Christelijke Basisschool De Sluis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Christelijke Basisschool De Sluis"

Transcriptie

1 Christelijke Basisschool De Sluis Directeur Directeur onderwijs Teamleider groep 1-2 Teamleider groep 3-5 Teamleider groep 6-8 Jelmer de Wal Edwin Methorst Marina van Aartsen Mirko van Denderen Jelmer de Wal Hoofdlocatie: De Sluis: Koppelweg GG Zeist Tel: Dependance: De kleine Sluis: De Clomp KC Zeist Tel: website: Twitter: Wifi: Gast De Sluis: WelkomOpSchool Is uw kind ziek? Spreekt u dan de voic in op: Voor leerlingen op De Kleine Sluis: Formulieren en protocollen kunt u als ouders op onze site vinden in het speciaal voor ouders bestemde gedeelte. ( wel moet u eerst even inloggen)

2 Colofon Deze schoolgids is een uitgave van CBS De Sluis in Zeist. De schoolgids is bestemd voor ouders/verzorgers van onze leerlingen en ouders die voor het eerst een kind op school aanmelden. De schoolgids wordt jaarlijks uitgebracht en heeft de instemming van de MR van onze school. Directeur algemeen Directeur onderwijs Jelmer de Wal Edwin Methorst Teamleiders Anneke Veldhuis Groep (1-4) Mirko van Denderen (Groep 5-8) Secretariaat Elsemiek Ter Borg Voorzitter medezeggenschapsraad Secretariaat M.R. Voorzitter ouderraad Secretariaat O.R. Tot 1 oktober Jan Willem van Zeeland Tot 1 oktober Ralph Zwiers Teamleider Tussenschoolse opvang Manager Kiekeboe kinderopvang Sandra Elsinghorst Helga Steenbeek Schoolbestuur ( Stichting C.B.O. Zeist e.o.) Paul Dirk van Buuren Algemeen directeur C.B.O Zeist Laan van Vollenhove AL ZEIST Inspectie basisonderwijs 2

3 Vertrouwenspersoon C.B.O Zeist H. Henstra Van Renesselaan AH ZEIST Samenwerkingsverband Zuidoost Utrecht: Laan van Vollenhove AL Zeist Klachten-, beroeps-, bezwaren- en geschillencommissies voor het Protestants-Christelijk Onderwijs: Postbus EH Den Haag T (van 9.00 tot uur) F Algemene contactinformatie: website: Twitter: Wifi: Gast De Sluis: WelkomOpSchool Is uw kind ziek? Spreekt u dan de voic in op:

4 Inhoudsopgave: 1 Van het bestuur 2 Eerste kennismaking met C.B.S De Sluis 3 Onze visie en missie 4 Uitwerking van de visie en missie 5 Ouders 6 Onderwijs 7 Als het wat moeilijker of makkelijker gaat 8 Organisatie 9 Verklarende woorden/begrippenlijst 4

5 Welkom op CBS De Sluis Beste ouders, verzorgers en nieuwe aanstaande ouders van De Sluis, Dank u voor uw interesse in christelijk basisschool De Sluis. Voor u ligt de schoolgids van onze school. U kunt hierin lezen hoe wij ons onderwijs en de organisatie inrichten. De gids van De Sluis bestaat uit twee delen: In het eerste deel kunt u kennis nemen van onze uitgangspunten, het onderwijs en de organisatie. Het tweede deel is bedoeld voor informatie die jaarlijks verandert: U vindt daar de groepsverdeling, het vakantierooster en onze uitstroomgegevens. Als ouder van De Sluis kunt u op de website in het besloten gedeelte meer informatie vinden. Daar is ook het strategisch beleidsplan voor de komend vier jaar te vinden; het zogenaamde schoolplan. Mocht u na het lezen vragen hebben, stel deze dan gerust. Als nieuwe aanstaande ouder wil ik u van harte uitnodigen langs te komen voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding op De Sluis. Namens het team van De Sluis. Met vriendelijke groet, Jelmer de Wal Directeur algemeen Edwin Methorst Directeur onderwijs 5

6 1: Van het bestuur De Stichting scholen voor Christelijk Basis Onderwijs te Zeist e.o., afgekort CBO, beheert een zestal scholen op acht locaties: ZEIST ODIJK De Sluis De Wegwijzer Ichthus, met locatie Ichthus en dependance De Lindenhof en locatie De Hoeksteen Kerckeboschschool Nije Kroost Beurthonk. Het CBO is in de loop van de jaren in Zeist ontstaan uit het samengaan van diverse scholen en schoolbesturen. In Zeist is het CBO de grootste aanbieder van basisonderwijs, op dit moment zitten er op al onze scholen circa 1900 leerlingen en werken er 171 leerkrachten en onderwijsondersteuners. Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de scholen die onder haar bevoegd gezag staan en opereert tevens als werkgever van het personeel van de aangesloten scholen. CBO is een professionele onderwijs organisatie onder dagelijkse leiding van de algemeen directeur die ondersteund wordt door een bureaumedewerkster. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers: mensen die het christelijk onderwijs een warm hart toedragen en bereid zijn hier vrije tijd in te steken. Wij streven er naar om in Bunnik, Odijk en in iedere wijk van Zeist een Protestants Christelijke Basisschool te hebben, zodat er voor ouders (en personeelsleden) keuzemogelijkheden zijn. Elke school van de Stichting heeft zijn eigen achtergrond, zijn eigen cultuur. Als je de verschillende scholen naast elkaar zet, zal er sprake zijn van verschillen, maar zeker ook van overeenkomsten. De grootste overeenkomst van deze scholen is, dat het christelijke scholen zijn. Dat betekent dat, alle scholen proberen in de praktijk antwoord te geven op de vraag op welke manier bijbelse woorden in daden kunnen worden omgezet. Dit betekent ook dat we samen zoeken naar de juiste weg, die we in dit leven moeten gaan: naar elkaar; naar de ander; naar Jezus. 6

7 2: Eerste kennismaking met C.B.S De Sluis De naam van onze school is gekozen in de loop van het eerste schooljaar ( 1974). Er was een prijsvraag uitgeschreven en drie ouders kwamen met dezelfde naam: De Sluis. Men vond de naam toepasselijk, omdat: -De Sluis een historisch overblijfsel in de Grift is. De huidige sluis is in 2012 volledig gerestaureerd en heeft nu de status van rijksmonument. -De Sluis gezien kan worden als een doorgang naar volwassenheid en naar het Voortgezet onderwijs. -De Sluis ( als Christelijke school ) een doorgang moet zijn naar het leven van Jezus Hoe we stappen kunnen zetten naar een wereld van eerlijkheid, recht en vrede. De Sluis ligt op een eiland tussen de Grift, de Griftarm en de Koppelweg. Gesitueerd op een centraal punt tussen de wijken Brugakker, Nijenheim, Vogelbuurt en De Clomp is De Sluis een echte blikvanger. Het gebouw dateert uit 1974 en is ruim van opzet. In 2015 zijn het gebouw en de pleinen geheel gerenoveerd. Het gebouw is verduurzaamd tot energielabel A. We streven ernaar engergieneutraal te zijn in De school twee eigen gymzalen die aan de school zijn aangebouwd. Eén daarvan is gereserveerd voor onze kleuters. Het gebouw is in drie afdelingen in te delen, elk met hun eigen plein en ingang. Dit is overzichtelijk en geeft kinderen een beschut gevoel. Voor onze kleuters is een eigen ingang aan de Koppelweg. Daar is ook het kleuterspeelplein. De groepen 3 t/m 6 spelen op het grote plein aan de Koppelweg. Daar zijn ook de ingangen van deze groepen. Het plein aan de Weteringlaan is bestemd voor onze oudste leerlingen. 7

8 3: Onze visie en missie: We realiseren ons dat goed onderwijs geven ook keuzes maken is. Door die keuzes te maken zijn we effectief in het besteden van aandacht daar waar het hoort. Onze school wil een leergemeenschap zijn van kinderen, ouders en leerkrachten die proberen christen te zijn. We richten ons onderwijs zodanig in dat alle kerndoelen en referentieniveaus gehaald worden. Daarnaast vinden we dat het onze opdracht is om talenten van kinderen te herkennen en te ontwikkelen. De school zien we in beginsel een instituut voor onderwijs. Vanuit die gedachte vinden wij dat de basis die op school gelegd wordt een belangrijk fundament voor verdere ontwikkeling is. Dat fundament moet daarom stevig zijn. We gebruiken daar veel bouwstenen en enkele sluitstenen voor. De vakken die wij geven zijn de bouwstenen en onze speerpunten de sluitstenen. Op De Sluis zijn deze sluitstenen: taal en sociaal- emotionele ontwikkeling. Een bouwwerk blijft pas staan als het stevig staat, een fundament en goede stenen zijn belangrijk, het cement dat is wat alles bij elkaar houdt; dat zijn onze medewerkers in samenwerking met ouders en kinderen. We kiezen voor de kanjertraining als basis voor onze omgang met kinderen, ouders en elkaar. De uitgangspunten van de kanjertraining zijn van toepassing op al onze beslissingen. Dat betekent dat kanjertraining op De Sluis geen methode maar een way of life is. Kanjertraining legt de basis voor een goede ontwikkeling. Doordat kinderen zichzelf ontplooien en voelen dat ze er mogen zijn herkennen ze waar ze goed in zijn en waar ze beter in kunnen worden. Doordat kinderen zich beter voelen, presteren ze beter op school en in de omgang met elkaar. Omdat kanjertraining alleen werkt als ouders, school en kinderen met elkaar samenwerken maakt u door voor De Sluis te kiezen ook een bewuste keuze voor de kanjertraining. We streven naar een hoge vaardigheid op het gebied van lezen en taal. Taal is een belangrijk vak in alle leerjaren van De Sluis. Een goede taalontwikkeling is een solide basis voor ontplooiing. Onderzoek heeft aangetoond dat het resultaat van het leesonderwijs in groep 3 veel zegt over de kansen van kinderen in het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat wij als school een opdracht hebben om kinderen goed toegerust in groep 3 in te laten stromen, daar ( en in groep 4) de maximale ondersteuning te bieden in en buiten de klas. Deze aandacht voor de speerpunten gaat onverminderd door tot het einde van groep 8. Naast de kanjertraining en taal vinden we een grote vaardigheid in zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid en zelfstandig leren belangrijk. Hierin willen we kinderen helpen te groeien. Dat doen we door een goede opbouw van zelfredzaamheid naar zelfstandigheid te bieden. We zien de school als een professionele organisatie met een opdracht van de ouders. 8

9 We gaan er daarbij vanuit dat ouders en medewerkers succesvol kunnen zijn in de begeleiding van onze leerlingen, maar alleen als er een nauwe samenwerking tussen school, thuis en kind kan ontstaan. Als school verwachten we van ouders dat zij gedurende hun loopbaan op De Sluis hun kinderen actief volgen, dat mag u van ons als school ook verwachten. We informeren ouders daarom tijdig en uitvoerig over het hoe en waarom van de keuzes die we maken voor het onderwijs. Bouwen, leren en opvoeden doen we samen! 4: uitwerking van de Visie en Missie: * We geven groepsgerichte gedifferentieerde instructie via het model Activerende directe instructie. * Als nieuwe stof wordt aangeboden houden we tijdens die instructie al rekening met verschillen. Al naar gelang de leerstijl van een kind is meer of minder instructie nodig. Extra instructie kan altijd op De Sluis, daar zijn we voor! Vanaf groep 3 staat daarom in elke groep een instructietafel. * We dagen kinderen uit tot actieve betrokkenheid bij hun leerproces. Dat doen we door in te spelen op hun verschillende leerstijlen. *We kiezen ons lesmateriaal met de grootste zorg, het moet altijd aansluiten bij onze speerpunten en deze versterken. *Kanjertraining doen we altijd, zo zijn onze manieren. *We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen. * Kinderen met dyslexie krijgen gedurende de hele schoolloopbaan specialistische ondersteuning. Dat gebeurt binnen en ook buiten de groep. Bij kinderen met dyslexie kijken we per kind welke vorm van begeleiding nodig is. * Om kinderen optimale kansen te bieden zetten we de ondersteuning buiten de klas voornamelijk in op groep 3. * We besteden veel tijd aan zelfstandigheidsbevordering. Dat is iets wat we samen met u doen. Wij begeleiden als ouders en leerkrachten kinderen om zoveel mogelijk zelf te doen.. Zelf iets volbrengen geeft een gevoel van iets kunnen en succes. Deze gevoelens zijn benzine voor je motivatie. Vanaf groep 4 stimuleren we daarom. Dat kinderen zonder hun ouders naar binnen gaan. *We informeren ouders regelmatig en tijdig. De directeur verstuurt eens per drie weken Een Sluismail, met de nodige praktische informatie. Korte berichten komen per Sluisflits. Dit is onze één-onderwerp- . Eens per periode verschijnt ons tijdschrift ~ het Sluisjournaal~, met daarin interessante topics over het onderwijs en de activiteiten van De Sluis. Via onze website houden wij u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. *Over de vorderingen van uw kind informeren wij u uitvoerig via schriftelijke, elektronische rapportages en mondelinge contactmomenten. Als school hanteren wij het uitgangspunt dat we over de ontwikkeling van de kinderen een kort lijntje met ouders willen hebben. Daarom honoreren we in beginsel elk verzoek tot een gesprek met de ouder 9

10 5: ouders 5.1 De ouderraad De ouderraad (OR) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die de school ondersteunt bij verschillende taken en activiteiten. Daarnaast heeft de ouderraad als doel de betrokkenheid van ouders met de school te stimuleren en te vergroten. De OR vormt een verbindende schakel tussen ouders, de MR en de school. Dat wat ouders signaleren en wat van belang kan zijn voor onze kinderen wordt zo nodig in de OR besproken. Het kan hier gaan om uiteenlopende onderwerpen zoals de (verkeers-)veiligheid van onze kinderen, gebeurtenissen op school maar ook het (leer-)plezier van de kinderen. Activiteitencommissies Binnen De Sluis hebben we diverse commissies samengesteld waarin zowel teamleden als leden van de OR deelnemen. Denk hierbij aan de commissies voor de Kinderboekenweek, het Paleis van Sinterklaas, Actie voor anderen (o.a. schoenmaatjes), het schoolplein en het Slotfeest. Ook organiseert de OR zelfstandig een aantal activiteiten, zoals de Ouderkerstopvang en de Paaslunch. Daarnaast is de OR betrokken bij de organisatie van de Avondvierdaagse en is de verkeersouder actief bezig met het bevorderen van de verkeersveiligheid rondom school. Als u geïnteresseerd bent in de OR, verdere informatie wilt of bijvoorbeeld een vraag aan ons wilt voorleggen, kunt u ons altijd aanspreken op of rond De Sluis of mailen naar Op vindt u alle namen van de leden van de ouderraad Ouderbijdrage Ook op De Sluis wordt er jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De penningmeester van de OR int en beheert de ouderbijdrage. Hiervan worden verschillende van de hiervoor genoemde evenementen betaald, zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, de Ouderkerstopvang, de Paaslunch en het Slotfeest. Zonder uw bijdrage kunnen deze evenementen niet worden georganiseerd. Het schoolreisje wordt sinds enkele jaren buiten de ouderraad om geregeld en bekostigd. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks door de OR opnieuw vastgesteld. Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u een machtigingsformulier. De ouderbijdrage kan ook 10

11 worden overgemaakt op bankrekening t.n.v. Ouderraad CBS De Sluis, onder vermelding van de naam en groep van het oudste kind. Jaarlijks informeert de ouderraad alle ouders van De Sluis over de gang van zaken en legt zij verantwoording af over de beheerde financiën. Een jaarverslag wordt via de website beschikbaar gesteld. Verkeersouders Alle ouders willen dat hun kinderen veilig van en naar school kunnen komen. Toch blijkt uit onderzoek van 3VO (Verenigde Verkeers-veiligheidsorganisatie) dat bij tweederde van de scholen het verkeer onveilig is. Om de verkeersveiligheid van schoolgaande kinderen te verbeteren heeft 3VO het project Verkeersouders opgestart. De verkeersouder maakt zich sterk voor een veilige schoolomgeving van schoolgaande kinderen van de basisschool. De verkeersouders vormen een brug tussen de ouders, het schoolteam, gemeente, politie en 3VO wanneer het gaat om de verkeersveiligheid van de kinderen. De gemeente Zeist ondersteunt het project Verkeersouders. De verkeersouders van De Sluis Er zijn op De Sluis verkeersouders actief: en Ja, we zoeken nog nieuwe ouders!! Verkeersouders zijn aanspreekpunt voor verkeerszaken: zij willen zich inzetten voor verkeersveiligheid rondom De Sluis inclusief dependance, zodat de kinderen veilig naar school kunnen komen. Dit doen zij namens u, maar ook samen met u. Doelen hierbij zijn: 1. een veilige verkeersroute van/naar school (school is inclusief dependance). 2. een veilige verkeerssituatie rond de school (kinderen brengen/halen, etc). 11

12 5.2 Medezeggenschapsraad Wat is de MR? De Sluis heeft zoals iedere school een Medezeggenschapsraad. De Medezeggenschapsraad is bedoeld om leerkrachten en ouders te laten meepraten, adviseren en meebeslissen over beleid dat specifiek De Sluis betreft. Deze MR bestaat uit vijf ouders en vijf leraren. Het bevoegd gezag, dat is het bestuur van de school, neemt beslissingen over de school. Omdat ons Stichtingsbestuur over meerdere scholen gaat is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad waar één ouder en één leraar van onze school in zitten. De schoolleiding is nauw betrokken bij de besluiten van het bestuur en is de eerst verantwoordelijke voor de uitvoering daarvan. In overleg met het bevoegd gezag is een MR-reglement (zie hieronder) vastgesteld, waarin de aangelegenheden zijn vastgelegd waarover zeker overleg met het bevoegd gezag noodzakelijk is. Daarnaast zijn er een aantal zaken bij de wet vastgesteld waarover overleg noodzakelijk is met het bevoegd gezag. Het MR-reglement. Het reglement handelt o.a. over aangelegenheden waarover overleg met het bevoegd gezag noodzakelijk is. Bijvoorbeeld: * over de onderwijskundige doelstellingen van de school * over het schoolplan en ondersteuningplan * over de schoolgids * over het formatieplan van de school * over nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school * m.b.t. een beleid van deelneming aan een onderwijskundig project * m.b.t. beleid van de taakverdeling binnen de schoolleiding van de school Communicatie door de MR Tijdens de gezamenlijke jaarvergadering OR-MR (elk najaar) legt de MR verantwoording af over haar activiteiten in het afgelopen jaar. De MR maakt daartoe een jaarverslag dat door ouders op het besloten gedeelte van de website te zien is. In het jaarverslag staan de behandelde onderwerpen met een korte toelichting. De notulen van de MR-vergadering worden - nadat ze zijn goedgekeurd gepubliceerd op het oudergedeelte van de website. De MR schrijft verder regelmatig een stukje in het Sluisjournaal over de onderwerpen die behandeld worden. Heeft U vragen voor de MR? Ouders en/of leerkrachten kunnen hun vragen en/of opmerkingen voor de MR kenbaar maken aan de secretaris van de MR: 12

13 5.3 TSO en BSO Tussenschoolse opvang: De tussenschoolse opvang wordt georganiseerd door en valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Kiekeboe Kinderopvang. Maximaal worden er 15 kinderen per overblijfkracht opgevangen. Ouders kunnen hun kind opgeven door middel van een inschrijfformulier via de website BuitenSchoolse Opvang (BSO) De buitenschoolse opvang wordt binnen onze Stichting niet door de scholen zelf uitgevoerd. De gebouwen voldoen niet aan de eisen van de wet op de kinderopvang en er is geen gekwalificeerd personeel beschikbaar. Onze Stichting heeft daarom voor onze school een overeenkomst afgesloten met KMN Kind en Co. Het contract is speciaal voor De Sluis, De Griffel en De Koppel. Dat betekent dat alleen kinderen van deze drie scholen zullen worden toegelaten. Pas als er dan nog plaatsen vrij zijn zullen andere kinderen worden toegelaten De ouders kunnen zich bij Kind en Co inschrijven, maar zijn ook vrij in een andere keuze. Het is verstandig zo vroeg mogelijk in te schrijven (vanaf 2,5 jaar). Vermeldt u dan wel dat uw kind naar De Sluis gaat? De opvang vindt centraal plaats in enkele lokalen in De Koppel. Kind en Co biedt als mogelijkheid een sport-bso op het terrein van Saestum, de voetbalvereniging aan de Noordweg. Er is al enige tijd een voorschoolse opvang van Kind en Co actief op maandag, dinsdag en donderdag van uur. Voor meer informatie kijkt u op www. kmnkindenco.nl 13

14 Ouderhulp Op De Sluis willen we samen met de ouders werken aan verbetering van onze school. We waarderen deze inzet van ouders enorm en zullen ook dit jaar weer een beroep op u doen. Ook vragen we vanaf dit schooljaar ouders om op projectbasis te helpen op school. Hiermee helpt u onze school, maar wordt u kortdurend ingezet. Bij kinderen willen we erachter komen wat hun talent en handleiding eigenlijk is. Van u als ouder, maar ook van opa s of oma s willen we ook graag weten wat uw talent is en of we dat mogen inzetten voor het verbeteren van De Sluis. Activiteiten waaraan door ouders hulp wordt verleend: computerlessen, begeleiding bij een excursie, sportactiviteiten, schoolreizen, schoolkamp, praktijklessen verkeer, opsieren van gangen,ramen en lokalen, schoolkrant-redactie, Sluisjournaalredactie, schooltuinactiviteiten, hulp als klassenouder, werkzaamheden aan onze schoolpleinen. Ouderpanel Op De Sluis worden verschillende onderwerpen met een brede vertegenwoordiging van de ouders besproken. Dit gebeurt jaarlijks op uitnodiging van de directeur. 6: Onderwijs 6.1 kwalitieitsverbetering: De wet op het primair onderwijs schrijft voor wat uw kind op de basisschool moet kunnen leren. De manier waarop dat wordt gedaan, is een zaak van de school zelf. Op De Sluis proberen we een goede balans te vinden tussen het verwerven van kennis, het ontwikkelen van goede sociale competenties en het ontwikkelen van zelfstandig gedrag. Taal en Kanjertraining vormen de kern van ons onderwijs. Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. Kerndoelen en referentieniveaus Om ervoor te ondersteuningen dat er eenheid komt in wat de kinderen kennen en kunnen als ze de basisschool verlaten, heeft de overheid kerndoelen geformuleerd. Kerndoelen geven aan wat de school de leerlingen aan minimum leerinhouden moet aanbieden. Naast de kerndoelen heeft de overheid ook referentieniveaus ingevoerd. Deze niveaus beschrijven wat leerlingen gedurende hun schoolloopbaan op beheersingsniveau moeten kennen en kunnen. De in gebruik zijnde en nog aan te schaffen onderwijsleerpakketten waarborgen het bovengenoemde leerproces en de wettelijke plicht hieraan te voldoen. Door goede methoden en methodieken. In onze school geven we les met behulp van moderne lesmethoden. Bij het kiezen van lesboeken en materiaal stellen we vast of de didactische uitgangspunten aansluiten bij de werkwijze van de school. Het lesmateriaal moet eigentijds zijn en er aantrekkelijk uitzien. We letten bij de aanschaf van methoden ook op of er voldoende herhaling- en verrijkingsstof wordt aangeboden. We geven op De Sluis les volgens het model directe activerende instructie. Afhankelijk van de leerstijl hebben kinderen meer of minder instructie nodig. 14

15 Uit onderzoek blijkt dat achterstanden voorkomen kunnen worden door genoeg instructie te geven. Dit aspect staat centraal in deze manier van werken. Ook vertellen we per les wat het doel van de les is. Aan het einde van elke instructieles wordt gecontroleerd of kinderen het doel ook gehaald hebben. Aan de hand van de uitkomst worden afspraken gemaakt. Kinderen worden gestimuleerd zelf aan te geven of ze stof wel of niet begrijpen. Dit is belangrijk om kinderen zelf verantwoordelijk voor hun leerproces te maken. Op De Sluis werken we met de volgende lesmethoden: - Taalverhaal taal en - spelling ( taal- en spelling gr 4 t/m 8) - Veilig leren lezen ( lezen, gr 3) - Leeshuis ( technisch lezen, gr 3 t/m 6) - Lezen in Beeld ( begrijpend lezen, gr 4 t/m 8) - Wereld in Getallen (rekenen, gr 3 t/m 8) - Pennenstreken ( schrijven, gr 3 t/m 6) - Wijzer (aardrijkskunde, gr 5 t/m 8) - Bij de Tijd (geschiedenis, gr 5 t/m 8) - The Team ( engels, gr 7/8) - Kind op Maandag (schoolbreed) De kanjertraining vindt u niet in het rijtje met methoden. Dat klopt, het is namelijk een levenswijze. Elke dag, het hele jaar, is in onze school kanjertraining het centrum van al ons handelen. Door goed personeel; Nog belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de mensen die er werken. Aan hen heeft u uw kind toevertrouwd. Zij ondersteuningen ervoor dat de materialen en de lesboeken zinvol gebruikt worden. De groepsleerkrachten van CBS De Sluis besteden veel tijd aan samenwerking en overleg. Nieuwe ontwikkelingen volgen we op de voet. Daarom schoolt het team zich jaarlijks bij. Verbeteringen van het onderwijs worden ook door leerkrachten voorbereid in diverse taakgroepen. Iedere leerkracht is verplicht zich op de hoogte te houden van publicaties in de vakliteratuur om zodoende bij te blijven. Door School- en jaarplan: In een schoolplan( strategisch beleidsplan) staan de ontwikkeldoelen voor 4 jaar vermeld. Elk jaar wordt een jaarplan opgesteld waarin staat aangegeven welke onderwerpen het komende jaar aan de orde zijn. De items voor het huidige schooljaar vindt u in de jaarlijkse bijlage. 15

16 Door PDCA: Kwaliteitszorg is cyclisch en gaat altijd uit van het telkens hereiken van eerder gestelde doelen. De doelen worden altijd SMART geformuleerd. Op De Sluis evalueren en bestuderen we om ons telkens te verbeteren. Grondgedachte is dat elk proces dat met regelmaat terugkeert geëvalueerd wordt via de PDCA cyclus en dat er een nieuwe doelstelling gekoppeld aan een maximum tijd volgt. 16

17 6.2 Wie werken er op CBS De Sluis? Op CBS De Sluis werkt een team van leerkrachten en niet-onderwijzend personeel. Op dit moment werken er 35 personeelsleden, zowel in part-time als fulltime dienstverband. Niet onderwijzend personeel: Secretaresse/ administratief medewerkster: Elsemiek Ter Borg Technisch conciërge Jan van Someren Conciërge Mohemmadi Moussaoui Intern begeleiders: Intern begeleiders zijn leerkrachten die hulp coördineren aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Voor groep 1 en 2: Edwin Methorst Voor groep 3 t/m 5 Roelien Hiltrop Voor groep 6 t/m 8 Edwin Methorst RT leerkrachten: Deze leerkrachten helpen met remedial teaching individuele leerlingen buiten de groep: Voor groep 1 en 2: Edwin Methorst Voor groep 3 t/m 5 Roelien Hiltrop en Karin Sterk ( dyslexie) ICT : Het netwerkbeheer wordt uitgevoerd door Dick den Hoeven. Vakleerkrachten Gymnastiek: Ivor Hiltrop geeft als vakleerkracht op woensdag en vrijdagochtend gymnastiek aan groep 6, 7 en 8. Astrid Kuiper geeft op donderdag gymles aan groep 3 t/m 5. De overige groepen krijgen gym van de eigen groepsleerkracht. Vakleerkracht Muziek: Gert Hoeksma is bevoegd muziekdocent en geeft aan de groepen 4, 5, 6, 7 en 8 muziekonderwijs. Ook begeleidt hij het schoolorkest van De Sluis. Leerlingen vanaf groep 6, die al twee jaar een muziekinstrument bespelen, kunnen zich hiervoor aanmelden. Leerkracht Trajectklas: De Sluis biedt een breed aanbod voor al onze leerlingen. Voor hoogbegaafde leerlingen is er een aparte klas. Marga Brand begeleidt een dag in de week het leren en werken van deze bijzondere groep kinderen. Daarnaast volgen de kinderen onderwijs in hun eigen klas. Door deze mix van werken en leren met ontwikkelingsgelijken én leeftijdsgenootjes kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen. 17

18 6.3 Ziekte bij leerkrachten: Bij ziekte van meester of juf komt er in principe een invalkracht. Onze stichting beschikt over een invalpool met enkele vaste medewerkers. Deze zijn de eerst aangewezenen om een zieke leerkracht te vervangen. Als alle invallers zijn ingezet, kunnen we een beroep doen op een aantal vaste invallers en enkele leerkrachten die in deeltijd werken. In het uiterste geval zal een RT - of IB leerkracht ingezet worden. Mocht er geen vervanging zijn dan zal de groep verdeeld worden over meerdere groepen. In het uiterste geval kan de school besluiten als er geen vervanging is om een groep naar huis te sturen. Dat zal nooit de eerste ziektedag zijn. De ouders van de groep worden schriftelijk hierover geïnformeerd. Indien ouders niet in staat zijn hun kind op te vangen, zal de school de kinderen in een andere groep op vangen. 6.4 Groep 1 en 2: Bij de jongsten ligt het accent op het wennen aan naar school gaan en leren door te spelen. We zorgen er dan ook voor dat er veel spelmateriaal in de groepen aanwezig is. De ervaring en de belevingswereld van de kinderen staat centraal. Er wordt gewerkt met thema s. De scholing en vorming worden in samenhing binnen die thema s gegeven. Op De Sluis werken we met heterogene kleutergroepen. Kinderen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar in één groep. Kinderen ontwikkelen zich op verschillende gebieden niet even snel. Terwijl ze op een bepaald gebied meer bij groep 1 passen, passen ze op een ander gebied meer bij groep 2. Door heterogene groepen kunnen we flexibeler aansluiten bij deze verschillen in ontwikkelingsleeftijd. We volgen de ontwikkeling van de kleuters door het Dorr leerlingvolgsysteem. Het is een 6 fasen model dat recht doet aan de sprongsgewijze ontwikkeling van kleuters. Er zijn verschillende ontwikkelingsactiviteiten te onderscheiden: - Zintuiglijke en lichamelijke ontwikkeling - Taal denkontwikkeling - Ontwikkeling van de grote en kleine motoriek - sociaal-emotionele ontwikkeling - creatieve ontwikkeling Er wordt gewerkt in de verschillende hoeken; poppenhoek, bouwhoek, leeshoek, zandwaterhoek en wisselende hoeken. Spelen gebeurt niet alleen in de lokalen, maar ook in de gang, in de kleutergymzaal en buiten. Veel kinderen zitten ruim twee jaar in de groepen 1 en 2. Dit is afhankelijk van hun geboortedatum, aard en aanleg. Voor de jongste kleuters ligt de nadruk op gewenning aan het naar school gaan en vooral op spelend leren. Er is veel aandacht voor regelmaat en structuur. In groep 2 leren de kinderen nog steeds al spelend de onderdelen uit de verschillende ontwikkelingsgebieden. Op die manier worden ook voorbereidende activiteiten aangeboden voor het leren lezen, schrijven en rekenen. In de beide leerjaren is veel aandacht voor woordenschatontwikkeling. Dit wordt gekoppeld aan de wisselende thema s 18

19 6.5 Lesroosters: Vak Frequentie Taal dagelijks (3-6) 2:45 2:45 7:30 4:00 4:30 3:50 3:35 4:35 Technisch lezen dagelijks zie taal 2:45 2:30 1:00 Stil lezen dagelijks zie taal zie taal zie taal 1:00 1:00 1:00 Begrijpend lezen enkele keren pw zie taal 0:45 0:45 0:45 0:45 0:45 Spelling enkele keren pw zie taal 1:35 1:45 2:00 2:00 2:00 Schrijven enkele keren pw 2:00 0:55 1:00 0:30 Rekenen dagelijks 5:00 4:30 4:30 4:30 5:00 5:00 Werken met Ontw. Mat. dagelijks 10:00 10:00 Engels 1 x per week 0:45 0:45 Aardrijkskunde 1 x per week 0:50 1:00 0:50 0:55 Geschiedenis 1 x per week 0:50 1:00 0:50 0:55 Natuur en techniek 1 x per week 0:45 0:45 0:50 0:55 0:45 0:50 SEO Kanjerles Carroussel met Drama 0:30 0:30 0:30 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 Verkeer 1 x per week 0:30 0:45 0:45 0:45 Tekenen Evt. in carrousel 0:45 0:45 0:45 0:45 0:45 0:45 Muziek Evt. in carrousel 0:45 0:45 0:30 0:45 0:45 0:45 Beeldende vorming Evt. in carrousel 1:00 1:00 0:45 1:00 2:00 1:00 Drama/Expresssie Carroussel met Kanjer 0:15 0:15 1:00 icm Kanjer icm Kanjer 0:30 0:30 1:00 Godsdienst Dagelijks 1:30 1:30 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 Lich. Oefening dag.(1-2), wek. (3-8) 7:45 7:45 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 Ochtendpauze dagelijks 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 0:00 0:00 0:00 0:00 2:00 2:00 2:00 2:00 Totaal 24:00 24:00 24:00 24:00 26:00 26:00 26:00 26:00 19

20 6.6 De vakken beter bekeken: Kanjertraining: De kerndoelen voor de kanjertraining zijn terug te vinden in de tekst die op het Kanjerdiploma van de kinderen staat: Wat leren kinderen bij de kanjertraining? - Jezelf voorstellen/jezelf presenteren - Iets aardigs zeggen - Met een compliment weten om te gaan - Met gevoelens van jezelf en met de gevoelens van de ander weten om te gaan - Ja en nee kunnen zeggen. JA als je iets prettig vindt, en NEE als je iets vervelend vindt - Je mening vertellen (maar) niet altijd - Een ander durven vertrouwen en te vertrouwen zijn - Samenwerken - Vriendschappen. Wat zijn goede vrienden, hoe onderhoud je een vriendschap, hoe raak je vrienden kwijt - De kunst van vragen stellen/belangstelling tonen. Probeer een ander te begrijpen - Kritiek durven en kunnen geven - Kritiek weten te ontvangen en je voordeel ermee doen - De kunst van antwoord geven/vertellen. Laat je begrijpen door een ander - Zelfvertrouwen, zelfrespect, trots zijn - Leren stoppen met treiteren - Uit slachtofferrollen stappen en het heft in eigen handen nemen 20

21 Op De Sluis hanteren we in de omgang met elkaar de kanjerregels: Deze regels gelden voor kinderen, ouders, leerkrachten en verder iedereen die betrokken is bij de school. Per schooljaar zijn er voor ouders twee lessen gereserveerd om mee te doen met de kanjertraining op school. Door te komen laat u zien dat u het belangrijk vindt. Door de kanjertraining leer je gedrag herkennen, bij jezelf en anderen. Je leert zeggen wat je goed vindt aan een anderen en hoe je graag wilt dat een ander doet. We leren je vooral een oplossingsgerichte levenshouding aan waarbij je uitgaat van het oké zijn van jezelf en de ander. 21

22 Nederlandse taal. Het spreken en luisteren ontwikkelen we door het houden van kring- en groepsgesprekken in alle leerjaren, een leerlijn begrijpend luisteren, het leren overleggen binnen de eigen groep, samenwerkopdrachten, het houden van spreekbeurten en het reageren daarop (vanaf groep 6), door dramatische expressie en het houden van krantenbeurten in groep 8. (methode: Taal Verhaal) Leren lezen. Na de voorbereidende activiteiten in groep 2 wordt in groep 3 op systematische wijze het lezen aangeleerd. We gebruiken hiervoor de methode Veilig Leren Lezen (nieuwste versie), die aan de hand van een sleutelwoord de verschillende letters aanleert. Al snel zijn de kinderen in staat de echte leeshandeling uit te voeren: zelf van de aangeleerde letters woorden maken en lezen. Het automatiseren van het technisch lezen vindt plaats in de groepen 3 tot en met 6 met de methode Leeshuis. De hoeveelheid instructie en oefening is daarbij afhankelijk van het niveau van de leerling. Binnen de groepen wordt zo nodig in tweetallen geoefend om zo snel mogelijk een hoog leesniveau te bereiken. Aan het einde van groep 5 willen we graag dat het technisch lezen door alle leerlingen goed wordt beheerst. Begrijpend en studerend lezen. Elke tekst lezen en begrijpen. Dat is waar het bij Lezen in Beeld om gaat. Of die tekst nu in boeken staat, op borden, op websites of een verpakking. Of het nu gaat om teksten in films, computerspelletjes of op tv. Actueel, echt en verzonnen: Lezen in beeld werkt met teksten in alle soorten en maten. Non-fictieve teksten vormen de basis, want juist die komen kinderen elke dag tegen. Teksten lezen, begrijpen en er meteen iets mee kunnen doen. Bijvoorbeeld door een instructie bij een vlieger te schrijven. Door deze methode begrijpen kinderen hoe het werkt en kunnen ze aan de slag. Op deze manier presenteert de methode nieuwsberichten, affiches en meer. Van lezen naar begrijpen én doen. Spelling. Het correct leren schrijven van woorden, werkwoorden en leestekens is noodzakelijk om zelf een tekst te kunnen schrijven. De spelling is in groep 3 gekoppeld aan de leesmethode. In de groepen 4 tot en met 8 leren we eerst apart "weetwoorden, regelwoorden, luisterwoorden en net-als-woorden". Oefening vindt plaats met behulp van woordpakketten. We gebruiken daarbij de methode Taalverhaal Spelling. Het correct leren schrijven van werkwoorden vindt systematisch plaats vanaf groep 6. Overige taalactiviteiten. Om onze taal vlot te kunnen gebruiken zijn nog allerlei andere taalactiviteiten nodig, zoals het uitbreiden van de woordenschat, schrijven van teksten, het leren van uitdrukkingen en spreekwoorden, gebruik van voorzetsels, enz. Ook wordt actief gewerkt aan het vergroten van de woordenschat van onze leerlingen. We gebruiken op onze school hiervoor de methode Taalverhaal Taal. Alle leerlingen leren daarnaast zinsontleding en woordbenoeming vanaf groep 6. 22

23 Schrijven. Schrijven is een communicatie- en een expressiemiddel. Als taalvaardigheid is het ondersteunend en functioneel ten opzichte van andere vormingsgebieden. We gebruiken op onze school de methode Pennenstreken. In groep 3 ligt de nadruk op aanvankelijk schrijven, lopend schrift gekoppeld aan de leesmethode. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de schrijfmotoriek en aan de nodige ontspanning van hand en arm. In de groepen 4 en 5 ligt de nadruk op automatisering van de lettervormen en de verbindingen en het schrijven van de hoofdletters. Ook in de groepen 6 wordt nog regelmatig aandacht aan het schrijven besteed. Hier komen ook andere schriftstijlen aan de orde. Rekenen en wiskunde. Elke nieuwe rekenstap zetten we vanuit een realistische rekensituatie. Al zoekend proberen de kinderen eerst een eigen oplossing te vinden. Na een kortere of langere instructie (en voor een enkeling geleid oefenen) werkt elk kind zelfstandig aan de rekenopgaven. Alle kinderen moeten de basisstof beheersen, een groot deel van de groep krijgt de opdrachten op een hoger niveau. Voor het leren van de rekensystematiek is de volgende globale indeling aangehouden: Groep ½ : verkennen van rekensituaties en het aanleren van begrippen, zoals achter en voor, hoger en lager. We werken met de rekenkasten. Elke twee weken wisselt het thema. Groep 3: omgaan met de telrij tot en met 20 en automatiseren tot 20, optellen en aftrekken tot 10 en 20 Groep 4: getalstructuur tot 100, optellen en aftrekken boven de 10. de systematiek van de tafels, automatiseren van de tafels. Groep 5: optellen en aftrekken tot 1000, delen Groep 6: (cijferend) optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, breuken begrijpen, vergelijken, ordenen, plaatsen op lijn, Groep 7: werken met grote getallen, cijferend delen, optellen en aftrekken van breuken, rekenen met kommagetallen en verhoudingen Groep 8: rekenen met procenten, samenhang met breuken, verhoudingen, kommagetallen, aanzet tot vermenigvuldigen en delen met breuken. Wereldoriëntatie. In de groepen 3 en 4 vindt de verkenning van de wereld om ons heen vaak thematisch plaats. Er wordt daarbij ook gebruik gemaakt van televisieprogramma s. Aardrijkskunde. Tijdens de aardrijkskunde lessen leren we de kinderen zich een beeld te vormen van de aarde, de manier waarop de natuur en de mens die beïnvloeden en we leren ze aardrijkskundige kennis en vaardigheden eigen maken. In groep 5 vindt de eerste kennismaking met dit vak plaats. In groep 6 komt Nederland aan de orde, in groep 7 Europa en in groep 8 de werelddelen. We gebruiken de methode Wijzer, omdat deze na een groepsinstructie de kinderen zelfstandig en gedifferentieerd leert werken. Geschiedenis. Deze lessen zijn er op gericht de leerlingen: 23

24 - Een beeld te geven van de ontwikkelingen van de samenleving door de tijd heen - Kennis te laten verwerven over de inrichting en structuur van de samenleving en - Inzicht te geven in de verschillende geestelijke stromingen in de samenleving. Een algemene oriëntatie op geschiedenis vindt plaats in groep 5. In de groepen 6 t/m 8 komt de geschiedenis steeds in tien hoofdperiodes aan de orde. In groep 6: Nederlandse geschiedenis, in groep 7 met verbindingen naar Europa, in groep 8 met verbindingen naar de gehele wereld. Methode: Bij de tijd. De 7 e / 8 e groepen volgen daarnaast wekelijks het TV-weekjournaal (nieuwste geschiedenis). Natuuronderwijs en gezond gedrag. Tijdens de natuuronderwijslessen staat het bewonderen van de natuur, het verwonderen over wat je ziet en het leggen van relaties centraal. Daarnaast: kennis van natuurkundige verschijnselen en gezond leven. De methode Leefwereld biedt ons veel actieve lessen. Verschillende groepen maken ook gebruik van televisielessen; Huisje, boompje, beestje en Nieuws uit de Natuur. Sociale redzaamheid, waaronder verkeer. De lessen zijn erop gericht de leerlingen inzicht, kennis en vaardigheden bij te brengen als deelnemer aan het dagelijks leven in de maatschappij. (consument, deelnemer aan verkeer en groepsprocessen). Door de gehele school worden theoretische verkeerslessen gegeven. In groep 4 leren de kinderen op het schoolplein fietsvaardigheid, in groep 7 nemen de leerlingen deel aan een theoretisch en praktisch verkeersexamen. Ook krijgen kinderen les over verschillende wereldgodsdiensten en staatsinrichting. Engels. Het onderwijs in de Engelse taal is er op gericht, dat de leerlingen van groep 7 en 8 op eenvoudig niveau deze taal kunnen spreken, lezen en begrijpen als communicatie-middel met mensen die deze taal gebruiken. We gebruiken de methode The team; voor groep 7 In Action, voor groep 8 On the Move. Creatieve vorming. Voor de muzikale vorming, beeldende vorming en dramatische expressie zijn binnen de school afspraken gemaakt. Er wordt gewerkt met basislessen die een opklimming in moeilijkheidsgraad hebben. Lichamelijke opvoeding. In de groepen 3 tot en met 8 hebben de leerlingen twee keer per week lichamelijke opvoeding. In principe is er wekelijks een toestellenles en een spelles. De gymlessen worden gegeven in onze eigen gymzaal, aan de Koppelweg. De groepen 3, 4 en 5 krijgen op donderdag gymles van Astrid Kuiper, vakleerkracht gymnastiek. In de groepen 6, 7 en 8 worden beide gymlessen gegeven door onze vakleerkracht Ivor Hiltrop. In de overige groepen geeft de groepsleerkracht zelf de gymlessen. 24

25 Programmeren. * (in ontwikkeling) Leerlingen leren vanaf schooljaar programmeren als uitwerking van het vak techniek. De leerlingen leren vanaf groep 2 een robot te programmeren of een spel te ontwikkelen. Daar besteden wij vanaf 2016/2017 een uur per week aan in alle groepen. Waarom? Om goed te kunnen functioneren in de 21 e eeuw. Omdat wij voorzien dat dit een vaardigheid is waardoor je in deze en de komende tijd beter inpast in de samenleving als je weet wat er aan de achterkant van een computerprogramma werkt. Zo oefen je ook abstract denken. Net als bij rekenen. Iedereen kan het ongeacht niveau. Niemand mag uitvallen in deze samenleving en dit is een bouwsteen om dat te voorkomen. 21 e eeuwse vaardigheden. Deze vaardigheden zijn nodig om goed te functioneren in de huidige samenleving. Over vier jaar heeft De Sluis al deze gebieden verankerd in haar lesaanbod of didactiek. Sociale en culturele vakgebieden vullen we nu al in met Kanjertraining en het museumbezoek in elk leerjaar. Culturele ontwikkeling: We willen kinderen structureel kennis laten maken met cultuur en dat doen we door elk jaar met elk leerjaar naar een museum te gaan. De leerkrachten kiezen voor meerdere jaren een museum en werken in de klas met de kinderen aan een project dat aansluit bij het museumbezoek. De opbouw in keuze van de musea sluit aan bij de leeftijd van de kinderen. Aan het einde van de sluistijd heeft een leerling 7 verschillende musea bezocht. 25

26 6.6 De vorderingen van uw kind op school Rapportage van de vorderingen van de kinderen aan de ouders. ~Aan het begin van een schooljaar worden er informatieavonden georganiseerd. De leerkracht vertelt dan globaal wat de leerdoelen en de specifieke elementen van het betreffende leerjaar zijn. Ouders krijgen daardoor een goed beeld van de te verwachten activiteiten. ~ De groepen 1/ 2 krijgen in januari een tussenverslag en aan het eind van het schooljaar een kleuterverslag mee, waarin de ontwikkeling van het kind wordt beschreven. ~Tweemaal per schooljaar krijgen de kinderen van de groepen 3 tot en met 8 een rapport mee naar huis. Daarin wordt een zo nauwkeurig mogelijk beeld gegeven van de resultaten en het functioneren van het kind. Daarom heeft elke leerjaar een eigen verslag, zodat alle onderdelen die specifiek voor een leerjaar zijn, ook in het verslag beschreven en beoordeeld worden. In het rapport worden de resultaten van de methodetoetsen naast die van de CITO weergegeven. Om aan u de voortgang van de CITO toetsen helder zichtbaar te maken voegen we een grafiek per vak toe. In november en april worden bovendien tussenrapporten geschreven. Deze zijn in te zien via het ouderportaal op internet van ons schooladministratiesysteem. ~Verder zijn er huisbezoeken in de groepen 1, halfuursgesprekken, schriftjeskijkavonden (3 t/m 8) en rapportbesprekingen om u als ouders zo goed mogelijk te informeren. 26

27 De ondersteuning van het jonge kind. Het ministerie van onderwijs stelt extra formatie beschikbaar om de begeleiding van de jonge kinderen in de basisschool zo goed mogelijk te laten verlopen. Op De Sluis zetten we deze formatie in om de ondersteuning van groep 3 zo optimaal mogelijk te houden. Voor twee groepen drie zetten we structureel drie FTE in. Dat betekent dat er twee groepen drie zijn, waar altijd een derde leerkracht aan toegevoegd is. We kiezen bewust ervoor om de klassen niet te verkleinen. Uit onderzoek weten we dat groepsgrootte geen invloed heeft op het leerrendement van leerlingen. De kwaliteit van instructie en mate waarin wel. De ontwikkeling van de kinderen wordt nauwgezet gevolgd via ons kleuterleerlingvolgsysteem; Dorr. Resultaten komen ter sprake tijdens de leerlingenbesprekingen met de IB er. Zonodig wordt er extra hulp geboden door de remedial teacher op motorisch, sociaal-emotioneel gebied of bij de taal-/ denkontwikkeling. Op grond van observaties wordt in de maand mei van het tweede leerjaar beslist welke leerlingen in aanmerking komen voor instructie en geleide oefening in kleine groepjes op de lees-/taalvoorwaarden. Op deze manier hebben de kinderen een eerlijke kans bij de start van het gestructureerde lees- en taalproces. Gedurende de eerste maanden van groep 3 worden de resultaten van de driewekelijkse toetsen voor aanvankelijk leesonderwijs keer op keer besproken met de IB er om vroegtijdige uitval van de beginnende lezers te voorkomen. Ook de rekentoetsen worden op vorderingen bekeken. Waar nodig wordt directe hulp geboden door de remedial teacher. In groep 3 wordt rond de herfstvakantie en voorjaarsvakantie de toets van het BOV-project afgenomen (BOV= Bewust Omgaan met Verschillen). Op grond van de resultaten wordt beslist of er leerlingen in aanmerking komen voor het volgen van een zeer intensieve leesbegeleiding. We hopen daarmee uitval en demotivatie van de jonge lezers te voorkomen. * Voor het technisch lezen worden in groep 3 (vanaf voorjaarsvakantie) tot en met groep 5 de Leestempotoets en de Drie-minuten-toets afgenomen. De resultaten worden met de IB er geëvalueerd. Op grond van die evaluatie krijgt een deel van de kinderen intensievere begeleiding. De remedial teacher helpt in het gehele proces leerlingen die toch achterstand oplopen en leerlingen die heel makkelijk leren. 27

28 Het volgen van de ontwikkeling van de oudere kinderen in de school. Instrumenten die wij op school gebruiken en procedures die worden gevolgd: - Methodegebonden toetsen voor rekenen, taal, aardrijkskunde, geschiedenis en Engels. Resultaten worden besproken op groeps- en parallelgroepsniveau en leiden waar nodig tot herinstructie of verandering in de leerlijnen of leerstofopbouw. - Niet-methodegebonden toetsen: * Voor rekenen/wiskunde, begrijpend lezen, spelling, woordenschat en studievaardigheden worden twee maal per jaar CITO toetsen afgenomen. De resultaten worden met de IB er op groepsniveau besproken. Indien nodig komen onderdelen op schoolniveau ter sprake en worden er wijzigingen of aanvullingen aangebracht; * niet-methodegebonden toetsen, afgenomen door de IB er / remedial teacher bij leerlingen die nader onderzoek behoeven. Dit blijkt tijdens de leerlingbesprekingen; * In groep 8 wordt het drempelonderzoek afgenomen *Eind groep 8 wordt een eindtoets afgenomen. De resultaten worden op groepsniveau en parallelgroepsniveau besproken. De resultaten worden opgenomen en bewaard in het Cito-leerlingvolgsysteem. De directeur onderwijs analyseert en rapporteert tweemaal per jaar aan de ouders over de trends en resultaten. Overdracht naar een volgend leerjaar: De overgang naar een nieuw leerjaar is erg belangrijk. De leerkracht van het kind draagt alle bijzonderheden in een persoonlijk gesprek met de leerkracht van het nieuwe jaar over. Op De Sluis gebruiken we hiervoor het groepssignaleringsplan. Daar staan alle leerlingen op vermeld en ook wat hun specifieke aanpak en /of misschien problematiek is. In ons schooladministratiesysteem zijn door de leerkracht de toetsgegevens en notities van vorige jaren in te zien. De leerkracht kan op deze manier een goed beeld van de voortgang vormen. Als uw kind specifieke ondersteuning heeft zal de intern begeleider de overdracht naar het nieuwe jaar begeleiden. 28

29 6.7 Procedure naar het voortgezet onderwijs: De overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs is een hele stap. We proberen de kinderen daar goed op voor te bereiden: zelfstandigheid, taakgerichtheid, plangedrag en omgaan met huiswerk zijn daarbij erg belangrijk. We kiezen binnen CBO Zeist voor een advies in groep 7 en in groep 8. De ontwikkeling van kinderen in deze leeftijd gaat zo snel, dat elke maand extra onderwijs verschil maakt. Daarom willen we vroeg bekend maken of uw kind op koers ligt of misschien een tandje bij moet zetten. Traject schoolkeuze: Eind groep 7 De IB er bespreekt met de leerkrachten van groep 7& 8 de leerlingen. Op basis van de interesse van de leerling, observaties, werkhouding, motivatie en de thuissituatie, schoolrapporten en het LOVS, wordt per leerling een inschatting gemaakt welk type voortgezet onderwijs het beste past. De vijf LOVS onderdelen zijn: Rekenen/ wiskunde, begrijpend lezen, spelling, woordenschat en studievaardigheden. Dit voorlopige advies wordt schriftelijk aan u meegegeven. Begin groep 8 - Informatieavond ouders. Op deze avond wordt aan ouders verteld hoe het schoolkeuzeadvies tot stand komt en welk tijdpad er wordt gevolgd. Begin oktober - De IB er bespreekt met de groep 8 leerkrachten de indicatie welk type V.O. het best lijkt te passen. Eind november wordt het drempelonderzoek afgenomen door een ander dan de groepsleerkrachten, bijv. de IB er. Voor de scoringsservice is 14 dagen nodig. In december bepalen de IB er en groep 8 leerkrachten het definitieve advies. De resultaten van het drempelonderzoek worden niet meegestuurd naar het voortgezet onderwijs, maar geven de leerkracht extra informatie om tot een goed advies te komen. Begin januari - Ouders en leerlingen ontvangen van de leerkrachten de uitslag van het drempelonderzoek en het definitieve schooladvies. Dit advies wordt onderbouwd door het LOVS van groep 6-8 en het algemene beeld van de leerling. Dit wordt opgestuurd naar het voorgezet onderwijs. De leerlingen met een LWOO advies kunnen dan nog tijdig worden aangemeld. Periode 15 februari / 6 maart: De ouders machtigen de school om de aanmeldingen naar het VO. te versturen, samen met het onderwijskundig rapport. In april/mei maken de leerlingen de verplichte eindtoets. Dit geldt als onafhankelijk criterium. Bij een lagere uitkomst dan het advies kan niet meer worden gewijzigd. Bij een duidelijker beeld, kan gekeken worden of er nog plek is in een brugklas op hoger niveau. 29

30 7: Als het wat moeilijker of makkelijker gaat. Leerlingen zijn onze zorg! Een slogan die zeker op CBS De Sluis van toepassing is. Elke leerling wordt zorgvuldig gevolgd. Om dit zo goed en overzichtelijk mogelijk te doen hebben we een speciaal systeem aangelegd, met als basis ALL IN. Dit is een ondersteuningstructuur die vanuit de praktijk door Klaas Politiek van Bureau Meesterschap is ontstaan en door hem is beschreven en doorgegeven. Deze manier van werken is getoetst aan de 1-ondersteuningroute en is door de inspectie goedgekeurd. Onze school heeft 2 Intern Begeleiders: - voor de onderbouw (groep 1 en 2) Edwin Methorst - voor de middenbouw (groep 3 en 5) Roelien Hilrtop - voor de bovenbouw ( 6 t/m 8) Edwin Methorst De IB ers zijn tevens RT ers in hun eigen bouw. Omdat De Sluis een taalschool is en het zwaartepunt daarvan in de groepen 3 en 4 ligt is er een extra RT er voor deze groepen ingezet. De IB ers komen 2 wekelijks bij elkaar om leerlingen te bespreken, ontwikkelingen op het gebied van leerlingenondersteuning te bespreken en voorstellen tot beleid te maken en te beschrijven. De directeur onderwijs zit 5x per jaar bij deze vergaderingen (1x per periode tussen de vakanties). Eén van de Interne Begeleiders is 6x per jaar afgevaardigde naar het IB-overleg van het SamenWerkingsVerband ZOUT. Bij toerbeurt gaat een IB er naar het Intervisieoverleg (6x per jaar ) van de eigen Stichting CBO Zeist, afhankelijk van het onderwerp. De IB er van de bovenbouw verzorgt de voorlichting aan ouders in de groepen 7 over de schoolkeuzeadviesprocedure en hij /zij verzorgt in goed overleg met de leerkrachten van de groepen 8 de aanvragen voor het LWOO. Verder hebben de IB er en de teamleider van de OB regelmatig overleg met leidsters van Peuterspeelzalen/Kinderdagverblijven, GGD, logopedisten, fysiotherapeuten, netwerk gezinnen met jonge kinderen, BJG (Bureau Jeugd en Gezin) en Op Stap/Overstap/KLAC en de IB er van de BB onderhoudt het contact met het VO. De IB er valt onder verantwoordelijkheid van de directeur onderwijs. Hij/zij legt in eerste instantie verantwoording af over zijn/haar functioneren aan de teamleider. 30

31 Welke leerlingen krijgen extra ondersteuning? Ondersteuningleerlingen zijn leerlingen die extra aandacht of begeleiding nodig hebben op een bepaald gebied van hun ontwikkeling. Dit kan op verstandelijk-, sociaal - emotioneelof motorische gebied zijn. Dit geldt voor zowel leerlingen die wat extra uitleg nodig hebben als voor kinderen die meer leerstof, verrijking of andere leerstof nodig hebben. De eerste zorg en verantwoordelijkheid ligt bij de groepsleerkracht. Wanneer de groepsleerkracht zich zorgen maakt om een leerling kan deze ondersteuning vragen aan de Intern Begeleider (IB er). Leerlingen kunnen in principe 4x per jaar tijdens de leerlingenbespreking aangemeld worden. In bijzondere gevallen kan een leerling tussentijds aangemeld worden, bijvoorbeeld bij tussentijdse instroming op De Sluis. De begeleiding kan bestaan uit: onderzoek, door observaties en/of testen met daaraan gekoppeld tips voor in de groep, een handelingsplan dat door de leerkracht uitgevoerd wordt in de klas een handelingsplan buiten de groep uitgevoerd door de RT er. een aanvraag van externe hulp. Wanneer een leerling 2x een handelingsplan van 10 weken heeft gehad en daar nog niet voldoende aan heeft gehad krijgt hij/zij een individueel ondersteuningsplan. In onze ondersteuning voor leerlingen gebruiken we de volgende termen: - Volgleerlingen: leerlingen die we volgen zonder extra aandacht, wel noteren, geen letter. - Aandachtsleerling (A): dat zijn leerlingen die zonder extra tijdelijke hulp de leerstof niet oppakken. Zij krijgen een handelingsplan voor hooguit 2x 10 weken. - Probleemleerling (P) : dat zijn leerlingen die een langdurig probleem hebben (langer dan 2x 10 weken). Bijna altijd groepsoverstijgend. Krijgen een Ondersteuningsplan. - Ondersteuningleerling (Z): dat zijn leerlingen die veel extra aandacht nodig hebben en een psychologisch onderzoek hebben gehad. Zij krijgen een Ondersteuningsplan. Bijvoorbeeld leerlingen met een rugzak waarbij een diagnose is gesteld. Bovenstaande termen worden in het Groepssignaleringsplan gebruikt. Makkelijk en zeer makkelijk lerende kinderen: Zoveel kinderen; zoveel verschillen. All-in betekent dat we veel aandacht besteden aan kinderen die behoefte hebben aan uitdaging op de basisschool. Wij maken onderscheid tussen makkelijk en zeer makkelijk lerende kinderen. Makkelijk lerende kinderen hebben in de groep extra uitdaging nodig. Dat wordt geboden door extra opdrachten uit de beschikbare methodes aan te bieden. Ook zijn er leerlingen die zeer gemakkelijk leren. Deze kinderen vormen een bijzondere groep. Voor hen is er ook begeleiding buiten de groep. Op De Sluis is daarvoor de Trajectgroep. Kinderen werken daar aan projecten; veelal samen met ontwikkelingsgelijken. Deze leerlingen worden daarin een dinsdag per week door een leerkracht begeleid. 31

32 Trajectklas: In de trajectklas worden vanuit de volgende algemene doelstellingen per leerling concrete doelstellingen opgesteld en vastgelegd in een individueel handelingsplan ; - Leren, leren ( cognitief ) - Leren denken ( metacognitie ) - Leren ( voor het) leven ( sociaal- emotioneel) ad 1 Het ontwikkelen van inzichten en vaardigheden die wezenlijk zijn voor het toepassen en verwerven van kennis. Daarbij zijn een goede werkhouding ( taakgerichtheid, doorzettingsvermogen en motivatie), werken volgens plan ( leerdoelen formuleren, werkverdeling maken), manieren van leren ( verschillende leerstrategieën inzetten om informatie te verwerven en op te slaan)en kunnen reflecteren op eigen leergedrag van wezenlijk belang. ad 2 Het ontwikkelen en reflecteren op hogere denkvaardigheden. Het analytisch denken ( verhoudingen van verschillende delen ten opzichte van elkaar of het grotere geheel), het creatief denken ( flexibel inspelen op nieuwe omstandigheden) en het kritisch denken ( meningsvorming, argumenteren, oplossingen kiezen) ad 3 Het ontwikkelen van kennis, houding en vaardigheden op het intra- en interpersoonlijke gebied. Inzicht in jezelf ( gepaste doelen stellen, kritiek en consequenties van je keuzes accepteren, positief zelfconcept) en goed omgaan met de ander ( leren van en met anderen, besef wat jouw rol daarin is). De Kanjertraining geldt hierbij als uitgangspunt. Organisatie: De trajectklas wordt 1 dag in de week begeleid door een speciale leerkracht. Er is een aparte ruimte voor deze klas, met de daarbij behorende inrichting en materialen. Het aantal leerlingen dat tegelijk onderwijs kan volgen in de trajectgroep hangt af van het aanbod van leerlingen uit de diverse leerjaren. Er wordt afhankelijk van het leerlingenaanbod bekeken of een leerling de hele dag onderwijs volgt in de trajectklas of dat er een deel van de dag beschikbaar is. Wat is een Groepssignaleringsplan? Het groepssignaleringsplan (verder in dit stuk GSP genoemd) is een overzicht van de hele groep. Door dit overzicht kan de leerkracht, de IB er, en een vervanger in de groep maar ook de directeur en de inspecteur direct zien welke lèèrlingen extra ondersteuning nodig hebben en welke zòrg die leerling behoeft. Een Groepssignaleringsplan met aandachtspunten is toegevoegd bij de bijlagen. Voor de groepen 1 en 2 zijn de items op het Groepssignaleringsplan anders dan voor de groepen 3 t/m 8. Dit omdat we in de groepen 1 en 2 per ontwikkelingsgebied met een checklist werken en we de ontwikkelingsgebieden van de checklist overgenomen hebben op het Groepssignaleringsplan. 3. Leerlingbesprekingen. Jaarlijks worden vier leerlingbesprekingen gehouden. Deze besprekingen worden gehouden door de groepsleerkracht en de intern begeleider.. Uitgangspunt van de leerlingbespreking is het GSP, dat ingevuld en bijgesteld wordt door de groepsleerkracht. 32

33 Remedial teaching. Op De Sluis wordt een kind zoveel mogelijk in de groep begeleid door de eigen leerkracht. Daarnaast is er voor kortdurende problemen op De Sluis de mogelijkheid om buiten de groep remedial teaching te krijgen. Na de toetsweken wordt in overleg met de groepsleerkracht, remedial teacher en intern begeleider besloten welke kinderen in aanmerking komen voor remedial teaching. Het aantal kinderen dat remedial teaching kan krijgen is afhankelijk van de beschikbare tijd. De IB er beslist of een kind buiten de groep RT kan krijgen. Hij /zij heeft overzicht over de tijd die beschikbaar is en de mate waarin hulp nodig is. De ervaringen van de begeleiding worden door de remedial teacher en groepsleerkracht gedeeld. Het doel van de RT wordt in het Handelings- of Ondersteuningsplan beschreven en met leerkracht en ouders besproken. De RT er legt hiervan verantwoording af aan de leerkracht en ouders middels een evaluatie. De duur van RT is maximaal 20 weken. Remedial teaching wordt ingezet om kortstondige hiaten in het leren op te lossen. Leerlingen die door andere oorzaken langdurig laag scoren komen niet in aanmerking voor RT. Op De Sluis wordt RT voornamelijk ingezet in groep 3 en mindere mate groep 4. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat je een goede voorspelling kunt doen over welke vorm van voortgezet onderwijs geschikt is voor een kind op basis van leesresultaten eind groep 3. Daarom leggen we de zwaartepunt van de ondersteuning bij de basis. Overleg met ouders. Wanneer er ondersteuning is over een kind worden ouders zoveel mogelijk vanaf het begin meegenomen in het proces. Wij vinden het belangrijk dat er een goede samenwerking is met ouders zodat we van elkaar kunnen leren en samen aan de ontwikkeling van een kind kunnen werken. Er is met ouders van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben dan ook om de 6 weken contact. Er wordt aan de hand van het Handelingsplan besproken wat de school doet, in de klas of bij de RT daarbuiten, wat de ouders thuis kunnen doen en wat eventueel door externen gedaan wordt. Ook met externe hulpverleners proberen wij een goed overleg op te bouwen d.m.v. mail of telefonisch contact en hebben van tijd tot tijd multidisciplinair overleg. Na de reguliere en extra toetsweken worden de ouders op de hoogte gehouden van de resultaten. Dit kan zijn tijdens de 10-minuten spreekavond of een tussentijds oudergesprek. Op deze manier informeren ouders en school elkaar tijdig over de ontwikkeling van het kind. Wanneer de leerling buiten de groep RT krijgt of gaat krijgen is de RT er tijdens de overlegmomenten aanwezig om haar/zijn deel van het HP of OP toe te lichten. 33

34 Kan mijn kind blijven zitten? Nee, op De Sluis gaan in principe alle kinderen vanaf groep 3 over. We weten dat het doubleren op korte termijn effect heeft, maar op de lange termijn levert het geen meerwaarde op. Voor leerlingen die zich zeer snel ontwikkelen bestaat de mogelijkheid om te versnellen. Dat wil zeggen een leerjaar over te slaan. Het blijkt dat versnellen gunstige effecten heeft op de ontwikkeling van kinderen. Passend onderwijs. Vanaf 2014 hebben alle scholen in Nederland een zogenaamde zorgplicht. Dat betekent dat schoolbesturen de plicht hebben een zorgleerling passend onderwijs te bieden. Dat kan op de school van aanmelding of op een school waar een samenwerkingsverband mee is gesloten. De Sluis sluit via haar moederstichting CBO Zeist ook dergelijke samenwerkingsverbanden. De Sluis kiest ervoor om het passend onderwijs via het handelingsgericht werken te benaderen. ( HGW) Sterke punten van HGW: -Focust op mogelijkheden en onderwijsbehoeften van (zorg)leerlingen in plaats van op tekortkomingen. -Is ook prima toe te passen bij meer- en hoogbegaafde leerlingen -Sluit aan bij handelingsgericht indiceren; belangrijk als de regionale verwijzingscommissies straks vervallen. -Oplossingsgerichte werkwijze met concrete (tussen)doelen en evaluaties. 34

35 Het groepssignaleringsplan, een belangrijk kenmerk van HGW: -Bevordert het differentiëren in instructie en leertijd, meer dan individuele handelingsplannen. -Biedt u overzicht over leerlijnen en persoonlijke ontwikkeling van alle leerlingen gedurende het hele schooljaar. -Geeft de interne begeleider concrete aanknopingspunten voor handelingsgerichte begeleiding van leerkrachten. -Verbetert de overdracht (bij duobanen of nieuwe groep). 7.1 Wanneer en hoe verwijzen wij leerlingen door naar het speciaal onderwijs. De vier pijlers waarop wij dit baseren: -De leerling moet leerbaar zijn -De leerling moet het sociaal en emotioneel aankunnen -De school moet de expertise hebben om goed te kunnen begeleiden -De groep mag er niet onder lijden. Ad. 1. Het moet zichtbaar zijn in testen dat de leerling leert, al is het traag. Ad. 2. De leerling moet zich nog lekker in zijn/haar vel voelen en niet gefrustreerd raken door het feit dat het leren langzamer gaat dan bij andere kinderen. daarom is het belangrijk een goed contact met ouders te onderhouden en er alert op te zijn wanneer gedragingen van een kind veranderen. Ad. 3. De leerkracht moet het in zijn/haar organisatie op kunnen brengen extra tijd en energie aan deze leerling te besteden. Vaak verandert het gedrag van een leerling. Dit moet hanteerbaar zijn voor de leerkracht. Ad 4. Dat betekent dat de groep niet te kort mag komen wat leertijd betreft, maar er ook fysiek en geestelijk niet onder mag lijden. 35

36 Wanneer één of meer van de bovenstaande pijlers in het geding zijn, wordt het Ondersteuningteam van het SamenWerkingsVerband ingeschakeld (SWV). Dit Ondersteuningteam bestaat uit De ambulant begeleider die de aanvraag bespreekt in het team en met de school contact onderhoudt, de intake doet en bespreekt welke acties er verder nodig zijn: observatie, testen, huisbezoek, enz. De orthopedagoog die de onderzoeken/testen doet. De maatschappelijk werkster die het gezin bezoekt voor achtergrondinformatie. De aanvraag, d.m.v. een formulier, wordt door de school ingediend. Alle benodigde informatie wordt meegestuurd. E.e.a. met toestemming van de ouders. Het proces wordt nu in werking gezet en na het inwinnen van de nodige informatie door het Ondersteuningteam komt er een gesprek op school met ouders en leerkracht waarin een vertegenwoordiger van het ondersteuningteam uitleg en adviezen komt geven. Een leerling moet altijd bekend zijn bij het ondersteuningteam voor er een beschikking aangevraagd kan worden voor het SBO of een REC. Wanneer de ouders geen toestemming geven voor het inschakelen van het Ondersteuningteam kan een collegiale consultatie bij dit team aangevraagd worden. Dit betekent dat de Ambulant begeleider van het ondersteuningteam komt observeren en de leerkracht adviezen geeft. Observaties van de leerkracht mogen dan wel meegenomen worden, officiële onderzoeksstukken van het kind niet. Ouders worden op de hoogte gesteld van de uitslag van de consultatie. Mocht de leerling een specifiek probleem hebben, bijvoorbeeld op het gebied van gedrag of spraak-taal dan is het mogelijk een Collegiale Consultatie aan te vragen bij het desbetreffende REC. Ook deze wordt schriftelijk, d.m.v. een formulier, aangevraagd. Dit kan zonder toestemming van de ouders maar het is uiteraard plezierig als zij meewerken. Belangrijk is ouders te vragen of alle benodigde informatie meegestuurd mag worden zodat degene die komt observeren zoveel mogelijk achtergrondinformatie heeft. De collegiale consultatie is van belang bij de aanvraag van een beschikking voor het SBO of de aanvraag voor plaatsing of rugzak in het SO. We kunnen, indien nodig doorverwijzen naar - het SBO (Speciaal Basis Onderwijs) - of het SO (Speciaal Onderwijs) - in enkele gevallen waar het een jonge leerling betreft kan doorverwijzing nodig zijn naar een MKD (Medisch KleuterDagverblijf) Hiervoor moeten een aantal gegevens ingevuld worden door ouders (het Ouderformulier) en door de school (het Onderwijskundig Rapport) De benodigde informatie van externe instanties moeten zoveel mogelijk meegestuurd worden. Alle formulieren zijn te downloaden van internet. Bij het SBO wordt altijd een beschikking aangevraagd voor plaatsing. 36

37 Dat betekent dat de leerling, bij een positieve beslissing, van school gaat en overgeplaatst wordt naar een school voor SBO. Bij een aanvraag bij het SO wordt, bij een positieve beslissing, de mogelijkheid aan ouders gegeven om de leerling te plaatsen op een school voor SO of te kiezen voor een rugzak waarmee de leerling op de basisschool kan blijven met hulp van een ambulant begeleider van het betreffende REC. Bij de keuze voor een rugzak worden afspraken gemaakt met de speciale clusterschool over begeleiding en inzet van gelden. 7.2 Dyslexieprotocol Dyslexieprotocol Er zijn altijd enkele leerlingen die een vertraagde taal/leesontwikkeling doormaken. De leraren moeten daarom alert zijn op het ontstaan van achterstanden. We hebben voor onze school waarschuwingssignalen beschreven om de groepsleraren te helpen vertraging in de taal/leesontwikkeling zo snel mogelijk op te merken. Meestal is die te verhelpen door een intensieve begeleiding in de groep. Een enkele keer is er sprake van een ernstiger probleem. Een van de remedial teachers van onze school is dyslexiespecialist. Wanneer er sprake is van een mogelijk ernstig taal/leesprobleem bij een leerling wordt de hulp van deze teamleider ingeroepen. Deze toetst de betreffende leerling op kenmerken van dyslexie en helpt een individueel handelingsplan te maken. Het proces van signaleren en aanpakken van ernstige taal/leesproblemen is beschreven in het dyslexie-protocol. Het is geschreven op basis van het Landelijk Dyslexieprotocol en aangevuld op grond van onze eigen ervaringen. Het dyslexie protocol is voor ouders in te zien op het beschermde deel van de website. 7.3 Overgang van groep 2 naar drie Wanneer kinderen, ondanks alle extra inspanning, de basisvaardigheden van een kleutergroep niet beheersen, bestaat de mogelijkheid om de kleuterperiode te verlengen. Door de juf en de IB er wordt gekeken naar de grove en fijne motoriek van het kind, de leer- en/of speelhouding, concentratietijd, kennis, sociaal-emotionele ontwikkeling, enz De overgang van groep 2 naar groep 3 is een belangrijk moment om goed in de gaten te houden. Er was jarenlang een leeftijdsgrens voor deze overgang: een kind dat vóór 1 oktober jarig was ging in principe over, een kind dat jonger was niet. In de praktijk blijkt, dat die grens goed was. Tegenwoordig is er een ontwikkelingsgrens en die is minder nauwkeurig aan te geven. Leerlingen die voor januari 5 jaar worden zitten meestal in juni in hun laatste fase van Dorr. In dat geval gaan zij door naar groep 3. Als de ontwikkeling vertraagd is dan volgt een verlenging van de kleuterperiode. Bij grote twijfels in de overgang van groep 2 naar groep 3 wordt een test afgenomen. Hoewel we hopen dat de beslissing over de overgang in goed overleg met de ouders kan worden genomen, ligt de uiteindelijke beslissing bij de directie. 37

38 7.4 Toelating kinderen met een handicap Onze school staat in principe open voor alle kinderen die leerbaar zijn en het basisprogramma van onze school kunnen volgen. Dus ook voor kinderen met bijvoorbeeld een visuele of motorische handicap. Als we moeten beslissen over toelating, houden we er uiteraard rekening mee of we wel de nodige deskundigheid en voorzieningen in huis hebben om het kind een verantwoorde opvang te bieden. We bekijken per aangemelde leerling, in overleg met deskundigen, ouders en leerkrachten of we op dat moment voldoende ondersteuning en begeleiding kunnen bieden. Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken, gebruiken we een stappenplan dat op school aanwezig is. Als we besluiten tot toelating zal er op basis van een plan van aanpak, dat in overleg met de ouders, Regionaal Expertise Centrum en de school is opgesteld, gehandeld worden. Per jaar wordt bekeken of de school de ondersteuning voor de leerling kan blijven bieden. De directie beslist op basis daarvan of de leerling op school blijft of dat een specialistischer vorm van onderwijs beter is. 38

39 8: Organisatie De Sluis kenmerkt zich door een heldere organisatie: De directeur algemeen richt zich op strategisch beleid, financiën, Gebouw, kwaliteitsbeleid, communicatie en personeelszaken. De directeur onderwijs richt zich op de inhoud van het onderwijs, de doorgaande leerlijn, contacten met externe zorgaanbieders, verwijzen van leerlingen naar speciaal onderwijs, zij instromende leerlingen en onderhoud contact met het samenwerkingsverband. Om de school effectief te organiseren zijn er twee teams waarin leraren samenwerken en overleggen: Onder-middenbouwteam Midden-bovenbouwteam Geleid door Anneke Veldhuis Geleid door Mirko van Denderen De teamleiders zijn mede verantwoordelijk voor organisatie en het onderwijs in de bouw. Zij regelen vervanging bij ziekte, voeren gesprekken met ouders en teamleden en organiseren groepsoverstijgende activiteiten. Zij vertegenwoordigen de bouw in het MT. Voor teamleden zijn de teamleiders het eerste aanspreekpunt. Als u als ouder een vraag over de dagelijkse gang van zaken heeft kunt u deze gerust aan de teamleiders stellen. Voor de ondersteuning aan de leerlingen en ondersteuning van de leerkrachten is er op De Sluis een ondersteuningteam. Ondersteuningteam: Geleid door Edwin Methorst Ib en Rt (groep ½ en 6-8) Roelien Hiltrop Ib en Rt ( groep 3 tm 5) Karin Sterk Rt (dyslexie) De directeur, directeur onderwijs en de teamleiders maken deel uit van het managementteam van De Sluis. Het managementteam wordt geleid door de directeur. De directie wordt ondersteund door een secretaresse. Voor administratieve vragen kunt u met Elsemiek Ter Borg contact opnemen via het telefoonnummer: of via 39

40 Ons organogram : 8,1: School en groepsgrootte Dit schooljaar start de school met ongeveer 420 kinderen. Deze zijn verdeeld over 17 groepen. De Sluis streeft niet na om verder in aantal groepen te groeien. Het aantal leerlingen blijft de afgelopen jaren vrijwel constant. Vanaf 2012 is door het bestuur besloten dat de gemiddelde groepsgrootte ( op schoolniveau) maximaal 32 leerlingen mag zijn. Het werkelijk aantal leerlingen per groep hangt af van het aantal leerlingen met een specifieke ondersteuningvraag. 8,2: Aanmelden en toelating Voor het aanmelden van een leerling kunt u contact opnemen met het secretariaat. U wordt dan uitgenodigd voor een rondleiding door de directeur. Tijdens de rondleiding wordt een zo duidelijk mogelijk beeld geschetst van onze manier van onderwijs geven op De Sluis. In het kennismakingsgesprek wordt ook gesproken over de Christelijke identiteit van de school. We rekenen er wel op dat de leerlingen zich houden aan de regels die er op school gehanteerd worden, bijvoorbeeld het respectvol meedoen met het openen en sluiten van de dag en het meevieren van de christelijke feestdagen. Ongeveer vier maanden voor de vierde verjaardag krijgt u van de school een verzoek om aanvullende informatie over uw kind aan te leveren. Dit doen we om de overgang van peuterspeelzaal en kinderdagverblijf naar de basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen. 40

Teamleiders Anneke Veldhuis Groep (1-4)

Teamleiders Anneke Veldhuis Groep (1-4) Colofon Deze schoolgids is een uitgave van CBS De Sluis in Zeist. De schoolgids is bestemd voor ouders/verzorgers van onze leerlingen en ouders die voor het eerst een kind op school aanmelden. De schoolgids

Nadere informatie

Teamleiders Anneke Veldhuis Groep (1-3)

Teamleiders Anneke Veldhuis Groep (1-3) Colofon Deze schoolgids is een uitgave van CBS De Sluis in Zeist. De schoolgids is bestemd voor ouders/verzorgers van onze leerlingen en ouders die voor het eerst een kind op school aanmelden. De schoolgids

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm Welkom De eerste schoolweken liggen alweer achter ons. In uw handen heeft u nu de infobrief van groep 5. Hier kunt u belangrijke informatie vinden over groep 5, voor uw kind. Wanneer u vragen / opmerkingen

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR 2016-2017 Leerkrachten: Dennis Voorst 7a Nicole Koevoets 7b Algemene zaken in groep 7: Huiswerk: Alle kinderen in groep 7 hebben een agenda nodig. Hierin wordt elke week het

Nadere informatie

Informatieavond groep september 2016

Informatieavond groep september 2016 Informatieavond groep 4 20 september 2016 Van harte welkom Opzet van de avond: Kort overzicht van de vakken Zaken van algemene aard Stellen van vragen Rondkijken Het rooster van groep 4 Maandag 8.30-8.45

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR 2015-2016 Leerkracht: Nicole Koevoets Algemene zaken in groep 7: Huiswerk: Alle kinderen in groep 7 hebben een agenda nodig. Hierin wordt elke week het huiswerk genoteerd voor

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Inhoud Doelgroep 3 Signalering en diagnosticering 3 Het vertrekpunt 3 Onderwijskundige maatregelen 4 Verrijken en

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep 4 Basisschool de Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Groepsinformatie 3. Extra dit jaar 4. Huiswerk 5. Leerstofaanbod 6. LVS 7. Overige informatie

Nadere informatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap. 2.2 Informatie en communicatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap. 2.2 Informatie en communicatie 2. Samen met ouders 2.1 Partnerschap Kind, ouders en leerkracht(en) zijn partners van elkaar in het ondersteunen van de ontwikkeling van het kind. Ieder heeft waardevolle informatie over wat belangrijk

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Even voorstellen. Juf Jacqueline (Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag) Juf Loes (Woensdag)

Even voorstellen. Juf Jacqueline (Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag) Juf Loes (Woensdag) Informatie groep 6b Even voorstellen Juf Jacqueline (Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag) Juf Loes (Woensdag) De vakken in groep 6 Taal De basisstof is onderverdeeld in: Woordenschat Taal Verkennen

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 7A SCHOOLJAAR

JAARPLAN GROEP 7A SCHOOLJAAR JAARPLAN GROEP 7A SCHOOLJAAR 2017-2018 Leerkracht: Nicole Koevoets Algemene zaken in groep 7: Huiswerk: Alle kinderen in groep 7 hebben een agenda nodig. Hierin wordt elke week het huiswerk genoteerd voor

Nadere informatie

Rekenen Methode: Wereld in Getallen. Taal Methode: Taal actief. Spelling

Rekenen Methode: Wereld in Getallen. Taal Methode: Taal actief. Spelling Welkom! Van harte welkom in groep 4. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Informatieavond groep 5

Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5 Programma Weekindeling Weekplanning Directe instructiemodel Leer en onderwijsbehoeften Diverse vakken De groep Zelfstandigheid Vragen Weekindeling Gemma: Maandag, donderdag & vrijdag

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Keuchenius: School met Talent. Groep 4 Schooljaar 2015-2016

Keuchenius: School met Talent. Groep 4 Schooljaar 2015-2016 Keuchenius: School met Talent Groep 4 Schooljaar 2015-2016 Groepssamenstelling Groep 4 17 leerlingen 7 meisjes 10 jongens Leerkrachten Juf Annelies Griepink-Roodenburg (maandag, dinsdag, en de woensdag

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure:

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure: Info groepen 8 Beste ouders/verzorgers, Groep 8 is en blijft een bijzonder jaar. We hebben een aantal belangrijke zaken op een rijtje gezet. Het Voortgezet onderwijs: De overgang naar een vorm van voortgezet

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

Informatiefolder groep 7

Informatiefolder groep 7 Informatiefolder groep 7 Schooljaar 2014-2015 Welkom Beste ouders, In deze folder vindt u de basis-informatie die van belang is voor uw kind in groep 7. Aanvullende informatie zult u steeds terug kunnen

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Informatie avond groep 7. Welkom. Michelle van der Meer Fenna Hofschreuder

Informatie avond groep 7. Welkom. Michelle van der Meer Fenna Hofschreuder Informatie avond groep 7 Welkom Michelle van der Meer Fenna Hofschreuder Een moment uit de klas door de leerlingen gemaakt Waar gaan we het over hebben? Welkom Sfeer en gedrag Werkvormen De vakken Wat

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

-Samen meertalig en talentvol de wereld in- GROEP Erik Smit

-Samen meertalig en talentvol de wereld in- GROEP Erik Smit -Samen meertalig en talentvol de wereld in- GROEP 8 2017-2018 Erik Smit erik.smit@agora.nu WAT KUNNEN DE KINDEREN VERWACHTEN DIT SCHOOLJAAR? Schoolkeuze voortgezet onderwijs Kamp van 27 september tot 29

Nadere informatie

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan:

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan: Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Rhenen Protocol besluitvorming omtrent bevorderen en doubleren. Algemeen Op de Ericaschool en De Springplank wordt gewerkt met een leerstofjaarklassensysteem.

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Welkom in groep 8. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Welkom in groep 8. Beste ouder(s)/verzorger(s), Welkom in groep 8 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u het informatieboekje van de groep, waarin uw zoon of dochter dit schooljaar zit. Voor elke groep is er een eigen boekje met daarin belangrijke

Nadere informatie

Protocol overgang PO VO

Protocol overgang PO VO Protocol overgang PO VO In dit protocol beschrijven we hoe op onze school de overgang van het basisonderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO) is geregeld. Het traject start in groep 7 en loopt door

Nadere informatie

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Informatie avond ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Even voorstellen Natascha de Jong maandag, donderdag en vrijdag. ndjong@ichthusbaambrugge.nl Jorne van Ginkel dinsdag en woensdag (eindstage).

Nadere informatie

VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD

VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD VISIE EN WERKWIJZE Op De Schatgraver werken we met een continurooster. Een continurooster houdt bij onze school in dat alle kinderen de hele dag op school zijn. De leerkrachten

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2014 2015 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Groep 7 Boerenpad. Groep 7 Boerenpad

Groep 7 Boerenpad. Groep 7 Boerenpad Groep 7 Boerenpad Groep 7 Boerenpad Informatieavond groep 7 Leerkracht van deze groep: Bas Zijderveld Algemene informatie Veel nieuwe leerstof. Goede werkhouding. Leren plannen (agenda). Repetities. Huiswerk/werkbladen

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders.

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders. PROTOCOLLEN rapportage pag.: 1 datum: 21-11-2012 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is informeren m.b.t. de vormgeving, de invulling en de gang van zaken rond rapportage. Dit protocol bundelt al

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 8 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 8 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 8 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 LEERKRACHTEN: DENNIS VOORST NICO HEUVELMANS

JAARPLAN GROEP 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 LEERKRACHTEN: DENNIS VOORST NICO HEUVELMANS JAARPLAN GROEP 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 LEERKRACHTEN: DENNIS VOORST NICO HEUVELMANS Informatie m.b.t. de verschillende vakgebieden in groep 6: Taal: De groepen 4 t/m 8 maken gebruik van de taalmethode Taal

Nadere informatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap 2. Samen met ouders 2.1 Partnerschap Kind, ouders en leerkracht(en) zijn partners van elkaar in het ondersteunen van de ontwikkeling van het kind. Ieder heeft waardevolle informatie over wat belangrijk

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Keuchenius School met Talent

Keuchenius School met Talent Keuchenius School met Talent Groep 6 Groepssamenstelling Groep 6 > 18 leerlingen Leerkrachten Juf Marijke (maandag/dinsdag) m.kleinjan@csgdewaard.nl Juf Netty (woensdag-vrijdag) n.oliver@csgdewaard.nl

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond van groep 5, 6 en 7

Welkom op de informatieavond van groep 5, 6 en 7 Welkom op de informatieavond van groep 5, 6 en 7 Even voorstellen Groep 5b/6b: Juf Jacqueline (Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag) Juf Loes (Woensdag) Groep 6c/7b: Juf Inge Bos (maandag t/m vrijdag)

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Groepsleider: Bert van der Lijn Janna van der Meer (op 16 vrijdagen) Weekopening / Dagopening: De week/dag wordt kort doorgenomen. Belangrijke mededelingen

Nadere informatie

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. 8e Montessorischool Zeeburg

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. 8e Montessorischool Zeeburg VERSLAG VOORTGANGSGESPREK 8e Montessorischool Zeeburg Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 22LE C1 Onderzoeksnummer : 291877 Datum onderzoek : 18 januari 2017 Datum vaststelling : 1 februari 2017 Pagina 2

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag )

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag ) RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 8 Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag,

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

Klassenbrief. Groep 8, Algemene informatie

Klassenbrief. Groep 8, Algemene informatie Algemene informatie Leerkrachten: Juf Michelle (ma-don)/ Sharona (vrij) en Juf Susanne (ma-vrij) Afspraken in de klas: 1 ste week samen met de kinderen gemaakt d.m.v. SCL. Website: www.demeander-delfgauw.nl

Nadere informatie

Informatiefolder groep 3

Informatiefolder groep 3 Informatiefolder groep 3 Door middel van deze informatiefolder hopen wij u een beeld te geven van wat uw kind leert in groep 3 en welke methodes wij daarvoor gebruiken. Heeft u na het lezen van deze folder

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Informatiefolder groep 5

Informatiefolder groep 5 Informatiefolder groep 5 Schooljaar 2014-2015 foto van de nieuwe groep! Beste ouders, In deze folder vindt u de basis- informatie die van belang is voor uw kind in groep 5. Aanvullende informatie zult

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond groep 7

Welkom. Informatieavond groep 7 Welkom Informatieavond groep 7 Wat komt vanavond ter sprake? Voorstellen Vakken en toetsing in groep 7 Rekenen Hoofdrekenen, herhaald aftrekken, metriek stelsel, breuken, procenten, zakrekenmachine. Er

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016 Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2015-2016 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

3. De organisatie van het onderwijs.

3. De organisatie van het onderwijs. 3. De organisatie van het onderwijs. 3.1 De organisatie van de school. t Wold heeft zowel traditionele als moderne kenmerken. Traditioneel is de keuze voor jaarklassen, orde en regelmaat, een instructie

Nadere informatie

Informatieavond groep 6. Even voorstellen

Informatieavond groep 6. Even voorstellen Informatieavond groep 6 Even voorstellen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag juf Gabry juf Gabry juf Danielle juf Gabry juf Gabry Taal - Woordenschat - Taal verkennen - Schrijven - Spreken en Verschillende

Nadere informatie

Informatieavond / boekenmarkt 7 september 2009

Informatieavond / boekenmarkt 7 september 2009 Informatieavond / boekenmarkt 7 september 2009 Wat leert mijn kind allemaal in groep 5/6? Wanneer wordt er getoetst? Belangrijkste einddoelen per vak per groep Wat voor huiswerk wordt er meegegeven? Wat

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

-Samen talig en talentvol de wereld in- Groep Court.vandersloot

-Samen talig en talentvol de wereld in- Groep Court.vandersloot -Samen talig en talentvol de wereld in- Groep 7 2017-2018 Court.vandersloot court.vandersloot@agora.nu Wat kunnen jullie verwachten dit schooljaar? Nieuwe rapporten Maandmail van de groep Opera uitvoering

Nadere informatie

Infoavond 21 september groep 7a,

Infoavond 21 september groep 7a, Infoavond 21 september groep 7a, Opening Juf Maureen, juf Petra, juf Sophie en juf Rieke stellen zich voor. Werkwijze instructie Op school werken we met het volgende instructiemodel; -korte instructie;

Nadere informatie

Informatie groep

Informatie groep Informatie groep 7 2017-2018 Meester Wim Jurriëns JULIANASCHOOL EDERVEEN Even voorstellen: Beste ouders/verzorgers, In 1955 ben ik geboren in Rijssen (Twente). Ik was de jongste van vijf kinderen. (4 jongens

Nadere informatie

Huiswerkprotocol Mattheusschool

Huiswerkprotocol Mattheusschool Huiswerkprotocol Mattheusschool De Mattheusschool geeft huiswerk aan onze leerlingen vanaf groep 3. Dit huiswerk past in onze visie dat de omgeving steeds meer eisen aan de kinderen stelt naarmate ze ouder

Nadere informatie

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8 Cbs De Akker informatie groep 7 / 8 2015-2016 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 4 schooljaar 2017-2018 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2017 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 4 en

Nadere informatie

Er staat koffie voor u klaar!

Er staat koffie voor u klaar! Er staat koffie voor u klaar! Even voorstellen.. Onze directeur: Joost Heemskerk Barend Schuurman IB Saskia Smeets 7S Judith Does 7J LIO-stagiaire Amy Spaans Sophie Kistemaker Op de vrijdag Catechese Jaaropening

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

Informatie over groep 8. schooljaar 2015-2016

Informatie over groep 8. schooljaar 2015-2016 Informatie over groep 8 schooljaar 2015-2016 Leerkrachten Judith Knijn judithknijn@geertholle.nl Werkdagen: Maandag, dinsdag, woensdag Van 16 oktober tot maart 2016 zwangerschapsverlof Esther Buijsman

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond van groep 6!

Welkom op de informatieavond van groep 6! Welkom op de informatieavond van groep 6! Wilt u zo vriendelijk zijn de lijst met noodnummers te controleren? Graag een vinkje als het oké is. De lijst ligt op de instructietafel. Juf Corine Verschoor

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE Plaats : Loppersum BRIN-nummer : 07ZS Onderzoeksnummer : 117870 Datum schoolbezoek : 10 Rapport vastgesteld te : 11 februari

Nadere informatie

Informatieavond groep september 2017

Informatieavond groep september 2017 Informatieavond groep 4 14 september 2017 Van harte welkom Opzet van de avond: Kort overzicht van de vakken Zaken van algemene aard Stellen van vragen Rondkijken Het rooster van groep 4 Maandag 8.30-8.45

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Er staat koffie voor u klaar!

Er staat koffie voor u klaar! Er staat koffie voor u klaar! Even voorstellen.. Onze directeur: Joost Heemskerk Barend Schuurman IB Saskia Smeets 7S Judith Does 7J LIO-stagiaire Amy Spaans Sophie Kistemaker Op de vrijdag Catechese Jaaropening

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 6 SCHOOLJAAR LEERKRACHT: NICO HEUVELMANS

JAARPLAN GROEP 6 SCHOOLJAAR LEERKRACHT: NICO HEUVELMANS JAARPLAN GROEP 6 SCHOOLJAAR 2016-2017 LEERKRACHT: NICO HEUVELMANS Informatie m.b.t. de verschillende vakgebieden in groep 6: Taal: De groepen 4 t/m 8 maken gebruik van de taalmethode Taal Actief. De methode

Nadere informatie