Employability bij de Rijksoverheid. Een studie naar factoren die van invloed zijn op werkbeleving van Rijksmedewerkers.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Employability bij de Rijksoverheid. Een studie naar factoren die van invloed zijn op werkbeleving van Rijksmedewerkers."

Transcriptie

1 Employability bij de Rijksoverheid Een studie naar factoren die van invloed zijn op werkbeleving van Rijksmedewerkers In opdracht van A+O fonds Rijk en OPR - contactpersoon: Betty Feenstra, OPR Uitgevoerd door: InternetSpiegel (Stichting ICTU) - Brenda Vermeeren, Jurgen Visser, Lucien Vermeer Oktober 2013

2 Deze rapportage gaat over Eline. Eline is beleidsambtenaar bij een ministerie, heeft 2 kinderen van 16 en 18 jaar en een man die manager is in het bedrijfsleven. Eline vindt haar werk leuk. Zij put haar energie uit de bijdrage die zij als beleidsambtenaar kan leveren aan het verbeteren van de leefstijl van burgers. Ze heeft gezien hoe het haar vader Kees vroeger verging. Haar vader werkte als politieagent, maar kreeg door de tijd heen steeds minder plezier in zijn werk door de toenemende bureaucratie. Ook voelde hij steeds minder waardering naarmate hij ouder werd. Toen hij op zijn 59ste met vervroegd pensioen kon, greep hij die kans met beide handen aan. Hoewel veel van zijn collega s dat deden, had niet iedereen daar begrip voor. Jaloers maar ook met respect keek Kees naar collega s die vol enthousiasme aan het werk waren en waardering kregen voor wat zij deden. Toen hij al lang en breed met pensioen was, waren zij op hun 65ste nog aan het werk. Voor hem was dat op dat moment al lang geen optie meer: door een ongezonde levensstijl stierf hij vroegtijdig aan een hartaanval. Dat mag anderen niet overkomen, dacht Eline. Elke dag houdt dit geloof Eline op de been in haar werk. Eline werkt nu 7 jaar bij hetzelfde ministerie. Ze is eigenlijk zelden ziek, dit in tegenstelling tot haar jongere nichtje Joyce van 27, die vorig jaar als junior beleidsmedewerker bij het ministerie is begonnen. Ja, op die ene keer na dan, toen Eline als gevolg van wat rugproblemen een maandje uit de roulatie was. Eline heeft meerdere reorganisaties meegemaakt. Haar plezier om bij het ministerie te werken is door pieken en dalen gegaan. Soms heeft ze weleens gedacht om weg te gaan. Maar de inhoud en het maatschappelijke belang van haar werk weerhielden haar daarvan. Maar affiniteit met het ministerie zelf voelt zij steeds minder. Ze zou weleens een andere carrièrestap willen zetten. Toen zij haar werk bij het ministerie begon was zij vol ambitie en zag zij haar carrière al voor zich: ze zou een paar jaar beleidsambtenaar zijn, en daarna zou ze zich meer willen ontwikkelen als communicatieprofessional op het gebied van maatschappelijke voorlichting. Eline heeft altijd al interesse gehad in psychologie en zou zich ook graag willen ontwikkelen in gedragsbeïnvloeding. Toen zij begon met werken had zij het beeld dat die mogelijkheden er volop waren bij het ministerie. Eline vindt eigenlijk haar loopbaanmogelijkheden wel wat tegenvallen. Een switch naar ander werk blijkt niet zo makkelijk. En eigenlijk komen ontwikkelmogelijkheden ook nooit echt aan de orde in gesprekken met haar leidinggevenden of HR adviseurs. Tegelijkertijd ziet Eline in dat ze er in de loop de jaren ook zelf wat meer werk van had kunnen maken. Het valt haar trouwens op dat haar nichtje heel positief is over haar mogelijkheden bij het ministerie. Ze heeft haar weleens horen mijmeren: misschien word ik ooit afdelingsmanager en later misschien wel DG of wie weet SG. Ach, denkt Eline nu. Eigenlijk is het ook wel goed zo voor mij. Ik doe inhoudelijk belangrijk werk, heb leuke collega s en wie weet, als ik iets tegenkom, beproef ik mijn geluk eens elders. Factoren van invloed op werkbeleving van Rijksmedewerkers A+O fonds Rijk September

3 Bestaat de bovenstaande personage? Nee, niet echt. Maar ook weer wel. Zij is min of meer representatief voor de onderzoeksresultaten die we gevonden hebben in onze studie in opdracht van A+O fonds Rijk. Deze studie heeft tot doel het verkrijgen van inzicht in factoren die te maken hebben met werkbeleving en employability van Rijksmedewerkers. Employability definiëren we als het vermogen van werknemers om werk te behouden en nieuw werk te verkrijgen. In deze studie hebben we gekeken naar de werkbeleving van Rijksambtenaren en factoren die daarmee samenhangen, zoals leeftijd, het aantal dienstjaren en de ervaren loopbaanmogelijkheden. De analyses zijn uitgevoerd op data die zijn verzameld met de instrumenten van InternetSpiegel, waarmee departementen onderzoek uitvoeren naar het werkplezier van hun werknemers. De analyses zijn uitgevoerd op de totale dataset zonder onderscheid te maken naar werksoort (zoals beleidswerk, uitvoerend werk, ondersteunend werk, toezichthoudend werk). Gegevens om dit onderscheid te maken waren onvoldoende voorhanden. Factoren van invloed op werkbeleving van Rijksmedewerkers A+O fonds Rijk September

4 U leest in deze rapportage de volgende bevindingen: 1. Leeftijd hangt samen met werkbeleving: a. Oudere werknemers zijn minder tevreden over de organisatie dan jongere werknemers; b. 60-plussers hebben meer werkplezier dan de andere leeftijdsgroepen; c. Jonge werknemers zijn het meest tevreden over de loopbaanmogelijkheden. 2. Aantal dienstjaren hangt samen met werkbeleving: a. Werkplezier bij 7 dienstjaren op laagste punt b. Vooral tevredenheid met loopbaanmogelijkheden bij 7 dienstjaren op dieptepunt. 3. Leeftijd en aantal dienstjaren doen er beiden toe: a. Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt de baantevredenheid af. Wanneer het aantal dienstjaren toeneemt, neemt de baantevredenheid echter toe; b. Naarmate leeftijd toeneemt neemt de organisatietevredenheid af. Ook een toename van het aantal dienstjaren leidt tot een lagere organisatietevredenheid. 4. Verzuim hangt samen met leeftijd, maar niet met aantal dienstjaren: a. bij hogere leeftijd neemt verzuimfrequentie af, maar verzuimduur toe; b. verzuim hangt niet samen met het aantal dienstjaren. 5. Levensfase leidt niet tot verschillen in werkplezier 6. Transformationeel leiderschap van invloed op ervaren loopbaanmogelijkheden We benoemen aan het einde mogelijke aandachtspunten voor beleid gericht op werknemers binnen het Rijk: 1. Aandacht voor het werkplezier van oudere werknemers lijkt op zijn plaats model lijkt te passen bij verloop van werkplezier organisatiemoeheid aandachtspunt 3. Aandacht voor de beleving van loopbaanmogelijkheden bij met name 6 á 7 dienstjaren 4. Inzetten op leiderschap effectief voor meer werkplezier en positiever beeld loopbaankansen Factoren van invloed op werkbeleving van Rijksmedewerkers A+O fonds Rijk September

5 1. Leeftijd hangt samen met werkbeleving Oudere werknemers zijn minder tevreden over de organisatie dan jongere werknemers Oudere werknemers zijn minder tevreden over de organisatie dan jongere werknemers. Wat betreft de tevredenheid met de baan zijn er geen significante verschillen tussen de leeftijdsgroepen. Dit wekt de indruk dat vooral de gevoelsmatige afstand met de organisatie toeneemt naarmate mensen ouder zijn, maar men zich nog wel steeds verwant voelt met het werk dat men doet. Figuur1: baan- en organisatietevredenheid naar leeftijd 60-Plussers hebben meer werkplezier dan de andere leeftijdsgroepen De tevredenheid onder 60-plussers is significant hoger dan onder de jongere leeftijdsgroepen. Dit geldt specifiek voor de tevredenheid met de baan. Dit hebben we ook in een eerdere studie gezien, waarin we werknemers van alle overheidslagen in beschouwing namen. Dit heeft mogelijk te maken met een vorm van zelfselectie in de praktijk: de mensen met plezier in het werk blijven en werken lang door, de mensen zonder plezier in hun werk houden er tijdig mee op. Als dit vermoeden juist is, betekent het dat het ontbreken van voldoende werkplezier leidt tot vroegtijdige uitval van werknemers uit het arbeidsproces. In het licht van toenemende vergrijzing en het verhogen van de AOW leeftijd (wat verlangt dat mensen juist langer in het Factoren van invloed op werkbeleving van Rijksmedewerkers A+O fonds Rijk September

6 arbeidsproces blijven) kan dit gezien worden als een ongewenste ontwikkeling. Aandacht voor het werkplezier voor oudere werknemers, zoals in de groep van 55-plussers, zou dan op zijn plaats zijn. Jonge werknemers zijn het meest tevreden over de loopbaanmogelijkheden De tevredenheid met loopbaanmogelijkheden vertoont een duidelijke piek bij werknemers onder 25 jaar. Ook daarna neemt het enthousiasme over loopbaanmogelijkheden enigszins af per leeftijdsgroep, hoewel de verschillen steeds minder groot worden. Figuur 2: tevredenheid loopbaanmogelijkheden naar leeftijd We weten uit de InternetSpiegel-onderzoeken nog iets specifieker wat werknemers van de loopbaanmogelijkheden vinden. Enerzijds hebben Rijksmedewerkers een oordeel gegeven op stellingen die met name de carrièreperspectieven in de vorm van verticale doorgroei centraal stellen. In het vervolg duiden we dat aan als loopbaanmogelijkheden A, ofwel de carrièreladder. Anderzijds hebben werknemers een oordeel gegeven op stellingen die wat meer de ontwikkel- en ontplooiingsmogelijkheden centraal stellen. In het vervolg noemen we dat kortweg loopbaanmogelijkheden B, ofwel de ontplooiingsmogelijkheden. Het valt op dat met name bij de jongere leeftijdsgroepen de ontplooiingsmogelijkheden minder goed worden beoordeeld dan de carrièreperspectieven. In de leeftijdsgroepen na 35 jaar nemen de ervaren carrièremogelijkheden af, terwijl de ervaren ontplooiingsmogelijkheden niet veranderen met de leeftijd. Kennelijk is leeftijd meer bepalend voor de beoordeling van carrièreperspectieven Factoren van invloed op werkbeleving van Rijksmedewerkers A+O fonds Rijk September

7 dan voor de beoordeling van ontplooiingsmogelijkheden. De wat oudere werknemers verschillen niet van jongere werknemers in hun opvatting over de ontplooiingsmogelijkheden. Figuur 3: ervaren loopbaanmogelijkheden (construct) naar leeftijd Factoren van invloed op werkbeleving van Rijksmedewerkers A+O fonds Rijk September

8 2. Aantal dienstjaren hangt samen met werkbeleving Werkplezier bij 7 dienstjaren op laagste punt 1 Naast de factor leeftijd hebben we eveneens gekeken naar de relatie tussen het aantal dienstjaren en werkplezier van Rijksmedewerkers. Hieruit blijkt dat de tevredenheid bij mensen die 7 jaar in dienst zijn bij hun huidige werkgever het laagst is: zij zijn minder tevreden dan mensen die korter in dienst zijn en wat minder tevreden dan mensen die langer in dienst zijn. Hoewel we respondenten niet individueel door de tijd volgen, duidt dit er wel op dat de tevredenheid in de loop van 7 dienstjaren bij een werkgever daalt 2. Na meer dan 7 dienstjaren blijven mogelijk alleen de mensen over die nog enigszins tevreden zijn, of hebben de blijvers zich verzoend met de situatie en treedt een soort status quo op. Figuur 4: baan- en organisatietevredenheid naar dienstjaren 1 Het aantal dienstjaren betreft de dienstjaren bij de huidige werkgever zoals opgegeven door respondenten zelf. Informatie over de functie verblijfsduur is niet voorhanden in de InternetSpiegel data. 2 Ten aanzien van deze conclusie merken we op dat wij niet over paneldata beschikken. We volgen dus geen medewerkers over de jaren heen. Medewerkers die 3 jaar in dienst zijn, zijn significant tevredener dan medewerkers die 7 jaar in dienst zijn, maar het is niet met zekerheid te zeggen dat de medewerkers die nu 3 jaar in dienst zijn na 7 jaar eveneens minder tevreden zullen zijn. Ondanks dat dit wel aannemelijk is op basis van deze analyse is vervolgonderzoek met paneldata nodig om deze conclusie te bekrachtigen. Factoren van invloed op werkbeleving van Rijksmedewerkers A+O fonds Rijk September

9 Vooral tevredenheid loopbaanmogelijkheden bij 7 dienstjaren op dieptepunt Naast de tevredenheid met de baan en de organisatie hebben we ook gekeken naar verschillen in tevredenheid op deelaspecten van het werkplezier. Hieruit blijkt dat het verval in tevredenheid het grootst is op het aspect loopbaanmogelijkheden. Werknemers die minder dan 3 jaar in dienst zijn hebben een veel positiever beeld van de loopbaanmogelijkheden dan werknemers die 4 jaar of langer in dienst zijn. Ook hier wordt zichtbaar dat er rond de 7 dienstjaren een dip zit in de tevredenheid. Figuur 5: tevredenheid loopbaanmogelijkheden naar dienstjaren Vervolgens hebben we gekeken naar de relatie tussen het aantal dienstjaren en de specifieke beoordeling van de carrièremogelijkheden (loopbaan A) en de ontplooiingsmogelijkheden (loopbaan B). De resultaten laten zien dat werknemers die het kortst in dienst zijn de meeste loopbaanmogelijkheden ervaren, met name de wat meer carrièreladder georiënteerde mogelijkheden. Factoren van invloed op werkbeleving van Rijksmedewerkers A+O fonds Rijk September

10 Figuur 6: ervaren loopbaanmogelijkheden (constructen) naar dienstjaren 3. Leeftijd en aantal dienstjaren doen er beiden toe Tot nu toe hebben we gekeken naar leeftijd en aantal dienstjaren apart. Maar een zekere relatie tussen leeftijd en dienstjaren van werknemers ligt voor de hand: de kans dat oudere mensen langer in dienst zijn dan jongere mensen is nu eenmaal groter. Die veronderstelling is juist als we kijken naar de statistische samenhang tussen deze twee factoren. We zien ook dat mensen uit hogere leeftijdsgroepen gemiddeld genomen langer in dienst zijn dan mensen uit lagere leeftijdsgroepen. Dit roept de vraag op wat nu bepalend is voor het werkplezier: is het de leeftijd van werknemers of het aantal jaren dat men in dienst is? Uit analyses blijkt dat beiden ertoe doen, zij het dat zij verschillende effecten hebben op baantevredenheid en organisatietevredenheid. Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt de baantevredenheid af. Wanneer het aantal dienstjaren toeneemt, neemt de baantevredenheid echter toe Een regressieanalyse, waarin zowel leeftijd als dienstjaren als verklarende variabelen zijn opgenomen, laat zien dat er een hele lichte positieve relatie is tussen het aantal dienstjaren en de baantevredenheid. Dit betekent dat naarmate men langer in dienst is, men meer tevreden is over de baan. Leeftijd toont echter het tegenovergestelde beeld: naarmate de leeftijd toeneemt, neemt de baantevredenheid juist in lichte mate af (zie figuur 7) Factoren van invloed op werkbeleving van Rijksmedewerkers A+O fonds Rijk September

11 Beide resultaten, een licht positief verband met dienstjaren en een licht negatief verband met leeftijd, heffen elkaar per saldo op, zo blijkt uit een interactieanalyse tussen deze factoren. Figuur 7: relatie leeftijd en dienstjaren met baan- en organisatietevredenheid Naarmate leeftijd toeneemt neemt de organisatietevredenheid af. Ook een toename van het aantal dienstjaren leidt tot een lagere organisatietevredenheid Kijken we naar de tevredenheid over de organisatie, dan zien we zowel een licht negatief verband met leeftijd als met het aantal dienstjaren. De effecten zijn bovendien nagenoeg even groot. Dus zowel een hogere leeftijd als een hoger aantal dienstjaren leiden er beiden toe dat men wat minder tevreden is over de organisatie waar men werkt. En een lagere leeftijd en minder dienstjaren leiden er beiden toe dat men wat meer tevreden is over de organisatie. Kortom: zowel leeftijd als het aantal dienstjaren doet ertoe. Voor de baantevredenheid heffen zij elkaar per saldo op, op de organisatietevredenheid hebben zij beiden een negatief effect. Factoren van invloed op werkbeleving van Rijksmedewerkers A+O fonds Rijk September

12 4. Verzuim hangt samen met leeftijd, maar niet met aantal dienstjaren Bij hogere leeftijd neemt verzuimfrequentie af, maar verzuimduur toe Naarmate werknemers bij het Rijk ouder zijn, melden zij zich minder vaak ziek. Echter, de verzuimduur neemt toe. Kortom: ouderen zijn minder vaak ziek, maar als zij ziek zijn is het vaker van langere duur dan bij jongere mensen. We vermoeden dat onder andere (chronische) fysieke klachten een rol spelen voor ouderen die ertoe kunnen leiden dat zij langer uit de roulatie zijn, temeer omdat we geen duidelijk leeftijdspatroon zien met de ervaren werkdruk (die mogelijk had kunnen duiden op extra stressfactoren). Figuur 8 en 9 : leeftijd versus verzuimfrequentie en verzuimduur Verzuim hangt niet samen met het aantal dienstjaren We hebben uit de aanwezige data niet kunnen constateren dat verzuimduur en verzuimfrequentie een relatie hebben met het aantal dienstjaren van werknemers. Voor het ziekteverzuim maakt het dus niet uit of werknemers kort of lang in dienst zijn. Eerder zagen we dat er wel een lichte samenhang is tussen het aantal dienstjaren en met name de organisatietevredenheid. Blijkbaar uit die mindere tevredenheid zich niet direct in extra ziekteverzuim. Mogelijk dat hierbij de energie die men uit het werk zelf put als tegenhanger fungeert. Factoren van invloed op werkbeleving van Rijksmedewerkers A+O fonds Rijk September

13 5. Levensfase leidt niet tot verschillen in werkplezier We hebben, in aanvulling op leeftijd en dienstjaren, gekeken of de levensfase waarin werknemers verkeren samenhangt met hun werkplezier. De levensfase typeren we door een combinatie van leeftijd (ouder versus jonger dan 45) en gezinssituatie (wel versus geen kinderen en alleenstaand versus getrouwd/samenwonend). Op deze manier ontstaan 8 segmenten, zoals jonge mensen getrouwd met kinderen, oudere mensen ongetrouwd zonder kinderen, oudere mensen getrouwd met kinderen, etc). De analyses laten zien dat er nauwelijks verschillen zijn tussen deze groepen. De werkbeleving hangt blijkbaar niet samen met de levensfase waarin werknemers verkeren. Het enige significante verschil zien we tussen de groep mensen die jong, samenwonend en zonder kinderen is en de groep mensen die ouder, alleenstaand en zonder kinderen is. De eerste groep is minder tevreden over de loopbaanmogelijkheden dan de tweede groep. Mogelijk komt dit omdat jongere samenwonende mensen zonder kinderen hogere verwachtingen hebben van de loopbaanmogelijkheden (en dus kritischer zijn over de daadwerkelijke loopbaanmogelijkheden). Een andere verklaring kan zijn dat oudere alleenstaande mensen minder waarde hechten aan loopbaanmogelijkheden en voor hen het werken zelf, de relatie met collega s en dergelijke belangrijker zijn. 6. Transformationeel leiderschap van invloed op ervaren loopbaanmogelijkheden Bij de hiervoor beschreven uitkomsten zijn we onder andere ingegaan op de ervaren loopbaanmogelijkheden. Dit begrip nemen we verder onder de loep, omdat het bij het verbeteren van de inzetbaarheid van werknemers (employability) een belangrijk sturingselement kan zijn. Daarbij hebben we ons gericht op de loopbaanmogelijkheden B (ofwel de ontplooiingsmogelijkheden ). Uit analyses blijkt enerzijds dat de ervaren loopbaanmogelijkheden een significante relatie hebben met de baantevredenheid, de binding aan een organisatie en het verzuim. Zodra mensen meer loopbaanmogelijkheden ervaren, zij zijn meer tevreden over hun baan, voelen zij meer binding met de organisatie en verzuimen zij minder. Een goed gevoel bij de Factoren van invloed op werkbeleving van Rijksmedewerkers A+O fonds Rijk September

14 loopbaanmogelijkheden heeft kennelijk een goede uitwerking op het algeheel welzijn van werknemers. Anderzijds blijkt dat de manier van leidinggeven een duidelijke invloed heeft op de ervaren loopbaanmogelijkheden. De stijl van leidinggeven die we hebben bekeken, is die van transformationeel leiderschap. Naarmate mensen meer transformationeel leiderschap ervaren, zijn zij aanzienlijk positiever over hun loopbaanmogelijkheden. Hieronder ziet u een visuele weergave van het getoetste model over de effecten van loopbaanmogelijkheden en de beïnvloedende factoren van ervaren loopbaanmogelijkheden. Persoonskenmerken Opleidingsniveau Geslacht Leeftijd (+) Type dienstverband Aantal dienstjaren Loopbaan mogelijkheden Baantevredenheid (+) Binding (+) Verzuim (-) Leiderschap (+) Figuur 10: getoetst model van effecten en determinanten van loopbaanmogelijkheden (tussen haakjes significante relaties weergegeven met + of. R 2 = 0,365) Factoren van invloed op werkbeleving van Rijksmedewerkers A+O fonds Rijk September

15 Conclusies en mogelijke aandachtspunten Hieronder leest u de belangrijkste conclusies en aandachtspunten waartoe de resultaten van de voorgaande analyses leiden. Aandacht voor het werkplezier van oudere werknemers lijkt op zijn plaats Oudere werknemers zijn minder tevreden over met name de organisatie waar zij werken dan hun jongere collega s. De organisatietevredenheid is bij opeenvolgende leeftijdsgroepen steeds kleiner. Alleen het werkplezier bij 60-plussers is juist weer groter dan bij de 45- en 55-plussers Dat kan duiden op een proces van zelfselectie : mensen met het meeste werkplezier blijven over in het arbeidsproces, terwijl degenen die minder werkplezier hebben eerder afhaken. Meer aandacht voor het werkplezier van oudere werknemers kan daar mogelijk verandering in brengen. Voor effectieve maatregelen lijkt het raadzaam om meer zicht te vergaren op belemmeringen en stimulansen voor deze groep werknemers om met plezier aan de slag te blijven model past bij het verloop van werkplezier organisatiemoeheid aandachtspunt Het model waarover binnen het Rijk weleens wordt gesproken, past goed bij het verloop van het werkplezier met de dienstjaren. Het werkplezier neemt de eerste 7 dienstjaren af en stabiliseert daarna. De uitkomsten geven aanleiding voor een beleid waarbij specifieke aandacht is voor werknemers die tussen 3 en 7 jaren in dienst zijn. Met name het voorkomen van organisatiemoeheid, die na verloop van jaren lijkt te ontstaan, zou hierbij het speerpunt kunnen zijn. Aandacht voor de beleving van loopbaanmogelijkheden bij met name 6 á 7 dienstjaren Tegen deze achtergrond verdient de beleving van de loopbaanmogelijkheden, bij met name werknemers die zo n 6 á 7 jaar in dienst zijn, aandacht. De gepercipieerde loopbaanmogelijkheden zijn rond die tijd op het laagste niveau. Terwijl, om doorstroming te bevorderen, het juist belangrijk kan zijn dat zij daar positief tegenaan kijken. Dit hangt uiteraard af van het doel dat je wilt bereiken: wil je mensen laten doorstromen in de eigen organisatie naar een andere functie, dan is dat positieve beeld van belang. Is binding aan de organisatie minder van belang, dan zijn de loopbaanmogelijkheden die mensen ervaren binnen de organisatie waar Factoren van invloed op werkbeleving van Rijksmedewerkers A+O fonds Rijk September

16 zij werkzaam zijn, wellicht ook minder van belang. Voldoende inzetbaarheid blijft in het laatste geval natuurlijk van belang, zodat de kansen op een succesvolle switch toenemen. Inzetten op leiderschap effectief voor meer werkplezier en positiever beeld loopbaankansen Transformationeel leiderschap heeft duidelijk invloed op de werkbeleving van werknemers bij het Rijk. Uit een andere studie blijkt dat met name het communiceren van een visie en persoonlijke ondersteuning door leidinggevenden van werknemers veel effect heeft op de tevredenheid, binding en ervaren loopbaanmogelijkheden van Rijksmedewerkers. Om employability van werknemers te vergroten, is het dan ook raadzaam in te zetten op dergelijke leiderschapsvaardigheden binnen het Rijk. Tegelijkertijd vraag employability een verantwoordelijk van werknemers zelf. Zij gaan immers over hun eigen loopbaanwensen en kansen en het kan geen verantwoordelijkheid zijn die overgenomen wordt door de organisatie of een leidinggevende. Een stimulerende leider (visie) en een faciliterende leider (persoonlijke ondersteuning) kunnen echter wel bijdragen aan vergroting van de employability. Factoren van invloed op werkbeleving van Rijksmedewerkers A+O fonds Rijk September

17 Oktober 2013 Bijlagen

18 Bijlage 1 Data We hebben voor alle departementen (inclusief uitvoeringsorganisaties) de meest recente MTO s gebruikt (zie tabel 1). Vanwege het feit dat het hier zowel MTO 1.0 als MTO 2.0 onderzoek betreft, hebben we alleen analyses gedaan op de vragen die in beide onderzoeken identiek zijn uitgevraagd. Uitzonderingen hierop vormen de modules loopbaanontwikkelingsmogelijkheden en leiderschap. De module loopbaanontwikkelingsmogelijkheden is een centrale module om de vraag van BZK/OBR/OPR te kunnen beantwoorden. We hebben daarom twee aparte modules gebruikt (loopbaanontwikkelingsmogelijkheden A uit MTO 1.0 en loopbaanontwikkelingsmogelijkheden B uit MTO 2.0.) De module (transformationeel) leiderschap is in die vorm alleen in MTO 2.0 uitgevraagd. Overzicht gebruikte databestanden MTO 1.0 MTO 2.0 Ministerie AZ x BUZA x BZK x EL&I x FIN x OCW x SZW x Factoren van invloed op werkbeleving van Rijksmedewerkers A+O fonds Rijk September

19 V&J x V&W VROM x x VWS x Overzicht aantal respondenten per leeftijdscategorie Leeftijdscategorie Aantal respondenten Percentage respondenten <25 232, , , , ,9 Overzicht aantal respondenten naar aantal dienstjaren Type aanstelling Aantal respondenten Percentage respondenten 0-3 (1) ,6 4-5 (2) ,2 6-7 (3) , (4) , (5) , (6) ,7 >21 (7) ,9 Factoren van invloed op werkbeleving van Rijksmedewerkers A+O fonds Rijk September

20 Bijlage 2 Analyseresultaten Tevredenheid naar leeftijd <25 (1) (2) Gemiddelden Leeftijd (3) (4) (5) >60 (6) Significante paarsgewijze vergelijking Tevredenheid baan 3,97 4,03 4,03 4,05 4,04 4,11 (2,6)** (3,6)** (4,6)* (5,6)** Tevredenheid organisatie 3,88 3,78 3,73 3,71 3,69 3,71 (1,4)* (1,5)* (2,3)** (2,4)** (2,5)** (2,6)* Tevredenheid inhoud werk 3,97 4,05 4,09 4,13 4,14 4,14 (1,4)* (1,5)* (2,3)* (2,4)** (2,5)** (3,4)** (3,5)** (1,6)* (2,6)** Tevredenheid hoeveelheid werk 3,71 3,63 3,55 3,59 3,63 3,76 (2,3)** (3,4)* (3,5)**(4,5)** (2,6)** (3,6)** (4,6)** (5,6)** Tevredenheid met resultaatgerichtheid 3,40 3,31 3,27 3,35 3,40 3,45 (2,5)** (3,4)** (3,5)** (4,5)** (2,6)** (3,6)** (4,6)** F- waarde 4,707,000 6,859,000 11,828,000 20,382,000 20,644,000 Significantie Factoren van invloed op werkbeleving van Rijksmedewerkers A+O fonds Rijk September

21 Tevredenheid met direct leidinggevende 3,63 3,67 3,63 3,67 3,70 3,75 (3,4)* (3,5)** (3,6)** (4,6)* Tevredenheid met mate van zelfstandigheid 4,20 4,22 4,28 4,28 4,25 4,31 (2,3)** (2,4)** (2,5)** (2,6)** (5,6)* Tevredenheid met 3,5 3,31 3,27 3,25 3,27 3,29 (1,3)** (1,4)** loopbaanontwikkelingsmogelijkheden (1,5)* (2,4)* Tevredenheid met informatievoorziening en 3,27 3,17 3,15 3,18 3,23 3,29 (2,5)** (3,5)** communicatie (4,5)** (2,6)** (3,6)** (4,6)** Binding 3,47 3,53 3,54 3,59 3,66 3,71 (2,4)* (2,5)** (3,4)* (3,5)** (4,5)** (2,6)** (3,6)** (4,6)** Loopbaanontwikkelingsmogelijkheden totaal 1 (MTO_1) Loopbaanontwikkelingsmogelijkheden totaal 2 (MTO_2) ns = niet significant * p <0.05; ** p <0.01 6,062,000 5,204,000 4,183,001 11,180,000 16,568,000 3,51 3,55 3,49 3,43 3,40 3,36 (2,3)** (2,4)** (2,5)** (3,4)** (3,5)** (4,5)* (2,6)** (3,6)** (4,6)* 18,324,000 3,19 3,35 3,34 3,33 3,34 3,33 ns,963 ns Factoren van invloed op werkbeleving van Rijksmedewerkers A+O fonds Rijk September

22 Tevredenheid naar aantal dienstjaren Gemiddelden Significant Pairwise Differences Dienstjaren 0-3 (1) 4-5 (2) 6-7 (3) 8-10 (4) (5) (6) >21 (7) Tevredenheid baan (1,2) * (1,3)** 10,304,000 4,09 4,03 3,98 4,02 4,03 4,03 4,08 (1,4)** (1,5)** (2,7)** (3,7)* (4,7)** (5,7)** Tevredenheid organisatie (1,2)** (1,3)** 11,163,000 (1,4)** (1,5)** 3,80 3,73 3,68 3,70 3,71 3,69 3,76 (1,6)** (1,7)* (3,7)** (4,7)* (5,7)* (6,7)* Tevredenheid inhoud werk 4,11 4,10 4,06 4,09 4,12 4,11 4,13 (3,7)** 3,409,002 Tevredenheid hoeveelheid werk Tevredenheid met resultaatgerichtheid Tevredenheid met direct leidinggevende Tevredenheid met mate van zelfstandigheid 3,64 3,58 3,58 3,56 3,58 3,58 3,67 3,34 3,31 3,32 3,26 3,33 3,30 3,45 3,75 3,63 3,60 3,63 3,65 3,64 3,70 4,25 4,27 4,31 4,23 4,30 4,24 4,26 (1,4)** (1,5)* (2,7)** (3,7)** (4,7)** (5,7)** (6,7)** (1,4)** (1,7)** (2,7)** (3,7)** (4,5)* (4,7)** (5,7)** (6,7)** (1,2)** (1,3)** (1,4)** (1,5)** (1,6)** (2,7)* (3,7)** (4,7)** (1,3)** (1,5)** (3,4)** (3,6)* F- value 12,307,000 26,695,000 11,416,000 6,099,000 Significance Factoren van invloed op werkbeleving van Rijksmedewerkers A+O fonds Rijk September

23 Tevredenheid met loopbaanontwikkelingsmoge lijkheden 3,37 3,20 3,14 3,22 3,23 3,28 3,27 Tevredenheid met informatievoorziening en communicatie 3,24 3,17 3,16 3,16 3,14 3,14 3,26 Binding 3,59 3,49 3,50 3,54 3,60 3,60 3,71 Loopbaanontwikkelingsmog elijkheden totaal 1 (MTO_1) 3,54 3,50 3,41 3,43 3,44 3,46 3,43 Loopbaanontwikkelingsmog elijkheden totaal 2 (MTO_2) ns = niet significant * p <0.05; ** p <0.01 3,36 3,35 3,31 3,32 3,36 3,32 3,32 (3,7)* (4,5)** (5,6)* (5,7)* (1,2)** (1,3)** 21,221,000 (1,4)** (1,5)** (1,6)** (1,7)** (2,7)* (3,4)* (3,5)** (3,6)** (3,7)** (1,2)** (1,3)** 17,316,000 (1,4)** (1,5)** (1,6)** (2,7)** (3,7)** (4,7)* (5,7)* (6,7)* (1,2)** (1,3)** 31,628,000 (1,7)** (2,5)** (2,6)** (2,7)** (3,5)** (3,6)* (3,7)** (4,7)** (5,7)** (6,7)** (1,3)** (1,4)** 9,180,000 (1,5)** (1,6)** (1,7)** (2,7)* NS 1,495 ss Factoren van invloed op werkbeleving van Rijksmedewerkers A+O fonds Rijk September

24 Kruistabel leeftijd en dienstjaren Dienstjaren >21 (7) Totaal (1) (2) (3) (4) (5) (6) Leeftijd <25 (1) Aantal Percentage 70,7% 11,2% 2,6% 2,6%,9% 2,2% 9,9% 100,0% (2) Aantal Percentage 42,8% 22,9% 14,4% 12,8% 5,9%,5%,8% 100,0% (3) Aantal Percentage 17,1% 12,7% 10,5% 19,0% 28,6% 8,3% 3,7% 100,0% (4) Aantal Percentage 11,9% 7,7% 5,9% 11,5% 18,1% 11,4% 33,5% 100,0% >54 (5) Aantal Percentage 6,4% 3,8% 3,6% 7,1% 11,6% 7,4% 60,1% 100,0% Totaal Aantal Percentage 17,2% 10,6% 8,0% 13,0% 18,0% 7,9% 25,4% 100,0% Correlatiematrix leeftijd en dienstjaren Leeftijd Dienstjaren Pearson Correlation,530 ** Factoren van invloed op werkbeleving van Rijksmedewerkers A+O fonds Rijk September

25 Sig. (2-tailed),000 N Factoren van invloed op werkbeleving van Rijksmedewerkers A+O fonds Rijk September

26 Bijlage 3 Modules Tevredenheid Hoe tevreden bent u over uw baan, alles bijeengenomen? Hoe tevreden bent u over de organisatie waar u werkt, alles bijeengenomen? Binding (Cronbach alpha,842): Vergeleken met andere organisaties is werken voor deze organisatie overwegend positief Ik heb weinig redenen om bij deze organisatie weg te gaan Er zijn veel redenen om bij deze organisatie te blijven werken Loopbaan A (Cronbach alpha,900): Ik heb voldoende loopbaanperspectieven op mijn werk Ik ben tevreden over de ondersteuning van mijn werkgever bij mijn persoonlijke loopbaanmogelijkheden Er zijn voor mij voldoende mogelijkheden voor individuele ontwikkeling binnen mijn afdeling/team Loopbaanafspraken worden goed nagekomen Ik krijg voldoende gelegenheid om mijn loopbaanwensen te bespreken met mijn leidinggevende Ik krijg voldoende gelegenheid om trainingen en opleidingen te volgen De opleidingen en trainingen die ik volg sluiten goed aan bij mijn loopbaanperspectief Mijn leidinggevende denkt mee over mijn professionele ontwikkeling Loopbaan B (Cronbach alpha,872): Ik krijg de mogelijkheid om trainingen, cursussen en workshops te volgen als ik dat zou willen Ik word gestimuleerd in mijn ontwikkeling Ik word ondersteund bij het plannen van mijn toekomstige ontwikkeling Mijn ontwikkelingsmogelijkheden zijn afgestemd op de behoeften van de organisatie Ik krijg de mogelijkheid om ergens anders binnen de organisatie een functie te vervullen als ik dat zou willen Ik krijg de mogelijkheid om door te groeien naar een hogere functie als ik dat zou willen Afspraken over mijn loopbaan worden goed nagekomen Factoren van invloed op werkbeleving van Rijksmedewerkers A+O fonds Rijk September

27 Leiderschap Mijn leidinggevende heeft een goed beeld van wat onze afdelingsdoelen zijn Mijn leidinggevende inspireert mij met zijn/haar toekomstplannen Mijn leidinggevende geeft leiding door het goede voorbeeld te geven Mijn leidinggevende geeft leiding door niet alleen te zeggen, maar ook te doen Mijn leidinggevende zorgt voor goede samenwerking tussen medewerkers Mijn leidinggevende ontwikkelt teamgevoel en teamgeest onder de medewerkers Mijn leidinggevende laat ons zien dat hij/zij veel van ons verwacht Mijn leidinggevende maakt duidelijk wat het me zal opleveren als ik doe wat vereist is Mijn leidinggevende toont respect voor mijn persoonlijke gevoelens Mijn leidinggevende houdt rekening met mijn persoonlijke wensen Mijn leidinggevende stelt me vragen die me aanzetten tot nadenken Mijn leidinggevende stimuleert me om mijn handelen vanuit verschillende invalshoeken te bekijken Verzuim Hoeveel keer heeft u zich in de afgelopen 12 maanden ziek gemeld? Hoeveel dagen bent u in de afgelopen 12 maanden in totaal ziek geweest? Persoonskenmerken Wat is uw geslacht? Tot welke leeftijdsgroep behoort u? Wat is uw hoogst voltooide opleiding? Wat voor soort contract heeft u bij uw organisatie? Hoe lang bent u al bij uw huidige werkgever in dienst? Factoren van invloed op werkbeleving van Rijksmedewerkers A+O fonds Rijk September

MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005

MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 59 90 e info@internetspiegel.nl www.internetspiegel.nl Rapport MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005 ISP360

Nadere informatie

MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dantumadeel 06

MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dantumadeel 06 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 59 90 e info@internetspiegel.nl www.internetspiegel.nl Rapport MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Behoeftes rijksambtenaren in kaart Flitspanelonderzoek oktober Een uitgave in het kader van het strategisch personeelsbeleid Rijk

Behoeftes rijksambtenaren in kaart Flitspanelonderzoek oktober Een uitgave in het kader van het strategisch personeelsbeleid Rijk Behoeftes rijksambtenaren in kaart Flitspanelonderzoek oktober 2017 Een uitgave in het kader van het strategisch personeelsbeleid Rijk Managementsamenvatting In het kader van de totstandkoming van het

Nadere informatie

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking, G. Waverijn & M. Rijken, NIVEL, januari

Nadere informatie

Hoe je zorgt voor veranderbereidheid bij medewerkers

Hoe je zorgt voor veranderbereidheid bij medewerkers Hoe je zorgt voor veranderbereidheid bij medewerkers Succesvol reorganiseren Hoe je zorgt voor veranderbereidheid bij medewerkers Succesvol reorganiseren Rijksorganisaties hebben te maken met veranderingen

Nadere informatie

Succesvol reorganiseren: hoe u zorgt voor veranderbereidheid bij medewerkers

Succesvol reorganiseren: hoe u zorgt voor veranderbereidheid bij medewerkers Succesvol reorganiseren: hoe u zorgt voor veranderbereidheid bij medewerkers Rijksorganisaties hebben te maken met veranderingen in de omgeving door nieuwe technologie, maatschappelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Veilig, gezond & vitaal werken. Rapport Tevredenheid met werken in het VO Analyse van tevredenheidsaspecten. onderwijs

Veilig, gezond & vitaal werken. Rapport Tevredenheid met werken in het VO Analyse van tevredenheidsaspecten. onderwijs Veilig, gezond & vitaal werken Rapport Tevredenheid met werken in het VO Analyse van tevredenheidsaspecten in het voortgezet onderwijs Rapport Tevredenheid met werken in het VO Analyse van tevredenheidsaspecten

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Jonge werknemers en werkstress: een beknopte weergave van de feiten

Jonge werknemers en werkstress: een beknopte weergave van de feiten Jonge werknemers en werkstress: een beknopte weergave van de feiten Irene Houtman & Ernest de Vroome (TNO) In het kort: Onderzoek naar de ontwikkeling van burn-outklachten en verzuim door psychosociale

Nadere informatie

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Samenvatting 3 Resultaten 6 Respons Over de respondenten Rapportcijfer Werkbeleving 10 Leidinggeven(den)

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Hoe mobiliteit uw organisatie wendbaar maakt

Hoe mobiliteit uw organisatie wendbaar maakt Hoe mobiliteit uw organisatie wendbaar maakt Uw bouwstenen voor effectief mobiliteitsbeleid Een wendbare organisatie is noodzakelijk om te anticiperen op nieuwe politieke prioriteiten, nieuwe maatschappelijke

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens 1/12

Persoonlijke gegevens 1/12 Levensfasen - Gezond en plezierig werken [1] Persoonlijke gegevens 1/12 1. Wat is uw geslacht? Vrouw Man 2. Wat is uw leeftijd? 3. Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgemaakt? Basisschool Lager beroepsonderwijs

Nadere informatie

BAANZEKERHEID EN ONTSLAG DREIGING BIJ OUDERE WERKNEMERS

BAANZEKERHEID EN ONTSLAG DREIGING BIJ OUDERE WERKNEMERS BAANZEKERHEID EN ONTSLAG DREIGING BIJ OUDERE WERKNEMERS Rapport van ILC Zorg voor later, Stichting Loonwijzer/WageIndicator, en Universiteit van Amsterdam/Amsterdams Instituut voor Arbeids Studies (AIAS)

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

http://internetspiegel.tns-nipo.com/lokaal/vraagbekijken.asp?questionid=-1&sectionid...

http://internetspiegel.tns-nipo.com/lokaal/vraagbekijken.asp?questionid=-1&sectionid... InternetSpiegel: hét instrument voor online medewerkertevredenheidsonderzoek voor... Page 1 of 12 Inleiding Module: Inleiding U bent nu ingelogd in de vragenlijst. Op iedere pagina vindt u vragen over

Nadere informatie

Management samenvatting

Management samenvatting Management samenvatting Segmentatieonderzoek Inzetbaarheid Rijksmedewerkers, fase 1 Datum: Auteurs: Opdrachtgever: 29 september 2015 Jurgen Visser, Brenda Vermeeren en Lucien Vermeer (ICTU) Betty Feenstra,

Nadere informatie

Hoe mobiliteit jouw organisatie wendbaar maakt. Bouwstenen voor effectief mobiliteitsbeleid

Hoe mobiliteit jouw organisatie wendbaar maakt. Bouwstenen voor effectief mobiliteitsbeleid Hoe mobiliteit jouw organisatie wendbaar maakt Bouwstenen voor effectief mobiliteitsbeleid Hoe mobiliteit jouw organisatie wendbaar maakt Bouwstenen voor effectief mobiliteitsbeleid Een wendbare organisatie

Nadere informatie

Marketeer. vangt bot bij HR MARKETING WERK EN SALARIS ONDERZOEK 2015

Marketeer. vangt bot bij HR MARKETING WERK EN SALARIS ONDERZOEK 2015 MARKETING WERK EN SALARIS ONDERZOEK 2015 tekst Sjaak Hoogkamer en Hans van der Spek, managing consultant bij Berenschot Marketeer vangt bot bij HR Veel marketeers krijgen bij de HR-afdeling weinig gehoor

Nadere informatie

Rapport Mobiliteit in het voortgezet onderwijs Analyse van de instroom, uitstroom en interne mobiliteit in het voortgezet onderwijs

Rapport Mobiliteit in het voortgezet onderwijs Analyse van de instroom, uitstroom en interne mobiliteit in het voortgezet onderwijs Arbeidsmarkt & mobiliteit Rapport Mobiliteit in het voortgezet onderwijs Analyse van de instroom, uitstroom en interne mobiliteit in het voortgezet onderwijs Rapport Mobiliteit in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de Vragenlijst Samen Werken

Handleiding voor het gebruik van de Vragenlijst Samen Werken TNO Arbeid TNO-handleiding 01830254 H0314722 Handleiding voor het gebruik van de Vragenlijst Samen Werken Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023 554 93 93 F 023 554 93

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

Zeist, 10 februari 2010

Zeist, 10 februari 2010 Loyalis Seminar Rien Fait, SOML Zeist, 10 februari 2010 Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) 4 brede scholengemeenschappen ruim 1.000 medewerkers tot 2001 structureel hoog ziekteverzuim: > 11% 2001:

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Zaltbommel 30 mei 2016 Leadership Connected! Where Business meets Science 1 Inleiding Onderzoeksrapport Leadership Connected In tijden waarin ontwikkelingen

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Situatie 1 Denkt u dat er een communicatie probleem bestaat? Dan voer ik analyses binnen de dimensie communicatie.

Situatie 1 Denkt u dat er een communicatie probleem bestaat? Dan voer ik analyses binnen de dimensie communicatie. Voorbeeld Verzuimonderzoeksrapport (beknopt) Indeling 1. Theoretische achtergrond 2. Werkwijze 3. Analyses 4. Conclusies en aanbevelingen 1. De theoretische achtergrond wordt specifiek voor uw organisatie

Nadere informatie

Managers zijn de meest tevreden werknemers

Managers zijn de meest tevreden werknemers Sociaaleconomische trends 2014 Managers zijn de meest tevreden werknemers Linda Moonen februari 2014, 02 CBS Sociaaleconomische trends, februari 2014, 02 1 Werknemers zijn over het algemeen tevreden met

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

Rapportage Leerlingtevredenheid. Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven

Rapportage Leerlingtevredenheid. Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven Rapportage Leerlingtevredenheid Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven Rob Swager ECABO, mei 2011 1. Inleiding... 3 2. Tevredenheid algemeen.... 4 3. Aspecten die

Nadere informatie

Weerbaarheidsnieuws. Thema: duurzame inzetbaarheid. Nr. 17 NIEUWSBRIEF. Inhoudsopgave: Weerbaarheidsnieuws

Weerbaarheidsnieuws. Thema: duurzame inzetbaarheid. Nr. 17 NIEUWSBRIEF. Inhoudsopgave: Weerbaarheidsnieuws Programma Versterking Professionele Weerbaarheid NIEUWSBRIEF Nr. 17 juli 2015 Weerbaarheidsnieuws Eind 2015 stopt het programma. De onderzoek-portefeuille gaat over naar de Politieacademie. Tijdens het

Nadere informatie

Samenvatting, conclusies en discussie

Samenvatting, conclusies en discussie Hoofdstuk 6 Samenvatting, conclusies en discussie Inleiding Het doel van het onderzoek is vast te stellen hoe de kinderen (10 14 jaar) met coeliakie functioneren in het dagelijks leven en wat hun kwaliteit

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Work Ability Index Duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers

Work Ability Index Duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers Work Ability Index Duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers JA-Groep Arbo Verzuimmanagement Licentiehouder Blikopwerk.nl Het Ravelijn 1 (gebouw Kamer van Koophandel) 8233 BR Lelystad T 0320 286724 info@jonkmanassurantiegroep.nl

Nadere informatie

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 1 Introductie Vraagt u zich ook wel eens af doe ik in mijn werk de dingen waar ik goed in ben en waar ik plezier in heb, heb ik een goede werk/privé balans

Nadere informatie

Haal het beste uit uw mensen. Vandaag èn morgen. Rapportage 2 medewerkersenquête. September 2013

Haal het beste uit uw mensen. Vandaag èn morgen. Rapportage 2 medewerkersenquête. September 2013 1 Haal het beste uit uw mensen. Vandaag èn morgen Rapportage 2 medewerkersenquête September 2013 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 1 De respons... 5 2 Overzicht van de rapportcijfers...

Nadere informatie

Vergrijzing en duurzame inzetbaarheid in het onderwijs

Vergrijzing en duurzame inzetbaarheid in het onderwijs Vergrijzing en duurzame inzetbaarheid in het onderwijs 1. Inleiding Nederland heeft te maken met vergrijzing van de Nederlandse (beroeps)bevolking. De overheid heeft hierdoor diverse maatregelen getroffen

Nadere informatie

Arbocatalogus Grafimedia

Arbocatalogus Grafimedia Arbocatalogus Grafimedia Van werkdruk naar werkplezier Presentatie voor gebruik in eigen bedrijf Arbocatalogus Grafimedia Van Werkdruk naar Werkplezier Presentatie voor gebruik in het eigen bedrijf Deze

Nadere informatie

Medewerkersonderszoek 2012/2013. Hoofdrapportage MBO branche

Medewerkersonderszoek 2012/2013. Hoofdrapportage MBO branche Medewerkersonderszoek 2012/2013 Hoofdrapportage MBO branche Inleiding Voor u ligt het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) in het bekostigd middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dit eerste MTO is sectorbreed

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Maart 2009 Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door: Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402 E-mail: info@trendview.nl

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen 11 Meeste werknemers tevreden met het werk Acht op de tien werknemers (zeer) tevreden met hun werk Vrouwen vaker tevreden dan mannen Werknemers

Nadere informatie

Onderzoek slaapproblemen. in opdracht van Zilveren Kruis

Onderzoek slaapproblemen. in opdracht van Zilveren Kruis Onderzoek slaapproblemen in opdracht van Zilveren Kruis 1 Samenvatting Een op zes werkende Nederlanders kampt met slaapproblemen Mannen liggen vaker wakker van het werk, vrouwen vaker van privé situaties

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012 1. Hogeschool der Kunsten Eind 2012 is in de Hogeschool der Kunsten Den Haag een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Voor het Koninklijk Conservatorium

Nadere informatie

Meting maart 2014 DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN

Meting maart 2014 DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Meting maart 2014 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Nederland is duidelijk op weg naar een

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Representativiteit 4 2 Resultaten 5 2.1 Werken tot aan het pensioen 5 2.2 Aandacht

Nadere informatie

De inzetbaarheid van oudere medewerkers

De inzetbaarheid van oudere medewerkers De inzetbaarheid van oudere medewerkers In vergrijzende samenleving is er een toenemende noodzaak om langer door te werken Sterk oplopende kosten pensioenuitkeringen. Sterk toenemende vervangingsbehoefte

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland

een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland 1 februari 2009 Ausems en Kerkvliet, arbeidsmedisch adviseurs Hof van Twente www.aenk.nl Onderzoeksrapport JobMeter 2009 Inleiding Ausems en Kerkvliet,

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek. Picture

Werkbelevingsonderzoek. Picture Werkbelevingsonderzoek Picture Bestuursstaf 2008 December 2008 Documentnummer GW-08-028 GWmail@mindef.nl Colofon Commando DienstenCentra Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen Gedragswetenschappen

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Onderzoek voor evaluatie Functiegebouw Rijk - Doelgroepen medewerkers en leidinggevenden

Onderzoek voor evaluatie Functiegebouw Rijk - Doelgroepen medewerkers en leidinggevenden Onderzoek voor evaluatie Functiegebouw Rijk - Doelgroepen medewerkers en leidinggevenden ICTU - Programma InternetSpiegel Jurgen Visser en Lucien Vermeer April 2015 In opdracht van directie Organisatie-

Nadere informatie

Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg. Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg

Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg. Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg Maart 2012 F968 Colofon In 2008 heeft de Inspectieraad aan het programma

Nadere informatie

Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg

Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Anne Brabers, Margreet Reitsma en Roland Friele. Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017 Nederlandse landbouw en visserij 2017 Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 14 5 Waardering en

Nadere informatie

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie Resultaten SJBN Enquête 2012 Inhoudsopgave Achtergrond Resultaten enquête Steekproef Algehele

Nadere informatie

SUCCESFACTOREN VOOR DUURZAME INZETBAARHEID BIJ KRIMP EN FLEXIBILISERING. Tinka van Vuuren HR in de Zorg 2 december 2014

SUCCESFACTOREN VOOR DUURZAME INZETBAARHEID BIJ KRIMP EN FLEXIBILISERING. Tinka van Vuuren HR in de Zorg 2 december 2014 SUCCESFACTOREN VOOR DUURZAME INZETBAARHEID BIJ KRIMP EN FLEXIBILISERING Tinka van Vuuren HR in de Zorg 2 december 2014 EVEN VOORSTELLEN Loyalis in de Zorg: een deskundige partner voor werkgevers Ontstaan

Nadere informatie

De Amersfoortse Loopbaan Academie

De Amersfoortse Loopbaan Academie De Amersfoortse Loopbaan Academie Amersfoort verdient talent Daarom investeren we de komende jaren nog meer in de loopbaan- en talentontwikkeling van onze medewerkers. We willen talent ontdekken, benutten

Nadere informatie

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER,

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, Meting juni 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl 80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, AL ZIEN MINDER

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Patiënt redelijk tevreden, maar snelheid en betrokkenheid bij behandeling kan beter Index 1. Inleiding 2. Onderzoeksmethode

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij Nederlandse landbouw en visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

Uitkomsten NBA ledenenquête. Toon aan de top. Binnen bedrijven en accountantskantoren

Uitkomsten NBA ledenenquête. Toon aan de top. Binnen bedrijven en accountantskantoren Uitkomsten NBA ledenenquête Toon aan de top Binnen bedrijven en accountantskantoren November 2012 Status Deze publicatie is samengesteld voor leden en dient ter ondersteuning van de praktijk. De publicatie

Nadere informatie

Onderzoek: Studiekeuze

Onderzoek: Studiekeuze Onderzoek: Studiekeuze Publicatiedatum: 31-01- 2014 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 29 t/m 31 januari 2014, deden 712 scholieren en 1064 studenten mee. De uitslag van de peiling

Nadere informatie

Wonen zonder partner. Arie de Graaf en Suzanne Loozen

Wonen zonder partner. Arie de Graaf en Suzanne Loozen Arie de Graaf en Suzanne Loozen In 25 telde Nederland 4,2 miljoen personen van 18 jaar of ouder die zonder partner woonden. Eén op de drie volwassenen woont dus niet samen met een partner. Tussen 1995

Nadere informatie

Verbanden tussen demografische kenmerken, gezondheidsindicatoren en gebruik van logopedie

Verbanden tussen demografische kenmerken, gezondheidsindicatoren en gebruik van logopedie Notitie De vraag naar logopedie datum 24 mei 2016 aan van Marliek Schulte (NVLF) Robert Scholte en Lucy Kok (SEO Economisch Onderzoek) Rapport-nummer 2015-15 Kunnen ontwikkelingen in de samenstelling en

Nadere informatie

Bevlogenheid het resultaat van leiderschap

Bevlogenheid het resultaat van leiderschap Bevlogenheid het resultaat van leiderschap Hans Aerts Werken is leuk, het is zinvol. Het leidt tot enthousiasme en geluk. Ook hoor je vaak dat werken structuur en houvast biedt in je leven. Werken is niet

Nadere informatie

Rapport Intake Loopbaantraject

Rapport Intake Loopbaantraject Rapport Intake Loopbaantraject Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 20/02/2015 Inleiding In het kader van een loopbaantraject hebt u een tweetal vragenlijsten ingevuld die u inzicht

Nadere informatie

Pensioenaanspraken in beeld

Pensioenaanspraken in beeld Pensioenaanspraken in beeld Deel 1: aanspraken naar geslacht en burgerlijke staat Elisabeth Eenkhoorn, Annelie Hakkenes-Tuinman en Marije vandegrift bouwen minder pensioen op via een werkgever dan mannen.

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

FNV Vakantiewerk onderzoek 2013

FNV Vakantiewerk onderzoek 2013 FNV Vakantiewerk onderzoek 2013 Datum: 31 Mei 2013 Opdrachtgever: FNV Jong Onderzoeksbureau: YoungVotes TM (DVJ Insights) Contactpersoon FNV Jong: Esther de Jong, Kim Cornelissen Contactpersoon YoungVotes:

Nadere informatie

Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 2012-2013

Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 2012-2013 Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 212-21 In academiejaar 212-21 namen 5 mantelzorgers en 5 studenten 1 ste bachelor verpleegkunde (Howest, Brugge) deel aan het project Mantelluisten.

Nadere informatie

Engagementgame Workshop

Engagementgame Workshop Engagementgame Workshop Inzicht in stressoren en energiebronnen met de Engagementgame Inloggen internet: awifiguest Username: rreceptie First name: rec Last name: receptie Password: qa2e73fb Engagementgame

Nadere informatie

Werkbeleving. Naam: Bea Voorbeeld. Datum:

Werkbeleving. Naam: Bea Voorbeeld. Datum: Werkbeleving Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.07.2015 Bea Voorbeeld / 16.07.2015 / Werkbeleving (QWBN) 2 Hoe beleef je je werk? Je hebt een vragenlijst ingevuld met vragen over je werkbeleving. Hierbij is

Nadere informatie

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever?

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever? Dat is de vraag! Natuurlijk is werk nog steeds vanzelfsprekend voor mensen maar het is niet meer zo vanzelfsprekend om voor de duur van het leven die ene baas te kiezen. Mensen maken enorm veel keuzes.

Nadere informatie

PersoneelsMonitor. Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen

PersoneelsMonitor. Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen PersoneelsMonitor Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen Arbeidsinhoud Uitdaging - Zelfstandigheid - Duidelijkheid Rapportage Informatica Pagina 2/54 Arbeidsinhoud

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing Duurzame Inzetbaarheid Plan van Aanpak Verstarring erger dan vergrijzing Energiek zijn en blijven is motivatie x competenties x conditie Definitie: Duurzame inzetbaarheid is de mate, waarin medewerkers

Nadere informatie

De relatieve rol van loon in de aantrekkelijkheid van de overheid als werkgever. Arjan Heyma

De relatieve rol van loon in de aantrekkelijkheid van de overheid als werkgever. Arjan Heyma De relatieve rol van loon in de aantrekkelijkheid van de overheid als werkgever Arjan Heyma Samenvatting Dit artikel bevat een analyse van de tevredenheid met verschillende baanaspecten van werknemers

Nadere informatie

Het Slimmer Werken-onderzoek 2013

Het Slimmer Werken-onderzoek 2013 Het Slimmer Werken-onderzoek 2013 In mei 2013 heeft Beklijf in opdracht van ErgoDirect International een online onderzoek uitgevoerd onder HR- en Arbo-professionals met als thema ʻSlimmer Werkenʼ. Slimmer

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

Meting september 2014

Meting september 2014 Meting september 2014 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. VERTROUWEN IN GOEDE DOELEN STIJGT OOK IN 3E

Nadere informatie

Gezondheidsbeleving en werkhervatting 35-minners (april 2010) Aanleiding

Gezondheidsbeleving en werkhervatting 35-minners (april 2010) Aanleiding Gezondheidsbeleving en werkhervatting 35-minners (april 2010) Aanleiding Het is de vraag of het in alle gevallen reëel is om van werkgevers en de desbetreffende werknemers te verwachten dat zij (in het

Nadere informatie

Resultaten nationaal onderzoek over duurzame inzetbaarheid 2016

Resultaten nationaal onderzoek over duurzame inzetbaarheid 2016 Resultaten Nationaal Onderzoek Over 2016 inzetbaarheid: de basis is gelegd inzet staat op de strategische agenda van het management bij de helft van de Nederlandse bedrijfsorganisaties. Dit blijkt uit

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

De ontgroening en vergrijzing in beeld

De ontgroening en vergrijzing in beeld De ontgroening en vergrijzing in beeld RAPPORTAGE LEEFTIJD BEWUST PERSONEELS BELEID in de CHEMISCHE INDUSTRIE Benchmark rapportage DOOR : Nicole Hermans DATUM : 30-06-2009 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 OVERZICHTEN

Nadere informatie

waag door Hans Wensing

waag door Hans Wensing waag door Hans Wensing Met passie en plezier werken aan de opgaven van de stad Ongelukkige medewerkers Hoog ziekteverzuim Niet belangrijk Wel belangrijk GELUKKIG ZIJN Een van de belangrijkste thema s in

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder pensioenleeftijdsverwachting. In opdracht van GfK Intomart 2013 33213 Delta

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie