St. Welzijn de Meente

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "St. Welzijn de Meente"

Transcriptie

1 18e jaargang juni 2013 nummer 2 Feestelijke opening beweegtuin Cliëntenraad doet verslag NL DOET: ook in De Meente Koninklijk feest Jong vist voor oud 1 St. Welzijn de Meente Dorus Rijkersstraat DG Genemuiden T

2 -advertentie- Zoals wij binnen de Meente kwalitatief hoogstaande zorg kunnen leveren, kunnen wij dat ook bij u thuis! Zoals wij binnen de Meente kwalitatief hoogstaande zorg kunnen leveren, kunnen wij dat ook bij u thuis! Zoals wij binnen de Meente kwalitatief hoogstaande zorg kunnen leveren, kunnen wij dat ook bij u thuis! VOOR AL UW ZORG THUIS VOOR AL UW ZORG THUIS * alarmering bij u thuis VOOR AL UW ZORG THUIS * vrijwel * alarmering alle vormen bij u thuis van zorg en ondersteuning kunnen wij * bij vrijwel u thuis alle brengen vormen van zorg en ondersteuning kunnen wij bij u thuis brengen * 7 * dagen alarmering per week, bij u thuis 24 uur per dag, zijn onze medewerkers * 7 dagen per voor week, u 24 beschikbaar uur per dag, zijn onze * vrijwel medewerkers alle vormen voor van u beschikbaar zorg en ondersteuning kunnen * zorg wij beschikbaar bij u thuis brengen op basis van * zorg beschikbaar op basis van verstrekte CIZ-indicatie * 7 dagen per week, 24 uur per dag, zijn onze medewerkers voor u beschikbaar Voor * zorg inlichtingen beschikbaar kunt u op contact basis opnemen van verstrekte met één CIZ-indicatie van onze Voor inlichtingen kunt u contact met één van onze hoofden cliëntenzorg, tel hoofden cliëntenzorg, tel Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met één van onze hoofden cliëntenzorg, tel Oefengroep - diabetes - copd - hartrevalidatie Fysiofit Fysiotherapie Revalidatie Oedeemtherapie Echografie Buzenland 2 Genemuiden Bel of kijk op Advertentie_FysioDeMeente_90x133mm.indd :02 van de Redactie Eindelijk is het dan zomer geworden! We hebben er dit jaar wel extra lang op moeten wachten want het was lang geleden dat de winter en het voorjaar zo koud bleven. We hebben in deze Roeper een korte activiteitenkalender, vanwege de zomerstop. Als straks de vakanties beginnen zullen de ouderen onder ons ook nog minder bezoek krijgen van familie en bekenden. Voor hen breekt dan ook een extra rustige tijd aan. Maar hopelijk genieten ook zij van de zomer en het mooie weer. We hebben in Genemuiden nog een aantrekkelijk winkelbestand. Met name voor de minder mobiele ouderen is het belangrijk dat we daar met zijn allen zuinig op zijn! In de volgende uitgave (september) zal het ook mogelijk zijn om binnenin het blad te adverteren (zwart wit). Wilt u ook een bijdrage leveren aan de Roeper en in dit blad uw bedrijf promoten? Stuur een naar en wij nemen graag contact met u op. Namens de redactie, Marja Bekendam NA 100 JAAR NOG JONG EN VITAAL! Feenstra - Stoter Langestraat AE Genemuiden Rabobank Genemuiden. Samen verder. Ook in 2013! Coöperatie: samen bereik je meer dan alleen. Dat is de gedachte, dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Mijn oprechte excuses aan degenen die in de vorige uitgave de puzzel hebben gemist. Ik hoop dat u nu weer plezier kunt beleven aan de fleurige woordzoeker die Ageeth heeft aangeleverd. Om de Roeper te vullen hebben we meestal meer dan genoeg kopij (uw bijdrage blijft natuurlijk welkom!). Maar het vinden van sponsors en adverteerders wordt wel steeds moeilijker. Het bedrijfsleven moet flink de broekriem aanhalen. Dat we toch weer ondernemers bereid hebben gevonden om niet alleen in De Roeper te adverteren, maar ook nog mee te werken aan de aanleg van de beweegtuin of het forelvissen is dan ook wel een bedankje waard! We hopen dat u als lezers dat ook weet te waarderen. s Nachts regen, daags zon, vult schuur, zak en ton. 3

3 BEWEEGTUIN FEESTELIJK GEOPEND van de medewerkers Woensdag 24 april 2013 is de beweegtuin voor ouderen (55+) op het binnenterrein van de Meente in Genemuiden officieel en feestelijk geopend. Onder het toeziend oog van een grote groep belangstellenden verrichtte wethouder Lucas Boshove de openingshandeling door een lint door te knippen van het eerste toestel in het parcours waarna dhr. Pelleboer, één van de bewoners van de Meente, als eerste en onder luid applaus over één van de toestellen ging. Voorafgaand werden de belangstellenden waaronder ook de sponsoren verwelkomd door Herman van Amerongen, locatiemanager van de Meente die ook uitleg gaf hoe dit initiatief tot stand is gebracht en bedankte de sponsoren die ruimhartig hebben bijgedragen om dit initiatief tot een goed einde te brengen. Lucas Boshove benadrukte de doelstelling van het initiatief door aan te geven dat beweging voor met name de oudere medemens essentieel is en bijdraagt aan een optimale gezondheid. Na de openingshandeling nam Almira van Tiel (Mix Move) de leiding op zich om alle aanwezigen meteen in beweging te zetten. Het zonnetje maakte de officiële opening extra feestelijk van een beweegtuin die voor iedere 55+ oudere in Genemuiden beschikbaar is. De beweegtuin is gratis voor de burger. Om de planning goed te regelen is het nodig dat men zich vooraf aanmeldt bij de receptie van de Meente, tel: INITIATIEFNEMERS BEWEEGTUIN Stichting De Meente Rotary Zwartewatersteden Gemeente Zwartewaterland Fytac SPONSOREN BEWEEGTUIN Rabobank Coöperatiefonds Wetland Wonen Gemeente Zwartewaterland Provincie Overijssel Rotary Zwartewatersteden Stichting Vaillant (goede doelen Fonds Landelijke Vereniging van Crematoria) Edel Grass Stichting Welzijn de Meente T. Brouwer B.V. Hoekman-Bekendam St. Vrienden van De Meente Prestige Wie ben je en waar kom je vandaan? Ik ben Willeke Tertoolen-De Wit en 43 jaar geleden geboren in Maarssen. Ik woon sinds 1993 in Genemuiden en ben getrouwd met André. We hebben drie kinderen, één zoon Frans en twee dochters Jacomine en Femke. Wat zijn je hobby s/liefhebberijen? Ik houd van lezen, ik loop vaak met onze hond Amber over de dijk in Genemuiden of in het bos. Mijn grootste liefhebberij is op vakantie gaan. Ik ga graag met mijn gezin op vakantie. Sinds wanneer werk je in de Meente en wat doe je zo al? Ik werk sinds september 2003 in de Meente. Ik ben begonnen in de nachtdienst tijdens de bouw van het verpleeghuis. Toen de bouw klaar was heb ik gesolliciteerd naar een functie in het verpleeghuis, ben daar aangenomen, maar ik moest wel een opleiding gaan volgen. Daar ben ik in 2005 mee begonnen. Eerst als assistent verzor-gende, daarna een opleiding voor helpende (niveau 2). In 2006 ben ik met een aantal collega s begonnen aan een opleiding voor verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg). In april 2013 ben ik begonnen met een tweejarige opleiding voor verpleeg-kundige. Ik werk sinds 2005 in het verpleeghuis, eerst op de afdeling Vinkeland 1 en sinds 2009 op de afdeling Vosseland 1. Waarom heb je voor dit werk gekozen? Ik vind het leuk om met deze doelgroep te werken. Deze doelgroep (demen-terenden) zijn niet meer in staat (hetzij gedeeltelijk of geheel ) om voor zichzelf te zorgen. Ik vind het leuk om deze mensen het naar hun zin te maken, zodat zij een fijne oude dag hebben. Wat zou je doen als je morgen een miljoen euro wint? Mensen die het echt nodig hebben gelukkig maken. Aan wie zou jij deze vragenlijst willen voorleggen in de volgende Roeper? Ali Netjes Welke extra vraag zou je dan aan haar willen stellen? Je bent nu al een aantal jaren woco (woningcoordinator), vind je het leuk en wat houdt jouw werk precies in? Mijn extra vraag was: Ik zag je laatst met een grote zwarte hond buiten wandelen. Is dat jouw hond? Wat voor ras is het en is het een lief dier? Deze grote zwarte hond is onze hond Amber, zij is een bouvier en wij hebben haar als pup gekregen. Amber is een heel lief erg aanhankelijk en vindt het fijn om mensen om haar heen te hebben. 4 5

4 BOEKENTIP CLIENTENRAAD DOET VERSLAG Eeuwelingen Levensverhalen van honderdjarigen Geschreven door Steffie van Oord Uitgeverij Contact De schrijfster wilde rond de eeuwwisseling op de radio een paar interviews uitzenden met honderdjarigen. Ze raakte gefascineerd door die lange levens en realiseerde zich dat een radio-uitzending veel te kort was voor een eeuw leven. Ze besloot nog meer mensen op te zoeken die de honderd zijn gepasseerd en er een boek over te schrijven. De interviews zijn dus rond het jaar 2000 afgenomen. Ik heb de dertiende druk voor me liggen, die in 2009 is uitgegeven. Deze uitgave is aangepast. Er is namelijk bij elk verhaal toegevoegd wanneer de eeuweling is overleden. Het is een alleraardigst boek geworden. Als u wilt weten wat een brikkebakker was, of een pullevaarder, hoe het ging als je de Spaanse griep had? In dit boek vertellen mensen erover, ze hebben het zelf meegemaakt. In de eerste wereldoorlog waren ze jong, de tweede oorlog heeft bij de meesten minder indruk gemaakt, maar ook daar gaan genoeg verhalen over. Maar niet alleen oorlogsverhalen: het standsverschil in het begin van de vorige eeuw, het verschil in kansen tussen jongens en meisjes, kinderen die niet of nauwelijks naar school gingen, huwelijkstrouw of het niet getrouwd zijn. Elke man of vrouw heeft zijn of haar eigen verhaal. Een interview met een arbeider, maar ook met een jonker. De eerste auto s, de invoering van elektriciteit. Het zijn stuk voor stuk lezenswaardige verhalen geworden. Het viel me op dat heel veel verhalen optimistisch zijn, of worden ze verteld door mensen die alhoewel ze honderd of ouder zijn, toch de moed niet verloren hebben? Hoe komt het dat u zo oud bent geworden? is soms de vraag. Ze hebben er geen antwoord op. Wel klinkt er regelmatig een verwijzing door naar God, die alles regeert. Aletta Mateboer-Hoeve Elke locatie van IJsselheem heeft een eigen cliëntenraad waarin bewoners en vertegenwoordigers van bewoners zitting hebben. De cliëntenraad behartigt de belangen van de bewoners en cliënten op locatie en ziet toe op de kwaliteit van de dienstverlening. Onderstaand het Jaarverslag van de Cliëntenraad van De Meente. In mei 2012 kwam de CR dat jaar voor het eerst bijeen na de jaarvergadering. Daarbij viel één nieuw lid te verwelkomen, te weten de heer H. Heutink. Er zijn het afgelopen jaar diverse zaken binnen de CR besproken, waarvan wij u enkele noemen, zoals een oversteekplaats vanaf Weidegreven naar het hoofdgebouw, dit is inmiddels gerealiseerd. Verder het parkeren van rollators bij het restaurant en ook of er een kabelkrant in de Meente zou kunnen komen, waarop men alle actuele informatie kan zien. Dit is al in meerdere gebouwen van IJsselheem aanwezig. De heer Foekens, voorzitter van de raad van bestuur van IJsselheem, heeft afscheid genomen en in zijn plaats is benoemd mevr. Helene Wüst. In september is er een intentieverklaring getekend door de Meente, Wetland Wonen, Philadelphia en de voorzitter van de CR, Siebren Groothuis over de toekomst van de Meente. Helaas zijn de omstandigheden veranderd vanwege de crisis in de bouw, zodat de toekomstplannen voorlopig opgeschort zijn. De CR vergadert 10 keer per jaar, incl. de jaarvergadering. Gezamenlijk is door de CR de DVD Thuis komen bekeken. Deze film is ook op TV geweest. Het lidmaatschap van de Landelijk Orgaan Cliëntenraad is unaniem door alle Cliëntenraden opgezegd, omdat de contributie erg duur werd. De Cliënten Contact Bijeenkomsten hebben ook weer plaats gevonden. Twee CR leden zijn naar de herdenkingsbijeenkomst in de Meente geweest. Ook hebben twee leden de familiebijeenkomst bijgewoond. De dames Eenkhoorn en Busweiler zijn voor de laatste keer naar de Regionaal Orgaan Clientenraad vergadering geweest omdat deze is opgeheven. De heren Groothuis en Last wonen altijd de vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad bij. De dames Breman en Bekendam hebben met locatiemanager Herman van Amerongen het jaarplan doorgenomen. De locatiemanager brengt elke CR vergadering verslag uit 6 7

