talent! Schoolgids Ontdek je Speciaal onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "talent! Schoolgids 2015-2016 Ontdek je Speciaal onderwijs www.tarcisiusschool.nl"

Transcriptie

1 Ontdek je talent! Schoolgids Speciaal onderwijs Tarcisiusschool is een onderdeel van Pluryn. Pluryn behandelt en ondersteunt bij wonen, werken, leren en vrije tijd.

2 School voor talent!

3 Deze folder lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergroot glas. Daar staan eenvoudige teksten. Ze zeggen hetzelfde als de lange tekst. Maar dan korter.

4

5 Schoolgids SO Inhoud 2 Voorwoord Pagina 6 3 Tarcisiusschool en Pluryn Pagina 8 4 De Tarcisiusschool: school voor talent! Pagina 9 5 Twee afdelingen, één schoolgebouw Pagina 12 6 Onderwijsinhoudelijke inrichting van de Tarcisiusschool Pagina 14 7 Leerlingenzorg Pagina 20 8 Resultaten van het onderwijs Pagina 23 9 Regels en afspraken Pagina Schooltijden, schoolactiviteiten en vakanties Pagina Aanvullende informatie Pagina Medewerkerslijst Pagina Praktische informatie Pagina 43 Pagina 5

6 Tarcisiusschool Voorwoord 2 Voor u ligt de schoolgids voor de afdeling Speciaal Onderwijs van de Tarcisiusschool voor Onze school zet zich in voor kinderen en jongeren met een speciale onderwijs- en begeleidingsvraag van 6 tot maximaal 20 jaar. Op de afdeling Speciaal Onderwijs wordt het onderwijs verzorgd voor de leerlingen van 6 tot maximaal 14 jaar. Wij begeleiden en ondersteunen deze jongeren op weg naar hun toekomst. Daarbij doen we recht aan ieders individuele mogelijkheden en we houden rekening met ieders beperking. Zo proberen we de jongeren voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. Natuurlijk dragen de jongeren ook een grote eigen verantwoordelijkheid om hun toekomst daadwerkelijk vorm en inhoud te geven. De medewerkers van de school zetten zich daar, samen met de leerlingen, met hart en ziel voor in. Samenwerking met ouders, verzorgers en wettelijk vertegenwoordigers is daarbij van groot belang. Gezamenlijk bepalen we de doelen voor het schooljaar en, in het verlengde daarvan, voor de toekomst. Alleen in een open communicatie kunnen we samen de juiste koers bepalen. Deze schoolgids is vastgesteld en wordt aangeboden door het bestuur. De gids bevat uitgebreide informatie over het onderwijs op onze school. Ook leest u over de manier waarop wij met de zorg voor de individuele leerling omgaan en over de mogelijke resultaten. Verder vindt u in deze gids alle belangrijke informatie voor het schooljaar Bewaar de gids daarom goed. We stellen prijs op uw betrokkenheid. Heeft u na het lezen van deze gids vragen of opmerkingen, dan horen wij dit graag. Ook gedurende het schooljaar kunt u uw vragen en suggesties met de schoolleiding en medewerkers delen, bijvoorbeeld op de geplande ouderbijeenkomsten. Namens het team van de Tarcisiusschool wens ik iedereen een mooi schooljaar. Met vriendelijke groet, Hans Eisink, directeur Pagina 6

7 Schoolgids SO Dit is de school gids van de Tarcisiusschool. Hierin staat informatie over het schooljaar. Iedereen zet zich in voor een mooi schooljaar. Pagina 7

8 Tarcisiusschool Tarcisiusschool en Pluryn 3 De Tarcisiusschool is een onderdeel van Pluryn. Sterker in de samenleving Een mens kijkt van nature graag vooruit, maakt plannen, heeft dromen. Goed wonen, een vak leren en werken. Ook wanneer er sprake is van complexe problematiek. Pluryn behandelt en ondersteunt mensen, met als doel het vergroten van kansen op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. Dit doen we met ruim medewerkers via onze landelijk werkende voorzieningen voor gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ. Maar ook door middel van ambulante diensten, arbeidsintegratie, onderwijs en maatschappelijke ondernemingen. Iedereen doet mee! De kracht komt uit de mensen zelf. Pluryn ondersteunt hen daarbij. De Tarcisiusschool hoort bij Pluryn. Pluryn ondersteunt mensen met een beperking. Pluryn helpt bij leren, wonen, werken en vrije tijd. Pluryn helpt jou om zelfstandig te zijn. Pagina 8

9 Schoolgids SO De Tarcisiusschool: school voor talent 4 Missie Op deze school kijken we op een andere wijze naar de leerlingen. We bieden onderwijs dat aansluit bij de behoefte van uw kind. Daarbij stimuleren we van harte het ontdekken en ontwikkelen van talent. Ontdekken: we gaan samen op zoek naar wat de leerling zou willen en kunnen én naar de mensen die daarbij kunnen helpen. Ontwikkelen: we zetten alle middelen en mogelijkheden in om het talent van de leerling te stimuleren, zodat het kan groeien en bloeien. De Tarcisiusschool werkt aan een pedagogisch partnerschap met de ouders. We ondersteunen elkaar bij de integratie van de zorg die de leerlingen nodig hebben, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. De Tarcisiusschool: school voor talent! Leerlingen krijgen de ruimte om ervaringen op te doen die hun eigenwaarde vergroten Leerlingen leren hun grenzen (h)erkennen Leerlingen met hun unieke kwaliteiten en talenten staan centraal Leerlingen werken aan een solide toekomst die vandaag begint Visie Op de Tarcisiusschool doet elke leerling - met zijn eigen ontwikkelingsbehoefte - er toe. Bij ons krijgen leerlingen de kans om te leren in een veilige en uitnodigende omgeving. De talenten van de leerlingen vormen het uitgangspunt voor het onderwijs. Kernwaarden van het onderwijs op de Tarcisiusschool: elke leerling doet er toe en is altijd welkom elke dag biedt nieuwe kansen de talenten en competenties van de leerling vormen het uitgangspunt voor het onderwijs leren in een veilige en uitnodigende omgeving ouders/opvoeders en school voeden samen op omdat we nauw samenwerken met o.a. zorgverleners en gemeente, kunnen we onderwijs-zorgarrangementen aanbieden ons onderwijs is innoverend, inspirerend en altijd maatwerk. Doel Het doel van de Tarcisiusschool is onderwijs bieden aan jongeren die tijdens het opgroeien van kleuter (6 jaar) tot jongvolwassene ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen ondervinden. De combinatie van psychiatrische problemen met een (licht) verstandelijke beperking is veel meer dan een simpele optelsom. Kinderen met een dergelijke achtergrond stellen hun ouders, hun leefomgeving en de veelal ingeroepen hulpverlening voor (zeer) grote uitdagingen. Het onderwijs op de Tarcisiusschool is gericht op het ontdekken en ontwikkelen van talent, kennis en vaardigheden. Daarbij zoeken we de optimale aansluiting bij de individuele mogelijkheden van de leerling. We begeleiden en ondersteunen de leerlingen in de omgang met hun beperkingen en belemmeringen. We besteden veel aandacht en zorg aan leerlingen die boos of gefrustreerd zijn en zich agressief gedragen. We bieden een veilige en uitnodigende omgeving voor positieve persoonlijke ontwikkeling. Het accent ligt op het plezier in leren. Alle inspanningen zijn erop gericht samen met de leerling te werken aan zijn reële kansen op een volwaardige plek in de maatschappij. Ons onderwijs sluit dan ook goed aan bij de huidige digitalisering en individualisering van de kennismaatschappij. Zó bereiden we de leerlingen van de Tarcisiusschool voor op de maatschappij van morgen. De Tarcisiusschool: school voor talent! Pagina 9

10 Tarcisiusschool Passend onderwijs voor iedere leerling In 2014 zijn alle scholen in Nederland door een wet verplicht om passend onderwijs te bieden. Passend onderwijs betekent: onderwijs voor àlle leerlingen. En van zodanig hoge kwaliteit, dat leerlingen zo goed mogelijk worden voorbereid op werk en maatschappij. De leerling volgt dat onderwijs bij voorkeur op een reguliere school. Lukt dat niet, dan zal deze school er samen met het speciaal onderwijs voor zorgen dat de leerling passend onderwijs krijgt. We spreken niet meer van zorgleerlingen of zorg. Alle leerlingen krijgen de aandacht die ze nodig hebben. De Tarcisiusschool werkt in het kader van passend onderwijs intensief samen met alle scholen voor basisonderwijs in de regio Nijmegen (in verschillende samenwerkingsverbanden) en, waar nodig en gewenst, met andere instanties. Onze uitgangspunten zijn: geen kind tussen wal en schip een passende plek in het onderwijs voor elk kind goede samenwerking met de ouders goede samenwerking tussen o.a. speciaal onderwijs en basis- of voortgezet onderwijs goede samenwerking met gezondheidszorg en jeugdzorg één indicatiesysteem Samen met de ouders opvoeden Leerlingen leven in verschillende situaties: thuis, op school en in hun vrije tijd. Elke omgeving heeft zijn eigen opvoeders en elke opvoeder heeft zijn eigen taak. In het onderwijs vinden we de betrokkenheid van de ouders belangrijk. Zodra een kind is toegelaten tot onze school, leggen zij een deel van de opvoeding in onze handen. De Tarcisiusschool hanteert al jarenlang het volgende credo: Opvoeden doe je sámen. Samen gaan we een pedagogisch partnerschap aan. Ouders, school en eventuele hulpverleners hebben elkaar nodig om de opvoeding gezamenlijk vorm te geven. In dit pedagogisch partnerschap houden ouders daar waar mogelijk de eindverantwoordelijkheid voor de opvoeding. Maar elke opvoeder en elke opvoedomgeving (school en thuis) kent haar eigen waarden en normen, regels en grenzen. Het kan voor de ontwikkeling van het kind goed zijn om deze verschillen te ervaren. Maar de verschillen mogen niet té groot zijn. Dit kan verwarrend werken voor het kind en zelfs een bedreiging vormen voor zijn ontwikkeling. Daarom vindt de Tarcisiusschool het belangrijk voor het kind dat ouders, school en andere opvoedpartners hun opvoedkundig handelen op elkaar afstemmen. We zien graag dat elke partner goed zicht heeft op de onderlinge verschillen en overeenkomsten en die respecteert. De komende jaren wil de Tarcisiusschool nog passender worden. Passend onderwijs staat voor maatwerk in het onderwijs. Dat wil zeggen dat onze leerstof zo goed mogelijk aansluit bij de mogelijkheden en talenten van uw kind. Behalve aan de schoolse vakken besteden we op het SO veel aandacht aan voorbereiding op deelname aan de maatschappij. Pagina 10

11 Schoolgids SO De Tarcisiusschool is een school voor speciaal onderwijs. De Tarcisiusschool kijkt wat jouw talenten zijn. Je werkt op school aan je talenten. De Tarcisiusschool helpt je daarbij. Iedere leerling krijgt de aandacht die hij of zij nodig heeft. Je krijgt vakken die te maken hebben met jouw talenten. Je wordt goed voorbereid op je toekomst. De Tarcisiusschool werkt samen met je ouders of voogd. Pagina 11

12 Tarcisiusschool Twee afdelingen, één schoolgebouw 5 Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs De Tarcisiusschool kent twee afdelingen: het Speciaal Onderwijs (SO) en het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). De SO-afdeling wordt bezocht door leerlingen van 6 tot 12 jaar; de VSO-afdeling door leerlingen van 12 tot maximaal 20 jaar. Het aantal leerlingen uit de regio blijft de laatste jaren gelijk. We begeleiden leerlingen met een ASSproblematiek (Autisme Spectrum Stoornissen); hun aantal neemt toe. En leerlingen met een oppositionele gedragsstoornis (zonder ASS); hun aantal neemt af. De groei vindt voornamelijk plaats binnen het VSO. beroep doen op de CvB. Dit kan via de behandelend orthopedagoog of rechtstreeks aan de CvB. Leerkrachten worden ondersteund door leerkrachtondersteuners die met groepen leerlingen of individuele leerlingen werken. Verder werken op de Tarcisiusschool administratieve krachten, conciërges en schoonmaakmedewerkers. Heldere structuur De afdelingen van de Tarcisiusschool worden geleid door een managementteam, bestaande uit de directeur, de locatieleider en de teamleiders. De Tarcisiusschool kent drie teamleiders: een teamleider zorg, een teamleider VSO en een teamleider SO. De leerlingen krijgen les in klassen. Van onderbouw tot aan de bovenbouw. De groepen gaan in het schooljaar een andere benaming krijgen en wel SO (naam van de leerkracht). De indeling van de leerlingen gebeurt op basis van sociaal-emotioneel en didactisch niveau. Op onze school telt de ontwikkelingsleeftijd zwaarder (sociaal-emotioneel en didactisch). Daardoor bestaat een klas uit leerlingen van diverse leeftijden. Het managementteam kan een beroep doen op de Commissie voor de Begeleiding (CvB). Deze commissie is verantwoordelijk voor het leerproces van de leerlingen. Deze commissie bestaat uit de locatieleider, teamleider SO-VSO, teamleider zorg (GZ-psycholoog), de behandelend orthopedagoog, de intern begeleider, de schoolmaatschappelijk werkende en de schoolarts. Ook leerkrachten of leerkrachtondersteuners kunnen een Pagina 12

13 Schoolgids SO In het gebouw van de Tarcisiusschool zijn er 2 scholen. Het Speciaal Onderwijs is voor leerlingen van 6 tot 12 jaar. Het Voortgezet Speciaal Onderwijs is voor leerlingen van 12 tot 20 jaar. Jij gaat nu eerst naar het Speciaal Onderwijs. Daar zijn 5 klassen. Pagina 13

14 Tarcisiusschool Onderwijsinhoudelijke inrichting van de Tarcisiusschool 6 Schooljaar 2012/2013 zijn we gestart met onderwijszorgprofielen. Een onderwijszorgprofiel geeft aan welk onderwijsaanbod en welke ondersteuning een school haar leerlingen kan bieden. Kortom: welk passend antwoord heeft de school op de onderwijs(zorg)vragen van leerlingen. Ontdek & ontwikkel je talent! Bij leerlingen die instromen kijken we intensief naar hun ontwikkelingsmogelijkheden. Dat doen we door middel van dossieranalyse, onderzoek en observatie. Bij leerlingen die al ingeschreven zijn gebeurt dit aan de hand van de evaluatie van het huidige ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Hierbij is het belangrijk dat wij een juiste inschatting maken van het niveau van de leerling. Dit niveau is van belang voor de doorstroming naar vervolgonderwijs of werk. Kortom: voor de toekomst van de leerling. Leergebied overstijgende kerndoelen Voor alle uitstroomprofielen gelden gedurende de gehele SO-periode leergebied overstijgende kerndoelen. Deze doelen worden geformuleerd om specifiek aandacht te kunnen besteden aan zaken waarbij SO-leerlingen geconfronteerd worden met hun beperking. Denk aan de thema s: leren leren een taak leren uitvoeren leren functioneren in verschillende sociale situaties ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief Het accent ligt steeds op een brede ontwikkeling. Er is evenveel aandacht voor het doelgericht, planmatig en methodisch leren als voor de ontwikkeling van sociale, communicatieve en emotionele aspecten. Uitstroomprofielen Speciaal Onderwijs De Tarcisiusschool biedt vier uitstroomprofielen: VO PrO VSO Cluster 4 arbeid branchegericht VSO Cluster 4 arbeidsmatige dagbesteding VSO Cluster 3 ZMLK Leerlingen willen leren en zich ontwikkelen. Om zich te kwalificeren voor een uitstroomprofiel moeten zij beschikken over specifieke kennis en vaardigheden. Om een goed beeld te krijgen van hun niveau toetsen wij onze leerlingen minstens twee keer per jaar. We stemmen ons onderwijsaanbod zo goed mogelijk af op de individuele leerling. De sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO) speelt een grote rol binnen alle uitstroomprofielen. De Tarcisiusschool biedt het volgende vakkenpakket aan: taal (technisch lezen, begrijpend lezen, spelling) rekenen schrijven Engels wereld oriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en verkeer) kunstzinnig oriënterende vakken (handvaardigheid, tekenen en muziek) sociaal-emotionele ontwikkeling, inclusief burgerschapskunde bewegingsonderwijs Pagina 14

15 Schoolgids SO Uitstroomprofiel: Voortgezet Onderwijs Praktijkonderwijs (VO PrO) Leerlingen Leerlingen die doorstromen naar PrO hebben zich sociaal-emotioneel en didactisch zodanig ontwikkeld, dat ze de intensieve speciale zorg van de Tarcisiusschool niet meer nodig hebben als ze de school gaan verlaten. Mogelijk kunnen ze tussentijds al zonder intensieve speciale zorg. Deze leerlingen stromen zo spoedig mogelijk uit naar het SBO (Speciaal Basisonderwijs). Doelstellingen Het onderwijs binnen dit uitstroomprofiel is zo veel mogelijk afgestemd op de individuele leerling. De component SEO (sociaal-emotionele ontwikkeling) speelt een grote rol binnen alle uitstroomprofielen. Binnen dit profiel zorgen de methode STIP en het didactisch aanbod ervoor dat de leerling kan uitstromen naar PrO/LWOO. Naast SEO zal het grootste gedeelte van de onderwijstijd gaan naar rekenen, taal en Engels. IQ Cito dle <80 >E5 >30 Uitstroomprofiel Perspectief (lange termijn) Doel (schoolloopbaan) Arrangement (Korte termijn) Doel (schooljaar) VO PrO Instroom Praktijkonderwijs (LWOO) PrO Doorstroom Tarcisiusschool Het realiseren van een goede afstemming voor in- of doorstroom PrO Het onderwijs is gericht op positief gedrag van de leerling ten opzichte van zichzelf, de andere leerling en de leerkracht. Aanbod van taal en rekenonderwijs op passend niveau. Het onderwijs is inhoudelijk geënt op de kerndoelen SO. Er wordt specifiek gewerkt aan SEO (Stip) en aan taal, rekenen en Engels. Werken aan SEO door middel van Stip. Bij taal- en rekenonderwijs wordt op niveau passend onderwijs geboden. Pagina 15

16 Tarcisiusschool Uitstroomprofiel: VSO cluster 4 arbeid branchegericht Leerlingen Leerlingen die doorstromen naar VSO cluster 4 arbeid branchegericht (VSO-afdeling van de Tarcisiusschool) houden behoefte aan hetzelfde pedagogische en didactische klimaat als op de SO-afdeling van deze school. Het gaat dan om leerlingen die vanwege belemmeringen in hun gedrag en werkhouding geen onderwijs kunnen volgen binnen VO Praktijkonderwijs. Doelstellingen Binnen dit profiel kan de leerling zich door middel van de methode STIP dusdanig sociaal-emotioneel ontwikkelen, dat hij zijn weg op de Tarcisiusschool kan vervolgen. De leerling blijft echter cluster 4 MLK-onderwijs nodig hebben aan het eind van zijn SO-schoolloopbaan. IQ Cito dle <80 >E5 >30 Uitstroomprofiel Perspectief (lange termijn) VSO cluster 4 arbeid branchegericht Instroom VSO cluster 4 (Tarcisiusschool) Doel (schoolloopbaan) Arrangement (Korte termijn) Doel (schooljaar) VSO cluster 4 Tarcisiusschool Doorstroom cluster 4 Tarcisiusschool Het realiseren van een goede afstemming voor in- of doorstroom VSO cluster 4 Tarcisiusschool Het onderwijs is gericht op positief gedrag van de leerling ten opzichte van zichzelf, de andere leerling en de leerkracht. Aanbod van taal en rekenonderwijs op passend niveau. Het onderwijs is inhoudelijk geënt op de kerndoelen SO. Er wordt specifiek gewerkt aan SEO (Stip) en aan taal (Taal/Spelling in Beeld), rekenen (Reken Zeker) en Engels. Werken aan SEO door middel van Stip. Bij taal- en rekenonderwijs wordt op niveau passend onderwijs geboden. Pagina 16

17 Schoolgids SO Uitstroomprofiel: VSO cluster 4 arbeidsmatige dagbesteding Leerlingen Leerlingen die doorstromen naar VSO cluster 4 arbeidsmatige dagbesteding (de afdeling VSO van de Tarcisiusschool) houden behoefte aan hetzelfde pedagogische en didactische klimaat als op de SO-afdeling van onze school. Het gaat dan om leerlingen die vanwege belemmeringen in hun gedrag en werkhouding geen onderwijs kunnen volgen binnen VSO cluster 3 ZMLK. Doelstellingen Binnen dit profiel kan de leerling zich door middel van de methode STIP dusdanig sociaal-emotioneel ontwikkelen, dat hij zijn weg op de Tarcisiusschool kan blijven vervolgen. De leerling blijft echter cluster 4 MLK-onderwijs nodig hebben aan het eind van zijn SO-schoolloopbaan. IQ Cito dle <70 <E4 <20 Uitstroomprofiel Perspectief (lange termijn) VSO cluster 4 arbeidsmatige dagbesteding Instroom VSO cluster 4 (Tarcisiusschool) Doel (schoolloopbaan) Arrangement (Korte termijn) Doel (schooljaar) VSO cluster 4 Tarcisiusschool Doorstroom VSO cluster 4 Tarcisiusschool Het realiseren van een goede afstemming voor in- of doorstroom naar VSO cluster 4 Tarcisiusschool Het onderwijs is gericht op positief gedrag van de leerling ten opzichte van zichzelf, de andere leerling en de leerkracht. Taal- en rekenonderwijs wordt op passend niveau aangeboden. Het onderwijs is inhoudelijk geënt op de kerndoelen SO. Er wordt specifiek gewerkt aan SEO (Stip) en aan taal (Taal/Spelling in Beeld) en rekenen (Reken Zeker). Werken aan SEO door middel van Stip. Bij taal- en rekenonderwijs wordt op niveau passend onderwijs geboden. Pagina 17

18 Tarcisiusschool Uitstroomprofiel: VSO cluster 3 ZMLK Leerlingen Leerlingen die doorstromen naar VSO cluster 3 ZMLK hebben vorderingen geboekt met hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Ze zijn door middel van SEO dusdanig gegroeid, dat ze de speciale SEO-zorg van de Tarcisiusschool niet meer nodig hebben. Het totaalbeeld van het kind is helderder geworden: het is duidelijk dat deze leerlingen zeer moeilijk lerend zijn en ondersteuning nodig hebben van cluster 3 ZMLK. Doelstellingen Het onderwijsprofiel Cluster 3 ZMLK is gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. Daarnaast wordt hij vooral getraind in de vakken taal en rekenen. IQ Cito dle <70 <E4 <20 Uitstroomprofiel Perspectief (lange termijn) Doel (schoolloopbaan) Arrangement (Korte termijn) Doel (schooljaar) VSO cluster 3 ZMLK Instroom ZMLK onderwijs VSO cluster 3 ZMLK Doorstroom Tarcisiusschool Het realiseren van een goede afstemming voor in- of doorstroom naar VSO cluster 3 ZMLK-onderwijs Het onderwijs is gericht op positief gedrag van de leerling ten opzichte van zichzelf, de andere leerling en de leerkracht. De leerling kan zich op een positieve manier handhaven binnen de groep. Taal- en rekenonderwijs wordt op passend niveau aangeboden. Er wordt hierin een zo hoog mogelijk niveau behaald. Het onderwijs is inhoudelijk geënt op de kerndoelen SO. Er wordt specifiek gewerkt aan SEO (Stip) en aan taal (Taal/Spelling in Beeld) en rekenen (Reken Zeker). Werken aan SEO door middel van Stip om de leerling de mogelijkheid te bieden te kunnen participeren binnen het ZMLK-onderwijs. Pagina 18

19 Schoolgids SO Op de Tarcisiusschool kun je heel veel leren. Ze kijken wat jouw mogelijkheden zijn. Je leert taken uitvoeren. Je leert omgaan met anderen. Je leert doelen te stellen voor jouw toekomst. Wat wil je worden? Daarnaast krijg je een vakkenpakket. Je leert onder meer taal en rekenen. Pagina 19

20 Tarcisiusschool Leerlingenzorg 7 Aanmelding en plaatsing van nieuwe leerlingen Leerlingen kunnen worden aangemeld via de intake- coördinator van de Tarcisiusschool. Dan volgt een toelatingsprocedure via de Commissie voor de Begeleiding (CvB), onder voorzitterschap van de locatieleider. Verder hebben in deze CvB de orthopedagoog/gz-psycholoog en schoolmaatschappelijk werkende zitting. Op afroep kan daar een arts aan worden toegevoegd. De CvB geeft een advies op grond van een aantal beoordelingscriteria: intellectueel functioneren zwaarte van de gedragsproblematiek (doorverwijzing regulier onderwijs) psychiatrische/medische bijzonderheden thuisproblematiek Thuiswonende leerlingen worden meestal aangemeld door hun ouders of voogd. Voor toelating tot de Tarcisiusschool heeft de leerling een Toelatingsverklaring nodig. Deze kunnen de ouders in samenwerking met de verwijzende school aanvragen bij het Samenwerkingsverband. Eerste contact Het eerste contact tussen onze school en u als ouders/ verzorgers noemen we de intake. Deze intake bestaat uit een aantal fases: telefonisch contact van ouders met administratie van de school beoordeling van deze informatie door intakecoördinator gesprek met locatieleider bij aanmelding: opvragen van het dossier inzet schoolmaatschappelijk werk voor informatie over de thuissituatie observatie van de leerling Commissie voor de Begeleiding (CvB) geeft advies over de toelating aanmaken van startdocument, eerste aanzet voor een ontwikkelperspectiefplan adviesgesprek met de ouders/verzorgers Plaatsing Op het moment dat de leerling is geplaatst, maakt de Commissie voor de Begeleiding een afspraak over de instroomdatum. Eén van de leden van de CvB neemt contact met de ouders op en voert een adviesgesprek met hen. Ontwikkelingsperspectiefplan Voor alle leerlingen van de Tarcisiusschool wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld. In dit plan, dat elk schooljaar wordt herzien, staat welk niveau de leerling heeft en wat de leerling gaat leren tijdens het schooljaar. Het gaat om schoolvaardigheden, maar ook om leren met betrekking tot gedrag. Dit ontwikkelingsperspectiefplan moet (bij akkoord) uiterlijk zes weken na plaatsing ondertekend worden door de leerling (vanaf 12 jaar) en zijn wettelijk vertegenwoordigers. Voorafgaand wordt het plan (OPP) voorgelegd aan de CvB. Het OPP is gebaseerd op beschikbare informatie uit het dossier, nieuwe informatie uit didactisch onderzoek en observatiegegevens tijdens de eerste schoolmaand. Daarnaast geeft het OPP richting aan het toekomstperspectief van de leerling voor het betreffende schooljaar én het einde van het onderwijstraject. De Tarcisiusschool kent vier uitstroomrichtingen: VO Praktijkonderwijs VSO cluster 4 arbeid branchegericht VSO cluster 4 arbeidsmatige dagbesteding VSO cluster 3 ZMLK Overleg ontwikkelingsperspectiefplan Tweemaal per jaar bespreken we het ontwikkelingsperspectiefplan van iedere leerling. Op dat moment is uw zoon of dochter vrij. De planning voor deze dagen ontvangt u aan het begin van het schooljaar. De bespreking gebeurt onder verantwoordelijkheid van de CvB. Deelnemers zijn: leerkracht, teamleider en behandelend orthopedagoog of GZ-psycholoog. Andere disciplines binnen de school kunnen worden gevraagd Pagina 20

21 Schoolgids SO om aan te sluiten. Tijdens dit overleg komen zaken aan de orde als: welke doelen hebben we ons gesteld, gezien de hulpvraag? evaluatie van gestelde doelen, resultaten is plaatsing binnen speciaal onderwijs nog steeds noodzakelijk of kan de leerling naar regulier (basis) onderwijs (BaO) of speciaal basisonderwijs (SBaO)? hoe zien we het vervolgtraject? wat zijn de doelen voor het vervolgtraject? Tijdens het overleg proberen we overeenstemming te bereiken over de doelen voor de komende periode. Deze afspraken leggen we vast in het ontwikkelingsperspectiefplan. Eventuele bijzonderheden bespreken de leerkracht, de maatschappelijk werkende of de orthopedagoog/intern begeleider met u. Leerlingvolgsysteem (LVOS) Binnen de school werken we met een pedagogisch- en didactisch leerlingvolgsysteem (LVOS). Het LVOS is een hulpmiddel om de pedagogische en didactische vorderingen in kaart te brengen. De resultaten uit het LVOS (CITO) gebruiken we elk jaar om een nieuw ontwikkelingsperspectiefplan te maken voor elke leerling. Het LVOS omvat onder andere: leerlingregistratie en -administratie onderwijsleerdoelen (ontwikkelingsperspectiefplan) pedagogische leerdoelen (ontwikkelingsperspectiefplan) resultaten van onderwijs en vorming onderzoeksverslagen (o.a. dyslexie, methodeonafhankelijke toetsen) rapportages logboek registratieformulieren incidenten verslaglegging leerlingbespreking verslaglegging oudergesprekken (o.a. huisbezoeken) Tussentijdse leerlingbesprekingen Soms is het noodzakelijk om voor een leerling een tussentijds afstemmingsoverleg te plannen. Dit geldt bijvoorbeeld voor leerlingen die meer speciale begeleiding nodig hebben of als er vragen leven over de dagelijkse uitvoering van het ontwikkelingsperspectiefplan. Eigen inbreng leerling Bij het opstellen en het evalueren van het ontwikkelings- perspectiefplan spelen de hulpvraag en de inbreng van de leerling een belangrijke rol. De leerkracht verzorgt de informatie over/van de leerling voor de bespreking. Na de bespreking wordt de leerling geïnformeerd door de leerkracht. Rapport Tweemaal per jaar (in januari en juni) schrijven de leerkrachten een rapport voor de leerlingen, ouders en verzorgers. Hierin wordt het reilen en zeilen van de leerling op positieve wijze beschreven. Verwijzing en uitstroom Als zijn gedragsproblematiek sterk vermindert, probeert de Tarcisiusschool de leerling terug te plaatsen op of uit te laten stromen naar een school in de regio. Pagina 21

22 Tarcisiusschool Wij kunnen een leerling verwijzen naar het speciaal basisonderwijs (SBO) of cluster 3 ZMLK. Na de SO-periode op de Tarcisiusschool kan de leerling uitstromen naar het Praktijk Onderwijs (PrO), Voortgezet onderwijs met Leerweg Ondersteuning of een school voor zeer moeilijk lerende kinderen (Cluster 3 ZMLK). Medicatie Voor het verstrekken van medicijnen aan leerlingen tijdens schooltijd dienen hun ouders/verzorgers via een formulier toestemming te geven. Op dit formulier staat ook informatie over soort en gebruik van de medicatie. Verder vragen we ouders/verzorgers om een telefoonnummer waarop zij tijdens schooltijden bereikbaar zijn. Je ouders of voogd meldt jou aan bij school. De Tarcisiusschool praat met jou en je ouders of voogd. Samen stellen jullie een plan op. De Tarcisiusschool kijkt hoe je je ontwikkelt. Dat wordt besproken met je ouders of voogd. In januari en juni krijg je een rapport. Als je medicatie gebruikt, helpt school je daarbij. Pagina 22

23 Schoolgids SO Resultaten van het onderwijs 8 Sociale vaardigheden Algemeen In het schooljaar hadden we opbrengsten betreffende sociale vaardigheden. Dit schooljaar hebben we gekozen voor een andere opzet omdat we onze sociale opbrengsten willen verfijnen. Vanaf eind schooljaar wordt SEOL (Sociaal emotionele Ontwikkeling Leefstijl) gebruikt als meetinstrument voor de sociaalemotionele vaardigheden, zodat we aan het begin van het schooljaar een 0-meting hebben. SEOL wordt twee keer per schooljaar afgenomen door de eigen leerkracht. Evaluatie van de stappen die zijn gezet in het schooljaar : In het schooljaar implementeren wij LVS Parnassys waarin gekoppeld zit het pedagogisch didactisch expertsysteem Zien. Dit doel is deels behaald. Het LVS Parnassys is in delen geïmplementeerd. Het pedagogisch didactisch expertsysteem Zien is bekeken door een aantal leden van de CvB. Deze hebben geconstateerd dat het systeem wel voldoet voor het SO, maar niet voor het VSO. Om de doorgaande lijn te waarborgen gaat de voorkeur uit naar eenzelfde systeem voor het SO en VSO. Daarom hebben we nu een keuze gemaakt voor het leerlingvolgsysteem SEOL. De volgende stappen zetten we in het schooljaar In het schooljaar worden school breed de knelpunten van STIP geïnventariseerd tijdens het Groot Team ( begin schooljaar). Vanuit deze knelpunten gaan we kijken welke methode het beste aansluit bij onze doelgroep. Halverwege schooljaar nemen we een beslissing over de te kiezen methode. Eind schooljaar worden de leerkrachten geschoold in de nieuwe methode voor sociaal emotionele ontwikkeling en worden er pilots gedraaid wat betreft de lessen. In het schooljaar wordt gestart met de nieuwe methode voor sociaal emotionele ontwikkeling. Aan het einde van het schooljaar zijn de sociaal emotionele opbrengsten van alle leerlingen middels SEOL in kaart gebracht. Dit wordt gekoppeld aan de standaarden voor de verschillende uitstroomprofielen. Momenteel wordt SEOL alleen door de eigen leerkracht ingevuld. In de loop van het schooljaar onderzoeken we of deze ook door leerlingen, ouders en meerdere leerkrachten/onderwijsondersteuners kan worden ingevuld. Om zo een nog duidelijker beeld te krijgen van de leerling. Analyse op sociaal emotionele vaardigheden kijkend naar STIP, schoolafspraken etc. Dit doel is deels behaald. Geconstateerd is dat STIP niet voldoet voor alle leerlingen binnen het SO. In het schooljaar zijn sociaal emotionele vaardigheden een speerpunt binnen het team. Pagina 23

24 Tarcisiusschool Uitstroom en doorstroom Uitstroom en doorstroom SO juli 2015 aantal % Totaal aantal SO-leerlingen op % Doorstroom binnen de afdeling Speciaal Onderwijs 43 84% Uitstroom naar vervolgonderwijs 8 16% Uitstroom VSO Tarcisiusschool 5 10% Tussentijdse uitstroom SO naar VSO Tarcisiusschool 0 - Uitstroom Cluster 3 ZMLK SO 2 4% Uitstroom naar andere cluster 4 school 3 6% Uitstroom 8 16% Doorstroom 43 84% Totaal % Voor de uitstroom en de doorstroom zijn de cluster 4 indicatie en het uitstroomprofiel de norm. Opbrengsten SO op uitstroomprofiel van de leerlingen Onderstaande tabel geeft algemene informatie over hoe de leerlingen op hun uitstroomprofiel staan. De eerste tabel geeft informatie over alle uitstroomprofielen samen. De andere tabellen geven informatie per uitstroomprofiel. Uitstroom en doorstroom Leerlingen die onder het uitstroomprofiel scoren, zitten onder de lijn van de verwachting die is vastgelegd in het uitstroomprofiel. Leerlingen die erboven scoren, zitten boven de lijn van de verwachting die is vastgelegd in het uitstroomprofiel. Leerlingen die op hun uitstroomprofiel scoren, zitten op de verwachte ontwikkelingslijn van hun uitstroomprofiel. De leerlingen van SO 1 hebben nog geen vast uitstroomprofiel vandaar dat ze niet zijn meegenomen in bovenstaand stuk. Op grond van de ontwikkelschets groep 1-2 (SLO) kunnen we wel zeggen of de leerlingen op, boven of onder het niveau zitten wat betreft sociale vaardigheden. Zie onderstaande tabel. Opbrengsten SO op uitstroomprofielen Onderstaande tabel geeft algemene informatie over hoe de leerlingen op hun uitstroomprofiel staan. De eerste tabel geeft informatie over alle uitstroomprofielen samen. We nemen SO 1 ook mee bij de uitstroomprofielen. In principe gaan we uit van VSO cluster 4 Arbeid tenzij er aanwijsbare redenen zijn binnen de didactische ontwikkeling en/of de sociaal emotionele ontwikkeling. De daaropvolgende tabellen geven informatie over: Leerlingen die onder het uitstroomprofiel scoren, zitten onder de lijn van de verwachting die is vastgelegd in het uitstroomprofiel. Leerlingen die boven scoren zitten boven de lijn van de verwachting die is vastgelegd in het uitstroomprofiel. Leerlingen die op hun uitstroomprofiel scoren, zitten op de verwachte ontwikkelingslijn van hun uitstroomprofiel. Didactisch Taal gaat uit van een gemiddelde van het Functioneringsniveau van Begrijpend Lezen, Technisch Lezen, Woordenschat en Spelling. Deze functioneringsniveaus zijn gekoppeld aan de leerlijnen van SO ZML en VSO leerlijnen richting Dagbesteding en Arbeid. Didactisch Rekenen gaat uit van het Functioneringsniveau van Rekenen en Wiskunde (Speciale leerlingen CITO). Deze functioneringsniveaus zijn gekoppeld aan de leerlijnen van SO ZML en VSO leerlijnen richting Dagbesteding en Arbeid. Pagina 24

25 Schoolgids SO Aantal ll 51 lln Uitstroomprofielen: aantal 51 aantal% 100% Totaal op op% onder onder% boven boven% Didactisch Taal 8 15,7% 32 62,7% 11 21,6% Didactisch Rekenen 5 9,8% 38 74,5% 8 15,7% Uitstroomprofiel aantal 2 aantal % 100% Praktijkonderwijs op op% onder onder% boven boven% Didactisch Taal 0 0% 0 0% 2 100% Didactisch Rekenen 0 0% 1 50% 1 50% Uitstroomprofiel aantal 2 aantal % 100% Cluster 4 arbeid branchegericht op op% onder onder% boven boven% Didactisch Taal 5 14,7% 24 70,6% 5 14,7% Didactisch Rekenen 3 8,8% 25 73,5% 6 17,7% Uitstroomprofiel aantal 12 aantal% 100% Cluster 4 dagbesteding op op% onder onder% boven boven% Didactisch Taal 3 25% 4 33,3% 5 41,7% Didactisch Rekenen 2 16,7% 7 58,3% 3 25% Uitstroomprofiel aantal 3 Aantal% 100% Cluster 3 ZMLK op op% onder onder% boven boven% Didactisch Taal 0 0% 3 100% 0 0% Didactisch Rekenen 0 0% 3 100% 0 0% Doelen die wij ons zelf stelden betreffende de opbrengsten SO uitstroomprofiel voor het schooljaar en de evaluatie: Algemeen: Didactisch: 60% krijgt een passend uitstroomprofiel waarmee wij onderstaande knelpunten oplossen. Dit doel is wel op alle uitstroomprofielen behaald (3 leerlingen hebben tijdens de OPP besprekingen naar aanleiding van didactische en/of sociaal emotionele vaardigheden een wijziging in het uitstroomprofiel). Didactisch wordt er gemiddeld op de lijn van het uitstroomperspectief 60% gescoord. Dit doel is niet behaald. Didactisch wordt er gemiddeld boven de lijn van het uitstroomperspectief op 4% gescoord. Dit doel is gedeeltelijk behaald bij Praktijkonderwijs (taalgebied), En bij cluster 4 ZMLK ( taal en rekengebied). De andere uitstroom profielen hebben het doel niet behaald. Didactisch wordt er gemiddeld onder de lijn van het uitstroomperspectief 35% gescoord. Dit doel is gedeeltelijk behaald bij Praktijkonderwijs (taalgebied)en bij Dagbesteding (taalgebied). De andere uitstroom profielen hebben het doel niet behaald. Pagina 25

26 Tarcisiusschool Evaluatie van de stappen die zijn gezet op het gebied van didactiek in het schooljaar In het schooljaar gaan we standaarden schrijven voor elk uitstroomprofiel. Zo krijgen we weer meer verfijning in de opbrengsten. We nemen daarin de gegevens van schooljaar mee als 0 meting. Einde van het schooljaar hebben we een nieuw format van opbrengsten berekenen. In het schooljaar hadden we opbrengsten betreffende didactische vaardigheden. In het schooljaar hebben we gekozen voor een andere opzet. De leerlijnen zijn uitgeschreven op rekenen en taal (spelling). Deze leerlijnen gaan we door middel van een verbeter traject gefaseerd implementeren in het schooljaar In het schooljaar gaan we werken met de doorgaande leerlijnen tot aan groep SO2. Hierdoor verfijnen we deze doorgaande lijn. Dit wordt uitgezet door een verbetertraject. In het schooljaar implementeren we deze verfijning van de doorgaande lijn in de bovenbouwgroepen van het SO. Einde schooljaar borgen we deze leerlijnen in het Kwaliteitshandboek. opbrengsten willen verfijnen. Vanaf eind schooljaar wordt SEOL (Sociaal emotionele Ontwikkeling Leefstijl) gebruikt als meetinstrument voor de sociaalemotionele vaardigheden, zodat we aan het begin van het schooljaar een 0-meting hebben. SEOL wordt twee keer per schooljaar afgenomen door de eigen leerkracht. Evaluatie van de stappen die zijn gezet op het gebied van sociale vaardigheden in het schooljaar : In het schooljaar implementeren wij LVS Parnassys waarin gekoppeld zit het pedagogisch didactisch expertsysteem Zien. Dit doel is deels behaald. Het LVS Parnassys is in delen geïmplementeerd. Het pedagogisch didactisch expertsysteem Zien is bekeken door een aantal leden van de CvB. Deze hebben geconstateerd dat het systeem wel voldoet voor het SO, maar niet voor het VSO. Om de doorgaande lijn te waarborgen gaat de voorkeur uit naar eenzelfde systeem voor het SO en VSO. Daarom hebben we nu een keuze gemaakt voor het leerlingvolgsysteem SEOL. Sociale vaardigheden: Op sociale vaardigheden wordt er gemiddeld op de lijn van het uitstroomprofiel 50% gescoord. Op sociale vaardigheden wordt er gemiddeld boven de lijn van het uitstroomperspectief op 0% gescoord. Op sociale vaardigheden wordt er gemiddeld onder de lijn van het uitstroomperspectief op 45% gescoord. Bovenstaande doelen zijn niet gescoord. Zie voor verklaring onderstaand stuk. In het schooljaar hadden we opbrengsten betreffende sociale vaardigheden. Dit schooljaar hebben we gekozen voor een andere opzet omdat we onze sociale Analyse op sociaal emotionele vaardigheden kijkend naar STIP, schoolafspraken etc. Dit doel is deels behaald. Geconstateerd is dat STIP niet voldoet voor alle leerlingen binnen het SO. In het schooljaar zijn sociaal emotionele vaardigheden een speerpunt binnen het team. Vanuit de evaluatie van de doelen voor het schooljaar hebben we voor het schooljaar de volgende doelen opgesteld betreffende het verbeteren van de opbrengsten SO. Als eerste beschrijven we de opbrengsten en daarna de doelen die we ons stellen voor het schooljaar Pagina 26

27 Schoolgids SO Opbrengsten: Didactisch In het schooljaar hadden we opbrengsten betreffende didactiek. Dit schooljaar hebben we gekozen voor een andere opzet omdat we didactische opbrengsten willen verfijnen. Vanuit de 0 meting (gemaakt vanuit de gegevens van het schooljaar ) aan het begin van het schooljaar rekenen we de opbrengsten uit aan het einde van schooljaar We zullen voor elk uitstroomprofiel de standaarden koppelen aan deze opbrengsten. Sociale vaardigheden In het schooljaar hadden we opbrengsten betreffende sociale vaardigheden. Dit schooljaar hebben we gekozen voor een andere opzet omdat we onze sociale opbrengsten willen verfijnen. Vanaf eind schooljaar wordt SEOL (Sociaal emotionele Ontwikkeling Leefstijl) gebruikt als meetinstrument voor de sociaal-emotionele vaardigheden, zodat we aan het begin van het schooljaar een 0-meting hebben. Doelen Algemeen In het schooljaar gaan we middels een verbetertraject standaarden schrijven voor elk uitstroomprofiel. De opbrengsten worden gekoppeld aan de standaarden voor de verschillende uitstroomprofielen. Zo krijgen we weer meer verfijning in de opbrengsten. In het schooljaar gaan we onderzoeken op welke manier we een nieuw OPP digitaal kunnen maken in ons Leervolgsysteem Som Today. Zowel op individueel niveau als op schoolniveau, zijn er in het kader van het lerarenregister, leerkrachten op studie in het schooljaar Dit zal zijn binnen hun eigen vakgebied (theoretisch) en/of kennis verhogend voor onze specifieke doelgroep. Didactisch: De toets lijn wat betreft verdieping van de analyse (denken aan PI dictee voor spelling) krijgt een vervolg in groep SO 2 in het schooljaar De gehele toets lijn op het gebied van de analysetoetsen borgen we einde schooljaar In het schooljaar gaan we, wat methoden betreft, werken aan Begrijpend Lezen in samenhang met Technisch Lezen (Estafette) en Woordenschat (Met woorden in de weer). De woordenschatcoördinatoren nemen in het schooljaar de coaching voor hun rekening zodat Met woorden in de weer op een juiste manier wordt geïmplementeerd. De leerlijnen voor Taal en Rekenen zijn klaar en zullen in het schooljaar worden geïmplementeerd. De leerlijn voor SO 1 wordt uitgeschreven in het schooljaar Sociale vaardigheden In het schooljaar worden school breed de knelpunten van STIP geïnventariseerd. Vanuit deze knelpunten gaan we kijken welke methode het beste aansluit bij onze doelgroep. Halverwege schooljaar nemen we een beslissing over de te kiezen methode. Er volgt dan een stappenplan hoe deze methode in te voeren. Aan het einde van het schooljaar zijn de sociaal emotionele opbrengsten van alle leerlingen middels SEOL in kaart gebracht. Dit wordt gekoppeld aan de standaarden voor de verschillende uitstroomprofielen. Momenteel wordt SEOL alleen door de eigen leerkracht ingevuld. In de loop van het schooljaar onderzoeken we of deze ook door leerlingen, ouders en meerdere leerkrachten/onderwijsondersteuners kan worden ingevuld. Om zo een nog duidelijker beeld te krijgen van de leerling. Pagina 27

28 Tarcisiusschool De volgende stappen zetten we in het schooljaar om bovenstaande doelen te bereiken: Het OPP evalueren en eventueel aanpassen. Dit is een cyclisch proces (PDSA) en wordt jaarlijks geevalueerd. Beleid op scholing verder uitwerken in een Plan van Aanpak in schooljaar Toetsing CITO ligt vast in toetskalender SO. Schooljaar gaan we ons richten op de verdere verfijning en analyse (bv. denkend aan analyse d.m.v. PI-dictee bij Spelling). Methodieken implementeren en borgen. Estafette en Reken Zeker krijgen vervolg in het schooljaar met betrekking tot verbetering borging via PDSA. Een ander speerpunt in het schooljaar is woordenschat (Taal in Beeld). Hiervoor zal er in augustus 2015 een tweede aanzet komen door middel van een studiedag Met woorden in de weer (Rezulto). De implementatie van Met woorden in de weer wordt daar mee afgerond. Doorgaande gestructureerde lijnen op taal en rekengebied van SO 1- SO 5, gekoppeld aan de uitgeschreven leerlijnen op de vakgebieden worden geborgd in de organisatie. Analyse op sociaal emotionele vaardigheden kijkend naar STIP, schoolafspraken etc. Dit zal terugkomen tijdens de SO vergaderingen. Oriëntatie op een eventuele nieuwe methode voor sociaal emotionele ontwikkeling zal in het schooljaar plaatsvinden. Tevredenheidsonderzoek In mei 2015 hebben de leerlingen van SO4 en SO5 een vragenlijst ingevuld afkomstig van het kwaliteitszorgsysteem WMK (Werken met Kwaliteit). Aan de hand van de resultaten zijn er een aantal acties uitgezet. Deze acties zijn geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De bijgestelde acties en nieuwe acties staan nu vermeld in deze schoolgids ( ). De leerlingen geven de school een gemiddeld rapportcijfer van 7,7. De leerlingen voelen zich veilig op school (score 3,3 van 4). Oudertevredenheidonderzoek heeft onvoldoende respons gehad. Volgend jaar zal dit opgepakt worden. De doelen van zijn bijgesteld en geëvalueerd. Evaluatie en vervolg doelen Ouders willen graag meer betrokken worden bij de school. Ouders worden vaker gevraagd bij het ondersteunen van activiteiten. Ook zullen de ouders worden uitgenodigd om bij activiteiten aanwezig te zijn. Evaluatie: Doel niet behaald. Bij activiteiten waarbij ouders ons kunnen ondersteunen, is het goed om ouders te vragen (begin van het schooljaar) zich in te schrijven voor bepaalde activiteiten die wij organiseren. Ouders willen goed begeleid worden bij de keuze van de naschoolse periode. Evaluatie: Doel gedeeltelijk behaald. Ouders gaan intensiever betrokken worden door middel van extra overleg bij de keuze van de naschoolse periode. Pagina 28

29 Schoolgids SO Nieuwe doelen De school besteedt meer aandacht aan thematisch muziekonderwijs. Hoe: Aan de hand van methode (aanwezig) en muziekactiviteiten, structureel een muziekaanbod bieden. ICT: Naar aanleiding van het tevredenheidsonderzoek onder te leerlingen is gebleken dat leerlingen behoefte hebben aan software op gebied van rekenen/taal. Er wordt aandacht besteed hoe om te gaan met pestgedrag. Aan de hand van een pestprotocol wordt alle belanghebbenden geïnformeerd hoe te handelen. Hoe: Leerkracht besteedt hier aandacht aan en betrekt alle belanghebbenden (leerling, ouders, dagbehandeling, taxi) door middel van STIP. Het digitaal softwarepakket wordt uitgebreid. ICT er bestelt en installeert softwareprogramma s. Hardware (PC s en Digiborden) wordt uitgebreid. ICT er regelt de bestelling. De ICT wordt uitgebreid met een laptopkar waar vijtien laptops op staan die in de klassen gebruikt kunnen worden Website Tarcisiusschool wordt aangepast. Het onderdeel voor leerlingen wordt gebruikersvriendelijk. Website wordt door de ICT opnieuw opgebouwd en voorzien van recente informatie. Twee maal per jaar wordt de sociale emotionele ontwikkeling van de leerling getoetst (SEOL) Hoe: Leerkrachten/Mentoren/Ouders/Leerlingen vullen een vragenlijst in. Naar aanleiding van deze informatie wordt het gedrag van de leerling in kaart gebracht. Pagina 29

30 Tarcisiusschool De Tarcisiusschool kijkt op een andere manier naar vorig jaar. De mentor kijkt 2 keer per jaar wat er goed is gegaan. Hoe sociaal ben je? Hoe ga je om met emoties? De Tarcisiusschool vroeg vorig jaar aan de leerlingen en de ouders van de leerlingen: Wat vinden jullie van de school? De leerlingen gaven de school een 7,7. De ouders hebben geen cijfer gegeven. De Tarcisiusschool stelt doelen voor dit jaar. Leraren hebben aandacht voor pesten. Leerlingen leren dit jaar over muziek. Er worden computers en programma s voor de computers gekocht. Pagina 30

31 Schoolgids SO Regels en afspraken 9 De Tarcisiusschool hecht aan een zo prettig mogelijk leerklimaat. Daarom hanteren we binnen de school duidelijke regels en afspraken. Die maken het makkelijker om elkaar te begrijpen en met elkaar om te gaan. Wat mag de leerling van de leerkracht verwachten? De leerkracht is aanspreekpunt voor alle dagelijkse schoolse zaken voor de leerling en contactpersoon voor ouders en verzorgers. De leerkracht geeft duidelijk aan wat hij van de leerling verwacht. Uiteindelijk is de leerkracht verantwoordelijk voor wat er in de klas gebeurt. De leerkracht zorgt voor overzicht en duidelijkheid in de klas. Daardoor weet de leerling: wat zijn lesrooster voor die dag is dat andere leerkrachten de les kunnen overnemen, omdat dit in het lesprogramma staat beschreven dat alle lessen zijn afgestemd op elkaar Het lesprogramma is inzichtelijk en sluit aan bij het ontwikkelingsperspectiefplan. Elke leerling heeft rechten én plichten! Elke leerling heeft recht op een veilige school. Elke leerling heeft de plicht om ervoor te zorgen dat andere leerlingen zich ook bij hem of haar veilig voelen. Elke leerling heeft recht op omgangsvormen waardoor hij of zij zich prettig en erkend voelt. Elke leerling heeft de plicht medeleerlingen en medewerkers van de school op een correcte manier aan te spreken. Elke leerling heeft recht op een gezonde en sfeervolle school. Elke leerling heeft de plicht ervoor te zorgen dat hij geen dingen meeneemt naar school die de gezondheid en goede sfeer in gevaar kunnen brengen. Elke leerling heeft er recht op optimaal de les te kunnen volgen. De leerling heeft de plicht om voor lestijd telefoon of andere geluid- of beelddragende apparatuur af te geven bij de leerkracht. In uitzonderlijke gevallen zijn hier afspraken over te maken. Deze worden dan in het individuele ontwikkelingsperspectiefplan beschreven. Elke leerling mag zich kleden op een wijze waarbij hij zich prettig voelt. Hij heeft wel de plicht om zich netjes te kleden, met kleding die past bij het jaargetijde en de schoolsituatie. De leerling kan worden aangesproken op kleding en attributen die als stoer of uitdagend worden bestempeld. De leerling kan verplicht worden andere kleding aan te trekken wanneer dit ten goede komt aan de sfeer in de school of de uitvoering van zijn ontwikkelingsperspectiefplan. Op het moment dat leerlingen zich in de school bevinden, zijn de jassen uit en de petten af. Op praktijk-afdelingen kunnen specifieke eisen aan kleding worden gesteld. De leerling moet aan deze eisen voldoen om de lessen te kunnen volgen. Op een veilige gezonde school regel je vooraf zaken met elkaar Alle medewerkers van de Tarcisiusschool willen graag dat iedereen zich veilig en op zijn gemak voelt op school. We zijn een open school. Ouders/verzorgers of instanties kunnen informatie krijgen en vragen stellen. In het lesprogramma besteden we veel aandacht aan het omgaan met elkaar als leerlingen, omgaan met volwassenen, omgaan met jezelf en het omgaan met het werk dat je moet doen. Pagina 31

talent! Schoolgids 2014-2015 Ontdek je Speciaal onderwijs www.tarcisiusschool.nl

talent! Schoolgids 2014-2015 Ontdek je Speciaal onderwijs www.tarcisiusschool.nl Ontdek je talent! Schoolgids 2014-2015 Speciaal onderwijs www.tarcisiusschool.nl Tarcisiusschool is een onderdeel van Pluryn. Pluryn ondersteunt bij wonen, werken, leren, dagbesteding en vrije tijd. School

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014 SCHOOLGIDS 2012-2013 SPECIAAL ONDERWIJS. Tarcisiusschool SPECIAAL ONDERWIJS. Verrassend passend onderwijs

SCHOOLGIDS 2013-2014 SCHOOLGIDS 2012-2013 SPECIAAL ONDERWIJS. Tarcisiusschool SPECIAAL ONDERWIJS. Verrassend passend onderwijs SCHOOLGIDS 2012-2013 SPECIAAL ONDERWIJS SCHOOLGIDS 2013-2014 SPECIAAL ONDERWIJS Verrassend passend onderwijs www.tarcisiusschool.nl Tarcisiusschool School voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013 speciaal onderwijs. Tarcisiusschool. Verrassend passend onderwijs. School voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

Schoolgids 2012-2013 speciaal onderwijs. Tarcisiusschool. Verrassend passend onderwijs. School voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs Schoolgids 2012-2013 speciaal onderwijs Verrassend passend onderwijs www.tarcisiusschool.nl Tarcisiusschool School voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs Speciaal Onderwijs pagina 4 Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap Schoolondersteuningsprofiel SO Onder de Kap 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

SchoolgidS 2012-2013 Tarcisiusschool www.tarcisiusschool.nl

SchoolgidS 2012-2013 Tarcisiusschool www.tarcisiusschool.nl Schoolgids 2012-2013 voortgezet speciaal onderwijs Verrassend passend onderwijs www.tarcisiusschool.nl Tarcisiusschool School voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs

Nadere informatie

WERKEN AAN ONTWIKKELING MET EXTRA BEGELEIDING EN BEHANDELING. Voor zeer moeilijk opvoedbare en lerende jongeren (ZMOLK)

WERKEN AAN ONTWIKKELING MET EXTRA BEGELEIDING EN BEHANDELING. Voor zeer moeilijk opvoedbare en lerende jongeren (ZMOLK) WERKEN AAN ONTWIKKELING MET EXTRA BEGELEIDING EN BEHANDELING Voor zeer moeilijk opvoedbare en lerende jongeren (ZMOLK) JONGEREN ONTDEKKEN WAT ZE WEL KUNNEN Jongeren met een IQ tussen 40 en 60 en ernstige

Nadere informatie

Leerroutedocument. Leerroute 5

Leerroutedocument. Leerroute 5 Leerroutedocument Leerroute 5 1 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerroute plan van Mariëndael, met informatie over het onderwijsaanbod, onderwijsinhoud en organisatie van het

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

ontwikkelingsperspectief

ontwikkelingsperspectief ontwikkelingsperspectief Leerlijnen OPP uitstroombestemming Thema nieuwsbrief schooljaar 2013-2014 IvOO - VSO Diplomastroom 15-11-2013 In oktober is er een ouderavond geweest met als onderwerp het (document)

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen?

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen? Ontwikkelingsperspectiefplan Deze informatie is onder andere gebaseerd op een memo, die is opgesteld in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Inspectie van het Onderwijs

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Inleiding. 2.2 Onderwijsvisie / schoolconcept Deze informatie is terug te vinden in onze schoolgids (deel B) en op de website van de school.

Inleiding. 2.2 Onderwijsvisie / schoolconcept Deze informatie is terug te vinden in onze schoolgids (deel B) en op de website van de school. Schoolondersteuningsprofiel 2015-2016 Inleiding Alle scholen van Attendiz baseren hun onderwijs op de onderstaande zeven kernwaarden: 1. Is ambitieus en werkt planmatig vanuit een missie en visie aan innovatie

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan

Ontwikkelingsperspectiefplan Ontwikkelingsperspectiefplan Blok 1 Algemene gegevens Gegevens leerling Naam leerling Geboortedatum BSN leerling Straat en huisnummer Postcode en woonplaats E-mailadres Gegevens ouders/verzorgers/voogd

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2015-2016 Voor u ligt het jaarverslag van schooljaar 2015 2016 van De Michaëlschool, school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Boxtel. Middels dit verslag willen we u informeren

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

NAAR DE TRAVO

NAAR DE TRAVO NAAR DE TRAVO 2017-2018 1 OVER DE TRAVO INHOUD 2 1 OVER DE TRAVO 3 De Travo aan de Laan van de Mensenrechten is een de leerling aan het eind van de havo gestimuleerd 3 2 LEERLINGBESPREKING 6 Gentiaan College

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Dr. J.C. Logemannschool

Dr. J.C. Logemannschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO Dr. J.C. Logemannschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Locatieleider Dr. J.C. Logemannschool 06RV vacature Mevr. S.C. van Duin Adres Schiedamseweg

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur 2015-2019 Beleid Schooladvies Irene Verbeet Directeur Inhoudsopgave Inleiding... 2 Opstellen schooladvies... 2 Stappenplan... 2 Groep 7... 2 Groep 8... 3 De voorbereiding van de kinderen op de overgang

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010 Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs 24 maart 2010 Programma Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP) Voor wie een OPP? Waarom van een OPP? Wanneer een OPP opstellen? Hoe

Nadere informatie

31 oktober 2013. Martine Joustra

31 oktober 2013. Martine Joustra 31 oktober 2013 Martine Joustra Agenda 9.30 inloop met koffie 10.00 werken met een OPP 11.00 in groepjes stimulerende en belemmerende factoren benoemen 11.30 plenaire terugkoppeling 12.00 vooruitblik op

Nadere informatie

KAD ERNO TI TI E ONDERSTEUNEN BIJ VORMGEVEN PASSENDE LEERSTOFINHOUD VOOR DE BERNARD US S CH O O L D EN HAAG UITSTROOMPROFIELEN SO. versie: 0.

KAD ERNO TI TI E ONDERSTEUNEN BIJ VORMGEVEN PASSENDE LEERSTOFINHOUD VOOR DE BERNARD US S CH O O L D EN HAAG UITSTROOMPROFIELEN SO. versie: 0. KAD ERNO TI TI E ONDERSTEUNEN BIJ VORMGEVEN PASSENDE LEERSTOFINHOUD VOOR DE UITSTROOMPROFIELEN SO BERNARD US S CH O O L D EN HAAG versie: 0.3 juni 2013 Kadernotitie - SO Bernardusschool versie juli 2013

Nadere informatie

Op weg naar een betekenisvolle toekomst. Arbeidsmarktgericht & dagbesteding

Op weg naar een betekenisvolle toekomst. Arbeidsmarktgericht & dagbesteding Op weg naar een betekenisvolle toekomst. Arbeidsmarktgericht & dagbesteding Persoonlijke doelen nastreven. Werken aan je perspectief Het Heuvelrug College biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De Fontein Algemene gegevens School De Fontein BRIN 04FI Locatieleider Mw. L. v.d. Wel Adres Hoyledestraat 23, 3036 LP Rotterdam Telefoon 010-4659366 E-mail

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VSO-ZML

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VSO-ZML RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VSO-ZML Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 15DZ Arrangementsnummer : 87324 Onderzoek uitgevoerd op : 14 september 2010

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP) 1 Regulier onderwijs versie

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP) 1 Regulier onderwijs versie ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP) 1 Regulier onderwijs versie --1 School Intern begeleider Naam van de leerling Geboortedatum Didactische leeftijd Gezinssamenstelling Groepsverloop Geraadpleegde externe deskundige

Nadere informatie

Opbrengsten. Verantwoording

Opbrengsten. Verantwoording Opbrengsten VSO Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

gevorderd voldoende minimum

gevorderd voldoende minimum Opbrengsten SO Het Mozaïek onderbouw Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel ZML TWOG

Schoolondersteuningsprofiel ZML TWOG Schoolondersteuningsprofiel ZML TWOG 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1. Is ambitieus

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. de Trimaran

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. de Trimaran RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS de Trimaran Plaats : Kampen BRIN nummer : 02WY C1 Onderzoeksnummer : 193449 Datum onderzoek : 21 maart 2013 Datum vaststelling : 25

Nadere informatie

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN?

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? Omslag in denken en handelen: van deficit-denken naar handelen vanuit onderwijsbehoeften In plaats van: Deze leerling heeft ADHD,ODD, ASS, Dyslexie, Dyscalculie,

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief DE SPRIENKE Uitdaging Beweging Perspectief Mytylschool de Sprienke Vivaldipad 1, 4462 JA Goes Telefoon: 0113 22 91 50 E-mail: info@desprienke.nl Website: www.desprienke.nl KWALITEITSWET (V)SO KWALITEITSWET

Nadere informatie

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Bernardusschool SO VSO SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 info@bernardus.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/bernardusschool

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5.

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5. Zorgstructuur 1 Inhoudsopgave Visie 3 Kernwaarden. 4 Zorgstructuur. 5 Zorgniveau 1 6 Zorgniveau 2... 7 Zorgniveau 3 9 Zorgniveau 4 11 Zorgniveau 5. 13 Bijlagen.. 15 2 Visie De visie van de Fonkelsteen:

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Deel A : Basis Ontwikkelingsperspectief: voor wie, wat, waarom, wanneer en hoe? Deel

Nadere informatie

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Typering van de vakken die binnen het profiel arbeidsmatige dagbesteding worden aangeboden Nederlandse taal en communicatie

Nadere informatie

Graag informeren wij u via deze e-nieuwsbrief over schoolzelfevaluatie voor SO en SBO, proeftoetsen VSO

Graag informeren wij u via deze e-nieuwsbrief over schoolzelfevaluatie voor SO en SBO, proeftoetsen VSO E-nieuwsbrief speciale leerlingen Graag informeren wij u via deze e-nieuwsbrief over schoolzelfevaluatie voor SO en SBO, proeftoetsen VSO Dagbesteding en Arbeid, Hét Congres en nog veel meer. Stuur deze

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

t Kraaienest School Ondersteunings Profiel (SOP) VSO t Kraaienest Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp tel. 015-310 99 67

t Kraaienest School Ondersteunings Profiel (SOP) VSO t Kraaienest Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp tel. 015-310 99 67 SO School Ondersteunings Profiel (SOP) t Kraaienest VSO VSO t Kraaienest Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp tel. 015-310 99 67 info@kraaienest.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/kraaienest Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL RENN4 DE ATLAS ASSEN

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL RENN4 DE ATLAS ASSEN SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL RENN4 DE ATLAS ASSEN 2015-2016 RENN4 De Atlas Vivaldilaan 46 Postbus 30017 0592 340497 Brinnummer: E-mail: 9402 VE Assen 9400 RA Assen 00zf atlas@renn4.nl www.renn4.nl 1 Inleiding

Nadere informatie

Het IOP en OPP in het praktijkonderwijs

Het IOP en OPP in het praktijkonderwijs Het IOP en OPP in het praktijkonderwijs Alle leerlingen in het Praktijkonderwijs werken met een IOP. De verwachtingen, doelen, competenties en mogelijkheden van de leerling zijn richtinggevend voor het

Nadere informatie

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015 LWOO Open dag Locatie CSG Beilen 5 februari 2015 open dag locatie Salland 7 februari 2015 Inhoud 4 Leerwegondersteunend onderwijs 4 Een eigen plek 5 Zorgadviesteam 5 Aanmelding en toelating 6 Centrale

Nadere informatie

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en

Nadere informatie

SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014

SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014 SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Visie op zorg... 4 Opbrengstgericht werken en passend onderwijs... 5 De structuur van de zorg... 9 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht 2017-2018 Het schooljaar 2017-2018 zetten we met het team in op de doorontwikkeling van onderwerpen, die we de afgelopen jaren specifiek onder de aandacht

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Visio Onderwijs Rotterdam

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Visio Onderwijs Rotterdam VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Visio Onderwijs Rotterdam Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 25HE OKE 03 SO Onderzoeksnummer : 276409 Datum onderzoek : 24 juni 2014 Datum vaststelling : 20 augustus 2014 Pagina

Nadere informatie

De inrichting van de organisatie, een overzicht van de betrokkenen en een overzicht van de zorgniveaus. De cyclus handelings gericht werken

De inrichting van de organisatie, een overzicht van de betrokkenen en een overzicht van de zorgniveaus. De cyclus handelings gericht werken Zorg op de Overlaet Voor u ligt het zorgplan van de Overlaet. In dit document maken we inzichtelijk dat we planmatig omgaan met zorg. Het document is als volgt opgesteld: Onderdeel 1: Onderdeel 2: Onderdeel

Nadere informatie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie Protocol Ontwikkelingsperspectief 1. Inleiding In het ontwikkelingsperspectief (OPP) beschrijft de school de doelen die een leerling kan halen. Het biedt handvatten waarmee de leraar het onderwijs kan

Nadere informatie

OPEN DAG CSG BEILEN 01 FEBRUARI 2018

OPEN DAG CSG BEILEN 01 FEBRUARI 2018 OPEN DAG CSG BEILEN 01 FEBRUARI 2018 OPEN DAG SALLAND 03 FEBRUARI 2018 LOCATIES LOCATIE SALLAND Salland 4 9405 GM ASSEN 0592-390290 LOCATIE CSG BEILEN De Omloop 4 9411 KA BEILEN 0593-522819 CSVINCENTVANGOGH.NL

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

(V)SO t Kraaienest. School Ondersteunings Profiel (SOP) (V)SO t Kraaienest. Brasserskade NC Nootdorp tel

(V)SO t Kraaienest. School Ondersteunings Profiel (SOP) (V)SO t Kraaienest. Brasserskade NC Nootdorp tel School Ondersteunings Profiel (SOP) (V)SO t Kraaienest (V)SO t Kraaienest Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp tel. 015-310 99 67 info@kraaienest.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/kraaienest Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Klik hier voor de map met bestanden GROEIDOCUMENT AANMELDING LEERLING MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG (MDO)

Klik hier voor de map met bestanden GROEIDOCUMENT AANMELDING LEERLING MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG (MDO) GROEIDOCUMENT AANMELDING LEERLING MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG (MDO) Dossiernummer: {value:dossiernummer:owner} Ontvangen d.d.: {value:gd_ontvangen:owner} Loket d.d.: {value:loket:owner} School en ouders:

Nadere informatie

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem 4. De zorg 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem Ieder kind is anders en iedereen moet voldoende aandacht krijgen. Om de vorderingen bij te houden gebruiken wij observatielijsten en toetsen. Bij

Nadere informatie

Profiel Schoolondersteuning

Profiel Schoolondersteuning De Rijzert School voor Praktijkonderwijs te s-hertogenbosch Profiel Schoolondersteuning 2014 2015 Mei 2014 Voorwoord De Rijzert is een school voor Praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs is regulier voortgezet

Nadere informatie

Verantwoording 3. Hoofdstuk 1 Gegevens school Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken 7

Verantwoording 3. Hoofdstuk 1 Gegevens school Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken 7 Ondersteuningsplan 2016-2017 1 Inhoudsopgave: Verantwoording 3 Hoofdstuk 1 Gegevens school 2016-2017 4 Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken 7 3.1 Schoolvisie op ondersteuning 3.2 Cyclus

Nadere informatie

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Minimaal noodzakelijk bij aanmelding voor alle leerlingen: Ondertekend aanmeldingsformulier Handelingsgericht Zorgformulier

Nadere informatie

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp)

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) O410 Notitie Commissie voor Begeleiding en Commissie ontwikkelingsperspectief 3 september 2015 Pagina 1 van 6 Inleiding:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

zorgmakelaar. AB wordt geboden door Dienstencentrum. Dienstencentrum legt contact met de school. Arrangementen AB medischlichamelijk

zorgmakelaar. AB wordt geboden door Dienstencentrum. Dienstencentrum legt contact met de school. Arrangementen AB medischlichamelijk WERKWIJZE AANVRAGEN ARRANGEMENT ALGEMENE INFORMATIE In onderstaand overzicht wordt aangegeven op welke gebieden er een arrangement kan worden aangevraagd, welke rol het Loket heeft en hoe de communicatie

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Dubbele Punt Aartswoud Datum: 1 augustus 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Dubbele Punt Schoolnaam OBS de Dubbele

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Ouderavond Ordening en Ontwikkeling

Ouderavond Ordening en Ontwikkeling Ouderavond Ordening en Ontwikkeling dinsdag 1 oktober 2013 Programma 1. Missie & Visie; waar staan we voor 2. Wet kwaliteit VSO 3. Richtinggevend (wettelijk) kader USP 4. Profielen in beeld 5. Verbindingen

Nadere informatie

Ontwikkelings Perspectief. Plan

Ontwikkelings Perspectief. Plan Ontwikkelings Perspectief Plan Ontwikkelingsperspectief Met de invoering van Passend Onderwijs wordt de toewijzing van extra ondersteuning, voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Voor leerlingen en ouders is de overstap naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Goede voorlichting en een goede voorbereiding zijn

Nadere informatie

Gebruik van het Ontwikkelingsperspectief. 3 december 2014

Gebruik van het Ontwikkelingsperspectief. 3 december 2014 Gebruik van het Ontwikkelingsperspectief 3 december 2014 Inhoud Verwachtingen en doelen Stand van zakenm.b.t. OPP Het kind en de ouders Van perspectief naar doel vooreenleerlingmet gedragsproblematiek?

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz. Het Mozaïek SO Hengelo

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz. Het Mozaïek SO Hengelo Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Het Mozaïek SO Hengelo Het 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Drieluik (SBO De Werf) - 4 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Drieluik (SBO De Werf) - 4 november 2014 Contactgegevens school Naam De Drieluik (SBO De Werf) Straat + huisnummer James Cookstraat 10 Plaats Amersfoort Postcode 3814 D Land Nederland Brinnummer 01 A Telefoon (033)475-3555 E-mailadres connie.baan@sbo-dewerf.nl

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP

WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP Samen werken aan jouw toekomst Oriëntatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Wat is Lijn5? Bij Lijn5 kun je hulp krijgen als je problemen hebt. Bijvoorbeeld: Je hebt

Nadere informatie

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs?

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs? Protocol advisering en uitstroom voortgezet onderwijs Elk jaar is het opstellen van een advies voor een kind dat naar het voortgezet onderwijs gaat een verantwoordelijke taak. Wij gaan hier zorgvuldig

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Hans Petrischool PRO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Hans Petrischool PRO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Hans Petrischool PRO Plaats : Dordrecht BRIN nummer : 27VF C1 BRIN nummer : 27VF 00 PRO Onderzoeksnummer : 288590 Datum onderzoek : 29 januari 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Uitgangspunten: De toewijzing van het arrangement gebeurt op basis van de onderwijsbehoefte van de leerling. De onderwijsbehoefte van een cluster

Nadere informatie

1.1 Schoolprofiel. Schakelcollege Tilburg Reitse Hoevenstraat 20 5042 EH Tilburg tel.: 013-5397050

1.1 Schoolprofiel. Schakelcollege Tilburg Reitse Hoevenstraat 20 5042 EH Tilburg tel.: 013-5397050 1. Algemeen 1.1 Schoolprofiel Schakelcollege Tilburg Reitse Hoevenstraat 20 5042 EH Tilburg tel.: 013-5397050 Het Schakelcollege is een school voor leerlingen die minder dan twee jaar in Nederland zijn

Nadere informatie

Koetsveldschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Koetsveldschool Zwaardvegersgaarde TC Den Haag tel

Koetsveldschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Koetsveldschool Zwaardvegersgaarde TC Den Haag tel School Ondersteunings Profiel (SOP) Koetsveldschool SO SO Koetsveldschool Zwaardvegersgaarde 25 2542 TC Den Haag tel. 070-380 51 39 info@koetsveldschool.nl www.koetsveldschool.nl Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Verantwoording. 1. Totale uitstroom

Verantwoording. 1. Totale uitstroom Opbrengsten 2014 Schutte s Bosschool Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld.

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. Leren en laten leren Vermunt J. (2006); Het leerproces en leren is ontwikkelen Voorwoord Hoe willen wij dat leerlingen leren? We willen dat ze dingen leren waar

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel t Kraaienest (V)SO. t Kraaienest is een (V)SO-school voor zeer moeilijk lerenden (ZML).

Schoolondersteuningsprofiel t Kraaienest (V)SO. t Kraaienest is een (V)SO-school voor zeer moeilijk lerenden (ZML). Schoolondersteuningsprofiel t Kraaienest (V)SO t Kraaienest is een (V)SO-school voor zeer moeilijk lerenden (ZML). t Kraaienest heeft een SO-afdeling en sinds 1 augustus 2013 een VSO-afdeling. De school

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Coevorden, 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Coevorden, 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Coevorden, inclusief Praktijkonderwijs 2015-2016 juni 2015 Inhoudsopgave Schoolgegevens bladzijde 3 Missie en visie bladzijde 4-5 Basisondersteuning bladzijde 6-7-8-9

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie