Kabelbedrijven Draka Nederland BV. : Country QHSE Manager. : COO Prysmian Group Netherlands. Datum laatste uitgifte : Juli 2012 Versie : 12.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kabelbedrijven Draka Nederland BV. : Country QHSE Manager. : COO Prysmian Group Netherlands. Datum laatste uitgifte : Juli 2012 Versie : 12."

Transcriptie

1 CO2 prestatieladder Draka In deze rapportage is een samenvatting weergegeven van de CO2 emissie inventaris en alle activiteiten op het gebied van energiebesparing, communicatie en CO2 bewustzijn initiatieven Resultaten CO2-Prestatieladder Kabelbedrijven Draka Nederland BV Opgesteld door Functie Voor accoord Functie : Harrie Sluijer : Country QHSE Manager : Eric Driessen : COO Prysmian Group Netherlands Datum laatste uitgifte : Juli 2012 Versie : 12.2

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Organisatorische grenzen 4 3. CO2 inventarisatie 5 4. Energie actieplan 7 5. Communicatie & Initiatieven 9 Bijlagen Bijlage 1 : CO2 footprint KDN 2011 Bijlage 2 : Communicatieplan CO2 Bewust Bijlage 3 : Energie actieplan van 12

3 1. Inleiding Voor Draka is het vanzelfsprekend om rekening te houden met de mens en het milieu. Draka voelt zich verantwoordelijk om de milieu-effecten van haar bedrijfsprocessen te kennen en maximaal mogelijkheden te benutten om de negatieve effecten op het milieu te beperken. Het beheersen van CO2-emissies is een belangrijke factor in deze activiteiten. Draka werkt hard om haar producten zo duurzaam en energie-efficiënt als mogelijk te vervaardigen. We onderzoeken voortdurend manieren om nieuwe, veilige en milieuverantwoorde alternatieven te ontwikkelen. Draka heeft zich eind 2010 gecertificeerd voor het CO2 Bewust Certificaat niveau 3. Hiervoor zijn verschillende basisdocumenten opgesteld als onderdeel van de CO2- prestatieladder versie 1.2. ontwikkeld door Prorail. Inmiddels is versie 2.0 verschenen die nu wordt beheerd door SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen). Voor dit follow-up verslag gelden de eerder gepubliceerde basisdocumenten als referentie: - Portfolio CO2-prestatieladder - CO2 footprints - Energiezorgplan Communicatieplan CO2 bewust Prysmian Group Begin 2011 is Draka overgenomen door de Italiaanse kabelproducent Prysmian en dit heeft een grote impact gehad op alle activiteiten én prioriteiten binnen de organisatie van Kabelbedrijven Draka Nederland. De integratie naar een landenorganisatie onder de nieuwe naam Prysmian Group Netherlands is momenteel in volle gang. In het navolgende rapport zijn de resultaten vermeld van alle inspanningen voor het CO2-bewust certificaat in de afgelopen periode. 3 van 12

4 2. Organisatorische grenzen [gerelateerde docs:] [analyse inkoopomzet KDN.xls locatie: N:\CO2 inventarisatie KDN] Resultaten CO2 prestatieladder 2011 De organisatie grenzen voor de CO2 footprint en de CO2 ladderbeoordeling is de juridische eenheid van Kabelbedrijven Draka Nederland BV (KDN). Onder KDN vallen 3 productiebedrijven, de verkoop organisatie, alle overige centrale afdelingen met ondersteunende activiteiten en de directie. De grenzen vallen samen met de grenzen waarbinnen het kwaliteit-, arbo- en milieuzorgsysteem is gecertificeerd. In nieuwe Prysmian organisatie blijft voorlopig deze definitie van de organisatiegrenzen gehandhaafd. Er zijn geen concernaanbieders die binnen 80% van de inkoopomzet vallen. In onderstaand organogram is de huidige organisatie van Prysmian Group Netherlands in vereenvoudige weergave vermeld en de plaats van KDN. Prysmian Group HQ Milaan Prysmian Group Netherlands W. Hendrikx CEO Prysmian Group Netherlands E. Driessen COO Plant Delft Plant Delfzijl Kabelbedrijven Draka Nederland BV Plant Eindhoven 4 van 12

5 3. CO2 inventarisatie Auditchecklijst ID: [gerelateerde docs:] [CO2 footprint Draka KDN.xls locatie: N:\CO2 inventarisatie KDN] Resultaten In bijgaande diagram is de verdeling weergegeven in directe (scope 1) en indirecte (scope 2) CO2-emissies. In bijlage 1 is de uitgewerkte CO2 footprint 2011 opgenomen, met verdeling per scope in percentages. CO2-emissie 2011 Kabelbedrijven Draka Nederland totaal ton CO2 indirecte emissie ton 3.A.1/3.A.2 directe emissie ton Voor een goede trendanalyse van de CO2 uitstoot is het referentiejaar 2009 vergeleken met de afgelopen twee jaren. Hierbij zijn de geldende conversiefactoren gebruikt en noodzakelijke herberekeningen uitgevoerd conform het Handboek CO2-Prestatieladder 2.0, 23 juni Door een emissie-indicator (= kg CO2 per ton materiaalverbruik) te gebruiken zijn de CO2 emissies per jaar beter onderling vergelijkbaar (Correctie voor graaddagen voor het aardgasverbruik heeft nog niet plaats gevonden). In 2011 is CO2-emissie uitgekomen op ton een flinke daling in vergelijking met voorgaande jaren. De behaalde reductie in 2011 is 11% (doelstelling is >10%) en dat is een positieve ontwikkeling. emissiebron REFERENTIEJAAR kg CO2 per ton materiaalverbruik [ton CO2] [ton CO2] [ton CO2] % tov 2009 materiaalverbruik* [ton] SCOPE 1 : DIRECTE EMISSIE aardgas % diesel eigen materieel LPG eigen materieel gasolie eigen materieel benzine leaseauto diesel leaseauto TOTAAL scope % SCOPE 2 : INDIRECTE EMISSIE privé auto zakelijk km's vliegreizen zakelijk: < 700 km km >2500 km electriciteit GRIJS % electriciteit GROEN TOTAAL scope % T O T A A L % versie 12-2 reductietarget: < 232 >10% * Materiaalverbruik is gebaseerd op 7 hoofdmaterialen die in de fabrieken worden toegepast en energie consumeren, zie ook Portfolio CO2 prestatieladder document. 5 van 12

6 Conclusies In totaal wordt ca. 96% van de CO2 uitstoot nog steeds veroorzaakt door het verbruik van aardgas (22%) en elektriciteit (74%). Daarin zijn ten opzichte van het referentiejaar geen veranderingen in gekomen. Reductiemaatregelen zijn daarom gefocust op het aardgas- en elektriciteitsverbruik. CO2-emissie conform CO2-prestatieladder scope 1 en 2 21,9% 1.1 Brandstof aardgas 2,9% 0,4% 0,3% 1.3 Brandstof transport + lease km's 2.1 Eigen auto km's zakelijk 2.2 Vliegtuig km's 74,6% 2.3 Elektriciteit De behaalde CO2-reductie wordt in eerste plaats veroorzaakt door de inkoop van groene stroom. Dit geldt echter alleen voor de eerste helft van 2011, in de periode daarna is volgens de rekenregels de conversiefactor voor grijze stroom weer van toepassing. Draka heeft sinds 2011 een inkoopcontract voor groene stroom. Verder is er een behoorlijke lagere CO2 emissie door een 20% lager aardgasverbruik per ton materiaal tov Deze is in vergelijking met 2010 nog groter, maar hier speelt oa de strenge winter in dat jaar mee, waardoor het verbruik relatief hoger is uitgevallen. Maar ook de aandacht voor met name een efficiënte verwarming van de fabriekshallen zit goed tussen de oren. Men schakelt veel eerder de grote verwarmingsapparatuur terug naar gepaste temperaturen om de wisselingen in warmtebehoefte (vooral in het voorjaar) te stabiliseren. In technisch opzicht is een belangrijke verbetering de nieuwe gasverbrandingsinstallatie op stoomketel 3 in plant Emmen. Dit levert structureel zo n 5-10% besparing op in het gasverbruik. De modernisering van twee warmteverdeelstations in plant Amsterdam zal eveneens een behoorlijke reductie in het gasverbruik tot gevolg hebben. De belading van de fabrieken heeft een groot effect op het energieverbruik en deze was onveranderlijk erg ongunstig in de huidige marktsituatie. De materiaaldoorzet is gezakt tov 2010 en nu ongeveer gelijk aan het referentiejaar Doordat gemiddelde orderlengtes kleiner worden zorgt dit voor een zeer inefficiënt gebruik van de machines. Meer omstellen en langere wachttijden tussen orders zorgen voor langere stand-by tijden. In deze stand-by tijden verbruikt de machine wel energie maar er staat geen output tegenover. Er zijn allerlei activiteiten (zie ook hfst. 4. Energie actieplan) geweest om de quick-wins in stroomverbruik op te sporen, maar het heeft nog niet geleid tot een structureel lager stroomverbruik per eenheid. In sommige gevallen zijn de hoogte van de investeringen een belemmering of de mancapaciteit om de besparende maatregel snel en goed doorgevoerd te krijgen. Dit heeft ook alles te maken met de huidige integratie van de kabelfabrieken en kabelpakketten tot één organisatie in Nederland. 6 van 12

7 4. Energie actieplan Auditchecklijst ID: Resultaten CO2 prestatieladder 2011 [gerelateerde docs:] [CO2 emissie Draka KDN.xls locatie: N:\CO2 inventarisatie KDN] [KDN energieverbruik ACTUEEL locatie: N:\CO2 inventarisatie KDN\Energie\Monitoring] [Energiezorg Plan locatie: N:\CO2 inventarisatie KDN\Energie\Energiemanagement] [Energie actieplan locatie: N:\CO2 inventarisatie KDN\Energie\Energiemanagement] Trend energieverbruik 1.B.1-2.B.1 t/m 2.B.4-3.B.1 In onderstaande grafieken zijn de trends in stroom- en gasverbruik weergegeven van de afgelopen 5 jaar. Positieve uitschieter is de sterke afname van het gasverbruik. Van een aantal reductiemaatregelen (zie kopje Resultaten energie-acties ) bij de grootste verbruikers zijn de effecten merkbaar geworden. Of deze trend zich echt gaat doorzetten zal na afloop van 2013 duidelijk worden. M Wh Stroomverbruik indirecte emissiebron 1000x m Gasverbruik directe emissiebron jaar jaar In bijgaande diagrammen is de energie-verdeling te zien per locatie, deze verhouding is ongeveer gelijk gebleven tov van voorgaande jaren. In de aanpak van de energiereductiemaatregelen heeft het accent daarom gelegen op de locatie Emmen. Stroomverbruik per locatie 2011 [kwh] Gasverbruik per locatie 2011 [m3 gas] Nieuw Bergen 6% Amsterdam 19% Nieuw Bergen 5% Amsterdam 28% Emmen 75% Emmen 67% 7 van 12

8 Resultaten energie-acties Vanuit het Energiezorgplan is een Energie actieplan opgesteld, deze is vermeld in bijlage 2. Belangrijkste activiteiten/resultaten van afgelopen periode zijn: Nieuwe gasverbrandingsinstallatie geplaatst op stoomketel 3 in plant Emmen, hetgeen een besparing oplevert tussen de 5-10% op het gasverbruik. Er zijn in plant Amsterdam 3 snelsluitdeuren geplaatst. De aanwezige heteluchtgordijnen zijn daarna buiten werking gesteld. Uitbreiding van het Priva energiemonitoringsysteem in plant Amsterdam. Twee warmteverdeelstations zijn gemoderniseerd waardoor betere beheersing van de temperatuur in de fabriekshallen mogelijk is. In mantellijn 2665 zijn nieuwe type afblazers geplaatst met een veel lager persluchtverbruik. Inspectieronde uitgevoerd met infrarood temperatuurmeter om temperatuurverdeling in de plant Amsterdam te optimaliseren. Er is in-line droogapparatuur bij 2 extrusielijnen geplaatst. De temperatuur van de droogkast kan daardoor structureel lager ingesteld worden of zelfs niet meer continu standby te staan. Bij vervanging van TL-lampen worden standaard lager vermogen TL s toegepast oa in de plant Nieuw Bergen. Werkdruk van de persluchtnet in de plant Nieuw Bergen wordt stapsgewijs teruggebracht van 7 bar naar 5 bar. Luchtlekkages worden opgespoord en opgelost. Er is een zgn pomp scan uitgevoerd op de koelwaterpompen in plant Amsterdam. Hieruit volgt dat er een aanzienlijke besparing op energieverbruik mogelijk is door toepassing van frequentiegeregelde aandrijving (VSD=variable speed drives). In plant Emmen een quick-scan uitgevoerd op de transmissieoliën van de aandrijvingen van een aantal grootverbruiker machines. Dmv dosering van speciale additieven aan de transmissieolie wordt de wrijving verminderd en resulteert dit in lager energieverbruik en verlenging van de levensduur. De eerste resultaten zijn positief. Energie Quick-win scan uitgevoerd in plant Emmen op de halverwarming van fabriek 1 en de stoomopwekking van fabriek 2. Hieruit zijn concrete doorgerekende besparingsvoorstellen naar voren gekomen. (Screenshot van het energiemonitoringssyteem in plant Amsterdam) 8 van 12

9 5. Communicatie & Initiatieven Auditchecklijst ID: Auditchecklijst ID: [gerelateerde docs:] [Communicatieplan CO2 Bewust.doc locatie: N:\CO2 inventarisatie KDN] [Communicatieplan CO2 Bewust vs locatie: N:\CO2 inventarisatie KDN] Resultaten CO2 prestatieladder C.1/1.C.2-2.C.1 t/m 2.C.3-3.C.1/3.C.2 1.D.1/1.D.2-2.D.1/2.D.2-3.D.1 Communicatie In bijlage 3 is de update vermeld van het communicatieplan CO2 Bewust vs Het integratie proces van Draka in de nieuwe Prysmian organisatie heeft geleid tot een andere communicatie uitingen dan oorspronkelijk gepland. Met ingang van 2011 zijn de CO2 emissie gegevens ook geregistreerd in de nationale CO2 database geheten CO2reductieindebouw.nl. Naast de KDN organisatie zijn nog 2 Prysmian entiteiten Draka Comteq Telecom (Delfzijl) en Prysmian Cables and Systems (Delft) in deze database opgenomen. Een volledige integratie om tot 1 CO2 footprint te komen is momenteel in onderzoek. Inititiatieven In het communicatieplan zijn ook de momenten van communicatie over de keten- en sectorinitiatieven vermeld. Er is veel aandacht besteed aan het doel van de Eco advies tool en de uitleg hoe deze het best gebruikt kan worden. De Eco advies tool is inmiddels verderop in de keten geïntegreerd in de website van de Technische Unie. Ook is er een App ontwikkeld voor de Kabulator waarmee ook een CO2 gunstig alternatief kan worden berekend. In 2011 is een oriënterend onderzoek geweest naar een mogelijk pilotproject voor een smartgrid systeem binnen de fabrieksomgeving in het kader van het SEC (Smart Energy Collective). In Q2 en Q wordt een studie ( Drum standardization and optimizing the drum return process ) verricht naar haspel standaardisatie en naar optimalisering van het haspelretour systeem in Nederland. Natuurlijk om kosten te besparen maar tegelijkertijd ook om een duurzamer logistiek model in de keten te ontwikkelen. LCA OF POWER CABLES: TRADE-OFF BETWEEN MATERIAL USE AND ENERGY LOSSES Annemarie Kerkhof *, Annette Schermer, Mark Goedkoop * PRéConsultants bv, Printerweg 18, 3821 AD Amersfoort, the Netherlands Introduction Low Voltage (LV) copper and aluminium power cables are used to distribute electricity in houses and industries. Energy losses occur during transportation of electricity through the cables, indirectly resulting in CO 2 emissions and climate change. Energy losses can be greatly reduced by enhancing the diameter of the conductor, but an increase in material use may lead to other adverse environmental effects, like resource depletion or toxicity. Goal Investigate the trade-off between material use (copper/aluminium) in the production phase and energy losses during the use phase of three LV copper cables with different conductor sizes (1.5, 2.5 and 4 mm 2 ) and one LV aluminium cable (4 mm 2 ). Functional unit 1 km of cable with an average lifetime of 25 years, considering four use scenarios for each of the cables: Residential use: 1.55 A Energy distribution (e.g. in industry): 7.33 A Continuous load (50% load): 16.0 A Continuous load (100% load): 33.6 A Method and data Cradle-to-grave LCA Impact assessment method ReCiPe Product-specific data for cable production (materials and processing) and use (energy losses) were collected by the cable manufacturer Background data were taken from Ecoinvent 2.0. Assumption: users of LV power cables use European electricity mix. Sensitivity analysis was conducted with different electricity mixes (Netherlands, Germany, France and Norway). LV power cables Each cable consists of three conductors (copper or aluminium), insulation (XPLE), filler (PVC) and a sheathing (PVC) (see Fig. 1). Sheathing (PVC) Conductor (Copper/Aluminium) Insulation (XPLE) Filler (PVC) Figure 1: Cross section of a LV copper/aluminium power cable Results The copper cable with a 4 mm2 conductor size has the lowest environmental impact (Fig. 2). The 2.5 mm 2 copper cable and the 4 mm 2 aluminium cable have similar environmental impacts (Fig. 2), suggesting aluminium cables need larger conductor sizes to have a similar environmental performance as copper cables. Same results are obtained with alternative use scenario s (Fig. 3). Results are independent of used electricity mixes. Conclusions Extra copper used in the production phase of LV power cables reduces energy losses during the use phase considerably, resulting in a better environmental performance of the LV power cable. A reduction in both material and energy losses would be preferable in the future. At this point however, a reduction in environmental impact can be achieved using 4 mm2 copper cables instead of the frequently used 2.5 mm 2 copper cables. Figure 2: Environmental impact of three LV copper cables and onelv aluminium cable, differentiated to impact categories, residential use Figure 3: Environmental impact per cable type and use scenario (continuous use 100% is not applicable for copper 1.5 mm 2 ) (Kabulator App met Ecodesign) (LCA abstract voor vergelijking milieuprestatie van koper en aluminium geleiders) 9 van 12

10 BIJLAGE 1: CO2 footprint KDN 2011 Bedrijfsnaam Kabelbedrijven Draka Nederland BV jaar 2011 Locaties Amsterdam - Emmen - Nieuw Bergen versie 12-2 Invuller Harrie Sluijer datum maart 2012 paraaf Toelichting data Toegepaste conversiefactoren uit "Handboek 2.0 bijlage C Conversiefactoren, geldig miv 1 juli 2011" Totale CO 2 Emissie in kg en % CO 2-Conversiefactor Factor Eenheid Hoeveelheid Eenheid schatting (ja / nee) 2011 CO 2 Emissie (ton) conform CO2-prestatieladder % CO 2 Emissie (ton) conform GHG protocol % ,0% ,0% 1. Directe Emissie bronnen ,8% ,9% 1.1 Stationaire verbrandingsapparatuur (Gas) ,9% ,0% Aardgas energieleverancier 1825 g CO 2 / m m 3 nee 3218,6 3218,6 1.3 Brandstofverbruik 428 2,9% 428 2,9% 1.3a Brandstofverbruik eigen materieel CO2 per eenheid 125,74 0,9% 125,74 0,9% Benzine leasemaatschappij/ tankpasadmin g CO 2 / ltr 0 liter 0,00 0,00 Diesel leasemaatschappij/ tankpasadmin g CO 2 / ltr liter nee 5,96 5,96 Stookolie leasemaatschappij/ tankpasadmin g CO 2 / ltr 0 liter 0,00 0,00 LPG leasemaatschappij/ tankpasadmin g CO 2 / ltr liter nee 119,78 119,78 Gasolie leasemaatschappij/ tankpasadmin g CO 2 / ltr 0 liter nee 0,00 0,00 Smeerolie leasemaatschappij/ tankpasadmin g CO 2 / kg 0 kg 0,00 0,00 1.3b Brandstofverbruik leaseauto's geel + grijs 303 2,1% 303 2,1% Benzine leasemaatschappij/ tankpasadmin g CO 2 / ltr liter nee 30,14 30,14 Diesel leasemaatschappij/ tankpasadmin g CO 2 / ltr liter nee 272,36 272,36 LPG leasemaatschappij/ tankpasadmin g CO 2 / ltr 0 liter 0,00 0,00 2. Indirecte Emissie bronnen ,2% ,1% 2.1 Zakelijke km 53 0,4% n.v.t. Aantal zakelijke km met prive auto salarisadministratie: declaratie km 210 g / km km nee 53,18 n.v.t. 2.2 Vliegen 45 0,3% n.v.t. vliegtuig < 700 km reisbureau 270 g / km km nee 12,59 n.v.t. vliegtuig km reisbureau 200 g / km km nee 28,41 n.v.t. vliegtuig > km reisbureau 135 g / km km nee 3,75 n.v.t. 2.3 Elektriciteit per leverancier en product ,6% ,1% Electriciteit soort (1) Grijze stroom (vanaf H2 2011) 455 g CO 2 / kwh KWh nee 6974, ,53 Electriciteit soort (2) Groene stroom overig (t/m H1 2011) 300 g CO 2 / kwh KWh nee 4003, ,14 CO2-emissie conform CO2-prestatieladder scope 1 en 2 CO2-emissie conform GHG protocol 1.1 Brandstof aardgas 21,9% 22,0% 1.1 Brandstof aardgas 2,9% 1.3 Brandstof transport + lease km's 0,4% 2.1 Eigen auto km's zakelijk 2,9% 0,3% 1.3 Brandstof transport + lease km's 2.2 Vliegtuig km's 2.3 Elektriciteit 74,6% 2.3 Elektriciteit 75,1% 10 van 12

11 BIJLAGE 2: Energie actieplan Energie actieplan versie 10.1 nr omschrijving planning reductie potentieel effect in scope door investering A) Operationele verbeteringen 1 Bewustwording vergroten - Energie Toolbox meeting 2011H energieteam laag 2 Structurele communicatie over energiebesparing ± KAM+comm. laag 3 Eerder/bijtijds inschakelen zomerstand verwarmingsketels facilities laag 4 Gepaste temperatuur verlaging fabriekshallen engin.+productie laag 5 Temperatuur verwarmingsketel naar lager setpunt facility laag 6 Gepaste verlaging werkdruk persluchtnet 2010ev ++ 2 engin.+productie 7 Hete luchtgordijnen bijtijds uitschakelen 2011 ± 1 facility laag 8 Timers toepassen bij opstart/stop 2011 ± 2 engineering laag 9 Stopprocedure persluchtnet - verlies beperken engineering medium 10 Onderzoek optimalisatie verwarming fabriekshallen - HTS student opdracht 2011H KAM laag/hoog B) Vervangingsinvesteringen Diesel/LPG heftrucks vervangen door elektrische 1 trucks 2011 ± 1 inkoop+productie hoog 2 Isolatie verwarmingsketels; extra en/of vernieuwing engineering medium 3 Toepassing HF lichtarmaturen bij vervanging 2010 ev + 2 engineering medium 4 Inventarisatie voor toepassing VSD engineering medium 5 Snelsluitdeuren toepassen facilities medium 6 Frequentieomvormer toepassen koelwatersysteem engineering laag Oude pc's+beeldschermen vervangen door 7 energiezuiniger modellen / serverpark outsourcen 2010 ev ± 2 ICT medium C) Onderhoud 1 Opheffen perslucht lekkages; Leak & Seek programma TD laag 2 Verdeelstation verwarming herstellen engineering hoog 3 Stoomlekkages voorkomen - isoleren 2011 ± 1 TD laag D) Bemetering en monitoring Inventarisatie extra stroommeters plaatsen oa 1 compound energie inhoud verlaging engin.+c3 medium 2 OEE project machine efficiency verbetering 2010 ± 1-2 engin.+productie medium E) Technische investeringen 1 Oriëntatie op toepassing WKK systemen KAM+engin. zeer hoog 11 van 12

12 BIJLAGE 3: Communicatieplan CO2 Bewust vs Communicatieplan CO2 Bewust Verslag en planning vs GEREALISEERD t/m 2012 Communicatie middel Inhoud / Doel Doelgroep Periode Verantwoordelijk Draka website, intern, Communicatie website CO2reductieindebouw.nl CO2 footprint update extern QHSE Draka intranet CO2 footprint update intern 2011 QHSE Kick-off meeting Energiezorgplan CO2 bewustwording Brochure Duurzaamheid Rondleiding Innovatiecentrum CO2 bewustwording CO2 bewustwording management, QHSE functionarissen, facility beheerders, engineers Q QHSE klanten, extern 2012 Communicatie klanten, Commercie, extern 2011 productmanagement Krantartikel Telegraaf CO2 bewustwording extern Q Communicatie LCA abstract paper CO2 bewustwording extern Q QHSE corporate Duurzaamheids 10-daagse Keteninitiatief Eco advies tool klanten Q Klantpresentaties Keteninitiatief Eco advies tool klanten 2011 Digitale nieuwsbrief Duurzaamheid Commercie, productmanagement Commercie, productmanagement CO2 bewustwording klanten Q3 en Q Communicatie PLANNING Communicatie middel Inhoud / Doel Doelgroep Periode Verantwoordelijk Draka website, intern, Communicatie website CO2reductieindebouw.nl CO2 footprint update extern QHSE Draka intranet CO2 footprint update intern 2012 QHSE klanten, Rondleiding Innovatiecentrum CO2 bewustwording extern 2012 Sales meeting - presentatie CO2 footprint - resultaten Deelname beurs Rexel Technische Unie Expoboot Digitale nieuwsbrief Duurzaamheid management, sales Q QHSE Commercie, productmanagement CO2 bewustwording klanten Q Commercie, Communicatie CO2 bewustwording klanten Q Commercie/Communicatie CO2 bewustwording, klanten, CO2 footprint extern Q3 en Q Communicatie 12 van 12

In dit portfolio document zijn alle stappen en gerelateerde documenten voor de introductie en de monitoring van de CO2 prestatieladder beschreven.

In dit portfolio document zijn alle stappen en gerelateerde documenten voor de introductie en de monitoring van de CO2 prestatieladder beschreven. CO2 prestatieladder Draka In dit portfolio document zijn alle stappen en gerelateerde documenten voor de introductie en de monitoring van de CO2 prestatieladder beschreven. Portfolio CO2 prestatieladder

Nadere informatie

1. Inleiding 2. 2. Energiebeleid 3. 3. Trend energieverbruik KDN 4. 4. Analyse energieverbruikers 5. 5. Inventarisatie CO2 reductiemogelijkheden 6

1. Inleiding 2. 2. Energiebeleid 3. 3. Trend energieverbruik KDN 4. 4. Analyse energieverbruikers 5. 5. Inventarisatie CO2 reductiemogelijkheden 6 Aan Opgesteld door Functie Voor accoord Functie : leden Energieteam KDN : Harrie Sluijer : manager QSHE KDN : Eric Driessen : Managing Director KDN datum : december 2010 Versie : 10.2 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO 2013 Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 2 Energieverbruik en CO 2 -footprint... 3 2.1 Referentiejaar... 3 2.2 CO 2 Footprint, doelstellingen en trendanalyse...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage H1-2014

Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Naam Paraaf Datum Steller W.B.R. Weening November 2014 Inhoudsopgave D38.Carbon Footprint Report H1-2014.doc 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

2012/2013. [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3. CO2 prestatieladder niv. 3. Struyk Verwo Aqua

2012/2013. [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3. CO2 prestatieladder niv. 3. Struyk Verwo Aqua 2012/2013 CO2 prestatieladder niv. 3 Struyk Verwo Aqua [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3 3.B.2_1 Energiereductieprogramma 1. ALGEMEEN... 3 1.1 ENERGIEREDUCTIEDOELSTELLING...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Kabelbedrijven Draka Nederland BV. : Medewerker Communicatie KDN. : Manager QSHE KDN. : Managing Director KDN

Kabelbedrijven Draka Nederland BV. : Medewerker Communicatie KDN. : Manager QSHE KDN. : Managing Director KDN Duurzamer Draka! Dit document is een nadere beschrijving van de communicatie over het CO2 beleid en de uitwerking van het communicatieplan zoals onder de invalshoek transparantie van de CO2 prestatieladder

Nadere informatie

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies juni 2015 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2014 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 30 januari 2015 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

1 van 10. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2014

1 van 10. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2014 1 van 10 Periodieke rapportage: CO2 Rapportage 2014 eerste helft Periode: 1 januari t/m 30 juni 2014 2 van 10 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015

Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015 Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015 Scherrenberg B.V. Versie d.d. 4-8-2015 Geactualiseerd d.d. 6-8-2015 Opgesteld door: J. Niezen Goedgekeurd door: N. Veenendaal Functie: KAM-Coördinator Functie:

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnRP2014 14.02 24 april 2014 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 1 van 13 Periodieke rapportage: H2 2013 Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 2 van 13 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van de organisatie a 2.1

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris 2013 Visser Assen Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien juni 2014 Definitief S.G. Jonker R. van der Veen AMK Inventis Advies en Opleiding 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voortgang doelstellingen 2015/2016 CO2-prestatieladder 18 november 2016

Voortgang doelstellingen 2015/2016 CO2-prestatieladder 18 november 2016 Voortgang doelstellingen 2015/2016 CO2-prestatieladder 18 november 2016 CO2-prestatieladder niveau 3. Voortgang reductiedoelstellingen Breukelen, 18 november 2016 Peggy Nab Akkoord namens directie Datum:

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2015 Genap B.V. Inhoud Inleiding... 2 1 Procedure Energiemanagement... 3 2 Uitkomsten van het energie

Nadere informatie

Footprint 2014. Rollecate Groep. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Footprint 2014. Rollecate Groep. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Footprint 2014 Rollecate Groep Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien Handtekening Juni 2015 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. R. van t Hull AMK Inventis Advies en Opleiding

Nadere informatie

Rapport 16 oktober 2014

Rapport 16 oktober 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014 AANEMINGSBEDRIJF VAN DER ZANDEN BV EN VAN DER ZANDEN MILIEU BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rapport 16 oktober 2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...

Nadere informatie

P. DE BOORDER & ZOON B.V.

P. DE BOORDER & ZOON B.V. Footprint 2013 Wapeningscentrale P. DE BOORDER & ZOON B.V. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 31 maart 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. K. De Boorder 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: Doc.nr: 10.A0320 CO 2 -reductierapport Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF) Accorderingslijst

Nadere informatie

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1 CO₂-Prestatieladder Hoogstraten Wegenbouw is sinds 2014 gecertificeerd op niveau 3 voor de CO₂ - Prestatieladder. Er is een plan van aanpak geschreven conform de norm ISO 14064-1. Hieruit is over 2013

Nadere informatie

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies december 2015 Opgesteld door: E. Goudvis Rapportage 2015 S1 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Energiemeetplan 2015-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energiemeetplan 2015-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energiemeetplan 2015-2017 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1 Vestiging Capelle aan den IJssel 5 4 Beheersing doelstellingen

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2013-2014 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.1 Datum: 26-mei-2014 Doc.nr: Red1314 Alfen B.V. CO 2-reductierapport 2013-2014 Doc. nr. Red1314 26-mei-2014

Nadere informatie

Periodieke rapportage: Periodiek verslag 2013. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013

Periodieke rapportage: Periodiek verslag 2013. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 Periodieke rapportage: Periodiek verslag 2013 Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 2 van 13 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van de organisatie

Nadere informatie

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 9 mei 2017 Versie: 5 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt ingegaan

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 )

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 ) Juli 2017 Extern Sinds november 2013 beschikt Pilkes over een CO2-bewust certificaat. In eerste instantie op niveau 3 van de ladder en vanaf januari 2015 is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie-inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage 1 e halfjaar 2010 (januari juli 2010) Opgesteld door: TL Gecontroleerd

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 4 3.1. Vestiging Oosterhout 4 Scope 1 emissies 4 Scope

Nadere informatie

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar)

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Dit document bevat: - De uitgewerkte actuele emissie inventaris 2009 o de analyse van de emissie inventaris

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO

Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Jan Eggens oktober 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 3 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl EMISSIE- INVENTARIS 015 -mei 016, www.dehaasmaassluis.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Introductie 3 1. Organisatorische grens 3 1.3 Basisjaar 3 1.4 Wijziging berekening ten opzichte van 014 3 1.5

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Holstein 2016 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Holstein Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 De organisatie... 4 2.1 Energiebeleid... 4 2.2 Verantwoordelijke... 4 3

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Oktober 2012 Definitief (aangepast op ) 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Bezoekadres: Batuwseweg 43 3411 KX Lopikerkapel Tel: 0348-554986 Fax: 0348-550611 E-mail: info@kleverbv.nl CO₂ Footprint 2014 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Energie meetplan 2019-2024. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan 2019-2024. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2019-2024 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging Aartsdijkweg 45 5 Scope 1 emissies 5 Scope

Nadere informatie

Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint

Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint Rekenkundige onderbouwing van de herberekening van het basisjaar en eventuele tussenliggende jaren. Zwatra B.V. Doc.code: HBF Versie: 1 Datum: 19 november 2015 Status:

Nadere informatie

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO2 emissies juni 2014 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2013 Energieverbruik en CO 2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Januari 2016 Definitief 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De organisatie...

Nadere informatie

Periodieke rapportage [2016, eerste helft]

Periodieke rapportage [2016, eerste helft] Periodieke rapportage [2016, eerste helft] Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Basisgegevens... 3 2.1 Beschrijving van de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Referentiejaar... 3 2.4 Rapportageperiode...

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 Auteur Jan ten Cate en Gerda de Raad Versienummer: 2 Versie datum: 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder).

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder). 1 I N L E I D I N G 1. 1 O v e r d i t r a p p o r t Dit rapport beschrijft de CO 2 -footprint, de CO 2 -reductiedoelstellingen en CO 2 - reductiemaatregelen van OBO BETTERMANN. OBO BETTERMANN werkt met

Nadere informatie

Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder

Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder CO 2 -prestatieladder Niek Konijn Holding B.V. Niveau 3 Auteur(s): J.N. Bruinsma (Niek Konijn Holding B.V.) M. de Lange (Nedcon Organisatieadvies

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventaris met CO2-Footprint www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 UNCLASSIFIED TOL: 0006 0000795431 CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 Conform de CO 2 prestatieladder 3.0 CO 2 reductieplan: doelstellingen en

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Certificering op CO2-prestatieladder. Imtech ICT Nederland B.V.

Certificering op CO2-prestatieladder. Imtech ICT Nederland B.V. Certificering op CO2-prestatieladder Imtech ICT Nederland B.V. Impact handboek v2.0 op CFA rapporten 2009 & 2010H1 Door Imtech ICT Technical Systems Auteur: F. Vandael Versie: 1.0 Datum: 29-sep-2011 Doc.nr:

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2010 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS 3.A.1

CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2010 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS 3.A.1 3.A.1 CARBON FOOTPRINT -EMISSIE INVENTARIS DOCUMENTNAAM AUTEUR: VERSIE: DATUM: STATUS: CO2-VERSLAG 2010 Hakkers KAM -B- 12-09-11 DEFINITIEF AUTORISATIE OPGESTELD DOOR: Datum: 12-09-11 Paraaf: J. VAN LITH

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V.

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. 2016 (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding... 2 1 Energiebeleid... 3 2 Huidig energieverbruik en trendanalyse... 3 3 Voortgang

Nadere informatie

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: juli 2015 Versie 3 juli 2015 Pagina 1 van

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 31 maart 2017 Versie: 2 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 G.R.M. Maassen 24-10-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Stef Jonker Datum: 26 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer W. de Vries De heer H. Kosse 26 juni 2014 Definitief rapport Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2012/2013 VAN DE HENSSEN GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER REV.

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2012/2013 VAN DE HENSSEN GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER REV. CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2012/2013 VAN DE HENSSEN GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER REV. B, 8 APRIL 2014 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 DEFINITIES EN EISEN...

Nadere informatie

Management review Coolmark B.V. Mei 2014

Management review Coolmark B.V. Mei 2014 Management review Coolmark B.V. Mei 2014 CO 2 Prestatieladder 2.2 Coolmark B.V. Zweth 6 2991 LH Barendrecht Postbus 393 2990 AJ Barendrecht Tel: 0180-751300 Fax: 0180-751305 E-mail: info@coolmark.nl Versie

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2015

Energie Management Actieplan 2015 Energie Management Actieplan 2015 Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg A.A. Kirstein Versie: Juni 2015 Energie management actieplan

Nadere informatie

Milieu jaarverslag 2013-Q4

Milieu jaarverslag 2013-Q4 Milieu jaarverslag 2013-Q4 1. Inleiding In dit verslag worden gegevens gepubliceerd ten aanzien van energie met daaraan gekoppeld de CO 2 footprint. De dataverzameling en rapportage voor CO 2 gebeurt conform

Nadere informatie

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO 2016 Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 2 Energieverbruik en CO 2-footprint... 3 2.1 Referentiejaar... 3 2.2 CO 2 Footprint, doelstellingen en trendanalyse...

Nadere informatie

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO 2014 Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 2 Energieverbruik en CO 2 -footprint... 3 2.1 Referentiejaar... 3 2.2 CO 2 Footprint, doelstellingen en trendanalyse...

Nadere informatie

2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020]

2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020] 2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020] Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Co2-prestatieladder 3.0 2015 Inhoud Inleiding... 2 1.1. Doelstellingen... 3 1.2. Planning meetmomenten... 3 1.3.

Nadere informatie

3.B.1 Energiereductieprogramma 2011 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.1 Energiereductieprogramma 2011 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B. Energiereductieprogramma 0 ten behoeve van de CO-Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status ERP0.0 september 0 Gereed voor certificatie Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Voortgangsverslag 2014 Hexta

Voortgangsverslag 2014 Hexta Voortgangsverslag 09/07/2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Basisgegevens... 3 2.1. Verantwoordelijkheden... 3 2.2. Basisjaar... 3 2.3. Rapportageperiode... 3 2.4. Verificatie...

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: december 2015 Versie 4 Dec 2015 Pagina

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM

Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM Memo Aan Kopie aan Directie BAM Techniek Cindy Ensink Manager KAM Van Afdeling Telefoon direct Fax direct E-mail Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM kam@bamtechniek.nl

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en energiegebruikers

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele Datum: 11-09- Versie: 2 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 (1) Ter Riele A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: Doc.nr: Red1213 CO 2-reductierapport 2012-2013 Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF)

Nadere informatie

Emissie-inventarisrapport

Emissie-inventarisrapport Emissie-inventarisrapport CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: S. Gorter Algemeen directeur Naam: M. van Vuuren-Sanders Datum: Datum: Handtekening: Handtekening: Cofely Energy & Infra BV Kamer van

Nadere informatie

Carbon footprint 2013

Carbon footprint 2013 PAGINA i van 13 Carbon footprint 2013 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2013_2.0 Versie: 2.0 Status: Def Uitgegeven

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2017. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2017. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2017 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015

Energie meetplan 2013-2015 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Organisatie Kenmerk Document Ploegmakers Groep B.V. CO2 PRESTATIELADDER 3.B.2_2 Energiemeetplan 2013-2015 Datum 2015-04-21 Versie

Nadere informatie

1. INLEIDING Rapportage

1. INLEIDING Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 3 3 Planning meetmomenten 4 3.1. Vestiging 4 Scope 1 emissies 4 Scope 2 emissies

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2011 Versie 2

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2011 Versie 2 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2011 Versie 2 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl CO2

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen C.S.C. Ceelen Sport Constructies Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0

CO2 reductiedoelstellingen C.S.C. Ceelen Sport Constructies Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 CO2 reductiedoelstellingen 2016 C.S.C. Ceelen Sport Constructies Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 5 2.1. Subdoelstelling

Nadere informatie

Management review Coolmark B.V. Mei 2013

Management review Coolmark B.V. Mei 2013 Management review Coolmark B.V. Mei 2013 CO 2 Prestatieladder 2.1 Coolmark B.V. Zweth 6 2991 LH Barendrecht Postbus 393 2990 AJ Barendrecht Tel: 0180-751300 Fax: 0180-751305 E-mail: info@coolmark.nl Versie

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Emissie-inventaris Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2014 3.A. Emissie-inventaris 2014 (2015.001) Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Beschrijving van

Nadere informatie

3.B.1 Energiereductieprogramma 2012 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.1 Energiereductieprogramma 2012 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.1 Energiereductieprogramma 2012 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnRP2012 12.04 3 september 2012 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie