1. U ontvangt van ons informatie bij plaatsing, bij de intake, en later via (nieuws)-brieven en mailings, de website en krantjes.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. U ontvangt van ons informatie bij plaatsing, bij de intake, en later via (nieuws)-brieven en mailings, de website en krantjes."

Transcriptie

1 Evaluatie klanttevredenheidsonderzoek BSO MikMak 2010 In mei is aan alle ouders een tevredenheidsonderzoek verstrekt. Omdat de respons in eerste instantie erg laag was, hebben we besloten de termijn waarop het ingeleverd moest worden te verlengen. Er zijn uiteindelijke 85 enquêtes geretourneerd (van totaal 279 gezinnen). De resultaten van de enquête geven dan ook niet meer dan een indruk van de waardering van ouders op de diverse terreinen. Expliciete verwijzigen naar medewerkers hebben we niet in dit verslag opgenomen. Vragen 1. U ontvangt van ons informatie bij plaatsing, bij de intake, en later via (nieuws)-brieven en mailings, de website en krantjes. Bent u daarover: Zeer ontevreden ontevreden tevreden Zeer tevreden 68 81% 16 19% Ten aanzien van de informatievoorziening is 81 % van de ouders tevreden. Toch kan de informatievoorziening beter. Een aantal suggesties nemen we daarbij ter harte. Zoals bijvoorbeeld het versturen van overgangsbrieven (i.v.m. overgaan naar volgende groep) via de mail, met foto van de leidinggevende van de vestiging. Of het ophangen van foto s bij de groepen zodat duidelijk is wie er die dag werkt. Verder kunnen we als organisatie nog duidelijker maken wat u van ons kunt verwachten. Te denken valt aan het 8+ beleid, het vervoer per busjes, of de vestiging waar de kinderen in de vakantie s ochtends naar toe gebracht moeten worden etc. Hoe we dit nader vorm gaan geven gaan we nog bekijken. Verder wordt het beter en actiever benutten van de Mini Stek website om ouders te voorzien van informatie als suggestie gedaan. Op dit moment zijn we bezig om de website aan te passen. Het is de bedoeling om de website duidelijker, overzichtelijker en eigentijdser te maken. Ook zal het makkelijker worden om informatie op te zoeken. In het eerste kwartaal van 2011 hopen we dat de vernieuwde website de lucht ingaat. 2. Mini Stek besteedt nadrukkelijk aandacht aan inrichting, aankleding en verzorging van groepsruimten. Bent u daarover: 46 53% 40 47% De ouders zijn tevreden tot zeer tevreden over de inrichting, aankleding en verzorging van de groepsruimten. Er is een ouder die vraagt om het niet te mooi te maken, een andere ouder stelt voor om samen met de kinderen een kamer te schilderen. 3. Voor buitenruimten geldt dat wij in een aantal gevallen geen of slechts ten dele zeggenschap hebben over de inrichting. Bij de inrichting moeten we rekening houden met vandalisme en zorgen dat de speelplaats geen hangplek wordt. Binnen deze grenzen proberen wij kinderen toch een aantrekkelijke buitenspeelruimte te bieden. 1

2 Bent u daarover: 1 1,19% 70 83,33% % Op één ouder na zijn de ouders tevreden over de (inrichting van) buitenruimten. Een aantal ouders merkt terecht op dat er op het plein bij MikMak Oost weinig schaduw is. Met name op tropische dagen is dit een punt. De groepsleiding zorgt dat de kinderen s zomers voldoende zonnebrandcrème gebruiken. Op tropische dagen wordt er verkoeling elders gezocht. (het speelplein in de buurt). Soms kan de groepsleiding besluiten om niet buiten te spelen, juist ter voorkoming van verbranding door de zon. 4. Mini Stek heeft in overleg met de ouderraden het voedingsbeleid vastgesteld. Dat betekent dat zoetigheid beperkt wordt en fruit eten gestimuleerd. Ook wordt geprobeerd eten, drinken en tussendoortjes zo over de dag te verdelen dat kinderen tot sluitingstijd voldoende krijgen. Over het voedingsbeleid op de groep van uw kind(eren) bent u: 1 1,27% 58 73,42% 20 25,32% Het merendeel is tevreden tot zeer tevreden over het voedingsbeleid. Desondanks worden er verschillende kanttekeningen geplaatst bij het voedingsbeleid. Sommige ouders vinden dat er teveel verstrekt wordt in de tijd dat de kinderen op de BSO zijn, andere ouders vinden het prima (en zeggen dat de krentenbollen zeer welkom zijn op een BSO-middag.) Een aantal opmerkingen betreffen het snoepje of de grootte van het snoep. Een andere ouder merkt op dat het hen als ouders helpt om het fruit eten te verbeteren bij hun kinderen. Het blijft lastig om rekening te houden met alle verschillende wensen. Het voedingsbeleid is in nauw overleg met de ouderraad tot stand gekomen. Er is een ouder die de suggestie deed om het fruit bij de buurtgroenteboer te halen. Mini Stek steunt bij voorkeur de kleine ondernemer. Daarom wordt al meer dan 10 jaar al ons fruit besteld bij de buurtgroenteboer. Melk en yoghurt komt van de melkboer die in Tuindorp bezorgt. 5. Het is vanzelfsprekend dat wij ervoor willen zorgen dat uw kind zich thuis voelt op de opvang en daar tot z n recht komt. Over de manier waarop de groepsleiding zich hiervoor inzet bent u: 1 1,32% 1 1,32% 38 49,99% 36 47,37% Over de manier waarop de groepsleiding zich ervoor inzet om te zorgen dat een kind zich thuis voelt op de opvang en daar tot z n recht komt is 50% van de ouders tevreden, 47% zeer tevreden. Een ouder noemt dat er voor de kinderen regels gehanteerd worden zonder hen daarbij te betuttelen maar dat hen dit een gevoel van vrijheid en verantwoordelijkheid geeft. Twee ouders zijn ontevreden tot zeer ontevreden. Bij de enquête waarin een ouder aangeeft zeer ontevreden te zijn is geen toelichting gegeven. De ouder die ontevreden is zegt in de toelichting dat er op MikMak Oost teveel wisselingen in de leiding waren en dat hun zoontje hier erg veel last van heeft gehad. 2

3 Op Mini Stek wordt gebruik gemaakt van een methode waarmee jaarlijks het welbevinden van kinderen wordt gemeten. Ouders worden van de resultaten op de hoogte gesteld. Vindt u dat deze observaties voldoende informatie opleveren om een beeld te geven van de tevredenheid van uw kind op de opvang? ja nee 50 91% 5 9% Het merendeel vindt dat de observaties die op de BSO gedaan worden voldoende informatie opleveren om een beeld te geven van de tevredenheid van hun kind op de BSO. Een enkele ouder mist de toelichting op het verslag. Verschillende ouders vinden het vooral prettig dat er bij het ophalen aan het einde van de dag van de gelegenheid gebruik wordt gemaakt om te vertellen hoe het die dag is gegaan. Voor hen levert dit meer informatie op dan een jaarlijkse observatie. Een ouder geeft aan het mooi te vinden dat de medewerkers die mijn kids zien mij aanspreken en af en toe vertellen wat ze zien als ze mijn kids observeren. Dat zegt me veel meer dan metingen die jaarlijks gedaan worden. Een enkele ouder mist de toelichting op het verslag. Ook vraagt iemand zich af of deze observatie wel jaarlijks gedaan wordt. Dit zullen we oppakken met het team. 6. Wij willen dat medewerkers in het contact met ouders betrokkenheid tonen. We verwachten van hen een uitnodigende houding en de bereidheid om aan ouders die dat willen duidelijk verslag te doen van de dag/middag. Over de manier waarop de groepsleiding u tegemoet treedt bent u: 1 1% 2 2% 45 53% 37 44% Over de manier waarop de groepsleiding de ouders tegemoet treedt is 53% tevreden, 44% zeer tevreden. Drie ouders geven aan ontevreden tot zeer ontevreden te zijn. Een actievere houding naar ouders tijdens het ophalen, of een houding die meer welkom uitstraalt naar nieuwe ouders worden in de toelichting genoemd. In de toelichting valt verder op te maken dat er wel verschillen zijn tussen de verschillende medewerkers onderling. De ene medewerker neemt hierin meer initiatief dan de ander. Andere ouders benoemen de groepsleiding als zeer open, betrokken en welwillend. 7. Met het activiteitenaanbod op de opvang probeert Mini Stek zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leeftijd en interesses van de kinderen. Op de dagverblijven is dat natuurlijk anders dan op de buitenschoolse opvang. Voor beide geldt dat er een mix is van vrij spelen en gerichte activiteiten. Op de dagverblijven wordt twee keer per dag buiten gespeeld en twee keer per dag een gezamenlijke activiteit gedaan. Dit kan variëren van knutselen tot bewegingsspelletjes. Bij de BSO-kinderen worden activiteiten aangeboden en zijn de kinderen vrij om zelf te kiezen. De groepsleiding helpt iedereen op weg. Bij de MikMak Buiten wordt iedere dag eerst een gezamenlijke activiteit aangeboden. Voor sport- en spelvormen heb je vaak een team nodig. 3

4 Over de manier waarop de groepsleiding zich hiervoor inzet bent u: 53 62% 32 38% Ten aanzien van het activiteitenaanbod zijn ouders positief. Sommige ouders merken op weinig zicht te hebben op het activiteitenprogramma. Een andere ouder geeft aan dat het belangrijk is om in de gaten te houden wanneer een kind niet mee wil doen aan een gezamenlijke activiteit. Het meespelen van de leiding met de kinderen wordt door een paar ouders als erg positief genoemd. Eén ouder vond de sportworkshops op MikMak Buiten een goed initiatief. Ook de suggestie van het aanbieden van zwemles werd door een ouder genoemd. Die suggesties is inmiddels uitgewerkt. Met ingang van volgend jaar worden op woensdag en vrijdag zwemlessen aangeboden. 8. Alleen voor bso-ouders: Op de buitenschoolse opvang wordt in de vakantieweken een vakantieprogramma aangeboden. We willen vakantieopvang zo aantrekkelijk mogelijk maken voor kinderen en dus verzinnen we keer op keer weer leuke activiteiten. Met alle leeftijden gaan we op pad, al houden we natuurlijk rekening met de belastbaarheid van de kleintjes. Over de manier waarop vakantieweken worden ingevuld bent u: Zeer ontevreden O Ontevreden O Tevreden O Zeer tevreden O Bij het opstellen van de enquête is iets verkeerd gegaan met de lay-out bij deze vraag. De plek waar je je keuze kon aangeven verschilde met de andere vragen. (er achter i.p.v. er voor.) Hierdoor is het niet mogelijk deze vraag te scoren. Uit de toelichting die gegeven wordt is op te maken dat het vakantieprogramma als erg positief wordt beoordeeld. De activiteiten zijn gevarieerd, spannend en interessant. Eén ouder merkt op: Fantastisch dat jullie dit doen. Bij kinderen van andere BSO s gebeurt dit soms niet. Kids vervelen zich dan stierlijk en vinden het vreselijk om in de vakantie naar de BSO te moeten. Kanttekeningen die geplaatst worden is de verhouding reistijd-activiteit en de planning van de verschillende activiteiten. Worden de spannende uistapjes evenredig over de week verdeeld? Voor een andere ouder hoeft een activiteit niet zo ver weg plaats te vinden. 9. Er zijn duidelijke instructies over de veiligheid tijdens het wandelen met kinderen, het ophalen van kinderen en tijdens uitstapjes op vakantiedagen. In ons protocol uitstapjes staat precies hoeveel groepsleiding op hoeveel kinderen ingezet moet worden. Bij de dagverblijven is het aan de hand 1 medewerker op 2 kinderen, wandelend met de bolderkar 1 medewerker op 6 kinderen. Bij de BSO varieert het van 1 op 5 bij de kleintjes tot 1 op 7 bij de 9- plussers. Over de wijze waarop de veiligheid gewaarborgd wordt tijdens externe activiteiten bent u: 2 3% 55 75% 16 22% De meeste ouders zijn tevreden, 3% is ontevreden. Als organisatie kunnen we de informatie hierover naar ouders verbeteren. Wie rijdt er in de busjes? (mag iedere medewerker in de busjes rijden? Hoe komen de kinderen op MikMak Buiten, wat 4

5 houdt het 8+ beleid in?) Eén ouder merkte op dat zij niet wist dat haar kind zelfstandig naar de 8+ groep moest lopen. Uit de toelichting die enkele ouders geven blijkt dat de wijze waarmee er om wordt gegaan de indruk geeft dat er met het hanteren van de regels per medewerker verschillend wordt omgegaan. 10. Om er voor te zorgen dat een dag voor iedereen leuk is, zijn er duidelijke regels en afspraken op een groep over de omgang met elkaar en het gebruik van het spelmateriaal. Heeft u de indruk dat er voldoende regels/afspraken zijn of juist teveel? Hierover bent u: 53 73% 20 27% Het merendeel is tevreden, 27% zeer tevreden. Een aantal ouders geeft aan niet bekend te zijn met de regels. 11. Doordat dagverblijven en BSO-groepen op verschillende locaties gehuisvest zijn en leidinggevenden niet op iedere locatie hun vaste werkplek hebben, zijn ze niet voor iedereen zichtbaar aanwezig. Hoe duidelijk is het voor u wie de leidinggevende van de vestiging van uw kind(eren) is. En kunt u met vragen bij de leidinggevende terecht? Het is mij duidelijk wie de leidinggevende is. wel niet 59 63% 35 37% Een derde van de ouders weet niet wie de leidinggevende is. Een aantal ouders merkt op dat zij niet de leidinggevende kent maar met vragen altijd bij de betreffende leiding terecht kan. Als organisatie moeten we de zichtbaarheid van de leidinggevenden verbeteren. Er worden verschillende suggesties gedaan. Te denken valt bijvoorbeeld aan de website of een prikbord met foto s van de medewerkers, (bij de leidinggevenden aangevuld met de dagen waarop zij te bereiken zijn). Een handig moment is om bij de overgang naar een andere groep ouders hierover opnieuw te informeren. We zullen gaan onderzoeken hoe we e.e.a. vorm gaan geven. Over de toegankelijkheid van leidinggevenden bent u: 7 11% 38 57% 21 32% Over de toegankelijkheid van de leidinggevenden is 11% ontevreden, 57% tevreden en 32% zeer tevreden. In de toelichting wordt vooral aangegeven dat men niet weet wie de leidinggevende is. Een andere ouder merkt op vooral de voor hem / haar bekende leidster aan te spreken, die wordt benoemd als de meest toegankelijke, of dat de leidinggevende is weet hij / zij eigenlijk niet. Een paar ouders geven aan hun vragen vooral via de mail te stellen, dit werkt voor hen prima. 12. Veel vragen van ouders aan het Centraal Bureau gaan over de planning en wachtlijst. Het blijft teleurstellend voor ouders dat verzoeken om van dagen te wisselen, door m.n. de instroom van broertjes en zusjes, zelden gehonoreerd kunnen worden. 5

6 Vraag is of we voldoende duidelijk kunnen maken wat de criteria zijn bij plaatsing en verandering van dagen. Deze zijn: 1 1% 16 23% 52 74% 1 1% Of de criteria bij plaatsing en verandering van dagen duidelijk zijn wordt wisselend beoordeeld. In de toelichting wordt door een aantal ouders aangegeven dat de criteria niet duidelijk zijn. Eén ouder merkt op dat de keuze die je maakt bij aanmelding bepalend kunnen zijn voor de opvangmogelijkheden tot het einde van de basisschool. Mini Stek spant zich voortdurend in om meer opvangplaatsen te realiseren. De beperkende factor is enerzijds het gebrek aan geschikte accommodatie, anderzijds het onevenwichtige gebruik van groepsruimten. De schooltijden zorgen voor leegstand op de woensdag en vrijdag. Wij pleiten dan ook al jaren voor de invoering van een continurooster: vijf dagen van 8 tot 2! Daar zijn inmiddels geslaagde voorbeelden van. Een aanvangstijd die beter past bij werkende ouders, geen tussenschoolse opvang meer en een betere benutting van de BSO-capaciteit. Als ouder zou ik een voorstander zijn van de invoering van een dergelijke schooltijdenregeling: ja nee 36 53% 32 47% T.a.v. het invoeren van een continurooster op vijf dagen van 8.00 tot uur is een kleine meerderheid vóór het invoeren van een dergelijk rooster. In de toelichting worden de verschillende voor- en nadelen aangehaald. (8.00 uur is te vroeg, het zou voor scholen niet mogelijk zijn om dit aan te passen, of juist tevreden zijn met een vrije woensdagmiddag.) Een aantal ouders geeft aan graag meer (culturele, sportieve of muziekactiviteiten geïntegreerd te zien in het aanbod van school / BSO.) Uit de enquêtes van de dagverblijven blijkt overigens een ruime meerderheid zich uit te spreken vóór een continurooster. 13. Ook voor contractafhandeling, facturering, verstrekken van jaaroverzichten en informatievoorziening (voor zover het de organisatie betreft) kunt u bij het Centraal Bureau terecht. Voor incidentele extra opvang, intekenen voor vrije dagen, afmeldingen e.d. moet u bij de vestigingen zelf zijn. U kunt ons bellen of een mail sturen, de nummers en mailadressen staan op de informatiekaart die alle ouders hebben ontvangen of op onze website. Over de bereikbaarheid en deze dienstverlening van het Centraal Bureau bent u: 3 4% 51 65% 24 31% Over de bereikbaarheid is het merendeel tevreden tot zeer tevreden, een paar ouders zijn ontevreden. Uit de toelichting die gegeven wordt lijkt dit vooral te komen doordat ouders niet weten waar of bij wie ze moeten zijn voor bepaalde zaken. (welke vestiging, welk nummer) Eén ouder merkt op dat het feit dat men op het Centraal Bureau weet van welke kinderen je de ouder bent dat een prettig en vertrouwd gevoel geeft. 6

7 De suggestie om bijvoorbeeld de taakverdeling op de website te zetten en / of een systeem waarbij je via de website e.e.a. kunt regelen en kunt controleren of de gegevens correct zijn verwerkt (bijvoorbeeld aanvraag extra dagen, intekenen studiedagen, toekenning extra dagen etc.) zullen we nader onderzoeken. 14. Als u ontevreden bent over de opvang, klachten of opmerkingen heeft, dan kunt u die kwijt bij de leidinggevenden en bij de directie. Over de afhandeling hiervan bent u: 2 4,5% 38 84,5% 5 11% Eén ouder merkt op onvoldoende inzicht te hebben in de wachtlijsten. Hij / zij vraagt zich af of dit komt omdat de gegeven informatie niet helder is of doordat hij / zij zelf niet voldoende doorvraagt. 15. De dagverblijven en BSO hebben ieder een ouderraad. Zij vertegenwoordigen de belangen van ouders (en kinderen) binnen Mini Stek. De ouderraad heeft bv adviesrecht inzake pedagogisch beleid, voedingsbeleid en de vaststelling van de tarieven. Over het functioneren van de ouderraad ben ik: 5 12% 34 81% 3 7% Over het functioneren van de ouderraad is het merendeel (81%) van de ouders tevreden. 12 % is ontevreden. Verschillende ouders geven aan dat de ouderraad voor hen niet zichtbaar is en dat niet duidelijk is wat zij doen. Er wordt genoemd dat de communicatie met ouders verbeterd kan worden. Een suggestie daarbij is om de ouders middels een digitale nieuwsbrief te informeren. Tot slot: Als een buurman of buurvrouw zou informeren naar de opvang bij Mini Stek, wat zou u dan vertellen? Ouders geven aan zeer tevreden te zijn over de opvang, MikMak wordt door velen gezien als een kleinschalige opvang waar de kinderen zich goed kunnen vermaken. Ook het enthousiasme en de betrokkenheid van de groepsleiding wordt steeds genoemd als een pluspunt. Doen! Hele goede opvang, met duidelijke regels, rust en toch ook veel activiteit. Goede leidsters en sterk management. Waar zou MikMak mee moeten stoppen? Een ouder merkt op het jammer te vinden dat er in de loop van de jaren zoveel wisselingen plaatsvinden wat groepen (en daardoor ook groepsleiding) betreft, omdat kinderen doorschuiven naar een volgende groep. Verder zijn er een paar ouders die het liefste zien dat het snoepje of de krentenbol achterwege gelaten wordt. Wat zouden ze moeten invoeren? Op de vraag wat MikMak zou moeten invoeren, komen suggesties zoals Wie-is-wie bord (van de leiding) bij de ingang ophangen, aanbieden van muziekles, zwemles, 7

8 meer sportmogelijkheden etc. Maar ook het invoeren van een continurooster wordt door twee ouders genoemd. Er werd door één ouder de suggestie gedaan om een adreslijst met telefoonnummers van groepsgenootjes te verstrekken. Gezien de privacywetgeving is dit een verzoek waar we geen gehoor aan kunnen geven. MikMak Buiten is vooral gericht op sport. Ik dacht door de naam MikMak Buiten dat het ook ging om buitenactiviteiten zoals hutten bouwen, boompje klimmen, slootje springen, vlotbouwen, vuurtje stoken etc. (een beetje scoutingachtige activiteiten). Misschien zouden dit soort activiteiten daar ook goed passen als aanvulling op sporten. Ik vind het echt ok zo. Vooral de leiding is leuk en dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Mijn zoontje voelt zich super thuis bij de Mikmak. De dingen die in de vakantie gedaan worden zijn leuk. Ik kan weinig verbetering bedenken. Zwemles!! Waar moeten ze vooral mee doorgaan? De vakantieactiviteiten, het enthousiasme en de betrokkenheid van het personeel, de goedverzorgde ruimtes en aanbod van speelgoed, het zijn allemaal pluspunten die met regelmaat worden genoemd. Het is prettig dat er nooit helemaal vreemde leiding (invalkrachten) op de groepen staat, doordat de leiding wel rouleert en voor elkaar invalt, blijven de gezichten bekend voor de kinderen. Dat is fijn. Met wat ze nu doen, goede leiding, goede ruimtes en goed voor de kinderen. De manier waarop jullie nu werken, met de mensen die er nu rondlopen als leiding. 8

9 Conclusies en acties naar aanleiding van het tevredenheidsonderzoek MikMak. Het blijft jammer dat de respons niet zo groot is. Toch geeft het onderzoek een beeld van de waardering die ouders hebben voor de wijze waarop Mini Stek kinderen opvangt. De belangrijkste uitkomst van het tevredenheidsonderzoek is keer op keer het grote compliment dat ouders uitdelen aan de groepsleiding. De organisatie schept de voorwaarden, maar hun inzet maakt het verschil. Aandachtspunten: - De kritische geluiden over het verstrekken van snoep c.q. krentenbollen op de BSO. We zullen kijken naar het moment waarop het uitgedeeld wordt en houden de grootte van het snoepje in de gaten. - Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het activiteitenaanbod uit te breiden. (denk aan sport, muziek etc.) - Aanbieden van zwemles. Deze suggestie is inmiddels uitgewerkt. Met ingang van volgend jaar worden op woensdag en vrijdag zwemlessen aangeboden. - Vakantieactiviteiten (i.v.m. reistijd) en vakantieplanning bespreken met de teams. Eventueel nieuwe afspraken vastleggen in het kwaliteitshandboek. - Opnemen van een jaarkalender op de website, met daarop alle belangrijke activiteiten en festiviteiten van de vestiging. - Ophangen van een bord met foto s met naam en functie bij de ingang van iedere vestiging, met daarbij de dagen waarop de leidinggevende te bereiken is. - Regelmatig onder de aandacht brengen van het hanteren van een continurooster bij onze samenwerkingspartners. - Onderzoeken of er mogelijkheden zijn om warme maaltijden aan te gaan bieden. - De informatievoorziening blijft een kwetsbaar punt. Ouders missen soms toch relevante informatie over de opvang. Bijvoorbeeld over voorrangsregelingen bij plaatsing, de vestiging waar gestart wordt in vakanties, wie de leidinggevende is etc. Bijna alle informatie is te vinden op de website. We zijn bezig met een nieuwe site en hopen dat de toegankelijkheid daarvan groter is. Ook zullen we kijken of we bij de overgang naar een volgende groep opnieuw informatie moeten gaan verstrekken, bijvoorbeeld over de groep, de leidinggevende etc. Marjo Verduyn Directeur Mini Stek 9

Evaluatie tevredenheidsonderzoek Kinderopvang Mini Stek 2010: Hokus Pokus

Evaluatie tevredenheidsonderzoek Kinderopvang Mini Stek 2010: Hokus Pokus Evaluatie tevredenheidsonderzoek Kinderopvang Mini Stek 2010: Hokus Pokus In mei is aan alle ouders een tevredenheidsonderzoek verstrekt. Omdat de respons in eerste instantie erg laag was, hebben we besloten

Nadere informatie

Evaluatie tevredenheidsonderzoek Kinderopvang Mini Stek 2010: Mikado

Evaluatie tevredenheidsonderzoek Kinderopvang Mini Stek 2010: Mikado Evaluatie tevredenheidsonderzoek Kinderopvang Mini Stek 2010: Mikado In mei is aan alle ouders een tevredenheidsonderzoek verstrekt. Omdat de respons in eerste instantie erg laag was, hebben we besloten

Nadere informatie

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang Klanttevredenheidsmeting Inhoud Inleiding... 3 De werkwijze... 3 Respons gegevens... Algemene aspecten dienstverlening... 6 De communicatie met de pedagogisch

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2012. Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kleine-Ikke B.V.

Klanttevredenheidsonderzoek 2012. Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kleine-Ikke B.V. Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kleine-Ikke B.V. Juli 2012 Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Droomwereld 5 2.1 Analyse per vraag 2.2 Kort cijfermatig 2.3 Conclusie

Nadere informatie

BERK FLEXIBELE OPVANG

BERK FLEXIBELE OPVANG ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 BERK FLEXIBELE OPVANG oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden rond de start van. Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven

Vragen en antwoorden rond de start van. Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven Vragen en antwoorden rond de start van Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven Tijdelijke huisvesting basisschool Park 16hoven Start de BSO ook in het tijdelijke gebouw? Ook in de tussenperiode

Nadere informatie

Dagritme en activiteiten

Dagritme en activiteiten 3.1.2a.1.1b Pedagogisch beleidsplan praktische zaken bso 1 van 5 In dit onderdeel geven wij u informatie over alle praktische zaken die handig zijn om te weten binnen ons kinderdagverblijf 4 12 jaar: buitenschoolse

Nadere informatie

Harlekijn. Uitkomsten Tevredenheidsonderzoek

Harlekijn. Uitkomsten Tevredenheidsonderzoek Harlekijn Uitkomsten Tevredenheidsonderzoek december 2013 (Respons op basis van 60 vragenlijsten retour) De vragenlijst heeft betrekking op: KDV 71% BSO 29% Mijn kind(eren) maakt/ maken gebruik van de

Nadere informatie

A. Kinderparticipatie in beleid door BSO De stal Liemeer

A. Kinderparticipatie in beleid door BSO De stal Liemeer VOORBEELDEN KINDERPARTICIPATIE IN PEDAGOGISCH BELEID. A. Kinderparticipatie in beleid door BSO De stal Liemeer B. B4 Kids te Leiden Handvest Handvest vertaald voor kinderen C. COKD, Dordrecht A. Beleidsplan:

Nadere informatie

Resultaten Enquête Continurooster

Resultaten Enquête Continurooster Resultaten Enquête Continurooster 1. Hoeveel Enquêtes zijn er ingevuld en op school ingeleverd? 51 van de 60 gezinnen. 2. Met de volgende verdeling van de kinderen over de groepen: groep 1-2 33 kinderen

Nadere informatie

14 medewerkers? 12 Hoe vindt u de persoonlijke aandacht voor uw kind? Hoe vindt u de betrokkenheid van de pedagogische medewerkers bij uw

14 medewerkers? 12 Hoe vindt u de persoonlijke aandacht voor uw kind? Hoe vindt u de betrokkenheid van de pedagogische medewerkers bij uw 1 Waarom heeft u gekozen voor deze BSO? 2 Wat vindt u van de schriftelijke communicatie van de BSO? 3 Wat vindt u van de mondelinge communicatie van de BSO? 4 Wat vindt u van de praktische zaken rondom

Nadere informatie

Tevredenheidsmeting TSO de Bogen 2012

Tevredenheidsmeting TSO de Bogen 2012 Tevredenheidsmeting TSO de Bogen 2012 1. In welke groep zit uw kind/kinderen?(meerdere antwoorden mogelijk) groep 1 31,3% 5 groep 2 37,5% 6 groep 3 25,0% 4 groep 4 18,8% 3 groep 5 6,3% 1 groep 6 18,8%

Nadere informatie

Vragenlijst voor ouders

Vragenlijst voor ouders Vragenlijst voor ouders De Vragenlijst voor ouders is te gebruiken voor alle ouders. Er worden zes vragen gesteld over hun ideeën ten aanzien van het welbevinden van hun kind. Het invullen van de vragenlijst

Nadere informatie

ANALYSE ENQUETE 2016

ANALYSE ENQUETE 2016 ANALYSE ENQUETE 2016 Aantal ontvangen: Van de 120 zijn er 49 enquêtes terug gekomen. -Ceresstraat/ Het Talent: 14..C -Het 17 L -Ommel:0 -Ostade/ Horizon: 8 O - 10..H Onvoldoende wordt gegeven op de volgende

Nadere informatie

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM Chaam, 15 juli 2015 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. BASISSCHOOL DE DRIESPRONG 4 3. BASISSCHOOL HET BEEKDAL

Nadere informatie

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen Informatieblad speciaal voor kinderen Datum; Aalsmeer, jaar 2011 Gemaakt door; Bianca Wegbrands daar, Wat leuk dat je dit informatieblad speciaal voor kinderen wilt lezen. Ik zal me eerst even aan jou

Nadere informatie

Ouderfolder Buitenschoolse opvang

Ouderfolder Buitenschoolse opvang Ouderfolder Buitenschoolse opvang 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Het Pedagogisch beleid.... 3 3. De groep.... 3 4. Stagiaires.... 3 5. Oudercontacten.... 3 6. Oudercommissie.... 4 7. Veiligheid en

Nadere informatie

Pedagogische visie. Welkom bij Op Stoom. Zin in taart? Altijd wat te doen

Pedagogische visie. Welkom bij Op Stoom. Zin in taart? Altijd wat te doen Welkom bij Op Stoom Kwaliteit en service zijn belangrijke kenmerken van Op Stoom zodat ouders hun kinderen met een gerust hart achterlaten bij de medewerkers. We bieden liefdevolle zorg en inspiratie aan

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang Stichting Kinderopvang Alkmaar Protocol Tussenschoolse opvang Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 Tijden en locatie TSO 3 Locatie TSO 3 Naar de TSO 3 Als uw kind niet komt 3 2. Inschrijven en betalen

Nadere informatie

Hoe bent u bij Little People terecht gekomen?

Hoe bent u bij Little People terecht gekomen? Resultaten enquête Little People Hoe bent u bij Little People terecht gekomen? Via internet Via kennissen/vrienden/bekenden Anders nl. 33% 24% 43% Anders nl. Via directeur Paesacker Advertentie krant Via

Nadere informatie

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 Tamboerijn oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef (BSO) Naar de buitenschoolse opvang Het team van Kindercentra De Roef doet enorm zijn best om het uw kind naar de zin te maken. Waar niets hoeft en bijna alles mag. Uw kind kan knutselen, vrij spelen,

Nadere informatie

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kidscasa Kinderopvang

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kidscasa Kinderopvang Kinderdagverblijf en Kidscasa Kinderopvang Op het kinderdagverblijf kan uw kind vijf dagen per week terecht. is opvang buiten de schooltijden en in vakanties voor kinderen die de basisschool bezoeken De

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kindcentrum De Weisterbeek Horst November 2015. Inleiding

Nieuwsbrief Kindcentrum De Weisterbeek Horst November 2015. Inleiding Nieuwsbrief Kindcentrum De Weisterbeek Horst November 2015 Inleiding Beste ouder(s), verzorger(s), We hebben een hele sportieve periode achter de rug, daar vertellen we u graag meer over! In het Weisterbeek

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

TAMBOERIJN ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID september 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

TAMBOERIJN ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID september 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2011 TAMBOERIJN september 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Aanbod Buitenschoolse Opvang SpelenderWijs IJsselgraaf. Algemeen

Aanbod Buitenschoolse Opvang SpelenderWijs IJsselgraaf. Algemeen Aanbod Buitenschoolse Opvang SpelenderWijs IJsselgraaf Algemeen De buitenschoolse opvang (BSO) is voor kinderen die naar de basisschool gaan, dus in de leeftijd van vier tot dertien jaar. Het bijzondere

Nadere informatie

Oudervragenlijst 2013-2014

Oudervragenlijst 2013-2014 Oudervragenlijst 2013-2014 ICBS De Trimaran Marsdiepstraat 278 1784 AW Den Helder Uitleg voor het beantwoorden van de vragenlijst 2013-2014 Eens in de vier jaar houden alle Sarkonscholen onder de ouders

Nadere informatie

Ouders over kindcentra

Ouders over kindcentra Ouders over kindcentra Oberon, september 2015 Wat vinden ouders eigenlijk van kindcentra? Kennen zij de gedachte achter Kindcentra2020? We besloten om het maar eens aan ze te vragen. Onderzoeksbureau Oberon

Nadere informatie

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn F.A. Brugge, MSc Paterswolde, mei 2012 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl Samenvatting KTO bij Kinderopvang Baarn 2012 1 Hoe tevreden zijn klanten

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze

Pedagogische werkwijze Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Capelle Wij bieden opvang aan de kinderen van De Capelle De samenstelling van de

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Maart 2015 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Doelstelling. De organisatie

Doelstelling. De organisatie Doelstelling Kinderdagverblijf `t Debberke biedt ouders opvang aan voor hun kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Dit door middel van dagopvang en buitenschoolse opvang waarbij het bieden van veiligheid,

Nadere informatie

Bijlage B: Opmerkingen klanten

Bijlage B: Opmerkingen klanten Bijlage B: Opmerkingen klanten Vraag 9: Wat was uw algemene indruk van de veiligheid tijdens de rit? Indien onvoldoende of slecht, waarom? Zetten mij soms niet vast Zat niet vast, wild rijden, bumperkleven

Nadere informatie

Tarieven de Kinderkei 2015 Kinderopvang. (Alle genoemde prijzen zijn brutobedragen, hier gaat de kinderopvangtoeslag nog van af)

Tarieven de Kinderkei 2015 Kinderopvang. (Alle genoemde prijzen zijn brutobedragen, hier gaat de kinderopvangtoeslag nog van af) Tarieven de Kinderkei 2015 Kinderopvang. (Alle genoemde prijzen zijn brutobedragen, hier gaat de kinderopvangtoeslag nog van af) Dagopvang van 0 tot 4 jaar Prijs per uur 6,67 vergoeding belastingdienst

Nadere informatie

Resultaten enquête. Schriftelijke en mondelinge communicatie van Basisschool de Gansbeek naar ouders

Resultaten enquête. Schriftelijke en mondelinge communicatie van Basisschool de Gansbeek naar ouders Resultaten enquête Schriftelijke en mondelinge communicatie van Basisschool de Gansbeek naar ouders 1. Inleiding Naar aanleiding van de enquête die is gehouden onder de ouders van Basisschool de Gansbeek

Nadere informatie

Maak gerust een afspraak en kom bij ons langs!

Maak gerust een afspraak en kom bij ons langs! Voorwoord 4 Onze kinderopvang Dagopvang 5 Peuterarrangement 6 Buitenschoolse opvang 6 Flexibele opvang 8 Incidentele opvang 8 Kwaliteit en professionaliteit Werkwijze 9 Oudercommissie 10 Leuk en leerzaam

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Wat is Buitenschoolse Opvang

1. Inleiding 2. Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Wat is Buitenschoolse Opvang Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Stichting Kinderopvang Alkmaar 2 3. Wat is Buitenschoolse Opvang 2 4. Het personeel 3 4.1 Management en Teamcoördinator BSO 3 4.2 Pedagogisch Medewerkers 3 4.3 Pedagogisch

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET HUIDIGE MODEL EN 5-GELIJKE DAGEN MODEL

INFORMATIEPAKKET HUIDIGE MODEL EN 5-GELIJKE DAGEN MODEL Bladzijde [1] INFORMATIEPAKKET HUIDIGE MODEL EN 5-GELIJKE DAGEN MODEL Februari 2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u ten behoeve van de ouderraadpleging over het voorstel Naar andere schooltijden?

Nadere informatie

Inventarisatie van de wensen van ouders naar buitenschoolse opvang

Inventarisatie van de wensen van ouders naar buitenschoolse opvang oecumenische basisschool Stellingmolen 19-21 1135 KA Edam Post: Postbus 32 1135 ZG Edam tel.: 0299-351351 fax: 0299-351352 DE TRIMARAN Dependance: Langemeerstraat 14b 1135 JE Edam tel.: 0299-323284 Inventarisatie

Nadere informatie

Ouderfolder Peuterspeelplaats

Ouderfolder Peuterspeelplaats Ouderfolder Peuterspeelplaats 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Het Pedagogisch beleid.... 3 3. De groep.... 3 4. Stagiaires.... 3 6. Meertaligheid.... 4 8. Veiligheid en Gezondheid.... 4 9. Inspectie....

Nadere informatie

Continurooster Protocol. Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep.

Continurooster Protocol. Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep. Continurooster Protocol Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep. Juni 2015 Voorwoord De Thomas van Aquinoschool hanteert vanaf schooljaar 2015 2016 een continurooster. Een continurooster

Nadere informatie

Informatieboekje. BSO Met Juf Buiten (onderdeel van Bij Juf Thuis )

Informatieboekje. BSO Met Juf Buiten (onderdeel van Bij Juf Thuis ) Informatieboekje BSO Met Juf Buiten (onderdeel van Bij Juf Thuis ) Welkom bij onze buiten BSO Met Juf Buiten In september 2014 is onze BSO Bij Juf Thuis gestart met een buiten BSO Met Juf Buiten. Na een

Nadere informatie

kinderdagopvang peutergroep basisschool bso alles in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar

kinderdagopvang peutergroep basisschool bso alles in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar kinderdagopvang peutergroep basisschool bso alles in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar educatief centrum Educatief centrum de Bongerd is een plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar de hele dag kunnen leren,

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie D n Dulper Algemeen Stichting kinderopvang Le Papillon is gespecialiseerd in buitenschoolse en naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Nadere informatie

Wat staat er in dit boekje?

Wat staat er in dit boekje? Wat staat er in dit boekje? Informatie voor ouders (scheur t maar uit voor ze!) 7 Even uitleggen 11 Ik & Zo! Dit ben ik! 15 Ik & Zo! Handig om te weten 17 Weekschema co-ouderschap 29 Planning weekenden,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Juni 2014 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Rapport Klant Tevredenheids Meting BSO 2012.

Rapport Klant Tevredenheids Meting BSO 2012. Rapport Klant Tevredenheids Meting BSO 2012. In 2012 hebben wij een meting gehouden van de klanttevredenheid op onze BSO s. Door 158 gezinnen zijn de vragenlijsten ingevuld, Dit is 16,3 % van de gezinnen

Nadere informatie

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Oudertevredenheidsonderzoek 2014 Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de uitwerking van ons jaarlijkse oudertevredenheidsonderzoek. Voor het vierde jaar op rij scoren we beter dan het voorgaande

Nadere informatie

Reacties op de stellingen. Er hadden zich 72 ouders aangemeld. Er waren 57 ouders aanwezig.

Reacties op de stellingen. Er hadden zich 72 ouders aangemeld. Er waren 57 ouders aanwezig. Reacties op de stellingen. Er hadden zich 72 ouders aangemeld. Er waren 57 ouders aanwezig. A. 1. Een continurooster geeft rust, regelmaat en duidelijkheid aan de kinderen. Eens Op school wel, buiten school

Nadere informatie

Hoofdstuk II: 2Penselen

Hoofdstuk II: 2Penselen Versie juni 2014 Hoofdstuk II: 2Penselen 2Penselen ligt in de Schilderswijk, naast basisschool t Palet en het Hannemanplantsoen. Het kindercentrum is kleinschalig en gezellig, zodat de kinderen zich thuis

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Buitenschoolse opvang (BSO) Resultaten & Aanbevelingen

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Buitenschoolse opvang (BSO) Resultaten & Aanbevelingen Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Buitenschoolse opvang (BSO) Resultaten & Aanbevelingen Inhoudsopgave Inleiding Blz. 2 Vragenlijsten klanttevredenheidsonderzoek 2016. Blz. 4 Totaal beoordeling Kindercentrum

Nadere informatie

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK;

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; Inleiding: Allereerst wil ik iedereen bedanken voor het invullen van deze onderzoeken. We zijn erg blij met de uitkomsten

Nadere informatie

STICHTING KINDEROPVANG DE BILT

STICHTING KINDEROPVANG DE BILT Algemeen Directeur 1 van 5 Beleid 4.1.3 Algemeen plaatsingsbeleid Inleiding. De Stichting Kinderopvang De Bilt exploiteert drie kinderdagverblijven: de Torenuiltjes, de Steenuiltjes en de Bosuiltjes en

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting. Buitenschoolse opvang BSO ABBW 2012

Klanttevredenheidsmeting. Buitenschoolse opvang BSO ABBW 2012 Klanttevredenheidsmeting Buitenschoolse opvang BSO ABBW 2012 Qrne E. Visser April 2012 Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2 De onderzoeksmethode...

Nadere informatie

MedezeggenschapsRaad

MedezeggenschapsRaad Uitslag ouder enquête tussenschoolse opvang Pius X Er zijn 118 (48%) ouderenquête ingeleverd waarvan er 72 gebruik maken van de TSO, in totaal zijn er 250 enquêtes uitgereikt aan ouders van de oudste kinderen.

Nadere informatie

Welkom bij Vlietkinderen

Welkom bij Vlietkinderen Welkom bij Vlietkinderen 1 Colofon Redactie Robert Heusinkveld Yvonne Bood Vormgeving Dare to Design* Contact Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Klantenservice klantenservice@vlietkinderen.nl T 070 317

Nadere informatie

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure Gastouderbureau SharedCare Informatiebrochure Werkwijze gastouderbureau SharedCare Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1.1 Nieuwe koppelingen 1.2 INTAKEGESPREK GASTOUDER 1.3 INTAKEGESPREK VRAAGOUDER 1.4 KOPPELINGSGESPREK

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen Inhoudsopgave Inleiding Blz. 2 Vragenlijsten klanttevredenheidsonderzoek 2016. Blz. 4 Totaal beoordeling Kindercentrum

Nadere informatie

1. Naar gelijke schooltijden maakt een pas op de plaats

1. Naar gelijke schooltijden maakt een pas op de plaats Nieuwsbulletin voor ouders over het project Naar gelijke schooltijden No 3, Februari 2012 Vorig jaar is het project Naar gelijke schooltijden van start gegaan. Binnen de Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Nadere informatie

Het worden andere tijden!

Het worden andere tijden! Het worden andere tijden! 1.0 Redenen voor andere schooltijden (bron: verschillende onderzoeken door scholen) Waarom zou een school willen overstappen op andere tijden? Kort gezegd gaat het erom meer rust

Nadere informatie

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten GEEF ZE DE VIJF! SKS Alles Kids De wereld om ons heen verandert. Ook in de kinderopvang zijn nieuwe ontwikkelingen aan de orde van de dag. SKS Alles Kids biedt al jaren kinderopvang en loopt voorop als

Nadere informatie

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek maart 2013

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek maart 2013 Resultaten klanttevredenheidsonderzoek maart 2013 Postbus 1096 3860 BB Nijkerk 033-2470750 klimrek@kdv-klimrek.nl Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 4 1. Organisatie... 5 2. Kennismaking... 6 3. Pedagogisch

Nadere informatie

Partner in kinderopvang. Klanttevredenheidsonderzoek

Partner in kinderopvang. Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Locatie : Kinderopvang Tamboerijn, Utrecht Ondernemer : Judith van der Voet Datum : Februari / Maart 26 Aantal respondenten : Beste Judith, Zelfs in een organisatie, waarin

Nadere informatie

ENQUÊTE KINDERDAGVERBLIJF DUIMELOT ZENDEREN

ENQUÊTE KINDERDAGVERBLIJF DUIMELOT ZENDEREN Geachte ouder, ENQUÊTE KINDERDAGVERBLIJF DUIMELOT ZENDEREN Waarvoor een enquête zult u wellicht denken. Als kinderdagverblijf en als oudercommissie zijn wij zeer benieuwd naar uw bevindingen op diverse

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: BSO De Korenaar opgemaakt d.d.: 2-12-2013 door: Maaike van Egdom Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Korenaar.

Nadere informatie

Heeft u het pedagogisch beleidsplan van het kinderdagverblijf ingezien? Ja 70 % Nee 30 %

Heeft u het pedagogisch beleidsplan van het kinderdagverblijf ingezien? Ja 70 % Nee 30 % Wat is de leeftijd van uw kind(eren)? 23.53% = 0 jaar 29.41% = 1 jaar 29.41% = 2 jaar 17.65% = 3 jaar Hoe bent u in contact gekomen met Stichting Kinderdagverblijf Brabant 37.84% Via familie, vrienden,

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID ONDERZOEK 2012 KINDEROPVANG SOLIDOE

KLANTTEVREDENHEID ONDERZOEK 2012 KINDEROPVANG SOLIDOE KLANT ONDERZOEK 2012 KINDEROPVANG SOLIDOE Aalsmeer/Uithoorn December 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. ALGEMENE RESULTATEN KLANTONDERZOEK 2010... 4 2. DE BEST BEOORDEELDE STELLINGEN... 5 3. DE MINST

Nadere informatie

Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V.

Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V. Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V. Mark Paardekooper 1 Inleiding Voor u ligt het verslag van het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van gastouderbureau Ziezo B.V. onder haar gastouders. De gastouderopvang,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon

Inhoudsopgave. Colofon welkom bij Colofon Inhoudsopgave Tekst Vlietkinderen Vormgeving Dare to Design Kantoor Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Tel (070) 317 59 59 Fax (070) 327 53 69

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage VYVOJ Inventarisatie wensen Natuur BSO

Onderzoeksrapportage VYVOJ Inventarisatie wensen Natuur BSO Onderzoeksrapportage VYVOJ Inventarisatie wensen Natuur BSO A. Minnema BSc Paterswolde,oktober 2009 e-mail: info@vyvoj.nl www.vyvoj.nl INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Resultaten 4 3. Conclusie 14 Bijlage

Nadere informatie

Info boekje. Tussenschoolse Opvang

Info boekje. Tussenschoolse Opvang Info boekje Tussenschoolse Opvang 2 Overblijforganisatie De organisatie van de Tussenschoolse Opvang (TSO) van de St. Plechelmusschool bestaat uit ca. 21 overblijfkrachten, waarvan 2 coördinatoren. Verantwoordelijk

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Continurooster op de Contrabas?

Continurooster op de Contrabas? Continurooster op de Contrabas? Laat je goed informeren!! 3 en 4 april Welkom Even voorstellen Peter Spuijbroek Lia van der Horst Waarom? Verandering schooltijden 2011-2012 Diverse verzoeken van ouders

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang. Welkom bij Vlietkinderen. Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang. Welkom bij Vlietkinderen. Tussenschoolse opvang Tussenschoolse opvang Welkom bij Vlietkinderen Tussenschoolse opvang 1 Welkom! Het verhaal van Vlietkinderen gaat over veel meer dan alleen opvang. Ons verhaal gaat over ontdekken, ontwikkelen, spelen,

Nadere informatie

KBS De Schothorst CONTINUROOSTER, NU ECHT! WELKOM: PAPA EN MAMADAG! Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. We zijn nu echt begonnen!

KBS De Schothorst CONTINUROOSTER, NU ECHT! WELKOM: PAPA EN MAMADAG! Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. We zijn nu echt begonnen! Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G KBS De Schothorst NB 2, 28-09-2016 Nieuwsbrief 2015-2016 NB 2, 28-09-2016 In dit nummer: Continurooster 1 1 MR 2 Vakantiespelen Hengelo Sport Buitenschoolse

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Informatie voor Ouders Tjil! Kinderopvang Vermeulenstraat 52 5012 HB Tilburg 013-455 92 98 www.tjil.net info@tjil.net Voorwoord: Dit document bevat algemene informatie over Tjil! Kinderopvang. Tjil! Kinderopvang

Nadere informatie

Van alle gezinnen geeft 92% aan dat minimaal één van de kinderen deelneemt aan sport- en/of culturele activiteiten.

Van alle gezinnen geeft 92% aan dat minimaal één van de kinderen deelneemt aan sport- en/of culturele activiteiten. Uitwerking Enquête Gelderse Sportfederatie In de maand oktober 2008 is er een enquête gehouden onder ouders van kinderen op een aantal basisscholen in Doetinchem. De enquête had als doel om inzicht te

Nadere informatie

KindeRdam PakketWijzer 2015

KindeRdam PakketWijzer 2015 KindeRdam PakketWijzer 2015 Alle informatie over onze opvangpakketten voor hele en halve dagopvang en buitenschoolse opvang, tarieven, nieuwe tijden BSO, opvang op schoolsluitingsdagen, regels rondom ruilen,

Nadere informatie

Ouderavonden 3.12% uiterst ontevreden, 2% ontevreden, 32% neutraal, 47% tevreden, 14% uiterst tevreden.

Ouderavonden 3.12% uiterst ontevreden, 2% ontevreden, 32% neutraal, 47% tevreden, 14% uiterst tevreden. Klant tevredenheidsonderzoek KDO/PO gehouden in maart 2012 Uitgezet onderzoeken aantal: 315 Respons: 103 Gemiddeld cijfer toegekend voor de kwaliteit van de opvang: 8.2 Verbeterpunten: Dit zijn de punten

Nadere informatie

Ouderavond De Zonnewijzer 5 maart 2013

Ouderavond De Zonnewijzer 5 maart 2013 Ouderavond De Zonnewijzer 5 maart 2013 Inhoud van de avond 19:30 20:15 uur 20:30 21:15 uur Ontwikkelingen tot nu toe Ouder enquête (WMK-PO) Successen De toekomst Zorg en begeleiding (Judith) Continu rooster

Nadere informatie

[CONTINUROOSTER] Wat is een continurooster (CR)?

[CONTINUROOSTER] Wat is een continurooster (CR)? Wat is een continurooster (CR)? [CONTINUROOSTER] In een continurooster hebben de kinderen twee keer een korte pauze op school (één van een kwartier en één van een half uur) en zijn zij vroeg vrij. Flevosprong

Nadere informatie

Ouderfolder Kinderdagverblijf

Ouderfolder Kinderdagverblijf Ouderfolder Kinderdagverblijf 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord....3 2. Het Pedagogisch beleid....3 3. De groep....3 4. Stagiaires....3 5. Tweetaligheid....3 6. Oudercontacten....4 7. Oudercommissie....4 8.

Nadere informatie

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool Resultaten oudertevredenheidpeiling maart 2012 Paasbergschool 1. algemeen In maart 2012 hebben de ouders van de leerlingen van de Paasbergschool meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek aan de hand van

Nadere informatie

VRAGENLIJST CONTINUROOSTER

VRAGENLIJST CONTINUROOSTER VRAGENLIJST CONTINUROOSTER Beste ouders, Via deze brief willen we u informeren over het continurooster. We willen uw mening vragen of het continurooster eventueel moet worden ingevoerd op onze school.

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Oranje Nassau Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. Ingangsdatum: April 2016.

Ruimte om te groeien. Oranje Nassau Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. Ingangsdatum: April 2016. Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan Buitenschoolse Opvang Oranje Nassau 2016 2018 Pagina 1 van 7 OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van

Nadere informatie

Samen op ontdekkingsreis

Samen op ontdekkingsreis Samen op ontdekkingsreis Dagopvang & Buitenschoolse opvang Ga je mee op REIS? Stichting Kids2b, de leukste kinderopvang in Noord-Groningen. Kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar ontwikkelen zich bij

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN 2 Wanneer u uw kind naar de peuterspeelzaal brengt wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent u bij MAX Kinderopvang

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 5, februari 2013

Nieuwsbrief Nummer 5, februari 2013 Nieuwsbrief Nummer 5, februari 2013 Agenda: Februari: 8: Rapport mee / Carnaval 12,14: Oudergesprekken 15: Vrije middag en start voorjaarsvakantie 27: Hoofdluiscontrole Maart: 6: Studiedag (kinderen vrij)

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op locatie BSO Baloe Weremere, Kameelstraat 24,1531 EK Wormer juni Locatie: BSO Baloe Weremere

Pedagogische werkwijze op locatie BSO Baloe Weremere, Kameelstraat 24,1531 EK Wormer juni Locatie: BSO Baloe Weremere Locatie: BSO Baloe Weremere Inleiding Deze locatie wordt ook wel De Spil genoemd (multifunctionele accommodatie) en grenst aan basisschool Weremere. Hier worden voornamelijk kinderen opgevangen van deze

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Eigen&Wijzer

Klanttevredenheidsonderzoek Eigen&Wijzer Klanttevredenheidsonderzoek Eigen&Wijzer Eind 2014 heeft Eigen&Wijzer een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder ouders via de website https://kinderopvang.tevreden.nl/. Ouders geven Eigen&Wijzer

Nadere informatie

Tarievenkrant 2015. Stichting Kinderopvang Barendrecht. Samen op ontdekkingsreis. Inhoud. Betaalbare kwaliteit

Tarievenkrant 2015. Stichting Kinderopvang Barendrecht. Samen op ontdekkingsreis. Inhoud. Betaalbare kwaliteit Tarievenkrant 2015 Stichting Kinderopvang Barendrecht Inhoud Hele dagopvang: overzicht van alle pakketten en tarieven VSO/NSO/BSO: Overzicht van alle pakketten en tarieven Onze sluitingsdagen, facturering

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. (Groen van Prinsterer) Ingangsdatum: April Pagina 1 van 7

Ruimte om te groeien. Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. (Groen van Prinsterer) Ingangsdatum: April Pagina 1 van 7 Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan Buitenschoolse Opvang (Groen van Prinsterer) Pagina 1 van 7 OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van

Nadere informatie

Inventarisatie draagvlak continurooster onder ouders O.B.S. Martenaskoalle

Inventarisatie draagvlak continurooster onder ouders O.B.S. Martenaskoalle Inventarisatie draagvlak continurooster onder ouders O.B.S. Martenaskoalle Bas Verstraten en Sina Brander oudergeleding medezeggenschapsraad aug. 2015 1 Ouders/verzorgers van kinderen uit fasen 1 t/m 15

Nadere informatie

Evaluatieformulier informatieavond 3 februari 2014

Evaluatieformulier informatieavond 3 februari 2014 Hieronder leest u de antwoorden die gegeven zijn op de vragen op het evaluatieformulier van de ouderavond van afgelopen maandag 3 februari. Op de vragen hebben we een korte reactie gegeven. Op de avond

Nadere informatie