheidene houten versieringen. Funderingsplan Souterrain Begane grond 1e en 2e Verdieping Aanzichten tuingevel en voorgevel, doorsneden 12 Ontwerp 1872 voor Zusterhuis, Kerkstraat 124.

9 nieuwbouw 1957 Begane grond 1857 J. H. Leliman 1872 g.b. Salm 1882 g.b. Salm 1902 posthumus Meyjes sr posthumus Meyjes jr. na 1923 De huidige bebouwing serre uit

10 De huidige bebouwing Gevel 1 t/m 4 oorspronkelijk pannendak vervangen door shingles oorspronkelijk pannendak vervangen door shingles 30

11 nieuwbouw 1957 Gevel 10, 15 en doorsnede OP 1857 J. H. Leliman 1872 g.b. Salm 1882 g.b. Salm 1902 posthumus Meyjes sr posthumus Meyjes jr. na 1923 De huidige bebouwing nieuwbouw

12 Constructie Fundering Alle bouwdelen van het ziekenhuis rusten op een houten paalfundering, zoals in het hoofdstuk Bebouwing is weergegeven in tekeningen. De dennen- of vurenhouten fundering bestaat uit heimasten, kespen, schuifribben en vloerplaten. Over het algemeen is er geen scheurvorming geconstateerd die duidt op ongelijkmatige zettingen. Wel is er in de gevel van het restaurant ter hoogte van de begane grond een horizontale scheur zichtbaar. Deze scheur kan het gevolg zijn van een lokale zetting van de begane grond / fundering. Een mogelijke uitzondering op de funderingswijze is de aanbouw van de serre die wel scheurvorming vertoont. In de constructieve opname van het ziekenhuis wordt hier verder op ingegaan. Het gevelmetselwerk is op diverse plaatsen gescheurd. De aanbouw is niet gedilateerd van de bestaande bouw, wat een deel van de schade heeft veroorzaakt. Voor een eventueel herstel van de schade is een verder onderzoek aan de fundering noodzakelijk. Een mogelijke oorzaak kan zijn dat het op staal is gefundeerd. Vloerconstructie Vloerconstructie Prinsengracht De ondiepe keldervloeren zijn van steen, geplaatst op grondslag. De beganegrondvloeren zijn uitgevoerd als gewelven. Deze gewelven zijn gemetseld of van beton en steunen op een houten of stalen balklaag. De verdiepingsvloeren zijn opgebouwd uit een grenenhouten balklaag die overspant van gevel tot gangwand en zijn bevloerd met grenen- en vurenhouten vloerdelen 4 x 17 cm. In de gangzones bestaan de vloeren uit een gewelfde monierwerk constructie. schuifribbe kesp heimast Van beneden naar boven, fundering, vloeropbouw en kapplan Prinsengracht, Kelderplan anno De opbouw uit dat jaar wordt verstevigd door middel van kolommen. Het ontwerp van de beganegrondvloer is ook uit de tekening af te lezen. Vloerconstructie Kerkstraat Onder alle keldervloeren zijn aardwulven gemetseld. De verdiepingsvloeren zijn opgebouwd uit grenenhouten balklagen en afgedekt met houten vloerdelen. De overspanningsrichting van de balken is evenwijdig aan de gevel, in de gangzone daarentegen lopen de balken van gangwand naar gangwand. De gangvloer van de begane grond is een gewelfde betonnen constructie. In de constructieve opname wordt aandacht besteed aan de doorbraak die in 1902 in de kelder is gemaakt door middel van een stalen ligger. Bij de oplegging aan de gevelzijde is het staal vergaand gecorrodeerd en vertoont het metselwerk penant scheurvorming. Geadviseerd wordt de stalen ligger te vervangen door een raamportaal en de begane grond tijdelijk te onderstempelen. Verder onderzoek aan de fundering is nodig voor het metselwerk penant. Om corrosie c.q. te hoge vochtigheid in de kelder te voorkomen kan een injectie van het funderingsmetselwerk worden overwogen. 34 Gemetselde gewelven op stalen balken, PG Houtenbalklaag Kerkstraat. Betonnen gewelven op houten balken, PG. Onderstempeling.

13 Buitendeuren en deurdorpels De buitendeuren van het Prinsengracht Ziekenhuis zijn over het algemeen nog geplaatst in de originele kozijnen. De houten deurkozijnen hebben hardstenen neuten en dorpels. De hoofdentree aan de Prinsengracht is voorzien van een automatische aluminium schuifdeur; het boogvormige bovenraam is nog origineel. Deze toegang is een belangrijk herkenningspunt van het ziekenhuis aan de gracht. Ook de toegang van het voormalig Zusterhuis is nog in originele staat aanwezig. De houten deur verkeert in een redelijk goede conditie. De deuren die naar de binnentuin leiden verkeren in slechte toestand, de deur uit het deel van Leliman is niet origineel en de bovenkant van het kozijn is vervuild en beschadigd. De toegangsdeuren naar de gaanderij en het balkon vertonen ernstige gebreken. De hardstenen onderdorpels zijn vaak gescheurd en het houtwerk dient vervangen te worden. Gevels Herkenbare entree Prinsengracht, anno 1857 Entreedeur Zusterhuis, 1872 Deuren aan de binnentuin verkeren in slechte staat, het houtwerk dient vervangen te worden. Waterslagen Her ziekenhuis heeft een diversiteit aan raamkozijnen en zo ook waterslagen. Een groot gedeelte van de ramen heeft hardstenen waterslagen, deze zijn soms wit geschilderd. Ook zijn er houten waterslagen toegepast. De hardstenen waterslagen zijn nog in goede staat, de houten daarentegen zijn vaak rot en dienen vervangen te worden. Hang en sluitwerk Onderdorpel balkondeur, anno Hardstenen waterslag aan Prinsengracht en tuingevel. Houten waterslag, binnentuin. Het hang- en sluitwerk is vaak nog origineel. Typisch zijn de bedieningen van de schuiframen en klapramen. Deze bedieningen zijn vaak nog functioneel. De scharnieren van de balkondeuren en serres zijn voorzien van karakteristieke scharnieren, namelijk een kantelaafscharnier met vaasknop. Door middel van deze scharnieren kunnen de deuren geheel opengedraaid worden. Waterslag Kerkstraat, Houten waterslag in slechte staat. Bediening en constructie klapramen. Deur met kantelaafscharnier. 41

14 Terrassen De tuin van het ziekenhuis heeft twee verharde terrassen. Eén ervan is een verhoogd terras. In 1951 is het ziekenhuis namelijk uitgebreid met een kelder die dienstdoet als ketelhuis. De kelder steekt ongeveer een meter boven het maaiveld uit, deze verhoging doet nu dienst als terras. Het terras wordt vaak gebruikt bij feestelijke gebeurtenissen en is een belangrijk onderdeel van de tuin. De staat van het metselwerk van de kelder is slecht, op verschillende plekken is er scheurvorming opgetreden en is het schilderwerk vervuild. Het tegelwerk van het terras zelf is in een redelijke staat. Het tweede terras sluit aan op de serre van het restaurant en wordt onder andere door het personeel gebruikt tijdens de pauze om buiten te lunchen. De natuurstenen bestrating past niet bij het ziekenhuis en de tuin. Het metselwerk van het ketelhuis is in slechte staat. Ketelhuis met verhoogd terras, anno De tuin wordt bij gelegenheid gebruikt voor festiviteiten 44 Schoorsteen van het ketelhuis, anno Het terras met natuurstenen bestrating sluit aan op het restaurant.

15 Dakbedekking Oorspronkelijk waren de schuine kappen van het ziekenhuis bedekt met pannen, maar in de huidige situatie is het grootste gedeelte van de dakbedekking vervangen door bitumineuze shingles. De daken van het ziekenhuis zijn op enkele uitzonderingen na niet voorzien van thermische isolatie. Daken Dakbedekking Kerkstraat en operatieafdeling. Houten gootconstructie, met zinken gootbekleding, Prinsengracht. Dakbedekking Kerkstraat en boven de tuinvleugel Het grote dakvlak van de Kerkstraat en van het restaurant zijn voorzien van bitumineuze shingles. Op termijn neemt de kans op lekkages toe door de sterk verminderde kwaliteit van het bitumen met de inlage. De zinken noken randafwerkingen zijn in redelijke staat. De shingles zijn aangebracht op een onregelmatige ondergrond waardoor deze onvoldoende vlak op elkaar aansluiten. Oorspronkelijk was dit dak uitgevoerd als een pannendak, zoals in het bestek van 1902 beschreven is. De nieuwe dakvlakken te bedekken met verglaasde Woerdensche pannen geheel gelijk de bestaande, goed ineengedekt en aansluitende aan de bestaande. De nokken te bekleden met dito vorsten met portland specie aangestreken. Het kleinere dak, loodrecht op het grote dakvlak is nog wel bedekt met deze keramische pannen. Voor zover waar te nemen verkeren de dakpannen in een goede staat. 1 2 Dakbedekking Prinsengracht Het dak aan de Prinsengrachtzijde is bedekt met bruin verglaasde keramische dakpannen, type Tuile du Nord. Een groot gedeelte van de dakpannen is in circa 1998 vervangen, in deze zelfde periode zijn ook de loden nok, zinken pinakels en goten vervangen. Dakbedekking Prinsengracht, bitumen, plat dak en Tuiles du Nord De achterzijdes van het pannendak en het zadeldak aan de tuinzijde zijn voorzien van bitumineuze shingles. Op deze shingles is een sterke mos- en algengroei aanwezig. Dit duidt erop dat de shingles poreus zijn. Op enkele plaatsen zijn reparaties verricht door middel van bitumineuze dakbanen. De loodslabben ter plaatse van het opgaande werk, loketten etcetera zijn oud en niet meer waterdicht. Op enkele plaatsen is het voetlood gerepareerd met bitumenstroken. Algengroei op bitumineuze shingles bitumineuze shingles 2 Woerdensche pannen 3 plat dak 4 bruin verglaasde Tuiles du Nord 5 zink 6 serre De platte daken zijn voorzien van een bitumineuze bedekking en een ballastlaag van grind. De kwaliteit is matig tot slecht. Er zijn dakreparaties verricht. Deze daken zijn waarschijnlijk minimaal 30 jaar oud. Gezien de leeftijd neemt de kans op lekkages toe door de sterk verminderde kwaliteit van het bitumen met de inlage. Dakbedekking boven de operatiekamer Hiervan zijn de hellende dakvlakken bedekt met bruin verglaasde keramische dakpannen, eveneens type Tuile du Nord. Veel pannen zijn gebarsten of gebroken en vertonen vorstschade. Het zink en lood op de nokaansluiting met het platte dak en ter plaatse van de ontmoeting van de schuine dakvlakken zijn oud en niet goed waterdicht meer. Het platte dak is voorzien van een bitumineuze bedekking en een ballastlaag van grind, de kwaliteit is matig tot slecht. 45

16 Huidige bepleistering Pleisterwerk trappenhuis, Pleisterwerk met buiklijstje. Pleisterwerk Het overgrote deel van de binnenwandafwerking is wit stucwerk, uitgevoerd met stootplinten of stootborden. Dit ter voorkoming van beschadiging ten gevolge van het frequente beddenvervoer, met name in de gangen. Ondanks deze bescherming is het stucwerk vaak vervuild of beschadigd. Op een aantal plaatsen is pleisterwerk uit eerdere perioden nog zichtbaar. Zo is er in het trappenhuis van 1857 stucwerk zichtbaar met ingesneden voegen die een steenverband, gelijk aan de buitengevel, weergeven. Het stucwerk is in goede staat. Het stucwerk uit 1902 is op enkele plekken nog aanwezig, het aanbrengen ervan wordt beschreven in het bestek. Langs alle wanden in gangen, portalen en langs de hoofdtrappen, op alle verdiepingen labris van stucco marmer te maken, ter hoogte van 1,20 M. Deze lambris allen af te dekken met een licht houten buiklijstje. Alle muren en metselwerken en rietplank-wanden in de nieuwe gebouwen, welk niet behangen worden, met kalkmortel te berapen, onder de rei te brengen en helder wit en vlak over te pleisteren. Rondom alle boogopeningen een profiel te trekken. Lambrisering In het ziekenhuis is nagenoeg geen lambrisering aanwezig, enkel in het bouwdeel van Leliman, aangebracht in De wanden van de bestuurskamer en van de conversatiekamer zusters, rondom te betimmeren met een lambris bestaande uit geprofileerde schroten, plint, halslijstje, fries en deklijst en buiklijst onder de ramen. Binnenwanden en wandafwerking Vaste inventaris Lambrisering conversatiekamer, Stootborden in gangen hoofdgebouw. Op verschillende plekken in het ziekenhuis zijn nog wandkasten terug te vinden, zowel in de gangen als in de kamers. De kasten zijn mogelijk nog in originele staat, naar ontwerp van Posthumus Meyjes sr., In de verschillende lokalen op alle verdiepingen zullen de op de teekening aangegevene kasten moeten worden gemaakt van gipsrietplanken dik 5 cm., versterkt met de noodige stijl en regels zwaar 5 bij 7 cm. en behoorlijk onderlig met gipsspecie verbonden. In iedere kast zal een bodem en plafond moeten worden gemaakt en vijf stuks geploegde en gelijmde planken dik 3.2 cm. op vaste woutermannen of twee dito planken met kapstokken en dubbele ijzeren haken. Wandkasten in gangzone, anno

17 Houten binnendeuren In het ziekenhuis zijn voornamelijk houten binnendeuren toegepast. Een enkeling is voorzien van een glazen raam, met name de deuren van de trappenhuizen uit 1857 en Het is moeilijk een indicatie te geven van het aantal authentieke deuren aangezien deze deuren vaak opgedekt zijn met plaatmateriaal. Er is een duidelijk verschil zichtbaar in de deurstijlen. De grotere stijlen met opdeklatten zijn waarschijnlijk uit eerdere perioden. Over het algemeen zijn de deuren in goede staat. Deuren uit ontwerp 1857 De deuren uit het ontwerp van Leliman zijn herkenbaar aan de cirkelvormige versiering. Deze decoraties komen ook voor in de verticale lijsten in de gangzone. Zo zijn de glazen deuren van het centrale trappenhuis aan de bovenkant voorzien van deze details. De dubbele deur op de eerste verdieping van het hoofdgebouw, die toegang verleent aan de voormalig conversatiezaal voor de zusters is eveneens monumentaal. Details Leliman in deuren gangzone, 1857 Deuren uit ontwerp 1902 De schuifdeuren in de serre van het restaurant zijn naar origineel ontwerp van Posthumus Meyjes sr. De staat van deze deuren is op het eerste gezicht goed, de deuren zijn nog functioneel. Details Leliman in deuren trappenhuis, 1857 Toegangsdeur kelder in trappenhuis, 1857 Beglaasde deuren, trappenhuis 1857 De beglaasde deuren van het trappenhuis uit 1902 vertonen beschadigingen en achterstallig schilderwerk, zie tekst trappenhuis Mogelijk originele deur. Dubbele deur voormalig conversatiezaal, 1902 Schuifdeur serre restaurant, 1902

18 Cultuurhistorische waarde De cultuurhistorische waarde van het ziekenhuis is van grote betekenis voor de binnenstad. Het OLVG Prinsengracht Ziekenhuis is het oudste nog functionerende ziekenhuis in de grachtengordel van Amsterdam. Het gebouw is in zijn 150jarig bestaan verscheidene keren uitgebreid en verbouwd. De aanpassingen aan de ontwikkelingen binnen de medische wetenschap en de daaruit voortvloeiende typologische eisen zijn goed afleesbaar aan het complex. Deze historische gelaagdheid is van bijzondere waarde. Dit impliceert echter niet dat alle onderdelen van even groot belang zijn. Stedenbouwkundige waarde Het huidige ziekenhuis met binnentuin is ingesloten tussen de Prinsengracht en de Kerkstraat, twee straten met een verschillend karakter. Dit onderscheid is terug te zien in de hoofdstructuur van het complex. De Prinsengracht is de representatieve kant van het ziekenhuis. Aan de Kerkstraat bevinden zich van oorsprong de meer utilitaire functies. Deze zijde is veel kleinschaliger van karakter. De representativiteit van de Prinsengracht is in het oorspronkelijke symmetrische ontwerp van Leliman goed zichtbaar. Posthumus Meyjes Sr. heeft door het verlengen en kopiëren van de gevels in 1902 het bouwblok consequent vergroot. De kloeke, langgerekte gevel, evenwijdig aan het water, is uitzonderlijk voor de grachtengordel en maakt het ziekenhuis een opvallend gebouw. De uitbreiding van de architecten de Geus & Ingwersen uit 1957 is geen continuering van het ontwerp van Leliman en Posthumus Meyes, maar is ontworpen als een contrasterende uitbreiding. De gevel van dit gebouw aan de straat op de begane grond is zeer gesloten van karakter. Aan de Kerkstaat is het Zusterhuis pandsgewijs gegroeid, wat goed past bij de schaal van de straat. Het gevelbeeld van de Kerkstraat wordt momenteel storend onderbroken ter plaatse van de parkeerplaats van het ziekenhuis. Het binnengebied van het bouwblok heeft de bestemming tuinen en erven. Met name de tuin en de grote rode beuk is van grote waarde. Daarnaast zijn in de jaren 20 en daarna weinig karaktervolle uitbreidingen in het binnengebied gerealiseerd. Architectonische waarde Het oorspronkelijke ziekenhuis is door Leliman gebouwd (1857) en door Posthumus Meyjes Sr. (1902) uitgebreid. Ook het zusterhuis aan de Kerkstraat is stapsgewijs uitgebreid. Het oudste pand is ontworpen door G.B. Salm in 1872, de uitbreidingen respectievelijk uit 1882, 1889 en De opbouw en gevels van deze gebouwen zijn architectonisch van grote waarde. De gedetailleerde straatgevels zijn in baksteen gerealiseerd, de tuingevels zijn gestuct. De binnentuin is oorspronkelijk een ontwerp van Zocher, maar is later veranderd. De tuingevels zijn verlevendigd met een aantal balkons en de twee serres. De oriëntatie van het gebouw op de tuin is belangrijk. De uitbreiding uit 1923 van Posthumus Meyjes Jr., die bestaat uit het verhogen van de kap aan de Prinsengracht en de tuinvleugel, vormt een inbreuk op het gevelbeeld. De door hem aangebrachte raamindeling van de gevel aan de binnentuin sluit niet aan op de oudere gevelopeningen, waardoor aan de tuinzijde een enigszins chaotisch gevelbeeld ontstaat. De constructieve betonnen penanten aan de binnentuin, die de vloer van de operatiekamers ondersteunen, passen niet bij de architectuur van de rest. Daarnaast is de bouwkundige afwerking en materiaalgebruik van mindere kwaliteit. In 1957 heeft het architectenduo De Geus en Ingwersen het ontwerp gemaakt voor de uitbreiding van het ziekenhuis aan de Prinsengracht. De voorgevel van het blok staat architectonisch op zichzelf en voegt zich niet in het historische straatbeeld, wat kenmerkend is voor de architectuur van dit bureau. De plint op de begane grond is vrij gesloten. Met uitzondering van de gevels is dit gebouwdeel in de loop van de twintigste eeuw totaal vernieuwd, waarbij de trap naar de voorzijde is verplaatst, direct achter de façade. Mede vanwege deze verbouwingen en aantastingen mist het gebouw aan de Prinsengracht de architectonische kwaliteit van andere werken uit het oeuvre van De Geus en Ingwersen. Interieur Er zijn slechts weinig authentieke details terug te vinden in het interieur van het huidige ziekenhuis. Een uitzondering hierop vormen de twee trappenhuizen aan de Prinsengracht. De detaillering van de gangzones van het oorspronkelijke ontwerp van Leliman is plaatselijk nog aanwezig. Daarnaast zijn er in de ruimten aan de Prinsengracht, boven de hoofdingang, waarschijnlijk nog authentieke lambriseringen. De originele sobere detailleringen en afwerkingen van de plafonds, wanden en vloeren zijn waardevol en worden in een gedetailleerde opname in een later stadium nader onderzocht. In het Zusterhuis aan de Kerkstraat zijn, voor zover dat kon worden waargenomen, geen interieurwaarden (historische wand- en plafondafwerkingen en vloeren) meer aanwezig. De trappenhuizen zijn niet meer origineel. De oorspronkelijke plattegrond is nog goed afleesbaar, net als de oorspronkelijke pandgewijze opbouw, die aan de binnenzijde herkenbaar is door middel van hoogteverschillen. In tegenstelling tot het exterieur heeft het interieur van de uitbreiding uit 1923 oorspronkelijk een bijzonder karakter gehad. Posthumus Meyjes Jr. heeft de operatieafdeling voornamelijk van binnen uit ontworpen. Waardevol zijn de glas in lood daklichten in de gangzone en het daklicht boven het trappenhuis. Daarnaast waren er oorspronkelijk twee bijzondere grote ramen aanwezig in de operatiekamers. Deze zijn nu dichtgezet. Functionele/typologische waarde De heldere organisatorische opzet van het ziekenhuis was één van de kwaliteiten van het ontwerp van Leliman uit Na een periode van onsamenhangende groei, bracht Posthumus Meyjes Sr. in 1902 opnieuw structuur aan in het complex. Het belang van gezonde buitenlucht voor de patiënten blijkt uit het ontwerp van ruime balkons in de dwarsvleugel, een onderdeel dat Posthumus Meyjes jr in 1923 handhaafde. Om ruimte te geven voor de veranderingen in de organisatie van het ziekenhuis zijn hierna steeds weer veranderingen in de gebouwen aangebracht. De routing is door een aaneenschakeling van verbouwingen plaatselijk niet helder meer. Met name de routing in de tuinvleugel, die de verbinding vormt tussen de vleugels van het Zusterhuis en Prinsengracht, is na de ingrepen van 1923 en daarna onoverzichtelijk geworden. Waardestelling Henket & Partners architecten 12 november

19 Uitgangspunten herontwikkeling De functionele opzet van het gebouw en met name de routing is door een aaneenschakeling van verbouwingen niet helder meer. Hierbij zorgen de vele smalle gangen en hoogte verschillen voor grote logistieke problemen in het ziekenhuis. Met name de routing in de tuinvleugel, die de verbinding vormt tussen de vleugels van het Zusterhuis en Prinsengracht, is na de ingrepen van 1923 en daarna onoverzichtelijk geworden. De vele hoogteverschillen en de zeer kleine afmetingen van de kamers zorgen voor een beperkte bruikbaarheid van het voormalige zusterhuis. De gebouwinstallaties zijn ondermaats voor een hedendaags ziekenhuis. De plaatselijk beperkte verdiepingshoogte voldoet niet aan de huidige eisen voor ziekenhuizen. 1. Alleen door middel van een drastische renovatie en nieuwbouw kan het oudste ziekenhuis van Amsterdam op deze locatie ge handhaafd blijven en ruimte bieden voor functionele vereisten en bezoekersstromen. 2. De relatie tussen de bebouwing en binnentuin is belangrijk voor het karakter van het ziekenhuis. Deze wordt versterkt door het afbreken van bebouwing en het toevoegen van een tweede binnenplaats met een groen karakter. 3. De historische gelaagdheid van het complex zal afleesbaar blijven in het gebouwencomplex. 4. De authentieke details die nog in het interieur en exterieur aanwezig zijn blijven behouden en worden zonodig hersteld. Hiervoor zal kleuronderzoek en ander aanvullend onderzoek worden gedaan. 5. De hoofdstructuur van het ziekenhuis moet verbeterd worden. Hierbij vormen de rommelige tuinvleugel, de smalle gang van het zusterhuis en de vele hoogteverschillen een obstakel. 6. Het bouwdeel uit 1957 wordt afgebroken en vervangen door een nieuwe invulling. 7. De straatwand aan de Kerkstraat wordt weer gesloten door toevoeging van nieuwe bebouwing. 8. De hoofdentree van het ziekenhuis blijft aan de Prinsengracht gesitueerd. Aan de Kerkstraat worden secundaire entrees gesitueerd. 9. De gewenste herontwikkeling en de daarbij horende verbouw en nieuwbouw dienen, inclusief het behoud van de authentieke kenmerken, te passen binnen de verantwoorde bedrijfseconomische kaders van het ziekenhuisbedrijf (inclusief toekomstige kapitaalslasten). Henket & Partners architecten 31 maart

