Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 Jaarverslag

2 VOORWOORD LAURENS TEN HORN, VOORZITTER STIBAT Met Stibat kunnen we terugkijken op een succesvol De Europese inzameldoelstelling voor het afgelopen jaar was 25 procent. Met 44 procent zaten we daar in Nederland ruimschoots boven. Dat betekent overigens niet dat 56 procent van de op de markt gebrachte batterijen is verdwenen. Een groot deel hiervan zit nog nieuw in de verpakking of is nog in gebruik. Van de daadwerkelijk afgedankte batterijen hebben we in 2012 niet minder dan 86 procent ingezameld. Een uitstekend resultaat. Betrouwbaar rapporteren Namens onze klanten rapporteren wij, zowel voor draagbaar als industrieel, jaarlijks de hoeveelheid verkochte batterijen aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Rapportage draagbaar: Door de verkochte hoeveelheden te vergelijken met het totale gewicht van de jaarlijks door ons ingezamelde batterijen, kan het inzamelpercentage voor draagbare batterijen worden berekend. Hierbij is het van belang te weten dat wij met name batterijen inzamelen met een negatieve restwaarde. Dat zijn batterijen waarvan het recyclen meer kost dan Stibat houdt zicht op het totaal aantal ingezamelde en gerecyclede batterijen de waarde van de teruggewonnen grondstoffen oplevert. Rapportage industrieel: Industriële batterijen kunnen een positieve of negatieve restwaarde hebben. Batterijen met een positieve restwaarde leveren geld op. Deze batterijen worden daarom vaak door commerciële partijen ingezameld en gerecycled. Om inzicht te houden op het totale gewicht ingezamelde en gerecyclede batterijen, hebben wij de beveiligde website mybatterybalance ontwikkeld. Op deze site kunnen deze commerciële en andere partijen (inzamelaars) de, buiten Stibat ingezamelde en voor recycling afgevoerde, batterijen opgeven. Zo kunnen we jaarlijks inzicht geven in de totale stromen ingezamelde draagbare- en industriële batterijen. Veilig en verantwoord inzamelen De wereld van de mobiele energie is de afgelopen jaren complexer geworden. Zowel het aantal soorten batterijen als het aantal toepassingen nam toe. In het kader van veilig en verantwoord inzamelen, is het belangrijk om onderscheid te maken tussen gewone batterijen (voor huis-tuin-en-keukengebruik) en batterijen voor bijzondere toepassingen, 2

3 meestal lithium batterijen. Dit zijn krachtige batterijen die specifieke aandacht behoeven tijdens het inzamel- en recycleproces. Om het personeel van de inzamelpunten te informeren over het veilig en verantwoord inzamelen van dergelijke batterijen, is Stibat in 2012 begonnen met het ontwikkelen van e-learning modules. Deze modules worden aan al onze inzamelpunten ter beschikking gesteld en zijn een aanvulling op de reeds bestaande instructiemiddelen. Daarnaast zijn onze inzameltonnen in 2012 voorzien van een beveiliging waardoor bijzondere batterijen moeilijker kunnen worden afgedankt in de inzameltonnen voor gewone batterijen. Europese samenwerking In 2011 nam Stibat, samen met de collega organisaties in België en Duitsland, het initiatief tot de oprichting van de European Compliance Organizations for Batteries (Eucobat). Dit samenwerkingsverband van Europese zusterorganisaties streeft naar (meer) synergie door het uitwisselen van ervaringen en best practices. Voorzitter van Eucobat is Stibat-directeur Jan Bartels. In 2012 zijn binnen Eucobat projecten gestart op gebied van veiligheid, inzamelper- centages, recycling capaciteit en recycling efficiency. Ook worden vanuit Eucobat de contacten onderhouden met de Europese Commissie en andere Europese stakeholders zoals de Europese verenigingen van producenten & importeurs (EPBA: European Portable Battery Association en Recharge), en de vereniging van recyclers op het gebied van batterijen (EBRA: European Battery Recycling Association). Effectief communiceren Een belangrijke taak van Stibat is het vergroten van de kennis over het belang van gescheiden inzamelen van batterijen en het stimuleren van de bewustwording op dit gebied. Hiertoe maakt Stibat actief gebruik van social media als Facebook en Twitter. Op basis van de in 2011 nieuw vormgegeven communicatiestrategie zijn in 2012 uitstekende resultaten behaald, met name door de inzet van Facebook. Stibat is echter niet alleen online actief. Op de Huishoudbeurs 2012 werd zichtbaar hoe een effectieve online campagne, gekoppeld aan duidelijke offline aanwezigheid zijn vruchten kan afwerpen. Om onze strategie te toetsen heeft bureau Eucobat is gestart met projecten voor veiligheid en recycling Conclusion Communication Architects onze aanpak geanalyseerd en van commentaar voorzien. Een van de conclusies was dat de marketing- en communicatiestrategie van Stibat niet alleen effectief is maar ook in lijn met de huidige trends. Meer hierover leest u in het hoofdstuk Communicatie. Goed resultaat Samengevat kan ik concluderen dat Stibat in 2012 wederom goede resultaten heeft geboekt in de snel veranderende wereld van mobiele energie. Ik heb er alle vertrouwen in dat Stibat ook in 2013 en de jaren daarna haar rol in deze wereld enthousiast en effectief zal blijven vervullen. Laurens ten Horn (voorzitter) 3

4 ONZE KLANTEN De inzameldoelstelling voor Europa is vastgelegd in de geldende Europese richtlijnen. Die richtlijn is voor Nederland vertaald in het Besluit beheer batterijen en accu s In 2012 is de inzameldoelstelling van alle in Nederland op de markt gebrachte draagbare batterijen 25 procent; in 2016 is dat 45 procent. Het inzamelpercentage wordt berekend door driemaal de ingezamelde HOOFDSTUK hoeveelheid 2 in dat jaar te AANTAL delen door VERKOCHTE de som van BATTERIJEN: de door producenten en importeurs op de markt gebrachte hoeveelheid in dat jaar en de twee daaraan voorafgaande jaren. Producenten en importeurs moeten niet alleen het gewicht en de chemische samenstelling van de verkochte batterijen doorgeven, maar ook het gewicht van de door hen ingezamelde batterijen per chemische samenstelling. Stibat maakt het haar klanten zo makkelijk mogelijk door zowel de registratie van de verkoop als de batterijeninzameling van de producenten en importeurs over te nemen. Daarmee nemen wij hen zoveel mogelijk administratieve en operationele zorgen uit handen. het Stibat Beheerplan door een toetredingsovereenkomst te tekenen. Zij hoeven zich dan niet meer elk jaar individueel te verantwoorden tegenover het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). Stibat doet dat namens haar klanten in een collectieve rapportage. De klanten hebben zo de garantie dat zij aan de wettelijke vereisten voldoen. AANTAL OP DE MARKT GEBRACHTE BATTERIJEN* Voor de diensten van Stibat betalen haar klanten een beheerbijdrage. Op 31 december 2012 telde Stibat 890 klanten aan haar Beheerplan tegen 874 in In 2012 brachten deze producenten en importeurs samen batterijen op de markt (cijfers bijgewerkt tot 31 mei 2013) Rapportage Om jaarlijks verslag uit te kunnen brengen aan het ministerie van I&M heeft Stibat informatie nodig over het aantal batterijen dat door haar klanten voor het eerst op de Nederlandse markt is gebracht. Alle deelnemende producenten en importeurs voeren die informatie sinds 1 januari 2009 via het Toetredingsovereenkomst Producenten en importeurs van draagbare en industriële batterijen en accu s kunnen zich aansluiten als deelnemer (klant) van * draagbaar en industrieel bijgewerkt tot 31 mei

5 HOOFDSTUK 2 AANTAL VERKOCHTE digitale BATTERIJEN: opgavesysteem mybatbase. Het systeem verlicht de administratieve zorgen van onze klanten en functioneert goed. Toch proberen we het gebruiksgemak nog voortdurend te optimaliseren. Hiervoor is in 2012 een onderzoek gedaan onder de klanten (zie kader). Naar aanleiding van de uitslagen van dit onderzoek werkt Stibat voortdurend aan verbetering. Beheerbijdrage Klanten aan het Stibat-beheerplan betalen per batterij een beheerbijdrage op basis van vastgestelde categorieën/tabellen. In ruil hiervoor regelt Stibat het hele 2008 proces van veilig inzamelen, sorteren en recyclen van de afgedankte batterijen. Ook verzorgen wij de informatie aan de consument en de rapportages aan de overheid. Per 31 mei 2013 bedroeg het totaal gefactureerde HOOFDSTUK bedrag aan 2 beheerbijdragen AANTAL STIBAT Dit DEELNEMERS: is inclusief een korting van 20 procent op de beheerbijdrage. Wettelijke verplichtingen 2008 Producenten en importeurs zijn verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van door hen op de markt gebrachte batterijen en accu s. Het gaat daarbij om zowel afgedankte draagbare als industriële exemplaren. Stibat zorgt ervoor dat haar klanten (klanten) voldoen aan de hiernavolgende verplichtingen: Klanten hebben de garantie dat zij voldoen aan wettelijke eisen 2009 Draagbare batterijen Zorgen dat het inzamelpercentage wordt gehaald Zorgen voor een landelijk dekkend inzamelnetwerk Zorgen dat het recyclingpercentage wordt behaald. Voldoen aan de informatieplicht aan klanten en consumenten. Verzorgen van de rapportage aan de overheid. Industriële batterijen en accu s Zorgen voor de inname van aangeboden afgedankte exemplaren. Zorgen dat het recyclingpercentage wordt behaald. Voldoen aan de informatieplicht aan eindgebruikers. Verzorgen 2010 van de rapportage 2011 aan de overheid AANTAL 2009 DEELNEMERS AAN 2010 HET STIBAT-BEHEERPLAN 2011, ZOWEL DRAAGBAAR ALS INDUSTRIEEL 2012 ONDERZOEK KLANTEN Elk jaar doet Stibat onderzoek naar de kwaliteit van haar dienstverlening door middel van een enquête onder producenten en importeurs. Hierbij kijken we in het bijzonder naar het digitale opgavesysteem mybatbase. Aan de hand van de resultaten kunnen we gericht werken aan verdere verbeteringen. De klanten beoordelen de totale dienstverlening van Stibat gemiddeld met een 7,4. Bijna de helft van de klanten geeft een 8 of hoger. Het laagste rapportcijfer wordt gegeven aan de informatievoorziening betreffende de wet- en regelgeving over batterijen. Het gemiddelde rapportcijfer over deze informatievoorziening is een 7,1. De overgrote meerderheid is tevreden over de informatie op mybatbase over het doen van opgave. De informatie wordt gezien als correct, up-to-date en snel en gemakkelijk terug te vinden. Over het gebruik en de vormgeving van mybatbase is men gematigd positief. Een kleine groep zegt (wel eens) problemen te hebben met mybatbase. Klanten die de hulp nodig hebben van Stibat, bellen meestal met de helpdesk (75 procent). Een kwart doet dat via . De telefonische hulp wordt goed beoordeeld evenals de hulp per mail. Het klantonderzoek wordt in september 2013 herhaald. Op die manier wil Stibat meten hoe de klanttevredenheid zich heeft ontwikkeld. Ook kan zo worden vastgesteld wat onze klanten vinden van aanpassingen van het systeem of de werkwijze

6 INZAMELEN Stibat blijkt elk jaar succesvoller in het inzamelen van draagbare batterijen. In 2012 werd een inzamelpercentage gehaald van 44 procent. In 2011 was dat nog 42 procent. In gewicht zamelde Stibat weliswaar iets minder batterijen in: kilogram draagbare batterijen ten opzichte van kilogram in Echter ook het op de markt gebrachte totale gewicht aan batterijen daalde. Daardoor steeg dus het inzamelpercentage naar 44%. De wettelijke berekeningsmethode voor het inzamelpercentage van draagbare batterijen gaat uit van de hoeveelheid ingezamelde batterijen, afgezet tegen het gemiddelde gewicht van de batterijen die de producenten in de laatste drie jaar op de Nederlandse markt hebben gebracht. De afname in gewicht is te verklaren door een afname in het aantal In 2012 werd ruim 3 miljoen kilo aan draagbare batterijen ingezameld ingezamelde loodhoudende batterijen, dat door Stibat zelf wordt ingezameld. Deze door derden ingezamelde batterijen komen ook niet in het milieu terecht, maar worden door deze inzamelaars direct naar recyclingbedrijven gebracht. De te herwinnen grondstoffen uit dit type batterijen hebben namelijk economische waarde. Dit in tegenstelling tot andere types draagbare batterijen. Tot het inzamelgewicht moet ook worden gerekend een hoeveelheid INZAMELPUNTEN WINKELS INZAMELRESULTAAT (in tonnen)

7 van kilogram. Deze hoeveelheid is gemeld door recyclingbedrijven in Europa die in 2012 batterijen buiten Stibat om direct van de Nederlandse markt ontvingen. Dat brengt het totaal van de in Nederland ingezamelde draagbare batterijen op kilogram. Daarmee hebben we het inzamelpercentage ruimschoots gehaald. Opvallend positief is dat via de winkels t.o.v zestig ton batterijen meer is ingezameld. Dat is een stijging van meer dan 5%. Veilig en verantwoord inzamelen Stibat bewaakt constant de kwaliteit en de veiligheid van het gehele inzamelsysteem van afgedankte batterijen. De chauffeurs van onze eigen ophaalservice voeren bij de inzamelpunten een eerste controle uit op de inhoud van de inzamelmiddelen. Inzamelpunten en afvalinzamelaars krijgen instructiekaarten en posters met informatie en aanbevelingen voor een verantwoorde en veilige inzameling en opslag. In 2012 is Stibat bovendien gestart met een traject voor e-learning modules op het gebied van veiligheid, specifiek voor de medewerkers van al onze inzamelpunten. Stibat beschikt over een landelijk dekkend netwerk met inzamelpunten Inzamelnetwerk Met inzamelpunten bij onder andere winkels en scholen kan iedere consument altijd wel ergens in de buurt zijn lege batterijen inleveren. Stibat beschikt over een landelijk dekkend inzamelsysteem, dat op basis van het aantal inzamelpunten en de spreiding ervan is erkend door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Via dit inzamelnetwerk werd in ton aan afgedankte batterijen ingezameld. Winkels Winkelbedrijven en andere distributiepunten die (producten met) batterijen verkopen, zijn wettelijk verplicht deze na gebruik door de consument in te nemen. Het gaat hierbij niet alleen om de door die bedrijven verkochte batterijen, maar om alle afgedankte batterijen. Ook bij distributiecentra van winkelketens haalt Stibat afgedankte batterijen op. Er zijn onder andere inleverpunten bij supermarkten, doe-het-zelfzaken, speelgoed-, elektronica- en fotowinkels en overige non-food winkels. Stibat probeert een zo groot en divers mogelijk inleverpubliek te bereiken. Het gros van de consumenten weet de inzameltonnen en -boxen inmiddels moeiteloos te vinden. Hieraan ligt een intensief voorlichtingsbeleid ten grondslag, dat de consument bekend maakt met het voorgestane inleverbeleid en de interessante prijzen die maandelijks zijn te winnen voor wie tien lege batterijen inlevert in een plastic zakje plus naw-gegevens. Ook installatiebedrijven dragen bij aan het inzamelsysteem door draagbare batterijen die zij leveren met de installaties na gebruik weer in te nemen. Onze ophaalservice haalt de batterijen gratis op bij de inzamelpunten. Ook de inzamelmiddelen - waaronder een ton en een kartonnen doos - stellen we gratis ter beschikking. 7

8 Scholen Op bijna vijfduizend basisscholen in ons land zamelen kinderen actief batterijen in. Het totaal ingezameld gewicht is iets afgenomen in 2012 (13 ton). Daar staat tegenover dat er bij winkels 60 ton meer is ingeleverd. In totaal (winkels en scholen) is er dus INZAMELPUNTEN 47 ton meer WINKELS ingezameld dan Dat is INZAMELRESULTAAT een mooi resultaat. (in tonnen) De spaaractie voor scholen is al jaren een groot succes Stibat vindt het vooral belangrijk om kinderen te informeren over nut en noodzaak van inzamelen en recyclen van batterijen. Op de website zijn onder meer lesmateriaal en educatieve spellen voor basisschoolleerlingen te vinden. Zo kunnen zij spelenderwijs van alles leren over batterijen. Met elke kilogram ingezamelde batterijen verdient de deelnemende school één punt. Met de gespaarde punten kan de school cadeaus 2011 bestellen zoals springtouwen, steppen, computerspellen, dvd-spelers 2012 en muziekinstrumenten. De spaaractie is al jaren een groot succes en wordt in 2013 voortgezet. ONDERZOEK INZAMELPUNTEN In oktober 2012 hebben we de tevredenheid over de service van Stibat laten onderzoeken. Hiervoor zijn driehonderd winkels en 39 hoofdkantoren telefonisch ondervraagd. De winkels beoordelen de Stibat-ophaalservice met een gemiddeld rapportcijfer 7,9 (was in ,8). De hoofdkantoren geven Stibat een gemiddeld rapportcijfer van 7,8. Het rapportcijfer dat de hoofdkantoren geven aan Stibat is de afgelopen jaren stabiel. Afvalinzamelaars Buiten het eigen fijnmazige netwerk werkt Stibat nauw samen met professionele afvalinzamelaars. Die halen afgedankte batterijen op bij bedrijven en kantoren en bij alle gemeentelijke depots voor klein chemisch afval (kca). Deze batterijen, met in 2012 een gewicht van kilogram, worden naar ons centrale depot in Lelystad gebracht. Daar worden de batterijen gesorteerd. INZAMELPUNTEN SCHOLEN INZAMELRESULTAAT (in tonnen)

9 SORTEREN Na een ingangscontrole worden gewicht en kwaliteit van de batterijen vastgesteld. Batterijen met een gewicht van meer dan 3 kilogram worden op basis van praktisch onderzoek beschouwd als industriële batterijen en afgescheiden van de hoofdstroom. Daarna wordt de mix van draagbare batterijen gesorteerd op chemische systemen, waarbij de zuiverheid van de sortering wordt afgestemd op de acceptatievoorwaarden van de recyclingbedrijven. Een onafhankelijk extern bureau controleert deze zuiverheid periodiek. In 2012 zijn geen ontoelaatbare afwijkingen geconstateerd. Eenmalige alkaline- en zinkkoolstof batterijen gaan naar recyclingbedrijven in Duitsland; de oplaadbare batterijen gaan naar België en Duitsland. De knoopcellen worden verwerkt door een recyclingbedrijf in Nederland. In 2012 bedroeg de totale hoeveelheid gesorteerde batterijen ton. Knoopcellen worden verwerkt door een recyclingbedrijf in Nederland Oplaadbare batterijen gaan naar België en Duitsland Eenmalige alkaline- en zinkkoolstof batterijen gaan naar recyclingbedrijven in Duitsland In 2012 bedroeg de totale hoeveelheid gesorteerde batterijen ton 9

10 RECYCLEN Van de herwonnen metalen worden nieuwe producten gemaakt. technische onderzoeken bij hen uitvoeren laten steekproefsgewijs onafhankelijke Denk bijvoorbeeld aan zinken om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan dakgoten, pannen of vangrails. alle wettelijke voorschriften. We kijken jaarlijks kritisch naar de verrichtingen en competenties van de verwerkingsbedrijven die wij contracteren. We BATTERIJEN DIE NA SORTERING ZIJN AANGEBODEN AAN GESPECIALISEERDE RECYCLINGBEDRIJVEN* EENMALIGE BATTERIJEN ton 674 ton OPLAADBARE BATTERIJEN SEPERAAT AANGEBODEN 488 ton De Ecotest is in opdracht van Stibat ontwikkeld om dieper inzicht te krijgen in de hele verwerkingsketen. De Ecotest evalueert de prestaties op het gebied van het gewicht van herwonnen grondstoffen, de vermeden CO 2 -uitstoot, de vermeden toxiciteituitstoot en de vermeden eutrofiëring. Uit de resultaten blijkt dat door de inspanningen van Stibat meer dan 3,5 miljoen kilogram CO 2 -uitstoot is vermeden, er 85 miljoen kilogram uitstoot van giftige stoffen is voorkomen en ruim vijftienduizend kilogram minder stoffen in het oppervlaktewater terecht zijn gekomen die eutrofiëring veroorzaken (zoals fosfaat en stikstof, die kunnen leiden tot een sterke algenbloei en zo een bedreiging zijn voor biodiversiteit). Naar aanleiding van de resultaten is Stibat in 2012 begonnen met een onderzoek naar een nog betere rittenplanning van de ophaaldienst voor een verdere vermindering van de CO 2 -uitstoot. ECOTEST batterijtypen Alkaline, Zinkkoolstof, Lithium primair, Knoopcellen batterijtypen Nikkelcadmium, Nikkelmetaal-hydride, Lithium- Loodhoudend batterijtypen Loodhoudend (seperaat aangeboden en gesorteerd) recyclingbedrijven waar stibat zaken mee deed in 2012 Redux Accurec Batrec M&R Claushuis * inclusief separaat aangeboden reeds gesorteerde draagbare en industriële oplaadbare batterijen 10

11 HERGEBRUIK GRONDSTOFFEN Er zijn verschillende methoden waarop bruikbare grondstoffen uit afgedankte batterijen worden herwonnen. In het kort komt het erop neer dat verschillende grondstoffen middels een chemisch proces of middels smelting van de batterijen worden verkregen. In het schema hiernaast is te zien hoe de teruggewonnen grondstoffen zijn verdeeld. Deze grondstoffen worden gebruikt voor veel verschillende doeleinden. In dit schema zijn een aantal daarvan te zien. WAT POTENTIEEL KAN WORDEN HERWONNEN Staal 24% Zink 21% Nikkel 4% Overig* 14% Slakken 22% Lood 15% BATTE- LOOD- RIJEN 11 * waaronder: aluminium, koper, zilveroxide, kwik en kobalt

12 Jaarverslag COMMUNICATIE Natuurlijk ook groen nieuws via onze nieuwsbrief. P roducenten en importeurs die batterijen of producten met batterijen op de Nederlandse markt brengen, zijn verplicht om te stimuleren dat de consument zijn lege batterijen gescheiden inlevert. Bovendien moeten zij het innemen van gebruikte batterijen mogelijk maken. Ook winkelbedrijven moeten consumenten ervan op de hoogte brengen dat zij lege batterijen bij hen kunnen inleveren. Onze klanten hebben deze belangrijke taken aan ons uitbesteed. Consumenten spelen een belangrijke rol bij de inzameling van afgedankte batterijen. Daarom hebben we ook in 2012 het inlevergedrag actief gestimuleerd. Onze communicatie- en mediastrategie wordt voortdurend bijgesteld op basis van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van publiciteit, voorlichting en communicatie. Stibat richt zich voornamelijk op online activiteiten via social media. Stibat.nl Begin 2012 lanceerde Stibat haar vernieuwde website: Stibat.nl. Deze site is specifiek 12 Website 7 1 Op Greenzine.info vind je onze weblog en info over alles wat we doen. 6 Printmagazine 2 ter introductie van Greenzine, eenmalig een groene glossy 1...omdat het best een beetje groener kan december 2011 Facebook 7 dagen per week toffe nieuwtjes, winacties, games en polls. Like ons! powered by Stibat Carice van Houten 4 Groen = sexy...& Carice, Nicolette en Floortje zijn groen! 8 Glamorous vega koken met vergeten groenten De duurzame hotspots van 12 Wereldverbeteraar Barry Atsma 3 winter Over winteren win! 'n weekendje weg Lees & beleef alles over Duurzaam December, VegaFabulous, en win een weekendje weg in het Groenste Hotel van Nederland! + Gadgets voor X-mas + Hoe Groen is Barry Atsma? + Duurzaam kerstdiner + Game: Sneeuwballen gooien + 5 YouTubekanaal Online magazine Een vet dynamisch digimagazine op je tablet. 4 Twitter 24/7 tweets over living the fabulous green life. Leuk, leerzaam en sexy! Bekijk onze leuke en vooral groene animaties en video s.

13 bedoeld voor onze klanten en winkelbedrijven. Zij kunnen hier alles vinden over de producten en diensten van Stibat. Legebatterijen.nl Voor consumenten werd in 2012 ook een nieuwe website gelanceerd: legebatterijen.nl. Via deze site kunnen consumenten alles vinden over het hoe en wat van de inzameling van lege batterijen. Social media Voor maximaal bereik onder verschillende doelgroepen communiceert Stibat op verschillende manieren met consumenten via social media en websites. Er zijn twee merken: legebatterijen.nl en greenzine.info. Met deze communities actief via websites, Facebook, Twitter, Youtube en blogs - voorzien we in de toenemende interesse voor recyclen en duurzaamheid. De nieuwe koers zorgt voor de aanwas van een nieuw en - vooral - betrokken publiek. Samen genereren de merken iedere maand circa nieuwe online bezoekers. Met Facebook bereikten we dit jaar in totaal 5.5 miljoen consumenten. Onze communicatiestrategie wordt voortdurend bijgesteld op basis van de nieuwste ontwikkelingen Live events Na een jaar van afwezigheid keerde Stibat terug op de Huishoudbeurs met een totaal nieuw concept. Via onze online kanalen riepen we consumenten op om batterijen in te leveren. Dit was een groot succes. In totaal bereikten we een kwart miljoen bezoekers in negen dagen en werd meer dan een ton aan batterijen ingezameld (1.132 kg). Doe mee en win De succesvolle campagne Doe mee en win hebben we in 2012 voortgezet. Het inzamelgedrag wordt gestimuleerd door het verloten van reischeques en cadeaubonnen onder consumenten die hun lege batterijen inleverden. Wie een zakje inleverde met tien lege batterijen en een briefje met zijn naw-gegevens, maakte kans op een van de vele prijzen, waaronder de maandelijkse hoofdprijs van 2000 euro aan reischeques. Dat dit een groot succes is, blijkt wel uit het aantal zakjes dat wordt ingeleverd. In 2012 was dit aantal maar liefst Extern onderzoek communicatie Stibat liet in 2012 de effectiviteit van de communicatiestrategie onderzoeken door een extern onderzoeksbureau: Conclusion Communication Architects. Het bureau keek specifiek naar de doelen die Stibat nastreeft op het gebied van communicatie en de manier waarop Stibat hier invulling aan geeft. De conclusie was dat de keuze voor een brede communicatiemix met als belangrijkste pijler social media, volgens het bureau veruit het meest effectief is. Stibat bereikt hiermee niet alleen veel consumenten, juist de doelgroepen die het belangrijkste zijn om de inzameldoelstelling van Stibat te behalen, worden door Stibat aangesproken via middelen als Facebook en websites als Greenzine.info en legebatterijen.nl. Door een complete integratie van de verschillende communicatiemiddelen, zoals live events die worden ondersteund met online campagnes, versterken de middelen elkaar bovendien. Het succes van de huishoudbeurs onderstreept deze conclusie. 13

14 Gegeven de resultaten gaat Stibat door op de in 2012 ingeslagen weg. Effectiviteit Elk jaar laat Stibat onderzoek doen naar het effect van de campagnes door consumentenonderzoek te doen naar de houding en het gedrag van consumenten op het gebied van het inzamelen van batterijen. Mening over inleveren 100% Onze keuze voor een brede communicatiemix blijkt veruit het meest effectief Ten opzichte van 2011 waren er in 2012 meer mensen die altijd of meestal hun afgedankte batterijen inleverden bij een van de inleverpunten. Dit zagen we ook terug in de cijfers. Vooral bij supermarkten werden meer afgedankte batterijen ingeleverd. vindt inleveren belangrijk/zeer belangrijk levert batterijen altijd/meestal in 170 MILJOEN BATTERIJEN IN NEDERLANDSE HUISHOUDENS In opdracht van Stibat werd door Panteia in 2012 een onderzoek verricht waaruit blijkt dat er in Nederlandse huishoudens 170 miljoen afgedankte batterijen liggen. Naast de batterijen die men in gebruik heeft, blijken er ook nog veel batterijen in oude, afgedankte huishoudelijke apparaten te zitten of in lades te liggen. Gemiddeld gaat het om 23 batterijen per huishouden. Wanneer dit aantal vermenigvuldigd wordt met het totaal aantal huishoudens in Nederland (rekeninghoudend met verschillende huishoudentypen), blijkt dat er een reservoir van 170 miljoen afgedankte, in huis aanwezige batterijen is. Stibat wil deze batterijen op een verantwoorde wijze een tweede leven geven en roept dan in verschillende campagnes ook op om deze bij een van haar vele inzamelpunten in te leveren. 92% 92% 93% 91% 91% 80% 79% 80% 75% 80% 0%

15 VOORUITBLIK JAN BARTELS, DIRECTEUR STIBAT In 2013 zal Stibat - via het ministerie van Infrastructuur en Milieu - voor het eerst haar inzamelresultaten (over 2012) op Europees niveau rapporteren. Basis hiervoor is de Europese richtlijn inzake inzamel- en recyclingpercentages. Zoals u in dit jaarverslag hebt kunnen lezen, voldoen wij met een inzamelpercentage van 44 procent voor draagbare batterijen ruimschoots aan de Europese inzameldoelstelling van 25 procent. In 2016 zijn wij verplicht een inzamelresultaat van 45 procent te behalen. Met 44 procent zitten we nu al bijna op dit niveau. Alle reden dus om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Binnen Eucobat - het samenwerkingsverband tussen Stibat en haar Europese zusterorganisaties - maken we ons er sterk voor dat alle klanten dezelfde definities gaan hanteren. Op die manier zijn de rapportages van de verschillende landen optimaal vergelijkbaar. Rapportage recyclingresultaten Vanaf 2014 zullen we, naast het inzamelpercentage, ook het recyclingpercentage volgens de nieuwe rekenregels van de Eu- Stibat wil een belangrijke rol blijven spelen bij het inzamelen en recyclen van nieuwe typen batterijen ropese Unie gaan rapporteren. Een enigszins scheve situatie, want anders dan bij het inzamelpercentage speelt Stibat geen rol bij het behalen en vaststellen van het recyclingpercentage. Formeel rapporteert de recycler namelijk direct aan de overheden, terwijl de richtlijn batterijen als basis producentenverantwoordelijkheid heeft. Strikt genomen heeft Stibat dus geen stem in deze kwestie. Recyclingcapaciteit onder druk Wanneer het gaat om recycling, zijn er zeker uitdagingen waarmee we rekening moeten houden en waar we wellicht een meer proactieve houding moeten aannemen. Zoals bekend staat de capaciteit in Europa onder druk. Daarnaast zijn nieuwe nieuwe typen batterijen, zoals lithium, een punt van zorg op het gebied van recycling. De Europese capaciteit voor de verwerking van dit soort batterijen is beperkt en de kosten zijn hoog. Ook in 2013 wil Stibat daarom een actieve rol spelen bij het vinden van oplossingen op dit terrein. Hierbij werken we nauw samen met onze Europese collega s in Eucobat. Maatwerk Mobiele energie krijgt steeds meer toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan het sterk toegenomen gebruik van elektrische fietsen. Stibat kan en wil een belangrijke rol blijven spelen bij het efficiënt en effectief inzamelen en recyclen van deze en andere batterijen. Wat de fietsbatterijen betreft, zullen we in 2013 afspraken maken met de producenten en importeurs ervan om te komen tot een verantwoord systeem van inzameling en recycling. Ook als het gaat om nieuwe soorten batterijen zullen wij desgewenst stappen ondernemen. Optibat Last but not least wil ik enkele woorden wijden aan Optibat, de software die we hebben laten ontwikkelen om onze logistieke processen te optimaliseren. Met Optibat zijn we in staat de batterijen nog efficiënter in te zamelen bij onze inzamelpunten. Naar verwachting is het systeem medio 2013 operationeel. Al met al verwacht ik dat we ook in 2013 veel ontwikkelingen en uitdagingen het hoofd zullen moeten bieden. Dat doen we overigens met veel plezier. De wereld van de mobiele energie wordt met de dag dynamischer en internationaler. Daarin spelen wij op basis van kennis, enthousiasme en ervaring graag onze rol. Ir ing. Jan Bartels (directeur) 15

16 COLOFON Stichting Batterijen (Stibat) Röntgenlaan DX Zoetermeer Stibat verzorgt de inzameling en recycling van lege batterijen voor deelnemende producenten en importeurs. Dat gebeurt op basis van het Besluit en de Regeling beheer batterijen en accu s De regeling bevat regels over het afvalbeheer en het gebruik van gevaarlijke stoffen in batterijen en accu s. De manier waarop Stibat invulling geeft aan haar wettelijke verplichtingen staat beschreven in het Stibat beheerplan die ze heeft ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Medewerkers Jan Bartels Stephanie ten Bosch Anneloes van Huuksloot Gert Jan van Huuksloot Joas van Lent Mariska Mouthaan Harm Noorman Anja Noordijk Robert Rozenberg Lia Schenk Sandra Stougje Marianne Switzar Bart Wolters Helga Bartels Danny Brugman Douglas de Haas Jan Jaap Verolme BESTUUR bestuursfunctie dagelijkse functie in 2012 L.T.J.M. (Laurens) ten Horn voorzitter - Directeur LtH Consult, Management Consulting and Interim Management R. (Ronald) van de Straat penningmeester - Directeur externe betrekkingen Procter & Gamble Nederland B.V. Mr. A.L.M. (André) Habets bestuurslid - Directeur FIAR Consumer Electronics (afgetreden per 24 oktober 2012) Mr. E.J. (Eric Jan) Schipper bestuurslid - Manager P&O en externe betrekkingen Intergamma B.V. E. (Eelco) Smit bestuurslid - Senior manager sustainability Philips Consumer Lifestyle B.V. E. (Erik) van der Hout - Manager Business Development Accell Group (aangetreden per 24 oktober 2012) R. (Ram) Behari bestuurslid - Directeur IKAM Europe at Spectrum Brands tel.: Postbus AS Zoetermeer Concept en realisatie RedactiePartners 16

Stibat jaarverslag 2014

Stibat jaarverslag 2014 Hét batterijservice- en kenniscentrum van Nederland JAARVERSLAG IN 3 MINUTEN INTRODUCTIE EN WERKWIJZE VOORWOORD: LAURENS TEN HORN INZAMELRESULTAAT INZAMELSTRUCTUUR RECYCLINGRESULTAAT COMMUNICATIE VOORUITBLIK:

Nadere informatie

NAAR EEN GESLOTEN KRINGLOOP VOOR ELEKTRISCHE APPARATEN

NAAR EEN GESLOTEN KRINGLOOP VOOR ELEKTRISCHE APPARATEN KRINGLOOP VOOR ELEKTRISCHE APPARATEN Geachte deelnemer, Europa schroeft de ambities op voor de verantwoorde verwijdering van elektr(on) ische apparaten en energie- zuinige verlichting (e-waste). Een aangescherpte

Nadere informatie

Stichting Verwerking Elektronische Apparaten h/o Stichting Bruingoed. Publieksversie jaarverslag 2011

Stichting Verwerking Elektronische Apparaten h/o Stichting Bruingoed. Publieksversie jaarverslag 2011 Stichting Verwerking Elektronische Apparaten h/o Stichting Bruingoed Publieksversie jaarverslag 2011 Inleiding De Stichting Verwerking Elektronische Apparaten (Stichting Bruingoed) verenigt ruim 220 producenten

Nadere informatie

Vlietweg 17-U, 2266KA, Leidschendam

Vlietweg 17-U, 2266KA, Leidschendam Formulier mededeling De in dit formulier gestelde vragen moeten zo volledig mogelijk worden beantwoord. Indien u bij de uitvoering van uw verplichtingen gebruik maakt van de diensten van derden, noemt

Nadere informatie

INHOUD. 1. Inleiding 5

INHOUD. 1. Inleiding 5 2 INHOUD 1. Inleiding 5 2. SWOT-Analyse De Recyclemanager 6 2.1 Algemene SWOT-Analyse 6 2.2 Kleding & Textiel SWOT-Analyse 9 2.3 Confrontatie 11 2.4 Verbeteringen 12 3. Voorstel Kleding Recycling Website

Nadere informatie

Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren. Publieksversie jaarverslag 2012

Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren. Publieksversie jaarverslag 2012 Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren Publieksversie jaarverslag 2012 Inleiding De Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren (SVCV) verenigt ruim 70 producenten en importeurs van de volgende productgroepen:

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELNGEN n.a.v. rapport The Dutch WEEE Flows

CONCLUSIES EN AANBEVELNGEN n.a.v. rapport The Dutch WEEE Flows CONCLUSIES EN AANBEVELNGEN n.a.v. rapport The Dutch WEEE Flows INLEIDING: de Recast In 1999 startte in Nederland het eerste landelijke systeem voor inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten

Nadere informatie

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2013

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2013 Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed Publieksversie jaarverslag 2013 Inleiding De Stichting Verwerking Huishoudelijke Elektrische Apparaten (Stichting Witgoed)

Nadere informatie

Feiten & Cijfers Wecycle 2012

Feiten & Cijfers Wecycle 2012 Feiten & Cijfers Wecycle 2012 Index Introductie 3 Het systeem 4 Opdrachtgevers 6 Resultaten 7 Financiën 15 Resultaten partners 18 Campagnes en samenwerking 22 Benchmark gemeenten 24 Inzamelmeubels 26 Inzamelbox

Nadere informatie

Nieuwe Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Nieuwe Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur Nieuwe Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur Met ingang van 14 februari 2014 is de nieuwe Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur van kracht. Deze vervangt de oude

Nadere informatie

Sectorplan 29 Batterijen

Sectorplan 29 Batterijen Sectorplan 29 Batterijen 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Alkaline batterijen, zinkbruinsteen batterijen, oplaadbare nikkel cadmium batterijen, kwikoxide batterijen, zilveroxide batterijen,

Nadere informatie

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2011

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2011 Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed Publieksversie jaarverslag 2011 Inleiding De Stichting Verwerking Huishoudelijke Elektrische Apparaten (Stichting Witgoed)

Nadere informatie

Stichting LightRec Nederland. Publieksversie jaarverslag 2014

Stichting LightRec Nederland. Publieksversie jaarverslag 2014 Stichting LightRec Nederland Publieksversie jaarverslag 2014 Inleiding Stichting LightRec Nederland verenigt ruim 450 producenten en importeurs van de volgende productgroepen: TL-buizen Spaarlampen Led-lampen,

Nadere informatie

Quick-scan inzameling batterijen en accu's. Datum 15 januari 2010 Status Definitief

Quick-scan inzameling batterijen en accu's. Datum 15 januari 2010 Status Definitief Quick-scan inzameling batterijen en accu's Datum 15 januari 2010 Status Definitief Colofon Contactpersoon F.C. Westelaken VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Bodem en Afval nationaal Rijnstraat

Nadere informatie

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid Duurzaamheid is één van de belangrijke aandachtspunten van het bedrijfsleven. Deze brochure is een initiatief van EMPAC, de organisatie van de

Nadere informatie

NR. (079) /GEM/wvb C Benchmark 2014 afgifte elektrische apparaten (e-waste)

NR. (079) /GEM/wvb C Benchmark 2014 afgifte elektrische apparaten (e-waste) Wecycle Gemeente Renswoude t.a.v. De Gemeenteraad Dorpsstraat 4 3927BD Renswoude Zoetermeer, 29 mei 2015 GEMEENTE RENSWOUDE 1 INGEKOMEN NR. - I JUNI 2015 Telefoon Onze ref. Uw ref. Betreft (079) 7 600

Nadere informatie

Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren. Publieksversie jaarverslag 2010

Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren. Publieksversie jaarverslag 2010 Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren Publieksversie jaarverslag 2010 Inleiding De Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren (SVCV) verenigt ruim 70 producenten en importeurs van de volgende productgroepen:

Nadere informatie

Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren. Publieksversie jaarverslag 2009

Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren. Publieksversie jaarverslag 2009 Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren Publieksversie jaarverslag 2009 Inleiding De Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren (SVCV) verenigt ruim 70 producenten en importeurs van de volgende productgroepen:

Nadere informatie

FLO/U Lbr. 13/098

FLO/U Lbr. 13/098 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft WEEE-richtlijn uw kenmerk ons kenmerk FLO/U201301495 Lbr. 13/098 bijlage(n) datum 14 november 2013 Samenvatting

Nadere informatie

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2008

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2008 Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed Publieksversie jaarverslag 2008 Inleiding De Stichting Verwerking Huishoudelijke Elektrische Apparaten (Stichting Witgoed)

Nadere informatie

21/11/2012. Wecycle. Opdracht Wecycle. Opdracht Wecycle. Agenda. Uitgangspositie. Structuur. Missie. Milieu Platform Zorgsector Symposium 20.11.

21/11/2012. Wecycle. Opdracht Wecycle. Opdracht Wecycle. Agenda. Uitgangspositie. Structuur. Missie. Milieu Platform Zorgsector Symposium 20.11. Agenda Milieu Platform Zorgsector Symposium 20.11.2012 - Organisatiestructuur - Inzamelsysteem - Resultaten - Hoe hebben we dit resultaat bereikt? De nieuwe doelstellingen -De WEEE Flows -Registratie en

Nadere informatie

Factsheet: Communicatie Verbetering kwaliteit inzameling kunststof verpakkingsafval / PMD door gemeenten. Juli 2016

Factsheet: Communicatie Verbetering kwaliteit inzameling kunststof verpakkingsafval / PMD door gemeenten. Juli 2016 Factsheet: Communicatie Verbetering kwaliteit inzameling kunststof verpakkingsafval / PMD door gemeenten Juli 2016 Inhoud 1. Kwaliteit van ingezameld kunststof verpakkingsafval 3 2. Communicatie richting

Nadere informatie

Gemeente Emmen t.a.v. De Gemeenteraad postbus RA EMMEN. Zoetemneer, 29 mei 2015

Gemeente Emmen t.a.v. De Gemeenteraad postbus RA EMMEN. Zoetemneer, 29 mei 2015 Gemeente Emmen t.a.v. De Gemeenteraad postbus 30001 7800RA EMMEN Zoetemneer, 29 mei 2015 Telefoon : (079) 7 600 671 Onze ref. : 2015.034/GEM/wvb Uw ref. : C0000457 Betreft : Benchmark 2014 afgifte elektrische

Nadere informatie

STI B AT. bovenbouw 2008/2009. Docentenkaart 2 (1 van 2) Verwerking

STI B AT. bovenbouw 2008/2009. Docentenkaart 2 (1 van 2)  Verwerking STI B AT Docentenkaart 2 (1 van 2) Voorbereiding Kopieer voor alle kinderen werkblad 2A, 2B en 2C. Zorg voor knip- en plakspullen en blanco papier. Leg enkele geschiedenislesboeken klaar. Lesdoel Kinderen

Nadere informatie

Per wanneer komen de nieuwe containers voor kunststof en kunnen ze direct gebruikt worden?

Per wanneer komen de nieuwe containers voor kunststof en kunnen ze direct gebruikt worden? Q&A kunststof Rotterdam Waarom komen er in Rotterdam nu wel ineens containers voor kunststof te staan? Rotterdam wil de best presterende grote gemeente worden op het gebied van afvalscheiding, hierin hoort

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek

Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Rapportage Pieter Honig & Simon van den Bighelaar Van den Bighelaar & Honig Onderzoeksbureau E-mail : info@vdbho.nl Opdrachtgever Drs. Paul Hinssen Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Mosae Forum

Nadere informatie

Stichting LightRec Nederland. Publieksversie jaarverslag 2009

Stichting LightRec Nederland. Publieksversie jaarverslag 2009 Stichting LightRec Nederland Publieksversie jaarverslag 2009 Inleiding De Stichting LightRec Nederland verenigt ruim 350 producenten en importeurs van de volgende productgroepen: TL-buizen Gasontladingslampen

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Stappenplan CRM event... 1 1.1 Social media audit... 1 1.2 Maak een SWOT-analyse van de social media aanpak van je

Inhoudsopgave 1 Stappenplan CRM event... 1 1.1 Social media audit... 1 1.2 Maak een SWOT-analyse van de social media aanpak van je !!! SCRM!!!!!!!,,, Inhoudsopgave 1 Stappenplan CRM event... 1 1.1 Social media audit... 1 1.2 Maak een SWOT-analyse van de social media aanpak van je bedrijf/organisatie. Wat zijn je voornaamste conclusies?...

Nadere informatie

papier- en glasinzameling anno 2008 Gemeentelijk Afvalcongres 2008 Nieuwegein 12 november 2008

papier- en glasinzameling anno 2008 Gemeentelijk Afvalcongres 2008 Nieuwegein 12 november 2008 Gemeentelijk Afvalcongres 2008 Nieuwegein 12 november 2008 1 Gemeentelijk Afvalcongres 2008 Presentatie van: Papier Recycling Nederland (PRN) Wienus van Oosterum en Stichting Duurzaam Verpakkingsglas (SDV)

Nadere informatie

Urban Mining. Afgedankte mobieltjes. Spaarlampen DOCENTENHANDLEIDING. Inleiding. Wecycle lesbrief Onderbouw Voortgezet onderwijs

Urban Mining. Afgedankte mobieltjes. Spaarlampen DOCENTENHANDLEIDING. Inleiding. Wecycle lesbrief Onderbouw Voortgezet onderwijs Urban Mining Wecycle lesbrief Onderbouw Voortgezet onderwijs DOCENTENHANDLEIDING Afgedankte mobieltjes Inleiding Wecycle-city is een bijzondere interactieve stad. Op wecycle.nl/city vindt u binnen de onderdelen

Nadere informatie

Footprint eerste helft 2014:

Footprint eerste helft 2014: September 2014 Vanaf vorig jaar november is Pilkes door TÜV gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2-Prestatieladder. Met deze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van de vorderingen. Pilkes heeft

Nadere informatie

Flitspeiling plastic tasjes

Flitspeiling plastic tasjes Flitspeiling plastic tasjes Rapportage flitspeiling plastic tasjes 17 mei 2016 Inhoudsopgave Voorwoord Management summary Resultaten Kennis maatregel Reclamebekendheid Beoordeling reclame Gedrag n.a.v.

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering inzamelen en sorteren van kunststof verpakkingsafval

Kwaliteitsverbetering inzamelen en sorteren van kunststof verpakkingsafval Uitvoering: Siem Haffmans / Stan van den Broek, Partners for Innovation i.s.m. Bernard Merkx, GreenWavePlastics Opdracht: RWS - Learning Center Kunststof Verpakkingsafval Contact: Gijs Langeveld / Marijn

Nadere informatie

Vlaams afval- en materialencongres 6 april

Vlaams afval- en materialencongres 6 april Vlaams afval- en materialencongres 6 april Erik de Baedts Directeur NVRD President MWE Board member ISWA Strategisch omgaan met grondstoffen Nederlandse vereniging van gemeenten ogv afvalbeheer & reiniging

Nadere informatie

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 2007, nr. SAS/2007, tot wijziging van de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur (formulier verslaglegging)

Nadere informatie

Batterijen inzamelen. bovenbouw 2007/2008. Docentenkaart 2. Voorbereiding. Download Stibat educatieve spellen.

Batterijen inzamelen. bovenbouw 2007/2008. Docentenkaart 2.  Voorbereiding. Download Stibat educatieve spellen. bovenbouw 2007/2008 Batterijen STI B AT Docentenkaart 2 Voorbereiding Knip de bingokaarten uit (zie bijlage 1). U heeft nu in totaal 30 bingokaarten. Knip de kaartjes met de vragen uit (zie bijlage 2).

Nadere informatie

Pakketaanbieding de Online oefentherapeut. Pakketaanbieding. De online oefentherapeut

Pakketaanbieding de Online oefentherapeut. Pakketaanbieding. De online oefentherapeut Pakketaanbieding De online oefentherapeut zomer 2015 1 Aanbieding 1. Om maximaal gebruik te maken van de online middelen die beschikbaar zijn tegen een behapbare inzet voor de drukbezette oefentherapeut

Nadere informatie

Besluit en Regeling Beheer Batterijen. Toezicht op inzamel- en recyclenorm 2011

Besluit en Regeling Beheer Batterijen. Toezicht op inzamel- en recyclenorm 2011 Besluit en Regeling Beheer Batterijen Toezicht op inzamel- en recyclenorm 2011 Besluit en Regeling Beheer Batterijen Toezicht op inzamel- en recyclenorm 2011 Datum Februari 2014 Colofon Uitgegeven door

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Communicatieplan Breur IJzerhandel

Communicatieplan Breur IJzerhandel Communicatieplan Breur IJzerhandel 4 Oktober 2014 4 OKT 2014 Communicatieplan Breur IJzerhandel 1. Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse

Nadere informatie

Gemiddeld ingezameld per inwoner (in kilo's) Uw gemeente 2,2 Bij gemeenten in dezelfde stedelijkheidsklasse 4,6 Alle Wecycle-gemeenten 4,6

Gemiddeld ingezameld per inwoner (in kilo's) Uw gemeente 2,2 Bij gemeenten in dezelfde stedelijkheidsklasse 4,6 Alle Wecycle-gemeenten 4,6 Wecycle Gemeente Elburg t.a.v. de Gemeenteraad Postbus 70 8080AB Elburg Zoetermeer, 27 mei 2016 Telefoon : (079) 7 600 611 Onze ref. : 2016.027/GEM/wvb Uw ref. : Betreft : Benchmark 2015 Geachte leden

Nadere informatie

Wecycle. 3 ï M EI ML Steenwijkerland. Gemeente Steenwijkerland t.a.v. de Gemeenteraad Postbus AD Steenwijk. Zoetermeer, 27 mei 2016

Wecycle. 3 ï M EI ML Steenwijkerland. Gemeente Steenwijkerland t.a.v. de Gemeenteraad Postbus AD Steenwijk. Zoetermeer, 27 mei 2016 Wecycle Gemeente Steenwijkerland t.a.v. de Gemeenteraad Postbus 162 8330AD Steenwijk ML Steenwijkerland 3 ï M EI 2 016 Ingekomen d.d. Zaaknummer; Reeks: Zoetermeer, 27 mei 2016 Telefoon Onze ref. Uw ref.

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Nieuwe Raamovereenkomst & Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen

Nieuwe Raamovereenkomst & Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen Nieuwe Raamovereenkomst & Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen KVNW Ledenvergadering Den Haag 4 oktober 2012 Cees de Mol van Otterloo Directeur Afvalfonds Verpakkingen Raamovereenkomst Producentenverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen Bijlage Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen mei 2009 Pagina 1 van 7 Samenvatting In deze bijlage wordt inzicht gegeven in de mate waarin als gevolg van

Nadere informatie

sectorplan 30 Accu s

sectorplan 30 Accu s sectorplan Accu s 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Startaccu s, tractiebatterijen, stationaire batterijen 2. Belangrijkste bronnen Garagebedrijven, autodemontagebedrijven, schadeherstelbedrijven

Nadere informatie

Internet: www.gad.nl E-mail: post@gad.nl RABO Bank Hilversum 39.82.18.862 GAD BNG 28.50.30.701 ISO 14001 MEMO

Internet: www.gad.nl E-mail: post@gad.nl RABO Bank Hilversum 39.82.18.862 GAD BNG 28.50.30.701 ISO 14001 MEMO Gewestelijke Afvalstoffen Dienst Postadres: Postbus 514 1200 AM Hilversum "*X Gooi en Vechtstreek Bezoekadres: Hooftlaan 32 1401 EE Bussum Telefoon: (035) 699 18 88 Fax: (035) 694 17 45 Internet: www.gad.nl

Nadere informatie

haarlem.nl/ fcorvers@haarlem.nl Onderwerp Beantwoording vragen ex art. 38 RvO over textielinzameling in Haarlem

haarlem.nl/ fcorvers@haarlem.nl Onderwerp Beantwoording vragen ex art. 38 RvO over textielinzameling in Haarlem Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haariem Raadsfractie ChristenUnie T.a.v. de heer F. Visser Datum 19 augustus 2014 Onskenmerk GOB/2014/305943 Contactpersoon Peter Tobben/ Frank

Nadere informatie

Pakketaanbieding Online profilering. Pakketaanbieding. Online profilering en communicatie met je cliënt

Pakketaanbieding Online profilering. Pakketaanbieding. Online profilering en communicatie met je cliënt Pakketaanbieding Online profilering en communicatie met je cliënt 1 Aanbieding 1. Om maximaal gebruik te maken van de online middelen die beschikbaar zijn tegen een behapbare inzet voor de drukbezette

Nadere informatie

Praktische gids voor de

Praktische gids voor de Praktische gids voor de VERPAKKINGSVERANTWOORDELIJKEN INHOUD INLEIDING: DE WET 2 1. Is de wetgeving van toepassing op uw bedrijf? 3 3 types verpakkingsverantwoordelijken 2. wat zijn De verplichtingen?

Nadere informatie

PREMIES VOOR UW VERPAKKINGS- AFVAL, INTERESSE?

PREMIES VOOR UW VERPAKKINGS- AFVAL, INTERESSE? PREMIES VOOR UW VERPAKKINGS- AFVAL, INTERESSE? WEET U DAT UW VERPAKKINGSAFVAL GELD WAARD IS? TE MOOI OM WAAR TE ZIJN? LEES SNEL VERDER! Afval is in vele sectoren een onvermijdelijk gevolg van de economische

Nadere informatie

Trendonderzoek Dialoogmedia

Trendonderzoek Dialoogmedia Een periodiek onderzoek naar kanaalvoorkeuren van de consument 1. Organisaties hebben de mogelijkheid om via een breed scala van kanalen een rechtstreekse dialoog met de consument aan te gaan en te onderhouden.

Nadere informatie

TAQ-70202 DUTCH / NEDERLANDS

TAQ-70202 DUTCH / NEDERLANDS TAQ-70202 Belangrijke veiligheidsinformatie WAARSCHUWING: Lees alle hieronder vermelde veiligheidsinformatie voordat u deze tablet PC in gebruik neemt. 1. Uit de elektrostatische ontladingtest (ESD) van

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

afd. (079) /GEM/wvb C Benchmark 2014 afgifte elektrische apparaten (e-waste)

afd. (079) /GEM/wvb C Benchmark 2014 afgifte elektrische apparaten (e-waste) Wecycle Gemeente Boxtel t.a.v. De Gemeenteraad postbus 10000 5280DA BOXTEL Zoetermeer, 29 mei 2015 mmimĩìñ rum TEL 1 JUN 2015 ovť afd. 0* kopie Telefoon Onze ref. Uw ref. Betreft (079) 7 600 671 2015.034/GEM/wvb

Nadere informatie

2e hands elektronica: ontwikkelingshulp of afval dump? Kim Schoppink campagneleider giftige stoffen

2e hands elektronica: ontwikkelingshulp of afval dump? Kim Schoppink campagneleider giftige stoffen De dump van elektronica afval in ontwikkelingslanden 2e hands elektronica: ontwikkelingshulp of afval dump? Kim Schoppink campagneleider giftige stoffen Elektronica afval: een groeiend probleem Elk jaar

Nadere informatie

Individueel afvalpreventie- en beheerplan voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten

Individueel afvalpreventie- en beheerplan voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten Individueel afvalpreventie- en beheerplan voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten Het plan dient ingediend te worden in het Frans of in het Nederlands. De gegevens worden opgenomen in het

Nadere informatie

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners Van afval naar grondstof Informatieavond voor inwoners Agenda 2 1. Welkom en inleiding (wethouder Jan van t Zand) 2. Presentatie Afvalbeheer (Paul de Bruin, IPR Normag) 3. Vragen en dialoog 4. Afsluiting

Nadere informatie

(Di. Gemeente Nederweert t.a.v. De Gemeenteraad Postbus AA Nederweert. Zoetermeer, 29 mei 2015

(Di. Gemeente Nederweert t.a.v. De Gemeenteraad Postbus AA Nederweert. Zoetermeer, 29 mei 2015 Gemeente Nederweert t.a.v. De Gemeenteraad Postbus 2728 6030AA Nederweert Zoetermeer, 29 mei 2015 Telefoon : (079) 7 600 671 Onze ref. : 2015.034/GEM/wvb Uw ref. : C1009015 Betreft : Benchmark 2014 afgifte

Nadere informatie

TAQ-10192G DUTCH / NEDERLANDS

TAQ-10192G DUTCH / NEDERLANDS TAQ-10192G Belangrijke veiligheidsinformatie WAARSCHUWING: Lees alle hieronder vermelde veiligheidsinformatie voordat u deze tablet PC in gebruik neemt. 1. Uit de elektrostatische ontladingtest (ESD) van

Nadere informatie

vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval

vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval nadere toelichting vergoedingsgrondslag 11/12/2014 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Grondslag voor

Nadere informatie

handel en verkoop CSPE BB 2009 minitoets bij opdracht 9

handel en verkoop CSPE BB 2009 minitoets bij opdracht 9 handel en verkoop CSPE BB 2009 minitoets bij opdracht 9 Naam kandidaat variant c Kandidaatnummer Meerkeuzevragen - Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). - Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden

Nadere informatie

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015 Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015 VANG-doelstelling huishoudelijk afval VANG=Van Afval Naar Grondstof Eén van de zeven prioriteiten

Nadere informatie

ROI Driven Internet Marketing. Yonego Affiliate Enquête 2012. Resultaten

ROI Driven Internet Marketing. Yonego Affiliate Enquête 2012. Resultaten ROI Driven Internet Marketing Yonego Affiliate Enquête 2012 Resultaten Maart 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 SAMENVATTING... 4 VRAAG 1 SINDS WANNEER BENT U ACTIEF ALS AFFILIATE?... 6 VRAAG 2 HOEVEEL

Nadere informatie

INHOUD. 1. Inleiding 3. 2. Campagnes & beleid 5. 3. Communicatie 7

INHOUD. 1. Inleiding 3. 2. Campagnes & beleid 5. 3. Communicatie 7 BELEIDSPLAN 2014 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Campagnes & beleid 5 3. Communicatie 7 2 1. Inleiding Het zijn bewogen tijden voor Bont voor Dieren. Eind 2012 is het nertsenfokverbod een feit geworden. Uniek

Nadere informatie

TAQ-10172MK3 DUTCH / NEDERLANDS

TAQ-10172MK3 DUTCH / NEDERLANDS TAQ-10172MK3 DUTCH / NEDERLANDS Belangrijke veiligheidsinformatie WAARSCHUWING: Lees alle hieronder vermelde veiligheidsinformatie voordat u deze tablet PC in gebruik neemt. 1. Uit de elektrostatische

Nadere informatie

Pakketaanbieding Online profilering Contractvrije Paramedici. Pakketaanbieding. Online profilering en communicatie met je cliënt

Pakketaanbieding Online profilering Contractvrije Paramedici. Pakketaanbieding. Online profilering en communicatie met je cliënt Pakketaanbieding Online profilering en communicatie met je cliënt 1 Aanbieding 1. Om maximaal gebruik te maken van de online middelen die beschikbaar zijn tegen een behapbare en betaalbare inzet hebben

Nadere informatie

Examen VMBO-BB. economie CSE BB. tijdvak 2 dinsdag 19 juni 13.30-15.00 uur. Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje.

Examen VMBO-BB. economie CSE BB. tijdvak 2 dinsdag 19 juni 13.30-15.00 uur. Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Examen VMBO-BB 2007 tijdvak 2 dinsdag 19 juni 13.30-15.00 uur economie CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen bestaat uit 36 vragen. Voor dit examen

Nadere informatie

Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau, Dames en heren,

Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau, Dames en heren, Vrijdag 10 september 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Comité van de Regio s Resource Efficient Europa Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau,

Nadere informatie

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Voorwoord Met trots presenteer ik u het allereerste duurzaamheidsverslag van CCL Nutricontrol! In dit eerste duurzaamheids verslag willen wij u laten zien dat wij

Nadere informatie

handel en verkoop CSPE BB 2009 minitoets bij opdracht 9

handel en verkoop CSPE BB 2009 minitoets bij opdracht 9 handel en verkoop CSPE BB 2009 minitoets bij opdracht 9 Naam kandidaat variant a Kandidaatnummer Meerkeuzevragen - Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). - Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden

Nadere informatie

handel en verkoop CSPE BB 2009 minitoets bij opdracht 9

handel en verkoop CSPE BB 2009 minitoets bij opdracht 9 handel en verkoop CSPE BB 2009 minitoets bij opdracht 9 Naam kandidaat variant d Kandidaatnummer Meerkeuzevragen - Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). - Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen.

Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen. Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen. Opsterland, februari 2011. Samenvatting : In februari/maart 2010 hebben Milieudefensie afdeling Opsterland en de Vereniging voor Natuurbescherming te Gorredijk

Nadere informatie

Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen

Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen Maatschappelijke functie Inboedelservice Inleveren/ophalen goederen Ruim gevulde winkel Afvalbrengpunt Kringloopbedrijf n Roondgaank

Nadere informatie

De sterke schakel in recycling...

De sterke schakel in recycling... De sterke schakel in recycling... Virol Recycling Groep toonaangevend Al meer dan 30 jaar verzorgt Virol Recycling Groep het inzamelen, verwerken en afvoeren van oud papier, metalen en kunststoffen. Daarnaast

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Meer kunststoffen recyclen!

Meer kunststoffen recyclen! Meer kunststoffen recyclen! Deventer, 10 juni 2015 Michiel Westerhoff, Manager Strategie en Ontwikkeling Inhoud Wie zijn we? Circulus- Berkel BV Publieke vennootschap Uitsluitend voor onze 8 gemeenten

Nadere informatie

MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten

MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten NVRD themadag 27-11-2014 Nicole Vervaet, Projectmanager 1 MVO vertegenwoordigt 95% van de gehele oliën- en vettenketen in Nederland 2 MVO zet zich in voor

Nadere informatie

Kringloop. Introductie

Kringloop. Introductie Kringloop Introductie Onderwerpen Wat is er gedaan Wat is het belang Hoe ziet het project eruit? Wat is het doel Het vervolg Goed gescheiden Wat is er gedaan Om inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheden

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 18 mei Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 18 mei Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Masterclass Afval en Grondstof Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Gemeentelijk Afvalcongres, 19 maart 2015 AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. Afvalmanagement Ladder van

Nadere informatie

Elektrische apparaten en frituurvet Scheiden van verschillende afvalstromen Onderzoek onder gemeentepanelleden Venlo 2011

Elektrische apparaten en frituurvet Scheiden van verschillende afvalstromen Onderzoek onder gemeentepanelleden Venlo 2011 Elektrische apparaten en frituurvet Scheiden van verschillende afvalstromen Onderzoek onder gemeentepanelleden Venlo 2011 Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

VAN VERPAKKING NAAR GRONDSTOF

VAN VERPAKKING NAAR GRONDSTOF VAN VERPAKKING NAAR GRONDSTOF Recycling Verpakkingen Nederland 2014 INHOUD Dit publieksrapport is een uitgave van het Meer informatie over de monitoring werkzaamheden van het Afvalfonds Verpakkingen kunt

Nadere informatie

/GEM/wvb C Benchmark 2014 afgifte elektrische apparaten (e-waste)

/GEM/wvb C Benchmark 2014 afgifte elektrische apparaten (e-waste) W e c y c l e Gemeente Langedijk t.a.v. De Gemeenteraad Postbus 5 723ZG Noord-Scharwoude GEMEENTE LANGEDIJK ; 0 0 5 6 8 5 NR. - 9 JUN 205 Zoetermeer, 29 mei 205 Telefoon Onze ref Uw ref. Betreft (079)

Nadere informatie

Memo. aan. De raad Duurzaamheid en scheiding van huishoudelijk afval. van. College van B en W. 4 november 2015. Memo GOUDA GOOIT NIETS MEER WEG

Memo. aan. De raad Duurzaamheid en scheiding van huishoudelijk afval. van. College van B en W. 4 november 2015. Memo GOUDA GOOIT NIETS MEER WEG Memo aan onderwerp van directie afdeling datum De raad Duurzaamheid en scheiding van huishoudelijk afval College van B en W 4 november 2015 Memo GOUDA GOOIT NIETS MEER WEG Gouda wil tot de duurzaamste

Nadere informatie

WIST U DAT U PREMIES KAN KRIJGEN VOOR VERPAKKINGS- AFVAL?

WIST U DAT U PREMIES KAN KRIJGEN VOOR VERPAKKINGS- AFVAL? WIST U DAT U PREMIES KAN KRIJGEN VOOR VERPAKKINGS- AFVAL? WEET U DAT UW VERPAKKINGSAFVAL GELD WAARD IS? TE MOOI OM WAAR TE ZIJN? LEES SNEL VERDER! Afval is in vele sectoren een onvermijdelijk gevolg van

Nadere informatie

ARN, kenniscentrum. Gert-Jan van der Have Projectleider Europese programma s ARN Holding B.V.

ARN, kenniscentrum. Gert-Jan van der Have Projectleider Europese programma s ARN Holding B.V. ARN, kenniscentrum Gert-Jan van der Have Projectleider Europese programma s ARN Holding B.V. Instrumentele pluspunten: Emotionele pluspunten: Visie: : In een veranderende mobiele wereld is het van essentieel

Nadere informatie

Verslag van de verschillende vragen en antwoorden tussen UPC en COAX NL.

Verslag van de verschillende vragen en antwoorden tussen UPC en COAX NL. Verslag van de verschillende vragen en antwoorden tussen UPC en COAX NL. In de afgelopen periode zijn er verschillende vragen bij COAX NL gekomen omtrent een aantal zaken bij UPC. Hierbij een korte samenvatting

Nadere informatie

Kansen voor gemeenten in communicatie, indien recyclen kan, wil men dit vaak ook wel doen.

Kansen voor gemeenten in communicatie, indien recyclen kan, wil men dit vaak ook wel doen. Kansen voor gemeenten in communicatie, indien recyclen kan, wil men dit vaak ook wel doen. Rapport HEDRA 0-meting 11 maart 2016 Inhoudsopgave Situatie en centrale vraagstelling Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek. Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer,

Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek. Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer, Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer, in opdracht van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken 4 februari

Nadere informatie

Vragen met een duidelijk doel

Vragen met een duidelijk doel Vragen met een duidelijk doel Het belangrijkste is niet ophouden met vragen stellen Albert Einstein Meer inzicht, tastbare resultaten Wat vindt men van uw product of dienst? Hoe tevreden zijn uw medewerkers?

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

Bevordering recycling belangrijk onderdeel van strategie duurzamer textiel. DuurzaamheidsDialoog 11/09/12 1

Bevordering recycling belangrijk onderdeel van strategie duurzamer textiel. DuurzaamheidsDialoog 11/09/12 1 Bevordering recycling belangrijk onderdeel van strategie duurzamer textiel DuurzaamheidsDialoog 11/09/12 1 Achtergrond 1 2 Productie en gebruik van textiel vormen een behoorlijke belasting van het milieu

Nadere informatie

Optimaliseren van recyclingprocessen via innovatie in productontwikkeling Duurzaamheidsdialoog TNS NIPO

Optimaliseren van recyclingprocessen via innovatie in productontwikkeling Duurzaamheidsdialoog TNS NIPO Optimaliseren van recyclingprocessen via innovatie in productontwikkeling Duurzaamheidsdialoog TNS NIPO Eelco Smit Philips Consumer Lifestyle 29 maart 2012 Een sterke diverse industriële groep leading

Nadere informatie

,12% materiaalvalorisatie. waarvan. actieve ophaalpunten. ton afvalbanden gevaloriseerd,

,12% materiaalvalorisatie. waarvan. actieve ophaalpunten. ton afvalbanden gevaloriseerd, Jaarverslag 2015 KERNCIJFERS 734 actieve leden brachten samen 70.403 ton nieuwe banden op de Belgische markt. 44 gespecialiseerde partners zamelden via 5.123 actieve ophaalpunten 34.301 ophalingen bij

Nadere informatie

Kenniscentrum Duurzaam Verpakken

Kenniscentrum Duurzaam Verpakken Kenniscentrum Duurzaam Verpakken 1. Aanleiding In de Raamovereenkomst 2013-2022 is in Artikel 4 afgesproken een Kennisinstituut op te richten (verder te noemen Kenniscentrum Duurzaam Verpakken [KCDV]).

Nadere informatie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie WHITEPAPER Content strategie & lead nurturing Online marketing succesvol inzetten: content strategie De opzet van de online marketing aanpak is voor veel marketing managers een lastig te visualiseren geheel.

Nadere informatie

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Meer waarde uit afval Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Inhoud 1. Aanleiding/kader 2. Stand van zaken Papendrecht 3. Verbetervoorstellen 4. Verwachte effecten 1. Aanleiding/kader

Nadere informatie