constructiv info een enthousiaste onderneming p. 3 ATAB CONTRACTING ANTWERPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "constructiv info een enthousiaste onderneming p. 3 ATAB CONTRACTING ANTWERPEN"

Transcriptie

1 4 e trimester 2014 navb cnac constructiv Erkenningnummer: P Afgiftekantoor: Charleroi - Waarde: 7,00 constructiv info Driemaandelijks infomagazine over welzijn, opleidingen en sociale voordelen in de bouwsector - nr. 7 fvb ffc constructiv fbz fse constructiv fbz p fse p constructiv pensio b ATAB CONTRACTING ANTWERPEN een enthousiaste onderneming p. 3 Verplichtingen van buitenlandse werkgevers en werknemers p. 5 Winteropleidingen met excellente opleidingspartners en het fvb p. 9

2 inhoud p. 3 Atab Contracting Antwerpen, een enthousiaste onderneming p. 5 Verplichtingen van buitenlandse ondernemingen p. 8 BUILTY 2014: Nieuw innovatieplatform met succes afgerond p. 9 Winteropleidingen via de excellente opleidingspartners en het fvb p. 10 Lichte arbeidsongevallen en bijscholing van de hulpverleners p. 11 Building your e-learning! p. 12 Een nieuw traject voor jongeren in onze sector p. 13 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen p. 14 Rimobo: Een instrument om overbelastingsletsels in de bouwsector terug te dringen p. 15 Het benchmarkingverslag over welzijn 2013 is beschikbaar! Personaliseer een kalender en 6 nieuwe affiches! p. 16 De onderneming Elsen : opleiden, naar waarde schatten en ondersteunen p. 18 Haal het beste uit uw bedienden met de opleidingen van Cevora p. 19 Vers van de pers Constructiv info is het driemaandelijks informatieblad van Constructiv. Het is ook beschikbaar in het Frans. REDACTIE Luc Christiaens, Roland Delarue, Christian Depue, Veerle Dom, Thierry Frere, Geert Gille, Carl Heyrman, Nancy Lambrecht, Véronique le Paige, Isabelle Lootens, Françoise Nyssens, Jacques Piette, Isabelle Urbain, Marc Van Engeland, Willem Van Peer. VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Carl Heyrman Koningsstraat Brussel De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van advertenties. Het redactiecomité van constructiv info streeft steeds naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie. Het kan er echter niet aansprakelijk voor worden gesteld. De reproductie van teksten en illustraties is toegestaan mits de uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en duidelijke bronvermelding. INFORMATIE EN ABONNEMENT Constructiv Afdeling Communicatie & Marketing Koningsstraat Brussel Tel.: Website: constructiv.be OPMAAK EN DRUKWERK MWP Communication Constructiv 2014 Schrijf u in via constructiv.be navb-cnac-constructiv

3 Atab Contracting Antwerpen, EEN ENTHOUSIASTE ONDERNEMING Werfplekleren is ideaal om vakmensen aan te werven volgens bedrijfsleider John Ooms van Atab Contracting Antwerpen enthousiast over samenwerking met Talentenwerf Begin 2013 heeft Atab Contracting Antwerpen vier dakafdichters aangeworven via werfplekleren na een selectie van de kandidaten door Talentenwerf. Dat is een zeer positieve ervaring geweest, getuigt bedrijfsleider John Ooms. Ik kan het alle aannemers aanbevelen en zou het onmiddellijk opnieuw doen als ik mensen nodig had. Maar door de crisis en de oneerlijke buitenlandse concurrentie is dat momenteel niet meer zo evident. T alentenwerf is het Antwerps job- en opleidingspunt voor de bouw en als dusdanig het centraal aanspreekpunt voor bouwbedrijven, scholen en werkzoekenden. Het is in 2010 als samenwerkingsverband opgericht door het fvb, VDAB, het Antwerpse stadsbestuur en de provincie Antwerpen. Aanleiding waren de grote bouw- en infrastructuurwerken die gepland zijn in en rond Antwerpen. Met deze samenwerking hopen de partners de verwachte vacatures voor bouwvakkers snel en gecoördineerd in te vullen. Talentenwerf geeft advies over bouwopleidingen, bemiddelt mensen naar een job in de bouw en onderneemt acties voor het bouwonderwijs. Maar het organiseert zelf ook een aantal opleidingen, zoals werfplekleren. Daarvoor werkt het samen met een bouwbedrijf om een aantal werkzoekenden te selecteren en nadien op te leiden voor een specifiek bouwberoep. Die opleiding gebeurt deels in een opleidingscentrum en deels op de bouwplaats. Er zijn twee tot drie keer per jaar opleidingen over speciale technieken (bv. ondergrondse toepassingen, vloeibare dakdichtingsproducten, smartroofconcepten) en over veiligheidsaspecten (bv. heffen en tillen, gebruik van een veiligheidsharnas) Hoogtevrees Omdat Atab Contracting Antwerpen moeilijk geschikte arbeidskrachten vond, deed het midden 2012 een beroep op Talentenwerf, dat zich daarmee voor het eerst toespitste op de sector van de platte daken. Na infosessies bleken 18 personen geïnteresseerd in een job als dakafdichter. John Ooms: Atab heeft hen allemaal uitgenodigd op een grote bouwplaats om hen te laten kennismaken met de dakwereld en ook om hun geschiktheid te beoordelen. Een van de testen was een ladder beklimmen om te zien of ze geen hoogtevrees hadden. Op daken werken en hoogtevrees hebben gaan nu eenmaal niet samen. Verder konden we zo ook vaststellen of de kandidaten voldoende van de voorafgaande uitleg hadden opgestoken om de ladder veilig te beklimmen en weer af te dalen. Lees verder op p. 4 > 4 e trimester 2014 constructiv info 3

4 > vervolg van p. 3 Ooms: Talentenwerf testte de kandidaten dan weer op het vlak van motivatie en kennis van het Nederlands, want het gaat heel vaak om Belgen van allochtone afkomst. Kennis van het Nederlands vinden we heel belangrijk voor de dagelijkse omgang met hun werkmakkers en zeker ook voor de veiligheid. We stelden ook vast dat alle kandidaten wilden werken, maar dat een aantal van hen niet beseften wat werken op een dak inhoudt. Uiteindelijk bleven er acht kandidaten over, die in september 2012 in opleiding zijn gegaan. Eerst volgden ze bij VDAB Hamme een opleiding van drie weken, waarvan Atab het programma mee mocht samenstellen. Daarna volgden drie dagen intensieve theoretische vorming in de dakschool van Atab zelf, onder meer over het uitvoeren van detailleringen overeenkomstig de regels van het vak en de Atab-filosofie. Daarna volgden de kandidaten in het VDAB-opleidingscentrum in Schoten een tweedaagse basisopleiding VCA, het alomvattende veiligheidssysteem voor bouwbedrijven. De opleiding werd afgerond met drie weken stage op verschillende Atab-bouwplaatsen. Train the trainer We hebben de acht kandidaten bewust allemaal op een andere bouwplaats ingezet, verduidelijkt Ooms. Op die manier werden ze elk begeleid door een ploegbaas. Met hem en de werkmakkers waren er vooraf duidelijke afspraken gemaakt voor deze stage. Alle ploegbazen van Atab Contracting Antwerpen - dat zijn er 19 - hebben naar aanleiding van deze stages trouwens een eendaagse opleiding train the trainer gekregen van het navb. Daarin leerden ze hoe ze hun mensen kunnen motiveren om veilig te werken met onze dakdichtingsproducten. Onnodig om te zeggen dat deze stages van dichtbij gevolgd werden door de specialisten van Talentenwerf en VDAB. De selectie van de vier werknemers die we nodig hadden, gebeurde in onderling overleg en op basis van criteria zoals stiptheid, actieve medewerking en opgedane praktische kennis. Deze nieuwe medewerkers gingen midden november 2012 aan de slag met een IBO-overeenkomst (individuele beroepsopleiding), waardoor we hen gedurende zes maanden een verder doorgedreven opleiding op de bouwplaats konden geven onder toezicht van Talentenwerf. Na die periode hebben we ze alle vier aangeworven en ze zijn nog altijd in dienst. De vier niet aangeworven kandidaten hebben dankzij die goede opleiding snel werk gevonden in andere bedrijven, de meesten zelfs bij klanten van de Atab-afdeling Verkoop van materialen. John Ooms concludeert: De samenwerking met Talentenwerf is een zeer positieve ervaring geweest. Voor bouwbedrijven is het een ideale vorm van rekrutering. We kregen alleen kandidaten aangeboden die echt wilden werken en hebben vastgesteld dat de medewerkers van Talentenwerf heel erg begaan zijn met hun job en met de cursisten. Veiligheidskwartiertje - toolboxmeeting Atab Contracting Antwerpen is actief in de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Limburg. Het bedrijf stelt een zestigtal arbeiders-dakafdichters en negen bedienden tewerk en investeert voortdurend in de opleiding van zijn werknemers. Voor bedrijfsinterne opleidingen werkt het samen met het fvb en het navb. Voor de arbeiders stelt het bedrijf jaarlijks een opleidingsplan op. Naast de technische opleidingen bij materiaalproducenten zelf en in zijn door het fvb erkende dakschool zijn er twee tot drie keer per jaar opleidingen over speciale technieken (bv. ondergrondse toepassingen, vloeibare dakdichtingsproducten, smartroofconcepten) en over veiligheidsaspecten (bv. heffen en tillen, gebruik van het veiligheidsharnas). Ze worden mee begeleid door het fvb en het navb en worden erg gewaardeerd door de arbeiders. Ook voor de ploegbazen zijn er geregeld opleidingen, zoals onlangs over veilig werken op grote hoogte. En natuurlijk is er het maandelijkse veiligheidskwartiertje, een benaming die John Ooms verkiest boven het Engelse modewoord toolboxmeeting. De onderwerpen worden gemeenschappelijk gekozen en door de veiligheidsadviseur uitgewerkt. Vaak worden ze ingegeven door wat deze adviseur vaststelt tijdens zijn bouwplaatsinspecties in het kader van het preventiebeleid, of door de rapporten die hij ontvangt over de bijna-ongevallen. Het zijn meestal de ploegbazen die deze veiligheidskwartiertjes geven, maar als het om specifieke of heel belangrijke onderwerpen gaat, nemen onze drie werfleiders deze taak op zich. 4 constructiv info 4 e trimester 2014

5 Verplichtingen van buitenlandse werkgevers en werknemers De laatste jaren werken steeds meer buitenlandse bouwbedrijven op werven in België. Ook deze bedrijven moeten echter welbepaalde verplichtingen naleven. Daarom heeft het navb aan de heer Christian Deneve, Directeur-generaal van de FOD WASO (Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) gevraagd om deze complexe materie toe te lichten. Wat zijn in de bouwsector de verplichtingen van buitenlandse werkgevers en werknemers die werkzaamheden uitvoeren op het Belgische grondgebied? In verband met de verplichtingen van buitenlandse werkgevers en werknemers op het Belgische grondgebied kunnen we eerst en vooral verwijzen naar de wet van 5 maart 2002 met betrekking tot de tewerkstelling van buitenlandse werknemers in België. Deze wet heeft betrekking op de detachering van werknemers met het oog op het verrichten van diensten. Ze voert voor werkgevers een vereenvoudigd stelsel in voor het bijhouden van sociale documenten. Onder «gedetacheerde werknemer» verstaan we «elke persoon die arbeidsprestaties verricht in Belgie en die gewoonlijk werkt op het grondgebied van een (of meer) ander(e) land(en) dan België, of is aangeworven in een ander land dan België». Deze wet geldt dus ook voor personen die in België werken in dienst van een buitenlands bedrijf zonder vaste vestiging op het Belgische grondgebied. In dat geval is de werkgever verplicht om voor de arbeidsprestaties die hier verricht worden, de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden na te leven die in België van kracht zijn en die strafrechtelijk beteugeld worden. De tweede wet waarnaar we kunnen verwijzen in verband met deze thematiek, is de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Deze wet legt precieze voorwaarden en verplichtingen op het vlak van de veiligheid en gezondheid van de werknemers vast door middel van strafrechtelijk beteugelde verplichtingen. Ze is dus ook van toepassing voor buitenlandse werkgevers die werknemers tewerkstellen in Christian Deneve, Directeur-generaal van de FOD WASO (Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) België, ongeacht de vestigingsplaats van het bedrijf, de nationaliteit van de gedetacheerde werknemers en de duur van de prestatie. Ook alle verplichtingen met betrekking tot de arbeidsplaats (op het vlak van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen, signalisatie, hygiëne, enz.) en de organisatorische verplichtingen (interne en eventueel externe dienst) gelden voor alle werkgevers die werknemers tewerkstellen in België. Zijn buitenlandse werkgevers verplicht om zich aan te sluiten bij een externe dienst? Overeenkomstig de Europese regelgeving (Europese richtlijn 89/391/EEG) in verband met veiligheid en gezondheid, bepaalt de Belgische regelgeving dat elke werkgever in zijn onderneming moet beschikken over een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (minstens een preventieadviseur). Daarvoor moet de werkgever een beroep doen op een of meerdere van zijn eigen werknemers. Als de interne dienst niet in staat is om alle opdrachten die hem zijn toevertrouwd, zelf correct uit te voeren, is de werkgever verplicht om aanvullend een beroep te doen op een externe dienst die specifiek hiervoor opgericht werd en erkend is. De wettelijke opdrachten van de preventiedienst zijn uitgebreid en hebben niet enkel betrekking op de veiligheid en gezondheid van de werknemers, maar ook op de psychosociale aspecten die verband houden met de arbeidsomgeving, en op ergonomie en hygiëne op het werk. Lees verder op p. 6 > 4 e trimester 2014 constructiv info 5

6 > vervolg van p. 5 zorgen dat dit onderzoek uitgevoerd wordt. Er kunnen zich twee situaties voordoen: Krachtens de regelgeving inzake detachering moeten de hierboven vermelde principes toegepast worden door alle werkgevers die werknemers tewerkstellen in België. Ook werkgevers die in het buitenland gevestigd zijn, maar werknemers tewerkstellen in België, moeten deze verplichtingen dus in acht nemen en een of meerdere preventieadviseurs aanstellen. Nogmaals: als de interne dienst niet in staat is om alle opdrachten die hem zijn toevertrouwd, zelf correct uit te voeren (bv. omdat de adviseur van de interne dienst niet over de nodige opleiding of de vereiste medische of psychologische kennis beschikt, nooit aanwezig is in België of niet voldoende op de hoogte is van de Belgische wetgeving), moet de werkgever een beroep doen op een externe dienst. De werkgever heeft dan de keuze om een beroep te doen op een externe dienst (EDPB) die erkend is in België of op een bevoegde externe dienst uit een andere lidstaat van de Europese Unie, waarbij hij aangesloten is volgens de regels van deze lidstaat en die bovendien de Belgische wetgeving op het vlak van welzijn correct kan toepassen. Daarbij moet opgemerkt worden dat de werkgever, onafhankelijk van de externe dienst die hem bijstaat bij deze taak, te allen tijde verantwoordelijk blijft voor de naleving van de wettelijke verplichtingen op het vlak van welzijn ten opzichte van de werknemers die hij in België tewerkstelt. Moeten buitenlandse werknemers een medisch onderzoek laten uitvoeren? Eerst en vooral is het interessant om op te merken dat de verplichtingen die in België van toepassing zijn op het vlak van gezondheidstoezicht, voornamelijk gebaseerd zijn op Europese richtlijnen. Deze verplichtingen zullen in veel gevallen dus gelijkaardig zijn aan de verplichtingen die in de andere lidstaten van de Europese Unie gelden. Sowieso moeten buitenlandse werkgevers de bepalingen uit de Belgische regelgeving op het vlak van gezondheidstoezicht in acht nemen. Als een werknemer krachtens de regelgeving een dergelijk onderzoek moet ondergaan, moet de werkgever er dus voor Als de werknemer al een medisch onderzoek liet uitvoeren in zijn land van herkomst, hoeft dit onderzoek niet opnieuw uitgevoerd te worden in België, op voorwaarde dat het overeenstemt met wat de Belgische welzijnswetgeving oplegt. De werkgever moet dit kunnen aantonen wanneer de inspectie Toezicht op het Welzijn op het Werk dit vraagt. Als de werknemer geen medisch onderzoek liet uitvoeren in zijn land van herkomst, moet hij de verplichte onderzoeken in België laten uitvoeren. De onderzoeken kunnen uitgevoerd worden door de medische dienst van de werkgever (als de werkgever beschikt over een dergelijke dienst met voldoende gekwalificeerd personeel, met inbegrip van een preventieadviseur-arbeidsgeneesheer) of door een externe dienst, overeenkomstig de welzijnswetgeving. Daarbij moet opgemerkt worden dat in de overeenkomst tussen een buitenlandse aannemer/contractant en een Belgische opdrachtgever vermeld kan worden dat de werknemers van deze aannemer door de medische dienst of de externe dienst van de opdrachtgever onderzocht zullen worden en dat de onkosten terugbetaald zullen worden. Aan welke vereisten moet de preventieadviseur van buitenlandse ondernemingen die in Belgïe werken uitvoert, voldoen? Gezien de bevoegdheidsverdeling in België, is de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg niet bevoegd voor onderwijsmateries. Hoewel hij geen buitenlandse diploma s of getuigschriften kan erkennen of er de gelijkwaardigheid van kan bekrachtigen, blijft de FOD echter wel bevoegd voor het bepalen van de kennis en de competenties waarover preventieadviseurs moeten beschikken voor het uitvoeren van hun taak. De vereiste opleiding van de preventieadviseur is afhankelijk van de groep waar zijn werkgever toe behoort: A, B, C of D. Deze groep wordt bepaald op basis van de risico s en het aantal werknemers dat de werkgever tewerkstelt. Werkgever uit groep A of B Aangezien een preventieadviseur in dit type ondernemingen meer taken moet kunnen vervullen, er een groter aantal werknemers bij betrokken is of er sprake is van grotere risico s, is een geschikte opleiding een absolute noodzaak. Voor werkgevers uit groep A (> 200 werknemers in de bouwsector) moeten de preventieadviseurs bewijzen dat ze op zijn minst geslaagd zijn voor een erkende cursus van niveau II. De preventieadviseur die de interne dienst van een onderneming uit groep A leidt, moet beschikken over een opleiding van niveau I (het hoogste niveau) en moet minstens twee jaar ervaring hebben als preventieadviseur in een interne dienst. 6 constructiv info 4 e trimester 2014

7 Bij werkgevers uit groep B (50 tot 200 werknemers in de bouwsector) moet de preventieadviseur die de leiding heeft over de interne dienst, op zijn minst een opleiding van niveau II gevolgd hebben. Voor de andere preventieadviseurs volstaat basiskenis. In verband met houders van een buitenlands diploma bepaalt het KB Interne dienst dat personen die in het bezit zijn van een diploma, getuigschrift of andere titel waaruit blijkt dat ze over de vereiste kwalificaties beschikken om de functie van preventieadviseur uit te oefenen in een lidstaat van de EU, deze functie in overeenstemming met hun opleidingsniveau (I of II) mogen uitoefenen bij werkgevers die behoren tot groep A of B. Op basis van hun opleiding in het buitenland kunnen we immers veronderstellen dat ze over de nodige kennis beschikken voor de technische aspecten van de functie. Aangezien niet alle lidstaten van de EU dezelfde regels toepassen in verband met de juridische en sociale aspecten van de functie van preventieadviseur, moeten de kandidaten echter kunnen aantonen dat ze bij een inrichter met succes de vakken van de multidisciplinaire basismodule en van de specialisatiemodule gevolgd hebben die betrekking hebben op de juridische en sociale aspecten van deze functie in België. Werkgever uit groep C (tussen 20 en 50 werknemers in de bouwsector) Voor een werkgever uit groep C volstaat het dat de preventieadviseurs een voldoende goede kennis hebben van de Belgische welzijnswetgeving die van toepassing is in de onderneming en dat ze over de nodige technische en wetenschappelijke kennis beschikken om de taken van de interne dienst te kunnen uitvoeren. Voor dit type werkgevers heeft de Belgische wetgeving het houden van een specifiek diploma of opleidingsattest niet verplicht gemaakt. Een buitenlandse preventieadviseur mag deze taken dus uitvoeren als hij over een voldoende goede kennis van de Belgische welzijnswetgeving beschikt en als hij hier in de praktijk rekening mee houdt. Werkgever uit groep D (minder dan 20 werknemers) De werkgever kan ervoor kiezen om de functie van preventieadviseur zelf uit te oefenen. Met welke aandachtspunten moet rekening gehouden worden bij het gebruik van een buitenlands heftoestel? De bepalingen tot regeling van deze materie zijn opgenomen in artikel 281quater van het ARAB (zie website van de FOD WASO voor bijkomende inlichtingen en praktijkgevallen: werk.belgie.be). Wanneer een buitenlandse of Belgische werkgever (bv.: bij grensarbeid) een buitenlands heftoestel wil gebruiken op het Belgische grondgebied, hoeft hij dit toestel niet in België te laten keuren, op voorwaarde dat voldaan is aan de hieronder opgesomde voorwaarden: Het toestel wordt niet langer dan drie maanden gebruikt. Het land van herkomst van het toestel moet een lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn. De meest recente verslagen van de periodieke controle en van de controle bij indienststelling van het toestel moeten beschikbaar zijn. Het verslag moet opgemaakt zijn door een geaccrediteerde, erkende of gelijkwaardige keuringsinstelling. Het verslag moet opgemaakt zijn in een van de drie landstalen (Nederlands, Frans of Duits) of vergezeld gaan van een vertaling in een van deze talen en het moet betrekking hebben op de elementen van onderzoek zoals bedoeld in het ARAB. Als aan al deze voorwaarden voldaan is, zal de tussenkomst van een Belgische controle-instelling zich beperken tot een eenvoudige controle van de documenten om na te gaan of de in het buitenland uitgevoerde controle onvervalst is en afgestemd is op de opgelegde eisen. Er kan ook gecontroleerd worden of voldaan is aan de Belgische regels op het vlak van de periodiciteit van de onderzoeken. Als er echter concrete aanwijzingen zijn dat de veiligheidsvoorschriften niet nageleefd werden, kan de werkgever verplicht worden om de controles opnieuw te laten uitvoeren of aanvullende controles te laten uitvoeren. De inspectie kan ook aan de werkgever vragen om een nieuwe of aanvullende controle te laten uitvoeren bij de bevoegde instelling in het land van herkomst of bij een Belgische EDTC (Externe Dienst voor technische controles). Om deze stand van zaken af te sluiten, geven we nog mee dat in de praktijk de concrete omstandigheden waarin de werkzaamheden door buitenlandse werknemers uitgevoerd worden, doorslaggevend zijn (duur van de tewerkstelling, de vraag of de werkgever al dan niet gevestigd is in een land van de EU, de vraag of de werkgever al dan niet onderworpen is aan een reglementering die vergelijkbaar is met de Belgische wetgeving,...), aangezien we op basis van deze elementen bepalen wat we kunnen verwachten van buitenlandse werkgevers. Wat er ook van zij, het beoordelen van praktijkgevallen en het vastleggen van de strategie die gevolgd zal worden, is een bevoegdheid van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk. 4 e trimester 2014 constructiv info 7

8 BUILTY 2014 Nieuw innovatieplatform met succes afgerond Op woensdag 8 en donderdag 9 oktober 2014 vond in Tour & Taxis BUILTY plaats, een vakbeurs voor de bouwsector waar productkennis en kennisoverdracht centraal stond. Deze beurs richtte zich exclusief op de 600 grootste bouwbedrijven (klasse 5 tem 8) van het land, het topsegment van onze bouwsector. Het aanbod werd bewust overzichtelijk gehouden: maximum 40 fabrikanten van bouwmaterialen kregen de kans om hun nieuwste producten te tonen aan een select publiek. georganiseerd in een aangename, kleinschalige en informele setting. De gedetailleerde technische uitleg in de demozones en de thematische infosessies waren een perfecte aanvulling voor de bezoekers. De hele dag door was er bovendien non-stop catering voorzien en werd er genetwerkt met collegabedrijven, exposanten, sprekers en federaties. Afspraak op woensdag 18 en donderdag 19 november 2015 in Tour & Taxis voor de volgende editie van BUILTY. Het navb gaf als partner van dit event twee infosessies over CE-markering voor dragende elementen en het werken in beschoeide sleuven. Bovendien konden de bezoekers tijdens deze tweedaagse terecht op de navb-stand voor concreet welzijns- en veiligheidsadvies. Met niet minder dan 892 deelnemers werd de formule van BUILTY bijzonder gesmaakt. Op vraag van de bezoekersdoelgroep werd dit event weg van het traditionele beursconcept Luc Christiaens van het navb geeft een infosessie over de CE markering Bekijk enkele sfeerbeelden op De presentaties van de navb-infosessies zijn gratis downloadbaar op de navb-website (Over het navb/ Downloads). 8 constructiv info 4 e trimester 2014

9 WINTEROPLEIDINGEN via de excellente opleidingspartners en het fvb Van 1 december 2014 tot 31 maart 2015 kunnen bedrijven uit de bouwsector gebruik maken van winteropleidingen. Tijdens deze winterperiode kunt u uw arbeiders in tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer plaatsen én hen tegelijkertijd een opleiding laten volgen. Deze opleidingen worden aangeboden in samenwerking met onze excellente opleidingspartners: Confederatie Bouw, Bouwunie en FeMa. Hoe organiseert u een winteropleiding? U neemt hiervoor volgende stappen: De opleidingen worden georganiseerd van 1 december tot 31 maart. De arbeider wordt in tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer geplaatst. De winteropleiding staat in het bedrijfsopleidingsplan (BOP) als een geplande opleiding. De duurtijd is beperkt tot maximaal 4 weken (160 opleidingsuren). Naast winterlopleiding kan u natuurlijk gebruik blijven maken van de andere opleidingsstelsels van het fvb, zoals weekdagopleiding (met tussenkomst in de loon-en opleidingskost ) of zaterdagopleidingen (met tussenkomst in opleidingskost en premie aan de werknemer). Wat zijn uw voordelen? U betaalt geen loon. Via het fvb is er een sectorale tussenkomst in de opleidingskost: -- 5 per opleidingsuur voor theoretische opleidingen per opleidingsuur voor praktische opleidingen Competentieversterking binnen uw bedrijf en voor uw arbeiders? Uw arbeider ontvangt een premie van 36 per opleidingsdag. Hij ontvangt deze premie bovenop de werkloosheidsuitkering en andere aanvullende vergoedingen. Bovendien versterkt hij zijn competenties. Voor meer informatie kan u contact opnemen met uw werkgeversorganisatie: Confederatie Bouw, Bouwunie of FeMa, of met uw fvb-regio: constructiv.be. 4 e trimester 2014 constructiv info 9

10 Lichte arbeidsongevallen en bijscholing van de hulpverleners Tot april 2014 was het verplicht om ieder arbeidsongeval aan te geven aan de verzekering. Voortaan wordt een uitzondering gemaakt voor lichte arbeidsongevallen. Er zijn ook nieuwe bepalingen ingevoerd in verband met de verplichtingen in verband met de bijscholing van hulpverleners. Lichte arbeidsongevallen Lichte arbeidsongevallen zijn ongevallen die noch tot loonverlies, noch tot arbeidsongeschiktheid leiden voor het slachtoffer, maar die enkel zorg vereisen die meteen na het ongeval wordt toegediend en waarvoor geen arts nodig is. Voor de vrijstelling van aangifteplicht voor dit soort ongevallen is het absoluut noodzakelijk dat het ongeval wordt ingeschreven in het register van interventies dat de hulpverleners moeten bijhouden. Er werden enkele elementen toegevoegd aan het register, waarin voortaan de volgende inlichtingen vermeld moeten worden: de naam van de hulpverlener, de naam van het slachtoffer, de plaats, de datum, het uur, de beschrijving en de omstandigheden van het ongeval, de aard, de datum en het uur van de interventie en de identiteit van eventuele getuigen. Het voordeel van deze maatregel is dat de werkgever het ongeval, als het niet aangegeven werd en er later een verergering van het letsel vastgesteld wordt, alsnog als arbeidsongeval aan de verzekeraar kan aangeven binnen de acht dagen die volgen op de datum waarop hij kennis genomen heeft van de verergering. Het slachtoffer is dan overeenkomstig de gebruikelijke voorwaarden gedekt door de verzekering. Een andere nieuwigheid is dat voortaan ook het aantal lichte ongevallen gemeld zal moeten worden in het van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Bijscholing van de hulpverleners De bijscholing van hulpverleners die eenmaal per jaar moet worden gevolgd, werd verder verduidelijkt. Op voorwaarde dat de werkgever aantoont dat een bijscholing om de twee jaar geen afbreuk doet aan de kennis en vaardigheden van de hulpverlener, mag van deze verplichting afgeweken worden en kan deze bijscholing voortaan om de twee jaar plaatsvinden. Daarvoor moet de werkgever zich, na advies van de arbeidsgeneesheer en van het comité voor preventie en bescherming op het werk, baseren op een voorafgaandelijke risicoanalyse. Wanneer een hulpverlener niet heeft kunnen deelnemen aan een bijscholingssessie, moet hij binnen de 12 maanden die volgen op de oorspronkelijk voorziene sessie, een andere sessie volgen. Deze maatregelen zijn van toepassing als gevolg van het verschijnen van de twee koninklijke besluiten van 9 en 19 maart 2014 in het Belgisch Staatsblad van 10 april 2014: KB tot wijziging van een aantal bepalingen inzake interne diensten en eerste hulp met betrekking tot lichte ongevallen en bijscholing van hulpverleners KB tot wijziging van het KB van 12 maart 2003 tot vaststelling van de wijze en van de termijn van aangifte van een arbeidsongeval Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de pagina KB lichte ongevallen en bijscholing hulpverleners op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: werk.belgie.be. 10 constructiv info 4 e trimester 2014

11 Building your learning! H et fvb heeft het bouwonderwijs altijd al ondersteund op het vlak van didactisch materiaal. Daardoor kunnen zowel leerlingen als leerkrachten de methodes en technieken leren kennen die toegepast worden in de bouwsector. De handboeken die door de diensten van het fvb uitgewerkt worden in samenwerking met het navb en de technische richtingen, zijn trouwens een hoeksteen van de samenwerking met het bouwonderwijs. Vandaag moet echter niet alleen rekening gehouden worden met de voortdurende evolutie van de technieken in de bouwsector, maar ook met de maatschappelijke evolutie op het vlak van leermethodes en de informatica-omgeving van de jongeren. In dit kader zal het fvb met de sociale partners van de sector moderne, interactieve e-boeken ontwikkelen die in een digitale bibliotheek gecatalogeerd zullen worden en waarmee de leerlingen zelf op ontdekkingstocht kunnen gaan aan de hand van aantrekkelijke audiovisuele fragmenten. Zo zullen ze bijvoorbeeld een muurtje kunnen metselen door de stappen van een video te volgen en na te bootsen. Met een ludieke vragenlijst zal ook hun inzicht beoordeeld worden en zullen andere fragmenten voorgesteld worden in functie van de resultaten. Ook het aspect coöperatief leren zal aangemoedigd worden, aangezien de leerlingen de mogelijkheid zullen hebben om onderling te communiceren in deze nieuwe informatica-omgeving. Deze manier van leren moet beschouwd worden als een uitbreiding op het traditionele leren waarmee altijd en overal nieuwe kennis verworven kan worden. Doordat het fvb de mogelijkheid krijgt om kwaliteitsvolle, innovatieve en interactieve handboeken te laten ontwikkelen, zal de digitale bibliotheek een ruime collectie werken van hoge kwaliteit bevatten. Meer informatie? buildingyourlearning.be 4 e trimester 2014 constructiv info 11

12 Een nieuw traject voor jongeren in onze sector! In het kader van dit project meer bepaald in verband met de veiligheidsopleiding - werkt het fvb in nauwe samenwerking met het navb. Dit project is innovatief ten opzichte van de vele initiatieven en acties die de sector al gepland heeft of die aan de gang zijn en heeft voornamelijk betrekking op de opleiding, toeleiding en tewerkstelling van werkzoekende jongeren van minder dan 26 jaar, onder wie ook jongeren die een basisopleiding gevolgd hebben en jongeren met een diploma van een bouwrichting in het TSO of BSO. Het project zal ook inspelen op de regionale behoeften in een sectoraal kader en zal aangepast zijn aan de lokale context en de specifieke groepen. Het fvb hoopt dat de jongeren alle kansen grijpen die ze aangeboden zullen krijgen in het kader van dit project en blijk zullen geven van enthousiasme en doorzettingsvermogen. Laten we hopen dat de jongeren alle kansen grijpen die ze aangeboden zullen krijgen in het kader van dit project en blijk zullen geven van enthousiasme en doorzettingsvermogen. Meer jongeren aan het werk krijgen in de bouwsector, dat is de uitdaging die het fvb wil aangaan met de sociale partners van de bouwsector. In dit kader heeft het fvb geantwoord op de projectoproep van vorige federaal minister van Werk Monica De Coninck voor de uitwerking van nieuwe projecten voor jongeren die behoren tot risicogroepen. Het fvb-project met de titel De toeleiding en de opleiding van jongeren van minder dan 26 jaar in de bouwsector werd geselecteerd en goedgekeurd door de minister van Werk. Het project is opgebouwd rond twee assen: 1. De uitwerking van een sectoraal traject dat het traject van een basisopleiding naar werk vlotter wil laten verlopen voor jongeren. Deze sectorale toeleiding naar werk zal gerealiseerd worden in overeenstemming met de acties van de regionale partners op het vlak van onderwijs, opleiding en toeleiding. 2. De inleiding en de organisatie van een specifieke veiligheidsopleiding voor jonge sectorintreders. Om dit project efficiënt tot stand te brengen, sluit het fvb momenteel convenanten af met scholen of opleidingscentra en met de regionale diensten voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding. Dit onderwerp zal opnieuw aan bod komen in een volgende editie. Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnement met uw fvb-regio: constructiv.be. 12 constructiv info 4 e trimester 2014

13 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen Koninklijk besluit van 28 maart 2014 Situering Het koninklijk besluit (KB) Brandpreventie op de arbeidsplaatsen van 28 maart 2014 vervangt en verruimt het ARAB art. 52 over de preventie van brand. Het trad in werking op 3 mei 2014 en wordt opgenomen in de Codex welzijn op het werk als Hoofdstuk III Brandpreventie op de arbeidsplaatsen van Titel III Arbeidsplaatsen. Het toepassingsgebied van het KB Brandveiligheid is hetzelfde als het KB Arbeidsplaatsen. Dit houdt in dat het niet van toepassing is op de werf zelf maar wel op de kantoren, magazijnen, depots, ateliers Toch zijn er enkele onderwerpen die belangrijk zijn voor de bouwsector. Het KB vervangt heel wat bepalingen van het artikel 52 van het ARAB. Wel blijven de artikelen over de constructie van gebouwen uit het ARAB art 52 voorlopig nog bestaan. Deze worden later vervangen door een ander koninklijk besluit. 3. De nodige beschermingsmiddelen tegen brand moeten voorzien worden die voldoen aan het KB betreffende de Collectieve beschermingsmiddelen. 4. Er moet een intern noodplan worden opgesteld met geschreven procedures i.v.m. de brandbestrijdingsdienst, de evacuatie, de evacuatieoefeningen, het gebruik van beschermingsmiddelen tegen brand, informatie en opleiding van de werknemers. 5. De werkgever moet nagaan of de constructie van het gebouw het toelaat dat de werknemers en andere aanwezige personen op de arbeidsplaatsen zichzelf kunnen evacueren of dit enkel kunnen met de hulp van anderen. Daarenboven moeten de hulpdiensten in alle veiligheid kunnen optreden. Verder moet de constructie van het gebouw voldoen aan de algemene principes van brandveiligheid. Dit houdt in dat de stabiliteit van de dragende elementen en zo nodig het ganse gebouw moet worden gewaarborgd en de rook- en brandverspreiding en de uitbreiding naar aanpalende gebouwen moet worden vermeden. Dit is een algemeen geldend principe voor alle gebouwen. Voor bestaande gebouwen vormt de risicoanalyse de basis om deze principes na te gaan. Voor nieuwe gebouwen betekent dit dat de risicoanalyse al moet worden toegepast tijdens de ontwerpfase. Voor verdere informatie over de nieuwigheden van dit KB verwijzen wij u naar de website Welzijnsinfo>Regelgeving/Koninklijke besluiten. Wat is er belangrijk voor de bouwbedrijven? In de Afdeling 7: Werkzaamheden uitgevoerd in de inrichting van de werkgever (art 28-30) worden nieuwe bepalingen vermeld over de verplichtingen die een werkgever heeft tegenover de aannemer(s) wanneer hij werken laat uitvoeren aan het gebouw waar hij mensen tewerkstelt. Wat is er nieuw? 1. Het KB voert - naar analogie met andere KB s van de Codex - de verplichting in om een risicoanalyse uit te voeren. De werkgever moet alle situaties onderzoeken die tot brand kunnen leiden en de nodige preventiemaatregelen treffen. 2. Er moet een brandbestrijdingsdienst worden opgericht. De taken van deze dienst zijn in een afzonderlijk artikel opgenomen. De werkgever heeft de volgende verplichtingen: 1. informatie verstrekken aan de aannemer(s) over de risico s eigen aan het bedrijf en de te nemen preventiemaatregelen 2. zich ervan verzekeren dat de aannemer(s) deze instructies begrijpt/begrijpen 3. informatie inwinnen bij de aannemer(s) over de eventuele brandrisico s die de werken met zich meebrengen Dus ook de aannemers (+ onderaannemers) zijn nu verplicht informatie over de brandrisico s eigen aan hun werkzaamheden te verstrekken. De werkgever moet nazien dat dit gebeurd is. Verder wordt in dit KB verduidelijkt dat een vuurvergunning voor werken met bijkomend brandrisico nodig. 4 e trimester 2014 constructiv info 13

14 H Een instrument om overbelastingsletsels in de bouwsector terug te dringen et instrument RiMoBo (Risico Monitoring Bouw), een samenwerkingsproject van het navb met het ESF en Adhesia, werd voorgesteld tijdens het 20ste ISSA Wereldcongres voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk dat op 25, 26 en 27 augustus in Frankfurt plaatsvond. RiMoBo De bouwsector wordt algemeen gezien als een sector met meerdere zware beroepen. Heel wat werknemers verlaten de sector dan ook lang voor het einde van hun beroepsloopbaan. De redenen waarom werknemers de bouwsector verlaten, kunnen zeer divers zijn. Veelal is er sprake van een vorm van overbelasting die fysiek, psychisch of een combinatie van beide kan zijn. Om deze trend te kunnen keren, is eerst een inzicht nodig in de factoren die een risico vormen voor overbelastingsletsels (in de brede zin van het woord). In het kader van duurzame inzetbaarheid van werknemers is het voor de werkgever van groot belang om over een instrument te beschikken dat de signalen van overbelasting of dreigende uitval vroegtijdig kan herkennen. En net dat is het doel van het navb en de partners van Rimobo : een zogenaamde risicobarometer creëren die aanduidt of het bedrijf al dan niet goed scoort op het vlak van duurzame inzetbaarheid. Die signalen kunnen zowel opgevangen worden bij een bevraging van de werknemers als bij een doorlichting van het bedrijf en zijn cultuur. Daarbij denken het navb en haar partners aan de fysieke en psychosociale eisen, de organisatorische aspecten en de eisen op het vlak van flexibiliteit. Om de risicobarometer samen te stellen, maken het navb en haar partners gebruik van twee vragenlijsten. De eerste lijst wordt ingevuld door de individuele werknemers, en bestaat naast een aantal algemene vragen ook uit vragen met betrekking tot werkbelasting. De tweede lijst wordt ingevuld door de bedrijfsleiding (of preventieadviseur) van het bedrijf en bevat vragen over dezelfde aandachtsgebieden op het vlak van werkbaarheid in het bedrijf, maar dan vanuit de visie van de werkgever. Op basis van de antwoorden op deze vragenlijsten wordt een score opgemaakt die een weergave is van de duurzame inzetbaarheid en het risico op vroegtijdige uitval. Voor de werknemers is er een individuele score die niet aan de werkgever wordt meegedeeld, maar die wel ter beschikking wordt gesteld aan de externe dienst voor preventie en Christian Depue en Emmy Streuve van het navb tijdens de presentatie van RiMoBo op het Wereldcongres van ISSA in Frankfurt. bescherming op het werk. Zo kan deze dienst werknemers met een hoog risico op uitval individueel begeleiden en zo nodig aangepaste maatregelen voorstellen. Daarnaast wordt per beroepsgroep de gemiddelde score van de totale groep van werknemers berekend. Die gemiddelde score wordt wel aan de werkgever bezorgd. Voor de werkgevers wordt een score voor het bedrijf berekend, die aangeeft hoe het bedrijf omgaat met risicofactoren voor vroegtijdige uitval van werknemers. Deze score wordt vergeleken met het gemiddelde voor de sector (benchmark) en aangevuld met de gemiddelde verletcijfers van het bedrijf. Op basis van deze gegevens wordt een rapport opgesteld met betrekking tot de duurzame inzetbaarheid van werknemers in het bedrijf en de aandacht die het besteedt aan deze inzetbaarheid. Idealiter zijn de scores voor werknemers en werkgevers gelijklopend. Naar aanleiding van het rapport kan het beleid indien nodig bijgestuurd worden en kunnen er maatregelen getroffen worden om vroegtijdige uitval uit het beroep te vermijden. Daarna kan een nieuwe evaluatie gemaakt worden. Interesse? Indien u geïnteresseerd bent in het risicoprofiel van uw bedrijf, surf dan naar de website 14 constructiv info 4 e trimester 2014

15 V Het benchmarkingverslag over welzijn 2013 IS BESCHIKBAAR! orig jaar ontvingen alle bouwondernemingen die in 2012 arbeiders in dienst hadden voor de eerste keer het benchmarkingverslag van het navb. Dit verslag geeft informatie over arbeidsongevallen van uw arbeiders, het verlet dat daardoor veroorzaakt wordt en het verlet ten gevolge van ziekte in uw onderneming. De aannemer kan het benchmarkingverslag gebruiken om zijn preventiebeleid op te volgen en om aan te tonen dat hij het welzijn van de arbeiders ter harte neemt. Vanaf heden zijn de benchmarkingverslagen van 2013 beschikbaar voor ondernemingen die dat jaar arbeiders in dienst hadden. U kan deze voor uw bedrijf opvragen via het contactformulier op onze website navb.constructiv.be. Meer informatie over het benchmarkingverslag is beschikbaar op de website van het navb. Personaliseer een kalender en 6 nieuwe affiches! I n het kader van de navb-campagne Lever veilig, over het veilige verloop van het leverings- en behandelingsproces van bouwmaterialen lanceerde het navb eind maart een nieuwe digitale tool. Via de tool kunnen affiches van deze campagne gratis gepersonaliseerd worden. Binnenkort kunt u ook de navb-kalender voor 2015 en 6 nieuwe affiches personaliseren en downloaden via de tool. Deze algemene affiches behandelen de volgende thema s: Coördinatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen KMO s in de bouw Manueel hanteren van lasten Pesten op het werk Stress op het werk Wegenwerken U kiest een template, laadt uw bedrijfslogo op en met een simpele muisklik creëert u een gepersonaliseerde pdf. Vergeet u niet te registreren vooraleer u van start kunt gaan. Het navb wenst u alvast een veilig en gezond 2015! Surf naar mytool.navb.cnac.constructiv.be om een navb-product te personaliseren! 4 e trimester 2014 constructiv info 15

16 De onderneming Elsen : opleiden, naar waarde schatten Het familiebedrijf ELSEN bevindt zich in Amel, op een steenworp afstand van de Duitse en de Luxemburgse grens. Al meerdere generaties lang is het bedrijf gespecialiseerd in particuliere woningbouw, industriële bebouwing en de uitvoering van openbare projecten. Vandaag werken er een vijftigtal arbeiders en acht bedienden die instaan voor het administratieve gedeelte. V oor de huidige bedrijfsvoerders zijn opleiding en de waardering van de beroepen en personen een belangrijke sleutel tot succes. We hadden een gesprek met deze verantwoordelijken. U hecht veel belang aan de goede opleiding van uw personeel. Heeft u daar een bijzondere reden voor? We zien er zeer nauwgezet op toe dat onze personeelsleden over de nodige kwalificaties en kennis beschikken om werk van hoge kwaliteit te kunnen leveren. Zowel voor ons als voor hen is dat een meerwaarde. We moeten immers het hoofd bieden aan alsmaar strengere verplichtingen op het vlak van aanbestedingen, want klanten - zowel particulieren als overheidsinstellingen - stellen zich kritischer op dan vroeger! Ze winnen op voorhand informatie in en stellen vragen die soms heel technisch zijn. Als klanten ons kiezen om hun werkzaamheden uit te voeren, hebben we er dus alle belang bij een antwoord te kunnen geven op hun vragen en goed werk te leveren. Een reputatie wordt immers opgebouwd of afgebroken in functie van hoe een bedrijf omgaat met deze principes. We zien dat men sterk bezig is met energie: toekomstige klanten gaan op het internet of via andere personen op zoek naar informatie. Ze zijn op de hoogte van de normen die van kracht zijn. Ze weten wat ze willen, hoeveel het materiaal kost en hoe het geplaatst moet worden. Het is dan ook pas op de werf dat een bedrijf kan tonen wat het waard is en een reputatie opbouwt, des te meer omdat de klant en de opdrachtgever de evolutie van de werkzaamheden meestal van nabij opvolgen. Ook de ingenieurs zijn zeer opmerkzaam, zeker bij speciale technieken. Welke opleidingen/welk type opleiding volgen uw personeelsleden? Er is een evolutie aan de gang in onze regio. Vroeger werden de meeste gebouwen in blokstenen gebouwd en moesten de arbeiders daarvoor bepaalde plaatsingstechnieken onder de knie hebben. Door de hoge kostprijs van deze bouwtechniek wordt hij vaak nog enkel gebruikt bij de renovatie van oude gebouwen. Tegenwoordig worden bij de meeste bouwwerken verschillende soorten materialen gecombineerd: een muur in blokstenen en de rest in hout of in blokken die bepleisterd worden. Ook technieken evolueren dus. Tegenwoordig laten we personeelsleden naast de verplichte veiligheidsopleidingen en de opleiding werken op hoogte dan ook geregeld een opleiding bekister, ijzervlechter of metselaar volgen. Het gebeurt vrij vaak dat een arbeider gepassioneerd raakt door een bepaalde techniek en een referentie wordt in zijn vakgebied U vindt vooral het ABO-systeem (Alternerende Beroepsopleiding) interessant... Inderdaad. De meeste nieuwe medewerkers nemen we in dienst via ABO. De eerste stap is de aanvraag: als iemand voldoet aan de voorwaarden voor een ABO-overeenkomst, neemt Arbeitsamt (Dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap van België.) contact op met bedrijven. Als wij gecontacteerd worden en iemand in dienst kunnen nemen, gaan wij in op dit aanbod. Over het algemeen verloopt dat zeer goed: we hebben goede contacten met Arbeitsamt, zij weten ook wat we verwachten. Wat ook belangrijk is, is dat de jongere met een ABO-overeenkomst hier bewust voor gekozen heeft! In principe is het dus iemand die zin heeft om zijn kennis en zijn knowhow verder uit te breiden, iemand die al wat ouder is en dus beter weet 16 constructiv info 4 e trimester 2014

17 en ondersteunen Maar aangezien de winters in deze regio vrij streng zijn, zijn wij verplicht om al onze activiteiten in de buitenlucht s winters stop te zetten. De winterperiode is dan ook zeer geschikt voor opleiding, des te meer omdat de financiële voordelen interessant zijn. Zijn uw arbeiders tevreden over de opleidingen die ze volgen? Ja. Vooral de jongeren zijn enthousiast. Ze willen bijleren om verder vooruit te komen in hun beroep en in het bedrijf. Oudere werknemers in de leeftijdsschijf van 40 tot 50 zijn soms wat terughoudender, wat begrijpelijk is. Wie wat ouder wordt, heeft vaak de indruk dat het geen zin meer heeft om nog veel te leren, ongeacht in welk domein. Maar de zaken verlopen wel goed. En om verder te gaan op het leeftijdsaspect, willen we zeker nog meegeven dat al onze ploegbazen anciens zijn die doorgegroeid zijn binnen ons bedrijf. Onze werknemers zijn dus zeer trouw, en daar zijn we natuurlijk trots op! Gert Elsen, hoofd van de Personeelsdienst en Richard Elsen, Directeur-generaal van de onderneming Elsen wat hij wil. Een ABO-jongere is dus meestal gemotiveerd. Het gebeurt trouwens heel zelden dat iemand die bij ons in dienst getreden is via ABO, ons bedrijf verlaat. Als dat gebeurt, is dat voor ons een grote ontgoocheling. Welke contacten heeft u met het fvb? Dat is simpel... We ontvangen brieven van het fvb en we wisselen heel regelmatig informatie uit via de telefoon of via mail. Het contact verloopt vlot, we kennen elkaar. U vindt ook winteropleidingen bijzonder handig. Ja, en daar zijn meerdere redenen voor: ons orderboek is goed gevuld en we kunnen dus zeer weinig flexibel zijn in drukke periodes. We hebben niet de luxe dat we onze arbeiders kunnen missen, ook al is opleiding altijd een voordeel. Welk advies zou u uw collega-aannemers geven voor een succesvol bedrijf dat erin slaagt bekwame arbeidskrachten in dienst te houden? Het is een absolute noodzaak om bij te blijven met de behandeling en de installatie van nieuwe materialen en met nieuwe technieken. En daar speelt opleiding, in alle fases van een loopbaan, een doorslaggevende rol in. Maar we moeten bouwberoepen ook opnieuw naar waarde leren schatten. We moeten deze beroepen naar waarde schatten in de maatschappij, maar we moeten ook waardering hebben voor de mensen die deze beroepen uitvoeren. Het idee dat dit beroepen zijn voor «dommeriken», moet dus verdwijnen. Deze beroepen bieden de arbeiders immers kansen om zichzelf te ontplooien en vakmanschap aan de dag te leggen. Het gebeurt vrij vaak dat een arbeider gepassioneerd raakt door een bepaalde techniek en een referentie wordt in zijn vakgebied. Voor ons is het zeer belangrijk dat de mensen die bij ons komen werken, alle kansen krijgen. Daarom ondersteunen we hen en laten we hen tegelijkertijd ook weten wat de vereisten van ons bedrijf zijn. In de meeste gevallen is dit een win-winsituatie! 4 e trimester 2014 constructiv info 17

18 Haal het beste uit uw bedienden met de opleidingen van Cevora Wist u dat Cevora een uitgebreid gamma aan korte opleidingen aanbiedt voor uw bedienden? En dat dit voor uw bedrijf gratis is? Wat is Cevora? Cevora is het sectoraal vormingscentrum van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden (PC 218). De bedienden van de bouwsector, hout- en meubelsector, studiebureaus en nog een dertigtal andere sectoren vallen onder dit paritair comité. De sociale partners gaven Cevora onder meer de opdracht om over het hele land gratis opleidingen voor bedienden te organiseren. Cevora stemt het opleidingsaanbod voortdurend af op de noden van bouwbedrijven. Daarvoor werkt het samen met partners als het fvb en de sociale partners van de bouwsector. Zij kennen de bouwsector immers als geen ander. Voor wie? Elk bouwbedrijf dat onder PC 218 valt, kan zijn bedienden inschrijven. Denk hierbij aan werfleiders, projectleiders, calculatoren, administratieve bedienden, enzovoort. Hoe? Elk bedrijf uit PC 218 betaalt automatisch een bijdrage voor opleidingen. Verzilver deze bijdrage door gratis gebruik te maken van de diensten van Cevora! Waarom? Ter inspiratie vindt u hieronder enkele voorbeelden. Welke van deze vaardigheden heeft uw bedrijf nodig? Technische kennis en ervaring Projectmanagement en -beheer Veilig werken Gebruik van ICT: Excel, AutoCAD, hardware (computer, tablet) Omgaan met opdrachtgevers, onderaannemers, collega s Kennis van wetgeving rond overheidsopdrachten, sociaal recht,... Op vraag van? Op aanvraag kunnen er ook opleidingen in uw eigen bedrijf georganiseerd worden, op voorwaarde dat uw bedrijf een opleidingsplan geregistreerd heeft bij het Sociaal Fonds van de sector en minstens acht bedienden in dienst heeft. Premies Cevora ontwikkelt specifieke opleidingen voor bedrijven uit de bouwsector. Volgt u liever ergens anders een opleiding? Dan betaalt Cevora uw factuur deels terug via opleidingspremies. Geen tijd? Geen probleem. Heel wat opleidingen zijn opgesplitst in korte modules. U kiest gewoon de module die uw bediende nodig heeft. Daarnaast zijn er ook een aantal opleidingen die uw bedienden zelfstandig aan hun bureau kunnen volgen (e-learning). Is er nog meer? Ja! Aan uw meer ervaren bedienden (50 jaar of ouder) geeft Cevora gratis opleidingsadvies. Bovendien helpt Cevora ontslagen bedienden met een kwaliteitsvolle outplacementbegeleiding aan een nieuwe job (ook zonder kosten). Extra voordelen U kunt van nóg meer voordelen en premies genieten. Alles wat u hiervoor hoeft te doen, is een opleidingsplan registreren bij het Sociaal Fonds (via Dé oplossing voor bedrijven die geloven in opleiding en willen investeren in hun toekomst. Interesse? Neem een kijkje op mail naar of bel naar 078/ Kennis van vreemde talen 18 constructiv info 4 e trimester 2014

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen Situering Het koninklijk besluit (KB) van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen vervangt en verruimt artikel 52 van

Nadere informatie

LICHTE ONGEVALLEN Nota over de wetgeving

LICHTE ONGEVALLEN Nota over de wetgeving VL/NB Brussel, woensdag 23 april 2014 LICHTE ONGEVALLEN Nota over de wetgeving Twee nieuwe KB's bepalen de toepassingsmodaliteiten van het concept 'licht ongeval' in de reglementering betreffende arbeidsongevallen,

Nadere informatie

1 Beschrijving. 3 Regelgeving. 3.1 KB Eerste hulp Definities Eerste hulp

1 Beschrijving. 3 Regelgeving. 3.1 KB Eerste hulp Definities Eerste hulp Preventiefiche O003 05/2016 Organisatie van EHBO 1 Beschrijving De organisatie van de eerste hulp in de bouwonderneming is niet enkel verplicht, maar ook van cruciaal belang, want in deze sector zijn de

Nadere informatie

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE Brandpreventie op de arbeidsplaatsen PRINCIPE De nieuwe wetgeving betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (KB van 28 maart 2014) legt duidelijk uit welke maatregelen de werkgevers moeten nemen

Nadere informatie

Prebes Kring Zuid 12/04/2012 EHBO

Prebes Kring Zuid 12/04/2012 EHBO Prebes Kring Zuid 12/04/2012 EHBO 1 Inhoudstafel Evolutie van de wetgeving m.b.t. EHBO KB 15/12/2010 : voornaamste wijzigingen - Procedures - Uitrusting - Vorming - Risicoanalyse Vragen 2 Evolutie van

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/15/135 BERAADSLAGING NR 09/004 VAN 13 JANUARI 2009, GEWIJZIGD OP 1 SEPTEMBER 2015, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 109 van 27 oktober 2006 over het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Risicoanalyse en preventiemaatregelen

Risicoanalyse en preventiemaatregelen Arbeidsongevallen en onbezoldigde stages Met stagiairs bedoelt men personen die gewoon onderwijs volgen en in het kader van die opleiding arbeidsprestaties verrichten bij een werkgever om beroepservaring

Nadere informatie

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen. Infodocument

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen. Infodocument Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen Infodocument Arbeidsplaatsen - Elektrische installaties - Algemeen Voor bepaalde oude elektrische installaties op de arbeidsplaatsen werden in 2008 minimum

Nadere informatie

Werken op hoogte - opleidingen 30/11/2015

Werken op hoogte - opleidingen 30/11/2015 Werken op hoogte - opleidingen 30/11/2015 Agenda Wat is Constructiv? Wat doet fvb-ffc Constructiv Waarvoor ons contacteren? Samenwerking onderwijs Werk zoeken werk vinden Levenslang evolueren opleiding

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Codex over het welzijn op het werk Boek I.- Algemene beginselen Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 89/391/EEG van de Raad

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/005 BERAADSLAGING NR 09/004 VAN 13 JANUARI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Foto: Nicolas Neefs. Persdossier De Week van de Bouw 2016: ontdek beroepen met een hart voor een sector die beweegt! Op 28 & 29 april.

Foto: Nicolas Neefs. Persdossier De Week van de Bouw 2016: ontdek beroepen met een hart voor een sector die beweegt! Op 28 & 29 april. Foto: Nicolas Neefs Persdossier De Week van de Bouw 2016: ontdek beroepen met een hart voor een sector die beweegt! Op 28 & 29 april. Inhoud 1 BRC Bouw en fvb-ffc Constructiv. Wie zijn wij?...p. 2 De essentie

Nadere informatie

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer Nr. 910 Brussel, 12 januari 2010 BETREFT: MOGELIJKHEID VOOR MEERDERE WERKGEVERS TOT OPRICHTING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (GIDPBW). 1. Wetgeving

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 18 juli 2017

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 18 juli 2017 A D V I E S Nr. 2.044 ------------------------------ Zitting van dinsdag 18 juli 2017 ----------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit houdende diverse maatregelen inzake detachering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Hierna volgt een beknopt overzicht van de nieuwe regelgeving.

Hierna volgt een beknopt overzicht van de nieuwe regelgeving. Eerste hulp Met de publicatie van het KB van 15.12.10 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan de werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden, in het BS van 28.12.10,

Nadere informatie

Slotconferentie Contracteranto

Slotconferentie Contracteranto Slotconferentie Contracteranto Getuigenissen uit de bouwsector Christian Depue Vaststellingen p. 2 Vaststellingen Communicatie Bouwvakkers op een werf zijn vaak van verschillende afkomst en er worden veel

Nadere informatie

Evaluatie vormingen welzijn op het werk

Evaluatie vormingen welzijn op het werk Evaluatie vormingen welzijn op het werk Context evaluatie Opdracht gever: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Directie humanisering van de arbeid Uitvoering: Engender vzw www.engender.eu Bronnen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG16/187 BERAADSLAGING NR. 14/031 VAN 6 MEI 2014, GEWIJZIGD OP 6 SEPTEMBER 2016, INZAKE DE TOEGANG TOT DE

Nadere informatie

Strategisch plan voor de bouwsector. Pistes om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie

Strategisch plan voor de bouwsector. Pistes om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie Strategisch plan voor de bouwsector Pistes om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie Vijf acties moeten tegelijkertijd worden ingevoerd: 1. Versterken van het rechtskader 2. Sensibiliseren

Nadere informatie

Eerste hulp op het werk

Eerste hulp op het werk Eerste hulp op het werk De regelgeving in de praktijk IDEWE 1 Vragen: Is/wordt de eerste hulp in uw (aangesloten) onderneming goed geregeld/uitgevoerd/opgevolgd? IDEWE 2 Vragen: Is/wordt de eerste hulp

Nadere informatie

Initiatieven om de insluiting te bevorderen in de bouwsector. Een aanpak in de breedte en in de diepte

Initiatieven om de insluiting te bevorderen in de bouwsector. Een aanpak in de breedte en in de diepte Initiatieven om de insluiting te bevorderen in de bouwsector Een aanpak in de breedte en in de diepte Een beeld van de bouwsector De sector in aantallen 160.000 bouwvakarbeiders 30.000 ondernemingen Typische

Nadere informatie

WAAROM KIEZEN VOOR ELECTROTEST?

WAAROM KIEZEN VOOR ELECTROTEST? RISICOANALYSE BRAND KB 28/03/2014 NL WIE IS ELECTROTEST? ELECTROTEST is een dynamisch bedrijf dat een activiteitenprogramma heeft in de domeinen veiligheid en energie. De knowhow werd gedurende meer dan

Nadere informatie

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN Januari 2017 Het voorbije jaar verschenen er in de media heel wat berichten over de plannen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Werk Kris

Nadere informatie

Adviezen van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk

Adviezen van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk Toelichting over het koninklijk besluit betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden Kader Kader Definities Verplichtingen van

Nadere informatie

Het Intern Noodplan. BrandPreventie-Dossier.be. Een praktische toelichting. Weet wat te doen bij brand!!

Het Intern Noodplan. BrandPreventie-Dossier.be. Een praktische toelichting. Weet wat te doen bij brand!! Het Intern Noodplan Een praktische toelichting BrandPreventie-Dossier.be Weet wat te doen bij brand!! KB28/03/2014 Inleiding tot het intern noodplan - Een praktische gids Er bestaat vaak nogal verwarring

Nadere informatie

FVB: opleidingen Lever veilig. Herentals 25 april 2014

FVB: opleidingen Lever veilig. Herentals 25 april 2014 FVB: opleidingen Lever veilig Herentals 25 april 2014 Paritaire bouworganisaties (31-12-2010) Paritair Comité Werklieden Bouwsector Commission paritaire des Ouvriers Construction (PC - CP 124) fbz-fse

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/14/070 BERAADSLAGING NR. 14/031 VAN 6 MEI 2014 INZAKE DE TOEGANG TOT DE GEGEVENSBANK AANWEZIGHEIDSREGISTRATIE

Nadere informatie

Gezamenlijke doelstellingen

Gezamenlijke doelstellingen 1 Gezamenlijke doelstellingen Stad Antwerpen Lokale tewerkstelling Ondersteunen onderwijs Antwerpen fvb-ffc Constructiv Gekwalificeerde bouwvakarbeiders Eén loket voor iedereen. VDAB Arbeidsbemiddeling

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen in de welzijnsreglementering

Belangrijke wijzigingen in de welzijnsreglementering Belangrijke wijzigingen in de welzijnsreglementering Ir. Werner Keppens Directie TWW Antwerpen FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Werner.keppens@werk.belgie.be 03/2327905 30/01/2014 Open Forum

Nadere informatie

Groentenconservennijverheid

Groentenconservennijverheid Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid 2200001 Groentenconservennijverheid CAO van 11 februari 2010 (99.195) Invoering van een nieuw sectoraal barema voor de bedienden (Overeenkomst

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/006 BERAADSLAGING NR. 11/005 VAN 11 JANUARI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Psychosociale risico s. Hoe kan Securex u ondersteunen?

Psychosociale risico s. Hoe kan Securex u ondersteunen? Psychosociale risico s Nieuwe wetgeving Hoe kan Securex u ondersteunen? Inhoudstafel De nieuwe wetgeving 1. Toepassingsgebied 2. Wat zijn psychosociale risico s? Welke maatregelen moet de werkgever treffen?

Nadere informatie

Nieuw in 2014 - Te verwachten in 2015. Pieter Bolle TWW West-Vlaanderen 20 januari 2015

Nieuw in 2014 - Te verwachten in 2015. Pieter Bolle TWW West-Vlaanderen 20 januari 2015 Nieuw in 2014 - Te verwachten in 2015 Pieter Bolle TWW West-Vlaanderen 20 januari 2015 Deel 1 2014 Deel 1 2014 Regelgeving Campagnes Diversen Deel 1 2014 Regelgeving Campagnes Diversen Een overzicht CAO

Nadere informatie

Welzijn van uitzendkrachten: nieuwe bepalingen

Welzijn van uitzendkrachten: nieuwe bepalingen Welzijn van uitzendkrachten: nieuwe bepalingen In het Belgisch Staatsblad van 28 december 2010 verscheen het nieuw koninklijk besluit (KB) van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende

Nadere informatie

Welzijn en opleidingen

Welzijn en opleidingen Welzijn en opleidingen De wetgeving over het welzijn op het werk verplicht werkgevers de nodige maatregelen te nemen om het welzijn van de werknemers te bevorderen tijdens de uitvoering van hun werk. Een

Nadere informatie

Voorstelling navb-cnac Constructiv. Ontmoeting Co-Prev - NAVB, 29 februari 2012

Voorstelling navb-cnac Constructiv. Ontmoeting Co-Prev - NAVB, 29 februari 2012 Voorstelling navb-cnac Constructiv Ontmoeting Co-Prev - NAVB, 29 februari 2012 Inhoud Arbeidsongevallen en beroepsziekten in de bouw NAVB-CNAC CONSTRUCTIV p. 2 Arbeidsongevallen en beroepsziekten in de

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/121 BERAADSLAGING NR. 13/088 VAN 3 SEPTEMBER 2013, GEWIJZIGD OP 7 JUNI 2016, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Publicatie KB omtrent zorgkundige

Publicatie KB omtrent zorgkundige Publicatie KB omtrent zorgkundige Op 3 februari 2006 verscheen in het Staatsblad het KB van 12 januari 2006 omtrent de verpleegkundige activiteiten die zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder

Nadere informatie

Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Inleiding Krachtens de welzijnswet dient elke werkgever een interne dienst voor preventie en bescherming op

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk.

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. Doel Toelichting Het jaarverslag heeft enerzijds tot doel een samenvatting

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs (B.S ; erratum: B.S )

Koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs (B.S ; erratum: B.S ) Koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs (B.S. 4.10.2004; erratum: B.S. 3.1.2005) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 30 september 2005 (B.S. 13.10.2005,

Nadere informatie

Vreemde talen op de bouwplaats

Vreemde talen op de bouwplaats . 09/10/2012 ir. Tom Vermeersch FOD WASO, TWW RD Oost-Vlaanderen Vaststellingen tijdens inspectiebezoeken i.v.m. buitenlandse bouwvakkers: Objectief: Gebrekkige talenkennis Tekort aan veiligheids-en gezondheidsopleiding

Nadere informatie

Wat te doen na een arbeidsongeval

Wat te doen na een arbeidsongeval Wat te doen na een arbeidsongeval Ir. Pieter De Munck Adviseur-generaal TWW RD Limburg Vlaams-Brabant Arbeidsongeval Voor de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 wordt als arbeidsongeval

Nadere informatie

Coördinator psychosociaal welzijn (M/V)

Coördinator psychosociaal welzijn (M/V) Scholengroep 19 Dender wenst op korte termijn volgende vacature in te vullen: Coördinator psychosociaal welzijn (M/V) Als coördinator psychosociaal welzijn ben je begaan met welzijn op het werk. In dat

Nadere informatie

Veel beweging op vlak van re-integratie langdurig zieken! 25/11/2016

Veel beweging op vlak van re-integratie langdurig zieken! 25/11/2016 Veel beweging op vlak van re-integratie langdurig zieken! 25/11/2016 Minister van Werk Kris Peeters en Minister van Sociale Zaken Maggie De Block ondernemen duidelijke actie om het aantal mensen dat langdurig

Nadere informatie

BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING

BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING De Individuele Beroepsopleiding (IBO) is bedoeld voor jobs waar ondernemers geen geschikte kandidaten voor vinden. De ondernemer kan via dat systeem

Nadere informatie

WERKEN MET DERDEN. WELZIJNSWET 4/08/1996 Hoofdstuk 4 Afdeling 1. ir.ph.durand

WERKEN MET DERDEN. WELZIJNSWET 4/08/1996 Hoofdstuk 4 Afdeling 1. ir.ph.durand WERKEN MET DERDEN WELZIJNSWET 4/08/1996 Hoofdstuk 4 Afdeling 1 ir.ph.durand philippe.durand@werk.belgie.be 1 Historiek -> Kaderrichtlijn 89/391/EG - 12/06/89 Veiligheid en gezondheid op het werk -> Op

Nadere informatie

Ondersteund drie projecten (combineerbaar)

Ondersteund drie projecten (combineerbaar) Ervaringsfonds Ondersteund werkgevers bij acties die de kwaliteit van de arbeid van de 45-plusser verbetert, teneinde deze langer aan het werk te houden Ervaringsfonds Ondersteund drie projecten (combineerbaar)

Nadere informatie

Opleiding niveau Brandweerman. Hoofdstuk 3 Arbeidsveiligheid. Kapt. Jean-Paul Heyens

Opleiding niveau Brandweerman. Hoofdstuk 3 Arbeidsveiligheid. Kapt. Jean-Paul Heyens Opleiding niveau Brandweerman Hoofdstuk 3 Arbeidsveiligheid Kapt. Jean-Paul Heyens Inleiding en duiding Beschrijving van het Vakgebied Welzijn - Welzijn en welzijnswetgeving sinds 4 augustus 1996 - Kaderwet

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 5. Eerste hulp

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 5. Eerste hulp Codex over het welzijn op het werk Boek I.- Algemene beginselen Titel 5. Eerste hulp Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging

Nadere informatie

PRO_15_Buitenschoolse praktijkopleiding

PRO_15_Buitenschoolse praktijkopleiding PRO_15_Buitenschoolse praktijkopleiding 27-10-2015 Gemeenschappelijke preventiedienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave 1. Definitie 3 2. Doel 3 3. Wetgeving 3 4. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Circulaire 2016/03. Tarifering Externe Diensten PBW

Circulaire 2016/03. Tarifering Externe Diensten PBW Een nieuwe tarifering voor Externe Diensten Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW) PRINCIPE KB 27 november 2015, dat het KB Externe Diensten van 27 maart 1998 wijzigt WELZIJNSWET 1996 Welzijnswet

Nadere informatie

Onthaal van nieuwe medewerkers

Onthaal van nieuwe medewerkers Onthaal van nieuwe medewerkers IVOC CHECKLIST VOOR DE WERKGEVER F030-5.0 1 Inhoud IVOC checklist Inlichtingen over de aanwerving pagina 3 Voorbereiding van het onthaal pagina 4 Dag van de aanwerving pagina

Nadere informatie

SECURA 2015 - RiMoBo 27-03-2015

SECURA 2015 - RiMoBo 27-03-2015 Voorkomen en terugdringen van belastingletsels in de Bouw Oproep 214 projectnummer 4191 RiMoBo Risico Monitor Bouw 1 Inhoud van de presentatie 1. Korte voorstelling van navb-cnac Constructiv 2. RiMoBo

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 125 van 18 april 2008 over het ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Vanaf nu moeten, bij een ernstig arbeidsongeval, ook de psychosociale oorzaken opgenomen worden in het omstandig verslag.

Vanaf nu moeten, bij een ernstig arbeidsongeval, ook de psychosociale oorzaken opgenomen worden in het omstandig verslag. Februari 2016 Periodieke informatie van de preventiedienst InfoRisk ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN Het omstandig verslag en de oorzaken van psychosociale aard. De wet van 28 februari 2014 introduceerde bijzondere

Nadere informatie

Werken met derden - Wettelijk Kader

Werken met derden - Wettelijk Kader Programma Werken met derden - Wettelijk Kader Wet welzijn: hoofdstuk 4 afdeling 1 [HOOFDSTUK IV. - Bijzondere bepalingen betreffende werkzaamheden uitgevoerd door ondernemingen van buitenaf of door uitzendkrachten

Nadere informatie

Organisatie van de opleidingen in samenwerking met

Organisatie van de opleidingen in samenwerking met Organisatie van de opleidingen in samenwerking met Confederatie Bouw Dak OPLEIDINGEN IN HET PLAATSEN VAN LEIEN van 7u30 tot 16u00. BASISOPLEIDINGEN Van 9 tot 13 oktober 2006 Code DNW2006LB-4 Van 13 tot

Nadere informatie

1 Beschrijving. Infofiche Nr /2017. Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werkplaatsen en burelen 1/5

1 Beschrijving. Infofiche Nr /2017. Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werkplaatsen en burelen 1/5 Infofiche Nr. 3015 09/2017 Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werkplaatsen en burelen 1 Beschrijving Er moeten sociale voorzieningen (kleedkamers, refters, wastafels, toiletten, rustlokalen,...)

Nadere informatie

Algemene info deelnemer & werven - Open Wervendag 2015

Algemene info deelnemer & werven - Open Wervendag 2015 Algemene info deelnemer & werven - Open Wervendag 2015 UITERLIJKE DATUM INSCHRIJVING 24 april 2015 I. Deelnemer Wij wensen deel te nemen aan Open Wervendag op zondag 31 mei 2015 als: Individuele onderneming:

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs - Stand van zaken

Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 500 van VERA CELIS datum: 23 mei 2017 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/119 BERAADSLAGING NR 11/077 VAN 4 OKTOBER 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Maak uw fiscale doelen waar!

Maak uw fiscale doelen waar! Tax Corner juli 2015 Maak uw fiscale doelen waar! De digitale eengemaakte markt van de Europese Unie: btw-initiatieven voor grensoverschrijdende e-commerce Buitenlandse bankrekeningen moeten gemeld worden

Nadere informatie

Concordantietabel boek I Algemene beginselen van de codex welzijn op het werk

Concordantietabel boek I Algemene beginselen van de codex welzijn op het werk Concordantietabel boek I Algemene beginselen van de codex welzijn op het werk Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun

Nadere informatie

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen.

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen. BRANDPREVENTIE op de arbeidsplaatsen. Overzicht Wat was het? KB 28/03/2014 : toepassingsgebied en definities Risicoanalyse: risicofactoren Risicoanalyse en preventiemaatregelen Specifieke preventiemaatregelen

Nadere informatie

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN Januari 07 Het voorbije jaar verschenen er in de media heel wat berichten over de plannen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Werk Kris Peeters

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Codex over het welzijn op het werk Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Hoofdstuk I.- Algemene bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

Mijn assistent is een zelfstandige. Persoonlijke assistenten die werken als zelfstandige in het kader van PAB.

Mijn assistent is een zelfstandige. Persoonlijke assistenten die werken als zelfstandige in het kader van PAB. Mijn assistent is een zelfstandige Persoonlijke assistenten die werken als zelfstandige in het kader van PAB. Laatste wijziging 25 oktober 2012 1. Welke overeenkomst? Aannemingsovereenkomst met een zelfstandig

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1.1 Algemeen veiligheids- en gezondheidsplan Het algemeen veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgesteld door de veiligheidscoördinator ontwerp en wordt, voor de aanvang van

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Pijn aan mijn lijf! Praktische tools ter voorkoming van overbelastingsletsels in de bouwsector

Pijn aan mijn lijf! Praktische tools ter voorkoming van overbelastingsletsels in de bouwsector Pijn aan mijn lijf! Praktische tools ter voorkoming van overbelastingsletsels in de bouwsector Wettelijk kader Musculoskeletale Aandoeningen Yves De Groeve FOD WASO RD TWW Oost-Vlaanderen Kennisdirectie

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Startbaanverplichting kan verlicht worden door het aanbieden van stageplaatsen Datum 5 maart 2010 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Brandpreventie- dossier. Caroline Deleu. Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability

Brandpreventie- dossier. Caroline Deleu. Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability Brandpreventie- dossier Caroline Deleu Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability KB 28/03/14 Verplichtingen Werkgever Minimale preventiemaatregelen Brandbestrijdingsdienst Maatregelen

Nadere informatie

Resultaten campagne 2015: Psychosociale Risico s (PSR) in het buitengewoon onderwijs. Aandachtspunten huidige wetgeving PSR

Resultaten campagne 2015: Psychosociale Risico s (PSR) in het buitengewoon onderwijs. Aandachtspunten huidige wetgeving PSR Resultaten campagne 2015: Psychosociale Risico s (PSR) in het buitengewoon onderwijs Aandachtspunten huidige wetgeving PSR Infodagen preventie en bescherming in het GO! Tom Peerboom Sociaal inspecteur

Nadere informatie

Maandag 7 december 2015

Maandag 7 december 2015 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Algemene directie Humanisering van de Arbeid Nationaal Opleidingscentrum 249 ste seminarie Van risicoanalyse tot psychosociaal welzijnsbeleid:

Nadere informatie

Omstandig verslag ernstig arbeidsongeval (KB 24.02.2005)

Omstandig verslag ernstig arbeidsongeval (KB 24.02.2005) Oktober 2012 Periodieke informatie van de preventiedienst InfoRisk PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Omstandig verslag ernstig arbeidsongeval (KB 24.02.2005) De werkgever zorgt ervoor dat zijn/haar

Nadere informatie

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel...

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 4 De hierna vermelde CAO

Nadere informatie

Studienamiddag Prebes

Studienamiddag Prebes Act Achieve Advance Studienamiddag Prebes Praktische ervaringen bij de toepassing van het KB machines en het KB arbeidsmiddelen Praktijkvoorbeeld tweede deel : 28/09/2012 Jan Schoonacker www.recticel.com

Nadere informatie

KB s van 9 en 19 maart 2014 Lichte ongevallen Bijscholing hulpverleners

KB s van 9 en 19 maart 2014 Lichte ongevallen Bijscholing hulpverleners KB s van 9 en 19 maart 2014 Lichte ongevallen Bijscholing hulpverleners GDPB 16/10/2014 gdpb@bz.vlaanderen.be www.bestuurszaken.be KB van 9 maart 2014 tot wijziging van een aantal bepalingen inzake interne

Nadere informatie

1 Beschrijving. Infofiche Nr /2017. Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werkplaatsen en burelen 1/5

1 Beschrijving. Infofiche Nr /2017. Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werkplaatsen en burelen 1/5 Infofiche Nr. 3015 12/2017 Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werkplaatsen en burelen 1 Beschrijving Er moeten sociale voorzieningen (kleedkamers, refters, wastafels, toiletten, rustlokalen,...)

Nadere informatie

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Afdeling Normen over het welzijn op het werk

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Afdeling Normen over het welzijn op het werk FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Afdeling Normen over het welzijn op het werk Thematische toelichting over het koninklijk besluit van 13 juni

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 43 van 14 december 2001 met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid bij uitzendarbeid.

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Circulaire ARBEIDSWEGONGEVAL

Circulaire ARBEIDSWEGONGEVAL art 7 ERNSTIG Welzijnswet 1996, art 94bis, 1 KB Welzijnsbeleid 1998, art 26, 4 ARBEIDSWEGONGEVAL Een ongeval van een werknemer is een arbeidsongeval (AO) als volgende voorwaarden zijn vervuld: een plotse

Nadere informatie

OMSTANDIG VERSLAG ERNSTIG ONGEVAL (volgens KB 24.02.2005)

OMSTANDIG VERSLAG ERNSTIG ONGEVAL (volgens KB 24.02.2005) OMSTANDIG VERSLAG ERNSTIG ONGEVAL (volgens KB 24.02.2005) De werkgever zorgt ervoor dat de Interne of Externe dienst voor Preventie op het Werk elk ernstig arbeidsongeval onmiddellijk onderzoekt en een

Nadere informatie

Informatiefiche. Verantwoordelijkheid van de bevoegde persoon

Informatiefiche. Verantwoordelijkheid van de bevoegde persoon Informatiefiche Verantwoordelijkheid van de bevoegde persoon VERANTWOORDELIJKHEID Een (ernstig) arbeidsongeval leidt zowel tot strafrechtelijke verantwoordelijkheid als burgerlijke aansprakelijkheid Strafrechtelijke

Nadere informatie

Risicoanalyse van de elektrische installatie. Praktische werkwijze

Risicoanalyse van de elektrische installatie. Praktische werkwijze Risicoanalyse van de elektrische installatie Praktische werkwijze 1. Wetgeving Wet Welzijn AREI Koninklijk besluit van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische

Nadere informatie

Werkplekleren BOUW RAAMOVEREENKOMST: WERKPLEKLEREN BOUW LIMBURG

Werkplekleren BOUW RAAMOVEREENKOMST: WERKPLEKLEREN BOUW LIMBURG AANBESTEDING OPDRACHT VDAB RAAMOVEREENKOMST: WERKPLEKLEREN BOUW LIMBURG 1 ALGEMEEN: Samenwerking tussen VDAB Limburg en bouwbedrijven. Algemene offerteaanvraag met besteknummer 2014/ 30025 Open aanbesteding

Nadere informatie

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd Wijziging van het koninklijk besluit Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen In dit koninklijk besluit (25.01.2001) zijn twee

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek X.- Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën. Titel 2. Uitzendarbeid

Codex over het welzijn op het werk. Boek X.- Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën. Titel 2. Uitzendarbeid Codex over het welzijn op het werk Boek X.- Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën Titel 2. Uitzendarbeid Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 91/383/EEG van de Raad van de

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE ASPECTEN

PSYCHOSOCIALE ASPECTEN PSYCHOSOCIALE ASPECTEN Welke lessen kunnen we trekken uit de evaluatie van de pestwet? Sofie D Ours, Preventieadviseur Psychosociale IDEWE 20 september 2011 Kursaal Oostende PreBes vzw Diestersteenweg

Nadere informatie

Een stevig fundament voor de Belgische bouwsector

Een stevig fundament voor de Belgische bouwsector Een stevig fundament voor de Belgische bouwsector C O R P O R A T E B R O C H U R E Constructiv is een samenwerkingsverband van vijf dienstverlenende organisaties voor de bouwsector. Die organisaties vallen

Nadere informatie

KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP

KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP WAT? De dienstverlening Arbeidsbemiddeling is geïntegreerd in het dienstverleningspakket van de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen en vereist dus geen

Nadere informatie