20 - Kleurenonderzoek - Opname van de zolders die niet bereikbaar zijn in verband met asbest. - Na het strippen van het gebouw onderzoek verrichten naar vloerafwerkingen en originele plafonds. Aanbevelingen voor verder onderzoek Zusterhuis aan Kerkstraat, anno

21 Bronnen Boeken H.W.J. de Boer, De eerste pleegzusters, in: Nederlandse Historiën, 1986 H.W.J. de Boer, De Prinsengracht de gracht in, in: Nederlandse Historiën, 1987 D3BN Amsterdam, Constructieve opname, OLVG Prinsengracht Ziekenhuis, Prinsengracht 769 & Kerkstraat 126 Amsterdam, 2001 C.C. Delprat, Toespraak ter gelegenheid van de inwijding der nieuwe operatie-afdeling, 1925 A. de Hingh, T. van den Hurk, J. Koelewijn, Zevenhonderdnegenenzeventig, Gezichten van het Prinsengrachtziekenhuis, 2008 Sigrid de Jong, J.H. Leliman ( ), Eclecticisme als ontwerpmethode voor een nieuwe bouwkunst, 2001 L. Ode, Amsterdamse Grachtentuinen, Prinsengracht, datum onbekend C.B. Posthumus Meyjes, Bestek en voorwaarden, 1902 Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Monumentenregistratie, 2004 J.C. van Wensveen, F.H. van de Berg, Prinsengracht ziekenhuis te Amsterdam, bouwkundig inspectierapport, 2001 H.J. Zantkuijl, Bouwen in Amsterdam, 2007 Websites 25 april april april april

22 Henket & partners architecten Hal 13a, den Eikenhorst Esch (N.-Br.) Postbus CC Vught NL T +31 (0) F +31 (0) E

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat.

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat. 2 Daken 2.1 Dakbedekking Op de schuine dakvlakken liggen keramische Verbeterde Hollandsche pannen. Tijdens de inspectie waren aan de voorzijde diverse hoekkeper vorsten los. Steek proefsgewijs enkele pannen

Nadere informatie

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij)

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij) OPNAMEAPPOT objectnummer 68016 INSPECTIEAPPOT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig aadhuis (kosterij) Bureau Delfgou Dorpsstraat 208 B 3925 KH Scherpenzeel tel. 033-465 49 01 / fax 033-461 26 76 e-mail: info@delfgou.nl

Nadere informatie

Rapportage t.b.v. uitleg werkzaamheden voorgevel van het pand aan de Dorpsstraat 13-15 te Lage Vuursche

Rapportage t.b.v. uitleg werkzaamheden voorgevel van het pand aan de Dorpsstraat 13-15 te Lage Vuursche Rapportage t.b.v. uitleg werkzaamheden voorgevel van het pand aan de Dorpsstraat 13-15 te Lage Vuursche Gegevens: - Opdrachtgever: Stichting behoud monumenten Lage Vuursche Amersfoortsestraat 1 3769 BR

Nadere informatie

Oorspronkelijke functie : paardenstalling (begane grond) en feestzaal (verdieping)

Oorspronkelijke functie : paardenstalling (begane grond) en feestzaal (verdieping) Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM015 Naam monument : Phillokaal Adres : Gats 1a Postcode en plaats : 6131 EM Sittard Kadastrale aanduiding : STD00 sectie F nr(s) 2291 Coördinaten

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Eindstraat 11

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Eindstraat 11 Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM078 Naam monument : n.v.t. Adres : Eindstraat 11 Postcode en plaats : 6085 AE Horn Kadastrale aanduiding : HOR02 sectie D nr(s) 1403 Coördinaten :

Nadere informatie

Kuyperschool Ridderkerk Bouwkundige opname 15 augustus 2011. Bouwkundige opname. Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk

Kuyperschool Ridderkerk Bouwkundige opname 15 augustus 2011. Bouwkundige opname. Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk Bouwkundige opname Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk 5 september 2011 1. Inleiding In opdracht van Leyten Bouwplanontwikkeling B.V. heeft er op 15 augustus 2011 een inspectie plaats gevonden naar een

Nadere informatie

VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10. 25 april 2012

VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10. 25 april 2012 VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10 25 april 2012 5 Floris Versterstraat 10 Bestaande situatie 1:200 BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING 6 TWEEDE VERDIEPING DERDE VERDIEPING ACHTERGEVEL VOORGEVEL 7 Floris Versterstraat

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Margarethastraat 33

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Margarethastraat 33 Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM094 Naam monument : n.v.t. Adres : Margarethastraat 33 Postcode en plaats : 6014 AD Ittervoort Kadastrale aanduiding : ITV00 sectie B nr(s) 1138 Coördinaten

Nadere informatie

INSPECTIE RAPPORT Nispensestraat 79 te Roosendaal

INSPECTIE RAPPORT Nispensestraat 79 te Roosendaal INSPECTIE RAPPORT Nispensestraat 79 te Roosendaal Inhoudsopgave 1) Daken A) Kapconstructies B) Dakbedekkingen C) Dakoverstekken D) Dakramen E) Dakkapellen F) Schoorstenen 2) Goten 3) Hemelwaterafvoeren

Nadere informatie

Typering van het monument: Vrijstaand negentiende-eeuws woonpand van twee bouwlagen met karakteristiek dakoverstek.

Typering van het monument: Vrijstaand negentiende-eeuws woonpand van twee bouwlagen met karakteristiek dakoverstek. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM027 Naam monument : n.v.t. Adres : Heerweg 2 en 4 Postcode en plaats : 6082 AC Buggenum Kadastrale aanduiding : BGN04 sectie A nr(s) 2109 Coördinaten

Nadere informatie

: Turlings, Roermond; het ontwerp van de tuin is van J. Cuypers

: Turlings, Roermond; het ontwerp van de tuin is van J. Cuypers Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM086 Naam monument : Pand 'Schlangen' Adres : Rijksweg 1 Postcode en plaats : 6085 AA Horn Kadastrale aanduiding : HOR02 sectie D nr(s) 1993 Coördinaten

Nadere informatie

Typering van het monument: Woonhuis uit 1896 dat deel uitmaakt van de historische bebouwingsstructuur van de dorpskern Hunsel.

Typering van het monument: Woonhuis uit 1896 dat deel uitmaakt van de historische bebouwingsstructuur van de dorpskern Hunsel. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM088 Naam monument : n.v.t. Adres : Jacobusstraat 2 Postcode en plaats : 6013 KK Hunsel Kadastrale aanduiding : HSL00 sectie B nr(s) 2771 Coördinaten

Nadere informatie

Opname en opmeting bestaande schuur t.b.v. functiewijziging

Opname en opmeting bestaande schuur t.b.v. functiewijziging Opname en opmeting bestaande schuur t.b.v. functiewijziging TacoBouwadvies Bovenbergweg 4 te Markelo Bevindingen en opmerkingen bij inmeting werknr.201205 Behorende bij tekeningen : 1205BT-01,02 en 03

Nadere informatie

Typering van het monument: Voormalige boerderij met woongedeelte in een traditionele, negentiende-eeuwse bouwstijl.

Typering van het monument: Voormalige boerderij met woongedeelte in een traditionele, negentiende-eeuwse bouwstijl. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM081 Naam monument : Pand 'Peeters' Adres : Kasteelstraat 9 Postcode en plaats : 6085 BH Horn Kadastrale aanduiding : HOR02 sectie D nr(s) 2105 Coördinaten

Nadere informatie

Typering van het monument: Statig vrijstaand woonhuis met een vooruitspringend linkerdeel dat in de voorgevel eindigt in een topgevel met zadeldak.

Typering van het monument: Statig vrijstaand woonhuis met een vooruitspringend linkerdeel dat in de voorgevel eindigt in een topgevel met zadeldak. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM021 Naam monument : n.v.t. Adres : Dorpstraat 14 Postcode en plaats : 6082 AP Buggenum Kadastrale aanduiding : BGN04 sectie A nr(s) 2231 Coördinaten

Nadere informatie

co z Bouwhistorisch onderzoek

co z Bouwhistorisch onderzoek co z Bouwhistorisch onderzoek Boerderij aan de Graafdijk oost 24b te Molenaarsgraaf nummer: 2507 datum : 26-05 -2015 opdrachtgever Fam. K. de Jong IJsselstein 26-05- 2015 Wout van Vliet Bouwkundige Prins

Nadere informatie

Bank 4381 92 427 KvK 110 18629 BTW 0075 08 803 B01

Bank 4381 92 427 KvK 110 18629 BTW 0075 08 803 B01 Project: Project nr. Opdrachtgever: Betreft: Datum onderzoek: Inspecteur: Algemene informatie Beschikbare informatie Boekenwinkel P. van Hoeven Locatie Adres Locatienummer BVO VVO Soort gebouw Aantal bouwlagen

Nadere informatie

Bijlage 6 B e g r i p p e n l i j s t

Bijlage 6 B e g r i p p e n l i j s t Bijlage 6 B e g r i p p en lijst B e g r i p p en lijst Aanbouwen Achterkant Afdak Een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in directe verbinding staat, welk gebouw

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Walk 13. Kadastrale aanduiding : HHS00 sectie C nr(s) 3825 Coördinaten : x: y:

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Walk 13. Kadastrale aanduiding : HHS00 sectie C nr(s) 3825 Coördinaten : x: y: Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM075 Naam monument : Garage Janssen Adres : Walk 13 Postcode en plaats : 6093 GS Heythuysen Kadastrale aanduiding : HHS00 sectie C nr(s) 3825 Coördinaten

Nadere informatie

De woningen PVO heeft een 0-meting laten uitvoeren door ARCADIS. De hoofdconclusies zijn per onderdeel zijn hieronder weergegeven.

De woningen PVO heeft een 0-meting laten uitvoeren door ARCADIS. De hoofdconclusies zijn per onderdeel zijn hieronder weergegeven. Bijlage 1 Samenvatting onderzoek ARCADIS De woningen PVO heeft een 0-meting laten uitvoeren door ARCADIS. De hoofdconclusies zijn per onderdeel zijn hieronder weergegeven. Buitenschil De buitenwanden bestaan

Nadere informatie

Te koop: Leyenbroekerweg 35, 6132CA Sittard

Te koop: Leyenbroekerweg 35, 6132CA Sittard Te koop: Leyenbroekerweg 35, 6132CA Sittard Te koop aangeboden mooie, jaren-50 woning met riante tuin op een perceel groot 455 m2. 349.000,-- kk. Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 525745 Smallepad 5 Schoolcomplex Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 2 525761, 525743 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject: Jan Smitzlaan

Nadere informatie

Score dakbedekkingen en dakramen volgens NEN 2767 = 4

Score dakbedekkingen en dakramen volgens NEN 2767 = 4 BASISSCHOOL DE DUINSPRONG Dakbedekking en dakramen: De dakbedekking van de piramide-daken zijn bedekt met bitumineuze shingles. Tijdens de schouw bleek dat de bedekking van twee dakvlakken waren vervangen

Nadere informatie

TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem

TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem Kerkgebouw + dienstwoning met ruime bestemming herontwikkeling tot woningbouw mogelijk Omschrijving Het object betreft een vrijstaand voormalige

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Haraldstraat 7 3962 DA Wijk bij Duurstede Datum: 15 oktober 2012 Haraldstraat 7 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie Deelgebied 4, Vorchten 1. Beschrijving bestaande situatie der tijden zijn aanbouwen gerealiseerd, soms opvallend qua massa maar zodanig rekening houdend met de locatie en zichten dat zij geen afbreuk doen

Nadere informatie

Typering van het monument: Vrijstaande villa uit de jaren dertig in een kenmerkende baksteenarchitectuur gebouwd als burgemeesterswoning.

Typering van het monument: Vrijstaande villa uit de jaren dertig in een kenmerkende baksteenarchitectuur gebouwd als burgemeesterswoning. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM036 Naam monument : n.v.t. Adres : Brugstraat 32 Postcode en plaats : 6096 AB Grathem Kadastrale aanduiding : GTM sectie D nr(s) 946 Coördinaten :

Nadere informatie

Typering van het monument: Vrijstaand woonhuis uit 1935 met karakteristieke ronde erker met glas-in-loodramen.

Typering van het monument: Vrijstaand woonhuis uit 1935 met karakteristieke ronde erker met glas-in-loodramen. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM056 Naam monument : n.v.t. Adres : Roggelseweg 2 Postcode en plaats : 6081 CT Haelen Kadastrale aanduiding : HLN02 sectie A nr(s) 3843 Coördinaten

Nadere informatie

Plantsoen 1 en 3 Leiden

Plantsoen 1 en 3 Leiden Aanvullend bouwhistorisch onderzoek Plantsoen 1 en 3 Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 142547 / 1581529 Architectenbureau Van Löben Sels - Willem van Mechelenstraat

Nadere informatie

VOORONTWERP BENNEBROEKSTRAAT 11-13

VOORONTWERP BENNEBROEKSTRAAT 11-13 VOORONTWERP BENNEBROEKSTRAAT 11-13 41 Bennebroekstaat Bestaande situatie 1:200 42 Bennebroekstaat Bestaande situatie 1:200 1 43 Bennebroekstraat 44 Bennebroekstraat ALGEMEEN De school aan de Bennebroekstraat

Nadere informatie

G van der Gaag bouwadvies en servicebureau

G van der Gaag bouwadvies en servicebureau G van der Gaag bouwadvies en servicebureau Bouwkundig inspectierapport van het woonhuis Zoekweg 56 1111 AA Marktplaats Bovenkruier 2~3297 TE Puttershoek~tel 078.6760237~fax 078.6760238~ E-mail:info@vandergaagbouwadvies.nl

Nadere informatie

LEGENDE. per eeuw > kleur aanduiding idem aan plannen. Datering. Bouwhistorische waarde zeer waardevol. Geen historische waarde

LEGENDE. per eeuw > kleur aanduiding idem aan plannen. Datering. Bouwhistorische waarde zeer waardevol. Geen historische waarde LEGENDE Datering per eeuw > kleur aanduiding idem aan plannen Bouwhistorische waarde Rood Oranje Geel zeer waardevol waardevol Geen historische waarde Bouwfysische status groen geel oranje rood zeer goede

Nadere informatie

PASSEERDERSGRACHT TUINKAMER AMSTERDAM, 28 SEPTEMBER 2011 SCHETSONTWERP VOOR EEN IN OPDRACHT VAN BURO AMSTERDAM DONALD OSBORNE ARCHITECT

PASSEERDERSGRACHT TUINKAMER AMSTERDAM, 28 SEPTEMBER 2011 SCHETSONTWERP VOOR EEN IN OPDRACHT VAN BURO AMSTERDAM DONALD OSBORNE ARCHITECT PASSEERDERSGRACHT SCHETSONTWERP VOOR EEN TUINKAMER AMSTERDAM, 28 SEPTEMBER 2011 IN OPDRACHT VAN BURO AMSTERDAM DONALD OSBORNE ARCHITECT WWW.DONALDOSBORNE.NL 21 IMPRESSIE ACHTERGEVEL BEELD VAN DE TUINKAMER

Nadere informatie

Oude Rijn HM Leiden

Oude Rijn HM Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 111039/151714 Oude Rijn 168 2312 HM Leiden Opdrachtgever S. Cool Oude Rijn 168 2312 HM Leiden Betreft Inventarisatie van de houten

Nadere informatie

ALGEMENE OMSCHRIJVING AANPAK:

ALGEMENE OMSCHRIJVING AANPAK: ALGEMENE OMSCHRIJVING AANPAK: 00 Algemeen Indeling pand blijft ongewijzigd. Gevelbeeld zoveel mogelijk terug brengen in originele staat. Alles binnen de schil is voor rekening en uitvoering van de koper

Nadere informatie

Te koop Hoekwoning met stenen berging en zuid gerichte achtertuin

Te koop Hoekwoning met stenen berging en zuid gerichte achtertuin Langeweg 11 Postbus 1166 3260 AD Oud-Beijerland Tel: 0186-634200 Fax: 0186-634276 Te koop Hoekwoning met stenen berging en zuid gerichte achtertuin Admiraal de Ruyterstraat 117, 3262 XD Oud-Beijerland

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN DE BOERDERIJEN EN BIJGEBOUWEN T.B.V. DE INSTANDHOUDING OF SLOOP VAN DE BIJGEBOUWEN EN ERFVERBETERING.

BESCHRIJVING VAN DE BOERDERIJEN EN BIJGEBOUWEN T.B.V. DE INSTANDHOUDING OF SLOOP VAN DE BIJGEBOUWEN EN ERFVERBETERING. BESCHRIJVING VAN DE BOERDERIJEN EN BIJGEBOUWEN T.B.V. DE INSTANDHOUDING OF SLOOP VAN DE BIJGEBOUWEN EN ERFVERBETERING. In het algemeen kan worden opgemerkt dat de hierna te beschrijven en te handhaven

Nadere informatie

Typering van het monument: Karakteristiek woonhuis voorzien van een pleisterlaag op L-vormige plattegrond daterende uit circa 1910.

Typering van het monument: Karakteristiek woonhuis voorzien van een pleisterlaag op L-vormige plattegrond daterende uit circa 1910. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM052 Naam monument : n.v.t. Adres : Napoleonsweg 33 Postcode en plaats : 6081 AA Haelen Kadastrale aanduiding : HLN02 sectie B nr(s) 1000 Coördinaten

Nadere informatie

Lookwatering 1, 2635 CJ Den Hoorn

Lookwatering 1, 2635 CJ Den Hoorn Lookwatering 1, 2635 CJ Den Hoorn De bescherming betreft de voormalige tuinderswoning uit 1929 aan de Lookwatering 1. De recente serre valt niet onder de bescherming. De tuinderswoning is gelegen in het

Nadere informatie

HARMONISCHE A RCHITECTUUR bv

HARMONISCHE A RCHITECTUUR bv HARMONISCHE A RCHITECTUUR bv DR. IR. E.J. HOOGENBERK, ARCHITECT B.N.A. HUIS VOORSTONDEN VOORSTERWEG 139 6971 KD VOORSTONDEN (GEM. BRUMMEN) Telefoon: 0575-476370 Telefax: 0575-476316 www.harmonischearchitectuur.com

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Loorderstraat 2

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Loorderstraat 2 Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM045 Naam monument : n.v.t. Adres : Loorderstraat 2 Postcode en plaats : 6096 NE Grathem Kadastrale aanduiding : GTM sectie D nr(s) 1360 Coördinaten

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Friese Steen 68 3961 XK Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Friese Steen 68 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

Brouwerskolkweg 2. Datum foto : 09-08-2010

Brouwerskolkweg 2. Datum foto : 09-08-2010 Brouwerskolkweg 2 Straat en huisnummer : Brouwerskolkweg 2 Postcode en plaats : 2051 ED Overveen Kadastrale aanduiding : E2236 Complexonderdeel : Gemeentewerf Naam object : Publieke Werken Bouwjaar : 1936

Nadere informatie

Het bestaat uit een voorhuis dat gebouwd is in 1777, met een hardstenen gevel, en een dubbel

Het bestaat uit een voorhuis dat gebouwd is in 1777, met een hardstenen gevel, en een dubbel Over het Pand Het pand Prinsenstraat 61 is een Rijksmonument. Het bestaat uit een voorhuis dat gebouwd is in 1777, met een hardstenen gevel, en een dubbel achterhuis uit de 17e eeuw, deels verbouwd in

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Kerkeland 44 3947 MX Langbroek Datum: 30 augustus 2012 Kerkeland 44 Langbroek Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de Grotestraat

Nadere informatie

DAKOPBOUW SCHEVENINGEN B RAND O LINK

DAKOPBOUW SCHEVENINGEN B RAND O LINK DAKOPBOUW SCHEVENINGEN B RAND O LINK ARCHITECTEN 6 8 10 12 14 DAKOPBOUW SCHEVENINGEN Nieuwe dakopbouwen in PELLENAERSTRAAT EN JONGE- NEELSTRAAT, SCHEVENINGEN 16 18 20 22 24 26 HARTEVELTSTRAAT GEVERS DEYNOOTWEG

Nadere informatie

Rapenburg 75 en 77 Leiden. Architectenbureau Gerrit van der Vijver BNA. In opdracht van dhr. C. Houbolt en mevr. E. Wolters

Rapenburg 75 en 77 Leiden. Architectenbureau Gerrit van der Vijver BNA. In opdracht van dhr. C. Houbolt en mevr. E. Wolters Architectenbureau Gerrit van der Vijver BNA Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 142562 / 1586089 Rapenburg 75 en 77 Leiden In opdracht van dhr. C. Houbolt en mevr. E.

Nadere informatie

Typering van het monument: Statig woonhuis met symmetrische indeling en karakteristieke trapgevels ter plaatste van de topgevels.

Typering van het monument: Statig woonhuis met symmetrische indeling en karakteristieke trapgevels ter plaatste van de topgevels. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM043 Naam monument : n.v.t. Adres : Lindestraat 7a Postcode en plaats : 6096 BW Grathem Kadastrale aanduiding : GTM sectie C nr(s) 1628 Coördinaten

Nadere informatie

Besluit tot aanwijzing gemeentelijk monument

Besluit tot aanwijzing gemeentelijk monument Besluit tot aanwijzing gemeentelijk monument GM189 Oudeweg 22 6136 VZ Sittard Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, overwegende: dat naast de door het rijk aangewezen en op grond van de Monumentenwet

Nadere informatie

TE KOOP Vrijstaande woning met loods op een perceel van 780 m²

TE KOOP Vrijstaande woning met loods op een perceel van 780 m² Langeweg 11 Postbus 1166 3260 AD Oud-Beijerland Tel: 0186-634200 Fax: 0186-634276 TE KOOP Vrijstaande woning met loods op een perceel van 780 m² Kwakscheweg 5 3261 LG Oud-Beijerland Algemeen Deze vrijstaande

Nadere informatie

bijlagen bij de Toelichting

bijlagen bij de Toelichting bijlagen bij de Toelichting 50 Rhoadviseursvoorleefruimte 050100.1840401 51 Bijlage1 Kavelpaspoortenfasen3&4 Rhoadviseursvoorleefruimte 050100.1840401 52 Rhoadviseursvoorleefruimte 050100.1840401 Kavelpaspoor

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Napoleonsweg 72. Kadastrale aanduiding : HLN02 sectie A nr(s) 3891 Coördinaten : x: y:

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Napoleonsweg 72. Kadastrale aanduiding : HLN02 sectie A nr(s) 3891 Coördinaten : x: y: Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM053 Naam monument : "De Kamp" Adres : Napoleonsweg 72 Postcode en plaats : 6081 AE Haelen Kadastrale aanduiding : HLN02 sectie A nr(s) 3891 Coördinaten

Nadere informatie

Toelichting aanvraag schetsplan Restauratie, verbouwing en uitbreiding Rijnsburgerweg 152 Leiden. Programma

Toelichting aanvraag schetsplan Restauratie, verbouwing en uitbreiding Rijnsburgerweg 152 Leiden. Programma 5 april 2016-1/7 Toelichting aanvraag schetsplan Restauratie, verbouwing en uitbreiding Rijnsburgerweg 152 Leiden Programma Het huis gaat bewoond worden door een gezin met jonge kinderen. Het programma

Nadere informatie

ADVIES SLDDPGRENZEN LOCATIES MAER- LANT COLLEGE, BRIELLE

ADVIES SLDDPGRENZEN LOCATIES MAER- LANT COLLEGE, BRIELLE ADVIES SLDDPGRENZEN LOCATIES MAER- LANT COLLEGE, BRIELLE ATELIER PRD AUGUSTUS2D12 Locatie Burgemeester van Steenstraat Stedenbouw Aan de westzijde van de stad ligt van oudsher de moestuin. Een onbebouwde

Nadere informatie

PRIJSVRAAG VENAKKERS IV

PRIJSVRAAG VENAKKERS IV PRIJSVRAAG VENAKKERS IV GEMEENTE HAAREN Datum: 24 september 2013 - versie 01 Colofon Initiatiefnemer: Gemeente Haaren Postbus 44 5076 ZG Haaren T 0411-627369 c.van.nuland@haaren.nl Contactpersoon: Dhr.

Nadere informatie

Typering van het monument: Café Central daterende uit 1939 in een zakelijk expressionistische stijl.

Typering van het monument: Café Central daterende uit 1939 in een zakelijk expressionistische stijl. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM003 Naam monument : Café Central Adres : Dorpstraat 48 en 50 Postcode en plaats : 6122 CB Buchten Kadastrale aanduiding : BOR00 sectie H nr(s) 751

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Notengaard 5 3962 JD Wijk bij Duurstede Datum: 31 mei 2012 Notengaard 5 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel

Nadere informatie

Te Koop Showroom, garage en woonhuis Arent van Lierstraat 12 te Puttershoek

Te Koop Showroom, garage en woonhuis Arent van Lierstraat 12 te Puttershoek Langeweg 11 Postbus 1166 3260 AD Oud-Beijerland Tel: 0186-634200 www.schepregistergoed.nl Te Koop Showroom, garage en woonhuis Arent van Lierstraat 12 te Puttershoek Algemeen De garage met showroom en

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving.

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Inleiding De tender voor de voormalige Eurobioscoop heeft als doel de kwaliteiten van het bijzondere gebouw weer een rol te laten spelen in de nieuwe

Nadere informatie

HUIS 20X3 - projectdocumentatie. Inzending ARC 16 - Innovatie Award

HUIS 20X3 - projectdocumentatie. Inzending ARC 16 - Innovatie Award HUIS 20X3 - projectdocumentatie Inzending ARC 16 - Innovatie Award HUIS 20X3 - ZIERIKZEE Locatie Oude Haven 17, Zierikzee Oplevering bouwkundig Januari 2016 Netto oppervlakte ca.120m2 Architect Tim de

Nadere informatie

Waardestelling van een gebouw op het NRE-terrein NRE2. Cultuurhistorisch Bureau Hüsken en Zoon 2014 NRE-gebouw2

Waardestelling van een gebouw op het NRE-terrein NRE2. Cultuurhistorisch Bureau Hüsken en Zoon 2014 NRE-gebouw2 Waardestelling van een gebouw op het NRE-terrein NRE2 Ter inleiding In oktober 2014 heeft het projectmanagement NRE-terrein van de Gemeente Eindhoven opdracht gegeven aan het Cultuurhistorisch bureau Hüsken

Nadere informatie

Notitie monumentale waarden Van Sijpesteijnkade 25

Notitie monumentale waarden Van Sijpesteijnkade 25 Notitie monumentale waarden Van Sijpesteijnkade 25 Aanleiding In verband met de inpassing van het rijksmonument Van Sijpesteijnkade 25 binnen de grootschalige herontwikkeling van het gebied, is op 13 oktober

Nadere informatie

Project 179 Huize Vreeburg

Project 179 Huize Vreeburg Project 179 Huize Vreeburg Dorpsstraat 66, Rosmalen Oprachtgever: SonderJansen, Rosmalen april 2011 - maart 2014 Landschapsarchitect: Anne Laansma, Esch Ontwerp tafels: Roderick Vos, s-hertogenbosch Fotograaf:

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT Objectnummer 2167 Singel 137 Amsterdam

INSPECTIERAPPORT Objectnummer 2167 Singel 137 Amsterdam BOUWEXPLOOT2008 INSPECTIERAPPORT Objectnummer 2167 Singel 137 Amsterdam INSPECTIERAPPORT objectnummer 2167 Objectgegevens Objectnummer Object Gelegen te : Eigenaar/beheerder : Adres eigenaar : : S485l

Nadere informatie

Te koop. Twee onder één kap woning met een aan water grenzende tuin. Zinkweg 152 3262 BG Oud-Beijerland

Te koop. Twee onder één kap woning met een aan water grenzende tuin. Zinkweg 152 3262 BG Oud-Beijerland Langeweg 11 Postbus 1166 3260 AD Oud-Beijerland Tel: 0186-634200 Fax: 0186-634276 Te koop Twee onder één kap woning met een aan water grenzende tuin Zinkweg 152 3262 BG Oud-Beijerland Algemeen De twee

Nadere informatie

Te koop Vrijstaande woning met aangebouwde stenen berging

Te koop Vrijstaande woning met aangebouwde stenen berging Te koop Vrijstaande woning met aangebouwde stenen berging Karel Doormanstraat 12, 3262 PD Oud-Beijerland Deze woning is gebouwd in de jaren 30. De woning bevat nog enkele authentieke details, zoals de

Nadere informatie

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport 1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport Opdrachtgever: V. Oorbeeld Adres: Keuringslaan 8 3366 BK Gorinchem Bouwjaar: 1932 Datum keuring: 5 februari 2011 Uitgevoerd door: Vincent Jans Berkelselaan

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Dorpstraat 16, 16a en 18

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Dorpstraat 16, 16a en 18 Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM066 Naam monument : n.v.t. Adres : Dorpstraat 16, 16a en 18 Postcode en plaats : 6093 EC Heythuysen Kadastrale aanduiding : HHS00 sectie C nr(s) 3948,

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK gemeentelijk monument; raadsbesluit 24 juni 2003

GEMEENTE OLDEBROEK gemeentelijk monument; raadsbesluit 24 juni 2003 straat + huisnummer : Zuiderzeestraatweg 230 postcode + plaats : 8096 CH OLDEBROEK naam object : kadastrale aanduiding : gemeente Oldebroek, sectie AF, nr. 275 bescherming : gemeentelijk monument registratienummer

Nadere informatie

Quickscan Gemeente Drimmelen maart - april 2013

Quickscan Gemeente Drimmelen maart - april 2013 Quickscan Gemeente Drimmelen maart - april 2013 Wagenberg, Brouwerijstraat 3 Woonhuis met garage, ca. 1910. Kenmerken van Jugendstil. Rijk gedetailleerde voorgevel in rode strengperssteen met speklagen

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 521251 Smallepad 5 Woonhuis/tabakskerverij Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 2 521253, 521252 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject:

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Kapelkesstraat 70-70a te Eijsden

Beeldkwaliteitsplan Kapelkesstraat 70-70a te Eijsden Beeldkwaliteitsplan Kapelkesstraat 70-70a te Eijsden Inhoudsopgave - Inleiding - Doelstelling o Proces o Bestemmingsplan - Het plan o Beschrijving o Ambitie o Beeld o Gevelopbouw o Detaillering o Materialisering

Nadere informatie

Renovatie Lanenflat Nieuw Crooswijk, Rotterdam

Renovatie Lanenflat Nieuw Crooswijk, Rotterdam Renovatie Lanenflat Nieuw Crooswijk, Rotterdam Programma Renovatie van de gevel en diverse bouwkunidge aanpassing Opdrachtgever Woonstad Rotterdam, OCNC Locatie Rotterdam, hoek Boezemlaan en Kerkhoflaan

Nadere informatie

Besluit tot aanwijzing gemeentelijk monument

Besluit tot aanwijzing gemeentelijk monument Besluit tot aanwijzing gemeentelijk monument GM043 Irenelaan 4 6165 CN Geleen Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, overwegende: dat naast de door het rijk aangewezen en op grond van de Monumentenwet

Nadere informatie

Te huur Showroom, garage en woonhuis Arent van Lierstraat 12 te Puttershoek

Te huur Showroom, garage en woonhuis Arent van Lierstraat 12 te Puttershoek Te huur Showroom, garage en woonhuis Arent van Lierstraat 12 te Puttershoek Algemeen De garage met showroom en woning is gelegen aan de Arent van Lierstraat te Puttershoek. Het garage gedeelte en de woning

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Dommel 8 3961 HT Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Dommel 8 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

HISTORISCHE WINKELPUIEN LEIDEN HAARLEMMERSTRAAT 3

HISTORISCHE WINKELPUIEN LEIDEN HAARLEMMERSTRAAT 3 Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 152703 / 2051403 HISTORISCHE WINKELPUIEN LEIDEN HAARLEMMERSTRAAT 3 B O U W H I S T O R I S C H E A N A L Y S E april 2012 architektenburo

Nadere informatie

Aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouwing van een geluidsstudio tot 3 woonruimten

Aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouwing van een geluidsstudio tot 3 woonruimten Aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouwing van een geluidsstudio tot 3 woonruimten Kerkweg 2 2064 KP Spaarnwoude 08 februari 2013 aangepast 08 maart 2013 RENVOOI PLATTEGRONDEN RENVOOI GEVELS RM 30

Nadere informatie

Teding van Berkhoutlaan 20

Teding van Berkhoutlaan 20 Teding van Berkhoutlaan 20 Straat en huisnummer : Teding van Berkhoutlaan 20 Postcode en plaats : 2111 ZC Aerdenhout Kadastrale aanduiding : C1560 Complexonderdeel : Naam object : Sint Antoniusschool Bouwjaar

Nadere informatie

Woerden Stadshart Woerden, 1500 m2 winkels, 15 stadswoningen, restauratie pastorie

Woerden Stadshart Woerden, 1500 m2 winkels, 15 stadswoningen, restauratie pastorie Woerden Stadshart Woerden, 1500 m winkels, 15 stadswoningen, restauratie pastorie Opdrachtgever: Multi Development Ontwerp: 003 Uitvoering: 006 Architectenmaatschap Groeneweg & Van der Meijden Wijnstraat

Nadere informatie

Kaart met bescherming

Kaart met bescherming Kaart met bescherming Gemeentelijke Monumentenlijst monumentnr. GM229 Pagina 4 van 4 - 2 - gelet op: de verordening Cultuurhistorie Sittard-Geleen 2008 ; besluit: Het object Veestraat 72 te Sittard op

Nadere informatie

Te koop. Authentieke vrijstaande woning gelegen in het hart van Oud-Beijerland. Koninginneweg 65, 3261 CB Oud-Beijerland

Te koop. Authentieke vrijstaande woning gelegen in het hart van Oud-Beijerland. Koninginneweg 65, 3261 CB Oud-Beijerland Te koop Authentieke vrijstaande woning gelegen in het hart van Oud-Beijerland Koninginneweg 65, 3261 CB Oud-Beijerland Authentiek en klassiek wonen, maar de luxe van nu? Kom kijken en laat u verrassen

Nadere informatie

Irota, Fáy-landhuis: taxatie van bouwkundige staat.

Irota, Fáy-landhuis: taxatie van bouwkundige staat. Irota, Fáy-landhuis: taxatie van bouwkundige staat. ALGEMENE BESCHRIJVING: Het gebouw heeft een monumentaal karakter. Het is aan het begin van de twintigste eeuw gebouwd. Het is een gedeeltelijk onderkelderd

Nadere informatie

Hof van Delden een groen kloppend hart voor een levende stad

Hof van Delden een groen kloppend hart voor een levende stad Hof van Delden een groen kloppend hart voor een levende stad 2 Een beeldbepalende plek in de historische Stad Delden, tussen Langestraat en Zuidwal, tussen Kortestraat en voormalige Gruttersteeg. 4 Het

Nadere informatie

DETAILBOEK PRINCIPES. Wabo / Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden

DETAILBOEK PRINCIPES. Wabo / Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden DETAILBOEK 13.10.2014 WEES- EN OUDELIEDENHUIS \ De kleine Ruïne Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 140725 / 1259745 DETAILBOEK PRINCIPES 100 - bouwkundig Fragmenten

Nadere informatie

Project 150 Voormalig woonhuis en kantoor architect van der Laan Gele Hoeve, Rosmalen

Project 150 Voormalig woonhuis en kantoor architect van der Laan Gele Hoeve, Rosmalen Project 150 Voormalig woonhuis en kantoor architect van der Laan Gele Hoeve, Rosmalen Opdrachtgever: Particulier januari 2010 - juni 2012 Tuinontwerp: P.A.M. Buijs, Vught, 1956 & 2012 Fotograaf: René de

Nadere informatie

Werkomschrijving. Project: Voorbeeld Monumenten Werkomschrijving Opdrachtgever: Datum: 16 mei 2012 Onderwerp: Werkomschrijving

Werkomschrijving. Project: Voorbeeld Monumenten Werkomschrijving Opdrachtgever: Datum: 16 mei 2012 Onderwerp: Werkomschrijving Willem Beukelsstraat 35 HS 1097 CR Amsterdam T 020 6403306 F 020 6402507 www.amsterdamsvastgoedbeheer.nl info@amsterdamsvastgoedbeheer.nl Werkomschrijving ABN Amro 432013660 KvK 34276475 BTW 1733.80.505.B01

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Stationstraat 17. Kadastrale aanduiding : BXM00 sectie E nr(s) 85 Coördinaten : x: y:

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Stationstraat 17. Kadastrale aanduiding : BXM00 sectie E nr(s) 85 Coördinaten : x: y: Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM017 Naam monument : n.v.t. Adres : Stationstraat 17 Postcode en plaats : 6095 BR Baexem Kadastrale aanduiding : BXM00 sectie E nr(s) 85 Coördinaten

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Geul 68 3961 HZ Wijk bij Duurstede Datum: 3 augustus 2012 Geul 68 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 522705 Smallepad 5 3811 MG Amersfoort Postbus 1600 3800 BP Amersfoort www.cultureelerfgoed.nl T 033 421 74 21 F 033 421 77 99 E info@cultureelerfgoed.nl Complexnaam: Sonneheerdt Aantal complexonderdelen:

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Regge 20 3961 HP Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Regge 20 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 512738 Smallepad 5 3811 MG Amersfoort Postbus 1600 3800 BP Amersfoort www.cultureelerfgoed.nl T 033 421 74 21 F 033 421 77 99 E info@cultureelerfgoed.nl Complexnaam: Complex Rennemigstraat

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM002 Naam monument : n.v.t. Adres : Sittarderweg 14 Postcode en plaats : 6121 XH Born Kadastrale aanduiding : BOR00 sectie C nr(s) 1881 Coördinaten

Nadere informatie

BALBOAPLEIN, SCHOOL EN WONINGEN AMSTERDAM

BALBOAPLEIN, SCHOOL EN WONINGEN AMSTERDAM BALBOAPLEIN, SCHOOL EN WONINGEN AMSTERDAM OMSCHRIJVING PROJECT BALBOAPLEIN Met de afbraak van de Joop Westerweelschool kwam er een bouwterrein vrij van ongeveer 100 bij 50 meter, gelegen tussen het Balboaplein

Nadere informatie

Typering van het monument: Gave twintigste-eeuwse hallenhuisboerderij met aanbouwen onder een zadeldak met wolfseinden.

Typering van het monument: Gave twintigste-eeuwse hallenhuisboerderij met aanbouwen onder een zadeldak met wolfseinden. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM070 Naam monument : Relinquendum Adres : Geusert 2 Postcode en plaats : 6093 NR Heythuysen Kadastrale aanduiding : HHS00 sectie N nr(s) 1012 Coördinaten

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW BARONES. 2 e FASE BARONES. dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden

GROOTE JONKVROUW BARONES. 2 e FASE BARONES. dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden 2 e FASE GROOTE JONKVROUW BARONES dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden De BARONES is de absolute topper in het plan, een riante 2-onder-1-kapwoning met een zee aan ruimte en vele

Nadere informatie

Te koop Vrijstaande woning met carport, schuur en schitterende tuin

Te koop Vrijstaande woning met carport, schuur en schitterende tuin Langeweg 11 Postbus 1166 3260 AD Oud-Beijerland Tel: 0186-634200 Fax: 0186-634276 Te koop Vrijstaande woning met carport, schuur en schitterende tuin Pieter Abelszstraat 15 3297 EL Puttershoek Algemeen

Nadere informatie

Monumenten en beschermde gezichten Vergunningvrije werkzaamheden. Informatieblad

Monumenten en beschermde gezichten Vergunningvrije werkzaamheden. Informatieblad Informatieblad Monumenten en beschermde gezichten Vergunningvrije werkzaamheden Bent u eigenaar van een rijksmonument of van een pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht? Wilt u het pand opknappen,

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 525394 Smallepad 5 3811 MG Amersfoort Postbus 1600 3800 BP Amersfoort www.cultureelerfgoed.nl T 033 421 74 21 F 033 421 77 99 E info@cultureelerfgoed.nl Complexnaam: Rotterdam, Amsterdam,

Nadere informatie

Foto 1: Rubriek 1.2. Foto 2:

Foto 1: Rubriek 1.2. Foto 2: blad 1 Foto 1: Het gepleisterde gevelwerk aan de linkerzijde van de zaal met daarboven hotelkamers. Omcirkeld is een plek waar duidelijke scheurvorming voorkomt. De oorzaak zit in het oproesten van enkele

Nadere informatie