Nieuwe Varen moet vijf procent gasolie besparen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe Varen moet vijf procent gasolie besparen"

Transcriptie

1 119 e jaargang nummer 38 Zaterdag 22 september 2007 losse nummers 3 euro Duitsland / Belgie: 3,65 euro Laser Proof Vakblad voor Rijn- en binnenvaart, kust- en zeevaart, visserij, scheepsbouw, offshore, recreatie- en chartervaart Pride of Telemark blokkeert haven van Hirtshals OSLO Het veerschip Pride of Telemark van de rederij Kystlink blokkeert sinds 11 september een deel van de haven van Hirtshals in Denemarken. Bij het binnenlopen van de haven werd het 154 meter lange schip tegen de pier gedrukt en begon het water te maken. Daarop viel de energievoorziening uit en daarmee ook het licht. Een sleepboot zag kans het schip naar de aanlegsteiger van de Noorse rederij Color Line te slepen. Daar konden alle 150 passagiers in veiligheid worden gebracht voordat het schip gedeeltelijk zonk. De meeste van de veertig personenauto s en vijftig vrachtwagens moeten als verloren worden beschouwd. Duikers ontdekten een scheur van een meter in de romp van het schip. Terwijl Kystlink nu haar enige route niet meer kan bedienen heeft Color Line andere problemen. De rederij kan met de snelle veerboot Silvia Ana kan niet meer bij de eigen steiger komen en de Kystlinkpier is ongeschikt. Daarom moet Color Line met de Silvia Ana voorlopig naar Frederikshavn uitwijken. De Pride of Telemark onderhoudt een verbinding tussen Strömstad in Zweden via Langesund in het Noorse Telemark naar Hirtshals in het noorden van Denemarken. Kystlink wordt gezien als prijsvechter. De Pride of Telemark werd 1983 als Stena Jutlandica voor de dienst Göteborg-Frederikshavn in Frankrijk gebouwd. Later voer ze als Stena Empereur tussen Dover en Calais. In 1998 werd de naam veranderd in P&O SL Provence en vijf jaar later in PO Provence. Het jaar daarop voer het schip als Pride of Provence. In 2004 werd ze in Duinkerken opgelegd en twee jaar later onder de naam Alkmini A onder Griekse vlag gebracht. Nog in hetzelfde jaar charterde Kystlink het veerschip en bracht het onder de huidige naam en onder Cypriotische vlag in de vaart. (MP) Motoren cruiseschip St. Odile vallen stil GERNSHEIM Alle drie voortstuwingsmotoren van het passagiersschip St. Odile van rederij CroisiEurope in Straatsburg zijn zaterdagmorgen 15 september op de Rijn ter hoogte van Schwarzer Ort (km 463,8) stilgevallen. De kapitein liet het opvarige schip direct ten anker brengen en meldde het voorval aan de Notfallschiffsfunkmeldestelle. De motoren bleken te zijn afgesloten van de brandstoftoevoer door een defecte afsluiter. Na een noodreparatie lukte het de bemanning de St. Odile met 142 passagiers aan boord naar een veiliger plek te dirigeren. Daar ging de afsluiter opnieuw kapot. Na een tweede noodreparatie werd het schip naar een steiger in Gernsheim verhaald. Daar werd het mankement definitief verholpen, waarna het passagierschip rond vier uur s middags haar reis mocht voortzetten. (MP) 175 Miljoen voor betere binnenvaart Nieuwe Varen moet vijf procent gasolie besparen Verkeer en Waterstaat (V&W) introduceert in 2008, in navolging van Het Nieuwe Rijden, voor de binnenvaart het programma Het Nieuwe Varen. Doel is in 2010 circa vijf procent energie te besparen. Een en ander staat in de begroting van V&W. De besparing moet worden behaald door uitgekiender varen, zodat de gashendel een tandje terug kan, zonder dat de vervoerder te laat op de plaats van bestemming arriveert. Zuiniger voortstuwingsinstallaties, brandstofverbruiksmeters, routeplanners, een betere verkeersbegeleiding en het volgend jaar operationeel wordende River Information Systems (RIS) moeten daarbij helpen. De brandstofbesparing is onderdeel van de in het regeringsakkoord afgesproken doel de CO2-uitstoot in ons land voor 2020 met dertig procent te verminderen. Om dat doel te bereiken zet de regering tevens in op stimulering van de binnenvaart. Scherpere normen De regering streeft naar een schonere scheepvaart. Met het oog op gelijke concurrentievoorwaarden ( level playing field ) wil ze daarom ook scherpere internationale normen voor de uitstoot van motoren en het brandstofverbruik. Uiterlijk in 2008 wil V&W met de Europese Commissie, CCR, motorenindustrie en binnenvaartsector de toekomstige strengere emissienormen voor de binnenvaart hebben geformuleerd. V&W gaat zich met VROM hard maken voor invoering van zwavelvrije gasolie in 2010, in plaats van 2012, zoals de Europese Commissie voorstelt. Het kabinet ziet daarnaast diverse mogelijkheden om door innovatie de milieuprestaties van de binnenvaart te verbeteren. Containertransferium Het kabinet wijst op het toenemende belang van de binnenvaart in de voor de Nederlandse economie zo belangrijke logistieke sector, die goed is voor banen. Het kabinet wil daarom de komende periode een besluit te nemen over een Endoscoop nodig? Stöpler instrumenten & apparaten containertransferium op de Tweede Maasvlakte, inclusief vormgeving en ontsluiting daarvan. V&W trekt verder 175 miljoen euro extra uit voor verbetering van vaarwegen en efficiëntere bediening van bruggen en sluizen. Het kabinet stimuleert de binnenvaart verder door samen met regionale overheden te werken aan een betere toegankelijkheid van binnenhavens. Dat is volgens V&W erg belangrijk, omdat de binnenhavens een kritische succesfactor zijn voor de concurrentiepositie van de binnenvaart. De komende jaren wordt ook het achterstallig onderhoud aan de vaarwegen weggewerkt. Reistijdindicator V&W ontwikkelt een reistijdindicator, die de reistijden over water voorspelbaarder en betrouwbaarder maakt en zo economische schade voorkomt. De indicator wordt gevuld met gegevens over het onderhoudsregime, verkeersmanagement, informatievoorziening naar de gebruiker toe, beschikbaarheid van ligplaatsen, passagetijd van sluizen en bruggen, stremmingen enz. De indicator krijgt zijn gegevens via het volgend jaar operationele River Information Systems. Naar verwachting zal dit systeem bijdragen aan de gewenste brandstofbesparing en aan een snellere doorstroming bij sluizen en bruggen. De eerste stap in de ontwikkeling van de reistijdindicator is de invoer van de, sinds 2006, beschikbare feitelijke gegevens over de passeertijden van sluizen. RWS streeft er naar de gemiddelde passeertijd van sluizen terug te brengen van 51 naar 45 minuten. Tot nu toe werd de indicator wachttijden bij sluizen gebruikt. Die was gebaseerd op simulaties op basis van scheepstellingen bij sluizen en niet op de werkelijke cijfers. Veiliger binnenvaart Het RIS moet straks ook helpen de steeds drukkere vaarwegen veilig te houden. V&W wil het aantal ongevallen de komende jaren niet laten stijgen, ondanks de toenemende drukte. Streefwaarde is een maximum van 275 ongevallen in Hoe die ongevallen moeten worden gemeten en wanneer precies sprake is van een ongeval, is echter nog niet duidelijk. Volgens V&W is de definitie van significante ongevallen, die zouden moeten worden geregistreerd, niet helder. Naar verwachting komt hier in 2008 duidelijkheid over. Ongevalsonderzoek is dat jaar een speerpunt voor de binnenvaart. Andere speerpunten voor de binnenvaart in 2008 zijn toezicht op vervoer van gevaarlijke stoffen, taakoverdracht van certificering en Nadruk op verbetering van binnenhavens Frankepad 1 - Hendrik Ido Ambacht Tel. (078) Fax (078) meting in de binnenvaart en eenduidig toezicht via een te ontwikkelen voorpostkantoor voor vervoer over water. De IVW wil de dienstverlening verbeteren en in overleg met de markt zoveel mogelijk vergunningen digitaliseren. Logistieke efficiëntie Voor een goede logistiek wil de overheid zoveel mogelijk ruimte beschikbaar houden voor natte bedrijfsterreinen en binnenhavens, die over water bereikbaar zijn en moeten internationale regelgeving en de nationale implementatie daarvan eenvoudiger om de administratieve en bureaucratische lasten terug te dringen. V&W gaat komend jaar het eind 2006 met de binnenvaart gesloten convenant met de branche evalueren. (HH) Lees reacties op pagina 18 Her motor iseren? INBOUW 24-uurs storingsdienst binnenkalkhaven JC Dordrecht telefoon fax DEZE WEEK 2 havens & vaarwegen Terreurdreiging in haven Navigeer je carrière NML mag euro verdelen Nog geen zeevaartnota DEN HAAG Verkeer en Waterstaat komt pas in het voorjaar met een beleidsvisie voor de zeevaart, waarin het beleid rond economie, veiligheid en milieu wordt uitgewerkt. Het in Europees verband doorontwikkelen van shortsea shipping (motorways of the sea), speelt daarin een belangrijke rol. Het kabinet vindt dat de shortsea te weinig wordt benut en wil de sector stimuleren door procedures op nationaal en internationaal vlak te vereenvoudigen en door betere voorlichting. Het Voorlichtingsbureau Short Sea Shipping krijgt voor dat doel een subsidie van euro. Ter stimulering van de hele maritieme cluster krijgt stichting Nederland Maritiem Land (NML) een subsidie van 3 nieuws & achtergronden Overheid moet tankvaartcrisis voorkomen 5 varend bestaan Nederlandse vloot wil Alpen over Geen zeven miljoen voor internaten 13 wacht te kooi Containervaart loopt risico euro. Voor uitvoering van de subsidieregeling innovatie zeescheepvaart krijgt NML daarnaast nog eens euro. In totaal heeft NML komend jaar dus euro te verdelen. Het onderzoeksinstituut Marin krijgt komend jaar euro subsidie. V&W gaat zich in de IMO hard maken voor scherpere emissieregels in de zeevaart. In Europees verband, of met een aantal buurlanden, wil het ministerie een stelsel opzetten van gedifferentieerde haventarieven, waarbij vervuilende schepen meer gaan betalen. Speerpunten voor de IVW zijn in 2008 de veiligheidssituatie van het schip, de uitrusting, de bemanning en de lading. (HH) De Haas Diesel Motoren BV op Erika-achtige ramp 19 kielzog Positief op 300-tonner STELLING VAN DE WEEK 'Het Nieuwe Varen is een lachertje' Ga naar stem en kijk hoe uw collega's erover denken. De gestrande bulkcarrier Pasha Bulker bij Newcastle in Australië. (Foto Svitzer) Nieuwbouw Svitzer Salvage IJMUIDEN Svitzer Salvage, het vroegere SvitzerWijsmuller Salvage, was het afgelopen jaar bij honderd bergingsoperaties en hulpverleningen aan schepen betrokken. Het bedrijf bouwt in IJmuiden een nieuw hoofdkantoor op de punt van de Haringhaven. Hier komen ook magazijnen, werkplaatsen en opleidingsfaciliteiten. Het pand wordt medio volgend jaar in gebruik genomen. De meeste aandacht trok Svitzer afgelopen jaar met het rechtop zetten van het in Antwerpen gekapseisde roro-vaartuig Repubblica di Genova. Verder werd vlak voor de kust bij de Ghanese havenstad Tema het 2474 teu grote containerschip Maersk Neuchatel vlotgebracht, nadat het 20 juli Marine and Industrial applications was vastgelopen. Uit het 207 meter lange schip werden eerst de bunkerolie en een deel van de containers verwijderd. Een ander project dat in vier weken veel publiciteit opleverde, betrof de bulkcarrier Pasha Bulker. Zij was begin juni in zware storm bij Newcastle in Australië gestrand. Een klus van bijna twee maanden betrof het Panamese koelschip Sierra Nava, dat 28 januari bij Algeciras in Zuid-Spanje in storm op de kust was verdaagd. Pas op 21 maart kon, met behulp van de grote bok Italia, het 4660 gt metende schip worden gelicht en naar een reparatiewerf worden gesleept. Sneller ging het in februari, toen het op de Marokkaanse kust vastgelopen roro-vaartuig Mistral Express van gt in vier dagen met drie slepers werd vlotgebracht. (PAS) MTU Detroit Diesel Benelux Tel / OFFICIEEL DEALER BINNENVAART MWM DEUTZ WÄRTSILÄ +31(0) Exit STORK BOLNES WERKSPOOR HENRIETTE Het is weekend en we liggen in Moerdijk. Ik moet de auto rondrijden. Omdat ik weet dat het industrieterrein in het weekend maar één uitgang heeft, volg ik de borden met EXIT. Na een aantal autominuten sta ik voor een dicht hek met een speakerpaal. Ik kom van een binnenvaartschip en wil er graag uit, meld ik. Dan moet u de uitgang bij de Texaco hebben. Als ik terugrijd verwijzen de borden met EXIT erop nog lange tijd naar een onbruikbare uitgang. Te kort door de bocht ARNHEM De Vopaktanker Edison is zaterdagavond rond zes uur bij het indraaien van de Gelderse IJssel vanaf de Neder- Rijn dwarsgevallen en met kop en kont tussen de oevers vast komen te zitten. De met 1250 ton gasolie geladen tanker was onderweg van Rotterdam naar Hengelo. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat schatte de schipper de stroming verkeerd in en nam hij te weinig ruimte op de Neder-Rijn om rond te gaan. Een sleepboot in de buurt probeerde de tanker vlot te trekken, maar dat lukte niet. Daarop werden s nachts twee zwaardere slepers uit Tiel ingezet. Die trokken de tanker rond half vijf zondagochtend vlot. De tanker kon zelf naar de haven van Huissen varen. Volgens Rijkswaterstaat had vrijwel geen schip last van de stremming. Vopak-woordvoerder Brouwer is blij dat er geen gewonden zijn gevallen en dat er geen milieuschade is ontstaan. Voor alle zekerheid gaan we het schip nog inspecteren. We hebben onze schippers instructies gegeven. Gelukkig is dit met een sisser afgelopen. (EvH/foto Klaske Tienstra) Esco aandrijvingen bv Tel Verkoop Inbouw Onderhoud Reparatie Revisie Tel Eigenaar Schuttevaer koopt vakbladen VNU HAARLEM MYbusinessmedia Holding, uitgever van onder meer Weekblad Schuttevaer, heeft per 1 oktober de vakbladen Textilia en Schoenvisie overgenomen van VNU Media. Beide titels zijn marktleider in hun segment en bieden MYbusinessmedia goede uitgangsposities voor verdere ontplooiing van online activiteiten. De bladen zijn ondergebracht in de uitgeefcluster Fashion and Beauty. Alstublieft, uw welkomstgeschenk als nieuwe abonnee! Ja, ik abonneer mij voor minimaal één jaar tot wederopzegging op Weekblad Schuttevaer en betaal voor het abonnement 137,50 (ex. btw). Als welkomstgeschenk ontvang ik de Schuttevaer USB pen met maar liefst 2GB digitale opslag. Ja, ik wil Weekblad Schuttevaer 8 weken ontvangen voor slechts 13,00 (ex. btw) Genoemde prijzen gelden voor Overige voorwaarden: zie colofon. Vul deze bon in (naam en adres op achterzijde!) en stuur m op naar Weekblad Schuttevaer, t.a.v. afd. Marketing, antwoordnummer 52, 7400 VB Deventer (geen postzegel nodig). Faxen kan ook:

2 2 Weekblad Schuttevaer Havens & Vaarwegen Zaterdag 22 september 2007 Surinaamse brug dreigt te bezwijken PARAMARIBO Een belangrijke brug in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo dreigt te bezwijken. Vorige week werd een lichte verschuiving van de vijftig jaar oude constructie waargenomen. De brug over het Saramaccakanaal is al jaren een knelpunt in de belangrijkste verkeersader van Paramaribo. Om de files enigszins te beperken, werd enkele maanden geleden besloten in de spits het verkeer over drie, in plaats van twee rijstroken te laten rijden. Maar daar bleek de brug niet op berekend. Het ministerie van Openbare Werken stelt een onderzoek in naar de staat van de brug, die door geldgebrek van de overheid de laatste decennia nauwelijks is onderhouden. Bovendien zijn de afgelopen jaren diverse schepen in aanvaring gekomen met de pijlers. Voor het scheepvaartverkeer zullen de gevolgen naar verwachting beperkt blijven. (AS) RWS saneert haven Gouda GOUDA Rijkswaterstaat heeft een begin gemaakt met de sanering van het havengebied in de Hollandsche IJssel in Gouda. Het gedeelte tussen het haventje bij Van Vlaardingen (tegenover Uniqema) en de Voorhaven (nabij de Julianasluis) wordt op twee manieren aangepakt. Gedeeltelijk wordt verontreinigde bodem verwijderd en waar dat niet gebeurt, wordt de bodem afgedekt. Niet alleen de rivierbodem wordt aangepakt, ook de oevers op een aantal plekken, zoals de Mallegatsluis, de Spuisluis, parkslik en bij de algemene begraafplaats IJsselhof. Ook hier wordt verontreiniging verwijderd of afgedekt. De werkzaamheden in Gouda duren tot eind februari volgend jaar. De sanering bij Gouda staat niet op zichzelf. Tien jaar geleden werd een begin gemaakt met het Project Hollandsche IJssel. Hierbij worden twintig kilometer rivier en veertig kilometer oever van wat op dat moment bekend stond als de smerigste rivier van Nederland, gesaneerd en heringericht. In 2010 moet het totale karwei zijn afgerond. (PvV) Verkeerspost Alphen gaat twintig bruggen centraal bedienen ALPHEN Twintig bruggen over de belangrijkste vaarroutes in Alphen aan de Rijn en omgeving worden binnen drie jaar vanuit een centrale post bediend. De centrale bediening wordt gefaseerd ingevoerd. Uiteindelijk moeten alle bruggen over de Oude Rijn, de Heimanswetering, het Aarkanaal en de Woudwetering vanuit een nog te bouwen verkeerspost naast de Alphense hefbrug worden bediend. De provincie Zuid-Holland verwacht dat de centrale brugbediening in 2010 operationeel is. De brugwachter verdwijnt daarmee uit het straatbeeld. De huidige brugwachters hoeven overigens niet te vrezen voor hun baan. De provincie wil de verandering realiseren via natuurlijke afvloeiing. Een aantal van hen zal nog nodig zijn voor de bediening van de bruggen in de centrale post. En de overtollige brugwachters krijgen in de ogen van de provincie lang genoeg de tijd om een nieuwe baan te zoeken. Op steeds meer plaatsen in Nederland worden bruggen vanuit een centrale post bediend. Het zou de afwikkeling van het scheepvaartverkeer verbeteren en betekent een bezuiniging op personeelskosten. (PvV) het weer weeroverzicht: Weeroverzicht: Hogedruk strekt zich uit van de Azoren via Frankijk tot in Rusland. Het is daardoor in midden-europa rustig en overwegend droog weer. Wat de riveren betreft zullem de komende dagen geen problemen te verwachten zijn. De scheepaart over de Oostzee, Noordzee en Het Kanaal hebben minder rustige condities. Actieve lagedrukgebieden trekken over door Meteo Consult B.V. LucHtdruk en windkracht Voor aanstaande zaterdag Schotland naar Zuid-Scandinavie en veroorzaken wind en regen. De stroming is westelijk en dat betekent dat Het Kanaal en de Keltische Zee van tijd tot tijd een hoge deining hebben. Een krachtig west- tot zuidwestelijk windveld bouwt op boven de Keltische zee en het Kanaal op zaterdag en schuift in de nacht van zondag over de Noordzee. Het bijbehorende lagedrukgebied trekt zondag over Scandinavie en het windveld verplaatst zich dan door het Skagerak, Kattegat en de Oostzee. Lokaal steekt daar een harde wind op. Achter dit windveld brengt een rug van hogedruk even iets rustiger weer. De weerverwachting is matig betrouwbaar. L H VerwacHting per district Voor komend weekeinde: nederlandse binnenwateren: Matige, zaterdag af en toe vrij krachtige zuidwestenwind op het IJsselmeer en de Randmeren. nederlandse kust: Meest matige, maar tijdelijk tot krachtig toenemende WZW-wind. Golfhoogte 1 tot 2 meter. oostzee: Matige tot vrij krachtige, later tot lokaal hard toenemende uit Z tot ZW. Golfhoogte 1 tot 2 meter, lokaal tijdelijk 3. ierse zee: Vrij krachtige tijdelijk tot krachtig toenemende WZW-wind. Golfhoogte 1 tot 2 meter. Het kanaal: Vrij krachtige tijdelijk tot krachtig toenemende WZW-wind. Golfhoogte 1 tot 2 meter, in Plymouth 1 tot 2 meter deining. golf van Biskaje: Bij Brest matige zuidwester, naar het zuiden toe afnemend en draaiend naar noordoost. Zaterdagavond 2 meter deining uit NW. westelijk deel middellandse zee: Rond laag bij Balearen een cyclonale matige tot vrij krachtige wind. Golven van 1 tot 1.5 meter. VerwacHte HoeVeeLHeid neerslag Van dinsdag tot en met aanstaande maandag. > 6 Beaufort > 8 Beaufort > 10 Beaufort Isobaren Lage luchtdruk Hoge luchtdruk Vanaf 20 mm Vanaf 40 mm Vanaf 60 mm Vanaf 80 mm Gemeenteraad beslist in oktober over afsluiting haventerrein Terreurdreiging bereikt ook Middelharnis Ook de kleine haven van Middelharnis er aan moeten geloven; hekken rond het haventerrein. Er lossen regelmatig coasters en binnenschepen en wil dat zo blijven, dan moet de haven voldoen aan de ISPScode tegen terreurdreiging. Vanwege mogelijke aanslagen worden de regels aangescherpt. Een maatregel zou kunnen zijn, dat het hele haventerrein wordt afgesloten en er een buitengewoon opsporingsambtenaar bij aanwezig moet zijn. Het is een politieke vraag of Middelharnis op die manier door wil, zegt havenmeester Corrie Dupon-Vroegindeweij (58). Dupon kijkt uit over het Haringvliet. Links tot de Haringvlietsluizen en rechts tot aan de Haringvlietbrug. Sinds 1993 is zij havenmeester van de Zuid-Hollandse haven met veel plezier- en beroepsvaart. Er wordt hier ton per jaar overgeslagen. Dat de havenmeester een vrouw is verwachten veel mensen niet. Wanneer zij de telefoon in het havenkantoor opneemt, vraagt men steevast: mag ik de havenmeester van u? In dit beroep is het belangrijkste dat je met mensen kunt omgaan en daarnaast moet je goed kunnen plannen en organiseren. Toen Dupon veertien jaar geleden begon, werden de sluisdeuren nog met de hand bediend. Dat was superzwaar. En je liep constant heen en weer. Ik viel s avonds zowat van de bank van vermoeidheid. Middelharnis heeft lage en hoge vloeddeuren, die tegenwoordig elektrisch worden bediend. Schutten is nu eenvoudig, maar we moeten het wel vaker doen dan vroeger. De ik abonneer mij voor minimaal één jaar op Weekblad Schuttevaer en ontvang als welkomstgeschenk de 2GB Schuttevaer USB-pen. ik wil Weekblad Schuttevaer 8 weken ontvangen voor slechts 13,00 (ex. btw) BON voor een nieuwe Schuttevaer-abonnee. Zie voorzijde. Schip bedrijf instelling:... Ter attentie van:... m/v Corrie Dupon-Vroegindeweij: Logistiek is Middelharnis een lastige haven. (Foto Maria Evers) waterstand in het Haringvliet is veel hoger en schutten kan maar tot een bepaalde waterhoogte. Bij veel afvoer van de grote rivieren en wanneer de Ik viel zowat van de bank van vermoeidheid spuisluizen bij Stellendam het water niet kwijt kunnen, dan merken wij dat hier goed. Bij een straffe noordwester gaat de sluis dicht. Lastige logistiek Ik begon als assistent-havenmeester in 1993 vanuit een banenpool van de gemeente. In 1997 kreeg ik mijn vaste aanstelling, dus ik heb hier alles in de praktijk geleerd. De haven en de mensen kende ik al. Wij hadden vroeger een watersportwinkel aan de haven en woonden er ook. Maar de mensen uit de beroepsvaart waren Groot onderzoek naar waterkwaliteit en visstand Donau WENEN Achttien wetenschappers onderzoeken momenteel de waterkwaliteit en visstand in de Donau en haar zijrivieren. De expeditie Joined Danube Survey 2 is 14 augustus met drie schepen begonnen in Regensburg. nieuw voor mij. En ik voor hen. Je moet sterk in je schoenen staan en een zekere autoriteit uitstralen om geaccepteerd te worden. Het is echt een mannenwereld. Sinds collega Peter van Doornik vorig jaar overleed vervult Dupon haar taken samen met Arie Overweel uit Middelharnis. Logistiek is het een lastige haven. Wij voeren beheer over het hele terrein vanaf de pieren tot in de havenkom, midden in het dorp. De werkzaamheden van een havenmeester draaien om de pleziervaart, de beroepsvaart en het schutten. Voor een goed beheer van de beroepsvaart aan de buitenhaven wordt een stuwplan gemaakt voor het lossen en laden. Je gaat kennismaken met de schipper, houdt de administratie bij van wat wordt overgeslagen en de inhoud van het schip. Dat gebeurt nu nog gedeeltelijk handmatig. Alle overslag wordt bijgehouden, zodat de gemeente een overzicht heeft. Verder hebben we hier vaak speciale bezoekers, zoals het Zeecadettencorps en andere scoutingroepen die in de zomer de haven gebruiken als uitvalsbasis. De schepen van het Rode Kruis en De Zonnebloem hebben we ook te gast en verder zijn er grote gezelschappen op partyschepen. En natuurlijk De Zeeland, die met een pontje vaart tussen Middelharnis en Hellevoetsluis. Terreurdreiging Omdat de kade voor de beroepsvaart vrij klein is, vergt de overslag van ton lading goede afspraken en planning. Veel goederen zijn bestemd voor Goeree-Overflakkee, zoals zand en grind voor de wegenbouw. Incidenteel komt er stortsteen voor versteviging van de buitendijk. Ook wordt veel kunstmest aangevoerd voor boeren of voor de CZAV (vroeger Cago). Vroeger kwamen hier veel coasters met hout uit Marokko en Schotland. Maar sinds het bedrijf Adco door brand is verwoest, is dat sterk teruggelopen. De gemeente Middelharnis wil de laad- en loswal verbeteren. Naar verwachting wordt het voorstel in oktober behandeld in de gemeenteraad. Na groen licht wordt rond het havenplateau van de risicovolle haven een hek geplaatst, vanwege de nieuwe Europese Havenbeveiligswet. Na het gesloten seizoen wordt de wal onder handen genomen. Wij gaan er vanuit dat Middelharnis coasters blijft ontvangen. Bij de aanpak van het terrein worden tevens ondergrondse vuilcontainers geplaatst, vertelt Diederik Duijser, beleidsmedewerker water en riolering. Het waterschap heeft het eerste stuk van de primaire kering afgekeurd, net als het oostelijke deel bij Stad aan het Haringvliet. Daarvoor moeten gemeente en waterschap samen oplossingen zoeken. Recreanten Middelharnis ontvangt van april tot oktober veel passanten. Dagelijk blijven tachtig tot honderd jachten overnachten. Dan liggen de boxen, de passantenwal en de passantenkade vol met een internationaal gezelschap. Je moet dus ook een beetje je talen spreken. Omdat zo n recreantenhaven eigenlijk een drijvende camping is, maak je van alles mee. In het dorp is geen havenkantoor, dus je moet overal langs om het havengeld te innen. Ook daar voeren we handmatig de administratie van. Daar is nog geen computerprogramma voor. Middelharnis is bezig de haven te moderniseren en wil graag in aanmerking komen voor de Blauwe Vlag. Er staan rond de hele binnenhaven stroomkasten en watertappunten. Vorig jaar is een nieuwe toilet- en douchecabine geplaatst en er is een milieustation voor afval- en bilgewater. Voor de middenstand van de gemeentes op Goeree-Overflakkee zijn die toeristen economisch interessant. De structuurvisie Middelharnis Noord bevat ideeën over 400 extra ligplaatsen voor de watersport. Aan de westzijde van de haven is ruimte voor watersportgerelateerde bedrijven. Eind september worden twee drempels in het havenkanaal weggebaggerd. Dat is interessant voor de pleziervaart. (ME) WADDENZEE Bocht van Watum; gewijzigde markering. Verlegd: in de Bocht van Watum zijn de rode stompe tonnen BW 2 en BW 4 verlegd in BW N E en BW N E. Ter plaatse van bovengenoemde markering is ankeren verboden. Oude Westgat; bericht ingetrokken. De groene spitse lichtboei WG 3 in 53 30,1353 N ,6025 E is weer ontstoken. Stortemelk; bericht ingetrokken. De groenrood-groene lichtboei SM 1-ZS 10 in 53 19,0080 N ,5612 E is weer ontstoken. Veerbootroute Ameland; gewijzigde markering. De groene wadlichtpaal VA 17 is verplaatst in 53 24,1784 N ,5518 E; de groene wadlichtpaal VA 19 is verplaatst in 53 24,1358 N ,8714 E; de groene spitse ton VA 29 is verlegd in 53 24,4722 N ,2982 E; de groene spitse ton VA 31 is verlegd in 53 24,3581 N ,5136 E; de groene spitse ton VA 33 is verlegd in 53 24,1960 N ,6336 E. Veerbootroute Ameland; gewijzigde markering. De rode wadlichtpaal VA 18 is verplaatst in 53 24,5747 N ,8421 E en groene spitse ton VA 27 is verlegd in 53 24,5432 N ,0554 E. Verversgat; bijzondere markering. Het gele drijfbaken VVG-NBW is opgenomen uit 53 06,4667 N ,4000 E. EEMS Bocht van Watum; gewijzigde markering. Gelegd: de Soda-wasteleiding is als volgt gemarkeerd: geel spits drijfbaken liggend kruis BW- GAS 1 in N E en geel stomp drijfbaken liggend kruis BW-GAS 2 in N E. Tevens werd de aanwezige boorlocatiekabel als volgt gemarkeerd: geel spits drijfbaken liggend kruis BW- KBL 1 in N E en geel stomp drijfbaken liggend kruis BW-KBL 2 in N E. Ter plaatse van deze markering is ankeren verboden. Bocht van Watum; Dollard; Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje en Doekegat; evenement. Op 22 september wordt op de Eems een zeilwedstrijd gehouden met ongeveer 35 zeiljachten. De wedstrijd wordt gezeild volgens de reglementen van de I.Y.R.U. en de bepalingen van het KNWV. Tenminste één van de begeleidende vaartuigen luistert permanent uit op VHF 20 of 21 van VKZ Ems. Baan A: Starttijd 11:30 uur. Route, BW O/Rede en denkb. lijn startschip (start), PS O/Rede, 40, 43, PS EEMS/3/BW 26, BW O/ Rede en denkb. lijnfinishschip (Finish). Baan B: starttijd 11:30 uur. Route, BW O/Rede en denkb. lijn startschip (start), PS O/Rede, 44, 47, PS 3/BW 26, BW O/Rede en denkb. lijn finishschip (Finish). De scheepvaart moet op bovengenoemde datum rekening houden met de aanwezigheid van een aanzienlijk aantal (zeil)jachten en begeleidingsvaartuigen op genoemde gedeelten van de Eems. GRONINGEN Damsterdiep; stremming. Stremming Driewegsluis in Groningen van 24 september 7:30 uur tot 28 september 16 uur. FRIESLAND Boorne; Akkrum, spoorbrug; bericht ingetrokken. Bediening spoorbrug Akkrum normaal. Kolonelsdiep of Caspar Di Roblesdiep, Prinses Margrietkanaal; Blauforlaet, brug; gedeeltelijke stremming. Stremming vast deel brug Blauforlaet t/m 30 september en stremming beweegbaar deel brug Blauforlaet van 1 t/m 19 oktober. Prinses Margrietkanaal; Prinses Margrietsluis; oponthoud. Oponthoud max. 0.5 uur Prinses Margrietsluis op 27 september. Zijlroede of Lemsterzijlroede; Flevobrug; stremming. Stremming Flevobrug op 24 en 25 september en van 3 t/m 5 oktober. DRENTHE Binnengracht in Coevorden; Buitengracht in Coevorden; bericht ingetrokken. Scheepsdiepgang verminderd met 20 cm Stadsgrachten in Coevorden is opgeheven. Coevorden-Vechtkanaal; bericht ingetrokken. Scheepsdiepgang verminderd met 20 cm is opgeheven. Stieltjeskanaal; bericht ingetrokken. Scheepsdiepgang verminderd met 20 cm is opgeheven. OVERIJSSEL Meppelerdiep; werkzaamheden. Op 20 en 21 september worden t.h.v. kmr. 7 werkzaamheden uitgevoerd in de vaarweg. Als schepen de meetlocatie tot 1000 meter zijn genaderd zal de werklocatie worden vrijgemaakt voor de doorgaande vaart. Zwartewater; lokale scheepvaartvoorschriften. Aan de kade van de Havendijk van Zwartsluis mag men max. ligplaats nemen voor de tijdsduur van 14 x 24 uur. Aan het remmingwerk van De Vlakke in Zwartsluis mag men max. ligplaats nemen voor de tijdsduur 3 x 24 uur. De ligplaatsen mogen uitsluitend gebruikt worden door de beroepsvaart. Meldplicht voor het ligplaats nemen: bij brugwachter Meppelerdiepbrug, VHF 22: ma. t/m vr uur, za uur en zo uur. De ligplaatsen zijn aangegeven. FLEVOLAND Drontermeer; Roggebotsluis; beperkte service. I.v.m. afstandbediening Roggebotsluis buiten bedrijf tot nader bericht. Gooimeer; IJmeer; Hollandse Brug; beperkingen. Het varen van een pont aan de oostzijde van de Hollandse brug in het Gooimeer is aangegeven (BPR). Er geldt een afmeerverbod aan de zijde van Almere en aan de zijde van Naarden en een snelheidsbeperking van 9 km (aangegeven) GELDERLAND Maas-Waalkanaal; Weurt, sluis; doorvaartlengte. Doorvaartlengte max. 110 m oostkolk Weurt tot nader bericht. UTRECHT Amsterdam-Rijnkanaal; stremming. Tussen kmr en 37.5 stremming van 22 september 9 uur tot 23 september 8 uur. Scheepvaart komend vanaf Amsterdam en vanaf Nieuwegein en Wijk bij Duurstede zal tijdens de stremming ligplaats toegewezen krijgen vanaf Verkeerspost Wijk bij Duurstede. Scheepvaart die op de hoogte wenst te blijven over het verloop van de stremming kan dit kenbaar maken aan de Verkeerspost Wijk bij Duurstede. Zij worden telefonisch op de hoogte gehouden vanaf een Rijksvaartuig ter plaatse. De scheepvaart moet goede uitkijk houden. Aanwijzingen gegeven vanaf de Verkeerspost Wijk bij Duurstede en aanwezige verkeersbegeleidingsvaartuigen, moeten stipt worden opgevolgd. N.B. De mogelijkheid bestaat dat door gevolg van weersomstandigheden dat de gehele operatie wordt uitgesteld. Merwedekanaal (benoorden de Lek); stremming. De stremming t.h.v. invaart ARK (kmr. 35.6) tot 23 september 8 uur is vervallen. Het ponton met de brug is afgemeerd langs de westoever op het Amsterdam-Rijnkanaal thv. kmr NOORD-HOLLAND Achterzaan of Binnenzaan; Julianabrug, scheepvaartberichten Zaandijk; bericht ingetrokken. Bediening Zaandijk Julianabrug weer normaal. Kostverlorenvaart; Beltbrug; scheepsbreedte. Doorvaartbreedte max. 900 cm Beltbrug t/m 12 oktober van 6 tot 22 uur op werkdagen. Noordhollandsch Kanaal; Kogerpolderbrug; geen bediening. Geen bediening Kogerpolderbrug tot nader bericht. Vecht; Weesp, spoorbrug; geen bediening. Geen bediening spoorbrug Weesp op 24 september van 1 tot 5:50 uur, 26 september van 14:08 tot 16:04 uur, 3 oktober van 14:08 tot 16:04 uur en 10 oktober van 14:08 tot 16:04 uur. ZUID-HOLLAND Beneden-Merwede; Baanhoekspoorbrug; geen bediening. Geen bediening Baanhoekspoorbrug op 21 september van 0:25 tot 4:37 uur, 23 september van 1:10 tot 6:15 uur, 2 oktober van 10:21 tot 10:41 uur, 3 oktober van 0:25 tot 4:37 uur, 4 oktober van 0:25 tot 4:37 uur, 5 oktober van 0:25 tot 4:37 uur, 9 oktober van 1:55 tot 4:17 uur en van 10:21 tot 10:41 uur. Info: RVC Dordrecht, VHF 71 of (0800) Boerengat; Boerengatbrug; geen bediening. Geen bediening Boerengatbrug op 22 september van 13:25 tot 13:56 uur. Info: VCR, wachtchef Verkeersafhandeling, (010) of VHF 11 en HCC, wachtchef Verkeersplanning en Operaties, (010) of VHF 19. Calandkanaal; Calandbrug, verkeers-/spoorbrug; geen bediening. Geen bediening verkeers- /spoorbrug Calandbrug op 22 september van 15:04 tot 15:34 uur. Info: VCR, wachtchef Verkeersafhandeling, (010) of VHF 11 en HCC, wachtchef Verkeersplanning en Operaties, (010) of VHF 19. ZUID-HOLLAND Delftse Schie; Abtswoudsebrug; Kandelaarsbrug; stremming. Stremming tussen Kandelaarsbrug en Abtswoudsebrug op 22 september van 10:45 tot 11:30, van 12:15 tot 13, van 13:45 tot 14:30, van 15:15 tot 16 en van 17:45 tot 18:30 uur. Delftse Schie; Doenbrug; geen bediening. Geen bediening Doenbrug op 22 september van 14 tot 14:30 uur. Info: VCR, wachtchef Verkeersafhandeling, (010) of VHF 11 en HCC, wachtchef Verkeersplanning en Operaties, (010) of VHF 19. Hartelkanaal; Harmsenbrug; geen bediening. Geen bediening Harmsenbrug op 22 september van 15:07 tot 15:37 uur. Info: VCR, wachtchef Verkeersafhandeling, (010) of VHF 11 en HCC, wachtchef Verkeersplanning en Operaties, (010) of VHF 19. Hollandsch Diep; Moerdijkbrug, brug in de A-16; werkzaamheden. Van 17 t/m 28 september worden werkzaamheden uitgevoerd aan de verkeersbrug Moerdijk. De vijzelwerkzaamheden worden uitgevoerd vanaf het ponton W.D.Sr.7 welke op 2 spudpalen ligt gemeerd aan de binnenzijde tussen de eerste peiler en de Zuidelijke oever van het Hollandsch Diep. Tijdens de nachtelijke uren zal het ponton door een 1000 urenlamp worden verlicht. Info: RVKC Dordrecht, VHF 71 of (0800) Koningshaven; De Hef, brug; beperkte service. Op 25 en 26 september tussen 8 en 20 uur zal er wegens een evenement op De Hef, waarbij de val van deze brug in de laagste stand moet staan, voor een opening van deze brug een voormelding van 1 uur van kracht zijn. Buiten deze tijden zal de val weer in de hoogste stand worden gezet. Info: VCR, wachtchef Verkeersafhandeling, (010) of VHF 11 en HCC, wachtchef Verkeersplanning en Operaties, (010) of VHF 19. Koningshaven; Erasmusbrug; geen bediening. Geen bediening Erasmusbrug op 22 september van 13:25 tot 13:56 uur. Info: VCR, wachtchef Verkeersafhandeling, (010) of VHF 11 en HCC, wachtchef Verkeersplanning en Operaties, (010) of VHF 19. Lange Haven in Schiedam; Schiedamsche Schie; stremming. Stremming Lange Haven in Schiedam en gedeelte Schiedamsche Schie van 28 september 19 uur tot 30 september 19 uur. Aanwijzingen gegeven door het personeel van de havendienst moeten worden opgevolgd. Info: Havendienst Schiedam, (010) of VHF 22 (Buitensluis) en P. Zuiddam, (010) Leuvehaven; Nieuwe Leuvebrug; geen bediening. Geen bediening Nieuwe Leuvebrug op 22 september van 13:25 tot 13:56 uur. Info: VCR, wachtchef Verkeersafhandeling, (010) of VHF 11 en HCC, wachtchef Verkeersplanning en Operaties, (010) of VHF 19. Maashaven; mededeling. Van 24 september tot 8 oktober is wegens een werfbeurt het ziekenponton Maashaven tijdelijk buiten gebruik. Info: HCC, wachtchef V&O, (010) of VHF 19 en VCR, wachtchef Verkeersafhandeling, (010) of VHF 11. Nieuwe Waterweg; Nwe Waterweg Hoek van Holland; waarschuwing. Slecht functioneren rode havenlicht en witte mistlicht. De scheepvaart moet rekening houden met een verminderde functie van het rode havenlicht en witte mistlicht met lichtkarakters Alternating White- Red Fl. 6s, geplaatst op de Noorderdam in positie 51 59,7 N , 8 E. Door een storing in de energievoorziening is de kans aanwezig dat genoemde lichten slecht zichtbaar zijn of geheel gedoofd. Info: HCC, wachtchef Verkeersplanning en Operaties, (010) of VHF 19. Oude Maas; Grotebrug, spoorbrug; geen bediening. Geen bediening spoorbrug Grotebrug op 26 september van 12:13 tot 12:25, van 12:52 tot 13:04 en van 14 tot 14:08 uur, 1 oktober van 0:30 tot 5:45 uur, 3 oktober van 12:13 tot 12:25, van 12:52 tot 13:04 en van 14 tot 14:18 uur en 10 oktober van 12:13 tot 12:25, van 12:52 tot 13:04 en van 14 tot 14:18 uur. Info: RVKC Dordrecht, (0800) of VHF 71. Oude Maas; Spijkenisserbrug; geen bediening. Geen bediening Spijkenisserbrug op 22 september van 11:45 tot 12:15 uur. Info: VCR, wachtchef Verkeersafhandeling, (010) of VHF 11 en HCC, wachtchef Verkeersplanning en Operaties, (010) of VHF 19. Oude Maas; Botlekbrug, verkeers-/spoorbrug; geen bediening. Geen bediening verkeers-/spoorbrug Botlekbrug op 22 september van 14:44 tot 15:15 uur. Info: VCR, wachtchef Verkeersafhandeling, (010) of VHF 11 en HCC, wachtchef Verkeersplanning en Operaties, (010) of VHF 19. Parkhaven; Parkhavenbrug; geen bediening. Geen bediening Parkhavenbrug op 22 september van 14:24 tot 14:54 uur. Info: VCR, wachtchef Verkeersafhandeling, (010) of VHF 11 en HCC, wachtchef Verkeersplanning en Operaties, (010) of VHF 19. Rotte; Prinses Irenebrug, Terbregge; geen bediening. Geen bediening Terbregge Prinses Irenebrug op 22 september van 13:45 tot 14:15 uur. Schiedamsche Schie; Oost-Abtsbrug; geen bediening. Geen bediening Oost-Abtsbrug op 22 september van 14 tot 14:30 uur. Info: VCR, wachtchef Verkeersafhandeling, (010) of VHF 11 en HCC, wachtchef Verkeersplanning en Operaties, (010) of VHF 19. Lees verder op pag. 19 Adres:... Postcode:... Plaats:... Telefoonnummer:... Fax: Geboortedatum:... Handtekening:... Voor adressering: zie voorzijde van deze bon De Servische Argus dient als onderzoek- en laboratoriumschip, de ijsbreker Szechenyi uit Hongarije dient vooral als verzorgingsschip en de Piscius van de EU houdt zich bezig met het onderzoek naar de visstand. Na aankomst op 27 september in Tulcea hebben de bemanningen de waterkwaliteit van de 2375 kilometer lange Donau en haar zijrivieren Morava, Drava, Tisa, Sava, Grote Morava, Arges, Olt, Iskar, Russenski Lom, Jantra en Prut op 95 plaatsen onderzocht. Hoofddoel is een goed beeld te krijgen van de chemische en ecologische toestand van dit rivierengebied. Het onderzoek staat onder leiding van De Argus dient als onderzoeks- en laboratoriumschip. (Foto mare-press) het Sekretariat der Internationalen Kommission zum Schutz der Donau (IKSD) in Wenen. De Oostenrijkse regering betaalt het grootste deel van de kosten, maar ook de Alcoa Foundation, de Dexia Kommunalkreditbank en Coca Cola dragen bij. De uitkomsten moeten de Donaulanden helpen de in 1998 ondertekende overeenkomst ter bescherming van de Donau en de aanvullende EU-richtlijnen uit te voeren. (MP) Overzicht van wijzigingen (rigmoves) in verplaatsbare booreilanden, die thans werkzaam zijn op de Noordzee. De opgegeven posities zijn in WGS 84. Geplaatste booreilanden hebben een veiligheidszone van 500m (0,27 zm). De vermelding van een booreiland dat verplaatst is nabij een gekarteerd platform wordt niet herhaald (ACP - Adjacent to Charted Platform). Naam Mearsk Gallant GSF Galaxy 2 Bredford Dolphin Ned. krt(n). : 1014 (INT 1043). hydrografische kaarten Ligging 56-36,70 N ,70 E 57-40,40 N ,70 E 58-50,10 N ,10 E

3 Zaterdag 22 september 2007 Weekblad Schuttevaer 3 Nieuws & Achtergronden Dronken aan de grond PASSAU Het met sojaschroot beladen ms Bavaria 55 van de Bavaria Schiffahrtsund Speditions AG in Aschaffenburg is 7 september lekgestoten op de Donau ter hoogte van Vilshofen. De 55-jarige schipper meldde het voorval bij de sluismeester van sluis Kachlet en zette zijn reis voort. Toen de Bavaria bij de sluis aankwam stond de Wasserschutzpolizei daar klaar. Het werd de agenten duidelijk dat de schipper teveel had gedronken. Ze begeleidden het schip naar Passau-Heining, waar de vrijwillige brandweer aan boord kwam om het binnendringende water uit het eerste ruim te pompen. Duikers voerden een noodreparatie uit. Intussen moest de kapitein uit Kroatië mee naar het ziekenhuis voor een bloedproef nadat een blaastest een alcoholpromillage van ruim twee aan het licht had gebracht. Toen de kapitein weer nuchter was mocht hij uit Passau vertrekken. (MP) VBR presenteert ecologisch vervangingsprogramma Mts RyGo in de vaart HARDINXVELD-GIESSENDAM Scheepswerf Jac. Den Breejen in Hardinxveld-Giessendam heeft het mts RyGo (125 x 11,40 meter, 3994 ton, 4439 kuub) opgeleverd aan het Zwitserse RyGo AG in Bazel. De type-c tanker is eigendom van een Belgische binnenvaartondernemer en voldoet dan ook aan de eisen van de Belgische scheepvaartinspectie. Het schip is geclassificeerd door Lloyd s. De voortstuwing van de dubbelschroever wordt verzorgd door twee Caterpillar 3508 hoofdmotoren ( 1065 pk bij 1600 toeren), die zijn geleverd door Antwerp Diesel Repair. Het Antwerpse bedrijf plaatste tevens twee, door C18 s aangedreven, Stanford generatoren die via het elektrische as-principe twee Veth Jets en ladingpompen aandrijven. De tanker beschikt over twaalf ladingtanks en is uitgerust met een bunkergiek en een dubbel laad/lossysteem. Met zes Bornemannpompen kan tot 1200 kuub lading per uur worden gelost met een maximale werkdruk van acht bar. De pompen zijn vanuit het stuurhuis, vanaf het dek en draadloos te besturen met een zakcomputer. Het is mogelijk volledig automatisch te lossen. Het casco van de RyGo is gebouwd in Polen (HH/foto Arie Jonkman). Mammoet bergt lading Runner 4 SCHIEDAM Mammoet Salvage is met geavanceerde onderwaterrobots bezig met de berging van een lading aluminium profielen uit het in de Finse Golf gezonken vrachtschip Runner 4. Gezien de waterdiepte ter plaatse van 85 meter, kunnen hiervoor geen duikers worden ingezet. De bergers uit Schiedam besloten voor de bergingsoperatie een grote zeegaande ponton van de firma Ugland in te zetten. Die werd in Schiedam uitgerust met twee grote en diverse kleine kranen en een scala aan duikmaterieel. Volgens een woordvoerder van Mammoet Salvage wordt de hele operatie met onderwaterrobots uitgevoerd. De onderneming heeft verder twee graafmachines omgebouwd, zodat die onder water hun werk kunnen doen. Verder zijn van de Helders duikfirma Bluestream NL twee grote onderwaterrobots plus bedienend personeel ingehuurd. Hiermee is eerst de bunkerolie uit de Runner 4 verwijderd en vervolgens zijn deze ROV s ingezet bij het openen van de luiken en bergen van de lading aluminium. Volgens Mammoet Salvage verloopt de operatie naar wens. Een deel van de lading is al boven water gehaald en op drie pontons overgeslagen en afgevoerd. Verder zijn ook de luiken van de tussendekken geopend om het resterende deel van de aluminium profielen te lossen. Volgens de Mammoet-woordvoerder kan de operatie, afhankelijk van de weersomstandigheden, eind deze maand worden afgerond. De onder de vlag van de Dominicaanse Republiek varende Runner 4 was, na een aanvaring met het Russische vrachtschip Svjatoi Apostol Andrei, in maart 2006 voor de noordwestkust van Estland in de Finse Golf gezonken. De Runner 4 maakte destijds deel uit van een konvooi, dat werd geleid door een Russische ijsbreker. Mammoet Salvage kreeg in april dit jaar een contract op basis van no cure-no pay om de lading te bergen en de bunkerolie te verwijderen. (PAS) Overheid moet tankvaartcrisis voorkomen Pleidooi voor subsidie op roetarme scheepsmotoren Met een investeringspremie voor enkelwandige tankers hoopt de Vereniging Belgische Reders van Binnen- en Rijnvaart (VBR) een crisis in de tankvaart als gevolg van de verplichte overgang van enkel- naar dubbelwandigheid te voorkomen. Omdat een sloopregeling politiek zeer gevoelig ligt, spreekt tankvaartvoorzitter Karel Verberght liever van een ecologisch vervangingsprogramma. De VBR stelde het plan al in 2006 op, maar achtte de tijd nu rijp ermee naar buiten te komen. Omdat op termijn niet alleen gevaarlijke stoffen maar ook watervervuilende stoffen dubbelwandig vervoerd moeten worden, gaat het voorstel niet alleen over uitfasering van enkelwandige tankschepen maar ook enkelwandige droge-ladingschepen. Eigenaren van enkelwandige tankers vrezen terecht voor financiële problemen tijdens de uitfasering. Ze beschikken na verkoop van hun sterk in waarde gedaalde enkelwandige tanker over onvoldoende eigen vermogen. Ook de huidige eigenaren van dubbelwandige tankers ondervinden nu al nadelige concurrentie. Uit goed ingelichte bronnen vernamen wij dat er bij hypotheekbanken al tientallen jonge dubbelwandige tankers op de lijst van gedwongen verkoop staan. Omdat de banken nieuwe investeerders niet willen ontmoedigen, handelen ze deze gedwongen verkopen discreet af. Premie De VBR stelt voor eigenaren van enkelwandige tankers een investeringspremie te geven bij overschakeling. Een meerderheid in de bedrijfstak is het eens dat we de deadlines alleen maar kunnen halen indien investeerders gebruik kunnen maken begeleidende maatregelen. Een sloopregeling is daarbij een vies woord. De premie wordt gebaseerd op een percentage van de investeringen die daarvoor in aanmerking komen. Volgens Verberght is een investeringspremie niets nieuws. Italië kreeg voor de overschakeling naar dubbelwandige zeetankers al twee keer toestemming van de EU om via investeringspremies onder voorwaarden de overgang naar dubbelwandig te begeleiden. Vlaanderen gaf al in 2003 investeringssteun voor modernisering van de vloot. Daarbij bleek dat circa vijftien procent van de investeringen voor steun in aanmerking kwam. Op basis van vijftig tankers per jaar schatten wij de investeringssteun op ongeveer 25 miljoen euro per jaar. Dit is een schatting. Men weet vooraf niet hoeveel enkelwandige schepen worden omgebouwd en de bedrijfstak beschikt niet over betrouwbare statistieken van de vlootomvang. Financiering De VBR gaat er voorlopig vanuit dat de overheden van de binnenvaartlanden de begeleidende maatregelen financieren. De bedrijfstak hoeft vanuit de EU geen financiële steun te verwachten. In het Erica I- en IIplan wordt over binnenvaart helemaal niet gesproken. Om de bedrijfstak jaarlijks een premie te laten betalen voor de financiering bestaat nog geen draagvlak. In Vlaanderen financierde de overheid de steun met toestemming van de EU. Die verdiende dat weer terug via belastingen op een hogere rentabiliteit van de gemoderniseerde binnenvaartvloot. Het plan is dus voor overheid en bedrijfstak een win-winsituatie. Om concurrentievervalsing te voorkomen moeten volgens Verberght de investeringspremies in de binnenvaartlanden op elkaar worden afgestemd. Elk binnenvaartland zorgt voor de financiering van de premies en kan daar eventueel extra voorwaarden aan verbinden. In Vlaanderen moest het schip bijvoorbeeld vijf jaar in eigendom blijven van de investeerder. Uiteraard moeten alle binnenvaartlanden meedoen, maar het kan best zo zijn dat één land hiermee begint. De anderen zullen volgen. De markt bepaalt uiteindelijk zelf hoe lang de investeringssteun wordt toegekend. Als er geen enkelwandige tankers meer zijn, stopt het vanzelf DEVENTER Er wordt lauw gereageerd op het Ecologisch Vervangingsprogramma van de VBR. Er is enerzijds weinig hoop dat het plan kan worden verwezenlijkt en anderzijds stuit het op verzet van tankvaartondernemers die eerder investeerden in dubbelwandige nieuwbouw. Zij vrezen oneerlijke concurrentie. Volgens een tankvaartondernemer op het internetforum van Vaart! kon iedereen de verslechterende positie van enkelwandige tankers zien aankomen. Het hing al jaren boven de markt. Ik investeerde 2,5 jaar geleden in een dubbelwandige tanker omdat deze trend niet te stoppen was. Ik durf te stellen dat in 2005 en 2006 de enkelwandige tankers beter draaiden dan de dubbelwandige. Ik heb met mijn schip hetzelfde draagvermogen als een oude enkelwandige tanker en ongeveer dezelfde inhoud. Maar wel met een veel hogere aanschafprijs. Nu worden veel mensen ineens wakker omdat keiharde data worden genoemd. Ze worden bang voor de toekomst. Ik denk dat zij dachten dat het hun tijd wel zou duren. Ieder zijn eigen keus, maar roep niet zo hard als blijkt dat je plannen dreigen te mislukken. Natuurlijk is een enkelwandige tanker niets meer waard. Wie gaat er miljoenen euro s betalen voor een schip dat meerdere majors over een tijdje weigeren? Rot Het is rot voor de mensen die in die situatie zitten, maar het lijkt er nu af en toe op dat de mensen met dubbelwandige schepen de oorzaak zijn van een koude sanering van de enkelwandigen. De versnelde Bodemprijs Een van de voordelen van de investeringspremie is volgens de VBR dat alle enkelwandige tankers een aan de premie gerelateerde bodemprijs krijgen. Als deze bodemprijs voldoende is om de financiering van een gelijkwaardige dubbelwandige tanker rond te krijgen, dan zijn we op de goede weg, meent Verberght. Een bodemprijs zorgt ervoor dat enkelwandige tankers tijdens de uitfasering aan alle veiligheidsregels kunnen voldoen. Dat zijn bijvoorbeeld investeringen die nodig zijn tijdens de overgangstermijn. Verberght vindt dat de eigenaren van enkelwandige tankers niet wakker hoeven te liggen van de majors. BP is altijd een trendsetter geweest en wist in de vorige eeuw al tankvaartondernemers te motiveren dubbelwandig te bouwen. Voorlopig sluiten de andere majors enkelwandige tankers niet uit. Zelfs bij Shell is het Premie voor investering in dubbelwandige tanker stil geworden. Megatankers bleken zonder speciale toestemming van de vaarwegbeheerder niet aan het depot in Gent te mogen lossen. De VBR geeft ook nog een beeld in het geval dat de uitfasering een koude sanering wordt. Dan verliest de tankvaart veel praktijkervaring. De Lauwe ontvangst VBR-plan invoering van dubbelwandig transport is volgens mij de redding van de dubbelwandige schepen. Ik wil eventueel meebetalen aan een sloopregeling, maar alleen als de mensen die daarvan profiteren geen dubbelwandige tanker in de vaart mogen brengen. Ik vind het van de zotte mijn eigen concurrenten een voorsprong te geven die ik heb betaald. Het kan alleen als dubbelwandigen dezelfde premie krijgen. Dan blijven de concurrentieverhoudingen tenminste eerlijk. Ik weet nog goed dat mijn vader moest meebetalen aan een sloopregeling. Hij is er alleen maar slechter van geworden. Er werden kleine, oude schepen gesloopt die zijn concurrenten niet waren en er kwamen grote schepen voor terug die dat wel waren. Ook denk ik dat er vanuit de EU geen enkele steun komt. Daarop je hoop vestigen past volgens mij niet bij de huidige generatie ondernemers. Dat is je ogen sluiten en hopen dat iemand je komt redden uit een situatie waaraan je zelf schuld hebt. Geen reactie Tankvaartondernemer Henk Boender valt op dat er nauwelijks wordt gereageerd op het VBR-voorstel en noemt dat verbazingwekkend. Het CBRB zegt alleen tegen steunmaatregelen van de overheid te zijn. Meer dan dat kunnen zij niet over hun lippen krijgen. Dat zou wel moeten. Nu zwijgen ze in alle talen. Kantoor Binnenvaart vraagt hier en daar hoe men denkt over een vergadering over de tankvaart. Ik sta niet afwijzend tegenover zo n treffen. Maar mijn vertrouwen in de heren is minimaal. Wat de achterban aandraagt, wordt consequent niet overgenomen. Reden is dat men intern zaken niet zag zitten. Ik dacht altijd dat bestuurders behoren tankvaart zit namelijk met een enorm probleem van opvolging. Al twintig jaar gebruikt de tankvaart matrozen van buiten de EU. Hierdoor was er nauwelijks doorstroom van matroos naar stuurman en kapitein. Als we al onze jonge kapiteins, die nu nog met een enkelwandig schip varen, aan boord kunnen houden is dat een goede zaak. Anders gaat de meerwaarde van dubbelwandige tankers verloren. De bemanning kan dan met deze meerwaarde niet omgaan. De dubbelwandige tankers Charlotte en Stolt Rom zijn een voorbeeld. Zij explodeerden door fouten van de bemanning. (EvH) te doen wat de leden aandragen. En wat is de reactie van Kantoor Binnenvaart op het ecologisch vervangingsprogramma van de VBR? Ik kom tot de conclusie dat de VBR iets doet en de rest eigenlijk niets. Behalve achter de feiten aanlopen. Mocht er vanuit de sloot behoefte zijn aan belangenbehartiging van tankvaartondernemers, dan moeten die massaal lid worden van de VBR of desnoods een nieuwe club oprichten. De zittende belangenbehartigers kunnen zich dan bekwamen in de stervensbegeleiding van de slachtoffers van de koude sanering. Afwachten Arthur Langstraat van Kantoor Binnenvaart heeft het VBR-plan grofweg bekeken. Wij zijn nog in conclaaf. Hoewel de VBR is gelieerd aan Kantoor Binnenvaart, is het haar goed recht in België te spreken van een crisis. Ik denk dat ze daarvoor bij de Belgische overheid en misschien ook de Europese Commissie moeten aankloppen. Het is de vraag of in Nederland en Europa ook sprake is van een crisis. Volgens mij kun je daarvan pas spreken als er bedrijven over de kop gaan. We moeten dus afwachten wat het effect op de tankvaart is na 1 januari Jan Vogelaar bevestigt dat het CBRB inderdaad niet voor ingrijpen van de overheid is. Nu het voor de enkelwandige tankers minder wordt, moeten we niet gelijk om hulp roepen. Er gebeuren geen verschrikkelijke dingen in de tankvaart. Van 2002 tot en met 2006 heeft de tankvaart redelijk gedraaid. Ik vraag mij ook af waar de VBR het geld vandaan haalt. Dat geeft een overheid niet zomaar. (EvH) KTB-directeur Aart de Koning (links) in discussie tijdens de Open Havendagen. (Foto Hans Heynen) ANTWERPEN De hermotorisering van binnenschepen met oude, gereviseerde motoren zonder CCR-certificaat vertraagt het streven scheepsmotoren schoner te maken. Directeur Louwe Hakvoort, van Koning s Technisch Bedrijf (KTB) in Staphorst, pleit daarom voor een stimuleringsregeling voor de plaatsing van schonere motoren. Om schone motoren te stimuleren geven enkele Duitse deelstaten subsidie op CCR2-scheepsmotoren waarvan de roetuitstoot dertig procent onder de CCR2-norm ligt. Zo n regeling zouden Nederland en België ook moeten hebben. Dat maakt het aantrekkelijker bij hermotorisering oude motoren door nieuwe te vervangen in plaats van door een vergelijkbare gereviseerde motor. Om in aanmerking te komen voor de Duitse subsidie heeft KTB onlangs een aantal motoren laten testen bij TNO Automotive. De motoren, waaronder een DAF WS en een Scania, voldeden aan de verscherpte Duitse eisen. Daarnaast testte KTB de uitstoot met een roetfilter en werd gekeken in hoeverre de motoren al konden voldoen aan de toekomstige emissie-eisen. De eisen voor CCR3 zijn nu nog niet helemaal duidelijk, maar tijdens de testen is wel gebleken dat onze motoren die normen halen. Dat betekent dat we tot 2016 voort kunnen. We hebben een DAF WS met een roetfilter getest dat we onder eigen naam op de markt gaan brengen. We laten hem maken bij Fincat. Met dat filter daalde de roetuitstoot naar 0,09 gram, de koolmonoxide verdween volledig, de koolwaterstofuitstoot daalde naar 0,01 en de NOx bedroeg 5,24. Het filter is ontwikkeld voor vrachtwagens, maar regenereert (reinigt) zichzelf bij een lagere temperatuur dan gebruikelijk. Waneer de uitlaattemperatuur af en toe tien minuten 275 graden of meer bedraagt is het goed. Probleem is, dat het filter alleen werkt met ontzwavelde gasolie en die is pas vanaf 2011 overal te krijgen. Een probleem is ook dat het filter euro kost. Die prijs is nu door subsidies opgedreven. Wanneer alle vrachtwagens straks zo n filter moeten hebben daalt die prijs. Testen met een zogenoemde Cyclone, die de verbranding verbeterd, zijn nog niet afgerond. Een Cyclone is een dunne RVS lamellenring die in de luchtinlaat moet worden geplaatst. De lamellen brengen de inlaatlucht in een draaiende beweging, waardoor lucht en brandstof zich in de cilinder beter met elkaar vermengen. Het effect verschilt per type motor, zegt KTB-directeur Aart de Koning. Wel zien we dat de motoren er sneller door starten. We zijn echter nog niet zeker of ze er ook zuiniger van worden. De komende maanden gaan we er nog een aantal testen mee uitvoeren. (HH) Knappende pontkabel verwondt jongetje AMSTERDAM Een geknapte kabel van de pont over de Gelderse IJssel bij Bronkhorst heeft zondagmiddag een jongetje op de wal verwond. De pontbaas haalde de kabel op terwijl het opvarende ms Aspali nog niet was gepasseerd. Daardoor raakte de kabel verstrikt in de schroef van het binnenschip en knapte. Volgens schipper Oomens van de Aspali trok zijn schip de pont een meter of dertig mee voordat de Aspali stil lag. Mijn motor viel uit, dus ik kon niets doen. Het waren benauwde momenten voor de passagiers van de pont, die zes auto s, twee motoren en enkele fietsers aan boord had. Ik trok de pont dwars over de rivier helemaal scheef. Ze schepte bijna water. Volgens de waterpolitie brak lichte paniek uit, maar iedereen bleef ongedeerd. Oomens wist zijn schip te bevrijden door een paar keer voorzichtig voor- en achteruit te slaan. Toen de kabel eenmaal los was bleef de geladen pont onverwacht op haar plaats liggen. De brandweer moest er aan te pas komen om de pont met touwen en kabels naar de oever te trekken. De Aspali liep door het voorval twee uur vertraging op. Hoe ernstig de verwondingen zijn van het jongetje dat op de oever naar de scheepvaart op de IJssel stond te kijken, is niet duidelijk. (PN) De te vroeg strakgetrokken staalkabel van de pont bij Bronkhorst kwam in de schroef van de passerende Aspali terecht, die daardoor stil kwam te liggen. (Foto APA) Veerman voorzitter Deltacommissie DEN HAAG Staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat heeft voormalig LNV-minister Cees Veerman benoemd tot voorzitter van de Deltacommissie. Deze nieuwe commissie gaat zich buigen over de bescherming van de Nederlandse kust en het achterland op de lange termijn. De commissie moet inzicht geven in de te verwachten zeespiegelstijging en andere klimatologische en maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor de Nederlandse kust. Daarnaast brengt de commissie advies uit over een samenhangend beleid dat leidt tot een duurzame ontwikkeling van het Nederlandse kustgebied. De studie is gericht op de hele kust: van Zeeland tot en met de Waddeneilanden. Indien nodig strekt het onderzoek zich ook uit tot het kustgebied van andere landen die grenzen aan de Noordzee. Ook het rivierengebied wordt meegenomen. Binnenkort wordt bekend welke andere leden in de adviescommissie zullen plaatsnemen. Oud-directeur Koos Bornet van Zeehavenbedrijf Dordt overlijdt ROTTERDAM Oud-directeur van Boskalis Oosterwijk en het Zeehavenbedrijf Dordrecht Jacobus (Koos) Bornet, is 12 september op 88-jarige leeftijd overleden. Bornet voer in het begin van zijn loopbaan bij de HAL en werkte bij scheepvaartkantoren en de Rotterdamse Kolencentrale. Na de oorlog kwam hij terecht bij het zandwinnings- en aannemingsbedrijf Oosterwijk. Hij kreeg kennis aan de dochter van zijn baas J.C. Oosterwijk en trouwde met haar. Hij zei altijd: je kunt op twee manieren slagen; hard werken of trouwen met de dochter van je baas. Ik heb beide gedaan, vertelt zijn zoon Wick, de huidige algemeen directeur van het Zeehavenbedrijf Dordrecht. In 1967 nam J.C. Oosterwijk het havenbedrijf van de gemeente Dordrecht over en in 1969 verkocht hij zijn aannemingsbedrijf aan Boskalis. Val van zes meter HARDINXVELD-GIESSENDAM Een 43-jarige man uit Meerkerk heeft op een scheepswerf in Hardinxveld- Giessendam een val van zeker zes meter gemaakt vanaf een schip. Koos Bornet leidde Boskalis Oosterwijk tot zijn pensioen in Vervolgens ging hij in op de wens van de familie en nam de leiding op zich van het ZHD. Schoonvader J.C. Oosterwijk overleed korte tijd later. Volgens zoon Wick betekende het netwerk van zijn vader veel voor de ontwikkeling van het ZHD. Zo wist hij de gemeente Dordrecht zo ver te krijgen, dat het de grond aan het bedrijf verkocht, wat de weg opende voor forse infrastructurele investeringen en versnelde hij de ontwikkeling van de locatie op de Moerdijk, waar J.C. Oosterwijk zich al in 1972 had gevestigd. Eind jaren negentig ging Bornet ook bij het ZHD met pensioen. Het bedrijf was gegroeid van veertig naar circa tachtig werknemers en behandelt op de Moerdijk jaarlijks zo n 750 zeeschepen en 3000 à 4000 binnenschepen. Koos Bornet is in besloten kring begraven. (SK) De man was op het schip aan het werk toen hij telefoon kreeg. Hij wilde opnemen, draaide zich om en viel naar beneden. Hij stond na zijn val echter zelf weer op. Ambulancepersoneel kon naderhand geen letsel ontdekken. (HVK)

4 4 WEEKBLAD SCHUTTEVAER zaterdag, 22 september 2007 FAMILIEBERICHTEN ELIZA WILLEM HENDRIK TOUW - LIES - weduwnaar van Gijsberta Lodder * Klundert, 4 augustus 1910 Rotterdam, 14 september 2007 van 1938 tot 1981 schipper op ms. Attacus drager van het Verzetsherdenkingskruis Amsterdam: Pleun en Hugo Metsers-Touw Tjade en Hadewijch Pleuntje en Elisa Haarlem: Hugo jr. en Patricia Delphin en Reza Rotterdam: Kees Touw en Inez Janssens Roxane en Warnard Daniel en Renée Rotterdam: Mieke Touw Amber Rotterdam, Humanitas Akropolis Correspondentieadres: 1e Middellandstraat 19a 3014 BB Rotterdam Pappa is overgebracht naar het rouwcentrum De Meidoorn, Meidoornsingel 50 te Rotterdam-Schiebroek. Er is gelegenheid tot afscheid nemen donderdag 20 september vanaf uur in de aula van het crematorium Hofwijk, Delftweg 230 te Rotterdam-Overschie. Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaatsvinden. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de ontvangkamer van het crematorium. Wij willen je rust gunnen, al is het met veel verdriet in ons hart je zien lijden, je niet kunnen helpen, dat was onze grootste smart. Je was een rots in de branding en koerste recht door zee. Je trotseerde storm en golven alleen je had de wind niet mee. GERHARDUS HINDERIKUS VOS HENK (voormalig) m.s. Vlieland * , Wedde , Zwolle Provincieroute GM Zwolle Annemarie Vos - Arends Anja, Martin, Selina (m.s. Selina) Marjolein en Roger De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden. SCHEEPSMAKELAARDIJ Pruylenborg PC Zwijndrecht Tel autotel Fax TE KOOP: Motorjacht, bj. 1983, 18,60 x 4,85 x ca.1,20, 2 x 135 pk DAF. Rondv.partyboot, bj. 1993, ca. 36,50 x 7,72 x 1,20 m., 350 pers., Rijn Attest + zone 2, 500 pk, kopschroef, radar etc., airco, ruim zonnedek, keuken. Partyboot, bj. 1962, ca. 39,75 x 8,08 x 2,00 mtr., totaal gelast en mooi gelijnd schip, SI zone 2, voor 250 pers. Boven- en beneden Salon, 600 pk, radar enz., 2x30 kva, Invalidelift. Rondv.partyboot, bj. 1968, ca. 36,00 x 6,62 x ca.1,25 m, 185 pers. Partyboot, bj. 1986, x 4.00 x 0.75 m., boegschroef, SI zone 3 + 4, max. 40 pers., (model jachtkruiser). Rondv.partyboot, bj. 1997, ca. 45,00 x 7,35 x ca. 1,40 m., 500 pk Volvo 2004, Rijn Attest + zone 2 voor ca. 250 pers. TE KOOP GEVRAAGD: In goede staat verkerende drijvende kantoorruimte geschikt voor ongeveer 55 personen. Vraagprijs: ,-- k.k. Informatie?: Ooms Makelaars SOFTWARE FOR THE NAUTICAL INDUSTRY UMTS, GPRS en GSM communicatie hard- en software. Globalstar Voice en Data Flatrate 34,99 per maand. Scheeps data netwerken. Communicatie, onderhouds & gageadministratie Software. Maatwerk Software. Captain Software, Gronausestraat 710, 7534 AM Enschede T F Helpdesk I Schipperskade 93 Zwijndrecht Ruime kade woning met uitzicht op de rivier en een inhoud van maar liefst circa 675m 3. Het zeer riante herenhuis is voorzien van een zonnig dakterras op het zuiden en een voor- en achtertuin. Bouwjaar: 2002 Woonoppervlak: 175m 2 Aantal kamers: 7 SCHEEPSMAKELAARDIJ Pruylenborg PC Zwijndrecht Tel autotel Fax TE KOOP: Hotelpass.schip, 38pers., afm. 69,90 x 5,60 x 1,00 m., Rijnattest zone 2, 3 en 4, 2 x 305 pk, met meerderjarig garantiecontract. Rondv.partyboot, bj. 1993, ca 36,50 x 7,72 x 1,20 m., 350 pers., Rijnattest + zone 2, 500 pk, radar, etc., kopschroef, airco, keuken, ruim zonnedek, interessante prijs. Hotelpass.schip, afm ca 34,15 x 5,06 x 1,20 m., kr.hgte 4.40 mtr, 195 pk Volvo Penta, SI cert. zone 2,3 en 4, 32 pers. als hotelschip of 50 pers. als rondvaartdagboot. Partyboot, bj. 1986, 14,00 x 4,00 x 0,75 m., boegschroef, SI zone 3 + 4, max. 40 personen (model jachtkruiser). Rondv.partyboot, bj. 88, ca. 40,50 x 7,50 x ca 1,80m., 350 pers., evt. met werk/programma en locatie + telefoon aan de Belgische kust. Rondv.partyboot, bj. 1993, ca 21,00 x 5,20 x ca 0,80 m., hoogte ca. 3,35 m., 110 pers. voor zone I Vraagprijs: ,-- k.k. Informatie?: Ooms Makelaars ACCU S VARTA 230 Amp pr. op aanvr. DAVECO 120 A-H A-H A-H A-H 225 Optima CCA Excl. BTW 2 jr. garantie TRAKTIEBATTERIJEN 490 A-H A-H A-H A-H A-H A-H A-H 3100 Trog optioneel exclusief BTW 4 jaar garantie Bezorging door geheel Nederland en in Antwerpen DAVECO Leeghwaterstraat LM Werkendam Tel SCHEEPS- ACCU S 12 volt 120 amp.; 150 amp.; H OA C 180 amp.; 200 amp.; 230 amp. 2 jaar garantie Traktie 24 volt 490 amp.; 590 amp.; 690 amp.; 790 amp. Accu s 4 jaar garantie PRIJZEN MOMENTEEL OP AANVRAAG i.v.m. fluctuerende loodprijzen Levering door heel Nederland HOOGENDIJK ACCU S Vlaardingen tel fax TOEGEVOEGDE WAARDE WIE WIL DAT TEGENWOORDIG NIET? Na ruim 20 jaar ervaring in de scheepvaart, de scheepsassurantiën en de schadebehandeling is Rein Sipma op 1 juli 2005 voor zichzelf begonnen. Eind 2005 hadden wij tien en nu inmiddels 14 schepen in portefeuille en hebben we een gestage groei in het aantal contacten en schepen. Sipmarine Assurantie Specialisten B.V. richt zich in eerste instantie op de particuliere reders met één of meer schepen en de rederijkantoren. Daarnaast richten wij ons op de scheepswerven in de noordelijke regio's. Bel, fax of mail ons voor informatie of een offerte voor uw casco, tijdverlies, P&I of aanbouwverzekering en kijk op onze website DORDRECHT Dordtse Kil is verhuisd Ons nieuwe adres is: Markt AV Wessem Ons postbusnummer blijft: Postbus AB Maasbracht Het telefoonnummer blijft: Nieuwe Haven 33 Dordrecht Zeer fraai monumentaal pand gesitueerd op een pittoreske locatie langs de haven in hartje centrum van de mooie stad Dordrecht. Bouwjaar: ca Woonoppervlak: 300m 2 Aantal Kamers: 7 Noord Wantij Nieuwe Merwede SCHEEPS- REPARATIEBEDRIJF MISTI o.a. autokranen, motorinbouw, elektra, laswerk, hydrauliek Amer Tel Fax Arnhem Beneden-Merwede Helsluis Ottersluis Spieringsluis Steurgat Ruigt of Reugt Amertak Vraagprijs: ,-- k.k. Sipmarine Assurantie Specialisten B.V. Postbus KC Groningen Bezoekadres: Groningerweg 12, Paterswolde Telefoon : (0) Telefax : (0) Mobiel : (0) Website : OP ZOEK NAAR EEN PARTNER DIE GOED IS IN VERZEKEREN? Lingesluis Biesboschsluis WERKENDAM BIESBOSCHSLUISBRUG Bergsche Maas = werkzaamheden = sluis HINDER BIESBOSCHSLUISBRUG WERKENDAM DONDERDAG 4 OKTOBER UUR TOT EN MET WOENSDAG 5 DECEMBER UUR Rijkswaterstaat voert van donderdag 4 oktober uur tot en met woensdag 5 december uur werkzaamheden uit aan de Biesboschsluisbrug in Werkendam. In die periode dient scheepvaartverkeer rekening te houden met een vertraging die kan oplopen. Volledige scheepvaartstremming Donderdag 4 oktober uur tot en met maandag 8 oktober uur Donderdag 29 november uur tot en met maandag 3 december uur Boven-Merwede Beperkte scheepvaartstremming Donderdag 4 oktober uur tot en met woensdag 5 december uur Dit geldt voor schepen hoger dan het verschil tussen het waterpeil en 4,75 meter boven NAP, waarvan de mast niet omlaag kan. Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat die zorgt dat verkeer en water op de nationale netwerken kunnen stromen en die werkt aan droge voeten en voldoende en schoon water. NEDERLAND MOET DOOR. Krammer 43 Zwijndrecht Informatie?: Ooms Makelaars Met gepaste trots bieden wij een luxe appartement aan van maar liefst circa 150 m 2 met een eigen garage in de onderbouw. Bouwjaar: 1992 Woonoppervlak: ca. 150m 2 Aantal kamers: 4 INFORMATIE: - TELETEKST - RADIO - TELEFOON (GRATIS) Schip in Beeld Neptunes 68 Sedan Fly, 62 ft., 2 x 500 KW Man Diesel, bj 1989, generator, boegschroef, 5 slaapplaatsen **********verrassende prijs********** Ms "Pro Contra"/ Van Goor bj / 1015 ton / 73x8.20x2.72 / 1450 m3 / MWM 800pk rev. in 2005 / boegschr. 230 pk / 2 ruimen / ijzeren vloer / friesche kap/ mooie stuurhut / 3 slaapkamers / nette badkamer / gezellige woning / medefinanciering mogelijk / Nautisch compleet Rensen Driessen Scheepsmakelaardij BV. Tel: / Fax: Luxe Zeegaande Zeilkotter-Charter, bj verbouwt in 1999, afm x 5.90 x 2.88m. Kelvin 380 PK > 2800 draaiuren. 17 slppl. in 5 hutten, 2x kombuis, 2x salon, 2 x badkamer, 2e strstnd, div. nav. app, alle veiligheidseisen. Zr. goed zeilend en perfect onderhouden schip v.v. vele extra's. Bewoning, charter, wereldreis , Klipper 1903, Duijvendijk prachtig org. Omgebouwd, geschikt voor museumhaven, 180 pk, nieuwe roef, goede woning, compleet schip veel extra's aanwezig. Piu Allegro Scheepsmakelaardij Tel 0031(0) Fax 0031(0) Kotter; 25,3 x 6,2 x 2,9 m.; Deutz 230 pk; goed onderhouden woonschip, ruim en solide vr.pr ,- Ms "Destiny"/ Rumst (B) bj / 786 ton / 62.55x7.58x2.67 / CAT 680pk rev. in 1999 / boegschr. 240pk / 2 ruimen / houten vloer / friesche kap / alu. stuurhut met U- lessenaar / voorwoning opnieuw betimmerd / mooie keuken / Schip is in hele goede staat! Rensen Driessen Scheepsmakelaardij BV. Tel: / Fax: Varend woonschip, ex- Kempenaar Afmetingen: x 6.66 x 1.00 m Bouwjaar Oorspronkelijk: 1969 Herbouwd: Materialen Gelast stalen casco, gestraald & gemetaliseerd (uniek) Opbouw staal, gelast. Aluminium stuurhut (2003) Ms "Suzanna Maria" / 3594 ton / 108,50 x 11,40 x 4,00 mtr. / 3650 m3 / 2x Caterpillar - totaal 2025 pk / straalbuizen van 2000 / alu. schuifluiken van 2000 / woning recentelijk vernieuwd / vlak + dubbele bodem van 2006 / duwcertificaat 6700 t. / Kotter; 18 x 4,5 x 1,7 m, Scania 230 pk, verbouwd 2002/3, boegschroef, hydraulisch strijkbare masten, luxe interieur, ruim stuurhuis, vr.pr ,- sleepboot Flevo 3 bj: 1957 afm: x 4.60 x 1.75 m. motor: 1 x MWM 265 pk zeer sterke, mooie sleper. onlangs werfbeurt gehad, inruil mogelijk. vraagprijs: ,- Het Anker Maritiem tel: fax: Rondvaartboot, type Amsterdammer, bj. 1993, ca. 24 x 4,36 x 1,45 m. 2,17 hoogte, 150 pk van 2001, tot 130 pers., in perfecte staat van onderhoud. Scheepsmakelaardij Van Weelden Tel , autotel , fax ref 2382 ref 2377 Inlichtingen advertenties op: SCHIP in BEELD tel.: of mail:

5 Zaterdag 22 september 2007 Varend Bestaan Weekblad Schuttevaer 5 commentaar Koste wat kost Wat brengt de binnentankvaart ertoe in 2018 een aan het ladingaanbod aangepaste vloot dubbelwandige schepen klaar te willen hebben? In de eerste plaats de wil van tankerschippers koste wat kost te blijven varen. En daarnaast hun bijzondere loyaliteit aan de opdrachtgevers. De tankvaart is gewend te voldoen aan elke eis van de oliemaatschappijen. Willen die alleen nog driedubbelwandige catamarans van 5000 ton voor de wal, dan zullen die er komen. Zo zit dat wereldje nu eenmaal in elkaar. Maar is dat wel de taak en verantwoordelijkheid van de bedrijfstak? Jazeker; de klant is koning en in een markteconomie zijn vraag en aanbod nu eenmaal communicerende vaten. Is er vraag naar dubbelwandige tankers, dan zullen er altijd ondernemers zijn die daarin investeren. Is de vraag groter dan het aanbod, dan stijgen vanzelf de opbrengsten en volgen meer investeringen in dubbelwanders. Dat gaat langs de weg van geleidelijkheid. Tenminste, zolang niemand een spaak in het wiel steekt. Geen tankerschipper kon bevroeden dat een scheepsramp voor de Spaanse kust zulke drastische gevolgen voor zijn bedrijf zou hebben. De politiek was er snel uit en beval de overschakeling op dubbelwandig vervoer van vloeibare lading. De politici kenden zonder twijfel de economische gevolgen, maar vertrouwden op marktwerking. En dat doen ze nog. Er is geen reden aan te nemen dat het vervoer straks ernstig zal stagneren. En lukt het even niet dubbelwandig over het water, dan kan het per spoor of desnoods over de weg. Er is alleen een probleem voor een paar honderd tankereigenaren, maar wat stelt dat getal voor in relatie tot de veiligheid van 250 miljoen Europese burgers? Het zou netjes zijn als de overheid, als veroorzaker van de malaise, de tankvaart tegemoet zou komen, maar reken er niet op. Wacht niet tot het einde op hulp van anderen. Ga uit van eigen kracht en zoek de beste bedrijfseconomische oplossing voor uw bedrijf. Dat is de kern van ondernemen en voor een goed plan is altijd geld te vinden. Koste wat kost blijven varen is zeker geen goed plan. Van ons internet Pr kbord Wie weet iemand of kan mij vertellen waar de familie Van den Straver is. De familie voer in de jaren zestig op een schip met de naam Hanny of Hanna. Ook kwamen ze regelmatig bij scheepswerf Van der Werf. Ik ben in het bijzonder op zoek naar hun dochter Ursula. Laat iets horen als je wat weet. Schipperse zoekt steun voor sponsorloop DEVENTER Elly Koster van het ms Elly-Amsterdam doet 6 en 7 oktober mee aan A Sister s Hope 60K. Dit is een tweedaagse, zestig kilometer lange sponsorwandeling van Amersfoort naar Amsterdam, die tot doel heeft geld bijeen te brengen voor onderzoek naar borstkanker. Koster kan meedoen, mits ze minimaal 1500 euro inbrengt en daarvoor heeft ze voor 1 oktober nog meer sponsors nodig. Tot nu kreeg ze steun van Administratiekantoor Huuskes, Huizinga & Snijder, Weekblad Schuttevaer, ms Securitas en ms Aleida. Een gift overmaken kan op rekening van Stichting A Sister s Hope, onder vermelding van Kosters deelnamenummer Meer informatie is te vinden op www. asistershope.org en u kunt bellen of en met Elly Koster ( , DELFZIJL/AMSTERDAM De Amsterdamse organisatoren van de Open Haven- en Industriedag van afgelopen zaterdag wagen zich niet aan schattingen van bezoekersaantallen - Daarvoor waren de evenementen te verspreid - maar hun collega s van het Eems Dollard Havenfestival van afgelopen weekeinde wél. Zij telden ruim bezoekers in Delfzijl. Woordvoerder Mike Schellart van de Ondernemersvereniging Regio Amsterdam (ORAM) vindt dat rijkelijk veel. Wij houden het op duizenden mensen. De acht bedrijven die open waren voor het publiek, werden heel druk bezocht en andere evenementen trokken ook aardig wat bezoekers. De Amsterdamse haven presenteerde zich met spektakel als Portjumpen, Free running op containers, acrobatische toeren van Corpus Acrobatic in de grote oranje containerkranen op de Ceres Paragon-terminal en tattookunst op een container door tatoeagekunstenaar Henk Schiffmacher. Kees de Vries pleit voor nieuwe vaarwegverbindingen Eigenlijk zijn er maar een paar grote binnenvaartlanden en daardoor is de impact van de binnenvaart voor de Europese Unie beperkt. Daarin moeten we verandering brengen. Omdat het niet mogelijk is een vaarweg door de Alpen te graven, kiezen wij ervoor er aan beide zijden langs te gaan. Dit betekent aan de Franse zijde, na de aanleg van een nieuw kanaal naar Parijs, een verbinding tussen de Franse Saône en de Moezel. Hierdoor worden Hamburg en Marseille met elkaar over water verbonden. Aan de Duits-Oostenrijkse kant zien wij op termijn, ongeveer in 2030, nadrukkelijk een verbinding tussen de Elbe en de Donau. In de verre toekomst is in onze ogen ook een verbinding tussen Donau en de Italiaanse Po interessant. Dit is rijkelijk ambitieus, maar studies geven aan dat het technisch mogelijk is. Conferentie De Vries gaf aan het realistisch te vinden dat Wenen het toekomstige centrale binnenvaartschakelstation van Europa wordt. En dat geldt ook in het geval van een minder ambitieuze opzet. Graag willen wij met Oostenrijk werken aan de totstandkoming hiervan. Om op de kortere termijn aan deze samenwerking meer inhoud te geven, willen wij graag beginnen met verbetering van de bevaarbaarheid van de Donau. Wij zijn bijzonder verheugd dat Oostenrijk de komende jaren een begin maakt met de verbetering van de bevaarbaarheid van het Oostenrijkse deel. Wij achten het verstandig onze krachten te bundelen en samen Duitsland proberen te bewegen te investeren in de Donau en de Elbe. Op dezelfde wijze hebben België en Nederland met succes samengewerkt om Frankrijk te bewegen tot de investering in de nieuwe vaarweg naar Parijs. Wellicht is het daarom mogelijk begin 2008 een Duits-Oostenrijks-Nederlandse binnenvaartconferentie te beleggen met bovengenoemde uitgangspunten als agenda. Maar zonder goede economische onderbouwing is het niet mogelijk nieuwe investeringen te doen. Een van de onderzoeksbureaus in Nederland heeft daarom onderzocht wat in relatie tot onze infrastructuur de meest kansrijke Europese relaties voor de toekomst zijn. Het heeft ons niet verbaasd dat Oostenrijk en Hongarije voor ons land daarbij het hoogst scoorden. Nederland en Oostenrijk kunnen elkaar uitstekend aanvullen als zeehaven en centraal Europees schakelstation. Ik vertrouw erop dat Oostenrijk en Nederland daarvan de vruchten plukken en daardoor een welvarende toekomst tegemoet gaan. Daarbij vergeleken waren de evenementen van de tweede editie van het Eems-Dollard Havenfestival gewoontjes. De organisatie hield het bij de kernactiviteit: presenteer de maritieme industrie door rederijen te vragen schepen af te laten meren, (container)kranen te laten bezichtigen en belangstellenden gratis havenrondvaarten te laten maken. Zelfs muzikale bijdragen op zaterdag en zondag waren haven- en scheepvaart gerelateerd door het optreden van Duitse en Nederlandse shantykoren. Alleen in de zogenoemde evenementenhal hadden het duo Lucas en Gea, Grant and Forsyth en de gelegenheidsband TOF vrij spel door niet over haven of scheepvaart te zingen. Rederijpresentaties Volgens de organisatie van de havendagen in Delfzijl is het succes daarvan te danken aan de diverse soorten schepen die in de haven voor anker gingen. Onder hen de Waker van de Kustwacht, de stoomsleepboten Nederlandse vloot wil de Alpen over Een vaarweg tussen de Franse Saône en de Moezel, een verbinding tussen de Elbe en de Donau en uiteindelijk een vaarweg van de Donau naar de Po. Dat waren de wensen van Kees de Vries bij het bezoek van de Oostenrijkse staatssecretaris Kranzl aan de Rotterdamse haven. De Vries maakte aan de staatssecretaris duidelijk dat Nederland het een gemis vindt dat andere delen van Europa zo beperkt door vaarwegen worden ontsloten. AMSTERDAM Haven Amsterdam bouwt momenteel aan diverse voorzieningen voor de scheepvaart. Het gaat om acties die snel tot resultaat leiden maar ook om projecten die langere tijd in beslag nemen. Bij de ADM is begonnen met de verplaatsing van een aantal woonschepen om ruimte te creëren aan de dam, zegt woordvoerder Ab van der Neut van Haven Amsterdam. DEN HAAG De schippersinternaten moeten waarschijnlijk genoegen nemen met 1,4 miljoen extra in plaats van de gevraagde zeven miljoen. Minister André Rouvoet van Jeugd en Gezin wil, rekening houdend met het teruglopend aantal kinderen op de internaten, de subsidie op een andere manier gaan vaststellen. De 1,4 miljoen euro komt bovenop de eerder toegezegde structurele verhoging van euro vanaf 2007 om de kwaliteit te handhaven. Ik zie het probleem bij de sector om veranderingen op te vangen. De schippersinternaten worden gesubsidieerd op basis van het aantal kinderen maal een vast kindbedrag. De voortdurende daling van het aantal kinderen zorgt voor een constante terugloop van de subsidie en daarmee van de werkgelegenheid. Dit legt druk op de sector. Het kan soms ingewikkeld zijn daar direct adequaat op te reageren. Meer rust en ruimte om keuzes te maken rond de bezetting kan nuttig zijn. Dit kan door de telling te vertragen met een jaar. Op basis van de huidige prognose voor 2007 zou dat in het eerste jaar om ruim één miljoen euro gaan. Ik Amsterdam en Delfzijl zetten haven te kijk De trotse vloot slepers, die elk zomerseizoen langs maritieme evenementen reist, was dit weekeinde ook te zien in Delfzijl. (Foto Eems Dollard Havenfestival) Achterstand De Vries maakte duidelijk dat hij Rotterdam de belangrijkste zeehaven van Oostenrijk vindt. Nergens ter wereld worden per inwoner zoveel goederen vervoerd als hier. Toch is het opmerkelijk dat havens aan de Middellandse zee op achterstand staan ten opzichte van de havens aan de Noordzee. Kennelijk is er een bijzondere reden waarom zeeschepen uit Azië anderhalve dag langer doorvaren en een haven aan de Noordzee kiezen als toegangspoort tot Europa. De reden hiervan is de ligging van de Rijn die in Nederland in zee stroomt. Rotterdam is daarmee de enige zeehaven in Europa die zonder capaciteitsproblemen 250 miljoen ton lading via de Rijn en de aansluitende vaarwegen met de binnenvaart, tot ver in Midden-Europa kan afleveren. Wanneer de Rijn in Hamburg in zee zou zijn gestroomd, zou Hamburg de grootste haven van de wereld zijn geworden en waren de Hollanders niet zo met transport en water verbonden geweest. Zestig procent van ons internationale Amsterdam verbetert afmeerfaciliteiten De Klerk Werkendam is met het werkschip Linge en het kraanschip Rio bezig met de kadebouw voor de Zanzibarhaven. (Foto Evert Bruinekool) Andere subsidieberekening levert 1,4 miljoen extra op Geen zeven miljoen voor internaten ben tot deze aanpassing bereid. Afhankelijk van de ontwikkeling van het kindaantal hebben de schippersinternaten vervolgens jaarlijks een groter extra bedrag te besteden. De internaten kunnen dan zelf kiezen de personeelsbezetting hoger te houden, de personeelssamenstelling te differentiëren of de beloningen aan te passen. Arbeidsvoorwaarden Over de arbeidsvoorwaarden voor het internaatspersoneel deelt Rouvoet de mening van zijn voorganger Ross-van Dorp. Zij hanteerde het overal gehanteerde principe dat de arbeidsvoorwaarden een zaak zijn van werkgevers en werknemers in de sector. In de bekostiging is voorzien dat de loonkosten jaarlijks worden geïndexeerd met de overheidsbijdrage in de arbeidskosten. Zo worden marktconforme loonkostenstijgingen opgevangen. De schippersinternaten worden ook op deze wijze behandeld. Ik zie in de recente ontwikkelingen geen reden dit standpunt te wijzigen. Censis wil overgaan naar de cao Jeugdzorg. Dat kan grote financiële consequenties hebben. Het is aan de sector te bepalen of dat mogelijk en verantwoord is. Een rapport dat Censis heeft laten opstellen door de Human Capital Group (HCG) geeft aan dat er financiële consequenties zijn die het bestaande budget van de internaten overschrijden. Dat rapport heeft mij echter niet de indruk gegeven dat sprake is van een noodzakelijke koerswijziging. Rouvoet wil ook de verantwoordelijkheid voor het wachtgeld bij de internaten leggen. Nu neemt de rijksoverheid de verantwoordelijkheid voor de wachtgeldkosten van de personeelsreductie. Dat is geen stimulans voor de sector om personeel aan het werk te houden. Ik wil de financiële verantwoordelijkheid voor de wachtgelden bij de internaten leggen. Zo ontstaat ruimte voor financiële afwegingen. Rouvoet is niet overtuigd dat de gevraagde Rosalie en Maarten en het projectladingschip Deo Volente. Deze bleef speciaal voor het evenement in de haven met op het dek onderdelen voor windmolens. Het Redersplein, met presentaties van Noord-Nederlandse rederijen en de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Reders, het Maritieme Plein en Kinderplein bleken publiekstrekkers, maar ook de gratis rondritten met de oldtimerbussen en huifkar deden dat. Desondanks hadden standhouders gehoopt op meer belangstelling van jongeren om hen te interesseren voor een baan in de maritieme sector, hoewel de roep om jong personeel in Delfzijl minder luid klonk dan op de begin september gehouden Wereldhavendagen in Rotterdam en op de Open Haven- en Industriedag met het motto Maak De Sprong in Amsterdam. De Delfzijlse organisatoren kunnen wat dat betreft in de herkansing. Het Havenfestival staat volgend jaar 13 en 14 september weer op de agenda. goederenvervoer vindt daarom plaats met binnenschepen. De zeehavens Frankrijk of Duitsland zijn op weg of spoor als dominante achterlandmodaliteit. Via water zijn niet alle delen van Europa met vaarwegen ontsloten. Maar als verladers ons vragen of het geen probleem is dat er geen vaarwegen naar Midden-Frankrijk of het westelijk midden van Duitsland lopen, dan hebben wij daar een afdoende antwoord op. Want alle grote industriegebieden hebben hier van oudsher een locatie aan vaarwegen. Duits-Oostenrijks-Nederlandse binnenvaartconferentie in 2008 Daar kunnen we nog steeds van profiteren. De schaalvergroting in onze sector kent voorlopig geen grenzen. Volgend jaar komen schepen in de vaart van meer dan ton. Maar het merendeel van onze vloten bestaat ook in de toekomst uit middelgrote Europaschepen die de Rijn en de Donau kunnen bevaren en door combinaties hiervan in de vorm van duwstellen en koppelverbanden. (EvH) Aan de dam komen wachtsteigers voor de tankvaart. Op de kop van de dam komt een auto-afzetplaats voor de tankvaart. Om de schepen zoveel mogelijk naar het noordwesten te kunnen verplaatsen, zal vanaf de pier over een breedte van vijftig meter uit de oever in noordelijke richting worden gebaggerd tot een diepgang van twee meter. Tussen de woonschepen en de in te richten tankerligplaatsen komt ter afscherming een rij palen. Daarna wordt langs de dam gebaggerd. Naar verwachting is dit project eind 2008 voltooid. Zodra houtbedrijf Hoogland deze maand zal zijn verhuisd van de Danzigerkade naar de Westhaven wordt de kade bij Hoogland rechtgetrokken in de lijn van de rest van de Danzigerkade. Daarna wordt een damwand geslagen om uitspoeling door manoeuvrerende duwboten te voorkomen. Vanaf de Haparandeweg naar de strekdam wordt een dam aangelegd. Aan de oude Houthavenzijde komen wachtsteigers voor de binnenvaart en op de dam komen parkeerplaatsen voor de binnenvaart. Ook de Westerdoksdijk krijgt een facelift, maar dat gebeurt pas in Vanaf de voormalige De Vlugthaven tot het Stenen Hoofd wordt een rechte kade aangelegd die vervolgens wordt ingericht voor de binnenvaart. Vorig jaar heeft Haven Amsterdam twee nieuwe insteekhavens gemaakt. In mei is de Texashaven, aan de westkant van de Amerikahaven, geopend voor onder meer de uitbreiding van Oiltanking. Aan het eind van de Afrikahaven is oktober 2006 de Madagascarhaven in gebruik genomen voor binnenschepen die naar de nieuwe binnenvaartcontainerterminal van de multimodale transportterminal Westpoint komen. Momenteel zijn De Klerk Werkendam met werkschip Linge en het kraanschip Rio bezig met de kadebouw voor de Zanzibarhaven. De Zanzibarhaven is een zijhaven aan de westelijke oever van de Afrikahaven. De nieuwe kolenterminal LBH/ Rietlanden is daar gevestigd. Ten behoeve van de binnenvaart komen er maximaal tien ligplaatsen en speciaal voor zeeschepen wordt een 675 meter lange kade aangelegd. (EB) miljoenen echt nodig zijn. Er blijft vooralsnog een verschil van inzicht met betrekking tot wat Censis vraagt voor het functioneren van de schippersinternaten en hetgeen ik vanuit mijn verantwoordelijkheid nodig acht. Geen oplossing Vorige week boden werkgevers- en werknemersorganisaties de regering een petitie aan waarin ze vragen om zeven miljoen euro extra. Vier miljoen is nodig voor een optimale kwaliteit, voor de overgang naar de cao Jeugdzorg is drie miljoen euro extra nodig. Het aanbod van Rouvoet wordt niet als oplossing gezien. Voor de sector is verschuiving van de peildatum voor subsidie geen optie, reageert Censis-directeur Peter Vlok. Dan blijft het budget nog teveel afhankelijk van het aantal kinderen. Vlok wil nu gedaan krijgen dat de 1,4 miljoen structureel wordt toegekend, ongeacht een eventuele daling van het kindertal. Maar zelfs dan kan de benodigde kwaliteitsverbetering niet worden gerealiseerd. Censis wil eventueel wel meedenken over de wachtgeldproblematiek. Maar we hebben onvoldoende mogelijkheden boventallig personeel ander werk aan te bieden. (EvH) lezers aan het woord Plaatsing van ingezonden stukken betekent geen instemming van de redaktie. Anonieme brieven worden niet opgenomen. Ingezonden stukken mogen in het algemeen niet langer zijn dan vijftig kranteregels (ca. 250 woorden). De redactie behoudt zich het recht voor brieven in te korten. Redaktie Schuttevaer, Postbus GA Deventer en kan ook: Stuurhut voorop Ik was te laat om te reageren op het artikel naan aanleiding van het Grouster ongeluk Beroepsvaart speelt voor eigen rechter in Weekblad Schuttevaer van 4 augustus. Ik wil hier graag nog op reageren. Waarom moeten stuurhuizen altijd achterop worden gesitueerd. Hoe vaak is er al niet gediscussieerd over de dode hoek die alleen hierdoor ontstaat! Plaats het stuurhuis en de woning voorop het schip, ver van de razende motoren en met een goed zicht vooruit en vrijwel geen dode hoek. Er zijn wel meer argumenten die hiervoor pleiten, maar ik wil hier nu niet op ingaan. Het lijkt mij echter nuttig een discussie hierover te openen! S. Duiker Ameland Misselijk van dossier Doel Met verbijstering heb ik uw (tendentieuze) artikel gelezen over het Deurganckdok en het bedreigde dorpje Doel. U laat alleen de belanghebbenden aan het woord, wat een vertekend beeld van de reële situatie brengt. Dit staat ver van journalistieke eerlijkheid en neutraliteit. Verder wil ik even vermelden, dat het dorpje Doel nog altijd 384 inwoners heeft en geen illegalen of AMERSFOORT Advies- en ingenieursbureau DHV, Ecorys en Nile Consultants uit Egypte gaan een masterplan maken voor een nieuw haven- en industriecomplex aan het Suezkanaal ten oosten van Port Said. krakers meer telt. Leefgemeenschap Leefbaar Doel meemaken reageert dan ook meer dan geschokt. Misschien nog even dit: diverse huizen werden op bevel van de overheid bewust gevandaliseerd. Het dossier Deurganckdok-Saefthingedok-Doel staat bol van leugens, bedrog en manipulatie. Het is één van de meest misselijkmakende dossiers dat er bestaat. F. Lauwers, Doel Plan voor havenontwikkeling aan Suezkanaal Nieuwe kanaalklus voor DHV en Ecorys Oud-commissaris ARSB Lies Touw overlijdt ROTTERDAM Oud-schipper Lies Touw is vrijdag 14 september in zijn woonplaats Rotterdam overleden. Hij werd 97 jaar. Touw was een telg uit een oud schippersgeslacht uit Bergen op Zoom en de vader van actrice Pleuni Metsers-Touw. Vanaf zijn huwelijk in 1938 tot 1981 heeft hij met zijn motorspits Attacus gevaren. In de jaren vijftig en zestig was Touw commissaris van de Algemene Rijnschippersbond. In 1984 kreeg hij het verzetsherdenkingskruis. Al in het begin van de oorlog verzette hij zich tegen de Duitsers. De schepen van de gebroeders Touw, de Atalanta en de Attacus, werden in augustus 1940 gevorderd door de Kriegsmarine om te worden ontkopt en omgebouwd tot landingsvaartuig in het kader van Operation Seelőwe. De broers voeren hun schepen echter naar Kralingscheveer waar de uit de stad weggebombardeerde machinefabriek Bosker & Olthof een nieuwe locatie had gevonden. De Brons-motoren werden gedemonteerd en vitale onderdelen werden met medeweten van directeur Olthof aan de wal verborgen. Met deze zet waren ze de Duitsers voor. De nieuwe onderdelen moesten zogenaamd uit Appingedam komen. Hun schepen werden weer officieel vrijgegeven. Om de schijn op te houden werden de motoren pas in oktober weer in elkaar gezet. Omdat Touw dacht dat de oorlog niet lang zou duren, hij was niet de enige, werden er niet veel reizen gedaan. In 1943 stond de Attacus op de lijst om opnieuw te worden gevorderd. Ditmaal voor een oorlogstaak in de Noorse fjorden. Hij zou zelf de Attacus naar Hamburg moeten brengen. Hij zette een andere naam op het schip en de knecht Jo Dolderman werd de fictieve schipper. Zo kwamen ze met een lading draineerbuizen in de Noordoostpolder. Na lossing zijn ze daar gebleven en in een zijkanaaltje gaan liggen. Daar werd het schip gevonden en moest het naar Zwolle worden gebracht. In plaats daarvan vond Touw een schuilplaats bij Genemuiden. Daar raakte hij via huisarts P. Provo-Kluit VETH TUNNEL THRUSTERS ZIJDELINGS DE BESTE TUNNEL-THRUSTERS POSTBUS AB PAPENDRECHT TEL. (078) FAX (078) Het Suezkanaal verwerkt jaarlijks dertig procent van het wereldwijde containertransport en dertien procent van de totale wereldhandel. Het nieuwe haven- en industriecomplex moet het voor Egypte mogelijk maken meer te profiteren van al die passerende lading. Naast de harde infrastructuur zorgen de partners ook voor management- en logistieke concepten, veiligheid en douanefaciliteiten. Het plan behelst ook woningbouw en recreatieve projecten. Dit is één van de meest veelbelovende havenprojecten ter wereld, vindt projectmanager Wim Klomp van DHV. Door de ligging aan de monding van het Suezkanaal en de grote hoeveelheid bouwgrond wordt interesse verwacht van alle grote vervoerders en terminaloperators. Het te ontwikkelen gebied is circa 120 vierkante meter groot, twintig procent meer dan het hele Rotterdamse havengebied. Naar verwachting gaan de Egyptische overheid en het bedrijfsleven de komende twintig jaar circa honderd miljard euro in het haven- en industriecomplex investeren. Vorig jaar was Port Said volgens DHV de grootste stijger op de ranglijst van containerhavens. Het klom van de 67ste naar de 35ste plaats. De bedoeling is de top tien te bereiken. E.W.H.Touw ( ). betrokken bij het verzet. Bijna een jaar heeft de Attacus daar gelegen. Tijdens de slag om Arnhem wilden de Duitsers op een nacht een polder onder water zetten. Daarbij ontdekten ze het schip. Nog dezelfde nacht is Touw er met zijn schip vandoor gegaan. Met een natte jutezak over de uitlaat en de motor in het laagste toerental voeren ze met gedoofde lichten vlak langs een Duitse wachtpost. Ditmaal op weg naar de Kop van Overijssel. Om de sluis van Blokzijl te passeren, het schip was te groot, moest Touw eigenlijk een vergunning hebben. De sluiswachters stonden aan de goede kant. Via de Kleine Beulakerweide vond Touw een sloot waar hij de Attacus kon verbergen. Het schip werd gecamoufleerd met takken en riet. Mensen die later aan de beruchte razzia in de Noordoostpolder op 17 en 18 november 1944 wisten te ontsnappen vonden een schuilplaats aan boord van de Attacus. Kort voor Kerstmis 44 begon het te vriezen. Met het ijs nam het gevaar toe. Op 10 januari 1945 kwamen er Duitsers over het ijs en ontdekten het ingevroren schip. Na de dooi kwam Touw te weten dat de Duitsers die hem hadden gevonden vertrokken waren om te proberen de Russen tegen te houden. Touw waagde de gok en bleef waar hij was. Vaak was hij op pad voor de ondergrondse. Zijn beroep gaf hem de mogelijkheid om bij aanhouding zijn aanwezigheid ver van zijn domicilie te verantwoorden. Op 15 april werden ze door de Canadezen bevrijd. De eerste reis na twee jaar onderduiken was een lading aardappels van Zwartsluis naar het nog steeds hongerende Rotterdam.

6 6 Weekblad Schuttevaer Scheepsbouw & Offshore Zaterdag 22 september 2007 Peters levert Leonie op aan familie Van Dam HARLINGEN Peters Shipyards in Kampen heeft 13 september het ms Leonie (bouwnummer 1208) overgedragen aan de familie Van Dam uit Spijk. De oplevering had plaats aan de Korte Lijnbaan in Harlingen. Dochter Leonie van Dam (10) doopte het schip voorafgaand aan de tewaterlating op 11 maart in Kroatië. De Leonie is de zevende op rij van een serie Ice Runners 3650 die de werf samen met betrokken kapiteineigenaren en Wagenborg Shipping ontwikkelde. De algemene gegevens luiden: lengte over alles 89,99 meter, loodlijnlengte 84,69 meter, breedte 12,50 meter, holte acht meter, GT/NT 2528/1053, DWAT 3650 ton. In de machinekamer is een 1800 kw Wärtsilä 9L20 hoofdmotor geplaatst. Op 13 juli liep op de Kroatische werf het inmiddels in Kampen gearriveerde bouwnummer 1014 van stapel, dat begin december wordt overgedragen aan Gerrit de Vries uit Assen en als Emma in de vaart komt. Bouwnummer 1209 rolt medio november in Korcula van de helling. Peters Shipyards levert dit schip komend voorjaar op aan François Hovestad uit Werkendam, die het als Sprinter in de vaart brengt. Kort na de overdracht is de Leonie (PHLE, IMO-nummer ) onder gezag van kapitein René Moret met een volle lading zout naar Mäntyluoto vertrokken. (HZ) Kapitein René Moret (met scheepstas) en zijn bemanning voor het ms Leonie. (Foto Henk Zuur) Offshore-industrie op volle toeren, zorgen over nieuwbouwhausse Nog decennia olie en gas uit Noordzee TU Delft profiteert van succes Fast Crew Supplier Damen haalt potentiële klanten aan boord ROTTERDAM Ik ben een groot rond stuurwiel gewend, reageerde topman Kommer Damen van Damen Shipyards, toen hij de stuurhendel van de Dona Diana vastgreep. Hij genoot er wel van na enige aarzeling. Even later kliefde de Fast Crew Supplier zich met de maximale snelheid van 25 knopen door de golven van anderhalve meter, zonder noemenswaardige problemen voor de opvarenden. Onder hen potentiële kopers uit alle windstreken, die waren uitgenodigd voor de presentatie en proefvaart op de Noordzee. Er bestaat volgens de werf veel belangstelling voor dit nieuwe concept van Damen. De zogenoemde bijlboeg zorgt voor een aanzienlijk rustiger vaargedrag op zee. Van de 3307-serie zijn er zeven in opdracht en van de 5009 acht. Ook is er animo voor een versie van 54 meter lengte. De vraag naar dit type schepen neemt toe, omdat er steeds vaker op grotere afstanden uit de kust olie en gas wordt aangeboord. Vaartuigen die snel materieel en bemanning kunnen transporteren hebben de toekomst. Onder bepaalde omstandigheden genieten ze de voorkeur boven een helikopter. Het vervoer van bemanning kost met een crewboat eenderde van de prijs van helikoptervervoer. De toepassing van een Fast Supplier wordt vooral interessant als met grote haast iets naar een platform moet dat te zwaar is voor een helikopter. Het is algemeen bekend dat in woest water schepen gas terug moeten nemen om geen onnodige risico s te lopen, zegt product director Jaap Gelling van de afdeling High Speed & Naval Craft van Damen. Dat heeft te maken met verticale versnellingen. Op een zwaar stampend schip word je niet alleen zeeziek, maar wordt werken simpelweg onmogelijk. Versnellingen van vele malen de zwaartekracht (G-krachten) zijn aan boord van conventionele snelle schepen heel normaal. Bij twee G lijkt het al alsof je tweemaal zo zwaar bent. Dan te bedenken dat op conventionele snelle schepen extreme versnellingen tot tien G voorkomen. De uitdaging was dus een scheepsvorm te ontwikkelen waarbij die hoge versnellingen niet zouden voorkomen of in elk geval aanzienlijk beperkt zouden blijven. Het principe van de bijlboeg is ontwikkeld door Lex Keuning, associate professor bij de sectie Scheepshydromechanica van de Technische Universiteit van Delft. Bij het onderzoek naar de bijlboeg zijn ook het Marin, de Koninklijke Marine en US Coast Guard betrokken geweest. Op de vraag of hij of de universiteit ook delen in het succes van de bijlboeg, antwoordde Keuning: Bij elk verkocht schip van dit type stort Damen een bedrag in een fonds. Daaruit kunnen we verdere onderzoeken bekostigen. De TU is nu bezig met de ontwikkeling van een boegroer dat de stabiliteit van dit model verder zou kunnen vergroten. De Fast Crew Supplier 5009 Dona Diana is gebouwd in opdracht van de Mexicaanse rederij Naviera Integral SA. Het schip heeft een capaciteit van 250 ton vracht en tachtig passagiers. De aanhoudend hoge olieprijzen hebben ook in Engeland en Schotland een zeer gunstig effect op de upstream olie- en gasindustrie. Op de internationale vakbeurs Offshore Europe in het Schotse Aberdeen heerste dan ook een zeer positieve stemming. De booractiviteiten op de Noordzee liggen op het hoogste niveau in tien jaar. Zorgen zijn er echter over de nieuwbouwhausse in de offshore-industrie. Volgens directeur Ronald Hoope van boormaatschappij Noble Drilling staan momenteel in totaal 163 nieuwe booreilanden op stapel. Veel teveel om straks allemaal van werk te voorzien. We hebben dit, zij het in mindere mate, al eens eerder gezien. Jammer dat men de negatieve gevolgen hiervan alweer is vergeten. Voorlopig is er evenwel volop werk voor de toeleveranciers aan de olie- en gasindustrie. De leveranciers waren op de beurs dan ook massaal vertegenwoordigd. Er waren onder meer landeninzendingen uit de Verenigde Staten, China, Denemarken, Duitsland, Italië, Noorwegen, Oostenrijk en Nederland. Dat de Noordzeeregio voor oliemaatschappijen nog steeds interessant is, blijkt uit het op de beurs gepubliceerde rapport van het consultancybureau Nieuwbouw: alle typen bedrijfsvaartuigen Reparatie Dokcapaciteit tot 110 meter Hannon Westwood, dat de exploratieactiviteiten heeft onderzocht. De voornaamste conclusie is, dat de booractiviteiten in de Britse Noordzee weer op een heel hoog niveau liggen. Volgens Jim Hannon zijn er in de periode in totaal 116 exploratie- en bevestigingsboringen uitgevoerd. Dat zijn er meer dan vijftig per jaar. Dit hoge aantal is voor het laatst is 1998 gehaald. Het geeft aan dat de Noordzee nog altijd heel interessant is en dat nog steeds aanzienlijke hoeveelheden olie en gas worden aangeboord. Ook de succesratio ten aanzien van het vinden van olie- en gasreservoirs is aanzienlijk toegenomen, aldus het onderzoeksrapport. Een groot deel van de nieuwe booractiviteiten wordt ontplooid door nieuwe spelers, die vaak oudere concessies overnemen. Hannon: Eind vorig jaar Maaskade 28, 5361 GB Grave Telefoon Fax telden we 124 nieuwkomers met belangen in Britse wateren. Deze nieuwkomers namen in 2006 ruim vijftig procent van alle booractiviteiten voor hun rekening. Lastenverlichting De grote oliemaatschappijen mogen dan wel belangen afstoten aan kleine nieuwkomers, zij zijn niet van plan de Noordzeeregio te verlaten. Dit werd duidelijk tijdens een presentatie op de vakbeurs. Net als in de Nederlandse sector zien deze oil majors in het Verenigd Koninkrijk nog mogelijkheden de vele kleine gasvelden en moeilijk te ontwikkelen velden in productie te brengen. Frank Chapman van BG, Rob Olsen van ExxonMobil en Malcolm Brinded van Shell riepen de Britse overheid dan ook op belastingmaatregelen te nemen, zodat zij deze velden rendabel kunnen gaan ontwikkelen. Verder stelde Brinded dat, door de verbeterde winningstechnieken, de verwachte levensduur van de velden op de Noordzee veel langer is geworden. Mede hierdoor kon worden geconcludeerd dat de Noordzee als belangrijke olie- en gasprovincie nog vele tientallen jaren meekan. De grootste zorg van de oliemaatschappijen en toeleverende industrie is het snel groter wordende tekort aan geschoold personeel. Nieuwe projecten Onder leiding van de IRO, de branchevereniging voor de Nederlandse toeleveranciers in de olie- en gasindustrie, was op de beurs een Nederlandse groepsstand ingericht. Volgens IRO-directeur Hans de Boer werd de stand druk bezocht. De bedrijven konden dan ook successen melden. Woordvoerder Koos Krispijn van de HSM-werf uit Schiedam vertelde dat de werf een grote constructieopdracht heeft weten te verwerven. Voor het Deense Horns Rev B windmolenproject gaan we een transformatorplatform bouwen. Voor ons zitten er manuren werk in. Het platform wordt juni 2008 opgeleverd en hierna dertig kilometer ten westen van Ebsjerg in zee geïnstalleerd. Duikbedrijf Noordhoek uit Zierikzee meldde de bouw van een nieuw duikondersteuningsvaartuig. We zitten in de laatste onderhandelingsfase over de bouw, zei Annemarie Noordhoek-Kok. Het schip wordt 76 meter lang, achttien meter breed en wordt uitgerust met een saturatieduiksysteem voor twintig mensen. We hopen begin 2009 met dit schip aan de slag te kunnen. Verder presenteerde het duikbedrijf Bluestream NL uit Den Helder de sector haar jongste aanwinst, de Toisa Polaris. Dit bijna 104 meter lange duikondersteuningsvaartuig is onlangs op stapel gezet. Volgens Bluestream-directeur Kieran Pieters is ook dit schip is uitgerust met een saturatieduiksysteem. Veel Nederlandse bedrijven op vakbeurs Offshore Europe Lopende projecten Zware-ladingtransporteur BigLift Shipping uit Amsterdam toonde een animatiefilm om te laten zien hoe met de kranen van zware-ladingschepen subsea-installatiewerk kan worden uitgevoerd. Marketingmanager Hayo Jansen: We hebben de film speciaal gemaakt om er de markt mee te verkennen. Als er voldoende belangstelling voor is, gaan we de kranen van één of meerdere van onze zware-ladingschepen voor subsea-installatiewerk aanpassen. BigLift Shipping vroeg ook aandacht voor de twee nieuwe heavylifters die bij de Indiase werf Larsen & Toubro in Hazira zijn besteld. Deze schepen krijgen een laadvermogen van ton en worden uitgerust met twee 900-tons kranen. De schepen komen respectievelijk in 2009 en 2010 in de vaart. De Rotterdamse scheepswerf Keppel Verolme liet de afbouw zien van twee FPSO s van Sevan Marine, de Sevan Piranema en de Sevan Hummingbird. Verder heeft de werf de renovatie van het booreiland Blackford Dolphin en de bouw van de MPU Heavy Lifter onder handen. Vliegtrip Onder de bezoekers die vanuit Nederland met voor de beurs georganiseerde eendaagse vliegtrips naar Aberdeen waren gekomen, bevond zich ook een delegatie van bedrijven, organisaties en instanties uit de Kop van Noord- Holland. Deze reis, waaraan ook burgemeester Stefan Hulman van Den Helder deelnam, was georganiseerd door het Ontwikkelingsbedrijf Noord- Holland Noord (NHN). Dit bedrijf is opgericht om in de Noordkop nieuwe bedrijvigheid te ontwikkelen. De beurs in Aberdeen bood hiervoor volgens NHN-woordvoerder John Spee op offshoregebied een ideale gelegenheid. (PAS) VLAARDINGEN Het Vlaardingse ontwerpbureau Sea of Solutions (SoS) heeft in samenwerking met Vuyk Engineering Rotterdam de pijpenlegger annex kraanschip Global 1200 ontworpen. Het schip wordt gebouwd bij Keppel Singmarine. Het is het derde door SoS ontworpen nieuwbouwschip in een half jaar tijd. Eerder dit jaar ontwierp het bedrijf een kraanschip voor het Noorse Nordic Heavy Lift en een pijpenleg/ kraanschip voor het Indiase Larsen & Toubro. De Global 1200 kan olieen gasleidingen tot een diameter van zestig inch leggen, heeft een hijscapaciteit van 1200 ton en is uitgerust met een 400 ton deep water lowering systeem waarmee tot op een diepte van 3000 meter kan worden gewerkt. Het schip moet in april 2010 in de vaart komen. De Global 1200 is een aangepaste versie van de eerder door SoS ontworpen SOC 600 en geschikt om het Panama- en Suezkanaal te passeren. SoS ontwerpt grote pijpenlegger voor Global Industries De zogenaamde firingline staat, net als op de SOC 600, centraal op het dek. Twee 4500 kw thrusters De grote baas aan het roer van de Dona Diana. (Foto Jacques Kraaijeveld) geven het schip straks een snelheid van vijftien knopen. Het dynamische positioneringssysteem (DP klasse 2) maakt gebruik van vijf intrekbare schroeven van 2400 kw elk en een 880 kw boegschroef. De opzet van dieselgeneratoren en schakelborden voldoet aan de DP3-eisen voor extra redundantie. (HH) Artist s impression van de 162 meter lange Global (Illustratie SoS) ROTTERDAM/MALTA De conversie van de zware-ladingponton Fairmount Fjord tot zelfvarende en halfafzinkbare heavylifter loopt zo ver uit dat rederij Fairmount Heavy Transport in Rotterdam hiervoor een eerste grote transportopdracht heeft moeten afblazen. Fairmount legt de schuld bij de werf Malta Shipyards en haar onderaannemers. De Fairmount Fjord had al klaar moeten zijn om voor Ensco Drilling het zelfheffende booreiland Ensco 100 van Nigeria naar Rotterdam te brengen. Omdat dit contract moest worden geannuleerd, ontstond een heftig conflict tussen Fairmount en Malta Shipyards. De werf heeft de rederij uit Rotterdam nu verzekerd dat zij uiterlijk in oktober over de heavylifter kan beschikken. Malta Shipyards is inmiddels ook begonnen aan de Conversie Fairmount Fjord loopt flink uit conversie van de Fairmount Fjell, het zusje van de Fairmount Fjord en denkt deze klus in zes maanden te kunnen klaren. Ontkend wordt dat de conversieopdrachten te complex zijn voor de werf. Met de aanschaf en ombouw van beide zware-ladingpontons is per ponton 68 miljoen dollar gemoeid. Goed alternatief Fairmount heeft wel een alternatief gevonden om de Ensco 100 snel uit West-Afrika weg te halen. Hiervoor heeft het zusterbedrijf Fairmount Marine de supersleper Fairmount Alpine vanuit Kaapstad naar Nigeria gestuurd. Deze sleper gaat het eiland nu naar Rotterdam verslepen. De Fairmount Alpine is één van de vijf superslepers die de afgelopen tijd voor de Rotterdamse rederij in Japan zijn gebouwd. Ze beschikt over een trekkracht van ruim 200 ton. Het sleeptransport wordt begin oktober in Rotterdam verwacht. Hoewel steeds meer booreilanden per heavylifter worden vervoerd, hebben ook nog traditionele sleeptransporten plaats. Zo vertrekt één van de vijf andere zeeslepers, de Fairmount Expedition, binnenkort vanuit Singapore. Aan de tros het halfafzinkbare booreiland Sedco 702. Dit eiland moet via Kaap De Goede Hoop naar het Bonga-veld voor de kust van Nigeria worden gesleept. Verder is de Fairmount Summit door offshore-aannemer Saipem gecharterd om sleepwerk te verrichten in het Noorse Halfdan-veld en gaat de Fairmount Sherpa voor Murphy Oil in het Kikeh-veld offshore Maleisië aan het werk. (PAS) Wintershall op zoek naar nieuwe velden Noordzee DEN HELDER Wintershall wil tot 2010 meer dan 300 miljoen euro investeren in de opsporing van olie- en gasvelden. Het accent komt hierbij te liggen op kleine en middelgrote velden in zowel de Nederlandse, Duitse, Deense, Britse als Noorse sector van de Noordzee. Volgens productiedirecteur Ties Tiessen van Wintershall liggen er in de Noordzeebodem nog heel wat gasvelden op ontwikkeling te wachten. De maatschappij beschikt vanaf medio 2006 over een flink aantal exploratievergunningen om deze velden te kunnen opsporen. Voor de Noordzee zijn ons voor 33 blokken of delen ervan boorvergunningen verleend. Hiervan liggen er veertien in Duitse sector, acht in de Britse, zes in de Noorse, drie in de Deense en twee in de Nederlandse sector. De beide NAM-monotowerplatformen op de ponton H 122 gereed voor transport naar zee. (Foto PAS Publicaties) SCHIEDAM De HSM-werf in Schiedam heeft twee monotowerplatformen van het Trident-type opgeleverd aan de NAM. Beide platformen worden ingezet bij de productie van gas uit het L9-blok, op circa 25 kilometer ten noorden van Terschelling. De beide platformen L09-FA-1 en L09-FB-1 zijn opgebouwd uit een 250 ton wegende, veertig meter lange monopile. Op deze monopile, die als HSM levert twee monotowers op fundatie dient in de zeebodem, wordt de 260 ton wegende draagconstructie, de monotower, geïnstalleerd. Hier bovenop komt de 200 ton wegende dekmodule te staan. Deze is veertien meter lang, veertien meter breed en tien meter hoog. Voor de load-out van de platformen op de HSM-werf werd de bok Matador 3 ingezet. Deze plaatste beide platformen op de ponton H 122, die vervolgens door de sleper Remo naar het L9-blok werd overgebracht. Daar installeerde het kraanschip Hermod van Heerema Marine Contractors ze in zee. De NAM verwacht ruim vijftien jaar lang zes miljoen kuub per dag met deze nieuwe platformen te kunnen produceren. Het gas wordt via een negentig kilometer lange pijpleiding naar het L09-FF-1 gasproductieplatform gepompt. Na behandeling wordt het via de Nogat-leiding naar Callantsoog getransporteerd en vandaar naar de gasterminal van de NAM bij Den Helder. Eerder dit jaar bouwde HSM al een procesmodule om het L09-FF-1-platform aan te passen voor ontvangst van het gas van de nieuwe monotowers. Bijzonder aan dit Tridenttype satellietplatformen is, dat ze met zonnepanelen en windturbines in hun eigen energiebehoefte kunnen voorzien. Beide platformen werken onbemand. (PAS) De Fairmount Fjell wordt op de werf op Malta omgebouwd tot zelfvarende heavylifter. (Foto PAS Publicaties) Wintershall wil in de Nederlandse sector nog dit jaar een groot driedimensionaal seismisch onderzoek doen. Daarnaast wil het concern in de Nederlandse blokken E/18-A en P/9- A eerder gevonden gasvelden in productie brengen. Tiessen maakte dat bekend tijdens de ingebruikname van het nieuwe productiecoördinatiecentrum bij Den Helder Airport. Vanuit dit centrum worden de Wintershallplatformen op de Noordzee bestuurd en bewaakt. In totaal gaat het om 26 platformen, 25 in de Nederlandse en één in de Duitse sector. De besturing loopt via de zes hoofdplatformcomplexen L8-P4, K13-A, P6-A, F16-A, A6-A en Hoorn. Wintershall heeft volgens Tiessen 11,5 miljoen euro in de bouw van het centrum geïnvesteerd. (PAS)

7 Zaterdag 22 september 2007 Vervoermarkt Weekblad Schuttevaer 7 Binnenlands valt goed te verdienen, mits goed op de laad- en losdagen wordt gelet en strak wordt aangenomen. Op de Rijn en Moezel is het momenteel minder. Er wordt volgens het panel vrij slecht betaald. Ook hier valt de winst te halen in goede afspraken over snel laden en lossen en goed plannen. De EMO verwacht deze week zeven schepen met kolen en drie met erts. De Southern Wisdom kwam dinsdag leeg van kolen en de Faith N woensdag van erts. De Armia Krajowa is donderdag leeg van kolen en de Cape Frontier wordt vrijdag leeg verwacht van kolen. De Front Rider wordt donderdag verwacht met kolen en de Great Challenger komt vrijdag met erts. De SKS Tanaro wordt zaterdag verwacht met kolen en de Dong- Aares komt zondag met kolen. De BW Vik komt zondag met erts en de Ocean Lord komt die dag met kolen. Peterson Amsterdam verwachtte dinsdag de Forest Pioneer met tapiocapellets en woensdag de Cemtex Venture met citruspulppellets en sojaschroot en -pellets. Zaterdag wordt de Sweet Brier verwacht met citruspulppellets en sojahullenpellets. Op 27 september wordt de Apollo verwacht met palmpitschroot en -pellets en de Bargara met sojabonen en sojaschroot en pellets. De Newcastle Max wordt 29 september verwacht met sojaschroot en -pellets. Op 1 oktober komt de Arcadia met palmpitschroot en -pellets. De Sonoma komt 7 oktober met maïs, sojabonen en sojaschroot en -pellets. De Catalina komt 9 oktober met sojaschroot en -pellets en de Theodosia komt een dag later met palmpitschroot en -pellets. Peterson Rotterdam verwachtte maandag de Thalassa met sojaschroot en -pellets en zonnebloemschroot en -pellets. Donderdag komt de Star Masaja met maïs. Zaterdag worden de Alpha Happiness met maïs en de Stamos met sojaschroot en -pellets en sorghum verwacht. De Iolcos Destiny komt 26 september met sojaschroot en -pellets en de Good Hope Max komt ook die dag met sojaschroot en -pellets. De Grand Rodosi komt 28 september met sojaschroot en -pellets en de Athena komt 30 september met sojaschroot en -pellets. EBS verwacht volgende week vier schepen met agribulk. De Iolcos Destiny komt met ton sojameel, grotendeels bestemd voor de binnenvaart, de Good Hope Max komt met ton sojameel en sojapellets, grotendeels bestemd voor de binnenvaart. De Kagan brengt ton maïs Doorbraak EcoCombi hangt af van beslissing bondsstaten Duitsers verdeeld over truck van zestig ton De verkeersministers van de Duitse bondsstaten buigen zich begin oktober over de EcoCombi. Wel of niet toestaan van dergelijke extra lange en zware vrachtwagencombinaties (LZV s) heeft grote gevolgen voor het Nederlandse wegvervoer, dat immers ook graag met de trucks over de Duitse Autobahnen naar bijvoorbeeld Zweden of Denemarken zou willen rijden. Bondsminister van verkeer Wolfgang Tiefensee is tegen invoering, evenals zijn partij SPD en de Groenen, de spoorlobby en de ADAC. Voorstanders zijn een deel van de CDU/CSU en de oppositiepartij FDP. Tegenstanders wijzen erop dat spoor en binnenvaart nadeel ondervinden van de invoering en dat veel Duitse wegen ongeschikt zijn. Voorstanders zien vooral winst voor vervoerders, die veel meer kunnen meenemen. Ook Duitse verladers en vervoerders zijn het oneens over invoering van de EcoCombi die zestig ton kan meenemen. Zowel bij verladers als bij vervoerders is geen meerderheid voor invoering. Onder verladers zijn meer voorstandersvan invoering, maar onder vervoerders van alle modaliteiten overheerst scepsis. Alleen voor speciale transporten zou de EcoCombi in hun ogen nuttig kunnen zijn. Ongeveer de helft van de Duitse voorstanders van de EcoCombi is voor een compromislengte van 25 meter en een maximaal totaalgewicht van 48 ton. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau ProgTrans/ZEW in het derde kwartaal van Monster-LKW In een aantal bondsstaten, waaronder de direct aan Nederland grenzende, is inmiddels geëxperimenteerd met de EcoCombi, ook wel EuroCombi of Giga Liner genoemd. Ze werden, net als in Nederland, met een bijzondere vergunning toegelaten op beperkte delen van het wegennet CBRB: In Nederland maximaal vijftig ton en reden meestal met een gewicht van maximaal veertig ton. De vervoerders waren enthousiast over de proeven, omdat tot 25 procent extra kan worden vervoerd. Maar uit onderzoek bleek ook dat multimodale lading die met veel inspanning van de weg naar het spoor of het water was overgebracht, zou terugkeren naar de weg. En dat zou ertoe leiden dat het aantal autoritten met bijna een kwart zou toenemen terwijl het gecombineerd vervoer weg/spoor meer dan de helft van zijn ladingaanbod kwijt zou raken. De spoorlobby noemt de LZV in dit verband inmiddels Monster-LKW en ziet de invoering ervan puur als een tegemoetkoming aan de wegvervoerders, die op de kilometerheffing op de Autobahn zouden willen besparen. Daar staat volgens critici echter tegenover dat het Duitse spoorwegnet vol is en nog amper meer groei aankan. Volgens Zwitsers onderzoek dat wordt aangehaald door de voorstanders, heeft iedereen baat bij invoering van de LZV. Daar is sinds de invoering van veertigtonners het aandeel van de weg in de modal split wel toegenomen, Winst in snel laden en lossen maar is ook het aantal vrachtwagenbewegingen gedaald. In Nederland willen het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en de Vereniging van Inland Terminal Operators (VITO) niet dat minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat het maximale toegestane gewicht van de LZV opnieuw verhoogt. Dat schrijven zij de Tweede Kamer. Volgens CBRB en VITO lobbyen wegvervoersorganisaties momenteel om het toegestane gewicht van de LZV s, dat vanaf 1 november vanwege problemen met de maximale wegbelasting van zestig naar vijftig ton wordt verlaagd, toch weer te verhogen naar zestig ton. Inmiddels circuleren onderzoeksrapporten die zouden aantonen dat zestig ton voor de wegbelasting geen probleem zou zijn. De binnenvaartterminals en de binnenvaart maken bezwaar tegen een mogelijke verhoging. Die kan ertoe leiden dat het containervervoer over de korte en middellange afstand tussen containerterminals en zeehavens weer gedeeltelijk over de weg gaat. Gezien de marginale prijsverschillen tussen vervoer per truck of schip is een modal shift terug naar de weg gemakkelijk gemaakt. Dit is ongewenst. Enerzijds is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in terminals en achterlandverbindingen. Hiermee is een positieve modal shift richting binnenvaart en spoor bereikt. Anderzijds betekent modal shift terug naar de weg een extra belasting voor de toch al schaarse weginfrastructuur en onderbenutting van de vaarweginfrastructuur. Een maximaal gewicht van vijftig ton voorkomt het gevreesde negatieve modal shifteffect aanzienlijk. Ook de milieueffecten zijn van belang. De CO2-uitstoot van de binnenvaart per eenheid product blijft aanzienlijk lager dan die van het conventionele en het LZV-wegvervoer. (MdV/EvH) Wij gaan zeker de Betuwelijn gebruiken RWG bouwt geautomatiseerde terminal op Tweede Maasvlakte ROTTERDAM Het consortium Rotterdam World Gateway, dat bestaat uit vier rederijen en het Dubaise staatsbedrijf DP World, investeert 900 miljoen euro in een terminal op de Tweede Maasvlakte. De volledig geautomatiseerde terminal met een capaciteit voor 4,5 miljoen teu wordt in twee fases aangelegd. De eerste fase moet in 2013 operationeel zijn. Een jaar later wordt de tweede fase aangelegd voor een terminal die toekomstbestendig moet zijn. DP World neemt een dertigprocents belang in het project, APL, HMM (Hyundai Merchant Marine) en MOL (Mitsui OSK Lines) elk twintig procent en CMA CGM tien procent. DP World neemt de exploitatie op zich. De aandeelhouders van de terminal spraken tijdens de ondertekeningsceremonie afgelopen maandag in Rotterdam hun vertrouwen uit in de groeipotentie van de haven, wat fijntjes werd onderschreven door president-directeur Hans Smits van het Havenbedrijf Rotterdam (HbR). Hij meldde dat Rotterdam dit jaar voor het eerst in de geschiedenis tien miljoen containers zal behandelen. Het proces van bieden op en onderhandelen over een plek op de Tweede Maasvlakte is op die groei gebaseerd. Het staat vast dat RWG betrokken is bij het grootste project dat in Nederland gestalte zal krijgen. Alle partijen hebben er kennelijk vertrouwen in dat alle wettelijk te doorlopen procedures en de bijgestelde milieu-effectrapportages het kabinet en de Raad van State zullen passeren. Ze hebben met de officiële ondertekening in elk geval een signaal afgegeven dat de aanleg van groot economisch belang is. Volgens CEO Ronald Widdows van APL is het milieu-aspect voor de investeerders in de terminal van groot belang. Daarom is aansluiting van de terminal op spoor en binnenvaart zo belangrijk. Rotterdam heeft die goede aansluitingen, wat voor ons reden was voor deze haven te kiezen, omdat deze goed past in ons servicenetwerk van feeders en shortsea. We willen goed gebruik maken van de capaciteit op de terminal en van de achterlandverbindingen met bloktreinen en daarvoor zeker de Betuwelijn gebruiken. Dat zijn andere partners met hem eens. Vice-bestuursvoorzitter Chang Keun Yoo van HMM zegt dat het spoorvervoer in Europa een grote toekomst heeft, al is deze modaliteit nog niet populair bij verladers. Het is dus tijd hen duidelijk te maken hoe kosteneffectief en efficiënt het spoor is. (JK) aan de reis Op basis van ons schipperspanel naar Rotterdam waarvan een klein deel is bestemd voor de binnenvaart en de CE Mikela komt met ton sorghum waarvan een klein gedeelte bestemd is voor de binnenvaart. Een partij van 2000 ton tarwe ging van Rotterdam naar Mannheim voor 8,50 euro per ton. Voor rollen van Sidmar naar Andernach werd 5,25 euro geboden en voor een partij sintermagnesiet van Rotterdam naar Andernach werd ook 5,25 euro geboden. Naar de Moezel werd werk aangeboden voor 7,50 euro. Als er dan retourwerk is tegen een redelijke prijs is dat nog tot daaraantoe, maar ik heb gebeld met een bevrachter in Thionville en daar is het aanbod belabberd. Maar als daar geen werk is, vind ik 7,50 euro per ton ernaar toe niet genoeg. Een schipper kreeg 8000 euro geboden voor een partij van 750 ton aluminium van de Moerdijk naar Bazel. Een partij van 750 ton aluminium ging van Antwerpen naar Stützelberg voor 3800 euro. Een partij van een kleine 600 ton houtsnipper ging van Houten naar Papenburg voor 8 euro. Er waren vorige week ook kolen in de aanbieding van Amsterdam naar Papenburg voor 4 euro. Daarvoor werden schepen boven de 1000 ton gezocht. Van Pernis naar Arkel werd 1,50 euro betaald voor granulaat. Dat is niet denderend, maar als je er binnen een dag mee klaar bent, wordt het interessant, zegt ons panellid. Zand ging van Tiel naar Drachten voor 2,50 euro met ook laden en lossen op één dag. Van Delfzijl naar Gent werd voor een partij van 712 ton Chinaklei 8,50 euro betaald en daar was ons panellid uitermate tevreden mee. We hebben er twee dagen over gevaren en ditzelfde tarief wordt ook betaald voor vijf dagen varen. Oké, het is Chinaklei en je moet de ruimen wel even goed schoonmaken, maar daar staat dan ook een heel goede verdienste tegenover. Duitsland In Noord-Duitsland was het stil en doods, meldt een panellid. Ik hoop dat er deze week nog wat turf loskomt op het Küstenkanal. Verder zijn er wel rollen vanaf Bremen naar Gent en Geel voor 6 en 6,50 euro maar dat is het dan ook zo n beetje. Het houdt hier echt niet over. Ze lopen ook al een paar dagen te leuren met een partijtje uit de opslag in Amsterdam en daar zit ik over te dubben, maar ik heb Van Gemert levert Najade op eigenlijk geen zin om met aantrekkende wind leeg het IJsselmeer over te varen. Ook op de Moezel hield het werkaanbod niet over. België/Frankrijk Peterson Gent verwacht 24 september de Olympic Miracle met lijnzaad en de Lake Superior, eveneens met lijnzaad. De Bianca ID wordt 3 oktober verwacht met sorghum, sojabonen en sojaschroot en -pellets. In Frankrijk was het hier en daar knijp met schepen en werd goed betaald. Van Reims naar Meppel werd 19 euro betaald en ook vanaf Saint Simon aan het Canal de Saint Quentin werd 19 euro naar Meppel betaald. Een uitzonderlijk mooie reis noemde ons panellid dat. Brouwgerst ging voor 15,50 euro van Reims naar Lieshout. En de ELV had geen eigen schepen voor kunstmestreizen en moest schepen inhuren voor 4 euro per ton meer dan het standaardtarief. De vrachten in deze wekelijkse rubriek komen van schippers. Samen vormen zij een panel, dat de markt redelijk vertegenwoordigt. Niettemin kan het panel nog groeien. Voelt u zich aangesproken, meldt u zich dan aan bij de redactie op telefoonnummer Uw gegevens worden anoniem verwerkt. NIJMEGEN De Van Gemert Groep uit Nijmegen heeft het ms Najade (135 x 11,45 meter, 4137 ton) opgeleverd aan de familie de Vries. Herbert de Vries en Rosalie Jansen gaan op het schip varen. Het schip is grotendeels afgebouwd bij de Gerlien Van Tiem in Druten. Maar Van Gemert uit Nijmegen verzorgde de begeleiding van het project. Het is het eerste schip dat de Nijmegenaren op turn-key basis afleveren. Van Gemert plaatste onder meer het hefbare stuurhuis met overzakbare bovenbouw, ramen, masten en diverse deuren en luiken. De voortstuwing van het schip wordt verzorgd door twee Caterpillars 3508B van 1065 pk die via Masson keerkoppelingen en schroefasinstallaties van De Waal (inclusief een schroefasrem), twee 1650 millimeter schroeven aandrijven van Van Voorden in straalbuizen van Wärtsilä. Het besturingssysteem is van Van der Velden. Opvallend detail is een in een soort kast in het stuurhuis weggewerkt toilet. De met een aluminium luikenkap van Blommaert uitgeruste Najade vaart voor het Rotterdamse Dap Barging. Het casco is gebouwd in Roemenië. (HH/foto Arie Jonkman) Vliegdekschip op de Rijn KIEL Het Nederlandse duwverband Dynamica met een lading helikopters onderweg van Antwerpen naar Lampertheim. Het is een redelijk normaal transportje voor schipper M.J. Fokkens. Deze keer hebben we elf Sikorsky Black Hawks aan boord. Ze zijn in Irak ingezet voor de evacuatie van gewonden en worden nu op de Amerikaanse basis Lampertheim geïnspecteerd om daarna weer in Irak of Afgahnistan te worden ingezet. De dynamica kan dertig helikopters meenemen. Deze reis waren geen veiligheidsofficieren aan boord, maar soms gebeurt dat wel. We hebben ook wel een gevechtshelikopters van het type Apache aan boord. Die gaan wel vergezeld van militairen. (Foto mare-press/frey) Slechte markt voor grote schepen Het is volgens de bevrachters een wisselende en rare markt, die structureel slecht is te noemen. Iedereen is wel aan de reis maar het houdt niet over en voor boven de 2500 ton is het lastiger. Volgens de bevrachters is de bodem van de markt inmiddels wel bereikt. Als je met deze hoge gasolieprijzen maar 7,50 euro naar de Moezel betaalt, dan gaat het niet goed. Toch werden ook de afgelopen week af en toe mooie prijzen gehaald. de rijn van A tot Z Op basis van ons bevrachterspanel en PJK Int. De pegel van Pfelling daalde van 3,97 meter begin vorige week naar 3,59 meter begin deze week maar stijgt later deze week naar vier meter. De pegel van Konstanz daalde van 3,76 naar 3,60 meter. Maxau daalde van 5,15 naar 4,68 meter. Kaub daalde van 2,14 naar 1,68 meter maar stijgt later deze week naar ruim 2 meter. De pegel van Koblenz daalde van 2,07 naar 1,57 meter en stijgt later deze week naar 1,80 meter. Keulen daalde van 2,93 naar 2,42 meter en stijgt later deze week naar een stand van 2,50 meter. De pegel van Ruhrort daalde van 4,12 naar 3,52 meter en blijft voorlopig rond die stand staan. Naar de Ruhr werd 3,50 euro betaald en een partij van 1500 ton veevoer deed 14 euro naar Regensburg. Voor tarwe naar Mannheim werd 8,50 euro betaald en dat was ietsje beter dan gemiddeld volgens de bevrachter. Rijst ging naar Bazel voor 10 euro. Kolen gingen naar Bergkamen en Schmehausen voor het standaardtarief van 4,50 en 4,60 euro en naar Thionville werd 7,50 euro betaald. Binnenlands was het ook niet overdreven met het werkaanbod. Voor een partij van 1300 ton cellulose van Rotterdam naar Mannheim werd 7,50 euro betaald. Een partij van 2000 ton magnesiet ging voor 4 euro per ton naar Meiderich. Stoepranden naar Neurenberg brachten 11,75 euro op en een partij tarwe ging van Rotterdam naar Mannheim voor 7 euro. Richting de Duitse kanalen was het aanbod in Antwerpen en Amsterdam slecht. Het weinige werk dat er was ging voor 7 euro naar Oldenburg. Ook het retourwerk is niet best. Er is een beetje turf maar er zijn geen rollen en geen zand. Tankvaart De OPEC besloot vorige week haar productie met ingang van 1 november met een half miljoen vaten per dag te verhogen. Dat had niet tot gevolg dat olieprijzen zakten, speculanten op de beurs zorgden ervoor dat de afgelopen week record op record werd gebroken. Commentaren van nieuwsagentschappen gaven daar ook de nodige aandacht aan. Dat had te maken met een aantal zaken, waaronder de verwachting dat de FED de rente zou gaan verlagen. Als klap op de vuurpijl kwam daar nog eens een mogelijk verwacht tekort aan crude bij. Een enquête van Reuters kwam met dalende voorraadverwachtingen in de USA en een daling van de raffinagecapaciteit. Dat alles onder aanvoering van ook nog eens een prognose van Goldman Sachs, aanbieder van oliecertificaten, die verwacht dat een crudeprijs eind dit jaar van 95 per vat denkbaar is, terwijl de eerdere prognose 72 dollar was. Ondanks hogere productprijzen bleef de vraag naar product en transport richting achterland stijgen en stegen ook de Rijnvrachten verder. Een combinatie van factoren speelde daarin een rol. De omschakeling van naar intermediate- en winterkwaliteit product zorgde voor meer vraag. Zowel importeurs als groothandels vulden hun voorraden aan. Heatingoilvoorraden lagen per 1 september bij eindverbruikers in Duitsland op 58 procent. Op 1 augustus was dat 56 procent. Vorig jaar lagen de voorraden per 1 september op 66 procent. Een verder terugvallende (Rijn)waterstand leidde ook nog eens tot minder aflading, speciaal voor bestemmingen op de Boven-Rijn. Daarnaast zorgen onderhoud en reparatiewerkzaamheden aan de sluis Gambsheim tot en met 25 september voor vertragingen en tijdelijke sluitingen, die natuurlijk ook effect hebben op de afwikkeling van lopende transportzaken en vervolgopdrachten. Een wijziging in gasolieprijzen vanwege de omschakeling van 0,2 naar 0,1 procent zwavel vanaf 1 oktober (definitieve wijziging per 1 januari 2008) doet ook nog eens een duit in het zakje. Vertragingen bij laad- en losplaatsen ondersteunden de stijgende tendens in de Rijnvrachten. PJK-Rijnvrachttarieven per 18 september 2007 Basis tons partijen van Amsterdam/Rotterdam in euro/ pmton en voor Bazel in Zwfr/pmton Losplaats Gasolie Benzines Duisburg 4,25-4,55 4,55-4,85 Dortmund 6,25-6,55 6,55-6,85 Keulen 6-6,30 6,30-6,60 Frankfurt 9,50-9,80 9,80-10,10 Karlsruhe 10,50-10,80 10,80-11,10 Bazel 19-19,50 19,50-20 De vrachten in deze wekelijkse rubriek komen van bevrachters. Samen vormen zij een panel, dat de markt redelijk vertegenwoordigt. Niettemin kan het panel nog groeien. Voelt u zich aangesproken, meldt u zich dan aan bij de redactie op telefoonnummer Uw gegevens worden anoniem verwerkt. Scheepswerf en machinefabriek GEBR. KOOIMAN B.V. Hellingcapaciteit tot 110 m Tevens 2 stevendokken tot 19 m breedtee Zwijndrecht Swinhaven - Tel b.g.g Fax Kamervragen over bediening Zaan DEN HAAG Tweede-Kamerlid Emile Roemer van de Socialistische Partij (SP) heeft staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat Tineke Huizinga vragen gesteld over de mogelijke problemen met de brugbediening bij de Zaan. Roemer wil onder meer weten wat Huizinga vindt over de klachten van schippers over wachttijden en bijnaongelukken. Ook vraagt hij haar om de rapporten over de brugbediening en haar mening over de kritiek van de voormalig sluiswachter op de Wilhelminasluis in Zaandam. Die geeft aan dat er een onwerkbare situatie is ontstaan sinds de sluisbemanning de bediening van de beide gemeentelijke bruggen over de sluis uit handen heeft moeten geven aan de centrale bedieningspost van Zaanstad. Ik wil ook weten waarom ervoor is gekozen deze sluizen en bruggen op afstand te gaan bedienen, hoeveel vertraging hierdoor voor schepen ontstonden bij de brugbediening en wat voor maatregelen Huizinga gaat nemen om de sluis- en brugbediening op de Zaan veiliger en sneller te maken. Roemer vraagt zich verder af of Huizinga bereid is het beleid om steeds meer bruggen en sluizen op afstand te bedienen te veranderen nu blijkt dat er niet alleen positieve ervaringen zijn. Ik vraag mij af of de staatssecretaris bereid is een grondige evaluatie te doen van het op afstand bedienen van bruggen en sluizen en of ze in afwachting daarvan geen nieuwe sluizen en bruggen wil ontmensen? (EvH)

8 8 WEEKBLAD SCHUTTEVAER zaterdag, 22 september 2007 PERSONEELSGIDS WEEKBLAD SCHUTTEVAER LEZERSSERVICE Marin Schip Management is een dynamische rederij. De komende maanden zal de vloot worden uitgebreid met vijf olie / chemicaliëntankers. Waarvan twee tankers van elk 7100 DWT, drie tankers van DWT en één multi-purpose schip. De totale vloot bestaat op dit moment uit een vijftigtal schepen. Vanwege deze uitbreiding zijn wij op korte termijn op zoek naar gemotiveerde en gekwali ceerde kapiteins, Maritiem of cieren, HWTK s en stuurlieden. Wij zijn ISM en TMSA gecerti ceerd en bieden onze bemanning training en opleiding, evenals een concurrerend salaris. Afwijkende verlofregelingen zijn bij ons bespreekbaar. Bent u net zo ambitieus als wij! Wilt u meer informatie over vacatures en over uw carrièremogelijkheden bij Marin Ship Management neem dan contact op met onderstaand telefoonnummer of bezoek onze website. 10% KORTING op de beste luisterboeken Geniet nu overal van de beste literatuur, onderweg in uw auto of in uw stuurhut! 123luisterboek biedt u in samenwerking met Weekblad Schuttevaer de kans om voordelig kennis te maken met luisterboeken. U ontvangt bij uw bestelling een korting van 10% op de normale prijs en bovendien betaalt u geen verzendkosten. Multi-purpose schepen olie- en chemicaliëntankers >> Vaargebied Noordwest Europa/Middellandse Zee Noordwest Europa/Middellandse Zee Lading containers/bulk/bosproducten clean products and light chemicals Verlofregeling 12 weken op / 6 weken af 8 weken op / 8 weken af PARLEVLIET & VAN DER PLAS RICHT ZICH OP DE VISVANGST VAN HOOG- WAARDIGE VISSOORTEN MET MODERNE VRIESTRAWLERS, DE OPSLAG IN EIGEN KOELVRIESHUIZEN EN INDUSTRIELE VERWERKING. aanbiedingsprijs 20,65 aanbiedingsprijs 11,25 aanbiedingsprijs 22,40 IK Remco Claassen 22,95 Over wijn Hubrecht Duijker 12,50 Maak een fan van uw klant Ken Blanchard 24,90 Parlevliet & van der Plas behoort internationaal tot een van de grootste Reders in Europa, gericht op de visvangst van hoogwaardige vissoorten met moderne vriestrawlers, de opslag in eigen koelvrieshuizen en industriële verwerking (totaal ruim 600 werknemers). Afnemers zijn importeurs, groothandelaren, buitenlandse overheden en handelsagenten in vrijwel alle (Oost-) Europese landen, het Midden en Verre Oosten (o.a. China en Japan) en Afrika. Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. GrootVaarbewijs.nl Opleidingen in Heeg, Amsterdam en Urk (zaterdags). Of doe een zelfstudie met examenbegeleiding. Ook geschikt als opleiding voor matroos. Tevens lespakketten voor vrijstellingsregeling en studiepakketten marifonie. BTS BTS is een bergings- en transportbedrijf met meer dan 20 jaar ervaring op een breed gebied van maritieme dienstverlening. Ons hoofdkantoor en werf zijn rechtstreeks gelegen aan de Nieuwe Waterweg te Schiedam in het havengebied van Rotterdam. Vanuit deze gunstige locatie met eigen overslagkade, wordt onze organisatie aangestuurd. Ons werkgebied omvat alle rivieren, kanalen en kust wateren van geheel Europa. BTS is een volledig zelfstandig opererend dochterbedrijf van zwaartransport specialist Mammoet B.V. Solliciteren Geïnteresseerd? Stuur je sollicitatiebrief en cv naar: BTS t.a.v. Jan Sluijter Postbus AN Schiedam Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. MAKE IT YOUR WORLD BTS zoekt per direct een enthousiaste kandidaat voor de functie van: Planner Op dit moment zoeken wij voor de vestiging in IJmuiden contact met kandidaten voor de functie van: Technisch Inspecteur / Walmachinist m/v >> De functie: In deze zelfstandige en afwisselende functie bent u operationeel verantwoordelijk voor een aantal schepen van de vloot. U dient de schepen zo optimaal en efficiënt mogelijk te laten functioneren. U organiseert, coördineert en begeleidt reparaties en droogdokkingen. Regelmatig beoordeelt u de technische prestatie van uw schepen tijdens bezoeken en rapporteert hierover. U onderhoudt intensief contact met bemanningen en walorganisaties. >> Wij vragen: - Een zelfstandige en kostenbewuste organisator met overwicht met verantwoordelijkheidsgevoel voor schip, bemanning en lading. - Iemand met vermogen om aan de hand van feitelijke informatie de juiste adviezen te geven op vaak duizenden kilometers afstand. - Relevante technische opleiding, ervaring als zeevarende en een minimale leeftijd van 30 jaar. - Uitstekende beheersing van Duitse en Engelse taal. >> Wij bieden: Een zeer afwisselende en zelfstandige functie in een internationale organisatie met technisch geavanceerde en kwalitatief hoogwaardige schepen. Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en overeenstemming met de zwaarte van de functie. >> Heeft u Interesse? Richt uw brief met c.v. aan Parlevliet & van der Plas, Postbus 504, 2220 AM Katwijk t.a.v. de heer A. Guijt / Postbus 504, 2220 AM Katwijk Voorschoterweg 31, 2235 SE Valkenburg (ZH) t , f e i Functie-inhoud Als Planner ben je verantwoordelijk voor het effectief en efficiënt inplannen van personeel en materieel. Je bent het eerste aanspreekpunt voor betrokken klanten en medewerkers. Daarbij verstrek je de betrokken medewerkers informatie aangaande de uitvoering van het project. Je verwerkt binnen de eigen discipline administratieve gegevens in een geautomatiseerd systeem (SAP). Regelmatig huur je extern materieel in ter aanvulling van de eigen vloot. Op termijn bewaak je ook de ISO-systemen en verzekeringszaken. B.V. Zand en Grindhandel Raaijmakers Oosterhout Nw.Bouwlingstraat 63 - Postbus AB Oosterhout Vraagt voor directe indiensttreding op haar ms. Maarten Tromp KAPITEIN EN MATROOS (of echtpaar) Kapitein dient in het bezit te zijn van rijnpatent en radarpatent. Matroos dient in het bezit te zijn van dienstboekje volmatroos. Sollicitaties kunnen schriftelijk gericht worden aan bovenstaand adres, of telefonisch naar t.a.v. dhr. P. Raaijmakers. Maritime services Functie-eisen MBO-niveau richting Logistiek en Planning en ongeveer 2 jaar werkervaring binnen de maritieme sector in een soortgelijke functie. Je bent gedreven, besluitvaardig, commercieel, stressbestendig en communicatief/sociaal vaardig. Daarnaast kun je uitstekend onder tijdsdruk werken en toon je flexibiliteit ten aanzien van werktijden. Je beschikt over een goed probleemoplossend vermogen en bent accuraat in de uitvoering van je werkzaamheden. De Delta Deceptie Dan Brown 19,95 Van Starkenborghkanaal; stremming brug Eibersburen (km ) aanbiedingsprijs 17,95 Ga nu naar om gebruik te maken van deze aanbieding. Of vul de responscoupon in. een lust voor het oor In verband met sloopwerkzaamheden aan de oude brug te Eibersburen over het Van Starkenborghkanaal (km ), kan ter plaatse hinder ontstaan voor de doorgaande scheepvaart van maandag 17 september tot en met 5 oktober Aansluitend worden de pijlers van de brug verwijderd. Hierdoor is de scheepvaart ter plaatse gestremd van zaterdag 6 oktober tot maandag 8 oktober 2007, uur, of zoveel korter indien mogelijk of langer indien noodzakelijk. voor informatie tijdens de stremming kan contact worden opgenomen met de sluis Gaarkeuken (VHF 18) of het inspectievaartuig Aquarius (VHF 10). Gezocht 2 stuurmannen i.b.v. gr.vaarbewijs / ADNR Gezocht 4 matrozen met ADNR Met tank ervaring. Tel B. 0475/ of NL 06/ Gevraagd Schipper/ Stuurman i.b.v. dienstboekje rond Amsterdam ma t/m vrij Gevraagd Matroos/stuurman op koppelverband Monaco. Moezelvaart 4 weken/4 weken. Loon volgens CAO Inl. Van Laar Ketting In- en verkoop Tel of Anker of Ankerketting nodig? Adres: Parklaan KA Hoofddorp Telefoon: +31 (0) Eemskanaal: km 0-12; stremming scheepvaart In verband met de jaarlijks in november te houden roeiwedstrijd Hel van het Noorden op het Eemskanaal, zal de scheepvaart op zondag 25 november 2007 tussen km 0 en 12 zijn gestremd op de volgende tijden: - van 9.00 tot uur; - van tot uur. Schepen uit de richting Delfzijl naar Groningen worden geacht aan te leggen aan de ligplaats nabij de Bloemhofbrug. Voor het regelen van de scheepvaart is het provinciale dienstvaartuig Aquarius aanwezig en luistert uit op marifoonkanaal 10. JA, ik profiteer van dit aanbod 1. De Delta Deceptie, Dan Brown 2. IK, Remco Claassen 3. Over wijn, Hubrecht Duijker 4. Maak een fan van uw klant, Ken Blanchard Naam: Voorletter: Adres: Postcode: Woonplaats: m/v Stuur deze coupon vóór 31 december 2007 naar: Uitgeverij Nassau, t.a.v. de Marketingafdeling, Postbus 23, 7400 GA Deventer. Alleen volledig ingevulde bonnen worden in behandeling genomen. Bonnen ontvangen na deze datum worden niet meer in behandeling genomen. Lowland Binnenvaart B.V. is gespecialiseerd in project- en crewmanagement voor de Rijn- en binnenvaartsector. Voor diverse tankers (Chemicaliën- en minerale oliën) hebben wij per direct plaatsingsmogelijkheden voor: Kapiteins/Stuurlieden ibv Rijnpatent en A.D.N.R. chemie ervaring is een pré (Vol)matrozen ibv geldig dienstboekje matrozen met opleiding genieten de voorkeur tanker ervaring is een pré Wij bieden u een marktconform salaris en het vaarsysteem is n.o.t.k. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een studiekosten regeling. Heeft u interesse in een van deze functies neem dan vrijblijvend contact op of stuur uw sollicitatie met C.V. naar Lowland Binnenvaart B.V. Gevraagd: BUNKERKAPITEIN i.b.v. ADNR en patenten op bunkerschip van T. vaargebied: ARA 2wkn op/2 wkn af Tel. +32(0) WINCANTON TRANSPORT B.V. Keurmeesterstraat 1, 2984 BA Ridderkerk. Tel.: komt gaarne in contact met een: ERVAREN BEVRACHTER m/v voor onze Afdeling Rijn- en Binnenvaart Vereisten: - minimaal MAVO/HAVO opleiding - goede kennis van de Duitse taal in woord en geschrift. - Kennis van de Engelse en Franse taal strekt tot aanbeveling. - enige ervaring met Microsoft Word/Excel Wij bieden u een afwisselende baan in een jong en dynamisch team. Uw sollicitatie voorzien van uitgebreide C.V. zien wij gaarne t.a.v. de Directie op bovengenoemd adres tegemoet. Vonk bv zoekt voor haar mbs Gaasperland 800 ton SCHIPPERSECHTPAAR vaargeb. BenedenRijn-NL ma. t/m vr. Nader info, Vonk bv, Arnhem tel

9 Zaterdag 22 september 2007 Weekblad Schuttevaer 9 Waterkant Voor zover bekend enige type in Nederland DIE GOEDE OUDE TIJD Museumwerf presenteert eencilinder Climax Met dank aan een lid van de LVBHB en de dienst Binnenwaterbeheer van Amsterdam omvat de collectie van Museumwerf Vreeswijk sinds kort een vrijwel puntgave en werkende eencilinder tweetakt Climax van 12 pk. Voor zover wij weten is dit de enige motor van dit type in Nederland, vertelt motorenspecialist Cees van Dijk. Via een LVBHB-lid hoorde Van Dijk dat Binnenwaterbeheer een Westlander met een Climax-motor in beslag had genomen. We moesten er razendsnel bij zijn, want het schip ging naar de sloop, waarschuwde hij ons. Op zo n moment weet je even niet waar je het moet zoeken. Je moet er toch niet aan denken dat zo n bijzondere motor wordt verschrot. Maar goed, het is gelukt. Wij hebben de motor kunnen verwijderen. Binnenwaterbeheer hoefde er niets voor te hebben, mits de motor een museale bestemming kreeg. Die garantie konden wij zonder meer geven. Zo n juweel verlies je immers nooit meer uit het oog. Pico bello Van Dijk is verbaasd dat de motor in zo n goede staat verkeert. Die Westlander was er heel slecht aan toe. Er had jarenlang een junk op gewoond en die hield haar drijvend door continu een pomp te laten lopen. Nadat hij was overleden kreeg Binnenwaterbeheer meldingen over een zinkend schip. Het was echt een troep. Kennelijk was aan het interieur en aan de technische installaties al jaren geen aandacht besteed. Maar de motor stond er nog fraai bij, zat zelfs goed in de verf. Voor een motor uit 1910 zag hij er pico bello uit. Fotovergelijking Een motorplaatje ontbreekt. Niet echt nodig ook, want dit is wel degelijk een Climax-ruwoliemotor eencilinder tweetakt van 12 pk bij 400 omwentelingen per minuut, meent Van Dijk. Wij hebben hem vergeleken met een foto in een oude Schuttevaer. Die was ingezonden door een schipper en toonde een tweecilinder Op zoek naar schippers, die meer weten over de Climax De Climax-eencilinder is goed in de verf gezet en helemaal overhaald. (Foto Evert Bruinekool) ELBURG De Botterdagen in Elburg zijn uitgegroeid van een lokaal tot een regionaal en zelfs landelijk evenement, vindt woordvoerder Henk Walles van de Botterstichting Elburg. Volgend jaar trekken wij de hele donderdag erbij. Alleen al op de zaterdag kwamen ruim bezoekers naar Elburg. Dit evenement is mogelijk dankzij een hechte club van zo n honderd vrijwilligers. En natuurlijk dankzij de medewerking van zo n 120 eigenaren van klassieke schepen, van wie er zestig meedoen aan de bedrijvenwedstrijd. Voor die wedstrijd is de belangstelling zo groot, dat wij volgend jaar twee De deelnemers arriveren in Elburg. (Foto Evert Bruinekool) 24 pk Climax. Als je ze vergelijkt zie je zoveel overeenkomsten, dat dit niet anders dan de eencilinder variant kan zijn. Uniek aan Climax-motoren is, dat de gloeikegel niet boven op de kop zit, zoals bij Kromhout, Deutz en Industrie. Hier zit de gloeikegel aan de zijkant van de cilinder aan de onderkant, legt Van Dijk uit. En ook de verstuiver zit niet boven de zuiger, maar boven de gloeikegel aan de zijkant. Aan die details herken je een Climax-ruwoliemotor direct. Waar de motor is gebouwd, is niet bekend. Wij vermoeden in de Climax Motorenfabriek in de buurt van Wenen. Maar in het Handelsregister wordt ook een Climax Ruwoliemotorenfabriek genoemd. Die zat omstreeks 1910 aan de Gelderschekade 17 in Rotterdam. Uit de overlevering valt echter op te maken, dat het bedrijf in Rotterdam een verkoopmaatschappij was, die hooguit assembleerde voor de Oostenrijkse fabriek. De ontwikkeling, de fabricage, het echte werk kortom, dat werd gedaan in Oostenrijk. Meer info nodig Hoewel Van Dijk de motor direct al een plaatje vond, is bijna twee jaar gewerkt aan de restauratie. Tja, er is verschil tussen wat je in je enthousiasme zegt en wat je aan de mensen wilt laten zien. Kenners zouden het direct met me eens zijn. Die zien alleen dat wat mooi en uniek is. Maar mensen die niet weten dat een Climax zo bijzonder is, die denken bij één plekje roest al gelijk dat het oude troep is. Toch blijft nog wat te wensen over. De keerkoppeling moet nog worden aangesloten. Dat hopen wij zo snel mogelijk te doen. Verder zouden wij ook graag instructieboeken willen hebben. En wie weet zijn er schippers, die meer weten over Climaxmotoren. In de kleine gemotoriseerde binnenvaart moet het ooit een redelijk bekende motor zijn geweest, maar toch weten wij er relatief weinig van. Met andere woorden: alle bijdragen zijn van harte welkom. De Museumwerf Vreeswijk is per e- mail bereikbaar op en per telefoon op (EB) Botterdagen Elburg blijven groeien wedstrijddagen houden. Er stonden nu twintig bedrijven op de wachtlijst. De bedrijvenwedstrijd verliep zonder problemen. Er waren geen schades en bedrijven en schippers waren enthousiast. Het was een mooie lopende wind, met veel halve wind en weinig kruisrak. Als je dan een goede startpositie hebt en je kunt die vasthouden, dan zit je goed. De BU 20 werd eerste, op 1,2 seconden gevolgd door de EB 43. De EB 68, met ons college van burgemeester en wethouders aan boord, werd derde, de GP 13 vierde en de UK 15 vijfde. Schepenintocht Donderdagavond 6 september arriveerden de schepen in de haven. Pluten, bonzen, punters, kotters, Een foto van de Friese parlevinker Romke van der Meer in zijn vlet op het PM-kanaal, rond Zijn zoon zou hem opvolgen, maar de schepen werden groter en iedereen kreeg een koelkast aan boord. De werkzaamheden liepen terug en toen was het gebeurd met het parlevinken. Inzender is Symen Kingma uit Leeuwarden. schokkers, Wieringeraken, spekbakken en vrijwel de hele Nederlandse bottervloot, somt Walles op. Vrijdag was er de bedrijvenwedstrijd, gevolgd door optredens van muziekgroepen. Zaterdag was de drukste dag met de bottermarkt, allerlei festiviteiten in de binnenstad, een botterconcert en shantykoren. Traditioneel worden in Elburg de Botterdagen gecombineerd met de Open Monumentendag. Half Elburg is een monument, dus dat zit wel goed, zegt Walles. Grote organisatie Het evenement wordt langzamerhand zo groot dat medewerking van allerlei instanties nodig is om het beheersbaar te houden. Van Rijkswaterstaat kregen wij toestemming de speedbootbaan te gebruiken. Ondanks het beperkte vaarwater hebben wij daardoor toch voldoende ruimte. Inderdaad, ook ruimte om te groeien. Walles waakt ervoor dat die groei gepaard gaat met veel meer commercie. Wij zijn al heel vaak benaderd door grote bedrijven die willen sponsoren. Maar dat houden wij af. Alleen stille sponsoring is welkom. Wij vinden de Botterdagen onverenigbaar met schreeuwerige vlaggen en dergelijke reclame-uitingen. Hier gaat het om de geschiedenis, de traditionele schepen. Zo was het, zo is het en zo zal het ook in de toekomst zijn. Een van de manieren waarop de organiserende Botterstichting Elburg haar activiteiten probeert te financieren, is de verkoop van rode poon. Zaterdag werd 450 kilo gerookte poon verkocht à een euro per vis. (EB) In het midden de forse Schotse kotter Fruition, net terug van een lange tocht langs de Spaanse en Portugese kusten. Links het net uit Scandinavië opgehaalde motorkottertje Godefrida en rechts de forse Deense kotter Rexona. (Foto Hajo Olij) Minder deelname Kotterzeilen ENKHUIZEN Slechts vijftien motor- en zeilkotters deden dit jaar in Enkhuizen mee aan het jaarlijkse Kotterzeilen. Vooral de kleinere kottertjes lieten verstek gaan, want een aantal is overgestapt naar de Dutch Old Gaffer Association. Zeven zeilkotters startten zaterdag bij een zwakke noordwestenwind. Slechts drie of vier konden de startlijn bezeilen en bovendien viel even later de wind ook nog weg. Om drie uur werd van elk schip de positie genoteerd. De forse eikenhouten Deense kotter Hellesund uit Hoorn dobberde toen het dichtst bij de bovenboei, gevolgd door een andere dikke Deen, de Rexona. De galjas Marieje had misschien wel de grootste afstand gezeild, maar lag veel lager en werd tot derde verklaard. De problemen met de gemeente Haarlem over de drie of vier restauratieplaatsen aan de Zuiddam bij molen de Adriaan worden waarschijnlijk opgelost. Liggeld wordt verplicht, de gemeente onderhoudt voortaan de steigers en er mag niet meer professioneel worden geklust. De gemeenteraad beslist dit najaar over het plan. (HO) Schuttevaer 70 jaar geleden Uit Weekblad Schuttevaer van 18 september 1937 Voor zover bekend, is de Jan B de enige motorsleepboot met een nog draaiende zescilinder Deutz VM 150-motor van het bouwjaar De Jan B en de motor zijn allebei gebouwd in Dat mag je rustig uniek noemen, vindt Jan Kamermans. Voor zover wij weten, is dit de enige motorsleepboot met een dergelijke scheepdiesel. Er draait nog één zescilinder Deutz VM 150 in een gemaal en in Duitsland staat nog een draaiend exemplaar in een lichtschip. DE ERFENIS Deel 314 Deze serie belicht wekelijks een representante van het Nederlandse varende erfgoed. We gebruiken daarbij het register voor varende monumenten als leidraad. Dus we schrijven over schepen, die als monument zijn erkend of waarvan de eigenaar pogingen daartoe doet. Wie geïnteresseerd is om mee te doen aan deze serie, kan dat kenbaar maken aan de redactie via tel.: of Een snelle oude motor Jan Kamermans werkt bij scheepswerf Breko Nieuwbouw. De eigenaar van de werf kocht de motorsleepboot in In 2004 nam Kamermans de zorg voor de Jan B op zich. Elke zaterdag en drie avonden per week is hij, vaak samen met collega s, aan het restaureren. Een vijfjarenplan, zei ik toen ik begon. Nu ik vier jaar bezig ben, roep ik dat het een voortgaand vijfjarenplan is, dat steeds weer een jaartje opschuift. Ik durf er echt geen einddatum op te plakken. Het is enorm veel werk deze boot in oude luister te herstellen. Inmiddels is de Jan B wel weer operationeel. Binnen het bedrijf wordt zij vaak ingezet om schepen in en uit het dok te assisteren. Dat het een oudje is, maakt niet uit. De motor werkt nog uitstekend en de functionaliteit als sleepboot is intact. Jan Kamermans in de inmiddels vernieuwde stuurhut van de Jan B. Heen en weer Het Duitse bedrijf Monopool Schlepp Betrieb in Minden bestelde in 1927 bij de Meyer Werft in Papenburg een motorsleepboot. Ze kreeg bij de bouw een zescilinder Deutz VM 150 en werd M 206 genoemd. Tussen 1950 en 1960 belandde ze in Nederland. In 1965 werd A.C. Slooten uit Wormer eigenaar. Datzelfde jaar verdween ze naar Bremen en voer daar als Gudrun. Wie de eigenaar was, is niet bekend. In 1979 was ze terug in Nederland onder de naam Ina. Opnieuw is de eigenaar onbekend. W. Durinck uit Hardinxveld kocht haar in 1985 en noemde haar Duco 1. Enkele jaren later, het juiste jaartal is niet bekend, kwam ze in handen van scheepsreparatiebedrijf Marco in Maasbracht, dat haar als Marco bedrijfsmatig gebruikte. In 2003 kocht Breko Nieuwbouw haar en directeur Rein Breijer vernoemde haar naar zijn broer Jan Breijer, die door een motorongeluk om het leven was gekomen. Snelle jongen De sleepboot is volgens Kamermans vooral functioneel. Mooi is ze bepaald niet. Als je vraagt naar bijzonderheden, dan gaan die zeker niet over het uiterlijk, want van een fraaie belijning of een mooie kop of kont is geen sprake. Het is een soort strijkplank, een lange smalle boot. Een typische kanalensleepboot van Duitse makelij. Rechttoe, rechtaan, zonder frutsels. Gewoon puur functioneel. Maar in de machinekamer word je stil. Daar staat een prachtige motor. Dat is echt uniek. Zo origineel, zo oud, zo goed onderhouden en zo sterk, zo zie je ze maar zelden. Met die motor houden wij zonder moeite een gemiddeld nieuwbouw binnenschip bij. Dat verwacht je niet van een boot en een motor uit 1927, maar dat doet ze dus wel. Het mooie van de Jan B zit van binnen. Reddend vuil Breko kocht de motorsleepboot in redelijke staat. Technisch gezien was er weinig loos. Maar ze was zo ontzettend smerig, herinnert Kamermans zich. Zo smerig, dat de vettigheid de motor waarschijnlijk heeft geconserveerd. Ik overdrijf niet, als ik zeg dat wij uit de machinekamer zo n 1000 kilo olie, vet, zand en andere vuiligheid hebben geschept. De betimmering was zo door vuil aangetast dat Kamermans, in overleg met Rein Breijer, besloot die volledig te vervangen. De stuurhut is vernieuwd en teruggebracht in originele staat. Maar van binnen moet het nog worden betimmerd. We zijn nu in de achterwoning aan het timmeren. Ik zei het al, het is echt een voortgaand project, want vergeet niet dat ze ook bedrijfsmatig wordt ingezet. Je moet dus alle techniek voortdurend in het onderhoudsschema opnemen. Technisch gezien is de afgelopen vier jaar al veel veranderd. De motor liep nog wel, maar er was een drijfstanglager uit de hoofdmotor gelopen, waardoor de krukas was ingesleten in de motor. De krukas is opnieuw geslepen, IHC heeft een nieuw lager gemaakt en een monteur van ons bedrijf heeft het lager vervolgens pas geschrapt. Een enorme klus, maar daarna hobbelde alles weer zoals het hoorde. De motor is tachtig jaar oud maar kan, mits goed onderhouden, nog tientallen jaren mee. Een tijdje geleden hebben wij de kleppen compleet gereviseerd. En zo gaan wij elk jaar door tot alles weer helemaal tip top is. Het is trouwens ook een goede leer voor onze leerling-monteurs. De kosten van de restauratie zijn fors. Alles bij elkaar had je er nu al een hele mooie nieuwe motorsleepboot voor kunnen kopen, meldt Kamermans. En dat is nog exclusief uurloon, want enkele collega s en ik doen dit in onze vrije tijd. Het bedrijf betaalt alle onderdelen en dat loopt inmiddels behoorlijk op. De directie heeft echter nog geen signalen gegeven dat het te duur wordt. Dus blijven Kamermans en zijn collega s werken aan de restauratie en is hij met de Jan B regelmatig van de partij op evenementen als de Sleepbootdagen in Vianen en de recente recordsleeppoging in Dordrecht. (EB) Technische specificaties motorsleepboot Jan B: Bouwjaar en -werf: 1927, Meyer in Papenburg. Afmetingen: lengte 21,20 meter, breedte Het is een soort strijkplank, een lange smalle boot. Een typische kanalensleepboot van Duitse makelij. (Foto s Evert Bruinekool) 5,42 meter, diepgang 1,98 meter. Motor: zescilinder Deutz VM 150 van 365 pk bij 330 omwentelingen, direct omkeerbaar, bouwjaar Schroef: vierblads, 1500 millimeter. In de machinekamer wordt je stil.

10 10 WEEKBLAD SCHUTTEVAER zaterdag, 22 september 2007 PERSONEELSGIDS EXCELLEREN BIJ EEN TOONAANGEVENDE REDERIJ? Wij bieden: JR Shipping BV is een dynamisch en groeiend bedrijf. Onze kernactiviteiten zijn de ontwikkeling, financiering, het in de vaart brengen en rendabel exploiteren van top containerfeeders. Medio 2007 bestaat de vloot van JR Shipping uit 21 schepen, alle varend onder Nederlandse vlag. In de toekomst zal de vloot verder worden uitgebreid, o.a. met TEU schepen. De rederij en haar vloot onderscheiden zich door een uitstekende performance; één van de pijlers onder het bewezen succes van JR Shipping. Toonaangevend blijven is alleen mogelijk door de zeer goede prestaties van onze gemotiveerde Nederlandse officieren aan boord. JR Shipping wil graag in contact komen met Nederlandse: HOOFDWERKTUIGKUNDIGEN Met een geldige vaarbevoegdheid zonder beperkingen ORANJEWERF SCHEEPSREPARATIE bv SCHEEPS- EN MACHINEREPARATIE DWARSHELLING 100 M Een veelzijdige moderne vloot top containerschepen, varend onder Nederlandse vlag met veelal Nederlandse officieren. Een interessante mix van installaties. Onze schepen zijn gebouwd door toonaangevende Nederlandse en Duitse werven en uitstekend uitgerust. Ondersteuning vanuit onze eigen Technische Dienst. Arbeidsvoorwaarden conform CAO voor de handelsvaart tot 9000 GT met een uitstekende vaartoeslag van 50% over de basisgage. Vaar en verlofperioden worden in goed overleg vastgesteld, met als uitgangspunt drie maanden varen en anderhalve maand verlof. Een plezierige, collegiale sfeer aan boord, gesteund door een goede communicatie met de walorganisatie. Indien u geïnteresseerd bent, dan kunt u uw sollicitatie met CV richten aan: JR Shipping BV Korte Lijnbaan 25 Postbus 3, 8860 AA Harlingen T Navigeer je carrière Zeevaart HWTK alle schepen Schipper 30 mijl Angola, 1 op 1 Stuurman < Gt Sleepboot type ASD DRIJVEND DOK 130 M Nieuwerdammerdijk 542 Telefoon (020) Postbus AB Amsterdm Telefax (020) Walbanen Process Operator Amsterdam MBO maritiem rijbewijs B Service Engineer MBO/HBO maritiem 2-slag & 4-slag RUBBER Bagger Diverse baggerprojecten haven Lagos, Nigeria kapiteins, stuurlui dredgemasters cutterschippers werktuigkundigen 6 wkn op/6 wkn af PRODUKTEN RUBBER SLANGEN RUBBER AFDICHTINGEN RUBBER TRILLINGSDEMPERS RUBBER VORMWERK RUBBER FENDERS LEIDING KOMPENSATOREN IN RUBBER TEGELS/STROKEN RUBBER TRILMATTEN RUBBER PROFIELEN Kom bij ons aan boord! SILICONEN R.V.S. RUBBER HYDRAULIEK SLANGEN EN COMPONENTEN Offshore RUBBER STOOTBUFFERS Rigger voorman Noord-Europese wateren (alles op maat leverbaar) Polson Technische Rubbertoepassingen BV Ohmweg BB Alblasserdam Telefoon Telefax Te koop Motorvrachtschip Bj. 1973, afm. 95x11,4 mtr., maximaal 2552 T. met een bark bj 1974, max ton met eventueel een graankontrakt voor 2 jaar. Tel.: Werken voor kortere en langere tijd. Werken op één van onze vaste projecten in binnen- en buitenland. TOS biedt gevarieerd werk, goede arbeidsvoorwaarden, een goed verzekeringspakket en een snelle marktconforme betaling. Kijk op onze site voor meer vacatures of bel ons! TOS Rotterdam (+31) TOS Vlissingen (+31) TOS Děčín (+420) TOS Gdynia (+48) Binnenvaart Schipper grootvaarbewijs, ADNR Matrozen met dienstboekje Kijk op voor meer vacatures! dé maritieme vacaturesite Schuttevaer wekelijks in de bus / aan boord en dagelijks te raadplegen op Nieuwbouw Droge lading 135 x 17,20 x 5,50 m. 135 x 14,20 x 4,80 m. 135 x 11,45 x 4,80 m. 110 x 11,45 x 3,65 m. Tankvaart 135 x 13,50 x 5,20 m. 135 x 15,00 x 5,20 m. 125 x 11,45 x 5,20 m. 110 x 13,50 x 5,20 m. 110 x 11,45 x 5,4/5,8m. Compleet: 110x11,45x3,65 casco Rusland mei 2008 Luiken / spudpalen Duwbakken Diverse afmetingen. Nieuwbouw casco's met diverse levertijden, (China, Roemenië, Polen, Rusland) of compleet met afbouwpartner naar keuze. Bestaande schepen Droge Lading MCS Amistade 135x16.90, bj. 2000, Teu 398, 2x CAT 3512 Koppelverband Guna 225x12.00/11.45, bj. 2000, 2x CAT 3516 Koppelverband Eternity x 12.45x4.00, 6925 ton, 2x CAT 1521 pk bj. 2000, stalen vl., Schuifluiken, duwcertificaat ton. Venezia 110x11.45x3.10, bj China, 2600 ton, 3550 m3, 208 Teu, CAT 1700 pk, van Tiem boegschr., Blommaert luikenkap. Wilmar 110x11.49x3.26, Rheinwerft bj. 1959, 2874 ton, 3000 m³, 2x GM 680 pk bj. rev.'01, rev.'06, stalen vloer, moderne woning. Tolerant 86x9.50x3.02, Grave bj. 1980, 1702 ton, 2325 m3, 940 pk Deutz, alu. luiken 2004, stalen vloer bj Silver 84x8.20x2.50, Rosslau '62 verlengd in '95, 1200 ton, stalen Vloer '07, MTU 2000 pk '07, blommaert luiken '07, ijzeren hut. Caan 80x9.50x2.74, Ruhrorter bj. '59, 1363 ton, 75 Teu, azobé vloer, CAT 1014 pk bj. '01, nieuwe kop '05, moderne woning. Pro Contra 73x8.20x2.72, v. Goor bj.'62,1015 ton, 1450 m3,mwm 800 pk, rev. '05, ijzeren vloer, friesche kap. Medefinanciering bespr. Panorama 72.05x7.24x2.33, bj. 1956, 783 ton, 1150 m3,houten vloer, 650 pk Mitsubishi bj. 2007, vlak geheel vernieuwd. Serfra 67x8.20x2.52, Millingen bj. 1947, 840 ton, 1200 m3, Deutz 560 pk, alu hut met U-lessenaar, luiken. Duwbakken Diverse standaard duwbakken Tankers Dissidentia 109,92x11,45x3,58, Oderwerft bj.'91 middenschip bj.'00 Tsjechië, 2851 ton, 3375 m3, 9 centertanks, Cat pk '00. Novara 85x9.50x2.82 enkelwandig bj. 1970, 1525 ton, Stork rev. '04 Theresia 85x9.50x3.60, enkelwandig, bj. 1971, gunstig geprijsd. Dubbelwandige tankers / Bunkertankers ZIE OOK ONZE NIEUWE INTERNETSITE Bovenstaand is slechts een selectie uit onze portefeuille, graag voegen wij ook uw schip toe aan ons verkoopbestand. Neemt u gerust contact met ons op voor uitgebreide informatie of om een vrijblijvende afspraak te maken. Nieuwbouw Wim Driessen Scheepmakerij 150 NL-3331 MA Zwijndrecht Tel. : Mob. : Makelaardij Twan de Goeij Mob. : Fax : Hooilandseweg PE Roodeschool Tel Fax Website: SCHEEPSSLOPERIJ TREFFERS BV voor alle soorten drijvende sloopobjecten Technisch Bureau MOUS bv Scheepselektrotechniek Bunkertankers Diverse afmetingen 110x11,45x5,4m. Bunkertanker Polen - leverbaar dec Dé accuspecialist van Noord Nederland Alle typen start, semi-tractie en tractiebatterijen uit voorraad leverbaar. Contante Betaling Hendrik figeeweg 35, 2031 BJ Haarlem haarlem.nl Navigatie & Communicatie Reparatie Planckstraat 48, 3316 GS Dordrecht Postbus 642, 3300 AP Dordrecht Internet: Telefoon: Telefax: JF-FWFSU VX POMJOF CFESJKWFOHJET Op dit moment bestaat de vloot uit 22 schepen, waaronder 2 RoRo s ( GT) en 4 General Cargo schepen (2868 GT) onder Nederlandse vlag. Het vaargebied van deze schepen is voornamelijk N- en Midden-Europa Voor onze RoRo-schepen hebben wij vacatures voor De functie van Maroff op deze schepen houdt zowel nautische als technische diensten in, zodat affiniteit met beide disciplines een "must" is. Voor alle functies geldt een vaarbevoegdheid "no limitations". Vaar/verlofschema 2 weken op/2 weken af Sollicitaties en uitgebreid CV sturen naar Bore Shipowners B.V. Postbus 30005, 3001 DA Rotterdam t.a.v. Mw. N. Den Adel Voor telefonische informatie over deze vacature kunt u bellen naar Aquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld! Newtonweg 9 - Spijkenisse Wijnproeven in de Elzas! XXX XJFMFWFSU OM EF POMJOF CFESJKWFOHJET WPPS EF QSPGFTTJPOFMF JOLPPQNBSLU JT WFSOJFVXE Hoofdwerktuigkundige 2e Werktuigkundige Maroff * 24-uurs * meer dan 40 jaar ervaring L E Z E R S S E RV I C E *OLPPQNBOBHFST PQHFMFU Bore Shipowners B.V. is een dynamische, groeiende Nederlandse rederij en zelfstandige dochteronderneming van een oud, gerenommeerd Fins familiebedrijf. REINTJES - keerkoppelingen ABC - dieselmotoren WEEKBLAD SCHUTTEVAER Voor alle installaties en reparaties op elektrotechnisch gebied Scheepsinstallaties voor Zee en Binnenvaart Yachting voor vakkundige en snelle reparaties van EUROSCHROEF V.O.F. Scheepsschroef reparatiebedrijf Kompasstraat 30C, 2901 AM Capelle a/d/ IJssel Voor: * Reparatie * Spoed aanpassing * Diameteraanpassing * Levering gebruikte schroeven * Indien voorradig: zeer snelle levertijd * Levering nieuwe schroeven * Levering tipplaatschroeven * Ook voor pleziervaart * Alles tegen zeer concurrerende prijzen * Levering straalbuizen * Levering onder elke keur mogelijk BEL: FAX: Voor informatie of prijsopgave

11 Zaterdag 22 september 2007 Weekblad Schuttevaer 11 Techniek Bij het transport van vooral vloeibare lading is het van belang te weten of een stof zuur of basisch is. Deze twee eigenschappen zijn elkaars tegenovergestelde. Er bestaat een zuurgraad om uit te drukken of een (onbekende) stof zuur, neutraal of basisch is. Dit is de ph-waarde, maar dat is zeker niet de gemakkelijkste grootheid ter de wereld. Om met schoon water, dat neutraal is, te beginnen: de chemische formule daarvan is zoals bekend H2O. Dat betekent dat er in elk watermolecuul twee waterstofatomen (afgekort met H voor hydrogeen) en één zuurstofatoom zit (afgekort met O van Oxygeen). In de praktijk splitst water zich alleen met de grootste moeite in waterstof en zuurstof. De bekendste manier is een elektrische stroom door water te laten lopen. Op de ene elektrode ontstaat dan waterstofgas, bij de andere zuurstofgas. Zonder deze kunstgreep splitst water zich ook wel en zelfs zonder dat iemand hiervoor moeite hoeft te doen, maar wel op een volledig andere wijze. In elk glas drinkwater zit behalve H2O, ook de twee gesplitste delen H+ en OH-. De plus en de mintekens geven aan dat deze deeltjes elektrisch zijn geladen, de H+ deeltjes zijn positief de OH- deeltjes negatief. Omdat er evenveel H+ als OH- deeltjes in water zitten, is de inhoud van het glas elektrisch neutraal. Er zitten miljoenen malen zoveel ongesplitste H2O-moleculen dan losse H+ en OH- deeltjes in elk glas. Ionen Door vreemde stoffen in water op te lossen, kan het evenwicht tussen de H+ en de OH- deeltjes worden verbroken. In het geval dat er meer H+ dan OH- wordt toegevoegd, zal de drinker ervaren dat het water zurig gaat smaken. Wordt daarentegen de concentratie OH- verhoogd, dan zal de drinker ervaren dat het water een zeepsmaak krijgt. Deze Om de zuurgraad te kunnen meten bestaan er tegenwoordig elektronische meters met een testpen, die de ph-waarde op een schermpje weergeven. Zuurgraad Als het werkt... dan werkt het zo: tekst Jaap Gestman Geradts Illustraties/beeldbewerkingen Jeroen Bons zeepsmaak is een indicator dat het water basisch is, ook wel alkalisch genaamd of ook wel zeepachtig of loogachtig. Deze laatste uitgang is bijvoorbeeld in natronloog terug te vinden, een stof die de basis van zeep vormt. De concentratie van de H+ deeltjes met een factor 10 verhogen kan geen kwaad. In veel frisdranken gebeurt dit en ook zuur fruit bevat een tien- of honderdvoudig verhoogde concentratie van H+ deeltjes. Toch is het wel oppassen geblazen. H+ is een uiterst agressief deeltje. Het is positief geladen en zoekt eigenlijk voortdurend naar mogelijkheden om zich aan iets in z n omgeving te hechten. Dat kan ongeverfd scheepsstaal zijn, maar ook het porselein van de tanden. H+ is hoogst corrosief. Goede verven, plastics, glas en keramische materialen kunnen bestand zijn tegen de agressieve werking van de H+ ionen, zoals zij heten. Omgekeerde wereld Zoals bekend bestaan er zwakke en sterke zuren. Citroenlimonade is wel zuur, maar beduidend minder zuur dan bijvoorbeeld het zwavelzuur in accu s. De H+ ionen uit het accuzuur branden gaten in kleding als er een druppel van wordt gemorst. Citroenlimonade niet. Dit komt omdat de concentratie van H+ ionen in zwavelzuur vele malen hoger is. Al aan het begin van de twintigste eeuw is uitgerekend dat er in schoon water slechts 1 op de deeltjes H+ voorkomen. Deze waarde van een 1 met zeven nullen is als het neutrale punt genomen voor de zuurgraad. Als er in een (zwak) zuur tien maal zoveel H+ ionen aanwezig zijn, is de concentratie 1 op , of wel een 1 met zes nullen. Een nog sterker zuur heeft bijvoorbeeld een H+ concentratie van 1 op , een 1 met vijf nullen. Naar mate het aantal nullen daalt, wordt de stof dus zuurder. Dit is de achtergrond van de ph-waarde, waarin zuren worden gemeten. Het neemt van de H+ concentratie het aantal nullen. Gewoon water heeft een ph-waarde van 7. Een zwak zuur kan de waarde 6 hebben. Een wat sterker zuur krijgt de ph-waarde 5 enzovoort. Dit is verwarrend want de ph-waarde heet de zuurgraad en naarmate de ph-waarde lager wordt, wordt de stof juist zuurder. De omgekeerde wereld dus. Bovendien begint de schaal niet bij nul maar bij 7. ph-waarden van 8, 9, 10 etcetera bestaan ook. Zij houden in dat er minder en minder H+ ionen in de oplossing zitten, dus dat er een overmaat aan de zeepachtige OH ionen aanwezig is. Een Vroeger drenkten onderzoekers papier in het sap van rode kool. Dit lakmoespapier werd rood in een zurige oplossing en blauw in een basische. Koks wisten al langer dat een scheutje azijn rode kool ook echt mooi rood maakt. Tegenwoordig zijn er allerlei soorten lakmoespapier om diverse ph-waarden te kunnen meten. ph-waarde van bijvoorbeeld 11 geeft aan dat de stof zwaar basisch is. ph-waarden bestaan tussen 0 en 14. Nul voor het allerzwaarste zuur, 14 voor het allersterkste loog. Bereik radarsysteem meer dan verdubbeld Thales ontketent radarrevolutie Thales in Hengelo heeft een doorbraak in de radartechnologie voor marineschepen bereikt die doorslaggevend kan zijn voor de ontwikkeling van een raketschild. Het gaat om de zogenoemde Extended Long Range-module die, gekoppeld aan het modernste radarsysteem van Thales, in staat is ballistische raketten te onderscheppen. Tot nu toe was dit alleen mogelijk met zeer grote radarsystemen vanaf landlocaties. Vier genomineerden voor HME Maritime Innovation Award ROTTERDAM Huisman-Itrec, Kranendonk Production Systems, Roden Staal en Silvestris zijn genomineerd voor de HME Maritime Innovation Award De winnaar wordt 1 november tijdens het Maritime Awards Gala in Rotterdam bekendgemaakt door staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat. Huisman-Itrec uit Schiedam is genomineerd met zijn Subsea complex pipe laying systems, een combinatie van vier verschillende nieuwe methodes om oliepijpleidingen op de zeebodem te leggen; S-lay, het eerst systeem met een volledig onderdekse pijplegstraat en een stingerophanging aan de installatiekraan, J-lay, het eerste systeem met een volledige actieve scheepsbewegingscompensatie in de (1200 ton wegende) toren, Reel-lay een systeem met s werelds grootste capaciteit op de reel (3500 ton) en de grootste tensioner-capaciteit (350 ton) en Flexlay, s werelds grootste pijpenlegsysteem en het eerste dat in een hoek verstelbaar is. Kranendonk Production Systems uit Tiel is genomineerd met het Totaal Lasrobotsysteem met Rinas Weld, het eerste totaal lasrobotsysteem ter wereld met autonome lasanalyse- en robotprogrammering, gebaseerd op het direct importeren van 3D CADdata. De producten worden bij dit systeem zonder programmeren automatisch gelast, wat de cyclustijd enorm verkort. Van model tot gelast product in één systeem. Luikenbouwer Roden Staal uit Drachten is genomineerd met de DeckRigger, een met innovatieve beveiligingssystemen uitgeruste 25 tons kraan voor het verplaatsen van scheepsluiken, graanschotten en tussendekken. De beveiliging maakt de DeckRigger is zeer veilig. Het gebruik van industriële kunststof en RVS maakt de kraan bovendien zeer onderhoudsvriendelijk. Silvestris uit Hilversum is genomineerd met een uit de automobiel- en vliegtuigindustrie overgenomen innovatieve constructie-, lijm- en klinknagelverbindingstechniek. Het bedrijf heeft hiermee een solide gelijmde en genagelde rompconstructie voor snelle schepen ontwikkeld rond een aluminium buizenframe. (HH) Silvestris uit Hilversum is genomineerd voor de Maritime Innovation Award met een uit de auto- en vliegtuigindustrie overgenomen buizenconstructie voor snelle schepen. (Foto Silvestris) Thales hoopt dat Nederland snel overgaat tot aanschaf van het inmiddels succesvol geteste systeem om andere landen over de streep te trekken. In de ontwikkeling van het systeem zijn tientallen miljoenen euro s gestoken. De luchtwaarschuwingsradar is eind vorig jaar in het geheim op de Stille Oceaan getest op een Nederlands fregat. Het fregat slaagde er in een door de Amerikanen vanaf Hawaï gelanceerde ballistische raket vrijwel onmiddellijk te onderscheppen en de baan van het met tien keer de snelheid van het geluid voortrazende projectiel te berekenen. Volgens de Defensiekrant een echte doorbraak in radartechnologie. Amerikaanse marineofficieren erkennen dat hun defensie-industrie op dit vlak jaren achterop loopt. De proef bewijst dat een schip een effectief schild kan opwerpen tegen ballistische raketten. Reusachtig Grootste verschil met de momenteel door Amerikanen en Russen op landlocaties gebruikte radarinstallaties is de compactheid en het energieverbruik. De landinstallaties hebben het formaat van een half voetbalveld of groter en verbruiken gigantische hoeveelheden energie. Dergelijke reusachtige constructies willen de Amerikanen nu, tegen de zin van Rusland in, in Oost-Europa installeren om mogelijke Iraanse raketten te onderscheppen. Met het door Thales ontwikkelde systeem zouden marineschepen in tijden van spanning zo n schild in de Middellandse- of Zwarte Zee kunnen vormen. De huidige Amerikaanse- en Russische radarsystemen moeten zo groot zijn omdat hun signalen anders niet sterk genoeg zijn en ver genoeg reiken om de raket op tijd te zien en uit de lucht te schieten. Deze radars zijn te groot om op een schip te plaatsen en verbruiken daarvoor ook veel teveel energie, bijna evenveel als de stad Amsterdam. Heelal Om zo n raket met een relatief kleine marineradar op tijd te zien was een In het geheim getest op Stille Oceaan De smart/l marineradar van Thales op een Nederlands fregat. (Foto Thales) ruime verdubbeling van het maximale bereik van de Smart/L marineradar van Thales nodig, die op de luchtverdedigingsfregatten van de Nederlandse marine staan. Die radar heeft nu een bereik van 400 kilometer. Door koppeling met de Extended Long Range-module, die de reflecties van radargolven beter en slimmer interpreteert, kan deze marineradar 1000 kilometer ver kijken. De Extended Long Range-module is uitgerust met innovatieve software die andere algoritmen gebruikt en haalt daarmee radarreflecties naar boven die tot nu toe te zwak waren om te interpreteren. De Smart/L marineradar staat overigens ook op de nieuwe luchtverdedigingsfregatten van de Duitse marine. Met toevoeging van deze module zouden deze fregatten dus onderdeel kunnen uitmaken van een raketschild. Het systeem volgt de raketten ook buiten de dampkring. Het ziet tot een hoogte van 250 kilometer. Of er van het door Thales ontwikkelde systeem in de toekomst een civiele variant op de markt komt is nog onbekend. (HH) De Northern River wordt in Den Helder klaargemaakt voor vertrek naar Canada. (Foto PAS Publicaties) DEN HELDER Het grote duikondersteuningsvaartuig Northern River van Bluestream NL heeft de Atlantische oversteek gemaakt om voor de kust van Newfoundland duikoperaties uit te voeren voor een grote Amerikaanse oliemaatschappij. Bluestream-directeur Kieran Pieters ziet de opdracht als erkenning voor zijn bedrijf als internationale subsea contractor. Wij zijn er dan ook trots op dat ons deze opdracht is gegund. Bluestream met Northern River naar Canada Bluestream NL huurde het 93 meter lange duikondersteuningsvaartuig in 2006 in eerste instantie voor een jaar van de Amerikaanse rederij Trico. Nog maar nauwelijks was het schip uitgerust met duikapparatuur en voorzien van het Bluestream-logo of het kon volop aan het werk. Het schip heeft het eerste jaar maar zes dagen stilgelegen, zegt Pieters. De Northern River is in die periode zowel in de Nederlandse als Britse sector van de Noordzee actief geweest. Vooral RWE-Dea bezorgde het duikbedrijf veel werk. Er werd onder meer in de Britse Noordzee gewerkt bij het Cavendish Area Project en in de Nederlandse sector bij de aanleg en het ingraven van de kabels voor het windmolenpark bij Egmond. Bluestream NL heeft de Northern River intussen voor een huurperiode van vijf jaar vastgelegd. (PAS) Marin zet deuren open voor liefhebbers van techniek WAGENINGEN Het maritiem onderzoeksinstituut Marin houdt 20 oktober een open dag in Wageningen ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan. De dag is voor iedereen toegankelijk en medewerkers van Marin zijn aanwezig om uitleg te geven over de maritieme testfaciliteiten, Bij aankomst ontvangt iedereen een informatiekrant. Het is mogelijk tijdens het testen van een model mee te rijden op een sleepwagen en zo een test te ervaren. Te zien is verder hoe scheepsmodellen en modellen van scheepsschroeven worden gemaakt en wat cavitatie precies is. Bij Marin s Nautisch Centrum kan in een scheepsbrugsimulator worden gevaren en wordt uitleg gegeven over verkeersbegeleiding. De dag heeft plaats tijdens de Nationale WetenWeek, een jaarlijks evenement dat is bedoeld om kinderen met wetenschap en techniek in aanraking te brengen. Voor kinderen tot vijftien jaar is er een puzzeltocht. Klompenrace Marin daagt in het kader van de Nationale WetenWeek middelbare scholen uit om het mooiste en meest futuristische klompenzeilschip van Nederland te ontwerpen en daarmee op vrijdag 19 oktober deel te nemen aan een echte klompenzeilrace in het grote testbassin voor offshoreschepen in Wageningen. Er is ruimte voor maximaal tien deelnemende scholen. De klomp is minimaal maat 43 en maximaal 46 en door de geselecteerde scholen af te halen bij Marin. Het zeiloppervlak mag maximaal 0,2 vierkante meter zijn. Er mag geen andere voortstuwing of elektrische besturing op zitten, de maximale diepgang is dertig centimeter en de maximale LOA en breedte zijn vijftig centimeter. De klomp moet in de oorspronkelijke vorm blijven. Er mag materiaal worden toegevoegd, maar niet worden verwijderd, uitgezonderd voor het boren van een mastgat. Belangrijk is dat het schip waterdicht is, een hoge stabiliteit heeft en dat zeil en roer op de juiste plek zitten. Het parcours is dertig meter lang, zonder bochten. Er wordt halve wind gevaren met een windsnelheid van acht knopen. Voor basisscholen is er een ontwerpwedstrijd voor rivierpassagiersschepen. Deze schepen hoeven niet te kunnen varen en mogen van alle materiaalsoorten worden gemaakt. Snelste zeiler HBO en universitaire studenten worden uitgedaagd de snelst varende zeilboot van Nederland te bouwen. Ook met deze modellen wordt 19 oktober een spectaculaire zeilwedstrijd gehouden in het Offshorebassin. Aansluitend is er voor de deelnemers een rondleiding door de testfaciliteiten. Inschrijven kan tot 29 september. Meer informatie en aanmelden via of bij Esther Germanus (HH) ROTTERDAM Smit Marine Projects gaat met de hiervoor aangepaste hefponton Lisa A offshore windmolens installeren. Hiervoor zijn al diverse contracten gesloten, waaronder in Ierse wateren. Smit installeert windmolens in Ierse wateren Smit heeft de Lisa A, die de afgelopen weken bij de Keppel Verolme werf is aangepast, voor een langere periode gehuurd van Hapo International Barges uit Ridderkerk. De hefponton is bijna 63 meter lang, veertig meter breed en heeft een maximale diepgang van vier meter. Op het werkdek met een oppervlak van 1000 vierkante meter, staat een grote Manitowic-kraan met een hefcapaciteit van 600 ton. De vier poten van de Lisa A zijn elk 52 meter lang. Verder is de ponton uitgerust met een vierpunts meersysteem. Aan boord is accommodatie voor veertig personen. Volgens een woordvoerster van Smit gaat de Lisa A allereerst naar Ierse wateren. Eind augustus is de ponton aan de tros van de Kotug-sleper RT Magic uit Rotterdam vertrokken. (PAS) De hefponton Lisa A vertrekt aan de tros van de RT Magic uit Rotterdam. (Foto PAS Publicaties)

12 12 WEEKBLAD SCHUTTEVAER zaterdag, 22 september 2007 ADVERTENTIES De gratis nieuwsbrief van Weekblad Schuttevaer houdt u op de hoogte van het laatste maritieme nieuws. Aanmelden kan via Gespecialiseerd in: TE KOOP SCHEEPSWERF MEPPEL AANGEBODEN: AFBOUW NIEUWE CASCO S Het adres voor al uw bovenwaterwerkzaamheden. Aanleg van complete electrische installaties. Hefkolommen in diverse hoogtes leverbaar. Inbouw van motoren. Dokcapaciteit tot 350 ton Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan. Werkplaats: Dingstede 1, Industriehaven, 8064 PV ZWARTSLUIS Telefoon: b.g.g Fax: Autotelefoon: Rederij Ringoot en zoon nv Omdat onze firma steeds groeit, zoeken wij ondernemers met motortankschepen om onze vloot uit te breiden. Wij zoeken daarom tankers met een laadcapaciteit vanaf Ton tot Ton, Type N gesloten, enkel of dubbelwandig. Hoofdzakelijk ARA als vaargebied met mogelijkheid tot timecharter. Verdere informatie te verkrijgen op onderstaand adres: Metropoolstraat SCHOTEN +(32) (0) VOOR AL UW ONDERHOUDSWERK- ZAAMHEDEN REPARATIE EN VERBOUWINGEN (hellingcap: x mtr.) Nieuwe midden-voorschepen Complete aan- en afbouw Verlengen tot 110 mtr. Tel Fax Mob Internet: Te huur ONDERLOSSERS 500 m 3 SPLIJTBAKKEN 600 tot 800 m 3 BAGGERMATERIEEL Aannemingsbedrijf Geluk BV Doetinchem tel.: fax: Hydraulische Lieren (4-35 Ton) Schraven Maritiem bv T F SCHOTTEL ROERPROPELLERS - AGGREGATEN kva - VEERPONTEN (Diverse Afmetingen) - WERK-, GENIEBOOTJES 7,5-9 m. - KOPPELPONTONS (Div. Afmetingen) - MOTOREN: DEUTZ, CATERPILLAR - HYDRAULISCHE DRAADLIEREN 3-50 Ton - ELEKTRISCHE LIEREN 2-20 Ton SCHRAVEN B.V. Tel Fax Looveer 4A, 6851 AJ Huissen websites: Te huur en te koop Pontons en koppeldekschuiten 15 t/m 600 ton sleepboten Blom BV ISO 9002 Amsterdam tel / fax B.g.g BOOTTRAILER gegalvaniseerd, mag 5600 kg laden, met vangmuil-koppeling, af Dintelsas voor 2200,- bez. na tel. afspraak Motortjalk geschikt voor bewoning met wat achterstallig onderhoud, lengte m bij 3.80 m, Peugeot 45 pk motor met open stuurstand. Bez. na tel. afspraak prijs ,- foto s op www. bstdintelsas.nl Dubbelschroefs woonscheepje, evt. geschikt voor bewoning, Afm: 19,01 x 3,69 x 1,15 m 2x 165 pk / 245 kw MWM, voormalig patrouillevaartuig, 49000,- foto s op nl Bez. na tel. afspraak Al is het tijdens de vaart... Het zal je maar gebeuren, tijdens de vaart laat de motor het afweten. Het vaartuig wordt stuurloos en vormt een gevaar voor ander verkeer. Maar gelukkig heb je het telefoonnummer van de 24-uursservice van Bogenda Motoren. Daar sturen ze meteen een monteur die op locatie, waar mogelijk, de schade herstelt. Bogenda Motoren is als onafhankelijk leverancier van zowel nieuwe als gebruikte motoren ook beschikbaar als servicedienst voor andere facetten van voortstuwing. Dus al zit je midden op de Rijn, bel gewoon even met Bogenda. Bogenda Motoren B.V. Mandenmakersstraat KE Zwijndrecht Telefoon: Fax: TEL FAX I-NET: TEL FAX I-NET: TEL FAX TEL FAX Van Wijk B.V. MACHINE EN SCHEEPSREPARATIES TEL FAX I-NET: TEL FAX I-NET: Scheepsgroep Werkendam, een scheepswereld op zich Rond de Werkendamse Beatrix- en Biesboschhaven is een groot aantal bedrijven geconcentreerd dat zijn diensten verleent aan de binnenscheepvaart. Gelegen aan de internationale vaarwegen en gebruikmakend van de uitstekende havenaccommodatie kan deze hecht samenwerkende groep ondernemingen en dienstverlenende instanties u een optimale service en kwaliteit aanbieden op het gebied van reparatie, onderhoud en classificeren van uw schip. Tevens verzorgen zij scheepsbenodigdheden, brandstoffen, interieurs, taxaties, verzekeringen, bemiddeling in aan- en verkoop en kunt u er terecht voor al uw bankzaken. Het goede onderlinge kontakt tussen de bedrijven heeft geleid tot een hoogwaardige kennis en zorgt ervoor dat het werk wordt gedaan waar het thuishoort: bij de specialist. Vakwerk, snelheid en efficiëncy zijn het resultaat. Het winkelcentrum van Werkendam ligt op loopafstand van de havens en biedt u naast ruime winkelmogelijkheden gezelligheid en ontspanning. U vindt ons na de splitsing Beneden Merwede en Nieuwe Merwede. Tot ziens bij de Scheepsgroep Werkendam. TEL FAX I-NET TEL FAX I-NET: BEVRACHTING TEL I-NET: TEL FAX I-NET TEL FAX TEL FAX I-NET: SANITAIR, LOODGIETERS- & CV WERK TEL FAX GASOLIE & SCHEEPS- BENODIGDHEDEN TEL / MAR.KAN DEKATEL I-NET VOOR AL UW MARITIEME FEESTEN! TEL FAX I-NET TEL FAX I-NET: TEL FAX I-NET: TEL FAX I-NET: voor Filippijnse matrozen TEL FAX I-NET TEL FAX I-NET: Experts in scheepsbouw en verkoop van schepen TEL FAX TEL FAX I-NET: TEL FAX TEL FAX TEL FAX TEL FAX meubelen en stoffering TEL FAX E: TEL FAX Ruycontrans TEL FAX I-NET RABOBANK ALTENA TEL FAX TEL DEKATEL I-NET CLASSIFICEER BEDRIJF TEL FAX

13 Zaterdag 22 september 2007 Weekblad Schuttevaer 13 Wacht te Kooi Australisch zout 18 Fleur van der Laan Aangezien de lading zout vertraging had opgelopen, lagen we die avond nog steeds aan de kade van Dampier. De bemanning kwam bijeen onder de stuurboordse sloep en genoot van een zwoele avond. Sjok en Bastiaan vonden tijd zich aan me voor te stellen. Sjok was eerste stuurman en pas 25 jaar oud. Bastiaan, de tweede, viel al in de categorie van Sjakie: een vijftiger. Sjok heette niet zomaar zo. Hij had de gewoonte een zin te beginnen, deze voor de helft uit te drukken in woorden en de rest aan te vullen met geluiden. Hierbij gebruikte hij oeverloos de klank sjok. Bastiaan had diepzwarte ogen en een snor. Hij rookte Cubaanse sigaren. Samuel, Jesse en fitter Durai zaten bijeen en dronken als bezetenen. Plots vatte iemand het idee op de vlag van de Gay Traveller neer te halen en te vervangen door de onze. Het is tegenwoordig nogal ingewikkeld om bij andere schepen aan boord te komen vanwege de beveiliging tegen terrorisme. Er moest een vrouw als eerste heen om de bewaker af te leiden. Anna en ik besloten samen te gaan. We trokken onze jurken aan en vulden een tas met bier. We klommen via de schuine wal van de kade om de hekken heen en stapten de gangway op van ons buurschip. In het gangboord liepen we op tegen een Aziaat, die te beduusd was om te vragen wat we kwamen doen. Binnen in de accommodatie versperde een kerel ons de weg. Nieuwe sleper Holyhead Towing ROTTERDAM/DREUMEL De nieuwe sleper Afon Cadnant is deze maand in Rotterdam uitgebreid getest. De door Metaaldraaierij Sepers uit Heerwaarden gebouwde sleper wordt binnenkort aan het Britse Holyhead Towing Company opgeleverd. De 35 meter lange en 11,50 meter brede sleper wordt voortgestuwd door drie Cummins KTA 50M2-motoren, die elk een schroef aandrijven en samen 5100 pk leveren. Ze bleken een trekkracht van ruim 54 ton en een top De containers bleken niet goed gesjord en tevens was het maximaal toegestane stapelgewicht voor de onderste containers overschreden. De MAIB vindt dit beangstigend en waarschuwt voor de consequenties die een met de tanker Erika te vergelijken ramp voor de containervaart kan hebben, nu de branche door de ramp met het de MSC Napoli toch al kampt met imagoproblemen. Ingestorte stapel De Annabella kwam in de avond van 25 februari in zware zeegang terecht, waardoor het schip hevig begon te rollen en stampen. De kapitein verminderde snelheid en verlegde de koers om het rollen en stampen te verminderen. De volgende ochtend, toen het schip weer de normale koers van twaalf knopen op te leveren. De sleper heeft een ruim werkdek met een kraan. Ze kan worden ingezet voor anker- en bevoorradingswerk en als duwboot. Voor de brug staan twee blusmonitoren. De sleper meet 477 brt, vaart onder de vlag van Cyprus en heeft een diepgang van 2,40 meter. Tevens heeft ze een ijsklasse. De Britse rederij heeft nog een zusterschip in aanbouw bij de werf Hepworth in Paull. Dit vaartuig krijgt twee Cummins-hoofdmotoren uitgerust en gaat Afon Cymyran heten. De Afon Cadnant is de sterkste sleper uit de Holyhead-vloot en wordt ingezet in Kazachstan. (PAS) Britse MAIB onderzocht containerschade op Annabella Containervaart loopt risico op Erika-achtige ramp De Marine Accident Investigation Branch (MAIB), het Britse onderzoeksbureau voor de veiligheid van de scheepvaart, heeft fikse kritiek geleverd op eigenaren van containerschepen. Zij verwaarlozen de veiligheid van schip, bemanning en milieu om de steeds krappere reisschema s te halen. Het rapport is geschreven naar aanleiding van het onderzoek naar het incident op 25 februari 2007, waarbij op het ms Annabella tijdens zwaar weer in de Oostzee een aantal containers met zeer gevaarlijke lading beschadigd raakte, waardoor het schip ternauwernood aan een ramp ontsnapte. voorlag, ontdekte de bemanning dat een stapel van zeven dertigvoets containers in ruim drie in elkaar was gestort en tegen het voorschot drukte. De containers waren zwaar beschadigd, inclusief de drie bovenste, gevuld met het gevaarlijke butyleengas. Het schip, dat op weg was naar Helsinki, voer daarop naar Kotka voor noodhulp. Gespecialiseerde bergers losten 4 maart de beschadigde containers met gevaarlijke lading. Uit het onderzoek bleek, dat de onderste containers in elkaar waren gedrukt doordat het maximale stapelgewicht waarvoor ze waren uitgelegd, was overschreden en door de extra druk die het slingeren had veroorzaakt. De onderste containers bleken daarbij niet aan de ISO-sterktenormen De Afon Cadnant tijdens beproevingen in Rotterdam. (Foto PAS Publicaties) te voldoen, wat aan boord niet was opgemerkt. De containers waren evenmin met lashing bars gesjord. Slechte overdracht Na analyse concludeert de MAIB dat sprake was van onvoldoende informatieoverdracht tussen bevrachter, verlader, terminal en schip. Hoewel de sector erkent dat de kapitein het stuwplan moet goedkeuren, maakt het tempo van de moderne containeroverslag het erg moeilijk voor de bemanning om goede controle over het stuwplan te houden, stelt het rapport. De MAIB beveelt aan containers met een stapelgewicht onder de ISO-normen (waarvan er veel zijn) van een duidelijk merkteken te voorzien en ze op de laadbrief een duidelijke codering mee te geven. De veiligheidszaken die in dit en eerdere rapporten worden genoemd maken duidelijk, in combinatie met zaken die nu naar boven komen in het lopende onderzoek naar de structurele tekortkomingen en het vollopen van het containerschip MSC Napoli Te zwaar belast en niet goed gesjord (januari 2007), dat een gedragscode noodzakelijk is voor de containerindustrie. De MAIB beveelt de International Chamber of Shipping (ICS) aan zo n code met de bedrijfstak te ontwikkelen. De code moet effectieve communicatie waarborgen tussen alle partijen, die bij de planning en levering van de containers zijn betrokken. Dat moet borgen dat de bemanning over de nodige informatie beschikt om het veilige laden en stuwen van de lading te kunnen overzien. Heldere handleidingen Er moeten bovendien makkelijker toegankelijke handleidingen komen voor alle relevante lading met de benodigde veiligheidsregels. Beladingsprogramma s voor computers moeten ook alle informatie over het stuwen bevatten, zodat officieren er volledig op kunnen vertrouwen. De beschikbaarheid van zo n programma moet een rol spelen bij het vaststellen van de bemanningssterkte voor schepen met intensieve vaarschema s. De toename van de versnellingskrachten, die door de afnemende Orsel in bestuur Wista international KOPENHAGEN Karin Orsel, directeur van Management Facilities in Farmsum, is gekozen als nieuw bestuurslid van Wista international. Dit gebeurde vorige week in Kopenhagen op de jaarvergadering van Wista, het wereldwijde netwerk voor vrouwen in de maritieme sector. Karin Orsel is al voorzitter van Wista Nederland. De Noorse Marita Scott, directeur van NorthEdge Risk Services, werd herkozen als voorzitter. (LR) stabiliteit optreedt wanneer het GM van een schip omhoog gaat en de daaruit voortkomende vermindering van het maximaal toelaatbare stapelgewicht moet duidelijk zichtbaar zijn in deze programma s. Bevrachters moeten maritieme ervaring hebben of zodanig worden getraind, dat ze zeker zijn dat ze de veiligheid van een schip met hun laadplan niet in gevaar kunnen brengen. Zij moeten software hebben, die waarschuwt voor de consequenties van containercombinaties die de stabiliteit van een schip in gevaar brengen en op de aanwezigheid van containers die niet aan ISO-standaarden voldoen, zodat zij daar bij de planning rekening mee kunnen houden. De staf aan boord moet voldoende tijd krijgen om stuwplannen te verifiëren. De MAIB beveelt de bij het ongeval betrokken rederij aan om zijn jonge officieren, wanneer die promotie maken, eerst voldoende vertrouwd te maken met de inhoud van het stuwplan, alvorens hun verantwoordelijkheid te geven. Bevrachter Unifeeder krijgt de aanbeveling de operationele procedures te veranderen om te zorgen dat lering wordt getrokken uit de geconstateerde tekortkomingen. (HH) Extreem goed in droge bulk Vooral in het Verre Oosten stegen de huren en vrachten voor de panamaxen verder. De Trident Endeavour ( dwt, 1990) werd gecharterd oplevering Kaohsiung, teruglevering China voor $ per dag, de Ever Mighty ( dwt, 1996) oplevering Quebec, teruglevering Verre Oosten voor $ per dag plus een ballastbonus van $ Bij periodecharters werden hoge huren betaald. De Star Of Nippon ( dwt, 2004) werd drie maanden gecharterd voor $ per dag, de Dolce ( dwt, 2007) elf maanden voor $ per dag. Zo groot is de vraag naar tweedehands droge bulkers geworden, dat verkopers het zich kunnen permitteren inspecties door aspirant-kopers te weigeren. Dat gebeurde ook bij de verkoop van de Carol (75.00 dwt, 1999). Volgens onbevestigde berichten bracht het schip toch $ 73 miljoen op. Voor de capesizers is de markt ook extreem goed. De Pacific Vitality ( dwt, 1996) werd gecharterd oplevering Zhangjiang, via Australië, teruglevering China voor $ per dag, de Thalassini Niki ( dwt, 2005) oplevering Hansaport, via Brazilië, teruglevering West-Europa eveneens voor $ per dag. Bij periodecharters zijn de huren net zo hoog als bij spotreizen. De Cape Saturn ( dwt, 2003) werd twaalf maanden gecharterd voor $ per dag. De handysizers profiteren eveneens van een markt, die al maandenlang niet stuk lijkt te kunnen. De Eugenia B ( dwt, 1998) werd gecharterd oplevering Middellandse Zee, teruglevering Indische Oceaan voor $ per dag, de Boron Navigator oplevering US Gulf voor een reis naar West-Europa voor $ vrachtenmarkt per dag. Ook handysizers krijgen bij periodecharters hoge huren. De Honesty Ocean ( dwt, 1997) werd 24 maanden gecharterd voor $ per dag, de veel kleinere Full City ( dwt, 1995) vier maanden voor $ per dag. Hoewel in de containermarkt de vraag naar tonnage groot blijft, zijn de huren nog lang niet op het niveau van 2005 en is de vrachtprijs per container, ondanks de recente verbeteringen, ook nog lager dan in Het bestellen van vooral grote containerschepen gaat maar door, kennelijk wordt een algemene recessie, ingeleid door de Verenigde Staten, tot de onmogelijkheden gerekend. In de tankermarkt werd de hoop op een exportvergroting door de OPEC gedurende het laatste kwartaal wreed verstoord. Officieel komt er geen verhoging van de export, maar wellicht dat Saoedi-Arabië de kraan toch wat verder opendraait om de prijs voor ruwe olie niet al te ver te laten doorschieten. De vrachten zullen dan ook niet veel verbeteren. Voor de aframaxen bleef het ronduit slecht. Voor reizen vanuit de Zwarte Zee werden de vrachten iets beter, tot worldscale 125, in de Noordzee en voor reizen uit de Baltische Zee lagen de vrachten tussen worldscale 85/90. Voor reizen uit het Caribisch gebied naar de VS daalden de vrachten door gebrek aan vraag naar tonnage tot worldscale 92,5, wat nog geen $ per dag betekent. Voor de vlcc s is het verhaal al even treurig. Voor reizen uit het Golfgebied naar de VS kregen de Artemis Glory ( dwt, 2006) en de Titan Glory ( dwt, 2000) worldscale 42,5. Dat komt na betaling van havengelden en de (dure) bunkers neer op $ per dag. (AvK) a a n - e n v e r k o o p b e m i d d e l i n g z e e - e n k u s t v a a r t t o n n a g e - - tel fax De volgende Nederlandse schepen zijn de afgelopen periode van naam en/of eigenaar gewisseld. De Gouverneur (bouwjaar 2007, IMO , 3990 brt, draagvermogen 6000 ton) van TSS Gouverneur CV in Zwartsluis (B.C. Terstege) en in beheer bij Wagenborg Shipping, is 7 september herdoopt in Cathma met als thuishaven Willemstad/NA. De roepnaam is PJTL en de eigenaar Largs Shipping (John McEnvoy). Ze werd gebouwd bij Scheepswerf Ferus Smit in Westerbroek onder nummer 371. De Emily (bouwjaar 1990, IMO , brt 2190) is deze maand onder de vlag van de Nederlandse Antillen gebracht als Fri Wave voor Fri Wave Shipping in Willemstad/NA. De roepnaam is PJPA. Ze werd gebouwd bij Schiffswerft und Maschinenfabrik Cassens in Emden onder nummer 185. De Christiaan (bouwjaar 2007, IMO ) van Amko Shipping CV in Delfzijl (Chr. Kornet & Zn.) en in beheer bij Amasus Shipping in Delfzijl, is herdoopt in Eems Sprinter en 12 september overgedragen. Ze werd gebouwd bij Hong Ha in Hai Phong in Vietnam als bouwnummer 1. De Bro Gothia (bouwjaar 2003, IMO , 4814 brt, 2238 nrt, 7157 dwt) is deze maand overgedragen aan Broström en Erik Thun. Ze vaart onder Nederlandse vlag en in beheer bij Marin Ship Management. De kiel werd 12 oktober 2001 in Istanboel gelegd als Meziyet K en 31 maart 2003 leverde Marmara Shipyard haar als Marisp op aan Rederi Väderötank in Oslo. De River Phoenix (bouwjaar 1993, IMO ) is sinds mei eigendom van Seatrade Groningen, dat haar inbracht bij de River Phoenix Shipping Company in Willemstad/NA. Sinds eind juli vaart ze in beheer bij Seatrade Groningen en het roepsein is PJXG. Ze werd in februari 1993 opgeleverd door Shin Kochi Jyuko (nummer 7028) als Dover Phoenix, in 1997 herdoopt in Clover Moon en in 1999 verkocht aan Fast Shipping in Panama, varend in beheer bij SAMA De Flinterfury gaat te water. (Foto Jep Riedstra) Coast to Coast Bob van Raad volgt in Coast to Coast de scheepsbouw en de handel in Nederlandse schepen. Om een beeld te geven van de vloot en de eigenaren, biedt de rubriek een overzicht van de belangrijkste vlootmutaties. MA, en herdoopt in River Phoenix. Datzelfde gebeurde met het zusterschip Summer Phoenix (bouwjaar 1993, IMO ). Zij heette achtereenvolgens Windward Phoenix, Spring Phoenix en Summer Phoenix. Seatrade Groningen heeft haar ingebracht bij Summer Phoenix Shipping Co. in Willemstad/NA en het roepsein is PJUH. De Trinitas (bouwjaar 2007, IMO ) van Danser Shipping in Rotterdam en varend in beheer bij Wagenborg Shipping, is 6 september herdoopt in Nirint Hollandia voor charter bij Nirint Shipping. Bouwer was Damen Shipyards Okean onder nummer De Chemgas Mango (bouwjaar 1997, IMO , 3603 brt, draagvermogen 3940 ton) van Vopak Gas Tankers Two in Singapore en in beheer bij Vopak Gas Tankers in Singapore is verkocht aan European Energy op de Marshall Islands en herdoopt in Gas Renovatio. Ze vaart in beheer bij Stealth Maritime in Athene. Eerder heette zij Cheviot. Onder Nederlandse vlag gebracht. De Aspen (bouwjaar 2000, IMO , 2301 brt, draagvermogen 3200 ton) is eind augustus onder Nederlandse vlag gebracht met als thuishaven Delfzijl. Ze werd gebouwd bij Daewoo Mangalia Heavy Industries onder nummer 1019 en afgebouwd bij Pattje Shipyards in de Eemshaven onder nummer 419. Ze vaart in beheer bij Marin Ship Management voor eigenaar MF Ship in Delfzijl. De roepnaam is PHLN. Eerder heette zij Bukanier en Bärbel P. Uitgevlagd. De sleepboot Fairplay XI (bouwjaar 1988, IMO ) van Fairplay Schleppdampfschiffs-Reederei Richard Borchard in Rotterdam is 14 mei van de Nederlandse onder de Poolse vlag gebracht. Ze werd gebouwd bij Cochrane Shipbuilders in Selby onder nummer 136 en heeft nu de roepnaam MJJV3. Opleveringen. Op 1 september arriveerde de Smit Europe (bouwjaar 2007, IMO ) in Rotterdam. Zij is eigendom van Smit Int. Sleepbootmaatschappij Smit Salvor op Nassau en in beheer bij Smit Havensleepdiensten. Bouwer was Genel Tasarim Shipyard in Tuzla onder nummer 6. De Damsterdijk (bouwjaar 2007, IMO , 3250 brt) is 10 september opgeleverd aan CV Scheepvaartonderneming ms Damsterdijk in Groningen (Mare Trader). Ze werd gebouwd bij de Indiase werf Chowgule in Goa onder nummer 173. De Vlistdiep (bouwjaar 2007, IMO ) van CV Scheepvaartonderneming ms Vlistdiep in Groningen gaat varen in beheer bij Feederlines en is herdoopt in OSC Vlistdiep. Ze werd gebouwd bij Bodewes Hoogezand onder nummer 785 en draagt de roepnaam PHLX. De Leonie (bouwjaar 2007, IMO , 2437 brt) is 13 september opgeleverd aan J. van Dam in Spijk (CV Leonie) en vaart in beheer bij Wagenborg Shipping in Delfzijl. Bouwer was Peters in Kampen onder nummer Haar roepnaam is PHLE. Ferus Smit Leer heeft haar bouwnummer 382, de Scheldebank (IMO , 2999 brt), 13 september opgeleverd aan Pot Scheepvaart in Delfzijl. Beheerder is Wagenborg Shipping. De roepnaam is PBJM. De Chinese werf Shandong heeft de MCP Kopenhagen (bouwjaar 2007, IMO ) opgeleverd aan Beheermaatschappij ms MCP Kopenhagen in Groningen. Ze vaart in beheer bij Feederlines en heeft de roepnaam PFHC. De VOS Tracker (bouwjaar 2007, IMO ), bij Maaskant in Stellendam onder nummer in aanbouw voor Vroon Offshore Services in Den Helder, wordt vermoedelijk rond 20 september opgeleverd. Bijlsma Shipyard in Lemmer heeft 7 september haar bouwnummer 750, de Hydra (bouwjaar 2007, IMO , 2281 brt), overgedragen aan CV Scheepvaartonderneming Hydra in Ten Boer (M. Langevoort & T. Vogelij). Beheerder is Wagenborg Shipping en de roepnaam luidt PBJT. De maidentrip onder kapitein Teun Vogely betreft een lading gipsplaten van Rostock naar Bristol. Damen heeft 7 september in Vlaaringen de Damen Fast Crew Supplier 5009 Dona Diana (bouwjaar 2007, IMO , 439 gt, 366 dwt) overgedragen aan Naviera Integral Ciudad del Carmen. Met haar bijlboeg en haar 6000 pk haalt zij 25 knopen. Ze gaat in de Golf van Mexico bemanningswisselingen en bevoorradingen op platforms uitvoeren en kan tachtig passagiers meenemen. De Leonie lag begin september bij Shipdock in Harlingen droog voor controle van de schroef Ze werd 13 september opgeleverd en vertrok meteen met een lading zout. (Foto Leo Colman) Tewaterlatingen. De Smit Africa (bouwjaar 2007, IMO ) voor Smit Havensleepdiensten in Rotterdam is 4 september onder bouwnummer 7 te water gelaten bij de werf Genel Tasarim in Tuzla. Op 18 augustus is de Coolwater te water gelaten op de werf in Erigli in Turkije. Afbouwer Breko in Papendrecht kan haar omstreeks februari opleveren. Direct na de tewaterlating begon de werf met de bouw van het zusterschip Capewater. Eind augustus is de Yangtze River te water gelaten. Dit 1100 teu-schip is het zevende in een serie van tien, die Qingshan in Wuhan bouwt. Ferus Smit in Foxhol heeft haar bouwnummer 376, de Flinterfury (bouwjaar 2007, IMO , 2999 brt) voor CV Scheepvaartonderneming Flinterfury in Harlingen (R. Arends), te water gelaten. Ze komt in beheer bij Flinter Shipping in Rotterdam. Nieuwbouw. Barkmeijer Shipyards in Stroobos is begonnen met de assemblage van de Saffier, bouwnummer 315. Dit nieuwe type general cargo vessel van 5800 dwt voor De Bock Maritiem CV in Alkmaar komt in vaste bevrachting bij Wagenborg Shipping in Delfzijl. Het schip krijgt één ruim van 62 x 12,80 x 9,14 meter, dat geschikt is voor bulkladingen, units, projectladingen en enkele soorten gevaarlijke lading. De verwachte oplevering is april De Bosphorus (bouwjaar 2007, IMO , 8530 brt) in aanbouw bij Daehan Shipbuilding in Yeosu in Korea onder nummer 504 voor Bosphorus I CV in Limassol en varend in beheer bij Universal Marine, is 16 juli geregistreerd als Normed Rotterdam onder de vlag van Luxemburg. Proefvaart Lauwersborg. Naar verwachting maakt de Lauwersborg (4618/2929 gt/nt) 20 september haar proefvaart. Zij is de eerste van vier 7350-tonners, die Koninklijke Niestern Sander voor Wagenborg bouwt. Het tweede schip komt in februari als Lingeborg in de vaart. Nieuws van voormalige Nederlandse schepen. De Coral Antillarum (bouwjaar 1982, IMO ) van Scheepvaart Maatschappij Coral Antillarum in Rotterdam, in beheer bij Anthony Veder & Co., is 27 augustus als Coral verkocht en herdoopt in Baruc onder Panamese vlag. Ze werd gebouwd bij T. Ruiz de Velasco in Bilbao onder nummer 155. De Atlantic Progress (bouwjaar 1977, IMO ) van Holberg Scheepvaart & Handelmaatschappij in Rotterdam, is 13 augustus als Goodness verkocht en herdoopt in A. Akdeniz. Ze werd gebouwd bij Hjorungavaag Verksted onder nummer 25. De Spiegelgracht (bouwjaar 1978, IMO ) van CV Scheepvaartonderneming Spiegelgracht in Amsterdam is als Al Wakrah 13 augustus herdoopt in Al Wakra. Zij voer ooit in beheer bij Spliethoff s Bevrachtingskantoor en werd gebouwd bij Miho Zosensho in Shimizu onder nummer De OOCL France (bouwjaar 1996, IMO ) van CV de Nieuwe Compagnie II in Rotterdam is 3 september als Maersk Dundee herdoopt in MSC Venezuela. Ze voer ooit in beheer bij Nedlloyd Lijnen en later bij P&O Nedlloyd. Bouwer was Daewoo Heavy Industries in Okpo onder nummer De Smit-Lloyd 25 (bouwjaar 1982, IMO ) van Smit-Lloyd in Rotterdam is 6 augustus herdoopt in Mainport ASH en vaart onder de vlag van de Marshall Islands. Ze werd gebouwd bij Scheepswerf Hoogezand onder nummer 217. De Alioth (bouwjaar 1987, IMO ) van Netcon Alioth in Rotterdam is 3 september verkocht en herdoopt in CS Signe. Ze voer ooit in beheer bij Van Nievelt, Goudriaan & Co. en werd onder nummer 1001 gebouwd bij Verolme Scheepswerf Heusden. Ze heette achtereenvolgens Khyber, Alioth, Independent Accord, Alioth, Eagle Cape en sinds 1995 Hyundai Primorskiy.

14 14 Weekblad Schuttevaer Visserij Zaterdag 22 september 2007 Kwallenplaag duidt op overbevissing MADRID Veel Spaanse badplaatsen worden evenals vorig jaar overspoeld door kwallen. Volgens wetenschappers zijn de dieren een symptoom van de overbevissing. Hoewel de Spaanse overheid deze zomer voor het eerst op kwallenjacht is gegaan, heeft de plaag vele toeristen in het ziekenhuis doen belanden. Vorige zomer werden aan de Spaanse kusten ruim badgasten medisch verzorgd na een kwallenbeet. Deze zomer was het zo mogelijk nog erger. Het aantal kwallen in de Middellandse Zee groeit sinds een jaar of twintig gestaag, maar sinds vorig jaar lijkt sprake van een explosie. De concentraties kwallen waren op bepaalde plaatsen zo groot, dat stranden moesten worden gesloten. Ook in Italië en Noord-Afrika spoelden ongewoon grote aantallen kwallen aan. Wetenschappers en milieuorganisaties verzetten zich niet tegen de grootscheepse plannen van de Spaanse overheid om de kwallenplaag te bestrijden, maar zien liever dat de oorzaak overbevissing - wordt aangepakt. Kwallen dienen als voedsel voor onder meer tonijn, schildpadden, zwaardvissen en sommige kreeften en krabben, die echter in hun voortbestaan worden bedreigd door de visserij. Wereldwijd neemt daardoor het aantal kwallen spectaculair toe, menen wetenschappers. (JS) Ruiminhoud bepaalt capaciteit Noorse kustvloot OSLO De Noorse regering wil de lengtebeperking voor vaartuigen in de kustvisserij opheffen. Het plafond is nu 28 meter, maar volgens visserijminister Helga Pedersen heeft de beperking zichzelf overleefd en hindert die nu de ontwikkeling van de vloot. Zij stelt daarom voor een bovengrens van 300 kuub voor de inhoud van het laadruim te gaan hanteren. De lengtenorm voldeot niet meer, omdat de kustvisserij op tal van andere manieren de schepen kan aanpassen. Daarbij gaat het om zaken als motorvermogen, visopsporings- en vangstapparatuur en diepvriesinstallaties. Dat zijn relevantere parameters voor regulering van de vlootcapaciteit dan de lengte, vindt Pedersen. Tevens zijn de vangsten al beperkt door individuele quota. Zij verwacht niet, dat de hele kustvisserij en masse van de verruimde norm gebruik gaat maken. Het gaat om een relatief kleine groep ondernemers met schepen van twintig tot 28 meter, die nieuwbouw overweegt. (WV) Minder kabeljauw in Baltische Zee BRUSSEL De Europese Commissie is zeer bezorgd over het kabeljauwbestand in het westen van de Baltische Zee. Volgens haar zit dit bestand onder de voorzorgslimiet. Volgens wetenschappers loopt ook het bestand aan jonge zalm terug en moet de vangst van beide soorten in 2008 worden verlaagd. Tegelijkertijd is het haringbestand in het centrale deel van de Baltische Zee op peil gebleven. In oktober besluiten de EU-ministers van Visserij in Luxemburg over verdere vangstmaatregelen in de Baltische Zee. (JS) ijsselmeer Urk had vorige week 24 aanvoerders voor de wal, die samen voor bijna euro aan vis aanlandden. De hoogste besomming bedroeg 7000 euro. Aan aal was er 33 kilo lijnaal voor gemiddeld 17,20 euro de kilo, 419,5 kilo fuikaal voor 15,40, 197,5 kilo dunne aal voor 10,79, 520,5 kilo kistaal voor 17,29, 2334 kilo dikaal voor 7,11, 300 kilo schieraal voor 9,15 en 95 kilo roodaal voor 11,87 euro. De roofvis bestond uit 2178,5 kilo snoekbaars voor 5,76, zeven kilo grote snoekbaars voor acht euro, zeventien kilo snoek voor twee euro en 2020,5 kilo rode baars voor 2,81 euro. Aan witvis was er 11,5 kilo karper voor 0,10, zeven kilo zeelt voor 0,50, 4185,5 kilo voorn voor 0,56 en 237,5 kilo grote blei voor 0,40. De rij werd gesloten door 252,5 kilo bot voor 0,96 en 89,5 kilo krab voor 3,60 euro. Enkhuizen ontving in twee aanlandingen 35 kilo roodaal voor 14 euro de kilo, 192 kilo dikaal voor 6,50 en 102,5 kilo schieraal voor 10 à 11 euro de kilo. (SK) Vissers met enige tegenzin akkoord met minder scholaanvoer in kuitzieke periode RIJSWIJK De vijf producentenorganisaties die merendeels op platvis vissen, willen morrend meewerken aan het ontzien van kuitzieke schol begin Ze stellen een maximale aanvoer van 25 procent in het eerste kwartaal voor. De POvertegenwoordigers besloten dat vorige week op een ingelaste vergadering van het kotteroverleg. De vissers willen zo meewerken aan duurzame visserij en zich richten naar de publieke opinie. Het gaat om de eerste dertien weken van 2008 en om een plafond van 25 procent, gebaseerd op de individuele scholcontingenten over Hoe de PO s het verder invullen is hun eigen zaak, maar van harte gaat het niet. Het mag voldoende bekend zijn, dat de kottervloot niet graag stilligt in de kuitzieke periode van de schol. Maar Veertig procent van kotters moet het anders gaan doen LNV pakt gebruik van de boomkor aan Het ministerie van LNV schrijft in de rijksbegroting voor 2008, ervoor te willen zorgen, dat veertig procent van de Noordzeekotters in 2013 een alternatieve visserijmethode gebruikt. Daarbij gaat het om circa 110 kotters. De begroting biedt de visserij weinig ruimte voor sanering. LNV spreekt niet direct over sanering, maar schrijft dat wel wordt gewerkt aan vermindering van overcapaciteit in de vloot en een sociaal flankerend beleid dat daarbij hoort. Het instrument sanering kan bij uitzondering worden ingezet. Het rijk richt zich liever op innovatie, de motor achter transitie. De reis naar Shetland met de voormalige zijtrawler nam deze zomer ruim 58 uur in beslag. Aanvankelijk gleed de Togo gerieflijk richting de zestigste breedtegraad, maar een paar uur voor aankomst begon het zeetje zich een beetje te verzetten. Omdat iedereen zich verheugde op het bezoek, konden die laatste mijlen de pret niet drukken. Een paar minuten nadat de Togo woensdagmorgen 20 juni in Lerwick afmeerde, kregen de opvarenden al een uitnodiging om aan boord van de voormalige zeillogger SCH 445 kennis te maken met de eilandbestuurders. Zij waren erg blij met de Nederlandse inbreng tijdens het Midzomerfestival, dat dit jaar in het teken stond van de Hollandse connectie. Lerwick spreekt bij veel Scheveningers en Katwijkers nog steeds tot de verbeelding. Velen kennen de verhalen van familieleden die met de logger, zijtrawler of vriestrawler ooit een bezoek brachten aan de op de grens van de noordelijke Noordzee en de noordoostelijke Atlantische Oceaan gelegen eilandenarchipel. Wanneer bomschuiten en zeilloggers in juni rond de Shetlandeilanden op haring visten, werden overleden en verongelukte vissers in Lerwick begraven. Een handjevol grafstenen herinnert nog aan de tijd dat het vissersbestaan erbarmelijk was. Vrijdag 22 juni legden oud-vissers Jaap den Heijer en Dirk Korving uit Scheveningen een krans bij de gedenkplaat, die in de jaren zeventig door de inzet van dominee De Vries is geplaatst. Er was jaren niet omgekeken naar de grafstenen. De ongeveer acht oude grafzerken van Hollandse vissers waren aangetast door de wind en lagen schots en scheef op een veldje van het kerkhof. Inmiddels ziet alles er weer verzorgd uit. Naast een grafsteen van een opvarende van Terschelling staan er zerken van onder andere de Katwijkse visser Pieter van der Bent, twee Scheveningse vissers en de Marker visser de toenemende druk van natuur- en milieuorganisaties op supermarkten maakt het niet langer verantwoord deze discussie te negeren. De platvisvloot moet hier iets mee doen, schrijft de Federatie van Visserijverenigingen aan de leden. De vissers willen wel bijdragen aan verduurzaming van de visserij. Het is een gegeven, dat de consument steeds mondiger wordt en de achtergronden van de gevangen vis wil leren kennen om bewust te kunnen consumeren. In het overleg van vorige week zijn diverse afspraken gemaakt. De ingangsdatum zal gelijk zijn, maar hoe de beperking wordt ingevuld, is aan de PO s. Volgens secretaris Geert Meun van de federatie kunnen de vissers kiezen voor stilligweken, voor inleveren van enkele zeedagen per week, of minder gericht op schol vissen. Duurzaam blijft LNV houdt vast aan het thema duurzaamheid in de vorm van bevordering van een duurzame vangst en kweek van vis en schelpdieren. Daar trekt LNV dit jaar nog ruim tien miljoen euro voor uit, maar in 2008 ruim zeven miljoen, en van 2009 tot en met 2012 jaarlijks ruim acht miljoen euro. Voor verduurzaming van de Noordzeevisserij komt ook meer geld beschikbaar. Dit jaar ruim één miljoen, maar in 2008 ruim vijf en tot en met 2012 bijna zeven miljoen per jaar. De binnenvisserij krijgt tot en met 2012 steeds minder. De euro Urker rederij met Hollandse en Duitse kotters NG 1 combineert boomkor met outrig URK Evenals vorig jaar paste de onder Duitse vlag varende NG 1 deze zomer de outrig toe en daarmee boekte deze middenslagkotter redelijke tot goede resultaten. De schipper van de NG 1 combineert het boomkorren met het outriggen, want in de winter hangen de bokkentuigen weer overboord. Dan zijn de weersomstandigheden minder gunstig voor outriggen en biedt de boomkorvisserij meer soelaas. De NG 1 Jurie van den Berg is eigendom van een Duits zusterbedrijf van de Urker rederij J. van Den Berg & Zonen. De NG 2 en NG 4 zijn van dezelfde rederij en doen het de laatste weken bijzonder goed in de spanvisserij op rondvis, vooral kabeljauw. De Urker rederij heeft ook de boomkorkotters UK 61 Vertrouwen en UK 243 Jan van den Berg in de vaart. Jan Kes. De twee Scheveningse vissers waren Cornelis de Best en Willem Dijkhuizen. Laatstgenoemde voer op de SCH 445 van rederij Jac. Den Dulk & Zonen en heel toevallig was deze zeillogger als Lotos aanwezig op het Midzomerfestival in Lerwick. De Lotos werd ruim honderd jaar geleden gebouwd als SCH 445 en maakt nu charterreizen met passagiers. Eigenaar Kees de Lind van Wijngaarden is trots op zijn schip. Het is hier prachtig om te zeilen en bovendien is het leuk oud-vissers te ontmoeten, die de geschiedenis van mijn schip kennen of familie hebben, die nog op de SCH 445 heeft gevaren. In het overleg werd duidelijk, dat het niet eenvoudig is de vlagkotters deze afspraken dwingend op te leggen. We proberen ze wel zover te krijgen, omdat we een gezamenlijk belang dienen, stelt Meun. Hij verwacht dat de eigenaren van de veelal onder Engelse vlag varende kotters met dit voorstel meegaan. De PO-vertegenwoordigers hebben afgesproken in de kuitzieke periode zowel halverwege als aan het eind de uitputtingscijfers met elkaar te overleggen. Als vissers zich niet aan de beperking houden, kunnen ze dezelfde sancties verwachten als die zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de PO s/groepen. De PO s hebben afgesproken hun definitieve voorstellen voor 1 oktober bekend te maken en hebben beloofd de voorstellen met kracht bij de achterban te verdedigen. (AE) van dit jaar wordt teruggebracht naar ongeveer euro per jaar. Voor innovatie, kennisontwikkeling en -verspreiding was dit jaar nog bijna zeven miljoen beschikbaar, maar dat daalt tot en met 2012 tot ruim één miljoen per jaar. Het gaat hier om projecten, die niet in aanmerking komen voor Europese co-financiering. Innovatie LNV streeft naar een evenwicht tussen natuurlijke vis- en schelpdierbestanden en de vangstcapaciteit van de visserij. Daarom ondersteunt zij De NG 1 schakelde in het voorjaar van 2006 als eerste boomkorkotter over op outriggen, wat de vissers bokken met borden noemen. De outrig kreeg vorig jaar een duwtje in de rug vanuit de Task Force. Na de NG 1 volgden de Duitse vlagkotter SC 25, de UK 246 en de UK 47. Die twee laatste kotters zijn grote bokkers, die respectievelijk twaalf en vier outrigreizen hebben gemaakt. De twee Duitse vaartuigen zijn middenslagkotters. De vier schepen visten in het project, dat is uitgevoerd onder leiding van rederij J. van den Berg uit Urk en werd gecoördineerd door de Nederlandse Vissersbond. Voordeel van outriggen blijkt, dat het met geringe kosten toepasbaar is op een traditionele boomkorkotter. Er hoeft aan boord weinig tot niets te worden verbouwd. Dit jaar heeft de NG 1 opnieuw enkele maanden met de outrig gewerkt. (WdH) de transitie en innovatie in de visserij. Een belangrijke rol ziet LNV ook weggelegd voor regionale overheden, vooral op het terrein van infrastructuur. Het Europees Visserij Fonds (EVF) ondersteunt Nederland tot 2013 met het bereiken van deze doelen. Sanering als uitzondering Verder werkt Nederland mee aan het Europese beleid om de schol- en tongbestanden boven het voorzorgsniveau te brengen. In 2005 was de referentiewaarde van het scholbestand ton en de streefwaarde in 2010 is ton. Bij tong was het in ton Shetlandeilanden herbergen boeiende geschiedenis (deel 8 en slot) Bestuur van Shetland hecht veel waarde aan Hollandse connectie De Togo heeft al diverse malen met groepen oud-vissers een bezoek gebracht aan Lerwick. (Foto W.M. den Heijer) Nederlandse Schelpdierconferentie belicht noviteiten en duurzaamheid VLISSINGEN De toekomst van de Nederlandse mosselkweek en nieuwe producten en hun landschappelijke inpassing staan 15 en 16 november centraal op de eerste Nederlandse Schelpdierconferentie in Vlissingen. Doel van de conferentie is kennis uitwisseling en inzicht geven in kansen voor de Nederlandse schelpdiersector. Deskundigen en ondernemers uit onder meer Nederland, Chili, China, de VS, Frankrijk en Italië belichten nieuwe productiemethoden en de mogelijkheden voor ruimtelijke inpassing. De eerste dag draait het vooral om de mosselkweek en de internationale ontwikkelingen. De dag wordt afgesloten met een debat tussen inleiders en publiek over de toekomst van de Voor sommige opvarenden van de Togo was het binnenvaren van de Bressay Sound, oftewel De Baai zoals de vissers hem noemen, een emotioneel weerzien. Leen Rog, Baarthout Rog, Dirk Korving en Jaap den Heijer kunnen zich de vroegere tijd nog goed herinneren. Leen Rog (70) onderhoudt nog steeds contacten met een familie in Lerwick. In de tijd dat hij stuurman was op de Tridens, kwam hij regelmatig in De Baai. Bij Dirk Korving (79) lag dat anders. Wij kregen nooit toestemming aan wal te gaan. Ik heb hier vaak genoeg voor anker gelegen als we op haring zaten, maar na al die jaren stap ik eigenlijk Nederlandse mosselkweek. De tweede dag richt zich op nieuwe productiemethoden van onder meer St. jakobsschelpen, oesters, algen en zeewieren en de mogelijkheden van binnendijkse kweek en kweek in natuurgebieden. Ook deze dag wordt afgesloten met een debat. In de zijlijn van de conferentie is er een minibeurs van schelpdierbedrijven, toeleveranciers en kennisinstituten. Deels parallel aan de schelpdierconferentie loopt de internationale wetenschappelijke conferentie over herstel van het schelpdier (ICSR). Imares, onderzoeksinstituut van Wageningen Universiteit en Researchcentrum, is gastheer van deze tiende editie, die van 13 tot 16 november in Vlissingen wordt gehouden (www.schelpdierconferentie.nl). (IH) en de streefwaarde is ton. Ook wil LNV meewerken aan terugdringing van het overboord zetten van commercieel niet interessante vis. In 2013 moeten deze discards met de helft zijn verminderd. Europees beleid is nog in ontwikkeling. Garantieregeling visserij De garantieregeling voor de visserij is deze maand van kracht geworden. De overheid staat daarbij garant voor kotter- of garnalenvissers met toekomstperspectief en een duurzaam en innovatief investeringsplan. Als de visser weinig financiële zekerheden bezit voor toekomstige financiering van zijn investeringen, kan hij een beroep doen op de regeling garantstelling visserij. Voor dit jaar is acht miljoen uitgetrokken en dat loopt tot 2013 op naar 48 miljoen. (AE) De NG 1 met daar achter de UK 243 van dezelfde rederij in Hanstholm. (Foto W.M. den Heijer) pas voor het eerst aan wal in Lerwick, aldus de oudste visserman aan boord. Roots Voor Baarthout Rog is Shetland ook bekend terrein. In de jaren tachtig viste hij met de SCH 104 in de vaak stormachtige gebieden benoorden Shetland en vier jaar geleden maakte hij ook al deel uit van de groep Scheveningers die Lerwick bezocht. Opvallend is het verhaal van Jochem Knoester (74), die zijn loopbaan in 1948 op de VL 71 begon en eindigde op de SCH 50. Wij visten wel noordelijk tot op de dezelfde breedtegraad als Shetland, maar dan meer in oostelijke richting. Eigenlijk in de hoop dat we daar meer haring zouden tegenkomen. Dat pakte soms goed uit, maar soms viel het ook wel eens tegen. De verhalen van De Baai zijn natuurlijk algemeen bekend en dat sprak ons allemaal aan. Maar daarnaast heb ik wat onderzoek gepleegd naar de roots van de familie Knoester. En met de informatie die ik tot nu toe heb kunnen verzamelen, is het niet onwaarschijnlijk dat wij van oorsprong afstammen van een inwoner van Shetland, die ooit tijdens de zeeslag voor de kust van Ter Heijde is gedrost en hier een nieuw bestaan heeft opgebouwd. Festivalorganisatie en eilandbestuur schonken veel aandacht aan de banden met Nederland, zo bleek uit de activiteiten tijdens het festival. Want naast het bezoek van de Lotos en de kranslegging door de groep oud-vissers had ook nog een historische wandeling plaats. Deze leidde naar de locatie, waar Hollandse vissers vanaf de zeventiende eeuw bijeenkwamen en handel dreven met de eilandbewoners. De wandeling voerde ook langs de plek waar vroeger een klein Hollands ziekenhuis stond en langs het huis, waar vroeger een dokter van het hospitaalkerkschip De Hoop tijdelijk woonde. Wat dat betreft leeft een stuk Nederlandse visserijgeschiedenis nog steeds voort op de Shetlandeilanden. (WdH) Meer tong, minder schol De totale aanvoer daalde met ruim 2000 naar kisten. Het overgrote deel van de boomkorvissers richt zich op tong en de aanvoer daarvan nam opnieuw toe; de gemiddelden waren wat hoger met enkele toppers van 3000 à 3600 kilo en een gemiddelde vangst van ongeveer 1900 kilo. De drie grotere tongsoorten bleven de laatste weken duur, maar daar kwam nu een einde aan. Al werden de tong groot, grootmiddel en kleinmiddel niet goedkoop. Vrijdag konden de noteringen zich nog goed handhaven, maar in de eerste maandagveiling zakten de twee grootste soorten al fors weg. Merkwaardig genoeg bleven de kleine tongsoorten op niveau, ondanks een aanmerkelijk groter aanbod. Zelfs als de handel wat afwachtend was, had dat op de prijzen nauwelijks invloed. Tarbot was er iets minder, maar het aanbod bleef niettemin aan de ruime kant. Vrijdag bleven de prijzen nog goed overeind, maar maandag moesten vooral de soorten 1, 2 en 3 het ontgelden en daalden de dagprijzen met 2,50 tot 3 euro per kilo. De aanvoerdaling zat m vrijwel volledig in de schol. Met de meeste kotters op de tongvisserij zijn aanvoerders met grotere partijen vrij zeldzaam, met als grote uitzondering een overweekse kotter met 600 kisten op vrijdag. De gemiddelde vangsten van de overigen lagen tussen de dertig en zeventig kisten. Vrijdag stegen de prijzen, maar maandag werd dat voor een deel weer ongedaan gemaakt. In de rondvissector was het uitermate rustig. Vrijdag en maandag waren er nog enkele kotters met wat grotere partijen (tot zeventig kisten) kabeljauw. De grote soorten brachten goed geld op. Uit de Oostzee kwamen slechts 102 kisten. Rode poon was er duidelijk minder, de vier snurrevaadkotters brachten het niet verder dan 210 kisten. De oorzaak was het slechte weer in het begin van de week. De prijzen stegen tot 8,50 (1), 6,50 (2), 4,20 (3) en 2,90 (4). Kreeft was er wat minder met wat hogere opbrengsten voor de belangrijkste soorten kreeft 2 en kreeft 2 klein. Dat de afslag ondanks het beperkte VLISSINGEN Schipper Jan Marijs van de boomkorkotter ARM 22 heeft op de Zeeuwse Visserijdag in Vlissingen de Visserij Award 2007 gewonnen. Samen met zijn broers en vader heeft hij het ruim zo ingericht, dat de vis aan boord kan worden gesorteerd en gewogen. Bovendien past hij slurry- of flowijs toe, waardoor de vis beter gekoeld blijft. Voor betere kwaliteit en een gesloten koudeketen tussen vangst en handel investeerde reder Blaas Marijs ruim euro in herinrichting van het ruim. Met een sorteertafel, een weegschaal en kisten van dertig kilo, in plaats van de gebruikelijke veertig, wilde zoon Jan Marijs, schipper van de ARM 22, een kwaliteitsslag maken. Door zelf te sorteren en te wegen kan de vangst zo door naar de handel. Dat komt de kwaliteit ten goede, want de vis hoeft niet meer aan wal gesorteerd te worden. Dat scheelt een onderbreking in de koelketen; de vis is nu circa een week langer houdbaar. Marijs koelt zijn vis met vloeibaar slurry-ijs, gemaakt van zout water. Dit ijs dringt tussen alle vislagen door, zodat de vangst heel snel wordt gekoeld. De computerprogrammatuur aan boord is aangepast, zodat van elke trek de vis geregistreerd in de genummerde kistjes komt. Marijs: We hebben er ook voor gekozen alle vangst URK aanbod nog een omzet van 2,2 miljoen euro draaide, was te danken aan het grote tongaandeel (16,3%). Hoge besommingen waren alleen weggelegd voor de kotters met grote tongvangsten en de enkeling met grote partijen schol. Belangrijkste onderdelen van de aanvoer waren kilo tong, kilo tarbot, kilo griet, 4519 kilo tongschar, 1716 kilo ham/zeeduivel, kilo kreeft, 7665 kisten schol, 703 kisten poon, 605 kilo pijlstaartinktvis en kilo krabben. (WvdV) Gemiddelde prijzen vrijdag, maandag en Insula: Tong groot 20,43 18,64 20,12 grootmiddel 20,54 19,83 20,28 kleinmiddel 13,79 13,53 13,60 klein I 6,43 6,34 6,36 klein II 5,45 5,42 5,36 Tarbot super 34,39 33, ,59 29,84 32, ,48 20,68 21, ,43 15,74 17, ,01 9,40 9,62 5 8,39 7,49 8,60 6 5,30 5,21 - Griet super 13,61 11,70 13,09 1 8,12 7,33 8,42 2 5,69 5,08 7,02 3 3,88 4,03 - Tongschar groot 7,48 7,30 - middel 6,27 5,55 6,02 klein 3,72 4,16 3,24 Kreeft 1 7,84-1 klein 8,74-2 8,32 7,17 2 klein 5,93 4,57 3 4,66 4,24 staartjes 6,09 - Zeeduivel 1 5,72 6,05 2 5,60 5,64 3 5,13 5,02 4 3,79 3,86 5 2,82 3,04 Schol 1 3,56 3,25 3,23 2 2,94 2,86 2,81 3 2,16 2 2, ,05 1,95 Schar 1,17 1,19 1 Kabeljauw (Noordzee) 1 5,02 6,17 5,35 2 5,53 6,01 5,22 3 5,03 4,83 4,54 4 4,09 4,05 4,34 5 3,00 3,10 2,13 6 2,63 2,98 - Geen Vlaams garnalentekort BRUSSEL In tegenstelling tot eerdere berichten heeft Vlaanderen geen tekort aan garnalen. Dat heeft algemeen secretaris Willy Versluys van de Vlaamse Visserij Vereniging meegedeeld. Ook berichten als zouden Vlaamse garnalen in China worden gepeld, spreekt hij tegen: Vlaamse garnalen worden hier gevangen, in Marokko gepeld en bij ons verkocht. Ook bestaat er geen tekort. Wie geen garnalen meer vindt, mag ze bij ons komen halen tegen de gangbare prijs van tien euro per kilo. Omdat het pellen in eigen land te duur is, worden de garnalen per vrachtwagen naar Tanger in Marokko gebracht. Vijf dagen later liggen ze in onze winkels. Het pellen in Marokko wordt streng gecontroleerd volgens Europese normen. Garnalen pellen in België is onmogelijk. Het veel hogere dagloon zou de garnalen tien keer zo duur maken. Er worden wel garnalen ingevoerd vanuit het Verre Oosten. Die komen uit onder meer China en Vietnam, maar worden hier niet verkocht als Belgische garnaal, zegt Versluys. De gepelde garnalen met het Purus-label bieden alleen de garantie, dat ze gevangen zijn door Vlaamse vissers en niet dat ze ook in België zijn gepeld, zoals veel consumenten tot nu toe dachten. Bij de betere traiteurs in Knokke kosten Hollandse garnalen 35 euro per kilo en Zeebrugse garnalen 75 euro. (JS) Gesloten koudeketen goed voor Zeeuwse Visserij Award behalve de schol in kistjes van dertig kilo af te leveren. Zo voorkom je een te grote druk op de onderste vissen. Bovendien past dertig kilo vaak beter bij de kleinhandel. ARM 22 geliefd Foort Lokerse, algemeen directeur van de Vlissingse vismijn, beaamt het verhaal van Marijs. De ARM 22 levert nu krap een jaar op deze manier en de handelaren zijn zeer positief over de kwaliteit. Zij wachten specifiek op aanvoer van de ARM 22. Door aan boord al te sorteren en te wegen, spaart Marijs ook nog de drie procent sorteerkosten uit. Verder krijgt hij een betere prijs voor zijn vis. We zijn altijd op zoek naar nieuwe ontwikkelingen. Maar een aanpassing als deze kun je alleen doen als de bemanning er achter staat. Zij moet het nut van het aan boord sorteren en wegen inzien. De kandidaten voor de Zeeuwse Visserij Award worden door de sector voorgedragen. Zij moeten innovatief bezig zijn en uit Zeeland komen. De jury, bestaande uit voorzitter Albert Vermuë (directeur Visserij van LNV), Martin Scholten (directeur Imares) en Jacob de Ronde (journalist Visserijnieuws) was unaniem in haar toekenning. De Zeeuwse visserijdag trok circa bezoekers, onder wie opvallend veel Vlamingen en Duitsers. (IH)

15 Zaterdag 22 september 2007 Weekblad Schuttevaer 15 Watersport Aktueel Bezwaren tegen recreatief herstel Polderhoofdkanaal NIJ BEETS Er wordt voorlopig nog niet begonnen met het bevaarbaar maken van het Polderhoofdkanaal. Dat heeft de Raad van State bepaald in een zaak, die de Friese Milieufederatie en de Friese Vereniging voor Veldbiologie hadden aangespannen. Het Polderhoofdkanaal loopt van De Veenhoop (Smallingerland) via Nij Beets naar de Nije Feart (Opsterland). Het kanaal is 7,5 kilometer lang en bij heropening kan pleziervaart (tot 2,70 meter kruiphoogte) via Akkrum en Heerenveen een lus varen. Het kanaal verloor zijn scheepvaartfunctie in 1967, toen de sluizen bij De Veenhoop en ten zuiden van Nij Beets werden dichtgezet. Het kanaal loopt door een natuurgebied en de bezwaarden menen dat het na de werkzaamheden tientallen jaren zal duren voordat het ecosysteem is hersteld. De Raad van State heeft bepaald dat zolang er geen uitspraak is, de werkzaamheden niet mogen beginnen. Het herstel van de vaarverbinding kan hierdoor een vertraging oplopen van vijf maanden, omdat er ook nog een bodemprocedure loopt. (NO) Reeds vroeg losten veel zaken in mijn leven zichzelf op. Als jong luitenant wist ik spectaculair te blunderen, doch trof bazen die dat begrepen en mijn positieve houding als officier prezen. Generaals ontpopten zich als vaderlijke vrienden, altijd gereed met wijze raad. Als student trof ik hoogleraren, die probeerden mij te weerhouden van vluchten voor de opleiding tot werkloosheid die de studie geschiedenis in mijn ogen bleek. Zelfs het over de kop gaan met de auto bleek weliswaar noodlottig voor de Peugeot Partner, maar pas nadat het dierbaar karretje zoon Victor en mij uitstekend tegen alle geweld had beschermd. Aan geluk heeft het ons niet ontbroken. Zeer levensreddend is ook het duo zee en Pride of the Fleet, mijn bootje, gebleken. Pride in 1975 ophalende in Totnes, Devon, was ik zeezeilsgewijs een vrijwel onbeschreven blad. De ervaring op ruim water was beperkt tot enig gestoei met botters en een eilandkruiser op Zeeuwse wateren en wadden. Wel was ik al eens met een vriend in zijn Lanaverre 510 Despina naar Engeland overgestoken. Van Duinkerken naar Dover zongen scheepsmaat Allard en ik, bij blakte op de 3 pk Yamaha tussen de koopvaarders slalommend, aria s uit Die Zauberflöte en Cosi fan Tutte. Pas op de terugweg, in een frisse noordelijke bries, kwam het aan op ons latent zeemanschap. Een kwartier lang stuurden we op het rode licht van Nieuwpoort tot het een neonreclame ten zuidwesten daarvan bleek. Nog geen dag de river Dart uit op maidentrip, of Pride en ik liepen bezuiden Portland Bill in stormachtig weer. Ik wist danig geschrokken Dartmouth terug te vinden, dankzij de kustverkenningen die toen nog onderaan de Admiralty Charts stonden. In latere jaren bijna omgegaan in harde wind voor de Nieuwe Waterweg, volgeslagen in het Land Tief (Noord-Duitse wadden) en bij enkele gelegenheden in zeegaten van de wadden, in 1989 met hoogzwangere vrouwlief een storm op de Waddenzee overleefd, en steeds wist Pride weer, waakzaam en stabiel, te voorkomen dat we zouden verdrinken. Dat schept een band voor het leven en die kant gaat het inmiddels 32 jaar bij elkaar - aardig op. Zelfs in de politiek komen zaken meestal vanzelf goed. Nadat we de Koude Oorlog hadden gewonnen, kwam in het Warschaupact, na een serie grauwe, naar formaline geurende partijgeronten met vette vrouwen, de vitale Michael Gorbatsjov aan de macht, met zijn sprankelende vrouw Raisa. Ineens smolt het onmenselijk kille Het meeste komt goed Column Hans Vandersmissen Oostblok en leek Rusland bijna normaal. Sinds Poetin aan de macht is weten we wel beter, maar het leek er even op. Ook bij de VVD komt het goed; na het vertrek van gevangenisdirecteur Rita Verdonk kan die partij weer liberaal worden, ook al weten de heren Wiegel, Aptroot en Teeven niet hoe je dat schrijft. Gelukkig is in de partij een verstandige toon gezet door de heren Bolkestein, Vonhoff en Kamp. De ogenschijnlijk ongevaarlijke Tukker Kamp lijkt met deze twee oude rotten het gewetenstriumviraat van de partij te vormen. Wiegel wist in zijn verre verleden eenvoudige geesten als rechts stemvee de VVD binnen te lokken. Dat gaf macht zonder intellectuele basis. Ik vond de mollige, pompeuze replica- Van Riel altijd een levend bewijs van de Britse marinezegswijze: een intelligente vent wordt nooit een goed officier, die sticht alleen verwarring. Toch heeft Wiegel indirect wél verwarring gesticht, maar de neo-wiegeliaanse fossielen mendelen nu kennelijk uit, zodat een waarlijk liberale partij overblijft wellicht na samengaan met de overlevenden van D66. Terug naar wezenlijker zaken: bootjes. Dit weekend is een serieuze poging gedaan de onverbrekelijke band met Pride of the Fleet te forceren. In paradijselijk zeilweer: een frisse zuidwestelijke bries en stralende zon, beleefden Arend Lambrechtsen en ik de eerste proefvaart met ons intellectueel co-product: de Wadkrabber. Deze acht meter lange yawl is met ambachtelijke toewijding gebouwd door Rob Nijman in Middelburg, die haar samen met vrouwlief Josien in de harde noordelijke winden van vorige week naar Sneek voer. Nu mochten wij haar aan de tand voelen, vergezeld van Arends gade Nelleke en mijn zoon Victor. Het concept van deze vlotgaande boot is een destillaat van drie decennia Drascombe-ervaring, vertaald naar de ruimtebehoeften van een jong gezin. Arend heeft het ontwerp op zijn geweten en daar zijn inzichten ruim in verwerkt. Hij blijkt zijn sommen voortreffelijk te hebben gemaakt. Vanuit Stavoren vertrokken we met één rif in het grootzeil. Licht positief op het roer liep ze hoog aan de wind opvallend soepel, droog en snel door de stevige zeeën heen, klapte geen enkele keer en bleek uitstekend op haar benen te staan. Daarmee waren onze belangrijkste vraagpunten beantwoord. Afvallend stoven we glunderend binnen twee uur naar Makkum. Ook dat is goed gekomen. En Pride? Die maakt zich geen zorgen. Ze kent me; al is die nieuwe vlam wel een erg lekker bootje! Noordelijke deel Elfstedenroute wordt bevaarbaar LEEUWARDEN De provincie Friesland trekt euro uit voor het bevaarbaar maken van het noordelijke deel van Elfstedenroute. Het gaat om aanpassing van tien bruggen en een deel van de aanlegsteigers. Na instemming van de betrokken gemeentebesturen en provinciale staten kunnen de werkzaamheden in november beginnen. Het noordelijke deel van de Elfstedenroute loopt van Berlikum via Wier, Oude Leije, Bartlehiem en Oudkerk naar Leeuwarden. Ook wordt in 2008 begonnen met de aanbesteding van twee sluizen en met verdieping- en verbredingswerkzaamheden. De bruggen en aanlegvoorzieningen moeten in juli gereed zijn. De betrokken partijen bekijken nog hoe het karakter en de landschappelijke waarde van de route te combineren zijn met een veilige vaarroute. Op de smallere vaarwegen in de route moet een compromis worden gevonden tussen een goede vaarbreedte zonder aantasting van het landschap. (NO) Open dag HCCwatersportgroep ROTTERDAM De watersporttak van de vereniging voor computergebruikers HCC houdt 18 november van tot 17 uur een open dag in Rotterdam. De Watersport GebruikersGroep brengt sinds 1991 mensen, die zowel in watersport als in computers zijn geïnteresseerd, bij elkaar. Het ledental bedraagt circa De open dag omvat onder meer een beurs van tweedehands nautische goederen als boeken, zeekaarten, software, hardware, elektronica en instrumenten. Verenigingen en particulieren kunnen een verkooptafel reserveren bclvthoff.nl). Verder wordt een tiental lezingen gehouden over onder meer energievoorzieningen op een jacht, LED-verlichting en batterijen, elektronische navigatie, weersvoorspellingen met behulp van gribfiles, weerkaarten en Navtex/RTTY-berichten, internet aan boord, zien en gezien worden (AIS), digitaal ontwerpen van zeilen, nautische instrumenten en elektronica en noviteiten van de beurs METS. Importeurs, bedrijven en HCC-specialisten verzorgen in het randprogramma demonstraties over onder meer bliksembeveiliging aan boord, het gratis elektronische navigatieprogramma Seaclear en tal van andere elektronische navigatiesystemen. Op de stand van de HCC WS-GG worden enkele programma s gedemonstreerd over ontvangst van gribfiles, weerkaarten, weerberichten, RTTY en Navtex via SSB. Op een afzonderlijke stand geeft Henk Bos een technisch verslag over zijn reis per zeil-motorboot naar Oost-Europa. Uitgebreide informatie staat in de programmafolder, die te downloaden is op de site hcc.nl De open dag heeft plaats op Ceintuurbaan 111 in Rotterdam (vlak naast NS-station Noord). Opfrisbeurt voor haven Woerden WOERDEN De stadshaven van Woerden moet een toeristische trekker worden en als het aan het gemeentebestuur ligt, dan krijgt de haven een opfrisbeurt. Op den duur moet het eenvoudiger en aantrekkelijker worden om er af te meren. (PvV) Zandoverslag hindert klussers aan boten Jachthaven Fransen ingesloten door industrie Jachthaven Fransen in Eemnes is omgeven door industrie- en bedrijventerreinen. De vestiging van een zandoverslagbedrijf op 25 meter afstand van de haven is voor Henny Fransen de druppel die de emmer doet overlopen. In het voorseizoen staan hier zo n tachtig bootjes op de kant, waaraan druk wordt gewerkt. Schilderen is echter onmogelijk als de wind het zand van de zandoverslag onze kant doet opwaaien. Zo n twee jaar geleden verschenen de eerste bedrijven en sindsdien wordt er druk gebouwd en gewerkt. En dat op zeer korte afstand van de haven. De zandoverslag bijvoorbeeld zit op zo n 25 meter. Dit bedrijf bezorgt ons de grootste overlast vanwege het stuivende zand. In die twee jaar zijn er veel bedrijven gekomen op het industrieterrein en nu worden nog eens 28 units gebouwd. Van dat natuurgebied en die stilte die onze haven juist zo n prettig plekje maakten, is nog maar weinig over. Dat vinden de klanten van Fransen ook. Wij hebben een kleine haven met veertig vaste klanten, die hier in het hoogseizoen genieten van de rust. s Winters liggen hun bootjes hier op de kant en zijn er nog eens veertig extra klanten met een winterligplaats. Een aantal van hen komt hier al meer dan dertig jaar. En al die tijd waren er nooit problemen. Maar nu wel. Henny, zo kan het echt niet langer hoor, vertellen ze me. Sommigen hebben me geschreven dat ze het nog één jaartje aankijken, maar dat ze, als ze dan nog niet rustig hun bootje hebben kunnen onderhouden, toch echt weggaan. Conform vergunning Onlangs heeft Fransen bij de gemeente aandacht gevraagd voor de overlast. Zolang de bedrijven conform hun vergunning werken, kan de gemeente niets doen. Toen ik vroeg hoe die bedrijven überhaupt een vergunning konden krijgen, terwijl ze zo vlakbij een recreatiebedrijf liggen, kreeg ik als antwoord dat daar helemaal niet op werd gelet bij het verlenen van die vergunning. De gemeente wil Nieuwe provinciale vergunning kan helpen Viering honderd jaar KNMC wel iets doen aan de weg naar de haven en naar het bedrijventerrein. Dat landweggetje is nu ongeveer aan gort gereden en wordt weer opgeknapt. Een heel kleine troost, want hoe beter die weg, hoe harder ze er rijden en dat is ook weer niet zo n succes. Het weggetje is officieel verboden voor vrachtverkeer. Maar, je raadt het al, dat wordt massaal genegeerd. En toen de gemeente er bloembakken plaatste om te zorgen dat vrachtwagens er domweg niet door konden, heeft een van de bedrijven de politie gebeld en die heeft toen gezorgd dat de bloembakken met een heftruck aan de kant werden gezet. Je verzint het niet, maar het gebeurt dus wel. Inmiddels is wel een muur geplaatst bij de zandoverslag. Maar daar waait het zand dus net zo hard overheen, stelt Fransen. En ze kunnen ook moeilijk altijd het zand nat houden, want dat heeft bedrijfstechnisch gezien weer bezwaren. Maar zolang dat zand over de muur naar ons terrein Henny Fransen tussen de gestalde boten bij haar jachthaven. Stuivend zand is lastig bij schilderwerk. (Foto Evert Bruinekool) waait, kan niet aan de bootjes worden gewerkt. Nog een seizoen niet aan de bootjes kunnen werken, dat kun je zelfs de meest loyale klanten niet verkopen. Ik ben echt bang dat dit het einde betekent van onze jachthaven. Samen verder Nu komen problemen nooit gelegen, maar voor de 66-jarige Fransen is de huidige situatie al helemaal pijnlijk. Zij verloor vorig jaar haar man en probeert sindsdien samen met haar kinderen Nicoline en Paul het bedrijf voort te zetten. De eerste periode weet je niet wat je overkomt. Je hebt tijd nodig om alles op een rijtje te zetten. Maar met een eigen bedrijf heb je die tijd niet, dus moet DEN HELDER In dikke rijen lagen ongeveer 160 motorjachten onlangs rond de Oude Rijkswerf Willemsoord om het honderdjarige bestaan van de Koninklijke Nederlandse Motorboot Club te vieren. Op het Willemsoord-complex konden bezoeken worden gebracht aan het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers, het Marinemuseum, de VOC-replica Prins Willim en Museumhaven Willemsoord. Ook werden korte vaartochten gemaakt met de stoomsleper Y (Foto PAS Publicaties) je gelijk door. Nu deed mijn man het meeste regelwerk. Ineens komt alles op ons neer. Gek genoeg geeft dat ook kracht. Mijn man zou willen dat wij alles doen om de haven te laten voortbestaan. Dat is dan ook alles wat wij willen. Dat de haven blijft en mijn kinderen hier ook hun toekomst hebben. Nieuwe vergunning Een woordvoerster van de gemeente Eemnes laat weten dat de zandoverslag conform de vergunningseisen werkt, maar heeft toch goed nieuws voor Jachthaven Fransen. De zandoverslag is van plan meer en vooral andere werkzaamheden te gaan uitvoeren. Daarvoor is een nieuwe vergunning nodig en die valt niet Havendag in heksenstadje OUDEWATER Het heksenstadje Oudewater, waar het riviertje de Linschoten uitmondt in de Hollandsche IJssel, hield 15 september voor de vierde maal haar Havendag. Stichting Nautisch Oudewater organiseerde allerlei activiteiten rondom het water, met als hoogtepunt de gondelvaart in de avond. Er lagen historische schepen langs de kades en er waren oude ambachten en waterspelen te zien. Oudewater is van oudsher bekend om zijn touwindustrie. Touwfabriek G. van der Lee is sinds 1545 actief en bestaat nog steeds. Behalve industriële producten voor onder meer de offshore, maakt de fabriek ook kabelaringen en leguanen voor de pleziervaart. Een ander bekend bedrijf aan de IJssel was de mengvoederfabriek van de familie Six. Dit bedrijf verhuisde in 2000 naar Bergstoep/Bergambacht en fuseerde met DZ Veevoeder. Sindsdien zit DZ-Six Diervoeders aan de Lek. Destijds hield Van der Loo enkele schepen (genaamd De Hoop met een nummer) in de vaart om de grondstoffen uit de zeehavens naar onder de gemeente, maar moet van de provincie komen. Wij overleggen binnenkort met de provincie over de situatie en daarbij komt zeker ook de positie van Jachthaven Fransen ter sprake. Als de provincie een nieuwe vergunning afgeeft, kan zij daarin aanvullende voorwaarden stellen. Bijvoorbeeld dat de zandoverslag de muur verhoogt en het te verwerken materiaal nat houdt. De woordvoerster verwacht dat sowieso de overlast binnenkort enigszins afneemt. Een deel van het stuifzand en van de overlast wordt veroorzaakt door de bouw van bedrijfsunits. Zodra die gereed zijn, zal de situatie in elk geval verbeteren. EB) Oudewater te vervoeren. Nu vaart alleen de Kempenaar Lekstroom ( ) van 560 ton nog voor het bedrijf. Six blijft aanvoer over water goedkoper en efficiënter vinden. HILVERSUM Waterbeek Media, het bedrijf achter onder meer het tv-programma Yacht Vision en de gelijknamige beurs, maakt sinds vorige week deel uit van de D & D Media Group. Dat bedrijf is actief in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk en bedenkt, produceert en distribueert inhoud en ideeën voor tv-programma s, internet en mobiele diensten. Een doorkijkje in feestelijk Oudewater. (Foto Aant Elzinga) De zeilvoering van de Blind Date staat op de lange lijboeg. Blind Date biedt zeiltochten voor visueel gehandicapten LELYSTAD De Blind Date, een zeilprauw voor mensen met een visuele handicap, is begin mei in de vaart gekomen. Jan Schippers was al jaren samen met scheepstimmerman Rudolf van der Brug en zeilmaat Paul ten Hoorn op zoek naar een geschikt schip om met visueel gehandicapten te kunnen zeilen. Ze kwamen uiteindelijk terecht bij de Australische ontwerper Rob Denney. Ze konden de tekeningen van een geschikt schip kopen en begonnen met de bouw. Dat kostte meer tijd, geld en energie dan voorzien, maar niettemin ging de Blind Date in april 2005 te water. Daarna moest het interieur worden afgebouwd en de mast en het zeil worden gemaakt. Tevens had Schippers eind 2004 de stichting Zeilen met Visie opgericht. De Blind Date is een uitleggerprauw. De loefromp is tien meter lang en Waterbeek Media wordt deel D & D Media Group Rondom Machinefabriek De Hollandsche IJssel daterend uit 1872 en nog steeds actief in onder meer de baggerindustrie, bestaan plannen voor een levendig havenkwartier. Zo biedt leef- en slaapruimte aan zes personen. De lijromp heeft twee pijpkooien en op de trampolines is s zomers nog plaats voor twee kleine tentjes, zodat er nog eens vier personen mee kunnen. De lijromp herbergt alle zeilvoering en is bijna vijftien meter lang. De Blind Date kan met haar tachtig vierkante meter zeil twintig knopen halen. Voor het manoeuvreren is een buitenboordmotor van 15 pk aanwezig. Om het schip te exploiteren en de tochten betaalbaar te houden is het mogelijk vriend van de stichting te worden. Voor zestig euro per jaar kan een visueel beperkte met een begeleider tegen gereduceerd tarief een dagtocht maken. Meer informatie geeft de site www. zeilenmetvisie.nl. Klaas Beute, oprichter en directeur van Waterbeek Media, blijft managing director. Ook treedt hij toe tot het bestuur van de D & D Media Group. Hij wordt verantwoordelijk voor de non-spotactiviteiten. Dat zijn manieren, waarop een adverteerder zijn producten of diensten bijna terloops onder de aandacht van de lezer, kijker of luisteraar kan brengen. Voorbeelden hiervan zijn sponsoring, meedoen aan een prijsvraag, een internetpromo en de bedrijfsnaam verbinden aan een programma. Beute omschrijft zijn bedrijf als één van de pioniers op het gebied van gesponsorde crossmedia, waardoor ondernemers tegen betaalbare prijzen hun producten en diensten op een nuttige wijze op televisie kunnen tonen. Volgens zijn zeggen is de omzet van Waterbeek Media de afgelopen zeven jaar met gemiddeld vijftig procent per jaar toegenomen. (EB) zou er een binnenhaven moeten komen voor kleinschalige watergebonden nijverheid en ligplaatsen voor passanten en lokale watersporters. (AAE)

16 16 Weekblad Schuttevaer Oplevering Zaterdag 22 september 2007 Bosch Rexroth B.V. Kruisbroeksestraat 1, Postbus AA Boxtel, Nederland Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0) Wij hebben geleverd voor het ms Vos Tracker: 1 Veth Tunnel Thruster, type VLT-400 met E-motor en een vermogen van 407 pk/ 1500 tpm Veth Motoren wenst het Vos Tracker een behouden vaart toe. Postbus 53, 3350 AB Papendrecht, Tel: , MAIN DETAILS TECHNICAL Length o.a m Main engine(s) 1 x ABC 6 cil 1350 kw Length b.p.p m Power output rpm Max draught Abt m Auxiliary engines 2 x Caterpillar C kw Beam m Generators 2 x Caterpillar C kva / 60 Hz 1 x Caterpillar C4.4, 86 kva / 60Hz Depth 5.50 m Bowtrusther 1 x retractable, FPP, 300 kw GRT Abt. 425t Propeller(s) 1 x FPP NRT tba Max speed 12 knots BRIDGE EQUIPMENT CERTIFICATION Radar 1&2 AIS and ARPA Gyro Alphatron ERRV NOGEPA (125p) ERRV DMA Autopilot Anschutz NP-60 ERRV UKOOA (Cl. B) ERRV NMD GPS JRC J-NAV500 VHF 1&2 ICOM DECK & RESCUE Deck crane SWL m VHF DSC Sailor RT-5022 Davits For FRC Echosounder JRC, type JFE-3800 Rescue basket Yes Deacon scoop Yes COMMUNICATION Fast rescue craft 2 x SOLAS approved for 16 persons Mobile phone, Sat.phone, Sat fax, ,sat-c, GMDSS (Area A3) CAPACITIES Fuel oil 230 m 3 Deck area Winching area only Freshwater 153 m 3 Accommodation 14 persons Opgele Profic De Caterpillar dealer in Nederland sinds voortstuwing - hulpvermogen - generatorsets Pon Power BV - Papendrecht T I E www. schuttevaer.nl Maaskant Shipyards en Damen S wensen Vroon Offshore Services veel succes en w Royal Econosto proven quality Project partner Project partner Full scope Full scope valves valves & & related related equipment equipment Customer specifications Logistic Performance Customer specifications Logistic performance Shell Marine Products Tel.: Fax: Alphatron Marine B.V. is importe van navigatie en communicatie ap Wij wensen het ms Vos Tra HEMPEL (THE NETHERLANDS) B.V. James Wattweg AG Vlaardingen Telefoon: Telefax: Website: VAN VOORDEN-PROMAC SCHEEPSSCHROEVEN - STRAALBUIZEN STUURMACHINES - DYNAMIC ROEREN VAN VOORDEN GIETERIJ B.V. VAN Schroefreparatie VOORDEN PROMAC B.V. PROMAC Koel-, vries-, en scherfijsinstallaties Tel. Occasion +31(0) schroeven Tel. Bilgewaterreinigers, +31(0) IMO-MEPC 107 (49) gecertificeerd Fax Zinkanoden +31(0) Fax R.O.-installaties +31(0) Web Slijtsloffen Web Zeewaterpompen Droogsystemen voor werkkleding Verdampers Wij hebben geleverd een PROMARIN Diameter 2650 mm Type 'high skew' Promarin Propeller u Siemensstrasse 33 Mob in Lloyd's Register EMEA feliciteert Vroon Offshore Services met haar nieuwe aanwinst: Stand-by Safety Vessel 'VOS TRACKER' Lloyd's Register EMEA Weena-Zuid NC Rotterdam T +31 (0) F +31 (0) E Setting the Standard in Marine Compressed Air For more information, please contact: Atlas Copco Ketting Marine Center Office Tel.: +31 (0) Maxwellstraat 1,1976 AD IJmuiden Fax: +31 (0) The Netherlands Sales Tel.: Spare Parts Tel.: +31 (0) Service Tel.: +31 (0) (24 hours) GALLEY AND LAUNDRY geen zee te hoog voor onze Marine Division MARINE DIVISION Postbus AR Zoetermeer. Tel en veel hi Duikerweg NV Waalwijk The Netherland

17 Zaterdag 22 september 2007 Weekblad Schuttevaer 17 Oplevering ABC nv Wiedauwkaai Gent/Belgium ANCHORS & CHAINS P.O. Box AM Rotterdam Phone Fax Web Datema Delfzijl BV T +31 (0) F +31(0) W Wij hebben geleverd: safety equipment nautical equipment fire fighting equipment verd iat! CONGRATULATIONS VROON OFFSHORE. VOS TRACKER, THE LATEST EMERGENCY RESPONSE & RESCUE VESSEL SUPPORTED BY NED-DECK MARINE FRC DAVIT SYSTEMS. BRINGING SAFETY TO LIFE! Ambachtsweg MG Barneveld The Netherlands Phone: +31 (0) Fax: +31 (0) Wij willen Vroon Offshore Services feliciteren met de oplevering van de VOS Tracker. hipyards en alle toeleveranciers ensen het ms VOS Tracker een behouden vaart. IHC Lagersmit BV heeft de SUPREME schroefasafdichtingen en de witmetalen lagerbussen geleverd. P.O. Box 5, 2960 AA Kinderdijk, The Netherlands Smitweg 6, 2961 AW Kinderdijk, The Netherlands P: F: E: I: Lelystraat AJ SLIEDRECHT (NL) Telefoon Telefax ur, leverancier en installateur paratuur voor de scheepvaart. cker een behouden vaart! marine.com Wij feliciteren Vroon B.V. met haar nieuwe schip m.v. VOS TRACKER en wensen haar bemanning een behouden vaart. Wij leverden: BioCompact Environmental Technology B.V.: Sewage treatment installatie Jets Vacuum AS: Vacuum toilet systeem Blohm + Voss Industries: Turbulo-bilge water separator Winel B.V.: Waterdichte deuren Brugwachter NL KD Rotterdam Tel.: +31 (0) Tel.: +31 (0) (direct) Fax: +31 (0) Web: PROPELLER PM P No. of Blades 3 Material CuAl10Ni nd Marinetechnik GmbH D Erftstadt Tel Fax Reintjes Benelux BVBA Elzasweg 12 B-2030 Antwerpen Tel.: 03/ Fax:03/ Wij feliciteren directie en medewerkers van Vroon met dit nieuwe schip! Viking Life-Saving Equipment *Centrale smeersystemen *Olie- en vetapparatuur ystad.nl Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) Tennesseedreef 6 - Utrecht tel: fax: web: mail: jsplezier s tel fax Marine & Offshore MarinAssist B.V. Sheffieldstraat AN Rotterdam Tel. ++31(0) Fax ++31(0) Website

18 18 Weekblad Schuttevaer Varend Bestaan Zaterdag 22 september 2007 Doop Trinitas De familie Danser en vertegenwoordigers van Damen Shipyards en Wagenborg Shipping op het doopbordes. (Foto Henk Zuur) ROTTERDAM Julia Danser-Lorenz heeft 5 september in Rotterdam de Trinitas gedoopt. Deze Damen Combi Freighter 1200, die onder nummer 7402 bij Damen in Okean is gebouwd, werd 3 augustus opgeleverd aan Danser Shipping in Rotterdam. De Trinitas heeft een loa van 142,95 meter, een loodlijnlengte van 134,95 meter, een breedte van 18,90 meter en een holte van 10,95 meter. Ze meet 8999/4585 bt/nt en dwt. De containercapaciteit bedraagt 686 teu, waarvan 374 aan dek. Het eigen gerei bestaat uit twee dekkranen van tachtig ton. In de machinekamer staat een 6000 kw sterke MaK 6M43, die 15,5 knopen levert. Voor de doop had de Trinitas al een reis met buizen van Izmit naar Tarragona en Mostaganem in Algerije gemaakt. Ze gaat varen in een vaste lijndienst Moerdijk-Bilbao-Halifax- Cuba-Halifax-Moerdijk met de charternaam Nirint Hollandia voor Nirint Shipping in Rotterdam. (HZ) Aantal recreatiebezoeken vervijfvoudigde Van Urk zag Urk veranderen in watersporthaven Als havenmeester van Urk zag Jan van Urk de haven van rol veranderen. De vissershaven werd steeds meer een watersporthaven. Urk heeft een werkhaven, een vissershaven en een watersporthaven. Maar de haven is meer dan de boten alleen. De haven, dat zijn vooral de mensen die er werken. En Urk was en is meer dan een haven alleen. Misschien was daarom Jan van Urk al die jaren ook méér dan alleen een havenmeester. In januari dit jaar was hij op Boot Düsseldorf om de provincie Flevoland te promoten. In Urker klederdracht gaf hij informatie over de watersportmogelijkheden in Flevoland, boette hij netten en liet knopen en steken zien. Al jaren is hij actief in de Roeiploeg Urk en hij zeilt af en toe met de schepen van Royal Huisman Shipyard naar Den Helder. Iets te vroeg Wie hem kent, heeft het over tomeloze inzet en betrokkenheid. Die betrokkenheid maakt dat hij sommige zaken moeilijk kan loslaten. Klopt helemaal, bevestigt Van Urk. Neem bijvoorbeeld de toiletten bij het havenkantoor. Wij kunnen subsidie krijgen om daar een mooie ruimte neer te zetten. Het is er nog steeds niet van gekomen. Wat dat betreft is mijn laatste werkdag iets te vroeg gekomen. Ik had de haven liever overgedragen mét nieuw sanitair. Nu is het niet af. Hoe betrokkenheid ook, hij gaat zijn opvolger Jan van den Berg niet op de vingers kijken. Je moet ook loslaten. Dat weet ik. Dat deel van mijn leven is voorbij. Nu is een andere Jan havenmeester. En die is er zeker niet bij gebaat dat deze Jan hem als een soort schaduw blijft volgen. Dat heeft hij ook helemaal niet nodig. Helemaal uit beeld verdwijnt Van Urk echter niet. In de roeiploeg blijf ik actief en ook blijf ik mijn hobby s knopen, splitsen en netten maken inzetten voor de gemeente. En ik blijf betrokken bij pr-activiteiten voor Urk en de provincie. Visserij centraal Jan van Urk begon 1 oktober 1979 als havenmeester. Achtentwintig jaar geleden zag het er hier heel anders uit. In de nacht van donderdag op vrijdag kwamen de eerste kotters Jammer dat sanitair niet rond is gekomen Een bijna symbolische foto van scheidend havenmeester Jan van Urk. In zijn haven overheerst nu de pleziervaart. (Foto Evert Bruinekool) binnen en o wee, als er een jachtje op hun plek lag. Nu kwamen in die tijd nog niet zoveel watersporters op Urk. Jaarlijks 2000 à Maar die kwamen dan wel in het weekend en in de vakanties. Ik heb heel wat moeten passen en meten om dat allemaal in goede banen te leiden. Want de visserij, dat was toch waar het hier om draaide. Er kwamen in die tijd zestig tot zeventig kotters lossen. De vissersschepen werden groter en toen de eerste exemplaren van veertig meter en met een diepgang van 4,50 tot vijf meter in de vaart kwamen, ging op Urk het roer om. Die grote vissersschepen kwamen hier niet meer. Op dit moment zijn het er nog maar zo n vier. Van de twintig IJsselmeervissers zijn er zo n tien over. Ook diverse binnenschippers en enkele sleepboten hebben Urk als thuisbasis. Maar dat was onvoldoende om de haven op termijn in stand te houden. Vandaar meer aandacht voor de recreatievaart. Maar die watersporters wilden natuurlijk niet met hun mooie, maar ook kwetsbare bootjes tussen die vissersschepen liggen. En omgekeerd hadden die vissers ook liever niet zo n mooiweervaarder in de buurt. Vandaar dat langzaam maar zeker aparte plekken zijn ingericht. Een nieuwe mix Zo is er nu een aparte steiger voor de vissersschepen en kunnen de 52 sleepboten die op Urk ingeschreven staan en de binnenschepen in de werkhaven liggen, waar ook de scheepswerf van Balk zit. De watersporters kunnen kiezen uit de Oost- en de Westhaven met hun eigen voorzieningen. En dat wordt op prijs gesteld. Steeds meer watersporters kiezen Urk als thuishaven of overnachten er onderweg. Jaarlijks ontvangt de haven ruim jachten. Als je van kantoor naar buiten kijkt, heb je een prachtig overzicht van die mix, vertelt Van Urk. Er ligt vandaag bijvoorbeeld ook een coaster voor de deur. Die mix, die maakt het. Voor wie enkele jaren niet op Urk is geweest, is de haven vrijwel onherkenbaar. De nieuwe havens, de wandelboulevard, de werf van Balk, het is echt een wereld van verschil met de jaren tachtig en negentig. Het leuke is, dat steeds meer mensen die ooit Urk min of meer ontvluchtten, weer terugkomen. Dit is geen uit de grond gestampte niets-cultuur, zoals je die ziet in vrijwel alle steden in Flevoland. Urk heeft geschiedenis, cultuur, sfeer en een hart. Visserman Voordat Van Urk in 1979 havenmeester werd, was hij visser. Mijn vader viste met de UK 79. Dat was een stalen Noordzeebotter, gebouwd in 1932 bij Boot in Alphen aan de Rijn. Compleet met een stuurhutje en een 100 pk Industrie. Op mijn negende ging ik voor het eerst met hem mee naar zee. Wat ik me vooral herinner is, dat ik elke dag zeeziek was. Een diepe ellende, waar ik later gelukkig overheen ben gegroeid. Toen ik dertien was, in 1958, was het tijd voor het grote werk. Ik werd fulltime visser. Na twee jaar besloot mijn vader dat ik ook ervaring moest opdoen bij een ander. En zo kwam ik terecht op de UK 145, bij Teunis Pasterkamp. Hij adviseerde mij terug te gaan naar school om mijn stuurmansdiploma te halen. En zo haalde ik in 1962 mijn stuurmansdiploma. Daarna ben ik weer bij mijn vader aan boord gegaan. Korte tijd later werd mijn moeder ernstig ziek en moest mijn vader thuis blijven. Als broekie van net achttien jaar moest ik die maandagmorgen voor het eerst als zelfstandig schipper uitvaren. Het werd geen prettige dag. Bij mijn vader aan boord werkten ook twee oudere mannen van in de vijftig. Die wilden wel met mijn vader naar zee, maar beslist niet met zo n broekie. Mijn jongere broer van zestien had er gelukkig wel vertrouwen in. Het werd een hele rare en nare maandagmorgen, maar uiteindelijk is het wel goed gekomen. Ik moest hun vertrouwen winnen. Nadat zijn moeder overleed, verkocht zijn vader de kotter. Dat was in Ik ben daarna op de UK 172 gaan werken en dat heb ik tot 1976 gedaan. Dat jaar werd ik stuurman op hospitaalkerkschip De Hoop. Leuk werk, maar toen drie jaar later de baan van havenmeester vrijkwam, heb ik direct gesolliciteerd. Hele sleep Hoewel Van Urk niet wil spreken over hoogtepunten ( als je met plezier naar je werk gaat, is elke dag een hoogtepunt ), zijn er wel enkele dagen die hij zich met plezier herinnert. In de jaren tachtig bestond de visafslag 75 jaar. Met vlaggetjesdag stond ik hier op het dak van de oude afslag de vloot de haven uit te praten via de marifoon. Het grootste deel van de Urker vloot was van de partij, de IJsselmeervissers waren gekomen, het was echt een hele sleep van beroepsvissers. Dat was een heel mooie dag. Ook de dag dat de koningin Urk bezocht, zal ik nooit vergeten. Maar ook al die andere dagen heb ik met plezier gewerkt. Dat is het bijzondere aan dit werk. Wat dat betreft wordt het wennen om geen havenmeester meer te zijn. (EB) De mijnenjager Viesturs M-05 in de kleuren van de Letse marine. (Foto PAS Publicaties) Ex-visserman havenmeester van Urk Oud-schipper van de UK 243 Jan van den Berg deelt voortaan de lakens uit in de Urker haven. (Foto Evert Bruinekool) URK Jan van den Berg, tot 31 december 2006 visser op de UK 243, is de nieuwe havenmeester van Urk. Zijn visserijverleden was zeker een pluspunt in de selectieprocedure. Daarnaast droeg zijn ervaring als watersporter bij aan zijn benoeming. Toen ik twaalf was, kocht mijn vader een kruiser van twaalf meter. Voor die tijd een megakruiser. En mijn vader was pas tevreden toen ik alle regeltjes kende en veilig met dat schip kon manoeuvreren. Daar heb ik nog altijd profijt van. Nu, dertig jaar later, is die kruiser Weer mijnenjager naar Letland er nog steeds. Elk jaar ga ik met ons gezin met plezier veertien dagen varen. In die dertig jaar heb ik heel wat havens gezien. Vuurwerkongeluk Al op jonge leeftijd kwam Van den Berg in het familiebedrijf. Ik ben 25 jaar visserman geweest, waarvan 21 jaar schipper op de UK 243. Aan dat werk kwam met de jaarwisseling abrupt een einde, doordat Van den Berg na een vuurwerkongeluk een oog verloor. Wij hebben vijf schepen. Maar nu het zo slecht gaat in de visserij, kunnen wij het ons niet veroorloven een extra mannetje in te zetten. En dus werd gezegd: Jongen, DEN HELDER De Nederlandse mijnenjager van de Alkmaar-klasse, Hr.Ms. Scheveningen, is in Den Helder overgedragen aan de marine van Letland en herdoopt in Viesturs M-05. De bijna 52 meter lange en negen meter brede mijnenjager liep in 1984 bij Van der Giessen-de Noord in Alblasserdam van stapel. Het is de tweede van vijf Alkmaar-schepen die aan Letland zijn verkocht. Eerder dit jaar werd Hr.Ms. Harlingen overgedragen en herdoopt in Imanta M-04. De overige drie zijn Hr.Ms. Dordrecht, Hr.Ms. Delfzijl en de naamgever van de klasse, Hr.Ms. Alkmaar. Voor de overdracht krijgen alle mijnenjagers een opknapbeurt. Na de afstoting bestaat de mijnenjagersvloot van de Koninklijke Marine nog uit tien Alkmaar-schepen. (PAS) zie dat je wat anders vindt. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Als zoiets gebeurt, neemt je leven een heel andere wending. Dan sta je daar met je gezin. Wat moet je? Er is niemand die het voor je opneemt, niemand die met een zakje geld klaarstaat. Als zelfstandige sta je helemaal alleen. Ik heb heel wat advertenties gezien en heel wat sollicitatiebrieven verstuurd, zonder succes overigens, voor ik de vacature havenmeester Urk zag staan. Ik heb direct gesolliciteerd en alles gedaan om deze baan te krijgen. Dat ik Jan van Urk mag opvolgen, is een lot uit de loterij, een geweldige kans. (EB) ROTTERDAM Het Centraal Overleg Vaarwegen (COV), waarvan Koninklijke Schuttevaer, EVO en VBKO deel van uitmaken, is positief over de 175 miljoen euro die staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat uittrekt voor betere verkeersbegeleiding, RIS en de afstandbediening van sluizen. Het COV vindt wel dat V&W ook de knelpunten moet wegnemen om de binnenvaart te stimuleren. Het COV is er tevreden over dat het achterstallig onderhoud aan vaarwegen niet in 2020 maar al in 2016 is weggewerkt. Hiermee komt de staatssecretaris tegemoet aan de wens van Schuttevaer, COV en de Tweede Kamer. Zij drongen hier vorig jaar op aan. Overigens moet het extra geld hiervoor volgens Schuttevaerdirecteur Kees de Vries nog wel worden gevonden. Verder gaat het rijk bijdragen aan verruiming van de Zaan en nieuwbouw van de Wilhelminasluis in Zaanstad. Hoeveel is echter nog niet bekend. In 2008 begint V&W met het inplannen van de werkzaamheden aan de Zaan. Betreuren De Vries betreurt het uitstel van de CBRB wil dat politiek knopen doorhakt Treurnis en blijdschap over begroting 2008 aanleg van de derde kolk van de Beatrixsluizen en de vierde sluis bij Klein Ternaaien. Tevredenheid is er over de oplevering van het middendeel van de Zuid-Willemsvaart, de verruiming van het Wilhelminakanaal in Tilburg en de renovatie van de sluizen 4, 5 en 6 van de Zuid-Willemsvaart. Het COV dringt erop aan nu snel aan het achterstallig onderhoud aan het Wilhelminakanaal te beginnen. Verder uitstel vinden wij onverantwoord. Ook missen we in de begroting de versnelde start van de omlegging van de Zuid-Willemsvaart om Den Bosch en de aanleg van een overnachtingshaven bij Lobith. Volgende maand hebben Schuttevaer, het COV en de staatssecretaris een gesprek over het vaarwegenbeleid en de begroting Cynisme De begroting roept bij het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) een zeker cynisme op. Ze vindt dat er eindelijk eens politieke moed nodig is om knopen door te hakken. In de begroting staan meer dan voldoende elementen en aspecten die als zinvol en stimulerend worden ervaren, stelt CBRB-directeur Ton Roos. De vraag is of al deze politieke plannen ook spoedig tot uitvoering kunnen komen. Wij vinden de wetgeving op het gebied van Ruimtelijke Ordening een bureaucratische en procedurele brij en de decentralisatie is doorgeschoten. Ook ontbreekt het te vaak aan een langjarig beleid op het gebied van vervoer en ruimtelijke ordening, zijn de besluitvormings- en uitvoeringsprocedures zeer traag en is er verlies van deskundigheid en daadkracht op de ministeries. Volgens Roos telt de begroting voor de binnenvaartsector een aantal opvallende punten. Zo is er de focus op duurzame groei. De binnenvaart kan een grote bijdrage leveren aan een duurzame logistiek. Dit vraagt om gericht beleid om dit ook mogelijk te maken. De voornemens en randvoorwaarden rond de voorgenomen aanleg van de Tweede Maasvlakte gaan daar al vanuit en streven naar een aanzienlijk hoger aandeel van de aan- en afvoer per binnenvaart van containers. Het streefdoel is 45 procent, terwijl momenteel het aandeel 35 procent is. Hoewel er in de begroting van V&W aanzetten zijn te vinden dergelijk duurzaam vervoer te stimuleren, ontbreken nog ambitieuze streefdoelen. Wij pleiten ervoor dergelijke streefdoelen te formuleren en een beleid te formuleren om dit ook te realiseren. Binnenhavens Ander punt is volgens Roos de beslissing fondsen vrij te maken voor de ontwikkeling van de binnenhavens. We juichen de eerste stap toe om vaarwegen en zee- en binnenhavens veel beter met elkaar te verbinden en te benutten. Alleen daardoor kan een betere benutting van de vaarwegen en daarmee van de binnenvaart worden gerealiseerd. Wij missen echter concrete getallen nu er in een toelichting staat dat er voor de ontwikkeling van infrastructuur en vaarwegen voor de periode van 2008 tot 2012 ongeveer 325 miljoen ter beschikking is en allocatie nog moet plaatsvinden. Verder is het binnenvaartbeleid nog onderbelicht. In de herfst van 2007 brengt V&W een beleidsnota binnenvaart uit. Dit is de reden dat veel zaken niet in de begroting staan. Het gaat dan onder meer om het convenant met de binnenvaartsector met daarin een set van wederzijdse afspraken, het oprichten van een Innovatiefonds Binnenvaart, de oprichting van een Expertise en Innovatiecentrum Binnenvaart (EICB), duurzaamheid- en structuur bevorderende maatregelen en vermindering van administratieve lasten. Deze zijn niet in de begroting verwoord. De binnenvaartsector verwacht dat de staatssecretaris zal komen tot afspraken over een ambitieus en toekomstgericht binnenvaartbeleid. Voor de hele logistieke sector is het afwachten of alle voornemens worden omgezet in krachtig beleid. Beleidsbrief Jan Veldman van Kantoor Binnenvaart heeft de begroting niet gelezen. Hij richt zich op beleidsbrief die V&W bij de begrotingshandeling in de Tweede Kamer gaat gebruiken om de begroting toe te lichten. De beleidsbrief heeft de titel Varen voor een vitale economie gekregen. Inhoudelijk kan ik er nog niet op ingaan, 2 oktober wordt de brief in het deelorgaan behandeld, maar er wordt voor de binnenvaart veel meer in gezegd dan in de begroting. Het is als het ware de invulling van de begroting, het gaat dieper in op de binnenvaart. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld meer ambitie, de schoonste modaliteit en het permanent verhogen van de veiligheid. Wij zijn als binnenvaartorganisaties nu bezig een reactie te geven. Er zijn nog een paar kleine kanttekeningen, maar de aandacht die de binnenvaart nu krijgt vinden we positief. Het is natuurlijk de vraag in hoeverre ze onze aandachtspunten overnemen. De behandeling van de begroting Verkeer en Waterstaat is meestal midden november. Dan weten we meer. (EvH) Gouda gastheer tweede Sluizendag GOUDA Gouda is donderdag 27 september gastheer van de tweede Nationale Sluizendag. In de Sint Janskerk komen op deze studiedag sprekers aan het woord die het cultuurhistorisch belang van sluizen en andere waterwerken benadrukken. De organisatie is in handen van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Stowa), de stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland (HSSN) en de gemeente Gouda. Stowa wil van de sluizendag een tweejaarlijkse traditie maken. De nieuwe stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland presenteert zich 27 september voor het eerst. De oprichting is mede het gevolg van de Meer inspraaktijd Scheveningers DEN HAAG Den Haag wil bewoners en belanghebbenden langer de mogelijkheid geven te reageren op de plannen voor oproep van drs. P. Nijhof, coördinator industrieel erfgoed bij de Rijksdienst Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM), op de Eerste Nationale Sluizendag van Stowa op 3 februari De gemeente Gouda is er trots op gastheer te zijn van de tweede Sluizendag. Sluizen spelen van oudsher een belangrijke rol in Gouda. De stad claimt oog te hebben voor dit cultureel erfgoed en heeft een cultuurhistorische studie laten maken van het historische watersysteem in de Goudse binnenstad. Dit rapport wordt tijdens de Tweede Nationale Sluizendag gepresenteerd. Onderdeel van het bijzondere watersysteem in de binnenstad is de zogenoemde Donkere Sluis. Deze sluis met dubbele kruisdeuren is uniek in Nederland en is bijzonder genoeg om voor te dragen voor de Rijksmonumentenlijst. (PvV) de Scheveningse haven. De reactieperiode is verlengd tot 10 oktober. Ook de expositie over de visie voor de Scheveningse haven in het stadhuis is verlengd tot 10 oktober. Hier kunnen bewoners via een reactieformulier reageren op de visie voor de haven. (PvV)

19 Zaterdag 22 september 2007 Kielzog Weekblad Schuttevaer 19 scheepvaartberichten Vervolg van pag. 2 ZUID-HOLLAND Rijn; Torenvlietbrug; geen bediening. Geen bediening Torenvlietbrug tot nader bericht. Doorvaarthoogte beweegbare gedeelte KP m vastedeel KP m. Info: sectiehoofd objectbediening, (070) Wantij; Wantijspoorbrug; geen bediening. Geen bediening Wantijspoorbrug op 21 september van 0:25 tot 4:37 uur, 2 oktober van 10:21 tot 10:41 uur, 9 oktober van 10:21 tot 10:41 uur, 3 oktober van 0:25 tot 4:37 uur, 4 oktober van 0:25 tot 4:37 uur, 5 oktober van 0:25 tot 4:37 uur en 9 oktober van 1:55 tot 4:17 uur. Info: RVKC Dordrecht, VHF 71 of (0800) Zijl; Spanjaardsbrug; Zijlbrug; bericht ingetrokken. Wegens onvoorziene omstandingheden worden de werkzaamheden van 18 september 22 uur tot 24 september 6 uur uitgesteld tot 1 oktober. ZEELAND Kanaal Gent-Terneuzen; Sas van Gent, brug; Sluiskil, brug; geen bediening. Geen bediening brug Sluiskil en brug Sas van Gent op 27 september van 9 tot 11 uur. Pas van Terneuzen; Terneuzen, Dow Chemical; duikwerkzaamheden. Bijzondere voorzichtigheid Dow Chemical Terneuzen op 20 september van 7:30 tot 9 uur en van 14 tot 15:30 uur en 21 september van 9 tot 10:30 uur en van 15 tot 16:30 uur. Een vaartuig met riviermeester zal zoveel mogelijk ter plaatse zijn. Info: Centrale Terneuzen op VHF 3 of Regioverkeersleider Terneuzen, (0115) BELGIE Albertkanaal; afmeerverbod. Afmeerverbod linkeroever en bijzondere voorzichtigheid t/m 17 oktober t.h.v. Hasselt (kmr. 51.1). Albertkanaal; duikwerkzaamheden. Mogelijk oponthoud en hinder tussen Diepenbeek en Beringen tot 30 november. Beneden Zeeschelde; Scheldebrug in Temse; gedeeltelijke stremming. Gedeeltelijke stremming Scheldebrug in Temse t/m 26 september. Boven Zeeschelde; hinderlijke waterbeweging vermijden. Hinderlijke waterbeweging vermijden t.h.v. jachthaven KTVW in Temse vanaf heden. Doordat de scheepvaart met hoge snelheid de jachthaven voorbij vaart, wordt er voor de aangemeerde jachten een zeer hinderlijke golfslag veroorzaakt. De scheepvaart moet bij wijze van proef vaart minderen teneinde de golfslag te beperken. Dender; Oudekaaibrug; sluis Pollare; beperkingen. Bijzondere voorzichtigheid en hinderlijke waterbeweging vermijden op 22 september van 12 tot 18 uur tussen sluis Pollare en Oudekaaibrug. Dender; sluis Idegem; oponthoud. Oponthoud brug sluis Idegem op 29 september tussen 13 en 18 uur. Wegens de korte omlooptijd van circa 12 à 15 min. zullen de brugbedieningen slechts gebeuren na passage van de rode vlag indien er meer dan 8 minuten beschikbaar is tot de volgende passage van de eerste renners. Er moet rekening gehouden worden met eventuele langere wachttijden. Kanaal Gent-Oostende; afmeerverbod. Afmeerverbod aanlegsteiger t.h.v. de Katelijnepoort in de Doortocht Brugge op 23 september van 14 tot 18 uur. Kanaal Gent-Oostende; diepgang. I.v.m. waterstandsverlaging max. diepgang -40 cm pand Brugge-Oostende tot nader bericht. Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten; brug 13 Schoten; stremming. Stremming tussen brug 13 Schoten en de Schoten Yachtclub op 30 september van 10 tot 18 uur. Maas; gedeeltelijke stremming. Tussen kmr en 96.2 op de snelheidspiste Flemalle stremming op 30 september van 12 tot 14 en van 14:30 tot 16:30 uur. Stremming linkeroever en voorzichtig passeren op 30 september van 9 tot 12 uur. Zeekanaal Brussel-Schelde; brug Van Praet; evenement. Bijzondere voorzichtigheid in de Voorhaven tussen de brug Van Praet en de zwaaikom t.h.v. SECA van 15 september t/m 27 oktober tussen 9:30-16:30 uur op de zaterdagen. DUITSLAND Donau; mededeling. De WSA Regensburg heeft een nieuwe bekendmaking uitgegeven over de vaargeultoestand tussen kmr en Deze is aan te vragen bij het Infocentrum Binnenwateren ( ). Elbe; stremming. I.v.m. bijzonder transport tussen kmr en 70.3 stremming afvaart op 28 september t.h.v. kmr van 6:30 tot 15 uur, stremming opvaart op 28 september t.h.v. kmr van 5 tot 15 uur. Stilligverbod tussen kmr en 70.3 op 28 september van 0 tot 16 uur. Afmeren is alleen toegestaan bij de toegestane afmeerplaatsen. Scheepvaart mogelijk tussen kmr en Elbe Seitenkanal; beperkingen. Bijzondere voorzichtigheid tussen kmr. 4.5 en 7.5 op 22 september van 8 tot 13 uur. Hunte; spoorbrug Oldenburg; geen bediening. Geen bediening spoorbrug Oldenburg van 20 september t/m 2 oktober van 7 tot 17 uur maandag t/m donderdag en 14 uur vrijdag. Lahn; duikwerkzaamheden. Tussen kmr. 4.7 en 4.8 (tussen Stadtwerkewehr en Konrad-Adenauer- Brücke) op 22 september van 8 tot 11:30 uur bijzondere voorzichtigheid, hinderlijke waterbeweging vermijden en stremming rechteroever. Main; bericht ingetrokken. De doorvaartbreedtebeperking t.h.v. kmr is opgeheven. Main; bericht ingetrokken. De beperkingen tussen kmr en zijn ingetrokken. Main; bericht ingetrokken. De beperkingen i.v.m. verondieping t.h.v. kmr en 87 linkeroever zijn opgeheven. Main; bericht ingetrokken. De beperking t.h.v. kmr is opgeheven. Main; bericht ingetrokken. De beperkingen rechteroever t.h.v. kmr en zijn opgeheven. Main-Donaukanal; beperkingen. Ontmoeten en voorbijlopen verboden op 22 september van 19:30 tot 23 uur tussen kmr. 137 en Mittellandkanal; sluis Sülfeld; stremming. Stremming sluis Sülfeld op 24 september van 9 tot 12 uur. Rhein; sluis Breisach; stremming. I.v.m. verondieping in de beneden voorhaven stremming sluis Breisach t/m 23 september. Rhein-Hernekanal; sluis Oberhausen; gedeeltelijke stremming. Stremming noordkolk Oberhausen van 25 september 6 uur tot 26 september 15 uur. Unterems; sluis Papenburg; stremming. Stremming sluis Papenburg van 24 t/m 30 september. In overleg met het hafenambt, (04961) of sluisbediening, (04961) kunnen van 1 t/m 4 oktober zogenaamde Dockschleusungen plaatsvinden. Unterweser; Burgemeister Smidtbrug; beperkingen. T/m 2 november t.h.v. Burgemeister Smidtbrug (kmr. 0.6) wisselende halfzijdige stremming, ontmoeten en voorbijlopen verboden, hinderlijke waterbeweging vermijden en bijzondere voorzichtigheid. De vaartuigen WO3, Werder en WO8 verrichten de werkzaamheden. FRANKRIJK Canal de Montbeliard; sluis 1 Dambenois (kmr. 2.9); sluis 2 Vourvenans (kmr. 4.1); stremming. I.v.m. laagwater stremming tussen sluis 1 Dambenois (kmr. 2.9) en sluis 2 Vourvenans (kmr. 4.1) tot 15 maart 7 uur. Canal de Montbeliard; sluis 4 (kmr. 6.9); stremming. Stremming sluis 4 (kmr. 6.9) van 21 september 8 uur tot 21 november 8 uur. Canal du Nord; tunnel Ruyaulcourt; mededeling. De noordelijke en zuidelijke toegangen van de tunnel van Ruyaulcourt zijn voortaan buiten de bedieningstijden gesloten. Canal de St. Quentin; Escaut; gewijzigde bediening. De afstandsbedieningen worden verstrekt door sluis Iwuy voor Escaut tussen kmr. 0 en 10 en Canal de St. Quentin tussen kmr. 0 en Canal Rhône-Sète; keersluis Vidourle (kmr. 55); stremming. Stremming keersluis Vidourle (kmr. 55) op 27 september van 9 tot 11 uur. Info: sluis St. Gilles, tel of VHF 18 en Centre Aigues Mortes, tel of VHF 10. Escaut; sluis Trith; stremming. Stremming sluis Trith van 21 september 18:30 uur tot 22 september 6:30 uur. Grand Canal d Alsace; sluis Gambsheim; stremming. Stremming sluis Gambsheim van 20 september 5:30 uur tot 21 september 23:59 uur, 23 september van 05:30 tot 22:30 uur, van 24 september 5:30 tot 25 september 23:59 uur en 27 september van 5:30 tot 22:30 uur. Schepen die in A1 of A2 varen mogen wel schutten maar moeten daarna in de voorhaven afmeren. Sambre; sluis 2 Hachette; sluis 7 Hautmont; stremming. Stremming tussen sluis 7 Hautmont en sluis 2 Hachette tot 9 oktober 18:30 uur. Seine; sluis Notre Dame de la Garenne; gedeeltelijke stremming. Stremming kolk 141 x12 m Notre Dame de la Garenne tot 21 september 20 uur. OOSTENRIJK Donau; hinderlijke waterbeweging vermijden. Hinderlijke waterbeweging vermijden tussen kmr en t/m 28 september van 7 tot 20 uur dagelijks. Extra meldplicht VHF 10 Josef Brandner. oplossing WINWOORD: OPROERKRAAIER burgerlijke stand Vermeldingen in deze rubriek zoals geboorte, felicitaties, overleden, etc. zijn gratis. Jarig 22 september - Aliana Bruinsma, 9 jaar, Sliedrecht. 23 september - Tim Lagerburg, 15 jaar, ms Hoop op Zegen, Kampen. - Erwin van der Stelt, 14 jaar, a/b Mon Desir, Werkendam. 26 september - Estella Pulleman, 12 jaar, ms Cito, Haarlem. - Simone Bosveld, 12 jaar, Nieuwerkerk a/d IJssel. 27 september - Iris Hoornstra, 13 jaar, ms Aquamarijn, Wilnis. 28 september - Wesley Boonstra, 11 jaar, ms Oberon, Lemmer. Luxe motor Viod II gaat over een jaar of vijf uit de vaart Positief over leven op 300-tonner Wim en Sjanie Smedeman-Blom varen op de 300-tonner Viod II, een luxe motor met een spitsenmaat. Ze kunnen goed van hun kleine scheepje leven, want er is genoeg vraag naar en er worden leuke vrachten betaald. We zijn hartstikke positief, maar als je acht jaar geleden was gekomen waren we negatief geweest, vertellen ze. Toentertijd verdween de schippersbeurs en het echtpaar had nooit in de vrije markt gevaren. Dat maakte ze onzeker, omdat niet duidelijk was hoe het voor de kleine schepen zou uitpakken. Gelukkig viel het mee. We hebben eerst vrij gevaren, maar sinds kort varen we voor een vaste bevrachter. Dat is beter voor ons. We komen op leeftijd en als je schip heel de tijd hetzelfde product laadt hoef je minder vaak het ruim in. Zo is het werk minder zwaar. De Viod II is oorspronkelijk gebouwd om groente en fruit naar de Waddeneilanden te varen. Dat is nooit gebeurd, omdat de eigenaar tijdens de afbouw failliet ging. Ze lag twee jaar op de werf, waarna opa Smedeman haar kocht op voorwaarde dat zij werd verlengd naar 27 meter. Later werd ze opnieuw verlengd en verdiept en kwam ze aan haar huidige afmetingen. Doordat het schip ronder en ondieper is, neemt zij minder mee dan een spits. De kleinzoon van de werfbaas die het schip bouwde stapte in het voorjaar aan boord. Hij was er volgens het echtpaar verrukt over dat het schip nog beroepsmatig in de vaart was en niet als recreatieschip werd gebruikt. Sjanie vermoedt dat hun schip één van de kleinste schepen in de beroepsmatige vaart is dat bemand wordt door een echtpaar. Laatste jaren Vermoedelijk stoppen wij over een Motorsleper Berkel naar Museumhaven Willemsoord DEN HELDER De voormalige marinesleepboot Berkel Y 8037 is de jongste aanwinst van Museumhaven Willemsoord. De sleper is precies vijftig jaar oud en heeft een voorlopige ligplaats gekregen aan de drijvende steiger voor t Schipperscafé van stichting Nautische Monumenten Den Helder (SNM). De Berkel is eigendom van Peter van Koningsbruggen, die de 25 meter lange motorsleper in perfecte staat heeft weten te houden. Het was in de jaren 1956 en 1957 de eerste van vier havenslepers die H.H. Bodewes in Millingen voor de Koninklijke Marine bouwde. De overige drie kregen de namen Dintel, Dommel en IJssel. Dit kwartet assisteerde in Den Helder grote marineschepen als fregatten, jagers, kruisers en onderzeeboten bij het meren en ontmeren. Ze hadden een vaste ligplaats op het schiereiland Harssens. De Berkel en haar zusjes zouden precies dertig jaar dienst doen. Medio jaren tachtig werden zij vervangen door de Linge-klasse slepers, die nog steeds in dienst zijn. De Berkel is met haar 600 pk sterke, achtcilinder Werkspoor-diesel de enige van de vier die na de afstoting via Domeinen in Den Helder is gebleven. Achttiende schip De Berkel voldoet aan alle criteria van onze museumhaven, stelt SNMwoordvoerder Paul Schaap. Ze verkeert in zeer goede staat en is een Overleden 13 september - G.H. Vos, 59 jaar, ex ms Vlieland, Zwolle. 14 september - E.W.H. Touw, 97 jaar, van schipper op ms Attacus, Rotterdam. beurs, congres & evenementen - Internationale Binnenschifffahrts-Gefahrgut-Tage, 20 en 21 september, Koblenz - Studiedag Euroforum Aansprakelijkheid in het vervoer, 25 september, STC Rotterdam - Tweede Nationale sluizendag, 27 september, Gouda - Symposium Geef me de 5 over veiligheid in de binnenvaart, 17 oktober van 9 tot uur, STC Rotterdam Scheepsgegevens Scheepsnaam: Viod II. Lengte: 39 meter. Breedte: 5,11 meter. Diepgang: 2,30 meter. Tonnage: 313 ton. Motor: Scania 200 pk. Bouwjaar: Thuishaven: Terneuzen. Eigenaar: W. Smedeman. jaar of vijf, dan loopt de SI-keuring af. Wat we gaan doen weten we niet. Misschien bouwen we haar om en blijven erop wonen of we verkopen haar als recreatieschip en gaan in een huurhuis wonen, voorziet Sjanie. De verkoop als recreatieschip heeft een reden en daarin zijn de Smedemannen nogal stellig. Het Als we aan de beurs lagen sliepen de kinderen aan boord loont niet het schip te laten voldoen aan alle eisen van de nieuwe Binnenvaartwet. Ze is er niet erg rouwig om en ziet het als een gevolg van het voortschrijden van de tijd. Mijn ouders voeren op een 150- tonner. Die zijn van lieverlee uit de markt verdwenen. Ik denk dat het een golfbeweging is. Iedereen heeft het over die goede oude tijd, maar die tijd was niet altijd even goed. Mijn moeder vertelde verhalen dat ze het schip met spierkracht voorttrokken. In de lijn lopen heette Archieffoto van de Berkel Y 8037 in dienst van de KM. blikvanger. Plan is haar af te meren aan de nieuwe steiger, die achter het lichtschip Texel wordt aangelegd. Het is de derde keer in korte tijd dat de schepencollectie van de museumhaven wordt uitgebreid. Enkele weken eerder arriveerden het ruim vijftig jaar oude binnenschip Nelrie, dat achter de brug in het Werfkanaal ligt afgemeerd, en de in 1894 gebouwde tjalk Canutus, die voorlopig aan de afbouwkade in het Boerenverdriet een plekje heeft gekregen. De Berkel is het achttiende schip, dat is aangesloten bij de stichting Nautische Monumenten en deel uitmaakt van de collectie van Museumhaven Willemsoord. Met de groeten uit Riga Conservator Hendrik Hachmer van het Veenkoloniaal Museum in Veendam besteedt in het boek Met de Wim Smedeman en zijn vrouw Sjanie varen sinds kort voor een vaste bevrachter. We komen op leeftijd en als je schip steeds hetzelfde product laadt hoef je minder vaak het ruim in. Zo is het werk minder zwaar. (Foto Henriette Driesen-Joanknecht) dat. Dit soort schepen worden als recreatieschip verkocht en er varen nauwelijks jongeren op. Het heft zichzelf op. Beurs Het verdwijnen van de beurs heeft een nadeel vinden beiden, want ze hebben minder tijd voor een sociaal leven. We lagen veel in Terneuzen op de beurs. De kinderen zaten daar op het internaat en als we daar lagen dan sliepen en aten ze aan boord. Dan misten we niet zoveel boeken van stapel Persbelangen A Welk winwoord komt er in het balkje? groeten uit Riga aandacht aan de Groninger scheepvaart op de Oostzee, die met name in de negentiende eeuw floreerde. Overigens bestond deze Balticvaart al in de Hanzetijd. De Groninger vrachtvaarders vervoerden onder meer hout, granen, bakstenen, lijnolie en turf. Tegenwoordig tracht Noord-Nederland deze Baltic Rim in ere te herstellen. Met name in Groningen is de blik op Noordoost- Europa gericht. Riga, de hoofdstad van Letland, is een prominente havenstad en de rederijen Wagenborg Shipping en Wijnne & Barends varen nog frequent op deze stad. Met de groeten uit Riga is in het Nederlands, Duits en Lets geschreven en diept deze oude handelsbetrekkingen uit. De Groninger schepen werden vaak door hele families bemand en Hachmer registreerde een veelzijdige collage van anekdotes, familiefoto s, persoonlijke documenten als brieven, dagboekfragmenten Doorloper van ze. Nu liggen we nooit meer in Terneuzen. Mijn ouders wonen er nog. Als we stilliggen pakken we de auto, verklaart ze. De Viod II voer eind jaren tachtig gedurende tien jaar twee weken per jaar als koffiebar. Dat deden we met drie schepen. Er gingen Nederlandse en Belgische jongelui mee. De jongens sliepen op het ene schip in het ruim, de meisjes op het andere. Het ruim van het grootste schip was de leefruimte. We voeren vaak naar de Biesbosch, Heusden en Gorinchem. Die jongeren kwamen van verschillende kerkgenootschappen, er gingen ook ongelovige jongeren mee, maar de basis was christelijk. Het koffiebarvaren was echt ontzettend leuk om te doen. en eveneens een overzicht van de vele souvenirs (Riganappen (mandjes), Oostzeelepels, porselein en toejassen (voorraadbussen) uit deze Baltische regio. Volgens de auteur speelde de Oostzeevaart een niet weg te denken economische rol in het Groningen van medio negentiende eeuw. Het Veenkoloniaal Museum bezit tal van documenten en voorwerpen uit die tijd. Ook besteedt Hachmer aandacht aan de rol, die de reders en schippers in Ost-Friesland in deze Oostzeevaart speelden. (TK) De groeten uit Riga, herinneringen aan de Oostzeevaart is uitgeven bij In Boekvorm Uitgevers in Assen. Het boek draagt ISBN-nummer en kost 19,50 euro. Ruim 5300 slachtoffers in één boek Ruim 5300 militairen zijn na 1945 omgekomen in Nederlands Indië en Nieuw-Guinea. Speurder Jack Kooistra heeft hun namen en persoonlijke gegevens verzameld en in boekvorm vereeuwigd. Het 800 pagina s tellende boek Laatste bericht haalt hen uit de anonimiteit. De meeste gevallenen waren dienstplichtigen, die naar Indië moesten. De overheid gebruikte daarvoor een noodwet uit de Tweede Wereldoorlog. In de inleiding tot de lijsten met namen beschrijft Kooistra tot welke persoonlijke tragedies dat soms leidde. De eerste slachtoffers behoorden tot de oorlogsvrijwilligers, die enthousiast naar Indië gingen om het HORIZONTAAL: 1 voorhang vruchten; 2 salaris lentemaand persbureau plaats in Gelderland; 3 walvis pijnkreet bouwland voorzetsel huns inziens; 4 gereedschap wildpad dierengeluid vrij; 5 ieder lofdicht vroegere heerser venster; 6 beursterm rivier in Utrecht Frans voegwoord bloot dwarshout; 7 meisje zwijn tuin; 8 oude maat neodymium - ijzerverf katachtige; 9 wereldtaal hetzelfde melkvet familielid; 10 wetenschap titel keukenkachel. VERTICAAL: 1 wereldbol ten bedrage van loofboom; 2 handvat spoed vliegveld in Drenthe; 3 kledingstuk maanstand edelgas; 4 erfelijkheidsdrager plaats in Zuid-Holland; 5 havenplaats in Noord- Holland bloeimaand; 6 achter levenslucht op een keer; 7 klinker decimeter; 8 groep musici hoofdtelwoord; 9 paar plaats in Overijssel boerderijgrond; 10 vandaal voor; 11 éénjarig dier Turkse titel ondernemingsraad; 12 rails geschut; 13 stel aardappelgerecht micron; 14 selderij uitroep slede zangnoot; 15 neon voorzetsel plaats in India. Waarom jongeren tegenwoordig niet snel voor een klein schip kiezen weten ze niet. Ze vermoeden dat banken ze minder snel financieren. Je kunt er echt goed van bestaan. We gaan twee keer per jaar op vakantie en kunnen sparen. Misschien dat je, als je echt geld wilt verdienen, je moet meegroeien met de markt. Als wij stoppen krijg je een klein bedragje. Als je heel de tijd groter groeit is dat misschien meer. Maar wij hoefden niet zo nodig mee in de vaart der volkeren. Het is nooit ons streven geweest om steeds groter en nieuwer te gaan. We kijken terug op een leuk leven, waarin we tijd hebben gehad voor de dingen die we wilden doen. (HDJ) te bevrijden van de Japanners. Door tegenwerking van geallieerden, met name de Engelsen, kregen ze die kans niet. Na korte tijd raakten ze verwikkeld in een uitzichtloze guerillastrijd. Kooistra beschrijft ook hoe bevelhebbers in de problemen kwamen door Nederlandse en internationale politieke verwikkelingen. Maar ze gingen, gezien het percentage slachtoffers - 2,5 procent van het aantal manschappen over vier jaar - zorgvuldig met hun mensen om. Opvallend zijn het in verhouding grote aantal slachtoffers van ongevallen en zelfdoding, namelijk 1021 personen. Vooral snelstromende rivieren en verkeersongevallen eisten slachtoffers. Verder blijken de beroepsmilitairen van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger veel grotere risico s te hebben gelopen dan de manschappen van landmacht en marine. Zij opereerden over het algemeen in gevaarlijker situaties. Uit het boek blijkt ook, dat de Nederlandse samenleving pas in de jaren negentig op volwassen wijze met dit deel van de koloniale erfenis kon omgaan. Toen werden, vooral dankzij inspanningen van oud-indiëgangers, op veel plaatsen in Nederland gedenktekens opgericht. In Indonesië bestonden al goed onderhouden erevelden. Het eerste exemplaar van Laatste bericht is 5 september aangeboden aan minister Eimert van Middelkoop van Defensie. Laatste bericht verscheen bij PENN Uitgeverij in Leeuwarden. Het boek kost 39 euro en draagt ISBN-nummer Het is verkrijgbaar via de boekhandel of DONDERDAG 20 SEPTEMBER Delfzijl, Baptisten Gem. Havenlicht: uur, bijbelbespreking/bidstond of gemeentekring. Nijmegen, KSCC: uur, verzorgen bulletin (tweewekelijks); uur, cursus vaarbewijs. Raamsdonksveer, KSCC: uur, pergamano. VRIJDAG 21 SEPTEMBER Nijmegen, KSCC: 9.30 uur, bloemschikken kerk. ZATERDAG 22 SEPTEMBER Raamsdonksveer, KSCC: 20 uur, bingo. Antwerpen, Kerkschip Sint Jozef: 15 uur, H. Mis. Brugge, Schippersschool: 18 uur, H. Mis. Eisden, Schipperscentrum Betanië: uur, dienst. ZONDAG 23 SEPTEMBER Amsterdam, Baptisten Gem.: Maranathakerk, Vasco da Gamma/hoek Cabotstraat, 17 uur, br. P.D. Bouwman. Aula Junior College West, Schipluidenlaan 12, Overtoomseveld (station Lelylaan), 10 uur, br. P.D. Bouwman. Opvang 0 t/m 4 jaar/groep 1 t/m 8; Geref. Gem.: evangelisatiepost, Looiersgracht 70, en 17 uur, evang. J. Krijgsman. Crèche aanwezig; Geref. Gem. Noord, Melkweg, 10 en uur, dienst. Noorderkerk: Noordermarkt, 10 en 19 uur, ds. C. van Duijn, HA. Delfzijl, Baptisten Gem. Havenlicht: 9.30 uur, ds. G. Bosveld en 19 uur, jeugddienst; PKN, Farmsumerkerk: 9.30 uur, dienst; RK kerk, Singel, uur, dienst. Groningen, Geref. Oosterkerk: Rozensteinlaan 23 bij Oostersluis, 9.30 en 17 uur, dienst; Stadsparkkerk: Snelliusstraat 19, 9.30 uur, dienst; Pinkster Gem.: Nieuwe Boteringestraat 50, 9.30 uur, dienst; Baptisten Gem.: Meeuwerderweg 75, 10 uur, dienst. Lemmer, Herv. Kerk: 9.30 uur, ds. P.J. Huiser en ds. E. van der Sluis, gez. startdienst in Geref. Kerk. Meerssen (wijk Rothem), Gem. huis De Koel: Past. Geelenplein 6, 10 uur, kandidaat Van den Brink. Nijmegen, KSCC: 11 uur, eucharistieviering. Raamsdonksveer, KSCC: uur, H. Mis en koffiedrinken. Rotterdam, Koningskerk: 10 uur, ds. L. Krüger; KSCC: 11 uur, H. Mis, aansl. koffie; Zeemanshuis: Willemskade 13, uur, oec. dienst, voertaal Engels, aansl. koffie. Terneuzen, Goede Herderkerk: 10 uur, Vakblad voor Rijn- en binnenvaart, kust- en zeevaart, visserij,scheepsbouw, o Vakblad voor de Rijn- en binnenvaart, kust- en zeevaart, visserij, offshore, scheepsbouw, zeilende beroepsvaart, watersport enz, waarin opgenomen berichten van het Hoofdbestuur van de KSV Schuttevaer. Abonnementen en bezorging Voor vragen over abonnementen en bezorging kunt u bellen met , faxen naar mailen naar of schrijven naar postbus AB Deventer. Een uitgave van MYbusinessmedia bv. Uitgever: R. van Berkel. Verkoop: Edwin Brilleman Marketing: Stella de Jong REDACTIE Leeuwenbrug 39, Postbus 58, 7400 AB Deventer. Tel Fax: Internet: Sander Klos, hoofdredacteur, tel Patrick Naaraat, eindredacteur, tel Marja de Vet, bureauredacteur, tel Hans Heynen, redacteur, Tel.: Anneke Deisz, opmaakredacteur, Redactie regio groot-rotterdam: Erik van Huizen, tel of Secretariaat Willy Broeze. ADVERTENTIES Leeuwenbrug 39, postbus 58, 7400 AB Deventer. Opgave advertenties Arwin Veldkamp tel , fax INLICHTINGEN ADVERTENTIES Edwin Brilleman tel , fax Op de advertentiecontracten of overeenkomsten tot plaatsing van losse advertenties zijn van toepassing de Regelen voor het Advertentiewezen van de Stichting ROTA zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer De Regelen voor het Advertentiewezen zijn beschikbaar op www. stichtingrota.nl. Media adviseurs Maarten Boekenoogen; Noord-Holland, Flevoland, Zuid-Holland, Utrecht, Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Tel of Renée Kooke, Rotterdam, Zeeland, Noord- Brabant en Limburg. Tel of Fax voor de boeg colofon ds. J.H. Becker; Opstandingskerk: 10 uur, J.C. van Gaalen; Kerkschip: uur, H. Mis; Sanderusstraat: 10 uur, dienst (inl.: tel ). Utrecht-West (wijk Oog en Al) Chr. Geref. Kerk, H. v. Tussenbroeklaan 1a: 10 en 17 uur, ds. C. Langbroek. Antwerpen: 10 uur in de Sanderusstraat 77, dienst (inl. ds. A. Poldervaart); 10 en 17 uur, evangelisch centrum, Boterlaarbaan 19/23, Antwerpen/Deurne, ds. K. Groeneveld. Gent, Brabantdamkerk (centrum) en Rabothkerk (Begijnhoflaan 31): 10 uur, dienst (info: J.D. van Heest, tel ). Hasselt, VPKB: Kuringersteenweg 81, 10 uur, dienst (info: mw. ds. L. de Oude, tel ). Luik, Kerkschip: uur, H. Mis. Brugge, Schipperschool: 9 en 11 uur, H. Mis. Marchienne au Pont, Kerkschip: 10 uur, H. Mis. Parijs, Ned. Prot. Gem.: Eglise Luthérienne de la Trinité, Bld. Vincent Auriol 172 (metro: Place d Italie); 9.45 uur, dienst. Inl. ds. Harrie de Reus, 24 Rue Berlioz, Sceaux, tel , e- mail: Iedere eerste, derde en evt. vijfde zondag van de maand kindernevendienst, uitgez. schoolvakanties. Luxemburg: ds. Dick Couvee, 80, Val Sainte Croix, tel Duisburg/Ruhrort, Dr. Hammacherstr. 6: uur, ds. P. Roggeband, HA. Mannheim, Ev. Hafenkirche, Kirchenstrasse: 11 uur, ds. P. Prins. Stuttgart, Evang. Kirche Amstetterstr. Hedelfingen: 10 uur, dienst. Bazel: St. Peterskirche, Petersgraben t.h.v. de Mittlere Rijnbrug: 16 uur, info: dhr. H. van Riezen, tel: 062/ MAANDAG 24 SEPTEMBER Nijmegen, KSCC: uur, stafvergadering (tweewekelijks); 14 uur, repetitie Toneelgroep. Rotterdam, KSCC: 14 uur, repetitie zangkoor. DINSDAG 25 SEPTEMBER Nijmegen, KSCC: 10 uur, cursus gymnastiek; 18 uur, repetitie zangkoor; uur, cursus vaarbewijs. WOENSDAG 26 SEPTEMBER Nijmegen, KSCC: uur, rookvrij bridgen (tweewekelijks). Raamsdonksveer, KSCC: 14 uur, handwerken en kaarten. Bureau België Carla Gielisse, Hollandstraat 41, 3090 Overijsse België. Tel Fax (ook na 17 uur). TARIEVEN Los 1,80 euro per mm per kolom, contract aanzienlijk lager. Sluitingstijd advertenties: dinsdag 12 uur. INFORMATIE ABONNEMENTEN Voor vragen over abonnementen: tel , (van tot uur) fax , Postbus AB Deventer. Adreswijzigingen en informatie ook mogelijk via Abonnementstarieven excl. btw: Nederland: Jaarabonnement 137,50 euro. Jaarabonnement 1 e jaar met korting 99 euro Proefabonnement 8 weken voor 13 euro. België: Jaarabonnement 175 euro. Overig buitenland: Jaarabonnement 235 euro. Abonnementstarieven incl. btw: Studentenabonnement Nederland 69 euro. 65+abonnement Nederland 90 euro. Staffelkortingen: 5-9 abonnementen 10%, bij 10 en meer abonnementen op aanvraag. Voor staffeltarieven geldt dat abonnementen op één adres worden gefactureerd. Nieuwe abonnees ontvangen na aanmelding een acceptgirokaart. Men wordt verzocht voor betaling van het abonnementsgeld van deze kaart gebruik te maken. Een abonnement kan ieder gewenst moment ingaan. Beëindiging van het abonnement kan uitsluitend schriftelijk geschieden, uiterlijk twee maanden voor het einde van de abonnementsperiode, nadien vindt automatisch verlenging plaats. ISSN: X Auteursrechten voorbehouden. Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder vorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. MYbusinessmedia bv legt uw gegevens vast voor de uitvoering van de (abonnements)- overeenkomst. Uw gegevens kunnen door MYbusinessmedia, of zorgvuldig geselecteerde derden, worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit melden aan MYbusinessmedia, t.a.v. Afdeling Relatiebeheer, postbus AB Deventer. TECHNISCHE REALISATIE Wegener Nieuwsdruk Gelderland. MYbusinessmedia is lid van de NOTU (Nederlandse Organisatie van Tijdschriftenuitgevers). Aan Schuttevaer werken mee: Aero Lin Photo, Arnhems Persagentschap, W. Bareman, A. Boes, J. Bons, M. Bremmer, Broers & Vonk, E.J. Bruinekool Fotografie, H. Driessen-Joanknecht, A. Engelse, M. Evers, J. Gestman Geradts, J. Gleissner, G. Gort, Haags Persbureau, W. van Heck, W. den Heijer, I. Heuff, A. Jonkman, T. Kars, J. Kok, B. Koning, A. van Krimpen, J. Kraaijeveld, P. de Leeuw, H. Magnee, Mare Press, Meteo Consult, M. Messchendorp, W. Moojen, G. Muiser, Persbureau Noordoost, A. van Oers, H. Olij, PAS Publicaties, R. Peijs, PENN & Partners, B. Pronk, B. van Raad, L. Russel, J. Schils, C. Suselbeek, J. Vandersmissen, W. van der Veer, W. Verseput, H. Visser-Kieboom, P. van Vliet, J. van der Wal, R. Wieringa, A. van Zanten en H. Zuur.

20 20 WEEKBLAD SCHUTTEVAER zaterdag, 22 september 2007 ADVERTENTIES KENNISMAKINGS AANBIEDING e i W e o k p o t s e e l n e v j i l b l i rs w Magazine Binnenvaart Magazine Binnenvaart Hét vakblad voor de varende ondernemer Bon Ja, ik wil graag gebruik maken van deze kennismakings aanbieding. Noteer mij voor: Kruis aan wat van toepassing is. Bedrijf/Schip:... Adres:... Postcode:... x Proefabonnement Ik ontvang 3 nummers voor 15,- x x Jaarabonnement Ik ontvang 1 jaar lang Magazine Binnenvaart voor 85,- met de usb pen als welkomstgeschenk Combi-abonnement Ik ben abonnee van Weekblad Schuttevaer en ontvang daarom Magazine Binnenvaart voor 59,50 én de usb pen Plaats:... Datum:... Handtekening:... Stuur deze bon in een ongefrankeerde envelop naar: Uitgeverij Nassau, ter attentie van Stella de Jong. Antwoordnummer 52, 7400 VB Deventer Faxen kan ook:

Overzicht van de Europese binnenvaart Rapportage

Overzicht van de Europese binnenvaart Rapportage Overzicht van de Europese binnenvaart Rapportage Juli 2012 Drs. A.C.C. Hubens Oude Engelenseweg 25 5222 AB Den Bosch 073-6230120 06-17418733 www.ahadata.nl Inhoudsopgave LAND VAN REGISTRATIE... 1 SCHEEPSLENGTE...

Nadere informatie

Themamiddag ADN Transport van gevaarlijke stoffen per containerbinnenvaart 21 september 2011

Themamiddag ADN Transport van gevaarlijke stoffen per containerbinnenvaart 21 september 2011 Themamiddag ADN Transport van gevaarlijke stoffen per containerbinnenvaart 21 september 2011 1 REAKTIE B.V. Consultant Veiligheidsadviseur Opleidingen gevaarlijke stoffen Verkoop veiligheidsartikelen Advies

Nadere informatie

Reglementen. Ivar ONRUST

Reglementen. Ivar ONRUST Reglementen Ivar ONRUST 2 Toepassingsgebied Diverse reglementen S.R.K.G.T. B.P.R. R.P.R. Binnenvaart Politie Reglement Algemene binnenwateren Rijnvaart Politie Reglement Rijn, Waal, Lek, Pannerdensch kanaal

Nadere informatie

Getijdengegevens beschikbaar gesteld door: Rijksinstituut voor Kust en Zee. Bij de samenstelling van de tafels is rekening gehouden met de zomertijd.

Getijdengegevens beschikbaar gesteld door: Rijksinstituut voor Kust en Zee. Bij de samenstelling van de tafels is rekening gehouden met de zomertijd. GETIJDEN 2011 GETIJDEn 2011 Watergetijden Rotterdam en hoek van holland HET Havenbedrijf Rotterdam wenst iedereen een goede vaart in 2011 Getijdengegevens beschikbaar gesteld door: Rijksinstituut voor

Nadere informatie

ScheepvaartVerkeersCentrum

ScheepvaartVerkeersCentrum ScheepvaartVerkeersCentrum Het landelijk ScheepvaartVerkeersCentrum (SVC) is onderdeel van Rijkswaterstaat en werkt aan uniform en optimaal management van het scheepvaartverkeer op de Rijkswateren in Nederland.

Nadere informatie

Voorlopig onderzoek naar de gronding van ms Zhen Hua 10 Europoort, 2 februari 2008

Voorlopig onderzoek naar de gronding van ms Zhen Hua 10 Europoort, 2 februari 2008 Datum Voorlopig onderzoek naar de gronding van ms Europoort, 2 februari 2008 2 van 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Feitelijkheden 4 2.1 Het schip en de bemanning 4 2.2 Reisgegevens 5 2.3 Het onderzoek

Nadere informatie

Lesbrief MAASVLAKTE 2 OPDRACHT 1 - TOPOGRAFIE EN AARDRIJKSKUNDE

Lesbrief MAASVLAKTE 2 OPDRACHT 1 - TOPOGRAFIE EN AARDRIJKSKUNDE Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - VMBO MAASVLAKTE 2 De haven van Rotterdam wordt te klein, omdat we steeds meer goederen bestellen uit verre landen. Daarom komt er een nieuw stuk haven: Maasvlakte

Nadere informatie

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Als er één plek is die duidelijk maakt waarom Nederland in de moderne tijd zo n belangrijk handelsland is, dan is het Rotterdam wel. De haven ligt in de delta van

Nadere informatie

Veilig varen doen we samen

Veilig varen doen we samen 10 gouden tips voor roeiers Veilig varen doen we samen Roeien op de Geldersche IJssel, Neder-Rijn, Lek, Pannerdensch Kanaal, Twentekanalen, Zwarte Water, Zwolle-IJsselkanaal en Meppelerdiep Veilig roeien

Nadere informatie

BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART IJmond Noordzeekanaalgebied Centraal Nautisch Beheer

BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART IJmond Noordzeekanaalgebied Centraal Nautisch Beheer BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART IJmond Noordzeekanaalgebied Centraal Nautisch Beheer Basijn nr:04/ 2015 IJmuiden,13 maart 2015 Onderwerp: Verkeersmaatregelen tijdens Sail 2015 De Havenmeester van Amsterdam,

Nadere informatie

Veilig varen op de Gouwe

Veilig varen op de Gouwe Veilig varen op de Gouwe Door de komst van de overslagterminal (het Alpherium) langs de Gouwe in Alphen aan den Rijn is er meer containerscheepvaart op de Gouwe. De provincie Zuid-Holland is vaarwegbeheerder

Nadere informatie

Wat je van ver haalt is!

Wat je van ver haalt is! Wat je van ver haalt is! Hemelvaartsweekend was het zover. Na begin van het jaar de koop van onze Westbas 29 Offshore overeengekomen te zijn met de Duitse eigenaren, was nu het moment om de boot naar Nederland

Nadere informatie

Rondje Noord-Holland 2016

Rondje Noord-Holland 2016 Rondje Noord-Holland 2016 Naarden-IJmuiden-Den Helder-Makkum- Enkhuizen-Naarden Woensdag 4 mei tot/met zondag 8 mei De Aemilia in actie tijdens het Rondje Noord-Holland 2015 V1.1 Voorwaarden: - Deelname

Nadere informatie

n.v.t. Hollandse Delta - Kostenverdeling niet aan

n.v.t. Hollandse Delta - Kostenverdeling niet aan Bijlage 2 Tabel met vaarwegen Waterschap Hollandse Delta Wateren Lijst A Categorie Handreiking Vaarwegbeheer(der) -- Categorie Handreiking Vaarwegbeheer(der) Voedingskanaal (1.127) - BZM n.v.t. Hollandse

Nadere informatie

Enquête: AIS in de binnenvaart

Enquête: AIS in de binnenvaart Enquête: AIS in de binnenvaart Pagina 1 Enquête: AIS in de binnenvaart A. Contactgegevens Naam... Voornaam... Geboortejaar... Geslacht M V Straat+ nummer+ bus... Postcode + gemeente... Telefoonnummer...

Nadere informatie

Belangrijke Marifoonkanalen in Nederland

Belangrijke Marifoonkanalen in Nederland Marifoonkanalen van VTS gebieden langs de Westerschelde. Westhinder VC Zeebrugge VHF 60 Approach Scheur 2 VC VC Zeebrugge VHF 65 Scheur 2 Westpit / Wielingen 4 VC Zee Brugge VC Zeebrugge VHF 69 Westpit

Nadere informatie

Molenmaker Techniek B.V. Sneek

Molenmaker Techniek B.V. Sneek December 2015 Molenmaker Techniek B.V. Sneek Inhoud 10 jaar Molenmaker Techniek B.V. www.mts-cilinders.nl Eigen transport Lopende projecten Gerealiseerde projecten 10 jaar Molenmaker Techniek B.V. Dit

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR MEDEWERKERS VAN RIJKSWATERSTAAT. op afstand bedienen

MAGAZINE VOOR MEDEWERKERS VAN RIJKSWATERSTAAT. op afstand bedienen MAGAZINE VOOR MEDEWERKERS VAN RIJKSWATERSTAAT DECEMBER 2015 Bruggen en sluizen op afstand bedienen 01-KRACHT_Cover.indd 1 23-11-15 11:35 REPORTAGE Blauwe golf door ritsend bedienen Buiten timmert de aannemer

Nadere informatie

De vergadering werd georganiseerd op initiatief van de Volksbank en de Bank für Schifffahrt.

De vergadering werd georganiseerd op initiatief van de Volksbank en de Bank für Schifffahrt. Verslag Tankvaart vergadering in Duisburg - Haus Rhein op 28.8.07 De vergadering werd georganiseerd op initiatief van de Volksbank en de Bank für Schifffahrt. 1-Tijdens de voormiddagzitting ging de aandacht

Nadere informatie

Demi Smit Sarah Lingaard. Atlas van de toekomst

Demi Smit Sarah Lingaard. Atlas van de toekomst Demi Smit Sarah Lingaard Atlas van de toekomst 1 Introductie: Wij hebben de Atlas van onze toekomst gemaakt met daarin onze ideeën voor Nederland in 2040. Hierin hebben wij geprobeerd weer te geven hoe

Nadere informatie

novacollege.nl/maritiem Binnenvaart Zeevaart Maritiem 2016/2017

novacollege.nl/maritiem Binnenvaart Zeevaart Maritiem 2016/2017 novacollege.nl/maritiem Binnenvaart Zeevaart Maritiem 2016/2017 Later hoop ik een heel goede kapitein te worden. In die functie run ik zelfstandig een heel bedrijf, in de vorm van een schip. Dat houdt

Nadere informatie

Speerpunten handhaving in de tankvaart & Convenanten. Frans Plu & Eric van Hees 6 september 2012

Speerpunten handhaving in de tankvaart & Convenanten. Frans Plu & Eric van Hees 6 september 2012 Speerpunten handhaving in de tankvaart & Convenanten Frans Plu & Eric van Hees 6 september 2012 Inhoud Introductie Kaders Risico analyse Risico s tankvaart convenanten Organisatie ILT Introductie - Organisatie

Nadere informatie

.22. Hoe ziet een centrum eruit?

.22. Hoe ziet een centrum eruit? Hoe ziet een centrum eruit? Hoofdstuk 2 les 1 Wat ga je leren? In deze les leer je hoe een centrum eruitziet. Je leert ook hoe het komt dat sommige steden of plekken een centrum zijn geworden. Begrippen

Nadere informatie

Lesbrief DUURZAAM BOUWEN OPDRACHT 1 - WAT IS DAT, DUURZAAMHEID?

Lesbrief DUURZAAM BOUWEN OPDRACHT 1 - WAT IS DAT, DUURZAAMHEID? Lesbrief Primair onderwijs - BOVENBOUW DUURZAAM BOUWEN De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Veel mensen werken in de haven. Steeds meer spullen die je in de winkel koopt, komen per schip

Nadere informatie

Sprong over het IJ Kaders

Sprong over het IJ Kaders Betreft: Input waterrecreatie MKBA Sprong over het IJ Datum: 20 oktober 2016 Contactpersonen: Jaap Brouwer Waterrecreatie Nederland Auke Bender ANWB / Watersportverbond Sprong over het IJ De gemeente Amsterdam

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011 ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011 Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 19 november 2011. Het gedeelte Beperkt en het gedeelte Algemeen bestaan ieder uit 20 vragen (60

Nadere informatie

Het schip dient uiterlijk om 13.00 uur terug te zijn in de haven!

Het schip dient uiterlijk om 13.00 uur terug te zijn in de haven! Rode route Nieuwegein, Utrecht (alleen voor schepen met een hoogte tot 2.85 mtr), Maarssen, Breukelen, Loosdrechtse Plassen, Weesp, Muiden-IJsselmeer (alleen met toestemming van Hatenboer Yachtcharter),

Nadere informatie

PLEZIERVAART VEILIG VAREN DOOR ROTTERDAM

PLEZIERVAART VEILIG VAREN DOOR ROTTERDAM PLEZIERVAART VEILIG VAREN DOOR ROTTERDAM WELKOM IN DE HAVEN VAN ROTTERDAM Je vaart in Rotterdam als het ware op een snelweg voor de scheepvaart. Zee- en binnenvaartschepen varen veel sneller dan je denkt

Nadere informatie

1. Hieronder is een verkeerssituatie afgebeeld. Geen van beide schepen volgt stuurboordwal. Geef aan welk vaartuig voorrang heeft.

1. Hieronder is een verkeerssituatie afgebeeld. Geen van beide schepen volgt stuurboordwal. Geef aan welk vaartuig voorrang heeft. 43 Examen maart 2013 ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 2 maart 2013 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB. Verklaring van de gebruikte symbolen 1. Hieronder is een verkeerssituatie

Nadere informatie

RIS en AIS. In elkaars vaarwater. Ivo ten Broeke 8 november november

RIS en AIS. In elkaars vaarwater. Ivo ten Broeke 8 november november RIS en AIS In elkaars vaarwater Ivo ten Broeke 8 november 2007 8 november 2007 1 Inhoud Tegenstelling of overeenkomst Wat is RIS Introductie AIS op binnenwateren 8 november 2007 2 Deel 1: Tegenstelling

Nadere informatie

Het ROEIEN en de vaarregels

Het ROEIEN en de vaarregels Het ROEIEN en de vaarregels Net als op de openbare weg gelden op het openbare water verkeersregels. En dus ook varend met de roeiboten van de K.W.V.L. moeten we ons daar aan houden. Veel van de regelgeving

Nadere informatie

Werksessie 1 Effectief en efficiënt gebruik van de vaarweg: Blauwe Golf en Verkeersmanagement

Werksessie 1 Effectief en efficiënt gebruik van de vaarweg: Blauwe Golf en Verkeersmanagement Werksessie 1 Effectief en efficiënt gebruik van de vaarweg: Blauwe Golf en Verkeersmanagement Kim Hofhuis Platform WOW Bart Bosman Provincie Noord-Holland Verkeersmanagement Efficiënt, effectief gebruik

Nadere informatie

UITDAGINGEN BINNENVAART

UITDAGINGEN BINNENVAART UITDAGINGEN BINNENVAART PROMOTIE BINNENVAART VLAANDEREN 2012 09 18 WATERWEGEN West Europa heeft het dichtste waterwegennetwerk van de EU 90 miljoen inwoners EUR 910 miljard BBP 320 miljoen ton via Rijn

Nadere informatie

STICHTING ALGEMENE MAATSCHAPPIJ VOOR VARENDEN

STICHTING ALGEMENE MAATSCHAPPIJ VOOR VARENDEN STICHTING ALGEMENE MAATSCHAPPIJ VOOR VARENDEN Steunpunt Binnenvaart Jaarverslag Steunpunt Binnenvaart 2013 Steunpunt Binnenvaart fungeert sinds maart 2005 als bruggetje naar de wal. Dat voorkomen dat mensen

Nadere informatie

Hybride voortstuwing sloep met ballen

Hybride voortstuwing sloep met ballen Hybride voortstuwing sloep met ballen Sloep met ballen is een overnaads geklonken aluminium reddingssloep van 8,25 m met een gewicht van circa 2500 kilo. Voor deze sloep ben ik op zoek naar een hybride

Nadere informatie

Rondje Noord-Holland 2015

Rondje Noord-Holland 2015 Rondje Noord-Holland 2015 Naarden-IJmuiden-Oudeschild-Harlingen-Lelystad- Naarden Woensdag 13 mei tot/met zondag 17 mei Versie: 1.0 Voorwaarden: - Deelname voor eigen risico en verantwoordelijkheid. -

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

Lesbrief MAASVLAKTE 2 OPDRACHT 1 - TOPOGRAFIE EN AARDRIJKSKUNDE

Lesbrief MAASVLAKTE 2 OPDRACHT 1 - TOPOGRAFIE EN AARDRIJKSKUNDE Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - HAVO MAASVLAKTE 2 De haven van Rotterdam wordt te klein, omdat we steeds meer goederen bestellen uit verre landen. Daarom komt er een nieuw stuk haven: Maasvlakte

Nadere informatie

Sanitair afval Olie Huisvuil Chemicaliën AFGIFTE SCHEEPSAFVAL IN. zeehavens Amsterdam. 1 november 2004 start uitvoering Haven Afvalstoffen Plan (HAP)

Sanitair afval Olie Huisvuil Chemicaliën AFGIFTE SCHEEPSAFVAL IN. zeehavens Amsterdam. 1 november 2004 start uitvoering Haven Afvalstoffen Plan (HAP) Sanitair afval Olie Huisvuil Chemicaliën AFGIFTE SCHEEPSAFVAL IN zeehavens Amsterdam 1 november 2004 start uitvoering Haven Afvalstoffen Plan (HAP) Schonere zee, goed geregeld Een schonere zee via een

Nadere informatie

Koninklijke Schuttevaer-BLN

Koninklijke Schuttevaer-BLN Koninklijke Schuttevaer-BLN Beste leden, Hierbij de BLN / BLN-Koninklijke Schuttevaer nieuwsbrief met het volgende nieuws: 1. Wesel Dattelnkanaal; kleine sluizen gestremd vanwege personeelsgebrek 2. Amsterdam

Nadere informatie

Van Kogge tot Coaster

Van Kogge tot Coaster Van Kogge tot Coaster Speurtocht door het Noordelijk Scheepvaartmuseum leeftijd: 12-15 jaar Welkom in het Noordelijk Scheepvaartmuseum! Met deze speurtocht kun je het museum bezoeken en allerlei vragen

Nadere informatie

novacollege.nl/maritiem Binnenvaart Zeevaart MARITIEM 2017/2018

novacollege.nl/maritiem Binnenvaart Zeevaart MARITIEM 2017/2018 novacollege.nl/maritiem Binnenvaart Zeevaart MARITIEM 2017/2018 Mijn droom is als kapitein op een baggerschip te varen. Ik houd van het water. Ook de afwisseling lijkt me leuk: twee maanden lang onderweg

Nadere informatie

ais op jouw schip AIS-steunprogramma voor de binnenvaart

ais op jouw schip AIS-steunprogramma voor de binnenvaart ais Alles op jouw over het Vlaamse AIS-steunprogramma voor de binnenvaart schip Geachte lezer Beste varende ondernemer De binnenvaart ligt mij als duurzame vervoersmodus nauw aan het hart. Precies daarom

Nadere informatie

BICS Instructiekaart E-MELDPLICHT MET BICS 4.00. E-MELDPLICHT met BICS 4.00. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Instructies Melden met BICS

BICS Instructiekaart E-MELDPLICHT MET BICS 4.00. E-MELDPLICHT met BICS 4.00. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Instructies Melden met BICS BICS Instructiekaart E-MELDPLICHT MET BICS 4.00 Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 1 Dit document bevat de beknopte (werk)instructies voor schippers die moeten voldoen aan de meldplicht (m.n. de elektronische

Nadere informatie

SOS formulier versie 4.1.0 Voor het rapporteren van een afgehandeld scheepsongeval of ander voorval te water.

SOS formulier versie 4.1.0 Voor het rapporteren van een afgehandeld scheepsongeval of ander voorval te water. SOS formulier versie 4.1.0 Voor het rapporteren van een afgehandeld scheepsongeval of ander voorval te water. Met het formulier moet u een scheepsongeval of ander voorval te water melden. Indien nodig,

Nadere informatie

Overeenkomst inzake bedieningsniveau sluizen en bruggen Maasroute Overeenkomst inzake bedieningsniveau sluizen en bruggen Maasroute

Overeenkomst inzake bedieningsniveau sluizen en bruggen Maasroute Overeenkomst inzake bedieningsniveau sluizen en bruggen Maasroute Overeenkomst inzake bedieningsniveau sluizen en bruggen Maasroute Overeenkomst inzake bedieningsniveau sluizen en bruggen Maasroute 6 november 2013 Overeenkomst inzake bedieningsniveau sluizen en bruggen

Nadere informatie

Welkom in de haven van Vlaardingen!

Welkom in de haven van Vlaardingen! Welkom in de haven van Vlaardingen! U bent net onze fraaie stad binnengevaren of u bent van plan dat te doen. En dat is een felicitatie waard! Want Vlaardingen is een stad die u zal verrassen. Een knus

Nadere informatie

BEHOUDEN VAN HISTORISCHE SCHEPEN IN UTRECHT. Aanwijzen van zones ligplaatsen historische boten. 1 december Historische boten (Schwachöfer, Jan)

BEHOUDEN VAN HISTORISCHE SCHEPEN IN UTRECHT. Aanwijzen van zones ligplaatsen historische boten. 1 december Historische boten (Schwachöfer, Jan) BEHOUDEN VAN HISTORISCHE SCHEPEN IN UTRECHT Aanwijzen van zones ligplaatsen historische boten 1 december 2015 Historische boten (Schwachöfer, Jan) Inhoudsopgave Aanleiding en uitgangspunten 2 Vormgevingsaspecten

Nadere informatie

Samen werken aan waterkwaliteit. Voor schoon, voldoende en veilig water

Samen werken aan waterkwaliteit. Voor schoon, voldoende en veilig water Samen werken aan waterkwaliteit Voor schoon, voldoende en veilig water D D Maatregelenkaart KRW E E N Z D E Leeuwarden Groningen E E W A IJSSELMEER Z Alkmaar KETELMEER ZWARTE WATER MARKER MEER NOORDZEEKANAAL

Nadere informatie

Back-up procedure. Melding Schip Haven van Rotterdam. Bezoek Schip. Contact. Het Port Community System (PCS) is niet beschikbaar

Back-up procedure. Melding Schip Haven van Rotterdam. Bezoek Schip. Contact. Het Port Community System (PCS) is niet beschikbaar 4 Melding Schip Haven van Rotterdam System Interface Web Interface De procedure is generiek. Het Port Community System (PCS) is niet beschikbaar Hoe te handelen tijdens de storing? U dient zelf te controleren

Nadere informatie

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK LESBRIEF VOORTGEZET ONDERWIJS ONDERBOUW OPDRACHTEN DE ROTTERDAMSE HAVEN GROEIT! Heel veel goederen die we gebruiken komen uit het buitenland. Het grootste deel komt via de haven

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 21 november 2009

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 21 november 2009 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 21 november 2009 Opmerking: De vermelding APSB heeft betrekking op het Algemeen Politiereglement voor de

Nadere informatie

Binnenvaart en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Vivian van der Kuil 3 december 2014

Binnenvaart en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Vivian van der Kuil 3 december 2014 Binnenvaart en het vervoer van gevaarlijke stoffen Vivian van der Kuil 3 december 2014 2 Huidige regelgeving Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen Besluit Gevaarlijke Stoffen Aanwijzing Gevaarlijke stoffen 3

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Informatietechnologie / meldsystemen gevaarlijke stoffen vanuit het perspectief van de vaarwegbeheerder

Informatietechnologie / meldsystemen gevaarlijke stoffen vanuit het perspectief van de vaarwegbeheerder Informatietechnologie / meldsystemen gevaarlijke stoffen vanuit het perspectief van de vaarwegbeheerder Jos van Splunder Senior Adviseur Scheepvaartverkeerscentrum SVC 21 oktober 2011 Elektronisch Melden,

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE MATTENSCHIPPERSRACE BLOKZIJL-ZWARTSLUIS-BLOKZIJL te houden op zaterdag 28 april 2012

REGLEMENT VAN DE MATTENSCHIPPERSRACE BLOKZIJL-ZWARTSLUIS-BLOKZIJL te houden op zaterdag 28 april 2012 REGLEMENT VAN DE MATTENSCHIPPERSRACE BLOKZIJL-ZWARTSLUIS-BLOKZIJL te houden op zaterdag 28 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE DEELNAME De schipper van elk deelnemend schip zal zich onderwerpen aan

Nadere informatie

Groep 7 - Varen over de Westerschelde

Groep 7 - Varen over de Westerschelde Leerkrachtinformatie Groep 7 - Varen over de Westerschelde Lesduur:90 minuten (in tweetallen) DOEL De leerlingen weten welke type schepen er over de Westerschelde varen; hebben onderzocht hoe de stabiliteit

Nadere informatie

STICHTING ALGEMENE MAATSCHAPPIJ VOOR VARENDEN

STICHTING ALGEMENE MAATSCHAPPIJ VOOR VARENDEN STICHTING ALGEMENE MAATSCHAPPIJ VOOR VARENDEN Steunpunt Binnenvaart Jaarverslag Steunpunt Binnenvaart 214 Steunpunt Binnenvaart fungeert sinds maart 25 als bruggetje naar de wal. Het voorkomen dat mensen

Nadere informatie

Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek. Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren

Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek. Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren Rijkswaterstaat beheert de grote rivieren in Nederland. Het stuwensemble Nederrijn en Lek speelt hierin een

Nadere informatie

Begrippen en Definities. Ivar ONRUST

Begrippen en Definities. Ivar ONRUST Begrippen en Definities Ivar ONRUST Toepassingsgebied Diverse reglementen B.P.R. R.P.R. Binnenvaart Politie Reglement Algemene binnenwateren Rijnvaart Politie Reglement Rijn, Waal, Lek, Pannerdensch kanaal

Nadere informatie

Een Boeiend Lessenpakket spelmateriaal voor de kapitein

Een Boeiend Lessenpakket spelmateriaal voor de kapitein Druk deze bijlage enkelzijdig en in kleur af. Een boeiend lessen pakket Een boeiend lessenpakket Een Boeiend Lessenpakket spelmateriaal voor de kapitein opdracht 1. Zijn er verkeersregels op het water?

Nadere informatie

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen die door Kamerlid dhr. Smaling van de SP zijn gesteld op 4 februari 2014.

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen die door Kamerlid dhr. Smaling van de SP zijn gesteld op 4 februari 2014. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag Uw kenmerk 2014Z01908 Datum 19 februari 2014 Onderwerp

Nadere informatie

Elk vaartuig dat geschikt is als vervoersmiddel op het water. Een boot die door spierkracht wordt voortbewogen.

Elk vaartuig dat geschikt is als vervoersmiddel op het water. Een boot die door spierkracht wordt voortbewogen. H3 PR 3.1 Het innenvaartpolitiereglement Voordat we het water op kunnen moeten we goed weten wanneer je wel of geen voorrang hebt. Daarvoor bestaat het innenvaartpolitiereglement. Wanneer je de regels

Nadere informatie

Het betreft hier de volgende wateren: Geldersche IJssel Neder-Rijn Lek Twentekanalen Zwartewater Zwolle-IJsselkanaal Meppelerdiep

Het betreft hier de volgende wateren: Geldersche IJssel Neder-Rijn Lek Twentekanalen Zwartewater Zwolle-IJsselkanaal Meppelerdiep CONVENANT Samen veiilliig varen Roeiivereniigiingen en Riijjkswaterstaat Oost-Nederlland Doel Ter verbetering van de veiligheid van de beroepsschippers en de roeiers is het wenselijk om tussen Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien

Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien Indeling presentatie Basis verkeersregels (herhaling voor mensen met eerdere opleiding) Suggesties tav gedrag en veiligheid - Varen doe je samen Tips van de

Nadere informatie

Lesbrief. aardrijkskunde DUURZAAM PRODUCEREN OPDRACHT 1 - DUURZAAMHEID

Lesbrief. aardrijkskunde DUURZAAM PRODUCEREN OPDRACHT 1 - DUURZAAMHEID Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - VMBO DUURZAAM PRODUCEREN De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Steeds meer spullen die je in de winkel koopt, komen per schip in Rotterdam binnen.

Nadere informatie

Onbezorgd genieten op het water met de watersportverzekering van Univé

Onbezorgd genieten op het water met de watersportverzekering van Univé Univé Watersportverzekering Univé, een betrokken vereniging Lid zijn is z n geld meer dan waard Univé is een coöperatieve organisatie zonder winstoogmerk. Dat betekent dat de klantbelangen centraal staan

Nadere informatie

Les 5: Voorrangsregels Watersportvereniging Monnickendam

Les 5: Voorrangsregels Watersportvereniging Monnickendam Les 5: Voorrangsregels Watersportvereniging Monnickendam Binnenvaartpolitieregelement (BPR) REGELEMENT TER VOORKOMING VAN AANVARING OF AANDRIJVING OP DE OPENBARE WATEREN Net als op straat zijn er ook op

Nadere informatie

UITSPRAAK 1 VAN 2015 VAN HET TUCHTCOLLEGE VOOR DE SCHEEPVAART IN DE ZAAK NR. 2015.V3-LEAH

UITSPRAAK 1 VAN 2015 VAN HET TUCHTCOLLEGE VOOR DE SCHEEPVAART IN DE ZAAK NR. 2015.V3-LEAH UITSPRAAK 1 VAN 2015 VAN HET TUCHTCOLLEGE VOOR DE SCHEEPVAART IN DE ZAAK NR. 2015.V3-LEAH Op het verzoek van: verzoeker de Minister van Infrastructuur en Milieu, te s Gravenhage, gemachtigde: ing. M. Schipper,

Nadere informatie

Calamiteitenbestrijding en zelfredzaamheid binnenvaart. Nils Rosmuller Lector transportveiligheid

Calamiteitenbestrijding en zelfredzaamheid binnenvaart. Nils Rosmuller Lector transportveiligheid Calamiteitenbestrijding en zelfredzaamheid binnenvaart Nils Rosmuller Lector transportveiligheid Praktijkmiddag ADN Tankvaart 5/9/2013 1 Enkele cijfers: Meer of minder dan 2000 km vaarweg in Nederland

Nadere informatie

S(~DI~PI~N. NIEUWSIJlUEf NUMMElt 11,.JULI 2015

S(~DI~PI~N. NIEUWSIJlUEf NUMMElt 11,.JULI 2015 S(~DI~PI~N IN}IOUD Het roer gaat om Oproep De Droom van de schepencarrousel Doelstellingen Markante schepen in beweging Professionaliseren Nieuwe schepen Schepen carrousel en social media Donateur worden

Nadere informatie

OPENBAAR LICHAAM ST. EUSTATIUS CARIBISCH NEDERLAND

OPENBAAR LICHAAM ST. EUSTATIUS CARIBISCH NEDERLAND OPENBAAR LICHAAM ST. EUSTATIUS CARIBISCH NEDERLAND AB 2015 No.28 AFKONDIGING Als bedoeld in artikel 142 lid I van de Wet Openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba Het bestuurscollege van het Openbaar

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Infrastructuur en Milieu Plesmanweg 1-6 Postbus 20901 2500 EX

Nadere informatie

Tankvaartonderzoek: Overzicht van de tankvloot en het probleem van de drijvende opslag

Tankvaartonderzoek: Overzicht van de tankvloot en het probleem van de drijvende opslag Tankvaartonderzoek: Overzicht van de tankvloot en het probleem van de drijvende opslag Edwin van Hassel BLN 14 Mei 2014 Probleemstelling (1) Laadcapaciteit tankvloot erg veel toegenomen(+94% vanaf 2000

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer;

gelet op het bepaalde in de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer; Ontwerp-Verkeersbesluit Oude IJssel Tekst van de regeling Overwegingen Het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel; gezien het voorstel d.d. dd mm jjjj, kenmerk Nr. xxxxxxxxx

Nadere informatie

Watertruck Evaluatie Industrieel modelproject in ZO-Brabant

Watertruck Evaluatie Industrieel modelproject in ZO-Brabant Watertruck Evaluatie Industrieel modelproject in ZO-Brabant s-hertogenbosch 30 Juni 2014 WATERTRUCK PROEFVAARTEN in ZO-Brabant 26 mei 2014-11 juni 2014 C.B.O. bvba MCA Brabant MEBIN BAETSEN-GROEP VAN NIEUWPOORT

Nadere informatie

Na het BEGE-weekend door Noord-Holland

Na het BEGE-weekend door Noord-Holland Na het BEGE-weekend door Noord-Holland Jan Veuger - Navigo Als je na afloop van het BEGE-weekend Noord-Holland vanaf het water verder wilt verkennen, zijn hier een paar suggesties. Als je vanaf Amsterdam,

Nadere informatie

Goed marifoongebruik? Begrepen, over!

Goed marifoongebruik? Begrepen, over! Goed marifoongebruik? Begrepen, over! Goed marifoongebruik is essentieel voor een vlotte en veilige vaart. Niet onbelangrijk als u weet dat de Nederlandse vaarwegen tot de drukste ter wereld behoren. In

Nadere informatie

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK LESBRIEF PRIMAIR ONDERWIJS GROEP 7-8 OPDRACHTEN DE ROTTERDAMSE HAVEN GROEIT! Heel veel goederen die we gebruiken komen uit het buitenland. Het grootste deel komt via de haven in

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (VRT-RV-50-161) Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 3 1 Wie zijn de verzekerden? 3 2

Nadere informatie

Beleidslijn eisen opleiding nautisch personeel Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Beleidslijn eisen opleiding nautisch personeel Ministerie van Verkeer en Waterstaat VW Beleidslijn eisen opleiding nautisch personeel Ministerie van Verkeer en Waterstaat Beleidslijn eisen opleiding nautisch personeel in dienst bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat voor het kunnen

Nadere informatie

Welkom bij de havens aan het Twentekanaal

Welkom bij de havens aan het Twentekanaal 01 20 16 Mainport van Oost-Nederland Welkom bij de havens aan het Twentekanaal Eind 2014 gingen de gemeenteraden van Hengelo, Enschede, Almelo, Lochem en Hof van Twente akkoord met het voorstel voor een

Nadere informatie

1. Bij welk type behoren de afmetingen van 67 meter lang en 8.20 meter breed?

1. Bij welk type behoren de afmetingen van 67 meter lang en 8.20 meter breed? KENNIS SCHIP EN MOTORKENNIS 1. Bij welk type behoren de afmetingen van 67 meter lang en 8.20 meter breed? A. Een Dortmund-Eemskanaalschip. B. Een Rijn-Hernekanaalschip. C. Een Kempenaar. 2. Welk van onderstaande

Nadere informatie

Betreft: Zienswijze ASV op Ontwerptracébesluit bouw nieuwe sluis Terneuzen.

Betreft: Zienswijze ASV op Ontwerptracébesluit bouw nieuwe sluis Terneuzen. Aan: Platform Participatie van de Nederlandse overheid. Betreft: Zienswijze ASV op Ontwerptracébesluit bouw nieuwe sluis Terneuzen. Bijlagen: 1. Brief aan Provinciale Statenlid Zeeland 2. Brief aan vaste

Nadere informatie

Vlaanderen is maritiem. Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 30 MAART 2017 NR. 07.

Vlaanderen is maritiem. Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 30 MAART 2017 NR. 07. Vlaanderen is maritiem Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 30 MAART 2017 NR. 07 www.vlaamsehydrografie.be 1 ALGEMENE BERICHTEN 2017-07/102 ALGEMEEN BERICHT - NIEUWE PUBLICATIE INT1 Nieuwe editie van 2017

Nadere informatie

N N... Dick Hendriks Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

N N... Dick Hendriks Gemeentesecretaris / Algemeen directeur N N... Dick Hendriks Gemeentesecretaris / Algemeen directeur Aan de leden van de raad der gemeente Edam-Volendam Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 9 juli 2015 Onderwerp Doorkiesnummer Bijlage(n)

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014 (Gemeenteblad 2014, nr. );

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014 (Gemeenteblad 2014, nr. ); Onderwerp Datum 16 december 2014 Verordening op de heffing en invordering van Havengeld 2015 Pagina 1 van 6 De raad van Venray, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014

Nadere informatie

Vaarbewijsopleidingen (VBO) PROEFEXAMEN WATERSPORT CERTIFICAAT

Vaarbewijsopleidingen (VBO) PROEFEXAMEN WATERSPORT CERTIFICAAT Vaarbewijsopleidingen (VBO) PROEFEXAMEN WATERSPORT CERTIFICAAT Met het Watersport Certificaat kunt u in binnen- en buitenland aantonen dat u conform de Nederlandse wet- en regelgeving in Nederland op alle

Nadere informatie

Lesbrief ZAND BOVEN WATER OPDRACHT 1 - NEDERLAND EN WATERBOUW

Lesbrief ZAND BOVEN WATER OPDRACHT 1 - NEDERLAND EN WATERBOUW Lesbrief Primair onderwijs - BOVENBOUW ZAND BOVEN WATER Rotterdam is de belangrijkste haven van Europa. Steeds meer spullen reizen via Rotterdam. Sinds 2008 wordt hard gewerkt om de haven uit te breiden.

Nadere informatie

BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART IJmond Noordzeekanaalgebied Centraal Nautisch Beheer

BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART IJmond Noordzeekanaalgebied Centraal Nautisch Beheer BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART IJmond Noordzeekanaalgebied Centraal Nautisch Beheer Basijn nr: 43/2015 IJmuiden, 18 december 2015 Onderwerp: Regeling melding zeeschepen Noordzeekanaalgebied De directeur

Nadere informatie

Les Aardrijkskunde & Geschiedenis

Les Aardrijkskunde & Geschiedenis C Deze les bestaat uit 16 vragen over de zeescheepvaart. De meeste vragen hebben ook met aardrijkskunde en geschiedenis te maken. Als je deze les af hebt, weet je alles over de scheepvaart! eerkeuzevragen

Nadere informatie

Exploitatie Baggerspeciedepot Hollandsch Diep

Exploitatie Baggerspeciedepot Hollandsch Diep BAGGERBEDRIJF DE BOER HOLDING B.V. Exploitatie Baggerspeciedepot Hollandsch Diep CO₂ Prestatieladder - EMVI Project 2.A.1-3.B.2-3.C.1-3.C.2 In deze rapportage staat beschreven hoe de CO₂-footprint voor

Nadere informatie

Bij de tijd Groep 6 thema 3, les 1 De Opstand Werkblad 1. dit is Klaas. Klaas is veer-tien jaar. hij loopt al heel lang.

Bij de tijd Groep 6 thema 3, les 1 De Opstand Werkblad 1. dit is Klaas. Klaas is veer-tien jaar. hij loopt al heel lang. Bij de tijd Groep 6 thema 3, les 1 De Opstand Werkblad 1 Rouwdouwen Kleur de woorden: sol-daat = geel vecht = rood vrij-heid = groen held = blauw dit is Klaas Klaas is veer-tien jaar hij loopt al heel

Nadere informatie

Vrienden van de Voetveren

Vrienden van de Voetveren (bladz. 1) Secretaris gezocht Het bestuur van de Vrienden van de Voetveren bestaat op dit moment uit zes leden. Onze secretaris heeft aangegeven, per mei 2016 te willen stoppen. Wij zijn dus op zoek naar

Nadere informatie

Beoogd resultaat Vaststellen van de verordening zodat in 2010 de belastingheffing plaats kan vinden.

Beoogd resultaat Vaststellen van de verordening zodat in 2010 de belastingheffing plaats kan vinden. RAADSVOORSTEL Onderwerp : Verordening haven- en opslaggelden 2010 Raadsvergadering : 4 november 2009 Politieke markt d.d.: 21 oktober 2009 Agendapunt : 7 Portef.houder : wethouder Berkelder Voorstelnummer

Nadere informatie

Ĺ1- illlllliilllllullliiii. nieuwkoop. raadsvoorstel G G. Eikhuizen Beheer Openbare Ruimte I Sjoerd Dijkstra april

Ĺ1- illlllliilllllullliiii. nieuwkoop. raadsvoorstel G G. Eikhuizen Beheer Openbare Ruimte I Sjoerd Dijkstra april Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop raadsvoorstel illlllliilllllullliiii G15.0350 portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit vergaderdatum raad jaar/nummer

Nadere informatie

JE NADERT EEN VAN DE ALLERMOOISTE BEROEPEN: LOODS.

JE NADERT EEN VAN DE ALLERMOOISTE BEROEPEN: LOODS. JE NADERT EEN VAN DE ALLERMOOISTE BEROEPEN: LOODS. WAT DENKT EEN LOODS IN DE BOCHT NAAR DE HAVEN? Een verraderlijke stroming vanuit het zuiden, sterke westenwind, een kwets bare jachthaven in het oosten,

Nadere informatie

Klaar voor de toekomst!

Klaar voor de toekomst! Klaar voor de toekomst! Den Haag Rotterdam Dordrecht Moerdijk Zierikzee Voorwoord Breda Middelburg Vlissingen Goes Bergen op Zoom Roosendaal De politiek heeft na een uitgebreide verkenning besloten om

Nadere informatie

Op- en afvaartregeling voor 8000 en meer TEU containerschepen. tot de haven van Antwerpen bij een. maximale diepgang van 145 dm

Op- en afvaartregeling voor 8000 en meer TEU containerschepen. tot de haven van Antwerpen bij een. maximale diepgang van 145 dm Op- en afvaartregeling voor 8000 en meer TEU containerschepen tot de haven van Antwerpen bij een maximale diepgang van 145 dm 1. Algemeen Om een beeld te krijgen van de invloed van de nieuwe generatie

Nadere informatie

Lesbrief. watersnoodramp. 1 februari 1953. www.wshd.nl/1953. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta

Lesbrief. watersnoodramp. 1 februari 1953. www.wshd.nl/1953. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Lesbrief watersnoodramp 1 februari 1953 www.wshd.nl/1953 Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta 1 februari 1953 Op zaterdagmiddag 31 januari 1953 stak een hevige wind op. Die wind groeide s nachts

Nadere informatie