Congres 2008 Leegstand in de stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Congres 2008 Leegstand in de stad"

Transcriptie

1 Congres 2008 Leegstand in de stad In veel steden is er een tekort aan studentenwoningen, maar frappant genoeg staan er talloze kantoren en etages boven winkels leeg. Woensdag 25 juni organiseerde de ASVA studentenunie en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) in samenwerking met de UvA het symposium De leegstand in de stad. Verschillende partijen hebben de struikelblokken rondom het wonen in kantoren en etages boven winkels in kaart gebracht. Opening Lisa Westerveld, voorzitter LSVb In het -tot studentencomplex omgebouwde- oude stadsdeelkantoor van Slotervaart kwamen zo n zestig politici, woningbouwcoöperaties, commerciële partijen en studenten bij elkaar. Dagspreker Remco de Maaijer, directeur van Kences, gaf eerst het woord aan de voorzitter van de LSVb, Lisa Westerveld. Zij vertelde over haar eigen ervaring in haar woonplaats Nijmegen, waar een tekort aan studentenwoningen heerst en waar zij als eerstejaars student werd gedwongen vier keer in één jaar te verhuizen. Dit terwijl zij verschillende kantoren leeg zag staan in de stad. Westerveld: De eigenaren willen die kantoren blijkbaar niet verhuren, ze vinden dat teveel gedoe om ze aan studenten beschikbaar te stellen. Terwijl studenten juist een hele flexibele doelgroep is om te huisvesten. Zij accepteren immers vaak tijdelijke huisvesting. Wel voegt Westerveld toe dat de LSVb natuurlijk eigenlijk voor een structurele huisvesting voor studenten pleit en niet alleen voor tijdelijke oplossingen. De gemeente Amsterdam wil vóór nieuwe studentenwoningen gerealiseerd hebben. Maar niet alleen in Amsterdam is er kamernood, ook bijvoorbeeld Zwolle en Wageningen kampen ermee. En hoewel er wel nieuwe woningen gebouwd worden, wijst Westerveld erop dat er steeds meer studenten bijkomen. Tegelijkertijd is er veel leegstand in de stad: kantoren op industrieterreinen en in de binnenstad, etages boven winkels. Studenten zouden daarin gehuisvest moeten worden. Er wordt te weinig met zulke woningen gedaan. De voorzitter van de studentenvakbond wijst erop dat het pand waarin het symposium plaatsvindt een uitstekend voorbeeld is van de mogelijkheden die er zijn. Maar

2 het gaat te langzaam, er lijken te veel obstakels in de weg te staan. Door middel van het symposium in Slotervaart hopen de LSVb en de ASVA studentenunie tot constructieve oplossingen te komen. WONEN IN KANTOREN De heer Benraad Voordat Remco de Maaijer het woord aan de volgende spreker geeft, benadrukt hij nog dat de landelijke politiek de bal bij de gemeente legt en dat de gemeente eisen stelt aan de eigenaren. De heer Benraad, de directeur van de woningcorporatie Stadswonen Rotterdam en medeoprichter van het Transformatieplatform spreekt over wonen in kantoren. Benraad is al 25 jaar actief bezig met studentenhuisvesting. Op dit moment werkt hij in Rotterdam waar hij zich onder andere bezighoudt met het verbouwen van kantoren. Stadswonen beheert 7000 woningen in Rotterdam en investeert in aansprekende gebouwen in de binnenstad. Daar wil de student immers graag wonen. Na de oorlog zijn er in Rotterdam veel grote kantoren gebouwd en vervolgens zijn er daar veel van leeg komen te staan. Om er studenten in te kunnen huisvesten moeten zulke kantoren eerst verbouwd worden. Er staan nog veel kantoren leeg omdat de ruimtes vaak niet aan de eisen voor huisvesting voldoen. Dit probleem zie je ook in Amsterdam. De totale behoefte aan grote kantoren zal blijven afnemen, onder andere omdat veel van het kantoorwerk aan het buitenland wordt uitbesteed. Uit een onderzoek van de heer Asselbergs (zie Volkskrant van 24 juni) blijkt dat lokale beleidsmakers vaak niet goed op de hoogte zijn van het aantal leegstaande kantoren in hun gemeente. Er bestaan bovendien vooroordelen over leegstand. Zo denkt men dat zo n overschot aan kantoorruimtes erop wijst dat het slecht gaat met de economie van de stad, terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Ook bestaat het idee dat de kantoren een onbruikbare infrastructuur hebben om ze om te bouwen tot studentenkamer. Daarnaast vindt niet elke kantooreigenaar het idee prettig dat er studenten in zijn pand komen wonen. Kantoren worden veelal binnen de eigen markt verkocht, want de woningbouwwereld opereert gescheiden van die van de kantoren. Zeer zelden wisselen zij kennis uit. Voor corporaties is het huisvesten van studenten in leegstaande kantoren volgens de heer Benraad een mooie: de corporaties zitten immers al in de wijk. Daarnaast worden op deze manier studenten -die vaak creatieve ideeën hebben- naar de stad getrokken. Gemeentes zouden zich meer in de leegstand van de kantoren moeten verdiepen. De transformatie van kantoor- naar woonruimte geeft een meerwaarde waarvoor de corporaties zich moeten inzetten. Sommige ruimtes zijn ideaal voor studenten om een bedrijfje op te zetten. Het transformeren van de ruimte gaat sneller dan het realiseren van nieuwbouw en is een stuk

3 goedkoper. Bovendien komt er minder bezwaar uit de buurt -hooguit bezwaar van mensen die menen dat studenten voor overlast zouden zorgen-, maar er komt vaak meer protest als er een nieuw gebouw in een bepaald gebied wordt neergezet. Tenslotte hebben transformaties het voordeel dat er duurzaam gebruik wordt gemaakt van grondstoffen, want veel van het bestaande kantoorgebouw kan worden hergebruikt. Om de projecten te laten slagen moet men geen strakke uitvoering van een program nastreven, maar moet men zich richten op de mogelijkheden van het gebouw en niet te veel eisen stellen. Er kleven risico s aan het verbouwen, maar meestal lukt het wel om tot een haalbare financiering en redelijke huurprijs te komen. Men moet zoeken naar manieren waarop er rendement uit het verbouwen van een gebouw gehaald kan worden, bijvoorbeeld door extra verdiepingen bovenop het gebouw te plaatsen of er een stuk aan te bouwen. In de binnenstad zorgt dit voor een flinke waardeontwikkeling. Stadswonen gebruikt twee methodes: het herstellen van monumenten in de oude staat (door ze schoon te maken en op te knappen) of het verbouwen van gebouwen (door er bijvoorbeeld een stuk aan te zetten). Vlakbij het centrum van Rotterdam is bijvoorbeeld de Oude Kerk verbouwd en daarin hebben 300 studenten onderdak vonden. De heer Benraad is van mening dat er iets moet gebeuren aan de leegstaande gebouwen. De gemeente zou verplicht moeten worden er iets aan te doen. Gemeentes zeggen al heel snel dat een gebouw niet brandveilig is en dus niet gebruikt mag worden als woonruimte. Wat dat betreft moet men naar oplossingen zoeken. Bij grote woningen wordt bijvoorbeeld alleen de buitengrens gemeten op brandveiligheid. Als je woning per woning meet, zijn zulke gebouwen niet brandveilig, maar het complex in het geheel wel en daar gaat het om. Ook wordt vaak gezegd dat de ruimtes niet verbouwd mogen worden, terwijl dit bij verder onderzoek wel mogelijk blijkt. Gemeentes zouden moeten signaleren welke gebouwen lange tijd leeg komen te staan. De rol van de gemeente bij de transformatie is groot. Bij het transformeren van kantoren naar woonruimte moet vaak de bestemming van het gebouw gewijzigd worden. De gemeente zou daar bij voorbaat toestemming voor moeten geven,ook als er maar een beperkt aantal parkeerplaatsen aanwezig is. Dan zouden veel meer partijen meewerken. Door studenten in de leegstaande kantoren te laten wonen wordt verloedering tegengegaan en trekken jongeren naar de stad. Ook provincies zouden een grote rol kunnen hebben in het proces: zij zouden het bestemmingsplan moeten aanpassen. Eigenaren van kantoren hebben niet door hoeveel ze kunnen verdienen of ze vinden het niet waard de ruimte te verbouwen. Over het algemeen betalen studenten 250 tot 300 euro huur in de binnenstad. De kamers zijn gemiddeld vrij groot, ongeveer 20 vierkante meter. Het is lastig de kantoren zo te verbouwen dat het rendabel wordt, maar op den duur kunnen de kamers als appartementen verkocht worden. Tot op heden is er echter nooit iets verkocht. In Rotterdam is er geen woningnood. Eigenaren verhuren de kantoren voor rotprijzen of laten ze leeg staan, maar de gemeente zou dat moeten verbieden. De heer Backer De heer Backer, directeur van Zwerfkei Bewaring (tijdelijk beheer van ontroerend goed) is de volgende spreker. Ook hij pleit namens zijn organisatie voor het bewonen van leegstaande woningen door studenten: Kantoren hebben niet altijd de juiste voorzieningen, maar dat probleem kan worden opgelost door bijvoorbeeld douches erin te plaatsen. Door studenten in leegstaande kantoren te laten wonen, voorkom je dat ze gekraakt worden. Kraken zorgt immers vaak voor grote problemen, de eigenaren van de panden hebben geen poot om op te staan. Je moet juridische gereedschappen in handen houden om het kantoor weer leeg te krijgen. Studenten worden dan door onze organisatie verplaatst naar een ander leegstaande kantoren. Tot nu toe is dat altijd gelukt. Het tijdelijk bewonen is geen blijvende oplossing, maar er zijn veel aanmeldingen, dus blijkbaar is de nood erg hoog. Studenten krijgen een bewaringsovereenkomst en er is een maand opzegtermijn.

4 Vragen uit het publiek Vervolgens krijgt het publiek de mogelijkheid vragen te stellen aan de heer Benraad en Backer. De eerste vraag is of de prijs van kantoren ook zakt. Er komen immers steeds meer kantoren leeg te staan. Benraad: Men realiseert zich dat het nooit meer verkocht kan worden voor de prijs waarvoor het voorheen werd gekocht (1000 euro p.m.). De prijzen zakken wel iets, maar je kunt kantoren jaren leeg laten staan, zelfs als dat flinke problemen geeft (drugs, criminaliteit). Er bestaat behoefte aan nieuwe kantoren, die moeten op een andere locatie worden aangeboden met een lagere WOZ-waarde. De gemeente zou een lijst moeten maken, een actief programma en vorderen dat de partijen de kantoren willen verkopen. Een andere vraag uit de zaal is of er nog een markt zou zijn voor anti-kraak als er een kraakverbod wordt ingevoerd. Backer denkt van wel: Hoe vaak wordt er immers ontruimd? Met anti-kraak bewoning kan onroerend goed beschermd worden tegen de schade die ontstaat door krakers en ontruiming.. Kraken en ontruiming leiden namelijk vaak tot flinke kosten voor eigenaren van kantoren. Daarnaast werkt antikraak sowieso goed tegen de woningnood en de verloedering van een wijk. WONEN BOVEN WINKELS De heer Van der Pas De directeur van Wonen boven Winkels Nederland, de heer Toon van der Pas, neemt vervolgens het woord. De leegstand boven winkels zorgt voor verloedering van panden. Bouwman legt uit dat de leegstand van de verdiepingen het gevolg is van een sociaal-economische ontwikkeling. Voorheen woonde de winkelier boven de winkel. Als hij ging verhuizen, verkocht hij het pand aan een belegger. Die was alleen geïnteresseerd in de winkel en deed niks met het pand erboven of gebruikte het enkel als opslagruimte. De winkel brengt veel meer op dan de verhuur van de verdieping erboven. Soms is de trap gesloopt en kan men enkel met een vlieringtrap boven komen. In het centrum van steden is steeds minder woningaanbod, omdat er geen economisch draagvlak voor is. De etages boven winkels worden slecht onderhouden en de afwezigheid van bewoners zorgt voor minder sociale veiligheid en levendigheid in winkelstraten. Dit proces is twintig jaar geleden begonnen. Toen de gemeente het signaleerde, werd er een subsidieregeling ingesteld, maar daar wordt niet veel gebruik van gemaakt. Er is sprake van toename van de leegstand en afname in het gebruik van de subsidieregeling. De volgende problemen zijn aan de orde aangaande het wonen boven winkels: Er is een transformatie nodig (de ruimte moet worden opgeknapt) en dat is vaak duurder dan nieuwbouw; De ruimte is moeilijk toegankelijk (door drukke winkelstraat; De regelgeving neemt toe (bijvoorbeeld wat betreft brandveiligheid en parkeerplekken); De eigenaren van de winkels hebben er weinig belang bij; De winkeliers willen vaak niemand boven de winkel laten wonen. Er was voorheen geen centrale organisatie die hierover ging, nu is dat de Vereniging Wonen boven Winkels. In Maastricht is Wonen boven Winkels al tien jaar succesvol, vooral door de actieve samenwerking met verschillende partijen. Subsidie blijft nodig, maar het succes kan vermarkt worden. Men moet kennis en vaardigheden blijven uitwisselen, en de condities voor lokale initiatieven moeten verbeterd worden (bijvoorbeeld het inperken van regelgeving). Een nationale vereniging is beter in staat dat te bewerkstelligen dan lokale instellingen. De aanpak van Wonen boven winkels is als volgt: Er wordt contact gezocht met woningcorporaties en gemeentes; Men wisselt kennis uit; er is een virtueel platform voor betere communicatie onderling; En samen wordt gekeken naar de mogelijkheden voor transformaties. Er blijven nog altijd veel problemen met bijvoorbeeld de financiering en het blijkt vaak moeilijk om winkeleigenaren te overtuigen. Een investeringsfonds voor wonen boven winkels zou hierin een uitkomst kunnen zijn. De panden komen steeds vaker in handen van grote eigenaren, zij moeten tot een andere houding gestimuleerd worden. Op lokaal niveau moet het belang van Wonen boven Winkels uitgedragen worden, want lokaal zien mensen de grootste voordelen.

5 De heer Steffens De heer Steffens van het projectmanagementbureau Acquireal Maastricht is de volgende spreker. Acquireal is begonnen in Maastricht en een belangrijke partner geweest bij wonen boven winkels. In andere steden werkt men vaak met subsidie, maar Acquireal koopt de woningen op. Het gaat dus om een bedrijfsmatige aanpak. Acquireal werkt samen met de Universiteit Maastricht, de Gemeente Maastricht en woningbouwcorporaties. Zij hebben bij elkaar nu zo n 1000 verdiepingen. Ze kopen zo n 30 woningen per jaar. In 1993 werd het eerste project uitgevoerd. Wonen boven winkels is onrendabel, vandaar dat veel woningen leegstaan. Het investeren erin wordt dan ook onrendabel geacht. Het gaat om hoge kosten en lage huren. De corporaties betalen bijvoorbeeld onderhoudskosten. Je kunt er op korte termijn niet veel geld mee verdienen. Toch maken de vele voordelen (zoals het tegengaan van woningnood en verloedering van wijken) het zeker de moeite waard. In Maastricht kwam de productie moeizaam op gang totdat Wonen boven Winkels 18 woningen boven de C&A aankocht. Daarmee was het schaap over de dam. De organisatie is in de loop der jaren geprofessionaliseerd en men heeft meer vertrouwen gekregen. Grote beleggers verkopen niet graag hun bovenverdieping. De corporatie investeert daar minder graag in.de reactie daarop was dat Wonen boven Winkels hele winkelpanden is gaan kopen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het gebouw op de markt waarin de SNS-bank huisde. Acquireal heeft dat opgekocht en 60 woningen ervan gemaakt. Vervolgens huurt SNS weer een deel van de ruimte van Acquireal. Inmiddels zijn er twee panden met veel winst verkocht. In 2011 wil Wonen boven Winkels 600 woningen gekocht hebben. Het gaat om een mix van soorten woningen. De onzelfstandige kamers gaan moeilijker dan zelfstandige studio s. De huur bedraagt ongeveer 300 tot 330 euro per maand (waarvan 100 euro servicekosten). Als de student huursubsidie aanvraagt, woont hij vaak goedkoper dan in een gemiddelde studentenkamer. Jongeren en starters vinden het aantrekkelijk om in het centrum te wonen. Voor vijftigplussers is het daar minder aantrekkelijk, omdat het daar soms lawaaiig kan zijn, de opgangen zijn soms niet goed toegankelijk en de woningen zijn moeilijk bereikbaar met de auto. De provincies willen van de subsidiëring af, maar misschien willen zij het financieringsfonds voor hun rekening willen nemen. Acquireal heeft succes door de innovatie, door de verbetering van de formule van wonen boven winkels. Aanvankelijk richtten ze zich op verdiepingen en panden, nu kopen ze clusters en woonblokken op. In Amsterdam heeft Wonen boven Winkels onderzoek gedaan en zijn tot nu toe 670 woningen gerealiseerd. Deze zijn bijna allemaal gerealiseerd tussen 1985 en Toen in Amsterdam het stadsdeel centrum werd opgericht is de aandacht voor wonen boven winkels op een laag pitje komen te staan. In Amsterdam zou nu gesproken moeten worden van de subsidie-aanpak woningen boven bedrijven (wil subsidie niet loslaten). In het centrum was de start traag. Eerst werden er 50 woningen per jaar gerealiseerd en in 2006/ Die vermindering komt omdat eerst het fruit werd gepakt dat laag hing, de panden die het makkelijkst te transformeren waren zijn inmiddels al onder handen genomen.

6 In allerlei steden in Nederland zijn woningen via Wonen boven Winkels gerealiseerd. In sommige steden via subsidie, in andere met een bedrijfsmatige aanpak en in andere gevallen gaat het om een tweeledige aanpak. In Utrecht zijn bijvoorbeeld tussen 2000 en woningen gerealiseerd, eerst via subsidie en later is men overgestapt op een bedrijfsmatige aanpak. In Den Haag zijn 250 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad met een tweeledige aanpak. In Rotterdam zijn slechts beperkte mogelijkheden. Hier geldt een andere situatie omdat er meer aanloopstraten zijn, veel kantoren en nieuwe winkels. In Groningen gaat het moeizaam. Leeuwarden is gericht op monumenten. In Nijmegen willen de eigenaren het zelf realiseren (voor Nijmegen geldt net als voor Rotterdam dat de stad in de Tweede Wereldoorlog flink is gebombardeerd waardoor de binnenstad een wat vreemde opbouw heeft). Wonen boven Winkels is ook in kleinere steden actief. De subsidie beperkt zich tot aanloopstraten. De bedrijfsmatige aanpak wint terrein, maar de subsidie van de gemeente blijft van belang. Er vindt een intensivering plaats in het overleg met grote eigenaren en directeuren van winkelbedrijven. De professionalisering bepaalt de marktwaarden. Het is van belang dat Acquireal het netwerk blijft intensiveren, de rol van de politiek is van belang, het is belangrijk dat Acquireal zich concentreert op verschillende regio s, het projectmanagement moet professionaliseren en er moet constant innovatie plaatsvinden om tot nieuwe financieringsmogelijkheden te komen. Tot nu toe is er steeds een oplossing gevonden voor de opgangen van de verdiepingen boven winkels. Grotere clusters zijn praktisch, dan is er een opgang voor meerdere woningen samen. De ingangen voor verdiepingen boven winkels in de Kalverstraat kunnen bijvoorbeeld vanaf het Rokin of vanuit de omliggende stegen gemaakt worden. Voordat Acquireal aan het werk gaat kijken ze eerst naar potentiële opgangen. De opgangen zijn echter niet het grootste probleem. De moeilijkste taak blijft om de eigenaren van winkelpanden over te halen hun leegstaande bovenverdiepingen te laten transformeren naar woonruimte. Wonen boven Winkels werkt samen met woningbouwcorporaties en gemeentes en die partijen zijn aandeelhouders in de BV of NV die in een stad wordt opgezet om woningen boven winkels te realiseren. Wonen boven Winkels heeft zelf geen aandelen in deze vennootschappen. Nu zijn de corporaties het meest actief, tien jaar geleden was dat de gemeente. De samenwerking tussen de gemeente, de universiteit en eigen verenigingen is succesvol. Zeker in Maastricht heeft de universiteit een belangrijke rol gespeeld, in andere steden is het aandeel van de universiteiten minder groot. Afsluiting door de heer Bosch De wethouder voor volkshuisvesting te Utrecht, de heer Bosch, sluit de middag af. Utrecht is een jonge stad die hard groeit, maar zichzelf blijft verjongen omdat het een onderwijsstad is. Er is weinig sprake van leegstaande kantoren en van leegstand in het algemeen, waardoor Utrecht een beetje een uitzondering is in vergelijking met veel andere gemeentes. Boven winkels staan ook weinig ruimtes leeg. In Utrecht is naar alle soorten woningen de vraag groter dan het aanbod. Uit onderzoek is gebleken dat studenten uit hogere jaren graag zelfstandig willen wonen, maar in de eerste studiejaren onzelfstandige woningen geen probleem vinden. 80% van de woningzoekende studenten vindt binnen drie maanden een kamer. Er zijn studenten in Utrecht. Het kamertekort is zeker 1500 kamers. De heer Bosch vindt dit een acceptabel aantal in verhouding met het aantal studenten in Utrecht en in vergelijking met de cijfers buiten Utrecht. Ook zijn 1500 studenten op zoek naar verbetering van hun woonsituatie. Starters hebben een slechte positie, de wachttijd is 4 tot 7 jaar. Koopstarters (3400) hebben problemen in het vinden van een geschikte woning, want de woningmarkt op dit gebied is krap. De mensen die al ergens wonen worden slapend rijk, terwijl de mensen die nog geen huis hebben de markt niet opkomen. De heer Bosch laat voorbeelden zien van studentenhuisvestingsprojecten, zoals de Max, een initiatief van de Rabobank met 750 huur- en 250 koopappartementen. Ook heeft Utrecht starterscomplexen met koopappartementen en een project op de Uithof met 500 huureenheden.

7 Concluderend kan worden gezegd dat in Utrecht de druk op de zelfstandige woningmarkt veel groter is dan op de kamermarkt, er een hoge druk aan de onderkant van de woningmarkt is en er een tekort is aan betaalbare huurwoningen voor starters en studenten. In de nieuwbouw voor studenten moet zelfstandige woonruimte gestimuleerd worden omdat daar veel behoefte aan is bij gevorderde studenten. Na een dankwoord van Lisa Westerveld wordt de middag met een borrel feestelijk afgesloten.

Wonen boven winkels: Onderzoek naar de mogelijkheden van studentenhuisvesting in binnensteden. Onderzoeksbureau Landelijke Studenten Vakbond (LSVb)

Wonen boven winkels: Onderzoek naar de mogelijkheden van studentenhuisvesting in binnensteden. Onderzoeksbureau Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Wonen boven winkels: Onderzoek naar de mogelijkheden van studentenhuisvesting in binnensteden. Onderzoeksbureau Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) December 2010 Inhoudsopgave: 1. Aanleiding blz. 3 2.

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen PvdA-fractie T.a.v. Mevrouw A. Postma De Roede 12 9285 VK Buitenpost Dossiernummer : n.v.t. Stuknummer : n.v.t. Behandeld door : E. Idsardi Email : gemeente@achtkarspelen.nl Uw brief/mail van Uw kenmerk

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Transformatie: de start van de vernieuwing van de omgeving

Transformatie: de start van de vernieuwing van de omgeving Transformatie: de start van de vernieuwing van de omgeving Jean Baptiste Benraad, directeur Stadswonen Official sponsor Subsponsor Indeling lezing Waarom kiest Stadswonen voor Transformatie Transformatie:

Nadere informatie

Verslag ASVA Huisvestingsymposium. De prijs van wonen

Verslag ASVA Huisvestingsymposium. De prijs van wonen Verslag ASVA Huisvestingsymposium De prijs van wonen Op woensdag 28 november vond in CREA het door ASVA in samenwerking met Kennisnetwerk Amsterdam georganiseerde huisvestingsymposium plaats met de naam

Nadere informatie

>350 woningen. Provincie Gelderland (Stads)regio Stadsregio Arnhem - Nijmegen. Profiel gemeente: Arnhem. 3,1% Van inwoners woont in centrum

>350 woningen. Provincie Gelderland (Stads)regio Stadsregio Arnhem - Nijmegen. Profiel gemeente: Arnhem. 3,1% Van inwoners woont in centrum Provincie Gelderland (Stads)regio Stadsregio Arnhem - Nijmegen gemeenten: Profiel gemeente: Arnhem Regio: 12 Aanbod van leegstand Leegstand per stad: Huidige leegstand: aantal verdiepingen - Potentie leegstand:

Nadere informatie

Het onderzoek van Kamernet.nl geeft u inzicht in de ontwikkelingen op de kamermarkt van Nederland over het jaar 2009.

Het onderzoek van Kamernet.nl geeft u inzicht in de ontwikkelingen op de kamermarkt van Nederland over het jaar 2009. Periode: 2009 Kamermarkt Gebied: Nederland Onderdeel Kamers Het onderzoek van Kamernet.nl geeft u inzicht in de ontwikkelingen op de kamermarkt van Nederland over het jaar 2009. Huurprijs kamers stijgt

Nadere informatie

Herontwikkeling DEN BIEST. Van kantoren naar wonen. Gemzelaar Vastgoed C.V

Herontwikkeling DEN BIEST. Van kantoren naar wonen. Gemzelaar Vastgoed C.V Herontwikkeling DEN BIEST Van kantoren naar wonen Gemzelaar Vastgoed C.V 01. Nieuwe oplossingen voor leegstand Deze brochure illustreert de plannen rondom de herontwikkeling van complex Den Biest in Eindhoven.

Nadere informatie

weer thuis in de stad

weer thuis in de stad weer thuis in de stad Wonen boven winkels Een levendige binnenstad is aantrekkelijk voor bezoekers, levert woongenot voor specieke groepen mensen, is een broedplaats voor kenniseconomie en cultuur en vormt

Nadere informatie

Schriftelijke vragen inzake wachttijden wonen studenten en starters

Schriftelijke vragen inzake wachttijden wonen studenten en starters D66 [GROENLINKS NIJMEGEN ^"^ "^- ll 00{'}OSD pr)ooeverantw.: lii^c^'s^ INGEKOMEN 0 9 AUG. 2011 GEMEENTE NUMEGEN cjass.nr. o)^[ afgedaan: Schriftelijke vragen inzake wachttijden wonen studenten en starters

Nadere informatie

Studentenmonitor Leeuwarden 2010 Nathan Rozema Leeuwarden Studiestad (1) Laagland advies i.o.v. Ministerie van VROM, april 2010 Doelstelling Leeuwarden om in top 3 HBO-steden te komen Met het oog daarop

Nadere informatie

Krimp Prognose 2010-2025

Krimp Prognose 2010-2025 Provincie: (Stads)regio gemeenten: Limburg Profiel gemeente: Maastricht Zuid-Limburg: Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen Regio: 35 Aanbod van leegstand Leegstand per stad: Huidige leegstand: aantal

Nadere informatie

Tijdelijk Gebruik van ACTA. Presentatie voorbereidinggroep: Urban Resorten het TransformatieTeam ism de Alliantie 31 Mei 2011

Tijdelijk Gebruik van ACTA. Presentatie voorbereidinggroep: Urban Resorten het TransformatieTeam ism de Alliantie 31 Mei 2011 Tijdelijk Gebruik van ACTA Presentatie voorbereidinggroep: Urban Resorten het TransformatieTeam ism de Alliantie 31 Mei 2011 Tijdelijk Gebruik van ACTA Wat komt er aan de orde? Wat is Tijdelijk Wonen Wat

Nadere informatie

Leegstand, herbestemming en verzorgingshuizen: een verkenning door de oogharen heen

Leegstand, herbestemming en verzorgingshuizen: een verkenning door de oogharen heen Lars Brugman Lars Brugman is projectadviseur/onderzoeker bij Kadaster Ruimte & Advies. Hij legt zich toe op complexe maatwerkvraagstukken vanuit de bij het Kadaster beschikbare ruimtelijke informatie.

Nadere informatie

Een onderzoek naar de financiële haalbaarheid van tijdelijke transformaties van leegstaande kantoorgebouwen naar woningen

Een onderzoek naar de financiële haalbaarheid van tijdelijke transformaties van leegstaande kantoorgebouwen naar woningen Een onderzoek naar de financiële haalbaarheid van tijdelijke transformaties van leegstaande kantoorgebouwen naar woningen P5 Presentatie Kai Mulder 17-04-2015 Onderzoeksopzet Literatuurstudie Empirie Rekenmodel

Nadere informatie

(Stads)regio Stadsgewest Amersfoort gemeenten: Amersfoort, Baarn, Soest Profiel gemeente Amersfoort

(Stads)regio Stadsgewest Amersfoort gemeenten: Amersfoort, Baarn, Soest Profiel gemeente Amersfoort Provincie: Utrecht (Stads)regio Stadsgewest Amersfoort gemeenten: Amersfoort, Baarn, Soest Profiel gemeente Amersfoort Regio: 17 Aanbod van leegstand Leegstand per stad: Huidige leegstand: aantal verdiepingen

Nadere informatie

KOERS. 1. Inleiding: samen meer betekenen

KOERS. 1. Inleiding: samen meer betekenen KOERS 1. Inleiding: samen meer betekenen Samen kunnen we meer doen voor bewoners. Daarom fuseren Woonstichting Etten- Leur en AlleeWonen. Beide corporaties zetten zich afzonderlijk al met hart, ziel en

Nadere informatie

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015.

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG Indiener: Gerwin ter Maat / VVD Berkelland Datum indiening vraag: 06-07-2015 Datum verzending antwoord: 01-09-2015 In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw

Nadere informatie

Huisvesting vergunninghouders in Nijmegen

Huisvesting vergunninghouders in Nijmegen Uitleg vergunninghouders / statushouders Huisvesting vergunninghouders in Nijmegen Het is elke dag in het nieuws, de grote vluchtelingenstroom richting Europa. Mensen uit Afrika of het Midden Oosten vragen

Nadere informatie

Visie op studentenhuisvesting

Visie op studentenhuisvesting Visie op studentenhuisvesting Dit is een uitgave van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden naar: lsvb@lsvb.nl Auteurs: Ellen Ootes Pieter ten Broeke

Nadere informatie

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand Korte Voorhout 20 Postbus 216, 2501 ce Den Haag 070 785 4903 06 430 54 372 info@annavastgoedencultuur.nl Heeft u een leegstaand pand waarvoor u nog geen bestemming

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

Resolutie Corporatiesector

Resolutie Corporatiesector Resolutie Corporatiesector Indiener: Woordvoerder: Auteurs: David Struik (PC Wonen en Ruimtelijke Ordening) David Struik (PC Wonen en Ruimtelijke Ordening) Maarten van t Hek, Paul Le Doux, David Struik,

Nadere informatie

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er Samenvatting De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er is een stijgende vraag naar betaalbare huurwoningen in Maastricht, mede door het groeiend

Nadere informatie

Uitvoeringsinstructie 12

Uitvoeringsinstructie 12 Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur Datum van ingang: Relatie met Leegstandwet Artikel 1 Algemene bepalingen Artikel 15 Bepalingen m.b.t. vergunningverlening Artikel 16 Bepalingen m.b.t. huur en

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP)

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over het bericht dat steeds meer woningen worden opgekocht door particuliere beleggers om duur te verhuren ('buy to let'). De

Nadere informatie

Krimp Prognose 2010-2025

Krimp Prognose 2010-2025 Provincie: Limburg (Stads)regio Venlo gemeenten: Profiel gemeente: Venlo Regio: 36 Aanbod van leegstaand Leegstand en potentieel: Huidige leegstand: Er is geen volledig inventariserend onderzoek gedaan.

Nadere informatie

BELEIDS VISIE OKTOBER

BELEIDS VISIE OKTOBER BELEIDS VISIE OKTOBER 2017 ONS DOEL1.0 2ONZE OMGEVING ONZE TAAKOPVATTING Ons doel is om mensen met een laag inkomen een prettige woonsituatie te bieden. Woningstichting Tubbergen verhuurt betaalbare en

Nadere informatie

onderzoek leegstand en verwaarlozing historische binnenstad Dordrecht

onderzoek leegstand en verwaarlozing historische binnenstad Dordrecht onderzoek leegstand en verwaarlozing historische binnenstad Dordrecht dd juli 2009 SO/IS, Tim Vermeer Samenvatting Op verzoek van de gemeenteraad is een onderzoek uitgevoerd naar de leegstand in de historische

Nadere informatie

De woning(beleggings)markt in beeld

De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2013 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Woningproductie zakt terug naar historisch dieptepunt van 35.000 woningen per jaar Woningnood keert terug, statistisch tekort loopt op van 2%

Nadere informatie

Van Leegstaand kantoor naar geliberaliseerde huurwoning

Van Leegstaand kantoor naar geliberaliseerde huurwoning 1 M. Brojerdyan-4051971 22-juni-2016 Van Leegstaand kantoor naar geliberaliseerde huurwoning Aanbevelingen aan de gemeente Amsterdam ter bevordering van transformatie van leegstaande kantoren naar geliberaliseerde

Nadere informatie

Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers

Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers Prof. mr. Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling, met medewerking van Rink Drost,

Nadere informatie

Welkom Lunchdebat Platform31

Welkom Lunchdebat Platform31 Welkom Lunchdebat Platform31 Onder leiding van Anne-Jo Visser (Platform31) 11 oktober 2016 Gesprekspartners - Rien Nagtegaal, directeur stedelijke ontwikkeling gemeente Leiden - Karin van Dreven, directeur

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant t.a.v. formateur de heer Schinkels Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch

Provincie Noord-Brabant t.a.v. formateur de heer Schinkels Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Provincie Noord-Brabant t.a.v. formateur de heer Schinkels Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Stichting Droomwonen Brabant Speelhuislaan 158 4815 CJ Breda 076-5213080 info@droomwonenbrabant.nl Rabobank

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg in essentie geen vastgoedvraagstuk René Hendriks In essentie geen vastgoedvraagstuk Effect op de zorgexploitatie vele malen groter Zorg ontvangen in een wooncomplex Ga ik zelf verhuren? Wonen in een OF

Nadere informatie

Rapportage TIP MooiLaarbeek 20. Wonen 9 juni Inhoudsopgave. Wonen 2 Respondenten 9

Rapportage TIP MooiLaarbeek 20. Wonen 9 juni Inhoudsopgave. Wonen 2 Respondenten 9 Rapportage TIP MooiLaarbeek 20 Wonen 9 juni 2016 Inhoudsopgave Wonen 2 Respondenten 9 Wonen 3 1 1 1. Wat vindt u van het huidige woningaanbod in uw dorp? 31% 9% (n=351) uitstekend voldoende onvoldoende

Nadere informatie

Wie is er bang voor flexibel wonen?

Wie is er bang voor flexibel wonen? Wie is er bang voor flexibel wonen? Flexibele huurvormen & De Magic Mix Jeroen van der Velden Platform31 Kwantitatieve vraag flexibel wonen Spoedzoekers - Arbeidsmigranten - 340.000 - Statushouders -

Nadere informatie

ANBO THEMA-ONTBIJT. Wonen. Dinsdag 7 oktober 2014, Sociëteit De Witte, Den Haag

ANBO THEMA-ONTBIJT. Wonen. Dinsdag 7 oktober 2014, Sociëteit De Witte, Den Haag ANBO THEMA-ONTBIJT Wonen Dinsdag 7 oktober 2014, Sociëteit De Witte, Den Haag Impressie van het Woonontbijt van ANBO. Op 7 oktober heeft ANBO in de Sociëteit de Witte in Den Haag een ontbijt georganiseerd,

Nadere informatie

Check je Kamer Rapportage 2015

Check je Kamer Rapportage 2015 Check je Kamer Rapportage 2015 Kwantitatieve analyse van de huurprijzen op de studentenwoningmarkt Dit is een uitgave van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 221/2008 21 oktober 2008 STZ/wwgz 08/167856 Beantwoording vragen van de heer P.G.M. Elbers inzake de verkoop van 183 huurwoningen Bloemenbuurt Aan de

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

Leegstandsaanpak in de Amsterdamse binnenstad

Leegstandsaanpak in de Amsterdamse binnenstad Een inventarisatie van leegstand in het stadsdeel Centrum en aanbevelingen voor een doelmatige aanpak Onderzoek uitgevoerd door Wijksteunpunt Wonen Centrum op initiatief van Huurdersvereniging Centrum

Nadere informatie

JURYRAPPORT HUISJESMELKER VAN HET JAAR -VERKIEZING

JURYRAPPORT HUISJESMELKER VAN HET JAAR -VERKIEZING JURYRAPPORT HUISJESMELKER VAN HET JAAR -VERKIEZING 2015 INLEIDING Voor de negende keer op rij roept ROOD, jong in de SP, een huisbaas uit tot Huisjesmelker van het Jaar. De winnaar van de vorige verkiezing

Nadere informatie

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Startdia met foto Ruimte De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Wie ben ik? Stefan van Aarle: Adviseur Retail & Centrummanagement Coördinator Platform Binnenstadsmanagement Organisatie

Nadere informatie

De financiële legpuzzel bij herbestemmen. Rick Meijer (MSc) r.meijer@bureaurekenruimte.nl

De financiële legpuzzel bij herbestemmen. Rick Meijer (MSc) r.meijer@bureaurekenruimte.nl De financiële legpuzzel bij herbestemmen Rick Meijer (MSc) r.meijer@bureaurekenruimte.nl Inhoud Het probleem: leegstand in cijfers Herbestemmen Keuzes huidige eigenaar Keuzes initiatiefnemer Keuzes gemeente

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Inleiding De Prioriteringssessie Woonvisie is een belangrijk vervolg op de co-makersgesprekken die zijn gevoerd en de 5 thematafels die

Nadere informatie

Bemiddelingsysteem. Woningen te huur

Bemiddelingsysteem. Woningen te huur Bemiddelingsysteem Woningen te huur Verantwoording Service- en dienstverlening Huidige situatie Optiemodel: woningzoekenden nemen opties en op basis van inschrijfduur komt men in de optierij. Toewijzing

Nadere informatie

Van een straat met allure naar een straat met veel uitdagingen

Van een straat met allure naar een straat met veel uitdagingen DE NOORDERBOULEVARD 1942 Van een straat met allure naar een straat met veel uitdagingen - Hoog leegstandspercentage - Teruglopende omzet bij de winkeliers - Brancheverschraling - Verrommeling - Achterstallig

Nadere informatie

Bijlage. Analyse van volledig ingevulde vragenlijsten. Moet tijdelijke verhuur makkelijker worden?

Bijlage. Analyse van volledig ingevulde vragenlijsten. Moet tijdelijke verhuur makkelijker worden? Bijlage Aan : Provinciale Vergaderingen Van : Afdeling Communicatie Betreft : Uitkomsten Digitale Ledenraadpleging Status : Ter kennisname Datum : 23 oktober 2012 Kenmerk : bijlage bij V12.1125 Van maandag

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Hart van Austerlitz, garantstelling voor de te sluiten hypotheek voor de koop van acht woningen bestemd voor ouderen

RAADSVOORSTEL Hart van Austerlitz, garantstelling voor de te sluiten hypotheek voor de koop van acht woningen bestemd voor ouderen RAADSVOORSTEL Hart van Austerlitz, garantstelling voor de te sluiten hypotheek voor de koop van acht woningen bestemd voor ouderen Portefeuillehouder Sander Jansen Ronde Tafel 30 maart 2017 Opsteller D.

Nadere informatie

Reconstructieplan Langstraat 26 annex Bezorgershof 4 Geldrop opdracht: fam. Foole ontwerp: Willum, Ontwerp\Advies. juli 2011

Reconstructieplan Langstraat 26 annex Bezorgershof 4 Geldrop opdracht: fam. Foole ontwerp: Willum, Ontwerp\Advies. juli 2011 Geldrop, Langstraat 26 en Bezorgershof Juli 2011 Plan tot herontwikkeling Het pand Langstraat 26, doorlopend naar Bezorgershof 4, is meer dan 80 jaar in bezit van de familie Foole. Aanvankelijk betrof

Nadere informatie

Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten

Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Voorwoord Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Dat betekent dat uw wijk aanzienlijk wordt verbeterd.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 22 december 2016 Evaluatie verruiming Leegstandwet

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 22 december 2016 Evaluatie verruiming Leegstandwet > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Stedennetwerk Zeeland Middelburg, Vlissingen, Goes, Terneuzen

Stedennetwerk Zeeland Middelburg, Vlissingen, Goes, Terneuzen Provincie: (Stads)regio gemeenten: Zeeland Profiel gemeente Goes Stedennetwerk Zeeland Middelburg, Vlissingen, Goes, Terneuzen Regio: 32 Aanbod van leegstand Leegstand per stad: Huidige leegstand: aantal

Nadere informatie

inschrijven als woningzoekende

inschrijven als woningzoekende inschrijven als woningzoekende Inschrijven als woningzoekende bij Woonbedrijf Op zoek naar een huurwoning? We helpen u graag! Inschrijven als woningzoekende 3 Een gewone eengezinswoning, een luxe appartement,

Nadere informatie

Betreft Wetsvoorstel wijziging van de Leegstandwet ( 33436 ) Geachte leden van de Tweede kamer,

Betreft Wetsvoorstel wijziging van de Leegstandwet ( 33436 ) Geachte leden van de Tweede kamer, Betreft Wetsvoorstel wijziging van de Leegstandwet ( 33436 ) Geachte leden van de Tweede kamer, Met deze brief willen wij u informeren over het standpunt van de Bond Precaire Woonvormen over de voorgestelde

Nadere informatie

Eenmaal, andermaal. verkocht: woningen #Vestiaindesteigers

Eenmaal, andermaal. verkocht: woningen #Vestiaindesteigers Eenmaal, andermaal. verkocht: 5.500 woningen #Vestiaindesteigers Door: Gaston Hupkens Directeur Finance and Operations, PATRIZIA Immobilien AG Vestia Symposium Rotterdam, 28 maart 2017 PATRIZIA Immobilien

Nadere informatie

Leegstand als kans! Jean Baptiste Benraad: Benraad Hernieuwt. TransformatieTeam, voor Hernieuwd Vastgoed

Leegstand als kans! Jean Baptiste Benraad: Benraad Hernieuwt. TransformatieTeam, voor Hernieuwd Vastgoed Leegstand als kans! Jean Baptiste Benraad: Benraad Hernieuwt TransformatieTeam, voor Hernieuwd Vastgoed Bijeenkomst 17 februari 2011: Pak leegstand van kantoren aan! Wat is het TransformatieTeam? Het TransformatieTeam

Nadere informatie

Vragen/suggesties 2016 en antwoorden. Woningen

Vragen/suggesties 2016 en antwoorden. Woningen Locatie De Star Vragen/antwoorden nieuwbouw locatie De Star naar aanleiding van Inloopavond 23 februari 2017. De ontvangen reacties zijn in het overzicht van vraag en antwoord vooral feitelijk beantwoord.

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0199 d.d. 10-2-2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Programma Binnenstad: Wonen boven winkels BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Kennis te nemen van het rapport van het bureau

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Beckerman (SP) over te hoge huurprijzen in de vrije sector.

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Beckerman (SP) over te hoge huurprijzen in de vrije sector. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA S GRAVENHAGE Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2012:BY5138

ECLI:NL:RVS:2012:BY5138 ECLI:NL:RVS:2012:BY5138 Instantie Raad van State Datum uitspraak 05-12-2012 Datum publicatie 05-12-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201110184/1/A3 Bestuursrecht Hoger

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Turfmarkt

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Veilige buurten Veilige buurten Veilige Buurten 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Iedereen wil wonen, werken, wandelen en winkelen in een veilige buurt. Een buurt waar je gewoon je kinderen buiten

Nadere informatie

Inhoud. Clusius B 4 Hoogwaardige studentenhuisvesting op een centrale plek in Leiden. De Clusius campus 6 Nieuw elan op een plek met historie

Inhoud. Clusius B 4 Hoogwaardige studentenhuisvesting op een centrale plek in Leiden. De Clusius campus 6 Nieuw elan op een plek met historie Beleggen in Inhoud Clusius B 4 Hoogwaardige studentenhuisvesting op een centrale plek in Leiden De Clusius campus 6 Nieuw elan op een plek met historie Verdiepingsoverzicht 10 Studio s 12 Gezamenlijke

Nadere informatie

Voorwoord wijkvernieuwing Groningen Uw rechten. Sociaal Plan. Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing.

Voorwoord wijkvernieuwing Groningen Uw rechten. Sociaal Plan. Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Sociaal Plan Voorwoord wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Dat betekent dat uw wijk aanzienlijk wordt verbeterd.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Hoofdsectie...1 Afsluitende pagina...8

Inhoudsopgave Hoofdsectie...1 Afsluitende pagina...8 20160520 Vergunninghouders Inhoudsopgave Hoofdsectie...1 Afsluitende pagina...8 i Hoofdsectie Deze netquestionnaire van Aedes is erop gericht om in kaart te brengen welke kansen en belemmeringen woningcorporaties

Nadere informatie

POLITIEK PLATFORM RADIKALEN. Radikaal-linkse notities

POLITIEK PLATFORM RADIKALEN. Radikaal-linkse notities POLITIEK PLATFORM RADIKALEN Radikaal-linkse notities September 2013 Inleiding In deze notitie doet het Politiek Platform Radikalen een aantal concrete voorstellen uit het recente verleden opnieuw het licht

Nadere informatie

Geachte voorzitter, DSO/ RIS Aan de voorzitter van de Commissie Ruimte. H. Berendsen. Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Geachte voorzitter, DSO/ RIS Aan de voorzitter van de Commissie Ruimte. H. Berendsen. Dienst Stedelijke Ontwikkeling Typ teksttyp teksttyp tekst J. Wijsmuller Wethouder van Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur 040 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Ruimte Datum

Nadere informatie

De vraag van studenten naar huisvesting

De vraag van studenten naar huisvesting Vastgoedmarkten De vraag van studenten naar huisvesting Groep 7 Fariez Alyan Arjen Kalkhoven Mina Karami Maikel Lankreijer Danny van Sas Mirte Tuinenberg Specialisatie/Minor Real Estate & Makelaardij 2011-2012

Nadere informatie

2 Hoeveel vierkante meter kantoorruimte wordt extra verkregen door de verbouwing?

2 Hoeveel vierkante meter kantoorruimte wordt extra verkregen door de verbouwing? MEMO Datum : 16 januari 2015 Van : Ton van Snellenberg Aan : Gemeenteraad Onderwerp : Beantwoording raadsvragen bij het raadsvoorstel Lening aan HET Symfonieorkest voor het optimaliseren van zijn kantoorruimte

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Conferentie Doe de Flex!, The Student Hotel, Den Haag Frank Wassenberg, Platform31, 30 maart 2017

Conferentie Doe de Flex!, The Student Hotel, Den Haag Frank Wassenberg, Platform31, 30 maart 2017 De nieuwe woonondernemer in de wijk Conferentie Doe de Flex!, The Student Hotel, Den Haag Frank Wassenberg, Platform31, 30 maart 2017 De huurwoningmarkt in theorie De huurwoningmarkt G M C B Spelers: -

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdam - Tel. 010-479 34 08 - www.hnrotterdam.nl - E-mail ier.vbc@wxs.nl Werkplan 2007/2008

Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdam - Tel. 010-479 34 08 - www.hnrotterdam.nl - E-mail ier.vbc@wxs.nl Werkplan 2007/2008 Werkplan 2007/2008 HuurdersNetwerk Rotterdam Kreileroord 222 3079 NB Rotterdam 0. Inleiding Het Huurdersnetwerk Rotterdam (HNR) heeft voor de activiteiten van 2007 en 2008 een werkplan opgesteld. Dit werkplan

Nadere informatie

Leegstand en hergebruik zijn van alle tijden Eisse Kalk en Jephta Dullaart. ASVA symposium Urban Recycling

Leegstand en hergebruik zijn van alle tijden Eisse Kalk en Jephta Dullaart. ASVA symposium Urban Recycling Leegstand en hergebruik zijn van alle tijden Eisse Kalk en Jephta Dullaart ASVA symposium Urban Recycling Stichting Agora Europa Publicatie Nieuw Leven voor Meer Gebouwen (november 2010) Verslag van de

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Haarlem. Haarlem, april 2009. Geachte voorzitter,

Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Haarlem. Haarlem, april 2009. Geachte voorzitter, Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Haarlem Haarlem, april 2009 Geachte voorzitter, Conform artikel 36 van het Reglement van Orde doen wij u hierbij een initiatiefvoorstel toekomen over een woonhotel

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

//Woonstart Breda. Huisvesten Statushouders

//Woonstart Breda. Huisvesten Statushouders //Woonstart Breda Huisvesten Statushouders // Vooraf Om de grote instroom van statushouders goed op de kunnen vangen en een goede start in Breda te geven is het volgende plan opgesteld. Uitgangspunt is

Nadere informatie

Wonen boven winkels Deventer

Wonen boven winkels Deventer Wonen boven winkels Deventer een evaluatie van 7 jaar werken aan de leefbaarheid van het centrum d.d 21 mei 2007 1 Inleiding Medio 2000 heeft de raad van Deventer de naamloze vennootschap Wonen boven winkels

Nadere informatie

FACTSHEET JONGEREN EN WONEN PURMEREND AUGUSTUS 2015

FACTSHEET JONGEREN EN WONEN PURMEREND AUGUSTUS 2015 FACTSHEET JONGEREN EN WONEN PURMEREND AUGUSTUS 2015 en Informatiemanagement Inhoud 1 Inleiding 2 Ontwikkeling aantal jongeren in Purmerend 3 Toewijzingen aan starters 4 Woonwensen 5 Vestiging en vertrek

Nadere informatie

Congres 2013 Nieuw elan

Congres 2013 Nieuw elan Congres 2013 Nieuw elan Workshop Creëren van financiële betrokkenheid bij transformaties Eric Thelen, Ron Karssing Remco Jutstra Gemeente Amsterdam 14 november 2013 Creëren van financiële betrokkenheid

Nadere informatie

Wie kopen er hypotheekloos?

Wie kopen er hypotheekloos? 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Wie kopen er hypotheekloos? Auteurs: Frank van der Harst, Paul de Vries Datum: 28 juni 2017

Nadere informatie

Uitgangspunten Rondom de besluitvorming huisvesting statushouders is de volgende passage opgenomen:

Uitgangspunten Rondom de besluitvorming huisvesting statushouders is de volgende passage opgenomen: BIJLAGE 1 Notitie afstoten objecten Sassenheim/Voorhout De gemeente heeft een aantal gebouwen in bezit die leeg staan dan wel op korte termijn leeg kunnen worden gespeeld. Het gaat daarbij om de volgende

Nadere informatie

Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught

Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught Stec Groep aan gemeente Vught Esther Geuting en Joep Arts 12 november 2015 Waar staan we nu? 10 september Informatieavond raad (startdocument) 17 september Commissie

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL. SESSIE Stad maken

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL. SESSIE Stad maken Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE Stad maken donderdag 19 maart 2015 Stad maken Duiding en context De traditionele rollen binnen het ontwikkeltraject veranderen. De corporaties,

Nadere informatie

Voorwaarden voor de verhuur van uw woning.

Voorwaarden voor de verhuur van uw woning. Voorwaarden voor de verhuur van uw woning. In dit document vind u informatie en voorwaarden waar u aan moet voldoen bij de verhuur van uw woning. * Wanneer mag u uw woning verhuren? * Vergunning Gemeente

Nadere informatie

Aanbod woningen 2008/2009 215,25

Aanbod woningen 2008/2009 215,25 Haalbaarheid Aanvullend op het stedenbouwkundig plan gaat dit document in op de haalbaarheid van het plan en dan met name de keuze van de twee doelgroepen en het daarbij te realiseren aanbod. Door het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Check je Kamer 2010/2011 Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Check je kamer 2010/2011 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt

Check je Kamer 2010/2011 Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Check je kamer 2010/2011 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt Check je kamer Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt 1 Dit is een uitgave van het Onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van Culemborg

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van Culemborg Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP DATUM 17 april 2013 KOPIE AAN BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER 1208556/7266 Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Larixstraat 50. Zienswijzennota

Omgevingsvergunning Larixstraat 50. Zienswijzennota Omgevingsvergunning Larixstraat 50 Zienswijzennota Zienswijzennota Omgevingsvergunning Larixstraat 50 (Doc.nr. #5238116 v2) 2 INHOUD 1. INLEIDING 4 1.1. Status zienswijzennota 4 1.2. Procedure omgevingsvergunning

Nadere informatie

T. Herrema wethouder. Geachte leden van de Tweede Kamer, Overwegingen G4 bij aanpak Leegstand/Kraken

T. Herrema wethouder. Geachte leden van de Tweede Kamer, Overwegingen G4 bij aanpak Leegstand/Kraken Bezoekadres Stadhuis, Amstel 1 1011 PN AMSTERDAM Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM Telefoon 020 552 2900 Fax 020 552 3223 www.amsterdam.nl T. Herrema wethouder Retouradres: B&W, Postbus 202, 1000 AE AMSTERDAM

Nadere informatie

Kamer zonder wachtlijst

Kamer zonder wachtlijst Kamer zonder wachtlijst Uw kinderen zijn toch al druk genoeg? Onze kinderen hebben meer tijd voor hun studie Kees-Jan & Anneke Schultens uit Enschede Stichting Kamer zonder Wachtlijst (SKZW) Volkerakstraat

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen pilot havo 2017-I

maatschappijwetenschappen pilot havo 2017-I Opgave 5 De glorietijd en de neergang van de kraakbeweging Bij deze opgave horen de teksten 4 en 5. Inleiding Deze opgave gaat over kraken. Kraken is het in gebruik nemen van een leegstaand gebouw zonder

Nadere informatie