Handleiding voor het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek bij vragers en medewerkers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding voor het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek bij vragers en medewerkers"

Transcriptie

1 Handleiding voor het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek bij vragers en medewerkers 2015 Mezzo Bunnik, juni 2015 Pagina 1 van 15

2 INLEIDING DOEL VAN HET KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OPZET VAN HET KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Doelgroepen Doelgroepen: selecteren van respondenten Op papier of digitaal Aanmelden bij Mezzo Verspreiden papieren vragenlijsten Verspreiden digitale vragenlijsten Planning van het klanttevredenheidsonderzoek RESULTATEN FACTURERING JAARPLANNING KOSTEN VRAGEN & OPMERKINGEN Bijlage: begeleidende brieven 11 Pagina 2 van 15

3 Inleiding Om de kwaliteit van dienstverlening van uw organisatie aan te laten sluiten bij de behoefte van de klant is het belangrijk om periodiek een onderzoek onder de klanten van uw organisatie uit te voeren. Hiermee kunt u bepalen of uw organisatie de dingen goed doet. Wij noemen de klant de vrager. De klant kan immers een zorgvrager zijn, een mantelzorger of een vrijwilliger. U kunt het onderzoek ook onder uw medewerkers uitvoeren. Door het meten van de mening van uw medewerkers kunt u uw personeelsen organisatiebeleid bijstellen. Hiermee werkt u aan het behoud van uw medewerkers en een grotere tevredenheid. De volgende vragenlijsten zijn beschikbaar: Een vragenlijst voor mantelzorgers Een vragenlijst voor zorgvragers Een vragenlijst voor vrijwilligers en Een vragenlijst voor medewerkers Deze vragenlijsten zijn door Vilans in 2009 ontwikkeld in opdracht van Mezzo. De vragenlijsten zijn tot stand gekomen met medewerking van een begeleidingscommissie van acht lidorganisaties. Zij hebben de vragenlijsten in hun organisaties getest en meegedacht over de opzet van de rapportages. Het klanttevredenheidsonderzoek is een instrument in de Plan-Do-Check-Act-cyclus van uw organisatie. Mezzo faciliteert het klanttevredenheidsonderzoek voor haar lidorganisaties. Hierbij werkt Mezzo samen met onderzoeksbureau Desan. Jaarlijks biedt Mezzo twee momenten aan waarop u een klanttevredenheidsonderzoek uit kunt voeren. U bepaalt zelf welke en hoeveel vragenlijsten u uitzet. Deze handleiding beschrijft hoe u het onderzoek uitvoert, met aandacht voor: Waar u rekening mee moet houden bij het uitvoeren van het onderzoek. Welke activiteiten u uitvoert. De kosten die dit met zich meebrengt. Tot slot Als de resultaten bekend zijn bespreekt uw regioadviseur van Mezzo dit graag met u. Samen kunt u kijken wat goed gaat er waar verbetermogelijkheden zitten en hoe u dit vervolgens kunt oppakken. Op onze website staat een Overzicht van de contactgegevens van de regioadviseurs. Pagina 3 van 15

4 1. Doel van het klanttevredenheidsonderzoek Het uitvoeren van het klanttevredenheidsonderzoek onder mantelzorgers, vrijwilligers en/of zorgvragers is van grote waarde. De resultaten vertellen u wat uw sterke kanten zijn. Maar ook waar u zich op kunt verbeteren. Door regelmatig (bijvoorbeeld jaarlijks of tweejaarlijks) een onderzoek uit te voeren, kunt u zien of uw interventies het beoogde effect hebben. Op die manier bent u continu met de kwaliteit van uw dienstverlening en kwaliteitsverbetering bezig. 2. Opzet van het klanttevredenheidsonderzoek Mezzo faciliteert de uitvoering van het klanttevredenheidsonderzoek voor alle lidorganisaties van Mezzo. Hiertoe heeft Mezzo afspraken gemaakt met onderzoeksbureau Desan. De facilitering houdt concreet in dat Mezzo de vragenlijsten, de standaardrapportage, de aanbiedingsbrieven en dergelijk heeft opgesteld en het onderzoek twee keer per jaar aan haar leden aanbiedt. Elke lidorganisatie afzonderlijk betaalt, naast de instapkosten, de kosten van verzending van de vragenlijsten, de retourenvelop, de gegevensverwerking en voert de verzending zelf uit. Voor kosten zie hoofdstuk 6. Desan levert aan de deelnemende organisaties een standaardrapportage op. In deze rapportage is ook een onderlinge vergelijking met vergelijkbare lidorganisaties opgenomen in tabelvorm Doelgroepen Mezzo biedt u de mogelijkheid het klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren onder de volgende doelgroepen: Mantelzorgers Zorgvragers Vrijwilligers Medewerkers U bepaalt zelf bij welke doelgroep(en) u het onderzoek wilt uitvoeren. Twee categorieën zijn uitgesloten, te weten: De vrijwilligers en zorgvragers van de terminale thuishulp. Het Landelijk Steunpunt Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) voert een eigen onderzoek uit onder de groep. Een tweede onderzoek betekent een extra belasting voor deze mensen en doen we daarom niet. Zorgvragers en vrijwilligers die op de wachtlijst staan. Hoewel deze groepen toekomstige klanten interessant zijn om te bevragen heeft Mezzo besloten hen niet op te nemen in het klanttevredenheidsonderzoek. Dit vraagt om andere vragenlijsten en de te verwachten respons is laag. Als u geïnteresseerd ben in de mening van de mensen op de wachtlijst, dan zijn er andere methodieken om deze te achterhalen, zoals bijvoorbeeld het panelgesprek of de telefonische enquête. De vragenlijsten voor de eerste drie doelgroepen komen zowel op papier als digitaal (een internetlink naar de vragenlijst) beschikbaar. Op die manier kunt u zoveel mogelijk personen bereiken. De vragenlijst voor medewerkers is alleen digitaal beschikbaar. De links naar de papieren vragenlijsten zijn te vinden op de website: Klanttevredenheidsonderzoek voor lidorganisaties Pagina 4 van 15

5 Let op: De vragenlijsten kennen een vast format. U kunt geen vragen toevoegen of verwijderen. Als u dat wel doet mislukt de verwerking van de ingevulde vragenlijsten en het maken van de rapportages. Heeft u suggesties voor nieuwe vragen of vragen die verwijderd kunnen worden, neem dan contact op met de beleidsmedewerker Kwaliteit van Mezzo Hanna Blankevoort: , 2.2. Doelgroepen: selecteren van respondenten Om een representatief beeld te krijgen betrekt u alle personen die bij u bekend zijn en horen tot de doelgroep(en) die u wilt onderzoeken. Enkele uitzonderingen staan hierboven al genoemd: vrijwilligers en zorgvragers van de terminale thuiszorg en zorgvragers die op de wachtlijst staan. Het kan voorkomen dat u niet alle personen in uw bestand wilt benaderen, bijvoorbeeld omdat een deel ervan slapend is (de mantelzorgers die de nieuwsbrief ontvangen maar verder niet of nauwelijks gebruik maken of geen gebruik meer maken van andere diensten van uw organisatie). U kunt dan een selectie maken van de mantelzorgers die u wel wilt benaderen: Wanneer personen bellen naar uw organisatie vraagt u hen of u een vragenlijst naar hem of haar kan sturen, met een korte uitleg over het doel van de vragenlijst. U legt vragenlijsten zichtbaar voor bezoekers neer. Zodra iemand naar uw organisatie komt, verzoekt u hen de vragenlijst in te vullen. Bij activiteiten die u organiseert deelt u de vragenlijst uit en maakt u een verzamelpunt waar de vragenlijsten direct ingeleverd worden. De ingevulde vragenlijsten kunnen dan via de aangeleverde retourenveloppen worden verzonden Uitsplitsen per gemeente Organisaties die regionaal werken willen graag per gemeenten (per postcodegebieden) resultaten kunnen laten zien. Dit is mogelijk maar alleen als er voldoende respondenten zijn. Het absolute minimum ligt rond de 15 respondenten per gemeente (postcodegebieden) omdat anders elke respondent een te grote invloed op het gemiddelde heeft. Als er minder respondenten zijn, is uitsplitsen niet zinvol en worden de antwoorden gemiddeld. Ook het uitsplitsen van doelgroepen, bijvoorbeeld vrijwilligers intensieve zorg en vrijwilligers voor de praktische hulp, is mogelijk. Voor de uitsplitsing worden wel kosten berekend. Zie hoofdstuk Extra vragen toevoegen Ook is er de mogelijkheid om extra vragen toe te voegen. Uw organisatie kan besluiten om 1 tot 10 extra vragen toe te voegen. Hier zitten extra kosten aan verbonden. Zie hoofdstuk Op papier of digitaal Bepaal welke groepen of delen van groepen u de vragenlijst op papier wilt toesturen en welke u digitaal wilt benaderen Aanmelden bij Mezzo Als u weet voor welke doelgroep(en) u het onderzoek wilt uitvoeren en op welk wijze, maak dan een schatting van het aantal te benaderen respondenten. Er is geen limiet in aantallen deelnemers aan het onderzoek. U kunt zich aanmelden bij Mezzo door het aanmeldingsformulier te mailen aan Het formulier vindt u op de website. Klanttevredenheidsonderzoek voor lidorganisaties Pagina 5 van 15

6 2.5. Verspreiden papieren vragenlijsten Bij het schriftelijk benaderen van uw respondenten werkt u als volgt: Maak een standaard pakketje voor elke respondent met daarin: Een begeleidende brief op herkenbaar papier van uw organisatie. Hiervoor kunt u gebruikmaken van de standaard tekst die als bijlage is opgenomen in deze handleiding; Indien beschikbaar: een folder van uw organisatie om de herkenbaarheid te vergroten; De vragenlijst, voorzien van een nietje. Als de vragenlijsten niet voorzien zijn van een nietje worden er extra kosten in rekening gebracht. Een retourenvelop (te ontvangen vanuit Mezzo).. In de bijlagen zijn voorbeeldbrieven voor de verschillende doelgroepen opgenomen die u per post of via kunt versturen. Op de website zijn Word versies van de brieven beschikbaar. In de vragenlijsten en de begeleidende brief komt u steeds <<NAAM ORGANISATIE>> tegen. Door middel van de functie bewerken-vervangen (bovenaan in de taakbalk) voert u de naam van uw organisatie in. Let op dat u de juiste inzenddatum in de brief zet! 2.6. Verspreiden digitale vragenlijsten Voor de mensen die u digitaal wilt benaderen, ontvangt u van Mezzo een lijst met internetlinks. Deze links zijn elk allemaal verbonden met één digitale vragenlijst. Dit is gedaan om de betrouwbaarheid van de ingevulde vragenlijsten te vergroten. U verstuurt de mensen die u de vragenlijst digitaal wilt laten invullen een brief of met daarin de unieke inlogcode (u ontvangt een handleiding afdruk samenvoegen van Mezzo). De voorbeeldbrieven kunt u ook als verzenden. Onder Invulinstructie voegt u dan de volgende zin als eerste toe: De vragenlijst is te vinden door op de volgende link te klikken of deze te kopiëren in uw browser: <<NIEUW IN TE VULLEN>>. En de bijgevoegde inlogcode in te typen. Bij Versturen verwijdert u de zin over de antwoordenveloppen Planning van het klanttevredenheidsonderzoek Jaarlijks zijn er twee momenten waarop u het onderzoek kunt uitvoeren, namelijk in maart en in oktober. U kiest zelf van welk moment u gebruik maakt en u kunt het onderzoek periodiek herhalen. U kunt kiezen voor een jaarlijks onderzoek of een onderzoek om het jaar of om de twee jaar. Het uitvoeren van een jaarlijks onderzoek laat direct zien of uw interventies opgeleverd hebben wat ze beogen. Een jaarlijks onderzoek betekent ook jaarlijks kosten en brengt jaarlijks werk met zich mee. Onderzoek eenmaal in de drie jaar is gebruikelijk. In het stappenplan hieronder staat precies aangegeven welke activiteiten u moet uitvoeren. In de InterMezzo verschijnt 2 maal een oproep om u aan te melden. Let goed op de uiterste aanmelddatum. Ook ontvangt u een oproep per mail. Beslis intern: Of u meedoet aan de raadpleging Onder welke doelgroepen Om hoeveel respondenten het gaat. Geef aan Mezzo door dat u meedoet, met welke doelgroepen en met hoeveel respondenten, door het aanmeldingsformulier in te vullen. Zie 2.4. Verstuur de vragenlijsten Verstuur een herinnering, dit kan per brief, maar ook per mail Pagina 6 van 15

7 3. Resultaten Na afloop van het onderzoek ontvangt u een digitaal rapport vanuit DESAN. U ontvangt zowel een PFD bestand als een Excel-bestand. Dit rapport begint met algemene gegevens. Daarna ziet u de resultaten met staafdiagrammen in beeld. De opvallende punten staan in de tekst onder de staafdiagram. Hoe scoren vergelijkbare organisaties op de vragen? Dit staat in de tabel onder het staafdiagram. U maakt zelf de vergelijking: hoe scoort uw organisatie ten opzichte van andere organisaties? Het is een standaardrapportage van DESAN. Het helaas niet mogelijk om eigen tekst op te nemen. De regioadviseur van Mezzo bespreekt ook graag de resultaten met u. Samen kunt u kijken wat goed gaat en wat beter kan en wat er voor nodig is om te verbeteren. In de bijlage van de rapportage is een overzicht opgenomen van de organisaties waarmee uw organisatie is vergeleken. Tip: Om de tabellen goed te kunnen lezen is het noodzakelijk om de rapportage in kleur te printen. U kunt de Excel-rapportage verder vormgeven conform uw huisstijl. 4. Facturering Facturering van de kosten die voor uw organisatie zijn gemaakt vindt plaats nadat u de rapportage heeft ontvangen. U ontvangt de rekening van Mezzo. Zie voor kosten hoofdstuk 6. Pagina 7 van 15

8 5. Jaarplanning In de vorige paragraaf staan de activiteiten beschreven. In onderstaand schema zijn de activiteiten weggezet in het jaar: Ten behoeve van de raadpleging in maart: Maand December Januari Februari Maart April Mei Juni Weeknummer /27 Eerste aankondiging InterMezzo Herinnering InterMezzo Uiterlijke aanmelddatum DESAN Aanpassen brieven en vragenlijsten Ontvangen retourenveloppen Maken setjes voor respondenten Versturen setjes Versturen herinnering Deadline retourzenden Ontvangen rapport eindresultaten Ten behoeve van de raadpleging in oktober: Maand Juni Juli Augustus September Oktober November Januari Weeknummer 23 24/ Eerste aankondiging InterMezzo Herinnering InterMezzo Uiterlijke aanmelddatum DESAN Aanpassen brieven en vragenlijsten Ontvangen retourenveloppen Maken setjes voor respondenten Versturen setjes Versturen herinnering Deadline retourzenden Ontvangen rapport eindresultaten Pagina 8 van 15

9 6. Kosten 6.1 Instapkosten Aan het uitvoeren van de raadpleging zijn kosten verbonden. U betaalt het instapbedrag van 360,00 voor o.a. het maken van de rapportages. Daarnaast betaalt u de variabele kosten. Deze hebben betrekking op het gebruik van antwoordenveloppen, dan wel de kosten van dataverkeer en het verwerken van de vragenlijsten. Daarnaast zijn er de kosten die u zelf maakt voor het printen en (digitaal) verspreiden van de vragenlijsten. De kosten zijn exclusief BTW. Per 1 januari 2014 rekent Mezzo 21% BTW over producten en diensten. Vraag een offerte op bij Mezzo om voor uw organisatie een compleet beeld te krijgen van de kosten. 6.2 Overzicht variabele kosten Overzicht van de variabele kosten papieren vragenlijsten Antwoordenveloppen per stuk 0,066 Gebruik antwoordnummer per stuk 1,25 Verwerken vragenlijsten: - Vragenlijst zorgvragers per stuk 1 0,96 - Vragenlijst vrijwilligers per stuk 0,66 - Vragenlijst mantelzorgers per stuk 0,96 Overzicht van de variabele kosten digitale vragenlijsten Opstartkosten per type vragenlijst 75,75 Kosten dataverkeer, technische helpdesk per aan te schrijven individu 0,25 n.v.t. 6.3 Een voorbeeld: Een van de deelnemende organisaties is Informele Zorgorganisatie X. Deze organisatie verstuurt: 300 papieren vragenlijsten naar mantelzorgers, 170 vragenlijsten komen retour 200 papieren vragenlijsten naar zorgvragers, 76 vragenlijsten komen retour 100 digitale vragenlijsten naar vrijwilligers, 49 vragenlijsten komen retour De kosten voor deze organisatie X zien er als volgt uit: Variant papieren vragenlijsten: Instapbedrag 360,00 Instapbedrag Variant digitale vragenlijsten: Antwoordenveloppen 500 stuks 33,00 (300 mantelzorgers, 200 zorgvragers) (500 X 0,066) Opstartkosten 75,50 Gebruik antwoordnummer 246 stuks 307,50 (retour: = 246 vragenlijsten) (246 X 1,25) Kosten dataverkeer etc. Vrijwilligers ,00 (100 X 0,25) Verwerken vragenlijsten: Vragenlijst zorgvragers 76 stuks 72,96 Vragenlijst mantelzorgers 170 stuks 163,20 (76 X 0,96 en 170 X 0,96) Totale kosten (excl. BTW) 1037,16 1 De kosten voor de vragenlijsten van zorgvragers en mantelzorgers liggen hoger vanwege de open vragen die hierin zitten. Pagina 9 van 15

10 6.4 Kosten extra mogelijkheden Zoals in hoofdstuk 2 al is aangegeven zijn er extra mogelijkheden. Uitsplitsen per gemeente (postcodegroepen) is voor één module 400,00 voor meer dan één module 650,00. Kosten toevoeging extra vraagstelling (1 10 vragen) voor papieren vragenlijst: 151,50 + 0,20 meerkosten verwerking per vragenlijst. Voor digitale vragenlijsten: 151, Vragen & opmerkingen Mezzo faciliteert het klanttevredenheidsonderzoek. U kunt bij ons terecht met vragen over de vragenlijsten en de planning. DESAN is verantwoordelijk voor het verwerken van de binnengekomen vragenlijsten en het maken van het verslag van uw resultaten. Mezzo beantwoordt ook hierover uw vragen. Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact op Hanna Blankevoort, beleidsmedewerker kwaliteit: of of per Pagina 10 van 15

11 Bijlage 1: begeleidende brief of Zorgvragers Geachte mevrouw, meneer, U ontvangt vrijwilligerszorg vanuit. We zijn erg benieuwd naar uw ervaringen met en de vrijwilligerszorg die zij leveren. Bent u tevreden? Wat kan onze organisatie anders doen? We horen het graag! Uw antwoorden helpen ons bij het verbeteren van onze diensten en ondersteuning. Op deze manier kunnen we beter aansluiten op uw behoeften. In de vragenlijst kun u uw mening kwijt. Verschillende onderwerpen komen hierin aan bod. We stellen het erg op prijs als u deze vragenlijst invult. Invulinstructie Wanneer digitaal De vragenlijst is te vinden door op de volgende link te klikken of deze te kopiëren in uw browser: <URL>. En de bijgevoegde inlogcode in te typen <Inlogcode>. De vragenlijst bestaat uit 42 vragen. De vragen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: Algemene gegevens Bereikbaarheid Informatievoorziening De vrijwilliger Contact met bureaumedewerkers Resultaat Algehele tevredenheid Per onderwerp zijn enkele vragen geformuleerd, waarbij u steeds wordt gevraagd in welke mate u het met de stelling eens of oneens bent. Kruis het vakje met uw mening aan. Is de stelling voor u niet van toepassing? Vul dan het vakje in Weet niet/n.v.t.. Hieronder ziet u een voorbeeld. Geef aan in hoeverre u het met de volgende uitspraken eens bent: De organisatie is telefonisch goed te bereiken Geheel oneens Oneens Niet oneens, niet eens Eens Geheel eens X 0 0 Weet niet / n.v.t. Versturen Het terugsturen van de vragenlijst kan tot uiterlijk 22 november U kunt hiervoor de bijgevoegde antwoordenvelop gebruiken. Een postzegel is niet nodig. Wie voert het onderzoek uit? voert dit onderzoek uit omdat wij benieuwd zijn naar uw mening over onze organisatie. De vragenlijst is anoniem. Het verwerken van de antwoorden wordt door het onafhankelijke onderzoeksbureau DESAN gedaan zodat uw anonimiteit gewaarborgd blijft. De uitkomsten van dit onderzoek komen in een rapport te staan. Dit rapport gebruiken wij om onze diensten en ondersteuning verder te verbeteren. Meer informatie Wanneer u vragen heeft over de vragenlijst kunt u contact opnemen met <<CONTACTGEGEVENS>> Wij zien uw ingevulde vragenlijst graag retour. Hoe meer mensen de vragenlijst invullen, hoe betrouwbaarder de antwoorden zijn. Dus we hopen op veel respons! Hartelijk bedankt alvast! Met vriendelijke groet, Pagina 11 van 15

12 Bijlage 2: begeleidende brief of Mantelzorgers Geachte mevrouw, meneer, Als mantelzorger heeft u geregeld contact met onze organisatie,. Wat vindt u van onze organisatie? Bent u tevreden? Wat kan onze organisatie anders doen? We zijn erg benieuwd naar uw ervaring en mening! Uw antwoorden helpen ons bij het verbeteren van onze diensten en ondersteuning. Op deze manier kunnen we beter aansluiten op uw behoeften. In de vragenlijst kunt u uw mening kwijt. Verschillende onderwerpen komen hierin aan bod. Wij stellen het erg op prijs als u de vragenlijst invult. Invulinstructie Wanneer digitaal De vragenlijst is te vinden door op de volgende link te klikken of deze te kopiëren in uw browser:<url>. En de bijgevoegde inlogcode in te typen <Inlogcode>. De vragenlijst bestaat uit 44 vragen. De vragen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: Algemene gegevens Bereikbaarheid Informatievoorziening Afstemming vraag en ondersteuning Resultaat Algehele tevredenheid Per onderwerp zijn enkele vragen geformuleerd, waarbij u steeds wordt gevraagd in welke mate u het met de stelling eens of oneens bent. Kruis het vakje met uw mening aan. Is de stelling voor u niet van toepassing? Vul dan het vakje in Weet niet/n.v.t.. Hieronder ziet u een voorbeeld. Geef aan in hoeverre u het met de volgende uitspraken eens bent: De organisatie is telefonisch goed te bereiken Geheel oneens Oneens Niet oneens, niet eens Eens Geheel eens X 0 0 Weet niet / n.v.t. Versturen Het terugsturen van de vragenlijst kan tot uiterlijk 22 november U kunt hiervoor de bijgevoegde antwoordenvelop gebruiken. Een postzegel is niet nodig. Wie voert het onderzoek uit? voert dit onderzoek uit omdat wij benieuwd zijn naar uw mening over onze organisatie. De vragenlijst is anoniem. Het verwerken van de antwoorden wordt door het onafhankelijke onderzoeksbureau DESAN gedaan zodat uw anonimiteit gewaarborgd blijft. De uitkomsten van dit onderzoek komen in een rapport te staan. Dit rapport gebruiken wij om onze diensten en ondersteuning verder te verbeteren. Meer informatie Als u vragen heeft over de vragenlijst kunt u contact opnemen met <<CONTACTGEGEVENS>> Wij zien uw ingevulde vragenlijst graag retour. Hoe meer mensen de vragenlijst invullen, hoe betrouwbaarder de antwoorden zijn. Dus we hopen op veel respons! Hartelijk bedankt alvast! Met vriendelijke groet, Pagina 12 van 15

13 Bijlage 3: begeleidende brief of Vrijwilligers Geachte mevrouw, meneer, U bent vrijwilliger bij. Hoe bevalt dat? Bent u tevreden over <<Naam organisatie>>? Wat kan onze organisatie verbeteren? We zijn erg benieuwd naar uw ervaring en mening! Uw antwoorden helpen ons bij het verbeteren van de diensten en ondersteuning. Op deze manier kunnen we beter aansluiten op uw wensen en behoeften. In de vragenlijst kun u uw mening kwijt. Verschillende onderwerpen komen hierin aan bod. We stellen het erg op prijs als u deze vragenlijst invult. Invulinstructie Wanneer digitaal De vragenlijst is te vinden door op de volgende link te klikken of deze te kopiëren in uw browser:<url>. En de bijgevoegde inlogcode in te typen <Inlogcode>. De vragenlijst bestaat uit 49 vragen. De vragen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: Algemene gegevens Bereikbaarheid Informatievoorziening Ondersteuning en waardering vanuit de organisatie Samenwerking met cliënten Resultaat Algehele tevredenheid Per onderwerp zijn enkele vragen geformuleerd, waarbij u steeds wordt gevraagd in welke mate u het met de stelling eens of oneens bent. Kruis het vakje met uw mening aan. Is de stelling voor u niet van toepassing? Vul dan het vakje in Weet niet/n.v.t.. Hieronder ziet u een voorbeeld. Geef aan in hoeverre u het met de volgende uitspraken eens bent: De organisatie is telefonisch goed te bereiken Geheel oneens Oneens Niet oneens, niet eens Eens Geheel eens X 0 0 Weet niet / n.v.t. Versturen Het terugsturen van de vragenlijst kan tot uiterlijk 22 november U kunt hiervoor de bijgevoegde antwoordenvelop gebruiken. Een postzegel is niet nodig. Wie voert het onderzoek uit? voert dit onderzoek uit omdat wij benieuwd zijn naar uw mening over onze organisatie. De vragenlijst is anoniem. Het verwerken van de antwoorden wordt door het onafhankelijke onderzoeksbureau DESAN gedaan zodat uw anonimiteit gewaarborgd blijft. De uitkomsten van dit onderzoek komen in een rapport te staan. Dit rapport gebruiken wij om onze diensten en ondersteuning verder te verbeteren. Meer informatie Wanneer u vragen heeft over de vragenlijst kunt u contact opnemen met <<CONTACTGEGEVENS>> We zien uw ingevulde vragenlijst graag retour. Hoe meer mensen de vragenlijst invullen, hoe betrouwbaarder de antwoorden zijn. Dus we hopen op veel respons! Hartelijk bedankt alvast! Met vriendelijke groet, Pagina 13 van 15

14 Bijlage 4: begeleidende Medewerkers Geachte medewerker van, Je bent werkzaam bij. Hoe bevalt het werken bij << NAAM ORGANISATIE>>? Waar ben je tevreden over? Wat zou beter kunnen? We zijn erg benieuwd naar jouw ervaring en mening. Je antwoorden helpen de organisatie bij het verbeteren van het werkklimaat en onze diensten en ondersteuning naar cliënten. Op deze manier kunnen we nog beter aansluiten op verschillende behoeften. In de bijgevoegde vragenlijst kun je je mening kwijt. Verschillende onderwerpen komen hierin aan bod. We stellen het erg op prijs als je de vragenlijst invult. De vragenlijst is anoniem. Het verwerken van de antwoorden wordt door het onafhankelijke onderzoeksbureau DESAN gedaan zodat de anonimiteit gewaarborgd blijft. Invulinstructie De vragenlijst is te vinden door op de volgende link te klikken of deze te kopiëren in uw browser:<<url>>. En de bijgevoegde inlogcode in te typen <Inlogcode>. De vragenlijst bestaat uit de volgende categorieën: Algemene gegevens Informatie en communicatie naar u Informatie en communicatie naar cliënten en vrijwilligers Ondersteuning en waardering vanuit de organisatie Werkklimaat en arbeidsomstandigheden Resultaat Algehele tevredenheid Per onderwerp zijn enkele vragen geformuleerd, waarbij u steeds wordt gevraagd in welke mate u het met de stelling eens of oneens bent. Kruis het vakje met uw mening aan. Is de stelling voor u niet van toepassing? Vul dan het vakje in Weet niet/n.v.t.. Hieronder ziet u een voorbeeld. Geef aan in hoeverre u het met de volgende uitspraken eens bent: De organisatie is telefonisch goed te bereiken Geheel oneens Oneens Niet oneens, niet eens Eens Geheel eens X 0 0 Weet niet / n.v.t. Versturen Het invullen van de vragenlijst kan tot uiterlijk 22 november Hartelijk bedankt voor het invullen! Met vriendelijke groet, <<Hoofd organisatie>> Pagina 14 van 15

15 Bijlage 5: Herinneringsbrief Geachte mevrouw, meneer, Enige tijd geleden ontving u van ons een vragenlijst over uw ervaringen en mening over. Heeft u de vragenlijst nog niet ingevuld? We willen u eraan herinneren de vragenlijst in te vullen en te versturen met de bijgevoegde antwoordenvelop. Uw antwoorden helpen ons bij het verbeteren van de diensten en ondersteuning. Zo sluiten we beter aan op uw wensen en behoeften. De vragenlijst is anoniem. Het verwerken van de antwoorden wordt door het onafhankelijke onderzoeksbureau DESAN gedaan zodat uw anonimiteit gewaarborgd blijft. Heeft u de vragenlijst inmiddels ingevuld en verstuurd? Dan kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen. Versturen Het terugsturen van de vragenlijst kan tot uiterlijk 22 november U kunt hiervoor de bijgevoegde antwoordenvelop gebruiken. Een postzegel is niet nodig. Wanneer digitaal De vragenlijst is te vinden door op de volgende link te klikken of deze te kopiëren in uw browser:<url>. En de bijgevoegde inlogcode in te typen <Inlogcode>. Meer informatie Wanneer u vragen heeft over de vragenlijst kunt u contact opnemen met <<CONTACTGEGEVENS>> We zien uw ingevulde vragenlijst graag retour. Hartelijk bedankt alvast! Met vriendelijke groet, Pagina 15 van 15

De Klanteffectvragenlijst. Handleiding

De Klanteffectvragenlijst. Handleiding De Klanteffectvragenlijst Handleiding Deze handleiding is tot stand gekomen met bijdragen van Stimulansz en Tevreden.nl. www.tevreden.nl www.stimulansz.nl Inhoud Inleiding... 1 Voorwoord... 4 Wat is maatschappelijk

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Rapportage raadpleging april 2012. Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Rapportage raadpleging april 2012. Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Rapportage raadpleging april 2012 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Amsterdam, april 2012 Inhoudsopgave Inleiding 2 Deelrapportage mantelzorgers 5 Algemene gegevens 5 Bereikbaarheid 8 Informatievoorziening

Nadere informatie

Monitoren of dit wordt uitgevoerd

Monitoren of dit wordt uitgevoerd Protocol dataverzameling CQI Naasten op de Intensive Care schriftelijke en digitale versie Taken en verantwoordelijkheden onderzoeker/kwaliteitsmedewerker Versie voor CQI-vragenlijst 5.0 Oktober 2014 Taken

Nadere informatie

Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING

Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING Een succesvolle peiling start met een goede voorbereiding. Door alle betrokkenen vooraf goed te informeren wordt draagvlak gecreëerd, dat komt de respons op

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Geachte heer, mevrouw, In opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voert KPMG Advisory N.V. de ondersteuning uit van de gegevensuitvraag honorariumomzet. Voor de gegevensuitvraag wordt gebruik

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: November 2012 Januari 2013 Datum rapportage: 04-02-2013

Nadere informatie

PILOT 3: INFECTIEZIEKTEN ALGEMEEN EN OGGZ. 1 Handreiking pilot infectieziekten algemeen

PILOT 3: INFECTIEZIEKTEN ALGEMEEN EN OGGZ. 1 Handreiking pilot infectieziekten algemeen PILOT 3: INFECTIEZIEKTEN ALGEMEEN EN OGGZ In het kader van het landelijke kwaliteitsprogramma Beter Voorkomen heeft GGD Nederland aan Regioplan Beleidsonderzoek gevraagd een instrumentenkoffer klantervaringen

Nadere informatie

Bijlage 1 Instructie verpleegkundigen die familieleden en andere naasten om medewerking vragen aan het onderzoek Naasten op de Intensive Care

Bijlage 1 Instructie verpleegkundigen die familieleden en andere naasten om medewerking vragen aan het onderzoek Naasten op de Intensive Care Bijlage 1 Instructie verpleegkundigen die familieleden en andere naasten om medewerking vragen aan het onderzoek Naasten op de Intensive Care Oktober 2014 Vraag Wanneer informeer ik naasten? Welke personen

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Thuiszorg Zorg voor Mensen. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Thuiszorg Zorg voor Mensen. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Thuiszorg Zorg voor Mensen Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: september 2012 november 2012 Datum rapportage:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 Snel aan de slag 3 Per Enquete 3 Een enquête + vragen toevoegen 6 Layout aanpassen 7 Een uitnodiging versturen 8 Resultaten bekijken 8 Tips en trucs 13

Nadere informatie

Stappenplan ONLINE PERSONEELTEVREDENHEIDSPEILING

Stappenplan ONLINE PERSONEELTEVREDENHEIDSPEILING Stappenplan ONLINE PERSONEELTEVREDENHEIDSPEILING Een succesvolle peiling start met een goede voorbereiding. Door alle betrokkenen vooraf goed te informeren wordt draagvlak gecreëerd, dat komt de respons

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum

Nadere informatie

Klanttevredenheids- en kwaliteitseisen voor re-integratiebedrijven.

Klanttevredenheids- en kwaliteitseisen voor re-integratiebedrijven. Klanttevredenheids- en kwaliteitseisen voor re-integratiebedrijven. Herziene versie, oktober 2016 Frans Marcelissen, Re-integratiebedrijven die een contract met UWV hebben moeten voldoen aan kwaliteitseisen.

Nadere informatie

Lachen uw patiënten?

Lachen uw patiënten? Lachen uw patiënten? Hoe tevreden zijn uw patiënten? Begin jaren 90 zijn er binnen de orthodontie enkele landelijke onderzoeken uitgevoerd naar patiëntentevredenheid. Eén daarvan betrof een onderzoek onder

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Handleiding voor enquêtes voor ProZo!

Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Versie 1.1, 1 mei 2012 1 Voorwoord Deze handleiding neemt u stap voor stap mee in de aanvraagprocedure en het beheren van uw ProZo! enquêtes. We raden u aan deze handleiding

Nadere informatie

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 HANDLEIDING onderzoekaccount serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 Inhoudsopgave Inloggen serviceapotheek.tevreden.nl... 3 Dashboard... 3 Rapportcijfers... 4 Toon...

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek 2008 Wmo gemeente Helden-Kessel-Maasbree

Cliënttevredenheidsonderzoek 2008 Wmo gemeente Helden-Kessel-Maasbree Cliënttevredenheidsonderzoek 2008 Wmo gemeente Helden-Kessel-Maasbree Dit onderzoek geeft inzicht in de tevredenheid van mensen met beperkingen. Het onderzoek richt zich op mensen met een individuele voorziening.

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

Instructie Waarstaatjegemeente. Handboek voor de uitvoering van de burgerpeiling

Instructie Waarstaatjegemeente. Handboek voor de uitvoering van de burgerpeiling Instructie Waarstaatjegemeente Handboek voor de uitvoering van de burgerpeiling Januari 2014 COLOFON Samenstelling Ischa van Straaten Druk BMC BMC Postbus 10242 2501 HE Den Haag Niets uit deze publicatie

Nadere informatie

Handleiding voor leerkrachten. Versie 4.2; 13 november Contact via:

Handleiding voor leerkrachten. Versie 4.2; 13 november Contact via: Handleiding voor leerkrachten Versie 4.2; 13 november 2012 Aanpassingen: 2.1 Mogelijkheid tot wijzigen wachtwoord 3.1 Nieuwe inlogprocedure 4.1 Nieuwe inlogprocedure: leerlingen loggen zelfstandig in 4.2

Nadere informatie

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging Handleiding Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging april 2014 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 3 Hulpmiddelen... 4 Verkort stappenplan... 4 1 Andere gebruikers van FRS uitnodigen tot

Nadere informatie

NCSV enquete klanttevredenheid

NCSV enquete klanttevredenheid Geachte mevrouw, meneer, Sinds enige tijd bent u onder behandeling bij mijn praktijk die is aangesloten bij de Nederlandse Cranio-Sacraal Vereniging (NCSV). Momenteel wordt aan de cliënten gevraagd of

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD).

Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD). Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD). Een maal per twee jaar wordt er een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij een van de certificatie schema s van Hobéon SKO. Dit jaar (2014)

Nadere informatie

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in.

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in. Snel starten met Testweb PSL als coördinator WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

Instructie voor het uitzetten, invoeren en analyseren van de Samenspelscan

Instructie voor het uitzetten, invoeren en analyseren van de Samenspelscan Instructie voor het uitzetten, invoeren en analyseren van de Samenspelscan Het Expertisecentrum Mantelzorg heeft de Samenspelscan ontwikkeld om te achterhalen welke verbeteringen er in uw zorgorganisatie

Nadere informatie

Handleiding Liquid Office

Handleiding Liquid Office Handleiding Liquid Office Netbebeheerders Elektriciteit en/of Gas U heeft twee opties voor het invullen van het informatieverzoek Prestaties Facturering : - U kunt de data zelf handmatig in de Liquid Office

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Landelijk Hoofdluis Protocol voor het Primair Onderwijs Quick start Schoolenik.nl voor de School Coördinator Hoofdluis

Landelijk Hoofdluis Protocol voor het Primair Onderwijs Quick start Schoolenik.nl voor de School Coördinator Hoofdluis Landelijk Hoofdluis Protocol voor het Primair Onderwijs Quick start Schoolenik.nl voor de School Coördinator Hoofdluis 1.1 Inleiding Schoolenik.nl is het sociale netwerk van jouw school. In Schoolenik.nl

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

De vragenlijst kent 14 hoofdvragen. Gemiddeld duurt het 10 minuten om de enquête te vullen.

De vragenlijst kent 14 hoofdvragen. Gemiddeld duurt het 10 minuten om de enquête te vullen. 1 VIVIS Clientheidsmeting Revalidatie volwassenen na afsluiting van traject Welkom bij het heidsonderzoek van streeft naar optimale dienstverlening en daarbij is uw mening belangrijk. Wij stellen uw mening

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Eindrapportage Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Achtergrond, doelstelling en doelgroep... 7 1.1 Achtergrond voor het klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Op de volgende pagina s vindt u de uitgebreide instructie. Handleiding De MVO-Wijzer voor gebruik van MVO-Stakeholderevaluatie Versie 1.

Op de volgende pagina s vindt u de uitgebreide instructie. Handleiding De MVO-Wijzer voor gebruik van MVO-Stakeholderevaluatie Versie 1. U hebt de MVO-Stakeholderevaluatie aangeschaft, deze Stakeholderevaluatie wordt gebruikt wanneer een organisatie wil weten hoe het MVO-beleid van de organisatie beoordeeld wordt door medewerkers (inclusief

Nadere informatie

Stappenplan OUDERTEVREDENHEIDSPEILING

Stappenplan OUDERTEVREDENHEIDSPEILING Stappenplan OUDERTEVREDENHEIDSPEILING Een succesvolle peiling start met een goede voorbereiding. Door alle betrokkenen vooraf goed te informeren wordt draagvlak gecreëerd, dat komt de respons op de peiling

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Module Veiling

Handleiding Site to Edit Module Veiling THAR Design Kipboomweg 15 7636 RC AGELO E-mail: info@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site to Edit Module Veiling

Nadere informatie

De vragenlijst kent 14 hoofdvragen. Gemiddeld duurt het 10 minuten om de enquête te vullen.

De vragenlijst kent 14 hoofdvragen. Gemiddeld duurt het 10 minuten om de enquête te vullen. 1 VIVIS Clienttevredenheidsmeting Revalidatie volwassenen na afsluiting van traject Welkom bij het tevredenheidsonderzoek van streeft naar optimale dienstverlening en daarbij is uw mening belangrijk. Wij

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo & Jeugd 2016

Cliëntervaringsonderzoek Wmo & Jeugd 2016 Cliëntervaringsonderzoek Wmo & Jeugd 2016 Inleiding Zowel in de Wmo als in de Jeugdwet is opgenomen dat gemeenten jaarlijks de ervaringen van cliënten moeten onderzoeken. Daarbij wordt vanaf 2016 voor

Nadere informatie

Stappenplan gebruik enquêtetool

Stappenplan gebruik enquêtetool Bijlage 2 Stappenplan gebruik enquêtetool Bij patiënteninbreng bij de totstandkoming van wetenschapsagenda s 1 Inloggen De enquêtetool is bereikbaar vanaf elke computer met een internetaansluiting en uitsluitend

Nadere informatie

Handleiding enquetemaken.be

Handleiding enquetemaken.be Hoofdstuk : Starten met je eigen enquête - Registreren - Enquete Maken - Instellingen Hoofdstuk 2 : Opstellen van de vragenlijst - Vragen maken - Vraagtypes - Vragenlijst beheren - Vertakkingen invoeren

Nadere informatie

Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien

Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien www.landstedembo.nl/aanmelden Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien 2 Handleiding aanmelden 2015 Handleiding aanmelden bij Landstede MBO voor decanen/mentoren/leerlingbegeleiders Deze handleiding

Nadere informatie

Vragenlijst voor personen die gebruik maken van een vrijwilliger <naam organisatie> 1. Hoe oud bent u? jaar. 2. Wat is uw geslacht?

Vragenlijst voor personen die gebruik maken van een vrijwilliger <naam organisatie> 1. Hoe oud bent u? jaar. 2. Wat is uw geslacht? Vragenlijst voor personen die gebruik maken van een vrijwilliger Algemene gegevens Deze vragenlijst is anoniem 1. Hoe oud bent u? jaar 2. Wat is uw geslacht? man / vrouw 3. Wat is uw

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Sdu Jurisprudentie Handleiding

Sdu Jurisprudentie Handleiding Sdu Jurisprudentie Handleiding Inloggen Om in te loggen, klikt u op de knop Log in in de rechterbovenhoek van het scherm. Vul vervolgens uw gebruikersnaam in en klik op Log in. Er wordt nu gevraagd om

Nadere informatie

EXIT-VRAGENLIJST Jeugd & Opvoedhulp Handleiding

EXIT-VRAGENLIJST Jeugd & Opvoedhulp Handleiding EXIT-VRAGENLIJST Jeugd & Opvoedhulp Handleiding Inleiding Voor het programma Prestatie-indicatoren Jeugdzorg 1 worden verschillende instrumenten uitgewerkt om inzicht te krijgen in de effectiviteit van

Nadere informatie

Contactgegevens. Factuuradres: Straat + huisnummer Postcode. Afleveradres: (geen postbus!) Straat + huisnummer Postcode.

Contactgegevens. Factuuradres: Straat + huisnummer Postcode. Afleveradres: (geen postbus!) Straat + huisnummer Postcode. Team Kerkbalans Postbus 176, 3300 AD Dordrecht info@ kerkbalans.nl 078 639 36 69 Contactgegevens Naam contactpersoon: E-mailadres voor factuur en meldingen (verplicht) Volledige naam gemeente Factuuradres:

Nadere informatie

Rapportages instellen

Rapportages instellen Versie 2.0 Introductie In Finchline is het mogelijk om over de ingestelde widgets (grafische weergaven) een rapportage te ontvangen en versturen in PDF of Excel. In deze handleiding komen alle opties,

Nadere informatie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie voor mensen met facioscapulohumerale spierdystrofie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie voor mensen met facioscapulohumerale spierdystrofie 18+ jr Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie voor mensen met facioscapulohumerale spierdystrofie Geachte mevrouw, meneer, Wij willen u vragen deel te nemen aan de landelijke, een unieke

Nadere informatie

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga DBV2.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Betreft: Uitnodiging SCORE-onderzoek. Geachte heer/mevrouw,

Betreft: Uitnodiging SCORE-onderzoek. Geachte heer/mevrouw, Betreft: Uitnodiging SCORE-onderzoek. Geachte heer/mevrouw, Met deze brief willen we u uitnodigen om deel te nemen aan het SCORE-onderzoek. Dit onderzoek gaat over de inhoud van revalidatie na een beroerte,

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidonderzoek onder ouders Stichting Lentekind

Rapportage tevredenheidonderzoek onder ouders Stichting Lentekind Rapportage tevredenheidonderzoek onder ouders Stichting Lentekind Versie 1.0.0 November 2016 VOORWOORD Met genoegen hebben we een tevredenheidmeting onder onze ouders uitgevoerd. De resultaten van deze

Nadere informatie

De Kindmonitor: Het GGD-Gezondheidsonderzoek onder de ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar

De Kindmonitor: Het GGD-Gezondheidsonderzoek onder de ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar Veel gestelde vragen en antwoorden De Kindmonitor: Het GGD-Gezondheidsonderzoek onder de ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar Algemeen Wat is de Kindmonitor 2016? De Kindmonitor 2016 is een gezondheidsonderzoek

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Emmen juli 2017 Samenvatting In april t/m juni heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Emmen het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep voor dit

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013 Reg.nr.: I-SZ/2014/446 / RIS 2014-252 Bijlage Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken. Informatie en stappenplan

Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken. Informatie en stappenplan Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken December 2012 Informatie en stappenplan Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken is hét traject voor kwaliteitsverbetering van de mond zorg vanuit het

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

<naam> <adres> <postcode en woonplaats> Amsterdam, <datum> Geachte <naam>,

<naam> <adres> <postcode en woonplaats> Amsterdam, <datum> Geachte <naam>, Amsterdam, Geachte , In samenwerking met de Radboud Universiteit voeren wij dit najaar een groot onderzoek uit onder de Nederlandse bevolking getiteld

Nadere informatie

Quick Start Guide. digitale enquête Nederlandse Woonbond imeten is iweten

Quick Start Guide. digitale enquête Nederlandse Woonbond imeten is iweten Quick Start Guide digitale enquête Nederlandse Woonbond imeten is iweten Door Gerard Jager, 2 juni 2015 Pagina 2 van 12 1. Inleiding Met de nieuwe Woningwet hebben huurdersorganisaties het recht om besluiten

Nadere informatie

Instructieblad aanmelden

Instructieblad aanmelden 5.0 E-mail aanmelden E-mail registreren en aanmelden Met een e-mailadres kun je post versturen en ontvangen met je computer. Je hebt daarvoor je eigen e-mailadres nodig en een e-mailadres van de persoon

Nadere informatie

Online vragenlijstenmodule

Online vragenlijstenmodule Online vragenlijstenmodule Inhoud Inleiding... 1 Activeren van de online vragenlijstmodule... 1 Een online verzoek versturen... 2 Een online verzoek ontvangen... 3 Een verzoeksjabloon wijzigen... 4 Uitnodiging

Nadere informatie

Onderzoek behoeftepeiling. facilitair centrum. Gemeente Leiden

Onderzoek behoeftepeiling. facilitair centrum. Gemeente Leiden Onderzoek behoeftepeiling facilitair centrum Gemeente Leiden Vragenlijst voor: «NAAM» «CONTACT» «ADRES» «POSTCODE» «PLAATS» Als bovenstaande gegevens niet meer kloppen, kunt u hieronder de nieuwe gegevens

Nadere informatie

Format klanttevredenheidsonderzoek (KTO) voor de Afdeling Infectieziektebestrijding GGD

Format klanttevredenheidsonderzoek (KTO) voor de Afdeling Infectieziektebestrijding GGD Format klanttevredenheidsonderzoek (KTO) voor de Afdeling Infectieziektebestrijding GGD Opdrachtgever: CIB - RIVM Auteur format: Marjon Schoo Auteur vragenlijsten: ap van Ede Datum: 23 februari 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

EINDRAPPORT EVALUATIE ONDERZOEK NIJESTEE 2004-2005 TEVREDENHEID CLIENTEN DOORLOOPTIJDEN

EINDRAPPORT EVALUATIE ONDERZOEK NIJESTEE 2004-2005 TEVREDENHEID CLIENTEN DOORLOOPTIJDEN HVD-GGD Groningen, 27 juni 2006 sectie epidemiologie (Jan Broer) team WVG (Hans Bolt)... EINDRAPPORT EVALUATIE ONDERZOEK NIJESTEE 2004-2005 TEVREDENHEID CLIENTEN DOORLOOPTIJDEN GGD Groningen sectie epidemiologie

Nadere informatie

Handleiding ADAS bij kwaliteitsvisitatie

Handleiding ADAS bij kwaliteitsvisitatie bij kwaliteitsvisitatie Dit document is een handleiding voor het gebruik van het online auditsysteem ADAS, gebruikt voorkwaliteitsvisitaties georganiseerd door de NVvP. Inhoudelijke informatie over de

Nadere informatie

Verkorte handleiding Tevredenheidsonderzoeken

Verkorte handleiding Tevredenheidsonderzoeken Verkorte handleiding Tevredenheidsonderzoeken Opzet De enquêtes worden uitgevoerd m.b.v. de online mogelijkheden op tevreden.nl. Elke apotheek heeft hier zijn eigen account en kan ook zelf de resultaten

Nadere informatie

Handleiding aanmelden klassen via de LAKS-Portal

Handleiding aanmelden klassen via de LAKS-Portal Handleiding aanmelden klassen via de LAKS-Portal Van 30 november t/m 18 december 2015 kunt u uw klassen aanmelden voor de LAKS-Monitor 2016. Per mail heeft u het wachtwoord en inlogcode per aangemelde

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Excellente Scholen

Aanmeldingsformulier Excellente Scholen Aanmeldingsformulier Excellente Scholen 2017-2019 Uitleg procedure U bent geïnteresseerd in het traject Excellente Scholen 2017. Iedere school die wil deelnemen aan het traject Excellente Scholen 2017

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2013 Gemeente Sint Anthonis Afdeling Sociale Zaken April

Nadere informatie

Wilt u meedoen aan dit ondezoek? Vul dan de vragenlijst op internet in. Ga daarvoor naar: www.huurlabel.nl

Wilt u meedoen aan dit ondezoek? Vul dan de vragenlijst op internet in. Ga daarvoor naar: www.huurlabel.nl 2013 1 o 09.465 15 00101'l Beste heer, mevrouw, Rotterdam, mei 2013 Welbions vindt goede dienstverlening aan u als klant erg belangrijk. Daarom laat Welbions ondezoeken wat u van de dienstverlening vindt.

Nadere informatie

In vier stappen Aangetekende post versturen in Mijn PostNL

In vier stappen Aangetekende post versturen in Mijn PostNL In vier stappen Aangetekende post versturen in Mijn PostNL Mijn PostNL is de online omgeving waar u snel en gemakkelijk uw post- en pakketzaken kunt regelen. Stappenkaart Aangetekende post Met deze stappenkaart

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Gemeente Eindhoven Juni 2016 Inleiding Aanleiding Gemeenten zijn volgens de Wmo 2015 artikel 2.5.1 verplicht om een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te (laten) voeren. Het

Nadere informatie

Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep

Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep H&S Adviesgroep kan u ondersteunen bij het uitvoeren van een Medewerkeronderzoek. Organisaties zetten deze onderzoeken in om bijvoorbeeld de werkbeleving,

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Vos Lammers & De Kock Advocaten T.a.v. dhr. mr. M.G. Vos Servaasbolwerk 14 3512 NK Utrecht

Klanttevredenheidsonderzoek. Vos Lammers & De Kock Advocaten T.a.v. dhr. mr. M.G. Vos Servaasbolwerk 14 3512 NK Utrecht Klanttevredenheidsonderzoek Vos Lammers & De Kock Advocaten T.a.v. dhr. mr. M.G. Vos Servaasbolwerk 14 3512 NK Utrecht Vos Lammers & De Kock Advocaten doet haar ons best om u zoveel mogelijk van dienst

Nadere informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 28 januari 2014 Onderwerp: klanttevredenheid aan de publieksbalie Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: informatie (algemeen)

Nadere informatie

Kijk voor meer informatie op de website van CEO-Ergo: https://ceo.ergotherapie.nl.

Kijk voor meer informatie op de website van CEO-Ergo: https://ceo.ergotherapie.nl. CEOErgo instellen en gebruiken v2 Hoofdstuk 1 CEO instellen en gebruiken Vanaf 2015 levert CEOErgo in samenwerking met Ergotherapie Nederland een digitaal cliëntervaringsonderzoek voor ergotherapeuten.

Nadere informatie

Rapportage Dagbesteding en Vervoer

Rapportage Dagbesteding en Vervoer Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga DV2.0 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

MUNTZ MARKETING COMMUNICATION GROUP. Handleiding Slagersplein

MUNTZ MARKETING COMMUNICATION GROUP. Handleiding Slagersplein MUNTZ MARKETING COMMUNICATION GROUP Handleiding Slagersplein Inhoudsopgave Pagina - Uitleg beginscherm 3 - Aanmaken Profiel 5 - Maak Printmateriaal: Stap 1, kies doel 8 - Maak printmateriaal: Stap 2, kies

Nadere informatie

Enquête maken met Google Drive

Enquête maken met Google Drive Enquête maken met Google Drive Vraag de mening van je klasgenoten of van anderen met een formulier van Google Drive. Log in met je Gmail-account in Google. Klik op de menuknop. Ga naar Drive. Page 1 Nieuw

Nadere informatie

PROTOCOL MODELVRAGENLIJST CLIËNTERVARING JONGEREN EN OUDERS (MCJO) Richtlijnen voor afname

PROTOCOL MODELVRAGENLIJST CLIËNTERVARING JONGEREN EN OUDERS (MCJO) Richtlijnen voor afname PROTOCOL MODELVRAGENLIJST CLIËNTERVARING JONGEREN EN OUDERS (MCJO) Richtlijnen voor afname Colofon Dit afnameprotocol is opgesteld door KING, St. Alexander en de VNG. Opmaak Chris Koning (VNG) December

Nadere informatie

GESCAND OP 2 7 APR, Page 1 of 3. Zant, Tim j. Van: Ellen Bartels j Gemeente Oostzaan

GESCAND OP 2 7 APR, Page 1 of 3. Zant, Tim j. Van: Ellen Bartels j Gemeente Oostzaan 27-4-2011 GESCAND OP 2 7 APR, 2011 Zant, Tim j. Page 1 of 3 Van: Ellen Bartels [e.bartels@mezzo.nl] j Gemeente Oostzaan Verzonden: dinsdag 26 april 2011 16:07 " ~" ~~" CC- Hanneke VenA/eij; Karin Verbeek;

Nadere informatie

Invulinstructie Afmelding Europees paspoort. Een toelichting bij het formulier om een Europees paspoort af te melden

Invulinstructie Afmelding Europees paspoort. Een toelichting bij het formulier om een Europees paspoort af te melden Invulinstructie Een toelichting bij het formulier om een Europees paspoort af te melden Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkenen

Nadere informatie

Handleiding Enquêtemodule. Contents

Handleiding Enquêtemodule. Contents Handleiding Enquêtemodule Dit document dient als uitleg over de enquêtemodule. De enquêtemodule is een optionele module welke te bestellen is via Support Modules. Met de enquêtemodule krijgt de club de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Gemeente Pijnacker-Nootdorp mei 2015 Versie 23-06-15 Andrew Britt, Naomi Meys Projectnummer: 107748 Correspondentienummer: DH-2105-4345 INHOUD HOOFDSTUK

Nadere informatie

Mini Manuel imailingtool Met stappenplan

Mini Manuel imailingtool Met stappenplan Mini Manuel imailingtool Met stappenplan Het versturen van een nieuwsbrief met een standaard- template of actie-template In imailingtool hebben we prachtige standaard sjablonen beschikbaar! Voeg uw eigen

Nadere informatie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor mensen van 16 jaar en ouder

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor mensen van 16 jaar en ouder 16+ jr Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor mensen van 16 jaar en ouder Geachte mevrouw, meneer, Wij willen u vragen deel te nemen aan de landelijke

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis januari - maart 20 1 Normen Goede Zorg en de CQ-index VV&T 1.1 Visie In het kwaliteitsdocument 2013 1 is vastgelegd waaraan langdurige en/of complexe

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de bruidsparen gepeild. Huwelijksvoltrekkingen 2006

LelyStadsGeluiden. De mening van de bruidsparen gepeild. Huwelijksvoltrekkingen 2006 LelyStadsGeluiden De mening van de bruidsparen gepeild Huwelijksvoltrekkingen 2006 Bij de gemeente Lelystad heeft het gehele jaar 2006 een klanttevredenheidsonderzoek huwelijksvoltrekking plaatsgevonden.

Nadere informatie

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail Aan de slag in beroep en bedrijf Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid 2015

Onderzoek klanttevredenheid 2015 Onderzoek klanttevredenheid 2015 Onderzoek naar de tevredenheid over het contact met een Wijksteunpunten Wonen in 2014 Onderzoeksverslag april 2015, Stedelijk Bureau Wijksteunpunten Wonen Inhoud 1. Over

Nadere informatie

tekstmodel Voorbeeldbrieven HR Voorbeeldbrieven tekstmodel.nl

tekstmodel Voorbeeldbrieven HR Voorbeeldbrieven tekstmodel.nl Voorbeeldbrieven HR Voorbeeldbrieven Voel je vrij om dit document te delen in je netwerk. Maar zonder de inhoud te veranderen. Dankjewel! www. info@ Gratis online schrijftraining? Schrijf je direct in!

Nadere informatie

Vragenlijst voor mantelzorgers - <naam organisatie>

Vragenlijst voor mantelzorgers - <naam organisatie> Vragenlijst voor mantelzorgers - Algemene gegevens Deze vragenlijst is anoniem 1. Hoe oud bent u? jaar 2. Wat is uw geslacht? man / vrouw 3. Wat is uw postcode? (het gaat hier om de

Nadere informatie

Incura FYSIO PRESTATIE MONITOR

Incura FYSIO PRESTATIE MONITOR Incura FYSIO PRESTATIE MONITOR 2012 Incura Fysio 1 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inleiding 3. Praktijk Instellingen instellen 4. Aanlevercriteria 5. Contact 6. Zelfhulp en handleidingen 7. Versie informatie 2012

Nadere informatie

VOLVO-WERKKLEDING, BESTELLEN VIA WEBPORTAL

VOLVO-WERKKLEDING, BESTELLEN VIA WEBPORTAL VOLVO-WERKKLEDING, BESTELLEN VIA WEBPORTAL HOE BESTELT U Voor u gaat bestellen... pagina 2 6 Een bestelling aanmaken... pagina 7 22 2015-02-18 VOOR U GAAT BESTELLEN Deze webgebaseerde besteloplossing is

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad. Geachte heer/mevrouw,

De leden van de gemeenteraad. Geachte heer/mevrouw, inlichtingen bij mevrouw E.M. Rozeboom doorkiesnummer (035) 548 17 49 uw BSN ons kenmerk erm/jz/ 2008.4668 datum 7 juli 2008 De leden van de gemeenteraad onderwerp Jaarverslag 2007 bezwaarschriftencommissie

Nadere informatie

CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 Sittard, 5 maart 2013 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek watertoetsloket Inleiding Voor het werkveld watertoets

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009 april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen - Algemene gegevens 4 - Contact en omgang 6

Nadere informatie