Kansen voor leegstand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kansen voor leegstand"

Transcriptie

1 Juni 2015 Kansen voor leegstand Transformatie- en sloopkansen voor leegstaand kantorenvastgoed

2 Afbeeldingen voorblad: Transformatieprojecten Admiraliteit, een project van Citypads, in Rotterdam en Mathildelaan in Eindhoven (Foolen & Reijs Vastgoed B.V. )

3 * Aanpak kantorenleegstand Transformatieproject Admiraliteit, een project van CityPads, in Rotterdam (Bron: Foolen & Reijs Vastgoed B.V.) Over het leegstaande kantorenvastgoed in Nederland is de afgelopen jaren al veel gesproken en marktpartijen zijn het eens dat we in Nederland te maken hebben met een aanzienlijk overaanbod, dat voor een groot deel niet meer voldoet aan de kwaliteitseisen van de hedendaagse kantoorgebruiker. In 2011 is het convenant aanpak leegstand kantoren opgesteld om alle spelers in de markt te betrekken bij het probleem, en vooral ook, de oplossing. Lokale overheden en marktpartijen kijken sindsdien bewuster naar de lokale ruimtebehoefte. Er wordt actief onderzoek gedaan naar enerzijds de toekomstige regionale uitbreidingsbehoefte en anderzijds de alternatieve aanwendbaarheid van leegstaand kantorenvastgoed. Door deze gezamenlijke aanpak is er sinds 2011 een aanzienlijke toename van het aantal onttrekkingen van kantorenvastgoed. Daarnaast is er substantieel nieuwbouwvolume geschrapt uit de plannenvoorraad. Dit samen heeft ervoor gezorgd dat de kantorenvoorraad is afgenomen (Figuur 1). In deze publicatie wordt ingegaan op de totstandkoming van het huidige aanbod van circa 7,1 miljoen m², maar belangrijker nog, welke kansen er zijn voor leegstaand kantorenvastgoed. Figuur 1: Groei van de Nederlandse kantorenvoorraad (in m², 1985 tot heden*) Kleine steden (< inwoners) Grote steden (> inwoners) Bron: JLL (2015) 3

4 Aanbod/vraag verhouding (in jaren) Volatiliteit kantorenvastgoed De Nederlandse economie is in de jaren 80 en 90 in meer en mindere mate gegroeid, met eind jaren 90 een groeispurt met groeicijfers boven de 4 procent. Deze groei resulteerde in meer werkgelegenheid waarbij vooral het aandeel kantoorbanen sterk toenam. Met als gevolg een stijgende vraag naar kantoorruimte en een dalend aanbod, waardoor er een krapte ontstond in de markt. Als gevolg hiervan werden er volop nieuwe kantoren ontwikkeld en groeide de kantorenvoorraad (Figuur 1). De toename van kantoren was daarbij vooral sterk in de kleine steden. De groei hield aan tot en met de periode van de IT-hausse. De economische groei, samen met de opkomst van de IT-sector, zorgden voor een enorme vraag naar kantoorruimte. Met het oog op groei huurden IT-bedrijven veelal dubbel zoveel kantoorruimte dan ze eigenlijk nodig hadden. Met het barsten van de IT-bubbel in 2000 werd deze kantoorruimte echter niet in gebruik genomen. Hierdoor liep de verhouding tussen het aanbod en de vraag sterk uiteen ofwel een verruiming van de kantorenmarkt (Figuur 2). Hier werden de eerste signalen zichtbaar van het overaanbod op de Nederlandse kantorenmarkt. Een belangrijke indicator welke de volatiliteit van de markt weergeeft is de verhouding tussen het aanbod en de vraag. Deze verhouding geeft in theorie aan hoe lang het duurt dat het huidige aanbod wordt opgenomen door de huidige vraag. Medio 2015 zou het zeven jaar duren om in Nederland met 1 miljoen m² vraag, 7 miljoen m² aanbod op te nemen. In de eerste jaren na de eeuwwisseling is de economische groei afgenomen, waarbij de terroristische aanslagen in de Verenigde staten en het barsten van de IT-bubbel een grote rol speelden. In 2003 groeide de Nederlandse economie weer langzaam en in 2006 en 2007 zelfs weer met meer dan 3 procent. Gedurende deze periode nam de vraag naar kantoorruimte toe. Het overaanbod daalde langzaam, waardoor de verhouding tussen aanbod en vraag terugliep. De gezonder wordende verhouding tussen aanbod en vraag op de kantorenmarkt was echter van korte duur. Door de financiële crisis in 2008 daalde de vraag naar kantoorruimte wederom. Met name banken en verzekeraars kregen het zwaar en drukten de werkgelegenheid. De daaropvolgende jaren bleef de Nederlandse economie onstabiel en zagen bedrijven omzetten teruglopen, met als gevolg vele ontslagronden bij grote werkgevers. Om kosten te besparen consoliderende bedrijven en werden bezuinigingen doorgevoerd, waaronder ook op de huisvesting. Opkomende trends, zoals de automatisering en het flexwerken, ook wel Het Nieuwe Werken genoemd, werden versneld doorgevoerd. Door deze trends faciliteerden bedrijven hetzelfde aantal medewerkers op minder vierkante meter kantoorruimte. Waar vroeger de vraag naar kantoorruimte voortkwam uit de groei van een bedrijf, hebben verhuizingen sinds de financiële crisis veelal betrekking op vernieuwing, waardoor de kantorenmarkt een vervangingsmarkt is geworden. De vraag van gemiddeld 2 miljoen m² in de periode net voor de financiële crisis daalde naar net boven de 1 miljoen m² in de jaren Tegelijkertijd steeg het aanbod van 4,7 miljoen m² in 2007 naar ruim 7,1 miljoen m² in 2010 en bleef sindsdien gelijk, waardoor de verhouding tussen aanbod en vraag weer verder uiteen liep. Ondanks dat de Nederlandse economie momenteel weer groeit, wordt er geen stijging van de kantoorgerelateerde werkgelegenheid verwacht. Zo gaf de Belastingdienst onlangs aan dat zij tot werknemers omruilt voor nieuwe IT-werknemers, ten behoeve van de automatisering van bedrijfsprocessen. De verdere automatisering van het bedrijfsleven drukt naar verwachting ook in de toekomst de vraag naar kantoorruimte. Naast deze ontwikkeling is de vraag van de hedendaagse kantoorgebruiker ook kwalitatief veranderd. De locatie en kwaliteit van kantorenvastgoed speelt hierbij een belangrijke rol. De dynamiek die er nog is, vindt voornamelijk plaats in de grote steden binnen locaties welke goed verbonden zijn met het openbaar vervoer en stedelijk netwerk. Verder zijn de kwaliteitseisen van kantoorgebruikers aangescherpt en staat duurzaamheid hoog op de agenda. Kortom, vraag en aanbod op de kantorenmarkt toont zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin een sterke polarisatie, waardoor een groot deel van het huidige kantorenaanbod zeer vermoedelijk geen nieuwe huurder vindt. Figuur 2: Historische aanbod- en vraagontwikkeling (in m² per jaar) IT-hausse Financiële crisis Vraag kantoorruimte G4 (in m²) Aanbod kantoorruimte G4 (in m²) Aanbod/vraag verhouding G4 = de vier grootste Nederlandse gemeenten op basis van inwoners (Amsterdam, Rotterdam, 's-gravenhage en Utrecht) Bron: JLL (2015) 4

5 Kansen in de markt Een veranderende vraag brengt een ander type kantorenvastgoed met zich mee. De hedendaagse kantoorgebruiker wenst graag hoogwaardige kantorenvastgoed waarbij de locatie een belangrijke rol speelt. Het huidige aanbod beschikt echter steeds minder over dit type kantorenvastgoed, waardoor er een schaarste ontstaat. Dit biedt kansen voor vastgoedeigenaren om hun kantoren te revitaliseren. Desalniettemin zijn er ook locaties waar de vraag naar kantoorruimte naar verwachting niet meer herstelt. Zo wordt er in Nederland van het huidige aanbod (7,1 miljoen m²), ruim 2,2 miljoen m² kantoorruimte al langer dan vijf jaar aangeboden (Figuur 3). Transformeren van het leegstaande kantorenvastgoed biedt hier mogelijk kansen. Zo is er al in de afgelopen vijf jaar ruim 1,8 miljoen m² kantoorruimte getransformeerd (Figuur 4), waarvan het merendeel naar woningen (1,1 miljoen m²) en hotels (0,5 miljoen m²). Deze ontwikkelingen vinden in mindere mate plaats in de kleine steden. In deze steden is in de afgelopen vijf jaar slechts m² getransformeerd. Enerzijds is dit te verklaren doordat er binnen de kleine steden minder vraag is vanuit andere segmenten, zoals woningof hotelmarkt. Anderzijds is de ligging of de kwaliteit van kantorenvastgoed vaak niet toereikend. Als kantorenvastgoed geen alternatieve aanwendbaarheid heeft, lijkt slopen de enige oplossing. Door de sloop van het kantorenvastgoed kan men de grond weer opnieuw uitgeven voor ontwikkeling. De afgelopen vijf jaar is al m² aan kantoorruimte gesloopt, waarvan m² in de kleine steden. Figuur 3: Duur kantorenaanbod (in miljoenen m²) <1 jaar 1-3 jaar 3-5 jaar > 5 jaar 1,4 0,8 0,7 0,8 Figuur 4: Onttrekkingsdynamiek per jaar (in m², 2010 tot heden*) Buitenste ring: grote steden Binnenste ring: kleine steden 0,6 0,7 0,9 1, * Woningen Hotel Cultuur Retail Onderwijs Zorg Sloop Bron: JLL (2015) Bron: JLL (2015) Casestudie alternatieve aanwendbaarheid leegstaand kantorenvastgoed Vastgoedbelegger Merin onderzoekt proactief de alternatieve aanwendbaarheid van haar leegstaande kantorenvastgoed. Samen met de lokale overheid en andere marktpartijen probeert Merin transformatie mogelijk te maken, waarbij wordt gestreefd naar een win-winsituatie voor zowel de omgeving als voor de marktpartijen. Merin heeft sinds 2012 al ruim m² kantoorruimte onttrokken door transformatie (62%) en sloop (38%) om waarde te creëren. Apeldoorn Op het voormalige Philipsterrein in Apeldoorn Zuid stond veel kantorenvastgoed grotendeels leeg en was sterk verouderd. Het terrein, dat bestaat uit het kantorenpark FizzionParc en bedrijvenpark Ruimte op Malkenschoten, beschikte over drie kantoorgebouwen ( m²) en een bedrijvencomplex ( m²) welke niet meer voldeden aan de hedendaagse vraag. Merin heeft in een aantal scenario s onderzocht hoe zij waarde kon toevoegen middels revitalisatie en/of sloop. Uit het onderzoek kwam naar voren dat binnen het kantorenpark FizzionParc de vraag naar kantoorruimte uitging naar twee van de drie kantoorgebouwen. De twee kantoorgebouwen, met een totale grootte van m², zijn zodoende gerevitaliseerd. Het eveneens revitaliseren van het derde kantoorgebouw (5.400 m²) was niet financieel haalbaar vanwege de hoge investeringskosten van circa 1.500,- per m², vergelijkbaar met nieuwbouwkosten. Daarnaast bleek de lokale behoefte van kantoorgebruikers uit te gaan naar kleinschalige nieuwbouw, waardoor sloop de voorkeur kreeg. Voor Merin blijft, na aftrek van alle bijkomende kosten, hiermee een residuele waarde van tussen de 140,- en 165,- per m² vvo over. Uit het onderzoek voor het bedrijvenpark Ruimte op Malkenschoten kwam een nieuwbouwbehoefte voor bedrijfsruimte. Het huidige bestemmingsplan liet dit toe waardoor er is gekozen om de verouderde bebouwing te slopen. De vrijgekomen grond wordt opnieuw in kavels uitgegeven voor 130,- tot 165,- per m² grond, waar marktpartijen weer nieuwbouw mogen realiseren. Voor Merin blijft, na aftrek van alle bijkomende kosten, hiermee een residuele waarde van 100,- per m² grond over. Tot de nieuwbouw wordt gerealiseerd, profiteren omringende kantoorgebruikers van het tijdelijk gecreëerde park, waardoor de leefbaarheid is verbeterd en straks weer nieuwe bedrijvigheid wordt aangetrokken. 5

6 Stijgende restwaarde Waar vastgoedeigenaren in het verleden dachten dat de vraag naar kantoorruimte weer aan zou trekken, worden ze nu geconfronteerd met teruglopende bezettingsgraden van het slechtere kantorenvastgoed binnen hun portefeuille met een daling van de waarde tot gevolg. Sinds 2012 onderzoeken steeds meer eigenaren de alternatieve aanwendbaarheid van hun leegstaande kantorenvastgoed. Het leegstaande kantorenvastgoed transformeren of slopen biedt de mogelijkheid om waarde toe te voegen. Om leegstaand kantorenvastgoed te transformeren of te slopen is de financiële haalbaarheid van essentieel belang, waarbij de restwaarde een belangrijke rol speelt bij het bepalen van de waarde. Marktpartijen waarderen vastgoed op basis van de resterende kasstroom (contante waarde van de resterende huurpenningen tot expiratie van de huurovereenkomst) en tellen daarbij een restwaarde op (inschatting van de waarde van het kantorenvastgoed bij expiratie van de huurovereenkomst). Kantorenmarkt in beweging De kantorenmarkt is vandaag de dag volop in beweging. Door de samenwerking tussen marktpartijen en de lokale overheden worden steeds meer transformatie- en sloopkansen benut. Sinds de afgelopen vijf jaar is er voor 2,3 miljoen m² kantorenvastgoed onttrokken aan de voorraad. Dit heeft niet alleen een positieve impact op de vastgoedmarkt, maar ook de leefbaarheid en bedrijvigheid van locaties. De grote steden hebben hier al sterk van geprofiteerd en laten hierdoor al een stijging van de restwaarde zien. De kleine steden vergen meer aandacht, maar ook daar liggen voldoende kansen voor marktpartijen. Wanneer marktpartijen en de lokale overheden nog pro-actiever, innovatiever en intensiever met elkaar samenwerken kunnen ook hier de kansen worden benut. Zij moeten daarbij niet alleen denken aan het transformeren of slopen van één kantoorgebouw, maar aan een collectieve aanpak met eigenaren en gebruikers om locaties grootschalig te transformeren of slopen om zo waarde te creëren. Hierbij is naast het financiële belang, vooral ook het maatschappelijke belang, zoals een prettige woon- en werkomgeving, van grote waarde. Uit cijfers van JLL over de afgelopen drie jaar ( ) blijkt dat de restwaarde binnen de kleine steden een duidelijk ander verloop heeft laten zien dan in de grote steden (Figuur 5). In 2012 lagen de restwaarden voor zowel de grote- als kleine steden rond de 600,- per m² verhuurbaar vloeroppervlak (vvo). Sindsdien zijn de restwaarden van de grote steden gestegen en gestabiliseerd rond de 700,- per m² vvo, waarbij de kleine steden sterk zijn gedaald tot een niveau van 400,- per m² vvo. De stijgende restwaarde in de grote steden is het gevolg van de interesse van marktpartijen. Vanwege de transformatie- of sloopkansen zij zijn bereid meer te betalen. In kleine steden zijn deze transformatie- en sloopkansen er in mindere mate. Daarnaast ligt de restwaarde in kleine steden met een niveau van 400,- per m² vvo nog ver boven de residuele grondwaarde, welke doorgaans, voor aftrek van alle bijkomende kosten, tussen de 200,- tot en met 250,- per m² vvo bedraagt. Het enkel slopen van het kantorenvastgoed binnen deze kleine steden heeft geen voordeel voor eigenaren. Zij kiezen er dan vaak voor om het leeg te laten staan met alle gevolgen van dien voor het leefklimaat en de bedrijvigheid binnen deze steden. Figuur 6: Onttrekkingsdynamiek Nederland (2010 tot heden) De residuele grondwaarde is de waarde die resteert wanneer BTW, sloopkosten, stichtingskosten, bijkomende kosten en winsten worden afgetrokken van de verkoopwaarde van vastgoed. Figuur 5: Restwaarde grote en kleine steden (in per m² vvo) Grote steden Kleine steden Bron: JLL (2015) Bron: JLL (2015) 6

7

8 Research contacts Timo van den Noort Research Consultant Tel Business contacts Arnold de Bue Head of Valuation Advisory Tel Sven Bertens Head of Research Advisory Tel COPYRIGHT JONES LANG LASALLE IP, INC This publication is the sole property of Jones Lang LaSalle IP, Inc. and must not be copied, reproduced or transmitted in any form or by any means, either in whole or in part, without the prior written consent of Jones Lang LaSalle IP, Inc. The information contained in this publication has been obtained from sources generally regarded to be reliable. However, no representation is made, or warranty given, in respect of the accuracy of this information. We would like to be informed of any inaccuracies so that we may correct them. Jones Lang LaSalle does not accept any liability in negligence or otherwise for any loss or damage suffered by any party resulting from reliance on this publication. 8

Special huurprijzen winkelmarkt

Special huurprijzen winkelmarkt januari 2016 Special huurprijzen winkelmarkt Huurprijsdaling zet zich gestaag door in 2015 Voor de Nederlandse winkelmarkt geldt, zoals ook zichtbaar binnen de andere commerciële vastgoedsectoren, dat

Nadere informatie

FOTO COPYRIGHT JITSKE SCHOLS IN OPDRACHT VAN GEMEENTE AMSTERDAM. Dynamiek Nederlandse kantorenmarkt evenaart recordjaren

FOTO COPYRIGHT JITSKE SCHOLS IN OPDRACHT VAN GEMEENTE AMSTERDAM. Dynamiek Nederlandse kantorenmarkt evenaart recordjaren FOTO COPYRIGHT JITSKE SCHOLS IN OPDRACHT VAN GEMEENTE AMSTERDAM Dynamiek Nederlandse kantorenmarkt evenaart recordjaren 2006-2007 Markt in beweging Dynamiek op Nederlandse kantorenmarkt vergelijkbaar met

Nadere informatie

KANTOREN NOORD-NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen

KANTOREN NOORD-NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt Analyse Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt DO Research 1 Structureel aanbod op de kantorenmarkt Het aanbod van kantoorruimte in Nederland loopt nog altijd op. In totaal wordt momenteel

Nadere informatie

Kantoren in cijfers 2017

Kantoren in cijfers 2017 Kantoren in cijfers 2017 BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding Sinds 2010 houdt samenwerkingsverband Holland Rijnland gegevens bij over kantoren in

Nadere informatie

Leegstand van kantoren, 1991-2013

Leegstand van kantoren, 1991-2013 Leegstand van kantoren, 1991-2013 Conclusie In Nederland is een overaanbod van kantoorvloeroppervlakte. Gemiddeld 16% van het kantoorvloeroppervlakte staat leeg in 2013. Dit percentage neemt nog steeds

Nadere informatie

kantorenmarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland

kantorenmarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

BIJLAGE D KANTOREN-, HOTEL- EN WONINGMARKT WEERT

BIJLAGE D KANTOREN-, HOTEL- EN WONINGMARKT WEERT BIJLAGE D KANTOREN-, HOTEL- EN WONINGMARKT WEERT Kantorenmarkt Weert Tot 2020 zeer beperkte behoefte aan nieuwe kantoorruimte in Weert, er is al meer dan voldoende aanbod van kantoorruimte, toevoegen van

Nadere informatie

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Oost-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Oost-Nederland (*1. m²) 43.8 4.136 2.481 Overig Nederland In de oostelijke provincies is ruim 13% van

Nadere informatie

Zuidwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuidwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuidwest-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuidwest-Nederland (*1. m²) 35.536 13.629 459 Overig Nederland In Zuidwest-Nederland ligt circa 29%

Nadere informatie

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Midden-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Midden-Nederland (*1. m²) 42.674 95 6.46 Overig Nederland In de regio Midden-Nederland ligt circa 14%

Nadere informatie

De Watersector Exportindex (WEX)

De Watersector Exportindex (WEX) De Watersector Exportindex (WEX) prognose 2006 drs. P. Gibcus drs. W.H.J. Verhoeven Zoetermeer, februari 2007 Dit onderzoek is gefinancierd door het programma Partners voor Water. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noordwest- Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noordwest- (*1. m²) 38.116 11.59 Overig In Noordwest- ligt circa 23% van de landelijke kantorenvoorraad.

Nadere informatie

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuid-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuid-Nederland (*1. m²) 42.2 2.15 5.518 Overig Nederland Het totale oppervlak aan kantoormeters in en

Nadere informatie

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

Recordonttrekking van kantoorruimte en toegenomen kantoorgebruik zorgen voor sterke daling van de leegstand

Recordonttrekking van kantoorruimte en toegenomen kantoorgebruik zorgen voor sterke daling van de leegstand kantorenmonitor Metropoolregio 216 Muiden Lelystad Weesp Naarden Huizen Bussum Gooi Gooi- en Vechtstreek en Laren Vechtstreek Recordonttrekking van kantoorruimte en toegenomen kantoorgebruik zorgen voor

Nadere informatie

kantorenmonitor regio Amsterdam 2006

kantorenmonitor regio Amsterdam 2006 kantorenmonitor regio Amsterdam 2006 Gemeenten binnen de deelregio s Amsterdam, Amstelland, Meerlanden, Zaanstreek, Waterland, Almere en Zuid Kennemerland. meer kantoorruimte betrokken Door een grote dynamiek

Nadere informatie

In 2015 daalde de leegstand met mc; in 2016 met mc.

In 2015 daalde de leegstand met mc; in 2016 met mc. kantorenmonitor Metropoolregio 217 Muiden Lelystad Verdere daling van de leegstand door forse onttrekking van kantoorruimte en toegenomen kantoorgebruik Weesp Naarden Huizen Bussum Gooi Gooi- en Vechtstreek

Nadere informatie

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noord-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noord-Nederland (*1. m²) 46.787 643 973 1.222 Drenthe Friesland Groningen Overig Nederland De drie noordelijke

Nadere informatie

Haarlemmermeer 2009. marktleider in de cosmeticamarkt hebben, waarbij we de milieubelasting zo veel mogelijk terug willen dringen.

Haarlemmermeer 2009. marktleider in de cosmeticamarkt hebben, waarbij we de milieubelasting zo veel mogelijk terug willen dringen. kantorenmonitor Haarlemmermeer L Oréal Nederland heeft haar hoofdkantoor verplaatst van verschillende locaties in Alphen aan de Rijn en Weesp naar een modern en representatief pand in Beukenhorst-Zuid

Nadere informatie

Kantorenmarkt Amsterdam

Kantorenmarkt Amsterdam Kantorenmarkt Amsterdam 2014 Kantorenmarkt Amsterdam De gemeente Amsterdam telt circa 810.000 inwoners en 554.730 banen, verdeeld over 112.800 vestigingen (bron: Lisa). De kantorenvoorraad heeft een omvang

Nadere informatie

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Managementsamenvatting 2011 Het Vastgoedrapport Groningen-Assen 2011 stelt zich ten doel om een belangrijke informatiebron te zijn voor de hele regionale vastgoedsector.

Nadere informatie

kantorenmarkt zuid-nederland Noord-Brabant en Limburg

kantorenmarkt zuid-nederland Noord-Brabant en Limburg Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

De Nederlandse kantorenmarkt werd in 2012. Maart 2013. Inhoud 1. Opname van kantoren. 2. Aanbod van kantoren. 3. Huurprijzen van kantoren

De Nederlandse kantorenmarkt werd in 2012. Maart 2013. Inhoud 1. Opname van kantoren. 2. Aanbod van kantoren. 3. Huurprijzen van kantoren Maart 213 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren Stand van zaken Nederlandse kantorenmarkt 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

kantorenmonitor regio Amsterdam 2007

kantorenmonitor regio Amsterdam 2007 kantorenmonitor regio Amsterdam 2007 Gemeenten binnen de deelregio s Amsterdam, Amstelland, Meerlanden, Zaanstreek, Waterland, Almere, Zuid Kennemerland en IJmond. vooral kantoorruimte betrokken door kleinere

Nadere informatie

downloadbaar document, behorende bij bijlage I

downloadbaar document, behorende bij bijlage I Monitor Uitvoeringsstrategie Plabeka Voortgangsrapportage 2009-2010 downloadbaar document, behorende bij bijlage I Definities monitor B.V. en verschillen met andere bronnen Om een foute interpretatie van

Nadere informatie

Kantorenmarkt Rotterdam

Kantorenmarkt Rotterdam Kantorenmarkt Rotterdam 1 e halfjaar 2015 Kantorenmarkt Rotterdam De gemeente Rotterdam telt circa 625.000 inwoners en 314.120 banen, verdeeld over 25.220 vestigingen (bron: Lisa). De kantorenvoorraad

Nadere informatie

Analyse. Teksten op documenten. Microsoft Dynamics NAV dvision Automatiseringsbureau.

Analyse. Teksten op documenten. Microsoft Dynamics NAV dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV 2008 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by

Nadere informatie

Leegstand vraagt om rigoureuze aanpak

Leegstand vraagt om rigoureuze aanpak Leegstand vraagt om rigoureuze aanpak Het fenomeen Leegstand van ongekende omvang Landelijk 15% en groeiend Van de ruim 15.000 kantoren in Nederland staan er bijna 900 volledig en 1.900 gedeeltelijk leeg.

Nadere informatie

Overview. Beveiligde functies. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Beveiligde functies. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Overview 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form

Nadere informatie

BNA Conjunctuurmeting

BNA Conjunctuurmeting BNA Conjunctuurmeting September 2011 Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Jollemanhof 14 Postbus 19606 1000 GP Amsterdam T 020 555 36 66 F 020 555 36

Nadere informatie

Overview. Zorgsector. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Zorgsector. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Overview 2006 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form

Nadere informatie

Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar 2015

Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar 2015 Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar René Vogels Zoetermeer, 10 april De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen,

Nadere informatie

Verificatie van de investeringen van het 380kV traject Maasvlakte Westerlee

Verificatie van de investeringen van het 380kV traject Maasvlakte Westerlee DTe Den Haag Verificatie van de investeringen van het 380kV traject Maasvlakte Westerlee Project Nr. : 64112-00 Document Nr. : 64112-00-5200-06-002 Revisie : B Revisie omschrijving: Eindrapport Gemaakt

Nadere informatie

THE PROPERTY PERSPECTIVE. september 2017

THE PROPERTY PERSPECTIVE. september 2017 THE PROPERTY PERSPECTIVE september 2017 BRABANTSE KANTORENMARKT IN VOGELVLUCHT De kantorenmarkten in Eindhoven, Breda en s-hertogenbosch laten één gemeenschappelijk beeld zien: centrumlocaties zijn populair

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt zuid-nederland Limburg en Noord-Brabant

Bedrijfsruimtemarkt zuid-nederland Limburg en Noord-Brabant Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Impact Convenant Aanpak Leegstand Kantoren

Impact Convenant Aanpak Leegstand Kantoren Impact Convenant Aanpak Leegstand Kantoren Impact Convenant Aanpak Leegstand Kantoren juli 2012 Op 27 juni 2012 tekenden overheid en diverse brancheorganisaties het Convenant Aanpak Leegstand Kantoren.

Nadere informatie

Overview. Urenregistratie. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Urenregistratie. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Urenregistratie Overview 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

Nadere informatie

Overview. Ingekomen facturen registratie. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Ingekomen facturen registratie. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Ingekomen facturen registratie Overview 2006 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system,

Nadere informatie

SECTORRAPPORT BEDRIJFSRUIMTE EN LOGISTIEKE MARKT

SECTORRAPPORT BEDRIJFSRUIMTE EN LOGISTIEKE MARKT SECTORRAPPORT BEDRIJFSRUIMTE EN LOGISTIEKE MARKT UPDATE NOVEMBER 2017 www.colliers.nl 16 BEDRIJFSRUIMTEMARKT VRAAG Gebruikers van bedrijfsruimten stellen hogere eisen aan het vastgoed: gebruikers besteden

Nadere informatie

Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014

Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014 Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014 Kantorenmarkt uit balans De situatie op de Nederlandse kantorenmarkt is zeer ongunstig. Het aanbod van kantoorruimte ligt structureel op een zeer hoog niveau

Nadere informatie

Gemeente Tilburg. Tilburgse kantorenmonitor 2011

Gemeente Tilburg. Tilburgse kantorenmonitor 2011 Gemeente se kantorenmonitor 20 Leeswijzer In hoofdstuk wordt een beschrijving van de se kantorenlocaties gegeven. Vervolgens geeft hoofdstuk 2 een analyse van de kantorenvoorraad waarbij de se cijfers

Nadere informatie

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht Stec Groep aan Gemeente Maastricht Desiree Uitzetter 18 november 2014 U vroeg ons: Actuele inzichten voor herijking stedelijke programmering Nieuwe regionale

Nadere informatie

Kantorenleegstand. Hoe groot is het probleem? Amersfoort 18 mei 2011 Gregor Heemskerk

Kantorenleegstand. Hoe groot is het probleem? Amersfoort 18 mei 2011 Gregor Heemskerk Hoe groot is het probleem? Amersfoort 18 mei 2011 Gregor Heemskerk Agenda 1. Opening 2. Leegstand in Nederland 3. Leegstand in Amsterdam 4. Stellingen 5. Einde presentatie 2 CV Gregor Heemskerk Management

Nadere informatie

Overview. HP - Horti Productie. Microsoft Dynamics NAV. 2009 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. HP - Horti Productie. Microsoft Dynamics NAV. 2009 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV HP - Horti Productie Overview 2009 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

Nadere informatie

De Watersector Exportindex (WEX)

De Watersector Exportindex (WEX) De Watersector Exportindex (WEX) Prognose 2005 drs. P. Gibcus drs. W.H.J. Verhoeven Zoetermeer, februari 2006 Dit onderzoek is gefinancierd door het programma Partners voor Water. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad

Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad In Nederland staat veel kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte leeg. Leegstand van bedrijfsvastgoed lijkt structureel te worden en de verwachting is

Nadere informatie

Sectorrapport Kantorenmarkt VOORJAARS UPDATE 2017

Sectorrapport Kantorenmarkt VOORJAARS UPDATE 2017 Sectorrapport Kantorenmarkt VOORJAARS UPDATE 2017 16 Nederlandse Sectorrapport Vastgoedmarkt Kantorenmarkt 2017 Voorjaarsupdate Stand van zaken GEBRUIKERSMARKT Opname kantorenmarkt neemt toe: Sinds 2015

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

SECTORRAPPORT BEDRIJFSRUIMTE EN LOGISTIEKE MARKT

SECTORRAPPORT BEDRIJFSRUIMTE EN LOGISTIEKE MARKT SECTORRAPPORT BEDRIJFSRUIMTE EN LOGISTIEKE MARKT UPDATE AUGUSTUS 2017 www.colliers.nl 16 BEDRIJFSRUIMTEMARKT VRAAG De opname van bedrijfsruimten toont verder herstel: De economische groei zorgt voor meer

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van bedrijfsruimte Maart 212 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Haarlemmermeer 2010. kantorenmonitor

Haarlemmermeer 2010. kantorenmonitor kantorenmonitor Haarlemmermeer Beukenhorst-Zuid, nieuwbouw hoofdkantoor TNT Green Office () TNT International is enkele jaren geleden begonnen met het uitvoeren van een beleid waarbij wereld wijd alle

Nadere informatie

Inleiding. Kantorenvoorraad in Holland Rijnland. Belangrijkste ontwikkelingen. Colofon

Inleiding. Kantorenvoorraad in Holland Rijnland. Belangrijkste ontwikkelingen. Colofon Feitenblad 217 Inleiding Sinds een aantal jaar verschijnt de Kantorenmonitor Holland Rijnland. In dit feitenblad 217 laten we de ontwikkeling zien in de afgelopen jaren. Door kleine correcties zijn er

Nadere informatie

Te huur Maanplein DEN HAAG Maanplein1,7,20,128,138 en146

Te huur Maanplein DEN HAAG Maanplein1,7,20,128,138 en146 Te huur Maanplein DEN HAAG Maanplein1,7,20,128,138 en146 Locatie Bereikbaarheid Zes representatieve kantoorgebouwen gelegen rondom een park met diverse waterpartijen en terrassen. Het totaal voor verhuur

Nadere informatie

Versie: Definitief - dinsdag 6 oktober Hotelstudie Lochem

Versie: Definitief - dinsdag 6 oktober Hotelstudie Lochem Versie: Definitief - dinsdag 6 oktober 2015 Hotelstudie Lochem Inhoud 1 Aanleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Vraagstelling... 3 1.3 Locatie... 3 2 Hotelmarktontwikkeling... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2

Nadere informatie

Inhoud. amsterdam woon. inhoud

Inhoud. amsterdam woon. inhoud Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

kantorenmonitor Metropoolregio Amsterdam 2010

kantorenmonitor Metropoolregio Amsterdam 2010 kantorenmonitor Metropoolregio 2010 Muiden Weesp Naarden Gooi Gooi- en Vechtstreek en Laren Vechtstreek Gemeenten binnen de deelregio s, Amstelland, Meerlanden, Zaanstreek, Waterland,, Kennemerland, IJmond

Nadere informatie

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 9 Beleggersmarkt 2011 9.1 Veranderend investeringsgedrag: vastgoed met weinig risico Klik hier direct door naar regionale ontwikkelingen > Veranderend investeringsgedrag:

Nadere informatie

Detailed View. Transportplanning Inkoop. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Detailed View. Transportplanning Inkoop. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Transportplanning Inkoop 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

Nadere informatie

Te huur Spuiboulevard 100 te Dordrecht

Te huur Spuiboulevard 100 te Dordrecht te Dordrecht Locatie Kantoorruimte Functionele kantoorruimte in het kantoorgebouw gelegen aan de Spuiboulevard 100 te Dordrecht, tegen het oude sfeervolle historische centrum van Dordrecht. Verdieping

Nadere informatie

Over Merin. Merin in cijfers 10-4-2014

Over Merin. Merin in cijfers 10-4-2014 Rob Lith Technical Director van Merin sinds Juli 2013 Verantwoordelijk voor de kwaliteit van de vastgoedportefeuille en de services Meer dan 28 jaar werkervaring bij PRC en ARCADIS in diverse functies,

Nadere informatie

De Nederlandse kantorenmarkt is in 2011. Maart 2012. Inhoud 1. Opname van kantoren. 2. Aanbod van kantoren. 3. Huurprijzen van kantoren

De Nederlandse kantorenmarkt is in 2011. Maart 2012. Inhoud 1. Opname van kantoren. 2. Aanbod van kantoren. 3. Huurprijzen van kantoren Maart 212 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren Stand van zaken Nederlandse kantorenmarkt 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

Overview. Tableau Software. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Tableau Software. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Tableau Software 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in

Nadere informatie

Te huur kantoorruimte te De Meern Rijnzathe 7

Te huur kantoorruimte te De Meern Rijnzathe 7 Te huur kantoorruimte te De Meern Rijnzathe 7 Locatie Dit eigentijdse kantoorgebouw met een herkenbare en zeer representatieve uitstraling biedt de mogelijkheid om kantoorruimte op maat te huren tegen

Nadere informatie

Economische barometer maart 2012

Economische barometer maart 2012 Economische barometer maart 2012 In de periode juli 2009 tot en met januari 20 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug te vinden

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Maart 214 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland

Bedrijfsruimtemarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 211 viel de opname van bedrijfsruimte in 212 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Landbouw richting 2020

Landbouw richting 2020 A Landbouw richting 2020 Bert-Jan Aling Rabobank Nederland Sectormanager Food & Agri Financieringsvolume 1996-2009 30,0 28,1 30,1 28,0 26,0 23,4 25,8 24,0 22 22,2 22,0 19,7 20,5 20,0 18,2 19 18,0 17,1

Nadere informatie

Marktonderzoek kantoorlocaties Holland Rijnland. Rapportage in opdracht van Holland Rijnland

Marktonderzoek kantoorlocaties Holland Rijnland. Rapportage in opdracht van Holland Rijnland Marktonderzoek kantoorlocaties Holland Rijnland Rapportage in opdracht van Holland Rijnland Inhoudsopgave Trends en ontwikkelingen.... Inleiding.... Polarisatie tussen verschillende typen kantoorlocaties....

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN Onze gemeentelijke inzet ter stimulering van de economische ontwikkeling en herinvulling of transformatie van kantoorpanden.

KENNISNEMEN VAN Onze gemeentelijke inzet ter stimulering van de economische ontwikkeling en herinvulling of transformatie van kantoorpanden. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4375297 Aan : Gemeenteraad Datum : 1 juli 2013 Wethouder P. van den Berg Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen Portefeuillehouder

Nadere informatie

www.kantorenmonitor.nl

www.kantorenmonitor.nl kantorenmonitor regio Amsterdam 2005 Door Kantorenmonitor B.V. wordt jaarlijks aan de hand van een veldopname de ontwikkeling van de kantorenmarkt in de regio Amsterdam geregistreerd (Amsterdam, Amstelland,

Nadere informatie

Te huur directe zichtlocatie aan A1 te Laren Rijksweg West 24

Te huur directe zichtlocatie aan A1 te Laren Rijksweg West 24 Te huur directe zichtlocatie aan A1 te Laren Rijksweg West 24 WWW.VOORMA-WALCH.NL WWW.JLL.NL Inleiding Is dit uw nieuwe locatie?! Unieke zichtlocatie gelegen langs snelweg A1 (Amersfoort Amsterdam) en

Nadere informatie

Sectorrapport Hotelmarkt VOORJAARS UPDATE 2017

Sectorrapport Hotelmarkt VOORJAARS UPDATE 2017 Sectorrapport Hotelmarkt VOORJAARS UPDATE 2017 46 SPF Nederlandse Sectorrapport Slagersbedrijven Vastgoedmarkt Kantorenmarkt 2017 Voorjaarsupdate Stand van zaken GEBRUIKERSMARKT Nederland trekt meer hotelgasten:

Nadere informatie

Te huur Sirius Den Haag. Fluwelen Burgwal 58

Te huur Sirius Den Haag. Fluwelen Burgwal 58 Te huur Sirius Den Haag Fluwelen Burgwal 58 Locatie 'Sirius' is gelegen in De Resident, een nieuw stukje binnenstad in Den Haag. Dit gebied wordt omsloten door de Turfmarkt, Fluwelen Burgwal, Herengracht

Nadere informatie

kantorenmonitor Metropoolregio Amsterdam 2012 leegstand opnieuw toegenomen

kantorenmonitor Metropoolregio Amsterdam 2012 leegstand opnieuw toegenomen kantorenmonitor Metropoolregio Amsterdam 2012 Muiden Weesp Naarden Huizen Bussum Gooi Gooi- en Vechtstreek en Laren Vechtstreek Hilversum Wijdemeren leegstand opnieuw toegenomen In werd in de metropoolregio

Nadere informatie

INVESTMENT SNAPSHOT. Nederland Januari 2012. Cushman & Wakefield Research Publicatie

INVESTMENT SNAPSHOT. Nederland Januari 2012. Cushman & Wakefield Research Publicatie INVESTMENT SNAPSHOT Nederland Januari 2012 DE BELEGGINGSMARKT IN 2011 ALGEMEEN Het jaar 2011 begon met een positieve stemming op zowel de gebruikers als de beleggingsmarkt. Ondanks dat de beleggingsniveaus

Nadere informatie

MKB-index april 2017

MKB-index april 2017 MKB-index april 2017 Zoetermeer, 4 mei 2017 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en

Nadere informatie

herstel groei kantoorgebruik in Amsterdam leidt tot forse daling leegstand

herstel groei kantoorgebruik in Amsterdam leidt tot forse daling leegstand kantorenmonitor regio Amsterdam 2008 Gemeenten binnen de deelregio s Amsterdam, Amstelland, Meerlanden, Zaanstreek, Waterland, Almere, Zuid Kennemerland en IJmond. herstel groei kantoorgebruik in Amsterdam

Nadere informatie

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 211 viel de opname van bedrijfsruimte in 212 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

TOELICHTING Kaders compensatiefonds NB een verkorte tekst zal in het convenant worden opgenomen. A. De werking van het fonds

TOELICHTING Kaders compensatiefonds NB een verkorte tekst zal in het convenant worden opgenomen. A. De werking van het fonds TOELICHTING Kaders compensatiefonds NB een verkorte tekst zal in het convenant worden opgenomen A. De werking van het fonds 1. Een compensatiefonds is een regionaal fonds dat bedoeld is om de sanering

Nadere informatie

Kantoortransformatie, Waarom! Haal meer uit je data. Amsterdam, 8 maart 2017

Kantoortransformatie, Waarom! Haal meer uit je data. Amsterdam, 8 maart 2017 Kantoortransformatie, Waarom! Haal meer uit je data Amsterdam, 8 maart 2017 Toenemende verstedelijking - Groei steden 1 Bron: Planbureau voor de Leefomgeving 2017 Deloitte The Netherlands Rotterdam 1970

Nadere informatie

BIJLAGE A KENGETALLEN In deze bijlage geven we in overzichtelijke tabellen de kengetallen weer die gebruikt zijn ter bepaling van de effecten van het kantoren- en bedrijventerreinenprogramma voor de regio

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Maart 212 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT Aanbod van kantoren 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren D Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

Te huur K.P. van der Mandelelaan 50 te Rotterdam

Te huur K.P. van der Mandelelaan 50 te Rotterdam Te huur K.P. van der Mandelelaan 50 te Rotterdam Locatie Het kantoorgebouw ligt op Brainpark I. Dit is één van de meest prestigieuze en tegelijkertijd dynamische locaties van Rotterdam. Op Brainpark I

Nadere informatie

te AMSTERDAM Gatwickstraat 1

te AMSTERDAM Gatwickstraat 1 Te huur GATWICK te AMSTERDAM Gatwickstraat 1 Locatie Bereikbaarheid Auto Het object is per auto uitstekend bereikbaar. Het is gelegen tussen de ringweg A10 en de rijksweg A15 bij knooppunt IJmuiden. Openbaar

Nadere informatie

Kantorenmonitor Holland Rijnland

Kantorenmonitor Holland Rijnland Kantorenmonitor Holland Rijnland Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 4 Kantorenvoorraad in Holland Rijnland 7 Bestaande kantorenvoorraad 7 Kantoren 8 Kantorenstand 9 Ontwikkelingen in 21, 211 en 212 12 Kantorenvoorraad

Nadere informatie

Werkconferentie Vastgoedmarkt Midden-Nederland. 21 juni 2012

Werkconferentie Vastgoedmarkt Midden-Nederland. 21 juni 2012 Werkconferentie Vastgoedmarkt Midden-Nederland 21 juni 2012 Luc Dietz dagvoorzitter Michaël Kortbeek Voorzitter KvK Midden-Nederland Het probleem Kantorenmarkt: leegstand, fors aanbod Bedrijventerreinen:

Nadere informatie

KANTORENMARKT OOST-NEDERLAND overijssel en Gelderland

KANTORENMARKT OOST-NEDERLAND overijssel en Gelderland KANTORENMARKT OOST-NEDERLAND overijssel en Gelderland landelijke MarKtontWIKKelInGen de vraag naar kantoorruimte nam in 2011 licht toe. Het opnamevolume steeg 1,5% ten opzichte van 2010 tot een niveau

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Maart 215 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt oost-nederland Overijssel en Gelderland

Bedrijfsruimtemarkt oost-nederland Overijssel en Gelderland Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Waterkering Westerschelde White elephant of nieuw icoon?

Waterkering Westerschelde White elephant of nieuw icoon? Waterkering Westerschelde White elephant of nieuw icoon? Martin van der Does de Bye Sigrid Schenk Rotterdam, 2 oktober 2014 Page 2 White elephant of nieuw icoon? De route naar een financieel haalbare casus

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE Maart 215 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G.A. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Maart 216 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

Te huur Maximus te Utrecht Van Deventerlaan 20

Te huur Maximus te Utrecht Van Deventerlaan 20 Te huur Maximus te Utrecht Van Deventerlaan 20 Locatie Op een zichtlocatie vanaf het verkeersplein Oudenrijn aan de rand van de kantorenlocatie Papendorp te Utrecht staat het kantoorgebouw Maximus. Het

Nadere informatie

Te huur Ypsilon Park Den Haag. Floris Grijpstraat 2

Te huur Ypsilon Park Den Haag. Floris Grijpstraat 2 Te huur Ypsilon Park Den Haag Floris Grijpstraat 2 Kantoor Ypsilon Park is gelegen aan het landgoed Arendsdorp aan de Floris Grijpstraat in Den Haag. Dit kantoorgebouw heeft een unieke positie op de Haagse

Nadere informatie

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Te huur Kamerlingh Onnesweg 2 te Dordrecht

Te huur Kamerlingh Onnesweg 2 te Dordrecht te Dordrecht Locatie Kantoor-/ bedrijfsruimte Het betreft een kantoorruimte gelegen op Dordtse Kil II te Dordrecht, op de hoek van de Rijksstraatweg en de Kamerlingh Onnesweg en goed zichtbaar vanaf deze

Nadere informatie