Belangstellingspeiling onder de leden van SNH Heumen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belangstellingspeiling onder de leden van SNH Heumen"

Transcriptie

1 Belangstellingspeiling onder de leden van SNH Heumen Inleiding In oktober 2013 is onder de leden van SNH Heumen, in opdracht van het bestuur, een belangstellingspeiling gehouden onder de leden. In deze peiling wil de vereniging vooral voeling krijgen op wat er leeft onder de leden op het gebied van vooral de 3 thema s: De ijsbaan De (eventueel aan te leggen) skeelerbaan Heumen on Wheels. Met een online vragenlijst onder alle leden met een adres is in oktober dan ook een enquête uitgevoerd. Representativiteit De uitnodiging tot deelname aan de enquête is aan ruim 80 adressen verzonden. 44 leden hebben een volledig ingevulde enquête afgeleverd. 8 leden hebben de enquête merendeels niet ingevuld. Kijken we naar geografie, dan zien we een vrij grote cluster Heumen en een cluster Nijmegen, en voor het overige kleine en onbekende clustertjes: Beuningen Groesbeek / Millingen Heumen / Malden / Mook Land van Cuijk Leudal Nijmegen Onbekend Oss / Landerd Overbetuwe Wijchen

2 43% van de respondenten is vrouw, 57% man: Vrouw Man Qua leeftijd is het beeld: en ouder Missing Het ontbreekt in de respons dus overduidelijk aan 30-minners: niemand van de leden jonger dan 30 heeft gereageerd voor zover bekend. Al met al is de enquête tamelijk representatief voor de gehele vereniging, maar qua leeftijd is dus enige voorzichtigheid geboden. In de analyse is met behulp van crossings (kruistabellen) gekeken of de volgende variabelen nog een rol spelen bij de beantwoording: Leden afkomstig uit Heumen, Malden, Mook en Molenhoek versus de overige leden Harde Kern leden versus overige leden. Waarbij Harde Kern is gedefinieerd als de groep van leden die bovengemiddeld vaak deelneemt aan de diverse activiteiten. Deze groep is ± 50% groot. Indien deze variabelen een rol spelen, dan zal dit zonodig in de begeleidende teksten worden aangegeven.

3 SNH in het algemeen Een aantal stellingen en vragen had betrekking op het heden en de toekomst van de club in zijn algemeenheid. Zo is gevraagd aan welke activiteiten binnen of buiten de club- de leden meegedaan hebben afgelopen jaar. Zoals te verwachten zijn de populairste activiteiten de Woensdagavondtraining en ook het Schaatsen op kunstijs (veelal Triavium). De zondagochtend training is door slechts 5 leden in de enquête genoemd. Opvallend genoeg heeft de groep Heumen e.o. duidelijk minder vaak meegedaan aan de Clubkampioenschappen Woensdagavond trainingen SNH Schaatsen op kunstijs Ledentocht SNH Nieuwjaarsborrel Clubkampioenschappen SNH BBQ Schaatstocht Officiële skeelertochten Heumen on Wheels Zondagochtend training Enkele bevindingen uit de stellingen: 75% van de leden vindt schaatsen op natuurijs leuk om te doen 30% geeft meer om skeeleren dan om natuurijs, maar 40% niet 70% geeft meer om natuurijs dan om kunstijs 40% vindt skeeleren op een skeelerbaan leuk, maar 30% juist niet

4 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Zeer mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Zeer mee oneens Een aantal stellingen uit de enquête hebben betrekking op de toekomst van de club. Enkele bevindingen: 18% is het niet eens met de stelling dat SNH moet blijven zoals die nu is Bijna 50% is het eens met dat SNH een vriendenclub is De groepen voor- en tegenstanders van SNH moet professioneler worden zijn even groot. De groepen voor- en tegenstanders van SNH moet groter worden zijn even groot. Meer dan 50% vindt dat er meer jeugd bij moet komen Ook meer dan 50% vindt dat SNH meer moet samenwerken met collegaclubs, zoals NSV, Ijsvogels, Stevensbeek, Oss, of Rijnijssel. Vooral leden uit de Harde Kern groep vinden dat. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Zeer mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Zeer mee oneens

5 Gevraagd naar welke andere activiteiten SNH zou kunnen introduceren, willen de meesten meer ledentochten. Er is niet heel veel belangstelling in bijvoorbeeld een marathon, thriathlon, of Friday Night Skate. ( Anders, namelijk staat in bijlage) meer ledentochten (wedstrijd) marathon Triathlon van skeeleren, fietsen en hardlopen Friday Night Skate Anders, namelijk : Slechts 15% van de respondenten vindt een (eventuele) skeelerbaan zeer geschikt voor het houden van wedstrijden. En een ongeveer even kleine groep ziet een wedstrijdtak binnen SNH wel zitten. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% st10_sklrbn_wedstrijden st26_snh_wedstrijdtak Zeer mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Zeer mee oneens

6 Wenselijkheid, eigendom en onderhoud van ijs- en skeelerbaan Een aantal stellingen had betrekking op onderhoud van de baan, en op het eigendom daarvan: hoort zoiets bij de club te liggen? De vragen naar eigendom en onderhoud naar de baan waren overigens negatief gedefinieerd, zodat men gedwongen wordt goed te lezen wat er staat: Eigendom van de natuurijsbaan hoort niét bij SNH te liggen Onderhoud van de natuurijsbaan hoort niét bij SNH te liggen Als je het oneens bent met deze stelling, dan vindt je dus dat eigendom juist wél bij de club hoort te liggen. 15% is het eens met de stelling Eigendom van de natuurijsbaan hoort niét bij SNH te liggen maar 30% is het ééns met deze stelling. Leden uit Heumen e.o. zijn het duidelijk nóg vaker oneens met deze stelling en zijn dus relatief vaker vóór het in eigendom hebben van de baan. Bij de stelling over eigendom van de skeelerbaan is de verhouding vergelijkbaar. Bij de stelling Onderhoud van de natuurijsbaan hoort niét bij SNH te liggen zijn de groepen vooren tegenstanders even groot. Idem bij onderhoud van de skeelerbaan. Voor allevier de stellingen geldt, dat de neutrale groep het grootst is. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% st6_eigendom_baan st7_onderhoud_baan st11_sklrbn_eigendom st12_sklrbn_onderhoud Zeer mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Zeer mee oneens

7 Is zo n ijs- of skeelerbaan eigenlijk wel wenselijk? En hebben we dan voldoende vrijwilligers om ze te onderhouden? Ook dat is gevat in een aantal stellingen. Enkele bevindingen: Meer dan 50% vindt een ijsbaan wel passen bij SNH, in de groep Heumen ligt dit op 71%. De Harde Kern groep is het opvallend genoeg duidelijk vaker oneens met deze stelling. Bijna 30% vindt een skeelerbaan wenselijk, eveneens 30% vindt het niét wenselijk. Zo n 40% is daar neutraal in. Bijna de helft vindt dat er te weinig vrijwilligers zijn om een baan deugdelijk te onderhouden 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% st2_ijsbaan_past_bij_snh st4_teweinig_vrijw st9_sklrbaan_wenselijk st13_sklrbn_teweinig_vrijw

8 Ijsbaan De vraag werd gesteld hoe vaak de leden in 2013 op of rond de ijsbaan zijn geweest, zowel in het ijsseizoen (januari, februari) als daarna. Ongeveer 40% geeft aan dit jaar niet op de ijsbaan te zijn geweest, niet in de vorstperiode toen er geschaatst kon worden, en ook niet daarna. Ongeveer 25% van de leden is er meer dan 3x geweest ijsbaan_hoevaakgeweest_tijdens ijsbaan_hoevaakgeweest_erna >3 46% van de ondervraagden heeft tijdens of na die periode in enigerlei mate klusjes gedaan op de ijsbaan. 17% heeft enkel geschaatst. De groep Heumen e.o geeft vaker aan klusjes gedaan te hebben, en is er vaker minstens 1x geweest. Leden uit de Harde Kern groep zijn ook vaker geweest, vooral ook ná het ijsseizoen. 27% 37% Niet geweest Alleen geschaatst Alleen klusjes gedaan 19% 17% Zowel geschaatst als klusjes gedaan

9 Voor de ijsbaan worden kosten gemaakt. De vraag is voorgelegd, hoe je dit (voor een deel) zou kunnen financieren. 46% is voor de fooienpot, en 33% is voor het heffen van entree. 4% Entree heffen / kassa 17% 33% Vrijwillige bijdrage (zoals een fooienpot) 46% Betaling via apart natuurijsbaan lidmaatschap Geen (vrijwillige) bijdrage / gratis toegang Het vrijwilligerswerk en het aantal uren dat vrijwilligers willen besteden aan deze klusjes, komt later in dit rapport aan bod.

10 Skeelerbaan De huidige ijsbaan zou je kunnen upgraden naar een skeelerbaan. Op of langs de grasvlakte wordt dan beton of asfalt gestort, zodat een skeelerbaan ontstaat. Gevraagd naar hoe vaak de leden dan naar de skeelerbaan zouden komen, dan is er een groep van 35% die aangeeft minstens 1x in de week te zullen komen. De grootste groep weet het nog niet, of weet nu al dat dat minder dan 1x per maand zal zijn Meermalen per week 1 per week Enkele malen per maand Minder dan 1 Ik weet het nog keer per maand niet Op de vraag hoe de baan gefinancierd moet worden, zegt 56% dat dit moet gebeuren uit een combinatie van sponsoring, subsidies en de SNH-kas. En 35% Volledig sponsoring en subsidies. 7% Volledig sponsoring en subsidies 35% Volledig uit de SNH-kas 56% 2% Zowel uit sponsoring en subsidies als uit de SNHkas Anders, nl

11 Heumen on Wheels Een ruime meerderheid vindt Heumen on Wheels een activiteit die thuishoort bij SNH. Iets meer dan 20% vindt dat de club daar best geld op mag toeleggen (dit zijn vooral leden uit de Harde Kern), bijna 40% vindt van niet. 30% vindt dat er te weinig deelnemers zijn. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% st14_how_hoortbijclub st15_how_teweinig_dlnmrs st19_how_geld_toeleggen Zeer mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Zeer mee oneens Een meerderheid van de leden vindt dat er best meer reclame voor HOW gemaakt mag worden, vooral leden uit de Harde Kern groep vinden dat. En volgens bijna 30% mag de afstand best langer worden. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% st16_how_andere_maand st17_how_langere_afstand st18_how_afschaffen st20_how_reclame_maken Zeer mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Zeer mee oneens

12 Bereidheid vrijwilligerswerk ijsbaan en skeelerbaan In de enquête is de vraag gesteld Welke klussen of klusjes zou jij tijdens een vorstperiode op of rond de ijsbaan kunnen doen? Koek en Zopie en Ijsvegen zijn dan de populairste klusjes. De categorie Anders, namelijk staat in de bijlage. Bij de kassa zitten is helaas niet uitgevraagd als activiteit, en wordt ook niet spontaan genoemd bij Anders, namelijk In de enquête is ook de vraag gesteld Ook buiten het seizoen heeft de baan onderhoud nodig. Welke klussen of klusjes zou jij dan op of rond de ijsbaan kunnen doen? Maaiwerk en onkruid wieden is de populairste klus. De categorie Anders, namelijk staat in de bijlage Maaiwerk en onkruid wieden Reparaties en onderhoud Coördinerende werkzaamheden Anders Aan de leden is gevraagd hoeveel uur zij zouden willen besteden aan klusjes.

13 Een zeer kleine minderheid wil buiten het seizoen meer dan 4 uur aan klusjes rond de ijsbaan besteden. Een meerderheid wil daar buiten het seizoen zelfs helemaal geen tijd in steken. Tijdens het schaatsseizoen ligt het iets anders: een meerderheid wil daar wel maximaal 4 uur aan besteden. De groep Heumen e.o geeft vaker aan een aantal uren te willen besteden aan klusjes, in het bijzonder Koek en Zopie en Maaiwerk. Ook leden uit de Harde Kern groep zijn bereid meer uur te besteden. Zij noemen vaker Ijsmaken en Ijsvegen. Een meerderheid van de ondervraagden wil geen klusjes doen op en rond de eventuele skeelerbaan uur Maximaal 4 uur Maximaal 8 uur Meer dan 8 uur 0 ijsbaan buiten seizoen ijsbaan in seizoen skeelerbaan We hebben ook gevraagd hoe het zit met Heumen on Wheels. 30% van de ondervraagden heeft wel eens meegeholpen en 70% dus niet. Van de groep leden die niét tot de Harde Kern hoort, heeft het merendeel nog nooit meegedaan aan de Heumen on Wheels. In deze groep heeft ook 80% nooit meegeholpen met HOW >3 5 0 HOW_meegeholpen

14 Conclusies Hoewel de woensdagavondtraining de populairste activiteit is, is er een belangrijke minderheid (± 40%) binnen de club, die meer geeft om schaatsen dan om skeeleren. De groep die vindt dat eigendom en onderhoud elders horen te liggen, is kleiner dan de groep die vindt dat dit bij de club hoort te liggen. Maar het merendeel van de leden is neutraal hierin. Daarnaast weet de grootste groep nog niet hoe vaak ze wil komen op de skeelerbaan, of weet nu al dat dat minder dan 1x per maand zal zijn. De groep leden die aangeeft in 2013 nog niét op de ijsbaan te zijn geweest, is best groot: 40%. Dit staat een beetje haaks op de breed ondersteunde stelling dat een natuurijsbaan bij SNH hoort. En dat schaatsen op natuurijs leuk is. De meeste leden zijn voor de fooienpot of voor entree heffen. Een grote meerderheid vindt dat Heumen on Wheels bij SNH hoort. En dat er meer reclame voor gemaakt moet worden. 50% vindt dat SNH meer moet samenwerken met collegaclubs. Er is slechts een kleine minderheid voor een wedstrijdtak binnen SNH. De bereidheid om vrijwillig klusjes te doen, vooral buiten het seizoen, lijkt niet hoog te zijn. Koek en Zopie en Ijsvegen zijn in de vorstperiode de populairste klusjes. Aanbevelingen Er is vooral bij de eigendoms- en onderhoudskwestie een silent majority die neutraal is in deze kwestie. Als deze groep zich duidelijker kan uitspreken, geeft dat meer helderheid. Dat zou bijvoorbeeld kunnen met een stemronde. Bij de bereidheid van vrijwilligers lijkt er maar een kleine groep te zijn, die daar meer tijd voor wil vrijmaken. Net als in vele andere verenigingen wordt het uitdaging om juist die andere groep te activeren. Als het wéér vriest, en de natuurijsbaan ligt er weer, dan is het raadzaam ook de grote groep van no show 2013 te activeren. Vervolganalyse zou nog uitsluitsel kunnen geven of de skeeler- en de ijsfracties binnen de club (als die er zijn) er verschillende meningen op nahouden. Een oprichten van een wedstrijdtak hoeft geen hoge prio te hebben.

15 Bijlage 1 Antwoorden bij Anders, namelijk bij de vraag Welke klussen of klusjes zou jij tijdens een vorstperiode op of rond de ijsbaan kunnen doen? "hand en span" diensten Alles, als het maar niet te veel of te zwaar is Geen Tijdens schaatsen ijs vegen geen geen verplichting ik wil best wel wat doen, maar dat moet dan wel uitkomen. Als er mooie tochten te schaatsen zijn doe ik dat liever nu even niet toen ik lid werd heb ik gekozen voor skeeleren daarom werd ik lid en niet om de natuurijsbaan. Antwoorden bij Anders, namelijk bij de vraag Ook buiten het seizoen heeft de baan onderhoud nodig. Welke klussen of klusjes zou jij dan op of rond de ijsbaan kunnen doen? Alles, als het maar niet te veel of te zwaar is. Geen Ik kan van alles maar wil niets doen. geen geen verplichting geen zwaar werk geen, in de zomer ben ik veel te druk met andere zaken 1 maakt niet uit, wat nodig is op dit moment even niet Antwoorden bij Anders, namelijk bij de vraag Als je even niét kijkt naar financiering of de organisatie daarvan, welke activiteit zou jij dan graag zien bij SNH? IJswedstrijden voor de jeugd. Meer ledentochten met korte afstanden. Onder 10 km zodat ik ook mee kan doen. Uitdagende wedstrijd ipv how. Bv zevenheuvelen daar een wedstrijd organisren. Marathon? 'losse' initiatieven: Wie gaat er mee skeeleren? via mail clubgenoten vragen 9 zoals nu met schaatsen) clinics / trainingen op niveau geen les/traing voor gevorderden skeelerbaan afhuren techniektraining gevorderden

16 training voor gevorderden uitwisselingstocht(en) skaten met andere verenigingen.bijv grenslandtocht met een nabijgelegen Duitse vereniging. Clubdeelname aan 1 of meerdere van de jaarlijkse 9 Rollnächte in Düsseldorf. verdieping lessen weet niet Antwoorden bij Overige opmerkingen : (Nog) geen actief lid. Draag de club wel een warm hart toe. Het heeft geen zin om aan een skeelerbaan te beginnen tenzij dit leidt tot een grotere bereidheid van de leden om aan onderhoudswerkzaamheden mee te doen. Als daar voldoende draagvlak voor is dan kan de ijsbaan wellicht ook blijven bestaan. Zo niet dan moet worden nagedacht over afstoting of moet het budget omhoog om maaimachines aan te schaffen of het maaien uit te besteden. Ik ben bij de SNH gaan skeeleren vanwege de gezelligheid en het samen sporten. Ambities zijn leuk, maar blijken vooral ten koste te gaan van goede onderlinge verstandhoudingen. Laten we vooral een club blijven die gezellig met elkaar omgaat. Als door ambities de gezelligheid wegvalt (en leden), laten we dan teruggaan naar gezellig skeeleren en ledentochten. Dat kost niets, weinig werk en levert meer plezier. Ik hoop dat de antwoorden voor beleid in te passen zijn. Op vele vragen heb ik \'geen mening\'geantwoord. Ik ben lid van SNH geworden voor de skeelertraining. Ook namen twee van mijn kinderen deel aan de trainingen, welke goed gegeven werden. Jammer dat hier niets over gevraagd wordt in de enquête. Voor deze trainingen vind ik een betonnenringbaan onontbeerlijk. M.i. is de vereniging toe aan verjonging van de trainers. De kinderen werden vaak niet gehoord, letterlijk. In het verleden heeft mijn gezin meerdere malen genoten van de natuurijsactiviteiten op het Wijchens Ven. Bravo, zet dat voort! Ik denk dat wij bij natuurijs niet snel naar Heumen zullen rijden voor de ijsbaan, wel naar Alverna. Indien mogelijk blijft de Oude Waal voor ons bovenaan staan, want per fiets bereikbaar. Succes verder met de uitwerking. Ik wil met jullie er over nadenken over een prestatief beleid. Gr ik vond het lastige vragen waar ik me eigenlijk de afgelopen tijd helemaal niet mee bezig heb gehouden.

17 ThesisTools - Student&Onderzoek, maak & verspreid gratis de online enquete voor je scriptie - JvR ThesisTools Enquête Preview Enquête maken in 4 stappen: Stap 1: Stap 2: Stap 3: Stap 4: Enquete Instellingen Enquete Overzicht Enquete Preview Enquete Publiceren Homepage: Extra: Hoofdmenu Extra diensten Pagina: 1 belangstellingspeilling SNH Onze club SNH bestaat 10 jaar. Een mijlpaal om trots op te zijn. En ook een reden om vooruit te kijken. Wat willen we? Wat kunnen we? Waar zijn we goed in, of waarin juist niet? Om goede, doortimmerde toekomstplannen te maken, die breed gedragen worden onder de leden, is het zeer belangrijk dat we een goed beeld hebben van wat de SNH-leden willen. Hiertoe is reeds een brainstorm-avond georganiseerd, en daarnaast willen we graag deze belangstellingspeiling houden onder leden. De peiling is in opdracht van het bestuur uitgevoerd door Marcel Koot. Hij heeft ervaring in (markt)onderzoek en analyses en heeft een onafhankelijke positie binnen de club. Marcel wil beklemtonen dat de enquête anoniem en vertrouwelijk wordt uitgevoerd. De enquête invullen duurt ongeveer 10 minuten. Alvast zeer bedankt voor de medewerking. John de Vries Voorzitter SNH Heumen. Start Pagina: 2 belangstellingspeilling SNH 1. In januari 2013 werd de SNH-ijsbaan voor het eerst in gebruik genomen. Hoe vaak ben je er geweest tijdens de afgelopen vorstperiode? * 0 keer 1 keer 2-3 keer Meer dan 3 keer 2. En na die vorstperiode, hoe vaak ben je er toen geweest? * 0 keer 1 keer 2-3 keer Meer dan 3 keer 3. 1/6

18 ThesisTools - Student&Onderzoek, maak & verspreid gratis de online enquete voor je scriptie - Als je daar tijdens of na die periode bent geweest, heb je daar dan geschaatst, klusjes gedaan, of combinaties daarvan? * Niet geweest Alleen geschaatst Alleen klusjes gedaan Zowel geschaatst als klusjes gedaan 4. Hieronder staat een aantal stellingen. Wil je steeds aangeven in welke mate je het eens of oneens bent met zo n stelling. (midden= neutraal of geen mening) Ik vind schaatsen op natuurijs leuk om te doen Een eigen natuurijsbaan past prima bij SNH Ik geef meer om skeeleren dan om natuurijs Binnen SNH hebben we te weinig vrijwilligers om de natuurijsbaan succesvol te laten zijn Ik geef meer om natuurijs dan om kunstijs Eigendom van de natuurijsbaan hoort niét bij SNH te liggen Onderhoud van de natuurijsbaan hoort niét bij SNH te liggen Helemaal eens Helemaal oneens Ga verder Pagina: 3 5. Zonder vrijwilligers geen natuurijsbaan. Er is binnen of buiten het seizoen altijd wel wat te doen. Welke klussen of klusjes zou jij tijdens een vorstperiode op of rond de ijsbaan kunnen doen? (meerdere antwoorden mogelijk) Koek en zopie Ijs maken Het ijs vegen Ijsonderhoud en reparatie Installatie lichtmasten Vuilnis afvoeren Coördinerende taak Anders, namelijk : 6. Hoeveel uur zou je daar maximaal aan willen besteden (per maand)? * 0 uur Maximaal 4 uur Maximaal 8 uur Meer dan 8 uur 7. Ook buiten het seizoen heeft de baan onderhoud nodig. Welke klussen of klusjes zou jij dan op of rond de ijsbaan kunnen doen? (meerdere antwoorden mogelijk) Maaiwerk en onkruid wieden 2/6

19 ThesisTools - Student&Onderzoek, maak & verspreid gratis de online enquete voor je scriptie - Reparaties en onderhoud Coördinerende werkzaamheden Anders, namelijk : 8. Hoeveel uur zou je daar maximaal aan willen besteden (per maand)? * 0 uur Maximaal 4 uur Maximaal 8 uur Meer dan 8 uur 9. Vind je dat er entree geheven moet worden bij de natuurijsbaan, of heb je andere voorkeuren? * Entree heffen / kassa Vrijwillige bijdrage (zoals een fooienpot) Betaling via apart natuurijsbaan lidmaatschap Geen (vrijwillige) bijdrage / gratis toegang Ga verder Pagina: 4 De huidige ijsbaan zou je kunnen upgraden naar een skeelerbaan. Op of langs de grasvlakte wordt dan beton of asfalt gestort, zodat een skeelerbaan ontstaat. 10. Stel, er komt een skeelerbaan. Hoe vaak zou je daar in de periode maart-september dan naartoe gaan? * Meermalen per week 1 per week Enkele malen per maand Minder dan 1 keer per maand Ik weet het nog niet 11. Stel, er komt een skeelerbaan. Hoeveel uur aan vrijwilligerswerk zou je daar maximaal aan willen besteden per maand? * 0 uur Maximaal 4 uur Maximaal 8 uur Meer dan 8 uur 12. Stel, er komt een skeelerbaan. Moet deze dan volledig uit sponsoring en subsidies gefinancierd worden, of moet dit opgebracht worden door de SNH-kas? * Volledig sponsoring en subsidies Volledig uit de SNH-kas Zowel uit sponsoring en subsidies als uit de SNH-kas 3/6

20 ThesisTools - Student&Onderzoek, maak & verspreid gratis de online enquete voor je scriptie - Anders, namelijk : 13. Hieronder staat een aantal stellingen. Wil je steeds aangeven in welke mate je het eens of oneens bent met zo n stelling. (midden= neutraal of geen mening) Skeeleren op een skeelerbaan is leuk om te doen Ik vind een SNH-skeelerbaan wenselijk Ik wil een skeelerbaan, want daar kan je wedstrijden houden Eigendom van de skeelerbaan hoort niét bij SNH te liggen Onderhoud van de skeelerbaan hoort niét bij SNH te liggen Binnen SNH hebben we te weinig vrijwilligers om de skeelerbaan succesvol te laten zijn Helemaal eens Helemaal oneens Ga verder Pagina: Heb je de afgelopen 5 jaar wel eens meegedaan aan Heumen on Wheels (vrije tocht of pelotontocht)? * Nooit 1 keer 2-3 keer Meer dan 3 keer 15. Heb je de afgelopen 5 jaar wel eens als vrijwilliger meegeholpen met Heumen on Wheels? * Nooit 1 keer 2-3 keer Meer dan 3 keer 16. Hieronder staat een aantal stellingen. Wil je steeds aangeven in welke mate je het eens of oneens bent met zo n stelling. (midden= neutraal of geen mening) Heumen on Wheels hoort bij onze club Heumen on Wheels trekt te weinig deelnemers Heumen on Wheels moet naar een andere maand verplaatst worden Heumen on Wheels moet een langere afstand krijgen Heumen on Wheels moet afgeschaft worden Heumen on Wheels, daar mag de club best geld op toeleggen Heumen on Wheels, daar moet de club meer reclame voor maken Helemaal eens Helemaal oneens 4/6

21 ThesisTools - Student&Onderzoek, maak & verspreid gratis de online enquete voor je scriptie - Ga verder Pagina: Aan welke (SNH) schaats- en skeeleractiviteiten heb je dit jaar meegedaan? (meerdere antwoorden mogelijk) Schaatstocht (Giethoorn, Friesland, Flevomeer, etc.) Schaatsen op kunstijs (Triavium of andere schaatsbanen) Ledentocht SNH Clubkampioenschappen SNH Heumen on Wheels Andere officiële skeelertochten (Beneden-Leeuwen, Boekel, Koblenz, Bartlehiem, etc etc) Woensdagavond trainingen SNH Zondagochtend trainingen SNH BBQ Nieuwjaarsborrel 18. Naast de hierboven genoemde activiteiten, zijn andere activiteiten denkbaar. Als je even niét kijkt naar financiering of de organisatie daarvan, welke activiteiten zou jij dan graag zien bij SNH? (meerdere antwoorden mogelijk) Meer ledentochten Friday Night Skate Triathlon van skeeleren, fietsen en hardlopen (wedstrijd) marathon Anders, namelijk : 19. Hieronder staat nog een aantal algemene stellingen. Wil je steeds aangeven in welke mate je het eens of oneens bent met zo n stelling. (midden= neutraal of geen mening) Ik wil dat SNH blijft zoals het nu is SNH is een vriendenclub Het is essentieel voor SNH dat het professionaliseert Het is essentieel voor SNH dat het groter groeit SNH moet veel meer jeugd aantrekken SNH moet een prestatieve wedstrijdtak krijgen SNH moet samenwerking met naburige clubs zoeken (bijv. NSV, Ijsvogels, Stevensbeek, Oss, Rijnijssel) Helemaal eens Helemaal oneens Ga verder Pagina: 7 Achtergrondvragen Dit is alweer bijna het eind van deze enquête. Onderstaande vragen zijn uitsluitend voor analyse-doeleinden. Wil je ze daarom invullen? 5/6

22 ThesisTools - Student&Onderzoek, maak & verspreid gratis de online enquete voor je scriptie Wat is je leeftijd? -- maak uw keuze Wat is je geslacht? -- maak uw keuze Wat zijn de eerste drie cijfers van je postcode van je woonadres? * 23. Heb je nog een aanvullende, inhoudelijke opmerking, of wil je iets kwijt over deze enquête? Bedankt voor de medewerking! Pagina: 8 Hartelijk dank voor de medewerking! (c) Joan van Rixtel 6/6

Belastingaangifte over 2013

Belastingaangifte over 2013 Belastingaangifte over 2013 Rapportage 28 maart 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 20.482 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 26 tot en met 28 maart 2014.

Nadere informatie

Rapportage enquête De ggz laat zich horen

Rapportage enquête De ggz laat zich horen Rapportage enquête De ggz laat zich horen Thijs Emons en Fred Leffers, oktober 2011 Inleiding Op 10 september 2008 werd de website De ggz laat zich horen gelanceerd. Met deze site en de bijbehorende mailinglijst

Nadere informatie

IJsbaan open voor inline-skaten!

IJsbaan open voor inline-skaten! IJsbaan open voor inline-skaten! Vanaf 1 april is de multifunctionele ijsbaan open als inline-skatebaan. Vanaf dat moment wordt er op de baan volop ge-inline-skatet oftewel geskeelerd. Inlineskaten is

Nadere informatie

Steun uw IJsvereniging in Tiel, wordt lid of donateur!

Steun uw IJsvereniging in Tiel, wordt lid of donateur! Seizoen 2003-2004 PINGUÏN NIEUWS Hierbij ontvangt u onze alweer onze 3 e nieuwsbrief. Deze verspreiden we dit jaar onder alle leden, de vrijwilligers, donateurs (en onze oud leden). Vorig jaar was de nieuwsbrief

Nadere informatie

27 juni 2015. Onderzoek: Maatregelen tegen eenzaamheid

27 juni 2015. Onderzoek: Maatregelen tegen eenzaamheid 27 juni 2015 Onderzoek: Maatregelen tegen eenzaamheid Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Ledentevredenheidsonderzoek Voorbeeld

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Ledentevredenheidsonderzoek Voorbeeld PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Ledentevredenheidsonderzoek Voorbeeld Online bestaan veel tools om makkelijk en snel enquêtes te kunnen versturen. Hierbij worden ook automatisch de resultaten helder

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Lidmaatschap en abonnementsaanvraag Seizoen 2012-2013

Lidmaatschap en abonnementsaanvraag Seizoen 2012-2013 Lidmaatschap en abonnementsaanvraag Seizoen 2012-2013 Kudelstaart, 31 mei 2012, Beste STG VZOD leden, Het is weer zover! De ijsbanen maken zich alweer op voor het seizoen 2012-2013. Ook wij treffen onze

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 1. Inleiding Voetbalvereniging MVV 29 bestaat dankzij vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan MVV 29 dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere

Nadere informatie

Combibaan SVO. Waarin een klein plaatsje groot kan zijn. 8 november 2008 KNSB Verenigingsdag Utrecht

Combibaan SVO. Waarin een klein plaatsje groot kan zijn. 8 november 2008 KNSB Verenigingsdag Utrecht Combibaan SVO Waarin een klein plaatsje groot kan zijn 8 november 2008 KNSB Verenigingsdag Utrecht 24 april: opening skeelerbaan Waar gaan we het over hebben SVO Voorgeschiedenis skeeleren De weg naar

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

21 mei 2015. Onderzoek: Economische verwachting

21 mei 2015. Onderzoek: Economische verwachting 21 mei 2015 Onderzoek: Economische verwachting Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Om een beeld te krijgen van wat er speelde onder de inwoners van Leveroy en om duidelijk te krijgen wat eventuele behoeftes waren heeft de

Om een beeld te krijgen van wat er speelde onder de inwoners van Leveroy en om duidelijk te krijgen wat eventuele behoeftes waren heeft de Om een beeld te krijgen van wat er speelde onder de inwoners van Leveroy en om duidelijk te krijgen wat eventuele behoeftes waren heeft de gemeenschapsraad het initiatief genomen om een enquête uit te

Nadere informatie

Waarom mensen zich niet verdiepen in partnerpensioen

Waarom mensen zich niet verdiepen in partnerpensioen Onderzoek Waarom mensen zich niet verdiepen in partnerpensioen Onderzoek in opdracht van Pensioenkijker.nl Projectleider Kennisgroep : Vivianne Collee : Content Unit Financiën Datum : 09-11-010 Copyright:

Nadere informatie

LEIDEN LIONS IJSHOCKEYSCHOOL

LEIDEN LIONS IJSHOCKEYSCHOOL IJshockeyschool Leiden Lions Welkom op onze ijshockeyschool! Voor veel kinderen is dit de eerste kennismaking met ijshockey... Voor sommigen zelfs de eerste kennismaking met ijs! IJshockey is een geweldige

Nadere informatie

29 november 2014. Onderzoek: Veranderingen in de zorg en mantelzorg

29 november 2014. Onderzoek: Veranderingen in de zorg en mantelzorg 29 november 2014 Onderzoek: Veranderingen in de zorg en mantelzorg Veranderingen in de zorg en mantelzorg 29 november 2014 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 40.000

Nadere informatie

Rapportage resultaten enquête project derdengelden

Rapportage resultaten enquête project derdengelden Rapportage resultaten enquête project derdengelden Inleiding De verplichting om een stichting derdengelden ter beschikking te hebben is sinds de introductie in 1998 een terugkerend onderwerp van discussie

Nadere informatie

Onderzoek Summerproof

Onderzoek Summerproof Onderzoek Summerproof Publicatiedatum: 12-07- 2013 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 4 t/m 24 juni 2013, deden 2737 jongeren mee (onder wie 1704 meiden en 1031 jongens). De uitslag

Nadere informatie

UITKOMSTEN PEILING BUSVERVOER. Busvervoer naar Utrecht en Den Haag

UITKOMSTEN PEILING BUSVERVOER. Busvervoer naar Utrecht en Den Haag UITKOMSTEN PEILING BUSVERVOER Busvervoer naar Utrecht en Den Haag Peiling busvervoer Den Haag Formulier toegestuurd aan 78 kinderen 51 antwoorden ontvangen (65%) Bus Carpool Eigen vervoer Argumenten voor

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Een nieuwe combibaan Hoe skaten en schaatsen hand in hand gaan

Een nieuwe combibaan Hoe skaten en schaatsen hand in hand gaan Een nieuwe combibaan Hoe skaten en schaatsen hand in hand gaan 12 december 2009 KNSB Verenigingsdag Den Haag Tom Streng en Bert Vermeij SVO Oudewater Nog even terug naar 2008 Waar gaan we het over hebben

Nadere informatie

Onderzoek Jeugdwerkloosheid

Onderzoek Jeugdwerkloosheid Onderzoek Jeugdwerkloosheid 1V Jongerenpanel 12 september2014 Over dit onderzoek Aan dit onderzoek deden 836 leden van het EenVandaag Jongerenpanel mee. Het onderzoek vond plaats van 10 september tot en

Nadere informatie

11 mei 2015. Onderzoek: Economische verwachting

11 mei 2015. Onderzoek: Economische verwachting 11 mei 2015 Onderzoek: Economische verwachting Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in Amersfoort

Jongerenparticipatie in Amersfoort Jongerenparticipatie in Amersfoort gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal november 2013 Samenvatting De gemeente wil Amersfoortse jongeren meer betrekken bij zaken die hen aangaan. We hebben via digitaal

Nadere informatie

Retourpinnen: verslag van 2 onderzoeken

Retourpinnen: verslag van 2 onderzoeken Retourpinnen: verslag van 2 onderzoeken 1. Onderzoek door Multiscope onder 750 consumenten 2. Onderzoek door INretail onder bijna 500 ondernemers in mode, sport etc. Onderzoeksgegevens Retourpinnen, oktober

Nadere informatie

Onderzoek: Studiekeuze

Onderzoek: Studiekeuze Onderzoek: Studiekeuze Publicatiedatum: 31-01- 2014 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 29 t/m 31 januari 2014, deden 712 scholieren en 1064 studenten mee. De uitslag van de peiling

Nadere informatie

Sociaal programma van de Hengelose IJsclub. t.b.v. de aanvraag subsidie skeelerbaan INHOUD

Sociaal programma van de Hengelose IJsclub. t.b.v. de aanvraag subsidie skeelerbaan INHOUD Sociaal programma van de Hengelose IJsclub t.b.v. de aanvraag subsidie skeelerbaan INHOUD 1. Inleiding 2. Doelstelling van de HIJC 3. Soorten sociale activiteiten 4. Sociale activiteiten van de HIJC in

Nadere informatie

Over het EenVandaag Opiniepanel. Over het onderzoek

Over het EenVandaag Opiniepanel. Over het onderzoek 26 februari 2015 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder

Nadere informatie

HET SPORTAANBOD: WAT VINDEN JONGEREN ERVAN?

HET SPORTAANBOD: WAT VINDEN JONGEREN ERVAN? Vragenlijsten om de sportwensen van jongeren in kaart te brengen HET SPORTAANBOD: WAT VINDEN JONGEREN ERVAN? INHOUD 1. Inleiding Vier vragenlijsten Mondelinge interviews of een schriftelijke enquête? Verwerking

Nadere informatie

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl:

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl: ENQUETEFORMULIER Het bestuur wil graag op de hoogte zijn van wat onder de leden leeft. Om te inventariseren wat de wensen en behoeftes van de leden zijn, hebben wij deze enquête opgesteld. Het bestuur

Nadere informatie

Deze vragenlijst is opgebouwd uit enkele vragenblokken. Ieder blok begint met een korte uitleg over de achtergrond van de vragen.

Deze vragenlijst is opgebouwd uit enkele vragenblokken. Ieder blok begint met een korte uitleg over de achtergrond van de vragen. Deze vragenlijst is opgebouwd uit enkele vragenblokken. Ieder blok begint met een korte uitleg over de achtergrond van de vragen. Mensportbeoefening Als eerste willen we graag weten op welke manier u met

Nadere informatie

Meting maart 2014 DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN

Meting maart 2014 DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Meting maart 2014 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Nederland is duidelijk op weg naar een

Nadere informatie

Uitkomsten Enquête jeugd

Uitkomsten Enquête jeugd Uitkomsten Enquête jeugd 3 oktober 205 26 Totale aantal deelnemers 6 tenniskidsleeftijd 2 jaar en jonger 0 oudere jeugd 3 jaar en ouder Q2: Hoe lang ben je al lid? Beantwoord: 6 Overgeslagen: 0 4 Tenniskids

Nadere informatie

Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN

Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN Inhoud 1. Conclusies 2. Wijkactiviteiten 3. Vrijwilligerswerk bij activiteiten 4. Eigen initiatief voor activiteiten

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN

Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM VWO-6 Over de vragenlijst Deze vragenlijst

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval scheiden 4 Deel 3. Afval

Nadere informatie

5-02-2014. Onderzoek Lestijden aanpassen?

5-02-2014. Onderzoek Lestijden aanpassen? 5-02-2014 Onderzoek Lestijden aanpassen? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit circa 35.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De

Nadere informatie

Onderzoek Trekt de woningmarkt weer aan?

Onderzoek Trekt de woningmarkt weer aan? Onderzoek Trekt de woningmarkt weer aan? Rapportage 26 februari 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 18.557 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 18 februari

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANELVEENENDAAL PEILING

RAPPORT BURGERPANELVEENENDAAL PEILING RAPPORT BURGERPANELVEENENDAAL PEILING 1 2014 "HULP/ONDERSTEUNING & PUBLIEKSEVENEMENTEN" GEMEENTE VEENENDAAL APRIL/MEI 2014 '.i,.:.t: Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Meer Lauwe on Light?

Meer Lauwe on Light? Onderzoeksrapport studenten ; Meer? Rapport gemaakt door : Marvin van Dinteren Erik de Veer Jelle Schenkels Freek Hogenkamp 4 september 2008 Inhoudsopgave Inleiding blz. 2 Werkwijze blz. 3 Verwerking blz.

Nadere informatie

Jeugdschaatsen 2014-2015

Jeugdschaatsen 2014-2015 Jeugdschaatsen 2014-2015 www.ijsverenigingwoubrugge.nl www.ijsclubhoogmade.nl Algemene inleiding Welkom bij De ijsvereniging Woubrugge en de IJsclub Hoogmade. Bij ons kun je leren schaatsen gewoon omdat

Nadere informatie

Evaluatie online panel O+S

Evaluatie online panel O+S Evaluatie online panel O+S rapportage Project: 8029 In opdracht van: O+S dr. Clemens Wenneker drs. Elise Bos Eyssen dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten.

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. De begeleidende instructie brief: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Instructie Omcirkel of

Nadere informatie

Stichting Ster van de Elf Steden Juli 2015

Stichting Ster van de Elf Steden Juli 2015 Stichting Ster van de Elf Steden Juli 201 Samenvatting (context) Sinds medio 2011 dragen ondernemers in de binnenstad van Franeker via de reclamebelasting verplicht bij aan activiteiten, evenementen, faciliteiten

Nadere informatie

Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs

Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs Van 24 t/m 28 maart vond de Week van Passend Onderwijs plaats. De Week is een initiatief van het ministerie van OCW en 22 onderwijsorganisaties,

Nadere informatie

Enquête-uitslag. van de gehouden enquête onder de leden van de Gereformeerde Kerk te Vlagtwedde

Enquête-uitslag. van de gehouden enquête onder de leden van de Gereformeerde Kerk te Vlagtwedde Enquête-uitslag van de gehouden enquête onder de leden van de Gereformeerde Kerk te Vlagtwedde 1 Inleiding In het laatste kwartaal van 28 is er onder alle leden van de Gereformeerde Kerk te Vlagtwedde

Nadere informatie

Onderzoek naar de nieuwe vrijwilliger in de sport in Ommen en Hardenberg. Rapportage 31 mei 2017

Onderzoek naar de nieuwe vrijwilliger in de sport in Ommen en Hardenberg. Rapportage 31 mei 2017 Onderzoek naar de nieuwe vrijwilliger in de sport in Ommen en Hardenberg Rapportage 31 mei 2017 Waarom dit onderzoek? Vrijwilligers onmisbaar in de sport Onderwerp staat sinds jaar en dag op de agenda

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Onderzoek Babbeltrucs

Onderzoek Babbeltrucs Onderzoek Babbeltrucs Rapportage 6 februari 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 27.756 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 21 januari tot 3 februari 2014.

Nadere informatie

Wie is ELS? In de Lift. Energiek

Wie is ELS? In de Lift. Energiek Contents In de Lift 4 Energiek 4 Wie is ELS? 4 Activiteiten 6 Trainingen 6 Wedstrijden 6 Resultaten 8 Nevenactiviteiten 8 Feest 10 Sponsoring 12 Sponsorpakketen 14 2 3 Wie is ELS? DSSV ELS staat voor Delftse

Nadere informatie

LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK.

LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK. LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK. Introductie Fijn dat je de tijd neemt om aan onze verenigingsmonitor mee te doen! Het

Nadere informatie

21 augustus 2015. Onderzoek: Een naaste met dementie

21 augustus 2015. Onderzoek: Een naaste met dementie 21 augustus 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

ABN AMRO CPC Loop Den Haag 2011: het profiel en beleving van bezoekers. Gitte Kloek, Max Schelvis, Danny van Voskuilen & Tom Roovers

ABN AMRO CPC Loop Den Haag 2011: het profiel en beleving van bezoekers. Gitte Kloek, Max Schelvis, Danny van Voskuilen & Tom Roovers ABN AMRO CPC Loop Den Haag 2011: het profiel en beleving van bezoekers Gitte Kloek, Max Schelvis, Danny van Voskuilen & Tom Roovers Opzet presentatie Belang: waarom sportevenementen evalueren? Onderzoek

Nadere informatie

71% van de respondenten is het helemaal eens met de stelling dat de huurprijs lager moet zijn 710 per maand.

71% van de respondenten is het helemaal eens met de stelling dat de huurprijs lager moet zijn 710 per maand. Centron heeft in opdracht van Beter Wonen Vechtdal een onderzoek uitgevoerd naar het huurbeleid van Beter Wonen. Het onderzoek is uitgevoerd onder het panel van Beter Wonen Vechtdal. Er zijn 160 huurders

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers Gelre ziekenhuizen

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers Gelre ziekenhuizen ALGEMENE VRAGEN 1. Op welke locatie doet u vrijwilligerswerk? Gelre ziekenhuizen Apeldoorn Gelre ziekenhuizen Zutphen beide locaties 2. Hoe bent u in aanraking gekomen met vrijwilligerswerk bij Gelre ziekenhuizen?

Nadere informatie

Sociale media. Over het EenVandaag Opiniepanel. 15 augustus 2015. Over dit onderzoek

Sociale media. Over het EenVandaag Opiniepanel. 15 augustus 2015. Over dit onderzoek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag

Nadere informatie

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 Resultaten peiling EnschedePanel Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 In 2012 heeft de gemeenteraad van Enschede de Fietsvisie vastgesteld. Doel van deze visie is om meer te gaan doen voor fietsers.

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel Onderzoek Stress 5 Juni 2014 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 20 mei tot en met 5 juni 2014 in samenwerking met 7Days, deden 2.415 jongeren mee. Hiervan zijn er 949 scholier en

Nadere informatie

Onderzoek Stemmen vanaf je 16e?

Onderzoek Stemmen vanaf je 16e? Onderzoek Stemmen vanaf je 16e? 07-06-2012 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 29 mei tot 7 juni 2012, deden 2452 jongeren mee. Hiervan zijn 520 jongeren 16 of 17 jaar. De uitslag

Nadere informatie

Enkele gegevens evens over jezelf en de school:

Enkele gegevens evens over jezelf en de school: VEILIGHEID VRAGENLIJST LEERLINGEN Een belangrijke taak voor de school is te zorgen dat leerlingen zich prettig en veilig voelen. Dat lukt niet altijd. Bijvoorbeeld, omdat er soms wordt gediscrimineerd

Nadere informatie

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes?

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? December 2007 / Januari 2008 Door: Marco Bouman, Impulse, Strategie & Marketing Februari 2008 2008 Marco Bouman, alle rechten voorbehouden Het is niet

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Cross-, Ren- en Toervereniging CRT Raalte

Jaarverslag 2015 Cross-, Ren- en Toervereniging CRT Raalte Jaarverslag 2015 Cross-, Ren- en Toervereniging CRT Raalte Uit de afdelingen CRT is een multidisciplinaire fietsvereniging met 4 afdelingen waarin verschillende takken van de wielersport worden bedreven.

Nadere informatie

Toekomstplan Schaats- en skeelervereniging DNIJ

Toekomstplan Schaats- en skeelervereniging DNIJ Toekomstplan 2017 2021 Schaats- en skeelervereniging DNIJ Concept, ALV maart 2017 Onze vereniging Schaats- en skeelervereniging DNIJ (De Nieuwe IJsbaan) is een sportvereniging met ca. 200 leden in alle

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent).

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent). Bijlage 1 Enquête Opvoeden en opgroeien in Oisterwijk Januari 2015 1. Waarom deze enquête? De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en gezond en veilig opgroeien. Kinderen

Nadere informatie

2014, peiling 4b november 2014

2014, peiling 4b november 2014 resultaten 2014, peiling 4b november 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben

Nadere informatie

19 maart 2016. Onderzoek: Korten pensioenen?

19 maart 2016. Onderzoek: Korten pensioenen? 19 maart 2016 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Uitslag klanttevredenheidsonderzoek binnen het ouderenwerk van stichting WIEL

Uitslag klanttevredenheidsonderzoek binnen het ouderenwerk van stichting WIEL Uitslag klanttevredenheidsonderzoek binnen het ouderenwerk van stichting WIEL Algemeen Dit klanttevredenheidsonderzoek onder deelnemers van beweegactiviteiten voor senioren is gehouden in de zomer van

Nadere informatie

SCHAATSEN VOOR IEDEREEN

SCHAATSEN VOOR IEDEREEN Informatie voor sponsoren SCHAATSEN VOOR IEDEREEN WWW.HIJC.NL Langebaanschaatsen, marathonschaatsen, jeugdschaatsen, g-schaatsen en skeeleren Zodra het water bevriest begint het te kriebelen. We willen

Nadere informatie

BERICHT VAN DE VOORZITTER SEPTEMBER 2008

BERICHT VAN DE VOORZITTER SEPTEMBER 2008 1 BERICHT VAN DE VOORZITTER SEPTEMBER 2008 Eindelijk is het dan zover. We gaan van start!! Voor de meeste rijders betekent de zomer rust. Voor het bestuur was het deze zomer echter keihard werken om alles

Nadere informatie

WAT VINDEN DE BEZOEKERS VAN FUTSALTV VAN HET ZAALVOETBAL IN NEDERLAND?

WAT VINDEN DE BEZOEKERS VAN FUTSALTV VAN HET ZAALVOETBAL IN NEDERLAND? WAT VINDEN DE BEZOEKERS VAN FUTSALTV VAN HET ZAALVOETBAL IN NEDERLAND? Het is al enige tijd geleden dat Nederland meedeed aan een EK/WK zaalvoetbal. Tijdens de kwalificatie dit jaar in Rotterdam was Nederland

Nadere informatie

Welkom Algemene ledenvergadering 5 oktober 2010

Welkom Algemene ledenvergadering 5 oktober 2010 Welkom Algemene ledenvergadering 5 oktober 2010 Missie IJCT IJCT wil een breedtesportvereniging zijn voor sport en bewegen en in het bijzonder een schaats hardrijvereniging met een trainingsaanbod dat

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering 13 februari 2016 Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een

Nadere informatie

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS Instructie voor het invullen van de vragenlijst: Deze vragenlijst bestaat uit vijf modules: Module 1: De samenwerking tussen medewerkers en collega s binnen het eigen team

Nadere informatie

Baten Begroting Begroting 2016/ / / /2018

Baten Begroting Begroting 2016/ / / /2018 Financieel verslag Omnivereniging Schellinkhout 2016-2017 Balans 30 juni 2017 debet credit 30 juni 2017 30 juni 2016 30 juni 2017 30 juni 2016 Liquide middelen 7.784 10.950 Eigen vermogen 4.024 5.996 Te

Nadere informatie

Rapportage. Tevredenheidsonderzoek. Bondscompetitie 2011/2012

Rapportage. Tevredenheidsonderzoek. Bondscompetitie 2011/2012 Rapportage Tevredenheidsonderzoek Bondscompetitie 2011/2012 Uitgevoerd door: afdeling Wedstrijdzaken Periode onderzoek: april 2012 Contactpersoon: Joan Peeters Inhoudsopgave Pag H1 Inleiding 3 H2 Resultaten

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

Gezonde (?) ontwikkelingen Deze presentatie zal vanaf maandag op het NGF Informatieplein staan

Gezonde (?) ontwikkelingen Deze presentatie zal vanaf maandag op het NGF Informatieplein staan Gezonde (?) ontwikkelingen Deze presentatie zal vanaf maandag op het NGF Informatieplein staan Wat komt er aan bod? 1. Het Nederlandse sportlandschap 2. Ontwikkelingen golf internationaal 3. Ontwikkelingen

Nadere informatie

NTFU Wielersportmonitor, augustus 2012 Samenvatting

NTFU Wielersportmonitor, augustus 2012 Samenvatting NTFU Wielersportmonitor, augustus 2012 Samenvatting Achtergrond en doelstelling De NTFU gaat de komende jaren structureel meer aandacht besteden aan onderzoek en evaluatie. Deze keuze is gemaakt in het

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

18 december 2013. 1 van 10. Op vakantie na een niertransplantatie; NP online enquête

18 december 2013. 1 van 10. Op vakantie na een niertransplantatie; NP online enquête Op vakantie na een niertransplantatie; NP online enquête Nierpatiënten Perspectief online is een internetpanel voor mensen met een nierziekte*, naasten van nierpatiënten en nierdonoren. Zij kunnen via

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Doorloper

Nieuwsbrief De Doorloper Nieuwsbrief De Doorloper oktober 2015, uitgave 6 Beste leden, Zo wens je elkaar nog een mooie zomer en zo is het schaatsseizoen alweer begonnen. Het belangrijkste nieuws hebben jullie al ontvangen en dat

Nadere informatie

WELKOMSTBOEKJE JONGSTE JEUGD

WELKOMSTBOEKJE JONGSTE JEUGD Copyright 2017 - HBS - Niets uit dit document mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming. WELKOMSTBOEKJE

Nadere informatie

Bijlage 1: Vragenlijst factoren en items

Bijlage 1: Vragenlijst factoren en items Bijlage 1: Vragenlijst factoren en items Factoren Alle studenten die zich vooraanmelden via Studielink krijgen een online vragenlijst aangeboden via een link die in de aanmeldingsprocedure van Studielink

Nadere informatie

11 juni 2015. Onderzoek: Maatschappij zonder Contant geld

11 juni 2015. Onderzoek: Maatschappij zonder Contant geld 11 juni 2015 Onderzoek: Maatschappij zonder Contant geld Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Draaiboek Schaatsen met lichtjes

Draaiboek Schaatsen met lichtjes Draaiboek Langeraar, 8 maart 2013 Door Sonja Groot, sonja.groot@gmail.com Vul gerust aan, of wijzig zaken die voor jouw evenement van toepassing zijn. Laat me weten hoe het evenement verlopen is, en vooral,

Nadere informatie

LEDENTEVREDENHEIDSONDERZOEK. In samenwerking met

LEDENTEVREDENHEIDSONDERZOEK. In samenwerking met LEDENTEVREDENHEIDSONDERZOEK In samenwerking met Rapportage ledentevredenheidsonderzoek maart 2015 INLEIDING Voor u liggen de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek van S.V. Olympia Cuijk. In dit onderzoek

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Financiële opvoeding. September 2007

Financiële opvoeding. September 2007 Financiële opvoeding September 2007 Inhoud INHOUD... 1 1 INLEIDING... 2 1.1 AANLEIDING... 2 1.2 METHODE VAN ONDERZOEK... 2 1.3 ACHTERGRONDVARIABELEN... 3 LEESWIJZER... 4 2 ZAKGELD EN KLEEDGELD... 5 2.1

Nadere informatie

Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018

Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 1 Voorwoord Beste leden, Voor jullie ligt het beleidsplan 2013-2018; een leidraad waarmee we de komende jaren aan de slag gaan. De

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel neutraal

Nadere informatie