Gezonde appels, sappige sinaasappelen Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezonde appels, sappige sinaasappelen Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk"

Transcriptie

1 Gezonde appels, sappige sinaasappelen Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk PT April Anne Marie Borgdorff Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie

2

3 Gezonde appels, sappige sinaasappelen Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk Auteur Anne Marie Borgdorff Functie Projectleider marktonderzoek Telefoon (+31) Productschap Tuinbouw, Postbus 280, 2700 AG Zoetermeer Telefoon internet Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder toestemming van de uitgever of auteur.

4 4 Productschap Tuinbouw

5 Inhoudsopgave Samenvatting 7 1 Inleiding Onderzoeksdoelstelling en opzet 9 2 Resultaten appel Associaties met appel Seizoensproduct Aankoop van appel Aankoopbeslissing Mondgevoel en textuur Kwaliteit van appels Consumptie en bereiding Informatiebehoefte en consumptieverhoging 18 3 Resultaten sinaasappel Associaties met sinaasappelen Seizoensproduct Aankoop van sinaasappelen Aankoopbeslissing Mondgevoel en textuur Kwaliteit van sinaasappelen Consumptie en bereiding Informatiebehoefte en consumptieverhoging 26 5 Productschap Tuinbouw 5

6 6 Productschap Tuinbouw

7 Samenvatting Appels worden vooral geassocieerd met gezondheid. Dit geldt ook voor sinaasappelen, maar vooral in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk associeert men sinaasappelen ook met sappig (saftig en juicy). Appels worden over het algemeen door iets meer consumenten lekkerder gevonden dan sinaasappelen. Associaties appel Associaties sinaasappel 7 Productschap Tuinbouw 7

8 Regelmatig gekocht product Zowel appels als sinaasappelen worden regelmatig gekocht door de consumenten. Appels worden wel iets vaker gekocht dan sinaasappelen. Het aandeel consumenten dat wekelijks één of meerdere keren appels koopt is hoger dan het dit aandeel voor sinaasappelen. Over het algemeen wordt de beslissing om appels of sinaasappelen te kopen pas op de winkelvloer genomen. Bij de Nederlandse consument staan de producten het vaakst thuis al op het boodschappenlijstje. Slechte plekken meest genoemd probleem De kwaliteit van appels en sinaasappelen wordt over het algemeen beoordeeld als redelijk tot goed. Toch geeft een deel van de consumenten aan het wel eens in de winkel te laten liggen vanwege een slechte kwaliteit. Vooral slechte plekken is zowel bij de appel als de sinaasappel het meest genoemde kwaliteitsprobleem. Fruitschaal is gebruikelijke bewaarplek De meeste consumenten eten appels en sinaasappelen tussendoor. Sinaasappelen worden meer bij de maaltijd gegeten dan appels en dan vooral bij het ontbijt. Appels en sinaasappelen worden verreweg het meest bewaard op de fruitschaal, dit geldt voor sinaasappelen nog in meerdere mate dan voor appels. Na de fruitschaal worden de appel en sinaasappel het meest in de koelkast bewaard. Aanbiedingen interessant De meeste consumenten in Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben geen behoefte aan extra informatie bij de aankoop van appels en sinaasappelen. De Duitse consument is vooral geïnteresseerd in het land van herkomst en informatie over de teler van het product. Aanbiedingen worden het meest genoemd als mogelijke actie om de consumptie van appels en sinaasappelen te verhogen. 8 Productschap Tuinbouw

9 1 Inleiding 1.1 Onderzoeksdoelstelling en opzet Het doel van het consumentenonderzoek is om inzicht te krijgen in de houding, kennis en het aankoopgedrag van de Nederlandse consument bij appel en sinaasappel. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn: Hoe vaak kopen consumenten appels en sinaasappelen? Wat zijn reden om geen appels en sinaasappelen te kopen? Mist de consument informatie bij de aankoop? Welke acties zijn (het meest) geschikt om (meer) appels en sinaasappelen te kopen? Het consumentenonderzoek is gehouden in 3 landen, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De consumenten zijn tussen de 18 en de 65 jaar oud en (mede) verantwoordelijk voor de dagelijkse boodschappen. Het onderzoek heeft online gelopen in week 11 en In totaal hebben de volgende aantallen consumenten meegewerkt: Nederland: 535 consumenten Duitsland: 559 consumenten Verenigd Koninkrijk: 563 consumenten 9 Productschap Tuinbouw 9

10 10 Productschap Tuinbouw

11 2 Resultaten appel In dit hoofdstuk worden resultaten besproken uit het consumentenonderzoek. In dit hoofdstuk zal ingezoomd worden op appel. In de verschillende landen hebben de volgende aantallen consumenten de vragen over appels ingevuld: Nederland: 535 consumenten de vragenlijst ingegaan, 498 consumenten kopen minstens 1 keer per 6 maanden appels Duitsland: 559 consumenten de vragenlijst ingegaan, 534 consumenten kopen minstens 1 keer per 6 maanden appels Verenigd Koninkrijk: 563 consumenten de vragenlijst ingegaan, 545 consumenten kopen minstens 1 keer per 6 maanden appels. Aan alle consumenten is eerst gevraagd hoe lekker zij appels vinden. Kunt u aangeven hoe lekker u appels vindt? Ver. Koninkrijk 58% 38% 1% Duitsland 6 34% 5% Nederland 33% 58% 8% Zeer lekker Lekker Niet zo lekker Helemaal niet lekker Geen mening Over het algemeen vindt ruim 90 procent van de consumenten appels lekker. In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is het aandeel consumenten dat appels zeer lekker vindt, wel iets hoger dan in Nederland. Het aandeel consumenten dat appels helemaal niet lekker vindt is maar klein. 2.1 Associaties met appel Ook is aan de consumenten gevraagd wat hun associaties zijn met appel. 11 Productschap Tuinbouw 11

12 De Nederlandse consument vindt de appel vooral gezond. Fris, lekker en sappig zijn daarnaast ook veel genoemde associaties. Ook de Duitse consument vindt de appel vooral gezond. Veel genoemde andere associaties zijn sappig, knapperig/krokant, zoet, lekker en fris. In het Verenigd Koninkrijk is gezond ook de meest genoemde associatie. Net als in de andere landen worden hier ook dingen genoemd als crunchy, juicy en tasty. 2.2 Seizoensproduct Alle consumenten is gevraagd of zij de appel een seizoensproduct vinden. 12 Productschap Tuinbouw

13 Vindt u de appel een typisch seizoensproduct? % 15% 12% 28% 23% 21% 13% 32% 33% 4% 23% 4% 64% 47% 45% Lente Zomer Herfst Winter Geen specifiek seizoensproduct NL DU VK Een merendeel van de Nederlandse consumenten geeft aan dat de appel geen specifiek seizoensproduct is. In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk ligt dit aandeel iets lager. Als men het wel een seizoensproduct vindt, dan vinden vooral de Duitse en Britse consumenten de appel het beste passen bij de herfst. De Nederlandse consument vindt de appel het best passen bij de zomer. 2.3 Aankoop van appel Het is de vraag hoe vaak consumenten appels kopen. Tabel 3.1 Aankoopfrequentie van appel Nederland Duitsland Ver. Koninkrijk Circa 3 keer per week of vaker 11 % 13 % 14 % Circa 2 keer per week 11 % 14 % 11 % Circa 1 keer per week 39 % 36 % 40 % Circa 1 keer per 2 weken 17 % 17 % 16 % Circa 1 keer per maand 9 % 9 % 8 % Circa 1 keer per 2 maanden 3 % 3 % 4 % Circa 1 keer per 3 maanden 2 % 1 % 4 % Circa 1 keer per 6 maanden 2 % 2 % 2 % Minder vaak of nooit 7 % 5 % 3 % De meeste consumenten kopen één keer per week appels. Het is een product dat met enige regelmaat gekocht wordt zoals bovenstaande tabel weergeeft. Het percentage dat minder dan één keer per half jaar appels koopt is maar klein. De redenen om zo weinig of nooit appels te kopen variëren van appels niet lekker vinden tot andere alternatieven en er niet aan denken. 13 Productschap Tuinbouw 13

14 2.3.1 Aankoopbeslissing Wordt er thuis al besloten dat men appels gaat kopen of vindt deze aankoopbeslissing toch meer op de winkelvloer plaats? Aankoopbeslissing van appels % 45% 61% 43% 55% NL DU VK Beslis meestal thuis Beslis meestal in de winkel In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk beslist een meerderheid meestal pas op de winkelvloer om appels te kopen. Bij de Nederlandse consumenten staat het thuis al op het boodschappenlijst (mentaal of geschreven). 2.4 Mondgevoel en textuur De consumenten is gevraagd om de textuur/het mondgevoel van appels te omschrijven. Mondgevoel/textuur van appels % 76% 7 64% 51% 37% 32% 11% 13% 8% 7% 4% 1% 4% 2% 3% 4% 3% 6% Sappig Knapperig Hard Krokant Waterig Zacht Smeuïg NL DU VK De omschrijving van appels verschilt per land. Zo noemen de meeste Nederlandse consumenten de appel sappig, in Duitsland vindt men de appel vooral knapperig en de Britse consument vindt de appel krokant/knapperig. 14 Productschap Tuinbouw

15 2.5 Kwaliteit van appels De kwaliteit van appels wordt over het algemeen omschreven als redelijk tot goed. Slechts 3% vindt de kwaliteit van appels matig. Op de vraag of men in het afgelopen half jaar wel eens appels heeft laten liggen dan geeft bijna de helft van de Duitse (46%) en Nederlandse (47%) consumenten aan dat zij de appels wel eens hebben laten liggen. In het Verenigd Koninkrijk is dit met 38% iets lager. Redenen om de appels in de winkel te laten liggen De kwaliteit van de appels was slecht 55% 56% 56% De appels waren te duur 28% 31% 34% De appels waren te klein De appels waren te groot 9% 5% 5% 2% 1% 1% VK DU NL Anders 5% 7% 4% 6 In alle landen was de belangrijkste reden om de appels te laten liggen de kwaliteit van de appels. Prijs wordt daarna als meest genoemd. Het formaat van de appels speelt nauwelijks een rol. Wat mankeerde aan de kwaliteit van de appels? % Slechte plekken 42% 34% 34% 22% 21% 21% 17% 31% 33% Zacht Rot Verkleuring van het product 19% 13% 13% Slap 9% 2% 4% Anders NL DU VK Het meest voorkomende probleem bij de kwaliteit van appels is dat ze slechte plekken hadden waardoor de consument het product niet meenam. 15 Productschap Tuinbouw 15

16 Wat doet u als u de appels laat liggen vanwege een slechte kwaliteit? % 34% 29% 33% 34% 46% 34% NL DU VK Anders Ik koop er niets voor in de plaats Ik koop in plaats van appels een ander product in dezelfde winkel Ik koop appels in een andere winkel In het geval van slechte appels verschilt het per consument welke actie er genomen wordt. In Nederland en het Verenigd Koninkrijk koopt een derde van de consumenten de appels in een andere winkel, in Duitsland ligt dat percentage nog hoger op 46%. 2.6 Consumptie en bereiding De appel wordt op verschillende manieren behandeld. Welke handelingen voert u meestal uit met de appel? 9 83% % 53% 58% 67% 41% 44% 27% 16% 23% NL DU VK Wassen Snijden/ verdelen 5% 7% 6% 2% 2% Schillen Anders Geen handelingen Het verschilt per land wat de consument doet met de appel. Vooral de Duitsers wassen en snijden de appel veel. Nederlanders schillen appels het meest. 16 Productschap Tuinbouw

17 Op welke momenten eet u meestal appels? Tussendoor in de avond 25% 29% 44% Avondeten 5% 11% 13% Tussendoor in de middag 63% 68% 75% VK Lunch 6% 11% 38% DU NL Tussendoor in de ochtend 33% 37% 45% Ontbijt 14% 7% Appels worden voornamelijk tussendoor gegeten en het meest tussendoor in de middag. Tijdens het eten wordt de appel weinig genuttigd. Waar bewaart u appels? % 62% 77% 73% 27% 12% 25% NL DU VK Anders In de kelder In de schuur Op de fruitschaal In de koelkast Appels worden duidelijk het meest op de fruitschaal bewaard. Na de fruitschaal is de koelkast de meest genoemde bewaarplek. 17 Productschap Tuinbouw 17

18 2.7 Informatiebehoefte en consumptieverhoging Missen consumenten informatie bij de aankoop van appels en zijn er acties mogelijk om de consumptie van appels te verhogen? Aan welke informatie heeft u behoefte bij de aankoop van appels? Ik heb geen behoefte aan informatie bij de Informatie over de smaak Land van herkomst Gezondheidsaspecten THT datum (houdbaarheidsdatum) Voedingswaarden Gebruiksmogelijkheden Informatie over de teler van het product Het vezelgehalte 6 7 Vooral in Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben veel consumenten geen behoefte aan informatie bij de aankoop. VK DU NL Welke acties zijn geschikt om u meer appels te laten kopen? NL DU VK Aanbiedingen worden het meest genoemd als mogelijke actie om de consumptie van appels te verhogen. 18 Productschap Tuinbouw

19 3 Resultaten sinaasappel In dit hoofdstuk worden resultaten besproken uit het consumentenonderzoek. In dit hoofdstuk zal ingezoomd worden op sinaasappel. In de verschillende landen hebben de volgende aantallen consumenten de vragen over sinaasappelen ingevuld: Nederland: 535 consumenten de vragenlijst ingegaan, 464 consumenten kopen minstens 1 keer per 6 maanden sinaasappelen Duitsland: 559 consumenten de vragenlijst ingegaan, 522 consumenten kopen minstens 1 keer per 6 maanden sinaasappelen Verenigd Koninkrijk: 563 consumenten de vragenlijst ingegaan, 535 consumenten kopen minstens 1 keer per 6 maanden sinaasappelen. Aan alle consumenten is eerst gevraagd hoe lekker zij sinaasappelen vinden. Kunt u aangeven hoe lekker u sinaasappelen vindt? Ver. Koninkrijk 57% 36% 3% 3% Duitsland 8% 2% Nederland 53% 13% 4% Zeer lekker Lekker Niet zo lekker Helemaal niet lekker Geen mening De Britten vinden sinaasappelen het lekkerst en het minst lekker vinden de Nederlandse consumenten sinaasappelen. 3.1 Associaties met sinaasappelen 19 Productschap Tuinbouw 19

20 Gezond is de meest genoemde associatie met sinaasappelen door de Nederlandse consument. Lekker, sappig en vitaminen (C) worden ook veelvuldig genoemd. De Duitse consument vindt de sinaasappel vooral saftig, gesund en vol vitaminen. Opvallend is dat kerst ook veel geassocieerd wordt met de sinaasappel. Juice en juicy zijn veel genoemde associaties bij de sinaasappel. Verder valt het op dat de Britten veel verschillende soorten associaties geven. 3.2 Seizoensproduct Aan alle consumenten is gevraagd of zij de sinaasappel een seizoensproduct vinden. 20 Productschap Tuinbouw

21 Vindt u sinaasappel een typisch seizoensproduct? % 16% 13% 13% 36% 47% 29% 15% 11% 9% 48% 22% 42% NL DU VK Lente Zomer Herfst Winter Geen specifiek seizoensproduct Vooral veel Duitsers vinden de sinaasappel wel een typisch seizoensproduct dat het beste bij de winter past. Veel Nederlanders en Britten vinden de sinaasappel geen seizoensproduct. Als men het wel een seizoensproduct vindt, dan past het volgens hen het beste bij de zomer. 3.3 Aankoop van sinaasappelen Het is de vraag hoe vaak consumenten sinaasappelen kopen. Tabel 3.1 Aankoopfrequentie van sinaasappel Nederland Duitsland Ver. Koninkrijk Circa 3 keer per week of vaker 7 % 6 % 10 % Circa 2 keer per week 7 % 9 % 13 % Circa 1 keer per week 27 % 22 % 32 % Circa 1 keer per 2 weken 16 % 16 % 17 % Circa 1 keer per maand 18 % 21 % 11 % Circa 1 keer per 2 maanden 5 % 7 % 5 % Circa 1 keer per 3 maanden 4 % 8 % 6 % Circa 1 keer per 6 maanden 3 % 5 % 3 % Minder vaak of nooit 13 % 7 % 5 % De meeste consumenten kopen één keer per week sinaasappelen, maar er is ook een groot aandeel dat één keer per twee weken of één keer per maand sinaasappelen koopt. De consumenten die heel weinig of bijna nooit sinaasappelen kopen geven als belangrijkste reden dat zij deze niet lekker vinden. Ook noemen meerdere consumenten dat zij sinaasappelen lastig eten vinden. 21 Productschap Tuinbouw 21

22 3.3.1 Aankoopbeslissing Wordt er thuis al besloten dat men sinaasappelen gaat kopen of vindt deze aankoopbeslissing toch meer op de winkelvloer plaats? Aankoopbeslissing van sinaasappelen % 49% 44% 65% 52% 56% NL DU VK Beslis meestal thuis Beslis meestal in de winkel Een merendeel van de consumenten beslist in de winkel om sinaasappelen te kopen. Bij de Duitse consumenten is dit aandeel met 65 procent vrij groot. 3.4 Mondgevoel en textuur Aan de consumenten is gevraagd om het mondgevoel/textuur van sinaasappelen te omschrijven. Mondgevoel/textuur van sinaasappelen % 91% 87% 49% 52% 39% 9% 12% 13% 7% 7% 9% 11% 1% Sappig Zacht Waterig Smeuïg Glibberig NL DU VK In alle landen is men het er over eens dat sinaasappelen vooral sappig zijn. Andere omschrijvingen die vaak gekozen worden zijn zacht en waterig. 22 Productschap Tuinbouw

23 3.5 Kwaliteit van sinaasappelen De kwaliteit van sinaasappelen wordt over het algemeen omschreven als redelijk tot goed. In Duitsland vindt ruim 10 procent de kwaliteit matig. Op de vraag of men in het afgelopen half jaar wel eens sinaasappelen heeft laten liggen dan geeft 40 procent van de Nederlandse en Duitse consumenten aan dit wel eens gedaan te hebben. In het Verenigd Koninkrijk ligt dit percentage met ruim een kwart een stukje lager. Redenen om sinaasappelen in de winkel te laten liggen De kwaliteit van de sinaasappelen was slecht 48% 53% 64% De sinaasappelen waren te duur 24% 35% De sinaasappelen waren te klein De sinaasappelen waren te groot 6% 8% 2% 1% 1% 16% VK DU NL Anders 5% 5% 4% 6 7 In alle landen was de belangrijkste reden om de sinaasappelen te laten liggen de kwaliteit. Prijs wordt daarna als meest genoemd. Het formaat van de sinaasappelen speelt nauwelijks een rol. Wat mankeerde aan de kwaliteit van de sinaasappelen? % 45% 41% 39% 31% 15% 15% 27% 42% 39% 14% 31% 41% 11% 5% NL DU VK Slechte plekken Rot Slap Zacht Verkleuring van het product Anders Slechte plekken is het meestgenoemde probleem bij de kwaliteit van sinaasappelen. Maar ook rot, slap, zacht en verkleuringen worden meerdere malen genoemd als problemen. 23 Productschap Tuinbouw 23

24 Wat doet u als u de sinaasappelen laat liggen vanwege een slechte kwaliteit? % 33% 35% 43% 38% 24% 23% NL DU VK Anders Ik koop er niets voor in de plaats Ik koop in plaats van sinaasappelen een ander product in dezelfde winkel Ik koop sinaasappelen in een andere winkel Het verschilt per consument welke actie er genomen wordt bij een slechte kwaliteit van de sinaasappelen. In Nederland koopt het grootste deel er niets voor in de plaats, terwijl de Britse consument er een ander product voor koopt. De Duitse consument gaat echter naar een andere winkel om sinaasappelen te kopen. 3.6 Consumptie en bereiding De sinaasappel wordt op verschillende manieren behandeld. Welke behandelingen voert u meestal uit met de sinaasappel? % 81% 7 6 NL 33% 33% 26% DU VK Schillen Snijden/ verdelen 13% 4% 4% 16% 11% 7% 1% 3% Anders Wassen Geen handelingen Sinaasappelen worden vooral geschild/gepeld. De Nederlandse consument geeft bij anders aan dat zij de sinaasappel persen. 24 Productschap Tuinbouw

25 Op welke momenten eet u meestal sinaasappelen? Tussendoor in de avond 48% Avondeten 8% 16% Tussendoor in de middag 55% 53% 58% VK Lunch Tussendoor in de ochtend 7% 14% 32% 27% 25% DU NL Ontbijt 17% 17% 18% 6 7 Sinaasappelen worden voornamelijk tussendoor gegeten en het meest tussendoor in de middag. Als ze bij het eten worden gegeten, dan is dat vooral bij het ontbijt. Waar bewaart u sinaasappelen? % 1% 1% 6% 5% 2% 2% % 77% 85% 26% 21% 7% NL DU VK Anders In de kelder In de schuur Op de fruitschaal In de koelkast Sinaasappelen worden het meest op de fruitschaal bewaard, vooral in Duitsland. Na de fruitschaal is de koelkast de meest gebruikte bewaarplek. 25 Productschap Tuinbouw 25

26 3.7 Informatiebehoefte en consumptieverhoging Missen consumenten informatie bij de aankoop van sinaasappelen en zijn er acties mogelijk om de consumptie van sinaasappelen te verhogen? Aan welke informatie heeft u behoefte bij de aankoop van sinaasappelen? Ik heb geen behoefte aan informatie Informatie over de smaak Land van herkomst THT datum (houdbaarheidsdatum) Gezondheidsaspecten Voedingswaarden Gebruiksmogelijkheden Informatie over de teler van het product Het vezelgehalte Anders 6 7 VK DU NL Vooral de Nederlandse en Britse consument hebben geen behoefte aan informatie bij de aankoop. De Duitse consument zou graag meer willen weten over het land van herkomst en over de teler. Welke acties zijn geschikt om u meer sinaasappelen te laten kopen? NL DU VK Aanbiedingen worden het meest genoemd als mogelijke acties om de consumptie van sinaasappelen te verhogen. 26 Productschap Tuinbouw

27 27 Productschap Tuinbouw 27

28 Productschap Tuinbouw Adres Louis Pasteurlaan 6 Postbus 280, 2700 AG Zoetermeer Telefoon Fax Internet

Zoete kers en sappige pruim Kwantitatief online onderzoek onder consumenten in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk

Zoete kers en sappige pruim Kwantitatief online onderzoek onder consumenten in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk Zoete kers en sappige pruim Kwantitatief online onderzoek onder consumenten in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk PT 2012-28 September 2012 - Anne Marie Borgdorff Productschap Tuinbouw, Markt

Nadere informatie

Zomerse aardbeien en frambozen Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk

Zomerse aardbeien en frambozen Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk Zomerse aardbeien en frambozen Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk PT 2012-26 September 2012 - Anne Marie Borgdorff Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Zomerse

Nadere informatie

De veelzijdigheid van de champignon Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk

De veelzijdigheid van de champignon Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk De veelzijdigheid van de champignon Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk PT 2012-16 Juni 2012 - Anne Marie Borgdorff Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Consumentenonderzoek

Nadere informatie

Duitse consument grootste fan van asperges Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk

Duitse consument grootste fan van asperges Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk Duitse consument grootste fan van asperges Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk PT 2012-14 Juni 2012 - Anne Marie Borgdorff Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Consumentenonderzoek

Nadere informatie

Veel overeenkomsten bij aubergine en courgette Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk

Veel overeenkomsten bij aubergine en courgette Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk Veel overeenkomsten bij aubergine en courgette Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk PT 2012-41 december 2012 - Anne Marie Borgdorff Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie

Nadere informatie

In dit hoofdstuk worden resultaten besproken uit het consumentenonderzoek. In dit hoofdstuk zal ingezoomd worden op asperge.

In dit hoofdstuk worden resultaten besproken uit het consumentenonderzoek. In dit hoofdstuk zal ingezoomd worden op asperge. 1 Resultaten asperge In dit hoofdstuk worden resultaten besproken uit het consumentenonderzoek. In dit hoofdstuk zal ingezoomd worden op asperge. In de verschillende landen hebben de volgende aantallen

Nadere informatie

De consument van zomerbollen-op-pot Onderzoek onder consumenten in Nederland en Duitsland

De consument van zomerbollen-op-pot Onderzoek onder consumenten in Nederland en Duitsland De consument van zomerbollen-op-pot Onderzoek onder consumenten in Nederland en Duitsland PT 2012-06 Februari 2012 - Iris van Santen & Annette Meeder Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie De consument

Nadere informatie

Paprika heeft goed imago bij Britse consument Marktonderzoek paprika onder consumenten in het Verenigd Koninkrijk

Paprika heeft goed imago bij Britse consument Marktonderzoek paprika onder consumenten in het Verenigd Koninkrijk Paprika heeft goed imago bij Britse consument Marktonderzoek paprika onder consumenten in het Verenigd Koninkrijk PT 2011-33 Juni 2011 - Wilco van den Berg Productschap Tuinbouw, Afdeling M&I Paprika heeft

Nadere informatie

Elstar: lekker, sappig, fris en zoet

Elstar: lekker, sappig, fris en zoet Elstar: lekker, sappig, fris en zoet Marktonderzoek appel onder consumenten in Nederland PT 2011-07 Februari 2011 Peter van der Salm /Wilco van den Berg Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Auteur

Nadere informatie

Rol van de groentespeciaalzaak

Rol van de groentespeciaalzaak Rol van de groentespeciaalzaak Analyse van de huishoudelijke aankoop van groenten en fruit bij de groentespeciaalzaak PT 2010-20 Maart 2010 - Anne Marie Borgdorff Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie

Nadere informatie

Groeikansen voor pothyacint

Groeikansen voor pothyacint Groeikansen voor pothyacint Onderzoek onder bloemisten (NL, D, F, VK) en consumenten (NL, D, F, VK, It, Sp) PT 2010-56 augustus 2010 - Iris van Santen Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Groeikansen

Nadere informatie

Kalanchoë: mooie en makkelijke plant Onderzoek onder bloemisten en consumenten in diverse landen

Kalanchoë: mooie en makkelijke plant Onderzoek onder bloemisten en consumenten in diverse landen Kalanchoë: mooie en makkelijke plant Onderzoek onder bloemisten en consumenten in diverse landen PT 2013-02 Januari 2013 - Anne Marie Borgdorff Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Kalanchoë: mooie

Nadere informatie

De Duitse consument over de paprika Kwantitatief onderzoek onder Duitse paprikakopers én -eters

De Duitse consument over de paprika Kwantitatief onderzoek onder Duitse paprikakopers én -eters De Duitse consument over de paprika Kwantitatief onderzoek onder Duitse paprikakopers én -eters PT 2009 / 60 oktober 2009/ Wilco van den Berg - Annette Meeder Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie De

Nadere informatie

Samenvatting. Valentijnsdag 2010. Pretest Valentijnsdag in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK

Samenvatting. Valentijnsdag 2010. Pretest Valentijnsdag in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK Samenvatting Valentijnsdag 2010 Pretest Valentijnsdag in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK PT 2010 Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I Pretest Valentijnsdag Enkele dagen voor

Nadere informatie

Bloemisten positief over campagnes

Bloemisten positief over campagnes Bloemisten positief over campagnes Onderzoeksresultaten uit het bloemistenpanel PT 2011-45 Juni 2011 Anne Marie Borgdorff, projectleider marktonderzoek Het bloemistenpanel Het bloemistenpanel is een online

Nadere informatie

Consumptie van Nederlandse en Duitse consumenten in kaart gebracht Overzicht van resultaten uit de Groente- en Fruitmonitor over 2012

Consumptie van Nederlandse en Duitse consumenten in kaart gebracht Overzicht van resultaten uit de Groente- en Fruitmonitor over 2012 Consumptie van Nederlandse en Duitse consumenten in kaart gebracht Overzicht van resultaten uit de Groente- en Fruitmonitor over 2012 PT 2013 04 Maart 2013 - Anne Marie Borgdorff-Rozeboom Productschap

Nadere informatie

Consumentenbestedingen tuinplanten stabiel Onderzoek onder Nederlandse huishoudens naar hun tuinplantenaankopen in 2011

Consumentenbestedingen tuinplanten stabiel Onderzoek onder Nederlandse huishoudens naar hun tuinplantenaankopen in 2011 Consumentenbestedingen tuinplanten stabiel Onderzoek onder Nederlandse huishoudens naar hun tuinplantenaankopen in 2011 PT 2012-11 Maart 2012 - Remy Vermeire Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Consumentenbestedingen

Nadere informatie

Lisianthus, een mooie, vrolijke snijbloem

Lisianthus, een mooie, vrolijke snijbloem Lisianthus, een mooie, vrolijke snijbloem Kwantitatief onderzoek onder Duitse, Franse, Britse en se snijbloemenkopers PT 2009 / 73 december 2009/ Frederieke Vermeer / Anne Marie Borgdorff Productschap

Nadere informatie

Opinieonderzoek. Inleiding

Opinieonderzoek. Inleiding Opinieonderzoek Inleiding Voor deze rapportage is gebruik gemaakt van twee opinieonderzoeken. Prominent in dit deel is het Onderzoek consumentenzorgen, Residuen bestrijdingsmiddelen van het Voedingscentrum

Nadere informatie

Bezoekverslag bloemen en planten bij Slowaakse retailers

Bezoekverslag bloemen en planten bij Slowaakse retailers . Retail Tour Slowakije Bezoekverslag bloemen en planten bij Slowaakse retailers PT 2011-04 Januari 2011 - Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I Retail Tour Slowakije Bezoekverslag

Nadere informatie

Valentijnsdag 2011 succesvol verlopen voor bloemisten

Valentijnsdag 2011 succesvol verlopen voor bloemisten Valentijnsdag 2011 succesvol verlopen voor bloemisten Onderzoeksresultaten uit het bloemistenpanel PT 2011-20 Maart 2011 Iris van Santen, projectleider marktonderzoek Het bloemistenpanel Het bloemistenpanel

Nadere informatie

Benzinestation vooral voor last-minute aankoop bloemen en planten

Benzinestation vooral voor last-minute aankoop bloemen en planten Benzinestation vooral voor last-minute aankoop bloemen en planten Onderzoek onder consumenten in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk naar het imago van het benzinestation PT 2011-05

Nadere informatie

Alstroemeria: imago positief, naam nog onbekend Onderzoek onder bloemisten en consumenten

Alstroemeria: imago positief, naam nog onbekend Onderzoek onder bloemisten en consumenten Alstroemeria: imago positief, naam nog onbekend Onderzoek onder bloemisten en consumenten PT 2012-20 Juli 2012 - Ir. Frederieke Vermeer/Annette Meeder Productschap Tuinbouw, Markt, duurzaamheid & Innovatie

Nadere informatie

Snij-Cymbidium onbekend maar niet onbemind Onderzoek onder bloemisten en consumenten in diverse landen

Snij-Cymbidium onbekend maar niet onbemind Onderzoek onder bloemisten en consumenten in diverse landen Snij-Cymbidium onbekend maar niet onbemind Onderzoek onder bloemisten en consumenten in diverse landen PT 2012-18 juni 2012 - Remy Vermeire Productschap Tuinbouw, Markt en Innovatie Snij-Cymbidium onbekend

Nadere informatie

Wie koopt in Nederland welke appel? Analyse van de huishoudelijke aankoop van appels naar ras en type huishouden PT

Wie koopt in Nederland welke appel? Analyse van de huishoudelijke aankoop van appels naar ras en type huishouden PT Wie koopt in Nederland welke appel? Analyse van de huishoudelijke aankoop van appels naar ras en type huishouden PT 2010-19 Samenvatting/conclusies De appel is in Nederland goed voor een kwart van de totale

Nadere informatie

Retail Tour Polen. Bezoekverslag bloemen en planten bij Poolse retailers

Retail Tour Polen. Bezoekverslag bloemen en planten bij Poolse retailers Retail Tour Polen Bezoekverslag bloemen en planten bij Poolse retailers PT 2010-55 augustus 2010 - Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I Retail Tour Polen Bezoekverslag bloemen en planten

Nadere informatie

Classic snijhortensia minder bekend bij Franse en Britse bloemist

Classic snijhortensia minder bekend bij Franse en Britse bloemist Classic snijhortensia minder bekend bij Franse en Britse bloemist Onderzoek onder bloemisten (NL, VK, DE, FR) en consumenten (NL, VK, DE, FR, ES, IT) PT 2010-75 september 2010 - Iris van Santen Productschap

Nadere informatie

Retail Tour Slovenië

Retail Tour Slovenië Retail Tour Slovenië Bezoekverslag bloemen en planten bij Sloveense retailers PT 2010-84 December 2010 - Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I Retail Tour Slovenië Bezoekverslag bloemen

Nadere informatie

Consumentenaankopen perkplanten Frankrijk

Consumentenaankopen perkplanten Frankrijk Consumentenaankopen perkplanten Frankrijk 2007 / 102 december 2007 - René van Paassen Productschap Tuinbouw, Afdeling Mimo Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Groeipotentie voor Zantedeschia als tuinplant Onderzoek onder bloemisten en consumenten in diverse landen

Groeipotentie voor Zantedeschia als tuinplant Onderzoek onder bloemisten en consumenten in diverse landen Groeipotentie voor Zantedeschia als tuinplant Onderzoek onder bloemisten en consumenten in diverse landen PT 2011-77 december 2011 - Iris van Santen Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Groeipotentie

Nadere informatie

Potchrysant: kleurrijke seizoensplant Onderzoek onder bloemisten en consumenten in diverse landen

Potchrysant: kleurrijke seizoensplant Onderzoek onder bloemisten en consumenten in diverse landen Potchrysant: kleurrijke seizoensplant Onderzoek onder bloemisten en consumenten in diverse landen PT 2013-01 Remy Vermeire Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Potchrysant: kleurrijke seizoensplant

Nadere informatie

Imago Nederlandse snijbloemen

Imago Nederlandse snijbloemen Imago Nederlandse snijbloemen Onderzoeksresultaten uit het bloemistenpanel PT 2012-09 Maart 2012 Frederieke Vermeer, senior projectleider marktonderzoek Remy Vermeire, senior projectleider marktonderzoek

Nadere informatie

Assortimentsonderzoek tomaat

Assortimentsonderzoek tomaat Assortimentsonderzoek tomaat Kwantitatief onderzoek naar de aankoop en het gebruik van verschillende typen tomaat PT 2010-29 juni 2010 - René van Paassen Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Assortimentsonderzoek

Nadere informatie

Retail Tour Letland. Bezoekverslag bloemen en planten bij Letse retailers

Retail Tour Letland. Bezoekverslag bloemen en planten bij Letse retailers Retail Tour Letland Bezoekverslag bloemen en planten bij Letse retailers PT 2011-15 Februari 2011 - Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I Retail Tour Letland Bezoekverslag bloemen en

Nadere informatie

Marktmonitor Groenten en Fruit Nederland 2012 Consument en supermarktverkoop

Marktmonitor Groenten en Fruit Nederland 2012 Consument en supermarktverkoop Marktmonitor Groenten en Fruit Nederland 2012 Consument en supermarktverkoop PT 2012-10 Maart 2012 Anne Marie Borgdorff Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Marktmonitor Groenten en Fruit Nederland

Nadere informatie

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Water drinken Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Deelnemers In de eerste maanden van 215 hebben 339 ouders die de 5 Centra Jong (CJ) in Zaanstad bezochten een vragenlijst ingevuld over hun kind

Nadere informatie

Decoratiegroen bij de bloemist

Decoratiegroen bij de bloemist Decoratiegroen bij de bloemist Bloemistenonderzoek in: Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk 2007 / 16 februari 2007 - Josephine van Dijk Productschap Tuinbouw,

Nadere informatie

Assortimentsonderzoek tomaat Duitsland

Assortimentsonderzoek tomaat Duitsland Assortimentsonderzoek tomaat Duitsland Kwantitatief onderzoek naar de aankoop en het gebruik van verschillende typen tomaat PT 2012-07 maart 2012 - René van Paassen Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie

Nadere informatie

Retail Tour Litouwen Bezoekverslag bloemen en planten bij retailers in Litouwen

Retail Tour Litouwen Bezoekverslag bloemen en planten bij retailers in Litouwen Retail Tour Litouwen Bezoekverslag bloemen en planten bij retailers in Litouwen PT 2011-14 Februari 2011 - Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I Retail Tour Litouwen Bezoekverslag bloemen

Nadere informatie

Retail Tour Zwitserland Bezoekverslag bloemen en planten bij Zwitserse retailers

Retail Tour Zwitserland Bezoekverslag bloemen en planten bij Zwitserse retailers Retail Tour Zwitserland Bezoekverslag bloemen en planten bij Zwitserse retailers PT 2011-26 2011 - Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I Retail Tour Zwitserland Bezoekverslag bloemen

Nadere informatie

Retail Tour Tsjechië Bezoekverslag bloemen en planten bij Tsjechische retailers

Retail Tour Tsjechië Bezoekverslag bloemen en planten bij Tsjechische retailers Retail Tour Tsjechië Bezoekverslag bloemen en planten bij Tsjechische retailers PT 2011-06 December 2010 - Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I Retail Tour Tsjechië Bezoekverslag bloemen

Nadere informatie

Nieuwsgierig over voedselverspilling en wat je er zelf aan kan doen?

Nieuwsgierig over voedselverspilling en wat je er zelf aan kan doen? De Wegg oitest HBO Welkom, Leuk dat je meedoet aan deze weggooitest! Met deze weggooitest willen we je meer inzicht geven in wat jij aan voedsel weggooit. De resultaten zullen in de les besproken worden.

Nadere informatie

Assortimentsonderzoek tomaat Engeland Kwantitatief onderzoek naar de aankoop en het gebruik van verschillende typen tomaat

Assortimentsonderzoek tomaat Engeland Kwantitatief onderzoek naar de aankoop en het gebruik van verschillende typen tomaat Assortimentsonderzoek tomaat Engeland Kwantitatief onderzoek naar de aankoop en het gebruik van verschillende typen tomaat PT 2012-08 maart 2012 - René van Paassen Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie

Nadere informatie

Retail Tour Oostenrijk Bezoekverslag bloemen en planten bij Oostenrijkse retailers

Retail Tour Oostenrijk Bezoekverslag bloemen en planten bij Oostenrijkse retailers Retail Tour Oostenrijk Bezoekverslag bloemen en planten bij Oostenrijkse retailers PT 2011-27 2011 - Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I Retail Tour Oostenrijk Bezoekverslag bloemen

Nadere informatie

Retail Tour Verenigd Koninkrijk

Retail Tour Verenigd Koninkrijk Retail Tour Verenigd Koninkrijk Bezoekverslag groenten & fruit bij Britse supermarktketens PT 2010-30 mei 2010 - Josephine Klapwijk - van Dijk, Anne marie Borgdorf Productschap Tuinbouw, M&I Retail Tour

Nadere informatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14 Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Bloemisten over assortiment en productinformatie

Bloemisten over assortiment en productinformatie Bloemisten over assortiment en productinformatie Onderzoeksresultaten uit het bloemistenpanel PT 2010-87 December 2010 Iris van Santen, projectleider marktonderzoek Het bloemistenpanel Het bloemistenpanel

Nadere informatie

Bloemist onderscheidt zich met seizoensproducten

Bloemist onderscheidt zich met seizoensproducten Bloemist onderscheidt zich met seizoensproducten Onderzoeksresultaten uit het bloemistenpanel PT 2011-21 Maart 2011 Iris van Santen, projectleider marktonderzoek Het bloemistenpanel Het bloemistenpanel

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Retail Tour Noorwegen

Retail Tour Noorwegen Retail Tour Noorwegen Bezoekverslag bloemen en planten bij Noorse retailers PT 2010-51 juli 2010 - Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I Retail Tour Noorwegen Bezoekverslag bloemen

Nadere informatie

Retail Tour Kroatië Bezoekverslag bloemen en planten bij Kroatische retailers

Retail Tour Kroatië Bezoekverslag bloemen en planten bij Kroatische retailers Retail Tour Kroatië Bezoekverslag bloemen en planten bij Kroatische retailers PT 2011-02 Januari 2011 - Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I Retail Tour Kroatië Bezoekverslag bloemen

Nadere informatie

Inkoopgedrag bloemisten in kaart gebracht

Inkoopgedrag bloemisten in kaart gebracht Inkoopgedrag bloemisten in kaart gebracht Onderzoeksresultaten uit het bloemistenpanel PT 2010-74 December 2010 Frederieke Vermeer, projectleider marktonderzoek Het bloemistenpanel Het bloemistenpanel

Nadere informatie

De Wegg oitest (V)MBO

De Wegg oitest (V)MBO De Wegg oitest (V)MBO Welkom, Leuk dat je meedoet aan deze weggooitest! Met deze test kom jij erachter hoeveel eten jij weggooit. De test bestaat uit 2 delen: Deel 1: een vragenlijst die je maar 1 keer

Nadere informatie

Duitser let veel meer op herkomstland dan Nederlander en Brit

Duitser let veel meer op herkomstland dan Nederlander en Brit Duitser let veel meer op herkomstland dan Nederlander en Brit Onderzoek onder Nederlandse, Duitse en Britse consumenten naar de belangrijkste aankoopaspecten, de rol van internetaankopen en merken binnen

Nadere informatie

Freesia geprezen om geur

Freesia geprezen om geur Freesia geprezen om geur Bloemistenpanel forum discussie Rapportnr. 2011-74 Oktober 2011 / Frederieke Vermeer en Anne Marie Borgdorff Het bloemistenpanel Het bloemistenpanel is een online onderzoeksinstrument

Nadere informatie

Germini geroemd om kleur en mogelijkheden Onderzoek onder bloemisten en consumenten in diverse landen

Germini geroemd om kleur en mogelijkheden Onderzoek onder bloemisten en consumenten in diverse landen Germini geroemd om kleur en mogelijkheden Onderzoek onder bloemisten en consumenten in diverse landen PT 2012-01 januari 2012 - Iris van Santen Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Germini geroemd

Nadere informatie

Nederland: Industriële verwerking van verse groente en fruit in 2011

Nederland: Industriële verwerking van verse groente en fruit in 2011 Nederland: Industriële verwerking van verse groente en fruit in 2011 PT 2012-17 Augustus 2012 - Peter van der Salm/Ed Slagboom Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Nederland: Industriële verwerking

Nadere informatie

Retail tour G&F België Bezoekverslag groenten & fruit bij Belgische supermarkten

Retail tour G&F België Bezoekverslag groenten & fruit bij Belgische supermarkten Retail tour G&F België Bezoekverslag groenten & fruit bij Belgische supermarkten PT 2011-40 Juni 2011 - Anne Marie Borgdorff / Josephine Klapwijk van Dijk Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Retail

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt

Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt Samenvatting Tweederde van de Leidenaren koopt wel eens bewust biologische producten. Ruim een derde doet dit wekelijks of vaker en bijna drie op de tien doet dit meer

Nadere informatie

Kansen voor bijzondere tulpensoorten Onderzoek onder bloemisten en consumenten in diverse landen

Kansen voor bijzondere tulpensoorten Onderzoek onder bloemisten en consumenten in diverse landen Kansen voor bijzondere tulpensoorten Onderzoek onder bloemisten en consumenten in diverse landen PT 2012-15 Juni 2012 - Iris van Santen Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Kansen voor bijzondere

Nadere informatie

Witlof : ham, kaas, lekker en bitter

Witlof : ham, kaas, lekker en bitter Witlof : ham, kaas, lekker en bitter Marktonderzoek witlof onder Nederlandse consumenten PT 2010-82 December 2010 Wilco van den Berg Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Auteur Wilco van den Berg

Nadere informatie

Retail Tour Denemarken

Retail Tour Denemarken Retail Tour Denemarken Bezoekverslag bloemen en planten bij Deense retailers PT 2010-71 Oktober 2010 - Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I Retail Tour Denemarken Bezoekverslag bloemen

Nadere informatie

Bewonerspanel over Fairtrade

Bewonerspanel over Fairtrade Onderzoek, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel over Fairtrade Junipeiling 2013: Fairtrade Utrecht is sinds 2010 Fairtrade gemeente en hiermee de

Nadere informatie

Statistiek Bloembollen

Statistiek Bloembollen Statistiek Bloembollen Van Ed Slagboom Afdeling Statistiek Telefoonnummer 079-3470652 Pt-nummer Uw emailadres Zoetermeer d.d. 03 augustus 2009 Hierbij bieden wij u aan de exportstatistiek over de bloembollen

Nadere informatie

Retail Tour Duitsland

Retail Tour Duitsland Retail Tour Duitsland Bezoekverslag groenten & fruit bij Duitse supermarktketens PT 2010-52 Augustus 2010 - Anne Marie Borgdorff Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Retail Tour Duitsland Bezoekverslag

Nadere informatie

Spruiten : lekker, gezond en winter

Spruiten : lekker, gezond en winter Spruiten : lekker, gezond en winter Marktonderzoek spruiten onder Nederlandse consumenten PT 2011-09 Februari 2011 - Wilco van den Berg Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Auteur Wilco van den Berg

Nadere informatie

Gezonde verleiding. Voeding en gezondheid Rapportage consumentenonderzoek. Oktober 2013

Gezonde verleiding. Voeding en gezondheid Rapportage consumentenonderzoek. Oktober 2013 Gezonde verleiding Voeding en gezondheid Rapportage consumentenonderzoek Oktober 01 1 Aanleiding De Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) en de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie

Nadere informatie

Retail Tour Finland Bezoekverslag bloemen en planten bij Finse retailers

Retail Tour Finland Bezoekverslag bloemen en planten bij Finse retailers Retail Tour Finland Bezoekverslag bloemen en planten bij Finse retailers PT 2010-54 juli 2010 - Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I Retail Tour Finland Bezoekverslag bloemen en planten

Nadere informatie

Tussendoortjes om je vingers van af te likken

Tussendoortjes om je vingers van af te likken Deel 3 Tussendoortjes om je vingers van af te likken Auteur: Natasha Rose Sinds 2010 begeleidt Natasha meer dan 150 vrouwen naar een gezonder, slanker lichaam met de succesvolle Ayurvedisch Afslanken Methode,

Nadere informatie

Opzet van het onderzoek

Opzet van het onderzoek Opzet van het onderzoek Opzet van het onderzoek: Het onderzoek is uitgevoerd via online onderzoek bij een landelijk representatieve steekproef van n=1008 respondenten van 16 jaar en ouder. (): Bij online

Nadere informatie

Tuincentrum structuuronderzoek Europa Evaluatie Nederlandse Plantenmerken

Tuincentrum structuuronderzoek Europa Evaluatie Nederlandse Plantenmerken Tuincentrum structuuronderzoek Europa Evaluatie Nederlandse Plantenmerken PT 2008-92 Oktober 2008 - Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, Afdeling M&I Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Meer fruit en groenten eten op school is lekker én gezond Eenmeting EU-Schoolfruitprogramma onder basisschoolkinderen en hun ouders

Meer fruit en groenten eten op school is lekker én gezond Eenmeting EU-Schoolfruitprogramma onder basisschoolkinderen en hun ouders Meer fruit en groenten eten op school is lekker én gezond EU-Schoolfruitprogramma onder basisschoolkinderen en hun ouders PT 2011-38 Juni 2011, Laura Willemsens Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie

Nadere informatie

Steeds meer mensen zijn bewust flexitariër

Steeds meer mensen zijn bewust flexitariër bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Steeds meer mensen zijn bewust

Nadere informatie

THEMA VOEDING Kern Subkern 0-4 groep 1-2 groep 3-6 groep 7-8 Onderbouw vo Bovenbouw vmbo Bovenbouw havo-vwo

THEMA VOEDING Kern Subkern 0-4 groep 1-2 groep 3-6 groep 7-8 Onderbouw vo Bovenbouw vmbo Bovenbouw havo-vwo Kern Subkern 0-4 groep 1-2 groep 3-6 groep 7-8 Onderbouw vo gezondheid groei De begrippen eten, drinken, snoep, honger, trek, dorst (correct) Uitleggen dat er eten om gezond van te groeien of om te snoepen

Nadere informatie

Hoe viert Nederland Kerst 2013

Hoe viert Nederland Kerst 2013 Hoe viert Nederland Kerst 2013 G7385 TNS NIPO, december 2013 Leeswijzer uitsplitsingen Voor een klein deel van deze rapportage zijn vergelijking met onderzoeksresultaten uit 2009 mogelijk (Bron: TNS NIPO,

Nadere informatie

Potanthurium: kleurrijk en exotisch

Potanthurium: kleurrijk en exotisch Potanthurium: kleurrijk en exotisch Onderzoek onder bloemisten (NL, DE, FR, VK) en consumenten (NL, DE, FR, VK, ES, IT) naar imago, kennis en koopgedrag PT 2011-44 juni 2011 - Veronique Linssen Productschap

Nadere informatie

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff Voeding in 2020 Gezond en duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff 1 Inleiding 2 Resultaten 3 Samenvatting 1 Inleiding Achtergrond en opzet onderzoek Aanleiding: het Voedingscentrum

Nadere informatie

HOUDING, GEDRAG & KENNIS OVER HET ETIKET OP VOEDINGSMIDDELEN

HOUDING, GEDRAG & KENNIS OVER HET ETIKET OP VOEDINGSMIDDELEN HOUDING, GEDRAG & KENNIS OVER HET ETIKET OP VOEDINGSMIDDELEN Marcel Temminghoff en Anne van Vlerken Juni 2013 GfK 2013 Houding, Gedrag en Kennis over het Etiket op Voedingsmiddelen Juni 2013 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De Belg blijft een echte vleeseter, maar wisselt vaker af

De Belg blijft een echte vleeseter, maar wisselt vaker af De Belg blijft een echte vleeseter, maar wisselt vaker af De Belg blijft tuk op zijn stuk vlees. De gemiddelde Belg eet veel vaker vlees dan vis of vegetarisch. Dat heeft vooral met de smaak te maken:

Nadere informatie

Duurzaamheidk. Denken en doen over groente Duurzaamheidkompas meting #12 Mei 2014

Duurzaamheidk. Denken en doen over groente Duurzaamheidkompas meting #12 Mei 2014 Duurzaamheidk mpas Denken en doen over groente Duurzaamheidkompas meting #12 Mei 2014 Inleiding Het Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van milieu-, klimaat-, voedsel- en economische

Nadere informatie

Naam: GEZOND ETEN. Hoe je gezond kan eten zie je in de Schijf van Vijf.In het midden staan de 5 regels hoe je gezond kan eten:

Naam: GEZOND ETEN. Hoe je gezond kan eten zie je in de Schijf van Vijf.In het midden staan de 5 regels hoe je gezond kan eten: Naam: GEZOND ETEN Gezonde voeding zorgt voor een gezond lichaam. Als je daarbij genoeg beweegt blijf je op een gezond gewicht. Daardoor word je minder snel ziek. Hoe je gezond kan eten zie je in de Schijf

Nadere informatie

Presentatie ei innovatie onderzoek

Presentatie ei innovatie onderzoek Presentatie ei innovatie onderzoek Jon Zwijnenburg Kees Wilborts Agenda 1 Onderzoeksverantwoording 2 Conclusies 3 Resultaten 1 Onderzoeksverantwoording Onderzoeksvragen 4 Dit onderzoek geeft antwoord op

Nadere informatie

Gevecht om het maagaandeel Eten en drinken onderzoek 2008

Gevecht om het maagaandeel Eten en drinken onderzoek 2008 Nationaal Foodservice Congres 2008 Gevecht om het maagaandeel Eten en drinken onderzoek 2008 3 Oktober 2008 Frank Quix Q&A Research & Consultancy Q&A Research & Consultancy 2008 1 Agenda BMI Enkele uitkomsten

Nadere informatie

Een online onderzoek op: De Nederlandse markt: - onder 1001 boodschappendoeners. - wel en niet Zeeuwse mosseleters. De Belgische markt:

Een online onderzoek op: De Nederlandse markt: - onder 1001 boodschappendoeners. - wel en niet Zeeuwse mosseleters. De Belgische markt: Zeeuwse Mosselen kunnen altijd Een presentatie van de resultaten Yerseke, 20 december 2011 Een online onderzoek op: De Nederlandse markt: - onder 1001 boodschappendoeners - wel en niet Zeeuwse mosseleters

Nadere informatie

Impressie Consumentenpanels

Impressie Consumentenpanels Impressie Consumentenpanels 1. Werkwijze Om een beter inzicht te krijgen in koopgedrag, zorgen en meningen van consumenten, heeft Adviesbureau Schuttelaar & Partners in opdracht van het Ministerie van

Nadere informatie

Nederlanders en duurzaam voedsel: bijlage

Nederlanders en duurzaam voedsel: bijlage Nederlanders en duurzaam voedsel: bijlage De vragenlijst De enquête is digitaal afgenomen. De rode tekst betreft programmeeraanwijzingen. Intro. De vragen gaan over voeding. Het gaat hierbij om producten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Hard Fruit nummer 5, 2010 Zoetermeer, 2 november 2010

Nieuwsbrief Hard Fruit nummer 5, 2010 Zoetermeer, 2 november 2010 Nieuwsbrief Hard Fruit nummer 5, 2010 Zoetermeer, 2 november 2010 1. OOGSTRAMING EUROPA Tabel 1 Bruto oogstraming appelen in Europa, x 1.000.000 kg Bron: WAPA 2006 2007 2008 2009 2010 +/- % België 358

Nadere informatie

Internationaal succesvol, ook voor u dichtbij!? TNS Nipo

Internationaal succesvol, ook voor u dichtbij!? TNS Nipo Internationaal succesvol, ook voor u dichtbij!? TNS Growth Map Achtergrond De Kamer van Koophandel Amsterdam heeft zich tot doel gesteld bedrijven in de regio internationaal meer actief te krijgen om zo

Nadere informatie

Zomerbollen op pot: een nieuwe impuls!

Zomerbollen op pot: een nieuwe impuls! Zomerbollen op pot: een nieuwe impuls! PT 2009-00 november 2009 - Iris van Santen Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Zomerbollen op pot: een nieuwe impuls! Auteur Iris van Santen Functie Senior

Nadere informatie

Over Smaak. Willen we datgene veranderen wat we willen veranderen, dan moet het hele systeem van producent tot consument op de schop.

Over Smaak. Willen we datgene veranderen wat we willen veranderen, dan moet het hele systeem van producent tot consument op de schop. Over Smaak Willen we datgene veranderen wat we willen veranderen, dan moet het hele systeem van producent tot consument op de schop. Frank van Oirschot Oprichter online supermarkt Smaak Wat is het? Smaak

Nadere informatie

Evaluatie Pioen 2015 Gerard Gardien Projectleider Markt & Product

Evaluatie Pioen 2015 Gerard Gardien Projectleider Markt & Product Evaluatie Pioen 2015 Gerard Gardien Projectleider Markt & Product 15 January 2016 1 Programma Cijfers op hoofdlijnen Pioenen kwaliteitscompetitie (Promotie)Campagne Pioen PurE seasonal flowers en Pioen

Nadere informatie

10 VERFRISSENDE RECEPTEN MET TARWEGRAS WWW.OPTIMALEGEZONDHEID.COM

10 VERFRISSENDE RECEPTEN MET TARWEGRAS WWW.OPTIMALEGEZONDHEID.COM 10 VERFRISSENDE RECEPTEN MET 10 VERFRISSENDE RECEPTEN MET Wie heeft er inmiddels niet van gehoord: Tarwegras! Een ontzettend populair voedingsmiddel met een extreem hoge concentratie aan supergezonde voedingsstoffen.

Nadere informatie

CONSUMENTENONDERZOEK VERGETEN GROENTEN

CONSUMENTENONDERZOEK VERGETEN GROENTEN CONSUMENTENONDERZOEK VERGETEN GROENTEN Proefcode: Contract: SM15DTTT01 n.v.t. In opdracht van: BelOrta Ludo Van Kelst Mechelsesteenweg 120 2860 Sint-Katelijne-Waver Door: PCG vzw Karreweg 6 B-9770 Kruishoutem

Nadere informatie

Aankoop en consumptie van groenten en fruit door Nederlandse consumenten

Aankoop en consumptie van groenten en fruit door Nederlandse consumenten Aankoop en consumptie van groenten en fruit door Nederlandse consumenten Inzichten vanuit marktonderzoek om de consumptie van groenten en fruit in Nederland te verhogen Augustus 2010/ Arjen Daane, Unitmanager

Nadere informatie

Wat eten we vanavond?

Wat eten we vanavond? 35 35 HOOFDSTUK 3 Wat eten we vanavond? WOORDEN 1 Kies uit: jam school slager boodschappen vegetariër 1 Dorien eet geen vlees. Ze is. 2 Moniek houdt van zoet. Ze eet graag op brood. 3 Johan, ik ga naar

Nadere informatie

Opdracht 1 Deze week ga je precies bijhouden wat je allemaal eet en drinkt. Dat kun je noteren in je weekmenu, dat je van je juf of meester krijgt.

Opdracht 1 Deze week ga je precies bijhouden wat je allemaal eet en drinkt. Dat kun je noteren in je weekmenu, dat je van je juf of meester krijgt. Opdracht 1 Deze week ga je precies bijhouden wat je allemaal eet en drinkt. Dat kun je noteren in je weekmenu, dat je van je juf of meester krijgt. Opdracht 2 Aten de mensen vroeger hetzelfde als wij nu?

Nadere informatie

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Samen Werken. Nummer 10, oktober 2012. Ondernemend Paprika

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Samen Werken. Nummer 10, oktober 2012. Ondernemend Paprika Inhoud Deze maand hebben we weer een boordevol nummer! Door Thijs Jasperse is er geschreven over het regeerakkoord en binnenrot. Daarnaast heeft Oranje Paprika volop in de aandacht gestaan in het consumentenmagazine

Nadere informatie

WHAT S YOUR WAY OF WINE?

WHAT S YOUR WAY OF WINE? WHAT S YOUR WAY OF WINE? Wijnspijscursus 1 Way of Wine WIJN(SPIJS) CURSUS 13 FEBRUARI Wie wil er doen alsof hij er iets van kent? OVERZICHT VAN DE AVOND Theorie Proeven Discussie en vragen THEORIE (OP

Nadere informatie

Groente en fruit Mag het iets meer zijn? Groente en fruit Mag het iets meer zijn?

Groente en fruit Mag het iets meer zijn? Groente en fruit Mag het iets meer zijn? Groente en fruit Mag het iets meer zijn? 1 2 De rol van groente en fruit, de omgeving en de consument Er wordt te weinig groente en fruit gegeten. Maar hoeveel groente en fruit eten we precies? En hoe

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie