zondag 9 januari. zaterdag 8 januari.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "zondag 9 januari. zaterdag 8 januari."

Transcriptie

1 zondag 9 januari. Vandaag een fijne rustige zondag gehad. Vanmorgen hebben we samen nog een eindje gewandeld, het was mooi weer, met een stevige wind. Onderweg kwamen we nog een mooie geparkeerde fiets tegen, die heb ik toen gelijk maar even op de foto gezet. Ik vind het altijd een hele kunst om je fiets zo te stallen, hem op slot te zetten en dan het stuur mee te nemen, niemand kan zo je fiets jatten. Vandaag kreeg ik naar aanleiding van de foto s van de Harinxmabrug op mijn log nog een oude foto via mijn mail binnen, ook hier staat deze brug op samen met aan de linkerkant een stukje van Wouda, s meelfabriek. Deze foto is gemaakt tijdens een feestelijke dag, compleet met een optocht. Met een ander mailtje werd mij vanmorgen een filmpje toegestuurd wat ik jullie ook niet wil onthouden. Vanmiddag heb ik fijn zitten lezen en met een scheef oog het schaatsen om het Europese kampioenschap gevolgd. In de namiddag kwamen Janet en Kes ons nog met een bezoekje vereren. En dat was het voor vandaag. Fandaach un fijn en rustug sundachju hat. Fanmorren hewwu tegare noch un eintsju kuiert, ut was moai weer, met un stevuge wien. Onderweg kwammen wu noch un moai parkeerde fiets teugen die hef ik geliek mar even oppu foto setten. Ik fien ut altyd mar weer un hele kuenst om ju fiets su tu stallen, um op slot sette en dan ut stuur met nimmen, dur is gjin ien die ju fiets ju met jatte ken. Fandaach kreeg ik naar anleiding fan de foto s fan de Harinxmabruege op mien log, via mien meel noch un moaie ouwe foto, der staat disse bruege ok op en an de linkerkant un stukje fan Wouda,s meelfabriek. Disse foto hewwu su maakt op un dach dat dur feest was, kompleet met un optogt. Met un ander meeltsju kreech ik fanmorren un filmku toestuurt, ok leuk om us even te bekieken. Fanmiddach hef ik fijn sitten tu lesen en met un skeef oog naar ut Europese kampioenskap skaatsen keken. In de namiddach kwammen Janet en Kes noch even binnen wippen en dat wast foar fandaach. zaterdag 8 januari. Vanmiddag was ik om half vier bij de wed. Joustra om hier mijn gezelschap van twintig personen op te halen. Na een korte begroeting ben ik met deze groep naar het stadhuis gewandeld, om hen nog een keertje me te nemen naar de grote raadzaal waar verschillende echtparen van deze groep waren getrouwd. Al deze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen waren uit alle windstreken naar Sneek gekomen naar hun vader en moeder, groot en overgrootvader en moeder het feit te vieren dat deze mensen kortgeleden zestig jaar waren getrouwd. Vader en moeder wonen nog altijd in Sneek en hadden vroeger aan het Oosterdijk een kledingwinkel. In het stadhuis zijn we natuurlijk in de raadzaal geweest en bij, vooral de ouderen kwamen veel herinneringen boven, aan de dag dat ze voor op de beide stoelen zaten en luisterden naar de toespraak van de ambtenaar of ambtenares van de burgerlijke stand. Daarna zijn we nog naar de Waltastins en de Rennebergkamer en kelder geweest. De oudere mensen van dit gezelschap vonden dit bezoek aan het gemeentehuis geweldig en dat staken ze ook niet onder stoelen of banken. Voor mij {Top}

2 was het in ieder geval ook een hele leuke middag, ik kan er altijd van genieten als ik zo een gezelschap mag rondleiden. Jammer was dat ik via sluipwegen door het stadhuis moest want helaas werkte de magneetkaart voor de elektronische sloten niet, maar och, dat maakte het ook wel weer wat spannender. Op de foto s de winkel die het ouderpaar vroeger aan de Oosterdijk hadden. Fanmiddach was ik om halfvier bij de wed. Joustra om hyr myn geselskap fan twintug persoanen op tu halen. Na un kotte begroeting bin ik met disse groep naar ut stadhuus kuiert, om hun noch us ien keerke met tu nimmen naar de groate raadsaal wer veskillende egtparen fan disse groep noch trouwt binne. Al disse kiendus, klein en agterkleinkiendus kwammen uut alle wienstreken naar Sneek om der tu fieren dat hun fader en moeke, groat en overgroatfader en moeke kot leden zestug jaar trouwt waren. Fader en moeke woane noch altied in Sneek en hadden froeger an de Oosterdijk un kledingwinkel. In ut stadhuus binne wu natuurluk in de groate raadsaal weest en bij, foaral de ouweren kwammen feul herinneringen boven an de dach dat su foar oppu twee stoêlen saten en luusterden naar de toespraak fan de ambtenaar of ambtenares fan de burgelukke stand. Derna hewwu noch un besoekje brogt an de Waltastins en de Rennebergkamer en kelder. de ouwere meensen fan dit geselskap vonnen dit besoek an ut stadhuus geweldug en dat lieten su ok duudluk merke. Foar mij wast in ieder gefal ok un leuke middach, ik genyt altyd as ik sun geselskap rontleide mag. Jammer was wel dat ik ut geselskap via allerhande sluupwegen deur ut stadhuus loatse moest, want de mafneetkaart wer ju de elektrische deuren met open doên werkte nyt, mar och dat maakte ut ok wel weer wat spannender. Oppu foto s de winkel die de ouwelui froeger an ut Oasterdiek hadden.

3 vrijdag 7 januari. {Top} Vanmorgen was ik op pad om alvast iets te regelen voor een korte stadskuier en een bezoekje aan het stadhuis, wat ik morgenmiddag met een gezelschap van ongeveer twintig personen zal gaan doen. Waarom was ik daar dan vanmorgen al voor op pad, het zit zo, voor deze wandeling ben ik gevraagd door een mevrouw uit Zwitserland, haar ouders wonen nog in Sneek en zijn binnenkort zestig jaar getrouwd. Nu is het de bedoeling dat hun kinderen en kleinkinderen morgen allemaal in Sneek zijn op dit heugelijke feit te vieren. Wat deze mevrouw nu zo graag wou, was een bezoek aan het Sneker stadhuis, omdat de meeste van de kinderen van dit echtpaar hier nog getrouwd zijn, leek het haar leuk om nog eens met zijn allen in de grote raadzaal te kijken. Dit gezelschap komt overal vandaan uit Nederland en het buitenland, alleen de ouders wonen nog in Sneek. Ook brengen ze een bezoekje aan de wed. Joustra. Mij is gevraagd of ik dit gezelschap wil begeleiden en samen met hun een bezoekje aan het stadhuis te brengen. Daarom was ik vanmorgen op pad om een sleutel van het stadhuis en toen heb ik ook gelijk maar een afspraak bij de weduwe gemaakt. Straks moeten we naar een nieuwjaarsreceptie van Friesland Events en vanavond is er de nieuwjaarsreceptie van ons koor Rolling Home dus daarom nu alvast mijn dagboek voor de ze dag. Op mijn log heb ik vandaag een paar mooie oude foto s plus een verhaaltje over de Harinxmabrug geplaatst. Fanmorren was ik op pad om alvast wat tu regelen foar un kotte stadskuier en un besoekje an ut stadhuus, wat ik morrenmiddach doên sal met un geselskap fan ongefeer twintug meensen. Werom dat ik der fandaach al foar op pad was hat un reden, ut sit nameluk su, ik was fraagt foar disse kuier deur un mevrouw uut Zwitserlaan, hur ouders woane noch in Sneek en binne binnenkot zestug jaar trouwt. Nou ist de bedoêling dat al hun kiendus morren allemaal in Sneek wese salle om disse zestugjaruge bruiloft tu vieren. Wat disse mefrouw nou su graag wu, was un besoekje an ut stadhuus omdat de meeste fan de kiendus fan dit egtpaar der noch trouwt binne, leek ut hur su leuk om noch us un keer in de groate raadsaal tu kieken. Dit geselskap komt overal wech, uut buten en binnelaan, allienug de fader en moeke woane noch in Sneek. Ok bringe su un besoekje an de wed. Joustra. Mij hewwu su fraagt of ik dit geselskap begeleide wil en dan tegare met disse meensen noch even naar ut stadhuus gaen. Derom was ik fanmorren al op pad om un de sleutel fan ut stadhuus tu halen en bin ik ok geliek mar even bij de weduwe weest foar un afspraak. Strakjus mutte wu op nieuwjaarsresepsie bij Friesland Events en fanafend is dur nieuwjaarsresepsie fan oans koar Rolling Home, derom nou alfast mien dachboekverhaaltsju. Op mien log fandaach un paar moaie ouwe fotos en un verhaaltsju over de Harinxmabruege. donderdag 6 januari. {Top} Een natte donkere dag vandaag, maar niet echt koud. Al was het dan niet het gezondste weer, behoorlijk mistig vanmorgen, toch heb ik weer eens een wandeling gemaakt. Om elke dag in huis te zitten, nee, dat is niks voor mij. Onderweg ben ik nog bij onze

4 dochter Janet binnen gewipt voor een praatje. Bij mijn thuiskomst was er een telefoontje voor mij van een zangvriend, Folkert V. met het verzoek of ik misschien ook even naar zijn computer kon kijken. Nu, dat even was toch ongeveer twee uurtjes en het kijken heeft niet veel opgeleverd. De storing in deze computer is wel zo groot dat er maar een oplossing is en dat wordt, opnieuw installeren, dit zal ik volgende week dan ook gaan doen. Zo juist opende ik mijn programma, er was een mailtje van Henk van der Veer met dit verzoek: Sústou op dyn weblog ok andacht geve kanne an de aksy foar Nolly Gorter? Natuurlijk doe ik dat en daarom plaats ik de inhoud van het mailbericht wat hij mij toestuurde. Un natte en donkere dach fandaach, mar nyt egt koud. Al wast dan nyt ut gesontste weer, knap mistug fanmorren, tog hef ik un kuierke maakt. Om elke dach inne huus tu sitten, nee, dat is niks foar mij. Onderwech bin ik ok noch eefkus bij oanse dogter Janet binnen wipt foar un praatsju. Toen ik thûs kwam was dur un tillefoantsju foar mij fan un sangfriend, Folkert V. met ut versoek of ik misskien ok even naar sien kompjoeter kieke kon. Nou, dat even is tog su ongeveer twee uurkus wudden en het nyt feul opleferd. De storing in disse kompjoeter is su groat dat dur mar ien oplossing is en dat is opnieuw installere, dit sal ik folgende week dan ok doên. Su krek kreech ik un meeltsju fan Henk van der Veer met ut folgende vesoek: Sustou op dyn weblog ok andacht geve kanne an de aksy foar Nolly Gorter? Natuurluk doên ik dat en derom plaats ik de inhoud fan ut meeltsju wat Henk mij stuurt het. Digitale sponsorloop Nol Gorter Zoals jullie weten was Nol per opgegeven door zijn internist in Groningen. De ziekte bevond zich in de zoals zij dat noemen de 4E status Non Hodgkin B. Lymphoom en chemo resistent. Op persoonlijk initiatief van Nol en Margriet hebben zij een alternatief programma uitgezocht en opgesteld, om middels korte termijn doelstellingen (perspectief) in eerste instantie de kwaliteit van bloed en immuniteit te verhogen. Hiernaast, en niet op de laatste plaats, een positieve geesteshouding t.o.v. het te volgen programma. Het eerste doel was om de bloedwaarden weer binnen de normale grenzen te krijgen en zijn immuniteit / weerstand op te krikken, om in aanmerking te komen voor alternatieve therapieën zoals bijv. Hyperthermie. De afgelopen 5-6 weken heeft Nol (op karakter) zo n discipline aan de dag gelegd dat zijn bloedwaarde weer binnen de grenzen zijn, met als uitschieter dat zijn Hb waarde is gestegen van 5,3 ( ) naar 7,8 per Op deze datum zijn wij naar een privé kliniek in Duitsland gegaan voor vooronderzoek om gebruik te maken van deze therapie. Deze therapie bestaat uit drie gedeelten: 1. Zijn gehele lichaam wordt verwarmd tot en met 42,5 graden. Hierdoor wordt met name zijn resistentie voor chemo opgeheven. 2. Een chemo kuur, die op zijn ziekte wordt losgelaten (gehele lichaam), met als grote voordeel dat deze chemo rechtstreeks op zijn tumoren kan werken. 3. Ondersteunende middelen zoals zuurstof, mineralen en infuusmateriaal. Deze therapie bestaat reeds 15 jaar en heeft voor met name Non Hodgkin patiënten een goede uitwerking. Een metafoor van de arts die hem heeft onderzocht was dat Nol een waterval over hem heen zal krijgen gedurende deze therapie. Om in aanmerking te komen voor deze therapie is Nol op onderzocht en getest. Nol heeft met glans deze zware testen ondergaan en is goed bevonden om deze therapie op te ondergaan. Dit is een unieke kans voor Nol. Deze therapie kost geld. Dit bedrag is ,00 per keer. Nol moet deze therapie maximaal 3 maal (minimaal 1, maximaal 3) volgen met tussenpozen van 6-8 weken. Hiervoor willen wij op kort termijn een digitale sponsorloop doen en vragen aan iedereen die dit kan opbrengen een donatie. Hoe klein of groot ook. Een sponsor van het eerste uur heeft de volledige kosten van de tweede kuur op zich genomen. Als u ook Nol en Margriet ook wilt ondersteunen kunt u dit doen op: ING rekening nummer T.n.v. A.M. Regeling-Graafsma. Als u niet in staat bent om een gift te doen kunt u hem toch ondersteunen op vrijdag , om op een positieve manier aan Nol Gorter te denken. Bij voorbaat dank voor uw ondersteuning en wij houden u natuurlijk op de hoogte. woensdag 5 januari. {Top} Het is weer een koude dag deze woensdag. Vanmorgen zou ik wat boodschapjes gaan doen op de fiets, ver ben ik in eerste instantie op de fiets niet gekomen, want op de Marktstraat, ik moest op het gemeentehuis even wat vragen bleek bij mijn terugkomst dat mijn voorband plat stond. Dus dit werd band plakken, alleen daar heb je gereedschap voor nodig en waar ligt dat nu. Juist dus niet te vinden. Maar gelukkig, mijn grote vriend Feike was bereid om dit kleine klusje even voor mij op te knappen en zo kon ik een poosje later toch mijn tochtje op de fiets maken en mijn boodschapjes doen. Vanmiddag ben, ik was toch te koud om voor je plezier buiten te zijn, maar weer een poosje met mijn fotoverzameling bezig geweest. Ook heb ik een poosje op het Internet op de site zitten sneupen. Eerst heb ik maar eens Hoogend ingetypt, om eens te kijken wat er zoal over het Hoogend in de verschillende kranten, door de jaren heen is geschreven. Daarna, zo eigenwijs ben ik wel, maar

5 eens op Rozenberg gezocht. Hier vond ik nog verschillende artikeltjes over verschillende dingen waar ik in het verleden bij betrokken ben geweest, zoals het panorarium, het treinmuseum en nog wat andere zaken. Maar ook vond ik een artikel geschreven door Wietske Koen, zie hieronder. Zij schrijft o.a. over mijn voorouders en de andere bewoners daar in de heidevelden het volgende: Oude Kompenijsters? Die reisden niet ver voor een faam, meisje. Die trouwden met iemand van hun eigen wijk, dit zijn de turfvaarten, Eilewyksters met Eilewyksters en Rozenbergwyksters met Rozenbergwyksters. En het kersverse paar hoefde niet te verhuizen, plaats zat op de heide. Een hut, of een aanbouwsel bij de keet van Heit en Mem was zo gemaakt. De meeste huwelijksbanden was tussen de families die bij elkaar woonden, zoals de Bronnen, Brouwers van der Wijken en Rozenbergen. Men trouwde eerst ook vaak over de puthaak, want tijd om aar het gemeentehuis en de kerk te gaan voor ondertrouw hadden ze niet in hun armoedig bestaan. Overspel of vreemdgaan rekenden ze onder elkaar af, Je sieten net oan de frouw fan un oar.de overtreders werden ingesmeerd met teer en veren. Ut was weer un kouwe dag disse woensdach. Fanmorren su ik wat boatskapkus doên oppu fiets, fer bin ik in eerste instaansie nyt komen, want oppu Marktstraat, ik moest op ut gemeentehuus even wat frage, bleek dat toen ik werom kwam uut ut stadhuus dat mien foarbaan hatstikke plat ston. Dus die moest plakt wudde, allienug hij ju der spul foar noadug, en ja, wer he ju dat nou ok weer neer leit, juust nyt tu fienen. Mar gelukkug, mien groate friend Feike wu mij drekt wel even helpe om dit kleine prutsgatsju even tu plakken en su kon ik even later oppu fiets mien boatskapkus tog even doên. Fanmiddach bin ik weer un poaske met mien fotovesameling besug weest. Ok hef ik un skoftsju op de internet site sitten te sneupen. Eerst hef ik mar us Hoogend intiept, om us tu kieken wat dur su al in de veskillende kranten toen des tieds skreven is. Derna,su eigenwys ben ik dan ok wel, mar us soeke op Rozenberg. Hyr fon ik veskillende artikeltsjus over allerhande saken wer ik froeger wel us met doênde weest bin, su ad ut treinmuseum en ut panorarium en noch wat andere saken. Mar ok fon ik un artikel skreven deur Wietske Koen, sien hier boven.

6 Disse twee foto's stonnen bij ut artikel in de krante. dinsdag 4 januari. {Top} Vanmorgen ben ik weer naar het ziekenhuis geweest voor een bezoek aan de cardioloog, ik had een vrouwelijke cardioloog, dus een cardiologe. Hier werd mij de officiële uitslag verteld van de katheterisatie en wat er binnenkort gaat gebeuren. Het is de bedoeling dat ik binnenkort word gedotterd aan een van mijn kransslagaders, dit moet in Leeuwarden gebeuren, dus nu is het wachten op een oproep van het MCL. Natuurlijk moet ik wel altijd de nieuwe medicijnen blijven gebruiken, maar wanneer ik ben gedotterd dan moet ik weer pijnvrij zijn. Tegen half twaalf was ik weer thuis en de rest van de dag heb ik, na nog een bezoekje aan de apotheek, wat zitten niksen, wat gelezen en een fotoprinter geïnstalleerd op mijn computer. Vandaag voor het eerst weer een paar oude foto s op mijn log deze keer uit het Sperkhem. Fanmorren bin ik weer naar ut siekenhuus weest foar un besoekje an de cardioloog, nou hat ik un frouwelukke cardioloog, dus un cardiologe. Hyr hoarde ik de officiële uutslag fan du katheterisatie en wat su dur binnenkot an doên salle. Ut is de bedoêling dat ik binnenkot dottert wur an ien fan mien kransslagaders, dit mut in Liwwadden gebeure, dus nou ist wagten op un oproep fan ut MCL. Natuurluk mut ik nou wel altied de nieuwe medisienen gebruken blieve, mar wanneer ik dottert bin dan mut ik weer piene vrij weze. Teugen half twaalf was ik weer thûs en de rest fan de dach, na noch un besoekje an de apoteek, wat sitten tu niksen, wat lese en ik hef noch un fotoprinter op mien kompjoeter installeert. Fandaach foar de eerste keer weer un paar ouwe foto s op mien log disse keer uut ut Sperkhem. maandag 3 januari. {Top} Veel bijzonders heb ik op deze eerste dag van de week niet te melden. Vanmorgen hebben we samen alle kerstboomspulletjes weer naar zolder gebracht. Daarna heb ik wat boodschapjes gedaan, want ja, het is weer een gewone dag en dan moet er weer wat eten en drinken gehaald worden. Vanmorgen kreeg ik ook nog een telefoontje van een mevr. Nauta helemaal uit Zwitserland, deze vroeg mij of er ook een mogelijkheid was om, ter gelegenheid van het 60 jarig huwelijk van haar ouders een bezoekje aan en in,het gemeentehuis van Sneek te brengen, en of ik dat dan wilde doen. Nu weet ik niet of je op deze aankomende zaterdag in het gemeentehuis een rondleiding kan geven, maar ook weet ik niet of ik dit, gezien mijn gezondheid kan doen. Daarom heb ik met haar afgesproken om deze week op haar verzoek terug te komen al ik wat meer weet, en hopelijk kan ik dan ook positief reageren. Vanmiddag ben ik een poosje met mijn oude foto s bezig geweest. Het is mijn bedoeling om de komende tijd op mijn log een oude foto uit een stadsgedeelte te plaatsen, met de gegevens erbij, voor zo ver ik die weet. Mochten er dan mensen zijn die deze gegevens aan kunnen vullen dan zou ik dat erg op prijs stellen. Dat is eigenlijk alles wat ik zo ongeveer heb gedaan. Feul biesonders hef ik op disse eerste dach fan de week nyt deen. Fanmorren hewwu tegare alle kerstboomspultsjus weer naar de solder brogt. Derna hef ik wat boatskapkus deen, want ja, ut is weer un gewoane dach en dan mut dur wel weer us wat tu eten en drinken haalt wudde. Fanmorren kreeg ik ok noch un tillefoanstju helemaal uut Switserlaan fan un mevr. Nauta, die mevrouw froeg mij of dur un mogelukhied beston om ter gelegenhied fan ut 60 jarug huweluk fan hur ouders un besoekje an en in ut gemeentehuus fan Sneek te bringen en of ik dit dan eventueel doên wu. Nou weet ik nyt of ju op anstaande saterdach wel in ut stadhuus komme kenne om der un rontleiding tu geven, mar ik weet ok nyt of ik dat om mien gesondhied wel doên ken. Derom hef ik met hur ousproken om disse week op hur versoek terug tu kommen, as ik wat meer weet en hopeluk ken ik dan positief reagere. Fanmiddach hef ik noch un skoftsju met mien ouwe foto s besug weest. Ut is mien bedoêling om op mien log de kommende tied geregeld un ouwe foto uut un gedeelte fan de stad tu plaatsen, met de gegewus der bij, foar suf er ik die weet. Mogten dur dan meensen wese die disse gegewus anfulle kenne su ik dat wel op pries stelle. Dat wast eigeluk sun bitsju wat ik fandaach deen hef.

7 {Top} zondag 2 januari. Vanmorgen hebben we samen na de koffie eerst maar eens een eindje gewandeld. Daarna was het de bedoeling om op ons gemak een hapje te eten, maar dat is meer een hapje met hindernissen geworden, maar wel leuke hindernissen. Net hadden we de soep een beetje koud geblazen, toen de bel ging en Janet en Kes op de stoep stonden. Nadat we hier een poosje gezellig mee hadden zitten kletsen, vertrokken ze weer richting Leeuwarderkade. Daarna was het de beurt aan de rest van de maaltijd. Ook dit mocht niet lang duren of daar ging alweer de deurbel en stond onze grote vriend Jan Bargboer met zijn vrouw Liesbeth op de stoep. Ook met hun beidjes hebben we een leuk gesprek gehad, tussen haakjes, onze vriend Jan ziet er weer goed uit. Na dit bezoek de rest van de maaltijd maar weer opgeruimd, tussen deze bezoekjes door hebben we nog gauw even de kerstboom de deur uitgewerkt en ballen en piek in dozen gedaan, morgen maar verder opruimen. Dat was maar goed ook, want even later ging weer de deurbel en stond onze dochter Tico met haar kinderen op de stoep. Nu is het haast acht uur en is de rust weergekeerd op Hoogend 17, na een dag, om door een gouden ringetje te halen. Bij mijn dagboek verhaaltjes hoort eigenlijk een foto vind ik, dus daarom vandaag maar een foto van de afgedankte kerstboom. Fanmorren hewwu tegare na de koffie eerst mar us un eintsju kuiert. Derna wast du bedoêling om op oans gemak un hapku tu eten, mar dat is meer un hapku met hindernissen wudden, mar wel hele leuke hindernissen. Krek hadden wu de soep un bitsju koud blasen, toen de bel gong en Janet en Kes oppu stoep stonnen. Nadat die un skoftsju gesellug bij oans sitten hadden tu kletsen, vertrokken su weer in de rigting Liwwadderkade. Derna wast tied foar de rest fan oanse maaltied. Ok dit het nyt lang duurt want der gong de bel alweer en stonnen Jan Bargboer met sien vrouw Liesbeth oppu stoepen. Ok met hun beidsjus hewwu natuurluk un uurke fijn sitten tu praten, tussen haakjes oanse friend Jan siêt dur weer goêt uut. Na dit besoekje hewwu de rest fan oanse maaltied mar opruumd. Tussen al disse besoekjus deur hewwu noch gauw de kerstboom de deur uutwerkt en de ballen en piek in doasen deen, morren mar ferder oprume. Dat was mar goêt ok, want even later gong weer de deurbel en ston oanse dogter Tico met de kleinkiendus oppu stoep. Nou ist hast agt uur en is dur weer rust op ut Hoogend 17, na un dach, om deur un gouden ringkju tu halen. Bij mien dachboekstukjus hoart altied un foto fien ik, dus derom fandaach mar un foto fan de oudankte kerstboom. {Top}

8 zaterdag 1 januari 2011 nieuwjaarsdag. Beste mensen allereerst, voor jullie allemaal een gelukkig Nieuwjaar of zoals ik vorig jaar op de eerste dag van het nieuwe jaar schreef, folle lok en seine, of op sien Snekers feul heil en zegen. We hebben gisteravond bij onze vrienden Jelte en Sinie het begin van het nieuwe jaar gevierd, het was een hele gezellige avond, tegen half twee waren we weer thuis. En dan, zaterdag 1 januari 2011, de eerste dag van een nieuw jaar, wat zal dit jaar ons brengen, natuurlijk hopen we allemaal weer op een mooi en gezond jaar. We kunnen in ieder geval proberen om er met elkaar weer iets moois van te maken. Zelf krijg ik de eerste dagen van dit jaar weer te maken met een behandeling van mijn rikketik, wat er moet en gaat gebeuren, ik weet het nog niet, hierover hoor ik dinsdag meer, een ieder geval gaan we vol goede moed aan dit nieuwe jaar beginnen en daar gaan we ons best voor doen. Vorig jaar heb ik besloten om het een beetje kalmer aan te doen, is niet echt gelukt, maar dit jaar wil ik dat echt gaan doen, zodat ik samen met Ika ook weer verschillende leuke dingen kan gaan doen. Vanmiddag ben ik nog samen met Ika, op verzoek van de fam. Brouwer, een echtpaar afgestudeerd als Snecologen, met vrienden, in de waterpoort geweest om aan dit gezelschap nog wat te vertellen over de poort en de Snekers. Verder was het een rustige dag voor ons en dat moet ook even, ik moet mezelf na de behandeling in het ziekenhuis een paar dagen in acht nemen. Dus veel meer nieuws heb ik ook niet te melden. Beste meensen allereerst, foar jimme allemaal un gelukkug nieuwjaar, of su as ik forug jaar oppu eerste dach fan ut nieuwe jaar skreef, folle lok en seine, of op sien Snekers, feul heil en zegen. Wu hewwu gisterafend bij oanse frienden, Jelte en Sinie ut begin fan ut nieuwe jaar viert, ut was un hele geselluge afend en teugen half twee waren wu weer thûs. En dan, saterdach 1 jannewarie 2011, de eerste dach fan un nieuwe jaar, wat sal dit jaar oans bringe, natuurluk hope wu allemaal weer op un moai en gesond jaar. Wu kenne in ieder gefal probere dur met elkaar weer wat moais fan tu maken. Self krij ik de eerste dachen fan dit jaar weer tu maken met un behandeling fan mien rikketik, wat dur mut en gebeure sal, ik weet ut noch nyt, hierover hoar ik dinsdach meer, in ieder gefal gaen wu weer vol goeie moêt an dit nieuwe jaar beginnen en der salle wu in ieder gefal oans best foar doên. Forug jaar hef ik besloaten om ut wat kalmer an tu doên, der is nyt feul fan teregt komen, mar dit jaar wil ik dat dit egt lukt, sudat ik tegare met Ika ok weer veskillende leuke dingen doên kan. Fanmiddach bin ik noch tegare met Ika, op versoek fan de fam. Brouwer, un afstudeerd egtpaar Snecologen, met hun frienden, in de waterpoort weest om an dit geselskap wat tu vetellen over de poort en de Snekers. Ferders wast un rustuge dach foar oans, en dat moest ok wel even, ik mut mie self na de siekenhuus behandeling un paar dachen in agt nimme. Dus ferders foar fandaach gjin nieuws. De eerste regenboog fan dit jaar, hopeluk bringt hij geluk. {Top}

9

10 maandag 28 februari. Alweer de laatste dag van februari, de kortste maand van het jaar en op papier tevens de laatste winterdag, nu wat mij betreft mag het voorjaar worden. Vanmorgen dus voor controle naar de cardioloog. Om half elf moest ik daar zijn en na een kwartiertje wachten werd ik opgeroepen, eerst voor een hartfilmpje en de bloeddruk werd ook gelijktijdig opgenomen. Daarna terug naar de wachtkamer. Weer een kwartiertje wachten en toen een gesprek met de cardiologe. Na dit gesprek, ik hoefde niet te fietsen, bleek dat ik moet proberen mijn conditie langzaam aan weer op te bouwen, dus wandelen en fietsen, maar vooral wandelen. Tot slot kreeg ik nog te horen dat ik pas over een jaar weer een oproep voor controle kan verwachten, dus hele goede berichten. Omdat ik toch in het ziekenhuis was, heb ik, nadat ik het heel vriendelijk had gevraagd, even een kort bezoekje aan mijn zieke vriend die momenteel op de hartbewaking ligt mogen brengen. Het gaat met hem alweer ietsje beter. Op de terugweg naar huis, ik was op de fiets, heb ik nog een paar boodschappen gedaan. Een van die boodschappen was het kopen van een zakje duivenvoer, Ika voert dagelijks een paar tortelduiven bij ons huis. Dit voer kocht ik vanmorgen bij dieren speciaal zaak Discus op het Grootzand. Als je in de buurt bent ga daar dan eens achter in de winkel een kijkje nemen, papagaaien groot en klein, krielkippen en konijnen en weet ik veel wat nog meer voor dieren hebben ze daar in een grote ren, midden in de winkel zo dat ze zich vrij in deze ren kunnen bewegen de vogels komen gewoon bij je op de hand of schouder zitten. Zo dat was het voor vandaag, straks weer zangrepetitie van Rolling Home. Alweer de laaste dach fan februari, de kotste maand fan ut jaar en op papier ok de laaste winterdach, nou wat mij betreft mach ut nou ok foarjaar wudde. Fanmorren dus foar kontrole naar de cardioloog. Om half elf moest ik der weze en nadat ik un ketierke wagten hat, wudde ik oproepen foar ut maken fan un hartfilmke en wudde geliek mien bloeddruk ok even meten. Derna terug naar de wagtkamer. Weer un ketierke wagte en toen hat ik un gesprek met de cardiologe. Na dit gesprekje, ik hoefde nyt tu fietsen, bleek dat ik kalman probere mut om myn konditie weer op tu bouwen, dus fietse en lope, mar foaral feul kuiere. As laaste kreeg ik tu horen dat ik pas over un jaar weer terug hoefde tu kommen foar un folgende kontrole beurt, dus hele goeie berigten. Omdat ik tog int siekenhuus was, hef ik, na ut eerst friendeluk fraagt tu hewwen, even un kot besoekje brogt, an myn sieke friend die momenteel oppu hartbewaking leit. Met hem gaet ut gelukkug ok alweer un bitsje beter. Oppu terugwech naar huus hef ik noch un paar boatskapkus deen, ien fan die boatskapkus wast kopen fan un sakje duvefoer, Ika foert dageluks de tortelduven hyr bij oans huus. Dit foer kogt ik fanmorren bij dierespesiaal saak Discus op ut Groatsaan. As jimme der us in de buurt komme mutte jimme us binnen kieke, agter in de winkel is un ren en der ken ju pappegaaien groat en klein, krielkiepen, knienen en weet ik feul wat foar beesten noch meer, gewoan los in un ren rontlopen of fliêgen siên, dus nyt in hokken, de fogels komme gewoan bij ju oppu haan of skouder sitten. Su dit was foar fandaach, strakjus weer sangrepetisie. zondag 27 februari. Een complete regendag vandaag, met zelfs vanmiddag tussen twee en drie uur nog natte sneeuw, tenminste in Lutkewierum. Vanmorgen om kwart voor twaalf zijn we met de opbouwploeg vertrokken naar het kerkje in Lutkewierum voor een optreden met Rolling Home en een gastoptreden van Johnny Silvo. Tegen twee uur kwamen de eerste bezoekers al binnen en om die uur toen ons optreden begon zat het kerkje bommetje vol, er kon geen kip meer bij. We hebben een goed optreden gedaan voor de pauze, na de pauze was het de beurt aan Johnny Silvo. De laatste twee nummers van dit optreden hebben wij met ons koor samen met Johnny gezongen. Het was een leuke middag met een goed publiek. Na afloop moest natuurlijk de gehele geluidsinstallatie weer worden afgebroken en ingepakt. Tegen zes uur waren we weer thuis en konden we terug kijken op een geslaagde middag. Het was ook mijn bedoeling om in en om het kerkje wat foto s te maken, nu om het kerkje lukte niet, het slechte weer, en in het kerkje heb ik een paar foto s genomen, maar ook niet meer dan dat. Un komplete regendach fandaach, met selfs fanmiddach tussen twee en drie uur noch natte sneeuw, tumeensen in Lutkewierum. Fanmorren om kwat foar twaalf binne wu met de opbouwploech vetrokken naar ut kerkje fan Lutkewierum foar un optreden met Rolling Home en un gastoptreden fan Johnny Silvo. Teugen twee uur kwammen de eerste bezoekers al binnen en om drie uur sat ut kerkje bommetje fol, en kon dur gjin kiep meer bij. Wu hewwu un goêt optreden versorgd foar de pauze en na de pauze wast de beurt an Johnny Silvo. Oans koor het de laaste twee nummers fan Johnny sien optreden noch met songen. Ut was un leuke middach met un goêt publiek. Na ouloop moest natuurluk de hele luudsinstallasie weer oubroken en inpakt wudde. Teugen zes uur waren wu weer thûs en konnen wu trug siên op un slaagde middach. Ut was mien bedoêling om in en om ut kerkje wat foto s tu maken, nou om ut kerkje lukte dat nyt, ut slegte weer, en in ut kerkje hef ik wel un paar foto s maakt, mar ok nyt meer dan dat. {Top}

11 {Top} zaterdag 26 februari. Een natte zaterdag, suterug zeggen we op zijn Snekers. Geen weer voor buitenactiviteiten, al is het vanmiddag wel een poosje droog geweest. Veel nieuws heb ik dan ook niet te vertellen. Vanmorgen ben ik in een flinke regenbui nog naar de markt geweest voor het wekelijkse bosje bloemen en dat waren mijn werkzaamheden dan wel zo ongeveer voor vandaag. Vanmiddag om zo ongeveer half vijf zijn Ika en ik, voor een kopje koffie en een lekker stukje gebak nog naar de Walrus gewandeld. Zo juist heb ik met mijn nieuwe fototoestel onze grote huisvriend Boris nog op de foto gezet, ik ben alle mogelijkheden van dit toestelletje zo nu en dan een beetje aan het uit proberen. Morgen ben ik al om kwart voor twaalf op pad naar Lutkewierum, in het kerkje hier gaat Rolling Home, samen met Johnny Silvo een concert geven, maar hierover morgen wel meer. Un suteruge saterdach, su sêgge wu dat op sien Snekers. Gjin weer foar butenaktiviteiten, al het ut fanmiddach al un skoftsju droog weest. Feul nieuws hef ik dan ok nyt tu vetellen. Fanmorren bin ik in un flinke regenbui noch naar de merk weest foar ut wekelukse boske bloemen en dat waren mien putsjus dan ok wel su ongefeer foar fandaach. Fanmiddach om un uur of half vijf binne Ika en ik, foar un kopke koffie met un lekker stukje gebak noch naar de Walrus kuiert. Su krek hef ik met mien nieuwe fototoestel oanse groate huisfriend Boris noch oppu foto setten, ik bin alle mogelukheden fan dit toesteltsju wat an ut uut proberen. Morren bin ik al om kwat foar twaalf op pad naar Lutkewierum, wu salle in ut kerkje, tegare met Johnny Silvo der un konsert geve, mar der kom ik morren dan wel op terug. Ok wel moai wudden. {Top} vrijdag 25 februari. Het was een klein wereldje deze vrijdag, niet koud, maar mistig en zo nu en dan een fijne regen en natuurlijk geen zon, nee niet echt mijn weer. Toch was ik vanmorgen al vroeg op pad, richting apotheek, weer nieuwe pillen halen. Daarna ben ik nog een uurtje naar het scheepvaartmuseum geweest. Vanmiddag ben ik een poosje met mijn nieuwe camera bezig geweest, ja ik heb weer een nieuwe kleine camera. Deze heeft een groter scherm en een lens met ietsje meer groothoek, mooi voor landschap opnamen, verder heeft hij het zelfde formaat als mijn andere, klein en past mooi in een jas of broekzak. Tegen vieren zijn Ika en ik naar het Antoniusplein gewandeld voor de heropening van Bakkerij Postuma. Deze heropening vond vanmiddag om vier uur plaats en gelijktijdig werd er een gedicht onthuld wat gemaakt is door Henk van der Veer. Dit gedicht wat Henk in opdracht van de bakker heeft gemaakt, hangt in de winkel aan de wand en is geschreven op een mooie oude foto van het St. Antonius ziekenhuis, deze foto is door Paul van Goor bewerkt. Ook aan de gevel is een plaat bevestigd met hierop een kort gedicht, al met al een keurig verzorgt geheel. Na deze heropening hebben we samen nog een bezoekje aan onze jongste en oudste dochter gebracht en bij haar heb ik mijn oude fototoestel achtergelaten, leuk voor de kleinkinderen. Ut was fandaach mar un klein wereltsju, nyt koud, mar mistug en su nou en dan un fien regentsju en natuurluk helemaal gjin sontsju, nee nyt egt mien weer. Tog was ik fanmorren al froeg op pad naar de apotheek, alweer nieuwe piltsjus hale. Derna bin ik ok noch un uurke in ut scheepvaartmuseum weest. Famniddach hef ik noch un uurke met mien nieuwe kamera en prutsen weest, ja ik hef weer un nieuw klein fototoesteltsju. Disse het un wat groater skermke en un lens met wat meer groathoek, moai foar laanskapfoto s, ferder is hast deselde as mien ouwe, klein en past moai inne jas of broeksbuse. Teugen vieren binne Ika en ik naar ut Antoniusplein kuiert foar de heropening fan Bakkerij Postuma. Disse heropening was fanmiddach om vier uur en op ut selde moment wudde dur ok un gedigt fan Henk van der Veer onthuld. Dit gdigt dat Henk in opdragt fan de bakker maakt, ut hangt in de winkel an de wand en is skreven op un moaie ouwe foto fan ut St. Antonius siekenhuus disse ouwe foto is deur Paul van Goor speciaal bewerkt. Ok an de gevel is un plaat befestugd, ok met un kot gedigju, al met al siêt ut dur keurug uut. Na disse

12 heropening binne wu tegare noch eefkus op besoek weest bij oanze jongste en ouwste dogter en bij hur hef ik mien ouwe fototoestel agter laten, leuk foar de kleinkiendus. {Top} donderdag 24 februari. Gisteravond was ik nog even in Joure en onderweg naar huis sneeuwde het flink. Vanmorgen lag er op sommige plaatsen dan ook een centimeter of 2 tot 3 sneeuw. Maar in de loop van de dag is alle sneeuw ook eigenlijk alweer weg, het regende zo nu en dan vandaag ook en het was ook wat mistig. Dus niet echt een gezond weertype. Toch heb ik vanmorgen een wandelingetje gemaakt, richting Leeuwarderweg, maar om nu te zeggen dat het echt wandelweer was, nee dus. Ben daarom ook maar weer gauw richting Hoogend gegaan. Vanmiddag ben ik nog een half uurtje naar de bibliotheek geweest om wat nieuwe lees en hobbyboeken. Ik vind het vaak in het weekend wel eens leuk om een hobbyboek door te bladeren, deze keer heb ik eentje meegenomen over het werken met computers en eentje over het verzorgen en maken van goed drukwerk. Dit was het dan voor vandaag eigenlijk wel zo ongeveer. Gisterafend bin ik noch eefkus in Joure weest, onderwech naar huus sneeuwde ut even flink. Fanmorren lag dur op sommuge plakken dan ok sun twee tot drie centimeter sneeuw. Mar in de loop fan de dach is alle sneeuw ok hast al weer fut, ut regende su nou en dan fandaach ok en ok wast mistug. Dus nyt egt un gesond weertiepe. Tog hef ik fanmorren noch un eintsju kuiert, du kant fan de Liwwadderdiek uut, mar om nou tu sêggen, jonge, wat lekker weer foar un kuierke, nee dus. Derom bin ik ok mar gauw weer rigting Hoogend gaen. Fanmiddach bin ik noch un half uurke naar de bibletheek weest om wat nieuwe lees en hobbyboeken. Ik fien ut faak int wiekend wel us leuk om us un hobbyboek deur te bladderen, disse keer hef ik ientsju metnomen over ut werken met kompjoeters en ien over ut versorgen en maken fan goêt drukwerk. Dit wast dan eigeluk wel weer sun bitsju foar fandaach. woensdag 23 februari. Vanmorgen nog een eindje gewandeld, het was nog steeds koud donker weer, nu op dit moment sneeuwt het, er is een weersverandering op komst met hogere temperaturen en regen. Maar vanmorgen was het in ieder geval nog droog. Het was ook redelijk druk in de stad, met winkelende ouders en kinderen en natuurlijk grootouders, vooral oma s met kleinkinderen, het is dan ook krokusvakantie. Zelf liep ik even bij Friesland Events binnen en na een gesprekje met Arnold zijn we samen even naar het vroegere café Cheers gewandeld. Na een poosje dicht te zijn geweest wordt het binnenkort geopend onder de naam grand café Het Plein, voor mij een mooie gelegenheid om even binnen te kijken. Heel vroeger, zo ongeveer 55 jaar geleden dronk ik hier mijn eerste pilsje en heette dit café nog het Einebit, vertaald het eenden wak, maar ver daarvoor had het de naam Stationskoffiehuis De Tramhalte. Of de tram daar ook gestopt heeft dat weet ik eigenlijk niet meer. Wij reden wel vaak op de treeplank van de tram mee, maar ik kan me niet herinneren of hij daar stopte, maar dat zal ongetwijfeld zo geweest zijn. Op dit moment is men druk bezig met een totale verbouwing van het café. Er is een mooie lange bar geplaatst met een hele mooie verlichting er boven. Ook de bovenverdieping wordt helemaal gerenoveerd. Voor mij dus een mooie gelegenheid om er even een paar foto s te maken. Op een van de foto s nog het lange bord wat op het dak staat van wat vroeger hotel de Gouden Leeuw heette, nu bar Ludiek. Vandaag heb ik ook weer een paar foto s op mijn log geplaatst, deze keer van het Schaapmarktplein. Fanmorren noch un eintsju kuiert, ut was noch steeds koud en donker weer, nou op dit moment sneeuwt ut, dur is un weersomslag op komst met hogere temperaturen en regen. Mar fanmorren wast in ieder gefal noch droog. Ut was ok redeluk druk inne stad met winkelende ouders en kiendus en natuurluk groatouders, meestentieds groatmoekes met kleinkiendus, mar ja, ut is dan ok krokus fakaansie. Self liep ik even bij Friesland Events binnen en na un praatsju met Arnold binne wu tegare even naar ut froegere café Cheers lopen. Dit café was al un poaske digt mar wut binnenkot weer opent onder de naam grand café Het Plein, foar mij un moaie gelegenhied om even binnen tu kieken. Heel froeger, nou praat ik over sun 55 jaar leden, dronk ik hier mien {Top}

13 eerst pilske en toen hiette ut noch Ut Einebit, even vetale,de eendenbijt, mar fer der foar hiette ut Stationskoffiehuis De Tramhalte. Of de tram der ooit ok stopt het, ik weet ut eigeluk nyt meer, wij reden froeger wel met oppu treeplanke, mar ik kan mie nyt herinnere of hij der ok stopte, mar dat sal fast wel su weest hewwu. Op dit ogenblik binne su druk besug met un totale verbouwing fan ut café. Dur is un moaie lange bar insetten met hele moaie ferligting dur boven. Ok de bovenvedieping wut flink anpakt. Foar mij dus un moaie gelegenhied om even un paar foto s te maken. Op ien fan de foto s siên ju noch ut lange bot wat froeger op ut dak ston fan hotel de Gouden Leeuw, nou bar Ludiek. Fandaach op mien log ok weer un paar foto s, dis keer fan ut Skapenplein. dinsdag 22 februari. Laten we het maar niet meer over het weer hebben, koud, koud en nog eens koud, heb ik het toch weer over het weer. Beste mensen het is weer dinsdag, nog steeds winter en natuurlijk ook weer koffie in de pub. Vandaag toch een beetje anders dan anders. Wat wil het geval, we zaten net met zijn allen aan een bakje leut met gezellige verhalen, komt er ineens een vreemde eend in de bijt. Nou vreemd dat mag ik eigenlijk ook niet zeggen, in ieder geval geen stamgast, maar voor ons en andere snekers toch wel een bekend figuur. Het was de bekende Pieter N. bij velen bekend als de vroegere vader van de Park flat. Zoals ik al zei, geen echte stamgast, hoewel hij te kennen heeft gegeven, om dit wel te gaan worden, maar of dit lukt wij betwijfelen het ten zeerste, gezien zijn al te grote belangstelling voor onze daar aanwezige dames, we zullen het maar eens afwachten. Gister las ik in de Leeuwarder courant nog een artikel Nooit genoeg verzameld. In dit artikel werd er een interview gehouden met Hille van Dieren. Een ontroerend verhaal van, ik mag wel zeggen een vriend van Ika en mij. Al zeker dertig jaar kennen wij Hille als een prettige Terschellinger en alweer tientallen jaren hebben we elk jaar met Hille en zijn zoon Guus, een fijn contact tijdens ons verblijf op Terschelling. En dan als laatste, zo juist heb ik nog een paar foto s gemaakt vanuit het raam van onze slaapkamer van de schitterend mooie wolkenpartij boven de waterpoort. {Top} Late wu ut mar nyt weer over ut weer hewwu, koud, koud en noch us koud, hef ik ut even goêt alweer over ut weer. Beste meensen ut is weer dinsdach, noch steeds winter en natuurluk weer koffie in de pub. Fandaach tog un bitsju andus dan andere keren. Wat wil ut gefal, sitte wu met sien allen krek lekker an un bakju leut met natuurluk de geselluge ferhalen, komt dur in ienen un freemde vogel binnen. Nou freemd mach ik eigeluk ok nyt sêgge, in ieder gefal gjin stamgast, mar foar oans en andere snekers tog wel un bekend figuur. Ut was de bekende Pieter N. bij feul fan oans bekend as de froegere fader fan de Park flat. Zu as ik al zei, gjin egte stamgast, hoewel hij wel zei dat hij dit eigeluk wel wurre wu, mar of dit deur gaen ken, ik betwiefel dat un bitsju, want hij het eigeluk wel wat tu feul belangstelling foar oanse dames die der elke dinsdach ok binne, mar wu salle mar us even afwagte. Gister las ik in de Liwadder krante noch un artikeltsju Nooit genoeg verzameld. In dit artikel wudde dur un interview houden met Hille van Dieren. Un ontroerend verhaal fan, ik mag wel sêgge un goeie friend fan Ika en mij. Seker al wel dertug jaar kenne wij Hille as un prettuge Terschellinger en alweer tientallen jaren hewwu wij elk jaar met Hille en sien seun Guus, un fijn kontact tiedus oanse fakaansie op Terschelling. Dan noch as laaste, su krek hef ik fan uut oans slaapkamerraam noch un foto s maakt fan de moaie wolkelugt boven de waterpoort. maandag 21 februari. Alweer een erg koude dag, geen dag voor veel buitenactiviteiten. Vanmorgen heb ik nog een klein eindje gewandeld en heb een bezoekje aan het scheepvaartmuseum gebracht maar daar zijn mijn bezigheden dan ook wel mee gezegd. Vanmiddag heb ik een gesprekje gehad over de opening Sneekweek, dit jaar op vrijdag 5 augustus. Voor deze avond moeten weer contracten gemaakt worden met de optredende artiesten en dweilorkesten, wie en welke dit gaan worden is elke keer weer een puzzel. Zo gaan de aanvragen richting dweilorkesten deze week de deur weer uit en dan maar hopen dat ze geen vakantie in die periode hebben en of ze natuurlijk weer willen spelen, maar dat laatste dat zit altijd wel goed. Voor de rest van deze middag heb ik een boek ter hand genomen en heb fijn zitten lezen. Vanavond weer repetitie van Rolling Home en dan zit deze maandag er weer op. {Top}

14 Alweer un kouwe dach, gjin dach foar butenaktiviteiten. Fanmorren hef ik noch un klein eintsju kuiert en un besoekje an ut scheepvaartmuseum brogt mar der hadden ju mien besugheden dan ok wel met seit. Fanmiddach hef ik un gesprekje hat over de opening Sneekweek, dit jaar op vrijdag 5 augustus. Foar disse afend mutte weer kontrakten maakt wudde met de optredende artiesten en dweilorkesten, wie en welke ut dit jaar weer wurre salle, dat is altied weer un hele uutsoekerij. Su gaen de anfragen foar de veskillende dweilorkesten disse week de deur weer uut en dan mar hope dat su gjin fakaansie hewwu in die tyd en of su speule wulle natuurluk, al is dat laaste meestentieds nyt sun probleem. Foar de rest fan disse middach hef ik lekker met un boek oppu bank sitten tu lesen. Fanafend weer repetisie fan Rolling Home en dan sit disse maandach dur ok alweer op. zondag 20 februari. Een koude zondag, mee door de harde wind was het erg koud. Toch was ik van plan om een rondje stad te doen. Maar op de waterpoortgracht had ik onverwacht een ontmoeting met Tjalling en Titia T. zij waren met dit koude weer aan de wandel met een bevriend echtpaar die bij hen op bezoek waren. Graag wilden ze een kijkje nemen in de waterpoort, dus ben ik even naar huis gewandeld om mijn sleutel te halen en heb deze mensen de waterpoort laten zien en gelijk heb ik een kort praatje over de poort gehouden. Daarna heb ik toch nog maar een kleine wandeling gemaakt. Ook weer een paar fietswrakken op de foto gezet. Op de site Groot Sneek, las ik van de bomen aanplant op het bolwerk in Bolsward, ik denk dat men hier in Sneek ook plannen heeft in die richting, maar of dit zal slagen, ik weet het niet zoals op deze onderstaande foto is te zien. Vanmiddag zijn Ika en ik tegen half vijf nog naar de pub geweest hier speelde Andehlian, erg druk was het hier niet, tegen half zeven waren we weer thuis, dus niet een echt drukke zondag voor ons. Un kouwe sundach, de hadde wien maakte ut ekstra koud. Tog wast mien plan om un rontsju stad tu doên. Mar oppu Waterpoortsgragt kwam ik overwags Tjalling en Titia T. teugen, zij waren met dit kouwe weer an de kuier met un befriend egtpaar wat bij hun op besoek was. Graag wuden su even in de waterpoort kieke, derom bin ik weer even naar huus lopen hef de sleutel fan de poort ophaalt, disse meensen de waterpoort siên laten en geliek hyr even un ferhaaltsju houden. Derna hef ik tog noch un kotte kuier maakt. Oppu site Groot Sneek, las ik fan ut boomplanten op ut bolwerk in Bolsward, ik dink dat su hyr in Sneek ok fan die plannen hewwu, mar of dat lukt, ik weet ut noch nyt, as ju onderstaande foto us bekieke. Ok noch weer un paar fietswrakken oppu foto setten. Fanmiddach binne Ika en ik teugen half vijf noch naar de pub lopen, hyr speulde Andehlian, erg druk wast hyr ok nyt, teugen half zeven waren wu weer thûs, dus nyt un egt drukke sundach foar oans. {Top} zaterdag 19 februari. Beste mensen wat is dit weer een koude zaterdag, klagen doe ik niet gauw maar dit weer hoeft wat mij betreft niet, dan maar liever geen weer. Maar goed we moeten het maar nemen zoals het is. Allereerst die mensen bedankt, die mij een mailtje stuurden naar aanleiding van mijn dagboekstukje van gister. Vanmorgen was ik samen met Margreet al om kwart voor negen onderweg naar Hindeloopen, om hier een inburgeringcursus te geven in de Friese taal aan een gezelschap uit Etten Leur. Het was een leuk gezelschap, en we hebben erg gelachen met deze mensen. Het is dan ook altijd weer leuk om te merken dat een taal die wij heel gemakkelijk spreken, nog zo moeilijk is voor mensen die gewend zijn om Nederlands te spreken. Wat ook altijd weer opvalt dat in elke groep die wij zo meemaken voor een inburgering, waar ze dan ook vandaan komen, er wel een of meer Friezen tussen zitten. Na de inburgering hebben we een stadswandeling gemaakt, onder leiding van een heuse stadsgids in Hindelooper klederdracht. Laat nu die gids een geboren Sneker zijn, die al heel lang in dit stadje woont. Hij deed de rondleiding op een hele leuke manier en wist echt wetenwaardige dingen te vertellen van dit oude stadje. Maar het was er zo koud, op elke hoek van straat of steeg stond je op de wind. Na de wandeling ging dit gezelschap naar Workum om hier een bezoek aan het Jopie Huismanmuseum te brengen. Hier hebben Margreet en ik afscheid van ons gezelschap genomen. Thuis gekomen zag ik op het voorblad van de Leeuwarder Courant een artikel staan met de kop Gezocht: naam Lân fan folk sûnder oeren. Dit is de naam van een stuk land langs de Schoterlandse Kompagnonsvaart en de naam is ontleend aan een boek van Evert Zandstra die het armoedige leven en bestaan beschrijft van de veenarbeiders. Het mooie van dit boek is dat het haast helemaal over onze familie gaat. Zelf heb ik twee van deze boeken, maar ben nog altijd op zoek naar een derde exemplaar en wel voor onze drie kleinkinderen. Zo dat was het weer voor vandaag. Op mijn fotopagina zal ik nog een aantal foto s plaatsen van mijn bezoek aan Hindeloopen. {Top} Beste meensen wat is dit weer un kouwe saterdach, klage doên ik nyt gauw mar dit weer hoeft om mij ok niet, dan mar liever gjin weer. Mar goêt, wu mutte ut mar nimme su as ut is. Allereerst alle meensen bedankt die mij un meeltsju stuurt hewwu naar anleiding fan mien dachboekstukje fan gister. Fanmorren was ik tegare met Margreet al om kwat foar negen onderwech naar

15 Hindeloopen, om hyr un inburgeringskursus in de Friese taal tu geven an un geselskap uut Etten Leur. Ut was un leuk geselskap en wu hewwu dan ok heel wat oulagt met disse groep. Ut is dan ok altied weer leuk om met tu maken hoefeul meensen, die went binne om Nederlaans tu praten, problemen hewwu met un taal die foar oans su gemakkeluk is. Wat ok altied opfalt, wer de groepen ok wech komme, dur sitte altied un paar Friezen tussen. Na de inburgering hewwu un stadskuier maakt onder leiding fan un egte stadsgids in Hindelooper kleren. Laat disse gids nou un geboren Sneker weze, die al heel lang in dit stadsju woant. Hij dee du rontleiding op un hele leuke manier en wist egte wetenswaardugheden over dit ouwe stadsju tu vertellen. Mar ut was su koud, op elke hoeke fan straat of stege stonnen ju oppu wien. Na de kuier gong dit geselskap naar Workum, naar ut Jopie Huismanmuseum. Hyr hewwu Margreet en ik ouskeid nomen fan de groep. Toen ik thûs kwam sach ik op ut foarblad fan de Liwwadderkrante un stukje staen met as kop Gezocht: naam Lân fan folk sûnder oeren. Dit is de naam fan un stuk laan langs de Skoaterlandse Kompagnonsfaart en de naam is ontleend an un boek wat Evert Zandstra skreven het over ut armoeduge leven en bestaen fan de veenarbeiders. Ut moaie nou fan dit boek is dat ut hast helemaal over oanse familie gaet. Self hef ik twee fan disse boeken, mar noch altied bin ik op soek naar un derde boek en wel foar oanse kleinkiendus. Su dat wast weer foar fandaach. Op mien fotobladsiede sal ik noch wat foto s sette die ik maakt hef van mien besoek an Hindeloopen. vrijdag 18 februari. Vandaag een koude winterdag, grauw en geen zon. Vandaag ook een rustige dag voor mij, eigenlijk gezegd heb ik niks gedaan, een boodschapje, een praatje bij AA computers, een paar boeken geruild, wat foto s gemaakt en me weer eens heel erg geërgerd. Maar eerst wil ik jullie even vertellen dat de hijgende herten, die hier in het kleine kolkje aan het Hoogend stonden, de Kerstman op hun rug hebben genomen en met de noorderzon zijn vertrokken, ook de kerstbomen hebben ze mee genomen. Nu vind ik dat laatste een beetje jammer want die hadden gelijk wel gebruikt kunnen worden voor Ömer Kaya zijn idee voor kerstbomen asiel, jammer nou. Gelijk wil ik eigenlijk voorstellen om dit asiel aan te gaan leggen bij het Rasterhofpark en dan bij de her geplante bomen meteen een naambordje te plaatsen van wie de boom is geweest, zo leven dan gelijk wat Sneker namen in de bomen voort. Dan mijn portie ergernis, deze portie wordt trouwens bij de week groter en waar erger ik mij dan zoal aan. Juist de slechte situatie bij onze Sneker trots de Waterpoort. Beste mensen al jaren, ik geloof al vier of vijf jaar klagen wij, tijdens de Raad op Straat, bij het gemeentebestuur over o.a. de rommel en Graffiti, nog maar niet te spreken over het zwerfvuil bij de waterpoort. De beide plantsoenen zien er niet meer uit, als de temperatuur hier flink hoog zou zijn waaide het laatste beetje grond ook nog weg. Deze twee borders, nou niet opscheppen, deze twee stukken grond dus, kunnen zeker met twintig centimeter aarde worden opgehoogd, als er dan gelijk straks weer een fatsoenlijke beplanting wordt aangebracht plus het verzakkende wegdek opknappen dan lijkt het alweer ietsje beter. Tot slot dan nog alle graffiti verwijderen en natuurlijk zorgen dat dit ook niet weer terugkomt en natuurlijk niet te vergeten een kwastje verf, zie als voorbeeld het stadhuis in de steigers, dan kunnen we eindelijk weer eens spreken van Sneker trots. Natuurlijk blijven er dan nog wel wat wensen, zoals de plashoeken die hier te vinden zijn, indien mogelijk onder stroom zetten, dat leert het plassen in deze hoeken heel gauw af. Tot slot dan nog de overlast, vooral in het weekeinde door jongelui, niet alleen in het weekend. Overdag en in de avond wanneer hier flink wordt gedeald. In de nachtelijke uren het vernielen van plantenbakken bij de bewoners van de Waterpoortsgracht en de troep zoals patatbakjes en lege plasticzakken die je hier her en der tegenkomt. Als er iets aan deze kleinigheden gedaan kon worden, konden wij als stadsgidsen de mensen weer een mooie waterpoort laten zien, zeker in 2013 wanneer dit mooie gebouw 400 jaar bestaat. Fandaach un kouwe winterdach, grauw en gjin sonne. Fandaach ok un rustuge dach foar mij, eigeluk seid hef ik niks deen, un boatskapku, un praatsju bij AA kompjoeters, un paar boeken ruilt, wat foto s maakt en mie weer us heel erg ergerd. Mar eerst wil ik jimme vetelle dat de hijgende herten die hier in ut kleine kolkje op ut Hoogend stonnen, de kerstman op hun rug nomen hewwu en met de noordersonne verdwenen binne, ok de kerstbomen hewwu su metnomen. Nou fien ik dat laaste nyt su leuk want die bomen hadden geliek wel bruukt wudde kennen foar ut idee fan Ömer kaya, ut kerstbome asiel, jammer nou. Geliek wul ik eigeluk foarstelle om dit asiel an tu lêggen bij ut Rasterhofpark en dan bij de her plante bomen geliek un naambotsju tu plaatsen met de naam fan wie die boom weest is, dan leve dur geliek wat Sneker namen deur in de bomen die der dan staen. Dan mien porsie {Top}

16 ergernis, dit porsie wut touwus elke week groater en wer erger ik mie dan wel an. Best meensen, ik geloof al vier of vijf jaar klage wij, tiedus de Raad op Straat, bij ut gemeentebestuur over o.a. de rommel en de graffiti, laat ik mie mar stil houwe, over de blikjus en de fleskus en andere troep, bij de waterpoort. De beide plantsoenen siên dur nyt meer uut, as hier de temperatuur flink hoog weze su, waaide ut laaste bitsju groan ok noch fut. Disse twee borders, nou nyt opskeppe, disse twee stukken groan dus, suden baat hewwu bij un ophoging met sun twintug centimeter goeie groan, as dur dan geliek straks weer us un goeie beplanting anbrogt wudde kon en geliek ut fusakkende stukje straat even metnomen wudde, dan liekt ut al un stuk beter. As laaste dan noch eefkus alle graffiti even futhale en natuurluk sorge dat suks nyt weer anbrogt wut, o, ja en nyt vegete hier en der un kwasju verf, sien as foarbeeld ut stadhuus in de steigers, dan kenne wu ut eindeluk weer us hewwu over oanse Sneker trots. Natuurluk binne dur dan noch wel wat weensen, su as de plashoeken die hier tu fienen binne, ast kan onder stroom sette, mutte ju us kieke hoe gauw ut pissen in disse hoeken ophoudt. En dan hef ik noch wat, dat is de overlast die de bewoaners fan de Waterpoortsgracht onderfiene, foaral in ut wiekend. Overdach en in de afend wanneer hyr flink dealt wut. In de nagtelukke uren ut venielen fan de plantebakken bij bewoaners fan de Waterpoortsgragt en du troep die ju der su nou en dan teugen komme, su as plestik patatbakjus en ouwe viese plestiksakken. As dur nou un bitsju an dit soart kleinughiedsjus deen wudde kan, kenne wij as stadsgidsen de meensen weer un moaie waterpoort siên late, seker in 2013 as oanse Sneker trots 400 jaar oud wudde mag. donderdag 17 februari. Vandaag was het net als gister een dag met goed weer, al was de wind wat sterker en de temperatuur een aantal graden lager, nu was het ongeveer 4 graden. Nadat ik vanmorgen eerst een paar boodschapjes heb gedaan ben ik weer een eindje gaan wandelen. Vandaag niet een wandeling van ongeveer twee uur, nee, deze keer is het bij een tochtje van ongeveer een uur gebleven want ik heb weer vrij veel last van mijn gewrichten, dus maar niet forceren dacht ik. Daarom ben ik vandaag maar weer eens langs het Spoordok gewandeld, altijd een mooie omgeving met vandaag vrij veel wandelaars zo langs het spoorwater. De afgelopen dagen ben ik ook nog weer een paar boeken rijker geworden, twee stuks kreeg ik van mijn vriend Jan Bargboer en eentje, dit heb ik te leen van Henk Visser. Een van de twee gekregen boeken De klok van Mijnheer Yoshida, gaat over veertig jaar vriendschap tussen de steden Kurobe en Sneek, past goed in mijn Sneek verzameling, het andere is een mooi boek, geschreven door Klaas Jansma over de gemeente Wonseradeel. Het boek wat ik mag lenen gaat over vijftig jaar v.v. Jubbega. Nu hoor ik je denken wat moet hij nu met een boek over voetbal in Jubbega, maar dit is voor mij toch een interessant boek om te lezen, omdat hierin veel voetballende Rozenbergen voorkomen en die gegevens passen weer mooi in mijn stamboomonderzoek, dus de komende tijd weer veel om te lezen. Vandaag ook weer een paar nieuwe (oude foto's) op mijn weblog. {Top} Fandaach wast krek as gister un dach met goêt weer, allienug was du wien wat sterker en de temperatuur flink lager, nou wast mar vier graden. Nadat ik fanmorren eerst wat boatskapkus deen hef, bin ik derna un eintsju gaen kuieren. Fandaach us nyt weer un kuier fan ongefeer twee uur, nee, disse keer ist bij un togju fan ongefeer un uur bleven, want ik hef knap last fan mien gewrigten, dus mar even nyt forsere. Der om bin ik fandaach mar weer us langs ut Spoordok kuiert, altied un moaie omgeving met fanmorren un hoop meensen die der an de wandel waren langs ut spoorwater. De oulopen dachen bin ik ok weer un paar boeken rieker wudden, twee stuks kreeg ik fan mien friend Jan Bargboer en ientsju, dit mag ik un skoftsju liene, fan Henk Visser. Ien fan de twee kregen boeken De klok van Mijnheer Yoshida, gaet over veertug jaar friendskap tussen de steden Kurobe en Sneek, dit past moai in mien Sneekvesameling, ut andere is un moai boek, skreven deur Klaas Jansma, over de gemeente Wonseradeel. Ut boek wat ik tu leen hef gaet over vijftug jaar v.v.jubbega. Nou hoar ik jimme dinken, wat mut hij nou met un boek over foetballen in Jubbega, mar dit is foar mij tog un intresant boek om tu lesen, omdat hyr feul foetballende Rozenbergen in foarkomme en die gegewus ken ik weer moai bruke bij mien stamboomondersoek, dus de kommende tied weer feul om tu lesen. Fandaach ok weer un paar nieuwe ( ouwe fotos ) op mien weblog.

17 {Top} woensdag 16 februari. Weer een prachtige dag deze woensdag, al begon het vanmorgen met een bewolkte lucht, al gauw kwam de zon erdoor en nu is het al ongeveer 9 graden. Vanmorgen ben ik om ongeveer tien uur op de fiets gestapt en naar IJlst gefietst. Hier heb ik de fiets bij het begin van de Ruterpolder wandeling neergezet, heb mezelf met het pontje overgezet en ben er met mijn wandeling door deze polder begonnen. De route is ongeveer vier kilometer en loopt dwars door de weilanden, waar het nu nog rustig is. Wel zie je al veel vogels en nog meer molshopen, het lijkt wel of de polder vol zit met mollen. Tijdens de wandeling kwam de zon door de laaghangende bewolking en werd het steeds mooier weer. Aan het eind van de wandeling loop je dan weer over de mooie Eegracht met zijn oude geveltjes en overtuinen, terug naar het startpunt bij het pontje, dit is bij de oude fabriek van Nooitgedagt. Onder de link Foto's vind je meer foto's van deze wandeling. Terug fietsend, over het oude jaagpad langs de Geeuw, heb ik nog een foto gemaakt van een echte oude schepbaggermolem en bij de Molenkrite nog een paar foto s van de houten brug, Dûvelsrak. Ik heb echt een mooie morgen gehad en genoot van de natuur die langzamerhand weer begint te ontwaken. Vanmiddag had ik nog een groepje jongelui van het Bogerman voor een kort bezoekje in de waterpoort. Aan deze groep heb ik het een en ander over dit oude bouwwerk kunnen vertellen. Wisten jullie wel dat over twee jaar dus, 2013 deze waterpoort 400 jaar oud is, zou er dan een feestje zijn? Vandaag voor het eerst heeft het mooie witte meeuwtje zich niet laten zien hier op het panorarium, misschien heeft hij, of zij, een vriendje of vriendinnetje gevonden. Weer un pragt dach disse woensdach, al begon hij fanmorren met un bewolkte lugt, al gauw kwam ut sontsju dur deur en nou ist ongefeer 9 graden. Fanmorren bin ik om ongefeer tien uur oppu fiets stapt en bin ik naar Drilst fietst. Hyr hef ik de fiets bij ut begin fan de ruterpolder kuierroute neer setten, hef mieself met ut pontsju oversetten en bin an de kuier deur disse polder begonnen. De route is ongefeer vier kilometer lang en loopt dwars deur de landerijen, wer ut nou noch rustug is. Wel siên ju al feul vogels en noch meer mollebulten, ut liek wel of sit de hele polder vol met mollen. Tiedus disse kuier kwam ut sontsju deur de laaghangende bewolking en wudde ut steeds moaier weer. An ut eind fan disse kuier loop je dan weer over de moaie Eegragt met sien ouwe geveltsjus en overtunen, terug naar ut startpunt bij ut pontsju, dit is bij de ouwe fabriek fan Nooitgedagt. Onder du link foto's fiene ju meer foto's an mien kuier fan fandaach. Terugfietsend over ut ouwe jaagpad langs de Geeuw, hef ik noch un foto maakt fan un egte ouwe schepbaggermolen en bij de Molenkrite noch un paar foto s fan de houten bruege, Dûversrak. Ik hef egt un moaie morren hat en genoaten fan de natuur die langsamerhaan un bitsju uut de winterslaap wakker wut. Fanmiddach hat ik noch un groepku jongelui fan ut Bogerman in de waterpoort. An disse jongelui hef ik ut ien en ander vetelt over dit ouwe bouwwerk. Wisten jimme trouwus wel dat over twee jaar, dus in 2013 disse waterpoort 400 jaar oud is, su dur dan un feesie wese? Fandaach het foar ut eerst ut moaie witte meeuwku um nyt siên laten hyr op ut panorarium, misskien het hij, of zij, wel un frientsju of friendintsju fonnen. dinsdag 15 februari. Weer een mooie dag vandaag, niet erg koud en weinig wind, mooi wandelweer. Vanmorgen eerst natuurlijk naar de pub, hier was het weer gezellig. Vanmiddag weer eens een eind gewandeld, wel een beetje later op de middag, ben dan ook net thuis,17,45 uur. Ik was eigenlijk van plan om wat vroeger op de middag te gaan wandelen, maar we hadden lekkage in een van de keukenkastjes, hiervoor kwam een monteur, ja, en dan is een uurtje zomaar om. Maar goed, daarna toch op pad. Al wandelend kwam ik bij de Akkerwinde en kon toen mooi vanaf de houten Brug, Ut Krûsrak, een foto maken van de houten brug, Ut Dûvelsrak, bij de Molenkrite. Tijdens mijn wandeling heb ik nog een bezoekje gebracht aan onze vriend Jan Bargboer en zijn vrouw Liesbeth. Van hem heb ik nog twee mooie boeken gekregen. Bij deze gezellige mensen heb ik een kopje koffie gedronken en kon ik meteen even uitrusten. Daarna ben ik via het wandelpad en de Lemmerweg weer naar het Hoogend gewandeld. {Top}

18 Weer un moaie dach fandaach, nyt erg koud en hast gjin wien, moai kuierweer. Fanmorren eerst natuurluk naar de pub, hyr wast weer gesellug. Fanmiddach weer us un eind kuiert, wel wat later oppu middach, bin dan ok krek weer thûs, 17,45 uur. Ik was eigeluk fan plan om wat froeger oppu middach tu gaen kuieren, mar wu hadden lekkaasju in ien fan de keukenkasjus, hyr kwam un monteur foar, ja en dan is un uurke su mar om. Mar goêt, derna tog op pad. Al kuierend belande ik bij de Akkerwinde en kon ik moai fan ouw de houten bruege,ut Krûsrak, un foto make fan de houten bruege, Ut Dûvelsrak, bij de Molenkrite. Tiedus mien kuierke hef ik ok noch un besoekje brogt an oanse friend Jan Bargboer en sien frouw Liesbeth. Fan hem hef ik noch twee moaie boeken kregen. Bij disse geselluge meensen hef ik un kopku koofie dronken en kon ik geliek even uutruste. Derna bin ik via ut wandelpad en de Lemmerdiek weer naar ut Hoogend kuiert. maandag 14 januari. Gisteren een mooie dag, vandaag weer een koude kille, natte dag, zo wisselen de dagen wat het weer betreft elkaar mooi af. Vanmorgen een paar boodschappen gedaan en alweer naar de apotheek geweest om medicijnen, van de meeste pillen heb ik nu voor drie maanden voorraad, dus ik kan even vooruit, het begint hier op het Hoogend ook al een beetje op een apotheek te lijken. Vanmiddag had ik een afspraak met onze lieve vriendin Ebel Koppen, zei had mij gevraagd of ik voor haar en een goede kennis in de waterpoort een verhaaltje wilde houden en of het mogelijk was om een bezoekje aan het carillon in het koepeltje van de Martinikerk te brengen. Dit heb ik natuurlijk met plezier gedaan, al moet ik zeggen dat het mij nog wel tegen viel, die hele klim via de wenteltrap naar het carillon. Maar als je dan eenmaal boven bent wordt je beloond met een mooi uitzicht over onze stad. Nu viel het uitzicht wel een beetje tegen met dit donkere weer, en het was ook nog een beetje mistig, maar het is toch iedere keer weer een belevenis dit fraaie uitzicht. Tegen vijf uur was ik weer thuis. Vanavond geen repetitie van Rolling Home, maar ledenvergadering, ik zing natuurlijk liever maar vergaderen op zijn tijd hoort er ook bij. Op mijn site nu ook een linkje naar een pagina met fotoalbums, hij is nog niet compleet maar dat komt de week nog in orde. Gister un pragt dach, fandaach weer un kouwe kille, natte dach, su wissele de dachen wat ut weer an gaet mekaar mooi af. Fanmorren weer wat boatskapkus deen en alweer naar de apotheek om medisienen, fan de meeste pillen hef ik nou foar drie maanden foarraad, dus ik kan even foaruut, ut begint hyr op ut Hoogend ok al un bitsju op un apotheekje te lieken. Fanmiddach hat ik un afspraak met oanse liêve friendin Ebel Koppen, zei hat mie fraagt of ik hur, en un goeie kennus, in de waterpoort ut ien en ander vetelle wu en of dur un mogelukhied was foar un besoekje an ut carillon in ut koepeltsju fan de Martinikerk. Dit hef ik natuurluk met plezier deen, al fiel mie die klim via de wenteltrap naar ut carillon noch wel teugen. Mar as ju dan ien keer boven binne, wurre ju wel beloand met un moai uutsigt over oanse stad. Nou fiel ut uutsigt fanmiddach wat teugen met dit donkere weer en ut was ok noch un bitsju mistug, mar ut is tog iedere keer weer un belevenis dit moaie uutsigt. Teugen vijf uur was ik weer thûs. Fanavend gjin ripetisie fan Rolling Home, mar un ledefegadering, ik sing liever, mar fegadere hoart dur op sien tied ok bij. Op mien websiede nou ok un linkje naar un bladsiede met fotoalbums, kompleet is ie noch nyt mar dar komt disse week. {Top} zondag 13 februari {Top} Fijn weer op deze zondag, het ruikt al een beetje naar de lente, mooi weer, niet veel wind en vanmiddag was de zon ook nog regelmatig aanwezig, wat wil je nog meer en dat in februari. Daarom zijn we nadat we eerst koffie hadden gedronken, een eind gaan wandelen. Onderweg kwamen we al gauw veel meer wandelaars tegen die ook liepen te genieten van het mooie weer. Aan sommige bomen en struiken kun je ook al zien dat de natuur zich ook al opmaakt voor de lente, want aan verschillende takken zie je al dikke bloeiknoppen verschijnen. Onderweg heb ik een paar foto s gemaakt van een heksenbezem in een berkenboom aan de Westersingel. Toen ik een jongen was en wel bij mijn pake en beppe logeerde zag ik vaak van deze woekeringen in berkenbomen langs de zandpaden en ook zag je daar veel eksters. Ik heb dan ik ook heel lang gedacht dat dit eksternesten waren. In de volksmond kregen deze woekeringen, de naam van heksenbezems. Over de berk maar ook over deze aantastingen, doen verschillende verhalen de ronde. Zo gaat het verhaal dat een heks op haar nachtelijke uitstap te lang bleef napraten en er, toen de zon opkwam, gehaast vandoor moest. Echter, ze was net iets te laat. De eerste lichtstraal die op haar bezem viel, deed de vliegkracht ervan verdwijnen. De bezem bleef in de boom hangen en de heks moest haar reis te voet vervolgen. Mensen van

19 roeivereniging de Geeuw vonden het denk ik ook goed vaarweer, want die waren ook al op het water te vinden. Met een kano, vier man plus stuurman voeren ze vanmorgen hier in het kolkje op het Hoogend. Fijn weer op disse sundach, ut ruukt al un bitsju naar de lente, moai weer, nyt feul wien en fanmiddach ok noch regelmatug ut sontsju dur bij, wat wille eigeluk noch meer en dat in februari. Dus egt kuierweer, derom eerst un kopku koffie en toen op pad. Onderwech kwammen wu feul meer meensen teugen, die krek as wij, ok genoaten fan ut moaie weer. An sommuge bomen en struken ken ju al siên dat du natuur um ok al opmaakt foar de lente, want an veskillende takken siên ju al dikke bloeiknoppen. Onderwech hef ik un paar foto s maakt fan un heksebezum in un berkeboam an de Westersingel. Toen ik un jonkju was en wel bij mien pake en beppe uut fan huus was sagen ju faak fan disse woekeringen in de berkeboamen langs de zandpaden en ok sagen ju der feul eksters. Ik hef toen dan ok heel lang dogt dat dit eksternesten waren. In de volksmoan kregen die vegroeiingen de naam fan heksebezum. Over de berkeboamen en disse woekeringen doên dan ok veskillende verhalen de ronde. Su gaet dur un verhaal over un heks die snags tu lang op pad weest was en toen de sonne opkwam fiel dur un sonnstraal op hur bezum en wu hij nyt meer fliêge. De bezum bleef toen in un berkeboam hangen en de heks kon naar huus lope. Meensen fan roeivereniging de Geeuw vonnen ut dink ik ok al moai vaarweer, want die sagen ju ok al op ut water. Met un kano, vier man plus un stuurman voeren su hyr fanmorren in ut kolkju op ut Hoogend. zaterdag 12 februari. {Top} Alweer, hoe kan het ook anders, een koude natte dag. Ja, als het niet wintert dan heb je dit kwakkelweer. Voor mij is dit in ieder geval niet het beste weer, de gewrichten van heupen en knie zijn erg pijnlijk en niet alleen bij mij. Ik was vanmorgen even in de kelder bij Historisch Sneek en daar liep Wietze v H. ook al te kreupelen, ook pijn in zijn heup. Artrose klanten, waar van ik er dus ook eentje ben hebben droog weer nodig, goed winterweer of zomerwarmte, maar ja, daar ziet het nu nog niet naar uit, maar ook die tijd komt wel weer, zullen we maar denken. Daarom heb ik vandaag ook niet veel ondernomen en nog minder beleefd. Zoals ik al schreef ben ik even bij Historisch Sneek geweest, gelijk ook nog maar een boek uit de bibliotheek mee genomen. Natuurlijk ook nog het bekende wekelijkse bloemetje gekocht en zoals elke zaterdag een kopje koffie met wat lekkers bij de Walrus en dat was het dan weer voor vandaag, wel wat saai maar het is niet anders. Alweer, hoe kant ok anders, un kouwe natte dach. Ja, ast nyt wintert dan hewwu ju dit kwakkelweer. Foar mij is dit in ieder gefal nyt ut beste weer, de gewrigten fan heupen en knibbel hewwu ut swaar tu verduren en binne best pienlik en nyt allynug bij mij. Ik was fanmorren even in de kelder bij Historisch Sneek en der liep Wietze v H. ok al tu kreupelen, ok pine in de heup. Artrose klanten, wer fan ik dur dus ok ien bin, hewwu drooch weer noadug, goêt winterweer of somerwarmte, mar ja, der siêt ut dur nou noch nyt naar uut, mar die tied komt ok wel weer salle wu mar dinke. Derom hef ik fandaach ok mar nyt feul ondernomen en noch minder beleefd. Su as ik al skreef bin ik even bij Historisch Sneek weest, geliek hef ik ok noch un boek metnomen uut de Biebletheek. Natuurluk ok noch ut wekelukse bloemke kogt oppu merk en su as elke saterdach un kopku koffie met wat lekkers bij de Walrus en dat wast dan foar fandaach, wel saai mar ut is nyt andus. Vrijdag 11 februari. Een dag met rustig weer en zo nu en dan een beetje zon. Een dag voor allerhande dingetjes die nodig weer eens moeten gebeuren. Allereerst naar de kapper. Dus vanmorgen om half negen de deur uit in de hoop dat er dan niet teveel wachtenden voor je zijn, want aan dat wachten, ik heb er een broertje dood aan. Gelukkig viel het deze morgen nogal mee, maar twee heren voor mij. Dus zo tegen tien uur was ik weer thuis, een hele pluk haar minder, maar ook mijn beurs weer wat dunner. Ik vind het toch iedere keer weer vreemd dat je moet betalen terwijl je er toch een hoop haar achterlaat. Wat een kale man misschien wel graag zou willen hebben. Thuis gekomen eerst maar een kopje koffie gedronken en daarna ben ik de straat over gestoken naar de gehoorwinkel want mijn hoortoestel was stuk. In een dergelijk apparaat zit een houdertje, voor de batterij en dit kan je open scharnieren als het scharnier werkt natuurlijk, nou bij mij dus niet. Het wilde niet alleen niet scharnieren, het hele houdertje viel er uit, compleet met batterij. Dan ben je dus niet alleen houdertje en batterij kwijt, maar ook je gehoor, want dan werkt het apparaat niet meer als gehoorversterker, maar als een kurk, dus kortweg gezegd je hoort haast niets meer met dat oor. Dus mijn beide apparaten mochten daar blijven voor reparatie, gelukkig had ik mijn oude toestellen nog en die hangen nu achter mijn oren. Vanmiddag ben ik tot slot nog naar de bibliotheek geweest om twee boeken terug te brengen, hier zat strafport op, te laat met inleveren. Dit kostenplaatje op één dag voor een arme A.O.W, er, niet best. {Top}

20 Un dach met rustug weer en su nou en dan un klein sontsju. Un dach foar allerhande dinkjus die noadug gebeure moesten. Allereerst naar du kapper. Dus fanmorren om half negen de deur uut in de hoop dat dur nyt tu feul wagtenden foar mij binne, want an dat wagten, wat hef ik der un hekel an. Gelukkug fiel ut fanmorren met, mar twee mannen foar mij. Dus su teugen tien uur was ik weer thûs, un hele pluk haar minder en un platte beurs. Ik fien ut tog iedere keer mar weer freemd dat ju betale mutte, terwyl ju der un bos haar agterlate wer veskillende kale mannen wel graag wat fan hewwu wuden. Thûs met Ika un kopku koffie dronken en derna bin ik de straat overstoken naar de gehoarwinkel want mien hoartoestel was stukken. In sun apperaatsju sit un houwerku foar de batterij en dit kan open skarniere, as ut skarnierku werkt, nou bij mij dus nyt. Ut wu nyt skarniere, watte, ut hele houwerku fiel dur uut, kompleet met ut batterijku. Dan binne ju dus nyt allienug ut houwerku en ut batterijke, mar ok ju gehoar kwyt, want dan werkt ut apperaat nyt meer gehoar versterkend mar meer as un kurk, dus kotwech syt ju hore hast niks meer met dat oar. Dus mien beide apperaten mogten der blieve foar riperasie, gelukkug hef ik mien ouwe gehoorversterkers noch en die hange nou agter mien oaren. As laaste bin ik fanmiddach noch naar de bieb weest om twee boeken terug tu bringen, hyr sat strafport op, tu laat met inleveren. Un flink kosteplaatsju foar un arme A.O.W,er, nyt best. donderdag 10 februari. Vandaag weer een donkere kille dag, met zo nu en dan een beetje regen. Veel heb ik vandaag dan ook niet ondernomen, nu moet ik er eerlijk bij vertellen, dat ik me ook niet echt fit voel, vermoedelijk toch een beetje te veel beweging genomen gisteren en dinsdag. Wel heb ik vanmorgen weer een eindje gewandeld, maar het ging niet van harte, ik heb weer veel last van mijn rug en knie en daarbij begint mijn heup nu ook erg pijnlijk te worden tijdens het lopen, daarom deze keer ietsje minder ver en onderweg heb ik ook nog een stop ingebouwd, de eerste bij mijn vriend Fokke en de tweede stop bij onze dochter Janet en vandaar weer naar het Hoogend. Ook vanmiddag toen ik op de bank zat met een boek had en heb ik geregeld last van een vervelende zangerige pijn. Maar ja, het weer werkt ook al niet mee, dus de komende dagen maar eventjes weer ietsje kalmer aan doen. Vanmiddag dus niets bijzonders gedaan of het moet wel zijn dat ik een foto van een zeemeeuw heb gemaakt. Nu is er aan een zeemeeuw niet zo veel bijzonders, maar aan deze wel. Elke middag, meestal op middag, zit deze meeuw in zijn eentje op het panorarium, maar waarom alleen, is hij zijn vriendjes kwijt, of is hij misschien te eigenwijs, ik weet het niet, maar al wel een week, zie je hem elke middag weer, daarom heb ik heb maar eens op de foto gezet, misschien kent of herkend iemand hem wel Fandaach weer un donkere kouwe dach, met su nou en dan un bitsju regen. Feul hef ik fandaach ok nyt ondernomen, nou mut ik dur wel eerluk bij vetelle, dat ik mie ok nyt egt fit foêl, vermoedeluk hef ik tog gister en dinsdach un bitsju te feul beweging nomen. Wel hef ik fanmorren noch un eintsu kuiert, mar ut gong nyt su ut eigeluk moest, ik hef un hoop last fan mien rug en knibbel en mien heup begint nou ok al best pienluk tu wudden tydus ut lopen, derom disse keer mar nyt su fer en onderwech hef ik un paar stops inlast, de eerste bij mien friend Fokke en de tweede stop bij oanse dogter Janet en bij Janet wech weer naar ut Hoogend. Ok fanmiddach toen ik oppu bank sat tu lesen hat ik die verfelende sangerugge pine. Mar ja, ut weer werkt ok al nyt met, dus de kommende dachen mar even wat kalmer an. Fanmiddach dus niks gjin biesonders deen, of ut mut ut fotograferen fan un zeemeeuw al weze. Nou is dur an un zeemeeuw nyt su feul bysonders, mar an disse wel. Elke middach, sit disse meeuw in sien doaie eentsju op ut panorarium, mar werom nou allienug, su die sien maatsjus kwiet weze, of is hij misskien tu eigenwies, ik weet ut nyt, mar al un week siên ju hem elke middach weer, derom hef ik um mar us oppu foto setten, misskien is dur wel ien die kunde an hem het. {Top} woensdag 9 februari. Alweer een prachtige dag vandaag, geregeld zon, een ietsje meer wind dan gister en een temperatuur van acht graden. Mooi weer voor een wandeling en dat heb ik vanmorgen dan ook gedaan. Na de koffie en een bezoek aan de dokter voor nieuwe medicijnen heb ik bij onze oudste dochter nog een kopje koffie gedronken en daarna heb ik nog een wandeling gedaan van ongeveer een uur. Tijdens deze wandeling ben ik een stukje door het laatste restje van het burgemeester de Hooppark gewandeld, langs het Joodse monument en via het paadje langs het hertenkamp naar de Leeuwarderweg, deze heb ik gevolgd tot aan het dierenasiel de Nomadenhof. Daarna het paadje langs de Zwette volgend, een gedeelte door het Zwetteplan, daarna door de binnenstad weer naar het Hoogend. Vanmiddag, het was nog steeds goed weer, heb ik de fiets gepakt en ben nog een eind wezen fietsen. Nu zal je wel denken eerst wandelen en dan ook nog eens fietsen, ja dat fietsen is eigenlijk op doktersadvies. Ik heb namelijk artrose in mijn knieën en dit is regelmatig erg pijnlijk, ook kan ik dan moeilijk een poosje staan. Nu heb ik vorig jaar het advies gekregen om regelmatig een flink eind te fietsen, dat heb ik toen gedaan en daar heb ik toen wel baat bij gevonden. Dus al het enigszins goed weer is wil ik dat ook dit jaar gaan doen, vandaar mijn eerste wat langere fietstochtje dit {Top}

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

Kies uit: schiet op jarig ziekenhuis sport laat. 1 Morgen is mijn dochter. Ze wordt zes jaar. 3 Ik op maandag, woensdag en vrijdag.

Kies uit: schiet op jarig ziekenhuis sport laat. 1 Morgen is mijn dochter. Ze wordt zes jaar. 3 Ik op maandag, woensdag en vrijdag. 21 21 HOOFDSTUK 2 Te laat! WOORDEN 1 Kies uit: schiet op jarig ziekenhuis sport laat 1 Morgen is mijn dochter. Ze wordt zes jaar. 2 Ron,! De bus komt bijna! 3 Ik op maandag, woensdag en vrijdag. 4 We komen

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen.

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen. Woensdag Ik denk dat ik gek word! Dat moet wel, want ik heb net gehoord dat mijn moeder kanker heeft. Niet zomaar een kankertje dat met een chemo of bestraling overgaat. Nee. Het zit door haar hele lijf.

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER Iedereen die volgende week niet terug komt een hele fijne vakantie toegewenst! VAKANTIE Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND Vandaag extra veel tekeningen van de

Nadere informatie

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 Ik arriveer op een zon overgoten Wijkpark. Nog geen kwartier later wordt het park in de schaduw gelegd door donkere wolken. Die trokken gelukkig weg en wederom

Nadere informatie

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl.

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Chatten Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Colofon Een uitgave van Eenvoudig Communiceren

Nadere informatie

Meneer (ome Jan) Mevrouw Lieselot Jeffrey Kind 1 t/m 4. Wat krijgen we nou, Sinterklaas? Tekst en muziek: Marjon Dobbe

Meneer (ome Jan) Mevrouw Lieselot Jeffrey Kind 1 t/m 4. Wat krijgen we nou, Sinterklaas? Tekst en muziek: Marjon Dobbe Wat krijgen we nou, Sinterklaas? Tekst en muziek: Marjon Dobbe We zijn in de kamer van Sinterklaas in Nederland. Sint zit er wat sip bij. Het boek van Sint is verdwenen! Wie moet nou welk cadeautje? Sint

Nadere informatie

Take a look at my life 43

Take a look at my life 43 Take a look at my life 43 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van

Nadere informatie

Take a look at my life week 11

Take a look at my life week 11 Take a look at my life week 11 Ik weet steeds niet zo goed wat ik nou wil, elke week een diary online of elke 2 weken. Heb het zelfs al een keer elke maand gedaan, maar dat was niet te doen. Toch weer

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Take a look at my life week 5&6

Take a look at my life week 5&6 Take a look at my life week 5&6 Maandag 27 januari 2014 Zou vandaag gaan werken, maar heb op het laatste moment afgezegd omdat het nogal glad was op de weg. Dus ik durfde het niet aan om op de fiets naar

Nadere informatie

Borstkanker ''Angst voor het onbekende''

Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Ellen Wagter-Streep Schrijver: Ellen Wagter-Streep ISBN: 9789402129663 Ellen Wagter-Streep Inhoud Inhoud... 05 Voorwoord...

Nadere informatie

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook:

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook: Weten jullie hoe Sinterklaas van Spanje naar Nederland komt? Ja? Met de fiets? Nee! Met de stoomboot, natuurlijk! Het is een heel gedoe voordat Sinterklaas en zijn Pieten kunnen vertrekken. Je wil niet

Nadere informatie

Schoolkamp 2015, Jacco

Schoolkamp 2015, Jacco Schoolkamp 2015, Jacco We gingen om 10:30 weg met de bus, eigenlijk moesten we met de fiets maar het stormde hard. Met de bus reden we naar Basal, daar werd verteld wat ze deden en we gingen stenen zoeken.

Nadere informatie

De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak.

De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak. De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak. Deze kleine draak werd in de mensenwereld geboren en heeft lang bij zijn vriend Maurice en zijn

Nadere informatie

Take a look at my life 51

Take a look at my life 51 Take a look at my life 51 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

Musical De Eendenclub verdwaalt

Musical De Eendenclub verdwaalt Pagina 1 van 9 Musical De Eendenclub verdwaalt Normale versie voor 3 typetjes (Otto/Elle/Izzi) Een eigen productie van Recrateam Zang: Leonie van Gent en Martijn Boer Stemmen op de cd-versie: Martijn Boer

Nadere informatie

~~Weekly Diary 21~~ [social_share]

~~Weekly Diary 21~~ [social_share] ~~Weekly Diary 21~~ [social_share] Eind mei alweer, nog een week en dan zitten we in Juni de maand waarin mijn mannetje jarig is en mijn beste vriendin ook. Maar zover is het nog niet. Helaas nog steeds

Nadere informatie

Help, mijn papa en mama gaan scheiden!

Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Joep ligt in bed. Hij houdt zijn handen tegen zijn oren. Beneden hoort hij harde boze stemmen. Papa en mama hebben ruzie. Papa en mama hebben vaak ruzie. Ze denken

Nadere informatie

U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen.

U leert in deze les toestemming vragen. Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. TOESTEMMING VRAGEN les 1 spreken inleiding en doel U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. Bij toestemming vragen is het belangrijk dat je het op een

Nadere informatie

Billie de Beer en de Tuinstedebrigade (3): Ontmoeten de vogels Juni 2014

Billie de Beer en de Tuinstedebrigade (3): Ontmoeten de vogels Juni 2014 Billie de Beer en de Tuinstedebrigade (3): Ontmoeten de vogels Juni 2014 Janneke Blaauwbroek & Michael Janse, juni 2014 Pagina 1 Billie de Beer woont nu al een paar dagen bij de hamsters in Tuinstede.

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Take a look at my life 42

Take a look at my life 42 Take a look at my life 42 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van

Nadere informatie

Eindverslag zomerkamp 2016 Oosterzee, Friesland 18 juli t/m 22 juli 2016

Eindverslag zomerkamp 2016 Oosterzee, Friesland 18 juli t/m 22 juli 2016 Eindverslag zomerkamp 2016 Oosterzee, Friesland 18 juli t/m 22 juli 2016 Maandag 18 juli We vertrekken vanaf de locatie Koningsbelt met 25 leerlingen, 10 begeleiders en aanvullende gezinsleden zoals een

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 12/11/14 1 LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 1. (lezen) Ik.... een lange tekst. 2 Hij.... een moeilijk boek. 3. Zij.... een gemakkelijk tekstje. 4..... jullie veel? Ja, wij.... graag kinderboeken.

Nadere informatie

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het Maar het duurt maar heel even dat op de kop staan De wereld

Nadere informatie

Materiaal Groen. Deel 1: Seizoenen

Materiaal Groen. Deel 1: Seizoenen Materiaal Groen Deel 1: Seizoenen Colofon Deel 1: Seizoenen Onderdeel van het materiaal Groen, met de thema s: Seizoenen (dl. 1), Groen in de stad (dl. 2), Groen groeit (dl. 3), Thuis tuinieren (dl. 4)

Nadere informatie

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden.

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 1 Werkwoord (wonen, werken, lopen,...) wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 8 Grammatica is niet moeilijk 1.1 woon, woont, wonen Ik woon nu in Nederland. Jij woont nu in Nederland. U woont nu

Nadere informatie

Melkweg. Naar de speelzaal. Lezen van Alfa B naar Alfa C. Taal en ouders: Peuters. Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann

Melkweg. Naar de speelzaal. Lezen van Alfa B naar Alfa C. Taal en ouders: Peuters. Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Melkweg Lezen van Alfa B naar Alfa C Naar de speelzaal Taal en ouders: Peuters Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Colofon Melkweg: Naar de speelzaal, 0 Dit boekje is een uitgave van Stichting

Nadere informatie

Eindelijk ben ik in Canada voor langere tijd na de 1e keer in januari 2008 en vervolgens 1x per jaar.

Eindelijk ben ik in Canada voor langere tijd na de 1e keer in januari 2008 en vervolgens 1x per jaar. WELCOME TO CANADA Eindelijk ben ik in Canada voor langere tijd na de 1e keer in januari 2008 en vervolgens 1x per jaar. 7-11-2010 Bij aankomst Toronto moest ik mijn werkvergunning afhalen, maar omdat het

Nadere informatie

Een varende stad. Celien maakt overal foto s van. Binnen en buiten. Ze is zo druk aan het fotograferen, dat ze haar verdriet vergeet.

Een varende stad. Celien maakt overal foto s van. Binnen en buiten. Ze is zo druk aan het fotograferen, dat ze haar verdriet vergeet. Naar Engeland Celien staart naar de horizon, die nauwelijks te zien is. De lucht en de zee hebben dezelfde grauwe kleur. Ze trekt haar jas dichter om zich heen. De boot is net vertrokken en vaart nog niet

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Ik en mijn groep zijn naar Corien Oranje geweest dat was erg leuk.

Ik en mijn groep zijn naar Corien Oranje geweest dat was erg leuk. Ik en mijn groep zijn naar Corien Oranje geweest dat was erg leuk. We moesten ook een quiz doen dat was ook wel erg leuk. De kinderen uit mijn klas had het erg naar hun zin. Dit is Corien Oranje-) Dit

Nadere informatie

De muziekreis naar Valkenburg.

De muziekreis naar Valkenburg. De muziekreis naar Valkenburg. 24 maart 2014 Vandaag gaan we met het Buitenhof naar Valkenburg voor de muziekreis. De begeleiders Marij en Henk gaan al vroeg op pad om iedereen op te halen. Marij haalt

Nadere informatie

2c nr. 1 zinnen met want en omdat

2c nr. 1 zinnen met want en omdat OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement 51 51 HOOFDSTUK 4 Te huur WOORDEN 1 1 Ik woon in een flat op de vierde.... a verdieping b appartement 2 Het is een rijtjeshuis met een grote woonkamer en drie.... a tuinen b slaapkamers 3 Mijn woonkamer

Nadere informatie

Bibliotheek Mysterie

Bibliotheek Mysterie Bibliotheek Mysterie Eerste druk, 2014 2014 Nicole van Oudheusden isbn: 9789048432257 nur: 284 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

Beeld Hoofdstuk 5. Uitgeschreven tekst. NL test

Beeld Hoofdstuk 5. Uitgeschreven tekst. NL test Beeld Hoofdstuk 5 Uitgeschreven tekst NL test www.ncrv.nl/ncrvgemist/8-1-2011/nl-test-2011-afl-1 (fragment tot 8:53 min.) NL test (NCRV) Duur fragment: 8:53 min. Duur uitzending: 24:49 min. Datum uitzending:

Nadere informatie

FLIPPEN. Naam: Ruben van Dijk Datum van inlevering: 28/11/06 Klas: M1C Tutorgroep: 2

FLIPPEN. Naam: Ruben van Dijk Datum van inlevering: 28/11/06 Klas: M1C Tutorgroep: 2 FLIPPEN Naam: Ruben van Dijk Datum van inlevering: 28/11/06 Klas: M1C Tutorgroep: 2 Verantwoording: Opleiding: Media Vormgeven School: Media college Amsterdam Jaar: 1 Projectomschrijving: Het maken van

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua Spreekbeurt Dag Oglaya Doua Ik werd wakker voordat m n wekker afging. Het was de dag van mijn spreekbeurt. Met m n ogen wijd open lag ik in bed, mezelf afvragend waarom ik in hemelsnaam bananen als onderwerp

Nadere informatie

Werkblad 3: Gravenfeest China

Werkblad 3: Gravenfeest China 1. Lees onderstaande mails en noteer op een apart blad wat je leert over Qing Ming Jie. 2. Bedenk een verhaal over het gravenfeest dat je kan vertellen aan de andere kinderen van je klas. Welke prenten

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

Gefeliciteerd, je hebt ADHD!

Gefeliciteerd, je hebt ADHD! Gefeliciteerd, je hebt ADHD! Eerste druk, augustus 2012 2012 Petra van der Burg-Jansen Illustrator: Roel van Gestel Kaft: Denise Kennedy van Dam & Roel van Gestel Voorwoord: Mw. E. Chatrou, kinder- en

Nadere informatie

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012 NOORWEGEN 09-05-2012 13-05-2012 Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden door onze ouders naar Schiphol gebracht. Ik zat bij Ilonka in de auto. Op Schiphol gaf meester Hendrie

Nadere informatie

De brug van Adri. Rollen: Verteller Martje Adri Wim

De brug van Adri. Rollen: Verteller Martje Adri Wim De brug van Adri Rollen: Verteller Martje Adri Wim Daar loopt een meisje. Ze heet Martje. Ze kijkt boos en loopt langzaam. Ze weet niet waarheen. Martje kent Wim. Hij woont in dezelfde straat, maar Wim

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

KINDEREN VOOR KINDEREN CONCERT. ZONDAG 24 JUNI 2012 PURMEREND. Met het Stedelijk Orkest.

KINDEREN VOOR KINDEREN CONCERT. ZONDAG 24 JUNI 2012 PURMEREND. Met het Stedelijk Orkest. KINDEREN VOOR KINDEREN CONCERT. ZONDAG 24 JUNI 2012 PURMEREND. Met het Stedelijk Orkest. WAKKER MET EEN WIJSJE Als ik door de stad loop Vraag ik me vaak af Waarom zijn alle mensen Zo nors en zo kortaf?

Nadere informatie

Melkweg. Goede reis. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Reizen

Melkweg. Goede reis. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Reizen Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Goede reis Reizen Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Goede reis, 0 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern is een uitgave

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Stufe 1. Kreuzen Sie die richtige(n) Lösung(en) an. 1. Waar kom je a) van. b) vandaan. c) vandaag. 2. u Duitse? a) Bent b) Ben c) Zijn

Stufe 1. Kreuzen Sie die richtige(n) Lösung(en) an. 1. Waar kom je a) van. b) vandaan. c) vandaag. 2. u Duitse? a) Bent b) Ben c) Zijn Stufe 1 i1 Kreuzen Sie die richtige(n) Lösung(en) an. 1. Waar kom je a) van. b) vandaan. c) vandaag. 2. u Duitse? a) Bent b) Ben c) Zijn 3. heet jij? a) Wie b) Wat c) Hoe 4. Hoe gaat het met? a) jou b)

Nadere informatie

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Voorwoord Namens Stichting On Toer heten we iedereen welkom aan boord van de Mps Prins Willem Alexander. Wij vinden het leuk dat jullie keuze op onze bootvakantie

Nadere informatie

~~Weekly Diary 21~~ [social_share]

~~Weekly Diary 21~~ [social_share] ~~Weekly Diary 21~~ [social_share] Eind mei alweer, nog een week en dan zitten we in Juni de maand waarin mijn mannetje jarig is en mijn beste vriendin ook. Maar zover is het nog niet. Helaas nog steeds

Nadere informatie

Verteld door Schulp en Tuffer

Verteld door Schulp en Tuffer Verteld door Schulp en Tuffer Het allereerste kerstfeest Het allereerste kerstfeest Verteld door Schulp en Tuffer Vertaald en bewerkt door Maria en Koos Stenger Getekend door Etienne Morel en Doug Calder

Nadere informatie

Een retour Rotterdam

Een retour Rotterdam 71 71 HOOFDSTUK 5 Een retour Rotterdam WOORDEN 1 Wat hoort bij elkaar? 1 zebrapad a pinnen 2 auto b binnengaan 3 automaat c oversteken 4 ingang d parkeren 2 Kies uit: tram vertraging door de week strippenkaart

Nadere informatie

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk?

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Verantwoordelijkheid. Ja, ook heel belangrijk voor school!!! Het lijkt veel op zelfstandigheid, maar toch is het net iets anders. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Weg van jou Verliefd op een vluchteling

Weg van jou Verliefd op een vluchteling MARIAN HOEFNAGEL Weg van jou Verliefd op een vluchteling Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen 3 4 Het vakantiepark Owen rent door het vakantiepark. Links en rechts van het pad staan houten huisjes.

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan.

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan. LESBRIEF Binnenkort gaan jullie met jullie groep naar de voorstelling Biggels en Tuiten Hieronder een aantal tips over hoe je de groep goed kan voorbereiden op de voorstelling. VOOR DE VOORSTELLING Vertel

Nadere informatie

Beer Boneschansker. Een huis voor Hannah. dagboek van een mantelvader

Beer Boneschansker. Een huis voor Hannah. dagboek van een mantelvader Beer Boneschansker Een huis voor Hannah dagboek van een mantelvader Voorwoord Hannah is een meisje met een meervoudige complexe handicap. Ze is negenentwintig jaar oud maar functioneert op het niveau van

Nadere informatie

Take a look at my life 50

Take a look at my life 50 Take a look at my life 50 Vorige week kwam er geen weekverslag online omdat het me niet lukte om hem te maken. Nu kan je dus van twee weken mee lezen. Al zal er vrij weinig extra foto,s zijn omdat ik een

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Maxima Inleiding Ik hou mijn werkstuk over Máxima, omdat je erg vaak iets over Máxima hoort en ik dacht dat je daar veel informatie van hebt. Maar ik weet ook nog niet echt de rol van Máxima en ik hoop

Nadere informatie

Take a look at my life 48

Take a look at my life 48 Take a look at my life 48 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van

Nadere informatie

Verslag Activiteiten Zomervakantie 2014

Verslag Activiteiten Zomervakantie 2014 Verslag Activiteiten Zomervakantie 2014 Maandag 28 juli 2014: een dagje dierenpark. Onze eerste activiteit was een dagje naar het dierenpark in Overloon. Iedereen ging gezellig mee, behalve Linda en Bas

Nadere informatie

Les 35. Een nieuw paspoort

Les 35. Een nieuw paspoort http://www.edusom.nl Thema Het stadhuis Les 35. Een nieuw paspoort Wat leert u in deze les? Informatie over het aanvragen en verlengen van uw paspoort of identiteitskaart. Vragen stellen bij het loket.

Nadere informatie

Alles onder de knie? 1 Herhalen. Intro. Met de docent. 1 Werk samen. Lees het begin van de gesprekjes. Maak samen de gesprekjes af.

Alles onder de knie? 1 Herhalen. Intro. Met de docent. 1 Werk samen. Lees het begin van de gesprekjes. Maak samen de gesprekjes af. Intro Met de docent Wat ga je doen in dit hoofdstuk? 1 Herhalen: je gaat herhalen wat je hebt geleerd in hoofdstuk 7, 8 en 9. 2 Toepassen: je gaat wat je hebt geleerd gebruiken in een situatie over werk.

Nadere informatie

~~Weekly Diary 35~~ [social_share]

~~Weekly Diary 35~~ [social_share] ~~Weekly Diary 35~~ [social_share] De maand augustus is alweer voorbij, en voor iedereen zit de vakantie er geloof nu wel weer op. Iedereen weer aan het werk of school, en nog even en de zomer is ook echt

Nadere informatie

Elke miskraam is anders (deel 2)

Elke miskraam is anders (deel 2) Elke miskraam is anders (deel 2) Eindelijk zijn we twee weken verder en heb ik inmiddels de ingreep gehad waar ik op zat te wachten. In de tussen tijd dacht ik eerst dat ik nu wel schoon zou zijn, maar

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 1 Voorstellen

Spreekopdrachten thema 1 Voorstellen Spreekopdrachten thema 1 Voorstellen Opdracht 1 bij 1.2 * Doe de opdracht met de groep. Uitleg voor de docent: De cursisten lopen door elkaar door het lokaal. Laat de cursisten elkaar in tweetallen begroeten,

Nadere informatie

Groep 4, 5 en 6 bezoekje aan de veldschuur in Rouveen. Groep 7/8 Vomol Landbouwproject ( s morgens).

Groep 4, 5 en 6 bezoekje aan de veldschuur in Rouveen. Groep 7/8 Vomol Landbouwproject ( s morgens). Nieuwsbrief OBS De 't Iekeblattie Schooljaar 2015-2016 Nummer 118 9 maart 2016 Agenda: Maandag 14 maart Donderdag 17 maart Vrijdag 18 maart Woensdag 23 maart Vrijdag 25 maart Maandag 11 april Woensdag

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

De steen die verhalen vertelt.

De steen die verhalen vertelt. De steen die verhalen vertelt. Heel lang geleden kenden de mensen geen verhalen, er waren geen verhalenvertellers. Het leven zonder verhalen was heel moeilijk, vooral gedurende de lange winteravonden,

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Les 17. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Les 17. De kinderopvang www.edusom.nl Thema Kinderen en school. Les 17. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. Ze belt naar een kinderdagverblijf. Is er een plaats vrij? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat

Nadere informatie

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg.

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Ik begon deze week met het gevoel ik heb er zin in en ik zie wel wat we allemaal gaat gebeuren, ik laat het wel op me afkomen. Na de eerste dag voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

WANNEER IS JE LAATSTE KAART GELEGD?

WANNEER IS JE LAATSTE KAART GELEGD? WANNEER IS JE LAATSTE KAART GELEGD? We leven in een samenleving waar alles steeds sneller gaat, en als je niet aan dit tempo kunt voldoen, dan val je helaas uit de boot. En om het deze keer niet over jongeren

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Dag 2: Goed aangekomen & dag 2

Dag 2: Goed aangekomen & dag 2 Dag 2: Goed aangekomen & dag 2 Hallo allemaal, Eerst even een bedankje voor de post, sms'jes die wij gekregen hebben en aan allen die ons uitgeleide hebben gedaan. En natuurlijk aan Maaya voor de koffie,

Nadere informatie