5 DE KONING VAN DE WEG van het reilen en zeilen binnen de Meente. Jeanet Leerink is namens het Dagelijks Bestuur altijd aanwezig bij de vergaderingen. Twee keer per jaar is er een kennismakingsavond met de nieuwe bewoners in en rond de Meente. Onder het genot van een kopje koffie kunnen ze hun ervaringen uitwisselen. Ook wordt hen een leuke attentie aangeboden. De opkomst is meestal redelijk. Tijdens de laatste CR vergadering heeft de locatiemanager een presentatie van Actiz laten zien over de meerjaren visie van 2013 t/m Ook voor de Meente zullen de komende jaren veranderingen met zich meebrengen. Onze ambtelijke secretaris Greet Dekker verzorgt de agenda s en notulen. Dit doet ze al meer dan 25 jaar binnen IJsselheem, en wij hopen dat ze dit nog enkele jaren zal blijven doen. Met het oog op de toekomst en de vele veranderingen in de zorg willen wij ons als CR voor uw belangen blijven inzetten. Namens de Cliëntenraad, A. van Dijk- Tuinman Wie de dag plukt als een bloem Oogst het boeket van zijn leven. Wilt u iemand feliciteren, beterschap wensen of laten weten dat u hem/haar niet vergeten bent, de cbo werkt er graag aan mee via het muzikale programma op verzoek Inleveren zaterdags voor 19.00u: telefoon briefje in onze postbus of afgeven in de studio (Lage Vlakte 11) Daarvoor hebben wij nodig: uw naam, adres, telefoonnummer bestemd voor: naam en adres muzikale wens eventuele toelichting uitzending is op zaterdagavond van 19:15 tot 20:15u. (Programma: OP VERZOEK ) Lezers en lezeressen van de Roeper, Al lange tied bi-j ewend een verael van Jentien in de Roeper te vien. Umdat Jentien de leste tied wat an et sukkeln is, ef ze mi-j evroagd umme eur wat te ontlastn. Wi-j em offespreukn dat wi-j umstebeurtn een verael anlevern. Zodoende is et verael disse keer van mi-j. Ek wense oe vule leesplezier. Een erteleke groet, Gera van Lente Zien kaekn zowat uut zien skeniern, gaepte Jos zien mond wiedwaeng lus. Muujzem klum ie zien vrachtwaeng in. Et was vanmurn weer niet mee evalln umme zien bèède uut te koom, et was smurns ook nog zo lange donker. Een menuut of tiene laeter reed i-j over de autoweg, richting zien eerste adres, meezingd met de radio, toen i-j zien favoriete versien eurde, Ik voel me rijk als een koning, ik heb een truck als mijn woning. As i-j dan zo in zien cabine zat, een treeler van daertien en alve meter achter em an trekknd, was ie trots en vuulde ie em de koning van de weg. Op een gegeem oongblek verleut ie de autoweg, reed de polder in op weg noar zien eerste adres, Bleeker an de Koekoeksweg, een boernbedrief. Et adres kwam em bekend veur. Ier was ie al ies eerder ewest, as ie et em goed erinnerde, al was et zeker al wel een joar of twie eleedn.de boer was vrijgezel en beslist niet de vriendelijkste. De boerderije zag er aeveloos uut en et erf was rommelig en smerig. En dan die grote erdersond. I-j errinnerde em nog dat et dier de veurige keer grommd op em of was ekoom en em in de broekspuupm ad ebeetn. Een ofdruk van de taandn van dat loeder haddn in de kuutn van Jos estoan. Iene van de noadieln van die boernadressn vund ie, dat de mieste boern wel een ond ad en dat waarn miestal niet van die lieverties. Een paer weekn eleedn reed ie zien vrachtwaeng ook zo n boernerf op, toen dr twie Rottweilers an kwamm störmm. Toen i-j zien truck tot stilstand ad ebracht, sprung ze grommd en blaffnd teeng zien vrachtwaeng op. Twie grote, angstanjaengnde koppn keekn em an as ie deur et raem de ellige ondn zag springn en Jos trilde as een rietien. I-j ad zien cabine niet uut edurft en was bliem zittn tot de boer was an koomm loopm en ze tot bedaern ad ebracht. De boer ad em laeter verteld, dat i-j dr goed an edoan ad umme niet noar buutn te koomm, want verzekerde i-j em beslist: De iene ad oe egreepm, de aander ad et offemaekt. Umdat Jos zo in gedachtn verzunkn was en et nog steeds donker was, ad i-j de boerderije laete in de gaetn en reed em zowat veurbi-j. Gauw gaf ie een ruk an et stuur noar links en stuurde endig zien daertigton diesel et erf op, bracht em tot stilstand en aelde de sleutel uut et contact. I-j pakte de vrachtbrief van de staepel en las, dat i-j een partijgien stoaln buizn mos levern veur de inrichtege van de stal. Van die zwoare kreng en et waarn dr wel twintig. 8 9

6 I-j zwaaide et portier van de vrachtwaeng lus, zette een voet op de treeplaanke en sprung in ien keer op de grond,.. middn in een koeievlaai. Tot an zien enkels stond i-j dr in. Et vloeibare spul sputtelde alle kaantn op, van kop tot tie zat ie dr onder. Zelfs an de beide oorlelln van de koning van de weg bungelde een broene druppel. De boer kwam anneloopm, op de voet evolgd deur zien erdersond. De ond gromde en zien bek ging lus. Zien taandn kwaam teveurschien en dat beloofde niet vule goeds. Jos skruk en angstig deu i-j een stap achteruut, woardeur de broene druppels iene veur iene op zien skolders belaandn. Koest Herta : sprak de boer de ond vermaend toe. Et biest gromde nog een keer, geoorzaamde toen zien baas en ging gedwee op de grond leng, maer bleef Jos in de gaetn oln. Zien oong saemekneepm onder zien burstelege wenkbrauwn, richte de boer zich tot Jos. Eindelek de buizn veur mien stal, ek dachte dat ze nooit eleverd zolln wurn, snauwde i-j Jos toe. Aa-j gistern ekoom waarn, aa-k oe ulpn, maer vandaege ek gien tien, ie zuln oe zelf muun zien te reddn. Vervolgens slofte i-j weg op zien strontleerzn richting stal, ondertussn klakknd met zien tonge. Herta kwam in de bienn en volgde em op de voet. Jos keek em verboesd noa, kwam langzamerand bi-j zien positievn en wurde toen zo kwoad. Foeternd in emzelf gooide i-j de deurn van de bak lus. Leut em die smeerlap allienig die buizn lussn. Mer i-j leut et er niet bi-j zittn zo nam i-j em veur, i-j zol die lammelink wel. I-j keek ies umme zich èn en zien oge vul op een mestbulte. Dat was de oplussege veur zien frustratie. Eem laeter leut Jos de buizn vanuut de bak in de messe zakkn. Zo, mi-j dat zwoare spul loatn lussn, ek zal oe leern zee ie in emzelf. Toen i-j ze allemoal elust ad, sleut i-j de deurn van zien treeler, sprung tevreedn zien cabine in en vervolgde zien weg. De iele dag stunk ie een uur in de wiend, mer i-j ad toch een voldoan gevuul. Die ad ie mooi bi-j de veter. De koning van de weg maekte vrolijk zien rit of. Toen i-j tuuskwam van zien werk, een stievege skrobbeurte eneum ad, zien smerege gevuul deur et doesputtien espuult ad en i-j weer lekker reuk, vertelde i-j onder et eetn zien belevenis stoer an zien vrouwe en netuurlek ook, dat i-j die boer maer mooi te pakkn ad. De volnde murn kon ie beter zien bèède uutkoom toen i-j bi-j et wakker wurn in de gaetn kreeg, dat et vrijdag was. Gelukkig de leste werkdag van de weke, de leste murn vrog op. Murn was et zoaterdag en kon i-j lekker uutsloapn. Drie ketier laeter stapte i-j in de cabine van zien vrachtwaeng en zette zien tasse met termoflesse en broodtrommel op de bi-jriedersstoel neer. I-j sterte de moter en reed noar zien eerste adres. Fluitend werkte i-j zien adressn of, et leup vlot vandaege. Oe verder de dag vurderde oe vrolijker i-j wurde, i-j vereugde em op et weekend. Wiet ie wat, as ie strekkies een benzinepompe teengkwam, zol ie een bussien bloemm koopm veur de vrouwe. Ja, Jos ad een goed umeur. Toen i-j bi-j zien leste adres stond te lussn was et nog vrog. I-j eurde zien mobiele telefoon ofgoan, viste em uut zien binnzak van zien jasse en zag an et nummer, dat et telefoontien van de zaeke kwam. Vaste een retoervracht, zee ie erdop teeng emzelf, maer et was nog vrog. As et niet te verre uut de buurte was, kon i-j nog op een mooie tied an de zaeke ween. Met zien doem drukte i-j op et knuppien van zien mobiele telefoon en kreeg contact met Dik van de plenning. Hallo met Jos. Ja Jos, met Dik, hoeverre bi-j? Ek eb net elust bi-j et leste adres. Et leup ertstekke mooi vandaege. Mooi, ku j nog een retoervracht opaeln? Gien probleem, welk adres? Ie em toch gistern een vrechien buizn eleverd bi-j Bleeker an de Koekoeksweg. Now em die buizn de verkierde ofmeting, de iele endel muut weer terugge. Eem was et stille. Terugge, terugge dacht Jos bi-j emzelf. Allo bi-j dr nog? wurde dr evroagd. Et bleef nog een poosien stille en toen eurde Dik: kump goed toet, toet, de verbindege was zomèr iniens verbreukn. Jos zien opgewekte bijna-weekend-gevuul verdween etzelfde moment as snij veur de zunne. Een alf uur laeter stond ie de buizn, die i-j gistern in de messe ad elöst er now weer uut te vissn. Wie een koele graeft veur een aander, velt er zelf in, gonk et deur em èn. Vanuut zien oogoekn zag i-j op flinke ofstand de boer stoan, zien aandn in de zakkn van zien overall en zag ie et now goed, stond ie doar now te grijnzn, die minne poesterd. Jos ad er flink de pest in, toen ie met zien bekakte vrechien richting zaeke reed. I-j reed iel wat tankstations veurbi-j, mer bloem veur de vrouwe, doar dacht de koning van de weg al lange niet meer an. Gera van Lente Het oude is voorbij Het nieuwe komt er aan En wat de toekomst brengen gaat Dat is verborgen voor de mens! Want dat weet God alleen Hij bezit de sleutel van het heelal Dat maakt ons blij Zo ook de liefde tot elkaar Behoud die in de avondstond Vooral als je ziet dat de dag nadert. Dit gedicht is ingezonden door mw. Pleijzier-Buitink, Haverland

7 Prijspuzzel BLOEMISTERIJ R B L O E M S I E R K U N S T A G G E L I B S N E L L U V Y B E I E A G T O R L C A I L H A D L E S U D O M N E R O H R E J N A O I A R S N R N E M U E I D B Z A E N L I N I A E F V E O M K A A R M K B G Y A R M I I N N P P K P D E O L H T U B I N P C E S T O E D N R O Y N W L E O E A U M T O T N H T E D E B O H C D M P S E A P I O E M R L T E O R G N E M E O L B U N S O A I M R E B L A O S O L L D L T K V U E T M E L V M L U O B E M U O T P N E A H A O P J B T D N T K R E S V N K A E E E M S N C V S J R K N E S S O O R E I A R E A S E E E E I I I O P O F H M R E N C A L O M L A U C L O N S Z A Y M S I S B E I M H B R E K O T B A E M S D D O N E E S M A R M L B I N D E N L L G S Y E T G N O O Z O S D R U E B W T O S I B E Z O R G E N F S V P H L A N E M N E P P I N K Y B L I B A G D E D N A L R I U G E E A N P Z O N N E B L O E M L I U T ANJER BLOEMENVENTER MAND AZALEA BLOEMPOT MEST BEGONIA BLOEMSIERKUNST NARCIS BEZORGEN BLOEMSTUKJE PAASTAK BIJKNIPPEN CACTUS PAPIER BIJVULLEN DAHLIA POTPOURRI BINDDRAAD EMMERS ROOS BINDEN FICUS SCHIKKEN BLOEIMAAND FORSYTHIA SEIZOEN BLOEMBOL FRESIA SIERPOT BLOEMEN HOUDEN VAN GEURIG SNIJBLOEMEN MENSEN GUIRLANDE TUIL BLOEMENGROET HERFSTBOEKET VAAS BLOEMENHANDEL HORTENSIA VALENTIJNSDAG BLOEMENMAND HUISKAMERCONIFEER VELDBOEKET BLOEMENSPUIT HYDROKORRELS VERZORGING BLOEMENSTALLETJE INKORTEN ZONNEBLOEM BLOEMENVEILING HECTARE IRIS OMTREK Oplossing: De oplossing van de vorige puzzel is: Op elkaar passen gelijk twee halve kazen We hebben naar ons genoegen weer vele inzendingen binnen gekregen. Iedereen bedankt daarvoor. De winnaar van deze keer is: G. Hoekman Roerdomp 13 Van harte gefeliciteerd!!! Dhr. of mw. Hoekman kan de gewonnen prijs afhalen bij het Zorgloket

8 THEO SCHOENAKER OVER EEN LEVEN LANG LEREN Steeds meer mensen blijven actief na hun pensionering. Maar om op je 80e nog het roer om te gooien en voor je werk (!) naar Genemuiden te verhuizen, is op zijn zachtst gezegd bijzonder. Theo Schoenaker is dan ook een bijzondere man. De redactie van De Roeper sprak met hem over een leven lang leren. Nu nog woont hij officieel in Bocholt in Duitsland, maar al gedurende een aantal jaren is hij meer dan de helft van de tijd in Genemuiden. Samen met zijn vrouw Julitta en hun collega s Jan en Marry Oostijen uit Genemuiden heeft Theo Schoenaker in 2011 de Schoenaker Academie geopend, waar ze Bemoedigingstrainingen verzorgen. Dat is dan ook de reden dat hij binnenkort in Genemuiden komt wonen. Ditmaal dus geen gesprek met een echte Gaellemuniger maar wel met een bijzondere bejaarde en daarmee dus iemand uit de doelgroep van De Roeper. Theo Schoenaker is niet alleen grondlegger van de Schoenaker Academie, hij heeft nl. ook vele boeken geschreven over praktische toepassing van de Individual-psychologie in de drie levensopgaven: liefde, werk en gemeenschap. mee doel ik niet alleen op lichamelijke beweging, maar ook op geestelijke activiteiten. Immers, ook voor depressieve mensen is het belangrijk om in contact te blijven met hun omgeving en in beweging te blijven. Mahatma Ghandi ( ), een groot Indiaas politiek en geestelijk leider en bekend om zijn geweldloos verzet en wijze uitspraken heeft eens gezegd: Leef alsof je morgen doodgaat. Leer alsof je eeuwig leeft. Wat heeft dat met leeftijd te maken? Theo: Er wordt nog veel te veel in getallen gedacht, alsof er een leeftijd voor staat om iets te doen. Ik zou dan ook een appèl willen doen aan iedereen - ongeacht de leeftijd - om zich steeds bezig te houden met praktisch toepasbare ideeën om de omgeving positief te beïnvloeden. Dat hoeft niet groot te zijn. Integendeel. Als je jezelf de vraag stelt heb ik vandaag al iemand vriendelijk aangekeken kun je een positieve bijdrage leveren aan het veranderen van je leefomgeving. Kunt u een voorbeeld geven? Theo: Ik zat eens in een wachtkamer op mijn beurt te wachten. Als ik de andere wachtenden mocht geloven zou de assistente die mij kwam ophalen onvriendelijk en gehaast zijn. Ik heb me daar niet door laten beïnvloeden en heb haar positief en vriendelijk benaderd. Mijn ervaring was, dat ze wel degelijk tijd voor me nam en me vriendelijk en attent te woord stond. Waarmee ik maar wil aangeven, dat je je niet moet laten meeslepen in negativisme. Je kunt de houding van je omgeving positief beïnvloeden door zelf positief te zijn, maar daar moet je wel zelf in geloven. Hoe kun je mensen die altijd de nadruk leggen op de donkere en moeilijke kant van het leven positief beïnvloeden? Is dat aangeboren of aangewend gedrag? Theo: De mens is het product van zijn/ haar omgeving. Als je veel treurige ervaringen hebt kan dat van invloed zijn op je grondstemming. Je karakter is de som van alles wat je geleerd hebt, maar sociale ervaringen zijn belangrijker. Wij kunnen mensen dan ook op het goede spoor zetten, en laten ervaren dat ze positieve resultaten kunnen boeken. Zou u zelf weer jong bijvoorbeeld 20 jaar willen zijn? Theo antwoordt na enig nadenken: Toch wel, ik zou graag opnieuw beginnen maar dan wel met de inzichten die ik nu heb. Ik zou me dan socialer ontwikkelen en me meer met jeugdgroepen en kerkelijke groepen bezig houden. Het is goed voor mensen om gezamenlijk, dus in teamverband iets te doen. Ik ben nl. van mening Waarom vindt u het zo belangrijk om mensen in contact te brengen met de individual psychologie? Theo: Wij geloven dat deze psychologische richting een verrijking is voor de mens. We kunnen de wereld bewegen als we onszelf bewegen. Het is goed voor mensen om in beweging te blijven. Daardat een mens een sociaal en verantwoordelijk wezen is, dat zelf beslissingen kan nemen en een zegen kan zijn voor de anderen. Dat is ook een Bijbelse opdracht. Zowel in de Bijbel als in de individualpsychologie wordt ons geleerd dat niet de eigen persoon IK het belangrijkst is, maar dat we de ander belangrijk moeten maken. Gemeenschapsgevoel is: zien met de ogen van de ander, horen met de oren van de ander en voelen met het hart van de ander. Als je je van harte voor andere mensen inzet en je in hen verplaatst, krijg je het driedubbel terug. Maar je verliest energie als je iets met tegenzin doet. Als voor het laatst de koekoek roept, Is de zomer weer versnoept

9 KONINKLIJK FEEST We kunnen terugzien op een prachtige Koninginnedag met inhuldiging van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima. Ook in De Meente was het een stijlvol feest. De versiercommissie (bestaande uit enkele personeelsleden en vrijwilligers) had enorm haar best gedaan en De Meente prachtig in oranjesfeer versierd! Dankzij Vivaldi, Bosch Bloemen en de Boeketterie stonden er mooie oranjeboeketten in de hal en in de zaal. Op 30 april zijn er dan ook heel wat bezoekers geweest die hebben genoten van koffie met een heerlijke soes en chocolaatjes. Velen maakten van de mogelijkheid gebruik om op het grote scherm in De Stadskamp de beelden van het feest in Amsterdam te volgen. Maar ook in 1948 was het groot feest in Genemuiden. Koningin Wilhelmina vierde op 30 augustus 1948 haar 50-jarig regeringsjubileum. De stad was prachtig versierd. Dankzij mevrouw Van Dijk-Beens uit de Pr. W. Alexanderstraat 7 kunnen we u daarvan nog even laten meegenieten. Zij bezorgde bij de receptie van De Meente deze prachtige fotoserie. Klaas Benninkstraat Een wagen van Postduivenvereniging De Snelvlieger in de optocht. Enkele namen: Harm Jan Mateboer, Willem Barneveld, Aart Timmerman, Henk vandalfsen, Siem van Dijk Langestraat Oosterkade bij avond 16 17

10 NL DOET: OOK IN DE MEENTE KEET DE KOLK: JONG VIST VOOR OUD Binnen de Meente is op zaterdag 16 maart meegedaan met het landelijke project NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Met de hulp van familie van cliënten, vrijwilligers en personeel, zijn de woonkamers van het verpleeghuis onderhanden geno-men. Allereerst zijn de muren van een nieuw kleurtje voorzien, om vervolgens gezamenlijk alle woonkamers grondig te poetsen. Daarnaast waren er voor de bewoners van het verpleeghuis diverse activiteiten in de grote zaal. Hier kwam onder andere Jeroen Eenkhoorn pianospelen, de burgemeester kwam wat voorlezen, en zanggroep Frank & Vrij bracht een zeer divers repertoire ten gehore. Bakkerij Groot Koerkamp had ervoor gezorgd dat er voor alle vrijwilligers een heerlijk stuk koek bij de koffie of thee was. Tussen de middag hebben alle bewoners en vrijwilligers genoten van een stamppot-buffet. Uiteraard worden de schildersbedrijven Palet en Buitink hartelijk bedankt voor hun bijdragen hieraan. Maar we willen vooral ook alle vrijwilligers die zich deze dag beschikbaar gesteld hebben ontzettend bedanken voor hun inzet. Zonder hun inzet was het niet mogelijk geweest om de bewoners van het verpleeghuis een dag vol activiteiten aan te bieden, zodat zij aan het einde van de middag naar hun fris gesausde, schone woonkamer terug konden keren. Zaterdag 18 mei jl. was het een drukte van belang langs de waterkant van de tweede kolk aan de Hasselterdijk. Keet De Kolk organiseerde een forelviswedstrijd, waarvan de opbrengst was bestemd voor de Stichting Vrienden van De Meente. Door de ondersteuning van diverse bedrijven - financieel en in natura bedroeg de opbrengst maar liefst 2.500,- Jan Roetman, voorzitter van de Stichting Vrienden van De Meente heeft de cheque dankbaar in ontvangst genomen. De Stichting Vrienden van De Meente heeft als doen een financiële ruggensteun te zijn voor voorzieningen die uit de reguliere gelden niet realiseerbaar zijn, maar wel wenselijk voor de bewoners. Zo is men nu alvast aan het sparen voor een nieuwe rolstoelbus. De huidige bus kan nog wel een tijdje mee, maar op termijn zal er toch diep in de buidel moeten worden getast voor de aanschaf van een nieuwe bus. De bijdrage die Keet de Kolk heeft geleverd met de forelviswedstrijd is dan ook zeer welkom

11 -advertentie- RADIO PROGRAMMA-OVERZICHT UITZENDINGEN Woensdagavond 18:30 CBO s KLASSIEK 19:00 KNIEPLIENDE Elke eerste woensdag van de maand Leuke verhalen en anekdotes in het dialect door de Gaellemuniger Toalkrink DE SCHUILPLAATS Op de andere woensdagen In De Schuilplaats vertelt Corrie ten Boom hoe zij en haar familie ertoe kwamen om Joden in hun kleine stadswoning te laten onderduiken. Een adembenemend verhaal. 19:45 MIEZMOOR Een leerzaam en gezellig puzzelprogramma over een berijmde psalm of een tekst uit de Bijbel. Oplossing: In postbus bij de studio of tel of 20:15 NEEM EVEN DE TIJD Verhalenprogramma 21:00 ALS OP LEVENSZEE, HOSANNA, ORGELPARELS en HOSANNA BIJBELSCHOOL Deze vier programma s wekelijks afgewisseld Informatie en/of muziek 22:00 EINDE Zaterdagavond 19:00 DE VERJAARDAGEN VAN DE AFGELOPEN WEEK Felicitatieprogramma van en voor luisteraars die de afgelopen week jarig zijn geweest 19:15 OP VERZOEK Veel beluisterd verzoekprogramma van en voor luisteraars U kunt een lied of psalm aanvragen voor iemand die u wilt feliciteren of bemoedigen. Schriftelijk of telefonisch, ook meestal nog mogelijk tijdens de uitzending. In de postbus van de studio of telefoon :15 DE OVERDENKING Verzorgt door predikanten die betrokken zijn bij de gemeente Zwartewaterland 20:30 OPLOSSING MIEZMOOR De oplossing van de puzzel en natuurlijk de trekking 20:45 HET GEDICHTEN KWARTIER Gedichten ingesproken door een gast, afgewisseld met passende liederen 21:00 ZINGEND NAAR DE ZONDAG Muzikaalprogramma ter voorbereiding op de zondag 22:00 EINDE 20

12 INHOUDSOPGAVE -advertentie- In-, verkoop en verhuur van scootmobielen en medische hulpmiddelen Van de redactie Blz. 3 Beweegtuin feestelijk geopend Blz. 4 Van de medewerkers: Willeke Tertoolen-de Wit Blz. 5 Boekverslag Blz. 6 Cliëntenraad doet verslag Blz. 7 en 8 Jenties verael Blz. 8 t/m 11 Gedicht Het oude is voorbij Blz. 11 Prijspuzzel Blz. 12 en 13 Theo Schoenaker: een leven lang leren Blz. 14 en 15 Koninklijk feest Blz. 16 en 17 NL DOET: ook in De Meente Blz. 18 Keet de Kolk: Jong vist voor oud Blz. 19 CBO Radio Blz. 20 Belbus De Meente Blz. 21 Inhoudsopgave Blz. 22 Vooruit Revalidatie Technieken Uw specialist: Henry van Dijk Dissel 31, 8281 ML Genemuiden Mobiel Geopend: maandag t/m zaterdag en volgens afspraak COLOFON: De Meente Dorus Rijkersstraat DG Genemuiden Tel: Fax: Redactie: Ageeth van Enk Aletta Mateboer-Hoeve Marja Bekendam - de Boer 18e jaargang / juni 2013 nummer 2 Verschijnt 4 keer per jaar Maart, juni, september en december Kopij inleveren bij het zorgloket. Voor het volgende nummer inleveren vóór 30 augustus

13 -advertentie-.pdf Deze stichting heeft als doel een financiële ruggensteun te zijn voor voorzieningen die uit de reguliere gelden niet realiseerbaar zijn, maar wel zeer wenselijk voor de bewoners. Voor een actueel overzicht van onze activiteiten en wensen, verwijzen wij u naar onze website. Cliënten of familie die iets willen schenken aan Zorgcentrum De Meente, kunnen een gift overmaken op: Bankrekening nr. Rabo NL70 RABO van Stichting Vrienden van De Meente te Genemuiden. Voor het schenken van erfstellingen en legaten, adviseren wij u contact op te nemen met uw notaris. De stichting heeft een ANBI erkenning, dus uw giften kunt u fiscaal verrekenen met uw inkomstenbelasting. Mede mogelijk gemaakt door: Plaats hier de adressticker 24

Clientendossiers gaan digitaal Zo is t ewest: de Nijstad Groepsfoto 1949 Voor elkaar, door elkaar in de Weidegreven

Clientendossiers gaan digitaal Zo is t ewest: de Nijstad Groepsfoto 1949 Voor elkaar, door elkaar in de Weidegreven 19e jaargang september 2014 nummer 3 Clientendossiers gaan digitaal Zo is t ewest: de Nijstad Groepsfoto 1949 Voor elkaar, door elkaar in de Weidegreven 1 St. Welzijn de Meente Dorus Rijkersstraat 2 8281

Nadere informatie

Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken

Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken De favorieten van Linda Engwerda 25 april 2014 jaargang 18 Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken In deze editie van het Klaverblad spreken wij Linda Engwerda, coördinator zorg van locatie Kempenhaeve.

Nadere informatie

Waar word ik blij van? Special maart 2011

Waar word ik blij van? Special maart 2011 Special maart 2011 Colofon Inhoudsopgave Waar word ik blij van is een special bij De Arme Krant van Nederland van maart 2011. Dit is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA (Economie,

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Eén maar anders. Haarlemse eenheid in verscheidenheid. Dan is anders zijn niet meer onze zwakte, maar juist de kracht van de kerk.

Eén maar anders. Haarlemse eenheid in verscheidenheid. Dan is anders zijn niet meer onze zwakte, maar juist de kracht van de kerk. infobulletin - jaargang 8 - februari 2013 Eén maar anders In dit Infobulletin geven we uitgebreid aandacht aan een boek dat onlangs is verschenen bij Uitgeverij Ark Media. Natuurlijk omdat het een boek

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van zorgen voor naar zorgen dat edereen e e n b i j z o n d e r e u i t g a v e v a n I p s e d e B r u g g e n n r. 1 - f e b r u a r i 2 0 14 Van zorgen voor naar zorgen dat Het kan ècht en cliënten voelen zich er goed bij Redactioneel

Nadere informatie

Wie wil er nog boeren in Nederland?

Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Tijd voor een goed gesprek met jonge boeren en boerinnen Ton Duffhues (red.) In de stad zit je zo opgesloten en ik ben zo aan die

Nadere informatie

Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor

Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor U kent mij niet. Toch richt ik mij tot u om mijn grote dankbaarheid te uiten voor de beslissing die u hebt

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

24 december, 21:30 uur Kerstavonddienst Grote Kerk. Programma Kerst en Oud/Nieuw

24 december, 21:30 uur Kerstavonddienst Grote Kerk. Programma Kerst en Oud/Nieuw S amen Officieel orgaan van de Protestantse Gemeente Breda - 7e jaargang no. 10 - december 2014 Programma Kerst en Oud/Nieuw Zaterdag 20 december 14:00 Christmas Carols, Lutherse Kerk 19:30 Lessons and

Nadere informatie

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 35 juli 2014 accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS 3 10 vragen aan Elly Veerbeek 4 Oefenweken 5-gelijke schooldagen, model cbs

Nadere informatie

Adres: Fanfare Wilhelmina Postbus 233 6560 AE GROESBEEK. Contact: Trudy Rikken-Roelofs 024-3977840 Miel Fransen 024-3975019. Bestuurssamenstelling:

Adres: Fanfare Wilhelmina Postbus 233 6560 AE GROESBEEK. Contact: Trudy Rikken-Roelofs 024-3977840 Miel Fransen 024-3975019. Bestuurssamenstelling: Verenigingsmagazine Fanfare Wilhelmina Opgericht: 1 november 1898 Bezoekadres: Kloosterstraat 7 te Groesbeek Rabobank: 11.74.03.997 Telefoon: 024-3974589 Website: www.fanfarewilhelminagroesbeek.nl Dirigent

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

Aandacht. snoeien en saneren. ontslagbrief op je vakantieadres. voor je naaste. robotisering? hebben

Aandacht. snoeien en saneren. ontslagbrief op je vakantieadres. voor je naaste. robotisering? hebben magazine van cgmv vakorganisatie Aandacht hebben voor je naaste interview met interim-bestuurder derk vermeer over snoeien en saneren robotisering? prima, maar niet ten koste van de mens ontslagbrief op

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Plus-supermarkt even dicht. Wanne klets war!

Plus-supermarkt even dicht. Wanne klets war! De Tweeterp Dorpskrant voor Engelen en Bokhoven Plus-supermarkt even dicht Wanne klets war! Verder in dit nummer jaargang 49 nummer 2 16 februari 2013 Van donderdag 21 februari tot en met dinsdag 5 maart

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Hand in hand. Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw relaties

Hand in hand. Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw relaties Hand in hand Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw relaties Hand in hand Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

Er blijft veel te doen

Er blijft veel te doen April 2015 Er blijft veel te doen Soms verzucht je echt wel eens: houdt het dan nooit op? We zitten in een prachtig huis, maar denk niet dat er nu niks meer te doen valt. We zijn hard doende om de inrichting

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Als kanker meer is dan je aankunt

Als kanker meer is dan je aankunt Als kanker meer is dan je aankunt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Als kanker meer is dan je aankunt 5 Momenten waar je kracht uithaalt 13 De balans vinden 15 Bewuster, intenser en spiritueler 17 Verlies

Nadere informatie

no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008

no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008 no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008 Verslag van de penningmeester over het verenigingsjaar 2008 Medewonen=Medeleven

Nadere informatie

Thuis in de gemeente

Thuis in de gemeente Thuis in de gemeente Tien handreikingen voor professionals en gemeenten om meedoen van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen Hanneke van Lieshout Mieke Cardol ISBN 978-94-6122-142-1 http://www.nivel.nl

Nadere informatie

Er zijn voor de cliënt met al je voelsprieten Omgaan met levensvragen

Er zijn voor de cliënt met al je voelsprieten Omgaan met levensvragen Er zijn voor de cliënt met al je voelsprieten Omgaan met levensvragen Werkboek voor (leerling)helpenden en -verzorgenden nne Marie Vaalburg Verantwoording Dit werkboek is tot stand gekomen in opdracht

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie