BUSINESS NATIONAAL DIT IS EEN GECAMOUFLEERDE DICTATUUR! Gerard Spong pleit voor politieke zuiverheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BUSINESS NATIONAAL DIT IS EEN GECAMOUFLEERDE DICTATUUR! Gerard Spong pleit voor politieke zuiverheid"

Transcriptie

1 BUSINESS NATIONAAL Gerard Spong pleit voor politieke zuiverheid DIT IS EEN GECAMOUFLEERDE DICTATUUR!

2 P R O F I E L Hij behoort tot de bekendste strafpleiters van ons land. Gerard Spong is een advocaat met een reputatie. En met een eigen visie. De Amsterdammer doet wat hij wil en zegt wat hij wil. Meestal binnenskamers, maar voor wie het horen wil ook op tv. Of in een zakenmagazine De ontmoeting in zijn kantoor aan de Keizersgracht vindt plaats kort na de breuk tussen de VVD en Rita Verdonk. Ook Spong heeft de soap tussen de twee liberale leiders met argusogen gevolgd. Dat het tot een breuk zou komen, heeft mij niet verbaasd.verdonk is niet het type dat zich laat muilkorven. En gelijk heeft ze, want ze staat ergens voor. Maar dat mag niet, want in Nederland moet je als politicus juist doen wat de partijtop je voorschrijft. Vooral dat aspect vind ik het meest trieste onderdeel van ons politieke bestel.te meer omdat in de grondwet letterlijk staat dat ieder kamerlid zijn stem uit mag brengen, zonder last. Oftewel: in volstrekte onafhankelijkheid en op eigen verantwoordelijkheid. Nou, vergeet het maar. De politiek hangt daarom van beduvelarij en knevelarij aan elkaar. De kiezer wordt aan alle kanten bedrogen. Dit is geen parlementaire democratie, maar een gecamoufleerde dictatuur. En het gekke is, niemand heeft het in de gaten. Politieke zuiverheid De advocaat zelf wel. Daarom trekt hij doorgaans fel van leer als dit onderwerp de revue passeert. Toch ervaart Spong het niet als zijn ultieme doel deze schendingen van de meningsvrijheid in Den Haag aan te kaarten of zelfs te veranderen. Ook niet als Verdonk haar eigen partij begint en om support vraagt? Ik laat mij daar niet over uit, maar een goed verstaander heeft aan een half woord voldoende. Een vergelijkbare reactie gaf Spong ruim zes jaar geleden toen vriend Pim Fortuyn hem vroeg voor de post van minister van Justitie. Een aantrekkelijk aanbod, zeker als je zoals ik hierover welgevormde ideeën hebt. Toch besloot de strafpleiter deze gelegenheid aan zich voorbij te laten gaan en zijn rol te beperken tot die van adviseur. Dat had ook te maken met het feit dat ik net deze praktijk was begonnen en mij verantwoordelijk voelde voor mijn medewerkers. Tegelijkertijd had ik ook toen al moeite met het politieke systeem. Ik zie mijzelf daar niet in functioneren.wel ben ik bereid de dames en heren politici een aantal colleges staatsrecht te geven. En een cursus politieke zuiverheid Liefde Tegen betaling natuurlijk. Spong is advocaat, maar zeker ook ondernemer. En succesvol bovendien, want naast Amsterdam (15 medewerkers) is er nog een kantoor in Haarlem (vijf medewerkers). Daarbij maakt Spong wel degelijk gebruik van zijn status als Bekende Nederlander. In menig tv-programma is hij een graag geziene gast. Ach, dat valt wel mee, zeker als je let op het aantal aanvragen dat hier dagelijks binnenstroomt. Bovendien, het initiatief daartoe gaat altijd uit van de media, niet van dit kantoor. IK BEN ADVOCAAT, GEEN PR-MAN Toch profiteert Spong handig van de meer dan gemiddelde belangstelling voor zijn persoon. Dat hangt trouwens ook nauw samen met zijn keuze voor bepaalde strafzaken. Zo viel zijn naam al eind jaren zeventig toen hij de verdediging op zich nam van het RAF-trio Wackernagel, Schneider en Folkerts. Later volgde onder meer het Octopusproces met Johan V., de verkrachtingszaak van Patrick Kluivert en de Schiedammer parkmoord. Sinds eind vorig jaar behandelt hij de strafzaak van Julien C. Het is zomaar een greep uit het omvangrijke oeuvre van Spong. Een man die om meerdere redenen opvalt en daarom goed in de markt ligt maar door zijn collega s toch vooral geroemd wordt om 2 B U S I N E S S

3 P R O F I E L zijn kwaliteiten als strafadvocaat. Helaas interesseert dat laatste mij geen biet. Ik vind het volstrekt onbelangrijk wat mensen van mij vinden. Waar het mij om gaat, is de liefde voor dit vak. En als ik dat zo nu en dan moet toelichten op tv, dan heb ik daar geen enkele moeite mee. Irreëel beeld Gelijk heeft hij. Spong profiteert simpelweg van de toegenomen belangstelling voor het strafrecht. Of zoals hij het zegt: Van de onbedwingbare neiging van ieder mens om zich steeds meer te spiegelen aan de misdaad. Volgens de advocaat raakt de samenleving langzamerhand gefascineerd door deze eigen cultuur met haar eigen regels. Kijk maar eens naar het stijgende aantal misdaadseries op tv. Het is elke avond weer raak, vaak op meer dan één zender. Het hoe en waarom van deze opvallende tendens is ook voor Spong een vraag. Sensatiezucht, leedvermaak, een gebrek aan avontuur? U mag het zeggen. Dat de samenleving via deze series een irreëel beeld krijgt van de werkelijke praktijk, vindt hij trouwens minder plezierig. Het is absoluut spannend en er gaat in de regel ook meer tijd zitten in het vinden van het juiste spoor. Een gemiddelde strafzaak beslaat zeker twee meter aan ordners. En aangezien details meestal beslissend zijn voor het oordeel van de rechter, zegt dat alles over de complexiteit van dit werk en de tijdsduur. Maar ook over het fingerspitzengefühl van Spong. Als ik erin slaag feiten boven tafel te krijgen die het machtige justitiële apparaat ten onrechte heeft laten liggen, dan voel ik mij wel erg tevreden. Misschien is dat het David tegen Goliath-syndroom. Het geeft in ieder geval een enorme bevrediging. En dat verveelt nooit, zelfs niet na dertig jaar. Bouterse Daarom sluit hij een carrièremove richting politiek zoals sommigen verwachten bijna zeker uit. Ik vind dit werk veel te uitdagend; het houdt mij ook scherp. En dat is nodig, vindt Spong, omdat er volgens hem nog veel onrecht is in de wereld. Niet dat de strafadvocaat nu als een wereldverbeteraar de globe gaat rondtrekken, maar enkele zaken hebben al langer zijn specifieke aandacht. De rechtszaak tegen Desi Bou- Ik vind het volstrekt onbelangrijk wat mensen van mij vinden. terse bijvoorbeeld. De oud- bevelhebber van de Surinaamse strijdkrachten staat vanaf 30 november in Paramaribo terecht voor zijn aandeel in de Decembermoorden van Hoewel Spong van mening is dat zelfs de grootste schoft een degelijke juridische verdediging verdient, zou hij een dergelijk verzoek van Bouterse categorisch weigeren. Daar ligt deze strafzaak te gevoelig voor; ik was bevriend met enkele slachtoffers. Om recht te doen aan zijn gevoel adviseert hij de Surinaamse regering al sinds 2000, vrijwillig. Op deze manier draag ik mijn steentje bij aan een eerlijke, veilige Surinaamse samenleving. Verder dan deze inspanning gaat de strafpleiter niet.verhuizen naar zijn geboorteland en daar jonge, bekwame juristen opleiden, doet hij niet. Alles wat ik nodig heb, is hier. Bovendien voel ik mij in hart en ziel Nederlander, wat dat ook mag wezen. Zot Daarbij komt dat de status die hij hier in de afgelopen jaren heeft opgebouwd, Spong te lief is. Als uitstekend strafadvocaat wel te verstaan, niet als Bekende Nederlander, licht hij toe. Dat laatste is mij worst. Zoals Spong er ook aan hecht, afstand te nemen van het verwijt dat hij enkel publicitair gevoelige zaken ter hand zou nemen. Als kantoor hebben we op jaarbasis honderden cases. Slechts voor enkele hebben de media belangstelling. Het is te zot voor woorden dat ik daar op zou selecteren. Integendeel; als iemand over een publicitair gevoelige zaak beschikt maar mijn uurtarief niet kan betalen, wijs ik hem de deur. Ik ben advocaat, geen PR-man. Tekst: MART RIENSTRA Fotografie: HANS KOKX N A T I O N A A L 3

4 Structuur is onze natuur. Structuur is een natuurlijke toestand. Structuur is overal om ons heen in de natuur. Toch zijn, om allerlei redenen, menselijke organisaties vaak minder dan perfect gestructureerd. De gevolgen zijn duidelijk: inefficiënte inzet van tijd en middelen. En niet te vergeten: verminderde motivatie van medewerkers. IT wordt algemeen beschouwd als dé oplossing. Recent onderzoek heeft echter aangetoond dat 69% van de IT-projecten mislukt Maar óók dat procesverbetering in 62% van de gevallen leidt tot efficiëntieverbetering! Cheops brengt de structuren van bedrijven en organisaties in beeld, om die vervolgens te verbeteren en te versterken. Zo kan goed projectmanagement en procesmanagement daadwerkelijk bijdragen tot efficiëntieverhoging. Vandaar onze missie: wij helpen opdrachtgevers hun doelen zo efficiënt mogelijk te bereiken. Daarom brengt Cheops structuur aan in uw organisatie. Want structuur is onze natuur. Meer weten? Bel of mail Cheops, telefoon of

5 A C T U E E L De energiemarkt vertoonde vroeger weinig dynamiek. De overheid beheerde de productie, een winstoogmerk ontbrak en de prijs fluctueerde nauwelijks. Maar na de liberalisering is veel veranderd. Sterke prijsstijgingen en onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen nopen gebouweigenaren en gebruikers ertoe om zich proactief bezig te houden met energiemanagement. Prijsstijging heeft grote gevolgen MEER AANDACHT VOOR ENERGIEMANAGEMENT Voor de liberalisering maakten energiekosten maar een beperkt deel uit van de vierkantemeterprijs van een gebouw. Eigenaren en gebruikers besteedden er dan ook nauwelijks aandacht aan, zegt Arno Uiterweerd, consultant energiemanagement bij BAM Techniek - Energy Systems. Dit kenniscentrum initieert nieuwe energiesystemen, ontwerpt, realiseert, monitort en adviseert. Volatiel Hoe anders is de situatie nu. De kosten van energie stegen de afgelopen jaren explosief. Zo nam de prijs van elektriciteit op de handelsmarkt in 2005 met maar liefst 30% toe. De gemiddelde jaarlijkse stijging van de energiekosten voor consumenten over de periode 2000 tot en met 2006 bedroeg volgens het CBS 8,5%. Dit betekent dat energie ten opzichte van 2000 ruim 50 procent duurder werd. Waardoor wordt deze stijging veroorzaakt? Productie en verkoop zijn na de liberalisering in 2001 in handen van zelfstandige, commerciële bedrijven. De prijzen zijn volatiel en reageren op gebeurtenissen als de oorlog in Irak, de Gazprom-crisis, hete zomers en lange winters. Vroeger kwamen deze zaken nauwelijks in de prijs tot uitdrukking, nu wel. Niet goedkoper Het grillige verloop van de prijzen maakt het moeilijk om een voorspelling te doen over de toekomstige prijsontwikkeling. Maar energie zal zeker niet goedkoper worden, zegt Uiterweerd. Wij houden rekening met een jaarlijkse stijging tussen 10 en 20%. De consequenties hiervan voor de eigenaren van gebouwen zijn ingrijpend. Wanneer servicekosten en huur stijgen met een gemiddelde inflatie van 2% en de energiekosten met 20%, dan streven deze laatste de servicekosten al na vier jaar voorbij. Over ruim twintig jaar zijn de energiekosten dan zelfs hoger dan de huur. Wat kunnen gebouweigenaren doen om de kosten voor energie beheersbaar te houden? Allereerst scherp inkopen.wij volgen de markt op de voet en signaleren trends en bewegingen in een vroeg sta- Arno Uiterweerd: Energiebesparende maatregelen leiden niet alleen tot een lagere energierekening, maar ook tot een hogere arbeidsproductiviteit en minder ziekteverzuim. N A T I O N A A L 5

6 A C T U E E L Duurzame energiesystemen dragen bij aan een structurele oplossing dium. Door alert te zijn en op het juiste moment in te kopen, besparen we regelmatig aanzienlijke bedragen. Verder is het van belang om de energiestromen in een gebouw in kaart te brengen en te optimaliseren. Hierbij is het zaak om verband te leggen tussen het verbruik en de kenmerken van gebouw, installatie en gebruikers. Pas door al deze componenten in hun onderlinge samenhang te analyseren, kan sprake zijn van goed energiemanagement. Extra inspanning Zeker in het begin vergt energiemanagement een extra inspanning van alle betrokkenen. De voordelen zijn echter evident. Een belegger laat door energiemanagement zien, aandacht te hebben voor het milieu en alert te zijn op besparing van kosten. Ook is het mogelijk om huurders informatie te geven over het verbruik en het klimaat in een pand. Dit kan ertoe leiden dat zij gemotiveerd worden om hun wijze van energieverbruik te veranderen. Daarbij hoeft het overigens lang niet altijd te gaan om ingrijpende maatregelen. Zo leidt een bijstelling van temperaturen in de installatie al tot minder energieverbruik, zonder dat het comfort verslechtert. Naast voordehandliggende zaken als het aanpassen van de binnentemperatuur en het sluiten van deuren en ramen worden maatregelen geadviseerd als na-isolatie van de gebouwschil, energiezuinige verlichting, het gebruik van dubbel glas, appendageen leidingisolatie en het terugwinnen van restwarmte. VERPLICHT ENERGIECERTIFICAAT Belangrijk aandachtsveld voor eigenaren is het verplichte energiecertificaat voor utiliteitsgebouwen, ook bekend als het Energie Prestatie Advies-Utiliteit (EPA-U). Een EPA geeft inzicht in het energiegebruik van een gebouw door middel van een energieindex, waarbij A staat voor zeer energiezuinig en G voor zeer onzuinig. Ook bevat het EPA een overzicht van mogelijke besparingsmaatregelen, zowel bouwkundig als installatietechnisch. Of gebouweigenaren de geadviseerde maatregelen ook laten uitvoeren, is voor een groot deel afhankelijk van de relatie eigenaar/gebruiker, stelt Uiterweerd. Een eigenaar die het gebouw zelf in gebruik heeft, zal eerder kiezen voor uitvoering van maatregelen dan een gebouweigenaar die het gebouw verhuurt.wanneer een geregistreerde verbouwing de aanleiding is voor het uitvoeren van een EPA-U, geeft het onderzoek ook inzicht in de terugverdientijd van de energiezuinige aanpassingen. Ik verwacht dat hierdoor eerder besloten wordt om deze maatregelen ook daadwerkelijk te implementeren. Elk utiliteitsgebouw ouder dan tien jaar en met een oppervlakte van meer dan m 2 en alle openbare gebouwen moeten beschikken over een EPA.Vanaf 1 januari 2008 moet de eigenaar van een utiliteitsgebouw bij een transactie verkoop, verhuur of verbouw een certificaat kunnen overleggen. Bij openbare gebouwen moet het energiecertificaat zichtbaar gepresenteerd worden bij de entree. Impuls Met de invoering van het energiecertificaat voor utilitaire gebouwen, het zogenaamde EPA-U, krijgt de energiebesparing in Nederland een impuls. Dit certificaat beoogt een verbeterde energieefficiency voor bestaande objecten en moet bij elke gebouwtransactie worden overlegd. Een EPA geeft inzicht in de energie (on)zuinigheid van een gebouw en biedt tevens een overzicht van de mogelijkheden om het energiegebruik terug te dringen. BAM Techniek - Energy Systems is sinds april van dit jaar als eerste adviseur officieel gecertificeerd om een EPA-U uit te voeren. Uitvoering van de voorgestelde maatregelen zorgt voor kostenverlaging en waarborgt tegelijkertijd de kwaliteit van het binnenklimaat. Onderzoeken, onder meer van SenterNovem, benadrukken het belang van dit laatste aspect. Het blijkt dat veel energiebesparende maatregelen een gunstig effect hebben op het kantoorklimaat, aldus Uiterweerd. Ze leiden dus niet alleen tot een lagere energierekening, maar ook tot een hogere arbeidsproductiviteit en minder ziekteverzuim. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Rendabel Naast het zoveel mogelijk beperken van het energiegebruik dragen duurzame energiesystemen bij aan een structurele oplossing. Denk bijvoorbeeld aan toepassingen zoals aardwarmte, zon- en windenergie. Het is verheugend te constateren dat deze systemen in toenemende mate terrein winnen. Steeds meer partijen kijken bij hun energievoorziening niet alleen naar de benodigde initiële investering, maar ook naar de exploitatiekosten op langere termijn. En dan blijken veel duurzame concepten absoluut rendabel. Naast deze bedrijfseconomische overweging speelt de overheid nog altijd een belangrijke rol als aanjager van de vraag naar duurzame energiesystemen. Een consistent beleid is daarbij volgens Uiterweerd van groot belang. De ontwikkeling van innovatieve ideeën kost vaak tijd. Daarom is het cruciaal dat deze niet gefrustreerd worden door het onverwacht wegvallen van subsidies. Tekst: CEES LOUWERS 6 B U S I N E S S

7 * ziet u het verschil? workaholic / insluiper * MOBIELE SURVEILLANCE Om alarmmeldingen te voorkomen kunt u niet alert genoeg zijn. Is er na sluitingstijd niemand meer aanwezig in uw pand? Is alles in orde? Mobiele Surveillance van Securitas biedt uitkomst. Dan weet u zeker dat er in uw pand na kantoortijd geen onverwachte zaken gebeuren. Of dat die workaholic plots geen kant meer op kan. Meer weten? Kijk op of bel SECURITAS. STERK OP DE ACHTERGROND.

8 Z A K E N A U T O Renault Laguna KWALITEIT MET EEN HOOFDLETTER Met de derde generatie Laguna speelt Renault beslist op veilig. Geen vreemde strapatsen op het gebied van design, maar een vormgeving die voortborduurt op het huidige model.tijdens de ontwikkeling en het productieproces is de focus volledig gericht op kwaliteit, om de missers bij aanvang van het vorige model te doen vergeten. De nieuwe Laguna is er weer als vijfdeurs hatchback en zeer geslaagde Estate. De auto s hebben een bekende bodemgroep, die echter op alle onderdelen is herzien. Daarmee is de Laguna een strakker sturende auto geworden met minder zijdelingse bewegingen. Door fraaie materialen geeft het interieur een kwaliteitsgevoel. Dat bereikt zijn hoogtepunt bij de optimaal uitgeruste Initiale met een beige/grijze kleurstelling en houtaccenten. De 2 liter diesel speelt de hoofdrol in drie vermogensvarianten van 130 tot 175 pk. Fijne, stille, krachtige en behoorlijk zuinige motoren, stuk voor stuk met roetfilter.volgend jaar komt er nog een zeer zuinige 1.5 liter dci bij, alsmede een volledig nieuw ontwikkelde 3 liter V6. Benzinerijders krijgen een royale keuze vanaf de V (alleen hatchback) via een 2 liter en 2 liter turbo tot weldra een 3,5 liter V6. Drie uitrustingsvarianten zorgen voor volop keuze en airco is altijd standaard. De Laguna biedt binnenin behoorlijk de ruimte aan passagiers en bagage. De zit achter het stuur is goed ondersteund en het algehele rijgedrag is comfortabel. Tot in de kleinste details is de Laguna herzien; er is bijvoorbeeld nadrukkelijk gewerkt aan het betrouwbaar maken van de sleutelkaart. Zo n kaart is immers erg handig, maar alleen als hij probleemloos functioneert. VOLKSWAGEN TIGUAN Nadat vooral Japanse en Koreaanse merken het voortouw namen, zijn de Europese merken nu aan zet in het SUV-segment. Volkswagen schuift aan met de Tiguan, zeg maar het kleine broertje van de Touareg. De auto is vergaand gebaseerd op het platform van de Golf en Touran en heeft in zijn design veel trekjes van deze hoekige ruimtewagen. Niet bijzonder dus en jammer dat men de beslist originele conceptstudie zo tot de essentie heeft teruggebracht. Alleen de 1.4 TSI van 150 pk is er met louter voorwielaandrijving, alle andere Tiguans profiteren van vierwielaandrijving. Volgend jaar komt er ook een 170 pk 1.4 TSI en de 2 liter turbo (200 pk), bekend uit de Golf GTI. Dieselrijders kunnen kiezen uit de vertrouwde 2 liter, nu met common rail inspuiting (140 en 170 pk). MINI CLUBMAN Het populaire Mini breidt onder BMW-regie haar leveringsprogramma uit met een derde model, de Clubman. De auto is flink wat centimeters gegroeid, zowel in lengte als in wielbasis en daarmee worden de interieurmogelijkheden naar het niveau van een middenklasser gebracht. Achterin kan men nu redelijk zitten en er kan ook nog wat bagage worden meegenomen. Bijzonder zijn niet alleen de dubbele deuren op de plaats van de achterklep, maar ook het extra deurtje aan de rechterzijde, dat tegen de rijrichting in opent. De Clubman wordt leverbaar in alle bestaande motorversies en behoudt ondanks het verlengde onderstel zijn hoogwaardige rijgedrag. Tekst en fotografie: TONY VOS 8 B U S I N E S S

9 Focus on your future like no one Radio en Telefonie Hoe beheers ik de groei van mijn bedrijf? Welke nieuwe producten moet ik ontwikkelen? Hoe waarborg ik de continuïteit van mijn bedrijf? Allemaalzakenwaaruvan wakkerligt enterechtwantdaarhoortuw aandacht naar uit te gaan, daar ligt uw focus! data en internet tegen scherpe prijzen aan steeds meer tevreden ondernemers. Met het snelst groeiende glasvezelnetwerk van Nederland, met uitgekiende diensten en met een uitstekende service: like no one else I T Glasvezel - Supersnel Internet - Telefonie

10 B E D R I J F S P R O F I E L In 1947 waagde Jan Bloemers op 26-jarige leeftijd de stap naar het ondernemerschap en was de Internationale Metaalbeschermingsmaatschappij een feit. De pater familias had de exclusieve vertegenwoordiging gekregen van het befaamde Denso band. Met deze corrosiewerende tape worden nu, zestig jaar later, nog steeds gas- en waterleidingen beschermd tegen roest. Zoon Robert Bloemers bouwde Imbema uit tot een Haarlems bedrijf met drie divisies in diverse sectoren. Met een omzet van 90 miljoen euro, 21 werkmaatschappijen en 325 werknemers is Imbema een groep van technische handelsmaatschappijen om trots op te zijn. Imbema: INNOVATIEVE BRUG TUSSEN KLANT EN LEVERANCIER De festiviteiten zijn achter de rug. Zestig jaar succesvol ondernemen is niet onopgemerkt gebleven. In de directievergaderkamer aan de Mauritsstraat in Haarlem, waar het hoofdkantoor van Imbema is gevestigd, getuigt een tafel vol geschenken nog van een passende viering. Het personeel kon genieten van Lee Towers. Voor de leveranciers was eveneens een feest georganiseerd met een 65-jarige Madeline Bell op het podium, die de sterren van de hemel zong. Still going strong. En dat mogen we ook zeggen van de 60-jarige Imbema Groep. Stevige pijler Het beschermen van gas- en waterleidingen met Denso band bleek als bedrijfsactiviteit een uiterst stevige pijler, aldus directeur Bloemers. We verkopen nog steeds de corrosiewerende bandages van petrolatum tapes tot bitumen- en zelfvulcaniseerbare butylrubbertapes. Maar het bleef niet bij het wikkelen van onder- en bovengrondse leidingen. Imbema heeft een lange weg afgelegd en de groep technische handelsmaatschappijen bedient inmiddels een rijk geschakeerde markt. Technische innovaties Imbema anno 2007 bestaat uit de divisies Industrie, Transport en Grossiers Automaterialen. Leidingtechniek vormt de core business van de divisie Industrie. Met een breed productenpakket speelt deze divisie een wezenlijke rol in de distributie van gas, water, warmte en elektriciteit in de Benelux. Bloemers: Wij hebben een naam hoog te houden als aanjager van technische innovaties. De eigen technische expertise en de vraag van onze klanten worden gebruikt om nieuwe toepassingen te ontdekken. Leveranciers volgen onze innovatiedrang, waardoor Robert Bloemers Foto: Hans van der Mast 1 0 B U S I N E S S

11 B E D R I J F S P R O F I E L Imbema een brug slaat tussen fabrikant en gebruiker. In zowel de corrosiewering als de verbindingen in kunststofleidingen met de push-fit methode zijn we marktleider. En bij dat laatste gaat het dan om een markt van kilometer kunststofleidingen. IJs egaliseermachine We zouden Imbema ook kunnen kennen van voegovergangen, kunststof rijplaten, voegbanden, isolatiemateriaal en andere onontbeerlijke toepassingen in de bouw, weg- en waterbouw. Tot de verbeelding spreekt in elk geval de zogeheten Zamboni IJs egaliseermachine, die we tijdens schaatswedstrijden in de pauze aangeduid weten als de dweilmachine. Het is een uitgekiend apparaat dat eerst een dun laagje ijs afschraapt en daarna water toevoegt om de scheurtjes op te vullen. Die scheurtjes vriezen meteen dicht waardoor de baan weer rijklaar is voor de schaatskampioenen. En wie zich afvraagt waar de stripjes kunststof vandaan komen die de schaatsers op hun pak dragen om aërodynamische redenen, komt wederom bij Imbema terecht. Industrie, Transport en Grossiers Automaterialen zijn tezamen goed voor een assortiment van artikelen. Het is Bloemers er veel aan gelegen om de autobedrijven binnen 24 uur te voorzien van de bestelde auto-onderdelen. De toeleveranciers leveren de bestellingen s nachts in een speciale container uit, zodat de Imbema grossiers de goederen de volgende morgen vanaf 8 uur kunnen uitrijden naar hun klanten. Omzetverdubbeling De acquisitie van IRA Verkoopmaatschappij lag in 1983 ten grondslag aan de succesvolle divisie Grossiers Automaterialen. De wens een rol te spelen in de carrosserie-industrie in de Benelux resulteerde vier jaar later in de overname van Rhiwa in Nieuwerkerk a/d IJssel, wat de grondslag vormde voor de divisie Transport. Schuifzeilenopbouw, achterbumper, spatlappen met bedrijfsnaam, schuifdak, hang- en sluitwerk wat de klant nodig heeft aan carrosserie en trailerbouw, Imbema levert alles wat boven de wielen zit. De aankoop van Rhiwa legde Imbema geen windeieren, de omzet verdubbelde en het rendement steeg navenant. De divisie Transport beschikt verder over de afdeling schuurtechniek waar materialen voor de schadeherstelbranche, de hout- en kunststofindustrie en de schildersmarkt worden geleverd. Ook hier is innovatie de motor van de groei. Bloemers: Uit Finland halen we schuurpapier met een korrel van Met zulk fijn papier kun je zelfs je make-up aanbrengen. Hoogwaardige stofmaskers Nieuwe markten aanboren heeft altijd behoord tot de bedrijfsstrategie van Imbema, vertelt de directeur. Sinds twee jaar begeven we ons zeer succesvol op de markt van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Hoogwaardige stofmaskers, laarzen voor de voedingsmiddelenindustrie, beschermende brillen voor werknemers in de medische sector of de verpakkingsindustrie, er zijn nog werelden te veroveren, aldus Bloemers. Brug slaan Voor de komende jaren staat de auto-elektronica - onder de motorkap - op de agenda. We kunnen er eigenlijk niet om heen om hier over na te denken. We zullen hier toenemend in gaan investeren. En die proactieve aanpassing aan de geest van de tijd en de vraag van de klant zou wel eens hét geheim van het succes van Imbema kunnen zijn. Bloemers ziet het krachtenspel tussen klant en leverancier het beste gesymboliseerd in de 3e wet van Newton. Actie en reactie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Newton s cradle symboliseert de vraag van de klant, die door Imbema op de juiste wijze wordt vertaald naar de toeleveranciers. De actie die dit teweegbrengt wordt gevolgd door een reactie die moet leiden tot een overeenkomst. We zetten eigenlijk continue de beweging in gang richting zakenpartners, juist door te innoveren, door te doen wat we beloven. Met die nieuwe impulsen is onze klant verzekerd van het feit dat we meedenken. Daarmee is de brug geslagen tussen klant en leverancier. Imbema Groep Postbus AD Haarlem N A T I O N A A L 11

12 REGIONALE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ UW IMPULS OP DE WINKELVLOER D.R.A.I. Nederland B.V. Apeldoorn Postbus 52, 7300 AB Apeldoorn Kayersdijk 141, 7332 AP Apeldoorn Telefoon (055) Fax (055) Internet: n Sterk groeiend aantal bedrijven/ kantoren kiest voor West-Brabant als vestigingsplaats. Dat gebeurt op basis van sterke argumenten zoals bereikbaarheid - 50 kilometer van Rotterdam en Antwerpen-, een ruime keuze uit nieuwe en bestaande bedrijfsobjecten en lage grond- en huurprijzen. Multinational of éénmansbedrijf, wij zetten die argumenten graag voor u op n rijtje. BEL GRATIS: de Kunst van het tapijtreinigen Tapijtreiniging is in de visie van Chem-Dry een ware kunst. Daarom gaan we verder dan een op het oog schoon tapijt. Met onze gepatenteerde reinigingsmethode van microscopische koolzuurbelletjes wordt uw tapijt schoon én nog veel belangrijker hygiënisch. Het vuil diep in de vezels wordt verwijderd, samen met huisstofmijt en ander onzichtbaar vuil. Met de kunst van Chem-Dry wordt een beter binnenmilieu in uw werk- en leefomgeving gerealiseerd. Een beter binnenmilieu verhoogt de prestaties en arbeidsproductiviteit bij uw medewerkers. Een beter binnenmilieu draagt bij aan een gezonde leef- en werkomgeving. Eenprettigegedachtevooruenuwmedewerkers. Voor informatie over deze unieke reinigingsmethode kunt u terecht bij uw lokale Chem-Dry vestiging. Uiteraard kunnen wij ook een demonstratie of een vrijblijvende offerte voor u verzorgen. Kijk op voor uw dichtstbijzijnde Chem-Dry vestiging of bel 0900-CHEMDRY ( ). en kan ook: Droger, schoner, gezonder

13 T R E N D S Parkmanagement is een middel om de kwaliteit van een bedrijventerrein op peil te houden of op een hoger niveau te brengen. Zowel bij bestaande als bij nieuwe terreinen zijn de voordelen aanzienlijk. Als het gaat om schaalvoordelen moet echter gewaakt worden voor te hoge verwachtingen. Kwaliteitsinstrument geeft impuls aan bedrijventerreinen PLEIDOOI VOOR PARKMANAGEMENT Arcadis is een internationale onderneming die projectmanagement, adviezen en ingenieursdiensten levert op het gebied van infrastructuur, milieu en gebouwen. We houden ons onder meer bezig met de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen, opent Frits op de Haar, commercieel manager bedrijventerreinen bij Arcadis. Je moet daarbij onder meer denken aan technische aspecten, bestemmingsplannen, milieutechnische zaken en infrastructuur.vanuit de techniek zijn we steeds meer opgeschoven naar de beleidsmatige en (her)ontwikkelingskant. Duurzaam Ook revitalisering van bedrijventerreinen vormt een belangrijk werkgebied voor Arcadis. Het aanpassen van bestaande terreinen aan de eisen van deze tijd is duurzamer dan het steeds weer ontwikkelen van nieuwe gebieden. Bij een revitaliseringsproject maken we een bedrijventerrein weer gereed voor de toekomst. Op de Haar schat dat ruim 50 procent van de bestaande terreinen in meer of mindere mate aan revitalisering toe is. Dat varieert van een cosmetische opknapbeurt tot bijna compleet opnieuw beginnen. In sommige gevallen zelfs transformeren, bijvoorbeeld als een bedrijventerrein te dicht tegen woonbebouwing aanligt. Bij revitalisering gaat het vaak om het wegwerken van achterstallig onderhoud. Om je woning of tuin leefbaar te houden, trek je ook geld uit voor een periodieke onderhoudsbeurt. Bij bedrijventerreinen ligt dat eigenlijk niet anders. Het onderhoud van gebieden is echter vaak niet op peil. En als er dan moet worden opgeknapt, betekent dat een onverwachte aanslag op het meestal niet beschikbare budget. Aanjager Voorkomen is beter dan genezen. Goed parkmanagement kan veroudering en verloedering van een gebied tegengaan. Parkmanagement is overgewaaid vanuit de VS. Het zorgt voor een continue vernieuwing en verbetering. Parkmanagement en het streven naar duurzame bedrijventerreinen gaan dus hand in hand. In Nederland is het instrument zeker nog geen gemeengoed.toch zijn de voordelen van parkmanagement voor alle betrokken partijen ondernemers, projectontwikkelaars en gemeenten evident. Een bedrijventerrein met goed beheer is nu eenmaal aantrekkelijker als vestigingslocatie. De waarde van het onroerend goed blijft op peil en stijgt in veel gevallen zelfs. Professioneel parkmanagement verhoogt bovendien het imago van de gevestigde bedrijven, verbetert de bedrijfsprocessen, zorgt voor betere werkomstandigheden en heeft een motiverende werking op de medewerkers. Last but not least zijn ook kostenvoordelen te behalen door collectieve inkoop van diensten: van beveiliging, bewegwijzering, groenonderhoud, afvalmanagement, tot en met telecommunicatie. Juist bij gerevitaliseerde en geherstructureerde terreinen is parkmanagement een uitstekend instrument om achterstanden in te lopen en de kwaliteit van een gebied te verhogen. Een revitaliseringsproject is een goed moment om allerlei verbeteringen in gang te zetten. Vaak wordt dan toch al de infrastructuur aangepakt en bijvoorbeeld ook de groenvoorziening of beveiliging onder de loep genomen. Revitalisering kan als aanjager dienen om ook andere aspecten van parkmanagement op te pakken. Niet gebonden In winkelcentra is gebiedsmanagement al redelijk ingeburgerd. Eigenaren en winkeliers voeren een gezamenlijk beleid, kopen diensten samen in en hebben collectieve budgetten voor promotie en dergelijke. Men dacht dus gemakkelijk een parallel te kunnen trekken naar bedrijventerreinen. Maar zo werkt dat helaas in de praktijk niet. Bij parkmanagement van bedrijventerreinen lag aanvankelijk de focus vooral op de inkoopkant. Doelstelling was om door collectieve inkoop kostenvoordelen te behalen Frits op de Haar: Ondernemers willen niet gebonden zijn, maar zelf beslissen: vrijheid blijheid. N A T I O N A A L 13

14 T R E N D S Parkmanagement biedt zowel bij bestaande als bij nieuwe terreinen veel voordelen en zo budget te genereren voor een parkmanager. Dat is echter lastig, omdat de opbrengsten veelal niet opwegen tegen de inspanningen. Ondernemers blijken in de praktijk nog onvoldoende bereid om te participeren. Ze hebben vaak al hun eigen leveranciers en aandachtsvelden als energie-inkoop behoren niet tot de core business. En als al besparingen te behalen zijn, dan hebben bedrijven deze vaak zelf al ontdekt en geëffectueerd. Ondernemers willen niet gebonden zijn, maar zelf beslissen: vrijheid blijheid. Veel geregel Het verwachtingspatroon met betrekking tot gezamenlijke inkoop moet daarom worden bijgesteld. We hebben geconcludeerd dat basale zaken zoals beveiliging en bewegwijzering best collectief te regelen zijn en dat hier ook inkoopvoordelen te behalen zijn. Op het gebied van afvalbeheer geven wij vooral advies, bijvoorbeeld over een slimme scheiding van afvalstromen. De ondernemer bepaalt dan zelf met welke inzamelaar hij het gunstigst zaken kan doen. Bij collectieve inkoop van telecom-in- frastructuur en energie ligt de zaak een stuk lastiger. Dat vergt vaak zoveel geregel, dat het eventuele inkoopvoordeel hier niet tegenop weegt. Ook blijken providers dikwijls niet in staat om zaken onderling af te stemmen. Als daardoor de telefoonverbinding bij een bedrijf uitvalt, zit je met de gebakken peren. Ik zeg niet dat je niet moet proberen zoveel mogelijk diensten gezamenlijk in te kopen, maar blijf wel realistisch met je verwachtingen. Wij focussen daarom veelal op andere, meer immateriële voordelen van parkmanagement: het realiseren en behouden van de gewenste ruimtelijke en functionele kwaliteit door goed beheer en samenwerking tussen bedrijven en overheid. Obstakel Voor het in de volle breedte doorvoeren en het welslagen van parkmanagement is de participatie van de gevestigde bedrijven essentieel. Een groot obstakel hierbij vormen de free riders: ondernemers die wel willen profiteren van de gezamenlijke faciliteiten, maar hieraan niet financieel bijdragen. De haalbaarheid van parkmanagement wordt door deze groep ondernemers danig ondermijnd. Op nieuwe terreinen worden bedrijven die zich willen vestigen vaak verplicht om deel te nemen aan gezamenlijke activiteiten, maar bij bestaande locaties is dat lastig. Een instrument dat eveneens uit het buitenland afkomstig is en hiervoor een mogelijke oplossing biedt, is het zogeheten Business Improvement District (BID). Dit geeft ondernemers in een afgebakend gebied, zoals een winkelcentrum of bedrijventerrein, de mogelijkheid om een heffing in te stellen waarmee zaken collectief worden gerealiseerd. Op die manier hoeft niet slechts een deel van de bedrijven op te draaien voor de uitgaven aan bijvoorbeeld beveiliging of marketingacties. Bij een BID kan de meerderheid van de ondernemers eventuele tegenstanders of meelifters dwingen om bij te dragen in de kosten. BGV In de praktijk blijkt een BID een bijzonder effectief middel om free riders aan te pakken. De overheid kan optreden als een soort kassier; het geld gaat dan naar een ondernemersfonds. In Leiden en Nijmegen doet men dat bijvoorbeeld door een deel van de OZB daarvoor te gebruiken. Ook bij organisaties als VNO- NCW en MKB Nederland is nu meer draagvlak voor BID s. Het ministerie van EZ wil proberen om dit landelijk te bevorderen. Ondernemers en gemeenten die een gezamenlijk gebiedsmanagement willen organiseren, krijgen nu een Nederlandse variant op de BID als instrument in handen: de Bedrijfsgerichte Gebieds Verbetering, afgekort BGV. Een experimentenwet gaat de wettelijke basis hiervoor regelen. Met deze tijdelijke wet experimenteert het ministerie vanaf 2008 met de BGV in 36 pilots. Als de meerderheid van de ondernemers op het betreffende bedrijventerrein instemt, zorgt de gemeente voor inning van de bijdrage van alle ondernemers in de BGV-zone. Deze inkomsten komen ten goede aan de vereniging of stichting, die daarmee de afgesproken activiteiten uitvoert. De BGV-Experimentenwet loopt tot 1 januari Medio 2012 vindt een evaluatie plaats en wordt besloten over een eventuele definitieve wet. Het aantal pilots vind ik persoonlijk te beperkt en ook de proefperiode had een stuk korter gekund, zegt Op de Haar. Maar het is in ieder geval een aanzet voor de oplossing van het probleem van free riders. Uiteindelijk zal de BGV de verdere invoering van professioneel parkmanagement versnellen. Tekst: DRS. ARIE F.O. CRAANEN BUSINESS Nationaal Landelijk katern van de regionale zakenmagazines Postbus 14101, 3508 SE Utrecht, Mecklenburglaan 16, 3581 NW Utrecht Telefoon (030) ; fax (030) ; Eindredactie: Hans Hajée Medewerkers: Arie Craanen, Jean Geldens, Hans Hooft, Cees Louwers, Mart Rienstra, Tony Vos Advertentieacquisitie: Telefoon (030) , Vormgeving: bpmedia+design, Tilburg Copyrights: Het auteursrecht op de in Business verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. 1 4 B U S I N E S S

15 VOOR ONDERNEMERS MET AMBITIE Voorheen De Jonge Peters Remmelink Advocaten. Ondernemingsrecht Vastgoed Verzekeringsrecht Arbeidsrecht Private Clients

16

Energy Services heeft nieuws voor u!

Energy Services heeft nieuws voor u! Energy Services heeft nieuws voor u! Mobiele App voor uw Energiezaken Energiebesparende technieken en duurzame energie Nieuwe website, met nog meer informatie Energiebesparing in kantoren, bedrijfshallen

Nadere informatie

De brug naar Duurzame techniek

De brug naar Duurzame techniek ar duurzame tech a n g u niek r b e d Samenleving Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is de ondernemingsstrategie waarbij aandacht voor de samenleving, de aarde en de onderneming in balans is. Steeds

Nadere informatie

TOTAL COST OF OWNERSHIP

TOTAL COST OF OWNERSHIP Nieuwe perspectieven op TOTAL COST OF OWNERSHIP INTELLIGENT BUILDING SPECIALS Investeren in comfort en energiebesparing loont Ondernemingen en overheidsorganisaties zijn zich er steeds meer van bewust

Nadere informatie

Van duurzaam gebouw naar duurzaam gebruik

Van duurzaam gebouw naar duurzaam gebruik Van duurzaam gebouw naar duurzaam gebruik Artikelen over duurzaam bouwen en renoveren buitelen over elkaar heen. Maar Nederland bouwt tegenwoordig al erg duurzaam. En het energieverbruik is al fors teruggedrongen.

Nadere informatie

De IVW, daar heb je wat aan!

De IVW, daar heb je wat aan! De IVW, daar heb je wat aan! Samen In Weesp hebben we een unieke samenwerking, waarmee we zaken ook echt voor elkaar krijgen en onze ambities waarmaken. Samen staan we sterk. Cees van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Building4life. Wilt u weten hoe? Building4life. Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus 1069 4801 BB Breda

Building4life. Wilt u weten hoe? Building4life. Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus 1069 4801 BB Breda Wilt u weten hoe? Ga stap voor stap door onze aanpak: - Kennismaking Building4life - De Building4life werkwijze - Uitgewerkte case Amarant Tilburg Building4life Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus

Nadere informatie

Vaillant aurostep zonneboiler Puur rendement

Vaillant aurostep zonneboiler Puur rendement Vaillant aurostep zonneboiler Puur rendement Vaillant aurostep zonneboiler De winst van aurostep Weet u dat 8 minuten zon volstaan om alle mensen op de wereld één jaar van energie te voorzien? De zon levert

Nadere informatie

Allround in vastgoedmanagement en -advies

Allround in vastgoedmanagement en -advies Allround in vastgoedmanagement en -advies Samen waardegroei creëren en stimuleren. Daar gaan wij voor Amstelius Vastgoed Amstelius is een onafhankelijk allround kantoor voor vastgoedmanagement en -advies.

Nadere informatie

G E E F T O N D E R N E M E R S D E R U I M T E. mtr. w I. M i. een overzicht van onze dienstverlening WALTMANN&Co. BEDRIJFSHUISVESTING

G E E F T O N D E R N E M E R S D E R U I M T E. mtr. w I. M i. een overzicht van onze dienstverlening WALTMANN&Co. BEDRIJFSHUISVESTING p WALTMANN&CO. Bedrijfshuisvesting G E E F T O N D E R N E M E R S D E R U I M T E M i mtr w I een overzicht van onze dienstverlening BEDRIJFSHUISVESTING Waltmann & Co. Makelaars: Een begrip in de Drechtsteden

Nadere informatie

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand?

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte 3 Hoe komt de prijs tot stand? De energierekening is voor vrijwel iedereen een belangrijk onderdeel van de maandelijkse

Nadere informatie

ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN.

ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. Inhoud ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. 4 Arnoud van Raak (eigenaar ARRA Management): Door een geïntegreerde aanpak van commercieel beheer, technisch beheer en volledige administratieve

Nadere informatie

Duurzaam Gebouwbeheer

Duurzaam Gebouwbeheer 2-daagse cursus Duurzaam Gebouwbeheer Gemeenten hebben verschillende gebouwen in beheer, zoals gemeentehuizen, kantoren en brandweerkazernes. Ook zijn er gebouwen eigendom van de gemeente, maar worden

Nadere informatie

WELKE RENAULT U OOK LEAST: DE LAGE BIJTELLING MAAKT HET PLAATJE COMPLEET

WELKE RENAULT U OOK LEAST: DE LAGE BIJTELLING MAAKT HET PLAATJE COMPLEET WELKE RENAULT U OOK LEAST: DE LAGE BIJTELLING MAAKT HET PLAATJE COMPLEET Bent u een zakelijke rijder? Dan is het leasen van een Renault zéér interessant. Zowel zakelijk als privé! Elke Renault is zeer

Nadere informatie

Samen voorop lopen in energiezuinig verwarmen

Samen voorop lopen in energiezuinig verwarmen Samen voorop lopen in energiezuinig verwarmen www.inventum.com ENERGY INNOVATION FIRST Veilig en vertrouwd. Het is een belofte die wij al meer dan 100 jaar waarmaken. Die belofte begint bij de bevlogenheid

Nadere informatie

ZES VORMEN VAN GEZAG

ZES VORMEN VAN GEZAG ZES VORMEN VAN GEZAG OVER LEIDERSCHAP VAN DE ONDERNEMINGSRAAD Gezag is in de moderne maatschappelijke verhoudingen steeds minder vanzelfsprekend. Er is sprake van een verschuiving van verkregen gezag (op

Nadere informatie

De consumenten beoordeelden de concepten met een rapportcijfer en noemden één woord/term per concept dat bleef hangen. Zie hieronder de uitkomsten.

De consumenten beoordeelden de concepten met een rapportcijfer en noemden één woord/term per concept dat bleef hangen. Zie hieronder de uitkomsten. UITKOMSTEN WONINGPANEL DE VOORSPRONG: Woningpanel De Voorsprong > Inleiding Tijdens De Voorsprong 2013 vroeg Energiesprong een woningpanel de verschillende concepten te beoordelen. De groep van 33 consumenten,

Nadere informatie

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt orthodontist Daniël van der Meulen samen met veertien assistentes intensief

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie.

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie. Welkomstwoord van Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, bij het Lustrumcongres 'Geothermal Heat is Cool' van het Platform Geothermie, Den Haag, 24 oktober 2012 ---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

www.bamtechniek.nl Stappenplan voor energiemanagement in bestaand vastgoed BAM Techniek - Energy Systems

www.bamtechniek.nl Stappenplan voor energiemanagement in bestaand vastgoed BAM Techniek - Energy Systems www.bamtechniek.nl Stappenplan voor energiemanagement in bestaand vastgoed BAM Techniek - Energy Systems BAM Techniek - Energy Systems Uw energie- en gebouwmanager Energie is absoluut onmisbaar voor de

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Het bedrijfsleven in Nederland is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit.

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Laat uw medewerkers excelleren

Laat uw medewerkers excelleren Laat uw medewerkers excelleren LivingFacility realiseert en regisseert integraal facilitair management in grote kantooromgevingen en voor organisaties die actief zijn op meerdere locaties. Wij combineren

Nadere informatie

De bakens verzetten. Verduurzamen van commercieel vastgoed. Machiel Karels - consultant

De bakens verzetten. Verduurzamen van commercieel vastgoed. Machiel Karels - consultant De bakens verzetten Verduurzamen van commercieel vastgoed Machiel Karels - consultant Het glas is half leeg PROFIT 20-6- 20-6- Meer dan 25% van gebouwgebruikers klaagt over de huisvesting Ziekteverzuim

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken?

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Platform Bèta Techniek Connect 05 2015 Chemiedag 2015 Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Succesvolle samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de basis voor groei van

Nadere informatie

ENERGIECONCEPTEN. Advies op maat. vandorp.eu

ENERGIECONCEPTEN. Advies op maat. vandorp.eu ENERGIECONCEPTEN Advies op maat ENERGIE- KOSTEN Stelt u zich eens voor dat u 1,- per m 2 aan energiekosten kunt besparen in een pand van 5.000 m 2. In een tijd van stijgende energiekosten zal dit in 10

Nadere informatie

Comfortabel huis Groene investering

Comfortabel huis Groene investering Comfortabel huis Groene investering Heel Nederland een warm huis met een lage energierekening D66 wil dat mensen in een comfortabel huis wonen, met lage maandlasten. Dat krijgen we voor elkaar door bestaande

Nadere informatie

Van Beek. Grip op energie

Van Beek. Grip op energie Van Beek Grip op energie Van Beek: grip op energie Van Beek is specialist in het vertalen van meetgegevens naar concrete managementinformatie en adviezen. Wij doen dit bij uiteenlopende bedrijfsprocessen,

Nadere informatie

Concept Ecovision. Il sole come partner. Concept Ecovision. schermature solari Colt

Concept Ecovision. Il sole come partner. Concept Ecovision. schermature solari Colt Il sole come partner Concept Ecovision schermature solari Colt Concept Ecovision Verantwoord ondernemen, zorgvuldig omgaan met natuurlijke hulpbronnen en gebruik maken Energie besparen: een visie Energie

Nadere informatie

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013 Lijst Lammers Papendrecht 21 januari 2013 Aan de voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, de heer C.J.M. de Bruin Markt 22 3351 PB Papendrecht Betreft: gemeente Papendrecht aansluiten

Nadere informatie

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas?

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Lijst Lammers KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013 Persbericht Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Fractie Lijst Lammers pleit voor de Zonatlas in Papendrecht en vraagt

Nadere informatie

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Op 24 september werden de koopstromen 2015 van Oost- Nederland gepresenteerd door het onderzoeksbureau

Nadere informatie

Besam IFD type EN, TF en TM

Besam IFD type EN, TF en TM Besam IFD type EN, TF en TM Industriële snelvouwdeuren Ideaal voor een snelle doorgang bij middelgrote tot grote entrees ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Verkrijgbaar in vele aantrekkelijke

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 ONDERNEMERS, LAAT ZIEN DAT FLEXWERKERS WAARDEVOL ZIJN 4 OMZET FREELANCERS EN FLEXWERKERS DAALT DOOR TOENEMENDE

Nadere informatie

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET TEKST: JUDITH KATZ, KARIN BOJORGE ILLUSTRATIE EN INFOGRAPHICS: MAREN BRUIN FORUM-ONDERZOEK WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET Wat vinden ondernemers nou het leukste aan het

Nadere informatie

Duurzame systemen. Comfortabel genieten, maximale energiebesparing. Het goede gevoel, het juiste te doen. 01-10 - 2015

Duurzame systemen. Comfortabel genieten, maximale energiebesparing. Het goede gevoel, het juiste te doen. 01-10 - 2015 Duurzame systemen Comfortabel genieten, maximale energiebesparing 01-10 - 2015 Het goede gevoel, het juiste te doen. Onbezorgde luxe, duurzaam leven! Energiezuinig dankzij bodem-, lucht- en zonnewarmte

Nadere informatie

Spreektekst wethouder Hans Haring Werkconferentie Energiek Zoetermeer 11 juni 2013

Spreektekst wethouder Hans Haring Werkconferentie Energiek Zoetermeer 11 juni 2013 Spreektekst wethouder Hans Haring Werkconferentie Energiek Zoetermeer 11 juni 2013 Welkom allemaal! Om te beginnen fantastisch dat we met zo n grote groep en uit diverse geledingen hier bij elkaar zijn

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

School Info. Beter inzicht, hogere kwaliteit en meer omzet

School Info. Beter inzicht, hogere kwaliteit en meer omzet School Info Beter inzicht, hogere kwaliteit en meer omzet SchoolsConnect is een totaalconcept voor onderwijsinstellingen. Gemakkelijk internet en telefonie is altijd fijn op een school. Ook de veiligheid

Nadere informatie

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg November 2014 FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg ALGEMENE VRAGEN Wat is breedband? Breedband is de verzamelnaam voor snelle infrastructuur die het mogelijk maakt aan te sluiten op het internet (wereldwijde

Nadere informatie

Over Merin. Merin in cijfers 10-4-2014

Over Merin. Merin in cijfers 10-4-2014 Rob Lith Technical Director van Merin sinds Juli 2013 Verantwoordelijk voor de kwaliteit van de vastgoedportefeuille en de services Meer dan 28 jaar werkervaring bij PRC en ARCADIS in diverse functies,

Nadere informatie

Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem

Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem Als een ideale werking en een goed design elkaar innovatief aanvullen, hebben wij alles goed gedaan. Esthetische eisen vertalen in een goed design is één ding

Nadere informatie

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar Zorgeloze ICT, Over ICT Concept ICT Concept is de ICT-partner met ruime ervaring in de juridische sector. Uw (online) werkplek optimaal inrichten en laten functioneren is ons specialisme. De combinatie

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Te huur kantoorruimte te De Meern Rijnzathe 7

Te huur kantoorruimte te De Meern Rijnzathe 7 Te huur kantoorruimte te De Meern Rijnzathe 7 Locatie Dit eigentijdse kantoorgebouw met een herkenbare en zeer representatieve uitstraling biedt de mogelijkheid om kantoorruimte op maat te huren tegen

Nadere informatie

Bosch Solar Optimaal profiteren van zonne-energie

Bosch Solar Optimaal profiteren van zonne-energie Bosch Solar Optimaal profiteren van zonne-energie 2 Bosch Solar Bosch: dat klinkt bekend én vertrouwd! Geen wonder, want miljoenen mensen over de hele wereld gebruiken de producten van Bosch. Dag in, dag

Nadere informatie

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT De overheid wil duurzame energie stimu leren en innovatie van duurzame energietechnieken bevor deren: meer duurzame energie in de toekomst. Doel is 16% duur

Nadere informatie

GreenPlan. Boek groen resultaat

GreenPlan. Boek groen resultaat GreenPlan Boek groen resultaat Waarom groen ondernemen? Groen ondernemen krijgt in het bedrijfsleven steeds meer aandacht. En terecht. We zijn getuige van een opwarming van de aarde. Een toenemende CO

Nadere informatie

GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN?

GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN? GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN? Een Grundfos pump audit creëert duidelijkheid Is duurzaamheid één van de doelstellingen in uw organisatie? Steeds meer bedrijven en (semi-)

Nadere informatie

BESPAAR NU MET LED-VERLICHTING LED SOLUTIONS HOLLAND VERKOOPT BESPARINGEN!

BESPAAR NU MET LED-VERLICHTING LED SOLUTIONS HOLLAND VERKOOPT BESPARINGEN! BESPAAR NU MET LED-VERLICHTING LED SOLUTIONS HOLLAND VERKOOPT BESPARINGEN! WELKOM, LED verlichting is de toekomst LED-verlichting biedt ons vandaag de dag ongekend veel mogelijkheden om een natuurlijke

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 WAT TE DOEN MET ÉÉN MILJOEN 4 BEDRIJVEN SPELEN IN OP WET DBA 5 VEEL STARTENDE FREELANCERS OP LEEFTIJD 6

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

uw portaal voor technisch facilitair management unica online

uw portaal voor technisch facilitair management unica online uw portaal voor technisch facilitair management unica online , Altijd en overal inzicht in uw technische installaties Snel en eenvoudig een storing melden? Inzicht in het energiegebruik van uw installaties?

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR JULI 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 HERSTELLENDE MARKT HUNKERT NAAR HERZIENINGEN 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS ONVERMINDERD POPULAIR 5 JONGE

Nadere informatie

Back to the future. T.b.v. Werkconferentie BuildUpSkillsNL. Presentatie

Back to the future. T.b.v. Werkconferentie BuildUpSkillsNL. Presentatie Back to the future Presentatie T.b.v. Werkconferentie BuildUpSkillsNL Drs. Henri Busker (Business Unit Manager Bouw & Installatie) Donderdag 18 april 2013 2 1 Aanleiding 2 Present 3 Past 4 Future 5 Slotbeschouwing

Nadere informatie

De snelste weg naar nieuwe klanten in uw regio

De snelste weg naar nieuwe klanten in uw regio BETA De snelste weg naar nieuwe klanten in uw regio 1 3 Offerteaanvragen ontvangen van consumenten uit de buurt 3 Snel en eenvoudig offertes uitbrengen 3 Nieuwe klanten aantrekken en uw omzet vergroten

Nadere informatie

DAN. Duurzaam denken en doen

DAN. Duurzaam denken en doen DAN. Duurzaam denken en doen Een warm onthaal begint bij Albrand duurzame energiesystemen Duurzame energiesystemen van ALBRAND. Anders DAN anders! Energie is er altijd en overal. Maar energie is niet vanzelfsprekend.

Nadere informatie

Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009. Dames en heren,

Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009. Dames en heren, Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009 Dames en heren, Goed dat we hier bijeen zijn om het Platform Internetveiligheid op te richten. Ik ben blij

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Konings

Kracht door samenwerking. VDL Konings Kracht door samenwerking VDL Konings VDL Konings VDL Konings, opgericht in 1873, is een uiterst betrouwbare co-maker en co-developer van machines, systemen en modules voor een zeer uiteenlopende reeks

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

advies, management, verhuur, (her)ontwikkeling, taxaties en bemiddeling SAMEN MEER WAARDE

advies, management, verhuur, (her)ontwikkeling, taxaties en bemiddeling SAMEN MEER WAARDE advies, management, verhuur, (her)ontwikkeling, taxaties en bemiddeling SAMEN MEER WAARDE SAMENMEERWAARDE WPM Groep staat voor ruim 20 jaar visie, kennis en ervaring op het gebied van advies, ontwikkeling

Nadere informatie

Als u zaken doet met de overheid...

Als u zaken doet met de overheid... Als u zaken doet met de overheid... Het duurzame inkoopbeleid van de overheid Duurzaamheid staat hoog op de agenda van de overheid. Om de markt voor duurzame producten te stimuleren, geeft zij zelf het

Nadere informatie

100% groene energie. uit eigen land

100% groene energie. uit eigen land 100% groene energie uit eigen land Sepa green wil Nederland op een verantwoorde en transparante wijze van energie voorzien. Dit doen wij door gebruik te maken van duurzame energieopwekking van Nederlandse

Nadere informatie

De ontwikkeling van Smart grids. Our common future. Prof.dr.ir. Han Slootweg. 30 september 2016

De ontwikkeling van Smart grids. Our common future. Prof.dr.ir. Han Slootweg. 30 september 2016 De ontwikkeling van Smart grids Our common future Prof.dr.ir. Han Slootweg 30 september 2016 Agenda Het energiesysteem Verduurzaming van het energiesysteem De energietransitie Smart Grids 2 Energievoorziening

Nadere informatie

Vragen & antwoorden - BIZ Waarderpolder 2011

Vragen & antwoorden - BIZ Waarderpolder 2011 BIZ WAARDERPOLDER 2011 1. Wat is een BIZ Ondernemersfonds? Een BIZ is een instrument vóór en dóór ondernemers. Op grond van de Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ, 2009) kunnen ondernemers

Nadere informatie

aurostepplus zonneboiler Duurzaam warmwatercomfort

aurostepplus zonneboiler Duurzaam warmwatercomfort aurostepplus zonneboiler Duurzaam warmwatercomfort aurostepplus Meer comfort terwijl u energie bespaart Duurzaam douchen en baden dat kan met de aurostepplus zonneboiler. De aurostepplus van Vaillant zorgt

Nadere informatie

Samenbouwnunits van Fischer- Dat is een slimme keuze!

Samenbouwnunits van Fischer- Dat is een slimme keuze! Samenbouwnunits van Fischer- Dat is een slimme keuze! Met Fischer realiseert u in 3 eenvoudige stappen complete, gebruiksklare koelsystemen voor uw klanten. Succes, door een warme samenwerking binnen de

Nadere informatie

Een warm onthaal begint bij Albrand

Een warm onthaal begint bij Albrand Een warm onthaal begint bij Albrand Een warm onthaal begint bij Albrand De zekerheid van 30 jaar vakmanschap 02 De 10 zekerheden die we installateurs en eindgebruikers bieden, zorgen ervoor dat we al meer

Nadere informatie

Besparen op uw maandelijkse energiekosten is uw eerste winst!

Besparen op uw maandelijkse energiekosten is uw eerste winst! Accountants controleren over het algemeen niet de energierekening van hun cliënten op fouten! Controleert u de energierekening op fouten? Uit onderzoek van de NMa blijkt dat meer dan 20% van energierekeningen

Nadere informatie

Nefit Zonnestroom. Nefit houdt Nederland warm. CentroSolar PV-systemen

Nefit Zonnestroom. Nefit houdt Nederland warm. CentroSolar PV-systemen Nefit Zonnestroom Nefit houdt Nederland warm CentroSolar PV-systemen Een stroom gratis zonne- Elektriciteit van eigen huis De zon is de meest duurzame energiebron. In Nederland levert de zon meer dan vijftig

Nadere informatie

MIMI Testimonial. Wonen Limburg - Roermond

MIMI Testimonial. Wonen Limburg - Roermond MIMI Testimonial Wonen Limburg - Roermond Stephan Gross, projectleider Wonen Limburg Het MIMI-concept werkt! MIMI: Meer Isolatie en Minder Installaties. Met als resultaat een uitstekend wooncomfort en

Nadere informatie

www.brazucacoffee.nl

www.brazucacoffee.nl www.brazucacoffee.nl Brazuca Coffee verkoopt niet zomaar koffie, maar koffie die speciaal uit Brazilië wordt geïmporteerd. De bonen worden vervolgens op ambachtelijke wijze in Amsterdam gebrand. Deze bijzondere

Nadere informatie

Het onderzoek van Kamernet.nl geeft u inzicht in de ontwikkelingen op de kamermarkt van Nederland over het jaar 2009.

Het onderzoek van Kamernet.nl geeft u inzicht in de ontwikkelingen op de kamermarkt van Nederland over het jaar 2009. Periode: 2009 Kamermarkt Gebied: Nederland Onderdeel Kamers Het onderzoek van Kamernet.nl geeft u inzicht in de ontwikkelingen op de kamermarkt van Nederland over het jaar 2009. Huurprijs kamers stijgt

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Energie voor morgen, vandaag bij GTI

Energie voor morgen, vandaag bij GTI Energie voor morgen, vandaag bij GTI Jet-Net docentendag 5 juni 2008 GTI. SMART & INVOLVED GTI is in 2009 van naam veranderd: GTI heet nu Cofely SLIMME ENERGIENETWERKEN, NU EN MORGEN 2008 2010 Centrale

Nadere informatie

Inkoopgedrag van het MKB in geliberaliseerde markten

Inkoopgedrag van het MKB in geliberaliseerde markten M200602 Inkoopgedrag van het MKB in geliberaliseerde markten Betere kwaliteiten en lagere prijzen in geliberaliseerde markten? drs. P.Th. van der Zeijden Zoetermeer, mei 2006 Inkoopgedrag van het MKB

Nadere informatie

ENERGIE. besparen. vandorp.eu

ENERGIE. besparen. vandorp.eu ENERGIE besparen ENERGIE- KOSTEN Stelt u zich eens voor dat u 1,- per m 2 aan energiekosten kunt besparen in een pand van 5.000 m 2. In een tijd van stijgende energieprijzen zal dit in 10 jaar al gauw

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

meer besparen met minderwatt www.minderwatt.nl

meer besparen met minderwatt www.minderwatt.nl meer besparen met minderwatt www.minderwatt.nl blauw is het nieuwe groen meer besparen met minderwatt dit is minderwatt minderwatt is een businessunit van het gerenommeerde Maas & Hagoort Lampen. Met een

Nadere informatie

Actief parkmanagement zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat

Actief parkmanagement zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat De Wetering-Haarrijn Ook ondernemen op het meest duurzame ondernemersterrein van Nederland? Kom naar bedrijventerrein De Wetering-Haarrijn! Een omgeving waar ondernemers elkaar kennen en samen optrekken

Nadere informatie

Tuinbouw wil efficiënt omgaan met energie

Tuinbouw wil efficiënt omgaan met energie Tuinbouw wil efficiënt omgaan met energie Handelsplatform, marktplaats voor energie in de tuinbouw De glastuinder van nu is een allround manager die van alle markten thuis moet zijn om zijn bedrijf economisch

Nadere informatie

U en Oxxio: een goede zaak

U en Oxxio: een goede zaak U en Oxxio: een goede zaak Uw perfecte partner voor duurzame energie U doet graag zaken met professionele partners. Want u wilt ervan opaan kunnen dat ze doen wat ze beloven en een toegevoegde waarde leveren.

Nadere informatie

Nefit Zonnestroom. N e f i t h o u d t N e d e r l a n d w a r m. CentroSolar PV-systemen

Nefit Zonnestroom. N e f i t h o u d t N e d e r l a n d w a r m. CentroSolar PV-systemen Nefit Zonnestroom N e f i t h o u d t N e d e r l a n d w a r m CentroSolar PV-systemen Een stroom gratis zonne- Elektriciteit van eigen huis De zon is de meest duurzame energiebron. In Nederland levert

Nadere informatie

Mogen wij ons voorstellen? EQUA b.v.

Mogen wij ons voorstellen? EQUA b.v. Mogen wij ons voorstellen? EQUA b.v. De naam achter 30 jaar ICT specialisme EQUA gelooft in kennis, focus en specialisme. Wij groeien door beter te worden. Sinds onze oprichting in 1984 doen wij daarom

Nadere informatie

REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN

REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN 1. Mobiliteit en Ruimte 1. Openbaar vervoer 1.1. Duurzaamheid 1.1.. Treinen Voor het treinnetwerk zijn de provincies Groningen en Friesland samen

Nadere informatie

AT OSBORNE. Practice what you preach: Hoofdkantoor AT Osborne 3 jaar later. 19 september 2012. Gerhard Jacobs Directeur Huisvesting & Vastgoed

AT OSBORNE. Practice what you preach: Hoofdkantoor AT Osborne 3 jaar later. 19 september 2012. Gerhard Jacobs Directeur Huisvesting & Vastgoed AT OSBORNE www.atosborne.nl Practice what you preach: Hoofdkantoor AT Osborne 3 jaar later Gerhard Jacobs Directeur Huisvesting & Vastgoed 19 september 2012 AT Osborne Huisvesting en Vastgoed Infrastructuur

Nadere informatie

aurostep plus zonneboiler

aurostep plus zonneboiler aurostep plus zonneboiler Veel warm water dankzij zonne-energie 01-09 - 2015 Het goede gevoel, het juiste te doen. Meer comfort terwijl u energie bespaart Duurzaam verzekerd van veel warm water Open de

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

STEM Bedrijventerreinen. Proposities voor duurzame energie op bedrijventerreinen: Stem op uw favoriete propositie!

STEM Bedrijventerreinen. Proposities voor duurzame energie op bedrijventerreinen: Stem op uw favoriete propositie! STEM Bedrijventerreinen Proposities voor duurzame energie op bedrijventerreinen: Stem op uw favoriete propositie! 2 Consortium 3 STEM regeling De STEM (Samenwerken Topsector Energie en Maatschappij) regeling

Nadere informatie

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren BUSINESS INNOVATION BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren EEN MASTERCLASS VAN MASTERCLASS INSTITUTE IN SAMENWERKING MET: BUSINESS INNOVATION Be

Nadere informatie

Warehouse. Zaandam. toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks

Warehouse. Zaandam. toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks Warehouse Zaandam toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks Warehouse Zaandam Inhoudsopgave Warehouse - logistiek centrum 5 Bereikbaarheid 7 Dichtbij uw klanten

Nadere informatie

Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager

Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager Als facilitair manager bent u verantwoordelijk voor de huisvesting. Daarmee ook voor het energiegebruik van de huisvesting. In deze

Nadere informatie

zebs Een initiatief van PowerQ en Stichting ZEBS regie in energie Energiepartner met zorg

zebs Een initiatief van PowerQ en Stichting ZEBS regie in energie Energiepartner met zorg zebs Een initiatief van PowerQ en Stichting ZEBS Energiepartner met zorg Stichting ZEBS Stichting ZEBS is een initiatief van Peter Hofman, financieel directeur van de zorggroep Lentis. De ontwikkelingen

Nadere informatie