Plan van Aanpak. Autonome magazijnrobot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van Aanpak. Autonome magazijnrobot"

Transcriptie

1 Autonome magazijnrobot In het CAR project komt de theorie uit de courses ESAD en ESR samen in de ontwikkeling van een systeem met een autonoom voertuig in de vorm van een magazijnrobot / een geautomatiseerd magazijnsysteem. Rik van der Heijden Maarten van t Hooft Arie Janssen Nick Schellevis Harm Tacoma R o b i c o i n f r o b i c o. e u Opdrachtgever: Pagina s: 34 Bus Assembly Company (BaCo)

2 Documenthistorie Datum Versie Beschrijving Auteur Initiële versie Nick Schellevis Toevoegen informatie Nick Schellevis Extra informatie toegevoegd. Nick Schellevis Toevoegen informatie en verbeteren Harm Tacoma Toevoegen informatie, opmerkingen verwerken en alles verbeteren Nick Schellevis Inleiding toegevoegd. Nick Schellevis Eerste opgeleverde versie Nick Schellevis 2

3 Inhoud 1 INLEIDING DOEL VAN HET PLAN VAN AANPAK DE OPDRACHTGEVER DE PROJECTGROEP RIK VAN DER HEIJDEN MAARTEN VAN T HOOFT ARIE JANSSEN NICK SCHELLEVIS HARM TACOMA 8 2 PROJECTOVERZICHT ACHTERGROND DOELSTELLING BEOOGD RESULTAAT OP TE LEVEREN PRODUCTEN RANDVOORWAARDEN EN PROJECTSCOPE RANDVOORWAARDEN PROJECTSCOPE 11 3 ORGANISATIE TAAKVERDELING TEAMROLLEN PROJECTLEIDER PROCESBEWAKER CONTACTPERSOON NAZORG HUISSTIJLBEWAKER TEAMBUILDER WERKTIJDEN 13 4 BELANGHEBBENDEN INTERNE BELANGHEBBENDEN PROJECTLEIDER PROJECTGROEP PROCESBEGELEIDER 14 3

4 4.2 EXTERNE BELANGHEBBENDEN OPDRACHTGEVER EXPERTS MAGAZIJNMEDEWERKERS LEVERANCIERS FUNCTIES EN CONTACTGEGEVENS 15 5 PROJECTMETHODIEK PRODUCTIECYCLUS AFSTEMMING EN ONDERLINGE COMMUNICATIE ARCHITECTUUR TESTEN VERSIEBEHEER BENAMING 17 6 PROJECTACTIVITEITEN 18 7 GLOBALE PLANNING TOELICHTING PLANNING 20 8 KWALITEITSBEHEERSING KWALITEITSCRITERIA KWALITEITSMATRIX BEHEERSING CODING STANDARDS ALGEMEEN COMMENTAAR BENAMINGEN 24 9 BUDGETBEHEERSING BUDGET BEHEERSING INFORMATIESTROMEN SOORTEN INFORMATIE 26 4

5 10.2 BETROKKENEN BIJ DE INFORMATIEOVERDRACHT INFORMATIEMATRIX PROJECTLOGBOEK VERSIEBEHEER PROJECTDOSSIER RISICOANALYSE RISICO S BEGRIPPENLIJST BRONNEN 34 5

6 1 Inleiding Plan van Aanpak Dit is het Plan van Aanpak van projectgroep Robico voor het project van het semester CAR. Deze projectgroep bestaat uit vijf leden, die acht weken lang aan een opdracht werken. Het doel van dit project is het creëren van een offerte voor- en prototype van een autonome magazijnrobot voor het bedrijf Bus Assembly Company (BaCo). In dit Plan van Aanpak komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: Een uitgewerkt projectoverzicht Informatie over het projectteam en de belanghebbenden Probleem/doelstelling Een globale planning van het project Risicoanalyse 1.1 Doel van het Plan van Aanpak Het Plan van Aanpak kan gezien worden als een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Een van de functies van het Plan van Aanpak is controleren of beide partijen dezelfde visie hebben met betrekking tot het eindproduct. Dit wordt uitgewerkt in het productperspectief: hierin wordt duidelijk wat de gewenste functionaliteiten zijn en waar het product in grote lijnen aan moet voldoen. Daarnaast is het belangrijk voor alle belanghebbenden om vast te stellen wat buiten en binnen de scope van dit project valt, zodat hier geen misverstanden over ontstaan. De opdrachtgever zal dit document moeten goedkeuren zodat de basislijnen van het project duidelijk zijn bij beide partijen. 1.2 De opdrachtgever De opdrachtgever is het bedrijf Bus Assembly Company (BaCo). Dit bedrijf assembleert autobussen volgens de specificaties van haar klanten. Deze klanten zijn meestal touringcarbedrijven en/of openbaar vervoerbedrijven. Contactpersoon namens BaCo is: Leon Bronckers (BCSL) Tel

7 1.3 De projectgroep Plan van Aanpak De projectgroep bestaat uit vijf studenten. Zij zullen zich gedurende het project inzetten om een zo compleet mogelijk product te creëren binnen de beschikbare tijd Rik van der Heijden Voor Rik is dit project het eerste echte project waar hij aan deelneemt in de hoofdfase van zijn opleiding aan de HAN. Rik is enthousiast over het project, de leermogelijkheden die het met zich meebrengt en hoopt zoveel mogelijk op te pikken van zijn (meer ervaren) medestudenten. In dit project zal hij zich focussen op het realiseren van goede en vlotte communicatie tussen de projectgroep en de externe contactpersonen waar zij mee te maken krijgt Maarten van t Hooft Vóór Create A Robot heeft Maarten de semesters MPNA en DDOA gevolgd. CAR is dan ook het uitstapje naar Technische Informatica. Maarten hoopt een goede bijdrage te leveren aan het schrijven van de code, maar ook aan de praktische oplossingen op het gebied van hardware. Vóór zijn studie Informatica heeft hij een half jaar elektrotechniek gestudeerd Arie Janssen Na het afronden van DDOA en MPNA heeft Arie ervoor gekozen om als laatste het semester Create A Robot te doorlopen. Met zijn voorliefde voor programmatuur zal hij zich vooral bezig houden met het ontwikkelen van de softwarekant van dit project en het organiseren en refactoren van opgeleverde code. Doordat hij drie jaren doorgebracht heeft met het studeren van rechtswetenschappen is hij daarnaast ook nog prima in staat om goed gestructureerde en grammaticaal correcte documentatie op te leveren. Wanneer daarbij ook nog zijn ervaring met hardware, die hij opgedaan heeft tijdens de course ESR, opgeteld wordt, is de uitkomst een goede allround medewerker die in elk deelgebied van het project ingezet kan worden. 7

8 1.3.4 Nick Schellevis Plan van Aanpak Nick studeert inmiddels ruim 3 jaar aan de HAN en is bezig met zijn laatste semester. Voorgaande semesters op zijn studiecontract zijn CRIA en DIS. CAR is dan niet meteen een logische volgende keuze, maar heeft toch zijn interesse weten te wekken. Hij zet zich vooral in voor perfectie. Hij wil producten, vooral documenten, in een zo goed mogelijke kwaliteit opleveren. Correcte grammatica, spelling en zinsbouw staan bij hem hoog in het vaandel. Hiermee wil hij zorgen voor een goede documentatie alvorens te beginnen met de realisatie Harm Tacoma Harm studeert nu bijna 2 jaar aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Dit is zijn tweede semester. Het eerste semester was APC en het derde semester moet nog vastgelegd worden, maar dat zal waarschijnlijk DIS of DDOA worden. Harm vindt het het interessantst om moeilijke problemen codetechnisch op te lossen. Om dit te kunnen realiseren is het voor hem erg belangrijk om goede ontwerpen te maken, maar ook om als groep duidelijke code te schrijven. Verder wil Harm als projectleider (de eerste vier weken) en procesbewaker (de laatste vier weken) de projectgroep aansturen en motiveren. Door in de gaten te houden of alle werkzaamheden uitgevoerd worden en er op een juiste manier gewerkt wordt, zorgt hij voor een goede gang van zaken. 8

9 2 Projectoverzicht 2.1 Achtergrond De opdrachtgever, BaCo, is een assemblagebedrijf voor autobussen. Onderstellen worden kant-enklaar aangeleverd door toeleveranciers. Daarop bouwt BaCo een carrosserie volgens de specificaties van de klant, meestal touringcarbedrijven en openbaar vervoerbedrijven. Het transport van carrosseriedelen vanuit het magazijn naar de assemblagelijnen gebeurt momenteel met vorkheftrucks. 2.2 Doelstelling BaCo zou het transport van carrosseriedelen vanuit het magazijn naar de assemblagelijnen graag nauwgezetter en met minder kans op ongevallen laten gebeuren. Om deze reden wordt er ingezet op de ontwikkeling van een magazijnrobot, die in staat is om zelfstandig onderdelen op te halen en op de plek van bestemming af te leveren. De doelstelling van dit project is om vooronderzoek te doen naar de ontwikkeling van bovengenoemde magazijnrobot. Wanneer dit onderzoek afgerond is, zal Robico op basis van haar ondervindingen een advies, vergezeld van een offerte, indienen. BaCo zal vervolgens beslissen of het ontwikkelen van de daadwerkelijke magazijnrobot toegedragen wordt aan Robico of aan één van haar concurrenten. 2.3 Beoogd resultaat De opdrachtgever wil het transport van de carrosserieonderdelen automatiseren. De op te leveren robot moet deze onderdelen automatisch van het magazijn naar de plaats van bestemming brengen. Met dit gegeven in het achterhoofd heeft de opdrachtgever de volgende eisen opgesteld: 1. De robot moet de werkzaamheden direct onderbreken als er een persoon te dichtbij komt. Als de kust weer veilig is, moeten de werkzaamheden weer worden hervat. 2. De robot dient obstakels te ontwijken. 3. De robot dient voorzien te zijn van een noodstopvoorziening waarmee de werkzaamheden abrupt worden gestopt. Vanuit de noodstopsituatie moet hervatting van de werkzaamheden eenvoudig mogelijk zijn. 4. De robot dient zijn werk zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Er moet dus steeds gekozen worden voor een zo kort mogelijke route. 5. De robot dient iedere positie als uitgangspunt te kunnen nemen. De robot heeft dus geen vaste startpositie als er begonnen wordt met een transportopdracht. 6. De robot dient een zodanige breedte te hebben dat zelfs in de smalste gang twee robots elkaar kunnen passeren. 7. Het heeft de voorkeur dat de robot zelflerend is. Dat wil zeggen dat de robot zelf het gangenstelsel in kaart kan brengen. Gevolg hiervan is dat bij een herindeling van het magazijn de robot niet anders geprogrammeerd hoeft te worden. Het is evenwel acceptabel dat het gangenstelsel wel geprogrammeerd moet worden mits dit op een zeer gebruikersvriendelijke manier snel en efficiënt mogelijk is. 8. De vloeren zijn voorzien van kleurbanen. BaCo stelt het op prijs dat de robot deze banen gebruikt ter oriëntatie en niet de wanden aftast. Op deze wijze wordt onder andere voorkomen dat een robot onbedoeld onderdelen beschadigt. 9. De te gebruiken programmeertaal is C/C++. 9

10 2.4 Op te leveren producten Plan van Aanpak Na afronding van het vooronderzoek zal Robico de volgende producten opleveren: 1. Een advies voor de ontwikkeling van de daadwerkelijke magazijnrobot, vergezeld door een offerte. 2. Een analyserapport, om het advies te onderbouwen. Dit analyserapport omvat een diepere analyse van het probleem en de door Robico voorgedragen oplossing. 3. Een werkend prototype / schaalmodel, dat zoveel mogelijk van de gewenste functionaliteit van de magazijnrobot bevat. 4. Een ontwerprapport, dat het ontwerp van het prototype beschrijft. 5. Een realisatierapport van het prototype, dat in ieder geval de volgende onderdelen bevat: a. Bouwschema van het prototype. b. Codelisting van de ontwikkelde functionaliteit. 6. Een realtime analyserapport, waarin de realtime performance van de magazijnrobot geïnventariseerd wordt. 7. Een testrapport, met tenminste de volgende onderdelen: a. Testplan (testcases). b. Testscript (code). c. Uitslagen testcases en testscripts. Naast het opleveren van de bovenstaande producten zal Robico op een nader af te spreken datum het prototype presenteren en demonstreren aan de opdrachtgever. 10

11 2.5 Randvoorwaarden en projectscope Plan van Aanpak Om tot een goede planning te kunnen komen, is het nodig om duidelijk af te bakenen wat er wel en wat er niet onder het project valt. Om deze reden is er in dit gedeelte van het plan van aanpak een onderdeel Randvoorwaarden opgenomen waarin de inzet van Robico beschreven zal worden. Verder wordt er in het onderdeel Projectscope vastgelegd wat de grenzen van het project zijn Randvoorwaarden Robico zal zich acht weken lang bezighouden met het vooronderzoek voor de ontwikkeling van de magazijnrobot. Gedurende dit vooronderzoek wordt een prototype van deze magazijnrobot ontwikkeld. Hiervoor is door de opdrachtgever een budget van 6000,- beschikbaar gesteld. Het vooronderzoek is begonnen op maandag 12 november 2012 met het opstellen van het plan van aanpak. Het onderzoek zal eindigen op vrijdag 19 januari met de oplevering van de producten die eerder in dit hoofdstuk besproken zijn. Gedurende deze periode zullen alle medewerkers van Robico aan het vooronderzoek meewerken en zullen alle middelen die Robico ter beschikking heeft, ingezet worden Projectscope In dit hoofdstuk wordt vastgelegd wat de grenzen van het project zijn Binnen de scope Er wordt een klein prototype van de robot gemaakt De robot wordt geprogrammeerd volgens de eisen van de opdrachtgever Er wordt een analyserapport, een ontwerprapport, een realisatierapport, een real-time analyserapport en een testrapport opgesteld voor het opgeleverde prototype Er wordt een adviesrapport en een offerte opgesteld voor de ontwikkeling van de daadwerkelijke magazijnrobot Buiten de scope Het bouwen van de daadwerkelijke magazijnrobot Overige functionaliteit die niet is omschreven in de opdracht Het in productie brengen van de robot of haar prototype Nazorg leveren met betrekking tot de robot of haar prototype 11

12 3 Organisatie 3.1 Taakverdeling Hieronder is een overzicht van de projectleden van Robico opgenomen. Deze leden hebben elk een rol gekregen die past bij de HBO vaardigheid waar zij dit project aan willen werken. De vaardigheid (of vaardigheden), waar elk lid mee aan de slag wil gaan, is opgenomen onder de kolom 'Vaardigheid'. Tijdens de project start-up zijn duidelijke afspraken gemaakt over wie welke rol vervult tijdens dit project. Deze rol, die past bij de HBO vaardigheid van het groepslid, is opgenomen onder de gelijknamige kolom. In de volgende paragraaf is een overzicht opgenomen waarin al deze teamrollen nader toegelicht worden. Naam Vaardigheid Teamrol Rik van der Heijden Communiceren Contactpersoon Maarten van t Hooft Samenwerken Teambuilder Arie Janssen Planmatig werken Procesbewaker& projectleider Nick Schellevis Communiceren & Samenwerken Huisstijlbewaker& nazorg Harm Tacoma Planmatig werken Projectleider & procesbewaker Zoals in de tabel te zien is, zijn er twee groepsleden die aan de slag zullen gaan met de vaardigheid 'planmatig werken'. Deze twee groepsleden hebben allebei twee rollen toegewezen gekregen, namelijk 'procesbewaker' en 'projectleider'. Dit betekent echter niet dat beide leden te allen tijde deze twee rollen zullen vervullen. Vanaf week één tot en met week vier zal Harm Tacoma de rol van 'projectleider' op zich nemen en zal Arie Janssen de rol van 'procesbewaker' vervullen. Vanaf week vijf zullen deze twee leden van rol wisselen. 12

13 3.2 Teamrollen Projectleider De projectleider zorgt ervoor dat het project in goede banen wordt geleid. Hij probeert de overige projectleden zo goed mogelijk aan te sturen, zorgt voor regelmatig en ordelijk overleg en hakt, als dat nodig is, knopen door Procesbewaker De procesbewaker is verantwoordelijk voor de koers van de projectgroep. Door steeds te speuren naar afwijkingen van de planning en/of achterblijvende resultaten is hij in staat snel in te grijpen en het project weer bij te sturen. Bij problemen bepaalt de procesbewaker welke aanpassingen er gemaakt moeten worden om het vervolg van het project zo goed mogelijk te laten verlopen Contactpersoon De contactpersoon is hét aanspreekpunt voor externe partijen die informatie uit willen wisselen met Robico. Hij is verantwoordelijk voor het verzorgen van inkomende en uitgaande informatieverzoeken, het voorbereiden en in goede banen leiden van vergaderingen met externe partijen, de eindredactie en versiebeheer van opgeleverde documenten en het presenteren van het eindresultaat bij de opdrachtgever Nazorg Het lid dat verantwoordelijk is voor de nazorg heeft als taak om de kwaliteit van de documentatie te waarborgen. Deze persoon controleert op compleetheid en inhoudelijke en grammaticale correctheid Huisstijlbewaker De verantwoordelijkheden van de huisstijlbewaker zijn puur cosme tisch van aard. Hij is, zoals zijn titel al doet vermoeden, belast met het waarborgen van de huisstijl van Robico in alle opgeleverde documenten en producten. De huisstijlbewaker garandeert dus dat alle creaties die door Robico afgeleverd worden dezelfde uitstraling hebben Teambuilder De teambuilder heeft als taak om een optimale samenwerking tussen de verschillende projectleden te bewerkstelligen. Hij zorgt ervoor dat tijdens het gehele project de onderlinge sfeer en contacten goed onderhouden worden. Wanneer er spanningen optreden binnen het projectteam is het zijn verantwoordelijkheid om deze op te lossen. 3.3 Werktijden Tijdens de project start-up zijn er werktijden afgesproken, waar alle projectleden zich aan dienen te houden. Per week worden er vijf dagen besteed aan het project. Vier van de vijf dagen wordt er gewerkt op de HAN te Arnhem. De vijfde dag wordt er thuis gewerkt aan het project of aan de HBO competenties. Hieronder staat een overzicht met de werktijden. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Ochtend Ochtend Ochtend Ochtend Ochtend Middag Middag Middag Middag Middag Aanwezig Afwezig in Arnhem, Ruitenberglaan 26, lokaal C102b 13

14 4 Belanghebbenden Plan van Aanpak Dit onderdeel beschrijft de verschillende personen die belang hebben bij dit project. Deze personen worden in deze tekst geïdentificeerd als de belanghebbenden. 4.1 Interne belanghebbenden Projectleider De projectleider stuurt alle groepsleden aan. In de ochtend houdt de projectleider een startup vergadering en door de dag heen stuurt hij individuele werknemers aan als dat nodig is Projectgroep De projectgroep realiseert het eindproduct Procesbegeleider De procesbegeleider ondersteunt de projectgroep. Hij geeft feedback op de status van het project en heeft zo invloed op de ontwikkeling van het product. 4.2 Externe belanghebbenden Opdrachtgever De opdrachtgever wil dat het product zo goedkoop mogelijk en binnen acht weken ontwikkeld wordt, maar wel aan alle eisen voldoet. Hij is de persoon die voor elke iteratie van het project de uiteindelijke go of no-go geeft Experts De experts, die in dienst zijn van de opdrachtgever, zullen het product periodiek op kwaliteit beoordelen door middel van een Quality Review Board (QRB) Magazijnmedewerkers Magazijnmedewerkers zullen een andere functie krijgen. De taken die zij op dit moment uitvoeren zullen worden overgenomen door de nieuwe robot, waardoor de functie magazijnmedewerker zal worden veranderd, of zal komen te vervallen Leveranciers Diverse onderdelen voor het prototype worden verzorgd door leveranciers. Hoe meer onderdelen en materialen er nodig zijn, hoe meer betrokken ze met het project zijn. 14

15 4.3 Functies en contactgegevens Plan van Aanpak In de onderstaande tabel staan de belangrijkste belanghebbenden, met daarbij hun functie en e- mailadres om hen te kunnen contacteren. Naam Functie Leon Bronckers Opdrachtgever Thijs Pruis Expert / Procesbegeleider Joost Kraaijeveld Expert Robico Projectgroep 15

16 5 Projectmethodiek Plan van Aanpak De uitvoering van dit project zal op een iteratieve manier plaatsvinden. Dit houdt in dat er steeds in korte slagen van ongeveer één week naar een tussendoel wordt gewerkt. Dit gaat net zo lang door tot het einddoel is bereikt of de beschikbare hoeveel tijd is uitgeput. Er zijn meerdere projectmanagementmethodes beschikbaar om een iteratief project te managen. Deze methodieken bestaan veelal uit een specifieke verzameling "best practices". Door de unieke samenstelling van een bepaalde methodiek is deze vaak het best geschikt voor projecten die aan een bepaald aantal voorwaarden voldoen. Er is helaas geen projectmanagementmethode beschikbaar waarbij dit project aan alle relevante voorwaarden voldoet. Hierdoor blijft er nog maar één oplossing over, namelijk het gebruik van een managementmethode die een samenstelling is van verschillende aspecten uit verschillende methodieken. Om te bepalen op welke methode het project gemanaged moet worden is het nodig eerst een aantal vragen te beantwoorden. De relevante vragen zijn afkomstig uit Hoofdstuk 4 (Procesmodellen) van de reader (Projectmatig werken en Procesmodellen versie 3.0, 2011) en zien er als volgt uit: 1. Weet de klant precies wat hij wil? 2. Is er veel kans dat requirements door het project heen (ingrijpend) zullen veranderen? 3. Is er veel kans dat de architectuur door het project heen vaak zal worden aangepast? 4. Moeten er tussentijdse opleveringen gebeuren? 5. Wat is de verwachte doorlooptijd van het project? 6. Wat is de grootte van het projectteam? De antwoorden op deze vragen zijn: 1. Ja, de klant is al relatief lang bezig met de initiatiefase en heeft goed nagedacht over de probleemstelling en de bijbehorende eisen / requirements. 2. Doordat de klant al lang bezig is geweest met het opstellen van de opdracht, is het onwaarschijnlijk dat de requirements ingrijpend zullen veranderen. Kleine aanpassingen of het toevoegen van nieuwe requirements blijft wel mogelijk. 3. Nee, er wordt in één van de eerste iteraties door het hele projectteam een basisarchitectuur vastgelegd. Doordat dit een op componenten gebaseerde architectuur zal zijn, is het onwaarschijnlijk dat deze hierna nog aangepast zal worden. De architectuur zal zo neergelegd worden dat het wel altijd mogelijk blijft om het systeem verder uit te breiden. 4. Ja, er moet steeds een increment afgerond worden voordat het volgende increment opgeleverd kan worden. Er zijn in totaal zeven incrementen. 5. Acht weken (één week voor het opstellen van het plan van aanpak, daarna nog zeven weken om alle incrementen op te leveren) 6. Vijf man. 5.1 Productiecyclus Aangezien er zeven incrementen zijn en zeven weken om deze incrementen af te ronden, is er gekozen om de productiecyclus van de EVO-methode over te nemen. Dit houdt in dat er gewerkt wordt met een frontroom en een backroom. Er zal vanaf de tweede week steeds één increment in de frontroom staan en één of meerdere andere incrementen in de backroom. Op deze manier is het mogelijk om steeds alle projectleden aan het werk te houden. Bovendien zal vertraging die optreedt tijdens een bepaalde increment niet per se invloed hoeven te hebben op de uitvoering van het volgende increment. 16

17 5.2 Afstemming en onderlinge communicatie Voor het afstemmen van de projectleden en om de communicatie binnen de projectgroep optimaal te laten verlopen, is er verder voor gekozen om de daily stand-up meetings van de SCRUM-methode over te nemen. Hiermee wordt een situatie gerealiseerd waarin de projectleden altijd op de hoogte zijn van elkaars werk. Zodoende wordt er een hogere betrokkenheid bij het project bewerkstelligd en zal er een sterkere teamspirit ontstaan. Verder kunnen op deze manier eventuele problemen zeer snel gedetecteerd en meteen besproken en opgelost worden. 5.3 Architectuur Zoals eerder in dit hoofdstuk bij het beantwoorden van de vragen al naar voren is gekomen, is er gekozen om vroeg in het project met het hele team een basisarchitectuur op te zetten. Dit zal een op componenten gebaseerde architectuur zijn, waarbij er rekening mee wordt gehouden dat deze altijd verder uitgebreid moet kunnen worden. Dit idee is afkomstig uit de RUP-methode. 5.4 Testen Een ander aspect van de RUP-methode dat tijdens dit project toegepast zal worden, is het continu testen van het systeem. Allereerst worden alle losse (hardware) onderdelen individueel getest, zodat eventuele defecten gelijk gedetecteerd kunnen worden. Er wordt daarnaast tijdens elk increment een testplan opgesteld, waarin de nieuw ontwikkelde functionaliteit uitvoerig getest zal worden. Dit maakt het mogelijk om fouten nog in hetzelfde increment te ontdekken en te verbeteren, zodat gedurende het volgende increment functionaliteit uit het vorige onderdeel zonder problemen ingezet kan worden. 5.5 Versiebeheer Het laatste ingrediënt dat uit de RUP-methode is gehaald, is het gebruik van versiebeheer tijdens de ontwikkeling van de software. Om dit te bewerkstelligen, zal gedurende de uitvoering van het project steeds alle software via subversion (SVN) worden bijgehouden. Op deze manier zijn eventuele foute wijzigingen altijd te traceren. Bovendien kan elke programmeur zijn eigen toolset gebruiken, aangezien alleen de relevante bestanden in de repository worden opgeslagen. 5.6 Benaming De hierboven beschreven projectmanagementmethode is veelal gebaseerd op RUP, maar leent ook aspecten uit andere methodieken. Hierdoor bestaat er nog geen naam voor deze specifieke methode. Aangezien dit systeem ontwikkeld is door Robico zelf, zal gedurende het vervolg van dit project steeds gesproken worden over de RRUP-methode. Dit acroniem staat voor: "Robico Rational Unified Process". 17

18 6 Projectactiviteiten Plan van Aanpak Om tot de op te leveren producten, vermeld in paragraaf 2.4, te komen, is het nodig om tijdens dit project een aantal activiteiten te doorlopen. In dit plan van aanpak zijn deze activiteiten op een globale wijze geïnventariseerd. Aan het begin van elke iteratie zullen de relevante activiteiten verder opgedeeld worden in subactiviteiten, waarna er een meer gedetailleerde deelplanning opgezet kan worden. De te doorlopen activiteiten zijn de volgende: Vooronderzoek doen naar het ontwikkelen van een autonome magazijnrobot Documentatie schrijven 1. Plan van aanpak opzetten 2. Analyserapport schrijven 3. Beheersingsrapportages maken 4. Ontwerpdocument schrijven 5. Realisatiedocument schrijven 6. Realtime analyserapport maken 7. Testrapportage maken 8. Advies met offerte schrijven Software prototype ontwikkelen 1. Obstakels ontwijken 2. Lijn volgen 3. Raster volgen 4. Route volgen 5. Snelste route bepalen en onthouden 6. Obstakels op snelste route ontwijken 7. Niet botsen tegen andere magazijnrobots Hardware prototype bouwen 1. Frame bouwen 2. Microcontroller / printplaatje inbouwen 3. Aandrijving ontwikkelen 4. Lichtsensor en metaaldetector plaatsen 5. Bumpers, inclusief druksensoren, aanbouwen 6. Communicatievoorzieningen ontwikkelen (Deel)producten opleveren bij het quality review board Voor aanvang van de eerste iteratie zal er alleen gewerkt worden aan het plan van aanpak. Zodra deze goedgekeurd is, kan er begonnen worden met de eerste iteratie: het schrijven van het analyserapport en het ontwerpdocument en het ontwikkelen van het prototype. Zodra de benodigde functionaliteit ontwikkeld en getest is, wordt de iteratie afgesloten met een oplevering bij het quality review board. 18

19 7 Globale planning 7.1 Toelichting Zoals eerder vermeld in hoofdstuk 5 zal er gewerkt worden in korte iteraties van ongeveer één week. Het doel van elke iteratie is het opleveren van het volgende increment. Elke iteratie eindigt met de goedkeuring van het opgeleverde increment door het Quality Review Board. In de loop van het project wordt er gewerkt aan de volgende incrementen: 1. de robot rijdt en ontwijkt kleine obstakels (onder een klein obstakel wordt verstaan een obstakel, waar de robot omheen kan en dus zijn weg kan vervolgen); 2. de robot volgt de kleurbanen van een gang en ontwijkt kleine obstakels; 3. de robot rijdt over een raster van kleurbanen; 4. de robot rijdt een route van A naar B over een raster van kleurbanen; 5. de robot bepaalt de snelste route van A naar B en onthoudt deze; 6. de robot rijdt de snelste route van A naar B met obstakels op onbekende locaties; 7. de robot rijdt, zonder te botsen, de route van A naar B in een omgeving waar meerdere robots rijden. Er staat voor elke iteratie één increment in de frontroom. Daarnaast bevinden zich nog één of twee andere incrementen in de backroom. Aan het begin van iedere iteratie wordt er een detailplanning opgezet, waarin alle activiteiten die bij de huidige iteratie horen geïnventariseerd en verdeeld worden. Afhankelijk van de verwachte hoeveelheid werk en de beschikbare capaciteit zal er op dat moment tevens besloten worden of er één of twee andere incrementen in de backroom worden geplaatst. Op deze manier kan Robico haar werknemers optimaal in blijven zetten, ook als er gewacht moet worden op een Quality Review Board om de huidige iteratie af te sluiten. Bovendien wordt er alvast inzicht verkregen in de omvang van de uit te voeren werkzaamheden van de volgende incrementen, zodat een betere organisatie mogelijk is. 19

20 7.2 Planning Frontroom Iteratie 1 Documentatie Increment 1 Iteratie 2 Analyserapport Ontwerpdocument Realisatiedocument Increment 2 Beheersingsrapportage Iteratie 3 Realtimeanalyserapport Increment 3 Iteratie 4 Testrapport Increment 4 Iteratie 5 Prototype Schaalmodel Increment 5 Iteratie 6 Increment 6 Iteratie 7 Increment 7 Eindpresentatie Advies / Offerte Backroom Iteratie 1 Increment 2 Increment 3 Beheersingsrapportage Iteratie 2 Increment 3 Increment 4 Iteratie 3 Increment 4 Increment 5 Iteratie 4 Increment 5 Increment 6 Iteratie 5 Increment 6 Increment 7 Iteratie 6 Increment 7 Eindpresentatie Advies / Offerte Iteratie 7 20

21 8 Kwaliteitsbeheersing Plan van Aanpak In deze sectie zijn richtlijnen opgesteld die er zorg voor moeten dragen dat zowel de opgeleverde producten als de documentatie van voldoende hoge kwaliteit zijn. Er is allereerst een lijst met alle (algemene) kwaliteitscriteria opgenomen. Deze kwaliteitseisen worden tevens weergegeven in een kwaliteitsmatrix die het belang van de individuele eisen aantoont. Tot slot is er een sectie over beheersing opgenomen, waarin verder geduid wordt hoe de kwaliteitseisen tijdens de uitvoering van het project gemeten en beheerst zullen worden. 8.1 Kwaliteitscriteria De kwaliteitscriteria die tijdens dit project gehandhaafd zullen worden, zijn hieronder kort opgesomd. Deze eisen zijn van toepassing op alle producten en alle documentatie die tijdens het project ontwikkeld worden. 1. Volledigheid. Er worden alleen documenten en/of producten opgeleverd die compleet zijn en voldoen aan alle eisen die door de opdrachtgever gesteld zijn. Dit houdt onder andere in dat (ontwerp-) beslissingen goed onderbouwd worden en producten/prototypes voorafgaand aan de oplevering uitvoerig getest worden. 2. Inhoudelijke correctheid. Alle opgeleverde documenten moeten inhoudelijk correct zijn en mogen geen tegenstrijdigheden bevatten. 3. Functionaliteit. Opgeleverde producten moeten functioneren zoals gespecificeerd in de relevante documentatie. 4. Betrouwbaarheid. Opgeleverde producten moeten betrouwbaar en stabiel zijn. Dit houdt in dat de producten ook na verloop van tijd en in een variërende omgeving als beoogd blijven functioneren. 5. Taalkundige correctheid. De documentatie moet grammaticaal goed in elkaar zitten. Het taalgebruik moet duidelijk zijn en spelfouten moeten worden vermeden. 6. Netheid van de code. Bij de ontwikkeling van de code worden een aantal coding standards in acht gehouden. Deze coding standards zijn vastgesteld in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk. 21

22 Belang opdrachtgever en overige partijen 8.2 Kwaliteitsmatrix Plan van Aanpak De kwaliteitscriteria uit de vorige paragraaf zijn hieronder opgenomen in een kwaliteitsmatrix. Deze matrix voorziet in een handig overzicht, waarin voor elke kwaliteitseis het belang van de opdrachtgever en het belang van de projectgroep tegen elkaar uitgezet zijn. Op de verticale as staat het belang van de opdrachtgever en andere belanghebbenden buiten de projectgroep en op de horizontale as het belang van de projectgroep. Hoe verder een criterium richting de rechter bovenhoek staat, hoe belangrijker het criterium is ten opzichte van de overige criteria Belang projectgroep 22

23 8.3 Beheersing Plan van Aanpak Gedurende de uitvoering van het project zal de kwaliteit van de ontwikkelde producten voortdurend gemeten en beheerst worden. Dit gebeurt door middel van beheersingsrapportages waarin de opgeleverde producten steeds getoetst worden aan de hieronder opgestelde normen en maatstaven. Deze normen en maatstaven zijn per criterium verder uitgewerkt. Criterium Norm Maatstaaf Volledigheid Inhoudelijke correctheid Functionaliteit Betrouwbaarheid Taalkundige correctheid Netheid van de code Voldoet aan eisen van opdrachtgever Goed beschreven / onderbouwd Uitvoerig getest Afwezigheid van onjuiste informatie Afwezigheid van tegenstrijdigheden Functioneert zoals gespecificeerd in de relevante documentatie Verloop van tijd heeft geen invloed op functioneren Veranderingen in de omgeving hebben geen invloed op functioneren Duidelijk taalgebruik Afwezigheid van spelling- en/of stijlfouten Conform coding standards Product heeft alle testcases foutloos doorstaan Alle projectleden zijn van mening dat de beschrijving volledig is Document is gereviseerd door tenminste één individu dat geen deel uitmaakt van de projectgroep Opdrachtgever toont zijn tevredenheid Projectleden kunnen geen fouten en/of tegenstrijdigheden meer vinden Gereviseerd door tenminste één individu dat geen deel uitmaakt van de projectgroep Product heeft relevante testcases foutloos doorstaan Product gedraagt zich zoals in de documentatie vastgelegd is Product heeft relevante testcases foutloos doorstaan Product blijft correct functioneren wanneer de omgeving veranderd wordt Alle projectleden begrijpen de strekking van de tekst Grammatica is gecontroleerd door een (externe) expert Naleving van de coding standards is gecontroleerd door tenminste één projectlid 23

24 8.4 Coding standards Plan van Aanpak Voor de beheersing van de kwaliteit van de code zijn er een aantal coding standards opgesteld. Deze coding standards moeten er zorg voor dragen dat alle opgeleverde code eenduidig, overzichtelijk en dus goed onderhoudbaar is Algemeen 1. Voor het realiseren van de code wordt de programmeertaal C++ gebruikt. 2. Alle code en al het commentaar wordt in het Engels geschreven. 3. Curly-brackets zijn optioneel. 4. Functies, methodes en/of procedures moeten altijd zo kort mogelijk gehouden worden Commentaar 5. Publieke functies worden altijd voorzien van commentaar, tenzij de werking van de functie overduidelijk is. 6. Complexere functies worden voorzien van in-line commentaar, waarin de programmeur beschrijft wat hij met bepaalde statements wil bereiken (en waarom) Benamingen 7. De benaming van klassen, typen, functies en variabelen gebeurt via de camelcase -standaard. 8. De naam van een klasse (of een type) begint altijd met een hoofdletter. 9. Namen van functies en variabelen beginnen altijd met een kleine letter. 10. Namen van constanten bevatten alleen hoofdletters. 24

25 9 Budgetbeheersing 9.1 Budget Na goedkeuring van dit plan van aanpak zal BaCo een budget van 6000,- ter beschikking stellen voor het uitvoeren van het vooronderzoek. Daarnaast levert BaCo alle hardware die nodig is voor het ontwikkelen van het prototype. Deze hardware wordt overigens ook aan alle concurrenten van Robico geleverd, zodat elke deelnemer een gelijke kans heeft. Mocht er behoefte ontstaan aan extra hardware, dan kan Robico hier schriftelijk een verzoek voor indienen. Wanneer dit verzoek gehonoreerd wordt, zal de extra hardware niet alleen aan Robico, maar ook aan al haar concurrenten geleverd worden. Deze concurrenten krijgen overigens niet te horen waarom deze extra hardware verstrekt wordt. De loonkosten die optreden tijdens dit vooronderzoek komen voor rekening van Robico. Robico zal met vijf man 40 uur per week investeren in dit acht weken durende onderzoek. Het uurloon van de medewerkers van Robico bedraagt 80,-. Hiermee komt de totale loonsom op: 5 (man) * 40 (uur) * 8 (weken) * 80 (euro) = ,- 9.2 Beheersing Gedurende het vooronderzoek zal Robico scherp op de kosten blijven letten, om zodoende de kans op overschrijding van het budget te minimaliseren. Dit gebeurt aan de hand van beheersingsrapportages die na elke iteratie opgesteld zullen worden. Er is voor elke iteratie van tevoren een normbedrag vastgesteld dat verbruikt mag worden. In de beheersingsrapportages zal steeds gekeken worden of de huidige iteratie binnen budget plaats heeft gevonden. Wanneer dat het geval is zal het restant (indien aanwezig) aan de post 'budgetverschil' toegevoegd worden. Als er tijdens de iteratie meer verbruikt is dan er beschikbaar was wordt dit bedrag van deze post afgeschreven. In het geval dat de post 'budgetverschil' een negatief saldo heeft, zal moeten worden gekeken of er tijdens één van de volgende iteraties kosten bespaard kunnen worden. Als dat niet het geval is, zal Robico extra investeringen moeten doen om het project te kunnen bekostigen. Aangezien Robico slechts een offerte, onderbouwd met een adviesrapport, en een proto type zal ontwikkelen, is er alleen een investeringsbudget beschikbaar. Omdat elke iteratie ongeveer één week duurt, kan er tijdens elke iteratie een bedrag van (totale budget in euro's) / 8 (weken) = ,- aan loonkosten besteed worden. Na goedkeuring van het plan van aanpak wordt er door BaCo nog eens 6000,- aan onderzoekskosten beschikbaar gesteld. Dit bedrag zal evenredig besteed worden gedurende de iteraties dat er aan het prototype gewerkt wordt. Eén en ander heeft als gevolg dat er na genoemde goedkeuring nog eens 6000 (totale budget onderzoekskosten) / 7 (iteraties) 857,- per iteratie aan onderzoekskosten uitgegeven kan worden. 25

26 10 Informatiestromen Omdat veel van de informatie nodig is om verder te werken aan het projectresultaat, moeten medewerkers van het project op de hoogte zijn van wat binnen het project ontwikkeld wordt. In het bijzonder moeten wijzigingen in de stand van zaken tijdig worden doorgespeeld aan de teamleden die met deze informatie verder moeten werken Soorten informatie Gedurende de loop van het project worden nieuwe producten ontwikkeld, nieuwe technieken uitgedacht. Dit soort ontwikkelingen levert informatie op. Daarnaast is er sprake van beheersinformatie: hoever zijn we, wat is er af, wat zijn de knelpunten, wat heeft het gekost, maar ook: hoever moeten we nog, wat zal het nog gaan kosten, hoeveel tijd hebben we nog nodig. Ook is er informatie die vooral na de realisatiefase nodig is: historische informatie voor het moederbedrijf en de opdrachtgever, documentatie voor de gebruiker. Hoewel die informatie pas in een later stadium nodig is, kan er niet mee gewacht worden tot het projectresultaat is opgeleverd. Veel informatie is tegen die tijd niet meer te achterhalen. Er zijn drie duidelijke soorten informatie: Informatie die uit het project naar buiten stroomt, wordt binnen het project niet meer gebruikt. Dat kan zijn omdat de informatie verouderd is. Veel van die informatie moet toch bewaard worden. Deze informatie wordt dan onderdeel van de historische informatie van de projectorganisatie. Inhoudelijke informatie beschrijft het te bereiken resultaat. De kern daarvan wordt gevormd door de deelinformatie van het product, waarmee binnen het project verder wordt gewerkt. De eisen of requirements, ontwerpen en dergelijke vormen vitale informatie voor de projectmedewerkers. Een ander deel is niet direct bedoeld voor de teamleden, maar handelt over het product en is bedoeld voor degenen die het resultaat later moeten gaan gebruiken. Dat betreft uiteraard de gebruikershandleiding, maar ook specificaties over de technische werking die onder andere voor onderhoud en verdere ontwikkeling van belang zijn. Tenslotte is er de beheersinformatie, de informatie over het verloop van het proces. Hoeveel tijd is er besteed, hoeveel geld is er uitgegeven en wat is er gerealiseerd. Deze informatie vormt weer het uitgangspunt voor de toekomstgerichte beheersinformatie: wat moet er nog gebeuren, hoeveel tijd en geld zal dat kosten en wat zal het opleveren. 26

27 10.2 Betrokkenen bij de informatieoverdracht In dit stuk wordt geconcentreerd op de informatiestromen. Daarbij staat de projectleider centraal. Hij ontvangt en verspreidt informatie (via de contactpersoon). Daarmee kan in grote lijnen de volgende informatiestromen onderscheiden worden: Informatie van projectleider naar: Opdrachtgever (via onze contactpersoon): hoever zijn we, hoe gaan we verder, hoe zal het eindigen medewerkers: wat is de bedoeling, wat wordt van jou verwacht, hoe organiseren we dat stakeholders (via onze contactpersoon): wat is de bedoeling, wat levert het (voor u) op, wat verwacht ik van u Informatie naar projectleider van: opdrachtgever (via onze contactpersoon): wat willen we, wat hebben we daar voor over, hoe willen we je steunen medewerkers: wat is gepresteerd, wat hebben we nodig, hoe voelen we ons daarbij overige belanghebbenden (via onze contactpersoon): wat is ons belang, wat vinden we van het werk en het resultaat, welke informatie/expertise willen we daaraan toevoegen Zie hoofdstuk vier voor de beschrijving van de belanghebbenden. Er is dus sprake van meerdere informatiestromen, afhankelijk van het doel en de betrokken personen Informatiematrix In dit project gaan er meerdere documenten rond. In de onderstaande tabel (of matrix) zijn de taken van de betrokkenen per document genoteerd. Opdrachtgever Projectleider Projectleden Procesbegeleider Plan van Aanpak Analyserapport Ontwerprapport Realisatierapport Realtime analyserapport Testrapport Offerte Opstellen Vaststellen Verspreiden Archiveren Ter kennisname ontvangen Advies / commentaar geven 27

28 10.4 Projectlogboek Plan van Aanpak Middels een Google Document kunnen alle teamleden dagelijks hun werkzaamheden noteren. Hierin kan de voortgang gecontroleerd worden voor zover deze niet bekend is bij de dagelijkse startup. Ook persoonlijke opmerkingen kunnen hier in, om het project naderhand goed te kunnen evalueren Versiebeheer Bij het creëren van documenten is het van belang dat er telkens slechts één persoon in het document werkzaam is. Bij kleine wijzigingen volstaat het aanpassen van het bestaande document. Bij grote wijzigingen, hele hoofdstukken of alinea s bijvoorbeeld, zal het document opnieuw opgeslagen worden met een nieuw versienummer. Vooraan in het document worden het versienummer, de wijzigingen ten opzichte van de huidige versie en de persoon die de nieuwe versie heeft aangemaakt toegevoegd. Bij kleinere documenten kunnen de projectleden rechtstreeks samenwerken in Google Docs. Daardoor is er altijd één document met alle laatste wijzigingen. Er zijn dan geen oudere versies Projectdossier Middels Dropbox en Google Drive/Docs zijn alle documenten bij alle projectleden overal beschikbaar. Dit is meteen het dossier waarin alle documenten (én vorige versies) op logische locaties gearchiveerd zijn. Gedurende het project wordt dit dossier automatisch uitgebreid. Aan het einde van het project zal dit dossier ook compleet gearchiveerd worden. 28

29 11 Risicoanalyse Plan van Aanpak Dit hoofdstuk omvat een analyse van eventuele risico s waar Robico tijdens het uitvoeren van dit project tegen aan kan lopen. Voor elk risico is bepaald hoe groot de kans is dat di t risico optreed en hoe groot de impact in dat geval zal zijn. Door deze risico's van tevoren te inventariseren, kan Robico zich voorbereiden en maatregelen treffen om de kans van dat risico te verkleinen en de impact ervan te beperken. Daarnaast wordt er, waar mogelijk, een oplossing gedefinieerd waarmee het risico geneutraliseerd kan worden Risico s Risico Wegvallen van de SVN server Kans 2 Impact 8 Oplossing 1. Impact verlagen door meerdere malen per dag de lokale versies te synchroniseren met de centrale repository. 2. Impact verlagen door aan het begin van het project een back-up SVN server te bemachtigen. 3. Probleem oplossen door actief over te schakelen naar de backup-svn server. Risico Laptop van een projectlid gaat stuk Kans 4 Impact 6 Oplossing 1. Impact verlagen door het groepslid, wiens laptop het heeft begeven, samen met een ander groepslid achter diens laptop te laten werken. 2. Impact verlagen door alle documenten online op te slaan, bij voorkeur via Dropbox. 3. Probleem oplossen door het groepslid een nieuwe laptop te laten lenen bij de service desk. Verder moet het groepslid zo snel mogelijk een nieuwe laptop aanschaffen of zijn oude laptop repareren. Risico Opdrachtgever valt weg Kans 1 Impact 10 Oplossing 1. Probleem oplossen door de procesbegeleider in te schakelen. Deze kan de rol van opdrachtgever overnemen of een nieuwe opdrachtgever aanstellen. 29

30 Risico Doelstelling van een iteratie wordt niet gehaald Kans 7 Impact 6 Oplossing 1. Kans verlagen door een sterke planning te maken en deze scherp te bewaken. 2. Kans verlagen door het werktempo hoog te houden. Dit gebeurt door niet meer mensen aan één increment te laten werken dan nodig is. De overige groepsleden kunnen dan alvast met het volgende increment aan de slag. Risico Werklocatie is niet beschikbaar Kans 2 Impact 1 Oplossing 1. Kans verlagen door vaste afspraken te maken. 2. Kans verlagen door werklocatie te reserveren. 3. Probleem oplossen door een nieuwe werkruimte te zoeken innen de HAN. Risico Werklocatie is niet bereikbaar Kans 6 Impact 6 Oplossing 1. Impact verlagen door ervoor te zorgen dat de verschillende projectleden elkaar telefonisch kunnen bereiken. 2. Impact verlagen door vanaf thuis te werken. 3. Probleem oplossen door een carpoolregeling op te zetten. Risico Leveranciers leveren niet of te laat Kans 1 Impact 8 Oplossing 1. Kans verlagen door hardware ruim van tevoren te bestellen. 2. Impact verlagen door continu in contact te blijven met leveranciers, zodat eventuele problemen vroegtijdig geconstateerd kunnen worden. 3. Probleem oplossen door hardware elders te bestellen. 30

31 Risico Geleverde hardware is defect Kans 3 Impact 9 Oplossing 1. Impact verlagen door alle onderdelen te testen voordat deze in het prototype worden opgenomen. 2. Probleem oplossen door nieuwe hardware te bestellen. Risico Uiteindelijke kosten zijn te hoog Kans 5 Impact 8 Oplossing 1. Kans verlagen door gedurende het hele project de kosten scherp te beheren. Risico Slecht plan van aanpak Kans 4 Impact 7 Oplossing 1. Kans verlagen door minimaal één week met de hele projectgroep aan het plan van aanpak te werken. 2. Kans verlagen door de procesbegeleider het plan van aanpak te laten keuren. 3. Kans verlagen door ook de opdrachtgever naar het plan van aanpak te laten kijken. 4. Impact verlagen door de opdrachtgever het plan van aanpak goed te laten keuren alvorens er aan de volgende fase van het project begonnen wordt. Risico Conflict binnen de projectgroep Kans 2 Impact 8 Oplossing 1. Kans verlagen door elke werkdag te beginnen met een daily stand-up meeting, zodat alle projectleden direct op elkaar afgestemd zijn. 2. Kans verlagen door gedurende het hele project goed overleg te blijven voeren. 3. Impact verlagen door teambuilder het conflict te laten managen. 4. Probleem oplossen door onderling overleg te voeren onder begeleiding van de teambuilder. Deze zal vervolgens een conflicthanteringmethode toe passen om het conflict tot een goed einde te brengen. 31

32 Risico Onduidelijke of tegenstrijdige requirements Kans 4 Impact 5 Oplossing 1. Kans verlagen door de eisen van de opdrachtgever verder uit te werken naar (geordende) requirements. 2. Kans verlagen door requirements te laten controleren door tenminste één ander groepslid. 3. Kans verlagen door de opdrachtgever de requirements te laten controleren. 4. Impact verlagen door requirements te vertalen naar use cases alvorens deze gerealiseerd worden. 5. Probleem oplossen door in overleg met de opdrachtgever de requirements opnieuw te specificeren. Risico Geen of beperkte testbaarheid Kans 3 Impact 6 Oplossing 1. Kans verlagen door systeem op dusdanige wijze te ontwerpen dat alle componenten los getest kunnen worden. 2. Impact verlagen door hardwareonderdelen los te testen alvorens deze in het prototype opgenomen worden. 32

33 12 Begrippenlijst Woord HAN BaCo QRB PSU Omschrijving Hogeschool van Arnhem & Nijmegen Bus Assembly Company Quality Review Board Project Start-up 33

34 13 Bronnen Plan van Aanpak Blom, S. (2011, juli 5). Informatiemanagement. Opgeroepen op November 18, 2012, van PMWiki: Hans Hummel, Aad Slootmaker, Jeroen Berkhout & Paul van Vilsteren. (2003). Projectwijzer. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff. Jo Bos, Ernst Harting, Marlet Hesslink. (2010). PMC Compact. Schiedam: Scriptum. Projectmatig werken en Procesmodellen versie 3.0. (2011). 34

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Door: 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Datum: 07-05-2001 Plaats: Enschede Opdrachtgever: Saxion Hogeschool Enschede Instituut ICT Afdeling Hogere Informatica Contactpersoon

Nadere informatie

Project 2 Maze Driver. Plan van Aanpak TI1A

Project 2 Maze Driver. Plan van Aanpak TI1A Plan van Aanpak TI1A 1 Inhoudsopgave Achtergronden... 3 Projectopdracht... 4 Projectactiviteit... 5 Projectgrenzen... 6 Tussenresultaten... 7 Kwaliteit... 8 Projectorganisatie... 9 Planning... 10 Kosten

Nadere informatie

Plan van Aanpak. project Tetris Packing

Plan van Aanpak. project Tetris Packing Plan van Aanpak project Tetris Packing Inleiding! 4 Projectomschrijving! 5 Producten! 5 Testplan! 5 Ontwerprapport! 5 Implementatierapport! 5 Testrapport! 5 Systeemdocumentatie! 5 Aanpak! 6 Projectmethodiek!

Nadere informatie

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN ( Project Initiation Document ) Datum voltooid: 20/03/2013 Auteur: Kevin Sanders Studentnummer: 2148839 Versie: 0.1 Status: Concept Documenthistorie

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Autonome transportrobot Analyse Increment 1

Autonome transportrobot Analyse Increment 1 Autonome transportrobot Analyse Increment 1 Datum: 17 November 2010 Versie: 0.5 Document historie: Versie Aanpassingen Datum: Naam: 0.1 Initieel document 11-11-2010 Vincent Bergervoet 0.2 Gedrag rijden

Nadere informatie

Informatica 2 Studiehandleiding

Informatica 2 Studiehandleiding Informatica 2 Studiehandleiding Embedded Systems Engineering Groep: ES1D ir drs E.J Boks 25-02-2010 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Doelstelling... 3 3 Beoordeling... 4 4 Eisen aan het verslag... 6 Voorbeeld

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel Instituut Broers Plan van Aanpak Zubin Mathoera & Tomas Berends Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel 00-00-0000 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van

Nadere informatie

van A naar Beter app

van A naar Beter app Procesverslag RWS: Doorontwikkeling van A naar Beter app Uitgave: 6-12-2012, versie 1.0 Door JBLT ; Jonathan Marchal, Bas van Agten, Laurens Carbo, Thijs Blaas Inhoudsopgave 1. Inleiding... 03 2. Organisatie

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : HINT

Plan van aanpak. Project : HINT Plan van aanpak Project : HINT Bedrijf : Hogeschool Rotterdam Plaats, datum: 20-02-2008 Opgesteld door: Jesper Monteny, Camiel Flohr, Rudolf Kromojahjo, Myrene Zuiderwijk Plan van Aanpak project HINT pagina

Nadere informatie

Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil

Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil eagileagileagileagileagileagileagileagi leagileagileagileagileagileagileagileag

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : HINT

Plan van aanpak. Project : HINT Plan van aanpak Project : HINT Bedrijf : Hogeschool Rotterdam Plaats, datum: 20-02-2008 Opgesteld door: Jesper Monteny, Camiel Flohr, Rudolf Kromojahjo, Myrene Zuiderwijk Plan van Aanpak project HINT pagina

Nadere informatie

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project 2 Maze Driver TI1A. Projectleider:

Plan van Aanpak. Project 2 Maze Driver TI1A. Projectleider: Plan van Aanpak TI1A Projectleider: Alex Guish. Opdrachtnemers: Boris van Norren. Ergin Ergin. Esat Karaer. Ruben Buitendijk. 0897361@hr.nl Emailadressen: 0833560@hr.nl 0886508@hr.nl 0893024@hr.nl 0890813@hr.nl

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Windows Server

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Windows Server Instituut Broers Plan van Aanpak Windows Server [Zubin Mathoera, Vincent Darwinkel, Tomas Berends] 12-1-2017 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van Roel Grit, Project Management,

Nadere informatie

Projectplan. Zonnepomp. Autorisatie. Verstrekkingslijst. Revisiegegevens. K. de Ram Zonnepomp B. Projectcontract zonnepomp. K. de Ram. B.

Projectplan. Zonnepomp. Autorisatie. Verstrekkingslijst. Revisiegegevens. K. de Ram Zonnepomp B. Projectcontract zonnepomp. K. de Ram. B. Projectplan Zonnepomp Autorisatie paraaf datum K. de Ram B. Schotsman Verstrekkingslijst datum Revisiegegevens Datum Versie Hoofdstuk/paragraaf Wijziging K. de Ram Zonnepomp B Datum 08 juni 2016 Projectcontract

Nadere informatie

GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter

GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter 2 Opdrachtgever : Opdrachtnemers : Ing. P. van den Berg Michel van Reenen Thijs Mommen GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter

Nadere informatie

Software Quality Assurance Plan

Software Quality Assurance Plan FACULTEIT WETENSCHAPPEN Software Quality Assurance Plan Software Engineering groep 3 Jeroen Van den haute Versie Datum Auteur Commentaar 0.1 09/11/2010 Jeroen Van den haute Eerste versie 0.2 12/11/2010

Nadere informatie

Definitiefase fase 2

Definitiefase fase 2 Definitiefase fase 2 Nu dat jullie als projectteam de startnotitie af hebben, kunnen jullie beginnen met de volgende fase: jullie gaan de startnotitie uitbreiden tot een projectplan en jullie gaan de rollen

Nadere informatie

Installatietechniek. Beroepsproduct: Groep: Periode: Blok H1.2. Ingeleverd op: Vrijdag 18 november 2011 om 12.00. Projectleden: Ingeleverd door:

Installatietechniek. Beroepsproduct: Groep: Periode: Blok H1.2. Ingeleverd op: Vrijdag 18 november 2011 om 12.00. Projectleden: Ingeleverd door: Installatietechniek TISD WH1.2 Plan Van Aanpak Beroepsproduct: Groep: Plan Van Aanpak WH11B2 Periode: Blok H1.2 Ingeleverd op: Vrijdag 18 november 2011 om 12.00 Projectleden: Ingeleverd door: Tutor: Luuk

Nadere informatie

Voorblad Inhoudsopgave Inhoud

Voorblad Inhoudsopgave Inhoud Voorblad Inhoudsopgave Inhoud (INHOUD) Achtergronden We moeten een website voor een jonge catering en een party service bedrijf bouwen. Dit bedrijf is gespecialiseerd in verzorging van borrelhapjes en

Nadere informatie

Februari juni Toelichting aanpak. Claudia Tjia GROEP F M42

Februari juni Toelichting aanpak. Claudia Tjia GROEP F M42 Februari juni 2016 Toelichting aanpak Claudia Tjia GROEP F M42 Dit document bevat informatie over het onderdeel SCRUM binnen de proftaak. SCRUM is de methode die wij als groep moesten hanteren om het project

Nadere informatie

27-11-2014 PLAN VAN AANPAK NETIDENTITY. Priscilla

27-11-2014 PLAN VAN AANPAK NETIDENTITY. Priscilla 27-11-2014 NETIDENTITY PLAN VAN AANPAK Priscilla Inhoud Debriefing... 2 Projectresultaat... 5 Projectactiviteiten... 6 Projectgrenzen... 8 Kwaliteit... 9 Projectorganisatie...10 Planning...11 Kosten...12

Nadere informatie

Plan van aanpak. Website voor Bouwkundig Adviesbureau Punte. Hugo Nijhuis John Oelen Frank Hazekamp Cindy Roelofs Ben Wilbers Tim Regelink

Plan van aanpak. Website voor Bouwkundig Adviesbureau Punte. Hugo Nijhuis John Oelen Frank Hazekamp Cindy Roelofs Ben Wilbers Tim Regelink Plan van aanpak Website voor Bouwkundig Adviesbureau Punte 2009 Hugo Nijhuis John Oelen Frank Hazekamp Cindy Roelofs Ben Wilbers Tim Regelink Contents Product Backlog... 3 Documentatie... 4 Kwaliteitsbeheer...

Nadere informatie

Project methodiek. Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft. T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl

Project methodiek. Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft. T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl Project methodiek Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl Inhoud 1 PROJECTMETHODIEK... 3 1.1 TIME-BOXING... 3 1.2 USER-STORIES EN STORY-POINTS... 3

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE PROJECTMANAGEMENT George van Houtem 1 SITUATIE Het werken in en het leidinggeven aan projecten is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering voor de hedendaagse manager. In elk bedrijf of organisatie komen

Nadere informatie

Inleiding. Plan Van Aanpak

Inleiding. Plan Van Aanpak Inleiding. Er zijn verschillende mensen en bedrijven betrokken bij dit project. Het bedrijf Chess heeft een grote rol bij dit project. Het geeft de opdracht direct aan de studenten en verzorgt workshops

Nadere informatie

Oplossingen voor het testen van objectgeoriënteerde software. Oplossingen voor het testen van. Overzicht. Pieter van den Hombergh.

Oplossingen voor het testen van objectgeoriënteerde software. Oplossingen voor het testen van. Overzicht. Pieter van den Hombergh. Oplossingen voor het testen van objectgeoriënteerde software Pieter van den Hombergh Fontys Hogeschool voor Techniek en Logistiek Software Engineering 14 maart 2013 HOM/FHTeL Oplossingen voor het testen

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E Hogeschool Rotterdam Studierichting Autotechniek Second Life Vehicle SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E Studenten: Adeel Din (0868474) Jacco Hak (0847289) Tom Nispen tot

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV Plan van aanpak Project : Let s Drop Bedrijf : DropCo BV Plaats, datum: Horn, 28 september 2012 Opgesteld door: 1205366 1205366smit@zuyd.nl Plan van Aanpak project Let s Drop pagina 1 Inhoudsopgave plan

Nadere informatie

Oplossingen voor het testen van objectgeoriënteerde software

Oplossingen voor het testen van objectgeoriënteerde software Oplossingen voor het testen van objectgeoriënteerde software Pieter van den Hombergh Fontys Hogeschool voor Techniek en Logistiek Software Engineering 14 maart 2013 HOM/FHTeL Oplossingen voor het testen

Nadere informatie

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Het duivelsvierkant Agenda Introductie 19.00u 19.10u Klassiek Projectmanagement: Prince 2 Testmanagement:

Nadere informatie

Plan van Aanpak SNES BANK 4/28/2015. 0866809 - Nina Donia 0902465 - Thijs de Ruiter 0890765 - Bryan Vermaat 0899670 - Imro Brammerloo.

Plan van Aanpak SNES BANK 4/28/2015. 0866809 - Nina Donia 0902465 - Thijs de Ruiter 0890765 - Bryan Vermaat 0899670 - Imro Brammerloo. 4/28/2015 Plan van Aanpak SNES BANK 0866809 - Nina Donia 0902465 - Thijs de Ruiter 0890765 - Bryan Vermaat 0899670 - Imro Brammerloo Opdrachtgever: E. van der Ven Te Rotterdam TECHNISCHE INFORMATICA 1C

Nadere informatie

Software Quality Assurance Plan

Software Quality Assurance Plan Software Quality Assurance Plan GameTrac Versie Datum Auteur(s) Opmerking 1.0 10-12-2010 Bram Bruyninckx Eerste iteratie 1 Door hieronder te tekenen verklaart u akkoord te zijn met dit document en zijn

Nadere informatie

Vertrouwelijk. Projectpla n. Titel: Entity Extraction. Vertrouwelijk

Vertrouwelijk. Projectpla n. Titel: Entity Extraction. Vertrouwelijk Dit document mag alleen gedeeld worden met direct betrokkenen van het programma Herkenning Digitale Informatie en Fingerprinting omdat verdere verspreiding of openbaarmaking de veiligheid van de Staat

Nadere informatie

Testrapport Kiezen op Afstand Backup en Recoverytest Stembus

Testrapport Kiezen op Afstand Backup en Recoverytest Stembus Testrapport Backup en Recoverytest Stembus Dit document heefi 9 pagina 's Testrapport backup en recoverytest stembus vo.2 Document historie Versie Datum Bijzonderheden Autorisatie 0.1 03-10-2006 Opzet

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Plan van aanpak 2006. Door: Jeroen Corsius en Mitchell Diels. GameShop

Plan van aanpak 2006. Door: Jeroen Corsius en Mitchell Diels. GameShop Plan van aanpak 2006 Door: Jeroen Corsius en Mitchell Diels GameShop 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave blz. 2. Achtergronden 3. Projectopdracht 4. Projectactiviteiten 5. Projectgrenzen en Randvoorwaarden

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK. Door Maarten Vermeulen, Tuyen Phan en Mo Coenraads

PLAN VAN AANPAK. Door Maarten Vermeulen, Tuyen Phan en Mo Coenraads PLAN VAN AANPAK Door Maarten Vermeulen, Tuyen Phan en Mo Coenraads Project 2 TINPRJ01-2 Werkgever: Gerard van Kruining Hogeschool Rotterdam 16-11-2015 Project: ActivityBot Bedrijf: Supermarkt x 17-11-2016

Nadere informatie

Opleidingsplan. Studenten. MDL- referentie. Clermond de Hullu Wiebren Wolthuis Simon Wels Maik Gosenshuis D04

Opleidingsplan. Studenten. MDL- referentie. Clermond de Hullu Wiebren Wolthuis Simon Wels Maik Gosenshuis D04 Opleidingsplan Studenten Clermond de Hullu Wiebren Wolthuis Simon Wels Maik Gosenshuis MDL- referentie D04 Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen Door wie 0.1 20-09- 2009 Eerste opzet voor het document.

Nadere informatie

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument Financieringsverstrekkersportaal Aansluitdocument Colofon Documentnaam: Fink financieringsverstrekkersportaal aansluitdocument Versie: 0.3 Datum: 17 september 2015 Versiebeheer Releasedatum Wijziging Versie

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Plan van aanpak Toogle

Plan van aanpak Toogle Plan van aanpak Toogle Gemaakt door, Kevin Donkers Paul v.d. Linden Paul Eijsermans en Geert Tapperwijn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding...3 3 Projectopdracht...4 4 Projectactiviteiten...5

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Campagneproject. Slow Food Rijnzoet. Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323

Plan van Aanpak. Campagneproject. Slow Food Rijnzoet. Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323 Campagneproject 2014 Slow Food Rijnzoet Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323 Inhoudsopgave Inleiding 3 Probleemstelling 4 Probleemoriëntatie 4 Probleemdefinitie 4 Doelstelling 5 Hoofdvraag 5 Deelvragen

Nadere informatie

Definitiestudie Pizzaketen

Definitiestudie Pizzaketen Definitiestudie XXXXXXXXXXXX Assen 06-10-2008 xxxxxxxxxxx Pagina 0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Inleiding --------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Software Configuration Management Plan

Software Configuration Management Plan Software Configuration Management Plan Michiel De Keyser Configuration Manager van Software Engineering groep 3 December 14, 2010 Versie Datum Beschrijving 0.1 3 November 2010 Eerste ruwe versie 0.2 3

Nadere informatie

Agile werken: zó doen we dat

Agile werken: zó doen we dat Agile werken: zó doen we dat Bij Freshheads werken we graag volgens de Agile aanpak. De voordelen? Verhoogde efficiëntie en flexibiliteit, snellere resultaten en grotere betrokkenheid. Maar hoe gaat het

Nadere informatie

Les E-01 Projectmanagement

Les E-01 Projectmanagement Les E-01 Projectmanagement 1.1 Werken op projectbasis Op allerlei manieren werken mensen in het sociale leven samen om bepaalde doelen te verwezenlijken. Buurtbewoners organiseren een pleinfeest, verenigingsleden

Nadere informatie

Plan van aanpak. Create an Interactive Content Application

Plan van aanpak. Create an Interactive Content Application Plan van aanpak Create an Interactive Content Application GROEP 6 Lisan Dierkx [445877] Fatih Eydir [433061] Ramon Hissink [444038] Jordy Janssen [429703] Jarno Jansen [429035] Michel Meeuwissen [989134]

Nadere informatie

1. Aanleiding. 1. Probleem omschrijving Doelstelling van het project

1. Aanleiding. 1. Probleem omschrijving Doelstelling van het project 1. Aanleiding Projectformat Sport en Bewegen Naam student: Erwin van der Meij, Dave Duyn en Robin van Leeuwen. 1. Probleem omschrijving Wat is het geconstateerde probleem / vraagstuk? De rol van sport

Nadere informatie

Stirlingmotor project

Stirlingmotor project Stirlingmotor project Plan Van Aanpak Beroepsproduct: Groep: Plan Van Aanpak WH11B2 Periode: H1.1 Ingeleverd op: Vrijdag 2 september 2011 om 12:00 uur Projectleden: Ingeleverd door: Tutor: Luuk de Jong(10071482),

Nadere informatie

Offerte. Inleiding. Projectopdracht

Offerte. Inleiding. Projectopdracht Offerte aan van Directeur MEVA drs. C.E. M., Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Centrum voor Beleidsstatistiek, Centraal Bureau voor de Statistiek onderwerp Offerte Inkomenspositie Chronisch

Nadere informatie

Kwaliteit in Agile: een gegeven?

Kwaliteit in Agile: een gegeven? QA in Agile: waste? Kwaliteit in Agile: een gegeven? Een praktijkvoorbeeld Arno Balemans senior Quality Assurance consultant Bussum, 29 september 2015 Kwaliteit in Agile 2015 2 Werkzaamheden In mijn opdrachten:

Nadere informatie

Achtergronden Opdrachtgever: Opdrachtnemer: De organisatie: Aanleiding tot het project: Stakeholders: Inhoud van het Plan van Aanpak

Achtergronden Opdrachtgever: Opdrachtnemer: De organisatie: Aanleiding tot het project: Stakeholders: Inhoud van het Plan van Aanpak Inhoud Achtergronden... 2 Projectresultaat... 3 Projectactiviteit... 4 Projectgrenzen... 5 Tussenresultaat... 6 Milestones:... 6 Kwaliteiten... 7 Projectorganisatie... 8 Archivering... 8 Planning... 9

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Software Test Document

Software Test Document Software Test Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

Titel Projectplan Versie: 0.0

Titel Projectplan Versie: 0.0 Titel Projectplan Versie: 0.0 Bestandsnaam: Naam opdrachtgever Contactgegevens Naam projectleider Contactgegevens Projectcode [voeg relevante afbeelding in] Datum opgesteld: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:

Nadere informatie

Scrum. Een introductie

Scrum. Een introductie Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 10 Scrum Een introductie Almere 1999 Proud of it Pagina 1 van 10 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Scrum... 4 3 Scrum rollen...

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project Unittest. Pascal de Vilder 13116266 Miguel Agterberg 12109886

Plan van Aanpak. Project Unittest. Pascal de Vilder 13116266 Miguel Agterberg 12109886 Plan van Aanpak Project Unittest Pascal de Vilder 13116266 Miguel Agterberg 12109886 Inhoudsopgave 1. Achtergronden... 2 2. Projectresultaat... 3 3. Projectactiviteit... 4 4. Projectgrenzen en Randvoorwaarden...

Nadere informatie

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Software Test Plan PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie 1 Versie

Nadere informatie

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 2 Stappen en fasen 8 ICT-beheerder - Netwerkbeheerder 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 De projectwijzers brengen je in realistische situaties die te maken hebben met het ICT-vakgebied zodat je niet

Nadere informatie

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord Voortgangsverslag blok 5 Naam : Lex Krijgsman Studentnummer : 11071060 Groep : TP29 datum : 10-08-2013 periode : Leerjaar 2 (Propedeuse ) september 2013 augustus 2014 Doel : Het voortgangsverslag is vooral

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Dennis Wagenaar Dennis de la Rie 02-03-10 v 1.5

Dennis Wagenaar Dennis de la Rie 02-03-10 v 1.5 Plan van Aanpak Save Energy Leiden Dennis Wagenaar Dennis de la Rie 02-03-10 v 1.5 Bijlage A, SEL_Planning.xls. Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Projectorganisatie...3 1.2 Begrippenlijst...3 2. Opdrachtomschrijving...4

Nadere informatie

Reflectieverslag Projectmanagement 1

Reflectieverslag Projectmanagement 1 Reflectieverslag Projectmanagement 1 Student: Roy Krabbenborg Hogeschool: Haagse Hogeschool Opleiding: Ad Projectleider Techniek Klas: TP11 Document: Refl. Verslag Prj. Man. Versie: 1.0 (juni 2016) Pagina

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

1Modelexamen 1. Modelexamen 1

1Modelexamen 1. Modelexamen 1 1Modelexamen 1 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

Plan van aanpak. Communicatieonderzoek

Plan van aanpak. Communicatieonderzoek Plan van aanpak Communicatieonderzoek Plan van aanpak Communicatieonderzoek Groep: Vision Versie: 1.0 Datum: Donderdag 23 april 2015 Cursusnummer: JBC-COMON.1V-13 Namen: Studentnummer: Max van der Vlugt

Nadere informatie

Projectmanagement 2.0

Projectmanagement 2.0 Projectmanagement 2.0 Inleiding In ieder bedrijf waar in projecten wordt gewerkt liggen scopechanges op de loer. Zo ook bij het CrossOverteam Projectmanagement 2.0. De eerste dag van het project is gelijk

Nadere informatie

Project Management. Hfst 1: Het project:

Project Management. Hfst 1: Het project: Project Management Hfst 1: Het project: 1.1: Soorten werkzaamheden: We kennen 3 soorten werkzaamheden: Improvisatie: een plotselinge reactie op een niet verwachte gebeurtenis. Hiervoor zijn geen richtlijnen.

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Bijlage 3: Master testplan

Bijlage 3: Master testplan Bijlage 3: Master testplan KIS Testplan Inaxion Lelystad Adres: Jol -20 Postbus : 609 Postcode Plaats 8483 ED Lelystad I www.inaxion.nl Plaats Lelystad Datum 22 maart 200 Auteur Saidou Diallo Status Finaal.0

Nadere informatie

Core Powertools - Koeling

Core Powertools - Koeling Core Powertools - Koeling Project WH3.1 Productontwikkeling MODULE (VAKCODE): BEROEPSPRODUCT: THCP Plan van Aanpak PERIODE: WH3.1 Productontwikkeling PROJECTLEDEN: Manuel Görlitz(12091715), Steven Leo(11113529),

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1 Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid Versie 1.1 Datum Status 01 oktober Definitief Definitief Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer

Nadere informatie

15-6-2015. Eerste ontwerp Conferentie Software Development 2020. Programma 5 minuten Introductie. Netvlies Sedert 1997

15-6-2015. Eerste ontwerp Conferentie Software Development 2020. Programma 5 minuten Introductie. Netvlies Sedert 1997 Eerste ontwerp 1 - XX Programma 5 minuten Introductie 15 minuten Grip op je project met Scrum (theorie) 15 minuten Case: Zorgtrajectplanner 5 minuten Scrum in je dagelijkse werk 5-10 minuten Q&A Conferentie

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game

Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Werkproces 1.1: Stelt de vraag en/of informatiebehoefte vast De gamedeveloper overlegt met het ontwikkelteam om de technische realisatie

Nadere informatie

Social Action Research Plan

Social Action Research Plan Social Action Research Plan Social media project Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Opdrachtgever Stal te Bokkel Daniëlle

Nadere informatie

Projectdocument [versie 2.0]

Projectdocument [versie 2.0] Projectdocument [versie 2.0] Static Void 2 december 2011 Universiteit van Utrecht Team 2 Dit projectdocument is gemaakt door StaticVoid (team 2) voor het vak Introductieproject Informatica (INFOB1PICA).

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie Communicatie Digitale Media Inleiding Communicatie

Hogeschool Rotterdam Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie Communicatie Digitale Media Inleiding Communicatie 7 september 2010 Versie 1 Opdrachtgever: School: Instituut: Opleiding: Vak: Will Goderie Hogeschool Rotterdam Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie Communicatie Digitale Media Inleiding

Nadere informatie

Plan van Aanpak Project Massamedia

Plan van Aanpak Project Massamedia Plan van Aanpak Project Massamedia M. Schel Marco Schel Producties Mei 2015 Inhoudsopgave Achtergrond... 3 Projectresultaat... 4 Projectactiviteiten... 5 Projectgrenzen... 6 Kwaliteit... 7 Projectorganisatie...

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project: Portfolio Website. Bedrijf: InHolland

Plan van aanpak. Project: Portfolio Website. Bedrijf: InHolland Plan van aanpak Project: Portfolio Website Bedrijf: InHolland Haarlem, 16-9-14 Opgesteld door: Maurice Wildenberg, 537811 Maurice@softwarehub.nl Instituut: Hogeschool Inholland Plan van Aanpak Portfoliowebsite

Nadere informatie

Plan van aanpak. Studenten Mediamanagement. Groep 9

Plan van aanpak. Studenten Mediamanagement. Groep 9 Plan van aanpak Studenten Mediamanagement Groep 9 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Achtergrond 3 Hoofdstuk 2 Projectopdracht 4 Hoofdstuk 3 Projectactiviteiten 5 Hoofdstuk 4 Projectgrenzen en randvoorwaarden 6

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : Project DropCo. Bedrijf : DropCo

Plan van aanpak. Project : Project DropCo. Bedrijf : DropCo Plan van aanpak Project : Project DropCo Bedrijf : DropCo Plaats, datum: 16 Januari 2013, Oostburg Opgesteld door: Projectgroep X [Bjornvansteenberghe] [0030610] [30610@scalda.nl] [Dave Krijnen] [0030659]

Nadere informatie

Projectformat Aangepast sporten. Projectgroep 1. Annemiek Dirksen Marco Hendriks Rashida de Vries Lyanca Verrijp

Projectformat Aangepast sporten. Projectgroep 1. Annemiek Dirksen Marco Hendriks Rashida de Vries Lyanca Verrijp Projectformat Aangepast sporten Projectgroep 1 Annemiek Dirksen 507903 Marco Hendriks 515241 Rashida de Vries 496096 Verrijp 509150 Projectbegeleider: Leonie te Loo Datum van inlevering: 3 september 2014

Nadere informatie

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project "Web Essentials" 02 april 2009. Versie 2.1.0

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project Web Essentials 02 april 2009. Versie 2.1.0 Projectteam 6 Faculteit Natuur en Techniek Hogeschool Utrecht Projectleider: Hans Allis, hans.allis@student.hu.nl Technisch ontwerp Project "Web Essentials" 02 april 2009 Versie 2.1.0 Teamleden: Armin

Nadere informatie

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. projectmedewerker (s) Inburgering m/v (14)

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. projectmedewerker (s) Inburgering m/v (14) Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland Informatie algemeen Het werkgebied van de Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland (VWON) omvat de gemeenten binnen de provincies Gelderland

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. [Project Steam OS

Instituut Broers. Plan van Aanpak. [Project Steam OS Instituut Broers Plan van Aanpak [Project Steam OS [Zubin Mathoera, Vincent Darwinkel, Tomas Berends] 12-1-2017 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van Roel Grit, Project Management,

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Versie nr.: 1.0 Datum: Opleiding: Informatica Richting: MEDTECH Projectleden: Jens Brokaar S

Plan van Aanpak. Versie nr.: 1.0 Datum: Opleiding: Informatica Richting: MEDTECH Projectleden: Jens Brokaar S Plan van Aanpak IPMEDT 6 Projectgroep 3 1 Versie nr. 1.0 Datum 10-10-2012 School HS Leiden Opleiding Informatica Richting MEDTECH Projectleden Jens Brokaar S1066589 Luuk Gortzak S1062708 Frans van Nijnanten

Nadere informatie

Plan van aanpak. Pers ontbijt Jill Kranenburg

Plan van aanpak. Pers ontbijt Jill Kranenburg Plan van aanpak Pers ontbijt Jill Kranenburg 1 1 Plan van aanpak 1.1 Achtergronden 3 1.2 Projectopdracht 3 1.2.1 Debriefing 4 1.3 Project activiteiten 5 1.4 Projectgrenzen 6 1.5 Producten 6 1.6 Kwaliteit

Nadere informatie

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren Handleiding Projectmatig werken Faculteit der Letteren 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1.1 Wat is een project?... 4 1.2 Kenmerken van een project... 4 2 Basisbegrippen projectmatigwerken...

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK. opdrachtgever: hogeschool van arnhem & nijmegen contactpersoon: dhr. c. burgers

PLAN VAN AANPAK. opdrachtgever: hogeschool van arnhem & nijmegen contactpersoon: dhr. c. burgers PLAN VAN AANPAK Tom van de Grift - 479064, Glenn Dibbets - 531454, Yorick Strijthagen - 5174700, Özgur Ünal - 492545, studiejaar 2013/2014 Guus Visser - 531494 & Jurriën Sprenkeler - 530427 opdrachtgever:

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Voortgangsverslag werkend leren

Voortgangsverslag werkend leren Voortgangsverslag werkend leren EDP1 Rens Brouwer Voortgangsverslag werkend leren EDP1 Rens Brouwer Delft December 2012 Haagse Hogeschool Voorwoord Op dit moment ben ik duaal student. Dit houdt in dat

Nadere informatie

Plan van aanpak Portfolio

Plan van aanpak Portfolio Plan van aanpak Portfolio 1 Plan van aanpak Project Portfolio Persoonlijke website Opdrachtgever: Potentiële toekomstige werkgevers Datum: Auteur(s): Projectleden: 02/09/2013 Anthony Timmers Anthony Timmers

Nadere informatie