LEXICON(' VAN(,EDERLANDSCHL" S CHILDERS -ET\F (13 EELDHOUWERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEXICON(' VAN(,EDERLANDSCHL" S CHILDERS -ET\F (13 EELDHOUWERS"

Transcriptie

1 ylak vanlvacy LEXICON(' VAN(,EDERLANDSCHL" S CHILDERS -ET\F (13 EELDHOUWERS )1870 -J940

2

3

4

5 LEXICON VAN NEDERLANDSCHE SCHILDERS" EN BEELDHOUWERS

6 PRUKKERIJ EN BINDERIS WERELDBIBLIOTHEEK.N.V.

7 LEXICON VAN NEDERLANDSCHE SCHILDERS EN BEELDHOUWERS DOOR S. J. MAK VAN WAAY DIRECTEUR DER MAATSCHAPP11 VAN KUNST- EN ANTIEKVEILINGEN N.V. WERELDBIBLIOTHEEK-AMSTERDAM 1944

8 BANDONTWERP JAC. NUIVER

9 VOORWOORD. Dit werk moet beschouwd worden als een vervolg op het werk van Albert Plasschaert De Hollandsche Schilderkunst", waarvan de laatste druk in 1923 bij de Wereldbibliotheek verscheen, en welk werk voor een deel behandelt de schilders van de Romantische school, de Haagsche en de Amsterdamsche school voor een deel, en enkele jongeren. Ik heb mij bij mijne samenstelling daarom een grens gesteld en wel de periode: 1870 tot Slechts enkele schilders v ó 6 r 1870 geboren zijn opgenomen. Als criterium voor de opname in dit werk ging ik uit van het lidmaatschap van eene erkende vereeniging van schilders. Op volledigheid durf ik geen aanspraak maken. Niet alle gezonden vragenlijsten kreeg ik beantwoord terug. Op deze vragenlijsten waren een tiental vragen gesteld, waarvan de antwoorden naar mijne meening niet alleen de wereld der kunstenaars zelf, maar ook en juist den buitenstaanders de gewenschte wetenswaardigheden konden verstrekken. In de eerste plaats de naam en de datum van geboorte. Vooral wanneer er meerderen van een zelfden naam bestaan is het wenschelijk dit vast te kunnen stellen. De opleiding. Het is niet alleen van belang voor jonge kunstenaars om te kunnen lezen hoe anderen hun opleiding kregen, doch ook ouders en opvoeders die meenen talenten in jeugdige adspiranten der kunst te ontdekken, kunnen er hun voordeel mede doen. De vraag naar exposities is noodig voor latere nasnuffelaars; wil men meer van een kunstenaar weten, don geven exposities van hun werk dikwijls uitkomst, evenals dit met de muses het geval is waar werken van hen zijn te vinden. Voor het determineeren van ongesigneerde werken en in het algemeen om zich een oppervlakkig oordeel over het werk van den meester te kunnen vormen is de vraag naar de onderwerpen van belang. Critiek is door mij nergens toegepast. Wat er van het werk der kunstenaars wordt gezegd is overgenomen uit hetgeen door hen zelf wend medegedeeld of is aan de litteratuur of aan recensies in toonaangevende bladen ontleend. Sommige kunstenaars hebben op de vraag naar algemeene opvattingen een

10 eigen indruk en streven medegedeeld, hetgeen de bedoelingen van en in hun werk voor den outsider begrijpelijker kan maken. De litteratuur die opgegeven is, is voor hen die zich over een bepaalden meester nader willen oriönteeren vanzelfsprekend van belang. Dat helaas niet alien aan wien de vragenlijst werd toegezonden datgene hebben geantwoord wat ik gaarne van hen had verwacht, kan mogelijk bij eene volgende druk worden gecompleteerd; weer anderen hebben den ernst van het werk niet begrepen en non-chalant met etc. etc.'s geantwoord. Ook dit kan later wellicht verholpen worden. Op last van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten werd achter de namen van Joodsche kunstenaars de aanduiding (J.) geplaatst. Ten slotte zij hier dank gebracht aan alien en speciaal hun die de lijsten correct en uitvoerig beantwoord hebben die mij in mijn werk hebben terzijde gestaan. DE SAMENS TELLER.

11 Act AA, CORNELIS JOHANNES VAN DER. Geb.: 14 Juli 1883 te Almelo. Opl.: Studeerde in Duitschland, Italie, Zwitserland en Oostenrijk. Hoofdzakelijk landschap. Richting Haagsche school. Hi' is lid van den Twentschen Kunstkring en neemt deel aan vereenigingsexposities, exposeert uitsluitend in Twente. Woont te Almelo. AA, JOHANNES HENRICUS MARIA VAN DER. Geb.: 22 Oct te Almelo. Opl.: Chr. Lyceum onder Veenstra. Goldsmith's College te Londen onder James Anderson. Onderwerpen: Landschap en Stilleven. Maakte eene uitvoerige studiereis door nand, Afrika en Griekenland. Zoon van den vorig genoemden. Woont te Almelo. AANHOLT, J. AARTS, J. J. Geb.: Aug te Den Haag. Opl.: Haagsche academie; werd er vervolgens leeraar. Na den dood van Dupont werd hi' prof. aan de Academie te Amsterdam. Hi'j was criticus van het Vaderland. Ook kopergravures, houtsneden en litho's. Alb. Plasschaert: Het werk van Aarts heeft, als dat van Dupont een juiste zucht naar het volledig werkmanschap." Litt.: Plasschaert: Hollandsche schilderkunst". ABBING, FREDERIK HENDRIK. Geb.: 8 Mei 1901 te Teteringen in Brabant. Had eerst les van J. Gabrielse te Utrecht en van G. Westerman te Amsterdam. Daarna van 1920 tot 1924 Rijksacademie te Amsterdam onder Prof. Derkinderen. Na eenpaar jaar zelfstandig gewerkt te hebben, terug naar de Academie voor wandschildering en glas in lood onder Prof. Roland Hoist. Exposeerde op Arti en verder geregeld bij De Onafhankelijken" waarvan hi' lid is. Stelde glas in lood-ramen ten toon in het Gem. Museum te Colmar. Hoewel hi` de vrije schilderkunst het meest beoefent, maakte hi'j veel glas in lood, o.a. de beide gedenkramen in de Anglicaan.sche Christchurch aan den Groenburgwal. Woont te Amsterdam. ADAMS, JEAN. Geb.: 3 Februari Was leerling van het Rijksinstituut tot Opleiding van teekenleeraren en van degroote teekenklasse der Rijks Academie te Amsterdam. Behaalde de Middelbare Acte hand- en lijnteekenen. Is als schilder en beeldhouwer autodidact. Schildert bij voorkeur vrije religieuse onderwerpen, ook portret. Op zijn reizen door Belgid en Frankrijk maakte hi' veel landschappen. Zijn beeldhouwwerk is voornamelijk bedoeld voor kerken; sinds 1939 maakt hi' ook vrije religieuse plastieken en portretbustes. Alspastoor van Nunhem ijvert hi' voor een meer waarachtige kunst in de kerken. Exp.: te Dusseldorf in 1929, Hollandsche Kunstenaarskring 1932, Internationale Tentoonstelling te Luik, Onze Kunst van Heden Zijn werk is met een Heilige Familie in het Museum voor Nieuwe Religieuse Kunst te Utrecht vertegenwoordid. Woont te Nunhem (Limburg). ADAMSE, MARINUS. Geb.: 17 October 1891 te Dordrecht. Werkte van 1911 tot 1913 te Munchen; ook tijdelijk op de academie aldaar onder Lesker en Heinemann. Is lid van Pulchri Studio te Den Haag en Pictura te Dordrecht, waar hi' regelmatig exposeert. Exp. overt ens. te Londen, Venetiö, Brussel, Aer Triest. Werk in het Gem. Museum in Den Haag; in Museum Bo mans te Rotterdam; Dordrechts Museum; Rijksprentenkabinet. Onderwerp: kinderportretten, bloemstillevens en een enkele maal landschap. Litt.: La Revue Moderne, Cimento (Hand) Op de hoogte", Elseviers Maandschrift door J. Koomen en J os de Gruyter. Maandbl. Beeldende Kunst door Corns. Veth. Groene Amsterdammer (Plasschaert). Morks Magazijn C. van Son). Woont te Dordrecht. ADDICKS, CHRISTIAANJOHANNES. Geb.: 6 Juni 1871 te Rotterdam. Opl.: Avondcursus aan de Rotterdamsche Academie. Exp. als lid van Arti et Amicitiae op de Wereldtentoonstelling te Gent (1913) en te San Francisco (1914). Is lid van de R.K.S. te Rotterdam. Onderwerp: figuur, stilleven en landschap. Genoot drie jaar de Koninklijke Subsidie voorjonge kunstenaars. Behaalde zilveren medaille aan de Bolter.; damsche Academie voor teekenen naakt model. Tent.: Kunst van Heden, Riiksmuseum Vier Stillevens. Litt.: Plasschaert Hollandsche Schilderkunst". ADER-BERGSMA, E. C. Geb.: 25 September Leerling van J. Nieweg en J. J. Voskuil. Landschap, stilleven en bloemen. ADOLFS, GER. P. Indische tafereelen. ADRIAANS, GERRIT. Geb.: 15 Februari 1898 te Amersfoort. Voornamelijk autodidact. Werkte op architectenbureaux. Exposeerde op tent. van het Amersfoorts Kunstenaarsgilde waarvan hi' lid is. Werk in Museum Flehite te Amersfoort. Onderwerp: Oude huizen en stadsgezichten. Ook portretten. Hoofdzakelijk: linosneden, teekeningen en pastels. Woont te Amersfoort. ADRIANI-HOVY, Mevr. E. Geb.: 25 Januari 1873 to Amsterdam. Lessen van E. S. Witkamp, daarna van H. W.Jansen. Zij maakt teekeningen in zwart krijt en inpastel, ook aquarellen van oude steden. Etsen. Litt.: Alb. Plasschaert: Holl. Schilderkunst". Tent.: Kunst van heden Rijksmuseum Vier stillevens. ADRIAN!, MO. J. P. Geb.: 5 September to Paramaribo. Opl.: Haagsche academie.leerlinge van Wens te Rotterdam en in 1917 leerlinge en assistente op het leerlingen-atelier van Alb. Roelofs. Litt.: Plasschaert: Hollandsche Schilderkunst". AELST, ERNEST VAN. Kunstdrukker. Geb.: 27 Set. P 1884 te Maastricht. Hi' ontving zijn opleiding op het atelier van zijn vader en te Parijs en to Brussel. Hi' is lid van den Limb. K.K. Hi'j heeft zijn kunstdrukkerij en binderij te Maastricht. AELST, JUSTINE VAN. Kunstbindster. Werd 19 Aug to Brusselgeboren. Zij bezocht de vakscholen te Rome, Brussel en Brugge. Zij maakt boekbanden in hoog relief naar eigen of ingezonden ontwerp. Dit drijfwerk werd in vroeger eeuwen te Maastricht veel beoefend. Hetprocedó was verloren, maar is door Justine van Aelst als het ware weer opnieuw ontdekt. Zij is lid van den Limb. K.K. Zij is medewerkster van de Firma Gebr. van Aelst te Maastricht. AERTS, JOHAN PETRUS. Geb.: 22 Augustus 1898 to IJzendijke in Zeeland. Voornaamste leermeester was 7

12 Ala Ton Meijer. Neemt leder laar aan de tentoonstellingen van St. Lucas te Amsterdam deel. Invite op de tent. van de Mij. Rembrandt". Onderw.: stilleven, landschap; 'n enkele maal portret. Lid van St. Lucas to Amsterdam. Commissaris van de Mij. Rembrandt". Naturalistische opvatting. Woont te Amsterdam. ALANDT, MAX A. Geb.: 8 Juni 1875 to Amsterdam. Opl.: Quellinusschool, avondcursus. Rijksacademie van B.K. to Amsterdam. Landschap. Hij was drie jaar pensionaire van H. M. de Koningin. ALBAN, CONSTANT JOZEPH. Geb.: 20 Jan to Rotterdam. Opl.: Rotterdamsche academie onder van Maasdijk en Jan de Jong. Hij schildert bij voorkeur stilleven enportret, daarnaast ook landschap en stadsgezicht. Nam deel aan expositie in het Rijksmuseum Kunst van heden" te Amsterdam en vender in Museum Bo mans Rotterdam. Lid van de Rotterdamsche Kunstenaarssocieteit. Woont to Rotterdam. ALBERS, HENDRIK. Geb.: 2 Februari Autodidact. Tent.: Sedert 1926 bij de Onafhankelijken". Na 1939 ook bij de Ver. v. Grafische Kunst". Laatstelijk in 1940 in het Lyceum to Baarn. In 1938 kocht de Commissie Roland Hoist twee litho's van hem. Onderwerp: landschap en stilleven. Enkele dieren en figuur. Lid van De Onafhankelijken" en van de Ver. tot Bev. Grafische Kunst". Hoofdzakelijk: teekeningen, litho's, houtsneden. Tentoonstelling: Kunst van Heden", Rijksmuseum, Twee teekeningen en twee litho's.,alessi, C. R. Geb.: 10 Juii Overl.: 13 December Maakte vooral aquarellen. ALFF, PAUL N. v. Geb.: 10 Maart 1878 to Den Haag, bezocht aanvanketijk de Nijverheidsklasse aan de academie aldaar en kreeg vervolgens praktisch onderricht van J. Schouten to Delft. Hij is lid van den Haagschen Kunstkring. Hij maakt gebrandschilderde ramen en schildert landschap en figuur. In de Ned. Herv. Kerk te Varik en in een bankgebouw to Leiden zijn ramen van hem. Tent.: Kunst van Heden" Rijksmuseum Boeren en vee. Hij woont in Den Haag. ALMA, PETER. Geb.: 18 Jan to Medan (Sumatra). Opl.: Haagsche Academie, werkte later op het atelier Humbert to Paris. Nam aan veel exposities deel. Grafisch werk van hem bevindt zich in het Rijksprentenkabinet to Amsterdam. Heeft geen voorkeur voor onderwerpen. Is lid van De Onafhankelijken" en van de V.A.N.K. Hij bepaalt zich de laatste jaren uitsluitend tot wandschilderingen. Woont te Adam. ALOZERY, G. Tent.: Kunst van Heden", Rijksmuseum 1939: Stadsgezichten in Amsterdam, stilleven en een zelfportret. Woont te Den Haag. ALTINK, JAN. Geb.: 21 October 1885 to Groningen. Bezocht aldaar Minerva" o.l.v. De Vries Lam en Bach. Hij is lid van De Ploeg" to Groningen. Hij nam deel aan de Vierjaarlijksche" to Amsterdam. Op de tentoonstelling Kunst van Heden", Rijksmuseum 1939 ward door de regeering een werk van hem aangekocht. Hij schildert landschap, portret en stilleven. Hij woont to Groningen. 8 And ALTMANN, G. Geb.: 25 Mei 1877 to Rotterdam. Lessen van Jan dejong to Rotterdam. Daarna Rotterdamsche Academie van onderjan Striening en F. Oldewelt. Schildert vnl. landschap, meest met vee. Etsen. Hij is lid van Arti. Litt.: Plasschaert: Hollandsche Schilderkunst". Tent.: Kunst van Heden". Rijksmuseum 1939: landschappen en bloemen. ALTORF, JOHANN COENRAAD. Bekend beeldhouwer. Geb.: 1 Januari te Den Haag. Opl.: Haagsche Academie. Veel werk van hem in Kr011er-Muller Museum. AMESZ, W. 0. J. Geb.: 4 Nov to Amsterdam. Zij bezocht de Rijks-Academie onder Prof. N. van der Waay en behaalde de M.O.-acte teekenen. Behalve religieuse onderwerpen en portret, uitgevoerd in olieverf,potlood en pastel, heeft zij illustratief werkgemaakt, o.a. voor dichtbundels van Martian Beversluis van voor Het werk is droomerig en verfijnd. Zij exposeerde met het genootschap Kunstliefde", waarvan zij tot 1939 lid geweest is, en op Onze Kunst van Heden" in Woont to Utrecht. AMEYDEN, K. VAN. Figuur en portret. ANDREA, CORNELIS. Geb.: 3 Febr to Den Haag. Opl.: Drie jaar cursus M.O. teekenen aan de Haagsche academie en werkte eenige jaren op de Eerste Ned. Vrijo Studio" onder leiding van Francois Erdely en Christ. de Moor. Work op de tentoonstelling van 50 jaar Ned. Grafische Kunst" in het Gemeente Museum to Den Haag in In dit museum bevindt zich ook werk van hem. Onderw.: figuur in landschap, bloemen, vrouwekoppen. Lid van Pulchri Studio en den Haagschen Kunstkring. Hield October 1940 to Utrecht zijne eerste volledige tentoonstelling in KunstHeide". Vooral aquarellen en grafisch werk. ANDREA, F. A. Hij is lid van de vereeniging Laren- Blaricum". Woont to Blaricum. ANDREA, WILLEM FREDERIK. Geb.: 20 Maart 1975 te Haarlem. Be on op de lithografische inrichting van Emrik en Binger to Haarlem, vervolgens avondlessen Kunstnijverheidsschool onder von Saher en particu- Tier onderwijs van P. van Loo aldaar. Exp. op de Vierjaarlijksche to Arnhem en op de tent. van de Vereen. Laren-Blaricum, waarvan hi'j lid is. Onderw.: landschap, ook portret en dierkoppen. Woont te Laren (N.H.) Litt.: Plasschaert Hollandsche Schilderkunst". ANDRIESSEN, MARI SILVESTER. Beeldhouwer. Geb.: 4 December 1897 to Haarlem. Opl.: Rijksacademie te Amsterdam onderprof. Bronner. Academie to Munchen onderprof. Bleeker. Hij won den tweeden Prix de Rome. Improvisaties in stukken steen. Hij vervaardigde o.a. de beelden voor het Utrechtsche Station en beeldhouwwerk in het Leidsche Stadhuis, ook aan dat to Bergen op Zoom en Haarlem. Maakte bronzen bustes van Willem Royaards en Lodewijk van Deyssel. Exp. to Parijs in 1937, Kring van Ned. Be el dhouwers Sted. Museum Amsterdam Met Kees Verwey in 1941 bij Huynck en Scherjon to Amsterdam. Woont to Haarlem. Litt.: K. Niehaus: Levends Ned. Kunstenaars.

13 Ank ANKUM, IDA JOHAN'NA VAN. Geb. ten Oever. Schildert en beeldhouwt(boetseerwerk). Geb.: 12 Maart 1889 te Den Haag. Werkte bij de Vrije Studio te Den Haag, verder les van Jan Frank Batavia, boetseeren onder Dirk Wolters te Den Haag. Behoudens eigen exposities, neemt zij deel aan die van O.D.I.S., waarvan zij lid is. Ook lid van den Ned. Kunstkring. Vele Indische onderwerpen. Boetseeren lit haar beter dan schilderen". Jos de Gruyter. Woont te Den Haag. ANROOY, A. VAN. Geb.: 11 Jan te Zaltbommel. Hij behaalde in 1892 het architectendiploma aan de P.S. te Delft. Hij kreeg teekenlessen van P. Tetar van Elven en A. le Comte, en volgde van de avondcursus onder Fr.Jansen op de Haagsche academie. Illustrateur, voorts veel portretten. Litteratuur: Albert Plasschaert: Hollandsche Schilderkunst". ANROOY, JAN ADRIAAN MARIE VAN. Geb.: 20 Juli 1901 te Zaltbommel. Oorspronkelijk bestemd ingenieur te worden. Na eindexamen H.B.S. te Den Bosch bezoekt hi' de K.T.A. aldaar leeraren Pieter Slager en Huib Luns daarna de Kunstgewerbe Schule te Weenen; leerling van Prof. LOffler. Studiereizen in ItaHO en den Balkan. Vestigt zich 1927 in Zoutelande; later te Elst bij Rhenen. Landschap- en stillevenschilder. Heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd in rivierlandschappen en bloemstukken. Woont thans te Deil bij Geldermalsen aan de Line. g ANSINGH, MARIA ELIZABETH GEORGINE. Gen.: LIZZY. Geb.: 13 Maart 1875 te Utrecht. Opl.: Rijksacademie Beeld. Kunsten te Amsterdam onder Prof's Dake, Van. der Waay en Allebd. Nam aan bijna alle tentoonstellingen deel van de Vereen. Anti et Amicitiae", St. Lucas, Pulchri Studio, Vierjaarlijksche. Exp. in den Salon te Parijs, Carnegie Institute te Pittsburgh, Leicester Galleries te Londen. Werken in de musea te Dordrecht, Utrecht, Philadelphia, Rome. Onderw.: Fantasieen naarpoppen; portret, vogels en visschen. Lid van Arti et Amicitiae, St. Lucas, Pulchri Studio en Mij. Rembrandt. Bezit Binnen- en Buitenlandsche onderscheidingen. Er bestaan vele publicaties in tijdschriften, dagbladen over deze schilderes o.a. Eenportefeuille met reproducties naar hare werken met tekst van Alb. Plasschaert. Litt.: Alb. Plasschaert Hollandsche Schilderkunst". Woont te Amsterdam. APELDOORN, GERARD WILHELM JOHAN VAN. Geb.: 14 Juni 1885 te Zwolle. Leerling van J. Middeleer te Brugge en van A. Jamar te Brussel. Exp. Rome Onderwerp: Steegjes. Lid van Amersfoorts Kunstenaarsgilde". Handelsblad 1938: Een zich snel ontwikkelend talent". Woont to Zeist. APOL, L. P. H. Geb.: 12 Maart 1874 to Den Haag. Opl.: Academie to Antwerpen en Academie to Den Haag. Schilder-letterkundige. APOL, P. J. Geb.: 12 Aug to Den Haag. Werkte te Florence, Brussel en Amsterdam. Aue ARENS, ALBERTUS ANTONIUS HERMANUS. Geb.: 25 Febr te Grave. Opl.: Lessen van Friedrich Stummel, Prof. Raupp, Angelo Jank (Hochschule far Bildende Kunste to Miinchen). Hij exposeert met St. Lucas, Onafh. en Kunst zij ons doel, van welke vereenigingen hi' lid is. (Van Kunst zij ons doel secretaris). Hield ook o.a. een eigen expositie bij Leffelaar. Onderw.:portret, landschap, stilleven, muurschilderingen, glas-in-lood; ontwerpen op gebied van edelsmeedkunst, ontwierp o.a. den ambtsketen en pedelstaf R.K. Universiteit to Nijmegen. Maakt fijngeteekende kinderportretten. Zijn work is vertegenwoordid in het Frans Halsmuseum. Beschrijving in: Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in Woord en Beeld". Woont to Haarlem. ARNTZENIUS, PAUL. Geb.: 20 Mei to 's-gravenha e. Opl.: Haagsche Academie. Leerling van W. B. Tholen. Werk: Gemeente Museum, Den Haag. Onderwerp: Landschap, Strand en Zee, Stilleven, Bloemen. Lid van Pulchri-Studio. Nabloei van de Haagsche school met Franschen inslag wordt zijn work door hemzelfgekarakteriseerd. jos. de Gruyter in Het Vaderland" van 28 Maart 1936: Een subtiel en fijn colorist. Meestal schildert hi' in eon gamma van fijn onderscheidengrijzen, eenigszins droefgeestig, zij het nooit zwaartillend, laat staan tragisch". Woont to 's Gravenhage. Exposeerde op de tentoonstelling: Kunst van Heden" Rijksmuseum 1939 met Gezichten to Cannes o.a. ARTAN DE SAINT MARDI, L. Geb.: 20 April 1873 to Den Haag. Overl.: 24 Mei 1890 to Nieuwpoort. Lessen. van Mariette, daarna naar Parijs (invloed Barbizonners.) Schilderde zeegezichten. Litt.: Plasschaert: Hollandsche schilderkunst". ARTS, DORUS. Stemhebbend lid van St. Lucas. Woont to Nijmegen. ARTZ, C. D. L. (CONSTANT). Geb.: 3Juni 1870 to Parijs. Opl.: Haagsche academie. In 1899 op het atelier en onder biding van Tony Offermans. Leeraar en kunsthandelaar. Schildert werken met eenden, die oppervlakkig gezien overeenkomst vertoonen met die van W. Maris. ASPEREN, P. VAN. Leeuwarder landschap en stadsezicht g ASPERSLAGH, ALEXANDER PETRUS. Geb.: 25 Mei 1901 to 's Gravenhage. Opl.: Haagsche Academie. Leerde hetglasschilderen bij zijn broeder. Exposeerde op de tentoonstelling van Religieuse Kunst to Antwerpen, Amsterdam, Maastricht en to 's Gravenhage. Zijne onderwerpen ziin van religieuzen aard. Lid van de Alg. Kath. Kunstenaars Vereen. Woont to 's-gravenhage. ASSENDELFT, CORN. ALB. VAN. Geb.: 11 Mei 1870 to Middelburg. Invloed van Vincent van Gogh. Hoofdzakelijk landschap. ATEN, W. Geb.: 1894 to Zaandam. Opl.: Lessen van Alb. Scheerens, Feith, Carl Dake, Harry Ku en. Werkt hoofdzakelijk in de Zaanstreek. AUg, J. Geb.: 25 Augustus 1895 te Bussum. Schildert landschap en pastel, vooral ook penteekeningen. 9

14 Avo AVOORT, HERMAN VAN DEN. Geb. 23 Juni 1895 te Reuver in Limburg; is autodidact; be on eerst op 32-jarigen leeftijd te schilderen. Hij schildert portretten, landschappen, stillevens, boeren-interieurs, boerentypen en religieuze voorstellingen. Hij is lid van de Ned. Fed. van B. K.; Association des Artistes Professionales de Belgique en van de Federatie van Vlaamsche Kunstenaars. Hij exposeerde veel, o.a. te Hengelo (1936), Venlo (1934), Nijmegen (1930), Maastricht (1938). Tentoonstelling ter gelegenheid van dean van Eyckfeesten te Maaseik enz. Hij woont in Belie g (Blanklaer Schaffen). BAAK, NICO. Geb.: 10 Mei 1892 te Amsterdam. Opl.: Rijksinst. voor opl. v. teekenleeraren, daarna Rijksacad. te Amsterdam onderprof. Derkinderen Eindkamp Prix de Rome. Veel gereisd in Europa. Onderwerp: Landschap, Portret, Stilleven, Stadsgezicht, Figuur. Kleiner werk: Boekillustratie, Affiches, enz. Exp. op St. Lucas" van welke vereeniging hij lid is.just Havelaar in Het Vaderland": Baak's verbeeldingsmacht vertolkt zich in de massaliteit der vormen". Woont te Amsterdam. BAAR, HUBERTUS MELCHIORJOSEPHUS VAN. Geb.: 4 Maart 1894 te Deurne. Hij bezocht de R.A. te Amsterdam, waar hij twee jaar onderprof. Derkinderen werkte. Hij schildert landschappen en stadsgezichten en is lid van de Onafhankelijken. Hij woont te Eindhoven. BAARDSCHEER, J. H. BAAREN-RUYSENAARS, T. VAN. Zij heeft lessen gehad van H. F. Boot. Schildert alleen in haar vrijen tijd. Exposeert met Kunst zij ons doel", waarvan zij lid is. Zij schildert Bloemen en Stillevens. BAARSEL, P. W. VAN. Geb.: 21 Augustus 1877 te Delft. Opl.: Haagsche academie. Hij maakte glas in lood. Schildert interieur en landschap. Tentoonstelling Kunst van Heden", Rijksmuseum 1939, Stilleven en drie Teekening-hoekjes, Rijksmuseum. Litt. Plasschaert: Hollandsche schilderkunst". BAARTMANS, J. Deze schilder kiest vooral als onderwerp landschap. Hij is lid van de Onafhankelijken. Woont te Amsterdam. BACH, FRANCISCUS HERMAN. Geb.: 28 Mei 1e65 te Gronigen. Opl.: Teeken-academie Minerva", Groningen onder Egenberger. Exp.: Groningsch Museum in de jaren 1910/1914. In 1937 en 1939 eigen tentoonstelling in Pictura" te Groningen. Behaalde in 1884 acte M.O. Werken in Groningsche Museum. Behalve Portret en Landschap, maakte hij Kruiswegstaties in de kerken te Harmelen, Amersfoort, Naarden en Wolvega. Is lid van Arti et Amicitiae" te Amsterdam. Litt.: D. de Vries-Lam in 't maandschrift Groningen" van Mei 1931 en een eigen opstel over zijn werk in het St. Bernulphus Gildeboek" van April Woont te Groningen. BACH, JOHANNES MARTINUS. Geb.: 2 januari 1866 te 's-gravenhage. Opl.: Haagsche Academie onder Koelman, Frits Jansen en Becker. Leerling van Smidt Crans, vanden Berg en van der Weele. Exp. op de Bak Wereldtentoonstelling te Brussel. In En eland. In Noorwegen in 1928 en in Ned. 0.-Indie. Onderwerp: Landschap. Is lid van Pulchri Studio, Den Haag. Rekent zich tot de Haagsche School. Woont te 's-gravenhage. BACKMUND, FRANS. Tentoonstelling Kunst van Heden", Rijksmuseum Landschap en Bloemen. Woont te Den Haag. BAKE, MIA. BAKELS, REINTER SYBRAND. Meester in de rechten. Geb.: 4 Augustus 1873 te Den Hoorn op Texel. Autodidact. Exp.: Pulchri Studio, Den Haag. St. Lucas, Amsterdam. Nam deel aan tentoonstellingen te: Venetiö, Helsingfors, Bradford, Glascrow, Barcelona. Werken in: Stedelijk Museum, Den Haag. Muses te Enschede, Belgrado. Onderwerpen: Portretten, Havens, Stadsgezichten, Sneeuwlandschappen, Texelsche schapenstukken. Lid van Pulchri, Den Haag. Schildert sinds Tijdschriftartikelen: Op de Hoogte", Elsevier". Plasschaert Hollandsche Schilderkunst". Woont te Den Haag. BAKEMA, FRANCINA PETRONELLA TOSEPHINA. Geb.: 19Juni 1902 te Amsterdam. Beeldhouwster. Opl.: Onder de Prof's Hager en Bronner; studeerde vier jaar aan de Rijksacademie te Amsterdam, te Brussel en. te Paris. Nam deel aan exp. te New-York (Riverside- Museum); International Women Exp. in 't Friesch Museum en Centraal Museum te Utrecht. Werk in Teylers Museum te Haarlem. Onderwerp: Portretbustes, maskers,plaquettes. Lid van Kunst zij ons Doel" te Haarlem. Kritieken inprovinciale bladen. Maakte buste van Lodewijk van Deyssel. Handelsblad van 7 Nov. 1937: Eengroote verdienste is dat zij zulk eene gedragen monumentaliteit wist te bereiken." Woont te Haarlem. BAKERMANS, SEBASTIANUSJOHANNES. Geb.: le Dec te Den Bosch. Opl.: Academie voor B. K. te Den Haag, daarna Rijks-academie voor B. K. te Amsterdam. Hoofdzakelijk: Landschap. Lid van de Zuid-Ned. Onafhankelijken. Woont te Eindhoven. BAKHOVEN, JAN ALEXANDER PAUL. Geb.: 20 Aug Zijn leermeesters waren Lechner en Eberhard. Zijn werk omvat, behalve enkele landschappen in hoofdzaak kermissen, bals en circussen. Hij schildert of teekent metpastel of gekleurd potlood deze tafereelen in lichte kleuren, impressionistisch met een z.g. kunstlicht in de open lucht effect". Hij is lid van de Limb. K. K. De Gemeente Maastricht en het Burgerlijk Armbestuur heeft werk van hem aangekocht. Hij heeft veel geoxposeerd. In het nummer van November 1927 van Eigen Haard" en in, de Nieuwe Koerier" van December 1937, zijn artikelen over Bakhoven en zijn werk geschreven. Hij woont te Maastricht. BAKKER, CHARLES WILLEM GERARD. Geb.: 29 November 1876 te Amsterdam. Opl.: Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers te Amsterdam, onder J. D. Huibers. Exposeert jaarlijks op St. Lucas, waarvan hij lid is. Laatste expositie te 's-hertogenbosch 1939, 10

15 Bak Is thans leeraar aan de Rijksnormaalschool te `s-hertogenbosch. Huisgezin" 2 November 1937: Hij gaat met zijn leerlingen als een vader om en het lijdt een twijfel of zij kunnen van dezen schilder als leeraar veel voor hun toekomst leeren." Nieuwe Rotterdammer 10 November 1937: B. is een eenvoudig man, schilder vangoede capaciteiten, werkt met aandacht en opqewektheid aan zijn stille landschap- P bloemstukken en stoere koppen. Woont te 's-hertogenbosch. BAKKER, FRANS. Geb.: 6 Augustus 1871 te Rotterdam. Opl.: Rotterdamsche Academie. Leermeesters: j. Strieninq, van Maasdiik en A. Spoor. Eigen tentoonstellingen o.a. in het Koloniaal Instituut te Amsterdam in 1932, verder in den kunsthandel. Voerde de teekeninaen uit voor het album alsgeschenk van Ned.-Ind. Officieren aan Generaal van Heutz; thans in het Militair Museum te Arnhem. Onderwerp: Gestoffeerd landschap, meestal in aquarel. Lid van de Rotterd. Kunstenaars Soci gteit" en den Nederl. Kunstkrinq" in Den Haag. Werkte op Parijsche decoratieve ateliers. Ging in 1920 naar Ned.-Indiö en schilderde veel Indisch Landschap. Bleef daar tot Woont te 's-gravenhage. BAKKER, JAN. Geb.: 1juli 1879 te Schiedam. Opl.: Haaasche Academie onder Frits Jansen; had of en toe leiding van W. B. Tholen. Nam aan alle qenootschapstentoonstellingen van Pulchri Studio en St. Lucas deel. Exp. te Glasgow. Werk: In het Gemeente Museum te Den Haag. Is lid van beide bovencrenoemde vereenigingen. Onderwerp: Ons waterlandschan en stedenschoon. Hii tracht voorcrl het licht te schilderen." Volt de tradities van de Haagsche school. N. Rott. Crt. van 1 Juli 1939: B. kan in ziin werk zoo aevoelig en monter soms kinderlijk blij zijn". Litt. Plasschaert Hollandsche Schilderkunst". Woont te Voorburg. BAKKER,JAN A. Tentoonstelling: Kunst van Heden", Rijksmuseum Onderw.: Landschappen. Aanbidding der Koningen. BARKER, PATRICK. Geb.: 12 November 1910 te Apeldoorn. Overleden: 28 December 1932 te Amsterdam. Werkte vanaf September 1928 te Amsterdam op het atelier van Grauss (houtskool enpastel). Leerling in van Martin Monnickendam te Amsterdam. Schilderen en teekenen in Zierikzee, lanqs de Zuiderzee. Najaar 1931 bezoek aan Paris, werkte in de Grande Chaumiere, werd zonder examen door Lucien Simon toegelaten op de Academie aldaar. Parijsche teekeningen. Bereisde En eland, Frankrijk, Duitschland, bezocht Venetic. Overleed vrij plotseling als gevolg van een zwakkegezondheid. Veel belavende jonge meesterging te vroeg heen. Onderwerpen: Stilleven, portret, binnen- en buitenlandsche stadsqezichten. Litteratuur: Maandblad Beeldende Kunst" Nov Elsevier" Januari 1934 door Jos de Gruyter. De Kunst" Aril Speciaal nummer Beeldende Kunst" Juni 1935 door H. P. Bremmer, Op de Hoogte" Juni 1935 door Dr. A. B. de Vries. Tentoonstellingen: Kunstzaal Goudstikker, April 1934, Museum Bo mans Aril P Sted. Museum, Amsterdam. Universitair Lustrum Werk in Museum Bo mans te Rotterdam. Ban BARKER, TEUNIS. Geb.: 3 November 18'94 te Purmerend. Opl.: Rijksnormaalschool te Amsterdam. Rijksacademie aldaar onder de Prof's: Jurres, van der Waay en Derkinderen. Voor grafiek: les van Veldheer, terwiji ook G. H. BreitnPr hem nog les heeft qegeven. Exposeert vanaf 1926 op de tentoonstelling van Arti et Amicitiae". Eenige werken van hem zijn aangekocht door de Gemeente Amsterdam. Onderwerp: Portret en Stilleven. Lid van Anti" bovengenoemd. Behaalde in 1921 den Cohen-Gosschalkprijs en van 1921 tot 1924 Koninklijke subsidie. Bekroond op de tentoonstelling van Arti" in Litt. Piasschaert Hollandsche Schilderkunst". Woont te Amsterdam. BAKSTEEN, D. Geb.: 29 Maart 1886 te Rotterdam. Opl.: Lessen aan de Rotterdamsche Academie. Hi' deed decoratief werk. Als onderwerpen schildert hi' voornamelijk landschap. Litt.: Plasschaert: Hollandsche Schilderkunst". BAKSTEEN, G. Geb.: 2 Dec te Rotterdam. Opl.: Rotterdamsche Academie. Genoot Koninklijke subsidie. In Antwerpen les van Juliaan de Vriendt. Etste. Litt.: Plasschaert: Hollandsche Schilderkunst". BAL, G. L. F.J. Geb.: 28 April 1872 te Rotterdam. Overl.: Maart Hi'j werkte vanaf 1903 te Brussel, studeerde veel aan de Fransche en Engelsche kusten. Zee-schilder. Zijn werk was vaak niet genoeg uit de verf. DE BALBIAN VERSTER, RIE.geb. Bolderhey. Geb.: 25 Februari 1890 te Amsterdam. Zij kreeg lessen van L. W. R. Wenckebach. Exposeert met Arti" en St. Lucas", is lid van beide vereeniqingen. Schildert bloemen enportret. Tentoonstelling Kunst van Heden", Rijksmuseum Woont te Amsterdam. BALWE, CONSTANCE ARNOLDE. Geb.: 14 Augustus 18'63 te Amsterdam. Leerlinge van N. Bastert en Ferd. Oldewelt. Exposeerde in Amsterdam en in Amerika. Onderwerp: Bloemen. Lid van St. Lucas te Amsterdam en de Vereen. Laren-Blaricum. Tentoonstelling Kunst van Heden", Rijksmuseum Bloemen. Woont te Blaricum. BAN, E. F. VAN DER. BANDER,JAN CORNELIS. Geb.: 4 Augustus 1885 te Amsterdam. Opl.: Rijksnormaalschool voor teekenonderwijs onder Molkenboer enj. Visser Jr. Voor boetseeren: Retera en Falise. Rijks-Academie te Amsterdam onder deprof's Derkinderen en van der Waay. Exp.: St. Lucas, waarvan hi' lid is. Vierjaarlijksche te Amsterdam en te Arnhem. Briinn(Moravie) dat eenpastel van hem aankocht. Onderwerp: Figuur (Volendammers), Vee in landschap. Bloemen. Tentoonstelling: Kunst van Heden", Rijksmuseurs.. Bloemen,portret en een ets De Die". Litt.: Plasschaert: Hollandsche Schilderkunst". Woont te Edam. BANDER-LUTOMIRSKI, LEONIE. Geb.: 4 April 1887 te Amsterdam. Opl.: Rijksnormaalschool onder J. Visser Jr. Rijksacademie onder de Prof's van der Waay en Derkinderen. Exposeert zelden, maar van eene expositie te Edam getuigt met lof, de Noord.-Holl. 11

16 Ban Crt.. van 4 Dec ember 1935 van een schilderij dat zij ma van haar man, terwijl deze bezig is zijn dochtertje teportretteeren. Onderwerp: Naakt, interieur, stilleven, bloemen en stadsgezicht. Kreeg een, loge toegewezen in de Rijksacademie en in 1916 de Koninklijke subsidie voor jeugdige kunstenaars. Is vangeen vereeniging lid. Tentoonstelling: Kunst van Heden", Rijksmuseum Winter, Stilleven, Bloemen en Diaconie-mannetje. Woont to Edam. BANTZINGER, C. A. B. Voornamelijk: portret en figuur. Lid van St. Lucas. Woont te Haarlem. BARENDREGT, W. Geb.: 15 Februari 1880 to Dreischor(Schouwen)). Opl.: Rotterdamsche Academie en Antwerpsche Academie; daarna Rijksnormaalschool en leerling Rijks-Academie to Amsterdam. Etste onder Prof. Dupont. BARKHUYSEN, J. B. Tentoonstelling: Kunst van Heden", Rijksmuseum Bloemen en een pastel: de Koepelkerksingel. Woont to Amsterdam. BARTELS, C. Lid van de Spaak" to Haarlem. BAUCKE-KLEINE, MEVR. A. J. Portreten van messes en dames. Invloeden van C. J. Maks en Jan Sluyters. Woont to Amsterdam. BAUER-STUMFF, JOHANNA. Geb.: 22 Maart 1873 to (?). Opl.: Rijks-Academie. Loge bij Prof. Allebe. Hare werken bevinden zich in de musea te 's-gravenhage, Eindhoven, en Schiedam. Onderwerp: Portret en Stilleven. Is lid van Anti et Amicitiae". Werkte de laatste vijf en twintig jaren weinig meer. Tentoonstelling: Kunst van Heden", Rijksmuseum Torso, twee Stillevens en Portret. Woont to Amsterdam. BAUMER, E. Geb.: 15 Nov. Iwo te Deventer. Leerling van de Haagsche Academie onder Frits Jansen. Voornamelijk Landschap (Overijssel o.a.). Hij etste. BAUR. J. A. Is voornamelijk bekend als portretschilder. BAUTZ, DAVID. Geb.: 3 Juni 1884 to Den Haag. Opl.: Haagsche Academie onder biding van Frits Jansen van Bestudeerde to Parijs oude Italiaansche en Spaansche meesters. Veel stillevens van gevogelte, groote figuurstukken, daarnaast portret. Invloed van W. van Konijnenburg. Hij is lid van Pulchri en Haagsche Kunstkring. Exposeerde op de Vierjaarlijksche tentoonstelling, Arnhem 1909 (zilveren medaille). Internationale kunsttentoonstelling Munchen 1913(gouden medaille), Internationale kunsttentoonstelling San Francisco 1915 (groote gouden medaille), diverse tentoonstellingen te Paris. Vereenigingsexposities. Hij etste. Zijn work is vertegenwoordigd in Gemeente Museum to Den Haag, museum to Dordrecht en museum Bo mans, Rotterdam. Sinds 1923 is hi'j leeraar aan de Academie van B. K. en T. W. to Rotterdam. Woont to Voorburg. BAYENS, BETS. Geb.: 14 September 1891 to Amstardam. Zij kreeq Brie jar en les van B. Wierink, K. Spoor en van haar man H. Bayens. Zij schildert bij voorkeur karakterpoppen, portretten, en stillevens. Is Bee lid van de Onafhankelijken en exposeerde, behalve met deze vereeniging, to Brussel in 1924, Amsterdam, Den Haag enz. Haar work wordt gustig beoordeeld, vooral watplastische stof-uitdrukking en kleur betreft. Tentoonstelling: Kunst van Heden", Rijks-. museum 1939, Noodlanding, Sneeuwwitje en Tyl Uilenspiegel (teekening). Woont to Amsterdam. BAYENS, HENRI ADRIANUS ANTONIUS. Geb.: 4 Oct to Waalwijk. Opl.: Academie to Antwerpen. Hij schildert landschap, figuur, stilleven. Hij is lid van de ' Onafhankelijken en het Amersfoortsch Kunstenaarsgilde. Exp. to Paris, Brussel, Antwerpen en in de belangrijkste steden van Nederland. Het museum van Arnhem bezit werk van hem. Aanvankelijk schilderde hij in de manier van de Haagsche school, later is in zijn work verstrakking van vorm waar te nemen. Zijn work wordt als zeer krachtig en persoonlijk beoordeeld. Hij woont to Amsterdam. BECKHUIS, H. Geb. 5 Juni 1887 to Leeuwarden. Onderw.: Stillevens en Bloemen. BEECK CALKOEN, T. VAN. Tentoonstelling: Kunst van Heden", Rijksmuseum, Twee gips- en twee bronsplastieken, o.a. van de Koningin-Moeder. Woont to Utrecht. BEEFTINCK, ANDRIES. Geb.: 1 Juli 1908 to Arnhem, bezocht aldaar, na de H.B.S. to hebben doorloopen, Kunstoefening" en behaalde de acte M.O. Hij schildert stilleven enportret. Hij is lid van Artibus Sacrum" to Arnhem. Woont to Arnhem. BEEK, A. VAN. Delftsch schilder en restaurateur van schilderij en. BEEK, BERNARDUS ANTONIE VAN. Geb.: 30 Januar! to Amsterdam. Aanvankelijk opgeleid door zijn vader in het decoratievak. Daarna School voor Kunstambachten to Amsterdam. Zijn leermeesters zijn: Evert Pieters, J. H. Wysmuller en P. J. C. Gabriel. Heeft veel in het buitenlandgeexposeerd: Munchen, Stettin, Wiirtemberg, Graz enz. Work van hem in de Musea to Brooklyn, San Francisco, Kaapstad en Port Elisabeth. Onderwerp: Polderlandschap en Oudstedenschoon. Lid van Anti et Amicitiae", St. Lucas" to Amsterdam en de Gooische Schildersvereeniging". Vooral zijn polderlandschappen worden zeergeroemd. De Kunst" van 7 Mel 1910, naar aanleiding van zijn schilderij Naardermeer": Monumentaal van opvatting, grootsch en indrukwekkend als het natuurmonument zelve". Woonde to n Kortenhoef. Overleden BEEK, SAMUEL JOZEPH VAN. Geb.: 11 Juni 1878 to Amsterdam. Is lid van St. Lucas" en Anti et Amicitiae". Work van hem in: Rijksprentenkabinet to Amsterdam en verschillende in Rijks- en Gemeentebezit. Onderwerp: Dieren, Landschap, Stadsgezicht, Bloemen, Portret. Woont to Amsterdam. BEEK-STROEVE, ISABELLA JEANNETTE VAN. Geb.: 8 November 1900 to Amsterdam. Autodidact. Exp. to Praag in Verde' op de tentoonstellingen van St. Lucas", van welke vereeniging zij lid is. Onderwerp: Portret, Dieren, Bloemen. Woont to Amsterdam. 12

17 Bee BEEKMAN, CHRIS HENDRIK. Geb.: 28 Mei 1887 to 's-gravenhage. Opl.: Haagsche Academie; modelklas onder Frits Jansen. Lid van De Onafhankeliken" en De Brug", op wier tentoonstellinaen hij regelmatig te Amsterdam exposeert. Exp. des Indêpendants te Parijs in Werk in het Gemeente Museum te Amsterdam. 12 schilderijen, 50 teekeningen en 15 grafische werken bevinden zich in- de Kraller-Muller Stichting (Hooge Veluwe) en in de collectie H. P. Bremmer. Onderw.: Figuur, Landschap, Stilleven. Aanvankelijk onder den invloed der Haagoche School, overgegaan omstreeks 1920 tot de kubitische richting; thans is zijn werk meer op het sociale elementgericht. Litteratuur: Dr. F. M. Huebner: Die neue Malerei in Holland". S. Goudsmit in: Groot Nederland", Febr Maandblad Beeldende Kunst" onder H. P. Bremmer: Sept. 1921, Oct. 1932, Maart De Moderne Grafiek" door G. Sluyter, Woont to Amsterdam. BEEKMAN, JACOB JAN. Geb.: 12 September 1914 to 's-gravenhage. Opl.: Reclame-afd. Haagsche Academie. Is lid van Pictura" to Dordrecht en exposeert aldaar. Hield eigen exposities in den kunsthandel to Rotterdam en Den Haag. Onderw.: Don Quichote, Volkstypen met psychologische uitbeelding. Litt.: Forum", 4e jaargang, 20 October 1935 door en ter Braak. Woont to Dordrecht. BEERENDONK, THEODORUS HENDRICUS JOHANNES. Geb.: 24 December 1905 to Amsterdam. Opl.: Zes jaar Amsterdamsche Academie onder de Prof's: Jurres en Wolter. Exposeerde in het Sted. Museum, Mij. Rembrandt, St. Lucas, Rijksmuseum en in Ned.- India to Soerabaia onder leiding van den Kunstkring Batavia" in Onderwerp: Figuur, Naakt, Portret, Bloemen, Stilleven. Is lid van de Mij. Rembrandt en St. Lucas". Van D. in het Alg. Handelsblad van 19 September 1940, roemt naast zijn vroeger grafisch werk thans ook ziin schilderwerk. Zijn Kermis ward in dat blad afgebeeld. Woont to Amsterdam. BEERS, HANS, Geb.: 29 Augustus 1891 to Nieuwer- Amstel. Bezocht de Kunstnijverheidsschool to Haarlem onder Chris Lebeau. Exp. in den kunsthandel in de voornaamsteplaatsen van Nederland, evenals op de tentoonstelling der Grafische Vereeniging. Houtsneden en andergrafisch werk werden geexposeerd in Oklahama (1932), New-York (1934) en Chicago (1935). Is thans lid van de Vereen. Laren- Blaricum". Onderwerp: Duinteekeningen in de buurt van Bergen (N.-H.) en houtsneden naar aanleiding van eon refs naar Dalmatia. Sneed figuren voor een schimmenspel dat in het Haagsch Gemeente Museum ward uitgevoerd. Woont to Blaricum. BEEVER, E. VAN. (J.) Geb.: 12 Maart 1876 to Ant wer- P Overl. Juni Opl.: Leerling van de Quellinusschool en van Alex. Boom; ongeveer drie Jaren Academie to Amsterdam. Onderwerpen: Stilleven, Intorieur, Dorpgezicht. Hi etste. Litt.: Plasschaert: Hollan,dsche Schilderkunst". Ber BEGEER, PETRUS ANTON. Geb.: 19 November 1890 to Gouda. Hi' vormde hoofdzakelijk zichzelf, leerde veel van Lourens van Kuik. Behalve schilder, tevens litterator. Schrijft ook kun.stcritieken (in de Arbeiderpers"). Hi nam deal aan vereenigingsexposities van De Branding", De Onafhankelijken", Het Amersfoortsch Kunstenaarsgilde". Voorts aan de tentoonstelling bij de opening van het v. Abbe-Museum te Eindhoven en aan tentoonstellingen in Museum Bo mans to Rotterdam. Hi' be on als expressionist: Dieren en in het algemeen min of meer fantastische onderwerpen. Later le de hij zich toe op Stillevens. Woont to Rotterdam. BEIJERMAN, ME I, L. E. Tentoonstelling: Kunst van. Heden", Rijksmuseum, 1939: Jong Meisje", Marmerbeeld. Lid van Anti" en van den Nederl. Kring van Beeldhouwers. Woont to Amsterdam. BEKKER, Jr., CHRISTIAAN FREDERIK. Geb. 13 December 1890 to Amsterdam. Kreeg de allereerste teekenlessen van Tjerk Bottema; daarna Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam onder Prof's Dake, van der Waay, Derkinderen, Dupont en van Hove. Is lid van De Brug" en De Onafhankelijken". Op de tentoonstellingen van daze vereenigingen komt hij geregeld uit. Exposeerde to Dordrecht en Den Haag en in den kunsthandel. Onderwerp: Landschap en Stilleven. Hi'j heeft voorkeur voor het werk van Seurat en Derain, evenals voor Henry Rousseau (le douanier). De Telegraaf" van 17 December 1932: Er is soms lets van le douanier Rousseau in zijn werk". Woont to Bussum. BEEVER, PIETER ADRIANUS. Geb.: 15 Februari 1912 to 's-gravenhage. Haalde acte L.O. teekenen, daarna Haagsche Academie onder A. J. van 't Hoff. Exposeerde in 1938, 1939 en 1940 in Den Haag en Nijme en. Onderwerp: Stilleven, Landschap, Bloemen. Is lid van den Nederl. Kunstkring, Den Haag. Woont to 's-gravenhage. BEEMAN, HUBERT. Geb.: 4 Nov te Voorburg (Z.-H.). Opl.: Academie voor Beeldende Kunsten, Den Haag. Exp. tweemaal met schilderijen in Oost-IndiCa; metgrafisch werk to Budapest en in Venetia. Verder in veleplaatsen in Nederland. Werken: van Abbe- Museum, Eindhoven(schilderij). Gemeente Museum, Den Haag, grafisch werk. Lid van den Haagschen Kunstkring. Litt. Elseviers geill. Maandschrift, Juni Interviews in: Utrechts Nieuwsblad", 7 December 1935, in Vaderland" 5 October 1932, Dagbladkritieken: De stuwing voor zijn arbeid ligt in religieuse overdenkingen." Woont to Den Haag. BENDIEN, j. Litt.: Paul Fierens: l'art Hollandais Contemporain. BENNER, JOHAN PHILIP CHRISTIAAN. Geb.: 31 October 1876 to Amsterdam. Auto-didact. Hij schildert Landschap, Dieren, Planten en Portret, veel met waterverf en krijt, min of meer decoratief. Lithografeert. Kreeg o.a. les van Herbert van de Poll. Litt.: Plasschaert: Hollandsche Schilderkunst". Hi' is lid en exposeert met Anti" en St. Lucas. Woont to Laren. BENNES, THEO. Is lid van De Onafhankelijken." Woont te Paris. BERCH VAN HEEMSTEDE, JKVR. C. v. d. Gob. Maart 13

18 Ber 1885 te Neer Langbroek. Op1:: Hacigsche Academie, onder Aarts en Frits Jansen. Portret. BERG, ELSE. (J.) Lid van den Holl. Kunstkring. Woont te Amsterdam. BERG, JOSNA MICHIEL. Geb.: 10 Augustus 1905 te Den Helder. Opl.: Haagsche Academie; lessen van Joop Kropff en Charles Blanc te Parijs. Nam deel aan de jubileumtentoonstelling van den Haagschen Kunstkring in Gem. Museum te Den Haag, en Stedelijk Museum te Amsterdam, Voorts de jaarlijksche tentoonstelling van Pulchri", van welke vereeniging hi' lid is. Portret en Landschap in hoofdzaak. Kritieken in degroote bladen. Hij kenschetst zelf zijn werk als primitief modern. Woont te Den Haag. BERG, ANNA C. VAN DEN. Geb.: 18 Februari 1873 te Amsterdam. Overl.: 6 October Opl.: Atelier van M. Hagemans te Brussel. Werkte te Laren bij van Beever en te Amsterdam bij Paul Rink, studeerde te Paris. Zij behandelde bij voorkeur Bloemen, daarnaast Figuur en Interieur. Zij was lid van Arti" en St. Lucas". Werk vertegenwoordigd in het Stedelijk Museum te Amsterdam, Museum te Den Haag en dat te Schiedam. Litt.: Plasschaert,prof. Huib Luns en H. v. Calker. Woont te Amsterdam. BERG, JOHANNES FREDERICUS VAN DEN. Noemt zich Freek van den Berg. Geb.: 29 Mei 1918 te Amsterdam. Behalve dat hi' eenige lessen kreeg van J. Wiertz en Han van Dam, werkte hi' verder zelfstandig. Is lid van De Onafhankelijken" en exposeert regelmatig op hare voor- en najaarstentoonstellinen. Onderwerp: Landschap, Figuur, Portret, Stilleven. Hij tracht alle toon" tot kleur" te zuiveren. De kleur in al z'ngeladenheid te treffen, maar denkt ook de contour eene belangrijke pleats in de schilderij." Woont te Amsterdam. BERG, MIINDERT VAN DEN. Geb.: 5 Juli Lorinchem. Opl.: Haagsche Academie voor Beeldende Kunsten. Leerling van F. Jansen en A. van den Berg. Exposeerde bij De Onafhankelijken" en Nederl. Kunstkring. Onderwerp: Landschap, Rivier- en Stadsgezichten. Werkt in den geest der Haagsche School. Tentoonstelling:: Kunst van Heden", Rijksmuseum, 1939, Dorpsgezicht en Bloemen. Woont te Den Haag. BERG, RUURD R. VAN DEN. Geb.: 9 September 1895 te Coevorden. Na la ere school in het drukkersbedrijf werkzaam in Nederland en Duitschland als illustratiedrukker - en later als" Ohef=drukker. Werkte ook twe.: jaar aan de Haagsche Academie op de g rafische klasse. In 1926 assistent en leeraar in de grafische technieken aan de openbare leeszaal te Den Haag. Omstreeks diem tijd legde hi' zich ook toe op teekenen, etsen en lithografeeren (Duinlandschappen, oude Boerenhuizen, Stadsgezichten) tentoonstelling in Pulchri". Woont in Den Haag. BERG, WILLEM HENDRIK VAN DEN. Geb.: 16 Februari 1886 te Den Haag. Opl.: Haagsche Academie, lessen van zijn vader, verder van de Wildt en W. v. Konijnenburg. Invloed van den laatste is in zijn werk te herkennen. Romantisch decoratief. Als onderweren kiest hi voornamelijk: Boeren, Visschers, P Portret. Ber Etste, maakte houtsneden en litho's. Hij is lid van. Pulchri", Anti", St. Lucas", Vereen. tot bevor= dering van Grafische Kunst". Neemt aan vereenigings-exposities deel en voorts aan tal van binnenen buitenlandsche exposities. Zijn werk is vertegenwoordigd in musea te Boedapest, Tridst, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam. Hij werd in 1940 benoemd tot hoogleeraar-directeur aan de Rijks-Academie te Amsterdam. Litt.: Plasschaert: Hollandsche Schilderkunst". Woont te Amsterdam. BERGEN, PATER RAYMOND VAN, O.P. Geb.: 30 Juli 1883 te 's-hertogenbosch. Opl.: Kunstacademie Diisseldorf, lessen van Ed. von Gebhardi, Kiederich. Reli- gieuze onderwerpen, kinderportretten, veel gebrand-- schilderde ramen, o.a. in de kerk van 0. L. Vrouwe van den H. Rozenkrans te Rotterdam. Eenglas-in-loodraam in het Centraal Museum te Den Bosch. Pater van Bergen bezit het vermogen de din en groot te' houden zonder het detail te verwaarloozen." Exposeerde met den Bosschen Kunstkring 1925, Christelijke Kunst, Aken Tentoonstellin-gen Nijmegen, 1930, N.-Brabantsche Schilderkunst, Eindhoven, 1938, Voorts jaarlijksche exposities in het Dominikaner Klooster, Zwolle. Woont te Zwolle. BERGH, P. VAN DEN. Geb.: 30 November 1865 te Den, Haag. Be on zijn opleiding reeds op achtjarigen leeftijd, studeerde vervolgens aan de Haagsche Aca-_ demie, bij Th. de Bock en bij W. Maris. Is landschap- en dierenschilder, de laatste der Haagsche School. Exposeerde op den Haagschen Kunstkring en De Onafhankelijken", waarvan hi' mede-oprichter g eweest is. Verder op Ooze Kunst van Heden" in Behaalde in 1928 een bronzen medaille te Amsterdam. Litt.: A. Plasschaert: Hollandsche Schilderkunst". Woont in Den Haag. BERGHE, A. v. d. Litt.: Paul Fierens: l'art Hollandais Contemporain". BERGMAN, C. BERGSMA, G. Geb.: 19 April 1873 te Winterswijk. Opl.: Rijks-Academie van B. K. te Amsterdam, be-- zocht Italiö en Munchen. Onderw.: Figuur en Landschap, Stadsgezichten. Naakt uit het Zuiden. Hij etste. BERTELS, MARTINUS JOZEF. Geb.: 14 October 1897 te Gouda. Opl.: Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. Leerling van de Profs Derkinderen, Roland Hoist en Jurres. Exp. in Museum Bo mans te Rotterdam. Verwierf de Koninklijke subsidie voor talentvolle schilders. Onderwerpen: Portret, Stlleven. Werkt ook in toeciepaste kunst: Glas in lood, Mozaiek. Lid van den R.K. Kunstenaarsvereeniging en Rotterdamsche Kunstenaars Societeit. Krtiek in de Maasbode" roemt zijn Stillevens. Woont fe Wassenaar. BERTELS, THEODOOR JOHAN JOZEF. Geb.: 18 Aug te Gouda. Hij studeerde aan de Rotterdamsche Academie (acte M.O. ) en werd leeraar. Hij schildert volgens een vrij, eigen inzicht, allerlei onderwerpen. 0.a. zeergoede Brabantsche tafereelen. Hij exposee de te Helmond, Breda en Eindhoven. Hij woont fe Helmond. 14

19 Ber BERTEN, H. G. Larensch schilder. Onderw.: Landschap, zeer uitvoerig en minutieus bewerkt tot in de kleinste details. Invloed van den Fluweelen Brueghel. BESTEN, PIETER DEN. Geb.: 15 Februari 1893 te Rotterdam. Opl.: Rotterdamsche Academie vooral onder A. van Maasdiik en F. Oldewelt. Exposeerde bij de Rotterdamsche Kunstenaars Sociéteit in Museum Bo mans. Eigen tentoonstellingen in zijn studio in 1932,' 1933 en Onderwerp: Portret, Stilleven, Toegepaste Kunst. Is lid van bovengenoemde Sociötelt en van Amersfoorts Kunstgilde. Verrichtte veel tentoonstellingswerk o.a. bij de tentoonstelling: Ontdek Uw Stad" en Rotterdam Batavia". Woont te Schiebroek. BETZEMA, B. C. BEURDEN, A. F. W. E. VAN, SCHOONHOVEN VAN. Geb.: 28 October Opl.: Behaalde de acte middelbaar handteekenen en kunstgeschiedenis. Leeraar aan het Amsterdamsch Lyceum. Onderw. Landschap, Bloemen en Symboliek. Tentoonstelling: Kunst van Heden", Rijksmuseum, Landschap, Bloemen. BEUSEKOM, DIRK CHRISTIAAN VAN. Geb.: 9 December 1901 te Amsterdam. Vol de twee jaar avondcursus handteekenen aan de Hendrik de Keyzerschool te Amsterdam, daarna zelfstudie. Exposeerde met Genootschap Kunstliefde; was van deze vereeniging werkend lid. Amateur-schilder. Woont te Utrecht. BEYMA, JKVR. T. VAN. Geb.: 24 Juni 1878 te Den Haag. Opl.: Lessen van W. J. Bampse te Leiden en W. C. Rip. Werkt te Kortenhoef. BEZAAN. JOHANNES. Geb.: 2 Augustus 1894 te Uitgeest. Had enkele maanden les van K. F. G. Henschel. Exposeert op Amersfoorts Kunstenaarsgilde" waarvan hij lid is, evenals van De Brug" en. de Vereen. v. Grafische Kunst". Werk: Rijksprentenkabinet Amsterdam. Onderwerp: Landschalo met en zonder figuur. Koppen van boeren. Illustraties in houtgravure. Werkte in Marokko. Behalve bekend door zijngrafisch werk, kwam hi' in 1937 als schilder verrassendgoed voor den dag" (Nieuwe Rotterd. Crt., 1937). Litt. La Gravure moderne sur bois de l'occident", Ned. Prentkunst" door L. Bos. Plasschaert: Hollandsche Schilderkunst". Woont te Putten. Ble BIELING, HERMAN FREDERIK. Geb.: 21 Juni 1887 te Rotterdam. Opl.: Rotterdamsche Academie onder leiding van van Maasdijk. Voorts verschillende academies in het buitenland, speciaal Paris. Schilderbeeldhouwer. Ookgrafische kunst. Als onderwerpen kiest hi' voornamelijk Landschap, Stilleven en Fiauur, Soms onderwerpen met religieusen inslag, o.a. kerkinterieurs enplastieken in Bretagne. Hi' nam aan verschillende tentoonstellingen deel, was van verschillende vereenigingen lid. Zijn werk is vertegenwoordigd in Museum Bo mans, Rotterdam, Sted. Museum, Den Haag, Museum v. Kerkelijke Kunst to Utrecht. In tijdschriften werd zijn werk beschreven. Zijn plastiek heeft een abstracter Iarakter dair zijn schilderkunst. Litt.: P. Fierens: l'art Hollandais Contemporain". Woont te Rhoon. BIERUMA OOSTING, Mel. J. Zij is lid van de Ver. tot Bevordering der Grafische Kunst en van Pulchri Studio". Woont to Paris. BIES, MARINUS JOHAN. Geb.: 12 Februari 1894 to Aerle-Rixel. Had lessen van A. M. Gorter to Amsterdam, overigens autodidact. Exp. o.a. in het van Abbe-Museum to Eindhoven in 1939 en zijn werk ward aldaar bekroond met den derdenprijs. In dit museum is ook zijn werk vertegenwoordigd. Onderwerp: Speciaal het Peellandschap met zijn zware stemmingen, met zijne moerassen al of niet gestoffeerd met de boerderijen der Peelwerkers resp. Klotmijten". Eindhovensch Darthlad" van 23 Juli 1939: Stemmingsvolle visie zijner landschappen." Woont to Aerle-Rixtel. SILT, J. VAN DER. BIRNIE, G. Geb.: 28 April 1879 to Groningen. Opl.: 5-jarige H.B.S., Amb. School te Groningen voor praktisch meubelonderricht. Daarna 3 jaar te Amsterdam bouwkunde. Van schilderles van W. Roelofs, daarna een jaar van B. Schregel. Etsen onder Ed. Becht; droge naald. Teekent portretten in waskrijt. Litt.: Plasschaert: Hollandsche Schilderkunst". BISSCHOP, MEJ. SARA. Geb.: 10 Februari 1894 to Den Haag. Opl.: Haagsche en Rotterdamsche Academies; op de laatste o.l.v. Oldewelt; etswerk. BLAADEREN, G. W. VAN. Geb.: 18 Juni 1873 to Nieuwer-Amstel. Een jaar leerling van H. Hulk, later les van Vaarzon Morel. Academie to Antwerpen. Hi' werkte ook to Paris, London en in Sannois. Onderw.: Stadsgezicht, Stilleven, Figuur in landschap. Litt.: Plasschaert: Hollandsche Schilderkunst". BLAADEREN-HOOGENDYK, MEVR. M. VAN. Tentoonstelling: Kunst van Heden", Rijksmuseum, Twee Portretten, Landschap en Bloemen. Lid van Anti". Woont to Amsterdam. BLANES, D. Geb.: 10 Mei 1896 to Amsterdam. Opl.: Amsterdamsche Academie. Joodsche onderwerpen. Litho's. BLANKE, MARINUS. Tentoonstelling: Kunst van Heden", Rijksmuseum, Bloemen, Stilleven en Zelfportret. Woont to Amsterdam. BLAUPOT TEN CATE, ANNE MARIE. Litt.: Paul Fierens: l'art Hollandais Contemporain". BLECKMANN, WILHELM CHRISTIAAN CONSTANT. Geb.: 14 Februari 1853 to Batavia. Was aanvankelijk ambtenaar in India. Hi' bezocht tijdens een ziekteverlof drie en een half jaar de Amsterdamsche Academie onder Allebe, het laatste jaar als pensionaire van Koning Willem III. Over de geheele wereld zijn zijn landschappen en riviergezichten geoxposeerd geweest. Hi' schilderde ook portretten o.a. van Gou-; verneurs Generaal. Veel is er in den loop der jaren 15

20 Ble over zijn werkgeschreven. Hi woont te Den Haag. SLEEKER, LAURENTIUS MARIE. Geb.: 20 Mei 1905 te Beverwijk. Opl.: Rijks-Academie te Amsterdam, onder deprof's Jurres en Wolter. Daarna een loge voorgebrandschilderd glas bij prof. Roland Holst. Lid van De Onafhankelijken" en exposeert rinds 1936 op al hare tentoonstellingen. Onderwerp: Bij voorkeurportret. Een portret van Jhr. Strick van Linschoten van zijn hand bevindt zich in de Raadzaal van Beverwijk. Heeft renommè als glazenier, waartoe hi' zich het meest aangetrokken gevoelt. In dit werk is zijn richting compositair; wat schilderkunst betreft neo-impressionistisch met geneigdheid naar het compositaire. Woont te Amsterdam. BLEEKER, M. A. Geb.: 20 Januari 18e5 te Groningen. Opl.: Academie Minerva" te Groningen en Haagsche teekenacademie. Etst en schildert Stillevens. Zij werkte onder leiding van M. de Jonge en Paul Bodif6e. Ook leerlinge van het Int. Schilders-atelier te Amsterdam. BLEEKRODE, MEYER. (J.) Werd 13 Februari 1896 te Amsterdamgeboren. Hi schildert Portret, Stilleven, maaktgrafisch werk. BLONCK-SMULDERS, A. DE. Geb.: 14 October 1876 te Rotterdam. Opl.: Rotterdamsche Academie. Kreeg ook les van Jan Toorop. Had een eigen atelier to Ajaccio op Corsica. Maakte litho's en ontwerpen voor decoratieve kunst. BLOEM, HENDRIK VAN. Geb.: 31 Maart 1874 te Amsterdam. Hi' bezocht vier jaar de Quellinusschool en werkte vijf jaar o.l.v. Jan Maandag aan de decors voor de Nederlandsche Opera. Later kreeg hi' raad van G. Poggenbeek en werkte veel samen met Th. de Bock. Hi' genoot gedurende drie jaren de Kon. subsidie. Hi' schildert Landschap, Oude Steden en Kerken.(Brugge) Stillevens en Bloemen. Hi' is lid van Pulchri" en was 17 jaar werkend lid van Arti". Behalve de exposities met deze vereenigingen had hi' vier eigen tentoonstellingen to Den Haag en nog vele op andere plaatsen, zoo ook in Detroit (U.S.A.) Litt.: Elseviers Maandschrift, Juni 1920, Op de Hoogte", Januari 1921, Mocks Mag.", Maart Plasschaert: Hollandsche Schilderkunst". Hi' woont in Den Haag. BLOM VAN DER VELDEN, ADRIANUS DIRK. Geb.: 12 April 1913 to Dordrecht. Opl.: Academie to Nice. Exposeert op de ledententoonstellingen van Pictura" te Dordrecht, waarvan hi' lid is. Onderwerp: Stillevan, Landschap, Bloemen. Woont to Dordrecht. BLOM, P. BLOMMESTEIN, L. A. VAN. Geb.: 17 Maart 1882 to Paris. Les van Blanc Garin to Brussel. Zij schilderde veel Bloemen, Stillevens en Kinderportretten. Werkte nog op het atelier van jean Delville te Brussel; kreeg leiding van H. P. Bremmer. Boe BOAS-ZELANDER, MARIA CATHARINA. (J.) Geb.: 5 September 18e9 to Amsterdam. Zij volgde gedurende korten tijd de lessen aan de Amsterdameche Academie. Voorncrmelijk Portret en Stilleven. BOASSON, I. (j.) Geb.: 21 Nov te Middelburg. Opl.: Lessen van W. Schutz en J. C. Ritsema. Werkte ook met Corn. Kuypers. Schilderde veel landschappen uit het Oosten. BOBELDIJK, FELICIEN. Geb.: 17 Oct to Koog aan de Zaan. Opl.: Rijks-Academie voor B. K. onder Aug. Allebè, zeer bevriend met Willem Witsen en leerde ook veel van hem. Etste en lithografeerde. Onderw.: Landschap, Stadsgezicht, Bloemstukken. De laatste 25 jaar uitsluitend portret. Hi' is lid van Arti", Pulchri", St. Lucas". Vereenigings-exposities, ook vele andere binnen- en buitenlandsche exposities. Zijn werk ward diverse malen in tijdschriften beschreven. Woont te Amsterdam. BOCHTMAN, R. Hi' is lid van de Ver. Beeld. Kunst Hilversum". Woont to Hilversum. BODAAN, JOHAN JACOB. Geb.: 1 Februari 1881 to 's-gravenhage. Opl.: Ambachtsschool en Kunstnijverheidsschool. Teeken- en Schilderafd. van de Haagsche Academie. Is lid van Pulchri Studio", Den Haag op wier tentoonstellingen hi' regelmatig exposeert. Onderwerp: Bij voorkeur Stilleven, Figuur, Naakt, Bloemen en Dieren. Voorzitter van de Haagsche Schetsclub. Vooral zijn teekeningen worden in de kritiekengeroemd. Vele zijner boeken bevinden zich in India (Medan). Litt.: Kunst en Nijverheld". Eerste jaargang, no.'s 3, 4 en 5. Woont te Rijnsaterwoude. BODE, J. F. G. Geb.: 12 Juni 1870 to Breda. Opl.: Lessen van P. Balmaker te Breda. Werkte bij Paul BodiffSe to Deventer. BODENHEIM, J. C. H. NELLY. (j.) Geb.: 27 Mei 1874 to Amsterdam (?). Zij volgde de lessen aan de Rijks- Academie to Amsterdam van Van lessen van Jan Veth. Bekend door haar prentenboeken, b.v.: Het regent, het zegent". De behandeling hiervan is gaarne silhouetachtig. Zij teekent ook natuurlijke-historieprenten. Borduurde. BOEKSTAL, WILLEM FREDERIK. Geb.: 27 November 1887 to Amsterdam. Opl.: Antwerpsche Academie, Amsterdamsche Academie. Leermeesters: Steelink en prof. van der Waay. Onderwerp: Landschap, Stilleven en Portret. Exposeerde in verschillende plaatsen van ons land o.a. in 1920 in het Panorama Gebouw to Amsterdam. Is lid van De Onafhankelijken" en den Nijmeegschen Kunstkring. Verschillends kritiekengetuigen van waardeering, vooral van zijn teekeningen en landschappen. Reisde veel. Tentoonstelling: Kunst van Heden", Rijksmuseum, 1939, Boerderij, Stallen. Woont te Amsterdam. BOENDERMAKER, CORNELIS. Geb.: 27 Mei 1904 to Amsterdam. Opl.: Kunstnijverheidsschool te Haarlem en Rijks-Academie to Amsterdam; lessen van Gestel, Colnot en M. Wiegman. Voornamelijk Stillevens, daarnaast Landschap en Figuur. Exposeerde op de Tentoonstelling van Hedendaagsche Kunst, Rijksmuseum, Amsterdam, 1939, voorts te Den Haag, Brussel, Leeuwarden, Amsterdam en Bergen 16

Betsy Westendorp-Osieck

Betsy Westendorp-Osieck RKDartists& Betsy Westendorp-Osieck vrouw / Nederlands aquarellist, etser, schilder, pastellist, tekenaar, pentekenaar Naamvarianten Osieck, Betsy Westendorp, Betsy Osieck, Johanna Elisabeth huwde in 1917

Nadere informatie

KUNSTSCHILDERS overleden in Hilversum

KUNSTSCHILDERS overleden in Hilversum WAARD OM TE WETEN HET SCHILDERSDORP HILVERSUM door P.J.M. Timmer Onlangs las ik in ons aller Gedenkboek Hilversum van 1924 het artikel van de schilder Gerard Koekkoek, zoon van de ons bekende schilder

Nadere informatie

Historie Nederlandse Kring van Beeldhouwers - JCAltorf

Historie Nederlandse Kring van Beeldhouwers - JCAltorf Historie Nederlandse Kring van Beeldhouwers - JCAltorf In aansluiting op het document Johan Coenraad ( Jan ) Altorf een Haagse beeldende kunstenaar wat hoofdzakelijk gaat over bouwbeeldhouwwerk, is dit

Nadere informatie

Stichting Kunstenaars Herdenken 5 mei

Stichting Kunstenaars Herdenken 5 mei Archiefnummer 0296 Inventaris van het archief van Stichting Kunstenaars Herdenken 5 mei 1955-1965 Ramses van Bragt en Noortje van Amerongen Den Haag 2009 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Inventaris 2.1 Bestuurlijke

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

PASPOORTEN BOVENBOUWERS.NL

PASPOORTEN BOVENBOUWERS.NL PASPOORTEN M.C. Escher 17 juni 1898 27 maart 1972 Leeuwarden Tekeningen die niet klopten. Maurits Cornelius Escher werd geboren in in 1898 in een Friese familie. Hij was de jongste thuis en zijn familie

Nadere informatie

George Hendrik Breitner (1857-1923)

George Hendrik Breitner (1857-1923) George Hendrik Breitner (1857-1923) George Hendrik Breitner (1857-1923) George Hendrik Breitner werd op 12 september 1857 in Rotterdam geboren. Al van kleins af aan wilde hij het liefst historieschilder

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Joannes Antonius Bakker, geb. 1773, overl. 26-11-1838 te Nijmegen. Huwelijksregister R.K. Statie der Minderbroeders Nijmegen 1659-1811 (RBS 1224/281) Van beroep winkelier. Hij trouwde

Nadere informatie

Salomon Leonardus Verveer

Salomon Leonardus Verveer RKDartists& Salomon Leonardus Verveer man / Nederlands aquarellist, etser, lithograaf, schilder 5 afbeeldingen Naamvarianten Verveer, Samuel Leonardus Verveer, Sam Kwalificaties aquarellist, etser, lithograaf,

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

PERSBERICHT 16 januari 2015

PERSBERICHT 16 januari 2015 Van: Carina Blokzijl Museum Gouda [Carina.Blokzijl@museumgouda.nl] Verzonden: vrijdag 16 januari 2015 12:36 Onderwerp: van Michel tot Israels Bijlagen: GeorgesMichel_Gezicht_op_de_heuvel_van_Montmartre.jpg;

Nadere informatie

Bij de tijd Groep 6 thema 3, les 1 De Opstand Werkblad 1. dit is Klaas. Klaas is veer-tien jaar. hij loopt al heel lang.

Bij de tijd Groep 6 thema 3, les 1 De Opstand Werkblad 1. dit is Klaas. Klaas is veer-tien jaar. hij loopt al heel lang. Bij de tijd Groep 6 thema 3, les 1 De Opstand Werkblad 1 Rouwdouwen Kleur de woorden: sol-daat = geel vecht = rood vrij-heid = groen held = blauw dit is Klaas Klaas is veer-tien jaar hij loopt al heel

Nadere informatie

Het programma 2016/2017

Het programma 2016/2017 Reis- en Cultuurclub Son en Breugel e.o. Het programma 2016/2017 R&C Club, nu het hele jaar actief. De R&C club heeft een tweetal programma s Winterprogramma. Van november tot en met februari. Maandelijks

Nadere informatie

THE FORMER KAMERBEEK COLLECTION

THE FORMER KAMERBEEK COLLECTION PERSBERICHT AMSTERDAM 14 APRIL 2017 ISAAC ISRAELS MOULIN DE LA GALETTE LEIDT DE VEILING VAN THE FORMER KAMERBEEK COLLECTION Isaac Israels (1865-1934), Moulin de la Galette, Parijs ( 300.000-500.000) Amsterdam

Nadere informatie

A-tekst. De aquarel. Mesdag Israëls Mauve Breitner Mondriaan

A-tekst. De aquarel. Mesdag Israëls Mauve Breitner Mondriaan A-tekst De aquarel Mesdag Israëls Mauve Breitner Mondriaan In de 19de eeuw maakte de Nederlandse aquarel een ongekende bloeiperiode door. De artistieke idealen van die tijd vonden in dit medium een perfecte

Nadere informatie

Parenteel van Willem Cornelis Mees [R 11-15]

Parenteel van Willem Cornelis Mees [R 11-15] Parenteel van Willem Cornelis Mees [R 11-15] 1 Willem Cornelis. 2 3 Willem en Dina als jong paar 4 Promotiediner 1906. 3e van 3e van rechts vader Adriaan W I Willem Cornelis Mees [R 11-15] (afb. 1 t/m

Nadere informatie

Simon Maris. RKDartists& man / Nederlands. aquarellist, etser, graficus, kunsthandelaar, schilder, tekenaar. Naamvarianten

Simon Maris. RKDartists& man / Nederlands. aquarellist, etser, graficus, kunsthandelaar, schilder, tekenaar. Naamvarianten RKDartists& Simon Maris man / Nederlands aquarellist, etser, graficus, kunsthandelaar, schilder, tekenaar 14 afbeeldingen Naamvarianten Maris, Simon Willem Maris, Simon Wzn signeerde: Simon Maris Kwalificaties

Nadere informatie

Andere "van den Worm" takken in Holland vanaf 1622 Gesorteerd naar geboortedatum en trouwdag Geb.datum Geb.plaats Trouwdag Trouwplaats

Andere van den Worm takken in Holland vanaf 1622 Gesorteerd naar geboortedatum en trouwdag Geb.datum Geb.plaats Trouwdag Trouwplaats Andere "van den Worm" takken in Holland vanaf 1622 Gesorteerd naar geboortedatum en trouwdag 03.12.2016 01.08.1622 Amsterdam Grietje Simon de Bok 14.03.1627 Velp Neeltje Joris Jorisse 02.11.1633 Valkenburg

Nadere informatie

Arthur Briët Opkamertje in Noord-Brabant Laren (Noord-Holland), Singer Museum, inv./cat.nr

Arthur Briët Opkamertje in Noord-Brabant Laren (Noord-Holland), Singer Museum, inv./cat.nr 1902 Diner in Hotel Pays-Bas te Utrecht ter gelegenheid van de zilveren bruiloft van Wouterus van Houten (1845-1919) en Cecilia Geertruyd (Ciele) Verhagen (1849-1934), 1902 Noordelijke Nederlanden (historische

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl Factsheets Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 215 www.dtz.nl 1 Factsheet kantorenmarkt medio 215 Kantoorbanen 2.236.85 214 t.o.v. 213,9% Aanbod 8.36 m 2,6% Voorraad 49.533. m 2,1% Opname 497. m 2 1

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

Genealogie van Reinier NOLDUS

Genealogie van Reinier NOLDUS Genealogie van Reinier NOLDUS Uitgezocht door: Lucien Pijper, Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Reinier NOLDUS. Gehuwd met Maria JANSSEN. 1. Anna Maria NOLDUS, gedoopt op 28 november 1790 te Venlo (getuige(n):

Nadere informatie

J.C.Altorf op de Internationale tentoonstellingen: Turijn 1902 Parijs 1925

J.C.Altorf op de Internationale tentoonstellingen: Turijn 1902 Parijs 1925 J.C.Altorf op de Internationale tentoonstellingen: Turijn 1902 Parijs 1925 Opsteller: Rob Visser 18-3-2012 Wijz : A In aansluiting op het document Johan Coenraad ( Jan ) Altorf een Haagse beeldende kunstenaar

Nadere informatie

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 De waarde van de Academie Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 Een stad met een Academie heeft meer 1,8% Aantal kunstenaars als percentage van de bevolking 18 Aanbod galerieën per 100.000 inwoners 1,6%

Nadere informatie

Dit is een portret van een oude man, geschilderd door Johan Christiaan Kerkmeijer

Dit is een portret van een oude man, geschilderd door Johan Christiaan Kerkmeijer 1 Dit is een portret van een oude man, geschilderd door Johan Christiaan Kerkmeijer 2 En dit is ook een portret van een oude man, geschilderd door dezelfde kunstenaar, maar dan zo n dertig jaar later.

Nadere informatie

Willem Maris (1844-1910)

Willem Maris (1844-1910) Willem Maris (1844-1910) Willem Maris behoort tot het bekende schildersgeslacht Maris. Hij was de jongste van drie broers die allen in het schildersvak gingen, gestimuleerd door hun vader, boek- en steendrukker

Nadere informatie

Afkomstig uit de nalatenschap van

Afkomstig uit de nalatenschap van in de etalage Afkomstig uit de nalatenschap van Op woensdag 23 januari 2013 vond er een bijzondere onthulling plaats in het Stedelijk Museum Kampen. Een onthulling die werd verricht door Herman Krans,

Nadere informatie

Kijkwijzer HAVO / VWO. Joep Nicolas. 11 juni 2014 t/m 11 januari 2015. Pierre Cuypersstraat 1, 6041 XG Roermond, 0475 359102, www.cuypershuis.

Kijkwijzer HAVO / VWO. Joep Nicolas. 11 juni 2014 t/m 11 januari 2015. Pierre Cuypersstraat 1, 6041 XG Roermond, 0475 359102, www.cuypershuis. Kijkwijzer HAVO / VWO Joep Nicolas 11 juni 2014 t/m 11 januari 2015 Pierre Cuypersstraat 1, 6041 XG Roermond, 0475 359102, www.cuypershuis.nl Welkom in het Cuypershuis Het museumgebouw is een uniek complex

Nadere informatie

19 eeuwse kunst. Historiestukken & portretten. 1. Jan Adam Kruseman, De wijze en dwaze maagden, 1848 2. Nicolaas Baur, Marineschepen op de Maas voor

19 eeuwse kunst. Historiestukken & portretten. 1. Jan Adam Kruseman, De wijze en dwaze maagden, 1848 2. Nicolaas Baur, Marineschepen op de Maas voor e 19 eeuwse kunst Historiestukken & portretten 1. Jan Adam Kruseman, De wijze en dwaze maagden, 1848 2. Nicolaas Baur, Marineschepen op de Maas voor Rotterdam, 1812 3. Johannes Hendricus Jurres, Don Quichotte

Nadere informatie

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES Hieronder volgt een overzicht van de aantallen posters en flyers in de meest gevraagde steden alsmede de tarieven die we hiervoor hanteren. We zijn

Nadere informatie

Hobbe Smith. RKDartists& man / Nederlands. aquarellist, etser, lithograaf, schilder, tekenaar. Naamvarianten. signeerde: 'Hobbe Smith' Kwalificaties

Hobbe Smith. RKDartists& man / Nederlands. aquarellist, etser, lithograaf, schilder, tekenaar. Naamvarianten. signeerde: 'Hobbe Smith' Kwalificaties RKDartists& Hobbe Smith man / Nederlands aquarellist, etser, lithograaf, schilder, tekenaar 4 afbeeldingen Naamvarianten signeerde: 'Hobbe Smith' Kwalificaties aquarellist, etser, lithograaf, schilder,

Nadere informatie

Oswald Wenckebach. RKDartists&

Oswald Wenckebach. RKDartists& RKDartists& Oswald Wenckebach man / Nederlands schilder, tekenaar, grafisch ontwerper, etser, lithograaf, vervaardiger van houtsnedes, beeldhouwer, monumentaal kunstenaar, restaurator, medailleur 2 afbeeldingen

Nadere informatie

Archief en collectie Salomon Garf

Archief en collectie Salomon Garf Nummer Toegang: NL-HaRKD-0069 Archief en collectie Salomon Garf Marcia Zaaijer, 2001; Lidy Visser, 2004-2006 RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis 2001 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Jan Neven speelt Bach en een eigen improvisatie n.a.v. zijn schilderij De bevrijding

Jan Neven speelt Bach en een eigen improvisatie n.a.v. zijn schilderij De bevrijding Dit is de eerste nieuwsbrief van KORF die maandelijks uit gaat komen. We hopen, dat de interesse voor elkaar en het werk erdoor gestimuleerd wordt. MELD JE AAN VOOR EEN INTERVIEW VOOR DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF:

Nadere informatie

Jan van den Berge. Een veelzijdig kunstenaar. Kunstenaar Jan van den Berge: Ik houd altijd het gevoel: het kan nog beter, nog mooier.

Jan van den Berge. Een veelzijdig kunstenaar. Kunstenaar Jan van den Berge: Ik houd altijd het gevoel: het kan nog beter, nog mooier. juni 2014 Volgens de Gestalltpsycholoog Kurt Koffka zien we de dingen niet zoals ze zijn, maar zoals wij zijn. En wij zijn niet alle dagen dezelfde. Belangrijk om hiervan alle dagen bewust te zijn. We

Nadere informatie

/

/ geboren: 1941 academie: Willem de Kooning Academie studio: Hildegardisstraat 15, kantoor: Hélêne Swarthstraat 19A, email: mail@tonvanos.com 2017 Bob Smit gallery Contemporary Art Fair Contemporary Art

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie. Derde generatie

Eerste generatie. Tweede generatie. Derde generatie 1. Antonius van Berkel. Hij trouwde Petronella Keth. 2. i. Peter van Berkel geb. 1788. Eerste generatie Tweede generatie 2. Peter van Berkel, geb. 1788, overl. 29-03-1865 te Uden. Hij trouwde Cornelia

Nadere informatie

1 Feb Eerste generatie

1 Feb Eerste generatie Eerste generatie 1. Joannes 1 Schimmel, overige namen Jan Schimmel, geboren CA. 1770 te Bussum (Gooise Meren), overleden 10 maart 1818 te Bussum (Gooise Meren). hij trouwde Antonia Schoonhoord, getrouwd

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 1168 Archiefnaam: POUD Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1989

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 1168 Archiefnaam: POUD Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1989 Plaatsingslijst Archivalia C. Pouderoijen Archiefnummer: 1168 Archiefnaam: POUD Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1989 Katholiek Documentatie Centrum 2015

Nadere informatie

Collectie Federatie van Rotterdamse beeldende kunstenaars 'De Branding'

Collectie Federatie van Rotterdamse beeldende kunstenaars 'De Branding' Nummer Toegang: NL-HaRKD-0058 Collectie Federatie van Rotterdamse beeldende kunstenaars 'De Branding' Lidy Visser, 2005 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2005 This finding aid is written

Nadere informatie

Roodbaards opleiding tot pourtraitschilder

Roodbaards opleiding tot pourtraitschilder Roodbaards opleiding tot pourtraitschilder Jan Holwerda Eind 2011 komt er met de website Roodbaard s Rijkdom opnieuw aandacht voor de tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851). 1 Net als bij een

Nadere informatie

van Museum Beelden aan Zee een documentaire gemaakt door Sebastiaan Lefèvre, student aan de ABV Tilburg.

van Museum Beelden aan Zee een documentaire gemaakt door Sebastiaan Lefèvre, student aan de ABV Tilburg. PERSONALIA Geert van Coenen (Breda, 1955) is student geweest aan de Academie voor Beeldende Vorming te Tilburg. Na zijn studie heeft hij geruime tijd gewerkt als docent Beeldende Vorming in het voortgezet

Nadere informatie

Michiel van Mierevelt Portret van François van Aerssen van Sommelsdijk ( ), 1636 gedateerd London, Nederlandse Ambassade (Londen)

Michiel van Mierevelt Portret van François van Aerssen van Sommelsdijk ( ), 1636 gedateerd London, Nederlandse Ambassade (Londen) trant van Abraham de Vries Portret van en vrouw, ten onrechte geïdentificeerd als Stephania Torck ( -1702), ca. 1647-1650 Kasteelen, inv./cat.nr. 216 toegeschreven aan Cornelis Saftleven waarschijnlijk

Nadere informatie

Charles Eyck. RKDartists&

Charles Eyck. RKDartists& RKDartists& Charles Eyck man / Nederlands aquarellist, architect, beeldhouwer, glasschilder, vervaardiger van gouaches, grafisch ontwerper, illustrator, keramist, lithograaf, monumentaal kunstenaar, pastellist,

Nadere informatie

Archief en collectie George Hendrik Breitner (1857-1923)

Archief en collectie George Hendrik Breitner (1857-1923) Nummer Toegang: NL-HaRKD-0396 Archief en collectie George Hendrik Breitner (1857-1923) Lidy Visser, 2004 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2004 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR Eerste generatie 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA. 1720. hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR. 1752. 2. i. Frederik Willem Bernard 2 Schimmel geboren op CA. 1 april 1752.

Nadere informatie

DE OGEN VAN CHARLEY NIVEAU ++

DE OGEN VAN CHARLEY NIVEAU ++ NIVEAU ++ 1/5 Charley Toorop (1891-1955) kwam uit een echte kunstenaarsfamilie. Haar vader was de beroemde Jan Toorop en ook haar zonen bleken zeer creatief: één zoon werd documentairemaker, de andere

Nadere informatie

Atelier 3. Groepsexpositie. Ema Dessens-Susnea - schilderijen Gerard van Haaster - schilderijen Marjolijn Hünd - schilderijen Hans Hunink - beelden

Atelier 3. Groepsexpositie. Ema Dessens-Susnea - schilderijen Gerard van Haaster - schilderijen Marjolijn Hünd - schilderijen Hans Hunink - beelden Ema Dessens-Susnea - schilderijen Gerard van Haaster - schilderijen Marjolijn Hünd - schilderijen Hans Hunink - beelden Jeanette Olyhoek - schilderijen Hanneke Vergeer - beelden Yvonne Vergeer - beelden

Nadere informatie

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ouders 2 Joannes Stepanus Stevens X Joanna Adriana Sijmonssen Antwerpen - 02/03/1659 Geboren 02/12/1652 Zundert - 21/09/1681 Gehuwd Zundert - [< 1697] Overleden - 2.1 Maria X1 Gerardus Paschaelis Adriaensen

Nadere informatie

PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS. Bron : Kadaster digileggersysteem

PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS. Bron : Kadaster digileggersysteem PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS Bron : Kadaster digileggersysteem Art. nr naam voornamen beroep woonplaats perceelnrs 448 wed.spierings Hendrik (1832) St.Michielsg.

Nadere informatie

Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630

Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 J. G. C. A. BRIELS Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek Met in bijlage

Nadere informatie

Archief Stichting Kunstenaars Herdenken 5 mei

Archief Stichting Kunstenaars Herdenken 5 mei Nummer Toegang: NL-HaRKD-0296 Archief Stichting Kunstenaars Herdenken 5 mei Ramses van Bragt, Noortje van Amerongen, 2009 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2009 This finding aid is written

Nadere informatie

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016 Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet Gerard Marlet 11 oktober 2016 De triomf van de stad... 400.000 Prijs standaardwoning (in euro's) 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Gemiddelde van

Nadere informatie

TANTE BETSIE. Charles & Herman Horsthuis. (Elisabeth Helena Henriëtte Issels) (Arnhem 11 oktober 1885 Haarlem 29 oktober 1943)

TANTE BETSIE. Charles & Herman Horsthuis. (Elisabeth Helena Henriëtte Issels) (Arnhem 11 oktober 1885 Haarlem 29 oktober 1943) Charles & Herman Horsthuis TANTE BETSIE (Elisabeth Helena Henriëtte Issels) (Arnhem 11 oktober 1885 Haarlem 29 oktober 1943) De kunstzinnige familie Issels, waaruit wij mede voortgekomen zijn, telde één

Nadere informatie

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden Genealogie van Francis Philip AQUINA Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Francis Philip AQUINA. Gehuwd voor de kerk ca 1785 Dorothea Maria JANSSEN. 1. Maria Catharina AQUINA,

Nadere informatie

CODE : LIJST VAN DE KAARTEN & PLATTEGRONDEN. Vincent van der Sman

CODE : LIJST VAN DE KAARTEN & PLATTEGRONDEN. Vincent van der Sman TOKA CODE : LIJST VAN DE VERZAMELING KAARTEN & PLATTEGRONDEN Vincent van der Sman NEDERLANDS ARCHITECTUUR-INSTITUUT Amsterdam, 1992 R A A D P L E G I N G B I J G E B R U I K -------------------------------------------

Nadere informatie

GALERIE HONINGEN. start nieuwe kunstseizoen 5 nieuwe realisten Grégory Asselbergh Maarten Boffé Jan Willem Eskes Suzan Schuttelaar Gerard van de Weerd

GALERIE HONINGEN. start nieuwe kunstseizoen 5 nieuwe realisten Grégory Asselbergh Maarten Boffé Jan Willem Eskes Suzan Schuttelaar Gerard van de Weerd GALERIE HONINGEN S I N D S 1 9 9 7 start nieuwe kunstseizoen 5 nieuwe realisten Grégory Asselbergh Maarten Boffé Jan Willem Eskes Suzan Schuttelaar Gerard van de Weerd + nieuwe collectie aanwinsten 6 t/m

Nadere informatie

2e Paasdag maandag 17 april

2e Paasdag maandag 17 april T-Shop 14 zondag 16 Alkmaar 10:00-18:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almelo 10:00-17:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almere Traverse 10:00-18:00 gesloten

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Broer Herman van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Broer Herman van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Broer Herman van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Herman van den Berg, broer van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders

Nadere informatie

De Zilveren bal ontwerp J.C.Altorf. Opsteller: Rob Visser

De Zilveren bal ontwerp J.C.Altorf. Opsteller: Rob Visser De Zilveren bal ontwerp J.C.Altorf Opsteller: Rob Visser In aansluiting op het document Johan Coenraad ( Jan ) Altorf een Haagse beeldende kunstenaar wat hoofdzakelijk gaat over bouwbeeldhouwwerk, is dit

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Johan Caspar Busch. Hij trouwde Veronica Theresia Wassenaar. 2. i. Benedictus Busch geb. 1754. Tweede generatie 2. Benedictus Busch, geb. 1754 te Utrecht, overl. 24-01-1827 te Groningen.

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Mina van den Berg, zus van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders van Mina

Nadere informatie

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x PAV Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, Loc.Goes Loc. Zierikzee Loc. Vlissingen Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) Loc. Sliedrecht Loc. Zwijndrecht Alrijne Ziekenhuis,

Nadere informatie

De nakomelingen van Carl Kalhorn

De nakomelingen van Carl Kalhorn een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Carl Kalhorn door 6 februari 2017 De nakomelingen van Carl Kalhorn Generatie 1 1. Carl Kalhorn. Hij is getrouwd met Anna Grau. Carl August Franz Kalhorn,

Nadere informatie

MAX SILVERENBERG BOOKS, MAPS & PRINTS

MAX SILVERENBERG BOOKS, MAPS & PRINTS MAX SILVERENBERG BOOKS, MAPS & PRINTS 1. BROWN, CHRISTOPHER / VLIEGHE, HANS. Antoon van Dyck 1599-1641. Ludion, Gent / Amsterdam 1999. 4to.359, (1) pp., rijkelijk geïllustreerd in kleur, linnen gebonden

Nadere informatie

Gevel. Opgeknapt in : 2009 gerestaureerd en gepolychromeerd door Schildersbedrijf Iquality van Daniel van Schaik, uitvoerend schilder Ivo Schouten.

Gevel. Opgeknapt in : 2009 gerestaureerd en gepolychromeerd door Schildersbedrijf Iquality van Daniel van Schaik, uitvoerend schilder Ivo Schouten. Jansstraat 64 wijk: Centrum Soort : Gevelsteen Naam : INDE TOELAST Datering : 1609 Architect : Lieven de Key (alleen nog de 1 e verdieping) Bouwstijl : Perceel : Rijksmonument RM/19340 Oorspronkelijke

Nadere informatie

"De door de kunstenaar vermelde gegevens "

De door de kunstenaar vermelde gegevens "De door de kunstenaar vermelde gegevens " De door de kunstenaar vermelde gegevens betreffende zijn werk en CV zijn overigens controleerbaar Het totale aantal groeps- en eenmanstentoonstellingen waar Fred

Nadere informatie

Archief G.P. van Stolk

Archief G.P. van Stolk Nummer Toegang: NL-HaRKD-0749 Archief G.P. van Stolk RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) 2000 This finding aid is written in Dutch. 2 Stolk NL-HaRKD-0749 NL-HaRKD-0749 Stolk 3 I N

Nadere informatie

RKDimages. Jan Sluijters. Staphorster boerin, 1915 gedateerd

RKDimages. Jan Sluijters. Staphorster boerin, 1915 gedateerd RKDimages Jan Sluijters Staphorster boerin, 1915 gedateerd + Leaflet Map data OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA, Imagery Mapbox afgebeelde plaats herkomst Verder zoeken in RKDimages Naam kunstenaar

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.368 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1

Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1 Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1 I a - Jan Hekkema * 31-08-1791 Nietap ~ 11-09-1791 Roden 10-02-1869 Groningen Groningen Klerk, onderadjudant, commandant Zoon van: Steven Jans Hekkema en van: Frotje/Froontje

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt december 16 1 Factsheets kantorenmarkt december 16 KANTOORBANEN 2.2. t.o.v. 14 1,7% AANBOD 7.643. m 2 16 t.o.v. 6,2% VOORRAAD 48.9. m 2 16 t.o.v. 1,3%

Nadere informatie

Hollandse Meesters. Dit werkboekje is van:

Hollandse Meesters. Dit werkboekje is van: Hollandse Meesters Dit werkboekje is van: Hallo! Je gaat binnenkort op bezoek in het museum Hermitage Amsterdam. Het woord Hermitage spreek je uit als hermitaasje. Een museum is een gebouw waarin je allerlei

Nadere informatie

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen AMSTERDAM - Het aantal banen dat verloren gaat aan automatisatie is nog steeds kleiner dan de vraag naar werknemers van vlees en bloed. Het aantal vacatures

Nadere informatie

Steegje te Zwolle (ets gemaakt tussen 1916 en 1926).

Steegje te Zwolle (ets gemaakt tussen 1916 en 1926). De Heer op Groot Heiligland Zo nu en dan wordt er een tentoonstelling georganiseerd van werk van de schilder, tekenaar en etser Simon de Heer (1885-1970). In 1959 werd De Heer als nestor van de Bloemendaalse

Nadere informatie

Parenteel van Johannes Petrus (Jan) Noordermeer

Parenteel van Johannes Petrus (Jan) Noordermeer Parenteel van Johannes Petrus (Jan) Noordermeer 1 Johannes Petrus (Jan) Noordermeer is geboren in 1862 in Bergschenhoek (ZH). Jan is overleden. Jan is de biologische vader van het kind van Cornelia van

Nadere informatie

Afb. 1 Coenraet Waumans, portret van David Bailly (naar schilderij van David Bailly), 1649, gravure, 168 x 118 mm, Rijksprentenkabinet Amsterdam.

Afb. 1 Coenraet Waumans, portret van David Bailly (naar schilderij van David Bailly), 1649, gravure, 168 x 118 mm, Rijksprentenkabinet Amsterdam. Afbeeldingen Afb. 1 Coenraet Waumans, portret van David Bailly (naar schilderij van David Bailly), 1649, gravure, 168 x 118 mm, Rijksprentenkabinet Amsterdam. Afb. 2 Pieter Claesz., Vanitasstilleven met

Nadere informatie

Frans Slager (1876-1953) en Marie Slager van Gilse (1891-1968)

Frans Slager (1876-1953) en Marie Slager van Gilse (1891-1968) Frans Slager (1876-1953) en Marie Slager van Gilse (1891-1968) Stadsgezichten en medaillons van Frans Slager Frans mocht cursussen volgen op de KTA en was een goede leerling. Hij schilderde en tekende

Nadere informatie

Rijksbegrooting voor het dienstjaar VI. 35 VI.

Rijksbegrooting voor het dienstjaar VI. 35 VI. Bijlage A. Eerste Kamer. Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1938. 2. VI. 35 VI*e HOOFDSTUK. VI. BIJLAGE, bedoeld op blz. 29 van het Eindverslag der Commissie van Rapporteurs over het ontwerp van wet tot

Nadere informatie

J.C.Altorf, in samenwerking met P.F.Ritter! Opsteller: Rob Visser

J.C.Altorf, in samenwerking met P.F.Ritter! Opsteller: Rob Visser J.C.Altorf, in samenwerking met P.F.Ritter! Opsteller: Rob Visser 11-1-2012 In aansluiting op het document Johan Coenraad ( Jan ) Altorf een Haagse beeldende kunstenaar wat hoofdzakelijk gaat over bouwbeeldhouwwerk,

Nadere informatie

DE GRAFKELDER VAN DE NED. HERV. KERK TE KOUDEKERK AAN DEN RIJN

DE GRAFKELDER VAN DE NED. HERV. KERK TE KOUDEKERK AAN DEN RIJN DE GRAFKELDER VAN DE NED. HERV. KERK TE KOUDEKERK AAN DEN RIJN In den zomer van het jaar kwam bij de restauratie van de Ned. Hervormde Kerk te Koudekerk een kleine grafkelder aan het licht. Daar deze grafkelder

Nadere informatie

2 Eeuw van het Verstand

2 Eeuw van het Verstand 2 Eeuw van het Verstand Caravaggio, 1600 Veranderingen Het vorige werkboek eindigde met de barok in Zuid-Europa en de Gouden Eeuw in Nederland. Zowel in de 16e als de 17e eeuw leefden een aantal van de

Nadere informatie

Een Eemnesser familie Ruijter die in Blaricum terechtkwam

Een Eemnesser familie Ruijter die in Blaricum terechtkwam Een Eemnesser familie Ruijter die in Blaricum terechtkwam HENK VAN HEES Grietje de Ruijter-Raven (1876-1945) met kleinzoon Kees, zoon Gijs en schoondochter Mia Reuser. Foto mei 1942. Evenals de muisjestak

Nadere informatie

Bij een luchtaanval in de haven van Broome, Australië, op 3 maart 1942 door

Bij een luchtaanval in de haven van Broome, Australië, op 3 maart 1942 door Broome Australië BROOME, Australië. Bij een luchtaanval in de haven van Broome, Australië, op 3 maart 1942 door Japanse jachtvliegtuigen kwamen 53 Nederlanders om. Zij bevonden zich o.a. aan boord van

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 216 www.dtz.nl 1 Factsheets kantorenmarkt medio 216 Kantoorbanen 2.275. 215 t.o.v. 214 1,7% Aanbod 7.861. m 2 3,6% Voorraad 49.2. m 2,7% Opname

Nadere informatie

Verslag bezoek van der Puttlyceum 1

Verslag bezoek van der Puttlyceum 1 Verslag bezoek van der Puttlyceum 1 Van Abbe Stichting werkgroep kunst en design in de openbare ruimte. Peter Thoben, Harm Brink en Everie Sesink Datum: 22 mei 2017 11 uur Van de Vorststraat 50 Eindhoven.

Nadere informatie

De vloer van het atelier is in 2013 grondig geschuurd en gelakt.

De vloer van het atelier is in 2013 grondig geschuurd en gelakt. Jaarverslag 2013 Atelier Marline Fritzius In 2013 is er ook op donderdag een groep gestart waardoor we op alle dagen open zijn. Er schilderen of boetseren nu wekelijks ongeveer 36 mensen met afasie in

Nadere informatie

donderdag 14 november :10 2 Blerick Borne Boskoop Bovenkarspel Flora Bovenkarspel-Grootebroek Boxtel Breda Breda-Prinsenbeek Breukelen Brummen

donderdag 14 november :10 2 Blerick Borne Boskoop Bovenkarspel Flora Bovenkarspel-Grootebroek Boxtel Breda Breda-Prinsenbeek Breukelen Brummen donderdag 14 november 2013 14:10 1 Overzicht stations Locatie Abcoude Alkmaar Alkmaar Noord Almelo Almelo de Riet Almere Buiten Almere Centrum Almere Muziekwijk Almere Oostvaarders Almere Parkwijk Alphen

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 17 1 Factsheets kantorenmarkt medio 17 KANTOORBANEN 2.38.3 16 t.o.v. 15 4,6% AANBOD 7.92. m 2 medio 17 t.o.v. ultimo 16 7,2% VOORRAAD 48.612.

Nadere informatie

Amsterdam 30 Nov. 91. Amice

Amsterdam 30 Nov. 91. Amice 30.11.1891, Leo Simons aan Emmanuel de Bom 1 Amice Amsterdam 30 Nov. 91 Je zult nu mijn brief wel in handen hebben, 1 denk ik en je eerste vraag beantwoord vinden. 't Doet me goed te hooren dat je flink

Nadere informatie

De waarde van winkels

De waarde van winkels De waarde van winkels Gerard Marlet Nederlandse Raad Winkelcentra 20 januari 2015 Smart people, strong cities (Cpb) aandeel hoogopgeleiden 50,9% tot 79,2% 46,5% tot 50,9% 39,8% tot 46,5% 37,7% tot 39,8%

Nadere informatie

NEDERLANDERS VERSTUREN JAARLIJKS EEN HALF MILJARD KAARTEN. WAT WORDT UW AANDEEL HIERIN?

NEDERLANDERS VERSTUREN JAARLIJKS EEN HALF MILJARD KAARTEN. WAT WORDT UW AANDEEL HIERIN? NEDERLANDERS VERSTUREN JAARLIJKS EEN HALF MILJARD KAARTEN. WAT WORDT UW AANDEEL HIERIN? WAT IS KUNSTKAARTJESTUREN.NL? Kunstkaartjesturen is een webshop waar iedereen kunstkaarten kan bekijken, uitzoeken

Nadere informatie

Vincent van Gogh. Hier zie je er een afbeelding van.

Vincent van Gogh. Hier zie je er een afbeelding van. Vincent van Gogh Een van de beroemdste schilders die Nederland heeft gehad was Vincent van Gogh. Deze kunstenaar heeft zelfs zijn eigen museum gekregen in Amsterdam. Toch wel heel bijzonder, zeker als

Nadere informatie

Expositie WZC Theresia van 27 september tot 28 november 2016

Expositie WZC Theresia van 27 september tot 28 november 2016 INFORMATIE OVER HET WERK VAN JOKE POSTMA (Bovenkarspel 1950) Expositie WZC Theresia van 27 september tot 28 november 2016 Van 1998 tot 2003 volgde ik de vijfjarige opleiding aan De Nieuwe Academie (NAU)

Nadere informatie

Bijschriften persbeelden Het Verhaal van Brabant

Bijschriften persbeelden Het Verhaal van Brabant Bijschriften persbeelden Het Verhaal van Brabant Hieronder het beeldmateriaal (lage resolutie) met bijschriften dat op dit moment beschikbaar is. Voor meer informatie over dit persbericht of hoge resolutie

Nadere informatie

De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG

De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Bijlagen 3 Inlichtingen bij Uw kenmerk GVM2522185 Dossier/volgnummer 55807A-051

Nadere informatie

Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS

Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS Van wie ben jij er één? Dat was telkens de vraag van tante Betje als ik bij mijn oma, haar zuster, kwam logeren in Baarn. Die vraag

Nadere informatie

Theodoor van Thulden ('s-hertogenbosch 1606 - 's-hertogenbosch 1669)

Theodoor van Thulden ('s-hertogenbosch 1606 - 's-hertogenbosch 1669) De barok (1600 1720) In de noordelijke Nederlanden vormde de rijke stedelijke burgerij de belangrijkste groep opdrachtgevers. Zij schilderden vooral onderwerpen uit het dagelijks leven en de natuur: landschappen,

Nadere informatie