Jaarverslag. Grafi sch vormgeven & drukbegeleider Drukkerij Deman Nijverheidslaan 5, 8970 Poperinge Tel. (+32) 057/

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Grafi sch vormgeven & drukbegeleider Drukkerij Deman Nijverheidslaan 5, 8970 Poperinge Tel. (+32) 057/34 68 66"

Transcriptie

1 2007 Jaarverslag 2007 Grafi sch vormgeven & drukbegeleider Drukkerij Deman Nijverheidslaan 5, 8970 Poperinge Tel. (+32) 057/ Verantwoordelijke uitgever The New Mile BVBA Pinguin NV Romenstraat 3 Westrozebeke Tel. (+32) 057/ Fax (+32) 057/ Website Contactpersoon Steven D haene (+32) 057/

2 GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS Geconsolideerde kerncijfers : IFRS (in duizenden euro) 6 maand 12 maand Geconsolideerde winst- en verliesrekening Omzet Bedrijfsopbrengsten Operationele Cash flow (EBITDA) Bedrijfswinst (EBIT) Netto financieringskosten Netto resultaat Geconsolideerde balans Vaste activa Vlottende activa Balanstotaal Eigen vermogen Minderheidsbelangen Verplichtingen Working capital Netto financiële schuld Ratio s EBITDA / Bedrijfsopbrengsten 8,7% 8,7% EBIT / Bedrijfsopbrengsten 5,4% 6,6% ROE (1) 2,1% 14,8% Liquiditeit (2) 83,1% 103,7% Solvabiliteit (3) 28,3% 35,0% Gearing (4) 91,8% 73,0% (1) ROE : rendement op eigen vermogen (aandeel van de groep / minderheidsbelangen) = resultaat van de groep / eigen vermogen. (2) Liquiditeit = vlottende activa / kortlopende verplichtingen. (3) Solvabiliteit = eigen vermogen (aandeel van de Groep + minderheidsbelangen) / balanstotaal. (4) Gearing = netto financiële schuld / eigen vermogen (aandeel van de Groep + minderheidsbelangen).

3 ONDERWORPEN AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 16 MEI 2008 PINGUIN NV I ROMENSTRAAT 3 I 8840 STADEN I TEL. +32 (051) I FAX: + 32 (051) Ondernemingsnummer I RPR IEPER

4 Do something wonderful, people may imitate you - Albert Schweitzer -

5 3 INHOUD Voorwoord...4 Profiel van de Groep...7 Strategie van de Groep...8 De Lutosa-acquisitie...9 Diepvriesgroenteproductievestigingen...11 Aardappelverwerkingsbedrijven...13 Verkooporganisatie...15 Pinguin Product portfolio...18 Lutosa Product portfolio...19 Investeringen...20 Onderzoek en ontwikkeling...20 Zorg voor het milieu...20 Vooruitzichten voor Corporate Governance...24 Informatie voor de aandeelhouder...29 Geconsolideerd jaarverslag van de Raad van Bestuur...35 Financieel verslag...49 Verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening Enkelvoudige jaarrekening Pinguin NV

6 4 VOORWOORD Het verkorte boekjaar 2007, juli tot december, toont de grote sprong voorwaarts die Pinguin realiseerde met de overnames van de diepvriesgroentebedrijven in het Verenigd Koninkrijk en de aardappelverwerker Lutosa in België. Positieve resultaten in alle segmenten ondanks de eenmalige overnamekosten, herstructureringen en IFRS-voorraad waarderingsboekingen. Via een kapitaalverhoging van 66 miljoen euro ondersteunt een stevige balansstructuur deze verdrievoudiging van de operationele dimensie van Pinguin. Vergelijken tegenover vorig boekjaar is moeilijk daar de gepresteerde resultaten naast slechts 6 maanden van het oude Pinguin en 6 maanden Padley, nu ook 3,5 maanden Salvesen en 3 maanden Lutosa omvatten. De bedrijfskasstroom (EBITDA) was 16,4 miljoen euro (9,5% op omzet tegenover 8,8% in het vorig boekjaar). De bedrijfswinst (EBIT) was 10,3 miljoen euro en dus licht minder dan de 10,5 miljoen euro vorig boekjaar. Het netto geconsolideerd resultaat van de Groep was 2,5 miljoen euro in dit halve boekjaar tegenover 6,9 miljoen euro in het vorige volledige boekjaar. In dit jaarverslag zijn eveneens vergelijkingen opgenomen tegenover dezelfde 6 maand periode in vorig boekjaar en op basis van recurrente resultaten. Allen tonen ze de zeer positieve effecten aan van de overnames op de groepsresultaten. De financiering van voornoemde acquisities werd enerzijds gerealiseerd via een kredietovereenkomst en anderzijds via een kapitaalverhoging met 66 miljoen euro aan een gemiddelde inbreng van 16,23 euro per aandeel. Hierdoor stijgt het eigen vermogen met 142% tot 112 miljoen euro. Het STAK-Pinguin blijft hierbij de referentie-aandeelhouder. In het groentesegment focuste het management op twee domeinen. Enerzijds ging de aandacht naar de integratie van de acquisities van Padley en Salvesen in het Verenigd Koninkrijk. Anderzijds was in België de afwerking van de logistieke automatisatie en ERPinvesteringen de absolute prioriteit. In het Verenigd Koninkrijk werden we bovenop de integratie-uitdagingen geconfronteerd met een ernstige mislukking van de erwtenoogst door de bijzonder natte juli maand. Hierdoor werden versneld herstructureringsmaatregelen genomen en werd één productie afdeling (North Thoresby) gesloten voor het einde van dit boekjaar. Ook in de Belgische productievestigingen werden we geconfronteerd met slechte oogstrendementen, maar minder problematisch. De kostprijsverhogingen door de reeds hogere contractprijs van dit seizoen, samen met de negatieve invloed van de oogstmislukkingen, werden opgevangen in de verkoopmarkt. Hierdoor kon de brutomarge op peil gehouden worden.

7 5 De bouw en installatie van de nieuwe verpakkingszaal, waarbij de interne logistiek geautomatiseerd wordt en kwaliteitsverhogende vernieuwingen geïntroduceerd worden, kon niet afgewerkt worden in dit boekjaar. De verhuis naar de nieuwe verpakkingszaal werd in maart 2008 gerealiseerd. De aansluiting met het distributiecentrum Partner Logistics in Ieper zal eveneens met een viertal maanden vertraging in augustus 2008 plaatsvinden. Het groentesegment kon afsluiten met een recurrente EBITDA-marge van 11,5% op omzet of 9,92% op bedrijfsopbrengst. Het aardappelsegment kende in het voorbije boekjaar een buitengewoon verloop. De mislukte aardappeloogst van september 2006 resulteerde in uitzonderlijke hoge grondstofprijzen. Deze konden echter doorberekend worden in de prijs van de afgewerkte producten, wat leidde tot een aanzienlijke omzetstijging en prachtige resultaten in de periode van januari tot september De aardappeloogst van september 2007 was kwantitatief en kwalitatief vrij goed. Hierdoor zakte de aardappelprijs en daalde gedurende de laatste 3 maanden van het boekjaar ook de prijs van de aardappelproducten. Desondanks werd er in die periode nog een recurrente EBITDA-marge van 12,5% op omzet of 12,8% op bedrijfsopbrengst gerealiseerd. Het volgende boekjaar 2008 loopt gelijk met het kalenderjaar. De onderhandelingen over het nieuwe groente- en aardappelseizoen 2008 / 2009 zijn afgerond met de leveranciers en resulteerden in hogere contractprijzen. Gezien voor diepvriesgroenten circa 100% contractmarkt gebruikt wordt, is het duidelijk dat terug belangrijke verkoopprijsstijgingen nodig zijn om de brutomarge op peil te houden. Voor aardappelen wordt 50% op de vrije markt aangekocht tijdens en na de nieuwe oogst, de verkoopprijzen worden dan ook later vastgelegd. Omwille van duurdere energie en hulpstoffen zullen ook bij aardappelproducten inspanningen moeten geleverd worden om de bruto marge op peil te houden. Voor de Groep wensen wij op 440 miljoen euro bedrijfsopbrengsten een recurrente EBITDA van 9% te realiseren. Het management focust verder op de succesvolle integratie van alle acquisities en heeft hierbij bijzondere aandacht voor competentie / talent management. In het voorbije boekjaar van 6 maand werd een prachtige basis gelegd voor nieuwe aandeelhouderswaarde, het boekjaar 2008 moet hiervan reeds de vruchten plukken! BVBA The Marble vv Luc Van Nevel Voorzitter Raad van Bestuur Vijverbos NV vv Herwig Dejonghe CEO

8 In nature, nothing is perfect and everything is perfect - Alice Walker -

9 7 PROFIEL VAN DE GROEP Pinguin is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en verkoop van diepgevroren groenten, aardappelproducten en culinaire, gebruiksklare bereidingen. Het afgelopen jaar heeft Pinguin haar positie als Europese diepvriesgroentespecialist nogmaals bevestigd met enkele opmerkelijke overnames in de diepvriesgroentewereld. Enerzijds is er de versteviging van onze positie in het Verenigd Koninkrijk met de overname van machines en activiteiten van Salvesen Foods, producent van diepvriesgroenten, gelegen in Lincolnshire, en zoals de andere Engelse vestigingen, King s Lynn en Boston, in het beste groenteteeltgebied van het Verenigd Koninkrijk. Deze overname zorgde voor het sluitstuk van de strategie in het Verenigd Koninkrijk. Anderzijds werd in dit boekjaar het Pinguin assortiment uitgebreid met de frietjes en aardappelspecialiteiten van Lutosa. Lutosa is specialist in zowel vriesverse als koelverse aardappelspecialiteiten. De aardappel is in de diepvrieswereld de meest populaire groente. De Europese consumptie van diepgevroren aardappelproducten is even groot als alle andere groenten samen. Geografische spreiding en internationalisatie is de eerste van de 3 pijlers waardoor Pinguin zich wenst te onderscheiden van collega producenten. De Pinguin Groep telt nu 11 productievestigingen: België (6), Frankrijk (1), Verenigd Koninkrijk (4), ingeplant in de meest vruchtbare gebieden van Europa. Door de geografische spreiding garandeert Pinguin dat alle groenten binnen de kortst mogelijke tijd na de oogst worden ingevroren aangezien geoogst wordt van velden in de nabije omgeving van de productievestigingen. Door deze spreiding en de samenwerkingsakkoorden met producenten wereldwijd kan Pinguin dan ook een rijk gamma streekgebonden groenten aanbieden. De Lutosa bedrijven zijn gelegen in Europa s beste aardappelteeltgebieden. Een tweede pijler is de kwaliteitszorg. Constant wordt er geïnvesteerd in personeel, opleiding en technologie om onze klanten een optimale kwaliteit te garanderen. Gemotiveerde en goed geïnformeerde mensen die instaan voor de controle van versheid en kwaliteit van grondstoffen en alle kwaliteitscontroles door het hele productieproces, vormen samen met hoogtechnologische installaties de basis voor de Pinguin / Lutosa kwaliteit. Innovatie is de derde pijler van de bedrijfsfilosofie van Pinguin. Met de uitbreiding van ons R&D team is Pinguin in staat om nog beter in te spelen op de laatste ontwikkelingen en trends in de voeding. Niet alleen vernieuwing in samenstelling van groentemixen, aardappelspecialiteiten en groentebereidingen, maar vooral ontwikkeling van nieuwe gebruiksvriendelijke (ready-to-eat) bereidingen die perfect aansluiten bij de huidige eetcultuur. Pinguin biedt haar klanten een totaaloplossing aan. Zowel voor klanten uit de food industry, foodservice als food retail worden producten ontwikkeld en aangeboden waarmee kan ingespeeld worden op het snelwijzigende consumentengedrag.

10 8 STRATEGIE VAN DE GROEP De Pinguin Groep blijft op een consistente wijze streven naar een lange termijn rendabiliteit en groei. De Groep wil dit verwezenlijken door: KWALITEITSZORG Pinguin geeft de hoogste prioriteit aan een continue en doorgedreven kwaliteitszorg in alle bedrijven. Strikte methodes van opvolging van de versheid en kwaliteit van de grondstoffen, in combinatie met performante installaties, naspeurbaarheids- en controlesystemen, resulteerden in de certificatie van het Pinguin / Lutosa kwaliteitssysteem (HACCP, BRC, IFS Higher Level, ACS, ISO9001 v2000, etc.). Het reduceren van het aantal klachten is een permanente doelstelling die in alle gelederen van de organisatie primeert. Bij elke handeling, procedure of investering wordt steeds gestreefd naar een optimale kwaliteitsverbetering. Volledig in de lijn van deze kwaliteitspolitiek houdt Pinguin er aan om een voortrekkersrol te blijven vervullen. Naast de prioritaire kwaliteitsdoelstellingen voor de producten en diensten, stelt Pinguin ook hoge eisen aan onze stakeholders-relaties: personeelstevredenheid en veiligheid milieuverantwoordelijkheid aandeelhouderswaarde INNOVATIE Binnen een natuurlijk groeiende diepvriesgroentemarkt, gedragen door een toenemende vraag naar gezonde, natuurlijke en evenwichtige voeding, positioneert Pinguin zich in de sterkst groeiende segmenten. Op continue wijze wordt steeds geïnvesteerd in de meest performante en innovatieve machines en installaties. Op de diepvriesaardappelmarkt behoort Lutosa tot de Europese top inzake aardappelspecialiteiten. Belangrijk zijn de voorgebakken specialiteiten op basis van aardappelpuree (duchesse, pom pin, ), de specialiteiten op basis van geraspte aardappelen (rösti, hash brown, ), de pure of op smaak gebrachte aardappelpurees (boter, aligot, ), de traditionele aardappelkroketten, de cottage pies en de gratins. De doorbraak van de convenience-activiteiten is nu eveneens aan de orde. De soep- en sausproductie groeit snel en er werd in een nieuwe kooklijn geïnvesteerd voor kant-en-klare maaltijden. Een belangrijke samenwerking met de Belgische supermarktengroep Delhaize werd gestart in oktober Pinguin heeft een uitstekende basis gelegd om in de komende jaren haar marktpositie in Europa verder uit te breiden zonder toegevingen op vlak van rendabiliteit. Het R&D-team heeft een tweeledige opdracht. Naast het onderzoek van bestaande en nieuwe processen zorgt zij tevens voor de ontwikkeling van nieuwe producten. Innovatie moet anticiperen op nieuwe en toekomstige culinaire trends. Productdiversificatie moet op termijn resulteren in producten en concepten met meer toegevoegde waarde en marge. INTERNATIONALISATIE Met elf groenteproductievestigingen gesitueerd in het hart van de vruchtbaarste landbouwgebieden in Europa (West-Vlaanderen, Zuid-Frankrijk, Norfolk en Lincolnshire VK) en dankzij samenwerkingsakkoorden met een aantal buitenlandse diepvriesgroentegroepen, spreidt Pinguin haar bevoorradingsrisico teneinde de levering van de door de klanten gevraagde hoeveelheden te kunnen waarborgen. Maar ook de vestiging in de nabijheid van de belangrijkste afzetgebieden zorgt voor een veiligere en efficiëntere dienstverlening naar de klanten. De aardappelverwerkingsbedrijven liggen in het beste teeltgebied van Europa. Internationalisatie voor Lutosa betekent in de eerste plaats een zeer grote spreiding van het cliënteel over West-Europa maar ook over de hele wereld. EFFICIËNTIE In de groenteafdeling werd in het voorbije boekjaar een belangrijk investeringsprogramma uitgevoerd om in België via automatisatie van de interne logistiek en consolidatie en centralisatie van de verpakkingsactiviteiten, de operationele efficiëntie drastisch te verhogen. De integratie van de nieuwe vestigingen in het Verenigd Koninkrijk is gericht op verdere efficiëntieverhoging van het geheel. De operationele efficiëntie van de Lutosa productiebedrijven is top-class. Vooral de fabriek in Leuze werd in 2001 uitgerust met een state of the art productielijn. Lutosa Leuze was eveneens een pionier in de automatisatie van de interne logistiek, verpakking en beschikt over een volautomatisch diepvriesdistributiecentrum. ENGAGEMENT OP LANGE TERMIJN De optimale schaalvergroting die we op het geheel en op ieder niveau realiseren en verder willen bijsturen, moet de basis zijn voor een sterk en lange termijn gericht engagement en relatie met klanten, leveranciers en alle Pinguin medewerkers.

11 9 DE LUTOSA-ACQUISITIE Algemeen Lutosa is één van de grootste producenten in Europa van aardappelproducten. Lutosa levert kwaliteitsproducten aan grote en middelgrote (gespecialiseerde) retailers, foodservicegroepen en voedingsbedrijven. Lutosa bestaat sinds 1978 en heeft drie operationele bedrijven, verdeeld over twee locaties. De totale productiecapaciteit bedraagt 325k ton. Lutosa produceert voorgebakken diepgevroren en koelverse frieten, maar ook een heel aanbod diepgevroren aardappelspecialiteiten en aardappelvlokken. Lutosa ontwikkelde een specifiek gamma biofrieten, biospecialiteiten en biovlokken. De Groep exporteert 90% van haar productie naar 70 landen en verkoopt 58% van de producten onder eigen merknaam (vooral Lutosa). Verder maakt Lutosa huismerkproducten voor retail en foodservice of verkoopt haar producten aan de voedingsindustrie. Lutosa controleert de volledige waardeketen: Lutosa organiseert de aanvoer van aardappelen (dé sleutelgrondstof voor het bedrijf) via een netwerk aan leveranciers (boeren en handelaars) met wie het leveringscontracten onderhandelt voor één of meerdere oogstseizoenen. Deze contracten dekken ongeveer 50% van de jaarlijkse aardappelbehoeften en het resterende gedeelte wordt aangekocht op de vrije markt. Lutosa onderscheidt zich van de concurrentie door de grote lokale stockage- en opslagruimtes voor aardappelen en afgewerkte producten. Deze capaciteit stelt het bedrijf in staat om zich in te dekken tegen onstabiele aardappelprijzen en kwaliteiten en om een efficiënte productie te garanderen via langere productieruns. De productie-eenheden zijn ultramodern uitgerust en hebben een output van een zeer ruim productengamma dat beantwoordt aan de hoogste kwaliteitseisen. De laatste tien jaar heeft Lutosa meer dan 155 miljoen euro geïnvesteerd in zijn productiefaciliteiten (de grootste investering betrof diepvries opslagruimte en nieuwe productielijnen). Lutosa heeft een eigen interne verkoopsorganisatie ontwikkeld (met uitzondering van een beperkt aantal agenten in een aantal gekozen landen) over de gehele wereld zodat de klantenportefeuille van nabij kan gevolgd worden, er rechtstreekse communicatie is met de klanten en er directe toegang is tot de verschillende verkoopskanalen. De Groep heeft 619 personeelsleden op de loonlijst waarvan er 30 zijn tewerkgesteld in industriële dochtermaatschappijen en verkoopskantoren in het buitenland. Strategische troeven: Sterke marktpositie: Lutosa is één van de leidinggevende Europese producenten van diepgevroren aardappelproducten. Gedurende de laatste tien jaar heeft Lutosa haar geografische positie versterkt buiten Europa en het productengamma uitgebreid met diepgevroren aardappelspecialiteiten en bioproducten. Ook binnen de markt van de gekoelde frieten is Lutosa ondertussen één van de leidinggevende producenten in West-Europa met een productie van meer dan 42k ton in Aantrekkelijke marktvooruitzichten: In 2005 bedroeg de waarde van de Europese markt van diepgevroren aardappelen 2,7 miljard euro. De verwachte groei voor 2009 bedraagt 3,1 miljard euro. Productinnovatie zal één van de belangrijkste drijfveren zijn voor deze groei. Verder verwacht men dat de markt van de diepgevroren aardappelspecialiteiten het snelst groeiende segment zal worden met 3,9% per jaar tot in Buiten Europa kennen de diepgevroren aardappelproducten een sterke groei in Azië en Latijns-Amerika en er is nog een aanzienlijk marktpotentieel in deze markten. Lutosa is goed geplaatst om de groei in de Europese markt aan te kunnen en is ook sterk aanwezig in opkomende markten. Dit stelt het bedrijf in staat om wereldwijd een volgehouden winstgevend groeiparcours uit te stippelen. Het segment van de koelverse frieten kent een snelle expansie door de vraag uit de horeca. De specifieke eigenschappen van het product maken dat deze markt geografisch beperkt is (en nauw verbonden met productielocatie). Lutosa heeft momenteel een sterke marktpositie in West-Europa en heeft de juiste plaats verworven om positieve resultaten te halen uit een voortgezette marktgroei. Indrukwekkend palmares van wezenlijk winstgevende groei: De laatste tien jaar heeft de aardappelverwerking van Lutosa een organische groei gekend van 124k ton in 1996 tot 296k ton afgewerkt product in Over dezelfde periode steeg de omzet van 79 miljoen euro tot 238 miljoen euro in Dit laatste was mogelijk dankzij de uitbouw van de bestaande klanten en de producten-

12 10 portefeuille maar ook dankzij een focus op nieuwe productontwikkeling en diversificatie naar nieuwe geografische gebieden. Sterke ontwikkeling van cash flows en een stevige balans: Een efficiënt beleid en een betrouwbaar ondernemingsmodel hebben geleid tot een sterke en stabiele ontwikkeling van cash flow binnen een marktomgeving die aanzienlijke prijsschommelingen kent voor de basisgrondstof. Dit alles is te danken aan een verbeterde kostenbeheersing en productierendement, een competente verkoopsorganisatie gesteund door een uitstekende productieplanning, een sterke bevoorradingsstrategie, grote opslagcapaciteit voor grondstoffen en afgewerkte producten en een goede investeringsstrategie en beheer van werkkapitaal. Een evenwichtig en duurzaam klantenbestand: In tegenstelling tot sommige concurrenten verkoos Lutosa om zich niet enkel toe te leggen op het kleinhandelsegment met de eigen merknaam. Vandaag heeft Lutosa een zeer verspreide klantenportefeuille met inbegrip van (gespecialiseerde) kleinhandel, voedselbedrijven en de voedingsindustrie. Geen enkele klant neemt meer dan 11% van de productie voor zijn rekening in het diepgevroren of gekoelde segment. Lutosa heeft met de meeste klanten een stabiele en langdurige relatie opgebouwd. Ultramoderne productie en opslag: Lutosa produceert in drie moderne productie-eenheden die uitmunten in termen van rendement en logistiek. Naast de productie onderscheidt Lutosa zich duidelijk van de concurrentie via haar uitstekend georganiseerde interne aankoop-, verkoop- en marketing departement en de aanzienlijke opslagcapaciteit van aardappelen en afgewerkte producten. Sterke productinnovatie: Lutosa heeft bewezen zowel in onderzoek en ontwikkeling, productieproces- en kwaliteitsverbetering als in productontwikkeling over de juiste aanpak te beschikken. Het bedrijf heeft zich steeds onderscheiden door productinnovatie in nauwe samenwerking met de verkoopsorganisatie en de klanten. De ontwikkeling van het productengamma van de diepgevroren specialiteiten en bioproducten bewijst dat Lutosa in staat is om snel in te spelen op wijzigende consumptietendensen. Er worden elk jaar 15 tot 30 nieuwe producten ontwikkeld die beantwoorden aan de specifieke noden van de klant of die inspelen op nieuwe trends in de markt. Goed uitgebouwd merk dat respect afdwingt: Lutosa heeft een aanzienlijk merkaandeel binnen de Europese markt van diepgevroren aardappels. De reden hiervan is de lange aanwezigheid in verschillende verkoopskanalen met vernieuwende hoogstaande producten en met doelgerichte marktcampagnes. Lutosa heeft meerdere prijzen ontvangen voor haar kwaliteit en heeft vele mediacampagnes ontwikkeld (vooral in België). Deze marketingcampagnes hebben de merkbekendheid van Lutosa aanzienlijk verhoogd zodat het aandeel in de totale omzet van de Lutosa merkproducten steeg van 37% in 2002 tot 53% in Ervaren managementteam en hooggekwalificeerde medewerkers: Het management van Lutosa onderscheidt zich door ondernemingsgeest, continuïteit en ongeëvenaarde expertise binnen de industrie. Een ervaren team is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van het bedrijf. Bovendien heeft het bedrijf altijd een constructieve relatie nagestreefd met de werknemers en is er weinig verloop van personeel. Milieubewust: Het management van Lutosa heeft aanzienlijke financiële inspanningen geleverd om milieubewust te werken en milieuzorg is één van de pijlers van de bedrijfsstrategie. Het heeft geïnvesteerd in installaties voor afvalwaterbehandeling en warmte-krachtkoppelingen op elke productielocatie. Het gevolg is een rationeel gebruik van water en energie. Er zijn evenmin klachten van de buurt met betrekking tot geluids- of geurhinder. Het belang van milieuzorg ligt vast in het milieucharter van Lutosa voor haar bedrijven en de deelname aan regionale milieucharters op sommige locaties. Sterke bedrijfsethiek: De filosofie van het bedrijf draait rond duurzaam ondernemerschap. Dit betekent (I) bindend respect voor alle regels en regelgevingen op elk gebied van ondernemen (economisch, fiscaal, sociaal, enz.) en (II) zakelijk beleid overeenkomstig de specifieke charters van het bedrijf (milieu, kwaliteit, bedrijfscultuur- & waarden).

13 11 DIEPVRIESGROENTEPRODUCTIEVESTIGINGEN Tijd is van essentieel belang. Daarom zijn de groenteproductievestigingen strategisch ingeplant in de meest vruchtbare streken van Europa. Deze spreiding biedt een enorm voordeel voor de snelle verwerking van onze groenten, die garant staat voor optimale kwaliteit. PINGUIN WESTROZEBEKE: 3 productielijnen & 8 verpakkingslijnen Productiecapaciteit : ton 2 pello-freez lijnen voor bladgroenten, groentepurees, soepen en sausen Opslagcapaciteit: paletten en bulkkisten Specialiteit: erwten, bonen, bloemkool, mengelingen Personeel: 262 PINGUIN LANGEMARK: 2 productielijnen Productiecapaciteit: ton Opslagcapaciteit: paletten en bulkkisten Specialiteit: wortel- en knolgewassen, spinazie Personeel: 92 PINGUIN CONVENIENCE FOODS (LANGEMARK): 1 meng- en coatlijn 1 kleinverpakkingslijn 1 traylijn voor maaltijden Opslagcapaciteit: 650 paletten Specialiteit: mengen, coaten en bereiden van convenience producten Personeel: 16 PINGUIN AQUITAINE (YCHOUX): 2 productielijnen 1 grootverpakkingslijn 1 kleinverpakkingslijn Productiecapaciteit : ton Opslagcapaciteit: paletten Specialiteit: wortelen, maïs, bonen, erwten Personeel: 65 PINGUIN FOODS UK (KING S LYNN, NORFOLK): 4 productielijnen voor diepvriesgroenten Productiecapaciteit : ton 6 verpakkingslijnen voor diepvriesgroenten en 2 verpakkingslijnen voor Convenience diepvriesproducten (mix to pack) 1 grootverpakkingslijn Opslagcapaciteit: paletten Specialiteit: erwten, bonen, wortelen, rijst, mengelingen Personeel: 120 PINGUIN FOODS UK: BOSTON SITE (EX-PADLEY VEGETABLES) 2 productielijnen voor diepvriesgroenten Productiecapaciteit : ton 6 verpakkingslijnen voor diepvriesgroenten Opslagcapaciteit: paletten Specialiteit: erwten, broccoli, bloemkool, rijst Personeel: 84 PINGUIN FOODS UK: BOURNE SITE (EX-SALVESEN) 3 productielijnen voor diepvriesgroenten Productiecapaciteit : ton Opslagcapaciteit: paletten Specialiteit: erwten, broccoli, bloemkool, mengelingen Personeel: 57 PINGUIN FOODS UK: EASTON SITE (EX-SALVESEN) Geen productielijnen 7 verpakkingslijnen Specialiteit: erwten, bonen, bloemkool Personeel: 62

14 French fries I love them. Some people are chocolate and sweets people. I love french fries. That and caviar - Cameron Diaz -

15 13 AARDAPPELVERWERKINGSBEDRIJVEN Twee productiesites in België: Leuze-en-Hainaut en St. Eloois-Vijve, met 3 productiebedrijven gelegen op deze sites. Lutosa-Van den Broeke NV: Leuze-en-Hainaut 3 productielijnen voor diepgevroren frieten en specialiteiten gebaseerd op gesneden aardappelen (blokjes, schijfjes, partjes) productiecapaciteit: ton 5 productielijnen voor specialiteiten productiecapaciteit: ton 6 droogwalsen voor aardappelvlokken productiecapaciteit: ton Vanelo NV: St.-Eloois-Vijve 1 productielijn voor diepgevroren/koelverse frieten productiecapaciteit: ton Primeur NV: St. Eloois-Vijve 1 productielijn voor frieten productiecapaciteit: ton 3 droogwalsen voor aardappelvlokken productiecapaciteit: ton Opslag van aardappelen opslagcapaciteit is een belangrijk concurrentieel voordeel in functie van kwaliteit en aankoopkost. Lutosa kan zo n ton aardappelen stockeren ( ton te Leuze, op de site van St.-Eloois- Vijve) De opslagplaatsen zijn uitgerust met de meest moderne apparatuur Stockage van verpakte producten: paletplaatsen.

16 Something miraculous happens between the moment of reading a recipe and creating the corresponding dish - Alain Ducasse -

17 15 VERKOOPORGANISATIE Voor de geconsolideerde cijfers voor dit boekjaar beperken we de presentatie tot de geografische verdeling van de geconsolideerde omzet van 171,5 miljoen euro. Hieruit blijkt de goed gespreide verkoop over heel Europa. Andere 6% België 10% Andere landen EU 15% Duitsland 9% Frankrijk 18% Verenigd Koninkrijk 42%

18 I am easily satisfied with the best. - Winston Churchill -

19 17 Om een duidelijk beeld te geven van de verkoop en verkooporganisatie worden in de bespreking van het groente- en het aardappelsegment de verkoopcijfers voor het hele kalenderjaar 2007 getoond. Groentesegment Pinguin Basisgroenten 93% 40% VK Duitsland 13% Convenience 6% 18% Frankrijk Andere EU 14% Bio 1% 12% België Buiten EU 3% Turnover ,4 kton EUR 193,7m!Actief in meer dan 40 landen!top 10 klanten: 41% omzet 48% 22% 30% Noot : Percentages gebaseerd op omzet Retail Food industry Food service Aardappelsegment Lutosa Diepgevroren aardappelspecialiteiten Bio diepgevroren frieten 0.5% Diepgevroren frieten 20% 60,5 % 56,2% Frankrijk VK/Ierland Benelux 30,7% 26,5% 19,8% 9,9% Iberia Italië Duitsland Griekenland Scandinavië 3,1% 13% 6,9% 6,5% 3% 1,3% Zuid-Amerika Koelverse frieten 14% 4,4% Azië Aardappelvlokken 5% Turnover k ton EUR 239m 5,6% Andere 68% 24% 8% Noot : Percentages gebaseerd op omzet (in volume) van eindproduct Food service Retail Food industry

20 18 PINGUIN PRODUCT PORTFOLIO Groenten en groentemixen Heerlijke groenten barstensvol vitamines, smaakvol, gemakkelijk te bereiden en het hele jaar door beschikbaar. Gebruik de groentemixen van Pinguin en serveer hartige en kleurrijke, gevarieerde creaties in een mum van tijd. Het gamma gaat van traditionele groenten en mixen zoals erwten, bonen, bloemkool, soepgroenten, broccolimix, tot meer exotische en soms minder bekende variëteiten: lotus wortel, koolzaadsla, baby maïskolfjes, king hua mix De meeste groenten zijn beschikbaar in verschillende maten en snitten (kubus, schijfjes, reepjes, ) afhankelijk van de toepassing waarvoor ze gebruikt worden. Verschillende kookmethodes kunnen gebruikt worden ter bereiding van diepgevroren groenten: stomen, sudderen, roerbakken, Aromatische kruiden Met de IQF diepgevroren kruiden geeft u smaak aan al uw gerechten. In warme bereidingen worden de kruiden met zacht blad pas op het einde van de bereiding toegevoegd. Andere meer houterige kruiden zijn perfecte smaakmakers in stoofpotjes. In koude schotels worden de kruiden tijdens de bereiding toegevoegd, zo krijgen de aroma s tijd om zich met de andere ingrediënten te mengen. Een greep uit het gamma: peterselie, bieslook, look, sjalotten, basilicum, Biogroenten en -groentemixen Om tegemoet te komen aan de vraag naar biologische groenten en milieuvriendelijke teelten, biedt Pinguin een ruim gamma biogroenten aan. Deze groenten gaan hoofdzakelijk naar industrieklanten voor verdere verwerking, zoals bijvoorbeeld babyvoeding. Fruit Pinguin verwerkt in de eigen vestigingen geen fruit maar werkt samen met zorgvuldig gekozen partners. De beste variëteiten worden geselecteerd en geoogst wanneer ze het zoetst zijn. Fruit van uit de hele wereld met zorg bewaard voor uw genot. Een greep uit het gamma: aardbei, framboos, bosbes, zwarte en rode aalbes, bosvruchtenmix, exotische fruitsalade, Pasta en rijst IQF al dente pasta hoeft enkel ontdooid of geregenereerd te worden. Ideaal in combinatie met Pinguin groentemixen of afgewerkt met onze sausen in miniporties. Een greep uit het gamma: spaghetti, penne, farfalle, fusilli, Standaard wordt witte en gele rijst aangeboden. Product is gebruiksklaar in enkele seconden. Convenience Cuisine Convenience biedt een groot aantal gevarieerde groenterecepten en toepassingen. Ruime keuze al dente groenten, voorgefrituurde en gegrilde groenten, gekruide groenten of groenten met saus. In het convenience gamma vindt u ook soepen, sausen en bereide groenten in miniporties (bijvoorbeeld rode kool met appel of roomspinazie), bereide maaltijden in trays, groentemixen in stoomzakjes (om te stomen in de microgolfoven). Hieronder vallen ook een groot aantal recepturen op maat van de klant. Door nauwe samenwerking met de klant worden bereidingen volgens smaak en voorkeur van de klant ontwikkeld.

21 19 LUTOSA PRODUCT PORTFOLIO Diepgevroren frieten Voorgebakken frieten in verschillende lengtes en snitten, met of zonder schil, met mogelijkheid tot coating. Geschikt voor retail (bijvoorbeeld de Belgische frieten, Patat Kids, crinkle cut, ), food service en fast food industrie ( alumettes ). De verschillende productiemethodes - er wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten olie: plantaardige olie voor de klassiekers, zonnebloemolie voor de ovenproducten - laten verschillende bereidingswijzen toe, traditioneel in de frituurpan, knapperig en gezond gebakken in de oven of onder de grill of verwarmd in de microgolfoven. Aardappelspecialiteiten Een uitgebreid gamma specialiteiten op basis van geraspte aardappelen of puree. Deze producten zijn zowel gangbaar als van biologische teelt beschikbaar. voorgebakken specialiteiten op basis van gesneden aardappelen (met of zonder schil): blokjes, schijfjes, aardappelpartjes, parijse aardappeltjes, roasted potatoes, gecoate producten met schil en kruiden (spicy en garden wedges) aardappelpuree: natuur of afgewerkt met olie, boter of kruiden, ideaal voor retail, restauratie of productie van bereide maaltijden voorgebakken specialiteiten op basis van aardappelpuree: kroketten, duchesse, Pom Pin, noisettes, Ook aan de kinderen is gedacht met leuke aardappelvormen ( Alphabetletters ) of aardappelwafeltjes. voorgebakken specialiteiten op basis van geraspte aardappelen zoals bijvoorbeeld de rösti met verschillende ingrediënten (met spek, groenten, kaas,...) aardappelgratins, pure aardappelschijfjes met een romige saus of in combinatie met groenten Koelverse frieten Naast de diepgevroren frieten is ook het voorgebakken gamma in het koelvak sterk in opmars. Ook hier zijn verschillende snitten en maten beschikbaar. Vlokken Lutosa produceert aardappelvlokken hoofdzakelijk voor de industrie en de food service. De vlokken worden gebruikt voor de productie van instant puree, voor gnocchi, als stabilisator of als ingrediënt voor koekjes. Bio Lutosa beschikt over een gamma diepgevroren biofrieten en biospecialiteiten: aardappelpartjes, aardappelblokjes, ovenkroketten en natuurpuree. Bioaardappelvlokken worden ook voorgesteld aan de industrie.

22 20 INVESTERINGEN De totale investeringen beliepen tijdens het boekjaar 136,6 miljoen euro. De belangrijkste investeringen van het voorbije boekjaar hebben vooral betrekking op de acquisities in het Verenigd Koninkrijk en van de Lutosa Groep. Daarnaast werd in België de investering voor de centralisatie van de verpakkingsactiviteiten en de automatisatie van de interne logistiek in Westrozebeke uitgevoerd. De investering bestaat uit 3 belangrijke delen: een nieuwe verpakkingszaal, een nieuwe mengzaal (16 ton/u), een automatische aanvoer en diepvriesbuffer van kisten en de aansluiting met het distributiecentrum van Partner Logistics in Ieper. De afwerking en definitieve ingebruikname is voorzien in de tweede helft van ONDERZOEK EN ONTWIKKELING Pinguin is ervan overtuigd dat het toekomstig welslagen van de Groep zal afhangen van de wijze waarop wij inspelen op de vernieuwde voedingscultuur, op nieuwe levensstijlen en food-trends. De samenleving verandert en zal blijven veranderen. Het aanbod van voedingsproducten en de dienstverlening in de voedingssector moet zich continu aanpassen om te kunnen beantwoorden aan deze maatschappelijke veranderingen. Verandering is de enige constante. Denken we maar aan de impact van demografische veranderingen, economische en sociale veranderingen, technologische veranderingen, ethische en levensfilosofische veranderingen. Het voedingsproduct moet tegenwoordig ecologisch, gezond, gemakkelijk, functioneel, probiotisch, antiallergisch, economisch, biologisch, laag-calorisch zijn; kortom, eerlijk en gemakkelijk. De dienstverlener moet creatief, flexibel, snel, economisch, ecologisch, hygiënisch, informatief & adviserend en sfeerscheppend zijn. Met andere woorden de dienstverlener (lees: kok, restaurateur) moet een kunstenaar zijn met convenience-ingrediënten en componenten. Het is zonder meer duidelijk dat de creatie van groenteen aardappelbereidingen alleen kan gebeuren door vaklui die professionele voeling hebben met de culinaire wereld. Enkel een volwaardig Research & Development - team kan deze uitdaging aan. Het volledige ontwikkelingsproces van nieuwe producten verloopt in samenwerking met teams, die instaan voor de kwaliteitswaarborg. Zo beantwoordt elk product aan de kwaliteitsnormen die in overleg met de klanten worden gedefinieerd. Het team dat specifiek met productontwikkeling bezig is, bestaat uit 8 vaste medewerkers, die elk jarenlange ervaring hebben binnen hun specialiteit. ZORG VOOR HET MILIEU De Pinguin Groep engageert zich om een beleid te voeren en relaties te onderhouden met haar stakeholders, waarbij nadruk ligt op kwaliteit, veiligheid en milieu. Sedert een aantal jaren heeft de Groep dan ook richtlijnen geïntroduceerd en maatregelen genomen om duurzaam en verantwoord ondernemen te bevorderen. Groenteverwerking WATER Aangezien er voor de verwerking van de diverse soorten groenten grote hoeveelheden water nodig zijn, is het opvolgen van het waterverbruik een steeds terugkerend actiepunt. Om het verbruik van vers water te beperken, worden de groenten in de voorbewerkingstappen gewassen met recuperatiewater van de waterzuiveringsinstallatie. Dit zorgt niet alleen voor een lager verbruik van vers water, maar ook voor een kleinere lozing, wat dan weer de impact voor de omgevende natuur beperkt. Een goede kwaliteit van het proceswater is bij Pinguin essentieel om de productveiligheid te garanderen. Daarom is het noodzakelijk om de waterzuiveringsinstallatie dagelijks op te volgen zodat het recuperatiewater waarmee de groenten gewassen worden, voldoet aan de eisen. AFVALSTOFFEN Een goed afvalbeheer begint bij een goede sortering van verschillende afvalstromen. Binnen de Pinguin Groep hebben we deze boodschap al een tijd begrepen en wordt er al geruime tijd aan verregaande afvalsortering gedaan. Zo worden karton, hout, metaal, en recycleerbare plastics gescheiden gehouden van het overige restafval. Daarnaast beschikt Pinguin ook over een GMP-certificaat om te garanderen dat de nevenstroom groenten die voor dierenvoeding bestemd is, ook effectief veilig is voor dierlijke consumptie. ENERGIE Pinguin is als diepvriesgroentebedrijf een grootverbruiker van energie. Een vermindering van het verbruik van energie biedt voordelen voor omgeving en portefeuille. Daarvoor worden constante inspanningen geleverd om iedereen binnen het bedrijf bewust met energieverbruik te laten omgaan. Daarnaast schreef het bedrijf zich ook in voor het auditconvenant om zich zo naar de overheid toe te engageren om maatregelen te treffen die het energieverbruik van

23 21 het bedrijf verminderen. De grootschalige en efficiënte logistieke en productietechnologie zorgen voor een minimale energieconsumptie per kg aangeboden eindproduct. De verwerking van seizoensgroenten en open lucht of vollegrondgroenten uit eigen streek zorgt voor een belangrijke positieve bijdrage tot CO2- reductie via onze voedselketting. Aardappelverwerking Zorg voor het milieu is één van de pijlers in het beleid van Lutosa. Het milieubeleid is opgesteld om aan alle wettelijke bepalingen te voldoen, om rationeel wateren energieverbruik te stimuleren, om afval te verminderen en om opleiding inzake milieuproblematiek te ondersteunen. Enkele voorbeelden: WATER Elke site beschikt over een eigen waterzuiveringsstation. De waterzuivering te Leuze-en-Hainaut zuivert alle water van het productiebedrijf aldaar, hetgeen overeenkomt met 1,1 miljoen m 3 water dat opnieuw gebruikt wordt voor het wassen van de aardappelen die in productie gaan. ENERGIE Rationeel energiegebruik wordt ondersteund door een generator. Te Leuze wordt alle methaangas dat vrijkomt bij de anaërobe afvalverwerking opgevangen en gebruikt als energiebron om elektriciteit en stoom te produceren. Deze generator is één van de grootste in België en produceert 2 ton stoom per uur, thermische kw per uur (stoom en hitte zijn nodig voor het productieproces). Deze generator kan kw genereren (hetgeen overeenkomt met ongeveer 10% van het elektriciteitverbruik van het bedrijf). Ook in Waregem werd in 2004 een generator geïnstalleerd. AFVAL Selectieve afvalverwerking wordt op alle sites toegepast.

24 22 VOORUITZICHTEN VOOR 2008 De algemene situatie van de grondstofmarkt voor de voedingsindustrie Vorig boekjaar werden we voor het eerst geconfronteerd met stijgende contractgrondstofprijzen. Ook voor het nieuwe seizoen 2008/2009 stijgen de verse groenten en aardappelen voor onze verwerking in belangrijke mate. Dit is het gevolg van hogere prijzen voor akkerbouwproducten op de wereldmarkt en de oorzaken kunnen we als de combinatie van volgende factoren samenvatten: 1. Toenemende consumerende wereldbevolking doet vraag naar granen (cereals) continu stijgen. 2. Toenemende vraag naar energieteelten voor gesubsidieerde biobrandstofproductie. 3. Schaarste aan beschikbaar areaal voor groenten en aardappelen door de voorkeur van landbouwers voor de gemakkelijkste en minst risicovolle teelten. De beperkingen op het gebruik van plantenbeschermingsmiddelen en de inzet van minderwaardige teeltgronden, drukken hierbij ook de opbrengst per hectare. 4. Het klimaat is minder stabiel de jongste jaren en zorgt voor meer oogstmislukkingen zodat er geen reservevoorraden in de markt zijn. 5. Financiële speculatie zorgt voor onstabiel prijsverloop met meer extremen. De markt van diepvriesgroenten De contract grondstofprijzen voor het seizoen 2008 / 2009 stijgen overal in Europa. Voor het Belgische teeltgebied is dit gemiddeld 12,5% maar voor de groenten zoals erwten en maïs, die in directe concurrentie staan met akkerbouwgewassen, is de stijging meer dan 25%. Deze situatie is identiek in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Vermits de nieuwe oogsten successief opstarten vanaf mei 2008 tot april 2009 wegen deze grondstofkoststijgingen slechts vanaf september 2008 ten volle op de kostprijs van het eindproduct. Vanaf september starten dan ook de nieuwe verkoopcontracten waarbij de verkoopprijzen de normale brutomarge moet vrijwaren. Naast de verhoogde grondstofkost, dient ook rekening te worden gehouden met hogere energie-, verpakkings- en personeelskosten. Positief voor de markt zijn de lage voorraadsituaties voor de meeste groenten. Negatief is dat de sterke euro wel aanleiding kan geven tot mindere uitvoer naar niet-euro landen en een grotere en goedkopere invoer vanuit deze landen. De markt van de aardappelproducten De vrij goede aardappeloogst 2007 resulteerde begin 2008 in relatief lagere prijzen op de vrije markt. Dit is belangrijk gezien de aankopen op de vrije markt ongeveer 50% van de totale grondstofaankopen vertegenwoordigen. De nieuwe oogst van bewaaraardappelen start in september De omvang en de kwaliteit van deze nieuwe oogst zal de prijsvorming van de aardappelen op de vrije markt voor het seizoen 2008/2009 bepalen. Vraag is of die prijs hoger of lager zal zijn dan de prijs van de gecontracteerde aardappelen. In elk geval zal bij de nieuwe verkoopprijzen van afgewerkte producten rekening dienen gehouden te worden met de gestegen kosten voor energie, verpakking en personeel, maar ook met de flink gestegen prijzen voor bakolie. Een positieve vaststelling : de vraag naar de diepvriesaardappelproducten stijgt ondanks de verzwakking t.o.v. de euro van zowel de Amerikaanse dollar als het Britse pond. De groenteactiviteiten in het Verenigd Koninkrijk Na de twee belangrijke acquisities Padley en Salvesen is alle aandacht gericht op de consolidatie en integratie van de productie en verkoop. De belangrijkste productie blijft met grote voorsprong erwten, ondanks de reductie in areaal door de sluiting van North Thoresby. De installaties van het bedrijf in North Thoresby worden in 2008 deels verhuisd naar de twee productiesites in Bourne en King s Lynn. Door de verzwakking van de Pound Sterling kunnen zich nieuwe kansen voor productie in het Verenigd Koninkrijk aandienen. De groenteactiviteiten in België De uitvoering van de investeringen in de nieuwe verpakkingszaal in Westrozebeke werden in het vorige boekjaar met een drietal maanden vertraagd. De verhuis naar deze nieuwe meng- en verpakkingszaal gebeurt van maart tot juni Vanaf augustus 2008 kan de koppeling met het volautomatisch diepvriesdistributiemagazijn van Partners Logistics in Ieper gebeuren. De positieve effecten van deze grote operationele stap voorwaarts zullen dus slechts in de tweede helft van 2008 toonbaar zijn. De nodige grondstofaanvoer is zoals eerder gezegd onder contract voor een optimale productie, dus afwachten hoe de groei en de oogst verloopt.

25 23 De groenteactiviteiten in Zuid-West Frankrijk Na een goed productieseizoen vorig boekjaar werd een quasi identiek productieplan opgesteld. Enkel voor de erwten wordt een grotere aanvoer voorzien. Alle aandacht gaat uit naar het aanbieden van een extra verpakkings- en distributieservice naar retail en foodservice klanten. De aardappelactiviteiten in België De bestaande capaciteit zal in 2008 maximaal benut worden. Er zijn geen uitbreidingsinvesteringen in dit nieuwe boekjaar.

26 24 CORPORATE GOVERNANCE De algemene principes en bepalingen in verband met de rol en de verantwoordelijkheid, de benoemingsprocedures en de organisatie van de Raad van Bestuur staan beschreven in het Corporate Governance charter van Pinguin Groep (Hierna: de Groep ). Dit charter kan geraadpleegd worden op de website (www. pinguin.be). De Groep volgt de ontwikkelingen op de voet en stuurt waar nodig haar Corporate Governance structuur bij. De Raad van Bestuur zal het Corporate Governance charter regelmatig herzien en waar nodig aanpassingen doen. Conform de Corporate Governance Code vermeldt dit hoofdstuk de relevante gebeurtenissen van het afgelopen boekjaar. Raad van Bestuur De Raad van Bestuur bepaalt de strategie van de Groep en ziet toe op het dagelijkse bestuur via haar leden die ook deel uitmaken van het managementteam. De Raad van Bestuur vergadert minstens zesmaal per jaar. De besluiten worden in principe genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door één bestuurder, samen optredend met een onafhankelijke bestuurder. Naam bestuurder Datum Einde Uitvoerend/ Onafh./nietbenoeming mandaat niet-uitvoerend onafhankelijke bestuurder NV VIJVERBOS 12/01/2000 JV 2011 Uitvoerend Niet-onafhankelijk vv Herwig Dejonghe bestuurder BVBA KOFA 12/01/2000 JV 2011 Uitvoerend Niet-onafhankelijk vv Koen Dejonghe bestuurder Guy Van den Broeke 9/11/2007 JV 2011 Uitvoerend Niet-onafhankelijk bestuurder BVBA Management Deprez 9/11/2005 JV 2011 Niet-uitvoerend Niet-onafhankelijk vv Veerle Deprez bestuurder Jo Breesch 14/11/2005 JV 2011 Niet-uitvoerend Niet-onafhankelijk bestuurder BVBA The Marble 1/07/2004 JV 2011 Niet-uitvoerend Onafhankelijk vv Luc Van Nevel bestuurder BVBA Marc Ooms 9/11/2007 JV 2011 Niet-uitvoerend Niet-onafhankelijk vv Marc Ooms bestuurder Luc Vandewalle 9/11/2007 JV 2011 Niet-uitvoerend Onafhankelijk bestuurder Patrick Moermans 9/05/2003 JV 2011 Niet-uitvoerend Onafhankelijk bestuurder BVBA M.O.S.T. 25/05/2005 JV 2007 Niet-uitvoerend Onafhankelijk vv Frank Meysman bestuurder Olivier Gemin 14/11/2005 JV 2007 Niet-uitvoerend Niet-onafhankelijk bestuurder NV Fortis Private Equity 30/12/2002 JV 2007 Niet-uitvoerend Niet-onafhankelijk vv Frank Claeys 30/12/2002 bestuurder vv Jan Bergers 13/07/2005

27 25 Naast de voorzitter en de gedelegeerde bestuurders, die het dagelijkse bestuur waarnemen, zijn er minstens drie onafhankelijke bestuurders die zorgen voor voldoende evenwicht. De Chief Financial Officer (BVBA The New Mile vv Steven D haene) wordt uitgenodigd op de Raad van Bestuur. Samenstelling Op 31 december 2007 bestond de Raad van Bestuur uit 6 niet-uitvoerende leden en 3 uitvoerende leden. 3 bestuurders zijn onafhankelijk in de zin van artikel 524 van het Wetboek Vennootschappen. De samenstelling van de Raad van Bestuur onderging een aantal wijzigingen in het boekjaar Het mandaat van een aantal bestuurders werd niet verlengd : Het mandaat van M.O.S.T. BVBA vv Frank Meysman Het mandaat van Olivier Gemin Het mandaat van Fortis Private Equity NV vv Jan Bergers. Een aantal nieuwe bestuurders werd benoemd: Dhr. Guy Van den Broeke. Guy Van den Broeke was één van de eigenaars van de Lutosa Groep en is gedelegeerd bestuurder van de Lutosa Groep. Dhr. Luc Vandewalle. Dhr. Vandewalle is voorzitter van ING België en vervult verschillende bestuursmandaten bij verschillende Belgische beurs- en niet-beursgenoteerde vennootschappen. Marc Ooms BVBA vv Marc Ooms. Dhr. Marc Ooms is één van de partners van Petercam en vervult verschillende bestuursmandaten in binnen- en buitenland. Een aantal leden van de Raad van Bestuur oefent hun mandaat uit via een vennootschap. The Marble BVBA wordt vast vertegenwoordigd door dhr. Luc Vannevel KOFA NV wordt vast vertegenwoordigd door dhr. Koen Dejonghe Vijverbos NV wordt vast vertegenwoordigd door dhr. Herwig Dejonghe Management Deprez BVBA wordt vast vertegenwoordigd door Mevr. Veerle Deprez Marc Ooms BVBA wordt vast vertegenwoordigd door dhr. Marc Ooms Vergaderingen 2007 Raad van Bestuur Auditcomité Remuneratiecomité Totaal aantal The Marble BVBA Vijverbos NV 10 Kof a NV 10 Patrick Moermans 7 1 Fortis Private Equity NV 5 1 Jo Breesch 10 2 M.O.S.T. BVBA Olivier Gemin Luc Vandewalle 1 Marc Ooms BVBA 1 Guy Van den Broeke 1 Management Deprez BVBA 10 2

28 26 Het afgelopen jaar heeft de Raad van Bestuur zich ingelaten met: De jaarresultatenrekening, de jaarrekeningen, het jaarverslag; Het bijeenroepen en de agenda van de algemene en de buitengewone algemene vergadering; Goedkeuring van de budgetten; Regelmatige evaluatie van de activiteiten; Goedkeuring persberichten; De organisatie na de acquisities in het Verenigd Koninkrijk; De Corporate Governance code; De verkoop van het vastgoed van de Lutosa Groep en de IFRS-verwerking; De kapitaalverhoging van 65 miljoen deels privaat (20 miljoen euro), deels publiek (45 miljoen euro); Verslaggeving door de voorzitters van de comités; De clubdeal en bankconsortium De mandaten van de Raad van Bestuur vervallen allemaal na de Algemene Vergadering van 20 mei Vergoeding Bestuurders/managementcomité Niet-uitvoerende bestuurder De voorzitter van de Raad van Bestuur krijgt een vaste vergoeding van 100k euro per jaar. Hij krijgt geen bijkomende andere vergoeding zoals zitpenningen voor de Raad van Bestuur noch voor de comités waarin hij zetelt. De onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders krijgen een vergoeding die afhankelijk is van hun aanwezigheid op de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de comités. Deze vergoeding bedraagt 1k euro per zitting. De onafhankelijke bestuurders krijgen bijkomend een vaste vergoeding van 15k euro op jaarbasis. Er wordt geen variabele vergoeding toegekend voor de prestaties van 2007 aan de bestuurders uit hoofde van hun mandaat. In totaal bedroeg de vergoeding voor de Raad van Bestuur in hoofde van het bestuursmandaat 101k euro. Uitvoerende bestuurders De vergoeding voor de uitvoerende bestuurders bedroeg in het boekjaar 2007 (6 maanden) 318k euro. Dit omvatte een variabele vergoeding van 165k euro. De vergoeding voor de uitvoerende bestuurder bedroeg in het boekjaar (12maanden) 192k euro. Dit omvatte een variabele vergoeding van 49k euro. De uitvoerende bestuurders hebben als zelfstandige een vaste vergoeding waarin alle sociale lasten, belastingen, groepsverzekering en bedrijfswagen inbegrepen zijn. In de toegekende bezoldiging zit de terugbetaling van een aantal kosten, gemaakt in opdracht en voor rekening van de Groep. Vergoeding CEO De vergoeding van de CEO (gedelegeerd bestuurder) bedroeg 302k euro over een periode van 6 maanden van het boekjaar Hierin zat een variabele vergoeding vervat van 165k euro. De vergoeding van de CEO (gedelegeerd bestuurder) bedroeg in het boekjaar 2006/2007 (12 maanden) 288k euro. Hierin zat een variabele vergoeding vervat van 83k euro. De CEO heeft een contract als zelfstandige met een vaste vergoeding waarin alle sociale lasten, belastingen, pensioensparen en bedrijfswagen inbegrepen zijn. Managementcomité De Groep investeert niet alleen in machines maar vooral ook in mensen. Verdere uitbreiding, automatisatie en optimalisatie eisen een sterk team van gemotiveerde en bekwame mensen. Mensen staan centraal in een onderneming. Een sterke groepsgeest wordt gevoed door een dynamisch managementteam. Ervaring en nieuwe ideeën dienen hand in hand te gaan. Het Groepsmanagementcomité is als volgt samengesteld: Herwig Dejonghe, Gedelegeerd bestuurder (CEO) Steven D haene, Financieel directeur (CFO) Guy Van den Broeke, Gedelegeerd bestuurder Lutosa De Raad van Bestuur machtigt het Management Comité om handelingen te stellen behorende tot het dagelijkse bestuur. Rekening houdend met de waarden van de vennootschap, haar risicozin en de sleutelelementen van haar beleid, heeft het Management Comité voldoende speelruimte om de vennootschapsstrategie voor te stellen en te implementeren. De leden van het managementcomité hebben als zelfstandige een vaste vergoeding waarin alle sociale lasten, belastingen, pensioensparen en bedrijfswagen inbegrepen zijn.

Persbericht. Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren. Embargo tot 29.08.2008-17 u 45

Persbericht. Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren. Embargo tot 29.08.2008-17 u 45 Persbericht Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren Embargo tot 29.08.2008-17 u 45 Financial highlights boekjaar 2008 (6 maanden): * Omzet stijgt met 208% tot 224,1 miljoen euro; * EBITDA

Nadere informatie

Pinguin NV wijzigt naam naar Greenyard Foods NV en onderlijnt hiermee verdere groei ambitie

Pinguin NV wijzigt naam naar Greenyard Foods NV en onderlijnt hiermee verdere groei ambitie PERSMEDEDELING Pinguin NV wijzigt naam naar Greenyard Foods NV en onderlijnt hiermee verdere groei ambitie HIGHLIGHTS - Pinguin NV wordt Greenyard Foods NV. Met de naamswijziging onderlijnt de internationale

Nadere informatie

Geconsolideerde kerncijfers

Geconsolideerde kerncijfers T h e A r t o f F r o z e n J a a r v e r s l a g 2 0 0 9 Geconsolideerde kerncijfers Geconsolideerde kerncijfers: gerealiseerde resultaten IFRS 31/12/2009 31/12/2008 (in duizenden euro) Omzet 431.354

Nadere informatie

Omzet 622.142 483.564. Bedrijfsresultaat (EBIT) 2.528 7.323. Recurrent bedrijfsresultaat (REBIT) 11.725 6.436

Omzet 622.142 483.564. Bedrijfsresultaat (EBIT) 2.528 7.323. Recurrent bedrijfsresultaat (REBIT) 11.725 6.436 Persbericht PinguinLutosa: Noteringsprospectus Toelichting bij de managementcijfers per 31 december 2011 en verwachtingen tot 31 maart 2012 Openbaarmaking van deelnemingspercentages Het prospectus ter

Nadere informatie

Marleen Vaesen, CEO. VFB, 26 april 2014

Marleen Vaesen, CEO. VFB, 26 april 2014 Marleen Vaesen, CEO VFB, 26 april 2014 Agenda Greenyard Foods Introductie Groeistrategie Nieuwe naam en visie Strategische prioriteiten Financiële structuur Beurskoersevolutie vanaf oktober 2012 Vragen

Nadere informatie

Persbericht Pinguin : Een grote stap voorwaarts

Persbericht Pinguin : Een grote stap voorwaarts Persbericht Pinguin : Een grote stap voorwaarts Embargo tot 28.03.2008-17u45 Financial highlights boekjaar 2007`(6 maanden): * Omzet stijgt tot 171,5 miljoen euro * REBIT stijgt tot 12,2 miljoen euro,

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Persbericht. PinguinLutosa: halfjaarcijfers Embargo tot u45

Persbericht. PinguinLutosa: halfjaarcijfers Embargo tot u45 Persbericht PinguinLutosa: halfjaarcijfers 2009 Embargo tot 27.08.2009 17u45 Westrozebeke, 27 augustus 2009 Highlights halfjaarcijfers 2009: * Halfjaarresultaten PinguinLutosa op schema * De diepvriesgroentedivisie

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014 LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014 - Omzet groeit met 5% - Sterke stijging van de recurrente bedrijfscashflow met bijna 5 miljoen EUR - Investeringen in productievestigingen van voorbije jaren leveren

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

PRESS RELEASE. Same brand, brand-new! Moeskroen, oktober 2012

PRESS RELEASE. Same brand, brand-new! Moeskroen, oktober 2012 PRESS RELEASE Moeskroen, oktober 2012 Same brand, brand-new! Er waait een nieuwe wind bij Mydibel. Dat is meer dan duidelijk. Naast verschillende grote investeringen op vlak van productie en logistiek

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN PINGUIN NV IN TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 596 EN 598 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN.

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN PINGUIN NV IN TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 596 EN 598 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN. "PINGUIN Naamloze Vennootschap, met maatschappelijke zetel te 8840 Staden (Westrozebeke), Romenstraat 3 Kruispuntbank van Ondernemingen : ondernemingsnummer 0402.777.157 Voorheen Handelsregister te Ieper

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARRESULTATEN OVER 2011

GECONSOLIDEERDE JAARRESULTATEN OVER 2011 GECONSOLIDEERDE JAARRESULTATEN OVER 2011 KERNCIJFERS EN KRACHTLIJNEN Ter Beke groep: o Tweede jaarhelft 2011 beter dan eerste jaarhelft en in lijn met 2010; o Omzet stijgt van 402,2 miljoen EUR tot 403,7

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2013 16.30 u CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Stabilisering van de omzet Het operationele resultaat (EBIT) stijgt 28 % dankzij het kostenbeheer in het kader

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Gent, 30 september 2013

ALGEMENE VERGADERING. Gent, 30 september 2013 ALGEMENE VERGADERING Gent, 30 september 2013 Disclosure De informatie in deze brochure maakt geen deel uit van enige aanbieding of uitnodiging tot een bestelling, ondertekening of aankoop, of enig verzoek

Nadere informatie

Agenda. Algemene inleiding. Algemene toelichting bij het overgangsjaar 2011-2012. Bespreking Jaarresultaten. Omzet. Rebitda/Ebitda.

Agenda. Algemene inleiding. Algemene toelichting bij het overgangsjaar 2011-2012. Bespreking Jaarresultaten. Omzet. Rebitda/Ebitda. Presentatie jaarresultaten www.pinguinlutosa.com www.scana-noliko.be Agenda Algemene inleiding Algemene toelichting bij het overgangsjaar 2011-2012 Bespreking Jaarresultaten Omzet Rebitda/Ebitda Rebit/Ebit

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 Gereglementeerde informatie 30 augustus 2016 17u00 CET Omzetstijging van 4,6% op de dynamische markten die hun groei verderzetten Bedrijfsresultaat (EBIT) daalt met

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

UIEN VOOR INDUSTRIËLE MARKT. Jan Hanssens Ardo

UIEN VOOR INDUSTRIËLE MARKT. Jan Hanssens Ardo UIEN VOOR INDUSTRIËLE MARKT Jan Hanssens Ardo ARDO CORPORATE Wij bewaren wat de natuur ons geeft is al meer dan 40 jaar het motto van Ardo. Jaar na jaar, oogst na oogst belevert Ardo zijn wereldwijd verspreide

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend Jaarresultaten 2009 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2010. Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER HET EERSTE SEMESTER 2012

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER HET EERSTE SEMESTER 2012 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER HET EERSTE SEMESTER 2012 KRACHTLIJNEN EN BELANGRIJKSTE GEBEURTENISSEN Ter Beke groep: o De geconsolideerde omzet stijgt in 2012 met 9,7 miljoen EUR (4,9%) tot 208,2 miljoen

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL - 07/2015 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL 01/2015 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden de

Nadere informatie

De markt voor biologische groenten en akkerbouwproducten. Paul Verbeke 26 februari 2016

De markt voor biologische groenten en akkerbouwproducten. Paul Verbeke 26 februari 2016 De markt voor biologische groenten en akkerbouwproducten Paul Verbeke 26 februari 2016 paul.verbeke@bioforumvl.be 1 Bio groeit! Bio consumptie groeit! Bio handel groeit! Bio voedingsproductie groeit! Bio

Nadere informatie

Record hoge activiteitsgraad duidelijk beïnvloed door wisselkoersresultaat

Record hoge activiteitsgraad duidelijk beïnvloed door wisselkoersresultaat Onder Embargo tot 18/08/2015-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Record hoge activiteitsgraad duidelijk beïnvloed door wisselkoersresultaat Hoogtepunten eerste halfjaar 2015 De opbrengsten

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 22-04-2015 Bedrijf Adres AMSTERDAM - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,6 Betalingsscore 7,8 Rating Risico Bedrijfsstatus

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL - 02/2016 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

Wij maken uw houten verpakking op maat van uw bedrijf en op tijd voor uw klant.

Wij maken uw houten verpakking op maat van uw bedrijf en op tijd voor uw klant. Wij maken uw houten verpakking op maat van uw bedrijf en op tijd voor uw klant. MISSIE Rodanar is een Belgisch familiebedrijf dat sinds 1982 houten pallets produceert. Wij zijn echter meer dan een producent,

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

ALFA-BETA. naar 66.075 m 2. De 5 nieuwe winkels die in 2000 hun deuren openden, zijn gesitueerd in Athene en de voorsteden van de Griekse hoofdstad.

ALFA-BETA. naar 66.075 m 2. De 5 nieuwe winkels die in 2000 hun deuren openden, zijn gesitueerd in Athene en de voorsteden van de Griekse hoofdstad. ALFA-BETA In heeft Alfa-Beta een belangrijke stap gezet in zijn groei door het bereiken van een overeenkomst over de overname van Trofo, de zesde grootste voedingsdistributeur in Griekenland. Nadat deze

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 15-05-2014 Bedrijf Adres groesman international amsterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,4 Betalingsscore 7,8

Nadere informatie

Resultaten boekjaar 2006

Resultaten boekjaar 2006 PERSBERICHT Aantal pagina s: 6 Vijfhuizen, 28 februari 2007 Resultaten boekjaar 2006 Streven naar kwaliteit vertraagt installaties en verhoogt kosten bij RMS Vijfhuizen, woensdag 28 februari 2007 Punch

Nadere informatie

4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009

4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009 4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009 4Energy Invest, de Belgische onderneming voor hernieuwbare energie die gefocust is op de valorisatie

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

Inverko NV: Focus weer op groei na een moeizame herstructurering in 2014.

Inverko NV: Focus weer op groei na een moeizame herstructurering in 2014. PERSBERICHT 18 mei 2015 Inverko NV: Focus weer op groei na een moeizame herstructurering in 2014. Leek Inverko N.V. (kunststof recycling) heeft met een omzet van 14,7 miljoen in 2014 een nagenoeg gelijke

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U.

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. GROEP COLRUYT - GECONSOLIDEERD Halfjaarlijkse informatie - cijfers onder IFRS-boekhoudnormen Colruyt blijft stevig groeien De omzet van de Groep Colruyt

Nadere informatie

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 PERSBERICHT Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 28 augustus 2008 18u00 CET Gereguleerde informatie Antwerpen Thenergo (Euronext Brussels: THEB en

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015 Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2015 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN De omzet steeg met 11,5 % ten opzichte van dezelfde periode

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2016

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2016 LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2016 - Omzet groeit met 31% en bedraagt 256 miljoen EUR; - Recurrent bedrijfsresultaat groeit met bijna 50% en bedraagt 43,8 miljoen EUR; - Dankzij zeer sterke interne

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap)

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

PinguinLutosa. Algemene vergadering 21/05/2010

PinguinLutosa. Algemene vergadering 21/05/2010 PinguinLutosa Algemene vergadering 21/05/2010 Disclosure De informatie in deze brochure maakt geen deel uit van enige aanbieding of uitnodiging tot een bestelling, ondertekening of aankoop, of enig verzoek

Nadere informatie

Zo heerlijk makkelijk en gezond!

Zo heerlijk makkelijk en gezond! Zo heerlijk makkelijk en gezond! 4616_P_NL_Broch 1 13/02/12 09:46 Geniet van je favoriete groenten het hele jaar door! De maximale tijd tussen het oogsten van een groente en het verwerken ervan is vijf

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009 Jan Aalberts & John Eijgendaal Organisatie AALBERTS INDUSTRIES N.V. AALBERTS INDUSTRIES N.V. Gedecentraliseerde managementstructuur Operationele

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap)

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010 Algemene vergadering van aandeelhouders Hydratec Industries NV Amersfoort 20 mei 2010 Agenda 1. Opening door de Voorzitter 2. Toelichting Directie 2009 3. Goedkeuring Jaarrekening 2009 besluit 4. Vaststelling

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 December 2009

4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 December 2009 4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 December 2009 4Energy Invest, de onderneming voor hernieuwbare energie die gefocust is op de valorisatie van biomassa

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Halfjaarcijfers 2015 Amsterdam, 24 juli 2015 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Agenda 1. Accell Group in H1 2015 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel 4. Vooruitzichten 24 juli 2015 Accell

Nadere informatie

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides 1 Governance principes De ondernemers hebben hun bedrijf nog niet in een vennootschapsstructuur ondergebracht. De ondernemers activeren een raad van

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van aandeelhouders. 11 maart 2010

Buitengewone vergadering van aandeelhouders. 11 maart 2010 Buitengewone vergadering van aandeelhouders 11 maart 2010 Agenda 1. Opening 2. Besluit/Stemming : Aankoop 75% belangen in Timmerije ( Holding) BV en Euro BV 3. Besluit/Stemming : 4. Sluiting Statutenwijzigingen

Nadere informatie

1. Commentaar bij de geconsolideerde jaarrekening

1. Commentaar bij de geconsolideerde jaarrekening Jaarverslag van de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening van Sioen Industries Groep over het boekjaar 2015 (inclusief het remuneratieverslag) 1. Commentaar bij de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

Groesman International

Groesman International Uitgebreid kredietonderzoek Rapport datum 24-02-2015 Bedrijf Adres Groesman International Amsterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7.3 Betalingsscore 7.8

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap)

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

het verschil Inspiratie is de echte bron van succes De enige grens is uw fantasie

het verschil Inspiratie is de echte bron van succes De enige grens is uw fantasie het verschil Inspiratie is de echte bron van succes Wij geloven dat inspiratie dé voorwaarde is voor succes. Inspiratie biedt ontelbare kansen om klanten beter te bedienen. Ons uitgangspunt is onze passie

Nadere informatie

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest Antwerpen BTW BE R.P.R. Antwerpen

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest Antwerpen BTW BE R.P.R. Antwerpen ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 29 MEI 2012 I. SAMENSTELLING VAN HET

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Plus Datum 29-04-2016 Naam Groesman International BV Samenvatting Bedrijfsnaam Groesman International B.V. Vestigingsadres Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,5 Betalingsscore 7,8 Rating

Nadere informatie

Hoe evolueert de aardappelteelt in de toekomst?

Hoe evolueert de aardappelteelt in de toekomst? Hoe evolueert de aardappelteelt in de toekomst? Oudenaarde, 31 januari 2017 Guy Vandepoel, Lid Hoofdbestuur Boerenbond Een sector in expansie BE aardappelproductie groeit sneller ten opzichte van Europese

Nadere informatie

FINANCIËLE ANALYSE EN RATIO S

FINANCIËLE ANALYSE EN RATIO S FINANCIËLE ANALYSE EN RATIO S 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor Executive professor University of Antwerp

Nadere informatie

Persinformatie. Uitdagende marktomgeving biedt ook kansen. Nieuwe directievoorzitter wil groei voortzetten

Persinformatie. Uitdagende marktomgeving biedt ook kansen. Nieuwe directievoorzitter wil groei voortzetten Persinformatie Uitdagende marktomgeving biedt ook kansen Nieuwe directievoorzitter wil groei voortzetten Mario Mehren: strategie Wintershall blijkt succesvol 2 juni 2015 Michael Sasse Tel. +49 561 301-3301

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht.

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. PERSBERICHT Leek, 28.03.2014 Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van 299.000,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. De geconsolideerde EBITDA

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van Greenyard Foods NV is per 24 januari 2014 samengesteld uit:

De Raad van Bestuur van Greenyard Foods NV is per 24 januari 2014 samengesteld uit: De Raad van Bestuur van Greenyard Foods NV is per 24 januari 2014 samengesteld uit: Deprez Invest NV, voorzitter, vertegenwoordigd door Hein Deprez (52 jaar), vaste, van de meerderheidsaandeelhouder Hein

Nadere informatie

G roen Verhuur B.V. Jaar 2012 Mutatie 2011 Mutatie 2010. Vaste activa 2.874.847 27,38 2.256.919 113,97 1.054.792

G roen Verhuur B.V. Jaar 2012 Mutatie 2011 Mutatie 2010. Vaste activa 2.874.847 27,38 2.256.919 113,97 1.054.792 Kredietrapport Plus Rapport datum 15-08-2013 Bedrijf Adres Am sterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam G roen Verhuur B.V. Vestigingsadres Kredietadvies EUR 1.000.000 Rating 7,3 Betalingsscore 7 Risico Bedrijfsstatus

Nadere informatie

Bekaert ontwikkelt samen met klanten milieuvriendelijke gasbranders voor verwarmingsinstallaties. Een optimale verbranding van het gas/luchtmengsel

Bekaert ontwikkelt samen met klanten milieuvriendelijke gasbranders voor verwarmingsinstallaties. Een optimale verbranding van het gas/luchtmengsel Bekaert ontwikkelt samen met klanten milieuvriendelijke gasbranders voor verwarmingsinstallaties. Een optimale verbranding van het gas/luchtmengsel wordt bekomen dankzij de structuur van het oppervlak,

Nadere informatie

Material Handling Forum 24 april 2014 Wallays Carmen

Material Handling Forum 24 april 2014 Wallays Carmen Material Handling Forum 24 april 2014 Wallays Carmen MISSIE VISIE - WAARDEN Agristo is een producent en globale dienstverlener van diepgevroren aardappelproducten voor de private labelmarkt. Het is onze

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES: JAARRESULTATEN 2013

LOTUS BAKERIES: JAARRESULTATEN 2013 LOTUS BAKERIES: JAARRESULTATEN 2013 - Branded omzetgroei van ruim 7% door speculoos, wafels en Dinosaurus - Stijging van het recurrent bedrijfsresultaat met 13% - Voorstel brutodividend van 10,80 EUR per

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 25 APRIL 2014 De gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Change the world shopping

Change the world shopping Change the world shopping V.U./E.R.: Erik Devogelaere, Hoogstraat 35 E, 3360 Bierbeek, België - Belgique Op een plezierige manier de wereld veranderen Kies voor eerlijke kwaliteitsproducten Het hoeft

Nadere informatie

UITNODIGING Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 28 april 2010 om 10u30

UITNODIGING Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 28 april 2010 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout UITNODIGING Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 28 april 2010 om

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014 KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

Persbericht. PinguinLutosa: Halfjaarcijfers 2011

Persbericht. PinguinLutosa: Halfjaarcijfers 2011 Persbericht PinguinLutosa: Halfjaarcijfers 2011 Highlights halfjaarcijfers 2011: * Gestegen grondstofkosten hebben de bedrijfsresultaten sterk negatief beïnvloed in de eerste jaarhelft; * Door de positief

Nadere informatie